Home » Verbatim » 2017 » Verbatim Report, The National Assembly Sitting, Monday 30th October, 2017

Verbatim Report, The National Assembly Sitting, Monday 30th October, 2017

NATIONAL ASSEMBLY OF SEYCHELLES

Monday 30th October, 2017

The Assembly met at 9am

National Anthem

Moment of Reflection

Mr Speaker in the Chair

 

MR SPEAKER

Bonzour tou dimoun; tou bann dimoun ki pe ekout nou dan Lasanble e dan lakour.  E ozordi nou ti a kontan swet en byenveni spesyal pou bann zenn sorti lekol La Riviére Anglaise ki pa lwen avek nou Lasanble.  Ozordi zot in ganny sans bann zenn La Riviére Anglaise, akoz ozordi i en Sesyon Spesyal kot nou pou tann nou Minis Finans, prezant Bidze, Ladres Bidze pou lannen prosenn 2018.  Alor zot in sanse ki zot, zot in ganny sa sans pou la sa sesyon tre enportan.  Me osi i en moman pou laprantisaz.  Parey zot in vwar nou konmans avek nou Lim Nasyonal.  Touzour dan Lasanble nou konmans avek nou Lim Nasyonal.  E sa moman ki nou pe pase ozordi i nou dernyen zour Festival Kreol e sa moman ki nou pe  pase ozordi i nou dernyen zour Festival Kreol e mon krwar focus oubyen lalimyer in kler sa de semenn ki’n pase oubyen sa semenn ek semenn pase bokou lo nou kiltir Kreol kot nou lidantite i tre, tre enportan pou lavenir nou pei pou nou lavenir konman en dimoun, konman en pep.  E alor mon krwar i en moman auspicious pou nou kot zot in vin zwenn nou dan Lasanble ozordi e mon espere zot a pas en moman kot zot a ganny eveye, zot a ganny en pe plis konesans, en pe plis konsyantizasyon, kwa ki Lasanble pe fer koman bann sitwayen Sesel, ki pou grandi pou donn nou lanmen ede  anmenn sa pei devan ; ki zot a pas en bon bomaten avek nou.  Ler nou pran nou Break apre Ladres Bidze zot a ganny sans pou enterakte avek diferan personnalite dan Lasanble, e si zot annan okenn kestyon zot a kapab demande.  E san pli tarde si napa okenn pwen nou ava al drwat lo nou biznes bomaten lo Order Paper e nou a demann Clerk pou envit Minis ek son delegasyon pou vin zenn nou dan Lasanble pou prezantasyon Bidze.  PS Payet mon prezimen ou pou, ou pou asiz laba trankil ok. Bon bonzour Minis.  Bonzour tou Manm ou delegasyon.  Mon krwar tou bann dimoun ki la Ms Cesar,  Madanm Agathine, Mr Payet zot in deza vin dan Lasanble avan, me ozordi zot pou ekoute zot osi parey nou menm, menm si zot ki’n prepar Bidze parski i tour Minis pou koze.  E avek sa mon demann Leader of Government Business pou pran laparol.

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mersi Mr Speaker.  Bonzour Mr Speaker.  Bonzour Minis ek ou delegasyon.  Bonzour tou bann  Manm Onorab e tou bann zanfan ki nou envite ozordi e tou bann piblik ki pe ekoute.  Mr Speaker mon oule move ki Appropriation Bill 2018 pou en sif de R7, 951, 537, 313 i ganny aprouve par nou Lasanble.

 

MR SPEAKER

Eski i annan en dimoun ki segonn-

 

HON SIMON GILL

Bonzour Mr Speaker.  Bonzour Minis ek ou tim.  Bonzour tou koleg Onorab e Manm piblik e bann zanfan dan Gallery.  Mr Speaker Mosyon prezante par LGB i ganny segonde.  Mersi bokou.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Gill.  Savedir Second Reading pour Appropriation Bill in ganny segonde e mon a fer rapel tou dimoun ki pe ekout nou e bann zenn dan Lasanble ki Minis pou delivre son Ladres e par la swit nou pou ganny letan pandan sa bann zour ki pou vini, pou nou fer nou prop deliberasyon lo la.  Me nou pou adjourn apre akoz ler nou re zwenn Leader Lopozisyon avek Leader of Government Business i pou reponn.  Apre nou annan deba zeneral kot nou a pas en bon pe letan -hopefully – o mwen 2 semenn pou nou depouy Bidze pou nou vwar.  So vwala prosedir me ozordi annou ekoute ki Minis Finans i annan pou dir nou dan son Ladres.  San plis tarde mon a donn laparol Dr Peter Larose ki nou Minis pou Finans, Trade avek Economic Planning.  Minis Larose la parol i pou ou.

 

MINISTER PETER LAROSE

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker Onorab Leader Lopozisyon, Onorab Leader Business dan Gouvernman, tou Manm Lasanble Nasyonal, e tou zenes ki sorti La Riviére Anglaise, pep Seselwa bonzour.  Mr Speaker an vi ki Gouvernman in fer bokou reform sa lannen 2017, i annan en gran antisipasyon parmi la popilasyon Seselwa an se ki konsern prezantasyon Bidze 2018.  Mon’n ekout tou komanter ki’n ganny fer e nou gard nou Sistenm Tax tre senp parey ti ganny anonse.  I vedir napa tax adisyonnel.  I vedir osi senplifye Sistenm Tax, mentenir stabilite avek lentansyon, pou redwir kou lavi e fer Seselwa en pep ere.  Sa se mesaz ki Gouvernman i oule kominike bomaten.  Ozordi i annan en gran l’optimise e konfidans dan nou pei ki bann dernyen lannen nou’n determinen dan nou rezolisyon, pou fer sa Bidze en sikse ki kapab amelyor standar lavi.  Bidze pou fiskal 2018 i anmenn lespwar pou sa zenerasyon ozordi e demen.  Dan en moman tre kourt nou’n konsevwar en Bidze ki prevwar demen tou Seselwa, e sirtou bann sitwayen ki tre vilnerab dan nou sosyete.  Mr Speaker, mon oule met lanfaz ki preparasyon Bidze 2018, in totalman diferan an konparezon avek lezot Bidze dan lepase.  Dan sa prosesis, nou’n konsilte, donn loportinite bokou stakeholders a sak pou partisipe e eksprim zot lopinyon.  Nou’n osi pran an konsiderasyon plizyer komanter fer par bann Manm Onorab dan nou Lasanble.  I reprezant vreman en legzanp devlopman enklisiv.  Pep Seselwa nou lo bon semen.  Nou tou nou kapab fer progre dan lavi. Mr Speaker se dan sa Konteks ki mon annan en gran plezir pou prezant Bidze pou fiskal 2018, anba direksyon e ladministrasyon Prezidan  Danny Faure.  Lobzektif sa Bidze, i konm swivan :- Soutenir krwasans ekonomik ; mentenir stabilite finansyer ; mentenir disiplin fiskal ; kree lanplwa adisyonnel, ogmant lenvestisman dan Sekter Enfrastriktir e Lozman, manage public debt, amelyor servis piblik ; kree loportinite pou plis reveni siplemanter  e a lafen dizour redwi kou lavi.  I en azanda tre anbisye par en  Gouvernman anbisye.  Pou realiz sa bann obzektif, i nesesite ki nou ogmant e diversifye nou sours reveni Nasyonal.   Gouvernman i konfidan, ki i kapab realiz tou sa lobzektif ki’n ganny mansyonnen.  Seselwa i bezwen vwar zot lentere dan sa lanvironnman socio ekonomik ki nou pe kree.  Tenm pou Bidze 2018, Mr Speaker apre ki mon’n pas briyevman lo lobzektif sa Bidze, i evidan ki nou idantifye en tenm pou reprezant nou langazman alor mon fyer pou anonse Tenm pou lannen  2018 :-  ‘Travay pou prosperite tou dimoun.’.  I vedir ki nou bezwen travay  pou attend e devlopman soutenab, met nou pep o sant devlopman, e partaz larises nasyonal ekitableman.  Sa tenm i endike, ki nou annan en direksyon kler ki viz ver byennet nou sitwayen.  Devlopman ekonomik global e le fitir, Mr Speaker nou pei pa fonksyonn an izolasyon.  Fondasyon lanvironnman global i depan lo lenvestisman.  Bann Lenstitisyon avek kapasite pou prozekte lavenir e prevwar ki krwasans ekonomik mondyal pou amelyore an 2018 avek en krwasans ekonomik ki pou ariv apepre 3.7poursan.  Donk i apropriye ler mon analiz Bidze 2018, nou bezwen reflesir lo devlopman global ki kapab annan en lenpak lo nou pei.  Par egzanp lensertitid Brexit dan Zone  ekonomik Européen pa pou fasil.  I pou annan son prop risk an deor nou kontrol.  Avek en tel sityasyon, konman en pti zil nou bezwen protez nou stabilite makroekonomik.  I enportan ki nou reste vizilan e pridan pou ede ki nou navig lensertitid e risk.  Sa i en realite devan nou e  nou pou bezwen nesesite ki nou selekte bann bon Polisi,  pou minimiz risk.

