::
Home » Verbatim » 2018 » Verbatim Wednesday 12th September, 2018

Verbatim Wednesday 12th September, 2018

NATIONAL ASSEMBLY OF SEYCHELLES

Wednesday 12th September, 2018

The Assembly met at 9am

National Anthem

Moment of Reflection

Mr Speaker in the Chair

MR SPEAKER

Bonzour tou Manm Onorab.  Bonzour tou dimoun ki a lekout e pe swiv travay Lasanble Nasyonal.  Nou pour kontinyen bomaten kot nou’n arete yer, savedir bomaten la nou pour pran item nimero 8 lo nou Order Paper, sa i Mosyon e premye Mosyon i pe ganny move par Onorab Churchill Gill e mon ava donn Onorab Gill laparol pour li move son Mosyon. Onorab.

HON CHURCHILL GILL

Mersi Mr Speaker.  Bonzour Mr Speaker, bonzour tou bann koleg prezan, bonzour tou dimoun ki a lekout deliberasyon nou Lasanble ozordi. Mr Speaker Mosyon i lir koumsa;

Mosyon pe demande ki Gouvernman i fer laprantisaz Konstitisyon pli o profon dan lekol anba Civic Education.

 

Mr Speaker 6enm Lasanble pe travay pour kontribye e pour ede vwar en amelyorasyon enportan dan travay ki lezot Brans Gouvernman pe fer dan Sesel.  Koman Brans Egzekitiv, Lezislatif (pardon) nou annan en devwar pour kontribye pour asir stabilite, koezyon sosyal, larmoni dan tou laspe fitir devlopman nou pei.

Mr Speaker dan sa konteks, Mosyon pe zisteman demande ki apre 25an ki Konstitisyon 3enm Repiblik in vin anfors, ki koman nou rekonesans dan nesesite devlopman entegral tou nou zanfan, ki Gouvernman prensipalman atraver Minis Ledikasyon, i etidye tou mwayen posib pour Sesel komans enkilke konesans nou Konstitisyon pli o profon dan tou lekol dan Sesel.

Lobzektif pli enportan mon soumisyon, se ki dan en lavenir pros nou ava pe kree garanti ki dan nou pei.  Nou ava annan gran lafyerte annan en nouvo zenerasyon zonm, fanm ki bokou pli edike lo konteni Lalwa Siprenm Sesel.

Mr Speaker ozordi kot nou bann lakour, ler ki lafanmir i asize swa pour dinen oubyen pour ed zot zanfan avek homework, konversasyon ki dominen, se konversasyon akademik. In ler ki sa konversasyon i pran en dimansyon bokou pli larz kot nou Lalwa Siprenm i osi rantre an form e form par dan sa konversasyon an dyalog entelizan ant manman, frer, ser e papa.  E sa i ava edike, eksplike, gide annou nou tou komans sa legzersis vreman enportan pour nou pei e nou zenerasyon fitir.

Mr Speaker bann progranm ki ti’n ganny organize pour selebre 25enm laniverser nou Konstitisyon ti tre byen.  Me bokou sa bann aktivite in dominen par bann dimoun ki koman zot travay zot bezwen enterakte avek konteni nou Konstitisyon e sa i montre ki nou bezwen elarzi e enkli plis lakantite dimoun ki kapab domin sa size ozordi dan sa pei.  Se pour sa rezon ki letan in arive pour seryezman angaz tou nou bann lekol lo teritwar Sesel, pour pa tarde donn nou zanfan sa konesans enportan pour zot devlop bann konprenezon, bon respe, bon baz pour pran relev avek nou bann Lezislater ozordi.  Ler sa i ava pe arive nou pour vwar nesans en nouvo zenerasyon ki pour anmenn Sesel lo sa lot Some.

Ozordi nou tre fyer ki nou demokrasi pe kontinyen grandi dan en latmosfer tre dinamik kot nou vwar bokou Seselwa konsernen pe fer tande zot lavwa lo size enterpretasyon nou Konstitisyon.  I menm annan bann ka Ankour kot serten case pe ganny challenged.

Mr Speaker me lefe i reste ki nou bezwen pe angaz nou, dan angaz nou Lenstitisyon dan sa demars, pour asire ki sa size Konstitisyon i en deba tre serye e prodiktiv, pour ki enn fwa pour tou Lalwa Siprenm pei ava annan son vre plas dan nou sosyete.

Mr Speaker nou bezwen en langazman tre serye e konpreansiv, pour nou vwar vre fri en tel Mosyon.  Moman in arive pour tou Stakeholders konsernen kontribye dan en fason serye.

Mr Speaker nou Konstitisyon se nou Lalwa Siprenm.  Nou zenerasyon fitir i devret viv konteni nou Konstitisyon. Nou bezwen prepar relev nou zenerasyon.

Mr Speaker mon swe se pour tou sa bann Sapit, Seksyon e Lartik swivan i ganny enkilke o profon e dan son totalite;

Sapit 1 ki koz lo Larepiblik depi Lartik 1 ziska 6.

Sapit 2 ki koz lo Citizenship. Lartik 7 ziska Lartik 14, Sapit 3 Seksyon 1 ki koz lo Seychellois Charter of Fundamental Human Rights and Freedom.  Lartik 15 ziska Lartik 40, Seksyon 3 ki koz lo State of Emergency and Savings; Lartik 41 ziska Lartik 44, Seksyon (4) ki koz lo remedies, Lartik 45 ziska Lartik 46, Seksyon 5 ki koz lo Principles of Interpretations, Lartik 47 ziska Lartik 49.  Sapit 4 ki koz lo The President. Lartik 50 ziska Lartik 65. Sapit 5 ki koz lo The Executive, Lartik 66 ziska Lartik 76.  Sapit 6 ki koz lo Legislative, Seksyon 1 i koz lo Lasanble Nasyonal, Lartik 77 ziska Lartik 84; Seksyon 2 i koz lo Legislative Power and its Exercise, Lartik 85 ziska Lartik 90; Seksyon 3 ki koz lo Alteration of the Constitution; Lartik 91 Seksyon 4 i koz lo Procedures in the National Assembly.  Lartik 92 ziska Lartik 105.  Seksyon 5 ki koz lo Sesyon e Dizolisyon Lasanble Nasyonal Lartik 106 ziska Lartik 111; Sapit 7 ki koz lo Electoral Areas, Franchise and Electoral Commission, Lartik 112 ziska Lartik 118; Sapit 8 ki koz lo Zidisyer, Seksyon (1) ki koz lo Pouvwar Zidisyer, Lartik 119.  Seksyon 2 ki koz lo Lakour D’Apel, Lartik 120 ziska 124.  Seksyon (3) ki koz lo Lakour Siprenm, Lartik 125 ziska 128. Seksyon (4) ki koz lo bann kestyon Konstitisyonnel, Lartik 129 ziska Lartik 130, Seksyon 5 ek 6 ki koz lo bann Ziz ek Lakour Lartik 131 ziska Lartik 138, Sapit 9 ki koz lo Lotorite Lapwentman Konstitisyonnel Lartik 139 ziska Lartik 142 Sapit 10 ki koz lo Ombudsman, Lartik 143 ziska Lartik 144, Sapit 11 ki koz lo Public Service Appeal Board Lartik 145 ziska Lartik 150, Sapit 12 ki koz lo Finans, Lartik 151 ziska Lartik 158, Sapit 13 ki koz lo Lafors Lapolis Lartik 159 ziska Lartik 161, Sapit 14 ki koz lo Lafors Defans Lartik 162 ziska Lartik 163, Sapit 15 ki koz lo pardon, Sapit 15 Lartik 164 ziska Lartik 161; Sapit 16 ki koz lo Transitional Provisions Lartik 170 Schedule 1 ziska Schedule 7 enkli Seksyon (1) ziska Seksyon 4.

Mr Speaker mon soumet mon Mosyon e mon demann tou Manm Onorab pour siport sa Mosyon. Mr Speaker I move.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Churchill Gill, okenn Manm ki segonn Mosyon? Yes Onorab Sophola.

 

HON NOLINE SOPHOLA

Bonzour Mr Speaker, mon segonn Mosyon.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Sophola.  Bon Mosyon in ganny move, in ganny segonde, alor deba i ouver lo Mosyon. Onorab Sophola ou oule entervenir deswit?

 

HON NOLINE SOPHOLA

Wi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Go ahead Onorab.

 

HON NOLINE SOPHOLA

Mersi Mr Speaker, tou Manm Onorab e tou dimoun ki a lekout bonzour.  Mr Speaker en lobzektif prensipal ledikasyon dan lasosyete, se pour prepar e devlop bann zelev pour zot progre personnel pour ki zot vin pli konsyan avek zot lakominote e donn zot konesans ek abilite pour partisip pli aktivman dan fitir, dan konstriksyon nou pei e dan devlopman la demokrasi.

Souvandfwa nou’n tann bokou koze lo sa mon drwa.  Ou menm dimoun in vol mon privilez, oubyen mon drwa, me kote sa bann drwa i ganny trouve, defini e eksplike?  Se senpleman dan Lalwa Siprenm nou pei, savedir nou Konstitisyon.

Mr Speaker le 18 Zen i sa zour ki ganny deklare koman Lazournen Konstitisyon.  An 2015 pour premye fwa plizyer aktivite ti ganny organize pour komemor sa zour, parmi bann aktivite Prezidan Lakour D’Apel Ziz Francis McGregor ti fer Donasyon kopi Konstitisyon ek bann lekol e i ti met lanfaz lo lenportans konn nou Konstitisyon.  Enn bann kestyon ki nou kapab demande i kisisa en Konstitisyon?  Eski nou ti pour vreman annan larmoni antre nou san en Konstitisyon?  Ki mannyer nou Konstitisyon pe ed nou Gouvernman fonksyonnen dan en lanvironnman demokratik?  Sa 2 kestyon i bezwen ganny reponn avek bann progranm ledikasyon.  Pa zis dan Lazournen Konstitisyon, me toulezour pandan kalandriye lekol.

En Konstitisyon pei i parey en Kontra ant Gouvernman e son pep, i defini bann paramet lo ki fason pei i ganny gouvernen; ki kalite laliberte ek responsabilite ki donn bann sitwayen.  Nou vwar ki Konstitisyon i pa zis protez nou koman en Nasyon, me i osi garanti laliberte ek lezot Drwa tou sitwayen prezan e pour lavenir.  Mr Speaker larealite i ki Konstitisyon Larepiblik Sesel in en topik diskisyon pour plis ki en 20enn lannen depi ki i pe ganny ansennyen dan lekol atraver plizyer size.

Fodre note ki pandan Kongre anyel SPPF an zilyet 1981 ki desizyon ti ganny pran pour entrodwir sa size ki ti apel Political Education e i ti ganny efektivman entrodwir pour premye fwa dan sistenm ledikasyon Sesel komansman 1982.  9an plitar an 1991 swivan sanzman dan politik pei, Minister Ledikasyon ti deside ranplas non ek konteni ledikasyon politik avek Ledikasyon Sivik., an 1993 Ledikasyon Sivik ti ganny enkorpore anba ledikasyon sosyal ansanm avek ledikasyon lafanmir dan lekol primer, tandis ki dan lekol segonder serten son bann konponan ti ganny antase avek ledikasyon sosyal e personal ki i mye koni koman PSE an Angle.

Minister Ledikasyon i osi annan en framework ek bann progranm byen detaye ki ti topik ki sak nivo vedir primer, segonder e Pos-Segonder i bezwen kouver.  An gro sa liv ki nou apel Konstitisyon Larepiblik Sesel in ganny byen touse atraver diferan laspe son konteni.

Mr Speaker si mon byen konpran sa ki loter Mosyon pe demande se ki Ledikasyon Sivik i vin en size apar e ki enkorpor topik lo Konstitisyon Sesel.  Me Ledikasyon Sivik i demann osi lezot konesans parey ki bann zelev i bezwen aprann lo lezot laspe parey lavi lafanmir, lavi dan distrik, dan pei e lavi dan lakominote enternasyonal.  Alor si en tel Mosyon in ganny table i vedir ki i annan serten febles avek nou bann zenn vizavi konesans Konstitisyon nou pei, en pli gran febles ki mon’n remarke se ki i annan en pli gran diferans ant konesans Konstitisyon pei e met li an pratik.  E parmi bann ki konn li byen, zot pare pour met li an pratik selman kan i dan zot lentere, me pa dan lentere zot kanmarad.

Mr Speaker, eski laprantisaz lo Konstitisyon pe ankor ganny menm lanpler dan Curriculum lekol parey ler ti fek ganny fer entrodwir e ki mannyer eski i pe ganny evalye?  I tre aparan ki bann size ki pa ganny teste, i souvandfwa ganny neglize.  Eski sa ki pe arive avek lansennyman sa topik lo nou Konstitisyon?  Parfwa ou demann en zanfan menm en adilt, konbyen kouler i annan dan nou Paviyon Nasyonal e ki Tit nou Lim Nasyonal?  Set apre bokou refleksyon parfwa ki zot pour donn larepons korek; oubyen zot dir zot pa konnen.  I petet.  Se pour sa bann rezon ki Loter Mosyon i santi ki Konstitisyon i bezwen annan en plas enportan dan laprantisaz nou bann zanfan.  Si nou bann zanfan ti konn morso Konstitisyon ki ale avek zot, ozordi nou pa ti pour ganny tou sa problenm oubyen move konportman, mank respe pour ansennyan e menm zot paran.  Mon siport sa nide ki Konstitisyon nou pei i bezwen pe re ganny son lenportans dan laprantisaz bann zanfan.  An fezan sa, nou pe ede pour protez bann valer drwa ek laliberte nou pei.

Mr Speaker mon panse ki menm avan revwar laprantisaz nou Konstitisyon dan lekol, nou kapab enprim preanbil sa Konstitisyon e met li a la porte tou dimoun.  I pa long, me i dir bokou lo kalite sosyete ki nou pe promet nou pei.  I dir kote nou sorti, kote nou ete e kote nou oule arive.

Mon a lir enn bann fraz; ‘’Nou konnen e nou fyer ki koman desandan diferan ras, nou’n aprann viv ansanm koman en sel Nasyon anba regar Bondye e ki nou kapab servi koman en legzanp pour en sosyete miltirasyal ki viv dan larmoni.’’

I bann fraz koumsa ki fer nou azir koman vre Patriyot ki fer resanti sa lanmour pour nou pei, me nou Konstitisyon i osi met lanfaz lo responsabilite anver nou pei ek nou prosen.  Mon a lir en lot fraz dan preanbil nou Konstitisyon,

‘’Nou defann nou gouvernans par Lalwa baze lo konesans Drwa Imen ek laliberte fondamantal ki ankre dan nou Konstitisyon, e lo respe pour egalite e dinyite imen.’’

Nou drwa ek laliberte i mars kot a kot avek responsabilite e respe pour drwa ek laliberte nou prosen.  Mon egalman krwar ki en nesesite ki bann lekol i met a la porte bann zelev progranm ki pour fer zot pli aprofondir lo lenportans nou Konstitisyon, dan zot lavi toulezour.  I senpleman ler nou Konstitisyon pe ganny montre dan lekol dan en fason efektiv e pratik, ki nou pour asire ki nou zanfan i konn zot drwa e zot devwar dan lasosyete, i osi konpran okenn lamannman ki ganny fer lo zot drwa; annan abilite pour kestyonn bann desizyon ki ganny pran pli byen, pour zot konnen ler Lalwa pa anliny avek Konstitisyon e ki mannyer i bezwen ganny redrese, konpran bann keksoz ki relye avek aksyon Gouvernman lokalman osi enternasyonalman; ki rol bann Lenstitisyon enternasyonal i zwe dan pei e lezot fakter ki i annan pour ede prezerv e anmenn sanzman dan en lasosyete; pour vin pli aktiv e konsyan dan desizyon ki zot fer e kapab eksprim zot libreman.

Mr Speaker souvandfwa nou annan tandans krwar ki lafors ek desizyon i dan lanmen en sel Brans Gouvernman.  Alors plis ki bann zelev i konpran Konstitisyon pei, plis zot pour konpran fonksyonnman sa 3 organ Gouvernman, zot pour annan abilite pour konpare, analize e fer dediksyon avan azir ler zot vin adilt.  Nou lazenes i bezwen konpran vreman byen ki mannyer nou Nasyon Seselwa i fonksyonnen, sirtou akoz ki nou pe viv, sirtou akoz ki zot pour vin gardyen fitir laliberte ek lendepandans nou pei.

Mr Speaker mon krwayans personnel i ki nou pa kapab les sa travay lo nou Konstitisyon lo Minister Ledikasyon tousel, akoz si i vre ki ledikasyon i enpakte lasosyete, lasosyete osi i annan en lenpak konsiderab lo lekol.  Se pour sa rezon.

E pour terminen ki mon pour demann Minister Ledikasyon pour revwar lenportans nou Konstitisyon dan progranm skoler a tou nivo; pour annan en vizyon kler lo ki parti dan Konstitisyon primer, segonder e Pos-Segonder i bezwen kouver dan zot Curriculum.  Komite ki ansarz selebrasyon Lazournen Konstitisyon, pour organiz diferan aktivite parey ‘QUIZ’, resital poenm, teat, sanson diran lannen ant bann lekol, e ant bann diferan lorganizasyon travay avek bann pri atiran, pour rekonpans bann ganyan a lokazyon Lazournen Konstitisyon ouswa Lazournen Lendepandans.

Apre tou nou kapab vwar ki sikse Konpetisyon Lakoral ki ganny fer a lafen desanm ek sportif ant bann Lorganizasyon pe fer, bann fanmir akoz ledikasyon i komans dan lakour, e la ki Konstitisyon in tradwir an Kreol pour eksplik zot zanfan, ki mannyer bann bon valer ki nou annan koman en Nasyon i ganny reflekte dan nou Konstitisyon nou pei.  SBC e tou lezot medya dan nou pei, pour ouver en Kwen Konstitisyon parey i annan Kwen Legal kot sak semenn ou sak mwan zot pour diskit en pwen nou Konstitisyon.  Pour SBC mwan pour al pli lwen e menm sizer sa Tit “Dekouver nou Konstitisyon, Dekouver nou Pei.” Finalman mon pour felisit Liniversite Sesel e Komite Nasyonal pour Lorganizasyon Lazournen Konstitisyon, pour linisyativ ki zot ti pran pour organiz sa symposium a lokazyon Lazournen Konstitisyon 2018.  Sa set en premye pa dan en bon direksyon.  Mon pour sizer avek zot ki zot kontinyen organiz en prezantasyon ouswa deba Nasyonal sak lannen e aprofondir en sapit ouswa en Lartik Konstitisyon pei.  E mon pour sizer osi ki zot fer li plito an Kreol pour ki sa kalite deba i tous tou kous nou popilasyon.       Set avek sa detrwa pti sizesyon, ki mon pour termin mon lentervansyon e siport sa Mosyon.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Sophola.  Mon ava pas laparol avek Onorab Woodcock.

 

HON WAVEL WOODCOCK

Mersi Mr Speaker.  Bonzour Mr Speaker, tou Koleg Onorab e tou dimoun a lekout. Mr Speaker sa Mosyon pe demande ki Gouvernman i fer laprantisaz Konstitisyon pli o profon dan lekol anba Ledikasyon Sivik. Mr Speaker sa Mosyon i en Mosyon ki bon e vreman valid. I enportan ki tou Seselwa i konn son drwa Konstitisyonnel, e i osi enportan pour Seselwa konn son bann Drwa Konstitisyonnel pour 2 rezon prensipal.  No. 1 pour ki son Drwa pa ganny vyole par Leta ouswa par okenn lezot endividi. 2enm rezon prensipal akoz ki i enportan pour tou Seselwa konn son rezon, son Konstitisyon, se akoz parey Loter Mosyon in dir, nou Konstitisyon i Lalwa pli Siprenm dan nou pei, ki tou lezot Lalwa Sesel i baz lo la; Okenn Lalwa ki ganny enacted i bezwen stem, i bezwen arasinen e ganny gide par nou Konstitisyon.

Mr Speaker ozordi menm dan mwan lofis Praslin, mon’n fer li mon devwar pour fer available kopi liv ki Madanm Alexia Amesbury in fer en translation en summary bann pwen fondamantal dan nou Konstitisyon, e mon’n fer li mon devwar pour annan sa kopi dan mon lofis ki bann dimoun ki vin dan mon lofis i kapab ganny akse avek kopi sa summary Konstitisyon, ki in translate an Kreol.  Sa kopi ozordi Alexia Amesbury ti fer wi, e sa kopi ozordi, i pe ganny vann en pe partou dan plizyer landrwa.  E mwan senserman krwar Mr Speaker ki kopi sa liv i merit ganny make available en pti pe partou dan bann lekol e available pour nenport ki dimoun ganny akse avek.

Mr Speaker parey mon’n dir oparavan, i enportan pour ki tou Seselwa i konn son Konstitisyon pour 2 rezon prensipal, me ozordi Mr Speaker akoz letan permet mwan, mon pour met lanfaz sirtou lo en rezon prensipal akoz ki nou bezwen konn nou Konstitisyon.  E sa rezon parey mon’n dir se pour ki nou drwa pa ganny vyole.  Nou drwa pa ganny abize par Leta ou par okenn lezot endividi. Mr Speaker sa i fer mwan rapel pa bokou letan pase le fame Public Order Act ki ti ganny aprouve par 5enm Lasanble an inimanite.

Mr Speaker Lakour Konstitisyonnel ti donn en Ruling e deklare ki plizyer Seksyon dan Public Order Act 2013 ti kont e en vyolasyon nou Konstitisyon. Mr Speaker menm ti 5enm Lasanble ti pas en Lalwa ki ti pe vyol nou drwa Sosyete Sivil e 2 lezot parti politik notaman SNP avek SUP, Mr Speaker sa NGO Sociéte Civile, Citizen Engagement Platform, SUP ansanm zot ti met en case Ankour le 14 Mars 2014 pour challenge 8 Seksyon dan sa Act, ki ti pe vyol nou Drwa Konstitisyonnel – ki ti pe abiz nou Drwa.

2enm case Mr Speaker ti ganny file par Msye Viral Dhanjhi le 27 mars 2014 ki ti, ki sa msye ti osi krwar ki sa Lalwa ti kont tou prensip nou Konstitisyon.

Mr Speaker 4 Ziz ankor ti donn Ruling an inanimite ki en total 18 Seksyon e sou-seksyon dan sa Act ti kont nou Konstitisyon e ti en vyolasyon en Lartik dan Konstitisyon nou pei, annefe i ti en vyolasyon 2 Lartik dan Konstitisyon nou pei.

Sa 4 Ziz sete Ziz Durai Karunakaran, Ziz Bernadin Renaud, Ziz Gustave Dodin e Ziz Crawford McKee.  Sa 2 Avoka sa letan ki ti pe reprezant bann pétitionnaire sete Madanm Alexia Amesbury avek Mr Anthony Derjaques.  Sa 2 drwa fondamantal ki ti pe ganny vyole sete nou Drwa anba Lartik 22 ek 23 nou Konstitisyon.

Mr Speaker sa i 2 drwa enportan ki tou Seselwa i merit konnen e ki merit ganny ansennyen dan nou lekol, mon ava lir sa 2 Lartik, premyerman Lartik 22 dan nou Konstitisyon tou bann Manm nou annan en kopi Konstitisyon “every person has a right to freedom of expression and for the purpose of this article.  This right includes the freedom to hold opinions and to seek, receive and impart ideas and information without interference. ‘’

Mr Speaker nou bezwen admet tou lede kote latab e lepep Seselwa antye, ki avan 15 lo 10 nou drwa Lekspresyon ti pe ganny pil lo la.

Mr Speaker pa bokou letan pase i annan plizyer legzanp ki montre mwan koman en Manm Komite Anti- Viktimizasyon mon’n vwar plizyer repriz menm i ankor pe arive, me selman in desann depi ler rezilta 15 lo 10 Mr Speaker, kot plizyer nou pep zot Drwa pour eksprim zot lekor ti’n ganny abize.  Ozordi Mr Speaker akoz 15 lo 10 lepep Seselwa nou kapab eksprim nou lopinyon politik.  Nou kapab koz kont sa Gouvernman.  Nou kapab dir kwa ki mal.  Akoz lontan nou ti napa drwa koze.  Ler nou ti koze plizyer dimoun ti ganny pini.  E ozordi Mr Speaker menm mon bann frer Koleg lot kote latab zot annan sa liberte pour koze.  Dan lepase ler zot ti mazorite pa tou keksoz zot ti kapab dir akoz zot ti pour ganny pini ouswa zot ti pour ganny fwete avek roten moris.

Mr Speaker ozordi, ozordi lepep Seselwa i santi li pli lib pour li kapab eksprim son lekor, pour li kapab annan lapartenans politik san annan okenn krentif ki i pour ganny penalize.  Ozordi lepep Seselwa i kapab respire en ler laliberte.  Zot pa per ki akoz zot annan en kouler politik ki zot pour perdi zot louvraz, ki zot pour ganny viktimize ki ler zot pe apply pour License pour ganny en biznes ki zot pa pour ganny sere; ki ler zot pe enport keksoz ki pa pour ganny sezi lo por pour plizyer mwan ek plizyer lannen.  E vwala Mr Speaker lenportans ki ozordi dimoun pe konn zot drwa, zot pe konn zot bann drwa fondamantal ki zot merit konnen e zot kapab defann zot lekor Mr Speaker akoz zot pe konn zot drwa.  E mon dakor ki tou dimoun merit konn zot drwa e sa i merit konn ganny ansennyen a en laz tre zenn.

Mr Speaker Lartik 23 (1) mon ava lir ankor, “Every person has a right to freedom of peaceful assembly and association and for the purpose of this article this right includes the right to assemble freely and associate with other persons and in particular to form or to belong to political parties, trade unions, and other associations for the protection of the interest of that person and not to be compelled to belong to any association”.  ‘’Right to freedom of peaceful assembly’’ note “peaceful assembly and association.’’

Mr Speaker ozordi lepep Seselwa i vwar li i kapab annan en Drwa pour li asanble libreman, i kapab asosye avek nenport endividi, ti annan en letan ou pa ti kapab fer sa, si mon ti byen avek en tel, akoz i siport tel parti politik mwan ti pour bezwen al reponn kestyon dan Biro Ladministrasyon Distrik.  Akoz mon pe frekant en tel, e ozordi Mr Speaker sa bann keksoz ozordi nou pe vwar en lafen pe arive ek sa bann keksoz akoz lanfaz pe ganny mete lo nou Konstitisyon e keksoz ki sa 6enm Lasanble in anmennen, se ki ozordi tou dimoun i annan lentere dan Konstitisyon, tou dimoun Sesel pe koz lo Konstitisyon, menm manrmay lekol ozordi i annan lentere pour konn son Konstitisyon.  I kapab sit enn de son bann drwa ki ganny fer provizyon anba nou Konstitisyon ozordi Mr Speaker.

Lontan bokou ti per pour afilye avek parti politik.  Ou pa ti kapab sorti libreman akoz ti annan en krentif, ti annan en lafreyer, me sa ti en drwa ki ti garanti.  E ozordi nou konn nou Drwa, ti annan en letan ou ti kapab disparet, akoz ou lapartenans politik. Ou ti kapab fer prizon akoz ou lapartenans politik. Ttousala ti bann vyolasyon nou Konstitisyon, ou ti kapab fer lannen, mwan, zour dan kaso akoz ou ti pe debout pour ou drwa Konstitisyonnel.  E an plis ki sa Mr Speaker i annan bokou ki’n ganny egzile akoz zot lapartenans politik ouswa akoz zot ti pe koz en keksoz ki kontrerman avek prensip ki sa Gouvernman SPUP/ SPPF/Parti Lepep ti pe met an pratik e enforcer sa bann letan ki ti fer bokou nou bann frer ganny forse dan en egzil aletranze.

Parey dan sa Lartik i dir (23) ki personn pa merit enpoz lo ou pour zwenn okenn parti politik ouswa Lasosyasyon.  Me ti annan en letan ki la ou ti napa swa ou, ou ti pour bezwen zwenn, either ou zwenn sa parti ouswa face le konsekans.  Me sa bann keksoz pe ariv en lafen ozordi Mr Speaker, akoz lepep ozordi nou pe konn nou drwa.  Nou kapab defann nou drwa e nou annan en Lakour ozordi ou kapab anmenn ou case devan Lakour Konstitisyonnel pour demande pour ou fight kont bann lenzistis, ouswa bann keksoz ki pe vyol ou drwa Konstitisyonnel.

Alor Mr Speaker i enportan pour lepep konn sa pour ki personn, personn dezormen pa enpoz son lekor lo pep Seselwa ankor, personn pa pour abiz nou drwa fondamantal ankor dan nou pei Sesel.

