Home » Verbatim » 2016 » Verbatim – Tuesday 13th December, 2016

Verbatim – Tuesday 13th December, 2016

NATIONAL ASSEMBLY OF SEYCHELLES

Tuesday 13th December 2016

The Assembly met at 9 am

National Anthem

Moment of Reflection

Mr Speaker in the Chair

 

MR SPEAKER

Bonzour tou dimoun.  Bonzour  tou bann Onorab; tou bann dimoun dan lakour ki pe ekout nou.  Ankor enn fwa mon ti a kontan swet byenveni dan Lasanble Minis Finans – Minis Larose avek son delegasyon pou kontinyen nou deba – nou bann repons pou Budget Address.

Mon ti a kontan a sa pwen pou remersye Onorab Prea ki yer in asiz dan mon plas pou apre midi. Avek nou a kontinyen nou bann repons e  mon a donn laparol Onorab Afif.

 

HON AHMED AFIF

Mersi Mr Speaker.  Bonzour tou bann Manm Onorab, bonzour tou dimoun ki a lekout.

En Bidze Nasyonal Mr Speaker set en deklarasyon lo direksyon finansyel e ekonomik nou pei. Minis Finans in dir ki sa Bidze i enn ki en rikord dan li menm.  Minis mon toutafe dakor. Me kestyon pli enportan se pa zis konbyen ou pe depanse me ki lenpak ou depans pour annan pour nou pti pei.

Pour nou bann sitwayen ki swa dan lakour ou dan travay, nou annan nou prop lekspektasyon. Parmi keksoz nou pe rode se:

 • plis dyob pour Seselwa
 • plis loportinite pour tou biznes – enkli bann Praslin ek La Digue kot gro pwason pe manz pti pwason
 • plis akse ek finansman
 • plis retonbe pour sesel ek tou nou bann Sekter
 • rediksyon dan kou lavi
 • meyer redistribisyon larises pei
 • mezir pour fer sesel vin pli konpetitiv
 • mezir pour adres problenm sosyal
 • mezir pour ankouraz konstriksyon plis lakaz a en kou abordab
 • mezir pour annan en meyer sistenm ledikasyon
 • mezir pour annan en meyer sistenm lasante

Sa bann keksoz ki mon’n nonmen i bann ki tous nou bann sitwayen e se baze lo la ki mon pou konklir si sa Bidze i en rikord ou non.

Kan mon regard Bidze, sa ki ti frap mwan se lefe ki pour la premyer fwa depi 2009 kan reform ekonomik ti an plen mouvman, ozordi an 2016 Gouvernman pe fer fas ek en Bidze defisiter R114milyon. Savedir i pe depans plis ki i pe resevwar an tax e lezot reveni. Dan sa Bidze 2017 son defisit i plis ki R215milyon.

Sa Mr Speaker, i en gro pwen feb sa Bidze parske sak fwa ou bezwen pret larzan koman Gouvernman ou fer de keksoz:

 • ou ogmant nou det
 • ou redwir larzan ki tou leres dimoun i kapab gannyen.

Tou le de I annan en lenplikasyon direk lo nou lavi.

Premyerman to lentere pour monte akoz demann pour loan I monte – nou kou lavi I monte.

Me annou met sa dan konteks ozordi. Minis par egzanp in dir nou dan son diskour, ki kredi an 2016 ti’n ariv ziska R500milyon par bann Labank pou Gouvernman ek Sekter Prive.  Si Labank i pret ankor en lot R500milyon  an 2017, zis li tousel Gouvernman pou bezwen pret preski R200milyon ladan our kapab finans son defisit. Alors se Gouvernman ki pour redwir kantite larzan ki lezot Sekter dan Sesel pour gannyen, akoz olye Gouvernman fer sirplis e rann larzan ek Labank pour Sekter Prive gannyen avek respe Minis Gouvernman  pe vin pli voras e komans kwens Sekter Prive.

Lot lenplikasyon se lefe ki akoz i pour aste plis deviz prezan, i fer ki pri deviz li menm pour bezwen monte akoz nou reset an deviz sorti kot tourizm ek lapes pa pe sanz bokou.

Sa pour fer lenportasyon vin pli ser e alors kou lavi pli ser.

An gro alors, Minis, ou Bidze rikord pour fer kou lavi ogmante.

Kan mon regard sa bann sif, mon vwar Sesel malerezman pe retourn dan menm stil e polisi fiskal ki ti egziste depi bokou lannen ziska IMF ek Labank Mondyal ti ede reetablir stabilite ekonomik dan nou pei.

I enportan nou fer en pti revi lepase, akoz se atraver nou fot ki nou aprann e par la swit evit bann fo pa ki kapab fer nou mank lekilib e fer ditor nou lekor.

Mon fer zot rapel parol Msye Danny Faure ki ti Minis pour Finans le 30 novanm 2009 kan i ti pe prezant Bidze 2010 I ti dir: “… nou swete ki anvi ki Gouvernman pe re-pey son det Roupi ek bann Labank lokal, sa bann Labank ava servi sa sirplis Roupi ki zot annan pour fer desann to lentere pour prêt larzan biznes, pti koman gro, e an fezan sa, ede fer marse ankor pli byen biznes, ki ve dir plis lanplwa e en lekonomi pli performan.”

Ki’n arive Mr Speaker, avek sa vizyon gard disiplin fiskal pour anpes lentere monte?

Ki’n arive ek sa lot vizyon Msye Faure kot i konsern groser Sekter Piblik. Dan son menm Diskour le 30 novanm 2009 i ti dir:

“Dan kad reform ekonomik, Gouvernman pe osi anbark lo en reform antrepriz  piblik pour fer sa bann antrepriz vin pli efikas, pli transparan e rann kont pli korekteman.

Sa Iidemann en plan travay a fon par nouvo ‘Public Enterprise MonitoringDivision (PEMD) pour fer sir ki nou ranforsi sirveyans ek kontrol bann antrepriz piblik, amelyor performans, redwir depandans lo larzan piblik e  minimiz bann risk finansyel pour Leta.”

Me ki nou’n vwar arive ozordi. Sa bann lantrepriz pe kontinyen grosi san okenn sipervizyon reel.  Mon donn zis en legzanp.  SPTC an 2010 ti annan en reveni R132milyon – nou ti’n fek fer desan pri bis sorti R7 pou vin R5, son depans ti anviron R110milyon e ti fer li en profi R22milyon. 5an pli tar an 2015 – dapre son rikord SPTC i deklar zis R118milyon koman reveni avan ti R132 me son kou loperasyon ki ti R110 milyon in ariv R143milyon. Pri bis pa’n sanze.   I ankor R5 savedir i fer mwens larzan selman son kou in ogmante menm ki pri benzin in redwir opred 2009.

Mon pa pe akiz personn mon pe zis met bann fer devan nou.  I annan keksoz seryezman li pe mal pase. Nou’n kree PEMC, i ti PMD avan  la mon krwar i Public Enterprise Monotoring Commission. Eski in souleve ki sa kalite problem i egziste oubyen zis i aksepte Rapor Finansyel e pa fer okenn lanaliz pli profon?  Eski zot pe depan lo nou FPAC Lasanble Nasyonal pou fer sa travay?

Non Mr Speaker, pa koumsa ki marse travay Gouvernman. Keksoz pe al mal akoz depi PEMC i per pour koz lo vre sityasyon pangar zot anbaras zot paran Gouvernman ki zot zot Sef.

Mon pran en lot legzanp. Gouvernman in kree Société Seychelloise D’Investisment (SSI) koman en vehikil pour zer bann byen Gouvernman. Ozordi, SSI pe pret larzan ki pour Gouvernman dan bann fason ki konpletman bypass laprouvasyon Lasanble Nasyonal ki sirvey fon piblik.

Dan son kont 2015 par egzanp, in pret Bois de Rose Investment ki mon prezimen  parske mon  pa vwar li dan en Rapor PEMC  i en Lakonpannyen Leta in prêt plis ki R119milyon. Li SSI in fer R100milyon profi an 2015, menm plis ki 5 fwa  sa ki Savings Bank  – Seychelles Commercial Bank in prozekte pour 2017.  Oli dividend ki Gouvernman pour gannyen ek SSI?  I pa dan Bidze.  Ki sirveyans ki nou annan lo sa bann Lakonpannyen?

Mr Speaker, enn mon koleg finansyel ti fer en analozi sa sitasyon ki nou ladan  e i dir mwan i parey en fanmir ki annan zanfan. Pli zot grandi zot vin pli gro ki zot paran e malgre ki zot reste zanfan zot arive domin tou son depans, pran tou son larzan e paran li nepli konnen kot i debout. Zis get sa lannen kot Gouvernman pe al rod pret R114milyon larzan ek Labank, ki i pou pey en lentere probableman tre o.  Selman son prop Lakonpannyen in pran R100m Gouvernman in pret en Bois de Rose Investment ki nou isi nou pa konnen lekel.

Sa sityasyon i alarman akoz pa tro lontan pase, nou ti dan menm sityasyon. Nou ti annan nou en zanfan Gouvernman ki ti apel SMB ki ti sitan gro ki ler $50milyon ti pas dan son lanmen an Septanm 2002, ni son paran, ni Kontab kot SMB pa ti vwar kot larzan ti pase, akoz zot pa ti ekrir li sa dan zot liv ki zot ki ti pibliye an 2002.

Se pourtan Minis in konfirm ek san menm sa Lasanble ki i rapel sa larzan ki ti sorti Abu Dhabi ti ganny transfer dan kont SMB. Malerezman, ni dan liv son paran ki Gouvernman, ni dan liv son piti ki ti apel SMB, sa tranzaksyon pann zanmen ganny rikorde.

Ozordi nou vwar nou ek frer SMB oubyen son ser STC  ki pli gro ki SMB sa lepok.  Nou pe demann menm kestyon. Eski nou pa pour vwar en sa bann piti en zour pe rod loan $150milyon pour en proze parey SMB, ti aste avyon, bato, zenerater ek stasyon d-isal ki finalman pa ti vo nanryen e nou ek nou zanfan nou ankor pe pey det basen kanmaron ki’n fini abandonnen apre bann pert masiv.

Pareyman, nou tande en lot piti SCAA li pe fer demars pour donn nou Erport ek Abu Dhabi malgre ki ozordi SCAA pe fer en profi plis ki R80milyon  e i menm kapab pey Gouvernman dan Bidze 2017 en dividend R50milyon.  Akoz nou bezwen pran nou byen pli presye pour fer kado etranze, kan nou kapab fer 10 fwa pli byen ki zot si nou tir politik dan tou sa ki nou fer?

 

(APPLAUSE)

 

HON AHMED AFIF

Lekel ki pe al benefisye Mr Speaker, si nou les nou Erport ki sitan profitab tonm dan lanmen etranze?

Se sanmenm sa danze annan bann gro Lorganizasyon Paraetatik ki Gouvernman nepli annan kontrol lo la e se pei ki pou rekil an aryer tandis ki enn de dimoun pour byen pase. Sekter Prive ki’n envestir dan lekipman pou deservi bann Paraetatik ki trouv sa bann Lorganizasyon pe nepli outsource e alors zot, zot pe perdi.  Me lekel ki responsab ? Sa Lasanble Mr Speaker, pa devret zanmen les sa pas anba nou sipervizyon.

Mr Speaker, dan sa Bidze mon pa’n tann ase mezir serye ki pour fer Seselwa vreman zwir larises nou pei apard shares dan serten Lakonpannyen Gouvernman.

Me ki pour arive ek sa bann byen Gouvernman ki nou’n donn pour nanryen parey bay R1 ki serten msye i gannyen pour bann zil, ki pe anmenn de milyon de roupi par an atraver rent par Lotel ek biznes? Akoz sa pe kontinyen arive – lo St Anne, Felicite, Ile Ronde eksetera? Zis lannen pase, Mr Speaker, Assomption ti pas avek Gouvernman Lenn. Oli benefis finansyel pour Sesel, akoz sa Lakor pou lwe nou teritwar pa’n zanmen pas devan Lasanble?

Ki pe arive ek Ile Longue? I annan plis ki 10an Lotel pe ganny fer? Konbyen nou’n perdi akoz napa rannman lo sa zil?  Si nou serye, annou repran Ile  Longue Mr Speaker e fer en Lotel touris kot nou bann zanfan a kapab ganny lantrennman an servan lenfrastriktir ki deza la. Nou pa kapab les etranze vin detri nou Marine Park e nou pa’n ganny nanryen koman en pei apard en de msye ki’n ganny en BMW ek lezot lekipman.

Akoz Green Island Construction, en lot piti Gouvernman, i pa ganny sipervize ek Gouvernman ek PEMD? Akoz ki sistenm tender pa aplikab pour li dan bann proze Gouvernman? Mon pa vwar li lo web sit PEMD.

Zis dan mon distrik Anse Etoile, en travayer Endyen dan stasyon tretman desarz PUC anler La Gogue, i dir nou ki li i travay pour IDC. I kot PUC li.  Eski IDC i fer maintenance pour PUC?  Akoz PUC pa ti kapab fer sa li menm? Ki laranzman zot annan?

Mr Speaker, sa se bouton, i annan ankor bokou ki pe pase ki pa dan domenn piblik – par egzanp propriété ki pe ganny vann Desroches e lezot Zil Elwayen. Konbyen Gouvernman pe anmase lo la?

