::
Home » Verbatim » 2019 » Tuesday 5th March, 2019

Tuesday 5th March, 2019

NATIONAL ASSEMBLY OF SEYCHELLES

 Tuesday 5th March, 2019

The Assembly met at 9am

National Anthem

Moment of Reflection

Mr Speaker in the Chair

 

MR SPEAKER

Bonzour tou Manm Onorab, e bonzour tou manm piblik ki a lekout e ki pe swiv travay Lasanble Nasyonal. Nou pou kontinyen avek bann repons par bann Manm lo mesaz delivre, mesaz Leta Lanasyon ki ti delivre par Prezidan Faure Mardi le 26 Fevriye.  E toudswit mon pou donn laparol Onorab Egbert Aglae.  Onorab.

 

HON EGBERT AGLAE

Mersi Mr Speaker.  Bonzour pep Seselwa.  Bonzour zabitan Port Glaud.  Bonzour tou koleg Onorab.  Mr Speaker avan mon konmans mon lentervansyon, mon ti a kontan met devan sa Lasanble en statement ki ti ganny fer yer swivan bann laboutik ki ti sipoze fermen zour lanterman Ex-Prezidan Rene, ki osi ki an Zanvye 2017, le 10 Zanvye, ti ganny pibliye dan Nasyon osi ki par Retailers Association ki laboutik pou fermen depi 6er bomaten ziska 6er diswar osi.

Mr Speaker, se avek loner ankor enn fwa pou adres sa pep lo size  Leta Lanasyon.  Dabor lo nou, lo tou zabitan Port Glaud nou pas nou senser kondoleans avek lafanmir e tou pros ansyen Prezidan France Albert Rene. Fondater sa pep Kreol.  Menm si in kit nou son memwar pou touzour grave.

`       Mr Speaker, dan sa konzonktir letan ki nou pe viv ladan i bann swa e desizyon ki nou’n pran ki pou dikte lavenir en pep dan sitan en kourt letan e desizyon ki nou pran.  E dan en koud letan nou’n pas atraver en turning point atraver listwar sa pei Sesel.

Atraver nou abilite pou devlope re-angaz sa pep ver en nouvo direksyon san perdi nou valer e tou sa ki nou’n touzour krwar ladan depi 1964.  Mr Speaker, Sesel in pas atraver bokou challenges e transformasyon.

Nou konman en pep nou arive sirmont kriz ekonomik. E ziska ozordi nou ankor pe konbat e sirmont bann defi e challenges. Mr Speaker konman en Nasyon ras melanze nou’n prezerv nou linite e nou’n arive kree en sosyete demokratik, kot ozordi pep Seselwa in annan son dinyite rekonesans lo lasenn enternasyonal e pli byen ankor en laliberte lekspresyon san okenn form diskriminasyon.

Mr Speaker ladres Leta Lanasyon Prezidan in santre ver linite, stabilite, trankilite e lape. Akoz i bann zengredyen esansyel pour kontinyen devlop e batir en pep. Kot napa sa bann eleman nou pou les zot zize pou zot menm, zis regard otour nou ki pe pase dan bokou pei, Lerop, Lazi e Lafrik kot i kontinyen annan form lenzistis.

Mr Speaker nou Sesel nou dirizan Prezidan Faure depi ki in pran Prezidans sa pei in pran en lapros linite kot pei in preski diviz an de, Prezidan Faure in fer sa par nob e sazes pou anpes plis divizyon. Lekel ki pa kontan linite? Lekel ki pa anvi war stabilite, trankilite?

Dan en fanmir diskord e laenn i touzour anmenn destriksyon familyal. Mr Speaker dan en pei oubyen dan en rwayonm, tou dirizan responsab i bezwen asir stabilite e soustenabilite dan tou laspe devlopman son sosyete, e anpes kreasyon plis divizyon.  We must build bridges not wall.

E sa, e se sa pep Sesel ki Prezidan Faure in achieve malgre tou zefor par serten pou anpes sa arive akoz lanbisyon politik e pouvwar ki avegle zot. Pep Seselwa fodre byen note e reflesir byen.  Pa akoz nou diferans lopinyon ki fer nou vin mwen patriyotik ouswa ai nou pei.

Ou kapab pa kontan ou Gouvernman me ou pei, ou bezwen defann a tou pri pa etranze ki pou fer sa pour nou. Mr Speaker mon osi pran en serten letan pour ekout serten zabitan ki mon rankontre, e komanter en madanm ti tous mwan.  I ti dir mwan, ‘’Mr Aglae sa dernyen 3 Prezidan, Msye Rene son latas se pour anmenn dinyite, egalite e lazistis sosyal pour sa pep e in fer li e nou dir li mersi.  Msye Michel son latas se tir, se kan i ti pou pran labar se pour tir e redres sityasyon ekonomik pei akoz sa pep ti bezwen manze e progrese e atraver sa bann reform in fer li. E prezan Msye Faure son latas se pour anmenn linite anpes divizyon e asir stabilite kontinite dan devlopman e plis egalite.’’

Mr Speaker sa ki annan lizye pour trouve sa ki annan zorey pou tande.  Si ou for ou napa rezon pou ou lager ou vin ou menm en lenstriman lape e se sa ki United Seychelles i anmenn pou sa pep. Linite dan tou son diversite.

Fodre pa ki nou mank sa avyon pou al ver sa destinasyon.  Mr Speaker sa pep i bezwen konpran byen konteni ladres leta nou Nasyon, i bann size enportan ki pe anmenn lefe negative nou sosyete mon pou abord en pe lo sa bann size. Mr Speaker Prezidan Faure in koz lo lalkol dan lepase latansyon in vize ver drog, sa ti kanabis, hashish, eroin e lezot drog sentetik.

Menm si dan Lasyans lalkol i ganny kategoralize konman en drog, sa i ethanol ki annan en serten potansyel medikal. Mr Speaker lefe i reste ki konsonmasyon lalkol an ekse parey Angle i dir – —irresponsible drinking– i anmenn danze lo lasante e diskord dan bokou fanmir.

E ozordi dan bokou fanmir i annan enn son bann pros ki swa i bezwen ganny izole par kote akoz i labi lalkol konmela. Mr Speaker ou kapab pe bwar ou ‘’King Georges 5’’ ou ‘’Gold Label’’ ziska ou Pti Ponm ou baka. Me si ou abize e mal konsonm li i pou annan son danze, alors se sa lanons Prezidan pour anmenn plis kontrol.

Mon dir kontrol akoz i pa pe restrikte personn pou konsonm lalkol, me in dir plito tou marsan dan Lari Bazaar dezorme ki apre ki zot license in ekspire pa pou ganny renouvle. E tou lezot marsan pe ganny 1an pou separ lalkol ki zot vann ek lezot komodite de-baz.  Eski sa pa en pa dan en bon direksyon? Menm lo nivo High Level Committee lo nivo lasante in deza pe diskit lo serten regilasyon ki pou ban okenn lavertisman lo lalkol ki byento i a vin an fors.

Mr Speaker nou bezwen aksepte ki in dan kiltir Seselwa pour kan i sosyalize dan serten levennman, ouswa parey nou dir apre en long semenn travay nou groupe nou anmize pou aste en pti lalkol, sa i normal.

Mr Speaker kote ki pa normal e pa akseptab? Ler ou’n bwar epi fer en serten konportman anti-sosyal sa i enn ki pa akseptab.  Dezyenmman ler ou les lalkol pran kontrol ou lavi ou pa travay e ou menm ou pa le manze.

Trwazyenmman negliz ou responsabilite anver ou fanmir e ou travay, akoz ou touzour anba lenfliyans lalkol. Katriyenmman kot i pli mal se fer zanfan ganny akse ek lalkol.

Mr Speaker nou konman bann adilt, nou ki bezwen montre legzanp nou bann zanfan.  Respect is earned. I malere ki parfwa nou war serten adilt ki pe mal konport zot anver zot zanfan. Nou war diferan labi e sa pe afekte e fitir nou zenerasyon e sa pa akseptab e nou pa pou kapab kontinyen tolere.

Mr Speaker nou bezwen kree en sosyete kot prosperite e lavenir nou zanfan i determinen par nou aksyon zis e egzanpler e kot en kiltir linisyativ e travay dir i ganny egzerse e ganny valorize, me non pa fer bann akt immoral e anti-sosyal.

Mr Speaker lafanmir i pilye lakominote sosyete e nou merit reste angaze pou batir nou an fanmir dan en fason desan e entegrite. Nou pa merit toler e soutir okenn form diskriminasyon; lapares; mank respe sirtou pour nou bann dimoun aze. E se avek ki mon dir mersi tou bann dimoun aze ki’n ede pou anmenn sa pei kot i ete ozordi.

Mr Speaker mon ou le egalman dir mersi tou bann fanmir ki pe tenir solid menm si zot pe fer fas avek bokou difikilte.  Pour bann ki pe seye pa perdi lespwar zot pa tousel dan zot demars.

Mr Speaker pour en pep kontinyen prospere, menm si i annan diferans dan krwayans politik ou relizyon,  I fondamantalman enportan pou soutenir son lafors travayer. Mon salye tou travayer ki pe pran son devwar o serye menm dan bann kondisyon e moman difisil.

Mr Speaker dan sa klima politik ozordi bokou lizye i get ver nou servis piblik, nou bezwen admet ki i annan serten febles me egalman i osi annan ki pa pe pran son responsabilite o serye. Ouswa pe les politik diriz zot entegrite anver zot responsabilite e zot pe rann sa pep fristre. Mr Speaker mon pou sit detrwa egzanp mank responsabilite;

Gouvernman plis ki 40an pase in etablir en sistenm lasante kot in donn akse gratwit a tou son sitwayen. Menm si i pa parfe me i attend so lobzektif kot in train e empower Seselwa ordiner e fer zot vin bann profesyonnel e zot pe ase byen ganny gete.

Mr Speaker malgre tou sa zefor sa Gouvernman i pa akseptab pou en Lopital e en sistenm lasante ganny blanmen ki napa ase dra pou met lo lili pasyan.  Kan i annan ase dra ki sa Minister in procure  me i zis serten pa pran son responsabilite pour rekizisyonnen menm parey pour servis laboratwar.

Kot si ou pa rekizisyonn ou bann rear agent lo bann store byensir pour napa pou ou servi. E la sistenm lasante i ganny blanmen e sa Gouvernman i ganny ensilte e tou blanm i tonm lo Prezidan Faure.

Mr Speaker sa i osi aplik pour bann lezot Minister tel ki ledikasyon.  Sa Gouvernman in batir e in met lenfrastriktir de-baz pour nou zanfan ganny en ledikasyon.  Ler i mank sez 3 latab, 2 louverz sa pa vedir sistenm ledikasyon pa bon.  Sa pour mwan i egal en serten mank responsabilite oversight lo sa ki responsab.

Mr Speaker sa plis ki 8 mil etidyan i osi bezwen konn zot priyorite ek etandonnen ki sistenm ledikasyon i ganny aporsyonnen 2enm pli gran laliny Bidze ki taxpayers i kontribye.

Alors mon bann etidyan fer nou osi la anndan osi zistis ler nou dan sa Lasanble lo kote United Seychelles nou vot lo sa bidze pour zot osi pran zot responsabilite se aprann e kontinyen aprann.  Mr Speaker ankor lo servis piblik, Prezidan in ekout lavwa son pep me in anons serten mezir azisteman pour rann lavi e demar sa pep pli fasil anmezir ki pei i prosper e kontinyen devlope.

Mr Speaker menm si dan le pase serten desizyon pour devlopman sa pei pa ti popilis pour serten, tel ki bann proze konblaz ki ozordi nou war bokou plis batiman e biznes pe fleri lo la.

Lalis e demann i kontinyen ogmante, mon dir mersi sa Gouvernman pour stick tou desizyon vizyoner. Mr Speaker enn bann defi mazer dan lanons nou leta nou nasyon i lozman. E mon salye vizyon Prezidan Faure ki tou le lannen i fer en lanons kot i konsern lozman dan sa pei apre 24/24, malgre serten retar pour rezon valab e zistifyab.

Mr Speaker ankor 3 mil lakaz ki sa Gouvernman pe al konstri e mon konnen ki dan sa 3 mil distrik Port Glaud pour benefisye e sa i fer ki lespwar bann ki pe esper zot lakaz i reste pli o, e zot rev zot prop lakaz i a realize. Si Prezidan Faure ti annan en baton mazik demen bomaten tou ti’n ava fini konstri.

E pour mwan sa mon konnen i pa posib.  Zis dan bann film cartoon ki sa i posib. Mr Speaker egalman mon akey lanons ankor pour bann fanmir vilnerab resevwar lasistans pour rann zot lakaz pli senp e konfortab sa i atraver sa R20 milyon ver Vulnerable Housing Repair Scheme.

Mon osi apresye sa lanons Prezidan Faure pour Gouvernman ed bann fanmir vilnerab ki annan later, me ki napa akse ek kredi pour devlop lo la. E la Gouvernman i a fasilit sa pour zot.  Me zot osi zot bezwen pran, kapab pran zot responsabilite e mentenir zot lozman dan en fason soutenab. Mr Speaker bokou zabitan ki mon’n koz avek in welcome sa revizyon dan kriter loan HFC, kot sa 850mil ki ou ti bezwen raise pour kalifye pour en bout later in desann pou vin 550mil.  Sa i donn lespwar vivan pour bann ki zepol ti’n tonbe.

Prezidan Faure in ekout sa pep ki fer ki dan mon distrik plis pour benefisye zabitan mon pe dir zot gard lespwar e kontinyen met konfyans dan United Seychelles.

Mr Speaker ki’n dir aboli sa Sistenm Pwen san vin avek lezot alternativ, so ki mannyer ou etablir fairness labi politik e diskriminasyon? Mr Speaker sa ki mon apresye avek ladres Leta Lanasyon i se ki Prezidan Faure in osi koz fran ek sa pep. I pa’n vin dir ki tou keksoz i an roz.  I pa’n vin pas dimyel o-bor ou ver. Me in met larealite devan sa pep e in menm dir ki pou annan serten difikilte pour sa pep pou pas atraver.

Avek tel ki proze danm La Gogue dan lentere Nasyonal.  Mr Speaker parey dikton i dir nou bezwen kas dizef pou fer lonmnet. Zabitan nor pour pas atraver serten difikilte delo pou en peryod letan, alor zot bezwen prepar zot boner e pa esper the last minute pou tay isi laba pou fer sityasyon vin en size politik.  Nou pe swiv sa de pres.

Mr Speaker an mezir ki nou lekonomi i kontinyen a grandi e pe fer byen malgre serten difikilte bann pwisans mondyal lo size diferans direksyon ekonomik mondyal, Sesel i reste ferm e touzour vilnerab. Si ozordi nou vwar konsesyon dan por se akoz aktivite e volim enportasyon i monte konsiderableman.

Seselwa pe trade plis en konsonm plis.  Nou vwar bokou bato krwazyer konman cargo. Mr Speaker sa i rann nou por tro pti e Prezidan in fini dir por pou al agrandi, e osi souliny serten difikilte ankor enn fwa ki nou pou bezwen pas atraver dan sa prosesis. Eski sa pa apel progre? Eski si ou en biznesmenn ou deside ouver ou en restoran e konmans ek en latab pour akey 25 kliyan e apre ou war kot ou annan ou plis ki en santenn kliyan ki pe vini ou bezwen agrandi ou fasilite ou swa kre en lot brans. Se sa ki apel ki apel devlopman e se sa ki ankor pe arive Sesel.

Pep Seselwa eski ler ou get otour nou eski Sesel pa’n evolye pandan sa dernyen 40an, depi lalit ‘64 desan 2019 bann ki rapel. Bann ki’n zwenn dan semen bann ki’n fek vini bann ki’n kit nou osi nou rekonnet. Eski zot lavi i ankor parey? Eski ti annan tou sa lakaz? Eski ti annan tou sa building? Eski ti annan tou sa loto? Eski ti annan tou sa bato?

Sesel in evolye, sey fer en legzanmen konsyans e vin realis silvouple. Mr Speaker menm si serten pa kontan sa ki mon pe dir, parey serten, i kapab maltret mwan kot i mal mon pou dir i mal, kot i byen mon pou bezwen siporte. Byensir leer ou devlope i vin avek son bann fakter negativ; en egzanp si ou deside antreprann en proze housing estate dan en landrwa kot i ti ankor sen e vyerz. Ler tou pou’n fini tou dimoun pou’n antre pou annan serten konsekans imen.

Ou riske tann problenm tapaz, problenm sosyal e serten problenm lanvironnmantal. Mr Speaker en lot egzanp si nou konstri en landrwa lwazir pour bann zenn ed zot osi kapab enterakte e sosyalize pour annan bann tandans nou riske war. Ou riske tann pe bwar, pe fimen, pe fer serten aksyon en pe endesan. Me eski akoz sa ki pou anpes nou devlope? Ouswa eski akoz sa ki nou pou montre ledwa lo sa Gouvernman?

Me non, Mr Speaker Gouvernman i en regilater e en fasilitater.  Son manda se pou kre en lanvironnman i deal pour son pep progrese en epanouir. Prezans i devwar sak endividi pou pran son responsabilite pour li bouz pli devan, e konport li dan en fason akseptab e disiplinen. Sa i devwar sak endividi ki sa Gouvernman i ekspekte ek zot.

Mr Speaker mon reste lo sa size responsabilite ki byensir i merit konmans ek sa ki anler. Prezidan Faure sa ki mon war se ki Prezidan Faure pe pran son responsabilite.  In vin ek en style leadership non- konfrontasyon; in kree lenstitisyon demokrasi pour elimin politik partizan dan servis piblik e lezot sekter. In donn pep laliberte pou eksprim zot lekor dan en fason lib e zis.

Mr Speaker Prezidan Faure in osi pran son responsabilite pour ki Sesel i kontinyen progrese ekonomikman, e nou osi ganny rekonesans kominike enternasyonal.

Prezan bann ki travay dan Gouvernman anba li, eski zot satisfe ki zot pe pran zot responsabilite?  Eski sa ki pli pa anba ankor zot per pan zot responsabilite o serye? Mr Speaker i pa touzour le ka, nou war en mankman lenerzi ek en mankman kominikasyon dan serten Minister ou Lazans. Mon a sit enn de egzanp Mr Speaker. Dan mon distrik Port Glaud i annan 2 marine park popiler en gran lotel e sa zoli lans ki nou apel Port Launay. E ki tou lazournen e sirtou pandan weekend i plen.

Bokou aktivite i ganny fer, kliyan lotel i la, piblik i lo lans sa ki al naze, ekskirsyon, sa ki al lo son katamaran e sa ki pe fer snorkeling.   I byen, mon napa problenm ek sa.  Dan en lot fasad sa aktivite i vin avek serten defi. Ou kapab war menas lo sa lanvironnman serten move konportman kliyan lotel i kapab ganny afekte. Me apre ki sa bann konsern e size i met devan Lotorite konsernen par egzanp Lapolis, Tourism, SMPA, SMSA. Zot okouran sa bann problenm, alors kwa ki anpes zot zwenn ansanm pou tackle sa problenm?

Eski fodre MNA ouswa Ladministrasyon Distrik ki pou bezwen deryer sa bann lenstitisyon pour deliver?  Oli zot linisyativ kan nou, nou egzers nou responsabilite.

Akoz zot, zot pa zwenn e pran bann aksyon neseser. Aret dir nou Gouvernman pa pe fer isi.  Prezidan Faure pa Gouvernman li?  Nou ki form Gouvernman.  Mr Speaker Sa bann entity fodre zwenn ansanm e regulate.  Sa i osi aplik pour bann lezot Minister e lazans ki bezwen travay ek kanmarad akoz natir zot servis.

Akoz apre tou blanm i  dir Gouvernman i isi, Gouvernman i laba.

Mr Speaker lo en lot note mon pou kontinyen lager e demande ki stasyon lapolis Port Glaud i vin en fully pledge station. Kot i avan annan tou son zofisye parey i ti ete avan.  Sa desizyon pou kree en regional post in kit en trou vid dan stasyon e sa pe kree febles lo community policing, retar dan reaksyon pou konbat krim.

Nou merit osi annan en pli bon stasyon lapolis ki pou kapab kre en lanvironnman pli aksesib e pli konfortab pou bann zofisye travay. Mr Speaker par kont mon oule felisit e dir Minister Departman ouswa lazans ki pe pran zot travay serye ki pe proaktiv e mon dir zot kontinyen dan sa bon semen. Mon fermeman krwar ki dan distrik i merit ganny son lotonomi finansyel. Serten nou bann zabitan i fristre, akoz serten retar reakte lo serten konsern.

MNA e DA i fer son bout; keksoz i retarde ler i pas atraver serten Minister ou lazans. Akoz sa bann retar diplikasyon travay in vin enn en birokrasi; 2enm in vin en retar e i annan ki pe dir zot bezwen en ta prosedir, akoz zot per FPAC e sa Lasanble 15 lo 10.

E mwan mon pe dir zot, si zot pe ed en malere e zot pa pe pran pou met dan zot pos, kontinyen zot travay pou defann zot drwa zot malere. E nou konman en Lasanble, responsab nou bezwen kapab siport sa bann Departman ou Minister ki pe deliver e ganny zot priyorite.

Mr Speaker depi reform ekonomik, bokou pti biznes in ne atraver moto lev-e debrouye. Bann ki dan sa sekter i le war plis ganny fer.  Bann ki le bouz pli devan e agrandi, zot war zot kwense akoz lespas limite. Alors demann pou kree plis lespas ki swa atraver proze konblaz i merit akselere avek plis viger.

Mr Speaker leta nou Nasyon i nesesite ki sa pep i aziste son mindset. Lespri negativite ki pe kontinyen ranz lespri lasosyete.  Eski napa okenn keksoz byen ki pe arive dan sa pei? Si larepons i non nou ti pe devret pe viv dan en fason chaos e boulverse me san okenn achievement. Me ki nou war lekontrer lemonn eksteryer i get nou konman enn sa pei model.

Mr Speaker mon le koz en pri kou lo sa sant detox ki pou ganny finanse par UAE. Mon met lo rikord ki mon pa kont en sant parey, me mon kont sa lokasyon dan en landrwa inik ek en valer biodiversite sen ki riske an menas. E i annan serten zabitan mon distrik ki’n koz for lo sa size e mwan mon santi ki landrwa pa ideal. Servi nou bann zil kot i ava annan plis kontrol e a rann sa progranm pli efikas. Mr Speaker mon pou tenir deryer mon zabitan akoz zot ki’n elekte mwan e osi si en zour zot deside fer lamars kont sa proze, mon pou parmi zot mwan osi. Mwan dan Gouvernman mon pou resevwar.

Mr Speaker pou en pep reisi valer moral e sosyal i enportan annou kontinyen gard respe aprann partaze e aprann sa ki byen nou zanfan. Mr Speaker pou konklir moman in arive dan sa pei, pour nou met deryer sa era mank serten konfyans dan nou dimoun dan nou lenstitisyon me plito met plis konfyans dan nou dirizan. Nou bezwen pare konman en pep, pour met negativite ki kontinyen ronz nou pep deryer i konmans en nouvo sapit listwar. E an tiran negativite nou re-afirm nou krwayans e sipor anver nou pei Sesel. Mr Speaker Sesel i pli gran ki nou tou, annou kre en United Seychelles!  Tenir for ki Bondye i beni nou. Mersi.

 

(APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Aglae. Mon ava prezan donn laparol avek Onorab Clive Roucou.

 

HON CLIVE ROUCOU

Mersi Mr Speaker, bonzour Mr Speaker, bonzour tou Manm Onorab e bonzour tou bann dimoun ki a lekout dan lakour espesyalman zabitan Plaisance. Mr Speaker mon anvi konmans mon entervansyon avek en obzervasyon.  En obzervasyon lo lentervansyon bann Manm lot kote latab.  En obzervasyon ki apre ki US in re-ganny batize, re-ganny zot sertifika nesans, i paret mwan ki zot pe re-aprann koze osi. Zot tou zot lentervansyon konmsi zot lalang ti lour, war krwar zot ti’n benny dan delo sansib oubyen dan delo soley.

Mr Speaker dan zot lentervansyon espesyalman Onorab De Commarmond in nonm US plis ki 30 fwa. Mr Speaker – Mr Speaker mon anvi remind lepep Seselwa sa US ki zot pe nonmen, li menm li SPUP, li menm li SPPF, li menm Parti Lepep, li menm li ki ti fer Koudeta le 5 Zen 1977.

 

(APPLAUSE)

 

HON CLIVE ROUCOU

Li menm li ki responsab pou anvoy nou bann frer ek nou bann ser egzile!  Li menm li ki’n fer en kantite nou bann frer disparet!  Zot menm zot ki’n abiz zot pouvwar!  Zot menm zot ki’n pran later nou pep, zot menm zot fer kado zot dalon. Zot menm zot ki ti pe bonm Reef Hotel. Zot menm zot ki’n met bonm radyo Sesel e zot menm zot ki’n vol nou larzan e zot menm zot ki’n kas fabrik nou pei!  Sa se US!

 

(APPLAUSE)

 

HON CLIVE ROUCOU

Mr Speaker pour konmanse, ler mon’n ekout entervansyon Msye Faure – Msye Faure in vin fer son speech ki’n tatonn, tatonnen. Mon pa konnen lekel ki ti ekrir pour li, si Lafaya parey i ekrir pou zot alors in zis tatonnen!

Mr Speaker Msye Faure in vin avek en pake kart ki napa 52 ladan. In vin zwe en pake kart lapay. E le pep Seselwa in war li! In anvoy tou son boul anler me i pa konnen lekel ki pou gob avan.

Mr Speaker pour 3 lannen konsekitiv en speech dezapwentan pou en Prezidan! In napa okenn vizyon kler pour Sesel.  En speech ki pa pe met Seselwa an premye me son bann lantouraz ki o-bor li.

En speech ki son bann lantouraz o-bor li i a kontinyen met kannson gran pos, me le pep Seselwa i a met kannson gran fon!  Sa se US!

Mr Speaker in vin avek en speech pou sey adousi leker Seselwa me Seselwa in war li. In vin avek en ladres Lanasyon ki pa pe fer en vre portre nou pei.

I pa pe dir profonder e sa mozaik problenm ki nou pei i ladan.  I pa’n adres bann eleman koripsyon ki kontinyen ronz nou pei.  I pa’n adres sa problenm Cartel ki bann businessman Malbar i kontinyen fer sa pep soufer – ki kontinyen pakte lavi nou pep. E le pep Seselwa i kontinyen trimouse, trimouse zour an zour pou sey fer de bout zwenn. I pa’n adres problenm later ki bann endividi ki pros avek zot e zot parti li menm in vole pou sa pep!

I pa’n adres okenn fason konkret ki mannyer i pou deal avek problenm drog, zot ki konnen akoz. I pa’n adres okenn fason konkret ki mannyer lakantite etranze isi Sesel ki pe abiz lepep Seselwa pou ganny deal avek. Me non zot annan zot benefis e zot kontinyen benefisye.  I pa’n adres loportinite pou Seselwa an konparezon avek etranze dan travay dan Biznes dan promosyon.  Sa se US!  Mr Speaker dan zot papye ‘’PEOPLE Minus’’ le 18 Zanvye 2019 mon quote, ‘’Seselwa i bezwen US pour kontinyen fer progre.’’

Sa en mansonz! US/Parti Lepep/SPUP/SPPF, 40an in fail sa pep!

 

(APPLAUSE)

 

HON CLIVE ROUCOU

Zot bann failures! Avek en tel speech ki zot Prezidan in fer san direksyon lo leta nou pei e son fitir, mon pa pe kapab konpran ki mannyer s parti unskill i kapab diriz sa pei.  Lepep Seselwa son lizye in ouver zot konnen zot pa pou bezwen en parti ki’n perdi direksyon pour zot progrese.

Vre progre pour sa pei pour vin avek LDS, kan finalman ler nou’n bat zot, zot dan Lezislatif, nou pou bat zot dan Egzekitiv la nou pou war ki mannyer en parti politik i anmenn sa pei. Sel konklizyon ki mon’n tire Mr Speaker dan sa ladres se wi, wi Msye Faure in ler pou ou demisyonnen. Mon dir ou trankilman fer en zes onorab demisyonnen!

Seselwa, Sesel i bezwen en leader – en vre leader ki pou kapab diriz nou pei. En leader avek charisma and aptitude for the job.  En Prezidan ki’n ganny elekte detrwa keksoz ki ou Msye Faure ou napa.

 

(Off-Mic)

 

HON CLIVE ROUCOU

(Onorab Valmont pa konpran sa bann keksoz get en diksyonner.)

 

(APPLAUSE)

 

HON CLIVE ROUCOU

Le pep Seselwa i bezwen en leader avek en vizyon.  Sa landrwa ki en tel zonm pou sorti se dan LDS.  E mwan mon pa per pou dir, sa sel zonm se Wavel Ramkalawan!

 

 

 

(APPLAUSE)

 

HON CLIVE ROUCOU

En zonm ki’n debout ler nou tou ti tayer; en zonm ki’n koze ler nou tou ti’n miye; en zonm ki’n lalit pou redonn nou, nou laliberte. Parey nou konnen san liberte i parey en lekor san en nanm.  Sa i en vre leader.

Mr Speaker se dan LDS ki tou lide i sorti, e nou’n war sa pandan sa 3 lannen ki nou’n an mazorite dan sa Lasanble.  Nou’n  excel lo tou nivo e nou kontribisyon in enkrwayab!   E le pep Seselwa in i a la pou zize zot menm.

Zis mazinen sa leklaraz ki nou’n mete espesyalman lo konmite FPAC, ki Onorab De Commarmond li osi i Vis- Chairman lo la.  Me yet again i pa war the big picture.

 

(APPLAUSE)

 

HON CLIVE ROUCOU

E dan nou travay isi menm dan sa Lasanble atraver nou bann kestyon e Mosyon ki nou’n anmennen pour byennet nou pei, nou war vreman ki mannyer LDS i travay.  Lot kote latab pa kapab konpar zot avek nou.  Pa kapab, i enposib napa en mezir pour zot konpar zot avek nou! Seselwa pe note.

Mr Speaker kapasite LDS in ganny prouve menm dan speech ki Msye Faure li menm in fer. Kot nou’n war in pran nou bann nide.

Ler mon’n tann Msye Faure koz lo kanser konmsi in fek dekouver kanser la. Mwan ki ti anmenn Mosyon lo kanser e in pran tou nide ki mwan e mon tim sa kote in anmenn devan. In koz lo Lopital spesyalize; ankor mwan konman Manm LDS ki ti anmenn en Mosyon lo Lopital spesyalize.  Ankor in pran mon nide e in pran nide tou mon bann koleg ki la lo sa kote latab pour li sey enplimante.

Me parkont ler nide pa pou ou, ou pa pou kapab fer li parey parey nou.  Alors dekile les LDS fer ou ava war. Msye Speaker Prezidan Faure in koz lo lalkol ek drog.  Msye Speaker par ler mon riye ler mon tann lip e koz konmsa. Msye Faure in dir ki in ler pour nou pran aksyon! Apre 40an – 40an i annan lannen e lannen sa fleo pe kontinyen afekte nou pep. Parey mon toultan dir tou sa ki mal, pas mal dan sa pei se zot ki responsab; SPUP/SPPF/ Parti Lepep/ US – unskill zot!  Zot ki responsab. Se akoz sa diksyonner satan ki zot ti batir sa pei lo la 1977 la nou pe ganny son fri.

Mr Speaker dan Labib i dir ou kapab dekrir en pye dibwa par son fri ki i donnen! Ou pa kapab donn en fig lo en pye ronz.  Ou pa kapab ganny rezen lo en lalyann anvaisan.  Alors ki zot ekspekte ler zot ti pran fizi le 5 Zen 1977?

 

(Interruption)

 

HON CLIVE ROUCOU

Si i annan problenm drog dan sa pei, se zot ki responsab.  Si i annan problenm lalkol se zot ki responsab, si i annan krim zot ki responsab, si i annan  delenkans  zot ki responsab!  Be dan sistenm ledikasyon ek lasante zot ki responsab; ganny anvair par etranze zot ki responsab. Konmdi koze zot pou rekolte sa ki zot in senmen!

Mr Speaker zot ki ti donn lalkol dan tou zot aktivite, e lalkol pa ti manke. Ler nou bann fer ek nou bann ser ti’n ganny intoxicate avek lalkol, zot lo sa kote latab mon bann frer ek ser zot konnen mannyer zot i ape zot bann ‘’Happiness!’’ I ti apel zot bann ‘’Happiness.’’ apre ki in anpwazonn zot i dir zot bann ‘’Happiness!’’ Zot devret onte.

Mr Speaker zot ki ti fer toilette paper degize vin labyer Castle Beer.  Zot!

 

 

 

(Interruption)

 

HON CLIVE ROUCOU

Mr Speaker zot ki ti legaliz baka.  Zot, zot, zot, zot ki ti legaliz baka.  Alors ki zot pe dir?

Rode lekel ki’n mont anler belvedere dernyen eleksyon pou donn larzan bann addict pou pa al vote. Zot ki responsab.

 

 

(APPLAUSE)

 

HON CLIVE ROUCOU

Mr Speaker Msye Faure in dir pou enpoz en moratorium lo license pour prodiksyon lalkol. Alor mon anvi demann Msye Faure en kestyon, akoz en moratorium? E lekel ki i pe proteze avek en moratorium? I ava rann sa larepons li menm. Mr Speaker en moratorium i parey ou’n dir avek sa bann alkolik pran en break epi ou a repran ou a rekonmans ankor.

Mon bann frer, mon bann ser Parti Lepep – Parti Lepep i ankor parey! Zot pa’n zanmen sanze.  Zot pou kontinyen ankouraz zot, pou kontinyen pran bann lalkol pou anmorti zot lanmwel pour zot vin lesklavaz mantal. Nou tou nou konnen lekel ki pe afekte sa pep! Se sa bann Pti Ponm – pti vodka, ronm maron, bann labyer 17 a 18 poursan pour nonm enn de ki pe afekte nou bann frer e nou bann ser. Alor akfer fer en moratoryonm? Mr Faure ban zot! Nou dan LDS si nou ti annan sa pouvwar nou ti pou ban.

Akfer ou bezwen donn en moratoryonm ou konnen sa bann lalkol pe fer ditor sa pep. Alors ban.  Mon bann frer avek mon bann ser lalkol an ekse pa bon, i annan en lefe negativ. I annan en lefe negativ lo ou konman en endividi a kour term e long term.

En konsonmasyon lalkol i en fakter ris pou kanser, pou dyabet i afekte ou lanmwel, i afekte ou leker, i afekte ou larat, i afekte detrwa ou bann organ. US i konnen sa li e i kontan sak fwa zot ganny afekte.  I kontan ler i war zot dan sa leta.

Me nou dan LDS nou pa kontan sa, silvouple met sa lalkol ater. Drog dan li menm li osi i en problem e Msye Faure pa’n vin avek en fason konkret pou deal ek sa problenm drog dan sa pti pei parey Sesel.  Enn ler ou a krwar zot in give up dan sa lalit e mon konnen kekfwa wi zot in give up.

Gouvernman Msye Faure e Dr Herminie ki ansarz APDAR pa enterese avek zot.  I enterese avek zis sa progranm methadone. Kot zot a kontinyen lesklav.  Akoz sa progranm set en progranm politik e zot pe fer krwar nou kont zot adikt. Non! Nou annan zot a ker, nou anvi zot sorti dan sa drog nou anvi zot vin bann sitwayen prodiktiv e responsab dan sa pei. Sa progranm methadone ki Gouvernman US in met an pratik, pa konpreansif dan la fason ki i pe ganny enplimante e ganny administre.

En progranm ki bokou adikt zot menm napa lespwar.  Zot pa konnen kan zot pou sorti lo sa methadone li menm. Sa progranm mwan mon apel li en progranm bous labous; kot nou bann zenn pe kriy osekour zot anvi refer. Zot anvi vin en bon sitwayen sa pep me US avek Dr Herminie avek Prezidan Faure avek zot an zeneral zot kontan pou war zot bann frer ek zot bann ser koumsa! Mr Speaker, mon pran en lot pwen ki mon anvi tous en pti gin lo mon distrik, Mr Speaker permet mwan pour mwan koz lo mon distrik.

