::
Home » Verbatim » 2019 » Verbatim 6th November, 2019

Verbatim 6th November, 2019

NATIONAL ASSEMBLY OF SEYCHELLES

 Wednesday 06th November, 2019

The Assembly met at 9am

National Anthem

Moment of Reflection

Mr Speaker in the Chair

 

MR SPEAKER

Bonzour tou Manm Onorab.  E bonzour tou dimoun ki a lekout.  E pe kontinyen swiv travay ki nou’n antre ladan depi semenn pase;-  savedir deba lo Bidze 2020.  Mon ava toudswit demann parliamentary reporter pour fer rantre Minis avek son lekip.

Mon ankor anvi enform bann Manm Komite ABC, ki koman nou pran lunch break nou pour meet dan Speaker’s Conference Room pour nou ankor regard bann detay lo bann Minister, bann Departman ki pour vin dan Lasanble pour vin diskit e reponn bann kestyon lo zot diferan Bidze.

Bon mon ti a kontan dir bonzour e welcome Minis Maurice Loustau-Lalanne.  Minis responsab pour Finans, Komers, Lenvestisman e Planning Ekonomik.  E Minis i ganny akonpannyen par Ms Astride Tamatave ki Deputy Comptroller General.  Minister avek Ms Tamatave bonzour, e welcome dan nou Lasanble.  Nou pour al deswit lo nou travay.  E mon pour donn la parol avek Onorab Ahmed Afif.

 

HON AHMED AFIF

Bonzour Mr Speaker.  Bonzour tou bann Manm Lasanble Nasyonal.  Bonzour tou dimoun ki pe ekout Lasanble Nasyonal bomaten.

Mr Speaker pour la 4enm fwa dan sa 6enm Lasanble, nou’n ganny prezante ek en Bidze Nasyonal.  Sa Bidze pour la premyer fwa dan nou listwar in desot R9bilyon.

I en tandans alarman.  Me i pa sirprann mwan, akoz nou’n vwar klerman avek sak Bidze lannen apre lannen, Gouvernman in zis ogmant depans san ki nou’n vwar neseserman en ogmantasyon dan lefikasite nou Gouvernman.  Si nou pa fer atansyon, nou pour dekale vizavi pri deviz e nou det eksteryer.   E sa pour vin ankor en lot fardo lo nou prosen zenerasyon.

Akoz mon dir set en tandans alarman?  Mon pou get zis de fakter.  Nou popilasyon e nou det e la fason ki i pe agrandi.

Avan Reform Ekonomik Sesel an 2008.  det eksteryer Sesel ti $750 milyon .

An 2012, 4an dan sa Reform, det ti’n ariv $470 milyon.  Det total pei ti R10 bilyon.

Ti annan en zefor spesyal pour redres det e balans Bidze.  Sirplis fiskal ti 6poursan an 2012.  Ozordi an 2019, sirplis fiskal i zis 2.5poursan.  E alor napa lespas pour re pey det ase vit.

Det Sesel in ariv preski R13bilyon an 2019.  Nou popilasyon pa’n grandi sa kantite.  Sa i vedir ki sak Seselwa pe anmenn en pli gro fardo det.

Minis pe regilyerman pous dat pour nou tonm anba 50poursan GDP.  Nou det vizavi GDP.  Ti komans avek 2017, apre 2020, apre 2021.  La i paret i pour ganny pous ankor pli lwen.

Kestyon nou bezwen demande, se eski avek sa pli gro fardo det- eski ou zanfan pe pli byen lekol?  Eski nou sistenm lasante in amelyore?  Eski sistenm transpor i meyer?  Eski i annan mwens zenn lo eroin?  Eski trafiker in koupe?  Eski plis Seselwa pe kapab pran bann dyob ki ozordi nou nepli annan mendev lokal?  Eski elektrisite ek delo ek manze i pli abordab e soutenab?  Si wi.  Nou lo en bon larout.  Me eski sa i vreman le ka?

Mr Speaker, mon si ou demann mwan si mon’n vwar keksoz ki pou sanz nou lavi dan sa Bidze?  Mon pou dir ou konm swivan:

Wi in fer provizyon pou pey travayer.  Sa i byen.  Wi i fer provizyon pou donn servis.  Sa i byen.  Wi i fer provizyon pou konstrir plis lakaz e lenfrastriktir.  Sa i byen.

Me, eski i pe adres bann gro defi dan nou sosyete ozordi?  Parske dan en Bidze tou le lannen, se la kot nou vwar vizyon en Gouvernman e plan pour adres bann gro defi ki devan nou.

Annou get zis detrwa.  Si ou sorti dan sid 6er bomaten, ou pa pour ariv Anvil avan 8er pour ou travay.

Eski ou ki pey en loan, ou pe vwar ou lentere pour desann oubyen prosedir pour ganny en loan vin pli fasil?  Eski ou ki aste manze kot STC ou pe vwar pri komodite pe al desann ek sa Bidze?

Eski ou ki pey elektrik ek delo pe vwar pri pe al desann?  Eski ou ki servi data, ou pe vwar ou pri data pou desann atraver sa Bidze?

Eski ou pe pey mwens-ou pour pey mwens an 2020 pour aste en loto, si ou ti pe mazin rod en transport?  Eski ou ki en paran e ki trakase ki ou zanfan i tonm dan lenfliyans drog ou lalkol, ou pe vwar ki sa pe al amelyore?

Eski ou sa zenn ki pe rod en landrwa pour ou fer sport ou keksoz rekreasyonnel, ou pe vwar sanzman dan akse ek fasilite an 2020?  Eski ou ki en maren e ki lapes, ou pe vwar ki nou pwason ki pe vin pli rar pou ganny proteze kont lapes ilegal?

Me pli enportan si larepons i wi,  keksoz pour vin pli ser.  Eski ou, ou pe ganny plis atraver ou saler pour kapab tenir le kou?

Mon pour les zot reponn sa bann kestyon.  Me mwan mon pour fer sa bann refleksyon swivan.

Sa Bidze, set en Bidze ki pe zis anpes sa masin ki apel Egzekitiv tennyen.  Pour mwan, bann gro defi ki mwan mon’n toultan koz lo la,  e nou lo sa kote latab nou’n toultan koz lo la, pa pe ganny adrese.  E sertennman, avek respe, mon pa vwar ki Gouvernman i annan okenn nouvo lide ki mannyer pour bouz pei devan.  An gro, avek respe pou Mr Faure- avek respe pour Mr Faure, i nepli komannde menm ki i annan Pouvwar prezidansyel.  Oubyen menm si i krwar i pe komannde,  sakenn pe fer pour li.

Sistenm Ledikasyon;  Dan sa Bidze, mon vwar plis larzan pour Bidze Ledikasyon, ki byen.  Me napa mezir pour anmenn plis lefikasite ek rezilta atraver sa Minister e son Bidze.

Mr Speaker, ozordi si nou annan 23, 000 etranze pe travay sesel, se parske i mank 23,000 travayer Seselwa avek menm kalib e mantalite travay.  Nou pa pe kapab ranplas sa bann etranze.  Akoz nou sistenm pa pe prodwir zenn tou le lannen ki kapab pran la relev.

San etranze dan nou lafors travay ozordi.  Sa Lekonomi pour rekile, e nou pour dan gro difikilte.

Me travayer etranze i en sours kot bokou deviz e nou reveni i kit pei.  I ogmant pri Dolar e byensir pri lavi. Nou bezwen ranplas etranze a lonterm dan en fason responsab.

Problenm sosyal i a la baz sa difikilte.  Move konportman i ariv dan lekol, ansenyan i dekouraze, zanfan ki anvi travay i perdi lentere.  E finalman lekol li menm, i pran lapant.  Pour mwan, sistenm ledikasyon li menm i bezwen ganny transformen kot Minister i pirman regilater e fasilitater.

Me vre transformasyon i devret dan lekol.  Kot Headteacher i vin vre komandan son lekol.  I annan son prop Bidze e son prop Ladministrasyon.

Nou pa kapab pran nou bann bon ansenyan byen kalifye, e fer zot vin administrater kan se pa vreman zot vokasyon.  Zot devret dan lekol pe ansennyen, pe donn gidans parey zot in ganny train.  Byensir zot devret ganny peye byen.

Li Minister fodre i konsantre lo donn sipor administratif, planifikasyon e vizyon lonterm, resers e asire ki standar i ganny leve lo nivo ansenyan e lekol li menm.

Sa Mr Speaker, i zis en legzanp Reform ki devret lo latab koman la baz en transformasyon dan sa Sekter.  E non pa zis en pli gro Bidze.

Gouvernman i devret anmenn kominote ansanm pour atak fleo sosyal, amann Lalwa ou Regilasyon pour permet ki serten zenn ki ankor lekol i kapab ganny re de plwaye pour aprann travay si i pa kapab lekol.  Pour ankouraz bann ki fer byen, annan en Sant Ekselans, kot resours i konsantre pour nou ganny meyer rezilta.

Ozordi i annan en gran demann pour plis plas dan lekol prive.  Annou fer en zefor pour donn lekol prive osi plis loportinite.  Si fodre annan plis lekol, annou les sekter prive devlope e zwe son rol plennman, ed li trouv later; Sesel ki pour rekolte son rezilta demen.

Kou Lavi;  Mr Speaker, i annan plizyer fakter ki afekte kou lavi tel ki to lesanz, kou konstriksyon, lasirans, kou lentere lo loan, pri manze, delo ek elektrik, transpor, telefonn ek data.

Si nou pou koz lo sakenn.  Mr Speaker, sa 30 minit ki mon annan pa pou ase.  Annou pran zis to lesanz apre telekominikasyon.  Akoz sa de i annan gro lenpak deza lo sak fanmir.

To Lesanz; To lesanz Mr Speaker se li menm ki determin pri tou sa ki nou enporte.  E nou konnen isi Sesel nou enport laplipar keksoz ki nou konsonmen.  Kou lenportasyon li i depann lo pri Dolar, oubyen sa ki nou apel ‘to lesanz’.

To lesanz Sesel i ganny determin par de fakter.  La kantite deviz premyerman ki sirkile Sesel.  E dezyenmman, demann pour sa deviz isi Sesel.

Ki nou vwar?  Mon pe regard paz 7 dan liv Minister Finans lo ‘’Budget Strategy and Outlook 2020.’’

Nou vwar par egzanp an 3enm kar 2019 ti annan 274,823 touris ki ti vin Sesel. Nou’n rikord en reveni €376 milyon.  Ki vedir sak touris in depans €1,358 pour son vakans isi Sesel.

Si par mwayen sak touris i reste 9 zour isi Sesel.  i vedir ki dan liv Gouvernman sak touris i depans zis €152 pa zour.

Eski nou, nou vwar sa realis, ler nou konnen laplipar bann gro lotel ozordi pe sarz €500 par zour Bed and Breakfast?  E menm bann ptipti, zot dan €150 par mwayen?  Son vre sif alors, i devret dan en mwayen €350 reveni pour sak viziter Sesel.  Ki mannyer dan nou liv nou vwar zis €152?

Ki vedir nou pe vwar probableman mwens ki lanmwatye vre larzan ki sa lendistri i anmennen ki pe vreman ganny deklare oubyen échanger dan en Labank Sesel.

Sa i vedir mwens tax pe ganny peye Sesel.  Alors mon pa etonnen Minis ler i dir ki servis hébergement ek manze, Sekter Tourizm in kontribye zis 7poursan dan reveni tax pour biznes.

Minis i osi dir ki dan liv SRC, 39poursan Lakonpannyen Sesel i deklar pert, ou pa fer profi.  E ki zis 30 biznes in pey plis ki 80poursan tou tax biznes dan Sesel.

Eski i annan keksoz mal ek nou Lalwa?  Non, se zis dan lenplimantasyon, Gouvernman in krwaz lebra.

Be Minis, sa ki pli grav ankor se ki 2an pase, le 31 Oktob 2017, Minis Finans ti Dr Peter Larose, ti dir nou, e mon quote li “ti annan en alokasyon €2.5 milyon atraver 11enm ‘EDF’ pour devlopman, lenstalasyon ek fonksyonnman en nouvo sistenm tax ek en ‘software’ pour kalkil duty, ensi ki amelyorasyon kapasite staff, pour adres lefikasite koleksyon tax.

Vi ki peyman tax pa’n ganny respekte dan serten sekter kle, tel ki Konstriksyon, Komers, Lenportasyon ek Lavant an gro, e Tourizm,  serten mezir pou ganny met an plas pour asire ki sa bann Sekter i onor zot peyman:  Pou annan 40 lodit biznes dan sa bann sekter an 2018.” Kestyon Oli sa bann lodit?  Dr Larose i ti osi dir an Oktob 2017, 2an pase, “Striktir Lorganizasyon Komisyon Reveni pou ganny reorganize an 2018.  Lentansyon se pour fer sa lorganizasyon vin pli efikas.

En Komisyoner Reveni in deza ganny apwente e en Board Direkter pou ganny apwente byento.  Board pou annan lotonomi total pour anplifye reveni e amelyor kalite servis. Target pour prosen lannen finansye se pour kolekte tax ki pa ankor peye.  E senplifye prosedir administratif pour maksimiz koleksyon reveni”.

Zis 6 mwan pli tar, apre son deklarasyon.  Minis Larose ti ganny debarke.  E 1an apre Komisyoner Tax i ti’n fek ganny apwente, li osi ti sote, e esansyelman, napa bokou ki’n sanze.

Mr Speaker, nouvo Minis Finans, Anbasader Loustau- Lalanne i dir, i pe al adres sa bann defayans.  Avek respe, Minis i probableman annan bon lentansyon.  Me avek rikord zis sa dernyen 2 dernyen lannen, mon vreman napa lespwar ki i pour reisir.  Akoz i kler ki volonte politik dan sa direksyon i manke.  E sa Gouvernman pa pe kapab fer sa ki neseser pour anmenn plis reveni, plis deviz.  E alors fer desann pri lavi.

 

(APPLAUSE)

 

HON AHMED AFIF

Pri Telekominikasyon:  Dan Bidze nou’n tann koz lo 5G.  3enm kab soumaren.  E mon kontan ki Minis in aksepte dan son Diskour, en keksoz ki nou lo sa kote latab nou’n toultan reklanmen.  E mwan sertennman, ki Sesel i ser par rapor avek nou bann konpetiter pour servis telekominikasyon.

Selon lenformasyon aktyel lo sit web ITU pour 2017, mon’n ganny sa bann lenformasyon swivan: an Dolar pour “mobile broadband data” Sesel i de fwa pli ser ki Maurice.  Plis ki 3fwa pli ser ki Kenya.  E 4fwa pli ser ki Tanzania.  La en legzanp kot Lafrik pe bat nou.

Pour mwan, solisyon se larg sa sekter pour annan plis konpetisyon.  Ankouraz konpetisyon, pa zis esper konpetisyon vin li menm.  I annan plas pour permet lezot operater rantre dan sa biznes.  Me li Gouvernman, probableman ankouraze par bann operater ki egziste ozordi, pa pe anmenn person pour donn vre konpetisyon sa ki la.

Mon demande si zot in fer en odit spesyalize dan sa sekter pour vwar si vreman sa bann kou ki zot pe deklare i rezonnab?  Oubyen si sa osi pa parmi sa bann teknik ki OECD in dir biznes, zot pe servi pour redwir sa ki zot dwa tax?  La ki zot pe koz lo en trwazyenm kab ki pour kout plizyer milyon Dolar, me i pe ganny finanse par sekter prive, lekel dan son lespri i kapab krwar ki pri data pour tonbe?

Dapre mon resers, ki enkli konsilte ek eksper dan telekominikasyon.  Sesel i kapab fer tre byen avek 2 kab.  Zot pa neseserman bezwen antre Beau Vallon zot tou lede.

Byensir nou kapab met ankor kab.  Me konsonmater pour senpleman pey pli ser ki i neseser.  E pou napa okenn lezot benefis reel.

Ouver sa marse lokal e Seselwa pour vwar en rediksyon dan pri data.  Otreman, fer lodit lo sa bann Lakonpannyen.  Fer zot remet tax ki vreman kapab antre dan Kof Gouvernman ki li a kapab redwir tax lo konsonmater.  En lot landrwa e i a kapab alors benefisye.

Lo kote sa sistenm 5G,  akoz ki en Lakonpannyen in ganny swazir par lao lezot pour 5G?  E eski Gouvernman in fer okenn letid pour vwar si sa sistenm pa pour annan lenpak lo nou lasante oubyen lanvironnman? Si wi, oli sa bann rapor?

Mr Speaker, ankor enn fwa, dan sa Bidze, mon pa trouve kwa ki donn mwan lespwar ki pri telekominikasyon pour desann.  E alors pri lavi pour desann.

Tax lo Seselwa;  Mr Speaker, mon’n tann Minis koz lo rediksyon, lo allowance ki Seselwa i kapab benefisye si i enport detrwa aytenm dan lapos oubyen courier. 

Ankor enn fwa Minis, mon pa krwar-mon krwar sa mezir pa anliny avek bi pour fer desann pri lavi ozordi.  Akoz bokou Seselwa i kontan fer shopping online.  E zot ganny souvandfwa pri ki tre abordab.  Sa i osi en tandans mondyal ozordi kot shopping i ganny fer online.

Sa mezir ki Minis in propoze pour donn Gouvernman efektivman R225 ekstra lo sak parsel ziska R3, 000 ozordi, pour mwan i pa zis sa eleman tax ki Seselwa pa kontan.  I osi lefe ki prosedir i vin pli long pour fer clearing atraver Bill of Entry e nesesite pour al Erport, olye Lapos pour pas Bill ki pour met retar.

Mon ti a demann Gouvernman pour fer en sistenm bokou pli senp pour parsel kot enportater i fer en senp clearing lo en baz “fast track,” ki minimiz kou pour zot.  E alors kontinyen permet ki sa aktivite i ganny fer vit e san konplikasyon.  I enportan pour Gouvernman eksplik nou byen, konbyen dimoun ki fer sa bann tel lenportasyon?  E konbyen zot, Gouvernman zot ti pe mazin anmase avek sa nouvo limit propoze?  Eski zot pe mazin anmas R10milyon an plis par egzanp?

Pa ti pour meyer servi menm resours san okenn latet fermal e rod sa larzan ek 30 lezot gro Lakonpannyen kot nou ti’n kapab petet kolekte R50 milyon an plis?

Ankor enn fwa Mr Speaker, nou bezwen atak problem dan son sours.  E ankor enn fwa se sa pti enportater ki pe ganny afekte.  E pri lavi pour kontinyen monte si nou pa fer atansyon.

Mr Speaker, i kler ki ozordi, i annan tro bokou Seselwa ki zot trouv zot pa kapab prodwir.  I kler ki san etranze, pei pa pour bouz devan.

I osi kler ki nou bezwen evantyelman ranplas sa bann etranze.  Akoz tro bokou deviz pe kit sa pei e sa pe fer monte pri Dolar.  E fer monte pri lavi.

Me an menm tan.  Si nou mal atak sa problem, nou pou trouv nou dan en sityasyon pli move ki nou annan ozordi.

Sa Polisi ki Gouvernman in anonse, pour ogmant GOP pour vin R5mil par mwan pour travayer etranze ki’n fer plis ki 10an Sesel, i pa rezonnab pour mwan.  Akoz mon dir sa?

Se parske i annan serten sekter, parey konstriksyon ozordi.  Kot i kler nou napa sifizaman mason ou sarpantye oubyen foremen pour la demann ki annan Sesel ozordi.

Bokou Lakonpannyen Seselwa in seye rod Seselwa.  Me avek difikilte drog, labi sibstans ki pe desir nou sosyete, sa in en latas difisil.  Bokou seselwa in osi ganny train par lakonpannyen lokal.  Me apre zot deside fer zot prop biznes.  Sa i normal.

Me lesansyel, se ki nou napa sifizaman Seselwa kalifye ki si demen tou sa bann ekspatriye ki’n fer plis ki 10an i bezwen ale, akoz GOP in vin tro ser, nou pou bezwen fer vin ekspatriye ankor.  Eski Sesel pou’n perdi?  En ekspatriye ki eksperyanse, koz Kreol, konn kiltir travay ek Seselwa oubyen dan Sesel.  E an plis i konn ansarz travayer.

Prezan nou bezwen rekomanse avek enn ki napa leksperyans.  Kou i monte, travay i vin an retar.  E se kliyan Seselwa enkli Gouvernman ki pou bezwen pey le konsekans.  Sa pou fer monte pri lavi.  Akoz zot pe desin en laliny drwat atraver tou sa bann sekter?

Eski nou pa devret regard serten sekter?  Kot i kler napa ranplasan Seselwa, e anmenn sanzman zis dan domenn kot nou konnen Seselwa i kapab ranplas etranze.

Ler nou ti kapab pran aksyon pour protez dyob kot Banyan Tree, nou pa ti fer li.  E les Kenyan vin ranplas dyob Seselwa.

Mon pa trouv li rezonnab ki ozordi, toudenkou dimoun ki pe deservi byen bezwen ganny pini, senpleman akoz nou pe panik ler problenm travayer pa’n rezourd.

Lo sa kote latab nou ti a kontan azir rezonnab.  Mon demande ki Gouvernman i konsilte ankor.  E ganny Lakor ek Sekter Prive lo sa tel mezir.

Annou pa bliye ki si nou ti aplik menm lareg dan Gouvernman, plizyer dokter e menm ansenyan etranze ti pou bezwen ale akoz zot saler pa ti pou soutenab.

Eski ti pou normal si nou ti fer li difisil pour sa bann lefrer ek sa bann leser ki’n ansenny bokou nou isi dan sa Lasanble la ozordi, e ki’n reste isi Sesel anba permi travay pour de deseni?  Be akoz nou pe enpoz mezir ki pa lozik lo Sekter Prive ki pe sey debourye dan en lanvironnman difisil Mr Speaker?  Mon poz sa la.

Kapasite pou enplimant proze.  Mr Speaker resaman Gouvernman in vin devan Lasanble pour dir nou ki zot pa’n nabou enplimant bokou Proze Kapital.  Senpleman akoz napa kapasite dan Gouvernman.

Zis dan Gouvernman Lokal par egzanp, zot in koup an 2019 R12 milyon.  Akoz mank kapasite pour enplimante.

Me an 2020, Bidze Kapital in ogmant par R245milyon.  Dan mon distrik Anse Etoile, pandan 3an, zot pe esey fer en pontoon La Retraite pour peser.  Pour met kouran ek delo. Zot in fouy la pas, zot in fouy dan labe apre kit koumsa menm.  Sa gro ta graban pe retonm dan delo sale, mon’n fatige demann menm kestyon ek Lotorite.

Mon’n fatige.  Napa vizyon, napa kontinite, napa planifikasyon e zabitan e peser in perdi-zot in perdi lespwar.  Mon konnen akoz;- mon konnen akoz.  Zot anvi ki sa MNA LDS i ganny blanmen li.  Konmsi li ki Egzekitiv, li ki ansarz proze.  Kan se zot ki a la bar sa kannot ki apel ‘Gouvernman Sesel’ ki responsab enplimant proze avek Kapital ki nou bann Lezislater nou, nou aprouve.

 

(APPLAUSE)

 

HON AHMED AFIF

Mr Speaker, i menm annan politisyen US ki pas kot sa bann peser La Retraite ki aste pwason.  Zot dir ek peser si zot vot byen zot a ganny bazar. Be les mon a dir zot, bann la pour vot byen an 2020.

 

(APPLAUSE)

 

HON AHMED AFIF

I annan plizyer pti proze mon’n demande dan Anse Etoile pandan plis ki 2an ki pa ankor fer.  I enkli bus shelters, drenaz kot Mrs Lozaique La Retraite, drenaz deryer Daycare St Antoine ki zis en pti bout in fer.  Semen pour al kot plizyer fanmir.

Par egzanp kot Quincy, Ma Constance, La Retraite e Hangar.  Peser La Retraite i ankor pe esper zot proze demare depi dernyen eleksyon.  I annan detrwa ki zot in reisir.   E nou dir mersi.

Me mon pa kapab aksepte ki nou koup larzan proze, kan i ankor annan letan pour fer proze.  E nou dir napa kapasite.

Sa bann proze pa ni ti pour ariv detrwa R100mil.  E pa’n zanmen fer.  Sa i pa akseptab Mr Speaker.  Ki mannyer zot kapab alors zistifye en logmantasyon R245 milyon dan Bidze Kapital pour 2020?  Eski se pa menm Lazans Gouvernman ki pour enplimante an 2020 avek preski menm lekip proze?  Oubyen Minis pe dir ki dan dezyenm lanmwatye 2020, pour annan en nouvo team dan Gouvernman ki pli efikas?  Mon poz sa la.

Finansman Bidze;  Mon pros pour mon fini Mr Speaker.  Bidze ki pe ganny propoze.  In sorti 8.5 bilyon 2019 pour vin 9.3bilyon an 2020, en logmantasyon R835 milyon.  .

Kestyon:  Se ki mannyer zot pour finans sa diferans?  Akoz koleksyon tax li menm, i mont par zis R232 milyon?

Baze lo latab ki Minister Finans in donn nou. I pour vin atraver bann Don ki’n sorti R145milyon an 2019 pour vin R647milyon an 2020.  En logmantasyon R502milyon.

Me, Mr Speaker mon’n demann plis lesplikasyon avek Minister Finans lo sa R647 milyon.  E zot in donn mwan en lot latab pour montre sours sa bann Don.

Me mon bezwen dir ki mon pa satisfe.  Akoz dan sa nouvo latab, i annan Don lekivalan R353milyon pour 11 proze ki enkli R87milyon pour Headquarters Lapolis.  R85 milyon pour Air Seychelles.  E R82 milyon pour Biro Attorney Zeneral.  Eski sa bann Lakor ki zot dir nou’n ganny Grant, in ganny sinyen?  E nou kapab vwar son detay?  Akoz sertennman dan ka Air Seychelles, nou ti ganny dir, sete Gouvernman ki pou finanse.  Alors ki mannyer zot pe dir nou nou’n ganny en Don pour sa?  E lekel ki’n donn sa Don?

An se ki konsern Don pour Headquarters Lapolis e Biro Gouvernman.  Eski Lenn in met kondisyon lo la?  Eski sa bann Don i annan pour fer avek Lakor lo Asompsyon?  Parske ti dan menm lepok negosyasyon.

Sa i fer mwan rapel an 2016 pour Bidze 2017 lo size Topaz.  Ler SPDF ti demann R120milyon finanse par Don sorti dan Lenn.

Kan nou ti demann detay, nou ti dekouver ki ti napa Don sorti Lenn pour aranz okenn bato.  Me Don ti pour en avyon son lannen presedan.

Sa sonm ti ganny kennsel.  E bato ti’n fini aranze e prepare pour retournen pandan ki nou ti pe koze.  Mon pa konnen lekel ki zot ti pe sey anbete sa letan.

Nou bezwen kler lo la.  Akoz sinon, sa bann sif proze pour Bidze Kapital pa fer sans.  E pou senpleman fouy en trou dan nou Bidze.

Mon ti a voudre Mr Speaker, ki larestan Gouvernman ti fer parey ou ou’n reisir dan Bidze Lasanble Nasyonal.

Ou Bidze Mr Speaker pour 2019 ti R43milyon.  Ou pou fini 2019 avek en saving R250mil. An 2020, ou’n demann R62mil mwens ki 2019 koman nouvo Bidze.  E mon konnen ki anba ou direksyon, sa bon zesyon pour kontinyen.

 

(APPLAUSE)

 

HON AHMED AFIF

Parmi 3 Lenstitisyon ki’n ganny kado pano photovoltaic, State House, Zidisyer ek Lasanble, zis ou Mr Speaker ki’n reisir enstal bann pano depi Desanm 2018 …

 

(APPLAUSE)

 

HON AHMED AFIF

dan menm lannen ki proze ti ganny ofer par Gouvernman Lenn!  Sete PUC ki ti tarde pour konekte Lasanble ek rezo PUC.  E sa ti ariv 6 mwan apre ki pano in fini ganny enstale par Lasanble.  Ni State House, ni Zidisyer pa ankor fer pour zot ziska ozordi.

Ozordi, Lasanble pe fer saving R50, 000 par mwan lo elektrisite.  E nou pe diriz par ou bon legzanp.  Nou fyer e partaz dan ou lakonplisman a latet sa lenstitisyon.

 

 

(APPLAUSE)

 

HON AHMED AFIF

Konklizyon Mr Speaker.  Pour mwan sa Bidze pa donn mwan lespwar pour sa vizyon ki nou lo sa kote latab nou annan pour Sesel.  Nou vizyon set enn kot nou travayer pour revwar son prodiktivite.  Kot drog ki pe ravaz nou sosyete pour ganny met anba kontrol.  Kot nou zanfan pour reganny lespwar dan son lavenir.  Kot tou fanmir Seselwa i a kapab dormi an sekirite.  Kot sak manman pa pou bezwen tap laport tou dimoun pour konnen kote pour ganny en lasyet manze pour son zanfan.

Kot proze dan distrik pour ganny fer dapre en Bidze byen planifye, kot ansenyan pour anvi al lekol.  Akoz i pour en lanvironnman parey nou ti konn li lontan, kot ansenyan ti komann respe avek tou etidyan.

Kot zofisye lapolis pour annan respe.  Akoz zot pour ganny vwar pe fer en louvraz Nob.  Kot nou losean i ganny proteze kont peser illegal, kot nou lanvironnman i ganny proteze, kot nou dimoun i ganny lakaz dapre zot merit.  Kot Seselwa pe ranplas etranze dan en fason ki pa met sa pei an retar.

Nou annan en vizyon kot kou lavi i desann.  Akoz pour annan vre konpetisyon parmi labank, operater telekominikasyon, dan tender Gouvernman, dan lafason Gouvernman i anmas son tax byen.  E alors fer rantre plis deviz dan pei ki fer desann pri Dolar.  Nou vizyon set en lafors travayer ki profesyonnel, kot servis piblik i modern.  Gard pour annan sistenm rapid dan loto oubyen mobile pour konnen si ou laysenns in ekspire.  Kot ou pa ganny arete tou le zour pour regarde si ou patant i ankor valid, kot dokter pour ganny akse ek ou file medikal dan segonn atraver rezo lenformasyon.  Kot ou pa pour bezwen trennen sorti dan en biro pour al dan en lot kan ou malad.

Nou vizyon set enn kot ou ariv travay a ler.  Akoz ou pa’n perdi 2erdtan oubyen 3erdtan lo semen dan bomaten.  Nou vizyon set en pei ki ganny gouvernen par Lord ek Lalwa, The Rule of Law parey an Angle i dir.

Nou vizyon set enn kot i annan en lasenn komann ki marse.  Kot ler Prezidan ek son konsey i planifye e deside.  Aksyon i swiv akoz li menm sa bann plan i byen fonde lo nou realite.

Nou vizyon set en pei ki kontinyen anmenn plis touris pour depans plis larzan Sesel.  Me kot sa pei i reste stab, zoli.  E son lanvironnman, enn parmi bann meyer dan lemonn.

Nou vizyon set enn kot person pa pou kapab polye nou larivyer ou nou lanmer.  Akoz Lotorite in ganny dir, les sa msye trankil akoz i nou zanmi.

Nou vizyon Mr Speaker set en Sesel ki pou fleri, kot tou son sitwayen enkli de milye Seselwa aletranze i dir,   mwan mon anvi retourn Sesel.  Akoz Sesel i pli gou viv ki dan okenn lezot pei, menm Lerop.

Fer mazin en parol ki en mon bon zanmi ti dir mwan, Mr Boulle; lontan Seselwa ti reve pour vin en Ziz.  Me ozordi Ziz pe reve pour vin Seselwa.

Pour sa transformasyon arive Mr Speaker,  i annan zis en swa.  Nou bezwen annan en sanzman dan direksyon sa pei.   Sa Gouvernman ozordi, avek respe pour sa parti ki’n met en kandida ki ti reklanm laviktwar dan eleksyon 2015, me ki nepli la.  E ki’n pas baton avek Mr Faure, sa parti pa pou kapab delivre.

Sa Bidze devan nou i pour zis tenir en sistenm ki pe kontinyen degrade.  Malgre ki plis larzan ki pep Seselwa in met de kote pe ganny verse.

Lannen apre lannen pour mwan sa i vin pli kler.  Lespwar pour Seselwa, se en sanzman Gouvernman.

Mr Speaker, sa pe vini, dan eleksyon 2020.  E nou tou nou konnen ki pour annan zis en venker.

Mwan mon konnen ki sa venker pour Prezidan Wavel Ramkalawan, e mwan mon debout fyer akote li pour li diriz sa pei ver vre prosperite e boner.

Mon annan lezot pwen ki mon kapab leve dan deba an detay lo Bidze.  Me zis an pasan Mr Speaker, mon pe esper prosen Bidze avek enpasyans,  akoz sennla pour ganny prezante par en nouvo Gouvernman LDS.

