::
Home » Verbatim » 2018 » Verbatim Monday 5th November, 2018

Verbatim Monday 5th November, 2018

NATIONAL ASSEMBLY OF SEYCHELLES

Monday 5th November, 2018

The Assembly met at 9am

National Anthem

Moment of Reflection

Mr Speaker in the Chair

 

MR SPEAKER

Bonzour tou Manm Onorab.  Bonzour tou dimoun ki pe swiv travay Lasanble Nasyonal pou sa Lendi le 5 Novanm.  Mon ti a kontan swet labyenveni Minis Loustau- Lalanne Minis responsab pou Finans, Komers, Lenvestisman e Departman Economic Planning parmi nou e Minis i ganny akonpannyen par Sekreter D’Eta Mr Patrick Payet, son Sekreter Prensipal Mr Damien Thésee e Ms Irene Croisée ki Kontroler Generale e zot anba avek – akote lo latab pou akonpanny Minis.

E Minis osi i annan en gran delegasyon ki sorti kot son Minister ki parmi nou dan Galeri.  Mon pou pas lo sa lalis akoz mon krwar i enportan zot bann pozisyon osi tou.  Madam Elizabeth Agathine ki Sekreter Prensipal pou Economic Planning, Ms Cillia Mangroo Sekreter Prensipal pou Trade, Mr Michael Nalletamby Sekreter Prensipal pour Lenvestisman, Ms  Sitna Cesar Special Advisor to the Minister, Ms Seylina Verghese i Deputy Kontroler  Generale, Ms Astride Tamatave Direkter pou Public Budget Management, Mr Jude Commettant Direkter pou Public Investment and Asset Management, Mr Yannick Vel Head Forecasting and Analysis Branch, Ms Nicholle Belle Head Public Debt Division, Mr Marcus Elizabeth Head Policy and Strategy Division, Ms Joan Valmont Chief Internal Auditor, Mr Ashik Hassan Director pou Trade e Ms Jennifer Jasmin Director pou Economic Planning.  Bonzour e byenveni zot tou parmi nou ozordi.

Parey mon’n dir ozordi i en sesyon spesyal ki ganny fer tou-le-z-an.  Se sa moman  ki anba Konstitisyon e anba nou Standing Orders Minis pou Finans i vin delivre son lalis Bidze pou lannen prosenn – savedir lannen 2019.

Nou pou pas direkteman lo Order Paper e mon ava  demann Leader Zafer Gouvernman pou prezant son Mosyon pou Second Reading.  Onorab Charles De Commarmond.

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mersi Mr Speaker.  Bonzour Mr Speaker.  Welcome back Mr Speaker.  Bonzour Minis ek ou delegasyon.  Bonzour tou Manm Onorab isi prezan e tou dimoun ki a lekout.  Mr Speaker anba nou Standing Order mon oule move ki Appropriation Bill 2019 i ganny lir en Dezyenm Fwa. Mersi.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab De Commarmond.  Yes Onorab Simon Gill.

 

HON SIMON GILL

Bonzour Mr Speaker.  Bonzour Minis.  Bonzour tou koleg Onorab.  Bonzour tou Manm piblik.  Mr Speaker Mosyon i ganny segonde.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Simon Gill.  Bon nou ava pas direkteman avek Minis.  Mon ava donn Minis laparol pou li prezant son Ladres Bidze 2019.  Minis Lalanne laparol i pou ou.

 

MINISTER MAURICE LOUSTAU-LALANE

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, Onorab Leader Lopozisyon, Onorab Leader Zafer Gouvernman, Manm Onorab Lasanble Nasyonal, pep Seselwa bonzour.

Mr Speaker 10an pase nou Nasyon ti anbark lo en voyaz pou en transformasyon ekonomik.  Ti en swa difisil me nou ti deside koman en Nasyon pou pran en larout ver soustenabilite ekonomik atraver en progranm reform Makroekonomik ki ti vize ver re transformasyon stabilite zeneral.  E ki ti pou met Sesel lo semen soutenabilité fiskal.

Semenn pase nou’n selebre 10an progranm Reform Ekonomik e nou’n vwar progre ki nou’n fer baze lo devlopman socioéconomique nou pei.  Pour sa dernyen 10an nou balans  Bidze primer in reste an mwayenn par lao 5poursan.  Me ozordi nou pe prevwar en balans Bidze primer 2.5poursan dan mwayen term.  Nou krwasans ekonomik i reste par lao 3poursan nou prodwi domestik brit.  Nou’n reste stab malgre presyon ekonomik lo marse mondyal.  Nou’n annan en gran lalis lenfrastriktir ki nou’n bezwen devlope si nou anvi anmenn Sesel dan son prosen letap devlopman.

Mr Speaker sak Seselwa i bezwen vwar son prop devlopman dan progre son pei.  Personn pa merit ganny kit deryer akoz i vilnerab.  Ki mannyer nou kapab vin pli prodiktiv e responsab koman en Nasyon e donk anmenn plis krwasans ekonomik pou devlopman Sesel ki en rezilta ava benefisye nou tou.  Nou kapab fer sa selman atraver en zefor kolektif baze lo loportinite ki annan. Gouvernman, Sekter prive e sosyete Sivil i bezwen travay ver e sel bi pou  devlopman Sesel.

Mr Speaker avek sa antet tenm ki’n swazir pou Bidze 2019 i Stabilite e Progresyon.  Apersi zeneral lekonomi an 2018 dan mwayen term.  Mr Speaker swivan en peryod ekonomik tre stab ziska pezan an 2018 nou prediksyon pou krwasans reel prodwi domestik brit ver lafen lannen i reste lo 3.6poursan parey nou ti’n prozekte inisyalman.

Sekter Tourizm pe zeneralman kontinyen kontribye anver nou krwasans malgre ki’n annan e pe mwens aktivite dan sa sekter konpare avek sa de dernyen lannen.  An konparezon ek lannen 2017 larive bann viziter in reste lo 1poursan ziska prezan an 2018.

Malgre sa reveni touris in reste rezilyan.  Bann sif provisional sorti Labank Santral ver lafen Septanm 2018 i montre en logmantasyon 8.2poursan dan reveni konpare ek menm peryod lannen pase.

Sekter Lenformasyon ek Kominikasyon pe kontribye konsiderableman anver sa krwasans.  Sa i en rezilta logmantasyon dan lizaz lenformasyon ek diversifikasyon bann prodwi dan sa sekter ki’n kree plis konpetisyon.  Sekter Fabrikasyon osi pe montre bann sif pozitiv.  Dan sekter prodiksyon manze par egzanp i ekspekte annan plis krwasans malgre lenpozisyon quota lo lapes ton zonn.  Statistik prodiksyon sorti Biro Statistik i montre ki ver dezyenm kar 2018 en total 25, 653tonn bwat ton in ganny prodwi e sa i en rikord dan prodiksyon ton.  I reprezant en krwasans 35poursan konpare ek menm peryod lannen pase.  Menm kalite krwasans i ekspekte dan prodiksyon lalkol ek sigaret.  Donk nivo prodiksyon in zeneralman ogmante sa lannen konpare ek lannen pase.

Prodiksyon labyer ek gines in ogmante par 3poursan e 41poursan respektivman.  Lefe ki lakonpannyen mazer dan sekter labwason, in envestir dan son limaz e anmenn nouvo prodwi, in ede pou anmenn plis krwasans dan sa sekter.

Sepandan prodiksyon labwason for in rikord en krwasans negativ 33poursan. Finalman nouvo proze tel ki elevasyon Danm La Gogue e bann proze lozman sosyal ki Gouvernman pe kontinyen fer pe ogmant aktivite dan sekter konstriksyon. Fon monneter enternasyonal dan  son rapor Zilyet lo ‘’Apersi ekonomik mondyal,’’ pe predir en to krwasans 3,9poursan an 2018.  Sa pe ganny soutenir par en bon lelan dan lekonomi santiman favorab lo marse e bann kondisyon finansyel favorab.  E lefe ki in annan en amelyorasyon dan pri komodite ki an retour, i a permet kondisyon parmi bann eksportater komodite pou amelyore.

Mr Speaker estimasyon krwasans reel dan prodwi domestik brit an 2019 i ganny estimen lo 3,4poursan.  Sa i montre en pti ralantisman me toudmenm sa amelyorasyon zeneral i an rezilta en krwasans konstan dan Sekter Tourizm ki pe soutenir par en bon latmosfer komersyal dan sa sekter.  Ensi ki lekspektasyon pou annan en logmantasyon da la kantite vol aeryen ki vin Sesel.

Plis devlopman dan domenn lenformasyon teknolozi ek kominikasyon ensi ki en lapros pli pozitiv dan domenn konstriksyon dapre lenformasyon kot Biro Lenvestisman i osi zwe en rol dan sa amelyorasyon.

Nivo krwasans dan domenn prodiksyon manze i ekspekte montre menm rezilyans apre sa bon lelan ki ti annan dan sa sekter an 2018.

Dan mwayen term i ekspekte ki krwasans ekonomik Sesel pou reste stab, avek en mwayenn 3,5poursan krwasans.  Me sa krwasans i depan lo stabilite bann fakter domestik e enternasyonal.  Nenport sanzman mazer dan okenn sa bann fakter, i kapab enfliyans sa bann krwasans.  Sa i konpri prensipalman sanzman  dan pri karbiran e pri lezot komodite ensi ki okenn kriz mazer dan bann marse kle.

Krwasans dan bann mwayen term pou ganny pouse prensipalman par aktivite tourizm, lenformasyon e kominikasyon, Sekter Finans ek Lasirans, ensi ki sekter fabrikasyon e lavant an gro e an detay.

Sekter Monneter :

Pandan premye kar 2018 Polisi Monneter ti ganny mentenir prenon kont ki proze lenflasyon pa ti pou ariv en nivo ki ti pou met an danze lobzektif prensipal Labank Santral.  Sepandan Polisi Monneter ti ganny sere e pe plis dan 2enm kar 2018.  En pozisyon ki labank santral i mentenir pou larestan lannen avek bi minimiz presyon lenflasyon ki pe ganny prevwar.

An rezilta bann devlopman entern e ekstern.  Prenon kont son Polisi pou  ser en pe plis depi le 1 Avril 2018 lentere pli ba e pli o ti ganny ogmante.  Lentere lo fasilite depozit ti ganny ogmante sorti 1poursan pou vin 2poursan.  E lentere lo fasilite kredi ti ganny ogmante sorti 6poursan pou vin 8poursan.  Lenflasyon dan 2enm morso sa lannen ti ganny afekte dapre sezon prensipalman par pri pwason e osi avek presyon depresyasyon Roupi Sesel.

Ver Septanm 2018 letan nou regard lenflasyon lo Septanm 2017 ti 3.3poursan.  En lenflasyon anyel sorti en lannen pou en lot ti 3.7poursan.  Nou pe antisip plis presyon lenflasyon a lavenir ler nou get bann prediksyon pri komodite lo marse global, e bann demann ki pe kontinyen ogmante lokalman.  Labank Santral i reste angaze anver son lobzektif primer pou aziste Polisi pou asir stabilite pri komodite lo marse domestik.

Sekter eksteryer.

Pou napa en gran sanzman lo pozisyon ekstern nou pei konpare avek lannen 2017.  Defisit lo kont kouran ‘Current Account’ i ganny estimen pou fini lannen avek 19.5poursan prodwi domestik brit, konpare avek 19.9poursan prodwi domestik brit an 2017.  Sepandan letan ou konpar sa an term Dolar Americain sa defisit pe ganny prozekte pou sorti 2096milyon Dolar Americain an 2017 pou ariv 305Dolar Americain an 2018.

Le 26 Oktob 2018 valer total reveni pei an term deviz etranzer oubyen bann inflows dan Sistenm Banker ti 511milyon Dolar Americain ki reprezant en logmantasyon 13poursan konpare ek menm peryod an 2017.

Sa i reprezant prensipalman kontribisyon dan Sekter Tourizm ek Lapes.  Pandan sa menm peryod demann total ouswa depans, ti 499milyon Dolar Americain e sa i reprezant en logmantasyon 11poursan letan nou konpar ek menm peryod an 2017.

Pli gro poursantaz sa bann depans, ti pou lenportasyon karbiran e osi komodite.  Ann sa ki konsern nivo rezerv enternasyonal ki ganny zere par Labank Santral i aktyelman 555milyon Dolar Americain ouswa 3.8mwan lenportasyon prodwi ek servis.

Performans Bidze 2018 :  Mr Speaker i ekspekte ki Gouvernman ava fini sa lannen finansye ek en balans primer R657.4milyon, oubyen 3poursan prodwi domestik brit, konpare ek Bidze orizinal ki ti R553.6milyon oubyen 2.5poursan prodwi domestik brit.

Zeneralman performans taks in tre byen ziska prezan.  Koleksyon reveni ziska Out 2018 ti 2.6poursan plis, ki menm peryod lannen pase.  Sonm total ki ti’n antre ver lafen Out ti R4.5bilyon ki reprezant 20.6poursan prodwi domestik brit.  E reveni koleksyon taks ki pa enkli koleksyon taks Sekirite Sosyal i pa ti ankor peye i ekspekte ariv en total 7.19milyon an 2018.  Estimasyon pou lafen lannen i en pe mwen pozitiv an konparezon avek revizyon Bidze milye lannen ki ti pli optimis avek en rediksyon 4.6poursan oubyen R42milyon.

Sa i reflekte en performans negativ, ki’n persiste dan serten domenn.  Sepandan lefe i reste ki performans zeneral i reprezant en logmantasyon konsiderab lo prediksyon Bidze inisyal ki ti R6.8bilyon.  Performans in mwen ki an 2017 anba taks biznes e taks lenportasyon lo lalkol enporte e lezot prodwi in annan dan retonbe negativ.  Koleksyon lo VAT domestik in perform pli byen prenon kont pli bon performans dan sekter depans tourizm e osi en pli bon lekspektasyon dan kad taks lo saler prenon kont ki serten aryeraz pe aprezan konmans antre.

Mr Speaker nou’n rekomann de Bidze siplemanter pandan 2018.  Premye ti en logmantasyon R218milyon dan depans.  2enm ti en depans an gro lavaler zis R196.9 milyon.  Ler nou pran en kont bann saving  ki nou’n fer e re partaz dan Bidze sa lannen.

Prozeksyon pou lannen fiskal 2019 :

Lobzektif primer sa Bidze 2019 i konm swivan ;  pou konsolid nou pozisyon fiskal e atenn en sirplis primer 2.5poursan depi 2019 ziska 2021.

Onor nou bann det e asire ki total det piblik i ganny redwir ziska anba 50poursan prodwi domestik brit ver lannen 2021.

Konsolid progranm sosyal Gouvernman.

Envestir dan lenfrastriktir pou siport krwasans ekonomik.

Envestir dan proze progranm ki pou amelyor lavi nou bann sitwayen.

Reveni.

Mr Speaker an 2019 nou anvizaze kolekte en reveni total ki enkli donasyon 8,95bilyon konpare avek 8,83bilyon dan Bidze amande 2018.  Ladan R7.5bilyon i reveni taks ki reprezant 84poursan reveni total ki’n kolekte.

An total 1,25bilyon i ganny prozekte pou bann reveni ki pa dan kategori taks. E R209milyon konman donasyon.

Depans Gouvernman:  Pou lannen 2019 Gouvernman pe propoz en Bidze R8, 46bilyon konpare ek en Bidze orizinal ek sa Bidze siplemanter ki an total nou depans i R8.35bilyon.  Sa i reprezant en logmantasyon selman R112.3milyon oubyen 1.3poursan.

Mr Speaker Bidze total pou portfey Ledikasyon, Lasante, ek Zafer Lafanmir i reprezant R3.5bilyon oubyen 41.9poursan Bidze total.  Sa i montre langazman Gouvernman anver akse avek ledikasyon e swen lasante.

Mr Speaker avan mon konmanse mon anvi soulinyen ki le 11 Oktob 2018 labank mondyal ti pou la premyer fwa pibliy en Lendeks Kapital Imen.  Sa Lendeks in swiv pei e vwar si zot fer li posib pou bann fanmir devlope e epanouir.  Eski bann zanfan ki’n ne dan sa pei i annan en bon sans pou reisir e attend tou zot potansyel?

Sa lendeks i analiz kondisyon lasante, ledikasyon e to mortalite pou deside si  en zanfan ki’n ne dan en pei partikilye pou viv ou realiz tou son potansyel   Zot regarde si sa bann zanfan pou viv ase lontan pou devlop tou zot potansyel si zot ti’n ganny akse lib avek ledikasyon ek lasante.  Tandis ki laplipar lendeks i  get kwa ki en pei in akonplir.  Sa enn lendeks i konpar  sa ki sa pei in atenn avek sa ki ti’n kapab atenn. Sesel in sorti 43enm dan 157 pei.  Annefe nou premye dan la rezyon e premye dan L’Afrique.

Pei L’Afrique ki pli pros avek nou lo sa lendeks i dan 52enm pozisyon.  Nou score 68poursan i vedir ki sak nouvo ne i annan 68poursan sans atenn zot potansyel konman e adilt.  An Singapore pei ki ti annan pli o sans atenn non sans potansyel total an term e adilt sa lendeks i rikord 88poursan.

Sa i montre ki sa Gouvernman i envestir dan sa bann sekter e i anmenn rezilta.  Me nou bezwen kontinyen fer plis pou asir en bon efikasite e rezilta ki enpakte direkteman lo nou pep.

