::
Home » Verbatim » 2019 » Verbatim Thursday 31st October, 2019

Verbatim Thursday 31st October, 2019

NATIONAL ASSEMBLY OF  SEYCHELLES

 Thursday 31st October, 2019

 The Assembly met  at 9.10am

 National Anthem

 Moment of Reflection

 Mr Speaker in the Chair

 

 

 

MR SPEAKER

Bonzour tou Manm Onorab. Bonzour tou dimoun ki pe swiv travay Lasanble Nasyonal e en bonzour spesyal tou bann envite ki dan Galeri e ki vin  swiv prezantasyon Minis Finans lo Bidze 2020.  Zis pou enform zot ki apre break, apre ki Minis in fini avek son prezantasyon Bidze, mon envit tou bann envite, pou vin  partaz en dite oubyen en kafe avek nou anba dan lobby.   E an menm tan zot ava ganny sans pou fer serten lesanz avek bann zofisye Minister Finans e osi tou avek bann Manm Lasanble.

Lasanble Nasyonal bomaten i welcome Minis Maurice Loustau-Lalanne, Minis responsab pou  Finans, Komers, Lenvestisman e Planifikasyon Ekonomik avek son lekip, ki konpri SS Patrick Payet, Special Advisor Ms Sitna Cesar, Sekreter Prensipal pour Finans Mr Damien Thesee, Sekreter Prensipal pou Planning Economic Mrs Elizabeth Agathine e Sekreter Prensipal pou Lenvestisman Mr Michael Nalletamby.

E osi tou i annan en adisyon i annan Mr Ashik  Hassan ki Direkter Zeneral pou Komers ; Mrs Jennifer  Jasmin ki Direkter Zeneral pou Planning Economic, Ms   Seylina Verghese Direkter Zeneral pou Tax avek Sekter lo Polisi Finansyel, Mr Yannick Vel ki Sef Ekonomis, Ms Joan Valmont Sef Oditer Entern, Mr Dick Labonte Ekonomis Prensipal, Ms Nicole Belle Sef Analis pou det; Ms  Irene Croisee Kontroler Zeneral ; Ms Astride Tamatave Depite Kontroler Zeneral ; Ms Nellie Coopoosamy Direkter pou lamenazman Det  – Bidze Piblik, Mr Jude Commettant Direkter Lenvestisman e Asset Management, Ms May-Paul Marengo i Sef Accountant kot Trezor, Mr Regis Bethew ( mon pa tro sir ki Mr Bethew i la  akoz mon pe regards son tit – Mr Tally Domingue ki osi tou mon pa tro asire) me sa i lalis ki mon’n gannyen.  E lo kote ki sipoze reprezant Departman Legal – Departman Biro Attorney Zeneral i Mr Victor Pool.  Mon pa tro sir ki tou i prezan me toudmenm sa se lalis ki devan mwan.  Alor mon ti a kontan ankor en fwa Minis avek ou lekip, mon ti a kontan dir zot bonzour e welcome dan Lasanble Nasyonal.

Parey toulezan Gouvernman i bezwen prezant en Bidze pou lannen finansyer ki devan nou, pou ki pei ki kapab fonksyonnen.  E sa i ganny fer par Minis Finans anba lartik 154(1)  nou Konstitisyon e anliny avek Standing Orders Lasanble Nasyonal.

En Bidze i larzan ki  en Gouvernman in kolekte atraver  bann diferan tax e ki ganny redistribye dan bann servis ki Gouvernman i donn popilasyon tel ki ; Lasante, Ledikasyon, eksetera.

Ozordi bomaten minis pou prezant Bidze 2020 e apre sa Lasanble pou adjourn e repran zot travay Mardi prosen le 5 Novanm, kot le 2 Leaders pou donn zot reaksyon swivi par lezot Manm.  Sa pou swiv par en vot lo prensip e merit zeneral sa Bill.  Apre sa nou pou rantre dan bann Staz Komite kot Manm pou kestyon bann Minister e lezot departman, e lorganizasyon, ki ganny son Bidze dan Consolidated Funds ; savedir  dan sa Bidze.

E anmezir nou  a fer sa nou pou osi vot lo sa bann diferan Bidze lo sa bann diferan Heads. E an dernyen ler nou fini, Lasanble pou vot lo Third Reading Appropriation Bill, 2020.

Mon kontinyen donn sa bann leksplikasyon koman parti ledikasyon pou nou bann dimoun – pou nou popilasyon lo rezon ki nou pe fer sa e nou  metod travay Lasanble.

Avek sa de mon nou pou prezan  pran en Mosyon pu Second Reading e mon  ava envit Onorab Charles de Commarmond pou move Mosyon.  Onorab.

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mersi Mr Speaker.  Bonzour Mr Speaker.  Bonzour Minis ek ou delegasyon. Bonzour tou Manm Onorab e tou piblik ki a lekout. Mr Speaker annord avek nou Konstitisyon e anba lartik 64(2) nou Standing Order, mon oule move ki the Appropriation Bill, 2020 Bill No.1 of 2020 be read a second time.  Mersi. 

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab De Commarmond.  Okenn Manm ki segonde?  Wi Onorab Sylvanne Lemiel?

 

HON SYLVANNE LEMIEL

Mon segonn Mosyon Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Mersi  Onorab Lemiel.  Apre sa mon envit Minis Loustau-Lalanne pou entrodwir Appropriation Bill, No.1, 2020savedir i prezant Bidze 2020. Minis laparol i pou ou.   

 

 

MINISTER MAURICE LOUSTAU-LALANNE

Mr Speaker,

Onorab Leader Lopozisyon,

Onorab Leader Zafer Biznes Gouvernman,

Tou Manm Onorab Lasanble Nasyonal,

Pep Seselwa

 

Bonzour.

 

Mr Speaker le 5 Out 2019, Gouvernman ti lans Vizyon 2033 pou transform Seselwa koman en Nasyon Seselwa rezilyan, responsab e prosper ki an bonn sante edike e mansipe e ki pe viv ansanm dan larmoni avek lanatir e angaze avek leres lemonn. Lansman sa vizyon pli  lonterm ki fer nou konstate ki nou get li pli lwen devan ki mannyer nou travay e fer sir kwa ki nou le atenn konman en nasyon dan sa prosen 15an.

Vizyon 2033 ti ganny fer konman en partenarya ant Gouvernman, sosyete sivil, sekter prive, kominote enternasyonal e bann diferan  group dan nou sosyete. Donk  pou transmet Vizyon 2033 dan realite, i pou en responsabilite kolektif.  Nou pei i reste vilnerab vizavi bann sok ekstern, espesyalman dan sa moman krisyel kot krwasans kontinyel dan lekonomi global, ki pe maske en logmantasyon dan bann risk ki kapab potansyelman ogmante bann defi devlopman dan bokou parti lemonn. Donk nou bezwen kontinyen travay ansanm, pou asire ki nou rezilyan e nou trouv en solisyon komen pou sa bann defi.

Mr Speaker Bidze 2020 i ganny formile otour sa sis pilye tematik Stratezi Devlopman Nasyonal. (SDN)  Mr Speaker se dan sa loptik ki nou’n swazir sa term ‘’Rezilta Ekitab-Prosperite Partaze’’ pou Bidze 2020.  Pou Bidze 2020 baze lo konsiltasyon avek Lasanble Nasyonal, nou pou fer provizyon en kopi elektronik selman.

Dapre Outlook lekonomi mondyal an Oktob 2019 krwasans global i reste ase ba.  Bann sif pou prodwir domestik brit ziska prezan i montre en aktivite global ki’n plito pli feb ki  ti’n antisipe.  Krwasans global in ganny predir lo 3poursan an 2019 e i espekte amelyore e mont lo 3, 4poursan an 2020.

Mr Speaker dan konteks Sesel, krwasans prodwir domestik brit reel pou 2019 in ganny revize pli o lo 3,9poursan konpare ek estimasyon inisyal ki ti 3.5poursan letan Bidze ti ganny prepare.  Moter prensipal deryer sa previzyon favorab i sekter Manifaktir labwason ek sigaret.  Ver 2enm kar 2019 prodiksyon guinness ek labyer ti 21 ek 12poursan respektivman.   En logmantasyon dan aktivite tourizm ki pilye mazer lekonomi Sesel, pe osi kontribye ver en revizyon pli favorab avek bann larive viziter ki’n ogmante par 5poursan ver le 20 Oktob 2019, letan nou konpare lannen pase ek sa lannen.

Sekter tourizm i antisipe agrandi par 5poursan 2019 konpare ek sa previzyon inisyal 4poursan.  Logmantasyon kontinyel dan lirzaz data ek demann pou servis internet pe ogmante,  e krwasans dan sa sekter lenformasyon ek telekominikasyon avek en prediksyon zeneral 7poursan.

Sa sekter i reste rezilyan pandan sa dernyen 5an e i pe antisipe reste solid dan mwayen term avek lenstalasyon en 2enm kab soumaren.

Finalman sekter konstriksyon in remonte an 2019 an vi plizyer proze lakaz Gouvernman e lagrandisman danm La Gogue.  Renovasyon lotel Ste Anne ensi ki lezot proze ki ankor pe kontinyen dan lannen 2018.  Sa i annan en logmantasyon dan fabrikasyon prodwir konkret ek ros e donk donn en apersi pozitiv pou sa sekter osi.

Bann tel logmantasyon dan aktivite ekonomik, i natirelman ogmant demann pou elektrisite ek delo parey nou war par en krwasans 8poursan an mwayen dan sa sekter.  Pou 2020, krwasans i reste pozitiv lo 3.5poursan.  Pouse par aktivite kontinyel dan sekter telekominikasyon ek lenformasyon avek en krwasans 5poursan, tourizm kontribye prensipal dan prodwir domestik brit pou ede soutenir krwasans avek en prediksyon krwasans 5poursan an zeneral.  Larive tourizm i antisipe ogmante swivan lanons ki Air France pe rekonmans son bann vol Sesel e frekans vol Qatar Airways pou vin 14 vol par semenn an Avril 2020.  An plis Air Seychelles pou konmans al Tel Aviv e sa i ava ede ogmant bann larive touris plis.

Aktivite dan sekter konstriksyon pou kontinyen pandan lannen 2020, ki a donk siport plis krwasans.  Avek en lenflasyon pli ba ki ti’n prevwar inisyalman lo en mwayen 12mwan sorti 2.2 pou 2poursan, e avek en to lesanz pli favorab kont Ero e Dolar ki i ti inisyalman antisipe, krwasans prodwir domestik brit nominal ki ti’n prezimen ganny revize pli ba par 0.3poursan konpare avek revizyon Mars 2019.

Sa in bes previzyon prodwir domestik brit Nasyonal en pti pe, pou ariv R24.4milyon.  Dan mwayen term krwasans in dir predir lo en mwayen 4poursan.  Bann moter prensipal deryer krwasans i reste tourizm, lenformasyon ek telekominikasyon ensi ki sekter finansyel ek lasirans.

Performans Bidze 2019

Mr Speaker Gouvernman i prevwar en balans primer R583.9milyon ouswa 2.5% GDP a lafen 2019.  Reveni taks i espekte anlinyen avek Bidze inisyal avek selman R7.9milyon an plis e en pti diminisyon dan taks biznes ki a ganny balanse par plis taks reveni personnel.

Sepandan reveni ki par sorti dan taks i R30.3milyon par anba Bidze orizinal.  Sonm total ki espekte kolekte an don an 2019 pou 64.2milyon par anba Bidze inisyal.  An vi bann depans Gouvernman in propoz Bidze Siplemanter an Oktob 2019, avek en saving total R125.6milyon oubyen 0.5GDP.   Donk prediksyon se ki depans pou pli ba.  Saving mazer i ganny fer dan peyman ek saler en sonm R52milyon e dan bann servis ek byen, en sonm R26.8milyon.

Mr Speaker ti annan en serten kantite diskisyon ki’n ganny fer vizavi sezisman bann Bidze dan legzersis revi mid term Bidze.  Anliny avek Seksyon 26 Lakt Zesyon Finansman Piblik i donn Minis responsab pou Finans, pouvwar pou met restriksyon lo lizaz e apropriyasyon par en zofisye ki responsab sa depans.  E osi limit lizaz en apropriyasyon si i ganny zistifye par kondisyon ekonomik ou fiskal, oubyen si rezon pou ki sa apropriyasyon ti ganny fer i nepli valab.

Prozeksyon pou lannen finansyel 2020, son lobzektif primer Mr Speaker Gouvernman i reste angaze pou atenn en balans fiskal 2.5 GDP pou 2020.  Sa target i a  permet nou realiz nou target pou redwir nou det par 50poursan GDP ver 2021.  Sepandan dernyen prozeksyon i endike, ki nou det pou ariv 51,7poursan GDP ver 2021.  Sa i akoz nou donn en garanti adisyonnel lavaler $30milyon pou Air Seychelles.  Me nou pou travay pandan 2020 pou nou asire pou realiz nou target pou redwir nou det par 50poursan GDP ver 2020.

Mr Speaker pou lannen 2020 nou pe prozekte reveni total enkli bann don, pou ogmante sorti 8.8bilyon dan Bidze revize 2019 pou vin 9.9bilyon an 2020.

Ladan 7.7bilyon ki reveni taks ki reprezant 78.4poursan koleksyon reveni total.  En total 1.48bilyon i ganny prozekte pou reveni ki pa sorti dan taks e 647milyon an term don.

Pou lannen 2020 Gouvernman pe propoz en Prozedlwa Bidze pou R9,29bilyon ki pe ganny finanse par 88.9poursan sorti dan resours domestik, 4.1poursan dan finansman loan e 7poursan finansman don.

Mr Speaker sekter Ledikasyon ek Lasante i reste priyorite avek pli gran parti Bidze e en alokasyon total 1.18bilyon e 1.12bilyon respektivman, ki reprezant en total 24.7poursan pou sa de sekter ansanm dan Bidze total.  Mr Speaker sa de sekter i kontribye enormeman anver en lendeks pou kapital imen pou Sesel ki ekselan.

Mr Speaker prosedir tender pou sistenm lenformasyon entegre pou lasante in konplete, e i aktyelman dan faz negosyasyon Kontra. Nou espekte ki Kontra i a sinyen avan lafen sa lannen.  Kan Gouvernman i etabli en sistenm lenformasyon entegre pou lasante, i pe donn son langazman pou amelyorasyon dan kalite swen lasante efikasite servis e akse.

