::
Home » Plenary Items » Budget 2020 Speech of the Leader of Government Business (05/11/19)

Budget 2020 Speech of the Leader of Government Business (05/11/19)

Msye Spiker,

Manm Onorab Lasanble Nasyonal isi prezan,

Lepep Seselwa, espesyalman Zabitan Cascade,

Bonzour,

Msye Spiker, Ankor enn fwa, Gouvernman in prezant son plan nasyonal pou lannen finansyel 2020. Gouvernman in demontre ki I kontinyen angaze pour sa pep e pou nou zoli pei Sesel.

Msye Spiker, menm si bokou pei dan lemonn zot krwasans pe ralanti, konpare avek Sesel, Minister Finans in prevwar en kwasans 3.5 poursan pour lannen 2020 konpare avek krwasans global kin ganny predir lo 3.4 poursan an 2020.

En lot lendikater fondamantal se nou pou annan ankor en bidze sirplis primer pour lannen 2020 a en sonm 611 milyon roupi ouswa 2.5 poursan GDP.

Msye Speaker, sa diskour bidze in santre otour sis pilye tematik e atraver bann lanons ki Minis in fer, i kler ki koman en pep nou bezwen partisip plis, etre pli prodiktiv e perform pli byen. Loportinite i la e i bezwen ganny sezi.

Ladministrasyon Prezidan Faure in prezant bidze 2018, 2019 e la bidze 2020. Bokou in ganny ankonpli pandan sa 3an ki Prezidan Faure in pran leadership pou anmenn Sesel pli devan. Zis mwa donn detrwa legzanp;

 • 1,574 etidyan in benefisye en skim laptop e sa ozordi I pour benefis tou etidyan konmansman premye lannen segonder ziska lekol post segonder.
 • Ogmantasyon dan saler Minimum pour sorti SR 33.30 par erdtan an 2018 pour ariv SR 38.27 par erdtan an 2020.
 • Maternity Leave in ogmante sorti 14 semenn pou ariv 16 semenn e parternity leave pou sorti 5 zour pour ariv 10 zour.
 • Rediksyon lo “sick leave” sorti 30 zour pou ariv 21 zour
 • En plan konpreansiv pour sekter lagrikiltir pou ankouraz plis devlopman lokal.
 • En nouvo por lapes providans ki ti ouver an 2018
 • Noun war ogmantasyon dan larive touris Sesel, letan nou konpar 2017 avek 2019 i (6%) logmantasyon.
 • Sesel pe anmenn en dezyenm kab soumaren e osi Gouvernman in aprouv en proze pour en lot kab soumaren par en operater lokal.
 • Plis ki 800 komodite e servis napa VAT lo la.
 • Lentrodiksyon en sistenm tax progresif lo saler ki tou Seselwa ki ganny en saler SR 8,555.55 e pli ba, pa pey okenn tax lo son saler e osi tou Seselwa ki ganny en saler SR 35,667 e pli ba par mwan, i osi ganny en benefis. I annan osi en long lalis lo bann lezot peyman ki napa tax lo la, par egzanp, peyman gratite, peyman lafen kontra, peyman “service charge” espesyalman pour bann travayer dan sekter touris, peyman “overtime”, peyman bonus e trezyenm mwan saler.
 • I sitan annan bann bon desizyon kin ganny fer anba “Leadership” Prezidan Faure – ki mon ti kapab kontinyen dir pandan lazournen antye.

Msye Spiker, sekter lediskasyon ek lasante I reste ankor de sekter kle dan nou sosyete e dan bidze nasyonal. Mon bezwen fer mazinen sa lasanble ki le 11 Oktob 2018, Labank Mondyal ti klas Sesel 43enm dan 157 pei dan Lendeks Kapital Imen. Nou vreman fyer pou sa pozisyon akoz sa se lefe kondisyon e prensip lasante, e ledikasyon, ki Parti SPUP, SPPF, Parti Lepep e United Seychelles in mete e aplike pandan sa karant dezan (42) son legzistans. Annefe, nou premye dan larezyon, e premye dan Lafrik. Personn pa koz lo la akoz se zis nou kin fer Seselwa fyer ozordi letan nou konpar nou avek bann pei vwazen.

