::
Home » Verbatim » 2019 » Verbatim Wednesday 3rd July, 2019

Verbatim Wednesday 3rd July, 2019

NATIONAL ASSEMBLY OF SEYCHELLES

Wednesday 3rd July, 2019

The Assembly met at 09.03am

National Anthem

Moment of Reflection

Mr Speaker in the Chair

 

MR SPEAKER

Bonzour tou Manm Onorab e bonzour tou dimoun ki a lekout, ki pe swiv travay Lasanble Nasyonal.  Bomaten nou pou kontinyen avek nou travay, kot nou ti’n arete yer.

E nou ti’n fini avek sa 2 Mosyon ratifikasyon.  Alor nou pou kontinyen avek Mosyon ki’n ganny prezante e ki’n konmans debat lo la semenn pase.

Sa se Mosyon ki ti ganny move par Onorab Chantal Ghislain.  E Mosyon i lir konmsa;

‘’ Mosyon pe demande ki Gouvernman i met an plas en striktir pou bann atlet ki’n fer sport lo nivo high level e ki’n form parti bann Lekip Nasyonal apre ki zot in pran retret, sa i ava enkli regard dan byennet e kalite lavi sa bann sportif.

Baze lo son rezilta e partisipasyon.  Kalite lavi apre ki in fer flote bannyer Sesel.  Bann package baze lo bann diferan sport.’’

Mon ankor annan detrwa entervenan lo mon lalis.  E nou ava demar toudswit avek Onorab Johan Loze.

 

HON JOHAN LOZE

Mersi Mr Speaker.  Bonzour tou koleg Onorab e tou bann oditer kot lakour.  Mr Speaker mon pou komanse par dir ki zis parey ki Onorab Bernard Georges ti dir semenn pase mwan osi mon pa en dimoun ki, mon pa en sportif e mon pa ni tro swiv spor.  Me selman nou tou nou bezwen rekonnet kwa ki arive letan spor i ganny fer dan nou pei.

E pros en demi douzenn bokser Seselwa, zot tou zot prezant zot lekor e zot ganny zot konba par walkover, zot ganny meday lor ofet par walkover.

Akoz tou bann oponan dan larezyon ti per pou debout lo en ring avek zot.  Menm en dimoun ki pa annan gran lentere dan spor i sit up e take notice poudir nou annan bann atlet vreman eksepsyonnel dan sa pei.

Mr Speaker en sportif sirtou bann sportif o nivo, zot enspir nou e zot enspir nou ver sa ki pozitiv pou nou sosyete.  Zot enspir nou pou fer sa ki bon e sa ki byen pou nou menm e nou fanmir.

Souvan letan nou vwar en sportif anler lo pli o mars en podyonm, nou koman imen nou tant pou apresye sa moman plennman.

Nou santi en sans lafyerte; i annan en santiman byennet ki anvlop nou sosyete.  E zeneralman nou eksperyans santiman lespwar ki keksoz i kapab al dan en bon direksyon.

Me dan sa menm moman, i osi annan defwa bann komanter e obzervasyon ki nou fer ki pa neseserman presi.  Nou kontan dir ki sa dimoun i talante, ki i vre.

Ouswa nou dir ki li in ne pou sa.  Oubyen ki sa i fasil pou li, ou menm ki li in sitan abitye avek sa, pa nanryen pou li.

Sa kourt moman ki sa atlet ouswa sportif i anler lo sa podyonm, nou tou nou selebre son laviktwar e partaz dan son laglwar.

Dan sa moman, nou tou nou selebre avek li e pran par dan son lafyerte, e sans lakonplisman.  Me kote eski laviktwar en sportif i vreman komanse?  Eski i komans la anler lo sa podyonm?

I bezwen annan en rezon akoz ki nou refer lo bann diferan kalite spor koman bann disiplin sportif.  Si sa mo disiplin i la, i deza komans donn nou en lendikasyon ki semen ki en atlet i pran pou li ariv anler lo pli o mars sa podyonm.

Semen ki en sportif i pran pou attend pli o mars, i konmans avek disiplin e sakrifis.  Disiplin e sakrifis i sa 2 pilye lo lekel, nou tou, lo lekel tou nou bann atlet o nivo i apiye.

San sa 2 keksoz en sportif i kapab pli talante, pli abitye avek son spor, i kapab ne pou sa spor, ou menm ki sa spor i fasil pou li.  San disiplin e sakrifis sa sportif pa pou zanmen atenn pli o mars.

Talante ou non, en sportif o nivo i bezwen travay pou atenn some son disiplin.  I bezwen sakrifye e pratik en rezim lantrennman regilye ki pou ed li ver realizasyon son rev.

En sportif i apiy lo son travay dir ki i vin an rezilta son disiplin e sakrifis pou lans li ver sikse.  E la mon pou retourn lo sa fraz ki mon ti komans mon prezantasyon avek.  Nou bann atlet ek sportif o nivo i enspir nou sosyete.

Zot enspir nou pou envestir nou a plen dan sa ki nou fer, dan en zefor pou atenn sikse.  I napa bokou nou ki pou zanmen pouse, disiplin e lendirans en Albert Marie.

Ni menm sa nivo ekselans en Michael Pillay, Rival Cadeau, Gerry Legras, Roland Raforme.  Personn nou pa pou reisi anvole parey Lissa Labiche ouswa metriz sa menm nivo profesyonnalizm ki Ziad Mekdachi ou Lindy Leveaux.

Me zot prezans dan nou sosyete i enspir nou, zot enspir nou pou ser sa menm nivo ekselans dan nou prop lavi.

Se sa disiplin, travay dir e perseverans ki pran pou en dimoun vin en sportif o nivo.  I en formil ki kapab ganny aplike dan lavi nou tou.

En sportif i en dimoun ki pe viv son rev, pa nou tou ki ganny sans fer sa.  Me non selman ki i pe viv son rev, en sportif i en dimoun ki pe kontinyelman lite pou li atenn en nivo ekselans dan son domenn sportif ki li in swazir.

E si nou koman en sosyete nou komans rekonnet sa zefor ki zot fer.  Se la ki nou pou komans realiz benefis zeneral ki zot raporte anver byennet nou sosyete.

Akoz se zot ki pe vreman pouse pou kont, vreman pouse kont bann difikilte lavi, e sa dan li menm i en semen pou nou tou swiv.  La ozordi i sa moman pou nou pei rekonnet zefor ki nou bann sportif i mete dan zot bann diferan disiplin.

Sa lev granmaten pou al lantrennman, sa lalit pou zot fonde e mentenir en fanmir an menm tan zot pe pratik zot spor.

Me pli enportan ankor, sa lalit toulezour pou zot mentenir en karyer profesyonnel e met dipen lo latab toulezour.  Nou bezwen aksepte ki sa fardo ki zot anmennen, ki zot annan pou anmennen i tre souvan pli lour ki larestan nou i annan.

Fodre ki nou sosyete i komans rekonnet bann difikilte reel ki nou bann sportif o nivo i fer fas avek.  Nou bezwen rekonnet wear and tear ki zot lekor i sibir e sa nivo blesir ki vin avek pratik en disiplin sportif o nivo.

Nou bezwen rekonnet sa enorm disiplin ki permet zot pou kontiny, pou kontinyen lite e push pass the pin.  Swa letan ki zot dan blesir ouswa letan ki zot pe rekipere apre en blesir.

Nou bezwen rekonnet ki zot prezant en legzanp pozitiv pou nou swiv.  Nou osi nou kapab pas par menm semen ki zot, pou attend sikse dan nou lavi.  E pou kwa pa sikse a en tre o nivo?

Nou bann sportif o nivo i parmi bann meyer legzanp ki nou sosyete i kapab prodwir pou motiv larestan nou dan lasosyete.

Me akote lefe ki zot fer nou fyer, met akote lefe ki zot fer nou fyer, met akote lefe ki zot fer flote nou paviyon lo lasenn enternasyonal.

Vre valer nou bann sportif o nivo se pou ankouraz e motiv nou zenn ver ekselans.  Vre valer nou bann sportif o nivo se pou enspir nou pou viv nou rev malgre tou difikilte.

Mosyon devan nou ozordi i oule adres kwa ki arive avek nou bann sportif o nivo apre ki zot in deservi nou pei e fer flote nou paviyon.  Mon oule felisit Onorab Ghislain pou son Mosyon.

Mon santi ki sa i en tre bon komansman.  I pa parfe, me tou konversasyon i bezwen ganny, i bezwen annan en komansman.  E sa ki devan nou i senpleman komansman en konversasyon.

Mon pou siport sa Mosyon avek gran ker.  E mon osi santi ki sa size i devret vin koman en pli gran konversasyon pou nou nasyon debat lo la.

Koman en Nasyon in ler pou nou asiz ansanm e diskite ki meyer fason ki nou kapab montre gratitude anver nou bann sportif o nivo ki’n fer sitan bokou pou lafyerte nou pei.

Metod ki pe ganny propoze par Mosyon se letablisman en fon ki pou kapab legalman resevwar kontribisyon sorti kot Gouvernman avek sekter prive.

Mosyon pe propoz en lide, en sizesyon, lo en fason ki nou kapab bouz de lavan avek en keksoz neseser ki pa an egzistans an se moman.

En pansyon retret pou nou bann sportif o nivo apre ki zot in aret pratik zot disiplin sportif.  Byensir en Mosyon Lasanble pa pou dikte avek sosyete lo bann fason detaye pou enplimant en tel proze.

Parey mon’n deza dir, sa pou nesesit en pli gran konversasyon.  Me plis ki sa, en sportif o nivo i pas plizyer lannen pe form son lekor fizikman, moralman, entelektyelman e menm pou kwa pa spirityelman.

Pandan sa bann lannen zot ganny sans pou vwayaze, enterakte lo en tre o nivo.  En sportif o nivo i en dimoun ki’n ganny tre byen formen dan lekel nou sosyete in met en lenvestisman konsiderab an term resours.

Me apard en pansyon, kwa ki pou arive avek en sportif apre ki in pran son retret dan spor?  Eski i zis retourn koman en sitwayen prive ki kontinyen avek son lavi fanmir e karyer, e nou oubliy li?

Ouswa eski nou kapab fer pli byen.  Kestyon se eski nou koman en sosyete nou kapab fer pli byen, e si wi, kwa ki nou kapab fer.  Term santral mon prezantasyon i motivasyon e lenspirasyon.

Mon’n pas letan pou esey demontre lafason ki nou bann sportif o nivo i servi koman en sours lenspirasyon e koman en moter motivasyon pou nou pep.

Dan nou pei an se moman i annan tou kalite fleo ki’n bourzonnen konmsi move zerb.  Enn sa bann fleo se en inabilite dan plizyer nou zenn pou komans en aktivite dan lavi.

Zot annan bokou lide, bokou proze ki reste zis dan zot latet ouswa lo papye.  Proze ki zanmen zot arive komanse.  Si ou pa komanse dan lavi zanmen ou pou reisi.  Ou bezwen komans kek par pou atenn lareisit.

Ki diferans eski i annan alors ant en zenn ki pa kapab trouv motivasyon pou komans en keksoz avek en zenn motive, disiplinen, determinen ki leve 4er bomaten pou al fer son lantrennman sportif?

Ki diferans eski i annan ant en zenn ki tonbe dan lavi, ki menm avek led APDAR pe ganny difikilte releve, avek enn ki lo li menm i grenpe ziska lo pli o mars podyonm?

Ki diferans i annan ant en zenn ki depi lo ban lekol in tonm dan delenkans, e en lot ki li depi lekol i pe reisi pou briye atraver son disiplin e sakrifis personnel?

Aprezan, ki fason eski nou kapab itiliz nou bann atlet retrete pou ede motiv e enspir nou zenn ki pe rankontre difikilte?  Atraver lemonn sportif o nivo, i fer bann meyer motivational speakers e counselors.

Par lefe ki zot en group dimoun ki deza posed zot prop motivasyon personnel, e zot abitye pratik kontrol, disiplin e sakrifis.

Nou pei i kapab benefisye bokou si nou lans en progranm kot bann ansyen sportif o nivo ki enterese, i kapab resevwar formasyon spesyalize pou ankadre e gid nou bann zenn ki pli dan bezwen ver en lavi pli prodiktiv.

E sa bann ankadrer i ava ganny rémunérer pou zot servis.  Sa ava permet sa bann ansyen sportif pou kontribye dan en fason pozitiv e pou kontinyen servi, servi sa konesans e leksperyans ki zot in akimile ver benefis nou sosyete.  Sa i zis en sizesyon,  ki nou kapab, pe fer apar zis en pansyon.  Me mon asire ki i kapab annan plizyer lezot sizesyon ankor.

An konklizyon, mon pou dir ki wi, nou pei i bezwen en pansyon pou nou bann sportif o nivo.  Me plis ki sa, nou pei pou bezwen egalman rekonnet valer nou bann ansyen sportif.

Non pa zis konman en group ki’n retrete dan sa disiplin spor ki zot pratike, me koman en resours presye pou nou sosyete.

En resours presye ki ankor aktiv e tre itil, ki kapab kontribye pozitivman ver lavansman nou sosyete.  Nou pei i kapab fer pli byen anver bann ki’n raport nou laglwar e laviktwar.

E nou bezwen fer pli byen, lo sa i napa okenn kestyon.  Alors annou komans par lans sa konversasyon, annou komans sa diskisyon.

E mwan personnelman mon santi ki fri sa diskisyon i devret en pansyon pou nou bann sportif o nivo ki deza retrete.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Loze.  Mon a donn laparol Onorab Gervais Henrie.

 

HON GERVAIS HENRIE

Mersi Mr Speaker.  Bonzour tou dimoun a lekout.

Mr Speaker mon ava dabor pou komanse, dir ki mon ti apresye prezantasyon Onorab Ghislain semenn pase.  Mon ti kontan fason ki in ekrir son prezantasyon, son bann zimaz ki in servi ladan, son ton Nasyon.

I ti sa kalite prezantasyon ki ti, ki parfe pou sa Mosyon ki in anmennen.  Parski in fer nou reve ouswa wi.  Mazin bann keksoz lepase e anmenn nou dan en moman kot mon ti pe grandi sa bann letan segonder.

Bokou sa bann levennman ki’n, ki’n koz lo la, ki ankor fre dan mon lespri.  Partikilyerman letan in koz lo sa gol ki Maurice Jackson ti mete kont Ange Dubignon.

Mon ti dan Stad Popiler sa zour.  Mon, lo track pe marse pou al asiz lo, lo graden, ki ti vir avek kot Zonm Lib ti ete, letan sa gol i ganny mete.

E i enn bann gran moman ki reste dan listwar sportif Sesel, e in fer mwan mazin ankor  2 gran levennman dan spor Sesel ki ankor fre dan mon lespri.

Enn se en lakours 10 mil met en fwa lo Stad Popiler.  Albert Marie i en atlet ki Larivyer Anglez, e ki pa ti’n perdi lakours pou en pake lannen.  Alor tou dimoun sa zour, Jerard Esparon i devan dan lakours, e Albert pe taye deryer en pe bwete.

E tou dimoun pe debout lo zot 2 lipye akoz sa moman in arive kot Albert Marie pou al ganny bate, pou premye fwa.

Me i ariv en malantandi, parske letan ou fer letour Stad Popiler, i annan en laklos ki sonnen, ki averti ou, sa i ou dernyen lakours, kot la prezan ou bezwen pas ou dernyen gir.

Be mon krwar Gerard i pa’n port atansyon, Albert in pase, in mekontan avek bann zofisye.  Me selman sa i en moman ki pou mwan i ankor dan mon lespri.

E en 2enm ki en levennman me selman i 2.  2 repriz Saint Louis, enn bann pli gran tim foutbol ki’n annan dan Sesel malgre apre in vin Saint Michelle, in vin Red Star, me pou mwan St Louis dan bann lannen 80 pou reste sa meyer lekip.

St Louis a 2 repriz pe al fer double.  Savedir in ganny league aprezan i pou al zwe lakoup knockout final.  A 2 repriz Beau Vallon i anpes zot fer sa.

Dan premye lenstans Beau Vallon i bat li 3 lo 2, e dan 2enm lenstans Beau Vallon i bat 1-0.  Me sa ki ti pli enteresan pou mon se sa match 3-0.  3-2, Beau Vallon pe gannyen 3 gol lo 0.

I half time, Keker fek retourn Sesel koman player coach, i antre dan 2enm half.  Zot sanz zot taktik zwe, Saint-Louis i met 2 gol.

Tou dimoun debout lo, p espere, akoz nenport moman ou pe espekte Saint-Louis i fer 3-3 pou anvoy gol dan, match dan extra time, malerezman i pa ti zot zour.

Beau Vallon in selebre, mon krwar zot pa ti pas par Saint Louis sa zour, zot ti bezwen fer letour par Anse Etoile.  Me selman i reste 3 koman pou mwan ki reste dan mon lespri.

E sa 3 lenstans ki mon’n koz lo la, sertennman Ange Dubignon, enn bann meyer goalkeeper ki nou’n gannyen akote goal keep Beau Vallon, Fred Louis ouswa goal keep Mont Fleuri Dede, bann dimoun konmsa.

Zot pa ti bann Ier Casillas ouswa Albert Marie pa ti Gabriel Selassie, ouswa lekip St Louis pa ti lekip Arsenal invincible.  Me solman sa bann dimoun ti annan en keksoz avek zot, zot ti annan respe dabor pou zot koekipye.

Zot ti annan respe pou zot bann adverse, ki bann kalite ki fer bann gran atlet.  Mon toultan rapel en lensidan Larivyer Anglez pe zwe avek Saint Louis.

Boul i dan kare Saint-Louis avek Ange Dubignon e Vincent Dorasamy zwer limero 10, nou ti apel li Tolor, zot pe fer fars zot Rosella Bonte.  Ki li i ti zwe center half, pou Larivyer Anglez.

Zot pe zis fer fars, konmsi 2 adverser ki annan respe.  Me le moman ki Ange i tap boul, i dan kare Larivyer Anglez, deza zot in fini vin the adverser.

Akoz Tolor pe al pran boul pou li rod Robin Mousbe ouswa son frer Bernard pou atak Larivyer Anglez.  So pou mwan sa i bann keksoz ki mon’n vwar dan mon zenn tan ki mon’n grandi avek, e ki’n ede form mwan pou sa dimoun ki mon ete, zot bann dimoun ki mon’n, mon’n look up to them.

E ozordi mon ti ava swete ki nou bann atlet osi i annan sa avek zot.  Me bann dernyen semenn ki nou’n vwar lo televizyon.  La ki i reste, konbyen?

16 zour, 17 zour pou Zwe de zil.  Nou pe antann ki i annan problenm dan weightlifting, i annan problenm dan foutbol, i annan problenm dan judo, i annan problenm dan volleyball, bann tirayman.  E mon yer mon pe fer sa refleksyon, mon pe dir, ekout en kou.

I annan lakoup mondyal pou madanm ki pe deroule La France.  I annan Afgan ki pe deroule.  Konmsi ou pa tann problenm dan kan, annou pran world cup madanm.

Ou pa tann problenm dan tim Allemagne, dan L’ Angleterre, dan La France, selman ou tande dan Nigeria i annan problenm.  Konmsi akoz dan sak parti lemonn nou annan sa bann keksoz.

Problenm i pa zis avek bann atlet, sertennman i avek bann dimoun ki dan zesyon nou bann sportif, e apre i annan avek direksyon pei pou enspir bann dimoun ki nou fer keksoz byen, nou pran swen avek zot, nou ankouraz zot.

E sa i vin lo bann pwen ki Onorab Georges ti leve.  Dan son prezantasyon, si in annan en dimoun vreman ki’n pouse depi retour miltiparti dan Lasanble ki nou konnen parey i ete, pou recognition nou bann atlet, se byensir Onorab Georges.

E in donn nou bann legzanp kot, vreman rekonnet nou bann atlet, kot nou envit zot dan bann, bann levennman presize pou donn zot sa recognition.

E sa i kapab al en pe osi pli lwen letan mon mazin Roland Garros, non sa venue.  I ganny nonmen par, apre en atlet.  Be dan Sesel osi, akoz nou pa kapab, zot in nonm defen Mr Dauban  dan bann prezantasyon kot i ti enn bann atlet Seselwa.

Ki ti al zwe olenpik, i ti ganny en meday, mannyer i apele sa meday?  Meday partisipasyon, be i ok, par egzanp pou nou nonm en kort tenis apre li, par egzanp.

So sa i, nou komans, nou bezwen komans kek par.  E la ozordi nou pe koz lo kestyon pansyon.  Ki mannyer nou pou komanse?  Kote sa fon pou sorti?  Vre Onorab Johan Loze in byen dir.

Sa ki nou pe fer la, i komansman en konversasyon, ki dezormen.  Brans Egzekitif i ava pe ekout nou, mon swete.  Me osi NSC, son Board, son management ki zot ki annan responsabilite zer sa bann keksoz.

E i ti pou byen, par egzanp ki zot, zot dir ok.   Annou dir la nou 2019.  Prosedir Bidze mannyer i marse, nou tou nou konnen in deza konmans Ankour la.  Mon pa vwar sa zafer, mon pe vini an 2020.

De tout fason ou bezwen drafte en Lalwa, ouswa i a vin, i bezwen dan en kad legal, en framework legal.  Sa i pran letan, solman si nou ti anvi fer li vit, nou kapab fer li vit.

Nou vwar poudir Lalwa Referendum, nou anvi, nou’n fer li vit.  So nou kapab fer li vit si nou anvi.

Me solman pou sennla, mon anvi ki bann atlet laba deor, bann ansyen atlet zot lespwar i vin tro o poudir sa keksoz i pou arive desito.  Me en keksoz ki nou ti kapab komanse.

Nou konnen poudir kot bann venue sportif, foutbol, basketball, volleyball, mon fek al regard match Sesel la pou wikenn pase avek La Reunion.

I sarz en tiket devan laport, R25 mon’n peye pou antre.  Be si NSC par egzanp ti pou dir, ok, dezormen, tou bann menu kot i annan en larzan dimoun i peye.

Si tiket R25, R20 i ava vin sepaman pou Federasyon pou partisip antre tim.

Me R5 nou, nou pou anmase, nou pou met dekote, i pou ganny byen accounted for, apre nou pou pran sa larzan, nou pou donn Lotorite konsernen ki nou NSC, nou’n met en komansman.

Si dizon sa fon i vin an 2020, non, bliye 2020.  I vin apartir 2021, la i ava dir, be nou omwen nou’n ekoute, nou’n tande, nou met en komansman.  E alor nou pou bezwen komans kek par.

Me solman parey mon pe dir, annou pa lev lespwar bann atlet tro o, bann ansyen atlet, pou dir sa i pou vin desito.  Si Gouvernman i kapab vreman pouse, trouv larzan e kree en National Sports Fund, Trust Fund parey Onorab Lemiel in sizere.

Mon ava felisit zot, de tout fason i annan eleksyon prezidansyel ki pe vini 2020.  Nou kapab servi sa koman en labwet, zot kapab, nenport keksoz pou rezon politik nou kapab fer.

Me solman nou bezwen kalkil byen sa.  Annou, mazin byen ki loter Mosyon in dir nou Maurice ti fer apre fund ti dry up dan 2an.

Sesel si nou fer, nou pou bezwen kalkil li byen, mannyer pou fer.  E nou annan en legzanp.  Parske in vin sa Special Pension ki’n donn solda, zofisye lapolis, fireman, ansyen teachers, ansyen nurse, i annan en legzanp la devan nou.

Me si nou pe fer pou atlet, sa konversasyon nou bezwen kalkil byen.  Parski pa zis bann atlet ki’n anmenn laglwar pou nou.

In osi annan bann dimoun dan domenn kiltir, i annan plizyer zot ki’n ganny bann meday lo nivo enternasyonal.  Zis lo mon kote gos, Onorab De Letourdie, mon mazin Mr Volcy, Patrick Victor, Marie Cecile Medor, tousala i bann dimoun osi ki’n anmenn keksoz pou nou.

E ozordi letan nou’n entrodwi Special Pension pou bann, sa 5 kategori ki mon’n mansyonnen, mon zwenn bokou bann ansyen civil servant ki dir mon.

Be mwan mon’n travay 30, 40an dan machinery, Gouvernman pou fer bokou keksoz arive, nou, nou pa’n ganny.  Tousala i bann, i bann refleksyon ki dimoun pe fer.

Me si nou pe dir en Sport Trust Fund, Gouvernman i a fer, NSC i ava gete ki mannyer i kapab kontribye.  Bann atlet zot menm.  Nou konnen nou poudir zot pe ganny serten keksoz ozordi.

Par egzanp si zot pe ganny meday, depandan ki kouler, ouswa ki nivo zwe, i annan en keksoz ki zot pe gannyen.  Zot osi konman responsabilite endividyel zot bezwen komans mazin zot lekor, zot bezwen komans met en keksoz de kote.

Akoz i pa korek pou nou krwar poudir zot pa pe ganny nanryen.  Nou’n antann poudir par egzanp foutbol i donn zot en allowance ler zot pe train, ler zot travel i donn zot en per diem, tou sa bann keksoz koumsa zot pe gannyen deza en keksoz.

Malgre i pa bokou, nou tou nou ti ava swete depandan lo resours ki pei i kapab afford, zot ganny plis.  Me solman ou bezwen annan dabor sa responsabilite personnel.

E apre i annan, ozordi nou napa pansyon prive, me nou annan Fon Pansyon.  Li osi dan sa konversasyon ki i pe annan.

Mon konnen zot pe annan zot AGM la bomaten, ki malerezman i fer dan en letan travay kot mazorite travayer pa kapab ale.

Ouswa nou koman bann Manm Lasanble ki’n ganny envite, nou pa kapab asiste, akoz nou annan en responsabilite pli enportan isi anndan.

I bezwen komans mazin son portfolio, ki mannyer i kapab elarzi, pou kwa pa i pa kapab vin avek en pansyon, en Pension Scheme pou bann atlet kot zot kapab met kantmenm en R50, en R100 depandan lo sa ki zot kapab afford.

So tousala i pa, i bann lide ki nou kapab met dan sa konversasyon pou nou elabor en pe plis.  Me toudmenm atlet lo o nivo, nou deplizanpli malerezman Mr Speaker, nou vwar poudir lakantite ki pei pe prodwir i pe desann.

E malgre loportinite ozordi, i plis ki bann atlet ki bokou nou la anndan in mansyonnen ti gannyen.

Si Vincent Confait Mont Buxton, Giovanni Fanny, Mico, sa lekip 4 par 100 Mont Buxton la, lontan dan bann lannen 80.  Si zot ti ganny loportinite ki ozordi Lissa Labiche, ou Ah-Kong ki pe zwe volleyball an France, ou Cilla ki pe zwe basketball an France ti gannyen, Sesel nou ti lwen.

Malerezman nou pa pe gannyen.  Be solman nou ankor annan letan pou nou atrape.

I enportan ki letan nou koz idantifikasyon nou bann atlet, nou met li an pratik.  Tou le an letan nou get sanpyonna atletik skoler pou bann zanfan, Minis spor i koz lo menm keksoz.

Nou pou idantifye bann talan, be solman apre ki i arive?  I annan bann dimoun ki pe seye, i annan bann pti klib Anse Royale i annan, i annan enn la ki apel East Coast, lot, lot, lot pe seye.

Me nou bezwen fer plis ankor, apre lankadreman.  Ozordi dan letan, letan mwan mon ti lekol segonder, tou lekol segonder ti annan bann tim sportif, foutbol, basketball, volleyball ki nou ti zwe antre kanmarad.

E apre, lo nivo rezyon, ti zwe par egzanp Larivyer Anglez ti tonm dan rezyon Nor.   Nou pe bat Glacis a kout 10-0 dan foutbol, mwan mon ti goalkeeper sa letan ansanm ek Antoine Pool.

Be apre ou kalifye pou al zwe knock out avek bann tim ki ti tonm santral, La Rosiere avek Belonie zot pa ti dan nou pool zot.  Be lankadreman, e Mr Speaker mon rapel par egzanp tim volleyball Larivyer Anglez an’ 87.

Mon pa ti dan sa tim mwan.  Larivyer Anglez ti annan 4 konpetisyon ki ti zwe, akoz ti annan League, ti annan knock out, ti annan enn ki zwe en tournwa wikenn, mon krwar i ti apel Male Cup en keksoz konmsa.

Larivyer Anglez i ralye tou le 4 lakoup an ‘87.  E sa lekip letan i fini la, in al NYS, in al Polytechnic, fini i retourn dan distrik, sa bann boug, Georges Ravignia ki travay isi Lasanble, i ti dan sa tim li.

Li in ale pou al zwe foutbol, mon krwar i ti zwe dan Red Star.  Be laplipar sa bann boug pa’n zwe volleyball, akoz nou’n annan en mankman pou idantifye talan, ankadre zot.

Mon krwar France Sophola in konmans zwe dan en tim la Premium en keksoz koumsa, si i ti egziste sa letan.  En tim en pe konmsa.

Be mon’n remarke poudir depi lontan alor nou’n mank sa loportinite pou idantifye talan, ankadre zot apre sivre zot byen dan en progranm ki vreman nou kapab ganny meyer, avek nou bann atlet.

E dan sa parkour asire ki bann atlet i annan disiplin, zot persevere, e zot prodwir bon rezilta pou distrik, pou klib e pou pei.

E dan sa menm laliny letan nou pe koz disiplin,  mon ensiste Mr Speaker, mon ava fini lo sa not, ki an menm tan nou dan Lasanble ozordi isi, nou pe anmenn en konversasyon.

Nou pe sey appeal avek bann Lotorite konsernen pou reflesir dan kreasyon en fon ki bann ansyen atlet ki’n perform o nivo pou Sesel.  E nou bezwen fre en distenksyon.

I pa nenport ki atlet, akoz ou’n zwe, ou oblize ganny en pansyon.  Mwan a mon avi, ou bezwen anmenn loner pli o pou nou pei.  E zot a rapel ki ler nou ti pe debat sa kestyon Special Pension Fund, ansyen Onorab Basil Hoareau ti donn nou legzanp kler lo Maurice, vizavi bann atlet.

I ti koz lo sa Bill ki Maurice i annan, e mon krwar poudir, si mon memwar i servi mon byen, bann ki ganny meday dan Zwe De Zil Maurice zot pa ganny konsidere pou sa pansyon.

Me apartir nivo All Africa Games, Commonwealth e Olympic.  S i meyer, pli o posib.  E letan alor nou, nou pe koz lo la nou osi nou bezwen dir avek bann atlet that’s the level.

E Onorab Ernesta par egzanp, dan son prezantasyon i ti koz lo sa tim volleyball madanm 2001 ki ti ganny meday Lafrik.  E al reprezant Lafrik, sa pti Sesel la, dan konpetisyon ki ti fer L’ Espagne.

E mon salye sa bann fiy, mon’n toultan annan gran respe pou lekip Cascade ki mon siporte, e lekip Anse Royale.

E la mon kontan i annan bann lezot lekip ki’n formen, ki par egzanp sa tim la ki sa fiy Angelique i zwe ladan.  E enn bann keksoz mwan ki mon fer koman MNA, sak fwa mon al dan distrik – non selman Mr Speaker mon ankouraz bann pti zanfan ki mon zwenn, pou dir zot, ou lir ou?  Lir bokou, akoz a page day keeps the mind awake.

I osi annan travay dir lekol, me pli enportan mon kontan demann zot, sirtou si mon vwar zot annan en pe grander.  Bann zanfan ou fer sport?

Ou ti a kapab zwe volleyball, ou ti a kapab vin en atlet, sot an oter, sot an longer.  Konmsi nou koman Community Leaders, nou bezwen, e nou annan laz kot nou’n vwar bann ki’n fer byen kot zot in ale.

E mon dir zot poudir sport i annan en kantite loportinite ou ganny bann scholarship, ou pe al Leta Ini, ki bokou nou pa’n ganny loportinite pou ale.

Ou pe ganny bann sponsorship.  Bann atlet ki fer byen, bann dimoun prive i donn zot bann pti keksoz en.  Akoz i ankouraz zot, e zot vwayaz en kantite.

Loner ki zot pe anmenn pou pei, ou pase anvil tou dimoun pe fer ou’ Alo.’  Konmsi, be i rewarding sa bann zafer.  E la ozordi nou pe diskite posibilite pou zot ganny en pansyon dan zot vye zour.