Mr Speaker ou kapab mazinen ki sa Public Order Act ti ankor anfors.  Mr Speaker ou kapab mazinen si sa Public Order Act ti ankor anfors ozordi, ki bann keksoz ki ti pour kapab pe arive ozordi ki ti pour infringe, ki ti pour abiz nou drwa?  Prezidan par egzanp, mersi Onorab Sebastien Pillay pe demande; par egzanp mon a donn ou enn de legzanp, par egzanp Prezidan ti pour kapab enpoz en curfew nenport ki ler ki i oule, pour anpes mouvman ou rasanbleman.  I ti kapab restrikte mouvman en pep at his whim.  Pour fer protestasyon, fodre ki Komisyoner Lapolis i ganny direktiv avek Minis Home Affairs.  Komisyoner Lapolis pa ti endepandan.  I ti pran lord avek en politisyen.  Tousala ti bann fason ki nou Drwa ti pe ganny vyole anba Public Order Act.  E pa bliye  – pa bliye ti annan zot ki la dan sa Lasanble ozordi zot ti vot an faver sa Public Order Act Onorab Pillay, Onorab Ghislain avek Onorab De Commarmond – mon pa rapel si Onorab Gill ti dan Lasanble sa letan, Onorab Waven William osi ti la mon rapel sa letan … e i pa ti la?

 

(Interruption)

 

HON WAVEL WOODCOOK

Ok, i ti Anbasader, eskiz mwan, eskiz mwan, eskiz mwan Mr Speaker, i ti Anbasader kekfwa sa bann letan, Onorab Pillay wi i ti la li, Onorab Pillay ti la, pa bliye Mr Speaker anba sa Public Order Act ti en lofans e ti ilegal pour ou tir portre Lapolis.  E si ou ti tir portre ouswa ou ti filmen Lapolis, sa Public Order Act ti fer provizyon pou zot sezi ou camera, pran ou camera ou pa pour zanmen ganny rann sa camera.

        Mr Speaker mazinen si sa Public Order Act ti ankor la ozordi, nou fek vwar en lensidan lo rezo sosyal kot dan custody Lapolis, en zonm ti ganny bate, taser ti ganny servi lo li, e si ou kapab mazinen si sa Lalwa ti anfors, si sa bann keksoz ti pour sorti kot drwa imen pe ganny vyole, en dimoun pe ganny bate par Lapolis ouswa par gard?  Ok?  Mazin Onorab Bluetoof osi, Mr Speaker sorry, sa zafer Bluetoof kot sa Zofisye Lapolis lafason ki i ti tret en sivilyen, sa bann keksoz Mr Speaker pa ti pour sorti ozordi.  Sa bann keksoz Mr Speaker pa ti pour ariv dan domenn piblik, akoz sa Lalwa ki ti anfors i en vyolasyon nou Drwa e bann Zofisye ti kapab kontinyen abiz zot drwa san ki levidans ti pour available pour ki sa bann case ti kapab ganny met Ankour pour deal avek e aksyon disipliner ti pour ganny pran avek bann dimoun ki pe vyol bann drwa imen.  En Lasanble 4 dimoun anba Public Order Act Mr Speaker sa letan ti ilegal, so ou kapab mazinen ki mannyer nou ti pe ganny restrikte e nou drwa ti pe ganny vyole anba sa Public Order Act.

Mr Speaker sanmenm sa ki ozordi fer li pli enportan ki zanmen Mr Speaker, pour tou Seselwa konn zot drwa fondamantal pour zot konn zot Konstitisyon, e nou pep Mr Speaker i bezwen aprann nou Konstitisyon.

Mr Speaker ozordi i annan plizyer lamannman ki’n ganny fer dan nou Konstitisyon ki ti ganny anmennen sirtou par en mazorite Parti Lepep, e plizyer sa bann lamannman Mr Speaker ti kont lespri nou Konstitisyon; ti kont lespri la demokrasi, ti kont la demokrasi; e kont tou prensip latransparans e bonn gouvernans.

Enn sa provizyon Mr Speaker dan nou Konstitisyon oparavan sete ‘pas baton’, kot en Prezidan ti kapab resign e pas baton avek en lot Prezidan pa ankor tir larestan son term, term sa Prezidan avan.

Mr Speaker 1an apre eleksyon 2015, Prezidan Michel ti resign e baton ti ganny pase avek Msye Faure.  Deswit Mr Speaker apre sa ti arive, ti annan en leokri deor, piblik pa ti kontan e lepep ti eksprim zot mekontantman zot dezapwentman.  Zot ti dir ki sa i kont tou prensip la demokrasi e kont lespri nou Konstitisyon.  An 2016 zis avan 5enm Lasanble ti dizourd, Gouvernman anba direksyon Prezidan Faure, ti anmenn en Prozedlwa devan Lasanble pour re amann sa Seksyon nou Konstitisyon pour fer ki si en Prezidan i resign fodre ki i annan nouvo eleksyon dan 3 mwan.  Mr Speaker sa zour ler sa Lalwa ti pase, mon ti fer li mon devwar pour vin sa Sitting Lasanble. Mon ti sel dimoun sa zour dan Garden e zanmen mon pour bliye lo camera anler, lo sa screen anler la, ti annan en Manm ki ti pe asiz par anba ti montre lanmen anler, ti pe dir ‘’ki i fer anler sa enn?’’

Mr Speaker mon ti vin Lasanble sa zour akoz mon konnen poudir sa lamannman ti enn ki ti neseser e ki enn ki bon e ti ganny forse lo sa Gouvernman menm si zot pa ti anvi fer li.  E sa bann letan Mr Speaker mwan pa ti menm reve ki en zour mon ti pour en Manm Lasanble Nasyonal pe asize pe koz lo sa size.

Parey mon dir Mr Speaker sa ti en lamannman vreman enportan pour tou Seselwa.  Me Mr Speaker sa ki malere se ki menm si i annan plizyer dimoun ki koz lo la bonn gouvernans, latransparans, la demokrasi, zot pa pe met li an pratik.  Avan ki nou ansenny nou zanfan nou Konstitisyon, fodre ki nou menm nou bann adilt, bann Manm Lasanble, Minis, Prezidan fodre nou osi nou viv nou Konstitisyon e pratik nou demokrasi.  Ki le pwen en Prezidan i anmenn en Prozedlwa pour tir ‘pas baton’ me li menm i kontinyen konm en Prezidan ‘pas baton’ ki ozordi i kont nou Konstitisyon e i kont tou prensip lademokrasi.

Mr Speaker ozordi nou nepli kapab dir nou zanfan pa fer sa ki mon fer, nou bezwen donn legzanp.  E viv nou Konstitisyon, apre nou kapab edik e montre nou zanfan nou Konstitisyon.  Annou lead by example, annou pratik sa ki nou pe preach.  Alor Mr Speaker avek sa mon pour siport sa Mosyon ki Onorab Gill in anmennen, akoz mon krwar ki tou Seselwa depi nou zanfan, tou adilt, tou dimoun i merit konn zot drwa konstitisyonnel e pratik li dan nou lavi toulezour.  Mersi bokou Mr Speaker.

 

(APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Woodcock, zis mon averti bann Manm annou pa oubliy lesansyel Mosyon, laprantisaz dan lekol atraver progranm Civic Education.  Nou kapab fer lezot letour me annou reste lo lide Mosyon.  Mon ava, avek sa mon ava donn la parol Onorab George.

 

HON BERNARD GEORGES

Mersi Mr Speaker.  Bonzour tou bann Manm Onorab. Mr Speaker i annan 5 kouler dan nou paviyon Nasyonal, e son non, non nou Lim Nasyonal se ‘’Koste Seselwa’’.  Nou Moto se Finis Coronat Opus, me nou Moto ti pres pour li vin en lot ki ti’n ganny propoze a lepok 1903 e sa ki ti’n ganny propoze sete Festinal Lente bouz devan dan en fason lente.  Avanse me avans lantman.  E sa, sa Moto pa ti ganny aksepte pour en rezon senp, se akoz Gouverner sa lepok ti dir mwan mon konn Nasyon Seselwa e mon konnen ki ant sa 2 mo ‘avanse’ oubyen ‘lantman’ zot pour swazir lantman e zanmen nou pour avanse.  Alor i ti dir annou rod en lot, annou rod en lot Moto. 

E nou riye e akoz i vreman i en zistwar ki fer nou riye.  Me i annan en gran laverite dan sa ki sa Gouverner ti dir, e sa laverite malerezman plis ki satan plitar i ankor avek nou.  Akoz si i annan en domenn kot nou’n avans lantman, se dan domenn nou Konstitisyon e mon kontan ki Onorab Churchill Gill in anmenn sa Mosyon ozordi, pour fer nou re take stock sa ki’n arive e re angaz nou parey nou fer tou le lannen, atraver Zournen Konstitisyon, pour sey devlop nou kiltir Konstitisyonnel dan sa pei e sey elarzi konesans nou pep lo nou Konstitisyon.

E i annan rezon dan son Mosyon poudir ki nou pa kapab fye zis lo en zour tou-le-z-an kot pour annan progranm sanson, ‘QUIZ’, deba eksetera pour fer laprantisaz nou Konstitisyon.  Fodre nou fer li la kot laprantisaz i ganny fer, setadir dan bann lekol dan en progranm striktirel.  In pran nou 25an pour en Manm anmenn sa Mosyon.  Onorab Sophola in fer nou mazinen ki Gouvernman ti’n pran sa linisyativ e wi san al dan en polemic politik i kler ki an 1981 Gouvernman in anmenn letid politik dan lekol, me sa sete avek en bi spesifik; sete pa pour fer dimoun konn zot Drwa oubyen striktir zot Gouvernman.  Sete pour fer manrmay aprann ki ‘Sosyalizm’ i bon, ‘Kapitalis’ pa bon.  That’s all it was ki Coup D’état ti neseser, Msye Rene ti en bon boug. Se tou ki i ti fer, Msye Mancham ti en move boug.  Sete sa malerezman laprantisaz politik.  e ler in bezwen sanze an 1991 zot pa’n re mazin ki zot pour mete an plas, zis zot in konnen ki nou nepli kapab montre letid politik, alor nou ava ranplas li par en lot keksoz.  There was no thought involved.  Personn pa ti anvi ki Konstitisyon ki ti’n fek ganny promouvwar e promulguer avek en gran lafanfar neseser.

E dan en konteks kot son devlopman li menm Konstitisyon ti ganny fer an piblik, Gouvernman ti napa okenn dezir, okenn swe pour ki dimoun i aprann sa ki i annan dan sa Konstitisyon.  E sa i kler Mr Speaker par lefet ki sa Konstitisyon li menm, malgre ki mon ganny reprose par bokou dimoun, sak fwa ki mon dir ki i en bon Konstitisyon, malgre ki i en bon Konstitisyon zeneralman, in ganny konsevwar e fodre pa nou bliye otour 2 dimoun.  E atraver sa Konstitisyon an antye nou vwar lenfliyans 2 fondater politik dan nou pei.  Akoz zot ti konnen ki dan eleksyon 1993 enn oubyen lot ti pour vin Prezidan.  Alor zot in konsevwar en Konstitisyon otour zot. E avek en Lakour Konstitisyonnel ki pa ti anvi ouver deba lo Konstitisyon e ki o kontrer ti frenm li pandan son premye 10an, e atraver bann premye lamannman Konstitisyon ki pa ti ganny fer dan lentere Nasyonal, me plito ti ganny fer pour konsolid pouvwar, Msye Rene ki ti’n ganny eleksyon apre `1993 nou Konstitisyon pa’n zwir son devlopman ki i ti merite.

E nou’n fer sa pwen resaman an zen sa lannen, dan bann deba ki ti ganny fer otour 25 an nou Konstitisyon, tou sa bann pwen in ganny resorti, me ankor enn fwa mon bezwen eksprim en serten latristes Mr Speaker.  Vre Gouvernman 1 semenn deba. Zot in met tou zot zefor pour sey ankouraz dimoun pour vin deba e mwan mon’n asiste lamazorite sa bann deba, me konbyen nou dan sa Lasanble ki ti la?  Konbyen nou dan sa Lasanble ki’n koz e ki pour koz for lo sa Konstitisyon?  Konbyen nou ki ti 4.30 olye mont kot nou ki ti vin sa bann deba pour partisipe, e pour montre ki sa ki nou pour fer se ki nou pour avans e nou pour avans vit?

Parol i gou, parol i zoli Mr Speaker, me aksyon Gouverner i an 1903 ti annan rezon.  Nou pa pour swazir pour avanse nou, nou pour swazir pour bouz lantman.  E mon’n pran la parol bomaten akoz mon annan en lespwar ki lafason ki nou’n fer ziska prezan atraver sa Mosyon ki mon swete Gouvernman ava met an plas imedyatman, nou ava ganny en nouvo souf dan devlopman Konstitisyonnel nou pei.

E Mr Speaker mon’n angaz mon lekor mwan personnelman dan devlopman Konstitisyonnel nou pei.  Mon’n fer li depi premye zour.  Antan ki en Avoka mon’n anmenn plizyer case devan Lakour pour sey devlop nou Konstitisyon.  Antan ki en Avoka mon’n ganny nonmen lo plizyer Komite pour reform nou Konstitisyon including Komite 2008 ki mon remersye Leader Lopozisyon ki ti nonm mwan pour al lo sa Komite ansanm avek lezot dimoun pour ki nou’n kapab fer en pe travay.

E atraver sa travay en liv in ganny ekrir, ‘’The Constitution of Seychelles Simplified.’’ Mon pa pep mon lekor, me zot pe regard sa dimoun ki’n ekrir sa liv.  E mon’n asize, mon’n asize mon rapel tre byen, mon’n asize an avril 2008 pandan mwan vakans Zidisyer, 1 mwan mon’n asize dan Biro Leader Lopozisyon kot Lasanble Nasyonal, e mon’n ekrir sa pti liv.  E mon’n ekrir sa pti liv pa pour mwan, mon’n ekrir sa pti liv dan langaz, dan langaz etidyan segonder avek lespwar ki sa liv i ava al dan tou bann lekol segonder, e ki tou bann manrmay i ava kapab vwar zot Konstitisyon e ganny en zouti pedagozik pour zot kapab fer zot Civic training. 

E la mon kontan pour dir ki sa lannen pour lannen 25 an, 25enm lanniverser nou Konstitisyon nou’n fer en 25th Year Anniversary Edition, nou’n print 1000 kopi, nou’n fer kado 500 kopi avek bann lekol pour zot ganny sa zouti pedagozik e, e nou pe vann sa lot 500 i kout R50 enn, nou pe vann li R100 pour nou kapab kouver sa 500 kou sa 500 ki nou’n fer kado.

Mr Speaker mon bezwen a sa moman felisit Lasanble ki in pran linisyativ aste 100 kopi a doub son pri pour ki nou kapab sibvansyonn sa bann ki nou’n donn bann lekol e mon konnen ki tou bann Manm sa Lasanble i annan en kopi, i annan en kopi sa pti liv.  Mon pa pe fer sa pour mwan, mon non pa aparet ladan e mwan pa pe dir ozordi ki mon’n ekrir sa pour mon ponp mon lekor.  Mon’n ekrir bokou plis liv ki bokou pli zoli e bokou pli enteresan ki sa enn, mon ava ponp mon lekor lo sa bann lezot liv – pa lo sa enn.

E Mr Speaker mon dir sa akoz nou annan devan nou, nou annan devan nou sifizaman lentere; nou annan devan nou osi sifizaman materyo pour nou kapab fer sa ki Onorab Churchill Gill pe demann nou fer ozordi.  Me annou pa zis koz zoli parol.  Sa ti ganny ekrir an 2008, an 2008, akoz an 2008 nou ti pe selebre 15an Konstitisyon e bann dimoun ki ti’n ekrir Konstitisyon ti’n dir 15an plitar nou anvi fer en stock take e gete ki mannyer nou Konstitisyon pe devlope e si fodre sanze, sanze.  E nou’n asize pandan 18 mwan en Komite ti asize tou le zedi swar 4er ziska 7er diswar, tou le zedi pandan 18 mwan, prepar en rapor avek plis ki en santenn propozisyon reform ladan e apre ki sa ki’n arive?  Nanryen!  Nanryen!  eEmon pa anvi negatif avek zot konnen ki mon kontan Konstitisyon e mon kontan koz lo Konstitisyon e mon kontan pozitiv lo sa size, me si mon pe koz dan sa fason, se pour sipliy nou dan sa Lasanble e sipliy Gouvernman annou pa les Onorab Churchill Gill tonbe.  Onorab Churchill Gill in pran en linisyativ in anmenn en Mosyon e son Mosyon pour ganny aprouve. Annou anvoy en mesaz avek Gouvernman pour dir silvouple sennla fwa si annou fer en keksoz.

Annou konverti sa bann parol an aksyon.  E Mr Speaker linisyativ si nou annan en progranm Ledikasyon Sivik tou dimoun pour benefisye. Parey mon’n dir taler se manrmay, se dimoun, se manrmay lekol ki fodre ganny laprantisaz.  Nou, nou pe, nou’n fini nou, me se manrmay lekol ki fodre zot konn devlopman istorik Constitutionnalité Sesel.  Akoz sa se dernyen Konstitisyon parmi plizyer, ti annan en kantite avan e zot bezwen konnen akoz sa bann Konstitisyon in sanze, ki ti annan ladan ki ti defayans ki nou’n bezwen ekrir en lot?  Ki son striktir Konstitisyon?  Onorab ki’n prezant Mosyon in donn nou en levanter sa ki ladan, me i enteresan konn son striktir.  E son striktir parey sa pti liv i dir i an 5 parti tre senp, preanbil, bann Lartik ki setup Sesel avek son sitwayennte, bann Lartik ki donn nou, nou drwa.

3 Brans Gouvernman apre tou sa ki reste CAA, PSAB eksetera, sa son striktir i senp, e se sa ki nou anvi ki bann, ki Seselwa i konpran, pour ki sa Konstitisyon pa vin en dokiman ki zis Avoka ki regard ladan tanzantan.  Me ki vin en dokiman ki toulezour nou servi li koman en lapriyer.  E zot in tann mwan dir dan plizyer fason e mon pour plizyer fwa e mon pour repete ozordi, ki i annan 2 keksoz dan sa Konstitisyon ki mwan mon ti ava swete tou dimoun i konn li.  Annou bliy drwa pour le moman.

Annou bliy striktir Gouvernman pour le moman, tousala i enportan e dan sa progranm Civic Education manrmay i ava konpran, Seselwa i ava konpran.  Me i annan 2 keksoz ki devret enspir nou tel parey nou lapriyer i enspir nou tou le bomaten ek tou le swar.  E sa se son preanbil li menm a sa bann zoli parol ladan epi Lartik ki mon prefere dan tou sa Konstitisyon Lartik 40; Lartik 40 ki donn bann devwar fondamantal sak sitwayen.  E mwan mon’n propoze, e mon propoz li ankor ki tou Seselwa i devret annan en pti kart parey nou kart labank ki i annan Lartik 40 lo la, e ki toulezour ler nou fer nou Notre Père nou osi lir Lartik 40.

Akoz set en Lartik ki enspir nou, ki dir nou ki nou rol, ki nou rol dan sa sosyete Sesel.  Akoz nou la, e ki nou bezwen fer koman en sitwayen.  “Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel” nou repet li toulezour e in vin en parti nou langazman pour nou viv en meyer lavi anba soley Bondye.  Lartik 40 i egzakteman parey.  I donn nou menm gidans ki sa ki nou devret fer.  Nou devret defann sa Konstitisyon tou le-zour.  Nou devret promouvwar lentere Nasyonal.

Nou devret travay consciemment dan en lokipasyon – kontribye pour ki la kominote, nou kominote kot nou ete i devlope; prezerv nou lanvironnman e enkilke dan nou en lentere dan sa zoli preanbil ki dan nou Konstitisyon. Si nou lir sa toulezour e si nou fer li vin en parti nou lapriyer, e Mr Speaker ou konnen ki dan bokou Parlman i annan en lapriyer ki ganny fer ler ou komanse toulezour enn bann keksoz ki nou ti a kapab fer isi, se lir Lartik 40 toulezour sak fwa nou Sit pour ki dimoun deor i tande pour nou menm nou rafresir nou memwar.  Set en moman refleksyon ki mon krwar nou merite fer.

E Mr Speaker napa personn ki konn Konstitisyon antye.  Ni nou, nou pa konn nou Konstitisyon antye.  Ni mwan ki’n fer bon pe letid sa Konstitisyon e ki menm senplifye li dan en louvraz mon pa konnen nou menm nou nou’n ler nou’n ariv pour vot pour Minis sa lannen, nou’n realize ki nou ti defayans dan nou konesans nou Konstitisyon.

Alor i pa en keksoz ki ou aprann en fwa e ou konnen, non!  I pa parey.  En Konstitisyon Mr Speaker, se parey en lapriyer, ou pa al en, i annan enn mon zanmi Endou ki pe dir mwan lotrozour ler mwan dir li ki, anfen nou ti annan en konversasyon i dir mon be i annan serten keksoz ou bezwen fer toultan, ou pa al zis, ou pa al Lanmes zis enn fwa dan ou lavi e al konminyen zis en fwa, i dir la, la mon’n fini boop, la aprezan mon ok pour larestan mon lavi!  Set en keksoz ki ou devret renouvle tanzantan e Konstitisyon set egzakteman parey, nou bezwen servi sa ki dan nou Konstitisyon dan en fason kot ler en keksoz i arive e Onorab Wavel Woodcock in koz lo 2 Lartik, ler keksoz i arive dan nou lavi tel parey ozordi nou sit en Verse dan Labib, ler nou pa ganny en promosyon oubyen nou pa ganny swazir nou tou nou dir “ah nou nou’n en profet dan son pei” mon ti ava swete ki nou fer menm zafer avek nou Konstitisyon ki ler en keksoz i arive nou kapab sit en parol dan nou Konstitisyon koman en sipor pour en keksoz ki pe arive.

Alor Mr Speaker an konklizyon mon ti ava en supportent Onorab Churchill Gill mon ti ava kontan ki nou pa zis angaz nou lekor ozordi pour vot an faver sa Mosyon.  Me nou angaz nou lekor koman Seselwa pour fer sir ki atraver sa ki sa Mosyon pe demande, me atraver nou prop laprantisaz nou fer ki nou Konstitisyon i vin vreman sa ki i merite vini, pa zis en dokiman ki nou met lo en shelf, e ki tanzantan ler i annan en problenm ki arive nou tay ladan pour sey rod en keksoz.  Me ki nou fer li vin en parti nou lavi.

E an konklizyon i annan en pti keksoz ki mon ti a kontan partaz avek zot; an Avril sa lannen Sef Ziz avek mwan nou ti ganny envite pour asiste en seri Kolok L’île Maurice lo 50enm lanniverser zot Konstitisyon.  Zot, zot ti pe selebre 50an depi Lendepandans, zot pa’n sanz Konstitisyon depi 1968 ler zot ti ariv Lendepandans zot annan touzour menm Konstitisyon, nou nou’n sanz li 3fwa nou listwar pa’n parey listwar Maurice.  Me enn bann keksoz ki bokou bann Mauricien ti pe dir, se ki zot annan en Konstitisyon Maurice, me zot napa en Konstitisyon Mauricien.  Annou pa tonm dan menm latrap.  Annou pa dir nou annan en Konstitisyon Sesel, annou dir ki nou annan en Konstitisyon Seselwa e ki sa Konstitisyon ki’n ganny konsevwar par Seselwa pour Seselwa atraver son 3 premye mo ‘We the people’ annou fer li vin nou Konstitisyon toulezour dan en fason kotidyen.  Mersi Mr Speaker.

 

(APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab George.  Mon krwar ou entervansyon in kapab enspir bokou Seselwa bomaten.  Bon Onorab Hoareau ou annan ou 10 minit ou pa pour kapab, Onorab Ernesta ou pour kapab entervenir dan 10 minit?  Ok eski i annan Manm, ok yes ok, go ahead Onorab Vidot.

 

HON AUDREY VIDOT

Mersi Mr Speaker.  Bonzour Mr Speaker, tou Manm Onorab e tou dimoun ki a lekout. Mr Speaker en popilasyon ki edike i krisyal dan lemonn ozordi parske se sa veikil krwasans e revolisyon lenformasyon ek kominikasyon.  Nou sistenm ledikasyon i bezwen pe kapab kontinyen amelyor standar edikasyonnel akademik, teknik e vokasyonnel e asir en lanvironnman laprantisaz sen e disiplinen pour etidyan ek ansennyan.  Sa i pour asire ki nou bann Lenstitisyon edikasyonnel i annan en lanvironnman ki ankouraz laprantisaz, devlopman bann konpetans lakizisyon bann skills ek devlopman bann konpetans sosyal.  E i enportan note ki personn pa devret fini lekol san akerir pour lir, ekrir e konte en si ki aprann bann savwar fer lavi.

Mr Speaker i deza annan bann bon progranm laprantisaz dan nou bann lekol Leta anba Ledikasyon Sivik ki elev bann konpetans sosyal avek nou fason viv Kreol.  Me i annan ankor, me i annan en mankman pour ranforsi laprantisaz Konstitisyon avek nou bann etidyan skoler pour zot pli byen konn e konpran zot drwa e responsabilite enkli lezot kanmarad koman en sitwayen Sesel.

Ozordi nou bann etidyan pe ganny loportinite pour konn lo Konstitisyon Sesel, dan bann konpetisyon lekol dan letan ki nou selebre lazournen nou Konstitisyon atraver bann aktivite tel koman ‘QUIZ’, public speaking, sanson e pyes teat kot bann etidyan i kapab demontre zot konesans lo Konstitisyon pei.

Mr Speaker nou bann etidyan i bezwen ganny plis loportinite, pour konn lo Konstitisyon pei ki i a fer ki nou bann zenn i a konpran ki sa gran lalis bann Drwa fondamantal ki loter Mosyon ti komans avek, i osi ekstrememan enportan ki sa pti lalis responsabilite e ki i annan menm pwa, avek sa bann drwa ki zot bezwen egzerse.

Nou tou nou tre konsernen ozordi avek direksyon ki serten nou bann zenn pe ale. bokou fwa lo medya sosyal etidyan nou’n vwar kot pe lager an deor e dan lekol e pe mank respe pour zot kanmarad  e menm pou zot ansennyan san reflesir ki kot drwa enn i fini en lot i komanse.  I malere ki nou vwar a plizyer repriz kot bann etidyan pe reste debout trankil, pa kapab debout trankil pour ekout oubyen menm sant zot Lim Nasyonal kot pe zwe.  Nou bann etidyan i bezwen konn e konpran valer nou bann Lim Nasyonal, nou Lim Nasyonal en si ki nou Paviyon Nasyonal i annan pour nou koman en sitwayen Sesel. Parkont mon felisit lekol primer e segonder Plaisance dan mon distrik pour zefor ki zot pe mete pour elev sa disiplin dan lekol espesyalman letan Lim Nasyonal pe zwe.

Mr Speaker en fraz ki mon’n byen apresye dan sa deba depi bomaten “se annou donn legzanp.” E lo sa note Mr Speaker mon oule fer en rapel avek nou Lasanble ozordi, i tre enportan ki Ledikasyon Sivik i komans avek nou menm bann Onorab lo tou lede kote latab akoz ozordi nou pe ganny sa loportinite pour koz direk avek nou pep, e pour nou pep dan nou bann deliberasyon.  I annan en dikton ki dir “sa ki nou senmen i sanmenm ki nou rekolte.” Alors sa Konstitisyon ki nou koz for lo la e nou menm nou nou’n sermante pour defann, nou koman Lasanble nou bezwen reflesir byen ki mesaz ki nou pase avek nou pep laba deor ki pe ekout nou.  I bezwen annou lanmour, respe, tolerans e lape e non pa vanzans, lakoler, imilyasyon e lensilt lo nou prosen ki nou kapab annan en diferan lopinyon avek oubyen annan en problenm personnel.

Nou osi koman en Lasanble serye ki i anvi anmenn bann sanzman pozitiv dan lentere nou pep ki’n met nou la.  Annou form parti sa laprantisaz afen ki nou bann Lenstitisyon edikasyonnel osi a donn lanmen prodwir bann bon sitwayen, bann bon etidyan ki reisi dan konteks akademik, teknik e vokasyonnel e zot ava annan sa savwar viv pour vin bann bon sitwayen Seselwa.  E kot nou osi nou kapab demontre bann valer ki pour ed nou, ed nou bann paran ki pe ekout nou ozordi osi zwe en pli gran rol dan formasyon zot zanfan pour vin sitwayen model dan nou sosyete.

