Home » Press Releases » 2017 » Shayanne Hoareau Historically Addresses the National Assembly to Commemorate Universal Children’s Day
Shayanne Photo 3

Shayanne Hoareau Historically Addresses the National Assembly to Commemorate Universal Children’s Day

For the first time in the History of the National Assembly of Seychelles of the Third Republic, a child, Miss Shayanne Hoareau supported by the National Council for Children, addressed the House to bring to light the serious issues impacting children in the Country. She urged the leaders to contribute towards making positive changes, to learn about the rights of Children and see where they can all help- to view children as positive members of society of whom have resourceful ideas for positive change and development but not as the source of issues.

Miss Shayanne raised her voice for all the Children who are suffering, urging the leaders to fight for their rights and take action so that they can all fulfill their potential.

Her Speech touched many people in the audience, of whom some were not even aware of some of the issues impacting children in the country – suicide cases, sexual abuse, lack of facilities for abandoned and vulnerable children. Miss Shayanne noted that 3 out of 5 children studying from S1 to S5 have experienced sexual abuse by a member of their family, the youngest child to have suffered and died from sexual abuse having been only 3 months old. She also touched on the fact that many housing developments are being built without the state of Children being taken into account with no playgrounds and safe places to play incorporated in development. She also highlighted the lack of support and facilities for abandoned and vulnerable children and also children who are living with a disability.

Nou annan nide, en bon pe nide e nou kapab ede pou rod solisyon pour bann problenm ki parfwa bann adilt i’n kree.” Miss Shayanne exclaims, highlighting that children also have a part to play in the positive development of the Community.

With the whole Nation and the members of the National Assembly listening, Miss Shayane pushed forward the issues that Children are facing and urged everyone to look for positive solutions and not too forget that children too can be involved in finding these very solutions for the development of the country.

Watch her Speech here: http://bit.ly/historicaladdress

_DSC9993-Pano

 

 

Her Speech:

Msye speaker,

Manm Onorab lasanble nasyonal e  tou Seselwa ki a lekout..

Bonzour!

I vreman fer mwan en gran loner konman reprezantan bann zanfan seselwa pour adres lasanble nasyonal bomaten.

Mon apel Shayane Hoareau e mon annan 13an.

Le 20 Novanm 1989, Nasyon zini ti drafte konvansyon pou drwa zanfan. Gouvernman sesel ti sinny sa dokiman le 20 Septanm 1990.

Sa i vedir ki napa enn antre zot isi ki pa’n deza tann koz  lo sa dokiman.

Sa dokiman i adres tou keksoz ki en zanfan i bezwen, menm avan i ne ziska i  ariv laz mazer, –  ki isi sesel i 18an.

Konvansyon drwa zanfan i annan 54 lartik e malgre mon pa mazin tou sa lartik par ker, mon kwar ki tou sa ki i demande i bon pour zanfan.

I bon osi pour paran e i bon pour lakominote osi.

En kantite keksoz i’n ganny fer isi Sesel , pou nou bann zanfan kapab rezouir sa bann drwa, e fer nou grandi konman bann sitwayen responsab.

Drwa pou ne….pour ganny lasante….pour viv avek nou paran menm letan zot separe….drwa pou al lekol…

Tousala i posib gras a devosyon gouvernman sesel anver sa konvansyon.

E pour sa nou dir en gran mersi.

Avan mon al pli lwen permet mwan, msye ek madanm onorab, penn zot en portre ki sitiasyon nou bann zanfan dan sesel pe viv ladan ozordi.

En letid an 2015 i montre ki 3 dan sak zanfan dan en laklas S1 ziska S5 i’n deza ganny abize seksyelman.

Laplipar i ganny abize par en manm zot fanmir.

Pli zenn lo rikord…..en pti baba aze selman 6 mwan ki ti mor akoz labi seksyel.

Isi menm sesel !

Zanfan pe fer aksyon seksyel depi en tre zenn az, e souvan avek enn ou plis partner.

Pli zenn zanfan isi in tonm ansent  laz 10 an – diz-an !

Pourtan, lalwa pa permet zanfan donn konsantman sex avan laz 15 an.

E pou ganny kontraseptiv… fodre ou esper 18an.

Konbyen bann pti manman fodre i annan, avan sa lalwa i ganny revwar?

Anplis ki sa, zanfan i ganny akse avek lalkol anbonnavini.

Pourtan, lalwa I dir…..

Fodre ou annan 18an avan ou kapab aste lalkol.

Kote nou gannyen?

Sigaret osi parey.

 

Drog, pa koz lo la.

Avan menm nou ariv laz mazer, omwen 14 poursan zanfan ant 11 a 16 an, i’n teste tou sord kalite sibstans.

Anplis, zanfan pe ganny servi pou vann drog.

Serten menm, i bezwen vin prostitye pou kapab siport labi drog zot paran.

E pa bliy sa bann ki depi dan vant zot manman zot i’n teste drog e zot ne dan lefe drog !

Pa fini, dan lafanmir osi, zanfan i grandi lo zot menm.

Paran i okipe. Paran I travay. Paran I separe. Zanfan I soufer.

Lakantite lesey swisid parmi zanfan pe kontinnyen ogmante.

Lekol…nou tou nou konnen. Nivo akademik pe desann..i’n desann e pe kontinnyen desann.

Kote problenm i été ?

Pou ki sa problenm ?

Sa i rezon akoz nou bann zanfan, nou’n anvi vin adres lasanble ozordi.

                ………………………………..pause………………………….

Met ou dan soulye Dylan Rose, ki ti aze zis 12an.

Olye zwe foutbol, al lekol, I ti bezwen viv dan semen, dormi kot i arive, manz sa ki i gannyen..ziska i ti perdi son lavi.