Mr speaker an plis ki sa Gouvernman in konmans en travay pou revwar bann model ki i servi da sa trwa sekter pou asire ki i kolekte byen avek marse lanplwa.  Kou i asosye avek vyeisman i ganny byen zere.  E asire ki kou finansye sekter lasante ek Lazans Proteksyon Sosyal i kapab ganny soutenir da mwayen term.

Mr Speaker konman plis – konman parti lanons ki’n fer avan Bidze 2019, pa pou enkli Bidze pou trwa antite Gouvernman.  Lotorite Lapes ek Lotorite Park Maren pou fonksyonn an deor bidze 2019.  Konmansman Zanvye 2019 Komisyon ki sirvey bann lantrepriz piblik pou sirvey zesyon sa de antite.  Me selman en total R28.15milyon ek R10.27milyon in ganny akorde pou Lotorite Lapes ek Lotorite Park Maren respektivman.

Sa i en davans tanporer lo en sonm total ki sa de Lorganizasyon pe ganny prete dan premye 6mwan an 2019.  I pou ganny re peye an plen pandan 2019.  Adisyonnel-man 47.5milyon i ganny bidzete konman dividend ki Lotorite Lapes pou peye.

Mr Speaker an 2018 R32.7milyon ti ganny akorde pou Lazans Finans Pti Biznes.  Enn bann mezir reform striktirel dan Bidze 2019, se ki SBFA pou nepli egziste konman en Lorganizasyon separe.  Gouvernman pou kree e Lantrepriz Fon Devlopman pou bann pti e mwayen biznes anba labank devlopman.

Balans kont SBFA i R46.3milyon le 31 Oktob 2018.  Savedir napa fon ki’n ganny akorde dan SBFA dan Bidze 2019.  Me selman larzan dan sa kont pou ganny transfere dan fon dan labank devlopman.  Konmansman 2020 Gouvernman pou met en  sonm R20milyon par an sa nouvo fon dan Labank Devlopman.

Mr Speaker bann travayer SBFA pou annan  opsyon pou swa transfer dan lezot Minister ek Departman Gouvernman oubyen dan sa nouvo portfey dan Labank Devlopman.  Mr Speaker an 2019 Gouvernman pou kontinyen evalye lezot opsyon kot i kapab aplik bann mezir pou redwir kou.  Sa bann mezir i a ganny aplike avek bi pou met fon da plis progranm priyoriter.

Mr Speaker a ler aktyel Trust Fund lanvironnman e Trust Fund pou elevaz zannimo i bann revolving fund ki servi pou finans bann proze ki bann Minister dan domenn lanvironnman ek lagrikiltir i antreprann.

Sa i ganny fer atraver en kont separe pou loperasyon ek komers an plis ki lasistans bidzeter ki sa bann Lorganizasyon i gannyen, pou proze lenvestisman dan sekter piblik.  Sa de fon i ganny zere par en Board.

Toudmenm apartir Zanvye 2019 Trust Fund Lanvironnman ek Trust Fund pou elevaz zannimo, pou ganny enkli dan prosedir Bidze.  Trust Fund pou elevaz zannimo. pou ganny plase anba Proze Kapital ek lasistans ki benefisye fermye direkteman dan Bidze SAA.  Osi byen ki finansman pou ADF anba Labank Devlopman anliny avek bann lobzektif sa fon;

Resers devlopman ek amelyorasyon kapasite dan lagrikiltir.  Konstriksyon semen ek fasilite irigasyon.  Stokaz delo e sistenm drenaz pou fermye.  Scheme Lasirans pou fermye.  Lasistans parsyel pou bann  kou labatwar e lasistans pou fon devlopman lagrikiltir.

Dan ka Trust Fund Lanvironnman sa i lye direkteman avek manda sa Lorganizasyon pou montre klerman lekel bann proze ki pe ganny finanse dan sa vot.

Pou enplimant bann progranm pou anpese redwir polisyon, pou promouvwar ledikasyon lanvironnman ek resers, pou netway e anbelir Sesel, pou fer nenport lezot keksoz ki neseser oubyen ki a linyen avek proteksyon konservasyon oubyen  amelyorasyon lanvironnman.

Adisyonnel-man Gouvernman pou evalye lezot fon ki zot reveni i ganny mete dan komers, ensi ki bann kont operasyon pou determinen si i vyab pou aplik sanmenm mekanizm.

Gouvernman Sesel pe travay avek Gouvernman L’Inde pou resevwar en don lavaler R602.6milyon pou konstri 27mil 379 met kare lespas pou lofis ki amenaz plizyer Minister Departman ek Lazans.  Nou pe anvizaze ki sa proze i a konmans tar an 2019 e nou pe ekspekte en saving anviron R50milyon par an, dan lokasyon lofis ler sa proze in konplete.  Bann lofis ki Gouvernman pe lwe konmela i ava vin disponib pou sekter prive e nou swete ki kou lokasyon i a bese.

Saler ek reminerasyon;

Mr Speaker dan Bidze 2019 2,67bilyon i ganny akorde pou saler ek reminerasyon.  Sa i reprezant 11.3poursan lo total prodwi domestik brit ki’n ganny prevwar.  Total saler ek reminerasyon i reprezant 31.5poursan Bidze 2019.

Mr Speaker en sonm 58.5milyon in ganny akorde pou revizyon oubyen lentrodiksyon bann Scheme saler.  Sa  bann Scheme saler swivan pou ganny revize apartir Zanvye 2019.  Retention allowance pou bann dental, allied professional, Health Care Assistant ki travay dan Lotorite Lasante Piblik.

Revizyon sipleman e risk allowance bann dokter.

Allowance pou bann anplwaye bibliotek ek arsiv dan Departman Kiltir.

Zofisye transport lo semen.

Lazisteman lo saler de baz Komisyon Reveni.

Zofisye Welfare dan Lazans Proteksyon Sosyal.

Zofisye Veteriner dan servis Nasyonal pou biosekirite.

Departman Lanplwa.

Brass band dan Departman Ladefans.

Kad zofisye resers dan tou Minister Departman ek Lazans.

Sa bann Scheme swivan pou ganny revize apartir Zilyet 2019.

Departman Lapolis,

Lazans servis tenny dife,

Departman Servis Prizon,

Kad diplomatik pou bann travayer travay dan Head Quarters dan Minister zafer Etranzer e Biro Prokirer Zeneral.

Mr Speaker lenpak pou lannen antye vizavi sa bann Scheme swivan ki’ konmans lenplimantasyon depi 2018 me ki pa ti’n dan Bidze orizinal in ganny bidzete;

IT support cadre,

Stores e amenazman bann asset cadre,

Asistan personnel,

Travayer legal dan tou Minister Departman ek Lazans.

Mr Speaker dan Bidze 2018 Gouvernman in anons lentrodiksyon en allowance pou long service an 2019.  Gouvernman pou entrodwir en allowance long service pou bann anplwaye Gouvernman ki pa lo Kontra apartir Zilyet 2019.  Kantite lannen servis ki pou ganny rekonnet i konm swivan ;

5an ziska 10an en allowance mansyel pou R500.

Pou 10an ziska 15an i pou R1000 par mwan.

15an ziska 20an R1500 par mwan.

20an ziska 25an R2mil par mwan.

25an ziska 30an R2500 par mwan.

30 ziska 35an R3mil par mwan.

35an ziska 40an R3,500 par mwan e plis ki 40an R4mil par mwan.

Sa i pou kout R50.6milyon dan Bidze 2019 e 101.3milyon dan Bidze 2020.

Mr Speaker sa i pou asire ki travayer pli eksperyanse dan servis piblik i ganny konpansasyon pou son leksperyans.  Sa i pou osi aplike pou travayer sipor tel ki zofisye sekirite, Korperativ Cleaner e lezot staff maintenance ki annan Kontra a plentan avek Gouvernman.

Mr Speaker nonm dimoun ki anploye ek Gouvernman dapre statistik Out 2018 i 10,351.  Adisyonnel-man saler an mwayenn dan sekter Gouvernman i R14,588 konpare ek R11,318 dan sekter prive.

Sa i dapre bilten statistik ki Biro Statistik i pibliye dan 2enm kar sa lannen.

Dan menm rapor i ganny soulinyen ki 64poursan lafors travayer total pe travay dan sekter prive, konpare ek 21poursan ki pe travay dan Gouvernman e 15poursan ki pe travay dan bann  lantrepriz Gouvernman.

Mr Speaker Prezidan Larepiblik ti apwent en Komite le 5 zanvye 2018 pou re vwar lakt reminerasyon servis piblik 2013.  Sa Komite ti propoz en logmantasyon en 5poursan lo saler debaz dapre latab reminerasyon e saler servis piblik.  Gouvernman in aprouv sa rekomandasyon e sa pou ganny enplimante apartir Zilyet 2019.  En provizyon 42milyon in ganny fer dan Bidze 2019.

Mr Speaker mon oule fer resorti ki 54poursan lafors travayer pep Seselwa, pa pe pey okenn taks lo zot saler an vi ki taks pa ganny tire lo premye 8,555.50 sou e konmela i annan  13 lezot reminerasyon ki ganny egzanpsyon taks a i form parti lo sistenm progresiv lo saler.

Detrwa legzanp sa bann reminerasyon ki ganny egzanpsyon taks i tou peyman Konpansasyon.

Tou peyman Gratwite pou long servis.

Bonus ki pa depas en douzyenm lo saler de baz anyel.

Trezyenm Mwan Saler alinyen avek spesifikasyon lanplwa,

Peyman lafen Kontra lo en limit 15poursan saler de baz total, ki sa anplwaye i travay pandan sa peryod Kontra.

Service Charge e peyman overtime dapre lanplwa.

Mr Speaker Gouvernman pe osi propoze pou enkli bann allowance tel ki inducement allowance dapre Scheme saler ler peyman lafen Kontra i ganny kalkile.  Sa pou pran lefe an 2019.

Sepandan sa pa pou enkli bann allowance peryodik e allowance marketable skills.  En provizyon R5milyon in ganny fer pou sa.

Depans dan bann sekter kle; 

Mr Speaker an 2019 en sonm 2.82bilyon in ganny prevwar pou prodwi e servis.  E 884.7milyon in ganny prevwar pou depans kapital.  Depans total anba prodwi e servis i reprezant 33.3pourrsan total Bidze nasyonal oubyen 12poursan prodwi domestik brit.  Depans total anba depans Kapital i reprezant 10.5poursan lo total Bidze Nasyonal oubyen 3.8poursan prodwi domestik brit.

Mr Speaker apard depans Kapital ki’n ganny prevwar pou bann Minister, Departman ek Lazans i osi annan en provizyon 121.1 (pardon) R123.1milyon e R296.4milyon anba bann Grants pou devlopman ek ‘net lending ‘pou lantrepriz piblik.  Savedir an total sa i reprezant ankor 5poursan dan Bidze nasyonal oubyen 1.8poursan prodwi domestik brit pou lenvestisman Kapital pou Lantrepriz Piblik.

Ledikasyon:

Mr Speaker en total mil 44milyon in ganny prevwar pou sekter Ledikasyon ki reprezant 12.1poursan Bidze Nasyonal oubyen 4.5poursan domestik brit.

47poursan depans total dan Sekter Ledikasyon i al dan saler ek reminerasyon.  Vi ki sa sekter i anploy 2461 travayer ki reprezant 23.8 poursan lafors travayer dan servis piblik.

An term poursantaz sa i reprezant 18poursan saler ek reminerasyon total dan Gouvernman.  Mr Speaker en total 262.3milyon in ganny prewar, dan kad prodwi e servis pou Minister Ledikasyon ek Devlopman Resours Imen. Mazorite depans anba prodwi ek servis i konm swivan.

Depans lo liv 1.5milyon.

Kou legzanmen 11.1milyon.

Depans lo materyo lekol 3.5milyon.

Depans lo liniform 3.3milyon.

Lokasyon lakaz pou ansennyan etranze 43.2milyon.

Depans pou sekirite 34.3milyon.

Depans pou servis netwayaz 44.1 milyon.  Provizyon servis manze lekol 13.5milyon.

E formasyon ansennyan 9.7milyon.

Mr Speaker Departman Teknolozi Lenformasyon e Kominikasyon an partenarya ek Seychelles Cable System Company e 3 lezot operater.  Cable & Wireless, Airtel ek Intelvision ek Minister Ledikasyon ek Devlopman Resours Imen, pe fer provizyon bann bandwidth internet sibstansyel pou tou lekol primer ek segonder Leta.

Sa i enkli servis zesyon rezo ki neseser ensi ki provizyon WIFI dan tou lekol.

Apard ki 4 lekol ki pa ankor ganny lenfrastriktir neseser pou sa servis tou lekol Leta pou benefisye, me i ekspekte ki ver lafen sa lannen sa 4 lekol ki napa sa servis i a’n gannyen.

Provizyon sa servis pa’n kot Minister Ledikasyon Devlopman ek Resours Imen nanryen.  Bann parti konsernan ansanm ek sa Minister, ti siny en Lagreman konsernan provizyon sa servis an Fevriye 2018.

Mr Speaker provizyon in ganny fer pou en total 90.1milyon anba Depans Kapital pou lannen 2019 pou Minister Ledikasyon ek Devlopman Resours Imen.  Domenn prensipal ki pou sibir sa bann depans anba proze Kapital pou lannen 2019 i konm swivan;

Rekonstriksyon lekol La Rosière Primer 15milyon.

2enm lekol primer Ile Perseverance 15.1milyon.

Reabilitasyon lekol primer Anse Royale 6.8milyon.

Reabilitasyon lekol Belonie segonder 8milyon.

Reabilitasyon lekol Grand Anse Praslin segonder 2.5milyon.

Re konstriksyon lekol La digue pou konmans pandan lannen 2019 e en provizyon 5milyon in ganny mete dan Bidze 2019.

Konstriksyon en nouvo lekol pou Letid Biznes ek Arts and Design pou 18.9milyon.  Sa proze pe ganny finanse par en Don sorti kot Gouvernman Sinwan.

Renovasyon Youth Hostel Anse Royale 5milyon.  Mr Speaker mon osi anvi fer re sorti ki 12.4milyon in ganny prevwar koman premye faz Lagreman School Development Projects ki’n ganny sinyen ant Gouvernman L’Inde ek Sesel lo en total 35milyon.  Sa Lagreman ti ganny sinyen pandan vizit Leta Prezidan Danny Faure dan L’Inde.

E bann proze ki nou pou gannyen sa finansman i travay renovasyon lo lekol Anse Boileau segonder 2milyon,

Travay renovasyon lo lekol segonder English River 2milyon.

Travay renovasyon lo lekol Grand Anse Praslin primer 900mil.

Travay renovasyon lo lekol Mont Fleuri segonder 2.5milyon.  E travay lo renovasyon lo lekol primer Plaisance 2milyon.

En provizyon 3milyon in ganny prevwar pou aste fil metalik pou bar bann lekol Leta.

Lasante :

Dan Sekter Lasante priyorite ozordi se pou adres bann maladi transmisib e non- transmisib ki pe ravaz nou pei.  Hepatit C, maladi kardyovaskiler, dyabet, kanser e zis detrwa legzanp.  Nou pou selman kapab fer fas ek sa bann maladi, si nou entansifye nou bann progranm prevansyon pou sanz nou stil lavi. Si nou amelyor kalite e kantite nou resours imen e si nou kontinyen envestir dan modernizasyon nou sistenm lasante lo tou nivo.

Mr Speaker en total mil 24milyon pou Sekter Lasante an 2019.  Laplipar depans pou sa sekter i anba prodwi e ‘servis’ avek en total 460.8milyon ki reprezant 45poursan son depans total.  Sa i reprezant 16poursan  depans total Gouvernman anba prodwi e servis.

Mr Speaker 72poursan anba ‘prodwi e servis, depans’ anba sa bann progranm.

Depans lo provizyon drog medikal 23.1milyon.

Depans lo provizyon vaksen 3.8milyon.

Depans lo provizyon laboratwar 20.8milyon.

Radyolozi 6milyon.

Emodyaliz 55milyon.

Entomology 57.9milyon.

Depans lo lezot provizyon medikal ek laboratwar 7.2milyon.

Tretman spesyalize aletranze 40.6milyon.

Lokasyon lakaz pou bann travayer etranze dan domenn lasante 27.6milyon.

Provizyon servis sekirite 16milyon.

Provizyon servis netwayaz 5.3milyon.

Provizyon manze 26.1milyon.

Depans lo servis lave 7milyon e formasyon bann profesyonnel lasante 5.3milyon.

Plan pou envestir dan en  sistenm Lenformasyon pou Lasante ki pe kout Bidze Gouvernman plizyer milyon Roupi pe progrese dapre lekspektasyon.  Nou ekspekte vwar lansanm sa proze dan bann mwan ki pe vini e nou pou kontinyen envestir ladan 2019.

Bon lenformasyon dan Sekter Lasante i ed sa sekter vin pli efektif dan fason ki i zer son bann resours e dan la fason ki i adres son bann size prevansyon e tretman maladi.  Sa proze i ganny met lo tender e en total 36.6milyon in ganny prevwar pou li an 2019.

Mr Speaker proze Master Plan lopital i an progre.  En total R45.7milyon e R10.6milyon in ganny prevwar anba Lazans Swen Lasante ek Lotorite Lasante Piblik respektivman pou lezot proze Kapital.

Provizyon mazer dan Bidze 2019 i konm swivan.  Konversyon Sant Dyagnostik a e laboratwar klinik 5milyon.