So i annan keksoz ladan pou gannyen.  Alor bann zenn, silvouple, ekout nou mesaz, pran sa lankourazman ki nou pe donn zot.

Akoz Sesel i bezwen tou son zanfan pou anmenn li tou sa loner posib pou nou, pou fer ki dan nou pti ki nou pti, me nou non i ganny repann lo nivo mondyal parey ozordi Madagascar sa bann foutboler pe fer ki zot pei.

Dimoun dezormen pou get Madagascar dan en lot lanpler.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Henrie.  Mon a donn laparol Onorab Wilbert Herminie.

 

HON WILBERT HERMINIE

Mersi Mr Speaker.  Bonzour Mr Speaker, bonzour tou koleg Manm Onorab e tou dimoun a lekout.  Mr Speaker mon anvi raport mon sipor, a sa Mosyon.  Premyerman akoz sa Mosyon i tre enportan ki i pe adres bann konsern bann sportif.

E dezyenmman mon pou raport mon sipor lo sa Mosyon, vi ki distrik Larivyer Anglez i enn sa distrik ki’n prodwir bokou atlet pou nou anmenn de, parey mon koleg in dir taler, Albert Marie dan atletik.  Nou annan Francois Ally dan volleyball.

E osi nou annan Tony Zasmen dan plans lavwal.  Sa i zis enn de bann atlet ki in fer fyer nou distrik.  E sa Mosyon osi i pe valoriz zot zefor ki zot in fer pandan sa bann letan ki zot in pratik zot sport.

E i annan en pe ki ankor pe kontinyen pratik sa sport.
Mosyon pe demande ki Gouvernman i seryezman met an plas bann Polisi ek striktir pou bann atlet ki’n fer spor lo en nivo high level ki’n form par Lekip Nasyonal.

E ki’n, aprezan in pran zot retret, e ki’n fer tre byen, ki’n anmenn loner a en nivo merite pou Sesel.  Bokou in ganny dir lo kote bann atlet e zot bann akonplisman ki zot in fer.

Be mwan mon anvi tous 2 pwen ki pa ankor ganny touse.  Sa i spesyalman lo bann atlet ki form par dan lafors.  Ler nou pe koz dan Lafors, nou pe koz bann atlet ki dan Militer, Lapolis ou menm dan Fire agency.

Ki parey serten pei i fer, kot ler zot fer, zot fer sitan byen dan bann, dan bann sport lo nivo enternasyonal.  Mon, la mon pe fer referans ek pei tel ki Sid Korea, Lasin avek Lenn;  kot zot bann atlet ki dan lafors zot ganny, pou meritorious service, zot ganny en promosyon.  E mon ti a kontan ki loter Mosyon i pran sa koman enn bann pwen ki bann lezot pei, bann bon, bann good practice ki bann dimoun i fer, ki i kapab met dan son Mosyon pou ler nou fer sa sentez pou nou anvoy kot L’Egzekitiv.

Ki sa i en bon practice ki i ankouraz sirtou nou bann, nou bann atlet ki dan Lafors.  Ki sak fwa, zot kapab, zot reprezant Sesel lo kote enternasyonal, e zot fer sitan byen.

Zot kapab ganny rekonnet dan sa fason.  E osi nou tous lo kote bann atlet ki, ki travay dan Gouvernman, ki Gouvernman li i pou fer sa, sa Sport Trust Fund.  Nou bezwen osi mazin bann atlet ki sorti dan sekter prive.

E dan Reply kekfwa loter Mosyon i a tous en pe pou li eksplik en pe ki mannyer sa pou i pou marse avek bann atlet ki travay dan prive.

Eski sa i pou aplik pou zot osi.  Or ki i annan en lot mekanizm ki i pe vin avek, pou, pou sa bann atlet ki dan sekter prive?  E osi en lot pwen ki mon santi pa’n ase ganny, ganny touse nou bann atlet avek serten dezabilite.

Zot fer tre byen sirtou lo nou bann, lo lasenn enternasyonal.  Tou kou ler zot ale zot anmenn sitan meday ek loner pou Sesel.  Zot fer monte nou paviyon, zot fer tande nou Lim Nasyonal.

E nou vwar ki i annan en disparite dan rekonesans ki sa bann atlet ki annan serten dezabilite i gannyen avek nou bann atlet normal.

Nou ti a konpran sa lokazyon pou demann Gouvernman ki zot remuneration finansyel, i menm parey pou tou le de kad atlet.

Sirtou ki sa bann atlet osi zot fer sitan byen, zot anmenn bokou, bokou pou nou pei.  Mr Speaker en lot pwen ki mon anvi fer sorti, nou toultan koz lo, lo atlet endividyel, me nou, mon pe mazinen ki mannyer sa i pou, i pou aplike pou bann sport lekip.

Eski sa loner, sa propozisyon regarding sa Pansyon Spesyal,  eski sa, si nou annan nou tim ki, ki pe partisip dan Zwe de zil la, zot fer sitan byen ki zot ganny meday lor or okenn konpetisyon ki vini pli tar.

Eski sa i pou al pou sa lekip antye.  E mon ti a kontan kekfwa ler loter Mosyon i pe fer son reply i donn nou en pe gidans lo ki mannyer, ki mannyer sa Special Pension pou marse.

Lot pwen ki mon ti anvi i eksplik en pe lo la se regarding larz, eski ler sa atlet i retire, eski ler i retire from son sport o deswit, i otomatikman kalifye pou li kapab ganny sa pansyon?

Or sa pansyon pou vini a laz 55an ou a menm 63an?  Kekfwa loter Mosyon i kapab donn nou en pe gidans, en pe gidans lo ki mannyer sa pou aplike pou nou bann atlet kapab ganny en pe pli kler kwa ki li i pe propoze.

Mr Speaker sa Mosyon, i en Mosyon ki i vin en moman prestizye.  Vi ki nou bann atlet pe al pran par dan Zwe De Zil ankor dan 16 zour.

E i enportan pou nou kapab anmenn en Mosyon koumsa pou zot valoriz zot, pou montre ki nou pe apresye sa zefor, sa bann training ki zot in fer.

E nou pe ankouraz zot pou zot kapab kontinyen pous devan, pou zot kapab fer loner nou pei.  Mon pou pous, pe demann zot menm pou fer sir ki ler zot laba, pou zot kapab reprezant Sesel avek loner, avek dignité.

E fer sir ki nou paviyon tou kou i reste apli o, pli o dan tou sa bann lezot pei ki la.  Mr Speaker an termin-an mon ti ava kontan swet tou bann atlet ki pe al pran par dan Zwe de zil an bonn sans.

E mon pran sa lokazyon pou swet tou bann atlet Larivyer Anglez en pli gro bonn sans pou ki zot fer tre byen e fer monte nou paviyon e fer tande nou Lim Nasyonal.  Mersi Mr Speaker.

 

(APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Herminie.  Mon a donn laparol Onorab Norbert Loizeau.

 

HON NORBERT LOIZEAU

Mersi Mr Speaker.  Bonzour tou Manm, bonzour tou dimoun a lekout.

Mr Speaker permet mwan avan mon konmans mon lentervansyon, pou pas mon kondoleans avek lafanmir Marcel ki’n perdi zot fiy Cecile yer bomaten ki ti en Head-Teacher, ti en teacher par ansenyan, par profesyon.

E osi mon anvi, mon anvi pas mon kondoleans avek mon koleg ki ti madanm enn mon koleg dan 4enm Lasanble, Onorab Terence Francoise, e lo non nou lo kote latab nou anvi pas nou kondoleans ek lafanmir.

E osi Mr Speaker an pasan permet mon pas mon kondoleans avek lafanmir Anaou Sans Souci ki’n perdi zot papa yer bomaten.  Mersi.  Mr Speaker mersi pou donn mon en pti sans pou koz lo Mosyon ozordi.

Sa Mosyon i enteres mwan en kantite.  Me selman mon konnen konmansman mon Mosyon letan mon pou komanse i annan pou, pa pou tro, tro kontan.

Akoz zot pou pans petet mon pe fer en pe politik.  Me selman mwan mon santi li ki i neseser ki sa bann keksoz i ganny fer sorti.

Mr Speaker mon anvi donn mon sipor avek mon lentervansyon mon pou siport Onorab Ghislain.  Me selman mon pa pou felisit Onorab Ghislain pou sa Mosyon.

Mon pa pou felisit li, senpleman akoz tou sa bann keksoz ki nou pe koz lo la Mr Speaker, se bann keksoz ki lontan i merit ganny arive.  Lontan i merit ganny arive Mr Speaker, akoz ozordi Onorab Ghislain in al dan 5enm Lasanble!

E son parti ki i reprezante se zot ki dan Gouvernman, e se zot ki ankadre sport pou tou sa lannen!  Mr Speaker alors mon panse ki sa bann keksoz parey se bann keksoz ki lontan ti merit ganny pous devan, ki ti pou fer ozordi nou ti pou bokou pli lwen.

Mon konnen ki taler serten zot, menm loter Mosyon pou demande akoz mwan mon pa ti vin ek en Mosyon, akoz mon’n koz koumsa.

Mr Speaker nou tou nou konnen, zot ti annan sa lavantaz depi lontan, zot ti an mazorite.  Se zot ki ti annan zorey Minis, se zot ki ti annan zorey Prezidan e Gouvernman ti dan zot kote Mr Speaker.

E zot, tou sa bann keksoz ti kapab ganny fer byen lontan Mr Speaker.  E en keksoz ki mon asire Mr Speaker.  Si Onorab Ghislain ti vin ek en tel Mosyon parey depi dan 5enm Lasanble, Mosyon pa ti pou ganny met devan.

Akoz sa ti pou ganny trouve konman en fardo lo Gouvernman, sa Mosyon.  E sa mon konnen tre kler, ozordi mon kontan avek.

Avek latmosfer politik dan nou pei ozordi, keksoz in sanze!  E zot, zot pe kapab ozordi vin ek bann Mosyon ki menm si lo zot kote Gouvernman pa pou kontan, me selman zot ouver – zot kapab fer li.

Mr Speaker mwan en keksoz ki mon anvi fer resorti ozordi konsernan nou sport, mon anvi zis demande.

Si ozordi nou bann lenfrastriktir sportif ki nou annan, Gouvernman ki la ozordi ek son bann lazans pa kapab maintain Mr Speaker, ki nou pou fer pou nou bann atlet ozordi ki’n partisipe?

Ki’n partisip o nivo Mr Speaker?  Ozordi bann zenn ki pe vini, zot annan zot bann lenfrastriktir ki ordeta.  Get Stad Linite, i annan zerb?  Sipoze en turf zis sa bann lagonm nwanr ki reste.

Oli maintenance?  Get sa track.  Ozordi manrmay Mr Speaker, get sa track partou track in dekole!  Maintenance napa! Selman nou oule fer keksoz pou sa bann atlet.

Selman mon kontan i annan keksoz pou fer pou sa bann atlet.  E mon pou siporte sa Mr Speaker.  Ozordi si ou al kot basen naze, zis son base ki son delo i zoli.

Toultour li son lenfrastriktir Mr Speaker, i ordeta.   E pourtan ti bann kado ki nou’n gannyen.  E ler ou ganny en kado, mwan mon konpran en kado ler ou gannyen ou anmase sa kado Mr Speaker, ou protez li.

Ou protez li byen.  Nou’n ganny kort tenis.  Get sa kort tenis, nou pe ankouraz zenn fer sport nou, get leta sa sport tenis la Roche Caiman!

Paledespor ler letan vann swet lavalas anndan.  Sipoze en indoor gym.  Lotrozour mon ti dir, ni en parti ludo, ni chess ou pa kapab zwe dan indoor gym pandan letan lapli.  Mr Speaker sa i en pti keksoz ki mon anvi dir avan mon pourswiv lo Mosyon.

Mr Speaker me ozordi nou anvi fer keksoz pou bann atlet ki’n partisip o nivo.  Me mon apresye sa par Onorab Ghislain.   Me selman bann atlet ozordi, tou bann atlet ki’n partisip dan bann letan lontan bannla i santi zot ganny rezete.

Ozordi zot ganny rezete malgre zot in fer bokou pou bann sport.   Malgre i annan ki’n fer bokou pou fer serten sport Mr Speaker, ganny rekonnet Sesel, ganny rekonnet lo nivo enternasyonal!

I annan bokou dimoun ki’n fer sa, me ozordi zot ganny trouve dan en kwen laba trankil, personn pa enterese ek zot, personn pa koz lo zot.

Mr Speaker ou kapab mazinen lontan, sa bann letan ler bann dimoun ti pe fer sport Mr Speaker, ti napa larzan involve.  Keksoz ou ti fer li ek leker Sesel.  Mwan dan mon letan mon ti fer li ek leker, akoz lekipman ti napa.

Lekipman personn pa ti donn nou lekipman, ou ti aste ou lekipman.  E parfwa si ou napa enn, ou annan en zanmi, i ti vini, i a pret ou en soulye, e menm uniform lontan ki nou ti zwe ladan.

Pourtan nou ti perform byen, ti kapab zwe dan en triko ki son kannson pa menm kouler.  Me selman nou ti annan leker, nou ti pe pouse, nou ti anvi ki sport i monte, i ariv en nivo Sesel.

E la Mr Speaker, mon kontan ki Onorab Ghislain in koz lo bann lakonplisman ki bokou nou bann, ki bokou nou bann atlet in fer.

Onorab Georges Bibi, Mr Georges Bibi in koz en keksoz.  In demande, ki kalite atlet nou oule?  Eski nou oule bann atlet ki sorti fer travay labourer, byen fatige i vini i vin fer sport, ouswa nou bezwen bann atlet ki nou bezwen pey zot, donn zot en lapey.

Pou zot ganny sa lankourazman, pou zot pa fatige e vini e fer sa sport.  E sa i a vin zot louvraz.  E mon kontan ki Onorab Ghislan in koz fort lo Mr Ange Dubignon.

E Mr Ange Dubignon i en dimoun ki mon’n grandi ek li, i konn mon zenn, mon’n frekant kot li. Mr Ange Dubignon personn pa konnen ki Mr Ange Dubignon ti fer konman travay.  Zot konnen?

Mr Ange Dubignon ti en mason apre ki i sorti roul ros, met ros dan laliny i ti desann, i ti vin fer sports!  Mon kapab konpran akoz sa boul ti antre dan segonn.  Be sorti roul ros, ou’n byen fatige, ou napa lot swa, ou’n ganny en pti tyak dan nasyonal tim ou, ou pou vini, be i annan bann pti soz.

Be gol pou antre dan 30 segonn.  Si nou ti vwar li sa bann letan, nou ti siport li, i ti goal keep nasyonal Mr Speaker, Ange Dubignon, Mr Ange Dubignon.

Nou ti al anmas li, nou ti al anmas li, donn li en keksoz, akoz i ti en goal keep ki enportan.  Mr Speaker Mr Ange Dubignon in osi vin lespwar pou bokou nou bann zenn goalkeeper.  La i fer mon mazin Mr Joliffe Bibi.

Ki ti pran plas Mr Ange Dubignon apre ki i ti pran son retret.  In goal keep Bel Air, Saint Louis, Sunshine, in goal keep Nasyonal Tim pou en bon pe lannen.

Oli Joliffe Bibi ozordi?  Onorab Mondon i dir mon i Takamaka, i reste Takamaka konmela.  Mon pa vwar li.  Mr Speaker nou pa vwar li, ki nou’n fer pou Joliffe, pou tou sa bann letan servis ki in donnen.

Mr Speaker, e la Mr Speaker i fer mon mazin bokou bann dimoun ki’n donnen, ki’n donnen pou fer serten sport ariv serten oter ki i ete ozordi.

La i fer mon mazin Mr Regis Delorie, ki’n en bodybuilder.  Son letan ler in fer bodybuilder i pa ti fasil Mr Speaker.  Ozordi i pe own en gym.  I pe seye debourye ek son gym.

E atraver sa Mr Speaker ou a etonnen pou vwar ki kantite zenn ki ozordi i anvi fer sa sport zis akoz Mr Delorie, in fer en konpetisyon dernyen fwa Mr Speaker.

In fer en konpetisyon, en senp endividi ki annan en gym, ki anvi anmenn sport devan,  in fer konpetisyon ki menm Federasyon pa kapab fer!  Son konpetisyon ki in fer lo li menm in en konpetisyon ki’n en sikse.

Kalite atlet, kalite atlet ki in anmenn devan i enkrwayab.  E se sa bann dimoun ki nou merit rode, gete oli zot?

In Mr Seychelles, in Mr Victoria, in al Losean Endyen, dan konpetisyon Losean Endyen, in fer byen.  Oli zot?  Ki nou pou fer pou zot?  Dereck Dogley, in al partisip dan Lasin, dan Commonwealth.

Mon pa vwar li ozordi.  Ziad, mon kontan ler mon lo la, mon vin lo Ziad Mr Speaker.  Ziad i en boug ki’n donn tou son letan dan bodybuilding lo li menm.

Ozordi in ariv nivo enternasyonal; profesyonnel Mr Speaker, ki nou pou fer pou Ziad?  E mazinen en keksoz ki mon pe dir zot, bodybuilding i pa en sport ki fasil.  Depans pou fer sa sport i kout en ta!

Bann supplement, en atlet bodybuilding i depans li anviron plis ki R20mil 1 mwan zis lo supplement!  Zis mazinen, pou ariv en nivo, pou ou kapab excel ariv pli devan.

E ler ou ariv sa nivo ou compete pou ou pei, ler ou vini ou ganny en kouronn fler dan ou likou lo Erport?  Apre tou sa ki mon’n fer pou fer sa lekor vin koumsa, i pa fasil bannla, i pa fasil ditou.

E bannla i sakrifye bokou zot letan donnen pou zot kapab ariv sa nivo.  E mwan mon krwar mon pou siport Mosyon malgre mon pa pou felisit, mon pa pe felisit loter Mosyon.

Selman mon pou siport li, mon pou siport sa Mosyon, akoz mon panse ki sa bann dimoun i merit ganny gete.

E la Mr Speaker i fer mwan mazin serten nou bann atlet ki’n vreman donnen.  I annan ki’n kit nou san nanryen.  La i fer mon mazin mon frer Danny Beauchamp.  Enn mon gran zanmi NYS.

Meday Lor, Zwe De Zil dan long jump, i sorti Anse Royale, Onorab Lemiel i konn li byen.  I sorti Anse Royale, i fermal Mr Speaker pou vwar en atlet apre tel lakonplisman, ou vwar li in mor, Ospis.  North East Point, san gran nanryen fer pou sey ed li.  Ki lankourazman nou pou donn lezot zenn ki anvi antre dan sport ler zot vwar enn nou zenn ki’n donnen, kit nou dan en fason telman fermal?

I fermal Mr Speaker.  I enportan ki nou get nou bann dimoun.  I fer mon mazin mon ser Margaret Morel, ti akote St Louis, Sandy i konn li, Onorab Arissol.

En atlet gran zistans 1500 met devoue.  Se bann pilye ansanm ek Vincent Confait.  Ek bann lezot atlet, Albert Marie ki’n promot atletik, fer ki atletik ozordi in ariv sa nivo ki nou ete.

In pass away apre en kout maladi lotrozour.  Pa’n tann nanryen lo li!  Ni en pti reportaz.  Omwen en pti reportaz ki a montre son parkour, i ti ava en keksoz pou lafanmir, omwen nou’n rekonnet li atraver en pti reportaz.

Nou’n montre ki nou’n apresye tou bann keksoz ki in fer pou ede fer bann sport ariv a en serten nivo.  Spesyalman atletik sa sport ki i ti kontan.

Mr Speaker la mon anvi felisit tou bann atlet dan mon distrik ki’n travay dir, ki pou anmenn sport a en nivo.  La mon anvi felisit Ms Tira Boniface, Shanny Lawen, Robin Boniface, Rocky Thesee, ki’n kit nou.

Lala konman mon nonm Rocky Thesee i fer mon mazinen in kit nou.  Kin kit, Thesee in en pilye basketball.  Depi Seco.  In la, in kit nou san gran nanryen, Joliffe Bibi, Simon Labiche ki a larz 50an i pe al gannyen la, Simon i ankor pe taye, Simon pe al Zwe De Zil.

Ki kantite sakrifis Simon i bezwen fer.  Mon vwar li i pe monte, menm laz ek mon, nou ti tay taye ansanm.

Simon i ankor pe donnen, akoz i anvi ki nou pei i ganny medya, i anvi ki nou pei i excel, i anvi ki sa sport i reste, i en legzanp, 50an.  50an en boug pe taye.

I dan Larme, i annan son louvraz solda ki i fer.  Mank, mank sonmey aswar, en.  I enportan ki nou get li.  Alex Labiche, Ralph Jean-Louis, ki’n en zwer foutbol.  Onorab Georgie Nicette.  Jacques Andre.

Se bann dimoun ki’n la dan dir, ki’n la dan dir.  Onorab Speaker ki’n zwe volleyball dan Bel Ombre mon rapel pe met boul ater, pti kare bannla pe koze, Onorab Speaker!  Pa krwar!  Pa underestimate  li met li anler dan Chair.

Zwer ti red bannla, zwer ti annan!

 

(laughter)

 

HON NORBERT LOIZEAU

Riye i en kouyas.  Nou annan Onorab Gill, i ti menm pres pou al profesyonnel,  non Checker non?  Bannla pe dir.  Ti pres pou al profesyonnel.  Ozordi granmersi Onorab Gill in sanse, Onorab Mondon ti en striker mon tande.

Ozordi granmersi ou’n sanse, ou dan Lasanble, ou pe siport ou lekor.  Be pou lezot, pou lezot Mr Speaker ki pa’n ganny sa sans pou excel en pti pe.

Mr Speaker mwan menm mon’n fer sport mon osi.  Menm si mon pa’n ganny selekte pou Nasyonal Tim pou de rezon ki mon pa ganny en konpran mon menm.

Mr Speaker me selman sa ki mon’n fer pou sa basketball i enkrwayab.  Ozordi mon annan manrmay ki’n pas dan mon lanmen, pe zwe, al zwe pou Nasyonal Tim ozordi.

Nou annan Dave Roseline, nou annan Timmy Adam, tou sa bann manrmay in pas dan mon lanmen.  E en gran lakonplisman ki fer mon fyer Mr Speaker ozordi, se ler mon get Abdel Sylla,  ki ozordi in ariv La France. 

Mon fyer pou Abdel, akoz mon’n partisipe pou li ariv La France.  Mwan Norbert Loizeau, mon ti manager lekip, ti zwe ek nou ansanm ek son papa.  Se mwan ki ti sinyen, son papa, pou li dir li, frer ‘’ale al La France, ale ou a ganny en dipen La France.’’

E ozordi nou’n vwar rezilta.  Avek larive Abdel Sylla dan Zwe De Zil 2011, nou ti pran meday Lor.  Nou ti pran en meday lor, e mon fyer pou sa.  I fer mon mazin mon zanmi Danny Pointe osi.

Ki li in al lo li menm, in al profesyonnel.  E mon zis mazinen si i pa ti ganny sa sans lo li menm pou ale, kot Danny ti pou ete ozordi?

I en elektrisyen parey mwan, ou ti pou vwar li lo en lesel pe sey grenp epou rod en survive!  Ki zot ti pou fer pou li?  Ki ti pou arive ek li?  Mr Speaker si mon kont koz lo bann dimoun ki’n fer pou nou sport, mon pou koz en ta.

La i fer mwan, mon pa pou kapab nonmen, i fer mon mazin Mr Sicobo pou hockeyHockey i en sport ki dimoun pa tro, tro, me selman mwan mon ti get hockey, sa bann letan mon rapel ler mon ti pe vin get bann pti Ange, Tolor kot pe train anvil.

Hockey ti pe zwe akote, Sicobo ti la.  Sico pe plann kwen pou kwen.  La i annan en Mr Julie, in kit nou lotrozour li osi.   En Mr Julie ti reste Beau Vallon.  John, Onorab Hoareau mon krwar i konn li byen, lotrozour in kit nou.

I en dimoun ki’n, ki’n travay dir pou anmenn hockey, ki en sport ki dimoun pa ti tro, tro kontan fer.  Pou sey fer li popiler.  Zot pa’n al Zwe de zil pou hockey, me zot in compete lo nivo Lafrik.

Zot in al partou Kenya, Tanzania.  I annan en msye ziska aprezan i ankor pe involve dan hockey, i dray pick up, mon pa tro, tro mazin son non, en msye Anse Boileau, pti labarb, ti annan en pti non zot pe donn li, zot ti donn li mon pa pe mazinen.

Bougla li osi in la.  Sa bann dimoun ki nou bezwen rode oli zot.  Rode oli zot, gete ki zot in fer pou sa sport.  Ozordi Mr Sicobo i mars bwete, i annan en problenm hips, i annan lannen i koumsa.

Pourtan i travay ek NSC.  Nou ti kapab dir ek Mr Sicobo ‘’be frer, be nou a fer get sa hips en kou ou a sey mars drwat.’’  Non!  Mr Sicobo i la ater i ankor pe bwete li.  I dir mwan li menm, nenk mon 28/29 menm mwan!

Mon zwenn li lotrozour kot hypermarket i pe dir mwan, i dir mon, gete, mon la mon, mon pa’n fer hockey, mon ankor pe travay ek NSC mwan.

Mon pa ti kapab ale pou al aranz mon, mon hips petet kantmenm mon pa ti a mars dwat, mon ti ava mars en pti pe drwat?  Mr Speaker tousala se bann keksoz ki nou bezwen gete.  Ozordi nou annan Frank Accouche.

I ti travay kot Lasanble zot tou zot konn li.  Sa msye i annan en rikord pou weightlifting, personn pa ankor kase i dir mwan, mon’n koz ek li semenn pase.

Nou tann nonm Frank Accouche?  Meday pou Zwe De Zil.  Nou’n tann li?  Mr Speaker i en sport ki demanding.  Ler ou mazinen nou pe mazin bann Baccus.

Yer dan progranm sport mon pe gete, pe montre bann akonplisman.  Janet Thelermont.  I fasil sa sport?  Apre ki ou’n fini fer weightlifting, ou sorti, ler ou fini dan sa spor, ou sorti ou asize kot ou yan-yan?

Non bann injury ki vini.  I annan Francois Mondon Mr Speaker.  Apre ki i ti pran 3 meday lor Zwe De Zil ‘93 mon mazinen –  in ganny en injury zenou, ziskan ozordi i pa ankor kapab fer sa sport ankor.  I ti anmenn 3 meday Lor.

Francois Dodin, sorti Baie Lazare, oli Francois Dodin?  Nou pa vwar li.  Nou rode ki Francois pe fer?  Francoise ou zenou ki mannyer i ete?  Ki nou pe fer?  Mr Speaker i enportan ki nou bann dimoun, nou pa zis bezwen zot, zis dan bann moman ki zot pe shine.

Nou bezwen get zot dan bann moman ler zot nepli shine, ler zot laba trankil dan en kwen.  Nou pa konnen ki zot problenm, ki zot pe soufer.

Mr Speaker nou bezwen mazin osi bann atlet ki menm si zot pa’n anmenn en meday lor, me selman zot in partisipe lo nivo anler.  Zot ti a kontan anmenn en meday.  Me zot pa’n kapab anmenn en meday.

Tousala se bann keksoz, se bann dimoun i bezwen gete.  Ler mon pe koz lo la, i fer mon mazin laboks.  I annan bokou dimoun dan laboks, ki’n al fer laboks.

Zot pa’n vin ek okenn meday.  Dernyen fwa ler nou ti pe al Botswana, ti annan en group bokser ki ti pe travel ansanm ek nou.  Zot ti pe al en konpetisyon Botswana.  E mwan mon ti ganny sa sans pou asiz o bor zot.

Zot pe ekoute, ti annan Keddy Agnes, Rival Payet, Alissop, en group zot, Roland.  E mwan mon ti pe asiz en pti pe dan kwen o bor zot, selman zot, ler zot ti pe koze Mr Speaker mwan mon ti la, mon ti pe ekoute.

Zot, zot ti krwar mwan mon pa pe ekout ditou ki zot pe dir.   Akoz mon ti pe fer, pe relax en pti gin, zot ti krwar mon pa pe tande.  Mr Speaker be dan sa laboks, ou anmase sa ki nou apel, mon pa pou nonmen.

Ou tann soufrans atlet o bor mon, sa bann bokser.  E sa ki ti sad, ti akont, mon ti pe tann zot pe akont enn zot zanmi bokser, ki’n bokse dan bann letan Rival.

I ti ganny tape dan son figir, bougla ti per pou dormi aswar.  Ler i ariv kot lotel, bougla pa’n dormi ditou pangar i a mor.  Mon tann zot pe akonte mon, zot pa konnen mon pe ekoute.

Bougla ti per i a mor.  4er bomaten ki ler lizour pe fer ki bougla i dir, ‘’arh mon pa’n mor, prezan mon a dormi.’’  Mr Speaker mon pa pe koz manti.  Sa bann atlet ti o bor mon, zot ki’n akonte, pa mon.

Lannmen letan zot vin get li, bougla i ok, bougla i akont zot, i dir menn mon’n per mon ti krwar mon pou mor, mon pa’n mor.  5er, 4er bomaten ki mon’n dormi.

Mr Speaker be laboks, laboks non, pa en kouyas sa Mr Speaker.  Zot in akonte zot menm o bor mon, mon’n tande.  Laboks i en sport ki danzere.

I en sport ki danzere akoz ou kapab ganny en tape, ou kit nou.  Get ozordi Muhammad Ali, in ganny parkinsonn zis atraver bann kou ki in gannyen dan son latet.

Ozordi letan ou get Keddy Agnes, i ganny meday Lafrik, i ganny sport man of the year.  Zot donn li R25mil.  Li pandan sa lannen antye in depans plis, manke plis ki R100mil.

Zis pou li achieve tou sa bann zafer.  Gouvernman pa’n donn li nanryen.  Pey son tiket i ale, be sa ki pli sad Mr Speaker ou pe al en konpetisyon en bokser ou bezwen repo.

Ou fer sa bann manrmay sorti Sesel al Ethiopie, al Zimbabwe apre al Botswana pou bokse son lannmen.  Oule bannla fer rezilta kan nou kapab sorti Sesel sot Sid Lafrik, 30 minit sepa enn erdtan al Botswana.

Ou fer zot pran Ethiopian ale.  Manrmay in konplent, zot fatige.  La pou al Zwe De Zil, $100 pou 8 zour mon tande pe donnen.  Ki ou pou al aste ek $100?  Konmsi $100 pou 8 zour?

Mr Speaker mon pa pou manke pou mon koz lo foutbol.  Ozordi mon tande foutbol pe ganny en pti per diem, en pti isi, en pti laba.  Ki i en pti larzan fay.  Mon, mon’n koz ek bann foutboler.

I annan en serten foutboler i akont mon ler zot ti pe al zwe ek Kenya.  Bann zwer Kenya i demann zot, be apre sa match la konbyen zot pou gannyen ek zot pei.  Bannla i dir nanryen.  Ou konnen konbyen bann zwer Kenya pou gannyen Mr Speaker?

$13mil sakenn pou sa match.  Ki ariv apepre anviron pres R150mil.  Zot, zot vini zot in zwe, zot sorti avek en defet, zot desann trankil.

Be pou en zwer, be pa ankor ler pou nou kapab konmsi donn zot apre sak match si ou bate.  Nou en draw, en draw i en gran keksoz.

Dernyen fwa apre sa draw avek en lekip, manrmay ti bezwen koz koze mirak Vis Prezidan, apre i ti taye i ti vin donn zot, ti fer vin donn zot R1500!  Fodre i ti ganny en koze mirak avek bann zwer dan changing room!

Mr Speaker sports la, malgre ki nou, nou pa profesyonnel nou, nou amater.  Me Gouvernman i merit tret sa bann atlet konman bann profesyonnel.  Nou amater nou, pa donn zot R1milyon me selman get zot byen.

Aranz zot.  Akoz i annan bann keksoz ki arive apre sa.  La ler mon get mon frer Jim Domaine ki’n zwe basketball pou Nasyonal Tim pou sepa konbyen lannen.

Ozordi i annan en problenm lizye, en injury ki in gannyen dan basketball Mr Speaker.  Jim Domaine i en boug ler i pe donnen i donn tou.

