::
Home » Verbatim » 2017 » Verbatim Report NAS Sitting Tuesday 25th July, 2017

Verbatim Report NAS Sitting Tuesday 25th July, 2017

NATIONAL ASSEMBLY OF SEYCHELLES

 

Tuesday 25th July, 2017

 

The Assembly met at 9am

 

National Anthem

 

Moment of Reflection

 

Mr Speaker in the Chair

 

MR SPEAKER

Bonzour tou dimoun. Bonzour Mr Prezidan ek ou delegasyon. Bonzour tou Manm Onorab, tou bann dimoun ki pe ekout nou. Mon ti a kontan avan mon envit Prezidan Repiblik pou adres Lanasyon zis fer avek son permisyon en pti lanons, en demann anfet ki mon’n gannyen konman Speaker avek bann koleg travay Marvin Asba ki’n demann mwan pou fer en lapel spesyal pou Lanasyon pou tou dimoun priye pou nou vin nabou konnen kote e ki’n ariv Marvin. Mon krwar nou tou ki isi dan sa Lasanble, nou tou dan sa pei nou konnen ki ler dan en sityasyon parey en paran i perdi son zanfan, i pa vwar son zanfan oubyen en frer oubyen en ser par vwar son frer oubyen son ser ki kantite fermal i fermal. E nou osi konnen pouvwar lapriyer. Alor parey mon dir avek permisyon Prezidan mon’n fer sa lanons dapre demann ki mon’n gannyen par son bann koleg travay. E ozordi i fer nou, dan Lasanble, bokou plezir pou nou akey Prezidan Larepiblik, Prezidan Danny Faure ki’n swazir pou vin adres Lanasyon dan sa Lasanble kot li menm li i ti en Manm pandan lontan. Alor mon ti a kontan lo lapar tou bann Manm, Prezidan swet ou la byenveni e san plis tarde toudswit donn ou laparol pou adres Lanasyon. Prezidan Larepiblik.

 