Mwan mon dir ek Minis pour Finans. Semen Sesel ti komanse pour fer sikse ekonomikman 2008 ti en bon semen. Ozordi, nou pe deroute, Minis.  Bidze i an defisit, pour la premyer fwa sa lannen depi 2009,  bann lantrepriz piblik Leta in deza pli gro ki Gouvernman. Sa i evidan dan rapor PEMD ki dir zot reveni bann Paraetatik I R12bilyon, zot depans I R11bilyon ler li Gouvernman son depans I pa ni menm ariv R8bilyon.

Ler in arive pour remet lord. Gouvernman i devret en fasilitater, en Lotorite ki anmas tax e answit i servi sa pour asir en bon sistenm lasante, ledikasyon, transport, lenfrastriktir de baz e sekirite nou pei. Se pa son rol pour al dan biznes parske nou listwar in montre klerman kot sa in anmenn nou.  Sekter Prive i kapab fer biznes pli byen ki pou Gouvernman.  Ler in arive  pou ou demann kestyon  lo bann gro depans Minis. Bann gro depans Kapital.

I pa sifi pour direk nou sa i pour militer e nou’n ganny en kado.  I dan Grant.  Si nou’n ganny en kado, eski nou pa kapab dir ki nou bezwen lakaz an priorité, pa en batiman pour Larme? Si Bidze Larme i ogmante ki mannyer plizyer bann ansyen solda zot  ankor pe esper zot Konpansyon? Akoz plizyer solda i ankor pe rod larzan VPD, Vessel Protection Detachment ki ti sirvey Pirat.  I annan Kontrakter bato ki pa ankor ganny peye pour zot bato ki’n desot plizyer milyon roupi?

Eski sa bann logmantasyon i pour pey Larme pou kontinyen aste san okenn tender bann depans parey manze, bogi, uniform e lezot item. Eski se sanmenm sa bann larzan ki servi pour konstrir lakaz pour bann pti madanm an servan pick up ek lekipman larme ? Mon dir sa parske dan mon distrik mon’n vwar pick up larme pe mont ek materyo kot en lakaz prive ler i ti dan staz konstriksyon.

Mon trakase ler mon vwar bann gro depans ekstraordiner par Minister Defans, Home Affairs, Lanvironnman R60milyon an plis ki 2016, SFA plis ki SR141milyon pour nonm zis de trwa.

Minis sa Bidze pa pe adres kou lavi. Akoz Gouvernman pa kapab demann IOT pour asire ki en pti bwat ton ki lo letazer dan magazen Sesel pa vann plis ki R15 e non pa R22?  Zot ti vann sa R5.50 ler Dolar ti kout R8.

Akoz ki Gouvernman pa kapab fer sir ki Licence pour bato ton i ogmant konsiderableman? Dan Bidze sa lannen nou annan zis R130milyon.  Zot pa kapab zis les zansla lapes 30 zour dan nou delo e Gouvernman i anmas li zis 1 zour lavaler lapes an term licence. Ladan menm zot pe detri plizyer lespes nou bann pwason enkli Espadron, Reken, Torti, Marswen, Kingfish, Lare e plizyer lezot ankor. Lestimasyon ki mon gannyen se ki zis sa ki zot zete, i plis ki 5 fwa sa ki tou nou Peser Artisanal i anmenn ater toulezour.  Olye met en fren ek gaspiyaz de milye de tonn pwason ki nou pa bezwen sonnyen, SFA pe rode ki mannyer pou al sonny pwason selon diskour Minis. Minis, mon enplor ou pour demann kestyon fondamantal e pour pa aksepte medyokrite.

Kan nou pour al dan detay Bidze, ou a ganny sans fer plis lanaliz sa Bidze.

Tou seselwa i anvi vwar en rediksyon dan kou lavi, lentere tro for, telefonn ek internet, lasirans ek konstriksyon. Nou oule tou Seselwa vwar en vre benefis, pa zis en promes logmantasyon saler, ki vitman disparet oubyen lafason ki ganny fer serten nou bann frer e ser i perdi zot dyob e ni en mwan saler zot pa vwar dan pe sey donn en Trezyenm Mwan Saler.

Nou dan LDS nou pa kont saler pour nou frer e ser. Se LDS ki ti lager pour fer vyeyar ganny en logmantasyon dan pansyon e sa letan nou ki ti ganny akize koman Politisyen popilis. Lekel ki ozordi dan pe fer sa menm sa bann politik popilis ki’n vwar zot prop Minis aksepte ki sa Bill Trezyenm Mwan Saler ti annan fot e pour retourn kot sa Lasanble apre ki in adres nou bann konsern ?

 

 

(APPLAUSE)

 

HON AHMED AFIF

Dan LDS nou serye e sa ki nou pe rode, se pa vot enn ou de dimoun dan Sekter Prive me lentere sa pei pa zis ozordi me dan lon term.

I reste zis pour mwan pas en de komanter lo ki mannyer sa Bidze pour afekte mon distrik. I pa kler pour mwan konbyen lakaz pe ganny konstrir dan mon distrik, konbyen kare later zabitan Anse Etoile pour pe gannyen, ki bann proze devlopman ki pe ganny fer – bann detay dan sa gro liv pa tro kler parfwa pour dir ou ki distrik proze i tonm anba la ?

Zabitan Anse Etoile, i oule vwar Later Lagrikiltir ganny deservi par semen, delo ek elektrisite sirtou dan Kandahar, Hangard e La Gogue.

Nou oule konnen ki pe arive ek sa konblaz La Retraite akoz louvraz in arete e Peser sirtou pe demann bokou kestyon lo ki lenfrastriktir pe ganny met an plas. Pareyman kot Bazar Anse Etoile nou oule konpran ki devlopman pe ganny fer.

Avek sa mon pour konklir e remersye Minis ek son lekip. Pour tou bann a lekout e ou menm Mr Speaker, les mwan osi swet ou Zwaye Noel e en Bonn e Erez Ane 2017.

Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Afif.

Onorab Sebastien Pillay.

 

HON SEBASTIEN PILLAY

Mersi Mr Speaker.  Bonzour Mr Speaker.  Bonzour tou koleg Onorab.  Bonzour Minis e bonzour tou dimoun ki  a lekout.

Mr Speaker, ozordi nou lo en dezyenm zour deba lo Bidze dan nou Lasanble. E mon santi  mwan en pti pe dekonserte Mr Speaker, akoz mon ti krwar  poudir bann dimoun ki annan abilite pou koriz serten mank konprenezon oubyen  si ou kapab dir mis-apreansyon ki serten Manm i annan  si nou kapab  fer li dan en fason pli entelizan ki dan plas swazir pou servi bann largiman, pou al dan diferan polemic me toudmenm Mr Speaker, mwan mon pou servi sa loportinite pou mwan klarifye serten keksoz, avan ki mon  koz lo sa Bidze, akoz i paret mwan ki nou koz lo serten keksoz otour sa Bidze, dan plas  koz  lo sa Bidze ki pe anmennen li menm.

Premyerman Mr Speaker,  nou’n tann bokou koze lo bann Bidze – nou’n koz lo Bidze Ladefans – nou’n koz lo Bidze Benefits to an approved progranm – of SFF ki enkli retiring pension ki enkli sekirite Sosyal. E mon vwar serten kontradiksyon enteresan.   Lo en kote nou dir ki sa Bidze pou ogmante par egzanp sa progranm benefit of approved progranm of SFF sa ki donn pansyon retret in ogmante tro bokou, me solman lo lot kote nou dir nou ti anvi dimoun ganny logmantasyon.  Prezan ki mon  pe demann mon lekor lefe ki Biro Statistik li in pibliye ki lakantite dimoun  ki pou ganny Sekirite Sosyal in ogmante e par lefe alors ki bann Bidze ki deal avek sa sityasyon osi bezwen ogmante, nou tann serten Expert vini dir nou sa Bidze i tro gro fodre koupe e lot kote ankor zot dir nou ki sa ti nou lide pou ogmant sa Pansyon.  So nou bezwen annan konsistans dan nou largiman ler nou pe koz lo bann eleman ki annan dan Bidze. En lot pwen fondamantal  Mr Speaker, nou pe koz lo Bidze Ladefans e la ankor mon vwar serten lenkonsistans.  E mon oule koz lo sa ki pe arive ozordi globalman e mon oule pran sa an perspektiv avek kote nou pei i trouv son lekor ozordi Mr Speaker.

Mr Speaker enn bann laspe kle Departman Minister Ladefans se proteksyon nou Zone Eksklizif Ekonomik akoz nou  tou nou konnen ki Sesel i  napa bokou later me nou siperfisi lanmer i gran,  me nou bann problenm ki nou pe rankontre ozordi se lefe ki nou annan bokou bato etranze ki pe rantre ozordi ki vin laper ilegalman dan nou lanmer Sesel.  E pour sa pou nou kapab protez nou resours maritim zis parey nou entervenan avan mwan in koze kot in dir poudir bann bato ton i detrir bokou nou bann resours atraver bann bycatch i osi reste lefe ki nou annan bann dimoun ki vin  antre dan nou delo ilegalman ki pran nou resours.  Ladefans i bezwen protez nou  kont sa li, me pour nou kapab fer sa i bezwen annan resours pou li fer li.

Me i annan lezot devlopman ki pe arive Mr Speaker, lo nivo enternasyonal ki nou bezwen met an perspektiv – par egzanp Langleter pe sanz son Foreign Policy son Policy Zafer Etranzer ki deal avek bann pei.  Resaman nou tande ki  oubyen mon pe fek pe koz avek en biznesmenn Dimans e idir mwan poudir son garson  pa pe ganny en visa pou al fer biznes Langleter e efektivman Langleter in sanz son striktir e  son bann fason deal ek sa. E enn bann keksoz ki’n sanze osi se son langazman enternasyonal anver serten size, akoz i pe regard son lenpak Bidzeter  ki sa  exit ki i annan dan Linyon Eropeen.  Ki sa i  fer ki son prezans lo en pwennvi lafors militer ki ed bann lezot pei  – pou provide sekirite i pou diminyen.  Lanmerik osi in fer en total in sanz son Polisi Enternasyonal kot la nou tann Lanmerik pe dir menm son bann alye kle i bezwen kapab defann zot lekor.  Me si Lanmerik ki pe dir sa ki annan en baz dan Losean Endyen ki en akter enportan dan ed nou protez nou Zone Eksklizif ki nou Sesel nou fer alors no u ler nou tann tousala?  Nou asize trankil e nou esper keksoz arive san kapab defann sityasyon?   Annou koriz sa bann mank konprenezon Mr Speaker, e mon krwar bann Manm lo kote latab i devret  fer sir.   I annan 2 dokiman ki nou’n ganny donnen – nou ganny donnen en gro liv Bidze apre nou’n ganny donnen en gro dokiman ki li I donn nou bann detay  – bann lobzektif e bann  Polisi ki Minister pe pran. Dan sa dokiman, nou kapab konstate ki Minister Ladefans pou depans li R149 milyon 149 mil anba bann peyman saler.  Nou oule koup la?  I osi pe depans li R125 milyon 187 mil lo goods and services e la baze lo sa ki Minister Defans pe fer bann lezot depans koman aster transpor – aste fuel ki avan i ti apel sa anba son  ‘minor capital  outlay’ in met li anba son goods and services.  So fuel pour kwa pour bann bato – pour bann transpor  – pour bann aktivite ki Minister Ladefans I fer.  Nou oule koup la?  Non.

I annan  R153 milyon 198 mil pour bann capital projects.  Se sa bann proze ki pou ed li aste bann lekipman neseser e defann nou Zone Eksklizif.  Ozordi mon challenge okenn dimoun  la anndan oubyen an deor pou al rode konbyen  i koute  pou enstal bann  sistenm radar pou militer.  Konbyen I koute pou enstal diferan lekipman militer ozordi e pli enportan ladan Mr Speaker, se sa larzan ki dan sa Grant i pa en larzan ki Gouvernman Sesel in met ladan.  I en larzan ki en pei, in donn Sesel e ou, ou’n en  Minis pour Zafer Etranzer mwan mon pa konn  sa domenn, me mon panse ki ler ou negosye bann Lakor Bilateral sa pei osi i annan serten say dan ki bann areas ki li i santi depandan lo son sityasyon politik, oubyen son lokasyon kot i ete avek ou. E ler  i diskit avek ou i pou oule ki ou anmenn serten sipor dan en area ki – pou ed li dan son zefor osi pou protez serten ki i annan osi.

So ou bezwen met sa an perspektiv.  E sa mon krwar nou bezwen korize.  I annan lezot landrwa Mr Speaker, yer nou’n tann serten mank konprenezon par egzanp – nou’n tann serten Manm koz lo Bidze Minister Lasanble me Bidze Minister Lasante i pa zis Minister Lasante i annan Health Care Agency ki annan R800 milyon.  Me ki nou vwar – nou vwar poudir nou ale nou, nou, nou zoom-in  nou bann keksoz ki nou krwar pou fer li vin popiler  – ‘Ar Gouvernman pa pe met larzan dan Lasante.’’

