::
Home » Verbatim » 2019 » Verbatim Tuesday 26th February, 2019

Verbatim Tuesday 26th February, 2019

NATIONAL ASSEMBLY OF SEYCHELLES

Tuesday 26th February, 2019

 The Assembly met at 5:02pm

 National Anthem

 Moment of Reflection

 Mr Speaker in the Chair

 

 

MR SPEAKER

Prezidan Larepiblik,

Msye Danny Faure,

Vis-Prezidan.

Prezidan Lakour D’Apel,

Madanm Sef Ziz,

Madanm Minis Dezinyen,

Leader Lopozisyon,

Leader Zafer Gouvernman dan Lasanble Nasyonal,

Msye e Madanm Minis,

Sef Lafors Defans,

Prokirer Zeneral,

Ziz Lakour D’Apel,

Ziz Lakour Siprenm,

Depite Prezidan Lasanble Nasyonal,

Manm Lasanble Nasyonal,

Manm Kor Diplomatik, Madanm Clerk,

Tou envite Distenge, Msye e Madanm, bonswar.

Mon swet zot tou la labyenveni dan Lasanble Nasyonal pou ekout mesaz Prezidan Larepiblik lo Leta Lanasyon.

Pou bann ki pe ekout nou atraver radyo, televizyon ouswa internet isi Sesel e aletranze, mon osi swet zot bon ekout.  Parey sak lannen kalandriye Lasanble Nasyonal i demar avek mesaz lo Leta Lanasyon, kot Prezidan i adres pep Seselwa atraver nou Lasanble e ofisyelman lans nou travay pou lannen 2019.

Toudswit mon pou donn laparol Prezidan Faure pou li delivre son mesaz lo Leta Lanasyon.

Msye Prezidan.

 

THE PRESIDENT MR DANNY FAURE

Mr Speaker,

Vis-Prezidan,

Leader Lopozisyon,

Leader Zafer Gouvernman dan Lasanble Nasyonal,

Ser Manm Onorab

Lasanble Nasyonal,

Konpatriyot,

Frer ek Ser Seselwa,

I en gran loner, i en plezir pou mwan adres zot ozordi.  Ansanm konman en sel pep nou’n gard lape, nou’n gard trankilite, nou’n gard stabilite e nou’n gard nou linite.  Ansanm nou kontinyen travay dir, nou kontinyen fer progre pou anmenn nou pei kot i ete ozordi.  Pou ki Leta nou Nasyon i vin pli solid i enportan ki fondasyon nou sosyete i vin pli solid.

Lafanmir i fondasyon nou sosyete.  Pou kontinyen siport lafanmir nou bezwen ansanm adres plizyer size persistan ki pe afekte lafanmir.  Labi lalkol i enn sa size ki afekte lafanmir.  Promosyon lalkol, ler lavant lalkol e lanvironnman kot nou vwar dimoun pe bwar dan en pti sosyete tou sa i annan en lenpak enorm lo nou zanfan ki pe grandi.

Mon’n resevwar let sorti kot zanfan zot menm lo sa size lalkol dan zot fanmir e dan lakominote.  I kler ozordi ki dan bann lakour kot i annan konsonmasyon lalkol an ekse, zanfan i a ot risk.  Moman in a rive pou nou pran bann mezir.  Mon envit Lasanble Nasyonal pou fer zot kontribisyon lo la.

Nou pou  enpoz en Moratorium apartir ozordi lo nouvo license pou prodiksyon lalkol. I annan tro bokou promosyon e lavertisman lo lalkol.  Sa i nesesit en kad ki kontrol promosyon e lavertisman ki nou permet pou lalkol.

Nou annan en problenm de pli anpli kot  travayer pe mank travay anba lenfliyans lalkol.  I annan en nesesite pou reviz Lalwa lanplwa.  Nou bezwen sanz fason ki nou takse prodwi lalkol.  Nivo tax lo en kalite lalkol pou baze lo son konsantrasyon lalkol.

Par egzanp tax lo en labyer 5poursan i merit pli ba ki lo en labyer ki 8poursan lalkol.

Tax lo en labwason ki annan 17poursan lalkol i merit pli o ki lo en labwason ki zis 7poursan lalkol.

Apartir le 01 Zanvye lannen prosenn License pou vann lalkol pou nesesit en landrwa separe.  Tou bann laboutik ki ozordi pe vann manze ansanm ek lalkol zot pou ganny 1an pou fer le neseser.  Lari Bazar i en landrwa popiler ki ganny frekante par bokou dimoun.  Nou bezwen gard li konman en landrwa an sekirite e touzour aksesib.

Nou pa merit annan okenn laboutik ki pe vann lalkol dan Lari Bazar.  En fwa ki license vann lalkol sa bann laboutik i ekspire Gouvernman pa pou renouvle.  Mon swe se ki le 01 Zen sa lannen ki Lazournen Bann Zanfan laplipar sa bann mezir in fini antre anfors.

En lot problenm ki mon ti a kontan koz lo la ozordi se labi bann zanfan.  Nou zanfan i presye se zot nou lavenir.  Sa ki abiz nou bann zanfan se pe detri fabrik nou sosyete e afebli nou Nasyon.  Statistik resan sorti kot Zidisyer i montre ki dan dernyen 2an Zidisyer in pas zizman lo 119 ka kot zanfan in viktim.

Lafen lannen pase ti reste ankor 55 ka dan prosedir Zidisyer.  Sa se zis bann ka ki’n ganny raporte.  I enportan ki nou konpran ki labi zanfan i annan en lenpak lo son lasante emosyonnel, son lasante psikolozik e son lasante fizik e pli tar i osi afekte son lavi adilt, son lavi profesyonnel e son lavi familyal.

I enportan ki tou bann partener i travay pli pre ansanm pou ed bann fanmir e pou detekte sa bann viktim pli boner.  I nou devwar pou  nou vwar e sispe okenn labi, pou nou vin devan e fer konnen Lotorite atan.  Nou aksyon pou annan en gran lefe lo lavenir sa zanfan.

En lot size persistan ki pe afekte nou sosyete e lafanmir se drog.  Kreasyon Lazans pou Prevansyon Labi Drog e Reabilitasyon en pti pe plis ki 1an pase, ti avek bi ed nou dan  sa batay kont drog.  Progranm Methadone ti ganny entrodwir baze lo son nivo sikse dan lezot pei ki partaz serten similarite avek nou.  An rezilta sa bann entervansyon nou’n vwar plizyer progre ozordi.  I nepli egziste en backlog  demann pou bann dimoun al lo tretman.