PRESIDENT – MR DANNY FAURE

Mr Speaker, Onorab Leader Lopozisyon, Onorab Leader Zafer Gouvernman, Onorab, ser frer ek ser pep Seselwa, bonzour. Mr Speaker, i fer mwan en gran plezir pou adres Lasanble Nasyonal ozordi, mon ti a kontan konmans mon ladres par dir Mr Speaker, ki nou koabitasyon pe mars byen e an bonn sante. Lenportans se annan sa volonte pou nou travay ansanm pou Sesel e pou tou Seselwa. Nou, konman dirizan ki respekte lavolonte lepep Seselwa, nou pe donn sa leadership ki neseser pou nou anmenn Sesel pli devan. Alor ozordi mon salye rol ki Lasanble Nasyonal pe zwe pou aprofondir lademokrasi dan Sesel. Mr Speaker, ozordi mon pou koz lo plizyer size enportan pou nou pei. Mon a konmans par eksplik serten prensip ki diriz progranm Gouvernman an sa ki konsern bonn gouvernans, rann kont e la transparans. Enn bann Polisi ki mon’n entrodwir se pou anmenn nou sitwayen sorti swa dan Sekter Prive oubyen dan sosyete sivil pou diriz e osi byen vin manm lo Board bann Lazans, lantrepriz piblik e Lotorite regilatwar. Sa i anliny avek Polisi pou kree en Gouvernman ki pli enklisif e pou donn loportinite nou bann sitwayen pou zwe en rol enportan dan devlopman nou pei. Mr Speaker, rol bann Minister se pou donn sa direksyon an term Polisi e devlopman enfrastriktir. Zot la pou mezir e evalye performans bann lorganizasyon ki tonm anba zot responsabilite. Bann Lazans, lantrepriz piblik e Lotorite regilatwar, zot ganny zot direksyon sorti kot Board ki’n ganny apwente. Bann Sef Egzekitif i ganny zot manda avek zot Board ; setadir ki Sef Egzekitif i ganny son manda sorti kot Board. Anliny avek prensip bon gouvernans, nou pa la pou micro-manage bann Lotorite, Lazans e Lantrepriz piblik. Nou pa la pou enterfer dan loperasyon e aktivite sa bann Lazans, lantrepriz piblik e Lotorite. Gouvernman atraver bann Minis nou donn direktiv an term Polisi an ekri avek Chairperson Board. Sa direktiv i ganny diskite dan Board pou son lenplimantasyon. An sa ki konsern bann gran lenvestisman tou bann Lantrepriz piblik e Lotorite, zot bezwen ganny laprouvasyon Minister Finans, ki annan sa responsabilite pou evalye lenpak e risk sa lenvestisman lo lekonomi pe, osi byen ki lo Bidze Nasyonal. Tou sa i form parti nouvo lareg ki bezwen ganny swiv. Ozordi mon demann tou Lotorite Regilatwar, Lazans e bann lantrepriz piblik pou desarz zot fonksyon dapre Lalwa ki gouvern zot, dapre zot manda e dapre Polisi. Ki zot amelyor zot sistenm kominikasyon entern, kot travayer i ganny met okouran direksyon ki zot pe ale, ki zot tret travayer dan en fason ki zis. Anliny avek plis latransparans, nou’n deside ki tou tender pou osi ganny anonse lo radyo apartir Out sa lannen. Sa ki enportan se ki nou sitwayen i konnen kwa ki pe ganny tender e si i anvi pran par dan tender i annan loportinite pou fer li. Mr Speaker, i fer 5an sa lannen depi ki IDC ti ganny demande par Gouvernman pou antre dan aktivite konstriksyon lo baz komersyal. Gouvernman i krwar ki le moman in arive pou IDC sorti dan sa sekter e konsantre plis lo son manda pou devlopman ban zil. I annan ziska lannen prosenn, lafen lannen prosenn pou fer sa. Mr Speaker, nou annan en latas devan nou, pou nou fer ki bann Lenstitisyon, Lotorite e Lazans, zot Lalwa i ganny amande pou reflekte nouvo prensip bon gouvernans. Nou Lalwa procurement par egzanp i etabli sistenm D’apel dan ka kot partisipan dan tender  pa satisfe avek prosedir oubyen rezilta tender. I plan Gouvernman pou amann Lalwa kot i neseser pou ki sa sistenm D’apel  i egziste dan tou lezot Lalwa. Sa i avek bi pou promouvwar rankont e bon gouvernans. Lotorite lapwentman konstitisyonnel in rekomann plizyer endividi pou lapwentman anliny avek Konstitisyon e bann Lalwa. Sa Lotorite in pibliy bann vacancies dan zournal. I enteresan pou vwar ki plizyer nou sitwayen in vin devan pou montre zot lentere. Dan bann dokiman ki sa Lotorite in soumet kot mwan, mon’n vwar ki i annan en lareg tre kler ki zot swiv. Zot fer interview avek bann aplikan, enn fwa ki sa i ganny fer zot soumet zot rekomandasyon kot mwan anliny avek Konstitisyon e Lalwa, mon fer konsiltasyon e dan sa lespri travay ansanm mon osi konsilte Leader Lopozisyon avan mon pran en desizyon final. Swivan rekomandasyon Lotorite lapwentman Konstitisyonnel, mon’n konsilte Leader Lopozisyon e mon’n apwent Chairperson, Vice Chairperson e en Manm lo Board SBC, lezot manm in ganny nominen par lezot lorganizasyon dapre Lalwa. Nouvo Board SBC in interview plizyer aplikan e Chairperson Board in soumet rekomandasyon pou nouvo Sef Egzekitif e nouvo Depite Sef Egzekitif. Mon’n resevwar bann dokiman Zedi le 20 Zilyet. Anliny avek nouvo Lalwa, mon pou aprezan konsilte Speaker Lasanble Nasyonal e Sef Ziz Lakour Siprenm. Gouvernman pe osi finaliz en lot Prozedlwa, ki pou annan manda lo tou bann zofisye dan servis piblik. Tou vacancies pou ganny pibliye e pou annan lanons lo radyo, apwentman i a ganny fer par nouvo komisyon lo servis piblik. Nou annan Seselwa kapab e konpetan e nou bezwen met konfyans dan nou prop Seselwa. Mr Speaker, avek latransparans, bonn gouvernans e rann kont, lendepandans bann Lenstitisyon e Lotorite pou kontinyen ganny ogmante. I annan en nesesite ki tou nou bann sitwayen i ganny enformen e edike lo rol ban divers Lenstitisyon e Lotorite ki egziste ozordi. Avek lenformasyon e konesans, nou sitwayen i dan en meyer pozisyon pou zot zwir sa ki Leta i met a zot dispozisyon. Avek lenformasyon e konesans napa plas pou konfizyon. Nou sitwayen osi i annan en rol pou zwe, dan promouvwar prensip latransparans, rann kont e bonn gouvernans, okenn sitwayen ki annan okenn laprev lo okenn lenformasyon dezonnet, koronpi, mal apropo, labi pouvwar e kot Lalwa pe ganny kase oubyen Drwa Imen son prosen pe ganny vyole oubyen abize, i devret sa lafreyer apros bann Lenstitisyon e Lotorite konsernen pou ki lazistis i ganny aplike. Mr Speaker, swivan en Ruling Lakour D’Apel, le 7 Septanm lannen 2012, mon’n deside etabli en Tribinal Administratif ki pou annan bi rezourd tou bann ka Konpansasyon Later anliny avek Konstitisyon pli presizeman Parti 3 anba Schedule 7. Mon’n osi deside pou kree Tribinal Spesyal ki pou adres Konpansasyon lye avek labi lepase dan Militer e par Militer ki’n afekte serten nou bann sitwayen, sa osi i labi dan Lapolis e par Lapolis. Mon desizyon Mr Speaker i anliny avek travay ki Komite lo Laverite e Rekonsilyasyon dan Lasanble pe fer. I mon dezir senser ki nou ferm sa sapit. Mr Speaker, nou annan Ombudsman, Komisyon Anti-Koripsyon, Lapolis e Komisyon lo Drwa Imen. An sa ki konsern Lapolis, nou pa la pou micro-manage Lapolis, i pa rol Minis pou fer marse Lapolis. Konstitisyon i kler lo la. Responsabilite Komisyoner Lapolis se pou fer marse Lapolis pou os nivo profesyonnalizm e standar dan Lapolis, pou ki lepep Seselwa i annan konfyans dan Lapolis. Lekspektasyon nou popilasyon se ki Lapolis i fer son travay dapre Lalwa, ki konsern nou sitwayen i ganny pran seryezman. Mon rekonnet ki Lapolis i annan en gran defi. Gouvernman in resaman demann led teknik avek Gouvernman L’Angleterre pou fer en lodit konplent lo sistenm lenvestigasyon dan Lapolis, avek bi pran bann mezir neseser pou met li so standar ki merite. Nou’n osi deside ki lannen prosenn nou pou fer en lenvestisman dan en Laboratwar Forensic, Gouvernman L’Inde pou siport nou dan sa proze. Mr Speaker, bon gouvernans, latransparans e rann kont, i osi aplik pou biznes Sosyete Sivil e parti politik. I enportan konman en sosyete ki sa bann prensip i ganny promouvwar e reflekte dan bann lorganizasyon ekonomik, sosyal, sivik e politik. Si nou tou nou apiy devlopman nou bann lorganizasyon lo sa bann prensip, nou ava kontribye dan logmantasyon latransparans, rann kont e bon gouvernans. Gouvernans Komisyon Elektoral pou amelyore ler Lasanble i aprouv en nouvo Lalwa ki fer separasyon ant Chairman Komisyon e Sef Egzekitif Komisyon. Mr Speaker, mon krwar ki moman in arive pou pei kree en Fon Spesyal pou Eleksyon Prezidansyel e Lasanble Nasyonal. Sa Fon i a resevwar larzan tou le lannen atraver Bidze Nasyonal. Bann kandida ki pou pran par dan Eleksyon, zot depans kanpanny a sorti dan sa fon. Responsabilite sa fon a tonm direkteman anba Komisyon Elektoral, sa i ava kontribye ver latransparans e rann kont kot larzan i konsernen dan kanpanny Eleksyon.  E i osi anliny avek sa dezir pou fer laplenn pli nivo e si sa lide i ganny aksepte par Komisyon Elektoral i pou nesesit en Prozedlwa pou laprouvasyon Lasanble Nasyonal. Fitir Sesel pa devret ganny dikte par pouvwar larzan, se lepep ki merit dikte direksyon politik nou pei. Mr Speaker, enn mon bann pli gran preokipasyon ozordi se ki mannyer nou pou soutenir nou popilasyon ki pe viv pli lontan ? An 2016 pou la premye fwa dan nou listwar, bann madanm Seselwa ti pe viv an mwayenn ziska laz 80an. Zonm pe viv an mwayenn ziska laz preski 70 an. An vi sa bann statistik, nou pa kapab mazin soustenabilite san ki nou konsider nou responsabilite. Nou ki ankor pe travay e ki pou responsabilite sa zenn zenerasyon ki pe monte ki pou annan sa responsabilite dan fitir pou okip nou e pran swen avek nou. sa i anmenn mwan pou koz lo pansyon. Parey zot konnen pansyon retret ki tou nou sitwayen i gannyen a laz 63an i sorti dan Bidze Nasyonal e sa sonm ozordi i R5500 par mwan. E okenn sitwayen ki’n kontribye anliny avek Fon Pansyon zot kapab zwir zot pansyon a laz 60 an anliny avek zot kontribisyon. Lefe ki nou annan en popilasyon ki pe viv pli lontan Gouvernman i krwar ki le moman in arive pou nou prepar nou popilasyon pou en logmantasyon dan laz retret. Nou panse ki 5an Notis i apropriye. Se pou se la ki Gouvernman pou prezant en lamannman dan Lalwa avan lannen fini kot laz retret pou sorti 63an e pou vin 65an. E si Lasanble Nasyonal i donn son laprouvasyon i pou vin efektiv apartir premye Zanvye lannen 2023. En lot lamannman i pou dan Lalwa Fon Pansyon kot laz Pansyon pou sorti 60an e pou vin 63an, li osi i pou efektiv apartir le premye  Zanvye 2023. Sa i tre enportan si nou anvi adres kestyon soustenabilite. Sa i bann desizyon ki nou bezwen pran konman en pei, touzour dan lentere Sesel. Sanzman dan Lalwa i selman en parti sa solisyon me en popilasyon ki viv pli lontan i depan lo bann servis tel ki Lasante, progranm Home care, lozman, transportasyon, fasilite rekreasyon, ensidswit. Kestyon ki nou demann nou lekor, se ki mannyer nou pou soutenir tou sa bann servis e tou sa bann progranm ? Solisyon i ek nou, nou lafors travayer Seselwa. Se nou ki kontrol desten nou pei, desten Sesel i dan nou lanmen, nou en pti pei dan milye losean. Nou mwens ki 95 mil sitwayen. Ozordi nou pe viv an armoni antre ser ek frer.  Nou bezwen met nou ansanm, nou bezwen ogmant nou prodiktivite Nasyonal, ranforsi nou disiplin dan tou laspe nou lavi e pran nou responsabilite o serye dan nou fanmir. Sa i lakle pou sa zanfan ki pe monte, pou nou ki pe travay e pou nou bann aze ki bezwen viv zot retret dan dignité.  Mr Speaker, lo zepol sa zenerasyon ki pe monte, i annan en latas e en responsabilite enorm. Se zot sa prosen lafors travayer ki bezwen pran swen avek Sesel e Nasyon Seselwa. Nou prop lavenir i depann lo sa zefor ki nou mete lo ki nou anvi ki zot vini, nou sa lafors travayer ozordi, nou bezwen bouz nou lenerzi e nou latansyon lo sa zenerasyon e double nou zefor pou pran swen avek sa zenerasyon pli aze ki’n bers nou e pran avek Sesel. Mr Speaker, kwa ki devret sanze ? Sistenm Ledikasyon apartir Zanvye 2018, pou oryante pou ki lekol konman sa Lenstitisyon i ganny plis kontrol lo ledikasyon nou bann zanfan. Headteacher e son lekip i pran kontrol konplet lo ladministrasyon lekol, enkli desizyon lo disiplin. Letan ki nou zwe Minister, lekol, paran, ansennyan e etidyan in fini. Mon prop zanfan i dan lekol segonder Beau Vallon, i konnen ki son paran i ekspekte de li ; i konn byen kwa ki lekol i ekspekte de li, i konn konsekans si lareg i kase, konman paran mon pa enterfer, konman Prezidan mon pa enterfer, les lekol fer son travay. Avek lotonomi ki lekol i gannyen, Gouvernman pou osi ogmant bann resours e zouti neseser pou fer zot travay. Letan kot nou ti micro-manage lekol in fini. Administrater lekol i ganny son loryantasyon sorti kot Konsey Lekol. Tou Lenstitisyon Pos Segonder pou osi zer zot prop Bidze, i annan kontrol direk lo zot ladministrasyon. Paran, nou bezwen realize ki letan nou met en zanfan lo later se nou ki zot premye edikater e ler nou zanfan i al lekol, annou kontinyen siport nou zanfan, annou partisip dan son devlopman e annou apiy bann ansennyan e ladministrasyon lekol. Annou fer atansyon ban remark, komanter e video clip ki nou met lo diferan platform lo rezo sosyal ozordi, san ki nou realize nou pe ede senm legren negativite ki anpwazonn lespri nou bann zanfan e zenes a en tre zenn az. Nou tou nou annan en responsabilite kolektiv pou promouvwar bann bon valer moral e spirityel dan nou zanfan e nou zenes. Zanfan, zenes Seselwa silvouple servi loportinite ki zot annan pou aprann, aprann e aprann. Lavenir Sesel e lavenir nou pep i depann lo sa ki zot pe fer ozordi e sa ki zot pou ete demen. En lot keksoz, nou bezwen sanze se nou stil lavi. Nou stil lavi ozordi pe afekte nou lasante, pe enpakte lo Bidze Lasante e pe afekte nou prodiktivite Nasyonal. Solisyon i avek nou, annou pran kontrol lo nou stil lavi. Nou lasante i nou responsabilite, annou fer letan pou fer legzersis. Annou revwar sa ki nou konsonmen, konsonm lalkol an moderasyon. Sanz latitid i pran letan e par fwa i difisil selman ler nou ganny sa alert e nou konpran lirzans pou annan sa sanzman, nou bezwen azir. Ler nou lev-e demen bomaten annou fer sa desizyon pou ed nou prop lekor e nou pei annou adopte en bon stil lavi. Enn ki pa pou met presyon lo nou prop lasante  enn ki pou ed nou prodiktivite Nasyonal. Mon ankouraz e felisit tou bann sitwayen ki’n fini pran sa desizyon pou adopte en bon stil lavi. Ozordi nou lekonomi i enn avek en lafors travayer formel ki annan 45, 684 dimoun dapre statistik pli resan. Nivo unemployment pandan sa menm peryod ti 4.7 poursan e dan sa 45, 684 dimoun preski 1 tyer travayer etranze. Setadir 1328 dan sekter piblik e 13,213 dan sekter prive.  Sa i demontre ki nou lekonomi i pa enn ki pou kapab fonksyonn fasilman san travayer etranze, me Mr Speaker, sa ki mon konvenki se ki i enportan ki Gouvernman i met plis zefor pou ed nou Seselwa bouz pli o dan travay kot zot ete ozordi. Mekanizm pou atenn sa i varye dapre lakonpannyen e dapre sekter. Me atraver Lanplwa e Imigrasyon ki ozordi i en sel Minister pou fasilit sa legzersis. Mon konvenki nou kapab fasilit plis knowledge transfer sorti kot travayer etranze pou vin kot travayer Seselwa, en fason ki avek letan nou bann Seselwa pou vin pli senior e ganny donnen plis responsabilite dan bann diferan e lantrepriz ki pe fonksyonnen dan nou pei. Mr Speaker, lannen prosenn i pou fer en deseni setadir 10 an depi ki Sesel ti anbark lo en reform fondamantal nou lekonomi, pandan tou sa lannen nou krwasans ekonomi in preski 4 poursan par an mwayenn e nou’n annan stabilite macroeconomic e nou rezerv de viz dan Labank Santral in ogmante, nou det in redwir, nou Bidze in balanse, nou’n vin premye pei dan Losean Endyen pou atenn high income country avek Labank Mondyal. Me Mr Speaker, nou osi rekonnet ki devlopman pa’n ariv kot tou kous nou popilasyon e Sekter Ekonomik e serten sekter parey Lagrikiltir i ilistre sa ki mon pe dir. Parmi bann distrik osi, devlopman lenfrastriktir in varye. I annan en gran varyasyon dan kalite lavi dan diferan kous nou popilasyon. Dan mon prop parkour dan sak distrik ki mon’n vizite ziska prezan mon’n vwar vre devlopman ki fer mon fyer me mon’n osi vwar lapovrete reel ki’n sagrin mwan. Krwasans dezormen i bezwen vin pli enklisiv, devlopman osi i bezwen vin pli enklisiv. Napa kous nou popilasyon ki merit ganny kit deryer e dignité sak sitwayen i bezwen ganny préservé a tou pri. Mr Speaker, lannen prosenn pou fer egzakteman 5an depi ki Lasanble Nasyonal ti aprouv Lalwa ki donn lankadreman pou saler dan sekter piblik. Moman in arive pou en legzersis ganny fer lo bann merit e defayans e vwar ki mannyer nou kapab amelyor sa striktir. Mr Speaker, bann pti e mwayenn biznes pe fonksyonn dan en lanvironnman tre konpetitiv. I enportan ki nouvo Polisi i reflekte sa dinamik e nou bezwen met lankadreman pou soutenir sa bann biznes. Se pou sa rezon ki mon’n kree en sel Minister ki pou responsab pou Pti e Mwayen Biznes, bann lantrepriz, linovasyon biznes osi ki Lendistri. Mr Speaker, lentere lo loan labank in en size ki’n preokip nou tou. Desizyon Labank Santral pou revwar lafason ki enplimant Polisi moniter pou annan en lenpak pli pozitiv e direk lo lentere ki pa ti egziste o paravan. Son laplikasyon in antre anfors apartir le 19 Zilyet sa lannen. Tou le 3 mwan, Labank Santral i fikse en target lo lakantite liquidité ki sipoze annan dan lekonomi e sa i an retour determin si to lentere lo marse finansyel pou desann ouswa monte. Sa target ki aplikab pou sa trwazyenm kar lannen 2017, i espekte ganny transmet dan en base dan to lentere lo loan. Pou lendividi, sa i vedir repeyman lo zot loan pou redwir, pou biznes i pou vedir akse finans pli abordab ki a fasilit lenvestisman lo zot par. Sa Polisi moniter pli relax i anmenn avek li en risk dan logmantasyon konsonmasyon lo nivo endividi. En fason pou redwir sa risk dan konsonmasyon i nou lapros lo nivo endividyel ek biznes, ki enn ki devret pridan vize ver lenvestisman. Apre tou, tou bann endividi ansanm i form en Nasyon tou bann biznes ansanm i form en lekonomi. Savedir, nou tou nou annan en responsabilite e nou responsabilite i kolektif. Sa ki enportan pou bann labank se pou oryant bann loan ver bann Sekter Prodiktif. Lenvestisman i annan en rol enportan dan krwasans enklisif ki a osi kontribye ver devlopman lezot sekter ki bezwen sa loksizenn. Mon ankouraz lendividi kot sa i posib pou envesti dan bann nouvo lenstriman ki pou pare mwan prosenn. Sa i akoz dan en pti lekonomi parey Sesel ki depan bokou lo lenportasyon en gran logmantasyon dan konsonmasyon i ganny transmet dan plis lenportasyon ki vedir plis presyon lo demann deviz etranzer. Plis demann pou deviz etranzer i lye avek en logmantasyon dan nivo pri komodite e servis lo marse e an rezilta pri lavi i monte. Pou fer sir ki logmantasyon dan pri pa lo en nivo alarman, Labank Santral pou bezwen aziste son Polisi Monneter anliny avek son lobzektif prensipal pou fer sir ki sanzman dan pri i reste lo en nivo ki akseptab. Bi sa sanzman dan Polisi Monneter se pou nou ogmant lenvestisman dan lekonomi e an menm tan mentenir en sityasyon makroeconomik ki stab. Mon lans en lapel avek sekter prive pou fer ki bann benefis ki asosye avek bann sanzman dan Polisi Monneter i ariv kot zot konsonmater e ede redwir nou pri lavi. Gouvernman pou kontinyen konsolid son partenarya avek tou sekter e operater ekonomik pou sekter prive planifye zot biznes e zot plan stratezik, zot bezwen sertitid dan direksyon ekonomik pei. Parey nou’n anonse, Gouvernman pou konmans travay lo en vizyon 2032 e nou stratezi devlopman Nasyonal 2018-2022. Sa pou ganny fer avek konsiltasyon tou bann partner.  Enn fwa ki sa vizyon e sa plan stratezik i ganny adopte an Zen 2018, nou pou annan en semen pli kler e en vizyon kot Sesel i oule ale a long term e ki mannyer nou pou realiz sa vizyon ansanm. Mr Speaker, an Me sa lannen mon ti mansyonnen ki mon pou donn plis detay lo KIS, savedir ‘’Keep It Simple’’ par senplifikasyon bann prosedir e pou fer lavi pli fasil pou tou dimoun ki fer biznes e ki depan lo servis Gouvernman. Par egzanp i pou permet nou ogmant koleksyon taks san ki nou bezwen ogmant nivo taks. Nou bi se pou senplifye prosedir koleksyon e fer sistenm pli zis dan tou sekter. Nou’n ganny retar pou fini elabor sistenm konpreansiv, pou permet en konversasyon avek sekter prive lo lenpak sa bann sanzman e pou fer sanzman dan striktir legal ki neseser pou son enplimantasyon apartir 2018. Detay final lo sa konsep KIS pou ganny prezante par Minis Finans ler i prezant Bidze 2018 ver lafen Oktob avek laprouvasyon nou Speaker. Mr Speaker, mon oule anonse ki pou napa okenn logmantasyon dan taks ni dan bann charges and fees pou lannen prosenn. Sa desizyon i enportan akoz i ed Sekter Prive pou annan plis sertitid ek konfidans dan lekonomi Sesel e pou ki zot kapab planifye pli byen zot loperasyon ki an retour ava kontribye dan nou lekonomi. Tou sekter i annan son lenportans dan lekonomi Sesel. E ozordi mon le koz lo sa 2 sekter ki lye direkteman a nou sekirite alimanter, sa i Lagrikiltir e Lapes. Responsabilite pou asire ki Sekter Lagrikiltir e Lapes i annan lenfrastriktir neseser pou anmenn sa sekter dan en lot nivo, i responsabilite Gouvernman. Se pou se la ki Gouvernman in deside ki apartir Zanvye 2018 pou annan en Fon Spesyal lo devlopman lenfrastriktir dan sa 2 sekter avek en sonm R50 milyon. En tim lenplimantasyon proze pou ganny anploye e pou dedye zis sa lenplimantasyon bann proze finanse par sa Fon Spesyal. Gouvernman in realize ki i neseser ki nivo sipor ki bann operater dan sa 2 sekter i gannyen avek bann Lazans, i bezwen ogmante. I osi enportan ki bann Lazans e Lotorite dan sa 2 sekter i ganny bann resours e mendev neseser pou apiy devlopman dan sa 2 sekter. Mr Speaker, kot i annan lapovrete reel, Gouvernman i donn son langazman pou adres sa sityasyon dan en fason konpreansiv. Nou pou travay etrwatman avek bann leaders dan kominote. Nou travay atraver Taskforce dan Corgat Estate, i baze lo en partenarya solid e ilistre sa nivo langazman. In montre nou ki nou bezwen aziste nou bann Polisi amelyor nou progranm e servis e osi byen sanz nou lapros dan lasistans. En nouvo lapros pli kordinen i neseser. Enn ki santre lo bann sitwayen avek bi elev kalite lavi nou bann fanmir. Sa ki kler Mr Speaker, se ki Lazans pou Proteksyon Sosyal i bezwen ogmant son kapasite pou ki lasistans i pa zis enn ki finansyel me i enn ki annan swivi e lakonpannyman sipor pou sa fanmir. Minis Lafanmir i annan en rol enportan pou li zwe an mezir ki nou sanz nou lapros e nou Polisi. Nou pa kapab kit personn deryer dignité sak nou sitwayen i bezwen ganny prezerve a tou pri. Endepandaman avek sa travay ki Gouvernman pe fer pou asire ki lasistans sosyal i enn pli kordinen, nou santi ki i annan nesesite pou revwar nivo lasistans finansyel ki nou dimoun i merite resevwar. Sa pou pran lefe apartir le premye Septanm sa lannen. Mr Speaker, nou pa pou kapab koz lo sityasyon sosyal e prezervasyon dignité tou nou sitwayen san ki mon adres sityasyon lakaz. Nou sityasyon lakaz in ariv en leta kritik, an plis ki sa bann mezir ki mon’n deza anonse an Fevriye sa lannen e ki pe ganny enplimante mon ou le enform nou Lasanble ki lo Perseverance nou’n deside met later a dispozisyon Sekter Prive pou vin konstri ankor omwen 250 unit. Sa mezir i vedir ki Gouvernman a dan en pozisyon pou konsantre lo planifikasyon e konstriksyon ankor 250 unit dan bann distrik e osi byen ki bann rezyon. Swivan mon diskisyon avek Gouvernman UAE i annan en langazman pou siport konstriksyon 400 unit distribye lo Mahe, Praslin e La Digue. Tou sa zefor pe ganny fer avek bi ogmant la kantite lakaz ki a dispozisyon pou nou bann sitwayen ki en bon pe lannen pe fer sakrifis e lontan pe espere. Sa problenm lakaz i a labaz bokou nou bann problenm sosyal. Mwan mon konpran sityasyon nou pep e mon anvi asir zot ki bokou zefor pe ganny mete pou adres sa sityasyon. Mon rekonnet ki dan alokasyon later Gouvernman i bezwen met keksoz drwat. Lasanble in fer deba lo later Lagrikiltir e mon’n demann nouvo Minis pou enn  fwa pou tou met en lord dan later Lagrikiltir osi. An sa ki konsern later ki tonm anba Lotorite Endistriyel, se sa Lotorite ki dezormen annan manda pou fer alokasyon later dan zone Endistriyel. Nou pou prezant lamannman dan Lalwa pou reflekte sa nouvo Polisi, Lalwa osi pou fer provizyon pou enkli en mekanizm d’apel avan ki okenn later Gouvernman kot en lakonpannyen oubyen en lendividi i annan en lease e kot zot anvi vann oubyen transfer sa lease, zot bezwen pas atraver en Komisyon ki pou annan manda pou fer rekomandasyon avan ki Gouvernman i donn son laprouvasyon final. Sa i anliny avek rezolisyon ki Lasanble Nasyonal ti adopte le 20 Zen sa lannen. Mon pou apwent manm sa Komisyon le premye Out sa lannen menm. Mr Speaker, drog i en problenm sosyete i afekte lasante nou pep. I kree problenm domestik dan lafanmir. I anmenn douler, soufrans dan lafanmir. I afekte sekirite Nasyonal nou pei e i lye avek krim organize dan larezyon. Nou en pti popilasyon e nou, sa lafors travayer ozordi, pilye nou sosyete, nou bezwen reziste kont sa fleo ki annan potansyel detri lafors travayer Seselwa. Solisyon i avek nou tou alor nou bezwen adopte en lapros pli kordinen dan nou lalit kont drog. Nouvo tim kot NDEA pe fer zot travay, zot merit tou nou sipor. Nou pa devret enterfer dan zot travay. Gouvernman in finaliz nouvo Prozedlwa ki pou kree en Lazans spesyal ki pou anmenn tou bann partner e reprezantan Minister e Lazans kle ansanm. Son manda se pou met zot ansanm pou adres size prevansyon e reabilitasyon bann viktim e ledikasyon e lenformasyon ki nou pep i bezwen annan lo drog. Mr Speaker, nou lavi politik, tre resan i montre nou ki en Manm Lasanble i ale e en Manm Lasanble i vini. Leader Lopozisyon i ale, Leader Lopozisyon i vini. Leader Zafer Gouvernman i ale, Leader Zafer Gouvernman i vini. Speaker i ale, Speaker i vini. Prezidan i ale, Prezidan i vini. Sa ki i enportan se ki nou tou nou desarz nou responsabilite dapre serman ki nou ti pran e nou respekte Konstitisyon Larepiblik Sesel. Nou fer nou travay dan en fason onnet e senser. Nou met lentere Sesel e Nasyon Seselwa avan tou lezot konsiderasyon nou travay dir e tre dir pou Sesel. Nou reste serviter lepep Seselwa. Ser konpatriyot nou pe ekri en nouvo sapit, enn ki tre prometan dan en Sesel kot nou travay ansanm pou sirmont tou nou bann defi, dan en Sesel kot nou annan respe pou diferan lopinyon, dan en Sesel ki ini nou tou malgre nou diferans, dan en Sesel kot nou tou nou santi nou viv lib e fyer. Dan en Sesel ki enspir sa ki bon dan sakenn de nou, dan sa Sesel ki pou reste touzour ‘pli gran ki nou tou.’ Mersi Mr Speaker.