 

Msye Spiker, en bidze ki mon konnen bokou manm onorab pou koz lo la se bidze saler. Noun vwar dan liv bidze ki total bidze saler ti selman 2.47 bilyon roupi pou lannen 2018 me la pou lannen 2020, bidze saler pe ganny prozekte pou en sonm 3 bilyon roupi. I montre ou pandan zis 3 lannen sa bidze in ogmante par 530 milyon roupi ouswa 21 poursan konpare avek depans aktyel 2018. Sa se pour diferan rezon;

 1. Ogmantasyon saler
 2. Revizyon dan bann skim saler
 3. Alawenns long servis
 4. Plis travayer kin ganny anploye

Mon konnen kekfwa I annan detrwa nou koman politisyen nou pe dir ki sa pa ase. Kekfwa nou ava dir I annan lezot skim saler ki nou bezwen revwar. Me sa, Gouvernman I bezwen revwar li dan en kad ki soutenab. Parey nou konnen okenn ogmantsasyon saler dan Governman I met presyon lo sekter prive pou zot osi ogmant saler. Alors nou bezwen annan en responsabilite kolektif lo sa size ki mannyer nou edik nou popilasyon e osi la fason ki nou zwenn lekspektasyon nou bann travayer. Monn kontan pou note ki Minis in dir ki Gouvernman i bezwen asize pou revwar sa striktir saler dan son totalite. Mon demann Minis pou fer li ase vit e vin avek bann rekonmandasyon konkret lo sa size pour bidze 2021.

Msye Spiker, mon salye zefor Gouvernman pou enkli bann Housekeeper pour ganny sa alawens long servis ki reflekte depi ler zot in konmans travay dan Gouvernman. Desizyon pour zot ganny mete dan ‘Cleaners’ Corperative’ ti desizyon Gouvernman, alors i pa pou annan lazistis si zot kantite lannen servis pour zot benefisye sa long servis alawens ti pe konmans ganny konte zis konmansman 2009. Alors avek sa desizyon mon kwar, lavwa bann “Housekeepers” in ganny ekoute par nou Prezidan. Msye Speaker, i montre ou ki nou Gouvernman i ekout son pep menm si i annan detrwa ki fer kwar nou pa fer li.

 

Ozordi, bann diferan ogmantasyon pe tous nou bann dimoun aze;

-Pansyon Retret sorti kot Lazans Proteksyon ki pe ogmante par SR500

– E osi I annan en group ki pou ganny ankor SR500, bann ki pa pe kolekte en pansyon avek fon pansyon. Alors pou sa group total adisyonnel dan lakour pou ariv SR1,000.

Minis in mansyonn reform pour rasyonnaliz bann fonksyon ek progranm dan domenn servis sosyal, avek bi pour ogmant efikasite dan performans sa servis, e fer savings. Mon demann Minis ki avek en tel reform ek lenplimantasyon efektiv, Gouvernman pou bezwen plis lenvestisman dan lezot servis e sipor pli striktire ki nou pou bezwen anvi nou popilasyon ki pe vyeyi.

 • Plis ners ek dokter ki baze dan kominote avek zot sipor lozistik ki a permet plis vizit kot lakour;
 • Plis lasistans adapte ki ogmant kantite letan ki en dimoun pour bezwen swen, oubyen ki fer li pli fasil pour donn swen en dimoun dan son lakour.

Msye Speaker mon ti ava profit lokazyon alors pou demann Minis ki ler sa legzerzis pe ganny fer zot sey zot mye pou konsantre e rod fason koman pour retir nou sitwayen dan sa serk depandans e servi sistenm proteksyon sosyal pou kapab anmenn bann fanmiy e endividi dan bann aktivite pli prodiktiv e sa i ava osi ed nou avek nou lafors travayer an mezir ki nou popilasyon i vyeir.

Lefikasite e savings si i ganny akonpanyen par en logmantsyon dan kalite e ‘availability’ bann servis pour bann ki vreman dan bezwen I fezab. Pour sa dimoun ki pou pe evantyelman vwar en rediksyon dan son benefis sosyal dan en lot kote i bezwen pe vwar bann meyer loportinite ki i kapab sezi.

 

Alors, mon demande ki i annan plis lentegrasyon e koordinasyon ant bann Minister, departman e lazans tel ki Minister Ledikasyon, La Sante e lanplwa pour ki zot kapab delivre pli bon kalite servis ki ava annan bi redwir vilnerabilite e ogmant prodiktivite dan kous nou popilsayon pli pov. Personn pa devret ganny kit deryer. Sa I prensip nou parti United Seychelles e nou devret pe met li an pratik.