Se la kot nou pou vwar vre fondasyon devlopman ganny mete pour sa pei.  Kot tou Seselwa pour vwar son plas pe enport ou kouler politik ou krwayans.

Avek sa de parol, mon zwenn Leader lopozisyon pour dir ek tou Seselwa, ki mon osi mwan- mwan osi mwan osi ‘’mon pa pou zanmen les tonbe’’ ziska ki nou anmenn vre sanzman dan Sesel!  Ki Bondye i a beni nou dan sa bann deliberasyon pour byen zer Bidze 2020.  Mersi Mr Speaker.

 

(APPLAUSE)

 

 

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Afif.  Mon a donn la parol Onorab Chantal Ghislain.

 

HON CHANTAL GHISLAIN

Mersi Mr Speaker.  E bonzour tou dimoun.  Mr Speaker en lot lannen pe koule.  En lannen ki parey lezot avan in anmenn bokou defi.  Ensi ki loportinite pour bokou Seselwa ki’n deside leve bomaten pour sezi sa ki lazournen in ranmas pour sakenn de nou.

2019 in en lannen enportan dan mon lavi.  E dan mon listwar koman endividi, e listwar sa pep Seselwa.  50an mon’n gannyen sa lannen.

50an ki mon’n vwar soley leve pour premye fwa lo mon zoli zil La Digue.  50an ki mon’n vwar soley leve pour premye fwa lo mon zoli pei Sesel.  E 50an depi ki mon’n vwar soley leve pour premye fwa lo sa planet later.  Sa i reprezant 50an listwar mon pei ki mon koman en sitwayen mon’n konnen personnelman.

Mr Speaker listwar i montre nou ki 50an pase, tou laboutik Sesel ti plen, sa mon dakor.  Mon aksepte laboutik ti plen.  Me eski zot kapab dir nou konbyen laboutik ti annan sa letan?  Konbyen Seselwa ti kapab afford pour aste tou sa ki zot ti anvi dan sa bann laboutik?  Konbyen Seselwa ki son kastrol ti plen toulezour?  Konbyen Seselwa ki son vant ti plen toulezour?  Konbyen Seselwa ki son latet ti plen avek ledikasyon?  Konbyen Seselwa ki son lekor ti plen avek lasante, e son lavi deborde avek loportinite?

Mr Speaker si avan ’77 laboutik ti plen. Ti plen pour e rezon.  I ti plen akoz zis serten ki ti kapab aste.  Se sa laverite.  Laboutik ti plen akoz 80poursan nou popilasyon ti pe viv dan bann kondisyon lapovrete absoli.  50sou diri, 50sou lay, ti apre vin 1kar lay, 1kar savon, delwil koko deransi.  Sete sa larealite avan ’77.  Avan ’77 laboutik ti plen.  E ti reste plen lo ledo malere soufrans 90-80poursan nou popilasyon.

Mr Speaker sa i en listwar ki fodre nou pa per pour rakonte.  E admet ki in ede transform nou koman en pep.  E listwar ki’n konn botan, ensi ki movetan.      Me a sak fwa ki soley in kouse le 31 Desanm lo en lannen, e nouvo soley in leve le 1 Zanvye pour anbras en nouvo lannen.  In touzour donn nou kouraz e lespwar pour fer fas avek okenn defi ki nouvo lannen in apporte nou.  Olye kontinyen viv dan lanmertim lepase, koman en pep nou’n touzour swazir le fitir dan plas lepase.

Senpleman akoz yer i listwar, demen i en mister.  E sa ki lavi i prezant nou ozordi, i touzour en kado.  En kado ki pour definir nou fitir.  En fitir motive, par en sans responsabilite personnel pour kit sa later Sesel.  E sa monn pli meyer.  E pli zoli ki nou’n vin zwenn.

E pour sa arive Mr Speaker.  Sakenn de nou, nou bezwen sezi tou pti loportinite ki vin a nou laporte.  Kot menm pli pti zefor pour fer en gran lenpak.  Me i malere ki ozordi, pa tou Seselwa ki annan sa sans responsabilite personnel.

Sa responsabilite personnel, pour nou sezi ase loportinite, sa responsabilite personnel pour profit lo sa ki deza devan nou, sa responsabilite personnel pour mate lo sa lili byen granmaten parey nou bann granparan in fer pour nou travay dir.

Mr Speaker, mon’n deside komans mon Ladres lo sa Bidze koumsa, senpleman, akoz mon vreman krwar dan sa fraz ki responsabilite endividyel, i en responsabilite partaze.  Responsabilite ki sakenn de nou fanm e zonm Seselwa ki leve tou le bomaten pour travay e kontribye dan sa pei.  Se zis nou menm koman bann fanm e zonm ki deside ki mannyer nou anvi viv.

Me i osi devwar sakenn de nou fanm e zonm pour demande si nou viv fason.  Ki lefe i pour annan lo lezot dimoun otour nou?  Sa lavi Sesel ozordi i baze lo swa personnel.  Swa ki nou fer dan lavi, i reflekte lo nou sityasyon lavi ki nou pe viv ozordi.  I byen dir nou oule sanzman.  Me vre sanzman, se sanzman pour nou byennet nou menm e nou lekor.  E non pa sa sanzman ki politisyen i oule ou sanze.

Mr Speaker, mon lapel senser ozordi, i pour nou bann zenn zenerasyon.  Koman bann zenn.  Enn zot misyon, se pour zot leve e pran zot responsabilite.  Pran zot ledikasyon o serye.  Nou ki travay ozordi, nou’n met zot o monn.  E i nou responsabilite pour nouri zot, donn zot tou sa ki zot bezwen, pour ki zot pa rod en lot semen pase.

E sa souvandfwa, i en semen dan perdisyon.  Me nou senp pti demann, e siplikasyon, se ki zot pran zot letid o serye.  Se zis par etidye e sorti avek bann bon grad ki pour zot- ki pour bann zenn ozordi zot pour kapab ranplas bann etranze ki pe ozordi okip bann pozisyon kle dan nou pei.  Sa ledikasyon ki nou granparan pa’n ganny sans resevwar.  Senpleman akoz zot ti mizer sa letan.

Mr Speaker nou tou nou bann Leaders la anndan.  E koman bann Leaders ki reprezant lavwa e pep la deor ki’n deside atraver eleksyon anvoy nou pour koz pour zot.  Nou bezwen fer li avek tou imilite e avek tou senserite.  E non pa zis pour fer propagann politik, menm si en keksoz i byen.  Pa akoz zot non i Lopozisyon, zot bezwen opoz tou keksoz.

Onorab ki’n koz avan mwan,  in koz lo photovoltaique.  Be nou bezwen koz avek senserite.  Nou’n dir ki Statehouse pa ankor met photovoltaique.  Onorab be sa photovoltaique i anler lo gymnasium.  I la li.

 

(APPLAUSE)

 

HON CHANTAL GHISLAIN

Bidze 2020 prezante Zedi pase par Minis Finans, i kontinyen en seri mezir ki pour adres konsern tou Seselwa.  Tou Seselwa i merit vwar li dan sa Bidze 2020.  Parske i reflekte dezir Gouvernman pour fikse bann problenm ki lepep Seselwa pe fer fas avek.  Avek lentansyon pour amelyor kalite lavi Seselwa.  I annan 11an d’ici apre ki lemonn ti’n pas dan en boulversman Ekonomik grav.  Enn ki zanmen lemonn ti’n konnen pour ki plis ki 50an.  Nou pti pei ansanm avek plizyer nou bann dimoun ti vwar nou anba en lonbraz sonm.  Nou ankor rapel tre byen difikilte sa moman.  Depar volonter, problenm carer.  E lavi ser an rezilta devalyasyon nou Roupi.

I ti en moman kot bann ek leker feb ti’n les lebra tonbe.  Me ti en gran- me ti annan en group ki ti debout for deryer sa bann reform.  E ozordi mon fyer pour obzerve.  E atraver apersi zeneral lekonomi an 2019 prezante par Minis Finans.  Nou konstate ki lo- Lekonomi nou pei i an bonn sante.

Mr Speaker malgre sa.  Nou realize ki pa tou ki parfe.  Ki i annan serten nou sitwayen pa santi zot personnelman ganny touse.  Zot napa sa feel good factor.  Sa reisit ek sikse nou Progranm Reform pa ankor ariv devan laport tou Seselwa.  Pri lavi i reste kantmenm en pe ser pour enn de nou sitwayen.

Lozman malgre tou sa milye lakaz konstrir par nou Gouvernman.  I reste ankor en gro problenm pour bokou Seselwa.  Mwan mon dir sa group dimoun pasyans.  Akoz sa Bidze ek 2020 pour adres plizyer konsern lepep.  Si i annan en keksoz ki ganny reflekte dan sa Bidze 2020.  Set enn bann prensip fondamantal nou parti ki met nou pep o sant tou devlopman.

En Polisi ki pa pe kit okenn nou zanfan deryer.  En Polisi ki krwar dan liberasyon sak zanfan, sak zenn Seselwa irespektiv son kouler lapo, Larelizyon, krwayans politik, ouswa son Lorizin.

Mwan koman en Seselwa fyer,  i pa enportan dan ki trou Lafrik mon sorti.  E mon fransman mwan pa ni anvi konnen.

 

(APPLAUSE)

 

HON CHANTAL GHISLAIN

Pa en kolye ki pour definir mon koman en endividi.  E pa detrwa lagrenn masay otour mon likou osi, non pli.

 

(APPLAUSE)

 

 

 

HON CHANTAL GHISLAIN

E sa ki enportan, se ki ozordi mon pe viv dan enn bann pli zoli pei o monn.  E pli enportan, mon fyer mon en Kreol Seselwa ki pe viv dan dinyite ozordi.

 

(APPLAUSE)

 

HON CHANTAL GHISLAIN

Mr Speaker, ledikasyon e devlopman resours imen i sitan fondamantal.  E i enportan pour nou ki ozordi- pour nou ki ozordi R1.18bilyon dan Bidze Nasyonal in ganny dedye pour sa Sekter.

Mr Speaker, sa i merit motiv nou pour renouvle nou zefor pour kontinyen amelyor nou sistenm ledikasyon an antye.  Malgre tou sa ki Gouvernman pe fer.  I toultan annan lespas pour amelyorasyon.  Mon swe a lavenir, se vwar en pti pe plis alokasyon sa Minister.  I al ver dan bann depans pour materyo lekol.  E formasyon bann ansennyan ki annan lenpak direk lo ledikasyon nou zanfan.    Commitment Gouvernman anver lasante lepep i klerman ganny demontre Mr Speaker dan sa R1.12bilyon ki ankor 1 fwa Gouvernman in demann nou pour aprouve pour amelyor servis lasante.

Mr Speaker pour en moman mon bezwen apresye defi ki bann travayer lasante i fer fas avek.

An rezilta nou devlopman Ekonomik, e nou o standar lavi.  Nou pep ozordi pe soufer avek bann maladi ki kout bokou pli ser pour sonnyen.  Dyabet, kanser, tansyon, problenm kardyovaskiler.  Bann maladi lopilans parey bann nou dokter i apel sa, diseases of affluence.

Malgre lannen apre lannen.  Bidze pour Minister Lasante in kontinyelman ogmante, saler, Scheme Servis travayer.  Lasante in ganny revwar.     Pep Seselwa ti ava swete an retour vwar en amelyorasyon dan nivo servis.  E la Mr Speaker, nou bezwen konstate ki nou problenm dan Lasante pa pour rezourd avek pli gran kantite larzan.  Me avek en sanzman, e latitid personnel.  Ozordi mon pour demande enn fwa pour tou, ki sa Minister i entrodwir en protokol pour drwa bann pasyan.  Kot par egzanp i definir klerman ki kantite letan ki akseptab pour en pasyan asiz lo en ban klinik pour vwar dokter?  E ki kantite letan ki akseptab pour en pasyan ganny sans vwar en spesyalis?

Minister Lasante i bezwen etablir bann target definir pour ki lepep Seselwa koman son konsonmater e son kliyan i ava osi konnen ki zot drwa.          Fodre pa ki sa Minister i vwar sa koman en lesey pour redwir son Lotorite e son Lendepandans.  Me plito koman en target ki’n ganny etabli pour son lekor pour pli byen performen.  Avek bi pour donn en pli meyer servis pour lepep Seselwa.  So, set en sanzman latitid tou nou bann travayer.  Me pa en sanzman Gouvernman.  Plis larzan i devret al dan lenplimantasyon.  Bann Polisi Nasyonal e progranm pour ogmant sansibilizasyon pour redwir lefe e sirkonstans kot dimoun i ekspoz zot avek bann fakter ki koz bann maladi parey kanser, dyabet e lezot maladi kardyovaskiler.  Sa i ava asire ki dimoun i ganny lenformasyon e sipor zot bezwen pour adopte en meyer stil lavi.

Mr Speaker, zis bomaten letan mon pe desann.  Mon pe tann lo radyo, serten group zenn ki ti pe koz lo bann keksoz ki afekte zot.  E zot ti pe koz lo disik.  Mr Speaker par ekout sa bann zenn.  Mon vwar ki zot konn en kantite keksoz.  Me zot pa konn tou keksoz.  Pa tou lenformasyon.  I mank ledikasyon.

Zis en zenn i dir,  ki li in aret bwar limonnad.  I konnen danze disik li.  Me selman i dir ki i fer.  I pran sa menm limonnad i koup avek delo, apre i bwar.  Mr Speaker.  Ledikasyon nou bann zenn i bezwen ganny plis lo la.  Met ou 10 kwiyer disik dan en lanmok delo.  Met plis delo ladan, i plat.  Me ou’n still bwar 10 kwiyer disik.  So sanmenm ki mon pe demande ki Minister Lasante i donn plis lenformasyon dimoun.  Pa zis par bout ki apre i konfiz zot.

Mr Speaker, Gouvernman i reste touzour angaze pour siport e fasilit devlopman Sekter Lagrikiltir, ki osi o sant devlopman e Lekonomi soutenab e enklizif.          Sa sekter i osi annan en gran lenportans pour anmenn plis sekirite alimanter pour nou pei.  Atraver alokasyon Bidzeter propoze pour 2020.  Gouvernman pour entansifye son bann proze lenfrastriktir.  E kontinyen donn sipor e lasistans fermye.

Lannen pase o kour mon Ladres Bidze pour 2019.  Ler mon ti pe koz lo lenvestisman dan domenn Lagrikiltir.  Mon ti dir e mon quote ‘bann agrikilter i devret vin pli proactive.  Konmela i annan en demann enorm pour zavoka e korsol lo Marse Mondyal.  2 frir ki pouse fasilman isi Sesel.  Sa demann e mon, sa 2 frir lo marse mondyal ti an rezilta son lizaz.  Bokou zavoka i ganny servi dan prodiksyon bann prodwi labote ki fer i annan en mankman dan sa frir pour konsonmasyon piblik.

Demann pour korsol, li son demann i tre o.  Ki fer, son pri osi i tre o.  Demann pour korsol atraver lemonn, i akoz i ganny konsidere koman en fri mirakilez e natirel koman remed dan domenn lasante.

Mr Speaker mon koz lo sa 2 prodwi, akoz i 2 prodwi ki fasil pour pouse isi Sesel.  Me bann zeni kolye zot ki zot in fer?  Zot ti riye, gognarde en dissent- e mon quote Mr Speaker.  Nou kote LDS nou pa vin- nou vin koz avek bann pwen ki konstriktiv.  Bann pwen ki nou anvi sa ki meyer pour pep Seselwa.  Nou pa vin koz lo ni korsol, lo ni zavoka.  Nou koz lo sa ki meyer pour pep Seselwa.

Zis en pti resers mon’n vwar ki 1 kilo korsol.  I kout $2.1 lo nivo mondyal.  Tandis ki zavoka li i kout ant 2 a $3 par kilo.  E ler zavoka i rar Lerop.  Pri zavoka i kapab ariv ziska $9 lo Marse.

Zot in toultan vante ki zot posed tou nide.  La yer ki nou’n tande?  Zot osi zot in propoze ki agrikilter i komans envestir dan bann prodwi ki zot kapab eksporte.

I vre ki 1 kilo lavanniy lo marse mondyal i kout $600.  Me Mr Speaker, lavanniy i en pe difisil pour pouse isi lo sa kantite.

Kantite later e lenerzi ki nou bezwen met ladan pour nou kapab prodwi 1 kilo lavanniy pour nou kapab eksporte?  Mon poz sa la Mr Speaker.

Mr Speaker, zot pe koz lo divan anba lezel Seselwa.  Me sa ki nou tou nou konnen.  Sel kalite divan ki zot pe met anba lezel Seselwa ozordi, se en divan laenn, rankin avek vanzans.

 

(APPLAUSE)

 

HON CHANTAL GHISLAIN

Lizye fermen zot a ganny pri Novel pour senm divan laenn, rankin, ek vanzans.  Rankin kont sa bann Fondater SNP.  E ki ozordi in dekil zot.

E vanzans kont sa bann ki zot vwar koman bann ki pli gran-zot bann pli gran adverser politik.  Sa nou’n temwannyen preski toulezour isi dan sa Lasanble.  Enn ler ou zis demann ou lekor.  Oubyen menm demann Gran Met, zot si vreman lakle diri oubyen menm ouswa lakle vant Seselwa ti dan zot lanmen.  Sa bann dimoun pa ti pour manze?  E zot pa ni ti pour menm travay dan sa pei.

 

(APPLAUSE)

 

HON CHANTAL GHISLAIN

Mr Speaker zis en diktater, i en bully ki fer sa kalite keksoz avek son prop ser e frer Seselwa.

 

(APPLAUSE)

 

HON CHANTAL GHISLAIN

Mr Speaker.  La en lot lanpayaz kolye ankor.  Sa zafer etranze dan nou pei.  LDS i devret ozordi lavey en eleksyon vin kler lo sa zafer etranze dan nou pei.  En zour zot oule defann biznesmenn Seselwa, en lot zour zot oule defann biznesmenn etranze.

Zot konplent pti biznes isi, pti biznes par laba.  Kree par bann etranze.  Ler Gouvernman i anons GOP pour bann etranze ki pe reste- ki pe travay isi ki’n fer plis ki 6an isi,  zot dir ou pa bon.

Se pourtan se sa bann menm dimoun ki apre ou vwar zot, zot form tou bann pti lezot Konpannyen.  E zot met en Seselwa avek.  Eski pa in ler pour nou protez nou prop dimoun.  E zot dir ou poudir sa bann dimoun la ki’n pas tou sa letan isi.  Zot second men.  Be akoz pa en Seselwa ki second men sa bann dimoun?

 

(APPLAUSE)

 

HON CHANTAL GHISLAIN

La zis 2 semenn pase, o kour enn zot Mosyon.  Zot in dan tou kwen pour esey rod tou sa bann Endyen dan domenn konstriksyon ki natiralize pour esey viktimize.         Zot in menm ganny klasifye koman bann malbar.  Sa in ganny dir isi dan sa Lasanble.  zot in esey komans klasifye Seselwa, sa ki’n vin Sesel 250an pase.  E sa ki’n vin Seselwa 50an pase.  E sa ki’n vin Seselwa 13an pase.  Konmsi sa 3- sa 3 i annan plis ki- plis Seselwa ki lot.

Mr Speaker mon santi ki LDS in pran en lapant laenn en zenofobi kont bann Endyen.  E zot pe trenn Lasanble antye dan sa ranpar zenofobi.

Sanmenm ki i arive ler ou met loto san kontrol lo semen.  Mr Speaker, sa kalite divan ki SNP, LDS pe semen, 2020 nou pour rekolte siklonn.

Pa fini Mr Speaker.  Ou rapel sa pti let demann kot ti bann- kot bann Tamil ek Endyen ti’n met- ti pour ganny plas Minis e PS, e travay dan bann pozisyon kle dan Gouvernman?  Sa letan ti gou en?  Rantre, vini.  Anmennen manman, papa.  Tonton ranpli, ranpli!  La ozordi i pa oule zot.

Mr Speaker.  Ou pa krwar lannen Faure, i sound pli zoli lo lalev e dan zorey?  E Minis Loustau-Lalanne mon asir ou, ki se ou menm ki lannen 2020 ou pour prezant ankor en lot Bidze pour sa pep Seselwa.  Pa okenn zot lo lot kote latab.

Onorab Georges ti pe zis fer krwar, pa vre?  Si ou pa for, ki mannyer ou kapab deklar ou pli for?  Lannen 2020, pour senpleman en lannen for.  Pwen se tou!  Mersi Mr Speaker.

 

(APPLAUSE)

 

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Ghislain.  Mon a donn laparol Onorab Phillip Arissol.

 

HON PHILLIP ARISSOL

Mersi Mr Speaker.  Bonzour tou dimoun.  Mr Speaker mon reaksyon lo  Bidze 2020 se pou demande si vre Minis e son  Gouvernman pou kapab aplik tou sa bann promes.

Akoz mon pe demann sa kestyon?  Senpleman akoz ler mon get  Bidze 2019, sa lannen, mon pe vwar en kantite promes ki pa’n ganny realize.  En pake proze Kapital pann ganny enplimante. Mon vwar larzan in ganny tire dan progranm Kapital pe ganny demande pou anvoy dan welfare.

Mr Speaker Akfer nou fer en  Bidze si tou le lannen nou pa enplimante?  Ki lefe lonterm sa pou annan lo lenfrastriktir nou pei.  Si  sa semen ki nou pe tarde pou aranze ozordi, si nou pa fer maintenance lo sa lekol oubyen lo sa klinik, demen, apredmen, lannen prosenn i pou kout nou pli ser demen pli tar.

Mr Speaker ler mon get sa  Bidze pou 2020 mon pa vwar kwa ki pou ede fer desann pri lavi.  Mon vwar plis Seselwa partikilyerman zabitan Anse Boileau ki dan vre bezwen pou soufer plis ankor.

Menm si LDS in anmenn Mosyon ki pou ed Egzekitiv pran bann desizyon pou fer desann pri lavi, tel ki koup middlemen dan tranzaksyon lenportasyon prodwi de baz kot STC, sa in zis antre dan en kote zorey e sorti lot kote, antretan se pep Seselwa e zabitan mon distrik ki soufer.

En pti ogmantasyon saler ki Seselwa i gannyen sa i vitman ganny repran Mr Speaker, ler pri pou elektrisite i monte, definitivman pri pou mazorite lezot servis osi i monte.

Mr Speaker, Minis in dir nou ki permi travay konmela, GOP i kout R500 par mwan pou bann anplwaye ki pa Seselwa,  Gouvernman pe al entrodwir de nouvo kategori pri pou GOP, premye pou anplwaye ki pa Seselwa me ki’n dan pei pou plis ki 6an, fre pou ogmante sorti R500 pou vin R1000 par mwan.  2enm pou anplwaye ki pa Seselwa e ki’n dan pei pou plis ki 10an, fre pou ogmante sorti R500 pou vin R5mil par mwan.

Minis i dir ki sa nouvo pri pou vin aplikab apartir le premye Zanvye 2020.  Mr Speaker, en pti kontrakter ki annan li 5 travayer etranze e ki isi pou plis ki 10an pou bezwen al pey R25mil par mwan, olye R2,500 par mwan.  Lo lekel ki o espekte sa kontrakter pou pas sa kou? Eski sa pou fer desann pri konstriksyon ?  Sa pa pou me plis burden lo bann Seselwa ?

Avek tou sa problenm ki Seselwa pe gannyen pou kapab konstri son lakaz la  Gouvernman pe al met e lo lour lo Seselwa ankor.  Eski sa ki ladministrasyon Prezidan Faure pe fer pou fer desan kou lavi?

Mr Speaker, Sesel pou zis vin en landrwa kot travayer etranze i vini dan en lantrennman, ganny lekspertiz apre 5an i retourn dan son pei, e ki nou vwar en lot etranze i reveni e i repran son plas.  E sa pti kontrakter li si i pa kapab soutenir sa kou i pou bezwen ferm son lakonpannyen.  Eski koumsa ki  Gouvernman pe ankouraz kontrakter Seselwa?

Mr Speaker si nou rapel byen le 4 Desanm 2012 dan diskour  Bidze pou lannen 2013, Minister Pierre Laporte ti anonse ki apartir le 01 Zanvye 2013 tou lenportasyon personnel pou en valer pa plis ki R3mil ki vin par avyon ouswa par bato atraver servis lapos ouswa kourye pa pou pey tax, me plito en pri fix pou ganny aplike, e sa pou ganny fer atraver en regilasyon.

Me 6an apre Minis Loustau-Lalanne i dir nou ki revizyon dan allowance lenportasyon personnel par lapos pou ganny redwir pou vin R1500, sa akoz napa limit lo lakantite fwa ki en endividi i kapab servi sa allowance e ki i annan tro bokou labi.

Mr Speaker akoz ki  Gouvernman pa fer regilasyon e etabli ki kantite fwa ki en endividi i annan drwa enporte olye ki redwir sa allowance? 

Minister, non Mr Speaker dan  Bidze 2019, R2milyon ti’n ganny mete pou renovasyon lekol segonder Anse Boileau, elev nivo lakour lekol e aranz drenaz pou anpes lerozyon, linondasyon, la Novanm 2019 sel keksoz ki nou vwar se zis konstriksyon miray otour lekol. En lasal a manze ki’n pran plis ki 2an pou konstri pa ankor konplete, akoz tou sa retar?

Kot lekol primer Ans Boileau laba osi i annan son problenm, miray pe grenn par plas. Sa lekol napa en hall ou en landrwa ase gran kot bann etidyan i kapab rankontre ouswa pou fer en miting, biro ek sez etidyan in avarye, e dan  Bidze 2020 mon pann antann Minis fer okenn pronons-man pou sa de lekol.

Mr Speaker dan distrik en de proze in materyalize, tel ki trotwar pou sekirite bann zanfan lekol, en pe maintenance lo semen segonder, crash barriers, me plis ti kapab ganny fer me tro bokou birokrasi.

 

 

Mr Speaker lagrikiltir i enn bann sekter pli enportan nou lekonomi.  I annan serten mezir ki’n ganny pran o kour lannen, me sa bann mezir pa’n neseserman vize ver logmantasyon prodiksyon lokal.  Minister responsab pou lagrikiltir in anons nouvo linisyativ ki form parti en plan konpreansif pou lagrikiltir.

Me Mr Speaker i sanble-mwan ki sa plan pa zanmen zermen ouswa pouse.  Dan  Bidze dan sa plan 2019 Anse Boileau ti sipoze ganny en bazar an 2020, me de semenn pase lanmenm la dan sa Lasanble Minis in dir nou ki son Minister i ankor pe idantifye en landrwa pou kapab fer sa konstriksyon.  Alors mon pe zis mazinen kan eski zabitan Anse Boileau pou finalman ganny en bazar.

Mr Speaker, pou sa sekter ki pe sofgard nou sekirite alimanter, eski pa ti merit en pli gro porsyon  Bidze?  Ki pe arive avek bann laferm abandonnen, konbyen letan sa bann fermye ki pa aktiv pou gannyen pou re devlop sa bann laferm, ouswa sorti konpletman.  I annan bokou zenn fermye ou dimoun ki enterese dan lagrikiltir ki pe bezwen espere ziska amenn.  Larg zot lanmen les sa bann dimoun travay.

Mr Speaker kot i konsern Sekter Lapes, en problenm ki date plizyer lannen se ice.  Ice plant Anse a la Mouche pa kapab fourni nou bann peser ase ice alor souvandfwa zot bezwen pe al Anse Royale. Mr Speaker kan eski sa problenm ice pou ganny rezourd dan sa pei?

Pou sa  2 dernyen lannen ki mon’n la dan Lasanble mon pe sipliy avek Minis responsab pou Lagrikiltir Lapes pou enstal en bwe mouyaz dan lapas Anse Boileau.  Pou ki bann peser kapab antre dan distrik, e ki nou zabitan a kapab ganny zot pwason, me tousala i tonm dan zorey sourd.   Mr Speaker note byen, zabitan Anse Boileau osi pe kontribye dan tax, sa pei alor depans en pe sa bann larzan lo nou.

Mr Speaker mon eksprim mon sipor pou tou atlet, lantrener ek lezot partner pou sa travay dir ki zot in fer pandan Zwe de Zil 2019.  Mr Speaker, Minis in dir ki zot satisfe ek rezilta Zwe de Zil 2019, non Mr. Speaker trwa meday lor an plis, apre 4 lannen preparasyon e sa ti konmans vreman tar.  Mr Speaker mwan mon pou dir Sesel ti kapab fer bokou pli byen si plis ti’n ganny envestir, pa zis larzan me plis letan.  Si Sesel ti’n konmans preparasyon bokou pli boner rezilta ti pou definitivman diferan.

Mon demann pou Minis ek  Gouvernman, se envestir dan progranm devlopman lonterm, pou bann atlet ;- kree e donn sipor bann lakademi sport, bann zenn atlet a ganny sans byen prepare, konn labaz tou sport,  sirtou bann sport lekip, e le moman ki konpetisyon i arive napa disparate ant performans bann zenn e bann ki ansyen.

Mr Speaker, Minis ti dir ki an 2019 lanfaz ti pou ganny mete lo renovasyon bann lenfrastriktir  sportive dan tou distrik, pou permet desantralizasyon aktivite sport e anmenn aktivite dan distrik e dan rezyon.  Mr Speaker ziska prezan ziska la bann atlet e bann ki swivre sport i ankor pe espere.  Sa in zis en lot promes vid pou bann zenn ki pratik sport par ladministrasyon Prezidan Faure.

An 2019  Gouvernman ti sipoze kontinyen siport bann Federasyon e ban klib sportif ki anrezistre anba ladministrasyon distrik atraver en  Bidze R3.2 milyon.

Bann federasyon in gannyen zot alokasyon, me Mr Speaker tou bann klib pa’n ganny zot lasistans finansyel.  Ki’n arive avek sa larzan.  En tel aksyon in afekte bokou lekip vi ki lekipman spor i koute.

Mon propozisyon pou Minis se redwir taks lo lekipman sports en pe sa a ed bokou zenn ki pratik sport endividyel e osi pou bann lekip sport ki vwar li difisil pou ganny sponsor.

Mr Speaker problenm drog i partou dan pei e i tre alarman, nou zenn pe vin zombies, nou tou, en fason ou en lot nou’n ganny touse par sa fleo.  Zenn ki kapab travay pa pe kontribye dan devlopman pei, zot nepli kapab.  Ki  Gouvernman pe fer pou anpese ki plis zenn i tonm dan sa sityasyon.

Bokou paran pe rod en rekour.  Mr Speaker tro bokou zenn pe mor, alor Minis dir nou ki plan Gouvernman lo kote sirveyans nou teritwar maritim.  Ki  Gouvernman pe fer pou ki drog pa antre dan nou pei?  Eski i annan plis larzan pou Coast Guard?  Kwa ki pe o serye kot bann port antre dan Sesel?  Kwa ki’n ganny met a dispozisyon zofisye ladwann pou kapab pli byen vey fer zot travay? Eski i annan en plan pou ede sa bann zenn ki pri dan sa fleo?

Eski bann lenstitisyon edikasyonnel pe ganny lasistans pou edik e anpese ki plis bann zenn i tonm dan drog e lalkol?

Mr Speaker nou lazenes i tre enportan pou nou pei.  E la kot nou bezwen donn plis sipor bann fanmir, pou asire ki bann zenn i ganny proteksyon neseser, e lankourazman apropriye pou li devlop son abilite e pran son plas dan sosyete.  Ki ladministrasyon Prezidan Faure pe fer pou atrap e pini sa ki koupab pou enport drog e detri lavenir Sesel, sa Sesel ki i dir i kontan?

Avek sa problenm drog nou vwar ki annan voler partou kote, pou satisfer zot adiksyon sa bann adikt i prefer vole, e sitwayen i mank sekirite, menm dan zot prop lakour i annan dimoun ki pe viv avek lafreyer, sa  Bidze pa pe donn Seselwa okenn garanti sekirite.  Nou pa pe vwar okenn aksyon ou lanvi pou fer en lager kont drog kot trafiker drog.

Eski. Eski pou annan pli eski Lapolis pou pli byen ekipe?  Eski pou annan larzan pou anploy plis zofisye?  Nou vwar a plizyer repriz kot bann viktim i pran Lalwa dan zot prop lanmen afors zot in tro sibir, me Mr Speaker sa i vreman danzere, akoz i kapab anmenn bokou dezord dan pei.