 

        (APPLAUSE)

MR SPEAKER

An remersi Prezidan Larepiblik, Prezidan Danny Faure lo lapar tou bann Onorab dan Lasanble, piblik ki’n ekout pou son Diskour bomaten. Ki nou pou fer la nou pou pran en Break kot nou ava envit Prezidan dan lobby avek son delegasyon avek bann Manm Lasanble pou zot koze, koz lo Diskour ki Prezidan in fer e mon krwar i annan en kantite keksoz pou koze. E nou pou reconvene, nou pou rezwenn 2er apre midi kot sa 2 Leaders, Leader Lopozisyon ek Leader Government Business i a respond pou Ladres Prezidan ki’n delivre bomaten. Alor mon ti a kontan ankor remersye ou Prezidan swet ou tou de bon dan ou latas ki ou annan the Head nou pei e nou envit zot tou dan lobby pou zwenn nou pou enn pti rafresisman.

 

PRESIDENT – MR DANNY FAURE

Thank you.

 

(BREAK)

 

MR SPEAKER

Bonn apre midi tou dimoun byenveni pour nou Sesyon apre midi, bomaten nou’n tann Ladres Prezidan Larepiblik e dan ABC e tonm dakor ki apre midi sa 2 Leaders pour reponn oubyen adres Lasanble, apre ki Prezidan in prezant son Ladres bomaten e pour napa deba oubyen lezot deliberasyon apre. E avek sa nou a donn laparol Onorab Leader Lopozisyon byen kontan; savedir in byen kontan Diskour si mon vwar li pe riye, Onorab Ramkalawan la parol i pour ou.

 

HON WAVEL RAMKALAWAN

Mersi bokou Mr Speaker. Mr Speaker petet ou laparans ki fer mon rantre dan lazwa.

 

MR SPEAKER

Mersi.

 

HON WAVEL RAMKALAWAN

Mr Speaker, tou Manm Lasanble e piblik an zeneral ozordi nou pe viv dan en Sesel kot politik i ganny fer dan en diferan fason. I enn kot nou met lanfaz lo regard nou Sosyete, nou pep, nou pei, regarde dan ki direksyon i pe ale, e kan nou’n fer sa, pran bann desizyon lo ki fason nou pour met latet ansanm pour fer li avanse. Sa prensip met nou pei ek nou pep premye i sa personnelman ki mwan mon’n toultan adopte koman mon filozofi menm si i pa’n toultan ganny konpran.

Mon kontan ki ozordi dan Sesel politisyen ek bokou dimoun pe regarde kwa ki zot kapab fer pour met Sesel ek Seselwa dan en pli bon pozisyon ki ava permet nou pep viv bokou pli byen anmezir ki nou elimin lapovrete, fer desann pri lavi, defet bann fleo, travay dir, donn nou lazenes en meyer semen posib e donn nou pep en bon lavenir. Sa i nou devwar e nou pa devret zanmen deroute avek sa fason fer.

Diskour prononse par Mr Faure dan son kapasite koman Prezidan Larepiblik i enn kot in esey adres bokou ki nou pei pe fer fas avek. In annan en lesey pour kestyon serten pratik e esey anmenn en solisyon.

Dan sa konteks mon pour dir ki in pran en semen rod retir Sesel lo sa brizan ki devan nou e sanz serten move pratik oubyen neglizans ki nou pei pe fer fas avek. Eski in al ase lwen, eski in osi brav, eski se vreman bann solisyon?  Tou sa bann kestyon lepep Seselwa pour bezwen rod son prop larepons. E mwan dan mon kapasite koman Leader Lopozisyon, me koman en Seselwa angaze dan vwar mon pei avans devan mon bezwen fer en analiz e regarde ki mannyer nou kapab bouz dan en direksyon pozitiv.

Mr Speaker i kler ki Sesel i annan bokou defi, solisyon oubyen nouvo fason fer ki’n ganny prononse i montre nou dan zot menm ki sa bann defi i prezan. Ki size i lo drog, ledikasyon, lasante, distribisyon later, relans lagrikiltir, annan en meyer Lapolis, oubyen konstrir plis lakaz, fer Lekonomi grandi, i kler ki i annan en montanny pour nou grenpe koman en pep.

Alors zot ava konpran mwan, letan mon dir ki i annan bokou defi e nou bezwen regarde si nou pa kapab al pli vit koman en pep, oubyen annan bann pli bon solisyon ki ava permet nou ariv kot nou bi dan en fason pi vit e avek plis sikse.

Mr Speaker i kler ki i annan en langazman lo la par sa 2 kote politik dan Lasanble Nasyonal e osi avek Egzekitiv pour met Sesel premye, letan bann politisyen dan SADC ti demann mwan kestyon lo ki mannyer politik i ganny fer Sesel etandonnen ki Egzekitif i ganny dirize par en Parti Politik e Lasanble par Lopozisyon, mon larepons ti tre senp, nou’n dakor ki Sesel i pas premye. E la mon anvi dir ki sa sityasyon koabitasyon ki nou pei i ladan ozordi in kre en nouvo latmosfer kot lafreyer pe disparet, dimoun pe zwir zot Drwa, e nou pep pe kapab met zot abilite ek konesans a dispozisyon nou pei.

Mon espere ki gradyelman tou Seselwa, tou Seselwa ki zot viv Sesel oubyen aletranze zot ava kapab santi ki zot kapab fer zot kontribisyon e resevwar rekonpans apropriye.

Mr Speaker dan konteks koabitasyon, deswit mon pour dir ki i kler dan Diskour Mr Faure ki i rekonnet sa nouvo fason fer dan Lasanble Nasyonal; bann linisyativ ek bann propozisyon konkret ki pe ganny met devan. Sa i en lankourazman; akoz i montre ki nou kapab koman en Lasanble partisip direkteman dan sanz nou pei ek lavi nou pep, plizyer size deba dan Lasanble Nasyonal in ganny rekonnet, premyerman travay ki nou Komite lo Laverite ek Rekonsilyasyon Nasyonal in resevwar sa rekonesans direk an sa ki konsern Letablisman 2 Tribinal; (1) pour regard size Lakizisyon later e anmenn Lazistis ek finalite lo sa size. E dezyenmman lo sa size konpansasyon pour bann dimoun ki’n ganny abize par Militer ek Lapolis pour rezon politik. Koman Chairman sa Komite mon kapab dir ki sa i en bon desizyon, akoz dan bann plent ki’n ganny anmennen devan nou Komite i annan en kantite lo sa 2 size.

Pli vit ki sa i ganny rezourd i a pli bon dan sa semen Laverite ek Rekonsilyasyon. La mon profite pour demande pour ki Lapolis ansanm avek bann fanmir i rezwenn pour fer en travay lo sa koksis imen ki ti ganny ranmase Bel Ombre pour kapab met en konklizyon e donn lape Spirityel sa fanmir konsernen.

Dezyenmman Mr Speaker Mosyon lo size Lagrikiltir ek en Fon pour relans sa Sekter in byen ganny resevwar par Gouvernman, nou swete ki i pa ava menm dimoun ki ava benefisye, me ki bann fermye serye i ava ganny sans pour zot fer en diferans.