 

Relasyon avek bann Lenstitisyon Enternasyonal; Mr Speaker Sesel in rantre dan en nouvo faz devlopman ki ganny rekonnet par bann Lenstitisyon Enternasyonal konm Labank Mondyal FME, Labank Devlopman Afriken ek lezot lenstitisyon.  Nou’n ariv lo en nivo high income.  Relasyon avek sa bann lenstitisyon i tre solid e kordyal.  Seselwa i dwatet tre fyer apre 10an reform ekonomik avek FME nou’n kontinyen fer progre.  Gouvernman pe kontinyen rikord en sirplis 3poursan.  Pou être pridan nou’n rantre dan en nouvo progranm avek FME ki apel Policy Coordination Instrument.  Sa progranm pou ede nou kontinyen relasyon avek FME pou protez nou byen ekonomik.  Resaman FME in konfirmen, ki Sesel in fer en gran progre an rezilta  reform striktirel o kour lannen pase.  Sesel in vin premye pei pou angaz li avek en tel progranm avek FME.  Gouvernman i konfidan, ki i pou fer bokou plis progre.  FME in osi prozekte ki krwasans ekonomik par zabitan an fen lannen 2017 pou ariv $15, 578.   Nou bezwen ankouraze par sa endikater ki ganny pibliye enternasyonal.  Revi lannen fiskal 2017 Mr Speaker ziska prezan lekonomi pe perform byen e pe sibir en transformasyon rapid.  Mon oule fer en sikse, avek tou langazman ki nou annan enternasyonal.  E ler nou mazinen se ki sikse ki nou’n fer konsiderableman lenflasyon in redwir, krwasans ekonomik pe ogmante, lentere avek Labank Komersyal in redwir e sa i bon nouvel pou kliyan ki pret larzan.  E deviz etranzer in ogmante, det Nasyonal i byen kontrole, bokou lanplwa nou vwar lavertisman dan Seychelles Nation, sirplis Bidzeter 3 poursan.  Vizavi prodwi domestik brit i annan plis kontrol lo depans Fon Piblik.  Tou sa i reprezant bon nouvel.  Kantite  viziter ki’n ariv Sesel depi lannen pase se ki touris in  ogmante e sa i ede ki nou marse deviz osi in ogmante.  E si nou regard en pe lavenir dan se ki konsern lezot sekter, i montre ki nou pe osi fer progre apard ki Sekter Konstriksyon ki sa i vedir i annan serten difikilte e nou bezwen rekonnet sa.  E ler nou regard marse touristik L’Europe i reste en marse pli enportan pou nou pei.  La Chine in redwir sa lannen 2017.  Apard bann vol direk sorti La Chine marse Americain pe ogmante an rezilta en gran promosyon touristik fer par Seychelles Tourist Board.  Prozeksyon pou lannen 2018 i prometan an vi ki Lakonpannyen aeryen British Airways e Air France pe rekonmans zot vol direk lo Sesel.  Sa devlopman pou anmenn plis touris Européen.  Dan Sekter Lendistri prodiksyon labyer in ogmante par 22 poursan, dan dezyenm parti lannen avek en rediksyon dan prodiksyon gines.  I enportan pou note ki prozeksyon Lakonpannyen Seychelles Breweries pou ziska lafen 2017 i reste tre prometan.  Sa i osi eksplike pou Lakonpannyen Sigaret ki 2018 zot pou fer en sirplis pli byen ki lannen 2017.  Dapre statistik prodiksyon ton dan bwar par IOT i reste 9.5 tonn dan lannen 2017 an konparezon avek 9.6 tonn par lannen 2016.  Krwasans dan Sekter Konstriksyon – parey mon’n mansyonnen, pa tro ankourazan pou sa lannen akoz defi ki zot fer fas avek.  Sa i enkli moratorium 2020 en proze lo bann gran lotel i Kontrakter ki pe fer fas vizavi konpetisyon sever avek konpannyen etranze ki pe redwir zot pri.  Materyo brit i annan en shortage e prodiksyon blok ki’n redwir depi konmansman lannen 2017.  Sekter Lenformasyon e Kominikasyon i ekstrememan solid avek en ogmantasyon dan itilizasyon data.  Fakter ki lenfliyans sa lendikasyon, se package internet en nouvo stasyon  radyo, banking e payment electronically.  Plis progre i ekspekte lannen 2018.  Mr Speaker sa bann endikater i montre nou, ki ou lo bon semen.  Depi dernyen 10 an nou pei in konstaman eksperyans progre ekonomik.  An Zilyet Lazans Fitch Sovereign Rating in fer en prononsman lo letan Seselwa e klasifye Sesel ki’n fer en gran progre.  Nou sirpas target FME depi 2010 e ki Gouvernman i kontinyen pe mont bon reform makro ekonomik.  Mr Speaker fodre mon soulinyen ki reform 2008 in en legzersis enportan pour nou pei e ozordi nou pe vwar rezilta ki vizib e nou pe  rekolte fri nou travay.  Par egzanp nou Sekter Touristik pe kontinyelman agrandi enkli Sekter Servis.  Gouvernman i swete ki nou vin pli inovativ e servi nouvo teknolozi pou amelyor e fasilit aktivite komersyal. Mr Speaker nou lavenir konman en Nasyon nou bezwen antre dan en proze ki être paret  pli prodiktiv e responsab, inovativ e rann kont dan nou travay.  Nou pa kapab kontinyen être konplesan – parski nou napa plas pou sa kalite latitid dan nou devlopman.  En lekonomi vibran dan en lanvironnman konpetitiv global i bezwen ganny byen sirveye.

 

Prozeksyon fiskal pour lannen 2018;

Zesyon reveni pou lannen 2018.  Lannen fiskal 2018 i reprezant en plan devlopman ki pou ed Gouvernman adres bann priyorite dan en fason responsab.  Nou pep i demann en servis piblik de kalite.  Gouvernman  pou fer son mye pou adres demann piblik, dan en fason tre efikas.  Nou bezwen envestir dan nou lavenir si nou oule mentenir sa momentum pou lavenir être briyan.

 

Priyorite depans pou lannen 2018;

Pou lannen 2018 Gouvernman pe rekomande en depans total 7,951milyon sa sif an gro e finalman mon pou donn  sif an antye dan mon konklizyon Mr Speaker.  Sa sonm i reprezant 30 milyon, ou en ogmantasyon 0.4 poursan an plis ki lannen 2017.  I annan en Komite pou fer rekritman staff ki’n ganny set up pou analiz tou vacancy ki egziste dan servis piblik.  Premye 6 mwan 2018 Minister Finans, Komers e Planifikasyon Ekonomik, pou travay avek tou Minister, Departman e Lazans Gouvernman pou regard tou striktir ki egziste e fer en evalyasyon.  Fodre soulinyen ki 40 poursan Bidze in fer pou Minister Ledikasyon, Lasante, Minister Lafanmir e Sekter Sosyal.  Gouvernman i met bokou lanfaz lo bann sekter pou être pli efikas.  Reniminasyon bidzeter Mr Speaker Bidze pou renimirasyon e saler lannen 2018 i reprezant 11 poursan nou prodwir domestik brit an konparezon avek 10 poursan pou lannen 2017.  Sa depans i reste stab e soutenab.  Pli  gro defi ki nou bezwen fer fas avek, se pou ogmant saler bann profesyonnel anliny avek saler dan sekter prive.  Lenportans se pou mentenir nou lafors travayer.  En Scheme pe ganny travay lo la a en mwayen term.  Pou lannen 2018 en total R2.4 bilyon in ganny allocate pou renimirasyon e saler ki reprezant en ogmantasyon R200.2 milyon oubyen 9 poursan an konparezon lannen 2017.  Mr Speaker R62.1 milyon pe ganny rezerve pou rekritman.  R91.6 milyon pou revizyon lentrodiksyon en nouvo Scheme of Service.  Pou annan 5  nouvo Scheme ki pe ganny finanse.  Staff teknik  par Lenfrastriktir e labita, Minister Lanvironnman, Lenerzi e sanzman Klima, nurse e asistan nurse pou Lazans Lasante ;  Konsey Nasyonal pou Spor e Konsey Nasyonal pou Lazenes.  An adisyon 2018 i fer provizyon pou en sonm R9.9 milyon pou lezot kad similer.  Pou être pli presi, travayer dokimantasyon, Clerk Lofis, Customer Relations, Human Resource, Ladministrasyon,  Drayver e Relations Public.  Gouvernman pe osi finans lentrodiksyon en allowance pou bann ansenyan avek lezot kalifikasyon ki pou pran lefe le 1 Zilyet 2018.  Parey ti’n deza ganny anonse nouvo Scheme pou bann nurse pe ganny fer par diferan staz.  Premye staz i a ganny finanse dan Bidze 2018 e zot in ganny en allowance R3000.  E en allowance spesyal pou ganny ofer osi pou travayer Lakaz Mor.  Sa i reprezant en motivasyon pou sa group anplwaye.  Incentive ou sa group travayer i konm swivan :-  R68 milyon pou Gratwite, R13.8 pou Konpansasyon servis kontinyel.  R22.2 milyon pou Promosyon.  R12.8 milyon pou renouvelman travayer lo Kontra dan servis piblik.  R15.9 milyon pou graduates ki pe retournen.  Plan pou rekritman nouvo anplwayer dan domenn kritik selman.  Alokasyon pou sa bann Lorganizasyon e Departman i koumsa :- Departman Ledikasyon, Departman zafer Entern, Lazans pou swen  Lasante e Lazans Prevansyon Drog.  Bidze 2018 i osi permet revi Scheme Gratwite pou nurse dan Sekter Lasante e bann ansyen ansennyan dan Sekter Ledikasyon pou ganny en maximum 10 poursan zot reveni total apre sak 5an servis.  Sa revizyon dan Scheme Gratwite i form parti plan mwayen term sa bann Sekter pou asire ki nou mentenir e atir travayer  pli dezirab.  Lo peyman Gratwite pou napa income tax.  Gouvernman pou osi regard ki mannyer i kapab ofer Konpansasyon travayer long servis ki pou ganny peye par mwan. Gouvernman pou konmans en allowance par mwan pou tou travayer ki tonm dan sa Kontra servis piblik e ki annan plis ki 5 an, 10 an, 15 an ou plis lannen servis.  Sa allowance i a ganny revize tou le 5an tan ki sa bann anplwaye i dan servis e pou ganny peye tou le mwan konmansman Zanvye 2019. Mr Speaker Gouvernman i gard son langazman pou revwar saler sekter piblik depi 2013 dilon lannen 2018.  En Komite a ganny etabli e a prezant son rapor pli tar ki Me 2018, ki pou ganny enplimante dan Bidze 2019.  Gouvernman pe osi revwar Gratwite pou tou bann apwentman Konstitisyonnel pou sorti 50poursan – attain 25 poursan zot saler total pandan lezot letan dan Lofis.