Mr Speaker zabitan Plaisance ti pe ekspekte en speech ki annan weight; en speech ki annan en vizyon pour zot dan en lot mo en speech ki annan en lespwar. Me tou lekontrer, zabitan Plaisance zot dir wi zot bezwen vre leadership. Mr Speaker menm avek en speech fay zabitan Plaisance i reste focus lo ki mannyer pou amelyor zot lavi e ki mannyer pou annan lespwar avek LDS avek mwan konman zot MNA.

Mr Speaker i fer apepre 3 an ki distrik Plaisance in ganny libere avek en monarsi malfeter. Kot bann Larenn, Prens e Prenses ti pe donn bal. Mr Speaker depi Septanm tou keksoz in sanze.  Lotorite distrik ek mwan in travay ansanm pou prosperite tou distrik e mwan lo mon kote mon reste angaze pour mon bann zabitan. Espesyalman avek bann proze distrik ki’n benefisye e ki pou benefisye nou bann frer ek nou bann ser san okenn lapliferans ek 100 poursan transparans.  E sel mezir ki ganny servi, se zot bezwen zot vilnerabilite pour zot byennet.

Mon bann frer ek zabitan Plaisance ankor enn fwa mon reste touzour angaze pou fer nou distrik bouze. Espesyalman pou nou proze lakaz 24/24/24 dan Kangard Plaisance ki finalman pe al konmanse. E semenn pase mon’n zwenn avek bann kontrakter, bann zofisye Planning e serten bann zabitan distrik pou fer sir ki nou ganny sa ki best.

Dezyenmman ex-Murray anler Plaisance pour en mix development. Mon reste angaze ki tre byento i ava ganny materyalize, apre ki bann lenfrastriktir neseser i ava vin an plas.

3enmman devlopman pou lakaz Kan Per Belvedere, mon pou kontinyen pouse pou Gouvernman rearanz sa bann lakaz. Pour ki sa bann lakaz pa a vin zis en promes politik parey sa dernyen 20an. En lot proze ankor ki mon pe ankouraze, mwan ansanm avek Onorab Ferrari, se lagrandisman semen Rochon. Kot sa sanson ki ti sante; ’’Kot semen Rochon pa kapab monte, pa kapab desann,’’ i a vin en keksoz lepase. Mon pou kontinyen travay pou mon distrik, e an kontan tou sa bann pti proze ki mwan avek Lotorite Distrik nou’n akonpli.

Mr Speaker mon ti a voudre ki keksoz i a bouz pli vit. Me dan en kantite lenstans Gouvernman i kontinyen trenn zot lipye; zot kontinyen pa konn zot priyorite. E zot kontinyen fer lavi zabitan Plaisance difisil.  La mon mazin detrwa mon bann frer ek mon bann ser ki kontinyen ganny afekte. La mon mazin Johnny, mon mazin Sharon, mon mazin Sheila, mon mazin Pricilla, mon mazin Robert, mon mazin Gilbert ki pe kontinyen monte/desann pou sey azout 1 ek 1 pou zot sey akonpli zot rev.

Mr Speaker ler mon mazin sa Parti Lepep SPUP/ SPPF/ US pa’n zanmen sanze. Zis 3an pase avan Septanm 2016 mon annan 2 mon frer ek mon ser ki ti ganny kriye pour eleksyon. Zot ti menm zot plot later; zot ti menm ganny, al vizit zot plot later. Me mwan pa sa ki ase, zot ti ganny zot let pou dir ki zot pa kalifye e zot pa ti kalifye lo point number 9 kot zot pa ti kapab prodwir ki mannyer zot pou ganny R800mil.

Me ki ti gou, se 2016 avan eleksyon zot ti kalifye! Mon bann frer ek ser zabitan Plaisance an partikilye, sa Parti Lepep – unskilled i en group dimoun ki ou pa kapab met ou konfyans ek ou krwayans dan zot!

Zot pou servi ou! Zot pou abiz ou! Zot pou refiz ou!  Me si ou sanse ankor zot pou re-servi ou ankor. E ler zot larg, ou sat maron pa pou le sis ou lezo! Sa se US!

Mr Speaker mon gran papa ti toultan dir mwan en bon serpan se enn ki’n mor, akoz zanmen i a pik ou ankor!

 

(Interruption )

 

HON CLIVE ROUCOU

(Elekte pou Plaisance, pa rebate!)

 

(Interruption )

 

HON CLIVE ROUCOU

Me Speaker mon a kontinyen.  Mr Speaker menm si i annan en pe progre – en  pe plis laklerte dan nou distrik  – nou distrik pe ganny afekte avek en fenomenn drol!  Mr Speaker mon dir en fenomenn drol.  Apre ki mon’n kontakte DRDM zot in dir mwan zot pou klasifye li lo en ‘’Alert Zonn’’ akoz sa fenomenn menm si i drol i pa tro danzere.  Son lentansite i preski fini.

Mon’n osi pran kontak avek Biro Meteorolozi, zot in dir mwan ki i en kalite lapli/soley ki pa pou dire.  Me fodre bann zabitan Plaisance i reste alert e pa ouver laport ler sa fenomenn i frape.  Akoz i vin avek en kalite lafyev ek en kalite latou ki ou kapab ganny lemoni.   E zot in deklar sa fenomenn IVY.  En fenomenn ki kontinyen pas dan distrik fer fo promes e koz mansonz ek zabitan Plaisance! Mr Speaker …

 

(Interruption)

 

MR SPEAKER

Onorab, Onorab en moman.

 

(Interruption)

 

HON CLIVE ROUCOU

Mr Speaker …

 

(Interruption)

 

 

MR SPEAKER

Order!  Order!  Order!  Onorab mon pe les ou fer tou bann referans e mon ti ava kontan ou retract sa enn.  Akoz sa i en referans direk.

 

HON CLIVE ROUCOU

Mr Speaker mon pa’n nonm –mon pa’n nonm sinyatir personn mwan!

 

(Interruption)

 

 

HON CLIVE ROUCOU

Be lekel – be lekel IVY? Mon pe dir en cartoon mwan Mr Speaker!

 

(Interruption)

 

 

MR SPEAKER

Order!  Order! Order!

 

 

(Interruption)

 

MR SPEAKER

Onorab mon pe dir ou akoz mon konnen mon pou ganny en Right of Reply ki mon pou bezwen vin lir isi dan sa Lasanble.  Alor mon pe demann ou pou ou retract sa pti bout apre ou ava kontinyen.

 

HON CLIVE ROUCOU

Mr Speaker mon retract sa mo ‘’IVY, ‘’akoz mwan mon ti pran li koman en kalite divan.   Alor mon a tir li!

 

MR SPEAKER

Kontinyen.

 

HON CLIVE ROUCOU

Mon a kontinyen lo sa divan ki pe afekte distrik Plaisance.  Sa divan i kontinyen koz mansonz;  kontinyen koz mansonz. I kontinyen pas kot bann dimoun e akont tou  sord kalite zistwar.  En pe bann mansonz ki sa divan in dir, i pe anbet bann zabitan Belvedere ki pe reste dan Lakaz Per – lakaz Lanmisyon ki sa lakaz pe al kraze an Zen e pou fer enn nouvo.  I en mansonz.

I pas kot Robert, i dir li i pou fer rekouver son lakaz anba sa proze distrik.  Sa divan ou pa kapab fer sa ou.

I pas kot Josette i dir i responsab pou transfer li dan nouvo lakaz Perseverance.  Sa divan pa kapab fer sa li!

I dir avek enn nou dimoun aze ki fek ganny transfer dan en nouvo lakaz ki li ki responsab.  En lot mansonz!  In menm al fors zabitan pou al siny Liv Kondoleans defen Albert Rene, an krwayan i pou met son non lo lalis priyorite.  Me sa divan enn ler mon krwar i pe vin en pe tro danzere. 

In kontinyen anvoy bann dimoun dan ddistrik pou fer assessment kan pa neseser pou ganny led sosyal.  Mr Speaker zabitan Plaisance in vwar li!  In vwar sa divan.  Alors nou pe note.

Mr Speaker permet mwan tous lasante, me selman mon leker i fermal ler mon konmans tous lasante akoz dan ladres par Onorab Aglae mon war li i pe shift blame.  Blame son Gouvernman ki enkonpetan!

Onorab Aglae ou pe shift blame lo ou bann prop koleg, ou bann prop koleg ki’n travay ek ou, kan ou konn tre byen Mr Speaker atraver ou, ki Minister Lasante in fail nou pep      an zeneral.   Mr Speaker ler mon pe tous lasante li menm o nonm mon bann koleg lo sa kote latab mon anvi felisit tou mon bann koleg, mon bann profesyonnel lasante pou sa travay nob ki zot fer.

Nou lo sa kote latab nou pou kontinyen servi, nou pou kontinyen servi nou servis lasante akoz nou krwar zot. Pa parey sa bann lo lot kote latab ki ler zot malad zot pran premye avyon.

Yet again zot dir nou premye dan Lafrik.  Nou, nou krwar dan zot professionalism;   dan zot abilite ek zot konesans. E nou senserman krwar ki zot merit sa ki pli meyer pou sa travay ki zot kontinyen fer.

Mr Speaker, dan son ladres vizavi lasante Msye Faure in koz lo prevansyon bann maladi non-kominikab espesyalman lo dyabet e kardyovaskiler.  In fer referans lo sa ki nou’n konsonmen an konsernan nou lasante.

Me Mr Speaker tousala i annan en lenpak lo lafason ki nou pe ganny dirize.  Si nou pep pa kapab manz an bonn sante se akoz lavi i difisil. Si nou pa kapab manz 5 porsyon, se akoz lavi i difisil.  Si nou pep i pe ganny dyabet i pe ganny tansyon, i pe ganny stroke, se akoz lavi i difisil.  Alors tou, tou sa ki mon pe war pas mal dan Sesel parey mon’n dir se US ki responsab.

Mr Speaker Msye Faure in koz lo bann achievement lo nou sekter lasante; par egzanp vaksinasyon bann zanfan, life expectancy pou nonm 2. Me Mr Speaker Minister Lasante pe noye dan problenm!  Sa portre ki Msye Faure in penn pa li. Pou konmanse mon anvi demann Msye Faure oli sa Master Plan ki ti ganny prezante dan sa Lasanble.  Oli Health Information System ki ti ganny koz lo la isi menm dan Lasanble? Parey labitid sa Gouvernman i vin zis avek bann gran, gran ekstravagans e nanryen pa materyalize.

Mr Speaker Lopital Sesel i merit en nouvo souf e nou – e nou dan LDS nou kapab fer li. Mon anvi dan limedya Msye Faure ti a dir Minis Adam deal ek sa simityer lanbilans ki deryer kot bann drayver. Deal avek sa problenm parking kot Lopital Sesel i ete, akoz bann staff i dan en kosmar bomaten pou rod en landrwa parking. Anba kot yellow roof, fungus pe pouse grosser pye dibwa lo miray ek lo plafon, kot nou bann koleg pe ganny afekte.  Kot Maintenance deryer travay pe travay dan en landrwa enpitwayab.

Kot bann madanm laundry i vin sanze zot osi i enpitwayab.  Si ou war sa toilette i fer lapenn pou en lopital. En kantite bann klinik zot lanvironnman pa bon e sal. Mr Speaker i annan en gro tenk delo la kot Klinik Riviere Anglaise i annan 10an i ater ni en gout delo pa’n zanmen deza ranpli. I latet anba; akfer i ti aste si ou ti napa landrwa mete?

Mr Speaker mon anvi ki Msye Faure i dir avek Minis Adam sort out sa problenm lanbilans ki nou’n gannyen konman kado. En kado an pwazonnen ki drayver ki gran pa kapab dray sa.  Kot pasyan i sorti lo trolley i tonbe; kot ler ou antre deryer ou ganny lock.  Si i annan en aksidan ou pou mor.  Zis bann pti drayver ki kapab dray sa bann lanbilans. Son kouler menm pa atiran pour nou kiltir en lanbilans Sesel.

Mr Speaker sa ki pli degradan se an 2019 ICU Intensive Care Unit i koule konman en pannyen! Ler lapli i tonbe pasyan i ganny avanse dan kwen konmsi lakaz lontan. Kot seo ek kivet i ganny mete. US i fer onte! Gouvernman US i fer onte!

Mr Speaker mon krwar mon dir tro bokou, akoz sa Gouvernman in en failure! In en failure an totalite, me Mr Speaker mon anvi fer en lapel pour mon bann zenn, pou lepep Seselwa – mon bann frer ek mon bann ser Sesel i bezwen zot. Nou dan LDS nou bezwen zot! Nou bezwen zot pou relev sa pei.  Nou bezwen zot ki ler nou, nou’n ale zot ava fer marse sa pei.

Nou bezwen pran nou pei dan lanmen etranze; – sel fason fer sa se vin en sitwayen responsab. S e travay dir, travay dir sa ki nou bezwen. Nou, nou krwar dan donn zot, zot nilon ek zot lanmson pour zot al lapes.  Pa parey US ki fer zot vin mandyan pou en pwason toulezour! Nou krwar dan zot! Lepep Seselwa nou bezwen zot silvouple travay.

Mr Speaker pou konklir nou dan LDS mon anvi donn garanti pep Seselwa, ki nou promet ki nou pa pou aret lager pou tir nou pe dan lapovrete, dan lasoufrans dan sa lesklavaz ki US in met zot ladan.

Msye Faure in nepli kapab diriz nou pei.  Nou bezwen en vre leader en vre leader, e sa vre leader parey mon dir dan LDS! Mr Speaker mon pa pou zanmen les tonbe! Mersi.

 

(APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Roucou. Yes, Onorab De Commarmond.

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mersi Mr Speake.  Mr Speaker mon oule ki Onorab Roucou – Akoz in dir en kantite keksoz ki pa korek ki mansonz dan nou Lasanble, mon le ki i substantiate. Mon le i substantiate kan ki parti United Seychelles ti met bonm dan sa pei?

 

(Interruption)

 

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mon  le is substantiate e mon ou le i substantiate osi, kan ki Parti United Seychelles in vole dan sa pei?  Mersi bokou.  Mon ou le i prouve.

 

(Interruption)

 

 

MR SPEAKER

Mersi.

 

(Interruption)

 

 

MR SPEAKER

Bon en moman. Order! Order! Bon dan sa prosesis ki nou ladan repons Leta Lanasyon i annan kot tou lede kote pou fer bann akizasyon, pou fer bann referans – ok? E pour mwan mon pran ou pwen, me ler mon’n ekout Onorab Roucou dan son repons, in fer referans avek sa Parti ki’n o pouvwar pandan tou sa letan, e sa pandan tou sa bann keksoz in ariv anba regar sa Parti ki’n o pouvwar.

E in fer sa referans parey zot osi zot kapab fer referans, e zot fer referans lo kote Lopozisyon lo kote LDS – ok?  Me, me zot konnen, zot konnen konman Manm Lasanble, mon veye ki zot pa al pli lwen pou al direkteman pou al akiz en dimoun endividyelman.

Me dan sa Chamber se la ki zot fer politik lo sa precint parey mon’n dezinyen yer zot enjoy tou zot privilez ek zot iminite. Me zis mon fer sir ki zot pa denigre, oubyen denigre e lot dimoun deor.  Ok?  So, i en landrwa pou fer politik.  I sel landrwa dan Lasanble Nasyonal ki politik i ganny fer – ok? Zis veye parey mon pe dir annou pa al anvoy latak personnel lo personn.  Ok? Mon ava aprezan donn laparol avek Onorab Audrey Vidot.

 

HON AUDREY VIDOT

Mersi Mr Speaker, tou Manm Onorab Zabitan Roche Caiman e tou Manm piblik ki a lekout. Mr Speaker mersi pou donn mwan laparol. Mr Speaker Onorab Roucou atraver ou in dir ki United Seychelles i unskill be LDS avan zot ale zot ekrir let pou Lasosyasyon Endyen akoz zot pa fer resers byen? Akoz mon konpran kot zot, zot annan ban bon resers. Les mwan dir zot ki dan Nasyon date Merkredi le 11 Zanvye 2017, Retailers Association of Seychelles ti met en avertisman parey pour Msye Mancham, Prezidan Mancham parey osi in mete pou Msye France Albert Rene.

 

(Interruption)

 

HON AUDREY VIDOT

Mon a donn zot en kopi si zot bezwen.

 

(Interruption)

 

HON AUDREY VIDOT

Mr Speaker zabitan e siporter United Seychelles Roche Caiman, i prezant nou senpati avek lafanmir e fanmir pros ansyen Prezan Msye France Albert Rene.  Mr Speaker dan son diskour  lo Leta Lanasyon Prezidan Danny in souliny bann fakter loportinite e benefis an plas pou amelyor nou pep.  E ki pep Seselwa i merit sezi pou amelyor pa zis son byennet personnel me osi byennet son fanmir.

Mesaz  santral diskour Prezidan Faure se ki Sesel pe kontinyen progrese. Menm si nou fer fas avek bokou problenm parey nenport ki pei, me se ansanm ki nou bezwen reste for latet anler malgre nou bann defi.

Mr Speaker menm si nou annan rikord ki Sesel pe fer byen nou bezwen gard sa fyerte dan nou bann sikse konman en nasyon. E reste angaze pou fer bokou plis e bokou pli byen.  Nou dan United Seychelles nou krwar dan leadership Prezidan Faure. Sirtou letan i koz lo gard stabilite ek linite dan pei parmi nou pep. E pour nou kapab releve bann defi ki devan nou, i selman ler nou ini Seselwa ansanm e travay avek plis determinasyon pou donn nou pep en meyer lavi e non pa glorifye lo problenm.

Mr Speaker leta Lanasyon i osi depan lo leta nou kominote. Zisteman koman reprezantan distrik Roche Caiman, mon reaksyon lo diskour Prezidan Faure pou dabor konsantre en pe lo leta kominote Roche Caiman. E bann konsern ki zabitan Roche Caiman i annan e ki merit pe ganny adrese par bann Lotorite relevan.

Mr Speaker si ozordi i annan plis ki en santenn dimoun ki’n benefisye avek en rediksyon pou aste zot prop lakaz lo later konblaz – Sa menm later ki Lopozisyon ti kont.  Erezman i ankor annan zabitan Roche Caiman ki pa bliye kote i ti sorti e i dir mersi ansyen Prezidan France Albert Rene.

 

(APPLAUSE)

 

HON AUDREY VIDOT

Sa zonm ki ti annan en vizyon e ki’n fer Roche Caiman vin sa Vilaz ki i ete ozordi avek siport nou zanmi pei Lasin. 2an pase mon ti dir ki dan sa prosen 5an, nou bezwen travay ansanm pou konn solid progre ek stabilite dan nou distrik e bouz an avan ver plis progre ankor.

Se avek gratitid ki nou dir mersi avek Gouvernman, United Seychelles pour sa bann lakonplisman swivan;

Revizyon dan plan lakaz Roche Caiman, pou donn plis opsyon e azout ankor en lakaz, avek bi aport sipor akomodasyon pour bann ki zot fanmir i pli gran.

Avek led HFC ozordi ki dan en pli bon pozisyon finansyel, Gouvernman pe ogmant lakantite lannen pou repeyman loan pou sorti 23an pou vin 30an, pou pli byen fasilit zot plan devlopman lakaz.

Konstriksyon 24 lakaz dan 25 distrik; Roche Caiman pour li ti konmanse an 2018 e pe ekspekte akey 16 fanmir sa lannen. Ki konpri unit 2 ek 3 lasanm Eden Village.  E swivi bann lezot devlopman dan Roche Caiman distrik pe ekspekte Gouvernman konmans konstriksyon ankor 8 unit sa lannen. Devlopman i ankor annan dan sa pei. Mr Speaker en mesaz pou bann fanmir ki pou benefisye sa lannen.

Nou swete ki zot pou gard zot lakaz prop e zoli e ki respe lape ek linite i ganny pratike dan vwazinaz e reste konsistan avek zot peyman lakaz, pour ki bann ki lo lalis pe espere, ava osi benefisye demen. E pour bann aplikan ki pa ankor lo lalis pe espere, pa perdi lespwar e kontinyen annan s pasyans e zot osi bezwen reste konsistan avek zot peyman lakaz pou ki zot osi kapab zouir zot prop lakaz dan sa progranm ki Prezidan Faure in anonse.

Mr Speaker lalit pa fini la.  Seselwa in koze, Prezan Faure in ekoute e pran desizyon pou re-egzamin sa Sistenm Pwen pou later. Kot dan nouvo revizyon abilite finansyel bann aplikan i ganny revize pou sorti R800mil pou R550mil; e ki sa sanzman i ava anmenn en lenpak lo nivo saler sa aplikan sorti R15mil pou vin R12mil par mwan. E pou bann aplikan kot zot saler i pli ba, Prezidan Faure pe fer resorti ki Minister pou pran konsiderasyon zot savings.

Sa ki byen dan sa bann sanzman, se pou bann aplikan ki’n fini kalifye pou en morso later. Sa bann revizyon pa afekte zot negativman. Me kriter zesyon pou alokasyon pou reste en norm, ki bezwen ganny respekte.  Setadir aplikan i bezwen profite konstri son lakaz avan sa peryod 5an ki in benefisye.

Mr Speaker lannen pase Gouvernman in kre en Scheme pou bann propriyeter lakaz ki dan bann housing estate e ki pa pe kapab lo zot menm rekouver zot twatir lakaz ki’n avarye.

Lannen in konmanse, Lotorite Distrik i ou le ki Minister i konmans lenplimantasyon sa proze pou zabitan Roche Caiman, pou kapab war li pe benefisye. Resaman Gouvernman in pran livrezon en nouvo zone konblaz avek Lakonpannyen Vijay Construction ek Eden Island. Sa 27 kare later in sipoze akomod bann pti e mwayen biznes Seselwa.

La mon oule lans en lapel pou mon distrik Roche Caiman i annan plizyer dimoun dan distrik ki’n  lev-e debrouye pou zot nobou avanse dan lavi e pou okip zot fanmir. Parmi i annan bann biznes garaz ankor mon pe repe mon pe demande si sa bann dimoun ti ava kapab ganny konsidere konman en priyorite e bouz laba lo zone 20 Providence.

Roche Caiman i en distrik avek en dansite popilasyon tre o.  E travay garaz i kree polisyon ki afekte lasante zabitan vi ki tou vwazen i pre avek kanmarad.  Nou felisit bann ki’n leve debrouye e nou remersi zot pou zot zefor pour zot sonny zot fanmir. Me pe osi demann Gouvernman pou konsider re-lokaliz zot lo zone 20 o pli vit posib.

Mr speaker tou le lannen Gouvernman i depanse pou anvoy pasyan trete aletranze akoz Sesel napa en sant spesyalize, ki ekipe pou donn swen adisyonnel nou bann pasyan Seselwa. Me si en Lopital spesyalize i kree loportinite ekonomik atraver tourism medikal, me en tel proze dan Sesel i enn ki anmenn nouvo dimansyon pour nou lasante pour nou pti popilasyon.

I pou koute, pou met debout en tel lenfrastriktir e son bann resours neseser. I pou en lenvestisman ki vo lapenn fer pou en pep. Bokou dimoun ki mon’n koz avek konsernan sa proze i kontan pou Sesel annan en tel devlopman. E pli enportan se zot pa pou lwen avek zot fanmir letan zot pe swiv zot tretman.

Mr Speaker kominote Roche Caiman pa eparnye avek problem avek labi drog ek lalkol.  i zot de size ki afekte nou tou lafanmir Seselwa. E parey Prezidan Faure nou, nou vreman konsernen avek lenpak enorm ki drog ek lalkol i annan lo nivo bann fanmir; espesyalman nou bann zanfan ki pe grandi dan nou pti sosyete.

I annan deba for lo sa size lalkol dan nou Lasanble depi lannen pase. E i byen pou antann Gouvernman pou annan serten mezir ki pou ganny pran. Mr Speaker en lot size tre enportan ankor ki Prezidan Faure in koz lo la, e koman en manman mon tris vreman tris pou antann sa 619 zanfan ki’n ganny abize e ki lafen lannen pase ti reste ankor 55 ka dan prosedir zidisyer. Nou’n note osi ki sa se zis bann ka ki’n ganny raporte.

Lefe i pou reste ki nou zanfan i nou lavenir konman en sosyete alors nou bezwen double nou zefor e langazman pou anpese ki labi ek vyolans pa detri nou zanfan e afeblir nou nasyon.

Si nou anvi en Nasyon pli solid nou bezwen travay ansanm e siport lafanmir, pa partaz bann mezir ki nou krwar i realis pou adres plizyer size parey ki pertinan e ki pe afekte nou kominote.

Nou kontan pou antann ki Minister Lafanmir i annan bann progranm dan vakans kot sosyete sivil e lezot partener Minister pou fer bann aktivite dan lekol.

E tel progranm Mr Speaker pou kree loportinite pou devlop lekor nou bann zenn e met zot lenerzi dan bann aktivite pozitiv. E osi familyariz zot plis avek sport, lar, kiltir e aktivite sivik ki bann lafors pozitiv dan nou lavi toulezour. Sa nouvo fason entegre nou bann progranm ava kree sa loportinite adisyonnel pou ogmant partisipasyon nou zanfan e nou zenn ava angaze dan en fason pozitiv.

Mr Speaker mon le sezi sa moman pou mwan felisit sa lekol Plaisance primer pou zot bon rezilta legzanmen Nasyonal pour lannen 2018. Kot 30 etidyan in sorti avek bon rezilta konpare avek lannen  2017. Lo sa note mon le demann group Minister Ledikasyon pou anmenn profesyonnel isi lokal pour donn sipor adisyonnel pou lantrennman nou bann ansenyan. Pou kontinyen elev nou sistenm ledikasyon depi lakres ziska pos- segonder.

Mr Speaker Roche Caiman i le remersi Lapolis, pour zot sipor pou reponn lapel kot kominote in vwar li dan bezwen. Zot latas pa enn ki fasil, akoz zot bezwen a tou moman profesyonnel, angaze e tre efikas.  Malgre bann defi Lapolis i bezwen ranforsi son kapasite entern e kontinyen anvoy zofisye Lapolis fer plis patrol e reakte lo bann lofans kot piblik pe mank respe pou drwa son kanmarad. E la mon pe koz bann problenm dan mon distrik, mon pe koz lo bass lanmizik for dan transport e kot i fer vibrasyon dan lakaz e deranz trankilite zabitan.

Kot trafik drog i kontinyelman ganny fer menm si i ganny raporte.  Kot piblik i asize bwar lalkol, zwe lanmizik for e spray lapentir anba bus stop. Kot adolesan i kontinyen fer vites dan transport partou dan vilaz kot nou zanfan i lib dan semen san en license.   E kot piblik i kontinyen ganny tolere bwar o-bor laboutik.

Mr Speaker dan sa dernyen 2 eleksyon Seselwa ti vote pou vwar en sanzman dan direksyon pei e zot mesaz ti kler.

Latas ki Prezidan Faure in fer fas avek depi in vin Sef D’Eta se ki meyer fason pou delivre lo lekspektasyon nou pep.  Opsyon ki in swazir se pour fer en sanzman transformasyonnel ki konmans depi dan fondasyon nou demokrasi.

Mr Speaker la kot keksoz in arive fodre ki nou fer linite vin nou priyorite. Nou pei pe fer fas avek plizyer defi me napa solisyon dan divizyon, lapros pou lefitir nou bezwen kouraze me nou bezwen osi ini, ini e nou pep i bezwen en ‘‘United Seychelles’’ non pa en Sesel divize.

Koman en pep nou bezwen konn balans keksoz byen. Nou pa kapab konsantre tou nou lenerzi lo serten size ouswa sityasyon e apre nou’n negliz lezot.  Nou pep i bezwen en bon balans ant sa ki pozitiv ek sa ki negativ. Tou sa ki byen sa dan li menm pa pou kapab anver en solisyon pozitiv dan nou pei.

Mr Speaker Lopozisyon in koz lo responsabilite e lev-e al travay.  Ler nou lo sa kote latab ti koze zot ti pas deryer e fer gran, gran promes avek lazenes Seselwa. Ler nou ti dir zenn Seselwa vin pli serye e travay pou kontribye, zot ti pas partou pou ankouraz zenn rebel.

Pa bliye zot ti promet zenn en lavi fasil, e zot ti promet pou met larzan dan pos Seselwa.  Se sa ki apel boul retour.  Zot pou bezwen repann demann dan promes ki zot in fer avek Seselwa!

 

(APPLAUSE)

 

HON AUDREY VIDOT

Mr Speaker dan son letan ki in la Gouvernman United Seychelles in fer bokou pou devlopman nou pei e lavansman nou pep.  Ozordi nou vwar lafors travayer pe zouir en Trezyenm Mwan Saler E tre byento pou ganny konplimante par logmantasyon 5 poursan dan saler de-baz pour tou anplwaye Gouvernman atraver salary grid ki’n ganny fer tou le 5an.

I tre enportan ki benefis pei i ganny re-envestir dan lot lafors travayer. Me i egalman enportan pour ki travayer i delivre dan en fason responsab e konsistan. Sa Trezyenm Mwan Saler i en bonus ki tou travayer i sipoze gannyen. Me i egalman en mesaz tre kler ki tou travayer i devret pe fer le meyer ki i kapab dan son landrwa travay.

I osi annan plizyer Scheme Saler ki’n konmans ganny revwar depi lannen pase. E se sa osi i ava kontribye pou aport en lankourazman, pou tou bann Seselwa ki pe devoue dan zot letan e lenerzi dan zot travay.

Posibleman enn bann mezir pli enportan ki Gouvernman United Seychelles in pran resaman, se sa long service allowance ki bann travayer Gouvernman ki’n servi dan zot lorganizasyon travay pou plis ki 5an, pou konmans touse lo zot saler tou le mwan.  Travayer Seselwa an zeneral pou trouv en amelyorasyon pozitiv dan zot pos avan sa lannen i terminen. Wi nou’n lager pou met larzan dan pos Seselwa. ‘’United Seychelles we Stand!’’

 

(APPLAUSE)

 

HON AUDREY VIDOT

E zisteman la, ki nou Tenm Nasyonal i antre ‘’Valorize en kiltir travay dir!’’ Sa tenm pa pe senpleman dir ou travay dir, me plito lans en lapel ki nou kree en sosyete ki organiz li otour en kiltir travay dir. Travay i pa en fardo.  Travay i sa mwayen met fer vi nou fanmir e pou zouir fri ki nou lanmen i kiltive. Me selman i napa zis travay dan lavi.  En dimoun i travay i ganny son saler e i depanse e se la kot problenm i konmanse.

Enn bann problenm ki nou annan Sesel se ledikasyon finansyel.  Nou pep pa’n ganny ekspoze avek ledikasyon finansyel e souvan zot pe ekipe pou navige avek larzan dan zot lanmen. Nou remersi Labank Santral pour zot linisyativ pou konmans anvoy text pou demann dimoun pou fer savings.  Me text i pa ase.  Nou bezwen edik sa zenerasyon ki pe monte depi ki ankor lo ban lekol.  Ledikasyon finansyel i lakle pou sikse materyel en endividi dan sa lemonn modern ki nou pe viv ladan ozordi.

Nou bann fitir zenerasyon i bezwen konmans aprann depi la ki mannyer pou fer larzan travay pou zot; dan plas zis travay pou larzan.  Konstitisyon United Seychelles i dir kler; ‘’We believe in each Seychellois having the opportunity to realize his or her potential and in his or her responsibility to contribute to the common good.’’

Alors wi annou envestir resours nou pei dan en lafors travayer, dan lekel nou sosyete i enkilke en kiltir travay dir me egalman nou ekip nou dimoun avek ase konesans de-baz pour zot kapab vin finansyerman endepandan.

Mr Speaker Prezidan in konmans par ranforsi bann lenstitisyon pei.  In osi tir serten pouvwar ki ti’n konsantre dan Egzekitiv pou met dan bann diferan lenstitisyon e kree en Polisi lebra ouver lo tou nivo. Pou dimoun dir ki tou Seselwa i kapab ganny en sans pou servi son pei.  E sa i en keksoz tre aparan lo bann diferan Board ozordi.

Ozordi nou kapab dir Mr Speaker si en dimoun i dir ki Sesel pe viv anba en sistenm ‘’Ek nou pa ek nou’’ pou en gro mansonz. Sa transformasyon fondamantal ki pe pase dan nou pei pe met labaz pou en Sesel pli lib e bokou pli demokratik pou tou Seselwa ki pe viv e kontribye Sesel. Sa lapros ki Prezidan Faure in pran, i enn ki pe promot lape, trankilite dan nou pei. E set atraver sa lape stabilite ek linite, ki sak endividi pou ganny loportinite pou progrese.

Par son aksyon nou trouve ki atase avek gran valer travay sak Seselwa; akoz in fer letan pou al vizit nou bann travayer Seselwa lo zot bann landrwa travay, pou vwar zot bann kondisyon pou li menm. Mr Speaker byen koze i fer byen konpran. E mwan mon en dimoun ki kontan koz kler.

Sesel nou bezwen linite e nou bezwen en zonm ki  dan pli pozisyon pou inifye lepep Seselwa. Sa zonm i pa lot ki Prezidan Danny Roland Faure li menm.

 

(APPLAUSE)

 

HON AUDREY VIDOT

Prezidan Faure pa en zonm ki promot ouswa ankouraz okenn form divizyon. I ekout pwennvi e lopinyon tou dimoun e i tre respektiv a bann pozisyon ki sorti dan diferan groupman Lopozisyon. Prezidan Faure in montre pou dir ki i en dimoun ki i kapab travay tre byen avek tou lezot dirizan Sesel. E in demontre en tre gran respe pou pozisyon e lofis tou bann lezot dirizan.

Mr Speaker mon ou le konklir avek en pti mesaz pou mon distrik. Zabitan Roche Caiman, nou pe kontinyen parkour ansanm, e se ansanm ki nou pou vwar sa vre progre. Ozordi mon dir mersi zabitan Roche Caiman, pou zot kontribisyon pozitiv an ver leta nou kominote e mon renouvle mon langazman pou kontinyen travay pou distrik e pou tou Seselwa. Sesel i nou lafyerte.  E mon demann Bondye pou kontinyen beni nou pep e nou pti pei Sesel.  Mersi Mr Speaker.

 

(APPLAUSE)

 

 

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Vidot, avek sa nou ava pran en break e nou ava re pran nou travay 11er.

 

(BREAK)

 

MR SPEAKER

Bon nou ava kontiny nou travay avek repons lo mesaz Leta Lanasyon e mon a donn laparol avek Onorab Wavel Woodcock.

 

HON WAVEL WOODCOCK

Mersi Mr Speaker.  Bonzour tou Manm e tou dimoun a lekout. Mr Speaker se avek bokou latansyon ki mon ti ekout ladres Msye Faure lo leta nou Nasyon. En keksoz ki remarkab Mr Speaker se ki tre pe in ganny dir lo nou zil Praslin.  I annan plizyer konsern ki pe preokip zabitan Praslin me comme d’habitude Gouvernman PL, US pa pe met ase lanfaz lo bezwen nou bann zabitan.

Praslin nou toultan war nou dernyen e nou war nou pe bezwen lager avek plizyer Minister avek Departman Gouvernman pour ki keksoz i bouze lo nou zil. Mr Speaker mon lentervansyon pou tous en pe lo leta nou pei an zeneral me plis lanfaz pour lo mon zil Praslin.

Mr Speaker ler mon pe ekout plizyer entervenan lo lot kote latab, lenpresyon ki mon gannyen se ki United Seychelles – (US) i en parti ki fek sorti dan lesyel in tonm ater.  En parti ki fek formen me an realite US i en parti ki’n al depi 1964. Zis parey en dimoun ki sanz lenz lo li toulezour, me i reste menm dimoun; US in sanz son non plizyer fwa SPUP, SPPF, Parti Lepep e ozordi United Seychelles me se menm parti. Diferan non menm parti, ‘’blan bonnen, bonnen blan.’’

Ozordi zot ou le fer nou krwar ki zot en parti ki pe vin United Seychelles en parti ki pe vin ini Sesel. Me Seselwa i konn tre byen lekel sa parti ki’n anmenn plis divizyon dan nou pei!  I annan menm Manm lo lot kote latab ki pe swadizan pe pres linite ek lape, me pe akiz nou parti pou anmenn vanzans avek laenn.

Mr Speaker le pep Seselwa pou nepli tonm dan sa latrap. Le pep Seselwa i konn tre byen lekel sa parti ki’n anmenn vyolans, vanzans ek laenn dan nou pei.

