::
Home » Verbatim » 2019 » Verbatim Wednesday 9th October, 2019

Verbatim Wednesday 9th October, 2019

NATIONAL ASSEMBLY OF SEYCHELLES

Wednesday 9th October, 2019

 The Assembly met at 9am

 National Anthem

 Moment of Reflection

 Mr Speaker in the Chair

 

MR SPEAKER

Bonzour tou Manm Onorab e bonzour tou dimoun dan lakour ki pe swiv travay Lasanble Nasyonal.  Mon ti ava dir en bonzour spesyal pou nou bann envite, nou bann guest dan Galeri.  Sa ankor sete en group zanfan lekol primer Mont Fleuri en 2enm group lekol primer Mont Fleuri P5.  E bann zanfan i ganny akonpannyen par Ms Salvina Hoareau, Ms Beryl Come e Ms    Fayen Charles.  So welcome.  E parey labitid pandan zot ava swiv sa sesyon Lasanble la bomaten, e dan break nou pou pran en p ti goute ansanm.  E mon envit bann Manm osi tou pou vin zwenn bann zanfan pou nou kapab fer serten lesanz, reponn en pti pe zot kestyon ki zot a kapab poz nou.

Mon osi tou anvi enform bann Manm Lasanble ki ozordi 12.45 i pou annan en meeting ki pe ganny organize par en delegasyon OECD, e osi tou Minister Finans.  Sa meeting pou fer dan Committee Room 3 parey mon dir 12.45 e tou Manm i ganny envite.  Sa i annan pou fer avek tax e osi tou i pou enpakte lo sa de Bill ki nou ti’n deza konmans diskite, debat dan Lasanble, ki nou pa ankor fini.  So tou Manm i ganny envite Committee Room 3 apre midi pou enteraksyon avek OECD avek Minister Finans.

Bon san tarde mon ava demann parliamentary reporter pou apel Minis ek son delegasyon e parey nou ti’n progranmen yer bomaten nou pou pran en Statement ki pou ganny fer par Minis pou Lanplwa, Mrs Myriam Telemaque.  E apre s nou pran en pe kestyon.  Lafason ki nou pou travay ozordi, se nou pou aim  ki i pa 10.30 nou fini avek Minis Telemaque, e 11er ler nou rantre nou pran Mosyon lo Supplementary Bill, lo Supplementary Estimates ki deza lo Order Paper.  Mon a osi profite pour mwan anonse ki apartir tanto mon pe absante e mon pe lead en delegasyon Lasanble kot 141enm Sesyon Plenyer Inter-Parliamentary Union. 

Bon mon ti a kontan dir bonzour e welcome Minis Myriam Telemaque ki Minis responsab pou Lanplwa, Imigrasyon e Leta Sivil, e Minis i ganny akonpannyen par son sekreter pou Lanplwa Mr Jules Baker, son Special Advisor Ms Veronique Bresson pou Lanplwa, son Chief Policy Analyst Employment Department Ms Susan Morel, Mr Alain Volcere ki Sekreter Prensipal pou Imigrasyon  e Leta Sivil.  E Mr Michel Marie ki Special Advisor to the Minister,  Imigration and Civil Status.  Mon osi tou annan Mr Michel Elizabeth ki Chief Immigration Officer.  Minis avek ou delegasyon ankor enn fwa bonzour e welcome dan Lasanble Nasyonal.

Minis prezan nou ava donn ou laparol pou fer ou Statement On the New National Labour Migration Policy.  Minister laparol i pou ou.

 

MINISTER MYRIAM TELEMAQUE

Mersi Mr Speaker.  Bonzour Mr Speaker.  Bonzour Leader Zafer Gouvernman dan  Lasanble, bonzour bann Manm Onorab prezan, e tou dimoun ki a lekout, bonzour.

Mr Speaker i fer mwan en gran plezir ozordi vin devan Lasanble Nasyonal, pou prezant zot e lepep Seselwa avek nou nouvo Polisi lo travayer etranze.

Mr Speaker sa Polisi i premye pou Sesel e son bi se pou zer rekritman travayer etranze dan nou pei.  Pou retras en pti pe listwar, pei ti pe depan lo bann Lalwa e Polisi an egzistans – tel ki ;- nou Lalwa Lanplwa, Immigration Decree pou gidans ek mezir lo sa size travayer etranze.  An 2014 nou ti entrodwir en gid e en sistenm quota, ki ti selman kouver Polisi lo rekritman e non pa lezot laspe.  Nou’n vwar li neseser a sa pwen dan nou devlopman, pou annan en Polisi akoz demann pe kontinyen ogmante.

In pran nou en pe letan pou kapab finaliz sa Polisi atraver lasistans ILO, ki ti premyerman fer en resers pou vwar vre sityasyon lo teren, e apre donn nou zot pwennvi lo kwa ki zot krwar i bann laspe pli enportan e irzan, ki nou Polisi i devret pe adrese.  In annan osi bokou resers pou vwar ki bann ziridiksyon ki dan sityasyon ki similer avek nou dan la rezyon.  E menm pli lwen pe pratike pou ki nou kapab adopte bann bon pratik ki pe marse e adapte avek nou konteks devlopman.  Byensir nou’n osi fer li adapte avek bann standar, Polisi e vizyon ki egziste dan Sesel, espesyalman nou stratezi devlopman Nasyonal 2019-2023, osi byen ki nou bann lobligasyon enternasyonal atraver bann Konvansyon ek Lakor ki nou’n sinyen.

Mr Speaker, bokou konsiltasyon in ganny fer diran sa letan ki Polisi ti pe ganny konsevwar.  Mon kapab dir ki nou’n tous tou kous nou sosyete ki enkli travayer ek zot Linyon, anplwayer ek Federasyon e Lasosyasyon ki reprezant zot, bann lasosyasyon ki relevan tel ki SCCI, SHTA, Lorganizasyon Non-Gouvernmantal eksetera.  Mon kapab dir ki nou’n plis ki posib reprezant laspirasyon tou sa ki konsernen, espesyalman sa de parti ki form nou lemonn travay, savedir travayer e anplwayer.  Apart bann kontak direk avek bann group partikilye ki mon’n fek mansyonnen, nou’n osi fer 3 rankont piblik, 2 lo Mahé e enn lo Praslin e osi en Validation Workshop, kot tou sa ki konsernen e enterese avek sa size ti ganny loportinite pou donn zot pwennvi.

I pa zanmen fasil pou totalman satisfer tou dimoun, me nou’n omwen anmenn en Polisi ki pratik e bon pou Sesel.   Parey mon’n mansyonnen oparavan, i nou premye Polisi Nasyonal lo sa size.  I pou neseser ki i ganny swiv de pre, evalye kan ki neseser e annan revi le moman apropriye, pou ki i reste relevan e adres sityasyon marse lanplwa kouran.

Mr Speaker, nou pe souvandfwa ganny fer rapel par lorganizasyon rezyonal e enternasyonal ki nou afilye avek, ki travayer etranze pa devret ganny vwar koman en problenm pou okenn pei, me plito en realite ki nou bezwen aksepte.  E si i ganny byen zere i kapab anmenn bokou benefis pou lekonomi sa pei kot zot pe travay.

Sesel pou kontinyelman bezwen en serten konponan travayer etranze dan pei, akoz i pou difisil annan lakantite travayer Seselwa pou satisfer demann.  Dapre Biro Statistik Nasyonal (NBS), pou 2enm kar 2019 to partisipasyon lanplwa ti 69poursan.   To mank lanplwa pou sa menm peryod ti 3.5poursan konpare avek menm peryod lannen pase ki ti 5poursan.

Ler nou regard statistik pibliye par Biro Nasyonal pour Statistik pour sa dernyen 5an, an Desanm 2014, ti annan 2044,  an mwayenn ki ti san en lanplwa.  Ladan1012 ti bann zenn ant 15-24an.  Konpare avek lannen 2018, kot an mwayenn ti annan  1437 dimoun san en lanplwa, e ladan 734 ti bann zenn ant 15-24an.  Plas travay ki ti ganny anrezistre pou lannen 2018 ti 1625.

Mr Speaker, sa i montre klerman ki nou annan en mank e dapre statistik pli resan ki nou annan, i montre ki sa tandans pou kontinyen.  Ankor dapre Biro Statistik Nasyonal, a lafen 2enm kar 2019, dimoun ki ti pe rod en lanplwa, ti 1799 ki konpri 977 zenn ant 15-24an.   Anmezir ki nou lekonomi i kontinyen grandi, demann pou travayer pou kontinyen ogmante.  Sa ki enportan, se ki nou annan striktir an plas ki pou zer li byen, pou ki travayer etranze i ganny rekrite selman kot i annan en mank, pou ki nou prezerv drwa Konstitisyonnel nou pep pou en travay desan par donn zot priyorite pou antre dan en lanplwa.

Mr Speaker, an 2018 nou ti annan 12,835 demann ki ti vin atraver Departman Lanplwa pou travayer etranze, ki ti enkli nouvo laplikasyon osi byen ki laplikasyon pou renouvle Kontra  travayer etranze.  Konsantrasyon ti pli bokou dan lendistri konstriksyon, ki ti 5,162, swivi par lendistri tourizm 1357 ki enkli aktivite lanmer tel ki sant plonze, yot, bato ki fer voyaz ant bann zil eksetera.  Lendistri prodiksyon 1042, komers 987 e lagrikiltir 769.

Nou pe osi obzerve ki i annan serten pozisyon partikilye ki oparavan Seselwa ti pe okipe ki la nou pe vwar en logmantasyon dan demann, e sa se travayer sekirite, drayver,  domestik, kontanyen parey nou konn li, sa ki tir salte.   Mon Minister e lezot partenaire pe an se moman evalye bann diferan progranm, pou vwar ki fason sa sityasyon i kapab ganny adrese. Par egzanp, nou pe get dan posibilite pou elarzi sa progranm skills development,

Minister Ledikasyon pe travay for pou met an plas en lekol teknikal ek vokasyonnel e sa Minister in osi lans en plan stratezik Nasyonal lo devlopman resours imen.  An menm tan nou bezwen aksepte ki nou resours i limite, e sa i enkli nou resours imen ki nou pou bezwen pou zwenn nou progranm.

Zis pou fer lanfaz lo defi ki nou annan devan nou, lenformasyon ki nou’n resevwar, se ki dan sa bann prosen lannen ki pe vini, in prevwar ki pou annan diferan  proze ki pou materyalize.  Sa bann proze i dan domenn tourizm,  lapes, ledikasyon, ki pou enkli konstriksyon sa lekol teknikal ek vokasyonnel, lasante, finansyer zis pou mansyonn detrwa, ki enkli bokou lenfrastriktir ki fer ki demann pou konstriksyon pou ogmante.

Parey nou’n vwar pli boner, demann pou travayer ki ti vin atraver Departman Lanplwa, apartir Desanm 2018 ti 12, 835 e pou sa menm lannen ti annan 1036 etidyan ki ti konplet zot letid pou zwenn lemonn travay.  Sa i konpri 875 sorti dan bann sant profesyonnel ek 161 sorti Liniversite.  Sa i reprezant selman 8poursan lo sa kantite demann an total.

Mr Speaker, sa i alor montre ki dan Sesel i annan plas travay pour tou Seselwa.  Nou tou, nou annan sa loportinite ki tre pros a nou laporte, pour kontribye dan lagrandisman nou lekonomi.  Alor mon ankouraz tou dimoun ki pe rod en lanplwa, ki pare pou travay, pour anrezistre avek bann Lazans Lanplwa prive, ki annan dan pei oubyen avek mon Minister.  Nou rekonnet an menm tan, ki prezans travayer etranze i osi neseser e dan serten sirkonstans, zot pe kontribye atraver zot ekspertiz dan serten domenn, kot nou pa neseserman annan lokalman.  Dezyenmman akoz grander nou popilasyon, nou napa ase dimoun pou tou sa travay ki annan alors zot la pou adres sa mank.

Mr Speaker, malgre tou sa, Gouvernman i rekonnet ki i annan defi ki bezwen ganny adrese, pou fer sir ki i annan en balans pou plis ki posib nou tou nou sorti ganyan.  Pou mansyonn enn de, nou kapasite e kordinasyon efektiv pou anmas statistik, vyolasyon drwa travayer, move pratik par anplwayer parfwa ler i ariv pou fer rekritman.  Nou avoue ki si i pa ganny zere byen, presyon lo nou resours ki deza limite pou rezon nou démographie pou kontinyen ogmante.  Lanbisyon Gouvernman se ki sa Polisi i met keksoz an perspektiv, ki loportinite i kontinyen pou nou Seselwa an premye ;  travayer etranze i santi zot konfortab e an sekirite letan zot prezan dan nou pei e biznes i kontinyen epanouir.

Mr Speaker, nou Polisi lo Travayer Etranze i ganny striktire otour 4 stratezi avek son bann lobzektif comme swivan: premye gouvernans lo Polisi travay migran.  Sa se pou asire ki nou annan lenstitisyon ki efektiv, prosedir ek Lalwa i an plas pou gouvern travay migran baze lo lenformasyon ki reel ek partisipasyon partenaire kle.

2enm proteksyon drwa tou travayer – pou protez drwa travayer migran e touzour mentenir sa pli o standar dan kondisyon travay pou tou.

3enm devlopman mendev – pou asire ki skills neseser i annan dan pei pou zwenn demann marse lanplwa e promot lanplwa ki prodiktiv e soutenab pou tou travayer.  Katriyenmman rekritman ki zis e efektiv – pou promot pratik rekritman ki zis e efektiv pou tou travayer.

Mr Speaker, mon pou aprezan pas an detay lo provizyon sa Polisi.  Pou rezon letan mon pou kouver selman provizyon ki pli konsekan e ki mon santi devret vin a laporte piblik pou zot vwar kot zot sitie dan sa Polisi.

Byensir tou provizyon i enportan, me letan pa permet pou kapab pas lo sa Polisi an antye.  Nou pou met li a laporte piblik atraver nou website ki nenport ki enterese i kapab ganny en kopi e lir.

Mr Speaker, premyerman anba premyer lentervansyon sa Polisi ki gouvernans lo Polisi travay migran, serten nou bann defi i comme swivan :

Premye kordinasyon inter-ministeryel ki devret annan plis enteraksyon regilyer dan en lapros koeran.

Dezyenm, nou kapasite e mankman dan kordinasyon efektiv pou anmas statistik.

Trwazyenm travayer etranze ki kas zot Kontra travay avan ler san okenn konsekans dan serten sirkonstans, apre ki zot anplwayer in fer serten depans pou anploy zot.

Katriyenmman kondisyon travay ki ganny fer apre ki sa etranze in fini antre dan pei ki pa an konformite avek Lagreman rekritman ki ti’n ganny negosye e aksepte me permi travay in fini ganny donnen.

Mr Speaker, sa Polisi pe adres sa bann defi dan la fason swivan :

Premye kordinasyon i enterministeryel pou sirvey lenplimantasyon Polisi.  En Komite ki pou konpri tou partenaire kle tel ki reprezantan sekter prive, reprezantan travayer, Minister Ledikasyon ek Lasante, Biro Statistik, Lorganizasyon Non-Gouvernmantal pou ganny etabli pou sirvey lenplimantasyon sa Polisi.  I annan en plandaksyon avek aksyon ki pou kourt, mwayen e lonterm ki pou ganny devlope pou permet sirveyans ek lenplimantasyon;

2enm Mr Speaker Statistics.  2enm faz nou sistenm lenformasyon elektronik pou marse lanplwa LMIS ki an se moman pe ganny devlope par en konsiltan lokal avek sipor ILO.  Sa sistenm pou asire ki i annan en striktir pou prodwi, partaz e raport lo statistik ki kredib.  I pou osi sirvey e idantifye devlopman lo marse lanplwa.  Dan sa proze LMIS, nou pe ekspekte ki laplikasyon pou travayer etranze, i servi en sistenm online ;- savedir anplwayer pou kapab fer zot laplikasyon nenport ki landrwa zot été, san bezwen desann kot nou biro.  Sa i ava anmenn bokou plis efikasite dan servis, par redwir lo kantite letan zot ganny en larepons zot laplikasyon, parmi lezot benefis. Nou ekspekte ki sa enn staz, nou LMIS pou vin operasyonnel par lannen 2020.

3enm Mr Speaker Lalwa ek Polisi ki gouvern rekritman travayer etranze.  Sa i devret anliny avek bezwen marse lanplwa e byen ganny administre.  An se moman nou annan de diferan sistenm pou rekrit travayer etranze.

        Premye sistenm se quota.  Premyerman nou annan nou sistenm quota.  Sa sistenm pe ganny mentenir anba nou Polisi.  Serten lorganizasyon travay dan bann sekter kle kot i annan mank, i ganny permisyon pou annan en poursantaz zot lafors travay konman etranze.   Parey in ete dan lepase, i pou ganny revwar regilyerman e fer lazistaz neseser, pou fer sir ki i pe zwenn demann marse lanplwa.

En sanzman ki’n ganny anmennen par sa Polisi se ki serten sekter zot quota pou vin en nimero fiks olye en poursantaz baze lo zot lafors travayer.  Nou pe konmans avek lendistri konstriksyon pou rezon ki demann i plis dan sa lendistri.  Ler mon ti rankontre avek Lasosyasyon bann Pti Kontrakter, zot ti fer mwan konpran ki i annan serten inegalite, ler en sistenm poursantaz i ganny aplike.  Akoz i kree en lavantaz selman pou bann gro lakonpannyen.

Sa i fer ki bann pti lakonpannyen i vwar zot dezavantaze ler i ariv pou bid pou Kontra prive oubyen Gouvernman.  Sa gro lakonpannyen ki li i deza annan son lafors travayer ki konplet, i ganny tou proze.  Alor, Gouvernman in deside ki pou lendistri konstriksyon zot quota  pou ganny aplike dapre zot proze, e i pou baze lo en serten kantite travayer ki pou fiks dapre zot klas, olye en poursantaz parey ti ete oparavan.

Sa i pou comme swivan:

Klas 1 :  300 travayer etranze,

Klas 2 :  150 travayer etranze,

Klas 3 :  75,

Klas 4 :  – 40.

Sa i sa kantite travayer prensipal ki permet zot annan, me i pa vedir ki zot bezwen rekrit tou si zot pa bezwen.  An plis, kan proze i terminen, travayer ki ti atase a sa serten proze, i bezwen kit pei amwen ki sa lakonpannyen i ganny ankor lezot proze ki i pou bezwen travayer.  Mon oule dir osi ki si en lakonpannyen i bezwen plis travayer ki sa kantite ki mon’n mansyonnen, pou bezwen montre laprev ki i vreman bezwen atraver Kontra an ekrir pou proze ki i annan.

2enm sistenm Mr Speaker Certificate of Entitlement – CoE.  Dezyenmman nou annan nou sistenm Certificate of Entitlement.  Pou fasilit loperasyon biznes e osi pou asire ki fason fer biznes i pa ganny afekte, Gouvernman ti entrodwir an 2014 en nouvo prosedir pou rekritman travayer etranze.   Sa prosedir ti ganny fer pou mars ansanm avek plan lokalizasyon, pou asire ki Seselwa a kontinyelman ganny loportinite pou ganny en lanplwa.

Sa nouvo prosedir ki dan form en sistenm quota, i aplikab pou bann lendistri, kot demann pou travayer etranze i sibstansyel.  Sa sistenm quota i ganny klasifye dan 3 kategori :

Premye kategori: i enkli bann lendistri parey tourizm, konstriksyon, prodiksyon, lagrikiltir, lapes, servis finansyel ek bann lakonpannyen sekirite.

2enm kategori : i enkli komers, bann lakaz prive dimoun aze.

3enm kategori i met lanfaz lo travayer domestik ki travay avek bann anplwayer endividi.

Sa bann lakonpannyen ki tonm dan sa premye kategori i ganny donnen en Certificate of Entitlement ki donn zot permisyon pou rekrit en travayer etranze, baze lo sa kantite quota ki sa lakonpannyen i gannyen.  I osi donn sa lakonpannyen permisyon pou rekrit en travayer etranze san vin fer formalite kot Departman Lanplwa ;- ki vedir ki zot depoz zot laplikasyon pou GOP direk kot Departman Limigrasyon.

Avek sa sertifika zot osi pa oblize pou fer lavertisman pou pozisyon travay ki zot annan.    Tou lakonpannyen ki’n anrezistre lokalman, e ki tonm dan sa premye kategori e ki anvi anploy travayer etranze, i bezwen fer en demann pou en Certificate of Entitlement  an ekrir kot Departman Lanplwa, e atas sa bann dokiman swivan ;-

1) Kopi dokiman legal sa lakonpannyen,

2) Lalis travayer dan lanplwa – sa ki nou apel Establishment List,

3) Lalis bann proze ki’n ganny aprouve e son dirasyon.

4) Plan lokalizasyon/siksesyon oubyen plan formasyon.

Pou kalifye pou en Certificate of Entitlement en lakonpannyen i bezwen montre levidans ki i an konformite avek tou provizyon Lalwa Lanplwa e lezot regilasyon Gouvernman e osi fodre i pa par lao son quota.  Bann kondisyon ki en anplwayer i bezwen osi zwenn avan, ki i kapab kalifye pou ganny en Certificate of Entitlement i comme swivan :

Tou Kontra travay sa bann travayer etranze ki deza pe travay in ganny verifye par Departman Lanplwa e i annord;

In depoz lalis son travayer avek Departman Lanplwa tou le 3 mwan ;

In depoz lalis son bann plas travay avek Departman Lanplwa tou le mwan.

In depoz plan lokalizasyon avek Departman Lanplwa kot i aplikab ;

In anrezistre pou partisip dan enn bann Scheme ki tonm anba mon Minister, My First Job oubyen Skills Development Programme.

An se moman i annan 96 lakonpannyen ki annan en Certificate of Entitlement.  Lalis lakonpannyen ki annan en Certificate of Entitlement i comme swivan par kategori :

Lendistri      Tourizm : 61,

Lagrikiltir ek Lapes : 12,

Konstriksyon :  8,

Servis finansyer ek lasirans – 6,

Prodiksyon – 6, Transportasyon  – 3.

Mon oule dir ki sa laranzman pe ganny retenir anba sa Polisi, me selman nou pe ranforsi bann kondisyon pou asire ki napa labi.  Par egzanp, sa kondisyon pou anrezistre pou donn formasyon partisipan Scheme anba Departman Lanplwa i pou ede ki nou annan plis Seselwa ki annan skills lo marse lanplwa.

4) Mr Speaker prosedir laplikasyon pou permi travay.  Pou larestan anplwayer, savedir sa ki pa tonm dan kategori pou ganny en Certificate of Entitlement oubyen quota, zot pou kontinyen fer laplikasyon pou rekrit travayer etranze avek Departman Lanplwa.

Zot pou bezwen fer lavertisman plas travay ki zot annan.  Me sa ki nouvo avek sa Polisi se ki zot pou bezwen konsilte lalis dimoun ki pe rod en lanplwa avek sa menm departman avan, ki pou donn zot en sertifika si napa Seselwa ki apropriye pou sa plas travay dan sa lenstans.

I pou mandatwar pou en anplwayer ki pe rekrit travayer etranze pou anrezistre, pou partisip dan progranm Skills Development oubyen My First Job avek le bi ki zot osi partisip dan devlopman resours imen nou pei.

Partisipan anba sa de progranm pou ganny refer avek zot selman kan i annan e ki relevan avek natir zot biznes.  Dele letan ki Departman Lanplwa i pran pou travay lo laplikasyon, i reste 9 zour travay, si tou keksoz i annord.

E lo kote Imigrasyon i osi reste 5 zour ki fer 14 zour an tou.  Dokiman ki pou ganny prezante avek laplikasyon i reste parey, sof ki nou’n azout Kontra oubyen ‘’Letter of offer. Mon pou koz plis lo la dan en pti moman e en health insurance pou sa travayer.  Anplwayer pou raport zis en fwa kot mon Minister pou depoz zot laplikasyon avek sa sistenm online, me sa i pou dan le fitir.

5) Mr Speaker Renouvelman Kontra.

An se moman, en anplwayer i kapab renouvle Kontra en travayer etranze depandan demann son biznes.  Mon kapab dir ki nou annan en bon group travayer dan nou pei, ki la pou plis ki 10an.  Dan Polisi nou’n pran sa an kont espesyalman kot i konsern nou plan lokalizasyon, kot i devret annan siksesyon apre ki formasyon neseser in ganny ofer.  Stratezi apropriye pou alor ganny met an plas pou ki sa sityasyon i ganny limite, selman kot nou vreman napa sa skills lo marse lanplwa.

6) Mr Speaker, Travayer etranze ki sanz anplwayer.

Sa sityasyon sanz anplwayer par travayer etranze ki vin travay dan pei in vin en problenm pou bann anplwayer dan sekter prive.  Zot in fer nou konpran, ki zot depans bokou pou anmenn en travayer Sesel, me kan zot ariv dan pei zot travay pou zis detrwa mwan apre zot donn tou sord kalite leskiz, pou zot retourn dan zot pei.  Me detrwa zour pli tar zot ganny vwar pe travay avek en nouvo anplwayer Sesel.  Alor, anba sa Polisi, en travayer pou ganny drwa sanz anplwayer, selman ler i annan en ka prezimen trafik imen ki pe pas devan Lakour.  I pou kapab travay avek en lot anplwayer ki bezwen e ki’n fer en demann avek mon Minister, pou li anploy travayer etranze.  Sa pou pandan ki i dan pei pe esper son ka fini devan Lakour.

Pou lezot travayer, zot pou bezwen konplet zot Kontra avek zot anplwayer avan ki zot kapab ganny anployer avek en lot.  En anplwayer ki fer demann pou anploy en travayer ki pa ankor termin son Kontra travay avek en lot anplwayer, pou bezwen montre laprev avek mon Minister  ki sa travayer in kit son lanplwa dan en fason ki byen.

7) Mr Speaker, Travayer etranze ki sanz travay.

En etranze ki vin dan pei i devret travay dapre sa louvraz ki’n ganny aprouve par Departman Lanplwa.  Si pou en rezon ki lye ek en revizyon dan striktir travay, son rol i bezwen sanze, sa lorganizasyon i bezwen rod laprouvasyon Departman Lanplwa, pou ki rol sa travayer etranze i ganny amande.

An se ki konsern promosyon en travayer etranze, sa Polisi pe met bann kondisyon kler lo lafason sa i devret ganny antreprann.

Premyerman, sa lorganizasyon pou bezwen fer son prosedir normal pou fer lavertisman sa plas travay dan son lakonpannyen e osi an deor pou ki en Seselwa i ganny sa sans pou fer son laplikasyon si i kalifye.

Si i arive ki i pa ganny en Seselwa pou sa pozisyon, la i pou bezwen fer en demann avek Departman Lanplwa, pou sanz stati sa travayer etranze e met li dan sa plas travay.  Sa anplwayer pou bezwen prouv avek Minister ki napa en Seselwa dan sa lorganizasyon ki ti a kapab antre dan sa travay olye sa etranze.  Oubyen i pa’n ganny personn ki kalifye ki’n fer laplikasyon pou sa travay.  Si Minister apre ki in fer son prop lenvestigasyon i satisfe ki sa plas travay pa kapab ganny okipe par en Seselwa, se la kot sa promosyon sa etranze a ganny konsidere e aprouve.

Swivan laprouvasyon Minister la sa GOP, sa etranze a ganny amande pou reflekte son nouvo rol.  Mon le fer resorti ki dan bokou ka kot demann pou promosyon travayer etranze i ganny soumet ek Minister, se pou le rezon kot swa i napa en Seselwa dan lakonpannyen ki kapab fer sa travay, ouswa bann travayer Seselwa ki la i mank leksperyans pou desarz sa fonksyon, me osi de ka kot Seselwa in refize pran sa rol akoz sa responsabilite ki vin avek.

Parkont mon Minister dan son lenvestigasyon, i verifye ki pe arive ek sa plas travay ki sa etranze pe deza okipe e travay ek sa lorganizasyon pou fer ki i idantifye en Seselwa ki kapab ganny formasyon, pou travay ek sa etranze dan sa plas, ki i pe al ganny promote, pou ki sa plas i ganny lokalize evantyelman.

Loportinite lanplwa e promosyon pou Seselwa i reste priyorite mon Minister me nou travayer Seselwa i bezwen osi zwe zot rol pou ki i annan merit pou en tel loportinite.