Konstriksyon lopital Logan La Digue 5.6milyon.

Konstriksyon sant lasante Baie Lazare 5milyon.

Renovasyon Lopital Baie St Anne 1.5milyon.

Konstriksyon en nouvo unit outpatient Anse Royale 2milyon.

Konstriksyon en unit an Izolasyon 7milyon.  Konstriksyon e laboratwar Lasante Piblik 3.6milyon e depans pou aste lanbilans 3.3milyon.

Lagrikiltir :

Sekter Lagrikiltir i enn bann pilye pli enportan nou lekonomi.  I annan serten mezir ki’n ganny pran o kour bann lannen me sa bann mezir pa’n neseserman viz ver logmantasyon prodiksyon lokal.

Mr Speaker R115.9milyon in ganny prevwar dan Bidze 2019 pou sekter lagrikiltir.  Minister responsab pou Lagrikiltir in anons nouvo linisyativ ki form parti en Plan Konpreansiv pou Lagrikiltir.  Mr Speaker en proze kle ki’n konplete an 2018 i en nouvo Sant Dyagnostik pou Lagrikiltir Grand Anse Mahe.  Sa sant in ekipe avek divers lekipman spesyalize pou fasilit resers lo plant, later ek zannimo.  E pou detekte maladi ek bann pest ki afekte sekter lagrikiltir ki dan long term i kapab kree en lenpak lo lekonomi pei.

Sa Sant Dyagnostik konpri plizyer laboratwar ki pou annan diferan fonksyon tel ki resers lo zensek, bakteri, parazit, bann fluid organic ensi ki biolozi molekiler.

Konmela Sekter Lagrikiltir pe benefisye atraver plizyer Scheme tel ki konsesyon taks lo lenportasyon lekipman.  Me bann prodikter pa pe neseserman ganny okenn lankourazman kot i konsern lenvestisman ki zot oblize kontinyelman fer dan prodiksyon, lavyann poul espesyalman kot i konsern manze poul.  Alor fermye i a konmans ganny en lasistans pou redwir zot kou prodiksyon.

Konsesyon R4 lo sak kilo poul ki egziste konmela pou reste parey.  Pri ki fermye pe gannyen pe ganny sarze ek laboratwar i aktyelman R7 lo sak kilo poul ki ganny touye.

Adisyonnel-man fermye pou resevwar en konsesyon R2.30 lo sak kilo poul pou  asiste zot ek pri manze poul.  E i fer ki manze zannimo i fer 65poursan depans total bann fermye.  Dan menm loptik, prodiksyon lavyann koson pe fer fas avek menm problenm depi 2008.  Ziska 2007 nou ti pe prodwir plis ki 50poursan nou konsonmasyon lavyann koson.  Sa i redwir konsiderableman apre 2007.  E ozordi nou pe prodwi zis apepre 30poursan nou konsonmasyon.  Sekter lagrikiltir pe prodwi zis 429tonn konpare ek demann total ki 1,562tonn savedir i 27poursan.

I annan 52 prodikter lavyann koson ki annan license.  Minister lagrikiltir pou fer en evalyasyon lo zesyon bann laferm ki egziste konmela, pou asire ki sa target 50poursan prodiksyon lavyann koson i ganny realize dan sa prosen 3an.

(1)  Fermye ki annan difikilte pou ganny apele e tonm dakor lo en plan.

(2) Gouvernman pou re pran bann laferm ki’n tonm dan labandon.

(3) Dapre kalkilasyon prodikter lavyann koson i ganny zis 4poursan lo profi total.  Minister i krwar ki en profi 15poursan i pli rezonnab.  E pou atenn sa poursantaz Gouvernman pou pran sa ban mezir swivan ;

Mentenir en lasistans R200 pou sak koson ki ganny touye kot labatwar.

vi ki pli gro depans dan prodiksyon koson i al dan manze apepre 65poursan Gouvernman pou donn en lasistans R6.50 lo sak kilo koson ki fermye i prodwir.  Sa i ekivalan 15poursan pri manze.

Praslin osi i pou benefisye avek en laboratwar pou lavyann rouz ki pou kou Gouvernman R2.5milyon.  Kondisyon kot sa labatwar aktyel i ladan i koz fermye bokou difikilte.  Zot pa kapab penetre serten marse akoz bann defayans sa labatwar.  Gouvernman pou osi kontinyen ek son plan pou konstrir en labatwar santral Montagne Posée pou tou kalite lavyann.  Finansman sa proze lo en kou 15milyon in ganny aprouve pou finanse par Gouvernman e Fon Linyon Eropeen pou fer provizyon lekipman a en kou 180mil Ero.  Minister pou fer en kanpanny agresif pou servi bann green house tropikal pour prodiksyon legim.  Sa kalite metod prodiksyon i deza prouv son lekor e fermye i kapab zwir apepre menm prodiksyon pandan lannen antye.

Kou pou konstrir en green house 50met kare i R200mil.  Adisyonnel-man, Minister in idantifye 100 laferm potansyel, pou konstrir bann shade house dan limedya.  E sa i a permet en logmantasyon dan prodiksyon.

Mr Speaker, Gouvernman i konstate, ki pour li kapab atenn bann lobzektif i bezwen anmenn nouvo teknolozi – par egzanp, metod idroponik.  En evalyasyon i ganny fer pou etablir 2 sa fasilite.  Enn pe aktyelman ganny enstale kot Sant Resers Anse Boileau pou fer resers.

Lazans Lagrikiltir Sesel pou asire ki kalite e kantite lekipman e lezot provizyon pour Lagrikiltir, i reste konsistan dapre bezwen fermye.  Sa pou nesesit en amelyorasyon dan bann lenfrastriktir ki egziste, tel ki store ek bann landrwa kot i vann prodwi.

Mr Speaker, sa bann proze swivan pou ganny finanse anba Proze Kapital dan Bidze 2019 pour sekter Lagrikiltir ;

Konstriksyon en batiman pou met zannimo an karantenn – R3milyon.

Konstriksyon en fasilite resers Anse Boileau – R4.5milyon.

Proze anba Trust Fund pour elevaz zannimo – 17.6milyon.

Adisyonnel-man, en sonm 3milyon in ganny prevwar dan Bidze 2019, ensi ki 19milyon sorti dan fon SBFA pou ganny mete dan Labank Devlopman koman fon devlopman Lagrikiltir.

Mr Speaker, nou’n deza anonse ki sa fre GOP R500 par mwan, pou vin R250 par mwan pour Sekter Lagrikiltir.

Mr Speaker, okenn plan pa pou ganny realize san sa resours pli enportan – resours imen, resers ek devlopman.  Lenstiti Lagrikiltir Sesel i en nouvo linisyativ.  Konmela Lenstiti pour Lagrikiltir ek Ortikiltir i form zis bann mannev Lagrikiltir.  Sa i rezon akoz i pa’n atir bann etidyan ki doue.

Sa nouvo Lenstiti Lagrikiltir pou annan sa bann lobzektif swivan ;

Form bann etidyan dan divers domenn Lagrikiltir, tel ki prodiksyon fri ek legim, elevaz zannimo, ortikiltir ek zesyon laferm.

Etidyan i ava ganny ekipe pour etidye lo nivo iniversiter.

Fer resers an vi ki seksyon resers aktyel dan Lazans Lagrikiltir pou form parti sa Lenstiti.

Tou teknik prodiksyon agrikol ki ti metod idroponik tropikal green house e lezot ankor pou ganny montre.

Sa Lenstiti pou benefisye ek lezot sipor enternasyonal ki sekter Lagrikiltir pe benefisye konmela.  E fon pour sa Lenstiti in deza disponib anba en loan 3.7milyon Dolar Américain ki Gouvernman Kuwait in donn Sesel pour en tel konstriksyon.

Litilizasyon Later ek Labita :

Anliny avek komitman Gouvernman, pou fer lozman pour vin pli aksesib avek tou kous popilasyon, sa bidze pe fer provizyon pou non pa zis plis lakaz e lenfrastriktir pour deservi bann morso kare later.  Me osi pou met plis resours a dispozisyon sa Minister ; ki enkli nouvo Scheme of Service pour bann travayer teknik ki’n komans enplimante depi 2018.

Sa i konplimant travay ki sa Minister in fer, e i ankor pe fer pour ki tou son bann Polisi i vin pli transparan.  E alor anmenn sa konfor ki sa bann resours finansyel ki pei i met a dispozisyon sa Minister i ganny byen zere pour ki son lobzektif i kapab ganny akonplir.

Mr Speaker, en total R161.4milyon in ganny prevwar dan Bidze 2019 pour bann diferan proze later ek lakaz.

Pandan 2017, PMC in siny en loan 150milyon avek Fon Pansyon e i ekspekte lev ankor fon ziska 200milyon lo marse finansyel avan lannen fini.  Sa i ava asire ki target vizavi lakaz ek later i a ganny atenn dan sa prosen 3an,.  Gouvernman i ekspekte delivre 143 ek 62 morso later an 2019 ek 2020 respektivman, sorti dan sa fon ki’n mont – mon’n dekrir.  Sa i enkli osi 406 e 32 lakaz an 2019 e 2020 respektivman.

Mr Speaker, Gouvernman pe get dan diferan opsyon pou asire ki plis lakaz i ganny konstrir dan sa prosen 6an.  Dan sa prosesis, Gouvernman in komans diskisyon avek Gouvernman l’Inde pour kreasyon en striktir spesyal pour konstriksyon 3mil lakaz.  Sa striktir spesyal i a ganny kree anba PMC.  Kou estimen pour sa proze i 3bilyon.

Finans Gouvernman l’Inde – Finansman Gouvernman l’Inde pou dan laform loan ek Don.  Pour annan en peryod gras 5an avan repeyman sa loan i komanse.  Sa striktir spesyal pou pey sa loan san lenterferans Gouvernman.  Nou pe ekspekte 558 ek 506 lakaz i ganny konplete an 2020 e 2021 respektivman.

Mr Speaker, sa Don 102milyon ki Gouvernman Chinois in donn nou, ki nou’n anonse pli boner sa lannen, pou osi ganny servi pour bann proze lakaz.

Gouvernman Lokal.

Mr Speaker, 57milyon ek 52.1milyon in ganny prevwar pour Gouvernman Lokal anba Prodwi e Servis e Proze Kapital respektivman.  18.8milyon ek 6.9milyon dan Bidze 2019, anba Prodwi e Servis pou servi pour pey servis sekirite ek servis maintenance.

Adisyonnel-man, 4.2milyon in ganny prevwar pour diferan aktivite ek progranm distrik dan Gouvernman Lokal konm swivan ;

1.2milyon pour Scheme animater.  Sa Scheme i annan bi idantifye bann dimoun ki enterese dan devlopman progranm spesifik lo nivo lokal pour benefisye lakominote.

3milyon pour aktivite desantralize – anmenn plis aktivite ek levennman dan kominote e partenarya avek lezot Lazans.

Mr Speaker, an Zilyet 2018 plizyer Konsey Rezyonal in  ganny lanse.  4.6milyon in ganny prevwar dan Bidze 2019 pour pey en allowance mansyel sa 7 Chairman Konsey ek 42 konseye, ensi ki R772, 464 pour anploy 7 Asistan Lofis Senior.  Proze an ba Proze Kapital i konm swivan ;

30milyon pour pti proze distrik.  5milyon pour agrandir Biro Ladministrasyon Distrik, pour enkorpor bann sant rezyonal.  E 5milyon pour amelyor lezot Biro Ladministrasyon Distrik.

Mr Speaker, fodre note ki en total 11.6milyon i ganny prevwar pou sorti dan 35milyon – dan sa 35milyon dan premye faz pti proze ki Gouvernman l’Inde pe finanse.

Sa proze pou komanse tar an 2018.  Dan 2enm faz proze, ki pou komans dan premye kar 2019, en total 35milyon proze pou’n ganny finanse. Parmi sa bann proze i konstriksyon en Sant Daycare lo zil Perseverance.

Zafer Lafanmir ek Devlopman Sosyal :

O kour bann lannen, Gouvernman in tenir son promes avek lepep pour asir en bon Ledikasyon, bon Lasante, e en bon standar lavi.

Sepandan, nou bezwen war Sekter Sosyal dan en lot perspektiv.  Bann defi sosyal ki nou fer fas avek konmela i annan plizyer dimansyon.  Zot arive – pa akoz move Ledikasyon oubyen move swen Lasante, me plito akoz bann divers tandans sib-kiltirel ki pli ale pe detri nou fabrik sosyal.  Parey plen lezot pei, Sesel i eksperyans lerozyon son bann pilye tradisyonnel e sosyal.

Nou konnen ki dapre dernyen resansman, 75poursan bann lakour i annan 4 ou mwens manm fanmir.  Lekel ki okip bann zanfan ler bann paran – sirtou bann paran tousel, pe travay oubyen i deplase dan lakour?  Se la kot nou bezwen met an plas bann progranm ki pou donn zanfan loportinite pou grandi, olye ki zot detri zot lekor.

Nou fason panse i vize ver bann stratezi proactive e prevantif, olye ki pour adres kriz ler in fini arive.  Sa nouvo fason i anmenn sanzman sosyal.  Lanvlop ki’n ganny propoze pour Sekter Sosyal i reflekte bann progranm ek servis ki sak Minister in enkorpor dan zot plan stratezik.  I annan en bezwen pour sa sekter annan en lapros pli kordinen ler i pe adres bann fenomenn ki afekte nou sosyete ek nou bann fanmir, an metan plis resours dan prevansyon ek progranm efektiv.

Gouvernman i rekonnet bezwen pour ogmant lakantite travayer sosyal kalifye, konseye sosyal, e lezot domenn psychosocial, pour travay lo bann progranm ki target bann ki pli vilnerab sosyalman.  E ed zot pour vin pli aktiv ekonomikman e zeneralman pli prodiktiv dan lasosyete.  Revizyon Scheme Servis i en mezir ki’n ganny pran pour adres re-tansyon travayer e amelyor reminerasyon.

Gouvernman i rekonnet nesesite pour envestir konsiderableman dan progranm sosyal ki kapab fer en diferans bann lenfrastriktir ek servis apropriye.  Nou vizyon, se pour war en Sekter Sosyal ki performan, afen ki nou a kapab viv – vin en pei ki kree lanplwa ek loportinite ekonomik pour laplipar nou bann etidyan ki fini lekol, ensi ki dimoun ki pe rod travay, olye ki depan lo travayer etranze.

Mr Speaker, en lot defi ki Sesel pe fer fas avek se nou démographie nou popilasyon. A ler aktyel, 22poursan nou popilasyon i par anba 15an e 8.1poursan i par lao 65an. Me dan ankor 30an, sa pou vin lenvers – kot 16.8poursan nou popilasyon pou anba 15an e 19.9poursan pou par lao 65an.  I annan en kou finansyel ki al avek sa kalite démographie.  E nou bezwen fer sir ki nou met an plas bann policy apropriye pour asire ki nou pei i kapab sirmont sa defi.

Mr Speaker, Maison Troisième Age ti enn bann rekomandasyon ki Lasosyasyon Trwazyenm Az in fer.  Gouvernman in finaliz sa konsep avek bann sitwayen Trwazyenm-Az ek bann partenaire dan prive.  Sa proze pou komans an 2020 e i pou sitye Ile Perseverance. Tou bann kontribisyon CSR  sorti dan bann lantrepriz piblik pou ganny servi pour konstriksyon sa fasilite.  Nou ekspekte ki tou total sa proze pou ariv apepre 22.7 milyon.  Sa proze, kan i a konplete, pou finans son lekor dapre son plan komersyal.

Lazenes ek Spor;

Mr Speaker, avek 34poursan nou popilasyon ki anba 30an, nou bezwen port bokou latansyon lo nou lazenes.  Bidze pour Lazenes i eparpiye parmi diferan Minister, Departman ek Lazans.  Malgre ki Konsey Nasyonal Lazenes i lorgann prensipal ki enplimant Polisi Nasyonal pour Lazenes ki’n fek ganny revize, emansipasyon lazenes i reste nou target prensipal pour lannen 2019.  R2milyon in ganny prevwar pour bann diferan progranm lazenes an 2019.

Spor in anzandre dan kiltir Sesel koman en fason pour viv an bonn sante e devlop bann abilite fizik e sportif pour devlopman personnel.  Mr Speaker, pour asire ki sa i arive, pou annan bokou lanfaz an 2019 lo desantralizasyon aktivite sportif e anmenn plis aktivite dan distrik ek rezyon, pour benefis lapopilasyon.

Mr Speaker, nou tou nou konnen ki bon performans nou bann atlet i enspir lafyerte ek linite parmi nou pep.  Gouvernman i donk bezwen envestir dan preparasyon ek partisipasyon tim Sesel dan Zwe Losean Endyen, ki pou fer Maurice an 2019.

Pandan 2018, tou kontribisyon CSR sorti dan lantrepriz piblik ti ganny servi pour finans proze lakaz.  Pandan 2019, menm koleksyon pou ganny fer e pou ganny servi dan preparasyon nou bann atlet pour Zwe Losean Endyen.  En total 24milyon pe ganny antisipe pour preparasyon ek partisipasyon Zwe Losean Endyen.  Sa i a konplemant sa 10 milyon ki ti’n prevwar dan Bidze 2018.