 

Prodwi e servis ki nou apel ‘’Goods and Services;’’

En sonm R2.7 bilyon in ganny rezerve pou prodwi e servis.  I reprezant 34 poursan ou en ogmantasyon 83 milyon an konparezon avek Bidze 2017.  Departman Zidisyer in demann en ogmantasyon R6 milyon ou  18 poursan an plis ki 2017 pou en nouvo Ziz, rent, sekirite e lozman.  Enkli en provizyon pou amelyor Sistenm Zidisyer.

Lazans pou Prevansyon Labi Drog e Reabilitasyon.  En konsern tre grav dan nou pei se pou konbat drog ek lezot sibstans ki i annan en lenpak direk lo nou nivo prodiktivite.

Lazans pou Prevansyon e Labi Drog in ganny alokasyon en sonm R25. 2 milyon, pou prodwir servis pou entansifye zot aktivite dan lannen 2018.

Lazans Lasante an 2018 e alokasyon R361 milyon in ganny fer pou kouver ogmantasyon dan pri Kontra Netwayaz, Sekirite,  e osi  stock medicine.

 

Lazans Landscape e Waste Management; 

Nouvo tender pou sa bann servis i ekspekte lanse an Novanm 2017 pou kouver netwayaz e lanbelisman koleksyon salte nou desi par zesyon konblaz lo La Digue.

Bidze pou sa Lazans in ariv R13 milyon.  Nou ekspekte ki bokou pti kontrakter apartir dan sa prosedir tender ler i ouver.

 

Minister Lazenes Spor ek Kiltir;

Bidze pour sa Minister i reflekte en ogmantasyon 6.9 milyon roupi konparab avek  2017.  Bidze i a kouver re alokasyon staff President’s Award Administrative Department Culture.  E kou pou nouvo Museum ki pou vin operasyonnel an 2018.

Minister Lafanmir en sonm 17. 9 milyon in allocate pou sa Minister pou kouver depans juvenile e lezot depans  Minister dan ‘goods and services.’ 

        National Intelligence Agency en alokasyon 3.5 milyon in ganny allocate pou en kreasyon en nouvo Lazans an 2018.

 

Depans Kapital;

En sonm 1. 15 Bilyon in ganny propoze pou depans an lannen 2018.  E reprezant 13 poursan ogmantasyon an konpare avek  2017, e pou ganny finansye koumsa ;  R578. 3 milyon i pou sorti dan Bidze Nasyonal ki reprezant 50poursan finansman.  Don sorti kot partner etranze R377.8 milyon.  E en sonm R190.4  milyon finanse par loan etranze.

Minister Labita i reprezant plis ki 18poursan depans Kapital pou lenfrastriktir.  Gouvernman pe eksepte konplet 335 lakaz e allocate 200 plot later.

Mr Speaker nou le fer sorti, ki Prezidan in osi donn son komitman, pou konstrir 24 lakaz dan 24 distrik e dan 24 mwan.

Finansman pou kouver proze lakaz Ex-Desaubin Khashoggi – re devlopman Kangard.  Zil Perseverance faz 2 land bank proze,  Creve Cœur, Carana. La Gogue, Ex-Murray, Caryole Land bank, semen Salazie, Baie Sainte Anne, Mont Plasir, Anse La Blague, North East Point e Anse Royale.

Mr Speaker lannen 2018 Gouvernman pe envestir 96 milyon dan proze semen.  Sa sonm ki reprezant 67.5 milyon, 70poursan pou envestir dan proze semen kominoter.  I reprezant en langazman ki Gouvernman in fer pou devlop semen konmiter ede redwir kou lavi.

 

Sekter Lasante;

Proze pou enkli renovasyon Sant Dagnosis R4 milyon.  Konstriksyon Unit Izolasyon R1.3 milyon.  Konstriksyon Sant Lasante, Zil Perseverance, 6. 8 milyon.  Renovasyon Baie Sainte Anne Centre Lasante, 5milyon, konstriksyon nouvo lopital La Digue 5milyon. Sekter Ledikasyon depans pou kouver Sekter Ledikasyon, e devlopman imen.

Konstriksyon Lekol Primer lo Zil Perseverance 15milyon.  Konstriksyon Lekol Primer La Rosière 36 milyon.  Konstriksyon Lekol Business e Lar Vizyel, 16.7milyon.

Gouvernman Lokal i annan en alokasyon R52. 3 milyon pou lannen 2018 pou finans pti proze dan distrik Mahé, Praslin, La Digue ki pou kout 30 milyon.

Grand Anse Praslin pou annan Daycare.  Konstriksyon Takamaka Daycare, 3 milyon.  Ekstansyon Lofis Administrasyon Distrik 5 milyon.  Departman Zafer Entern proze pou kouver konstriksyon laboratwar DNA pou Lapolis – 8 milyon. Konstriksyon nouvo Headquarters Departman Prizon, 5 milyon.

Konstriksyon klinik medikal pou Departman Prizon 4 milyon.  Konstriksyon Fire Station Anse Royale e Fire Rescue Service 13. 6 milyon.

        Sekter Lanvironnman finansman pou pey travay taskforce pou Dezas 5 milyon.  Proze drenaz dan plizyer distrik  1.5 milyon.  Proze reabilitasyon kostal 5 milyon.

Konstriksyon building pou Minister Lanvironnman e National Park pou konmanse ant lannen 2018, avek sipor finansman e partner prive.  Plizyer pti proze pou ganny finanse an sortan kot bann Donater etranze pou Sanzman Klima. 

        Mr Speaker en total R187. 3 milyon in ganny allocate anba Development Grants pou finans diferan antrepriz piblik koman, SPTC R30. 8 milyon.  PUC R139 milyon.  Property Management Company R17.4 milyon.

 

Finansman stratezik pou lannen 2018 Lanvironnman e Lenerzi:

Lenerzi neseser pou nenport ki pei Mr Speaker.  Sesel pe met en gran zefor lo lenerzi renouvlab pou nou kree lanvironnman pli prop e redwir nou depans lo lenerzi non-renouvlab.  En total 6.9 milyon pou peye en nouvo tender, pou netwayaz e maintenance bann larivyer.

Konman en Anbasader ki pro mont sanzman klima enternasyonal nou bezwen rod mwayen pou redwir kou lenerzi.  Minister Lanvironnman e Lenerzi pe promot sa bann linisyativ.  En progranm Smart Energy in public spaces, avek lobzektif swivan ;  Ankouraz lenvestisman dan sours lenerzi pli efikas pou bann batiman Gouvernman.  Konpletman 800 lalimyer avek sistenm soler dan pei.  E kit tou lekol Gouvernman avek panel photovoltaic.  E osi byen e ki Departman Lasante e lozman pou bann dimoun aze.

En provizyon R1 milyon in fer pou asiste Seychelles Energy Commission avek 10 mil glob lalimyer LED, pou Mahé, Praslin, La Digue.

Sa proze i a ede pou redwir kou lenerzi.  En 2enm proze i apel Smart Energy and Home and Business.  PUC pou fer Kontra avek 2 konpannyen, pou konstrir 2 sistenm soler lo Zil Romain.  Sa proze i pou 5 megawatt ki vi soler finanse par Arena, e Abu Dhabi. 

        Plis i pou annan en proze en megawatt finanse par Gouvernman Indien, ki pou ede asiste 300 fanmir Seselwa ki depan lo lasistans welfare.

Mr Speaker i enportan pou soulinyen ki Gouvernman pe fer son mye posib, pou asiste fanmir ek pti biznes pou annan akse avek loan tre bonmarse envestir dan lenerzi renouvlab.

Seychelles Energy Commission pou enport bann lekipman e pa pou bezwen pey VAT lo la.  Depi lannen 2018 i pou mandatwar ki en standar pou ganny etablir pou 5 kategori item parey.  Air condition, glob elektrik, water heater, masin lave, fridge.  Avek sa bann linisyativ, konsonmater i a kapab redwir kou lenerzi e fer en savings. 

        Gouvernman pe osi envestir en sonm R653 milyon dan PUC pou sa bann proze swivan, 2 – 8 megawatt zenerater Roche Caiman.  33 kilowatt transmisyon network pou Sid Mahé.  33 kilowatt network pou Ile Du Port.  Amelyorasyon elektrisite pou Baie Ste Anne.  Plan Desalinasyon e diferan proze sewage, lo Mahé.

 

Sekter Lagrikiltir e Lapes:

An 2018 sa sekter pou benefisye avek en alokasyon R68.7 milyon.  E en sekter tre enportan dan nou devlopman ekonomik.  An adisyon pou annan R40. 3  milyon ki’n ganny finanse par Livestock Trust Fund.  En total 204.3 milyon in ganny allocate pou proze Kapital pou lannen 2018.

Sa finansman i enkli depans pou plan Emergency, sa sekter.  Gouvernman i osi annan en plan pou met an plas en Fon Devlopman R50 milyon.  Lalis proze i koumsa, finansman pou travay ki pe kontinyen Providence Zone 6 R116 milyon.  Enplimantasyon Seychelles Fisheries Policy 37. 8 milyon.

Konstriksyon lenfrastriktir Laboratwar lo Mahé e osi Labatwar lo Praslin.  Konstriksyon nouvo building Resers Anse Boileau.  Renovasyon stasyon ex-BBC Grand Anse Mahé.

