Home » Press Releases » 2017 » The Leader of Government Business Replies to the Message on the State of the Nation 2018

The Leader of Government Business Replies to the Message on the State of the Nation 2018

The Response of the Message of the President on the State of the Nation by the Leader of Government Business

Msye Spiker

Lider Lopozisyon

Tou manm Onorab

Tou piblik ki a lekout

Zabitan Cascade

Bonzour

 

Msye Spiker,

Nou klasifikasyon koman en High Income Country par Labank Mondyal i leprev ki nou pei pe fer tre byen sirtou an sa ki konsern nou devlopman sosyo-ekonomik. Sa se rezilta travay dir tou Seselwa e bann desizyon brav ki nou parti e nou gouvernman in pran dan bann lannen kin pase e ki ozordi nou pe rekolte son fri.

Mwan personelman monn toultan kwar ki si koman en politisyen oubyen en dirizan ou met byennet e prosperite ou pep avan tou, pei pou kapab sirmont bann defi e rekolte bokou sikse. Se sa ki pe arive Sesel ozordi.

Sepandan dan lavi, defi zanmen i fini.  Ofir e amezir ki ou sirmont serten defi, nouvo challenge i vini an rezilta sa progre ki ou pe fer, ki ou bezwen adrese. An menm tan ki ou pe protez ou bann aki, ou bezwen osi rod nouvo fason fer keksoz pou sirmont bann nouvo challenge.   Sa i karateriz enpe leta nou nasyon ozordi.

Dan son diskour lo Leta Lanasyon Mardi pase, Prezidan Danny Faure in eksplik sa tre byen. Malgre ki noun fer bokou o nivo lafanmiy, dan kominote, o nivo sosyal e ekonomik, nou annan bann nouvo challenge ki nou bezwen antreprann ansanm koman en pep ki anvi vwar nou pei kontinyen progrese.

Dan sa lepok ki nou ladan, e avek sa nouvo lanvi ki nou tou nou annan pou travay pou Sesel, i nepli letan pou nou zis fer lalis bann defi e problenm ki nou vwar i ekziste. Nou bezwen ansanm donn lanmen rod solisyon e aksyonn lola vitman. Nou tou nou form ensel pep e progre nou pei i progre nou tou.

Zis pou repran parol ki Prezidan Faure ti dir Mardi, sa peryod koabitasyon ki nou trouv nou lekor ladan i en moman ekstraordiner dan nou listwar ki donn nou tou sa loportinite pou nou travay ansanm pou benefis pep Seselwa.

Prezidan Faure in devwal bann nouvo loportinite mazer pou devlopman dan plizyer sekter enkli lefrastriktir, lenvestisman, lapes, lagrikiltir, lenerzi, lakaz e lezot ankor kot Seselwa pou ganny posibilite envestir dan son prop pei e pou son prop devlopman.

Later pou devlop lenfrastriktir pou lendistri, biznes, sirtou bann pti biznes e lakaz, in touzour en size preokipasyon anvi topografi nou bann zil prensipal, e konblaz i sel fason pou rezourd sa difikilte.

Desizyon pou atreprann sa 5 nouvo konblaz i fer bokou sans e pou ede retir bokou presyon lo demann pou later sirtou lo nivo santral.

Pandan serten letan lazournen transpor anvil i vinn en kosmar malgre tou zefor ki pe ganny fer pou amelyor sirkilasyon.

Sa Victoria Bypass alor ki pou fer lo konblaz dan zaviron l’ile Hodoul a ede rezourd trafik bloke anvil.

I annan bokou konplent parmi popilasyon lo mank aktivite dan lavil. Devlopman sa Waterfont lo later konble kot ansyen Playground a donn Seselwa plis sans fer biznes e bann restoran, kiosk, laboutik e kafe a donn fanmir bann landrwa konvenab pou frekante.

Devlopman Waterfront ava osi en plis pou nou lendistri tourizm. Parey noun remarke pou en pe letan i annan plis bato touris ki vin dan Por Victoria konmela e aktivite pou tourizm anvil i meg.

Devlopman lo Waterfront fodre enkorpor plis aktivite touristik osi. (tel ki en mize, en lespas pou bann pti performans mizikal, eksetera).

Plis aktivite pou touris pa devret devlop zis anvil, me osi partou dan bann distrik atraver Ladministration distrik oubyen an kolaborasyon avek Seychelles Heritage Foundation. Mon pe demann Seychelles Heritage Foundation pou travay an pli pros kolaborasyon avek ladministrasyon distrik oubyen biznes dan bann distrik pou vwar ki zot kapab anmennen an plis pou fer ki touris i depans plis larzan pou ki sa lendistri i anmenn plis reveni.