Gouvernman in met pl;is ki R850 milyon  dan Lasante ou konpran?  So mon krwar ler nou pe regard sa 2  Bidze, nou bezwen prop-man regard sa liv – regard tou bann eleman dan sa liv.  E ler nou pe koz bann sanzman ki nou bezwen  fer dan Bidze Mr Speaker nou ti ganny dir ki bann Minister pe fer bann Program Performance Based Budgeting  zot prepar zot Bidze dapre bann lobzektif ki zot annan pou zot kapab delivre lo la.  Nou bezwen regard bann lobzektif konbyen i kout sa bann Minister pou zot delivre lo la – konbyen pou arive pou Minister ladefans pey son bann aktivite an relasyon avek son machinery and equipment  i tonm anba son capital outlays.  I enportan ki nou fer sa bann analiz Mr Speaker akoz Bidze nou pa get li an izolasyon avek sa sif ki vini, me nou bezwen konsidere bann eleman konkret ki permet sa Departman delivre.  Si nou pa fer sa nou pe zis koz lo koupe – koupe – koupe san ki nou realize ki i annan sa bann lobzektif pour sa bann Departman delivre e nou bezwen konekte largiman ki nou oule fer, an relasyon avek koupe lo en kote, me apre demann ki i annan plis proteksyon – demande ki nou protez nou bann resours eksetera.  Mon krwar ki nou bezwen annan plis konsistans dan nou largiman malgre ki nou‘n fer serten largiman vreman elokan, me apre ler nou regard konsistans sa bann largiman nou vwar ki  i mank serten koneksyon ant sa ki nou dir e sa ki nou fer.  Mon pou donn ou en legzanp tipik Mr Speaker.

Annou regard disiplin fiskal e annou regard transparans and disclosure.  Nou pran par egzanp FSA.  Gouvernman ti pas en Lalwa li, pour ki i annan en public register of bann dimoun ki annan Konpannyen dan offshore – en public register akoz se akoz nou oule konnen lekel sa bann dimoun ki annan Konpannyen dan offshore – bann Direkter.  Lo lot kote latab zot anmenn en (SI) pou anpes sa Lalwa ganny antre pou nou amann sa e pou dir sa eleman en public disclosure an relasyon avek sa bann Konpannyen.  Ki sa i pou kree Mr Speaker?

Prenon an kont sityasyon ozordi kot bokou bann akter ki pe fer bann biznes ilegal – pe ganny chased partou dan bann pei – Lenn in komanse kot i  pe rod larzan anba matla partou  – Lanmerik pe fer  – tou bann pei pe fer li i fer ki nou, nou pe entrodwir en provizyon kot en dimoun ki pe envestir dan Sekter Offshore san ki  nou konnen lekel – san ki I santi ki dan sa Sekter mon pa kapab vini si mon en dimoun ki mon pa drwat.  Latransparans mr Speaker i bezwen mars lo tou lede kote.  Nou pa kapab koz latransparans, me apre pa oule vwar latransparans an relasyon avek serten Sekter.  Mon dir sa Mr Speaker akoz dapre lenformasyon ki mon’n rode FATF lannen prosenn  pe vin access Sesel an 2017.  I pa pe vin access DBI – i pa pe vin access Sesel  e i pe vin access Sesel lo bann rekomandasyon ki li in mete e rekomandasyon (24) i kler  – i dir ki ou bezwen annan en public register oubyen akse ek sa register i bezwen pli net – pli kler.

Ozordi ki nou pe vwar, nou pe vwar bann propozisyon kot ou bezwen al apply avek sa dimoun ki li  ki own sa Konpannyen pour mwan ganny akse avek sa Konpannyen.  Me dir mwan eski mwan mon pou donn ou akse avek sa lenformasyon si ou ki vin rode?

Ou konpran?  Nou bezwen konnekte sa bann keksoz ansanm zis pou fer sir ki tou keksoz i mars annord.  Nou pou anmenn en kantite nide lo tou kote latab, me ler nou pou avans sa nide nou bazen avans li dan lentere.  Nou dir nou pa pe fer politik me solman ler nou pe fer politik e ler nou ganny korize dan sa politik nou pa kontan.  So nou bezwen fer sir.

Mr Speaker, ler  nou regard sa Bidze li menm, i vre i annan serten konponan ki nou bezwen koz lo la.  I vre nou bezwen koz lo performans bann Parastatal.  So me ki nou vwar ler bann Parastatal pa performen nou atak sa ban Parastata,l si zot vin rod loan ek Gouvernman nou atak zot. Byen si zot in fer biznes e zot in kree larises nou bezwen pran  si dividends i due to Gouvernman nou ava pran.  Nou napa problenm ek sa me annou pa ava dir – par egzanp Mr Speaker. PUC apre plizyer lannen  ki in ganny problenm ozordi PUC i paret mwan i profitab.  I pe fer profitability of SOEs.   I profitab.

Nouvobanq, SEPEC – nou pa oubliye SEPEC  – apre sa kantite latak ki nou’n fer lo SEPEC ek son bann tanker  – isi – laba, ozordi SEPEC in move dan profit – profitability.  Ekoute e prezan nou bezwen konpran be ekout en kou ler nou fer byen nou pa pare pou nou aksepte  e nou toultan rod sa ki mal pour nou dir lo nen keksoz san ki nou koz vreman lo krwar ki Bidze pe anmennen an relasyon ek bann progranm ki pe sanze dan diferan Minister.  E se sa ki nou bezwen met perspektiv.

 

MR SPEAKER

Order!

 

HON SEBASTIEN PILLAY

Mr Speaker, annou regard byen nou  primary balance par egzanp an relasyon ok ?  Annou regard 3 poursan nou GDP konbyen i arive.  Nou pe koz R610 milyon  ok ?  Me nou det oubyen nou defisit ki pou vini i R215 milyon apepre which is only 1% of nou GDP.  Now, i 1% nou GDP premyerman nou devret annan li – ok mon konpran sa sityasyon me lefe i reste ki dan en lekonomi global dan en lemonn global ou pou annan letan kot  ou pou annan en defisit.   En kantite pei i annan defisit – Langleter i annan  – Lanmerik i annan – La France i annan – en kantite pei i annan defisit – Moris i annan defisit ki sepa konbyen 10 fwa sa ki pour nou, me ki nou  bezwen konpran nou?  Le nou regard sa liv Bidze, mon’n vwar dan sa liv Bidze ki Gouvernman in met 2 mezir pou li tackle sa defisit.

Premye mezir in koz lo sale of son bann shares dan bann Konpannyen pou ed li anmas larzan.  E i pe antisipe anmas li apepre R100milyon lo sa kote. Deza sa pou koup son defisit.

Dezyenmman, Gouvernman pe entrodwi bann Bonds e la ki nou pe vwar ?  Nou pe vwar ki  bann Lazans enternasyonal pe dir ki sa bann Bonds ki Sesel pou ofer i pli bon ki annan dan Lafrik Santral akoz pou Sesel lo son Bond  revini i 2.6 poursan lo larestan pei i fer en pert 2.9 poursan.  Savedir i pou annan lenvestiser ki pou ganny atrakte.  Me mon rekonnet sa avek sa zafer FSA.  Ansyen Lalwa, ki ti deal avek bann IBCs ti anpes bann Konpannyen ki dan Offshore partisip dan aste bann bonds ek bann shares – ok ?  Non i ti allow zot sa ansyen Lalwa sorry me nouvo Lalwa i pe anpes zot – nouvo Lalwa i pa ankor komanse la li  e prezan Minister ki in bezwen fer in bezwen dir poudir i entrodwir serten eksklizivite pou fer ki Seselwa ki partisip dan aste sa bann shares ek sa bann bonds. E se sa ki Onorab De Commarmond in dir si ou en Seselwa ou annan en pe larzan envesti li pour ki ou kapab ganny en retour lo ou lenvestisman pli tar.  Se sa kot nou konnekte  avek keksoz ki pe pase dan Bidze avek larealite ozordi.  Larealite, i pa zis  en snapshot – serten sirkonstans – serten eleman me annefe ki i sa total ki nou pe koz lo la Mr Speaker.

Mr Speaker, mwan mon vwar li mon vwar li tre pertinan ki Gouvernman i kontinyen dan en Bidze envesti dan Ledikasyon.  Sert nou bezwen aziste serten keksoz e se la kot nou bezwen antre – kote nou aziste – kote nou met an plas bann mekanizm neseser pou monitor pou fer sir ki i annan en accountability   – transparans – bonn gouvernans e pli enportan en delivery alaoter ki nou koman en popilasyon  nou pe egzize.  Se la kot nou devret pe koze.  Akoz dan sa bann Minister Mr Speaker, par egzanp si mon pran Minister Ledikasyon i annan Ansenyan ki travay.  Mon konn sa personnelman – mon’n en Teacher wi – mon konn en kantite Teacher zot travay e bokou fwa sa travay i ganny perdi dan sa lot kote kot nou vwar ki nou pa pe vwar zot zefor e nou konpran sityasyon. Ou vwar  e se la kot nou bezwen met nou lizye pli pre fokaliz-e e vwar ki mannyer dan sa progranm ki Minister Ledikasyon i met an plas dan  Bidze i pou delivre lo la e ki mannyer son bann finansman ki in mete, pou ed li  delivre lo sa Bidze.  E mwan mon pou toultan dir ki pou napa konpromi lo ledikasyon en Nasyon me nou bezwen fer e nou bezwen fer li byen e i annan bann fason ki nou kapab fer li byen pou asire ki demen zis parey Singapore nou ganny nou bann Profesyonnel ki kapab kontribye dan nou pei.

E la mon servi legzanp Singapore Mr Speaker, akoz Singapore i enn bann pei ki son human resource capital – abilite i en nivo ki Sesel osi i kapab arive.  Akoz mon dir sa Mr Speaker ? Yer nou’n tann en propozisyon lo pa takse lo turnover.

Mr Speaker, mwan mon pou dir ou poudir Sesel i annan parmi bann pli bon Accountant ki egziste akoz ler mwan mon regard bann lenformasyon provided par SRC, ek bann turnover range ki bann Konpannyen i annan e mon  kalkil bann kantite revini tax, matematikman an mon pa konn bann lezot prensip accounting, me matematikman pour mwan i pa fer sans.  I pa fer sans akoz ler mon get bann turnover range i paret poudir swa bann accountants i sharp dan creative accounting e lefe i reste ki zot pa pe deklar turnover.  Si zot pa pe deklar turnover, ki mannyer ou ekspekte zot deklar profi? Ou konpran?  Nou bezwen annan en serten koneksyon avek sa largiman e avek larealite.  Larealite parfwa i pa parey sa ki nou pe dir e  mon pe fer  en referans Mr Speaker, spesifik avek si par egzanp ou regard Sekter Retail.  My point, ozordi dir mwan enn antre ki krwar ki Sekter Retail i pa profitab ?  Akoz nou vwar ki annan dimoun ki fer 1 outlet – 2 outlet – 3 outlet – 4 outlet.  Me eski nou pe analize an relasyon ek lakantite komodite ki pe fer antre, pou nou vwar si sa pe konnekte  avek lakantite reveni ki pe ganny kolekte par Gouvernman ?

Sekter Konstriksyon tousala i vin ladan akoz ler nou regard reset Gouvernman, i konekte avek larzan ki Gouvernman i anmase pour li kapab donnen dan Bidze e mon dir sa Mr Speaker, akoz i esansyel  – i esansyel e la mwan mon  pa pou al lo en latak pour mwan blanm bann travayer SRC – mon krwar i annan bokou zot ki fer zot travay byen me ler ou ganny ou en liv – en kont ki’n ariv  devan ou ki annan keksoz ladan ki pe ganny cooked i pa zis Sesel  ki sa i pase – i pa partou.  Me kote i pou al vwar li  si sa dimoun li i pa en forensic accountant – trained ladan oubyen i napa sa lekspertiz dan sa domenn ?  Ou konpran mwan ?  Se pour sa rezon ki mon krwar poudir nou bezwen fokaliz lo serten size ki permet nou regard  ki mannyer Bidze pou anmenn en diferans pou nou lekonomi.

Mr Speaker en lot area dan Bidze ki mon krwar poudir ler Minis in koz lo la in annan en mank konprenezon se sa issue progressive income tax.  Mon’n tann en Manm  yer koze poudir  pou annan en tax 20 poursan lo saler R10mil me si nou regard yer sa ki in dir – Minis in dir i pou progresivman monte pou vin 20 – 30 poursan lekel bann saler ki pou ganny plis afekte avek 20 poursan ?  Se bann saler par lao R20mil – R25 mil.  Lekel ki pou ganny afekte avek 30 poursan ?  Se bann saler par lao, R35 mil.  Ou konpran ?  So nou bezwen ler nou pe regard sa liv i annan 2 liv ki nou’n ganny donnen nou regard tou lede ansanm pou nou konpran Polisi avek bann nimero ki ladan pou nou kapab konnekte  ek kwa ki pe pase .  E i annan bokou  eleman selman ki’n  sorti mr Speaker ki’n fer nou fer refleksyon lo lafason ki nou pe fer keksoz isi Sesel.  In fer nou  fer refleksyon akoz ler nou regard zerans e kapasite, pou properly manage – kapasite pou fer sir ki efektivman bann konpannyen – bann Lenstitisyon Leta i delivre, se la kot nou bezwen fer sir  nou met en lizye de pre pou r nou regarde si bann diferan Lazans an relasyon avek zot konponan wages and salaries  an relasyon avek zot bann konponan konsiltasyon zot kapab delivre oubyen zot pe fer sir ki zot delivre alaoter.  E la mon kontan akoz Gouvernman in entrodwir Program-Based-Budgeting.  Ou bezwen dir mwan an relasyon ek en program ki ou lobzektif ?  Si ou lobzektif se pou ou ganny 1,2,3,4,5 ou bezwen dir mwan ki mannyer ou pou arive ganny 1,2,3,4,5 e se sa ki nou pe gete.  E prenan an kont sa sanzman mon ti a kontan propoze Mr Speaker, ki dan lefitir Lasanble i etablir li en Komite Bidze – en proper Budget Committee.  E sa Komite Bidze parey i annan dan nou Manifesto paz 16 – ki i pou fer li sa Komite Bidze – i ava asize i a regard tou sa bann eleman ki neseser pour li regarde e la, kot mon vin lo en pwen fondamantal Mr Speaker. Sa pwen i relye avek letan ki ou ganny Bidze pou nou kapab fer sa travay  analiz ki nou bezwen fer pour nou kapab gete, vreman kwa ki pe pase dan Bidze.