Ozordi a ler aktyel i annan 2mil endividi ki’n anrezistre lo sa progranm avek Lazans pou Prevansyon Labi Drog ek Reabilitasyon.  Sa 2mil i pa zis bann sif.  I bann dimoun reel.  Nou konn zot.  Nou pe travay avek zot.  Nou pe donn zot e 2enm sans dan lavi.

Selon statistik resan sorti kot Lazans pou Prevansyon Labi Drog e Reabilitasyon to retention bann dimoun ki pe swiv sa progranm, i plis ki 80poursan.  Serten partisipan lo sa progranm pe aprezan trouv lanplwa formel atraver URS.  Mon anvi remersye tou bann anplwayer ki pe anploy sa bann dimoun.  Zot konpasyon i byen ganny apresye.

Parey zot deza konnen Gouvernman pou konstri en sant reabilitasyon Cap Ternay sa lannen.  Ozordi mon ti a kontan anonse ki sa sant pou ganny finanse antyerman par Gouvernman Emirat Arab Ini.  An plis nou pe osi ganny plis sipor Lotorite Franse e Linyon Européen pou devlop progranm konpreansiv avek bi re entegre bann partisipan dan lanplwa pou ki zot vin bann manm pli prodiktiv dan nou sosyete.

Mr Speaker en lot problenm persistan ki mon ti adrese 2an pase se lapovrete.  Mon kapab dir ozordi ki nou annan en meyer sistenm kordinasyon ant tou bann Lazans konsernen.  Swivan en  survey konzwent ant Biro Statistik e Biro Alivasyon Lapovrete,  nou osi konn bann fanmir ki’n ganny klasifye konman pov.  Sa survey i demontre ki se pa zis en mank larzan ki fer dimoun pov. Se pou sa rezon ki depi lannen pase nou pe asiste bann fanmir vilnerab dan en fason pli kordinen e lasistans pa toultan finansyel.

PUC pe al entrodwir en prepaid meter pou fasilit lasistans ki fanmir i gannyen pou zot depans elektrisite.  PUC pe entrodwir sa bann meter apartir Zilyet sa lannen.  Nou’n travay avek STC pou ki sa bann fanmir i ganny en porsyon zot lasistans lo en kart STC apartir mwan prosen.  Survey in osi montre nou, ki i annan dimoun ki merit ganny asiste me zot pa konnen lasistans i la pou zot.

Pou adres sa defi nou’n pran en rol pli proaktiv pou idantifye bann fanmir ki bezwen nou lasistans e travay pe osi ganny fer pou idantifye fanmir ki a risk.

Sa lannen Gouvernman in bidzet R20milyon ki pou al ver reparasyon lakaz ki’n fini ganny idantifye e ki zot kondisyon i dan en move leta.  Dan mon Ladres lo Leta Lanasyon an 2017 e 2018 mon ti dir ki sityasyon lakaz i en vre problenm nou pei.  Ozordi an 2019 malgre ki sityasyon lakaz i reste touzour en defi nou pe fer progre.  An 2017 mon ti anons en progranm tre anbisye pou fer 24 lakaz dan 24 distrik dan 24 mwan.  Anbisye an term resours finansyel me osi anbisye an term resours imen lo kote Gouvernman e osi lo lapar Kontrakter.

Vwala progre ki nou’n fer ;

178 unit in konplete dan 5 distrik.

355 unit i ankor anba konstriksyon dan 16 distrik e travay pou ganny konplete avan lafen lannen.  Retar in koze prensipalman akoz akse lo later ki’n bezwen ganny negosye.  Dan kad distrik nou pa ankor mobiliz Kontrakter pou diferan rezon.  Teren Belombre in pli difisil ki nou ti ekspekte e i neseser pou re desin plan.

Les Mamelles ek Glacis Gouvernman in ganny retar pou negosye teren tandis ki Cascade retar in vin dan re lokasyon Dog Unit e bann fasilite lapolis PSSW.  Malgre retar Gouvernman i anvizaze konmans sa bann proze avan lafen lannen e sa 100 unit pou pare lannen prosenn.

En nouvo progranm ki mon’n ganny sipor Gouvernman L’Inde i konsern konstriksyon ankor 3mil lakaz.  Nou pou konmans konstriksyon 600 lakaz dan 16 distrik sa lannen.

Apard ki konstriksyon lakaz Gouvernman in osi etabli en Sistenm Pwen pou lakaz.  Sa Sistenm Pwen ki transparan e pli efikas e pli zis i annan pou bi prioritize bann ka.  Depi ki sa sistenm in etabli an 2017 – 174 fanmir in ganny zot lakaz.

I osi annan bann ka kot fanmir i apros Gouvernman avek difikilte ki zot pe gannyen.  Later in ganny anrezistre lo zot me zot napa mwayen finansyel pou konstrir en lakaz e zot sityasyon finansyel pa permet zot ganny en loan avek labank.

Pou sa bann ka Gouvernman pou entrodwir en nouvo progranm.  Gouvernman pou konstrir lakaz lo zot later dapre son standar.  An lesanz depandan lo grander later Gouvernman pou konstrir enn oubyen de unit an plis, pou ki lezot fanmir i osi ganny asiste.

Mr Speaker mon osi anvi felisit nou bann fanmir ki’n konstrir zot prop lakaz e sekter prive ki’n konstrir lakaz pou lwe.  Statistik sorti kot Lotorite Planning i montre ki dan sa dernyen 5an, lakantite laplikasyon pou konstriksyon lakaz ki’n ganny soumet in ogmante par anviron 25poursan par an an mwayenn.

Pandan sa 2an ki’n pase sa Lotorite in donn laprouvasyon 1571 laplikasyon.  Sa sif pa enkli proze lakaz Gouvernman.  Atraver Labank Santral nou vwar ki lannen pase valer loan lakaz dan sistenm banker pou bann endividi, ti mont par 32poursan.  I pran bokou sakrifis pou konstrir en lakaz e sa logmantasyon i montre ki zefor pou amelyor sityasyon lakaz, i sorti kot fanmir e kot sekter prive osi.  Sak lakaz ki ganny konstrir i ed nou sityasyon lozman.  Ozordi HFC i dan en pli bon pozisyon finansyel.  E enn bann rezon se ki en gran mazorite fanmir ki pran loan i re-pey byen e  a ler.  Mon dir zot mersi.

An rezilta sa en nouvo mezir ki pou antre an fors apartir le 01 Zilyet sa lannen se pou HFC ogmant lakantite lannen pou repeyman en loan pou sorti 23 lannen pou vin 30an.  Sa swa pou  ganny fer pou nouvo kliyan e osi pou kliyan ki deza annan loan.