Mon welcome desizyon gouvernman pou revwar polisi lentegrasyon vertikal dan sekter tourizm pou anmenn plis fairness e asire ki tou akter dan sa lendistri i ganny son lavi byen, akoz sa lendistri i anmenn bokou larzan. La mon pe mazinn, par ekzanp, Lasosiasyon Taxi ki ti vin vwar mwan dan mon biro e kin anvoy en kopi zot petisyon kot mwan, kot zot pe demann pou re-entrodwir sistenm kota e revwar lafason ki taksi i ganny gete an zeneral.

Msye Spiker,

I vre ki dan sa revizyon polisi entegrasyon vertikal nou bezwen pran an kont bann konsern Lasosiasyon Taxi, me mon oule profit sa lokazyon pou mwan fer en pwen. Avan, dan letan parti inik, ti annan sistenm kota pou taksi. Ti osi annan pri kontrol lo marsandiz, Msye Spiker, me serten kous nou popilasyon pann oule. Noun prefere annan privatizasyon e liberalizasyon ekonomik, e sa i enn bann konsekans. It is gone Mr Speaker!!

Tourizm, Msye Spiker, i nou lendistri prensipal, e parey nou tou nou konnen i reste en lendistri byen delika. Fodre ki nou touzour gard an tet ki nou move konportman i kapab detri sa lendistri. Mon pe fer referans la avek bann ka parey vol touris, agresyon lo touris, oubyen fer tapaz eksesif pou gat zot trankilite.

Biznes, kreasyon e redistribisyon larises

 

Msye Spiker,

Pou retourn lo size konblaz, sa bann later adisyonel parey Prezidan in eksplike Ile Aurore, Providence, Roche Caiman e Grand Anse Praslin, pou kree plis later pou devlopman touristik e rezidansyel, lozman, aktivite ekonomik, aktivite endistriyel pour pti e mwayen biznes.

Plis later pou tou kalite biznes i bon. Kestyon se ki, ki mekanizm pou annan an plas ki pou garanti ki bann nouvo demann pou ganny konsidere avek fairness, transparans e an konsiltasyon avek bezwen bann distrik, pou asire ki bann ki annan pa kontinyen ganny tou.

Fodre ki nou osi vwar ki manyer nou kapab kontinye fasilit prosesis pou sa senp Seselwa fer biznes.

Parfwa i ankor vreman konplike pou en sep dimoun, ki napa en gran fortinn, komans en biznes. Sa i pa zis lo kote administratif me prensipalman lo kote finansman.

Direktiv ki gouvernman in donn Nouvobanq e Labank Komersyal Sesel pou ogmant lakantite loan ki zot donn bann pti biznes i en bon desizyon, me fodre ki diskisyon i kontinyen avek bann lezot enstitisyon finansyel osi.

Avek sa lelan ki pe al annan dan lenvestisman e dan kreasyon larises, tou bann lenstitisyon finansyel i devret zwe en pli gran rol dan finansman bann proze devlopman.

Par egzanp, i byen ki gouvernman in pran desizyon pou flot 20 poursan shares dan SEPEC pou Seselwa aste. Be lekel ki pou aste, bann ki annan larzan!

Mon pe propoze ki en lestriman finansyel legal, parey mortgage finance pou lakz, i ganny entrodwi pou ed dimoun, sirtou bann zenn ki anvi aste shares, be ki napa larzan. Sa lenstitisyon finansyel i ava donn en loan sa Seselwa ki ava al direkteman pou peyman son shares e sa dividend a repey sa loan ziska ler sa loan ann fini ganny peye e sa zenn a apre benefisye son shares direktemn. Kounmsa nou ava pe kree larises pou tou Seselwa dan en fason pli zis. E la nou a kapab sante, Msye Spiker ki “nou annan par ladan, nou annan par ladan, nou annan par ladan.”

Menm parey avek later endistriyel. Mon welcome disizyon Prezidan pou asiste bann pti bizness avek en bout later, me zot menm zot sa bann bizness zot ganny difikilte pou ganny en loan ek labank e apre zot napa kapital pou devlop sa bann later.