Adisyonnel-man, 4.5milyon in ganny bidzete pour All Africa Games an 2019.  Mr Speaker, Gouvernman pou kontinyen siport Federasyon Sport ek bann klib sportif atraver en bidze 3.2milyon

Sekirite Nasyonal:

Departman Lapolis i ganny en bidze 405milyon.  Mr Speaker, Gouvernman pou finans en Headquarters Lapolis Ile du Port avek lasistans Gouvernman l’Inde.  Sa fasilite pou anploy 100 dimoun e i pou enkli laboratwar Forensic.  Adisyonnel-man, Bidze 2019 in prevwar en alokasyon pour Proze Kapital, konm swivan ;

Renovasyon Kordgard La Digue – 3.5milyon.  Amelyorasyon lezot Kordgard – 2.1milyon.

En nouvo Lakademi Lapolis – 1.1milyon.

An 2018, depans ti ganny fer pour lekipman fingerprint, kemikal ek lekipman pour laboratwar deteksyon krim.  Mr Speaker, nou Pti Leta Zil i fer fas avek bokou defi vizavi devlopman soutenab, gras a en lanvironnman ki son sekirite i frazil.  Sa an rezilta trafik drog, aktivite lapes ki ilegal, piratri, ek lezot aktivite ilegal.

Tousala i afekte nou lekonomi dan en fason advers.  Vi ki sa bann menas i bann ki pa konvansyonnel, Departman Ladefans i rekomande ki zefor Nasyonal i ganny fer an sinerzi ek SMSA, SCAA, SFA, Lapolis, ek Minister Lasante.  Departman Ladefans pou resevwar en alokasyon 316.3milyon dan Bidze 2019.

Mr Speaker, en nouvo proze ki Gouvernman pou komanse an 2019, i sistenm paspor biometrik. Sistenm aktyel ki servi metod Passport Issuance System, in montre siny ki sa sistenm in vin demode.  Laplipar pei in fini, oubyen i dan prosesis pe transfer lo sistenm paspor elektronik.  I ekspekte ki tranzisyon ver paspor elektronik pour asir sekirite trans frontyer, pou vin en rekomandasyon mandatwar ICAO.

Se ensi ki Departman Imigrasyon pou komans devlop en nouvo sistenm paspor pour Sesel ki pou amelyor bann detay sekirite e ki pou osi konpri en chip ki store data biometrik dapre standar ICAO.  Provizyon Bidze pour 2019 i 16.5milyon pour sa proze.

Biro Prokirer Zeneral :

33milyon in ganny prevwar pour Biro Prokirer Zeneral pour lannen 2019.  Sa i en logmantasyon konsiderab konpare ek 25.4milyon Bidze Revize 2018 e 19milyon dan depans aktyel Bidze 2017.  Biro Prokirer Zeneral in ganny akorde finansman neseser pour fer 10 rekritman adisyonnel dan domenn redaksyon, prosekisyon ek litigasyon.

Mr Speaker, Gouvernman pou resevwar en don ek Gouvernman l’Inde pour konstriksyon en nouvo batiman pour Biro Prokirer Zeneral lo Ile du Port.  Sa batiman pou mezir 4,157met kare.  E sa i a permet Biro Prokirer Zeneral annan sifizaman lespas pour son bann bezwen fitir.  E osi son lokasyon i pli konvenyan vi ki i pou pli pros ek batiman Lakour, ki a permet son fonksyonnman vin pli efikas.

Bann Lotorite Apwentman Konstitisyonnel ek bann Antite Legal :

Mr Speaker, en total 172.3milyon in ganny prevwar pour bann Lotorite ki’n ganny lapwentman Konstitisyonnel dan Bidze 2019 konpare ek 146.4milyon dan Bidze Revize 2018 e 119milyon pour depans aktyel dan Bidze 2017.

Alokasyon pou konm swivan ;

Zidisyer – 94.5milyon,

Lezislatif – 43.1milyon,

Biro Oditer Zeneral, 20.5milyon,

Biro Ombudsman 3.7milyon,

Biro Bord Lapel Servis Piblik, 1milyon,

Lotorite Lapwentman Konstitisyonnel, 2.1milyon e Komisyon Elektoral – 7.5milyon.

Mr Speaker, 1milyon in ganny prevwar pour Komisyon Drwa Imen.

Komisyon Anti-Koripsyon in ganny akorde 14.2milyon dan Bidze 2019 konpare ek 12.3milyon dan Bidze Revize 2018 ek 7miyon pour depans aktyel dan Bidze 2017.

Devlopman dan bann Sekter Kle ; –

Sekter Lanvironnman ek Lenerzi :

Proteksyon nou lanvironnman natirel i reste en priyorite nou pei.  Atraver sa bidze, Gouvernman pou envestir 238.8milyon dan Lazans pour Zesyon Salte ek Lanbelisman dan progranm pour kit Sesel prop atraver bann nouvo Kontra netwayaz e osi Kontra koman anmas salte kot bokou plis kontrakter pou ganny sans partisipe.

Anliny avek nou Polisi  Sesyon Salte, bann aktivite resiklaz e osi bann lenvestisman dan lalit kont bann prodwi plastik pou ganny ankouraze.  Gouvernman pou kontinyen an 2019, avek son bann mezir kont litilizasyon serten prodwi plastik.

Par egzanp, konmansman le premye Zanvye 2019, i pou annan en ban lo lenportasyon ek litilizasyon bann kalimen plastik.

Ver milye 2019, progranm kot dimoun pou kapab rann bann boutey an ver pour 1Roupi pou konmanse.  Boner an 2019, Gouvernman i annan lentansyon lans en lapeldof pour konpannyen lokal e enternasyonal dan transformasyon salte an lenerzi – kot salte i ganny brile pour prodwir lenerzi.

Koman en Pti Leta Zil anvwa devlopman, Sesel in deza anbark lo en semen pour ankouraz prodiksyon lenerzi renouvlab, an vi son devlopman dirab.  En linisyativ enportan pour fasilit sa prosesis, i formilasyon ek ladopsyon Lakt Lenerzi.

Sa Lakt in kree an mars pli dinamik pour stimil lefikasite lenerzi e i ankouraz lenportasyon bann akseswar pli efikas dan Sesel.  Sa i permet sekter prive pour partisip plennman dan prodiksyon, e distribisyon lenerzi sen e renouvlab.  Nenport ki endividi i kapab prodwi son prop elektrisite, an servan teknolozi lenerzi renouvlab.

Lenerzi soler i ofer en sours lenerzi ki sen, ki adapte ek nenport klima, e ki enfini.  Sa i ofer nou pep sekirite lenerzi e i kapab amelyor zot lavi.  Sesel i alor, anbark lo en progranm lenplimantasyon serye, pour ed nou atenn nou target pour prodwir poursan lenerzi renouvlab ver 2020 e 15poursan ver 2030.  Pour atenn sa bann target, nou’n lans sa bann linisyativ tre enportan an 2018 e pou kontinyen an 2019 ;

Premye progranm Smart Energy dan lespas piblik – Gouvernman l’Inde in donn 3.24milyon Dolar Américain pour lenstalasyon bann panel soler PV lo twa lakaz.  Gouvernman pe donn legzanp atraver lenstalasyon panel soler lo twa State House, ki konpri Biro Prezidan, e osi kot batiman Lasanble Nasyonal, e Palais de Justice.

Dezyenmman – progranm Smart Energy dan lakour ek biznes in ganny lanse kot PUC, i met de Kontra lo tender pour konstrir premye 2 laferm soler lo Ile Romainville.  En laferm soler 5megawat PV pou finanse par IRENA ek Fon Devlopman Abu Dhabi.

Adisyonnel-man, en Kontra in ganny akorde ek en lakonpannyen Indien an Zanvye 2018, pour en laferm soler 1megawat – Photovoltaic Democratisation Farm.  Sa osi pe ganny finanse par sa don zenere 3.4milyon Dolar Américain, sorti kot Gouvernman l’Inde.  Sa proze i a donn lenerzi graduit 500 fanmir Seselwa ki konmela pe ganny lasistans ek Gouvernman.

Sesel pe fer plan pour alim son rezo semen avek 10mil bann lalimyer LED.  An plis, pou bezwen ankor apepre 5 a 10mil lalimyer, pour ranplas bann lalimyer mwen efikas ki nou annan konmela.

Sekter Piblik ek Batiman Gouvernman i servi 4poursan elektrisite ki ganny prodwi lokalman.  Gouvernman in deside pour enstal bann unit PV a en kapasite 2.2megawatt lo 22 batiman piblik pour ogmant portfey lenerzi renouvlab.  Sa 2 PV plant soler 1megawat ki pou enstale lo Praslin ek La Digue, pou ganny fasilite stokaz lenerzi an ka sanzman dan zenerasyon lenerzi soler, e fer distribisyon kouran vin pli soup.

Mr Speaker, Fondasyon Zil Sesel ti enstal PV lo zil Aldabra 7an pase.  Le premye Novanm 2018, Prezidan ti lans proze lenerzi renouvlab lo zil Alphonse.  Sa proze i en teknolozi modern ki pe fer zil Alphonse prodwir 90poursan son lenerzi ki i bezwen pandan en zour avek lenerzi soler.  E sa pe ganny administre par lakonpannyen Zil IDCIDC i annan plan pou anmenn menm proze lo lezot zil parey Farquhar, Desroches e Astove.

PUC pou envestir dan plizyer proze mazer an 2019, e dan mwayen term, konm swivan ;

2 zenerater 8megawat kot Stasyon Lenerzi Roche Caiman, 33kilovolt network lo Ile du Port, Stasyon Baie Ste Anne, provizyon delo ek proze lo Mahé, Praslin ek La Digue e proze desarz.

Sekter Lapes ;

Mr Speaker, Lotorite Lapes Sesel pou ganny renonmen e i pou fonksyonn koman en Lenstitisyon otononm a parti le premye Zanvye 2019.  Sa antite pou pey Gouvernman dividend ver lafen 2019.

Konstriksyon in komanse lo Sant Resers ek Devlopman pour Lotorite Lapes lo Ile du Port.   I estimen ki sa proze pou kout anviron 30milyon.  Lotorite Lapes pou lans plan sekter Aqua-Kiltir e entrodwir regilasyon Aqua-Kiltir, ki etablir bann kad Licensing ek loportinite lenvestisman pour lenvestisman lokal ek enternasyonal.

Adisyonnel-man, SFA pe prevwar en dezyenm staz fasilite pour Broodstock Acclimatization Quarantine e osi en Fish Hatchery lo por lapes Providence. Sa fasilite pou osi konpri en kouvez pwason e lespas lofis e i pou kout 700mil Ero.

Mr Speaker, an 2018, proze devlopman mazer lo por lapes i konpri konplezyon 2enm faz lagrandisman por Providence, 200met lasose an plis, langar, lizin, ice ek semen akse.

Konplisyon bazar ek store La Digue. Konstriksyon fasilite pour process pwason ki anmenn valer azoute dan preparasyon ton e lezot lespes parey kot por lapes Providence ek Ile du Port.  E komansman loperasyon lizin pwason ek bann fasilite pour valer azoute dan kad Lapes Artizanal e prodwi pwason.

Adisyonnel-man, SFA pou eksplor potansyel pour devlop en por lapes dedye a Industrial Longline Fishing e tou son servis sipor.

Kot i konsern Praslin, SFA in inisye proze devlopman pour lenfrastriktir Lapes Artizanal Baie Ste Anne ek Grand Anse Praslin.

Mr Speaker, i ekspekte ki devlopman bann value chains pour prodiksyon fridmer, i a ankouraz en krwasans a long term, kree plis travay e ogmant sekirite alimanter.  Sepandan, nou bezwen mannye sa bann ekspansyon ek diversifikasyon bann value chains pour ki zot anliny ek bon gouvernans, pour anpese ki demann ek pri i sanze, e ki an retour i kapab met presyon lo resours ek leko sistenm maren.

Pour atenn sa nivo konplemantarite, bann kategori lenvestisman dan value chains fridmer i depan lo bon lamenazman bann sekter lapes ek bon planifikasyon lespas maren.

Depi 2007, lekspansyon bann fasilite prodiksyon pwason in en pwen fokal.  Bann nouvo fasilite Providence ek Bel Ombre in ogmant kapasite pour process pwason dan lapes Semi Endistriyel ek Artisanal, ensi ki ouver loportinite pour dil ek bycatch bann gro bato ton.

Proze devlopman pour en Cold Store santral – CCCS, Ile du Port i ava azout plis servis pour triyaz, stokaz ek transbordman 12mil tonn metrik pwason endistriyel, e ogmant son valer azoute pour omwen 4,800 tonn metrik.

Sekter Lanplwa :

Mr Speaker, poursantaz dimoun ki napa travay in reste par anba 5poursan e dan premye kar 2018, i ti 4.2poursan – parey dan premye kar 2007, kot i ti 4.7.

Fodre note ki mwayenn poursantaz dimoun ki pa travay lo nivo Nasyonal an 2017 ti 3.9poursan, avek plis madanm ki ti san lanplwa – 4poursan konpare ek zonm – 3.9poursan.  Poursantaz lazenes ki san en lanplwa in desann, sorti 12poursan dan premye kar 2017 pou vin 11.3poursan dan premye kar 2018.

Dan 2enm kar 2018, 448 graduates sorti dan bann sant profesyonnel in anrezistre anba My First Job Scheme, e in ganny plase dan lanplwa.  Sa i reprezant 68poursan lo en total 661 zenn ki’n anrezistre lo sa Scheme.

Sa Minister in kontinyen met bann zenn ki pe lanplwa me ki napa skill e leksperyans lo son Skill Development Program.  Depi 2enm kar 2018, apepre 223 senn apranti ti aktiv lo sa progranm, enkli ban group ki’n antre 2016 ek 2018.  Depi 2enm kar 2018, ti annan 428 dimoun ki’n anrezistre lo Unemployment Relief Scheme.  Ladan, 126 in ganny plase dan lanplwa.  I annan an tou, 30 lorganizasyon lanplwa ki’n anrezistre anba URS.

Mr Speaker, nou defi i ankor reste krwasans ekonomik vizavi lakantite dimoun ki annan lo marse lanplwa.  Gouvernman i a asire ki Seselwa i ganny skill neseser pour ki zot a kapab ranplas bann travayer etranze otan ki posib.  Mon pran sa loportinite pour fer rapel bann anplwayer, lavantaz taks ki egziste ozordi anba bann Lalwa Taks, si zot ofer formasyon zot bann anplwaye.

Klima Lenvestisman e Pti ek Mwayen Lantrepriz :

Mr Speaker, bann pti e mwayen lantrepriz i reprezant plis ki 80poursan bann biznes dan Sesel dan divers sekter, tel ki servis Child Minding, Creative Industries ek Lendistri Light Manufacturing.  Sa bann aktivite i bann sours lanplwa mazer dan nenport ki lekonomi modern. Gouvernman in toultan met lanfaz lo devlopman fasilite pour permet sa bann pti lantrepriz devlope atraver kreasyon bann Lazans, fasilite, Scheme finansman, pour nonm enn de.

Pour lannen 2018 sa bann linisyativ swivan in ganny entrodwir dan sa sekter.  Letablisman Enterprise Seychelles Agency pou ranplas SEnPAE sa pe agrandi e elev nivo responsabilite e fonksyonnman pour kapab fer fas avek legzizans ek realite bann pti ek mwayen lantrepriz, ensi ki donn zot sipor enstitisyonnel.

Provizyon formasyon biznes pour ankor 300 antreprener – sa i posib selman atraver en kolaborasyon ekstraordiner ant Labank Devlopman Africain, SEnPA ek Lenstiti Guy Morel.  I enportan pour note ki ziska prezan, sa linisyativ in anmenn nou lo en total 800 antreprener ki’n ganny formen.

Lanfaz pou kontinyen ganny mete, atraver Polisi endistriyalizasyon, pour ogmant kapasite e ankouraz bann pti ek mwayen lantrepriz pour antre dan aktivite manifaktir oubyen aktivite pli prodiktiv.  E pour entegre teknolozi prodiksyon pour diversifye nou lekonomi.  Sa i ava ogmant poursantaz domenn manifaktir dan prodwi domestik brit.

Mr Speaker, Gouvernman pe kontinyen son zefor pou kree nouvo linisyativ pour bann pti ek mwayen lantrepriz.  An 2019, sa bann linisyativ pou enkli Letablisman en Prompt Payment Policy ek Prozedlwa bokou biznes, espesyalman bann pti ek mwayen lantrepriz, i rankontre difikilte pour fer zot kliyan pey sa ki zot dwa a tan.  Retar an repeyman det i met sa bann pti biznes anba bokou presyon finansyel, e i met zot soutenabilite an risk.

Sa Polisi ek Prozedlwa i annan pour bi, promouvwar bann meyer pratik dan bann tranzaksyon peyman komersyal, amelyor cash-flow ant fourniser ek konsonmater.  E kiltiv disiplin finansyel dan nou koutim repeyman lo nivo Nasyonal.  Sa prozedlwa pou ganny met devan Lasanble Nasyonal an 2019.

Lamannman Seed Capital Grand Scheme – swivan en legzersis lobzervasyon ek evalyasyon lanse par Departman Devlopman Lendistri e Lantreprenarya, sa scheme in ganny amelyore.  Fer in vin en walk-in Seed Capital Grant Scheme.  R5milyon in ganny prevwar pour sa dan Bidze 2019.

Letablisman en Sistenm Pwen pour alokasyon later pour lizaz endistriyel e komersyal.  Sa Sistenm Pwen i asir en zesyon later komersyal e endistriyel ki pli organize e pli byen.  Sa sistenm i a determin priyorite Gouvernman e optimiz later koman en resours rar.