Mon rapel bann letan ler nou pe compete Baya – PLS Hawks ler nou klas nou de ton Jim, dife Palais Des Sports.  Dife, nou, si fodre lager nou a lager.  Me apre deor nou zanmi.

Selman nou annan sa nide konpetitiv, e Jim ti en boug koumsa, ziskan pre 50an Jim in zwe basketball ek en problenm zenou.  La ozordi in end up annan en pti problenm lizye.

Tou sa letan ki in zwe, ki nou fer pou Ton Jim?  Mr Speaker sa bann kestyon ki mon pe demande, ki nou fer pou Ton Jim?  Annou ed nou bann atlet.  Onorab Lemiel dernyen fwa in koz, in koz lo, lo finansman bann klib.

Mr Speaker mwan depi dan 4enm Lasanble mon’n koz lo la mwan.  Mon pe demande ki bann klib i devret ganny plis finansman.  R8mil pa ase.  Zot pe donn nou par quarter, ou pa kapab fer nanryen, sport pa pou monte.

Lotrozour mon’n zis pou aste en soulye, ki ou pa pou kapab aste en soset ek sa larzan ki i donn ou par quarter.  I pa ase.  Mon’n koze mon’n dir, Lakademi, invest dan bann Lakademi.  Pou nou kapab promot sport.

Atraver sa Mr speaker, ozordi nou sport ti pou lwen.  Nou ti pou vin endepandan, nou pa ti pou bezwen vin tay kot Gouvernman, dir Gouvernman kree en fon pansyon, en soz pou donn atlet.

Bann klib ti pou mature.  Lontan nou ti napa klib?  Apre koudeta nou ti napa klib?  Nou ti annan, ti annan Rovers Rangers, ti marse.
Ascott, lekel ti fer bann klib, ti fer vin zoning?

Sa se bann akonplisman apre koudeta ki zot, zot in fer.  Eskiz mwan mon pe dir sa Mr Speaker, mon bezwen dir.  Se bann lakonplisman ki zot, zot krwar i en akonplisman.  Zot ki’n detri spor, apre nou relans klib.

Be si nou ti’n kit klib, ozordi zwer manke ti pou ganny peye dan klib.  Mon asir ou, biznes ti pou antre.  Akoz nou ti’n deza annan en lipye.  Nou ti merit zis kontiny lo la pou nou ariv devan.

Mr Speaker i annan bokou pou dir, me letan pa pou permet mwan dir tousala.  Akoz mon konnen ou pe get ou ler, ou pe fer siny ek mwan, mon pa pe get ou, kantmenm ou pe fer siny.  Selman mon’n vwar ou.  Mr Speaker mon pou termin la mon.

E mon anvi siport Mosyon menm si mon pa pe siport, mon pa pe felisit Onorab pou son Mosyon, me selman mon pou siport son Mosyon.

Akoz mon panse ki nou bann atlet, spesyalman bann ki’n donnen, bann ki’n fer byen pou sport dan Sesel, pe santi zot ganny met dan en kwen, Mr Speaker.  Mon a dir ou mersi.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Loizeau.  Mon ava donn laparol Onorab Audrey Vidot.

 

HON AUDREY VIDOT

Mersi Mr Speaker.  Bonzour Mr Speaker e tou Manm Onorab, tou manm piblik ki a lekout.  Mr Speaker avek ou permisyon koman en Manm lo Komite Madanm e osi lo non bann koleg dan United Seychelles,  nou eksprim nou senser kondoleans avek lafanmir  Cecile e son 2 zanfan, e byensir nou ansyen koleg Onorab Terence Francois.

E osi en, nou eksprim nou regre ki Minister Ledikasyon in perdi en bon leader ki ti anmenn bokou sipor pou bann zanfan dan lekol.   Mr Speaker mersi pou donn mon laparol osi, pou mon koz lo Mosyon Onorab Chantal Ghislain.

Mr Speaker sport i form parti entegral larm en Nasyon.  Se atraver sport ki talan i ganny dekouver e lafyerte lanasyon sans pou li patriyotik, linite, solidarite i trouv lekspresyon.

Mr Speaker Mosyon Onorab Ghislain ti ganny prezante depi semenn pase,  in enn ki bokou Seselwa in apresye.   Bokou manm piblik in swiv e pe koz lo sa Mosyon, pe partaz preski menm pwennvi.

E ki sa Mosyon pe fer resorti ki nou pei i bezwen kontinyen envestir, kiltiv e promouvwar nou bann zonm ek fanm Seselwa dan sport e dan en lot mo nou tim Sesel.

Ler mon dir nou tim Sesel Mr Speaker, mon pe fer referans ek sa lekip fanm ek zonm Seselwa dan sport ki’n travay dir pou fer monte paviyon nou pei, dan nenport ki konpetisyon sport o nivo, ki ganny organize lokalman e enternasyonalman.  E mon zwenn mon bann koleg par siport sa demann, pou etablir en striktir ki permet annan en Fon Spesyal dedye pou promosyon ek devlopman talan, ek lekselans dan sport.

Tout respectant bann kriter rekomande par loter Mosyon ek bann lezot Manm pou kree sa package ki nou bann zonm ek fanm seselwa dan sport, i vwar zot lakonplisman ganny valorize par pei.

Mr Speaker, letan mon’n ekout entervenan avan mwan koze, mon oule zis remind entervenan avan mwan, ki dan 4enm Lasanble i ti annan sa sans pou li koz e anmenn en tel Mosyon pou siport nou bann zonm ek fanm Seselwa dan spor.

Prenon kont ki i osi i enn ki’n partisip dan bann aktivite sport parey basketball.  Mr Speaker Sesel in komans fer sport o nivo an 1979 avek premye zwe zil.  Maurice in konmans depi 1968, Lenn bokou plis avan ankor.

Me Maurice ti konmans donn pansyon son bann atlet an 2017, mon repet ankor pou Onorab avan mwan, konpran,  se an 2017 Mr Speaker.  En gran, en gran pei ki parey Lenn, ti konmans donn pansyon son bann atlet selman 2003.

E sa pli gran pei ankor Sid Korea, ki’n konmans sport depi 1960.  Fek pas en Bill lo Pansyon pou son bann atlet an 2014.   Mr Speaker si nou tou, si nou toultan fer politik avek tou keksoz, nou pa pou avans devan!

Nou pou ganny, nou pa pou ganny sportsmen,  isi dan Lasanble si nou, si ki dan plas koz lo solisyon entervenir avan mwan i koz zis problenm, problenm, problenm!

Onorab annou bouze al avan e annou koz lo keksoz ki pou anmenn lavantaz pou nou bann dimoun.  Mr Speaker nou dan United Seychelles, nou senserman krwar dan envestir dan zefor travay dir.

E fer nou bann zonm ek fanm Seselwa vwar ki pei i valoriz zot sakrifis volontarya e lanmour ki zot annan pou sak disiplin, ki zot fer paviyon Sesel flote dan sak konpetisyon o nivo.

Swa lo nivo lokal, e enternasyonal.  E se sa ki Onorab Ghislain pe anmennen dan sa Mosyon ozordi.  Mr Speaker sa striktir ki Mosyon pe demande se pou nou gard, regard dan en fason pli transparan e osi rekonnet travay dir ek disiplin dan sport pou rekonpans nou bann zonm ek fanm Seselwa.

Ki fer Sesel fyer koman en pti pei lo map lemonn.  E sa striktir i bezwen konplimant travay ek progranm ki deza an plas pou rekonnet e rekonpans talan dan tou sport.

Mr Speaker i pa en sekre ki dan Ledikasyon, bann fiy in toultan pli dominan dan rezilta ki bann garson.

Dan serten ka travay, tel parey ansennyan, lasante, sosyal e menm bann Administrater Distrik i ganny dominen par bann madanm.

Ozordi nou felisit nou bann fiy ek madanm dan sport ki pe kontinyelman montre ki zot osi kapab fer byen.  Menm si zot fer fas avek bokou difikilte e bezwen fer sakrifis pou balans zot letan lantrennman, travay ek lafanmir.

Mr Speaker parmi bann sakrifis ki serten nou bann fanm dan spor i fer fas avek, se rod en landrwa pou gard zot, pou regard zot zanfan pandan ki zot pe swiv lantrennman espesyalman apre ler.

E osi byen ler zot pe partisip dan bann konpetisyon enternasyonal.  I annan ki menm mank loportinite progresyon dan zot travay, akoz zot souvandfwa absante pou rezon lantrennman konpetisyon enternasyonal.

E sa i anmenn serten retar pou zot bann proze personnel parey Onorab Loze ti pe fer resortir en pti pe pli boner.  Kot zot napa ase akse finansyel pou zot kapab fer zot bann proze, akoz zot saler pa permet.

Mr Speaker rikord in montre ki nou bann fiy ek madanm Seselwa in fer Sesel tre fyer.

I fer nou rapel 9enm Indian Ocean Island Games kot en group nou bann fiy ek fanm Seselwa ti raport 18 meday Lor La Reunion.  La mon rapel Lissa Labiche kot i anmenn 2 meday pou height ek long jump.

Alexus Laird pou naze, ansanm avek Stephanie Mondon.  Pou tenis nou annan Ms Anissa Benstrong e byensir nou bann lekip volleyball, nou pe koz Petrina Victor, Milla Crispin, Yvonne Legaie, Atilla Bonnelame, ekskize.

Jerina Bonne, Nathalie Agnes, Muriel Bonne, Petra Richard.  Muriel Monthy, Antoinette Quatre, Flora Lesperance ek Tina Agathine.  Nou osi annan nou Mrs Janet Georges, Ruby Malvina e Ms Clementina Agricole pou weightlifters e nou sailor Maggie Gertrude.

E 11enm, All African Games ankor, kot nou bann fiy ek madanm Seselwa ti raport 12 meday Congo, Roseville, parmi 4 meday Lor, 3 meday Larzan e 5 meday Bronz.

Mr Speaker parmi bann rekonpans, bann rekomandasyon plito,  nou demande ki atraver sa striktir en profil byen detaye i ganny fer lo sak bann zonm ek fanm dan sport ki fer Sesel fyer avek bann lakonplisman, pou ler zot ganny rekonpanse.

I adres zot bann bezwen ki pou donn plis sa lankourazman pou zot kontinyen fer pli byen e ankouraz lezot osi pou pran sport koman enn bann keksoz osi pou kapab avans pli devan.  Mr Speaker i tre kler ki sa Mosyon i annan son merit.

Nou konnen ki Egzekitiv i resevwar Mosyon ki pas dan nou Lasanble.  Me i tre enportan ki zot osi resevwar bann pwen rekomandasyon ki bann Manm i fer resorti, pou ki Gouvernman i rekonnet kontribisyon ki nou Lasanble i koz lo la.

E pou terminen Mr Speaker, mon profite pou mon felisit tou nou bann zonm ek fanm dan sport dan Sesel, ki’n fer Sesel fyer par zot bann lakonplisman dan zot disiplin respektif.

Se zot ki pe enspir nou bann zenn zenerasyon, ki pou osi annan sa lanmour pou sport.  E nou demann tou, nou donn tou nou lankourazman ek sipor nou bann lekip osi ki pe partisip dan lot zwe ki pe vini ankor dan 16 zour.

Lo sa 2 not Mr Speaker, mon oule dir ou mersi pou donn mon laparol.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Vidot.  Bon avek sa nou ava pran break e nou ava retournen 11er pou kontinyasyon deba lo Mosyon.

 

(BREAK)

 

MR SPEAKER

Bon zis avan nou kontinyen, swivan le de Manm ki’n entervenir avan break ki’n mansyonn lanmor madanm Onorab, ex-Onorab Terence Francoise.

Mon osi lo lapar Lasanble Nasyonal mon anvi extend kondoleans avek Mr Terence Francoise e lafanmir, e lafanmir son madanm osi. E Mr Francoise ti en Manm ki ti serve dan 4enm Lasanble Nasyonal.

Alor o non Lasanble Nasyonal nou pas kondoleans avek le de fanmir.  Yes Onorab Ferrari.

 

HON JEAN-FRANCOIS FERRARI

Mr Speaker mon ti a kontan si ou pran sa lokazyon pou anons ou en pti pe lo en size ki pe deroule la ozordi lo AGM Fon Pansyon, ki nou pa kapab, nou pa kapab attend.  E konmsi lo nou kote nou vreman santi sa i en gran dezapwentman pou nou.

Ki i en zour travay pou nou.  E menm pou bann Manm, bann kontribiter dan Fon Pansyon i lazournen dan lasemenn.

Konmsi nou vreman vwar li, konmsi nou ti a kontan ankouraz bann lorganizasyon piblik, pou fer en pe plis zefor pou angaz en pe plis avek bann Manm Parlman, pou nou kapab fer nou travay en pe pli byen.

Me si, me si sa rankont, sa AGM i ganny fer pandan lasemenn, i vreman dezapwentan.  So lo mon kote mon osi mon’n pran sa lokazyon pou mwan eksprim sa dezapwentman.

Pou ki a lavenir kekfwa lezot, bann lorganizasyon i fer li dan en fason pli, pli friendly, pli posib.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Ferrari.  Onorab Pillay.

 

HON SEBASTIEN PILLAY

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker yer ou ava rapel nou ti’n kominik, nou ti kominik menm zafer avek ou lo tou le de kote latab an se ki konsern pa zis ozordi i annan AGM Fon Pansyon.  Me i konsern plizyer lenvitasyon ki nou gannyen pou attend bann miting.  E prezan zot met sa bann miting, pe ganny fer Mardi.

E apre, apre i annan Manm Lasanble par egzanp ler nou rankontre sa bann dimoun dan en fonksyon, i dir nou, be nou’n fer tel miting zot pa’n vini.  Be i pa posib pou nou vini dan Mardi.

Nou priyorite Mardi ek Merkredi se Lasanble Nasyonal!  So parey nou’n dir ou, nou ti ava lo mon kote nou ti ava swete ki ou Lofis i fer en kominikasyon formel avek bann lorganizasyon pou fer zot konnen pou dir Mardi ek Merkredi i 2 zour ki nou fer sitting.

E nou pa oule dictate azanda sa bann lorganizasyon.  Me si i posib, dan le mezir kot i posib, sey fer fason pou accommodate, ki nou kapab met sa bann miting Zedi.

At least ki nou ava kapab fer en kontribisyon, ki mon krwar bann Manm Lasanble, lo tou le de kote latab i ava annan bann kontribisyon pozitiv pou anmennen dan sa miting e an resi bann deba ki pase.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Pillay.  Bon mon krwar pou reponn konsern tou le e kote.  Si en lorganizasyon i envit Manm Lasanble e mon osi mon’n ganny envite.  Savedir zot anvi nou, nou vini, zot anvi nou partisipe.

Me malerezman le 2 zour se Mardi ek Merkredi kot nou annan nou sitting i pa posib.  E parey zot in dir, priyorite se Lasanble Nasyonal.  Wi mon ava, lo kote Sekretarya nou ava kominike.

Nou ava fer sorti en kominike avek otan posib bann Departman.   E yer nou ti pe koz osi tou, NOSIS, par egzanp sa National Oversight Committee ki meet dan Mardi.  E Mardi nou 2 Manm ki enplike ladan i isi dan Lasanble.

Pou nou sey otan posib donn en pti advice, petet sa bann lorganizasyon.  Si zot organiz par egzanp en workshop, en miting zeneral ki zot anvi nou partisipe.  Evite ki zot fer li le 2 zour kot Lasanble pe sit, ok?  So nou ava take up the issue.

Nou ava kontinyen avek, avek nou travay, deba lo Mosyon.  E mon ava donn laparol Onorab Wavel woodcock.

 

HON WAVEL WOODCOCK

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker ler mon pe ekout bann entervenan koze, e osi dapre mon anali,  e kot i konsern sa Mosyon, en keksoz ki mon bezwen dir, ki nou Gouvernman pa fer byen.  Se rekonnet bann atlet ki’n fer byen.

Ozordi Mr Speaker konman mon pe koze la, plizyer atlet ki’n fer byen lo lasenn enternasyonal.  Ozordi swa Gouvernman in rezet zot, swa zot in ganny zis met akote.

Onorab Loizeau dan son entervansyon, in mansyonn plizyer bann ex-atlet, bann ansyen atlet, bann sportsmen, madanm ki ozordi zot in ganny rezete.

E ou pa ni menm konnen kot zot ete.  Ki napa nanryen ki’n ganny fer pou ankadre zot apre ki zot in pran zot retret.  E sa trend i kontiyen.  Menm ozordi nou pe vwar ki plizyer bann atlet ki’n perform a lo oter pou Sesel lo nivo Nasyonal.

E osi enternasyonal in ganny met akote.  Ouswa zot pe ganny met akote.  I menm annan plizyer bann sportsmen ki pa’n ganny enkli dan sa lekip, dan sa tim ki pou al reprezant nou dan Zwe De Zil.

E ler mon pe mazin bann atlet ki ozordi mon vwar Gouvernman in met akote, zis 3 non i comes to mind.  Mon mazin Juliette Ah-Wan.  Mon mazin Georgie Cupidon.  Mon mazin Ziad.

E plizyer lezot atlet ozordi ki Gouvernman in nepli enterese avek zot, i nepli, i nepli pe pran zot aker.  E sa Mosyon i annan bokou merit Mr Speaker.

Mosyon pe demann Gouvernman pou met an plas en striktir pou get dan byennet bann atlet ki’n fer flote paviyon Sesel.  Ki’n anmenn lafyerte pou nou pei.

Mr Speaker zisteman mon mazinen ki enn bann package ki Gouvernman i kapab konsidere se en pansyon pou bann atlet ki’n ariv laz retirement.  Sirtou bann atlet, parey Mosyon pe dir, ki’n perform lo en high level, lo en nivo pli o.

Ler mon pe mazin lo sa size pansyon.  I fer mon mazin en pei zisteman, e i pa zis sa pei, me lezot pei osi i, zot annan sa pratik.  Ki zot donn bann pansyon bann atlet ki’n retire.  Par egzanp en pei ki fer sa tre byen se Lanmerik.

Lanmerik legzanp ou pou vwar sa dan LFL, ou pou vwar national football league, ou pou vwar sa dan NDA.  Ou pou vwar sa dan PGA, kot ler bann atlet in pran retirement, sirtou bann atlet, ki’n obviously ki’n perform lo en standar, ouswa ki zot in perform.

Zot in partisip dan sa bann diferan lasosyasyon konman en atlet pou plizyer lannen, zot in retire, zot ganny zot en yearly pension ouswa en monthly pension.

E sa i sirtou bann Federasyon ki antreprann sa.  Mon pa konnen ki mannyer Gouvernman i kapab antre ladan, me selman sa kekfwa en keksoz ki Gouvernman i kapab konsider pou sa bann atlet, sa bann sportsmen, sportswomen ki’n perform lo en nivo pli o.

Sirtou lo en nivo enternasyonal, parey mon’n dir ki’n fer leve paviyon, monte paviyon Sesel.  E mon bezwen dir Mr Speaker, mon bezwen met lanfaz ki Gouvernman i bezwen osi met plis zefor.

Ki Gouvernman i bezwen met plis lanfaz lo bann zenn atlet pou ankouraz zot e lev zot nivo.  E zot standar pou ariv lo standar nou bann ansyen atlet ki’n.

Ou kapab, nou bann ansyen atlet ki’n ariv lo en nivo Nasyonal, vreman o.  Ouswa ki’n anmenn nou, ki’n fer nou Lim Nasyonal ganny, ganny leve dan bann pei enternasyonal.  Ki’n anmenn bokou lafyerte pou nou pei Sesel.

Mr Speaker, zisteman mon pe mazinen, plizyer bann Manm in mansyonn bann sportsmen dan lepase.  Ki’n elev standar nou nivo spor dan lepase.  Ki parey mon’n dir, ki’n fer rezonnen non nou pti pei.

Zisteman mon pou mansyonn enn de bann sportsmen ki plizyer Onorab in mansyonnen.   E mon osi pli, sa bann sportsmen ki mon pe al mansyonnen, i bann sportsmen ki mon in enspir mwan, ki mon dan lepase mon’n vreman admire, ki bann role model pou mwan.

Ler ou pe mazin bann ex sportsmen, ouswa bann ansyen sportsmen ki’n elev nivo nou spor, ki’n anmenn nou pei pli devan.  Se bann atlet parey Roland Raforme.  Mon mazin Gerry Legras.

Mon mazin Rival Cadeau sa letan parey nou ti konn li.  Alpha Baldé, ler i dir ou Alpha Baldée pe al pran en free kick ou konnen poudir gol i asire.  Ou mazin bann zwe ansyen parey Bernard Dorasamy.

Ou mazin Robbie Bresson.  Ou mazin, menm lo kot La Digue en atlet ki mwan mon ti enpresyonnen, ki mon ti apresye bokou, se Natasha Bibi.

Mon mazin en, ozordi enn nou Regional Councilor pou Inner Island, Davidson Marguerite ki ti en bon foutboler lontan.

Mon mazin Spear, lo kote windsurfing ki ozordi i pe ede ankadre bann zenn lo watersport Grand Anse Praslin e osi i pe menm ankadre en group bann zenn foutboler, bann manrmay lekol.

E lo li menm i pe fer sa lo li menm, pou ede anmas bann zenn, pou tir zot dan bann fleo.  E sa i en keksoz ki mon apresye ki Spear, nou dir li Spear son pti non ki nou apel, li Praslin i pe fer.

Mon mazin mon frer lot kote latab menm, Onorab Churchill Gill, ki’n menm al fer trial deor dan premye divizyon L’ Angleterre.  Ki bokou dimoun pa konnen.

Ou konnen, ki ozordi nou pa pe donn rekonesans sa bann dimoun, nou pa pe realize, zefor e nivo ki sa bann dimoun in anmenn nou pei.  E in lev, in lev standar atletik e bann domenn spor ki zot in partisip ladan.

Mon osi mazin Janet Thelermont, en madanm ki’n fer, ki in eksepsyonnel lo, ok, lo weightlifting.  Bann meday ki in gannyen, in fer en kantite pou nou pei.

Mon mazin Lucas Georges, en siklis.  Mon mazin Hudson Mathieu osi, ki dan zwe de zil ki’n perform byen.  Me solman ozordi ou pa pe vwar oli sa bann dimoun.  Ou pa pe vwar ki mannyer Gouvernman pe ankadre sa bann dimoun.

E menm ankouraz zot osi, pou zot osi envestir dan larelev sa zenerasyon bann atlet ki pe monte.  E menm ler mon pe mazin sa Speaker, pa zis sa bann atlet.

E menm bann atlet ki ozordi, ki la ozordi, zot kapab menm en lenspirasyon pou bann lezot zenn ki pe leve.

Pou enspir sa bann zenn, pou ankouraz sa bann zenn, pou zot osi fer zot nivo monte, e ariv lo en nivo, lo lasenn enternasyonal.  Why not win bann meday Lor lo bann konpetisyon pli relevan ankor, lo kote Commonwealth.

Lo kote Zwe de zil, bann World Championship.  E zisteman mon pe mazin bann atlet ki ankor pe pratik zot sport ozordi, ki en legzanp pou plizyer bann zenn, mon mazin Lissa Labiche, mon mazin Juliette Ah-Wan, mon mazin Georgie Cupidon.

Mon mazin bann atlet Praslin dan windsurfing.  Mon mazin Jean-Marc Gardette, Bertrand Lablache.  Mon mazin lo kote judoka, mon mazin Dominic Dugasse.

Volleyball i annan en zenn, en zenn madanm ki ozordi, lannen pase ti best volley baller lannen pase ki’n fer enkrwayab pou nou zil e pou nou pei se Angelique Adeline.

Konmsi i annan plizyer bann legzanp, bann dimoun ki kapab motive e ankouraz en nouvo relev, en nouvo zenerasyon bann atlet ki kapab fer tande nou Lim Nasyonal enternasyonalman.

E Mr Speaker, en fason ki nou kapab ankouraz nou bann zenn atlet, e osi pou nou rekonnet nou bann ansyen atlet.  Ouswa bann ki’n pran retret, e menm bann ki ankor, ki ankor pe fer spor, se pou enkli zot, se pou involve sa bann atlet, ki’n retire, ouswa ki pli ansyen, pou involve zot enkli zot dan devlopman bann zenn ozordi.  Se sa en keksoz ki mon krwar nou pa pe fer ase, nou pa pe, Gouvernman pa pe konsider sa a en pti pe pli serye.

E mwan mon santi poudir sa bann ansyen atlet i annan en kantite keksoz ki zot kapab kontribye dan devlopman sa bann atlet, nou bann zenn atlet ozordi ki pe leve.

E menm lo kote donn zot legzanp, e menm lo kote sa bann nivo disiplin ki zot ti annan, zot letan.  Ki en, mon remarke ki poudir en pe nou bann atlet ozordi pe mank sa disiplin, pe mank sa mon kapab dir, sa devouman.

E mwan mon santi ki sa bann atlet lontan, menm si zot pa ti pe ganny sa bann package, sa bann incentives, ki mon bezwen admet ki i pa lo, stil i pa lo sa oter.  Me sa bann ansyen atlet zot ti fer li pou leker, nou ti fer li pou zot pei.

E mwan mon krwar poudir sa bann atlet i kapab rub-off, zot kapab ankouraz plis sa bann zenn ozordi pou zot fer pli byen, pou zot devlope, pou zot ariv lo en standar en nivo en pti pe pli o.

Mr Speaker mon bezwen dir, Why not donn bann ansyen atlet ki’n retire, bann incentive pou train e coach bann zenn atlet.  Ozordi i annan en keksoz ki plizyer pei dan lemonn pe fer.

Ki mon krwar i annan bann coaching pou coach en zenn lo nivo domenn sportif.  Me i annan en laspe coaching ki al pli, pli devan ki zis coach en atlet lo kote sportif.

Me selman i kapab coach li atraver bann life skill, atraver.  Akoz ou konnen, dan atletik i annan bokou bann presyon, bann difikilte, plizyer atlet i fer fas avek.

Ki menm bann challenge sosyal ki zot fer fas avek.  Me i annan bann atlet ki pli ansyen, ki la pou pli lontan ki’n pas dan plizyer defi.  E zot kapab vin en legzanp.

Zot kapab ankouraz, siport.  E not only en sipor lo kote atletik, me osi lo kote, lo kote psikolozik, lo kote mantal.  Pou ed sa bann atlet dan zot parkour, pou zot ariv lo en nivo ki pou anmenn nou pei pli devan.

Mr Speaker Mosyon pe demann nou pou get dan welfare bann atlet ki’n fer byen, ki’n perform a la oter dan lepase.  Mr Speaker ki malgre i en keksoz ki vreman byen, en keksoz ki formidab, ki vre nou bezwen rekonnet nou bann ansyen atlet.

Me fodre parey mon’n dir Mr Speaker, e mon pou kontinyen met lanfaz lo la, mon pou kontinyen repet sa Mr Speaker.  Fodre nou met plis lanfaz e regard dan lefitir nou bann zenn atlet, e dan fitir tou bann disiplin sportif Sesel.

Sirtou bann ki dan lepase nou ti lo en nivo, nou ti lo en standar, parey foutbol ozordi.  Mr Speaker dan letan pase, bann tim, en tim parey Madagascar, en tim parey Madagascar ki ozordi sa nivo in arive nou ti pe compete ek Madagascar lontan.

Nou ti bat, tim nasyonal Sesel ti bate Madagascar lontan.  Be la ozordi get kot tim Madagascar sa nivo in arive, kot zot premye dan zot group.  Sa standar e sa nivo, sa level ki zot in arive, i montre ou poudir in annan en dekalaz.

I annan en dekalaz, in annan en defayans lo nou bann sistenm, lo nou Federasyon e pa zis foutbol, dan volleyball e lezot Federasyon.

Ki montre poudir ou nivo ou a krwar in desann en pe.  E bann lezot klib dan Losean Endyen zot nivo pe kontinyen monte.  Ki montre poudir i annan en konsern, kwa ki manke, plis profesyonnel, i mank resours, i mank lekipman.

Onorab Loizeau in koz lo plizyer bann lenfrastriktir ozordi ki pa dan, lo sa nivo, lo sa standar enternasyonal.  Mr Bibi in fek vin devan Lasanble, pe dir nou poudir nou, lo televizyon, ki nou laplenn Nasyonal, Stad Linite i pa lo standar.

E si nou pa improve standar sa laplenn, then nou pa pou kapab zwe bann match Nasyonal.  Me selman bann match enternasyonal.  Me enteresan Mr Speaker se ki mon sagren, e mon leker i en pe fermal.

Kot Mr Bibi in mansyonn li zis en laplenn nasyonal, in mansyonn li zis Stad Linite.  Pourtan i annan bann match nasyonal e enternasyonal ki zwe osi lo laplenn, lo stadium Amitie.

Ki osi pa lo standar.  Ki nou turf ozordi, sa astro turf ki nou pe servi laba, i pa, i pa lo en bon standar.   E i pa pe ganny ekipe byen.  I pa pe ganny maintain byen.

E menm La Digue nou zwe bann match Nasyonal.  E laplenn osi i pa dan en bon leta.  Ou pa kapab get keksoz zis lo en level.  Ou bezwen get li globalman, ou bezwen get li lo nivo pei antye.

Ki bann lenfrastriktir nou bann, ki bann lenfrastriktir ki nou bezwen, eski proper maintenance pe ganny fer lo tou bann lenfrastriktir sportive ki nou annan dan nou pei?

Mr Speaker, parey mon’n dir Gouvernman i bezwen konsidere e met plis lanfaz dan devlopman, sirtou – sirtou bann zenn atlet ki nou annan ozordi dan nou pei.

La mon pe mazin zisteman pa bokou letan pase, nou ti fer nou sanpyonna atletik enter- skoler.  E en kestyon ki mon bezwen demande, se ki Gouvernman pe fer pou ankadre sa bann zenn ki’n fer byen?

Ki Gouvernman pe fer pou anmas sa bann zenn ki’n fer byen?  E mon pou bezwen zoom- in en pti pe plis lo mon zil, lo bann zil pros, Praslin/La Digue.

Mr Speaker, lekol Praslin, La Digue, primer ek segonder, zot fer vreman, vreman, vreman byen dan sanpyonna atletik tou le lannen.

Praslin sa lannen, nou’n desann ek 3 lakoup.  La Digue, La Digue 7 lakoup!  Onorab Noline Sophola i fer, in dir mwan la Mr Speaker, La Digue 7 lakoup, Praslin 3 lakoup.  Me le kestyon.

Annou pa koz lo Anse Royale, akoz mon konnen Anse Royale.  Pa trakase Anse Royale, nou pe vini lannen prosen.  Me Mr Speaker, me ki Gouvernman in fer pou ankadre e devlop sa bann potansyel?

Ki nou pe fer pou nou elev nivo sa bann zenn ki’n performen.  I annan bann zenn la, mon annan en group bann zenn fiy primer, zot in kas rikord Nasyonal.

Zot in kit larestan lekol lo en zistans par deryer, me eski en keksoz pe ganny fer?  Lakominote nou seye fer nou mye, donn zot en pti soulye, donn zot en pti lankourazman, me selman what we need Mr Speaker lo Praslin se bann lenfrastriktir neseser.

Mr Speaker mon sagren, e plizyer mon bann, bann paran, zabitan mon zil, La Digue in fer sorti sa.  I dir be nou, nou pou kontinyen tay lo disab?

Nou pou kontinyen tay dan zerb?  Ki sa nou loulou?  Nou pou zis tay dan disab lannen ale, lannen vini.  Nou napa tartan track, nou napa track sentetik.  E menm bann lekipman ki nou bezwen, ki nou bann atlet i bezwen nou napa.

Manrmay pe tay lo track sentetik, zot napa en soulye.  Si pa enn de bann biznesmenn vin ansanm ennler pou sey ed nou bann zenn, e i en keksoz ki byen.

Me selman Gouvernman osi i bezwen rod en fason, bann manrmay ki fer sitan byen lo, dan sanpyonna atletik.  Rod en fason pou anmas sa bann zenn.  Me selman pou bann zenn ki sorti Inner Island, nou napa bann lenfrastriktir lo zil pou devlop nou bann zenn.

E ennler ou sagren ler ou vwar bann manrmay ki ti, in fact mon ti vreman sagren, en teacher, enn bann teacher ledikasyon fizik i dir mwan, ou konn en keksoz ki i arive, Mon remarke ki ozordi ler manrmay lo en nivo i sorti primer, zot al segonder, apre an mezir zot monte, S2, S3, S4, zot perdi lentere dan sport konpletman.