Dan bidze I osi annan logmantasyon pou Home Carer sorti SR 6,060.60 pour ariv SR 6,633.47 bann ki travay a plen tan. Mon lans en lapel pou sa bann Home Carer pou annan plis devouman dan zot travay e donn sa sipor neseser nou bann dimoun aze. I annan ki travay ek devosyon e mon demann zot pou kontinyen.

Msye Spiker, bokou pou ganny dir ki Gouvernman pan get pri lavi ditou dan sa bidze. Sa I vreman zot pe anbet Seselwa. Ozordi en fanmiy mazorite son larzan I dan lwe lakaz ki vreman ser. Gouvernman pe fer sir ki omwen 549 fanmiy I benefisye ek zot nouvo lakaz pandan 2019 e 2020. E osi 461 kare later I ganny met a dispozisyon bann fanmiy pou fer zot lakaz pandan lannen 2019 e 2020. An total, lakaz ek later sa pou benefisye 1,010 fanmiy. Gouvernman pe osi redwir taks biznes lo bann lakour rezidansyel sorti 15% pour ariv 3%.

Mon demann Minis si Gouvernman pa kapab met bann mekanizm an plas ki pou fer sir sa bann benefis I tous nou popilasyon ki ankor pe lwe lakaz. Msye Spiker, in osi annan lanons dan bidze lo en revi skim sibvansyon pour lakaz ki fer ki bokou plis dimoun pou kalifye.  Mon osi demann Minis ki son Minister I travay konzwentman avek Minister responsab pour Lakaz ek Later pou fer sir sa bann lanons ki Minis in fer pa zis reste lo papye, me dimoun I vwar realite. Bokou fwa, Minis Finans I annons bann bon keksoz me I annan lezot Minister ki kontinyelman trenn lipye e fer keksoz vin difisil pour nou popilasyon.

 

 

Msye Spiker, bokou “Day Care” dan bann distrik ki enkli Cascade pour ganny konstrir. Sa osi pou ed bann fanmiy ki bezwen sa servis a en pri redwir vi ki Gouvernman pou konstrir e met a dispozisyon sa bann “Day Care” avek sekter prive. Dan bidze i osi annan ogmantasyon pour bann fanmiy dan lasistans “Day Care” ek “Child minding”.

Msye Spiker, mon vreman salye sa propozisyon pour entrodwir travay fleksib dan Gouvernman. Souvannfwa nou war nou bann madanm kin fek ganny baba pa kapab retourn travay toudeswit. Alors, sa mon kwar I ava en benefis pour zot dan sirkonstans ki zot kapab travay kot lakour pour en serten letan avek bann target. Teknolozi konmela in avanse e sa a fer li posib.

Alor Msye Spiker, mon akey lanons Minis ki Gouvernman pou konstrir plis “Day Care Centers” dan bann distrik e ki Gouvernman pou osi entrodwir flexible working hours. Sa i ava ede pou siport bann manman an partikilye e retir serten sa bann baryer ki limit zot akse ek bann servis e osi anpes zot ganny akse ek bann loportinite ekonomik pour ki zot kapab ‘provide’ pour zot fanmiy olye depan lo lasistans sosyal.

Msye Spiker, dan bidze, Gouvernman in anons prozedlwa Partenarya Piblik-Prive (PPP), sa I ava ede pour annan en lankadreman an plas pour protez Gouvernman e osi protez sa biznes. Mon demann Minis ki Gouvernman I prepar bann lalis proze apard ki sa enn lo Ile Aurore ki in anonse, pour ki Bord Lenvestisman I kapab konmans prepar pour fer marketing e prepar sekter prive lokal dan sa traze.

Minis, en defi mazer ki nou bezwen travay pou amelyore se sa “ease of doing business” ki noun arive 100 enm lo lalis. Nou bezwen tir tou sa lanpayaz ki egziste, ki a fer biznes devlope e anmenn plis reveni pour Sesel. Nou bezwen get sak defi ki egziste ozordi dan sak sa bann mezir “ease of doing business”. Nou bezwen travay konman en lekip. Si I annan lalwa pou sanze, silvouple anmenn devan. Si I annan plis bidze ki bann sekter I bezwen, zot bezwen dir nou dan diskisyon bidze.  La mon pe koz letan sa bann antite i vin devan nou dan staz komite.

Sa klasman 100enm parmi 190 lekonomi dan rapor “Doing Business2020”, parey Minis in dir dan son diskour bidze i pa akseptab.