Tandis ki sistenm swen lasante i ganny armonize, pou vin pli pre avek bann standar enternasyonal.  O sant sa proze i en lenplimantasyon solisyon pou en sistenm elektronik entegre, pou rikord medikal ki i a kouver 100poursan popilasyon Sesel.  Bi segonder sa proze se pou kre en lyen ant sistenm lenformasyon lasante, avek bann divers sistenm gouvernman elektronik ki egziste nasyonalman ;- par egzanp rezis nesans ek lanmor pou amelyor bann lenplimantasyon ek regilasyon ki annan pou fer ek lasante, e prosesis fer desizyon stratezik lo nivo Nasyonal pou rezon planifikasyon.

Dan kad proze kapital plizyer Minister ek Lazans pe fer fas avek bann lanpesman mazer dan lenplimantasyon zot bann proze respektif. Gouvernman i annan en plan devlopman lenfrastriktir ki ase anbisye, ensi ki en serten kantite lenfrastriktir ki pe avarye, e ki donk bezwen en lentervansyon konsiderab.  Konman en mezir tanporer Gouvernman in rekrit travayer etranze pou asiste avek sa kantite proze ki annan pou konplete.

Posibilite pou rekrit lekspertiz lokal i ankor tre difisil.  An vi ki sa pa posib pou Gouvernman vin pli konpetitiv ki sekter prive.  An plis ki sa i en fe ki bann zofisye proze Gouvernman pa ganny drwa fer travay prive vi ki proze Gouvernman i demann bokou letan ek swen, e donk i meyer ki zot pa diviz zot latansyon ant travay prive ek travay Gouvernman.  Nou war ki sa i afekte lefikasite servis ki vedir sa mezir neseser pou ki Gouvernman i atenn son target, konman fodre.

Mr Speaker en sonm R3bilyon ki ekivalan 12.3poursan GDP in ganny prevwar pou reminerasyon ek saler.  Sa i reprezant en logmantasyon 382.6milyon oubyen 15poursan konpare ek Bidze revize 2019.

Mr Speaker en Bidze total 81.4milyon in ganny prevwar pou reminerasyon ek saler dan kad revizyon bann Scheme servis an 2020, ensi lenpak total lenplimantasyon Scheme servis 2019 pandan lannen.  Sa bann Scheme swivan pou ganny revize apartir Zanvye 2020.  Lazans Transpor lo Later travayer koltar, zofisye proze dan bann  Minister, Departman e Lazans, Prokirer Zeneral Prosekiter Piblik, Minister Ledikasyon ek Devlopman Resours Imen, Direkter ek Depite Direkter lekol kad biblioteker, Departman Imigrasyon ek Stati Sivil, Departman Zafer Etranzer kad diplomatik pou bann misyon diplomatik aletranze, ek drayver protokol, Lezislatif seksyon Parlmanter ek Sekretarya, Departman Risk e Manezman Dezas kad risk ek dezas, Scheme pou Minister Lanvironnman Lenerzi ek Sanzman Klima pou ganny revize apartir Mars 2020.  E Scheme Zidisyer pou ganny revize apartir Avril 2020.  Adisyonelman Scheme pou Biro Standar Sesel pou ganny enplimante apartir Zilyet 2020 ;- Scheme Saler pou bann ners ti ganny revize an 2018 letan Gouvernman ti entrodwir en retention allowance R3000 par mwan e revwar zot kalkilasyon Gratwite.  Alor pandan lannen 2020 nou pou fer en travay pou revwar zot saler de-baz pou enplimante konmansman 2021.

Adisyonnelman Gouvernman i annan lentansyon revwar sipor kad komen an 2021.  Sa i enkli ankadre resours imen administrasyon ek sekreter.  Malgre ki sa bann Scheme in ganny revwar an 2018, i annan en nesesite pou rekonsider zot avek bi pou atir e restriktir bann sipor de kalite dan bann diferan lorganizasyon ki krisyel, si nou le ki bann lorganizasyon Gouvernman i mars byen.

Mr Speaker pou lannen 2019 i annan en provizyon dan Bidze pou enplimant logmantasyon saler par 5poursan apartir Avril 2019.  An 2020 lenplikasyon pou sa logmantasyon saler 5poursan pou lannen antye en total R74.4milyon.

Adisyonnelman nou’n konmans lenplimantasyon allowance long service depi Zilyet 2019, sa pou annan lenplikasyon pou lannen antye ki ariv en sonm R103.8milyon dan Bidze 2020.  An plis anliny avek lanons Prezidan an Oktob 2019, i Scheme allowance long service pou en anplwaye Gouvernman, ki ti ganny entrodwir an Zilyet 2019 pou vin aplikab pou bann anplwaye Komisyon servis piblik ek bann Kontra Lazans apartir le 01 Zanvye 2020, sa pou kout R18.9milyon dan Bidze 2020.

Adisyonnelman allowance long service pou bann housekeepers ki pe travay avek bann Corperative Cleaner e bann zofisye sekirite ki pe travay avek unit VVIP e osi bann travayer maintenance pou ganny zot allowance long service apartir zour ki zot ti konmans travay dan Gouvernman.  Mr Speaker fodre note ki napa taks reveni lo allowance long service.

Mr Speaker abilite Gouvernman pou retenir son lafors travay e atir lezot travayer avek kalifikasyon apropriye, pou zwenn servis piblik, i vin en pli gran priyorite depi reform 2008.  En rapor dyagnostik ki’n fokaliz lo performans servis piblik ek performans zesyon dan Sesel, ti ganny fer sa lannen par Labank Mondyal.  An zeneral ti ganny obzerve ki servis piblik dan Sesel, i mars relativman byen an servan bann model ki familye e plizoumwen tradisyonnel.  Ti osi fer resorti sepandan ki nou servis piblik i bezwen bon ranforsisman, pou fer li vin pli performan.

Servis ti ganny persevwar konman pa apropriye pou son manda an term dimansyon, vi ki dan plizyer domenn bann staff egzistan e skill ki zot annan, pa pe ganny servi efektivman.  Vot pou saler konman en parti GDP pe kontinyelman ogmante.  Sa pe fer annan mwens lespas pou reform lapey ek reform grandisyon.  Adisyonnelman data 2013 i montre ki saler dan sekter prive i 20poursan pli ba, malgre ki dan bann pozisyon zesyon senior, profesyonnel ek teknisyen  dan sekter prive i relativman pli o.

Fonksyon resours imen Gouvernman ek son manda pou responsabilite DPA in ganny persevwar konman bezwen reform.  E sa i enkli sistenm egzistan pou lapey ek benefis.  Kot i konsern Polisi Saler sa resers i rekonnet restriktirasyon grid saler an 2013 konman en amelyorasyon lo sa ki i ti egziste avan.

Sepandan i met lanfaz lo lakantite allowance ki ganny determinen par Scheme Servis ki malgre i konvenyan dan kourt term, i riske fer sistenm lapey vin mwen transparan, redwir par ki i devret relye avek performans e ankouraz en kiltir entitlement ki pa an faver zesyon baze lo rezilta.

Fodre note ki aktyelman i annan 216 Scheme Servis dan Gouvernman.  Lanfaz i ganny mete osi lo nesesite pou sorti lo sistenm tradisyonnel administrasyon zesyon e resours imen e bouz ver ladministrasyon ki oriyante ver rezilta dan servis piblik e reform sekter piblik.  Sistenm delegasyon avek bann MDAs ki aktyelman an plas i ganny war konman sifizan pou le moman.  Me i kapab ganny aforsi an mezir ki sistenm zesyon baze lo rezilta i devlope.

An sa ki konsern Polisi Saler nou bezwen reviz nou model adopsyon Scheme Servis e travay lo enn ki met lanfaz lo konpetans ek performans.

Adisyonnelman nou kapab devlop en nouvo model progresyon karyer ki menm depan lo promosyon, me plito met lanfaz lo skill travay e formasyon leksperyans varye ek mobilite.  Gouvernman pou donk pe analiz sa bann rekomandasyon e prezant bann opsyon Polisi pou nou kapab progrese.

Mr Speaker stratezi devlopman Nasyonal 2019 2023 ti premye letap dan lenplimantasyon Vizyon 2033.  In ganny formile otour 6 pilye tematik.  Mon pou donn en ledikasyon alokasyon Bidze otour sa sis pilye tematik.  Premye pilye se bonn gouvernans.

Mr Speaker bonn gouvernans i esansyel pou asir en fondasyon solid pou lape ek prosperite, ki an retour i ouver laport pou devlopman soutenab.  Dan Bidze 2020 en total R221.8milyon in ganny prevwar pou bann diferan lenstitisyon depandan konm swivan:

Zidisyer  – R102milyon,

Lezislatif – R43milyon,

Biro Auditor General -R21.3milyon,

Biro Ombudsman  -R3.8milyon,

Lotorite Apwentman Konstitisyonnel – R2.1milyon, Komisyon Elektoral – R8.9milyon,

Komisyon Anti-Koripsyon – R19milyon,

Komisyon Laverite Rekonsilyasyon ek Linite Nasyonal – R12.1milyon, Komisyon Etik pou zofisye servis piblik – R3milyon e Komisyon Drwa Imen Sesel R6.7milyon.

Sa i montre ou, konbyen nou demokrasi i koute.  Mon konsyan ki demann ki’n sorti kot bann lenstitisyon ti bokou plis, me sepandan nou kapab fer provizyon pou sa bann fon ki mon’n fek mansyonnen.  Sa i reprezant en logmantasyon 26.6milyon oubyen 13.6poursan konpare ek Bidze revize an 2019.

Mr Speaker adisyonnelman nou’n fer en provizyon R15milyon pou bann depans ki annan pou fer avek egzekisyon eleksyon Prezidansyel an 2020.

2enm pilye dimoun o sant devlopman

Mr Speaker an mezir ki Sesel i angaz avek lapres leres lemonn nou pei i bezwen en rezo travayer tre kalifye e kreativ kapab ogmant prodiktivite travay e krwasans ekonomik.  Lazans Nasyonal pou devlopman resours imen ki’n ganny en alokasyon R205.2milyon dan Bidze, pou zwe en rol kle dan realizasyon sa stratezi.  Sa Lazans pou travay etrwatman avek Minister Ledikasyon e Devlopman Resours Imen, ensi ki Departman Lanplwa pou asire ki sekter ledikasyon i fer provizyon neseser pou bann skill ki bezwen dan marse lanplwa.

Pandan 2019 nou akey 95 e 104 graduate sorti dan bann liniversite aletranze e Liniversite Sesel.  Sa nonm pou ogmante an 2020 vi ki nou pe espekte ankor 238 graduates.  Adisyonnelman baze lo Bidze 2020, Lazans Nasyonal pou Resours Imen i ekspekte ofer 358 labours dan diferan domenn letid.

Parey Prezidan i mansyonnen dan son diskour Leta Lanasyon an 2018, ‘’kot i annan en nesesite pou pli byen prepar bann lazenes zenn, pou donn zot konesans e konpetans neseser, pou pli byen entegre dan sekter ekonomik. ‘’ Unquote.  I tre enportan ki bann devlopman i adopte en laport sistenm ouver, e an menm tan reste stratezik vizavi bann devlopman reform ledikasyon ek formasyon.  Sa i a permet nou sirmont sa bann defi e pli byen ekip bann zenn Seselwa pou benefisye dan krwasans ekonomik nou pei.

Gouvernman i konmans prosedir pou etabli en nouvo protokol teknik e vokasyonnel an servan ankadreman PPP Partenarya Piblik ek Prive Lekol Teknikal Nasyonal in ganny propoze anba plan aktyel i annan lentansyon pran etidyan sorti dan santye ‘’General and Skills’’ ki deza egziste e ki mars ansanm avek santye ‘’Academic and Technical’’ dan tou lekol segonder  nivo S4 ek S5.

Leksperyans i montre ki i difisil pou melanz sa de santye dan menm lekol, parske i kre e diversifikasyon bann resours kritik e en melanz misyon.  Donk sa nouvo Lekol Teknikal Nasyonal i annan lentansyon anmenn lanmwatye sa bann etidyan dan en lekol spesyalize.  Lobzektif se ki sa nouvo lekol ki pou baze Ile Soleil i a vin operasyonnel pa pli tar ki 2022.

Mr Speaker nouvo Lekol pou Lakademi Biznes Sesel e Lenstiti pou Lar ek Design pou ganny konstri lo Ile Aurore.  Sa proze pou al lo tender an 2020.  En provizyon R27.2milyon in ganny fer dan Bidze 2020.  Mr Speaker nou’n fer en lot alokasyon R10.2milyon pou Employment Relief Scheme e  R1.3milyon pou progranm Re Skilling pou lanplwa.

Mr Speaker loportinite pou nou lazenes etidye i la.  Napa limit lo zot laspirasyon e zot merit pran sa bann loportinite e servi zot dan zot bann devlopman pou fer job kalifye ki pe ganny kree dan pei.

3enm pilye koezyon sosyal.  Mr Speaker 42poursan dan Bidze total ki’n propoze i pou ledikasyon lasante e portfolio Zafer Lafanmir ki reprezant 16poursan GDP.   Dan sa bann dernyen semenn ti annan bokou ki’n ganny dir lo bann ‘’benefits and approved programs’’ Lazans Proteksyon Sosyal.  Dan Bidze 2020 sa pou ariv en total R1.49bilyon ki reprezant en logmantasyon R1.5milyon oubyen 7poursan konpare avek Bidze revize 2019.

Mr Speaker dan sa alokasyon total R1.94bilyon R1.28bilyon oubyen 88poursan i pou bann benefis retret, benefis envalidite benefis dezabilite e Scheme Home Carers. Donk i annan tre pe posibilite pou fer saving, an vi ki nou popilasyon ki pe vyei.  Me selman nou pe fer zefor pou rasyonaliz bann fonksyon ek progranm dan domenn servis sosyal, avek bi pou ogmant efikasite dan performans servis e fer saving.

Mr Speaker later ek lakaz i reste en priyorite pou Gouvernman. Depandan lo disponibilite resours nou kapab donn 188 fanmir zot lakle lakaz depi Zanvye ziska lafen Oktob 2019, nou espekte ki ankor 152 fanmir pou ganny zot lakle avan lafen Desanm 2019.