Lo size Later ek bann Lease later Endistriyel, ankor enn fwa mon welcome sa devlopman, e avek Letablisman sa Komisyon mon swete ki deswit i ava annan en travay serye ki ava permet biznes Seselwa pti e gro benefisye e fer zot kontribisyon dan devlopman nou pei.   Mr Speaker si nou serye mwan osi mon serye e mon pour pouse pour ki vre Lazistis avek Byen sa pep i ganny fer, e sa i ava fini avek spekilasyon ek profi lo ledo Seselwa.

Sa 3 legzanp i montre klerman, ki nou Lasanble Nasyonal pe fer sa diferans. Nou’n reisi koup gaspiyaz plizyer milyon Roupi dan Bidze sa lannen. Demen letan mon pour prezant rapor lo size NDEA ek FIU devan Lasanble Nasyonal, Seselwa pour vwar ankor plis kwa ki ti pe pase dan son pei e ki mannyer nou larzan ti pe al dan pos serten dimoun.

Byensir Mr Speaker, mon kontan vwar ki atraver sa travay in osi annan 18 morso later ki’n deza retourn pour Gouvernman e donk pour lepep Seselwa, si nou kontinyen fer nou travay, plis ankor pour retournen.

Lo sa size later Mr Speaker mon pour avanse ki in ler pour osi regard lezot later Gouvernman e pa zis later endistriyel, in annan bokou labi ki’n anpes sa fanmir Seselwa ganny son prop lakour, letan Seselwa pe rod en kare, serten pe ganny par 2, 3 menm 52, i bezwen annan Lazistis Sosyal lo sa later Sesel. E mon espere ki ansanm avek Egzekitif nou ava kapab al dan sa direksyon. Zisteman Mr Speaker letan size lakaz i lev-e mon tann koz lo Perseverance avek sekter prive; sa i byen. Me annou al lo en lot nivo osi. Eski Gouvernman pa devret osi fasilit bann fanmir ki annan later pour zot konstrir en 2enm lakaz ki zot ava kapab lwe? Parey Onorab Georges ti demande dan Lasanble, non selman ki sa fanmir i ava pe fer en lenvestisman me i ava ganny en reveni ki ava permet li amelyor son standar lavi. Sa osi i en lide ki devret ganny ankouraze e ki ava ede dan rezourd sa problenm lozman.

An menm tan ki sa i ganny konsidere, ankouraz osi konstriksyon Retirement Homes pour k nou bann vye dimoun; par egzanp sa Madanm ki annan son lakaz me ki pe viv li tousel, i ava kapab lwe son lakaz, pey fasilite dan sa Retirement Home e son larzan ki i ava resevwar i ava kapab permet li e kontinyen viv en lavi normal.

Mr Speaker i ankourazan pour note ki nou bann Lenstitisyon pe ganny ranforsi e ki ozordi en Seselwa ki annan son abilite, bon latitid ek konesans, i kapab ganny konsidere pour en pozisyon lo bann Board. Serten ki pa vreman konpran sa ki pe arive oubyen ki anvi detri sa semen ki nou pei in anbark lo la, pe esey tou pour detri sa bon lapros. Mon senpleman swete Mr Speaker ki sa bann lesey pa reisi, e nou bann Lenstitisyon atraver bann striktir kler e konsiltasyon apropriye i a kapab bouz devan.

La Mr Speaker mon parol lankourazman pour tou dimoun lo sa bann Board ek Lenstitisyon se pour zot fer en travay ki drwat, onnet e profesyonnel. Se sa lakle.

Mon ti a kontan osi demann bann Anplwayer pour donn sa bann dimoun lespas pour desarz zot travay e pa pour met okenn lobstak. Sa i en size serye ki pour bezwen ganny adrese.

Mr Speaker 2 size ki’n toultan konsern mwan, e ki menm anmenn mwan avek bokou lezot dimoun lo semen dan bann demonstrasyon in ganny adrese. Sa i SBC e Komisyon Elektoral. Byento nou pour ganny en nouvo CEO pour SBC ek en nouvo Depite, mon swet zot bonn sans e mon espere pour ki zot pa a dezapwent Seselwa ki anvi en SBC endepandan, serye e ki ed nou pep reflesir e avans devan.  Lo lot kote nou pe esper Lalwa ki Komisyon Elektoral i ava annan en CEO separe avek Komisyon li menm. Sa i ava ede fer laplenn vin pli nivo e donn nou pep plis konfyans letan en Eleksyon i arive.

Be zisteman Mr Speaker lo sa size Eleksyon Mr Faure in anons en Fon Spesyal pour Kanpanny Eleksyon, mon konpran sa Prensip, me selman fodre nou fer atansyon ki sa pa vin en lenvitasyon pour dimoun krwar ki zot ava zis vin devan koman en Kandida pour ganny larzan Kanpanny ki zot ava donn bal ladan.  Mon propoze ki olye donn en Kandida larzan avan Eleksyon, ki sa larzan i ava ganny donnen apre en Eleksyon apre ki en dimoun i ava’n montre ki en Kandida vreman serye par ganny en poursantaz vot dizon 10 poursan. Sa Mr Speaker i ava elimin labi. Menm parey mon krwar ki in ariv ler pour nou regard ankor Lalwa konsernan Lanrezistreman en Parti Politik, sa zafer 100 sinyatir pour anrezistre en parti i bezwen sanze; akoz nou pa par egzanp ensiste ki 50 dimoun dan sak distrik i bezwen siny en Laplikasyon pour en Parti Politik? Sa i ava montre en baz sipor Nasyonal e non pa zis en zwe parey nou’n vwar dan dernyen Eleksyon, e dan bann Eleksyon avan.

Mr Speaker size Pansyon i enn ki dimoun pe deza reazir lo la. I annan 5an pour nou reflesir lo sa size, e mon anvi dir avek tou dimoun ki mon konpran konsern, tel ki dimoun pe osi mor pli zenn e ki dimoun pour bezwen travay plis menm si zot pa tro byen. Lo nou kote nou pour anmenn sa size dan tou bann meeting konsiltatif ki nou fer dan bann distrik e nou pour les dimoun donn nou zot lopinyon ki nou ava kapab anmenn devan kan sa deba i a vin devan sa Lasanble.

La mon anvi azoute ki enn fwa pour tou, nou pei pour bezwen annan en sel pozisyon lo size pansyon, ki i pour sa travayer oubyen pour sa politisyen; Pansyon Spesyal oubyen Pansyon Normal pour bezwen ganny adres. E la mon anvi ankouraz lepep Seselwa pour fer nou konn zot lopinyon pour nou kapab met devan Lasanble.

Alor Mr Speaker mon pour ankouraz sa deba pour ki sa size pa ava met okenn retar dan diskisyon lezot size bokou pli enportan, an menm tan ki nou regard sa size i pour osi bon pour regard bann lezot metod Pansyon tel ki bann Fon Prive ki ofer plis loportinite pour travayer kontribye e fer en savings pour zot retret, Pansyon Mr Speaker i al avek lapey. Lontan annan sa nide Civil Service Commission ti’n devret ganny etabli, me parey nou dir an Kreol “plito tar ki zanmen”.

In neseser ki pour tou pozisyon dan Gouvernman e osi dan sekter prive i ganny donnen bon piblisite pour ki tou dimoun i ava kapab fer Laplikasyon e non pa parey i ete ozordi avan menm ki Laplikasyon, serten Laplikasyon i sorti dimoun in fini ganny swazir, oubyen dan sekter prive avan menm ki en Seselwa i ganny sans met son non devan, en etranze in fini ganny apwente, me an menm tan fodre ki sa travay lo lapey i ganny fer dan en fason byen vit, i enportan pour nou rekonpans bann dimoun ki travay dir e ki’n pran zot letan pour etidye e ariv kot zot ete. Wi nou pran swen avek sa bann ki pli feb, anmezir ki nou ankouraz zot, me fodre nou osi donn nou profesyonnel tou lankourazman atraver bann bon kondisyon ek bann bon saler. Sesel Mr Speaker i bezwen en middle Ccass ki solid, se sa ki pour lev standar dan nou pei e atraver lankourazman ki zot gannyen, zot ava pas bann bon valer avek zot zanfan e sa i ava donn nou en pep ki konsyansye, en pep ki annan en nivo pli o posib. Nou Lasanble i devret donn bokou lankourazman parey nou’n fer pour Stevedores, Travayer Lasante, Ansennyan, Air Seychelles e bokou lezot, pli vit posib ki sa travay i konmanse i ava meyer pour nou pep ek nou pei.

Me selman Mr Speaker fodre pa ki sa travayer ki trimouse pour ganny son lavi i perdi tou zis, akoz detrwa vagabon ki prefere vole olye travay. Sesel i bezwen vin serye e fran. Nou pa anvi en Sosyete droger, voler e abizer alor i enportan pour nou reveye koman en pep, annou montre ki nou pa pour vin prizonnyen dan nou prop kominote, dan nou prop distrik, dan nou prop pei, e dan nou prop lakaz. Mon anvi demann Seselwa atraver sa mesaz ki nou pe pase ozordi pour Seselwa lev-e.

Eski dan ou Kominote i annan en kan drog?  Pa zis konplent e per pour ou zanfan. Si ou zis fer sa li osi i pour pike e i pour vin en droger. Kominote annou organiz nou lekor, annou zwenn ansanm. Annou raporte kan i annan en kan drog, dir zot ki dan nou Kominote nou anvi ki i prop, e nou anvi ki nou zanfan i grandi an bonn sante. Pa bezwen per. E lo lot kote NDEA avek Lapolis reveye zot osi e fer zot travay nou, nou ava donn zot lankourazman, pa pran larzan ek trafikan, me plito ede pour donn sipor bann Kominote. Si nou tou nou ti debout nou ti a vwar ki mannyer nou met lord dan nou pei, ki mannyer nou sov nou zanfan, ki mannyer nou ganny en pep prodiktif, e ki mannyer larm dan lizye bann paran i ava ganny swiye e i ava vin sek.

Mr Speaker nou bezwen met lanfaz lo travay pour Seselwa. Mon pa vwar li akseptab ki nou annan en to 4.7 poursan dimoun ki napa Lanplwa, me an menm tan anviron 1 tyer nou mendev i etranze, sa i en gro kontradiksyon dan li menm ki nou bezwen adrese. Pour fer sa i bezwen 2 kote; premyerman fodre ki sa Seselwa i lev-e i reklanm sa travay. I bezwen fer li avek en lentere pour li pa trenn son lipye, me pour fer en diferans.

Lo lot kote fodre ki swa sekter piblik oubyen prive i met konfyans dan abilite sa Seselwa. I neseser annan en dyalog e lankourazman, fodre napa okenn Seselwa ki lo okenn Blacklist kot Lanplwa i konsernen. La mon anvi azout en konsey pour tou travayer, spesyalman nou bann zenn, konnen kwa ki zot anvi fer dan zot lavi, annan pasyans dan zot landrwa travay; pa zis sanz travay, me devlop zot koman bann dimoun ki stab, ki rod solisyon pour ou problenm e ki delivre son morso avek efikasite. Se sa ki pour permet zot grenp bann mars peron, semen progre a atenn zot rev, pran en pa a la fwa e zot ava arive. E Sesel i ava ariv ansanm avek zot.

Mr Speaker mon bezwen dir ki en febles dan sa Diskour, se size pri lavi, ozordi pli gro defi apard lavi sibstans ki nou pep pe fer fas avek, se larzan dan pos pour fer 2 bout zwenn, Marsan i kontinyen vann komodite a bann pri egzorbitan. Sa i enkli Lorganizasyon Leta STC, nou ti’n ganny promet rediksyon dan bann komodite de baz, me sa ki nou’n dekouver se ki pri i ankor for pour nou pep, e sa 4 sou ki tonm dan zot lanmen lafen di-mwan, i disparet avan menm ki lafanmir i kapab aste tou son bann komodite.

I bezwen annan en nouvo zefor pour regard sa size. Tan ki Lorganizasyon Leta pe depans en kantite lo fasilite olye annan en lapros met lanfaz lo vann komodite pli pre avek son pri pour enport li dan pei, nou pour fer fas avek sa problenm. Malerezman sa i tous tou kous nou sosyete e i anmenn soufrans pour tou nou popilasyon.

I devret annan en Lanons konkret e serye ki ganny fer lo sa size, par egzanp si nou ti ganny dir ki STC pour bezwen sorti dan sa gro batiman kot zis elektrisite i ariv R1 milyon par mwan e vann son bann komodite de baz menm dan en langar a en pri pli ba ki i pe vann ozordi, mon krwar ki dimoun ti a ganny en pti lespwar. .

Fodre ki nou pran bann desizyon brav, sa vizit ki Prezidan ti fer Kenya ti’n devret komans port fri ozordi, Sesel ti devret pe ganny legim a en pri pli bon marse. Anmezir ki nou relans nou menm dan prodiksyon, plis lenportasyon a en pri pli ba sorti dan nou rezyon ti’n devret fini komans ariv lo nou latab. E la mon menm dir ki plan pli konkret lo devlopman Coétivy pour li donn nou pei sa ki nou bezwen an term prodwi agrikol ek lavyann, ti’n devret deza lo latab.

Mr Speaker napa letan pour espere, annou fer sa bann keksoz e annou donn nou pep sa meyer lavi. Nepli letan pour mars lipye trennen, Mr Speaker sa size pri lavi i ganny prouve par Lanons pour Gouvernman regard lasistans bann ki dan problenm e donn en logmantasyon. Sa i montre ki pri lavi i en konsern reel, alor i bezwen annan plis zefor pour fer desann pri komodite dan Laboutik, Gouvernman pour bezwen rod bann fason pour fer sa arive.

La mon ti a kontan lans en lapel avek bann Marsan dan sekter prive pour zot pa zis mazin gro profi, me pour konsider seryezman annan en konsyans sosyal, nou’n deza fer li dan sa Lasanble e ozordi nou refer li ankor.