Mr Speaker atraver Labank Devlopman Sesel – DBS pou finans R3  milyon pou proze Sosyal.  R8 milyon Livestock Trust Fund.  Minister Finans, Komers e Planifikasyon Ekonomik in allocate 1.8milyon Euro,  e 475mil Euro atraver European Development Fund pou Aqua Kiltir.

Gouvernman i espekte travay avek Lasosyasyon Fermye Sesel boat owners e peser.  En antrepriz piblik ki’n tonm dan Sekter Lagrikiltir e lapes se L’Union Estate La Digue.  Sa company i annan en gran potansyel pou pei e sirtou pei dividend Gouvernman.

Me pou lenstan, i pa eksplwat son potansyel.  Dan lepase ti napa okenn lenvestiser ki ti ganny eksprim lentere.  Me ozordi i annan en compagnie prive ki’n pare pou pran biznes posesyon asset L’Union Estate enkli kafeterya lo sa propriyete e fer li marse dan lentere pei.

Sekter Lanplwa avek bi pou donn plis lanplwa, Gouvernman pou re entrodwir Youth Unemployment Relief  Scheme.  Sa Scheme pou ganny enplimante dan 4 distrik.  Mont Fleuri, Les Mamelles, Roche Caiman e Plaisance.

Dimoun ki pa anplwaye pou osi ganny plase URS.  En total R3 milyon konm lasistans finansyel i dan Bidze 2018, pou asiste avek peyman Trezyenm Mwan Saler.  Dan lannen 2017 en total 34 biznes in ganny asiste avek  Trezyenm Mwan Saler, a en sonm R2.9 milyon.

Me mon le fer resorti Mr Speaker,  i annan 7 biznes ki zot laplikasyon i reste pending akoz zot dokiman pa ankor pare.  Sekter e Pti Mwayen Antrepriz – SMEs sa sekter, i enportan pou lekonomi Sesel.  Zot a la baz kreasyon lanplwa e larises.  Bidze  2018 Gouvernman in allocate 5. 3milyon avek Minister Lendistri, Lantreprener  Renovasyon Biznes pou ede siport sa sekter progrese.  Pou ed sa sekter, nou bezwen propoze ki en Incubation Centre i devlope pou ed biznes demar, apre resevwar lasistans avek training debwaz e finansman pou konmans zot aktivite.

Incubation Centre pou osi ofer loportinite pou plis lanplwa bann zenes.  Depi 2013 en total 1063 pti biznes in ganny asiste avek finansman a en sonm R970.4 milyon.  Gouvernman pe osi fer laranzman pou ogmant repeyman loan anba MSMEs sorti 7an pou al 10an sirtou pou bann biznes pti lotel e guesthouses.  Ankor enn fwa bann pti biznes a benefisye.

Mr Speaker kot i konsern Gouvernman Lokal, dan konteks koabitasyon Lagreman bi-partizan konstipasyon, ki’n konsiderasyon ki bann kou enplimantasyon en Konsey Distrik dan son dimansyon parey ti’n anonse oparavan.  Konsey Rezyonal pou ranplas Konsey Distrik pou minimiz kou fonksyonnman, sa desizyon i vedir ki pou annan plis fon pou lezot proze dan distrik.

Nou lobzektif, se pou konsantre lo striktir rezyonal, pou asire ki sak distrik i annan lozman konfortab, delo, manze, elektrisite, fasilite  telekominikasyon, servis  medikal en lanvironnman prop ki pou lev nivo lavi.

 

Lenformasyon Teknolozi e Kominikasyon;

Konman en pei touristik e servis i annan en gran demann pou servis lenformasyon, avek tou son internet package.  Sa i telman tre enportan kot nou kapab kontinyelman donn sa bon servis e touris i demande ki natirelman sa bann servis i a la oter, e zot kou i abordab.

An se ki konsern sa departman annan pe fer tou posib pou fer sir ki natirelman Praslin, La Digue i osi enkli dan sa demann pou nou ogmant sa fasilite.  Parske Praslin e La Digue i form par nou sistenm ekonomik Sesel.  E kot i konsern natirelman lenplimantasyon, sa bann proze se ki nou pe demann sipor osi avek Departman Telekominikasyon parey konman Cable & Wireless, Airtel avek lezot posibleman bann sistenm telekominikasyon, bann konpannyen etranze ki pou vin Sesel, petet a kapab ed nou fer sa sistenm mars en pe pli byen.  Parske lannen 2018 espekte ki annan gran devlopman e la kot i pou annan en gran rol kot ou WIFI ava telman tre enportan dan sa sistenm.

Mr Speaker sa Bidze pa pou kapab san abord kou lavi.  Kou lavi i en gran konsern Sesel.  Gouvernman i reste angaze pe fer mye posib pou rod en solisyon pou rann pou redwir kou lavi.

Minister Finans Komers e Planifikasyon Ekonomik in fer konsiltasyon avek Sekter Banker Lasirans Telekominikasyon, car hire, Enportater, Transpor, Lasosyasyon Taxi, pickup.  Lobzektif se pou rod en mwayen pou redwir pri ki ganny sarze par sa bann sekter.  Annan adisyon nou devret prevwar aktivite STC avek zefor pou redwir kou komodite.

Mon annan plezir pou anonse ki Gouvernman Sesel in fini siny en Lagreman avek Gouvernman Mauricien, pou enport marsandiz an gro sorti lo marse enternasyonal.  Sa Lakor in fini sinyen pandan vizit ofisyel ki Prezidan Faure e son delegasyon ti vizit Maurice pandan weekend pase.

Sa laranzman i a ede redwir kou transpor, redwir pri an gro – a garanti stok marsandiz finalman se konsonmater benefisye.

Lager kont lapovrete.  Mr Speaker an term lapovrete, sa size pe al pe vin en konsern tre grav lo mondyal e i annan pa plas dan nou sistenm pou nou kapab konman en high income country, pou nou les lapovrete anvair nou.  I evidan ki sak de  nou, nou fer zefor ki nou adres sa size dan en fason ki nou vwar son lenpak ki sorti global osi.

Pli gro defi se ki lapovrete i en kestyon tre konpleks.  Sa konba kont lapovrete, i pa ti pa pou tir baryer, me pli zou mwen pou distribye larises e donn loportinite bann dimoun pli vilnerab dan nou sosyete en sans pou zwir e partisip dan azanda prosperite.

 

Alokasyon depans pou Progranm Sosyal:

Mr Speaker konsistan avek tour lannen Prezidan Gouvernman pe mentenir son langazman pou  finis Progranm Sosyal vize ver nou sitwayen ki tre vilnerab.

Finansman pou koumsa 40  milyon pou social safety net pou Lazans Proteksyon Sosyal.   185  milyon pou Home Carer ki enkli Trezyenm Mwan Saler.  14. 5 milyon pou Scheme Renovasyon Lakaz pou Pansyoner atraver HFC.

        15 milyon pou Scheme Reparasyon lo lakaz pou dimoun vilnerab atraver Lazans Proteksyon Sosyal.  18 milyon pou finans subsidy pou Housing.  4. 2 milyon pou tou lekol.  Osi an 2018 Gouvernman pou ofer lasistans Bidzeter lezot Scheme Service konm swivan ; 5 milyon Youth Employment Scheme, My First Job Scheme, 6.7 milyon Daycare Scheme, 10 milyon subsidy pou redwir kou lentere lo loan SMEs ziska R3 milyon.  R1 milyon pou    YES Scheme.  Mr Speaker en sonm 17. 3 milyon in ganny bidzete pou pey labous etidyan Pos-Segonder.

Gouvernman i ganny rekonnet sakrifis ki etidyan pos-segonder Praslin, La Digue pe fer, pou kontiny zot ledikasyon Mahé.  Zot allowance pou ogmante par R600 pou etidyan Praslin, La Digue.  I vedir ki zot allowance pou ariv R2000 par mwan.  Gouvernman in touzour sibvansyonn SPTC en sonm  40 milyon par lannen dan lannen pase.   Depi  2018 SPTC pou bezwen debout lo zot de lipye pou finans zot laktivite, akoz dan e n pozisyon ki pou zot kapab tenir finansman sa lorganizasyon an rezilta, pri bis pou monte par R2 e vin R7.

Mr Speaker ogmantasyon pri bis pou ariv R7 pa dwatet ganny enterprete ki nou pe met en fardo lo pasaze.  Letan in arive ki SPTC i bezwen rekouver son lenvestisman Kapital lo en fleet nouvo bis.  Se pandan Gouvernman pe subsidize pri bis pou pansyoner, zanfan lekol, e dimoun avek dezabilite, avek en kou R24. 2 milyon.

An 2018 Gouvernman i allocate R5 milyon konman loan avek PUC pou finans en Scheme.  Solar heater, en tenk delo pou bann dimoun lo zot lakaz.  Sa loan a ganny re peye atraver bill ki PUC pou pas lo kliyan tou lemwan.

Fon Devlopman pou Praslin, La Digue.  Mr Speaker Praslin e La Digue i form par nou devlopman sours ekonomik.  Nou oule reasir Pralinwa e Digwa ki nou zot form par nou azanda.  E osi par nou devlopman Sesel.  An lannen 2018 nou allocate en sonm R500 mil par sak Fon.  Nou swete ki sitwayen sa 2 zil a servi sa Fon Devlopman tre byen dan zot lavantaz.

 

Klima envestisman;

Mr Speaker Gouvernman i rekonnet i apresye ki sekter prive i annan en g ran rol kle pou zwe dan nou plas dan nou plan devlopman.  Nou ti a kontan reasir Kominote Biznes ki Gouvernman i krwar an partenarya i a solid avek zot.  Nou pa zis fer sa deklarasyon me nou krwar dan sa ki nou pe dir.   An 2018 Gouvernman pou kontinyelman travay avek zot pou amelyor  klima biznes dan pei.  Sa i aplike spesyalman pou lentansyon pou amelyor ban endikatif pou fasilit biznes, Ease of doing business indicators. 