Ler nou regard sa rapor nou vwar ki sa de lendikater kot Sesel in pli mal performen se;

 1. Sa bann prosedir pour Komans en biznes
 2. Sa bann prosedir pour ganny Akse avek kredi.

Nou konnen ki akse avek kredi I en size kin ganny souleve a plizyer repriz par bann ki dan biznes e osi bann ki anvi antre dan biznes. Sa i kapab ganny eksplike par lefe ki i annan en mankman lo “acceptable collateral”.
Bann labank i plifere akspete selman bann propriyete “immovable” koman garanti lo loan, ki efektivman anpes bann dimoun ki pe rod loan, servi bann ‘movable assets’ tel koman levanter, bann masin, stok etc.. koman garanti.

 

Noun deza tann gouvernman fer mansyonn ki travay ti pe ganny fer pou etablir en ‘collateral registry’ e alors mon ti a kontan demann Minis ki zistans sa linisyativ in arive e pour ki i ganny akselere. En ‘collateral registry’ byen etablir i ava sirman en pa an avan lo kote akse avek kredi.

Lo sa lendikater ‘starting a business’ nou vwar ki an mwayenn i pran e dimoun 32 zour pou konplet bann prosedir pour komans en biznes. Dan bann pei OECD sa pe ganny fer selman dan 9 zour an mwayenn. Alors mon demann Gouvernman pou revwar bann prosedir ki ganny servi kot “Registrar” pour ki nou ava kapab amelyor nou klasifikasyon lo sa lendikater.

 

En lot sanzman dan polisi se lanons pour bann GOP ki pou ogmante sorti SR500 par mwan pou ariv SR1,000 par mwan si en travayer etranze I dan pei plis ki 6 an e SR5,000 par mwan si en travayer etranze I dan pei plis ki 10an. Msye Spiker, nou bezwen donn plas nou Seselwa kalifye dan sekter tourism e lezot sekter pou pran bann pozisyon dan management. I pa akseptab fer en etranze reste 10an Sesel san ki nou met nou Seselwa dan sa bann pozisyon otan ki posib. Menm bann zanfan lekol dan enn zot progranm televize in vwar sa kler.  Nou pa kapab fer nou bann zenn al Liniversite e apre zot pa progrese dan zot karyer. Sa fodre arete toudswit.

Me mon panse kekfwa I annan ankor enpe diskisyon pou fer otour sa size.

Msye Speaker, mon vreman apresye sa mezir ki gouvernman in met dan sa bidze an sa ki konsern peyman davans pour bann pti kontrakter. Parey nou okouran in annan bokou konplent lo retar ki annan dan gouvernman pou pey kontrakter a ler. Ladres bidze, in par kont, klarifye tre kler ki gouvernman I annan li en polisi lo depans e peyman, ki donn lenformasyon lo kantite zour I pou pran li pou pey en ‘invoice’.

Alor pou evit konplent ki pa neseser, mon enplore ki tou biznes I familyariz zot ek sa bann dele letan. An nefe sa polisi I dir ki gouvernman I annan li 30 zour pou pey en invoice. Okenn peyman ki ganny peye apre 30 zour I annan en lentere ki gany peye lo la. Sa I osi a zour avek norm enternsayonal. Me par kont gouvernman in al pli lwen ki sa, e I dir ki I pou rektifye tou peyman pou son bann suppliers dan 7 zour travay, e pou bann pti proze lenfrastriktir 14 zour travay e bann pli gro proze 21 zour travay.  Mon swete ki tou sa I ganny pas a laksyon.

Sa I fer alor ki I donn gouvernman ase letan pou fer son bann prosedir entern avan ki I pey en “invoice” pou asire, parey bann konpanyen prive zot osi zot fer, ki sa louvraz oubyen sa “purchase” i konplet oubyen dan bon kondisyon avan peyman I ganny fer.

Pou lannen 2020, gouvernman pou prezan met a dispozisyon en lot benefis pou bann kontrakter Class 3 ek Class 4. En davans ki pou ekivalan 20% kou en proze ki en kontrakter in gannyen, pou ganny donnen. Sa fasilite apele ‘Mobilisation Advance Payment (MAP)’ pou aplik pou proze anba R750,000.00. Sa i pou ganny donnen san lentere, e in ganny entrodwir pou ed bann pti kontrakter ek son bann depans mobilizasyon e osi bann depans preliminer lo en proze. Parey nou konnen, Sesel en bon pe kontrakter i annan problenm likidite, e sa i enn bann rezon mazer akoz kontrakter i met bokou presyon pou gouvernman pey li osito ki in konplet en proze, menm avan sa dele letan ki ganny donnen dan polisi peyman ek depans.