Mr Speaker, mon’n koz lo diferan size permet mwan pou koz lo en dernyen size e  sa se performans ekonomik ki mannyer mon vwar li dan Bidze.

Mr Speaker mon krwar ki mon’n remarke i annan serten area kot  mon krwar ki pei i kapab fe r pli byen davantaz – (1)  e (2) kot nou kapab improve nou kapasite pour nou kapab kolekte plis reveni e la mon pe regard domenn Tourizm Mr Speaker – domenn Tourizm akoz i parey mwan ki laplipar, si pa lamazorite akter dan sa domenn, ozordi in devlop en sityasyon kot nou annan  sa ki nou apel transfer pricing e transfer pricing i vedir i vin pey sa reset isi, sa kliyan i pey sa aletranze.  I pey tou son keksoz aletranze.   E sa la kot mon krwar Gouvernman atraver Minister Finans i bezwen angaz li dan en prosesis pou vwar an relasyon avek bann lezot incentive  ki zot in donnen dan Sekter Tourizm pou regarde si sa i konekte avek larzan ki zot pe anmase me pli enpotan pou vwar si lakantite touris ki mannyer sa pe afekte nou yield – lakantite larzan ki nou pe gannyen avek nou touris isi.

Mon  dir sa akoz nou riske pe vwar nou avek plis touris ki pe vin dan pei, me yield i desann.  E sa i pou ed nou pou reponn en kantite kestyon an relasyon avek osi budget defisit – an relasyon avek bann landrwa kot nou kapab met plis larzan.

Mr Speaker, mon’n vwar li en gran plezir ozordi pou mwan pran laparol  lo sa Bidze e mon remersi Lasanble pou son latansyon e mon kontan ki nou annan sa deba .  i enportan ki piblik an deor ekoute – tann diferan lopinyon – tann diferan kote ki mannyer keksoz i pase e sa i healthy pou nou pei – i healthy akoz nou pe fer  sa ki pli byen pou Sesel e mon krwar nou tou ki la anndan nou bann gran patriyot e nou krwar dan nou pei.

Avek sa mon remersi ou, Mr Speaker.  E mon ti a kontan swet tou Seselwa – tou dimoun la anndan en Zwaye Noel e en Bon Lannen 2017.

        Mersi Mr Speaker.

 

        (APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Pillay.  Mon a donn laparol Onorab Roucou.

 

 

HON CLIVE ROUCOU

Mersi Mr Speaker.  Bonzour Mr Speaker, bonzour Minis, bonzour tou Manm Onorab e bonzour tou bann dimoun ki pe ekoute dan lakour espesyalman zabitan Plaisance.

Mr Speaker, mon kontan la premyer fwa ki mon’n  pe ganny sa sans pou mwan adres or pou fer mon komanter lo Bidze prezante par Minis Larose Vandredi pase.   E mon dir mersi mon bann elektora Plaisance pou donn mwan sa sans.  Wi mon pou debat pour zot e mon dir mersi pour sa konfyans ankor enn fwa.

Mr Speaker, mon pa pou vin en ipokrit zis pou vot wi parey dan leka semenn pase ler Trezyenm Mwan Saler ti la akoz ler nou get sa bann kalite politik ki lo kote Parti Lepep pe fer i vreman mal.

Mr Speaker, parkont lo sa Trezyenm Mwan Saler, isi lo sa kote LDS nou pa’n zanmen dir nou pa pou zanmen donn Trezyenm Mwan Saler.  Sel keksoz ki nou’n dir Minister Cosgrow fodre i back to the drawing board refer son plan Trezyenm Mwan Saler retourn avek kot i ava benefisye lepep Seselwa e tou dimoun an zeneral  wi nou a donn nou sipor.

Mr Speaker, ler mon’n lir e ekout atantivman Bidze lir par Minis Larose mon’n vwar en kantite zoli, zoli parol.  Me i paret mwan ki sa bann zoli parol i form par zenetik Parti Lepep.  Mon pe demande si sa ki pou viv ziska 2017, zot   pou var sa bann zoli parol vin an aksyon.  Ler nou get sa Bidze, tou sa bann eleman ki nou kapab  konsidere i bon  se pa lot  ki bann nide ki LDS in toultan anmenn devan.  E nou vwar zot, zot in retourn ankor nou menm nide remet li lo latab pou travay avek ankor.

Mr Speaker, Minis ti komans son ladres avek en zoli kestyon.  E i  ti site ;

‘’Kwa ki sa nouvo Ladministrasyon e sa nouvo Bidze pou anmennen prosen pou lannen prosen e ki mannyer sa  pou transform lavi Seselwa.’’ E i ti kontinyen pou dir ki sa Bidze i anmenn bon  nouvel e lespwar pou tou Seselwa e lespwar pour en meyer lavi. Ankor enn fwa Mr Speaker, sa bann zoli parol  nou anvi vwar ki lenpak i pou annan lo tou Seselwa.

Mr Speaker, koman en travayer lasante, pou en kantite lannen mon tann Minis dir ki i pou ogmant tax lo lalkol, sigaret e lezot.  E sa mo anvi asir Minis pou ogmant tax ki mannyer oule, sa ki bwar, sa ki fimen pou kontinyen bwar e i pou kontin yen i fimen.  Tou sa bann eleman se bann konponan adiktiv e ki dimoun pou kontinyen konsonmen menm si tax i ariv dan lesyel.  Me ki nou pou vwar fanmir ki pou ganny afekte.

Mr Speaker, dan lot kote nou’n vwar en kantite sif par egzanp ladefans kot en gro kantite milyon in ganny donnen – mon pa konpran  ki mannyer sa kantite milyon  pe ganny donnen kan nou Solda pa ni dan lager oubyen  nou pa konnen si  zot al aste en F16 oubyen en lezot eleman pour lager me  mon pa konpran akoz sa groser Bidze i la.

Mr Speaker, mwan mon pou koz en kantite lo eleman lasante, ankor en fwa nou’n vwar ki    Minister Lasante in ganny en gro Bidze,  me sa groser Bidze, mon demann mon  lekor ki lenpak i annan lo lavi Seselwa, eski sa groser Bidze pou sanz nou sistenm lasante ?  Eski sa Bidze pou fer sistenm lasante vin pli byen ?  Tou le lannen nou v war menm zafer, gro Bidze pou Minister Lasante e par kont napa improvement dan Minister Lasante.

Mr Speaker, dimoun ki servi sa servis in perdi konfyans dan nou sistenm lasante.  Pa akoz nou bann travay i enkonpetan  me lekontrer nou bann Travayer Lasante, dan  tou kad zot fer en travayer eksepsyonnel.   Me ki nou vwar ?  Minister Lasante pa servi sa Bidze byen.  Lannen ale, lannen vini, nou vwar en kantite  demagozi ki ganny fer dan Minister Lasante.  Nou bezwen out source diferan linite dan Lopital parey kot Dyaliz kot dan sa Lasanble menm zot ti diskite lot fwa ; kot nou vwar Lakonpannyen AMSA i kontinyen benefisye ankor lo nou Bidze.  Nou’n vwar osi dan dernyen Lasanble kot nou ti diskit lo case Dr Menon ek son bann lezot konpatriyot  triker ki’n vini e benefisye lo nou Bidze e kot nou bann travayer nou bann Ners – nou bann Dokter, e lezot kad ki trimouse, nwit o zour me san rannman.

Mr Speaker, nou sistenm lasante pa pe improve at all akoz depans i tro bokou.  En bout spesifik kot Minister Lasante pou depans en kantite, se kot lakantite etranze ki pe travay.  Tro bokou, tro bokou etranze i pe travayer dan nou Minister Lasante.  Mon dakor e mon  konpran lozik kot i annan bann bout spesifik, kot nou napa sa dimoun spesyalize par egzanp Spesyalis Leker, Spesyalis Ronnyon e lezot.  Me ler nou vwar procurement store – nou vwar en etranze apwente par Dr Menon – ankor en fat check ki i pe gannyen.  Nou vwar en etranze apwente pou zis fer recruitment Dokter avek Ners aletranze ankor fat check ankor.  Nou vwar kot biomedical engineer i annan plis ki 17 Sri Lankan ki travay an konparezon avek Seselwa.  Ankor fat check.  Nou vwar Minister Lasante i envant en kantite bann pos ki pa egziste par egzanp Senior Principal Chief Nursing Officer.  Sa en pos Alien.  Pa egziste okenn par dan lemonn.  Nou vwar bann lezot kad kot Special Advisor pour Community Health ankor bann pos Alien.  Sa i zis fer pou zot aziste zot dimoun e donn sa bann gro, gro fat check kot bann travayer Lasante ki pe trimouse nwit o-zour pa pe ganny nanryen.

Mr Speaker, mon swete ki  sa Bidze donnen avek Minister Lasante i a ganny servi dan en fason kler e byen e dan latransparans e kot tou sa bann etranze kot pe travay  a va kapab annan en dimoun kot pe undersudy zot ki par kont en zour – en zot, zot  a bezwen ale.  Nou pa pou kapab kontinyen annan gro Bidze pou Minister Lasante me nou travayer pa – pe ganny okenn benefis ladan.

Mr Speaker, yer dan  deba, nou’n tann koz lapovrete ankor  – sa size ki kontinyen monte e monte toulezour.   E yer nou’n tann Onorab De Commarmond in koz lo aste share.  Mwan Mr Speaker, mon anvi demann Onorab De Commarmond  bill elektrik, bill delo, fer 2 bout zwenn Seselwa pa kapab fer.  Kot i pou ganny larzan pou al aste share ankor ? Kot  i pou ganny larzan ?

Yer ankor, nou’n tann Onorab De Commarmond koz lo koripsyon isi laba.  Wi ankor enn fwa nou pou dir, wi koripsyon i annan  e sa i fer lapovrete Sesel.  Sa ki fer lapovrete Sesel.

Mr Speaker, ler mon get sa Bidze, atraver mon distrik i pa kler – i pa kler dan legzanp ki mon’n vwar semen , lakaz  me san detay – san detay.

Alors zabitan Plaisance, pe demande ki sa 3 proze semen, enn dan leo Copolia  enn dan leo Belvédère pou al zwenn en leo Copolia, enn dan  bout Rochon pou ariv Belvédère ki nou pa pe konpran ki mannyer in ariv dan Bidze par topografi lanvironnman Plaisance e ki mannyer sa kantite larzan pou ganny depanse pou nou kapab aziste e fer sa bann semen.

Mr Speaker, an zeneral, lepep Seselwa, atraver sa Bidze pa’n ganny en bon deal – pa’n ganny en bon deal.  Nou’n vwar ki i annan en kantite loopholes – en kantite defisit parey Onorab Pillay i koz lo la ki’n zistifye defisit konmsi i ok akoz Langleter, i pas dan defisit – Moris in pas dan defisit.  Non Onorab Pillay defisit se negatif nou pa kapab donn laglwar defisit.

Alors Mr Speaker, pou terminen, mon anvi dir tou Manm Onorab Zwaye Noel e Bonn Ane enkli ou Mr Speaker e tou dimoun ki a lekout.

Mersi.

 

(APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Onorab Stephan Pillay laparol I pou  ou.

 

HON STEPHEN PILLAY

Mersi Mr Speaker,

Bonzour tou dimoun ki a lekout sirtou zabitan Au Cap, MNA e ou menm.

Mr Speaker, mon lentervansyon lo sa Bidze pou baze lo ki i anmennen pou distrik Au Cap an partikilye e pei an zeneral. Premye mon anvi dir 2 pti mo pou sa 439 dimoun ki ti pe esper lakaz Au Cap, e mon konpran zot dezapwentman e mon osi mon pa war en solisyon dan sa Bidze pou zot. Me mon pou kontinyen demande ki zot pa pou bezwen esper lannen 2018 ki petet zot alokasyon lakaz  i a ganny rezourd. Sa ki pe esper later land bank mon swete sa lannen si dapre plan Bidze i marse, en pe a ganny zot alokasyon later e zot a kapab konstri zot lakaz.

Minis konsernen fodre i aranz  son Minister kot Lakaz. Ler nou ekrir son Zofisye pou rode ki distans enn nou dimoun i ete lo lasistans Housing, o mwen rann en repons parey Prezidan Faure   ti dir dan son Deklarasyon dan sa Lasanble.

Mon oule demann Gouvernman, ki zabitan Au Cap i ganny priyorite pour later ki dan distrik Au Cap. Fotespere i pa vin en legzersis ki zis serten  dalon ki ‘ek nou pa ek nou ‘ ki benefisye.

Prezidan Faure ti dir dan sa Lasanble ki pou rezourd problem lozman dan pei fodre en zefor konzwent avek Sekter Prive.  Mon ti a kontan demann Minis si Minis i donn plis detay ki fason sa Bidze pou ankouraz  sa?  Ki fasilite i pe met an plas pou ankouraz sa partisipasyon Sekter Prive dan lozman.

Mon tann sa R150milyon  ki i dir pou pran ek Pansyon – Pension Fund, eski pou fer lakaz 2017 oubyen 2018? Dapre Minis Labitat dernyen  fwa i ti dan sa Lasanble, sa sif i ase pou fer ankor 330 lakaz par lao sa 202 ki ongoing. Kote zot pe al konstrir?  Fotespere Au Cap li osi?  Mon ti a byen kontan si en pe i ganny konstrir  danm nou distrik.