Se zot ki ti fer koudeta e viktimiz nou bann frer ek ser Seselwa pandan Parti Inik ziska resaman e zot ankor pe viktimiz plizyer Seselwa avek zot filozofi ‘’ek nou pa ek nou.’’ Annou pa bliye ki pandan e apre koudeta dirize par defen Msye France Albert Rene plizyer Seselwa ti ganny touye, bate, abize met dan prizon san size e ganny forse an egzil. E ozordi plizyer milye nou bann frer ek ser pe viv aletranze.

Ozordi Mr Speaker en sapit nou listwar pe terminen, se me pa avek US ki nou pe pou bouz devan.  Se avek en parti ki krwar dan lazistis drwa imen, latransparans, zero tolerans pou koripsyon, en parti ki pa pou koz manti e kasyet laverite avek son pep. Me en parti ki onnet e respe son pep; en parti ki kontan son pe me pa son pos.  Parey Onorab Gill in dir yer ki regre Mr Rene se ki ‘’parfwa zot in get zot avan.’’

Onorab William in admet ki ler ou koz ou rezon Parti US i mark ou. Se pa en parti ki zot get lekor avan ou bezwen. Se pa en parti ki mark ou tight ki ou koz ou rezon ki Seselwa i merite.

Se en parti ki met son pep premye e valorize e ekout lopinyon son pep.  Sa parti se Parti LDS, en parti ki pou valorize e respe son pep parey zot deserve pou ganny respe.

Ozordi nou pe vi dan en Sesel ki pe ganny ronze par en lepidemi koripsyon. I byen ki Parti Lepep in sanz son non sorti pou vin US ‘’Plus.’’ Akoz sa parti i en parti ki plus, en parti ki ‘’azout’’ avek zot lekor, me zot ‘’minus’’ avek lepep Seselwa. Nou’n krwar, nou’n vwar ki mannyer anba Gouvernman PL, US koripsyon in vin segon natir dan plizyer antite Gouvernman.

Annou pa bliy skandal later ‘’ptipti bout’’; saga SBFA kot 19 Ex-MNA Parti Lepep enkli detrwa ki dan Lasanble ti’n pran loan e pa re-peye!

Plizyer milyon loan ti ganny write-off, R80milyon loan pa’n ganny re-peye, e nanm ek dimoun mor ti a pe ganny loan.  Nou ti war kot bann dimoun ki pa egziste ti a pe ganny loan.  Me ki nou’n osi vwar Mr Speaker, se ki sa bann dimoun ki koupab in ganny soutire ek Gouvernman US ki pa’n fer zot fer fas avek lazistis. 2 pwa 2 mezir i ganny servi kot koripsyon i konsernen.

Si ou byen konekte ouswa ou en manm fanmir Gouvernman i protez ou!  Plizyer aksyon koronpi in ganny revele devan sa Lasanble e devan FPAC.  Skandal 79 bout later par en Manm Komite Santral US.  Irlande in vol sa pep plizyer milyon Roupi atraver FIU.

Nou’n war resaman anba Gouvernman Msye Faure kot Irlande Barry Galvin ti ankor pe benefisye avek plizyer mil Ero peyman menm si bann Irlande ti anba lenvestigasyon! Mr Speaker lalis i long lo sa fleo koripsyon ki’n anvair nou pei.

Pou eksplik en pe sityasyon nou pei, mon pou donn enn de legzanp aktyel ki pou montre vre leta nou pei. Parey sanson i dir, ‘‘Retourn Praslin.’’

Semen Laplenn Olandez ek Pasker ki pou konekte Baie Ste Anne ek Grand Anse Praslin ki selman 3 kilomet kontrerman avek Consolation ki 18 kilomet, e semen Vallee de Mai ki 13 kilomet.  En semen ki ti pou ede koup kou karbiran e fer provizyon an ka en dezas i blok akse ant sa de distrik – en semen ki pou plizyer lannen pep Praslinois pe demande.

E mwan menm depi ki mon’n antre dan sa Lasanble mon’n toultan met lanfaz lo lenportans sa semen. Mr Speaker zis mazinen sa semen in pas dan tou prosedir; survey in ganny fer; alignment in ganny fer. Prezidan ek plizyer bann Minis, Minis pour Later ek Lenfrastriktir Minis Bastienne sa lepok; Minis Dogley ki ti Minis pour Lanvironnman sa letan, MNAs, DAs ek tou lezot stakeholders ti vizit sa semen. Gran lafanfar ti ganny fer lo medya Nasyonal; proze ti ganny anonse par Minis Finans devan Lasanble ki pou kout R46milyon.  R5milyon ti ganny bidzete e aprouve par Lasanble Nasyonal pour konmans sa semen sa lannen.

Proze ti’n ganny met tender COGA, Komite Lasanble ti vin vizit sa proze ki ankor ti ganny kouver par SBC.  Apre ki tousala ti’n ganny fer, ler semen pe al konmanse PUC i vin met lobzeksyon. An di-z-an ki zot pe al fer danm.  E sa semen pe pas kot danm i sipoze pe al ganny fer. Mr Speaker en meeting ti ganny organize ant SLTA avek mwan menm MNA pour Grand Anse Praslin, reprezantan pour Minis pour Lanvironnman, PUC, PBA ek lezot Stakeholder’s pou konpran akoz sa obzeksyon.

Mr Speaker reprezantan PUC in vin sa meeting san okenn dokiman!  Zot ti dir ki zot annan en letid ki’n ganny fer 35 an pase.  Zot napa nouvo letid. Zot pa’n fer nouvo survey! Ni plan zot napa, ni Bidze pou konmans okenn proze.

Mr Speaker wi en danm i pou bon pou Praslin, me apre 35 an oli sa bann materyo tiyo, kanmiyon ek crane lo la, kanmiyon ki baskil 3 kote ki Gouvernman Zaponnen ti donnen 35an pase pou fer proze danm? Dapre PUC pou fer nouvo survey, plan, rod finansman pour sa proze i kapab pran plizyer lannen ankor ki pour met en gran retar sa proze semen.

En lot kestyon eski PUC pa bezwen semen pour fer danm? Mr Speaker sa i montre en mank kordinasyon ant bann Departman, Minister ek Lazans anba ladministrasyon msye Faure.

Kot PUC ti ete tou sa letan?  Zot pa azour. Eski zot pa azour avek bann proze mazer dan nou pei? I annan en mank synergy ek networking ant bann antite Gouvernman.  Sa Mr Speaker i montre e lack of leadership! Sak fwa Praslin i oule bouz devan zot met en bar dan nou larou.

Mr Speaker en keksoz ki sagrinan se ki plizyer Minister e Departman Gouvernman i per bann biznes ki annan gro lebra. Zot per pour pran desizyon ki pour depler bann gro biznes. Plizyer fwa se bann konpannyen etranze ki fer per bann Minis ek Gouvernman US. Zot napa en backbone.  Detrwa legzanp mon pour donnen Mr Speaker.

Enn akse avek lans Anse Georgette; Lotel Lemuria in met restriksyon lo lakantite etranze ki ganny akse avek sa lans. Plizyer touris in vin Sesel pour vin vwar sa lans e zot retourn dan zot pei dezapwente ler sekirite lotel Lemuria i anpes zot pas dan baro, pour al lo sa lans. Konmsi sa lans pour zot. Sa lans i piblik! Ki vedir tou Seselwa e etranze ki lo later Sesel.

Pour bous lizye Mr Speaker, Lemuria in fer en trail ki pa ankor konplete e menm danzere pour piblik servi. Resaman mon ti fer en visit lo sa trail avek CEO Planning Authority, reprezante Minis pour Tourism, Lanvironnman e osi SNPA.  Sa trail zis bann atlet ek bann adventurer ki pour kapab servi.  I pa pour zanfan ek vyeyar.

Plizyer stakeholders,  bann reprezantan Minister kit i la in fer en propozisyon e dir ki sa trail ti merit ganny fer lo en teren pli ba, e pli aksesib, ki mwen danzere e ki pour pran mwens letan pour ariv lo sa lans.

Me ki Gouvernman in fer? Nanryen! Oli sa new Planning Act ki pour obliz bann lotel ki zot propriyete i enclave en lans pour donn en akse konvenab? Pa en akse kot kliyan pour al kas zot lipye.

2enm legzanp Mr Speaker ki montre klerman ki Gouvernman pa servi zot lotorite kot i konsernen.  E kot i neseser.  Lot – problenm sewage kot lotel OASIS ki pe afekte plizyer zabitan. Mon’n al fer plizyer vizit kot sa bann fanmir konsernen.  Sa loder e desarz i deplorab, e move pour lasante piblik. Mon’n koz ek dokter Gedeon kot Public Health Authority, me nanryen pa ankor ganny fer, pour met presyon lo sa lotel pour rezourd sa problenm.

I annan 2an depi ki sa bann fanmir pe espir sa bann move loder. Gouvernman msye Faure pa kapab deal ek bann konpannyen ki fer gro lebra e ki kas Lalwa. Napa leadership.

3enm legzanp lotel Raffles. Pour plizyer lannen zenerater kot sa lotel in desarz delwil ki’n detri lanmar o-bor sa lotel; bann pye mangrove e plizyer lespes dan sa labita in mor akoz sa. Me eski Gouvernman in pran okenn aksyon konkret kont sa lotel? Larepons se non.

4enm: Air Seychelles in fer monte pri avyon ankor par R60 kan zot ti dir devan sa Lasanble ki zot pa pour fer monte ankor. Me Gouvernman US in trankil lo sa, in trankil lo sa logmantasyon. Promes, promes, aksyon zero!

5enm: CCCl Cap Samy Praslin, Baie Ste Anne Praslin, plizyer fanmir pe ganny afekte avek lapousyer ki pe afekte zot lasante, ki pe kouver zot lakaz. Zot pe mars dan zot lakaz konmsi zot pe mars deor.

Tapaz bann masin ki pe kaz ros pe osi afekte plizyer zabitan dan larezyon. Me Gouvernman i sourd lo sa bann zabitan parey zot ankor sourd lo bann zabitan Baie Ste Anne, o-bor Power  Station ki ankor pe esper konpansasyon pour emisyon bann gas danzere, ki’n afekte zot lasante, e andomaz zot lakaz.

6enm: apre plizyer lannen ki lepep Praslinois pe demann en lasose Grand Anse Praslin sirtou pour deservi bann peser artizanal avek tou bann fasilite parey ice plant, cold storage, fuel pump, gear shop ek lezot ankor ki osi kapab deservi lezot operater bato.

Ozordi apre 1 an edmi ki en Komite ti ganny etablir par ex-Minis Pour Lapes ek lagrikiltir Minis Charlette. Sirtou apre ki a plizyer repriz mon’n fer resorti ki lagrikiltir ek lapes in ganny neglize lo Praslin, ozordi nou vwar ki mannyer i annan dezord  e mank korperasyon ant bann Lazans ek Minister.

Dan dernyen meeting ki mwan ti prezan koman en Manm lo sa Komite pour Devlopman Lapes lo Praslin, ki nouvo Minis pour Lapes ti prezan – Minis Bastienne, apre ki konsep pour lasose Baie St Anne ek Grand Anse in aprouve, dan milye meeting ki ganny Chair par CEO SFA, en Manm Board SFA ti fer en deklarasyon e dir ki, ‘’Praslin peser pa bezwen bann gran proze! Praslin bann peser zot bezwen bann pti, pti keksoz.’’ Konmsi zis pti, pti keksoz ki ale avek Praslinois. Tou le de lasosyasyon peser ti tre ankoler par sa statement e zot in menm threaten e dernyen meeting osi ki tou le lasosyasyon byento zot pour mont lo semen.

Apre tou sa travay ki sa Komite in fer, pour anmenn devlopman pour peser Praslin, en lot bar I ganny mete dan nou larou.  An plis plan ki ti’n ganny submit pour komans fouy channel Grand Anse ek Baie Ste Anne, in ganny retire san ki CEO SFA e Komite ti’n ganny enformen.  Eski Gouvernman pe sey sabotaz sa de proze?  Mon bann frer ek ser Praslinois, sanmenm sa leadership anba Gouvernman Msye Faure. Dezord e linaksyon partou.

7enm: lapovrete. Mr Speaker mwan annan mwan en lalis bann dimoun dan mon distrik ki a pe viv dan bann kondisyon deplorab ki mon’n anvoy kot Minis ek Lakaz ek Lenfrastriktir, MHILT. Gouvernman Lokal ek lezot Lazans. Onorab De Commarmond i dir ki napa lapovrete Sesel. Dan mon distrik mon annan plizyer zabitan ki pe reste dan bann leta enpitwayab. St. Sauveur mwan annan en fanmir 15 dimoun ki pe reste dan en lakaz an tol, ki zot bezwen dormi lo kanmarad.

Ex­-Prezidan Michel, plizyer Minis in visit lafanmir me zot ankor parey. Zot in ganny plizyer promes, me ziska prezan nanryen pa’n ganny fer!

Mon’n anvoy plizyer email kot Minis pour Lakaz, Minis Charlette, me zot sourd lo sa fanmir. Ler eleksyon pe aprose zot anvoy kado pour zanfan pour Nwel parey dernyen eleksyon.  Se pa kado ki sa bann zanfan i bezwen, me lozman apropriye. Mwan mazin msye Barbe Consolation, en msye aze ki lakaz pe tonm lo li. Ankor mon kontakte Lotorite konsernen, zot in vizite me nanryen pa ankor ganny fer apre 2an.

I annan plizyer bann case koumsa dan mon distrik. Proze lakaz 24/24/24.  Zis 18 unit ki’n fek komanse e ki’n fini sot 24 mwan e i mank 6 unit, i sipoze e i merit ganny fer Mont Plaisir.

Mwan pa pe aksepte sa leskiz ki en retain wall pour kout tro bokou larzan.  I annan plizyer zabitan Mont Plaisir Praslin ki pour benefisye ek sa 6 unit. Ase donn leskiz.

Mr Speaker i enteresan pour tann bann kontradiksyon ant bann Manm lo lot kote latab; ki montre ki zot alignment pa tro bon.

Onorab De Commarmond i dir ki napa lapovrete Sesel.  Me Onorab Lemiel i dir ki i annan lapovrete Sesel.  Lekel ki mal la, lekel ki byen?  Nou pep pa manze Human Capital Index. Nou pep pa manze bann statistic enternasyonal ki bokou fwa i misleading.  Sa manman ki pe struggle pour met en morso manze dan bwat son piti pour al lekol, parfwa ek larm dan son lizye pa konsernen si nou premye dan Lafrik.

Sa zenn ki pe esey trimouse pour li nou kapab aste en bout later, ki zot ti dir li ki i bezwen annan 800mil pour kalifye lo ou later.  I pa enterese avek Human Capital Index.

Parfwa ou demann ou lekor li mannyer Gouvernman i determin bann kriter pour donn lakaz ek later. La zot in sanz Sistenm Pwen pour kalifye pour ganny later, apre ki LDS in koz kont sa Sistenm Pwen ki’n met retar avek plizyer Seselwa. Eski Gouvernman i pran desizyon baze lo larealite aktyel nou pei, ouswa zot pran desizyon ki zot tire dan lezer?

Mr Speaker i annan plizyer desizyon ki Gouvernman i pran san konsilte avek bann parti konsernen. Logmantasyon tiket pour al Curieuse e Kouzen. Curieuse in mont par R100 sorti R200.

Cousin in sorti R500 pour mont R600. Sa Gouvernman pe degorz bann Praslinois ki annan biznes bato ekskirsyon. Deza zot operational cost i o. la zot pour bezwen ogmant zot pri ki pour afekte lakantite kliyan ki zot gannyen.

Mr Speaker sa Gouvernman in fer plis promes ki pran aksyon. Annou pa bliy Fond Ferdinand ki msye Faure li menm dan en vizit laba ti dir, ‘’We are siting on a goldmine!’’ Zanmen mon pour bliy sa parol akoz mon ti prezan ler plan redevlopman Fond Ferdinand ti ganny reprezante. Tou dimoun ti bwar delo koko tann, byen kontan. Oli sa Master Plan? Oli sa business plan pour Fon Ferdinand? Oli sa nouvo Board?  Oli bann nouvo lenfrastriktir?

Mr Speaker mwan koman MNA Grand Anse Praslin mon’n pouse pour plizyer keksoz pour mon distrik e pour mon zil Praslin. Semen Laplenn Olandez/ Pasker; akse san restriksyon Anse Georgette; en nouvo lasose pour Grand Anse Praslin; retir Polisi 50met ki ti pe anpes Praslinois konstri par lao 50met contour line; anpes tiket avyon monte ziska R2350?

Anpes ferm lofis Sales Airport Amitie Praslin. Proze Daycare Grand Anse Praslin, proze lakres, e nouvo blok Grand Anse Praslin primer e Praslin segonder. Refer plizyer semen segonder ek primer partou dan distrik.

Mr Speaker mon pe osi pouse pour en indoor gymnasium e track sentetik ki ti ganny promet par Gouvernman PLUS avan eleksyon Prezidansyel 2015. Mr Speaker promes en kantite, me aksyon zero!  Sa ki toultan evidan se ki sak fwa eleksyon pe vini en bann gro, gro proze i ganny promet me apre nou pa war nanryen.  Mr Speaker, mon pa pour larg zot lo sa size en indoor gymnasium.

Nou bezwen en indoor gymnasium pour deserve Inner Island. Gouvernman US pa pe fer ase pour ranforsi water sport lo Praslin.  En Gouvernman LDS pour met lanfaz lo la. Bann meyer atlet lo lanmer i sorti Praslin e zot deserve better!

I malere Mr Speaker ki koman bann MNA LDS, nou bezwen lager lebra kase pour nou ganny keksoz dan nou distrik. E parfwa nou fer fas avek bokou defi akoz sa Gouvernman i mank sa volonte direksyon ek leadership.

Plizyer proze mon pe espere Mr Speaker, ki mon’n demande pour mwan distrik, re-sirfas court basketball Grand Anse ki’n ganny anvoye pour sa mwan apre plis ki 2an mon’n demande. Lalimyer nou’n nobou kapab gannyen pour court basketball apre 1an. Semen Consolation in komans ganny pyeste. Selman swe Praslinois se pour SLTA refer sa semen konpletman.

Proze drenaz pour ex-Teachers Estate ek Roche Corbigeau ki ti’n ganny promet depi 2017 pa ankor komanse. Mr Speaker, apre dernyen gro lapli, plizyer lakour ti ganny inonde e delo ti antre dan plizyer lakaz. Mon’n fer plizyer vizit dan mon distrik lo blok Amitie labati Estate, Coco Rouge, Eden Spring Access, Roche Corbigeau avek lezot landrwa ankor.

Mr Speaker nou pli gro problenm Praslin enkli lo plato Cote D’Or se drenaz. Nou bezwen en Plan Konpreansiv pour drenaz Praslin. Semen i ganny par Lotorite Distrik ouswa par SLTA. Me napa drenaz ki koz inondasyon ler gro lapli i tonbe. Napa bon planifikasyon ki koz plizyer problenm pli tar. A plizyer repriz I mank kordinasyon ant bann diferan antite Gouvernman.  En legzanp tipik semen o-bor lekol St Joseph, SLTA fini met proze lo tender. Selman Gouvernman Lokal pa ti ankor fer survey ek alignment. Ladan menm SLTA pe re-fize met koltar lo semen akoz i dir fodre drenaz avan. Tousala i montre mank kordinasyon ant bann diferan  Minister, ant bann diferan Lazans akoz i kler ki i annan en mank leadership.   Gouvernman Msye Faure sakenn pe fer pour li!

Resaman nou fek aprann ki ARID in dekouver en konpannyen ki pe anploy plis ki 70 travayer san GOP.  E pandan sa 2 dernyen lannen i annan bokou ka trafik imen ki’n ganny raporte ki’n menm ariv devan lakour.  Imigrasyon i napa en bon sistenm database pour monitor e gard rikord tou bann GOP holders Sesel.

Fodre ki zot rod bann expert enternasyonal pour set up en lot sistenm pli modern.  Fodre ki Minister pour Lanplwa avek Imigrasyon i penaliz bann anplwayer ki pe anploy bann travayer etranze san GOP.  E fodre aksyon pli sever I ganny pran avek bann dimoun ki pe fer trafik imen.

Kot i konsern nou sekirite Nasyonal. Mon senserman krwar ki i neseser pour annan en prezans Coast Guard lo zil pros.  Pa bliye ki pirat in deza ariv par deryer Marianne pa lwen avek La Digue. Zis mazinen si en zour pirat I ariv lo enn nou Zil Pros. Ki mannyer nou pou protez nou zabitan? Mon bann frer ek ser byennet nou pep i merit laspirasyon okenn parti politik. Dan LDS nou met nou pep avan nou menm. Nou pa vin fer krwar ouswa bat latet. Nou koz laverite e larealite.

Msye Faure in nepli kapab kontinyen fer parey Pilate. Lav son lanmen e pa pran responsabilite. Koman latet Egzekitiv i bezwen pran bann desizyon ferm olye soutir lenkonpetans e bann eleman toksik dan son Gouvernman. I bezwen pran aksyon kont tou bann ki fer koripsyon. Si I pa kapab i pour bezwen anvoy servyet lo ring!

I nepli letan pour fer promes vid parey tinel, LNG, tren, pti Dubai  –  en Sesel digital, kan internet i mars pli dousman ki en torti e data i fini pli vit ki larzan dan pos Seselwa tou le lafen di-mwan.

Tan ki sa Gouvernman US pour la cartel pour kontinyen ganny soutire dan sa pei. Middleman pour kontinyen vin ris lo ledo lepep Seselwa. Bann pli gran bandi Sesel pour kontinyen ganny proteze e soutire.  Sa ki mon kontan Mr Speaker se ki lepep Seselwa in war kler. Zot pa pour ganny anbete ankor, flat screen, cooker, fridge, blok, siman ek lalkol pa pour anbet nou pep ankor!

 

(APPLAUSE)

 

HON WAVEL WOODCOCK

Lepep Seselwa ozordi in konn son drwa.  In reganny son dinyite akoz 15 lo 10. Sa lafreyer ki sa pep in viv anba la pour plizyer lannen, in ganny zet anba. Nou pep pe war en nouvo lavenir dan lorizon avek LDS. Avek sa de mo Mr Speaker, mon anvi dir en gran mersi zabitan Grand Anse Praslin pour zot kontribisyon pour sa repons leta nou Nasyon.

E en gran mersi spesyal pour zot sipor pour nou ansanm anmenn nou distrik e zil Praslin pli devan.

Mr Speaker mon pa pour kapab fini mon lentervansyon, san ki mon koste mwan leker avek bann fanmir Seselwa ki pe soufer ozordi.

E mon priye ki larm Gerard Hoareau, Alton Ahtime,  Brian Lesperance, Simon Desnousse, Mike Asher,  Berard Jeannie, Davidson Chang-time, Gilbert Morgan, Michael Hoffman, Tony Elisabeth, Hassan Ali, e lezot nou bann frer ek ser ki’n disparet ouswa ganny ‘touye pandan koudeta, e Parti Inik ki zot larm i repoz an pe.  Mersi Mr Speaker.

 

(APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Woodcock.  Mon ava pas laparol avek Onorab Paul Ernesta.  Onorab.

 

HON PAUL ERNESTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Mersi Mr Speaker. Mr Speaker letan mon’n ekout  mon bann koleg Onorab koze. Annefe depi yer, ek tou bann levennman ki’n pase, letan nou isi, lo sa kote latab, nou dir LDS i lalang dan Sesel!

 

 

(APPLAUSE)

 

HON PAUL ERNESTA

Zot pa koz laverite avek sa pep. Letan nou dir sa zot sot anler Mr Speaker. Zis en legzanp senp. I fer lapenn, i vreman fer lapenn letan nou tann en Onorab avek son dezespwar i pe esey fer politik, bann politik bonmarse avek sa Notis retailers association. E en moman kot Seselwa dan son gran mazorite, pe anmenn respe ek konesans pour atraver zot sipor pour tou sa ki msye Rene in fer pour nou. E zot dan zot press release, zot dir ki  sa lasosyasyon pe fer politik, akoz zot pe kas presedans vi ki ti napa en tel notis pour defen Msye Mancham.

Mr Speaker sa i fo!  En vre mansonz. Akoz pli boner si nou’n ekout Onorab Vidot, letan in montre nou sa Nasyon date Merkredi le 11 Zanvye 2017. Annefe letan mon get lo sa Nasyon i annan 2 Notis.

2 Notis ki sa lasosyasyon in fer resorti pour anmenn zot sipor pour defen msye Mancham. Eski sa letan sa bann kalite keksoz zot pe dir. Eski sa pa en politik ‘’ek nou pa ek nou?’’ Dir mwan pa en politik ‘’ek nou pa ek nou?’’

 

(APPLAUSE)

 

HON PAUL ERNESTA

Mwan mon dir lepep Seselwa ouver zot lizye. P a les sa LDS vin bat zot latet!

 

 

(APPLAUSE)

 

HON PAUL ERNESTA

E annefe taler en madanm Takamaka i text mwan. Ou konnen ki i dir mwan?  I dir mwan,’’ Trankil Onorab, dir nou bann LDS laba trankil, akoz State House zot pour ariv ZANMEN!’’

 

(APPLAUSE)

 

HON PAUL ERNESTA

Mr Speaker Mardi le 26 Fevriye zabitan Takamaka e lepep Seselwa e nou tou isi dan sa Lasanble, nou ti ekout nou Prezidan Danny Faure pronons son diskour, dan en fason byen presi, tre kalm e ranpli ek konfidans lo leta nou Nasyon.

Asize akote ou a sa moman Mr Speaker, mon ti vwar en kaptenn tre konpetan e asire ki i anmenn Sesel ver en lavenir soutenab e enklisiv. Nou avyon lontan in dekole. Byensir be si ou lo rebate parey mon koleg in fek dir, i annan gran posibilite ou ganny kit ater!

 

(APPLAUSE)

 

HON PAUL ERNESTA

Lo Airport i reste zis Air Dreamer ki ankor pe reve kan i pour dekole. Malgre en pti movetan, nou linite e rezilyans in ase pour amenn nou ziska kot nou ete ozordi.  Dan nou vwayaz ver plis progre e stabilite, nou konnen nou pour rankontre en pe tirbilans. Me nou determinen pour fer sir ki nou voyaz dan lape e trankilite.

Mr Speaker pa tou zonm ki annan sa kapasite pour fer fas avek bann defi, ki lavi i anmas pour li.  I annan ki tonbe apre releve.  Me i annan ki pa kapab.  Pour nou kapab konn vre karakter zonm, zis met pouvwar dan son lanmen.

Ozordi Sesel i annan plizyer kalite dirizan avek diferan karakter. Me letan mwan get sa zonm for anler State House, mwan mon annan lespwar.

Mr Speaker parey dikton i dir I pran en kominote pour fer grandi en nasyon. E mwan mon dir, i pran en zonm for, en Prezidan ki mazin dibyen non pa vanzans.  En zonm entelizan ki krwar dan linite e lape.  En zonm brav e ki tenir Seselwa for.  En zonm ki kapab, e i konn tenir lasaler dan lakwizin. En zonm ki annan kontrol lo son lemosyon e aksyon letan i ganny kritike. En zonm ki met Sesel avan tou. En zonm ki krwar e tenir dan son prensip. En zonm ki krwar dan aksyon nou pa zis koze. Se sa en vre dirizan.

Se sa zonm ki’n pare e touzour pare pour tenir for avek en vizyon kler pour Sesel malgre bann moman adversite.

Vwala dan mwan fason pli senp e senser, akoz mwan mon dirk i Prezidan for i meyer!

 

(APPLAUSE)

 

HON PAUL ERNESTA

Mr Speaker i annan ki’n dir ki sa diskour lo Leta Lanasyon i en diskour bon boug. I en diskour lo lavey en eleksyon. Mr Speaker permet mwan dir lepep Seselwa ki nou dan United Seychelles nou’n batir e nou ankor pe soutenir.  Isi Sesel nou pa parfe, me nou byen.  Les mwan demann zot konbyen Ameriken ozordi pe regret akoz zot in vot pour Donald Trump?

Konbyen etranze ki pe dir ozordi akoz nou pa reste Sesel? Kontenir lo Leta Lanasyon i fer mwan apresye ki byennet lepep Seselwa in reste le sel priyorite Prezidan Faure e in kapte byen kler mesaz lepep Seselwa, pour en meyer lavenir dan stabilite e dan lape.

Dan en fason onnet in fer resorti tou nou bann defi e in prezant nou avek bann aksyon konkret, ki pour adres sa bann sityasyon.  E in osi prepar nou pour nou kapab fer fas avek bann difikilte reel, ki nou pour rankontre pandan lenplimantasyon sa bann aksyon.

Mr Speaker parey slogan Fon Pansyon i dir annou ‘’Viv Ere’’, dan lape, dan larmoni, e annou asire ki nou lasante i nou responsabilite. Viv ere i al avek en kou. Mr Speaker permet mwan dir, ki kot lalkol i konsernen tro souvan nou’n ferm lizye e nou’n les pase.  La mwan oule dir zot byen kler, e ganny mwan tre kler.

Mon swete ki o menm tan ki nou’n ganny Prezidan Faure byen kler lalkol an moderasyon nou dakor.  Me ler ou abiz li i fer ou ditor. Nou dan United Seychelles nou dir ‘’tyonbo en kou!’’ ‘’Tenir en kou akoz nou kontan ou.’’ E nou anvi ki ou viv an bonn sante.

Mr Speaker dir mwan, eski mon’n tann byen Leader Lopozisyon yer? Eski mon’n tann li ler in dir ki i annan bon lalkol?  Pour tou respe ki mwan annan pour OU Leader Lopozisyon, mwan Onorab Paul Ernesta, mon challenge ou pour donn lepep Seselwa sa lalis sa bann bon lalkol, ki prezan nou, nou tou nou ava aret aste bann move lalkol e nou a konsonm sa bann swadizan bon lalkol.

E malerezman mwan keksoz ki mwan konnen, taler mon’n tann koleg dir toutaler sel lalkol ki bon mon krwar methanol. Ok? Pa methadone en methanol ki nou’n koz lo la. Se sa bann lalkol.  Mon krwar petet sanmenm sa ki Onorab pe advice nou pour nou servi.  Nou dan United Seychelles kot lalkol I konsernen – mon’n byen lekol Onorab, nou pa klasifye. Nou pa kont zis Pti Ponm. Nou kont tou sa ki apel lalkol.

Msye France Albert Rene in deza dir, ‘’Zanmen ankor zot pour fer Seselwa krwar lizour pour aswar!’’ Letid ki’n ganny fer par Minister Lasante, i montre ki lalkol i en fakter mazer ki kontribye an ver bann pli gran maladi ki pe afekte nou pei ozordi.  Koman bann Onorab annou met lanfaz lo konsonmasyon lalkol dan en fason modere pour redwir nou ris koman en Nasyon.

Mr Speaker bokou dezord pe arrive dan sa pei akoz lalkol,  e sa pe kout nou tre ser. Bann nwizans tapaz ki ganny fer sirtou dan bann landward rezidansyel parey kot bann flat, o-bor bann letablisman touristik, tansyon, dyabet, aksidan, labi fizik e dan lavil dimoun  pe disturb lezot akoz zot sou. Konmsi Papa ‘’Dan Lari Bazar pa kapab pase.’’

E sa i donn move zimaz pour nou pei. Etandonnen ki nou lavil i ganny bokou frekante par bokou touris. Mezir ki’n ganny anonse, i pour ede met en bon lord dan sa dezord. Zabitan Takamaka i rekomande ki dan sa prose ki Gouvernman i osi revwar lakantite outlet ki vann lalkol dan distrik. E menm lo nivo rezyon e dan pei an antye.

Ti pour swetab si ti ava annan bann designated liquor store, ki ava annan zot ler ouver e ler fermen. Ser zanmi, nou tou nou bezwen demann nou lekor akoz ki tou laboutik i annan telman lavertisman lalkol?  Eski nou krwar i byen ki letan nou zanfan i al laboutik premye keksoz ki zot vwar se lavertisman pour lalkol?

Nou bezwen fer sir ki i nou priyorite koman en konsonmater, e nou bezwen osi asire ki nou zanfan i ganny bann bon legzanp. Sa i enkli letan nou partisip dan bann lafet. Annou fer sir ki letan nou konsonm lalkol, ki nou touzour reste en legzanp pour nou zanfan.

Mr Speaker nou pei, nou pe viv dan en lepok kot i annan sanzman dan nou fanmir. Sanzman ekonomik, sanzman dan nou fason fer.  Sanzman la fason ki nou viv.  Sanzman la fason ki nou travay.  E sanzman ki donn nou loportinite.  E an menm tan si nou pa fer atansyon i kapab osi agrandi nivo inegalite.

Koman en parti United Seychelles i reste fermeman krwar dan lazistis sosyal, egalite e loportinite pour tou. Nou pour kontinyen pouse pour ki tou Seselwa i ganny menm loportinite, pour zot kapab realiz zot potansyel e pran responsabilite pour kontribye dan nou sosyete.

Dan sa nouvo letap ledikasyon nou pep sirtou nou lazenes i ekstrememan  enportan.  Lenplimantasyon plan stratezi mwayen term, Minister Ledikasyon e bann nouvo linisyativ ki Prezidan Faure in anonse, i an konformite avek prensip United Seychelles. Nou krwar dan en Sesel kot bokou loportinite iI ganny kree pour nou bann zenn kapab devlope, pour zot vin sa ki zot anvi vini.

Mr Speaker LDS i kontinyen koz lalang. Zot dir ki nou sistenm ledikasyon in fail. Me zot manke dir ki ozordi atraver sa sistenm ledikasyon in prodwir dokter, in prodwir pilot, in prodwi enzenyer. Name it tou bann kalite profesyonnel ki nou annan dan sa pei, se gras a sistenm ledikasyon.

Nou pou kontinyen amelyor nou sistenm ledikasyon. Parey mon ti dir dan mon lentervansyon lo Leta Lanasyon lannen pase annou pa zis konsantre lo zis sa ki mal.

 

(Off-Mic)

 

HON PAUL ERNESTA

Wi, nou bezwen, fye i lo zot kote laba. Wi nou bezwen kontinyelman fer pli byen. An prometan sa ki  byen i en fason pour koriz sa ki mal. Lekol Takamaka i en legzanp kot son bon rikord i sikse. I kapab ganny servi koman en model pour ankor katriyenm lannen konsekitiv lekol Takamaka i ganny kouronnen koman sa meyer lekol primer dan sa pei.

 

 

(APPLAUSE)

 

HON PAUL ERNESTA

E sa i avek en performans bokou pli meyer ki lannen pase. Mon dir mersi e felisitasyon.  Sa i rezilta travay dir nou head Headteacher avek son lekip ansenyan. Mon oule dir felisitasyon e mersi tou nou  bann edikater. Paran lakominote,  e tou sa bann ki’n kontribye e pe kontinyelman ede dan laprantisaz nou bann zanfan lekol Takamaka.

Remersiman osi i al ver tou lezot ansenyan ki pe kontinyelman travay dir pour devlopman nou bann zanfan Seselwa.

Mon senserman krwar ki parey mon ti dir dan mwan repons SONA lannen pase ki Minister Ledikasyon i devret montre serten rekonesans anver sa bann lekol ki kontinyelman fer byen. E sa bann ansenyan ki zot zelev i kontinyelman prodwir tre bon rezilta parey lekol Takamaka.

Sa i kapab ganny fer atraver sa bann tel sizesyon; enkli fer sa bann teachers partisip dan bann konferans e latalye aletranze, kot zot kapab partaz zot leksperyans e aprann bann bon metod laprantisaz ki pour fer zot vin pli performan.

Ankouraz networking ant bann lekol primer e segonder. Kree konpetisyon akademik a bann lekol an rezilta sa a motiv ansenyan koman zanfan pour vin pli performan e dezyenmman os nivo ledikasyon.

O tan i posib ankouraz bann ansenyan pour ansenny dan zot distrik. Mr Speaker lozman i en lot size ki Prezidan in koz lo la pandan son diskour.

Sa size i preokip zabitan Takamaka bokou. Nou apresye ki anba program 24/24/24 lanse par Prezidan Faure, 40 unit in ganny konstri kot ex- Desaubin Housing Estate. Ladan i annan 28 lakaz 3 lasanm e 12 lakaz 2 lasanm.