I enportan pou en dimoun i asire ki i annan ase likidite oubyen finansman avan i antre dan en proze. Me anvi nou bann defi ki egziste pou bann pti e mwayen lantrepriz isi Sesel, gouvernman in met an plas sa fasilite pou ed zot. Mon espere ki bann kontrakter dan Class 3 ek 4 i servi sa fasilite pou ed zot mobiliz zot resours boner e konplet bann proze gouvernman ki zot ganny ‘awarded’ a tan. Sa i ava fer alor redwir osi retard dan lenplimantasyon bann pti proze.

Me ankor la Myse Speaker, si nou pa vwar aksyon ki swiv nou pou trouv tousala lo MAP.

Msye Spiker, mon oule demann Gouvernman a traver Minis pou revwar zot sistenm lakadreman ki egziste ozordi lo lenplimantasyon proze. Bokou larzan in ganny donnen dan bidze me lenplimantasyon proze I ankor en defi pou Gouvernman. Dan bidze, Minis in annons revizyon dan skim saler pour bann zofisye proze dan bann Minister, Departman e Lazans apartir 2020. Alors mon demande ki en sistenm performans I ganny etabli pour ki sa bann zofisye proze I vin plis “accountable”. Nou pa pou kapab kontinnyen donn larzan dan bidze apre nou war ki proze pa ganny enplimante.

 

Msye Spiker, mon osi reste ankouraze ler mon antann ladres bidze fer mansyon lo reform lo tax biznes. Sa revi i vin atan e o moman ki lezot reform lo tax parey VAT e “income tax” in konplete.  I neseser ki tax lo biznes i ganny re-balanse pou fer li pli ekitab, anvi ki parey noun antann, selman serten biznes ki pe kontribye plis dan pey biznes taks. Sa i ava osi ed SRC avek son ladministrasyon taks, anvi ki sistenm konmela I pa senplifye. Sa i demontre lentansyon nou gouvernman pou soulaz e fasilit bann biznes e fer zot lenvestisman vin pli fezab, anvi konpetisyon lokalman e enternasyonalman.

Nou swete ki gouvernman i met koman priyorite an 2020 pour vin avek en regilasyon lo ‘transfer pricing’ ki a fer nou annan en pli bon apersi lo bann konpannyen avek bann ‘headquarters’ aletranze lo ki fason zot transfer larzan kot zot “headquarters” dan en fason ki pa abes nou koleksyon tax. Nou osi a lonterm, bezwen reviz sa bann kantite ‘Double Taxation Agreements (DTAs)’ ki osi ede akseler repatriyasyon larzan deor dan bann “headquarters”.

Par kont, pou promot lenvestisman, Gouvernman pou “still” permet biznes dan serten sekter benefisye avek ‘accellerated depreciation’, me selman ziska 100% valer son ‘asset’. Sa i ava ed biznes pour kontiny ek zot lenvestisman.

Sa I ava fer alor ki fardo tax pa a ganny mete tou kou lo zis serten biznes, me sa I avan prolonz lo tou biznes dan en fason ekitab e ‘fair’. Parey noun atann, Gouvernman pe konsider entrodwir en rate 15% biznes tax lo profi anba en milyon, e 25% lo profi ki desot 1 milyon. Sa i vedir ki bokou biznes pou benefisye, espesyalman bann ki dan rezim 30% ansemoman lo zot profi ki par lao R1 milyon. Avek letan ler sa reform in stabilize, mon demann Minis ki bann biznes ki pe pey tax lo en nivo 33%, pou zot osi ganny “align” ek sa nouvo “rate”.

 

Sa reform pou ganny fer an staz pou asire ki Gouvernman i kapab abzorb pert dan reveni gradyelman kot i pou annan rediksyon dan “rate” biznes tax e osi ler bann lezot regilasyon i vin an plas pou asire ki nou baz tax i ganny proteze.

Dezyenman, Myse Spiker, Gouvernman pou aboli ‘personal income tax’ lo peser ek artis ki ganny anploye. Sa de kategori pou prezan pey en fre anyel ki pou enn rezonnab olye en “income tax”. Sa i pou fasilit administrasyon peyman en fre sorti kot sa de sekter.