Adisyonnelman nou espekte ki pandan 2020 ankor 209 fanmir pou resevwar zot lakle.  Kot i konsern later nou pou fer alokasyon 175 kare pandan 2019 e nou espekte konplet lenfrastriktir pou deservi apepre 286 kare pandan 2020.  Mr Speaker an 2020 en Bidze total R97.1milyon in ganny prevwar anba Minister Labita e Lenfrastriktir ek Transpor lo Later pou devlopman bann later ek lakaz.  Sepandan sa pa pou ase.

Gouvernman i bezwen finans bann proze pou ankor lavaler 200milyon atraver korperasyon zesyon propriyete.  Sa pou ganny fer atraver en bond ki nou espekte PMC i ava met laporte piblik an Zanvye 2020, pou 5an avek en to lentere 5poursan.  Repeyman i a ganny fer atraver Bidze.

Gouvernman pou servi 40milyon dan sa 200milyon pou aste proze lakaz Ile Perseverans avek Fon Pansyon.  Sa proze i konpri 24 apartman 2 lasanm e 18 apartman 1 lasanm e a kout R68.5milyon.  Proze i espekte konplet fer lafen Novanm 2019.  Balans fon pou ganny finansman atraver loan ki sak graduate endividyel pou peye a en pri R1.2milyon par unit.  Sa 18 apartman e lasanm pou ganny servi par PMC pou lwe avek bann graduates a en pri rezonnab R6000 par mwan pandan premye faz, an mezir ki zot esper swa en condominium oubyen en kare later avek Gouvernman.

Sa nouvo bond 200milyon pou osi ganny servi pou finans ranplasman bann tiles twa lakaz ki PMC pe kordinen.

Mr Speaker pandan 2019 Departman Gouvernman Lokal in espekte konplet 210 pti proze kominoter, pou en lavaler R27.4milyon.  En lot 30milyon in ganny prevwar an 2020 pou bann pti proze kominoter.  Adisyonnelman R9.2milyon in ganny prevwar an 2020 pou bann pti proze irzans ki ase miner.

Sa bann sant daycare pou ganny konplete sa lannen dan Bidze 2019 ;- daycare Anse Aux Pins, daycare Glacis, daycare Takamaka e daycare Grand Anse Praslin.

Adisyonnelman nou pou servi finansman ki disponib anba Grant pti proze devlopman, finanse par Gouvernman Lenn pou konstrir sant daycare dan sa bann distrik swivan ;- Cascade, English River, Grand Anse Mahe, Ile Perseverans, Les Mamelles e Roche Caiman.  Sa i ava bann nouvo loportinite biznes pou bann operater Seselwa.

Mr Speaker bann diferan antite, departman, dan sekter lar, kiltir e leritaz i resevwar en alokasyon total R153.7milyon.  Adisyonelman Gouvernman in fer provizyon R0.5milyon ek R1milyon anba Scheme Leritaz Sesel e Trust Fund pou kiltir ek lar respektivman.  En Polisi Nasyonal pou donn Grants dan domenn lar ek kiltir pou prodwir e i pou efektiv an Zanvye 2020.  Nouvo Polisi kiltir Nasyonal i met lanfaz lo lenportans pou ankouraz aktivite artistik pou anrisi kiltir Seselwa e promouvwar bann prodwir ek servis kiltirel aletranze.

Sa Polisi Grant i annan pou bi ankouraz plis koezyon sosyal e devlopman ekonomik.  En sonm R1milyon in ganny prevwar pou Konsey Nasyonal pou Lar pou stimil e devlop kapasite lar dan Sesel.  Sa Grant la ki i ava donn sipor bann artis e Lasosyasyon Lar pou anmenn lar dan bann Komite pou angaz avek dimoun enspir zot e kre bann leksperyans partaz ki a permet dimoun konekte ek kanmarad.

Nou pou fer provizyon fon neseser pou bann proze ki promouvwar devlop e prezerv lar dan Sesel, espesyalman bann proze ki devlop tou  laform lar, devlop kapasite bann artis, promouvwar vizibilite domenn lar, kre loportinite atraver domenn lar, promouvwar sanzman e lentervansyon ki kontribye dan en lenformasyon pozitiv dan bann kominote.

An 2020 nou pou komemor 250enm laniverser de ki bann premye zabitan ti ariv Sesel. Komite Nasyonal pou preparasyon 250enm Sesel, pe organiz en seri aktivite lo nivo Nasyonal e dan tou distrik avek en provizyon R5milyon dan Bidze 2020.  Departman Lazenes ek Spor e Konsey Nasyonal pou Spor i resevwar R9.2milyon e R77.7milyon respektivman.  Mr Speaker nou war sikse nou bann atlet pandan Zwe Losean Endyen 2019.  Nou bezwen kontinyen fer disponib resours pou amelyor bann fasilite spor ki egziste aktyelman, e antrenn nou bann atlet pou permet zot fer konpetisyon lo nivo enternasyonal.

Dan Bidze 2020 nou’n fer provizyon pou nou atlet prepar pou zwe Olenpik Tokyo 2020, e pou organiz Zwe Lespwar pou 2020 Konsey Nasyonal pou Lazans i resevwar en alokasyon 28.2milyon pou ki sa Konsey i kontinyen desarz e zwe zot rol dan pei.

4enm pilye ; transformasyon ekonomik Mr Speaker ler nou get nou lekonomi dan mwayen term nou bezwen asire ki nou transform nou lekonomi pou en krwasans soutenab e en linite partaze serten bann sekter kle ki pou enplike dan sa transformasyon i pou konm swivan:

Sekter Transpor ; – Nou’n prevwar R85.2milyon dan Bidze 2020 anba Lazans Transpor lo Later pou bann diferan proze lenfrastriktir semen.  SLTA pou kontinyen enplimant son Master Plan pou zesyon trafik dan Victoria par faz, pou amelyor sirkilasyon trafik dan Victoria e otour li.  Aktyelman konstriksyon en 3enm koulwar lo Laveni 5 Zen pe ganny enplimante.  Sa i sipoze konplete ver lafen 2019 e nou espekte war en rediksyon dan konzesyon trafik, espesyalman kot ron trafik Independence House, e bann semen ki konekte avek li.

Ron trafik ki konekte bann semen Bois de Rose e proze pou kontinyen ziska Roche Caiman semen sorti Eden Island pou al ankour Zone Endistriyel Providence pou ganny agrandi pou permet plis sirkilasyon trafik.  Lezot proze enportan ki form parti Victoria Master Plan ki SLTA pou enplimante i bann pon pyeton par lao semen pou separ trafik pyeton ek veikil permet pli bon sirkilasyon trafik e amelyor sekirite pyeton.  Adisyonnelman proze  pou en dual carriageway sorti Persévérance pou al Ile du Port ek Lasose i dan plan mwayen term.

Mr Speaker reabilitasyon e lagrandisman Por Komersyal  Victoria, i aktyelman dan son staz planifye, e nou espekte ki proze i ava al tender an Zanvye 2020. avek en dat konmansman endikatif pou konstriksyon an Zen 2020.

Lotorite Por Sesel in konsidere ki lenvestisman dan bann lenfrastriktir fasilite  ek lekipman bann por, i enn bann eleman pli enportan dan son stratezi long term pou vin konpetitiv e pou reste soutenab.

An 2020 Lotorite Por Sesel pou mentenir son stratezi pou envestir dan lenfrastriktir ek lekipman por.  Se pou sa rezon ki en alokasyon R109.2milyon in ganny fer prensipalman dan sa bann proze swivan:

Re alokasyon landrwa pou ouver konntener kot ex Coast Guard, batiman terminal pasaze e en lenfrastriktir lo Zil Eve, realirman miray lo lasose La Digue par 150met, prokirman en bato pilot 40tonn e amelyorasyon dan sistenm zesyon pou enformatik.

SCAA pou dan son 5enm lannen lenplimantasyon son plan envestisman  5an.  SCAA donk i kapab servi son profi retenir pou realize son bann proze kapital a en sonm R237.7milyon e ladan R59.8milyon ti ganny servi an 2019.  Pandan 2020 SCAA pe anvizaze envestir 103milyon konman lenvestisman kapital.  Pwen fokal pou prensipalman lo bann proze lenfrastriktir tel ki ; nouvo blok lofis SCAA, reanmenazman bann terminal e restriktirasyon semen, pou amelyor mouvman trafik.   Adisyonnelman SCAA pou kontinyen son bann proze lenfrastriktir airside ki ariv en sonm R17.7milyon.  Sa i enkli bann landrwa reparasyon ek ekstansyon amelyorasyon bann drenaz kote nor Airport e konblaz later pou en runway emergency safety area e bann travay piling pou bann  pontoon ki deservi bann bato sovtaz. SCAA pou osi envestir dan ranplasman software zesyon trafik dan ler, a en sonm 26milyon pou kouver lekipman sirveyans e lezot servis kle dan nou lespas aeryen, ki kritik.  An plis SCAA pou envestir R16.3milyon dan son lenfrastriktir rezo lenformasyon, kominikasyon ek teknolozi.

Mr Speaker PUC pe antreprann divers proze a en sonm R348.9milyon ki pou finanse swa par PUC li menm oubyen anba Grant devlopman Gouvernman.  Bann koupir kouran ki bann rezidan La Digue ti eksperyanse pandan Out ek Septanm ti finalman ganny rezourd ver lafen Septanm.  Konman en Gouvernman nou bezwen met an plas lenfrastriktir neseser pou asire ki sa bann enteripsyon pa ariv ankor.

PUC in fer provizyon en sistenm zenerater ki pou lo sistenm standby La Digue a en kou R21.7milyon.  Adisyonnelman Gouvernman pe diskit finalizasyon en loan lavaler $10milyon ki ekivalan R143milyon avek fon Abu Dhabi ki pou servi pou enstal en 3enm kab, pou ki kan enn pa pe marse sa de lezot i kapab kontinyen donn sa zil elektrisite.  PUC in osi konmans proze pou redwir nivo tapaz kot stasyon elektrisite Baie Ste Anne e pou amelyor  sistenm vantilasyon.

Sa pou kout R27milyon.  Proze pou konplete an 2020.  PUC in konmans enstal bann meter elektrisite prepaid kot serten lakour selekte lo zil Perseverans depi semenn pase.  I annan 190 fanmir vilnerab atraver Mahe, Praslin ek La Digue ki pe ganny lasistans Lazans Proteksyon Sosyal pou pey zot bill elektrisite.  Se zot bann premye fanmir ki pou benefisye avek sa servis.

Mr Speaker apre 1an nou kapab dir ki plan konpreansiv lagrikiltir pe byen progrese.  380 ektar later lagrikiltir in ganny arpante e divize an 564 kare later e ladan 436 kare later in deza ganny in met a dispozisyon fermye.  Gouvernman in deza met an plas bann mekanizm pou permet fermye ek peser vin anrezistre pou ganny ranbourse VAT lo bann lekipman e bann byen ki zot in aste lokalman, spesifikman pou lizaz dan zot biznes.

Dan Bidze 2020 Gouvernman in prevwar R30.8milyon e R41.1milyon pou Lazans Nasyonal pou Biosekirite e Lazans Lagrikiltir Sesel respektivman. Lazans Lagrikiltir Sesel pou kontinyen envestir dan nouvo semen laferm ek proze imigrasyon dan bann distrik dan Bidze 2020.

Kot i konsern  sekter Lapes le 22 Oktob 2019, Gouvernman ek Linyon Eropeen in konklir negosyasyon pou en nouvo Lagreman partenarya pou lapes soutenab avek en nouvo protokol, ki pou ranforsi negosyasyon dan domenn lapes pou sa prosen 6an.  Sa Lagreman i mark en letap enportan dan korperasyon bilateral ant Gouvernman ek Linyon Eropeen dan domenn lapes.  E i montre zot langazman pou promouvwar lizaz soutenab nou bann resours maren.

Baze lo referans tonaz 50mil tonn Linyon Eropeen pou donn Sesel e kontribisyon €5.3milyon ki ekivalan R89.5milyon anyelman.  En parti enportan sa kontribisyon €2.8milyon ki ekivalan R47.3milyon par an pou servi spesifikman pou promouvwar zesyon soutenab lapes dan Sesel, osi byen ki pou siport devlopman bann pti devlopman lapes.  Valer total ki estimen pou dirasyon sa protokol enkli kontribisyon   bann propriyeter bato, i ariv €58.2milyon ouswa R982.4milyon ki ekivalan €9.7milyon ouswa R163.7milyon par an.

Pou premye fwa peyman bann propriyeter bato Linyon Eropeen pou osi enkli a en dedicated fund ki Sesel pou met an plas pou amelyor zesyon lanvironnman e lobzervasyon bann ekosistenm maren ki dan nou delo.  Mr Speaker nou pe antisipe konplet premye faz lenfrastriktir Ile du Port dan premye kar 2020 e sa pou kout R29.6milyon.

Nou pe travay lo 2enm faz sa proze, ki pou kout R81.5milyon an total prensipalman pou bann travay semen drenaz ek travay elektrisite.  Prosedir tender pou konmanse dan lannen 2020.

 

Mr Speaker reveni sorti dan Blue Bond pou kontinyen finans proze anba Blue Grants Fund anba SEYCCAT e Blue Investment Fund ki pe ganny zere par DBS.  Pandan 2019 SEYCCAT in finans plizyer Grant anba Blue Grant Fund ki konpri 7proze pti ek mwayen ki ariv en sonm R0.7milyon e 4 gran proze ki ariv R2.4milyon.  I osi annan 12 gran proze lavaler 10.6milyon ki pe ganny evalye.  Menm prosedir pou swiv pandan 2020 vi ki pou annan $0.5milyon Ameriken ek $2milyon Ameriken ki pou disponib anba SEYCCAT ek DBS respektivman.

5enm pilye lekonomi inovativ

Mr Speaker lasyans teknolozi ek inovasyon i bann moter enportan pou devlopman ekonomik nou bezwen rod nouvo fason fer biznes pou asire ki nou reste rezilyan e protez nou devlopman.  Mr Speaker an 2019 Labank Mondyal in antreprann 2 resers dyagnostik – enn lo Gouvernman elektronik e lot lo lekonomi elektronik dan Sesel.  Bann rekomandasyon sorti dan sa bann resers i ava itil vizavi bann amelyorasyon ki bezwen fer, afen ki sa departman i ava pli delivre son manda.

