::
Home » This Week in the House » Order Paper for Sittings of Tuesday 25th & Wednesday 26th September 2018

Order Paper for Sittings of Tuesday 25th & Wednesday 26th September 2018

National Assembly of Seychelles
The Secretariat

ORDER PAPER

Sittings of Tuesday 25th and Wednesday 26th September, 2018 at 9 a.m.

1. National Anthem

2. Moment of Reflection

3. Communications from the Chair

4. Questions for Oral Answer

5. Motion

6. Adjournment
Ms Jutta Alexis
Clerk to the National Assembly

 

QUESTIONS FOR ORAL ANSWER

TO THE MINISTER FOR FISHERIES AND AGRICULTURE, MR CHARLES BASTIENNE

1. Hon. John Hoareau – Member for Beau Vallon
Eski Minis i kapab dir sa Lasanble si bann mezir ki in ganny dir pou pran an kolaborasyon avek seksyon veteriner pou konbat lisyen eran lo lans Beau Vallon pe marse?
a. Si non, ki son Minister pou fer an plis pou met sa sityasyon lisyen eran anba kontrol?

2. Hon. Egbert Aglae – Member for Port Glaud
Eski Minis i kapab dir ek sa Lasanble, ki plan son Minister pou konstrir lenfrastriktir pon ek semen lo blok Des Arpent e osi Port Launay kot Riverside avek bi ed bann fermye maksimiz zot prodiksyon?

3. Hon Waven William – Member for Grand Anse Mahe
Pou demann Minis pou dir ek sa Lasanble, ki nouvo mezir pe ganny pran pou revwar lafason ki sa Trust Fund pou Lagrikiltir i ganny zere e distribye ver bann proze ki benefisye direk fermye, prodikter e antreprener dan domenn donn valer azoute materyo agrikol?
4. Hon. Egbert Aglae – Member for Port Glaud
Eski Minis i kapab dir ek sa Lasanble, si i dan plan son Minister pou met en ice plant dan rezyon Port Glaud ek fasilite dry dock pou bann peser sa rezyon anvi distrik in deza idantifye en lokasyon apropriye?

5. Hon. John Hoareau – Member for Beau Vallon
Eski Minis I kapab eksplike ki sityasyon stock Banbara dan nou lanmer?
a. Eski Polisi proteksyon e lapes soutenab pe byen ganny monitor lo sa lo sa lespes sirtou dan rezyon pli dan Sid nou teritwar maritime?
b. An vi ki lapes banbara i ouver pou selman 9 mwan dan en lannen e sa bann peser I pey en lasirans pou en an, eski Minis pour Lapes, i kapab don son garanti ki i pou fer le neseser avek bann lakonpannyen lasirans pou fer ki sa bann peser Banbara i pey pou en kouvertir zis 9 mwan?

6. Hon Waven William – Member for Grand Anse Mahe
Pou demann Minis lefe ki Gouvernman pe met bokou lanfaz lo ankouraz sekter prive pou envestir dan Sekter Lapes espesyalman dan donn valer azoute :-
– Ki bann mezir ki Gouvernman pe pran pou asire ki bann antreprener
zot ganny ase materyo brit pou transformen ?
– Ki nouvo skim konsesyoner ki sa sekter servis donn valer azoute pou gannyen koman lankourazman ?
– Ki kalite lasistans capacity building pou annan pou asir bon zesyon e kalite prodwi pou eksportasyon ?

MOTIONS

1. Hon. Wavel Ramkalawan – Leader of the Opposition
Lasanble Nasyonal i eksprim:

a. son gran dezapwentman dan lafason ki Lekzekitiv pe diriz pei;
b. son konsern profon ki napa aksyon efektiv dan ladministrasyon pei;
c. son lenkyetid ki striktir leta Sesel pe deteryore;

e alor i demande ki Msye Danny Faure i pran en aksyon onorab e demisyonnen imedyatman koman Prezidan dan lentere nasyonal, pou permet lepep Seselwa swazir son prosen gouvernman.