        Dapre Labank Mondyal lo fasilite biznes pou 2017 Doing Business Report Sesel i retenir son pozisyon 14enm pozisyon dan 190 pei an lannen presedan.

I evidan ki nou bezwen en seri reform pou fer nou pei i vin pli konpetitiv pou al tir plis lenvestisman dan lokal enternasyonal   Sa i tre irzan.  Nou bezwen rekonnet lefe ki en bon  klima lenvestisman i ganny kree dan selman motivasyon ekonomik.  Me retirant bann baryer administrativ.

Demann de-baz ki lenvestiser i demande i koumsa disponibilite loportinite profi maksimonm lo zot Kapital ki zot in ganny envestir, sekirite Kapital kan i neseser.  Napa birokrasi.

Pou kree sa lanvironnman biznes ideal nou bezwen envit sekter prive pou vin devan.  2 lenstitisyon enportan ki devret fasil zefor Sesel pou vin en destinasyon ideal pou lenvestisman, i Seychelles Investment Bureau.  Lotorite Servis Finansyer – FSA.  Konsiltasyon envestisman Sesel i vedir ki SIB pou kontinyen dan son manda pou promouvwar lenvestisman dan Sesel.

I annan loportinite pou sa 2 lorganizasyon travay an sinerzi dan zot demars pou anmenn plis lenvestisman  2018 e dan sa bann lannen ki pe vini an lavenir.  Apart touris, lagrikiltir, bann servis financier, lenerzi, lapes, SIB a kapab atrakte osi bann sekter tel ki telekominikasyon.  Ti pou enteresan pou nou atir plis lenvestisman dan Lekonomi Ble.  Letan ki nou pe fer nou mye pou devlop sa sekter dan son gran potansyel.

Mr Speaker Sekter Offshore i annan potansyel pou vin nou 3enm pilye dan nou lekonomi.  Sityasyon zeografik Sesel i fer li neseser ki FSA i ofer servis finansye pou bann lenstitisyon, e lenvestisman endividyel, ki pe servi nou kolektivite avek diferan time zone. 

I annan gran posibilite pou FSA etablir e konman en sant financier dan losean  Indien.  Anvi bann regilasyon lenvestisman modern ki pe limit entervansyon dan bann aktivite.  FSA nou ekspekte ki pou annan en nouvo Board ki pou anmenn son lorganizasyon lo en lot faz devlopman.  I annan en bezwen irzan pou FSA travay pros avek biznes Offshore.  Pou anmenn plis lenvestisman etranze direk Sesel, ki pei i a byento benefisye.

Dan mwayen term Sesel i devret vin en destinasyon prefere, pou lenvestisman dan larezyon.  FSA  i kapab anmenn Sesel dan en gran league parmi bann pei vyab pou ofer servis financier ki efikas.

Mr Speaker Sesel i en  min lor ki pe espere pou ganny eksplwate.  Nou konfidan ki avek sipor neseser resours, sa 2 lenstitisyon a anmenn zot kontribisyon enportan.  Sa se ki nou oule sinyale ki bann lenvestisman domestik e etranze se zot ki pou anmenn plis loportinite lenvestisman.

Nou pe demande ki zot vin devan e sezi loportinite pou ganny en bon rannman pou zot larzan.  Fer lannen 2018 vin sa lannen sikse, pou zot biznes i kontribye dan welfare lepep an zeneral.

Mr Speaker pou redwir kou lavi, ou’n konsilte bann diferan parti konm touris, Lapes, Labank, Lasirans, Telekominikasyon, Komersan Sekter Transpor pou donn zot kontribisyon dan preparasyon Bidze 2018.  Nou’n fer konsiltasyon lo Mahé, Praslin, La Digue  pou permet nou konpran pli byen bann potansyel e defi sak sekter i fer fas avek.  Parey ou kapab ekspekte ti annan diferan  rezon ki toi sorti me zeneral in en legzersis ki’n vo lapenn.

Mr Speaker nou annan plezir ki apre diskisyon avek Labank Komersyal, lentere lo loan servis banker, e lentere lo savings in sanze.

Nou swete ki lannen 2018 nou ava vwar en amelyorasyon ankor.  Bann labank in redwir zot lentere lo loan.  Redwir zot kou servis banker i aziste lentere lo savings.  Sa set en moman pou kliyan labank prêt larzan pou envestir e an retour annan plis larzan dan zot pos.

Nou oule ki Seselwa i benefisye avek sa bann sanzman sirtou bann pti biznes ki ganny difikilte pou annan akse avek Kapital pou zot devlopman.  Anliny avek nou azanda redwir pri lavi nou zwenn osi avek bann reprezantan Sekter Lasirans pou diskit fason pou redwir premium ki zot met lo lasirans.

An prenon kont zot bann konsern Gouvernman pou fer evalyasyon lo zot bann sizesyon lannen 2018.  Mr Speaker nou’n osi konsilte Sekter Telekominikasyon pou zot osi desann zot pri telefonn e Internet.  Nou osi sa osi pou ede fer desann pri lavi.  Me nou’n fek ganny zot repons yer Lendi le 30 Oktob 2017 nou   demann zot demann e fer plis konsiltasyon osi to apre Bidze.

Seychelles car hire, aktyelman bann operater loto lwe, i bezwen renouvle zot license tou-lez-an. An konparezon avek lezot biznes i fer zot license tou le 5an.  Gouvernman pe propoze ki license operater loto lwe i ganny renouvle tou le 5an, konmansman Zanvye lannen 2018.

Regilasyon Licensing a ganny amande a kondisyon ki operater e nonm e manm anrezistre avek lasosyasyon pou zot kapab ganny sa license 5an.

 

Fodre i annan en mwayen 5 loto pour ganny license Lwe Loto.  Gouvernman pe propoze ki sa nonm i ogmante pour vin 7 vehicle.  Bann operater ki konmela i annan zis 5 loto i annan 3an pour annan sa minimonm 7.

 

Seychelles Motor Vehicle Dealers;

Minister Finans, Komers ek Planifikasyon Ekonomik, in zwenn avek bann reprezantan Lasosyasyon Dealer Vehicle Sesel, pou diskit zot bann defi e pou vwar ki mannyer zot pe fer fas avek zot defi.  Zot in eksprim konsern lo bann kriter Lotorite Licensing ki pou met dimoun ganny license dan sa domenn i pran en kantite letan.  Lezot enportater i pran lavantaz lo bann Manm Lasosyasyon Dealers, akoz zot annan drwa enport dan en marse ki pa zis.  Alors i fer ki manm sa lasosyasyon i dezavantaze.  Lannen 2018, pou annan plis konsiltasyon avek diferan Lotorite enkli FTC lo sa size.

 

Seychelles Taxi Association;

Dan zot rankont avek Minister Finans, Komers ek Planifikasyon Ekonomik, Lasosyasyon Taksi, in fer demann ki Lotorite Licensing i enpoz en quota lo lakantite taksi ki annan dan pei.  Lannen 2018, Gouvernman pou fer en evalyasyon sa demann.  Kot i konsern Sekter Pikep, Truck Hire Association, Mr Speaker, pandan 2017, Lasosyasyon Pikep, e bann Kanmiyon ki lwe, e bann lezot ‘plant’ in fer resorti ki konsern se zot devret benefisye dan bann gran proze ki Gouvernman i met lo tender.  Zot in mansyonnen – par egzanp Danm La Gogue spesifikman, ki PUC ki’n siny Kontra konstriksyon.  Gouvernman in agree pour fasilit negosyasyon avek sa kontrakter, pour asire ki kontra i ganny osi partaze avek bann operater.  Sa sekter osi i devret form par krwasans ekonomik dan Sesel.  Apre konsiltasyon, Gouvernman in donn lenstriksyon bann Minister, Departman, Lazans pour ofer Kontra pou sa bann servis avek sa bann operater.

Lasosyasyon i osi demann lentrodiksyon en tarif Nasyonal, en pe parey taksi, pour redres bann inegalite ki annan lo marse aktyel.  An 2018, Gouvernman pou travay avek sa lasosyasyon, pour evalye sityasyon e fer en propozisyon pandan revi milye lannen.          

 

Privasyon parastatal lannen 2018;

Kestyon ki kontinyelman ganny souleve se litilite annan lantrepriz Leta dan nou sistenm ekonomik.  Laprev in montre ki bann tel lantrepriz, i kapab azout valer dan nou sosyete, si zot ganny manage byen, regle, e sipervize.  Lannen 2018, nou Minister i annan plan pour evalye kontribisyon sosyoekonomik, sa group lantrepriz, kot zot finansman pour être evalye e vwar zot loperasyon e zot lapros vizavi bann Public Private Partnership; parske sa i pran en linisyativ, kot pour atir bokou lentere bann private sector.  Sa lalis i enkli; Lakonpannyen L’Union Estate La Digue, Indian Ocean Tuna; (IOT), Land Marine Ltd, e bann par ki European Investment Bank  – i annan dan labank DBS e osi par Agence Francaise De Development dan DBS.

Mr Speaker, nou lentansyon se pour konplet prosesis privatizasyon 2017, pour permet Seselwa ganny loportinite lenvestisman.  Me pour plizyer rezon teknik, nou pa’n reisi realiz nou plan lannen 2017 an antye, me nou swete konplet legzersis an lannen 2018.