I annan fanmir ki annan later me ki napa mwayen finansyel pou fer survey lo zot later.  Sa i vedir ki zot pa kapab donn en morso zot zanfan, pou ki li i kapab pran en loan e konstri en lakaz lo la.  Swivan nou diskisyon HFC pou entrodwir e nouvo kalite loan pou survey, pour ki sa problenm i  ganny rezourd.  Sa fasilite pou konmanse apartir le 01 Zilyet sa lannen.

Nou’n osi diskit avek HFC lo size bann fanmir ki deza annan en lakaz, me ki zot lakaz i bezwen en pe reparasyon.  HFC i deza annan sa ki nou apel Home Improvement Loan.  Me apartir le 01 Zilyet sa lannen HFC pou kree en fasilite spesyal pou son bann kliyan ki’n ek li pou plis ki 12an.

Gouvernman in re egzamin sa Sistenm Pwen pou later.  Dan nouvo revizyon abilite finansyel, bann aplikan in  ganny revize pou sorti R800mil pou vin R550mil.  Sa sanzman i osi annan en lenpak lo nivo saler sa laplikasyon.  Dezormen sa nivo i sorti R15mil pou vin R12mil par mwan.  Pou bann laplikasyon kot saler i pli ba, Minister pou pran en konsiderasyon zot savings.  Pou bann aplikasyon ki’n fini kalifye pou en morso late,r sa bann revizyon pa pou afekte zot.

Kriter zesyon apre ki aplikan i ganny alokasyon pou reste strik ; setadir konstriksyon lakaz avan en peryod 5an.

Frer ek ser Seselwa pri lavi i en size ki ganny diskite souvan.  Lamazorite keksoz ki nou konsonmen isi Sesel i ganny enporte, ki swa manze, lenz karbiran e lekipman.  E letan nou enport keksoz konman en pei, nou pa kapab etabli son pri.  Par kont i annan bokou mezir ki Gouvernman in pran dan lepase pou ed fanmir kapab fer fas avek son bann depans. Sa bann mezir ki reste an plas ozordi, i annan en lenpak lo Bidze Gouvernman anyelman.

Annou ansanm rapel bann mezir ki nou’n pran pou adres sityasyon kou lavi.  Tax lo plizyer santenn prodwir in aboli enkli lavyann legim, fri, juice, dizef, latizann e pli resanman nou’n tir VAT lo bwat ton.

Pandan sa dernyen 6an depi 2012 – STC in gard menm pri lo sa lalis komodite swivan ;  lantir, lafarin, disel, disik, margarin, delwil tournsol, diri, dile anpoud, dile pti baba, ponm, zoranz, zonnyon e ponmdeter.  Nou’n gard menm pri lo sa bann prodwi lo Mahe, lo Praslin e lo La Digue.

Sa langazman i koute i en depans anyel a en valer R35milyon lo lapar STC lannen pase.  Dan nou zefor pou fer sir ki pri karbiran lo Praslin ek lo La Digue i reste parey lo Mahe, SEYPEC pou kontinyen abzorb sa kou.

Lannen pase sa kou ti plis ki R30milyon.  88poursan travayer in ganny en benefis swivan revizyon dan Lalwa Personal Income Tax.  Sa i en mezir ki kot plis ki R450milyon tou le lannen.  Sa larzan ozordi i reste dan pos travayer.  I enportan ki nou reste okouran ki Gouvernman in fer.  Zis sa 3 progranm setadir ; STC, mentenir pri karbiran lo Praslin ek La Digue ek Personal Income Tax in kout Gouvernman en sonm omwen R515milyon direkteman lo rediksyon pri lavi sak lannen.

Sa pa enkli lasistans dan domenn tel ki lozman, SPTC e lezot lasistans endirek tel ki ; tarif pou delo e tarif elektrisite pou lakaz.  Logmantasyon dan pansyon retret pou nou bann dimoun aze.

Trezyenm Mwan Saler ki’n ganny garanti dan Lalwa Lanplwa.  E logmantasyon dan saler minimonm i osi trwa lezot mezir.  En lot mezir ki mon ti a kontan anonse e ki pou ed lafanmir se en rediksyon dan pri gas.  Sa pou sorti R17 par kilo pou vin R15 par kilo.  Pou e boutey gas 9 kilo sa i vedir en rediksyon sorti R153 pou vin R135.  Sa pou pran lefe apartir le 15 Mars sa lannen.

Mr Speaker parey zot konnen, i annan en maksimonm lo pansyon ki en dimoun i gannyen avek Fon Pansyon Sesel.  Mon’n demann Fon Pansyon Sesel pou konsider lentrodiksyon en pansyon minimonm pou son manm.

Mr Speaker Leta nou Nasyon i osi depan lo leta lasante nou pep.  Nou bann maladi ozordi i konparab avek bann pei avanse dan lemonn.  Nou sistenm lasante i annan en bon nivo performans lo tretman maladi, me nou defi ozordi se prevansyon.

Dan lepase mon ti liste nou bann aki tel ki nivo vaksinasyon, kantite lannen ki dimoun i viv e plizyer lezot.  Tou sa i tre byen, me avek sa bon swen lasante i annan responsabilite.  Fason ki sakenn de nou, nou anmenn nou lavi ozordi i en gran fakter nou kondisyon lasante demen.  Konplikasyon lye avek dyabet e maladi kardyovaskiler i pli gran lakoz lanmor dan nou pei ozordi.

Trwazyenmman lo sa lalis se kanser.  Dyabet e maladi kardyovaskiler i etrwatman lye avek nou still lavi.  Sa i vedir keksoz ki nou manze, ki nou bwar, la kantite legzersis ki nou fer e plizyer lezot.  I enportan alor ki nou mazin byen lo kalite e la kantite keksoz ki nou konsonmen.  I enportan ki nou fer letan pou fer legzersis.

Sa lannen Gouvernman pou entrodwir nouvo pratik pou prevansyon.  Serten maladi enkli serten kanser i erediter.  Pou sa bann maladi erediter, Gouvernman pou etabli en sistenm pou demann fanmir sa dimoun ki’n ganny detekte avek sa maladi pou fer tes deteksyon boner.  I kapab fer en diferans ant lavi ek lanmor.  Dapre Lalwa nou annan en Board ki determin lekel ki bezwen en swen lasante aletranze.  Zis lannen pase, 211 pasyan ti ganny tretman aletranze a en kou R37.6milyon.  Ladan ti annan 47 zanfan.