Mr speaker, pou redwir lapovrete dan pei, fodre sa ki dan bezwen i ganny plis pouvwar d’achat parey nou dir. Mon ti a konpran, vi ki nou import preski tou sa ki konsonmen Sesel, si ti annan en bes dan pri forex, ansanm avek en Bidze pli kontrole, ki redwir reveni ki Gouvernman i bezwen, ti a fer pri marsandiz desann, e ki Seselwa a annan plis larzan dan pos lafen di-mwan.  Mon ti a kontan si Minis kekfwa i eksplik kekfwa nou dan ki fason ogmant  tax i pou fer desann pri lavi?

Mon konpran ki serten i pou bezwen touzour en led dan nou sosyete – bann mwen fortinen parey zot kontan dir – en bon plan i neseser pou ed nou frer ek ser.  Fodre selman nou donn plis lankourazman, pou lev-e al debourye parey zot dir. Parey sa manman ki anvi al travay, i byen – i normal  ki i ganny en lasistans pou met son zanfan dan Day Care.

Mr speaker, sa zafer Trezyenm Mwan Saler i pe vin en zwe politik.  Parey nou dir se LDS ki ti demann Minis Lanplwa pou fer serten amannman dan Lalwa, e ler i vini avek en bon Lalwa wi, nou a siporte.  Sa teat kot enn i koz kont epi I vot pour, i zis fer lapenn sa.

Mon osi bezwen dir de mo lo Lagrikiltir ek Lapes.  Mon pe konpar sif pou Lagrikiltir e sa ki pour Lapes.  I annan en gran diferans. Bann detay pa ase kler, me mon mazinen pli tar Minis konsernen a eklersi sa.

Me pour le moman, mon vwar en mank envestisman pou ankouraz plis Fermye pou antre oubyen ogmant zot prodiksyon.  En pwen kle ki sorti ler mon koz avek Fermye se fasilite avek Kapital pou amelyor zot prodiksyon sirtou bann pti Fermye. Wi, zot ganny dir Labank pou fasilit loan pour devlop zot Laferm, me laplipar pa pe gannyen. Bann gro Laferm zot, zot gannyen loan milyon, me serten pti fermye ni menm en loan transpor pa pe aprouve.  Fermye pa pe demann  ekstra. Zot kapab e zot oule run zot Laferm koman en biznes succesful. Me parey Minis i konnen, parfwa se sa cash flow ki donn zot retar. Ou kapab esper enn a 2 mwan avan ler pou ganny peye avek son kliyan.

Fodre plis later i ganny  allocate pour bann Fermye, fodre pa ki zis enn de gro Laferm ki benefisye. I annan ki menm si zot kapab plante, zot prefere enport legim pou vann isi. Fodre revwar tou bann Later Lagrikiltir ki’n ganny idantifye e si fodre re-divize, e met a dispozisyon bann ki pare pou fer sa metye nob.

Fodre Minis i revwar son stratezi pou re ankouraz elevaz zannimo lo en baz Komersyal Prodiksyon lavyann lokal fodre vin en priyorite.

Lo kote lapes nou le demann Minis ki sa depans i fer sir i ganny byen odite. 257.4 milyon pou loperasyon administrasyon nou pou bezwen plis detay lo la.  Peser ankor pe fer fas avek bokou problem. Ice plant in ganny fer, wi, me ziska la bomaten Providence, zis enn ki dan sa 3 ki pe marse.  E sa in en pe letan in koumsa.  Peser i bezwen landrwa Providence osi pour zot kapab  met zot pwason dan en cold storage or refrigerated container pour zot restock zot pwason avan zot pran zot materyo pou al travay ankor.

Landrwa i annan, me fodre Minister i fer en zefor pou allocate avek sa bann Peser. E osi ede ou ankouraz plis nou Peser pou envestir dan zot prop bato lapes atraver bann loan ki ava mwen lentere our zot kapab peye.

Mr Speaker, permet mwan pou

retourn ankor Au Cap pou en lot size. Sa se Craft Village, Domaine de Val de Pres. En renovasyon entansif  fodre ganny fer lo sa site. Bann kyosk i en leta deplorab e bann fasilite utilities dan laplipar pou en pe letan pa marse. Fodre lev sa landrwa lo en lot nivo.  Ankouraz plis artizan pou pran par dan aktivite sa landrwa. Promot fasilite pou bann zenn, atraver nouvo kyosk spesyalman pou aprantisaz.

En Sant Sosyal ki enkli en Youth Centre i devret ganny fer dan son zanmerant.

Minis fodre osi reget sa bann lease ki’n ganny fer dan le pase. Si fodre repran, repran. Si napa nanryen pou fer ek nou kiltir, i pa devret la lo sa site. Sa ki pa ankor devlope, annou donn en deadline pou fer oubyen rann sa landrwa. Fodre anmenn sipor prive pou fer sa landrwa vi lo sa oter ki Au Cap ti a kontan war pou son vilaz, vivan e zwaye.

Mr Speaker en lot konsern ki mon pou swete ganny konfirmasyon ek Minis konsernen se si dan Bidze i annan provizyon pou lalimyer lo semen Au Cap. Fodre dir konbyen pou donnen Au Cap, e si i manke , la ankor an kolaborasyon avek Sekter Prive nou a travay ansanm pou rod le mwayen pou aste ekstra.

Mon pou osi oule konnen dan Bidze provizyon ki in ganny mete pou bus shelters dan distrik Au Cap. I pa bezwen en depans ekstravagans, me en bus shelter   ki senp e efektiv a ed e soulaz bann dimoun.  Dan sa syek ki nou pe viv ladan, i pa normal pou nou dimoun esper bis lapli soley, dan sa kalite sityasyon. Sa i sipoze en priyorite.

Mr Speaker, an konklizyon mon le tous lo sa Special Pension Scheme pou teachers, nurses, doctors, police officers and soldiers. Sa mon siporte, me eski Minis pa’n oubliy sa group travayer ki apel Fireman dan sa kad? Zot osi zot donn tou  e met zot lekor an risk dan zot servis pou nou Nasyon.

Zot kondisyon travay fodre ganny revwar o pli vit posib, enkli zot lapey ek Allowance ki pa ase. Mon dir sa avek plis lanfaz akoz mon war zot en action Au Cap  semenn pase e mon felisit zot pou sa professionalism. Donn zot osi zot merit.

Mon a  terminen, Mr Speaker, an swet-an tou Onorab  , Lasanble Minis – son lekip , ou menm, dimoun ki a lekout e sirtou zabitan Au Cap en Joyeux Noel e  en Bonne e Heureuse Année.

Mersi.

 

        (APPLAUSE)

 

 

MR SPEAKER

Onorab Vidot laparol i pour ou.

 

HON AUDREY VIDOT

Mersi Mr Speaker.  Bonzour Mr Speaker ek tou Manm Onorab, zabitan Roche Caiman e tou dimoun a lekout.

Mr Speaker sa ki kler pou tou dimoun Roche Caiman dan sa Bidze, ki louvertir e demokratizasyon lekonomi Sesel i en keksoz inevitab.  Sa Bidze i fer li koman enn bann kondisyon primer pou apel plis bann zanfan sa pei Sesel pou annan en partisipasyon direk dan lekonomi pei e dan kreasyon larises.

Nou pep pe ganny apele pou zwe en rol  pli aktif dan lekonomi e set atraver zot lasyer e dan reisit dan kreasyon larises ki nou Nasyon pou kontinyen atenn  en pli o standar lavi.  Prensip fondamantal Parti Lepep in touzour met zonm ek fanm Seselwa o sant nou devlopman  e Bidze Minis Larose in prezante Vandredi in met an plas bann kondisyon i deal pou kree loportinite pou tou Seselwa.  Si nou pou apros Bidze koman sa dokiman ki pou gid lekonomi dan sa prosen 12 mwan alors ladan nou vwar plizyer provizyon ki pou promot e sofgard valer  imen.

Parti Lepep in touzour met lanfaz lo  lenportans devlopman imen depi dan son nesans ziska son dernyen zour dan sekirite lape larmoni – linite  e la dinyite.  Nou bann progranm in touzour tous sak zonm – fanm e zanfan Seselwa, pou zot vwar zot sekirite, progre e lavansman zot fanmir dansa pei ekonomi ki nou tou nou pe partaze.  I tre enportan  pour sak Seselwa vwar nou linite, stabilite, prosperite  e sirtou lavenir pour zot zanfan non selman dan sa Bidze me larealite zot lavi toulezour.

Mr Speaker, nou partaz en rev koman Seselwa e sa rev se ki nou tou nou ava zwir resi en zour ariv kot nou desten pou trouv en meyer lavi.  E se sa rev ki pou pous nou pran bann desizyon ki difisil, brav e ose ansanm koman en Nasyon.  Atraver sa vast Liniver napa okenn endividi, kominote, Prezidan, Gouvernman oubyen pei ki kapab reasir dan en  kwen li tousel izole avek larestan limanite.  I selman  bann panse egois ki souvandfwa fer nou krwar ki en tel keksoz i posib ki an realite, nou imen  nou bezwen nou prosen pour nou viv.  Me mon pou osi fyer ki koman en Parti Politik se Parti Lepep tousel ki’n posed sa leksperyans gouvernans pou gid nou pei e ed li sirmont bann defi e sofgard sa ki nou’n atenn.

Mr Speaker, mon oule retourn en moman lo sa size welfare ki’n ganny eleve  yer bomaten.  I paret mwan i annan serten Manm ki ganny difikilte pou konpran egzakteman ki’n ekri dan sa liv Bidze. I annan en latitid Dokter Konn-tou ki relye dan nou Lasanble, kot nenport kwa i ganny dir  dan linyorans e zefor pou konfiz piblik.  Anba sa size welfare ki’n ganny nonmen depi yer kot serten lakizasyon e  alegasyon in menm ganny fer e i annan plizyer lezot benefis ki annan anba sa vot. E sa se bann Retirement benefits – invalidity benefits avek son Home …. Scheme SPTC travel concessions  – Social Safety Net e bann lezot benefis ki ganny detaye  dan nou Bidze.

Mr Speaker, zis logmantasyon saler de-baz e provizyon Trezyenm Mwan  Saler pou homecare i reprezant logmantasyon R176.4 milyon.  Retirement benefits ki sorti  R3, 600 pou vin R5050 i reprezant en logmantasyon R46.1 milyon  e logmantasyon  lakantite dimoun ki pe ganny zot retret – sa i reprezant en logmantasyon R4.7 milyon  – en total R71.8 milyon roupi.

Social Safety Net sa ki zot ti pe fer referans lo la koman Welfare  sa i zis R100 milyon e non pa en bilyon Roupi.  La fodre fer kler alors mon repete, i annan zis R100 milyon  ki’n ganny bidzete anba sa vot Social Safety Net ki pe ganny zere par Lazans Byennet Sosyal e non pa R1bilyon dan Welfare parey LDS ti pe dir nou yer.

Mr Speaker, devlopman Sesel zis parey i leka dan larestan lemonn i en voyaz san fen  e Parti Lepep i la akote pou ede, asiste e relev kan nou tonbe.  Koman en Gouvernman, nou anvi diversifye nou lekonomi, mentenir en krwasans e kontinyen donn mwayen pti biznes posibilite zwe en rol kle dan kreasyon larises Sesel.  Me annou ganny en konpran tre kler nou isi lo sa kote latab in plizyer lannen nou’n lite pou plis kreasyon pou pti biznes dan sa pei, akoz nou selman ki pti biznes i vre moter ekonomik pei, me i egalman reste fason pli direk pou donn akse pep avek larises pei.  I reste enn nou rev lo sa kote latab pou sak fanmir i ava kapab posed li en Graduate dan sak lakaz, me egalman enn ou de manm pe partisip dan kek aktivite biznes pou ede batir en meyer lavenir pou sak fanmir.  Nou beze a tou pri anpes bann gran biznes byen ekipe  – donn sans devlopman kot bann mwayen e pti biznes kot zot pe ganny zot sans pou zot kapab devlope.

Ozordi dan  Sesel i malere poudir i annan serten ki asiz dan bann pos kot bann gro lentere biznes pe benefisye pare pou fer nenport kwa pou zot protez zot bann Met – menm letan ki sa i pe andomaz lentere nou bann travayer Seselwa, zot kontinyen fer li menm. E pli tar zot rod tou kalite lekskiz pou zot kasyet deryer zot pese.

Mr Speaker, nou pa ti pou la ozordi si sa zenerasyon avan nou ti’n lager e lite pou devlop sa pti pei Sesel, pou nou vin sa pti bizou ki nou été ozordi  e pour sa nou drwa bann paran e gran paran en gro remersiman.  Pour sa rezon ki Gouvernman Parti lepep pe kontinyelman gard promes avek son bann dimoun aze pou kontinyelman met bann Scheme ki pou siport zot benefis dan Bidze.