Sa Mosyon ozordi, i pa pe zis donn en loportinite pour nou dir ki nou bann etidyan pour konn nou Konstitisyon, me osi pour pep Seselwa.

Mr Speaker parey mon’n dir, mon pa pour long, mersi pour donn mwan sa la parol, mwan pour terminen par dir avek loter Mosyon ki i kapab kont lo mon sipor pour sa Mosyon, akoz i annan son merit, i annan son merit e bokou in ganny dir e mon konnen i annan ankor ki pour anmenn bann bon kontribisyon.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Vidot, bon nou ava pran en Break, nou ava retournen 11er pour kontinyasyon deba lo Mosyon.

 

(BREAK)

 

MR SPEAKER

Bon nou ava kontinyen avek deba lo Mosyon ki’n ganny move par Onorab Gill, Mosyon pe demande ki Gouvernman i fer laprantisaz Konstitisyon pli o profon dan lekol anba Civic Education.  Mon ava donn la parol prezan Onorab Basil Hoareau.

 

HON BASIL HOAREAU

Mersi Mr Speaker e bonzour tou bann dimoun ki a lekout, e bonzour tou bann Manm Lasanble.

Mr Speaker bann etidyan ozordi, bann zelev i bann fitir Leaders.  An dot mo se zot demen ki pour pran kontrol ek leadership nou pei.  Se zot demen ki pour pran la relev parey nou dir e zot demen ki pour vin Prezidan sa pei, Manm Lasanble ouswa zot pour okip bann pos enportan, ouswa zot pour zwe en rol en fason ou en lot dan devlopman nou pei e dan devlopman nou la demokrasi Mr Speaker.

Alors i enportan ki nou nobou prepar zot, prepar zot pour pran sa rol pour zot nobou desarz zot responsabilite letan sa letan i arive.  E en fason pour nou asir sa, pour nou fer sir ki nou bann zelev ozordi i ganny prepare byen pour vin bann Leaders demen, se pour fer sir ki zot apresye lenportans nou Konstitisyon.  Ki zot konpran kisisa sa Lalwa, sa Lalwa Fondamantal, Lalwa Siprenm nou pei Mr Speaker.  I enportan ki nou ekspoz zot avek nou Konstitisyon a en tre laz pli boner posib kot zot kapab konpran bann provizyon ki i annan dan nou Konstitisyon; ki zot konpran ki mannyer nou Konstitisyon i operate; ki bann mechanism ki an plas pour fer ki sak pei i nobou vin en pei ki vreman baze lo lademokrasi Mr Speaker.

E i enportan alors ki nou bann zenn i konpran.  I ganny enkilke dan zot, i ganny agrave dan zot lespri lenportans nou Konstitisyon, afen ki zot a konpran poudir sa Konstitisyon i en Konstitisyon ki nou devret viv li toulezour.  Parey Onorab Georges in dir petet par egzanp in fer legzanp ek Lartik 40 ki mwan osi mon pour koz lo la plitar, ki nou fer li en keksoz ki in vin parti nou lavi toulezour.  E nou bezwen enkilke sa dan nou bann zenn tre boner Mr Speaker, parske nou bezwen agrav zot sa dan zot lespri pour zot konpran e apresye lenportans sa Konstitisyon Mr Speaker.

Mr Speaker rezon pour nou entrodwir sa ki Mosyon pe demande, pour fer sir ki sa i vin parti Curriculum ouswa sistenm ledikasyon nou bann zenn, i pa pour nou kree bann expert Konstitisyonnel.  Sa pa le bi nou pa pour dir ek zot ki zot bezwen vin bann expert dan Konstitisyon, sa i pa le bi, me ki nou anvi, nou anvi ki sa bann zenn premyerman i kapab annan respe pour nou Konstitisyon.  E letan nou dir respe pour nou Konstitisyon i vedir en keksoz osi; letan ou pe respekte ou Konstitisyon ou bezwen pe respekte son bann provizyon.  E letan ou respe son bann provizyon i a fer ou aprann poudir ou bezwen respekte drwa ou bann lezot sitwayen, bann lezot dimoun.

Mr Speaker par egzanp en legzanp tre senp, nou konnen nou annan sa problenm bullying dan lekol ozordi, sa i en problenm ki egziste.  Me si nou enkilke sa bann bon valer Konstitisyonnel dan nou bann zenn byen boner, sa letan zot konpran poudir nou pa kapab, nou bezwen respekte drwa lezot e drwa lezot i vedir poudir nou pa kapab tap lezot ouswa harass lezot, i pour ede pour nou kapab adres sa problenm bullying.  Sa i en legzanp tre senp me annefe sa ki nou pe fer, se ki nou pe fer zot konpran poudir i annan bann Drwa Fondamantal ki nou bezwen respe, ki en grandissant letan zot vin bann fitir Leaders zot pour kapab realiz, konpran poudir i annan bann drwa sakre ki en imen in ne avek e ki nou pa kapab touse Mr Speaker.

E sa i pa zis en issue kot zot pour respekte Drwa lezot, me osi an aprann nou Konstitisyon zot pour vwar poudir zot osi zot annan zot bann drwa Mr Speaker.  Zot annan zot bann drwa e zot bann obligasyon e nou bann zenn letan zot vin bann Leaders demen, zot pour konpran poudir sa bann drwa ki nou annan, i pa bann drwa ki’n donnen avek nou, me i bann drwa ki appartient a nou koman en imen, parey mon’n deza dir e mon repete i en drwa ki inherent koman en imen ki nou’n ne avek; personn pa donn nou, me i bann drwa ki nou ne avek.

E letan nou apresye sa Mr Speaker i pour vedir poudir premyerman nou bann fitir Leaders demen, nou bann etidyan ozordi zot pa pour oule ki sa bann drwa i ganny vyole an, zot drwa relasyon ek zot e an menm tan zot pa pour pare pour vyol drwa enn zot kanmarad Mr Speaker.

Mr Speaker an menm tan parey Onorab Georges in dir, nou annan sa Lartik 40, sa Lartik 40 ki i osi enportan ki bann drwa ki nou gannyen anba sa Konstitisyon e si, probableman mon kapab menm dir pli enportan ki bann drwa, parske i enpoz bann lobligasyon lo nou, bann lobligasyon lo nou e bann, sa bann lobligasyon ki i enpoze lo nou se pour fer sir ki nou donn lefe sa Konstitisyon, se pour fer sir letan nou dir nou donn lefe sa Konstitisyon pour fer sir ki nou respekte drwa lezot Mr Speaker, e enn Onorab Georges in koz sa Lartik, enn sa bann provizyon enportan i vedir, i dir ek ou koumsa ou annan en lobligasyon koman en sitwayen Sesel pour ou travay konsyansyezman dan en profesyon, sa i enportan e sirtou ozordi a ler aktyel letan nou pe koze poudir bokou nou bann zenn pa oule travay, bokou nou bann zenn pa oule pran zot responsabilite pour kontribye Ekonomikman, sosyalman e politikman dan lavi nou pei, nou pei Sesel Mr Speaker.  Si nou enkilke sa bann valer e nou fer nou bann zenn konpran poudir i pa, ou napa en lobligasyon selman personnel an relasyon ek ou, be ou annan en lobligasyon atraver ou pei pour ou travay konsyansyezman dan en profesyon.  Sa pour fer bann zenn konpran poudir valer travay, valer pour ou kontribye dan Ekonomikman, politikman e sosyalman dan ou pei Mr Speaker.

Mr Speaker nou koz lo preanbil nou Konstitisyon, e Lartik 40 i fer mansyon direk avek preanbil nou Konstitisyon e preanbil ki letan ou lir Mr Speaker, letan ou lir koman en Seselwa i pas frison dan ou, parske ou santi valer Patriyotik ki sa preanbil be demann nou koman bann Seselwa pour fer e pour desarze Mr Speaker.

Mr Speaker letan nou pour, nou fer sir ki nou bann zenn i konpran bann provizyon Konstitisyon, provizyon ki mannyer sa 3 Brans Gouvernman i fonksyonnen, ki rol e ki drwa Lezislatif, ki obligasyon e ki drwa Egzekitif, ki obligasyon e ki Drwa Zidisyer i pour fer bann zenn konpran e vin bann bon gardyen nou Konstitisyon Mr Speaker.

Mr Speaker in ganny dir, in ganny dir souvandfwa poudir gardyen en Konstitisyon se bann lepep li menm; lepep li menm ki gardyen son Konstitisyon, napa personn ki pour gardyen son Konstitisyon, si lepep i ferm son lizye e i pa vin gardyen son Konstitisyon, sa Konstitisyon i kapab ganny vyole e i reste selman en bout parol lo papye.  Se lepep ki bezwen fer sir koman gardyen Konstitisyon ki sa Konstitisyon i ganny viv e i ganny aplike Mr Speaker, alors i enportan ki nou kre bann bon gardyen nou Konstitisyon, letan sa, savedir bann zenn, nou bann zelev ozordi demen letan zot pour dan en sans responsabilite zot pour annan en rol responsabilite dan nou sosyete, zot pour vin bann bon gardyen, zot pour fer sir Mr Speaker ki sa Konstitisyon i ganny aplike, e sa ki i vedir?  I vedir 2 keksoz, bann Leaders demen, sa bann zenn demen ki vin bann Leaders zot pour fer sir akoz zot osi zot pour bann gardyen Konstitisyon zot pour aplik sa Konstitisyon dapre fason ki i devret ganny aplike, e i pour, i pour fer nou sosyete vin meyer.  E lot keksoz ki pour vedir bann lezot ki i annan bann lezot rol me ki pa dan Leadership zot pour fer sir poudir bann ki dan Leadership i aplik sa Konstitisyon e i respekte Mr Speaker.

Mr Speaker i enportan, sa i enportan par egzanp kot bann Lalwa demen si i annan bann Lalwa ki kont Konstitisyon, nou pour annan plis dimoun probableman, plis popilasyon ki pour pare pour take sa bann Lalwa to task pour zot fer sir ki sa i ganny anmennen devan Lakour e pour Lakour deklare si sa bann Lalwa i Konstitisyonnel ouswa non Mr Speaker.  Sa in ganny fer Mr Speaker, Onorab Woodcock in mansyonn detrwa Lalwa ki’n ganny challenge e i byen, me i osi annan lezot Lalwa ki’n ganny challenge e Lalwa ki ti ganny pase par bokou Manm Lasanble isi, pa pour dir bokou, be selman en bon pe e ki ganny trouve lo tou lede kote latab, kote latab LDS e osi mon krwar isi ti annan Onorab lo mon kote LGB, lot kote ti annan Onorab Ramkalawan, Onorab Georges, Lalwa ki ti donn Pansyon bann MNA.  Sa Lalwa in ganny deklare par Lakour Konstitisyonnel koman unconstitutional, sa osi in ganny fer e parske in montre nou poudir Lalwa in ganny pase ki kot Konstitisyon a plizyer repriz, e i pour arive ankor dan le fitir – pa bann Lalwa ki ganny pase par ekspre, par ler i annan bann mistake i annan Lalwa ki kapab ganny pase par ekspre be i annan bann Lalwa osi kot i annan bann mistake bann lapses on the part of bann Lezislater.  E mon krwar dan le fitir ankor pour annan lezot Lalwa ki kapab vini, me sa ki i enportan se ki nou annan bann gardyen nou Konstitisyon, ki pour pare pour anmenn en case devan Lakour e i dir ek Lakour mon anmenn sa Lalwa devan ou, e mwan mon krwar sa Lalwa i kont Konstitisyon e alor mwan anvi ou deklare ki sa Lalwa i kont Konstitisyon Mr Speaker.

Alors Mr Speaker i enportan ki nou edik nou bann zenn lo valer zot Konstitisyon. pPrey in deza ganny dir Mr Speaker se atraver ledikasyon ki en dimoun i pran son laliberte dan son lanmen e se sa ki nou anvi nou bann zenn i fer, nou anvi letan nou anmenn sa Konstitisyon koman part zot letid, part zot ledikasyon nou anvi ki zot nobou ganny ekipe pour zot pran zot laliberte dan zot lanmen Mr Speaker.

Mr Speaker kestyon ki reste se, ki fason nou pour fer sa, ki fason?  Mosyon i demande ki Konstitisyon, letid Konstitisyon i vin part of a Civic Education.  Sa i en fason ganny fer; par egzanp Mr Speaker letan mon’n fer en pti resers mon’n vwar poudir L’Amerique an 2004 zot ti pas en Lalwa ki zot ti fer li compulsory, compulsory poudir dan tou lekol ki ganny, ki pe ganny federal funding, savedir basically bann lekol Gouvernman basically zot fer en Curriculum an relasyon ek Konstitisyon ki zot Konstitisyon i ganny montre, i ganny form parti sistenm ledikasyon pour bann zanfan, zot in fer sa dan en Lalwa ki fer li compulsory Mr Speaker. Maurice zot, zot annan en Human Rights, en size Human Rights ki zot teach zot bann zanfan dan lekol segonder, me zot restrikte sa selman an relasyon ek Human Rights e i pa neseserman zis Human Rights dan zot Konstitisyon, me an bann Konvansyon Enternasyonal osi nou, nou ki nou pe dir nou pe dir be nou oule ki nou Konstitisyon i form parti dan nou sistenm ledikasyon.  E i annan 2 fason fer sa, eski nou met li as part of a Civic Education parey Mosyon pe demande, ouswa nou fer li vin en size pour li menm?

Sa i en desizyon ki petet letan sa Mosyon i ganny, pour al ganny met an plas ki an pratik i pa Egzekitiv, par Minister Ledikasyon, Minister Ledikasyon i devret konsidere, eski i pour annan plis lefe par met li anba en Civic Education ki enkorpor, comprise lezot keksoz, ouswa nou fer li vin spesifik en size selman lo Konstitisyon? Sa i en keksoz ki zot pour bezwen konsidere e mwan mon pa expert dan ledikasyon, me si i posib – si i posib mon krwar i pour donn plis valer e i pour ede dan laprantisaz nou Konstitisyon avek par bann zelev si petet nou fer li en size spesifik; en size spesifik kot la nou a edik nou bann zanfan nou a petet parey Onorab Georges in fer ki mon komann li pour sa senplifye nou Konstitisyon, sa i la petet menm rod bann pti case Law senplifye li e fer bann etidyan konpran ki mannyer sa in ganny met an pratik e kote nou’n santi kot nou Konstitisyon ti annan bann mistake, kot nou’n korize Mr Speaker.  E mwan petet mon ti pour al en pti pe an deor Mosyon e dir Minister Ledikasyon merit menm konsidere pa met li koman par Civic Education, me si i posib met li koman en size spesifik dan li menm Mr Speaker.

Mr Speaker en size ki anmenn, ki nou bezwen konsidere letan nou pe koz fer nou bann zenn ganny expose avek nou Konstitisyon se loyalty ek patriotism Mr Speaker.

Mr Speaker i enportan ki nou annan lwayote e nou Patriyotik anver nou pei.  E se sa enn bann bi anmenn nou Konstitisyon ver nou bann zenn, nou anvi enkilke sa bann karakteristik, sa bann attributes dan nou bann Mr Speaker.  Kiltiv dan nou bann zenn sa sans lwayote – pa lwayote anver parti politik, pa lwayote anver Leaders me lwayote anver nou pei, anver nou paviyon Mr Speaker, sa ki nou bezwen enkilke Mr Speaker dan nou bann zenn.  E nou bezwen fer nou bann zenn konpran poudir Sesel i nou pei, Sesel in bers nou e nou an retour nou annan en devwar anver sa zoli pei ki Bondye in beni nou avek Mr Speaker.  Nou bezwen fer zot konpran poudir letan nou dir nou kontan Sesel nou pa zis dir ek labous, me sa kontan Sesel i sorti dan nou leker, i en keksoz ki nou dir avek lafyerte, i en keksoz ki nou koman Seselwa nou santi letan nou dir “Mon kontan Sesel” Mr Speaker e nou fer li avek leker Mr Speaker.

Mr Speaker i enportan e mwan dir sa tre senserman, i enportan ki letan nou’n enkilke sa zenn nou’n kiltiv dan li sa sans patriyotik, sa sans fyerte koman en Seselwa, sa sans lwayote anver son pei kot i, nou pa demen detri sa, nou pa detri parske nou pa anvi ki letan sa zenn in pare pour li kontribye dan devlopman son pei nou, nou deny li sa drwa nou, nou fer li vin en second class citizen dan son prop pei Mr Speaker; kot i santi kot louvraz ki li i pare pour fer i vwar etranze ki pe fer, kot zour in komans travay i demann en promosyon i vwar ki i pa pe ganny en promosyon akoz etranze ki pe pran son plas Mr Speaker.

Mr Speaker nou bezwen fer sir poudir, sa bon travay ki nou fer par ekspoz sa zenn avek nou Konstitisyon nou pa detri plitar letan li in vin pare pour pran Leadership son pei pour li kontribye kot ou vwar li sa sans Patriyotik ki ganny ranplase par fristrasyon Mr Speaker, nou bezwen anpes sa arive, nou bezwen fer sir ki nou bann Leaders i donn legzanp Mr Speaker.

Mr Speaker nou bezwen fer sir poudir sa sans Patriyotik pa ganny detri kan sa zenn i vwar ki sa paspor Seselwa ki li i santi i en paspor ki i annan lafyerte, i en paspor ki anmenn lafyerte, ki anmenn en sans patriyotik pe ganny donnen left right and center Mr Speaker ek bann dimoun ki pa merite Mr Speaker.

En ankor enn fwa la mwan mon demande Mr Speaker ler mwan lo sa size ki Gouvernman i repran sa paspor ek sa Msye El Materi Mr Speaker,

 

(APPLAUSE)

 

 

HON BASIL HOAREAU

… plis ki ler Mr Speaker, plis ki ler Mr Speaker.

Mr Speaker koman Leaders e la mon koz pour Egzekitiv, mon koz pour Lasanble Nasyonal, both Leaders of the Opposition, LGB e nou tou nou bezwen debout a kote en sel pep, akote en sel pep e sa se a kote pep Seselwa Mr Speaker.  Nou bezwen toultan Mr Speaker debout a kote en sel pep.

Mr Speaker bomaten letan mon ti pe al travay lo SBC ti zwe en zoli sanson, en sanson ki Patriyotik e an menm tan i en sanson ki fer ou reflesir en kantite, en sanson orizinalman sante par Msye, mon’n bliy, non, Simon Amade, orizinalman sante par Msye Simon Amade me la mon krwar in fer en remix avek Msye Hudson Dorothe e sa sanson i dir ek nou bomaten dan 8er sa sanson ti pe ganny zwe, i dir ek ou “annou asize e mazin nou demen ki mannyer nou pour ete si nou pa sanz fason, ouswa si nou pa sanz mannyer?” Mr Speaker mwan dir sa parske nou bezwen fer sir ki sa pei i reste pour Seselwa Mr Speaker.  E mon dir sa senserman Mr Speaker parske si nou pa sanz fason, si nou pa sanz mannyer nou pa pour dan byen demen Mr Speaker.  Sa bann zenn ki pe monte, sa zenn ki nou pe al dir ek li kontan ou pei, annan lafyerte pour ou pei, reste lwayal anver ou pei e demen ou pour vin Leaders sa pei letan i pour ariv son ler, i pour dir ek ou mwan pei in trai mwan, akoz mon pa pe kapab vin sa ki mon ti ganny promettez, nou bezwen fer sir poudir sa zenn Seselwa ki nou pe dir ek li kontan son pei, reste lwayal anver son pei, anver son paviyon pour ganny trete byen par son pei.  E nou bezwen fer sir ki i reste premye, premye, premye dan son pei Mr Speaker, nou bezwen fer sir ki sa i ganny anmennen Mr Speaker e i ganny met an pratik.

Mr Speaker an menm tan ki nou pe anmenn nou Konstitisyon anver nou bann zenn, anver nou bann zelev, i enportan ki nou isi dan sa Lasanble nou kontinyelman rod fason e Egzekitif osi ansanm avek nou pour amelyor nou Konstitisyon, rode ki fason nou bezwen fer nou Konstitisyon vin pli for, rode ki fason nou bezwen fer sir ki bann drwa i ganny respekte, nou bann drwa i ganny ranforsi e sa se rod fason pour nou amann nou Konstitisyon.  Nou pe al fer sa legzersis me mwan krwar, mon santi Mr Speaker poudir i annan serten lamannman ki devret ganny fer dan nou Konstitisyon ki mon krwar i bann drwa e bann lamannman ki pour tous nou bann Fundamental Rights e ki neseserman i pour bezwen al ver Referendum e mon krwar ki Egzekitif ansanm ek nou, nou devret komans travay ver sa prosedir pour anmenn serten lamannman ki nou pour al ver Referendum.

I annan 2 lamannman par egzanp ki nou’n deza propoze an relasyon ek kestyon, par egzanp enn bann lamannman, tou lede lamannman ki mon pe mazinen la, se avek drwa Propriyete, par egzanp pour ki en dimoun i pour ganny zis en bout later ek Gouvernman pour an relasyon ek lakaz par egzanp nou’n dir.  Nou bezwen met sa koman en, mon krwar sa i en limitasyon ki nou devret met dan nou Konstitisyon.

Yer nou’n koz lo akse ek lans pour ki ou drwa, en derogasyon i devret ganny fer dan nou Konstitisyon pour fer sir ki personn demen pa kapab al challenge sa Lalwa devan Lakour Konstitisyonnel poudir en derogasyon a ou drwa propriyete se ki ou bezwen donn akse avek lans, sa i bann derogasyon ki nou pour bezwen mete an relasyon ek Lartik 26 drwa propriyete e neseserman i vedir nou bezwen al dan referendum, e nou bezwen komans prepar nou pour sa, e a afen ki letan sa bann lamannman i vin devan Lasanble nou pour nobou kapab pas zot akoz mon krwar senserman ki pep Seselwa pour aksepte sa bann lamannman dan nou Konstitisyon Mr Speaker.

Mr Speaker avek sa mwan dir poudir mon santi ki sa Mosyon i en, i pe fer nou fer bann bon politik, pa politik partizan, politik patriyotik, politik ki pe, politik ki pour dan lentere nou pei i pe fer nou reflesir lo nou Konstitisyon lo lenportans nou Konstitisyon e alor mon pour napa okenn ezitasyon pour donn mon sipor sa Mosyon Mr Speaker.  Mersi.

 

(APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Basil Hoareau mon krwar i en entervansyon ki’n vreman, vreman for e mon kontan lanfaz osi kot ou’n met lo sa bout lazenes, ledikasyon pour lazenes.

Petet zis mon a, mon krwar ou osi ou okouran mwan ti ankor Deputy Speaker ti annan en group zot ti dan mwan lofis e mon ti pe menm mansyonnen poudir dan menm direksyon ki nou al en pti pe, nou organiz nou par group nou al en pti pe dan bann lekol.  E swivan sa Mosyon i pase mon krwar nou kapab komans sa demars.  Se nou ki sa bann zenn zanfan pe look up too.  Se nou ki zot pe pran koman Leaders e atraver nou travay ki nou, nou al fer serten travay pour promouvwar Konstitisyon dan lekol i bann keksoz senp, bann drwa, fer bann manrmay konpran bann drwa dan bann fason senplifye, nou komans koumsa apre nou kapab bouz pli devan, mon krwar nou a kapab nou osi tou zwe en rol pour nou kapab ranforsi sa ki li Minister Ledikasyon pour anmennen atraver sa Mosyon apre.  Mersi Onorab Basil Hoareau, mon ava donn la parol Onorab Regina Esparon.

 

HON REGINA ESPARON

Mersi Mr Speaker. Mosyon anmennen par Onorab Churchill Gill pe demande ki Gouvernman i fer laprantisaz pli o profon dan lekol anba Civic Education, an dot mo parey in eksplike dan son prezantasyon i pe demande ki nou enkli laprantisaz Konstitisyon dan Curriculum lekol akoz zot ki pour vin bann future Leaders zis parey Onorab Hoareau fek eksplik nou, e sa i devret komans dousman depi dan lekol primer mwan dir kekfwa, depi dan P4 an montan mon ti a sizere, e mon swete ki Minister Ledikasyon i konpran sa lenportans sa deba e akoz ki nou santi sa lenportans komans li boner.

I vre ki ozordi nou zwenn pa tro azour ek nou Konstitisyon akoz bokou zenn ki ou pour koz avek pour dir ou, wi zot konnen ki Sesel i annan en Konstitisyon me pa neseserman ki zot konn son konteni e ni menm listwar nou Konstitisyon, zot konnen zot annan drwa me parfwa zot pa ni konnen kote sa drwa i ganny enskrir, si ou pour demann zot kan ki Sesel ti ganny son premye Konstitisyon, zot pa konnen.  Alor tousala nou bezwen endik sa zenn.  I kler ki konversasyon dan lakour pa vir lo size Konstitisyon parey Onorab Gill in fer nou konpran akoz kot lakour kekfwa li menm li sa manman pa tro konnen, konn gran keksoz lo la.  E la mwan pour dir ki si li sa zanfan pe aprann Konstitisyon dan lekol, ler i vin kot lakour ek homework i pour obliz sa manman li osi konnen e met li azour lo sa size pour li kapab ed sa zanfan.

Mr Speaker pour sa zenn konpran byen listwar nou Konstitisyon, i osi enportan ki i konn byen listwar nou pei, parski Konstitisyon i Lalwa Siprenm en pei e sa i pa zis Sesel.  An vi ki nou fek koz rekonsilyasyon ek laverite kot nou pei pe ferm en Sapit dan listwar ki nou kapab dir bokou nou zenn pa tro azour avek, i enportan toudmenm pour zot konnen ki mannyer bann Drwa dan Konstitisyon ti ganny vyole sa lepok e pa ti ganny respekte sirtou sa bann letan Parti Inik kot Gouvernman menm pa ti respe nou Konstitisyon e kot sa drwa ki ti ganny garanti anba sa menm Konstitisyon ti napa valer pour zot e dimoun ti per pour koz lo la, malgre ki i ti Lalwa Siprenm parey Loter Mosyon in fer resorti dan son prezantasyon, kot li menm li Gouvernman ki ti sipoze pe sofgard sa drwa e protez son sitwayen parfwa ou vwar kot i kas kontour dan serten ka e bokou fwa ti pour bann rezon politik, i tanpi si ou drwa pa ti pe ganny respekte, si i fer avanse son azanda se tou.

Mon lentansyon se pa pour re ouver en deba lo sa size, me zis pour fer en referans Mr Speaker.  E mon kontan ozordi i annan en lot latmosfer ki 15 lo 10 ki nou pe selebre 2an sa semenn i anmennen kot nou kapab travay lo, kot nou’n kapab travay pour ki sa topik ki drwa imen pa’n ganny respekte i ganny adrese e sa ki santi ki in en viktim i kapab al rod rekour e petet ganny en konpansasyon pour sa, e sa i selman posib akoz sa reprezantasyon 15 lo 10 ki osi en milestone dan listwar nou pei ki nou zenn osi i bezwen konnen.  E se sa ki in donn sa konfyans e ozordi dimoun i lib pour egzers son drwa ki Konstitisyon i donn li.

E Mr Speaker sa 15 lo 10 pa’n zis donn Seselwa konfyans, me in osi ede pour kre Lenstitisyon ki si ou Drwa pe ganny vyole ou kapab al rod rekour.  E mon kontan ki nou’n ganny en versyon nou Konstitisyon ki’n ganny senplifye parey Onorab Georges in fer nou konpran akoz Konstitisyon i en liv ki konpleks.  E si ou annan en zanfan ki pa tro kontan lir, pa fasil pour li pran en Konstitisyon pour li feyte e konn son konteni, me avek sa enn ki’n senplifye i donn sa zanfan sa loportinite pour lir e konpran li pli byen, e sa pour fer laprantisaz e konprenezon pli fasil.

Lontan dan ‘QUIZ’ ti fer bann ki ti fer pour zanfan lekol, parfwa zot ti tous lo sa size Konstitisyon an zeneral, me pa neseserman lo bann Lartik prensipal, ti annan bann pti kestyon parey ‘’kan ki Sesel ti ganny son premye Konstitisyon?’’ koumsa, me napa keksoz ki pour obliz sa zanfan al rod en kopi Konstitisyon pour vwar son konteni, oubyen fer en resers profon lo tel ou tel Lartik e Mosyon pe dir pa pran li a lezer, a la lezer, me al o profon.