Mr Speaker, Gouvernman pou akord Lotorite Industrial Estate fon neseser pour sa bann lenvestisman swivan ;

8.8milyon devlopman lenfrastriktir lo Zone 20,

5milyon devlopman lenfrastriktir lo Zil Eve,

2.2milyon amelyorasyon semen dan Zone endistriyel.

Pandan 2018, Departman Lenvestisman in fokaliz son latansyon lo framework lenvestisman, pour fasilit lenvestisman ek biznes dan pei.  Enn bann pli gran milestone sa lannen, in lansman Polisi Lenvestisman.  Bann prensip ki gouvern sa Polisi i kreasyon en lanvironnman transparan e ki fer li posib pour atir lenvestisman e fer biznes marse.  Modernizasyon kad legal pour lenvestisman e laplikasyon bann standar ek meyer pratik enternasyonal dan domenn lenvestisman.  Respe pour lanvironnman ek fabrik sosyo-kiltirel nou pei.

En lot lanfaz enportan Departman Lenvestisman pour sa lannen, se zefor ki’n ganny mete pou revwar prosedir ek rekomandasyon ki dimoun i bezwen swiv, pou ouver en biznes e fer li marse.  Lentansyon se pou met pli lanfaz lo rol lenvestiser ek loperater pour asire ki fonksyonnman i anliny ek regilasyon.

Pour sa kapab arive, i neseser ki dimoun i annan akse avek Polisi, Lalwa, rekomandasyon ek standar, afen ki zot bann plan i ava anliny avek tousala.  Dan sa loptik, Gouvernman in relans son komite High Level of ‘Ease of Doing Business’ ki ganny prezide par Vis-Prezidan ek bann group Minis, ensi ki bann reprezantan sekter prive.

Sa Komite i get plandaksyon bann Lazans piblik an kestyon, an relasyon avek sa 11 paramet ki ganny servi dan lendeks ‘Ease of Doing Business,’ ensi ki lezot keksoz ki annan pour fer avek biznes.  Sa Departman pe osi angaz bann lorgann regilatwar pour revwar bann prosedir aktyel ki dimoun i bezwen swiv pour ouver en biznes, avek bi pour entrodwir bann prosedir pli senp e direk, e donk rann prosesis ouver en biznes pli senp.

Adisyonnel-man, Gouvernman ansanm ek Lasanm Komers, in fer en foronm biznes Sesel.  E rekomandasyon sa foronm in ganny prezante avek Konsey Minis.  En komite i konpri bann reprezantan sorti dan sekter prive in ganny etablir, pou asir en swivi etrwat vizavi bann rekomandasyon.

Lenformasyon Teknolozi ek Kominikasyon

Mr Speaker, depi lannen pase nou’n obzerve – nou’n obzerv en logmantasyon lizaz servis teknolozi lenformasyon, espesyalman dan kad servis data lo mobile ek rezo fix.

Nou’n note ki sa lannen, tou le 2 operater pe donn servis mobile 2G, 3G e 4G plis ki 90poursan nou popilasyon.  Nou’n vwar ankor revizyon dan pri servis Broadband ki bann operater i ofer, ki’n donk fer sa servis vin pli abordab, e ogmant son valer ek swa ki kliyan i annan.  Sa i en bon siny akoz i montre ki konsonmater pe enfliyans marse.

Sepandan, nou bezwen fer plis pour asire ki bann konsonmater lo saler minimonm pa tro ganny defavorize.  Gouvernman pou kontinyen fasilit devlopman sekter Lenformasyon Teknolozi ek Kominikasyon atraver lentrodiksyon bann Polisi ek Lezislasyon ki favorab anver konsonmater, e atraver enteraksyon avek tou partisipan dan sa sekter.

Gouvernman i fek aprouv en Communications Tower and Antenna Policy ki’n deza pran lefe.  Sa Polisi pou gid lenstalasyon bann lema par bann operater, pour permet partaz sa bann lema avek lezot operater.  E reasir piblik vizavi zot konsern an relasyon avek lenstalasyon sa bann lema.

I antisipe ki dan sa bann mwan ki pe vini, regilasyon pour kalite servis dan domenn broadcasting ek telekominikasyon pou ganny aplike.  Sa Regilasyon i determin bann standar minimonm ki bann operater i bezwen obzerve.  Pli enportan, i met en lobligasyon lo sa bann operater pour pibliy lenformasyon lo kalite bann servis ki pe ganny ofer ek piblik, pour ki konsonmater i byen enformen lo kalite servis ki operater ti ofer.

Departman ICT e bann operater telekominikasyon mobil in komans prosedir pour entrodwir Mobile Number Portability.  I ekspekte ki lentrodiksyon sa MNP i anmenn plis konpetisyon ant bann operater mobile, ogmant swa konsonmater, amelyor servis pour konsonmater ek kalite network, anmenn inovasyon ek lefikasite, e evantyelman fer servis mobile vin pli abordab.

Adisyonnel-man, lefet ki Mobile Number Portability pe ganny ofer i a konsolid drwa konsonmater.  Performans ek devlopman sekter telekominikasyon ek broadcasting in posib selman akoz son kadreman Lezislativ i permet li.

Nouvo Prozedlwa kominikasyon ki pou ranplas Lalwa aktyel pour Broadcasting ek Telecommunications 2000, i dan son dernyen staz redaksyon.  Sa Lezislasyon i a rann sa sekter ankor pli efikas e ankouraz devlopman ek konpetisyon.  I pou osi fer provizyon pour en regilater endepandan ki pou separe ek DICT.

Nou ekspekte ki ver lannen 2020, 2enm kab soumaren i ava’n fini enstale.  Sinyatir Lagreman e Kontra ant sistenm lakonpannyen kab Sesel ek bann lakonpannyen Chinois ki enplike ek sistenm PEACE, i vedir ki Sesel i a ganny konekte par en brans sistenm PEACE.  Sa sistenm pou vin operasyonnel an 2020.  Konektivite avek PEACE i a konplemant konektivite ki sistenm SEAS i donnen.

Dezyenm kab soumaren i a asir sekirite nou konektivite enternasyonal e i a redwir okenn lenpak negativ lo lekonomi ki kapab arive si loperasyon SEAS, i ganny enteronp.  Kou pour sa dezyenm kab soumaren i 20milyon Dolar.

Koman en linisyativ partenarya ant sekter prive ek sekter piblik SEAS in en sikse.  E in aprezan dan en pozisyon pour organiz finansman sa nouvo proze san ki i bezwen ganny rekour ek son bann aksyonner pour okenn lenvestisman oubyen garanti.  Bann aksyonner SEAS i Gouvernman, Cable &Wireless ek AIRTEL.

Fodre note ki sa 2enm kab soumaren ti enn bann proze lenfrastriktir dan plan stratezik Nasyonal, ki Prezidan ti idantifye dan son Ladres Leta Lanasyon an 2017.  Ozordi, nou kapab konsidere sa koman en target ki’n ganny atenn.

Koman parti son linisyativ e-Government sa Sekter pe kontinyen met an plas bann mwayen i pour permet bann sitwayen ek biznes enterakte fer tranzaksyon ek Gouvernman atraver bann lyen elektronik, Regilasyon ki kouver lizaz sinyatir elektronik, ti ganny etablir anba Lalwa Tranzaksyon Elektronik e i ti vin operasyonnel depi Avril 2018.  Sa i permet servi sinyatir elektronik ki ganny rekonnet legalman isi Sesel.  Anliny avek lizaz peyman elektronik sa i permet tou tranzaksyon finansyel e ofisyel ganny fer électroniquement san peye.  Prosedir laplikasyon Planning i premye prosedir ofisyel ki pe aktyelman servi sa sistenm sinyatir elektronik.

Travay pe ganny fer pour anbelir lezot servis elektronik pour ki zot a kapab servi sistenm sinyatir elektronik.  Plizyer lezot nouvo sistenm ansanm avek bann sistenm elektronik ki asosye avek zot pe ganny enplimante, e i ekspekte ki serten sistenm kle tel ki collateral register, e sistenm credit information system, i a vin operasyonnel ver lafen lannen.  Lobzektif sa lenplimantasyon sa bann sistenm se pour fer loperasyon biznes vin pli fasil.

Mr Speaker lemonn pe antre tre vit dan son 4enm revolisyon Endistriyel, Sesel i bezwen kre en lanvironnman dinamik ki asire ki nou annan en lekonomi elektronik ki kapab sibir sanzman dan son lenfrastriktir, Regilasyon, konpetans e Finans.  Nou bezwen revwar nou prosedir planifikasyon pour asire ki i enkorpor sistenm elektronik dan tou sa ki nou fer.  Alor Mr Speaker Gouvernman ek Sekter Prive pour travay ansanm an 2019 pour asire ki nou annan en stratezi lekonomi elektronik an plas.

Lekonomi Ble:

Apre 2an preparasyon Gouvernman in komans en enplimant proze Third Southwest Indian Ocean Fisheries Governance and shared growth project, (SWIOfish3).  Sa proze SWIOfish3) pe ganny finanse par en loan $5milyon Dolar ek Labank Mondyal e en Grant $5.3milyon Dolar avek GEF.  Sa proze pe ed Sesel pour ranforsi son striktir Gouvernans ek Polisi pour en tranzisyon anver Lendistri Lapes ki dirab e ki i annan plis valer.

Mr Speaker mon fyer pour anonse ki premye Sovereign Blue Bond dan lemonn, ti ganny inisye par nou Gouvernman e i ti lanse le 29 oktob 2018.  Reveni sorti dan sa Bond i a servi pour siport lobzektif (SWIOfish3).  Reveni sa Blue Bond $15milyon Dolar i a realiz Kapital pour en Blue Grants Fund, $3milyon Dolar ki a ganny zere par SeyCCAT ek en Blue Investment Fund $12 milyon Dolar ki i a ganny zere par Labank Devlopman Sesel.  Bann Lorganizasyon oubyen endividi ki pour benefisye ek sa bann loan ek Grant anba sa fon i enkli peser, distribiter, fabricateur, tou gro biznes ensi ki bann Lasosyasyon Lapes, Lazans Gouvernman, Lenstitisyon Akademik, Lorganizasyon non-Gouvernmantal, ki’n anrezistre lokalman bann group Kominoter, Sosyete Sivil ensidswit.  Sa Bond i kouver en gran varyete aktivite ki enkli zesyon bann Zone soutenab lo en baz kominoter ek lenplimantasyon bann plan zesyon lapes ki enplik kolaborasyon.

Ladopsyon nouvo teknolozi ek platform:

Pour bann kliyantel ek sipor bann aktivite sirveyans,

Ladopsyon bann pratik lapes soutenab koman bann incentives ki market based atraver bann Scheme labelling ek sertifikasyon,

Bann servis syantifik ek lozistik pour Sekter Lapes,

Restriktirasyon kapasite laflot lapes par egzanp ou reanmenaz bato pour bann aktivite lapes ki pa tro ganny eksplwate oubyen pour lezot aktivite tourizm,

Lagrandisman e devlopman processing pwason ek devlopman valer azoute pour bann aktivite derive.

Amelyorasyon dan lefikasite lizaz lenerzi ek fason desarz i ganny mannye pour amelyor performans dan processing pwason,

Aqua-kiltir lo en baz pti ek mwayen.

Sa Blue Bond Funding atraver SeyCCAT pour konm swivan;

konsep tyek mwayen Grant ziska R100, 000,

konsep gro Grant depi 100, 000 ziska 1 milyon,

DBS pour ofer en loan ziska en limit 3milyon pour okenn proze partikilye a en to lentere 4poursan e a en peryod repeyman ziska 15an.

Devlopman Sekter Finansyel;

Mr Speaker Labank Santral i anmenn Regilasyon Lenstitisyon finansyel depi le 27 fevriye 2018 parey ti anonse dan Diskour bidze 2018.  Sa lamannman dan sa Regilasyon in asire ki pri maksimonm pour fer prosedir loan pour dimoun ki pe akerir son premye lakaz i R2, 500 pour loan par anba 1.5 milyon.  Pour bann loan par lao 1.5 milyon dimoun ki pe akerir zot premye lakaz pe ganny sarze en maksimonm 0.5poursan lo balans zot loan.  Additionnelment sa lamannman ti ganny fer pour asire ki bann Labank pa enpoz en lentere plis ki 5poursan par an dan ka penalti, e sa lentere i ganny kalkile dapre aryeraz an deor sa lentere regilye ki sa dimoun i bezwen peye.

Mr Speaker lankadreman regilatwar Sekter Servis Finansyel, pe kontinyen ganny modernize pour asire ki sa Sekter i kapab diversifye son servis e ki i reste anliny ek meyer pratik enternasyonal.  Sa i enkli travay lo Base Erosion and Profit ShiftingBEBS e ladopsyon common reporting standard.

        Evalyasyon risk Nasyonal kont blansisman larzan ek finansman teroris ti finalize an Oktob 2017, sa in fer atraver evalyasyon mityel par financial action task force ki en organ rezyonal Sid ek Les Lafrik kont blansisman larzan, ESAAMLG e sa evalyasyon ti konplete an out 2018.  Rapor pour Sesel pour disponib lo ESAAMLG website e lo site web Lotorite Sesel pandan mwan Novanm.  Sa rapor i enkli serten rekomandasyon ki a ede pour ranforsi lankadreman Regilatwar AML/CFT.

An partikilye en nouvo Prozedlwa AML/CFT i pour ganny soumet avek Lasanble Nasyonal apre en revi adisyonnel par diferan parti konsernen – enkli Departman Legal Fon Monneter Enternasyonal.  Sa Lalwa i ava etablir en kominike Nasyonal o nivo pour sirvey lenplimantasyon AML/CFT e Board endepandan i a ganny kree pour siperviz loperasyon unit FIU.

 FIU i ava adopte en striktir operasyonnel ki risk base pour gid son aktivite.  E lakantite staff ki fer lenspeksyon pour ganny ogmante.  Bann Lagreman mityel i ava ganny etablir pour amelyor korperasyon lo bann problenm AML/CFT ant sa 3 Regilater, Labank Santral, servis Lotorite Finansyel ek FIU.  

An plis ki sa lansman stratezi Nasyonal pour Ledikasyon finansyel Lotorite konsernen i vwar li enportan pour travay lo en Feuille de route lo nivo Nasyonal avek lobzektif primer ki tou Stakeholders i korper dan en lapros kordinen, pour promouvwar lenklizyon finansyel dan Sesel – dan en fason efikas e efektiv.

Bokou lanfaz pe mete lo lizaz efikas bann servis finansyel enkli bann servis finansyel ki inovativ, rediksyon lizaz peyman larzan likid avek bann SMEs, avek Finans ek konpetisyon dan Sekter Finans.  Dan sa konteks Labank Santral i osi annan en bi pour travay an kolaborasyon avek Minister responsab pour Finans pour ogmant lefikasite peyman Gouvernman ensi ki remittance market.

Numérisation Lekonomi i tre o lo azanda Labank Santral, Labank i annan prosesis, i an prosesis pe drafte en plan modernizasyon pour devlop plis lenfrastriktir peyman, ki a permet en pli gran swa metod peyman elektronik e nimerik pour bann kliyan servis finansyel.  Sa plan modernizasyon lenfrastriktir peyman, i enkli lenplimantasyon en central security depository e real time growth settlement a en National payment switch, ki anvizaze komanse an 2019.

Labank Santral pe osi kolabor avek Minister responsab pour Finans pour numérise bann peyman Gouvernman e promouvwar lizaz bann fasilite peyman elektronik dan pei, dan en zefor pour transform en lekonomi nimerik.

Travay pe kontinyen pour anbelir credit information system aktyel, e osi pour fer Credit Information System Act vin pli koni e pli byen servi.  Sa Lakt pour fer provizyon pour donn plis letan pour evalye lenformasyon konsernan kredi afen ki bann Labank a kapab deside si i vo lapenn donn en kliyan kredi, e osi ed zot deside konbyen pour sarze pour sa kredi, baze lo degre risk ki i annan.  Sa proze i ekspekte finalize ver Desanm 2019.

Bann Lotorite Finansyel i pran kont ki teknolozi finansyel Fintech i kapab amelyor devlopman Sekter Finansyel, espesyalman dan bann domenn ki ganny idantifye dan plan devlopman Sekter Finansyel.  Laprouvasyon i ganny donnen pour en stratezi Nasyonal Fintech ganny formile avek en lapros kordinen kot i konsern son ladopsyon par Sekter Finansyel Offshore e Onshore dan nou pei, me toute en gardent son bann risk antet.  Sa stratezi pour pran an konsiderasyon bann linisyativ Nasyonal pour numérise son lekonomi e potansyel ki Fintech i annan pour fer en lekonomi nimerik posib.  Sa stratezi i ekspekte finalize dan premye 6 mwan 2019.

Labank Santral ek FSA pe liaise avek Biro Prokirer Zeneral pour propaz en Lalwa pour proteksyon finansyel konsonmater.  Sa Lalwa pour pare ver lafen 2019.  Bi sa Lalwa ek son bann Regilasyon asosye, se pour donn bann Lotorite konpetan manda pour adres bann konplent konsernan servis finansyel, asire ki bann lenflasyon kont bann konsonmater i ganny redress, asire ki konsonmater i ganny en tretman zis e ekitab.

An konzonksyon avek propagasyon sa Lalwa, sa bann Lotorite pe osi travay ver Letablisman en striktir pour anpes vyolasyon Kod Kondwit lo marse; ki an retour ogmant konfyans konsonmater dan bann prodwir ek servis finansyel.