Mr Speaker, lannen pase mon ti dir ki dan mon distrik later pou konstriksyon lakaz i annan, Anse Louis, Montagne Posee, Caiman Estate, me mon pa vwar ase aksyon ki pe ganny fer pou bann dimoun ki dan bezwen.  Ler pou partaz avek bann dalon sa i ganny fer vitman, i annan ki ganny plis plizyer bout, 5 bout, 6 bout me letan pou donn en zabitan Anse Boileau ki li i vreman dan bezwen i pran lannen e lannen.  Ki  Gouvernman pe espere?

Ankor en lannen in pase, bann zabitan mon distrik pe espere pou ganny en lakaz ouswa en morso later pou konstri son lakaz.  E zot ankor pe espere.  Mr Speaker zabitan i dezapwente avek ladministrasyon Prezidan Faure, zis promes apre ankor plis promes.

Sistenm pwen, sa i zis en nespes dezord, aplikan nepli konnen ki kriter zot bezwen pou kalifye.  I annan paran ki’n vin granparan zot ankor pe espere.  I annan en madanm ki fer son kontribisyon R1500 tou le mwan san fot, pou plis ki 3an.  I pe lwe en lakaz 2 lasanm pou R9 mil par mwan, I annan en zanfan, in ganny dir ki i pa kalifye pou en morso later, ni pou en lakaz.  Alor Mr Speaker kote sa madanm ki osi pe okip son manman pou bezwen reste?  Li i pou kalifye pou kwa?

Dan  Bidze 2019,  Gouvernman ti promet pou mentenir langazman pou finans bann progranm sosyal ki vize ver bann dimoun pli vilnerab dan nou sosyete.   Bidze pou sa bann progranm ti enkli: R40milyon pou Social Safety Net atraver Lazans Proteksyon Sosyal   Laplipar zabitan mon distrik ki ti tonm dan lapovrete e ganny trouve vilnerab apre resansman fer par ASP pa ankor ganny asiste

La  Bidze 2020 i R47.8 milyon in ganny mete dan Safety Net alor mon espekte ki dimoun konsernan dan mon distrik ava ganny asiste safwasi.

An 2019 ti annan R8.5 milyon pou progranm renovasyon lakaz, sanz twatir pou bann pansyoner.  En madanm ki en madanm ki’n ganny visite par Prezidan Faure an 2017, e mon ti menm ekrir Prezidan Faure an 2018, lo son size madanm, li son lakaz i ankor pli pir ankor.

La 2020 sa sonm pou asiste bann pansyoner in redwir pou vin R5milyon.  Mon pe zis demann mon lekor si sa madanm pou reisir repar son lakaz en zour.

Mr Speaker i annan R10 milyon pou Progranm Reparasyon Lakaz bann ki pli Vilnerab atraver Lazans Proteksyon Sosyal.  I annan en manman tousel ki i annan li 5 zanfan ki pe vwar li vreman difisil pou fer de bout zwenn.  Li i pe kontinyen get zetwal ler botan, e anpar kivet letan lapli.

Alor Mr Speaker kan eski zabitan Anse Boileau ki vreman dan bezwen pou ganny asiste.  Eski nou pe esper Eleksyon?  Eski nou pe esper vizit pou fer  kanpanny?  Eski nou pe esper promes?  Zabitan Anse Boileau pou ganny ankor promes?

Mr Speaker MNA i Manm Lasanble ki annan rol oversight.  Nou aprouv  Bidze koman en Lopozisyon responsab, nou pa’n zanmen blok  Bidze savedir nou donn  Gouvernman tou mwayen e abilite pou fer son rol Egzekitiv.

Pou dir rol MNA pou egzekit devlopman distrik i en statement ki konfiz rol MNA e DA, si zot ti fer sa dan letan lepase, keksoz ozordi in sanze.

Mon pa konnen si MNA US i gannyen, me ti pou byen si Seselwa i konnen ki MNA LDS, pa ganny okenn larzan ek  Gouvernman pou fer proze dan distrik.

Mr Speaker se travayer Seselwa e bann biznes Sesel ki kontribye dan  Bidze Sesel toulezan atraver tax e sa larzan i al dan kof  Gouvernman ki o pouvwar, e  Gouvernman ki o pouvwar ozordi se US.  Alor Mr Speaker i responsabilite US pou fer lakaz, aranz semen, donn swen lasante, e ledikasyon, sekirite e plizyer lezot servis, Seselwa.  Seselwa i merit konnen ki sa pa kado ki US pe fer zot, me i zot devwar, zot travay an ver pep Seselwa.

Mr. Speaker, letan ou get bann defi ki Sesel pe fer fas avek tou bann proze e servis ki devret dan sa plan finansyel, definitivman nou bezwen plis resours pou fer ki nou bann kominote i pli an sekirite.  Sistenm lasante i donn plis konfyans bann sitwayen.

Revwar sistenm pou alokasyon lakaz ouswa later, akoz Mr Speaker sa sistenm pwen i tro konfizan.  Mr speaker nou bezwen deklar en lager serye kont bann trafiker drog ki pe afekte nou zenn, e nou bezwen sirtou lalit pou fer desann pri lavi, sa i reste en priyorite ki nou bezwen adrese afen ki tou Seselwa i ganny en meyer ozordi.

Pou demen Sesel i bezwen nouvo nide en nouvo filozofi serye lo lafason ki nou planifye lavenir, ki mannyer nou ranmas larzan e depanse ki nou pep i vwar en lavenir pli briyan.

Mr Speaker, Seselwa i bezwen en nouvo vizyon, e bokou zot pa pou le krwar me i annan omwen en keksoz ki mon dakor avek parol Prezidan Michel ler an 2011, pandan lansman dyalog ‘’Smart Thinking For Planning vizyon 2020,

I ti dir “We have a bright and prosperous future ahead.  With hard work, discipline and resilience we can do great things together. We can do great things for Seychelles and we can win for Seychelles.”

Wi Mr Speaker vizyon 2020 ki Prezidan Michel ti pe koze lo la se en Gouvernman LDS State House anba direksyon Onorab Ramkalawan!  Alor Seselwa vote LDS State House 2020 pou en lavenir briyan.  LDS Sesel!   Mersi Mr Speaker.

 

(APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Phillip Arissol.  Mon ava donn laparol Onorab Churchill Gill.

 

HON CHURCHILL GILL

Mersi Mr Speaker.  Bonzour Mr Speaker.  Bonzour Minis.  Bonzour tou koleg.  Bonzour tou dimoun ki pe ekout nou; spesyalman dimoun Praslin.

Mr Speaker, monn ekout tre atantivman, tou bann lentervansyon depi ler repons Bidze in konmanse, i annan bokou afirmasyon politik ki i normal.  Me i annan en lentervansyon an partikilye ki’n mansyonn en keksoz tre enteresan.

Koriz mon si mon mal, si mon’n konpran byen, si lazar i tonm dan potis,  nou konnen i pa tonbe apre Eleksyon 2020  pou annan, bokou Minis politisyen dan nouvo administrasyon.  Eski i korek sa?

 

(APPLAUSE)

 

HON CHURCHILL GILL

Mr Speaker, i annan bokou demann pou tiket pou en pasaz dan sa vol 2020, kestyon ki pou arive avek tou sa pasaze ler sa avyon pa take–off  pou sa destinasyon ki bokou pe reve pou ale?

 

(APPLAUSE)

 

HON CHURCHILL GILL

Mon poz sa la.

Mr Speaker mon konman en Manm FPAC, ki’n diskit bokou lo size depans  Gouvernman, pandan sa dernyen 3an, permet mon pou met lo rikord, ki pou premye fwa dan sa Lasanble, Gouvernman in anmenn en  Bidze Siplemanter, ki ni en sou pa ti a ankor depanse.  Kontrerman avek ban lannen presedan.  Menm si sa in posib atraver serten restriksyon lo  Bidze li menm.

Le pwen pou not se ki Gouvernman dizour entraver lekip Minis Finans, zot in montre ki zot kapab aplik disiplin fiskal.  E sa i demontre, sa komikman pou delivre lo sa konfyans, ki pep Seselwa in met dan zot.  E pou sa mon felisit sa tim Finans e dir zot kontinyen aplik disiplin fiskal san paraliz servis piblik.

 

(APPLAUSE)

 

 

HON CHURCHILL GILL

Mr Speaker, pou Bidze 2020, Seselwa i devret ganny en Bidze fiskal ki garanti rezilta.  Sa i demontre ki Gouvernman in ekout son pep, reach out ver son pep e donn zot benefis ki zot merite pli enportan, pou zot fer fas avek kou lavi pou amelyor zot sityasyon.

Mr Speaker, Seselwa dan Sesel ozordi, i le lape.  E zot ekspekte, annan en  Gouvernman, ki garanti en ot kalite, konpetans, e delivre, dan en fason efektiv, pou zisteman reponn a bezwen, tou Seselwa, pou garanti sikse, kour term – e –  lonterm dan Sesel.

Dan  Bidze, tou lendikasyon aktivite ekonomik pou 2019 ek 2020 i montre, en sir tre pozitiv, espesyalman dan Sekter Lenformasyon ek Teknolozi, Sekter Tourizm, konstriksyon, lasirans e finansyel.

Osi dan sekter prodiksyon labwason ek sigaret.

Menm si sa, i probableman manifeste son lekor an met-an plis presyon lo Minister Lasante,  an term tretman lo ban lefe advers, konsonmasyon labwason ek sigaret.  Petet nou bezwen, rod en fason pou diversifye  nou sours reveni pou ki nou pa neseserman depan lo sa 21 e 12pousan respektivman, lo prodiksyon lalkol e sigaret, vi ki sa i pa garanti en lasante en bonn sante pou nou pep.

Mr Speaker, sa i fer mwan mazin sa lepok avan ki APDAR ti vin an legzistans.  Ti fer lapenn ler ou tann sa bann paran kot zot plenny zot soufrans, ler zot vwar zot zanfan ki zot in fer grandi pou bokou lannen, zot in ganny anvai avek sa move fleo sibstans.  Zot konmans vann tou keksoz dan lakaz, i annan menm ki’n perdi zot lavi tre zenn.  Ti vreman rasker pou trouv tou sa bann sagrinasyon lo figir sa bann paran.

Me mon kapab koz pou mon distrik e dir ki depi ki APDAR in vin an legzistans nou’n revwar sourir lo bokou figir sa bann paran.

Nou vwar bokou sa bann zenn in refer e i menm annan ki antre dan lemonn travay.  Mon le asir sa bann paran dan distrik Baie Ste Anne ki mon pou donn mon sipor sa  Bidze APDAR ki Gouvernman in propoze, pou nou kontinyen vwar plis rezilta ankor pou nou bann zenn zonm e  fanm ki ankor pe seye pou sorti lo sa bann move sibstans.

Mr Speaker, ler Seselwa, i tann lenformasyon tre pozitiv, dan lekonomi en pei, kestyon primordyal se, ki i annan alor dan sa  Bidze, pou travayer Seselwa, espesyalman zabitan Praslin?  Kwa ki  Gouvernman pe ofer pou 2020 ?

Mr Speaker, i kler ki en sonm tre konsiderab R3 bilyon in ganny bidzete pou saler en 2020. Seselwa i byen merite.  E sa in fer li posib pou serten travayer  ganny en ogmantasyon dan:-saler minimum, bann benefis dan program ASP, bann kategori Pansyon Spesyal, daycare avek lasistans childminding, e travayer dan lezot Minister e departman osi.

Minis, mon asire ki ou osi ou konsyan, ki en tel sonm, pa kapab ganny met dan  Bidze toulezan.  Alors in ler pou  Gouvernman met an plas, en kad saler konpreansiv pou tou travayer  Gouvernman.  Prenant kont revizyon ler i neseser dan en fason responsab.

Nou rekonnet zefor ki  Gouvernman pe fer pou reponn ban bezwen Praslin ek zil pros.  Tel Parey:-revizyon nouvo Scheme, subsidy lo housing, amelyorasyon lo bann twatir lakaz dimoun aze, reparasyon lakaz, Scheme pou daycare ek foster care, Scheme transportasyon pou etidyan, referral medical lo Mahé, pou pansyoner.  Scheme pou emergency housing allowance.  Pou madanm anvwadfanmir ler zot desann Mahé pou delivre.

Mr Speaker, pou bokou letan zabitan Praslin, ti pe fer fas avek kou konstriksyon tre eleve, nou kontan pou vwar, ki tarif par met kare, in ganny revwar e aziste, sorti 750mil met kare pou vin 9500 met kare.

Nou’n osi ganny dir ki i annan en lalis proze pou Praslin e zil pros nou note sa ban proze swivan:-konstriksyon kordgard Baie Ste Anne, amelyorasyon lo laplenn, novo tretwar Cote D’Or ki ozordi pe koz bokou lenkonvenyans pou ban touris.  E Kontinyasyon semen Pasquère/La Pleine Hollandaise.

Mr Speaker, mon note ki dan sou distrik Salazie, i annan provizyon pou fer lagrandisman semen, en proze ki nou ti’n demande pou bokou letan.  Nou ti’n osi demande ki later Sogis i ganny arpante pou kapab adres ban size zabitan laba.  Nou osi annan zabitan Salazie  ki napa akse semen ozordi.  I enportan,  ki la sa devlopman sa 8 morso later pou land bank, semen ava ariv kot sa bann lakour.

I enportan note ki sa proze PUC pe byen bouze e ki lannen prosenn tou zabitan laba ava an pe.  E zot a ganny zot benefis konpansasyon ki zot merite.

Mon osi note ki, sa semen Kan Per ki’n vin tro etrwat, avek ogmantasyon transpor dan sa sou-distrik.  Nou kontan ki finalman sa lagrandisman semen ava ganny fer pou fasilit mouvman zabitan ki reste dan sa sou-distrik e fer li fasil, pou konnekte avek semen Fond Azore.

Menm problenm avek semen pou al Anse La Blague.  Ozordi si de transpor i krwaz ek kanmarad, i tre difisil pou pase, akoz en i bezwen fer aryer. Alors nou apresye ki lazan in ganny met dan  Bidze, pou elarzi sa semen pou fasilit sirkilasyon transpor dan sa sou-distrik.

Mr Speaker, tou bann dimoun ki annan transport lo Praslin ti pe espere avek pasyans kan ki Praslin pou ganny en stasyon ki teste veikil.

Mon kontan pou vwar ki sa in ganny met dan  Bidze, akoz mon ti fer li mon devwar, pou anmenn en Mosyon dan sa Lasanble pou demande ki nou ganny sa fasilite pou benefis  zabitan Praslin.  Menm si i annan sa detrwa proze pou Praslin, i pa reprezant  en sonm ki zabitan i devret gannyen pou en lannen.  Espesyalman kot bann gro Bidze in ganny donnen, tel parey lasante ek ledikasyon.  Nou pa vreman vwar kwa ki pou ganny depanse pou Praslin.  En size ki mon kontinyen anmenn devan sa Lasanble pou ki Praslin i ganny en fair share dan alokasyon  Bidze pei.

Mr Speaker, mon vwar ki en Bidze R30milyon in ganny allocate pou Zil Eve.  Mon a rezerv mon drwa pou Staz Komite, pou rod serten leklersisman lo sa sonm 30milyon.

Nou osi apresye sa rediksyon 12pousan lo ban lakaz lwe.  Me kestyon se ki mannyer, pou asire ki sa benefis i ganny pas avek kliyan ki lwe lakaz.

En keksoz ki Praslin i bezwen ki mon pa’n vwar dan  Bidze, se lalimyer lo semen, streetlights espesyalman dan landrwa ki tre frekante par ban viziter – Cote D’Or, Baie Ste Anne  santral ek bann sou distrik.  Nou bezwen ganny lalimyer dan sa bann landrwa.

Mr Speaker, nou bezwen asir en disiplin fiskal tre onivo.

En lekilib ki nou bezwen mentenir, san annan okenn defayans lo service delivery, espesyalman bann proze fiskal tre enportan, dan  bann distrik e pei an zeneral.

Mr Speaker,  mon oule met devan  Gouvernman, ki ozordi kot devlopman pei in arive, i plis ki ler pou Praslin ek Zil Pros annan en plan konkret.  Tre konpreansiv ki enkorpor aktivite ekonomik, desantralizasyon bann servis ki kapab ganny enkorpor dan en program koman en road map pou ankouraz, bann zenn graduates ki sorti Praslin pou retournen pou donn en koudmen dan devlopman nou zil.

Plis benefis pou zabitan Praslin e Zil Pros, lo bann reveni ki ganny anmase lo sa bann zil.  Tel parey ki reveni ki ganny anmase dan Vallée De Mai.

En fason pli ekitab pou alokasyon  Bidze pou Praslin e Zil Pros lo en baz poursantaz, Donn plis loportinite bann kontrakter lo Praslin.  Sirtou bann Kontra ki tre limite.

Nou apresye ki bann ti kontrakter pou kapab ganny en peyman davans pou fasilit zot program travay.   Nou ankor pe demande ki Praslin i ganny son Sports Complex pou zenn Pralinwa kontinyen devlop zot talan e potansyel dan spor.

Dan labsans nou Sport Complex, i annan serten disiplin sport tel parey ki bokse i bezwen ganny pratike dan distrik Grand Anse Praslin.  Me leta sa landrwa  i pa a laoter pou sa bann zen pratik zot spor. Lotorite konsernen i bezwen fer serten travay dan sa landrwa.  Mon le felisit sa bann zenn bokser ek zot coach ki fer Seselwa tre fyer avek bann rezilta tre bon dan bann konpetisyon enternasyonal.

Menm si i annan provizyon dan  Bidze pou fermye, zot pli gro defi se debousman zot prodwi.  Si Minister konsernen pa rod fason pou adres sa gro problenm lakantite enportasyon lavyann poul, pork, bef, sosis e lezot prodwi agrikol ki’n nou prodwi isi Sesel, nou bann fermye pa pou kapab reisi dan sa program konpreansiv.

Nou le osi vwar konmansman konstriksyon fasilite pou nou bann peser.  Kree lespas pou  bann ti biznes kapab debourye.  Akoz ozordi zot pe ganny trangle avek ban gro biznes.  Nou bann drayver taxi, nou banm dimoun ki fer ekskirsyon, nou bann car hire, nou bann pti guest house, e bokou lezot ankor.

En lot pwen tre enportan ankor ki pe afekte se nou bann gid dan Vallée de Mai.  Nou pa vwar rezon akoz ki Vallée de Mai i devret don gid pou nanryen.  Ler nou annan gid ki’n fini fer zot training, ki zot in bezwen pey dan zot pos pe stasyonnen dan Vallée de Mai toulezour pou kapab ed zot fanmir.  Sa zafer gid pou nanryen dan Vallée de Mai i devret aboli.

 

(APPLAUSE)

 

HON CHURCHILL GILL

Mr Speaker, tou bann zabitan Mahé zot annan sa privilez pou vwar en Minis tou le semenn.  Me nou zabitan Praslin – nou napa menm privilez.  Mon pe demande ki zabitan Praslin i kapab osi vwar Minis menm si pa menm frekans, oubyen PS, pou ki zabitan Praslin a kapab diskit zot konsern pou evit sa bann depans ekstra ki zot bezwen fer pou desann Mahé ler zot bezwen vwar en Minis.

 

 

(APPLAUSE)

 

HON CHURCHILL GILL

Mon senserman krwar, ki sa bann tel size, Gouvernman i devret, pran koman bann pwen diskisyon, pou rod en solisyon konkret pou zabitan Praslin ek zil pros.

Akoz mon santi, ki ler mon, koman Manm Lasanble pou zabitan Baie Ste Anne mon’n anmenn bann size e santiman bann dimoun, i bezwen ganny analize, e kot i neseser vin ek  nouvo Polisi.

Mon pa vwar akoz sa pa kapab ganny fer pou vin azour avek aktyalite lo Praslin e Zil Pros, pou reponn a bezwen e swe ki zabitan pe demande.

Nou krwar ozordi letan in arive pou Gouvernman, revwar fason ki biznes, devlopman, planifikasyon aktivite ekonomik, program sosyal, lenfrastriktir mazer i ganny zere e finanse pou Praslin e Zil Pros.

Akoz Praslin e Zil Pros I annan en kantite potansyel.  E zabitan i santi ki zot pa pe ganny sans devlop sa ban potansyel lo sa lot nivo.

Mr Speaker, pou terminen mon donn zabitan Baie Ste Anne mon langazman  pou kontinyen fer tande zot lavwa dan Lasanble Nasyonal.

Pou nou kapab ganny bann solisyon konkret pou tou zabitan lo Praslin.  Pep Seselwa desizyon pou 2020 i kler se Danny Rollen Faure pou Sesel.  Mersi Mr Speaker.

 

(APPLAUSE)

 

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Churchill Gill.  Bon avek sa mon ava pran en break e nou ava retournen 11 pou nou kontinyasyon deba lo Bidze 2020.

 

 

(BREAK)

 

MR SPEAKER

Bon nou ava kontinyen nou travay e mon ava donn laparol Onorab Clive Roucou.

 

HON CLIVE ROUCOU

Mersi Mr Speaker.  Bonzour Mr Speaker.  Bonzour Minis.  Bonzour tou koleg Onorab.  Bonzour tou dimoun ki a lekout dan lakour.  E en bonzour spesyal pou zabitan Plaisance.

Mr  Speaker pou komanse mon senserman anvi felisit Minis avek son tim, lo sa travay pou sa  Bidze, mon osi dakor ki zot en tim entelizan e konpetan e profesyonnel.   E mon osi dakor ki zot ti kapab fer pli byen.  Mon konpar zot avek en plant ki pe grandir ki anvi aport bon fri, me si later pa bon fri pa pou bon.  E mon dakor pou lannen 2020 kot later pou bon,  zot pou aport bon fri.

Mr Speaker pou apepre 2erdtan mon’n ekout Minis prezant  Bidze pou lannen 2020.  En  Bidze ki pa pe anmenn gran lespwar pou lepep Seselwa.   En  Bidze ki en pti pe parey en lalis Bonnonm Nwel, kot i annan en pti kado isi e en pti kado laba, alors mon’n bezwen anval li  avek bon pe disel.

Premyerman mon sagren, akoz sa  Bidze in pas zis lo sirfas, napa nanryen konkret ki’n ganny dir, lo ki mannyer  lavi nou bann frer ek ser Seselwa espesyalman zabitan Plaisance pou amelyore dan sa lannen ki pe vini.  La mon mazin Francoise, Patrick, Clint e lezot, ki kontinyen sey fer de bout zwenn, zour an zour avek lespwar me anven.

Wi, Mr Speaker sa Bidze parey in ganny prezante, i en Bidze ki pa plen, e menm mon pa krwar i lanmwatye plen.  En Bidze ki pou bon i napa backbone ki pou kapab soutenir sa pep pozitivman dan lannen prosen.  I en  Bidze ki pa’n vin avek okenn aksyon konkret lo bann diferan problem ki annan dan nou  pei, e ki mannyer sa bann problenm pou ganny rezourd me ki nou tande dan sa ladres i pe zis anvol, anvole dan divan.

Me parkont Mr Speaker.  Mon santi mwan soulaze, pa avek sa Bidze, me akoz i dernyen Bidze ki lepep Seselwa pe tande sorti anba Gouvernman US.   Akoz ler mon pe ekout sa  Bidze ler mo pe ekout lespri par deryer pou sa  Bidze mon realize ki  Gouvernman US in fatige e i nepli annan linisyativ.

Mr Speaker dan tou sa dilenm mon anvi pran sa lokazyon pou mwan zis dir kouraz mon bann frer ek ser Seselwa, pou ziska lannen prosen pou  Bidze 2021 la nou pou ekout en vre  Bidze anba en Gouvernman LDS, dirize par Prezidan Ramkalawan e Vis-Prezidan Afif.

Nou ava atann en  Bidze ki pou annan en vizyon, enn ki pou anmenn lankourazman, enn ki pou anmenn lespwar, enn ki pou anmenn  loportinite, e enn ki pou ankouraz  nou pep, grandir e epanouir, e enn ki pou annan inovasyon pou nou bann zenn fiy e bann zenn garson, pou divan i ava ganny mete anba zot lezel, e zot ava kapab anvole.

Mr Speaker parey mon’n dir  sa  Bidze, pa’n adres bann problenm ki nou bann frer ek ser pe rankontre toulezour, napa nanryen ki endike lo ki mannyer lavi tou Seselwa pou amelyore lannen prose.

Mr Speaker  sa bann difikilte  pou kontinyen reste pou kontinyen reste parey, otan ki sa  Gouvernman i kontinyen trenn zot lipye e fer pares, par egzanp menm pou anmas tax ki a benefisye nou pei sa  Gouvernman i trenn zot lipye.  Sa  Gouvernman pa montre okenn lanvi, e la nou’n tande ki zis 30 lakonpannyen ki pe pey zot tax.  Mr Speaker ki mannyer tousala i apele? Eski sa  Gouvernman napa volonte fer zot devwar ki sa pep ti konfye zot.  Sa pep pe ziz zot par zot aksyon.

Me parkont mon realize vre zot anvi fer.  Me selman zot pa kapab zot pe zis santi sa defet lannen prosen.  Alor Mr Speaker nou dan LDS nou asire nou konnen ki nou pou annan en bon sistenm koleksyon tax, kot nou pou fer sir ki tou sa ki merit pey son tax i a bezwen peye, e tou larzan tax i ava ganny ranmase pou benefis nou pei  pou bann proze Kapital ki ava benefisye lepep Seselwa.

Me parkont Mr Speaker Minis dan son ladres espesyalman dan son lentrodiksyon in fer referans lo lansman vizyon 2033, kot Sesel pou ganny transformen koman en Nasyon Seselwa rezilyan, e responsab.

Alor atraver ou Mr Speaker, mon anvi demann Minis eski anba Gouvernman US lepep Seselwa i vin rizid e pa responsab?  Parey  sa tonton anler Belvédère, i kontan dir  pa tir zot korn lo zot pou met lo nou.  Sa i egzakteman ki Parti US i abitye fer.

Mr Speaker atraver ou ek respe pou Minis, mon  anvi dir Minis  ki lepep Seselwa i fatige avek sa bann vizyon ki zis bann ilizyon sa  Gouvernman, zot anvi en keksoz konkret.

Mr Speaker pep Seselwa pe look forward pou en sanzman.  Adisyonnel-man, mon ti anvi demann Minis pou klersi sa Lasanble, lepep Seselwa, espesyalman bann zabitan Plaisance lo detrwa pwen spesifikman, atraver lo Bidze ki i annan dan sa  Bidze pou 2020 ki pou fer desann pri konstriksyon?  Ki mannyer depans en fanmir lo baz le mwan pou ganny amelyore atraver sa  Bidze?  Ki mannyer sa  Bidze pou adres sa tarif elektrisite ek delo ki kontinyen enpakte lo lavi sa pep negativman sa  Bidze pou fer sa lefe?  Ki  Gouvernman pe fer pou tackle sa problenm middleman ki kontinyen fer komodite isi Sesel ser?  Mr Speaker mon ava atann Minis.

Mr Speaker lo nivo pou bann Minister.  Minis in dir ki lasante i reste en priyorite pou sa  Gouvernman avek en alokasyon R1.12bilyon.   Me Eski sa  Bidze i garanti nou pep en meyer sistenm lasante kot dyagnostik e tretman pou amelyore?  Minis i ava dir mwan.

Oubyen nou pou vwar en gro porsyon pe zis ganny pey dan bann trou ki Minister li menm in fini fouye.  Oubyen nou pe zis vwar en  Bidze kot pou kontinyen al atraver peyman bann etranze ki pe travay isi Sesel.  Kot nou bann frer ek ser i kontinyen trimouse, nwit o zour pou amelyor e donn en bon servis lepep Seselwa.

La nou vwar bann etranze i kontinyen pli benefisye ki Seselwa, espesyalman dan kote nursing.  I annan bann ners etranze ki zot lapey i egal ou menm an plis par plis ki R3mil kot zot lakaz i ganny peye an mwayenn R18mil par mwan.   Kot zot tiket avyon i garanti, me kote nou bann frer ek ser Seselwa i été?

Me ki nou tande Minis in dir ki bann ners Seselwa zot  Scheme pou ganny travay lo la e ganny enplimante 2000  zanmen !  Mr Speaker mon anvi ki Minis rekonsider sa – i rekonsider sa.  Sa set akoz apre ki 146 ners ti ganny en meeting avek Minis  Adam le  6,  2017 Minis Adam ti promot zot, ti promet zot ki Scheme pou ganny travay lo la e zot pou ganny zot lapey.    I ti menm dir ki zot inducement  allowance ek zot marketable skill  allowance ti pou  ganny revwar e nanryen pa’n tande ziska ozordi.   Me la dan Bidze nou’n tann Minis ankor in dir ki 2020 ki Scheme pou travay lo la. Ankor akoz sa bann retar?  Mon bann koleg ners, mon bann koleg  travayer lasante, la i en rezon senser akoz nou devret sanz sa  Gouvernman.

Mr Speaker dan Ladres Minis in fer referans avek Lopital La Digue, ankor enn fwa mon pa konnen konbyen fwa nou tann sa proze Lopital La Digue antre.  Mon pa konnen si sa enn ankor i ava al sa ankor lo shelf.  Oubyen zabitan La Digue fer zot lespri marse.  Nou dan  Gouvernman LDS anba Prezidan Ramkalawan e son Vis-*Prezidan nou garanti, nou garanti ki ler nou vini lannen prosenn dan mwens ki 1an tou fasilite en lopital modern pou ganny fer lo zil La Digue.

 

(APPLAUSE)

 

HON CLIVE ROUCOU

Mr Speaker, bann travayer lasante i kontinyen struggle lo en baz toulezour, menm pou ganny en parking dan bomaten pou vin fer zot duty.  Bann travayer Lasante i bezwen fer letour Babylon avan ki zot vwar en pti trou pou zot met zot loto.  Me parkont nou tande ki Minis in ouver kot vye nursing home laba kot zot transpor pa an sekirite ;- kot kantite fwa zot transpor in ganny kase e personn pa responsab.  Kot si zot met dan en pti trou zot ganny en tiket, tousala i pe mank en fason kot i montre mank respe pou nou bann travayer lasante.

Mr Speaker mon ti a montan ki Minis atraver son    i ti ava dir sa Lasanble kot bann teknisyen laboratwar, bann asistan teknisyen laboratwar, bann drayver, bann porter, bann asistan ners, e bann teknisyen farmasi, ki pe kontinyen travay dan bann sirkonstans difisil, espesyalman bann teknisyen farmasi kot zot travay avek unit oncology kot zot prepar bann latizann pou kanser kot zot pe esper zot pti renimerasyon,    me san nanryen.  I zis promet e promes sorti kot zot Minis.

Mr Speaker Minis dan son ladres, in koz lo sa R1500 koman en allowance fix pou bann madanm ansent, ki bezwen vin Mahé, apartir 34 semenn zot groses, sa i pou zot lozman according. 

Mr Speaker avek tou respe, mon anvi aport a son konesans Minis ki en madanm ansent pou 40 semenn, alors i annan 6 semenn an plis, alor eski sa  Gouvernman i senser avek R1500?  Oubyen sa i zis en lot kanpanny politik pou sey anbet sa pe ?  Mon ti ava voudre ganny en nide kote sa landrwa R1500 pou 6 semenn i été?

Mr Speaker sa i osi montre en lot failure sa  Gouvernman, zis mazinen ki 20an pase mon ti travay lopital Baie Se Anne konman en ners e sa menm prosedir pou transfer bann madanm ansent isi Mahé ti la.  Me la 20an pli tar – mon dir ankor 20an pli tar menm prosedir i an plas.  Sa i montre en lot failure sa  Gouvernman.  20an in pase ki zot ti pe fer eski zot ti pe dormi? Ki’n arive avek zot? napa okenn fasilite an plis ki’n ganny met an plas.  Eski zot pa ti vwar neseser pou anploy plis sarz fanm?  Plis spesyalis pou travay avek bann madanm ansent?  Mon konnen ki i annan lansentman ki a risk.  Wi sa i bann leksepsyon sa i bann sirkonstans kot wi en madanm ki n vwadfanmir i kapab ganny transfer Mahé. Me pandan 20an it is business as usual. 

Mr Speaker nou ledikasyon osi pa’n ganny eparnye anba sa Gouvernman.  Mon anvi demann Minis ankor eski sa lokasyon Bidze i garanti nou zanfan espesyalman nou bann zanfan primer ki la baz ki nou ava ganny en meyer ledikasyon?    E en meyer zonm fanm pou nou sosyete demen?

Mr Speaker Minis pa’n pronons son lekor, dan lalit kont drog, dan son Ladres.  Mr Speaker, parey nou tou nou konnen drog i ankor en problenm mazer dan nou sosyete, alor lo nou kote LDS mon pe enplor mon bann frer ek ser silvouple met sa drog ater, pa les sa drog detri zot pa les sa drog detri nou sosyete.