E la mwan pour dir ki mon kontan ki sa linisyativ ki Madanm Alexia Amesbury ti pran pour tradwir Sapit 3 nou Konstitisyon an Kreol, ki dan sa pti liv ki la ki koz lo bann Drwa Imen ek laliberte fondamantal, la i koz lo Drwa Lavi, Drwa Dinyite, laliberte viv san lesklav, travay obligatwar, drwa laliberte, drwa lavi prive, Laliberte Ekspresyon, sa enn en lepok ki ou ti napa sa enn, en lepok ou ti napa e akoz avek Parti Inik ou pa ti kapab koze e eksprim ou libreman, ou telefonn ti ganny ekoute e ou ti bezwen veye ki ou dir, si ou ti koz kont Sistenm ou ti ganny apele lennmi larevolisyon, li i drwa ki’n ganny plis abize en kantite, e malgre ki ti annan sa Drwa Laliberte Lekspresyon ki ti dan Konstitisyon, personn pa ti oze koz lo la, lezot drwa parey drwa rasanbleman ki ziska dernyerman ti ankor en problenm, e la i fer mwan mazin le 3 Oktob 2006 ler nou’n ti’n rasanble kot Libreri Nasyonal pour rod drwa laliberte Lekspresyon kot Leader Lopozisyon e Onorab Ferrari ti ganny kas zot latet, zot disan ti ganny verse dan sa lalit, tousala dan pe egzers zot Drwa, nou ti annan en Drwa pour rasanble sa zour pour siny en petisyon e rod nou drwa lekspresyon.

La ankor Mr Speaker, si sa bann Zofisye Lapolis ti konn byen Konstitisyon pei konnen ki nou ti annan en drwa rasanble petet zot ti a’n azir lot fason, e la kot sa laspe ledikasyon i antre, medya osi i bezwen zwe sa rol pour edik nou pep pour annan plis progranm edikatif lo Konstitisyon e koz lo nou drwa, i annan osi drwa Laliberte mouvman, Drwa pour ganny proteksyon Lalwa egal zis pour nonm detrwa.

Sa pti liv Mr Speaker, mon vwar li byen itil akoz mwan menm mon tanzantan mon fer referans avek, i enn ki fasil pour ou fer en dimoun konpran anba ki Lartik son drwa pe ganny vyole san ki ou al dan bann gran, gran detay, e pour sa zanfan petet ti pour byen ki i ganny akse ek en kopi pour komanse a en tre zenn az i an Kreol, i senp e i fasil pour konpran, e sa zanfan ki dan primer pour fasilman kapab konpran.

Mr Speaker konn Konstitisyon i en eleman, e met li en pratik i en lot keksoz, ou kapab konnen ou annan en drwa, me ou osi bezwen konnen kan ki ou drwa pe ganny vyole, lontan dimoun pa ti koz bokou lo zot drwa akoz popilasyon pa ti ganny sa ledikasyon pour konnen ki zot annan en drwa, me ozordi bokou plis dimoun i konnen ki Konstitisyon i garanti zot, zot drwa e zot kapab rod lazistis.  I byen ki Mosyon pe demande pour ki nou zanfan i konn Konstitisyon a en tre zenn az, parey Loter Mosyon in fer resorti e in dir ki sa pour ede sanz latitid nou zenn.  Mon pour dir wi e non Mr Speaker, wi sa zenn a konnen son drwa, son bann drwa anba Konstitisyon, me i osi neseser pour edik li lo son responsabilite, e mon kapab menm sizere ki ler Civil Code i fini ganny revize sa osi nou zenn i bezwen ganny edike lo sa bann gran laliny e konn son konteni e ganny akse avek, akoz tro souvan nou koz lo drwa, me nou oubliy son bout responsabilite.  E i osi enportan fer sa zanfan a en tre zenn az konnen ki son drwa i osi fini kot pour en lot i komanse, nou’n swiv bokou ki’n arive lo sa zafer Drwa Zanfan akoz sa zanfan i rod son Drwa me souvan i bliye, nou bliye edik li lo son responsabilite, lo sa bout responsabilite ki mars kot a kot avek son Drwa.

Loter Mosyon i dir nou ki i enportan ki bann zenn i pran la relev Mr Speaker.  Mon dakor ek li, nou bezwen annan kontinyite ki sa zanfan kot in pourswiv son letid, sa size Konstitisyon i kontinyen ganny enkilke.  Menm dan Liniversite i kontinyen refer ek son Konstitisyon, sa kekfwa ava ankouraz enn de zenn pour pourswiv en karyer dan en domenn ki relye ek politik kot i bezwen konn byen Lartik anba Konstitisyon, oubyen karyer dan Lalwa e sa lapse kot i konn son Konstitisyon pour ed li en kantite.

Mr Speaker i osi bon konnen kote nou’n perdi.  Mon rapel lontan nou ti aprann preamble nou Konstitisyon par ker, ti parey en retorik kot Kouvan Regina Mundi.  Mwan mon ti dan Girl Guides mwan ek Sister Mary-Stella ek Madanm Jarvis e mon konnen ki Onorab Ramkalawan pour mazin sa 2 dimoun byen akoz zot ti 2 Anglikan, zot pa ti Seselwa, me selman zot ti vwar lenportans fer nou aprann e konn nou Konstitisyon, tanzantan ti pas lo en pti Lartik e reste dan memwar, me apre Coup D’état Boys Scouts ek Girl Guides ti ganny demande pour fermen, e tou ti arete akoz nou ti anba menas, mon rapel nou ti ganny deklare koman bann pti group deryer miray akoz nou ti fer nou meeting deryer kot, nou ti fer nou meeting anndan kot Ste Claire ki ti deryer miray, sa ti en fason pour nou fer zanmi e aprann keksoz, nou ti aprann kwi manze aprann bann bon valer, annan disiplin e sa dan li menm Mr Speaker ti tir bann zenn fir ek bann zenn garson lo semen e donn zot en lokipasyon, an menm tan ed zot formen pour vin bann adilt responsab, personn pa ti anvi al dan drog e personn pa ti ganny lanvi al rod Pti Ponm.  E nou ti aprann bann bon valer, e mwan pour dir ki sa lepok disiplin ti vreman serye.

Pour konklir Mr Speaker, e mon pour dir ek Onorab Gill ki se sa swadizan larevolisyon ki ti gat tou.  E mon pour dakor ki wi nou bezwen sey anmas kot nou’n perdi, e parey Onorab Georges in fer resorti, fotespere Gouvernman i tande e fer keksoz dan sa direksyon pour enkli laprantisaz Konstitisyon dan Curriculum lekol parey Mosyon pe demande, si sa i en fason pour redrese, mwan pour donn mon sipor Mr Speaker.  Avek sa 2 mo mon remersi ou.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Esparon.  Mon a donn la parol Onorab Paul Ernesta.

 

HON PAUL ERNESTA

Mersi Mr Speaker, tou mon bann koleg e tou bann dimoun a lekout bonzour. Mr Speaker premyerman permet mwan felisit e remersye mon Koleg Onorab Churchill Gill pour li anmenn en tel Mosyon devan nou Lasanble, letan ou get sa Mosyon li menm mwan mon kapab dir sa Mosyon in ariv dan en moman kot i tre apropriye e i pe fer nou tou reflesir, i pe fer nou reflesir lo lavenir nou pei, lavenir nou zanfan, lavenir nou zenerasyon, e osi nou lo sa kote latab in reste toultan enn nou  priyorite e nou’n toultan konsernen avek lasante ek lavenir nou pep, e atraver sa Mosyon ki Onorab in anmennen ozordi i enn bann aksyon, i enn bann fason ki pe fer nou reazir.

Sa Mosyon ki pe demann Gouvernman pour aprofondir nivo laprantisaz nou Konstitisyon dan lekol anba Civic Education, i pe premyerman rekonnet komitman e lentere Gouvernman pour li kapab entegre laprantisaz dan nou Konstitisyon dan nou syllabus.

        E dezyenmman i pe osi demann Gouvernman pour li kapab etal sa size lo tou nivo skoler e pour aprofondir plis lo sa size, sa i akoz sa ki pe ganny fer pour le moman i pa ase, parey nou tou nou kapab konstate nou tou nou’n dakor bann entervenan ki’n entervenir avan mwan in dakor ki i annan en mank nivo laprantisaz nou Konstitisyon dan tou nou bann lekol, dan Lenstitisyon skoler, si nou get Education Amendment Act 2017 annefe sa ki nou menm nou, nou ti fek aprouve annou al dan spesifik lo part 2 anba General Administrations Goals and Objectives, Lartik 3, Clause 3 sou-seksyon 2 e sa Lartik i obliz nou bann ansennyan pour montre bann zelev size an relasyon avek nou Konstitisyon.  Me malerezman lenformasyon letan mon’n fer pti resers lo sa size atraver bann ansennyan zot menm, e menm serten bann etidyan ki dan segonder, primer letan mon’n menm koz ek mon zanfan mon pe demann li ki zot fer lekol, i malere ki mon pour zwenn avek mon Koleg Onorab Churchill Gill pour mwan kapab dir ki vreman i bezwen, nou bezwen fer en parman ki sa size i ganny montre e al pli profon lo nivo lekol.

Si nou get dan bann lenstans dan bann Lenstitisyon kot sa size pe ganny montre, premyerman dan lekol ozordi i annan zis lo nivo P5 avek P6 e osi SITE ki pe ganny montre lo nivo Lakademi Lapolis e sa bann lenstans kot sa size pe ganny montre dan laklas actually e menm pour bann Law student dan nivo Liniversite Sesel, e dan tou sa bann lenstans ki mon’n mansyonnen, dan tou sa bann Lenstitisyon ki mon’n mansyonnen i bann size, sa size pe ganny trete pour en lobzektif spesifik.

Par egzanp si nou al, si nou get SITE laprantisaz i ganny fer kot bann fitir ansennyan zot zis ganny montre la baz pour zot kapab teach sa size Civic Education dan laklas e i pa al plis ki sa, e lo nivo P5, P6 li laprantisaz i ganny fer zis lo sirfas; kot la zanfan i zis ganny entrodwir avek striktir Gouvernman, nou Lim Nasyonal, e osi nou Paviyon Nasyonal.  Bokou nou, nou bann paran nou kapab konstate menm nou la dan Lasanble ki nou annan bann zanfan ki dan primer kot zanfan annandler dan homework i vini, swa ou pe ganny en call me lekel ki Minister tel, lekel ki nou bann paviyon kouler Nasyonal e tousala bann kestyon ki bann zanfan i ganny demande, bann pti legzersis ki zot gannyen dan laklas.

Ankor Mr Speaker, i enportan note ki lopinyon nou bann ansennyan lo sa size ki sa Mosyon ki mon Koleg in anmennen i vreman varye; par egzanp i annan ki krwar, ki dir pour annan en tel laprantisaz lo nivo skoler pe zis anmenn en travay an plis pour zot, dapre zot Curriculum i deza sarze e i annan de fwa kot ni menm pour zot kapab fini kouver serten topik ouswa serten size, zot pa kapab arive fini, sa akoz konstrent letan ki zot annan.  E osi i annan sa lot fakter kot bann etidyan zot menm zot annan serten difikilte pour zot kapab fini konpran serten size e sa i anmenn bann lapse dan teaching.

Size Konstitisyon dan nivo lekol osi, bann fact, bann konsern ki pa neseserman ganny mezire ou menm annan menm lenportans parey letan nou pour get en size parey Maths, Angle, Franse, kalkil ensidswit e pour zot sa i pa napa okenn mezir avek bann zanfan pa ganny teste lo la.

E de lot kote i annan menm bann ansennyan ki pa neseserman parey bokou nou nou’n dir sa i reflekte parey bokou nou nou’n dir bann ansennyan, i pa neseserman konn nou Konstitisyon.  E sa i reflekte akoz si nou pour realize parey mon Koleg pli boner in dir Onorab Sophola dan serten moman ti annan Political Education ki sa ti ganny montre apre en serten peryod in ganny arete e la nou’n vwar Civic Education ki’n ganny re entrodwir e sa pa bokou letan ki in ganny entrodwir e sa bann zanfan ki’n sap sa bann letan sa peryod kot sa bann size ti pe ganny montre, i annan sa mankman lo nivo ledikasyon nou Konstitisyon.

Mr Speaker malerezman en mank konesans lo nou Konstitisyon sa i anmenn bokou lenpak negativ lo nou popilasyon.  Ozordi si nou fer en letid pour vwar, nou pour realize kantite adilt e pli move nou bann zanfan, nou bann zenn ki i annan pa mal limitasyon lo nivo nou Konstitisyon.  An rezilta sa nou vwar bokou zot in mansyonnen pli boner, nou vwar bokou manipilater ki antre kot zot enpoz zot bann nide ouswa zot ideolozi lo sa bann group ki pli dezavantaze dan konteks konesans nou Konstitisyon swa pour zot achieve en bi ou en lanbisyon personnel.

Konsekaman nou vwar kot nou bann zenn zot menm zot bann konportman pa vin an konformite avek prensip ki ganny definir dan nou Konstitisyon, par egzanp ozordi annou get dimoun, nou pep ozordi pe perdi respe pour kanmarad e drwa nou bann endividi pa pe ganny respekte, konportman nou bann zanfan lo nivo lekol e lafanmir osi sa pe konmans perdi.

Mr Speaker permet mwan a sa pwen pour fer en mesaz, ozordi an rezilta konportman, move konportman nou bann zanfan, nou pe eksperyanse ki la ozordi aktyelman i annan en video ki pe sirkile, en video ki pe sirkile kot en zanfan, en zanfan in drog son paran, son prop manman e i pe sirkil sa video, eski sa i moralman byen?  Eski sa i korek pour nou sosyete?  E vwala direksyon kot nou pei pe ale si nou pa fer atansyon.

Mesaz ki mon pour demann tou nou bann dimoun ki pe ekoute ozordi, tou mon bann Koleg Onorab ki la dan Lasanble avek mwan pour nou pa ankouraz bann tel konportman, pour nou pa ankouraz bann tel aktivite, bann tel aksyon nou popilasyon akoz si en zanfan ozordi i arive filmen son paran, drog son paran e filmen li e poste mazin lo nou demen ki sa i kapab arive?  Annou dir non avek sa bann tel kalite aksyon Mr Speaker.

Nou annan osi ozordi kot nou vwar taler Onorab Hoareau in koze, in dir i annan bokou nou ki pa oule travay, nou pa oule travay ki si sa i en Drwa ki enkilke, ki enstrir dan nou Konstitisyon, me nou pa oule travay, me solman nou menm nou ki pour detrir, detrir byennet sa enn ki’n skente, sa enn ki’n leve bomaten pour li al travay, sa enn ki’n fer sakrifis pour li kapab arive achieve en keksoz, dan mwan kominote toulezour nou pe swiv nou bann dimoun serten nou kominote pe viv avek lafreyer, pa pe dormi pe veye pangar en tel ou en tel i antre dan son lakaz, i antre lo son propriyete pour vin vol li, me parkont nou Konstitisyon pa dir nou, pa obliz nou pour nou fer tousala e nou, nou pe arive pe fer li Mr Speaker, e sa bann sityasyon ki mon’n mansyonnen i konfirm sa largiman letan nou popilasyon sirtou nou bann zenn i mank konesans lo nou Konstitisyon i kapab anmenn bann konsekans ki vreman grav pour nou, son prop lekor, pour son prop lekor e pei an antye, annou zis mazinen sa bann zenn zot reprezant lavenir nou pei, e nou bann politisyen ki la ozordi i tonm lo nou responsabilite e gidans pour ki nou fitir zenerasyon i ganny elve lo labote en sitwayen responsab.

Pli bon fason pour nou kapab realiz sa, i par edik zot lo zot drwa e responsabilite e ankouraz zot pour egzers zot drwa koman en sitwayen ki pe viv dan laliberte, egalite e prosperite.  lLs mon a fer re mazinen ki sa bann prensip in touzour reste prensip nob nou parti e rezon det nou legzistans, atraver konesans nou Konstitisyon napa okenn personn ki pour kapab abiz lo drwa nou bann sitwayen, zot tou zot pour konnen kote zot drwa i komanse e kote zot drwa i fini.

Mr Speaker les mon a fer remarke ki nou Konstitisyon i enn ki tre sakre, e dapre mwan lopinyon mon kapab dir i enn parmi bann Konstitisyon pli modern ki en pei i kapab annan ozordi.

Pour komemor 25enm  laniverser nou Konstitisyon ti annan, taler Onorab Georges in koz lo la lo son travay ki in fer pour senplifye nou Konstitisyon, letan mon’n ganny sans mon’n pas dan sa pti liv senplifikasyon nou Konstitisyon, in dir ki sa se i pa neseserman en Konstitisyon, me selman en referans lo nou bann drwa e responsabilite sirtou bann Lartik ki kapab gid nou, in dir ankor li menm ki sa i kapab vin nou konpa e sa mon kontan pour annan rien a apprend, mon aprann ki dir, ki’n pibliy sa osi dan bann lekol, deza la bann ansennyan i annan en platform ki’n deza fini ganny kree pour zot, bann ki pe vwar li difisil pour zot kapab enstrir sa size dan laklas par lefet ki i annan sa mankman konesans lo zot, lo nou Konstitisyon, sa pti liv senplifye i kapab ed zot atraver realiz pour montre zanfan sa size dan laklas, letan mon’n ganny sans pas par lo la, i annan bokou nou Onorab Gill in koz lo la, in pas lo la, Onorab Georges in pas lo la, Onorab Hoareau in koz lo la in dir ki li menm dan sa pti liv dan nou Konstitisyon i annan 5 Seksyon, premye Seksyon i koz lo preanbil kot la i tras en pe listwar nou pei, i donn nou laspirasyon koman endividi, laspirasyon nou pep kote nou sorti e kote, kote, kote nou anvi ale, lo dezyenm Seksyon i koz lo striktir de baz ki form nou koman en Nasyon, dan trwazyenm Seksyon i fer mansyon tou nou bann Drwa ki nou annan koman en sitwayen, en katriyenm Seksyon la i koz en pe lo Prezidans e osi lo Egzekitif, e dernyen Seksyon li i koz, i tous lo nou, i tous lo Lezislatif.

Sa pti dokiman dayer mon rekonnet ki tou Seselwa i kapab afford, taler Onorab Georges in dir konbyen i koute, zis R100, sa i fasil pour nou kapab gannyen e met li, in mansyonnen li menm met li obor nou letan nou fer nou lapriyer, letan nou leve bomaten, letan nou dormi avan ler nou al dormi aswar pour nou pas lo la, ki once nou annan en konesans sa dokiman i kapab servi nou koman bann zouti laprantisaz nou Konstitisyon, e fasilman nou pour kapab trouv solisyon pour tou sa bann konsern ki mon’n mansyonnen pli boner ki pe fer annan serten mankman lo nivo laprantisaz dan nou pei.  Par egzanp sa topik i kapab letan ou’n koz sa topik, i kapab ganny montre dan size social studies e PSE tou bann zanfan savedir nou pe koz zanfan akoz ozordi lo P5, P6 nou kapab etal, desann li en pti pe pli ba depi P1 ziska P4 la atraver dan Seksyon PSE e Social Studies, History osi pour bann manrmay segonder i kapab ganny touse akoz Konstitisyon, nou Konstitisyon i annan bokou pour fer referans avek listwar nou pei, listwar nou pep e la osi olye ki nou perdi bokou nou letan kot nou pe koz bokou bann listwar lemonn, nou kapab enkli lenstriksyon nou Konstitisyon koman en topik dan listwar pour bann manrmay segonder.

E en konsern parey mon’n dir kot bann konsern ki ozordi Konstitisyon pa pe ganny, size Konstitisyon pa pe ganny trete parey annan menm lenportans parey tou lezot, nou kapab konsider donn en mezir sa size.  Ozordi pour en dimoun ganny sitwayennte Seselwa i pas bann tes li, bann tes admissive ki kapab permet li kapab ganny konsidere ganny sa citizenship, me egalman en zanfan ki dan segonder nou kapab met sa size koman en tes pour li kapab ganny admission dan Pos-Segonder e kapab ganny trete koman parmi tou bann lezot kriter pour kapab ganny admit dan Pos-Segonder.  E osi bann ansennyan ki osi nou konsernen ti fer resorti lo zot workload ki zot annan, nou kapab la Minister Ledikasyon i kapab revwar osi, ankouraz bann, met bann plis bann incentive pour ankouraz bann ansennyan e osi nou bann teachers assistant pour kapab permet zot kapab arive realiz sa.

Pour konklir mon swete ki sa Mosyon i a ganny sipor nou tou dan Lasanble e mon napa dout ki letan mon get, mon santi, sa latmosfer ki tre ankourazan kot nou tou nou pe anmenn nou sipor pour sa Mosyon e ki sa nou ava asire ki la demokrasi i ganny rennyen dan nou pei e osi nou welcome sa lide pour servi tou zot bann mwayen e kreativite posib pour permet bann zanfan kapab aprann plis lo nivo nou Konstitisyon.  Annou zis mazinen Konstitisyon i asir proteksyon nou liberte e osi pour nou zanfan, konsekaman sa i annan en gro lenpak lo rod zot lavi e nou lavi toulezour, tou nou bann drwa in ganny enskrir dan nou Konstitisyon e i apartenir pour nou e a nou, annou fer sa premye, annou donn nou fitir zenerasyon sa sans pour zot aprann zot osi par zot prop dibyen par vot an faver pour sa Mosyon.  Mersi Mr Speaker.

 

(APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Ernesta.  Bon avan nou pran Break mon annan de pti lanons pour mwan fer. ABC pe rankontre toudswit dan Speaker’s Conference Room e lekip ki ti al partisip dan CPA Regional Activity Botswana pe rankontre 12.30 dan Committee Room 3 dan prezans bann zofisye ANHRD ok? So i annan sa 2 meeting la midi, ABC avek sa lekip ki ti al mon krwar Madanm Clerk Onorab Henrie osi tou mon krwar ti ladan zot pour rankontre avek ANHRD dan Committee Room 3 12.30.  Avek sa nou ava pran en break e nou ava retournen 2er apre midi.

 

(BREAK)

 MR SPEAKER

Bonn apre midi tou Manm Onorab.  Bonn apre midi tou bann dimoun ki pe swiv travay Lasanble Nasyonal nou pour kontinyen avek nou travay – nou deliberasyon lo Mosyon ki’n ganny move par Onorab Churchill Gill.

E bon ok mon prezant leskiz, nou annan en Revised Order Paper pour apre midi e nou annan serten nouvo dokiman ki nou’n resevwar.  Alor mon ava donn laparol Madanm Clerk pour pas lo bann Papers …. bann presentation of bann Papers.  Apre nou annan en Bill osi ki nou’n gannyen ki nou mete pour First Reading.  Madanm Clerk.

 

MADAM CLERK

Mersi bokou Mr Speaker.  Bonn apre midi tou Manm e tou dimoun ki a lekout.  Konman prezantasyon papye nou annan

S.I. 48 pour 2018 Presidential Emolument (Provision of Security and Vehicle) Regulations of 2018. 

S.I. 49 pour 2018 Vice Presidential Emoluments (Provision of Security and Vehicle) Regulations of 2018.

S.I. 50 2018 Income and Non-Monetary Benefits Tax (Amendment of Second Schedule) Regulations 2018.

S.I. 51 2018 Value Added Tax (Amendment of Schedules) (Amendment) Regulations of 2018.

S.I. 52 2018 Customs Management (Passenger Allowance) Regulations of 2018.

S.I. 53 pour 2018 Excise Tax (Amendment of Schedules 1 and 2) (Amendment) Regulations of 2018.

S.I. 54 pour 2018 Excise Tax (Concessions) Regulations Tax of 2018.

S.I. 55 2018 Electricity (Amendment) Regulations of 2018.

S.I. 56 2018 Water Supply (Treated Water) (Charges) (Amendment) Regulations of 2018.

E finalman

S.I. 57 2018 Drums (Repeal) Regulations of 2018.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Mersi Madanm Clerk.  Nou ava al lo item No.5 nou annan en Private Member’s Bill.  Madanm Clerk ou ava fer First Reading.

 

MADAM CLERK

Mersi Mr Speaker.  This Act may be cited as Constitutional Posts (Special Pension) (Amendment) Act 2018.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Mersi Madanm Clerk.  Bon nou fini avek sa bann Papers Laid.  Nou ava kontinyen nou deba lo Mosyon.  E prosennman mon annan Onorab Wilbert Herminie.

 

HON WILBERT HERMINIE

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker tou Manm Lasanble e tou dimoun a lekout bonn apre midi.  Mr Speaker kisisa en Konstitisyon?  I pou enteresan pour demann sa kestyon lo en baz zeneral e vwar bann larepons ki nou pour gannyen.

Ozordi plis ki zanmen, nou tande ki nou Konstitisyon in vin en zouti ki pli enportan ki zanmen.  Nou Konstitisyon in vin pli popiler.

Mr Speaker Konstitisyon Sesel ladan I enkorpor bann drwa fondamantal tou Seselwa e osi enkli bann valer demokratik nou pei.  Dat ki i ti antre an fors se le 29 Zen 1993 dat ki nou Konstitisyon ti ganny adopte ti le 18 Zen 1993, nou Konstitisyon ti ganny aprouve par referendum le 18 Zen in ganny amande 9 fwa de la.

E Mr Speaker I bon note ki apepre 4an pase, ki nou ti annan en sanzman dan nou Konstitisyon, ki ti annan en zour ki nou ti dedye ki nou ti apel li Lazournen Konstitisyon e en seremoni fer monte paviyon I pran plas kot Moniman Lape.

Mr Speaker i montre nou klerman ki nou Konstitisyon I pli an pli vin en dokiman tre enportan.

Mr Speaker en Mosyon tre enportan in ganny table devan nou Lasanble, par en Onorab ki sorti isi lo nou kote latab – Onorab Gill I vin ek en Mosyon tre enportan e dan tou senserite Mr Speaker mon pour aport mon sipor total a sa Mosyon.

Mosyon I demande ki Gouvernman I fer en laprantisaz Konstitisyon I vin en size dan lekol.  Mr Speaker lekol I en landrwa kot bann zenn I ale pour aprann e mon personnelman krwar ki sa I en bon lide ki nou bann manrmay a en tre zenn laz I aprann lo nou Konstitisyon e sa I a vin en benefis pour zot e osi pour nou pei.

Mr Speaker akoz ozordi mon pe dir mon pour aport mon sipor total a sa Mosyon?  Akoz mwan ozordi mon vwar ki sa Mosyon I en Mosyon ki enportan e serye.  Mr Speaker larepons se sa, ozordi plis ki zanmen dan sa pei Sesel nou bann zenn I bezwen konnen e apresye lekel ki ti anmenn vre sanzman dan sa pei.

Nou bann zenn I bezwen konnen e apresye lekel ki ti lager pour nou vin en pep lib.  Nou bann zenn I bezwen apresye e konnen ki ti vin avek sa lide tel konman pour al fer Konstitisyon.  Nou bann zenn I bezwen konnen e apresye lekel ki ti vwar li enportan pour drafte en dokiman ki annan zot drwa konman en sitwayen Sesel.  Zenn I bezwen aprann e konnen kote sa pei ti ete de 50an e 40an pase.

Si nou pa edik zot a en tre zenn laz ki pour arive se sa Mr Speaker ki nou pe vwar la konmela kot nou bann zenn pe ganny zis anbete left right and center kot zot nepli konnen ki zot pour krwar.  Zot dan tou sort kalite bann ki dan zot zentere e bann ki pa ki la ki pour zis anbet zot; kot nou bann zenn pe ganny dir nanryen pa’n arive dan sa pei kot tou sa ki nou fer I mal.  Me la I en loportinite e laprev I la pour zot vwar e konnen dokiman pli fondamantal dan sa pei Sesel ti ganny drafte dan ki letan.

Mr Speaker nou pa devret kanmi oubyen kasyet laverite.  Nou bann zenn I bezwen aprann sa bann keksoz I nou listwar konman en pei en pei demokratik akoz nou bezwen kasyet serten lenformasyon e zis les serten ganny devwale.

Mr Speaker mon dir tou sa ki nou lazenes I bezwen konnen dan sa pei lo kote nou ti ete ki mannyer nou’n ariv, kot nou ete ozordi mon pour siporte e demande ki I ganny fer me pa zis ganny fer me ganny fer byen.

Lekol I landrwa kot bann zenn I aprann bokou keksoz, ki plitar I sirman ed zot dan lavi e sa size lo Konstitisyon vreman en size ki pour ed zot dan zot prosen letap dan lavenir.

Konmela Konstitisyon I ganny montre dan lekol, atraver ledikasyon sivik me nou pe demande ki sa I al en pe pli lwen kot bann keksoz ki ganny fer an teori I ganny mete an pratik; kot nou bann zenn I ava konn zot drwa zot bann drwa fondamantal e zot konnen kwa nou bann lenstitisyon e ki keksoz nou bann lenstitisyon I ofer pour zot.

Kot nou bann zenn I ava metriz sa size e zot a konnen kwa ki egziste dan Konstitisyon me non pa zis tann bann dimoun ki pe zis met bann lide ki pa reel dan zot latet.