Mr Speaker, revizyon Sistenm e Koleksyon Reveni;

Mr Speaker mon’n ariv lo en topic ki bokou dimoun pe espere avek pasyans.  Sa size se reform nou Tax Sistenm. Pour en peryod 2 mwan Minister Finans, Komers e Planifikasyon Ekonomik, in fer konsiltasyon regilye lo Praslin, Mahe e La Digue.  Nou’n envit bokou stakeholders koman reprezantan Lasanm Komers, Lendistri, Sekter Tourizm, reprezantan offshore, bann profesyonnel kontab, oditer e tax consultant, peser, fermye , lezot manm piblik.  Gouvernman in ekout, diskit, e pran en pe zot lide avan entrodwir en nouvo Sistenm Tax.  Apre ki nou’n ekout e fer nou analiz lo tou komanter ki’n ganny fer par bann partisipan, Gouvernman in deside pour postpone enplimantasyon Progressive Income Tax (PIT).

Se sa pour donn plis letan pour konsiltasyon ankor.  Nou oule profite pour remersye tou bann kontribiter dan sa legzersis.  Ti vo lapenn.         Nou desizyon se pour enplimant Progressive Income Tax le 01 Zilyet 2018.  Premye faz ti komanse lannen 2016. Sa sistenm ki nou pe entrodwir, se pour pli senp e zis pour tou taxpayers. An Zilyet 2016, Lalwa ti ganny amande pour tou travayer ki zot reveni ti mwens ki R8, 555.50, zot ti pe pey income tax.  Avek sa revizyon Gouvernman ti perdi en reveni R215milyon.  Pour lenstans i annan     20,222 travayer ki reprezant 54 poursan Seselwa ki benefisye avek sa egzanpsyon.

Faz nimero 3 (PIT) pou pran lefe le 01 Zilyet 2018.  Nou donn plis letan pour anplwayer prepar pour zot nouvo sistenm.  Nouvo sistenm i aplikab koumsa; R8, 555.50 pour tax free, i vedir pour napa tax.  Diferans ant R8, 555.51 sou a R10, 000, ou pey 15 poursan.  Diferans ant R10, 001 ziske R83, 333 pour pey 20poursan. Par lao R83, 333 pour pey 30poursan.  Nou’n servi 30poursan pour met sa rate anliny avek Business Tax.  Nou oule fer resort ki travayer etranze pa pour kalifye pour sa threshold R8, 555.50 sou.  Me zot pour bezwen pey 15poursan lo tou reveni ziska R10, 000.  Reveni ki zot resevwar par lao R10, 000 zot pour bezwen pey progressive tax parey Seselwa.  Mr Speaker dan 3enm faz lenplimantasyon progressive income tax Gouvernman pour bezwen absorb ankor 150milyon par an.  Tou travayer ki resevwar mwens ki R35, 667 pour eksperyans en rediksyon dan zot income tax ki zot peye.  Ler nou konplet PIT reform, nou estimate 98 poursan travayer a benefisye avek sa reform.  Threshold pou ganny egzanpte tou le mwan – non pa lo en baz anyel.  Sa propozisyon pour ede ki anplwaye/anplwayer pa bezwen soumet dokimantasyon avek SRC.  Mr Speaker, Gouvernman in konsider sa lalis reveni ki pour ganny ezanpte; vedir pa pour pey Tax.  Tou egzanpsyon ki pour ganny aplike pour ganny anonse byento apre lanons Bidze.  E natirelman sa i enportan kot tou dimoun i swiv byen.   Se vre avek … nou oule ki Seselwa i benefisye avek sa egzanpsyon ki tax, nou kapab donn zot.  E kot i konsern moveable tax parey nou dir property Tax, sa ki se ki nou pour bezwen enplimant li.  I pa en nouvo tax.  E nou ti deza mansyonnen depi lannen pase dan lanons Bidzeter.

I vedir se ki nou pour bezwen benefisye a en mwayen R40milyon – sa ki nou pe prevwar dapre nou statistik. E nou swete ki tousala i a ede pour nou pey nou depans Gouvernman.  Sa i en lefe kot nou bezwen aplike e bokou pei i aplik property tax.  E pour fer resorti Mr Speaker se ki nou bezwen osi regard en pe bann dimoun ki annan business tax ki zot peye. Taxpayers pour annan 2 opsyon, en flat rate R3mil pour biznes avek en reveni ziska R500mil par an. Oubyen pey 3poursan pour biznes avek en reveni R500mil a 25milyon.  Pey business tax avek en reveni plis ki 25milyon pour pey zot tax rate.

Dapre statistik 86 poursan taxpayer, i prefere pey presentive tax ki vedir zot pey 1.5poursan lo zot turnover 1milyon.  Dediksyon a sours ki zot apel sa DAS, se ki serten kategori biznes ki ti pey tax dedwir 5poursan lo lezot reveni pour aplikab Zanvye 2019.  Sa Polisi i aplik pour kontrakter, mekanik, plant operators, omnibus.  Sesel i ekspekte vin en teritwar tax regime, en territorial tax regime. Depresyasyon pour lannen lo kou rezyonal.  E sa bann asset ki lo pri orizinal, nou bezwen takes zot.  Mr Speaker nou’n reaccess konsesyon tax ki egziste dan Sekter Tourizm. Laplipar incentive, Tourism Incentive Act pour ekspire lafen Desanm 2018.

Alor bann konsesyon pour egzize ki accelerated depreciation.  E 200poursan allowable deduction pour marketing promosyon. Gouvernman pe osi resevwar, pe revwar konsesyon pour serten sekter.  Peser artisanal e semi industrial pa pour pey business tax.  Me pour pey en license R250 par an. Propriyeter bato a pey en license R500 par mwan.  SFA pe egzize ki peser i anrezistre pour zot ganny benefis avek SFA – ou Lazans Sosyal pour proteksyon.  Nou demann ki zot osi pey en pansyon pour zot osi resevwar benefis ler zot retrete.

En group biznes ki form par sa reform, se propriyeter batiman rezidansyel. Pour lenstan, zot pey 15poursan business tax.  Pour ankouraz plis lenvestisman par sa sekter prive, tax aplikab pour 3 poursan.  Nou demande avek sa rediksyon, ki propriyeter a pas sa benefis avek bann lokater.  Sa i a ede pour redwir kou lavi.  E kot i konsern HS migration, Sesel pe reviz son tax lo Customs e klasifikasyon bann komodite enporte ki bezwen ganny armonize avek HS Code 2017. Regilasyon pour vin an fors le premye Avril 2018.  Amannman lo Lalwa Enternasyonal.  Apre 27an an egzistans Gouvernman i rekonnet ki Lalwa i bezwen ganny revize anliny avek devlopman enternasyonal. Konsiltasyon in ganny fer avek reprezantan sa sekter.  Biznes ki operate dan sa sekter pour kontinyen pey customs duty.  An lannen 2019, i pour mandatwar ki biznes pour pey pansyon e Trezyenm Mwan Saler pour zot anplwaye.  Mr Speaker revizyon excise tax aplikab lo Plug-in vehicle Hybrid apartir Avril 2018 i pour koumsa.  Vehicle avek silenn pa plis ki 1600 cc – 10 poursan.  Vehicle avek silenn plis ki 1600 cc ziska 2000 cc 15poursan.  Vehicle avek silenn plis ki 2000 cc ziska 2500 cc – 20poursan.  Vehicle avek silenn plis ki 2500 cc 25 poursan.

Prezan nou pe aplik en flat rate 12.5poursan lo vehicle Hybrid ki transport marsandiz.  Dan Bidze nou pe propoze en rate 10poursan ki tou transpor Plug-in Hybrid i 10 poursan lo moter Hybrid.  Sa sanzman pour pran le fe an Avril 2018. Mr Speaker avek aktivite Trade Fair ki pe kontinyelman ogmante, nou bezwen protez lendistri lokal, e artisan kont evazyon artis etranze.  SLA/ CINEA pour met an plas en license ki pour aplikab koumsa.  Trade fair ki pour fer avek partisipasyon lokal, sa se pour aktivite en zour R1000. Pour de a 3 zour, 2500; plis ki 3 zour R7mil.  Trade fair avek partisipasyon etranze, en zour a 3 zour license pour kout R100mil.  4 zour a 10 zour, license pour kout R200mil.  Lezot incentive tax Mr Speaker, depi lannen Zanvye 2018 mezir fiskal pour koumsa.  Pour nou napa VAT lo servis finerer, i vedir zero poursan dan tax. Pour napa customs duty lo supplementary diet, vedir zero poursan.  E depi Avril 2018 pour napa customs duty lo protective plug.  Pour napa custom duty lo industrial protective clothing.  Mr Speaker an lannen 2018 tou labank komersyal pour met en fasilite loan avek en lentere tre ba, pour etidyan ki oule kontinyen zot letid.  Etidyan pour fer, etidyan pa pour fer okenn kontribisyon, me Gouvernman i pare pour garanti zot loan an ka ki zot pa kapab peye.

Nou oule met lanfaz ki etidyan fodre servi zot fasilite byen. Plis detay a ganny donnen pli tar.

 

Centralized Intellectual Property;

Gouvernman pe anvizaze etablir en Intellectual Property Office lannen 2018.  Sa biro pour fasilit SMEs e lezot biznes e benefisye avek lasistans administrativ.  Nou oule ki Sesel i vin tre modern dan son demars pour kree plis lanplwa pour graduates, e lezot travayer, ogmant e partaz larises nou pei dan en fason pli ekitab.  Mr Speaker fon pansyon Sesel in antre an konsiltasyon avek bann partenarya dan en form Symposium an Zanvye 2017 e en seri konsiltasyon, ledikasyon piblik depi Zanvye 2017. E lobzektif, se pour ouver prosesis konsiltasyon avek pli gran lodyans posib, pour kapab anmas kantite sizesyon ki posib permet bann manm.  E sa bann sizesyon pour ganny enkli dan sa prosesis Review Act Fon Pansyon 2005.  Deza sa lannen nou’n temwanny 2 sanzman kle dan Polisi ki Gouvernman in anonse.  Lide se pour sa bann sanzman se ede dan en sityasyon prosesis konsiltativ.