Ki arrive? Apre ki son grace period i fini, gouvernman i ganny drwa dir avek li ki i pann devlop sa later e i bezwen rann. Ler i rann, gouvernman i ganny draw donn en lot dimoun ki probableman i deza annan. Oubyen ki nou vwar, envestiser Seselwa oubyen etranze i apros sa biznessman e i oule aste sa lease antye pou plizyer milyon.

Plizyer deal kounsa in ganny fer dan nou pei. Sa pti biznesman prezan i annan larzan e i napa later e akoz difikilte dan bizness, apre en pti pe letan, sa larzan osi i ale.

En Seselwa ki annan en bout later i osi kapab al dan partnership me i bezwen retenir majority shares. Me i napa larzan e son partner pa oule depans bokou akoz i pe retenir minority shares.

Ki mon pe sizere;  se si nou anvi fer en pli bon kreasyon e distribisyon larises, nou bezwen revwar lenstriman legal pou permet en Seselwa kin ganny en bout later me ki napa larzan pou devlope, e ki al dan partnership avek en envestiser, pou les li vann majority shares e lalwa fors li gard en minimum 30 poursan dizon.

Sa a permet ki sa envestiser ki annan majority shares a kapab fer sa devlopman e li sa endividi a ganny en keksoz lavaler son 30 pousan ki lalwa in anpes li vann. Koumsa sa ki pli feb e dan difikilte a kapab ganny en keksoz li osi.

Msye Spiker dan sa lalinny, mon oule propoz ek gouverman dan en fason irzan pou revwar tou polisi an sa ki konsern distribisyon larises dan pei.

En deryen mo lo sa kestyon vann shares dan serten lantrepriz gouvernman. Gouvernman ti promet pou vann shares dan Nouvobanq, me selman naryen pankor arive. Avek sa bann nouvo propozisyon, pou annan bokou plis tranzaksyon vann shares.

Letan ki gouvernman i anons en keksoz, fodre ki bann departman e lazans gouvernman konsernen i fer sa bann keksoz. Si non i resanble zis en bann lanons dan vid e dimoun i kritik gouvernman pou sa.

 

Sekter prive/travayer

 

Lefe ki sekter prive i anploy pli gran poursantaz lafors travayer Seselwa, 63%, i en gran lakonplisman akoz noun toultan dir ki sekter prive i devret vin moter nou lekonomi e gouvernman i zis fasilitater.

Pou sekter prive kontinye devlope fodre ki zot ganny plis loportinite lenvestisman ankor e sa se zisteman sa ki gouvernman pe prevwar. Dan son diskour Mardi Prezidan Faure in nonm plizyer domenn kot gouvernman pe demann sekter prive pou envestir. E fodre zot sezi sa loportinite.

I annan bann sekter labitid parey lakaz e lezot lenfranstriktir, me i annan osi bann nouvo posibilite kin ganny azoute tel ki levestisman dan plis fasilite pou nou bann dimoun aze e menm ziska ledikasyon ek formasyon.

Lalwa lo Public Private Partnership (PPP) ki pe finalize pou osi donn bann lakopannyen prive en lot mwayen pou fer lenvestisman. Lide se ki Gouvernman pou ofer bann lakonpannyen bann proze dan lekel zot kapab envestir atraver PPP.

Mwan ki mon pe demande se ki Gouvernman i osi konsider bann proze ki pa neseserman dan son plan, akoz parler i kapab annan bann bon lide ki sorti kot sekter prive ki gouvernman pa ti neseserman pe mazinn lola.

Msye Spiker,

En nasyon pli edike e en lafors travayer pli konpetan i lakle nou progre. Pei an antye pou benefisye.

Gouvernman pe demann sekter prive pou konsider envestir dan en lekol teknik e vokasyonel pou donn bann zenn konesans e konpetans ki sa bann sekter zot menm zot a kapab servi apre.

Menm si zot pou benefisye avek sa mendev ki sa lekol pou prodwi, Gouvernman pou pey ledikasyon tou zanfan ki al dan sa lekol ki a ed bann envestiser kouver zot lenvestisman.

Lot nouvote ki mon ti a kontan koz lola se partisipasyon bann lakonpannyen prive dan formasyon zot prop travayer. I annan lakonpannyen ki pe fer li deza, me la gouvernman in etabli bann kondisyon ki pou ankouraz zot tou pou fer li.

Parey Prezidan in anonse, bann lakonpanyen ki enplimant bann program formasyon pou zot travayer, ki pey lantrenman pou zot bann travayer, pou benefisye avek Business Tax kot zot pou kapab dedwir sa depans pou en valer 150 poursan. Tax pou osi ganny tire lo benefis ki amplwayer i donn travayer pou training.