8) Mr Speaker, Lavertisman plas travay.

Parey nou konnen, en anplwayer ki annan lentansyon pou anploy en travayer etranze, si i pa arive ganny en Seselwa pou anploye i bezwen fer lavertisman son plas travay.  Pou lemoman Lalwa i dir ki sa lavertisman i devret ganny fer pou 3 zour dan en zournal.  Me i pa donn lenformasyon lo ki fason sa i devret ganny fer.  Anplwayer pou aprezan bezwen fer lavertisman plas travay pou 5 zour pandan en lespas 7 zour.  An plis ki sa, sa dat klotir sa lavertisman i pou bezwen 7 zour apre sa dernyen dat, ki i pe paret dan zournal.  Osi, pou annan standar lo ki fason en lavertisman i devret aparet dan zournal. Sa pou nesesit ki sanzman neseser i ganny fer dan Lalwa, pou kapab konmans ganny aplike.

Nouvo dan Polisi se ler anplwayer i vin konsilte lalis dimoun ki pe rod en lanplwa.  I pou bezwen eksplik rezilta bann Seselwa ki in interview e zofisye a deside si vre sa anplwayer in fer son mye pou en Seselwa e si vre en Seselwa pa kalifye pou sa louvraz.  Nou deza pe fer li me aprezan i pou ganny fer avan menm son laplikasyon i ganny mete kot Minister.  Sa i ava ede pou redwir lo lakantite letan ki i pran dan prosedir laplikasyon.  I osi pou fer sir ki nou Seselwa i ganny tou loportinite neseser, pou zot an priyorite ganny en lanplwa.

Nou’n vwar dan bokou lenstans e nou’n ganny rapor avek piblik ki malgre ki zot in fer laplikasyon pou en pos ki’n fer lavertisman zot pa’n zanmen ganny kriye pou en interview.  Me lo lot kote i annan ka ki en anplwayer i’n fini depoz son laplikasyon, pou travayer etranze landmen ki son lavertisman in aparet dan zournal.  Nou pou tre sever avek anplwayer ki donn fo lenformasyon lo rezilta lavertisman, pou louvraz ki zot annan.

Mon demann manm piblik pou travay avek nou dan sa demars.  Si ou’n fer laplikasyon pou en louvraz e ou pa’n ganny en larepons pou ou laplikasyon, fer mon Minister konnen vitman.  Parey mon’n fer sorti pli boner, i osi enportan ki okenn dimoun ki pe rod en lanplwa, i vin devan pou anrezistre pou nou kapab annan li dan nou sistenm ler en anplwayer pe rod travayer.  Mon Minister i an diskisyon lo modalité, pou fer tou dimoun ki pe rod en lanplwa, annan sa loportinite dan lefitir, pou anrezistre a traver nou sistenm online.  Sa i ava ogmant nou lalis jobseekers e ki nou ava servi, sirtou letan bann anplwayer i annan lentansyon anploy travayer etranze.

Mr Speaker, pou 2enm lentervansyon sa Polisi ki koz lo proteksyon drwa tou travayer, nou bann defi i comme tel koumsa :

1)Vilnerabilite e vyolasyon drwa travayer etranze malgre legzistans lenstriman legal ki an plas, ki vin atraver, par egzanp, bann pratik diskriminatwar kot i konsern lapey.

2) Mekanism ranforsisman i limite pou rezon mankman resours.

3) Serten anplwayer dezonnet ki pe pratik travay forse e pe fer nou pei ganny move rikord trafik imen.

4) Latitid negativ e persepsyon lo travayer migran malgre kontribisyon ki zot pe fer pou pei.

Pou sa bann defi nou’n propoz sa bann entervansyon swivan ;-

1), Verifikasyon Kontra. Dezormen, tou anplwayer ki pe rekrit travayer etranze pou bezwen depoz kopi Kontra travay sinyen par sa travayer oubyen sa Letter of offer an ekrir, ki osi devret sinyen kot i montre kler e an detay kondisyon travay sa etranze ki pe ganny anploye avan ki i ganny donnen en GOP.

Nou pe aksepte enn ou lot olye zis sa Kontra travay akoz serten difikilte ki anplwayer in dir nou, pou annan si nou aksepte zis Kontra orizinal.  Parkont, kot i annan en Lakor Bilateral ki spesifye ki en Kontra sinyen ki devret ganny depoze, se sa ki pou ganny aplike.

Rezon ki nou pe aprezan verifye kondisyon travay avan ki sa travayer i ganny donnen en GOP, set akoz parey i ganny pratike dan lezot pei, en anplwayer i devret pe montre ki i annan en relasyon travay ki pe ganny etablir, ant li avek sa travayer potansyel.

Souvandfwa nou’n vwar ki en travayer i ariv Sesel san konn sa lakonpannyen ki i pe al travay avek ;- san konn son kondisyon travay oubyen sa kondisyon ki ti’n ganny met devan li e ki in aksepte, ler i ti ankor dan son pei, i sanze ler i ariv Sesel.

Sa peyman R750 ki aplike anba Lalwa pou sa prose, pou osi bezwen ganny peye a sa pwen ki enn sa de dokiman i ganny depoze.  Anplwayer pou annan 7 zour apre ki sa travayer in antre dan pei, pou soumet Kontra orizinal pou ganny ateste.  Pou fer li pli fasil pou anplwayer ki ti a kontan li depoz son Kontra enn fwa pou tou mon Minister in met a zot dispozisyon en legzanp Kontra standar, ki zot kapab gannyen lo nou website.

2) Mr Speaker, formasyon pou zofisye ranforsman. – Nou pou asire ki i annan zofisye adekwa anba tou le de departman mon Minister, pou sirveye ki bann kondisyon travay e prezans travayer etranze dan nou pei, i dapre sa ki lalwa i demande.

Zofisye pou resevwar formasyon neseser pou detekte vitman okenn mankman e fer le neseser pou ki anplwayer osi byen ki travayer, si zot ki an defo, i rektifye sityasyon o pli vit posib.

3) Mr Speaker, Sanksyon sever pou kas Lalwa.  Lalwa Lanplwa, Imigrasyon e lezot ki relevan pe ganny revwar pou entrodwir sanksyon e penalti pli sever pou anplwayer ki kontinyelman kas Lalwa pei.

An se moman tou le de Lalwa anba mon Minister, savedir Employment Act 1995 ek Immigration Decree pe ganny amande e nou pou profite pou fer sa sanzman dan penalti e entrodwir nouvo sanksyon kot i manke.

4) Mr Speaker, Lentrodiksyon striktir saler.  En nouvo eleman ki sa Polisi pe entrodwir set en striktir saler pou lorganizasyon avek 25 ou plis travayer, ki nou santi pou anmenn bokou benefis pou en lorganizasyon travay.  Travayer i santi li pli byen konekte avek son lorganizasyon, si i konnen ki son lorganizasyon i annan en plan progresyon pou li.

Dan tou mon bann vizit ki mon fer dan landrwa travay diran lannen, sa sityasyon ki travayer lokal i met devan mwan plis, se disparite dan saler ant en travayer Seselwa e en travayer etranze.

Labsans en bon plan lo lafason en saler i ganny determinen, i fer ki serten pratik diskriminatwar i ganny aplike par serten lorganizasyon travay.  Sa i anmenn bokou amertim e se travayer lokal ki laplipar letan i ganny afekte par sa sityasyon.  Mon pa pe dir ki pou annan en striktir saler, pou ganny swiv par tou lakonpannyen prive.  Ki sa Polisi pe dir?  Se en lakonpannyen endividi i fer son prop evalyasyon son travay e met an plas en striktir saler, ki zis e aplikab pou tou dimoun depandan pozisyon ki zot pe okipe.  I pa anpes en lakonpannyen annan lezot benefis pou ankouraz serten kategori travay oubyen travayer.  Me sa striktir saler i devret zis e egal pou tou travayer.  Sa i tonm byen avek sa konsep ‘’Equal pay for work of equal value’’ promote Par Lorganizasyon Enternasyonal pou travay ILO.

5) Mr Speaker;- Responsab resours imen.  Dan menm loptik, sa Polisi pe demande ki lorganizasyon travay avek 25 ou plis travayer i anploy en zofisye resours imen.  Ankor dan mon bann vizit dan lorganizasyon travay, i evidan ki bokou konplent ki ganny leve par travayer, lokal oubyen etranze, set akoz zot napa en sours apropriye, pou kapab eksprim zot bann problenm pou kapab ganny rezourd.  Sa konponan lamenazman resours imen, i tre enportan pou en lorganizasyon, me nou vwar ki i plito ganny met en kote.

Resours imen i a leker en lorganizasyon akoz i ganny servi konman sa lyen ant management ek travayer.  Zot rol se pou met an plas striktir, pou asir bon amenazman resours imen, ki enkli en plan rekritman e enn ki pou retenir zot travayer pou ki i annan prodiktivite e lakonpannyen i kontinyen epanouir.

Mr Speaker, 3enm lentervansyon sa Polisi ki kouver devlopman mendev, nou annan sa bann defi swivan :

1)Nou napa ase dimoun pou satisfer lakantite demann pou travayer dan pei e sa i vin atraver grander nou popilasyon.

2) Dan serten lenstans nou pa pe prodwir ase skills ki marse lanplwa i bezwen.

3) Nou sistenm pou mezir plis detay bezwen marse lanplwa i bezwen ganny ranforsi.

E katriyenm Mr Speaker retenir skills dan pei.  Nou pe propoze, atraver sa Polisi, pou adres sa bann defi comme swivan ;

1)Mr Speaker lenformasyon lo marse lanplwa nou bezwen asire ki i toultan annan lenformasyon lo marse lanplwa ki korek pou kapab evalye demann pou skills, vizavi lakantite dimoun ki pe rod en lanplwa dan sekter e pozisyon kle.  An partenarya avek Biro Statistics ek Departman Gouvernmantal, lenformasyon pou ganny anmase pou determin bezwen kouran e sa ki pe ganny prozekte.  Lenformasyon a kour e long dire pou kontinyelman ganny anmase atraver, par egzanp, labour force surveys, enterprise and household surveys, sant formasyon.  Rapor sa bann evalyasyon pou ganny met a laporte anplwayer, travayer, sant formasyon pou ki formasyon i zwenn avek demann.

2) Mr Speaker, Progranm formasyon.  Mon Minister i annan en plan lokalizasyon ki pe mars ase byen sirtou dan lendistri touris, pli presizeman dan bann lotel.  En plan lokalizasyon i konsernen avek ranplasman en travayer etranze avek en travayer Seselwa ki annan potansyel e ki’n pas atraver en peryod formasyon, pou en peryod letan.

An se moman, dan  282 pozisyon ki’n ganny marke pou lokalize, 86 in fini lokalize.  Sa i pran depi 2017 ziska prezan e bann pozisyon a nivo supervisor ek manager.  Atraver sa progranm nou’n arive asire ki nou zonm ek fanm Seselwa a tou laz, in ganny loportinite pou en promosyon dan sa lendistri ki enportan pou nou pei e ki nou lekonomi i depan an gran kantite lo la.  Pou nou kapab annan plis sikse ankor, i merite ki nou ganny langazman tou le de kote, anplwayer ek travayer.   Gouvernman pou osi vwar dan posibilite ogmant incentives kot i konsern rekritman trainees, graduates oubyen nenport dimoun anba sa progranm lokalizasyon.

Lo kote mon Minister nou pou ranforsi nou zefor ankor plis espesyalman lo kote sirveyans pou ki nou ganny plis sikse.

3) Mr Speaker stratezi pou ankouraz Seselwa ki aletranze pou partisip dan devlopman pei.  Retenir skills dan pei i en priyorite pou Gouvernman.  Kontribisyon ki travayer Seselwa ki kalifye oubyen eksperyanse pe fer dan nou lekonomi, i devret byen ganny rekonnet e valorize pou ki sa i arive.

An premye, parey monn koz lo la oparavan, zot devret ganny en fair deal kot i konsern zot saler e non pa en etranze ki pe fer menm louvraz pou ganny en saler pli o.

2 stratezi ki pou adres sa se sa striktir saler e progranm lokalizasyon ki monn deza koz lo la.  Anplis anba sa progranm lokalizasyon, nou pou entrodwir kondisyon ki pou fer ki ler en Seselwa i evantyelman ranplas en etranze, ki in ganny rekrite oubyen en promosyon, sa Seselwa pou bezwen resevwar menm reminerasyon ki sa travayer etranze ti pe gannyen e sa pou enkli okenn allowances ki relevan.

Kot i konsern lankourazman pou Seselwa ki pe reste aletranze, pou retournen pou  kontribye dan devlopman son pei, sa Polisi pe demande ki en analiz i ganny fer pou determin rezon ki zot pa reste pou kapab entrodwir progranm incentives pou ankouraz zot pou retournen.  Gouvernman i rekonnet ki zot kapab annan skills, resours ek ekspertiz ki pei i bezwen.  En legzanp se pou mobiliz zot, pou zot angaz dan devlopman proze dan sekter piblik atraver lasistans teknik.

Mr Speaker, nou katriyenm e dernyen lentervansyon Polisi, i konsernen avek rekritman ki zis e efektiv.  Nou annan pa mal defi lo sa kote.  Premye bann pratik rekritman dan sa pei kot sa migran i sorti osi byen ki isi Sesel ki kit lespas pou labi e frod.

2) Kou pou rekrit en travayer migran ki dan en kote si i tro o sa i kapab ganny pase lo sa travayer e an menm tan si i tro ba i kapab fer ki travayer lokal i ganny met akote.

3) Labsans regilasyon ki kouver rekritman ki ganny fer an deor lankadreman en lazans rekritman, ki fer ki, pou sit en legzanp, verifikasyon apropriye pa ganny fer e anplwayer i vwar li avek en travayer ki pa kapab perform son travay.

4) Sa sityasyon kot anplwayer i prefer rekrit travayer etranze ki travayer Seselwa.

Sa bann defi pou ganny adrese dan sa fason swivan : nouvo mezir lo prosedir rekritman.  Lakor Bilateral pou ganny sinyen avek diferan pei ki pou determinen ki fason ki rekritman pou sa serten pei pou ganny fer.  An se moman sel pei ki sa pou vin anfors tre byento se Bangladesh.  Leksperyans in montre ki sa ti vreman neseser, pou rezon ki nou ti pe vwar bann ka trafik imen ti pe ogmante, e sa pa bon pou repitasyon nou pei.

Sa in fini pare e nou pe esper Gouvernman Bangladesh pou sinyen.  Lezot pei ki lo plan pou Lakor Bilateral i L’Inde, Nepal, Kenya, Madagascar, pou mansyonn detrwa.  Apart anba en lagreman bilateral en lorganizasyon pou lib pou li fer son rekritman mannyer i anvi, me dan en fason pou ankouraz en pratik ki pli prop, mon Minister pe ankouraz zot pou fer li atraver en lazans prive ki repitab dan sa pei kot zot pe rekrite.  I pli bon pou zot menm, akoz nou’n vwar leksperyans ki dan plizyer ka ki ler zot in rekrit lo zot menm atraver serten kontak, zot in ganny travayer ki napa sa skills ki zot pe rode.

Dan bokou ka, zot in bezwen fer depans an plis, pou fer sa dimoun retourn dan son pei apre rekrit en lot.  Mon Minister pou fer demars atraver nou bann Lanbasad aletranze, pou idantifye bann Lazans rekritman prive, ki repitab e met a dispozisyon anplwayer en lalis ki, a zot tour,  zot kapab etablir zot prop Lagreman avek e fer zot rekritman dan sa fason.

2) – Entrodwir regilasyon pou aktivite Lazans rekritman.  An kolaborasyon avek anplwayer e reprezantan travayer, nou pou fer en revi lo Lalwa ki egziste ki kouver aktivite Lazans rekritman prive.  Sa se pou fer sir ki zot loperasyon i reste prop, e mekanizm sirveyans i ganny ranforsi.  Rekritman travayer etranze i pou selman dan sityasyon kot i annan mankman.  Nou pou osi fer en letid lo kou pou rekrit en travayer etranze, pou nou kapab evalye relevans bann diferan peyman ki anplwayer i peye pou asire ki rekritman nou lokal i reste touzour sa premye swa.

An konklizyon Mr Speaker, Lendi le 7 Oktob lemonn ti selebre lazournen travay desan.  En linisyativ kon-federasyon enternasyonal Linyon Travayer.  Sa zour i rapel nou ki tou dimoun i bezwen annan loportinite pou antre dan en lanplwa prodiktiv ki anmenn li en bon rannman pou ki i kapab viv en bon lavi.  Sa konsep i ganny siporte fortman par Lorganizasyon Enternasyonal pou Travay – ILO ki ti deside pou entrodwir en progranm spesifik vize a son bann pei manm kot sakenn ti ganny ankouraze pou met an plas en progranm lo travay desan.  Sesel, ki’n toultan met son pep o sant son devlopman ti deside an 2011 pou antre lo sa progranm.

Mr  Speaker, mon fyer pou dir ki sa Polisi i en rezilta sa progranm travay desan ki Sesel in sinyen avek ILO.  Sa Polisi in vin a en moman kle dan nou devlopman kot an menm tan ki nou lekonomi i pran lelan, nou pe fer sir ki tou Seselwa i reste sa enn ki ganny priyorite e benefisye an premye avek tou benefis larises devlopman  nou lekonomi.

Ozordi tou dimoun ki pe rod en job i kapab gannyen, i pa bezwen esper demen. Lobzektif prensipal mon minister se ki loportinite travay pou nou Seselwa i reste nou priyorite.  Lo lot kote, pou nou kapab annan sa posibilite en lekonomi soutenab nou bezwen fer li posib pou biznes kontinyen fer sikse, grandi e devlope.

Latmosfer fer biznes i bezwen enn ki transparan e efikas pou ki larises nou pei i kontinyen grandi.  Mon swete reasir sa Lasanble ki mon Minister pou  angaze dan sa demars.

Tou dimoun dan Sesel pe pouse e pe fer zot mye pou ki nou lekonomi i grandi, reste stab e vin pli performan.  Sa nouvo Polisi se nou kontribisyon dan sa direksyon.  Nou tou nou dakor ki travayer etranze dan Sesel i inevitab e neseser e sa nouvo Polisi pe ed nou zer kontribisyon bann travayer etranze dan en fason pli zis kot nou tou nou benefisye.

Mr Speaker, en Komite Enterministeryel pou ganny etablir anba sa Polisi, pou ki sa komikman ki pe ganny fer ozordi par sa Gouvernman i ganny byen sirveye e enplimante.  Nou’n deza fini travay lo en plandaksyon ki pou a kourt, mwayen e lonterm pou konmans anmenn sa benefis pou tou nou pep.

Pou fini, Mr Speaker, mon oule remersye tou nou bann partenaire ki enkli reprezantan anplwayer ek travayer ki’n travay ansanm avek nou pou nou kapab annan entel Polisi an plas.  Mon osi oule remersye ou menm, Mr Speaker, ek Lasanble Nasyonal pou permet mwan vin devan zot ozordi pou delivre mon Statement.  Mon osi oule remersi nou tim sorti kot Minister Lanplwa ki’n travay bokou lo sa Polisi.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Mersi Minis Telemaque.  Mersi pou sa Statement New  National Migration Policy.   Bon nou pou mon pou allow en pe kestyon pou kalifikasyon me strikteman anba Standing Order 34 no debate on the Statement, nou al ek nou kestyon direk nou pa fer okenn letour and all that, e nou pou ale ziska 10:30.   Mon ava donn laparol Onorab Waven William.

 

HON WAVEN WILLIAM

Bonzour Minis avek ou delegasyon bonzour tou manm piblik ki a lekout.  Mr Speaker, mon anvi raise en matter of privilege lo sa diskour ki Minis in fer.  E mon pe lev sa Mr Speaker, akoz mon santi poudir sa size, i en size ki sa Lasanble, 6enm Lasanble in koz bokou lo la e nou’n ganny enteraksyon avek plizyer bann sekter vizavi problenm ki annan avek sa size, e mon santi ki lakantite lenformasyon ki Minis in donnen ozordi sa Lasanble si nou anvi zistis, avek sa size e sa ta lenformasyon ki Minis in donn nou la mon krwar pou dir 5nou devret postpone sa deba ganny bann dokiman pou nou kapab vwar pou nou kapab fer pli bon deba koumsa ki nou a fer zistis sekter devlopman dan sa pei.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab William.  Bon anfen Onorab pa’n move en Mosyon in lev sa konman en matter of privilege.  Onorab Ferrari.

 

HON JEAN-FRANCOIS FERRARI

Mr Speaker zisteman mon ti lo sa kote latab mon ti a plifere fer li dan sa fason swivan.  Minis i fer nou ganny en kopi akoz it’s a big document. 

I annan en kantite lenformasyon ladan.  E mon mazinen pou dir i annan en kantite nou bann constituence ki’n ekoute, zot osi zot ti a kntan fer konekte avek zot MNA pou kapab fer pase zot pwennvi.  Alors mon krwar ki annou pa pran kestyon lo sa Statement la.  Annou ganny en kopi e apre nou ava gete ki zour ou kapab set schedule enteraksyon avek nou, e Minister Lanplwa e Imigrasyon.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab.  Onorab Sebastien Pillay.

 

HON SEBASTIEN PILLAY

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker notwithstanding ki demann ki pe ganny fer  i annan serten merit, me selman Minis i vini i fer Statement e nou’n ganny serten lenformasyon.

E bann Manm i anann – zis parey Onorab in raise en matter of privilege, bann Manm osi i annan drwa pou nou demann serten kestyon lo sa ki Minis in prezant nou ozordi, akoz lenformasyon i kouran e    Minis i prezant la ozordi.   E dimoun in tande deor.  So petet dimoun ti ava ganny serten lesplikasyon lo serten lenformasyon.

Parey ou dir ou’n donn ziska 10.30 nou kapab entame sa sesyon kestyon ziska 10.30, and then sa lot prosedir i kapab kick-in apre 10.30 san ki nou pe ferm laport lo la.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Dakor.  Bon mon krwar in ler pou mwan kapab pran en desizyon.  I anan en serten konsansis ant tou lede kote, pou nou kapapb anvoy deba pou ganny en pti pe plis letan pou bann Manm kapab asimil en pti pe konteni Statement ki Minis in delivre avek nou.

Statement i long.  Kantite lenformasyon e vreman konpreansiv Minis pou parey labitid, i donn nou en kopi sa Statement.  Nou ava sirkil avek tou Manm e nou ava set en lot dat pou Minis retourn dan Llasanble avek son lekip kot Manm i a ganny en pe pli sans pou kapab fer sorti serten konsern.

Me nou ankor anann en pti pe leltan, si zot oule si zot annan enn de Manm ki le poz enn de kestyon.  Yes Onorab Pillay.

 

HON SEBASTIEN PILLAY

Mersi Mr Speasker.  Mr Speaker mon raise en maltter of privilege akoz sak fwa ler mon koze Onorab Larue i paret mwaan i annan en papye ki pe lev anler, ki pe montre mwan i pe point lo la.   So mon ti a kontan ou sey esplik nou ki sa papye ki ou pe sey montre mwan?  Kwa ou pe threatened mwan ou? Ou pe   politically blackmail mwan pour mwan pa koze dan Lasanble?  Ki ou pe sey fer?

 

 

MR SPEAKER

Ok Onorab Pillay.

 

(Interruption)

 

MR SPEAKER

Onorab Pillay.

 

HON SEBASTIEN PILLAY

Mersi Mr Chair.

 

 

(Interruption)

 

MR SPEAKER

Order! Order! Order! Order! Order!

 

(Interruption)

 

MR SPEAKER

Order!  Onorab Pillay in adres the Chair let the Chair reply.  Ok?  Onorab Pillay mon pa’n apersevwar sa aksyon, me si enterakslyon pe ganny fer silvouple annou arete dezormen.

Non ou kapab enterakte me, ou pa la pou montre li kekfwa okenn papye ki pou-

 

(Interruption)

 

MR SPEAKER

Onorab Larue.  This is not Parliamentary practise, ok?  Nou pa ankor arive sa staz parey        L’Angleterre, parey lezot landrwa, ok?  Les nou pti demokrasi evolye apre nou ava regarde kote kote nou ale.

Ok?  So –

 

(Interruption)

 

MR SPEAKER

… ok. Order!  Si i annan enn de Manm ki oule –

 

 

 (Off-Mic)

 

MR SPEAKER

Onorab Pillay mon pe koze, Onorab Larue! Si i anann enn de Manm ki oule poz kestyon la, oubyen klarifikasyon Minis lo sa Statement, nou annan en pti pe letan. Si non nou ava break e pou nou retournen apre pou nou pran prosen item lo Order Paper.  Ou ti annan kestyon Onorab Pillay, oubyen Onorab Gill?  Ok? 

 

(Off-Mic)

 

MR SPEAKER

Onorab Larue.  Onorab Larue.

 

(Interruption)

 

MR SPEAKER

Bon, Order! Order! Order! Order! Mon donn dernyen warning pou sa kalite interjection.  Biznes devan nou Lasanble la bomaten i The National Migration Policy, i pa lavant later – ok?  I annan en lot moman kot nou pou kapab diskit lavant later, e mon called all Members to Order e prosennman mon pou apply Standing Orders strikteman ok?  Mon ava donn laparol Onorab Simon Gill.  Onorab.

 

HON SIMON GILL

Bonzour Mr Speaker, mersi Mr Speaker, bonzour Minis ek ou delegasyon.  Bonzour tou koleg Onorlab e manm piblik ki pe ekout nou.

Mr Speaker mon annan serten lentere dan sa size mon oule fer piblik konnen.  E mon ti a voudre demann Minis in mansyonn ki en Lagreman byento pou ganny sinyen avek serten lenstitisyon an Bangladesh, mon ti a voudre konnen si i  annan en dat deza ki’n prevwar pou sinyatir sa Lagreman, an term rekritman Bangladeshi pou travay isi Sesel?  Sa i mon premye kesyon.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Gill.  Minis

 

MINISTER MYRIAM TELEMAQUE

Mersi Mr Speaker.  Mersi Onorab.  Onorab nouvo dat ki nou’n gannyen i le 21 Oktob.  Ti pou le 3 Oktob, zot in anvoye la zot in donn nou le 21 zot pe vini.  Sa dat ki nou’n gannyen.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Mersi Minis.  Onorab Pillay.

 

HON SEBASTIEN PILLAY

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker sa bann mezir ki Minis in mansyonnen vizavi bann – allow bann GOP.  Akoz apre ki nou ti zwenn avek Praslin Business Association e SCCI ti annan konsern vizavi letan ki pran osi pou donn bann GOP. 

        Eski sa bann nouvo mezir ki zot met an plas, Minister i konfidan ki zot pou annan ase zofisye oubyen prosesis ki ganny pran, pou kapab deal avek bann demann ki vini, e apre pou osi asire ki i annan bann checks ki ganny fer?  San ki sa i met –

 

 

(Off-Mic)

 

MR SPEAKER

Non, non atann Onorab atann mon pa ankor donn ou laparol mon pa ankor donn ou laparol ok?  Yes Onorab Ferrari.

 

HON JEAN-FRANCOIS FERRARI

Ou ava eskiz mwan.  Minis in donnen 9 zour apre 5 zour in dir nou.  Onorab Pillay in zis antre sorti dan Lasanble e la i pe demann bann kestyon ki Minis in fini donn nou lenformasyon.

Konmsi mwan mon pe konmans eksite akoz nou’n vin la pou nou travay e Onorab Pillay pa serye.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Ok Onorab.  Bon mon krwar mon pou mon pou pran en desizyon pou nou adjourn sa deba la.  Mon ava donn sans – i annan Manm vre tou lede kote lanmann ki’n rantre sorti and all that.   Minis pou donn nou sa Statement.  Nou ava sirkil Statement avek tou Manm e nou ava set en dat kot Minis i ava retournen, e i a kapab reponn en pti pe zot bann klarifikasyon avek zot bann kestyon

Nou ava fer li koumsa.  Minis nou ava keep in touch avek ou lofis e nou, ava fer ou konnen.  Nou a donn ou notis davans pou nou kapab kontinyen avek sa deba.  Mon krwar this is the best way forward.  Minister, yes go ahead Minis.

 

MINISTER MYRIAM TELEMAQUE

Mr Speaker nou a fer sirkil nou ava fer bann Manm ganny en kopi Statement, apre nou ava fer zot ganny en kopi the policy itself the whole book.