Mon annan plezir ozordi pou anonse, ki tre prosennman nou pou lans en proze pou devlop en Lopital Spesyalize Providence.  Gouvernman pou aste sa propriyete ki aktyelman pou Nouvobanq.  Nou pou envit bann group Lopital enternasyonal ki enterese pou envestir pou konplet sa proze.

Lenfrastriktir ki asosye avek sa proze pou reste dan lanmen Gouvernman e son laspe operasyonnel pou ganny asire par en group spesyalize dan sa sekter.

Nou pou fer sa proze avek sipor Gouvernman L’Inde  pou nou kapab entrodwir bann servis spesyalize ki ozordi i nesesit anvoy dimoun aletranze pou tretman.  Par egzanp sa Lopital pou fer tretman radyo terapi ki ganny servi pou tret serten ka kanser.  Nou tou nou konsyan ki ka kanser pe ogmante dan nou popilasyon e sa demars pou ed nou adres sa dan en fason sistematik.  Sa proze i enn ki anmenn en nouvo dimansyon dan swen lasante ki disponib pou nou popilasyon.  I annan osi bi pou kree loportinite ekonomik atraver tourizm medikal.  Mon remersye tou bann profesyonnel e staff dan sekter lasante pou zot travay dir, devouman e langazman.

Leta nou Nasyon i osi depan bokou lo leta nou lanvironnman.  Ansanm nou bezwen kontinyen pran swen avek nou lanvironnman.  Nou bezwen kontinyen protez nou bann lespes rar e andemik, nou bann ekosistenm frazil e osi kontinyen zwir bann resours natirel dan en fason soutenab.

Dan sa lobzektif Sesel pou kontinyen agrandi e osi azout bann nouvo landrwa proteze anliny avek prezervasyon nou lanvironnman marin pou adapte kont sanzman klimatik e devlopman nou Lekonomi Ble.

Defi No.1 pou lemonn ozordi, se sanzman klimatik.  Isi Sesel i annan en gran lantouzyazm parmi tou bann partener, pou nou redwir nou lenpak lo lanvironnman e amelyor nou konservasyon.  Lannen pase nou ti deklar 15poursan nou Zone Ekonomik Eksklizif, konman bann landrwa proteze.  E Gouvernman in donn son langazman pou ogmant sa sif ziska 26poursan mwan prosen.  Ver Desanm 2020 nou pou ariv nou target 30poursan.

Frer ek ser Seselwa sa menm lanvironnman i osi enportan ki nou gard li touzour prop pou byennet nou lasante, nou bann viziter ki vizit nou e fitir zenerasyon.  En lanvironnman prop i konmans avek sakenn de nou kot nou reste dan nou kominote e osi dan landrwa piblik.

Dan sa zefor lannen pase Gouvernman in aprouv en nouvo Polisi pou zesyon salte.  Sa lannen avek led Linyon Européen e Labank Mondyal, nou pou finaliz en Plan D’Aksyon a long term lo zesyon salte.  Sa lannen Minister pou Lanvironnman e Lazans pou Lanbelisman e Zesyon Salte, pou konmans enplimant en nouvo lapros e mezir.  Par egzanp ankouraz plis aktivite e resiklaz pou bann boutey an ver e osi enplimant en proze konverti salte a lenerzi an partenarya avek sekter prive.

Frer ek ser Seselwa krwasans ekonomik in kontinyen pandan sa dernyen lannen e nou reste lo en larout pozitiv.  Avek sa krwasans i vin en demann pou mendev – en fe ki mon ti fer sorti lannen pase.  Dapre statistik pli resan pibliye Desanm 2018 par Biro Statistik ti annan an mwayenn 50,353 dimoun dan lanplwa formel.

Sa sif i enkli etranze ki lo en permi travay.  Ver milye Fevriye sa lannen ti annan 22, 997 travayer etranze avek en permi travay. Lamazorite sa bann permi i dan sekter konstriksyon avek 6,888 permi.

Lotel e sekter Tourizm i annan 3,276 permi e sekter komers i annan 9,977 permi.  Dan sekter byen etabli parey Tourizm, nou vwar ki sa prosedir pou anploy etranze i mars tre byen e prosedir i ganny swiv.  Anplwayer i etabli en kontra avek anplwaye anba sipervizyon Departman Lanplwa e Departman Imigrasyon.  Anplwayer e anplwaye i konn zot responsabilite.

Ler sa relasyon i mars byen, tou le de kote i benefisye e i ed nou lekonomi.  Par kont letan dimoun i sey kas kontour keksoz pa mars byen e malerezman nou vwar serten lenstans resaman kot sa in arive.  Letan napa Kontra dimoun i pran lavantaz lo zot prosen.  Sa i pa byen.

Nou’n vwar lenstans kot serten anplwayer pa pe pey zot travayer.  Sa i en leksplwatasyon.  Ozordi mon lans en lapel avek lapopilasyon, si zot vwar bann lenstans kot zot soupsonn anplwayer pe pran lavantaz lo son anplwaye silvouple alert Lotorite.  Les nou konnen pou nou kapab pran mezir neseser.  Lenportans se ki sa labi i ganny arete toudswit e aksyon i ganny pran kont sa ki koupab.

Sif sorti dan Biro Statistik i osi montre nou ki nivo mank lanplwa i 3.5poursan.  En sif ki vreman ba.  Par kont nivo mank lanplwa parmi bann zenn aze mwens ki 25an i 14.5poursan.  Sa i o.  I annan plizyer Scheme ki Gouvernman in met an plas pou nou ede met zenn dan lanplwa.  Par egzanp Gouvernman i annan en Scheme My First Job ki ede met zenn dan lanplwa letan zot fek fini zot letid post segonder.  Sa Scheme pe mars tre byen.

Dan sa dernyen 2an 1481 zenn ti anrezistre lo sa Scheme.  Ozordi selon statistik Minister Lanplwa selman 8 ladan i ankor pe rod en plas travay.  Mon pran sa loportinite pou dir mersi bann lantrepriz e anplwayer ki pe servi sa Scheme.  I annan 175 anplwayer ki’n pran sa bann zenn dan sa dernyen 2an.

En lot progranm se reskilling ki ede donn dimoun lantrennman neseser pou ki zot kapab ganny lanplwa.