Nou dan LDS anba direksyon Onorab Ramkalawan, nou bezwen zot, i en zonm ki krwar ki krwar  dan eliminasyon sa problenm drog e zot bann adikt i krwar ki zot devret ganny dezyenm sans, pou zot refer zot lavi, e kontribye efektivman dan nou pei.  Alor nou ava ede remet Sesel lo son semen kot i devret ete.   Sansan nou pou kontinyen vwar etranze pe pran premye morso nou pei, e pli bon plas dan nou travay.

Mon bann frer ek ser, nou dan LDS nou bezwen zot.  Mon bann frer ek ser met byen dan zot latet, ki  Gouvernman US pa enterese avek zot, zis par ogmant  Bidze APDAR sorti 47 milyon pou 73 milyon, san okenn program konkret e konpreansiv, pa pou aboutir dan nanryen.

Wi nou bezwen sov nou bann frer ek ser ki pe soufer avek sa adiksyon.  Me sa progranm anba APDAR pa’n marse.  E mon asire mon dir tre for pa’n marse.  E i pa pe marse.

Mr Speaker mon met lo rikord ki mwan napa nanryen kont personn ki travay kot APDAR.  Me an rekonesan sa travay ki pe ganny fer e bann difikilte ki nou bann frer ek ser i ladan, wi nou bezwen ed zot.  E mon senserman krwar ki APDAR anba direksyon SS Herminie ek son Sekretarya, in fail.  Alor mon ti a voudre – mon ti  voudre mon ti a voudre ki  APDAR konman en propozisyon i ganny transfer anba Minister Lasante kot Minister Lasante i ava okip tou tretman e nou kapab zot kapab  vwar sa bann adikt olistikman ki nou ava kapab amelyor zot problenm e nou ava garanti en meyer tim pou demen.

Mr Speaker par kont nou vwar Bidze prizon an menm laliny avek drog in vin 84 milyon, alor sa i osi konfirm sa sanson ki Lucky Dube i sante.  Kot i dir “they won’t build no schools anymore, all they will built is prison and more prison’. La egzakteman ki zot pe fer.   Dan Ladres Minis i pa’n dir ditou i pa’n tous ditou ki mannyer nou pou deal ek sa bann eskobar ki zot ti koz lo la oparavan.  I pa’n dir ditou lo ki mannyer  nou pou asire ki drog pa pou touse later Sesel ankor.  Me parkont nou dan LDS nou dan LDS nou garanti sa pep – nou garanti sa pep ki drog pa pou antre dan sa pei ler nou vin o pouvwar 2020.  Nou garanti ki tou bann ki’n ganny afekte, zot pou ganny tretman neseser pou zot refer zot lavi,  e vi bann sitwayen prodiktiv dan sa pei.

Mr Speaker lo nivo distrik  i annan proze ki’n ganny akonplir bokou ti’n ganny fer.  Me en kantite pa’n ganny fer.  Problenm demokrasi i ankor la, politik dan distrik i ankor la, bann zwe manrmoun  i ankor la.  Me parkont mwan konman MNA sa distrik mon kontinyen reste mon angaze. Angaze avek lepep Plaisance.

Mr Speaker lo proze lakaz 24/24, i ankor pe trennen left right and center.  Napa nanryen konkret ki pe montre ki tre byento nou pou ganny nou 24/24.  Me parkont politik i kontinyen ganny zwe kot zot fer konmsi mwan ki ansarz sa 24/24.  Mwan ki pe fer lakaz non zabitan Plaisance nou annan en kantite problenm lakaz e nou napa teren me ler zot tann sa bann zistwar ki mwan ki  pou fer lakaz oubyen mwan ki pe anpes fer lakaz pa vre.  Mwan mon reste committed avek zot.  Ki tou sa ki bezwen ganny lakaz mon pou fer sir mon pou lager lebra ase pou zot.

Nou vwar bann proze i kontinyen trennen, menm bann proze kot bann pye dibwa ki riske mon’n kontinyen lager pou nou koupe.  La mon mazin Mrs Domingue anler Belvédère ki pe espere pou plizyer letan, me zis yer ki mon’n tande kontrakter pe al kot li ozordi.  Mr Speaker nou’n fatige ek sa bann trenn lipye.

Mr Speaker pou terminen, mon anvi dir zis en keksoz avek lepep Seselwa,  lepep Seselwa i kler ki lannen prosen nou bezwen en nouvo  Gouvernman.  Nou bezwen en  Gouvernman ki ape LDS anba direksyon nou Leader Wavel Ramkalawan e son Vis-Prezidan Ahmed Afif.  Mon bann frer ek ser pran kouraz better days are coming.  Nou pa pou zanmen les tonbe!  Mersi.

 

(APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Clive Roucou.   Mon ava don laparol Onorab Audrey Vidot.

 

HON AUDREY VIDOT

Mersi Mr Speaker.  Bonzour Mr Speaker tou Manm Onorab, tou manm piblik ki pe lekout nou.   E en bonzour spesyal pou mon bann zabitan Roche Caiman,

Mr  Speaker, sa  Bidze ki devan nou i enn ki selman kapab ganny anmennen par en  Gouvernman performan e ki pe ganny dirize dan en fason efektiv.

Bidze 2020 in ganny formile otour sis pilye nou stratezi devlopman Nasyonal avek bi pou asir stabilite, e en progresyon kontinyel dan devlopman nou lekonomi.

E tenm ki’n ganny prononse rezilta ekitab – prosperite partaze pe dir avek pep Seselwa ki larises Sesel i kapab ganny redistribye dan en fason ki bokou pli ekitab.

Me  Bidze 2020 pou osi annan en lot lefe dan nou pei.  I pou efektivman demontre vizyon e komitman Prezidan Danny Faure kot I pou kontinyen reach out avek pep Seselwa ler LDS sa Lopozisyon permanan pe sey bat latet nou pep avek DANNY OUT, sertennman sa pep Seselwa pa ni tande, ni enterese avek zot zistwar DANNY OUT !

 

(APPLAUSE)

 

 

HON AUDREY VIDOT

E devan nou, nou annan en  Bidze ki pe delivre lo sa ki pep Seselwa pe demande e ki sa pei i bezwen.

Mr Speaker, lasante en Nasyon i depan lo lasante son pep.  Malgre ki bann maladi ki pe afekte nou sosyete ozordi i pres ki konparab avek bann pei devlope otour lemonn, nou sistenm lasante i enn ki bon ki kapab donn tretman bokou sa bann maladi.  Me menm si nou sistenm lasante ki bon, nou bezwen pe kontinyen amelyor nivo lasante nou popilasyon par bann aksyon Polisi atraver bann stratezi pli ekspansif dan progranm prevansyon, kiratif, soulazman e reabilitasyon.

E dan sa  Bidze,  Gouvernman pe demontre sa lespri lasante pou tou, lasante par tou e lasante dan tou.  Pou  Gouvernman kapab entansifye son progranm ledikasyon lasante avek bi pou ankouraz bann bon labitid, pou viv a pli bonn sante e pou anpes maladi ki kapab ganny evite, en sonm R1.12 bilyon in ganny mete dan Bidze Minister Lasante.

Mr  Speaker, Ozordi nou stil lavi i zwe en gran rol dan nou lasante fizik, sosyal, mantal e spirityel pou nou kapab viv byen an larmoni avek kanmarad.  Me mon oule dir avek mon bann frer ek ser Seselwa, annou fer bann bon refleksyon a profon lo nou konsonmasyon.

Nou kapab pran bann desizyon brav par swazir le meyer pou nou lasante akoz nou lasante apre tou i reste nou responsabilite.  Annou evite les nou ganny tante avek bann move lenfliyans, me plito entansifye nou kanpanny pou lalit kont labi sibstans e labi lalkol.  E la kot nou bezwen APDAR avek son bann progranm prevansyon, soulazman e reabilitasyon.  Bokou paran dan mon distrik i santi zot soulaze ler zot zanfan in kapab leve al travay gras a sa progranm methadone.  Me i annan ankor paran ki pe demande ki i en sant reabilitasyon i ganny konstri pou entansifye sa progranm ki APDAR pe ofer zot zanfan.

Mr Speaker, apre ekout entervenan koze avan mwan.  Mon annan en tre lenkyetid akoz mon pa ti a swete APDAR i pas parey NDEA ozordi.  Mr Speaker, i enportan note ki sa lalit kont labi sibstans pa zis en lager pou APDAR.  Nou oule konnen ki pe arive avek nou sistenm lentelizans, Sesel nou pa kapab lannen ale lannen vini  Gouvernman i met larzan dan nou lafors ek sistenm lentelizans selman drog ankor pe antre dan nou pti pei e ganny vann dan distrik konmsi legim lo bazar.

La dan mon distrik Roche Caiman, sa ki pe pike obor laboutik e tou sort kalite aktivite anti-sosyal e ilegal pe pase.  Menm si i ganny raporte, nanryen pa ganny fer e mon pa pou blanm Stasyon Lapolis Mont Fleuri, akoz nou pa espekte zot pe kapab kouver sa rezyon kot nou konnen in toultan annan bann gran tranzaksyon drog avek sa pti morso resours ki zot annan.

Nou bezwen Lapolis pou fer plis patrol e entersepsyon.  Me akoz me avek sa de pti transpor ek sa detrwa zofisye ki zot annan pou kouver distrik Roche Caiman, Les Mamelles, Plaisance ek Mont Fleuri, i pa ase.

Nou Roche Caiman, nou pa satisfe ditou ziska ler nou vwar lafors konsernen pe met lord e dekouraz piblik asize obor semen pres avek laboutik kot pe bwar lalkol, servi zot drog e pe harass dimoun ki vin kot laboutik.

Mr Speaker, se lafanmir ki form fondasyon nou sosyete.  Gouvernman United Seychelles i reste ferm dan son langazman, pou ed bann fanmir ganny zot prop lozman atraver diferan Scheme ki abordab.  E sa bann Scheme in deza ganny elarzi e ankor in ganny met dan Bidze pou lannen 2020 pou met plis lanfaz pou konstriksyon ankor plis lakaz.

Lo sa not mon le remersi Gouvernman anba leadership Prezidan Danny Faure, ki mon distrik Roche Caiman i pa en leksepsyon.  An Mars 2020 distrik Roche Caiman i espekte 16 fanmir Seselwa dan zot nouvo lakaz.  E Lotorite Distrik pe osi espekte konstriksyon ankor 8 unit lakaz.

Me travay pa fini la, Roche Caiman i en distrik ki depandan lo Minister pou regard dan bezwen bann aplikan Roche Caiman prenon-kont limitasyon teren pou ankouraz proze devlopman lakaz ek later.

Mr  Speaker, reste konnekte avek nou bann fanmir Seselwa pou vwar e konn zot bann defi, i reste en prensip fondamantal Parti United Seychelles.  Nou rekonnet lenportans bann bon valer moral e spirityel ki merit byen enkilke dan nou bann zanfan pou ki nou ganny en fondasyon pli solid pou Sesel.

E vizyon Prezidan Faure, se fer sir ki nou zanfan e nou lazenes pa zis benefisye laprantisaz dan lekol, me ki zot aprann dan lakour e dan kominote.   Sa pou ed nou bann zenn konn apresye e respekte drwa imen, respe Lotorite, e pou zot pros e pli enportan pou respekte zot prop lekor.

Me nou osi bezwen pe bouz dan en nouvo letap kot devlopman kominoter i vin pli  enkli-siv.  Distrik Roche Caiman i kontan pou aprann ki finalman dan  Bidze 2020 provizyon in ganny fer pou konstriksyon en daycare.

En proze Distrik ki parmi mon lalis konman en Manm Elekte pou sa distrik pou fer sir ki bann proze parey i vin laporte nou bann dimoun.  Avek sipor Lotorite distrik nou satisfe ki nou kapab ganny komitman  Gouvernman.

Nou travay ankor i pa fini la.  Mon pe lans ankor en lapel avek Lazans Transport lo later pou konsider sa alokasyon Bidze pou en over pass bridge ganny fer dan en lokasyon pli pre avek Sport Complex Roche Caiman pou asir plis sekirite pyeton, e  Gouvernman fer en demann avek bann gro Lazans prive atraver zot CSR laba Providence pou zot kontribye dan konstriksyon sa overpass bridge ki pou ganny fer Providence.

Mr Speaker, nou lazenes ek dimoun aze, sekter prive e sosyete sivil dan bann distrik i kapab korpore e travay ansanm pou promot linite dan kominote.

Nou bezwen zwen lafors pou lalit kont bann fleo sosyal ki pe detri nou bann distrik.  E trouv loportinite dan sa Bidze pou revwar nou komitman anver nou bann zenn, pou asire ki zot konn nou tradisyon e leritaz Kreol – Seselwa ki form fondasyon nou idantite.  Lo sa not mon le felisit e remersye Mrs. Loura Barra ek son group zenn dan mon distrik Roche Caiman ki pe fer tou pou elev nou kiltir ki swa dan poenm, sanson, dan ladans e teat.

Malgre zefor pou kree loportinite pou nou bann zenn, mon le lans en lapel avek bann paran ki zot zanfan i annan problenm disiplin, pou vin devan e rod led.  Pa les zot bann zenn fiy ek garson anba laz 14 a 15an asize obor semen 10er a 11er diswar dan en lasemenn kot i annan lekol.  Nou swete ki sa Bidze i permet departman sosyal pou travay avek sa paran e zot zanfan ki pe pas dan bann tel defi sosyal.

Mr  Speaker, Prezidan Faure i annan konfyans  dan son bann  lafors travayer Seselwa e zot kapasite pou bouz Sesel an avan.  Enn bann gran sikse nou  Gouvernman se kreasyon lanplwa pou nou pep e nou rekonnet, ki malgre tou sa loportinite travay ki i annan, pa tou nou pep ki pe travay.

I kler ki nou Gouvernman i annan en vizyon long term, pou pli byen pare e prepar nou lazenes depi zenn, pou donn zot konesans pou donn zot konesans e konpetans neseser pou pli byen entegre dan nou sekter ekonomik.

Plan Gouvernman pou etablir en nouvo lekol teknik e vokasyonnel an servan kadreman partenarya  prive e piblik  i en lapros inovativ.  E an menm tan stratezik vizavi bann reform ledikasyon ek formasyon.  Sa pou ed nou sirmont nou bann defi e pli byen ekip nou bann zenn Seselwa, pou benefisye dan krwasans ekonomik nou pei.

Enn bann vizyon United Seychelles se pourswiv nou langazman pou sak fanmir omwen annan en profesyonnel ki’n sezi loportinite dan en Liniversite.

Lazans Nasyonal pou Devlopman Resours Imen, in ganny en alokasyon R205.2 milyon dan sa Bidze pou zisteman zwe en rol kle dan realizasyon sa vizyon.  Me sa Lazans pou osi travay etrwatman avek Minister Ledikasyon ek Devlopman Resours Imen, ensi ki Departman Lanplwa, pou asire ki Sekter Ledikasyon i fer provizyon neseser pou bann skil ki bezwen dan marse lanplwa.

E lo sa not mon pe osi demann Minister Lanplwa pou osi zwe en rol pli aktif dan met plis presyon avek bann lorganizasyon prive pou anploy plis bann profesyonnel Seselwa, e pou ofer zot bann menm loportinite saler e benefis ki bann etranze pe aktyelman resevwar.

Mr Speaker, United Seychelles i reste angaze anver ledikasyon de kalite e iniversel.  E se dan sa loptik ki nouvo lekol pou Lakademi Letid Biznes Sesel ek lenstiti pou Lar ek Design pou ganny konstrir lo Ile Aurore. E Minister Finans in fer resorti ki sa proze pou al lo tender an 2020, e en provizyon R27.9milyon in ganny mete dan sa Bidze pou 2020.

Alors loportinite i la pou nou lazenes etidye – parey in deza ganny dir dan nou Lasanble; napa limit lo laspirasyon nou lazenes, e zot merit pran sa bann loportinite e servi pou zot prop devlopman personnel e pou zot kapab pran bann loportinite lanplwa ki ganny kree dan nou pei.

Me eski Bidze in adres tou bezwen nou lazenes?  Larepons i non.  I annan ankor ki kapab ganny fer, e lo sa not mon le fer en demann avek Minis pou Finans pou met devan nou Gouvernman pou konsider revwar Scheme Allowance bann etidyan pos- segonder akoz i annan en merit.

Mr Speaker, en mesaz pou nou lazenes Seselwa ki swiv byen ki pe pase dan nou pei.  Sesel i bezwen en Dirizan ki annan Sesel aker, ki annan konfyans dan lafors e kapasite son pep pou bouz Sesel an avan

Alors 2020 when the time is right vot pou Danny Rollen Faure !

 

(APPLAUSE)

 

 

HON AUDREY VIDOT

Donn li sa manda pou kontinyen diriz nou pei dan linite e prosperite.

Mr  Speaker, se atraver en lekonomi reisi ki Sesel pe atenn pou en meyer standard lavi.  Bidze 2020 pe met an plas bann mekanizm apropriye pou kontinyen asir stabilite ek krwasans ekonomik pou reisit bann biznes ek zot soustenabilite.

Se dan sa loptik ki nou pe demann Gouvernman pou pa fer sa revizyon dan allowance personnel R3mil pou vin R15 mil an Zanvye 2020 sorry pou R1500 an Zanvye 2020 pou bann byen personnel ki ariv Sesel par avyon ouswa bato atraver servis lapos ouswa kourye ki napa tax lo la.

Pou konplimant sa ki mon koleg Onorab Lemiel in fer resorti yer lo sa size,  pou nou protez  nou bann biznes ki pe pey tax, mon pe propoz avek Gouvernman pou konsider met en limit ki akseptab pou en endividi fer vini keksoz dan en mwan avek en fre ki afordab ki nou pei pa perdi okenn reveni e ki dekouraz okenn labi.

Mr  Speaker, vizyon United Seychelles se diversifye nou lekonomi, mentenir nou krwasans, e donn mwayen e pti biznes loportinite pou zwe en rol kle dan kreasyon larises Sesel.  Alors nou rekonnet travay ki Gouvernman pe fer an partenarya avek sekter prive pou diversifye nou lekonomi e pe rod nouvo fason kreativ e inovativ pou fer biznes Sesel.

Nou  Gouvernman fodre fer tou posib ki nou bann biznes ki pou Seselwa i ganny bann bon loportinite pou plis lenvestisman.  E nou reste konvenki ki dan en pei parey Sesel kot kreasyon larises pe kontinyen agrandi e koleksyon reveni pe agrandi, a en pa egal avek sa larises ki pe ganny kree.

Se dan sa loptik ki larises ou kapab ganny redistribye dan en fason ekitab parey dan sa  Bidze.  Malgre nou pei i reste vilnerab vizavi bann sok eksteryer.  Biznes, pti ou gro i devret reste an premye dan lanmen antreprener Seselwa ki pe travay dir e ki annan prosperite Sesel aker.

E si Sesel i ankor pe ganny klasifye parmi bann pei avek gran reveni, sa in akoz nou pep pe kontinyen zwe en gran rol pli aktif dan krwasans nou lekonomi.

Mr  Speaker, Prezidan Danny Faure avek son abilite pou ini nou pep, pou kontinyen batir nou nasyon Seselwa, akoz nou konnen ki devlopman i en zefor Nasyonal e non pa en one man show.

Se sa ki nou dan United Seychelles nou apel en responsabilite partaze.  E atraver  Bidze 2020, Prezidan Danny Faure kandida Prezidansyel pou United Seychelles pe prouv avek pep Seselwa ki in toultan krwar dan met zonm ek fanm o sant nou devlopman.

Kwa ki sa Bidze pe osi montre nou Mr Speaker?  En Prezidan ki pe ekoute, e i pa pe ekout selman lo son kote, me i pe ekout tou Seselwa ki annan en lavwa pou koze.

En Prezidan ki depi premye zour son manda, in pran tou mezir neseser pou li anter sa kiltir ‘’ek nou, pa ek nou’’ ki ti’n devlope dan nou pep.  Malerezman mazorite 15 lo 10 ki’n pran sa sang.  E Bidze ki devan nou i reflekte swe, e laspirasyon bokou nou pep, enkli bokou bann pledwari ki’n ganny anmennen devan nou Lasanble atraver reprezantasyon nou Lasanble.

Mr Speaker, en Prezidan i bezwen kree en latmosfer stabilite dan pei, pou ki bann rev e laspirasyon son pep i kapab ganny realize.  Set egzakteman sa lenstriman Bidze ki devan nou ki le vre test performans en Prezidan, se la ki ou pou konnen si i pe ekoute oubyen non, se dan Bidze ki ou pou konnen si i pe port latansyon a bezwen son pep ou non.

Sa ki sa Bidze pe montre nou an realite set en Prezidan ki’n ekout son pep tre atantivman, e in sers pou aplik solisyon atraver zouti pli efektiv ki i annan dan son dispozisyon.

Sa se en Bidze pei.  Pou en Leta azir dan en fason ki efektiv, i pa pou kapab depans plis ki i gannyen, sa i tre kler, pou en Leta efektiv, i bezwen planifye avan ki i enplimante, e an-menm letan ki i pe pas lo staz enplimantasyon, sa i bezwen ganny fer dan en fason byen kalkile.

En Leta efektiv i bezwen konn byen balans son reveni e depans, se pou sa rezon ki nou war ki i annan serten keksoz ki nou’n demann  Gouvernman depi lannen pase, ki pe aparet dan  Bidze ozordi.

Mr  Speaker, an konklizyon i annan en keksoz ki mon anvi dir avek mon bann zabitan Roche Caiman e pep Seselwa ki pe swiv nou deba lo  Bidze; sa Bidze ki’n ganny prezante par Minis pou Finans Mr Loustau-Lalanne, i pou zot sa, i pa pou zis  pou mwan, i pa pou zis Mr Speaker, pou Minis pou Prezidan, me i pou zot.  E sey fer zot mye pou sezi tou loportinite ki trouve ladan.

Pa les okenn distraksyon kas zot konsantrasyon, fer tou zot mye posib pou zouir bann benefis sa Bidze avek zot lekor ek zot fanmir, profite, grandi, devlope, anrisir zot lekor, met zot fanmir, zot lekor, e zot lafwa, e zot pei an premye.

Poz tou politik e divizyon de kote, e vreman sers pou lev zot lekor e zot fanmir pou en Sesel prospere.  Nwel pe vini, Lannen pe vini, annou antre dan en letan refleksyon, lapartaz, e gratitude anver lezot.

Sesel i nou pei alors annou viv byen, trankilman akote kanmarad dan nou pti pei beni.  Prezidan Danny Faure pe kree nouvo lespwar pou Sesel ;- ki swa ou en zenn oubyen aze ou lavenir i asire dan sa  Bidze.

Mon profit sa moman pou dir en gran mersi tou zabitan Roche Caiman e mon repete tou zabitan pou sipor mwan e bann mo lankourazman ki zot in donn mwan, dan bann moman difisil.

E tan ki mon reste Manm Elekte pou distrik Roche Caiman mon lofis i reste touzour ouver pou mon bann zabitan e mon limero telefonn pa’n zanmen sanze.

Zabitan Roche Caiman ek bann distrik lavil, zot touzour dan mon lapriyer pou ki bondye i beni nou kominote, e pei e pep Seselwa.  Mersi Mr Speaker.

 

(APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Vidot.  Mon nou ava pran en break la e mon pou envit bann Manm ABC toudswit dan Speaker’s Conference Room pou nou kapab kontiny sa meeting ki ti’n konmanse yer.  So nou ava break e nou retournen pou nou kontiny avek nou travay 2er apre midi.

 

(BREAK)

 

 

MR SPEAKER

Bonn apre midi tou, Manm Onorab.  Bonn apre midi Minis avek ou de zofisye Ms Cesar avek Ms Tamatave.   E bonn apre midi tou dimoun ki a lekout e ki pe kontinyen swiv travay Lasanble Nasyonal.  Nou pou kontiny avek deba lo prezantasyon Bidze 2020 e mon ava donn laparol Onorab Stephen Pillay.

 

HON STEPHEN PILLAY

Mersi r Speaker.   Bonn apre midi Minis ek ou delegasyon e tou dimoun ki a lekout.  Mr Speaker ankor enn fwa i en plezir pou mon dir de pti mo  lo Bidze ki devan nou.

Mon pe sey pran legzanp Minis      bann pwen ki Minis in leve.  E si avek ou permisyon ou a permet mon de pti mo lo sa ki pa’n ganny dir dan speech Minis.

Sa Mr Speaker se sa 40poursan lapovrete Mr Faure ti vin dir dan sa Lasanble.  i paret ki sa sif in disparet.  Mon pa ti pou koz lo la, me enn  Manm Onorab in fer mwan mazinen ler sa sif in ganny koz lo la.    Mon ti a kontan demann Minis ki dir nou ki mannyer zot pou rezourd sa lapovrete 40poursan dan sa Bidze oubyen si zot in fini rezourd sa lapovrete dan Sesel?  Akoz i en pe enkyetan mon demande si  eski Mr Faure ti  pe mislead nou or lepep Seselwa ?  Akoz apre sa nou ti tande ki plizyer Manm tri dir ki pa lapovrete ki annan Sesel me kou lavi ki ser.

So Mr Speaker Minis i a fer nou konnen ki sityasyon nou ete konmela e ki mannyer sa Bidze pou annan en lenpak lo la.

Mr Speaker mon konnen i en pe difisil pou lot kote kapab konpran sa lapovrete.  Me Seselwa i konnen ki i annan en solisyon pou sa lapovrete e kou lavi ser.  E se sel solisyon se er Seselwa i vot LDS State House avek nou Leader Prezidan Ramkalawan.

Mr Speaker nou bann pwen soulaze dan Bidze enn mon konsern se ki Minis i dir nou se ki enn bann moter kle dan lekonomi ki’n afekte nou, se fabrikasyon lalkol ek taba.  Parey zot konnen tax lo taba in fini ogmante e la tax lo lalkol pe al monte ankor.

Mon oule demande, eski sa logmantasyon parey Minis in dir pou kouver, zis kou lasante pou bann konsonmater lalkol e taba, eski i pou ankouraz sa bann konsonmater oubyen i  pou met plis presyon lo fanmir sa bann konsonmater?  E Minis i kapab dir nou osi konbyen milyon an plis zot pe espekte al anmase ?

Mr Speaker, mon krwar senserman sa zafer anmas tax anpes lo taba ek lalkol, se zis e rol ler zot ti dir zot pe get lasante sa bann konsonmater,  zot in vwar en fason pou zot zis tir plis ki zot kapab avek sa group dimoun.  Problenm lalkol se bann parey Pti Ponm.   Ki personn pa konn son vre valer lalkol.  Se sa ki kontrol i demande e i neseser lo la.  Ler ou pe al fer monte pri lalkol ek tab normal plis dimoun pou al konsonm sa bann Pti Ponm.  Me mon demande eski serten pe ganny proteze sa sistenm akoz sa bann prodiksyon?  Ki mannyer pou elimin sa.  Se ler Seselwa i vot LDS State House ankor avek nou Leader Mr Ramkalawan.

Mr Speaker Minis i dir nou ki Sekter Tourism i osi enn bann moter kle dan nou lekonomi.  Me mon’n deza demann Minis eski nou pe ganny valer vre nou lendistri?

Minis in dir nou konsiltan in vini in fer letid.  Me ki pe arive ek nou Dolar antre dan nou pei.

Se sa mon krwar ki lakle pou nou Seselwa zourir nou larises nou Sesel.  Fodre tou forex ler nou vann prodwir touristik i antre dan sistenm banker.  Mon repete tou forex akoz mon krwar sa se lakle pou fer pri lavi desann Sesel.  Nou depan lo mazorite prodwir ki nou enporte, e tou sa i depan son depans i an forex.  Enkli fre lenportasyon.

Si forex i desann pri prodwir e lenportasyon i desann.  Sa i a ede pou fer kou lavi desann Sesel.  Ogmantasyon dan reformasyon ek télémunication : Mon demande eski en odit konpreansiv pa devret ganny fer lo zot?  Wi nou kapab servi internet en pe preski partou Sesel. Me son pri eski i rezonnab e abordab?  Eski nou konnen par konbyen pri pe ganny pouse anler artifisyelman pou zis ranpli pos en monopoli lo market.   Ki Gouvernman pe fer?  Eski i  annan en lot fason?  Wi sa se Wavel  2020 State House. 

Mr Speaker de pti mo lo Air Seychelles avek son laranzman avek Etihad.  I reste e pe vin deplis plis an plis en fardo pou nou.  Etihad i fer nou aksepte en nouvo term.  Sa se organic lost. 

Mismanagement par Etihad pe fer nou ankor pe pey milyon e milyon Roupi dan Bidze.  Larzan tri kapab ganny servi pou sa pep.  Gro sef pe byen pase kan  cabin crew i annan pe ganny zis en pe plis ki R6 mil  par mwan.  Kot nou’n al mal?  Akoz nou pa repran nou Air Seychelles.  Zot in rann nou pou nanryen.  Mazin byen ler zot ti pe pous travayer Air Seychelles se pa lot ki Mr Wavel Ramkalawan ti pe lager lebra kase dan sa Lasanble pou fer bann redundancies ganny en meyer termination package.  Pran sa konman en bon legzanp.  Travayer Air Seychelles ti met LDS State House zot kondisyon pou amelyore.  Alor Wavel 2020 State House. 

Mr Speaker lo wages and slaries.  Lapey travayer i bezwen ganny en bon revi irzan.  Sa sonm 86.4milyon allocate mon demande si sa pou sifizan pou bann Scheme of Service, mon ti a swete ki en revi saler debwaz konplet pou tou travayer ti ava ganny fer pli boner.

Minis i konnen enn bann problenm mazer dan civil service se i tro top heavy.        In deza dir nou e konn advisors zis asize e tous zot larzan lemwan.  E pa zis advisors.  I annan osi bann gro zofisye ki pe mars ek bodyguard monte desann aletranze, san anmenn okenn benefis pou nou pei.

Konbyen Lanbasad ki nou vreman deor?  Sa se bann kestyon pou larzan ki kapab ganny servi plis dan lapey nou bann travayer.

Alor mon krwar i restriktirasyon salary table i devret ganny fer o pli vit posib.  I annan osi dan sa bann Scheme,  ki serten allowance i devret ganny konsidere pou ganny entegre dan bann basic salary sa bann dimoun.  Tro bokou dimoun ki ler zot ganny zot payslip, zot pa kalifye par egzanp pou en loan.  Sa lentegrasyon i ariv zot pou osi kalifye pou en bout later.  Sa travayer i en size ki mon ek bann  koleg LDS pou pran tre serye.

Gouvernman in anons en logmantasyon R500 lo saler minimum.  Mr Speaker personnelman mon pa vwar nanryen ladan pou  dimoun.

Ankor enn fwa en dimoun avek R5,550 par mwan pa fasil pou viv.  Pa fasil pou zot pey lakaz manze elektronik delo e lezot depans.

Epi nou rode akoz dimoun i tay kot Welfare.  Eski Minis i kapab donn nou en sif konbyen travayer dan civil service pou benefisye avek sa R500 e konbyen dan sekter prive osi pou benefisye?

Se zot lafot wi Mr Speaker lafot Gouvernman.  Mwan mon krwar e mon konnen avek bokou sipor dan Lasanble se en saler debwaz minimum mwens ki R8,500 par mwan i devret ganny entrodwir.  Sa zafer sa ava ankouraz bokou plis travayer  pou antre lanplwa formel e retir en kantite presyon lo welfare.  Mr Speaker mon’n tann Minis dir provizyon i dan Bidze pou sa 5poursan logmantasyon.  Zot pe persiste menm avek sa zafer Mr Speaker menm si zafer i ankor Ankour.  Sa R74.4milyon i ase pou donn tou travayer sekter sivil sa R500 ogmantasyon pou 1an akoz ki zot pe ankor lager lebra kase pou zot ganny 4mil, 3mil, 2mil Roupi e donn sa ki pli ba apepre R250?  Non Mr Speaker nou pa pe aksepte sa.

Parey in ganny dir dan sa Lasanble avan, ki defen Prezidan Rene ti dir ki zot in ganny zot in get zot lekor avan.  Me la arete la.  In ase! Nou pa pou les zot donn zot bal ankor dan larzan piblik.  LDS pa pou les zot. E Seselwa pa pou les zot.  Sa Lalwa piblik Public Service Salary pou ganny revize osito ki zafer i fini Ankour.

Mr Speaker sa zafer saler si mon kontinyen lo la i pou tro long.  Mon ava esper zafer Lakour fini e nou a kontinyen.  Wi nou pou kontinyen Onorab.

Dan 24/24 proze 24/24 mon a get en pti kou sa zafer housing ek later.  24/24 si mon servi sif Minis 8 distrik in ganny lakaz ziska lafen Oktob la.  e apepre 6 lafen Desanm e 9 distrik pou ganny an 2020.