An 2020 target se pou met an plas bann servis elektronik enter-proaksyonnel oubyen eservices.  Dan menm zanr ki ganny fer pou Lotorite Planning ensi ki pou lenplimantasyon stratezi cyber security Nasyonal.  Lenplimantasyon lo rekomandasyon lo sa bann rapor, ensi ki bann desizyon ki Gouvernman in deza pran, i vedir ki pou bezwen annan nouvo fason fer dan striktir e pratik travay sa departman.

Sa i enkli pou met an plas en regilater endepandan ,pou sekter broadcastimg e kominikasyon.  Travay pe kontinyen lo nouvo Lezislasyon ki pou ranplas l’acte Broadcasting ek Telekominikasyon 2000.  Sa nouvo Lezislasyon pou separ fonksyon Leta ek bann aktivite regilatwar.

DICT i osi antreprann en nouvo plan pou entrodwir 5G e i donn spectrum frekans radyo avek de operater mobil pou deplwayman rezo 5G.  I espekte ki provizyon  servis 5G ava konmanse an 2020.  Fodre note ki 5G i 5enm zenerasyon teknolozi rezo mobil e i permet transfer en kantite data bokou pli vit.  I konekte en gran kantite laparey efektivman e i tret bann tre gran volim data avek minimum retar. 5G i espekte konekte dimoun, keksoz, data, laplikasyon, sistenm transpor, e ganny servi dan internet of things dan bann lanvironnman smart ki annan en bon rezo koneksyon.  Donk 5G i devret annan en lenpak enportan lo performans operasyonnel e i donn bann itilizater en leksperyans siperyer.  An plis ki broadband mobil e osi i espekte ki 5G  ava ganny servi pou fer provizyon akse broadband 6 e sa ava ede pou amelyor penetrasyon broadband dan Sesel.  Vi ki 5G i en sistenm wireless i pou osi kapab ariv dan bann landrwa kot rezo kab kominikasyon pa kapab arive aktyelman.

2enm proze kab soumaren i an plen faz lenplimantasyon e son serve anba lanmer pou konmanse an 01 Out lanmwatye 2020.  Sistenm peace i espekte vin operasyonnel dan milye 2021.  Son stasyon cable landing pou sa sistenm, pou sitye Perseverans. Gouvernman osi i resaman aprouv en proze pou lenstalasyon ek loperasyon en 3enm sistenm kab soumaren, par en operater lokal, pou donn plis konektivite enternasyonal.  I espekte  ki alor ki dan fitir pros Sesel   pou konekte par selman par 2 me par 3 kab soumaren.

Mr Speaker avek bann nouvo devlopman, partikilyerman dan sistenm mobil ek sistenm kab soumaren, ki pou ogmant konektivite e disponibilite bandwidth i bezwen annan bann meyer e pli bon konpetitiv dan pri, pou sa bann servis esansyelman pou mobil ek data, ki ankor ganny konsidere konman tre ser, konpare avek menm servis lo bann laliny fix.

6enm pilye soutenabilité lanvironnman ek rezilyans Sesel i en sanpyon dan konservasyon prezervasyon e proteksyon nou lanvironnman natirel.  Menm si nou kontinyen devlope konman en Nasyon, diversifikasyon nou sours lenerzi, i osi tre enportan pou nou mentenir nou rezilyans an vi ki nou aktyelman depan preski antyerman lo lenportasyon karbiran, fosil pou nou elektrisite.

Mr Speaker konman en Gouvernman nou bezwen donn legzanp.  Dorénavant Gouvernman pou aste zis bann veikil hybrid oubyen elektrik.  Sa i ava osi form parti plan Gouvernman pou ranplas bann veikil konvansyonnel ki dan lizaz aktyelman.

Mr Speaker nou pou reste lo bonn fwa dan nou zefor pou enn parmi bann premye pou entrodwir en fasilite floating facility scale fotovoltaik plant lo lanmer dan lemonn. Gouvernman pe aktyelman evalye bann propozisyon teknik 6 lakonpannyen ki met zot bid. Swivan sa bann bid finansyel i ava ouver, e i a ganny evalye Gouvernman i espekte anonse lekel ki’n ganny bid avan lafen lannen, e nou espekte konstriksyon konmanse dan premye kad 2020 prosedir konmisyon in ganny planifye pou fer lafen 2020.

Adisyonnelman sa de proze fotovoltaik ki PUC pe antreprann lo zil Romainville in ariv en staz avanse lo son konstriksyon e i espekte ki zot a ganny komisyonnen dan premye mwatye 2020.  Enn pou annan kapasite 5megawat e i pe ganny parsyelman ganny finanse par Fon Devlopman Abu Dhabi e parsyelman par PUC, e i pe kout $3.43milyon Ameriken ki ekivalan R49milyon.  Low pou annan kapasite 1meagwat e i pe ganny finanse par en konponan Grant Repiblik Lenn ki enkli 944megawat bann panel fotovoltaik, pou twa lakaz, apepre 150inite, ki’n ganny enstale sirplas pou bann fanmir ki tonm dan bann ka reveni ba e lo batiman Gouvernman.

Plan devlopman lenerzi renouvlab, mitigasyon sanzman klima e adaptasyon i reste tre o lo azanda Gouvernman Mr Speaker. Gouvernman in devlop   en plan zesyon lakot pou 2019-2023 avek lasistans bann partner enternasyonal kle ki annan pou bi mentenir e protez zonn lakot, pou redwir risk lo lakot, sipor lasante bann ekosistenm e permet annan devlopman lekonomi soutenab lo lakot.  Lenplimantasyon sa plan pou kout $15.8milyon Ameriken ouswa R225.9milyon.  Gouvernman i aktyelman an diskisyon avek bann partner enternasyonal, pou travay lo en stratezi finansman pou plan zesyon lakot.

Nouvo Polisi Nasyonal pou salte ti ganny aprouve an Septanm 2018.  Bi sa Polisi se  pou met an plas en lankadreman pou fasilit lenplikasyon Gouvernman sekter piblik an zeneral dan sekter Zesyon Salte e  ankouraz lefikas bann resours e an edan piblik fer bann meyer desizyon lo ki mannyer pou zere e dispose zot salte.  Lobzektif sa Polisi se pou minimiz lakantite salte ki ganny anmennen konblaz.

E an ankourazan  dimoun pou minimiz  pou minimiz zot kantite salte atraver redwir osi reservi e resikle e ogmant kapasite bann lenstitisyon etatik e non etatik pou zer zot salte. I annan ankor lezot linisyativ ki pe aktyelman pe ganny antreprann ansanm avek bann  partner Nasyonal enternasyonal ki enkli en proze  Labank Mondyal dan Sesel ki pe dokimant lenfrastriktir zesyon salte solid pou  konpran lenpak dezas zesyon salte solid  lo lakot e lo lenfrastriktir. Son bi se fer en dyagnostik ki kapab definir bann lentervansyon potansyel dan kad reform Polisi e  opsyon alternativ pou mitigasyon bann risk asosye avek klima ek letan ensi  ki ranforsisman kapasite enstitsyonnel pou zer sa bann risk.  Sa letid pe fer en lapros milti sektoryel entegre olistik pou ankouraz en fason pran desizyon ki enformen e target langazman bann parti prenan.

Paralelman linyon Eropeen pe siport Gouvernman dan preparasyon en Master Plan  pou salte solid ki pou asire ki Zesyon salte solid i ganny antreprann dan en fason entegre  atraver meyer Polisi Lenfrastriktir e kapasite pou enplimant bann progranm zesyon salte koresponn avek bezwen pei pou  sa prosen 25an.  Dan Bidze 2020 Gouvernman pou mentenir son langazman pou finans bann progranm sosyal ki target bann dimoun pli vilnerab dan nou sosyete. Bidze pou bann divers progranm i konm swivan ;

 

 

47.8milyon pou safety net sosyal pou Lazans pou proteksyon sosyal.

5milyon pou Scheme Home Improvement  Re-Roofing pou pansyoner atraver HFC. 10milyon pou Scheme Vulnerable Home Repair atraver ASP.

28milyon pou  konsesyon voyaz SPTC arive pou bann dimoun aze; etidyan ek dimoun dezabilite atraver ASP.

18milyon Scheme lasistans  lakaz. 4.2milyon dedicated fund pou lekol. 6.7milyon Scheme Daycare .3.2milyon Scheme Foster Care e Scheme Transpor bann zil pros pou etidyan referans medikal e pansyonner ki ariv en total R5.7milyon.

1.5milyon Scheme Lasistans Emergency Housing e 200,82milyon pou Home Carer ki enkli zot 13enm mwan saler.

Mr Speaker, pour lannen 2020 nou’n prevwar 35milyon pou bann depans enprevi. Ladan R37.5milyon i pou konpansasyon bann ka polisyon delo La Misere.   Nou pou komans pey premye group endividi ki’n ganny peye avan konm swivan ;

 1. Rezidan adilt ek zanfan par 7an R50,000
 2. Zanfan aze lao 7an e pli ba R15,000
 3. Etidyan lekol La Misère R25,000
 4. Etidyan ek staff Lakademi Tourizm Sesel R25,000.

 

Mr Speaker sa to ki’n ganny mansyonnen pou ganny kalkile baze lo sa R37.5 milyon ki disponib an 2020. E larestan pou ganny peye an 2021.

Si Bidze i permet en peyman pou siplemanter pou ganny fer pandan legzersis revi milye lannen. An sa ki konsern dezyenm group endividi, travay i ankor pe kontinyen pou finaliz lalis. Gouvernman in kalkile en peryod pou termin sa legzersis ziska Mars, 2020.

        Adisyonnelman, peyman pou ganny fer pou bann endividi ki’n ganny afekte par polisyon dyezel dan premye kar 2020. En lot konpansasyon ki tonm anba depans enprevi i bann ka ki konsern bann dimoun ki  reste kot landrwa ki prodwi koltar Petit Paris. Sa pou ganny finalize pandan premye 6mwan 2020 e peyman pou ganny fer de ki prosedir  in konplete. Aktyelman i annan 34 dimoun ki’n reklanm sa konpansasyon.

Mr Speaker lot group ki p e atann konpasasyon i bann group Baie Ste Anne Praslin ki’n ganny afekte par stasyon elektrisite. Sa i en ka  depi 2017. Nou oule fer sir ki nou ferm sa ka dan premye 6mwan 2020.

 

Nouvo Polisi dan Bidze 2020

Logmantasyon dan Saler Minimonm

Parey Prezidan ti anonse pour Lafet Travayer, saler minimonm pou ogmante par SR 500 par mwan, e sa pou vin efektiv apartir le premye Zanvye 2020. Sa i pou ekivalan konm swivan:

 • Sorti SR 34.97 pour vin SR 38.27 par erdtan pour tou travayer, eksepte bann ki pa anploye. Sa i vedir travay ki baze lo 35 erdtan par semenn, saler pou ogmante sorti SR 5,303.70 pour vin SR 5,804 par mwan apartir Zanvye 2020.
 • To lapey pour bann travayer ki pa anploye pou ogmante sorti SR 40.30 pour vin SR 44.10 par erdtan.

Lenpak saler minimonm pou ogmant saler bann ‘Home Carers’ ki travay a plen tan, sorti SR 6,060.60 pour vin  R6,633.47 apartir le premye Zanvye 2020. Saler bann ‘Home Carers’ ki travay a mitan pou ogmante sorti  R3,787.35 pour vin R4,145.92. Sa i osi vedir en logmantasyon dan kontribisyon pansyon ki Gouvernman i fer pour bann ‘Home Carers’. Zis sa logmantasyon pou kout R24 milyon pour finanse.

 

Mr Speaker, sa bann benefis pou ganny ogmante konm swivan:

 • Benefis Retret pour bann dimoun aze, sorti R5,250 pour vin R5,750
 • Benefis Envalidite ek Dezabilite, sorti R 5,250 pour vin R5,750

 

 Pansyon Minimonm R1000

Mr Speaker, i annan en kategori travayer ki pe resevwar mwens ki R1,000 par mwan, atraver Fon Pansyon. Apartir Zanvye 2020, Gouvernman pe al enplimant en Polisi ki a permet ogmant zot pansyon ziska R1,000 par mwan. Donk, Gouvernman pou entrodwir en minimonm pansyon R1,000 atraver Fon Pansyon. Sa i pou kout R4.8 milyon dan Bidze 2020.

 

Pansyon Kategori Spesyal R500 pour en group retrete

Mr Speaker, parey Prezidan in anonse pour lafet travayer sa lannen, ti annan lezot zenerasyon travayer ki’n sibir bann kondisyon travay deplorab, difisil e enzis.  Se zot ki’n met fondasyon ki travayer ozordi i kapab kontinyen batir lo la, e se zot ki’n fer li posib pour nou ariv kot nou ete ozordi.  Sa kategori travayer ti pran zot retret bokou lannen pase, e ozordi, zot viv zis lo zot benefis retret sekirite sosyal. Sa kategori pansyonner ti pran zot retret avan Fon Pansyon ti ganny etablir.  Zot pa ganny okenn lot pansyon ki egziste ozordi, eksepte sekirite sosyal.

Gouvernman in deside donn zot en sipor adisyonnel. Zot pou ganny en R500 adisyonnel par mwan, apartir Zanvye 2020. Sa sonm, in ganny bidzete dan Bidze 2020 i ariv R12milyon e i pou ganny zere par Lazans Proteksyon Sosyal.

Lasistans Daycare ek ‘Child Minding”

Mr Speaker, lasistans ki serten paran ki kalifye i gannyen avek Gouvernman pour daycare ek ‘Child Minding’ pou ogmante sorti R R500 pour vin R750 apartir 2020.

 

Propozisyon pour en allowance pour bann manman ansent ki reste lo Zil Pros ki bezwen akous Mahe

An 2018, Sesel ti rikord 1,650 nesans vivan. Dan 66 nesans ki’n anrezistre pour Grand Anse

Praslin, 40 nesans ti dan Lopital Sesel, e pour Baie Ste Anne 45 dan 69 nesans ki ti rikorde ti dan Lopital Sesel.  La Digue ti rikord 45 nesans, e ladan, 36 ti lo Mahe. Bann manman anvwadfanmir lo Praslin ek La Digue i bezwen ganny transfere lo ward prenatal dan Lopital Sesel, ler zot ariv 34 semenn, ziska ki zot akouse.  Donk, sa bann manman in bezwen rod lozman alternativ, ziska ler zot delivre.