E mwan kontan note ki 60 poursan sa bann lakaz baze lo polisi MHILT pe al ver zabitan Takamaka.

 

(APPLAUSE)

 

HON PAUL ERNESTA

Mon reste konvenki ki MHILT i kapab ogmant sa poursantaz pour distrik ki a permet plis nou dimoun ganny asiste.

Me malgre ki lakaz in fini konstri, ziska ozordi alokasyon pa ankor ganny fer. Sa i akoz koneksyon pour tiyo outflow STP pa ankor konplete. Apre ki mon’n konstat sa retar, mon’n pouse pour sa kapab ganny konplete. Par egzanp konpare avek (bann Onorab lot kote latab zot pa fer nanryen zot esper keksoz ariv kot zot) me mwan ki mon’n fer?

 

(Interruption)

 

HON PAUL ERNESTA

Mon’n demann kestyon Minis responsab pour later ek lakaz isi menm dan sa Lasanble. Mon’n koz ek propriyeter sa later e mon kapab konstate mon’n ganny bon parol avek sa propriyeter.  Mon’n fasilit kontak ek propriyeter later ek Minister MHILT.

 

(APPLAUSE)

 

HON PAUL ERNESTA

Menm si negosyasyon i en pe dousman akoz i annan lezot Lazans parey Tribinal ek Lakour ki konsernen, me nou pe vwar laklerte dan nou bann konsiltasyon. Antretan i enportan ki Minister konsernen i bouze avek prosedir alokasyon.  E mwan swete ki sa Sistenm Pwen ki pour aplikab dan seleksyon pour lasistans a fer zistis tou bann zabitan. E sa i merit aplikab pour later osi. Zabitan Takamaka i welcome sa mezir ki Prezidan in pran pour revwar sa Sistenm Pwen lo later, lo sa size abilite finansyel lo bann dimoun kot in sorti R800mil pour vin R550mil.

Sa i osi enpakte lo zot saler sorti R15mil pour vin R12 mil. Sa revizyon i a permet pour ki plis nou bann dimoun ava kapab ganny asiste.  I pour osi tir presyon lo Gouvernman pour demann lakaz. E anmenn en rediksyon dan Bidze pour konstriksyon lakaz. Menm si Sistenm Pwen ki pour determin priyorite lekel ki pour ganny asiste  avek later an premye, mon kontinyen demande ki bann later dan nou distrik i ganny partaze avek plis nou zabitan Takamaka. Par egzanp i annan sa 5 morso later Ros Koray ki devlopman semen in preski fini. Sa 11 morso Anse Forbans anba kot lekol, ki li osi lenfrastriktir semen pe al ganny fer tre byento.

Kou lavi i en lot size ki Prezidan in koz lo la.  Sa size I reste en preokipasyon pour tou Seselwa, enkli osi zabitan Takamaka. Ozordi menm si Gouvernman in pran bokou mezir parey Prezidan in anonse, nou pep ki en pe mwen eze, zot ankor pe santi son lefe. Depi son kreasyon anba defen nou dirizan Msye Rene sa lepok, SPUP, SPPF, Parti Lepep, e United Seychelles, nou’n touzour reste fermeman krwar dan legalite pour tou. Nou’n toultan lite ki nou larises i ganny distribye avek ou tou. E ki tou Seselwa i ganny li en lavi desan.

Me nou bezwen realis. Avek sanzman letan keksoz i evolye. Dan bann lannen 70 avan Lendepandans en pake pwason ki nou ti aste R100 ozordi i ti kout 25sou.  E R40 ou ti pour kapab fer tou ou depans maryaz. Ti napa saler de-baz Onorab.

Msye Gran Blan  ti pey ou mannyer li i ti anvi. I annan ki ti menm pey ou dapre ou laz. Pli enteresan ti annan ki ti menm pey ou si ou ti annan 16an la ou t i ganny R16. Bann servis, wi mon papa ek bann granmoun, ou osi ou’n eksperyanse sa. Bann servis pli esansyel parey Lapolis. La mwan papa, demann Onorab Ferrari i konn tre byen li. La mon  Papa parey si ou ti dan Lapolis out i ganny zis R235 par mwan. Nou demars pour ki Seselwa i ganny en meyer lavi i pa’n anven.  Dan sa nouvo lepok anba sistenm United Seychelles/ SPUP/SPPF/Parti Lepep, nou pour kontinyen asir en meyer lavi pour nou pep.

An rezilta sa nou pei in vin viktim son prop devlopman. Gouvernman pe vwar li oblize trouv bann nouvo mezir inovativ pour kontinyelman zwenn lekspektasyon sa pep e mentenir sa standar lavi.  Pour kapab reasir dan sa lalit, i demann en zefor kolektiv de lapar nou tou. Mon demann mwan bann koleg lo lot kote latab pour nou seryezman demann ek bann businessman, ou tande Onorab pour revwar pri zot bann servis ek zot komodite.

E pour osi revwar zot bann profit margin ki zot mete lo sa bann prodwir. E mon dir avek lepep Seselwa annou konnen ki nou aste. Mon konnen par natir nou en pei ki konsonm bokou. Me nou bezwen pran nou responsabilite. Balans byen nou depans. Annou pa depans lo sa bann keksoz initil. Si nou vwar en komodite dan laboutik i ser, annou pa aste! Kit ek sa marsan! Mazinen pouvwar i dan nou lanmen.

Annou mobilize pour konbat kont sa bann marsan malonnet ki pe fer gro, gro profi lo nou depan. Mr Speaker ‘’Fearless in dignity,’’ ansanm dan linite avek Prezidan  Faure, nou pe bouz devan, non pa an aryer.

Nou’n fer sanzman mars dan nou lavantaz, ki’n anmenn bokou progre pour nou.  Son le fe pe rezonn dan tou le 4 kwen nou pei. Koman MNA pour distrik Takamaka, mon’n fer tou sa ki mon kapab pour ki Takamaka i benefisye en bout sa gato. Ozordi apre bokou demars, parey mon ti promet, Takamaka in ganny li en nouvo Kordgard byen modern e pli gran.

 

(APPLAUSE)

 

HON PAUL ERNESTA

Son louvertir i pe al fer byento. Fer nouvo daycare avek plis fasilite pour akeyir bann pti zanfan 3mwan an montan in ganny konstri. Tou bann demars dan semen Agathine parey son lagrandisman, demarkasyon bus stop pour bis monte e la, i reste SPTC pour organiz son schedule pour bis komans monte, mon antisipe ki sa pour ganny fer tre byento. Bann zanfan dan St Ange Estate pour byento annan zot en nouvo lespas pour zot kapab zwe. Avek sipor DICT avek operater servis telekominikasyon, nou pe travay pour nou rezourd sa problem sinyal dan diferan sou distrik.

Survey pour lagrandisman semen Hoareau/Dodo in fini fer e nou dan prosedir ganny wayleave avek bann propriyeter. Konstriksyon pour koneksyon Semen Legliz ek Kalver pe aktyelman ganny fer. PUC pe aktyelman travay lo proze distribisyon delo dan leo Kalver e St Ange Estate. MHILT i dan sinyalizasyon negosyasyon later pour devlopman semen dan leo  q      Quatres Bornes kot lafanmir Onezime e Bristol. Premye faz konstriksyon semen pour lafanmir Rose e Loze pe al komanse.

Lotorite Distrik pe aktyelman idantifye bann propriyeter pour devlopman semen Maravi, sa i zis enn de legzanp ki mon pe nonmen.

 

(APPLAUSE)

 

HON PAUL ERNESTA

Parey ou kapab konstate Mr Speaker, tou sa travay in angaz bokou dimoun e osi bann lorganizasyon Gouvernmantal. Mon oule remersye zot tou pour zot sipor e langazman. Mon ‘n osi konstat bann difikilte ki zabitan nou distrik pe fer fas avek. Par egzanp retar dan semen Bougainville, leta nou semen ki pe ganny afekte avek proze PUC. Lanpesman bann devlopman akoz sa problenm later zeritye, e later prive. Sityasyon semen zabitan dan ‘’Pen Pen’’. Kouran koupe ki tanzantan zabitan pe eksperyanse. E koman zot Manm Elekte, sa zonm debrouyer ki mwan ete, mwan pour kontinyen fer tou sa ki mon kapab pour distrik e zabitan Takamaka. Mr Speaker ozordi Sesel pe ganny mansyonnen dan tou kwen lemonn.  E pe menm ganny servi koman en model.

Nou lafors koman en pti pei, nou linite, nou lespri travay dir, respe pour kanmarad ek nou diversite. Se sa bann kalite koman en Nasyon ki pour asire ki nou kontinyen devlope dan lape e an sekirite. Annefe, se sa bann menm kalite ki’n fer nou ariv kot nou ete ozordi.

Nou linite koman en Nasyon in fer nou kapab anmenn sa transformasyon ekonomik ki nou ti bezwen fer an 2008.  Se nou linite koman en nasyon ki’n fer nou kapab sorti koman viktorye kont bann latak piratri.  Dan nou parkour nou pour kontinyen fer fas ek bann defi. I annan ki pour tonbe, e releve, me nou pour kontinyen reste determinen. Avek nou konfyans dan Prezidan e mwan Paul Ernesta mon annan lespwar pour lavenir Seselwa.

 

(APPLAUSE)

 

HON PAUL ERNESTA

Avek United Seychelles nou pour kontinyen reste for e ini. Annou pa les okenn entimidasyon, menas sa ki nou krwar ladan.

Sa ki pe rev State House kontinyen reve. ‘’Fearless in dignity, united we stand!’’ Mersi Mr Speaker.

 

(APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Ernesta. Bon mon annan zis en pti lanons pour mwan fer.

Nou Assembly Business Committee pe meet toudswit dan Speaker’s Conference Rm. E avek sa nou pour pran en Break e nou pour retournen 1 er pour nou kontinyen avek Repons par bann Manm.

 

(BREAK)

 

 

MR SPEAKER

Bonn apre midi tou Manm e bonn apre midi tou dimoun a lekout.  Nou pou kontinyen travay avek repons lo mesaz Leta Lanasyon e prosennman lo lalis mon annan Onorab Stephen Pillay.  Onorab.

 

HON STEPHEN PILLAY

Mersi Mr Speaker.  Bonn apre midi a tous.  Mr Speaker mersi pou donn mwan sa sans pou mwan fer mon  entervansyon  lo speech Leta Lanasyon donnen par Msye Faure. Mr Speaker mon pou abord lo enn de  pwen ki releve, e apre en pti pe pli tar mon a pas lo pou pertinan pou Au Cap.

Mr Speaker  lenpresyon ki mon’n   santi dan sa speech personnelman, se parey en serten Onorab lot kote latab in dir en lespwar.  En lespwar pou nou, en lespwar pou mwan pou nou tou.   Pa bat lanmen konmela mon frer.  En lespwar ki sa i a son dernyen  speech dan Lasanble konman  Leta Lanasyon pou SONA.

 

(APPLAUSE)

 

HON STEPHEN PILLAY

En lespwar ki sa lannen i pou demisyonn en e anons nouvo eleksyon tre byento.  En lespwar ki Sesel ava a lafen ganny en Gouvernman ki zot oule.  Sa en Gouvernman LDS avek Prezidan  Wavel Ramkalawan State House.

 

(APPLAUSE)

 

HON STEPHEN PILLAY

Mr Speaker, en pwen ki Msye Faure in fer resorti tre detaye, se problenm lalkol dan Sesel.  In dir napa nouvo license pou donnen lo prodwir lalkol.   Plis tax lo poursantaz lalkol ki o, e laboutik pou vann lalkol dan 1 an separeman, le 01 Zanvye 2020.

Me vi ki i pa pou la sa letan, avek sa lespwar ki in donn nou, mon pa vwar okenn plan serye me zis zoli parol. Tax ki monte i zis en fason pou Leta anmas larzan.  Sa  alcoholic li, si napa en mwayen pou donn li sa swen neseser, se fanmir ki pou soufer, sosyete ki pou soufer.  Sa i fer mwan mazin sa ki Minis Finans ti dir dan sa Lasanble.  Zot annan zis band aid approach.  Mr Speaker napa okenn aksyon kordinen konpreansiv ki zot in met devan.  Seselwa i anvi konnen ki ou pou fer la dan limedya. Pa esper laysenns fini.  Eski zot in kapab mazinen sirtou dan lari bazar ek son balizaz en plan konkret?  E pou osi bann ki dan zalantour ki zot pe reflekte lo la?

Mr Speaker  Msye Faure in koz lo drog.  Sa ta milyon ki’n ganny mete dan program kont drog, en sel kestyon se eski in efektiv  dan son success rate ? Tretman drog i devret mars konzwent avek  zefor pou tir drog lo market. Eski nou pe war sa?   Non Mr Speaker, sakenn pe fer pou li.  Nou pa pe vwar okenn nanryen.

Mr Speaker nou’n aprann ki Emirates Arab Ini pou finans antyerman proze rehab Cap Ternay. Mon demann mon lekor konbyen pou kout nou ankor an plis si zot pou operate sa landrwa, avek tou bann lezot kou servis ki asosye avek.

Mr Speaker, rehab centre dan en sel landrwa i en kou o.  Kekfwa zot ti a konsidere ki  lager bann sant i dan rezyonal.   I annan bann regional centres.  Pli pre avek bann fanmir ki kapab donn akse, siport bann dimoun e pli fasil pou manage.  Mr Speaker lager kont drog se en Gouvernman responsab ki pou kapab fer sa batay vin en sikse. En Gouvernman LDS ki pou kapab fer sa.

Lo kote proze rehab si pou annan lamars kont rehab centre Port Launay/Cap Ternay Mr Speaker Onorab i kapab kont lo mwan osi pou ladan.  Me i pou bezwen vini osi pli tar ler nou apel li pou vin donn nou sipor pou lamars kont nou bann zil, ki pe ganny donnen.

Mr Speaker pli gran defi ki Msye Faure in koz lo la me nou pa’ vwar nanryen se lakaz, lakaz, lakaz. Kot pou konmanse, mon pa konnen.  Mon krwar ki se anba social program ki Prezidan pe koz lo sa 20milyon. Me i ti devret osi koz en pti pe lo sa progranm  kot MLUH li osi i annan  20milyon  anba social housing.

Fer nou konnen ki pe arive avek akoz nou annan retar lo sa bann proze sirtou dan nou distrik.     Wi lakaz en vre problenm dan sa pei, e Gouvernman napa en plan serye pou rezourd sa. Parey in fer resorti, zot in met an plas en Sistenm Pwen ki pa marse. Minis Housing or Minister dapre li i pli konn dimoun dan distrik ki bann MNA, DA ek lezot travayer. Zabitan pe monte desann e ganny anvoye demen/ tanto. PS kot Lakaz i anvoy zot demen/tanto.  Distrik i ganny demande pou fourni en lalis  rekomandasyon lakaz lannen pase e ozordi zot ganny dir ki MLUH or MHILT ki pou anvoy lalis pou distrik fer rekomandasyon lo la. Kot Housing ek Later dan sa Minister Mr Speaker, en fiasco total!

I demann fer en netwayaz antye.  Depi  Minis ek PS i devret deside si zot pa devret demisyonn-en oubyen fer sir zot pe delivre lo zot louvraz.

Mr Speaker ou demann ou lekor si sa Minister i zis get en bout later lo e computer, e san fer resers ale dir ek Prezidan annou fer lakaz la. Si zot idantifye en bout later, lekel pou al rode akse?  Sorti dan biro silvouple.  Au Cap in arive sa.

Dan le pase avan proze 24/24/24 zot ti idantifye en bout later sa ki nou apel Au Cap  Moripa.  Epi zot dir  teren pa ti bon.  Zot rod en lot landrwa kot i apel SADECO me ler en entrepreneur i idantifye en bout later plat kot biro distrik Au Cap zot taye zot dir annou fer laba.  Sa pe zis met retar nou pep.

Mr Speaker, la dan sa 3mil lakaz ki Prezidan in koz lo la in retourn ankor Moripa. Eski sa voyaz zot in vwar teren in amelyore?  Zot in idantifye access? Mr Speaker napa en plan.  Alor ankor demisyonn-en e  silvouple demisyonn-en e les LDS travay.

Ki kalite plan ki zot ti krwar pou met devan? Zis pe anbet dimoun avek promes lakaz parey zot abitye fer dan kanpanny.  Me Seselwa in vwar kler, e wi, Seselwa zot lespwar i dan LDS. Ou pa ankor fini deliver 355 unit e pou konmans fer 600 sa lannen dan 16 distrik! E comme labitid se en pei zanmi, L’Inde ki vin a nou led.  Sa pli tar nou pou vwar i lev enn de kestyon.  Nou bezwen demande, eski sa i annan keksoz pli serye ki atase avek?  Nou pou rode, e nou pou fer sir ki tou keksoz i drwat.

Lo kestyon Later avek nouvo pwen ankor, i annan ki’n ganny zot let kalifye. Wi zot in kalifye, me later pa ankor ganny idantifye e separe preske partou. Pou ganny retar akoz ankor akoz akse?  Gouvernman i devret konsantre plis o kontrer lo met a dispozisyon sak fanmir en bout later.   E sa Mr Speaker i fezab.  E menm ankouraz de lakaz lo en later pou en fanmir.   Dan 2an Planning Authority in aprouv 1,571 aplikasyon plis ki 2 fwa ki Gouvernman in fer.  Eski pa i montre ki sekter prive  avek bann endividyel ki pli  determinen ki sa Gouvernman?

Oli zot program public private partnership ki zot ti koz lo la?  Mr Speaker napa en plan.  Mr Speaker zot pe zwe rol ek nou ek nou Nasyon.   Akoz ki HFC i bezwen survey e subdivide pou zanfan ganny en bout later e konstrir son lakaz kot son paran?  Kan la konmela HFC i deza pe donn loan pou fer lakaz, e sa paran zis i siny en permisyon  e met angaz sa later an totalite pou sa zanfan fer son lakaz.  Bokou fwa mon’n vwar sa. Bannla pe zis fer promes dan vid.  Parey Minis i dir en band aid approach.

Mr Speaker – pri lavi;  Mon vwar en konfizyon total dan kan US parti lepep.  Kan  Msye Faure li menm li an piblik dan sa Lasanble ti  dir nou ki i annan 40poursan lapovrete dan Sesel.  Prezidan ti aprouv en Sekreter D’Eta pou Lapovrete.  Epi pouse. Mr Speaker la i bezwen annan en problenm.  Lot kote Latab Manm pe di nap povrete dan Sesel. Dapre zot lapovrete ti annan avan ’77.

Me lekel ki byen la Msye Faure or sa Manm Onorab ?  Zot largiman se konfizyon total pou sa pep Mr Speaker.  E Msye Faure osi pe anbark dan sa pirog.  Son nouvo fraz ‘’pri lavi i o.’’  E avek en figir serye i dir nou ki, ‘’vi nou enport la mazorite keksoz, nou pa kapab etabli son pri. ‘’

Mr Speaker i resanble zot bliye ki tou pri lenportasyon i baze lo rate exchange sirtou US Dollar.   Lekel ki set rate oubyen les flote?  Labank Santral? Pa pou Sesel sa? Oubyen pou IMF? Pa zot menm ki ti fer Sesel faid epi taye kri o sekour kot IMF? In ler  Mr Speaker pou dir zot enkli zot IMF, ‘’bye bye, salanm.’’

Minis Finans ti dir pe fer vini en expert pou rezourd sa problenm forex, sirtou bann lotel, pa fer antre dan sistenm Oli? Lannen in fini lot in konmanse. Napa en plan dan sa Gouvernman US.  Demisyonn-en e les LDS travay !

Msye Faure in osi fer resorti ki avek revizyon tax  e serten Manm ki annan R450milyon ki pa’n antre dan Kof Leta.  Mr Speaker larzan tax i pou Seselwa.  Nou peye lezot tax.  Si sa larzan i reste dan pos sa Seselwa sa  i apel son larzan, ‘’’oli problenm ladan?’’  Konmdi  Onorab La Digue.

Seselwa in fatige donn zot larzan pou fer gaspiyaz.  Me wi e elimin sa, Seselwa parey nou’n dir i annan lespwar ki sa lannen en nouvo Gouvernman ek Prezidan pou pret serman. En Gouvernman LDS !

 

((SPPLSUDR))

 

HON STEPHEN PILLAY

En pti bout lo lasante Mr Speaker.   Se travayer lasante, sa nurse, sa nursing assistant, sa paramedic, sa drayver, sa cleaner, tou travayer lasante san eksepsyon, zot ki donn tou sa bon swen e zot travay dir.   Akoz zot pa aret tir tax lo zot bann allowance?  E koz lo kanser mammogram pa pe marse lopital  e napa reagent pou fer PSA Test pou prostat.    

Mr Speaker anba US napa en plan serye.  Wi mon ti demann 2 lanbilans pou  an se Royale kot Lopital.  Wi mon’n ganny dir nou’n gannyen.  Me napa drayver, napa porter napa  paramedic pou fer marse tou lede ansanm.

Konplent sa i sorti kot drayver.  Enn sa lanbilans sorti dan L’Inde i kapab fer zis  plato pa kapab mont montanny.  Ki plis mon kapab dir lo la Mr Speaker?  Nanryen.  En lot size kle ki’n ganny lev-e dan SONA Msye Faure e bokou in ganny dir lo la se sa travayer etranze ki lo GOP.

Priyorite travay Sesel i devre reste pou Seselwa, me ler ou konpar en lapey ki pe gannyen pou fer menm louvraz ek en etranze, en Seselwa konpare en etranze ki ganny  lakaz,  i ganny manze, pa pey delo, pa pey elektrik e lezot allowance, sa Seselwa pou touzour santi li defavorize.

Mr Speaker Sesel pou touzour bezwen travayer etranze, e sa ki pe ed nou devlop nou apresye.  Me ler lanmwatye lanplwa formel dan Sesel i etranze, nou bezwen arete en kou e re-evalye sityasyon.

Msye Faure i rekonnet labi fer par serten anplwayer, me zwe pa konnen ki tou sa problenm i dan son Minister. Ki  mannyer en Minister pa konnen si en dimoun napa GOP ?   I pa konnen GOP in  expire, e i pa konnen i  pe kontinyen travay dan sa pei?  Mwan mon demande ki i per pou met deor sa ki responsab?

GOP i ganny donnen pou a letan fix ler ou fini ou ale.  Si i annan lot louvraz ou re apply en lot permi. Serten louvraz  parey mon dir i devret ganny proteze pou Seselwa.  Si napa Seselwa kalifye, wi ou a ganny en GOP avek kondisyon ki en Seselwa i ganny atase as  counterpart ek sa etranze. Dan en limit letan sa etranze i devret kapab partaz son konesans avek sa Seselwa.

Si i pa kapab partaz son konesans in fail  son Kontra, ou ale.  En lot keksoz ki Msye Faure i dir i annan bon prosedir se dan Tourism anba GOP. Me laba en pli gro labi se sa Certificate of Entitlement kot dalon, fanmir i antre. Aboli sa certificate.  En sel Lalwa pou tou dimoun.  Advertise sa job locally.  Si napa personn ki apply, la GOP i ganny fer par prosedir normal.

En pwen ki devre konsider seryezman, se ki napa okenn fason lo ki kantite letan ou lo GOP pe travay e reste Sesel, pou ganny  konte lo en kriter pou ou vin en sitwayen Sesel. An se moman mon’n ganny en konplent ki en Sef travayer etranze kot PUC pe sey fer sa.  Mon pe esper detay lo la.  Ou Kontra in fini ou ale. Si  Prezidan i anvi abiz son privilez anba 5(1) parey nou’n tande dan le pase Seselwa pe note.  Zizman pou ganny rann dan bwat vote.

Fodre nou dekal nou osi en pe Mr Speaker lo sa sistenm lanplwa ki apel URS. Fodre ankouraz e donn nou Seselwa lanplwa formel. Sa resepsyonnis  ki lo URS i anvi santi li dan sekirite kot i travay. I  pa kapab ganny konsidere koman en 2enm class travayer ki menm son konze dokter i ganny koupe lo son saler. Anploy zot formelman.  Zot annan menm dwa ki lezot.  Pou ankouraz lezot zenn, en zofisye Lanplwa i devret prezan dan tou biro district pou ed bann ki pe rod en lanplwa, sirtou bann zenn.  Au Cap nou napa pou le moman pou lenformasyon.

Air Seychelles ;  Dernyen fwa  nou ti ganny prezante dan sa Lasanble avek bann dokiman Etihad ek Air Seychelles. Mwan personnelman  sa Lagreman Air Seychelles avek Etihad i en fardo pou nou pei.  Etihad ti dir dan sa Lasanble atraver Minis responsab  i en shareholder dan Air Seychelles.

Wi me Etihad i en laliny aeryen ki compete direk avek Air Seychelles e an menm tan manage Air Seychelles.  Si sa pa en konfli lentere mon pa konnen kwa ki i ete.  Me i annan en manev, pou mislead nou dan Lasanble ek lepep deor.

Kontrerman ki Mr Faure in dir Etihad pa en partner Air Seychelles e sa i an nwar ek blan lo Lagreman ki zot ti sinyen. Kopi ti donn nou dan Lasanble e gard li konfidansyel.  Nepli kapab Mr Speaker.  Mr Faure i devret rod en kopi pou li osi.  En shareholder pa kapab en partner si in met sa en ekri ki i pa ladan.  Mr Speaker Gouvernman napa direksyon. Kile US les LDS travay.

 

Ankor en lot desizyon ki sa Gouvernman pa’n kalkil byen se danm La Gogue. Okenn  dimoun ki  i bezwen i pou dir ou avan ki ou tir delo dan danm, ou fer en lot rezervwar, swa enn or detrwa dan lezot distrik or rezyon.   Ou ganny de benefis.  Ler sa enn i fini konstrir ou annan en lot back up apre.  Me mon pa vwar drol akoz mon mazinen ki zot ti dir avan.  Eski pa zot dan US ki ti demande ki pou mete dan danm? Mr Speaker, napa direksyon Mr Speaker.

 

(APPLAUSE)

 

HON STEPHEN PILLAY

Pa pou  kapab pa dir nanryen lo semen si nou pa koz lo sa sistenm parey in dir avan Au Cap/Anse Royale.  PUC silvouple zot in fini pas zot pas zot difil, me annou prezan met koltar lo la.  PUC aret espere dir avek SLTA mon’n fini pas kab, la mon kontribisyon pou met koltar parey Minis ti dir dan Lasanble.  Mete silvouple.

Mr Speaker avan terminen mon anvi tous en pti bout lo Zil Elwanye kot Coast Guard pe al etabli son prezans.  Mr Speaker ler mon ti demann Lasanble avek Vis-Prezidan pou etabli en bato larme Assumption apre sa lensidan trazik ki ti arive laba, larepons mon ti gannyen i pout nou R20 ekek mil par zour.  Prezidan i bezwen dir nou konbyen pou al kout Sesel pou sa nouvo transfer bann assets Leta Coast Guard.  Dan tou lespri Seselwa  i mont L’Inde ek Lagreman Assumption. Eski sa bann sipor finansyel ek teknik ki zot pe resevwar se en laport kasyet par L’Inde antre Assumption san nou konnen? Me mazin byen, nou pou konnen si i annan okenn zes anba bol laba, e aksyon pou ganny pran.  Nou pa pou bezwen zile zonn nou akoz nou pou kont lo Onorab pou vin donn nou sa sipor dan lamars.

 

(APPLAUSE)

 

HON STEPHEN PILLAY

Mr Speaker pa reste mon bokou plis pou dir me en pti revi lo Au Cap, pou sakouy en pe memwar  Msye  Faure.

  1. Vizit ‘‘Dan Tol’’ upper Pointe Au Sel pou rezourd problenm lakaz dan bann lakaz emergency. Sa fanmir Msye Faure i ankor pe espere.
  2. Semen ex-Foam Mandarin Estate Mr Faure zabitan ankor pe espere
  3. Semen upper Capucin Dan Gravye ki Onorab De Commarmond ti anmenn dan sa Lasanble zabitan ankor pe espere
  4. 24/24/24 Au Cap lalis rekomandasyon distrik mon fer konnen in ganny anvoye kot PS Lakaz. Repons se ki li antre zot ki pou deside lekel pou met lo sa lalis.  Mwan mon pe esper  lalis.  Note byen zabitan Au Cap. Zabitan ankor pe espere.  Nou pa pe aksepte okenn manboulouk.

Seselwa,  Lespwar i la.   Byento zot pu fer zot desizyon.  Byento pou annan sanzman.  Nou nou’n pare.

Sesel pe esper selebrasyon.  sa Lespwar !

LDS State House avek  nou Prezidan Ramkalawan!

Mersi Mr Speaker.

 

(APPLAUSE)

 

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Stephen Pillay.  Mon ava prezan donn laparol Onorab Jude Valmont.

 

HON JUDE VALMONT

Mersi Mr Speaker. Bann apre midi tou koleg Onorab. E en bonn apre midi spesyal pou tou bann zabitan Pointe Larue.   Mr Speaker avan mon konan mon an plis lo ladres Prezidan Faure lo Leta Lanasyon nou pei permet mwan ed Seselwa fer en pti refleksyon. Ki vreman rol Lopozisyon?  En Lopozisyon i la pou  opoze e rod tou fason  pou atak sa Gouvernman ki la ozordi akoz bi sa Lopozisyon se pou ganny pouvwar.  Mazin byen i fasil opoze – kritike kan pa ou ki bezwen fer e ler napa pou propoze ou koz mansonz. 

 

 

(APPLAUSE)

 

HON JUDE VALMONT

Mr Speaker  pandan sa enn Leta Lanasyon lepep Seselwa in ankor enn fwa ganny sans  apresye kalite en leader ki met son pep o sant devlopman nou pei.  Lepep in ganny sans apresye parol en zonm ki senser e ki onnet dan tou sa ki i fer.  Tou o long son ladres nou’n ganny sans apresye sa lespri egalite dan loportinite, sa lespri travay dir ansanm. Sa Mr Speaker, i donn nou lespwar ki demen nou zefors kolektif pou ed nou sosyete aport bann fri ki agreab pou nou ek nou fanmir e rise above bann challenges pou prospere koman en pep.

E sa ki pli enportan ki Prezidan Faure in fer se ki enn ki’n aksepte kot son Gouvernman e nou pep pou pas atraver difikilte e annan sa grander lespri pou dir sa pep mersi, pou tou sa  ki zot in fer pou fer nou pei ariv la  kot nou’n arive ozordi.

I malere Mr Speaker mon pa’n tann mon bann koleg lo lot kote latab dir mersi.  Pandan  sa ladres Leta Lanasyon Prezidan Faure in azir  fran e onnet; in ansanm avek lapopilasyon  retras nou progre pandan en pti moman letan depi ler in pran laprezidans.

Sa Leta Lanasyon in enn ki prouve ki Prezidan Faure in reste a lekout son pep par koneksyon ki in etabli swa atraver konsiltasyon, vizit e menm pli enportan ankor bann rankont personnel ankor ki in fer avek endividi tou le Mardi State House.

Sa i posib pa akoz en lapros ‘bon boug’ me akoz en lapros en lespri ouver pou rezervwar tou dimoun pe enport ou krwayans politik. Pa tou Leaders ki kapab fer sa.

Mr Speaker ozordi ler nou pe koze mon rekonnet ki nou tou nou pe viv e promot sa 3 gran liny ki Prezidan ti etale o komansman son manda. Partou dan tou kwen nou pei nou pe koz bonn gouvernans, latransparans e rann kont.  Menm o nivo nou parti nou’n ankre sa bann bon pratik dan nouvo Konstitisyon.  E sa i renouvle konfyans nou bann siporter e  fer ki bokou lezot Seselwa pe zwenn nou pou anmenm sa sanzman pozitif ki bokou pe koz lo la.

United Seychelles i stand pou en Sesel ini san lafreyer e entimidasyon.

 

(APPLAUSE)

 

HON JUDE VALMONT

Fotespere  mon bann koleg lo lot kote pe ekout mwan.  Byensir Mr Speaker, bann prensip nou Parti United Seychelles ozordi avek stil leadership Prezidan i vin pli relevan.  E i ganny ranforsi dan tou ki Gouvernman i fer pou nou pep.

Sa bann prensip nob e ki lazistis egalite dan loportinite, lazistis sosyal e redistribisyon larises   i kontinyen diriz lafason ki L’Ezektif i delivre lo son bann komitman anver tou Seselwa san leksepsyon

Alors Mr Speaker, kwa ki vre leta nou Nasyon a sa enn ki Lopozisyon i oule fer nou krwar.

Mr Speaker nou Prezidan i kontinyen ensiste ki leta nou fanmir ki determin vre leta nou Nasyon.  Mon agree Mr Speaker ki serten nou bann fanmir ankor pe rankontre difikilte.  Zot bann difikilte reel. Mon fer fas avek sa dan mon bann vizit kot zot lakour.  Menm avek bann enteraksyon avek zot bann zelev kot lekol.

Me rien a dire Mr Speaker mon osi rekonnet ki depi lannen pase nou Gouvernman in met mekanizm an plas e ozordi kot  mon rankontre sa bann fanmir mon alert Lotorite konsernen e aksyon apropriye i ganny pran.

Me parey Prezidan in dir fodre nou asire ki ler i annan sa bann mezir ki kapab soulaz lavi  bann ki bezwen fodre nou fer tou pou ganny akse avek.  I enportan  refer   sorti ki lannen pase mwan ansanm avek mon bann koleg United Seychelles ti vo pou sa Bidze R20milyon ki ozordi an retour pe ed mon  bann zabitan Pointe Larue .

Lopozisyon pa ti vote lo sa Bidze Mr Speaker.  Sa i toultan zot stil. Debout akote pran laglwar ler i marse e sot partou kritike ler pa bon.

 

(APPLAUSE)

 

HON JUDE VALMONT

Mr Speake, ler Lopozisyon i dir ki dan United Seychelles nou pa care sa i fo. Nou vwar ki plizyer proze bann dimoun vilnerab pe ganny adrese.  Prezidan Faure dan son ladres in osi brav ki in met  devan mezir konkret pou deal avek problenm ki pe menaz fondasyon nou sosyete.  Sa se labi lalkol e drog e osi labi nou bann zanfan.  Mon lans en lapel avek nou bann fanmir Pointe Larue pou zwenn mwan pou akeyir  demann Prezidan Faure pou  Lasanble met devan propozisyon e siport bann mezir swivan:

Moratoryonm lo license prodiksyon lalkol avek lefe imedyat;

Lentrodiksyon en kad kii pou ede siperviz e kontrol lavertisman lalkol;

Revizyon Lalwa dan en fason ki ede dekouraz travayer raport travay anba lenfliyans lalkol;

Revizyon tax lo lalkol baze lo son poursantaz;

Lavant separe pou bann prodwi alkolik apartir Zanvye 2020;

Progresivman  lavan lalkol dan Lari Bazar.

Mr Speaker parey bokou i konnen Pointe Larue   nou kontinyen soufer avek sa fleo drog.  Mon pou toultan dir drog i enn parmi bann pli gran lakoz lapovrete dan nou pei.  Mon leksperyans bann lefe negatif ki sa i anmennen lo nou bann fanmir preski toulezour. Pandan sa letan ki progranm methadone i ganny prodwi mon kontan pou partaz avek  sa Lasanble rezilta ki sa progranm in anmennen  pour mon distrik.  Depi sa progranm in lanse bokou in ganny en lot sans viv en lavi normal.  Sa in permet zot antre dan en lanplwa formel swa fulltime or part-time; zot in kapab ganny en saler e ouver en kont labank pou fer zot savings.

Mr Speaker i annan menm ki’n arive fer zot laplikasyon lakaz pou premye fwa.  Mr Speaker laprev konkret i la devan nou ki sa progranm dan en fason ou en lot, i ede pou reini nou bann fanmir Seselwa.  Mon’n vwar kot fanmir  dan Pointe Larue in reini.

Mr Speaker Nwel 2018 e Lannen 2019 ti en moman kot bokou, premye fwa depi ler zot in dan drog zot in kapab selebre avek zot fanmir.  Mwan osi Mr Speaker personnelman mon’n temwanny zenn ki’n desann e ki’n kapab zwenn mwan pou  tap en parti foutbol  laplenn Pointe Larue.