Me Mr Speaker si nou pou kontinyen anba sa sistenm Parti US mon konsernen pou sa 9 distrik an 2020.  Mon pa pe vwar sa Gouvernman pe delivre.  Savedir mon pe konpran Au Cap nou pou ganny Aux Cap pou ganny [pou li son 24 lakaz posibleman avan Desanm.

Me malerezman dan sa 24 i annan ankor 40 ekek aplikan kalifye ki pou esper ziska ‘’2000 zanmen’’ pou ganny en lakaz.  Eski sa i montre en Gouvernman ki annan plan.  I annan ki’n ganny letan mor Mr Speaker ki lo lalis lakaz.  Ladan menm i annan apepre 40 ankor an plis ki zot, zot pa achieve ek zot peyman e zot in ganny mete konman zot pa kalifye.

Mr Speaker zot pa achieve ek zot peyman.  Wi zot pa’n kapab peye wi, Mr Speaker me lo sa lapey zot pe gannyen zot pe lwe en landrwa sey fer de bout zwenn pou sonny   zot fanmir.  Akoz ki zot pa ganny gete?  Kot zot pou gannyen pou fer sa kontribisyon le mwan ?  Nou bezwen revwar sa sistenm an plas.  Sa zafer later ankor pli move, i annan dimoun ki lo zot later prive oubyen zeritye pa pe kapab raise en loan lo sa later ki zot gannyen pou fer en lakaz.  Zot saler pa arive sa limit.  Akoz ki Gouvernman pa osito posib lannen prosen ede fer zot lakaz sa bann dimoun lo zot later.  E zot, a pey sa konman en kontribisyon tou le ziske ler zot fini rann tou.  Sa osi i ava ede tir en pe plis presyon lo lakaz sosyal.

Mon sirpriz osi pou tann sa bann later ki’n ganny allocate, partou.  Bann sif ki Minis in donnen, me mon demande sa grander Au Cap la dan Lasanble nou ti ganny dir i annan zis kat bout.  Mon  pran sa loportinite dan Staz Komite fer Minis kler lo sa grander Au Cap eski i ankor reste kat bout akoz mon konpran plis in deza fini ganny donnen, avek serten dimoun prefere.

Mr Speaker mon vwar osi ki PMC pe raise en bond R200milyon.  Mon deza demann Minis kestyon lo sa menm nivo laliny.  Fotespere kontrerman avek lepase sa bann bond i ava ganny ofer ek piblik Seselwa, endividi konman priyorite pou envestir ladan.  E pa a donn priyorite bann gro labank, ek gro biznes ki kapab aste tou sa bond. 

Seselwa i a ganny osi en sans pou envestir prive par public partnership dan sa bann sistenm.

Me en kestyon se eski zot pe ganny valer pou sa 168.5 milyon ki zot pe aste avek Pension Fund.  42 unit i tonm apepre R1.6milyon par unit.  Eski Minis pe dir nou sa se sa se kou aktyel konmela pou fer apartman 2 lasanm oubyen en lasanm ?

Me mwan mon krwar pa e Minis kekfwa i a donn en pe plis leklersisman lo la.  Si sa pri pe ganny mentenir Minis pansyon pe zis fer profi lo nou larzan tax. 

Minis i kapab dir nou osi konbyen lakaz dan sa R200milyon prezan ki pou reste pou konstri ler zot in fini tir bann lanplasman roofing tiles osi.

Mr Speaker avek ou permisyon mon a pas enn de departman.  Premyerman lo kote Au Cap.  Semen dan bann distrik en kantite problenm pe gannyen akoz sa sistenm wayleave pou sinyen.  SLTA ek Gouvernman Lokal i devret pran en desizyon serye e imedya resurfing lo en semen semi segonder ki pe deservi plizyer lakaz i devret konmanse deswit ou imedya ki distrik or Departman SLTA i aprouve.

Me en gran defi se problenm kot dimoun i met otaz e Komite fodre arete.  Si lo plan  i annan road access, e sa semen i la pou lannen e lannen i napa okenn rezon pou way leave.  Akoz sa semen i la an egzistans pe zis mentenir li pe zis resurface, me en boug malis pa kapab anpes ou pase.  Alor priyorite i devre la lo sa sistenm wayleave.

                Me malerezman la an se moman Lotorite i asize lebra krwaze e dir zot pa kapab fer nanryen.  La dan sa Lasanble mon pou ensiste lo la ler zot vin dan Lasanble.  E mesaz ki mon oule dir pou serten zabitan, mon konpran zot fristrasyon Mrs Pillay,  Mrs Saurer, Mr       Laporte e lezot ankor ki pe ganny met otaz ;- wi mon  zis en lezislater mon louvraz se la dan Lasanble pou met presyon pou Lalwa pase pou en fwa pou tou i arete sa sistenm blokaz.  Me mon donn zot en langazman avek en solisyon ki en fwa pou tou, mon pou demande e fer sir ki ler LDS i mont State House dan tou distrik ki i annan sa problenm Wavel Ramkalawan pou rezoud sa!

 

(APPLAUSE)

 

HON STEPHEN PILLAY

Mr Speaker, mon osi kontan tande ki SCAA pe envestir son retained profit dan son devlopman Erport e Zanmirant.   Fotespere i ava ede rezourd osi sa problenm trafik La Pointe Larue.

Mr Speaker, mer mon ti a kontan vwar ki lezot SOE bann antrepriz Gouvernman i fer parey, bann ki pe depan lo Grants Gouvernman fodre vin eksplike dan sa Lasanble akoz zot merite.  Sirtou bann ki pe fer de santenn  milyon profi par an dan sa dernyen lannen  – detrwa lannen pase.  Profi ki zot in fer i pou Gouvernman, Gouvernman i devret annan par ladan pou redonn son sitwayen sirtou lo kote saler.   E fer desann kou lavi.  Alor mon pe demann en revi e odit sa bann konpannyen pou zistifye sa bann gro depans e promot saler ekitab dan zot Departman pou bann travayer.  Aret sa sistenm kot gro sef lapey i ogmante parey lapen e sa ki pa e sa ki anba i mont parey torti.

6mil avek R150mil diferans lapey dan en Departman i pa akseptab Mr Speaker.  Mr Speaker nou lapes mwan senserman mon pa satisfe avek devlopman nou resours dan lanmer ki pe ranpli kont etranze deor.  E Seselwa pe ganny defavorize.  Fodre en sanzman ler ou vwar peser pe sey al devan zot ganny sere.  I annan ki demann en pti bout later lasose Providence, ki deza lib pou met son iceplant, e fish store me zot anvoy li demen tanto.  Kan an realite, sa iceplant i pou kapab osi servi lezot peser.  Tir en presyon lo Departman Gouvernman.  Alor peser lapel i ek zot.  Fodre zot ini, si zot vwar sa Gouvernman pa pe ekout zot tou met konfyans ki Wavel Ramkalawan e son tim LDS pou pran aksyon 2020 ler i mont State House. 

Mr Speaker mon pa pou dir nanryen lo size elektrik ek plak nimero alfabet  apard ki eski sa i en priyorite dan sa letap  ki nou ladan? Eski son kou i zistifyab? Mwan sa ki mon annan konfyans ankor se nou prosen Prezidan pa pou entertain sa ziska ki i remet sa pei lo son lipye.  Wavel 2020 i konn son priyorite pou Sesel.

Mr Speaker pwen i ganny met devan lo Coastal Management Plan en plan ki pou ganny mete dan plas 2019 a 2023.  Me kestyon se ki, ki zot plan pou limedya?

Dernyen semenn pase avek mare o Au Cap e serten lezot distrik ti sibir en gran defi avek disab ek delo sale ki’n mont lo semen.  Sa Mr Speaker tou le lannen i arive.  Me malerezman napa rezolisyon pou li ziska prezan.

Semenn pase li Au Cap   ti ganny vire an ron avek tou Departman konsernen ki pa ti le pran zot responsabilite.  Ziska menm zot ti dir nou Minis ki’n koup Bidze e napa  larzan pou fer sa louvraz.  Mr Speaker mon pa krwar Minis in koup sa Bidze zot ti annan zis pou zot vin demande zot ti a’n gannyen.

Mr Speaker ti fodre Minis Cosgrow mele pou louvraz kapab konmanse son lannmen apre ki mon ti ganny en konversasyon avek li.   Mr Speaker sa senaryo sa i senaryo ki pa akseptab.  Fodre en Gouvernman i fer sir ki tou son Departman i pran son responsabilite o serye. Nou bezwen rod en solisyon serye.

Mr Speaker nou bezwen rod en solisyon serye.  E si zot pa kapab mon oule dir ek tou dimoun ki servi sa semen ki dan prosen Gouvernman LDS sa pou en priyorite.  Plan in la sorti kot en enzenyer.  Mon’n dir e re dir plizyer repriz dan sa Lasanble, konmans en sistenm gonny dan limedya Au Cap.  Bann plan konpreansiv wi i annan son valer.  Me napa valer ler i dan biro dan file, pe anmas lapousyer.  Minis pou bezwen donn son komitman ki aksyon pou al pran boner lannen prosen ki ler nou ariv sa letan problenm i ganny rezourd.

Mr Speaker nou pou bezwen progranm sosyal pou Gouvernman,  demann en odit aprofondi lo zesyon sa bann fon.  Nou bezwen fer sir ki sa ki bezwen i bezwen ganny ede.  Me pa pou akoz zot vot.  Mr Speaker Au Cap en kantite sa bann anba sa progranm pe ganny refize e nou pe demande akoz.  Sirtou bann ki byen bezwen parey en one-off pou en pansyoner ki son fridge i brile sa ki bezwen en pti reparasyon emergency housing e lezot.  Wi zot dir i annan vini, me epi ou pa vwar nanryen.  Birokrasi i tro bokou e zot pe rod en ta pou apel avek sa bann dimoun.

Me en Gouvernman LDS pou fer sir ki tou aplikan i ganny trete fairly.  Mr Speaker, lo Dedicated Fund pou lekol.  I devret donn repa tou manrmay pou nanryen.  Wi pou nanryen.  Si nou  pe donn prizonnyen manze zot bezwen debwaz anler Montagne Posee keksoz pou nanryen,  akoz ki nou zanfan nou pa kapab donn ou zanfan parey kot lekol ?

 

(APPLAUSE)

 

HON STEPHEN PILLAY

Mr Speaker les mon dir de pti mo, lo bann home carer.  292 milyon enkli zot saler  13enm Mwan Saler pou bann carer.  E ou fer zot ariv R6 mil 600 ekek konmansman Zanvye, eski Gouvernman i krwar ki sa 573 pou rezourd problenm e retir sa presyon lo ASP ?   Sa bann carer zot, zot lo en Kontra zot pa lo en saler, fix zot ganny zis en allowance, so bann proteksyon ki bann travayer formel i gannyen zot pa pe gannyen parey.  En sistenm i devret met an plas pou redwir labi dan ASP, me an menm tan mon oule dir ki mazorite bann carer zot bann dimoun ki dedye dan zot louvraz mon’n vwar pou mwan menm.  Pou tou nou dimoun ki’n bezwen carer Aux Cap pou zot vye paran mon dir mersi sa bann carer pou take care of sa bann dimoun sa i enkli sa enn ki’n pran ka ek mon manman ziska son lanmor.  Mr Speaker mon oule dir mersi Jovinella.

Mr Speaker mon pa kapab koz lo tou sa bann gran progranm Bidze me mon kapab garanti zabitan Au Cap   ki nou pou depouy li dan Staz Komite.  Aksyon pou ganny pran lo serten alokasyon.  Si fodre freeze nou pou freeze.  E mon fotespere Mr Speaker mon annan sa lafreser ki pou annan la anndan ou konnen sistenm santral,  central heating.

Mr Speaker wi Seselwa i aksepte e konpran ki sa Bidze i en Bidze eleksyon.  Me nou LDS dan sa Lasanble nou pa pou toler okenn labi pou aste vot oubyen fer parey avan.  Bann proze pou ganny  scrutinize an detay lo tou laspe.

Minis pou siport nou mon konnen.   Minis pou dakor akoz i enn ki pa kontan gaspiyaz li osi.  Fodre dir nou akoz serten tende ankor pe ganny tolere dan zot kan zot kotasyon i ba, epi ler zot in ganny tender, parey Minis mon ti demann li   i okouran zot fer monte e si ti pou kout 5milyon, 6milyon, 10milyon,  15milyon.

Mr Speaker mon annan konfyans ki Minis pou fer sir ki sa i ganny arete.  Mr Speaker pou konklir mon oule dir avek nou Nasyon Seselwa, se LDS ki solisyon.  LDS ki pou tir sa pei dan sa pyez.  Se Wavel 2020 State House ki pou anmenn sa pei devan.  Anmenn larises pou nou pei e partaze e ekitab avek nou popilasyon.  Mon termin avek en quote sorti kot Mr Ramkalawan zour eleksyon Seselwa pou  al vote dan lape e trankilite.

Son lendi i pou en konze piblik, tou Seselwa a selebre laviktwar LDS.  Me Mardi tou Seselwa fodre i antre dan zot landrwa travay.

Mr Speaker se sa sa zonm ki pou diriz sa pei san get kouler politik personn Wavel State House 2020! LDS Sesel!  Mersi Mr Speaker.

 

(APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Stephen Pillay.  Mon ava donn laparol Onorab Egbert Aglae.

 

HON EGBERT AGLAE

Mersi Mr Speaker bonn apre midi Minis tou Manm Onorab, tou dimoun a lekout e tou zabitan Port Glaud.      Mr Speaker avan mon konmans ladres lo Bidze mon le fer en pti analiz kot i konsern sa s 22mil travayer etranze dan sa pei.  I bon konstate ki Sesel son to unemoloyment rate i aktyelman 3.3poursan.  Nou annan apepre 800 graduate par lannen, menm si nou tir sa 5mil adikt e met dan lanplwa, nou pa pou zanmen kapab ranplas sa 22mil travayer etranze, alors annou vin pli responsab pou fer krwar ki nou kapab fasilman ranplas tou travayer etranze dan sa pei.

Mr Speaker Bidze en pei i ganny kree e prezante baze lo kapasite ekonomik en pei swivan reveni ki i kolekte atraver son sistenm taxation swivan bann aktivite ekonomik e osi kontribisyon ki son pep i fer.

In touzour en pratik ekspektasyon ki en pep i espere e ekspekte ki prezantasyon en Bidze i annan bon keksoz, me pa zis bon keksoz me bann lentansyon ankadreman siporte pou li kontinyen fer plis progre e sa i tradwir dan diferan pa pli devan ou plis lavansman dan lavi familyal, kominoter, ouswa,  progre dan en pei.

Mr Speaker i egalman osi enportan pou en pep konpran ki en Bidze pa kapab adres tou swe e laspirasyon ki sa pep ti ava swete an menm tan me en Gouvernman responsab i bezwen balans son priyorite ki ganny defini e devwale atraver konsern sa pep e bann defi ki sa pep pe fer fas avek.  Malgre i pa’n touzour leka kot bann oponan politik in agree e dakor lo bann diferan laliny Bidze prezante par  Gouvernman, dirize ozordi par Prezidan Faure, Prezidan in fer li son devwar senser pou anons en Bidze vize ver kontinite e ozordi tenm sa Bidze se ‘’Rezilta Ekitab-Prosperite Partaze.’’

Ki sa i vedir Mr Speaker?

Rezilta ekitab se ler ou fer zefor e travay dir ansanm ou ganny ou en rezilta kolektif e pozitiv ki al ver en distribisyon larises baze lo ou rekolt, kot a lafen i anmenn en lapartaz ase egal ou ekilibre.

Mr Speaker, pou sa kapab arive in bezwen annan sakrifis, travay dir, bon planifikasyon, bon lantant e dyalog serye sorti kot sa pep e zorey Egzekitiv ki’n pare  pou ekoute.  Lo en lot kote bann ki touzour pe dir ki i napa naryen pou ou dan sa Bidze eski ou’n reflesir seryezman? Menm si direkteman ou krwar ou pa pe benefisye dan sa Bidze,  me eski ou’n pran kont sa plis ki R1 bilyon sa Gouvernman pe envestir dan ledikasyon ?   Eski ou zanfan pa pe benefisye ouswa enn ou manm fanmir?  Sa plis ki en bilyon lenvestisman dan lasante, eski enn ou manm fanmir pa’n benefisye?  Ler ou bezwen servis lapolis, eski sa larzan pa sorti dan Bidze ? Ler Gouvernman i sibvansyonn kou transport piblik eski ou napa naryen pou ou dan sa Bidze ? Ler ou pe zouir en lanvironnman prop e zoli eski larzan pa sorti dan sa Bidze?   Ler nou bann granmanman granpapa, ou granmer pe resevwar zot sekirite sosyal kote sa larzan i sorti, eski pa dan Bidze ?  Ler ou rezouir serten konsesyon dan ou bizness, eski sa balans larzan pou sa kou reel pa sorti dan Bidze? Ler ou fer demann pou ou ek ou fanmir en pti proze eski larzan pa sorti dan sa Bidze?  Ler ou bite ou al kot welfare ouswa ou malad ou sickleave ou ganny sick leave eski tousala pa i atase  avek en kou dan Bidze?

Mr Speaker menm si serten in kritike e kategorize koman Sesel konman nou en fail state, tou le lannen sa Gouvernman in prezant pei avek en Bidze vize ver devlopman lenfrastriktir, en progranm sosyal, en sistenm lasante, en sistenm ledikasyon iniversel, plis laplipar pou sekter biznes, komers e osi nou sekirite alimanter.  Mr Speaker, eski en failed state, i kapab akonplir en tel lobzektif anver son pep?

Mr Speaker sa dernyen 3 lannen in parmi bann lannen pli ranpli avek defi ki listwar politik Sesel in konnen.  Pouvwar politik in bouz dan 2 direksyon.  Me anba leadership Prezidan Faure, malgre tou sa bann saboule ki’n ganny saboule, sa zonm, in reste en zonm kalm, in reste toleran, in ekoute, in partaze, in donn direksyon kot serten ti pe al mal, e plis ankor, in permet kreasyon bann lenstitisyon demokratik avek lentansyon re anmenn sa pep ansanm, i pa’n zanmen maltret person, se sa ki en vre Dirizan i fer.

 

 

(APPLAUSE)

 

HON EGBERT AGLAE

Mr Speaker Prezidan Faure in debout for, letan ti annan Lamars ‘’DANNY OUT’’, in reste ferm, san ensilte person, ni kree okenn vanzans ou anpes nenport ki eksprim son santiman libreman.  I pa’n en sityasyon fasil, malgre tou sa bann adversite i ti koz ek son gran met pou li ganny plis kouraz pou li diriz sa pep, in kapab fer li e i pou kontinyen fer li malgre tou sa bann zistwar e kalonmni lo li.

Mr Speaker in annan en pe keksoz drol dan sa pei,  serten politisyen in le fer nou krwar ki zot annan solisyon pou tou sa problenm, me apre bokou plis refleksyon mon ti demann mon lekor, kestyon:  eski dan sa bann moman ozordi nou bezwen annan plis laenn ek vanzans?

Pandan sa dernyen 3an Mr Speaker politik dan sa Lasanble in santre otour larzan, koripsyon, me ziska prezan, pep pa ankor vwar en kondannasyon pou sa ki’n ganny zot in prese, o kontrer, mon’n vwar serten lamannman dan serten Lalwa pou met plis larzan dan pos serten gro biznesmenn. Eski sa ti neseser? Eski nou’n oubliy sa pep ki pli vilnerab?

Mr Speaker sa politik met larzan dan pos Seselwa, pa’n vreman efektiv.   E ozordi ler ou koz ek bokou pti biznesmenn ouswa pti kontrakter zot dir ou ozordi i pli difisil pou ganny Kontra, keksoz i tarde, tro bokou prosedir ouswa zis serten ki ganny Kontra, me  pourtan,  ozordi keksoz i sipoze pli transparan.

Pep Seselwa, eski pandan sa dernyen  lannen, zot lavi in amelyore, eski dapre zot, ler ou get ou kont labank ou’n vwar logmantasyon?  Eski ou lavi i vin pli meyer? Eski ou rev, ou plan in realize?  Bokou pou dir nou e sa i rezilta sa nouvo klima politik.

Mr Speaker i annan ki reklanmen, ki zot in vin met lord  e sa lord ki zot pe swadizan dir pa’n benefisye lamazorite pep Seselwa ki dan bezwen e ki le bouz pli devan ki swa dan zot biznes, ledikasyon ou lezot lapse enportan e priyorite dan zot lavi.

Zot in ferm baro in kit zis en pti laport ouver pou en pti group antre mannyer zot oule, kan pep pe anpar lanmen pe espere.  Sa politik ki pli pir ki peryod posterite, pe anmenn bokou retar, retar,  retar.  In senm lafreyer dan sistenm gouvernans,  e mister sa kalite tandans, in kree en sistenm blokaz byen kalkile, ki’n rann lavi sa pep byen fristre, zot in kontinyen rod lipou apre lipou.

Pandan sa bann letan revanz, li Prezidan Faure in sorti pou al sekour son pe ; in al mobiliz resours dan lezot pei, kan $50milyon ti en topik so, ki serten nou la anndan i konn tre byen,   ki i annan  son larepons.  Dan menm lenterval, Prezidan Faure, in fer antre dan Kof Sesel, plizyer santenn milyon Dolar pou sa pep benefisye.  Pep Seselwa, eski sa i pa egal sikse e travay dir ki sa Prezidan in fer?

Mr Speaker Prezidan Faure pa’n fer sa bann dimoun ditor, o kontrer in koabite ziska serten in dir ki koabitasyon pa’n marse.  Me an menm tan, nou’n vwar lapwentman apre lapwentman, nominasyon apre nominasyon in ganny fer avek zot konsiltasyon, me serten i ganny lodas pou kontinyen dir, koabitasyon in mor.

Mr Speaker seryezman! Eski ler ou fini ganny sa ki ou bezwen, ou tap koudpye sa ki’n donn ou lanmen fer sa travay ouswa sa ki’n ekout ou, akoz nou pa ti gard sa lespri travay ansanm, parey bokou parmi nou pep pe demande ozordi, olye met lanbisyon pouvwar politik par lao tou keksoz?

Mr Speaker an fezan sa nou ti a kapab elimin bokou plis retar e blokaz ki fer ki Mrs Aline Alisop, anler Port Launay  son rock amouring, ti ava’n fini materyalize.  Kestyon  Dirzans ti kapab egalman servi pou ed sa madanm  La Retraite ki pe esper son miray, sa semen Quincy, sa semen Maldive, dan plas rod bef pe manz zerb lo en laplenn, me omwen, sa bef pe ganny nouri, apre nou ava ganny son lavyann.

Mr Speaker en lot target latak, ki mon’n tande isi dan sa Lasanble i lo sistenm welfare e nou ankor pe tande.  Me selman,  serten Onorab in deza dir kan i call CEO welfare tou son case i aprouve, me apre, i pas deryer i dir i tro fasil pou en dimoun ganny asiste anba sistenm welfare, me dan en lot kote,   politik 40poursan lapovrete ti pe kord zorey tou dimoun dan sa pei.  Alors dir mwan ki mannyer nou oule adres sa 40poursan lapovrete  si napa en sistenm byennet sosyal?  Kote sa en endividi sosyalman dezavantaze pou al rod sekour?  Eski nou pou al kot bann Manm Onorab dan LDS, oubyen, pou vin kot bann Manm Onorab US?

Mr  Speaker ler mon analiz Bidze 2020, mon vwar nouvo lanons nouvo Polisi e mezir pou ede kolekte plis reveni, met plis larzan dan pos Seselwa, ki serten pa’n reisi fer, e osi met serten fason fer vin pli azour e pli annord ou rann lavi sa pep pli ekitab.

Mr Speaker mon apresye ki apre mon Mosyon lo flexible working hours Gouvernman in anons son lentansyon pou al ver entel direksyon ki bokou pei in adopte.  En letid i montre ki i efektiv.  Sa in ede anmenn en work life balance dan lavi sa bann travayer.

Mr Speaker logmantasyon 5poursan dan saler minimum ki fer ki bann ki pe ganny en lapey pli ba ava  war en pe plis larzan dan zot pos,  sa i vedir en soulazman Bidze lafanmir,  me i egalman enportan pou sak fanmir, annan en bon balans dan priyorite depans zot Bidze;

Mr Speaker ler nou pe envestir bokou dan sistenm welfare, i egalman enportan, ki konstaman, nou fer plis zefor e pran mezir avek bi detekte okenn form labi dan sa sistenm.  Mon napa okenn dout ki lentansyon sa bann benefis i bon, me parfwa nou war ki i annan ki vin tro depandan lo sistenm welfare.  Annou ankouraz bann zenn, pou al travay e les sa ki merite, parey bann ki malad, sa ki dezabilite, ouswa bann ki tonm en pti kou dan bann sityasyon finansyel, se zot ki merit entel lasistans. Al travay i nou responsabilite si nou ankor kapab.

Mr Speaker ogmantasyon bann benefis anba Lazans Proteksyon Sosyal sa i vedir bann ki pli vilnerab i ganny anpare anba sa safety net e ki Gouvernman anba leadership Prezidan Faure, in touzour son priyorite pou pran byen swen avek sa ki pli vilnerab.

Logmantasyon Bidze pour daycare e child minding, Mr Speaker sa i fer ki ankor en sipor finansyel pou azout avek sa kou ki kontinyen ogmante atraver sa 2 servis, me mon santi ki avek plis inovasyon e an lavenir, Gouvernman i merit konsider sibvansyon bann daycare e childminder, dan plas pey sak paran akoz parfwa i annan serten neglizans ouswa labi atraver sa tel Scheme e sa mezir i a redwir kou atase avek tel Scheme.

Mr Speaker mon osi byen akeyir sa allowance pou bann madanm ansent ki sorti lo zil pros ki bezwen vin fer lakousman lo Mahé, sa i a ede soulaz sa bann manman, me annou osi mazin bann papa ki bezwen akonpanny zot madanm, e sa, pou mwan, ler finalman a ganny konsidere e ganny fer, la mon ava dir, wi, in vin pli ekitab.

Mr Speaker avek bi entansifye progranm lakaz e osi garanti Seselwa son prop lakaz, Gouvernman in agrandi baz dan revizyon diferan Scheme lakaz.  Sa pou fer ki bann First Time Owner ki avan ti ganny gete zis ler ou annan en nouvo konstriksyon, me la sa Scheme, in elarzi,  ki fer ki si oule rekonstri lakaz ou paran rekonstrir lakaz ou paran ou kalifye anba sa Scheme pou resevwar sa Grant donnen par Gouvernman.

Mr Speaker Bidze 2020, i annan lanons serten logmantasyon ki pou mwan i poz serten konsern, ler Minis in prezant Bidze, in fer resorti klerman ki sekter labwason tel ki prodiksyon labyer ek gines, in fer byen, plizyer santenn milyon profi,  me eski ler ou pe fer byen,  se ou menm ki bezwen ganny takse an plis?

Mr Speaker en lot konsern i al ver biznes tax kot zis 30poursan biznes ki fer kontribisyon biznes tax.  Me Selman, nou vwar bokou biznes ki kontinyen agrandi, nou vwar retail sector pa pe deklar profi,  me selman, volim lenportasyon i kontinyen ogmante an plis retail outlet pe ganny konstri, en pe partou dan teritwar Sesel, eski moman pa’n arive, pou fer en legzersis tax pou vwar larealite koleksyon reveni? La nou ava konnen lekel ki pe deklar sa ki merit ganny deklare e konnen lekel ki pe zwe misouk ek sistenm tax.  E dan lespri fer desann kou lavi mon enplor Minis Minister Finans pou rod resours adisyonnel, met en tim serye pou al investigate e donn pei son reveni ki i devret kolekte.

Mr Speaker tro bokou deviz etranzer pe kit pei, Gouvernman i merit revwar serten regilasyon finansyel pou fer li pa vin en palto fann deryer pou zis tir larzan dan nou lekonomi e al met asize dan bann kont aletranze.  Sa i aplik pour Seselwa e menm etranze, si ou’n benefisye e pe fer larzan dan sa pei ki apel Sesel, akoz ou pa gard laplipar ou reveni, reenvestir dan Sesel, akoz apre tou, se akoz klima ekonomik sa pei, ki ou pe benefisye. An menm tan mon felisit e siport bann biznes ki pe fer en loperasyon onnet e zis.

Mr  Speaker en lot konsern i sa rediksyon dan personal import allowance,  ki pou sorti R3 mil pou vin R1500 e bann rezon prezante par Minis i difikilte pou administre e labi anba en tel servis.  Eski Minis pe dir nou  si demen mwan mon deside fer vini en laptop R5mil mon pou bezwen pey tax adisyonnel ?

Mr Speaker mon krwar nou pe mank en loportinite ekonomik kot sa Gouvernman si i fer en pti zefor an plis la i kapab kolekte en pe plis reveni e osi etablir en database nimerik ki a ede a lavenir met an plas serten regilasyon trade dan sa sekter, mon dir sa akoz ozordi bokou tranzaksyon pe ganny fer online.   Sa statistik i fasil pou gannyen atraver nou sistenm finansyer, annou get lakantite peyman POS ki pe ganny fer peyman aletranze.  Sa i a donn nou en lendikasyon konbyen tranzaksyon pe arive e konbyen ki pet kout konbyen ki pe pas par nou sistenm lapos ouswa nou  sistenm kourye.

E la Mr Speaker, nou kapab formil serten regilasyon e bann ki pe fer sa aktivite regilyerman, nou ava  ankadre zot anba en Polisi kot zot kapab pey en fre rezonnab e mon asire sa pou osi kree lanplwa akoz nou pou zwenn plis personnel pou fer oversight e finalman gouvernman a kolekte plis reveni pour pei.

Mr Speaker en lot konsern ki mon krwar nou merit reflesir lo la i sa tax lo lenportasyon veikil.  Mon  konpran ki Sesel in angaz li koman en sanpyon lanvironnman e kot i merit lead by example, me mon krwar sa lanons pou ogmant levy lo serten kategori veikil i merit bokou plis refleksyon.

Kot i konsern bann biznes ki depan lo en model veikil pou fer marse son biznes, eski sa pa pou fer en logmantasyon dan pri son servis e fer plis logmantasyon dan kou lavi? Eski  nou pe pran an konsiderasyon, apre ki 5an,  en transpor i komans rankontre difikilte e en biznes pa pou reste rantab si tou lazournen, i bezwen vwar pe depans bokou son biznes lo maintenance veikil, akoz sa nouvo mezir i riske vedir ki sa lakonpannyen i gard sa veikil pou plis letan pou rezon finansyel akoz i pa pou kapab ranplase detanzantan ?

Mr  Speaker en lot pwen lo sa menm size,  eski en hybrid ki kontyen teknolozi modern ki fer ki i annan  mwens  emisyon carbonisé e osi, vin pli efikas lo konsonmasyon fuel ki en masin konvansyonnel? Eski sa pa i en pa pozitiv dan proteksyon lanvironnman, me mon osi konpran lobzektif vize fer  lizaz ek lenportasyon veikil elektrik,  me eski Seselwa in pare pou santi li konfortab pou li fer en tel sanzman dizour a lanmen?

Eski bann lakonpannyen ki deza dan lenportasyon transport elektrik in ase byen ekipe pou fer bann maintenance  ki ase koute lo sa bann veikil?  Eski bann  recharge point pe ganny konsevwar dan bann landrwa neseser e osi mazin son kou pou en tel lenstalasyon kot bann lakour?

Mr Speaker pou bann ki transpor pa ariv obor lakaz, ki zot alternativ zot pou annan? Se  avek sa ki mon vwar nou bezwen bokou refleksyon lo sa size.  I byen sa vizyon go 100% green me nou bezwen mont mars sa peron mars par mars.

Mr Speaker annou vwar en kou ki sa Bidze i annan pou mon distrik Port Glaud e monn fer li mon devwar pandan sa 3an pou anmenn bokou kestyon, avek bi pou eklersi e adres serten defi ki mon distrik pe fer fas avek.

Mon profite remersi tou zabitan ki met zot konfyans dan mwan, kot in mal mon’n dir i mal,  kot i byen monn siporte.  Sa ki bon pou Port Glaud vedir i bon pou zabitan e rezilta se ki nou pei i benefisye.

Mon osi konstate ki pa tou ki’n ganny akonplir me avek lespri e zot sipor, distrik Port Glaud nou pou kontinyen devlope, sa mon garanti zot.  Aret ekout propagann ki met nou retar me o kontrer annou met plis zefor ansanm pou lanmour nou distrik.