E mon sagren, mon ti al vizit en fanmir pa bokou letan pase, e mon vwar en fiy ki mon konnen primer, ti pe pran tou, i ti pe kas tou, i ti pe pran tou meday lor.

Prezan mon dir, be akoz ou pa’n, eksa sa zour ti pe zwe, ti annan sanpyonna atletik, mon’n pas kot sa fanmir, mon’n vwar sa fiy.  Mon dir be akoz ou pa Mahe.  I dir mon, ‘’arh mon nepli enterese.’’

Pourtan son level ti en letan sa fiy ti enn bann, konmsi son potansyel.  Konmsi ki sagrin mon, ki sagrin mon, ki sagrin mon, ki mon, sanmenm sa ki mon pe dir, ki nou napa en sistenm pou nou ankadre nou bann zenn, sirtou nou bann zenn Inner Island.

Mr Speaker mon pou bezwen mansyonnen an pasan.  Akoz sa i en keksoz ki a plizyer repriz mon’n koz lo la.  Nou napa en multipurpose gym Praslin.

Ozordi nou annan bann profesyonnel, bann atlet ki’n ariv lo nivo enternasyonal, lo nivo nasyonal ki pe zwe dan tim nasyonal.  Lo kot basketball, lo kote volleyball, lo kote watersport, foutbol.

Me selman, me selman mon pou mazinen lo kote watersport, mon’n mansyonn Bertrand Lablache, mon’n mansyonn Jean-Marc, Jean-Marc Gardette.

Volleyball Ah-Kong, Veronique, Angelique Adeline e plizyer, plizyer bann lezot atlet.  Ki ozordi zot annan serten, zot en pe dekouraze, zot en pe dekouraze.

Bann klib lo Praslin, lo Inner Island i dekouraze.  Akoz nou napa sa bann fasilite.  E nou bezwen en multipurpose gym Mr Speaker.

E menm nou watersports center ozordi bann meyer atlet watersports Sesel Mr Speaker ozordi, i sorti Praslin.  E napa lekipman.  Se sa bann atlet zot menm zot ki rod sponsor.

Se 1 ou 2 dimoun dan lakominote ki sey ede avek en lavwal, ek enn de lekipman ki nou bezwen.  Mr Speaker Gouvernman i bezwen pran sa serye e envestir plis kot i konsern nou bann atlet lo Praslin.

Si mon pou koz sa multipurpose gym Mr Speaker, nou pa ou sorti la.  Mon pou koz ankor enn erdtan.  Akoz en keksoz ki mon vreman dezapwente, mon’n fatige koz lo la.

Mon konnen pa zis mon ki’n koz lo la, i annan lezot Manm dan lepase ki’n koz lo sa size, multipurpose gym.  Nou ti ganny promet Mr Speaker.  Ti pas lo televizyon.  Minis Larue sa letan ki ti Minis, ti annan en pes press communique.

Ti annan en masiv lafanfar sa zour, ti montre nou plan kot multipurpose gym pou ganny fer Ile Eve.  Tou bann fasilite ki i pou annan; ti montre nou plan, landrwa kot pou fer.

E la, detrwa, e sa plizyer lannen pase Mr Speaker sa, plis ki 10an pase Mr Speaker.  E avan eleksyon ti ganny promet ankor.  Apre eleksyon mon ti fer vizit laba ankor.  E nou ti ganny dir, poudir gym pe al ganny fer.  Me apre ki’n arive?  Minis Macsuzy Mondon, Designated Minister i vin devan Lasanble Nasyonal, i sant en lot zistwar avek nou.  Li i dir nou poudir non napa landrwa.

Pourtan Minis avan ti dir i annan landrwa Ile Eve, la i dir napa landrwa.  I dir ou koumsa, larzan napa.  Nou bezwen al tap laport Lasin pou ganny sponsor.

Nou pou bezwen downsize sa proze, me selman pou le moman napa okenn finansman pou sa, ni pou sa lannen, ni pou bann lannen lavenir.  I bezwen al mandyan aletranze, al rode.

E sa plan, i dir ki plan, napa plan.  Ki mannyer ou kapab, ki mannyer ou kapab annan en plan selman ou napa landrwa.  Savedir sa plan pa valid, ti zis en fars, en bat latet bann zabitan lo zil pros.

E Mr Speaker nou dezapwente, bann sportsmen, bann atlet, bann klib Praslin, nou bann zenn i dezapwente.  Nou ankor pe esper, e pa bliye kot sa multipurpose gym, la kot laplenn Ile Eve i ete, ti pou annan osi track sentetik.

Oli track sentetik ozordi?  Ki’n ganny promet pou plis ki 10an pase?  Ou konpran Mr Speaker.  Fristrasyon nou bezwen ankouraz, ankadre nou bann zenn, nou bann atlet ki pe monte, ki ozordi pe perform lo en nivo vreman, vreman eleve.

E anmenn zot lo en nivo pli o, en nivo enternasyonal, en nivo ki zot kapab anmenn why not en meday olenpik Sesel Mr Speaker.  Mr Speaker nou bezwen koz lo problenm ki annan.

Kontrerman ki Onorab Vidot in dir.  Nou bezwen idantifye kot problenm i ete.  Ki mannyer nou kapab improve?  Ki mannyer nou kapab avans devan si nou pa idantifye en problenm ki nou annan ozordi.

E sa Mosyon ki Onorab
Ghislain in anmennen, i montre klerman poudir i annan en problenm.  E nou bezwen, i pe koz lo en problenm.

E sa problenm se ki nou pa pe ankadre nou bann ansyen atlet, nou pa pe rekonnet zot e nou pa pe donn zot bann sipor ki zot bezwen, apre ki zot in pran en retret.

Ou konnen sa ki montre?  I montre poudir zot napa en plan.  Ou fer en plan baze lo sirkonstans e problenm en pei.  Ou idantifye problenm, ou analize, apre ou fer solisyon, ou rod solisyon, ou vin avek bann rekomandasyon, pou improve e amelyor lo sa bann problenm.

E ozordi dan sport i annan en leterni problenm ozordi dan sport Sesel.  En litani, sorry problenm dan sport Sesel.  Zisteman Mr Speaker, detrwa zour pase, en semenn pase, nou ti vwar en tim judoka ki’n fer strike.

Zot in fer strike akoz zot pa’n ganny pas zou zot train pou Zwe De Zil.  Be pas en problenm sa.  Nou kort tenis, mon anbarase mon dir ou Mr Speaker.

En keksoz ki’n anbaras mon, ler nou ti sorti Praslin mon ti dan sa delegasyon ki ti sorti Praslin avek Minis St Vincent, pou St Vincent.  Nou pas par lao Praslin apre nou pas par lao Mahe avan pou apoz lo Erport.

Ler nou pas par lao, ler nou pas par lao sa, kot Stad Linite i ete,  ou get anba, ou vwar sa kort tenis.  Sa Minis i dir mon kwa sa?  Mon’n kanmi Mr Speaker, pou mon dir li poudir sa –  ou konnen mon’n sanz topik, akoz pou dir.

Akoz si sa i standar nou, nou tenis Nasyonal, nou kort tenis Nasyonal i vreman, i vreman fer onte.  Nou problenm, enn ler ou a krwar ou ti pe get en laferm poul.

Mr Speaker nou bezwen get dan nou bann lenfrastriktir ki nou annan.  Nou, nou fer, en keksoz ki nou fer byen.  Nou rod donasyon byen, nou fer bann nouvo batiman, lenfrastriktir byen fantastik, zoli.

Nou pli gro problenm Sesel se maintenance lo bann lenfrastriktir, sportif pou nou bann atlet ki nou les deteryore.  E sa i en keksoz ki nou bezwen met lanfaz lo la Mr Speaker.

La Victoria Gymnasium Mr Speaker, Onorab Loizeau in koz lo la, mon pa pou al an detay lo la.  Me selman nou tou nou konn son leta ek son kondisyon ki i ladan.

E alor Mr Speaker, Gouvernman i bezwen fer plis pou ankouraz bann zenn.  Bann atlet sirtou lo zil pros.  Pou zot ariv lo sa nivo, lo sa standar.

E menm depas bann ansyen atlet ki’n fer pli byen o nivo Nasyonal e o nivo enternasyonal dan lepase.  Wi mon dakor, nou bezwen rekonnet e rekonpans bann ki’n fer byen dan lepase.

Me nou bezwen osi met plis resours, zefor e plis lanfaz lo nou bann zenn atlet.  Ki pou byennet nou sosyete, e ki pou osi anpes zot tonm dan tou sa bann fleo ki la deor dan nou pei ozordi.

Mr Speaker pou fini mon osi mon pou profit sa lokazyon pou swet bonn sans tou bann atlet ki pe al partisip dan Zwe de zil.  E nou swe se ki zot fer nou paviyon Sesel mont pli o posib.

Avek sa 2 mo Mr Speaker, mon pou siport sa Mosyon, mersi bokou.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Woodcock.  Mon a donn laparol Onorab Churchill Gill.

 

HON CHURCHILL GILL

Mersi Mr Speaker.  Bonzour tou Manm.  Bonzour tou dimoun ki pe ekout nou.  Mr Speaker sa Mosyon i tre enportan, akoz dan tou pei, spor i annan en plas tre enportan.

E sa Mosyon in vin dan letan ki tre apropriye.  Akoz fodre nou konsyan, ki spor i enportan dan devlopman kondisyon fizik an retour annan en pep an bonn sante.

Me dan sa prose, i annan atlet ki kapasite e abilite i devlop lo en lot nivo pli siperyer ki lezot.  E sa bann atlet lo sa nivo, zot dedye zot letan pou fer bann gran preparasyon entansif.

En sakrifis ki demann bokou, ki bezwen ganny fer ler ou pe compete lo nivo mondyal pou ganny meyer rezilta posib.  I kler ki en atlet ki reprezant nou pei lo en tel nivo i merit ganny gete bokou pli pros koman en siny rekonesans.

Akoz bokou fwa, apre serten kantite lannen ki en atlet in train dan en fason entansif.  Ler in arete son bann misk i pa neseserman fonksyonn parey.  E la kot sa Mosyon i antre.

E son merit i tre enportan, ki en striktir pou rekonpans sa atlet i ganny met an plas, pou benefis sa bann tel atlet.  Nou konnen ki plizyer pei in komanse.

Oubyen i annan ki deza pe fer sa.  Akoz zot krwar ki en tel striktir i devret egziste parey ki Mosyon pe demande.  Mon bezwen fer resorti ki lo tou le 3 zil dan pei, i prodwir bann tre bon atlet, ki fer bokou sikse pou nou pei e fer fyer nou Nasyon.

E mon pa pou manke pou mansyonnen ki Praslin osi nou annan bann atlet ki’n vreman excel dan zot kapasite atletik.

E la mon a profite pou mansyonn bann atlet parey Dominic Dugasse, Jean-Marc Gardette, Calix Pool, Ralph Souffe, Brigitte Rose en zenn atlet tre promet an dan judo, Nathaniel Finesse

E san bliy high jumper Norlis Brioche ki vreman i annan en potansyel ki kapab anmenn Sesel vreman lwen kot high jump i konsernen.

Natirelman sa bann tel atlet zot ekspekte ganny rekonnet dan en fason rekonforte.  Pou zot zefor, donnen pou zot pei.

Alors i annan en nesesite pou en tel striktir dan Sesel ozordi, sa i ava osi ankouraz lezot zenn atlet pou vin devan pou zot kapab ganny enspire, pou osi perform lo nivo mondyal.

E pran larelev pou kontinyen fer flote nou paviyon e fer fyer nou nasyon.  E sirman lenfrastriktir i zwe en gran rol pou kontinyasyon, oubyen kontinyite, pou nou kontinyen annan bann atlet tre performan.

I vre ki lo Inner Island i mank nou serten fasilite lo standar.  Rezon ki mon dir lo standar, akoz ler en atlet i train lo en fasilite standar, son abilite i deza kapab dekouver son abilite.

E i garanti ki ler i pou al partisip aletranze, i menm kalite standar.  E sa toultan i annan en lavantaz pou en atlet.  Dan plas si en atlet i prepar lo en lenfrastriktir ki pa lo standar, apre al pratik, oubyen al compete lo lenfrastriktir ki lo en lot standar.

I toultan annan en pe defayans.  Fodre ki sa Mosyon pa ganny konfize avek sa ki atlet i gannyen ler zot ganny bann medya pou Zwe De Zil.  Sa i en totalman diferan benefis.

Alors nou bezwen siport en tel Mosyon.  Mersi Mr Speaker.

 

(APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Churchill Gill.  Mon ava donn laparol Onorab Noline Sophola.

 

HON NOLINE SOPHOLA

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker bokou keksoz in ganny dir lo sa size konsernan bann atlet ki fer sport high level pandan, depi semenn pase e ozordi.

Sa Mosyon i montre ki i pa zanmen tro tar pou enplimant en bon keksoz, ki pou benefisye bann ki tonm dan kategori ki loter Mosyon pe demande.  Nou koz bokou lo legzersis, pou reste an bonn sante.

Alor si nou pep i partisip dan sport, nou pou pe ede pou annan en popilasyon an bonn sante.  Bokou bann atlet o nivo in ganny mansyonnen.

E bokou ki mon’n koz avek, ou menm bann ki’n text mon, i apresye, ki en tel Mosyon i ganny anmennen.  Pou valoriz e rekonnet zot zefor ki zot in fer pou partisipe e osi anmenn meday e fer Sesel fyer.

Mr Speaker mon ti a kontan dir, ki malgre ki La Digue i pti, nou’n toultan fer sikse dan spor.  E nou pe kontinyen fer progre.  Parey nou tou nou’n vwar pou zournen atletik enter skoler tou le an.

E sa lannen osi i pa’n eksepsyon kot La Digue in anmenn 7 lakoup.  Mon profit sa lokazyon, pou demande.  Ki i arive avek nou bann zenn apre ki zot in fini lekol Pos- Segonder?

Akoz nou pa servi nou bann atlet retrete, profesyonnel, ou bann ki’n fer ladiferans dan spor pou ed nou bann zenn dan bann distrik.  Sa i selman en pwen refleksyon pou nou tou, sirtou Federasyon e asosyasyon sport.

La Digue i osi annan bokou nou bann atlet ki’n partisipe, ki’n partisip ou pe partisipe lo nivo enternasyonal.  E menm in fer monte nou paviyon.  Zis pou nonm enn de.

Nou annan premyerman Albert Marie, ki Albert Marie i en vre Digwa, apre ki in vin reste dan Larivyer Anglez.  Albert Marie petet ti a bon nou konn en pti gin ki ti arive.

Ti annan en pret laparwas ki ti idantifye, ki ti vwar i annan sa talan.  E i ti dir li, ou kapab taye.  Me granmanman Albert pa ti kontan.

E sak fwa ki Albert ti pou vin Mahe, sa letan par Lady Esme, son granmanman ti kasyet son soulye.  E kantmenm sa Albert ti kontinyen ale, tay nipye.  E ozordi in fer bokou sikse.

E i montre nou, pa zis annan lekipman, si lavolonte osi i la, i fer bokou keksoz ansanm.  Mon pou nonm Maurice Camille, li osi i en Digwa.  Apre in vin Mahe, in al dan Bel Ombre.

Nou annan Augustin Choppy.  Rose Morel, Cliff Rose.  Terry Payet, Emile Moise, Antoine Radegonde.  Vivian Radegonde, Selby Dora.  Tou resaman nou’n annan Natasha Bibi, en zenn fiy.

La pa bliye nou annan Ivans Moise, ki dan tou lakours isi Mahe nou vwar li, e li osi i fer sikse.  Mr Speaker fodre byen note ki Albert Marie ek Selby Dora zot ti 2 model pou bokou nou bann zenn Digwa, ki sa letan zot pa ni ti ganny peye, mon pa ni konnen si Federasyon ti egziste sa letan.

E zot, zot ti train, mon pou renonmen lekel.  Augustin Choppy, Rose Morel, Cliff Rose, Terry Payet, Emile Moise, Antoine Radegonde, Vivian Radegonde.

Sa ti en group ki ti sorti La Digue.  Zot byen ankadre e mon asire ozordi si nou pran sa group dimoun ankor nou met lo laplenn, zot pou fer bokou ladiferans parmi sa group ki nou annan aktyelman.

Mr Speaker zis pou nonm enn de nou profesyonnel.  Nou annan Jean-Paul Ah Kong.  Me i domaz ki li in aret partisipe.

E ler li in arete, in pas son sang ek son neve, Rodney Ah- Kong, ki li i en zwer Digwa profesyonnel ki baze La France.  E an se moman in antre isi pou li vin ede dan Zwe De Zil.

E Rodney ou fer nou fyer, ou fer nou bann Digwa fyer e Sesel an zeneral fyer.  Mr Speaker la aktyelman pou Zwe De Zil, nou annan en zenn madanm, Vanita Rose,  ki preske toulezour i monte desann lo bato, parfwa avyon.  Akoz i annan son leker pou sport e i pe al reprezante dan Zwe De Zil.  E pou lo kote zonm, nou annan Hendrick Catene.

E pou foutbol osi nou annan nou bann zenn ki pe al partisip ladan.  Nou annan Ian Ah-Kong, Perry Monnaie, Brendon Fanchette, Randy Emile e Don Fanchette.  E pou atletik nou annan Natasha Bibi ki pou al partisipe.

Nou Digwa nou vreman fyer dan sa domenn sport, e nou deryer zot.

 

(APPLAUSE)

 

HON NOLINE SOPHOLA

Mr Speaker tou sa ki mon’n nonmen, in annan ki’n anmenn meday e lezot pa’n arive fer li.  Ki i normal.

Sa ki enportan note, tou dimoun ti fer sakrifis, negliz zot fanmir, ganny serten blesir, sibir bann repros fanmir e zanmi pou zot kapab kalifye.

Me fodre dir osi, lontan ler en dimoun ti fer sport, i ti ganny byen apresye par piblik, zot ti la.  Zot ki ti la sa letan, parfwa mon konpar zot parey bann dimoun ler ti al Larme Tobrouk, ler ti retourn Sesel.

Zot ki ti la.  E sa bann dimoun osi ki ti fer sport lontan, zot ki ti la.  Ler ou nonm Albert Marie, tou dimoun i sot anler.  Me ozordi mon demande, oli?  Akoz nou pa pe valoriz sa bann dimoun?

E mon demande ankor, ki nou travay pou re entrodwi serten norm, pou re donn zot sa popilarite parey avan.

Si sa i konmans ganny fer, premyerman dan bann Lasosyasyon e Federasyon Sportif, i pou definitivman ganny fer e apresye par manm Piblik.  Mr Speaker mon vreman kontan.

Si en striktir i a ganny mete pou rekonpans bann atlet ki fer sport o nivo, apre ki zot in pran zot retret.  Me selman loter Mosyon in dir retret.

Loter Mosyon pan dir si retrete laz retrete ki nou, i 63an, ou si retrete dan spor. Petet taler i ava eksplik nou.  Pou fer sa striktir vin pli efektif, nou bezwen etablir en database,  pou gard tou bann lenformasyon.

Bann profil apropriye lo bann atlet.  E annan en bon sistenm swivi pou met bann lenformasyon azour pou pa les personn akote.  E ler nou pou rekonpans zot, i pou fasil pou nou konn zot bezwen.

Nou rekonpans zot dapre zot bezwen.  Mr Speaker mon pou demande, ki pandan letan ki bann atlet pa ankor pran sa laz retret, en striktir i osi ganny etablir pou gide ki mannyer ki zot pou ganny valorize e ganny rekonnet pou zot bon zefor.

I annan diferan fason ki nou kapab donn recognition nou bann atlet.  Parey Merkredi Onorab Georges ti donn serten legzanp, mon pa pou al nonm sa bann legzanp.

Mr Speaker mon pou osi demande ki en group i ganny formen pou travay lo serten kriter ki pou osi asire, ki napa favoritizm parmi bann atlet.  Savedir, ki pa toultan menm dimoun ki ganny valorize.

Fodre nou konman bann dirizan, nou sezi tou bann loportinite ki vin a nou laporte pou anbras bann vre valer linite.  Mr Speaker mon swet bonn sans tou partisipan ki pe al pran par dan Zwe De Zil.

Met Sesel dan tou sa ki zot pou fer.  Mon asire ki zot pou fer flote nou paviyon.  Mersi Mr Speaker.

 

(APPLAUSE)

 

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Sophola.  Mon a donn laparol Onorab Jude Valmont.

 

HON JUDE VALMONT

Bonzour e mersi Mr Speaker.  Bonzour tou koleg Onorab e tou manm piblik ki pe swiv nou.  Mr Speaker mon pa pou long lo sa Mosyon.  Akoz bokou, bokou bann bon keksoz in sorti depi semenn pase.

E mon osi mon tante pou met lanfaz lo serten keksoz akoz mon osi mon reprezant en distrik kot bokou bon atlet i sorti.

Zis taler ler mon’n pase pou al kot kantin, Onorab Henrie in mansyonn mwan, in dir mon be i annan atlet ankor Pointe Larue ki ou pa konnen, in nonm atlet ki’n annan en non, ki mon menm mwan pa ti ankor ne, zot ti pe fer flote paviyon Sesel.

Alors mon osi konman MNA mon bezwen raport mon kontribisyon e sipor pou sa Mosyon.  E mon konmans par, par en sitasyon par Prezidan Nelson Mandela ki konmans konmsa;

‘’Sports have the power to change the world.  It has the power to inspire, the power to unite people in a way that little else does.  It speaks to youth in a language they understand. 

Sports can create hope where there was once only despair.  It is more powerful than Governments in breaking down racial barriers.  It laughs in the face of all types of discrimination. 

Sports is the game of lovers.’’  Fen sitasyon.  Mr Speaker mwan osi, parey bokou in dir, mon osi mon’n en atlet.  Mon’n fer detrwa disiplin, karate, mon’n fer handball.

Handball osi Mr Speaker, mon’n konmans lekol, mon’n ariv dan seleksyon nasyonal ek bokou manrmay sorti lekol Pointe Larue.  Me selman en sport ki, ki mon’n excel ladan se foutbol.

Mon konnen mon koleg lo bor mwan, in al, in ganny sans al trial avek Aston Villa.  Mon malgre mon ti a voudre al trial ek Manchester United, me mon pa’n ariv sa nivo.

Me selman Mr Speaker mon’n ganny sans, mon’n ganny sans ariv dan pres seleksyon Nasyonal, sa letan anba 16an.  Ou konnen, ler ou en atlet, mon pran legzanp foutbol, akoz mon’n pratik sa en pe letan.

Pa get ozordi akoz mon vant in gro, mon pa kapab fer sport, me selman Mr Speaker mon mazin sa letan ki ou asize dan en changing room, ou pe, ou’n fini met ou lenz lo ou, ou pe fer soset monte, ou’n met ou soulye, ou tann manm piblik deor pe kriy non ou lekip oubyen pe kriy ou non, sirtou si ou en atlet ki excel.  Sa feeling ou eksite, ou nerve, me selman ler ou sorti deor dan sa changing room ou vwar sa laklerte, ou vwar sa bann dimoun pe siport ou.

Ou ganny enspire pou fer bokou pli mye.  E sa i vin bann legzanp ki nou’n vwar lo bann, nou bann Lekip Nasyonal.  Nou’n vwar bann zwer parey Philip Zialor, zanmen mon pou oubliy sa gol ki i ti mete dan milye lapenn, i tape, gol i antre, tou dimoun i tonm kriz dan stad.

Sa i bann feeling ki bann atlet i gannyen.  Me ek sa Mr Speaker i vin bokou, bokou sakrifis lo 2 nivo.  Ou sakrifye ou lekor, ou bezwen adapte, ou bezwen train, devlop lendirans.

Mon rapel ler nou train, ou bezwen fer sepa konbyen letour laplenn.  Mon rapel nou al taye dan gran peron Nageon Estate.  Ou devlop lendirans, ou fer bokou sakrifis fizik, mantal.

Me osi i annan lezot sakrifis ki ou fer Mr Speaker ki i annan serten Manm in mansyonnen.  Me selman mon ti a voudre met lanfaz lo la;  sa se sakrifis familyal.

Ou en atlet, ou kit ou fanmir, ou ale ou train.  Ou annan zanfan deryer, petet paran ki bezwen reste avek, oubyen ou bezwen rod fason met li daycare.  Or bann laranzman koumsa.  E ou, ou deor pe compete, e ler ou pe compete i enportan ki demen ou mazinen ou zanfan li i safe.

Ou fanmir zot safe deryer e zot, i annan serten lankadreman pou zot osi, pou get dan zot welfare.  Alors se sa ki ler, se sa ki mon anvi koz lo la.  E mon al pli devan ankor Mr Speaker.

Bokou MNA semenn pase ek ozordi zot in mansyonn bann atlet ki’n tous zot sirtou dan zot distrik.  Mon osi Mr Speaker mon tante pou nonm detrwa non.  Me mon demann leskiz bann ki, ki petet mon kapab manke.

Akoz i annan bann ki’n fer sport bokou avan, bokou letan avan mon’n ne.  I annan ki’n fer, ki’n fer sport petet ler mon ti ankor ptipti pe grandi, mon’n konn zot koumsa.

Be mon tante pou nonm detrwa non.  Parey enn nou zwer volleyball byen popiler Nathalie Agnes.  I enn bann zwer ki’n al lo nivo profesyonnel.

E in retournen, in fer bokou sakrifis li osi, in retournen e ozordi i pe donn en koudmen.  In form en klib volleyball dan mon distrik.  E nou vwar i pe pran bann zenn atlet, bann zenn sorti lekol, i ankadre zot.  E i fer sa lo en baz volonter.

I pa pe earn en income pou sa li.  Me selman i fer li lo baz volonter.  Nou vwar en zwer profesyonnel ki rekonesan e pe pran son knowledge.  I pe pass on to sa bann zenn.

E nou’n vwar bokou potansyel ladan.  Mr Speaker i annan Mr Jerris Cesar.  Coach Jerris Cesar.  Mon rapel letan mon ti tap foutbol dan ASCOT i ti mon coach.

Me li osi in fer bokou, in fer bokou e ozordi ou vwar li still i en P.E teacher kot lekol Plaisance mon krwar, Onorab Vidot a konfirmen.

I ankor pe donnen malgre in aret zwe foutbol, i annan, in ganny injury dan son sport, me selman i pe donnen.  I ek klib, i ek lekol, i pe fer bokou.  Mon annan, mon annan en atlet ki nou’n adopte dan Pointe Larue, Danny Rose, en zwer Red Star.

Mon malgre mon ti en siporter St Michel, me selman li in en zwer Red Star e in zwe dan Tim Nasyonal.  Mwan mon nonm li, akoz i en dimoun ki ziskan ozordi in tous mon.

E ler nou zwe dan lendi swar, zedi swar tou le semenn.  Ler nou zwe foutbol, li i la li.  I dan injury, i pa kapab zwe foutbol konmela, me selman i asize i tant pou donn nou sipor moral, i dir ek nou ki pou fer.

Ou konnen i ankor annan sa lanmour pou sport.  E mon konnen si i pa ti annan injury ozordi, i ti pou fer sa.  Me selman petet ek lankourazman, parey nou’n dir, petet i ti ava annan en pe motivasyon,  petet pou li pran en tim, coach en tim, oubyen kantmenm nou menm, al lo 3enm divizyon o nivo amater.  Tousala i kapab fer, nou annan lezot zwer, lezot atlet ankor.

Parey Mrs Meggy Chang-Time in fer badminton.  Nou annan Tania, son 2enm non Irene Lozaique.  Aktyelman i pe, i dan training camp pou zwe de zil.

Li i enn bann atlet ki mon’n ganny sans koz avek, malgre deor.  Me selman i anvoy mesaz, i dir ek mon, Onorab mon kontan mon spor, i fer weightlifting li, an menm tan i ti fer volleyball.

In swazir pou weightlifting akoz in excel ladan.  I dir ou wi i kontan son sport.  Me selman, i dir ou i santi, i pe mont lo laz, lekor i fatige, me selman i kontinyen donnen.

I dir mon i dir ou ler i al laba i mazin son bann zanfan deryer, i mazin son pov manman pe take care of zanfan.  Alor tousala, son, malgre i pe donn tou pou son pei, i pe fer bokou sakrifis.

Toultan i annan bann pti keksoz ki afekte, ki fatig lespri nou bann zwer, nou bann atlet.  E bokou Onorab in koz lo la.  Mon krwar nou bezwen rod fason pou at least kalme zot.

Les zot konsantre spesifikman lo zot sport.  Lo fer Sesel fyer, raport sa paviyon e deryer nou.

Ler nou dir nou se Gouvernman, L’Egzekitiv or bann partner parey bann biznes atraver Onorab Lemiel mon krwar in fer resorti sa bann Sports Trust Fund.

Nou bann biznes i vin devan.  Zot ki take care of nou bann atlet.  E nou bann atlet li, zot, zot sel bi se anmenn rezilta e fer Sesel fyer.

Mr Speaker mon al, mon nonm ankor detrwa atlet.  I annan mon zanmi ki’n lekol ek mon, Janice Esparon Mellie.  Menm laz ek mon, ozordi mon kapab dir, si i pa ankor retire be pres pou retire.

Ler nou dir retire in aret fer sport, akoz li osi i annan en fanmir e in swazir pou li, pou li batir son fanmir.  Alor in bezwen fer sakrifis.

Petet sa osi mon gete, petet i pa’n vwar, i pa’n vwar rannman dan son sport.  Alor in dir be ok, be finalman mon bezwen fer en swa, alor in swazir pou okip son fanmir.

E nou konnen i en non ki’n, sa detrwa lannen pase in fer fyer osi, pa zis mon distrik, nou distrik me Sesel osi.  Mr Speaker i annan en dimoun ki detrwa fwa zot in koz lo la osi.

Mr Justin Marie.  Mon pa konnen si ler Mr Speaker ou pas dan Les, ou vwar li Pointe Larue kot Kannu’s pe vann son pti mang, son pti sa.

Be ou konnen sa msye, in ganny injury, i ti en goalkeeper Tim Nasyonal.  En fwa zot ti met li lo Facebook.  En dimoun ti dir, goalkeeper tim nasyonal pe fer kot legliz, pe tir larzan dan sa, en zafer laba.

Mon’n oubliye mannyer i dir Mr Speaker.  Me selman pou prouv le pwen se ki, ou konnen in ariv en pwen ki i bezwen led.  E kote sa led i vini?  Se sa ki Onorab, Onorab Ghislain loter Mosyon pe dir.

In al dan en laliny, in dir ou ler zot retire, pou vin ek en pansyon.  Me mon frer Onorab Gill li, in dir nou annou pa konfiz bann, parey meday.  Bann incentives ki ou gannyen pou ler ou ganny meday avek en pansyon apre ki zot in retire.

Be mwan mon oule, aktyelman mwan mon pa pe dir mon pe koriz li, Me selman mwan mon anvi met en lot, fer zot pans lo en lot keksoz.  Si mwan mon dir li koumsa.

Si atlet ti ganny incentives, parey Onorab Georges in refer sorti, ou ganny meday, ou ganny en amount significant, en?  Oubyen mon’n tann lezot MNA in dir.

Parey Ziad.  Ok i pe partisipe, i fer tan kantite, e i servi tan kantite par mwan.  Me si ou ti nobou mont ek bann incentives, konmanse.

Donn zot en pti, mon pa pe dir en gran kantite.  Me selman en pti allowance.  Oubyen met bann progranm, parey Danny Rose, ou dir ek li, be ok.  Ou i annan bann zenn manrmay, ankadre zot, fer en lakademi foutbol, nou a donn ou en pti incentive.

Koumsa demen finalman ler zot retire la, petet ti pou napa sa.  Mon pa dir pa bezwen.  Me selman sa needs, sa bezwen telman pou zot ganny en pansyon.  Akoz zot in ganny sa lankadreman depi ler zot in ariv sa nivo ki nou dir high level.

Nou’n donn zot sa soutyen, alor ler in ariv ler pou pansyon.  Petet zot a santi ki napa sa gran nesesite.  Me selman still, i annan sirkonstans osi ou kapab gete.