Alors ansanm avek lafanmir Pointe Larue e bann pasyon methadone nou zwenn avek Prezidan Faure pou siport sa progranm ki pe donn lespwar ki avek sakrifis personnel, sipor fanmir ek sosyete zot kapab fer li.  Zot kapab ganny sa 2enm sans pou viv zot lavi.

O non tou paran e fan mir pasyan Point Larue mon remersye tou staff ki’n dedye zot letan, zot konze piblik pou fer sir ki zot konze piblik i marse. Mon osi profite pou felisit tou bann ki pe fer sa zefor personnel dan sa progranm.

Mr Speaker Lopozisyon in dir ki Onorab De Commarmond in dir ki napa lapovrete Sesel.  Zot in  koze la zot  pe takinen la zot in dir. E apre zot in servi legzanp ki mon koleg Onorab Lemiel in dir ki nou pa konnen  ki  nou pe koz lo la.

Well sa ki LDS pa konpran Sesel napa 40poursan lapovrete akoz sa resers pa ti pran kont  tou bann fakter tel ki: ledikasyon pour nanryen akoz ozordi  plis ki 50poursan nou  popilasyon pa peye tax. La mon reponn zot pa  peye tax; plis ki 50poursan.  E sa i parey pou lasante.   Bis i  ganny subsidize e i  annan ankor plizyer mezir.

Mr Speaker sa IMF in  konfirmen e sa ki Onorab Lemiel in fer referans avek  se sa bann dimoun par anba 10poursan nou popilasyon ki pe  eksperyans bann kondisyon difisil e sa ki Onorab Lemiel ti pe koz lo lapovrete.

Ler zot pe koz lo mank leadership, i paret zot pa’n ekout Prezidan akoz dan son diskour R1milyon i ganny mete tou le lannen dan  bann diferan mezir pou ede soulaz lenpak pri lavi lo nou sosyete.

Mr Speaker lannen pase nou’n vwar  kreasyon Biro Alevasyon Lapovrete e rezilta i koz pou li menm. Prezidan dan son ladres sa lannen in enform pep Seselwa ki apre rezilta survey konpreansiv, Gouvernman atraver sa Biro, i oule anmenn en meyer kordinasyon ant tou bann Lazans konsernen e met bann mezir an plas pou adres  sa sityasyon  lapovrete dan pei.

Mr Speaker sa ti enn parmi  mon bann demann ki mwan menm personnelman ti met devan pandan mon repons Leta Lanasyon lannen pase. Mon asire ki sa bann mezir adisyonnel, ki’n ganny entrodwi pou asiste bann fanmir vilnerab i bann bon pa a lavan .

 

(APPLAUSE)

 

HON JUDE VALMONT

(Onorab la i bat lanmen pou ou la)  Mr Speaker sityasyon lakaz e enn bann konsern mazer dan mon distrik.  Zabitan Pointe Larue – Prezidan Faure e mwan koman zot MNA nou partaz zot konsern.  An regardan bann proze  ki Gouvernman in fer bann inisyativ i ki nou Prezidan in vin avek mon’n konfidan ki zot osi zot pou benefisye avek zot prop lakaz.  Mon demann zot pou annan konfyans, pasyante e komans fer zot savings boner.

Mr Speaker Lopozisyon pa koz laverite avek nou pep.  Proze 24 lakaz pe marse!  E dan mon distrik Pointe Larue sa la  tou dimoun in vwar laprev.  Sa i la pou vwar.  I malere kii mon tonm Onorab Georges die ki Les Mamelles i ankor 0/0/0/.

Me Mr Speaker ler letan Onorab Fideria ti Les Mamelles 24 lakaz  ti ganny fer dan 24 mwan.  Zabitan Les Mamelles get sa pour zot menm!

 

(Interruption)

 

HON JUDE VALMONT

Mon kontan pou note ki dan son ladres  sa lannen Prezidan Faure in angaz son Gouvernman  pou ede dan demars pou osi ed bann fanmir ki  annan zot prop later me ki trouv zot dan difikilte finansye konstri zot lakaz.  Sa i  ti en pratik ki ti egziste pandan letan nou ansyen Prezidan Msye France Albert Rene.

Mr Speaker mon  anvi ankor enn fwa  met dan latansyon pep Seselwa ki sa linisyativ ki in osi vin an rezilta demann ki mwan menm  ti fer avek Gouvernman  a plizyer repriz.  E  i bon note ki mon ti menm soumet en kestyon depi lannen pase e sa kestyon ti lir koumsa;

‘’Eski Minis pou Lamenazman ek Labita i kapab dir sa Lasanble si zot pe pran an kont  devlopman e mekaniz pou anmenn solisyon pou bann endividi ki’n aste ou erit en bout later e ki pa kapab arive komans ou konplet konstriksyon zot lakaz anvi an vi difikilte finansye ki zot pe pas ladan?

Sa Mr Speaker i  en lot laprev konkret ki nou Prezidan i a lekout nou popilasyon a lekout ki mwan menm mwan osi  ti fer avek li dan son vizit Loa Pointe Larue.  Ozordi lespwar en zenn Papa ki ou menm Mr Prezidan ti vizite e renouvle e pou sa mon remersye ou.

 

(APPLAUSE)

 

HON JUDE VALMONT

Zabitan Pointe Larue sa pa fini la e  mon demars pou ganny plis akse avek later pou konstriksyon lakaz Gouvernman in propoz en Bidze pou komans nou semen ki  pou konekte Caryole ziska Anse Des Genets.  Mon demann zot pou zwenn mwan pou kontinyen pouse pou kontribye zot lide pou fer ki sa proze mazer i arive dan nou distrik i vin en realite.   En proze pou met  nou distrik lo map akoz apar  anmenn plis akse avek later i pou osi ede soulaz  problenm trafik dan rezyon Les Mahe.

Mr Speaker  Sistenm Pwen in en topik mazer konversasyon  ki nou bann MNA United Seychelles in gannyen avek nou bann zabitan.  Alor sa bann sanzman mazer in ganny anmenn dan Ladres Leta Lanasyon sa lannen, tel ki reviz finansyel bann aplikan ozordi  R800mil in ariv R550mil – nivo saler  ki sorti R15mil pou vin R12mil; konsiderasyon saving bann aplikan ki zot saler i tonm pli ba.  Bann laprev  ki Prezidan Faure in ekout bann konsern  ki nou bann MNA United Seychelles in met devan de  lapar nou bann zabitan pou reviz sa sistenm pou permet ki bokou Seselwa i ganny loportinite  vin propriyeter zot prop later.

Omwen la sa zenn manman Caryole  – sa zenn profesyonnel Anse Des Genets ki latet in fatige resaman avek en let’’ Not Approved’’ dan lanmen e pa konnen ‘’What Next? La i a ganny en lot sans akonplir son rev annan son prop later – annan son prop lakaz pou vwar son zanfan grandi.

Alor Mr Speaker i enportan ki nou koman zabitan Pointe Larue nou retras ansanm ki nou’n akonplir koman en distrik anba Leadership Prezidan Faure.

14 fanmir in vin propriyeter zot prop lakaz dan  Nageon Estate;

24 lakaz ki pou konplet tre prosennman sa i vedir 24 fanmir i pou ganny zot prop lakaz.  Later ki’n ganny allocate dapre Sistenm Pwen dan Caryole Pointe Larue.

Nouvo twatir pou bann flat. Fran Joseph, Premye faz Semen Adelaide in ganny konplete.

3 nouvo drenaz La Point Larue in konplete. Semen Anse Des Genets in ganny en kous koltar pou permet bis SPTC monte. Turning area dan Nageon Estate faz 2.

Nouvo sistenm drenaz dan plato Pointe Larue en proze konzwent ant  Lotorite Distrik Departman lanvironnman ek SLTA.

Koneksyon laliny telekominikasyon ki Cable TV – Ex-Mellon ek Ex-Albert tousala in ganny fer pandan sa 2an.

Mr Speaker i annan bokou lezot pti poze ki’n ganny konplete pandan sa 2an.  Bilan pou lannen 2017 ti 12 e lannen 2018 ti annan 9 ki  ti konplete.  Lannen 2019 pa leksepsyon.  Plizyer proze in ganny propoze swa in komanse. Mon a donn en pe legzanp Mr Speaker.

Konsiltasyon ki pou komanse tre prosennman ki pou 2enm faz Nageon Estate; konstriksyon 4 lakaz Ex-Charlesia dan preparasyon pou 2enm faz sa re-devlopman; konstriksyon en lot 24 lakaz Ex-Mellon Anse Francois sa lannen ki pou form par sa nouvo progranm Gouvernman pou konstriksyon en lot 3mil lakaz.

Proze Kapital pou konnekte semen Nageon Estate avek semen Anse Des Genets – premye faz;

3enm Lane Pointe Larue ki pou ede anmenn solisyon pou soulaz problenm trafik e drenaz. Nouvo terminal kot Airport.

Drenaz e turning area dan Matatak in komanse.

2enm faz semen Adela. Survey pou 4 novo semen pou gete si i annan posibilite pou konstri. Koneksyon avek STP pou 10 lakaz dan zanmirant DA compound.

Mini grandstand, changing room pou nou bann sportsmen e resurfacing nou laplenn foutbol sa Mr Speaker i en proze konzwent an t Gouvernman  Sinwan e Sesel.

 

Pou sa mon remersye Gouvernman Sinwan pou kontribye dan byennet nou bann sportsmen.  Sa proze i a osi ed nou bann lekol e fer ki nou bann zanfan  i viv an sekirite.

Nouvo lema  telekominikasyon Anse François e Caryole ki pou ede soulaz problenm network dan Nageon Estate e Anse Francois e menm posibleman dan Anse Des Genets.

Mr Speaker pou konklir mon ti a kontan rann omaz nou Per Fondater – sa zonm ki tal semen pou nou ariv kot nou ete ozordi.

Prezidan France Albert Rene in sa pionye ki’n gid sa zonm ki State House ozordi; I sa zonm ki’n enkilke sa disiplin dan Prezidan Faure ki fer ki ozordi  in pran komann  nou pei e tyonbo lanmen  tou Seselwa – zenn koman vye – zonm koman fanm pou rise above tou nou bann challenges; ankouraz nou pou travay dir pou garanti en meyer demen.

Mr Speaker fodre nou bann Onorab dan Lopozisyon pa zis koze me vreman pran letan analiz byen sa ki zot dir.  Mr Speaker bomaten Onorab Roucou in vin dir nou ki Prezidan Faure in vole kopi son lide lo sa Sant Spesyalize.  Onorab pa ou  ki ti anmenn sa Mosyon dan Lasanble pou demann Gouvernman pou fer sa sant spesyalize?  Me ler pou ti demann  dan sa Mosyon lekel ki ti pou fer be pa Gouvernman ?  Ou ti demann Gouvernman pou fer  me ler Prezidan i bouz lo la ou vire ou sot anler,  blanm nm Gouvernman  e kritik li.

Alors ou pa ti senser e onnet dan ou Mosyon.  Ou ti ZIS anvi fer politik bonmarse e pas pou bon boug!

Bomaten ou ti devret dir mersi Prezidan Faure me mon konnen ‘’mersi’’ i difisil pou zot dir non?

Zabitan Pointe Larue mon demann zot pou join US Pou nou kontinyen met blok dan sa miray prosperite ki  nou’n komans konstri depi 40an pase. Annou evite les nou ganny trennen dan plis negative.  Gard en lespri oubver1 Gard nou limilite.

Annou pare pou travay ansan m pou  en meyer  fitir. Mon salye tou travayer Seselwa pou zot sakrifis. Mon remersye zot tou pou zot konfyans  ki zot in met dan mwan pou asire ki nou Prezidan ek son Gouvernman i delivre. Pour ki Bondye i kontinyen beni nou distrik, beni zot ek zot fanmir.  Mersi.

 

(APPLAUSE)

 

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Valmont.  Petet ou ava – ler nou ava break ou ava donn ou non avek Sergeant i ava anrezistre ou dan nou tim foutbol.  Ou ava ranplas Onorab Basil Hoareau si vreman i ale.  Bon mon ava pas laparol avek Onorab Phillip Arissol.

 

HON PHILLIP ARISSOL

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, Manm Onorab e tou dimoun ki a lekout spesyalman bann zabitan Anse Boileau bonn apre midi.   1an in pase depi ki mon’n ranport eleksyon dan distrik Anse Boileau e mon ti antre dan Lasanble.  Annefe se la ki mon lavi konman en politisyen ti konmanse.  Pandan  sa 1an, mon’n ganny sans al dan tou kwen mon distrik e asiste bokou aktivite lo nivo.  Si en dimoun pou demann mwan ki mon lenpresyon an zeneral, lo sa ki byen ek sa ki pa byen, mon pou bezwen dir ki en kantite keksoz ki pa pe mars dan lafason ki zot devret i depas bann ki byen.

Koman MNA enn bann pli gran distrik, mon vwar en popilasyon ki pe trimouse e pe pas atraver bokou difikilte pou reisi fer keksoz avanse.  Bann keksoz ki ou mazinen ti a kapab pran en pti git letan pou rezourd i tro trennen, e parfwa ou pa ni konnen ki pou dir dimoun, akoz Lotorite konsernen pa pe fer zot travay, e dimoun byensir i kont lo ou pou fer keksoz bouze.

Erezman avek mon stil kontan koze avek dimoun e eksplik zot keksoz san koz manti, ouswa rod bat latet personn, mon reisi fer zot konpran ki vre sityasyon alor zot kapab kontinyen espere.

Mr Speaker, mon bezwen dir ki mannyer avek konesans laspirasyon mon distrik, sa diskour ki Prezidan in lir pandan Leta Lanasyon pa’n lev moral dimoun oubyen donn zot en nouvo lespwar.   Laplipar size ki’n ganny aborde pa’n donn solisyon, me zot plito kit Anse Boileau kot i ete aktyelman.   Mon bezwen fran e sa ki mon pe dir i laverite.  Mon pa trouve ki mannyer lavi nou bann zabitan pou sanze, me mon plito war bann dimoun pou kontinyen dan menm sityasyon.  Napa gran lespwar, e sa i dezapwentan pour mwan bokou.

Koman en dimoun ki’n fek antre dan politik, mon ti ava ekspekte ki bann dimoun  ki’n dan Gouvernman pandan en kantite letan,  spesyalman en Prezidan, ti devret konnen ki sityasyon dan nou pei e alor ofer bann solisyon konkret. Mwan mon regard sa bann swadizan problenm koman bann sityasyon ki avek bon zefor e bonn volonte nou ti a’n devret vwar en solisyon. Me malerezman tou le zour mon vwar ki tro bokou keksoz i ganny fer avek en lot lespri par deryer.   I annan en lot azanda, e malgre ki ou ganny dir ki tou dimoun i sipoze pe ris menm direksyon, ou santi kouran dan sans le kontrer.

Mr Speaker, bon volonte pa ase i resanble. E malgre ki mon pe kontinyen antann bann MNA lo lot kote latab pe koz lo linite, travay ansanm e met pei premye, mon pa pe tro krwar ki dan realite se dan sa lespri ki zot travay. Sa se bann bon parol pou anbet nou bann popilasyon e pou fer zot pas pou bon boug. Ou koz en parol avek en dimoun dan Lotorite e letan ou fer levanter, swa tyermenn US oubyen son Manm Komite Santral ki pe adres sa size.  In ler pou ki i annan senserite, akoz se sel fason pour travay Nasyonal ganny akonpli, proze distrik ganny realize e lavi nou pep amelyore.

Mr Speaker mon’n komans dan sa fason akoz mwan mon’n vin travay pour tou dimoun, e parey zabitan mon distrik i konn mwan, mon pa met kouler politik e bann dimoun dekote.  Pou mwan sa pa enportan.  Menm bann dimoun ki pa ti desann pou vote 2018, mon vizit zot e ekout zot. Sel keksoz ki mwan mon enterese avek se en meyer lavi pour  zabitan Anse Boileau e en meyer lavi pour pep Seselwa.  Alor definitivman i annan bokou travay pou fer, afen ki nou kapab kas sa vye mantalite e anmenn tou dimoun ansanm pou respekte striktir distrik e ki mannyer pou akonpli sa travay.

An 2018 en kantite promes ti ganny fer, me konbyen ki’n ganny garde e konbyen ki pa ankor materyalize?   Letan mon regard diskour 1an pase, definitivman, mon krwar ki si Msye Faure i onnet avek son lekor e relir sa ki i ti dir isi menm dan sa Lasanble, i riske soke avek  son prop lekor.   Eski i satisfe avek son lakonplisman?  Oubyen eski i realize ki sete zis bann zoli parol, me aksyon in manke?

I malere pou dir ki la ankor an 2019 nou’n ganny ankor plis promes. Kote nou pou ale avek zis parol? Mon santi ki lepep Seselwa pe rod en solisyon pour zot problenm e zot anvi keksoz i bouze.  Zot anvi en amelyorasyon pou zot lavi.

Mr Speaker, pour ki Leta nou Nasyon i vin sa ki nou anvi i vini, savedir pli bon posib, fodre annan en vizyon en vizyon kler e direksyon nou anvi nou pei al ladan.

Mr Speaker mwan mon fer sa toulezour koman en antrenner avek mon lekip.  Mon etal en vizyon lo kwa ki nou anvi akonplir, e apre nou travay lo la fer sir ki sa i arive.  Se la ki nou travay dir, koz lo bann fot, aprann nouvo teknik, rod landirans, si fodre rekomanse nou rekomanse.  E se zis avek tou sa bann zout,i ki nou pou kapab akonpli nou vizyon. Me sa ki Prezidan in dir pa kler e mon pa war en vizyon ladan, e kwa vreman ki i anvi arive dan nou pei.  ‘’Kontan Sesel’’ pa en vizyon.  Touris i vin Sesel, touris i dir zot kontan Sesel.

Alors Mr Speaker, Lafanmir i fondasyon nou sosyete.  Leta nou Nasyon i depan lo leta nou fanmir, lo leta nou kominote e lo leta nou lekonomi.  Me ki nou pe war? Fleo sosyal, problenm drog, problenm lalkol, labi zanfan, vyolans domestik e bokou lezot move mers ki pe ogmante dan en fason alarman.

Lapovrete pe tap bokou fanmir Seselwa e bokou fanmir pe trouv li tre difisil pou debout. Mon krwar ki Leta i bezwen rod tou fason pou donn sipor neseser an mezir ki bann dimoun i osi gete ki mannyer zot kapab fer pou ed zot lekor.  Sela kot mon krwar nou bezwen absoliman zwenn ansanm pou fer fas avek sa bann sityasyon.

Par egzanp, mon war en rol enportan pour Legliz, kominote, sosyete sivil e  lezot Lorganizasyon pou koste zefor e donn sipor ek solidarite bann kip li feb. Si sa ki for pa donn en zepol sa ki pli feb, byensir zot pou tonbe e malerezman letan zot tonbe nou osi tou nou pou desann ansanm avek zot.

Sa move tan an Zanvye in montre nou byen sa dan mon distrik.  En lateras ki ti’n tenir in grennen e sa bann gro pye dibwa byen for e fyer ki ti anler lo la li in grennen.   Zot osi zot lavi in fini.   Alor Mr Speaker, i enportan pour nou donn nou fanmir tou sipor pou li reste en bon pilye nou sosyete.

Dan Anse Boileau mon’n vwar bann sityasyon kot lapovrete in vreman vin en klou byen rive.  I annan fanmir si zot dezennen, zot pa dinen.  I annan dimoun, ler zot mont lo zot lili pou repoze pou repran travay son landmen, si i botan zot kapab kont zetwal, me si i movetan zot konpanny lo lili i swa en seo, ou en kivet pou anpar delo.  Sa sityasyon i vreman konsern mwan, e dousman, dousman mon pe kontinyen fer mon travay pou regarde ki pli bon fason pou kapab ed bann dimoun ek sa bann fanmir, pou kapab rezourd sa bann problenm.  Mon pa pe fer okenn promes, me mon donn mon letan ek mon lenerzi.   Mon sey  e tap tou laport ki mon kapab.

Mon aprann ki Le 31 Zanvye 2019 Minis Lafanmir ti fer en miting avek tou son staff dan son Minister, e i dir zot ki sa lannen tou dimoun i bezwen lo teren, menm PS i merit mont lo teren.  Alors mwan ki mon ti pe demann Minis, se pou pas lo teren Anse Boileau e ler ou pas lo teren Anse Boileau fer mwan konnen, koumsa mon ti ava montre ou lapovrete dan distrik Anse Boileau.

Mr Speaker, be malerezman parey mon’n dir o komansman Gouvernman atraver son Minis i annan en lot azanda, ki mwan mon apel sa politik.  I domaz, me mon’n aprann ki Minis in fini pas Anse Boileau.  I pa’n enform personn, e Minis in konmans fer en kantite promes, tel ki lakaz ek lezot keksoz.  Eski sanmenm sa ki bann MNA US i oule fer nou krwar ki zot pe travay pour  United Seychelles e ki zot fer li an korperasyon ek kolaborasyon?

Mwan mon pa krwar ladan e mon konnen ki lepep Seselwa pa krwar ladan osi. Mon senpleman demande ki zot sanze zot stil travay e realize ki nou pa dan sistenm Parti Inik, me ki Lotorite Santral i devret travay etrwatman avek Lotorite distrik e ki sa MNA osi i enkli.

Letan Minis i promet lakaz i konfiz dimoun, akoz sa ki i pe fer ki i al kont Sistenm Pwen.  Me sa ankor enn fwa i montre sa latitid kas anba.  Eski sa ki Prezidan Faure i oule dan pei? Mon ti krwar i anvi en lot fason fer.

Me si i anvi vwar en sanzman latitid akoz i pa kapab koz en son bann Minis? Oubyen eski i dir en parol me parey labitid, zot aksyon i diferan?

Mr Speaker, zisteman sa zafer lakaz i vreman en size pli difisil. Parey bokou mon bann koleg dan LDS in fer resorti, e menm Onorab William lo lot kote in osi annan tro bokou konplikasyon.  Koman MNA mon ganny plizyer call avek dimoun ki’n fer aplikasyon pou regarde kote zot ete lo lalis.  Vi ki i annan 18 lakaz ki’n preski pare dan mon distrik mon pa’n ganny okenn lalis e alor mon pa kapab ed bann sa bann dimoun.

Mr Speaker, mon demande akoz ki Msye Faure pa kapab met en lord dan sa zafer lakaz ek bann lalis ki konsern bann MNA Lopozisyon?  Mon demann ankor bann lalis ki konsern bann MNA Lopozisyon?  Akoz ki bann MNA US zot, zot ganny trete avek privilez. Eski sa pa apel diskriminasyon ki li i dir i kont?

Mwan osi mon anvi ed zabitan mon distrik, alor sa lalis i devret ganny partaze avek mwan e mon bann lezot koleg LDS.  Zot osi zot bezwen.  I vreman malere pou bann dimoun ki’n fer aplikasyon pou en morso later pou konstri zot lakaz.  Me  ek sa Sistenm Pwen, bokou zot pa’n kalifye.   En lannen in pase e bokou zot ankor pe espere. Zot konfize e fristre, e la Prezidan Faure in anonse ki Gouvernman in re-egzamin sa sistenm pwen pou later.  In pran Gouvernman preski 1an pou dekouver ki sa sistenm i zis pa realis,  1an an retar pou bann fanmir ki’n espere tou sa letan.  Alors en fwa pou tou silvouple, pa met retar Seselwa.  Aret fer Seselwa fristre.

Mon swete la prezan plis dimoun Anse Boileau i ava prezan kalifye e zot ava kapab ganny en larepons pli vit posib pour zot atrap sa retar.

Mr Speaker, Seselwa in en Nasyon ki’n toultan annan en kiltir travay dir. Dan mon distrik, Anse Boileau mon vreman fyer pou dir ki i annan bokou dimoun ki travay vreman dir e ki form par sa lafors travayer Seselwa ki pilye nou sosyete. Mon dir zot felisitasyon.  I  annan ki donn tou zot kouraz, determinasyon e perseverans, e zot kontribye enormeman pou anmenn Sesel kot i ete ozordi.  Me bokou zot sa bann travayer  Seselwa zot dezapwente.   Bokou sa bann travayer i annan en kantite problenm e sa i asosye avek zot lapey.

Mon demande ki en revi serye i ganny fer lo lapey nou bann travayer, spesyalman bann ki pe tous mwens larzan.  Nou bezwen realize ki problenm sosyal, e kou lavi i kontinyen ogmante, e i enpakte plis lo sa bann dimoun.   E menm si depi le 01 Zanvye sa lannen, saler minimonm in  ogmante sorti  R5,050 pou vin R5,250 par mwan zot zis pa pe vwar sa sanzman dan zot lapey.

Savedir zot ankor dan sityasyon lapovrete.  En keksoz ki mon krwar i devret arete se ler i annan logmantasyon dan saler, kou pou elektrisite, e delo osi i monte.  Sa i fer ki ler zot get zot saler, ni en pti larzan pou met de kote napa. An plis ki sa ki nou kontinyen vwar, se plis etranze ki pe kontinyelman ganny anmennen dan pei e fer bann louvraz ki nou Seselwa ti kapab fer, me selman zot ganny pli bon deal. Akoz ki nou Seselwa pa kapab ganny menm lapey? Mwan mon krwar dan Prensip menm lapey pour menm louvraz. Alors mon debout lo kote Seselwa pou ganny en meyer deal.

Lo kote lasante : Anse Boileau i sipoze en  sant rezyonal was Mahe, alor i zwe en gran rol dan sa kominote. Mon’n deza demann Minister Lasante pou enstal en zenerater kot sa klinik. I pa fer premye fwa mon pe demann sa. Avek koupir kouran ki pe ariv tro souvan, ki pou arive si i annan en emergency dan sa rezyon e an menm tan napa kouran? Annou prepar nou pour ki maler pa ava arive.  Mon espere ki Minister Lasante i war sa koman en priyorite dan son plan pou sa lannen.

Lo kote Ledikasyon lekol Anse Boileau, sirtou lekol primer i  annan tro bokou problenm.  Rezilta bann etidyan P4, P5, P6 pe kontinyelman degrade depi 2017 e la 2019, in ariv son nivo pli ba, kot plis ki 70poursan etidyan in ganny grad C e pli ba.  Zanfan napa lentere pou aprann, zot plito angaz zot dan lezot aktivite ki pe distrer zot dan zot letid. Fodre ki nou atak sa size seryezman.  Annou travay ansanm pou ganny en solisyon konkret. Minister Ledikasyon, ansenyan, paran, etidyan e kominote Anse Boileau, sa se nou lekol, sa se nou bann zanfan, sa se nou fitir.  Si nanryen pa ganny fer pou redres leta sa lekol, mazin reperkisyon pour nou kominote.

Kot lekol primer Anse Boileau i osi annan en kantite lezot problenm.  Mank ansenyan.  Ni en counsellor sa lekol napa e zot in ganny dir ki sa pa en priyorite.  Pou premye trimes lekol 2019 pli presizeman le  23 Zanvye, sa lekol ti ganny vizit en delegasyon sorti kot Minister Ledikasyon e PS enkli bann lezot o zofisye ti la.

Parey mwan mon espere ki zot in vwar ki leta sa lekol i ladan, tel ki ; bann meb ki’n avarye, bann miray ki pe kase e pe grenn lo etidyan,  estik ki annan trou ladan, kot en etidyan in menm tonbe e kas son lebra.   Laklas ki demann en bon kous lapentir, bann laklas spesyalize tel ki Art room ou lasal pou TE i tro pti.  E i annan plafon ki’n pouri koze par problenm pizon ki ziska prezan pa ankor rezourd. Menm lakour lekol i inonde apre en pti lapli, akoz napa en bon sistenm drenaz.

Kot lekol segonder Anse Boileau konstriksyon lo en blok laklas ti’n konmanse, me pou en bon pe letan napa okenn travay ki pe ganny fer lo la.  Mon ti a kontan konnen pou ki rezon konstriksyon in arete.  Sa lekol segonder napa en lasal pou fer meeting, ni en lasal a manze pou bann etidyan.  I enportan ki sa i sanze pou ki ansenyan e zelev i santi zot konfortab dan en lanvironnman konvenab pour laprantisaz.

Mr Speaker, i neseser ki Minister Ledikasyon i kontinyen donn sipor tou nou bann ansenyan e staff, pour ki an retour zot a delivre afen ki nou bann zanfan a prodwi bann bon rezilta.  Zisteman, letan nou pe koz lo bon rezilta, paran osi i annan son rol pou li zwe dan ledikasyon son zanfan.   Pas pli souvan kot lekol zot zanfan.  Rode ki zot zanfan pe fer e ki mannyer zot osi zot kapab fer pou ede.  Fer sir ki zot konnen ki zot zanfan pe fer, dan lakour lekol, lo semen, e ler i ariv kot lakour ed li, ankouraz li e fer sir ki i pe fer son devwar.  Sa pou pous li pou fer byen, akoz i vwar lentere e siport son paran.

Mr Speaker, mon pe demann sa mon vreman anvi vwar en amelyorasyon pour ki lekol Anse Boileau ek nou zanfan i vin nou lafyerte.  Mon anvi vwar nou Seselwa pran plas ki etranze  pe travay dan nou pei.  E pour sa arive, fodre nou lekol i delivre.

Kot i konsern leta lanvironnman, touris i dir Sesel i green. Me ler ou get byen ou war ki laplipar pye dibwa in kouver anba lalyann anvaisan.  Nou bann pye dibwa in ganny afekte, e ki mannyer mon konpran sa osi i annan en lenpak lo prodiksyon dimyel etandonnen ki bann fler bann gro pye dibwa i kouver avek sa lalyann.  Eski Gouvernman i annan en bon plan pou detri sa bann lalyann ki pe detri nou bann plant andemik?

Drenaz dan lavil e osi dan bann distrik i en gro problenm.  An Zanvye bokou lapli ki nou’n gannyen, in inond bann lakaz e fanmir in perdi tou sa ki zot in travay tre dir pou gannyen.  Alors i vreman enportan ki i annan en letid serye pou kapab vwar e koriz sa bann defo ou problenm.

Lateras grennen osi in koz bokou problenm Anse Boileau, kot i annan fanmir ki apre plis ki 40an in perdi tou sa ki zot annan – menm zot lakaz.  Zot bezwen lasistans. Silvouple annou pa pran mil an pou asiste zot.

Bann enzenyer konstriksyon, edik bann kontrakter e bann endividi ki mannyer pou kas lateras e annan en swivi kontinyel sirtou kot i annan lateras ki vreman o.

Bann proze semen fodre fer sir ki travay ki pe ganny fer i lo standard, e la osi fodre annan sipervizyon pou evite ki pa ariv okenn lefe advers lo nou lanvironnman.

Nou pe war ki i  annan bokou semen segonder ki demann refer konpletman. Weldmesh in fer pou li,   makadanm in sorti, napa rigol, alors mon swete ki nou a vwar en sanzman an 2019.  Me Selman kestyon ki mon bezwen demande se oli sa bann ki sipoze siperviz sa bann travay? Eski i pa kler ki nou larzan in zis al dan gaspiyaz? Tousala pa bann koripsyon ki nou pe esey debat pou detri?

Mr Speaker, pou nou kapab lager kont sa fleo drog ki pe detri nou bann zenn ki nou lafors travayer e nou fitir, nou bezwen annan en responsabilite kolektif.  En langazman serye pou nou kapab ranvers sa sityasyon. Annou pa zis koz lo methadone. Wi, i vreman enportan ki bann zenn ki’n ganny afekte i ganny tretman. Me nou bezwen koz lo prevansyon e lalit kontinyel pou lager kont sa fleo.

Pour sa bann dimoun ki pe detri nou lazenes, mon pe dir zot, i pa byen pou fer nou fortin lo detriman lasante ou prosen. Annan en konsyans e aret detri nou bann zenn, nou travayer e nou fitir.  Nou vwar zot pe marse parey zombies.

Mr Speaker, tro souvan bann dirizan i konsider depans ki nou fer lo lazenes konman zis  lanmizman. Sa i pa vre. En pei ki envesti dan lazenes, dan aktivite sportif, sosyal e kiltirel i en pei an progre. Si nou ti fer keksoz avek pwen vi lazenes, rod zot laspirasyon e met zot ansanm, nou ti a vwar rezilta pozitiv.  Ozordi Sesel ti pou byen si ti annan plis klib, e plis aktivite sportif.

Apre 40an si  Gouvernman ti’n konstrir omwen en complex sportif dan sak rezyon, sa ti pou ede annan plis lekip sportif, e bann levennman sportif ti a ganny desantralize.  Nou ti a vwar langazman piblik dan bann rezyon, ler zot tim ti ava pe zwe home alor zot ti ava pe  kontribye pou al aste en tiket pou vwar zot tim an aksyon.

I ti a ede pou devlop sa lespri kominote.  Sa ti pou anmenn reveni pou sa bann klib e alor petet nou ti a vwar nou bann atlet pe vin semi- profesyonnel.

Dan sa 2 ou 3 erdtan bann zenn ti a vwar zot pe fer en keksoz pozitiv pou partisip ladan. Dan li menm i ti pou en loportinite pour nou bann zenn pa tonm dan fleo drog ou lalkol.

Mr  Speaker, ankor dan ankor dan 4mwan Sesel pe al partisip dan Jeux Des Iles Maurice. Bann atlet i sipoze pe prepare pou sa gran levennman.  Dan bann sport tel ki volleyball, handball e basketball, fiy e garson i vwar zot pe bezwen partaz en sel venue indoor pou lantrennman. E sa menm venue pe osi ganny servi pou konpetisyon Nasyonal, e pou konplik keksoz sa sel venue indoors ki nou annan i koule, ki fer ki la dan sezon lapli tou konpetisyon ou menm lantrennman i bezwen kennsel.

Alor, ki leta Victoria Gymnasium? Eski ti moman apropriye pou kas li konpleman?  Kwa ki pe fer ki pe met retar dan sa proze?

Mr Speaker, dan nou bann pre seleksyon Nasyonal nou pe  vwar plis Seselwa natiralize. Mon pa pe dir ki sa i move ou i mal.  Ki mon pe demande se oli plan devlopman Nasyonal pou bann zenn atlet?  Ki plan NSC  i annan pou dekouver zenn talan? Eski parey dan naze, zot war li pli fasil zis pou donn nasyonalite anba 5 (1)?

Pa zis dan sport endividyel me osi dan sport kolektiv. Ki i arive avek sa bann zenn atlet apre? Ki lankourazman ki bann klib i gannyen sorti kot NSC pou devlop bann zenn? Nou pe vwar ki bann klib pe anmenn zwer etranze pou zwe dan bann pozisyon spesifik,  e nou Seselwa nou pa pe fer okenn zefor pou devlop bann zwer dan sa bann pozisyon.  Me problenm i arive ler nou lekip Nasyonal i al partisip dan bann  konpetisyon enternasyonal, la ki pli gro problenm i arive.

Alor i enportan ki nou travay ansanm. Gouvernman fodre envestir plis larzan dan nou bann zenn talan.  NSC, Manager bann lekip e bann lantrener devlop bann progranm kot nou a kapab dekouver bann zenn talan dan tou sport endividyel e kolektiv, swivi par en bon sistenm ankadreman pou sa bann zenn, kot nou bann spor e pei apre a benefisye.

Parey dan spor i annan bokou zenn ki doue dan Lar e kiltir.  La osi nou pa war bokou lankadreman desantralize dan bann distrik ouswa dan rezyon. Pou sa bann zenn i neseser pou annan plis sa bann aktivite artistik e kiltirel dan distrik ou dan rezyon.

Bann pli aze, pa les nou perdi, vin partaz zot konesans e savwar fer avek nou bann zenn.

Bann Lorganizasyon tel ki Konsey Nasyonal pou Lar,  Konsey Nasyonal pou Lazenes e osi bann lezot partner, ede devlop progranm e desantraliz aktivite, pa fer tou keksoz zis dan lavil.  Nou tou nou kapab fer en diferans dan nou kominote. Nou bezwen enspir nou lazenes pou fer en diferans, e gid zot dan bann aktivite pozitiv.
Mr Speaker, enn de fermye Montagne Posée in reisi ganny en semen pou al lo zot laferm, e lo zot par mon pe dir mersi, me i reste bokou ankor pou fer. Lannen pase Minis Lagrikiltir in promet en fermye ki i pou ganny en shed house an Zanvye, la nou’n ariv Mars e sa fermye i ankor pe espere.