Sa nouvo demars i montre ki kantite lenportans gouverman i atase avek laprantisaz e formasyon. Fodre ki nou zenn, nou lafors travayer, i sezi sa bann loportinite.

Mon ole servi sa lokazyon pou mwan lans de lapel. Premye i avek bann bizness, pou dir zot fer en zefor spesyal pou ankouraz zot travayer pou al fer bann training, akoz finalman se zot menm ki pou benefisye.

Dezyenman, mon lapel i al pou Liniversite Sesel e Guy Morel Institute. Fodre ki zot al koz ek lendistri deor la pou vwar ki kors ki zot bezwen pou zot kapab ofer sa bann kors kot zot lenstitisyon.

Human resource development dan pei i bezwen pe swiv sa tre pros pou fer li arive.

Drog

Lot size ki mon oule koz lo la se drog. En kantite keksoz in ganny dir lo ki manyer labi sibstans, drog an partikilye, i kapab detri tou keksoz ki pe ganny fer pou fer nou pei progrese.

Travay Lazans pour Prevansyon Labi Drog e Reabilitasyon i pa fasil, sirtou an sa ki konsern resours imen pou fer marse son bann progranm.

Batay kont labi drog i en zafer tou dimoun. Nou devret konsider seryezman bann proposisyon ki pe ganny met devan pou ki i annan plis sekirite lo nou vast teritwar maritim, dan nou bann por e erport, pou aret bann trafiker.

Letan i ti pe koz lo Lasante dan son diskour Mardi, Prezidan Faure ti sizere ki petet le moman in arrive pou komans en dyalog nasyonal e deba lo bann finansman alternative pou lasante.

Dan sa menm lalinny, mwan mon pe demande petet ki en kozri preske parey i ganny fer par Minister Lasante, Lazans pou Prevansyon Labi Drog e Reabilitasyon e bann dokter e klinik prive pou gete si napa en fason ki klinik e dokter prive i kapab zwe en rol dan progranm reabilitasyon.

Mwan mon pa en eksper dan sa domenn me i annan dokter en kinik prive kin apros mwan e dir mwan esey met sa pwen devan akoz zot kapab annan en rol enportan pou zwe.

 

Sekirite

 

Sekirite dan pei in en konsern pou bokou sitwayen deryerman, e in annan bokou demann par piblik pou ki zofisye militer i ganny servi pou ed lapolis dan zot demars pou mentenir lord dan pei.

Si zot rapel byen en tel progranm ti ganny organize an Desanm a lokazyon Nwel ek Lannen e sa ti byen marse.

Mon welcome lanons Prezidan Faure konmkwa pou annan en larazman pli permanan kot en skwad spesyalize pou ganny kree par en serten kantite personnel spesyal ki dan SPDF avek rol entervenir dan bann loperasyon spesyal pou kobat kont bann eleman krim organize e terorizm.

Sa bann zofisye pou ganny entegre dan lapolis e zot pou annan zot prop baz pou fer sa bann loperasyon. Mon kwar sa i en bon demars pou ede ogmant sekirite dan pei. E i enportan nou konn klerman ki pou arive avek PSSW.

 

Lazans Otononm

 

Kreasyon bann lazans otononm ki kapab pran aksyon vitman e travay avek plis lefikasite i model ki plen pei pe servi pou akseler progre dan serten domen.

Lefe ki Seychelles Fishing Athority (SFA) e Seychelles National Parks Authority pou vinn bann lazans otononm lannen prosen a donn zot posibilite amelyor zot servis ki zot ofer e fer bann proze en pe pli vit.

Menm si zot pou bezwen swiv bann lareg finansyel pei parey tou lezot lazans, zot pou en pe pli lib pou zot fer bann proze e enplimant progranm ki zot kwar i neseser.

Mon swete ki sa proze bazar Cascade ki ti sipoze komanse depi 3 an pase i ava prezan demare.

Piblik i ekspekte ganny en pli bon servis sorti kot sa 2 lazans e mon swete ki bann peser a vwar zot sitiasyon bokou amelyore sirtou an sa ki konsern zot bann bezwen parey ice

Mon swete osi ki avek bi fer desann pri lavi dan Sesel, SFA a kapab vwar en pli bon relasyon ant konsesyon bennzin pou peser vis a vis pri pwason. Mon poz sa la, Msye Spiker.