Parey Mr Justin Marie a en tre zenn az, ki i ti pe kapab pe travay ozordi due to son injury in, i pa kapab, i pa kapab travay.  Nou dir souvandfwa, sa nou Gouvernman in ganny kritike, poudir Welfare i isi, Welfare laba.

Alor nou kapab petet mazinen, dan plas en larzan, en validite.  Nou sey gete ki mannyer atraver bann, nou dir sa Sports Trust Fund.

Azout en larzan, dir ok, dan plas dir donn en larzan en validite, nou donn, mon pa konnen kekfwa en sports.  Mannyer mon kapab dir, support, en keksoz koumsa.

Ki ou ed li ganny en larzan pou li osi viv.  Mr Speaker nou osi, mon osi mon anvi fer mansyon spesyal pou nou bann current atlet.

I annan, aktyelman i annan May-Rose Sinon, en zenn fiy, pli zenn ki mwan.  I deza dan tim nasyonal handball. In fer paviyon Sesel monte detrwa fwa.  E li i pa zis, i pa’n zis excel dan son sport.

In aktyelman pe reprezant Federasyon handball aletranze ler nou pe koze la.  Alor i montre ou, apard sakrifis ki zot fer fizik pou en sport, zot fer lezot fason pou ankadre zot Federasyon.  Alor sa i bann legzanp.

E i bann zenn ki demen osi, zot lespri i merit re konfort e ki, mon donn tou mon pei.  Mon ed lezot dimoun excel dan sport.  Mon ed lezot zenn monte avek mon leksperyans mon partaze.

Demen zot lespri i anpe, ki demen zot konnen zot pou ganny, pa dir en reward me en sipor par lo la.  E mon mansyonn Deroy Brutis osi, enn bann zwer St John Bosco.

I annan Jean-Claude Berlouis.  Zwer PTL BAZAR Brothers.  Zot tou zot bann zenn garson ki’n fer bokou sakrifis, zot in ariv Tim Nasyonal.

E mon felisit zot pou sa, e mon dir zot mwan mon pe siport sa Mosyon pou ede.  Ed bann lezot MNA, e ed bann atlet pou anvoy en lavwa avek L’Egzekitiv, pou dir be get sa, malgre bokou i dir tar, me selman nou bezwen konmans en landrwa.

E nou bezwen ankouraz nou bann atlet, pou flot paviyon Sesel.  Mr Speaker mon pou terminen par dir ki mon santi ki sa Mosyon i annan merit.

E nou merit fer en bon levanter.  Onorab Noline in refer sorti, in dir en database.  Be ki mannyer nou fer sa levanter?  Mwan mon krwar en pwen pou konmanse se envit tou bann atlet, current, e tou bann atlet ki’n retire.

Ki’n petet annou met en nivo, dir ok, tim nasyonal or, nou gete ki nivo.  Me selman nou envit, nou fer en miting zeneral, nou envit manm piblik osi.

Akoz kantmenm i annan dimoun ki pa atlet, me selman zot fanmir i ek en atlet.  Alor nou call en miting, nou envit tou dimoun.

Nou fer bann konsiltasyon neseser.  E nou gete ki mannyer nou kapab come up ek bann kriter ki kler, met devan.  E osi petet ler sa i fini, formil en polisi, ki pou dir klerman petet Onorab Ghislain ler i wrap-up.

I a dir ek nou petet li in koz ek bokou plis atlet, ek bann Federasyon, ek Minister.  Petet i annan bann kriter ki zot in deza met devan or bann Polisi ki zot in deza met devan.

Mon ti a kontan i les nou konnen si i okouran sa.  E nou vin ek sa, ki demen nou nobou rekonpans sa bann dimoun ki pe fer Sesel fyer.

Me selman Mr Speaker, annou pa bliye, nou napa zis atlet ki fer paviyon Sesel monte, parey serten MNA in dir.  Nou annan lezot, parey nou bann artis.  E lezot group dimoun osi.  Alor sa Mosyon zis en konmansman.

Mon santi pou get dan welfare bann dimoun ki ede fer paviyon Sesel monte.  E mon swete ki lezot i vin devan.  Zot, nou koze, zot koz ek nou dan distrik.

E nou gete ki mannyer nou kapab vin ek bann tel Mosyon pou met devan L’Egzekitiv.  Pou ede ki non Sesel ler nou al aletranze i ganny flote e i ganny dir avek en lavwa for.

E nou paviyon i flot pli o, pli o posib.  Avek sa Mr Speaker mon dir mon pou siport sa e sa i vin konman en lankourazman pou mon bann atlet dan mon distrik.

E mon donn zot garanti ki nou pou kontinyen pouse pou fer sir ki zot latet i anpe, e zot focus lo zot sport pou fer Sesel fyer.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Valmont.  Bon i reste 2 Manm lo mon lalis.  Apre 2 Manm pou entervenir apre mover Mosyon pou wrap-up.  E mon sizere nou pou, nou kontinyen apre midi.

Mon annan enn de pti lanons anvi ki nou pou en very busy lunch time.  I annan Bills Committee ki pou rankontre toudswit.  Onorab Georges toudswit?

Toudswit dan Speaker’s Conference Room.  Nou annan IAC ki pe rankontre dan Committee Room 3, 12.45.  E i pe rankontre avek en delegasyon ARIPO avek YPO.

Nou annan COGA ki pou rankontre brefman dan Committee Room 3.  Mon krwar deswit la konman nou breakYes deswit konman nou break la, Committee Room 3.

E i annan en lot miting ki pou fer dan Committee Room 2.  Sa i enplik 2 re serser ki sorti DGRU, Democratic Governance and Rights Unit, kot liniversite Cape Town,      ki pou koze, eksplik en pti pe dan Lilongwe Principles.  Mon’n ganny dir se bann SADC PF Members ki devret attend.  Me i open osi tou avek lezot Manm ki enterese pou attend.

Sa pou pran plas dan Committee Room 2, 12.30.  So vwala en pti pe bann miting pandan lunch time.  E nou ava break, e nou repran nou travay 2er apre midi.

 

(BREAK)

 

MR SPEAKER

Bonn apre midi tou Manm Onorab.  Bonn apre midi tou dimoun ki a lekout e pe kontinyen swiv travay Lasanble Nasyonal premyerman mon prezant leskiz pou sa pti retar e sa i anvi travay bann komite pandan break.

Nou annan en Revised Order Paper pou la apre midi e nou fer sa pou nou kapab enkli en Bill for First Reading e mon ava toudswit donn laparol Madanm Clerk pou li fer First Reading.  Madanm Clerk.

 

MADAM CLERK

Mersi bokou Mr Speaker.  Bonn apre midi Mr Speaker. Bonn apre midi tou Manm tou dimoun ki a lekout.  This Act may be cited as the Referendum Act of 2019 and shall come into operation in such date as the President may by notice in the Gazette by appoint’.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Mersi anba Standing Order 63 a Bill in ganny  deem to have been read for the first time.  E petet mon ava partaz avek Manm Lasanble osi tou.  Mon ganny avertir par lofis Vis-Prezidan ki son lentansyon se pou vin prezant sa Bill pou fer Second Reading Mardi le 16 Zilyet – ok?

So nou fer nou prosedir e nou fek fer nou First Reading Mardi le 16 Zilyet pou Second Reading and debate.  Petet osi mon ava profite vitman nou ankor annan sa Public Service Salary (Amendment) parey mon dir semenn pase nou pe les bann prosesis Ankour pran plas Mardi prosen case ki ti ganny anmennen orizinalman dan Lakour Siprenm e ki’n ganny refer avek Lakour pou Konstitisyonnel pe al ganny heard e pou Lakour pran en desizyon lo si i normal pou en Lakour Siprenm avek en ziz pou kout en tel case.

So vwala sityasyon lo Public Service (Amendment) Bill 2019.  Mon ti a kontan osi tou fer bann Manm remarke ki i annan en Mosyon ki’n ganny retire ki ti deza lo Order Paper yer ek bomaten e sa in vin apre ki loter Mosyon in fer sa request e in ganny aprouve so nou retire an menm tan nou fer sa Revised Order Paper pou la apre midi.

Onorab Ferrari ou ti le dir keksoz.

 

HON JEAN-FRANCOIS FERRARI

Yes bonn apre midi Mr Speaker.  Mr Speaker pou benefis nou Lasanble.  Mon krwar i apropriye poudir ki nou ti ganny ou ti enform nou Sekretarya ti enform nou ki lo Referendum Bill in ganny anvoye e ou’n deside poudir ou ava aksepte ou’n propoze ki nou ava aksepte sa demann enpe irzan sorti kot Vis-Prezidan.  E mon anvi zis le pwen ki menm si i pa prosedir ideal.  Akoz nou prosedir se ki bann Bills i follow the queue me selman apre diskisyon lo la nou’n aksepte pou nou pran li le 16 me selman i pa anpes nou re ensiste ki bann Bills parey sa Public Salary Bill ki deza dan pipeline, pou nou ensiste avek Gouvernman pou nou fini sa bann travay e pou nou konmsi pou pa sot lo en lot si nou pa ankor fini sa bann.

So i nou demann – menm mon kapab dir i nou demann solannel avek Egzekitif pou fer an sort ki nou fini sa bann travay ki nou konmanse akoz se bann travay tre enportan ki ankor pending devan nou Lasanble.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab.  Mon krwar sa en lapel ki Bills Committee menm si Sekretarya osi nou fer me i annan serten Bills ki vini ki pran presedans dan entel sityasyon ki vin urgent e ankor nou kolabore avek egzekitif pou nou kapab fer nou travay.

Nou annan bann nou annan zis en Bill ki ankor dan nou posesyon me nou pa ankor kapab fer bann prosedir, akoz i ankor an diskisyon avek Bills Committee.  E par egzanp demen e la mon kapab anonse i annan Physical Planning Bill ki demen nou pe rankontre – Bills Committee pe rankontre apartir 1er apre midi dan Speakers Conference Room pou nou kapab enterak en pti pe avek Lotorite Planning avek bann zofisye Minister pou litilizasyon later.

So nou annan lezot Bill ki nou ankor pe esper serten desizyon from AG’s Office par egzanp the Mental Health Bill avek Anti-Corruption ki mon krwar i preski ganny en desizyon ki pou vini.  So nou, nou pe lo kote Sekretarya nou pe kit track e nou pe kontinyen bounce back avek Cabinet e Egzekitif e nou ava kit zot Lasanble inform lo bann prosedir.  Onorab Sebastien Pillay.

 

HON SEBASTIEN PILLAY

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker mon pa pou al dan deba lo sa Bill.   Be mwan mon ti le ou permisyon, zis pou mwan dir en pti keksoz baze lo sa – lefe ki ou’n koz lo sa Public Salary (Amendment) Bill.  I annan detrwa konsern ki’n ganny eksplike ek mon personnelman e mon krwar ou’n tann lezot dimoun koz lo la –  Lo sa Long Service Award mon pa konnen si ou pou permet zis fer en pti demann ki tou bann HR i fer sir bann staff dan zot landrwa travay i ganny lenformasyon, lo sa Long Service Award.  Yer swar mon ti pe koz ek en public servant i dir mwan zot pa ti ankor ganny petet i annan serten landrwa zot pa ti ankor ganny tou lenformasyon.  So si ou permet mwan la Mr Speaker, mon ti ava zis fer en pti demann la ki mon annan laparol, pou tou bann dimoun ki ganny sa lenformasyon lo sa Long Service Award si zot kalifye zisteman parey Chief Secretary for DPA in dir.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Pillay.  Bon avan nou kontinyen nou deba, mon pou zis fer sorti de pti pwen.  An vi ki mon permet ki deba i al an deor Mosyon, kot nou tous en pti menm aktyalite a sa moman konsern ki pe ganny leve par bann Federasyon par bann sportsmen and so on.

E mon annan de issue e parler e mon annan bann dimoun ki’n call mwan ankor la zot in dir mwan poudir  ‘’please raise sa bann issue.’’ E  mwan mon’n pare pou fer li, akoz pou nou kapab – si bann Lotorite pe dormi se pou nou dir zot leve1

Leve regard en pti pe otour zot kwa ki pe arive.  Mon’n ganny en pti teks bomaten ki’n dir ek mon, mon fek war lo mon telefonn – ki’n dir ek mwan dir ek bann Lotorite – Minister Spor e tou son bann Lotorite anba li ek Minister Gouvernman Lokal, fer en survey – fer en pti odit otour Mahe, Praslin, La Digue regard leta ki bann fasilite sports i ladan !

Alor mon pe pas sa mesaz devan e sa i sorti kot en dimoun ki konsernen.  Mon  annan 2 pti mesaz ki konsern mon distrik.  Mon dir mersi SLTA ki ler i ti pe fer travay re-sirfas Bel Ombre i dir heed nou lapel mwan avek DA pou vin met en nouvo sirfas lo kort volleyball e kort basketball obor DA’s office.  Me depi sa trou pou poto volleyball e mon krwar basketball osi in ganny bouse – i fer plis ki 1an bann zwer volleyball Bel Ombre zot annan en tim volleyball madanm – zot bezwen anmar poto avek fence pou zot kapab train.

E nou’n fer sa demann e mon konnen DA osi in fer sa demann – i fer 1an.  I fer lapenn!  Mon bezwen dir fotespere i a tonm dan bann zorey apropriye e aksyon i ava ganny pran.  I annan en garson Bel Ombre ki’n kapab ralye 30 zenn pou form en tim foutbol, i pa fasil.  Se sa rezon ki sa kestyon ti vini lo sa pti mwenza ki Gouvernman i donnen ki ziska pa ti ankor filtre avek bann lekip sport.

E i annan 1mwan floodlights in koupe lo playing field kot zot train. Sa bann manrmay bokou zot i dan lanplwa zot antre dan training par 5er – 5.30 e zot anmennen parler 7.30 – 8er i annan 1mwan floodlights in koupe pa konnen lekel ki responsab.

Mon’n kontakte DA’s Office e mon krwar DA in fer le neseser. Sa garson  i dir mwan nonm son non tou.  Li  ki pe coach foutbol Alva Antat – sa semenn in desann kot Local Government pou anmenn sa konsern eska la napa nanryen ki’n ganny fer.

Nou war en zenn ki pe ankouraze. I pe tir bann lezot zenn dan semen e ler in kapab pran 30 zenn in met en lekip foutbol mon krwar i en keksoz signifikan. I pe ede pou met keksoz pou anpes bann zenn tonm dan bann fleo, me i pa pe ganny sipor.

Ankor mon fer lapel bann Lotorite annou pa dormi annou leve annou fer mannyer ki an menm tan ki sa zenn i fer serten sakrifis pou li kapab anmenn lezot dan sports, me ki bann Lotorite osi tou, i ede i nesesit bann sipor par deryer sa.

Vwala sa ki mon ti fer atraver kominike e avek sa mon ava donn laparol pou nou kontinyen deba lo Mosyon Onorab Sandy Arissol.

 

HON SANDY ARRISOL

Mersi Mr Speaker.  Bonn apre midi tou bann Manm dan Lasanble Nasyonal e osi tou dimoun ki a lekout.  Mr Speaker Mosyon Onorab Ghislain mon pou lir li parske i annan en keksoz ki mon ti le met devan.

Mosyon pe demande ki Gouvernman i met an plas en striktir pou bann atlet ki’n fer sport lo nivo high level e ki’n form parti bann Lekip Nasyonal apre ki zot in pran retret.  Sa i ava enkli regard dan byennet kalite lavi sa bann sportif baze lo bann rezilta e partisipasyon kalite lavi apre ki in fer flote bannyer Sesel. E 3enm pwen bann package baze lo diferan spor.’’

Mon pe relir Mosyon akoz dan Mosyon mon pa war okenn landrwa ki mansyonn en pansyon.  Parske lenpresyon ki annan deor se Manm Lasanble pe rod en pansyon pou bann atlet o nivo, ki’n fer paviyon Sesel flote mon pa konnen si mon ki pan swiv deba lo konmansman vi ki mon pa ti la semenn pase i annan mo pansyon ki’n leve lo sa Mosyon, kekfwa mon ti a demann loter Mosyon kekfwa pou eklersi bann dimoun letan i fer son summing-up pa vreman ki pe rode e pou bann dimoun deor konpran poudir mon ziska prezan pa sa ki mon pa war en mo pansyon dan Mosyon ki Onorab Ghislain in anmennen e mon pa krwar lide par deryer sa se rod en pansyon.

Mr Speaker mon ti a kontan letan mon konmanse felisit tou bann sportman oubyen bann atlet ki nou annan isi Sesel, ki’n fer byen parey Mosyon pe demande ki’n fer paviyon flote.

E i enportan letan nou pe felisit bann atlet, letan nou pe koz lo bann atlet nou bezwen osi mazinen ki par deryer en bon atlet ki fer nou paviyon flote, i osi annan son lantrener – sa dimoun ki ed li avans devan sa osi nou bezwen mazinen.

E letan nou koz lo bann atlet mon tann plizyer dimoun koz lo bann atlet, kantite, lalis i long pa pou kapab aret mansyonnen.  I enportan avek bann atlet avek bann lantrener i annan osi bann zofisye ki travay avek bann lantrener ki travay avek bann atlet ki fer nou paviyon flote.

So mon mazinen si nou pe rod en keksoz pou sa bann dimoun oubyen parey dimoun pe krwar deor pe rod en pasyon pou sa bann dimoun mon mazinen lezot dimoun osi pou vin devan.  Par egzanp si nou pe rod en keksoz pou bann atlet dan mon lespri sa lantrener osi i kapab vini dir avek ou be get sa mon osi mon ti a kontan letan ou pe rod pou sa atlet ou bezwen rod en keksoz pou mwan.

Annou pa bliye sak fwa nou rod en keksoz pou en travayer ;par egzanp nou kontan servi Minister Lasante letan nou koz lo ogmantasyon pou ners ek dokter sa farmasis i telefonn ou ; sa drayver lanbilans i call ou ; sa porter i call ou i dir ek ou ‘’frer Minister Lasante pa konpri zis dokter ek ners be i konpri nou tou ansanm.’’

Be dan sport nou osi kapab ganny en sitasyon kot sa lantrener i vini i dir ek ou be pou zot ariv laba anler mon osi mon’n ede, alor mon ti a kontan annan en keksoz pou mwan osi. Sa i zis en keksoz ki mon pe met la ater.

Ou konnen selman parfwa Mr Speaker i enportan letan nou koz bann atlet, en keksoz ki nou tou nou siporte parey mon dir i annan en kantite dimoun in koz lo la, nou bezwen osi fer en mansyon – i annan plizyer dimoun ki ede pou sa atlet avek kot i été parey mon dir son lantrener e i osi annan bann zofisye ki travay avek bann atlet ki fer bann Lalwa zwe bann fason ki refereeing i take place i mars byen pou ki tou bann dimoun i ganny rekonnet dan sa travay ki nou pe fer.

E mon rapel dernyen fwa letan Minis Mondon ti vin dan Lasanble Nasyonal, mwan mon ti demann Minis Mondon an relasyon avek protokol ki annan an plas, pou ki letan bann atlet i al perform lo en nivo enternasyonal, kwa ki zot espekte letan zot retourn dan pei  – par egzanp? Mwan mon ti demann sa kestyon Mr Speaker parske senpleman en atlet ti apros mon e Onorab Loizeau in mansyonn li taler se Ziad. I ti apros mwan i dir ek mon in al deor aletranze lo mon menm, parske mon ti santi mon Federasyon i annan sitan pou li fer pou ed lezot zenn, me  mwan mon ti’n ganny mon sponsor pou mwan al reprezant Sesel lo nivo enternasyonal.

E ozordi in ariv li en nivo profesyonnel, alor ler i ti tournen i pe espekte poudir li osi i ganny resevwar lo Erport parey avek en zofisye NSC sepa zot annan bouke fler ki gannyen ; SBC la in interview li e i demann li en pti kontrandi lo ki mannyer in fer.

I pa ti pe rod en pansyon li ; i pa ti pe rod en lanvlop larzan li, zis i ti anvi en rekonesans pou son byennet, pou son byenfer ki in fer pou pei e la in ariv lo nivo profesyonnel alor i ti anvi sa.

E sa ki mon en pe dezapwente se ki Minis Mondon ti dir ek mwan dan sa Lasanble poudir dan de semenn li ek son Minister zot pou aranze pou zwenn sa bann atlet – pa zis Ziad i annan plizyer me ziska prezan mon ganny en parol avek Ziad i dir mwan nanryen pa ankor arive.  E tousala i form parti bann mekontantman ki annan ki Onorab Loizeau in koz lo la taler.  E la i annan Speaker ki dir poudir i bezwen lenfrastriktir ki annan an plas ki parfwa i pa conducive ; par egzanp ler nou koz lo ledikasyon, nou dir landrwa pa conducive pou nou zanfan aprann.

Be letan ou en atlet i en desizyon personnel ki ou pran konman en atlet.  Ou deside pou ou antre dan sport ou deside annan ou lavi ou lenerzi ou kouraz me an menm tan ler ou pe fer sa sport ou pe mazinen poudir sport i anmenn ou ziska en serten laz.

Ou pa pou kapab kontinyen fer sport tou le res ou lavi akoz parfwa i annan bann injury ki ou gannyen i annan bann keksoz ki arive dan sa parkour sportif ki ed ou pa kapab kontinyen.  Alor i enportan nou konman en Lasanble parey Mosyon pe demande pou nou war ansanm kwa ki Minister Gouvernman nou kapab etabli bann striktir konkret ki pou kapab ed sa bann sportsmen letan zot in pran retret oubyen letan zot in ariv sa staz kot zot nepli kapab performen pou pei.

Mr Speaker mon krwar sa ki nou bezwen etabli se ava annan en striktir lafason ki bann sportsmen i ganny rekonpanse par egzanp sa mon krwar Gouvernman i bezwen revwar lafason ki nou rekonpans bann atlet ki fer byen lo nivo enternasyonal parey Mosyon pe demande.

Kwa ki nou donn li konman en rekonpans e sa atlet li i bezwen mazinen kwa ki li i fer avek sa ki i gannyen konman sa rekonpans, apre ki in fer byen lo nivo enternasyonal.  E dezyenmman eski pa i devret annan en lantant travay ant Minister ki responsab spor avek Fon Pansyon pou asire ki sa atlet letan i ganny sa rekonpans lo nivo finansyel kot i annan en bout ki al dan kontribisyon an plis pou Fon Pansyon pou li mazin demen letan i pran son retret.

Mon krwar i annan sa bout ledikasyon Mr Speaker pou nou kapab mazin lo la pou ki sa atlet osi ki pe fer sa sport i konnen poudir sa i pa zis sa ki i fer be i annan demen.  Be ozordi mon krwar i enportan pou nou dir avek nou bann zenn sportif nou bann zenn sportsmen ki nou annan ki pe pratik en spor pou zot mazin osi ledikasyon.  Nou bezwen letan nou pe fer nou spor, mazin osi nou bout ledikasyon.  Annou pa negliz nou ledikasyon, akoz nou pe fer byen lo nivo spor.  Tou lede i mars ansanm.

E ozordi Mr Speaker nou annan plizyer dimoun dan o plas apre ki in fer byen lo nivo ledikasyon e osi in fer byen lo nivo spor.  Nou annan en legzanp kler nou annan Minis Jean-Paul Adam ozordi, ki nou ti lekol preski ansanm.  E Minis Adam in form parti lekip Sesel in fer byen lo nivo enternasyonal e osi in gard son ledikasyon an plas pou li ariv son pozisyon ki i été ozordi.

Dan mon distrik mon annan Lindy Leveaux en zenn ki’n grandi, ne Belonie, obor mwan ki nou’n vwazen plizyer lannen e ozordi Lindy pe debourye.  Parske i annan son pti biznes ki i fer i pa’n zis balans spor, me in osi balans son lavi konman en dimoun ki dan spor.  Mon krwar sa i enportan pou nou bann atlet deor ki pe ekout nou balans tou lede ansanm.

E i osi annan pou fer avek lafason ki nou viv nou lavi. lafason ki nou lavi an term toulezour Mr Speaker be letan Mosyon pe demann en striktir an plas mon ti a kontan servi sa mo antretan.  Be antretan ki nou fer pou sa atlet ki nou fer ek bann atlet ki pe reete me ki la?

Mr Speaker mon rapel dan entervansyon ki Onorab Georges ti fer semenn pase i ti servi li en mo ki mon anmas byen e Onorab Sophola bomaten in servi sa menm mo, ‘’valoriz nou bann atlet’’ – mon krwar i en keksoz enportan ki nou bezwen fer letan zot ankor vivan letan zot ankor la prezan avek nou letan zot ankor kapab olye esper letan zot in mor pou nou fer en raportaz – donn zot pli zoli raporter lo televizyon, mon krwar i enportan pou nou kapab ‘valoriz’ nou bann atlet letan zot ankor vivan.

Ki nou pe dir par sa Mr Speaker mon pe dir par egzanp letan Onorab Georges ti servi sa legzanp pou moniman paviyon e Onorab Georges ti demande akoz nou politisyen ti bezwen devan letan nou pe fer monte nou paviyon ?

Akoz par egzanp mon pa i dan mon distrik mon pa war Lindy Leveaux par egzanp ki’n ganny envite, konman en zenn ki’n fer flote paviyon Sesel ; Géorgie Cupidon ki reste en zabitan St Louis en manrmay ki’n ne e grandi St Louis ki la devan.

E letan mon pe koz moniman paviyon ti ariv en lensidan Mr Speaker si ou rapel nou ki rapel byen ler ti laba, ti annan en zenn garson ki ti pe lir en poenm par Ruben sa sete Rio Bijoux – en zenn garson i reste St Louis e sa mon rapel letan li ti i devan son paran mon krwar ti ganny envite me zot ti pe reste en pe deryer pou zot tann zot garson pe lir son poenm.

E mon rapel sete Onorab Ghislain menm ki ti la obor mon ki ti pe note sa ki ti pe avanse, pou senpleman dir avek paran be koste ou ava vin get ou zanfan devan ki pe lir poenm son pti ser ti la pe sey tir en portre finalman tou dimoun tin bloke devan, me ti napa plas pou sa pti fiy ganny en zoli pti shot son frer pou li kapab tir portre.

Mon pe servi sa lensidan pa neseserman en lensidan me selman sa ki’n arive mon osi mon santi poudir bann lokasyon a plizyer repriz souvandfwa se nou politisyen ki devan nou ki ganny envite dan tou keksoz e parfwa parey nou dir bomaten nou pa kapab dan tou keksoz nou pa kapab et la dan tou levennman.

Alor pou valoriz nou bann atlet dan nou distrik Mr Speaker mon krwar la i bann moman apropriye pou nou bann atlet dan nou distrik, ki nou tou nou mansyonn bann non bomaten nou kapab servi zot dan bann aktivite.

2enm legzanp par egzanp ozordi dan tou bann lekol dan distrik i annan en zour ki zot apel zot Sport Day kot zot desann  lo Stad Popiler e zot compete inter-house.  Mon krwar la osi i en moman letan kot nou kapab envit nou bann atlet pou li fer prezantasyon pri avek bann etidyan ki fer byen.

Sa pou bann lekol me i osi annan moman le 15 Zen kot tou bann lekol i zwenn ansanm e La Digue mon tann i pe fer en pe tapaz zot de Anse Royale zot in fer sitan byen, e sak fwa zot fer sitan byen zot fer en pe tapaz Mr Speaker ler zot pa pran zot reste trankil, be i ok sa napa problenm, alor-

So letan nou annan sa bann levennman koumsa, mon krwar i enportan pou nou rod nou bann atlet rode lekel ki’n fer byen dan tel levennman, envit zot – fer zot vin devan donn zot sa lanpler ozordi. Pa fodre politisyen pou la nou pou donn sipor nou abitye donn sipor lekol dan nenport ki fason be mon krwar la moman letan pou nou kriy Lindy Leveaux ankor enn fwa, pou nou kriy Allen Julie dan mon distrik laba.

Nou annan Dereck Dogley – bann dimoun ki nou zis donn zot non en pe letan be apre zot in perdi. Mon krwar la i bann moman koumsa ki nou kapab rakle nou bann atlet ki’n fer byen pou nou distrik e anmenn zot ansanm pou ki bann zenn ki pe leve, i deza konnen anr ok be entel ti fer sa sport alor li sanmenm sa nou pa ankor kapab kas son rikord alor li ki ti met sa rikord.

Allen Souffe – Mr Souffe Bel Air dan distrik Onorab Loizeau, mon krwar i enportan pou nou sa i bann moman letan kot nou kapab anmenn tou nou bann atlet antretan ki nou pe travay lo en striktir pou ede pou gete ki mannyer nou kapab met zot ansanm.

Mr Speaker 3enm legzanp Zwe De Zil si mon pa tronpe i fer tou le 4an – minimum tou le 3an.  Me par egzanp kot mon, mon annan pti Ange Dubignon ki tou dimoun i koz lo la. Mr Ange Dubignon li i kontan foutbol.  In donn son lavi foutbol e ozordi avek son problenm lasante ki i annan in bezwen tap laport en pe partou, partou pou li kapab sey ed li son lekor an relasyon avek son problenm ki i annan Mr Speaker.

Be Zwe De Zil eski Minister ki ansarz sport, par egzanp nou pa kapab travay lo n package bann Lazans aeryen ki nou annan, pou nou dir avek pti Ange Dubignon, get sa mon frer i annan Zwe De Zil ki pe vini ou’n deza fer mon lekip fyer nou fer pei fyer e nou annan sa package la ou pa a pey full me selman mon kapab fer ou pey sa pou ou vin donn nou en sipor pou vin koz ek nou bann foutboler, pou nou fer sir ki nou lekip i sorti byen?

Sa osi en lot fason pou nou kapab fer pou nou anmas nou bann atlet, antretan ki Gouvernman pe travay lo en striktir Mr Speaker.  E mon krwar tou sa bann tou sa ki’n ganny dir bomaten letan mon’n ekout Mosyon in sitan enportan.  E pou mwan retourn lo pwen ki Onorab Loizeau in fer an relasyon avek bann fasilite ki egziste Mr Speaker mon krwar i enportan, pou nou atlet fer byen ; pou nou donn sipor nou bann atlet mon krwar i enportan bann fasilite ki egziste e ou Mr Speaker ou’n fer mansyon sa.

E letan ou ti pe koz lo koltar nou de Onorab Roucou nou ti pe riye nou dir be zot in ganny en zoli sirfas koltar, menm in bous zot trou prezan zot pa espekte sa boug i tournen.  I pou vin refouy zot trou, me omwen in donn zot en soli sirfas me prezan zot fer en pti zefor fouy zot trou volleyball.

Me tousala i en fason ki nou kapab travay ansanm pou fer pei bouze.  Me mon krwar fasilite i reste en problenm e Onorab Loizeau li i en sportsmen in frekant bann tim in ede ek bann preparasyon bann zwer e zot ki war sa bann fasilite preski toulezour bokou plis ki mwan alors zot in koz en pe lo la.

E mon krwar sa i enportan pou Loter Mosyon anmase e pou Gouvernman konpran poudir bann fasilite i bezwen reste alaoter parske si nou anvi bann atlet i monte serten oter Mr Speaker mon krwar i enportan ki nou Gouvernman li i bezwen fer sir ki i kot bann atlet zot fasilite osi i reste bann oter ki zot pe koz lo la.  Me letan mon lo sa pwen Mr Speaker mon krwar i enportan pou nou fer serten demann nou lekor serten kestyon par egzanp letan nou pe koz Zwe De Zil, nou kapab demande konbyen bann atlet ki’n pran par dan Zwe De Zil enpe lannen pase ki ankor la oubyen ki pou pran par dan Zwe De Zil ki pe vini byento – ok?

2enm kestyon ki nou kapab demande se ki lasosyete pe fer pou ankouraz sport dan nou pei?  Ki nou pe fer pou ankouraz sport? Mon rapel Onorab Ghislain menm dan Lasanble Nasyonal Mr Speaker atraver ou ti pe met lanfaz lo ledikasyon fizik dan lekol.  Eski ozordi ledikasyon fizik dan bann lekol, i annan lanfaz menm lenportans parey nou ti lekol 20an pase ?  Lontan PE ti obligatwar ; ledikasyon fizik ti obligatwar ozordi ledikasyon fizik i vin en swa.