Swivan progranm parental ki ti fer lo Praslin, bann manman anvwadfanmir in eksprim konsern vizavi larzan ki zot bezwen kontribye pour lozman ler zot Mahe, vi ki sa i met en depans ekstra lo zot. Sa i met zot a en dezavantaz konpare avek bann manman ki reste Mahe, vi ki zot oblize reste Mahe pour sis semenn ziska ler zot akouse.

Bann manman anvwadfanmir ki sorti lo bann zil pros pour vin Mahe, pou ganny en alawenns fiks R1,500 pour sipor zot depans lozman si zot bezwen rod lozman alternativ. Sa i a ganny fer atraver Lazans Proteksyon Sosyal.

 

Konze anyel

Mr Speaker, Prezidan ti anons en lot mezir konsernan konze anyel zour Lafet Travayer. Parey ou konnen, tou travayer i ganny 21 zour konze koman konze anyel. Gouvernman in deside ki apartir Zanvye 2020, konze anyel pou vin 24 zour.

 

Ler travay fleksib dan Gouvernman

Mr Speaker, Gouvernman i bezwen emansip son servis piblik pour fer li vin pli efikas e pli kapab rann kont.  Pandan premye kar 2020, Gouvernman pou met striktir an plas, pour kapab permet ler travay fleksib. Dan klima aktyel, nou tou nou komans travay 8er bomaten e fini 4er apre midi. Dan sa monn modern, e pour pli byen ankouraz prodiktivite, nou bezwen asire ki nou etablir en lanvironnman travay ki fer provizyon pour bann paran ki travay fer letan pour zot zanfan;- pour bann profesyonnel kapab kontinyen travay letan ki zot pe etidye a distans, e pour fer letan pour en stil lavi pli an bonn sante atraver legzersis ek en ladyet balanse.

Ler travay fleksib i kapab permet travayer komans nenport ler ant 7er bomaten ziska 5er apre midi, e dan serten sirkonstans, travay kot lakour pandan serten peryod spesifik.  Sepandan, lakantite erdtan travay pa pou sanze. Fodre note ki ler travay fleksib i depan lo kalite travay, bann bezwen sa departman pandan serten peryod lannen, e lenpak lo lezot parti prenan.  Sa pratik in deza met an plas dan serten lorganizasyon Gouvernman tel ki Komisyon Anti-Koripsyon, Lenstiti Nasyonal pour Teknolozi, Lasyans ek Linovasyon, e Labank Santral. Mr Speaker, en striktir a ganny met an plas pour asire ki tou anplwaye Gouvernman i swiv en prosedir ler travay fleksib.

 

Revi Scheme Sibvansyon pour Lakaz

Mr Speaker, Scheme pour sibvansyon lakaz ti lanse an 2014. Sa Scheme ti ganny etablir pour amelyor akse konstriksyon abordab, oubyen pour vin propriyeter ou prop lakaz pour en sekter lapopilasyon spesifik. Pour kalifye pour sa loan, aplikan ti bezwen en sitwayen Seselwa ki anploye, oubyen ki anploy son prop lekor, e ki annan en reveni fiks. Aplikan i bezwen osi pe vin propriyeter pour premye fwa.  Sa sibvansyon i azout lo loan lakaz sa aplikan, e i pa bezwen re-pey sa.  O kour bann lannen, in annan bokou sanzman dan pri konstriksyon ek lezot fakter ki anpes lamazorite Seselwa benefisye avek sa skim. Donk, i annan en nesesite pour revwar sa.

Pour revwar ‘rate’ par met kare lo sa trwa zil prensipal 

Depi in ganny met an plas, en ‘rate’ R7, 500 par met kare pe ganny servi pour kalkile lekel ki kalifye pour sa Scheme. ‘Rate aktyel i aplikab pour Mahe, Praslin ek La Digue. Sa ‘rate’ fiks pour tou le trwa zil pa pran an kont lefe ki kou konstriksyon i pli o lo Praslin ek La Digue, konpare avek Mahe.

Sa bann ‘rates’ pou ganny revize konm swivan:

Mahe: Komansman R7,500 par met kare ziska R8,500 par met kare

Praslin: R7,500 par met kare ziska R9,500 par met kare

La Digue: R7,500 par met kare ziska R12,500 par met kare

Konmela, napa sibvansyon pour rekonstriksyon lakaz – sa i aplikab zis pour konstriksyon lakaz ek dezyenm konstriksyon.  Si sa i ganny enkli, aplikan i ava kalifye pour ganny sibvansyon dan bann ka rekonstriksyon, par egzanp.  Dan ka kot in annan en dezas enkli tel ki dife, oubyen an term bann ki pe vin propriyeter pour premye fwa kan zot pe kas lakaz zot paran pour rekonstrir sa ki pour zot.

Sepandan, pour asire ki bann pert an rezilta dezas natirel ek dife i ganny redwir, Gouvernman i ankouraz bann propriyeter tre fortman pour asir zot lakaz e pey zot lasirans.

Pour enkli lavant later avek propriyete dan kriter pour kalifye pour    sibvansyon lakaz 

Mr Speaker, konmela, napa sibvansyon pour aste lakaz ki’n fini fer avek son later, me plizyer aplikan in fer rapel pour sa ganny aprouve. Polisi pou ganny revize pour formelman enkli sibvansyon pour aplikan ki pe aste lakaz ek later.  

Pour revwar nivo reveni pour kalifye pour sibvansyon lakaz 

Mr Speaker, dan Polisi aktyel, bann endividi ki ganny en reveni ziska R5,999.00, i kapab benefisye en maksimonm R200,000 sibvansyon. Avek bi pour fer benefis sa Scheme disponib pour bann dimoun avek reveni ba dan kad ‘Progressive Income Tax’, aplikan ki ganny en saler R8,555 pou aprezan kapab ganny sa maksimonm R200,000 sibvansyon.

 

Nimero Veikil Personalize

Mr Speaker, apartir Zanvye 2020, Gouvernman pou entrodwir en sistenm nimero loto personalize pour bann veikil dan Sesel. Sa nouvo sistenm pa pou konpromet lenplimantasyon Lalwa Trafik oubyen lezot prosedir legal.  Se pour sa rezon ki serten karakter spesifik ek sekans bann karakter, pa pou ganny permet si zot fer nimero vin mwen lizib.  En maksimonm 6 karakter pou ganny servi e sa prefix ‘S’ ki aktyelman dan lizaz pou nepli mandatwar pour bann nimero transpor prive. Stil, lekritir, groser karakter, lespas ek lezot karakteristik plak nimero, pou osi ganny mandate par Lalwa. Kouler karakter ek kouler plak i reste parey sistenm aktyel. Tou karakter i bezwen an maziskil.  Pri pour sa prosedir i konm swivan:

 • Kategori 1: Zis bann karakter alfa R60,000
 • Kategori 2: konbinezon karakter alfa ek karakter nimero R40,000
 • Kategori 3: konbinezon karakter alfa ek karakter nimero R20,000
 • Kategori 4: Bordir ki’n anbelir R10,000

Pou renouvle sa nimero veikil personnalize, i pou kout R 1,000 par lannen.  Sa bann kategori veikil swivan pa pou ganny drwa montre en plak nimero personalize:

 • Veikil Gouvernman ek lantrepriz Gouvernman;
 • Veikil ki bann Misyon Diplomatik/Konseye oubyen bann delege lenstitisyon enternasyonal i servi.

Nouvo Kategori Permi Travay

Mr Speaker, komela, GOP i  kout R500 par mwan pour bann anplwaye ki pa Seselwa. I annan 4,733 anplwaye ki pa Seselwa e ki’n dan pei pour plis ki 6an. Avek bi ankouraz en progranm ‘understudy’ apropriye pour bann Seselwa evantyelman pran sa bann pozisyon, Gouvernman pe al entrodwir de nouvo kategori pri pour GOP;

 1. Pour anplwaye ki pa Seselwa e ki’n dan pei pour plis ki 6 an, fre pou ogmante sorti R500 pour vin R1,000 par mwan.
 2. Pour anplwaye ki pa Seselwa e ki’n dan pei pour plis ki 10an, fre pou ogmante sorti R500 pour vin R5,000 par mwan.

 

Sa nouvo pri pou vin aplikab apartir le premye Zanvye 2020.

Mr Speaker, zis pou note ki Gouvernman in entrodwir bann ‘tax incentives’ pandan 2018 pour ankouraz sekter prive fer provizyon pour formasyon neseser, konm swivan;

 • Total poursantaz dediksyon ki permet anba lakt taks biznes pour bann fre formasyon i 150% ki’n koute pour sa bann formasyon.
 • Fre formasyon ki en biznes in sibir i ganny egzanpsyon anba lakt taks pour reveni ek benefis non-monneter.

 

Egzanpsyon Pansyon Prive anba Dezyenm ‘Schedule’

Lakt pour Taks Reveni ek Benefis Non-Monneter

Mr Speaker, en serten nonm anplwayer dan sekter prive pe envestir dan pansyon prive, e bann anplwaye i benefisye en pansyon adisyonnel kan zot pran zot retret. Nou pou amann dezyenm ‘schedule’ Lalwa taks pour reveni ek benefis non-monneter pou enkli pansyon retret ki sekter prive i donnen pou fer ki napa taks lo sa pansyon.

 

Revi Benefis Non-Monneter anba katriyenm Schedule’

Lakt pour Taks Reveni ek Benefis Non-Monneter

Katriyenm ‘schedule’ dan lakt pour Taks Reveni ek Benefis Non-Monneter i kontinyen serten benefis non-monneter ki en anplwaye i kapab gannyen dan kad son lanplwa, oubyen ki en asosye i kapab gannyen an relasyon avek son performans travay. En anplwaye i devret pey Komisyon Reveni en taks ekivalan 20% valer bann benefis non-monneter ki sa bann anplwaye in benefisye.  Sa lakt i spesifye, ki benefis non-monneter i devret ganny takse lo en ‘market value’ rezonnab, e ki en valer ki kapab takse i devret ganny mete lo serten benefis, tel ki; lozman, repa, veikil ek allowance pour ‘entertainment’.  A ler aktyel, valer ki ganny mete lo sa bann benefis i tro ba, e pa reflekte bann kondisyon marse aktyelman, an relasyon avek kout bann benefis ki pe donnen.  En revizyon dan ‘rate’ ki servi ava ganny enplimante avek bi fer valer ki kapab takse lo sa bann benefis vin pli anliny avek ‘rate’ ki servi lo marse aktyel, e kot i apropriye, aplik sa ‘rate’ aktyel.   E sa i a vin efektiv an 2020.

Adisyonnelman, Gouvernman fer egzanpsyon pour bann fre medikal tel ki; tes medikal an relasyon avek lanplwa travayer lokal ek etranze, apartir Zanvye 2020. Sa pa devret ganny vwar koman en benefis vi ki sa anplwaye pa ankor aktyelman anploy sa travayer. I rekomande ki travayer i fer en tes medikal avan zot ganny anploye, pour etablir si zot an eta pour fer sa travay e reste Sesel, donk sa pa pou ganny takse.

Pou osi annan egzanpsyon lo taks ki peye lo benefis lasirans pour sa bann travayer apartir 2020.  Sa i annan pour bi, ankouraz anplwayer pour asir lakaz, veikil ek konteni personnel zot bann anplwaye an ka vol oubyen dife.

 

Taks lo Propriyete Imobilye

Mr Speaker, Prozedlwa pour taks propriyete imobilye i anba konsiltasyon piblik.  I pou pare pour ganny gazete an Novanm 2019.

 

‘Rate’ pou reste 0.25% ‘market value’ nenport propriyete imobilye ki kapab ganny takse.  Sa taks i devret ganny peye avek Komisyoner Zeneral le 31 Desanm sak lannen, oubyen avan.  Mr Speaker, sa bann kategori propriyete imobilye ki swiv pou ganny egzanpsyon taks propriyete imobilye;

 

 1. ki servi koman rezidans e ki son propriyeter i en kontribiter taks ki’n marye avek en

Seselwa, e ki son maryaz i ankor entak, oubyen ki vef/vev sa propriyeter; oubyen

 1. ki ganny konsidere koman later komersyal oubyen endistriyel.

 

Apre ki sa lakt in vin an operasyon, en rezidan ki pa Seselwa, e ki propriyeter en propriyete imobilye pour premye fwa, ki pe ganny servi koman rezidans, i kapab fer laplikasyon an ekri kot Komisyoner Zeneral pour ganny egzanpsyon taks. Egzanpsyon pour taks propriyete imobilye i aplikab zis dan premye lannen ki in ganny aste. Son lannen answit, sa rezidan ki pa Seselwa pou bezwen peye an vi ki i pey ‘stamp duty’ dan premye lannen.

 

Revizyon dan Allowance Personnel pour Lapos ek Kourye ki san taks

Mr Speaker, konmela i annan en alawenns personnel R 3,000 pour bann byen ki ariv Sesel par avyon ouswa bato atraver servis lapos ouswa kourye, ki napa taks lo la. Sepandan, napa limit lo lakantite fwa ki en endividi i kapab servi sa allowance oubyen bypass nesesite pour prodwir en ‘Bill of Entry’.

Vi ki i annan serten defayans dan prosedir pour efektivman sirvey sa bann aktivite, sa in ouver laport pour labi.   E donk koz en pert dan reveni ki’n tre difisil pour kontrole.  I osi an vi vizavi bann biznes ki pe pey taks ek lwaye, e ki pe donn loportinite lanplwa, konpare ek sa bann endividi ki pe profit lo sa bann defayans dan prosedir taks pour fer vini keksoz ‘online’ apre revann lo ‘Facebook’.  

Donk, apartir Zanvye 2020, Allowance Lapos ek Kourye Personnel ki napa Taks pou ganny redwir sorti R3,000 pour vin R1,500 e en fre ladwann R50 pou ganny entrodwir.

 

 

Revizyon dan Taks Veikil

Mr Speaker, plizyer resers ki’n fer in montre ki veikil elektrik i pli efikas, e donk kontribye dan rediksyon gaz lefedser ek lezot emisyon ki bann veikil ki mars zis lo masin konbistib entern i large. Dapre lezislasyon taks aktyelman, i annan zis VAT lo bann veikil elektrik.