 

Pri elektrisite

 

Pri elektrisite in touzour en konsern pou biznes e fanmiy Seselwa. Pri elektrisite i kontinyen sanze akoz noun toultan servi karbiran pou zener elektrisite e pri karbiran lo marse mondyal i sanze.

Demars pou aste zenerater ki pou servi Liquefied Natural Gas (LNG) a lavenir pou fer desann pri elektrisite i tre enteresan, sirtou la ki sitwayen Seselwa e sekter prive pe ganny demande pou aste par dan sa nouvo lakonpannyen ki pou ganny kree pou fer sa proze.

Nou nou konsern i senp. Pri lenerzi i zwe en rol kle dan fer desann pri lavi. Sa ki nou oule se ki pri elektrisite i desann avek lespwar ki pri lavi osi i desann.

 

Redistribisyon Larises

 

Enn, bann prensip fondamantal Parti Lepep se redistribye byen larises pei a son bann sitwayen e se sa ki Prezidan Faure pe pouse dan son vizyon.

Repartaz larises i pa zis atraver logmantasyon bann benefis sosyal me Seselwa pe ganny demande de pli an pli pou envestir dan bann proze e program kot i pou ganny reveni adisyonel e sa  I byen, Msye Spiker.

Mon kwar ki lepep Seselwa an zeneral pe rezouir avek bann mezir ki Prezidan Faure in anonse dan son diskour Mardi pase. Sa bann mezir i target ameliorasyon dan preske tou sekter devlopman avek bi donn en lavi meyer tou nou sitwayen.

 

Pri Lavi

 

Msye Spiker, mon anvi prezan dir de mo lo pri lavi. Ankor enn fwa plis mezir ankor in ganny anonse avek bi fer desann pri lavi.

Me avek tou sa bann bon lentansyon gouvernman, nou pa neseserman santi son lefe dan lavi toulezour. Sa i afekte bann fanmiy en kantite. Tou sort kalite rezon i ganny donnen akoz pri lavi pa kapab desann, oubyen stabilize. Si i pa pri karbiran ki monte se nou roupi ki devalye.

Me ozordi mon oule ki nou fer en refleksyon ansanm baze lo bann sif sorti kot Labank Santral.

Dapre Labank Santral lannen pase nivo loan dan labank in ogmante par 910 milyon roupi pou ariv enpe plis ki 6 bilyon roupi. Sa i paret en bon sinny Msye Spiker, akoz i resanble ki dimoun pe pret larzan ek labank pou fer agrandi lekonomi e kree plis larises.

Be ki nou vwar letan nou get detay? Labank Santral i dir nou ki 144 milyon dan sa logmantasyon ti al dan loan lantrepriz touristik, savedir devlopman dan lendistri touris. 135 milyon dan sa logmantasyon in al dan mortgage loan, savedir en dimoun in aste en lakaz, en loto oubyen en lot asset.

Pli gran proporsyon dan sa logmantasyon, 253 milyon roupi in al dan konsomasyon endividyel.

En lot sif ki Labank Santral in donnen ki fodre nou gete, i dir ki 73,927 voyaz ti ganny fer par rezidan lannen pase e ladan 53,190 voyaz in ganny fer par Seselwa.

Petet sa bann sif i kapab donn nou en lendikasyon kote en parti nou problem i kapab ete.

Msye Spiker,

Pri lavi i en size konplex. I fasil pou zis kritike me i resanble pli difisil pou propoz bann solisyon.

Annou pran dile pti baba koman en lekzanp. Gouvernman in tir tou sa ki annan pou tire lola, napa naryen ankor pou tire, me still i ankor ser, son pri I ogmante.

Rezon ki nou gannyen se ki nou roupi in devalye oubyen pri deor in monte.

I vre nou pa kapab kontrol pri laba deor, me valer nou roupi nou kapab get ladan an relasyon avek deviz ki nou pe fer dan nou ekonomi. Lakantite touris ki antre dan pei in monte par plis ki 16 pousan, nou lekonomi in grandi e i kler ki nou pe zener plis deviz etranzer.

An prensip lakantite deviz antranzer ki pei i fer i devret stabiliz valer nou roupi, e an konsekans stabiliz pri lavi.

Me larealite i prezant son lekor dan en lot fason. Pa tou sa forex ki nou fer ki antre dan sistenm banker e Minister Finans ek Labank Santral i konn sa tre byen, Myse Spiker.