Ki plan ki Gouvernman pe met anfors pou re pran bann laferm abandonnen?  Ki lasistans ou lankourazman ki Minister pe ofer pou ankouraz bann zenn ki enterese fer lagrikiltir?

Eski parey bann fermye ki fer elevaz zannimo bann fermye ki plante pou ganny okenn konsesyon?  Eski en bon sistenm irigasyon e semen kot bann laferm i bezwen konplete?  Sa bann dimoun i debourye, me zot fatige depans larzan dan sawa.

 

MR SPEAKER

Onorab i reste ou de minit.

 

HON PHILLIP ARISSOL

Me ki nou vwar fermye e peser Anse Boileau i vreman bezwen en landrwa apropriye pou zot kapab vann zot prodwi  byen.  Me ki nou vwar napa en landrwa apropriye.  Me solman vizavi laboutik Fock Yune Anse Boileau i annan en landrwa apropriye ki nou ti kapab servi antretan. E si nou servi sa landrwa i kapab redwir risk  aksidan.  Anse La Mouche nou annan en ice plant e sa ice plant i ouver 7er bomaten e pou bann peser ki bouz granmaten sa i en gro problenm, akoz zot bezwen al aste zot ice Anse Royale.

Pou konklir mon ava dir Seselwa Lev-e, Debout.  Bann paran sirvey zot zanfan.  Edik zot, donn zot bann bon valer koumsa zot ava grandi pou vin bann bon sitwayen.

Lev-e Debout Seselwa.  Bann zanfan, annan respe pou ou paran, ansenyan, ek tou bann adilt e osi ou kanmarad.  Sezi bann loportinite ki a ou dispozisyon, pa les ou ganny antrennen dan bann move frekantasyon.

Pran ledikasyon o serye, se sa lakle ki pou ouver tou ou laport.  Lev-e! Debout Seselwa, bann zenn ki malerezman in pri dan sa fleo drog, repran kontrol ou lavi.  Sa bann dimoun ki pe vann ou drog pa enterese ni avek ou lasante ni avek ou.  Zot zis enterese avek ou larzan. Zot menm ki pe ouver laport prizon pou ou.   Mon konnen i pa fasil, fodre pa zanmen les tonbe.  Pa per i pa zanmen tro tar pou rekonmanse.

Lev-e! Debout Seselwa nou pei i bezwen nou.  Leta nou Nasyon se nou realite toulezour.   LDS i annan en vizyon e en direksyon kler. Lev-e ! Debout Seselwa, donn nou sa sipor e annou refer nou pei. Mersi.

 

(APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Arrisol.  Mon ava donn laparol aprezan avek Onorab Wilbert Herminie.

 

HON WILBERT HERMINIE

Mersi Mr Speaker.  Ser, frer, Manm koleg Onorab e tou zabitan La Rivière Anglaise bonn apre midi.  Se avek en gran plezir e lafyerte ki mon adres zot ankor ozordi lo diskour Leta Lanasyon ki Prezidan in delivre.  En diskour ki’n anmenn bokou lespwar pou sa pep ; en diskour ki montre kontinite dan ladversite en diskour ki montre grander lespri en zonm e ki i reste devoue a sa bann gran lir, bon gouvernans, latransparans e rann kont.

Mr Speaker mon le pran loportinite ozordi, pou pas mon senser kondoleans avek lafanmir, zanmi, siporter nou ansyen Prezidan France Albert Rene lo lapar tou Manm baz United Seychelles La Rivière Anglaise e lo non tou zabitan nou aport nou sipor e nou soutyen dan sa moman difisil.

Mr Speaker Prezidan in reste touzour konekte ek son pep e a lekout zot bann konsern zenn konman vye e pran an kont zot bann sizesyon e propozisyon.  Sa i toultan enn bann prensip nou parti depi laflanm manifesto nou parti ti konmanse bokou deseni disi e pe kontinyen dan sa letan modern dan laform United Seychelles.

 

(APPLAUSE)

 

 

HON WILBERT HERMINIE

Bann prensip tel ki lazistis legalite dan loportinite lazistis sosyal e redistribisyon larises ki rediriz nou tou konman zanfan zonm ek fanmir i ganny sans pou devlop zot abilite e pou progrese e avans lo sa lot letap zot lavi.  Wi Mr Speaker se sa bann prensip ki diriz nou travay lo sa kote latab e nou fer li dan tou liminite.

Mr Speaker Prezidan in montre nou son konpasyon par bann mezir pou protez fabrik nou sosyete e sa se lafanmir e nou bann zanfan.  In etal en seri mezir dan sa direksyon pou konbat bann fleo ki pe detri nou bann fanmir Seselwa – tel ki drog, lalkol e labi lo bann zanfan.

Mr Speaker ankor enn fwa United Seychelles ek Prezidan Faure ki en zonm solid kosto e kapab i vin avek bann prensip avangard ki’n prodwir en levantay loportinite pou nou pep.

Pou sa enn ki’n tonm dan labi sibstans Gouvernman pa’n bliy ou.  I  napa zis en progranm méthadone me lezot lankadreman in ganny met an plas pou ou kapab retourn dan sosyete e vin prodiktif.  Progranm tel ki URS, Riskiling, Peer Educator eksetera.

Pou sa zenn ki pe rod plis devlopman dan skill teknik, Prezidan pa’n bliy ou pou annan formasyon en nouvo lekol teknik vokasyonnel pou ou pli byen ankadre ou dan ou parkour.

Pou sa travayer ki lev-e e al debourye toulezour ou Trezyenm  Mwan Saler i la avek ou 5poursan logmantasyon e garanti.  Pou nou bann zanfan zot osi zot pa’n ganny oubliye dan vizyon nou Prezidan plis aktivite edikasyonnel sportif e sivik pou ganny met a zot dispozisyon.

Pou sa enn ki ou santi ou tonbe e santi dan en sityasyon difisil Prezidan e sa Gouvernman United Seychelles pa’n bliy ou.  En striktir ek en lentervansyon pli kordinen in ganny met an plas pou soutenir ou dan ou moman difisil.

Mr Speaker aksyon en zonm i montre son kalite kan en Prezidan i lir en let sorti kot nou bann pti trezor e i akt lo la e sanz polisi ki gouvern lavant e konsonmasyon lalkol eski sa i pa montre nou ki i annan en leker pou tou Seselwa?

 

(APPLAUSE)

 

HON WILBERT HERMINIE

Ki i annan en lentere tou nou Seselwa a ker zenn konman vye?

Ankor enn fwa Mr Speaker Prezidan in re afirm son komitman pou lalit kont sa fleo ki appel drog i pe akt e nou bann fanmir ki pe afekte nou bann fanmir e nou kominote dan nou pei.

Mon distrik pa’n ganny eparnye kont sa fleo e in fer mon annan lespwar ler Prezidan i donn nou en kontrandi lo statistik nou progranm par prevansyon labi drog e reabilitasyon.

I montre nou ki sa progranm pe apport fri e i pe fer lefe i pe tir manrmay lo ghetto e i pe donn zot en 2enm sans dan lavi par remet zot dan lanplwa.  Drog i en lepidemi ki pe atak nou pei san pitye ki pe detri nou zenerasyon i en parasit ki pa swazir kouler, ras, si ou pov si ou ris me zis fer ditor.

Avek lanons ki sant reabilitasyon pou ganny konstri sa lannen e sa i pou ganny finanse par en Grant i donn nou plis kouraz ek lespwar ki Gouvernman pe pran sa sityasyon serye e ki i pe donn plis sans nou bann frer ki’n tonm dan labi sibstans pou ganny sans rekipere e reabilite . E sa sant pou sirman ede amelyor bann statistik ki dimoun i retonbe dan labi sibstans e relapse.

Mr Speaker mon osi kontan – kontan  akoz mon vwar bann ki ti freeze Bidze pou APDAR ki i pe konpran gravite sa problenm e pe vin enpe pli fleksib e vwar vre valer sa progranm ki pe deal avek sa problenm global ki apel drog anfen plito tar ki zanmen.

Mr Speaker dan tou landrwa travay i annan defi si en dimoun i fer mal kot landrwa kot i pe travay e i ganny atrape i deal avek lakonsekans.  Eski ler en travayer i ganny atrape ek drog eski sa landrwa travay e tou sa bann dimoun ki travay dan sa landrwa eski zot napa entegrite?  Me vre kestyon i reste pou ki sa bann drog ki sa travayer ti pe transporte?  Annou pa bliy kot Lazans pou Anti- Koripsyon i annan travayer ki’n met an kontrovansyon avek Lalwa, eski i fair ki sa Lazans pa efikas?

 

MR SPEAKER

En moman, en moman, en moman Onorab.  Yes Onorab De Commarmond.

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

I annan en keksoz ki pe al mal dan sa Lasanble la! Letan ki Onorab Herminie pe koze i poz kestyon pour ki sa bann drog me Onorab Woodcock i dir pou Danny Faure e sa i pa akseptab!  E mon ti a demann li pou li tir sa!

 

(Interruption)

 

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Ou’n dir!  Ou’n dir e sa i pa byen!  I pa normal!

 

(Interruption)

 

MR SPEAKER

Mersi.  Mersi.

 

(Interruption)

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

E nou ganny tou sa kalite stetment  li ki fer sa.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab De Commarmond.  Bon mon’n tann – mon’n tande sa i sorti kote la, me mon pa’n konpran lekel …

 

(Interruption)

MR SPEAKER

… me.

 

(Interruption)

 

MR SPEAKER

En moman, en moman, en moman.  Onorab en moman !  Mwan ki annan laparol – ok?  Annou montre respe – ok ?  Ler en Manm pe koze annou ekoute i ok nou fer bann pti remark, nou fer bann pti komanter, me si nou pe fer nou pe al dan sa zistans pou nou al fer en lakizasyon parey, nou pe mank respe.  Kontan pa kontan Msye Danny Faure i Prezidan pei.  Me pou ou si nou pe fer komanter koumsa ki drog i pou Msye Faure, mon krwar dan sa ka nou pe imput.  E imput nou bezwen Standing Orders pou deal avek – ok?

 

(Interruption)

 

MR SPEAKER

En moman, en moman, en moman.  Mon pa’n konpran lekel Manm, selman definitivman in sorti lo kote Lopozisyon e mon ti ava demande ki nou montre serten respe e nou pa fer komanter koumsa.  Ok?  Sa Manm ki konnen ki’n fer li e mon ti a kontan i pa repete ankor. Ok?

 

(Interruption)

 

MR SPEAKER

Order ! Order ! Order ! Order1 Order !  Mon pe deal avek sa sityasyon.  Mon’n tande mon’n tann en pti komanter. Mwan osi mon ti pe focus lo repons ki Onorab Herminie ti pe donnen ok ?  Si mon ti kapab idantifye egzakteman kote e lekel sa Manm ki responsab, mon ti pou pran aksyon neseser.  Mon pe dir – mon pe dir en tel komanter parey, i pa normal!  I pa devret!  Nou bezwen montre respe.  E sa Manm ki konnen in fer sa komanter, mon pe demande ankor ki sa pa ganny fer ankor, akoz mon pou pran aksyon apropriye – ok?  Yes Onorab ….

 

(Interruption)

 

MR SPEAKER

… bon mon’n pran en desizyon – mon re donn laparol Onorab Herminie.  Onorab Herminie kontinyen avek ou diskour – ok?  Onorab Herminie laparol i pou ou.  Mon’n pran en desizyon.  Si parey mon dir mon tande en komanter – mon pa’n tro port latansyon mon pa’n konnen mon pa’n vreman

 

(Interruption)

 

MR SPEAKER

.… ou’n met li dan konteks ki kekfwa mon’n mal konpran ki in akiz Prezidan Faure ki konm kwa drog ti pou Prezidan Faure ok ?  Ou’n met li  …

 

(Interruption)

 

MR SPEAKER

 

… en moman.  Ok ?  Si  mwan mon ti’n okouran egzakteman lekel sa Manm ki’n fer sa komanter mon ti pou pran.

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mr Speaker les mon a ed ou.  SBC in filmen tousala.  Refer gete lo camera ou a konnen lekel e ou a pran ou aksyon neseser!

 

        (Interruption)

 

MR SPEAKER

Onorab,  Onorab …

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Si non si sa pou kontinyen koumsa nou pa pou kapab tolere reste dan Lasanble koumsa!  Mersi.

 

MR SPEAKER

Onorab wi … Selman …

 

(Interruption)

 

MR SPEAKER

Order! Order! Order! Order!  nou pa oule – get sa nou’n konmans byen nou lazournen nou anvi fini byen – ok ?  I en komanter off-mic ki’n ganny fer – parey mon dir mon pa’n kapab anmase.  Si mon ti konnen egzakteman – ou pe dir mon i Onorab Woodcock si mon ti konnen egzakteman i Onorab Woodcock, mon ti pou pran aksyon – ok?

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

I konnen li menm ki’n dir !

 

(Interruption)

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Nou pa pou kapab… !  Nou pa pou kapab tolere !

 

(Interruption)

 

MR SPEAKER

Order ! Order !  Non pa pe donn okenn point of order.  En moman !

 

(Interruption)

 

MR SPEAKER

Order!  Bon si apre mon ganny sans pou mwan review sa ki SBC pe rikorde – si mon ganny sans pou mwan review e sa in ganny catch up par SBC, then mon ava pran en Ruling lo mon kote – ok?  Onorab Herminie annou kontinyen.

 

HON WILBERT HERMINIE

Mersi Mr Speaker.  Mon demande pou nou annan respe dan nou Lasanble.

 

(APPLAUSE)

 

HON WILBERT HERMINIE

Ler zot in koze Onorab Arrisol in koze mon ekout li atantivman e prezan mon ki annan laparol silvouple donn mon letan pou mon adres mon bann zabitan. Mersi.

 

MR SPEAKER

Onorab,  ou annan ou ankor -ou’n perdi zis 5minit la  mon pe donn donn ou 5minit.

 

HON WILBERT HERMINIE

Ok.  Mr Speaker  – mon a repran dan tou landrwa travay i annan defi.  Si en dimoun i fer mal kot i travay e i ganny atrape ek drog eski sa i fer sa landrwa travay e ki tou sa bann dimoun napa dinyite?  Kestyon i reste eski pou ki sa drog ki sa dimoun ti pe transporte?  Annou pa bliye depi kot Lazans pou Anti- Koripsyon travayer in ganny met an kontrovansyon ek Lalwa akoz zot in kas Lalwa eski sa i fer sa Lazans pa efikas?  Serten i kontinyen kraz APDAR e dir ki zot pa pe ed bann zenn, me zot vin devan e donn nou solisyon pou nou sov nou bann zenn e nou pei pa zis kraze!

Mr Speaker bokou in ganny dir lo sa size lapovrete bokou politik in ganny fer par serten pou sey anbet nou pep ki nou pe viv dan en ‘’mizer nwanr’’ – bann parol mansonzer in ganny dir. Me lot kote Mr Speaker statistik ki sorti kot Labank Santral pe montre nou ki nou pep pe konsonm plis ; ki nou frer ek ser pe travel plis ki plis loan pe ganny pran par bann fanmir e endividi ek labank pou zot fer zot devlopman.  Anfen sa ki pa pou vwar pa pou zanmen vwar.

Mr Speaker nou bezwen et realis.  Vre i annan serten pocket lapovrete dan tou distrik, me striktir in ganny met an plas pou asiste bann ki pli vilnerab.  E la Prezidan in dir nou ki plis kordinasyon ant bann Lazans avek serten mezir ki pa finansyel, in  ganny met an plas tel ki prepaid meter PUC, STC Card ki pou ed bann fanmir avek bann achat.

E osi en Bidze 20milyon in ganny met an plas pou reparasyon bann lakaz pou nou bann dimoun ki zot lakaz i dan bann kondisyon deplorab.  Mon dir sapo a Prezidan pou adres sa bann problenm lo en nivo personnel dan plas sistenm finansyel once shoe fits all.

Sa i montre en zonm ki pe ekout son pep e pe swiv bann gran liny nou parti United Seychelles.

 

 

(APPLAUSE)

 

HON WILBERT HERMINIE

Sa se lazistis sosyal pou nou tou.

Mr Speaker pri lavi i en topik ki konsern tou Seselwa, akoz sa i annan pou fer avek vant en pep. Gouvernman United Seychelles in fer bokou ziska prezan tel ki entrodwir Trezyenm  Mwan Saler, pas Lalwa lo progressive income tax ki met en pe plis larzan dan pos Seselwa ; tir income tax lo saler ki pli ba ki R8,550mil ogmant saler minimum pou vin R5, 250mil e osi ogmant sekirite sosyal pou vin R5,250mil overtime commuted overtime, service charge, tax lo komodite esansyel enkli bwat ton e lasistans endirek tel ki pri bis e tarif PUC, tousala in ganny met an plas.

Wi Mr Speaker bokou in ganny fer, me Prezidan sa zonm ki i été i pa’n aret la.  In toultan mazinen ki mannyer i kapab amelyor lavi son pep.  Kwa ki Prezidan in fer?  In vin avek en vizyon – en pansyon minimum e  mwan mon dir mon demann Gouvernman ki sa pansyon minimum i devret enn ki nou dimoun i kapab viv lo la.

Mr Speaker Prezidan i pa’n fini la, in al pli lwen ankor.  Dan son sazes i konnen ki enn bann depans mazer ki bann lakaz i fer se lo gas kwi manze.

E in anonse ki apartir Mars 2019 pti gas pou desann par kilo.  Tou sa bann mezir ki mon mansyonnen i laprev ki Prezidan Faure pe travay pou sa pep i pe envestir bokou pou rod fason pou amelyor pri lavi.

Mr Speaker annou pa bliye ki pri lavi i lye direkteman avek FDI – Foreign Direct Investment.  Ler nou pas letan blok lenvestisman etranze e met blokaz partou byensir pri lavi pou ogmante.   Akoz?  I annan plis Roupi ki pe tay deryer Dolar avek forex epi ki zot pou dir nou?  Vin avek en politik fristrasyon lo pri lavi.

Seselwa annou ouver nou lizyer e rekonnet lekel ki pe ede pou fer pri lavi monte?   Pou nou pri lavi desann, fodre lakantite Dolar avek forex dan pei i ogmante drastikman, e sa pou ede pou fer pri komodite e servis desann. Me sa nou Lopozisyon i kont sa.  Zot kontinyen anmenn bann politik fristrasyon pou fer sir ki pri lavi i reste o.   E zot kontinyen donn nou bann mesaz mansonzer e dir ki United Seychelles ki pe fer sa.  Annou ouver nou lizye e reste a lekout mon bann frer, ser Seselwa.

Mr Speaker devlopman en pei i lye direkteman avek son lasante son pep.  En Sesel an bon sante i primordyal pou United Seychelles.  Sa in ganny enstri dan nou Konstitisyon par nou Per Fondater Prezidan France Albert Rene.  Me nou pa’n aret la.  Nouvel ki Prezidan Faure in pran desizyon ki Gouvernman pou aste sa propriyete Roche Caiman, ki Gouvernman pou aste e fer devlopman pou vin en Lopital spesyalize.  Nou dan La Rivière Anglaise nou byen akeyir sa devlopman e nou toutafe deryer sa.

Mr Speaker zis mazinen konbyen nou frer ek ser Seselwa ki lavi pou sove avek en tel linisyativ?   Bann tretman ki ennler i telman danzere pou pasyan travel pou ganny fer lanmenm lo nou pti zil.

Bravo Prezidan Faure.  Mr Speaker kanser i enn parmi bann pli gro lakoz mortalite dan Sesel akote problenm kardyovaskiler e dyabet e sa tretman pou ganny fer isi menm sirtou sa laspe radyo terapi.  Lezot tretman spesyalize osi pou ganny fer isi menm.  Si sa pa apel inovasyon mon pa konnen kwa.  Sa pou osi ede devlop nou bann profesyonnel lasante, kot zot pou ganny ekspoze ek bann spesyalizasyon e teknolozi modern.

E lo lot kote en tel lopital pou anmenn plis deviz sirtou dan domenn medical tourism.  Mr Speaker DNA test pou kanser i en lot deklarasyon vizyoner par nou Prezidan, e montre grander lespri sa zonm.

Nou tou nou konnen ki en tel tes i vreman ser.  I annan pei ki zot zabitan i bezwen met zot propriyete lo lipotek, pou kapab afford sa tes, me nou Sesel ki nou Prezidan in dir nou mon quote: ‘‘Gouvernman pou etabli en sistenm pou demann bann fanmir sa dimoun ki’n ganny detekte avek sa maladi pou vin fer tes akoz sa tel maladi i erediter’’.  Unquote.   Mon krwar sa stetment i koz pou li menm.

Mr Speaker mon bezwen fer resorti, ki tou sa bann mezir ki Gouvernman ki mon form par ladan, in mete dan kalite swen lasante, mon bezwen fer resorti avek mon bann zabitan ki mazinen ki toultan nou lasante i reste touzour nou responsabilite.  Nou fason viv i primordyal si nou anvi reste an bonn sante.

Mr Speaker sekirite en pei i en rol kle ki nenport Gouvernman dan lemonn i bezwen pran an men.  Mentenir lord ek lape i enportan pou stabilite en pei. Statistik i montre ki i annan en rediksyon dan nivo krim dan pei.  Sa i lye avek 2 keksoz – premyerman devlopman dan kapasite bann zofisye e detekte pou konbat krim.  E sa mon remersye zot mon bann zonm ek fanm dan liniform ki pe travay dan sa direksyon.

Dezyenmman i lye direkteman avek sa progranm demand reduction ki APDAR pe fer pou tir bann adikt lo ghetto e met zot dan lanplwa.  Ler demann i desann lakantite krim i pou desann, akoz zot nepli annan lanvi pou zot rod sa larzan pou al lo ghetto.

Mr Speaker pou bann ki kontinyen menas sekirite nou pei,  Prezidan in anvoy zot en mesaz ki tre kler, ki sa bann kalite konportman pa pou ganny tolere.  E avek lansman sa nouvo Lazans pou Lentelizans i pou prensipalman lalit kont trafik, drog konbat kont trafik imen e krim organize e  mwan mon pou aport mon sipor total avek sa linisyativ.

Akoz i plis ki ler pou nou anvoy en mesaz kler ki nou’n fatige ; fatige vwar nou bann fanmir kase akoz drog ; fatige vwar nou bann manman pe plere akoz zot zanfan in vole dan zot prop lakaz ; nou fatige vwar nou bann fanmir viktim pe soufer akoz in perdi enn zot manm fanmir.

Wi mesaz i devret kler ki nou lepep Seselwa nou anvi viv dan lape e trankilite e san okenn lafreyer.

Mr Speaker pou bann fanmir La Rivière Anglaise ki pou al konstri zot prop lakaz tel ki Mr Legaie e Madanm Marie anler Greenwhich Prezidan in anonse ki lakantite letan ki HFC pe donnen pou repey loan pou sorti 23an pou vin 30an.  Ki mannyer sa pou benefisye zot?  Lakantite larzan ki zot pe peye tou le lafen di mwan pou desann e fer zot annan en pe plis larzan dan zot pos.

Mr Speaker sa size Sistenm Pwen i enn ki’n annan gran diskisyon pandan sa dernyen mwan.  Me mon anvi redir mon bann zabitan ki nou’n adres sa problenm.  Mon repons lo diskour Prezidan pa pou konplet si mon pa koz lo leta mon distrik.  Bokou proze in ganny fer pandan lannen pase proze tel ki nouvo semen re-roofing bann flat, lalimyer dan semen, nouvo drenaz eksetera.

Mr Speaker mon pou pran sa lokazyon pou remersi bann Lazans ki’n travay a etrwat kolaborasyon ek distrik, pou ki sa bann tel proze in ganny materyalize.

Mr Speaker lozman i reste en defi pou mon distrik.  Nou proze 24 pe ganny konstrir menm si pa lo sa vites ki nou ti a kontan, me nou bann zabitan La Rivière Anglaise nou annan pasyans.  Mr Speaker mon pou pran sa lokazyon osi, pou fer en demann formel avek Minister Lakaz, pou ki nou distrik La Rivière Anglaise i enn parmi sa  bann 16 distrik ki pou form parti sa konstriksyon lakaz pou 3mil lakaz akoz teren nou annan en dimoun lo lalis lakaz osi nou annan.

Pou bann fanmir La Rivière Anglaise ki pou al konstri zot prop lakaz, tel ki HFC,  bann dimoun ki pe al konstri Mr Speaker size ki mon anvi adres mon bann zabitan se sanzman ki nou’n fer dan bann sistenm lo alokasyon later, akoz bokou in ganny fer – sirtou pou nou adres sa sityasyon ki nou bann returning graduate,  e nou bann zenn profesyonnel ki zot ti vwar zot bann aplikasyon later pe ganny refize.  Lo sa size Mr Speaker nou focus United Seychelles in koz ek Prezidan e in ekout nou. E in fer sanzman dan sa sistenm ki pe soulaz en pe nou bann zabitan La Rivière Anglaise e piblik an zeneral.

Prezidan in anons bann tel sanzman ; lakantite loan i devret kapab pran pou raise pou zot aste en bout later e pou zot fer zot lakaz pe sorti R800mil pou vin R550mil.  Sa i senpleman akoz dimoun pou konstri son lakaz dapre son mwayen.  Si ou plan lakaz i pou 2 lasanm ou kapab fer lenfrastriktir pou 20 lasanm e pli tar ou a konstri ou 2enm lasanm ler ou mwayen i permet.

Sanzman osi lo nivo saler ki kalifye ou pou aste en bout later ki’n sorti R15mil pou vin R12mil.  Mr Speaker sa mon konnen pou soulaz sirtou mon bann newly graduate, akoz zot saler i tonm dan sa nouvo range.  Prezidan in ekout nou akoz zot osi zot form par son plan.

Mr Speaker pou bann zenn profesyonnel La Rivière Anglaise ki zot annan zot saving e ki zot in fer zot aplikasyon zot osi zot osi zot pa’n ganny kit deryer.  I posib ki zot saler i par anba R12mil e si zot in persevere e zot annan zot saving lo zot kont, zot osi zot pou ganny pran kont ler zot aplikasyon pe ganny processed.  Mr Speaker Prezidan Faure pa’n kit personn deryer.

Mr Speaker nou sorti lwen depi 1977 anba gidans Prezidan Rene, nou al lwen.  E nou’n al pli lwen anba gidans Prezidan Faure.  Nou bezwen fyer nou lakonplisman. Lepep Seselwa nou pa kapab les nou ganny anbete avek bann ki’n vin viktim en politik fristrasyon.  Bann ki kanmi pou admet nou progre ; bann ki pas letan pou met Sesel ater e ler zot pe met Sesel ater pou sey anbet nou lannwit ek lizour get ki World Bank per dir IMF, UNDP – get ki zot pe dir lo Sesel.  Etranze pe met nou anler.  Ser, frer Seselwa in plis ki ler pou nou aret les Lopozisyon anbet nou akoz i annan bokou pozitiv la ater.

Mr Speaker i paret mon ki Lopozisyon pe viv en Sesel ki diferan avek larestan Seselwa kot en avyon pa takeoff me avyon i kot Airport toulezour i zis arive parfwa ki bann ki lo tiket rebate i ganny kit ater e sa i fer zot vin fristre e pli dominer.

 

(APPLAUSE)

 

HON WILERT HERMINIE

E la zot fer tou fason pou vin dir nou bann parol mensongères esey bat nou latet.  Me United we stand!  Mr Speaker nou dan United Seychelles nou reste ferm pou reziste tou négativité.  Nou reste ferm pou reziste tou manev pou destabiliz nou pei.  Nou reste ferm pou reziste tou bann lesey pou diviz nou.  Nou reste ferm pou reziste tou bann ki vin fann laenn dan Sesel.

Mr Speaker nou reste ferm pou reziste tou bann ki vin kraze batonnen e pile e vin senm laenn e bann parol mensongères !

Mr Speaker larepons ler mon get larepons LDS lo diskour mon vwar 3 keksoz mon vwar dezespwar, mon vwar en parti ki pa konnen kote zot sorti e kote zot pe ale.

Mr Speaker United Seychelles nou pa kanmi nou lidantite si zot anvi konnen krwar ki nou été zis al lir nou Konstitisyon, nou en parti progresiv patriyotik en demokratik movement.

         Nou heir parti SPUP, SPPF, Parti Lepep  – la nou United Seychelles !

 

(APPLAUSE)

 

HON WILERT HERMINIE

Nou dan United Seychelles nou konnen kwa ki nou reprezante, kan pou sanze e kan pou adapte.  Sak sanzman ki nou sanze, i montre ladaptasyon avek sa nouvo langazman ki nou annan avek lepep Seselwa – SPUP, SPPF, Parti Lepep, United Seychelles i lager e debout for lo sa bann prensip.  Sa bann prensip ki enn nou bann Onorab lo lot kote latab ti abandonnen.  Me nou pa’n zanmen les sa met en tapi pyeste lo nou e nou kontinyen debout ansanm e sey lager e kontinyen.

Akoz kwa ki nou pou fer 28an zot in seye – 28an zot in seye pou zot antre State House la sa voyaz avek nou Prezidan mon krwar larepons i kler i pou vin 8–0.  Lo lot kote LDS mon vwar menm figir, mon vwar menm kandida menm si zot in pran sa defet 8–0 mon still vwar menm kandida e zot pe sey fer nou krwar avek kandida zot pou kapab antre State House.   Ankor en lot parol mensongères.

 

(APPLAUSE)

 

HON WILERT HERMINIE

2enm pwen Mr Speaker ler mon ekout LDS mon vwar en parti ki’n pri dan lepase.  Mon vwar en bann dimoun ki prizonnyen listwar.  Sa bann menm dimoun ki oule anmenn Sesel devan. Eski sa i vre Mr Speaker?  Ki mannyer ou kapab bouz devan Mr Speaker ler ou lizye i deryer ou latet?

 

(APPLAUSE)

 

HON WILERT HERMINIE

LDS i sa pep i le bouz devan.  Sa pep (Mr Speaker sa landrwa pou nou fer politik) sa pep in fatige avek sa bann kalite politik divizyon e vanzans.  Zot pe fer nou krwar ki zot pe vin avek linite me ler lo nou kote nou ofer zot nou lanmen, ki zot fer? Zot refize zot dir nou desann lo nou zenou.

Mr Speaker sa zanmen pou arive akoz United we stand !

 

 

(APPLAUSE)

 

HON WILERT HERMINIE

Mr Speaker 3enm pwen napa lanz dan sa Lasanble napa Bondye la anndan.  Nou dan United Seychelles les Seselwa ziz nou!  Les gran met ziz nou!  Me pa sa bann ki anndan ki vin zwe ziz lakour e ziri.  Zot pa pou ziz nou!

 

(APPLAUSE)

 

HON WILERT HERMINIE

Lepep ki pou ziz nou!  3enm pwen Mr Speaker mon vwar en parti Yes men zot vin akiz nou pou plizyer lannen ki nou ki Yes men.  Ozordi zot in ganny tou zot in ganny lord pou zot vin sant laglwar gran Prêt.  Zot pe vin dir ki mannyer li ki sel dimoun ki kapab lead Sesel.  Me atansyon United Seychelles nou la pres 40an – wi nou’n fer fot me nou pa vin repet menm fot.  Tasyon!  Akoz ozordi nou realize ki i annan diktater dominer e laswaf pouvwar lo lote kote latab!

Fer sir ki ler zot vin koz ek nou pep zot pa vin donn nou bann zistwar half cooked.

Mr Speaker LDS in ler pou li aret sa pep.  Pouvwar ki zot oule.  Zot pa enterese dan travay pou bouz Sesel devan.  Sel zonm ki la ki kapab fer sa travay se Prezidan Faure pou li anmenn Sesel pli devan.  Me i annan en senp kestyon ki Sesel i devret reponn, kwa ki pli enportan LDS ou Sesel?  Mon kit sa lanmenm la.

Mr Speaker annou touzour mazinen pou nou kit lespwar vivan.  Annou touzour mazinen pou nou reste e viv dan lape e linite.

Mr Speaker i annan en bann ki pe reve pou li ariv State House.  Me nou dir zot, ‘’’Sote!’’ Akoz State House,’’ NO WAY !’’

 

(APPLAUSE)

 

HON WILERT HERMINIE

Petet’’ an 2mil Zanmen’’, me sa listwar ki poudir.

Mr Speaker mon remersi tou mon bann dimoun ki’n siport mwan pandan sa lannen e ki sa lannen i a kontinyen anmenn bokou lespwar pou sa distrik e ki nou distrik i a touzour bouz devan – dan lape e linite, akoz avek Faure nou pei i reste ‘’FOR !’’  Mersi Mr Speaker.

 

(APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Herminie.  Mon ava pas laparol avek Onorab Francois Adelaide.

 

HON FRANCOIS ADELAIDE

Mersi Mr Speaker.  Bonn apre midi tou dimoun a lekout permet mon avan mon konmanse, pou mwan remersi ou konman latet Lasanble Nasyonal.  Nou ti dir oparavan ki nou pou go green e mon byen kontan ki mon vwar nou pano soler in ganny enstale.  Mon byen kontan ki nou vwar nou water harvesting ki nou deza fer e dan nou Lasanble mon pe gete ki nou nepli vwar boutey.  Sa i montre ki vreman dan LDS i annan bann dimoun ki serye e ler nou dir nou fer keksoz.  Mersi.

 

(APPLAUSE)

 

 

HON FRANCOIS ADELAIDE

Mr Speaker mon 2enm pti komanter malgre sa zafer kravat, pe senm zalouzi, laenn e gro ker, dan tim swadizan aristokrat Parti Lepep, mon kontan ki ozordi dan sa Lasanble Nasyonal Depite Sekreter Zeneral i petet i kapab demanti mwan – ozordi mon satisfe ki nou kapab annan en liniversite dan nou fason sanze.  Nou’n elev dress code sa Lasanble e sa i montre poudir i vreman LDS i lead the way e ozordi mon kontan pou vwar zot parey zot été byen reprezantan dan Lasanble Nasyonal!

 

 

(APPLAUSE)

 

 

HON FRANCOIS ADELAIDE

Mr Speaker mon premyerman.

 

(Interruption)

 

MR SPEAKER

Onorab, Onorab permet mwan ……

 

(Interruption)

 

MR SPEAKER

…. non, non, non !  Order, Order ! Order !  Order ! Mon pran komanter Adelaide konman en konpliman, ki i pe fer anver Lasanble Nasyonal.

 

(Interruption)

 

MR SPEAKER

 

 

In mansyonn Depite Zeneral be in mansyonn lekip dress code ki nou aksepte ki nou pe swiv. Ok?

 

(Interruption)

 

MR SPEAKER

Mon pa – non, nou pa pou fer Onorab mon pa ankor donn ou laparol.  Annou pa fer en largiman lo la – i pa’n …

 

(Interruption)

 

MR SPEAKER

Order silvouple!  Mon pa pe pran son komanter konman en komanter ki pe atak ou, i pe denigre ou.  In konmans avek lafason ki 6enm Lasanble – sa term in bouze.  Avek diferan desizyon ki nou pran ozordi ki pe ki i pe reflekte dan nou Lasanble e apre in mansyonn dress code.  Mon ti pe veye si i annan okenn moman ki i atak zot, oubyen pou denigre zot pou mwan antre.  Mon pa santi ki in mon ava donn ou laparol Onorab Gill.

 

HON SIMON GILL

Mersi bokou Mr Speaker.  Annou met keksoz byen dan perspektiv.  i en rezolisyon sa Lasanble Nasyonal apartir State of the Nation Address le 26 Fevriye, pou tou Lasanble – tou bann Manm Lasanble Nasyonal annan en liniformite dan dress code.  E parmi sa liniformite, in agree inanimman pou nou tou met kravat.  Napa sa kestyon ‘’LDS lead the Way !’’

 

(Interruption)

 

HON SIMON GILL

This is  inappropriate comment !   Napa sa zafer ‘’lead the way. ‘’ Mr Speaker si sa bann komanter koumsa i kontinyen,  mwan mon  pou met mwan deor e apartir demen mon pa pe vin dan kravat dan sa Lasanble Nasyonal !  Mersi bokou.