Mr Speaker, pour nou pei garanti en lavenir briyan nou pou bezwen annan en lazenes  vibran – en lazenes for kouraze ki pare pou envestir dan son lekor an plen dan devlopman son pei.   Nou bezwen annan en lazenes entelizan – byen formen e tre konsyan ki pou pare pou fer sa tranzisyon pou antre dan lemonn travay pou fer sa lafors travayer ki nou pei i bezwen e pour sa arive, i pou pran en lenvestisman mazer kontinyen dan ledikasyon  formasyon  sport lwazir aktivite kiltirel pou nou bann zenn.  Nou pei i envestir bokou dan nou lazenes.  Nou pe kree bokou loportinite  lanplwa  e nou pe anmenn mezir ki pou atir en bon  standar lavi pou nou lafors travayer.  Parey nou granmoun i dir, sak penn i vo son pain.  Alors kan en zonm i travay fodre ki nou vwar valer son kouraz dan son lanmen lafen di-mwan e si sa zonm i travay 12 Mwan i fodre ki i vwar lavaler son 12 Mwan lasyer e lafyerte son zefor.  Me plis ankor, fodre pa ki personn i ganny met pou vol valer son lasyer dan son lanmen  atraver  bann mannev ladouser ki pa an rezilta  en lekonomi artifisyel. Ozordi Sesel, lapovrete pe ronz nou pei e  nou pa pou zanmen elimin li si nou pa koz lanmen lo sa vre lakoz.  Konmela dan nou pei letan lamazorite pe trimouse, i annan serten ki pe pas tou son letan zis pou rod shortcut pou zot viv avan ;- ki swa son drog ; ki swa pri komodite avek servis ouswa lot lakoz lapovrete.  Nou pou bezwen adres li a elimin li ansanm koman en Nasyon.  Dan tou sa pti progre ki nou fer, pou zis  disparet dan divan ki swa son Trezyenm mwan Saler – son logmantasyon – lo saler de-baz ouswa benefis tax progressif tousala zis pou evapore anvole dan lanmen sa enn ki pe travay pou gannyen.  Nou bezwen met lanmen lo problenm lapovrete ki malgre loportinite abondant pe anvair lavi bokou dimoun dan nou pei.

Mr Speaker, pou ana tout en zenerasyon ki pe ganny brize atraver labi sibstans dan nou pei, sa fleo in vin en fardo dan lo plizyer serten fanmir ziska lafanmir li menm nepli kapab fonksyonn korekteman sitan ki i pe sibir labi rezilta  sa problenm drog.  Sa ki nou pei, i bezwen ozordi se lespwar – lespwar ki bann malad pa pou ganny abandonnen dan en kwen avek zot maladi me pou nou posed en sosyete  ki annan ase konpasyon pou vir deryer ansanm e anmas sa ki’n tonbe e an-port zot  avek nou lo sa traze lavi.  Lespwar ki nou ava kontinyen anmas zot si zot tonbe sak fwa ou menm 10 fwa ; lespwar ki nou program Prevansyon ava ganny plis lanfaz – lenerzi e resours e latansyon – lespwar ki ava kapab prezerv e protez nou bann zenerasyon fitir e asire ki zot pa pou zanmen, e zanmen tonm dan en depi parey i leka  e a se moman avek sa serten enn de nou zenn.

E dan sa Bidze, ki devan nou, nou vwar en letensel sa lespwar.  Nou bann zabitan Roche Caiman, pe serse.  Mon vwar nou bann swe pe ganny reflekte dan plizyer provizyon Bidze me la ankor, i depan lo nou menm akoz se nou la Nasyon Seselwa ki pou bezwen enplimant tou bann provizyon sa Bidze e pou fer li marse korekteman  parey i devret e a lafen lazournen, si nou tou nou lespwar i ganny touye se nou menm nou ki’n fer li, me pour le moman nou annan lafwa e gard lespwar vivan.

Mr Speaker, mon oule dedye en morso mon diskour pou koz lo Lord e Lape dan pei me ava komanse mon oule swiv legzanp enn mon predeseser dan sa Lasanble zis parey Onorab Jeniffer Vel Jasmin ki ti’n deza fer.  Mon oule fer ofer mon gran remersiman pour mon bann Profesyonnel Lasante – nou bann Teachers, nou bann zonm ek fanm dan Liniform –Zofisye – Solda – Brigadye – Sovtaz.  Mon konnen ki nou kritik zot bokou  de fwa menm tro bokou.  Nou vit pou kritike me lour pou remersye sa imen  – i nou natir.  Me ozordi mon oule dir zot en gro remersiman pou tou zot servis akoz san zot nou ti pou konpletman perdi e egare.  Mon annan en lapel pou Komisyoner Lapolis  – bann devlopman tel parey proze Riche Caiman avek Perseverance i bezwen en prezan Lapolis ase permanan.  La mon pa pe koz 2 zonm pe asize dan en Kordgard ouswa loto aircon  me parey ki Ameriken i kontan dir – boots on the ground.  Nou bezwen Community Policing kot Lapolis i antre e okip teren dan en fason trankil e amikal kot zabitan ava pran labitid avek  menm figir e devlop en relasyon kourtwa avek bann Zofisye e non pa apel zot zis letan ki i annan maler.  E la mon dir sa Lapolis ki pa okip teren i annan bann lezot eleman ki pou profite pou donn bal letan sat pa la.

Dan labsans Lapolis bann eleman kriminel i tant pou ganny lenpresyon li landrwa pou zot e se zot ki kapab fer sa ki zot anvi.  Nou bezwen kontinyen batir en lafors Lapolis ki efektiv e efikas pou met Lord en Lape.  Lo lot kote, mon annan en mon konsyans pour bann Lapolis silvouple, servi byen resours Gouvernman ki met devan zot dispozisyon.  Donn bann Taxpayers money en valer ekitab pour zot larzan ; fer zot mye pou delivre sa pep e en meyer de zot abilite.

Mr Speaker, prosperite fitir i fonde lo en devlopman soutenab ki garanti lanplwa  e kree larises ki nou bezwen pou siport progranm sosyal konpreansif.  Le meyer fason pou realiz sa plan, se atraver bann mwayen ek pti biznes ki pou annan plis gran rol pou zwen dan lekonomi pei.  Sa Gouvernman napa okenn lentansyon detri oubyen kit deryer oubyen okenn pti biznes lantrepriz apre tou sa loportinite lenvestisman ki nou’n mete pou siport sa Sekter.  Lakle progre se pou servi byen nou bann resours e menm partaz lanvironnman e nou fason viv Sesel.  I apre tou i en pei ki inik o-monn e se la ki nou pei i retrouv son pli gran valer.  Sipor ki i annan pou lendistri Touris atraver Bidze i demontre klerman ki sa Lendistri i reste pilye lekonomi pei.  Nou bezwen kapab kontinyelman amelyor package ki nou ofer nou bann viziter e ankouraz zot pou depans plis ler zot vin lo nou pti zil.

Mr Speaker, pou en lekonomi reste vivan fodre ki i annan kreasyon lanplwa.  Se atraver kreasyon lanplwa ki nou kapab met lasante ekonomik  e sosyal en pei.  En pei i kapab pli ris ki tou me si lanplwa pa pe ganny kree par ede liber lenerzi kreatif son pep, alor i annan en gro problenm.  En Sesel  nou angaze pou nou dan kreasyon lanplwa koman en priyorite, sa i ganny reflekte kler dan Bidze.  Par reentrodwir sa Scheme URS Gouvernman pou adres  sa size Youth Employment dan en fason pli direk posib.  Nou vwar li neseser pou entansifye program ki ekip dimoun avek plis skills avek sipor bann Lendistri afen ki bann zenn a ganny bann skill neseser dan travay lanplwa.  Gouvernman pou kontinyen ranforsi progranm e rekonnet e  rekonpans travayer Seselwa atraver kreasyon bann bon plan  – karyer ek Scheme pou devlopman personnel.  Dimoun ki travay dir, i bezwen ganny apresye e rekonpanse.  Se dan sa loptik ki nou pou kontinyen devlop Scheme pou travayer spesifik e sipor travay travayer tou dan Sekter Prive e  Piblik avek Trezyenm Mwan Saler, avek bi amelyor zot lavi.

Par sak endividi pou ganny en lozman adekwat i en drwa imen fondamantal  de-baz.   I depi 1964 sa vizyon ki sak fanmir Seselwa i ava en zour posed en twa lo zot latet i reste enn bann promes ki pli sakre  Parti Lepep anver pep Seselwa.  E la ozordi an lannen 2016 i ankor reste enn bann baz fondamantal ki pe ganny reflekte dan sa Bidze.  Tou mwayen  e resours posib pe ganny prove pou met lo lozman e dispansab pour  nou pep.  Bidze pou lannen 2017 i devret servi koman en sours lespwar tre for pou nou bann dimoun ki lo lalis lakaz an se moman.  Lannen 2008 avek larive Progranm Reform Ekonomik, in ralanti en kantite pou nou devlopman progranm konstriksyon lozman ki fer, ki pandan sa bann lannen nou bann dimoun in akimil en fristrasyon anver nou.

Nou santi ki promes pou sak fanmir Seselwa ganny en twa lo son latet e nou tou nou konnen ki rezilta sa, me sa i pli gro kado ki sa Bidze i kapab fer ofer pep Seselwa, akoz se bann pli gran swe se annan nou prop lakaz.

E la mon oule profite pou lans akoz lapel avek Gouvernman pou revwar sa morso later Ex-Casernes Roche Caiman pou devlopman Social Housing pour ki i a benefisye zabitan Roche Caiman answit detrwa fanmir dan distrik Plaisance, Les Mamelles, Mont Fleuri.

Mr Speaker, ozordi mon tonbe e ou la pou ed mwan sot larivyer demen mon tour  pou ofer mon bonte letan ki mon vwar en zanfan dan danze.  Se lavi – se sa lavi isi lo sa zil i roul koman nou Seselwa pou lager pou kapab donn sipor kanmarad. Lape, linite ansanm i sel fason pou nou prospere e avanse koman en Nasyon.

Mr Speaker, mon profit sa lokasyon  pou swet Prezidan Faure – Vis Prezidan Meriton ek son fanmir tou Manm Onorab ek zot fanmir – zabitan Roche Caiman e tou pep Seselwa en Zwaye Noel e En bon lannen 2017 – ki Bondye a beni zot.

Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Vidot.  E avek sa nou  a pran en pause kafe e nou a retournen 11er.

 

        (BREAK)

 

MR SPEAKER

Nou a kontinyen avek nou bann deba  – nou bann repons lo Bidze e mon a donn laparol Onorab Larue.

 

HON FLORY LARUE

Bonzour Mr Speaker.  Bonzour tou dimoun dan lakour.   Bonzour Minis.  Sa Bidze son tenm i “Devlopman Enklisiv – Loportinite pour nou tou”

Nou Bidze in double depi 2012.  In sorti lo R3 bilyon, 558 milyon pour ozordi ariv lo preske R 7 bilyon, 800 milyon. In ogmant par preske 120 poursan;-  savedir R 4 bilyon, 238 milyon ,499 mil dan 5 an.  Roupi tousala.

Bidze 2017 in ogmant par R1 bilyon, 232 milyon, 251 mil an plis ki Bidze 2016.An plis  – sa I son logmantasyon.

Dan sa dernyen 5 an Bidze pour:

Biro Prezidan in ogmant par 87 poursan.

Departman Ladefans in ogmant par 239 poursan.  E lezot mon bann koleg menm in demande si nou pe ekspekte al lager avek sa groser Bidze.  .

Biro Mer Victoria li in Ogmant par 153 poursan.

Zafer Etranzer par 128 poursan.

Nou vwar depi lannen pase Bidze pour

Seychelles Energy Commission in ogmant par 1326 poursan sorti R 3 milyon, 617 mil pour ariv R 51 milyon, 604 mil. Fotespere bann depans ki pour ganny fer par sa Komisyon i kler e nou kapab ganny byen eksplike dan ki fason nou pou envestir sa.  Industrial Estates Authority in ogmant par  161 poursan in sorti avek preske R 8 milyon pour vin zis par lao R 20 milyon, en ogmantasyon R 12 milyon, 573 mil. Sa osi sa Lazans fodre eksplik byen sa Lasanble ki sa Lotorite i anvizaze fer.

Me nou vwar “Drug and Alcohol Council” in ganny zis R 177 mil an plis ki fer 9 poursan ogmantasyon e Seychelles Agricultural Agency in ganny R3 milyon en ogmantasyon zis 9 poursan lo lannen pase.

Mr Speaker, wi sa Bidze i en rikord, i kas rikord konmsi Onorab Letourdie, e napa nanryen pou nou fyer ladan. Dan nou deba lo lapovrete dan sa Lasanble nou’n dir ki en dimoun ki pe depans plis ki I gannyen, i pa en dimoun responsab. Me letan Minis i vin prezant sa Bidze enorm, pli gro ki noun deza vwar, li i dir nou I fyer, e i dir nou ki sa Bidze pour anmenn devlopman. Me ou dan ou lakour si ou depans plis ki sa ki ou annan,  ki mannyer  ou pou fer?  En kestyon pour met an tet.  Akoz nou pei i deza andete, e i annan det i pa ni ankor komans peye. E la depi komansman annou demann nou lekor si sa  i en reset ki promot devlopman, sirtou devlopman pour tou. Minis a bezwen eklersi nou lo leta nou det letan nou pe depouye pli tar dan lasemenn.

Mr Speaker, si dan 5an nou Bidze in double, eski zot in demann zot lekor kote nou pou ete dan ankor 5an? Eski sanmenm sa bon nouvel ki Minis pe anmenn pour nou sa Nwel?

Me annou revwar Bidze lannen pase, Eski Gouvernman in revwar ki mannyer Bidze 2016 in performen? Onorab Mondon in dir nou ki dan lefitir fodre ki Auditor General i prezant son Rapor avan ki Bidze i ganny propoze, pour nou vwar bann performans diferan Minister. In nonm Departman Defans ek son bann depans ki mank dokimantasyon. Eski tousala in rektifye avan Gouvernman i oze demann nou R 175 milyon 150 mil an plis ki lannen pase, en logmantasyon par 69 poursan pour Departman Finans.