 

MR SPEAKER

Mersi Minis.  Anvoy kot lofis Madam Clerk e Madam Cerk  i ava fer le neseser pou distribye.  Vwala avek sa Minis Telemaque mon ti a kontan remersi ou avek ou lekip e mon ava eskiz ou parmi nou.

 

(THE MINISTER AND HER DELEGATION WAS EXCUSED FROM THE HOUSE)

 

MR SPEAKER

Bon mon ava donn laparol Onorab Sebastien Pillay.

 

HON SEBASTIEN PILLAY

Mersi Mr Speaker.   Mr Speaker mon le ankor enn fwa raise en matter of privilege – en klarifikasyon.  Ou konnen dan Lasanble as far as I know dapre nou National Assembly Members and Power and Privileges     Immunity’s Act tou Manm i annan freedom of expression la anndan – ok? 

Onorab Ferrari pa la pou montre mwan ledwa pou dir mwan si mon’n sorti oubyen mon’n antre !  Mon’n sorti wi mon’n ekoute sa ki Minis in dir !  E mon kestyon ti baze lo konsern ki pe ganny eksprimen deor. E i normal pou mwan eksprim konsern ki dimoun i eksprimen vizavi sa ki Gouvernman i demande.

Mon pa konnen ki li i pe ankole, vi ki li i pa ni reprezant Gouvernman e i pe ankoler ki mon pe demann en kestyon en Minis Gouvernman !  So i napa nanryen pou li ankoler pou li swa vin montre mwan ledwa dan Lasanble.  Konmsi mon bezwen al according son Lalwa.  Mon al according Standing Orders e ou desizyon dan Chair !  That’s what  ki mon al according to.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab. Bon  se sa rezon ki nou pa rantre dan en tel deba, e rezon ki mon’n deside pou nou adjourn the debate – I mean kestyon sa sesyon kesyon kestyon lo sa Statement fer par Minis.  E parey mon’n dir nou ava kominik avek bann Manm tou bann lenformasyon e nou ava kominik osi tou, en dat kot nou pou kapab fer Minis retournen pou nou kapab demann bann kestyon e rol klarifikasyon.

So nou ava adjourn e nou retournen 10.45.  Onorab De Commarmond zis pou lenformasyon akoz ou ki pe move Mosyon nou pou adjourn ;- nou pa’n pran kestyon e klarifikasyon, akoz bann Manm tou lede kote pe demande ki zot ganny plis lenformasyon zot ganny en kopi sa Statement avek Polisi, e a en prosen dat avan Bidze Minis i ava retournen pou reponn bann kestyon bann klarifikasyon.

So an vi ki ou pe move prosen Mosyon, nou pou retournen nou pou adjourn la pou break.

 

(Off-Mic)

 

MR SPEAKER

Silvouple the Chair.  Annou sey montre ne pti pe respe, respe pou lezot me omwen respe for the Chair.  Omwen.  Ok nou pou adjourn e nou pou retournen 10.45 pou nou kontinyen avek Mosyon.

 

(BREAK)

 

MR SPEAKER

bon nou ava pran prosen biznes lo Order Paper, sa se Mosyon pou aprouv Supplementary Budget.  Mon ava donn laparol Leader of Government Business Onorab Charles De Commarmond mover of the Motion.  Onorab De Commarmond.

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mersi Mr Speaker.  Bonzour Mr Speaker bonzour tou Manm Onorab e tou dimoun ki a lekout.  Mr Speaker Mosyon i lir koumsa:  That the National Assembly resolves –to approve the supplementary estimate of SR 310,315,123.64 from a budget cut of the sum of R435,916,171.87 and to provide for a net budget cut of R125,601,048.23 laid before the National Assembly in Accordance with Article 154(6) of the Constitution read with Article 154(7). Mr Speaker vwala mon Mosyon avek move. 

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab De Commarmond.   Ou pa le ou pa le donn okenn lesplikasyon.

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Dakor avan i ganny segondeM si oule Mr Speaker mon ava pas lo lesplikasyon operasyonnel deryer sa Mosyon pou en Bidze Siplemanter.

 

MR SPEAKER

Go ahead Onorab.

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mr Speaker Gouvernman pe fer en demann pou en Bidze Siplemanter pou lannen 2019. Sa demann pe ganny fer konman en Mosyon e son Prozedlwa pou apre ganny mete devan nou Lasanble Nasyonal pou aprouvasyon an 2020.  An ar kondans avek  lartik 154 (7) Konstitisyon.

Revi Gouvernman lo reveni in desann konpare avek prozeksyon dan Bidze 2019.  Sa i akoz property tax pa pou ganny realize sa lannen parey ti’n prevwar e osi anvi bann rediksyon serten prozeksyon lo bann no-tax revenues pa pou ganny alize.

Sa pou en rediksyon prozekte a en sonm R118 milyon pou lannen 2019 Mr Speaker.  Target fiskal alor pou Gouvernman i reste en siplis 2.5poursan.  Sa i enportan pou Gouvernman kapab tenir, son lobzektif pou attend en target debt to GDP ratio a 50poursan a lafen lannen 2021.

Alors depans Gouvernman i bezwen  osi ganny re aziste, an vi rediksyon dan reveni pou li pou li kapab kontinyen attend en target siplis fiskal 2.5poursan.

Alor Mr Speaker Gouvernman in entrodwir detrwa mezir pou li attend sa sirplis.  Serten sa bann mezir i comme swivan ;-  enpoz en freeze lo rekritman.  Parkont bann sekter kle pa’n ganny enkli dan sa freeze. 

        Fer en rediksyon dan bann Bidze byen e servis ;- savedir goods and services dan serten bann Minister Departman e Lazans kot i posib.

Trwazyenmman;- reprioritize depans pou li kapab finans bann proze priorite ki’n ganny idantifye pandan legzersis Mid-year Review.  E mon krwar sa Mid-year Review tou Manm in ganny kopi dan nou Lasanble la.

Sa in osi ganny fer par idantifye bann savings kot bann proze ouswa progranm, pa ti pe materyalize e alor reprioritize sa bann larzan kot sa bann nouvo priyorite.  Sa i vedir alors Mr Speaker ki en sonm R435, 916, 171.87  ki pe ganny rekomande pou ganny fer konman Bidze, budget cuts,  koupman Bidze ouswa rediksyon dan alokasyon Bidze.

E sonm R310,315,123. 64 konman en sonm pou finans bann nouvo proze ouswa nouvo progranm Gouvernman koman  en Bidze Siplemanter.

E trwazyenmman ;- ki vedir ki annefe pou annan en net budget cut pou en sonm R125, 601, 48.23.  Sa i vedir ki sa budget cut pou plis ki sa demann pou Bidze Siplemanter.

Mr Speaker sa demann i koumsa an vi ki Bidze i ganny apropriye dapre budget heads ;- savedir si Gouvernman i anvi ogmant  lapopilasyon pou en lot head i bezwen demann aprouvasyon Lasanble Nasyonal e non pa zis fer sa logmantasyon koumsa menm.

Dan menm loptik Minister Finans, Minis Finans anba lartik 26 dan Public Finance Management     Act 2012, i kapab fer met en restriksyon lo en apropriyasyon e osi anba lartik 26 (2) sa menm Act.  Limit alor litilizasyon en lapopilasyon, pou bann rezon e kondisyon ekonomik e fiskal zistifyab.  Oubyen si rezon ki sa apropriyasyon ti’n ganny otorize, i nepli aplikab.

Alor Mr Speaker nou pou vwar anba ‘’saler’’ en sonm R8.8 milyon pe ganny demande pou Bidze Siplemanter.  Sa i pou kouver Departman Kiltir, pou pey bann alokasyon allocation allowance, Procurement Oversight Unit, vi ki i annan defisit dan son saler, Konmisyon Anti-Koripsyon pou kouver bann pozisyon kle dan travay  kont blansisaz larzan dan sa menm Komisyon.  E ki Lalwa in pase osi nou’n revwar Lalwa sanmenm  sa lannen.  Tou sa i demann nouvo depans.

Truth and Reconciliation and National Unity Commission pou kouver son bann pos an vi ki in fek ganny set up.  Seychelles Broacasting Corporation – SBC pou kouver defisit dan son saler.  Parkont, dan saler i osi annan en sonm R60,804milyon ki pe ganny koupe.  Sa i an vi bann savings e osi laplikasyon freeze lo rekritman ki’n mon’n mansyonnen.

Trwazyenmman dan bann byen e services;- savedir good and services en sonm R35, 598milyon  pe ganny rekomande konman Bidze Siplemanter.  Sa i pou kouver Departman Kiltir pou en sonm R3, 36milyon pou kouver son rent. 

Human Seychelles Human Right Commission e osi Truth Reconciliation and National Unity Commission, an vi ki i prezan i prezan an loperasyon;- savedir zot pe konmans travay pou kouver son bann depans administrativ.

Lazans Proteksyon Sosyal pou li aste en server pou protez son bann lenformasyon kle.  Lazans Nasyonal pou resours imen, an vi revizyon dan stipend pou bann etidyan e osi pou bann course fees.  E osi i annan pwen ki’n mansyonnen yer dan nou Lasanble lo sa issue.

Seychelles National Youth Council, pou kouver rent an vi ki in bouz dan nouvo alokasyon.  Seychelles Broadcasting Corporation ankor SBC pou kouver kou anver proze DTT.  Dan other goods i osi annan demann pou procurement and consult fee.     

        Mr Speaker i osi annan en sonm R62, 415milyon  ki pe ganny rekomande konman budget cuts.  Sa i swivan en legzersis ki’n ganny fer par Departman Finans, pou redwir bann kou ladministratif bann diferan departman kot i neseser.

Katriyenmman;- dan Proze Kapital en sonm R169,  536milyon pe ganny rekomande konman budget cut.   Sa i an vi bann proze ki pa pou konplete an 2019.  Parkont en sonm R146, 706 milyon  pe ganny rekomande pou ganny repreyoritize konman Bidze Siplemanter dan sa kategori.   Sa i pou kouver bann departman parey Minister Finans, Komers Lenvestisman e Planifikasyon Eekonomik, Minister Lapes e Lagrikiltir, Minister Ledikasyon e Resours Imen, Departman Lenfrastriktir, Departman Gouvernman Lokal, Departman Kiltir, SLTA, e Enterprise Seychelles Agency, ESR.

        Senkyenmman Mr Speaker i enportan osi i osi annan en sonm R27milyon ki pe ganny redwir anba Social Programme of Government, an vi ki pa tou sa sonm ki pou ganny servi an 2019.

Anba ‘’subvention to public enterprise’’ en sonm R25, 200milyon pe ganny rekomande koman Bidze Siplemanter, pou kouver Lagreman ki deza annan avek Air Seychelles.  E en sibvansyon pou SPTC an vi defisit lo son bann kou operasyonnel.

Mr Speaker anba ‘’benefits and approved programmes of ASP’’ en sonm R63, 328milyon pe ganny rekomande konman Bidze Siplemanter.  Sa i pou kouver home carer, disability benefits, welfare assistance e Unemployment Relief Scheme – URS.  Sa sonm pe ganny demande pou kouver kou bann dimoun ki pe benefisye aktyelman anba sa bann diferan progranm.

En Bidze Siplemanter pe osi pe ganny rekomande Mr Speak,er dan subscription to International Organization pou kouver defisit pou en sonm R4.7milyon.

Dan net lending en budget cut pou en sonm R82,  371milyon, an vi retar dan proze anba PUC pou proze 33KV e osi danm La Gogue.  Dan devlopman Development Grants to Public Enterprises i osi i annan en budget cut, pou en sonm R23,787milyon.  Sa i relye avek larzan ki ti’n mete anba SPTC foreign loans.  Parkont sa menm alokasyon in ganny realocate anler dan sa dan son sibvansyon.

E PUC foreign loans osi, ki pe prezan re klasifye in ganny re klasifye li dan SLTA pou aste street lights.

        Mr Speaker i osi annan en sonm R25, 899 milyon ki pe ganny  allocate ek PMC pou kouver repeyman  loan avek Nouvobanq ki’n ganny pran pou fer bann proze.

E finalman en son R10 milyon pe ganny redwir anba VAT exemption, an vi ki rediksyon dan bann claims ki’n annan.

Pou terminen Mr Speaker, sa Bidze Siplemanter i pli zou mwen an relasyon i plizoumwen sorry en re alokasyon Bidze.  Parey mon’n eksplike detay i parey nou pou vwar dan dokiman ki bann Manm i annan ki’n ganny sirkile, e anba si oule dir Tenm ‘’October 2019 Supplementary Budget.’’  Mon prezan re konmann sa Mosyon Mr Speaker pou laprouvasyon nou Lasanble Nasyonal.  Mersi bokou Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab De Commarmond.  Okenn Manm ki segonn Mosyon?  Yes Onorab Sebastien Pillay.

 

HON SEBASTIEN PILLAY

Mersi Mr Speaker bonzour tou koleg Onorab.  Mr Speaker mon le, segonn Mosyon.  E mon ti a kontan  dir detrwa mo lo sa Mosyon?

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Pillay Mosyon i ganny segonde.  Ou kapab kontinyen.

 

HON SEBASTIEN PILLAY

Mersi, thank you Mr Speaker.  Mr Speaker parey bann Manm i ava note, e i enportan parey dan lespri ki Lasanble in pran depi en pe letan la, pou nou donn en pe lesplikasyon manm piblik, lo akoz ki Gouvernman i bezwen vin devan Lasanble pou li allocate sa bann spending.  Sa k i enportan pou note se ki ler Bidze i vini i vin konman en Lalwa, e dan sa Lalwa i annan bann laliny depans, ki ganny defini anba la e sak sa bann laliny depans i annan en sonm ki ganny allocate avek.

Prezan Gouvernman ler i pou varye sa sonm, i bezwen otomatikman retourn kot Lasanble Nasyonal pou li ganny – si oule laprouvasyon, en rezolisyon Lasanble Nasyonal pou li fer en varyasyon dan sa bann laliny ki’n ganny mete.  Kot par egzanp si Gouvernman i deside par egzanp pou li donn en sibvansyon e Bidze adisyonnel en lenstitisyon, mon pran premye ki aparet lo sa latab ki nou pou annan, Departman Kiltir, i pou bezwen otomatikman vin devan Lasanble.  I pa pou kapab sa departman li menm zis pran sa larzan vi ki i annan savings en landrwa, pran anvoy laba.

E prezan i enportan osi Mr Speaker pou nou osi enform piblik, lo de konponan dan lafason ki sa Bidze i ganny zere.  Premyerman i annan son konponan ki annan pou fer sa ki nou apel bann ‘’wages and salaries’’ e sa se bann bout ki konsern employment bann dimoun dan sa bann lorganizasyon;- recruitment sa bann dimoun dan sa bann lorganizasyon.  Apre i annan en lot konponan ki li i vin anba son ‘’goods and services’’ e sa i bann depans ki sa lorganizasyon oubyen  sa departman, oubyen sa Minister i fer, pou li aste bann komodite pou li  fer bann Kontra, oubyen pou li fer lezot aktivite ki pa relye avek saler bann endividi.

Prenon kont sa lesplikasyon Mr Speaker, ler ou regard sa Bidze, nou vwar poudir sa ki enportan pou note se ki sa Bidze Siplemanter pe vin dan en lespas fiskal, kot Gouvernman pa pe demann larzan adisyonnel lo sa Bidze ki ti prezante lafen lannen 2018.

Sa ki Gouvernman pe fer, se dan sa ceiling, dan sa kantite larzan ki ti gannyen lafen lannen 2018, in vwar bann landrwa kot i kapab fer enn bann koupir e i demann  realokasyon.  E within sa ceiling  prezan  i pe fer sa bann realokasyon.  Sa ki osi enportan pou note, apre ki Gouvernman pou’n fer sa bann alokasyon, i pou’n osi kapab fer en savings en pti pe plis ki R125milyon, lo sa bann larzan ki’n nobou koupe.

E sa i pou fer ki sa larzan i pou retourn dan Bidze li menm,  e la i pou ganny re aziste pou nou kapab ganny nou pou nou pozisyon fiskal pou lafen lannen, ki pou ganny prezante avek nou, ler Bidze li menm pou 2020 i ganny prezante devan Lasanble.

Si nou al en pti pe an detay dan bann diferan alokasyon, bann Manm pou’n note, mon sertennman krwar bann Manm pou demann kestyon lo sa size bann savings ki’n ganny fer anba bann ‘’delays in recuitment.’’ 

E mon krwar sa ki enportan, se ki Gouvernman pou bezwen eksplike akoz i annan sa bann delays in recuitment?  Ki bann kontrent ki pe ganny rankontre par bann lenstitisyon?  Me sa ki pou pli enportan prezan se ki dan alokasyon Bidze pou 2020, bann Manm osi pou bezwen pran konsyans, ki si en departman pe demann tel kantite larzan, nou pou bezwen osi pe refer avek whether or not zot pou annan sa kapasite pou zot zer sa kantite larzan anba zot wages and salaries. 

So sa mon krwar i bann eleman ki bann Manm i kapab demann bann kestyon oubyen demann bann klarifikasyon lo la.  Sa ki enportan se ki bann larzan ki ganny koupe anba ‘’wages and salaries’’ i bezwen ganny allocate atraver sa prosesis ki nou pe fer.  Akoz i pa kapab al pou en lot wages and salaries. In ganny design pou sa departman pou son saler.

Savedir si pou saler par egzanp dan en departman ki mon kapab met devan Lasanble la, par egzanp si nou pe ekout par egzanp 3.9milyon kot Departman Prizon, akoz in annan bann delay dan recruitment ki pa’n ganny fer, sa larzan pou bezwen reallocate zisteman atraver zis sa prosesis ki nou pe fer.   I pa kapab ganny tire kot en Departman Prizon e ganny anvoye par egzanp kot departman, Departman Tourizm.

So sa i enportan pou piblik konpran sa legzersis ki nou pe fer.  Prezan dan sa legzersis ki nou pe fer nou osi vwar bann alokasyon ki neseser ki nou eksplike, e nou rod bann klarifikasyon, akoz i enportan dan bann fonksyon ki sa bann lenstitisyon i annan e nou vwar ki zot pe fer.

Par egzanp enn bann alokasyon ki enportan se alokasyon pou Procurement Oversight Unit i kapab ptipti, me selman dan Lasanble nou tou nou apresye lenportans ki sa unit i annan.  E travay ki sa unit i fer.  E nou tou nou’n koz o parfwa bann retar, bann delays ki annan dan award bann Kontra, oubyen dan prosesis award bann Kontra, ki fer ki i neseser ki sa departman pe ganny sa sipor neseser pou li kapab kontinyen fer sa travay ki pe fer, me osi ogmant efikasite sa travay ki i pe fer.

E i osi enportan pou note ki annan en konponan adisyonnel 1.7milyon en pti pe apepre 1.75milyon pou Anti-Corruption Commission.  Sa larzan i pe al ver pou cater bann nouvo pozisyon dan Komisyon, an relasyon avek bann sanzman dan Lalwa ki annan pou fer avek bann sanzman dan Lalwa ki annan pou fer avek Anti-Money Laundering,    zisteman pou ankor siport travay ki Komisyon i bezwen fer.  Nou osi vwar larzan ki’n ganny allocate pou SBC, e sa parey souvandfwa nou vwar, i annan diferan lopinyon ;- piblik i eksprim zot lopinyon. Me sa bann larzan i neseser akoz SBC i bezwen kontinyelman pe fer serten travay, e i annan son MBE son legzersis ki i fer, e sa i dapre Minister Finans in vwar pou dir pou annan en shortfall alors se pou sa rezon ki zot in ganny allocate serten larzan.

So sa i en pti pe serten bann areas ki mon krwar i enportan nou apresye lenportans ki sa lrzan pe ganny allocate.  

Me i pou osi bann areas Mr Speaker ki pou raise serten kestyon ki nou’n toultan gannyen dan Lasanble, ki pou nesesit serten lesplikasyon davantaz.  Sirtou kot nou annan bann gro, gro trans Bidze par egzanp ki pe ganny allocate.  Par egzanp nou vwar en Bidze en pti pe plis ki R39 milyon apepre R40milyon ki ganny allocate pou Minister Ledikasyon pou bann travay ki bezwen ganny ferm an relasyon avek son bann travay emergency, ki bezwen ganny fer lo bann lekol  e sirtou lo en size ki ti ganny souleve dan Lasanble kot i konsern bann electrical works.  Mon rapel Onorab Esparon ti raise sa pwen kot i annan sa bann konsern ki ganny leve.

Me sa ki reste enportan pou nou fer, se fer sir ki Minister i annan sa kapasite pou li kapab zisteman fer sa bann travay ki neseser ganny fer, e osi pou annan en time frame oubyen en planning lo sa bann travay.  Akoz nou’n vwar ki’n annan bann serten lenkonvenyans ki’n ganny koze, avek bann lekol sirtou dan bann lekol kot zot i vwar en kantite travay  pe ganny fer zis avan konmansman larantre lekol.

So sa i pou bann pwen ki pou ganny souleve, me selman sa bann alokasyon ki neseser ki a sa momanm pou nou kapab ki pou Gouvernman i kapab delivre lo bann lekspektasyon ki piblik i annan, ki lepep Seselwa i annan an zeneral an zeneral ki annan lo zot.

Ler nou vin Mr Speaker lo ‘’subvention to public enterprises’’ nou vwar osi bann sibvansyon ki pe al ver Air Seychelles.  Safwasi i en pti konponan, me nou konnen dan Bidze pou annan lezot konponan.  E mon pou les sa pou Bidze, ler Bidze i ava vini.  Nou’n vwar i annan R2milyon e mon konnen i annan  bann meeting ki’n ganny fer avek Manm Lasanble.  E in amann bann diskisyon ki’n annan in between avek diferan dimoun Air Seychelles pou bann Manm konpran kwa ki pe pase.

E i enportan  ki nou not osi sa lokasyon bidzeter pou SPTC ki ed li dan son operational shortfall pou li kapab kontinyen fer son loperasyon.

So i annan bann konponan bidzeter ki neseser ki sa alokasyon i ganny fer, pou ki sa bann lenstitisyon oubyen sa bann antite,  i kapab kontinyen fer zot travay.

Me ler nou kit sa, enn mon konnen bann alokasyon ki petet bann Manm pou annan en pe kestyon lo la ;- ki pou raise serten kesyon,  e lefe ki nou lo sa kote latab, nou pe vin prezan sa Bidze Siplemanter pou demann sipor Lasanble Nasyonal, i bezwen ganny aprouve par en mazorite Manm, se lo sa alokasyon pou bann ‘’benefits and approvied programmes’’ of asp  ki mover Mosyon  in tous lo la.

I enportan note ki enn bann pli gro alokasyon anba se apepre R28milyon pou sa pou sa Scheme Home Carer.  E rezon pou sa se akoz sa amount ki  ti ganny bidzete pou sa Scheme, ti annan en lekspektasyon dapre ASP ki baze lo demann, e lakantite dimoun ki pe rantre pe fer pe provide sa servis Home Care ti pou annan en shortfall.  E sa larzan i sipoze pe cater pou sa shortfall.  Dan limedya sa ki  nou bezwen fer, se ki nou bezwen en reponn a en bezwen ki annan anba sa Scheme, me dn lonterm nou bezwen osi vwar ki mannyer nou fer sa Scheme vin pli soutenab.  E pou nou regard osi ki  mannyer Gouvernman i kapab kontinyen siport sa Scheme, me osi regard alternatif kontribisyon ki kapab ganny fer, pou kontinyen fer sa Scheme reste vyab.

Lefe i reste Mr Speaker ki bann dimoun ki bezwen en carer i bezwen ganny en carer, e sa bann carer i provide en servis dan lamazorite ka en servis ki tre, tre neseser e tre enportan, pou sa bann dimoun ki anba zot care.  Me mon konnen poudir pou annan bann konsern ki ganny eksprimen lo whether or not i annan  sa monitoring ki pe ganny fer lo sa servis ki pe ganny provided.  Sirtou par lefe ki la nou vwar en konponan bidzeter ase signifikan ki pe ganny met devan.

En lot konponan enportan  ki mon krwar i enportan ki Lasanble i fer en distenksyon ant enn sa ki nou apel welfare allowance e sa ki nou apel disability oubyen bann benefits.  Diferans ant lede se ki enn i kouver anba Lalwa e lot sa ki nou apel welfare  assistance li i baze lo en sistenm  means test kot i annan en assessment ki  ganny fe lo sa aplikan, pou vwar si i vreman bezwen sa larzan.

Sa lot i vin otomatik  once ki sa dimoun i kapab prouve par egzanp pou dezabilite ki en dimoun ki annan en dezabilite e ki ozordi i annan en Board ki fer sa assessment e ki i provide sa.

E anba sa Scheme mon krwar sa ki enportan note se ki ASP osi in sanz en pti pe modalité ki  provide sa lasistans anba sa Scheme.  I pa neseserman ozordi provide zis sa larzan ki tonm apepre mon krwar around R5mil ekek anba sa Disability Benefits Scheme, me ki zot fer osi zot vwar dan sirkonstans kot zot in regard konteks oubyen  sityasyon sa aplikan,  zot osi donn bann kart ki sa dimoun i kapab al fer al – i bezwen al aste son konmisyon e en lot bout i vin dan en laform moneter ;-    zisteman dan bann sirkonstans kot i kapab osi malgre ki sa dimoun i bezwen ganny sa larzan, me pou li kapab manage sa larzan parfwa petet i en problenm pou li.

E pou sa nou’n vwar ki annan en alokasyon R20 milyon ki’n ganny mete pou sa alokasyon.  E nou bezwen fer kler ki sa i en distenksyon ant welfare.  Alokasyon pou welfare  li menm i bokou pli ba i 9milyon.  E sa probableman i akoz i annan mobilite ki dimoun pe fer letan zot sanz landrwa travay, oubyen dimoun ki pa pe kapab travay oubyen bann sirkonstans oubyen bann demann ki pe meet li menm i met lo bann, bann lo sistenm welfare li menm.

Me i enportan pou note Mr Speaker ki nou bezwen nou bezwen fer nou mye pou nou move from en sistenm kot dimoun i vin en pti pe pli endepandan, e pa rely zisteman zis lo bann larzan ki zot kapab gannyen atraver sistenm welfare.  Me sey rod loportinite pou zot kapab travay zisteman prezan par anba nou vwar en alokasyon apepre R4milyon ki’n ganny mete anba Unemployment Relief Scheme. 

So i annan petet en stratezi ki’n sey ganny plan par ASP pou zot kapab sey soutenir sa Bidze ki zot pe demande.  Me nou apresye lefe ki sa i en gro konponan dan sa Bidze apepre 63milyon e tou bann Manm ki’n ganny elekte dan Lasanble Nasyonal directly Elected Members, zot annan en distrik zot konnen ki kantite dimoun ki vin vwar zot;- ki kantite problenm bann dimoun i vin avek zot avek.  E mon krwar sa ki reste pou fer, se ki nou bezwen fer en desizyon, akoz i pou annan en nesesite pou sa Lazans entervenir dan bann sirkonstans kot sa bann dimoun i annan sa bann bezwen e sa bann nesesite ki bezwen ganny  deal avek.

En lot eleman enportan sa Bidze se lefe ki apre konsern ki’n ganny souleve, mon krwar atraver bann meeting ki konsern Fon Pansyon, e nou konnen poudir ti annan sa pre ki ti ganny pran Fon Pansyon lo apepre R150milyon, Gouvernman pe konmans fer bann peyman back to Pension Fund. 

        Sa ki enportan se ki i en realizasyon e ankor enn fwa pou eksplike ki Fon Pansyon son larzan i pa larzan Gouvernman, me i larzan son bann kontribiter.  Bann larzan bann dimoun ki form par Fon Pansyon.

Efektivman si Fon Pansyon i fer en pre, i bezwen reganny sa larzan.  I bezwen recoup sa larzan e sa konponan larzan ki’n al ver Property Management Company i zisteman pou sa.  Se pou li provide sa larzan.  So mon krwar i enportan ki bann Manm i fer en distenksyon ant abilite PMC pou servi sa larzan pou li travay lo bann proze ki i annan pou li travay lo la.  Zisteman  par egzanp nou’n tann deba lo bann roofing tiles lo Lasanble so sa larzan i pa neseserman pe al ver PMC pou li kapab fer sa bann travay, me plito pe al ver atraver PMC.  Akoz sa larzan ler in ganny prete, veikil ki’n ganny servi pou prêt avek se PMC.  Akoz se PMC ki zer stok lakaz Gouvernman.