Nou Konstitisyon I nou konmann siprenm nou pei, kot tou bann drwa nou bann zanfan, tou nou bann aki I ganny dekrir ladan kot avek bokou resers, avek bokou sipor, nou bann zenn ava kapab trouv bann lide e fer bann desizyon ki reel pour zot kapab bouz devan.

Nou Konstitisyon I sa dokiman ki’n ganny formen pour edik nou bann zelev, nou bann Nasyon e nou bann zenn.  Nou Konstitisyon I sa dokiman ki nou tou nou deside e nou pran en oath pour nou kapab defann li partou e dan tou plas toulezour.

Nou Konstitisyon I sa dokiman ki montre nou bann drwa – pa zis pour nou bann zenn me pour nou bann dimoun aze.  E la mon sizere e mon demande ki nou Konstitisyon I ava ganny tradwir an Kreol ki tou dimoun I ava konn tou sa bann Lartik ki egziste dan sa Konstitisyon.

Mr Speaker mwan osi mon pe demande ki nou Konstitisyon I ganny fer pli vizib, kot plis I ganny fer pour edik nou bann zabitan e nou bann zelev kot zot kapab konn plis ki annan dan sa Konstitisyon.

E mwan ozordi mon pe anmenn mon sipor total a sa Mosyon anmennen par Onorab Gill e mon pour donn sipor sa Mosyon an son totalite.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Herminie.  Mon a donn laparol Onorab Flory Larue.

 

HON FLORY LARUE

Mersi Mr Speaker.  Bonn apre midi tou bann Manm bon apre midi tou dimoun dan lakour.  Mosyon pe demande ki Gouvernman I fer laprantisaz Konstitisyon pli a profon dan lekol anba Civic Education.  Civic Education I kapab ganny define anba en gran definisyon konman en provizyon lenformasyon e bann leksperyans laprantisaz pour ekip e donn pouvwar sitwayen e pei pour partisip dan en prosesis demokratik.  E napa baz pli enportan dan sa laprantisaz ki konesans Konstitisyon.

Kisisa en Konstitisyon?  En Konstitisyon I ganny formen par en group prensip fondamantal ouswa bann presedans ki en Leta I servi pour Gouvernans.

Serten Konstitisyon ki’n ganny kodifye I osi ganny servi pour met limitasyon lo pouvwar leta I fer sa par etabli bann laliny ouswa limit ki en komandan en leta pa kapab depase tel ki bann drwa fondamantal.

Nou 3enm Konstitisyon ti vin an fors an Zen 1993.  Sa letan ki bann ki ti ekri Konstitisyon ti pe fer zot travay, ti en moman vreman diferan pour pep Seselwa ti en levennman ki ti pas an direk lo televizyon, kot tou dimoun ti kapab antann bann deliberasyon lo konteni ki ti pour finalman vin sa dokiman ki nou annan ozordi.  I ti fer nou vin en pep lib.  Me ozordi ki Mosyon pe demann Gouvernman pour fer en laprantisaz pli aprofondi lo sa size, nou bezwen demande kwa eski nou bann zanfan ti pe aprann apropo sa size dan nou listwar?

Si Konstitisyon ti ganny finalize 25an pase akoz ki ozordi I annan en tel Mosyon eski se akoz ozordi nou annan en vre divan demokrasi dan pei?  En divan ki konstaman demande ki drwa Seselwa pa ganny abize me sa lontan Lopozisyon pe dir kwa ki’n sanze ozordi ki Onorab Churchill Gill I santi ki sa laprantisaz I manke ler pour sa dernyen 25an nou pa’n tann nanryen?

Mr Speaker ozordi nou dan sa ki nou apel 3enm Repiblik Sesel ki fer sa ki nou 3enm Konstitisyon osi.  Sesel ti ganny son premye Konstitisyon le 29 Zen 1996.  Sa dat ki nou ti ganny lendepandans e ki nou ti vin Larepiblik Sesel.  Nou ti ne konman en pep e nou ti ganny

nou lidantite Seselwa.

Sa premye Konstitisyon parkont pa ti viv lontan I ti mor le 5 Zen 1977 par en Koudeta, en aksyon traizon ki ti ganny komet par non tou Seselwa.  En aksyon kont prensip en Konstitisyon demokratik.  Apre sa nou ti vwar en Prezidan ki ti vin o pouvwar par en aksyon Koudeta e pei ti ganny gouvernen par en Dekre.

Anba sistenm SPUP ki apre in vin SPPF apre ozordi se li menm Parti Lepep ti napa, plas pour respe Konstitisyon.  E apre nou premye Prezidan ti vin o pouvwar par en Koudeta sa de lezot zot in vin atraver sa ki nou apel ‘pas baton.’  Sa pa ti dan Konstitisyon 1993 sa 3enm Konstitisyon, me zot pa ti kapab sanz zot move fason fer e dan sa laliberte pour pep Seselwa swazir son Prezidan par en eleksyon senpleman ti ganny pran avek pep Seselwa par en Lasanble mazorite Parti Lepep.

Mr Speaker Parti SPUP letan ti pran pouvwar ti sanz son non e vin SPPF e ekri son Konstitisyon lo pep Seselwa.  Lo paz enn sa Konstitisyon Mr Speaker, zot ti ekri:’

Ki en dimoun I annan drwa pour viv dan en laliberte e sekirite.

Zot annan en drwa ki anpese ki zot ganny tortire e sibir bann tretman ki pa imenn.  Drwa legalite – san diskriminasyon devan Lalwa.

Drwa pour ganny proteksyon Lalwa.  Drwa pour annan laliberte lespri e lekspresyon.  Drwa pour rasanble; drwa pour annan propriyete.

Sa bann keksoz ki zot in ekri lo premye paz zot menm zot pa’n zanmen kapab defann.  O kontrer nou prop Seselwa in ganny abize e bezwen kit pei akoz zot pa ti an sekirite.  Ti napa rasanbleman.  Ti annan ‘curfew. ’

Ti napa drwa annan en diferan lopinyon e bokou dimoun ti perdi zot drwa propriyete e zot travay.  Pa tou dimoun ki ti ganny bann gran propriyete – ki ti annan bann gran propriyete.  I annan ki zot pti lakaz ti ganny pran avek zot akoz zot lopinyon ti diferan.

Pourtan ti’n ekri ki sa I en drwa.  En pe parkont in pey pli o pri e zot in disparet e zot bann pros I ankor pe esper plis lenformasyon ouswa revelasyon lo la.  Sa 2enm Konstitisyon I dir nou limitasyon sa bann drwa ki sitwayen ti annan, e premye I vin par en deklarasyon lo en 2enm paz ki dir SPPF pour lesel parti politik dan Sesel, e I pour kontrol tou aktivite politik dan pei; ki Kongre parey Onorab Sophola in dir. I sa pouvwar iltim dan pei e I pour zwenn 1 fwa par an.

La nou vwar vre rezon akoz ki bann drwa ti ganny abize, akoz sel bi sete pour kit Parti SPPF ozordi Parti Lepep o pouvwar avan tou.  Sa ti zot premye priyorite e non pa donn piblik zot drwa.  Lalwa siprenm ti dan lanvi en sel zonm.  Sa letan pour vin en Manm Lasanble Nasyonal ou ti bezwen en Manm SPPF avan tou e siport sa sistenm.

Lo paz 24 i eksplik an gran detay tou pouvwar Prezidan ki sa letan ti Prezidan Rene.  I ti kapab kree nenport ki pos zot travay ouswa termin nenport ki pos dan travay pour nenport ki ki.  I ti kapab pardon nenport ki prizonnyen, eskiz nenport ki krim.  I ti kapab pardonn okenn fot menm kont leta e retir lakizasyon e santans sa dimoun.

Sa pa ti donn dimoun sekirite dan zot travay sa ti kree lafreyer.  Alors sa Konstitisyon pa ti donn dimoun drwa pour dezagree avek sa Msye.  Lala sours bokou labi drwa sitwayen dan sa pei. Ou pa ti annan lanplwa si ou pa ti siport sa sistenm.  Ou ti ganny ou louvraz dapre ki parti ou ti siporte.

Ozordi Seselwa napa konfyans dan bann lenstitisyon Gouvernman.  Se sa sours sa inefikasite sa Gouvernman.

Paz 25 i donn leksplikasyon fonksyonnman lo Kongre SPPF lo fonksyonnman Leta.  Pa bliye ki ziska Parti Lepep ti ankor pe pran desizyon nasyonal dan Kongre e non pa dan Lasanble Nasyonal menm anba 3enm Repiblik.

Onorab Sophola menm fek dir fek dir nou ki dan Kongre resaman ki zot in deside pour promot sa Konstitisyon ki nou annan.  Sa I en mank respe total pour nou Konstitisyon ki ti donn pouvwar nou 3 lebra Gouvernman a egalite e avek sakenn son fonksyon.

Anba SPUP/SPPF e Parti Lepep Lasanble Nasyonal ti ziz sa ki nou apel en ‘Rubber Stamp Assembly’.  Ozordi LDS in montre Seselwa vre rol debat lo Lalwa e fer oversight en Lasanble ki fer son travay dapre nou Konstitisyon.  Mon donn en legzanp Mr Speaker.

Yer isi dan sa Lasanble nou ti debat lo tarif PUC ki pe monte, nou’n anvi en leksplikasyon pour ki piblik I konpran ki pe arive, me sa menm kestyon ti pe demande le 29 Oktob 2013 par Onorab Nolline Sophola dan 5enm Lasanble.  Mon rapel ki Onorab De Commarmond e Onorab Pillay ti dan 5enm Lasanble personn pa ti demann Minis Rolph Payet sa letan okenn kestyon.  Lo paz 29 I donn leksplikasyon tou Manm pour fer fonksyonnman parti tel ki piblisite ‘publicity secretary’ ki son rol li i ganny dekrir konman ansarz piblisite e fer propagann.  Mon pa krwar sa in sanze depi sa lepok.

Mr Speaker sa Konstitisyon ki ti annan apepre 30 paz ti ranplas sa enn apele The Seychelles Order 1976 ki ti byen dans ek lenformasyon e ti gid nou pei depi 1976 ziskan 1977.

Nou osi tann Msye Danny Faure a plizyer repriz ki son bann prensip I baze dan sa menm lareg fondamantal parti. Mon’n toultan demann mon lekor ‘‘ki i pe sey dir?’’ Espesyalman letan mon lir sa dokiman.

Mr Speaker sa Mosyon in fer mon mazin bann Ameriken.  Mon asire bokou dimoun letan in get bann film Ameriken in vwar kot en sitwayen in dir pour defann son paviyon ouswa son Konstitisyon.  I patriyotik.  Sa I akoz bann zanfan depi en zenn laz I aprann sa lo en baz serye dan curriculum lekol.  Sa pei I donn lenportans sa lenformasyon, akoz sa ki fer en sitwayen konpran ki son rol anver son pei.  Koumsa an zeneral dimoun I konn zot drwa e i respekte drwa lezot.

Mr Speaker sa Mosyon ozordi I dir nou anmenn laprantisaz aprofondi nou Konstitisyon pour nou zanfan me sa i devret en lobligasyon akoz nou Konstitisyon i sa dokiman ki fer nou en pep.  I osi en lenstriman ki serten i bezwen pour konn son konteni pour li kapab egzekit son louvraz tel ki Lapolis e Larme.

Lefe ki nou’n mank sa ledikasyon, pandan nou letid petet Leta i osi kapab fer sir ki sa bann dimoun ki bann adilt ozordi I konn son konteni pour delivre en meyer servis.  Si I annan en keksoz ki tou Seselwa I devret konnen, i sa lentrodiksyon avek son rol prensipal e responsabilite anver son pei.

E dan sa dernyen 25an depi son legzistans, I ti en dokiman ki bokou Seselwa pa ti zanmen vwar e ni menm konnen ki ti annan ladan.  Sa lannen apre 25an in ganny tradwir an Kreol.  Me Madanm Alexia ti anmenn depi 2015 en promes pour tradwir bann valer fondamantal sapit 3 pour bann Seselwa an Kreol e sa in fer li.

Konman en avoka ki’n defann drwa imen isi Sesel e ki in anmenn plizyer ka dan Lakour Konstitisyonnel pour fer sanz bann Lalwa ki kont nou Konstitisyon, sa ti enn ki ti pros avek son leker; tel ki Act POA ki ti ganny zete dan Lakour Konstitisyonnel e sa ti ganny vote par plizyer Manm ki dan nou Lasanble ozordi, ki ti restrikte mouvman Seselwa an zeneral.

Sa I akoz sa parti lo lot kote latab pa ti an faver Seselwa konn son drwa, akoz letan ou konn sa ki pour ou, ou konnen kote pour leta I arête ou konnen kwa son rol e kwa son limitasyon.  Si nou pep ti annan sa kalite ledikasyon depi byen lontan, aksyon tel ki POA Act pa ti pour ni ganny tann parle.

Ozordi ou vwar dimoun pe fer protestasyon pour demande pour zot drwa ganny proteze e zot lavwa ganny tande ozordi letan Onorab Churchill Gill I anmenn sa Mosyon, I fer nou retourn kot nou ti ete 40an pase.

Sa I fer ki sa parti in gaspir letan sa pep.  Pour 40an in kit zot dan fernwar pour zot kapab enstil lafreyer e kontrol fason panse dimoun – fer zot krwar ki se parti ki fasilit lavi dimoun me non sa I pa leka.

Souvan nou’n tande ouswa ganny dir ki se parti ki donn Seselwa lakaz, lasante gratwit ouswa ledikasyon me mon ser, frer Seselwa sa I ganny ekri dan Konstitisyon I ou drwa.

Dan Lartik 29 I garanti ou akse avek lasante; dan Lartik 23 ou drwa pour akse avek ledikasyon, e dan Lartik 33 akse a en lozman konvenab alor se pa Parti Lepep ki donn ou sa bann drwa me se Konstitisyon ou pei.

Mon dir mersi Onorab Basil Hoareau letan I dir nou bezwen patriyotik; ki Seselwa I devret lwayal dan byennet son pei.  Ou’n donn bann bon legzanp Onorab ou’n donn legzanp travayer sitwayennte me annou pa bliy bann zenn ki pa pe ganny en morso later e en lakaz akoz sa parti politik in pran sa lespwar pour li ganny son prop lakour.

Olye in tann tou bann ansyen Prezidan zot madanm bann ansyen Minis e pli deplorab ankor sa parti politik li menm ki I annan plis ki 40 bout later san zwenn okenn kriter.

Mon siport sa Mosyon ki vin 40an an retar me I pa tro tar pour sak Seselwa rod en kopi Konstitisyon ki an Kreol ouswa al online e fer resers e dekouver sa dokiman ki’n donn ou lidantite Seselwa sa I a ed ou konpran kantite limitasyon leta I ete e ki rol konman en sitwayen ou pour kapab pour ou defann ou pei.

Bann ki’n mank loportinite annou fer li nou devwar pour kanmenm lir e konpran labaz dan premye parti sapit 3 nou Konstitisyon, pour nou ed nou bann zanfan dan zot laprantisaz si Gouvernman I deside enplimant sa Mosyon.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Larue.  Mon ava pas laparol avek Onorab Sylvanne Lemiel.

 

HON SYLVANNE LEMIEL

Mersi Mr Speaker.  Bonn apre midi Mr Speaker.  Bonn apre midi mon bann koleg Manm Onorab tou bann dimoun ki pe ekoute dan lakour.  Mr Speaker etidyan I kapab zwe en rol tre enportan dan la demokrasi e osi dan lasosyete.  Mr Speaker Lartik 40 nou Konstitisyon, I koz lo bann drwa fondamantal sak sitwayen Sesel e sa I enkli bann zanfan lekol.  Enn parmi sa bann drwa fondamantal se pour mentenir e defann nou Konstitisyon parmi lezot ankor.

Mr Speaker sa propozisyon pour ki etidyan I aprann nou Konstitisyon pli aprofondi dan size ledikasyon sitwayennte pour empower zot e fer zot vin pli byen enformen lo zot drwa e responsabilite e pour zot vin bann sitwayen pli angaze e osi donn zot bann bagaz pour ki zot osi zot kapab anmenn en sanzman pozitiv dan lanvironnman otour zot.

Mr Speaker laprantisaz aprofondi e konesans nou Konstitisyon, I pour ed nou bann zanfan, pour konn nou Lalwa konn zot drwa e zot responsabilite anver zot menm e osi anver lezot.  E osi ed zot pour annan sa respe anver enn a lot e osi anver nou patri.

Mr Speaker mon pour siport sa Mosyon akoz son lobzektif se pour edik nou zanfan lo sa dokiman siprenm nou pei.

Sa dokiman ki gouvern fonksyonnman nou pei e sofgard nou demokrasi alors I devwar tou nou zanfan e zenn pour zot aprofondir zot konesans lo sa dokiman tre enportan.

Zot devret annan en konesans byen detaye lo son konteni ki konpri son bann Seksyon ek Lartik.  Par egzanp zot devret annan konesans aprofondi lo bann senbol Nasyonal, akoz sa bann senbol I reprezant nou lidantite e siny nou souvrennte Nasyonal zot devret devlop e adopte bann latitid pozitiv anver nou bann senbol.

Konman bann zenn ki ankor pe lekol, demen zot ki pour diriz nou pei, zot ki pour annan bann pozisyon dan bann lenstitisyon Gouvernman. La nou pe koz Egzekitiv, Lezislatif e osi Zidisyer.  Alors I tre enportan pour zot konn li.

An plis nou Konstitisyon I fer klerman tou sitwayen konn tou zot drwa fondamantal e zot devwar.  I osi enportan ki nou zanfan konman zenn sitwayen ozordi e fitir dirizan nou pei, zot annan bann konesans de baz lo bann lenstitisyon e lotorite nou pei pour zot konpran ki mannyer pei I marse.

Mr Speaker pour elabor en pe plis lo mon entervansyon e pandan mon resers bann dokiman ek lenformasyon ki mon gannyen sorti kot Minister Ledikasyon, I fer mwan vwar ki zot in fer bokou dan sa direksyon me I annan lespas pour fer plis ankor.

Ledikasyon lo nou Konstitisyon I lo zot azanda depi plis ki en 20enn lannen e in okip en plas enportan dan zot curriculum e sa I ganny fer atraver ledikasyon sitwayennte Citizenship Education ki’n ranplas ledikasyon sivik depi 1999.

Sa size ti pe ganny fer anba PSE ledikasyon personnel e sosyal, ki se edik bann zanfan lo zot rol, konn plis lo zot pei e osi en pti pe lo nou Konstitisyon.  Bann progranm lansennyman pour tou nivo sistenm ledikasyon in ganny devlope; bann resours pedagozik osi in ganny devlope.

An plis pandan sa 10an ki nou ti an legzistans, NIE in form bann ansenyan pour delivre sa bann progranm e ozordi SITE pe kontinyen sa travay, menm si mon aprann ki I annan serten difikilte.

Enn bann desizyon fondamantal pandan reform ledikasyon 2009 a 2010, se ki priyorite 5 ti pe demande pour pran bann mezir neseser pour ranforsi lansennyman ledikasyon sitwayennte.  An 2012 dan son Diskour Leta Lanasyon Prezidan Larepiblik sa letan, Msye James Michel ti demann Minister Ledikasyon pour donn sa size en peryod 40minit e donn li plis vizibilite.

Swivan desizyon an 2012 Lofis Vis-Prezidan ti ofer Minister Ledikasyon plis ki 300 kopi Konstitisyon versyon senplifye, ti I ti ganny osi distribye dan tou lenstitisyon Konstitisyonnel.  Pandan bann lannen 2012 e 2013 SeyCCAT in organiz bann sesyon devlopman pour bann ansenyan tou nivo; bann sesyon sansibilizasyon in ganny fer pour bann dirizan dan bann lenstitisyon edikasyonnel.  Bann nouvo modil in ganny devlope pour nivo segonder ek P6 e zot kouver diferan laspe Konstitisyon.

An Zilyet 2013 Minister Ledikasyon ti entrodwir nouvo curriculum nivo framework, e dan sa dokiman ledikasyon sitwayennte I anba en nouvo learning area konman en size separe.  PSE in ganny ranplase par PSCE vedir – Personal Social and Citizenship Education.

Mr Speaker mon konpran ki bokou in ganny fer, me semen I ankor long. Minister Ledikasyon ek Resours Imen pe fer fas avek bokou defi sirtou mankman resours imen pour delivre bann size e devlop bann progranm lansennyman.

En pwen enportan ki mon note ki PSCE I annan plis ki 4 size. I annan 3 peryod 30 minit par semenn, me eski I annan ansenyan pour ansenny pandan sa letan?

Depi 2015 dan kad selebrasyon nou Lazournen Konstitisyon Minister Ledikasyon an kolaborasyon avek lezot partner in organiz sak lannen konpetisyon deba e public speaking pour tou lenstitisyon e sa bann konpetisyon I baze lo bann Lartik nou Konstitisyon.

Mr Speaker sepandan konsideran, ki I annan deza striktir an plas pour laprantisaz Konstitisyon, mon pour rekomande ki Gouvernman I anmenn nouvo linisyativ;- fer provizyon pour plis resours tou form angaz plis lezot lenstitisyon leta lasosyete sivil sekter prive pour ki nou Konstitisyon I kontinyen vin aksesib pour promosyon la demokrasi bonn gouvernans promosyon drwa e devwar sitwayen.

Nou Konstitisyon I reste sa dokiman vivan atraver ki, nou zenn demokrasi I ganny son souf lavi.  Nou pa kapab les loportinite pour devlop en Nasyon ki ini e pare pour travay pour byennet nou pep pase.  Nou, nou bezwen vin bann legzanp linite.  Nou bezwen fer tou pour ankadre tou sa ki bon pour nou sosyete, e sa I konmans avek nou e zenerasyon fitir.  Nou zanfan I bezwen konn apresye kot nou arive ozordi.  Se sa lesansyel pour nou tou ozordi.

Mr Speaker mon pour termin mon lentervansyon avek sa quote par Mr Kofi Annan.  Mon site;

‘No one is born a good citizen.  No nation is born a democracy.  Rather both are processes that continue to evolve over a lifetime.  Young people must be included from birth.  A society that cuts off of its youth severs its lifeline’.   Unquote.  Avek sa Mr Speaker mon remersi ou.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Lemiel.  Mon a donn laparol Onorab Jude Valmont.

 

HON JUDE VALMONT

Mersi.  Bonn apre midi Mr Speaker.  Bonn apre midi tou koleg Onorab e bonn apre midi tou ki pe swiv nou.  Mr Speaker Mosyon Onorab Gill I vin a en moman kot nou pe eksperyans en leta kot nou pep I swaf pour la demokrasi e an retour annan en for lentere pour konn zot bann drwa.

Mr Speaker mon konmans mon lentervansyon lo sa Mosyon par koz en pti pe lo lenportans lo senbol Nasyonal akoz se atraver nou paviyon nou nasyonal sirtou kot nou idantifye nou konman Nasyon Seselwa.

Mr Speaker I vreman fer mon plezir pour tann nou Lim Nasyonal tou le Mardi Merkredi bomaten ler mon vin Lasanble mon menm fer remark ki I annan Manm ki sante aotvwa.  Sa I montre nou fyerte konman en pep konman bann Leaders en sel pei.

Resaman Mr Speaker nou osi vwar nou ser ek frer Seselwa in desann an gran nonm avek nou paviyon pour al siport lekip foutbol nasyonal dan son match kalifikasyon Lakoup Lafrik kont Nigeria.  Sesel anba 5 kouler ki nou konnen ble, zonn, rouz, blan e ver, nou’n ralye siport nou lekip konman en sel Nasyon.

Sa Mr Speaker I zis 2 senp legzanp kot bann senbol nasyonal I zwe en gran rol anmenn sa sans patriyotizm dan nou lavi toulezour fer nou koste konman sa nasyon Seselwa.

Anba sapit 1 Lartik 3 nou Konstitisyon ki lir, ‘there shall be a public seal, a national flag a national Anthem, national emblem a national moto,’ and it goes on.  Mr Speaker mon kontinyen par rekonnet zefor nou Gouvernman pour promot e edik nou pep lo kontyen e valer nou Konstitisyon li menm.

Enn bann legzanp pli enportan tou resaman se ladopsyon le 18 Zen konman Constitution Day.  Sa zour I ganny dedye antyerman ver promosyon nou Konstitisyon. I konmans par en zes powerful senbolik kot nou vwar en seremoni kot paviyon Sesel I ganny fer monte dan nou capital Victoria, par nou bann solda akonpannyen par zoli lavwa nou bann zenn ki fyerman sant Lim Nasyonal byensir apiye par bann pli o reprezantan nou 3 Brans Gouvernman enkli en bon pe bann Onorab ki la prezan.

Mr Speaker apre sa seremoni li menm pei I antre dan en leta patriyotik kot atraver swa bann aktivite pour progranm lo medya.  Seselwa I ganny en full dose ledikasyon lo nou Konstitisyon.  Mon senserman krwar ki sa pa merit ganny fer pandan en zour dan lannen, me selman ganny fer regilyerman.

Mr Speaker mon vwar mon vwar sa Mosyon konman en lot loportinite pour bann Leaders, konman lavwa zabitan nou bann distrik fer nou par edik zabitan nou bann distrik fer nou par edik nou pep lo valer e lenportans konn nou Konstitisyon. Loter Mosyon in met lanfaz lo ledikasyon e pli bon fason edik en pep se konmans par edik son bann zanfan.

Alors Mosyon pe demande ki Gouvernman I fer laprantisaz o profon dan lekol.  Dan sa laliny Mr Speaker, mon sezi sa lokazyon pour pas en mesaz direk avek nou bann etidyan;

‘Bann zenn annou fer li nou responsabilite pour konmans konn nou Konstitisyon.  I pa zanmen bezwen bokou.  Annou konmans par konn son leker.  Sa se son preamble.  Zis par sa mon konvenki ki nou sans patriyotizm e lapartenans anver nou pei pour ogmante konsiderableman.

Permet mwan Mr Speaker, sit serten Lartik dan preamble nou Konstitisyon, ki fer bokou sans dan nou lavi toulezour;- enn se;

‘Grateful to almighty God that we inhabit one of the most beautiful counties in the world.’  Mr Speaker legzanp i la pour nou vwar.  Nou vwar map Sesel partou; nou vwar sa bann lavertisman.  Mon krwar bokou dimoun I fyer, sirtou ler en zenn I al deor premye keksoz mon krwar en bon pe I fer, zot al kot STB zot rod en pti brosir en keksoz koumsa, zot ale zot pas avek zot bann zanmi.

Mwan mon’n pas sa leksperyans mwan osi.  Bokou la anndan mon bann koleg Onorab zot in al etidye deor e nou fyer ler nou montre bann dimoun nou disab blan, nou lesyel ek nou lanmer ble – kantite dimoun sirtou dan mon bann pei Lafrik, bann pei landlocked ki dir ou sa parade.  E I fer nou fyer.  E se sa nou pe viv nou Konstitisyon atraver son bann aksyon ki nou fer.  Mr Speaker en lot sa Lartik ki tous nou toulezour osi se sa enn ki lir konm swivan;

‘Aware and proud that as descendants of different races we have learned to live together as one nation under God and can serve an example for harmonious multiracial society’.

Mr Speaker la ankor legzanp I la devan nou vwar Lasanble nou vwar nou tou nou bann koleg Onorab, diferan nou kapab dir ras, kouler me selman nou tou nou asize.  Malgre politik I diviz nou lo de kote latab, me selman nou asize nou pa en Nasyon ki pour gete sa enn I blan sa enn I nwar.  Mon pa tann koze lo Sesel.

Nou fyer nou annan desandans Afriken, nou annan desandans Sinwan, Azyatik Eropeen, alor tousala I fer nou … En kantite dimoun I dir nou  we are the melting pot of culture  -e se sa nou pe viv nou Konstitisyon toulezour par nou bann ras nou bann mannyer nou enterakte ek kanmarad.

Mr Speaker en lot I lir koumsa recognizing inherent and the equal and unalienable rights of members of the family as a foundation for freedom, justice, welfare, fraternity, peace and unity.

Mr Speaker ankor enn fwa malgre nou divizyon politik, me selman ki nou vwar me selman ki nou vwar mon krwar zis letan mon bezwen dir sa I letan kanpanny ki nou vwar nou, nou pe diskite nou pe swazir nou parti and whatnot, me apre sa ki nou vwar?

Seselwa nou desann dan menm bis nou al travay, nou fer pei bouze nou asize, nou koze nou enterakte.  Napa mon pa vwar fransman mon sa lopinyon personnel mon pa vwar lenzistis e bann keksoz koumsa persekisyon.  I annan koleg ek Onorab lot kote latab in gras a 15 lo 10 ki la nou annan drwa isi laba, be drwa in egziste tou sa letan li.