Mwan monn pran enn pti bout dan Bidze 2016 ki Minis Adam ti propoze  pour Sekter Lagrikiltir ki I ti prezante dan sa lasanble tar lannen pase. I ti dir bann keksoz swivan;

Ti annan 2 proze pour ganny komanse dan lannen 2016, sa ti en nouvo Labatwar ek en nouvo Hatchery avek nouvo stock. Bazar Viktorya ti pou ganny fer en renovasyon la valer R 4.7 milyon e en Laboratwar Veteriner ti pou ganny fer lavaler R 8 milyon. Tou  sa pa Ankor ganny fer, e menm kot Labatwar bann prodikter pe konplent ki napa en balans e zot perdi lo latres avek zot livestock.  Sa sityasyon lontan i koumsa. E en Fermye i dir mwan ki sa madanm pa oule aste en balans. I annan dimoun ki  pe rod koson e zot, zot annan plis ki 50 manman koson,  me en Fermye ki reste Anse Boileau li i annan 3an i ankor pe espere. Solman i tande ki manman i annan, zis li i pa gannyen. Eski sa Bidze i pour tou dimoun?

E mon’n osi ganny dir ki Fermye i oule en landrwa veteriner separe pour anmenn zot zannimo elevaz separe avek zannimo domestik e sa ti sipoze ganny fer kot BBC ti ete Grand Anse.  Tou keksoz I la zis pour “move in” konmsi  sa Fermye.  Zot osi ankor pe esper store lagrikiltir Anse Boileau ki en         Kontrakter Mr Alderick Benoiton i ankor pe fer e in fini pas plis ki 15 mwan. Sa Kontrakter i osi li menn ki ganny bokou lezot Kontra: pavement Anvil,  i asiste PUC, i dan bann konstriksyon dan semen Montagne Posèe pour bann sistenm delo. Me sa proze pour Fermye li i pa fini. Ou vwar ki larises li i pa ganny partaze.  Akoz sa msye i ganny tou Kontra e i pa menm fini tou travay.

Alor ki mannyer larzan Lagrikiltir ti ganny servi lannen pase?

Plizyer landrwa dan Bidze Minis I dir nou ki fodre siport Sekter Prive, moter nou lekonomi e i pou vin zis zwenn tou Sekter e i pou vin avek lekel? In dir nou i pou vin avek Lasanm Komers ek Lendistri, li menm li SCCI. Eski sa Lorganizasyon i vreman reprezant Biznes ek Komers dan Sekter Prive? En Lorganizasyon ki a plizyer repriz Mr Speaker in ganny afilye avek en Chairman ki’n fer fo papye e en Vis– Chairman ki ti en ansyen Minis Later ki’n fer bokou tranzaksyon avek later Gouvernman e li i annan plis ki 10 morso later lo son non. Sa i en zistwar pour en lot zour. SCCI in osi annan bokou alegasyon koripsyon ki’n ganny fer kont li dan le pase.

Mr Speaker, SCCI  i sa enn ki Gouvernman i konsilte avek letan, i pran bann desizyon. Mon demann avek bann dimoun dan Sekter Prive, al fer zot revolisyon kot SCCI, met li drwat , vin ansanm e pa les zis en bann fer desizyon pour zot.  Pour kapab annan sa “win-win situation “ ek sa “synergy” ki Minis i koz lo la fodre get byen sa SCCI.

Nou tann Minis koz lo license, e lo letan pour anrezistre en biznes, me annou osi demande ki traze avan ouver ou biznes? En dimoun i bezwen met tou keksoz pare avan ki  I menm ganny en license, e apre tou sa lenvestisman kot in andet son lekor, i kapab menm pa gannyen. I annan plizyer ka avek lenvestisman ki tourn dan milyon koumsa. Sa bann keksoz Minis Larose i pa montre ki sa Gouvernman i pa pare pour fasilit biznes pour tou dimoun. Sa bann keksoz Minis i donn nou en move repitasyon dan fer biznes. Envestiser I per letan zot tande ki serten biznes pa ganny license, letan in fini fer tou lenvestisman. Letan ou fonksyonn koumsa bann “ legitimate above board  companies” pa pou vini fer biznes Sesel, Minis.

Letan ou annan en group parey FIU ki pe ganny donnen R45 milyon dan Bidze en logmantasyon par R10 milyon sa lannen, apre ou tann referans ganny fer lo sa unit koman lebra lekstorsyon Gouvernman Sesel, i vreman efreyan. E parey Onorab Adelaide in dir, nou bezwen get pli profon si sa Departman pe fer en louvraz efikas ki merit sa Fon ki i pe ganny donnen.

Mr Speaker, letan Gouvernman i komans fer biznes  i an konpetisyon avek son sitwayen apre i dir ou ki sa Lakonpannyen i prive solman son propriyeter i Gouvernman, sa i apel “fer ou kwar lizour pou aswar.” Lalis sa bann Lakonpannyen i long, i enkli IDC ki fer biznes Airline, alor li i menm an konpetisyon avek son lekor akoz zis Air Seychelles ki fer transfer domestik, me IDC li in deside ki lo serten zil li ki pou fer sa.  I annan son prop terminal  Avyon e son prop servis handling.

Apre ou ganny Green Island Construction ki li i partou, alor i vin fer sa marse vin pli pti. I anpes loportinite pour en lot Lakonpannyen konstriksyon grandi. Me la Onorab Leader Lopozisyon in dir li al fer lakaz pour Seselwa.  E gard an tet ki sa Lakonpannyen i anploy preske zis etranze. Green Tree Investment li i pe fer PPP, Public Private Partnership, solman li osi i pour Gouvernman. I al pran en loan avek Labank ( probableman Nouvobanq, ki li osi i pour Gouvernman) e i vin fer sa proze pour Gouvernman. E ladan osi i annan profi. Alor profi tou sa bann Lakonpannyen oli?  Fair Trading Commission i kapab regarde si i annan keksoz pour li fer dan sa bann topik.

Mr Speaker, letan Gouvernman pe fer konpetisyon avek Sekter Prive STC i enn sa bann bebet ki fodre nou revwar.  E fotespere ki Gouvernman i serye, akoz zis en semenn apre ki sa lasanble ti Koz lo STC pour zwe son rol pour fer desann pri lavi e ki i revwar son manda e “streamline” son servis pour deservi mye son manda, nou ti vwar CEO STC vin lo Televizyon e anons bann nouvo proze pour STC. Be tou sa la pa en gaspiyaz?  Akoz son manda se pour fer bann komodite esansyel reste a en pli ba pri posib, pa pou vin pli gran Supermarket sesel. E nou’n ganny bann Onorab demande ki sa i ganny ouver pour enkli bann komodite pti baba ek bann keksoz pour dimoun aze. E  fodre osi Minis nou mazin sa tax osi ki nou pe mete lo  nou bann prodwi tel ki  prodwi pour lasante pour promot en pli bon fason viv. Sa bann tax lo sa bann kalite prodwi fodre I ganny retire.

Onorab Ramkalawan in dir STC pe lwe en Warehouse, ek lekel ?  Ek Parti Lepep.  Mon pa bliy zot ek sa 40 bout later ki zot bezwen rann Gouvernman, pour ki nou kapab redistribye sa larises ki Minis Larose pe koz lo la.

 

(APPLAUSE)

 

HON FLORY LARUE

Zot in abiz zot pouvwar pour ganny sa bann aki mal apropo.

Sa i fer mwan demann en kestyon bann zabitan distrik Anse Royale letan mon koz lo sa Bazar. Si en devlopman i ganny fer par ou Gouvernman, e i mont en file pour ganny en larzan avek en donater etranze e zot met fo lenformasyon dan sa file, eski savedir sa Gouvernman i toler koripsyon Minis?  Savedir sa Bazar in ganny fer lo later Parti Lepep e sa Bazar  i pour Parti Lepep.

Letan proze I ganny fer dan distrik piblik I demann kestyon, par egzanp Anse Royale dimoun pe demande si sa semen koltar ki al kot en Laferm kin ganny mete zis avan Eleksyon  ti en priyorite distrik?  Akoz bokou dimoun i konplent leta semen Mont Plaisir ek son ta trou, e osi semen Val Dan Dor parey Onorab Mondon in mansyonnen.

Alor Mr Speaker, piblik Seselwa pe note bann langazman dan distrik Onorab Lemiel. I byen ki Onorab Lemiel in mansyonn sa Sports Complex. Me sa osi i en langazman ki lontan Gouvernman pe fer, alor mon ava azoute pour fer Gouvernman mazin son plan devlopman nou distrik pour vin sa dezyenm Lavil. Nou a la pour travay ansanm pour fer Gouvernman met bann baz dan distrik pour donn bann zenn bann epanouisman, ki a ede eparnye bann zenn bann fleo sosyal tel ki drog ek lalkol. En toilet lo sa Fun Park  Anse Royale i osi en langazman Gouvernman, Onorab Lemiel, me li in vin en moniman dan en lapay. Mon demande ki Minister Tourizm i pran en ka avek bann lezot Departman pour regard bann konfor bazik pour touris ki enkli bann fasilite lo lans, revwar sa bann lisyen eran me dan en fason imen. Fodre travay avek Minister Entern pour aret bann krim kont nou touris, ki afekte sa Lendistri. Dan sa Bidze nou vwar en tax $10 ganny azoute dan kou nou bann viziter. Wi i en fason anmenn larzan me i devret pran byen son rol pour ankouraz bann Lendistri pour donn valer azoute pour ki larises ki touris i anmennen i antre dan lekonomi. Nou’n tande ki Sesel “ is high priced in the market” annou fer en louvraz serye ki Sesel i reste koman en swa pour vakans, a en pri abordab. Annou envestir dan nou dimoun. Onorab William in eksplik bann defi sa Lekol, STA.  Annou met byen nou priyorite e envestir dan nou dimoun pour repran kontrol nou Lendistri Tourizm.

En Bidze ki sorti kot Gouvernman ki dir i enklisiv, i bezwen repran sa 40 bout later pou enkli en pe fanmir pour kapab fer en pe lakaz, koumsa nou ganny nou en Bidze enklisiv  Minis.  Nou kapab ganny en pe Zone endistriyel pour bann ki lannen vini lannen ale pe rod en bout later endistriyel pour fer zot biznes. Dan Anse Royale mon annan en fanmir ki pe rod en bout later Providence, me an ven. Me nou vwar i annan dimoun ki ganny plizyer bout laba. I annan bout pa ni pe ganny servi.  Me sa later i vin avek son regilasyon, eski Gouvernman pe ranforsi Lalwa? Si sa bann later ti ganny donnen ek dimoun serye I pa ede pour devlop nou lekonomi? Eski sa enn ki pli pti i vwar li ganny proteze?  Li kot li, bann azan I vin dir li aret fer son biznes. Be ki mannyer nou pe ed pti biznes? Sa zonm pa vole.  I oule travay e kree lanplwa pour bann zenn, ed li zot pour li bouz devan e kontribye dan nou lekonomi.

Larzan napa, demann i bokou e partou. Zanmen larzan I ase alor si nou Gouvernman pa pran bann aksyon pour anpes gaspiyaz, nou pou al dan en move direksyon, akoz Minis i dir nou ki krwasans ekonomik mondyal pe desann e krwasans rezyonal i pli ba ankor. Ozordi lemonn i en vilaz, alor nou osi nou pou santi reperkisyon.

Mr Speaker, dan non la transparans dan sa Bidze fodre Minis i donn nou plis sif pour travay avek e  bezwen fer sa disponib. E ozordi avek teknolozi nou kapab ganny sa lenformasyon vitman e konplet, me nou vwar ki Minister Finans pa ankor konpran vre rol sa Lezislatif. Nou Lezislatif i en brans nou Gouvernman, I fer Lalwa e nou vwar ki i pas Bidze. E en keksoz Minis nou pa oule pas Bidze dan vid. Nou annan en devwar anver nou lekor e tou nou sitwayen ki nou fer sir ki zot tande kot nou demande kote zot larzan pe ale e akoz i pe al laba?   Alor Minis donn nou tou nou lenformasyon ki nou bezwen. Nou bezwen sa lenformasyon pour nou fer nou louvraz akoz Minis, se pour sa ki nou ganny peye, pour nou travay, e nou travay se pour fer sir ki larzan Lepep Seselwa i ganny servi pour son lavantaz.

Pour la premyer fwa dan nou Lasanble parti o-pouvwar i en minorite.  E sa ki mazorite i pa en faksyon Onorab Valmont, me I en parti Politik ki ini ki apel LDS.  Eseye pour konpran, sanmenm sa larealite, apel li sa ki oule me isi dan sa Lasanble LDS ki mazorite.

 

(APPLAUSE)

 

HON FLORY LARUE

E lefe ki nou ki mazorite dan sa Lasanble nou pou koz lo “accountability” Minis. i difisil pour zot koz lo la, akoz sa bann dimoun ki’n fer desizyon dan nou Gouvernman i souvan bann ki enplike dan koripsyon  e zot ankor la.

Zot bann “long serving members of “ Parti Lepep, parey bann ki nou annan dan sa Lasanble koman bann long serving members  – i annan Onorab Gill ek Onorab De Commarmond, bann Lepep Orizinal.

Koripsyon i letan ou abiz ou pozisyon pour ou gen personnel e I en move keksoz.

 

MR SPEAKER

Order! Order!

       

HON FLORY LARUE

E I difisil pour ou vwar li, alor bokou bann aktivite i dan kasyet.  Akoz dimoun i fer li?