E non pa HFC.  Ankor enn fwa i enportan pou fer distenksyon ant le de ;- PMC ki manage sa bann lakaz HFC li i provide bann  lasistans pou ou kapab fer sa lakaz swa pou ou fer en home improvement loan.  So i tout enportan ki nou konpran byen akoz sa alokasyon pe ganny fer dan sa fason ki la.

Adisyonnelman Mr Speaker i annan bann larzan ki’n ganny allocate avek Land Transport Agency, pou li provide street lights.  I annan bann larzan ki ganny allocate avek ESA.  Apre ki nou ti ganny ti annan sa deba sirtou lo site.  Bazar – bann bazar e ESA per ganny sa konponan bidzeter, pou li kapab fer serten travay pou li si oule provide serten servis atraver sa.  E enn bann konponan ki’n ganny mete dan sa dokiman Bidze bann Manm i ava note, i relye avek en Mosyon ki zisteman nou fek pase.  E sa i annan pou fer avek provizyon bann fasilite sanniter – twalet dan bann landrwa kot sa i neseser pou annan.

So mon krwar i en pti pe – malgre ki nou’n ler nou’n pas sa Mosyon, sa Bidze Siplemanter ti deza pe pas dan sistenm, i montre poudir in annan en demann ki’n ganny fer par lepase.  Sa demann pe ganny ekoute.  E mon krwar sa i en step dan bon direksyon pou nou kapab respond to bann demann osi ki Lasanble i fer,  malgre ki Gouvernman ti’n fini reisi respond to saE i ava extend sa dan bann lezot areas ki neseser pou ganny extended.  

        So sa ki enportan pou nou note se ki, Gouvernman ti fer sorti en sirkiler kot ti annan bann lazisteman dan fason ki bann departman i servi sa larzan, ki nou apel ‘’goods and services.’’  E si nou tou rapel byen, pandan Bidze ‘’goods and services’’ i en landrwa kot nou demann bokou kestyon akoz se sa landrwa kot i annan bann peyman dan rent – bann lezot peyman.  E nou’n vwar poudir in annan bann cuts e bann kopi ki’n ganny fer zisteman anba sa alokasyon baze lo sa sirkiler ki Gouvernman ti sirkile.

Tousala i al dan lespri pou Gouvernman vin pli proactive dan sey save lakantite larzan i ganny depanse par bann departman e asire ki larzan i ganny depanse ki piblik ki ganny value for money. 

Nou konnen poudir demann pa pou zanmen fini.  I pou annan ankor demann lo lafason ki Gouvernman i fer son travay, lafason ki Gouvernman i allocate bann provizyon bidzeter.

Me mwan ki mon ti ava demann ek Lasanble, annou demann maksimonm kestyon posib, me sa ki’n sa ki nou bezwen reste, reste, reste ferm lo la e ki nou bezwen apresye se lefe ki sa i en Bidze Siplemanter ki pa pe demann nouvo larzan.

Nou pa pe increase sa Bide ki nou ti pran an 2018.  E pe ganny fer within sa Bidze ki ti ganny provided 2018.  E sa i ka bann alokasyon i bezwen vin devan Lasanble pou ganny fer, akoz zis parey Konstitisyon i egzize pou ogmant en head, se Lasanble ki bezwen donn – se i bezwen pas atraver en prosedir.  Usually si Lasanble ki pe ki letan Bidze se Prezidan ki bezwen donn son laprouvasyon, me ler Gouvernman in le varye sa bann heads, ankor enn fwa i bezwen vin devan Lasanble e son Lalwa i a von devan Lasanble parey Konstitisyon i dir lannen prosenn.

So Mr Speaker mon’n kouver lamazorite bann pwen ki mon santi.  Petet ti kapab annan bann kontansyon lo lapar bann Manm, e mon konnen i pou annan ankor bann kestyon.  I enportan osi pou nou note lo sa dokiman, i annan en pti dokiman deryer ki koz lo bann virement from bann loans ki Gouvernman i gannyen.  Nou vwar bann virement dan Land Transport Agency kot i annan purchase by …   koltar pou met koltar lo semen. Nou vwar Minister Ledikasyon e la nou vwar lekol La Rosiere, nou vwar Ile Perseverance, nou vwar alokasyon ankor R20milyon bann on site work ki pe fer Perseverance, i annan R2milyon.  E NISTI pe ganny serten konponan larzan osi pou li fer son travay e sa i     incubation centre.

        E in osi annan provizyon sa bann STP ek bann minor works ki pe ganny fer Perseverance.  So an rezimen Mr Speaker, sa i en Bidze Siplemanter ki vin en moman ki Gouvernman dan sa apre son Mid-year Economic and Fiscal Outlook, in vwar li neseser pou li fer bann re alokasyon bidzeter.  E lafason ki’n ganny Mosyon in ganny worded i en premye lafason ki nou word sa Mosyon, kot zot pe osi montre bann savings ki Gouvernman pe fer – pa zis larzan Gouvernman pe reallocate adisyonnelman  me bann savings ki pe ganny fer.  E sa i zisteman pou kontinyen donn lesplikasyon – pa zis Lasanble Nasyonal me piblik an zeneral lo lafason ki sa prosesis finansman bann travay ki Gouvernman i fer, i sipoze pase.

So avek sa Mr Speaker, mon ti ava demann Lasanble Nasyonal e demann mon bann koleg, pou demann maksimonm kestyon ki zot annan, eksprim bann konsern.  me selman anfen kont annou move towards en positive outcome pou sa Bidze Siplemanter, pou ki Gouvernman i kapab kontinyen avek son travay pou sa lannen.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Sebastien Pillay.  Mon ava donn laparol Onorab Ahmed Afif.

 

HON AHMED AFIF

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker i pa premye fwa aki nou vwar en Bidze Siplemanter vin devan Lasanble Nasyonal, me diferans enportan ki mwan mon vwar e mon mazinen sa i reflekte travay ki Lasanble Nasyonal in fer,  se ki sa fwa si ler Bidze siplemanter i vini, olye demann pou plis larzan an totalite ki Bidze ti’n deza fer provizyon e nou ti’n aprouve, zot pe aktyelman dir nou zot pe fer en saving, me dan sa saving les zot depans en pe anba bann diferan head par lao sa ki ti’n aprouve.  Savedir si par egzanp lontan nou ti’n aprouv R100 ti mank zot R3,  zot vin demann permisyon pou ganny ankor R3.  Sa fwa i nou’n aprouv R100, zot dir nou zot in nobou sov R5.  Savedir zot a depans 95.  Me selman donn zot permisyon pou zot depans ankor 2.   Konmsi i a vin 97.  Se sa diferans ki sa siplemanter pe montre.  Zot in fer en saving e zot pe demann permisyon pou depans en pe dan sa saving.  Son totalite saving ki zot in fer se R436milyon.  E ladan zot pe dir les zot depans R310milyon.  Se sa ki la devan nou ozordi.

Mr Speaker mwan mon konsern, se ler nou dir nou fer en saving, dan lespri dimoun ki pe mazin dan en fason senp,  en saving se mon’n fer sa ki ou’n dir mwan fer.  Me selman mon’n fer li ek mwens larzan.  Me kan mon regard lo sa bann detay ki devan nou, saving i vin dan trwa landrwa.  Wages, Goods and Services, apre Capital Projects.

Annou get wages.  Wages partou mon pe get lo premye paz, paz No.1 dan 10 paz mon krwar, i montre ou partou si ou get dernyen kolon ‘’remarks’’,

‘’Delay in recruitment,’’

‘’Delay in recruitment.’’

‘’Saving following freeze on recruitment.’’  Preski partou sa mo ‘’freeze’’ i aparet.  Be lekel ki freeze?  Se Gouvernman.  Savedir sa bann Departman Gouvernman ki nou nou’n aprouv zot Bidze, ki nou’n zot Scheme of Service, Gouvernman apre i ale i dir be nou pe freeze nou!  I koup sa larzan apre i dir ou in fer en saving.  Eski sa i korek?  Ou koupe apre ou dir ou’n fer en saving ?   Be eski nou vwar drol apre teachers, travayer Customs, lot zot vini zot dir ek ou be zot in promet nou en nouvo Scheme, be nou pa’n gannyen en nouvo Scheme.  Apre zot dir be Lasanble pa’n aprouve.  Lasanble in aprouv tou sa ki nou ti demande.  Se Gouvernman Minister Finans ki li in koupe, akoz i bezwen sa larzan pou al fer en lot keksoz. E se sa mon konsern.  E ler mon get dan sa premye item ‘’wages’’ mon vwar an tou zot in koup R61milyon!

E zot in reallocate, zot in dir be ok, nou a swadizan savings me saler in koupe.  I dir ladan nou a permet ankor 9milyon dan sa 61 pou ganny repartisyonnen dan seren landrwa;- par egzanp zot in donn Truth And Reconciliation 2milyon, Anti-Corruption 2milyon ekstra, Procurement Oversight 700mil apepre, avek Departman Kiltir 2milyon.  So la la in koup 61 me in re donn 9.

Annou get 2enm landrwa kot Gouvernman in depanse ‘’goods and services.’’ Ankor ler mon get bann landrwa ki’n koupe, tousala in mete – nou pe koz saving la.  Me si ou get paz limero 4,5,6, partou kot ou gete dan remark i mark ‘’cut under ‘goods and services’ following Finance’s circular.’’   E Mr Speaker ou pa kapab dir nou ou’n fer en saving, saler ou’n ekrir sa landrwa apre ou’n dir li be mon pe koup ou Bidze.  Be i apel saving sa?

Nou nou’n aprouve pou zot fer en serten keksoz, Mr Speaker ou konn byen Lasanble Nasyonal.  Zot ekrir ou zot dir ou nou pe koup ou Bidze par R700mil, apre i vini ek papye i dir ‘’be nou’n fer saving !’’  Eski i onnet ler nou travay koumsa?  Pou mwan Mr Speaker i pa fer sans e si nou al dan ‘’goods and services,’’ mon pou pran zis en legzanp, Departman Imigrasyon lo paz No.4  R12milyon, preski 1milyon dolar saving selman zot in koup biometric passport project.  Eski sa pa ti en proze ki nou ti dir i enportan pou ganny fer?  Mon pa konpran akoz in ganny koupe.   In ganny koupe.

Ler ou pran Revenue Commission, mon pa konnen kwa zot in koupe laba, me i annan R2milyon ki’n ganny koupe.  Be Revenue Commission i en landrwa ki mwan mon’n zwenn plizyer bann staff resaman, pa sa strike ki zot in fer, menm avan sa.  Nou’n zwenn zot e zot dir ou fasilite kot zot pe travay  pa bon.  Zot pe dir ou poudir, zot annan kontrent dan plizyer zot bann loperasyon.  Me sa i goods and services.  E la nou vwar e 2milyon in ganny koupe following Finance circular.  Pa akoz zot in fer saving.  Finans in koup zot.

Mon pou al en pti pe pli lwen Landscape and Waste Management lo paz 6 e ankor nou ankor dan goods and services 14.5milyon.  E ler mon get rezon akoz zot in koup – Landscape and Waste Management li menm li ki netway semen;- I anmas bin, netway larivyer e netway lans.  ‘’Saving as a result of delay in a award of contracts.’’  Be Lasanble Nasyonal ki’n anpes zot award contracts?  E pou mwan tou sa bann problenm ki zot – nou pe vwar retar, delays.

Se parski Gouvernman – sa masin administratif pa pe fonksyonn parey i devret. Nou pa kapab annan bann Kontra pou netway  semen ki nou’n aprouve depi Desanm 2018, 10mwan pase, 10mwan pli tar zot vini zot dir ek nou zot in ganny delay pou award Kontra.  Be Kontra depi Fevriye ti’n devret ganny award!  Si zot ti annan en problenm akoz zot pa ti enform Lasanble, pou dir zot pe ganny problenm dan tel landrwa – petet ti annan en fason nou osi nou ti kapab zwe en rol pou ede.  Eski sa pa montre nou poudir i annan en landrwa kot zanmen zot rezourd problenm.  Kontra pa ganny donnen.  Lenplimantasyon pa ganny fer.  Dimoun  deor ki ler nou’n aprouv Bidze, i krwar poudir i annan sa larzan pou zot.  Mon pe mazin bann pti Kontrakter la,  ki zot dir be zot annan en bouse manze.  Parski mon ti koz lo sekter prive ;-  sekter prive i enportan. Be i pa pe gannyen.

I annan R14milyon – 1milyon Dolar ki ti kapab al pou sekter prive deor ki i pa’n gannyen.  E nou’n dir nou’n fer saving.  Nou nou’n aprouve.  Se pa nou lafot, si sa bann dimoun pa pe gannyen.  Se pa Lasanble Nasyonal, se Gouvernman ki pa pe award Kontra.  E mon krwar Gouvernman i bezwen vin eksplik nou akoz i pa donn sa larzan, prezan i dir ou be donn li sa larzan ki i pa’n kapab depanse i pou al met dan lezot keksoz.  Mon pa vwar sa zistifyab lo baz sa ki devan mon la.  Mon pa konpran sa.

Mon al lo paz 7 ankor anba – la prezan nou al lo Capital Projects.  Mr Speaker Capital Projects sa ki zot apel saving i en gro sonm li.  R150milyon.  E ladan zot in demann permisyon pou re servi 137 dan sa 150 ki zot in koupe.  Be annou get zis 4 sa bann proze.  Departman ICT.  Zot in koup R4.3milyon dan sa 150.  Sa i lo paz 7.  I dir  ou ‘’grant funded project not expected to be materialized.’’ Be akoz?  Lekel sa grant project ki pa’n kapab materyalize?

Tou keksoz pa’n materialize;- proze pa’n materyalize, mon mazinen tender.  Be ler nou aprouv en proze fodre i ganny fer.  Nou pa kapab servi leskiz ‘’not materialized’’ tou lazournen!

Annou get en lot ankor lo paz 7, R40milyon sa i Minister Finans. E zot dir ‘’EDF Grant reduction.’’  Be en Grant en kado.  Savedir nou nou’n aprouv en Bidze R40milyon an Desanm e nou’n aprouve akoz zot dir nou be i pa larzan tax sa.  En Grant ki’n vini.  Nou’n ganny en Grant e nou pe al servi li pou plizyer proze.   Be la zot dir ek nou grant pa’n vini.  Prezan i dir sa larzan ki nou ti pe al depanse la, nou pa pe gannyen Grant selman permet nou prezan pou al donn R50milyon pou DBS Blue Bond.  Me nou pa ti  aprouv larzan pou DBS Blue Bond nou dan Lasanble. Be akoz en sel kou zot vir keksoz akoz zot prop desizyon apre zot dir nou zot pe al fer en lot keksoz avek? Pou  mwan sa i montre en mank planifikasyon dan Gouvernman.

Mon pou al ankor lo paz 7 pli ba.  Departman Gouvernman Lokal.  R12milyon saving me ler ou get detay, ‘’the cut of 12million under Government of Seychelles due to slow execution of projects.’’  12milyon i preski R500mil pou sak distrik.  Mr Speaker mwan dan mon distrik donn  tou sa bann MNA ki la R500mil ou a vwar ki kantite proze nou a fer dan en distrik.  Li Gouvernman depi Zanvye i pe ganny retar li e toultan ler – mon konn dan mon distrik ;- sertennman mon’n al kot zot mon dir be akoz proze pa pe ganny enplimante ?  Ar ou konnen nou napa larzan.  Oubyen nou’n anvoy kot Gouvernman Lokal nou pe esper tender ganny award.  Sa depi Fevriye,  mon pe met presyon mwan.  Oktob zot vini zot dir ek nou ‘’slow execution of projects.’’  Mr Speaker i pa slow execution, no execution of projects.  Sa ki pe arive.

E i fer mwan demann en kestyon la.  Eski zot pe fer sa konman en stratezi politik?  Mon bezwen demann sa kestyon. Parski larzan ti annan, nou’n aprouve, nou’n zwenn ek nou DA, nou fer –  Ler mon dir nou, nou Lasanble Nasyonal nou’n tonm dakor pou annan en Regional Council pou nou konnen ki pe pase dan distrik nou tou konman MNA.  E pou nou fer proze ansanm avek Gouvernman.  E la zot vin dir nou non, be nou pa’n kapab fer sa bann proze.  Be donn nou zis en pti bout sa larzan pou nou al fer R551mil bann lezot pri proze.  Mon pa konnen lekel sa bann pti proze.  Mr Speaker sa i pa serye sa.  Pou mwan i pa en keksoz serye, i demontre mank planifikasyon.

Ankor lo paz 7 Mr Speaker, Minister Lasante.  R27milyon i ganny koupe dan Bidze Capital Projects Minister Lasante. Rezon ‘’delay in the HIS.’’  HIS mon mazinen Health Information System.  Sa sistenm ki permet ou ler ou sorti en klinik ou al en lot, pa bezwen anvoy files.  Mwan mon’n tann non sa plis ki 10an.  Tou le lannen pe vini, pe vini.  Dernyen ti vini ti dir ek nou pou pran R60milyon pou al enplimante.  Be la i annan en konpannyen pe vini pe al enplimante.  La nou’n aprouv tou zafer  nou an Desanm  lannen pase.  La zot vini zot dir 27milyon koupe akoz delay.  Be tou proze delay menm?   Be dimoun pe espere pou annan en Health Information System.  Met en bout kantmenm an plas.  Prezan pran sa larzan – nou apel sa saving nou, selman nou pa’n fer.  Taler nou gete kote i pou al mete.

Mon pou al lo paz 9 Mr Speaker. Lo paz 9, lo paz 9 la i konmans dir ou kote i pou al depans larzan.  Paz 9 selman avan i al lo la anler, i dir ou in fer saving dan Special Pension payment.  R20milyon.  Mon pa konnen ki mannyer in save sa larzan.  Oubyen i pa pe pey – ti annan en Scheme ki in dir nou ki pa egziste.  Parski i fer en saving.

ABF Scheme 3milyon.  Home Improvement Re Roofing Scheme pou pensioners.  Sa se bann dimoun ki en pe mizer, ki vye ki napa mwayen.  E i annan 4milyon ki nou,   nou ti’n fer provizyon pou zot kapab al fer zot twatir.  4milyon i koupe.   Be mwan mon ti kapab dir zot dan mon distrik detrwa landrwa kot dimoun ti pe rod twatir.  Be la, la i koupe.  Nou’n aprouve zot koupe.  Be annou al en pti pe pli ba dan (e) ‘’subventions public enterprises.’’  La zot konmans donn larzan la.  SPTC  R23.2milyon.  Be Mr Speaker SPTC mon pa konpran ki mannyer Gouvernman i kapab zistifye R23.2milyon ler le 31 Oktob 2017 Minis Larose Minis Finans ti vin isi dan Lasanble 9 er bomaten, i ti fer en Statement.

‘’Dan sa bann dernyen lannen Gouvernman in met apepre R40milyon dan Bidze SPTC.  Konmansman 2018 pou napa okenn alokasyon fon dan sa lantrepriz Leta.  SPTC i bezwen donk vin en antite ki finans son prop lekor.  Anliny avek sa, tiket bis SPTC pou bezwen ganny ogmante par R2.  Nouvo kou tiket i pou R7.’’  Be in dir konmansman 2018 pou napa okenn alokasyon.  E la,  la i vini R23.2milyon. I dir i ti abitye donn 40 la i met 23.  Me set en Gouvernman ki pa serye. Zis 2an.  Nou’n ariv Oktob la.  Zis i mete trankilman san dir nanryen, 23.2.  E savedir ler ou ti dir   ou pe koupe apre ou pe fer monte par R2, ou pa’n kalkile savedir.  Ti annan en problenm dan kalkilasyon.  E ankor pou mwan i vin en keksoz ki montre move planifikasyon.

Finalman Mr Speaker paz limero 9 ankor kot zot pe allocate.  Home Carer Scheme, Disability Benefit, Welfare Assistance, Unemployment Relief Scheme – 63milyon. La bann larzan ki nou’n  koupe partou,  partou la zot pe dir be donn nou permisyon pou servi pou sa bann keksoz.

Alor Home Carer.  28milyon.  Personn pa pe lager ek lefe ki nou bezwen Home Carer dan sa pei.  Nou tou nou konnen nou bann vye dimoun in ariv en laz.  I annan  dimoun napa mwayen pou veye.  E nou  ti aprouve en gro Bidze pou Home Carer.  E ti menm ogmante parski zot dir demann in ogmante. Me ler nou kalkil sa Bidze Home Carer, 240milyon nou ti mank 28milyon ladan? Konmsi ki mannyer nou’n mank 28, be i en gro sonm pou ou manke dan 240 sa.  Lekel ki fer sa bann kalkilasyon ?  Oubyen eski se zis en larzan ki zot in anvi donnen pou  fer plezir dimoun me napa kalkilasyon serye par deryer?  Mon pe zis demann en kestyon.

Disabilitiy benefits, mon mazinen se dimoun ki’n ganny aksidan, dimoun ki in malad petet e in ganny en dezabilite.  E ti deza annan en Bidze pou zot.  60 ekek milyon si mon pa tronpe sa letan.  Be la nou’n vin avek 21milyon in mont par en tyer.   Si nou ti annan 3 dimoun ki ti andikape i annan en dezabilite, en sel kou nou’n trouv ankor enn dan trwa ki nou pa ti’n vwar.  Be pou mwan i fer mwan demann bokou kestyon.

Welfare; Li i mont par R10milyon.  Be eski se zis en larzan ki zot pe dir be nou ti’n mal kalkile ?  Mwan personnelman konman MNA tanzantan mon refer bann ka kot welfare.  E kekfwa zot a dir be ou menm ki anvoy bann ka plizyer ka kot nou.  Wi mon fer li be mon fer li akoz mon konnen i annan en Bidze ki nou’n mete.  E mon konnen sa bann ka ki mon  pe refer se bann ka bann dimoun ki nou ti vreman bezwen ki ti annan en Bidze.  E plen fwa ler mon anvoye zot pa gannyen.  Be ki mannyer nou pe met 9.8 selman sa bann ki nou pe donnen pa pe gannyen, ki vreman merite.  Eski i annan en keksoz ki mannyer i pe marse ki nou pa konpran ?

Unemployement Relief Scheme 4.7milyon, ok.  63milyon an tou.  Mr Speaker zis pou terminen mon oule dir ki mon pa konfortab ler mon get bann sif koumsa.  Mon pa konfortab akoz i degrad kalite nou travay.  Nou’n fer en travay Bidze, nou’n al an detay komite.  Nou’n pran 4, 5 semenn demann tou sa bann Departman kestyon.  Nou’n aprouv zot Scheme tou zafer.  Apre Minister Finans i pase i koup tousala i dir nou pran sa larzan met dan en lot keksoz aprouve prezan.  Pou mwan i reflekte mank planifikasyon ; i reflekte en mank dan bonn gouvernans, i reflekte mon krwar pou mwan fransman avek respe oubyen en mank respe pou Lasanble Nasyonal, si ou pou vin ek Bidze koumsa.

Alors se sa mon bann komanter preliminer.  Byensir sa se mon komanter.  Mon  pa ankor tann bann teknisyen, nou ava atann zot  ler zot a vini, petet dan en staz teknik.  Be selman mon pa santi mwan konfortab avek sa bann sif ki devan mwan.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Afif.  Mon a donn la parol Onorab Gervais Henrie.

 

HON GERVAIS HENRIE

Mersi Mr Speaker.  Bonzour tou dimoun.  Mr Speaker mon a zis kontiny kot Onorab Afif in arete.  Li in koz lo en move planifikasyon.  Mon pou met en  lot bout avek, mon pou azout en lot bout avek.  Akoz letan mon pe ekout prezantasyon ki Onorab Pillay in fer in eksplik dan en fason teknik, dizon konman en public servant ti pou sey vann sa supplementary Budget avek piblik.  Akoz i akseptab dan sa fason ki in ganny fer.  Apre nou’n antann prezantasyon Onorab Afif ki’n fer en pe analiz.

Mon le get li dan en lot fason konman performans. Performans ladministrasyon Mr Faure.  Akoz nou donn zot en Bidze lafen lannen.  Zot in vin devan Lasanble malgre serten politik ki ganny fer whether nou ti vot lo Third Reading.  Me solman sa Lopozisyon ki la i en Lopozisyon responsab malgre propagann ki ti  ganny fer  akoz sa mazorite.  Soley ti pou aret tape, avyon ti pou aret apoze, bato ti pou aret antre dan por.  Non !  Pei in kontinyen marse.  Public servant in ganny peye. Bann servis welfare in kontinyen – dimoun in ganny lasistans.  Lekol in reste ouver.  Lasante.

Akoz sa Lopozisyon in responsab e in konpran annou rol pou dir nou bezwen siport pei pou li fonksyonnen.  Prezan li brans Egzekitiv i bezwen selon manda ki piblik in donn zot,  zot bezwen asire ki pei i vin pli performan. An term prodiktivite nou koz bokou.  Performans sekter piblik.

Nou tann en kantite tirayman konmela par piblik ki nou, nou reprezante la anndan poudir se pa mwan konbyen letan zot espere pou ganny servis.  File i perdi.  Tousala ler mon regar li sosyete i annan en lekspektasyon Mr Speaker.  E alor eski sa ladministrasyon ki nou annan i ape delivre lo lekspektasyon piblik?  Lasanble in donn li en Bidze.  Ki i fer avek, i pa kapab depans sa maksimonm.

Premyerman annou get byen en keksoz;- letan Bidze ti vini lannen pase, toultan enn bann kestyon ki nou’n demann bann MDAs Ministries Department and Agencies, eski sa larzan ki ou ti demande?  Laplipar zot  dir non nou ti demann plis.  Minister Finans in dir nou koupe.  Donk Minister Finans i dir zot koupe, zot dakor zot koupe.  Ladan menm sa ki nou vwar dan sa koupe ki zot in koupe, ler zot ti demann R100 Minister Finans in donn zot R80.  Apre Minister Finans pas en circular i dir zot non,  non nou pou pran ankor R20 ladan ou pou bezwen travay avek zis R60.  Konmsi ki mannyer alor sa bann Minister i kapab reponn a lekspektasyon nou sosyete?

E sa i anmenn mwan lo en pwen ki mon ti koz lo la dan premye State of the Nation, lo performans bann public servant.  E prensipalman bann dimoun ki ansarz bann Minister.  Konmans avek bann Minis  e Prezidan li menm.  Zot annan  en responsabilite pou zot tir nou la lo en pwen e anmenn nou pli devan.

Setadir sa dimoun Mont Buxton li i bezwen vwar bus stop pe ganny konstrir.  I pa kapab lannen ale lannen vini esper bis dan soley, dan lapli. I mars dan fernwanr ler  i sorti travay akoz napa lalimyer.

Be Lasanble in donnen sa bann larzan.  Nou pe ekspekte poudir sa bann dimoun i ganny konfye en responsabilite pou zot delivre.  E la ozordi zot pa kapab vini vin dir avek nou zot in fer saving, kan zot ti merit pe depans sa larzan lo byennet e lekspektasyon nou pep.

Savedir si zot pa pe fer demann ou lekor en kestyon bann ki pe ekout mwan, eski ou santi poudir sa Gouvernman i ape perform.  E si i pe reponn a ou bezwen e ki mannyer ou kapab kontinyen fer li konfyans.  Nou pa kapab kontinyen koumsa. I pa zis akoz wi bomaten mon’n al travay mon’n ganny en bis.  Wi koura in alimen se mwan, delo in koule, konmsi lavi i kontiny koumsa.  Non! Nou lavi i bezwen amelyore.

Se pou sa rezon ki nou pwent en Gouvernman, nou donn li en Bidze pour ki nou lavi i amelyore.  E sa Bidze la ki prezan dan 7an ki mon’n fer dan Lasanble premye fwa zot kapab koriz mwan si sa – ki nou tande poudir wi en Bidze Siplemanter in vini e sa fason ki in vini ozordi la, setadir nou’n fer en lekonomi.  Konmsi kan sa larzan ti merit pe ganny depanse pou  byennet nou dimoun.