Mr Speaker lo size devlopman Cap Ternay dan mon distrik mon’n fer li mon devwar pou zwenn ek Prezidan Faure e met bann fe reel pou vwar en lot sit alternativ pou sa sant reabilitasyon bann adikt, e mon kontan ki Prezidan in pran sa tre pozitiv.  E, mon konsidere ki santiman zabitan dan mon distrik Port Glaud in ganny konsidere.  Mon met o kler ki mon pa kont entel sant me swivan diskisyon e letid biodiversite,  ekolozik e potansyel eco tourism dan sa landrwa,  nou pa pou fer zistis sa sit enportan si entel plan i kontinyen.

An plis Mr Speaker, mon pran en linisyativ pou kree en Development Committee ki pou sofgard e osi anmenn propozisyon devlopman a lavenir dan nenport ki domenn  baze lo bon planifikasyon sa Port Glaud land use plan.

Mr Speaker dan Bidze Kapital,  ankor enn fwa in fer provizyon plizyer milyon Roupi pou lenfrastriktir tel ki semen, sa i kontinyasyon lagrandisman semen Port Launay Cap Ternay, lagrandisman semen e pavement main road ki baliz Dan Mangrou ziska Eden Resort me nou ti ava  swete ki sa proze i ariv kot legliz me konpleksite bann devlopman lepase e property owner ki zot annan zot plan i fer li vin en pe pli konplike.

Mr Speaker re sirfas  pou nou bann main road i reste touzour en priyorite  parey semen Béolière,  Des Arpents, serten parti semen Morne Blanc, Sans Souci, ki pou rezon konzesyon trafik dan bomaten, pe ganny servi pli souvan ozordi.  Mentenans semen simityer i osi dan Bidze, e bann ki pe ekoute nou pa’n bliy zot, lafanmir Labrosse Uzice,  apre plis konsiltasyon Gouvernman in met serten larzan pou devlop sa semen lo plato e osi fer lespas pou prosedir land bank osi pou ki bann ki pe esper en morso later ava benefisye, sa Gouvernman pa’n bliy zot.

Mr Speaker sekter kot i annan en pe plis defayans e defi dan mon distrik, i lagrikiltir ek lapes.  Diskisyon pou antreprann detrwa proze lenfrastriktir i vreman avanse e serten konponan Bidze i reflekte travay ki monn fer ek sa bann Lazans, byento,  bann peser a kapab ganny en fasilite stokaz, e, si tou i mars byen,  akoz rezon propriyete,  en landrwa osi pou fer minor maintenance  avek zot bann bato ava ganny materyalize.

Mr Speaker pou lagrikiltir, semen, pon, deblok lanbousir pou anpes     i deza lo program.  Kot i konsern gouvernans lokal, lo size pti proze e lavi lakominote, mon santi bokou plis i kapab ganny fer dan devlopman e lepanouisman nou dimoun.  An vi ki lekspektasyon zabitan in eleve e osi avek elevasyon modern dan standar lavi bokou zabitan pe fer zot mye pou amelyor zot kondisyon lavi, me i reste touzour en pti group vilnerab ou mwen fortinen e la kot mon pe enplore serten Lazans e ‘gouvernans lokal,  pou konpran soufrans sa bann dimoun, annou bouz lo zot bann ka en pti pe pli vit.

Mon konpran ler dimoun i fristre akoz zot lakaz i koule. Mon konsernen ler Mrs Uzice i dir mwan i ankor pe esper son semen. Annou bouze lo la, e mon oule dir ek zabitan Béolière Dan Limon negosyasyon lo proze pou retir twatir tayls in ariv staz ase avanse, pa perdi lespwar tou i anba Kontrol.

Mr Speaker proze 24/24, kot nou apel Low Cost Housing Estate pe byen progrese.  Apre en pe retar, mon satisfe ki lannen prosen,  premye faz ava kapab konplete e la premye group fanmir ava ganny bouze, me mon lans en lapel ek MHILT pou zot bouze lo sa proze STP, pa esper lakaz konplete, akoz apre i vin en bon pe retar.

E mon demande osi ki sa boundary wall pou sa bann fanmir ki reste pli o i ganny konstri o pli vit posib.  Konman mon pe koz lo lakaz, Mr Speaker,  mon demann Minister Finans pou met plis resours anver Self-Financing Scheme pou ede redwir presyon lo MHILT,  an vi bokou demann lakaz par zabitan.

Lo size  later avek   land point system, keksoz pa’n mars dan lavantaz serten zabitan ki zot in  vwar zot pa’n kalifye e keksoz pa’n tro kler dan mon distrik, eski diskisyon neseser  i pa kapab ganny fer avek Lotorite distrik akonpannyen avek sa bann aplikan pou sa bann ki ti’n ganny kategorize priyoriter pou plizyer lannen, zot in espere,  espere, annou pa les zot zepol tonbe.

Mr Speaker mon apresye ki apre bokou deba dan sa Lasanble nou kordgard Port Glaud pou ganny en latansyon pou rann lavi nou bann zofisye pli konfortab e osi pli enportan desarz zot responsabilite anver kominote kont krim e mwens fristrasyon e zot travay dan mwens fristrasyon.   E mon felisit tou Zofisye Lapolis ki pe fer sa travay dan en fason profesyonnel,  zot kapab touzour kont lo mon sipor.

Kot i konsern nou 2 klinik, i annan travay ki’n deza konmans fer e proze lagrandisman waiting area e landrwa dirzans pour lanbilans pou ganny enplimante apre negosyasyon avek partner sekter prive.  E la mon demann Minister Lasante pou met plis ners ek dokter ki a redwir letan espere par paysan,  mon demann Lotorite pou konpran sa sityasyon, e donn en solisyon favorab, ki ava dan lentere tou zabitan ki  servi sa fasilite lasante.

Mr Speaker lazenes ek sport, i annan en nesesite irzan pou revwar lankadreman sipor pou nou bann zenn ki enterese avek sport sirtou atraver klib e tim sportif, plis resours pour aktivite lwazir,  sportif, kiltirel e edikasyonnel, community life program, i merit ganny entansifye avek bi anmenn kominote ansanm, sa i ava asire ki zabitan pa reste nanryen fer, akoz nanryen fer i potansyel-man, kapab anmenn bokou malez sosyal parey labi drog ek lakol ki deza en defi dan mon distrik.

Zabitan Port Glaud,  si nou anvi bouz pli devan annou ansanm, zwenn, met sa politik bonmarse de kote, annou atrap lanmen kanmarad, vin devan avek bon propozisyon pou nou distrik, bann ki pe fer li mersi, bann ki pe kasyet deryer pou tir tou defo, sorti, zwe ou rol pozitiv, mon kapab zot adverser politik, me, sirman, pa zot lennmi, mon en zanmi, en dirizan,  ki pare pou ekoute, mon pou touzour pran mon responsabilite o serye.

Mr Speaker, mon sezi loportinite, pou salye e dir mersi mon DA ki ankor pe travay akote mwan ek son lekip, kontinyen zot travay dir pou siport nou distrik Port Glaud.

Mon oule lans lapel ek lazenes mon distrik pou pran zot ledikasyon o serye, reziste lenfliyans negativ, etidye, etidye akoz personn pa pou fer sa pour zot.

Pou bann zenn fiy pran letan avan mazin form zot fanmir, asir en travay garanti, kontribye ver ou Housing Scheme e koz ek zot partner ki li osi i bezwen pran son responsabilite si zot deside fer zot zanfan, akoz demen lefe move planifikasyon i vin ek bokou defi ek fristrasyon.

An konklizyon Mr Speaker mon oule remersi tou zabitan Port Glaud pou zot siport, travay i kontinyen sa ki mon pa ankor akonplir, i mon lentansyon fer li avek zot siport, mon oule remersi tou profesyonnel, tou teknisyen ki pe fer plis zefor, malgre presyon e bokou ledwa ver zot, mersi, kontinyen delivre e persevere pou Sesel.  Mon demann proteksyon Bondye, pou protez e gid tou nou bann leader politik,  pou vin pli saz e met lentere sa pep an premye. E ki nou Prezidan Faure in sorti viktorye lannen prosen.  Mersi.

 

(APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Aglae.  Mon a donn laparol Onorab Flory Larue.

 

 

HON FLORY LARUE

Mersi Mr Speaker.  Bonn apre midi Minis ek ou delegasyon e tou dimoun ki pe ekout nou.

Mr Speaker, Minis in koz pour egzakteman 2erdtan lo sa Bidze 2020 avek en valer en pe plis ki R9bilyon pour en pei avek en popilasyon en pe mwens ki 100mil dimoun.

Mwan mon annan 30 minit.  Mr Speaker LDS par en rezilta 15 lo 10, ti vin dan Lasanble an 2016 e nou ti komans nou manda direkteman an regardan Bidze pour 2017.

Ti en nouvo fason fer ki ti sanz persepsyon nou popilasyon lo sa depans ki sorti direkteman dan pos Seselwa atraver tax.  Sa i en legzanp kot anba en L’ Egzekitiv LDS ki pou vini an 2020, Seselwa i kapab annan en lespwar ki keksoz i ganny fer dan en fason diferan.

Avek lefikasite e latransparans e sirtou avek en bi edik e enkli zot konpletman dan bann desizyon finansye.  Pou premye fwa dan nou listwar nou ti enkli nou pep dan bann desizyon depans ki en Egzekitiv i pran pour tou bann sekter.

En Bidze i sipoze annan bi pour kree e konplet bann direktiv e plan kontinyel ki L’ Egzekitiv i fer.  En Bidze i sipoze sak lannen azout depans proze avek depans lannen avan pour akonplir bann striktir dan kad proze kapital e envestir dan lenplimantasyon Polisi pour delivre bann servis.

E ler i neseser, azout keksoz ki nouvo.  Tou sa avek en sel bi amelyor lavi pour Seselwa ozordi, e nou zanfan demen.   Avek en Bidze ki pli gro ki zanmen, eski Bidze 2020 i kapab delivre lo bann promes pour anmenn parey son tit i dir, plis rezilta ekitab e en prosperite partaze?

Mazinen ki i fer 42enm lannen ki SPUP, SPPF, Parti Lepep e United Seychelles i prezant en Bidze pour Sesel.  Bokou plan, bokou promes me kwa ki diferan?  Eski dimoun in port latansyon sa lannen?

Mr Speaker, premye laliny dan Bidze i entrodwir nou avek vizyon Gouvernman ki’n an plas pour 42an pour nou pei pour sa prosen 15an.

Vizyon 2033 pour transform Sesel koman en nasyon Seselwa rezilyan, responsab, e prosper ki an bonn sante, edike e emansipe, e ki pe viv ansanm dan larmoni avek lanatir, e angaze avek leres lemonn.  Bann zoli mo Mr Speaker.  Mr Speaker mo kle dan sa fraz se transformasyon.

Eski nou sityasyon ki nou ladan i enn kot Gouvernman pe aksepte ki in fail si nou bezwen ganny transformen?

Mr Speaker, tou referans ki mon pou fer avek Minis e avek Prezidan, mon fer li avek li avek respe anver zot pozisyon, me nou bezwen annan en diskisyon fran e onnet.  Minis i dir ki Vizyon 2033 pour fer nou pep vin rezilyan.

Mr Speaker, depi 2008 letan pei ti faid anba Mr Danny Faure ki ti Minis Finans sa letan, Seselwa ti’n fini vin rezilyan letan i ti pe ser sang.  Apre 42an, Gouvernman i dir i pour transform nou pep pour vin responsab.

Eski Minis atraver ou Mr Speaker i krwar ki nou pep pa responsab?  Letan en fanmir i bezwen kontribye dan Home Saving Scheme, e an menm tan pe pey en rent.  E an menm tan sonny son fanmir, i deza rezilyan e i deza responsab.

Me par kont i pa pe prospere Mr Speaker.  I pa kapab prospere, akoz premye promes 24 lakaz, dan 24 distrik dan 24 mwan, ki ti pou fer en total 576 lakaz pa’n ganny akonplir dan son letan.

Serten distrik in vwar mwens, serten pa’n vwar ditou, e serten prezan ki pe fer.  Serten napa sewage system, serten napa later.  Mr Speaker, me en promes se en det.

Ki konklizyon nou kapab fer ler en Prezidan i fer en promes, me apre nou vwar tou sa defi otour, ki fer i pa kapab delivre?

I kler ki ti napa planifikasyon, e planifikasyon ti pou fer ki i ti pou deza konnen ki ti pou napa 576 fanmir Seselwa ki ti pou benefisye dan 24 mwan avek en lakaz.  Nou’n ganny dir nou politisyen, e nou kanpanny lo en baz pou ganny elekte lo sa ki nou’n fer dan nou distrik.

I annan Manm ki’n DA pour 10an e prezan zot MNA zot in promet tou kalite proze dan zot distrik e ankor re promet bann zabitan ki bann vye proze letan Herod pour anfen ganny enplimante.

Mr Speaker mwan osi mon ti a kontan pran sa loportinite pou remersye Mr Frichot pour kontribye lalimyer dan distrik Anse Royale. Apre 42an ki sa Gouvernman in o pouvwar fodre li ki donn 40 lalimyer pour bann semen prensipal.

Ou ti a krwar i ti pe akonpanny Gouvernman dan en sou-distrik.  Me non lalimyer i pou lo bann semen prensipal Anse Royale.

Distrik in etablir ki i bezwen en total 125 lalimyer, alor mon fer en lapel ankor, pou en lot donater pour asiste sa Gouvernman e zabitan Anse Royale avek sa fasilite de baz pour fer bouze sa distrik.

Mr Speaker mon osi pran sa loportinite pour felisit Mr Frichot dan son domenn prensipal, ki dan konstriksyon atraver son biznes Mahe Design and Build.

Mon enplor bann ki dan Seksyon Planning pour osi rankontre Mr Frichot ek bann parey li, pour demann li akoz ki li son bann proze ki i lans ladan tou i fini lo preske letan ki’n ganny planifye, pour fer e sirtou ki i ganny konplete a en kou prozekte e non pa kout 10 fwa plis parey proze Stad Lanmizik.

Annou aprann Mr Speaker avek sekter prive, avek bann profesyonnel Seselwa ki akonplir bokou sikse dan en Departman kot nou vreman feb.

Si napa lekspertiz dan sekter piblik pour capital projects pour le moman annou vir anver sekter prive, akoz get Espace, get Eden Island, get sa de gro batiman dan sant Victoria.  enn pour Nouvobanq e lot pour en lakonpannyen konstriksyon.

Get sa bann batiman ki’n ganny konstrir avek en planifikasyon konplet depi son konsepsyon.  I annan en gro kou pour fer sa bann plan, me a la fen sa proze i reste dan son kou prozekte.

I ganny fer avek en planifikasyon ki fer li en batiman efikas pour son lizaz. Fodre nou konpran ki okenn desizyon pour nou bann lenfrastriktir i bezwen ganny fer byen depi komansman, si non tou nou proze pour reste parey Stad Lanmizik.

I pou kout 10fwa son kou orizinal, e menm avek en gran kou ki pa a laoter e i ankor mank bokou keksoz pour li delivre dapre ki i ti bezwen, i ti ganny idantifye dan sa proze.  Me par kont dimoun dan Anse Royale i ankor pe esper elarzisman 2 semen ki travers nou distrik.

Semen Mont Plaisir e semen Bougainville, Val D’Andorre e bokou lezot proze semen ankor.  Par kont.  Mon par kont apresye Mr Speaker ki anfen bann dimoun dan kre pe ganny zot semen ki zot byen merite apre si lontan dan sa Bidze.

Nou dan LDS Mr Speaker nou pa konfize, pa nou ki ti promet 24/24 dan 24 mwan e pann kapab delivre. Dan speech Leta Lanasyon an Mars 2019 Mr Faure ti promet konstriksyon 3mil lakaz, avek ki mannyer ki zot pe delivre ozordi.

I pou pran bokou plis ki 10an pou konstrir sa 3mil lakaz.  E sa i en kantite letan ki ase bon.  Sa bann later osi ki zot in promet avek bann defi arpanter avek retar fer lenfrastriktir semen, met delo ek elektrisite i osi en promes ki mon garanti pa pou ganny delivre.

En rezon senp se mank planifikasyon, alor i apel fo promes e i pa anmenn prosperite ekitab e partaze.  Eski se Prezidan ek son Gouvernman li ki bezwen ziska 2033 pou vin pli responsab, Mr Speaker? Nou’n tann nonm fo profet.

Annou reste avek fe, e analiz promes bann politisyen parey Mr Danny Faure ki’n dan sa Gouvernman depi 1993 koman Leader of Government Business dan Lasanble e ozordi i Prezidan Sesel.

Annou ganny nou fe kler.

Onorab Wavel Ramkalawan pa’n zanmen dan L’ Egzekitiv ki fer enplimantasyon.  Me par kont dan Lasanble antet sa tim LDS e Chairman Komite FPAC nou’n vwar rezilta son bann travay.  Alor annou fer kler ki fo profet pa sorti dan LDS.

Mr Speaker, annou retourn lo Bidze.   Vizyon 2033 i dir pou ed nou pep ganny transformen dan en pep an bonn sante.  Mr Speaker, bann madanm dan Caucus in anmenn en Mosyon dan Lasanble pour debat lo maladi kanser mwan pase, akoz statistik i montre en gran logmantasyon sa maladi dan nou popilasyon.

Alor noun diskit lo détection e sirtou lo prevansyon.  Nou koz lo manze, legzersis e osi nou lanvironnman, ki enkli kalite ler ki nou respire.  La mon demann PUC pour regard bann polyan ki zot bann masin elektrisite i prodwir.

Mank planifikasyon in fer ki en Sports Complex in ganny fer zis akote en stasyon elektrisite Roche Caiman.  Si sa pa ganny byen zere, se popilasyon dan zanmirant ki ganny afekte.

Me atraver en video en drone nou’n osi vwar ki mannyer sa lafimen polyan i flote lo divan e i travers distrik St Louis, i sir vol Beau Vallon e Bel Ombre e i disperse dan latmosfer.

La Mr Speaker nou tann nonm 5G.  Sa i en devlopman dan teknolozi, me osi kapab annan en lefe lo nou lasante.  Pour li fonksyonnen i bezwen plis bandwidth, petet se sa rezon deryer ankor plis kab ki pou fer monte pri kominikasyon.

Me par kont i pour bezwen osi plis transmitter.  Me depi 2011, en lazans WHO, International Agency for Research on Cancer ti dir ki radiofrequency radiation, RFR e bokou litilizasyon telefonn portab i kapab fer dimoun devlop bann timer dan laservel.

Ekspozisyon avek FRF I kapab afekte ou DNA strands, sirkilasyon disan dan latet, en rediksyon dan melatonin ki kapab anpes ou dormi ki ogmant ou risk ganny kanser, e lezot konplikasyon dan lekor imen.

Sa ti an 2011 Mr Speaker.  5G pe ganny bann dan pei pou rezon sekirite.  E akoz lefe ki i kapab annan, en fwa pou enplimante.  I kapab grap ou lasante imen e lanvironnman ki osi enkli plant e zannimo.

180 syantis ek dokter sorti dan 36 pei in fer en lapel avek Linyon Eropeen pou anmenn devan en alert lo bann danze asosye avek 5G.  Zot pe demann en moratorium lo role out 5G ziska ki en odit i ganny fer par syantis endepandan avek Lendistri Kominikasyon i ganny fer.

Zot pe remet lanfaz ki 5G i pou ogmant nivo ki nou ganny ekspoze avek ankor plis radio frequency electromagnetic field.   Anler lo lefe 2G, 3G, 4G ek Wi-Fi ki deza an plas.  Departman Teknolozi Lenformasyon ek Kominikasyon DICT ki pe donn sa lotorizasyon, li i bezwen pran lasante Seselwa o serye.

Nou pep e lenpak lanvironnman i an risk.  Fodre zot regard byen lefe zot desizyon.  Annou pran nou letan.  Letan pou donn direktiv lo tax, nou taye pou ekout OECD.

Be la, eski sa Gouvernman li i pe angaze avek leres lemonn?  Se popilasyon ki soufer avek lefe.  Mon pou pouse pou ganny plis lenformasyon lo sa.

Me anfen eski rezilta role out 5G pou anmenn en base dan data e kominikasyon pli bon marse pou sitwayen ek biznes dan pei.   Mr Speaker wi, fodre nou servi nouvo teknolozi.

Me isi nou pa ankor servi teknolozi pou fasilit nou pep o maksimonm.   Mr Speaker dan Gouvernman zot pa kapab met en lyen ek bann computers.  Solman letan ti fer computer koz ek kanmarad pour met screen saver letan Mr Faure ti ganny 3 an koman Prezidan, DICT ti kapab fer sa en sel kou dan servis piblik!

I ti vitman e i ti efikas.  Akoz nou pa met menm zefor lo delivre en pli bon servis teknolozi pou nou Gouvernman e pou nou pei.   Vizyon 2033 i dir i pou transform sa pep dan en Nasyon edike.

Eski Minis pe dir nou atraver ou Mr Speaker ki nou pep pa edike, e se la apre 42 an ki zot pou ganny transformen an en pep edike?   Mr Speaker, i annan en mank daycare dan pei.  Antye kot zanfan i ganny zot premye gou ledikasyon.

Sa i akoz napa later ki’n ganny dedye pour sa servis. I pa en size priyoriter pou sa Gouvernman.  E bann daycare ki an konstriksyon i pe pran bokou retar.

Lakres kot lekol Anse Royale i enn bann pli vye ki egziste, me la avek tender ki’n fek ganny lanse petet distrik Anse Royale a ganny enn nouvo byento.  An zeneral, eski lekol primer ek segonder pe donn sa rezilta ki paran ozordi i oule pour zot zanfan?

Lenfrastriktir nou bann lekol i dan en leta deplorab.  Bann striktir pa’n ganny antretenir, napa bann lenvestisman ki’n ganny fer dan bann akseswar pour gard en standar dan bann lenstitisyon edikasyonnel.

Lekol lagrikiltir i dan en leta deplorab, e i pa pe pran sa nonm etidyan ki i devret pe pran.  Sa i osi aplik pour bann lezot lenstitisyon tersyer.  Dan propozisyon land use plan pour Anse Royale pour 2017, ki nou trouve Mr Speaker?

En lot vizyon, ki santre otour devlopman en lekonomi lokal baze lo lagrikiltir, ledikasyon e lasante dan sa distrik.  Enn bann pwen dan sa vizyon se pour siport devlopman liniversite Sesel e ledikasyon tersyer spesifikman.

I sipoze en distrik kot devlopman ti pou siport en popilasyon etidyan.  Sa i en vizyon an ekrir, dan progranm Gouvernman.  I lo zot sit web.  Me la nou vwar en nouvo lekol pour ganny konstrir Ile Aurore pour deplas en lekol tersyer sorti Anse Royale.

Vizyon zil Aurore ti pou fer later disponib pour en lekol prive e en lekol segonder.  Eski la sa premye vizyon li pou Ile Aurore e pou Anse Royale nepli valid, in ganny met deor laport e se vizyon 2033 ki pou ganny met an plas?

Lekol Ekselans ti’n ganny propoze, me zis avan enplimantasyon lobzektif ti sanze.  Be lo ki baz sa bann planifikasyon i kontinyelman ganny kase?  Mr Speaker, en batiman nef pa pour ogmant kapasite nou etidyan.

Nou bann etidyan pe plito anvoy en leokri pour annan meyer ansennyan, pli bon fasilite transpor, meyer koneksyon internet, pli meyer fasilite meb e bann sorti lo zil pros ou pe swiv kour iniversiter pe rod plis akomodasyon disponib e abordab.

Eski sa bann keksoz pe arive anba sa gro Bidze Ledikasyon preske R1bilyon?   Eski nou Gouvernman pe reget bann course ki zot pe ofer pour fer ki en zenn i kapab retourn dan lekol pli fasilman pour en kourt term?

Eski zot pe fasilit bann letid apre ler pour bann zenn ki anvi en dezyenm sans retourn lekol avek en opsyon exit pli boner?  Ozordi se sa ki nou bann zenn ki pe pran letid tersyer ouswa pe repran letid i oule.  Zot pa kapab esper 2033 Mr Speaker.

Sa i bann loportinite manke ki Gouvernman pa pe regarde. Vizyon 2033 i dir i pour fer Seselwa vin emansipe.  Eski sa i vedir ki zot pou donn vre lenformasyon nou pep par ofer en ledikasyon depi lekol avek lenformasyon korek dan bann liv listwar pour zot form en lopinyon politik endepandan.

Ozordi se gras a LDS dan Lasanble ki’n promot kreasyon sa Komisyon Laverite ki Seselwa i kapab vwar vre larealite nou listwar e vin en nasyon reelman emansipe.  Zot pa bezwen esper 2033.

Nou bezwen en pep ki ozordi i debout pou son drwa legal, sosyal san okenn restriksyon politik, kot bann dan group minoriter i kapab ganny en lavwa.  Vizyon 2033 i dir i pou fer Seselwa viv ansanm dan larmoni avek lanatir.

Nou pep in toultan en pep armonye.  Eski nou bezwen en Bidze avek en vizyon pou fer nou viv dan larmoni avek kanmarad?  Pour kapab mentenir sa larmoni nou bezwen en sistenm lapolis ki efikas, byen ekipe pour aplik Lalwa.

Dan bann housing estate, serten dimoun i afekte lord ek lape, i ganny afekte avek lord ek lape dan vwazinaz. Ekskiz mwan Mr Speaker.  Mon a repran.

Dan bann housing estate, serten dimoun i ganny afekte, e zot oule lord ek lape dan vwazinaz. Sa sitwayen i bezwen lasistans sa lafors lapolis pour gard sa larmoni. Zot bezwen PMC pour aplik bann regilasyon ki ganny met an plas pour promot larmoni kominoter.

Zot pa bezwen sa an 2033.  Zot bezwen ki sa konfizyon lekel ki met lord vin pli kler pour ganny epanouisman dan zot lakour.

Bann dimoun remiz e bokou lezot housing estate pe demande ki bann Departman i asiste zot, pour anmenn en larmoni atraver lord dan zot bann estate me osi partou dan bann vwazinaz kot tapaz e polisyon i relye.

Anmenn armoni avek lanatir osi i dan vizyon 2033.  Prezervasyon nou lanvironnman e labote natirel nou pei i devret en priyorite kle tou bann akter dan tou sekter. Se sa nou pli gran larises.

Me si en zofisye ki travay dan en Departman Gouvernman i ganny drwa koup lateras dan en rezerv lafore pandan sezon lapli san pran prekosyon neseser ki apre i koz en koule later rouz ki anvair en larivyer antye e son lanbousir ziska dan lanmer pour form en gran sirfas lanmer ki vin konpletman rouz.

Ou demande oli Minister Lanvironnman e Lotorite Planning, espesyalman ler konplent in deza ganny fer a plizyer repriz avan pli gran lensidan li menm.  Kou pou anmortifye domaz lanvironnman i retourn lo Bidze peye par Seselwa.

Proteksyon lanvironnman i enn bann promes ki’n ganny fer konstaman Sesel.  E nou konnen ki i annan en gran valer ekonomik, alor nou bezwen en Gouvernman responsab pour protez li e zer devlopman ki pou kapab gard li dan en bon leta.

Sounami an Desanm 2005 i enn bann pli gran dezas ki nou’n deza eksperyanse kot lanmer in menas lavi nou popilasyon e afekte bokou lenfrastriktir.  En rapor sorti kot UN Environment Program an 2006 ti idantifye nou bann febles lo kote nou bann lakot.

I annan landrwa ki ti pou bezwen ganny ranforsi avek plis plant natirel e ti annan landrwa kot direkteman nou ti vwar ki nou pou bezwen met an plas nouvo lenfrastriktir.

Sa ti sirtou striktir semen pour mye protez lakot e osi garanti akse avek semen pou nou sitwayen.  15an apre sounami, prezan ki semen i dan mal Mr Speaker.

Ozordi 2009 nou fek vwar leta semen dan Les Mahe kontinyelman ganny inonde e kouver avek disab.  Ozordi letan mon’n vin travay, i ankor annan disab lo semen Mr Speaker.  Oli direktiv dan sa pei?

Eski Prezidan pa konnen ki tou transpor piblik e prive pe ganny afekte avek zis sa disab?  Si zot pa ankor kapab tir disab dan en letan rezonnab, eski zot krwar nou pou ganny en solisyon pour nou bann problenm semen?

Prezidan pa ti kapab donn en direktiv avek militer pou asiste kominote Sid Mahe, si zot pa ti konnen lekel ki kapab vin tir sa disab?  Eklersi sa semen, depi ler sa lensidan ti arive, preske 2 semenn pase.

Sa i montre en kontrol e en aksyon direk e imedya.  I kapab paret senp.  Me tou propriyeter transpor ti pou vreman apresye sa zefor.

Sa ki kler pour popilasyon dan sa Bidze i ki annan 2020, i ki an lannen 2020 pou annan nouvo tax e in atir zot latansyon.  Sirtou konsernan allowance pour kou bann pake ki vin par lapos ouswa kourye ki napa tax lo la ki’n desann sorti R3mil pou vin R1500 avek en sarz R50 ki’n ganny azoute lo la.

Rezon ki Minis in donnen dan Bidze i lir koumsa.  And i quote.  “Vi ki i annan serten defayans dan prosedir pour efektivman sirvey sa bann aktivite,  sa in ouver laport pour labi e donk koz en pert dan reveni ki’n tre difisil pour kontrole.”

Alor, Minis i aksepte ki prosedir pa an plas e napa kontrol, akoz i tro difisil. Ki mannyer i difisil e akoz napa kontrol?  E akoz i difisil e napa kontrol, alor Gouvernman li i pran en desizyon pini tou dimoun ki servi sa servis.

Minis pa eksplik nou si sa difikilte ki i koz lo la pour ganny eliminen ler sa allowance i sanze e si pou annan plis kontrol.  Minis i kontinyen dir nou.

“I osi enzis vizavi bann biznes ki pey tax ek lwaye, e ki pe donn loportinite lanplwa, konpare ek sa bann endividi ki pe profit lo sa bann defayans dan prosedir tax pour fer vini keksoz online apre revann lo Facebook.”  Mon pe konpran ki Minis pe adres sekter retail, me eski se lapos ki pou anmenn sa laplenn nivo dan sa sekter Mr Speaker.

Eski Minis i osi pou adres bann street vendors, bann kanmiyon ki alinyen kot Katedral dan lari bazar e o bor Katedral pour vann yoghurt ek juice dan transpor tou le Sanmdi?

Sa pa i afekte bann biznes ki pey tax, lwaye e donn loportinite lanplwa, Minis?  Mr Speaker, ouswa eski sa osi i difisil pour Minis ek son Gouvernman e zot in perdi kontrol?

Mr Speaker, sa detrwa laliny i montre fason fer sa Gouvernman, ki montre en konfizyon total Parti US. Mr Speaker Onorab Sebastien Pillay atraver ou Mr Speaker, mon pa tro krwar ki sa kote latab i konfize.

Fer biznes online e lo Facebook i inovativ, i montre emansipasyon.  Me i paret pep Seselwa in fini emansipe.  Se Gouvernman US li ki bezwen ziska 2033 pour ganny emansipasyon konplet.

Sa pep i annan zenn ki dinamik, e zot anvi angaze avek lemonn, ozordi e non pa an 2033.  Lazenes i le en sistenm ki fonksyonnen.  Ki mars en pe pli vit, a zot ritm e anmenn inovasyon ki zot kapab apresye.

Enn ki prevwar pour zot e donn zot loportinite pour komans zot lavi dan en sityasyon avantaze.  Sa i vin dan tou form.  En sistenm ledikasyon ki fer tou pour devlop tou son abilite, kot letan i kit lekol i kapab lir e ekrir, ou menm kominik byen an Angle e an Franse.

Bann desizyon ki afekte e limit potansyel nou zenn i afekte pei direkteman dan kalite sitwayen e travayer ki i prodwir.  I afekte zot abilite pou prospere.  En Onorab in koz lo ankouraz nou zenn, i byen ki in fer sa.

Wi fodre zot annan komitman e travay dir pour aprann.  Me fodre ki sistenm ledikasyon i vize anver trouv solisyon e delivre lo bann rezilta performans.  Blanm zenn pa en larepons.

Sa i en latitid pass the buck ki nou vwar dan Gouvernman US.  E ozordi dan sa Lasanble en onorab olye reviz efikasite Minister Ledikasyon apre sa lenvestisman preske 1 bilyon ki nou pe fer, i blanm sa zenn.

En zenn ki pe fer fas avek defi lozman, en mank fasilite divertisman, en mank ankadreman parantal akoz fleo drog e problenm sosyal.

Dan prezantasyon Bidze Minis in tous lo Sekter Enformel, sa i vin dan tou form e ozordi i en sekter ki’n ganny aksepte koman enn bann konpetiter direk lo laplenn ekonomik.  Dan servis taxi, car hire, boat charters e dan akomodasyon.