I zis petet la wi en keksoz ki nou bezwen fran ek nou lekor, sirkonstans politik in sanze Lasanble Nasyonal mazorite se Lopozisyon e nou an minorite pour en premye fwa.  Me drwa in toultan la li zis petet la Seselwa parey zot in dir lot kote latab zot in ganny lavwa pour koze.  I normal aktyelman Mr Speaker zis pour mon fer sorti sa?  Akoz lademokrasi ki nou Konstitisyon I promote la nou pei pe devlope, pe evolye, Ou konpran?

Alor se sa bann keksoz ki normal I natirel nou pa bezwen servi en loportinite parey pour koz lo Konstitisyon nou politiz serten keksoz.  Mon krwar nou vin avek en politik ki nou tou lede kote nou koze, nou koz lo nou Konstitisyon e nou sezi loportinite pour edik en pep.

Mr Speaker en lot ankor ki mon bezwen refer sorti se ‘reaffirming that these rights are most effectively maintain and protected in a democratic society where all powers Government spring from the will of the people.

E I dir it ‘springs from the will of the people.’  The people in fer zot swa zot in donn nou Lasanble lavwa pour koze, nou bezwen koz pour zot nou la nou pe promot zot drwa e zot osi zot partisipe annou get la Lasanble I live lo televizyon.

Kantite dimoun ki swiv ki enterakte avek mon avek zot mon bann koleg Onorab anvoy en mesaz I dir ek ou be ‘sa pa sipoze koumsa’ sa I koumsa e ki nou fer?  Nou koz pour zot.  E I koumsa nou pe devlope la demokrasi alor I bann keksoz ki nou pe viv nou Konstitisyon toulezour.

Mr Speaker (ou’n ganny mesaz Onorab Henrie?  Be pas ek mon, mon a lir pour ou)

Mr Speaker ki mannyer nou garanti ki nou bann etidyan I vreman aprann sa bann diferan Lartik nou Konstitisyon. Mon krwar ki meyer fason I reste ledikasyon dan lekol.  Dapre lenformasyon ki I annan sa I deza pe ganny fer dan nou lekol segonder atraver PSE sa ki Onorab Lemiel in fer sorti Citizenship Education sa I fer de fwa par semenn.  Me mon santi I pa sitan o profon parey nou ti a swete.

Alors Mr Speaker dan sa laliny mon sizere ki Minister Ledikasyon I met a dispozisyon materyel parey sa liv senplifye lo Konstitisyon parey Onorab Georges in ekri, e in refer sorti sa taler e I servi sa konman en zouti prensipal pour fer bann tes teori e pratik regilye, pour asire ki vreman bann zenn pe anmas esansyel Konstitisyon.

Mr Speaker mon rapel byen ler mon ti travay dan Seksyon Protokol dan Minister Zafer Etranzer ti egziste en pti liv ki ti apel mon krwar I ti apel symbols of the Republic of Seychelles.

Sa liv I annan a ilistrasyon tou bann senbol nou pei.  Nou Lim Nasyonal eksetera nou kouler paviyon, nou crest e tousala, sa osi I kapab ganny servi konman en materyo siplemanter.

Foreign Affairs ti annan mon pa konnen si zot ankor annan me ler mon travay laba ou konnen ou pas ladan toulezour ou.  Ou vini I donn ou lim nasyonal I menm al an detay pour dir ou kouler paviyon ki kouler zot servi.

Alor tousala ler ou pas ladan ou ganny sans viv tousala dan pe travay nou louvraz ki nou ti fer ou pase ou ti gete si en paviyon in byen monte I pa latet anba Lim Nasyonal I ganny servi I ganny servi byen kote I zwe.  Tousala I bann keksoz ki ler ou pe viv dan landrwa travay I fer I devlop sa sans patriyotizm.  Alor ler ou pe viv sa bann keksoz ou pe viv ou Konstitisyon.  Alor ou bezwen konn sa bann keksoz as well.

Alor an plis Mr Speaker mon al en pti pa en pe pli devan e demann medya osi pour fer plis bann progranm, bann deba dan langaz senp ki nou tou nou devret konpran ki nou bann zenn menm bann lezot Seselwa I ganny en sans partisipe, e ganny ekspoze avek en ledikasyon kontinyel lo nou Konstitisyon.

Alor dan sa laliny Mr Speaker mon dir mwan konman en zenn, e mon konnen lezot zabitan Pointe Larue osi nou pour siport sa Mosyon ki Onorab Gill in table.  Mersi bokou.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Valmont.  Onorab Jany De Letourdie.

 

HON JANY DE LETOURDIE

Mr Speaker mersi.  Mon deside pour mwan servi mon letan pour nou ganny letan pour nou avanse e alors mon pour koup mon speech, me selman an menm tan mon pour dir mon siporte Mosyon I wi, mon dakor I merit pe montre Konstitisyon parmi bann zanfan.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab De Letourdie.  Onorab Egbert Aglae.

 

HON EGBERT AGLAE

Mersi Mr Speaker.  Bon apre midi tou Manm e tou dimoun a lekout.  Mr Speaker Mosyon pe demande ki I annan en pli o nivo laprantisaz nou Konstitisyon dan nou sistenm skoler.

Mr Speaker ler mon ti ankor pe lekol sa bann letan ki mon rapel ti annan ledikasyon politik e ler mon ti ariv Primary 6 sa ti ganny arête.  Mr Speaker ozordi nou bann zenn atraver sa Mosyon, pe ganny en sans pour konn en zouti enportan ki gid nou pei, ki gid ki mannyer nou sitwayen sa sitwayennte pep Seselwa I annan son drwa e osi e responsabilite.

Mr Speaker Sesel a en moman dan bann lannen ‘70 kot ti annan en nivo literatir – literacy ki ti zis 58poursan e ozordi nou ganny deklare atraver UNESCO, konmkwa nou en pei dan Lafrik ki’n achieve educational for all e nou ariv en nivo literatir 94poursan.  Sa I vedir progre.

Me progre si nou kit progre lanmenm, nou pa pour kontinyen fer progre.  E se sa kot nou bezwen anmenn bann fakter ki pour anmenn plis valer pour en sosyete kontinyen progrese.  E konn ou Konstitisyon I en pa dan en bon direksyon pour ou kapab konn ou drwa protez ou sitwayennte e protez ou Patrimwann.   Sa I nou pei Sesel.

Mr Speaker si Lasanble I egziste ozordi sa I Lezislatif Konstitisyon I donn son stati legal pour li egziste.  E gouvernans li menm nou form par gouvernans sa 3 lebra L’Egzekitiv ki dirize par Prezidan e li son rol se administrasyon pei Lalwa ek bann Polisi.  E nou Lezislatif nou la pour nou fer bann check and balances lo sa ki L’Egzekitiv I fer.

E an menm tan nou annan lot porsyon sa 3enm se Lezislatif ki li I bezwen uphold ki dan Konstitisyon, sa bann Lalwa pour fer sir ki I annan lazistis sosyal lazistis dan tou son nivo drwa egalite.

Alors Mr Speaker kestyon ki nou demande eski I enportan ki nou annan en Konstitisyon?  O monn dan resers ki mon’n fer tou pei I annan en Konstitisyon.  Me selman I annan diferan form Konstitisyon e ozordi nou pe koz Konstitisyon souvren en pei.

I annan bann Konstitisyon ki bann parti politik I fer ki gid zot Konstitisyon dan sportif bann lezot lorganizasyon NGO ozordi nou pa pe deal ladan, nou pe koz Konstitisyon ki gid nou ki mannyer nou pe viv.  Mr Speaker ler mon pas en pe dan Konstitisyon li menm, ki mon pour dir fransman avan sa mon pa ti port gran latansyon konteni Konstitisyon bokou nou pa ti fer sa.

Me letan ou vin dan Lasanble ou vwar ki I enportan pour ou aprann en pe Lalwa e konn osi bann drwa ki egziste e part 1 Konstitisyon in tous mon bokou.  E sa I enportan pour nou bann zenn konpran la ki I annan sa versyon an Kreol e ki mon ti a swete ki tou lakour ozordi I ganny li en versyon sa kopi ki I ava kapab pass on avek bann fitir zenerasyon lo kwa en Konstitisyon e ki mannyer ou swiv ou Konstitisyon.

Mr Speaker si nou pe viv anba Konstitisyon I garanti ki ou annan en drwa lavi en drwa pour ou viv.  Me selman I annan en responsabilite ki vin avek en drwa ki ou viv e osi ou napa drwa pran lavi ou kanmarad akoz I kont Konstitisyon.

Ou annan ou drwa dinyite ou drwa pour ou viv ganny valorize san okenn form torti ouswa tretman degradan. Ou annan ou drwa laliberte pour eksprim ou lekor ki mannyer ou anvi, me selman kot mon drwa I fini pour rekonmanse e pour ou fini pour mon osi I bezwen konmanse.  E nou bezwen respekte tousala.

Mr Speaker anba Konstitisyon part 1 ankor I annan ou drwa pour ou privacy ou drwa pour ou vive n lavi avek ou fanmir dan en fason prive, me selman nou pe vwar poudir dan lot kote I annan dimoun ki abiz sa drwa privacy son kanmarad pa rod fason pour enterfer dan lavi prive en endividi ki sa I pa normal.

Mr Speaker nou annan drwa lekspresyon.  Ozordi nou a pe koz 15 lo 10 nou annan en drwa pour nou eksprim nou lekor ozordi nou kapab dir nenport kwa wi ou kapab dir nenport kwa, me selman ou bezwen pran ou responsabilite pour sa ki ou dir akoz I annan son konsekans ler ou dir keksoz ki pour swiv si ou konnen ou pe dir dan en fason ki pa apropriye.

Mr Speaker I annan nou drwa rasanbleman nou drwa pour nou zwenn avek lezot koleg pour nou form bann pti group pour nou form bann pti lentere komen parey rasanbleman politik dan la kominote, sportif, familyal tousala I en drwa rasanbleman me sa drwa rasanbleman – menm obor Lorloz parey I dir.

Me selman sa rasanbleman I fini avek I annan son limit li osi kot ou pa pe afekte drwa lezot ou pe fer li dan en fason amikal san dezord si ou pe fer dezord la ou pe breach sa drwa rasanbleman e lotorite I bezwen pran ka avek ou.

Mr Speaker avek nou drwa rasanbleman I vin avek nou drwa sirkilasyon.  Nou Sesel nou pa tro ganny sa problenm pour nou sirkile al dan tou distrik pour nou vwar ou kapab sorti Bel Ombre, Glacis vin Port Glaud antre sorti mannyer ou anvi konpare ek bann lezot pei kot I annan bann troub bann problenm bilateral, I annan bann konfli ki I egziste ki fer ki drwa sirkilasyon, I pa vin en drwa solid pour ou sirkile menm si dan zot Konstitisyon I annan me Sesel Seselwa I annan drwa sirkile, menm si I annan enn de pti problenm avek akse ki a lavenir I a ganny rezourd.

Mr Speaker en drwa enportan ki nou bann zenn I bezwen sezi akoz zot ki bann fitir zenerasyon se drwa pour partisip dan Gouvernman dan desizyon ki ganny pran ki kapab annan en lenpak lo nou zenerasyon ki vini a lavenir.

E se sa ki mon ankor santi ki enportan ki a lavenir dan bann Komite sirtou bann High Level Committee nou bezwen annan bann reprezantan lazenes; menm dan nou bann nivo Lasanble, parey I annan lezot pei ki annan bann reprezantan lazenes, ki form parti Parlman I enportan, akoz bann zenn I kapab eksprim zot lekor e zot kapab ganny ekoute e zot bann drwa osi ava ganny met an akor.

Mr Speaker en drwa ankor ki mon krwar I en size se drwa propriyete.  Nou tou nou annan drwa pour nou annan propriyete me selman nou bezwen travay pour nou kapab acquire propriyete, ou pa kapab zis dir Gouvernman I donn mon drwa pour mwan ganny en bout later mon bezwen ganny en bout later I pa mars koumsa.

Wi i en drwa me selman ou bezwen earn sa bann kalite drwa pour ou montre poudir ou kapab ganny ou propriyete ou bezwen travay.  Drwa lasante ankor I garanti.  Ozordi nou annan nou lasante ki tax payers ki pe peye pour nou kapab ganny en lasante gratwit nou tou nou pe kontribye ozordi e dan Konstitisyon I fer sir ki ler ou malad, I annan sa drwa ki pour protez ou Gouvernman pa kapab refiz ou en tretman si ou bezwen.

Drwa ledikasyon ki nou pe koz lo la ozordi e se sa ki Mosyon pe demande ki Konstitisyon ki pe garanti sa drwa ledikasyon ozordi nou pe demande ki sa menm drwa Konstitisyon I ganny enplimante dan lekol I ganny edike atraver Civic Education.

Mr Speaker en lot drwa enportan se drwa pour ou travay konman en sitwayen ou bezwen leve bomaten travay e osi I bezwen annan bann fason fer ki I annan kontinite kot pep I ganny sans pour li travay.

Mr Speaker enn bann drwa ki protez sirtou bann aze se nou drwa sekirite sosyal, ki ankor dan Konstitisyon.

Mr Speaker mon ki sa Konstitisyon ki Onorab Georges parey I dir, I en Konstitisyon ki ris, ki byen, ki’n byen formile e I pe garanti bokou keksoz pour sa pep.  Nou drwa lanvironnman.  Sa semenn nou dan Clean Up the World nou bezwen lanvironnman sen e sof sa ler ki nou respire I pa merit, pe polye e nou lanvironnman.  I bezwen reste sen.  E nou bann zenn ki la petet ki pe okipe I enportan pour zot soutenir sa lanvironnman akoz I en drwa pour zot.  Nou annan en drwa kiltirel.  Parfwa nou bliye ki nou ete.  Nou bliye kot nou sorti nou adapte nou avek bann sityasyon modern, I byen nou modernize me selman annou pa bliy nou kiltir avek sa valer moral ki atase avek.

Mr Speaker dernyen drwa ki petet mon anvi koz lo la se drwa proteksyon familyal anba part (1) kot ozordi nou pe vwar fanmir pe divize nou vwar fanmir bann fakter eksteryer, ki antre nou koz drog nou koz lalkol I annan bann lezot aksyon osi ki fer, ki I met an danze proteksyon familyal.

E bokou dekadans moral pe ganny egziste akoz nou pa pe met sa drwa an pratik.  I annan resaman la I annan bann video ki pe sirkile; ou pe tann bann parol pe ganny servi e tousala I pe kont sa drwa par proteksyon familyal.

Mr Speaker mon osi fer en pti letour get en kou bann pei petet ki mannyer zot ansenny Konstitisyon dan lekol. Lanmerik en pei ki nou konsider konman en pei demokratik parey nou dir depi Grad 3 a 5, zot konmans met Konstitisyon dan laprantisaz sistenm skoler e ler I annan lazournen Konstitisyon – si mon pa tronpe le 17 Septanm pour zot pei zot annan serten aktivite ki zot pratike.

Dan Grad 3 a 5 ler I annan sa bann aktivite I annan bann online games ki vize ver Konstitisyon ki zot pe antreprann.  E zot ganny ansennyen osi pour konn en pe bann Brans Gouvernman zot aprann sa ki nou apel nou preamble.

Ler zot ariv dan Grad 6 a 8 bann etidyan I ganny sans lir e diskit bann pwen fondamantal bann Konstitisyon zot osi ganny bann fason enteraktif atraver bann videos e zot aprann bann pratik Konstitisyon e konn en pe bann diferan lenstans ki zot Konstitisyon ouswa zot drwa pe ganny vyole.

E ler zot ariv dan bann Grad 9 a 10 Mr Speaker, I annan en progranm kot zot al dan Arsiv Nasyonal zot pei e aprann bann prosedir lo ki mannyer Konstitisyon I kapab in ganny amande ouswa ratifye.

E zot osi aprann e determinen dan ki sityasyon ki bann lenstans kot ou kapab amann ou Konstitisyon ouswa ratifye.

E pour fini Mr Speaker ler zot ariv dan grad 11 a 12 zot analiz devlopman zot preamble Konstitisyon kwa ki ti fer ki’n fer ki sa prensip fonde in antre dan zot Konstitisyon e ki zot drwa e zot konteni osi.

Mr Speaker souvandfwa ennler ou tande Sesel pe arive kot nou tande poudir tel out el pei I annan en kriz konstitisyonnel e nou bann zenn osi I bezwen konnen kwa sa en kriz konstitisyonnel.  E an se moman I annan prezimen ki byento atraver Brexit L’Angleterre I riske antre li dan en kriz konstitisyonnel.

E sa I arive akoz bann lenstans le 3 Brans Zidisyer napa en solisyon pour sa problenm ki zot kapab pe fer fas avek ouswa I annan bann dezakor.

E sa I anmennen ki par-ler ou kapab tonm oud an en kriz Konstitisyonnel e osi Sesel menm nou annan en Lakour Konstitisyonnel I annan bokou ka I montre ou ki lademokrasi in evolye ozordi nou annan bokou ka ki pe al dan lakour konstitisyonnel, kot en sitwayen ouswa en groupman I vwar li neseser pour li al claim son drwa Konstitisyon sa I montre ou the beauty of nou Konstitisyon e lademokrasi.

Mr Speaker alor pour mwan, sa Mosyon I annan son relevans e mon pour donn li mon sipor.  Sa I montre nou ki nou lo en bon pa nou lo en bon direksyon lademokrasi e kot nou bann zenn I bezwen sezi sa loportinite ki nou pe donn zot ozordi.  Sa 6enm Lasanble in vwar li neseser e pe ganny sipor tou lede kote, pour nou anmenn sa laprantisaz dan lekol e a lavenir ava annan lezot size enportan ki ava vini.

E sa ki a montre e a ede parske Konstitisyon li menm, I atas valer moral valer laliberte, valer lekspresyon, valer dinyite, respe e tousala si nou konmans li boner avek nou zenn, nou a vwar en sanzman dan latitid nou zenn ozordi, ki nou tou nou parfwa nou montre serten ledwa.  Avek sa Mr Speaker mon dir ou mersi e mon siport sa Mosyon.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Aglae.  Yes Onorab Ramkalawan.

 

HON WAVEL RAMKALAWAN

Mr Speaker.  Depi bomaten nou lo sa Mosyon e tou lede kote ki’n koze I napa okenn kontradiksyon.  Tou lede kote in dir ki zot pour vot an faver.  E Onorab Aglae dernyen entervenan in dir in eksprimen ki poudir I bon ki dan sa 6enm Lasanble tou lede kote pour vot an faver pour sa Mosyon.  E se sa ki nou pe fer tou lede kote in koz an faver e tou lede pour pran en vot.  Mon pe move ki san ki mon byensir ki nou pe koz lo Konstitisyon san ki okenn dimoun I santi ki nou pe pyetin lo son drwa pour li koze, me lefe ki Lasanble I annan en Mosyon devan nou question has been put tou lede kote I dakor; tou lede kote, I al dan sa direksyon depi bomaten nou pe fer sa la nou ariv 3.15, I annan de lezot Mosyon, mon pa vwar akoz nou bezwen kontinyen.  Nou pa – avek tou respe nou pa Lasanble Lazenes nou.  Parske mon krwar la kot nou ete Lasanble Nasyonal Sesel pe azir konman Lasanble Lazenes.  Nou’n fini antre dan repetisyon.

Alor mon pe dir Motion has been exhausted – (non Onorab Ghislain mon pa pe azir konman en diktater mon pe met sa devan Speaker) Motion has been exhausted.  E annou 2enm zour nou Lasanble annou mazin nou pep laba deor e nou pe ganny en ta komanter ki negativ mon move Mr Speaker avek ou soz ki let’s take a vote.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Ramkalawan.  Bon I annan en pe tan ki mon osi tou mon pe konmans koresponn avek Madanm Clerk ki mon santi ki in al dan enn de entervansyon, be apre I annan serten moman kot Mosyon I kapab pe perdi son momentum nou exchange, e nou osi tou nou ganny en pe komanter avek manm piblik menm Mosyon in al an deor.  Mon pa’n tro antre pour mon infringe lo zot drwa pour zot koze, pour zot debat lo en Mosyon, me enn de fwa mon sey antre mon dir annou focus lo wording of the Motion.

I reste 4 Manm ki lo lalis pour koze enkli Dirizan Lopozisyon –

 

HON WAVEL RAMKALAWAN

(Off-Mic)

 

MR SPEAKER

Ou pe withdraw?  Ok? Mon pa pour retir zot drwa pour koze me si zot pour koze mon le ki zot focus lo Mosyon; avoid repetisyon e fer li ase bref ki nou kapab donn loter Mosyon Drwa Repons e nou kapab pran en vot.  Ok?  Bon Onorab Ghislain.

 

HON CHANTAL GHISLAIN

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker apre ki tou sanson ki ou’n fini sante, tou Diskour ki ou’n fini lir mwan, ou, li, zot  e nou tou nou pour kit sa monn.  En sel keksoz pour reste sa se berso nou nesans later ki nou zanset ti kit ek nou – Sesel.  Sesel in touzour ganny dekrir konman en pei avek en pep beni.  Parey pli zoli sapit dan nou Konstitisyon I dir e sa pe pre preanbil nou Konstitisyon, e I lir koumsa;

‘We the people of Seychelles grateful to the almighty God that we inhabit one the most beautiful countries in the world.’

E si I annan en keksoz ki lemonn I bezwen fer pour nou pei se respe dinyite nou Seselwa konman en Nasyon; respe nou langaz e respe nou abilite pour nou melanze pe enport nou kouler lapo nou krwayans politik e relizye.

E ou ki anvi vin en Seselwa ou bezwen merit Sesel ou bezwen konpran e apresye Sesel konpran e aprann son Konstitisyon, son dimoun son listwar, son kiltir, son aspirasyon e son leritaz I enportan ou bezwen lwayal e senser avek Sesel.  Respekte nou dinyite, respekte nou laliberte konman en Nasyon parey preanbil nou Konstitisyon I dir ‘Ever mindful of the uniqueness and the fragility of Seychelles’.

Mr Speaker se sa labote nou lidantite konman en Seselwa, ki swa an poezi an sante ouswa an vers nou annan dekwa pou dir.  E sa I aplik pour tou Seselwa ki’n ne e grandi anba sa soley Sesel.  Parey en pti baba sa Sesel in bers ou nouri ou e donn ou lezel pour anvole.  Pran swen avek li.

Me si sa bann keksoz pa’n ganny ankre dan leker e lespri sakenn de nou depi byen pti, nou pour fouti konman en Nasyon, fouti konman être imen ki pe viv anba sa soley Sesel.

Dapre Diksyonner sivik I letid bann drwa e lobligasyon en sitwayen e I al pli lwen ki sa pour koz lo lenportans ledikasyon sivik dan lekol.  I enportan pour legzistans e swivi demokrasi nou Konstitisyon.  En ledikasyon sivik efektiv I premye mwayen pour lansennyman e laprantisaz e valer demokratik ki gid nou.

Mr Speaker 42an depi ki nou ti pe viv ki nou ti vin en repiblik.  42an depi ki nou pep Seselwa in sorti anba dominasyon Britanik e mwan sa vre zanfan zil, ki’n viv dan omwen 3 lepok nou listwar, e ki pa’n zanmen bliye kot mon sorti, 42an plitar mon annan tou rezon pour mon selebre avek sa pep ek sa pei ki’n bers mwan – ki’n nouri mwan e fer mwan grandi.

Me pour selebre ozordi nou bezwen mazin kot nou sorti, kot nou arive e kot nou pe ale.  3 staz nou devlopman konman en pei lib ki osi reprezant 3 lepok listwar dan nou pei.  Parey preanbil nou Konstitisyon I dir ‘Conscious of our colonial history before becoming an independent republic’.

E deza 25an depi ki sa nouvo Konstitisyon in ganny drafte e ganny ekri e deza 9 Lartik ladan in fini ganny amande.  Mr Speaker apre ki nou fer tou sa traze konman en pep 42an ozordi Sesel ti devret pe riye, me I malere pou dir ki Sesel pe konmans plere.

Ozordi konman en fanm, mon larm I marse dan mon lizye e I fer mon poz en milyon kestyon – kote nou pe ale?  Mon tann mon bann frer ek ser Seselwa ki nepli annan konpasyon, lanmour e respe pour kanmarad.  Kan eski nou pour realize ki tou Seselwa en pep ek Nasyon ki pe viv, nou pour kontinyen viv obor kanmarad pour plizyer lannen ankor pe enport lekel ki vin o pouvwar.

Kan ki nou pour realize ki pour otomatikman ki nou pour bezwen annan lanmour pour kanmarad, e viv dan lape olye kiltiv laenn, revanz ek rankin kont kanmarad?  Fanm ki pe denigre en lot fanm san mazinen ki obor nou annan en ser nou annan en manman ki osi en fanm.

Bokou enstabilite in ganny provoke par bann menas e lensilt kot dimoun I prefere tret zot prosen dan en fason deplorab.  Donk mon bann frer ek ser Seselwa annou retourn dan liv nou Konstitisyon e kontinyen lir e re lir son pre preanbil ki ekler nou Konstitisyon.

Mr Speaker tou sa bann keksoz I bezwen ganny promote kiltive e ansennyen. I devret ganny enkilke dan nou zenn e nou zanfan zenerasyon apre zenerasyon.  Ledikasyon Sivik I devret form parti entegral lansennyman e ledikasyon nou zanfan.

Napa en keksoz pli enportan dan nou devlopman nou pei, ki en pep ki tre enformen lo son responsabilite konman en sitwayen, respe pour son frer, respe pour byen lezot, respe pour sa ki pli aze ki li e respe pour sa ki ansenny li.  I fasil pour prodwir en sosyete ki entelizan e I egalman fasil pour prodwir bann profesyonnel dan tou domenn me pour prodwir sa kalite sosyete ki nou tou nou anvi viv ladan, I en vre defi.

Si nou konman en pep pa’n zanmen ganny ansennyen tou sa bann keksoz, nou bann zanfan pa’n zis selman ganny rakonte me ansennyen dan son lekol konman parti son curriculum lekol, ki mannyer I pour konnen?  Ki mannyer ou espekte li viv sa bann keksoz?

Mr Speaker mon krwar pa si I annan en pei o monn ki I annan plis sanson lo son pei ki Sesel.  Depi ki bann premye santer e mizisyen lokal in al debout radyo Sesel avek en sel gitar pour rikord zot sanson, ozordi nou kapab dir 90poursan sa bann sanson o lo nou pei.

Zis pour montre ki mannyer nou kontan nou pei.  Napa keksoz pli emosyonnel ler ou dan en pei etranze ou tousel e ou vwar paviyon Sesel pe flote.  Nonm mwan en vre Seselwa patriyotik ki konman e vwar en laliny paviyon dan bann diferan pei ki nou pa rode si pour Sesel la parmi?  Sa I montre ki kantite nou vreman fyer nou en Seselwa; fyer nou bann senbol nasyonal.

Donk tou nou Seselwa san eksepsyon depi zanfan ziska adilt I bezwen konn tou sa bann keksoz e pour zot konnen se zot bezwen ganny ansennyen zot bezwen aprann.  Mr Speaker avek sa de pti mo mon pour dir ki mon pour aport mon sipor pour sa Mosyon.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Ghislain.  Mon a donn laparol Onorab Sebastien Pillay.

 

HON SEBASTIEN PILLAY

Mersi Mr Speaker.  Bonn apre midi Mr Speaker.  Bonn apre midi tou Manm Onorab.  Bonn apre midi tou dimoun ki alekout.  E mon le dir poudir I en privilez I en gran plezir ozordi Mr Speaker pour mon ganny sans koz lo en size ki mon tre pasyonnen avek par lefe ki mon enterakte avek Konstitisyon tan ki byen e mal e mon ganny loportinite pour mon apresye valer ki mon Konstitisyon I annan pour mwan.

Mr Speaker mon le sezi sa loportinite osi pour remind Lasanble ki okenn deba ki nou fer lo en Konstitisyon I pa zanmen exhausted.  I pa zanmen exhausted, akoz nou pa zanmen nou devret perdi loportinite pour nou edik nou pep – everybody dan sa pei lo lenportans nou Konstitisyon.

Mr Speaker mon ganny reminded tanzantan bann siporter Lopozisyon lo rezo sosyal ki mon ti vot an faver POA.  Mon ganny reminded ki mon ti pas en Lalwa ki mon ti anpes Seselwa annan son freedom.  Me zanmen mon’n ganny reminded ki mwan, mon ti ganny loportinite pour koriz mon fot ki bokou zot probableman pa pour zanmen ki si zot pa sanz serten keksoz dan nou latitid fer politik ozordi dan sa pei.