‘’Ozordi mon zenou i fermal mon pa krwar mon pou kapab fer PE. ‘’

‘’Mon pa’n anmenn lenz PE ozordi mon pa pou fer PE !’’ Eski se pa la bann landrwa kot ledikasyon i ede form sa zenn pou li kapab vin sa atlet ki nou pe koz lo la, pou li kapab lev paviyon pei pli devan Mr Speaker.

Eski nou Lasanble ki dernyen fwa nou Lasanble nou fer en aktivite sportif konman en lorganizasyon Mr Speaker?  Mon krwar i enportan pou Madanm Clerk note. Pou nou gete ansanm nou promouvwar nou promot sport, ki nou pe koz lo la zisteman ozordi Mr Speaker.  E mon krwar tou sa bann pwen ki nou fer resorti, i enportan pou loter Mosyon ed nou gid nou en pti pe taler ler i fer son summing-up en pti pe sa ki nou pe dir.

E i annan en pwen enportan ki Onorab Wilbert Herminie in fer sorti bomaten ki mon ti note ki mon krwar i sitan enportan ;i annan osi bann atlet avek bann abilite spesyal ki nou annan dan tou nou distrik.

E mwan St Louis mon annan Ms Coralie ki sak fwa i annan zot aktivite li i la, e i fer sir sak fwa i desann i desann ek en meday.  Eski nou pe met zot nou p enkli zot dan sa striktir ki nou anvi Gouvernman i met an plas, pou ed zot pou ed Ms Coralie pou ki letan i bezwen ganny rekonpanse, apre ki in anmenn in lev paviyon Sesel anler, pou ki i osi i ganny dirize dan ki fason pou ki i mazin demen pou ki demen ler i pa kapab al reprezant Sesel, pou li kapab performen pou li osi kapab ganny en keksoz an retour.

Mr Speaker Mosyon anmennen par Onorab Ghislain son lentansyon i bon parske nou pe koz ed en group dimoun, ed zot dan tou fason atraver ledikasyon atraver striktir gid zot ki pou fer gid zot kot pou ale gete ki Gouvernman i kapab fer an relasyon avek tousala mon krwar i dan bon laliny.  E mon krwar poudir bann atlet ki pe ekoute e zot in akonplisman toultan i en loner pou nou bann ki gid zot pou nou bann ki swiv zot de pre e mon ti a kontan met lanfaz lo bann lekol Mr Speaker mon redir ankor lo bann lekol.

Kot bann lekol dan bann distrik enkorpor nou bann atlet ki dan distrik kot nou mon konnen Bernard Dorasamy en atlet ase renonmen en lepok, me li deza dan ledikasyon parske Bernard i deza en PE teacher pou lekol Belonie Segonder me selman mon pe swete Mr Speaker ki lanfaz i ganny mete dan bann lekol konmans avek bann lekol anmas nou bann atlet anmenn zot dezyenmman anmenn zot lo nivo Nasyonal bann levennman nasyonal kot zot kapab fer en reprezantasyon kot zot kapab fer bann donasyon, zot kapab donn bann pri akoz deza zot en legzanp pou bann zenn e trwazyenmman anmenn zot lo nivo enternasyonal zot osi konman bann atlet ki’n deza fer monte paviyon Sesel parey mon donn en legzanp lo Zwe De Zil.

E mon swete ki tou sa ki nou pe dir ozordi tou sa ki nou met ansanm tou bann kritik ki’n ganny fer i ganny mete lo en baz pozitiv e tou bann pwennvi ki nou met devan Mr Speaker i ganny pran an konsiderasyon, pou ki sa Mosyon anmennen par Onorab Ghislain.

Ki Minister ki responsab pou sport, i ava pran nou serye avek tou sa ki nou dir e parey mon dir mon pan war okenn landrwa dan Mosyon ki’n mansyonn en pansyon pou bann atlet, letan zot ariv lo sa staz ki zot pa kapab partisip ;e parske dimoun deor pe dir ki Lasanble pe al vot en lot pansyon pou nou donn bann atlet ki’n retrete e i annan menm dimoun ki’n dir la nou pe rod pou atlet annou rod osi pou bann dimoun ki’n al dan Lager Mondyal!

Alor Mr Speaker i enportan pou nou pran konsiderasyon tou sa ki nou dir e mon swete Onorab Ghislain loter Mosyon i pran tou sa ki nou dir an konsiderasyon met bann kritik ansanm e rode avek Gouvernman ki mannyer nou kapab etabli sa striktir pou bann atlet ki’n fer spor lo nivo lo high level e ki form parti Lekip Nasyonal pou ki letan zot fini zot ganny en keksoz pou siport zot Mr Speaker.

Alor avek sa detrwa mo mon ti a kontan remersi ou.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Arissol.  Les mon fer en pti klarifikasyon pou fouy en trou lo kort pou met en poto i pa en keksoz nenport dimoun fer li, akoz i annan bann teknik ki ganny aplike avek sa.  E menm markings lo kort ou pa zis vini fer lapentir ou marke kort i bann teknisyen sirtou sorti kot NSC ki fer li. Ok zis pou kapab balans tou keksoz.

Mon annan osi mon Lofis in avertir mwan la. Ou konnen parler i byen ler nou fer nou met keksoz dan kler in avertir mon yer ki bann zofisye Gouvernman Lokal in fer vizit yer Bel Ombre, me unfortunately Alva Antat pa okouran li ki coach foutbol zot in lefe ki fer sa problenm floodlights e zot in dir poudir aksyon pou ganny pran me zis nou espere kan lalimyer i ava ganny reganny konekte lo laplenn pou kapab les sa bann zwenn train.

Onorab Arissol Lasanble i fer en Annual Sports Day.  Nou sitan busy nou pa kapab fer en sport toulezour nou ti pe menm met antre dan nou progranm tou le Zedi nou fer Keep Fit, me selman nou bezwen arete pou le moman akoz nou konmans ek en zoli lekip apre in redwir ankor akoz la kantite lezot keksoz ki Manm menm Manm Sekretarya i enplike ladan.  Me nou pa pou give up nou pou revwar ankor. E mon konnen Sergeant ki ti ansarz sa lekip keep fit tou le Zedi.

Lasanble Nasyonal ti annan en lekip foutbol, e deor zot ava war dan nou lobby kantite lakoup zot in anmennen e ankor bann dimoun ki ti enplike ladan, mon konnen i annan Sarge – i annan ex- Onorab Basil Hoareau  mon krwar Onorab Sebastien Pillay tou ti ladan.

So nou’n fer en bout, me parey ou pe dir i pa ase.  I pa ase nou bezwen sey fer rod en fason pou kapab angaz Manm enpe plis.  Bon mon annan Onorab William apre i annan Onorab Ferrari ki’n demann mon en pti letan pou li entervenir i pa ti la semenn pase.  Mon ava donn laparol Onorab Waven William.

 

HON WAVEN WILLIAM

Mersi Mr Speaker.  Bon apre midi tou dimoun ki a lekout.  Mr Speaker an siportan sa Mosyon mon osi mon anvi dir ki sa Mosyon i annan pou son merit e in vin dan en moman kot tenm nasyonal se valoriz kiltir travay dir.

Mr Speaker mon anvi dir ki i enportan ki bann ki travay dir e la nou pe koz pa zis nou atlet me travayer osi tou ki zot osi ganny serten benefis a lafen sirtou bann ki al en pti pe an ekstra e la nou pe koz bann atlet.  E mon krwar poudir sa Mosyon i a osi vin konman serten sans en motivasyon dan en fason pozitiv pou bann atlet high level la ki deza la, ki anvi petet kontinyen zot parkour pou en long zistans.

Mr Speaker me i difisil pou pa al an deor sa Mosyon, e mon dakor avek ou akoz i annan plizyer keksoz ki ou ekoute ou tann bon pe dimoun koze ou tann CEO NSC vin isi dan Lasanble lo kestyon ti ganny anmennen lo kote partisipasyon, nou bann atlet pou al dan Zwe De Zil, bann difikilte zot pe fer fas avek. Nou’n osi tann lo televizyon bann plizyer endividi bann pli o zofisye pe koze lo bann diferan problenm.

E nou menm nou konman bann Manm Elekte, nou konnen bann leksperyans o nivo distrik kot i konsern bann fasilite sportif, e pa zis fasilite sportif me osi finansman.

Mr Speaker mon anvi osi koz lo National Sports Council akoz mon annan mon dokiman Bidze.  Mr Speaker letan mon war ki dan zot stratezi zot koz lo stratezi priyorite pou 2019 ziska 2021, Mr Speaker be i en pti pe sagrinan pou war – mon pe met mon konman en Manm parlman ki fason letan nou pe koz rann kont latransparans avek bonn gouvernans, letan ou war ki zot pe dir ki i annan sa inabilite pou zot enplimant en progranm devlopman lonterm, pou bann major sport Mr Speaker.

Mr Speaker  mwan mon konsernen avek sa, akoz pou nou kapab fer oversight mon krwar i pou enportan ki dan Bidze 2020, nou vreman scrutinise lapros ki bann diferan Lazans Gouvernman – e la mon pe koz bann ki pe servi larzan piblik.

Par egzanp zot in met osi lo zot stratezi pou 2019 – ‘21 ki zot anvi adres sa be Mr Speaker nou war menm zafer repete detanzaot.  Me i napa en timeline pou ou kapab swiv vre ouswa demann kestyon poudir regarde ou ti dir sa be ki dele letan nou espekte me selman nou pe vot Bidze pou nou donn ou, pou ou kapab fer en serten travay.

E i enportan osi pou nou war en pti pe letan, zot anmenn zot bann propozisyon ki bann diferan Federasyon zot plan devlopman zot annan pou devlop sport dan pei !  Mr Speaker si nou pa kapab fer sa bann kalite oversight, pou nou fer sir ki larzan piblik pe ganny byen depanse, nou pa oule ki larzan i ganny donnen me selman nou pa vreman war ki direksyon nou pe ale.

E mon krwar sa bann konsern in ganny eksprimen dan diferan fason dan Lasanble letan i annan serten bann size konsern devlopman sportif, in ariv devan sa Lasanble.  Mr Speaker ou demann ou lekor kestyon osi,  be oli direksyon? Eski ozordi nou pa ti devret fini pe adres sa bann problenm?

Mr Speaker mon a dir ki i enportan ki dan Bidze 2020 e la  mon lans en lapel avek Onorab Ghislain ki, anba Plan Stratezi Priyorite, nou war ki sa Mosyon sa ki pe demande i antre ladan, akoz nou bezwen konmans en landrwa !  E mon krwar poudir i pou montre poudir nou serye konman en Lasanble. Mon krwar nou bezwen fer sir ki sa i antre dan Bidze 2020 at least i ava annan en konmansman pou nou war.

E  mwan mon a dir osi poudir sa striktir i enportan.  Be nou bezwen ouver laport pou annan bann diferan kalite sizesyon.  Nou bezwen ouver laport osi avek sekter prive i pa zis en zafer Gouvernman, me mon a dir enkli  bann atlet osi.  Par egzanp mon demann mon lekor sa kestyon Mekdachi ozordi i en dimoun enportan. E eski Lotorite i annan lentansyon servi sa msye pou al dan bann lekol, e pou ankouraz motiv bann zenn pou fer sa – mon kapab dir sa lavansman parey li in fer, pou zot anmenn bann rezilta e konnen ki fason ki li in fer personnelman – pa zis lo en baz Gouvernman, me personnel – motivasyon pou li pouse pou li al pli devan.  Me mon’n antann osi son manman koze lo televizyon ki’n dir i pas atraver bann diferan difikilte.  Petet i annan sa lenportans ozordi pou Lotorite demande a ki nivo e dan ki Departman Sportif ki nou anvi reste amater ouswa al profesyonnel?

Si nou pa demann sa bann kalite kestyon Mr Speaker konmans en landrwa pou nou ariv en lot landrwa.  Me eski ozordi nou pare pou nou selekte sa bann dimoun ki nou krwar ki kapab al o nivo profesyonnel, e donn zot sa bann sipor neseser ki bezwen, pou zot mentenir sa nivo e al o dela.

Mr Speaker mon a dir ki i enportan.  I enportan ki – enn – nou koriz sa mankman, akoz pou bokou nou bann atlet deor la ler ou’n dedye ou letan i annan bokou sakrifis ; e la mon mazin Mr Simon Labiche ki dan mon distrik.  Mon konnen poudir i fer bokou sakrifis e mon santi poudir be ler sa atlet i retire dan lavenir, ti ava bon – ti ava bon ki i annan serten rekonpans.  Me sa travay nou a les avek sa striktir.

Me  mwan mon a demande ki sa striktir letan i ganny met an plas ki nou et realis.  Realis avek bann plizyer demann ki nou menm nou dan sa Lasanble nou pe demande.  E  mwan mon ava dir dan sa partenarya Gouvernman avek sekter prive, ki nou servi sa partnership pou nou kapab ; – enn – kre sa Trust Fund.

Mr Speaker apard ki sa Trust Fund i annan plizyer keksoz ki ava ganny fer ki pa kout i pa demann larzan pou donn sa dimoun ki sa dimoun i kapab ganny serten benefis.  E mon pa pou al an detay lo la me Mosyon i bon.  Wi mon krwar nou bezwen valoriz nou bann atlet, sirtou letan zot pran zot laz retret, bann ki’n vreman donnen – bann ki’n vreman fer paviyon Sesel monte.

Be Mr Speaker mon dernyen pwen se ki petet atraver sa Mosyon, i demande pou annan en pause ; i demande pou Lotorite avek tou son bann Lazans, ki annan pou fer avek devlopman sportif pou nou revwar egzakteman ki direksyon ki nou anvi pran.

Mr Speaker parey nou dir nou annan pe resours, me annou servis sa resours byen.  Avek sa de pti mo Mr Speaker mon pou aret la, e mon pou donn mon sipor sa Mosyon.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab William.  Mon a donn laparol Onorab Ferrari.

 

HON JEAN-FRANCOIS FERRARI

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker parey ou’n dir mon pa ti la konmansman sa Mosyon me selman mon ti a kontan anmenn parey lekspresyon ‘’mon pti 10sou’’ dan sa deba.  Mr Speaker mon ti a kontan premyerman siport bann parol ki Onorab Loizeau in dir bomaten. I enportan ki mon anmenn sa sipor akoz fodre pa ki sa Mosyon i vin parey nou dir an angle en smokescreen pou nou bliye ki nou annan en kantite challenges – en kantite defi devan nou.

E fodre pa ki sa Mosyon i donn nou en fo lenpresyon ki tou keksoz i ok alors nou kapab prezan konmans distribye kado.  Mon krwar ki ler nou pe konsider sa propozisyon ki nou get nou bann artis nou get nou bann sportif dan en fason pli pre, e nou rode ki mannyer nou kapab rekonpans byen nou osi kit en lizye lo realite dan spor dan Sesel.

Onorab William fek dir osi fodre nou reget sa vizyon e nou konnen vreman nou defini vreman klerman kisisa ki nou anvi.  E byensir i annan en kantite defi ler ou regard bann kondisyon ki bann sportif i pratik spor ladan konmela dan Sesel ; bann defi ekonomik, bann defi larzan, me bokou bann defi lenfrastriktir ; bann defi lankadreman.

Lenvestisman dan spor Mr Speaker i vreman enportan me lenvestisman i pa pou anmenn en bon devidend si nou pa osi donn sa rekonesans pou bann artis ki zot – i pe fer 3enm fwa mon pe koz lo bann artis.

Akoz e mon ava dir la deswit la Mr Speaker se akoz tou dilon sa deba ki mon’n ekoute mon kestyon ki vin dan mon lespri se ki be si nou pe koz lo bann sportif, be akoz nou pa pe koz lo bann artis?  Konmsi kote nou konmanse kote nou fini?

I en gran deba  saki nou pe koz lo la.  E an realite sa ki nou pe koz lo la se ki mannyer en pei i rekonnet tou son sitwayen ki fer byen ; ki i en sportif, ki i en artis, ki i en ekonomis, ki i en dirizan, i en politisyen,, ki mannyer en pei i rekonnet travay ki enn son zanfan i fer?

Se sa deba ki nou pe annan ki mon war ozordi e mon en pti pe enkyet e mon reasire an menm tan ler mon ekout Onorab Arissol Onorab Sandy Arissol pli boner ki’n dir nou, fer en pe atansyon lo bann lekspektasyon ki nou pe met ater, lo bann promes ki nou pe fer, lo bann gran proze ; akoz nou kapab pe konfiz dimoun nou kapab pe kre serten lekspektasyon deor ki nou pa devret pe fer.

Sa ki nou devret mon krwar sa ki nou devret pe rode atraver sa Mosyon, se ki mannyer nou kapab rekonpans e rekonnet tou zanfan Seselwa – tou Seselwa ki’n travay pou li konstri sa pei.

Akoz ler nou get nou bann atlet ki’n al reprezant Sesel – ki’n al reprezant nou pei deor aletranze dan bann sityasyon challenging – dan bann sitasyon konpetitif nou bezwen war poudir deryer zot i annan otan Seselwa ki’n met zefor ekstraordiner.  E mon pa anvi retourn dan mon distrik e donn zot en lalis akoz mon krwar zot tou zot dakor ki Mont Fleuri se sanmenm sa distrik ki annan plis sportsmen plis sportswomen ki’n fer en sikse dan Sesel !

Alor zot tou zot a rekonnet zot lekor akoz dan Mont Fleuri vreman lalis i long.  Ler nou mazin bann sa bann atlet annou get deryer zot bann dimoun ki’n travay.  Bann teknisyen parey nou dir bann tou dimoun dan lankadreman tou bann sponsor tou sa bann dimoun zot form parti sa sikse, i pa posib pou nou koz lo sikse en dimoun si nou pa koz lo sikse par egzanp Tracy avek Williana ki’n donn zot letan ki zot annan mon pa pou donn zot laz – me selman zot laz in byen avanse, ki ankor pe train bann fiy dan basketball dan handball.

Konmsi  se pou mwan se sa bann dimoun ki bann sanpyon.  E alors annou sey gete ki mannyer pli lwen ki larzan – byensir nou tou nou kontan e nou devret kontinyen gete ki mannyer nou kapab fer rekonpans finansyel.  e fer mannyer gete ki mannyer i kapab ogmante toultan.

Me annou sey gete ki mannyer toultan nou pe get sa bann dimoun ki par deryer e mon nonm Tracy Hetimier akoz napa en keksoz ki fer ou pli rekonnet sa difikilte, ler ou zwenn en atlet ki’n ganny blese ; ki’n blese e ki pa kapab pratik son spor.

Tracy lot zour ti ganny blese dan son travay Erport e sa ti – mon konnen ti disturb li en kantite – ti afekte li en kantite.  E en lot legzanp an menm tan, ler mon dir poudir ler mon pe koz lo bann atlet ki’n donn bokou, enn bann moman pli fer lapenn oubyen pli douloure pou mwan sete ler dernyerman nou ti pe prepar lanterman Pti Pele.

Zot tou zot konn Pti Pele, Pti Pele en boug red menm enn bann atlet pli red dan Mont Fleuri e in kit nou pli boner sa lannen, e i ti lopital – i ti’n koup lipye. Konmsi mon pran sa legzanp sa de legzanp mon montre poudir kekfwa nou devret koup nou shoot dapre nou latwal.

Annou nou konman en landrwa.   Mwan mon ti ava fer en propozisyon ; i annan plizyer propozisyon ki nou kapab fer, me selman annou dan en premye pa gete ki mannyer si nou pe kre en fon, gete ki mannyer nou kapab toultan pe anmenn asistans, pou bann atlet ler zot dan en aksidan oubyen dan en maladi, oubyen dan en konplikasyon fizik.

Akoz se la ki ou war. Se la ler ou get en dimoun ou ti war li lo en laplenn – ou ti war li lo laplenn kot i fer bann pe demonstre bann skill ekstraordiner, apre ou war li lo en lili lopital. Oubyen ou war enn ki ti pe coach en group manrmay e i pe kontakte ou i pe dir ou be la mon bezwen sey rod en avoka pou mwan akoz mon ganny blese dan mon travay ; mon pa konnen ki mon pou fer ; mon lo 3mwan repo ; mon lapey pe al ganny mon pe al ganny sekirite sosyal – mon pa pou kapab viv.

Konmsi se sa bann moman konmsi nou dir be kekfwa si ti annan sa lorganizasyon ; si ti annan sa striktir ki dir si ou’n ganny en problenm fizik, ou kapab vin la e i ava annan dimoun ki a ed ou avek konsey oubyen avek i ava ed ou ki mannyer ou pou fer ou demann rod lasistans – eksetera.

Donk la i la en legzanp konkret ki mon war akoz se sirtou apre en serten laz ki sa bann konplikasyon i vini, Onorab Loizeau in eksplike boner ki spor i ou ler ou pe fer i ou ler ou pe fer en meday, me sa koudpwen ki ou’n gannyen sa koudpwen ki ou’n ganny ki ou pan dormi tou lannwit pa mon dir per mor. Ler ou’n ganny 60an  ki ou rekonmans santi li ankor. Ou  konmans  santi ou likou i en pe red – ou konmans santi sa douler akoz i la li.  Ler ou ti ankor zenn ou pa ti santi.  Si i annan en moman dan lavi en atlet dan sportsmen en sportswomen ki nou bezwen kekfwa zot pli bezwen sa sipor.

E mon revin en pti pe lo bann dimoun ki deryer, bann sanpyon bann coach e sa se bann managers – sa se bann dimoun ekstraordiner Mr Speaker kekfwa Lasanble i ava etonnen pou aprann ki dan dernyen Sports Day lekol Mont Fleuri in ganny Lakoup Disiplin.

2an pase si ou ti dir lekol Mont Fleuri pe al ganny Lakoup Disiplin tou dimoun ti pou riy ou ! Akoz 2an pase ti annan difikilte dan lekol.  Kominote in vin ansanm avek lekol, in fer en pe travay ansanm e be pa i gou ler ou war Sabrina en youth officer ki pe pasyonnen par son group manrmay, ki pe akonpanny zot partou ; ki pe donn zot sa lanmour sa lankourazman ?  Se koumsa ki keksoz i arive.

Ler ou war coach Do oubyen manager Dou parey ou dir li ou war poudir zot pe donnen zot pa ni espekte nanryen an retour.  Ler ou chairman Dave mon menm pa ti konnen poudir Dave Barallon ti ganny Best Athlete of the Year pou Mont Fleuri. Yeah,  ozordi i pe rann dan son kominote.

Sa bann dimoun la zot anvi zis ganny rekonnet.  Mon krwar sa se keksoz enportan  – ganny rekonnet. Mon konnen poudir par egzanp per Roger De Commarmond – Frer Roger sa lepok – Brother Roger parey nou ti dir li i en dimoun ki’n fer sitan keksoz pou sport dan Sesel ; dan Mont Fleuri byensir dan kolez kot mon ti lekol e ozordi mon konnen i pe vey i pe siport sa tim foutbol Mont Fleuri :  ki by the way Mr Speaker in ganny lakoup 2enm divizyon dan zis 1an in sorti dan 3enm in ganny lakoup 2enm divizyon.  Mon pe dir avek zot ler i annan en sipor o nivo lokal; ler dimoun i angaze ler ou santi poudir i annan en lenerzi la anba la ater, ler ou santi sa lenerzi napa nanryen ki pou anpes ou ariv laba anler !

E bann dimoun parey Per Roger sa bann dimoun ki nou devret pe rekonnet se sa bann dimoun koumsa ki’n fer bokou dan lepase alors Mr Speaker mon ava terminen an diran ki dan Olympic Oath dan sa proklanmasyon ki bann atlet i fer ler zot pe al alim tors Olenpik i annan en fraz ladan ki dir ‘’for the glory of sports and honor of our teams’’.  Pou mwan sa i en fraz enportan Mr Speaker akoz i koz lo laglwar ki ou kapab gannyen atraver sport. Mon lentervansyon ozordi se annou regard pli lwen ki sa lanvlop, ki sa rekonesans finansyel.  Annou regard parey tou dimoun in dir ki mannyer nou move from rekonpans to rekonesans, akoz se sa ki enportan.

Mon krwar nou tou i annan telman dimoun e mon enn sa bann dimoun – ki kekfwa mon ti a kontan an deor dan lobby Lasanble Nasyonal mon war nouvo portre lo miray, mon war mon non lo miray, mon war mon non lo en ansyen Manm Lasanble ; konmsi i fer ou keksoz ; i fer ou i donn ou en lafyerte akoz ou’n travay e ou la ou non i la e demen dimoun i a pase i a dir anr be entel ti la alors?

Sa bann pti keksoz koumsa se sa ki nou devret rode.  annou sorti annou bouze annou sorti dan rekonpans annou al dan sa rekonesans, e annou fer tou sa ki nou kapab pou nou kapab ankouraz e donn en plas dan listwar nou pei, tou bann dimoun ki lev nou paviyon e tou bann dimoun ki fer tande nou lavwa, lavwa nou Lasanble nou Lim Nasyonal partou atraver lemonn.  Me selman ler mon dir sa mon dir tou akoz lo sa kote latab Onorab Jany in lev nou paviyon Sesel pli o o nivo kiltirel dan Lafrik nou bliye me selman i en realite e demen ler Onorab Jany pou nepli la nou ti a kontan konmsi dimoun i mazinen wi ti annan en lepok nou ti vreman annan en Star.

Alors annou toultan ler nou pe rod sa ki meyer pou nou bann sportsmen nou sportswomen annou mazinen ki tou Seselwa ki fer keksoz byen ki fer keksoz ki donn valer nou pei zot osi zot merit ganny sa rekonesans.

Alors mon ankouraz Gouvernman pou reflesir byen reflesir lo bann keksoz ki kapab ki fezab pa vin avek bann promes ki serten pei in fer serten langazman e apre pan kapab swiv annou pa vini annou pa al dan sa direksyon la annou koup nou latwal dapre – ‘’koup nou semiz dapre grander  nou latwal’’ parey nou dir.

E nou annou fer sir ki gradyelman nou build dan nou DNA, nou build dan sa pei rekonesans pou travay dir – pou lekselans, e pou lanmour nou pei.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Ferrari.  Bon mon a donn laparol loter Mosyon pou fer son konklizyon.  Onorab Chantal Ghislain.

 

HON CHANTAL GHISLAIN

Mersi Mr Speaker.  E bonn apre midi tou dimoun.  Mr Speaker i annan en keksoz ki nou pa devret zanmen – e zanmen bliye se ki rekonpans pou en dimoun ki’n travay dir pa apel kado sa! I apel i en rekonesans byen merite !  Sa fodre pa zanmen nou bliye.

 

(APPLAUSE)

 

HON CHANTAL GHISLAIN

Mr Speaker avan mon reply direkteman lo Mosyon, dan en pti not tre leze, les mon a dir konman en Digwaz mon santi mon tre fyer akoz dan bokou nou bann atlet ki dan bokou bann Manm mon mansyonnen konman zot bann atlet isi dan sa Lasanble pou sa Mosyon, mon ti anvi zis fer note ki bokou in orizinalman sorti La Digue !

 

(APPLAUSE)

 

HON CHANTAL GHISLAIN

Zis pou azout lo sa ki Onorab Sophola in dir, in nonm Jean- Paul Ah-Kong in pas sang avek son neve Rodney Ah-Kong ki enn nou bann atlet ki pe pratik spor enternasyonal e li i profesyonnel akote lot zwer basketball Abdel Sylla; anfet mon krwar zis zot de ki pe pratik spor profesyonnel an se moman.

E taler mon’n menm tann nonm Vigonia Ah-Kong i parla dan lasal zis en pti lenformasyon akote – parey mon’n dir en pti not ase leze Rodney Ah-Kong i anfet garson Vigonia.  E sa ki enterese se ki Vigo parey zot konn li i enn parmi bann rar manman ki swiv son garson de tre pre.  Ler Sesel pe zwe i aktyelman pran son konze, pou mont Mahe e byen boner ou trouv li pe pran son plas byen devan, pou li vin siport son garson.  E la mon krwar se pa si i pa pe al Maurice tou.

Mr Speaker les mon osi remersi tou bann Manm ki’n koz lo sa Mosyon ; en Mosyon ki pe non selman koz lo sports, me ki pe koz lo Seselwa ; Seselwa ki’n atraver zot kouraz perseverans e sakrifis personnel in anmenn loner pou Sesel e fer nou tou fyer pou form parti sa Nasyon Seselwa.

I en fe ki bann atlet ki’n pratik high level spor zot in dedye bann meyer moman zot lazenes, ouswa menm tou zot lazenes dan promosyon e devlopman zot bann diferan disiplin sportif e plis ankor zot in defann loner repitasyon e zimaz sports Sesel lo nivo rezyonal e mondyal.

Zot devosyon e dedikasyon pou zot pei dan domenn sports i merit ganny byen rekonpanse e onore ; menm si zot dan retret.  Sa bann atlet in anmenn lazwa dan leker Seselwa. Les mwan trenn zot tou ki pe ekoute la an se moman en moman ki konman en Seselwa fyer ki nou pan zanmen oubliye.  Lannen i 1985 Zwe De Zil Maurice sa ti 2enm Zwe De Zil. Lekip Sesel sa moman ti konmans perdi lespwar ganny omwen 1 meday dan sa zwe.  Mon ti ankor NYS sa letan konmsi i pas en pti frison ou a krwar en pti laser poul lo mwan.

Mon rapel sa moman byen kler akoz nou tou nou ti asize anba mes, pe regard Zwe De Zil ‘85 lo televizyon and nou pe swiv long jump Jean Quatre pe sote.  In fini sote ennler Sesel pa ti ankor ganny meday sa letan en – and okenn meday lor and Jean-Quatre i mont lo podium i resevwar son meday mon rapel i ti anvlop li dan paviyon Sesel e ler i desann mon krwar i anvoy de pa  – and zis ou a krwar i pe tonbe.  And nou tou nou pe sey mazinen zot be ki pe arive ek Jean Quatre ? And  menm si zot pe sey lev li in trenn son lipye.  I en zimaz ki bokou fwa sak fwa nou pe repet Zwe De Zil lo SBC i pase.

And son paviyon ti anvlop li lo paviyon Sesel and Jean Quatre apre ki i ti realize poudir i ti lemosyon.  And sa lemosyon i pan zis Jean Quatre e in pas avek nou menm nou konmsi ou a krwar i ti pe demann nou ou a krwar plere nou osi and byensir bann plere lazwa.  And sa i zis montre bann moman for dan spor Sesel.  Mr Speaker sa letan mon krwar Zwe De Zil – 2enm Zwe De Zil mon pe koz lo la, Sesel ti raport 6 meday Lor sa ti selman 2 dan atletik ; lot atlet mon krwar ti Cyril Brioche dan 200met ki ti raporte.  Wi Cyril Brioche ti raport sa meday Lor dan Zwe De Zil.  2enm Zwe De Zil e lot 4 laboks – dan laboks.  And konpare avek 11 meday Lor ki nou ti’n ganny dan premye Zwe De Zil an 1979 La Reunion.

Mr Speaker zis pou reponn en pti pe lo entervansyon Onorab Arissol, mon remersi ou pou ou lentervansyon.  Mr Speaker mon ti pe dan mon lentrodiksyon mon ti war legzanp dan larezyon Maurice zis pou eksplik en pti pe kwa ki Mosyon ti pe tourn otour.

An 2017 Maurice.  ti entrodwir en nouvo Scheme ki apele ‘’State Recognition Allowance Scheme For Retired Athletes’’, ki ti annan pou bi rekonnet tou bann sportman Morisyen ki a en serten pwen lo zot lavi e listwar spor zot in anmenn loner Maurice.

Lenn osi mon tin pran legzanp li i annan de sa kalite pansyon depi 2003 zot in entrodwir en pansyon pou lavi anba en Scheme ki apel Pension ‘For Meritorious Sportsperson e lot osi pou lezot atlet.  Sa enn pansyon la i pou bann atlet ki raport enn i pou bann atlet ki raport meday dan konpetisyon enternasyonal e osi ki’n pran retret, e lot sa enn i apel ‘National Welfare Fund For Sports Person’ sa mon pe koz dan Lenn.  E li i enkli tou lezot dimoun ki’n kontribye dan sports – pa zis konman en atlet me osi bann zofisye, refri, zournalis spor, bann dokter spor la medsin, physiotherapist e lezot.

E menm si dan Mosyon – son non Mosyon napa sa mo ‘’pansyon’’ dan mon prezantasyon mon ti fer referans a sa striktir, ouswa fund ki a ganny servi konman en form pansyon pou sa bann atlet. Sa diskour  pou eksplik en pti pe.