 

(Interruption)

 

MR SPEAKER

Order! Order! Order! Order! Onorab Simon Gill i vre ti en rezolisyon ki nou ti pran e Onorab De Commarmond in konmans lead the parti avek Onorab William depi lannen pase, e nou ti pran rezolisyon avan SONA ki as of SONA se sa lafason ki nou pou abiye dan Lasanble Nasyonal – dress code.  E an menm tan i anmenn nou anliny en pti pe avek nou Sekretarya.  Petet zot a remarke ki Sekretarya osi tou in upgrade nou’n sanz liniform nou ava regard Sergeant – nou ava regard Deputy Sergeant and so on.   Ok?

Sa komanter ki LDS i lead the way sa i politik!

Onorab Herminie in fek fer komanter e i osi tou in dir se la landrwa ki nou fer politik.  Se sa politik me napa okenn Manm ki pou atak en lot Manm akoz ozordi in deside met kravat.  I vre se rezolisyon ki nou ti pran dan ABC e mon kontan ozordi ki nou tou nou onboard.  Nou Lasanble Nasyonal si en kote oubyen lot kote i dir pe lead the way sa i zot politik.  Ok?  Annou bouze Onorab Adelaide annou kontinyen.

 

HON FRANCOIS ADELAIDE

Mersi Mr Speaker.  Mon kontan ki petet ou’n kapab konpran poudir napa nanryen rasis ek sa, e nou bezwen admet ki nou ki pe lead the way akoz nou ki’n konmanse.  E la zot in vini nou welcome zot!  Napa nanryen mal.

 

(Interruption)

 

MR SPEAKER

(Onorab Gill Mr Speaker atraver ou)

 

MR SPEAKER

Kontinyen Onorab. Onorab kontinyen ou  diskour.

 

HON FRANCOIS ADELAIDE

Mr Speaker i vreman fer lapenn pou nou vwar swadizan bann dimoun ki matir politik pe fer en keksoz ki pe retard Lasanble Nasyonal, akoz en senp keksoz.

Premyerman mon oule remersye Gran Met ki’n donn mon lasante proteksyon lasazes e privilez pou mon kontribye byensir zabitan Baie Lazare ki fer mon konfyans pou reprezant zot e koz lo zot leta Seselwa.

E byensir lo leta Baie Lazare avek son zabitan.  En diskour pou sa lokazyon i demann en bon legzanp en konsyans lo nou menm personnelman ki pe fer sa diskour.

Dezyenmman, en legzanmen konsyans lo nou bann frekantasyon lantouraz e nenport ki afilyasyon nou annan avek bann groupman, swa lokal menm aletranze.

Trwazyenmman en legzanmen konsyans lo ki nou vreman fer byen pou nou kominote e pei an zeneral. Ki nou pa’n fer? Ki lanpesman ki nou’n annan? Mannyer nou pou adres sa bann kontrent pou ki nou ava annan en plan kler e defini, lo ki mannyer nou pou vreman amelyor lavenir nou kominote e nou pei an zeneral.

En vre vizyon kler e byen defini pou nou pep e nou pei.  En progranm byen anbisye e byen konpreansiv kot mazorite Seselwa i a santi li form par ladan e byensir met bann lenerzi pozitiv ki a vreman anmenn en rezilta pozitiv pou nou pei.

Pou konpletman sa akonplisman, byensir i bezwen annan en Leader avek en bon skill leadership pou apwent bann Seselwa ki annan bagaz, lekspertiz, konesans, konpetans e lanvi pou fer nou bann rev transfrom an realite e vreman amelyor lavi nou pep.

Mr Speaker se sel fason pou nou vwar nou pei kontinyen progrese.  Mon lentrodiksyon lo Leta Lanasyon i konmans koumsa senpleman akoz ozordi in pli kler ki Msye Faure pa sa dirizan, ki anbisye pou nou pei.

Nou trouv Msye Faure portre ki konman en dirizan ki napa okenn vizyon kler pou anmenn sa pei beyond 2019 Msye Faure in senpleman sey rakle tou lide ki depi lontan Lopozisyon in koz lo la, me se zis kit ater parey zot labitid.  Si i sorti lo Lopozisyon kantmenm i tro bon pou benefis Sesel e Seselwa, zot pa pou pran zis akoz Parti Lepep pa kontan Lopozisyon.

Se sanmenm sa bann latitid ki pa an bonn sante e se sanmenm sa lanbara ki nou vwar nou ladan ozordi.

Msye Faure in sey donn nou en lenpresyon ki i an kontrol me nou tou konnen ki i le kontrer.

Msye Faure in senpleman tousel byen fay tre pe kouraz pou li kontinyen.  I konnen ki Lopozisyon pli ale pe vin pli for e son parti pe kontinyen divize.

I konpran ki i nepli kapab donn lord akoz i osi enplike dan en bon pe  bann move desizyon ki pei i pran oparavan ; tel ki sa 50milyon  Dolar ki ti disparet en sel kou an gran.

Pep Seselwa in ler pou nou fer en zefor divin enn fwa pou tou e sov nou pei sov e prezerv nou nasyonalite amelyor nou fitir protez nou zanfan e fitir nou zenerasyon.

Eski nou pa devret pe sezi sa lokazyon pou demark Msye Faure o pli vit posib, akoz in montre nou tou son lenkonpetans ; bann move sityasyon ki evidaman pou fer Sesel ek Seselwa soufer ditor menm plere pou bokou letan dan lavenir.

Mr Speaker konman sa dimoun ki pe reprezant Baie Lazare, apre ki mon tann Msye Faure delibere lo Leta Lanasyon mon ti vreman enkyet.  E la apre ekout bann Manm lo lot kote latab Parti Lepep, ki pe fer nou krwar ki zot en lot group dimoun ki pe dir zot oule travay avek nou,  mon vin pli per ankor.  Akoz rezon i senp.  Zot pa senser.

Zot pa konnen kot zot debout.  Senp rezon ki mon pe sey servi pou defann mon largiman se, semenn pase ansyen Minis Peter Sinon, ti pe donn en interview lo ‘’Bonzour Sesel’’ i ti pe avoue piblikman ki li i konn SPUP, i konn SPPF, i konn Parti Lepep ; in osi dir piblikman ki i pa konn parti US e i napa nanryen pou fer avek zot!

En ansyen Minis ki ti dan zot parti pa anvi nanryen pou fer avek zot?  Pli gro kestyon ankor ki nou devret pe demande silvouple lekel zot?  Lekel zot US?  Vwala  akoz nou Leta Lanasyon i dan sa letan enkyetan.  Zot prop dimoun pa konnen lekel zot!

Nou dan LDS nou pa fye zot.  Me nou donn benefis du doute.  Me zot prop dimoun ki ti avek zot 2 lannen pase konmela pa oule zot US!  Ki mannyer zot anvi nou fye zot aprezan?  Eski i pa toutafe normal pou zot kontinyen mefye zot?

Ozordi dan Lasanble Nasyonal, zot pe enplor nou pou travay avek zot.  Zot pe portre zot parti konman enn ki serye, me an realite i diferan.  Rezon i senp.  Se zot papye People Plus e zournal The  People ki konfirmen ki zot lentansyon se senm rimer lo bann dirizan Lopozisyon e fer krwar ki zot bann siporter ki nou en nespes monstre e nou divize.

Mwan konman MNA Baie Lazare mon pe fer mon mye pou fer zabitan konekte sosyalize fer en pti biznes eksetera ler ou get lo zot papye, zot senm en ta rimer.  Silvouple kote ki fermal avek zot parti, ler zabitan Baie Lazare pe sosyalize?  Kote ki fermal avek zot parti ler MNA pe fer kabare kote son zabitan e lezot Seselwa?  Kote ki fermal avek zot parti ler Seselwa i annan en pti keksoz e fer fundraising?

Mr Speaker kote i fermal ankor avek zot parti kan lezot mizisyen i sorti dan lezot distrik i vin partisip ansanm avek nou dan Baie Lazare?  Olye siporte zot kraze.  Ozordi sityasyon mizisyen i enn ki vreman enkyetan.  Ler pou eleksyon nou rod tou sa bann mizisyen – fer bann fo, fo promes ozordi travay mizisyen pe ganny menase.  Akoz?

Akoz zot deside zis servi sa bann mizisyen e les ale, e nou mon koman MNA Baie Lazare mon annan en gran dezir pou lanmizik e mon pou fer sir ki nou pou kontinyen ouver landrwa dan Baie Lazare pou fer mizisyen perform e zot osi zot a kapab ganny zot pti lavi.  Kote ki fermal ek zot?

 

 

(APPLAUSE)

 

HON FRANCOIS ADELAIDE

Mr Speaker en keksoz ki mon’n toultan sey etidye ek sa bann statement ki Gouvernman i  Parti Lepep e ki konmela zot apel zot US zot kontan fer.   Tou sa ki zot dir zot fer lekontrer.    Zot ti pour met Roupi dan pos Seselwa, me nou’n vwar zot met tou roupi dan pos etranze.

Zot ti dir ki koripsyon ti zis en persepsyon, me la in konfirmen ki Koripsyon I reel e pe ronz nou sosyete.

Zot ti dir ki bann Minis pa pou pran zot pansyon a lafen zot term, nou’n vwar zot pe pas anba e sey pran larzan.

Tou dernyerman, Msye Faure ti dir ki son Gouvernman pour rann kont, eski i pe respekte son langazman?  Bonn gouvernans, akoz ki i pa pe fer nanryen lo bann bon keksoz ki bon pour nou pei?  Legzanp koripsyon kot FIU, akoz i kontinyen reste trankil e pa reakte baze lo bann bon prensip?

La ozordi ler zot pe dir nou zot anvi travay avek nou, eski zot vreman senser dan zot parol?

Leta Lanasyon  se nou nepli fye zot, nepli annan konfyans dan zot. Zot pou bezwen prouv avek nou ki zot vreman senser.

Ler ou tann sa bann  US dir en keksoz, konnen i  ki zot pe pans lot fason.  Eski zot pe dir nou ki avyon in fini lev-e kan tou lendikasyon in montre ki nou ankor lanmenm la ater, antoure dan tou sa kalite problenm?

Eski ou pe dir ki sa bann problenm fek vini sa lannen ouswa zot pe konfiz zot prop lekor?   Eski  se pa zot sa Parti Lepep ki ti la oparavan?  E se zot ki’n met nou dan tou sa bann problenm,  e zis zot in sanz zot non? Zot ankor sanmenm sa parti ki ti  kontinyelman pini e viktimiz Seselwa avek sa prensip ‘’Ek nou pa ek nou. ’’

Swa, Eski zot tou zot pe zwe fou ek fol?  Me les mwan fer zot konnen ki avek LDS, nou pou fer sir nou aranz zot latet e fer zot ganny zot memwar.

Onorab De Commarmond leta nou Nasyon –  atraver ou Mr Speaker, leta nou Nasyon i dan mal.  Aret koz mansonz.  Dir nou laverite

Kan ou pou vin onnet avek nou e koz laverite?  Pran en ka tou resaman kan tou lendikasyon ti la ki Mr Basil Hoareau ti pe al demisyonnen.  I ti dir Basil pou la.   Mr Speaker atraver ou Onorab De Commarmond

oli li? Eski i pa ase premye mansonz?  I pour la pour bokou letan dan sa Lasanble.    Oli li atraver ou Mr Speaker.  Eski  nou dan LDS nou pa vwar kler?  Onorab Commarmond oli  li?

 

(APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Ok Onorab – Onorab lo sa pwen mon pou dir ziska ozordi mon pa’n ganny okenn kominike. Onorab  Basil Hoareau i ankor en Manm 6enm Lasanble Nasyonal.

 

HON FRANCOIS ADELAIDE

Oli li la?  Akoz mon pa war li.

 

(laughter)

 

MR SPEAKER

En moman  – en moman – en moman.  En parti politik i annan drwa sanz son laranzman seating.  Unless

 

HON FRANCOIS ADELAIDE

Mon a demann ou en kestyon Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Wi. Se sa.  Zis mon pe – akoz konversasyon ki nou fer la anndan  i ganny enterprete dan en fason deor ki petet apre i tonm lo mon Lofis, ki  mwan mon pa’n enformen ki’n arive avek serten Manm Onorab.  Pou lenformasyon  sa Lasanble e lenformasyon piblik an vi ki sa in lev-e Onorab Basil Hoareau i ankor en Manm 6enm Lasanble, ziska ler mon a ganny enformen lotreman.  Ok?  Yes Onorab Ramkalawan.

 

HON WAVEL RAMKALAWAN

Mr Speaker mon apresye sa ki ou’n dir me solman nou bezwen osi nou swiv out bann keksoz. In deza annan en press communiqué me solman petet napa okenn ofisyel ki’n ariv kot ou –parti US atraver son press communiqué kot i dir ki Onorab Hoareau –  ansyen Well Onorab Hoareau i nepli en Manm e deplis ki sa pou fer li kler dan Lasanble Nasyonal ozordi napa en landrwa ki met non Onorab Basil Hoareau e tou Manm Lasanble e zot non i l en lansenny ki endike alors si Onorab Basil Hoareau son non pa dan Lasanble savedir ipa en Manm Lasanble Nasyonal!

 

(APPLAUSE)

 

 

HON WAVEL RAMKALAWAN

E an ka ki sa i en fot mon ti ava demann Sekretarya pou rektifye sa! Mersi.

 

MR SPEAKER

Anba Lartik Konstitisyon 81 MON Lofis i bezwen ganny enformen dan en fason formel.  Sel keksoz ki mon annan se ki Parti Leader US in enform mwan ki Onorab Basil Hoareau in eksprim son lentansyon pou li sorti koman en Manm Lasanble.  Antretan mon napa nanryen ki dir Onorab Basil Hoareau in fini kite. Wi zot in fer en laranzman seating and all that me otan posib – sa bann non nou mete. Sa i normal nou  mete me zot in sanz zot laranzman seating mon’n aksepte sa – zot in fer mwan konnen. E nou kontinyen until mon ganny en let sorti kot Leader US.  Ok? So vwala sityasyon  – sityasyon ki la devan nou ozordi.  onorab ou kapab kontinyen.

 

 

HON FRANCOIS ADELAIDE

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker vwala en lot rezon akoz  ki nou devre tir Msye Faure o pouvwar. Nou napa en plan! Nou pa kapab – Mr Speaker mon pa konpran mwan.  Nou deza napa en plan zot pa konnen si i pou vini si i pa pou vini. Ahr. Les li Mr Speaker mon a kontinyen

Dan mon leksperyans, sa Leta Lanasyon in enn ki’n vreman pa’n donn lespwar sa pep, ki’n pri dan bokou sirkonstans endezirab e  ki ti pe esper sa diskour koman en motivasyon pour bouz devan, avek plis lenerzi e konviksyon, ki lannen 2019 pour enn ki pour vreman motiv li, pour donn tou akoz incentives pour  annan sa lannen.

Nou Leta Lanasyon avek sa vizyon fer lapenn, ki Msye Faure in prezante in vreman enkyetan e depresan.

I kler ki sa Gouvernman o pouvwar napa okenn direksyon; okenn aspirasyon e okenn vizyon.

E vwala rezon akoz plis ki zanmen nou bezwen dir ‘’DANNY OUT!’’

Nou bezwen entansifye nou lalit pour tir sa Gouvernman Lepep o pouvwar  enn fwa pour tou.

Zot in ganny ase letan pour montre Seselwa ki zot kapab fer Tou lendikasyon I montre nou ki bann dirizan lo latet Parti Lepep zot konfize.

Apre tou sa letan ki zot in dir bann siporter ki fodre zot rise, bose, apiye pour fer parti monte.  Ler zot in sanz non, tune osi in sanze. Nou’n tann  Minis Dezinyen Mins Macsuzy Mondon ti konfirmen ki parti in mou e alor fodre ponpe pour zot kapab fer progre.

Tou sa letan, prezan ki zot trouve sa parti i mou?

Mr Speaker Depite Zeneral mon  vin ankor  atraver ou, ou pa’n trouve ki parti i mou?  .

Fodre Minis Dezinyen ki bezwen konfirm sa? E mon pou respekte son lopinyon akoz mon konnen a sa laz  sa Madanm i annan bokou leksperyans? Si in dir parti i mou fodre ponpe mon  krwar i zot devwar pou  ponp larou parti e fer parti bouz devan. Apre zot a vin travay avek nou.

Ozordi I paret mwan travay ki pey pli byen sesel se ouver file apre frenmen met laba. Sa i met laba. Sa in ganny konfirmen par Msye Faure li menm.  Laplipar  bann bon rekomandasyon ki nou’n anvoy kot Msye Faure tou sa letan, I pa ankor reakte lo la.

Dan diferan sekter mon panse I menm louvraz, akoz pep I kontinyelman konplent ki file pa bouze.  Ler zot call MNA pour follow up  lo file, file I bouze  deswit.   Larepons ki ti pou donn lot semenn prosenn I ganny donn deswit.   Mon panse ki LDS, nou’n fatige koze. Nou’n fatige donn sans e in ler pour nou pran bann mezir serye pour sov nou pei.

Mr Speaker leta Baie Lazare  I osi konsern mwan.  Nou annan bokou bann proze tel ki  Semen Esparon/Duval, kin ganny met retar en bonpe letan.  Nou annan  Semen  Leggaie /Confiance en semen ki pe fer plis ki 15an.  West Coast Development Project parey mon ti abitye dir en proze ki pou benefisye zabitan Bair Lazare i pe kontinyen met retar.  E mon pli gran sagrinasyon Mr Speaker se ki ozordi nou annan en  group dimoun an kitan  kot Mr Aselbert Libanotis. Ki kot zot esper bis I dan en leta pa akseptab.  Mwan koman  MNA  Baie Lazare mon pa satisfe ditou avek sa bann retar kip e afekte devlopman  nou distrik.  Si Gouvernman pa enterese pour ed sa group zabitan avek en proper bus shelter, zabitan Baie lazare nou pou bezwen solider avek kanmarad.

Mon pour deswit anvoy en request kot Departman konsernen pour ganny akse avek  en bout teren pour nou kapab fer en bus shelter.  Mon pour demann tou zabitan e zanmi, ki pour kapab kontribye pour fer zot kontribisyon ki afen dimoun dan sa rezyon,  a kapab anfen esper bis dan en  konfor e dan en lanvironnman ki byen.  Gouvernman pa enterese avek zot.   E zot, zot pou enterese konnen pou annan en lanons ki pe vini.

An 2017 nou ti fer visit avek Prezidan dan nou distrik.

Mon oule remind Msye Faure ki lafanmir Camille Dezer I ankor pe espere lo sa bann promes ki  zot ti pou fer pour amelyor zot kondisyon lakaz.  Lafanmir Oktob  Val D’En D’Or pe osi esper zot promes pour zot lakaz.  Ozordi kondisyon ki  sa fanmir pe viv ladan pa bon ditou.  Ou’n fer zot kas zot lakaz angiz pour ganny asiste.

Silvouple telephonn zot  e get en kou  zot kondisyon ki zot ladan.

Mon asire zot annan bokou pour zot  dir ou. Mr Speaker, en lot fenomenn ankor ki pe pase Baie Lazare se bokou promes par bann latet dirizan Parti Lepep.   Mon’n ganny en call avek bann zabitan ki Vis-prezidan osi  pe pase i pe anmenn son bann promes e ki i pa pe delivre.  E la Vis-Prezidan si ou pe tann mwan mon pe dir ou i annan semenn Pierre Anse Gaulette ki ou’n dir zabitan ou pou ede repare.

Silvouple montre ou serye. Mont lo sa semen e fer sir ki zabitan i ava kapab ariv se zot. Nou annan 2 lakaz atraver mon bann negosyasyon nou’n kapab fer nou 2 lakaz pou asiste 2 zabitan lo progranm ESP.  I sagrinan Mr Speaker pou vwar ki lakaz in fini fer me zabitan pa ankor antre ladan.   I annan enn ki’n fer plis ki 6 mwan pase me mannyer pozisyon in ganny fer zabitan pe esper zis elektrik.  E zot pa ankor kapab enjoy son lakaz.

Mon pe lans en lapel avek tou bann Minister konsernen dan sa progranm pou asiste  bann dimoun avek lakaz. Silvouple Mr Hoareau Val D’En D’Or e Mrs Vidot ankor Val D’En D’Or zot lakaz in pare. I reste zis koneksyon kouran.    Silvouple debourye donn sa bann dimoun zot konfor.  manm zis elektrik

Mr Speaker I fer lapenn pour vwar ki apre tou sa letan perdi ki zabitan Baie Lazare in devoue sirtou lo sa size akse avek en bout later e lakaz mon vreman dezapwente avek lafason ki Gouvernman i ankor pe get zot tou sa letan ziska ozordi.

`       Akse avek swa  en bout later swa en lakaz I parmi pli gro konsern  Sesel ozordi.

Bokou sitwayen mon distrik in kontakte mwan lo sa size e mon pa pou fer zot zistis si mon pa koz lo la ozordi.

Land Point System malgre nou ti ganny dir I konpreansib,  pour ede retir lenzistis e fer sir ki Seselwa ki merite a kapab benefisye anba sa program, pa pe zwenn son target.

I fer lapenn ki apre tou sa letan zabitan Baie Lazare i ankor pe espere. I sagrinan pour vwar sa bann zenes ki tin sitan ganny lespwar apre ki zot in zwenn tou kriter,  ziska prezan zot ankor pe espere.

Zot pe ganny mete otaz avek sa Gouvernman ki dirize par Msye Faure.  I sitan napa plan e menm konpasyon pour vwar nou zenes lev-e batir zot lakaz e amelyor lavi zot zenn fanmir.

I pa akseptab pour gouvernman dizour, kontinyen met nou bann Seselwa otaz avek sa size later.

Silvouple sed laplas pour bann Seselwa ki anvi vwar Sesel e Seselwa progrese.

Sa zafer Sistenm Pwen I pa konpreansib parey zot ti le sey fer nou krwar.  Menm bann o zofisye dan sa Departman pa konpran ki mannyer sa Sistenm Pwen I devret marse.

Laprev I koz pour li menm.

Apre 2an ki nou’n ensiste ki  R800,000 I en bon kriter pour fer en dimoun  ganny asiste  avek en  lakaz ozordi nou’n vwar ki in desann pou ariv R550mil.  Mr Speaker sa osi nou dir i pa akseptab.    Akoz i pe defavoriz en dimoun ki annan son   larzan pou aste later me ki’n deside fer son lakaz mannyer i anvi.

Konmela i annan diferaman fason fer lakaz.

Sa ki anvi reste dan lakaz blok I reste;

Sa ki anvi reste dan lakaz tol I reste;

Sa ki anvi konverti son container dan en lakaz I kapab reste.

Sa ki anvi fer son lakaz par faz I osi kapab fer li

Sa ki anvi fer son lakaz avek cement board osi li osi i kapab fer li.

Legzanp tro bokou. Akoz ki Gouvernman pa’n consider tou sa bann opsyon avan I vin avek

Sa zafer vin 550,00 e fer Seselwa per??  Senpleman set en Gouvernman ki pa inovativ, mank konpetans  e napa sa dezir e vizyon pour les Seselwa progrese.

Mr Speaker, mon ti a kontan konnen konbyen travayer dan sa   Departman  ki lo sa  Sistenm Pwen  e ki zot progresyon.

Sa let ki  bann zabitan Baie Lazare pe gannyen zot 0pa pe kapab konstri lo sa let. Silvouple bouze.  Donn sa bann dimoun zot later.  Aret fer Seselwa vir an ron. Minis pour bezwen vwar li  ankor enn fwa vin dan Lasanble pou  vin reponn kestyon lo sa size.  I pa normal  parey mon’n dir pou fer sa avek  sa pep.  Oli  sa leker pour tou Seselwa?

Housing point system osi lanpayaz tro bokou.

24/24/24 pe vin en program pour fer kanpanny eleksyon avek.

Baie Lazare nou bann lakaz tin merit pare depi lannen pase.  E sa lannen 2enm faz tin devret komanse kot nou ti a kapab vwar nou avek plis ki 55 unit lakaz ki ti a ed plis nou bann zabitan.

Ki nou’n trouve?

Travay in ralanti konsiderableman, akoz tou lendikasyon pe montre ki laplipar lakaz ki’n pare dan bann distrik  pour ganny donnen preski an menm tan .

Savedir Avril parey zot ti fer resorti dan repons Bidze.

Eski pour napa okenn lanons enportan ki pour swiv apre?

Eski i pa trouv en koensidan ek sa ki pa pou annan en levennman petet eleksyon?  Mr Speaker sa ki pou viv i a trouve.   Mon pou profite ler mon lo sa size pour koriz Onorab William.

Si ou pa enterese pour vin asiste bann rankont Regional Council, byensir ou pa pour konnen ki pe pase.

Sirtou dan rezyon Was, bann manm lo tou lede latab tou lede parti pe demontre ki zot kapab met politik partisan de-kote e sey travay pour byennet rezyon.

Pour dir ki Gouvernman pe gat larzan I pa korek.  E ou pe ede pour abes lentegrite sa bann councilors dan was.

Met ou laprid de-kote e vin asiste en kou. Tou lendikasyon in montre ki mazorite MNA Parti Lepep pa pe asiste sa bann meeting akoz zot anvi sa council pa reisir.

Mr Speaker, I vre ki nou bann MNA dan distrik avek nou DA ki  devret pe ganny byen konsilte avan okenn lakaz I ganny donnen.

Akoz rezon I senp. Se nou ki konn vre sityasyon nou bann zabitan dan nou distrik.  Se pa sa Board anvil ki deside lekel ki pou ganny lakaz.   Me mon ti a pli apresye ki bann manm Council ki ti devret pe fer sa louvraz.

Se bann manm Council ki sipoze pe vreman vey tou bann evantyalite ki arive dan distrik e nou bann MNA, nou devret pe pran  bann konsern nou distrik e anmenn li lo nivo Nasyonal.

Me akoz bann politisyen oparavan ti pe servi sa bann fasilite, zis pour ganny vot e kit zot o pouvwar, ozordi nou pe trouve ki MNA I bezwen pe fer tou keksoz.

Eski pa in ler pour donn Konsey Rezyonal tou zot pouvwar afen ki zot a kapab fer zot louvraz san ganny met otaz par okenn MNA?

Mr Speaker, trafik bloke dan bomaten i osi en problenm  dan rezyon sid e les Mahe   ler nou pe desann anvil.  I paret mwan ki Msye Faure avek son gouvernman napa solisyon kan  an realite  i annan  detrwa solisyon . Par egzanp;

  1. Met detrwa layby pour bann bis kapab park ler zot pe anbark e debark pasaze.
  2. Entansifye prezans gard trafik ki a ede elimin bann kondisyon, ki ede fer plis konzesyon; tel ki bann transport ki neglizaman park lo bor semen – bann pti aksidan.

Ler mon lo sa size mon pour fer propozisyon avek Gouvernman ki ler zot pe antreprann bann travay repar semen, silvouple si kontra I gro, donn sans plis kontrakter partisipe e sa I a ede met lavites dan travay.

Annou arête sa zafer donn zis en kontrakter kan nou konnen ki en proze Nasyonal ki annan lirzans pour konplete, en proze ki pour redwir lenkonvenyans.

Mr Speaker permet mwan osi ler mon lo sa zafer semen, pour dir avek Komisyoner Lapolis ki mon pe eksprim serten dezapwentman avek sa pti group Lapolis ki pe ede pour abes limaz lamazorite fanm e zonm dan sa Lafors.

Mazorite fwa mon ganny bann bon servis avek korperasyon, me parfwa I annan enn de zofisye ki fuel konfrontasyon avek manm piblik.

Si zot anvi korperasyon piblik, I normal ki zot annan en lapros amikal e profesyonnel.  Mon ti a kontan ki Komisyoner I met plis zefors pour ki Lafors Lapolis I vin sa Lafors ki a vreman fer nou bann sitwayen fyer.  Kot lape e respe I a renye. e nou pep I a santi zot an sekirite.

Mon ti a kontan ki bann zofisye Lapolis pa ganny vwar koman bann dimoun ki travay kot S.R.C.  En Lafors Lapolis pa devret pe ganny vwar pe sarz dimoun malapropo pour bann rezon tre senp koman en glob brile, en horn  ki’n aret marse  en sel kou.  Mon pou demann Komisyoner  Lapolis pour  sey get dan en fason pou refund sa bann dimoun  ki’n ganny sarze malapropo.  En glob ti fer pou

brile. I pa pour dir ou kan i pou brile.

Lo  kote Baie Lazare, nou swe se ki nou pa vwar gard pe travay malis, menm fer spot check dan kontour Kornis.

I danzere. Mon’n deza met Sirentandan Desnousse  okouran menm bann o zofisye dan rezyon sid e was Mahe.

Esperons ki nou a ganny zot korperasyon pou ede mentenir lord e sekirite lo semen,

Ler nou pe koz lord, mon pou sezi sa loportinite pour enform Msye Faure ki I enportan fer tou Seselwa konnen ki napa personn ki par lao Lalwa.

I annan bann swadizan Seselwa kin abitye ganny soutire e zot ankor krwar ki zot par lao Lalwa.

Zot krwar ki zot kapab fer nenport kwa e zot pour ganny soutire.  Mon oule dir ozordi Ki sa ki krwar I par lao Lalwa pour bezwen ganny dil avek seryezman.  In  nepli annan faver koudeta dan sa pei.

I nepli annan faver akoz ou frekantasyon dan sa pei.

Si Baie lazare I annan en problenm, byensir mon pou bezwen anmenn devan..

Se pa ni witchhunt ni malis.

Mr speaker, nou tou nou’n vwar resaman kot en fermye Baie Lazare in deside anvoy tou zabitan merd zis akoz pandan bokou letan I pe polye bann sours delo avek son bann desarz sorti lo son laferm.

Nou’n fer li konpran ki nou pa pour toler ankor sa kalite pratik.

 

(APPLAUSE)

 

HON FRANCOIS ADELAIDE

Pour plizyer letan, Gouvernman Parti Lepep in per pour adres sa sityasyon akoz I enn parmi zot e mon panse I annan bokou lenfliyans.  Ozordi mon pe dir avek Msye Faure, ou’n fail akoz ou pa’n fer nanryen pour anpese ki zabitan Baie lazare i konsonm bann delo ki’n ganny polye par desarz zannimo sorti lo laferm.

Menm si a plizyer repriz mon’n fer li mon devwar pour met sa a latansyon Lotorite.

Koman MNA sa distrik, mon pour fer tou sa ki mon kapab pour ki zabitan ganny lazistis.  Mon pe demann tou departman konsernen pour komans en lenvestigasyon dan sa zafer.

Bokou lendikasyon pe montre ki sa fermye in kas preski tou protokol ki ti’n atase avek kondisyon permisyon pour devlop sa landrwa ki  ganny konsidere  koman tre frazil sirtou akoz son lokasyon.

Tou Minister konsernen pour bezwen vin reponn kestyon dan sa Lasanble e met zabitan okouran ki aksyon zot pe pran  e zot pou pran pour ki  enn fwa pour tou zabitan Baie Lazare I ava viv dan en lanvironnman ki sen e sof.

Mr Speaker sa Leta Lanasyon byensir  nou ankor annan bokou poudir me i pa donn bokou lespwar me apre ki  MNA LDS ti vizit Lekol Lagrikiltir  byensir mon pou acknowledge

Prezan Onorab Aglae ki ti akonpanny nou  en fri in komans aporte  kot Lekol Lagrikiltir.

Minister Ledikasyon in fer sir ki in remet radar lo Lekol Lagrikiltir. Sa lannen nou ganny lendikasyon ki plis etidyan in montre lentere zwenn sa lekol.  Lekipman modern tel ki trakter pour fasilit aktivite in osi ariv kot sa lekol.

Sepandan ansenyan pe antisipe ki sa proze kot nouvo lekol pour ganny konstri, I ava ganny tou lankourazman e I a vin en realite dan en dele letan pli kourt.

Mon pour demann tou manm LDS pour kit nou oversight lo sa nouvo lekol pour lagrikiltir, dan en fason ki nou ava donn management lekol SIAH avek bann etidyan p[is lankourazman posib.

Mr Speaker, mon pou konklir  par an di-z-an zabitan Baie Lazare e Seselwa an zeneral pa kont bokou lo Parti Lepe!  Pa kont bokou lo Msye Faure zot nepli annan vizyon.  E sel lafors – sel parti ki kapab anmenn  en diferans isi Sesel se pa lot ki nou lo sa kote latab se LDS!   Mon dir VIV LDS!  Lord Deliver Seychelles!  Mersi Mr Speaker.

 

(APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab.  Yes Onorab Sebastien Pillay ou ti’n lev ou lanmen.  Ou annan en pwen?

 

HON SEBASTIEN PILLAY

Mersi Mr Speaker. Bonn apre midi tou Onorab.  Mr Speaker anba  Order 56 mon oule  demann Onorab pou klarifye en keksoz.  Ler ou’n dir poudir bann Manm Parti Lepep, pa pe attend bann meeting Konsey akoz nou anvi Konsey fail,  premyerman mon ti ava kontan ou substanstiate sa.

Dezyenmman Onorab as far ki nou, nou konnen en MNA i ganny envite lo sa Konsey me i pa en Manm sa Konsey.  As far ki mwan mon konnen Onorab dapre Code ki’n ganny definir pou bann Konsey Rezyonal  bann MNA  zot ganny envite lo sa Konsey.  Zot pa bann Manm aparantyer sa Konsey !  Ok ?  Bann konseye ki sipoze pe Chair zot meeting me bann MNAs i attend sa bann meeting akoz sa i konsern zot distrik.  So ou’n fer en propo  – en alegasyon konmkwa bann MNA Parti United Seychelles pa oule sa bann Konsey fonksyonnen mon krwar sa i en …so eski ou kapab substantiate e apre klarifye egzakteman ki oule dir par bann MNA pa pe vin attend bann meeting Konsey?  Akoz bann Konsey se bann konseye ki ansarz  meeting. Ok?   Mon konpran sa.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Pillay.  Onorab Adelaide.

 

HON FRANCOIS ADELAIDE

Wi Mr Speaker par egzanp dan rezyon Was Onorab William zanmen in attend 1fwa meeting rezyonal. Ok? Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Ok.  Wi – wi. Ok bon mon krwar in substantiate lo son kote Was – non? Lo kote Was ki annan MNA Parti US ki pa pe attend ? Ok? Nou tou nou konnen ki MNA i pa konseye.  MNA      i en Manm me i napa sa drwa vote. Nou lavwa i ganny ekoute nou partisipe nou osi me nou  napa sa drwa vote.  Sa as far ki mon konpran.  Vitman Onorab Pillay.

 

HON SESBATIEN PILLAY

Mr Speaker a word of caution. Ler sa Konsey ti ganny formen mwan mon ti al lo télévision avek Leader LDS  – Mr Roger Mancienne e sa ki nou ti dir se ki sa Konsey pa pou pran en lapros politik.  Si parey mon pe tande la MNA e se pou sa rezon ki bann konseye ti sorti from all walks of life dan bann distrik. So si sa ki i pe dir …..

 

 

(Interruption)

 

MR SPEAKER

Order! Order! Annou ekout Onorab Pillay pou nou fini.

 

HON SEBASTIEN PILLAY

 Nou bezwen ganny sa kler !  Mr Speaker mwan si LDS pa oule mon koze dan Lasanble

 

MR SPEAKER

Bon en moman – nou Standirg Orders i clear.  Ler  The Chair in donn en Manm laparol nou bezwen ekoute. Ok?  Onorab Pillay.

 

HON SEBASTIEN PILLAY

Mersi Mr Speaker. Mr Speaker sa ki mon oule kosyonnen se ki si bann MNAs i antre – ki sa Konsey se bann MNAs – parey mon pe konpran dan  rezyon Was zot ki le lead Konsey then mon krwar i en konsern akoz i annan lezot MNAs ki sorti dan sa rezyon, me sa bann MNAs I attend – sa bann meeting so mon pa ganny en konpran akoz nou zeneraliz pou dir bann MNA Parti Lepep nou pa oule Konsey  Rezyonal fonksyonnen. se sa ki mon’n dir i en zeneralizasyon  e mon’n kosyonnen ki i enportan ki nou pa fer sa Konsey vin en zouti politik ! Mersi Mr Chair. 

 

MR SPEAKER

Mersi pou ou pwen. Onorab Ramkalawan.