 

Mr Speaker, avek bi ankouraz lizaz plis veikil elektronik, Gouvernman in deside pour reviz taks lo veikil apartir Zanvye 2020 konm swivan;

 1. Ogmant taks lo veikil komersyal pour aliny li plis avek sa ki aplikab pour bann veikil prive;
 2. Ogmant taks lo bann veikil konvansyonnel par R25,000.
 3. Revwar taks ladwann ki egziste aktyelman lo tou kalite veikil ibrid par lao 1600cc, pour fer li vin pli anliny avek sa ki aplikab lo bann veikil konvansyonnel similer;

 

Mr Speaker, nou pe osi travay avek SEYPEC pour entrodwir panel soler ouswa koneksyon lasarz elektrik lo stasyon petrol, pour permet bann propriyeter veikil sarz zot transpor lo stasyon menm.

Lamannman Ozone dan Regilasyon Proteksyon Lanvironnman 2010

Apartir Zanvye 2020, sa bann lamannman swivan dan Regilasyon Proteksyon Lanvironnman (Ozone) 2010 pou vin anfors pour fer provizyon pour ratifikasyon ‘Kigali Amendment’ dan Protokol Montreal. Gouvernman pou enpoz bann taks swivan lo lekipman refrizerater ki’n enporte ek bann gaz refrizerater:

 1. Pou napa taks lanvironnman lo gas/lekipman avek mwens ki 100 ‘Global Warming Potential’ (GWP) pour ankouraz bann enportater pour enport lekipman ki ‘ozone and climate friendly.’ An fezan sa bann lekipman vin pli bon marse.
 2. 5% taks 100-2000 GWP
 3. 8% taks 000-3000 GWP
 4. 10% taks 3000 e pli o.

Poursantaz lo GWP ava ganny kalkile par Ozone dan Minister Lanvironnman, Lenerzi ek Sanzman Klima, e pwen koleksyon taks i ava kot ladwann.

 

An plis, pou napa VAT lo lekipman ek gaz refrizerasyon avek mwens 100 GWP.

 

Sanzman dan striktir taks pou labwason alkolize

Koman parti Polisi Gouvernman pour redwir lefe lalkol lo lasante nou Nasyon, Gouvernman ti anons bann sanzman dan lafason ki labwason alkolize pe ganny takse aktyelman. Vi ki sa bann sanzman pou ekstansif e pou enkli en sanzman zeneral dan ‘excise tax regime’, Gouvernman i dan prosedir anmenn en konsiltan pour asire ki nou bann sistenm ki an plas i kapab soutenir sa sanzman. Vi ki sa i en legzersis konpreansif, i pou pran omwen en an avan nou kapab enplimant li.

An vi lakantite letan ki sa legzersis pou pran, e pour asire ki i annan serten Polisi an plas pour redwir labi lalkol, apartir le premye Zanvye 2020, taks lo lalkol pou ogmante par 10% dan tou kategori.  Adisyonnelman, nou’n idantifye en trou dan sistenm kot bann fabrikater lokal ti pe klasifye ronm ki’n prodwi lokalman anba “alcopops” vi ki i annan en ‘rate’ taks pli ba lo sa kategori. Apartir le premye Zanvye 2020, deskripsyon “alcopops” pou permet zis labwason avek en volim lalkol 8% e par anba pour ganny klasifye dan sa kategori.

 

Reform Taks Biznes

Mr Speaker, pandan Bidze 2019, plizyer lamannman kot i konsern proze  (BEPS)Base Erosion Profit Shifting’ in vin anfors depi le premye Zanvye 2019. Sepandan, dapre rekomandasyon Linyon Eropeen, nou bezwen fer plis lamannman dan seksyon taks biznes ki gouvern bann aktivite fabrikasyon anba ‘International Trade Zone regime’. Nou annan lentansyon aplik en peryod ‘grandfathering’ pour sa peryod, avek bann lamannman, ki pa pou depas le 31 Desanm 2022.

Linyon Eropeen in osi souliny serten konsern vizavi nou sistenm taks teritoryal, ki zot krwar i kapab fasilit doub ‘non-taxation’.  Zot in soulinyen ki i kapab annan reveni ki pa pe ganny takse okenn par. Nou pe travay ver finalizasyon sa de lamannman avan le 31 Desanm 2019, pour asire ki nou anliny avek metodolozi Linyon Eropeen.

Mr Speaker, an Zanvye 2020, nou pou amann taks biznes lo bann lakour rezidansyel sorti 15% pour vin 3%. Mr Speaker, nou lans en lapel ek sekter prive pour pas en pe sa bann benefis lo zot bann lokater. Gouvernman pe fer son par pour redwir taks, me sekter prive osi i bezwen fer son par.

 

Mr Speaker, sistenm ‘Pay As You Go’ kot serten biznes i kapab tir 5% lo zot reveni ‘at source’, pou nepli egziste apartir Zanvye 2020.  Sa bann biznes ki enkli dan sa kategori i kontrakter konstriksyon, kontrakter menntenenns, mekannisyen, sa ki lwe oubyen ‘operate’ ‘plant’ ek lekipman, e sa ki lwe pti bis.

Mr Speaker, parey mon ti anonse dan mon ladres Bidze lannen pase, Gouvernman ti inisye en revi taks biznes sa lannen avek bi senplifye li. Bi sa revi Polisi lo taks konpreansiv sete pour get dan posibilite pour amelyor sistenm taks biznes dan nou pei, pour fer en evalyasyon endepandan, afon e konparativ nou sistenm taks biznes, e donk, fer en seri rekomandasyon vizavi Polisi ki tre spesifik.

En seri konsiltasyon lo taks biznes ti ganny inisye an Zilyet avek lasistans Lorganizasyon pour Korporasyon Ekonomik ek Devlopman (OECD). Plizyer dyalog ti fer ek bann parti prenan avek partisipasyon bann reprezantan divers lasosyasyon, minister, lazans Gouvernman e kominote biznes an zeneral. An Septanm 2019, en swivi ti ganny fer pour diskit rezilta sa konsiltasyon e inisye bann propozisyon Polisi avek Minister responsab pour Finans, ensi ki avek bann divers parti prenan.

Dan konteks prozeksyon Taks pour ‘GDP’ i montre en pti deklinezon, sorti 32.1% an 2018 pour vin 32.3% an 2019 ek 31.6% an 2020. Parey OECD in soulinyen, sa i ‘ratio’ pli o ki annan parmi tou bann pei Lafrik ki detabes statistik reveni global OECD i kouver, ensi ki parmi lezot pti lekonomi zil ki depann bokou lo tourizm. Me sepandan, ler Sesel in mont dan ran bann pei avek reveni o, nou’n bezwen fer fas avek bokou defi vi ki i aprezan pli difisil pour ganny lasistans devlopman.

Donk, nou bezwen amelyor e ogmant nou kapasite pour mobiliz nou bann resours domestik, ensi ki trouv lezot mwayen finansman pli inovativ, pour konble sa trou dan sours finansman.  Pour asire ki nou pei i reste rezilyan vizavi bann sok, pour asir nou stabilite, nou krwasans ek devlopman dan lavenir, sanzman klima, rediksyon risk dezas, mankman dan lenfrastriktir devlopman, ansanm avek vyeisman nou popilasyon i merit vin bann pwen krisyel lo nou azanda. I tre enportan pour ranforsi nou sistenm taks vi ki posibilite pour bann lezot mwayen i relativman limite.

Sa i vedir ki okenn sanzman dan nou sistenm taks i bezwen ganny byen evalye, pour asire ki nou krwasans pa ganny afekte, oubyen ki napa okenn lenzistis ki ganny kree dan nou rezim, e ki Gouvernman pa perdi reveni pou afekte nou bann bezwen bidzeter. An vi tou sa bann defi, Gouvernman i bezwen konsider en reform taks biznes ki pran sa bann fakter an konsiderasyon e enplimant en rezim ki pou senplifye nou rezim taks reveni pour bann lakonpannyen, redwir planifikasyon taks e amelyor koleksyon taks.

Sanzman pli enportan vizavi Polisi se pour adres bann problenm depi kot zot sours, plito ki endirekteman atraver sistenm taks. Mr Speaker, pour bokou lannen, sistenm taks in ganny servi pour adres bann defi dan bann sekter partikilye.  Sa in pran laform to preferansyel, egzanpsyon oubyen ‘incentives’, ki anfendkont i zis deform nou baz taks. Dan lepase, nou’n osi donn ‘incentives’ pour ankouraz lenvestisman direk etranzer (FDI) e sey stimil serten sekter. Sa in mars byen. Me prezan i enportan ki nou revwar tousala pour determinen si se menm klima lenvestisman e menm defi ki egziste ozordi.

Rapor preliminer                                                                    in konfirmen ki pli gro problenm avek nou sistenm taks se ki i de-balanse. Savedir, serten sekter ek biznes i kontribye en kantite, tandis ki en bann i kontribye tre pe akoz bann to preferansyel ek bann dediksyon ki zot gannyen.  Par egzanp, data 2017 i montre ki selman 39% bann lakonpannyen anba Taks Biznes ti annan en ‘tax liability’ pozitiv.

An plis, zis 10% bann lakonpannyen ki’n kontribye 96% total taks biznes, ou alternativman, zis 30 lakonpannyen ki’n kontribye 80% total taks biznes ki’n ganny peye. Apepre lanmwatye dan totalite bann lakonpannyen, setadir 717 lakonpannyen, in raport en ‘zero tax liability’. Sa se akoz bann gro porsyon taks ki ganny dedwir e ki redwir reveni ki kapab ganny takse dan en valer negativ. An retour, sa i koz bann pert dan taks ki kapab ganny ‘carried forward’. 

Komers an gro e an detay ensi ki servis leberzman ek manze i de sekter ki raport pli gro poursantaz pert. Pour 2017, 77% bann lakonpannyen dan komers an gro ek an detay in raport en pert, e 66% dan servis leberzman ek manze.

Sa rapor i osi konfirmen ki servis leberzman ek manze, ki reprezant 15% valer azoute, e 41% VAT ki anmase, i kontribye zis 7% dan total reveni taks biznes. Sa i prensipalman an rezilta bann taks preferansyel ki sa sekter in gannyen, ensi ki bann taktik ki bann pli gran operater dan sekter tourizm i servi pour evit taks. Par egzanp, 44 lakonpannyen dan sekter tourizm ti raport bann dediksyon depresyasyon ki plis ki 50% ‘turnover’ ek zero poursantaz taks ki bezwen peye. An plis, bokou lakonpannyen dan sa sekter i raport bann depans operasyonnel egzorbitan ki pa an proporsyon avek zot nivo ‘turnover’.

Sa i akoz lakt pour taks biznes i permet en ‘rate’ depresyasyon akselere lo lenvestisman kapital apard ki batiman, ki ariv ziska 145% dan 5an, pour bann biznes ki annan pour fer avek tourizm, ensi ki lagrikiltir ek lapes, konpare ek lezot sekter. An plis ki sa, bann lotel i zouir en ‘rate’ depresyasyon 20% dan premye lannen taks, e 10% pour sak lannen taks ki swiv.

Dezyenmman, sekter enformel i osi reprezant en defi. Dan sa ka, pour adres sa enformalite e agrandi lakantite sours reveni taks, i devret vin en priyorite pour evite met tro bokou fardo lo bann operater dan sekter formel, e anpes konpetisyon de-balanse. I enperatif ki nou pa konsider ogmant taks dan sekter formel pour ganny plis reveni. O kontrer, nou devret elarzi nou labaz sours taks atraver sekter enformel, tandis ki nou gard lakantite taks dan sekter formel a en nivo rezonnab.

Mr Speaker, Gouvernman pe alor konsider re-balans fardo taks biznes. Parey in rekomande, nou kapab atenn sa an besan lakantite taks lo bokou operater, me an ogmantan nivo taks lo bann ki aktyelman pe kontribye ensifizaman dan koleksyon reveni.

 • Sa bann mezir swivan pou ganny entrodwir dan kourt term:
  • Entrodwir bann mezir proteksyon labaz taks ‘corporate’ lo nivo enternasyonal, ki enkli regilasyon transfer pri, regilasyon limitasyon lentere, e regilasyon pour lakonpannyen etranze kontrole.
  • Fasilit lobzervasyon regilasyon taks e ranforsi kapasite verifikasyon dan ladministrasyon taks an partikilye par:
   1. Ankouraz e fasilit fayling elektronik pour taks;
   2. Mentenir ‘Presumptive tax’, koman en taks senplifye pour bann tre pti, pti ek mwayen lantrepriz, e fer li mandatwar ki bann biznes ki raport anba ‘presumptive tax’ pour donn en minimonm lenformasyon (lo saler, lizaz karbiran, eks) pour ki ladministrasyon taks i a kapab verifye si sa bann biznes pe ‘under-report’ zot‘turnover’;
  1. Asire ki staff ladministrasyon taks i adekwat;
  2. Entrodwir en sistenm lodit otomatik ki baze lo risk.
  • Etablir en regroupman plizyer parti prenan avek reprezantan diferan Minister, lorganizasyon piblik ek reprezantan sekter prive, avek bi pour adopte en stratezi pour adres bann ka enformalite ki egziste, partikilyerman dan serten sekter parey tourizm.
  • Allowance pour taks depresyasyon ki pli spesifik vizavi son target, atraver restriksyon zot lizaz eksepte dan ka bann aki prodiktiv ki’n spesifye, ek kapital ki efikas vizavi lenerzi. Pour lezot aki, mentenir depresyasyon akselere, me selman ziska 100% kou lenvestisman.
  • Retire oubyen diminyen bann egzanpsyon taks pour karbiran ki ankor egziste (eksepte pour sa ki donn servis leberzman ki pa konekte ek ‘grid’ PUC)
  • Entrodwir en sonm fiks anyelman koman en fre pour serten aktivite tel ki pour peser ek artis. Savedir, olye ki bann dimoun ki anploye dan sa de sekter i pey taks reveni, zot pou bezwen pey en pri fiks anyelman. Sa i ava amelyor e fasilit peyman pour sa bann sekter partikilye.

2.Bann priyorite mwayen term

 • Nou pou Komans prosedir renegosyasyon dan kad sa 28 trete taks doub (DTAs) ki pa pe anpes lerozyon labaz sifizaman.
 • Armoniz e bes ‘rate’ taks biznes atraver lentrodiksyon en nouvo ‘schedule’ pour ‘rate’ taks biznes ki aplik pour tou biznes.