Son solisyon i senp, revwar zot polisi ki ekziste e fer sir ki mazorite sa forex i antre dan nou sistenm banker, se tou.

I annan en lot pwen pou reflesir konsernan forex, Msye Spiker. Aktyelman sa forex ki pa antre dan nou sistenm Banker, in vin koman Foreign Direct Investment (FDI) dan en lot pei par lakonpannyen Seselwa.  Sa osi mon sizere Minister Finans i get ladan.

Me toudmenm mon demande ki pli vit posib sa lannen, nou rediskit ankor sa zafer pri lavi lo en dimansyon nasyonal.  Mwan mon konvenki ki nou kapab trouv solisyon si I annan en volonte par Leadership pei.

Lo mon kote Msye Spiker, mon garanti lepep Seselwa ki mon pou anvoy kestyon neseser dan nou Lasanble Nasyonal pou Minister Finans vin dir nou ki i pe propoze pou adres sa size.

Assomption

 

Lo size Asomption Myse Spiker, noun ganny demande koman en Lasanble pou siport sa proze. Me i kler ki lepep Seselwa i ankor bezwen plis leksplikasyon, ledikasyon, lenformasyon e latransparans lo sa size.

Mon kontan ki dosye pou ganny anvoy kot Lasanble Nasyonal nek an Avril.   Nou annan en pe plis letan devan nou pou dimoun pli byen konpran ki pe arive e ganny leformasyon ki korek.

 

Speaker’s Corner

 

Msye Spiker,

I vre ki fer demonstrasyon pasifik i enn nou bann drwa anba konstitisyon, me selman fer demonstrasyon souvan dan en fason ki pa organize i kapab met retard progre pei.

Se pou sa rezon ki plen pei in adopte sa system Speaker’s Corner, sa vedir donn sitwayen en landrwa spesifik pou li vinn demonstre, koze e dir sa ki i oule san ensilte personn.

Mon pou siport lide annan en tel Corner isi Sesel pou ki sitwayen a kapab kontinyen egzers zot drwa proteste san ki i annan en lefe advers lo travay, biznes e lavi toulezour.

 

Cascade

 

Msye Spiker,

Mon vreman apresye ki mon distrik Cascade i form parti progranm devlopman, sirtour lakaz ki Prezidan in anonse.

Mon swete ki zabitan Cascade a pran par dan sa Self-Financing Scheme proze lakaz ki pou komanse lannen prosen kot masin koltar ti ete.

Me i enportan fer gouvernman mazinnen ki sa bann zabitan Petit Paris kin ganny afekte par masinn koltar i ankor pe esper zot konpansasyon. Mon profit sa lokazyon pou mwan demann biro Attorney Zeneral “to speed up with the files”.

Apart sa 7 proze lakaz ki pe al lo tender sa mwan, mon swete ki i annan osi zabitan Cascade, sirtou bann zenn profesyonel, parmi bann dimoun ki pou benefisye avek sa 351 morso later land bank ki pou ganny allocate sa lannen, an tenir kont ki Cascade napa Land Bank.

Leta dimoun Cascade, an sa ki konsern sa move loder lo dump site i serye en kantite e naryen pann ganny dir lo leta nou nasyon kot i konsern koleksyon e zesyon salte dan nou pei.

Mon demande ki Minister Lanvironnman i zwe en pli gran rol avek plis transparans kot i konsern sa zafer zesyon salte an zeneral.

Lo mon kote mon pou kontinyen apel zot devan Lasanble Nasyonal pou zot vin eksplike.

 

Konklizyon

 

Myse Spiker,

An konklizyon mon oule felisit nou Prezidan ki, antraver son diskour, monn vwar ki i en zonm avek en gran vizyon ki tre anbisye pou devlopman son pei e prosperite son pep.

In donn lespwar Seselwa pou redouble zefor pou kontinyen lalit e ogmant son partisipasyon dan devlopman e zerans larises pei.

Tou sa bann mezir e loportinite ki Prezidan in anonse i vreman ankourazan, me tousala i bezwen ganny akonpannyen par aksyon reel par masinn gouvernman e bann lezot lenstans dan pei e par responsabilite tou dimoun.

Fodre i annan en lanvi e en devouman nasyonal pou fer sa bann keksoz arive. Fodre nou al menm lavites avek nou Prezidan.

Mesaz i kler, Msye Spiker, annou fer bouze nou pei ansanm e anmenn li lo sa lot nivo.

Ki Bondye i beni nou tou.

Mersi.