Apartir le 01 Avril sa lannen i pou mandatwar pou tou anplwayer ki anploy travayer etranze lo GOP pou pran bann zenn lo progranm reskilling.  Sa se avek bi ed Sesel dan nou zefor pou adres sityasyon mank lanplwa parmi lazenes.  Dan nou zefor pou nou adres mankman dan konpetans teknik, Gouvernman pe travay etrwatman avek labank mondyal, pou nou annan en nouvo lekol teknik e vokasyonnel lo Ile Soleil.  Sa pou ganny devlope an partenarya avek sekter prive e pou ede prepar nou bann zenn pou zot entegre e kontribye dan devlopman nou pei.

An 2018 statistik sorti kot bann Lazans lanplwa prive, in montre ki sekter prive ti anrezistre plis ki 1,225 postavek zot.  Selon statistik Minister Lanplwa an 2017 e 2018 Lazans prive, in met plis ki 2,809 dimoun dan lanplwa.  Mon ankouraz dimoun ki pe rod lanplwa pou anrezistre avek Minister ou avek en Lazans prive pou zot ganny lasistans neseser pou ganny lanplwa.

Mr Speaker lakantite loportinite dan lekonomi an se moman, e lakantite lanplwa ki sekter prive pe kree, i anmenn mwan lo size ledikasyon.  Selon statistik 72 dimoun zenn konman vye ki pe ganny problenm ganny lanplwa, zot in selman konplet letid segonder.  Sa sif i demontre lenportans ledikasyon.  Lavites devlopman nou lekonomi i egzize ki nou bann zenn ki sorti dan lekol i pli byen ekipe pou lemonn travay ekipe an term konesans ekipe an term konpetans e ekipe an term latitid.  I annan en gran lekspektasyon ki sistenm ledikasyon i reponn a sa demann toudswit me sa i reste en defi.

Malgre bann defi koman lenfrastriktir e mank ansennyan, i annan en gran zefor dan bann lekol e bann sant profesyonnel pou reste touzour angaze.  Mon  remersye bann ansennyan e tou staff, zot bezwen nou sipor kontinyel zot bezwen sipor lafanmir e zot bezwen sipor lakominote.

Gouvernman pou kontinyen donn tou son sipor anver lenplimantasyon stratezi mwayen term pou ledikasyon 2018 a 2022.  E stratezi devlopman resours imen 2018 a 2022.  Tou lede avek bi adres defi nou resours imen e bezwen nou lekonomi.  I kler ozordi ki bann problenm dan lakour, i annan en lenpak enorm lo lanvironnman,  laprantisaz e performans nou bann zanfan.  Sa i poz en defi reel pou nou sistenm ledikasyon. I enportan ki nou konpran ki ledikasyon i en responsabilite partaze.  Ledikasyon i konmans dan lakour.  Paran i reste premye edikater en zanfan.  Nou bezwen fer sir ki nou zanfan ek nou zenn pa zis aprann dan lekol me zot aprann dan zot lakour e dan zot kominote osi.  En lapresyasyon ek respe pour valer imen, respe pour Lotorite, respe pour zot prosen osi byen ki respe pour zot menm.  Annou renouvle nou zefor pour fer sir ki nou zanfan i osi aprann nou kiltir e tradisyon Kreol ki sitan ris e ki en sours inifikater e si nou pa fer atansyon, i pour sap nou.

Minister Lafanmir i annan progranm pandan vakans.  An se moman kot Sosyete Sivil e lezot partner Minister i fer aktivite dan bann lekol.  Apartir vakans Avril sa lannen, sa progranm pour ganny ranforsi par bann Lazans Gouvernmantal tel ki; Konsey Nasyonal pour Spor, Konsey Nasyonal pour Lazenes e Konsey Nasyonal pour Lar.  Sa bann Konsey ansanm avek lezot partner, pour ogmant lakantite zanfan ki kapab ganny akse avek sa bann servis.

Bi se pour donn zanfan en landrwa pozitiv pandan vakans kot zot pe ganny loportinite pour devlop zot lekor e met zot lenerzi dan en aktivite pozitiv.

Progranm vakans a osi familyariz plis zanfan avek aktivite sivik.  Par egzanp dan Sekter Lanvironnman nou’n vwar bokou Lorganizasyon non-gouvernmantal ozordi pe ede avek linisyativ lanvironnman dan domenn tel ki Konservasyon e Ledikasyon lo defi global ki pe menas lemonn.  Nou vwar ki bokou sa bann Lorganizasyon i ganny etablir e ganny zere par zenn e ki sa bann Lorganizasyon i annan bokou lenpak.

Sesel in fer bokou dan domenn Lanvironnman e mon fyer ler mon vwar nou zenn pe anmenn sa Sekter an avan.  Spor, Lar, Kiltir e aktivite sivik i bann lafors pozitiv dan nou lavi, sa nouvo fason entegre nou bann progranm lo la par sa 3 Konsey Nasyonal ki mon’n mansyonnen ava kree sa loportinite adisyonnel pour ogmant partisipasyon.  Mon ankouraz nou zanfan e nou zenn pour servi sa bann aktivite pour gard zot lekor angaze dan en fason pozitiv.

Sa lannen i annan Zwe De Zil.  An se moman atlet i annan, i dan plenn preparasyon e bokou pe servi sa dernyen 4 a 5 mwan pour entansifye zot preparasyon.  Mon swet nou lekip bonn sans, fer Sesel fyer an Zilyet sa lannen.

Mr Speaker serten landrwa i annan en gran valer Leritaz pour nou sosyete.  Enn sa bann landrwa se la promenade Beau Vallon kot nou annan Regatta tou le lannen.  Pour plizyer deseni sa later ti dan lanmen prive.  Propriyeter in permet nou ziska prezan pour servi sa later pour fer plizyer aktivite.

Ozordi mon ti a kontan anonse ki Gouvernman in aste sa landrwa, pour ki nou bann zanfan, pti zanfan e aryer pti zanfan i osi kapab zwir akse avek sa propriyete.  Nou pour konstrir serten fasilite pour ki sa landrwa i pli konvenab pour nou bann fanmir servi.

Frer ek ser pep Seselwa se nou ki fer nou Lekonomi.  Nou ki travay dan Sekter Lapes, Sekter Lagrikiltir, Tourizm, Telekominikasyon, Lekonomi Ble, Servis Finansyel, Konstriksyon, Komers, Pti Biznes e plizyer lezot ankor.

Leta nou Lekonomi i stab.  Nou pe pran swen avek zesyon nou Lekonomi.  Perspektiv krwasans Ekonomik i reste pozitiv pour lannen 2019, kot Lekonomi i ekspekte kontinyen agrandi apre en lagrandisman 3.6poursan ki’n ganny estimen lannen pase.