Sa i ava osi enkli tou biznes ki aktyelman pe ganny takse anba bann ‘rates’ taks biznes regilye, tel ki sekter tourizm, lapes, CSPs; me sa i eksklir sekter ‘high end’, ki pou inisyalman kontinyen ganny takse lo bann ‘rates’ ki egziste deza.  Sekter ‘high end’ i konpri bann lakonpannyen servis telekominikasyon, labank, lakonpannyen lasirans, lakonpannyen ki manifaktir sigaret ek lalkol.

Enn fwa ki bann lezislasyon i an plas, ki ava permet nou agrandi nou labaz taks pli byen, sa bann kategori osi pou alinyen. Bann nouvo ‘rates’ taks biznes ki’n ganny armonize i kapab par egzanp, vin konm swivan: 15% ziska profi ki ariv R1 milyon; e 25% lo profi par lao R1 milyon. Ler nouvo ‘rates’ taks biznes pe ganny etablir, nou bezwen pran an kont bann devlopman  lo lasenn enternasyonal vizavi taks.

 

Mr Speaker, si nou entrodwir en ‘flat rate’ 15% pour taks biznes, sa pou reprezant en pert enportan pour Gouvernman. I pou reprezant en pert lo reveni apepre 1.7% nou GDP oubyen 0.8% pert reveni an term GDP si sekter ‘high end’ i ganny ekskli.

Lanaliz ki’n fer i alor sizere ki nou devret konplemant sa ‘rate’ taks 15% avek en ‘rate’ 25% ki merit ganny takse lo tou profi par lao R1milyon, ki a fer sa reform vin net vizavi reveni si i ganny enplimante korekteman.

‘Rates’ progresiv i osi permet ki bann biznes ki pe deza pey 15% pa ava redwir zot lenvestisman. Adisyonnelman, sa i ava antrenn en rediksyon enportan dan ‘rate’ taks biznes ki a donk kree lankourazman neseser  pour fer lenvestisman.  I ava redwir ‘rate’ taks lo pti biznes konsiderableman, ki aktyelman pe ganny takse lo en ‘rate’ tre o anba rezim normal.

 

 • Ogmant ‘cash accounting limit’ pour biznes taks ziska R2milyon, dan plas sa limit R1milyon ki an plas aktyelman. Savedir, permet bann biznes avek en reveni ziska R2 milyon ganny opsyon pour raporte lo en baz ‘cash’. Sa i en fason senplifye pour raport lo performans en biznes.
 • Konsider en taks lo reveni kapital si ‘rates’ taks biznes i ganny redwir e i anliny, pour evit distorsyon e redwir lenzistis. Sa i akoz reveni kapital endividyel i ganny takse pli lezerman ki reveni travay.
 • Fer ‘Tourism Marketing Tax’ (TMT) ek taks Responsabilite Sosyal pour bann lakonpannyen (CSRT) pli kapab donn kredi kont taks biznes, e gradyelman ‘phase out’ sa bann taks.
 • Amelyor laform ‘Progressive Income Tax rate schedule’ e
 • Enplik bann platform elektronik dan koleksyon VAT lo bann servis touristik e dan koleksyon lenformasyon ki annan pour fer avek bann tranzaksyon ki zot fasilite.

 

Mr Speaker, Gouvernman pou kontinyen angaz li avek bann parti prenan relevan, e i annan bi finaliz sa reform enportan lannen prosen. Sa bann reform i bezwen ganny fer par faz, avek en lapros konpreansiv, parske lenplimantasyon sa bann reform i demann bokou planifikasyon ek preparasyon.

 

Lezot reform loportinite dan bann sekter kle

Devlopman Sekter Finansyel

Mr Speaker, Gouvernman i reste angaze pour amelyor striktir zirisdiksyon Anti-Blansisaz Larzan e pour Lit Kont Finansman Terorizm (En Komite Nasyonal in ganny apwente pour amelyor kordinasyon Nasyonal e asire ki bann defayans ki’n note dan  MER – ‘Mutual Evaluation Report’ i ganny adrese atan. Draf sa Prozedlwa in ganny sirkile avan nou konmans konsiltasyon avek bann parti prenan, e i ekspekte ki Prozedlwa i a ganny gazete ver lafen Novanm 2019.  Sa Lalwa i a fer provizyon pour permet en lapros baze lo risk vizavi sipervizyon.

Adisyonnelman, i pou asire ki bann rekomandasyon neseser anba standar ‘Financial Action Task Force (FATF) i ganny enkli dan striktir regilatwar.  Sa Komite pe osi revwar lakt ki kouver gen ki’n atenn atraver krim ek lakt ki kouver prevansyon terorizm, avek lentansyon Gouvernman pour prezant lezot lamannman dan sa de Lezislasyon dan premye mwatye 2020.

Mr Speaker, bann veikil ‘corporate’ tel ki lakonpannyen, bann ‘trusts’, bann fondasyon, bann partenarya ek lezot kalite antite legal ek laranzman i fer en gran varyete aktivite komersyal e antreprener. Sepandan, malgre rol esansyel e lezitim ki bann veikil ‘corporate’ i zwe dan lekonomi global, anba serten kondisyon, zot in ganny servi pour bann aksyon ilegal. Pour konbat sa aktivite ilegal, latransparans vizavi propriyeter legal ek lezot laranzman i krisyel pour proteksyon sistenm finansyel enternasyonal. Plizyer lorganizasyon enternasyonal tel ki G8, G20, FATF ek OECD, in pran aksyon konkret pour promouvwar latransparans dan konteks propriyeter legal ek bann laranzman ki benefisye dan sa bann aktivite.

Latransparans vizavi lenformasyon lo propriyeter legal e akse avek sa lenformasyon par lotorite relevan i bann mwayen enportan pour prevansyon frod, move kondwit, blansisaz larzan, finansman terorizm, evazyon taks, pran oubyen donn gous, koripsyon ek lezot krim serye. Mr Speaker, dan sa konteks, nou pe finaliz en prozedlwa ‘Beneficial Ownership’ pour nou konmans prosedir konsiltasyon avek bann parti prenan avan nou finalize. Sa i pou en nouvo Lezislasyon pour fer provizyon pour idantifikasyon ek verifikasyon ‘beneficial ownership’ bann antite legal ek bann laranzman legal, e osi en letablisman en database santral pou rikord lenformasyon ki ganny anrezistre lo bann antite legal ek bann laranzman legal, dan Sesel, avek bi pour promouvwar latransparans kot i konsern ‘beneficial ownership’ e pour rezon koneksyon.

Gouvernman in donn resours adisyonnel dan Bidze 2020 pour bann Lazans ki anfors lalwa ek bann lotorite regilatwar, pour asire ki pei i amelyor son kapasite pou konbat blansisaz larzan e terorizm e asire ki i annan en striktir efektiv pour ‘AML/CFT’ dapre plan Nasyonal.

Labank Santral pe kontinyen dan son zefor pour moderniz sistenm Nasyonal pour peyman, pour efektye bann fasilite peyman pli efikas, konvenyan, fyab e abordab. Koman en pilye santral Plan Enplimantasyon pour Devlopman Sekter Finansyel, en sistenm nasyonal pour peyman ki efikas e efektiv i kontribye dan en fason kritik pour etablir en fondasyon solid pour devlopman FinTech, an agrandisan posibilite pour bann pti e mwayen lantrepriz eksplwat bann vid lo marse, e pour devlop e konsolid konfyans piblik dan sistenm finansyel. I osi servi pour anmenn krwasans bann peyman inovativ, non selman dan perspektiv bann itilizater, me osi dan perspektiv lezot parti konsernen dan ‘value chain’, par egzanp, marsan, ki donk asir lenklizyon finansyel dan tou son laspe.

Se dan sa loptik ki Labank Santral pe kontinyen angaz avek bann parti prenan relevan, pour enplimant en lenfrastriktir peyman ki ava reponn a bann bezwen pei ensi ki bann defi ki i pe fer fas avek, e asire ki personn pa ganny kit deryer.

Swivan bann letid dyagnostik ki’n enstrimantal dan formasyon konsep modernizasyon sistenm peyman Nasyonal, Labank Santral, an etrwat kolaborasyon avek son bann partener kle pe aprezan finaliz bann detay teknik pour lenplimantasyon lenfrastriktir teknolozik ki neseser e kree lanvironnman apropriye pour lekonomi elektronik.  Tandis ki proze modernizasyon i konpreansiv e long term par natir, an vi nesesite pour lamannman Lezislativ,  e nesesite pour kontinyen avek progranm literasi finansyel, lenplimantasyon sa lenfrastriktir teknolozik ki neseser i ekspekte konplete ver lafen 2022.

 

Devlopman Sekter Prive

Mr Speaker, pour 2020, Gouvernman pou kontinyen siport bann divers skim biznes konm swivan;

 • R3milyon pour Fon Devlopman Lagrikiltir, atraver DBS
 • R5 milyon pour ‘Youth Employment Scheme’ (SchemeMon Premye Dyob’),
 • R1milyon pour Scheme Lantreprenarya Lazenes (YES)
 • R25 milyon pour Scheme bann pti ek mwayen lantrepriz (SMEs Scheme)

 

Mr Speaker, Lenvestisman Direk Etranzer pour lannen 2019 in ganny prozekte pour ariv USD 327.9 milyon, pli gro sif depi 2015. Depi Zanvye ziska Septanm 2019, Bord Lenvestisman in tret lavaler S 10.7bilyon lenvestisman.

Mr Speaker, Sesel in sorti 96 pour al lo 100 dan rapor ‘Doing Business’ pour 2020. Sa i pa akseptab. Lobzektif se pour Sesel ganny konte dan premye senkant pandan sa prosen 3an. En plandaksyon ki detay bann mezir neseser ki nou bezwen pran dan sa peryod 2020-2022 pe ganny devlope e sipoze konplete ver Desanm 2019. Son lenplimantasyon a ganny swiv par en Komite ‘High-Level Ease of Doing Business’ ki enkli reprezantan sekter prive. Striktir lenvestisman pei pe osi ganny revwar par UNCTAD ki pe fer provizyon neseser pour lasistans teknik, pour revwar Polisi lenvestisman.

Mr Speaker, an vi bann gran proze Nasyonal ki’n ganny idantifye pour ganny enplimante atraver partenarya Piblik-Prive, Gouvernman pou soumet Prozedlwa Partenarya Piblik-Prive ver milye Novanm 2019, pour laprouvasyon Lasanble Nasyonal.

Prosesis pour ‘project initial screening’ ki enkli son ‘feasibility study’ ek prosedir ‘procurement’ in ganny detaye dan sa Prozedlwa. Adisyonnelman, zesyon Lagreman partenarya piblik-prive pour protez tou lede, envestiser ek Gouvernman, in osi ganny detaye dan sa prozedlwa.

Enn fwa ki Gouvernman in resevwar laprouvasyon Lasanble Nasyonal, nou swete ki sekter prive i ava pran loportinite ki sa nouvo striktir i ofer pour partisip dan bann gran proze Gouvernman.

Mr Speaker, premye proze ki Gouvernman pou tennder dan premye mwatye 2020, an servan sa striktir, i proze konblaz 18 ektar later lo Ile Aurore. Sa lenvestiser pou ganny envite pour partisip dan lapeldof pour devlopman en proze touristik lo Ile Aurore. Sa envestiser pou bezwen pey en kapital inisyal pour lwe sa later.  Sa peyman davans ava ganny servi pour konble sa later e met lenfrastriktir neseser lo Ile Aurore pour fasilit konstriksyon lezot lenfrastriktir sosyal.

Lavantaz sa proze devlopman touristik lo Ile Aurore se ki i pou konplemant sa fasilite sant konferans 1,000 syez ki pou ganny konstrir dan term mwayen atraver en ‘Grant’ Gouvernman Lenn. Sa i ava kree loportinite pour bann gran konferenas ganny organize isi Sesel, e donk ouver posibilite pour sekter prive.

Anliny avek konsep devlopman ki Konsey Minis in aprouve koman parti rekiperasyon ‘Societe Seychelloise d’Investissement Limited (SSI)’; SSI, an konsiltasyon avek diferan parti prenan in koman konsep devlopman pour bann sit dan Beau Vallon ki koni koman sit Regatta.  Bazar Labrin pou aprezan vin en levennman kotidyen, e sa pou efektiv apartir Zen 2020.  En sonm R 1.5 milyon in ganny enkorpore dan bidze 2019 pour konstriksyon bann kyosk.  Sa bann kyosk ava ganny konsevwar pour melanz byen avek lezot batiman ki’n propoze, e Lazans Lantrepriz Sesel ava lwe sa bann fasilite avek bann vander Bazar Labrin. Sa devlopman i osi konpri en konpleks sport ‘multi-purpose’, ki pou ganny finanse atraver sponnser. Batiman komersyal SSI, ki pou ouver tar an 2020, pou reflekte larsitektir Seselwa e pou konpri en ‘food court’, biro lapolis, stoudyo ladans, bann lofis, diferan labank, magazen, kafeterya, galeri lar ek mize ek lezot servis. Fodre note ki Regatta oubyen okenn lezot levennman nasyonal pa pou ganny afekte par sa devlopman.

Mr Speaker, Lotorite Zone Endistriyel in ganny en Bidze R12.2milyon. Sepandan, ‘pipeline’ pour lenplimantasyon proze i konm swivan;

 • Zone 6 R32.9milyon
 • Zone 20 R64.0 milyon
 • Zil Eve R30 milyon

Nou pe travay avek Lotorite Zone Endistriyel an 2020 pour ki i vin en lantrepriz etatik dan dezyenm mwatye 2020, pour asire ki sa nouvo antite i kapab lev fon neseser pour finans lenfrastriktir ki bezwen. Tou later dan zón endistriyel pou ganny transfer anba sa nouvo antite pour ki valer sa later i a kapab servi koman kolateral. Sa i ava en lot loportinite finansman pour bann labank.

Mr Speaker, parey in deza mansyonnen dan bann lannen presedan, Gouvernman pe finaliz bann lamannman ‘Public Procurement Act’. Pandan konsiltasyon avek bann parti prenan, sekter prive in reitere lo nesesite pour protez e ankouraz plis partisipasyon lokal, espesyalman dan bann gran proze lenfrastriktir. Koman parti bann lamannman, younit ‘Procurement Oversight’ pou travay lo en Polisi preferans oubyen rezervasyon pour definir klerman;

 1. group ki pe ganny targete e bann kriter pour ganny swazir;
 2. poursantaz preferans oubyen rezervasyon, kot i aplikab;
 3. peryod pour loperasyon en Scheme ; e
 4. bann lobzektif sa bann preferans ouswa rezervasyon, e mwayen evalyasyon zot efektivite pour atenn zot lobzektif.