Mr Speaker sa Mosyon menm si mwan ki’n anmenn li, me selman a lafen dizour i pa mon Mosyon, me propriyete Lasanble, e se nou tou konman en sosyete ki bezwen deside.  Devan nou i annan en loportinite pou anmenn plis linite dan nou sosyete nou bezwen apros sa Mosyon avek en langaz inifye nou e non pa diviz nou.

Letan ki devan nou i vin en loportinite pou promot byennet nou pep, fodre ki nou pare pou sezi li de lanmen, e met politik dekote. Lenportans se pa lekel ki’n anmenn sa lide devan me plito benefis ki sa lide i kapab aporte pou nou sosyete, e se sa lapros ki nou devret pe pran konman en Lasanble akoz se sa ki pou anmenn nou pei de lavan.

E parey in ganny fer resorti mon le repete pou evit konfizyon bann atlet ki pe pratik spor o nivo ozordi, zot deza pe ganny rekonpans konman zot anmenn meday. I deza annan en striktir byen defini pou sa si ou raport medya lor larzan ouswa bronz depandan lo nivo zwe parey olenpik ziska menm Zwe De Zil zot form reminerasyon i deza la.

Mosyon pa pe koz lo la li. Mosyon pe senpleman koz pou ler ki sa atlet i pran retret.  E la pa devret fer okenn diferans osi si sa atlet i en atlet normal, ouswa en atlet ki fer spor olenpik spesyal.  Zot tou zot devret ganny trete parey e zot rekonpans i devret alors parey.

I annan bokou ki’n osi call poudir nou pou donn en lavwa a bann atlet, ki swa dan Lekip Nasyonal la ki pe al Zwe De Zil la an se moman ouswa bann ki lo ban.  La mon le ankor dir annou pa konfiz keksoz.  Sa bann atlet ki zot pe fer ki zot pe fer referans avek lefe ki zot in form parti spor enternasyonal ; lefe ki zot in fer flote paviyon Sesel, zot pou deza ganny anmase dan sa Mosyon.

Nou pe deza koz pou zot. Me sa ki nou pe koz lo la se zot pansyon ouswa zot form reminerasyon letan zot pran retret.  Se sa ki Mosyon pe koz lo la.  Donk annou pa konfiz keksoz.

Onorab Woodcock ti koz lo Lanmerik e la osi pa sa ki nou pe koz lo la. Lanmerik i totalman diferan.  Li i pe koz lo bann atlet profesyonnel, ki zot, zot  ganny bann gro kontra ek bann swa bann gran lakonpannyen zot in deza pe ganny larzan e zot Federasyon ou lasosyasyon pe pey pou sa bann atlet e bann atlet zot menm profesyonnel zot kontribye anver zot pansyon.  Pa sa ki nou pe koz lo la.

E konman en Gouvernman Lanmerik li menm pa donnen okenn pansyon perse pou okenn atlet li. Nou,  nou pe koz lo bann atlet ki pratik spor amater bann ki pa pe fer sa konman son louvraz toulezour.

Mr Speaker enn bann gro kestyon ki mon kapab demande ozordi, ki bor e kote nou kapab ale ozordi pou war portre, ouswa non enn nou bann atlet premye Zwe De Zil? In ariv en moman dan listwar nou pei kot nou tou nou bezwen koste i annan en dyalog fran e onnet lo size nou bann sportsmen.

I byen e gou siporte e sante ansanm ler zot fer byen ; ler medya pe kontinyen koz lo en atlet, me ki arive ler sa atlet i nepli pe fer spor?  Ler i nepli pe fer paviyon Sesel flote? Ler i nepli lo podium? Ler medya i nepli koz lo li?

Parey in ganny fer resorti nou bann atlet i bann moter motivasyon nou sosyete.  Zot bann role model.  Onorab Georges in koz lo en meday donner.  Onorab Aglae in propoz en Hall of fame pou tou nou bann atlet.

Mon donn en lalis dan prezantasyon Mosyon sa bann atlet. Onorab Loze in koz lo lefe ki laplipar nou bann atlet o nivo ki deza dan retret, e nou pei i kapab benefisye bokou avek zot, si nou lans en progranm kot sa bann ansyen sportif o nivo ki enterese, i kapab resevwar formasyon spesyalize pou ankadre e gid nou bann zenn ki pli dan bezwen ver en  lavi pou li prodiktiv.  E sa bann sportif a ganny reminere pou zot servis.  Konmans avek sa.  I telman fasil pou fer sa toudswit.

Mr Speaker nou bann atlet e piblik an zeneral, i devret byen konpran, ki sa i en konmansman en dyalog, ki nou tou konman en pep nou bezwen fer. Se sa bann kestyon ki Onorab Herminie pe demande. Sa i a form parti en pli gran konversasyon ki nou pei i bezwen fer nou konman Lasanble nou pe konmans sa konversasyon nou pa la pou dikte avek sosyete.

E parey nou gran vedet ti Digwaz defen Theodore Radegonde ti kontan dir ‘‘Toute chose a son temps.’’ Annou konmans sa dyalog.  Regroup dimoun ansanm e koutir sa diskisyon ki nou konmanse isi dan sa Lasanble atraver sa Mosyon ; kre sa Trust Fund.  Envit sekter prive osi dan sa diskisyon. Gouvernman definitivman pou bezwen kontribye pou met larzan dan sa fund.  e lezot i azoute avek en par larzan tiket parey i annan Onorab pou Mont Buxton in donn legzanp – Onorab Henrie sorry.

I annan osi lasirans pou bann atlet.  Lenvitasyon osi i ava ouver pou bann lakonpannyen lasirans.  sa pansyon i pou bezwen osi pran kont laz ki sa bann atlet i kalifye pou sa pansyon.  I annan pei in dir 30an ; i annan in dir 35an.   Mwan mon pa pe donn en laz spesifik.  Sa i ava form parti sa diskisyon Nasyonal.  I pou enportan osi ki kantite fwa ki sa atlet an kestyon in reprezant Sesel.  Sa pou vreman enportan.  Lakantite zwe enternasyonal ki’n partisip ladan.

Lot sizesyon se dedye en zour spesyal pou nou bann atlet. Se sa zour ki sa bann atlet i a resevwar zot medya donner par egzanp.  Zot portre i a ganny mete dan sa Hall of fame par egzanp.

I annan bann pei parey Lasin si sa atlet i dan Lafors Lapolis, Larme ouswa Firemen si sa bann atlet i ganny meday dan sa Zwe Mondyal sa solda gard ouswa firemen i ganny promosyon otomatik dan zot travay.  Mon’n antann nonm atlet Simon Labiche i annan menm lot atlet Digwa ki pe osi fer byen o nivo enternasyonal Evans Moise. Tou lede sa bann atlet i bann solda.  La i moman pou Lafors Defans pou rekonnet e onor sa bann atlet ki osi Manm zot Lafors.

 

(APPLAUSE)

 

HON CHANTAL GHISLAIN

Mr Speaker menm si nou annan bokou rikord rezilta nou bann atlet ki’n fer flote paviyon Sesel lo nivo enternasyonal, me parey sa bann atlet, zot in eparpiye en pe partou kote.  In plis ki ler pou nou konman en nasyon nou fer en bon levanter e met tou sa bann keksoz dan en menm landrwa.  Mon le profite pou remersi CEO NSC Mr Jean Larue ki’n ede ler mon ti pe ekri sa Mosyon.

Me mon oule profite pou fer en mansyon tre spesyal ozordi, pou zournalis spor lapres ekri Gerard Govinden. Nou touzour dir ‘’la parole s’envole mais l’écriture reste,’’ e sa i vre dan sa garson.

 

(APPLAUSE)

 

HON CHANTAL GHISLAIN

Zis call Gerard ozordi e demann li en rezilta, oubyen menm en levennman ki’n pase dan  sports Sesel ozordi lo bout son lalang sa garson i konnen.  Mon dir li en vre mon dir sa i en vre larsiv spor vivan. Mon’n cross check bokou mon bann lenformasyon dan sa Mosyon avek Gerard, e pou mwan mon  le dir li mersi.  E la mon le lans en lapel avek bann endividi ouswa biznes ki ti a kontan ed Gerard ek piblikasyon en liv lo bann rezilta spor Sesel, pou ganny kontak avek li kot NASYON e ede.  Gerard in dir mwan ki in preski fini ekri sa liv, me i napa finansman pou pibliy sa liv.

Mr Speaker se avek sa ki mon pe demann Lasanble osi pou mwan fini – pou demann Lasanble pou vote pou aprouv sa Mosyon, pou Gouvernman met an plas en striktir pou bann atlet, ki’n fer spor lo nivo high level e ki’n form parti bann Lekip Nasyonal, apre ki zot in pran retret.  Sa i ava enkli regard dan byennet e kalite lavi bann sportif, baze lo zot rezilta e partisipasyon ; kalite lavi ki zot pe viv apre ki zot in fer flote bannyer Sesel ; bann package osi baze lo diferan sport.  Mersi Mr Speaker.

 

 

(APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Ghislain.  E mersi osi pou ed mon pou repas lo ou Mosyon.  Bon Mosyon i devan Lasanble pou demann desizyon mon a demann tou Manm ki an faver?  Okenn Manm ki kont?  Madanm Clerk.

 

MADAM CLERK

Mersi Mr Speaker.   Vot inanim 22 Manm i an faver.  E personn kont.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Mersi Madanm Clerk.  Savedir Mosyon ki’n ganny move par Onorab Chantal Ghislain in ganny sipor Lasanble Nasyonal e in ganny aprouve.  Bon nou pou pran en break nou ava retournen 4er pou nou pran prosen Mosyon lo Order Paper sa se Mosyon ki pe ganny move par Onorab Churchill Gill.

 

(BREAK)

 

MR SPEAKER

Avan nou kontiny nou travay mon aprann ki ti annan en pti koupir kouran pandan moman ki Onorab Ghislain ti pe fer son konklizyon. Me i pa lo nou kote.  SBC nou’n pran kontak SBC mon krwar i sorti lo kote SBC. Ok i pa’n ganny fer dan en fason intentional me i en koupir kouran ki arive ki an deor zot kontrol.

E bann manm piblik osi tou deor in call menm call kot Lasanble pe regarde ki pe arive. Ok, so nou napa kontrol lo la ok?  Yes Onorab Pillay.

 

HON SEBASTIEN PILLAY

Mr Speaker sa ki vin en matter of privilege, eski zot pou zot annan en recording ki zot pou kapab repase?

 

MR SPEAKER

Mon anfen ek Lasanble nou annan I’m sure zot annan fasilite repas sa pti bout sa konklizyon.  Ok?  Me nou napa kontrol lo SBC be nou ti ava swete ki nou ti ava kapab fer sa ok?  Nou pou kontinyen nou travay nou pou ale ziska 5er akoz 5er mon annan Regional North Region Council Meeting ki mon bezwen al attend.

Toudswit mon donn laparol Onorab Churchill  Gill pou ki move son Mosyon.  Onorab.

 

HON CHURCHILL GILL

Mersi Mr Speaker.  Mosyon i lir koumsa sa Lasanble pe demann Gouvernman ek bann Lotorite konsernen pou met an plas bann mezir neseser pli strik, pou anpes annan polisyon ki ganny kree prensipalman, par bann bato lwazir tel parey ki ; bare boat bato lavwal e osi bann yacht dan nou lanvironnman maren.

Pli partikilyerman otour Mahe Praslin ek La Digue e tou bann pti zil satelit ki ganny frekante bokou par sa bann bato.  Mr Speaker souvandfwa i annan bokou size pertinan, ki preokip bann diferan Lotorite ek bann Lazans ki fer ki bann size enportan e pertinan i ganny overlook.  Me pa neseserman entansyonnelman.  Se sa ki nou dan lezislatif nou annan en rol oversight pou asire ki tou size enportan i ganny anmenn devan, pou nou kapab war en solisyon.  Konman en pti pei, Sesel i antoure avek en gran losean, avek en siperfisi 3.2milyon kilomet kare, ki reprezant plis ki 99poursan nou teritwar.  Nou depan bokou lo nou lanmer pou soutenir nou e osi siport sa de pilye prensipal nou lekonomi ki touris e lapes.

Dan sa bann dernyen, lannen nou’n war ki lakantite touris ki vin Sesel pe kontinyen ogmante bokou touris ki vizit Sesel zot profite pou apresye labote nou pei e sa i ganny fer dan plizyer fason.  Apard ki reste dan bann lotel ou guesthouse zot osi reste lo lanmer e servi bann bato tel parey ki bare boat, bato lwazir e osi bann yacht konman mwayen akomodasyon. Sa i en rezon prensipal ki nou’n war en logmantasyon konsiderab dan bann license ki ganny donnen dapre Lotorite License.

Ozordi i annan anviron 500 license ki’n ganny renouvle pou sa lannen. Dapre SMSA i annan 85 bare boat e 350 hire craft bann dan kategori HC 300 e HC 400.  Sa lakantite bato pa enkli bann bato ki prive sa i posib akoz bokou sa bann bato i ekipe ek bann holding tenk ki kapab tenir desarz e lezot delo sal pou plizyer zour.  Ler sa bann bato i ariv ater e debark bann kliyan, sa tenk i kapab ganny ponpe e tou bann salte i osi ganny ranmase e sipoze pe ganny zet lo landfill.  Sa louvraz i sipoze ganny fer par bann kontrakter prive.

Mr Speaker i pa kler ki mannyer tou sa bann bato pe desarz sa bann holding tenk akoz napa Lalwa ozordi ki fors zot pou fer Kontra avek kontrakter dan sekter prive. Pou kapab retir sa bann salte e osi pou ponp sa bann desarz en pti minorite i frekant serten sa marina, ki fer sa fasilite i ofer sa fasilite, me sa pa pe totalman ganny pratike lo Praslin avek La Digue.

Kestyon ; se ki kote sa bann yacht ki mouy otour Praslin Mahe La Digue e bann lezot zil satelit, i devid zot holding tenk? Donnen sa kantite bato e dan labsans bann kontrer neseser i annan konsern kot eski sa bann salte i desarz e ganny zete dan nou lanmer?

Lekel ki verifye, ki asire ki sa bann pratik pa pe ganny fer?  Pou bann gro bato krwazyer ki vizit Por Victoria, salte i ganny zete e bann tenk i ganny ponpe a en moman e anmenn kot landfill. Sa i posib akoz Lotorite Por i annan bann Kontra avek sekter prive ki spesyaliz dan sa domenn pou fer sa louvraz.

Mr Speaker i enportan pou enform bann Manm Lasanble ki Lotorite konsernen, ki si salte ek sa bann desarz pe ganny zet dan lanmer, zot kapab annan en lenpak vreman negatif lo nou ekosistenm maren. Zot kapab detri bann lespes ki ede dan proteksyon nou lakot sa i kapab afekte lendistri biznes touristik. Espesyalman vi ki bokou zabitan Mahe Praslin ek La Digue i depan lo biznes touristik pou ed zot fanmir. Serten Lazans tel parey ki SMSA i esey edik bann operater bato. Zot in fer bann stiker ki zot in fer kol lo bann bato pou edik dimoun pou pa zet okenn salte dan nou lanmer e pou kontrol okenn kalite polisyon.

Me parey Mosyon pe demande, nou bezwen en prodwir keksoz pli konkret, pou nou kapab war en sanzman radikal lo sa size. Aa Mosyon in vin a en moman apropriye konman kontinite, vi ki nou Lasanble in resaman aprouv pou Sesel ratifye Konvansyon ki anpes polisyon nou lanmer e osi bann diferan annexe.

E yer nou ratifye en lot ICCL ‘’Banker all pollution.’’ I enportan ki Gouvernman i pran mezir neseser, pou montre ki aksyon nou pei pe pran, pou ede evit annan polisyon.

Mon ti a kontan osi propoz serten solisyon.  Vi ki i annan tel servis ki ganny ofer Mahe mon ti a kontan ki menm servis i ganny fer lo Praslin ek La Digue.  Sa i a ede ler bann bato ki sorti lo zot ekskirsyon, ki vin Praslin zot a kapab desarz zot delo e osi bann salte dan en fason apropriye.  I a osi ede pou donn bon bann loportinite biznes pou bann Praslinois ek Digwa.

Mr Speaker Gouvernman ek Lazans konsernen i merit devlop e met an plas en kad legal, ki fer li mandatwar ; ki sa bann bato i pran bann mezir neseser pou bann operater bato ki annan holding tenk pou asire ki zot desarz zot salte e lezot kalite desarz kot landrwa apropriye.

Mr Speaker Gouvernman ek lezot Lazans konsernen, i kapab travay ek Lotorite Por pou egzize ki lo bann por prensipal lo Praslin ek La Digue, i annan en landrwa kot bann bato i kapab vini pou de desarz ganny ponpe e bann lezot salte a ganny tire rikorde pou en fee. Sa i a garanti ede pou fer sir ki sa bann bato pe respekte Lalwa e zot salte e desarz pa ganny pe ganny byen zere si zot fer si zot swiv Lalwa.

I pa garanti ki nou ekosistenm maren pa pe ganny polye. Mon oule osi enplor Gouvernman pou fer sa vin kondisyon lo zot license, pou ki tou mezir i a kapab ganny pran, pou asire ki tou sa bann bato i desarz zot bann tenk dan en fason apropriye.  Sa i a ede pou redwir polisyon nou lanmer, e ed nou pou fulfill nou komitman konman en parti anba IMO.

Mr Speaker resaman nou war bokou polisyon salte lo bann lakot dan bann zil elwanye. I montre ki gravite salte i annan.  Ler bann desarz i ganny met dan delo sale, zot osi annan serten lenpak negatif. Nou merit asire ki sa bann problenm pa afekte nou lanmer. Nou lanmer i ris. Nou bezwen anpes okenn posibilite polisyon nou depan lo la annou prezerv li.

Mersi Mr Speaker.

 

 

 

 

(APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Churchill Gill.  Okenn Manm ki segonn Mosyon.  Onorab Noline Sophola ou segonn Mosyon?

 

HON NOLLINE SOPHOLA

Mr Speaker mon segonn Mosyon.

 

MR SPEAKER

Ok mersi, eski ou pe entervenir?

 

HON NOLINE SOPHOLA

Wi Mr Speaker mon ti a kontan fer lentervansyon.

 

MR SPEAKER

Yes go ahead Onorab Sophola.

 

HON NOLINE SOPHOLA

Mersi Mr Speaker.  Sesel pe kontinyelman lager pou protez son lanvironnman e an se moman nou pe sanpyon nou lekonomi ble kot bokou zefor pe ganny mete pou son proteksyon e son devlopman sibstansyel e mezirab savedir soutenab.

Sa i ganny rekonnet nasyonalman e osi ki enternasyonalman. Nou bann dirizan in ganny bann diferan pri dan sa domenn nou tou san eksepsyon, nou bezwen fyer pou war ki sa pti pei Sesel in arive fer malgre tou sa difikilte ki nou pe fer fas avek.

3 semenn pase, Minis pou Lanvironnman ti vin dan Lasanble pou eksplik lenterdiksyon servi straw an plastik.  Servi straw an plastik osi i annan lakonsekans grav lo nou lanvironnman maren san ki nou realize.

Malgre i annan bokou dimoun ki’n dir zot in aste zot straw, i annan bokou leskiz ki’n donnen me selman mon krwar Minis in fer li kler ki i pou annan en zour kot tousala pou bezwen disparet e ranplase.

Mr Speaker nou ti war sa group volonter, ki ti al Aldabra pou sansibiliz dimoun kont polisyon plastik zot ti anmas 25tonn debri.  Malerezman nou napa kontrol lo sa ta salte ki ganny trennen par lanmer sorti dan lezot pei e ki vin devers lo nou zil elwanye.  Me si nou pa fer atansyon pou met en Lalwa strik an plas e anforsi li otour nou bann pti zil pros e nou Park Maren e nou bann labe nou pou fini avek en ta salte sa ki nou annan kontrol lo la se ki mannyer nou oule dispoz nou salte e annou dispoz nou salte byen e annan Lalwa strik pou enplimante pou sa ki pa swiv.

Annou ankor enn fwa montre legzanp lemonn mon asire ki larestan lemonn pou swiv nou legzanp parey zot pe swiv nou lo Lekonomi Ble.  Avek en pe plis ledikasyon piblik lo medya nou popilasyon pou vin pli konsyan e partisip dan sa lalit akoz nou konmans war bann serten bato day trippers ki antre avek preski tou zot salte aswar sa i bann bon legzanp ki nou bezwen rekonnet e nou dir kontinyen.

E ki tou dimoun i bezwen swiv si nou oule fer en diferan Mr Speaker sa Mosyon pe ranforsi lenportans gard nou lanvironnman prop e anpes polisyon ki pou kapab kout nou tre ser a lavenir.  Fodre byen note ki nou Seselwa nou kontan manz nou prodwir lanmer nou konmans en demars, pou met an plas bann mezir apropriye e strik pou anpes polisyon ki ganny fer par bann diferan bato lo nou lanmer si nou pa akseler e fer en swivi lenplimantasyon sa bann mezir nou fitir zenerasyon pa pou zouir nou lanmer e bann prodwir ki i fourni nou parey nou konmela nou pe zouir.

Nou tou nou kontan pou ganny viziter dan nou pei akoz sa tourizm i en sours nou lekonomi akoz nou lekonomi i depan bokou lo la me sa ki nou pa apresye ler ki zot pa respekte bann valer ki nou pa pe prezerve.

En sel fason pou ki zot donn nou lanmen dan sa demars prezerv nou lanvironnman i etabli mezir apropriye e annan Lalwa pli strik ki pou kapab kondann zot bann aksyon ilegal ki ganny fer.

Mr Speaker si nou fer letour nou al bor lanmer dan 5er dan pti 6er menm dan lazournen nou pou war bokou bato menm bann ki’n mouye bann ki olarz bann ki pe fer diferan aktivite me nou ler nou regarde nou pa konnen ki pe pase.

Nou annan sa bato ki nou apel bare boat savedir sa bann bato i ganny lwe antyerman avek etranze tou lekipaz Seselwa i desann e zot mont lo sa bato e nou pa konnen ki vreman i arive.  Eski zot pe peye pou fer sa bann aktivite ki zot pe fer?  Konbyen ki Gouvernman pe gannyen ladan?  Ler zot lo lanmer lekel ki kontrol zot bann aktivite ki zot fer?  Kote zot salte i ale zot bann lezot waste parey in ganny dir Loter Mosyon in mansyonnen?

I tre probab ki tou i fini dan nou lanmer e zis mazinen si dan lazournen i annan plis ki 5 bato ki fer sa kalite aktivite pou plis ki 3 zour ki kantite salte ki pe reste dan fon nou lanmer?  Plastik pe touf nou bann diferan lespes dan lanmer Mr Speaker parey lo La Digue souvandfwa in arive ki bann lekipaz bato lo yacht oubyen bato lavwal zot desann aswar ek zot ta salte i met dan bin oubyen obor bin e menm larg lo lans apre zot ale byensir zot konnen ki sa i ilegal si non akoz sa aktivite zot pa vin fer lizour e lo lot kote sa holding tank sa nou preski pa war ditou lo La Digue kestyon i kote zot fer sa bann aktivite sa bann waste kote zot zete?

La bann kontrakter lans oubyen bann ki tir salte ki bezwen netway tou sa salte ki zot in depoze, sa pa dan Kontra sa bann dimoun alor nou pe demande ki i annan Kontra ki ganny fer avek sa bann Lazans bato pou annan dimoun ki tir tou zot salte ouswa ki en landrwa spesifik i ganny dezinyen lo tou nou bann zil pros kot zot kapab zet tou zot salte e osi pou devers sa bann waste.

E dan sak sa landrwa i devret touzour annan en dimoun ki monitor mouvman bann bato si nou kapab fer sa nou pou definitivman anpes sa ta salte ki pou sirman al dan nou fon lanmer.   I enportan note ki parfwa sa bann dimoun lo sa bann bato, ni en boutey delo pa aste ler zot vin ater.  Tou zot keksoz i sorti lo bato me zot kit tou zot salte ater, oubyen zot retourn sa salte dan zot pti sak lo bato.

E nou tou nou konnen ki arive avek.  Mr Speaker mon senserman krwar ki sa bann propriyeter bato ki fer sa bann tel aktivite, in profit ase ziska prezan.  La in ler pou nou met en lafen e travay lo en Lalwa pou protez nou lanvironnman, sirtou obor nou zil.  Travay lo en Lalwa pou proteze sorry abor nou zil pros – e osi sa i ava en louvertir pou nou bann kontrakter pou retir salte e tou sa bann waste lo sa bann bato.

Lotorite Licensing i bezwen asire osi ki tou sa bann propriyeter bato, i pou tonm dan bann norm parey ki lo Mahe si napa Lalwa annou fer li o pli vit posib.  Mr Speaker mon pou donn mon sipor total sa Mosyon, me permet mwan pou salye e felisit tou bann group ouswa endividi, ki annan proteksyon nou lanvironnman a ker, e ki demontre sa par zot aksyon pozitiv toulezour.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Sophola.  Mon a donn laparol Onorab Paul Ernesta.

 

HON PAUL ERNESTA

Mersi Mr Speaker.   Mr Speaker tou mon bann koleg Onorab bon apre midi.  Mon pran laparol ozordi pou anmenn sipor pou sa Mosyon tou an prenan kont mon distrik, ki mon pe travay se  Takamaka i en distrik ki antoure toultan mon dir sa ki antoure avek bokou lans, e i osi i pa ganny eparnye par bann aksyon ki arive ek bann bato letan i vini i mouye ki fer bann aksyon ilegal.

E dezyenmman mon pe anmenn mon soutyen pou sa Mosyon akoz toultan nou koz Sesel konman sanpyon lanvironnman so ki nou fer konman sanpyon nou bezwen toultan pe anmenn bann aksyon konkret ki pou kapab ede protez sa aki ki nou annan.

Mon de koleg ki’n koze avan mon mover Mosyon avek segonder zot in koz lenportans ki annan pou nou lekonomi sirtou lo kote maritim e sa i ekstrememan enportan pou nou Mr Speaker.  Mr Speaker dan group Inner Island ki nou apel bann zil pros i annan apepre 41 zil granitik e ladan i annan 2 zil korali e letan nou fer en analiz en obzervasyon nou war preski tou sa bann zil dan group zil pros, i bann zil ki vreman ganny frekante avek touris.  La mon pe koz parey Fregate, Ile Du Nord e osi Bird Island.

E tou sa bann zil enkli La Digue Praslin sa ki nou abitye avek Curieuse, e tou sa bann zil i bann landrwa kot sa bann bato i toultan ale zot al fer bann eksplorasyon touristik e bokou fwa nou war zot bann yacht  letan zot fer sa bann trip la mon krwar zot fer bann island hopping toultan swa zot al lo 3 4 sa bann zil e zot toultan pe baz pe plas zot lo lakot I mean dan labe sa bann zil.

E si nou dakor dan tou sa bann lo tou sa bann lakot la i bann landrwa fertil pou nou bann pwason e osi i landrwa kot nou bann peser zot ale pou zot al lapes, ki annefe nou Sesel nou depan bokou lo pwason.

Bomaten letan mon ti pe vin dan Lasanble mon ti tann ti annan bann pti kwiz ti pe fer lo lanvironnman en zafer plastik zet plastik dan delo sa prezantater ti dir ki letan nou zet en plastik dan delo, sirtou en plastik ki ankor annan manze ladan it’s not en plastik manze sa pwason i manz sa plastik li.  letan i manz sa plastik sa peser li i vin lapes sanmenm sa pwason e nou konman sa konsonmater nou konsonm sa pwason me nou a dakor ki semenn pase Minis Cosgrow in vin kot nou in eksplik nou tou sa bann 2 semenn pase mon krwar in eksplik nou tou sa bann problenm ki annan avek bann sa bann plastik e nou konnen ki plastik tou i osi en keksoz ki vreman toksik.

Let alone plastik i annan osi bann lezot kemikal osi ki ganny large dan delo sa par egzanp at times nou pou war osi bann prodwir petrol bann batri bann metal tousala bann keksoz ki al dan delo sale apre i al dan pwason e nou konsonmen e tousala i bann keksoz ki trigger kanser.

Ozordi nou pe war kanser pe vin en pli gro problenm enn parmi bann malad ki pe afekte nou popilasyon e atraver lanmer i enn sa sours kot i anmenn sa bann maladi so nou bezwen fer sir ki mo aksyon ki nou fer i pa anmenn en lefe direk lo nou lo lasante nou popilasyon.

E an menm tan Mr Speaker letan sa bann delwil i tonm lo lanmer la i fer ki nivo kalite delo ki nou annan, i ganny afekte e pwason li i bezwen en bon sours delo – en bon nivo kalite ki pou kapab ganny donn li sifizaman laklerte e osi en bon tanperatir pou li kapab sirviv.  Nou’n eksperyanse lately Praslin menm mon krwar ki ti annan en leksplozyon algae e kot nou ti war bokou pwason in mor.  Nou’n ganny diferan kalite enplikasyon pou eksplike lakoz sa fenomenn. Me a mon avi aktivite imen e osi bann fakter ki kapab kontribye pou sa arive egzakteman kote bann aktivite imen i vini par atraver sa bann bato bann bato lwazir ki vini ou war zot mouy zot lank zot fer zot aktivite, zot reste overnight ki pase parey mover Mosyon in dir ki pase la overnight we don’t know.

E an menm tan napa dimoun swa sa bann zofisye Lanvironnman pou  pase pou vin war kwa ki ganny pase e fer sir ki tou bann norms lanvironnman i ganny respekte.  E petet i kapab annan diferan rezon petet i kapab en mankman resours imen, pou zot kapab vin ver sa bann bato pou zot fer sir ki sa bann keksoz i ganny respekte, or i kapab bann mankman resours materyel ki anmenn bann lanpesman pou zot kapab arive ver sa.

So Mr Speaker dan mon pti resers ki mon war osi petet en keksoz ki nou bezwen fer mon go through Environmental Protection Act mon war ki i annan bann bon mezir – bann aksyon konkret ki annan pou fer.  Me de lot kote mon war i annan sa bout ki nou apel nou Beach Control Act.  Sa i en eleman kle kot i kapab anmenn sa mayon avek bann aktivite ki pe arive dan nou lakot, e pandan nou bann proteksyon lanvironnman.

Me li ozordi nou war ki i vreman outdated.  E la mwan mon pou demann lanvironnman ki mon konpran zot actually aktyelman pe revwar sa Beach Control Act, mon demann zot pou zot kapab fer en keksoz ase vitman, zwenn ansanm ek SMSA si zot pa pe zwenn, petet met zot ansanm. Annou fer renouvle sa Lalwa pou fer sir ki sa i ganny met an plas ase vitman.  E akoz nou pa kapab nou menm nou pe koz proteksyon lanvironnman, proteksyon lamarin, ki  nou sanpyon dan gran parantez, me selman nou war ki nou Beach Control Act li menm li i pa pe neseserman onboard ek sa.

E an menm tan Mr Speaker mon salye ozordi ki nou war ki dan le 25 Zen apepre 2 semenn pase mon krwar ki Sesel ti zwenn avek lezot pei Commonwealth pou zot ki nou apel – sa ki apel ‘’Champion Commonwealth Boat Charter’’ e sa li menm li i pe montre sa komitman ki Gouvernman Sesel i annan, pou fer sir ki protez nou zone lamarin e ozordi 30poursan – 30poursan nou zone lamarin pe ganny proteze.  Sa li menm i en achievement ki Sesel i annan pou fer me nou bezwen fer sir ki keksoz ki nou pe koze i pa zis vin parol me i bezwen vin avek bann aksyon konkret.

E nou konman lezislater i osi nou rol pou fer sir ki sa i arive, e se atraver Mosyon ki mon koleg in anmennen, i pe pous ver sa direksyon pe demann nou tou Egzekitif pe fer pou li e nou zwenn ansanm avek Egzekitif pou fer sir ki sa bann keksoz i ganny met anmars.  E byensir ki nou lanvironnman i ganny proteze an prenan kont.