Lekel ki ti a swet sa pour son zanfan ?

Pourtan, i annan en lartik ki koz lo proteksyon bann zanfan zis parey Dylan.

Msye, Madanm, tou sa ki nou ti vwar lo televizyon pe ariv devan nou laport ozordi.

E Malgre tou sa danze….tou sa ledikasyon… e sansibilizasyon……

Latitid serten bann adilt pa sanze !

Zanfan i kontinnyen ganny neglize, ganny bate, ganny maltrete !

I annan fason pli apropriye pou elve e disiplin zanfan.

E la, mon oule remersye Konsey Nasyonal pour zanfan , NCC, ki angaze dan ledikasyon bann adilt lo tousala.

Si zot, bann adilt, zot anvi nou vin pli bon…..Fodre zot montre nou legzanp.

I annan en dikton ki dir….‘Children see, children do!

Nou santi ledrwa pe ganny montre lo nou.

Mon granpapa i toultan dir, i annan 3 lezot ledrwa ki vir lo ou ler ou montre ledrwa lo en lot dimoun!

                                          ………………Pause………….

Tou sa ki pe arive, i reflekte sa ki pe pase dan nou sosyete.

Nou zanfan….Nou pa dakor avek vyolans !

Nou pa oule vyolans antre nou zanfan, zanfan anver zot paran, zanfan anver bann ansennyan, vol, mert….

Tousala pa bon pou nou !

                                 ………………(pause)…………….

Msye Speaker, manm lasanble nasyonal, tou Seselwa ki a lekout…

Ozordi, mon pe fer listwar par vin premye zanfan pou adres lasanble nasyonal nou pei sesel.

Lartik 3 nou konvansyon i dir :

Dan tou desizyon ki ganny pran….Fodre meyer lentere zanfan I ganny pran an konsiderasyon.

Nou ti a kontan ganny ekoute, menm si pa tou sa ki nou dir ki  petet fer sans pour zot !

Sa i fer mwan rapel en lensidan ki ti arive Lanmerik e ki mon ti vwar lo internet.

Drayver en gro kanmiyon ti’n mal kalkil oter son masin e i ti pri anba en pon.

Semen ti  bloke.

Ti annan  bokou panik .

Bann enzennyer, mekanik, lapolis e plizyer profesyonel ti vin sey rod en solisyon.

Letan zot ti pe diskite, en pti garson ti vini lo son bisiklet.

I ti apros sa ki ti ansarz e demande si i kapab koze.

Personn pa ti ekout li.

Finalman, en msye ti demann li ki i bezwen.

Sa pti garson ti alors dir ek li akoz i pa tir divan dan larou sa kanmiyon.

Toudswit, sa msye ti fer sa e sa kanmiyon ti kapab sorti  anba pon.

                                 ………………(pause)…………….

Msye speaker, manm onorab.

Laverite i sorti dan labous en zanfan.

Nou annan nide, en bon pe nide e nou kapab ede pou rod solisyon pour bann problenm ki parfwa bann adilt i’n kree.

Konbyen devlopman ki pe ganny fer san mazin zanfan?

Bokou bann housing estate, par egzanp, napa fasilite pou zwe !

E pourtan, nou bezwen landrwa pour taye, santé, zwe tou kalite ziska tar si fodre !!!

………pause………

Donn nou sans pou epanouir avek aktivite sportiv, kiltirel e tradisyonel.

I nou drwa pou konn nou listwar e gard nou kiltir kreol vivan.

Me si ou pa montre nou, ki mannyer nou pou protez nou leritaz demen?

 

Msye Speaker, nou osi nou annan nou bann rev.

Nou osi, nou annan nou bann vizyon pour lavenir.

Pa zis vwar nou konman sours bann problenm ki pe arive sesel.

Me plito, get nou konman bann resours ki kapab ede rezourd problenm.

Se nou lakle.

Se nou lavenir.

Me pa bliye, nou osi le prezan …

Nou pa zis bann depans.

Nou osi bann bon lenvestisman.

Kontinnyen tret nou avek dignite e respe, koumsa nou osi, nou avar grandi avek menm valer.

Si ou dir nou bonzour, nou osi nou pou dir ou bonzour.

………..Pause……….

Wi, nou konnen ki drwa i vin avek responsabilite.

Nou annan nou bout.

Paran i annan pour li.

E tou bann dirizan sa pei i osi annan en rol pour zwe.

Pa zis dir zanfan i annan drwa. Aprann kwa sa bann drwa, e kote ou kapab ede.

Siport bann servis ki’n mete pour nou bann zanfan.

Fer zot vin pli for e pli efikas pour anpes bann move dimoun pran lavantaz lo nou.

                                           ……………pause…………..

Mazin bann pli vilnerab – bann zanfan abandonnen, bann zanfan ki pli mizer e bann zanfan ki pe viv avek en dezabilite.

Pa tret zot koman bann dimoun bet….Okontrer, ede pour  kree en meyer lanvironnman pour zot devlop tou zot potansyel o maksimonm posib.

……………….Pause………………………

Msye speaker, manm lasanble nasyonal…

Nou depan lo zot bann adilt pour protez nou lentere.

Deza, par donn nou sa pti moman letan, zot bann onorab i’n montre zot langazman anver nou.

Nou  promet pour travay dir lekol pou nou osi kapab kontribye  pour anmenn nou pei pli devan.

Mersi pour ekout nou malgre zot okipe avek bidze.

Pour enn fwa sa lasanble ozordi i’n vin lasanble pour tou zanfan osi.

Nou remersi tou dimoun  pour ekout nou.

Viv tou zanfan Sesel! 

Viv nou lasanble Nasyonal!