Gran zefor osi pou bezwen ganny fer pou adres sekter enformel dan pei. Msye Spiker, bokou biznes pe ganny afeke par bann biznes dan sekter enformel. Sa bann biznes pa ganny anrezistre e osi pa pey tax, konpare avek enn ki li i dan sekter formel. Mon espere alor ki sa i ganny adrese, e mon osi lans lapel a bann lazans konsernen tel parey Lapolis ek SLA pou entansifye zot latansyon pou detekte sa bann aktivite. Mon dir sa Msye spiker, akoz sa i fer alor ki bann biznes ki zot, zot pey zot tax, zot apre mekontan ler zot war bann tel aktivite koumsa pe arive, e apre zot reazir par pa pey zot tax ouswa fer demann pou redwir tax, zis akoz zot pe perdi biznes avek sekter enformel. Sa sitiasyon alor i bezwen ganny adresye olye nou servi biznes tax koman solisyon.

Lanons lo CRST (Corporate social responsibility tax) ek TMT (Tourism marketing tax) I osi ankourazan. Sa ti de taks ki ti pe gany sarze lo reveni ki pa dezirab. Sa I ava osi fer ki bann biznes ava lib pou zot deside ki zot anvi sponsor. Alor nou apresye ki gouvernman pou fer sa taks ‘deductible’ lo business taks lo komansman, e apre aboli sa taks a mwayen e a lon term. Parey nou konnen Msye Speaker, sa bann tax ti ganny entrodwir espesyalman pou bann biznes ki pa ti pe neseserman fer profi, anvi bann ‘incentive’ zenere ki zot ti pe benefisye. Alor koman en mezir entermedyer CSRT ek TMT ti ganny entrodwir pou asire ki omwen serten kontribisyon ti pe ganny fer par sa bann biznes oubyen sekter.

Me prezan, reform I neseser pou fer ki nou selman tax en biznes lo son profi e non pa lo son reveni.

Msye Spiker, bokou resours in ganny ogmante pour bann lazans ki “enforce” ek bann lotorite regilatwar, lo kote konbat kont blansisaz larzan e pour lit Kont Finansman Terorizm. I vreman enportan pour fer sir ki nou sekter finansyer I ganny proteze. Minis in mansyonn bokou lalwa ki pe ganny revwar lo sa size. Nou lasanble I bezwen pran nou responsabilite pou fer sir sa bann prozedlwa I adres okenn defayans ki egziste ozordi. Mon konnen I pou annan bann biznes ki siport nou lo tou le de kote latab ki pou esey dir nou le kontrer, me nou bezwen pran nou responsabilite kolektiv lo sa size e pa mazin nou bezwen personnel koman bann parti politik.

An konklizyon Msye Speaker, mon salye zefor ki Gouvernman pe fer pour fer sir ki nou “close” sa “chapter” lo ka konpansasyon pour bann dimoun ki reste kot landrwa ki ti prodwi koltar Petit Paris. E dan bidze sa pour ganny finalize avan Zen 2020.

Bann zabitan Cascade pour lannen 2020, larzan in ganny mete pour rekonstriksyon Sant Kominoter e osi ek ‘Day Care’ Cascade. I annan osi dan bidze pour konstriksyon 24 units Ex-PSSW ki eskpekte konplete an Out 2020. Sa pou kout Gouvernman SR 32.8 milyon roupi. Gouvernman osi pour konmans son plan 3,000 lakaz pou sa prosen senk an (5an). E zabitan Cascade pann ganny obliye. Pour annan 56 lakaz dan dezyenm faz redevlopman Ex-PSSW e osi 16 lakaz dan Upper Petis Paris. Nou bann zabitan Cascade pour osi kalifye dan sa konstriksyon 1,034 lakaz lo Ile Aurore, sa parmi plizyer lezot proze ki pou annan pou Distrik Cascade.

Msye Spiker, lo sa bidze, i annan bokou kin ganny dir, e mon demande ki i annan en travay kolektif dan zerans e lenplimantasyon par Gouvernman. Nou bezwen reste for konman en Gouvernman e travay pli dir pour Seselwa vwar konman sa prosperite pe ganny partaze avek tou dimoun.

Msye Speaker, mon demande ki Prezidan Faure i kontinyen travay for e tre for pour kontinyen anmenn nou pei e nou pep lo sa lot nivo.  Mon demann tou Seselwa pou ralye deryer Prezidan Faure fer li konfyans, akoz Ansanm ek li Parti United Seychelles pou kontinyen travay dir pour plis prosperite pour pep Seselwa

Mersi Msye Spiker.