Enn bann landrwa kot noun tann dir i mank laplikasyon regilasyon se Eden Island.  Me i annan plizyer landrwa, kot sa i osi evidan.  Lo Eden Island i annan lotel Eden Blue ki vann lasanm lotel.

Me Mr Speaker eski Minis i konnen ki Eden Blue i osi vann villa, e i vann maison koman lasanm lotel avek touris anba son sistenm rezervasyon lotel?

La aktyelman Navy Ameriken pe reste dan akomodasyon lo Eden Island e zot in pas atraver Lotel Eden Blue pour fer sa demars.   E zot pe reste lo zil Eden Island.  Se VMA ki annan Lotorite zer rental bann lakaz lo sa zil.

Ki mannyer lotel osi pe fer sa?  E Minis mon a dir ou ki resaman en Minis Gouvernman US ti check in Eden Blue e ti ganny anmennen pour reste dan en villa avek 12 lasanm avek son fanmir pou pas wikenn.

I pa konnen ki sa pa konform avek Lalwa li?  Oli respe pour regilasyon?  Eski zot fer zot prop regilasyon lo sa zil?  Wi Mr Speaker, Gouvernman US in perdi kontrol.

Pei ki soufer par mank anmas larzan tax e licensing fees ek lezot biznes dan sa sekter i perdi loportinite ganny sa kliyan dan en letablisman legal.  Si nou ti pe anmas larzan korekteman, bann gran letablisman touristik, nou pa ti a bezwen retir allowance kot parsel pou Seselwa kot Lapos.

Mr Speaker, an tou le ka sa Bidze i anmenn bokou latansyon lo tax an zeneral.  En lot tax ki’n atir nou pep se 10 poursan tax lo lalkol.  Kote sa kou pou al tonbe si pa lo konsonmater?

Lide deryer i pou anmas plis reveni, e sa i en opsyon fasil.  En lot rezon se pour akt koman en deteran lo konsonmasyon lalkol par nou popilasyon ki li a son tour pe anmenn en kou eleve pour Minister Lasante pour tret bann maladi asosye avek labi lalkol.

Be eski se sa solisyon pou fleo lalkol dan nou lasosyete?  Mr Speaker mon pa’n tann Minis koz lo bann regilasyon ki kontrol kalite prodiksyon lalkol.

En travay ki ti a anmenn tou prodiksyon anba en standar pli akseptab, avek en deskripsyon kler lo konteni son prodwi.  Sa ti a en opsyon pli responsab anver pep Seselwa ki asiste Minister Lasante pour kapab idantifye kwa ki dimoun pe konsonmen.

Si en prodikter lalkol ki vann lo marse lokal komersyal, ti ganny oblize pour met an plas strik kriter kontrol pour prodiksyon nou ti pou napa problenm loophole.  Akoz zot ti a konnen egzakteman dan ki seksyon son prodwi i tonm ladan e ki kantite i prodwir.

SeyBrew i fer li, i pa difisil pou Gouvernman relev sa sekter, non Mini?  Atraver ou Mr Speaker.  Pa zis konsonmater lokal me nou bann touris ki soutenir enn nou sekter kle pou osi pou ganny afekte.

En sekter ki ganny afekte par kou e i plizanpli ganny trouve koman ser e se pour sa ki nou ganny zis €150 an mwayenn avek sak touris.   Sa tax i en kou ki restoran, lotel e bar pour pas lo kliyan direkteman.

Zot pou bezwen al refer zot bann menu pour reflekte sa bann nouvo pri e ankor nou pou promot Sesel koman en destinasyon ankor pli ser konpare avek nou bann konpetiter tel ki Maurice e Maldiv.

Si servis i ser, destinasyon i ganny en move repitasyon.  Mr Speaker lannen pase nou ti’n tax lo boutey an ver.  Nou ti tande nou pou annan, nou pou ganny bann fasilite pou fer recycling avek sa bann boutey.  Mon pa’n tann nonmen sa bann fasilite.

Ki pe arive avek sa larzan tax ki Gouvernman in anmase dan sa dernyen 1an.  Mr Speaker mon sizere ki lenvestisman i ganny mete dan revwar bann regilater tel ki licensing, sistenm tax ki plito, ki plito, ouswa plito zot pa touse Mr Speaker.

En sistenm kot kan OECD i kriye, nenk nou pas Lalwa.  Eski apre tou sa lannen, nou pa ankor konnen mannyer pou anmas tax dan nou pei nou menm.

Nou pa ankor konnen kot problenm i ete apre 42an. Fodre esper 2033.  Letan en sistenm tax i ganny kree pou fer lavi zot bann dalon pli fasil, vreman napa sanzman ziska ki LDS ki prezant sa Bidze an 2020.

En legzanp i propriyeter lotel Fisherman’s Cove Hotel.  Fodre pa konfiz li avek sa lakonpannyen ki pe lwe sa striktir ki apele Le Meridien Seychelles Limited, ki anrezistre Sesel.

Li Fisherman’s Cove Hotel Limited, ki son propriyeter i anrezistre anba hotel properties limited BVI.  Menm propriyeter avek H Hotel ki pe lwe later Gouvernman.  Me nou pa konnen lekel son bann benefisyer.

Gouvernman in lwe li bann later, me e ki i pe lwe sa bann later?  I pa konnen.  Alor propriyeter Fisherman’s Cove, ki pe lwe later kot H Hotel anba Properties Ltd BVI.

Benefisyer li ti ganny en egzanpsyon lo tax pou 20an, par Minister Finans anba Investment Promotion Act.  Minis Finans, ki ti Minis Michel sa letan.  Sa benefisyer ti anmas zis rent lavaler $60210mil Ameriken pandan 20an tax free.

Manboulouk tax lontan i egziste.  Ozordi i en top biznesmenn milyonner ki dan biznes propriyete.  E kominikasyon in fer en slip up, in devwale ki se li propriyeter Fisherman’s Cove e H Hotel.  Sa zafer protez zot dalon i en fe, e i pa en witch hunt.

Me akoz tolerans labi, pei i mank loportinite anmas tax.  Me Seselwa li i pey 15poursan tax lo lozman, ki fer monte pri lavi.  La zot in fer desann, nou a gete si lokater ki benefisye.  Me parey labitid, nou’n mank loportinite dan lepase.

Mr Speaker sa i mon deliberasyon 30 minit lo repons 2erdtan Minis.  Nou annan plis ki 1 mwan devan nou pour depouy tou bann sif sa Bidze, Mr Speaker.  I anmenn nou ziska lafen 2020.

En lannen kot nou pou selebre 250 an nou legzistans koman en pep.  Lannen 2020 pour vwar en sanzman Gouvernman ki pou anmenn efikasite ki vedir prosperite.

An 2020 nou pou osi tir sa pep lo son zenou e servi son larzan pour anmenn en nouvo souf, en sanzman ki pou anmenn en diferans reel dan bann problenm ki Seselwa i fer fas avek e pa bezwen esper 2033.

Mon krwar vreman ki en Bidze fonksyonnel ki lannen prosenn anba en Gouvernman LDS dirize par Prezidan Wavel Ramkalawan. Mon annan lespwar pour mon zoli pei Sesel!  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Larue.  Bon avek sa nou ava pran en break, e nou ava repran nou travay 4er.

 

(BREAK)

 

MR SPEAKER

Bon nou ava kontinyen nou travay.  E mon ava donn la parol Onorab Wilbert Herminie.

 

HON WILBERT HERMINIE

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, Manm Onorab, pep Seselwa bonn apre midi.  En pli gran bonn apre midi a tou zabitan La Rivière Anglaise.

Zedi pase, Minis pour Finans ti vin dan nou Lasanble e delivre diskour Bidze pour lannen 2020.  In annan divers lopinyon lo sa Diskour Bidze.

I annan ki dir ki in zwenn zot lekspektasyon.  I annan ki’n dir non, i pa’n –  I annan ki’n dir i annan bokou lespwar ladan.  E i annan ki’n dir ki zot pa agree avek sa.

I annan bann ki’n dir ki sa Bidze pe fer zot fer bokou analiz pozitiv dan zot lavi personnel.  E parey nou ti ekspekte, Leader Lopozisyon ti pou vin dir nou, ki sa Bidze pa en Bidze ki bon.  Ki bokou keksoz ladan sete son nide.

Mr. Speaker, depi kreasyon parti SPUP/SPPF in toultan annan en vizyon pour sa pep.  In toultan krwar dan prensip met zonm o sant devlopman.  E kree bann kondisyon pour ki sa pep i kapab liber zot potansyel.  Eski sa osi ti nide Leader Lopozisyon?  E la ozordi nou Parti United Seychelles anba direksyon Prezidan Faure, ankor enn fwa in krwar dan met zonm o sant devlopman.  E nou pou kontinyen krwar ladan.

I annan ki pa dakor avek sa fe.  I annan ki oule fer nou bliy sa laverite.  I annan menm ki oule fer nou re-ekrir sa listwar.

Me dan lot kote Mr. Speaker.  Nou bezwen admet ki i annan bann lerer ki’n ganny fer.  Akoz lo sa later napa zonm parfe.  Me laverite i la pou nou vwar ki Gouvernman Parti SPUP/SPPF/Parti Lepep e United Seychelles in fer pandan sa dernyen 40an.

Sa dernyen 40an kot en pti group dimoun in kontinyen dir ki sa Parti pa’n fer nanryen.  Me zot, zot pou fer.

2019 Parti United Seychelles in pran larelev, e pou kontinyen sa vizyon SPUP pour sa prosen 40an!

 

(APPLAUSE)

 

HON WILBERT HERMINIE

E Bidze 2020 i en lot lenstan kot nou Gouvernman, Gouvernman United Seychelles pe “reach out” ek sa pep, pou empower nou bann zonm, fanm ek zanfan.  E anmenn zot dan sa lot letap nou devlopman.  Nou Prezidan pa’n zis asize dan son Biro State House e demann sanzman.  Nou Prezidan in konsilte, in vizite, in koze, in ekoute e in fer aksyon.

E Bidze i reflekte sa travay e serye ki Gouvernman United Seychelles e Prezidan Faure in fer pou adres nou sityasyon ekonomik.  En travay ki pa’n fasil.  Me avek son perseverans, devosyon e son pep a ker i pa’n taye dan lakwizin ler lanmans pwalon in so.  Me in tenir for.

 

 

(APPLAUSE)

 

HON WILBERT HERMINIE

Pour mwan sa Bidze, i en Bidze ki fer par lepep Seselwa, pour lepep Seselwa.  Sa Bidze pe adres akse avek ledikasyon e lasante iniversel.  Devlopman dan tou Sekter enkli kominikasyon pour ziska dan Sekter Alimanter.

Wi, Mr. Speaker, pa akoz sa rezilta 15 lo 10 ki nou pa ti pou fer nanryen pour nou pep.  Pa akoz sa rezilta ki nou pou les nou lebra tonbe.  Nou’n fer li e nou pou kontinyen fer li.

Sa rezilta ti zis en tes pou montre lepep Seselwa ki Parti United Seychelles i en parti ki krwar dan son pep.  En parti ki’n toultan lite e ki pou kontinyen lite, e ki Parti United Seychelles pou toultan reste relevan.

Mr Speaker dan nou Sesel bienaimé nou kapab “be what you want to be” sa Gouvernman in met loportinite a nou laporte e i depan lo sakenn de nou pou atrap sa bann loportinite e bouz devan.

Personn e mon repete, personn –  personn pa pou fer nou bliye kot nou ti ete dan lepase.  Lekel ki’n tir nou kot nou ti ete?  E kot nou pe ale anba direksyon Prezidan Faure?

Malgre diferan largiman lannen apre lannen, sa Lopozisyon ki la dan sa Lasanble pa’n zanmen kapab anmenn en Bidze alternativ.  Me zot in kontinyen kriye ki sa Gouvernman i anmennen pa bon.  Selman zot oule ki lepep Seselwa i zet sa travay lo zot.  Alors mon zis demande ki kalite demagozi travay ki zot pou fer?  Eski sa i pou en travay zournen oubyen en travay o mwan?

Bidze 2020 ek en Tenm “Rezilta Ekitab – Prosperite Partaze” i koz pou li menm.  Sa Tenm i découle dan nou Konstitisyon parti United Seychelles kot ler nou dir egalite dan loportinite, nou pa zis dir.  Me nou met li an aksyon.  Plizyer Manm dan Lopozisyon enkli the long awaiting President to be in dir, ki sa bann keksoz ki’n ganny anonse dan sa Bidze 2020.  Set akoz i annan en eleksyon.  La ankor kot zot zis konfize.

Les mon demande.  Eski sa ki’n ganny anonse dan Bidze 2020 tel ki; logmantasyon dan saler minimonm, logmantasyon dan bann benefis progranm sosyal, pansyon minimonm, pansyon kategori spesyal, logmantasyon lasistans Daycare ek child-minding, allowance pour bann madanm ansent ki reste lo zil, ek bann lezot ankor.  Eski sa, in ganny fer zis dan bann letan ki ti annan eleksyon?   Non!

Eski zot pe sey dir nou, ki nou pe donn sa bann logmantasyon ozordi e apre demen apre eleksyon nou pou aras sa bann dimoun?   Eski sa ki zot ti pou fer si zot ti la o pouvwar?

Ozordi nou Gouvernman United Seychelles pe donn sa bann logmantasyon parey nou’n fer li pandan sa bann dernyen lannen.  Lekel ki’n ganny arase avek sa ki zot in ganny donnen?  Tou le lannen sa Gouvernman in fer le neseser pou ki son pep i ganny gete.   E kot nou’n kapab donn logmantasyon ki pei i kapab donnen, nou’n donnen.  Eski i reste ankor Seselwa ki ankor krwar dan sa enbesilite anmennen par Lopozisyon?  Onorab Lopozisyon, lepep i vwar ou tre byen mersi.

Mr. Speaker, mon konmans mon lentervansyon dan sa fason pou mwan donn lasirans sa pep.  Pou donn lasirans zabitan La Rivière Anglaise ki ankor enn fwa Prezidan Faure dan tou son sazes in vin avek en Bidze ki donn lespwar sa pep ki enkli mon bann zabitan La Rivière Anglaise.

En Bidze ki anmenn plizyer loportinite pou Sesel.  En Bidze ki pour pei Sesel.  Pei fer byen, ozordi lendikasyon se ki nou Lekonomi pe amelyore, plis touris pe vin Sesel e plis envestisman.

Sa i levidans pli kler ki Sesel anba direksyon Prezidan Faure in apporte fri.  E sa bann lakonplisman pe ganny pase avek nou bann Seselwa.

Lenportans la se nou sezi sa bann loportinite devan nou, pour nou devlop nou pei, e nou prop devlopman personnel ek nou bann fanmir.  E aret krwar dan sa Lopozisyon ki zis ranpli avek konfizyon, konfizyon e kontradiksyon.  E sa senserman i pa en parti ki pou “Sov nou pei”.

Mr Speaker, nou’n toultan demann lepep Seselwa pou fer en pe sakrifis.  Se zot menm ki pou benefisye epi.

Bidze 2020 in anmenn diferan loportinite pou diferan Seksyon nou popilasyon, tel ki logmantasyon R500 lo saler minimum, logmantasyon dan konze anyel, nouvo Scheme Servis pou serten Departman Gouvernmantal, lozman pou bann graduate e bann diferan proze Kapital ki pou tous lakominote, logmantasyon dan benefis sekirite sosyal.

Pou bann fanmir ki tonm dan kad reveni ba, fotovoltaik pou ganny mete lo zot twa lakaz pou ed zot avek zot kou elektrisite.

Mon salye lepep Seselwa ki’n toultan konpran nesesite pou fer sakrifis.  E pou sa bann ki’n toultan zis saboule, mon dir zot just too bad.  Akoz lisyen i toultan aboy ek karavann ki pase.

Mon distrik La Rivière Anglaise pa’n ganny eparnye dan bann Proze Kapital ki pou tous distrik an zeneral.  Sa i proze tel ki lakaz ek semen.  Pour lannen 2019 nou’n reisi akonpli serten proze tel ki lagrandisman semen Union Vale, renovasyon lo klinik Larivyer Anglez, komansman proze lakaz 24/24 e en proze semen Ma Joie/Mont-Buxton ki’n komanse.  E la an 2020 mon pou kontinyen pouse pour sa bann proze ki’n komanse i a konplete e sa ki pa ankor demare, i a demare.  Mon pou met plis presyon e mon osi demann mwan bann zabitan pou annan pasyans ek konprenezon.

Mr Speaker dan mon kanpanny pou eleksyon, 3an pase mon ti fer en promes pou ki plis lakaz i ganny konstri dan La Rivière Anglaise.

E ozordi ankor enn fwa mon pou afirm mwan promes ek mon bann zabitan, ki wi, mon pou kontinyen pouse- mon pou pouse ki plis lakaz i ganny konstri pou nou bann zabitan.

Pou bann ki ankor pe esper en kare later avek Gouvernman, mon pou kontinyen demande ki Gouvernman i fer demarkasyon bann land bank dan distrik o pli vit posib.  E ki zabitan ki annan mwayen a kapab aste zot bout e komans zot proze.

Nou’n ase koze lo sistenm pwen, aprezan in ler pou nou met keksoz an aksyon.  Bann provizyon bidzeter ki tous nou bann zabitan endividyel tel ki re-roofing pour bann Housing Estate ki annan sa bann roofing tiles.

En proze ki pou ganny antreprann par PMC pour bann Housing Estate tel ki Chateau Vallon e Letab a ganny touse.

Mr Speaker mon tre fyer pou anonse ki pandan lannen 2019, mwan distrik in reisi fer 27 proze kominoter, dan bann sou distrik, pti proze tel ki semen, peron, miray, koup pye dibwa, drenaz zis pou nonm enn de.

Nou reisi enstal lalimyer en pe partou dan distrik.  Me nou konstate ki sa pa ase.  I reste dan semen Bwa Per ki enn mon priyorite e osi semen Greenwich ki zwenn avek Semen Kastor, pou lalimyer ganny enstale.

Provizyon sewerage Union Vale in komanse e mon pou lager lebra kase pou ki sa proze i bouz vit.  E ki bann lakour i ganny konekte lo sistenm desarz.  E bann bout later ki oparavan pa’n kapab ganny develop, akoz kondisyon desarz ki Lotorite Plan i met lo zot, a kapab ganny develop.

Pour bann peser La Rivière Anglaise zot kondisyon in amelyore.  E nou pe esper konstriksyon nou nouvo bazar, pou komanse.  Me pour le moman mon’n pran linisyativ pou akomod zot avek en bout dan Sant Kominoter pou enstal zot bann lekipman.  Mon annan bokou korperasyon avek nou bann peser.  E mon donn zot sa lasirans ki mon pou kontinyen lager pou zot.

Mr. Speaker, an 2020, apard ki proze lakaz 24/24/ e proze Ma joie- semen Ma Joie Mont-Buxton link ki’n konmanse, dan Bidze Kapital i osi annan nou daycare ki nou pe espere ek pasyans e mon’n lager for pou gannyen.

Sa i vin koman en soulazman pour nou bann child minder ki oule antre dan sa biznes daycare.  I osi annan nou 30milyon pou proze kominoter ki pou ganny servi pou fer lavi dan nou kominote La Rivière Anglaise vin pli eze.

Wi Mr. Speaker Prezidan Faure ek Gouvernman United Seychelles in fer sir ki i pa’n kit personn deryer.  Dan en fason direk ou endirek, in fer sir ki sakenn i ganny touse dan en fason.

E mon demande ki pou kontinyen annan sa konfyans dan li.  Madanm Belmont, Ma Joie, ou ki’n ganny asiste ek en carer.  Akoz ou kondisyon lasante.  Sa in ganny mete dan Bidze.

Malgre ki ti annan ki pe kriye koupe.  Madanm Naiken anler Union Vale, ou logmantasyon saler i dan sa Bidze.  Myra, ou sa paran tousel Gouvernman Prezidan Faure in ekout ou lapel pou annan en logmantasyon dan daycare e “child minding assistance” pou ou kapab kit ou zanfan dan en landrwa konvenab pour ler ou al debourye.

Mr. Speaker dan preamble nou Konstitisyon United Seychelles, nou met bokou lenportans lo devlopman nou bann zenn e profesyonnel.

Prezidan Faure an 2018 ti dir, e mon quote: “I annan en nesesite, pour nou pli byen prepar nou lazenes depi zenn, pou donn zot konesans ek konpetans pou zot pli byen entegre zot dan Sekter Ekonomi.” Fen sitasyon.

Nouvel alors ki Gouvernman pe al fer en nouvo Lekol Teknik ki pou pli byen ankadre nou bann zenn pou fer fas avek defi mank mendev.  e dan serten sekter dan pei, sirtou dan domenn pour-dan domenn vokasyonnel pou ganny fer Ile Soleil.

Sa i vin konman en soulazman pou nou bann zenn ki pe aspire pou vin en draughtsman ou en teknisyen dan domenn aircon, ou en mekanisyen.

Julio loportinite i la, tyonbo li de lanmen.  Eski sa osi ti ou nide?  Sa i montre ki Prezidan Faure pa zis koze e ekoute me i pas an laksyon.  E lo kote devlopman bann zenn i  fer sir napa okenn konpromi lo la.  Se sa aksyon en vre Prezidan.

Alors Mr. Speaker osi lontan ki Gouvernman United Seychelles i kontinyen krwar dan devlopman son zenn, dan ledikasyon pour tou etidyan, mon mwan pou toultan apporte mon sipor koman Manm Elekte pour distrik La Rivière Anglaise

 

 

(APPLAUSE)

 

HON WILBERT HERMINIE

Akoz mon senserman krwar ki mon’n benefisye anba sa sistenm.  E mon pou kontinyen pouse pou ki lezot zenn a benefisye, e dan zot devlop- e devlop zot potansyel.

E pa fini la, pa bliy sa 27.9milyon ki’n ganny mete dan Bidze pou nouvo lekol pour Lakademi Biznes ki pour ganny konstri Ile Aurore an 2020.

Si Prezidan Faure e Gouvernman United Seychelles ti napa konpasyon pou son pep e son lazenes, alors ki mannyer i apele sa?

Mr. Speaker ler Lopozisyon i kriye, Prezidan Faure pa bon, me lot Prezidan ki bon.  Prezidan pas baton pa bon, eksetera, Prezidan li i montre son konpasyon e i montre ki i en vre Prezidan.

I met 5milyon dan bann Scheme ‘My First Job’ pou asire ki ou sa zenn ki sorti pos segonder, ou letid Iniversiter ou antre dan en lanplwa.  Ler Lopozisyon i dir nanryen pa bon e napa loportinite pou zenn.  Sa bann menm Lopozisyon ki plizyer zot in benefisye anba sa menm sistenm, Prezidan Faure li i met 1 milyon pou YES Scheme pou devlop lantreprenarya Lantrepriz pou bann zenn.

Lanmenm ler zot leker i vin pli gro e zot kriye zet sa travay lo zot!  Me travay pa ankor fini.  Ler Lopozisyon i dir ki napa debousman pour bann zenn pou zot fer biznes.  Prezidan Faure ek Gouvernman United Seychelles i met 25milyon pou devlop SMEs Scheme.  Scheme pou bann pti e mwayen Lantrepriz pou bann zenn ki anvi fer zot prop biznes kapab ganny en konmansman.

Pou sa 1,799 dimoun ki’n tonbe e war zot san en lanplwa,   10milyon in ganny mete dan (URS) pou remet zot dan en lanplwa.

E pou bann ki oule al dan en lot direksyon karyer, zot pa’n ganny oubliye.  Dan sa Bidze 3.1milyon in ganny mete pou reskilling.  Lazenes zize pou zot menm.  Lekel sa Prezidan ki annan zot a ker konpare avek enn ki pe aspire pou vin Prezidan me ki zis kraze san rekonnet?  Mr Speaker, dan bokou lenstans ler mon pe fer mon bann vizit lo teren dan distrik, mon bat avek plizyer profesyonnel, ou bann zenn ki pe al fer zot letid avanse.

Zot dir mon zot apresye sa travay ki Prezidan Faure pe fer, e zot apresye loportinite ki zot in gannyen pou akonplir zot bann rev personnel.

Me zot dir mwan, i annan ankor bokou mankman sirtou lo kote lozman ler zot sorti aletranze.  E ki osi zot stipend i en pe tro ba.

Prezidan Faure e Gouvernman United Seychelles in tann zot lavwa.  I pa’n zis ekoute, me in pran li an kont.  205milyon in ganny mete pou devlopman resours imen pou sa 358 nouvo under graduate ki pe al fer zot letid lokal ou aletranze.

Sa i vedir en logmantasyon dan zot stipend prenon kont kou lavi globalman ki pe monte.

Pou sa 238 graduates ki pe konplet zot letid apard bann prodwir tel ki condominium, later e self-finance, Gouvernman pe envestir 40milyon pou aste bann flat Ile Perseverance avek Fon Pansyon.  Sa proze i konpri 24 unit 2 lasanm ek 18 unit 1 lasanm.  Sa 24 unit 2 lasanm pou ganny vann ek bann graduate.  E sa bann unit 1 lasanm pou ganny lwe avek zot a en pri R6milyon ki tre rezonnab prenon kont kou konstriksyon e lozman lo marse aktyel.

Lopozisyon se sa vre konpasyon ki Parti United Seychelles e Prezidan Faure i annan pour sa lazenes.

 

(APPLAUSE)

 

HON WILBERT HERMINIE

Si sa pa prosperite partaze, mwan pa konnen kwa.  En levantay loportinite ki Prezidan Faure e Gouvernman United Seychelles in mete pour nou bann zenn e nou bann profesyonnel, kot Prezidan Faure pe atrap zot lanmen dan zot parkour lavi.  Chapeau a Prezidan Faure pou sa bann lentervansyon.  E mon asire ki bann zenn La Rivière Anglaise, e nou bann graduate i apresye.

Nou toultan tann koz lo sa topik met larzan dan pos Seselwa.  Lopozisyon i kontan servi sa topik pou fer politik populist avek.  Be depi ler sa rezilta 15 lo 10, ki zot in fer pou met larzan dan pos Seselwa?  Oli zot nide?  Oli zot baton mazik?

Gouvernman in vin ek son revizyon lo saler mandatwar 5poursan logmantasyon ki i fer tou le 5an anba Lalwa egziste.  En revizyon ki ti annan en Komite Endepandan ki ti ganny etablir pou fer bann propozisyon ek Gouvernman.  Ki zot in fer?  Zot bloke, zot dir pa lemoman, sirkonstans isi sirkonstans laba;- patiti patata.  Napa leskiz ki zot pa’n donnen pou zot pa met larzan dan pos Seselwa.  Ziska kakayonyont zot ti oule donn mon bann frer, ser, Seselwa.

 

(APPLAUSE)

 

HON WILBERT HERMINIE

Pa zwe bliy zot.  Sel keksoz ki zot in fer Mr. Speaker, sete anmenn en Private Members Bill pou met larzan dan bann pos zot bann dalon risar lo Offshore ler zot ti pas Bill AML e POCA dan ki sa-dan en lespas en nwit bilyonner ti ganny kree Sesel.

Se sa ki landrwa ki zot in met larzan mon ser frer Seselwa.  Be sa 30mil ekek dimoun ki ti vot pou ou, eski ou’n bliy zot?  Be zot, zot pa’n bliy ou.

E dan prosen eleksyon.  Ou aspirasyon 2020 pou vin en aspirasyon 2025.

 

(APPLAUSE)

 

HON WILBERT HERMINIE

Gouvernman United Seychelles, Mr Speaker i krwar dan en sosyete ki rekonpans sa koutim travay dir.  E nou krwar ki talan e abilite i devret ganny valorize e rekonpanse.  Ler lespas fiskal ou bidzeter i permet, Gouvernman United Seychelles avek Prezidan Faure a labar i mete larzan dan pos Seselwa.  Menm si nou pa kapab reviz tou Scheme an menm tan, par lannen serten Skim, Departman Gouvernmantal ou Lazans i ganny revize.  Nou pou fer sir ki nou met larzan dan pos nou bann frer, ser Seselwa pour anmenn ankor en pe plis dan lakour.

Mr Speaker, lannen 2020 i pa’n en leksepsyon.  81milyon in ganny mete dan Bidze pou revwar bann Skim saler dan Bidze.  Ou sa travayer koltar ki’n lager avek bann sityasyon klimatik sever, ou nouvo Scheme i dan sa Bidze.

Ou sa zofisye ki’n lager pou fer sir ki bann proze tel ki 24/24 dan bann distrik i konplete, ou nouvo Scheme i dan sa Bidze.

Pour bann Headteachers  ek bann Depite Headteachers ki pe fer sa louvraz Nob pou batir e gid sa nouvo zenerasyon, Gouvernman pa’n bliy ou.

Bidze in osi fer provizyon pou bann Skim tel ki Prokirer Zeneral, bann Biblioteker, Zofisye Imigrasyon e Leta Sivil, Minister Lanvironnman, Biro Standar e kad diplomatik tel ki drayver Protokol zis pou nonm enn de.

Kestyon i reste,  eski LDS pou vot lo sa trwazyenm lektir Bidze pou en premye fwa e donn lanmen Gouvernman United Seychelles pour met larzan dan pos nou bann frer e ser Seselwa?

 

(APPLAUSE)

 

HON WILBERT HERMINIE

Pour 40an nou’n rekonpans nou bann travayer kan i posib, e nou pou kontinyen fer li.  Pa Lopozisyon ki pou anpes nou fer li.  Si zot oule, bloke – bloke.  Si zot oule freeze – freeze;- si zot oule zet anba – zet anba, parey zot abitye.  Me sa pou vin en roten lo zot menm.

Mr Speaker, i enteresan pou mwan tann lo lot kote latab dir an souriyan-en Onorab lo lot kote latab i dir an souriyan, e son bann lezot koleg i aplodi li ler i anonse son shadow Cabinet of Ministers.  E sa i pli enteresan i dir ki sa bann Minis pou son bann manm koleg Onorab o bor li.  Be pa demagozi tousala?

Onorab eski ou avek ou team ozordi zot krwar dan politisyen vin Minis?  Be oli technocrat?  Anfen, LDS sa.  Lepep in vwar zot tre kler avek sa bann laverite lalang.

 

(APPLAUSE)

 

 

HON WILBERT HERMINIE

Mr. Speaker mon pa pou kapab mank sa loportinite pou mon adres sa size drog.  Drog i en fleo ki’n kontinyelman detri nou pei Sesel.  Me avek kreasyon Lazans pour Labi Drog e Reabilitasyon nou’n vwar ki i annan en besman dan to kriminalite.  Ki dernyen fwa ou ti tande ki en madanm in ganny arase son sennon dan Lari Bazar?

Mr Speaker, sa i montre ki sa progranm methadone e lezot progranm ki sa Lazans pe ofer i pe sirman marse.  E la mon pour servi sa loportinite pou silvouple demann avek politisyen pou vin kler lo sa pozisyon lo sa Lazans e son bann progranm ki i pe ofer.

Si nou kont sa Lazans e nou anvi ferm li, vin fran.  Pa ozordi nou vin dan Lasanble nou dir ki en progranm i bon.  Apre dan rally nou dir ferm progranm.  E apre kot legliz nou tir portre.  Sa i montre en lipokrizi total.  Sa bann zenn ki lo sa progranm pe swiv zot mouvman tre pros.

Mr Speaker mon pou adres sa bann ki ankor pe rod sanzman.  Sa bann ki ankor pe kriy “Pa les tonbe”, “The time is Is Now”.  Eski zot pa ankor realize ki sel parti ki annan solisyon reel se Parti United Seychelles anba Prezidan- anba gidans e direksyon Prezidan Faure?

Eski zot pa ankor realize ki tou sa bann zafer 40an pa’n fer nanryen?  Me zis vole pirman bann bat latet?  Si vreman nanryen pa ti’n ganny fer e tou larzan ti’n ganny vole, eski Sesel ti pou sa Sesel ki nou konnen ozordi?

Eski zot pa ankor realize ki Parti LDS in fail?  Ozordi zot in demann en mazorite dan Lasanble, zot in gannyen, ki zot in fer?  Fail.  La zot oule ki lepep Seselwa i zet sa travay lo zot pou zot diviz nou pei.  Mwan  mon dir kit sa Prezidan Lopozisyon on the waiting list e fer son aspirasyon 2020 vin en aspirasyon 2000 zanmen!

 

(APPLAUSE)

 

 

HON WILBERT HERMINIE

Akoz dan Lopozisyon i annan en kandida Vis Prezidansyel ki li i annan en baton mazik.  I pou fer semen dan 1 zour e i pou fer 1 danm tou le mwan.  De lot kote, en Kandida Prezidansyel ki lo learner pou plis ki 25an e pa ankor ganny license menm.