Premyerman sa sanzman dan sa nouvo kontribisyon mandatwar, ki nou apel sa mandatory contribution level e 2enm reviz lo propozisyon pour laz retret.  Tou lede i annan en lenplikasyon direk lo loperasyon Fon Pansyon Sesel. Nou entervansyon bomaten, i en kontinyasyon sa bann sanzman Polisi ki antisipe konsern Fon Pansyon spesifikman.  Kot i konsern revi lo laz retret, sa i akonpannyen par fleksibilite laz retret, e drwa pour reklanm pansyon ki limite a en fwa selman.  Manm i pran retret a laz 63an, oubyen i kapab pran retret boner depi 60an.  Manm i kapab pran retret 2 fwa si apre ki zot in retrete zot kontinyelman travay.  Pour redefini retret, aret travay a laz 60an en nouvo Polisi Retrete in ganny rekonnet zis en fwa apartir 2018.         Sa i anliny avek propozisyon anonse par prezidan kwa ki laz retret pour sorti 63 pour vin 65an pandan 5an – apre 5an.  Apartir Zanvye 2018, dimoun pe pran retret a laz 60an, pa pour ganny sa Pansyon Retret R5, 050 anba Sekirite Sosyal ziske zot ariv 63an.  Me senpleman zot pour resevwar zot pansyon anba Fon Pansyon. En lot lamannman se pour permet peyman kontribisyon volonter pour annan ki laz pour manm ki’n ariv laz 55an.

Aktyelman i drwa en manm pour angaz son kontribisyon volonter dapre son kredi lo kont Fon Pansyon san lentere.  E dan laform en sonm an gro ler i pran son retret, oubyen i ariv laz retret normal.  Sa i vin akote sa pansyon retret normal. Alor bann Manm i kapab zouir tou zot pansyon tre tar dan zot lavi.  Me i swete ki tou Manm, zot a kapab ganny akse avek mwen en parti zot kontribisyon volonter pli boner.  Dezormen bann manm pour kapab annan posibilite, pour demann pansyon zot kontribisyon volonter ler zot ganny 55an, lo baz opsyonnel.  sa i a ganny fer dapre prosedir preski an akor avek schedule 2.  E a kondisyon ki prosedir i anliny avek regilasyon 7 e 8.  Si i annan i pran, si en manm in pran son lopinyon e touzour lib pour rekonnet ki i rekomans son kontribisyon volonter.  Sa Bord Medikal i sertifye ki en manm i annan maladi terminal, sa manm i kapab reklanm tou son kontribisyon ki in fer mandatwar en volonter.

4enm propozisyon konsern pansyon partner ki son partner i enn sa manm.  Sa pansyon a ganny peye avek son partner, sa manm ler i mor a kondisyon ki tel partner in marye avek sa manm ler i ti mor.  Oubyen i ti viv avek li pour omwen 3an koman son menazer.  Sa i kapab menm si sa manm ti’n divorse avan son lanmor.  Ti’n osi mentenir ki sa dimoun pandan sa peryod parey i spesifye dan sa Act 2enm, parti 2enm.  Bann manm e an partikilye, in eksprim en preferans pour met zot zanfan koman zot sekirite olye zot partner, pour ofer meyer solisyon dapre swa manm, sa peryod 3an i ganny amande pour vin 7an.  Gouvernman i aprezan, i a prezant sa bann lamannman ansanm avek lezot Prozedlwa apre prezantasyon Bidze.  Mr Speaker SRC en lorganizasyon tre enportan dan nou striktir ekonomik e fiskal. Lannen 2017 e 2018 nou’n fer provizyon dan Bidze pour ed SRC rekrit 70 staff adisyonnel pour ranforsi son sistenm administrasyon.  Nou’n osi fer provizyon 2.5milyon Euro pour en nouvo sistenm taks ki kapab ranplas ASYCUDA. Nou’n met lanfaz ki SRC i bezwen en reorganizasyon pour efektiv, pour desarz son manda.  I annan en nesesite ki larzan tax e lezot reveni Nasyonal i ganny kolekte dan en fason efikas.  Mr Speaker malgre en pe retar an relasyon avek serten difikilte legal, e prosedir, mon oule reasir sa Lasanble ki larzan tax an aryeraz ki mon ti fer lanons pandan lannen, mon pe finaliz laranzman ki lodit forensic a ganny fer.

Reorganizasyon a ganny fer an konsiderasyon ki SRC a ganny en Board Direkter pour responsab pour son loperasyon. Departman Customs pour osi ganny re-organize.  E en pozisyon Komisyoner a ganny anonse tre byento.  Dan Customs pour annan en Unit pour deal ek tou container cargo ki pour al Praslin e la Digue.  Nou annan en provizyon bidzeter, pour annan en scanner pour scan tou container.  Sa i a fer ki enportater i a resevwar zot komodite tre vit, redwir kou marsandiz e kou lavi.

 

Seychelles Trading Company;

Konsonmater i annan en gran lekspektasyon ki STC i a kapab zwe sa rol pour redwir kou marsandiz e kontribye pour redwir kou lavi.  Tou resaman aktivite STC son rol ti ganny diskite dan Lasanble Nasyonal. Avek en nouvo Bord Direkter ki’n fek ganny apwente, mon swete ki zot a re-egzamin aktivite STC e rod en meyer fason pour redwir pri e donn konsonmater en pe plis meyer satisfaksyon, lannen 2018.

Mr Speaker; Management Public Debt;

Par nou Plan Ekonomik se pour fer sir ki nou kontrol nou det Nasyonal. Nou napa lentansyon pou retourn dan lepok 2008.  Nou’n tir en leson e nou plan se pour être pridan avek nou det nasyonal.  Nou lentansyon se pour redwir nou det Nasyonal a 50poursan GDP ver lannen 2020. Nou osi planifye pour adres nou Bond ki an valer $154milyon ki pour ganny matir an 2026.  Diskisyon i deza an progre.

 

Lenvestisman, loportinite pour lenvestisman;

Mr Speaker nou pe demande ki labank komersyal pour ed promot en kiltir savings.  En tel progranm a donn kliyan en mwayen pour anmas larzan pour en letan dir e osi benefisye avek en rannman lo zot savings.  Vedir plis larzan dan zot pos pour redwir kou lavi.    Gouvernman pe, pour kontinyen avek son zefor pour privatiz bann Konpannyen Parastatal ki pe fer depi lannen pase.  Avek en tel progranm envestiser Seselwa a kapab ganny en loportinite pour envestir, e annan en retour benefis avek zot lenvestisman ki zot pour envestir.  Mr Speaker avek en devlopman rapid dan pei, i annan en loportinite pour devlop en marse finansyer.  Sa devlopman a ede anmenn plis finansman e ofer loan avek to lentere konsesyonnel pour biznes.

Gouvernman i osi pare pour siport nenport ki envestiser ki enterese pour konstri lakaz, pour bann dimoun aze ou pansyoner.  Konsiderasyon a ganny pran pour ofer sa bann envestiser later free e lezot incentive.

 

Blue Bond Concept

Mr Speaker, Gouvernman pe finaliz formalite neseser pour lans en Blue Bond a $15milyon ki pour akseler lenplimantasyon, plan zesyon lapes, pli spesifikman lo plato Mahe konm parti linisyativ pour devlop nou lekonomi dirab.  Blue Bond Investment Fund pe ganny administre par Labank Devlopman, pour ganny kree pour bann aktivite komersyal pour proze ki konsistan avek provizyon plan zesyon lapes.  80 poursan reveni sa Bond pour ganny servi pour Blue Investment Fund, e 20 poursan pour reste lo reveni sa Bond a ganny transfer lo Seychelles Conservation and Climate Adaptation Trust Fund. E sa pour restore Blue Grant Fund ki pour ganny mete a dispozisyon piblik e envit manm prive a en baz propozisyon, pour diskit zot proze.