Sekter Transpor;

Lotorite Lavyasyon Sivil Sesel pe kontinyen fer progre dan son bann zefor devlopman Kapital.  Anliny avek logmantasyon trafik lo Erport Enternasyonal Sesel, nouvo terminal domestik lo Mahe pour ouver pour biznes ver Desanm apre en lenvestisman R87 milyon.

Dan lannen ki pe vini ankor plis devlopman pour ganny fer lo Erport Enternasyonal pour amelyor lakantite aktivite ki i kapab mannye.  Sa i enplik lenvestisman 12milyon avek bi pozisyon nou fasilite anliny avek standar Enternasyonal pour sekirite lavyasyon, ensi ki pour amelyor leksperyans pasaze.  Sa proze pour komans an 2019 e pour kontinyen an 2020.

Mr Speaker an 2018 Sesel in anbark lo en proze mazer pour agrandi e moderniz por komersyal, lenfrastriktir por aktyel in vin tro pti pour bann demann komers dan nou pei, e in vin demode vizavi bezwen bann bato konntener pli avanse ki pe sirkil dan Losean Endyen.  Por Victoria i bezwen agrandi e moderniz pour Sesel, reste konpetitif koman en por ki kapab atir sa nouvo zenerasyon bato kargo.

Bann laranzman finansyel pour proze po,r ti ganny sinyen an Avril 2018 ant SPA ek en consortium Lenstitisyon Enternasyonal ki pret larzan pli presizeman Labank Lenvestisman Eropeen AIB €12.5 milyon Ero L’Agence France de Development AFD €16.5 milyon Ero e en Grant 5 milyon Ero sorti kot Linyon Eropeen.

Si tou keksoz i al dapre plan sa proze i ekspekte konplete an 2022, apard sa plan pour agrandi e moderniz por komersyal, SPA i annan plizyer lezot proze kapital ki’n targete pour enplimant an 2019.  Sa i enkli konstriksyon 150met lasose pasaze vizavi terminal kargo lo zil Eve Praslin, avek en kapasite pour pran 4 bato pasaze enteril, ek 500 pasaze alafwa.  Sa lasose pour osi kapab pran en pti bato krwazyer enteril.  Proze pour kout 19 milyon e i ekspekte konplete dan milye 2019.  Pour konplemant sa proze lasose pasaze en batiman ki pour servi koman terminal pasaze pour ganny konstrir a en kou R40 milyon.  Sa terminal pour kapab pran 500 pasaze a la fwa e i pour konpri bann fasilite sanniter, biro tiket, fasilite pour okip bagaz e lezot fasilite esansyel ki pour ganny konstrir.

An 2018 SPA ti komisyon konstriksyon 2 warehouse lo Ile du Port ki konpri 12 unit an total, sa 2 warehouse a konsolid pozisyon por Victoria koman en sant lozistik pour aktiv lapes endistriyel.  Sa bann unit ki’n kout R10 milyon a servi bann pti ek mwayen antreprener dan domenn électromécanique profesyonnel maren.

Mr Speaker en total 68.1 milyon pour ganny envestir dan bann proze lenfrastriktir semen, enn bann proze mazer i konstriksyon en nouvo semen sorti Pasquère pour al Grand Anse Praslin atraver laplenn Hollandaise ki’n ganny estimen a en kou R46.5 milyon.

Sekter Tourizm:

Mr Speaker Sekter Tourizm i reste pilye prensipal nou lekonomi, reveni taks  ki sa Sekter i anmennen i reprezant 31poursan reveni taks total pei.

Departman Tourizm pour kontinyen asir kalite dan Lendistri Tourizm par kontinyelman asiste bann biznes tourizm pour travay, pour mentenir bann standar ki a la oter e ou fer valer pour larzan atraver sirveyans lenspeksyon e kontrol kontinyel pour tou bann biznes tourizm, pour ki Sesel i kapab mentenir son pozisyon koman en Marse ‘haut de gamme’ me osi abordab ki i ava kontinyen kontribye anver lekonomi pei e ensi kontinyen ede amelyor kalite lavi tou Seselwa.

Avek bi etablir bann standar dan Sekter Akomodasyon, Departman Tourizm i pandan sa 3 dernyen lannen travay lo en progranm grading pour bann lotel.  Sa i enkli devlopman bann kriter, bann vizit konsiltativ, bann lesey pilot dan bann lotel, rankont konsiltatif, latelye e osi redaksyon Prozedlwa pour devlopman tourizm.

Faz inisyal sa progranm in pres pour fini e atraver biznes, Bidze 2019 sa Departman pour prepar li pour lenplimantasyon sa progranm – ki son bi se pour etablir en pli bon nivo standardizasyon e ogmant profesyonnalizm dan Lendistri Tourizm.

Progranm Tourizm soutenab, Sesel ti ganny inisye an 2012.  In kontinyelman akimil lentere diran bann lannen avek 17 lotel ki’n ganny sertifye a ler aktyel e lezot lotel ki pe travay ver sertifikasyon.  Sa progranm ti ganny rekonnet enternasyonalman ler i ti ganny rekonnet lo stati GSTC.

Departman Tourizm pour kontinyen travay pandan lannen finansye 2019 pour mentenir soustenabilite sa sekter, atraver logmantasyon bann prodwir sertifye, amelyorasyon vizibilite sa bann prodwir vizavi bann kliyan e piblikasyon bann benefis finansye, ki sa sistenm sertifikasyon i anmennen atraver serten case studies bann lotel sertifye.

Mr Speaker Gouvernman i reste angaze anver travay Marketing Board Tourizm Sesel i antreprann e pour lannen 2019 Bidze i prevwar R91.7 milyon pour son fon Marketing.

Lar, la kiltir e leritaz.

Mr Speaker lar, kiltir ek leritaz i resevwar en total R171.2milyon ki’n distribye parmi bann diferan Departman ek Lenstitisyon konpare avek selman 119.3 milyon pour bidze revize pour lannen 2018.  Sa i demontre gran lenportans ki sa Sekter dan bidze 2019.  Sa total i enkli 46.2 milyon ouswa 25.8 poursan pour bann proze kapital e serten sa bann lenvestisman mazer i enkli ;

R2.1milyon pour renovasyon lasal Carnegie,

1.7Milyon pour renovasyon Théâtre des Palmes,

16.68milyon pour renovasyon Bibliotek Nasyonal,

5milyon pour renovasyon batiman Administratif o bor Annexe (X) Lakour,

1milyon pour renovasyon batiman Konsey Nasyonal pour Lar.

1.5milyon pour renovasyon Teat Nasyonal,

1milyon pour konstriksyon batiman Administratif pour Fondasyon Leritaz Sesel,

3milyon pour reparasyon twa Sant Konferans Enternasyonal,

5milyon pour Stad Lanmizik.

5.9milyon pour konstriksyon en nouvo batiman Administratif pour Lenstiti Kreol e renovasyon batiman.

Bidze pour bann progranm sosyal ;

dan Bidze 2019 Gouvernman pour mentenir son langazman pour finans bann progranm sosyal ki vize ver bann dimoun pli vilnerab dan nou sosyete,

Bidze pour sa bann progranm i enkli 40milyon pou social safety net atraver Lazans Proteksyon Sosyal,

240milyon pour bann home carers ki enkli zot Trezyenm Mwan Saler,

8.5milyon pour progranm renovasyon lakaz, sanz twatir pour bann pansyoner atraver lakonpannyman finansman pour lozman HFC,

10milyon pour progranm reparasyon lakaz bann ki pli vilnerab atraver Lazans Proteksyon Sosyal,

18milyon pour progranm sibvansyon finansman lozman,

4.2milyon bann fon dedye pour bann lekol,

6.7milyon pour Scheme Day Care,

3.2 milyon pour Scheme Foster Care.

An 2019 Gouvernman pour osi ofer Bidze pour siport plizyer progranm finansman pour biznes ;

5milyon pour progranm lanplwa pour bann zenn ‘My First Job Scheme’,

1milyon pour progranm zenn antreprener, 16milyon pour sibvansyon lo lentere lo bann loan SME.

        Mr Speaker en sonm 17.3milyon in prevwar pour Labours bann etidyan pos segonder.  Sa pour neseser pour Gouvernman kontinyen donn sipor bann etidyan konm swivan ;

Etidyan premye lannen R850 par mwan,

Etidyan dezyenm lannen R950 par mwan,

Etidyan trwazyenm lannen R1,050 par mwan.  Etidyan Praslin ek La Digue dan bann Lenstitisyon pos segonder i ganny R1, 400 par mwan adisyonnel diran sa 3an letid e R200 i ganny tire pour fre bann servis itiliter kot Youth Hostel.

Mr Speaker SPTC in komans enplimant en nouvo kad travayer depi Zilyet 2018 ki i ava annan lenpak significatif pandan lannen 2019.

An plis, SPTC in komans termin serten son bann servis Kontra e pe les sa bann Kontra pour bann operater prive.  Pandan lannen 2019 Gouvernman pour fer evalyasyon loperasyon SPTC e evalye bann diferan opsyon avek sekter prive pour vwar ki bann domenn servis ki zot kapab antre ladan.

Anliny avek sa en bidze 30milyon in ganny prevwar pour sibvansyon SPTC e 28 milyon pour bann konsesyon transpor ki SPTC i fer, pour bann etidyan e dimoun aze.

Biro Sekreter D’Etat pour soulazman lapovrete i annan manda pour elabor en stratezi Nasyonal kont lapovrete pour Sesel.  Sa i enkli en definisyon kler pour lapovrete dan konteks Sesel.  An menm tan in idantifye bann dimoun ki viv dan sa sityasyon pre care e alert bann Lazans konsernen pour lentervansyon imedya e kolabor avek sa bann menm Lazans pour asire ki bann aksyon ki swiv i adekwat.

Sa pe ganny fer atraver en apros inovativ e sible ki tou non selman reveni, me osi tous dimansyon lapovrete – en d’autre mot en lapros milti dimansyon e bann progranm i enkli ; bann lanket profil lapovrete pour idantifye bann ki pov, ki i ava ede anver definisyon en lendeks Nasyonal pour lapovrete.  I ava servi koman en Labank lenformasyon lo bann dimoun ki pe viv dan lapovrete.  Zot lakoz e bann solisyon ki’n ganny enplimante dapre zot mankman ; zwenn avek bann ki ganny idantifye koman pov atraver bann klinik piblik e vizit kominoter.  E remed rapid atraver partenarya efikas ant bann diferan Lazans.

Anliny avek sa R20 milyon in prevwar anba bidze Minister Labita, Lenfrastriktir e transpor lo Later, pour asiste sa tel lakour.

Depans enprevi ;

Mr Speaker pandan lannen 2018, nou pe pey konpansasyon staff Departman Kiltir anliny avek problenm lenfeksyon sanpinyon.  Sa balans ki reste pour ganny peye an 2019, an plis nou’n prevwar serten fon pour konpansasyon bann ka delo polisyon La Misère.  Se pour sa rezon ki en Bidze 50milyon in ganny prevwar pour dan Bidze 2019 konpare avek 20milyon pandan bann dernyen lannen.

Nouvo Polisi dan Bidze 2019 ;

Logmantasyon saler minimonm ; Parey ti’n anonse dan Leta Lanasyon 2018 saler minimonm pour ganny ogmante par 5poursan a parti le 1 zanvye 2019.  Sa pour konm swivan ; sorti R33.30sou pour ariv R34, 97sou par erdtan pour tou travayer eksepte travayer casual.

Pour bann travayer casual ogmantasyon pour sorti R38.38 pour ariv R40.30 par erdtan.

Saler pour bann home carers ki travay a plentan pour ganny ogmante par 5poursan a parti le 1 zanvye 2019.

Saler pour bann home carers ki pa travay a plen tan pour fer lo en baz prorata.  

Logmantasyon bann benefis ek progranm aprouve pour Lazans pour Proteksyon Sosyal.

Mr Speaker sa bann benefis pour ganny ogmante konm swivan ;

Pansyon retret pour sorti R5, 050 pour vin R5, 250 ;

Benefis en validite ek dezabilite pour sorti R5, 050 pour ariv R5,250.

E benefis finerer pour sorti R1,700 pour ariv R2,000.

Logmantasyon allowance etidyan dan Lenstitisyon Ledikasyon tersyer ; Mr Speaker avek bi asire ki nou bann etidyan ki pe etidye aletranze, pe respekte bann kondisyon zot Visa e re aliny alokasyon mansyel an relasyon avek pri lavi dan sa bann pei, Gouvernman pour ogmant alokasyon mansyel pour bann etidyan ki pe etidye aletranze a parti Fevriye 2019.

An plis ki sa bann etidyan ki pe etidye pour en Degre Liniversite Sesel, pour osi resevwar en logmantasyon.  Detay sa logmantasyon pour ganny donnen par Lazans Nasyonal pour devlopman resours imen.

Revwar Schemes sibvansyon lakaz ek kontribisyon personnel par HFC pour bann rezidan Praslin ek La Digue, Gouvernman i note ki kou konstriksyon lo Praslin ek La Digue an vi logmantasyon lo kou materyo an prenon kont kou transportasyon i pli o ki Mahe.

Mr Speaker an se moman tou bann aplikan HFC i bezwen kontribye 7, 5poursan kontribisyon personnel pour zot loan lakaz.  A parti le 1 Zanvye 2019 tou bann zabitan lo Praslin ek La Digue pour ganny en rediksyon lo zot kontribisyon personnel, sorti 7.5poursan pour ariv 5poursan.  A se moman dan bidze i annan en Scheme sibvansyon lakaz pour tou bann aplikan loan lakaz ki i annan en lapey R25,000 ou pli ba.  Gouvernman i an prosedir pour revwar sa Scheme apre plis ki 5an lenplimantasyon pour ki i a kapab target bezwen Lasosyete.

Gouvernman pour revwar formil ki i servi dan kalkilasyon sa sibvansyon pour bann zabitan lo Praslin ek La Digue pour asire ki kou vreman o lo bann materyo konstriksyon lo sa zil i ganny konsidere.  Sa i pour vin an fors le 1 avril 2019.

Retir VAT lo ton dan bwat :

Mr Speaker aktyelman i annan plis ki 500 kategori ek prodwir spesifik ki ganny enporte dan pei e ki ganny egzanpsyon lo VAT.  Dan nou zefor konzwent pour redwir pri ton dan bwat lo marse lokal pour tou Seselwa, IOT in kapab revwar son bann kou prodiksyon e son bann laliny distribisyon e in kapab fer desann pri son bann prodwir lo marse lokal.  Pour konplimant sa rediksyon lo pri Gouvernman in deside pour retir sa 15poursan VAT ki i annan lo ton dan bwat.  Sa rediksyon pour ganny entrodwir le 1 Zanvye 2019.

Mr Speaker an vi ki ton dan bwat pe ganny servi dan repa dan bann lakour e en bon sours protein nou espere ki sa rediksyon dan pri i a ogmant konsonmasyon ton dan bwat an vi son bon benefis nitrisyonnel.

Taks lo propriyete immobilière :

Pandan diskour Bidze 2018 ti ganny anonse ki taks propriyete immobilière ti aplikab lo tou propriyete rezidansyel ouswa Lakonpannyen etranze.  Apre diskisyon avek bann akter konsernen, Gouvernman in rekonsider e deside ki taks  immobilière pour aplikab zis lo propriyete rezidansyel etranze.  Tou taks  pour reste 0.25poursan parey ti anonse lannen pase. Gouvernman pour finaliz Prozedlwa pour asire ki son lenplimantasyon i komanse le 1 Avril 2019.

Taks  lo disik ;

Mr Speaker depans Minister Lasante pour tretman bann maladi ki lye avek konsonmasyon disik enkli dyabet ek obésité i kout anviron R80.3 milyon par an.  San kont bann endirek ki lye avek tretman bann maladi poz par obésité. 

Baze lo sa lenformasyon, i annan apepre 11poursan lenformasyon adilt ki soufer avek dyabet e 30poursan avek tansyon.

Malgre sa in estimen ki estimen ki selman 50poursan sa bann pasyan i rod e swiv tretman.  Dapre Minister Lasante latizann pou dyabet ek tansyon, i kout anviron R18.25milyon par an.

Pandan ki bann kou konsiltasyon pou medikal e dyaliz, i ariv anviron 65 milyon par an.

Mr Speaker an 2019 Gouvernman pou propoz en taks lo labwason ki kontenir disik.  Sa i dan kad zefor Gouvernman pou ankouraz tou dimoun.  Me sirtou lo bann zanfan pou diminyen konsiderableman konsonmasyon bann labwason ki kontenir tro bokou disik.  Me par konsekan  redwir risk obésité dyabet e lezot maladi non transmisib.

Sa taks lo disik pou aplik pou tou labwason enkli lalkol ki son kontenir disik i pli o ki 5 granm par 100 mililit.  E i reprezant e to R4 par lit.

Bann zi fri fre pou ganny egzanpsyon kont sa taks. 

Prenon kont ki sa bann prodwir pou aprezan kapab ganny takse endirekteman, pou prodikter pou bezwen anrezistre avek Unit Taksasyon Endirek Excise Unit dan Divizyon Ladwann e pou respekte tou provizyon Lalwa taks endirek 2009.

Apard bann lezot lenformasyon pertinan i pou osi obligatwar.  Pou bann enportater deklar konteni disik dan bann labwason enporte.