Mr Speaker mon konnen ki profi i enportan dan biznes. Me selman sa pa vedir ki fodre zot touy Seselwa zis pour fer grosi zot Kont Labank. An menm tan mon krwar ki i bezwen annan pli gran zefor lo la par bann Lorganizasyon Konsonmater pour donn konsey lo kote komodite i pli bon marse, sa dan li menm i ava ede pour fer desann pri lavi akoz sa marsan ki son marsandiz i ser i a bezwen fer desann sankwa son prodwir i ava reste lo son letazer.

Mr Speaker ledikasyon nou zanfan i tre enportan. Mon kontan vwar ki i annan en zefor pour ki bann Lekol i ava annan pli gran lotonomi. Me i enportan pour ki sa plan i byen ganny analize avan ki i ganny met anmars, i pour bezwen annan en bon konsiltasyon avek bann paran ek Manm Kominote kot Lekol i sitye pour fer sir ki Management sa Lekol i byen ganny ankadre pour nobou delivre lo lekspektasyon. Lesanz leksperyans avek bann Lekol ki en sikse i enportan dan sa lamars, sa demars pour osi vedir ki Ladministrasyon Minister Ledikasyon pour bezwen annan mwens staff.  Mon espere ki sa i ava liber bokou bann staff byen kalifye pour zot al direkteman dan ladministrasyon bann Lekol e ede fer en diferans. Tro souvan en bon Headteacher i trouv li dan Minister koman en promosyon, mon prefer en sistenm kot en bon Teacher oubyen en Headteacher i ganny lankourazman ek logmantasyon lapey e an menm tan fer monte nivo zot Lekol.

Mon osi krwar Mr Speaker ki i enportan pour paran zwe zot rol dan en fason pli for. E ozordi letan mon’n dir ki politik i ganny fer dan en fason diferan. Nou anvi dir avek Seselwa nou bezwen fer keksoz dan en fason fran, nepli ler pour nou zwe politik, koz bann parol dou.    Mr Speaker mon’n koz lo pri lavi pli boner, akoz mon krwar ki letan sa presyon lavi i a sorti lo en paran, i a dan en pli bon pozisyon pour li regard son zanfan. Me la mon anvi dir; ‘’bann madanm, bann zenn madanm Seselwa pa zis fer zanfan san planifikasyon; zenn fir, en zanfan pa en zouzou, zenn onm pran ou responsabilite pa zis fer en zanfan apre ale.’’ Alor annou konstri en bon lavenir, konstrir ou lavenir avan ou mazin met en imen lo later. Mazin en Lanplwa stab e en bon ledikasyon avan en zanfan.

Lo lot kote paran mazin, mazinen ki letan ou anvoy ou zanfan lekol pa regard li konmsi ou pe debaras ou avek sa zanfan, i ou responsabilite e mon krwar in ler pour paran realize ki si zot zanfan i deside pour li pa aprann, me anpes lezot avanse son plas se pa dan lekol.

Bann lekol ki en sikse in fer paran ek zanfan konpran sa byen boner, e alor dan donn sa lotonomi mon krwar ki tousala i bezwen ganny pran an konsiderasyon.  Mr Speaker Lekol Gouvernman osi i bezwen mont lo sa nivo e mon espere ki sa sistenm donn lotonomi i ava annan sa koman son rezilta final. E la mon anvi dir, mwan mon zanfan mon dernyen garson i Independent School mon pa enterfer avek sa ki arive dan lekol akoz, akoz lekol son Management i konnen ki i pour fer, e le moman ki i annan en problenm mwan koman en paran mon ganny kriye e mon pa ezite pour mwan met mon zanfan lo sa semen drwat. Alors paran nou tou ansanm annou pa pran li zis koman responsabilite Minister Ledikasyon, me annou pran li koman nou responsabilite regard Report nou zanfan, swiv li regarde si i fer son homework e fer sir ki lekol i al aprann, me i pa al disturb lezot ki anvi aprann.

Mr Speaker zisteman standar dan Ledikasyon pour bezwen amelyore, Sesel i beni pour li annan Angle ek Franse, 2 Lalang Enternasyonal koman parti nou bagaz nou leritaz, me malerezman ozordi tou lede pe pas dan tirbilans e nou pe trouv en deteryorasyon. Avek nou vokasyon dan lendistri donn servis i pour bezwen annan pli gran zefor pour lev standar Angle ek Franse.

Nou zanfan merit kapab annan en pli fran metriz sa 2 Lalang. E byensir lanfaz osi i devret ganny mete lo Matematik. Seselwa i annan sa abilite e i bezwen annan en pli gran zefor dan bann lekol. Dan sa plan mon espere ki i ava annan en pli gran lankourazman pour nou zenn Seselwa pran profesyon Lansennyman e sa dan li menm i ava ede koup lo lakantite ansennyan etranze dan nou pei, me byensir kondisyon travay ek lapey pour osi bezwen en lankourazman dan li menm.

Wi Mr Speaker lasante nou pep i primordyal parey Mr Faure in dir dan son Diskour. Nou kontinyen vwar standar dan rekritman pos-segonder pe tonbe, i neseser annan en bon lankourazman pour ki plis zenn i reponn lapel a sa vokasyon. Nou bezwen kapab atir bann zenn entelizan non selman pour vin Dokter, Enzenyer, Avoka me osi pour pran lezot responsabilite tel ki Ners, travay dan Farmasi e dan lezot Sekter Medikal. Eski i annan ase kozri dan Lekol pour atir sa bann zenn ozordi pour regard sa profesyon koman enn ki pour donn en karyer satisfezan? Mon vwar bokou febles ki fer ki finalman en plas dan Lekol Lasante i ganny trouve koman en dernyen opsyon. Mr Speaker i pa devret koumsa. Nou zenn i devret ganny ankouraze pour annan en lavi sakrifis ek lanmour pour lezot, apre tou se sa ki’n mark bann gran dimoun dan nou Sosyete e dan lemonn. La mon ti a kontan dir avek bann zenn ki lanmizman i devret en konponan dan lavi, me non pa vi lavi. Vin devan realiz zot rev e pran en karyer kot zot ape soulaz soufrans en donn nouvo lespwar. Zot anvi en monn meyer, rod en karyer ek en vokasyon e non pa zis en lanplwa.

Mr Speaker koman Chairman FPAC ansanm avek bann Manm lo sa Komite, mon bezwen dir ki enn bann problenm ki kontinyelman monte, i konsern Tender e ki mannyer prosedir i ganny swiv, isi menm dan sa Lasanble. Lo plizyer repriz nou’n debat lo sa size, legzanp pli resan sete konstriksyon en Sant Detansyon pour bann deteni kot napa okenn tender ki ti ganny fer, me en sonm plis ki 5 milyon ti ganny donnen pour sa proze a en lakonpannyen spesifik.

Pandan bann meeting ki FPAC in fer lo Rapor Oditer Zeneral ankor enn fwa se sa ki nou’n vwar, labi kot bokou larzan lepep Seselwa in ganny gaspiye. Fodre ki sa i arete, e enn fwa pour tou Gouvernman i ganny meyer pri ek servis. Koman FPAC isi dan Lasanble e koman en Lasanble Nasyonal, i pour tre enportan pour ki nou kontinyen vey byen sa gaspiyaz ek koripsyon, pour asire ki larzan sa pep i byen ganny depanse. Me mon espere ki i pa zis bann pti tender ki ganny met lo radyo, fodre tou keksoz menm bann ki pour enkli gro kapital i ganny fer piblik pour ki tou biznes i ava kapab met tender e menm ganny sa bann tender. La mon koz for pour bann biznes Seselwa, annou pa zis tande i annan en Lakonpannyen Etranze ki pe fer sa travay, me annou fer sir ki Seselwa i ganny sa sans pour li osi partisipe.

Mr Speaker la mon krwar ki menm lo nivo distrik fodre i annan en bon koudey. Lo Praslin mon konnen ki i annan bokou konplent ki menm dimoun ki pe ganny bann pti Kontra. Isi lo Mahe osi i annan sa bann konplent. Solisyon i byen senp, fodre i annan louvertir pour asire ki tou dimoun i ganny menm posibilite e tou biznes i resevwar lankourazman apropriye. Alor en sistenm kot plis piblisite pour tender i ganny donnen e plis dimoun i kapab partisipe, i bon. An menm an i tre enportan pour ki letan en dimoun i ganny en travay, ki sa travay i ganny fer, se sa kalite lespri ki nou bezwen enkilke dan nou pep pour asire ki komodite distrik ek pei ki Kominote sorry, Kominote distrik ek pei i benefisye o maximum.

Mr Speaker in ganny anonse ki apartir lafen lannen IDC pour ganny demande pour sorti dan biznes konstriksyon. Dan sa Lasanble nou’n koz lo size Green Island Construction, sa Lakonpannyen IDC; mon deza osi propoze ki i annan en transformasyon pour fer ki Gouvernman i servi sa Lakonpannyen pour antreprann son bann proze konstriksyon a en pri pli ba posib e ki sa i ava ede pour fer desann pri konstriksyon. Si nou balans keksoz byen i for posib ki nou a osi kapab trouve ki bann pti Kontrakter i ava trouv en plas dan sa nouvo striktir kot plis dimoun posib i ava benefisye.

Ozordi mon anvi fer sa propozisyon swivan dan sa konteks, Mr Speaker mon demande ki avan en desizyon defini i ganny pran, ki nou anmenn Minister konsernen ek Mr Glenny Savy devan nou Lasanble Nasyonal pour demann zot tou kestyon ki nou annan lo size sa Lakonpannyen pour nou koman en pep pour pran en desizyon pour ki lot pa nou bezwen pran. Eski sa Lakonpannyen i kapab vin en led pour Sesel, oubyen i ape zis fer gaspiyaz avek larzan Seselwa? Eski in annan koripsyon, oubyen eski tou keksoz i annord?

Nou bezwen regarde kwa k pe arive, e si a lafen nou vwar ki i pa pe anmenn okenn benefis pour Sesel, nou koman en Lasanble nou ava met nou lipye ater pou dir fodre i fermen. Me si nou vwar ki mannyer nou pei i kapab benefisye annou eksplwat sa pour byennet nou pei.

Mon pe dir sa Mr Speaker, akoz mon krwar i osi enportan pour nou contre sa ki kapab arive kot zis gro reken i navige, e nou koman en pep nou soufer, annou pa oubliye ki apre tou IDC i pour Leta Seselwa. Mon krwar ki o pli vit posib ki nou fer sa legzersis i a pli bon pour nou pei. Vi ki nou pe ariv a lafen Dezyenm Trimes Lasanble, mon propoze Mr Speaker ki o komansman Trwazyenm Trimes, nou envit Mr Savy devan nou Lasanble Nasyonal pour nou fer sa legzersis e pour nou ganny en leta lo egzakteman ki mannyer keksoz i ete.

Mr Speaker nou bezwen regard nou Lapolis pli pre. I annan bokou dekourazman parmi nou popilasyon ozordi, alors sa lafors pour bezwen pran plis linisyativ pour montre ki krim pa pour ganny kasyet me ki tou krim pour ganny devwale e dekouver e pour annan Lazistis pour sa pep. Mon donn tou sipor pour sa Lodit par Lapolis L’Angleterre e sa Lab Forensic ki Lenn pour donnen, annou train nou dimoun, pey zot byen anpes zot vin koronpi e zot ava delivre sa ki meyer pour nou pep.

Mr Speaker nou Lekonomi pe mars en pe pli dousman ozordi e partou kot mon pase mon tann biznes pe dir ki mannyer keksoz i vin en pe pli difisil; Gouvernman i bezwen regard dan sa sityasyon o pli vit posib sankwa nou pour retourn an aryer e nou pour perdi sa lavantaz ki nou ti’n gannyen.

I esansyel ki nou ekout byen nou bann biznes men, sa ki pti e sa ki gran; konpran byen ki bann difikilte ki zot pe gannyen pour fer biznes, ki mannyer zot pour ganny bann incentives pour zot devlop zot e pour zot vin pli gran. E la mon espere ki poudir byento nou ava kapab trouv bann incentives; dan bann diferan fason kot nou bann Biznesmenn Seselwa i ava kapab lans zot dan en fason pli for. Parey nou kontan dir “met divan anba lezel” nou Kominote biznes e nou ava fyer lo ki mannyer nou pei i kapab devlope e ki mannyer plis larises i ava kapab ganny devlope, pour ki i ava ganny partaze parmi nou pep. Annou konpran zot sityasyon e ansanm regarde ki pour fer pour rezourd bann lobstak, sa i enkli dan Departman Gouvernman ki olye fasilit biznes parfwa zot met retar.

Mr Speaker sa konsiltasyon i enportan, i fodre i ariv deswit. Letan mon pe al ver konklizyon Mr Speaker mon krwar ki nou tou dan sa Lasanble e dan sa pei, nou konpran dan ki direksyon nou pei pe ale. Nou anvi tou Seselwa i ganny menm loportinite e ki Lazistis Sosyal i byen ganny etabli dan nou pei. Nou anvi ki tou biznes Seselwa i ganny sans grandi e fer byen; nou anvi ki plis Seselwa i dan Lanplwa e ki nou Mendev etranze i vin lo en pli ba nivo posib-andotmo nou pe rod en Sesel kot nou tou nou ava fyer e santi nou konfortab. Me kestyon ki mon anvi demande se, eski tou dimoun dan sa Gouvernman i konpran sa?  Akoz ki serten Minis i donn tou zot korperasyon, me serten i krwar ki Prezidan i ankor apel Mr James Alix Michel? Akoz ki par egzanp Mr Speaker ki Minis Bastienne par egzanp, i kontinyen zwe avek bann Dirizan dan politik dan sa pei kan nou pe rod en demars pour en Seselwa ki’n fatige monte desann. Akoz ki sa pe arive?

