::
Home » This Week in the House » Revised Order Paper (2) for Sittings of Tuesday 26th & Wednesday 27th June 2018

Revised Order Paper (2) for Sittings of Tuesday 26th & Wednesday 27th June 2018

National Assembly of Seychelles

The Secretariat

REVISED ORDER PAPER

Sittings of Tuesday 26th and Wednesday 27th June, 2018 at 9 a.m.

 

 1. National Anthem
 1. Moment of Reflection
 1. Communications from the Chair
 1. Questions for Oral Answer
 1. Motions
 1. Adjournment

 

Mrs. Tania Isaac

Deputy Clerk to the National Assembly

 

QUESTIONS FOR ORAL ANSWER

TO THE MINISTER FOR EDUCATION & HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT, MRS. JEANNE SIMEON

 

 1. Hon. Noline Sophola – Member for La Digue

Eski Minis i kapab dir sa Lasanble ki kalite incentive ki son Minister i annan an plas pour ankouraz e permet bann ansennyan Ladig ek Pralen pourswiv zot developman profesyonnel?

 

 1. Hon. Noline Sophola – Member for La Digue

Minis dan lespri egalite loportinite, eski ou kapab dir nou Lasanble dan ki fason ki ou Minister i soutenir bann zelev Ladig ek Pralen pour partisip dan bann aktivite edikasyonnel, parey bann Fair organize par diferan Minister?

 

 1. Hon. Noline Sophola – Member for La Digue

Minis anvi difikilte ki ou Minister i gannyen pour plasman ansennyan lo Ladig ek Pralen, eski ou kapab dir nou Lasanble ki incentive ou Minister pe fer pou ankouraz e motiv sa bann ansennyan pour reste e travay lo sa de zil?

 

 1. Hon. John Hoareau – Member for Beau Vallon

Eski Minis pou Ledikasyon i kapab esplik sa Lasanble akoz ki bann etidyan ki fek fini A-Level Studies i ganny forse pou al travay dan lekol koman teachers an prenan kont ki sa bann etidyan napa konesans travay koman en teacher?

a. Eski Minis i kapab donn sa Lasanble en kontrandi lo konbyen teacher i manke pou travay dan seksyon primer, segonder, post segonder e professional centres?

b. Ki bann mezir permanan ki pe ganny pran pou remedi sitiasyon mank teacher kalifye dan sa kat seksyon ledikasyon?

 

 1. Hon. Wavel Woodcock – Member for Grand Anse Praslin

Akoz ki bann etidyan ki’n fini zot ‘A’ level ki pe esper zot scholarship pou al etidye a letranze pe ganny oblize pour teach en full time table dan bann lekol segonder lo en saler SR2800 ki pli ba ki minimum wage Sesel ki SR5050?

 

6       Hon. John Hoareau – Member for Beau Vallon

Eski Minis i kapab dir sa Lasanble kwa ki pe ganny fer pou amelyor kondisyon travay bann Librarian dan lekol?

 

MOTIONS

 

 1. Hon. Waven William – Member for Grand Anse Mahe (continuation)

Sa Lasanble i aprouve pou demann Gouvernman ki i fer li son priyorite pou anmenn en lalit agresiv kont okenn form kriminalite dan pei.

 

 1. Hon. Terence Mondon – Proportionally Elected Member

Vi ki in annan plizyer lavant propriyete Lakonpannyen Piblik COSPROH dan lepase, sa Lasanble i fer en demann pour ki Oditer Zeneral i fer en lanket detaye pou etabli si okenn dimoun oubyen lakonpannyen prive in benefisye dan lavant sa bann byen COSPROH , si ti annan okenn konfli lentere dan sa bann transaksyon, e si reveni gouvernman a okenn moman in ganny konpromi.

 

 1. Hon. Jean Francois Ferrari – Member for Mont Fleuri

Sa Lasanble i demann avek Gouvernman pou komans imedyatmen en revizyon nou bann lalwa Imigrasyon e Sitwayennte pou asire ki Sesel pa vin en landrwa kot i vreman fasil pou nenport dimoun antre, reste e apre vin Seselwa e nou pran tou bann mezir neseser pou ankouraz nou bann zenn Seselwa reste e travay isi Sesel dan benefis zot fanmiy e zot pei.