Mr Speaker si nou pa sanz nou latitid fer politik, nou riske al ver menm sa menm keksoz ki nou lager pour tire.  Par lefe ki ozordi Mr Speaker mon asiz lo en kote latab ki mon kapab dir mon annan laliberte lekspresyon, me eski zot tou dan zot leker la lot kote, zot kapab dir menm keksoz?

Mr Speaker en deba lo nou Konstitisyon, I en deba pour anmenn nou pour aport diferan size.  En size enportan e fondamantal se aprann apresye kontribisyon – kontribisyon ki nou tou nou fer.  E mwan Mr Speaker, en keksoz ki mon aprann apresye plis ankor Mr Speaker, se en keksoz ki mon apresye plis ankor Mr Speaker se kontribisyon ki mon bann koleg lot kote latab bann kontribisyon in anmennen anver demokrasi dan mon pei.

Mon pa pour zanmen kapab dir ki ler mon ti debout an deor e mon ti regard zot mon ti donn zot lenpresyon lo sa ki zot ti anmennen.  Me ozordi apre ki mon travay avek Onorab Ramkalawan, mon’n travay avek Onorab Georges Mr Speaker mon kapab apresye zot pa zis konman imen, me konman bann patriyot Seselwa.  E se sa ki nou ete isi anndan – bann patriyot, bann dimoun ki anvi fer avanse nou pei e lesansyel sa deba ozordi se anmenn prensip patriyotizm ki Onorab Hoareau in koz lo la.

Pa nasyonalizm me patriyotizm dan nou zenerasyon fitir e fer zot konpran akoz I enportan ki nou bezwen sanz nou langaz, anver kanmarad pour ki nou apresye diferans e nou apresye kontribisyon ki nou tou nou kapab anmennen pour nou pei.

E sel fason ki nou kapab fer sa, se si nou kapab anmenn lenstriksyon nou Konstitisyon dan lekol a en pli zenn laz pour ki nou bann zenn I konmans apresye valer ki sa liv I vreman enportan pour nou lavi Mr Speaker.

Mr Speaker fodre nou pa bliye poudir nou Konstitisyon ti pas atraver referendum e ti en desizyon kolektiv Seselwa pour adopte sa Konstitisyon e se pour sa rezon ki Onorab Hoareau in dir ler nou enterakte avek Konstitisyon, nou tou nou enterakte avek li dan diferan fason.

Me nou tou nou aprann apresye valer ki I annan pour nou akoz ozordi se li menm li ki pe permet nou annan sa deba ki nou pe annan ozordi.

Mr Speaker nou Konstitisyon in anmenn nou pour annan en koabitasyon en koabitasyon kot ozordi dan nou parlman Lopozisyon I hold en mazorite e Gouvernman ki dan L’Egzekitiv napa en mazorite dan Lasanble.

En koabitasyon ki permet nou annan en oversight ki petet nou pa ti pour kapab annan ou ki petet pa ti pour egziste dan konteks, so mon krwar nou bezwen apresye sa bann moman ki nou Konstitisyon in donn nou.  E kan nou koz lo 15 lo 10 ou vwar zot I pran 15 lo 10 konman en viktwar pour zot, mon pran 15 lo 10 konman reference point, pour ki mon analiz lafason ki mon ek mon prensip mon pe enterakte avek sa ki egziste dan mon pei ozordi  e kwa ki mon kapab fer pli byen.

15 lo 10 is not a means to an end.  I part of tou sa ki in arive dan nou pei zis parey tou bann levennman ki’n arive dan nou pei.  E tou sa bann levennman pe marke oubyen in ganny enfliyanse parfwa par sa ki egziste dan nou Konstitisyon.  E se pour sa rezon dan en deba lo nou Konstitisyon.  Nou bezwen fer tou posib pour nou anmenn li pli pre avek zenerasyon ki pe vini.

Fodre zanmen, zanmen, zanmen nou pa bliye lenportans ki sa I kapab annan pour nou.  E la Mr Speaker ler mon pe koz lo sa apresyasyon ki mon annan pour travay ki nou tou nou fer, mon bezwen osi dir ki malgre nou koz lo nou Konstitisyon nou koz lo bann drwa nou annan nou plizyer Lartik ki koz lo nou drwa me zis en Lartik nou Konstitisyon ki koz lo nou devwar.

E sa Onorab Hoareau e Onorab Georges in fer referans avek.  E dayer e sa rezon ki I enportan ki nou retourn lo sa deba ki zot lo nou devwar konman en pep anver pa zis nou Konstitisyon me anver lezot dimoun, lezot Seselwa, ki enterakte toulezour avek nou.

Mr Speaker ki mannyer nou kapab konpran ki ozordi nou pe servi en zouti ki mon vwar li parfwa ki tre pozitiv, me parfwa I vin tre negativ pour nou par egzanp denigre nou prosen?  Nou pe servi par egzanp rezo sosyal ozordi ki annan en aksidan pour nou met portre sa aksidan lo rezo sosyal, avan menm ki sa fanmir in ganny sans konnen poudir sa dimoun in pass away?  Son pros in perdi son lavi.

Me si nou ti annan en restriksyon kot nou zenn ti konpran poudir me sa I en drwa ki sa bann dimoun I annan, ki ler ou pe tir sa portre ou pe met li lo rezo sosyal, ou pe infringe lo sa drwa.  Sa pa ti pour arive! Nou kapab anpes li arive nou kapab fer ki nou annan en lapresyasyon sirkonstans bann sityasyon kot nou konnen ki limit ki nou devret pe ale avek bann keksoz ki nou fer.

Se pour sa rezon Mr Speaker, ki sa deba I tre enportan e nou bezwen sezi loportinite nou konnen ki dimoun an deor I anvi ki Lasanble Nasyonal I anvi diskit lezot size.  Tou dimoun in annan en size ki nou ti a kontan ki Lasanble Nasyonal diskite.

E mon respekte sa.  Sa I drwa dimoun pour fer komanter e kritik anver travay ki nou Lasanble I fer.  Mon resevwar kritik toulezour Mr Speaker e mon krwar tou dimoun la anndan ou menm ou resevwar kritik toulezour.  I form parti nou travay konman en politisyen.

Me si konman politisyen nou pa kapab pran en moman, sezi en moman ki donn nou pour nou fer tou nou posib pour edik nou popilasyon, nou pep lo pa zis son drwa me son responsabilite, en kantite sa bann kestyon ki nou pe demande ozordi en kantite sa bann kestyon ki nou pe poze nou ti pour kapab reponn.

E se pour sa rezon Mr Speaker ki mon krwar mon devret sezi sa loportinite ozordi ki nou tou nou devret sezi sa loportinite, pour nou koz lo lafason ki nou anmenn nou Konstitisyon pli pre avek zenerasyon ki pe vini.

Mr Speaker I annan nou la anndan nou legacy in ganny asire par listwar nou pei. Onorab Leader Lopozisyon toultan mon dir li son legacy I asire.  Ou Mr Speaker ou konman Speaker Lasanble ou asire.  Nou tou ki la nou, nou bezwen fer fason ki nou legacy ki nou kit deryer I enn ki zenerasyon fitir ler I ziz nou I ziz kontribisyon ki nou anmennen pour nou pei.

Nou tou ki la anndan nou fer keksoz ki fer kontribisyon ki byen I annan keksoz ki dimoun I dir nou fer ki mal.  Me nou ki la konman politisyen nou pare pour nou debout e vin politisyen.  Me I annan bokou dimoun ki asize dan background e I kritik nou!

E zot annan drwa kritik nou akoz se nou ki pe garanti ki sa Konstitisyon I kontinyen.  Si demen par egzanp tou lede parti nou ti deside pour nou tonm dakor lo en lakor bi-partizan pour nou tir serten eleman dan sa Konstitisyon.  Zot konpran?

I annan en tou en keksoz tou bann diferan interface ki kapab arive, e se pour sa rezon ki nou bezwen apresye travay ki’n ganny fer pour nou Konstitisyon ariv la.  E mon annan gran respe pour tou dimoun.  E mon rapel Mr Speaker ki mon ti swiv avek bokou pasyon bann deba ki ti annan dan Konstitisyon e parfwa sa bann deba ti vin en parti langaz kouran an deor, nou tou nou rapel sa tre byen.

E nou rapel diskisyon ki ti annan otour Konstitisyon, bann diferan provizyon Konstitisyon.  Me se sa ki ti fer ki nou Sesel Mr Speaker – e mon dir sa avek bokou fyerte nou diferan avek bokou pei.  Malgre mon annan dimoun ki kritik mwan, Mr Speaker i pa vedir ki mon kontan zot mwens.  Mon apresye tou Seselwa par lefe ki nou annan nou 90mil nou e sa I fer nou annan en valer inestimab dan mon lizye.

Mr Speaker resaman mon ganny loportinite avek Lasanble pour mon vizit Kenya mon pa pe dir nanryen mal atraver Kenya, me mon regard resours ki annan lo kontinan, mon regard loportinite ki I annan lo kontinan, e dayer menm Maurice mon’n ganny sans koz avek bann Manm Parlman e ou realize Mr Speaker ki mannyer nou Sesel si nou dare to be different – si nou dare to be bold e anmenn en nouvo kalite politik – en politik ki anmenn plis koezyon – en politik ki anmenn plis mwens divizyon, en politik ki anmenn plis respe,  Mr Speaker nou en pei ki kapab al bokou, bokou pli lwen.  Nou kapab fer en kantite keksoz.

Ozordi nou pe servi legzanp L’Amerique me L’Amerique ki devret pe servi nou konman en legzanp Mr Speaker, akoz ler ou regard sa ki arive L’Amerique ozordi son Prezidan pe anpes en zournalis koze dan en interview, ki anpes en zournalis ekri lo li I pe atak en zournalis pour ekri lo li, nou pa vwar sa isi!

E the point is, se ki malgre I annan Lalwa dan sa pei ki garanti ‘freedom of expression’ sa menm pei en bastyon demokrasi pour lemonn – dimoun – anplwaye Gouvernman pa santi zot free to speak, akoz zot konnen zot pour ganny atake par dimoun pli enportan dan zot pei.

Be isi nou pa vwar sa! Nou pa vwar sa!  E nou that’s where mon krwar nou annan en loportinite Mr Speaker, nou, nou kapab fer keksoz diferan akoz Seselwa nou en Nasyon Seselwa ekstrememan entelizan.  Nou en nasyon ekstrememan kapab akonplir plizyer keksoz Mr Speaker, akoz, akoz fondamantalman nou annan en liv – nou annan en dokiman nou annan en living document ki etablir sa prensip fondamantal ki nou kapab konstrir.  E se sa – se sa the beauty Mr Speaker for my country.  Se sa labote mon pei se sa ki fer mon kontan mon pei.

Mr Speaker sa Mosyon in lo Order Paper pour en pe letan sa e mon ganny bokou kestyon bokou dimoun in demann mon eski napa lezot keksoz pli enportan pour zot diskite dan Lasanble se sa Mosyon? Eski napa lezot keksoz ki zot kapab koz lo la?  Wi nou kapab viv la anndan konmans batonn kanmarad lo diferan size toulezour, me eski I pa fair ki a en moman nou pran sa pti git letan pour donn latansyon en size ki vreman enportan pour nou?  E akoz nou devret koz lo la.  Montre akoz ozordi nou viv dan en pei kot, malgre nou annan tou nou defayans nou dimoun I happy.  Annou sey – annou sey promot sa zwa de viv dan nou bann sitwayennte; annou rod fason pour anmenn nou tou ansanm.

Mon konnen nou pour bezwen fer politik konman politisyen, me eski nou fer politik divizyon?  Eski nou kontinyen anmenn desin en laliny pou dir ou la e ou lot kote?

Mr Speaker mwan mon’n ganny reminded of that fact ki apre mon enterakte avek mon bann koleg ek plizyer dimoun, mon vwar ki this is there’s no place for this anymore.  Sesel I bezwen tou son zanfan pour travay pour Sesel.  I bezwen tou son zanfan pou anmenn son pei pli devan.  E se pour sa rezon ki nou tou nou annan en kontribisyon ki nou kapab anmennen, pe enport ki groser I ete.

Me pour nou kapab fer sa fodre nou konmans a labaz.  E a labaz asire ki dan nou sistenm ki ler nou zanfan I sorti zot konpran, zot konnen ki sa zot rol anver zot pei.  Se sa ki enportan.

Petet ozordi I pa paret enportan pour nou.  Ozordi nou pa vwar li relevan akoz petet I annan lezot size ki nou santi I pli burning pour nou, me I enportan – i enportan akoz I al ver fabrik moral nou sosyete.  Se sa lesansyel nou Konstitisyon Mr Speaker.

Mr Speaker mon le met lanfaz lo en keksoz ki mon koleg Onorab Hoareau in dir, nou tou nou le avoid bann pitfalls of the past.  E mon pa kapab ganny blanmen si mon aprann from sa ki mon fer pli byen dan le fitir – pa kapab blanm mon pour dir mon ti fer sa dan lepase e espekte ki mon pa aprann dan sa ki mon fer.

Pa kapab blanm mwan pour sa.  Mon bezwen aprann par sa ki mon fer pour mon improve dan le fitir.  Se sa le mesaz ki nou bezwen anvoye.  Se sa lesansyel ki nou la dan sa Lasanble pour fer.

Mr Speaker nou tou nou annan pasyon. Onorab obor mwan I annan en pasyon patriyotik anver sitwayennte son pei.  Onorab Georges lo lot kote latab I annan en pasyon anver bann Lalwa lekritir son pei. Onorab Ramkalawan I annan en pasyon pour Patrimwann son pei.  Onorab Afif I annan en pasyon pour finansman son pei. Onorab De Commarmond I annan en pasyon pour bann krwayans son pei.

Mr Speaker mwan Mr Speaker mon annan en pasyon pour travay lezislatif ki mon pei I fer.  Mon annan en pasyon Mr Speaker wi – I vre mon annan en pasyon pour lapes, mon kontan lapes, me lesansyel I pa ki mon kontan lapes me ki ler mon partou kot mon ale Mr Speaker e sa mon dir avek bokou senserite, nou’n etablir en kad lezislatif dan nou pei, ki parfwa nou menm nou pa apresye.

Parfwa nou menm nou pa realize ler nou al dan bokou lezot pei sa ki nou kapab fer dan nou pei.  Sa ki nou Konstitisyon in garanti atraver separasyon pouvwar, ki nou kapab fer atraver oversight nou pa apresye.  E se sa ki mon le kit nou avek Mr Speaker.

Annou, annou swazir e sezi loportinite pour fer Seselwa apresye son pei, atraver anmenn laprantisaz nou Konstitisyon pli pre avek nou bann zanfan, nou bann zenn.

Mon annan 2 zanfan ki pe grandi nou tou ki la nou annan zanfan, demen nou le ki ler nou zanfan I regard listwar e dir poudir, nou’n fer en kontribisyon pour nou anmenn nou pei pli devan.   Se sa lesansyel Mr Speaker ki nou tou nou viv avek.  Mon remersi e mon pour siport sa Mosyon.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Sebastien Pillay.  Bon nou ava pran en Break nou ava retournen 4.15 ankor 2 Manm e Leader Lopozisyon in demande prezan pour li entervenir li osi.  Ok nou ava retournen 4.15 pour nou kontinyen avek deba.

 

 

(BREAK)

 

 

MR SPEAKER

Bon nou kontiny deba lo Mosyon parey mon anonse mon ankor annan 2 Manm ki pour koze apre mon ava donn Drwa Repons loter Mosyon Onorab Gill.  Mon a donn laparol avek Onorab De Commarmond.

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker sa Mosyon ki devan nou I en Mosyon enportan, en Mosyon enteresan e en Mosyon ki nou devret pran loportinite pour nou fer en maximum lavantaz avek  dan en sans kot pour nou zenerasyon fitir benefisye.  Mosyon I pe demann ki laprantisaz nou Konstitisyon, I ganny fer en fason pli profon dan lekol anba Civic Education.  Mr Speaker brefman nou ki Lalwa Siprenm en pei fer reflekte bann prensip e drwa fondamantal tousala I ladan e I enportan ki tou dimoun dan en pei si posib ki I konn lir e konn lir byen.  Me parfwa nou vwar dan en pei kot plizyer kous popilasyon, I mank konesans Konstitisyon e ler I annan konesans Konstitisyon I anmenn osi bann keksoz ki pa korek, dan en sans ki sakenn I tant pour abiz lo son bann drwa ouswa son bann privilez e nou step osi lo lezot drwa lezot kanmarad drwa lezot sitwayen, dan en fason akoz ou pa konnen ki ou pe fer petet.

So alors la sa I enportan.  Me osi nou vwar poudir dan en pei dan lemonn, I annan levolisyon Konstitisyon.  Konstitisyon zanmen I reste statik kantmenm pour en kantite letan en Konstitisyon I reste la, pour li kapab diriz en pei akoz se sa Lalwa Siprenm en pei e alor ou vwar poudir, I annan sa ki nou apel bann amannman Konstitisyon, se sa ou vwar bann amannman Konstitisyon pa fer par bann senp amannman dan en Lasanble oubyen dan en referendum, me I ganny fer avek bann mazorite spesyal.

E nou vwar poudir alor nou Konstitisyon I bezwen bouze avek letan; e bouze avek lemonn ki bouze.  Savedir en Konstitisyon I touzour fonksyonn dan en lepok e dan en lot lepok I bezwen ganny updated – si nou kapab servi sa mo ganny amande, ganny amelyore pour reflekte nouvo lepok ki sa pei I ladan.

E bann Konstitisyon osi I diferan dan diferan pei.  E nou dan Sesel pa en leksepsyon nou.  Nou osi letan nou vini nou zenerasyon ki la, nou’n vin zwenn Konstitisyon e lo la diferan moman dan nou listwar, nou’n sanze sa Konstitisyon ki nou vin zwenn e tou dilon nou legzistans alor nou Konstitisyon osi in ganny amande, amelyore, e ganny improved; ganny amelyore dan en fason pozitiv pour reflekte nesesite modern e zenerasyon aktyel.

E nou vwar alor ki nou Konstitisyon parey I ete la, I pa pour reste parey I ete.  I pour kontinyen ganny amande.  I pour kontinyen ganny amelyore I pour kontinyen si oule ganny sanze.  Nou pa pour fer li or nou a fer sa ki nou annan pour fer me plitar zenerasyon ã venir I pour bezwen osi fer bann sanzman apropriye ler la nou vwar poudir si zenerasyon ã venir zenerasyon fitir, nou bann zanfan pour zot kapab fer sa bann sanzman ki pour arive plitar ki Konstitisyon, fodre ki zot konn Konstitisyon!

Si zot pa konnen ki sa ki zot pour amelyore, ki sa zot pour sanze?  Lemonn pour sanz devan zot e zot pour reste an aryer sansan.  Ler-la I enportan alor fer konpran poudir en Konstitisyon osi parey en pei I annan listwar – son levolisyon.  E avek 3enm Repiblik par egzanp, nou nou’n amelyor Konstitisyon ki ti la avan.

E nou fer antre kantite keksoz ki pozitiv kantite eleman malgre serten dimoun I tant pour denigre en pti pe 2enm Repiblik, I ti dir  en Parti Inik wi Parti Inik, me I annan keksoz de bon ki’n prodwir tou dilon depi dan premye Repiblik, 2enm e 3enm I annan keksoz ki bon ki’n arive e sa ki bon I ganny antre dan nou Konstitisyon letan I ti ganny fer sa amannman profon, dan 3enm Repiblik – letan konmansman 3enm Repiblik.  Apre, sa ki bon in ganny garde e tou dimoun mazorite la gran mazorite ti dakor ler zot ti aprouv sa Konstitisyon.

Alor avek sa osi nou annan en lot keksoz – mon krwar in ganny fer resorti e nou bezwen touse nou bezwen dir ki en Konstitisyon osi I pa kapab ganny fer reste zis dan lezer.  En Konstitisyon I bezwen annan pour fer akoz zisteman I tous la popilasyon, I bezwen ganny fer pour ki I vin pros e I reste pros avek pep sa pei.

Dan lesans ki sa pep I bezwen viv sa Konstitisyon e sa Konstitisyon I bezwen protez e defann sa pep.  E ler la ki I enportan alor ki I konnen sa pep I bezwen konnen ki sa Konstitisyon pe dir li, e enn bann pei ki nou vwar dan listwar ki fer sa tre byen se bann Ameriken e I annan lezot pei ankor zot osi fer mon krwar.

Ozordi zour dan lemonn modern bokou pei pe improve lo la, e Sesel I pa pe reste deryer, e se sa rezon det sa Mosyon, nou pe dir ki sa Mosyon I bezwen ankre sa bout la kot nou pe dir zisteman nou zenn nou pe dir dan lekol, montre Konstitisyon nou pei, fer nou pep vin pli konsyan sirtou nou zenn, fer zot vin pli konsyan konteni nou Konstitisyon pour ki, zot konn pli byen ki pe arive e ki sa zot kapab fer plitar.

E alor la nou bezwen alor la nou bezwen anmenn parey nou dir Konstitisyon pli pre avek nou pep.  E I enportan fer resorti, ler en pep I konn son Konstitisyon, I kapab fer li desarz responsabilite ki I annan dan son pei pli byen.  Dan tou laspe travay, laspe viv dan ou pei; savedir kapab pe travay dan Minister dan en landrwa prive whatever ki I pe fer, ler I konn byen son Konstitisyon I pour ed li pour fer pli byen.

E nou vwar osi poudir en Konstitisyon I ranforsi la demokrasi dan en pei.  E nou pe nou tous sa byen e nou konsyan sa tre, tre byen e nou pe dir nou demokrasi an mezir ki I a pe devlope, dan diferan sirkonstans I bezwen ganny amelyore. I bezwen ganny improved. I bezwen ganny devlope.  Se sa ki Sesel I vin en model dan nou rezyon, dan lemonn.  Sesel I en legzanp dan reisit ki nou fer.

Sa reisit I pa reisit en dimoun li.  I en reisit en pei I pei antye bann dimoun ki partisip dan sa bann diferan sanzman ki nou dir – amannman ki’n fer ki ozordi nou vwar nou avek en Konstitisyon ki bokou dimoun bokou pei I anvi.

I anvi akoz zot krwar ki Sesel in al pli lwen ki kantite, kantite lezot pei.  Dan sa sans la lo konteni Mosyon, pe dir ki letid nou Konstitisyon I ganny fer dan bann lekol, sa pe aktyelman ki nou pe koze pe deza ganny fer.  I pe deza ganny fer me Mosyon I al pli profon.

Savedir e letan mon dir pe deza ganny fer dan lekol laprantisaz nou Konstitisyon e I pe servi zisteman sa pti liv ki Onorab … e en pti liv ki’n senplifye nou Konstitisyon, ki fer ki zanfan I konpran pli byen avek sa.  E sa lasosyete, Minister Ledikasyon, Gouvernman I embrace sa, ki ou’n fer Onorab Georges, e nou pe dir ou mersi, akoz se en bon keksoz.  E I pe ganny servi pour zisteman sa laprantisaz.

Me nou pe dir annou al pli lwen de sa annou pa zis pran lir Onorab Georges; annou anmenn Onorab Georges dan laklas en kou pour ki lezot dimoun I ganny sa benefis, sa latous personnel avek li, e sa kot mon dir ki nou bezwen ranforsman dan nou bann lekol kot bann teachers Minister Ledikasyon letan I pe ranforsi son curriculum, pour enkli zisteman laprantisaz o profon nou Konstitisyon, ki I pa zis al dan liv.  Me ki I anmenn bann lenstans vivan devan bann zanfan pour ki sa I penetre pli byen dan bann zanfan.

Ler ki dimoun parey Onorab Georges, parey Ziz Renaud, ki letan nou al partisip tou dernyerman dan sa bann Forum ansanm avek zot, ki nou’n move nou ganny si oule dir apresye bokou zot kontribisyon.  In annan plizyer lezot Ziz MacGregor ensidswit nou Sef Ziz li menm, zot konesans zot kapabilite pour deliver akoz zot metriz sa keksoz tre, tre byen.  Me sa pour mon I en letap kot lekol I bezwen en giy ki lekol I bezwen pase.

I bezwen pe anmenn sa bann dimoun I vini pe enteresan mon konman en teacher mon konnen  mwan poudir I pa zis dan liv, me letan ou anmenn sa bann legzanp devan – sa bann model la, I vini partisip avek ou bann vizit zanfan vin vizit Lasanble nou konmans sey fer sa Mr Speaker fantastik, me I bezwen ganny ranforsi.

I bezwen vin plis sa; enteraksyon avek bann Manm Lasanble avek Zidisyer.  Ou pa kapab zis lir dan liv Zidisyer be ou pa vwar li en kou sa Ziz la I a koz en kou ou ava al kot li laba dan son lakaz, dan kot Zidisyer e menm zafer avek Lasanble.

So I annan tou ek L’Egzekitiv osi akoz se 3 Brans sa.  Nou Konstitisyon I dir be en zour zot osi zot al State House dan zot vizit, dan zot laprantisaz I ale I al get –  Konmsi I annan pour al pli profon. I annan bann fason bann metod, bann zouti adisyonnel ki kapab ganny servi bann resours imen e materyo, ki kapab ganny servi pour ranforsi pour profondiz laprantisaz zisteman, nou Konstitisyon lo sa nivo ki nou pe koze.

I annan en lot landrwa kot Minister Ledikasyon petet I devret sezi sa ki nou pe koze lo konteni sa Mosyon pour li kapab improve.

Nou vwar poudir I osi kanmenm I anvi fer, me I pour annan serten limit petet lo delivery lo kestyon bann dimoun konpetan, ki fer PSE ki fer montre laprantisaz nou Konstitisyon.  E la sirtou letan bann nouvo teachers I vini nouvo teachers ou bezwen travay avek li plis pour li kapab metriz sa size li osi akoz ki I pour montre si li osi pa’n metrize.

Alor se sa bann challenge ki I annan e nou pe demande ki zefor adisyonnel, ekstra I ganny fer, pour zisteman permet en posibilite pour ki laprantisaz nou Konstitisyon I al lo pli lwen ki I pe ganny fer aktyelman.  E dan en fason pli senplifye pour ki I penetre atraver nou pep e nou zenerasyon.  Akoz se sa zenerasyon, sa zenn la, ki demen li atraver bann achievement ki nou pei I pour anmennen, ki li I pour amann e amelyor Konstitisyon davantaz.  E Konstitisyon I pour reste en keksoz vivan pour zenerasyon e zenerasyon ã venir.  Pour bezwen ganny amande e amelyore parey mon dir.  Dan sa sans la nou donn nou sipor sa Mosyon ki devan nou dir ki sa Mosyon I en bon Mosyon e Gouvernman I devret pa ezit-e.  I devret profite letan Lasanble pe dir sa la e ki nou dan bann moman 25an nou 3enm Konstitisyon nou 3enm Repiblik in fek pase, e nou devret dan sa moman istorik profite pour met pour anplifye sa ki pe deza ganny fer pour permet bann zanfan dan lekol aprofondir sa konesans, sa laprantisaz nou Konstitisyon.

Me selman an pasan pour fini mon dir ki nou osi nou devret al odela pa zis les sa roul avek bann zanfan, sa travay zis ek bann zanfan, me sa travay I bezwen ganny zete lo la sosyete antye diferan lezot kous ki annan mankman pa kapab bann dimoun ki lo semen I pa oule travay I pa isi, I pa laba, me ki I osi I pa pe konn son Konstitisyon o profon.

So I an nou tou alor ki I devret osi profit lokazyon pour nou kapab sezi sa sityasyon, pour nou kapab vwar konman across the board I annan en improvement lo konesans nou Konstitisyon pour fer ki nou sosyete I al odela ek sa ki I ete ozordi.

Avek sa Mr Speaker mon a remersi ou pour ou donn mon laparol e mon demande ki nou Lasanble antye I siport sa Mosyon pour nou donn sipor ledikasyon, pour nou kapab fer ki konteni sa Mosyon I permiate to the children of our country.  Mersi bokou Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab De Commarmond.  Mon a donn laparol Onorab Ramkalawan.

 

HON WAVEL RAMKALAWAN

Mersi bokou Mr Speaker.  Mr Speaker permet mon avan mon al lo direkteman lo Mosyon pour mon prezant en leskiz avek Onorab Ghislain malgre ki I pa la. -Taler pandan ki mon ti pe fer mon entervansyon mon ti mansyonn son non parske mon ti krwar li ki ti li ki ti’n fer en interjection, kot ofet pa ti li – sete Onorab Vidot.  Alor mon ti a kontan ki sa I ganny mete lo rikord.