E ozordi i annan konsern se pourtan leta semen i enn, sekirite akoz prezans lapolis i en konsern dan nou pei.    leta bann  lenfrastriktir depi lekol, depi klinik nou tann bann problenm fungus.  Nou vwar i annan bann sekter travay ki pe al lo semen pe rezenbe.  Customs  nou vwar resaman.  Ti annan nurse, i annan teachers.  Tousala i fe akoz i performans sa ladministrasyon.  E nou,  nou donn zot en Bidze pou zot kapab performen apard public servant konman bann endividi ki sipoze delivre.

E nou konman Lopozisyon nou’n responsab, nou’n debout a kote zot, nou’n siport zot kan i merit.  Nou pa’n bloke.  Alor ki zot problenm?  Zot senpleman pa kapab delivre!

E alor mwan mon ava dir avek bann dimoun sirtou par egzanp pwen ki Onorab Afif in fer.  12milyon dan Local Government.  500mil par distrik.  E la mon re zwenn en pwen ki toultan Onorab manm elekte pou distrik Grand Anse Mahe i fer sa zafer desantralizasyon.  Bidze in donnen pou distrik 1.2, 1.3.  La nou pe fer en saving 500mil?  Bann dimoun kot MC pe esper zot semen depi lepok ki ansyen Onorab Michel Marie ti la.  Ti pe esper semen ozordi mon’n arive, mon pe dir annou fer.  Nou vwar poudir napa kapasite be get sa, dezormen mon krwar Bidze pe vini nou pou bezwen tonm dakor nou tou sirtou bann Manm ki elekte poudir, fason ki sa larzan i ganny depanse la i bezwen sorti kot Local Government.  Anmenn dan distrik i ava annan accountability process.

Me donn distrik sa responsabilite, sa pouvwar pou li depans sa larzan dan fason ki i kapab fer.  Akoz wi nou kapab tender sa dan distrik de peron ava ganny fer, bus stop en keksoz – kapab fer.  Be la nou vwar poudir ladministrasyon Mr Faure i pe – pa pe kapab perform lo la oter ki nou ekspekte li.  Larzan in donnen pa kapab depanse.  Alor mon ava fini lo sa pwen Mr Speaker.  Mon krwar sa Bidze siplemanter ki’n vin devan nou i souliny en keksoz.  Pou mwan se i reflekte lo performans Gouvernman. Parski bann Minis tou le semenn i zwenn dan Cabinet. Me bann rapor lo bann progre bann proze, zot pa pe fer?  Zot pa vwar poudir tou sa  bann keksoz pa pe arive ?

E bomaten Minis in vini in donn nou en zafer la lo kestyon sityasyon lanplwa dan pei.  In koz ek nou in dir nou poudir i annan apepre  1,036  bann dimoun ki’n fini lekol e ki kapab pe rod travay.  Ki tonm 8poursan apepre la kantite  expatriate ki annan dan nou pei.  Me en sif ki Minis pa’n koz avek nou lo la se en sif ki bann dimoun ki zot, zot pa pe rod travay ouswa zot pa kapab pa travay.  Zot zis asize zot.  Zot lo en glasi kekpar ouswa zot pe apiy en poto elektrik.  Swa zot pe asize anba en pye mang.  Be selman nou vwar freeze partou. Eski sa Gouvernman pe perform re skilling  program met nou dan travay.  E ki sa pei alor son prodiktivite i ava ogmante e ki pei i ava bouze. Bidze in donn zot eski zot pe fer sa?

Alor mon a termin la.  Se sa pou mwan i reflekte en move – en below performance par en ladministrasyon ki’n ganny konfye en responsabilite.  Mersi bokou.

 

(APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Henrie.  Onorab Adelaide.

 

HON FRANCOIS ADELAIDE

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker mersi pou permet mwan dir de pti mo lo la mwan osi.  Akoz sa Bidze siplemanter ki Onorab Leader Zafer Gouvernman pe anmennen, mon pa konnen si mon pou kapab siporte ouswa – so  mon ava ekout pwennvi bann profesyonnel taler ler zot vini pou donn nou en pe detay, apre petet nou a kapab pran en desizyon.  E mwan mon pwen se ki pou kontiny lo sa ki mon koleg Onorab Henrie in dir, mon anvi demann en kestyon.  Eski parti US pe abiz lo bann profesyonnel kot Minister Finans pou manipil zot? Pour ki nou a vwar pei ki pe fer savings, kan aktyelman zot pa pe fer sa savings me zot pe anpes bann proze dan bann distrik marse.  Zot pe anpes bann proze Gouvernman marse.  E sa pe anmennen pou fer ki parey sa Mosyon in dir ki striktir Leta pe deteryore e ki Seselwa ordinerman pa pe ganny sa ki zot merite.

Mr speaker pa bokou letan passe, en semenn pase swa de semenn pase koriz mwan si mon mal,  Onorab Esparon ti anmenn en Mosyon pou Gouvernman pey Kontrakter.  Akoz bann kontrakter ti pe tarde ganny peye.  Se pourtan ozordi dan sa dokiman ki nou’n gannyen, nou’n trouve poudir i annan retar.  I annan retar partou dan versman larzan, dan recruitments, e i annan en sirkiler Minister Finans in pase pou dir ser larzan, pa depans larzan.

Tandis ki nou dan  distrik nou pe rode ler kontrakter i cal nou nou pe fer tou demars pour ki sa bann kontrakter i ganny zot larzan.  Me ler nou pe trouve ki i annan bann mannev ki pe fer pou ki larzan pa ganny distribye.  Mr Speaker mwan mon sorti dan en distrik ki nou en pe izole avek lavil.  E tou kou mon bann dimoun i dir mwan poudir, ler nou desann dan bann biro Gouvernman, nou ganny en bon pe retar.  Par ler nou pa fini fer nou tranzaksyon, akoz sa ta biro ki nou bezwen pase e laplipar letan napa travayer.  E la mon pe get dan sa bann dokiman ki zot in donn mwan la, nou annan zis, ‘’delay in recruitment’’ or ‘’freezing on recruitment. ‘’

Mr Speaker mon pa krwar en pei si i devret mars – sirtou Sesel, si i devret mars avek en lafors 20mil travayer, ki nou koupe nou fer li mars avek 10mil, nou pou achieve nou lobzektif ki nou anvi fer.  Lasanble nou’n fer sir, nou’n fer sir nou’n veye e larzan ki zot demande kan i neseser nou’n donnen.  Me konmsi pou mwan mon vreman enkonfortab ler mon vwar poudir zot demann travayer nou donnen, zot demann larzan nou donnen. Me zot pa pe delivre selon lekspektasyon Mr Speaker. Mwan mon’n sorti – avan mon ti vin dan Lasanble mon ti travay konman en mechanic.  Be zanmen mon’n deza tande si en loto si i mars lo 4 piston si ou fer li mars lo 2 piston i pou marse – efektivman.

So i montre ki Gouvernman e mon pa pou blanm Gouvernman antyerman, me mon pou blanm sa ki sipoze pe pran responsabilite pou li fer pei marse.  E ler i pe get sa bann keksoz e li i pe anbet nou i pe dir nou’n fer savings. Kan aktyelman nou pa’n fer savings.  Me si nou pou annan en dirizan ki pou kontinyen anbet koumsa pou dir  nou, nou’n fer saving kan nou pa’n fer.  Gouvernman pe marse kan Gouvernman pa pe marse. Mr Speaker be kote nou pou ale avek en kalite Gouvernman koumsa?  Ki zot fer Mr Speaker?  Olye rod solisyon zot danse.

Ler i annan en problenm zot pa rode zot danse.  Lev lanmen anler danse lo stage, nou,  nou pe dir rod problenm zot pe danse !  E mon pe per pangar, mon pe per pangar si dan Lasanble – zot ti dir nou pou fer vin en dance floor, mon pe per pangar si Onorab Leader Gouvernman li osi ler pou annan problenm i pa pou sot lo floor pou danse.  Mr Speaker mon vreman, mon vreman pa pe konpran akoz ki ozordi Onorab Leader Zafer Gouvernman i vin anbet nou, i dir nou poudir Gouvernman in fer savings, me solman nou pa pe trouve savings.

Mr Speaker dernyen fwa zot ti vwar mon lo medya, mon pe sey fight pou nou ganny nou klinik. Nou’n ganny tou leskiz, napa mendev, sepa isi laba.  Solman mon ti aprouve de fwa mon’n aprouv 5milyon pou nou konmans nou klinik.  I fer 10 milyon.  Dan 2an.  Me eski sa 10milyon i en savings?  Ouswa i Gouvernman pa’n delivre e prezan i vini i dir ou be ok sa larzan nou anvoy laba akoz zot pa ti bezwen.  E ou konn tre byen Mr Speaker, en larzan ki ou pa depanse ou kapab perdi.  Zot kapab pran sa larzan anvoy pou en lot proze akoz ou dir ou pa’n bezwen.  E mwan sa bann keksoz koumsa, i vreman agas mwan.  I vreman agas mwan akoz nou pe fer nou Seselwa soufer.

Mr Speaker mon dernyen pti pwen mon annan en keksoz ki fatig mon ankor.  Mr Speaker dan bann travay Gouvernman konmela ler ou ale ou ganny dir poudir bann keksoz pa pe bouze.  Akoz zot dir napa travayer.  En travayer konmela pe fer louvraz 4 travayer.  Akoz zot pa pe recruit plis dimoun.  Zot pa pe recruit plis dimoun, akoz zot in ganny dir nou pa pe kapab pran ankor dimoun akoz nou bezwen fer savings larzan.  Mr Speaker en Gouvernman pa kapab marse koumsa.  Si i dir 5 dimoun bezwen travay, 5 dimoun bezwen travay.  Nou pa kapab kontinyen avek sa bann mantalite apre pou vin fer krwar poudir pei pe marse.

E mwan mon vreman regrete, mon vreman annan en santiman sirtou anver bann profesyonnel, ki pe dedye zot letan pou fer en bon travay, me akoz politisyen pe abiz lo zot potansyel avek zot bann nide.  Petet akoz sa mon pe trouve poudir en Bidze ki pe prepare pou eleksyon.  E sa bann profesyonnel zot ganny gete an mal.  Me i pa zot lentansyon me lentansyon politisyen.

E sa mon pou dir ou mon pou espere ler bann profesyonnel pou vini,  e mwan mon kestyon mon pou demann zot, eski i vreman nou’n fer en savings.  E apre bann deliberasyon nou ava gete ki mannyer sa bann keksoz i ale e then apre nou a pran en desizyon.  Me solman mon pou bezwen dir zot poudir mon dezapwente avek Egzekitiv pou sa fason ki zot fer keksoz. Mr Speaker mon termin la.  Dan apre midi ler nou al dan Staz Komite mon annan ankor bokou kestyon pou demande. Mersi.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Adelaide.  Mon krwar ou’n shoot the messenger.  E se sa rezon ki messenger in ale. Bon nou pou kontinyen nou deba apre midi e mon’n ganny averti osi ki apre midi osi nou pou ganny bann teknisyen Minister Finans pou kapab enterakt osi tou en pti pe avek nou.  Mon ti a kontan avan nou break enform ban Manm ki i annan meeting avek bann reprezantan OECD avek Minister Finans.  E sa pou fer dan Committee Room 3 – 12.45.  Nou ava repran nou travay 2er apre midi.

 

 

 

(BREAK)

 

MR SPEAKER

Bonn apre midi tou Manm Onorab.  E bonn apre midi tou dimoun ki a lekout e pe kontinyen swiv travay Lasanble Nasyonal.

Mon’n osi ganny enformen ki bann zofisye Minister Finans i deza la. Onorab De Commarmond.

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Non Mr Speaker bonn apre midi. Pour annan en pti retar akoz zot ankor dan Cabinet e ankor dan en 15 minit.  Savedir…

 

MR SPEAKER

Bon nou ava kontinyen avek nou travay. E parey mon’n ganny enformen Minis i oule zwenn nou pli tar ki pour akonpannyen par SS avek son Deputy Comptroller General. So nou ava zis atann sa. Antretan nou ava kontinyen avek nou deba. Me mon ti a kontan aviz bann Manm annou fer deba kourt, presiz lo Mosyon ki ganny prezante bomaten e annou evit repetisyon. Mon ava donn laparol Onorab Clifford Andre.

 

HON CLIFFORD ANDRE

Mersi Mr Speaker. Bonn apre midi tou Manm Onorab. Mr Speaker sa Mosyon devan nou, i pe demande ki nou aprouv en Bidze Siplemanter. Me Mr Speaker letan nou get en pti kou dan nou dokiman ki zot in esanz ek nou avantyer the mid-year economic and fiscal outlook nou vwar en kantite landwar ki fer nou poz kestyon, lo si sa Bidze Siplemanter, i enn ki vreman neseser a sa staz – ou i en mal planifikasyon Bidze ki ti ganny anmennen kot nou an 2018 pour ganny depanse an 2019.

Mr Speaker letan nou get bann sif, bann sif ki probableman pli tar bann teknisyen pour sey eksplik nou, si nou pran en tipik nou get dan kot Minister Gouvernman Lokal kot in fer en saving R12milyon. E R12 milyon en gro sonm letan nou diviz li par bann distirk i tonm 500mil par distrik.

Me Mr Speaker mwan Anse Aux Pins mon pe ganny difikilte pour mwan convince oubyen montre Ladministrasyon Distrik, pour ki nou bezwen fer bann pti proze depans. I annan ler kapisen kot Marsyal avek son vwazen obor li kot lateras in grennen. E letan mon koz avek sa bann mon ti al vwar li Marsyal obor mon ti al vwar li letan mon ti koz avek zot lendikasyon ki zot, zot dir mon se ki DA i dir zot in fin met sa fayl kot Local Government. Me mon ti fer li mon devwar Mr Speaker pour mwan telefonn zofisye kot Local Government menm zour pour mon demande be ki pe arive avek sa proze akoz lateras ki mannyer in grennen. Miray mannyer in tonbe in ariv kot lafnet e si kontinyen pour koz domaz avek tou le de sa lakaz ki obor. Nanryen pa ankor ganny fer ziska la. Me selman Mr Speaker larzan pe ganny rann! E dan dokiman ki devan nou i ganny mete koman en savings.

Be ki mannyer i kapab vin en savings, si nou annan keksoz dan distrik mon sir nou tou sirtou bann ki’n ganny elekte dan zot distrik  i annan bann proze ki pa pe ganny fer kot oubyen zot dir nou pour dir napa larzan. Me ki mannyer la nou vwar ki i annan larzan ki pe ganny save ?  Si sa i en saving forse ki Minister Finans parski letan nou pe get dan bann remarks i annan serten ki dir ou set akoz en sirkiler following Finance circular. So si sa i forse ;- savedir i pe comply avek sa circular ben ou annan en problenm. Sa menm Minister Finans ki pe demann avek bann Departman pour comply avek circular li menm li i pe vin kot nou i pe dir nou prezan realocate larzan dan bann sekter parey kot ASP, kot nou war pourdir Home Care Scheme in monte i pe demann en logmantasyon, 28milyon.               Disability benefit 20 milyon, welfare assistance 9 milyon. Apre nou annan Unemployment Relief Scheme, 4.7milyon ki en total 63 milyon. Mr Speaker, pour mwan ankor enn fwa i montre move planifikasyon lo lapar Gouvernman, lo lapar Egzekitif.         Akoz kwa ki in fer ki depi Novanm lannen pase letan nou’n aprouv sa Bidze e letan nou ti ganny eksplike bann progranm sosyal, ti eksplik nou at length pour nou sey konpran, menm si nou ti dir pour dir kekfwa i tro bokou, zot ti dir nou non i bezwen sa bann zafer. Me ozordi nou pe vwar pour sa bann progranm pe demann 63milyon.

I enportan Mr Speaker ki nou konnen ki kantite dimoun ki dan Home Care Scheme ki fer ki nou bezwen 28milyon roupi an plis zis dan Home Care Scheme.  

Mr Speaker letan mwan mon get sa i montre ki i annan keksoz ki pa aziste la. Mwan ava donn ou en lot legzanp.  En legzanp pour sa Lasanble. Nou aprouv en Scheme of Service Mr Speaker avek tou son larzan pour Zidisyer. Nou aprouv en Scheme of Service nou. Staff Zidisyer pa ganny sa kilo zot Scheme of Service. Akoz Mr Speaker. Si en Lasanble in donn nou larzan. I annan parmi nou i krwar sa i en laughing matter, me si i en Lasanble responsab, en Lasanble ki travay serye, e ki demann kestyon seryezman ler fodre demann kestyon e apre nou vwar poudir sa ki nou, nou’n dir fer oubyen sa ki nou’n aprouv demann ki’n vin devan nou, pa’n ganny  comply avek.  Sa i montre ki poudir ou annan en L’Egzekitiv ki pa responsab. Ki pa efikas, ki bezwen ganny tire Mr Speaker. E i bezwen ganny ranplase par en lot  Egzekitiv ki pour fer en louvraz pli efikas e pli serye.

 

(APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Mr Speaker Sesel i pour Seselwa. Si nou annan nou bomaten Minis in koze. I pe met an plas bann striktir ki pour permet annan bann siksesyon, bann Seselwa pour retournen. Be si nou annan nou bann departman ki sipoze pe ganny ansarz par bann Seselwa, me son bann travayer i al rod aletranze. Promosyon i donn etranze olye rod Seselwa ki pour fer sa travay, e sa Seselwa a ganny sa travay.

Alors Mr Speaker akoz mon pe dir sa se si en Bidze siplemanter i vin devan nou avek sa sonm. Mwan mon annan bokou konsern. Mon pour bezwen, mon konnen bann teknisyen, Onorab De Commarmond i dir nou bann teknisyen pe vini en pti pe pli tar, zot pour bezwen eksplik nou tre, tre byen akoz sa bann gro, gro savings me selman an realite letan nou pas dan bann Minister, oubyen nou tou, nou tou nou’n fer sa leksperyans kot nou pase  bann travayer pe dir nou be get nou en pti kou. Get nou saler, nou Scheme ki mannyer i ete laba.  Bann i dir nou i … zot pe dir nou sa. Be ki mannyer ou kapab fer savings selman zot pe demann sa logmantasyon.

Alors eski sa ki zot in anmenn kot nou i reel? Oubyen i en manev pour tir larzan en landrwa pour met en lor landwar Mr Speaker, kot zot pli kapab manipil dimoun avek sa larzan pour esey fer annan en sanzman dan la fason ki dimoun lannen prosenn i deside vote.

Sa i vin en kestyon, en kestyon reel, akoz nou vwar sa kantite savings e parey mon’n dir en Minister ki nou tou vreman pros avek pe fer en savings R12milyon. Selman i pour vin la i pour dir lannen prosenn, I mean pour Bidze lannen prosenn ki nou bezwen tan milyon, akoz nou annan tel proze, tel proze, tel proze, tel proze pour fer. I annan sa semen anler Kapisen Mr Speaker depi ler mon’n antre dan sa Lasanble, kot bann Payet anler. Mon koz lo la sak loportinite ki mon gannyen.

Ni menm survey pour sa semen pa ankor fer.  Be zot be pran en pti morso larzan ladan. I annan dir zot fer savings.  Anmenn kot mwan mon ava eksplike ki mannyer pour nou fer en survey at least nou ava ganny topografi nou mon lofis koman lofis MNA, nou’n pare – nou’n pare pour nou rod enn nou  bann dimoun ki annan en bann masin pour li ede trase.  Savedir ki nou pe dir nou pa pe les sa responsabilite zis lo Gouvernman nou.  Non.  Nou’n dir zot sa, nou ava donn zot en koudmen akoz demen se sa bann dimoun ki reste anler Kapisen ki pour benefisye. Larzan i annan.

Akoz ozordi nou pe dir re met li dan en sekter R63milyon.  Nou pe dir donnen pour nou revwar. Ki kantite zenes Mr Speaker ki napa en kalifikasyon formel ki anpes li ganny anploye ki nou bezwen annan Unemployment Relief Scheme, en adisyonnel R4.7 milyon. Eski sa kekfwa pa i montre ki poudir nou sistenm ledikasyon i bezwen ganny ranforsi, pour ki nou bann zenn i ava sorti lekol avek bann kalifikasyon, ki a permet zot ganny anploye, kot zot pa ava bezwen al lo sa bann Unemployment Relief Scheme. Akoz sa se posibleman bann manrmay ki zot kalifikasyon pa permet zot ganny anploye dan en landrwa, swa sekter prive swa Gouvernman menm. Me selman ganny abzorbe apre serten letan ki zot in pas sa letan dan sa bann lenstitisyon.

Mr Speaker parey ou’n donn direktiv, mwan mon pa pour long lo sa size, me selman letan Minis i vini avek son lekip mon kapab garanti ou ki mon pour annan bokou, bokou kestyon pou mwan demande.  E si mon pa ganny bann klarifikasyon ki vreman enportan, oubyen ki vreman kler, ki eklersi sa bann pwen, serten mon’n mete la devan mon pour get en pti pe pli byen sa Mosyon, avan ki en desizyon definitif i ganny pran par mwan menm.  E pour mwan gete ki kote ki mon pour vote an referans avek sa.

Avek sa Mr Speaker mon ti a kontan remersye ou pour donn mon sa loportinite, pour mwan dir sa detrwa pti mo e mon ti a kontan reasir zabitan Anse Au Pins, ki si zot pa figir dan en tel proze kot i konsern larzan pep Seselwa, taxpayers money mwan mon pour fer li mon devwar pour mwan reprezant zot e pour mon fer sir ki zot larzan i ganny byen accounted for. Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Andre. Mon a donn laparol Onorab Simon Gill.  Onorab Gill.

 

HON SIMON GILL

Bonn apre midi Mr Speaker. Bonn apre midi tou koleg Onorab e Manm piblik ki pe ekout nou. Mr Speaker nou’n tann bann entervenan ki’n koz lo Bidze Siplemanter ki’n ganny prezante par nou Leader of Government Business e mon ti pe ekspekte ki avan ler mon pran laparol ki nou ti kapab annan en lesanz konversasyon avek bann teknisyen dan Minister Finans, me malerezman zot pa la.

 

MR SPEAKER

Onorab mon zis anvi enform Lasanble ki delegasyon Minis. Minister Finans i la avek nou e nou pe fer zot antre touzour. Ou kapab kontinyen ou deliberasyon.

 

HON SIMON GILL

Mon ti annan, anba ou gidans mon ti annan en pe kestyon pour poze avanler mon fer mon main lentervansyon.

 

MR SPEAKER

Non fer ou lentervansyon parey mon’n dir fer ou lentervansyon ase short.  I a donn zot en pti letan apre pour kapab rod klarifikasyon. Ok? Kontinyen Onorab.

 

HON SIMON GILL

Ok Mr Speaker. Mr Speaker nou’n annan en listwar Bidze Siplemanter ki’n vin devan Lasanble Nasyonal.  Nou kapab koz pour sa dernyen 5an, nou’n annan Bidze Siplemanter ki’n vin devan Lasanble Nasyonal e byensir i annan serten bann Manm isi dan Lasanble ki pa’n la dan serten moman kot Bidze Siplemanter in vin devan Lasanble. In annan moman ki ler en Bidze Siplemanter in vin kot nou Lasanble larzan in ganny depanse, e in anmennen pour sertifye e donn laprouvasyon bann depans ki’n ganny fer.

E nou’n tann bann remark, nou’n tann bann obzervasyon ler Gouvernman in depans larzan epi i vin rod Lasanble pour donn laprouvasyon lo son Bidze ki in depanse.

 

MR SPEAKER

Onorab, Onorab zis pran en pti poz, en pti moman mon ava welcome Minis avek son lekip. Mon ti a kontan dir bonn apre midi e welcome Minister Maurice Loustau-Lalanne, Minis responsab pour Finans, Trade, Investment, avek Economic Planning. Minis i akonpannyen par son Sekreter D’Eta Mr Patrick Payet, son PS, Mr Damien Thesee, e son Deputy Comptroller General, Ms Astride Tamatave. Minister avek ou lekip ankor enn fwa bonzour e welcome parmi nou. Onorab Gill ou a kapab kontinyen.

 

HON SIMON GILL

Mersi Mr Speaker mon a kontinyen. Mr Speaker en 2enm Bidze ki’n vin devan nou Lasanble, se i annan en melanz bann virman ki Gouvernman in fer atraver bann diferan Minister, Departman e ki osi reprezant en logmantasyon lo Bidze total ki ti’n ganny apropriye son lannen presedan. Me sa enn Bidze son karakteristik parey in ganny fer remarke par ansyen Sekreter Prensipal pour Finans Onorab Afif a en serten moman, in dir nou ki sa Bidze son diferans se ki i vwar ki Gouvernman pa pretann depans plis larzan ki’n ganny apropriye dan Bidze 2019.

E sa i donn sa Bidze Siplemanter en karakter, en karakteristik spesifik e mon krwar i lo rikord ex PS Minister Finans Onorab Afif ki i dir nou i fer premye fwa ki en Bidze Siplemanter parey i ganny prezante dan nou Lasanble,  ki mon dakor ek ou 500 poursan Onorab Afif.

Prezan ler sa i arive nou dir  Gouvernman pa pe perform. Gouvernman dan bann diferan Minister i annan problenm. Dan bann diferan departman i annan problenm. E finalman labaz parey toultan mon dir the bottomline se ki tou bann entervenan ki’n entervenir bomaten avan ler nou’n pran nou lunch break, in dir ki public servant ki responsab pour enplimant Bidze Gouvernman pa pe perform, pa pe travay. Se sa.

E prezan ler nou dir ki bann diferan Minister, Departman pa’n depans larzan ki’n ganny apropriye, akoz Minister Finans lo en kote in anvoy en sirkiler, in dir pa depanse akoz nou bezwen pran tel porsyon larzan anvoy dan en lot vote, fer bann virman sa taler Minis ki ou’n arive bonn apre midi avek ou lekip Minis. Mon swete ki ou kapab donn en laklerte lo sa kestyon.

Now si demen bomaten Minis Finans i annan son lakaz, son fanmir, in fer en plan ki mannyer i pour aporsyonn son bann larzan ki i gannyen dan bann diferan depans dan ou lakaz. E i annan serten keksoz ki ou’n prevwar pour depanse, sirkonstans pa permet ou pour depans sa larzan dan sa domenn ki ou’n prozekte pour ou depanse.  E ou dir be bon i annan en landrwa ki mon ti’n anvi fer tel keksoz, larzan in fini e mon a tir lo sa bout la kot mon ti’n dir mon pour depanse, akoz i annan bann fakter ki anpes mon realiz sa enn proze pour mwan kot mon lakaz.

Alor mon ava anvoy li laba pour kapab kontinyen mon bann lezot rev ki mon annan, oubyen mon bann lezot proze pour mon kapab an zeneral, finalman fer sir pa akoz enn in bloke, me ki mon dir a mon give up e mon pa depans larzan lo larestan, kot mon kapab depanse e ki i annan en nesesite depanse, me probableman i ti lo en lot nivo kategori priyorite. But still si mon kapab fer li, mon fer li par le fe ki mon pe ganny bloke lo en kote. E mon krwar sa i legzersis ki Minister Finans in fer.

Prezan mon pe vin lo la egzakteman Onorab Ramkalawan. Prezan dan term finans, dan term lekonomi, Onorab Afif i kapab ede tou ladan, nou annan bann teknisyen la tre eksperyanse dan Finans ki terminolozi ou pour servi ler ou ti’n met larzan lo en vot ou pa’n kapab depanse lo sa enn vot sirkonstans pa permet ou depans li lo en lot vot.  Konmsi ki term finans i annan, ki term bann ekonomis pour annan pour servi si nou pa pour kapab servi ki nou pe fer saving ki terminolozi Minis avek ou bann teknisyen i annan pour donn nou Lasanble pour nou servi li.  E ki nouvo teknolozi zot pour met dan zot bann dokiman ki zot donn nou.

Nou sa kalite transfer larzan, virman larzan lo en vot pour al lo en vot bann entervenan ki’n entervenir in dir zot terminolozi se inefikasite ou Minister Finans. Ansanm avek linefikasite bann lezot Minister, ki ganny oversee an term zot tranzaksyon finansyel par ou Minister Onorab – Mr Anbasader Laustau-Lalanne.  Se sa ki’n pase dan ou labsans. E mon oule demann ou pour ou donn en leklersisman tre kler lo sa size.