 

HOV WAVEL RAMKALAWAN

Mr Speaker mon krwar ki Onorab   Pillay i konn egzakteman sa ki i pe dir – i a pe zis sey konfize – mon anvi zis dir avek li ki ankor enn fwa i montre sa leta konfizyon  parski i annan serten Konsey Rezyonal kot spesyalman  – well US i en mazorite kot tou zot bann MNA i asiste meeting Konsey Rezyonal e tandis ki i annan lezot landrwa kot son bann MNA zot deside pou zot pa asiste. E sa pou mwan Mr  Speaker ankor enn fwa atraver sa ki Onorab Sébastien Pillay in  sey eksplike i montre sa leta konfizyon.  Mersi Bokou.

 

MR SPEAKER

Ok. Bon nou pou pran en Break e mon sizere nou retourn 4.15.  Mon annan zis ankor 1 Manm ki lo lalis pou ozordi mon pa pou pran okenn  lezot Manm ankor.  Mon annan Onorab Henrie e… Mon pe ofer lo kote US si zot oule pran en Manm  ki sipoze koze demen pou koze. Si nou ozordi nou ava fini avek en Manm lo kote LDS  e apre nou ava kontinyen demen. E still demen nou pou fini ase boner. Ok?  Akoz mon pa oule – e deza avek sa bann enteripsyon n ou deza pe run tar nou pe pran Break ziska 4.15 e mon anvi rann lantenn SBC 5er.  Ok?  So nou pran Break e nou retournen 4.15.

 

 

(BREAK)

 

MR SPEAKER

Bon avan nou kontinyen nou travay mon pou zis fer en komanter lo sa ki ti arive pli boner ler Wilbert Herminie ti pe donn son repons lo mesaz Leta Lanasyon deswit koman sa ti’n arive mon’n pran kontak avek IT – mon ‘n pran kontak  avek bann Manm Sekretarya tou pou mwan regarde si nou  kapab annan sa levidans pou nou konnen lekel egzakteman  – annan leprev lekel ki’n fer en tel komanter parey Onorab De Commarmond in met devan mwan.

Mon’n  fer tou  sa ki posib – mon’n pas atraver nou sistenm IT  tou – sound pa’n ganny pick up – i pa’n ganny catch up.  Mon pa konnen SBC dapre mon konpran i pa an sound avek nou – i zis kapte zimaz – i  pran sound avek nou –  si i pran sound avek nou savedir SBC osi  tou i pa’n carry sa on air.  Me mon mentenir mon pozisyon – okenn komanter parey i pa pou ganny tolere isi dan sa Lasanble. Nou Standing Orders i fer kler okenn lakizasyon – okenn kestyon lo kondwit okenn apwentman  konstitisyonnel ki enkli Prezidan, Minis and so on i bezwen ganny fer atraver  en Mosyon.  Okenn Manm ki fer bann komanter parey – bann lakizasyon parey i pou ganny pran to task e i pou bezwen fer fas avek bann konsekans.  0k?

Mon pa pe ouver deba lo la.  Sa i zis mon komanter mon fer en swivi akoz mon’n anvi ale al sey regarde – al sertifye pou regard si nou annan laprev pou regarde si sa komanter in ganny pickup.

Sa i  vedir ki i posib ki sa komanter osi tou i pa’n al live – i pa’n al on air. Ok ?  Me ankor mon’n fer sorti poudir ki bann lakizasyon ki nou fer nou bezwen fer atansyon  kwa ki nou dir  akoz i bann lakizasyon ki serye si nou pa kapab substantiate then bann aksyon apropriye  i ganny pran.  Yes Onorab Simon Gill.

 

HON SIMON GILL

Mersi bokou Mr Speaker.  Mr Speaker zis mon ti oule fer en clarification lo case onorab Basil Hoareau si ou permet mwan. Mr Speaker konteni let ki Leader nou parti ki in soumet kot Lasanble Nasyonal lo case Onorab Basil Hoareau date Lendi le 25 Fevriye 2019, ki’n resevwar kot ou lofis sa semenn i dir  koumsa ;

Hon Nicholas Prea The Speaker National Assembly of Seychelles,

Dear Mr Speaker,

Greetings from United Seychelles

         I wish to inform you that I am in the process of nominating for replacement for Honourable Basil Hoareau following his expressed desire to relinquish his seat  as a proportionately Member of the United Seychelles in the Nation al Assembly.  In accordance with Article 81(1) H(1) of Third Republic Constitution I  will in due course communicate a re placement to your good office as soon as we have exhausted consultation within the party as required by United Seychelles constitution.

        Yours Faifhfully Vincent Meriton

Party Leader.

Sa i  nou pozisyon ki nou’n soumet ofisyelman.  Me prezan lo sa pwen Mr Speaker anba ou gidans, nou’n demande ki nou elimin sa vacancy in bezwen nou avek bann obzervasyon ki’n pase probableman ou gidans ankor enn fwa  it is sought pou nou kapab remet son  template – mon krwar nou kapab servi sa term dan bout laba pou nou kapab fer tou bann prosedir ou ben manm legalite de chose ziska ler ki ofisyelman  ki nou enform ou lo sa ranplasan   pou Onorab Basil Hoareau.  I submit Mr  Speaker. Mersi bokou.

 

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Simon Gill.  Bon mon ti pour al en pti pe dan sa direksyon.  Wi sa let egzakteman sa ki mon’n gannyen.  Sa pti bout kot son plate in ganny removed, sa i vin en pti pe atraver travay ki Sekretarya in fer.

Mon aksepte e mon apologize on behalf of Secretariat ki ler zot in fer nou konnen ki zot anvi move pour ranpli sa seat.  Son plate ti devret ganny anvoye dernyen apre Onorab William.  Me son plate in ganny retire konpletman si mon pa tronpe, oubyen in ganny move somewhere else.  Ok, me nou ava fer le demars.

Me dapre Lartik Konstitisyon e dapre sa let, tou keksoz i annord e mwan pour atann nominasyon en Manm, ok ki pour pran son plas. Ok vwala. So sa i kler devan nou Lasanble e soi tou nou’n fer kler pou manm piblik an deor. Bon mon ava prezan pas laparol avek Onorab Gervais Henrie.

 

 

HON GERVAIS HENRIE

Mersi Mr Speaker.  Ser, frer Seselwa, espesyalman zabitan Mont Buxton bonn apre midi.  Mesaz lo Leta Lanasyon Prezidan Larepiblik i en levennman anyel ki mark louvertir sesyon travay Lasanble Nasyonal, kot nou resevwar en rapor Ekonomik nou Nasyon.  Prezidan i étale son vizyon e i osi en moman pour li met nou okouran son plan Lezislatif pour sa lannen ki pe vini.

Rapor Ekonomik pei pe endike, ki fodre nou egzers plis kontrol ant reveni avek depans pei.

Letan ou konsider lefe ki reveni deviz etranzer dan lekonomi an antye an 2018, i 727milyon Dolar, me 701 milyon Dolar i kit Sesel.  Nou kapab dir ki larises pei pa pe reste isi ouswa klerman i pa dan lanmen Seselwa.

En gro kopo sa sonm i al ver saler bann travayer etranze ki pe transfer sa larzan dan zot pei respektif tou le lafen di mwan.

Avan al pli lwen, mon rekonnet ki akoz grander nou lafors travayer e mankman serten mendev kalifye, Sesel pour touzour bezwen travayer etranze.

Me ler in arive pour asire ki nou permet larantre travayer etranze selman dan bann sekter prodiktiv pei.  `Larestan sekter fodre ki Seselwa i aret kale, e komans pran sa bann dyob lo baz part-time e menm plen tan.  Si sak sa 22,997 travayer etranze ki Msye Faure in dir nou i annan pe ganny en lapey minimum 500 Dolar par mwan, zot pe kout Sesel 11,498,500 Dolar tou le lafen di-mwan.

Sa sif par an i ariv 137,982,000 Dolar dan sa 701 milyon Dolar ki kit Sesel an 2018 tousel.

Lo kote son plan Lezislatif, nou pa’n antann gran keksoz a leksepsyon promes pour anmenn revizyon dan Lalwa Komisyon Anti-Koripsyon, ki’n deza ganny gazete.

Apard sa 2 keksoz, Mr Speaker, mon ti kapab aret mon larepons lo diskour Leta Lanasyon 2019 lanmenm la.   Pour rezon ki Msye Faure pa’n vreman étale en vizyon ki bezwen laprouvasyon, konsiderasyon e sipor Lasanble Nasyonal.

Sa i anmenn mwan lo pwen kot plizyer MNA lot kote latab ki’n fini pran laparol, in koz lo vizyon Msye Faure pour Sesel e ki mannyer i en vizyoner.

Mon pa konnen si zot pa konn definisyon sa mo, ouswa si sa i form parti zot politik bat latet.  Vizyon?  Ki vizyon?  Nou a rapel ki sa lannen ti 3enm diskour Leta Lanasyon ki Msye Faure in delivre devan nou Lasanble.  Apard en kontrandi lo son plan 24 lakaz, dan 24 distrik dan 24 mwan ki in avoue in akonplir selman 30poursan, 178 unit dan en total 576 ki’n konplete.  Msye Faure in reste trankil ouswa i pa’n koz ditou lo lezot mezir ki li menm in anonse oparavan.

Permet mwan Mr Speaker pour regard serten sa bann mezir:  An 2017, i ti dir nou ki i pe al lager kont drog lo 2 fron.

1 i ti pour redwir lakantite drog ki antre dan pei e 2 i ti pour redwir demann pour konsonmasyon drog.

Lo kote labi lalkol, in pran li 2an pour retourn kot nou Lasanble avek detrwa propozisyon pou lit kont sa fleo.

Dan domenn lasante travay pour enplimant sa Health Information System kot tou lenformasyon i ganny partaze atraver en rezon enformatik, i reste zis en plan.

Plan pour re-oryant nou sistenm ledikasyon pour li pli byen reponn a bezwen nou Lekonomi sirtou kot Sekter Lanplwa, Lendistri Tourism, Konstriksyon avek Biznes i konsernen pa ankor prodwir rezilta satisfezan.

Promes pour ouver Sekter Transportasyon aeryen domestik ant Mahe, Praslin e lezot Zil Elwanye, i reste en promes.

Akse piblik avek tou lans dan Sesel ankor pe fye lo revizyon dan Kod Sivil si i arive menm sa lannen pour ganny enplimante.

An 2018 Msye Faure ti promet lentrodiksyon gas LNG pour ranplas dyezel dan prodiksyon elektrisite par PUC.  En proze ki ekspekte kout 200 milyon Dolar e pare lafen 2020, me en mo lo la sa lannen, nou pa’n antann.

I ti osi koz lo konstriksyon en nouvo danm Grand Anse Mahe ki ekspekte kout $82 milyon Dolar ouswa R1 bilyon.

Konstriksyon 2 tinel ki pour konekte Cascade avek Grand Anse Mahe e lot Beau Vallon avek La Rivière Anglaise i en lot proze ki Msye Faure in reste trankil lo la.  Sa proze i ekspekte kout pei 63.14 milyon Dolar.

5 nouvo konblaz ki pour sitye otour Ile Hodoul, o-bor Ile Aurore, Providence avek Roche Caiman osi sa Lasanble avek pep Seselwa pa’n ganny en kontrandi lo la.

Msye Faure an 2018 ti osi promet lavant 20poursan par dan Lakonpannyen SEYPEC eksklizivman avek Seselwa, me la aprezan sa plan in tonm dan delo.

Lenportasyon dan bann nouvo marse enkli Kenya avek Ethiopie pour ede redwir kou lavi dan pei, i ankor reste zis en plan.

An 2019 – lalis proze mazer Msye Faure in kontinyen agrandi.  In azout danm La Gogue; enstalasyon en rezo elektrisite 33KV par PUC dan Sid Mahe; ekstansyon Por Victoria; amelyorasyon por Praslin e proze drenaz La Digue.

Pour retourn lo largiman bann MNA lot kote latab ki Msye Faure i en vizyoner, i enportan Mr Speaker.  Pour rapel zot ki napa okenn sa bann lide grandyoz ki’n ganny mansyonnen ki son lide orizinal.

Premyerman lide tinel Sesel, ti pibliye premye fwa an 1998.  Letan medya lokal ti resevwar en dokiman avek Tit “The Quarry Industry – Year 2,000 Plus” ekri par en nonmen A.D Hall ki ti en ansyen General Manager kot Lakonpannyen CCCL.  Son largiman sete fason pour nou kontinyen eksplwat granit, san ki nou defigir nou zoli peizaz.  Son solisyon sete pour fouy dan montanny e par konsekans bann tinel ti pour ganny kree.

An se ki konsern danm Grand Anse, mon’n vwar referans avek sa proze dan rapor en letid pibliye an 2008.  Me mon asire ki sa plan in dan en bife dan Gouvernman pour en bann lannen.

Tender pour proze 33KV PUC dan Sid Mahe ti pibliye an 2010 e loan pour sa proze ti donnen par Labank BADEA e Fon Saoudyen pour Devlopman e ti sinyen an 2015.

Proze pour ogmant oter danm La Gogue, son letid feasibility ti fer depi an 2011.

Sa 5 proze reklanmasyon in ganny koz lo la dan en reportaz magazin Financial Times an May 2013.

Proze drenaz lo La Digue a en kou 3.3milyon Dolar ti konsevwar depi Zanvye 2014 apre pasaz siklonn tropikal ‘Felleng’ e travay ti’n sipoze komanse depi Fevriye menm lannen.

Plan pour ekstansyon Por Victoria i sorti dan Azanda Devlopman Soutenab 2030 ki ti drafte an 2015.  Tender pour lamenazman por Praslin ki ekspekte kout R45milyon ti lanse an Avril 2016.

Lide pour tou sa bann proze Mr Speaker, ti dan bann file ki ti pe akimil lapousyer dan bann bife Gouvernman en ta letan, e menm avan ansyen Prezidan James Michel ti ganny leker feb e deside pas baton avek Msye Faure.

Dan langaz akademik nou apel sa koman ‘plagiarism’ pour en tel aksyon ou profeser i pour fel ou.  Lepep Seselwa i devret fel ou Msye Faure akoz ou’n pran lide ou kanmarad e tay avek konmsi ti ou lide.

Avek tou sa bann lide ki ou’n prete mon plito krwar ki Msye Faure i en ‘follower’ olye ki en vizyoner.   Sertennman fason ki in ganny pouvwar i fer li lwen avek en vizyoner.

An plis mon krwar ki sa parti lot kote latab, zot plis dan en konfizyon ki zot annan en vizyon.

Msye Faure, ansyen Sekreter Zeneral zot parti, in toultan dan lepa en lot pli gran Personnaz ki li.  Swa in dan lepa defen Msye Albert René oubyen Msye Michel.

Ler ti’n ler pour li step up e pran komann zot parti e pran son rol dirizan serye, in sot a lekar e reklanm divors avek Parti Lepep.

Msye Faure i oubliy net ki i ti ganny elekte koman Vis-Prezidan an Desanm 2015 lo en manifesto apele ‘ANSANM’ e ki i ti son devwar onor promes sa dokiman avek lepep Seselwa.

Dan milye tousala, bann MNA lo lot kote latab i parey bann matlo ki pe pas dan movetan.  Lo zot bato napa Kaptenn.

Enn par enn zot pe komans pran lanaz pour ariv ater. Sakenn antre zot pe mazin zot sirvi politik.

Lot kote laba i sipoze annan 14 zot, me mon vwar zis 13 matlo, ki’n koste ansanm, pour bous en gro trou ki Hoareau in kite pour anpes zot katyolo fer delo.

Dan zot nofraz sakenn pe kri osekour dan son fason.  Letan Dirizan Zafer Gouvernman i renye ki napa lapovrete Sesel, Manm Elekte pour Anse Royal i avoue i annan.

Ler MNA Grand Anse Mahe i kritik progranm methadone koman en gaspiyaz resours finansyel Leta, MNA La Digue i felisit sa menm progranm.

Letan Onorab William i sizer labolisyon Sistenm Pwen pour alokasyon lakaz avek later, son Koleg Onorab Aglae lanmenm o-bor, i akiz li konmkwa i napa en plan alternativ pour sa Scheme.

E letan sa menm Onorab Aglae i menase pour al fer lamars kont konstriksyon Sant Reabilitasyon Cap Ternay, son Leader i donn son sipor total.

Onorab Valmont li i oubliye ki tou Seselwa i pey 15poursan VAT lo servis avek prodwir zot konsonmen, menm si zot pa pe pey Personal Income Tax e alor zot pe kontribye direkteman dan bidze pei tou-le-z-an pour ledikasyon, pour lasante e pour pansyon nou bann dimoun aze.

Onorab Herminie ki’n ne le 24 Zanvye 1982, pa realize ki depi 1977 avan menm ki li i ti ne, Parti SPUP/SPPF pe demann dimoun pour pran pasyans e ser sang!

 

(APPLAUSE)

 

HON GERVAIS HENRIE

Nou pasyans in fini!  E pli move, pasyans pa rousi dan kastrol!

Komedi Madanm Potter, ‘’sey al aranz zot alignment akoz zot pa dan menm gear.’’

Mr Speaker, ler nou dir Sesel i en gran Nasyon losean, nou popilasyon i reste pti.  Osi pti ki en vilaz dan plizyer nou bann pei vwazen.

Sa ki nou bezwen dan sa krwaze semen nou devlopman se en dirizan ki kapab trouv bann solisyon lokal pour bann problenm global.

Yer par egzanp dan son lentervansyon, Dirizan Lopozisyon Onorab Wavel Ramkalawan in demontre ki mannyer i annan konesans lo plizyer size pli dir ki lemonn antye pe fer fas avek depi konsekans lapes an tro; proteksyon bann lespes maren, rol sak manm en fanmir dan konstriksyon Sesel par travay dir; nesesite pour envestir dan nou zenn atraver lar avek spor e menas ki labi drog avek lalkol pe anmennen lo nou popilasyon e sosyete.

In ankor en fwa demontre son abilite, leksperyans e lekspertiz dan serten size koman en dirizan ki i annan lanvi e lanmour travay pour Sesel.

Dan sa menm laliny i enportan note ki mannyer avek leksepsyon Onorab William lot kote latab, nou dan LDS, nou’n pran en lapros fran e direk dan nou repons lo ladres Leta Lanasyon 2019.

Nou’n dir keksoz parey i ete.  Akoz nou krwar ki ozordi i le moman apropriye, pour fer en legzanmen konsyans lo konsekans aksyon sakenn de nou lo Leta nou Nasyon in arive:

Letan ou bwar an tro, ou tonm malad; ou pa kapab travay; ou deranz trankilite ou lakour e vwazinaz.  Ki kou ou aksyon i koute lo Leta nou Nasyon?

Letan ou abiz drog, ou perdi ou abilite pour fonksyonn e kontribye pozitivman dan lasosyete.  Ki kou ou adiksyon pe annan lo Leta nou Nasyon?

Letan ou pa donn tou lekol, e ou fini ou letan letid avek en rezilta ki pa satisfezan.  Ki kou ou mank konsantrasyon i annan lo Leta nou Nasyon?

Kan ou abiz ou pozisyon, ou vol resours Leta, ou pa delivre en bon servis.  Ki kou ou mank etik travay i annan lo Leta nou Nasyon?

Letan ou fail dan ou rol dirizan ki sosyete in konfye dan ou.  Ki kou ou mank ‘leadership’ i annan lo Leta nou Nasyon?

Nou pa’n anvlop nou mesaz dan en konverti garni avek mo ‘ansanm, lape, pardon, trankilite, stabilite, rekonsilyasyon avek linite’.

Napa nesesite pour LDS zwe lyon anba lapo mouton.  Nou pa’n zanmen o Pouvwar pandan sa dernyen 40an e nou napa rikord apel okenn Seselwa lennmi larevolisyon.

Dir ‘’tou bann ki pa dakor avek nou politik, avyon i pase, bato i pase foulkan ale! ‘’

Klasifye Seselwa ‘’ek nou pa avek nou.’’  LDS pa’n zanmen responsab pour okenn disparisyon, mert, deportasyon e fors Seselwa egzile.

LDS pa’n zanmen osi akimil later Leta pour annan ziska pros 60 bout; fer biznes avek Gouvernman, fer disparet 50 milyon Dolar e partaz byen Leta parmi en pti group zanmi.

Zot a dir zot menm, ki ‘’zot in tro pran ka avek zot lekor.’’  Mr Speaker parol Onorab Gill.

Mon ti a ava swete ki olye esey satisfer tou dimoun dan en sel diskour, Msye Faure ti a’n konsantre son ladres lo serten size, ki ti pour annan lenpak direk lo Seselwa.

Son zefor ver latransparans, bon gouvernans e rann kot, i en pa dan bon direksyon.  Me lepep i anvi aret vwar sityasyon, kot bann ki merit rann serten larepons senpleman demisyonn-en oubyen pran zot retret dan en zar enn fwa ki zot in ale.  Zot pour napa okenn kont ankor pour rann.

Depi premye ‘high profile resignation’ an Oktob 2017 ki ti pour ansyen Komisyoner Lapolis, Msye Reginald Elisabeth ziska 2 semenn pase ler ansyen Direkter Younit Lentelizans Finansyel (FIU) Msye Philip Moustache, ti pran son retret, in annan 11 depar souden dan Ladministrasyon Msye Faure depi ki in vin o pouvwar an oktob 2016.

En bon pe in maron, zis apre ki zot in pas devan Lasanble Nasyonal.  Ki Msye Faure pe kasyet ou proteze?  Si sanmenm sa son stil rann kont, Seselwa pa enpresyonn ditou avek li.

Mr Speaker, avan ki mon ariv lafen mon prezantasyon, mwan oule mansyonn detrwa size partikilye ki tous dimoun dan mon distrik, Mont Buxton direkteman.  Lalkol:

San ki sak Seselwa i sanz son latitid ver lalkol, pour napa mezir ki pour efektiv.  Pour nenport mezir marse, i neseser ki Lotorite i annan konprenezon e soutyen popilasyon.

2 semenn pase, mon ti dan en konversasyon avek 3 labourer Bangladeshi.  Ler enn ti dir mon, si mwan pa pour ofanse si i fer en remark.  Mon kiryozite ti fer mwan demann li kwa?  I ti dir mwan i vwar Seselwa bwar tro bokou.  Mon kanmi!

Pour fer sityasyon pli pir, apenn nou’n sanz topik konversasyon, en vye grannwanr i traverse, apenn si i kapab debout lo son de lipye e nou pe koz 11er bomaten en Dimans.  Letan nou dir zenn i dan drog, lalkol li i pe ronz tou kous nou popilasyon.

Mr Speaker, nou pa pe fer krwar nou pli parfe.  Plizyer nou isi anndan, nou konsonm lalkol.  Me sa ki enportan dir, i se ki i bezwen annan en ler; en zour; en lokazyon; en landrwa e en limit dan fason nou bwar.

Sa responsabilite i avek ou.  Annou pa fer li vin problenm marsan.  Deza i defann bwar dan landrwa piblik.  Apre, depi 2013 nou’n annan restriksyon lo ler lavant lalkol.

In annan formasyon en joint taskforce ant Zofisye Lapolis e Lotorite Licensing an 2014 pour asire ki bann boutikye i obeir Lalwa.

Zot ti promet ki sa ki pa ti fer li, ti pour fer fas avek Lalwa.  I domaz mon pa’n antann Msye Faure donn en kontrandi lo efikasite sa bann mezir.

Mon’n plito antann Minis Finans dan son diskour bidze 2019, dir ki nou prodiksyon labyer avek ‘stout’ in ogmante par 3 e 41poursan respektivman.

I ti azoute ki nouvo lanbalaz e lentrodiksyon nouvo prodwir alkolize pe siport lagrandisman dan sa sekter.

Pandan sa dernyen 6an, konbyen boutikye ou manm piblik ki aksyon in ganny pran avek zot akoz zot in an defo avek Lalwa?

Ki kantite dimoun ki ankor bwar dan piblik?  Sel mezir ki mwan mon’n vwar, se kot 2 pye dibwa, en pye Bodanmyen avek en pye lafous in ganny koupe dan lari Maison Ste Claire, pour dekouraz dimoun ki servi sa 2 pye dibwa pour bwar dan lonbraz.

Me zot ankor la pe bwar toulezour, menm apre ki lanatir in ganny pini.  Nou kapab vin avek kantite mezir ki nou oule enplimante.  Me si nou napa en Dirizan ki pare pour pran aksyon pour asire ki bann mezir pa reste zis koman lekritir lo papye, i pa vo lapenn nou annan zot.  Labi lalkol i en kou enorm lo Leta nou Nasyon ozordi.

Mr Speaker, 1 ka labi zanfan dan en pei ki Msye Faure in fek dir avek Sky News i ‘paradi lo later’, i tro bokou.   Son statistik, 119 ka, ki’n pas devan lazistis dan sa dernyen 2an e en lot 54, 55 ka ki ankor dan prosedir i en laont enternasyonal.  Si pa en krim kont linosans nou bann zanfan, ki zot apel ‘’Nou Trezor’’, ‘’Nou Lavenir.’’

Ou ki pe agresses bann zanfan, eski ou’n pran en moman pour mazin konsekans ou aksyon pour annan lo larestan zot lavi?  Ou pe gard en sikatris ki okenn fortin lo later pa pour kapab peye pour efase.

Leta nou Nasyon i demann plis Leadership dan konba kont labi zanfan.

Nou pe demande ki i annan en zefor kordinen ant Lapolis, NCC, Minister Lafanmir e lezot partner konsernen.  Sa pti Sesel, ti merit annan en sel younit spesyalize ki anrezistre tou ka labi zanfan e donn bann viktim tou sipor neseser e fer lanket detaye dan sak bann ka dan en fason serye e san pitye parey Dirizan Lopozisyon in propoze.

174 ka ki’n ganny rikorde pandan sa dernyen 2an i vedir ki tou le 4 zour, en zanfan Seselwa i ganny abize e mon mwan onte koman en zonm Seselwa pour lir sa kalite statistik.

Si ou, pa kapab egzers leadership lo sa size, i pour kout lavenir nou zanfan avek nou pei e i pour gard en tas nwar lo Leta nou Nasyon.

Mr Speaker, letan nou koz labi drog Sesel, sa ki fatig tou Seselwa se ki eroin e lezot drog sentetik ki dapre Dr Patrick Herminie i alatrenn, pa fer isi Sesel.

Sa ki nou pe demande,  e e sa ki nou oule se pour Ladministrasyon Msye Faure silvouple!  Silvouple secure nou border!  Asire ki sa bann drog sentetik pa debark lo okenn nou bann zil pour kontinyen detri nou lazenes e fer ki zot pa kapab fonksyonnen e kontribye pozitivman dan nou sosyete.

I domaz ki Msye Faure pa’n dir en mo lo fason i pour anpes drog rantre Sesel.  Annou komans en landrwa.  Dan prizon.

Prizon Montagne Posée i anfermen par 4 miray.  Si en Gouvernman pa kapab anpes drog antre laba, sa i vedir in perdi sa lalit.

Levidans i devan nou e sertennman dan prosen eleksyon sa Ladministrasyon pa merit konfyan Seselwa.

Dr Herminie li menm in dir en zour bomaten la tou resaman dan progranm Topik Konversasyon lo SBC ki i annan Escobar Montagne Posée ki kont zot lesey lentrodiksyon methadone dan prizon.

Sa in ganny dir alalezer. Ondire nou nepli pe tenir.  Zot in large.  Sa eskobar, napa en non?  Ki Lotorite Prizon pe fer pour deal avek zot?

Ofisyelman Sesel i dir 5.6 nou popilasyon aze ant 15 a 50an pe konsonm drog ki reprezant 4,800 adikt ouswa 192 zot dan sak distrik.

Alor si selon Msye Faure i annan 2,000 dimoun reel ki APDAR pe travay avek pour donn zot en 2enm sans e zot pe nabou retenir 80poursan, oli sa larestan 3,200 adikt?

Enn fwa pour tou i neseser ki koman en pei, Sesel i secure son teritwar.

Le 23 Desanm 2016, ansyen Minis Finans Jean- Paul Adam ti promet lenstalasyon en scanner lo por.

Koman Tyermenn COGA, mon eksprim mon dezapwentman ki malgre diskisyon avek son ranplasan Dr Larose pour asir lenplimantasyon sa proze, Ladministrasyon Msye Faure in fail pour realiz lenportans en tel proze.

Lanfaz APDAR lo prevansyon, reabilitasyon avek aftercare pa sifi.  Zabitan Mont Buxton i oule vwar en netwayaz dan nou distrik, elimin landrwa ki vann drog e bann adikt ki regroupe e koz lannwi pour nou bann zabitan.

Ler in arive pour Sesel desifre en method tretman ki nou kapab dir i efektiv.  Avek zis en sant ki nou pour ganny kado, san lasirans ki nou pour annan ase resours imen ek kapital pour soutenir son legzistans.  Pa sifi pour satisfaksyon nou pep.

Parey dan konteks labi lalkol, ler in arive pour ou ki pe abiz drog pour pran konsyans ki ou en fardo pour ou menm, ou fanmir e nou sosyete.  Pour ou bann trafiker, mazinen ki ditor ou pe koz bann adikt avek zot fanmir, sirtou zot zanfan.  Ler in arive pour tou dirizan dan nou pei i tonm dakor ki nou oblize pran en pozisyon ferm kont labi drog akoz i pe kout nou Nasyon tro bokou.

Mr Speaker, tou dimoun dan Sesel i merit en sans ganny en lakaz ouswa en morso later avek Gouvernman.

Dan bokou ka zot annan zot larzan, zot pare pour envestir.  Sa ki zot oule vwar, se Gouvernman fer disponib plis later par ouver bann teren ki annan potansyel pour devlope.

I vre ki i annan bann kontrent parey proteksyon lanvironnman pour konsidere, me pa servi sa pour met dimoun de kote.

Les zot fer sa ki zot kapab fer dan zot mwayen, parey nou granmoun lontan ti komans avek en lasanm e apre lakaz ti agrandi otour zot.

Gouvernman koman fasilitater i merit al eksplor bann nouvo teknolozi ki egziste dan diferan parti lemonn ozordi, pour permet nou konstriksyon, pour permet konstriksyon bann lakaz abordab.  Sa a ede akseler progranm lakaz.

I kler ki Gouvernman pa pe fer ase ozordi.  Letan nou konstat ki sa statistik 178 lakaz dan 5 distrik, i reprezant en total selman 7 lakaz par distrik, annou demann nou lekor ki mannyer Ladministrasyon Msye Faure pour reisi fer 3,000 lakaz dan sa prosen 6an?  Sa i reprezant konstriksyon en lakaz tou le 27 erdtan.  Sey dir mwan ki mannyer sa i pour kapab posib!  En lakaz tou le 27erdtan.

Letan mon antann ansyen Minis Later, Mr Dolor Ernesta pe dir lo televizyon resaman ki parti SPUP/SPPF in perdi son focus lo Polisi asiste bann fanmir pour devlop zot later zeritye, i kler ki zot in get zis zot prop lekor en pe an tro.  Parol Onorab Gill Mr Speaker.

Bann ki zot ledo in ganny servi par SPUP/SPPF pour mont deplizanpli o, pa’n benefisye ase.

Ler mon mazin sa madanm 51an ki’n vin vwar mwan lot zour e ki pa ankor benefisye menm 26an apre ki in fer en laplikasyon pour Social Housing, i kler ki Polisi zonm o sant devlopman in kit sa ki merite par deryer.  Parol lot kote latab Mr Speaker.

Malerezman zot point system ki zot in vin avek pour swadizan anmenn latransparans dan alokasyon later avek lakaz, in ekspoz plis inefikasite dan Ladministrasyon Msye Faure.

En dimoun dan mon distrik in ganny dir ki i pa kalifye akoz i annan 2 morso later lo son non e ki i son responsabilite pour li prouve ki i napa later.  Alor in ale in ganny laprev ki sa later pa lo son non.  Ti pour kout sa Minister kwa pour li al fer son prop resers, olye fer lavi Seselwa difisil koumsa?

Sityasyon mank lozman dan Sesel i demande ki nou annan en leadership ki pare pour rev sa ki posib, pare pour ganny enspire par bann lide inovativ e abordab e prodwi en plan ki konkret e dirab pour pep Seselwa.

Mr Speaker, sak zour ler mon lev-e e obzerv bann Seselwa pe degaze en descendant pour al debrouye granmaten, mon santi mwan fyer.  Mon pran kont ki i ankor annan en kantite nou ki konsyansye vizavi lenportans travay dir lo nou pti zil.

E sa lannen nou pe ganny demande pour ‘Valoriz Kiltir Travay Dir’ koman Tenm Nasyonal.  En landrwa kot nou tou nou merit pe pouse pour sa Tenm ganny pran aker, se dan nou bann lenstitisyon skoler.

Rezon i se ki akoz nou lavi i batir lo konesans e savwar fer.  Sa bann aki nou kiltiv lo ban lekol e i reste avek nou pour larestan nou lavi.

Me ozordi mon attrister ler mwan vwar ki Minister Ledikasyon i swazir pour kasyet lenformasyon avek piblik Seselwa olye selebre lakonplisman nou bann zanfan, bann ansenyan e lekol an zeneral dan legzanmen IGCSE e A ‘Levels.

Pour rezilta IGCSE par egzanp nou’n zis ganny dir ki Lekol Leta in anrezistre 36 poursan grad C e par lao e 98poursan pass rate.

Si nou konpar sa avek Lekol Independent, avek fyerte zot in vin devan e montre ki parmi sa 6 size IGSCE zot bann etidyan in fer, legzanmen ladan, zot in ganny 9A* e 12A dan Zeografi; 10A* e 13A dan ICT; e 9A* e 8A dan Physics.

I annan en etidyan, Sanjeetha Pillay ki li in sorti avek 9A* e 3 lezot etidyan in ganny sakenn 7A*.

 

MR SPEAKER

Onorab, 2 minit.

 

HON GERVAIS HENRIE

Pour rezilta A ‘Levels i annan 3 etidyan ki’n fer pli byen: Dylan Low Seck, Aamir Chaka avek Shweta Vinayagamurthy ki’n ganny 2A*e 2A sakenn.

Se sa Valoriz Kiltir Travay Mr Speaker.  Nou dan LDS nou anvi vwar en pep, sirtou nou bann zenn pouse pou plis sikse. Napa naryen mal dan lanbisyon personnel tan ki ou lakonplisman i vin atraver travay dir.

An konklizyon Mr Speaker.  Distrik Mont Buxton pe swete 2019 i en lannen kot serten proze mazer i materyalize.  Re sirfas semen an antye parey ansyen Minis pour transport Msye Charles Bastienne ti promet isi menm dan sa Lasanble.

I annan proze met nouvo tiyo ki PUC in dir,  zot ekspekte konplete an Avril sa lannen e sa a soulaz en pe distrik avek sa martir delo koupe sirtou dan wikenn.

Silvouple refer bus stop Dan Lenn, ki annan 2an zot in kraze.  Zot in promet ki i pour konplete dan premye kar 2019.

An se ki konsern konstriksyon lakaz i annan nouvo teren ki’n ganny idantifye Lari Hangard ki mon demande i form par sa plan 3,000 lakaz dan sa prosen 6an.

Touzour konsernan lakaz, ti annan promes pour devlop en proze condominium Mont Signal.  I enportan ki sa plan i ganny mentenir pour asire ki laplipar nou bann graduates i reste dan distrik.

Lo en dernyen note.  Mon lapel pour zabitan, se partisip dan lavi ou distrik.  Sa lof i reste e ki anfen nou kapab devlop en lanmitye.  En respe mityel, en dyalog e en pwen komen pour benefis nou distrik Mont Buxton.

Pa reste a lekar e dir ou pa ti konnen e ou pa ganny konsilte.  Ou welcome kot mon lofis Maison Ste Claire dan lasemenn an ka mon pa ganny sans ariv kot ou a tan dan Sanmdi kan mon vizit distrik.

Si non mon reste disponib lo telefonn ou email ki ou kapab pran kontak avek mwan.  Mon reste angaze.  Mon reste angaze pour travay pour tou zabitan distrik menm si mon’n ganny elekte dan Mont Buxton lo tiket LDS akoz parey sanson i dir, ‘Mon Pa Pour Zanmen Les Tonbe!’  Mersi Mr Speaker.  Mersi pour zot lekout.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Henrie.  Bon nou pour aret la pour ozordi.  Nou ava kontinyen nou travay demen avek repons lezot Manm ki reste.  Lasanble i adjourn e nou repran demen 9er bomaten.

 

(ADJOURNMENT)