Nou dedikasyon e nou travay dir pe permet nou avanse.  Aktivite Tourizm i reste stab e sekter prodiksyon in agrandi.  Par egzanp statistik ofisyel i montre ki prodiksyon ton dan bwat in ogmante pour depas son pli o nivo prodiksyon dan sa dernyen 10an.

Lannen pase nou ti akerir 361, 844 viziter, en logmantasyon 3poursan konpare avek 2017.  Lakantite deviz ki Sekter Tourizm in anmennen parkont, li i ti ogmante par 16poursan. Statistik Labank Santral pe osi montre ki en pli gro porsyon sa reveni pe reste Sesel.

Nouvo kad klasifikasyon pour lotel, pour antre anfors sa lannen, e prezans nou Kiltir dan sa bann Letablisman pour form parti kriter ki pour lenfliyans ran en letablisman an term lar, lanmizik, lakwizin Kreol e lezot.  Sa i a osi ede ogmant benefis ki Sekter Tourizm i annan dan Lekonomi e ede avek prezervasyon nou Kiltir.

Nou reveni deviz etranzer sorti dan lekonomi an antye ti ogmante par 12poursan lannen pase, ki reprezant $727milyon ki’n antre dan pei, me nou konsonmasyon i osi pe grandi.  Preski menm lakantite deviz ki pe rantre dan pei in osi kit pei par nou depans.  Deviz ki’n sorti dan pei ti $701 milyon lannen pase ki reprezant en logmantasyon 24poursan konpare avek lannen 2017.

Statistik Labank Santral i osi montre ki loan endividyel in ogmante par 13poursan dan sa menm peryod.  Sa i montre ki demann i reste o dan lekonomi Sesel.  Menm si ozordi lekonomi pe fer byen, letan nou regard otour nou i annan bokou lensertitid dan lekonomi mondyal.  Bann gran pwisans dan lemonn pe fer diskisyon.  I annan gran diferans lo Polisi komers antre zot.

Pri karbiran pe montre bokou volatilité. Lerop kot lamazorite nou tourism i sorti pe osi pas dan lensertitid.  An vi tou sa, nou bezwen reste touzour vizilan.

Biznes aeryen enternasyonal i enn ki anmenn bokou risk e i pa en biznes ki fasil sirtou pour en pti lakonpannyen parey Air Seychelles kot resours i limite.  An se moman Air Seychelles pe pas atraver en legzersis transformasyon ki ti komanse lannen pase.  Sa i enkli en lesanz 2 avyon pour 2 nouvo avyon ki pli efikas.  1 pour arive an Zilyet sa lannen, en lot boner lannen prosenn.  Sa i pour permet Air Seychelles konsantre son zefor lo larout rezyonal.

Sa plan transformasyon i bezwen sipor Gouvernman. San sa sipor Air Seychelles ti pour vin en lakonpannyen ki ti pour fer zis vol domestik e donn servis Ground Handling bann lakonpannyen enternasyonal ler zot apros Sesel.  Sa opsyon i enn ki ti pour pli profitab e osi pli senp, me i en opsyon ki ti pour fer Sesel vilnerab ekonomikman.  Nou ti pour bezwen fye 100poursan lo bann Lakonpannyen an deor pour anmenn touris.

Lo en pwen stratezik, Gouvernman pa pare pour met pei dan en tel sityasyon.  Ozordi i annan bokou Konpannyen aeryen ki vin isi, me parey zot konnen, nou napa okenn garanti ki sa pour toultan le ka.  Avek nou lekonomi ki telman depandan lo tourizm e alor tre enportan ki nou mentenir Air Seychelles touzour avek sa kapabilite pour fer vol enternasyonal.  Air Seychelles i reste pour nou e Lendistri Tourizm sa Polisi lasirans ki neseser pour sofgard sa pilye nou Lekonomi.  Me lasirans i vin avek en pri.  I koute.

Dan en lanvironnman tel konpetitif kot menm bann gro Lakonpannyen aeryen pe ganny difikilte pour reste ouver, i enportan ki nou kontinyen siport Air Seychelles pandan sa moman transformasyon.  Alor nou’n deside pour sibvansyonn Air Seychelles $6milyon par an pour sa prosen 5an a parti sa lannen.  Etihad ki partner Air Seychelles in fini met tou son kontribisyon.

Mr Speaker Gouvernman pe envestir dan lenfrastriktir pour permet sekter prive pozisyonn li lo bann lenvestisman lonterm e bann loportinite dan le fitir ki pour annan dan lekonomi.  Mon rapel zot ki lenvestisman dan lenfrastriktir, i en lenvestisman dan lefikasite biznes e sa i en lenvestisman dan rediksyon kou lavi a lonterm.

An se moman i annan bann proze mazer ki dan en staz avanse zot lenplimantasyon.  Enn sa bann proze se agrandisman danm La Gogue ki pour kout R185milyon.  Mon ti vizit danm La Gogue e vwar sa proze pour mwan menm.  Nou pe ogmant oter sa danm pour li kapab tenir plis delo.  Apre ki travay i konplete, kapasite sa danm pour ogmante pour vin 1.6milyon tonn delo ki vedir 1.6bilyon lit.  Sa i reprezant en logmantasyon 600mil tonn delo, ki vedir 600 milyon lit.

Pour annan en faz dan sa proze kot i pour neseser pour fer travay dan fon sa danm.  Pou sa posib, tou delo pour bezwen ganny tire dan danm.

Sa faz pour pran 2 mwan pour konplete e dapre plan PUC, i pour komans dan mwan Zilyet sa lannen.  Pandan sa 2 mwan ki travay pe deroule, nou servis delo pa pour alaoter ki nou abitye, sa pour kree lenkonvenyans an partikilye zabitan dan nor Mahe pour ganny afekte.  Ozordi mon demann zot konprenezon e korperasyon pandan sa peryod.

I annan serten mezir ki mon ankouraz bann fanmir pour pran, tel ki; lenstalasyon tenk delo.  PUC i deza annan en Scheme pour ed dimoun finans zot tenk.

2enm proze mazer i annan pour fer avek kapasite PUC, pour transport kouran lo en rezo 33mil volt e osi donn li en larout alternativ pour distribisyon kouran.  Parey nou’n remarke sa rezo, pe ganny enstale anba later, souvan, souvandfwa anba semen.  Sa proze i tre enportan pour minimiz risk koupir kouran. Transmisyon ot voltaz, i osi ogmant efikasite ki vedir PUC pour bril mwens karbiran pour prodwir elektrisite dan le fitir.

Sa i bon pour nou lanvironnman.  I osi redwir lakantite deviz etranzer ki nou depanse lo lenportasyon karbiran.