Now lo lot eleman ki mon pour al lo la apre midi se mon oule dir avek Onorab Ramkalawan, ki mon apresye son bann remark ki i pe pase e si i kapab les mon kontinyen avek mon lentervansyon prezan.

Mr Speaker lot pwen ki mon oule al lo la se sa Gouvernman ki la, sa Gouvernman United Seychelles ki la, sa Gouvernman United Seychelles ki la Mr Speaker i en Gouvernman ki nou pa kapab mezir li atraver en Bidze Siplemanter.

Gouvernman United Seychelles Mr Speaker, nou pour mezir li avek tou sa keksoz ki pep ase dan Sesel ozordi. Nou pour mezir li avek tou bann progranm konstriksyon lakaz ki pep ase dan Sesel ozordi ! Enn bann pli gran proze devlopman konstriksyon lakaz ki Sesel in eksperyanse dan son letan. Depi ler nou la o pouvwar depi 77 ziska la 2019.

Mr Speaker nou pa pour kapab mezir performans Gouvernman zis atraver sa Bidze Siplemanter akoz nou bezwen mezir Gouvernman pa rapor avek sa bann lanons ki nou fek trouve dan NASYON ki’n ekrir e dan TODAY in Seychelles kot nou annan nou 13 dokter ki’n ganny graduate e ki zot in antre pour al donn en servis dan nou sistenm lasante isi dan sa pei.

E sa i bann eleman ki nou osi bezwen mezir performans sa Gouvernman.  E nou dir avek sa 13 dokter ki’n pran zot letan, 7an zot in donnen pour zot etidye welcome to the Seychelles ankor enn fwa! Donn zot servis dan nou sistenm lasante. Nou kontan zot in nobou graduate. E nou kontan ki zot kapab donn en koudmen pour kontinyen donn en servis dan nou sistenm Lasante. I sa lafason ki nou met mezir performans sa Gouvernman.

 

MR SPEAKER

Onorab Gill, en moman, en moman –

 

(Interruption)

 

MR SPEAKER

Order!  Bon mon’n allocate ou Onorab Simon Gill en kantite letan, se zot komanter ki pe fer li koz plis. Al menm an deor  topik. Annou sey, i annan bokou tolerans, i toler zot, me i fer li al an deor topik. Annou sey refrain.

 

(Interruption)

 

MR SPEAKER

Annou donn Onorab Simon Gill i a retourn lo Bidze Siplemanter, lo Mosyon e i kapab fini, akoz i annan kestyon apre pour li poz Minis avek son lekip. Onorab Gill kontinyen.

 

HON SIMON GILL

Mersi bokou Mr Speaker. Ou vwar ki mannyer mon toleran e welcome dan sa nouvo lanbyans politik dan nou Lasanble Nasyonal. Mr Speaker ler mon dir sa mon ava dir zot pour dir nou bezwen mezir performans sa Gouvernman atraver sa plis ki 400 proze devlopman kominoter ki pe pase ozordi dan sa pei, dan sa nouvo Financial Year 2019.

 

 

(APPLAUSE)

 

HON SIMON GILL

E ki i enkli proze dan distrik Onorab elekte pour distrik Anse Aux Pins – Onorab Clifford Andre ki enkli proze dan distrik Onorab Francois Adelaide, Mr Speaker.  Ki enkli proze dan distrik Onorab Ahmed Afif Mr Speaker. I koumsa ki nou mezir performans en Gouvernman Mr Speaker !

 

 

(APPLAUSE)

 

HON SIMON GILL

Pa atraver zis en Bidze Siplemanter ki’n anmenn dan sa Lasanble.

Mr Speaker ler mon dir tousala mon ava dir zot ki nou mezir performans Gouvernman pa atraver zis sa Bidze Siplemanter. Nou ava mezir li avek sa pli gro rezerv an deviz etranzer, ki nou annan ozordi dan sa pei ki donn nou 6 mwan rezerv lenportasyon ki Onorab Afif i kapab ex PS Finans i kapab konfirmen. Si i pe desann taler Minis Finans i ava pronons li lo la.

Mr Speaker nou mezir performans Sesel, performans Gouvernman Sesel pa osi aksepte ki Prezidan Faure i parmi le premye 4 Prezidan ki ganny rekonnet dan Lafrik, pour son zesyon ki mannyer i pe anmenn Sesel!

 

(APPLAUSE)

 

HON SIMON GILL

Mr Speaker nou pe mezir performans Gouvernman atraver tou sa bann lenstitisyon ki Prezidan Faure, son Gouvernman in met an aplikasyon e pe ede pour marse e kapab donn sa nouvo direksyon dan sa pei.

Mr Speaker nou pour mezir performans pa zis atraver Bidze Siplemanter, me atraver sa louvertir ki Prezidan Faure in met ann aplikasyon depi ler in pran labar ann Oktob.

Mr Speaker nou pour osi mezir performans Gouvernman par rapor avek tou sa bann loportinite ki tou sa bann Manm Onorab dan Lopozisyon in gannyen depi ler nou’n anons miltiparti dan sa pei. Atraver tou sa bann loportinite ki zot in gannyen.  Zot in ganny loportinite parey nou lo sa kote nou’n gannyen ki debord e depas en kantite bann loportinite ki bann Seselwa ordiner i gannyen.

Si wi si nou oule dir pour dir i annan serten pe ganny pli gran privilez nou a dir nou osi annou do away avek tou nou bann privilez e loportinite ki nou pe gannyen . Eske nou osi par rapor akoz nou’n ganny elekte nou klasifye nou koman enn bann other class citizens.

Mon krwar i enportan ki ler nou dir Gouvernman pa pe perform ki nou kalkil byen. Nou kalkil byen ki nou pe dir.  Akoz nou, nou konnen pour dir si i annan en moman ki sa pei e Gouvernman Sesel pe perform se zisteman dan sa moman.  Me ki arive, ki arive se ki dan sa moman kot Prezidan Faure in pran labar in annan bann nouvo defi ki nou’n bezwen pe fer fas avek.

E Prezidan Faure pe fer son mye pour kapab reisir anmenn sa pei dan en direksyon e nouvo latmosfer, en latmosfer trankilite, en latmosfer lape, en latmosfer kot lepep i santi zot kapab epanouir e sakenn achieve son rev mannyer zot kapab achieve zot rev.

I en louvertir ki Prezidan Faure in anmenn dan sa pei depi ler in pran labar Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Onorab, Onorab wrap-up.

 

HON SIMON GILL

Mr Speaker mon konpran ou dir mon wrap-up, mon pour wrap-up avek detrwa kestyon pour Minis avek son lekip ki la devan nou ozordi.

Minis mon’n demann ou detrwa kestyon an term bann konsep deza. Ou ava kapab eklersi nou. Mon pour azout detrwa bann kestyon, i ava fer – mon prezimen 3enm kestyon ou ava dir nou Minis ki bann rezon ki sa bann Minister pa’n reisir fer sa bann recruitment ki zot ti bezwen fer, e ki bann lezot desizyon in bezwen pran tout an tenir kont ki i annan serten seksyon or divizyon dan serten Minister ki nous anti ti bezwen en logmantasyon mendev, pour kapab ogmant lefikasite e lefektivite bann servis ki zot donnen.  Sa i enn.

2enm kestyon ki Onorab Afif in soulve or size Onorab Afif in soulve dan son lentervansyon, se zisteman i ti fer referans avek bann travayer SRC, Customs e i ti pe dir ki i annan larzan pour Scheme of Service ki donn en lenpresyon ki Scheme of Service pa’n ganny met an aplikasyon me selman larzan pe ganny vire pe al dan en lot bor. Ok ?  Sa i enportan ki nou ganny leklersisman. Me nou ava fer li en pe pli zeneral. Ki bann rezon bann zistifikasyon ki bann Minister in donn ou ki zot pa’n reisir met an aplikasyon Scheme of Service si i annan Scheme of Service dayer ki ti’n ganny endorse me pa’n kapab met an aplikasyon e prezan pe demande pour vir larzan. Eski i annan sa kalite sityasyon ki egziste.  Mon pa tro sir me mon’n tann sa par en lentervenan ki’n fer.

Lot kestyon ki i enportan Minis ki ou reponn bann fakter ki’n fer ki larzan ki ti’n ganny mete pour serten Capital Project, sa osi in ganny leve par lentervansyon ki Onorab Afif in fer ki bann rezon ki i annan ki bann Capital Project ki ti’n ganny prozekte pour fer pandan sa lannen finansyel 2019 ki pa’n kapab ganny fer akoz nou dan dernyen ka lannen e ki larzan pe bezwen vire pour al dan en lot sekter?

Lot kestyon ki i enportan ki nou klarifye nou annan sa 50bilyon ki Onorab Afif i bezwen reponn Onorab Jean-Francois Ferrari,

 

(APPLAUSE)

 

 

HON SIMON GILL

Akoz i ti PS dan sa lepok. Sa nou a met li aside Mr Speaker me kestyon konkret ki mon ti ava voudre ou tenir kont, se bann rezon ki nou bezwen pe fer virman, anvoy larzan anba Home Carer Scheme avek byensir carer li menm li epi bann virman larzan ki pe al kot Full Unemployment Scheme. Sa pour le moman i bann seri kestyon ki ler ou ganny loportinite Minis mon ti ava voudre ou eklersi pour nou.  E Mr Speaker nou remersi ou pour donn mwan sa loportinite pour mwan entervenir lo sa Bidze. Mersi bokou.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Simon Gill.  Bon mon tann enn de bann pti komanter oli Leader, LGB in enform mwan ki i pe rankontre EU Ambassador. OkSo, sa i ava pez en pti pe sa bann komanter, i pe rankontre EU Ambassador. Ankor sa i bann travay ki nou fer akoz tanzantan osi nou war Leader Lopozisyon i sorti nou konnen i pe meet bann dignitories ki dan pei ki call on the National Assembly. Ok so Onorab De Commarmond pe osi desarz son responsabilite.

Mon ava donn laparol avek Onorab John Hoareau.

 

HON JOHN HOAREAU

Mersi Mr Speaker pou donn mwan en pti lokazyon pour mwan dir enn de mo lo sa Bidze Siplemanter. Pour mwan Mr Speaker sa Bidze Siplemanter i reflekte leta lasante sa Gouvernman dirize par US. Lenstitisyon leta ki pa pe fonksyonn parey i devret fonksyonnen. Sa Bidze Siplemanter si ou get li i en Bidze artifisyel ki mwan mon dekrir li koman tir la met la. Akoz mon pe dir i en Bidze artifisyel tir la met la ?  Akoz ler ou koz avek bann dimoun  bann fonksyonner piblik bann dimoun ki pe travay koman bann CEO dan bann departman Gouvernman, zot dir be nou’n met dimoun anvoy dimoun training kot SIM e la aprezan nou’n tan dir pour dir nou Bidze in koupe e nou napa larzan pour peye. Nou anvoy let kot Mr  Thesee e i pa reponn nou.  Eski se sa kalite refleksyon deryer sa Bidze kot nou vwar zis ‘’delay in recruiment,’’ ‘’freeze in recruitment’’ ensideswit? Mon krwar pour tou sa bann keksoz ki’n ganny koupe zot pe met sa bann fonksyoner piblik dan en sityasyon kot zot pa kapab delivre.

Mr Speaker ler nou pe gete osi rasyonal deryer sa Bidze Siplemanter, parey mon pe dir i annan bokou bann delay in recruitment bann freezing mon krwar i aparet en pe partou, partou, Seychelles Bureau of Standard, Seychelles Qualification Authority, tertiary Education, Departman Prizon ensidswit, ensidswit. So pou mon ler mon pe get Gouvernman li menm koman en sekter ki operate parey en biznes, ou vwar pour dir dernyen keksoz pour ou koupe se training avek ou resours imen.

Akoz ou resours imen i resours pli enportan dan ou pei. E ozordi zour zot vin anmenn en Bidze Siplemanter koumsa be selman napa okenn laprev pour dir ler ou pe freeze recruitment ou’n anmenn en sistenm kot ou kapab digitalized ou bann servis ki ou annan ou kapab anmenn e-governance pour kapab met ou pei lo en nivo kot ou pa bezwen sa bann dimoun. Nou pa war laprev sa. Me selman nou vwar koup par isi koup par laba parey mon pe dir en Bidze tir la met la.

Mr Speaker i enportan pour nou realize pour dir si nou oule fer savings i normal ki nou fer savings dan bann Bidze, me selman annou fer li dan bann keksoz ki tanzib ki nou kapab zwe avek. Dizon transportasyon, telephone bills, electricity bills eksetera, eksetera.  Sa apre ou a dir mon pour dir ou’n delivre be selman ou’n koup lo serten gaspiyaz, ou’n koup lo serten depans ekstra lo transportasyon dan first class whatever, ki en zofisye Gouvernman i ganny sa privilez pour fer e ou’n anmenn serten disiplin fiskal dan ou Bidze.

La aprezan mon a kapab konpran pour dir ou’n fer sa savings prezan ou kapab fer en vIrement lo sa larzan. Me parey i ete Mr Speaker mon annan mon osi en kantite problenm pour mon aksepte sa kalite Bidze Siplemanter. Ler nou pe get par egzanp Onorab Gill in koz lo lakonplisman pei, in koz lo bokou zenn in ganny sans fer training, in retournen ensidswit. Me selman sa ki Onorab Gill pa dir nou se ki attrition rate dan liniversite Sesel e akoz Liniversite Sesel pa pe ganny peye avek ANHRD bann larzan ki ANHRD i dwa li pour donn training sa bann zenn ki pe bezwen training pour travay isi dan nou pei.  Sa osi i devret adres son lekor lo la. I annan laklas ki komans avek 20 etidyan ler i fini i fini avek zis 5 etidyan. Pa neseserman akoz zot sa bann etidyan pa’n kapab kontinyen zot training akoz zot pa bon akademikman, me senpleman akoz i annan tro bokou hassle, tro bokou mankman dan Liniversite ki fer ki zot dekouraze e zot arete e zot plitro plifere al travay.

Alor mwan mon pe dir koumsa pour dir dan sa Bidze Siplemanter ki’n ganny anmennen devan nou, nou annan, mon osi mon annan bokou kestyon pour demande lo la, bokou kestyon pour mon fer e mon ti a demande ki nou ganny bokou larepons osi par egzanp lo bann size dezabilite benefis in ogmante par 20 milyon eski soudennman la en kantite dimoun in envalid dan Sesel? Mr Speaker sa i mon kontribisyon.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Hoareau. Onorab Johan Loze.

 

HON JOHAN LOZE

Bonzour Mr Speaker. Mersi Mr Speaker. Bonzour tou koleg Onorab, bonzour tou dimoun ki pe ekoute dan lakour. Mr Speaker i parle tousel ki si ou ogmant benefis dezabilite, si ou ogmant son sonm i parle tousel ki son total bidzete osi i bezwen ogmante. Ou’n ogmant benefis endividi, ou bezwen ogmant sa sonm dan Bidze. I pa vedir en logmantasyon dan  lakantite dimoun ki pe soufer avek dezabilite Sesel e petet ti a meyer si nou respe en pti pe dimoun ki soufer ek dezabilite osi. Mersi.

Mr Speaker pour komanse mon pour lir parey plizyer Onorab in fer boner zot in eksprim zot dezapwentman, i annan ki’n eksprim zot dezapwentman avek L’Egzekitif. Mon oule eksprim en pe mon dezapwentman avek Lasanble Nasyonal. Nou annan en Bidze plis ki 4 milyon roupi devan nou. E nou ki nou pe fer nou pe fer largiman semantik lo sa mo ‘’savings.’’ I annan nou, nou largiman antye pour debat lo en Bidze R400milyon in ankre lo sa mo ‘’savings.’’ Nou’n met taso nou largiman lo sa mo ‘’savings.’’ R400milyon e nou fer en largiman semantik lo en mo. Definisyon pli senp pour sa mo savings se income not spent or deferred. Mon krwar se sa ki nou pe vwar la, i pa’n ganny depanse, in ganny deferred dan en lot anba en lot vot.

Bon si nou pa satisfe avek sa definisyon senp annou sey ‘’an economy or reduction of money time or another resource.’’ Mon krwar i annan en lekonomi ki’n ganny fer nou kapab kestyonn metod ki’n ganny itilize pour fer sa lekonomi. Problenm se ki de fwa letan evre, nou pe kas nou an kat pour bat latet sa pep Seselwa ki pe ekout nou, nou vin avek en largiman senplis. En largiman sitan bet ki menm mon fiy 5an pa pour anvale.

E sa la kot zot in pri zot, zot in pri otour sa mo’’savings’’ enn in vin avek, 2enm in pran, 3enm in swiv, zot tou, zot in pri ladan e zot napa fason sorti dan sa pov rezonnman malere boufon, ki zot in adopte.

Mr Speaker premye fwa ki mon Johan Loze mon ti tann sa konsep ‘’Wage to GDP ratio’’ ti an lannen 2009, ti dan en meeting ki ti pe ganny prezante par Onorab Ahmed Afif, PS Thesee ti la, SS Payet ti la, e ti pe eksplik nou ki mannyer the labor share of GDP i pa kapab ogmant sitan ki i depas bann lezot bezwen e nesesite ekonomik pei.  E a sa letan i ti pe ankre son largiman otour le fe ki nou bezwen shift nou workforce pour tonm lo en ratio 60 poursan nou workforce dan sekter prive e 40 poursan dan lanplwa Gouvernman. Sa panse, sa bann largiman pa mon ki’n anmennen, i pa ni sa bann teknisyen ki la devan ki ozordi in ganny akize konm kwa zot pe ganny manipile par Part US pour fer sa travay ki zot pe fer.

E ankor mon pour al lo en keksoz ki mon’n deza dir dan lepase, silvouple annou aret kestyonn lentegrite nou bann profesyonel!

 

(APPLAUSE)

 

HON JOHAN LOZE

Annou aret kestyonn lentegrite nou bann profesyonnel Seselwa! Akoz i paret mwan nou annan en problenm de fwa avek profesyonnel Seselwa.  A sak fwa i annan en keksoz ki nou pa satisfe avek nou montre ledwa lo zot nou dir bann keksoz bet ki nou diriz anver zot.

I pa normal sa. I pa byen, i pa korek.  Mwan personnelman mon’n anmenn sa largiman ki Onorab Afif ti anmennen an 2009 e mon pa kestyonn son lentegrite lo la mwan. Mon krwar i ti annan rezon. Mon krwar i ti annan rezon an 2009 letan i ti avans sa bann largiman. I ti propoz bann solisyon ki i ti propoze, be mon en pe sirprann ozordi ki Onorab Afif i pa refer lo son bann prop largiman.  I pa lev sa spectre ki wage to the GDP ratio pe creep back kot i ti ete an 2009, ki nou pe retourn dan menm kondisyon ki nou ti annan 2009 vizavi workforce dan Gouvernman.

Pa zis an term lakantite travayer, me osi an term logmantasyon ki nou donnen, nou kontinyelman pe aranz Scheme pe donn logmantasyon ki i normal. Mon war Onorab Afif i get mon la e la mon rapel ankor ki enn son bann proposal an 2009 sete ki reduce lakantite travayer e ogmant lapey. I normal ogmant lapey i byen. That was the basis of it. Be nou ti reduce, nou’n ogmant lapey be la pe annan en increase ankor.

Nou pe retourn obor sa presipis kot pei ti ete an 2009. E mon konpran mwan akoz Minister Finans in fer sorti son sirkiler nimero 9 ki i pe dir freeze on recruitment. En line Ministry ki bezwen 4 drayver akfer i pour make do avek 3. I play the odds, i demann Minister 5, i demann Bidze pour li anploy 5. Akfer i pour make do avek 2 clerk pour 4 zofisye kan i kapab demann 4, i demann 4.

I pa vedir si i pe operate ek 2 i pour kas sa line Ministry. Be selman petet nou pe pour mwan retourn lo en largiman ki SNP ti kontan anmennen zot in ranpli Gouvernman avek tou dimoun ki siport zot. Gouvernman i plen zis ek dimoun ki siport zot, se sas en largiman ki SNP ti kontan anmennen lontan. E nou’n rektifye e la it’s creeping back. Nou pe retourn dan sa menm sityasyon. E mon konpran prezan akoz nou annan sa freeze in recruitment. Annou balans en pe, annou take stock akoz si keksoz i kase si sa lekonomi i slow down, i pour afekte zabitan Anse Aux Pins, Anse Etoile, Baie Lazare e Mont Buxton egalman, akoz i pour enpakte lo son cost of living, i pour enpakte lot ou son basic nesesite. So mwan mon ti krwar Onorab Afif ti ava eksplike sa bann keksoz la akoz Minister Finans i bezwen anpes en pe ki sa wage to GDP ratio i balloon out of control. Be selman in swazir pour head dan lot direksyon. Away from son bann propos ki li menm li i ti avanse an 2009.

Be pour tous en lot size ki zot in koz bokou lo la se ‘’delay in recruitment.’’ Mr Speaker nou Oktob la, 10enm mwan lannen, si en Departman, en Minister, en Lazans in ganny son Bidze depi Zanvye pour li recruit en tel, ouswa en tel e Oktob i pa ankor kapab. Ki i annan mal si Minister Finans i fer en virman sa 10 mwan saler ki ti’n ganny bidzete pour anploy en tel, ouswa en tel ki pa ankor ganny anploye ziska la 10enm mwan – ki mannyer sa pour impede fonksyonnman sa Minister ouswa Lazans. Ki mannyer sa i fer Gouvernman inefikas, ki mannyer sa i anpes livrezon bon servis.

Parey yer en Onorab ti dir ki en morso later pa ti egziste avan ti arpante, fransman mon pa konpran kalite gymnastic mantal ki in fer, be selman, be selman mon a donn li benefis ‘’du doute’’ sa travayer la i pa’n an egzistans pandan sa 10 mwan li. Sa post i la, sa Bidze pour sa saler i la, me napa sa travayer. I pa ti pe delivre nanryen li. Si sa saler depi Zanvye ziske Oktob in ganny fer en virman avek pour al dan en lot depans neseser, i afekte kwa? How, eski i afekte en ki konk?  Ki lanpesman sa propoze.  10 mwan saler ki pa’n ganny touse par en endividi ki pa’n ganny rekrite pour x rezon.

E nou tou nou konnen profesyonnel Sesel i rar. They are not a dime a dozen.    Sa ki pe arive esansyelman se ki enn i poach ek lot, lot i poach ek lot, sekter prive i poach dan Gouvernman. La Gouvernman in aranz en pe son bann Schemes and packages. I annan pe sorti dan sekter prive pe resot dan Gouvernman. E se sa ki arive.  Enn bann rezon ki annan delay in recruitment se ki souvan in napa sa profesyonel.  E sirtou i napa sa profesyonel Seselwa available on demand letan sa Departman, Lazans ou Minister i bezwen li.

So nou’n annan nou en delay 10 mwan. Sa dimoun pa ankor ganny recruited depi Zanvye ziska Oktob, e zot vwar li mal.  Zot, zot vwar li mal ki sa saler ki pa’n ganny servi pandan sa dernyen 10mwan in ganny vire pour al fer en keksoz useful avek. Bon mon pa pour argimant lo la plis  avek zot.  Mon a les zot avek sa.

Be i annan en lot kestyon ki mon pe poze la.  Zot in avans en panse konm kwa ki freeze ek delay in recruitment pe afekte Scheme of Service, package saler travayer. La la i dir delay in, freeze in recruiment, prezan napa larzan pour donn travayer SRC. Napa larzan pour donn ners. Mr Speaker mwan mon pour donn benefis du doute Onorab Afif ler in dir sa, pour sit defen Prezidan Mancham in fer en pti lapsus. Mon panse in fer en pti lapsus. Mon pa pour akize konm kwa Onorab Afif in koz mansonz. In sey mislead sa Lasanble, in sey mislead nou pep.

Mon panse dan lemosyon moman ki i ti pe koze sa in sap li.  Be nou pa dir sa travayer SRC.  Nou pa dir zot sa, nou pa fer en statement sitan iresponsab. Ki delay in recruitment, freezing recruitment i annan a fer avek zot Scheme? How, how silvouple pran en bout sarbon desin lo sa miray blan eksplik mwan, how?  Ki mannyer sa i marse?  Zot malen zot, mwan mon bet mwan!  Eksplik mwan.

 

(Interruption)

 

HON JOHAN LOZE

Eksplik mwan. Mr Speaker si Onorab Ferrari i kapab donn en lape …

 

 

MR SPEAKER

Kontinyen, kontinyen Onorab.

 

HON JOHAN LOZE

… taler i a tir son pistol ek mwan!

 

MR SPEAKER

Non, non, non, non. Onorab retract sa dernyen pti bout. Retract.

 

HON JOHAN LOZE

Wi mon retract pistol Mr Speaker. Mon kit pour bann dimoun ki ti dan Koudeta.

 

MR SPEAKER

2 minit, wrap-up.

 

(Interruption)

 

HON JOHAN LOZE

Mr Speaker freezing recruitment e la mon oule dir sa pour tou dimoun ki lo en Scheme of Service sa sirkiler Minister Finans pa pe afekte Scheme personn dan okenn fason. I napa nanryen pour fer avek zot Scheme sa. I zis ki petet parey mon’n dir mon pour donn Onorab Afif benefis du doute, sa in sap li. Mr Speaker i annan en lot keksoz ki’n ganny dir bokou dan sa Lasanble ozordi ;-

Nou’n donn larzan! Nou’n donn larzan! Nou’n aprouv larzan! Nou’n vot larzan!

Kan? Kan ki zot, zot donn larzan? Kan ki zot aprouv larzan? Kan ki zot vot larzan? Kan? Zanmen e zanmen LDS in deza vot lo Third Reading Bidze Nasyonal Sesel. Zot pa’n zanmen aprouv Bidze ! Zot vot lo bann heads be zot pa’n zanmen aprouv Bidze dan son totalite!  Zot pa’n zanmen vote lo Third reading pour fer Bidze vin en Lalwa.  Zanmen dan zot listwar depi zot la dan sa Lasanble.

Zot pa’n zanmen donn en sou personn! Ni SRC, ni teachers, ni ners. Zot pa’n zanmen, zanmen, e zanmen donn en sou okenn travayer Seselwa. Ni home carer, ni dezabilite ki zot pe dir, ni en sou, ni en kas, ni en rondel, zanmen depi zot la anndan! Aret vant zot lekor. I pa en keksoz ki zot in fer. Aret claim.

Sa enn la, sa mon pa pour donn zot okenn benefis du doute. Zot manter. Zot pe koz mansonz. Zot pe mislead sa pep Seselwa ! Zot pa’n zanmen aprouv en sou pour met dan pos personn. Ou konnen ki zot in fer? Ou konnen ki zot in fer? Zot in amann POCA avek AML pour met en ta milyon dan pos enn zot dalon !  Sa zot in fer. E ziska ozordi zot pa ankor ganny kouraz pour dir ek pep Seselwa konbyen zot in met dan pos zot dalon.

Ziska ozordi zot pa ankor kapab dir  sa dezonekte ki zot in fer in kout konbyen e konbyen in antre dan kof zot dalon. Sa zot pa kapab fer sa. Sa enn Seselwa, sa enn Seselwa, wi zot in met larzan dan zot pos. Sa granted mon pour donn zot sa enn.  Chapeau LDS. Zoli travay.  En Seselwa in fer sepa konbyen milyon gras a zot. E ziska ozordi zot napa kouraz, zot napa backbone pour zot dir laverite. Zot posed backbone en min bwi zot.

 

MR SPEAKER

Onorab pa entrodwir lezot matters an deor sa size. Wrap- up.

 

HON JOHAN LOZE

Mr Speaker pour mwan wrap-up mon pour pran sa pti liv Bidze e mon oule kominik en keksoz avek lepep Seselwa e sirtou bann siporter SNP ki’n toultan lalit pour latransparans, pou en fairer playing field pour en Sesel balanse i annan en keksoz mon oule kominik ek zot, e la mon oule kominik mon sok ki personn dan LDS pa’n point out avek personn ki i annan larzan dan sa Bidze pour tou bann lenstitisyon ki la pour protez lendividi e drwa lendividi.

I annan larzan dan sa Bidze pour tou bann lenstitisyon ki la pour prop up la demokrasi Seselwa. I annan larzan dan sa Bidze pour lenstitisyon ki LDS, LDS zot in lager pour met debout, i annan larzan. E zot gard silans lo la Mr Speaker.