Sa i ava permet pli partisipasyon lokal e kree plis loportinite pour sekter prive dan bann gran proze lenfrastriktir.

Mr Speaker, fodre admet ki nou ankor ganny konplent sorti kot kontrakter ek bann operater servis, ki zot pa pe resevwar zot peyman a tan. An se moman, nou annan en Polisi depans ek peyman an plas ki definir kantite letan ki Gouvernman i pran pour efektye peyman. Dapre sa Polisi;

 1. pour tranzaksyon komersyal (pour aste bann byen ek servis) ‘invoice’ i devret ganny peye dan 10 zour travay (oubyen 14 zour kalandriye).
 2. pour bann proze kapital ki relativman pti, fodre pa depas 10 zour travay (oubyen 14 zour kalandriye). Sa i a donn sifizaman letan pour sa lazans ki pe enplimant proze fer lenspeksyon.
 • pour bann gran proze lenfrastriktir, fodre pa depas 15 zour travay (oubyen 21 zour kalandriye).

En lentere 0.05 poursan par zour pou ganny enpoze lo okenn peyman ki pa ganny fer pandan sa peryod letan ki’n spesifye, lo total sa ‘invoice’.

Mr Speaker, plis progranm sansibilizasyon i bezwen ganny met an plas dan Gouvernman pour asire ki ‘checklist’ i ganny observe comme il faut avan okenn peyman i ganny anvoye kot ‘accounts’, ki a limit lakantite kestyon ki leve lo en ‘invoice’.

Vi ki Bidze in vin pli gro, Trezor pe tret an mwayenn, 300 a 400 ‘vouchers’ par zour, e apepre 500 a 600 dan lafen di-mwan. An Desanm, sa i ariv an mwayenn 900 ‘vouchers’ par zour dan bann dernyen zour avan Bidze i fermen.

Prosedir peyman i normalman pas dan trwa staz. Premye staz i a letan ki en Minister oubyen en Lazans i pran pour travay lo en tranzaksyon, depi prosedir ‘procurement’, ziska lotorizasyon entern pour fer peyman.

Dezyenm staz, se letan ki pran enn fwa ki en Minister oubyen Lazans in soumet son peyman kot Trezor pour ganny peye.  E son trwazyenm staz, se letan ki pran pour Labank Santral transfer larzan dan kont komersyal sa vander.

Mr Speaker, staz enn, kot bann Minister ek Lazans i it ret son bann ‘invoice’ i pran plis letan. Ler Trezor i resevwar en ‘invoice’, i annan trwa zour pour efektye peyman, dapre Polisi peyman ek depans. Sepandan, an pratik, Trezor i efektye peyman landmen ki in resevwar en ‘voucher’, tandis ki Labank Santral i kapab efektye peyman dan kont komersyal vander imedyatman.

Mr Speaker, Gouvernman i rekonnet ki plen pti kontrakter ek pti biznes Sesel i fer fas avek bann defi likidite. Idealman, en antreprener i bezwen fer sir i annan sifizaman finansman, avan ler i angaz li dan en biznes.  Sepandan, sa i pa le ka pour bann tre pti, pti ek mwayen lantrepriz vi ki zot rankontre bokou difikilte pour ganny finansman avek labank komersyal si zot pa arive ganny ase garanti, e vi ki zot pti, finansman kapital travay i kapab kout zot tre ser. I reprezant en gro fardo pour Gouvernman vi ki bann ‘suppliers’ i normalman met presyon pour ganny peye toudswit malgre ki i annan en Polisi peyman an plas, ki asire ki bann prosedir entern i ganny swiv avan ki okenn peyman i ganny fer.

Donk, dan en zefor pour asiste bann pti kontrakter vizavi zot bann defi likidite, ki normalman i afekte realizasyon bann pti proze kapital, Gouvernman pe al entrodwir en ‘Mobilization Advance Payment’ (MAP) pour bann kontrakter klas III ek IV pour proze ki ariv ziska R750,000.00.

MAP i en peyman monneter ki pou ganny entrodwir, e i pou fer par Minister anver kontrakter pour bann depans inisyal an sa ki konsern mobilizasyon sit, ek en proporsyon zis bann fre preliminer. MAP pou ganny elarzi pour kouver kontrakter klas III ek IV ki annan en bon rikord, e i pou bezwen laprouvasyon Departman Finans pour kapab ganny sa fasilite.

Pou napa en garanti bond lo sa davans. I pou konpri en peyman inisyal 20% lo pri Kontra, e pou ganny peye avek kontrakter avan okenn travay fizik i komanse. Sa fasilite san lentere i annan pour bi donn bann pti kontrakter motivasyon neseser pour anboufte zot kapital travay, permet annan en lenpak pozitiv lo zot ‘cash flow’ e permet zot pli byen mobiliz bann meyer resours, ki a retour ankouraz kontrakter pour konplet proze a ler e lo en bon nivo.  Sa nouvo prosedir pour ganny gide anba en lankadreman.

Dan ka lezot klas kontrakter e pour proze par lao R750,000, zot kapab touzour ganny en davans normal ki kapab ganny negosye dan zot Kontra, avek en garanti bond.

 

Proze Zil Pros

Mr Speaker, prezan mon pou pas lo bann Zil Pros.  Sa bann proze spesifik ki swiv in ganny en alokasyon dan Bidze 2020 pour bann proze Zil Pros;

 • Rekonstriksyon kordgard La Digue R 6.7milyon
 • Rekonstriksyon Lopital La Digue R5.7milyon
 • Rekonstriksyon Lekol La Digue R4.7milyon
 • Rekonstriksyon kordgard Baie Ste Anne Praslin R3 milyon
 • Amelyorasyon laplenn zwe Praslin R2milyon
 • Proze semen atraver SLTA
  • Travay amelyorasyon St Sauver Praslin 5 milyon
  • Travay lo trotwar Cote D’Or Praslin R1milyon
  • Koko Ibrid La Digue R2.5milyon
  • Pension Michel La Digue R1milyon
  • Agrandi semen Salazie Baie Ste Anne R2milyon
  • Vanilla Road La Digue R1 milyon
  • Kontinyasyon semen Pasquere Praslin R4milyon
  • Proze resirfas semen beton lo La Digue R4milyon, ki enkli dezyenm faz semen Boulle De Neige.

 

Lantrepriz piblik

Mr Speaker, Gouvernman in prevwar R159milyon dan Bidze 2020 Bidze pour sibvansyon lantrepriz piblik. Sa i enkli US $6milyon pour Air Seychelles ki pou ganny transfer anyelman pour sa prosen senk an apartir 2019 ziska 2023.  Gouvernman pou angaz li pour permet ganny en garanti labank lavaler US $30 milyon bann ‘Preference shares’ an faver ‘shareholder’ Etihad, baze lo bann det ki Air Seychelles in akimile vizavi Etihad pandan sa bann dernyen lannen.  Sa i a ogmant ‘debt-GDP ratio’ par 2%.

Nou’n fer en provizyon R50 milyon ek R21.7milyon anba sibvansyon lantrepriz piblik ek bann ‘Grant’ devlopman, respektivman.

Mr Speaker, Gouvernman an partenarya avek Labank Mondyal pou travay apartir 2020 ziska mwayen term, pour sa bann eleman swivan;

 1. Devlopman Polisi Gouvernman ek en ‘framework’ 5an pour provizyon transpor piblik dan Sesel;
 2. Revwar rezo semen ki SPTC pe kouver aktyelman, enkli kapasite, nivo servis e diferansyasyon prodwi;
 3. Ranforsi striktir SPTC enkli son kapasite ek prosedir, pour delivre rezo ki’n ganny revize dan sa letan ki’n agree ;
 4. Evalye fezabilite bann opsyon pour partisipasyon bann operater sekter prive dan servis transpor piblik dan Sesel, enkli idantifikasyon bann ‘entry point’ potansyel ek mezir sipor pour sa tranzisyon.

 

Resansman Popilasyon ek Lozman 2020

Mr Speaker, pandan 2020 i pou annan en resansman popilasyon ek lozman par Biro Nasyonal pour Statistik. Sa legzersis pou kontribye dan disponibilite en seri sekans letan ki fyab pour data debaz demografik e sosyo-ekonomik ki neseser pour formilasyon, swivi ek evalyasyon bann plan ek progranm devlopman sosyo-ekonomik. Lobzektif imedyat sa proze, pou ganny organize otour sa peryod resansman ki pou kouver en peryod set zour tar dan Out ziska boner an Septanm 2020.  Kou total pour Resansman Popilasyon ek Lakaz 2020 i ekspekte ariv R13.1milyon akoz pour premye fwa, sa resanman pou dan laform elektronik. Donk, Biro Statistik i ekspekte aste apepre 700 tablet pour antreprann sa legzersis. Aktyelman, i annan apepre R6.2 milyon dan bidze 2020 pour Resansman Popilasyon ek Lakaz.  Sa ki reste i a ganny finanse atraver fon COMESA ek sipor bann lakonpannyen telekominikasyon.

Konklizyon

Mr Speaker,  sa Bidze ki Gouvernman in propoze pour konsiderasyon Lasanble Nasyonal, pou permet Seselwa pran bann loportinite ki annan, pour ki ansanm, nou kapab batir sa pei e anmenn li ver en krwasans soutenab dan long term.

Mon konnen ki malerezman, nou pa’n kapab enkli tou keksoz ki’n ganny demande swivan bann konsiltasyon, vi ki nou resours i pa san limit. Me mon konvenki ki sa ki nou’n fer provizyon dan Bidze 2020 pou ouver posibilite pour plis loportinite krwasans dan bann diferan sekter, tandis ki koman en pei, nou reste rezilyan.  Mon ti a kontan remersye toulmonn ki’n kontribye anver preparasyon sa Bidze.

An premye, mon remersye Prezidan Larepiblik pour son sipor ek gidans ki i’n donn mon Minister pour permet nou pous devan nou azanda reform ek Polisi.

Mon ti a kontan remersye osi mon bann koleg Minis ek zot lekip respektiv.  Mon remersye mon staff dan Minister Finans, Komers, Lenvestisman ek Planifikasyon Ekonomik ki’n travay ankor enn fwa tre dir. Mersi pour zot profesyonnalizm, dedikasyon, e sakrifis pour byennet e sikse nou pei.

Lo sa not, mon osi remersye Gouverner Labank Santral ek son lekip pour sa kolaborasyon tre pros ant Polisi Monneter e fiskal pandan lannen 2019 e dan preparasyon Bidze 2020.

Mon lapresyasyon i osi al pour bann operater sekter prive, bann lorganizasyon sosyete sivil, lorganizasyon enternasyonal e tou lezot parti prenan pour zot sipor dan formilasyon bann Polisi pour lavenir nou pei.

Adisyonnelman, Mr Speaker, mon remersye ou ek tou Manm Lasanble Nasyonal ek son staff, pour zot sipor ek kolaborasyon pandan lannen antye.

Mon ti a kontan remersye pep Seselwa pour zot kouraz e pour sipor ki zot donn Gouvernman dan zefor pour anmenn nou pei pli devan.

Aprezan, mon soumet Prozedlwa pour Bidze 2020, ki ariv Nef bilyon, de san katreven douz milyon, katreven wit mil, e de san swasannde Roupi (R 9,292, 088,262) pour laprouvasyon Lasanble Nasyonal.

Mersi Mr Speaker.

 

(APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Mersi Minis Loustau-Lalanne pou ou prezantasyon. Mon anvi  zis acknowledge  nou bann  viziter. I premye fwa ki Lasanble Nasyonal  nou fer sa prosesis parey, kot nou envit plizyer dimoun – plizyer stakeholders  pou vin swiv Bidze, akoz sa Bidze osi tou i annan en lenpak lo zot Biznes ki zot fer.   Sa i en premye.  E nou pou fer en swivi ankor lannen prosenn, pou nou kapab elarzi en pti pe  nou group.

E la mon ti a kontan acknowledge sa bann dimoun swivan ki’n prezan bomaten.  Reprezantan Praslin Business Association, Mr Paul Rouillon, Mr Adrian Uzice, Mr Nigel Payet. La Digue Business Association ;- Mr Melton Ernesta e Mr Alain Niole.   Seychelles Farmers Association, Mr Andre Sopha, Mr Jean Mellie e Mr  Armand Michaud.  CEPS  Citizen Engagement Platform  Mr Jude Fred, Mrs Marie-Nella Azemia  e Mr Michel Pierre.   Seychelles National Youth Assembly, i ganny reprezante par son Speaker,  Onorab Marlon Esparon.  E Seychelles Hotel  Tourism Association SHTA Mrs Sybille Gardon, Mr José St Ange, Mr Martin Kennedy. Retailers Association Mr Kanu Sami Naidoo, Mrs Louisianne Jaques, Mr V. T Ramesh Pillay.

        Chamber of Commerce i ganny reprezante par Mr Divino Sabino e Mrs Louana Pillay. Seychelles Boat Owners Association FBOA i ganny reprezante par Mr Beaty Hoareau.

Nou annan nou en sitwayen ordiner ki’n ganny envite par en Manm Onorab, Mr Richard Burka e vwala. I annan enn de lezot ki pa’n kapab make it.  Ler nou pou adjourn mon ti a kontan ki toudswit bann Manm avek Minis avek son lekip, nou ava ralye devan Lasanble Nasyonal parey nou ti fer lannen pase pou nou fer en photo souvenir e dezyenmman  nou ava osi envit nou bann envite pou join nou group apre sa premye photo pou nou kapab tenir en photo souvenir

        Apre sa mon envit Minis, son bann teknisyen e tou nou bann envite pou zwenn nou pou zwenn nou, pou zwenn  bann Manm dan lobby pou nou pran en dite en kafe ansanm, e pou nou fer serten lesanz lo petet serten reaksyon ki zot annan la vizavi prezantasyon  ki Minis in fer. So vwala en pti pe ki mannyer nou pou kontinyen sa bout lazournen  la bomaten.  E avek sa Lasanble i adjourn ziska Mardi 5 Novanm 9er bomaten.

 

(ADJOURNMENT)