Alor mon demande Mr Speaker ki Mr Faure koman Prezidan i dir avek tou son Minis pour zot osi vin lo menm paz avek li avek nou Lasanble e avek lepep Seselwa.

Nou, nou lo paz 125 e serten i ankor lo paz 10. Annou sanz sa fason fer parske se sa latitid zisteman ki’n gard nou pei an aryer pandan tou sa letan e ki ozordi letan nou pe ede e pe koste ansanm pour fer sa netwayaz, nou vwar tou kalite salte.

Fodre ki i annan en nouvo lespri ki ava permet nou avans devan, Mr Speaker pour reisi nou bezwen re balans bann inegalite dan nou sosyete. E selman si nou tir lenzistis ek koripsyon dan sistenm ki nou pour kapab fer sa, e sa i komans par rod bann byen Leta ki’n disparet pour fer zot retourn dan nou pei kot nou ava kapab dan nou pei zwir sa bann byen.

Nou lager kont drog, kont bann lezot fleo sosyal pour reisi selman, si tou Seselwa i ganny trete egal devan Lalwa dan nou pei i ankor annan dimoun ki non selman zot krwar ki zot pa lao Lalwa me zot konport zot konmsi personn pa kapab tous zot, akoz zot annan koneksyon fanmir oubyen kontak politik; sa Mr Speaker i bezwen arete. E sa i bezwen komans avek bann dimoun ki annan responsabilite enportan dan pei.

Si zot sa bann dimoun enportan zot pa pare pour met lord devan zot laport ki mannyer nou kapab ekspekte ki lezot ki pli pti, lezot ki pli ba pour respekte Lalwa?

Mr Speaker ozordi politik in sanze, nou tou nou bezwen pran nou responsabilite. Koman en Lopozisyon nou pour kontinyen kestyonnen, met Mosyon devan e challenge sa ki Gouvernman i fer, kot i byen nou ava apiye, kot i ava annan konsiltasyon nou ava donn nou lopinyon. Nou pe vin e nou pe kontinyen travay pour Sesel.

E alors ozordi mon anvi dir, Seselwa annou debout koman en pep ki fyer e ansanm annou donn nou pei sa ki meyer. Sa sans inik ki nou’n gannyen koman en pep nou bezwen servi li byen, Sesel pa pour personn, me Sesel i pour tou Seselwa e alor annou viv avek sa lafyerte.

Mr Speaker mon demande ki Bondye i beni nou pep, nou pei ek tou plan pour fer sa pei avans pli devan e mon dir avek Seselwa, “Seselwa annou pa zanmen les tonbe”.  Mersi bokou.

 

(APPLAUSE)

 

 

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Leader Lopozisyon, Onorab Ramkalawan.  Mon a donn la parol Onorab Leader of Government Business Onorab Charles de Commarmond.

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker bonn apre midi.  Bonn apre midi  to bann Manm Onorab isi prezan e piblik Seselwa ki pe ekoute. Mr Speaker Diskour prezante par Prezidan Larepiblik bomaten, i enn sa bann diskour ki’n met nou pei, in donn nou pei si oule son vizyon.  Si nou kapab dir Prezidan Faure in ekri si oule dir en lot sapit ansanm avek pep Seselwa e bokou dimoun ti pe kestyonnen resaman si Prezidan ti pe ekoute, pe tann nou sa bann konplent ki nou pe fer, menm dan serten koze, dan serten sirkonstans dan nou Lasanble atraver bann diferan  Mosyon, diferan pwen ki nou’n mete nou pe wonder si Prezidan pe tande ?  E mon krwar sa diskour ozordi i kler poudir nou annan en Prezidan dan Sesel ki pe ekoute e ki pe ekout atantivman sa ki pe ganny dir e sa ki pe pase dan nou pei.  E atraver sa lekout Prezidan ozordi in vin si oule dir devwal direksyon  e son vizyon.  Direksyon nou pei e son vizyon ki i annan pou nou pei, dimoun osi ti pe demande.  Eski Prezidan i annan en vizyon ?  Mon krwar atraver sa diskour pou nou tou keksoz i kler. Me sa vizyon e sa direksyon ki Prezidan Faure in set i kler i pa pou kapab zis reste li tousel la akoz li i en dimoun.  E lafason ki sa in ganny mete, nou bezwen nou pep pou anmenn sa vizyon devan pou fer li  vin en benefis pour nou tou.  Pou ki nou tou nou santi nou benefisye avek sa vizyon ki  li annan.

Si nou rapel Mr Speaker, i annan en pe letan pase plizyer lannen kot mwan mon enn sa dimoun ki’n met en  pwen dan Lasanble, ki dir poudir ki nou bezwen travay dan en fason kot Seselwa i santi li annan par dan sa ki nou fer ; e la nou ti pe koz lo nou lekonomi en pe, me la ozordi sa par ki nou devret annan ladan dan sa ki nou fer i al plis ki zis lekonomi.  I vin dan  politik ; i vin dan  tou devlopman sosyete, e si oule sa  ki’n ganny met devan ozordi nou tou nou bezwen zwe nou rol e annan sa par pou fer li marse e konkretiz sa vizyon. E sa bann nide e an menm tan pour ki nou tou nou benefisye atraver bon rezilta ki i ava anmenn nou.  Ki nou’n vwar dan vizyon Prezidan, i kler i annan detrwa keksoz ki sorti byen, byen kler.  Enn nou vwar poudir  nou sosyete, nou pep e pe dir  atraver byensir sa ki Prezidan in dir ki nou pa oule lapovrete, nou pa oule drog, nou pa oule divizyon, nou pa oule viktimizasyon e nou oule lape e nou anvi travay ansanm.  I anmenn mwan la lo sa issue koabitasyon Mr Speaker.  Mr Speaker set en keksoz ki pe mars mon kapab dir mwan byen dan nou sosyete ozordi. Sa sityasyon koabitasyon i fer ki nou Lasanble Nasyonal pe zwe en rol enportan e menm tre enportan atraver bann diferan Mosyon, diferan keksoz e Lalwa ki ganny diskite, debat dan nou Lasanble, nou vwar poudir Lotorite Egzekitiv i pe ekoute.  E ou menm atraver Leaders Forum  Onorab Leader Lopozisyon, ou menm  Mr Speaker e mwan nou’n diferan moman diskit avek Prezidan, pou diskit ansanm pou vwar sa vizyon ansanm ki nou devret ale.  Nou vwar atraver bann diferan Komite ki Lasanble in fer e pe travay serye.  En kantite travay bann Komite pe fer se zisteman pou amelyor keksoz pou fer ki i annan en Forum pou diskisyon e plis diskisyon. Sa i bann keksoz remarkab e fantastik ki pe amelyor si ou le dir sa leta nou koabitasyon dan nou pei. Me malerezman Mr Speaker lo sa pwen mon anvi dir osi e fer remarke ki i annan improvement ki nou bezwen fer. E nou Lasanble Nasyonal pa kapab letan dan en kote i pe fer sa bon progre lo baz nou diferan parti politik ki egziste  dan Lasanble me lo lot kote nou vwar bann staff Lasanble ki pe servi Facebook ki pe servi social media pou denigre si ou le dir sa bon travay, pou met sa bann keksoz ki pe donn en move persepsyon e en move zimaz tou  bann bon keksoz ki nou pe fer dan nou Lasanble.  Sa mon santi ki i en issue ki ou menm Mr Speaker ou a kapab pran ansanm avek le de Leaders lo en lot nivo letan nou ava koze pou ki nou amelyor sa lantant, nou amelyor sa latmosfer dan lekel sa koabitasyon i  ape marse.  Mr Speaker nou vwar osi ki dan sa, dan sa speech i Prezidan in fer in koz lo en kantite pwen, en kantite vizyon.  Par egzanp nou’n tous  lo lekol.  Lotonomi lekol.  Mwan mon anvi tous en bout lo lotonomi lekol akoz lannen pase a lokazyon Teacher’s Day ansanm avek  bann teacher’s lekol Cascade ler mon ti pe koz avek zot dan mon speech mon ti fer zot konsyan poudir ki zot bezwen get lekol dan en lot fason e konmans prepar zot pou lotonomi pou zisteman lekol Cascade e la  nou vwar poudir Prezidan in mansyonnen ki nou bezwen al dan direksyon lotonomi tou bann lekol.  Pour mwan sa i en keksoz fantastik.  I pou met an valer zisteman sa konsep kot nou vwar ki poudir ou bezwen en kominote pou fer elve  e fer grandi en zanfan.  E alor la nou vwar poudir empowerment i pou bezwen dan lanmen kominote, dan lanmen mangement lekol e dan lanmen bann paran.  E lekol Cascade i enn sa lekol par egzanp ou’n tann mwan dir dan Lasanble lotrozour ,kot nou deza annan en  Komite, olye 5, 6 Komite nou annan en Komite ki pe travay ansanm avek management lekol pou zisteman anmenn keksoz dan sa direksyon.  Lotrozour  nou’n vwar dan, dan Bidze pou ki  i annan osi bann lekol ki pe ganny taks permisyon pou kapab ganny en pe larzan atraver bann CSR.  E sa i an menm tan dan sa direksyon. Mon krwar mwan sa lespri pou nou kapab fer lesanz pou vwar ant lekol Gouvernman ek lekol prive, ant lekol Gouvernman bann ki pe reisir ek bann ki pa reisir, sa ki pe perform byen mon krwar i enportan ki i annan en lesanz, en diskisyon ki marse dan sa direksyon pou vwar e share of experience pou kapab konmsi fer ki nou tou nou kapab bouz ansanm, pour ki i annan en amelyorasyon dan nou bann zanfan ki sorti dan lekol. Akoz sansan nou pou anmas ou en sityasyon kot nou pou ganny bann move zanfan, bann move zelev ki sorti dan lekol e sa nou pa pou kapab fe much avek dan lasosyete.  Nou bezwen nou ki bann zanfan ki sorti lekol i vin bann adilt responsab, egzanpler e travayan e non pa bann droger e bann voler parey in ganny mansyonnen dan nou Lasanble.  Alor dan sa direksyon nou tou mon demande, mon lans en lapel dan bann distrik, dan nou pei ki nou tou nou travay ansanm dan sa direksyon pou kapab anmenn en amelyorasyon e nou dir ki la Minister sa vizyon ki i annan, sa bon vizyon, i a fer ki definitivman i pou annan mwens dimoun ki pe travay kot Minister, sa i a permet Minister pou reflesir davantaz lo Polisi, lo bann Polisi ki egziste e pou gete ki mannyer i kapab sanze, amelyore pour ki lekol prezan i a met an valer Polisi e vizyon ki Gouvernman li i anvi al avek.  Dan sa loptik, i enportan osi ki bann  lezot lenstans e mon krwar sa in ganny fer kler atraver speech Prezidan kot dan bann diferan lantrepriz piblik, parastatal, e regilatwar, kot i annan en kantite sanzman ki’n arive bann nouvo Board ensidswit e tou sa in ganny fer pour ki pep Seselwa i kapab partisip plis e nou’n demande sa.  Nou tou nou’n demande pour ki pep Seselwa i kapab partisip plis dan lavi lekonomi sosyal son pei.  E atraver sa bann diferan Board nou vwar poudir i annan mwens dimoun ozordi.  Lontan nou ti pe konplent ki i ti annan enn ou de dimoun ki lo preske tou Board. La nou pe vwar poudir sa pe ganny si oule dir dissolve en bon pe e ki  plis dimoun i pe kapab partisip dan bann Board.  E la i enportan remet lanfaz lo vizyon Prezidan dan sa direksyon.  Se ki  Gouvernman i fer Polisi e sa bann Polisi nou’n dir i bezwen tous dimoun, i bezwen  tous nou pep e akoz nou pa fer Polisi zis koumsa li.  Sa bann Polisi i bezwen annan rezon e i bezwen lekol pou benefis lepep Seselwa.   E alor dan sa sans la Chairman Board, son Board li menm ek son CEO i bezwen annan sakenn son responsabilite pour ki sa bann Polisi i ganny zere korekteman, i ganny manage properly e ki i fer ki nou vwar benefis ladan. E son sistenm raportaz i bezwen osi lo en bon nivo e ki si ou vwar sa bann, sa trwa pwen kardinal ki Prezidan in baz son vizyon lo la savedir accountability, bonn Gouvernans e bon zerans e tou sa i fer ki nou pei i kapab al de lavan avek sa bon vizyon.  E si oule dir across Government sa  3eleman i a kapab  si oule dir vin sa pilye dan lekel tou nou devlopman pei i a mars lo la e sa legzersis i ava anmenn en benefis pou nou pei.  Dan sa sans ler nou ti pe koz lo ledikasyon taler e an menm tan lo kestyon lanplwa.  Nou’n vwar in ganny touse in ganny dir ki anviron 4 poursan nou popilasyon travay i unemployment rate, konmsi popilasyon dimoun ki kapab travay pa pe travay me sa li menm i en one digit sa en.  4 poursan.  Mazorite dan bann pei ou pou i vwar poudir i plis ki 10 poursan  or 9 poursan minimum on average plito kot i annan unemployment.  Savedir nou deza i en bon siny 4 poursan.  Me selman letan ou get li vizavi lakantite  etranze ki travay kot nou dan nou pei be i kler, i kler poudir si tou sa  4 poursan ti dan lanplwa ti pou napa en problenm lanplwa, unemployment.  So alor sa deza i en ledikasyon ki dir nou poudir nou’n telman devlope nou annan travay pour tou dimoun.  Be prezan nou bezwen  met sa travay pou tou dimoun an pratik.  E i annan detrwa keksoz ki vin an zwe la, enn  se ledikasyon.  Si petet akoz kekfwa ou kapab dir sa etranze i pli kalib, i pli kalifye ki sa Seselwa.  Alor la nou bezwen  pous sa eleman, pous sa pwen kot nou bann zenn nou bann zanfan i bezwen aprann, aprann e aprann pou li kapab form son lekor korekteman, pou li kapab zwe son rol e kapab ranplas sa ban etranze si oule da nou pei pou li kapab definitivman kalifye pou en travay.