Procurement Oversight Unit, i annan larzan pour li, Anti-Corruption Commission, i annan larzan pour li. Seychelles Braodcasting Corporation i annan larzan pour li. Seychelles Human Rights Commission i annan larzan pour li. Ar Truth Reconciliation and National Unity Commission i annan larzan pour li ladan.  I annan gro sonm, gro sonm larzan pour li ladan Mr Speaker.

Bann lenstitisyon ki la pour prop up la demokrasi Seselwa ;- bann lenstitisyon ki la pour lalit pour drwa sa pep Seselwa. Zot pe ganny en bon pti sonm larzan dan sa Bidze e parti LDS in met son blinders, zot pe lager ek en mo, ‘’savings’’ dan en Bidze 435 milyon ekek Roupi, zot pe lager ek en mo, e zot pa ni kapab trouve ki Gouvernman Prezidan Faure pe strengthen bann lenstitisyon ki zot menm zot, zot in lager pour annan dan sa pei.  Mersi Mr Speaker.

 

(APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Mersi, mersi Onorab Loze. Onorab Ferrari.

 

HON JEAN-FRANCOIS FERRARI

Mersi Mr Speaker mon pran laparol akoz Onorab ki’n koz avan mwan in dir poudir li i bet mwan mon malen. So mon ava sey live up to sa ki sa Onorab in dir.

Mr Speaker mon ti a kontan komans mon lentervansyon ozordi pour mwan sit en parabol e sa en parabol ki nou tou nou konnen. Se parabol bann talan. Nou konnen i annan sa parabol ki dir ki en met ti donn 3 dimoun ki travay pour li sakenn detrwa talan. Sa enn premye ti ale ti invest sa talan e ti retourn avek en pe profi. Sa enn dezyenm in ale in invest e i retourn avek en pti morso profi. Sa enn 3enm li in pran sa talan ki in gannyen in fouy en trou dan later e ler son met in demann li oli mon talan ki mon’n donn ou, in fouy en trou, in retir sa talan in rann son met egzakteman parey.

Son konklizyon dan sa zistwar, se ki sonmet ti dir avek li, ti rekonpans sa de premye dimoun e ti dir ek sa enn 3enm, ale sorti devan mwan.  Out – parey nou dir. Akoz mon’n donn ou en keksoz en talan ou sipoze al fer li friktifye, pour ou benefis e pour benefis ou bann zanfan, pour benefis tou dimoun.  Alors out, sorti devan mwan.

Se egzakteman sa ki nou sityasyon ki nou ladan ozordi. Mon’n servi sa legzanp akoz i annan plizyer Manm lot kote latab, e mon konnen pour dir bann teknisyen Minis ki isi, i annan bokou difikilte pour asosye avek sa bann dimoun lo lot kote latab, akoz zot, zot in vin avek en largiman pour dir sa se bann savings ki Gouvernman in fer.

Se bann larzan ki nou koman en Lasanble nou’n met devan Gouvernman e nou’n demande ki Gouvernman i fer li friktifye pour benefis lepep Seselwa an antye. Mr Speaker mon pa en ekonomis. Mon napa en degre dan Finans selman mon konnen pour dir i annan de keksoz ki enportan dan lekonomi en pei. Enn ;- se bann lenvestisman e bann depans ki Gouvernman i fer e sa i fer grandi lekonomi, i fer grandi sa ki nou apel nou GDP, Sa i enn.

Savedir bann larises entern ki Gouvernman i anmase atraver taks i fer li friktifye e apre i annan bann foreign direct investment, bann grants ek bann loans, sa 3 keksoz ki konplet lekonomi e ki parey zot dir i drive the growth. Si nou pa fer sa bann keksoz, si nou pa envestir nou pei pour reste deryer. Se pour sa ki nou koman en Lasanble, ler nou regard en Bidze a lafen sak lannen nou pez tou, tou bann sekter dan sa Bidze pour fer sir ki nou ganny li egzakteman byen e son sonm i korek pour ki i kapab soutenir krwasans ekonomik dan nou pei pour sa prosen lannen ki pe vini e se sa ki nou’n fer dernyen fwa. E lo gidans bann teknisyen, bann spesyalis dan Minister Finans, nou’n fer sa travay.

Prezan mwan ler mon vwar devan mon en demann atraver en Bidze Siplemanter pour fer lekonomi premyerman pour fer lekonomi lo Bidze. Dezyenmman pour realocate sa lekonomi mon bezwen demann mon lekor be kote nou’n al mal. Me malerezman e mon asire ki Minis ava kapab eklersi nou malerezman napa okenn Manm lo kote parti ki soutenir Gouvernman ki ti kapab vini e donn nou en leksplikasyon swa reveni Gouvernman in bese, akoz nou dan en moman ki challenging, swa depans in ogmante akoz in ariv en sityasyon ekstraordiner ki pa’n prevwar. Donn nou bann leksplikasyon kredib e valab pour zistifye sa bann mouvman dan bann sonm ki’n ganny allocate dan sa Bidze.

Zot pa’n kapab fer li nanryen, zot pa’n kapab fer li ditou. E mon ekspekte ki Minis dan son lentervansyon i ava ganny sans pour li dir nou sa bann, sa sityasyon ki nou ladan e eksplik nou akoz, akoz si nou pa’n attend nou target fiscal, nou target reveni oubyen nou pa’n attend nou’n overshoot nou bann depans. Mon pa konnen, me selman Minis ava dir nou sa bann keksoz.

Akoz si nou pa konn sa bann keksoz nou vwar bann le fe sa ki Gouvernman pe demann nou la, i annan bann le fe terib lo nou lekonomi. Mon a donn zot en premye le fe ki i annan Mr Speaker. Dan bokou sa bann heads dan bann leksplikasyon anba remarks ki nou’n gannyen dan sa Bidze nou’n ganny dir ki i slow, i difisil, Gouvernman in ganny difikilte pour zot enplimant bann proze.

Ler Gouvernman i ganny difikilte pour enplimant bann proze sa i annan en lenpak direk lo bann Grants e bann fines e bann finansman enternasyonal. Akoz sa bann finansman pa antre dan lekonomi. Savedir i annan en lenpak direk. Nou perdi lenvestisman. Nou perdi bann Grants oubyen i ganny retarde pour en lannen oubyen pour en lot. E sa i move pour nou lekonomi. En pei parey en biznes, pour li grandi i bezwen envestir. Sak lannen i bezwen pe envestir, pe renouvle son lenfrastriktir, pe ouver bann nouvo marse e sa i vin atraver lenvestisman. Ler nou pa meet nou target lenvestisman e nou target depans i annan en le fe profon lo nou lekonomi.

E la ozordi nou’n ganny dir ki nou pa’n attend. Ki Grant income in ganny seriously impacted. Mon ti’n marke kot i ete mon ava dir zot ki mannyer kote ki mete pour dir dan dokiman Minister Finans li menm li in donn nou, in dir nou pour dir ‘’Grant income has been heavily impacted.’’

Alors Mr Speaker nou retrouv ozordi dan en sityasyon

kot Gouvernman in fer en komitman pour li enplimant serten proze dan distrik. Enplimant serten devlopman dan nou lekonomi. E nou pep pe esper sa bann devlopman. Ler mon war 12milyon lekonomi dan bann proze distrik, imedyatman mon mazin Mrs Monica Dodin ki pe esper son miray.  Avek R500mil nou ti kapab soulaz son soufrans sa de zour ki gro lapli in tonbe, mon mazinen ki i pa’n kapab dormi tou lannwit akoz i pe anpandan lo en lateras i pe esper en miray e nou pa fer li.

E pourtan nou koman bann MNA nou’n vote pour sa larzan vin dan Bidze pour ganny depanse, e la ozordi nou pe ganny dir ki sa larzan pour ganny servi en lot landrwa.  Mr Speaker mwan mon pa krwar pour dir nou devret pe konsider okenn sa bann transfer dan lezot sekter pour zot ganny depanse.  Akoz Mr Speaker si parey mon ekspekte Minis i ava dir nou si Gouvernman pa pe kapab balans son Bidze e si Gouvernman pa pe kapab avek bann sif ki nou annan devan nou, achieve sa 2.5 sirplis dan Bidze si Gouvernman pa pe kapab fer sa akoz eski i bezwen vini ozordi dir nou ki i pour pran lo lapey ki nou’n vote pour nou anploy dimoun, i pour pran lo bann proze distrik, me selman i pour al met sa dan lezot sekter?

Alors mwan mon pa konnen ki mannyer Minis pour depay sa nen, akoz klerman si i annan bann moman ki challenging, si nou pa pe meet nou bann target e taler ler nou sorti da sa meeting bann reprezantan OECD, mon’n demann bann tax, bann reprezantan SRC ki ti la ki mannyer i ete bann reveni e zot in dir nou pour dir reveni dan 2enm half i anba serious pressure. E kot zot pa pe meet bann target.

So ki mannyer Minis pour vin dir nou ki sa i en legzersis pour nou achieve 2.5 Budget poursan budget surplus akoz sa se nou komitman ki nou’n fer avek IMF an menm tan nou pe pran nou pe depans dan lezot landwar.

E dan lezot landwar Mr Speaker. Mwan personelman mon ti a kontan demann avek SS Payet e son lekip ki la ki mon pa krwar pour dir SS i ekspekte nou donn li permisyon, nou donn Gouvernman permisyon pour depans 60 ekek milyon Roupi dan bann sekter kot pa ti ganny bidzete.  Kot zot pe overshoot par bann sonm ase ekstraordiner.

E Mr Speaker la i la sa bann figures ki mon annan devan mon. Vwala, la mon’n vin parey Mr Jeannie, ok, vwala, Mr Speaker, Minis, lo paz 9 dan Bidze nou pe ganny demande pour nou  realocate 63milyon pour ‘’benefits and approved programme of ASP.’

Mr Speaker nou annan en CEO ASP ki en dimoun respektab, ki mon’n angaz bokou avek lie mon’n toultan annan konfyans dan son konpetans e nou’n toultan annan sa dyalog, sa lesanz ler mon’n demann li plizyer fwa dan lannen ki mannyer i pe manage sa bann depans welfare.  E li toultan in dir avek mwan i remersye Lasanble ki nou’n met presyon ki i reste dan son Bidze. E ki i tenir sa Bidze.

E mwan mon’n toultan dir avek li, ler mwan koman en MNA mon fer demann lo e ou santi pour dir i en demann ki pa merite pa bezwen entertain sa demann. Ou ki konnen, e in dir mwan wi Onorab, se koumsa ki nou travay.  Me si se koumsa ki nou travay, mon tre enkyet akoz mon war ki dan Home Care Scheme nou pe go overbudget par 30poursan egzakteman. 30poursan shortfall base on the existing payroll.

Dan lasistans welfare e sa enn premye i R28milyon. Dan lasistans welfare R10 milyon ki fer 25poursan overbudget lo existing payroll. Lo ‘’disability benefit ‘’Gouvernman pe demann nou ankor R20.8 milyon, R21 milyon ki 12poursan over budget on existing payroll. E Unemployment Relief Scheme  49 poursan over dan expected shortfall.

Mr Speaker Minis, mwan koman en dimoun ki pran mon responsabilite dan en fason serye e mon konnen ki tou lezot Manm ki lo FPAC i pran, lot ou le de kote latab i pran zot responsabilite serye, mon fer ofisyelman e demann avek ou pour nou ganny payroll Home Care Scheme, Disability Benefit Scheme, Welfare Assistance Scheme, unemployment relief scheme, an Desanm oubyen an Novanm ler zot ti prepar Bidze lannen pase e the actual payrol now. Nou bezwen konnen ki’n arive. Kote nou’n bezwen desot nou Bidze par 30poursan e nou pe demann ankor 28milyon dan Home Care Scheme. I esansyel ki nou ganny sa lenformasyon avan ki nou pran okenn vot lo lo sa Bidze siplemanter ki devan nou.

Si non lepep Seselwa pa pour pardonn nou. Nou bezwen konnen si i annan en problenm en landrwa nou bezwen konnen. E nou bezwen konn sa avan ki nou diskit Bidze pour 2020. Akoz nou bezwen serye nou, nou bezwen kapab tenir en Bidze e tenir bann depans parey nou ganny peye pour nou fer.

Mon 2enm e posibleman mon dernyen pwen mon revin lo kestyon  saving lo saler. Mr Speaker bokou dimoun, bokou anplwaye dan Gouvernman i anba en kantite presyon pour zot fer zwenn de bout.  Bokou dimoun pe esper zot Scheme, bokou dimoun e notaman SRC e la mon pa war kote dan Minister Finans, mon pa war son egzakteman son konbyen zot in koupe dan bann saler. Me konbyen dimoun dan SRC ki ti pe dir zot fer nou travay telman dir, nou pe fer louvraz pour 3 dimoun.  E Gouvernman pa pe recruit kan nou’n donn larzan pour zot recruit. I pa akseptab Mr Speaker. Dimoun i anba en kantite presyon.  Yer nou’n dir ki nou bezwen bann travayer dan Minister Ledikasyon, nou bezwen bann counsellors pour tenir nou bann zanfan.

Be annou recruit zot, si Lasanble, si Gouvernman in demande e Lasanble in aprouve, annou fer sa bann depans. Annou kapab donn maksimonm lasistans e sipor tou bann travayer ki dan bann lezot, dan lezot bout Gouvernman.  Ki mannyer nou kapab fer en lekonomi, nou pa recruit e nou fer savings R4.2 milyon zis kot Fire and Rescue Services. Be i pa posib, sa se bann servis, se bann servis ki Gouvernman i annan devwar pour li provide.  E i pa akseptab ki nou zis freeze sa bann depans Mr Speaker. Bann gard prizonnyen, i annan en landrwa kot prizon li i pa’n kapab, R3.9 milyon. E still nou pe dir prizonnyen pe sove, napa ase sipervizyon laba anler, R3.9milyon, nou fer saving lo Bidze prizon?

Mr Speaker mwan mon dir mon’n vwar sa S.I, non pa sa S.I sa memo ki’n sirkile, ki apel …

 

MR SPEAKER

Onorab wrap-up.

 

HON JEAN-FRANCOIS FERRARI

… en rekomandasyon ki, en sirkiler, sirkiler nimero 6 pour lannen 2019 ki ti sorti le 2 Septanm 2019. Pour demande ki i annan cuts on ‘’goods and services.’’

Premyerman Mr Speaker, i pa demann okenn cut lo bann, lo Bidze saler, pa demande, be selman still nou vwar pour dir in annan bann koupe dan saler pour lavaler total Ministries and Department, wages and salaries pour en total 60 milyon. Pourtan sirkiler pa’n demande sa. Sirkiler in demann ‘’goods and services.’’ Mwan mon ti ava kontan konnen e Minis ti ava reponn mwan ki mannyer kote ki desizyon in ganny pran. Akoz zot pa’n vin kot Lasanble pour dir nou avan ki zot pe fer sa bann koupayaz an brit an bann. Akoz zot met sa devan nou e fors sa lo Lasanble Nasyonal.

Mr Speaker Onorab Afif in pas lo bann keksoz ki’n ganny koupe dan capital Budget. Mr Speaker, sa osi i pa akseptab. Nou bezwen annan sa bann lenvestisman e nou bezwen kapab recruit bann travayer ki pour fer sir ki sa bann lenvestisman i ganny fer. Mon annan en kestyon lo R26 milyon pour en loan pour PMC. Mr Speaker i annan de S.I ki’n pas devan nou ki PMC pe raise son larzan li menm.  E nou ti dir sa lepok sa pa PMC ki pour re-peye sa, pep Seselwa ki pour re-peye.  La ozordi nou vwar ki 26 milyon pe ganny demande ok pour pey zis lentere mon krwar lo en loan.

So Mr Speaker sa i en keksoz ki nou bezwen kapab ganny eksplike. An sa ki konsern sa Lasanble, mon konnen pour dir sa se en Bill ki pour vin devan nou lannen prosenn. E se Mr  Danny Faure ki pour bezwen approve sa. Mwan mon dir avek li annou vin en Gouvernman, annou vin en pei ladministrasyon ki responsab. Annou fer sir ki sa ki nou ganny anploye pour nou fer nou fer li e nou pa fer lekontrer.  Annou fer sir ki sa ki sa manda ki lepep Seselwa in donn nou, i en manda ki nou pran li o serye. Akoz lannen prosenn pour annan sanksyon ki pour tonbe. I annan gran sanksyon ki pour tonbe. E premye dimoun ki pour tonm anba sanksyon se Prezidan Larepiblik. Akoz se li ki ansarz sa Gouvernman ki en Gouvernman ki pa pe delivre.  E zis an fezan en konklizyon Mr Speaker, mon zis dir anpasan ki sel departman ki mon vwar, sel Minister, sel Departman ki mon vwar ki napa okenn koupe se State House, laprezidans, napa koupe laba.

Laba keksoz pe kontinyen parey. E and yet se la ki legzanp i devret vini. Si ou demann en zefor dan tou kote, dan tou bout Gouvernman ou pe demann en zefor ou bezwen lead by example.  Se pour sa ki ozordi ki bann travayer State House, bann travayer State House in ankoler ler zot in tann sa ki’n arive yer. Ki ler tou dimoun pe fer lake pe espere pe langi pour ganny en bout later bann lareg pe ganny kase anler State House.  Se laba anler ki pe kase bann lareg. E sa i mal akoz sa i pe met bann travayer State House anba en move repitasyon. Zot pe ganny akize, zot pe ganny akize malapropo. Akoz Prezidan pa lead par legzanp. E mon ti a kontan Minis i kapab dir nou an pasan kote sa 7milyon i sorti pour aste sa lakaz La Misere.  Akoz ou war tousala nou vote en Bidze personn pa dir nou pour dir dan Bidze 2018 pour dir nou pe al pey en lakaz 7milyon La Misere. Personn pa dir nou sa! Zot demann nou en vote pour nou pran acquisition payment for land acquisition apre nou war i pase, 7milyon aste lakaz pour enn nou travayer.

Mr Speaker annou serye nou dan sa pei e mwan mon krwar i annan zis en sel keksoz si bann Manm i serye avek sa management nou lekonomi i annan en sel keksoz pour zot fer. Resign sed laplas e nou, nou ava take over management sa lekonomi. E nou ava fer sir pour dir i mars byen e korekteman. Mersi Mr Speaker.

 

(APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab. Bon i reste de Manm pour entervenir. Apre nou ava regarde si nou pour kontinyen akoz mwan osi tou mon pour bezwen sed laplas, mon bezwen ariv Airport 6er, 6.30. So nou ava pran en break nou ava retournen 4er. Nou ava pran sa de entervenan avek mover Mosyon i ava donn en Right of Reply e nou ava regarde si nou ava pran en desizyon dapre, mon pa konnen nou kapab diskite pandan break.  I annan plizyer kestyon ki’n ganny mete e pour nou vwar si nou a kapab kontinyen avek sa Mosyon semenn prosenn. Ok, nou ava. Yes Onorab De Commarmond.

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mr Speaker mon pe mazin dan menm direksyon ki ou. Mon krwar ki nou bezwen kontinyen semenn prosenn akoz selman problenm se ki semenn prosenn Minister pa pour la. E an menm tan se Right of Reply i bezwen ganny fer apre Committee Stage.

E nou bezwen deside si nou pour ale la ziska 8er ozordi pour fini. Si nou fini ek Mosyon ozordi menm. Si kwa, i annan en sa me selman i annan bann leksplikasyon ki mon krwar Minister Finans i bezwen donn nou e i annan pa mal de kestyon ki bezwen ganny reponn vizavi sa Bidze siplemanter.

 

MR SPEAKER

Dakor  mon pe sizere ki nou retournen 4er. Mon pran sa de entervenan. Nou fer en technical adjournment – Deputy Speaker i a pran the chair e Minis i ava reponn ban konsern, bann kestyon and all that e apre nou pran en vot lo Mosyon. Sa i mon sizesyon, mon met avek zot, si i annan en konsansis lo la.  Dakor?  Ok. E Deputy Speaker from the chair ou osi ou annan konsern ou’n leve, I’m sure ou a kapab pas ou konsern avek Minis e Minis i ava kapab reakte. Yes Onorab Ferrari.

 

HON JEAN-FRANCOIS FERRARI

Non mon ti pe zis dir pour dir si Onorab Deputy Speaker pe pran the chair la, next time ler nou ava annan deba ou ki pour dan chair?  Akoz li in entervenir lo Mosyon e i enn son areas of spesyalite. Konmsi mon pa anvi …

 

MR SPEAKER

Wi, wi Onorab in fini entervenir. Si nou pe al dan Staz Komite nou pe al anvoy  Lasanble dan Staz Komite i pour kapab enterakt avek Minis isi.

 

 

HON JEAN-FRANCOIS FERRARI

Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

In leve serten konsern. Nou fer li pandan Bidze kot mon osi tou an vi ki nou annan en constituency nou kapab enterakt avek Minis.  Ok sa i nou nouvo fason ki nou travay dan 6enm Lasanble. So nou ava break. E nou retournen 4er. 4er mon pour retournen mon pou re chair.

Mwan mon pour pran le 2 entervenan i Onorab Churchill Gill, avek Onorab Ramkalawan apre nou ava fer sa technical adjournment. Deputy Speaker a retournen Lasanble i ava al dan Staz Komite pour nou ganny enteraksyon avek Minis avek bann teknisyen.  E apre sa nou a retourn dan Lasanble the whole House Onorab De Commarmond i ava fer son reply e Lasanble i ava pran en desizyon lo Mosyon ki devan nou. Dakor nou break e nou retournen 4er.

 

(BREAK)

 

MR SPEAKER

Bon nou ava kontinyen avek nou travay. Mon ava donn laparol Onorab Churchill Gill.

 

HON CHURCHILL GILL

Mersi Mr Speaker. Bonn apre midi Minis avek ou delegasyon. Mr Speaker mon krwar i enportan nou retourn dan nou legzersis parey nou devret. Me selman mon konpran ler nou’n ariv Oktob dan 2019 i reste nou 2 mwan pour 2019 fini e nou konnen lannen prosenn ki annan alors i normal politisyen i komans build up. So i enportan ki selman nou pa perdi vizyon nou travay devan nou.

Mr Speaker ler mon get sa supplimentary bann zistifikasyon ki in donnen pour sa bann diferan mouvman lo sa excel mon pa war kot in met proze distrik in put on-hold. Mon pa war kot in mete ki tou sa bann over oubyen ki mon’n tann dir in ganny enterprete koman savings.

Mon krwar pour dir sa bann keksoz koumsa Minis i devret kapab donn nou en leksplikasyon alors mon pour tous zis 6 pwen apre mon ava fini mon bout lentervansyon, mon a kontinyen avek bann leklersisman. Rezon ki mon dir mon pa’n war in met stop notice lo pour travay distrik lo la akoz mon’n tann serten Onorab ki’n fer sorti ki nou proze distrik i pour ganny afekte. Me selman la nou Oktob. Nou Bidze ki nou ti aprouve ti depi Zanvye ziska ler nou’n ganny sa devan nou. E mon krwar si nou fer travay swivi nou distrik nou pour war pour dir ki travay i ganny fer dan distrik e sa Bidze Siplemanter napa okenn par ki dir ki travay distrik pour bezwen arete.

E pour Bidze, ler nou aprouv en Bidze, dilon lannen pour egzekisyon sa Bidze, i annan en prosedir. I annan bann norm ki an plas dan bann diferan Minister ki defini ki fason nou fer pour nou depans sa bann larzan.  E nou tou nou konnen sirtou si nou pe koz proze, si nou propoz lezot Minister, sa bann prosedir entern i bezwen ganny fer. E sa la dan li menm i pran letan li osi.

So i toutafe normal ki avan lannen fini ler en siplemanter i vini, i pour annan serten travay ki pa pour ankor ganny fer zisteman akoz formalite i bezwen ganny fer pour sa bann depans.  Akoz parey nou konnen nou tou dan sa Lasanble nou ensiste ki tou bann keksoz ki ganny fer fodre ganny fer dapre son prosedir. Alors mon krwar ki i normal ki i annan serten larzan dan Bidze nenport ki Gouvernman ki la i pour annan serten ki pour reste ler in ariv letan pour siplemanter.

Apre nou tann dir petet sa siplemanter i montre pour dir Egzekitif pa pe performen, mwan mon krwar sa bout petet nou les li trankil akoz lannen prosenn nou pour kapab determinen dan sa bout e prezan from there nou a war ki arive.

Lo kote larzan ki’n allocate pour PMC parey nou tou konnen PMC son rol se ed bann fanmir Seselwa pour zot kapab amelyor zot kot zot pe reste. So si sa siplemanter pe demann en pe larzan pour PMC napa nanryen ki mal ek sa. Akoz zisteman larzan ki PMC i gannyen i ganny servi pour Seselwa par Seselwa.

E lo kote saler menm si nou’n war pour dir in annan delay – the recruitment tou dimoun ki dan lanplwa i napa okenn sanzman ki’n arive ek zot saler an term pour dir be la recruitment pa’n fer alors sa dimoun ki dan lanplwa son saler in ganny afekte. I pa le ka. E i zis ki bann larzan ki ti’n allocate pour recruit bann dimoun i pa’n ganny fer e sa mon asire Minis i kapab donn nou leksplikasyon pour letan zot in prepar sa supplementary.

Mr Speaker mon napa gran keksoz ankor pour mon dir akoz mon plizoumwen esper ler pour nou demann klarifikasyon lo bann heads akoz i pa volapenn mon repas lo bann heads apre pli tar pour redemann kestyon. Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Churchill Gill. Mon a donn laparol Onorab Ramkalawan.

 

HON WAVEL RAMKALAWAN

Mersi bokou Mr Speaker. Mr Speaker mon demann ou en leskiz akoz mon parey ou war mon ganny en flu e alors mon lavwa i pa pour, i pa parey labitid. Me mon pour, mon espere ki zot ava kapab konpran sa ki mon pe dir.

Mr Speaker mon anvi komans avek en parol ki Onorab Gill in fek dir, Onorab Churchill Gill akoz vreman i montre ki i en politisyen.  In fek dir ki politisyen kekfwa i sofe akoz nou konnen ki pe arive lannen prosenn. Selman mon ti ava kontan zis dir avek li koman en politisyen ti pour bon si i annan en sel parol, pa bezwen dir en parol deor apre dir en lot parol anndan.  Setou ki mon pour dir ou. Mr Speaker dan sa legzersis ki nou pe fer ozordi.  Parey in ganny dir i fer premye fwa nou fer en tel legzersis. E mon mazinen ki Minis Finans petet ou unlucky parski ou premye lesey pour en Bidze ou trouv ou pe fer en aktivite ki premye fwa nou fer. Zanmen nou’n deza demann en supplimentary dan sa fason.

In fact mon menm kapab dir ki letan mon ti lir sa Mosyon apre sa letan mon’n regard Konstitisyon parski toultan nou’n annan sa de konsep pour en supplimentary. Swa larzan in ganny depanse e aprezan pe vini pour rode pour appropriate.  Oubyen larzan pa ankor depanse alors nou pe demande pour appropriate. E mon’n bezwen rode egzakteman pour mon regarde kote ki letan larzan in fini ganny apropriye konmsi kote en supplimentary i antre. E apre byensir nou’n parey plizyer Manm in koz lo la se sa bann virements ensidswit ki mannyer nou fer li.

Mon krwar ki nou’n deza fer bann virements me selman dan bann Minister zot menm e letan nou’n koze par egzanp dernyen fwa letan nou ti pe, letan nou ti zwenn avek Minister Finans konsernen bann Bidze ki ti’n ganny sispann. Nou ti war par egzanp SPDF sa sonm 900mil ki zot ti dan zot Bidze ki ti’n ganny 800 mil, ki ti’n ganny sispann Barbarons. Aprezan zot ti montre ki mannyer zot pour bezwen sa larzan dan en lot bout dan SPDF. Alors nou’n abitye avek bann virements ki ganny fer dan bann Minister zot menm. Me la sa enn la i diferan.

E mon krwar ki an menm tan osi mon ava dir ki i en leksperyans ki nou fer koman en Lasanble me sa ki enteresan se ki lannen pase ti annan bann diferan Minister ki ti’n fer bann savings. Zot ti’n fer bann savings dan lesans ki ti napa okenn sirkiler Gouvernman pour dir zot pe koup isi, me zot menm zot par egzanp Minister Lasante. Minister Lasante pa ti’n reisir depans bann larzan, ki ti’n fini ganny apropriye pou diferan proze. E alor sa larzan ti reste dan fon Consolidated Fund e alor dan en serten sans nou kapab dekrir ki wi, zot in fer en savings akoz ti donn zot tan larzan me zot pa’n depanse e alors ti reste.