An vi devlopman sosyoekonomik dan Was, Les e Sid Mahe sa proze a permet PUC fourni nouvo demann pour elektrisite dan mwayenn e lonterm. Benefis i kler.  Me pandan ki sa proze ki pe kout R450milyon pe ganny enplimante, mon konnen i pe kree lenkonvenyans.  Mon remersi tou dimoun pour zot korperasyon pandan ki sa travay pe deroule.

Lo La Digue proze desarz ki’n fini komanse pour kout plis ki R200milyon.  Sa proze i enportan pour soustenabilite La Digue.  PUC pour osi enstal en kab elektrik ant Praslin ek La Digue pour amelyor servis elektrisite lo La Digue.  Sa i en kou R140 milyon.

Sa 4 proze ki mon’n mansyonnen pe kout R975 milyon.  Gouvernman pe fer son mye an sa ki konsern lenvestisman.  Me i osi kler ki striktir tarif ki nou annan ozordi i annan son limitasyon.

Komisyon Lenerzi pour fer en letid e soumet rekomandasyon lo en nouvo striktir tarif pour PUC.

Mr Speaker en lot proze mazer ki mon anvi adrese, se proze Por Victoria.  Lekivalans plis ki 65milcontainer 20 pye, i ganny mannye lo Por Victoria par an.  Ozordi nou annan en congestion dan Por akoz son limitasyon.

Ler mon ti vizit Por resaman, mon’n vwar pour mon menm travay ki Lotorite Por i bezwen fer.  Sa se avek bi ogmant longer Por pour fer li enn ki 600 met longer, retir bann seksyon ki pa an bonn kondisyon e ogmant siperfisi teren ki Por i annan.  Travay konstriksyon pour komanse an Fevriye lannen prosenn.  E pandan ki sa travay pe ganny fer pour annan kontrent dan loperasyon lo Por.  Serten lazistaz pour bezwen ganny fer par tou dimoun ki servi Por  -enportater, Lazans osi byen ki tou travayer lo Por.

Pour annan konblaz ki pour bezwen ganny fer. Por aktyel pour bezwen ganny kase, serten batiman pour ganny demolir, lespas pour bezwen ganny partaze avek travayer konstriksyon, landrwa mouyaz pour bato pour diminyen e bokou lezot kontrent.

Pour annan anviron 500 travayer konstriksyon lo sa proze.  Gouvernman pe pran otan mezir pour redwir lenkonvenyans.  Nou’n agree ek SEYPEC i fer en mouyaz tanporer lo zil Romainville pour ki bato karbiran pa blok Por.

Apre ki Por in ganny agrandi, bato pour kapab ganny desarze bokou pli vitman ki ozordi, e Por pour kapab mannye plis bato a la fwa.  Tou sa pour fer li vin pli fasil pour lenportasyon ki pour ede redwir kou lavi e osi ogmant leksportasyon.

 

Ankor enn fwa mon remersi tou dimoun davans pour zot korperasyon pandan ki sa travay pe deroule.

Por Kargo lo Praslin pour osi ganny amelyore.  Travay ki estimen pour kout plis ki R120 milyon pe ganny fer an faz lo en peryod 5an.  Sa travay in fini komanse e travay lo Por li menm pour vini ver lafen sa lannen.  Travay lo lespas ek batiman otour sa Por, pour fasilit komers lo Praslin e osi ede redwir kou lavi pour Pralinwa, sa pour enkli fasilite warehouse e plis lespas pour container.

Lo La Digue travay pour ganny fer lo Por La Passe.  Sa proze ki pour kout R25milyon an tou pour komanse sa lannen.  Travay pour komans par fer lespas otour sa Por vin pli fon e konstriksyon en miray pour ogmant lakantite lespas ki i annan pour bato koste.  Sa 2 travay pour fer li posib pour separ aktivite kargo ek aktivite pasaze, pour ki aktivite lo Por La Passe i vin pli an sekirite.

Mr Speaker nou progre e nou prosperite, i osi depann lo mentenir lord ek lape.  Manda lapolis se pour mentenir lord ek lape dan pei, prezerv sekirite entern e pour fer fas avek kriminalite.  Anliny avek sa manda travay dan Lapolis in ogmante.

 

Nou’n vwar en rediksyon 8poursan dan krim dan pei lannen pase konpare avek lannen 2017.  Nou’n osi vwar amelyorasyon dan lakantite ka ki’n ganny rezourd par CID pandan sa menm peryod.  Sa i ankourazan.

Komisyoner Lapolis pe enplimant en nouvo plan ki apel ‘’Back to Basics.’’  Bi sa plan se pour asire ki nou annan en Lafors Lapolis profesyonnel, angaze e efikas.  En Lafors Lapolis ki i annan mendev kalifye.  Lapolis pe kontinyen ranforsi son kapasite entern e zot pe kontinyen anvoy zofisye Lapolis pour fer lantrennman aletranze.

Mwan prosenn Servis Lentelizans Sesel pour ganny etablir la ki nou annan en nouvo Lalwa.  Sa pour ed Lapolis dan son konba kont trafik drog, krim organize e lasezi bann byen malaki.

Mon lans en lapel avek tou bann Lazans e tou sitwayen pour travay etrwatman avek Lapolis pour adres bann ka nwizans ki pe afekte nou kominote toulezour.  Se selman atraver en partenarya pli solid e an travayan ansanm, ki nou pour kapab atenn nou lobzektif.  Nou bezwen travay ansanm pour mentenir lord dan nou pei pour ki nou sitwayen i santi zot anpe e osi an sekirite.  Mon remersi tou zofisye Lapolis pour zot travay dir; reste touzour profesyonnel, devoue e angaze pour protez nou sitwayen.

Mr Speaker nou annan en gran Zone Ekonomik Eksklizif ki 1.37milyon kilomet kare.  Sa i reprezant plis ki 8, 500 fwa siperfisi Mahe.  Sesel pe kontinyen resevwar bokou sipor teknik e finansyel, pour ed nou pli byen enplimant nou stratezi sekirite maritim.

An sa ki konsern Ladefans, Coastguard, pour annan en prezans permanan lo serten nou bann Zil Elwanye sa lannen.  Sa i avek bi ranforsi proteksyon nou Zone Ekonomik Eksklizif kot ozordi i annan lapes ilegal, trafik drog e vol lo nou resours maritim.  Mon oule remersi tou Manm Lafors Ladefans Sesel pour zot disiplin, profesyonnalizm e devouman.