Taks endirek lo taba;

Mr Speaker pou fer fas avek fleo konsonmasyon taba eksesif, bann lefe ki sa i annan lo lasosyete, e bann kou enportan dan Bidze pou tretman bann maladi lye avek konsonmasyon taba, Gouvernman pou apartir Zanvye 2019 ogmant to taks endirek lo sa bann prodwir.  Nou pou enplimant lo en ogmantasyon 10poursan lo tou prodwir taba.  Sa logmantasyon pou aplikab lo enportasyon pe prodwir  lokal.  Sa nouvo taks endirek pou aplik lo tou prodiksyon prodwir taba.

Revizyon taks lo enportasyon lavyann poul e lentrodiksyon taks lenportasyon lavyann pork. 

Mr Speaker avek bi siport devlopman sekter elevaz zannimo, Gouvernman pou ogmant taks lo lavyann pork lavyann poul enporte apartir le premye Zanvye 2019.  Sa mezir pou enn kour term avek bi redinamiz sa lendistri e donn li plis lavantaz, vizavi bann lenportasyon konpetitiv.

Nouvo taks lo lavyann pork enporte pou 15poursan e R3 par kilo.  Nouvo taks lo lavyann poul enporte pou 15poursan e R5.92sou par kilo.

Ranboursman taks valer azoute lo prodwir aste lokalman e bann biznes ki enplike dan lagrikiltir ek lapes :

Mr Speaker regilasyon VAT i fer provizyon ki bann dimoun ki pratik lagrikiltir lapes ek bann aktivite ki siport sa de lendistri, pa bezwen pey  VAT lo lenportasyon prodwir ek lekipman aprouve par Minister responsab pou Lagrikiltir ek Lapes.

Gouvernman pe anmenn regilasyon VAT pou permet bann fermye ek peser anrezistre kalifye pou ranboursman VAT lo bann prodwir e lekipman ki zot aste lokalman, selman pou zot servi dan zot biznes.

E sa pa enkli bann véhicule eksepte bann véhicule eksepte bann véhicule spesyalize parey sertifye par Minister responsab pou Lagrikiltir ek Lapes ki osi benefisye atraver konsesyon lo taks endirek.

Lalis bann prodwir e lekipman pou ganny definir lo en schedule egzanpsyon.  E prosedir ranboursman VAT pou deroul kronm swivan :

Sa fermye – ou peser i aste en prodwir ouswa lekipman lokalman atraver en facture VAT e i demann en resi apre son tranzaksyon.  Sa facture VAT ek son resi i ganny anmennen kot Lazans Lagrikiltir ouswa Lotorite Lapes Sesel pou laprouvasyon.  Facture VAT e resi i ganny aprouve i ganny anmennen kot Komisyon Reveni Sesel. Pou prosedir ranbousman.

En Lalwa pe ganny propoze pou en tel mekaniz

dapre bann prensip sanblab avek en mekanizm ki deza egziste pour ranboursman VAT kot Airport.  Sa Lezislasyon i ava osi anpes okenn posibilite labi.

Lamannman ki gouvern konsesyon taks endirek lo karbiran :

Mr Speaker, avan transfer ek konsolidasyon tou kategori biznes ek dimoun ki kalifye pour konsesyon ek egzanpsyon lo karbiran, anba Regilasyon taks endirek (Fuel Concession Exemption) Regulation in 2018 – (S.I. 27 of 2018), provizyon pour konsesyon ek egzanpsyon lo karbiran ti divize anba plizyer Regilasyon.

Enn sa bann tel Regilasyon. ti Tourism Incentives Act ki ti ganny entrodwi an 2003, ki ti akord plizyer lavantaz fiskal pour bann lorganizm ki annan en lyen avek tourizm avek bi ranforsi devlopman dan sekter tourizm.

I ti permet bann lorganizm avek permi operater dan leberzman, restoran, operater sant plonze, operater vizit gid, lokasyon bato, servis ferry, operater yot ek sezour abor bato pour benefisye avek: to taks biznes spesyal, rediksyon lo permi travay, rediksyon spesyal ouswa posib lo serten depans, e taks komersyal lo bann pti prodwi neseser pour loperasyon, lo veikil ek lekipman Kapital.  E osi konsesyon taks lo karbiran. Bann antite ki benefisye avek sa bann lavantaz i posed en sertifika TIA valid pour 5 a 10an ki servi koman laprev zot kalifikasyon pour sa bann tel lavantaz.

Mazorite sa bann sertifika pour ekspire an 2018.

Konsesyon karbiran in kout R 364.4 milyon e R 411.8 milyon pour lannen 2016 ek 2017.  Sa i enkli bann konsesyon ki egziste anba Regilasyon Konsesyon Karbiran, ki enkli PUC ek SPTC.

Sa revizyon ti’n ganny propoze avek lentansyon enplik konsiltasyon piblik e an rezilta anil lalis sa bann antite ki annan sertifika TIA e fer ki konsesyon ek egzanpsyon i ganny retire e fer ki zot bezwen pey taks entegral lo tou karbiran ki zot aste.  Swivan konsiltasyon piblik ki ti fer an 2018, Gouvernman pou antreprann bann reform swivan.

Mentenir dapre bann to ki’n endike dan Schedule 1 lo regilasyon karbiran pour bann antite ouswa kategori tel ki PUC, SPTC, SFA, bann lakonpannyen mandate par Gouvernman pour antreprann aktivite lo bann Zil Elwannyen, transportasyon aeryen domestik, propriyeter bato, konsesyon karbiran anba bann Lagreman sinyen par Gouvernman Sesel, bann operater ferry sertifye pour transportasyon kargo.

Bann operater akomodasyon ki annan permi ki pa konekte avek grid PUC ek ki servi karbiran pour prodwi zot prop elektrisite pou ganny garde.  Par kont enn fwa ki PUC in pare pou enkli zot lo grid, bann konsesyon pou nepli aplikab.

En lapros anilasyon gradyel pour anil konsesyon karbiran pour bann operater TIA ki annan permi dan lokasyon bato, sant plonze, tour operater, bato krwazyer, operater yacht t ek sezour ekskirsyon.  Sa bann konsesyon pou ganny redwi gradyelman ziska 2020, letan zot pou bezwen pey taks entegral lo karbiran ki zot aste.

Apartir Zanvye 2019, bann konsesyon pou redwi sorti 50poursan ziska 25poursan.  Apartir Zanvye 2020 sorti 25 poursan pou vin  0.

En lapros anilasyon gradyel, pour anil konsesyon karbiran pour bann operater TIA ki annan permi dan operater servis elikopter. Sa bann konsesyon pou ganny redwi gradyelman ziska 2020 letan zot pou bezwen pey taks entegral lo karbiran ki zot aste.

Apartir Zanvye 2019, bann konsesyon pou redwi sorti 25poursan ziska 12.5poursan.  Apartir Zanvye 2020 sorti 12.5poursan pou vin 0.

Reform taks Biznes.  Mr Speaker, dan Bidze 2018, plizyer mezir ti ganny anonse pour reform dan Lalwa taks biznes.  Lalwa ki konsern Base Erosion Profit Shifting in ganny gazete e i devan Lasanble Nasyonal pour ganny table pour dezyenm lektir enn fwa ki nou konplet prosedir Bidze.

Bann propozisyon lamannman ki devan Lasanble Nasyonal, i sipoze fer kler ki selman reveni ki ganny akerir apartir Sesel, ki ganny takse dan Sesel; ki vedir i en sistenm taks teritoryal.

An sa ki konsern Base Erosion Profit Shifting, i annan lezot lamannman dan lezot lezislasyon ki bezwen ganny fer avan le 31 Desanm 2018.  Sa bann Lezislasyon swivan i devan Lasanble Nasyonal pou ganny table swivan prosesis Bidze.

Lakonpannyen Lalwa 2018;

Sekirite Lalwa 2018,

Fon Sekirite e Fon Spekilativ Lasirans Lalwa 2018,

Lakonpannyen Biznes Enternasyonal Lalwa 2018, Lasirans Lalwa 2018,

E Zone komers Enternasyonal Lalwa 2018.

Mr Speaker, an plis ki sa reveni enpozab pour biznes labank delokalize setadir offshore pe ganny takse lo en to 3poursan.  Sa provizyon anba lalwa taks biznes pou reste an viger ziska le 31 Desanm 2018.  Apartir le premye Zanvye 2019, taks biznes normal ki aplikab pour bann labank ava aplike.

Mr Speaker, anliny avek nou bann langazman, nou pou bezwen anmenn enplimant nou bann rezim taks preferansyel ki kontenir bann aktivite delokalize prodiksyon, lasanblaz e redistribisyon bann aktivite anba Lalwa ITZ anliny avek bann kondisyon Linyon Eropeen apartir Desanm 2019.  Sa pou ganny diskite pandan premye kar 2019.

Mr Speaker en lamannman mazer ki pe ganny propoze dan Prozedlwa lamannman taks biznes aktyel i konsern bann akizisyon Kapital apartir lavant byen bann biznes.  Bann lamannman i fer kler ki okenn sirplis ki gannyen apartir lavant en byen, pa pou ganny takse.  Sa ava aplik zis pour sonm ki’n demande pour depresyasyon taks.

An plis ki sa, en lot Lalwa en lot lamannman ki’n ganny diskite avek Komite Prozedlwa i ki okenn reveni lo ki withholding taks in fini ganny sarze pou ganny konsidere koman dernyen peyman taks lo sa reveni ki’n evalye.

Mr Speaker, en lot lamannman ki’n ganny enkli dan sa Prozedlwa i pour koleksyon sa taks 5poursan lo okenn reminerasyon ki peye anliny avek performans divertisman par en animater ouswa atlet profesyonnel ki pa en rezidan Sesel.

Gouvernman i annan lentansyon redwir to taks biznes apartir 2020.  An plis ki sa, konze fiskal pou ganny akorde avek bann biznes dan bann sekter partikilye, tel ki okenn biznes ki eksport en gran kantite zot prodwi lo marse enternasyonal ek biznes ki envesti bokou dan bann lekipman Kapital.

Sa i serten legzanp, me Gouvernman pou antreprann bann diskisyon avek kominote biznes pandan premye lanmwatye lannen 2019 pour asire ki bann nouvo lamannman i ganny prezante devan Lasanble Nasyonal pour Bidze 2020.

Mr Speaker, plizyer mezir ti ganny anonse dan diskour Bidze 2018 pou ganny anvoye ziska ki nouvo rezim taks biznes i ganny diskite avek bann parti konsernen.  Son lenplimantasyon in prevwar pour apartir 2020.  Bann lamannman ki pou ganny ranvoye i enkli:

En sonm fiks R3,000 pour bann biznes ki fer en reveni pa plis ki R500mil par an.  En poursantaz fiks 3poursan pour bann biznes ki fer en reveni par lao R500mil ziska 25milyon.  Anilasyon depresyasyon akseler-e e 200porsan dediksyon posib pour kou marketing ek promosyon dan sekter tourizm.  Rediksyon taks biznes lo lozman rezidansyel apartir 15poursan a 3poursan.

Mr Speaker sistenm ‘Pay as you go,’ ki ti aplik pour serten biznes spesifik kot zot ti kalifye pour dediksyon 5poursan taks zot reveni a lasours pou nepli egziste apartir Zanvye 2020.  Sa bann biznes i enkli; kontrakter konstriksyon, kontrakter menntenenns, mekanisyen, alokater ouswa operater plant ek lekipman, alokater omnibus.

2enm faz reform taks biznes pou kontinyen par diskisyon avek kominote biznes.  Lentansyon se pour Gouvernman travay avek sekter prive pour trouv en opsyon pli senp.  I pou osi viz ver senplifikasyon bann loperasyon Komisyon Reveni Sesel e redwir nou gran depandans lo reveni taks pou finans Bidze e osi en gro presyon pour rekrit plis personnel pour travay dan divizyon taks.

Definisyon Reveni an gro anba lalwa ki gouvern taks anba program CSR ek lakt ki gouvern taks dan domenn Marketing pour Tourism 2013.

Mr Speaker Konsern prensipal ki nou pe fer fas avek i ki serten biznes i bezwen prelev taks CSR lo zot reveni an gro, dan en mannyer sistematik.  Sa i kapab annan en lefe advers lo sa biznes.  Nou pe pans sirtou lo bann Bureau d’echanges, Lazans Vwayaz, tour operater Sesel ek lezot lakonpannyen ki oper lo baz komisyon.  Sa i akoz reveni  ki sa bann biznes i fer, i pa neseserman pour zot, me normalman zot bann azan ki pe travay pour en komisyon.

Anba Lalwa taks biznes 2009, i annan en definisyon reveni enpozab ki annan preski menm prensip ki ’reveni’ anba  Lalwa Responsabilite Sosyal Organizasyonnel 2013.  Sepandan i pli restrikte, dan sans ki i pli spesifik lo size reveni ki ou ramase.

Mr Speaker, apartir Zanvye 2019, pour reste konsistan, Gouvernman pou aliny definisyon reveni anba Lalwa CSR 2013 ek Lalwa Taks Tourism ek Marketing 2013 avek definisyon reveni enpozab’ anba Lalwa Taks biznes 2009.

Ranforsman peyman ´royalties avek Drwa Doter vizavi Lasosyasyon bann Doter ek Konpoziter Seselwa ;

Lalwa Drwa Doter 2014 i permet sosyete bann Doter ek konpoziter kolekte e distribye royalties de lapar zot bann manm, pour litilizasyon komersyal zot bann travay.

Sepandan, SACS ti pe rankontre difikilte vizavi koleksyon bann royalties ek bann letablisman entertainment tel ki lotel ; diskotek e bar piblik ki pe ganny benefis komersyal lo bann prodwi lanmizik.

Se pour sa ki SACS ek Lotorite Licensing in dakor pour travay lo en Lagreman mityel pou asire ki Lotorite Licensing i enkli en lartik compliance avek Lakt Drwa Doter 2014, ki donn pouvwar SACS pour kolekte royalties ek sa bann letablisman.

Apre plizyer deliberasyon e answit, laprouvasyon Konsey Minis le 14 Mars 2018 lamannman in fer lo license  labwason for ek aktivite o plenner, dan Regilasyon 19198, ensi ki license pour bann letablisman ki ofer leberzman, catering ek entertainment dan Regilasyon 2011.

Sa lamannman i fer provizyon pour enkli kondisyon dan license ki obliz sa bann letablisman oubyen dimoun ki pe fer sa bann aktivite oplenner pour pey SACS royalties, avan i ganny oubyen renouvle zot License.  I ekspekte ki sa bann Regilasyon i ava ganny pibliye an 2019, swivi par sinyatir sa Lagreman mityel.

Mr Speaker, pandan sa 40 dernyen lannen, okenn Seselwa pa’n bezwen fer okenn kontribisyon, anver servis lasante.  Par kont, pandan sa 10 dernyen lannen, Bidze sekter lasante in ogmante sorti R315.2 milyon ziska sote R1 bilyon.

Tou dimoun pou bezwen komans pran swen avek son prop lasante.  Alors, letan in arive pour Gouvernman komans sarz en fre preskripsyon zis R25.  Mr Speaker, bann latizann pou reste gratwit.  Bann zanfan anba laz 18 an, bann etidyan a plen tan, bann dimoun aze ek bann pasyan avek bann maladi chronic pa pou bezwen pey sa fre preskripsyon.  Sa pou komans apartir dan premye kar 2019.

Revizyon dan bann kou ek fre : Lalwa Lotorite Servis Maritim Sesel in ganny aprouve  par Konsey Minis e i ekspekte pas devan Lasanble Nasyonal dan dernyen kar 2018, ki a fer ki Lotorite Servis Maritim Sesel a vin en Lotorite otononm.

Sa ava donn SMSA pouvwar an 2019 pour pran an sarz plizyer konsern maritim, pou fer li mandatwar pour bann bato enkli bato lapes anrezistre e ganny kontrole.

Sa ava promouvwar sekirite ek navigabilité bann bato.  Sa pou enkli nouvo revizyon bann fre ek sarz, vi ki zot pa ankor ganny revize depi sa dernyen 20 an.

Lazans Biosekirite Nasyonal in fer en revizyon pour amelyor lalis bann kontravansyon, bann pénalité fiks, ek bann fre anba fre ek regilasyon dapre Lalwa Proteksyon Plant ek zannimo 2014.  Bann eleman kle sa revizyon i enkli: Senplifye e redwir lakantite fre bio sekirite sorti 90 pour vin 70.           Anil opsyon permi lenportasyon miltip ki valab pour 3 a 6 mwan vi ki bann kondisyon fitosanniter i sanz frekaman dan serten pei eksportater.  Zis opsyon en sel permi lenportasyon, ki pou reste, parey i deza leka dan lezot pei tel ki Sud Afrique.  Anil tou fre lenspeksyon ek lezot fre baze lo  letan ki’n pase dan e an deor lofis, akoz i difisil pour anforsi e pa ti pe ganny servi.  I pou ganny ranplase par en fre fiks.  Met azour bann fre biosekirite aliny avek nivo kou aktyel dapre progranm Bidze baze lo performans Lazans Bio Sekirite Nasyonal pour amelyor rekiperasyon kou.

Revi Lezislatif bann Lalwa Nasyonal lo propriyete entelektyel :

Swivan bann dernyen devlopman, an 2018, Komite Nasyonal pour propriyete entelektyel ti diskit bezwen pour revwar Lalwa Propriyete Endistriyel e osi Lalwa Drwa Doter 2014.  Enn parmi bann rezilta en proze finanse par Commonwealth, ti rekomandasyon lamannman Lalwa Propriyete Endistriyel 2014 dan serten domenn.