Mr Speaker, pour fer sir ki nou asir kalite devlopman dirab Gouvernman in apwent en Komite Nasyonal depi Zanvye 2017 pour sirvey lenplimantasyon tou proze Kapital.  Nou’n osi lans Performance Based-Budgeting System pour 5 Minister, avek lasistans teknik sorti World Bank.  Lobzektif se pour asire ki bann Minister i manage zot depans, zot Departman e zot lazans efektivman.  Depan 2018, Gouvernman pour anmenn 3 amannman; Public Debt Management Act 2008, Public Finance Act 2012, Public Enterprise Monitoring Commission Act 2013.           Mr Speaker, i enportan ki nou get en regar lo nou lavenir.  E pour nou fer sa, se ki nou dan en moman pour diskit en plan devlopman ki regard 15an an avans.  E parey tou pei i fer se ki i enportan kot nou vizit nou plan devlopman. Nou swete ki tou dimoun ava profite pour kapab partisipe ed nou vwar en vizyon, kote nou oule anmenn Sesel ankor dan 15an.  E nou pour komans annan 3 parti, seri plan de 5an, kot nou pour fer azisteman, pour vwar kote ki nou’n arive tou le 5an, an fezan serten adjustment avek nou progre; e pour fer sir ki natirelman nou bezwen être pli efikas e pli modernize. Mr Speaker i toutafe normal ki a lafen mon konklizyon bomaten la se ki natirelman konm labitid, i annan serten dimoun ki mon bezwen natirelman remersye piblikman.  E sa i annan en lalis ki devan mwan.  Nou pep Mr Speaker in met konfidans dan Prezidan Danny Faure pour anmenn en Meyer Demen pour Sesel.  Zot ekspekte en nouvo komansman e nouvo lide pour anmenn en bon standar lavi, lape, sekirite en meyer demen pour zot zanfan. En tel azanda, i a ganny mete premyerman parmi lalis priyorite.  Mr Speaker Bidze 2018 in enkli partisipasyon, diskisyon, enteraktif pour nou rod le meyer pour nou pei.  Nou oule remersye tou partisipan.  Sa legzersis in fer nou realize ki Sesel en sel pei.  E nou bezwen met tou nou zefor ansanm. Nou’n fer en progre remarkab pour transform nou pei.  Ler Seselwa i determinen pour rod en solisyon pour son problenm.  Nou en Nasyon plen avek lenerzi sirtou pour redwir kou lavi.  Menm Kominote Enternasyonal i rekonnet ki Seselwa i annan sa determinasyon pour sirmont tou baryer pour son pei.  Avek lensertitid dan lemonn nou pei i sanse ki lekonomi i reste for.  Nou annan lape e stabilite, e joie de vivre.  Mr Speaker mon oule profite pour remersye Prezidan Danny Faure pour son leadership e gidans, Vis- Prezidan Meriton pour son sipor, koleg Minis, ou menm ou Mr Speaker, Mr Deputy Speaker, Onorab Leader Lopozisyon, Onorab Leader Gouvernman, Biznes Gouvernman, tou Onorab dan nou Lasanble, 3 Sekreter Prensipal dan … e tou nou staff dan Minister Finans, Komers e Planifikasyon, tou travayer Gouvernman, tou staff Lasanble Nasyonal, sekter prive, pep Seselwa, manm Medya e Lapres.  E manm mon fanmir.  Mr Speaker mon swete ki tou nou progranm devlopman a materialize pour byennet nou pei.  Vwala nou Bidze e nou plan pour 2018. Mesaz pour tou Seselwa; annou krwar dan nou menm, e annou krwar dan nou model ekonomik Sesel.  Lavenir se pour nou tou.  Mr Speaker mon ariv lo sa moman kot mon demande ki mon move ki Appropriation Bill 2018 pour la sonm R7,951, 537, 313 bilyon ki reprezant depans anba Consolidated Fund pour tou servis an 2018 i ganny aprouve.  Mersi Mr Speaker.

 

(APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Mersi Dr Larose, Minis pour Finans, Komers ek Planifikasyon Ekonomik pour sa Bidze 1erdtan edmi ki byen, byen enteresan.  Mon ti a kontan premyerman dir avek piblik, pa non selman avek nou bann MNA ek dimoun dan Lasanble, me piblik ki sa Budget Address, sa Ladres ki Dr Larose in fek prezante, zot kapab vwar li lo web-sit Minister Finans ki www.finance.government.sc.   So i annan bokou lenformasyon ki zot a kapab relir, repas lo la; swazir bann pwen, bann paragraf ki zot enterese, ki konsern zot.  E reflesir lo la. Mon krwar sa ki enportan se ki Dr Larose in komans avek eksplik lobzektif son Bidze, e donn li en tenm.  E mon a fer zot rapel ki son tenm i ‘Travay pour prosperite tou dimoun.’  E mon substitute dimoun par tou ‘’Seselwa’’.  E i enteresan ki son Diskour i baze bokou lo konsiltasyon. In fer bokou konsiltasyon avek diferan group lentere, diferan sa ki nou apel stakeholders in konsilte, in konsilte, be nou prezan nou dan Lasanble, nou annan en travay tre, tre enportan pour fer an preparasyon pour lavi dan Sesel an 2018.  E alor mon sir mon pe koz lo lapar Leader Lopozisyon, lo lapar Leader Government Business, tou mon bann koleg dan Lasanble pour dir ek manm piblik angaz zot. Lir Bidze, diskite dan zot group, zot fanmir, dan zot lenstitisyon e okenn lentere, sizesyon, komanter, kestyon ki zot annan, zot annan en MNA ki reprezant zot dan zot distrik. Si zot anvi konsilte bann ki’n ganny nonmen proporsyonnelman zot kapab konsilte.  Si non i annan biro Leader Lopozisyon, i annan biro Leader Government Business ki pare pour ekout zot.  Dan Lasanble nou osi annan en PR Officer, Ms Manmzel Alexandria Faure ki si zot annan okenn komanter, zot oule fer pour ed nou dan nou deba ki nou pour komanse semenn prosenn pa ezite fer nou konnen nou a konpil li ansanm pour donn avek nou bann MNA koumsa zot kapab entegre li dan zot lentervansyon pour nouri deba.  Parske parey Dr Larose in dir, nou Minis Finans sa i pour nou tou travay ansanm pour anmenn Sesel devan.              Alor mon ti oule zis fer sa bann obzervasyon.  E pour remersye Dr Larose. Parey mon’n dir mwan personnelman,  e mon sir tou Seselwa i vwar li en levantay resipi, oubyen meni kot nou kapab swazir diferan pour nou met nou ledan ladan, pour nou diskite, pour nou regarde, reflesir.  E mon sir deba ler i pour komanse lo Bidze avan nou vote. Nou pour komans deba, debate parey mon ti dir, diskite; Komans nou konversasyon Mardi prosen 9er bomaten, kot Leader Lopozisyon i a komans avek son repons, Leader Government Business apre nou pour annan deba kot nou espere tou dimoun i a enterese pour tande ki pe pase.  Avek sa ankor remersye sa lekip.              Parske mon krwar Minis parey in dir san son lekip i pa ti pour kapab ariv kot in arive.  Minis ek ou lekip koman Speaker Lasanble, mon donn ou garanti ki nou, koman en Lasanble nou pour fer nou meyer an kolaborasyon avek piblik ki nou la pour servi akoz nou’n dir zot i ‘Nou Lasanble.’ Nou la pour servi piblik.  Nou a travay lo Bidze e nou a fer li dan en fason konstriktiv, pour azout valer avek sa ki ou’n anmennen, koumsa ki a lafen dizour ler nou vote pour aprouv Bidze, pour tou bann diferan Minister, e tou bann antite, i pour enn ki nou tou Seselwa nou a benefisye ladan.         Avek sa Minis, mon ti a kontan remersye ou, swet ou ek ou lekip tou de bon.  E enjoy Festival Kreol, e nou ava eskiz ou akoz nou annan enn de pti keksoz pour nou fer ler ou’n fini sorti.  Mersi ankor, e bonn kontinyasyon.

 

(MINISTER LAROSE AND HIS DELEGATION WAS EXCUSED FROM THE HOUSE)

 

MR SPEAKER

Avan ki mon fer bann remark final konklizyon e envit nou bann zenn zelev fiy e garson pour vin zwenn nou pour en pti rafresisman.  Mwan a donn laparol Onorab Henrie koman Chairman COGA Committee of Government Assurances pour li adres nou.  Onorab Henrie. Committee of Government Assurances.  Mr Onorab Henrie ti prezant en Rapor yer. I ti anvi zis fer en pti lenformasyon. Me i pour pran zis 45 segonn.  Onorab Henrie.

 

HON GERVAIS HENRIE

Mersi Mr Speaker pour sa loportinite.  Bonzour tou bann koleg Onorab. Mr Speaker pour lenformasyon Lasanble avek piblik, yer dan nou Rapor nou ti fer sorti 21 korespondan avek diferan Minister.  E nou ti mansyonnen ki le sel Minister nou pa ti’n ganny en korespondan avek sete Minister Tourizm, Lavyasyon Sivil, Por, avek Lamarin.                 Alor nou le zis enform Lasanble pour dir zot ti aktyelman reponn nou.  So savedir nou’n ganny larepons avek tou bann Minister ki nou’n ekrir.  E akoz volim papye ki nou pe deal sa enn la in zis pas inapersi.  So zis pour met rikord dwat, nou’n ganny korespondan avek tou Minister ki nou kominik avek.  Mersi bokou.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab.  Premye lanons se pour dir ki sa Bidze apard Budget Address Bidze dan son form liv, ki annan tou bann detay bann Heads ek bann Minister i deza dan Biro Onorab Ramkalawan, Leader Lopozisyon, e dan biro Onorab De Commarmond, Leader Government Business.  Okenn Manm ki pa ankor ganny en kopi kontakte zot de Leaders oubyen Biro Clerk.  Akoz la i a donn zot sans pour depouy sa pour zot diskit lo la.  E parey mon’n anonse avan e nou’n dir nou pour pran en Break.               Nou pa adjourn parey nou fer tou le tan apre Bidze pour en pe detrwa zour.  E nou pour repran Mardi prosen le 7 Novanm pour nou komans nou deba.  E sa i pour ale ziska nou a fini.  Nou espere omwen 2 semenn pour nou fini.  E ankor mon fer en lapel avek piblik, pour kontakte swa Leader Lopozisyon, oubyen Leader, oubyen okenn MNA, oubyen nou menm nou si zot annan keksoz i kapab nouri nou deba.

E finalman mon ti a kontan zis en pti parol konsey koman en vye grannwanr konmdir Kreol, pour bann zenn, pran zot letid o serye. Sesel i bezwen tou son bann zenn dimoun, bann ki pe ale pour annan zot ki pour vin teachers, ners, pharmacist, ensidswit.  Pran zot letid tre, tre serye e ankouraz lezot dimoun dan zot distrik, dan zot lekol, e lezot etidyan pran par dan bann curriculum activity e fer siny ki zot touzour mazin Sesel e mazin devan.  E touzour mazin pozitif.  Si i annan okenn keksoz ki vin dan zot latet zet laba.  Nou a envit zot prezan pour vin zwenn nou pour pran en pti rafresisman e zot a ganny sans enterakte ek bann leaders e nou  swet tou de bon dan legzanmen ki pour vini mwan prosen.  E ki zot a kontinyen pran zot letid serye e fer nou tou fyer.  Avek sa nou adjourn nou a rezwenn bann koleg Mardi prosen 9er isi menm.

 

(ADJOURNMENT)