Dezyenm keksoz an menm tan se ki bezwen annan retraining.  Nou’n koz lo re training letan nou ti pe koz lo transformasyon nou sosyete letan ti annan problenm ekonomik la.  Letan nou ti pe dir nou bezwen revwar, bann dimoun dan lanplwa bezwen re form  zot, be sa mon krwar i annan en mankman la e ki mon  lans en lapel avek bann Lenstitisyon, SIM e tou ek ban Lotorite ki annan pou ki vreman nou vwar e kote ki nou merit al fer retraining.  Savedir i annan bann course ki Seselwa  i kapab sa bann dimoun ki pa pe travay i kapab ganny en sans pou zot re antre dan lanplwa, re form zot pou kapab ganny en louvraz.  E i annan dimoun petet ki oule al pli devan.   Nou bezwen donn zot sa bann loportinite sa bann sans.  Be an menm tan i bezwen annan lankourazman, unemployment i pa vin zis koumsa li.  I  bezwen annan en lankourazman.  Alor letan nou pe revwar sa kestyon Public Service la kot  prezan pou annan Public Service Commission e mwan mon welcome sa  mon krwar i deza tar ti devret vini pli boner, me les li pli mye tar que jamais me ler i vini sa, e mwan mon demande ki i vin vitman e alor sa Public Service Commission i devret rod en fason ki i anmenn sa kestyon Public Service lo en lot nivo ki i permet vwar dimoun travayer Seselwa ganny peye  korekteman. E la i anmenn mwan lo kestyon vokasyon vs zis en job. Nou, nou pa kapab pe mazin zis en job dan nou pei e se sa ki nou bezwen rode, se sa vokasyon.  E nou’n vwar dan diferan, i annan 4 gran area kot nou vwar ou bezwen  dimoun avek serten doue, serten lanvi, serten pasyon pou kapab fer sa travay.  Par egzanp i annan teachers, nurse, Lapolis menm solda nou kapab dir, fireman nou met zot ladan osi.  Sa bann kategori travayer i demann ou bann bout, bann kalite spesyal si ou le dir ou leker i bezwen la.  I pa zis en job ki ou pe fer me ou bezwen pe travay avek serten pasyon. E la nou demande ki kondisyon e lapey  bann dimoun dan sa bann domenn i bezwen ganny gete e zot pasyon an menm tan.  I bezwen ganny gete dan en fason ki i vin en incentive pou zot.  I fer zot enn, anvi al travay dan sa direksyon parey mwan ek ou Mr Speaker letan nou ti deside pou  vin en teacher. Ou vwar.  E an menm tan pou deside pou ou reste dan sa profesyon.  E alor la nou bezwen pouse pour  ki sa i ariv byen e vitman e an menm tan si i annan en benefis lo son pansyon savedir son pansyon i korek e son bann kondisyon i korek i ava reste i ava vini e alor la nou ava kapab ganny dan sa bann domenn pli bon kalite dimoun pou kapab anmenn sa bann servis lo en lot nivo ki nou pe ekspekte. Akoz nou ekspektasyon konman en pep nou i mont en kantite nou.  Nou egzizan en kantite be pou sa legzizans arive lo sa bann nivo i enportan ki ou annan dimoun kalifye e kapab pou desarz sa responsabilite.  E an menm tan alor i ava dekouraz lezot dimoun ki zis i oule rod en job.  Alor tou dimoun i ava kapab rod plis ki zis en job.  E dan sa lespri la i annan definitivman en koneksyon, en relasyon ant sa avek sa issue laz pansyon.  I annan 2 keksoz dan sa laz pansyon la.  Nou laz pansyon nou i sipoze 63an selman lotrozour letan ti annan sa bann zafer reform e reform in deside poudir alor nou a, 60an ou a kapab retire an menm tan.  Be prezan sa in fer dimoun  nek i retire 60 an konmsi otomatikman nou laz pansyon la ti’n desann.  La nou pe remet li lo 63an.  Sa ki  pe sey dir e i pe dir dan 5an met nou pare akoz dan 5an sa nou pe dir i devret arive.  Be an menm tan sa 63 an pou vin 65an sa i pou  bann dimoun sirtou ki li i kapab deside pa travay li.  En dimoun dan nou pei ozordi i deside pa travay ler i ariv 63an ozordi kontan pa kontan Gouvernman i donn li R5050.  Me nou pe dir ki  la prezan dan 5an la sa laz 65an pou vin 65an e prezan la ou ganny, konmsi i vin dan en kote mon get li mwan konman en dekourazman.  Si ou dan lanplwa ou a ganny li 63an ou be si ou pa dan lanplwa ou pou ganny li 65an.  Mon pe get li koumsa me selman still sa i en debate ki nou bezwen diskite e vwar ki mannyer i kapab annan en bann lezot pwen ki Seselwa i kapab partaze e ki nou kapab vwar ki mannyer nou kapab al de lavan  avek sa.  Me selman i reste kler ki nou popilasyon pe vyei.  Lotrozour nou’n ganny en, dan en workshop avek Minister Sosyal e Lafanmir nou’n vwar poudir, in  montre nou klerman poudir si nou pa fe atansyon nou pansyon pa pe kapab ganny sustainSo tou dimoun  pou napa pansyon, either nou dir ok, nou kontinyen koumsa epi detrwa lannen, dan plizyer lannen ki pe vini nou pa ganny en pansyon or nou konmans aranz nou la e nou vwar la poudir pansyon li menm son rate in ogmante e in vin, i annan 1 poursan ki nou pe ogmante apartir Juillet la ki nou’n bezwen azoute lo nou pansyon kontribisyon, e alor i fer ki si nou  pa fer sa bann demars la nou pou bite avek sa zafer pansyon.

Mr Speaker sa osi i anmenn mwan lo en lot issue.  Lo kestyon lapovrete.  Nou’n dir taler ki nou bezwen nou pa oule lapovrete.  Be ou vwar sa issue lapovrete Mr Speaker i pa en keksoz ki zis nou’n rode.  Prezidan in dir dan son pase partou i vwar poudir i annan devlopman dan en kote me selman lapovrete dan lot kote. Sa lapovrete mwan a mon avis i relasyon nen avek lezot keksoz e sirtou la drog.  Me an menm tan i enportan nou fer en refleksyon.  Lekel ki dan lapovrete? Ki kantite ki i annan? Eski pei i deside li parey Nation Unie  in donn ou i dir mon krwar si ou viv par anba sepa en Dolar par zour ou pov. Nou Sesel i pa koumsa.  Be ki sa baz ok ?  Ki sa baz ki nou, nou dir poudir lala sa isi sesel ou dan lapovrete ?  Ki sa standar ?  Ki sa barenm parey nou kapab dir an term kreol ki nou dir  lala ou dan lapovrete e ki kantite ki i annan?  Ki kategori dimoun?  Alor sa bann Lenstitisyon Minister Lafanmir, Welfare ensidswit i bezwen fer en travay statistics.  I  bezwen fer en travay konpreansiv, en travay ki byen, en travay ki donn nou en lide kler lo kote sa  lapovrete i ete e ki mannyer nou pou kapab adres li atraver sa barenm e atraver osi  lakantite ka ki i annan.  Sansan nou pou kontinyen zis donn welfare, donn welfare e donn welfare.  E prezan nou tou nou pou konplent, pa pe donn sa bann ki fodre gannyen.  Bann ki pa gannyen ki i gannyen ensidswit e lakantite lalis dimoun ki pe ganny welfare i pou zis ogmante koumsa menm san okenn vizyon.  Alor nou  demande ki en legzersis serye i ganny fer pour ki an menm tan selman kestyon welfare i ganny regete li osi. Akoz sa bann weights ki ganny servi mon krwar mon i devret ganny regete.  E dan sa loptik mon konnen lo nou de  kote latab nou annan en Mosyon demen si nou ganny letan nou pou diskit demen sinon semenn prosenn zisteman dan sa direksyon.  E konmsi nou ti konnen Prezidan pe vin dir sa bann zafer e ki nou, nou ti’n met pare e mon krwar nou a ganny sans pou Lasanble antye diskit zisteman lo sa issue welfare, lapovrete pou vwar ki mannyer nou tir nou pti pep dan sa sityasyon.  E nou kapab sorti ladan Mr Speaker e nou merit sorti.  Mr Speaker ler nou’n koz lo sa kestyon koabitasyon taler i annan en pwen ki mon ti anvi petet met  en pti lanfaz lo la.  Sa Truth and Reconciliation ek Anti-vicitimisation Committee la.  Sa issue nou’n vwar dan sa 2 Komite lakantite ka ki’n vin devan ki nou menm nou, nou dir be sa konmsi i pa ti pou difisil pou nou kapab rezourd li dan en serten fason.  Mon konnen sa  travay formidab ki sa 2 Komite pe fer in fer nou dekouver en kantite keksoz.  En kantite  keksoz ki nou menm nou, nou dir be sa pa ni konmsi fodre met legan pou rezourd.  Can be done.  E mon kontan mwan ler nou’n diskit avek Prezidan sa bann issues be li nou ti krwar pa pe tande in tande li.  In ekoute e la i pe met sa 2  Tribinal devan.  Pou mwan mon welcome sa 2 Tribinal.

Sa 2 Tribinal i pou tous en kantite ka ki pou devan nou.  I fer  nou louvraz vin pli fasil e i fer nou bouz pli vit devan.  E mwan mon krwar ki poudir ek en volonte ki Prezidan i annan e ki pei e nou, nou Lasanble nou siporte e i a fer ki sa bann issue depi problenm dan militer, para militer, Lapolis, bann labi ki’n kapab annan e sa bann konpansasyon later ki nou vwar kantite case ki genuine e kler so sa  bann issues i ava ganny rezourd dan en fason koeran e dan en fason vit e mwan mon krwar ki ler nou’n tir sa dan semen nou issue linite, rekonsilyasyon, i pou’n al lo en lot letap, lo en lot nivo ki pou permet nou pei grandi ankor plis.