Deplis, anvi bann posibilite akse avek bann protokol IP ek kreasyon en sel lofis IP, nou pou bezwen fer en revizyon aprofondi bann Lalwa Nasyonal aktyel, pour asir konformite avek meyer pratik enternasyonal.  Sa revi i ekspekte finalize pandan 2019.

Mr Speaker, Minister Finans, Komers, Lenvestisman ek Plan Ekonomik, i dan prosedir devlop bann Lezislasyon neseser pour permet met anfors bann mezir remedyal pour komers dan Sesel.

I ekspekte ki nou bann lendistri domestik i a ganny rekour avek sa bann mezir, dan ka kot zot in ganny afekte par serten kondisyon advers an rezilta liberalizasyon komers.

Sa bann mezir i kapab ganny aplike dan ka kot lenportasyon i ogmante soudennman, dan ka dumping, oubyen dan ka bann lenportasyon sibvansyonnen ki afekte lendistri domestik ki fer menm prodwi.  Sa bann Lezislasyon pe ganny devlope avek lasistans en konsiltan ki’n ganny sa Kontra anba SADC Trade Related Facility.

Sa bann Lezislasyon i espekte enkli son Lalwa e son bann Regilasyon, ki pou dedye a sa trwa mezir remedyal ki, mezir sofgard, mezir kont lavant ki tro ba konpare ek pri enternasyonal e mezir kont bann pratik sibvansyon ki afekte konpetitivite nou lendistri lokal.

I espekte ki sa bann lezislasyon pou ganny prezante devan Lasanble Nasyonal lannen prosenn.  Adisyonnel-man, i espekte ki 2enm faz sa proze, ki pou konsantre lo lenplimantasyon, pou konmans dan premye trimes 2019. .

Reform dan koleksyon reveni Gouvernman:

Lotorite Licensing Sesel Mr Speaker, travay in komanse lo revizyon Lalwa Lotorite License Sesel ek son bann regilasyon.  En konsiltan in ganny rekrite e in fer en analiz pour idantifye bann pwen for ek pwen feb sistenm aktyel, e evalye bann loportinite amelyorasyon dan konteks bann risk pour Sesel.

Lobzektif sa analiz sete pour redwir bann fardo administratif e pour amelyor lanvironnman biznes pandan ki nou mentenir bann standar pour protez sekirite piblik, lasante, e protez lanvironnman.

Lanaliz in idantifye serten kategori permi ki kapab ganny retire.  I’n osi konsider kou license, peryod renouvelman ek bann prosedir ki swiv dan delivre ek ranforsman bann license.

Finalman, levalyasyon in enkli en revizyon bann fonksyon, pouvwar ek responsabilite  Lotorite License Sesel.  En konsiltasyon avek bann parti konsernen ti ganny fer le 26 Septanm 2018.  Sa pou ganny prezante avek Konsey Minis boner an 2019 pour ki bann Lezislasyon i  ganny revize e ganny propoze pandan 2019.

Mr Speaker aktyelman, divertisman spor pa ganny regilarize par okenn Lalwa.  Bann aktivite divertisman spor i enkli bann kalite spektak ki prezant en levennman ki annan en laspe konpetitiv, ki enplik en o nivo adrenalin avek bi diverti lodyans ouswa fer konpetisyon.  Vi natir sa bann aktivite, i neseser pour annan en kad ki ava pran zot ansarz.  An prenon kont bann kalite spor, sekirite, nivo lenvestisman, sirveyans ek ranforsman.  Sa i kapab pli byen ganny zere anba en kad license.  Gouvernman pe finaliz en kad license pour sa bann aktivite.

Mr Speaker, depi Septanm 2017, Komisyon Reveni Sesel pe e sanz lenformasyon tel ki detay kont labank avek son bann omolog enternasyonal.  Sa i anliny avek bann regilasyon Ladministrasyon Reveni Common Reporting Standards.  Lenformasyon ki ganny partaze i lenformasyon finansyel lo tou dimoun ki pa pey taks Sesel ki annan en kont avek en antite finansyel.

Bann tel lenformasyon ki Komisyon Reveni Sesel i resevwar i ava ede dan odit bann dimoun ki rezidan Sesel ki’n fer peyman prodwi ek servis atraver en kont labank aletranze ouswa en antite etranze, e pa’n deklar sa reveni dan zot deklarasyon taks.  I ava alor redwi posibilite lenvazyon fiskal atraver bann kont labank ouswa lenvestisman delokalize, e asire ki tou rezidan Sesel ki sipoze pey taks i pey zot par ki zot devret anver Leta.  Ensi, mon ankouraz tou rezidan ouswa antite dan Sesel ki pe fer tranzaksyon atraver kont labank aletranze pour asire ki tou lenformasyon reveni pe ganny deklare avek Komisyon Reveni Sesel.

Mr Speaker, en lot konsern ki’n ganny diskite oparavan ek ki reste en konsern i transfer pricing avek bann lantrepriz miltinasyonal.  Transfer Pricing i toultan klase parmi bann pli o konsern bann Lotorite Taks.  Lanfaz vizavi transfer pricing i ekspekte entansifye globalman dan bann lannen ki pe vini.

Mr Speaker anliny avek sa, e dapre kondisyon OECD anliny avek linisyativ BEPS, Gouvernman pe finaliz en regilasyon ki pou obliz bann lakonpannyen miltinasyonal ki annan en reveni anyel pli o ki 750 milyon Ero, ki pe oper dan Sesel, ouswa ki annan en license ouswa reprezantasyon Sesel pour soumet zot deklarasyon avek Komisyon Reveni Sesel.  Mr Speaker, nou pou travay avek Komisyon Reveni Sesel pour ogmant latansyon lo bann odit transfer pricing. 

Sepandan, pour bann MNE ouswa lakonpannyen ki zot reveni anyel i mwens ki 750milyon Ero ki pe oper dan Sesel ouswa ki annan en license ouswa reprezantasyon Sesel, en lekip sorti kot Fon Monneter Enternasyonal pou Sesel boner 2019, pour evalye sityasyon aktyel e ogmant kapasite nou bann oditer taks anliny avek bann prosedir OECD.

Sekter Enformel;

Mr Speaker ozordi zour, i annan nouvo lentere dan lekonomi enformel partou dan lemonn.  Sa i akoz lekonomi enformel pe grandi dan diferan konteks e pe fer son laparans dan nouvo sekter.  Sekter enformel i konpri tou bann aktivite ki fonksyonn an  deor sistenm ofisyel e legal, ki fer ki i annan bokou lakin dan lenformasyon statistik dan sa sekter.

Mr Speaker, napa okenn Polisi lentervansyon ki adres bann konsern ki asosye avek lekonomi enformel.  En seri lentervansyon i bezwen ganny konsidere e enplimante.  An plis, sa bann lentervansyon i bezwen kapab adres bann kontrent, bezwen e risk ki spesifik a sak group diferan dan sekter enformel.  Se avek sa antet ki an 2019, Labank Mondyal pou asiste Gouvernman avek en letid lo sekter enformel dan Sesel.  Ler sa letid i a’n fini, nou ava asire ki bann reaksyon vizavi Polisi i apropriye pour bann kontrent ek risk ki sa sekter i fer fas avek

Mr Speaker, le 30 Septanm 2018, aryeraz Komisyon Reveni Taks Sesel ti R 850.6milyon dan sa bann seksyon swivan:

Taks Primer R417.8 milyon,

Penalti R432.8milyon sepandan, sif ki Komisyon Reveni i kapab rann pourswiv i ariv zis R424.3milyon pour sa bann rezon swivan:

R95.7milyon in ganny amande apre ki taxpayers in donn nouvo lenformasyon.

R260milyon ka lobzeksyon pe ganny swiv par seksyon legal Komisyon Reveni.

R46.7milyon pe ganny pourswiv.

R20.6milyon pou bezwen ganny write-off vi ki bann dimoun konsernen in desede e zot biznes in dizourd.

R3.3 milyon in ganny met devan Tribinal Reveni.

Mr Speaker, Komisyon Reveni pe fer en zefor imans pour kolekte bann det ki ankor reste, atraver diferan stratezi, ki enkli:

Garnishee Notice, restriksyon paspor, enterdiksyon pour kit pei, prosekisyon bann direkter lakonpannyen, dapre konsey Prokirer Zeneral.

Loportinite lenvestisman:

Mr Speaker, Gouvernman in bezwen revwar son stratezi privatizasyon, baze lo kondisyon ekonomik ki nou fer fas avek aktyelman.

Nou pou nepli privatiz SEYPEC parey ti’n anonse avan.  Sepandan, Gouvernman i annan 60poursan par dan Labank Komersyal Sesel, e account holder i annan 40poursan par.  Nou bezwen amenn Labank Komersyal Sesel lo en lot nivo pour asire ki account holders

i resevwar plis dividend.  Donk, Gouvernman pou ofer en partenaire stratezik 50poursan dan son par ver Zilyet 2019.

Mr Speaker, Gouvernman pou donn sipor neseser pour etablir nou premye Fon Lenvestisman, ki atraver en metod finansman endirek, i a kontribye anver bann bezwen lenfrastriktir nou pei.  Sa lapros entermedyer, i anmenn plizyer lavantaz, enkli:

(1)imitigasyon plizyer risk ki asosye avek metod direk pour lev Fon pou ouver akse avek finansman atraver en pli gran baz lenvestiser ki annan en pli gran varyete risk Appetite ek Investment needs.  Sa i posib ler zot met zot resours ansanm dan en sel Fon.

Diversifye risk lenvestisman, e donk ogmant lefikasite ekonomik.

Metod lev Fon endirekteman i a osi ouver posibilite pour en baz lenvestisman pli gran e pli soutenab ki a kapab partisip dan en laranzman piblik prive vizavi bann proze lenfrastriktir.

Zesyon det piblik :

Mr Speaker an Septanm 2018, nou det total koman en poursantaz Prodwi Domestik Brit ti 59.6poursan.  Koman en Gouvernman, nou reste angaze pour redwir total det piblik ziska 50poursan nou GDP pa pli tar ki 2021.

Pour premye fwa, nou’n enkli en fiscal risk statement ek Bidze 2019.  Sa i permet devwal okenn risk finansye dan bann lantrepriz Gouvernman.  Donk, Gouvernman in met o kler tou garanti oubyen lezot langazman presiz dan son bann lantrepriz.

Mr Speaker, pour lannen 2019, Minister Finans, Komers, Lenvestisman ek Planifikasyon Ekonomik pe lans 3 bond long term an kolaborasyon avek Labank Santral Sesel: 3 an, 5 an, e 7 an.  Sa i a ofer Seselwa bann fasilite adisyonnel pour zot envestir, e asire ki nou prolonz matirite nou det domestik.

Apre bann reform mazer dan kad fiskal ek sekter piblik, Sesel pe aprezan bouz lo 2enm zenerasyon reform dan sekter piblik, pour ankouraz plis krwasans enklizif.  Sa bann reform i o sant bann prensip Prezidan vizavi latransparans, devwar pour rann kont, ek bon gouvernans.

Konsey Minis in aprouv Polisi results-based management koman en fondasyon pour sa bann reform vizavi performans.  Bi sa bann reform se pour met plis konsantrasyon lo bann rezilta dan tou sekter Gouvernman, pour amelyor efikasite, efektivite, latransparans, e accountability dan sekter piblik.  Avek en bi mazer pour ankouraz krwasans ekonomik, diversifikasyon ekonomik ek lenklizyon sosyal atraver tou sekter.

Mr Speaker, Bidze 2019 pou baze antyerman lo metod Program Performance-Based Budgeting.  Sa prosesis in komans depi an 2015 e in ganny pilote par bann Minister ki annan portfolyo Ledikasyon, Lagrikiltir ek Lapes.  5an pli tar, nou annan en Bidze konpreansif avek bann endikater performans ki kler atraver tou Minister, Departman ek Lazans.

Mr Speaker, Dan bidze 2020, ceiling Bidze pou ganny allocate dapre portfolyo, e bann Minister, Departman ek Lazans.  I bezwen diskite e agree lo ceiling pour zot departman endividyel.  Sa i ava baze lo bann priyorite dan sa portfolyo e bann target ki bezwen ganny atenn.

Sepandan, prosen faz se pour relye bann stratezi sektoral avek Program Performance-Based Budgeting pour nou kapab vwar plis son loriyantasyon lo rezilta.

Mr Speaker, le 2 Novanm 2018, draft ‘’Seychelles Vision ‘’2033 ti ganny diskite avek tou stakeholders.  Lobzektif se pour lans vizyon Nasyonal an Zanvye 2019.  Adisyonnel, an 2019, Gouvernman pou asire ki nou konplet tou bann stratezi sektoral e asire ki zot anliny avek vizyon Nasyonal.

Mr Speaker, lot pilye ki nou’n komans pilote i Monitoring and Evaluation. Kreasyon ek ladopsyon en Polisi evalyasyon ek gid pour performans in finalize.  Lenplimantasyon in ganny pilote dan de sekter e de nouvo sekter in komans sa pilotaz.  Reform servis piblik pe ganny dirize par Departman Ladministrasyon Piblik.   Reform dan sa katriyenm pilye in aprezan vin ase irzan pour asire ki Gouvernman i kapab delivre son servis efektivman e avek efikasite.

Sa bann reform i adres bann konsern ki pe ogmante vizavi performans servis piblik, an term son zesyon ek son dimansyon.  Mr Speaker, Gouvernman i anvizaze konplet son Results Based Management Framework ver lafen 2021.

Mr Speaker, Gouvernman in reste angaze pour travay avek sosyete sivil.  En Bidze R3milyon in ganny prevwar pour CEPS an 2019.  Adisyonnel-man, i annan en alokasyon R19.1milyon pour diferan progranm anba Progranm Sosyal Gouvernman pour bann proze kominoter ki organize par sosyete sivil.  Koman parti Lagreman ki’n sinyen ant Gouvernman ek CEPS an 2018, tou le de parti pou azir koman partenaire pour siport sosyete sivil.

Pandan Septanm 2018, prosedir Grant ti ganny lanse pour sosyete sivil kapab soumet zot form laplikasyon.  Sete Minister Finans, Komers, Lenvestisman ek Planifikasyon Ekonomik ki ti pe fer sa prosedir oparavan.  Prezan, sa prosedir pe ganny fer, atraver en Komite Endepandan ki enkli CEPS ki evalye tou laplikasyon, an servan en prosesis transparan.

Adisyonnel-man, Rezistrar Zeneral pe travay avek CEPS pour asire ki i annan revi lo bann Lezislasyon aktyel ki regilariz striktir ki bann Lorganizasyon Sivil i fonksyonn ladan.  Sa prosesis pou konplete an 2019.

Mr Speaker an konklizyon semenn pase, le 31 Oktob 2018, nou ti selebre 10an nou progranm reform ekonomik.  Nou konnen ki sa pa’n en prosesis fasil, me koman en Pti Leta Zil, nou bezwen asire ki nou reste rezilyan e pare pour okenn lefe advers ki lekonomi mondyal i kapab koz nou.

Nou oule ki tou Seselwa i konpran ki i annan en nesesite pour nou kontinyen travay dir e reste ini fas a okenn tanpet. Si nou fer sa, ansanm nou a reisir.

Mr Speaker, mon ti a kontan remersye Prezidan Larepiblik pour son gidans ek sipor pour lepep Seselwa e Sesel.  Mon ti kontan osi remersye mon bann koleg Minis ek zot lekip.

Mon remersye mon staff dan Minister Finans, Komers, Lenvestisman ek Planifikasyon Ekonomik pour zot travay lekip, zot profesyonnalizm ki’n reste entak, ek zot motivasyon pour reisir, pour lekonomi Sesel.

Mon ti a kontan felisit bann manm sekter prive e sosyete sivil ki pe vreman fer zot prezans konte pour nou pei e pour nou pep.  Mersi pour zot lespri kolaborasyon.

Mon oule remersye kominote enternasyonal ki’n travay avek nou pandan sa bann dernyen lannen pour asire ki nou devlopman sosyoekonomik i benefisye sak Seselwa.

Mersi osi, tou Manm Lasanble Nasyonal, e ou osi, Mr Speaker.  Mon ti a kontan remersye pep Seselwa pour zot konfyans dan direksyon ekonomik nou pei.

Aprezan, mon remet sa Appropriation Bill 2019 ki ariv R8,463,947,478 pour laprouvasyon Lasanble Nasyonal.  Mersi Mr Speaker.

 

(APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Mersi Minis Loustau-Lalanne.  Bon nou ti pe swiv Ladres Bidze 2019.  Mon oule fer bann Manm okouran bann dokiman Bidze pou ganny distribye zis apre Sitting ozordi.  Lasanble Nasyonal pou repran son travay Zedi le 8 Novanm kot nou pou konmans ekout Repons bann Manm.  E parey labitid nou pou demar avek Repons par Leader Lopozisyon ki pou swiv par Leader Zafer Gouvernman e apre lezot Manm. Nou pe espekte ki nou kapab fini Repons par Lendi le 12 e Mardi le 13 nou a kapab konmans al dan bann detay bann Bidze bann diferan Minister e Departman.

Bon avek sa mon ti a kontan envit Minis avek son delegasyon son lekip pou zwenn nou dan lobby pou nou pran en pti dite ansanm nou ava annan en pti enteraksyon.  E Lasanble i adjourn e parey mon’n dir nou repran nou travay Zedi le 8 Novanm 9er bomaten.

 

(ADJOURNMENT)