Ozordi nou pe zouir sa zoli lanvironnman.  Sa zoli lanvironnman ki nou paran – ki nou gran paran in kit avek nou.  E i nou devwar pou fer sir ki nou gard li – e menm pli byen pou nou fitir zenerasyon.  Akoz atraver nou lanvironnman – atraver nou marin, e se sa ki nou gagne pain.  E donn nou lapes, nou pwason, e osi i atrakte bokou touris pou vin Sesel pou vin admir nou labote ki nou annan.

So Mr Speaker avek sa 2 mo mon pou demann tou mon bann koleg, pou zwenn ansanm avek mwan pou anmenn sipor pou sa Mosyon parey mon dir pou nou kit Sesel pli meyer ki nou vin zwenn li.

Mersi Mr Speaker.

 

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Ernesta.  Zis mon anvi fer en pti koreksyon mon’n mal konpran mon miting North Region Council i pa ozordi i demen. Sa ki mon fek ganny enformen. Demen ki annan miting North Region Council.  Onorab Hoareau confirm non?  

        Confirm se demen.  Bon nou ava kontinyen avek deba savedir si nou overlap en pti pe 5er pa problenm.  Onorab Sebastien Pillay.

 

HON SEBASTIEN PILLAY

Mersi Mr Speaker.  Bon apre midi.  Mr Speaker mon le konmanse par felisit Onorab Churchill Gill pou anmenn sa Mosyon devan Lasanble ozordi, akoz i en Mosyon ki trez enportan.  I trez enportan akoz i annan en lenpak direk lo lavi toulezour nou bann sitwayen ki pe viv la deor.

Me ler nou pe diskit lo sa Mosyon ozordi apre midi Mr Speaker, mon krwar i donn nou en loportinite pou nou realize ki magnitid travay ki toultan en Gouvernman oubyen en pei i annan pou fer.  Nou kapab pe diskit lo en size ki annan pou fer avek retired sportsmen oubyen bann sportsmen ki’n fer sport a en moman dan pei e apre sa ou war nou pe diskit lo en size ki annan pou fer avek lanvironnman demen nou a kapab pe diskit lo en lot size ki annan pou fer ek lagrikiltir.

E sa i travay Lasanble Nasyonal pou nou anmenn sa bann konsern bann konsern eksprimen par popilasyon an deor, me ki osi pe met legzizans avek Gouvernman pou li kapab prezan delivre lo sa bann konsern ki dimoun in anmenn devan e parfwa i pa sitan fasil.

E se pou sa rezon ki parfwa ou tann sa bann largiman be zot pa’n fer – sa pa’n ganny fer.  Nou bezwen osi realize ki i annan serten difikilte oubyen serten limitasyon dan kapab fer tou sa ki nou anvi ganny fer ozordi.

Mr Speaker sa Mosyon i en Mosyon ki vin a en tre bon moman pou nou, akoz ler nou regard letap devlopman nou pei an se ki konsern sa domenn aktivite charter bann bato, in ogmante si oule in grandi ki in vin en pwen kot nou ganny rekonnet konman en destinasyon dan lemonn ozordi, kot sa aktivite i en aktivite ki lo en nivo tre enportan tre signifikan e bokou dimoun ki vin Sesel i swazir pou zot fer sa kalite tourizm dan plas al reste dan en lotel oubyen al reste dan en guesthouse oubyen al reste ater fizikman dan en letablisman.  Akoz sa Mr Speaker se akoz byen evidaman ler ou fer letour deryer lakot ki zil Sesel sirtou menm Mahe, ou pou realize par egzanp i en landrwa pou dekrir li Mr Speaker parfwa ou napa mo par egzanp si ou pas Bel Ombre lo kote Anse Major ler lanmer i kalm e ler lanmer i byen your breadth is taken away Mr Speaker!  I en landrwa enkrwayab.

E mon krwar se sa ki fer bann latraksyon pou bann viziter dan nou pei pou zot war sa akoz pa bokou landrwa ki zot pou kapab fer sa bann kalite aktivite.  Me selman parey Onorab Gill in koze i annan en danze.  I annan en danze ki si nou pa deside ozordi pou nou kapab met bann mezir en pe pli konsistan e dan lafason ki nou enplimant bann mezir ki nou annan nou pou war nou dan en sityasyon ek sa bann aktivite i kapab koz en danze pou lanvironnman.

Ler mon dir en danze pou lanvironnman i kapab annan en lenpak lo bann stok maritim ki reste ki viv dan sa bann landrwa e sa bann landrwa i bezwen egziste, akoz zot in ganny prouve par resers ki zot bann nursery pou bokou oubyen lamazorite lespes maritim ki apre i grandi, si oule dan balans ekosistenm ki ganny trouve otour nou bann zil.

Mr Speaker mon bezwen avan mon kontinyen osi, felisit travay ki nou bann eksper in fer ; sirtou nou bann dimoun ki’n train dan domenn lanvironnman, ki ozordi nou annan zot ki pe head laplipar bann letablisman enportan oubyen bann Lazans enportan ki deal avek sa.

Me i pa toultan fasil pou zot fer li akoz mon krwar nou bezwen toultan rod fason pou nou evolye dan lafason ki nou tackle sa bann sityasyon.  Annou pran par egzanp en dimoun ozordi ki deside vini debarke lo avyon an arivan Erport in fini fer son booking avek Lazans kot i pou al pran son bato, transpor i vini i pran li avek son valiz zot desann par egzanp kot i annan en marina annou pran Eden Island i anbark dan en bato i pe charter sa bato e annou dizon i en bare boat charter, savedir napa en crew si sa dimoun li menm ki pou crew son bato e li menm ki pou provide son provizyon.  So i pou bezwen al rod son bann provizyon met li pare in abitye fer sa obviously se son rikord ki permet li pou li fer sa.

La kot ou annan ou premye konsern Mr Speaker. Nou premye konsern ki nou bezwen deal avek se eski nou annan lenformasyon lo tou sa bann bare boats?  Se sa ki nou bezwen gannyen premyerman. Aa i enportan sa akoz sa dan li menm i provide en sours reveni pou nou e si okenn dimoun pe servi en bato konman en bare boat a sa moman ki mon pe koze la sa i en posibilite ki reveni pa pe antre dan kof Gouvernman.

So vwala kot Mosyon Onorab Gill i enportan Mosyon Onorab Gill pa zis enportan pou bann size ki Onorab Gill in resume osi i annan bann size ki vin avan sa bato i ariv sa landrwa pou li fer son anchoring ki vin enportan pou nou.

Nou bezwen konnen lekel sa bann bato ki fer sa. Onorab Gill in mansyonn sa bann bato ki annan HC e HC se en hirer craft number.  sa bann bato ki annan en hire craft number zot bezwen ganny en license. So obviously pou annan en rikord lo zot.

Me eski nou annan rikord lo tou bann bato ki pe fer bare boat sa en premye konsiderasyon so premye lye sa Mosyon ki pe demann nou pe demann nou pou nou kapab annan mezir pou deal ek sa sityasyon kot nou napa rikord lo sa bann bato ki pe fer bare boat ok.

Admeton nou etabli rikord nou konnen poudir sa i en bare boat i pe sorti nou konnen poudir i x tel, tel aktivite pe ganny fer par tel konpannyen i pe run sa bato konman en bare boat sa dimoun i mont lo la i pran sa bato i anmenn li dan anchorage sa dimoun i ariv andeor lakot Bel Ombre pres kot Anse Major si i pa konn Lalwa i deside pou li drop son lank la. I drop son lank la premyerman sa lank i tonbe i kas koray i kas koray i afekte labita pwason i afekte labita bann pti pwason, ki ganny manze par bann gro pwason ki form par sa ekosistenm ki apre ou war poudir si sa aktivite i kontinyen dan sa landrwa e i vin en to prononse ; par egzanp parey Onorab Gill in dir si ou annan 35 bato ki pe anchor dan en area ki pre ek kanmarad definitivman i pou annan en lenpak lo sa bann koray anba.

E nou tou nou konnen poudir otour nou bann lakot bann koray in rankontre nou rankontre bokou problenm ek nou bann koray atraver sa lefe coral bleaching ki nou war lo televizyon nou bann serser nou bann syantis Seselwa nou bann dimoun ki’n travay avek domenn maritim, in sey fer en travay konsekan pou zot kapab reabilit sa bann landrwa, notwithstanding Mr Speaker ki sa bann landrwa i fer fas osi avek bann danze natirel, ; par egzanp sa ki nou apel crown of thorns ki’n ganny war dan rezyon nor lakot nor Glacis par egzanp ek Beau Vallon kot i annan en o popilasyon e li i manz koray.

So sa landrwa pe i annan en ekosistenm – e i annan bann keksoz natirel bann fakter natirel ki pe arive e la prezan ou war zot menm main factor ladan.  Prezan on top of sa main factor si ou pa kapab kontrol aktivite ki baze lo sa bato,  e kote sa si par egzanp i pou al zet son waste ler i fini ok – annou pa tous lo sa size waste water par egzanp annou tous lo size waste ; par egzanp bann dimoun pou servi bann boutey delo, abor bann dimoun pou servi bann pake dipen ; bann dimoun pou servi diferan keksoz ki generate waste kote sa bann waste i ale?

Apriori  mon krwar  i bezwen annan en briefing i bezwen donnen ek sa dimoun ler i lwe sa bato.  Me si nou napa rikord ki mannyer nou pou asire ki sa bann briefing ki bann kliyan ki pe pran sa bann bato pou konnen poudir avan sa bato i sorti, sa bann lenformasyon i ganny donnen ek sa bann kliyan ?

Admetons sa bato in anchor dan sa landrwa i pe lev son lank sa dimoun dan plas lev son lank i trenn son lank. La si i trenn son lank en lot problenm ankor i kas plis koray ; i koz plis problenm ankor e finalman nou war lo bann lakot –

Akoz i enportan ? Dan sa bann lakot i annan en aktivite maritim ekonomik ki arive. I annan bann peser ki ankor met zot kazye e laplipar zot i met zot kazye around sa area. Mon pran kot mon reste Mr Speaker i annan en lans par anba e souvandfwa ou war en bato in anchor opar anba.

Kestyon ki mon pe demande se eski nou pa kapab etabli serten norm ki fer ki lo tou bato lo tou bato ler i ale i annan en checklist si oule the do’s and don’ts ki ou pa sipoze fer?  Mon konpran Mr Speaker ki lamazorite maren ki’n train parfwa i pran en bato i konn serten sa bann keksoz me nou pa kapab lead that to chance ! Nou pa kapab annan en lekspektasyon ki en dimoun ki pe fer sa i pou konnen nou bezwen pran nou mezir pou protez sa landrwa.

Prezan annou pran sa size waste water mon konpran i annan serten kalite mezir kontrol ki ganny met an plas, me eski nou pe kapab enforce sa bann mezir kontrol dan tou ka? Si Onorab Gill in anmenn sa Mosyon ozordi se akoz Onorab in fer konversasyon avek plizyer dimoun ki dan sa domenn e in realize poudir i annan en mankman.  E in fer li son devwar konman en Manm Lasanble e sirtou pa lefe i sorti Baie Ste Anne e mon konnen osi Grand Anse Praslin osi parey kot ou war en kantite bann aktivite bato pre avek lakot.

E si sa bann aktivite i ganny zis loportinite pou kontinyen san ki nou sey rod en fason pou nou kapab egzers serten kontrol pa pou kontrol sa bann aktivite pou anpes en dimoun lwe ou bato, me ou ava lwe ou bato avek kondisyon ki ou kliyan i swiv bann regilasyon ek bann Lalwa ki sipoze ganny swiv e ou a eksplik ou kliyan bann keksoz ki sipoze ganny fer.

Mr Speaker ou a rapel resaman kot nou ti war en bato en ti mont lo brizan zisteman akoz ler sa navigater i pa konn sa bann channel, sa bann landrwa ki mon admir nou bann maren Seselwa menm nou peser ki pran en pti mini mahe avek en masin 40 swa en masin 25 i pas dan tou sa landrwa i konnen la i annan en gro ros la i annan koray la i annan en blan disab i konnen ou konpran.

E zanmen ou pou zot in pri dan sa bann landrwa ou’n war sirkonstans kot etranze in pran en bato in anmenn deor, in pri lo la.  Now nou bezwen sa aktivite ekonomik don’t get me wrong nou bezwen sa aktivite ekonomik – i pa sa ki mon pe dir i nou pa kapab anpes en aktivite ekonomik e nou pa kapab anpes en aktivite.

Me sa ki nou bezwen fer se ki nou bezwen fer sir nou annan kontrol an plas pou asire ki sa aktivite pa anmenn en lenpak negativ lo lanvironnman oubyen i pa met kondisyon pou annan en lenpak negativ lo nou lanvironnman.  E se sa mon krwar ki Mosyon pe demande Mosyon pe demande ki nou bezwen fer plis pou nou kapab tackle sa sityasyon kot i riske pe arive.

Mwan Mr Speaker mon a plizyer repriz koze dan Lasanble ki nou bezwen fer sir ki nou konnen sa zafer charter i pa afekte nou bann dimoun ki pe fer sa aktivite ou konn tre byen Mr Speaker Bel Ombre akoz sa bann dimoun i fer sa nou annan en kantite bann bato ki fer bann day charters. Lamazorite ka bann Seselwa se bann dimoun ki swiv byen sa bann regilasyon ou a ganny problenm avek nou bann charter Seselwa si i war ou pe pran salte pe zet dan delo.

Lamazorite ka se nou bann charter Seselwa ki tir portre en peser ki pe lapes ilegalman. Akoz nou bann Seselwa i konsyan ki zot depan lo sa lanmer e zot rod tou fason zot pe sey protez li me lo zot tousel zot pa pou kapab fer li zot bezwen annan en buy-in ase konsekan par Lotorite pou zot kapab siport sa bann dimoun e nou bezwen servi sa bann dimoun.

E mon admire Mr Speaker mon admirer par egzanp si ou al lo jetty Bel Ombre ki ozordi i vin en aktivite kot bann zenn i kontan vin lapes pou lapes sa pwason ki nou apel bonit akoz i annan sardine ki antre anndan, ou war bann bato pe antre avek bann kliyan.  E dan lamazorite ka ki ou war nou bann charterers pe fer zot pe tir en gro bin bag nwar zot pe anmenn dan bin.  Akoz ? aKOZ dan lamazorite ka nou bann dimoun i realize poudir zot depan lo sa aktivite e zot anvi montre sa bann kliyan this is how bann aktivite pe ganny fer.

Akoz mon dir sa Mr Speaker e mon koz avek konfidans lo la akoz i kapab annan ki pa fer, me lamazorite ka ki bann dimoun i fer ste akoz ledikasyon ki lanfaz lo ledikasyon ki nou mete lo proteksyon nou lanvironnman isi Sesel.

Me dan en kantite ka sa bann dimoun ki vini petet pan ganny menm ledikasyon ki nou gannyen e mon ti a kontan krwar ki tou kliyan ki vini osi i annan menm lanvi pou protez nou lanvironnman parey nou e mon krwar i annan dan en kantite ka ki fer li me nou pa kapab espekte ki tou dimoun pou fer parey.  E alors dan labsans en lekspektasyon ki nou pa devret pe annan nou met an plas bann mezir ki a permet nou tackle sa sityasyon.

I enportan pou nou fer li Mr Speaker akoz mon pe war ki deplis ki nou kontinyen evolye e sekter tourizm i kontinyen evolye bann aktivite kot ou involve bann bare boat charters pou osi kontinyen ogmante e ler i pou ogmante nou pou bezwen annan bann mezir pou sey rod en fason pou nou kontrole.

Sa ki dir Mr Speaker ki demen Praslin pa pou ganny en marina li osi. E ler Praslin i ganny en marina li osi sa volim aktivite ki pe pase lo Praslin pou osi ogmante.  Eski a sa moman la ki nou pou al met regilasyon nou pou al fer bann lezot keksoz ?  Non !  Sa ki nou, nou  pe dir lo sa kote latab e sa ki Onorab Gill pe dir lo atraver son Mosyon, se ki annou konmans prepar nou konmans tackle bann sityasyon ki egziste ozordi e sa i a permet nou tackle sityasyon pou vini pli tar.

E mwan konnen ki enn Onorab Gill enn Onorab Woodcock pou siporte bann aktivite ekonomik, ki permet dimoun Praslin fer en louvraz ; dimoun Praslin fer zot aktivite me sa ki enportan ki mon krwar ki nou bezwen pe rode. e ki mon konnen lot kote latab, zot pou siporte se ki nou bezwen annan en rezim pou nou kapab anmenn en kontrol en rezim pou nou kapab anmenn proteksyon ; en rezim pou nou kapab asire, ki parey nou ti koze ler nou ti pe koz lo sa protokol lamannman protokol Montréal gard sa ki nou annan la pou nou zenerasyon fitir i kapab gannyen.  Sa i enportan Mr Speaker e ozordi Mr Speaker mon pou azout en pti keksoz petet i an deor Mosyon dan sa lanniy en kantite dimoun ozordi par egzanp pa realize ki i annan en group zenn ki pe fer tagging bann pwason. e zot pe menm tag bourzwa.  Nou kapab mazinen ki en dimoun i kros en bourzwa i met en tag lo la e nou kapab larg li e Seselwa ki pe fer sa e i pa Seselwa ki pe fer li avek gran teknolozi.

I annan mon zanmi Faisal ki pe travay lo la ki pe sey ede i dir en kantite zenn pe konmans enjoy sa kalite lape. Akoz sa i vin en ledikasyon pou nou konnen dan plas ou pran sa pti bourzwa pou kros li anmenn dan lakour lav li i pou vin en gro bourzwa demen an plis.

So nou konman Seselwa nou pe konmans devlop en si oule en afinisyon – en lanvi pou kontinyen protez sa ki nou annan. E mon krwar Onorab Hoareau John Hoareau ki ti dir sa e nou konnen i pou siport en tel Mosyon en tel mezir sa ki i ti dir mon ti vreman apresye annou fer sir ki zenerasyon fitir i kapab enjoy sa ki nou’n enjoy.

E mon krwar se sa ki lenportans pou nou e konman en dimoun ki’n grandi obor lanmer obor laplaz kot touleswar ennler mon war en bato i anchor la toultan mon demann mon lekor si eski i annan en mezir kot ou kapab dir la i en landrwa kot ou kapab fer anchorage la i en landrwa ki ou pa kapab fer anchorage.

E si en bato pa pe swiv sa ki aksyon ki nou pran?  So i annan tou en ka mezir from depi ler sa dimoun i pran sa bato kot sa marina oubyen kot sa landrwa ki i pe charter si nou konnen lekel ki pe charter sa bato si nou pe ganny sa reveni sa retonbe sa aktivite ler i pe ganny fer la dezyenmman ler i ale ki arive e trwazyenmman ki nou fer dan sirkonstans kot sa bann keksoz pa pe ganny respekte.

So i en tre bon Mosyon Mr Speaker ki mon krwar i al dan laliny si oule mon krwar sa semenn Lasanble in focus en kantite lo in annan sa focus lo proteksyon nou lanmer, e in en mon krwar parey nou dir Mr Speaker e mon siport ou lo la in en moman pou nou edik en pti pe fer sa rol edikatif ki Lasanble i annan lo kontinyen maintain lanfaz ki nou pe mete lo protez nou lanvironnman lo proteksyon nou lanvironnman e nou mentenir si oule sa pozisyon ki nou pran konman en defanser lanvironnman parmi lezot pei dan lemonn ki ganny recognise pou zefor ki nou fer.

Avek sa Mr Speaker mon le remersi Lasanble Nasyonal pou son latansyon e mon ti a kontan demann tou mon bann koleg byensir lo sa kote latab nou pou siport Mosyon Onorab Gill. Akoz nou krwar i en bon Mosyon akoz nou krwar i en Mosyon ki nou devret siporte e ki mon konnen ki e mon konnen ki lo lot kote latab lamazorite Manm osi pou siport sa Mosyon avek bann bonn volonte akoz nou konnen poudir pe al dan laliny sa ki nou tou nou oule se ki nou le en Sesel ki tou Seselwa i kapab kontinyen enjoy sa lanvironnman sa stil lavi ki nou gannyen e zenerasyon fitir i a pas sa avek zenerasyon apre.

E ler mon dir Mr Speaker ki tou Manm lo sa kote latab, pou siport sa Mosyon se akoz nou tou nou kominik avek Onorab Gill pa akoz mon dir me akoz nou kominik avek Onorab Gill parey nou devret fer lot kote mon pa konnen si zot fer nou kominik avek kanmarad ouswa zis enn i dir zot tou zot fer.

Me lo nou kote nou kominik avek Onorab Gill nou pou siport sa Mosyon.  Akoz i en Mosyon ki en bon pe letan Onorab Gill pe anmennen e si ou realize i fer 2enm Mosyon ki Onorab Gill i anmennen lo size bann keksoz ki pe arive lo bann aktivite touristik lo Praslin enn son Mosyon ki ti anmennen ti konsern Vallee de Mai sa i 2enm e mon krwar lot kote zot pou donn Onorab Gill son sipor.

Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Pillay.  Onorab Woodcock laparol i pou ou.

 

HON WAVEL WOODCOCK

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker okenn Mosyon ki pe met lanfaz lo prezerv nou lanvironnman nou marine life i enportan e i annan merit.  E sa Mosyon ki la pe demann Gouvernman pou met an plas bann mezir neseser e pli strik pou anpes polisyon nou lanmer ki pe ganny koze par bann bato lwazir bann bare boats bann bato lavwal parey bann yacht, bann katamaran eksetera.

Parey Loter in dir touris Sesel pe ogmante. Ozordi par lannen nou annan anviron 350mil etranze ki pe vin dan nou pei ki pe vin lo nou bann zil e bokou bann touris i reste lo lanmer ouswa zot fer bann ekskirsyon lo lanmer Sesel. E i annan bokou parey mon dir sa bann etranze ki reste lo bato pou detrwa zour e menm semenn sirtou lo bann katamaran ozordi i annan plizyer bann konpannyen ki ofer sa bann servis parey Dream Yacht parey Sunsail e lezot ankor e VPM osi.  In osi mansyonnen poudir ozordi sa lannen si mon pa tronpe in dir i annan 500 license ki’n ganny renouvle. E annefe bann baot operators e 500 license i pa en pti git license i bokou ki montre ou kantite dimoun ki pe servi sa bann servis ki pe servi ki pe reste ouswa partisip dan bann aktivite ki involve sa bann bato bare boats bato lavwal eksetera.

Mr Speaker en keksoz ki Loter Mosyon osi in fer resorti se ki ozordi enn bann issue se kot i konsern desarz bann holding tanks e in mansyonnen poudir ozordi pratik se ki bann bato i servi bann kontrakter ki vini sirtou lo zil i ponp desarz e apre zot anmenn lo landfill me i enteresan e nou konn sa tre byen e sa in ganny fer resorti pa PBA Praslin Business Association e plizyer bann environmentalist e pa tou bann bato lwazir ki pe fer sa.

E si bann bato lwazir pa pe servi bann kontrakter pou ponp e desarz sa bann holding tanks e sa bann bato alor le kestyon se kote sa bann yacht pe devid zot holding tank sa bann waste water menm bann restan manze e tou bann lezot salte.

Si zot pa pe servi kontrakter nou konnen i evidan ki zot pe desarz zot holding tank dan nou lanmer.  E sa i en keksoz ki vreman alarman i en konsern pou i met en konsern pou tou Manm i met en konsern pou tou Seselwa akoz son lenpak ki pou annan lo nou ekosistenm lo nou lanvironnman.

Mon pou azout mon lavwa avek bann lezot Manm ki dir en keksoz ki nou bezwen fer ki bann Lotorite konsernen SMSA i bezwen fer se ki i bezwen annan plis monitoring plis monitoring lo bann bato mon konnen bann park ranger sirtou bann marine park ranger sak fwa en bato i antre dan en marine reserve zot monte zot tyeke zot kolekte bann fee, mon krwar en keksoz ki en propozisyon se ki mon krwar i neseser ki tou bann bato bann bare boats bann bato ki annan holding tanks ki zot merit annan en rikord lo sak fwa ki zot holding tanks zot in desarz zot holding tanks.

Mon pa konnen si i a vin dan en laform en karnen ouswa i annan bann zofisye SMSA ouswa bann marine park rangers ouswa i en lot antite en sistenm kot zot kapab monitor e konnen si vreman sa bann bato sak sa bann bato in desarz zot holding tank kan ki zot in desarz zot holding tank e zot merit annan sa lo zot bato ki okenn zofisye ki mont abor zot pe kapab prodwir sa pou montre ki dernyen fwa keler e kote zot in desarz zot holding tank.

E en lot keksoz annefe la en Manm in mansyonnen ki dir en keksoz ki nou osi bezwen gete ozordi se ki nou annan bokou bann charter ilegal ki napa en fason pou monitor zot e bokou mon prezimen, mon pe panse ki si nou napa en rikord nou pa pe kapab monitor bokou sa bann charter ilegal alor ki mannyer nou pou monitor si zot pe desarz zot bann waste water zot bann salte restan manze whatever dan nou lanmer kan si nou napa en fason pou nou monitor e annan rikord e konnen tou sa bann charter ki lo lanmer zot vreman annan license ouswa i annan en bann ki operate ilegalman sa en keksoz ki nou bezwen tyeke ki pou kapab osi ed nou pou nou monitor si napa okenn salte or bann desarz ki pe ganny fer dan nou lanmer Sesel.

Bann entervenan avan mon osi zot in koz lo lenpak negativ lo nou ekosistenm lo nou marine life e mon konnen poudir e menm sa resaman ti annan sa bann letid ki ti ganny fer dan nou lanmer menm dan fon nou lanmer kot in ganny dir poudir dan lenteryer dan lestoman dan sa bann lespes pwason ki nou annan ouswa menm dan profon nou lanmer i annan tras plastik dan zot lestoman dan zot sistenm e sa i en keksoz ki alarman e sa i en keksoz ki pe ganny koze par bann desarz sa bann salte ki pe ganny zete dan nou lanmer i en keksoz ki nou merit get ladan pou anpese arive dan nou pei si vreman nou konsernen avek nou lanvironnman.

Mon dakor avek Onorab Gill ki’n dir plis ledikasyon e monitoring i merit ganny antreprann par SMSA ledikasyon pou Manm piblik atraver bann spots lo televizyon atraver mon konnen i annan plizyer antite lanvironnman ki koz lo danze plastik e ozordi plizyer bann Lalwa pe ganny pase zisteman pa bokou letan pase nou pas en Lalwa, pou bann single use plastik – bann straws Sesel e sa i en keksoz ki bon e mon santi poudir bann antite parey SMSA i merit ganny antreprann dan bann legzersis edikasyonnel dan bann lekol atraver bann spots atraver bann posters bann pti adverts pou ankouraz sa bann dimoun sirtou bann dimoun ki servi sa bann bato, pou zot pran zot responsabilite e anpes e pa desarz zot bann salte zot bann waste dan nou lanmer.

Onorab Gill osi in propoz detrwa solisyon ase enportan ; enn keksoz ki’n ganny koz lo la se ki menm servis ki pe ganny servi lo menm servis ki pe ganny ofer lo Mahe i merit osi ganny i merit osi annan lo Praslin e menm La Digue. Onorab Sophola osi in koz lo la e in dir poudir i enportan pou nou annan en landrwa.

En landrwa lo Praslin ek La Digue kot bann bato i kapab vini bann bare boats, katamaran whatever i kapab vini zot kapab desarz bann holding tank bann waste water zot salte dan en fason apropriye.

E zisteman pandan ki mon ti pe ekout bann entervenan avan mon en mesaz in antre e en dimoun avek sa en konsern ki mon tande i kapab en fakter – mon pa konnen bann eksper kekfwa i kapab konfirm sa, zot in dir in dir poudir bann latak reken ki’n arive dan lepase Anse Lazio i kapab ganny koze par bann restan manze ki’n ganny zete par sa bann bare boats.

Sa bann eksper i kapab konfirm, sa me selman mon santi poudir i annan serten merit avek sa konsern. E sanmenm sa ki montre lenportans kot nou bezwen veye kot nou bezwen careful kote nou pe desarz sa bann waste e nou bezwen fer atansyon akoz si sa i leka then i kapab met an danze plizyer nou zabitan e pa zis Seselwa i kapab met an danze bann touris ki vin Sesel, e sa i montre en move zimaz lo nou pei.

En lot solisyon ki’n ganny enpoze par en lot entervenan se sinerzi se bann diferan antite Gouvernman ki dan sa sekter zot merit pe travay ansanm parey en SMSA osi Lotorite Por e why not osi annan en lantant osi avek bann lezot asosyasyon dan sa sekter touris parey Praslin nou annan PBA bann dimoun ki konsern avek sa ki zot kapab ede dan sa monitoring tou sa bann bato ki pe operate dan nou lanmer Sesel lo tou nou bann zil osi bann lezot zil satelit.

E zisteman ler Onorab Gill in mansyonn en landrwa pou annan landrwa pou fer sa fasilite pou desarz ponp sa bann waste water, tir sa bann desarz – sa bann salte, mon pe fer rezon ideal kekfwa nou kapab konsidere se Ile Eve ; I mean i lanmenm la obor lanmer i pa lwen i deza annan bann bato ki pe koste obor mon krwar sa kekfwa i en landrwa kot SMSA i kapab konsidere.  I kapab antre dan negosyasyon avek Lotorite IEA e osi avek Lotorite Gouvernman pou rode ki mannyer zot kapab ganny en landrwa pou fer sa fasilite.

Onorab Gill in dir en keksoz osi enportan in dir met en kondisyon lo license. E  mwan mon krwar en kondisyon ki merit ganny mete lo license parey mon’n mansyonnen avan, se ki tou bann bare boats i merit annan en rikord sak fwa zot bato i ganny desarze, kot a nenport ki moman SMSA i vini zot kapab prodwir sa e ki ganny stanpe – ki’n ganny sinyen ki dir kan, ki dat, keler, kote, ki sa bann ki sa holding tanks in ganny desarze – in ganny ponpe.

E en lot propozisyon ki kekfwa  mwan mon pou fer, se ki kekfwa nou bezwen reget fines.  Mwan mon krwar ki i merit annan en fine sever pou bann bato ouswa konpannyen ki pe desarz zot salte – holding tank dan lanmer.  En fine ki pou dekouraz bann dimoun – bann skippers ouswa bann propriyeter bato bann dimoun ki travay lo sa bann bato pou desarz zot bann salte dan nou lanmer.

Onorab Sophola osi in koz lo ranforsi bann Lalwa.  E enn bann Lalwa ki nou kapab ranforsi se met an plas bann Lalwa ki pou penaliz bann propriyeter e bann konpannyen, ki pe ankouraz sa bann tel aksyon ki sa bann bato pe desarz sa bann salte dan nou delo sale, dan nou lanmer.

E mon konklizyon Mr Speaker mon pou bezwen dir sa mon pou bezwen repet sa se ki nou bezwen prezerv nou marine life.  Nou bezwen prezerv nou lanmer zis parey ou pe met bokou lanfaz lo prezerv nou lanvironnman ozordi, akoz nou lanmer, nou lanvironnman, i nou pli gro asset ki nou bezwen safeguard e veye.

Avek sa de parol Mr Speaker, mon pou siport sa Mosyon e mon mazinen ki mon believe ki tou Manm lo nou kote latab osi pou siport sa Mosyon.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Woodcock.  Bon mon annan detrwa ankor entervenan lo mon lalis, mon sizere ki nou ava adjourn pou ozordi pou deba, e nou ava kontinyen semenn prosenn.  Akoz si nou pran sa detrwa entervenan petet nou kapab overlap en pti pe plis apre 5.30.

Mon annan zis de pti lanons mon le fer avan nou adjourn ; pou demen nou annan COGA Hearing i annan 2 Minister ki pe prezan demen bann zofisye dan bann Minister sa se pou Minister Labita, Lenfrastriktir avek Land Transport ki pou 9er bomaten e Minister Zafer Lafanmir ki pou 11er bomaten.

Hearing pou live lo SBC TV2 apre AM Radio e byensir pou live stream lo nou channel Lasanble Youtube.  En 2nd reminder Bills Committee pe rankontre 1er sa pou dan Speaker’s Conference Room e ankor mon pe dir ek bann Manm prepar zot nou pou pran Physical Planning Bill.

Bon se tou ki mon ti annan pou mwan pas ek bann Manm.  Lasanble i adjourn e nou repran nou travay Mardi le 9 Zilyet 9er bomaten.

 

(ADJOURNMENT)