Dan bann lannen avan, e si mon pe al konmsa se zis pou nou bann dimoun osi konpran ki mannyer in annan en evolisyon. Dan bann lannen avan e mon preski sir ki bann dimoun ki’n travay dan Minister Finans li menm. E Minis ou osi tou ou’n travay dan Gouvernman letan pe ariv pre avek sa moman lafen lannen. Bann diferan Minister ti regarde ki larzan ti reste e si ti reste larzan zot ti fer en fason pou zot depans tou. Zot ti dir be la i reste 200mil isi nou bezwen en transpor e alors annou depans en transpor, nou fridge, nou bezwen isi laba.

Alor mon krwar in annan en evolisyon, e dimoun i bezwen fodre i konpran ki sa evolisyon in arive anba sizyenm Lasanble. E la Onorab Gill konman en politisyen mon pou dir byen for ki sa evolisyon ki ozordi nou pe pas ladan in arive akoz 15 lo 10.  Premye fwa ki bann Minister pa ti depans  tou, apre sa letan zot in regarde ki zot in rann larzan apre sa diferan virements. Me la ozordi mwan pour mwan mon problenm Mr Speaker, se parski sa ki nou pe ganny demande  pour nou fer i pa vreman en zefor ki bann diferan departman, Minister Lazans in fer.

I plito bann enpozisyon lo lapar Gouvernman. E mon ti ava ganny leksplikasyon lo sa parski dan sa letan mon regard menm sa sirkiler, sa sirkiler pour li i kler ;- ki poudir gouvernman pe gannyen  son 2.5poursan parey i ti’n demande. E ofet letan ou regard Mosyon li menm i kler ki pou dir dan sa Bidze 8 bilyon ki ti ganny aprouve.

E la mon le dir Mr Speaker ki en Bidze pour li ganny aprouve i pa neseser ki tou dimoun i lev lanmen anler. Pou en Bidze ganny aprouve spesyalman dan sa Lasanble i kapab ganny aprouve san ki nou lo kote LDS nou lev nou lanmen anler. I pou ganny aprouve, alors  son lenportans se Bidze i ganny aprouve oubyen non.  Parski parey nou tou nou konnen  i annan 3 Bidze depi 2016, in annan 3 Bidze si LDS ti’n vin blok tou le 3 Bidze nou ti’n bloke. LDS ti kapab vote kont tou le 3 Bidze e lot kote laba bann dimoun ki pe ponp zot lekor konmkwa zot ki pas Bidze zot pa ti pou kapab fer nanryen.

Se sa la realite, alor i enportan pour nou letan nou pe  koze pour nou servi lentelizans e sa i en kado pou nanryen ki Bondye in donn nou. Alors annou servi li parski i pou nanryen. Donk Mr Speaker in annan en evolisyon e ozordi, parey mon ti a pe dir in annan 435 apel li 436 milyon ki la konman en rezerv e Gouvernman dan sa 436 milyon i ti a kontan ganny 310 milyon. E sa pou fer ki pou annan 125milyon ki pou reste. E sa pou fer ki definitivman sa sirplis ki zot pe rode, e dan sirkiler zot in mete klerman ki pou annan en sirplis. E alors kestyon se be vi ki pou annan sa sirplis akoz nou bezwen fer sa bann lezot koupe.

Letan mon dir ki i pa en legzersis ki bann Minister, lazans ek ensidswit zot in departman zot in fer li  se parski i annan 2 fraz ki pli, ki aparet plis dan sa dokiman ki nou’n resevwar. Sa se premyerman se ‘’saving due to delay in recruitment’’ and ‘’freeze in recruitment.’’ Dezyenm cut under’’ goods and services’’ following Finance circular.

Toulede i annan keksoz pou fer avek Govuernman direkteman. Se Gouvernman ki met en freeze lo recruitment. Gouvernman i bezwen, DPA i bezwen issue en sirkiler li osi tou ki pou dir, non la mon met en freeze lo recruitment. E souvandfwa e osi ki en departman in fer son prosedir recruitment letan i anvoy anler kot DPA. DPA i dir sorry nou pa pe approve sa.  So i annan keksoz pou fer avek Gouvernman. E letan nou zwenn konman FPAC tanzantan nou gannyen sa konplent kot bann Minister, bann departman, bann lazans zot dir ben ou ti bezwen en 2enm dimoun pou fer sa travay.  E si nou ti annan plis manpower nou ti pou’n reisi fer serten keksoz. Me DPA, aprezan letan DPA i vin kot nou, DPA i dir avek nou fe prosedir alors se pour sa DPA avek bann departman Minister avek Lazans. So, freeze of recruitment i annan keksoz pou fer avek Gouvernman. Cut under ‘’goods and services’’ li osi i annan keksoz pou fer avek Gouvernman. E mon bezwen dir ki lefe ki  Gouvernman ki pe enpoze sa menm Gouvernman ki tonm dakor lo Bidze dan bann diferan landrwa.

E nou tou nou konnen ki poudir letan e sa i ankor enn fwa i aparan letan nou pe zwenn konman FPAC bann diferan departman zot konplent. Zot dir sete pa sa Bidze ki nou ti  demann Minister Finans, nou demann bokou plis akoz nou ti santi ki nou bezwen plis larzan.

E zot dir be Minister Finans ki’n donn nou sa dan nou Bidze e nou pa tro konnen egzakteman kwa ki nou pou fer avek sa parske i pa ase.  Be la sa ki nou pe trouve, se bann departman zot in demann en sonm, zot pa’n gannyen sa sonm ki zot pe demande.  Dan Bidze in montre en lot sonm ki mwens. Be dan sa sonm ki mwens Minister Finans in vini ankor avek son sizo e in koup sa latwal ankor.  Ki aprezan otomatikman i demann ou, i fer demann en kestyon lo lefikasite sa bann landrwa.

E Mr Speaker ou konn byen e se zis apre Lasanble li menm li i ti’n bezwen fer en lot legzersis ki nou’n nobou regarde kote nou pou bouz larzan isi, bouz larzan laba pou Lasanble li menm kapab fer serten keksoz. Parski letan Minister Finans ti’n anons sa cut dan ‘’goods and services’’ Lasanble li menm deswit ti’n war ki larzan ki ti pou reste i pa ti pou ase pou li fulfill sa ki i ti’n planifye.

Mon kapab dir avek ou msye Minis vi ki ou la ki par egzanp PAN-African Parliaments nou ti’n fini deside pou koupe. EUCPU, AUCPU  well AUCPU ti’n deside pou dimoun ale  ki parey labitid ti  pou koupe ti pou anvoy  zis en dimoun. Misyon CPA L’Angleterre ti’n pran sa desizyon pou koupe. Speaker li menm lannen prosenn pou asiste konferans CSPOC bann Speakers, sa osi tou deside pou koupe Be tousala se bann responsabilite se bann travay ki nou Lasanble i fer e alor letan nou’n deside pou letan Lasanble li menm li i fer son Bidze i ti’n fini deza fer antre  sa bann keksoz ladan. E aprezan letan zot in sorti ek zot sirkiler, Lasanble in  bezwen re-balans  keksoz.  Me mon konnen osi – mon  pe koz lo Lasanble akoz mon konnen sa bann keksoz me mon kapab dir ki in annan en legzersis  entern ki’n ganny fer. In anmenn en legzersis entern ki’n ganny fer. E mon konnen sa prosesis ki’n arive pou regarde kote pou kapab fer bouz isi bouz laba pou kapab arive.

Be mwan osi mon’n ganny phone calls, mon’n gay messages, mon’n ganny bann mesaz sorti kot bann diferan departman dan Gouvernman ki’n dir ki zot ti’n fini fer zot Bidze me ki la avek sa koupir zot pou bezwen redwir e zot in santi ki pou annan serten travay ki zot ti pou fer ki zot pa pou kapab fer and I’m sure  Onorab De Commarmond li osi tou  koman Leader of Governemnt Business and I’m sure li osi tou pe ganny serten calls  – serten teks  kot dimoun pe dir be sey regarde ki zot kapab fer akoz departman pou dan problenm.

Donk  mwan sa legzersis ki nou pe fer mon pa war li i normal – mon pa war li i normal e ofet mon  pa war sa bout kot zot in koupe – sa bout ki zot pe koupe ki mon war i annan problenm ladan.

Mon ti ava dir olye koupe si zot ti annan en sipervizyon pli strik ; parski sa larzan i ganny kontrole par Finans. E la mon ava dir Mr Speaker, par egzanp mon fer referans avek nou dernyen meeting FPAC letan SS Payet par egzanp ler nou ti pe regard lo Bidze pou Intelligence Service – sa nouvo Lazans la – SS Payet ti dir avek nou  release sa larzan – release li an antye me pa bezwen trakase akoz sa larzan i pou  ganny kontrole par Minister Finans e nou koman Minister Finans nou annan nou bann dimoun ki pe travay avek sa Lazans e nou pou fer sir ki i ganny byen kontrole, e ki larzan i ganny byen depanse.  Sa mon war li en bann lapros.  Sa mon war li koman en  lapros serye e mon war ki dan en fason koumsa Minister Finans i  kontinyen annan sa rol oversight kot larzan pa pe zis ganny depanse dan vid.  E mon ava donn en lot legzanp.

Mr Speaker letan nou pe regard recruitment e sela kot mon war sa eleman koupir. Ok letan mon regard Biro Attorney Zeneral e mon krwar i enportan pou zot donn bann leksplikasyon.   En landrwa koman Biro Zeneral in enn bann landrwa Attorney ar kot nou’n toultan ganny konplet ki poudir i annan trop ti gin travayer e ki  i annan tro bokou travay.  E pour mwan letan mon war ki Biro Attorney Zeneral i  annan 3milyon ki’n ganny koupe ok e sa i  due to delay in recruitment e apre sa freeze of recrutiment.  Konmsi mon dir be eski konmsi ki egzakteman in pase laba anndan?  E sela kot mon krwar pou nou ganny sa lenformasyon i enportan en kantite.

Letan bann lezot  landrwa letan mon pe regarde kot konmsi – Zidisyer  – Zidisyer li os itou i koz lo serten problenm ki i annan ;- i koz lo serten difikilte e nou war 2.5milyon i ganny koupe.  E letan mon regard Lezislasyon prezan. Mr Speaker letan mon regard Lezislasyon  nou Lasanble mon riye, mon riye akoz finalman i annan R250mil ki pe ganny koupe e mon riye akoz Lasanble Nasyonal in pran son responsabilite. E Lasanble Nasyonal i en legzanp – si mon kapab dir ou Mr Speaker. Ki mannyer i en legzanp?   Se parski  letan zot ti donn Lasanble son Bidze pou 2019 antretan Lasanble li i ti a pe rode ki mannyer i pou fer lekonomi.

E Lasanble ozordi zis lo son bil elektrisite i pe fer anviron R60mil savings. Sa i apel savings. I pe fer R60mil senpleman akoz Lasanble Nasyonal in pran sa desizyon pou li avek sa Grant ki Lenn in donn pou li enstal fotovoltaik. Sa i  savings ki Lasanble Nasyonal in fer e letan mon regard Lasanble Nasyonal mon debout la  isi kot Lasanble Nasyonal mon regard lot kote semen, Lakour i  en batiman ki pli gran ki Lasanble Nasyonal i en batiman ki tou soley  ki Lasanble Nasyonal i gannyen li osi i gannyen. Zour lapli i tonm isi laba  osi  tou lapli i tonbe.   Mon pa war nanryen lo son twatir alors mon konklizyon se ki li i pa pe fer okenn savings ; tandi ki nou lo nou kote, nou’n fer savings me sa ki gou se ki nou’n fer savings me Gouvernman i enpoz depans lo nou.   Letan nou regarde la  R500mil – R500, 000 will be vired to goods to cater for the cost of the legal case  and the difference for cut.’’Sa legal case pa’n ou ki’n met lo nou.  Pa nou ki’n met lo nou. Sate House ki’n met lo nou.  Prezidan Faure ki’n met lo nou.  Noun ou‘n fer savings nou R60mil tou le mwan e li in enpoz en det R500 lo nou.  Mon krwar ki tousala se bann keksoz ki nou bezwen regard e an menm tan osi se la kot Gouvernman li menm li i enportan letan i pe pran serten desizyon, pou li regarde ki lenpak ki sa pou annan parski R500mil pou mwan letan mon regarde mon dir be si ti met R500mil lo lapey travayer olye  R500 ki parey nou pe rode, kekfwa zot ti a ganny 550 oubyen en pti pe plis.

Mr Speaker letan mon regard lafason keksoz in ganny fer malerezman i fer mwan demann en kestyon, mon pa pe dout abilite nou bann teknisyen. Sa i en keksoz ki zanmen  nou pou annan dout akoz spesyalman koman Komite FPAC nou  travay isi nou travay pli pre avek Minister Finans e  se nou ki letan nou demann kestyon zot eklersi nou e zot, zot konpetans in toultan fantastik.  Me parey Onorab Afif ek Onorab Ferrari in osi dir e mon krwar i annan  2 lezot Manm in dir  nou nou’n ou la e nou pou demann Gouvernman kestyon parske sa bann desizyon ki vin ladan.  Se pa Minis Loustau-Lalanne ki’n asize 7er diswar dan son Biro in son Sekreter D’Eta avek son PS pou dir ki nou pou koupe? Ki mannyer nou pou koupe oubyen ki mannyer nou pou freeze oubyen ki kalite sirkiler? Nou konnen ki poudir lafason ki Gouvernman in fonksyonnen, sa bann keksoz koumsa in bezwen al devan Cabinet. In bezwen annan en deba laba kot Cabinet e finalman Cabinet in donn son laprobasyon final, e aprezan zot, zot egzekite.  E byensir menm letan pou prezant bann chriffres pou Bidze pou lannen prosenn, mon plis ki sir ki la deza komans annan serten figures ki zot pe prezante  sa Bidze final  sa bann chiffre avan ou vin isi ek bann Polisi ensidswit – nouvo Polisi State House i bezwen donn son laprobasyon.  E alor nou, nou bezwen dir be se Gouvernman – Sef L’Egzetitiv avek son L’Egzetitiv ki responsab e mon krwar fodre ki nou fer sa distenksyon san ki nou zis sey fer politik ladan.

Mr Speaker mon bezwen dir ki letan  mon pe regard sa   bann chiffres bann rezon ki’n ganny donnen ensidswit i kler ki i annan problenm.  E pli boner la letan  in nonm PMC rezon ki PMC i sot – konmsi in sot dan nou figir parski PMC pa feature dan Bidze ordinerman.  PMC i la i fer son travay, e i pran son bann loans.   Sel landrwa kot nou zwenn PMC  se letan i annan en S.I.

Akoz i pran en loan.  Me la souden, nou war ki PMC in rantre dan sa supplementary.  I annan en virement ki pou al kot li.  E as a management company i fer ou poz  en pe  kestyon.  So zot bezwen konpran nou. E letan nou pe fer ki nou pou bezwen bokou detay – bokou lenformasyon pou nou konpran dan en serten fason, pli afon  ki pe arive dan nou finans.

Parski sa nou, nou annan responsabilite pou nou vey larzan lepep Seselwa.  E sa bout la lo ‘’benefits  and approved programme of ASP’’ obviously letan ou pe regard en sonm 63milyon e letan nou regard ou lot  dokiman  ki ou’n donn nou se ou  Mid-year Review, letan nou pe war ki son target bidzeter i annan serten items ki’n mont par 47 poursan – par 20poursan – par 25poursan, nou koman bann dimoun ki serye ki anvi pran nou responsabilite serye, nou bezwen kapab konpran afon akoz sa bann keksoz  in arive.  Akoz nou pa ti ava kontan ki lannen prosenn nou retrouv nou avek bann menm sityasyon.  E sa parey mon’n sey mansyonnen avan, i fer nou  deza  komans poz nou lekor kestyon.

Akoz ozordi la nou dan mwan Oktob e le 31 Oktob Minis ou sipoze retourn ankor devan nou.   Le 31 Oktob ou sipoze retourn ankor devan nou pou donn nou en gro liv.   Donk prezan, la ou’n donn nou enn ptipti en liv 9 paz- well 10 mon krwar e le 31 Oktob ou vin donn nou en gro liv ki pou annan 250 – 300 mon pa konnen si sa enn pou pli gro e nou bezwen al repas ladan.  Me deza nou pe war ki si dan sa enn la ptipti i annan tou sa bann kestyon  be dan sa enn gro eski nou pou kapab fer konfyans? Sa enn  ki gro eski nou pou dir be dan sa  bann chiffre ki pou dan sa enn ki  gro la ou’n ganny li byen menm e ki tou keksoz pou ok ?  Mon krwar Mr Speaker ki avek sa ki mon pe dir la, mon krwar ki menm dan sa enn ptipti la i annan problenm.  Dan sa enn ptipti i annan problenm.

Nou’n koz lo lenstitisyonm mon’n soke mwan sa semenn ki’n pase letan mon’n aprann ki Human Rights Commission depi Zen zot pa ankor ganny peye ! Depi Zen bann manm Human Rights Commission pa ankor ganny pey. Mon’n soke pou aprann ki zot annan en biro e basically i annan 1 sez avek en latab avek en computer.  Zot in fer en pti laranzman avek Cable pou en laliny internet.   So letan nou pe koz lo bann lenstitisyon,  mwan mon enn ki krwar  dan bann lenstitisyon, e  non selman ki mon  krwar dan bann lenstitisyon, e rezon pou sa se parski letan bann lenstitisyon i ganny byen etabli, i byen ganny konsolide zot pou fer pei ganny en kantite savings.

Parski par egzanp letan ki Human Rights Commission pou komans fer son travay byen, kekfwa ou lo kote lapolis ou ava annan mwens ka, kot gard in bat sivilyen e sivilyen in al Ankour e se Gouvernman in bezwen pey konpansasyon.  E lotrozour isi menm letan nou ti pe koz lo La Misere, apre sa letan nou’n fer lalis bann konpansasyon  me petet si sa bann diferan lenstitisyon zot kapab vreman fer zot travay petet zot ava ede ki letan problenm i komanse – parey nou i an Angle nou nip it in the bud, e sa i fer ki finalman Gouvernman pou pou trouve li dan bann serten lenstans pe pey bann sonm enorm. Ki  letan par egzanp mon vwar sa sistenm medikal i sipoz ou file pa perdi lot, lot, lot,  i annan sa sistenm lenformasyon e sa osi tou nou’n koup li la ankor. Me  si i pe marse kekfwa  finalman ou pa a ganny en case  kot i annan medical  negligence ;- parski sa dimoun pou vini pou dir be wi mon ti al tel klinik e la i la ki zot ti dir mwan oubyen son fanmir  e ki sa dimoun in mor akoz enn son papye in perdi e ki dokter  letan in ariv lopital, in donn li en lot tretman akoz i pa ti konnen.

Konmsi mwan mon pe regard keksoz en pe dan sa fason mwan Mr Speaker ;- kot sela kot mon krwar ki the thinking  e menm mon ava dir filozofi deryer prezantasyon en Bidze, oubyen menm sa bann desizyon ki nou’n pran la kekfwa – kekfwa nou bezwen regard ankor. Kekfwa  i tro  bann desizyon en pe vit; nou’n koup isi, nou’n koup laba, koup 2.5poursan partou e nou ganny en pe larzan prezan pran sa bout la met laba, me solman finalman letan ou’n pran sa bout la ou’n tire ou’n al laba ;- Onorab Gill in sey eksplik son lekor, me solman malerezman in anpaye dan ou prop leksplikasyon.  Be finalman lakour pe en bout ou lakaz personn pa pou kapab reste ladan, zis en lasanm.   Akoz ou’n pran larzan ki ou  ti sipoze met en lili dan sa lasanm, ou ‘n al krepi garaz ou loto prezan i ok, me solman lasanm dimoun ki bezwen dormi ater.

 

(Off-Mic)

Wi parey ou!  Anba bus stop!                                                                                                                                                

 

HON WAVEL RAMKALAWAN

Wi Onorab Valmont parey ou fer ler ou al dormi dan loto wi.  Ou war – ou war Mr Speaker e Minis? Ou konpran ki kalite rezonnman akoz ki ou bezwen depann en pe plis lo nou akoz Onorab Valmont pou fer ou dormi dan loto.

 

(laughter)

 

HON WAVEL RAMKALAWAN

Mr Speaker mon  krwar Minis i konpran sa ki mon’n dir. Mon krwar ki sa travay ki nou pe fer  la nou pa kapab zis pas sa Mosyon. Mwan mon ti ava prefere ki nou rod en pe letan ankor pou nou ansanm kalkile, balanse e atraver sa, nou  mon krwar  nou a kapab fer en pti bon keksoz ant isi avek Oktob avan lafen Oktob, e sa i ava pou byennet nou pei.  E letan zis mon ava termin  lo sa pwen, letan dimoun pa war ki poudir bann proze dan distrik pou koupe.   Mon ava  kontan dir zot zis tourn lo paz 7 Departman of Local Government.  Pa mwan ki’n ekrir sa.  Sa se dan sa pti liv.  I dir i annan se 12milyon. E letan in ariv dan remarks nou war – ‘’  the cut of 12million Rupees under the government of Seychelles due to slow execution of projects. ’’Letan nou dir slow execution of projects i posib ki –  e nou konnen  laplipar ditan  isi  letan nou dir  ‘’slow execution of projects’’ i vedir  bann projects pa pe marse. E Local Gouvernment  ki proze ki  Local Gouvernment?  Se bann proze dan  bann distrik.

Alor Mr Speaker mwan mon  ti ava dir annou pran en pti pe plis letan,  e annou fer en keksoz ki byen pou nou pei, pou nou pei.  Mersi  bokou Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Mersi  Onorab Ramkalawan.

Bon i annan en pe diskisyon ki pe ganny fer  la ant mwan Madanm Clerk, SS, Minis ek son lekip, Onorab De Commarmond li isi tou in anvoy en pti not kot LDS Chief Whip nou pe ler zot pe demann en pe letan, nou osi nou ti pe mazin sa, nou pe sizer ki  demen nou retournen e apre sa nou ava al dan Staz Komite  dizon en lanmwatye zournen e tou bann kestyon i ava ganny reponn ;- bann klarifikasyon i a kapab ganny fer.   E nou a kapab apre finalman  pran en desizyon lo la.  Mon pe sizere demen akoz  Minis in fini donn nou warning ki i pa pou dan pei next week e demen i available e i a kapab pas en pe letan avek nou. Yes Onorab Ferrari ?

 

HON JEAN-FRANACOIS FERRARI

Mersi Mr Speaker. Clerk in sinyal mwan ki Minis avek son lekip  zot disponib,  nou, nou anvi montre ki nou committed to sa legzersis pou fer li byen, me solman byensir i a depan lo kapasite oubyen disponibilite  Minister pou eklersi nou lo sa bann pwen ki nou’n fer,  avek sa enn de dokiman ki nou’n demande.  Mon krwar zot rekonnet se pa ki i pa rezonnab, i rezonnab ki nou annan sa bann lenformasyon e alors Leader Lopozisyon in  sinyal mwan  poudir li i pou available.  Byensir Mr Speaker mon pa kapab garanti ki tou Manm pou – akoz lezot Manm i annan zot komitman, me solman mon  mazinen poudir nou pou annan en quorum pou nou  fer sa travay e pou nou delivre osi vit ki posib.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Ferrari.  Mon a donn laparol Onorab De Commarmond.

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mersi Mr Speaker.  Mon ti’n donn ou en sinyal ki pou nou lo nou kote i ok.  Nou pare  pou zwenn demen pou nou fini sa travay.  Mon panse mwan ler mon’n swiv lapant bann entervansyon mon krwar i zistifye ki nou ganny serten lesplikasyon. Nou pa pe rod lipou kot pa fodre rode – mon a met li koumsa – konmsi nou pa pe fer  keksoz difisil.  Me solman i kler lo tou lede kote letan mon’n ekout  bann lentervansyon, i kler ki i demann serten  leklersisman, leksplikasyon e sa i ava  vin koman ledikasyon osi pou nou   Lasanble. (Ekoute Onorab Larue)  Be konmsi… !

 

MR SPEAKER

Kontinyen Onorab.

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

I a vin  en ledikasyon pou nou bann Manm Lasanble  an menm tan pou piblik deor …

 

(Off-Mic)

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Be mon pe sey koze ou pe disturb.  Sa mon problenm!

 

MR SPEAKER

Order!  Order!

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

I pa fer premye fwa ki ou fer sa ou!  Ou kontinyen !

 

MR SPEAKER

Order !

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Yon have to stop it !

 

HON FLORY LARUE

 

(Off-Mic)

 

MR SPEAKER

Order Onorab! Ale kontinyen Onorab De Commarmond.

 

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mersi  Mr Speaker.   So Mr Speaker vwala mwan avek sa mon krwar ki si Minis i available ek son lekip zot prepar zot byen pou ki zot donn nou sa bann leksplikasyon ki mon  krwar i zistifye, e ki i  i  ava montre osi kote  osi si i annan serten issue.  Akoz parey nou’n ganny dir nou FPAC in zwenn avek zot  pandan lannen plizyer fwa.  Nou swiv zot byen en kantite osi de pros, e an menm tan i ava fer nou war kote vreman   issue  – si i annan serten issue i été ;- kote  vreman si i annan serten landrwa ki pa pe perform ase – kot e vreman si i annan slow execution of projects dan bann distrik – kote sa problenm i originate.

Eski i  vedir ki Local Government li menm?   Eski i pe dir  POU  Akoz POU i enn bann  issues –  enn bann antite ki nou’n koz lo la dan FPAC. So tousala nou’n demann pou revwar lafason ki POU i  fonksyonnen. Ki mannyer   zot marse pou fer ban proze akseler plis.  Tou sa   alor i  bann issues ki nou bezwen  mon krwar ganny leklersisman.  E  mon toutafe dakor ki demen nou zwenn  nou osi lo nou kote, i ava annan en disiplin kot nou bann  dimoun – kot nou bann Manm i ava vini. Akoz  la ou ki pe  convene  Lasanble ou pe dir ki demen nou zwenn. Nou zwenn eksepte bann ki p ale e mon krwar ou, ou  pou’n ale osi non?

 

MR SPEAKER

Wi.

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Me si ou pou la i ok ?  Fantastik  me solman vwala ki mannyer mon vwar.  E demen nou  a kapab fini sa travay ki devan nou.   Mersi.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab.   I annan konsansis.  So Lasanble  i ganny convene  ankor demain matin pou meet 9er bomaten e sa letan  ki Minis i ava annan avek son bann teknisyen tanto zot ava kapab  fer ankor en pti pe plis travay.  Bann Manm ava prepar zot ankor en pti pe pli byen dan zot bann klarifikasyon, kestyon.  E wi nou annan detrwa   Manm ki pu absante  –  mon krwar i annan Manm  PAP osi 2 Manm PAP ki pe deplase.   Me  mon pou absante depi demen mon pe retourn dan pei le 19 ;- savedir Lendi le 21 mon dan lofis. Yes Onorab De Commarmond.

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mr Speaker petet mon pa konnen lo kote Lopozisyon, si sa ti ava en sipor pou konsider sa ;- i annan serten antite  ki nou’n mansyonnen ;- par egzanp ASP Mr Marcus Simeon – petet serten dimoun si nou  krwar  nou bezwen zot la pou zot substantiate ki  pe ganny dir e…

 

MR SPEAKER

Dakor.  Annou tonm lo en keksoz la pandan le 2 kote ler nou adjourn la any body, any CEOs ki zot anvi anmenm demen ki pou annan kestyon ki pou viz ver zot Lazans kontakte Madamn Clerk – Madanm Clerk i ava fer le neseser.  E anmenm tan i ava copy Minister Finans thru SS Payet oubyen PS Thesee ki sa bann entities pou osi la prezan pou kapab klarifye okenn dout ki bann Manm i annan. Dakor? So nou ava fer sa. Alor Minis avek ou lekip mersi bokou e nou ava war zot ankor demain matin parmi nou. E Lasanble i adjourn e nou repran travay demen 9er bomaten.

 

(ADJOURNMENT)