Mr Speaker Mosyon I demande ki Gouvernman I fer laprantisaz Konstitisyon pli o profon dan lekol.  Mosyon I bon e mon napa okenn problenm avek sa Mosyon.  Me mon krwar Mr Speaker avan menm ki nou al lo sa nivo, mon krwar nou bezwen vin lo Konstitisyon li menm ozordi letan nou pe koze la le 12 Septanm 2018, annou poz nou lekor de kestyon?  Kote eski en sitwayen Seselwa I kapab aste en Konstitisyon?

Larepons se napa okenn landrwa ki I kapab aste en Konstitisyon ozordi!  Napa! E alor si nou pe rod ledikasyon – si nou pe rod montre plis sa ki dan Konstitisyon, mon krwar poudir enn bann eleman enportan, se pour dimoun kapab annan sa Konstitisyon dan son lanmen.  I bezwen annan akse pour li dir be mon ava desann anvil mon ava al aste en Konstitisyon.  Me napa.

Premye Konstitisyon 1993 ti ganny swiv par en seri lamannman. E apre sa Konstitisyon in perdi son sans e apre nou ti ganny sa enn la ptipti ki la.  Sa enn ptipti ki la Mr Speaker, I osi tou I annan fot ladan.  Apre sa letan nou vin dan parske konman Manm Lasanble letan nou vin dan Lasanble nou ganny en kopi Konstitisyon, alors nou ti ganny sa enn la ptipti, ki annan fot ladan e apre tou dernyerman bann nouvo Manm Lasanble zot in ganny sa enn.

Sa enn Mr Speaker li i mank Lartik.  Li in mank Lartik ladan. I annan serten Lartik ki pa konplet e I annan problenm.  Apre sa zot in fer en lot sa enn la pti ki Onorab Pillay in lev anler, li osi tou I mank Lartik ladan.  I pa up-to-date.

Alor ozordi nou napa en landrwa ki nou kapab aste Konstitisyon alor mwan mon krwar ki poudir sa dan li menm I vin en gran febles lo lapar Leta li menm; lo lapar bann dimoun ki sipoze prodwir Konstitisyon.

E lotrozour nou antann Mr Willim Sicobo ki’n I pare pour li sponsor piblikasyon en Konstitisyon, ki ava pran an konsiderasyon tou bann lamannman ki’n ganny fer dan sa bann Konstitisyon.

E Mr Speaker Onorab De Commarmond avek mwan menm ansanm avek Onorab William nou 3 ki la dan sa Lasanble, nou parmi bann dimoun ansanm avek Onorab Gill ki pa dan Lasanble apre midi, nou parmi bann premye dimoun pour fer serman lo Konstitisyon.

E alor an 1993 apre eleksyon Zilyet en mwan apre ki Konstitisyon ti’n ganny adopte, nou, nou ti form parti parmi bann premye Manm Lasanble Nasyonal ki ti promot pour nou fidel pour nou servi sa Konstitisyon avek lwayote.

E pourtan Mr Speaker mon enn sa bann dimoun mon ti sel dimoun dan sa premye Lasanble an Zilyet 1993 ki ti’n vot ‘kont’ Konstitisyon.  Ofet mwan mon ti sa dirizan sa letan UO – ki ti annan sa responsabilite pour diriz sa kanpanny ‘kont’ Konstitisyon.  E letan lepep Seselwa ti vot an faver Konstitisyon mwan konman en democrat – konman en dimoun respekte lademokrasi mon ti trouv li konman mon devwar pour mwan fer mon serman anver sa Konstitisyon ki ti pour vin Lalwa Siprenm nou pei.

Me Mr Speaker mon ava dir ou en keksoz – sa ki ti malere parske I ti montre en pe lespri – lespri Msye Rene avek son Gouvernman anba sa Konstitisyon Premye Regilasyon ki ti ganny fer sete zisteman e Regilasyon ki mon kapab ozordi apel li en Regilasyon ki al kont sa drwa laliberte ki nou Konstitisyon ti’n donn nou.

Mr Speaker S.I. 52 of 1993 le 9 Out 1993 sete  en S.I. avek tit ‘(Supreme Court) interception of correspondence or other means of communication rules’.  Deswit I montre nou leta lespri ki zot ti pour rod bann mwayen – pourtan Konstitisyon I donn ou the right to privacy me zot ti pe mete premye pour regarde ki mannyer ou privacy I kapab ganny entersepte.  E se la kot nou ganny en konpran sa leta lespri.

E Onorab De Commarmond in dir avek nou ki 3enm Repiblik in anmenn nouvo eleman dan nou Konstitisyon ensidswit.  Mon dakor avek li me selman Onorab Larue in mansyonn in fer en pti parkour li osi selman ler nou regarde premye Konstitisyon 1976 Lendepandans, I ti donn nou ‘Human Rights.’ I ti en versyon pli kourt. me selman ou konnen ki arive Mr Speaker nou ti annan ‘Rights’ anba Konstitisyon ‘76 me Konstitisyon ‘79 Konstitisyon 2enm Repiblik I ti repran tou sa bann ‘Rights!’

Nou ti napa en single ‘Right’ anba Konstitisyon ’79.  Sa ti ganny mete dan Schedule.  E Onorab Hoareau ansanm avek Onorab Georges isi prezan, e Onorab Andre, zot konn tre byen ki poudir letan ou bann ‘Rights’ I dan Schedule I pa ganny – I pa kapab ganny enforced.  

E se pour sa rezon ki enn bann eleman pli enportan dan sa Konstitisyon ki nou pe koz lo la, se the Seychellois Charter of Fundamental Human Rights. 

E ozordi pour nou sanz sa nou bezwen premyerman al dan en referendum.  Letan nou fini avek sa referendum I pa aret la I bezwen retourn dan sa Lasanble pour li ganny pase avek de tyer.

E mwan mon krwar ki se sa prensipalman ki Seselwa I koz lo la e ozordi Seselwa I koz ek ou lo son drwa. Sa bann lezot bout Konstitisyon I enportan mon pa pe denigre son lenportans. I enportan en kantite, me selman Seselwa I koz avek ou lo son drwa.  Son drwa laliberte, son drwa ledikasyon son drwa lasante, son drwa propriyete, son drwa pour li pa ganny detenir plis ki en serten peryod letan – oubyen pa ni menm pour li ganny detenir plis ki en serten peryod letan.

Me se plito son drwa pour li pa ganny son laliberte pran avek li.  Alor Mr Speaker mon krwar ki wi I enportan ki tou dimoun I konn sa drwa.  I enportan pour nou met lanfaz lo sa drwa lo bann drwa ki en dimoun i annan e ki sa bann drwa fodre pa ki zot ganny touse.

Me malerezman Mr Speaker sa Konstitisyon sa 3enm Repiblik e  mwan mon pa en avoka, me selman letan nou regard mon Konstitisyon ozordi, mon vwar ki poudir i annan I tro annan en mankman, e dimoun I krwar dan tou diferan direksyon.

E mwan mon ti ava swete ki poudir ki ti annan serten keksoz an plis ki nou ti fer an 1993.  Par egzanp Mr Speaker mon kapab dir avek ou, ki mwan ti ava’n kontan ki si letan sa Konstitisyon ti pe ganny aprouve an 1993, ki poudir nou ti fini etabli Lim Nasyonal.  Nou ti fer pase nou ti pe sorti dan 2enm Repiblik pour nou al dan 3enm Repiblik.  E tousala ki mon pe dir la I enportan pour nou bann zanmen konnen ki poudir an 1993 menm si nou ti sanz sistenm politik, nou Lim Nasyonal pa ti sanze sete touzour ‘Debout Zonm Lib’ ki ti ankor Lim Nasyonal lim 2enm Repiblik Lim Parti Inik.  Paviyon sete touzour paviyon Parti Lepep sa paviyon ki zot ti servi paviyon SPPF son soley ki ti ankor nou paviyon Nasyonal.  Alors letan nou ti pe inogir 3enm Repiblik avek en nouvo Konstitisyon ti ankor bann vye senbol e sa ankor enn fwa ti montre nou leta lespri parey nou kontan dir the mindset ki ti annan la.

E Mr Speaker pour sanz sa bann senbol e la mon ti ava kontan remersye Onorab Pillay pour sa ki bann zoli parol ki’n dir dan mon faver taler – mon legacy.  Wi Onorab Pillay mersi bokou parske I vre mon konnen ki poudir ou lir byen bann verbatim, lo bann diskour ki mon fer parske sa ou partaz avek mwan tanzantan, e mon konnen ki poudir kekfwa en zour ou ava form parti sa bann dimoun ki ava ede parske ou annan sa abilite ou ava ed mon pour ekri sa biografi.  E dan sa biografi enn bann keksoz ki ou pour vwar sete Onorab Ramkalawan ki ti anmenn en Mosyon dan premye Lasanble Nasyonal pour demande ki Sesel I adopte bann nouvo senbol nasyonal.

Sete mwan ki ti anmenn sa Mosyon pour etablir en Komite Nasyonal ki ti pour ekri nouvo Lim Nasyonal ki ti pour donn nouvo Sesel sa paviyon ki ti annan ozordi ek bann lezot keksoz ki asosye e sa ki ti vin anba en Lalwa ki ti pase, ki ti apel National Emblems Act an 1994.

Me Mr Speaker mon ava osi zis met en pti bout istorik parske sa ki mon pe dir se bann keksoz ki nou bann zanmen I bezwen konnen e bann zanfan I bezwen konn sa pour zot kapab konn listwar zot pei ki poudir ankor enn fwa sa mindset ki diriz zot.

Mr Speaker premye keksoz apre ki Konstitisyon ti’n pase an 1994 – an Zilyet 1994 egzakteman 1an apre, premye set lamannman ti konmanse.  E ou konnen ki ti annan ladan Mr Speaker ki ti vreman enportan? Premye keksoz zot ti kase – Msye Rene ti kase?  Sete baz proporsyonnel.  I ti sorti lo sa ki ti ete kot I ti annan anviron 12 dimoun ki ti al lo baz proporsyonnel pour li vin 10 maximum 10.

E akoz maximum 10?  Pour fer sir ki en Manm proporsyonnel I ganny li 10poursan ron.  E sa deswit ti fer Mr Speaker ki nou demokrasi ti konmans de-balanse?  Ki mannyer ti de-balanse?  Deswit ti annan en poursantaz vot ki pa ti ganny reprezante.  E ozordi dan nou Lasanble I annan en poursantaz vot ki pa ganny reprezante.

Letan ou regard sa dernyen score sa enn la I ase in ase pre, me I annan anviron poursan ki pa ganny reprezante tandis ki dan premye eleksyon Lasanble Nasyonal, tou vot ti ganny reprezante.  E se sa ki fer Mr Speaker ozordi dan Lasanble Nasyonal en Lasanble Nasyonal ki kapab annan en maximum 35 Manm I annan zis 33.

I annan lespas pour 35 me I annan zis 33 akoz se parske lo baz proporsyonnel I annan de ki manke lo baz first past the post tou dimoun I prezan.  Lo baz proporsyonnel I annan de ki manke.  E sa sete premye keksoz ki zot ti fer.  2enm keksoz ki zot ti fer zot ti entrodwir sistenm ‘pas baton’ Lartik 55.

E ‘pas baton’ ti vin ansanm avek lentrodiksyon sa pozisyon Vis-Prezidan.  Ankor enn fwa la deza ti annan sa lide ki poudir pour annan ‘pas baton’ ki mannyer pour fer keksoz pli vit?  Me apre Mr Speaker dan sa menm seri lamannman ankor enn fwa ki ti tous direkteman nou demokrasi sete ki mannyer en Leader en parti politik, I kapab retir en Manm ki’n ganny mete lo baz proporsyonnel.  Dan nou premye Konstitisyon 1993, ti napa okenn provizyon pour tir en Manm proporsyonnel pour ranplas li.  Letan sa Manm ti antre dan Lasanble I ti la I ti reste.  Me apre sa zot ti anmenn en lamannman kot sa Party Leader zot kapab ekri Speaker poudir ki tel dimoun pe ganny ranplase.

E Mr Speaker tousala ti pe montre e parske preski basically ti a pe dir sa bann Manm ki antre lo baz proporsyonnel zot pozisyon I en pe lo balans.  E Mr Speaker se sa ki pe nou vwar bann diferan sanzman.  Me pour mon Mr Speaker letan nou pe regard sa Mosyon mon dir annou fer sa Konstitisyon – annou met sa Konstitisyon a dispozisyon lepep Seselwa antye.  Tou sa bann travay ki ganny fer Madanm Alexia Amesbury sa tradiksyon ki in fer, Onorab Georges, sa Konstitisyon senplifye ki in fer, tousala se bann keksoz ki bon.

E mon osi felisit Lenstiti Kreol pour tradwir Konstitisyon an Kreol.  Me se la kot nou bezwen osi annan en plan pli lonterm.  Zot in tradwir Konstitisyon e mon krwar I annan zis 10 kopi, ki’n letan zot ti prezante Lasanble Nasyonal in ganny enn, enn de landrwa in gannyen me apre sa napa personn ki’n ganny en kopi ankor.  Mon ankor pe esper mon kopi.

E ti annan en fwa avan ki zot ti fer zot tradiksyon total kot mon ti pe krwar poudir zot annan en versyon mon ti pe anvi en sapit dan sa preanbil e zot ti napa.  Be ou vwar Mr Speaker fodre ki nou fer dimoun ganny akse avek fodre ki lepep Seselwa I ganny akse avek, pour li kapab konnen ki savedir son drwa e pour li kapab osi vin en Seselwa, ki fyer ki konn en pe son listwar ki konn son drwa e ki I kapab koz pli devan.

E I annan bokou keksoz dan nou Konstitisyon ki par egzanp mon donn en legzanp lo FPAC se zis dan 6enm Repiblik se dan 6enm Repiblik ki nou servi serten Lartik 135, kot par egzanp pour nou kapab ganny lenformasyon; kapab ganny serten dokiman.  E nou rapel lo FPAC letan nou ti pe konmans en lenvestigasyon kot serten ti pe dir avek nou non zot pa kapab donn nou lenformasyon parske zot ganny proteze anba tel Lalwa.

E apre sa nou ti dir ek zot non anba Konstitisyon zot pa gannyen proteze.  FPAC I kapab ganny sa lenformasyon e dezormen byensir letan nou bezwen en lenformasyon nou ganny li.

Mr Speaker petet letan nou pe koz lo sa travay ki nou bezwen fer, mon krwar ki nou pour bezwen an menm tan osi atraver sa travay, fer nou zanfan fer nou pep konn son listwar.  Parske se kan ou konn ou listwar ki ou pa refer menm fot hopefully.  E mon krwar ki enn bann fot ki fodre zanmen nou fer ankor se pour nou detri en Konstitisyon.  Savedir fodre ki zanmen ankor dan sa pei I annan en Koudeta.  E nou annan respe.  E se la kot letan pli boner I annan serten Manm in koz lo respekte Konstitisyon mon kontan letan bann Manm lot kote koz lo sa mo respekte Konstitisyon parske pour mon sa I vin konman en mea-culpa parske se zot kote ki’n montre mank respe pour Konstitisyon le 5 Zen ’77.

E sa fodre zanmen I ariv ankor dan nou pei.

 

(APPLAUSE)

 

HON WAVEL RAMKALAWAN

Mon krwar ki sa I en keksoz ki nou bann zanfan I bezwen konnen ki poudir letan ou pa dakor avek en sistenm politik ki la, ou pa pran zarm me ou servi Konstitisyon li menm li e ou espere, ou met presyon dan tou fason parey ki mon osi ki mon met presyon tou fason e atraver sa nou demande ki dan bwat vote ki nou fer sanzman en Gouvernman – e non pa form en parti politik an ‘64 13an plitar ou fer en Koudeta.  E sa pa byen sa.

Sansan si nou kontiny dan sa direksyon erezman ozordi nou lo nou kote konman en Lopozisyon nou pe donn sa bann bon legzanp e nou pe montre ki mannyer nou fer keksoz dan en fason demokratik e mon krwar ki sa I form parti dan devlopman kiltir pour nou viv bann Seselwa fyer.

E la Mr Speaker mon bezwen dir, ki I annan plizyer entervansyon ki mon apresye depi bomaten me mon vreman apresye entervansyon en entervansyon lo lot kote latab.  E sa se entervansyon Onorab Basil Hoareau.

Mon kontan ki Onorab Hoareau in lev sa nivo lafyerte ki nou devret annan; ki nou nasyonalite pa devret ganny donn en gos, dwat pour en larzan isi pour en wi, isi pour en non laba.

E mon krwar ki poudir sa ki Onorab Hoareau in dir bomaten ki poudir sa nasyonalite sa Mr El Materi I ganny repran Onorab Hoareau anmenn en Mosyon demen, mwan mon pour segonde.  Mwan mon pou segonde akoz mon krwar ki poudir sa nasyonalite in ganny donnen anba bann fo preteks.

Mwan mon tenir bann mon napa problenm si par egzanp, nou ganny dir parske nou Konstitisyon nou napa Pinisyon Kapital.  Savedir dan nou Konstitisyon nou pa krwar dan bann dimoun e si lo nou pei lo nou later konman en refizye e ki nou konnen ki poudir si I ganny retourn dan son pei I pour ganny egzekite la nou annan en drwa pour nou la nou annan en responsabilite pour nou donn sa dimoun en serten ospitalite pour nou protez li.  Me si napa tousala then I en lot zafer altogether.

E mon krwar letan nou pour regard nou pour fer sa Lalwa Citizenship fodre nou regarde e mon fer kler malgre ki mon Levek I parmi bann etranze ki’n ganny nasyonalite depi ki Msye Danny Faure I Prezidan Sesel, mwan mon enn ki kont tou sa bann nasyonalite avek Levek avek bann Pret avek bann Leser avek Mr El Materi parske mon krwar ki zot pa ti devret ganny nasyonalite

 

(APPLAUSE)

 

HON WAVEL RAMKALAWAN

… zot in vin servi nou pep Seselwa nou akey zot nou donn zot ospitalite e apre sa letan I ariv ler pour zot retourn dan pei zot retourn dan zot pei e nou dir zot mersi bokou.  E se pour sa rezon ki mon krwar nou devret annan kek fason pour nou kapab onor nou bann sitwayen ek osi bann etranze ki rann servis eksepsyonnel.  Mon krwar ki dan en ka koumsa en etranze in vini in rann nou servis in rann nou pei en servis eksepsyonnel nou donn li en zoli meday parey larenn I donnen tou-le-z-an nou donn li en zoli meday en zoli sertifika nou dir avek li mersi bokou nenport ler ki ou anvi retournen mon frer retournen mon ser nou lebra I ouver e nou pour akey ou.

Alor Mr Speaker sa eleman lafyerte konman Seselwa.  E an menm tan osi Mr Speaker mon krwar ki I enportan e dan sa menm laliny ki Onorab Hoareau pe koze dan sa menm laliny parske nou Konstitisyon, I koz lo nou konman en pep – en pep beni en pep ki sorti dan tou kalite ras en pep.

E nou annan Moniman 4 Zwazo ki montre ki poudir nou pep I sorti dan 4 kwen nou later pour nou kapab – 3 Zwazo Lerop, Lazi avek Lafrik pour montre ki poudir se sa nou lorizin.  E alor I enportan pour nou a tou moman selebre sa diversite, e okenn keksoz ki sey rod diviz li pour nou anpese.  E la mon Mr Speaker mon kondann mon pa dakor avek sa selebrasyon ki Lasosyasyon Endyen in fer detrwa mon pase kot zot in onor 5 Endyen ki ti dan premye settlement Seselwa.  Nou Konstitisyon I demann nou pour nou ini konman en pep pa pour nou divize.

Dan premye settlement wi ti annan 5 Endyen me ti osi ti annan lesklavaz Afriken; ti annan Kolon Eropeen, Franse, Brayer Du Barré.

 

 

(APPLAUSE)

 

HON WAVEL RAMKALAWAN

Si nou pour selebre, fodre a tou moman nou selebre nou ‘L.I.N.I.T.E.’ Fodre zanmen I annan keksoz ki diviz nou.  Alor mon krwar ki tousala se bann mesaz ki nou bezwen dir avek nou zanfan.  I enportan pour nou dir sa bann keksoz avek nou zanfan, pour nou fer nou bann zanfan konnen; par egzanp letan nou ti pe vizit Aldabra ki ozordi nou bers li konman en Patrimwann Mondyal  en keksoz ki nou’n … me sa mo Aldabra I en mo Arabik.  I en non Arabik ki’n ganny nonmen apre.  Konmsi ki tousala I montre nous a diversite e dan nou langaz I annan serten mo li osi tou.

So Mr Speaker se sa lafyerte Seselwa, pour nou fyer konman Seselwa me an menm tan osi pour nou dan sa lafyerte pa senm zenofobi – pa senm divizyon – pa senm sa bann keksoz, me annou dakor ki poudir anndan nou I annan en pti malbares, anndan nou I annan en pti bout Sinwan anndan nou I annan pti bote Kreol – en pti bout Afriken e se sa ki fer nou vin sa pep ki vreman fyer.

Mr Speaker letan mon pe al ver mon konklizyon mon osi krwar ki par egzanp ou konnen I annan en ta keksoz ki kapab antre ladan par egzanp letan nou pe koz lo nou bann senbol Nasyonal.  Ozordi letan en mwan pase mon ti pe ed en zanfan dan parwas ki ti demann mon lekel nou fler Nasyonal?  E lekel nou fler nou Nasyonal?  Egzakteman Orchid Payanke.  Be Orchid Payanke pa tou dimoun ki konn Orchid Payanke.  Be eski I pa ti pour zoli si en konparezon konman en pep ki annan lafyerte nou ti serten dimoun ti al dan sa konmsi pour plant sa bann pye Orchid pour ki Seselwa ti ava kapab annan en plant sa Orchid Payanke devan son lakour?  Me pa ti pour zoli?

E ki egzakteman.  Dan Lasanble par egzanp, annou met en pe sa bann ok – nou pa pour kapab pran en Kato Nwar ki nou Zwazo Nasyonal pour nou met li.

Me selman zot konpran dan ki lespri ki mon pe koze e pourtan Mr Speaker se sa parfwa ki kot nou pa konn valoriz nou prop keksoz.

E ozordi menm nou koko de mer, nou pa konn valoriz koko de mer pourtan sa fler Orchid Payanke, Prenses dernyen maryaz Orchid Payanke ti ganny brode lo vwal Nouvel Marye.  Senbol Sesel ti lo son vwal Nouvel Marye e nou bann zanfan petet pa ni konnen lekel sa Orchid Payanke.

Mr Speaker letan mon pe terminen ankor enn fwa mon pour dir wi nou Konstitisyon I devret ini nou.  Nou Konstitisyon I devret ganny ankouraze e nou bann zenn pa zis nou bann zenn, me fodre ki fodre lepep Seselwa antye I konn son bann drwa e byensir pour annan ankor plis lamannman an mezir ki nou grandi konman en pep an mezir ki nou avans pli devan.

Avek sa detrwa parol Mr Speaker mon pour aport mon sipor e mon demande ki deswit Biro Attorney General I fer nou ganny en Konstitisyon ki up-to-date; en Konstitisyon ki nou pa bezwen rod en bout isi en lot bout lo se li en lot lo dan en bout Lalwa en lot bout dan enn ki mov e nou ava kapab aste enn ki ava tre konplet.  Mersi bokou Mr Speaker.

 

(APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Ramkalawan.  Mon donn loter Mosyon mo final.  Onorab Ghislain ou ti le dir keksoz?

 

HON CHANTAL GHISLAIN

Yes Mr Speaker.  Mon ti pe zis fer referans lo Orchid Payanke mon espere sa ki Onorab Ramkalawan ti pe dir akoz Orchid Payanke I pous zis anler I annan en sel landrwa ki i pouse and lefe ki I en plant Nasyonal e I ganny prezerve fotespere dimoun pa al konmans disturb li tir li pour plant li obor lakaz.  Mersi sa ki mon ti anvi dir.

 

HON WAVEL RAMKALAWAN

Mr Speaker.  In fact mon fer en pti git plis fouye ladan, e par egzanp mon annan mon en zanmi ki annan en plant Orchid Payanke e I pa anler mon konnen poudir anler Trwa Frer dan bann landrwa koumsa ou ganny li, me osi pous bokou pli ba ki nou ki Onorab Ghislain pe dir.

Parey tou bann lezot Orchid I adapte dan en fason ekstraordiner.  Mersi bokou e anler non Mr Speaker petet sa ki Onorab Ghislain sezi mon pa dir Seselwa ale al ganny disturb li.   Mwan sa ki mon pe dir se konmsi ki …

 

MR SPEAKER

Propagasyon.

 

HON WAVEL RAMKALAWAN

Egzakteman … propagasyon ki Minister Lagrikiltir or Ortikiltir I ti ava kapab propaz sa parey egzakteman ozordi I annan bokou dimoun ki dan sa Lendistri Orchid, ki pe fer bann plant ensidswit pour nobou gannyen.  Mersi bokou Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab.  Bon mon ava donn laparol Loter Mosyon pour fer son konklizyon.  Onorab Churchill Gill.

 

HON CHURCHILL GILL

Mersi Mr Speaker.  An premye mon le remersi tou bann Manm ki’n partisipe dan sa deba tre ris ki’n form par dan sa leta istorik ki nou Lasanble pe fer ozordi.  Sa dernyen lentervansyon ki’n ganny fer mon krwar in osi fer bann dimoun ki pe ekoute, konpran bokou keksoz kekfwa ki zot pa ti konnen lo sa size Konstitisyon e sa I montre ki sa ti’n ler pour nou koz lo Konstitisyon.

 

Alor sa Mosyon I tonm byen e an menm tan mon a profite pour demann ou Mr Speaker pour reflesir seryezman lo sa propozisyon ki’n ganny prezante par Onorab Georges konsernan Lartik 44 pardon Lartik 40 nou Konstitisyon.

Mr Speaker menm si sa Mosyon in ganny ekri dan selman de laliny me son sinifikasyon I annan en lenpak Nasyonal.  Sa Mosyon pe met en fondasyon tre solid pour ede elimin okenn defayans e ranforsi bann bon pratik ki bokou pli gran ki nou tou dan sa pei.  Fodre nou konpran ki labaz fonksyonnman Egzekitiv Zidisyer e Lezislatif se nou Konstitisyon e sa deba istorik ki nou pe fer dan sa 6enm Lasanble ozordi, pour osi asire ki menm tou bann groupman politik dan sa pei pour osi bezwen respekte nou Konstitisyon.

Mon kapab garanti Onorab Larue ki sa Mosyon pa an retar me 40an apre ozordi ki nou pe diskit li, nou pour en nasyon tre fyer avek en rezilta sa Mosyon ki nou tou nou pe debat lo la ozordi.

Pour terminen mon le remersi ou Mr Speaker e tou bann Manm ki asiz lo ABC pour annan sa volonte politik pour konpran ki menm si ozordi pour annan size tre pertinan ki pe preokip nou, nou pa’n perdi vizyon fitir pour nou osi met sa fondasyon tre enportan pour en meyer zenerasyon sitwayen Seselwa demen.

E mon osi le remersi tou sa bann dimoun ki’n kontribye atraver bann plizyer piblikasyon, pour anmenn sa lenformasyon lo Konstitisyon a la porte nou bann sitwayen.  E avek sa mon a demann tou Manm pour nou fer sa devwar istorik ki nou lenstitisyon ozordi pe met devan nou, sosyete nou pei e nou Gouvernman.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Bon in ariv en moman pour pran en desizyon pour nou pran en vot lo Mosyon ki devan Lasanble.  Mosyon pe demande ki Gouvernman I fer laprantisaz Konstitisyon pli o profon dan lekol anba Civic Education.  Mon ava demann tou Manm ki an faver pour lev lanmen?  Okenn Manm ki kont?  Bon Madanm Clerk.

 

MADAM CLERK

Mersi Mr Speaker.  Mon rikord vot inanim 28 Manm an faver.  E personn kont.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Ok Mosyon savedir in pase avek inanimite.  Bon mon ti a kontan avan nou adjourn mon ti a kontan remersi tou Manm pour sa lazournen travay mon krwar bann deba ozordi I tre ris e mon pa pour mansyonn spesifikman serten deba me zot tou I konnen e mon asire lepep ki pe ekoute in apresye.

Mon ti a kontan osi remersi SBC yer nou manz en pti bout dan lunch time ozordi nou manz en pti bout apre 5er me mon panse I pa grav e zot in kapab akord nou sa pti morso letan an plis.  Nou pour adjourn e Lasanble pour re zwenn Mardi le 18 – 9er bomaten.

 

 

(ADJOURNMENT)