Li a son tour, i pou donn tou travayer en pti kakayonyont.  Me Prezidan Faure i demontre son kapasite, son konpetans e son lentelizans e in ganny rekonnet koman katriyenm pli bon Prezidan dan Lafrik.  ‘Some are born to be leaders and some simply cannot be’.

Pou terminen Mr. Speaker mon oule remersye tou mon bann zabitan ki’n la o bor mon pou apporte sa sipor, malgre i pa’n fasil me zot in toultan lwayal.  Mon oule asir lepep Seselwa espesyalman Zabitan La Rivière Anglaise ki Parti United Seychelles e Prezidan Faure pou toultan la dan zot kote.  Annou kit lespwar vivan e annou Tenir Faure.  Mersi Mr. Speaker.

 

(APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Herminie.  Mon ava donn la parol Onorab Wavel Woodcock.

 

HON WAVEL WOODCOCK

Mersi Mr Speaker.  Bonn apre midi Minis, tou Onorab, e tou dimoun a lekout.  Espesyalman zabitan Grand Anse Praslin.

Mr Speaker en deklarasyon enportan in sorti dan labous entervenan avan mon, Onorab Herminie ler in dir ki ‘Leader Lopozisyon is the ‘’long awaiting President to be’!’.  Atraver sa deklarasyon Mr Speaker in admet li menm ki se Onorab Wavel Ramkalawan ki pour mont State House 2020.

 

(APPLAUSE)

 

HON WAVEL WOODCOCK

E atraver ou Mr Speaker.  mon bezwen remersye li pour sa deklarasyon brav e onnet.  The time is right!

 

(APPLAUSE)

 

HON WAVEL WOODCOCK

Mr Speaker pour lannen 2020 Egzekitiv pe demann en Bidze R9.292bilyon ki en gran logmantasyon ler ou konpar li avek Bidze 2019.

Bidze ki Gouvernman pe propoze pour 2020, in ogmant par R828 Milyon konpare avek Bidze 2019.

I en logmantasyon ase significant ki lev plizyer kestyon.  Me petet kekfwa bann kestyon ki pli pertinan se; “Akoz sa gran logmantasyon?” “Eski sa sonm i zistifye?” E petet en kestyon ki nou bezwen demande osi se; “Eski sa Bidze i enn ki bon pou nou pei?  E ki direksyon ki sa Bidze pou anmenn nou pei?’’

Mr Speaker zabitan Praslin in donn plizyer reaksyon lo sa Bidze, ki mon bezwen admet, i plito negativ.  Napa nanryen dan sa Bidze ki pou ede fer desann pri lavi.  O kontrer i pour ogmant pri lavi.

Bann pti e mwayen biznes zot metafor ki zot in servi pou dekrir sa Bidze, se ki sa Bidze i parey en fermye ki pou plizyer lannen in tir dile avek bef, prezan dile in fini, fermye aprezan pe tir dile avek park.

Bann zenn, zot pa war zot dan sa Bidze, bann atlet, bann Klib Sportif dan distrik.  Me petet kekfwa pli gro dezapwentman i sorti kot bann zabitan Zil Pros, ki ankor enn fwa zot santi ki zot in ganny kit deryer.

Mr Speaker en zenn manman Baie Ste Anne Praslin in anvoy mwan en mesaz ki in demann mon pour pas avek Gouvernman US.  Sa mesaz i al koumsa “Ase pez lo ledo malere, we!’’

En mesaz byen detaye kot in fer sorti son santiman lo sa kantite tax ki pe ganny enpoze dan son prop mo “lo Seselwa ordiner”:

Dan son mesaz sa zenn manman in fer resorti ki sa Nasyon pe noye dan det ki sa Gouvernman in met nou pei ladan.  E aprezan zot pe trangle lepep Seselwa pou re pey zot det.

 

In eksprim son dezapwentman avek sa revizyon lo allowance ki’n ganny donnen pou online shopping.  Ki li i dir, sa rediksyon pour sorti 3milpour vin R1,500,  i enn ki pour vreman fer lavi vin pli difil pour li.  Ki par lefe ki atraver online shopping i ti kapab aste lenz, liv, medikaman e bann keksoz lakaz pou son fanmir.

La i santi ki Gouvernman US pe fors li aste bann keksoz Sesel a en pri egzorbitan ki i pa kapab afford.

Mr Speaker dan mon entervansyon mon pou met plis lanfaz lo lenpak e reperkisyon sa Bidze lo Zil Pros, espesyalman Praslin e mon distrik Grand Anse.

Mr Speaker, mon pou konmans avek sa logmantasyon tax lo lalkol. Ki dapre Minis sa i fason pou dekouraz dimoun pour konsonm lalkol.

Mr Speaker fer ogmante tax lo lakol pour senpleman fer ogmante pri bwar.  En dimoun ki addict avek lalkol, I pou rod fason pour ganny son lalkol.  I pour depans plis larzan pour ganny son lefe e se son fanmir ki pou ganny afekte ler I anmenn mwens larzan kot lakour.  Akoz i bezwen satisfer son bezwen.

Mon pa krwar ki ogmant tax lo lalkol i solisyon.  Sa ki Gouvernman i bezwen fer se ban sa bann lalkol ki pe detri nou popilasyon.  Sa bann pti boutey bwar ki pa standar e ki son poursantaz lalkol i parey en pwazon pour lekor imen.  Ban sa bann pti ponm, sa bann energy vodka ki pe afekte e detrir lasante nou pep.

Bann Etablisman touristik zot in fer resorti ki akoz sa nouvo tax lo lalkol, zot pou bezwen ogmant pri zot cocktail.  E se zot kliyan ki pour ganny afekte. Mr Speaker deza touris pe konplent ki sesel i ser.  Sak fwa Gouvernman i ogmant tax, kou i ganny pase lo konsonmater, ki fer monte pri lavi.

Minis Finans in dir ki ozordi, plis touris pe vin Sesel.  Sa ki enteresan Mr Speaker dan kanpanny eleksyon Lasanble Nasyonal, Parti Lepep, ozordi US ti dir ki ‘si LDS i ganny mazorite dan Lasanble Nasyonal, bann Airline pou perdi konfyans dan Sesel!  Bann Airline pou aret vin Sesel!’’

E Mr Speaker zot ti dir ki sa pour koz en enstabilite dan Lekonomi nou pei.  Me le kontrer in arive Mr Speaker.   Ozordi plis Airline pe vin Sesel.  E menm bann Airline ki ti’n aret vin Sesel ozordi zot in retournen, parey en legzanp Minis in donnen, Air-France.  I annan menm bann Airline ki’n ogmant zot flight Sesel.  Minis osi in servi legzanp Qatar ki pou vin Sesel 14 fwa par semen Mr Speaker.

Mr Speaker kot i konsern telekominikasyon plizyer Manm in koz lo la;-  internet, fer call, texting.  Pri Sesel i pli egzorbitan ki zanmen.

Gouvernman pa’n fer nanryen pour ede fer desann kou telekominikasyon.  E nou lwen avek le meyer dan Lafrik. La avek lenstalasyon sa 2 nouvo kab soumaren, kou sa de kab ankor enn fwa pour ganny pase lo konsonmater.

Mr Speaker nou fek koz lo en Mosyon dan Lasanble Nasyonal lo size bann kontrakter. Ozordi dan nou pei plito bann gro Lakonpannyen etranze ki pe benefisye.  Espesyalman dan Sekter konstriksyon.

Bann kontrakter Praslin pe struggle pour ganny en Kontra. Zisteman i annan de gro proze ki bann kontrakter Praslinois pa pe benefisye.  Proze semen Pasquère/La Pleine Hollandaise ek proze lenfrastriktir lo Ile Eve.

Lavantaz in toultan pour bann gro Lakonpannyen.  Sirtou bann Lakonpannyen Endyen.  E zot in benefisye avek bann gro kopo later Ile Eve.  E bokou bann pti biznes e kontrakter Praslin pa’n benefisye.  Se atraver en mazorite LDS dan 6enm Lasanble Nasyonal ki en lord in kapab ganny mete lo sa zil Endistriyel.  E osi nou pe met en lord Perseverance.

Plizyer biznesmenn Praslin ankor pe espere pour ganny en bout later Ile Eve. Atraver bann enteraksyon, meeting avek IEA ‘Industrial Estate Authority’ swivi par plizyer vizit e entervansyon dan sa Lasanble par mwan menm e lezot Manm LDS, ozordi IEA in nobou idantifye plis ki 40 bout later pour allocate avek bann biznesmenn Praslinois.

En bout later in ganny repran avek Vijay;- ki ti pour okip en gro porsyon later Ile Eve, in osi ganny pran par IEA.  E i pour ganny reallocate avek bann biznesmenn Praslin.

Industrial Estate Authority pe ganny en Bidze 12.2milyon.  E Minis Finans in anonse dan son speech ki i annan 30 milyon dan “pipeline”.

Fodre note Mr Speaker, Minis ti’n dir dan pipeline pour lenplimantasyon bann proze lo sa zil.  Me le problenm se ki Minis pa’n donn detay kote sa larzan pou sorti.  E mon pa vwar nanryen anba Heading IEA, anba PSIP (Proze kapital) dan Bidze 2020.  Kekfwa Minis dan son repons i kapab eksplike.

Mr Speaker sa larzan i enportan pour met an plas bann servis e lenfrastriktir neseser, parey drenaz, elektrisite, delo, semen ki bann biznes pour bezwen pour devlop zot later.

Si IEA pa ganny sa 30milyon, i vedir ki bann biznesmenn pour ganny plis retar pou ganny plis retar pour ganny  akse avek sa bann parcel pour konmans zot biznes.

E sa Mr Speaker pou met plis retar dan devlopman nou zil.  Gouvernman i merit get sa konman en priyorite.  Pa fer parey proze semen Pasquère/La Pleine Hollandaise kot en Bidze R46 milyon ti ganny anonse pour 2019.  Me apre zis 5 milyon ki ti ganny Bidzete anba PSIP pour 2019.

Annefe Mr Speaker avan Bidze, dan en meeting avek PS Finans, kot CEO SLTA e CEO IEA ti prezan.  PS Finans ti donn son langazman ki plis larzan pou ganny mete dan Bidze 2020 pour speed up travay lo sa bann lenfrastriktir.  Fotespere ki Minister Finans gard son promet.  En lot konsern Mr Speaker.  Se ki pou plizyer proze ki’n ganny met tender lo Zil Eve napa en kontrakter Praslin ki’n ganny tender pour travay lo sa bann Proze.

Gouvernman i merit get dan lentere bann biznesmenn Praslinois, fasilit keksoz pour zot.  Me pa anmar zot lanmen.

Kot i konsern Proze semen Pasquère/La Pleine Hollandaise ki “the total  initial project cost” i 46milyon, ti annan en sonm 5 milyon, zis R5 milyon ki ti’n ganny allocate dan Bidze 2019 pour konmans sa semen.

Mr Speaker mon fek vizit sa semen 3 zour pase.  E napa preski okenn travay ki’n konmanse lo sa semen.  I zis en dezord koumsanmenm.

Zisteman mon fek vwar ki tender in sorti pour bann drayver kanmiyon met zot bid pour ganny travay savoy materyo pour konstrir sa semen.

Mon profit sa lokazyon pour ankouraz tou bann drayver kanmiyon Praslin pour met tender pour sa proze, profite.  E fotespere ki Gouvernman i pran zot an konsiderasyon.  Nou pe kontinyen lager ansanm avek bann Lasosyasyon Biznes Zil Pros pour zot ganny en better deal.

Mr Speaker mon bezwen dir ki sa proze semen i enn ki vreman enportan.  E mon dezapwente avek alokasyon dan Bidze pour lannen prosen pour sa proze ki vreman minim.  Selman R4.5 milyon Mr Speaker pour proze pas semen Pasquère/La Pleine Hollandaise.

Minis pour MHILT ti dir ki zot pou met en pli gro alokasyon dan Bidze pour konplet sa semen a en pli kour dele letan posib.

Sa ki osi alarman Mr Speaker.   Ki pou met ankor plis retar avek completion sa semen,   se ki anba ‘proze Kapital’ PUC menm si i annan en Heading “La Pleine Hollandaise Mini-Dam & Water treatment plant”.  Napa okenn alokasyon Bidzeter dan Bidze 2019, 2020.  E nanryen forecasted pour 2021 e 2022 pou fer sa 2 proze.

Ki vedir sa semen pa pou konplete ziska ler sa danm ek WTP in fini ganny fer.  Fodre note ki PUC ti met en lobzeksyon pou fer sa semen.

Petet Minis i kapab dir nou kan ki proze Pasquère/ La Pleine Hollandaise pou konplete?

Mr Speaker kot i konsern Long Service Allowance Scheme mon bezwen fer resorti ki plizyer antite Parastatal anba PEMC pa ankor gannyen.  Parey Air Seychelles ek bann travayer SCAA. Gouvernman fodre get ladan, parey zot ti promet- parey zot ti fer promet devan sa Lasanble.

Mr Speaker kot i konsern proze 24 lakaz dan 24 distrik dan 24 mwan.  Egzekitiv in fail zabitan Grand Anse Praslin.  Nou annan 18 unit ki anba konstriksyon ki’n fini sot deadline.

Proze lakaz Mont Plaisir ki ti’n ganny Bidzete depi 2018, ziska prezan Gouvernman pa ankor fer nanryen.  Ti napa nanryen dan Bidze 2019 pour Mont Plaisir.  E mon pe demann Gouvernman pour met sa bann Unit Mont Plaisir konman en priyorite pour 2020.

Mr Speaker mon kontan ki daycare Grand Anse Praslin i preski konplete.  Menm avek 1 an retar akoz problenm kontrakter ki ti fer ki sa proze ti bezwen ganny retender.  Mon sel swe, se ki en open tender i ganny fer pour determinen lekel ki pou run sa daycare.

An parlan tender Mr Speaker,  Zabitan Praslin, espesyalman Grand Anse Praslin, i vreman dezapwente avek lafason ki SEYPEC in allocate Stasyon Grand Anse Praslin apre ki tenant ki’n dan sa landrwa pour plis ki 30an in sorti.  Sa Stasyon Petrol pa’n ganny met lo tender, plizyer Praslinois ti anvi bid pour ganny sa Stasyon Petrol.  E zot santi ki i annan en lenzistis e lapliferans dan alokasyon sa Stasyon. Oli latransparans dan sa bann Antite Gouvernman?

Mr Speaker i annan plizyer proze pertinan ki mon distrik pe espere pour plizyer lannen.  Mon retourn ankor lo Proze lapes. Apre plis ki 2an ki en Komite pour devlopman lapes in ganny formen Praslin ki enkli CEO SFA, MNA Praslin, DAs, Lasosyasyon Peser, PFA, FBOA, PBA, SMSA, Lotorite Por, MHILT e plizyer lezot stakeholders ankor.

Apre ki nou ti’n travay lo konsep pour en proze lasose peser artisanal ek tou lenfrastriktir neseser parey ice plant, gear shop, fuel pump, storage eksetera.  Plan pour desalting ti’n fini ariv kot Planning.  Demars pou rod finans avek JIKA ti’n konmanse.  Tender ti’n ganny mete pour rod konsiltan.

Minis pour Lapes i vin devan sa Lasanble pour anons son Plan Konpreansiv.  Me Mr Speaker napa preski nanryen pour Praslin ladan.  A leksepsyon en pti proze lapes pour Baie Ste Anne me nanryen pour Grand Anse Praslin.

Mr Speaker mon santi ki Grand Anse Praslin pe ganny pini akoz nou en distrik Lopozisyon. “Ek nou pa ek nou” I ankor egziste Sesel!’’ Si Gouvernman US pa pour fer sa lasose, ler Gouvernman LDS i pran pei an 2020 nou pou fer sa proze vin en priyorite pour zabitan Grand Anse Praslin.

 

(APPLAUSE)

 

HON WAVEL WOODCOCK

En lot proze ki ankor dan limbo se lagrandisman erport Amitié Praslin.  Plizyer zabitan Amitié i ankor pe esper Gouvernman pour reallocate zot enkli Mr Hoareau ki o bor landfill.

Pour plizyer lannen Planning pa pe donn zot permisyo- pour renovate, agrandi zot lakaz ouswa pour devlop e konstrir lo zot later.

Minis pou later ek lenfrastriktir, Minis Charlette ti’n promet pour zwenn zot. Ziska prezan zot ankor pe espere.  Parey zabitan La Misère ek bann zabitan ki reste o bor Power Station Baie Ste-Anne zot osi zot merit ganny en konpansasyon.

Kot i konsern konpansasyon bann zabitan Baie Ste Anne o bor power plant, ki Lopozisyon pour plizyer lannen pe lager pour zot ganny en konpansasyon,  mon ti attend en meeting 1 mwan pase.  Minis Cosgrow ti dir ki konpansasyon pa pour dan Bidze 2021-ki pour dan Bidze 2021, akoz i annan plizyer legzersis ki zot bezwen fini fer avan, parey kolekte lenformasyon, tes medikal, konsilte avek Biro Attorney Zeneral eksetera.

La Minis Finans in anonse ki dan milye 2020 zot pour konmans pey konpansasyon. Kote i ete sa larzan Mr Speaker?  Mon pa war dan Bidze 2020.  Mon pa vwar anba PSIP.  Eski I pou sorti dan Contingency Fund?

Zabitan Baie Ste Anne in fatige avek sa sityasyon.  Kontrerman ki Minis in dir, sa problenm pa fek konmanse an 2017.  I annan bann zabitan dan sa rezyon ki’n ganny letan mor pe esper konpansasyon.  Plizyer Minis in pase e nanryen pa’n ganny fer.

Mr Speaker kot i konsern lerozyon lakot.  Zisteman Minis pour Lanvironnman ek Sanzman Klima fek prezant son Coastal Management Plan devan sa Lasanble Nasyonal.

Tou le lannen nou vwar plizyer Minis vin devan Lasanble avek zot bann Plan Konpreansiv.  Ouswa avek zot bann diferan Vizyon 2020, 2033, 2040, 2000 zanmen.  Sak fwa Minis i sanze zot vin ek zot nouvo Plan Konpreansiv!

Me kot i konsern aksyon Mr Speaker, Zero!  Oli coastal management plan?  Pran legzanp Praslin, letan Vann Swet Lakot Grand Anse Praslin i ganny ravaze avek gro laroul.

Apre plizyer repriz ki mon’n demande pour fer break water gonny eksetera,  fodre en dezas arive pour Vis-Prezidan Sesel mont Praslin dan son triko rouz pour anons en keksoz ki pour plizyer lannen zabitan Grand Anse Praslin pe demande; “fer breakwater”.

Letan vann nor i tap lakot Cote D’Or, partou- letan vann nor, lakot Cote D’Or, partou Anse Boudin, Anse la Blague i ganny afekte.  Plizyer lotel i bezwen fermen.  Plan parti plan, me aksyon zero!

Sa Gouvernman US i en Gouvernman zero action Mr Speaker.  Nou bezwen en Gouvernman ki proactive.  Pa esper dega arive avan ki zot pran aksyon.  Egzekitiv in met en alokasyon R15.8 milyon dan Bidze 2020 pour Coastal Management.  Eski i pou ase pour Mahe, Praslin avek La Digue?  Mon pa krwar Mr Speaker.  La Minis in fer en lanons ki Gouvernman pour redwir tax lo lakaz lwe sorti 15poursan pou vin 3poursan, ki dan lopinyon de trwa entervenan lo lot kote latab, i montre ki Gouvernman US i annan lepep Seselwa a ker.

Mr Speaker, be mon bezwen demann sa kestyon; “Lekel ki’n dan Egzekitiv pour plis ki 40 an?” “Lekel ki ti met sa 15poursan tax in the first place?  Me se Gouvernman US!  Parti Lepep/SPUP/SPPF! 

Mr Speaker sa i parey en boug ki’n vol R100 son prosen.  Apre i rann sa boug son R100 apre i pe espekte sa boug remersye li.  Gouvernman PL/US (PLUS), sak fwa eleksyon pe aprose, zot pas dimyel lo lalev Seselwa, apre eleksyon zot ser sang ankor.

Mr Speaker fodre note ki sa rediksyon tax ti’n deza ganny anonse dan Ladres Minis Finans sa letan Minis Larose pour Bidze 2018.  E ti sipoze vin an fors an 2019 me se an 2020 ki sa pour vin an fors. “Akoz ki zot in esper tou sa letan?” En kestyon pour en sanpyon.

Mon bezwen fer resorti Mr Speaker, ki dan mon repons pour Bidze 2017, le 12 Desanm 2016 zis apre ki mon ti’n ganny elekte dan Lasanble Nasyonal, se mwan ki ti fer propozisyon pour redwir tax lo lakaz lwe; e verbatim i avek mwan la, mon ava lir avek zot.  “Ozordi Gouvernman in enpoz en tax 15poursan lo lakaz lwe.  I annan plizyer fanmir ki’n azout en pti bout ek son lakaz ouswa ki’n sakrifye pou fer en pti bedsitter o-bor son lakaz.

Laplipar di-tan i pe lwe avek en fanmir Seselwa.  Me sa tax 15poursan i fors sa bann owners pou fer monte pri ki zot lwe lakaz pou kouver sa 15poursan tax ki zot bezwen peye.

Si en lakaz ti pou kout R10, 000 Met sa lakaz pou lwe sa lakaz pour R11, 500 pou kouver sa 15poursan tax.  E sa i ede fer monte pri rent Sesel.  Sa i osi dan en fason ede kontribye dan fer monte pri lavi  e i ankor enn fwa pe tir larzan dan pos Seselwa.  Gouvernman i bezwen reviz tax lo rent bann lakaz prive!”

Voila Mr Speaker, sa i montre ki Gouvernman US i “intellectually spent”.  Zot pran bann propozisyon LDS, apre zot sey fer pase konman zot prop nide parey en bouyon resofe pour sey bat latet lepep Seselwa.

Mr Speaker mon vin lo ESA.  Mon vwar dan Bidze; proze kiosk, Bois De Rose, ki enportan.  Me selman i annan plizyer lannen ki nou ti’n-ki nou zabitan Praslin, Grand Anse Praslin ti’n ganny promet par Gouvernman US ki zot pou fer bann kiosk Amitié Praslin kot Erport.  E bann artisan Praslin i ankor pe espere e zot ankor dezapwente dan Gouvernman.

Si Gouvernman US pa enterese avek bann artizan, en Gouvernman LDS pou pran ka avek zot.

Mr Speaker deza lavi i ser Sesel, pri transpor i deza tro O, la Gouvernman US i oule fer monte tax lo transpor konvansyonnel karbiran pour vin R25, 000.

I dir Seselwa aste hybrid ek loto elektrik.  Mr Speaker byento ek lafason ki sa Gouvernman pe ale, zis milyonner ki pou annan loto Sesel.  Zot pe tro trangle sa pep.

Mr Speaker mon bezwen admet ki pour 2018, bann proze ki mon ek DA ti’n agree lo la pour distrik ti pe al ase byen.  Nou’n ganny enn de retar lo serten proze semen akoz wayleave.  Me plizyer proze ti’n materialize.  E faz enn plizyer proze ti’n konmanse an 2018.  Proze parey re sirfas court basketball Grand Anse Praslin, daycare, bus shelter, raised speed bump, plizyer semen segonder eksetera.  Me sa lannen in annan en gran defayans.  Menm si distrik Grand Anse Praslin i enn bann distrik ki premye pou soumet nou lalis proze tou le lannen.

Menm si nou distrik i enn bann distrik ki soumet nou lalis proze tou le lannen.

Annefe Mr Speaker mon’n fini anvoy mon lalis pour proze 2020 depi an Out.  I annan enn de proze ki lo pending menm pour plis ki 2an. Mon ganny dir avek Gouvernman Lokal ki plizyer sa bann proze pe ganny finanse anba India Grant e zot ankor pe esper larzan.

Sa i enkli faz de proze semen access Hoareau ek semen La Modestie, semen St Joseph o bor lekol segonder, semen St Sauver ki pou ganny antreprann par SLTA dan Bidze 2020.

Semen Cherimont ki malerezman Gouvernman in forecast pour Bidze 2020, en sonm R2 milyon,  pa pour ganny antreprann pour lannen 2020.

Lo Zarden zanfan kot Sant Kominoter Grand Anse Praslin travay in konmanse pour repar bann zouzou.  Me mon kontan pour anonse ki atraver negosyasyon ant mon menm avek en Biznes prive e korperasyon Gouvernman Lokal, sa biznes Grand Anse Praslin in dakor pour supply bann nouvo zouzou pour sa playground ki pour antre dan pei an Zanvye 2020.

Fodre note ki i annan plis ki 2an mon pe lager ek Gouvernman pour aranz sa playground.  En lot proze playground ki pou kout anviron R900, 000 pe al lo tender pour Anse Kerlan kot Sant rekreasyonnel ‘Bake Yaya’.

Mr Speaker i annan plizyer proze ki mon’n demande parey Mini-bazaar Amitié dan rezyon Pick & Pay.  E Amitié o bor stad foutbol e plizyer lezot proze ankor.  De proze ki mon santi ki Gouvernman Lokal pe trenn lipye lo la se proze renovasyon Sant ‘Bake Yaya’ e vye bazar Grand Anse Praslin.

Proze drenaz Roche Corbigeau pour ganny antreprann par CAMS dan Bidze 2020.  Me fodre note ki travay pour konmans proze drenaz Lablache Estate pa ankor konmanse.  E i long overdue.

Mon pli gro dezapwentman Mr Speaker se ki nou’n ariv Novanm.  E plizyer proze ki ti’n ganny met lo tender, e bidzete pa ankor konmanse dan mon distrik.  Parfwa mon bezwen admet ki i lafot kontrakter.  Me parfwa i osi retar dan Gouvernman Lokal pou fer le neseser pour enplimant bann proze e supervise bann kontrakter pou fer sir ki zot deliver.

Ankor enn fwa Mr Speaker apre ki Minis pour Sport ti’n donn en langazman devan sa lasanble Nasyonal pour down-scale proze Sport Complex pou fer en multi-purpose gym Ile Eve, dan Bidze 2020 Mr Speaker, napa nanryen.  Napa multi-purpose gym.  An 2020 avek en Minis LDS mon asire ki sa proze i enn ki pour en priyorite pour zabitan Zil Pros.

Sa menm Minis Mr speaker, Minis Dezinyen fek vin devan sa Lasanble 2 semenn pase, pour reponn mon kestyon regardant laplenn Grand Anse Praslin.

I ti dir ‘ki lo verbatim’ ki reparasyon laplenn Grand Anse Praslin pou kout anviron R4 milyon ki pou osi enkli sa batiman o bor laplenn ki ganny servi par plizyer Klib Sportif.  Me ki nou vwar Mr Speaker?  Selman en sonm R2milyon ki’n ganny bidzete pour aranz sa laplenn. Zot dir en keksoz apre zot sant en lot zistwar.

Mr Speaker mon satisfe ki apre ki mon ti lev konsern an regardant leta e mankman dan lekol Grand Anse Praslin Primer e Lekol Praslin segonder lo rezo sosyal e dan Lasanble Nasyonal.  Sa letan anba Minis Morgan, 2 proze ti ganny inisye.  En nouvo blok pour sak lekol, e renovasyon ki ti’n long overdue.

Proze pour sa de lekol pour konplete boner lannen prosen.  Total le de proze pour kout anviron R15.7 milyon.

En lot keksoz ki mon koz lo la dan le pase ki pe materialize.  se en Vehicle Testing Station pour Praslin.  Kot en sonm R2milyon in ganny Bidzete pour lannen 2020.

Mr. Speaker kot i konsern SLTA, mon’n mansyonnen oparavan ki mon’n zwenn SLTA ansanm avek CEO STB, CEO IEA e PS finans isi dan sa Lasanble avan Bidze.

Enn bann konsern ki mon’n souleve a plizyer repriz, se re sirfas semen Praslin.  Paver pe toultan kase.  Enn ler i pe akimil lapousyer o bor semen pour de trwa semen, menm mwan, ki pe met retar avek travay re sirfas semen.

SLTA pe lwe roller ki pe incur en kou adisyonnel.  Akoz ki SLTA pa envestir dan en bon paver ek en bon roller pour semen Praslin?

Semen Anse La Blague i dan en move leta, pour plizyer lannen zabitan Anse La Blague in ganny promet en pli bon semen, sa semen aktyel pe met lavi bann rezidan e touris an risk.  I annan en sonm R1.5 milyon dan Bidze 2019 pou sa semen.  Me nanryen pa’n ganny fer sa lannen.  E pa ankor ganny fer sa lannen.

Kontrerman sa ki en entervenan lo lot kote latab in dir.  Napa nanryen anba proze Kapital SLTA dan Bidze 2020 pour aranz sa semen Anse La Blague.  R2milyon in ganny forecasted pour Bidze 2021, me non pa 2021. Zabitan sa rezyon i fatige dray lo en semen an pant dan montanny san en siding, e en semen disab bor lanmer kot zot loto i ganny lave avek laroul.

Zabitan Praslin pe osi esper SLTA pour aranz semen Gran Fond e plizyer lezot semen ki mon’n met lo lalis pour lannen 2019 e 2020.

Mr Speaker dan sa meeting avek SLTA ek bann lezot Antite Gouvernman ki mon’n mansyonnen, en konsern ki mon’n met devan ki’n ganny sipor par CEO STB.   Se mankman lalimyer lo semen primer ek semen segonder pour sekirite bann touris e rezidan dan distrik Grand Anse Praslin ek Baie Ste Anne Praslin.  En keksoz ki osi enportan pour bann motoris, se reflectors lo semen Valle De Mai ki vreman danzere aswar sirtou ler lapli i tonbe. E en lot demann bann motoris lo Praslin se pour SLTA met plis crash barriers dan bann landrwa danzere lo Praslin.

Mr Speaker les mon eksprim mon dezapwentman kot i konsern lopital Baie Ste Anne Praslin.  Apre ki mon ti anmenn en Mosyon pour demann Minister Lasante pour met an plas bann fasilite e servis neseser kot sa lopital, swivi par en kestyon lo sa menm size par en lot Manm lo lot kote latab,  Minis ti fer plizyer gro, gro promes regardant sa lopital devan sa Lasanble.

Me ler ou get dan Bidze 2020, napa okenn alokasyon Bidzeter pour lopital Baie Ste Anne Praslin.  Sel keksoz ki mon’n demande ki’n ganny fer se renovasyon lo Lakaz Mor.

Minis Finans in anonse ki Gouvernman pou donn bann manman ki anvwa fanmir R1, 500 pou reste Mahe pour bann semenn avan lakousman.

Mr Speaker si sa Gouvernman ti vreman serye; Mosyon ek kestyon ti demann Minis pour met an plas bann servis neseser kot lopital Baie Ste Anne.

Enn sa bann servis se en Antenatal Care avek bann profesyonnel kalifye e en maternite ekipe ek tou bann servis neseser pour bann manman ki ansent kapab ganny zot zanfan Praslin.  Olye ki zot bezwen deplase pour al Mahe.

Ankor enn fwa Mr Speaker Gouvernman US pe met saret devan bourik.

Mr Speaker an konklizyon kot i konsern lagrikiltir.  En propozisyon ki mon’n fer dan le pase se pou Gouvernman subsidize kou transportasyon animal feed/manze zannimo pou Zil pros, ki kapab ede fer desann pri lavyann poul ek lavyann koson.

Me dan bidze 2020 sa pann ganny adrese, i pa dan Plan Konpreansiv pour Minis Lagrikiltir.

Bokou fermye Praslin pe ganny difikilte pour ganny sa loan R350mil pour shade house.   I annan fermye ki’n esper 1an avan ler zot ganny sa loan.  E bokou in give up akoz sa ta konplikasyon, sa ta ale vini ek demen tanto.  Mon fer en lapel avek Minis pour met plis zefor pou permet bann fermye Praslin ganny akse avek sa loan.

Mr Speaker i annan bokou plis keksoz mon kapab dir lo sa Bidze.  Me akoz letan, mon pou bezwen aret la.  Mon ava kontinyen dan Staz Komite.

Mr Speaker avan fini mon bezwen dir sa.  Lepep Praslinois in pare pour vre sanzman Sesel.  Partou kot ou pase Praslin ou tann leko Wavel 2020!  Mersi Mr Speaker.

 

(APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Woodcock.   Bon  nou pou aret la pou ozordi e nou ava kontinyen  avek repons bann lezot Manm demen. Mon ti a kontan remersi tou bann Manm  e byensir Minis avek son lekip e  tou dimoun osi ki dan lakour ki pe ekout nou e ki pe swiv travay Lasanble Nasyonal e osi tou en remersiman spesyal pou  lekip SBC ki avek nou depi bomaten,  ki pe transmet travay Lasanble Nasyonal on air.  Lasanble i adjourn e nou repran nou travay demen 9er bomaten.    

 

 

(ADJOURNMENT)