Frer ek ser Seselwa, pour nou pli kapab servi nou sitwayen, Gouvernman ozordi i swiv prensip latransparans, bon gouvernans e rann kont.  Gouvernman pe met pli gran zefor lo rezilta, en pratik pli byen koni koman Results Based Management.  Sa pratik pour akseler tou bann mezir ki nou anvi met an plas.

Gouvernman in fer bokou progre lo prose bidzeter anba sa travay Results Based Management.  An rezilta ozordi piblik pe ganny plis valer pour larzan ki Gouvernman i depanse. Nou osi pe fer progre lo nou abilite pour mezir e evalye performans dan en fason pli striktire, me sa i pa sifi.

Nou’n pran mezir pour ranforsi planifikasyon en prose ki enkli preparasyon nou stratezi Nasyonal; nou pour ranforsi zesyon resours imen pour amelyor lefikasite e performans Gouvernman.

Lenstiti Guy Morel pour annan en rol kapital dan formasyon e lantrennman bann travayer servis piblik.  Nou pe diriz ver sa ki nou apel ‘’digital government’’ ki a permet nou sitwayen ganny akse avek servis pli vit e pli efikas.

Nou pe travay an partenarya avek Labank Mondyal, pour ki nou annan akse avek lekspertiz enternasyonal ki pour ed nou annan meyer rezilta pour Sesel.  Mon remersye tou travayer servis piblik pour zot travay dir e devouman.

Annou kontinyen sa parkour lo bon Gouvernans, latransparans e rann kont.  Sa parkour malgre i annan parfwa lobstak kot lentere personnel i vin an zwe.  I en parkour ki enportan nou kontinyen ansanm pour benefis Sesel.

Frer ek ser Seselwa se nou lepep Seselwa ki fer Leta nou Nasyon.  Nou pei in antre dan en nouvo letap. Dan sa letap i tre enportan annan en balans ant kantite larises ki nou posede e larises ki nou kapab distribye.  Bann konsonmasyon endividyel e konsiderasyon lezot ki dan bezwen ant en o nivo lekspektasyon e kapasite realist pour zwenn sa bann lekspektasyon.

Pour nou al an avan dan sa letap nou bezwen travay pour annan en vizyon kler koman en Nasyon.  Sa vizyon i en rezilta travay konsiltasyon avek tou bann partner dan nou sosyete.  Nou vizyon i al ver en lavenir soutenab e enklizif, sa se vizyon 2033.

Ozordi mon dir mersi tou bann sitwayen ki’n partisip aktivman dan sa legzersis enportan.  Dan sa nouvo letap nou pe fer bokou pour konstrir bann Lenstitisyon pour fer sir ki bann Lenstitisyon i protez laliberte, dinyite e Drwa Imen tou nou sitwayen.  En letap kot nou konpar nou avek bann pei pli avanse; en letap kot nou tou nou bezwen os nou standar e servis pour mont pli o pour fer pli byen, me pour reste touzour imen e gard nou konpasyon, gard nou lakey, gard nou imilite e gard nou disiplin.

Sa letap ki nou’n arive nou’n vwar en louvertir, Lapres lib, lekspresyon lib, lespas pour dan lord e lape, manifeste sa ki nou kontan e sa ki nou pa kontan.  Nou pe osi temwanny vre lafors nou Konstitisyon kot i annan sa ki nou apel vre checks and balances lo sa 3 Brans ki form Gouvernman, setadir Lezislatif, Zidisyer e Egzekitif, me pour nou kontinyen avanse, i enportan ki nou sitwayen i kontinyen ganny ledikasyon e lenformasyon pour apresye pli byen bann fonksyon e manda nou Konstitisyon e bann Lalwa ki etablir rol bann Lenstitisyon.

Medya i annan en rol pour li zwe, pour li balanse, pour li donn lenformasyon e pour li edike.  Dan sa letap ki nou’n antre ladan nou’n osi temwanny en lot fenomenn, e sa se rezo medya sosyal – en platform kree par teknolozi modern ki permet lekspresyon lib e lesanz pwennvi ant pei ek pei, ant frontyer ek frontyer, ant zanmi ek zanmi, ant fanmir ek fanmir.  Me la i annan osi négativité e danze. Nou bezwen fer atansyon e i bezwen annan sirveyans bann paran lo aktivite bann zanfan.  Sa osi i vedir ki sitwayen pa kapab o non la demokrasi servi son laliberte pour met nenport kwa lo rezo sosyal.  En post negativ i kapab bles santiman lezot dimoun, i kapab anmenn diskord dan fanmir, i kapab afekte zimaz Sesel, i kapab osi afekte nou larmoni e nou trankilite ki enn nou bann pli gran aki koman en Nasyon.  Nou pa devret met keksoz ki al kont lespri preanbil nou Konstitisyon, kont parol nou Lim Nasyonal, kont nou bann bon valer ki nou krwar ladan, ki al kont nou lidantite ki nou’n forze ansanm.

Frer ek ser Seselwa nou pe kontinyen nou parkour ansanm.  Ansanm nou pe progrese. Lo Lendeks Persepsyon Koripsyon dan lemonn, nou premye dan Lafrik e 28enm dan lemonn, lo Lendeks Kapital Imen nou premye dan Lafrik e nou 43enm dan lemonn.  Lo Lendeks Lasante Losean nou premye dan Lafrik e nou 33enm dan lemonn.

Nou progre frer ek ser Seselwa pa’n ariv par azar.  Nou progre se gras a nou travay dir ansanm; ansanm nou bezwen kontinyen valoriz en kiltir travay dir.

Ozordi mon dir mersi lepep Seselwa pour zot kontribisyon pozitiv anver Leta nou Nasyon e mon renouvle mon langazman pour kontinyen travay pour Sesel e pour tou Seselwa.

Sesel i reste Pli Gran ki Nou Tou!. E mon demann Bondye pour kontinyen Beni nou pei.   Mersi.

 

(APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Mon remersye Prezidan Larepiblik Msye Danny Faure pour son mesaz lo Leta Lanasyon.  Prezidan, mersi.  Avan nou kite mon ti a kontan enform tou dimoun ki Lasanble pour repran son travay lendi le 4 mars ek repons lo mesaz Prezidan par le 2 Leaders, Leader Lopozisyon swivi par Leader Zafer Gouvernman e apre repons i ava sorti kot lezot Manm Onorab.

Pour fini tanto mon demann bann envite pour zwenn nou dan Lobby pour en pti resepsyon.  Mersi zot tou pour zot latansyon e bonn sware.  Lasanble i adjourn ziska Lendi le 4 Mars 9er bomaten.

 

        (ADJOURNMENT)