Mr Speaker i annan en issue ki mon oule osi koz lo la.  E sa se sa kestyon kout lavi.  Cost of living.  Sa kestyon kou lavi Mr Speaker i en deba ki lontan sa. En deba ki tou letan  nou pe diskit lo la me nou bezwen anmenn keksoz konkret e i bezwen tous nou dimoun.  Dernyen kou nou annan Mosyon ki’n anmennen dan Lasanble be nou’n dir nou bezwen vwar konkretman.  I pa kapab zis nou koze, koze, koze me selman ler nou, nou pe koze cost of living dan Sesel li i ogmante.   Be prezan i annan bann kontradiksyon si nou  pa fer atansyon ki pou kapab arive. I fer ki si nou pou revwar saler parey i pe ganny propoze sa kestyon  saler pou ganny revwar fantastik.  Savedir  dimoun pou ganny plis larzan dan son lanmen.  Ki ou fer ek plis larzan dan  ou lanmen?  Ou aste plis keksoz.  Si ou aste plis e nou, nou pa fer sa bann keksoz isi savedir ou  bezwen enport plis, pei i bezwen enport plis.  E enn fwa ki ou enportasyon pou ogmante i pou vedir ki sa bann problenm marsan i pou ogmante, bann lezot issue i pou ogmante e cost of living i pou al ogmante akoz nou nou pa prodwi sa kantite larzan pou match avek sa ki nou pou depanse.  Sa i kler.  I  ….22 ki nou pou tonm ladan.  Be nou kapab sorti ladan akoz mwan mon krwar poudir sa issue ogmant saler i bezwen ganny fer.  Me li i en bout. I en bout dan sa serk la. E alor i annan lezot bout ki bezwen ganny mete ansanm pou fer sa serk konplet.  Pou fer ki sa issue cost of living, kou lavi la i vreman antre dan nou sosyete, i tous nou dimoun.  Nou dimoun i benefisye.  Alor la i annan lezot zwe.  Nou vwar poudir lentere labank  i pou desann.  Lentere labank desann i vedir ki labank i kapab donn loan plis dimoun.  Dimoun osi i kapab si lentere lo loan i desann, loan dimoun i kapab pran plis e Prezidan in dir labank get dan prodiktivite.  Dan sekter prodiksyon.  Fantastik e sa i tonm an liny avek sa ki in koze lo lagrikiltir.  I ava annan plis lenfrastriktir lo kote lagrikiltir 50milyon in ganny mete e lenfrastriktir i enportan dan Lagrikiltir i bezwen ganny fer vitman.  Pran Labatwar par egzanp.  Lontan nou pe dir bezwen annan en labatwar.  La ziskan ozordi Le Rocher son labatwar i pa pe  kapab ed nou bann fermye. So sa i bezwen en keksoz primordyal e vitman ganny fer korekteman en labatwar enportan pou nou Sekter Lagrikiltir i pran souf ankor.  Alor sa kestyon lenfrastriktir i  enportan e training pou nou bann fermye, pou nou bann peser konmsi  ki sa devlopman i ava kapab ganny fer ki prezan i ava annan en ogmantasyon dan prodiksyon.  Ogmantasyon dan prodiksyon e nou, nou pe dir prodwi poul. Poul e kantite poul e leres keksoz, prodwi a baz organik e tou.  Prodwi pou nou kapab menm eksporte.  Akoz mon asir ou bann pei dan larezyon olye enport sa bann pou ki sorti Brazil i ava pran nou poul ki si nou dir li sa napa  sa bann zafer ladan. Ok ?  Menm zafer nou lezot manze.  E  sa i a fer ki nou ava redwir lo enportasyon.  Tan ki nou, nou pa ogmant nou prodiksyon nou pa pou kapab fer desann lenportasyon.  Alor dan sa ka ler lenportasyon i a desann prodiksyon i a’n monte la nou a kapab vwar sans kot nou pri lavi i ava  kapab desann.  E en lot bout dan sa zwe se zisteman consumer protection konmsi laba kot Fair Trading.  Laba zot bezwen ansanm avek consumer protection donn en koudmen pour ki Lalwa i ganny revwar, ki i annan en rol enportan e aksyonn-en  vizavi bann boutikye, bann marsan ki fer vini sa ki enporte sa ki fer vini.  Be sa i pa zis en kestyon komodite ki nou aste dan laboutik.  I en kestyon dan sekter konstriksyon as well.  Sekter Konstriksyon i ser en kantite. So i across the Board, i bezwen annan en travay konpreansiv ki ganny fer dan sa direksyon ki nou swete alor i ava annan bann diskisyon.  Mwan mon ti ava kontan ki sa i ganny anmennen lo nivo kominote.  Ki i annan bann regional meeting ouswa district meetings ki ganny fer ko tou permet ouswa ban landrwa kot i annan devlopman agrikol ki permet si ou le dimoun partisip ladan e Gouvernman li i ekoute.  Bann  lenstans dan Gouvernman ekoute pou kapab pran desizyon e i annan en keksoz konkret ki ganny fer kot dimoun i vwar ozordi  tel prodwi i kout tan lala atraver sa bann legzersis in desann in kout tan, in vin pli bon marse.  Koumsa dimoun i ava vwar poudir wi i annan en keksoz konkret ki ganny fer la.  Be tan ki nou pa vwar sa e nou kontinyen koze e apre son lannmen nou vwar poudir i annan en logmantasyon dan pri i pa donn konfyans nou pep.  Dan sa direksyon i annan dimoun avek linisyativ ozordi, avek inovativ ki inove  i annan nouvo lide pou fer  desann pri lavi.  Sa bann dimoun ler zot annan en proze mon demande ki Gouvernman i siport zot dan sa proze. Pa tarde akoz rezilta i bezwen deswit.  Seselwa sa i kontan vwar keksoz vitman.  Dan sa direksyon Mr Speaker mon ti ava kontan mwan ki Gouvernman i port bokou latansyon lo sa kestyon kou lavi.  Me ler nou dir nou pe fer desann lentere labank e pou permet dimoun kapab pran loan. Be la mon vwar poudir nou bezwen fer atansyon ki nou pe fer akoz si nou pa fer atansyon nou pou pran enserten desizyon dan en kote ki bon, me lo lot kote ou blok sa dimoun pou pran loan.  Akoz mon pe dir sa.  I annan en keksoz laba kot  labank laba i apel Credit Information System. CIS.  Laba li si ou’n garanti en dimoun Mr Speaker e sa dimoun li in tarde pey son loan ouswa pa’n peye ouswa pou en rezon, kanmenm li i annan si oule bann garanti ki kapab ganny servi kont sa loan ki in pran me lefe ki ou noni laba e li in deside pa pey son loan ni ou, ou pa ou ganny loan.  E sa i en problenm e nou demande ki Gouvernman i get or lo Lotorite i get vitman ladan ki permet konmsi ki sa Credit Information System i pa vin en keksoz ki anpes Seselwa ganny en loan.  I pa anpes nou bann pti e mwayen antreprener be zot zisteman ki pou tonm ladan.  E ou pe dir savedir  ki larg zot dan en kote, larg zot lanmen lo lot kote ou pe pran zot de lanmen ou pe anmar  deryer avek sa Credit Information System.  Son lentansyon i bon li pou bann ki vreman bann move peyer me labank i devret revwar sa fason ki i met  bann garanti li bann loan.  En dimoun ki annan en propriyete in met garanti ou pa bezwen fer li al garanti, en lot dimoun pou garanti li ankor.  Konmsi i bezwen sa bann keksoz ganny revwar e ganny senplifye.  Mwan lo kestyon senplifye mon kontan sa KIS mon.  K.I.S. Ok?  Pou nou fer li fasil Mr Speaker.  Keep It Simple.  E i pli  bon koumsa.  Mwan menm mon lotrozour letan nou ti pe koz lo taks dan nou Lasanble mon’n dir nou bezwen annan en sistenm taks ki senp.  E mon kontan Gouvernman pe pran en desizyon pou pa ogmant taks.  E fer li senp ale nou pran nou pti bout ki ou bezwen avek sa biznes e koumsa mon krwar nou ava ganny ase larzan pou nou bouz devan.  Sansan nou pou bite.  E alor Mr Speaker mwan mon krwar ki  sa kestyon tax collection i bezwen annan en improvement e en improvement enorm e vitman.  Nou bezwen pe kapab fer ki nou kolekte plis taks.  Kot nou pa pe anmase nou bezwen al anmase e nou bezwen revwar serten keksoz ki serten fason  kot nou fer keksoz dan nou pei.  Akoz an menm tan nou pe dir tou sa nou bezwen kree en baz pour ki dimoun i annan konfyans dan nou.  Piblik i bezwen annan konfyans dan devlopman son pei, dan bann loan ki i pe pran  be an menm tan envestiser osi tou.  So letan ou ‘Keep It Simple.’  Keep ‘It Simple ‘osi pou the ease of doing business.  I …senp li ki pa vin difisil konplike pou ou prop nasyon fer biznes kot li e  osi pou envestiser ler i vini.  Si i vini i bezwen vwar poudir la ou pa pe anpay li e ki konmsi nou pe kapab al devan vitman e la nou demande ankor i retourn back lo sa bann Lenstitisyon.  Bann lenstans ki’n ganny kree ki devret pe fer la swivi dan tou sa nou demande ki alor zot donn Seselwa en pli bon deal.  En fason ki nou kapab bouz konmsi donn konfyans ki nou kapab bouz devan pli vit e pli byen.

Mr Speaker, i anmenn mwan osi pou koz lo ler nou sa kestyon larzan, kestyon taks, be akoz tax money i osi la Prezidan in dir i pe met devan nou ki i kapab annan, i pou annan en fon dan lekel mon pa konnen si pou apel fon konpanny me ki pou al tonm avek Electoral Commission laba e ki larzan pou kanpanny eleksyon i ava al ladan. Pou mwan sa  on kontan.  Mon kontan akoz nou bezwen fer atansyon e fer sir ki dan nou pei pouvwar larzan pa anpes nou  partisip dan politik.  Akoz lepep ki pou bezwen vote.  Pa larzan ki pou bezwen vote. So alor mwan mon krwar ki poudir larzan i bezwen ganny donnen dan sa Fon avan Eleksyon e non pa apre.  Me selman nou bezwen diskite pou nou vwar byen son mekanizm ki mannyer nou pou fer li.  Me selman i ava byen akoz i ava anpes ki serten dimoun or isi deor pa konnen kote anpes nou politik ganny mal vizyonnen e ganny mal met an pratik.  Nou tou nou vwar i en nouvo depar politik, en nouvo vizyon ki nou pe met an pratik, an aplikasyon  e dan sa sans en nouvo vizyon koumsa i bezwen ganny mete korekteman e pour mwan mon kontan letan mon pe vwar ki poudir prezan nou a bezwen konmsi fer en keksoz proper,  en keksoz de prop, en keksoz  ki nou demokrasi li menm i a grandi dan en bon latmosfer.  I a grandi dan en bon sityasyon e ki i a fer ki nou pep i a kapab partisip dan politik menm si i napa larzan.  Menm si i pa milyonner.  Sansan ki i kapab arive i kapab kree en sityasyon vreman danzere kot ou kree en sityasyon kot larzan i kapab  zwe, li ki determin ou politik.  Li ki determin, i annan plen pei ki’n ariv koumsa ozordi epi son pep i dan problenm e dan gro problenm. Mr Speaker mon kontan mwan ki nou pei nou Prezidan i vwar dan sa direksyon.

En lot pwen Mr Speaker avan mon fer konklizyon lo sa issue ki devan nou, lo sa Diskour Prezidan, se ki sa speech la, sa diskour ozordi i donn nou hope; i donn nou lespwar.  Lespwar dan tou sa ki nou fer.  E sa lespwar i vin dan partisipasyon nou pep dan son politik toulezour dan son lekonomi parey mon’n dir e dan bonn gouvernans.  I donn nou lespwar akoz atraver tou sa mekanizm ki’n ganny etabli e ki pe kontinyen ganny etabli i annan latransparans.  Latransparans i pe vin en norm du Jour e rann kont.  Rann kont i la.  E baze lo sa 3 prensip kardinal la Prezidan i dir pa bezwen ki nou vin micro manage nanryen  e personn.  Lasanble pran nou lendepandans, pran ou lotonomi plito, pran ou lotonomi fer marse ou Lasanble ki i a vin nou Lasanble nou tou nou a happy.  Nou kontan nou Lasanble pe travay.  Fer marse nou bann lenstans, nou bann sosyete sivil, nou bann lantrepriz piblik.  Fer marse baze lo sa trwa prensip, bonn gouvernans rann kont e latransparans pou fer ki  nou pep i benefisye e vwar li ladan.  I osi i a vwar konman nou L’Egzekitiv i vin nou L’ Egzekitiv.  Li osi i annan son par ladan. E byensir Zidisyer i lanmenm o-bor nou Mr Speaker e  nou, nou embrace nou Zidisyer nou dir nou Zidisyer ou osi ou la avek nou.  Ou lo pilye nou sosyete.  Si parfwa en keksoz i sorti en pe mal pou pran li en pti pe mal kot Lasanble silvouple nou pou koze, annou koze.  Nou, nou napa nanryen dan nou leker kont ou.  Nou, nou anvi travay ansanm e se dan sa lespri, dan sa lespri bonn gouvernans, rann kont, la transparans ek koze.  Koze, nou anvi diskite nou anvi koze pou nou kapab aranz nou sityasyon pou fer ki sa sapit  ki nou pe ekri ansanm Mr Speaker i ava en sa pti ki zenerasyon apre zenerasyon nou pep i ava vwar poudir sa sapit i pa en sapit ki zis Prezidan Faure tousel me i e sapit ki Prezidan Faure i pe fer avek lepep Seselwa.  E Prezidan Faure pe fer sa sapit, i pe ekri sa sapit sa nouvo sapit pou ki i met Seselwa e Sesel premye.  In met Seselwa e Sesel avan tou.  I met Seselwa e Sesel kon man nimero enn e i dir koumsa Bondye i a vwar poudir nou pei i pli gran ki nou.  Nou pep i pli gran ki nou e nou osi nou a vwar dan sa loptik, dan sa direksyon avek lagras Bondye pou nou kapab al devan konman en pep, konman en Nasyon dan linite, dan prosperite.  Avek sa Mr Speaker mon ava dir ou mersi e mon kontan ki dan sa direksyon, dan sa lespri, dan sa larmoni nou kapab anmenn Sesel lo sa lot letap e avek sa sapit ki nou pe ekri ansanm.  Mersi bokou.

 

(APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Leader Business Gouvernman Onorab De Commarmond.  Nou ti’n tonm dakor ki apre midi nou pou tann repons oubyen Reply pou ladres Prezidan sorti kot zis sa 2 Leaders.  Mon krwar an tan que Speaker mon kapab dir ki ozordi in en lazournen tre, tre nouri.  Nou’n tann diskour ek bann komanter ki pou fer nou reflesir bokou.  Mwan ki touzour en optimis mon vwar bon divan lespwar devan nou.  Mon krwar sa ki kler dan nou lespri nou tou, tou Seselwa ki’n ekout Prezidan Faure bomaten Leader Lopozisyon, Leader Government Business, i vwar ki nou tou dan Sesel nou oule en sel keksoz.  Nou oule en meyer Sesel e mon krwar nou lo en bon direksyon.  Mon felisit tou dimoun ki pe travay dan Lasanble  ek sa leker pou en meyer Sesel.  Mon felisit bann dimoun dan  L’Egzekitiv e parey Onorab De Commarmond in terminen, nou anvi travay avek Zidisyer e Egzekitif parski nou tou nou anvi en meyer Sesel.  So mon espere ki i pa personn si nou fer en kritik ki pa pran li tro personnel akoz kritik i healthy.  Nou bezwen vinabou vwar kot keksoz i mal e koz lo la san detri personn.  Mon krwar se sa lespri ki bann komanter i ganny fer. E alor mon ti a kontan remersye zot sirtou sa  2 Leaders ki’n donn bann parol ankourazan pour tou popilasyon Seselwa. E mon mazinen ki i annan bokou keksoz ki la Nasyon in retire dan sa bann Diskour ozordi e avek sa nou ava adjourn.  Demen bomaten 9er nou pou repran pou nou kontiny nou travay parey labitid.  Mersi ankor.  Bonn kontinyasyon.  Mon donn zot drwa pou pran en pti gines tanto.

 

(ADJOURNMENT)