 

MR SPEAKER

Onorab Larue esper en pti moman – petet pour dan lentere tou dimoun eklersi sa bout  ki ou ‘n mansyon Onorab Gill ek Onorab De Commarmond pour latansyon.

 

HON FLORY LARUE

Mon a pran letan pou eksplik sa ankor Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Silvouple zis eklersi pour nou fer sir ki napa en kestyon ‘out of order.

Silvouple. 

 

HON FLORY LARUE

Mon’n dir ki i annan 2 Manm dan nou Lasanble ki “long serving members of “Parti Lepep,  ki nou apel  zot bann Lepep Orizinal.

Me avan sa mon ti’n dir ki i annan en kantite dimoun ki form par Parti Lepep k’n dan Gouvernman en kantite letan e zot ankor la avek nou .  Sa i en lot keksoz ki mon‘n dir avan.

 

MR SPEAKER

Ok napa okenn lenplikasyon….ok, ok.

Order! Order!  Si sa i leka mon krwar i ok napa okenn alegasyon ki’n ganny fer.  Ale kontinyen…

 

HON SIMON GILL

Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Wi Onorab Gill?

 

HON SIMON GILL

Bonzour Mr Speaker.  Bonzour tou bann Onorab.

Mr Speaker, with all due respect mon krwar Onorab Larue in mank enn.  I annan Onorab Waven William ki en ‘long serving member’ li osi la dan Lasanble.  Mon pa pou  servi sa lazektif Orizinal.  Mon pa konnen si pa Orizinal me…

 

MR SPEAKER

Ok.  Byen.  Mersi.  The point has been made.  Onorab Simon Gill mersi.  Efektivman Onorab William lontan i dan Lasanble.

Silvouple kontinyen Onorab Larue.

 

 

HON FLORY LARUE

Zot bann “long serving members of “ Parti Lepep, parey  Onorab Gill ek Onorab De Commarmond e Onorab William ki bann Lepep Orizinal.  Mon kontinyen;

Koripsyon i letan ou abiz ou pozisyon pour ou gen personnel e i en move keksoz. E i difisil pou ou vwar li alor bokou bann aktivite i dan kasyet.  Akoz dimoun I fer li?

Akoz zot benefisye personnelman, me solman i agrav sityasyon pour tou lezot.

Le 9 Desanm  ti ‘’No Corruption’’ Day.  Nou bezwen mazinen ki koripsyon i   afekte krwasans ekonomik. I annan en lefe negativ lo nou Gouvernman, lo bonn gouvernans e lo Lalwa, e i anmenn bann move servis. I enn bann rezon prensipal akoz bann pei an devlopman i reste mizer.  E Sesel se sa leka.

Enn bann rezon ki fer li difisil pour aret koripsyon, i letan ou napa akse ek lenformasyon ki difisil pour aksede.  E apre 40 an i annan ki’n fini fer kof Gouvernman vin son kof personnel.

Alor nou pa pou zis koze…nou pou fer zot “accountable” akoz vole i apel vole, e letan ou vole i annan konsekans pour ou. Personn pa pli o ki Lalwa dan sa pei, parey Bidze i pour nou tou, sa ki vin pran en pe ki pa pour li i bezwen obeir Lalwa ki pour nou tou.

Annou komans avek ou menm Minis Dr Larose. Ou ti dir nou ki sa $50 milyon ti pas Central Bank. Minis fotespere ki ou  fer tou lenformasyon disponib pour enform Seselwa kote sa Don in ale.  Mon anvi anmenn dan ou latansyon ki I annan en “file” ki mon ankor pe rode lo en lenvestigasyon ki mon pe fer lo Mr Dick Esparon ki ou Staff pa kapab trouve. Sa ki pli terib, i ki se sa bann menm dimoun kin fer lenvestigasyon i ankor la e zot konnen ti annan koripsyon. Eski ou Minister pe asiste koripsyon Minis? Prezidan Michel ti dir ki koripsyon i en persepsyon, akoz zanmen in deza annan okenn lentere pour fer lenvestigasyon ki zis.  E i annan bokou dimoun ki’n anmenn bann fe reel, me keksoz pa ganny fer – en legzanp sa 40 bout later ki Parti Lepep i drwa Gouvernman. I en asset pour nou Repiblik e non pa pour en Parti Politik, en aki Malaki.

Mr Speaker, tan ki keksoz i ganny kasyet  e soutire koripsyon pour kontinyen.  E koripsyon par en Gouvernman i gard son pep dan lamizer pour benefis bann ki o-pouvwar.

Alor pour le moman mon’n get sa Bidze avek bann sif vag ki enkorpor bokou keksoz ansanm, e mon pa konnen kote larzan pe ale, akoz en mank lenformasyon. Mon pour bezwen sey mon sans par demann bann kestyon dan Staz Komite.

Mon remersi zot e si mon pa ganny en sans mon  swet tou dimoun dan lakour en Bon Nwel e en Bon Lannen.

Mersi Minis.  Mersi Mr Speaker.

 

(APPLAUSE)

 

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Larue.  Eski i annan en lot entervenan ki anvi entervenir ?

Onorab Ernesta  ou annan laparol.

 

HON PAUL ERNESTA

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, Minis, koleg Onorab zabitan Takamaka e tou dimoun ki pe ekout nou, bonzour.

Mr Speaker, Bidze 2017 parey in ganny dir i prezant tou Seselwa avek en loportinite eksepsyonnel e ekstraordiner.  Zanmen dan listwar devlopman ekonomik Sesel, en Bidze apepre R7.8 bilyon  ion ganny prezante avek Lasanble Nasyonal .

Sesel ek Leadership Seselwa anba direksyon Danny Faure, pe ekri en nouvo sapit dan listwar ekonomik politik kiltirel e sosyal sosyete Seselwa.  Nou devret santi nou fyer ankouraze la ki tou keksoz i edike ki 2017 pou  en lannen tre prometan. Koman Manm Elekte pou distrik Takamaka mon santi mwan privilezye pou  la, dan sa moman tre spesyal nou listwar.  Lo nou tou zabitan Takamaka, mon pare pou fer mon kontribisyon pou donn lanmen ekri sa nouvo sapit nou listwar nou pei, ler finalman nou ava aprouv  sa Bidze san presedan dan Sesel.  Mon pa pou oubliye pou dir mersi lo nou tou zabitan Takamaka e mon swete ki dan bann lannen ki pou pase ki  Takamaka i a touzour e kontinyen vwar li dan bann lezot Bidze.

Mr Speaker, egalman avan nou ferm rido lo lannen 2016 permet mwan les konnen parmi plizyer linisyativ ki bann keksoz pli enportan ki Takamaka in reisir akonplir koman en kominote pandan peryod Bidze 2016.

Lenstalasyon lema AIRTEL pou amelyor kominikasyon ;

Komansman konstriksyon Housing Estate Ex-Desaubin ; konstriksyon bann diferan semen dan sou distrik parey Quatre Bornes – semen Kado/Esparon – Bonne/Brutis e lezot ankor.  Koneksyon delo pou zabitan ‘Dan Pen Pen e Anse Marie Louise e bokou lezot ankor Mr Speaker.

Mwan koman Manm Elekte pou Takamaka dan Lasanble Nasyonal  mon fer li mon devwar, pour mwan konnen kwa ki pase dan distrik Takamaka toulezour.  Mon profite pou les konnen tou zabitan Takamaka ki dan Bidze 2017 ki i annan R1.6 milyon ou ki ti pe esper nenport ki pti proze loportinite i la dan Bidze 2017.  Sa R1.6 milyon  pou 2017 Bidze pou Takamaka i reprezant en logmantasyon R4 san mil.  Ou ki pe esper en lasistans lakaz byento nou proze lakaz pou fini.  Byento nou pli gran group zabitan pou benefisye dan alokasyon lakaz dan Ex-Desaubin.  E la mon profite  e mon demande ki konstriksyon 2enm faz sa proze i ganny konsidere e an menm tan mon  demann ou zabitan Takamaka ki pa ankor fer ou kontribisyon anver ou Home Savings Scheme silvouple, pou fer li apre ki nou pa kriy lasasen pou dir ki nou’n ganny viktimize letan alokasyon i ganny donnen.  Mon osi demande ki kriter pou donn en Housing Loan i ganny revwar  – senpleman akoz zabitan Takamaka i vreman ganny afekte avek sa, sirtou lo kestyon fre e kou  transportasyon.  An sa ki konsern devlopman later mon swete ki Gouvernman i met plis lanfaz dan alokasyon land bank pou nou zabitan.  Takamaka i en distrik ki annan plis later prive me ki nou  vwar ?  Dan plizyer ka, sa bann kare later pa pe devlope pou diferan rezon ouswa i annan bann endividi ki vann zot kare later avek etranze parey Larisi ek Arab.  I annan nou menm nou dan sa Lasanble ki pe vann later ek etranze apre nou asize nou konplet.  Mon welcome sa lide kot Minister in sizere entrodwir en tax lo propriyete etranze ouswa Seselwa ki’n natiralize.  Lavant later ek etranze pa neseserman fer dibyen nou bann dimoun.  Nou’n vwar  nou bann dimoun  ki ganny demande pou zot sorti lo later, ouswa baraz i ganny mete toultour serten propriyeter.  Nou bezwen revwar sa sityasyon, me nou pou al pli lwen pou demande pou en sistenm ou striktir i ganny met an plas pou ankouraz lavant sa bann later ek Gouvernman – plis konstriksyon lakaz pou zabitan distrik Takamaka.

Mr Speaker, nou Day Care pe al komanse byento.  A sa pwen permet mwan remersye  e felisit ansyen MNA Mr Alderic Bristol pour son bon travay ki in fer dan sa direksyon.  Provizyon pe osi ganny fer pou travay renovasyon lo nou Klinik dan distrik Takamaka.

Mr Speaker, sa Bidze pe reprezant en sonm anviron R7.8bilyon i en sonm ekstrememan enportan.  Sa pou asire ki tou Departman dan Gouvernman  Parti Lepep i ganny asire resours finansyel pou delivre lo zot bann latas e asire ki zot kontinyen, me pli enportan amelyor servis ki zot donn pep Seselwa.

Mr Speaker, apre ki sa Bidze in ganny prezante in anmenn bokou reaksyon parmi lapopilasyon.  Lamazorite in pran li pozitif, me avek pasyon pou espere pou vwar en meyer Sesel an 2017 e odela 2017.  Malgre en lakseptasyon masif pou Bidze 2017, parey nou ti pe ekspekte in kontinyen annan lopozisyon.  Lesey pou senm konfizyon – lesey pou kree dout tousala gide e fabrike par bann  koleg lot kote latab isi dan sa Lasanble.

Yer ti SNP ozordi i LDS degize e maske anba kouvertir…

 

MR SPEAKER

Onorab Ernesta, tenir en pti moman.  –

Onorab Ramkalawan ?

 

HON WAVEL RAMKALAWAN

Mr Speaker, sa  statement ki in fer i mal.  Ou pa kapab dir LDS degize kan rezilta Eleksyon i kler ki LDS ki dan sa Lasanble.

       

(APPLAUSE

 

HON WAVEL RAMKALAWAN

Sa i denigran – sa i denigran e si… ti annan okenn lenstans lo lo zot kote zot Sef ti apel zot ‘Orizinal, nou, nou apel nou lekor LDS – napa degize – napa okenn lezot keksoz.  I bezwen montre respe pou LDS ki mazorite dan sa Lasanble.

 

        (APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Onorab  Ernesta mon krwar pwen ki Leader Lopozisyon in fer i valab mon krwar ou devret retract sa fraz.

Silvouple Onorab Pillay, mon’n donn li en Lord – Onorab Ernesta ou bezwen respe lot kote parey lot kote si zot ti mal fer ou respekte ou kote.

Retract sa statement.

 

HON PAUL ERNESTA

Mr Speaker, mon rekonnet osi ki i enportan ki nou pa kapab fer an maske larealite ki la devan  nou.

 

MR SPEAKER

Onorab Ernesta, ler mon’n dir ou ekoute ou bezwen ekoute !  Mon krwar zot bezwen konpran dan sa Lasanble i bezwen annan en Lord.  Onorab Ramkalawan  koman Leader Lopozisyon dan Lasanble in fer en point of order e i annan en rezon.

Retract sa ki ou ti dir akoz i pa korek.

 

HON PAUL ERNESTA

Ok, Mr Speaker, mon retract sa mo degize.  Mon move forward.

Mersi.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Ernesta ou kapab  kontinyen.

Onorab Gill ou annan en pwen ?

 

HON SIMON GILL

Mr Speaker, mersi bokou, mon ti ava voudre ki nou antre e nou met lo rikord, ki sa mo ‘Lepep Orizinal’ mon krwar sa osi pa apropriye e mon ti a demande ki nou aret e nou dis kontinyen servi sa mo dan Lasanble Nasyonal.

 

MR SPEAKER

Order ! Order !

Ou pwen in note. Ou pwen in ganny rikorde e Clerk a fer sir  ki i antre dan rikord. Mersi.

Onorab Ernesta ou kapab kontinyen.

 

HON PAUL ERNESTA

Mersi Mr Speaker.

Parey mon ti dir Mr Speaker, LDS pe prepare  pou zet anba Bidze 2017 parey  zot in fer avek Trezyenm mwan Saler, pou travayer dan Sekter Prive.  Me Mr Speaker, ozordi Takamaka lamazorite son lafors travay ki aktiv dan Sekter Prive, i plis ki 50 poursan, alors i pou imoral pour mwan pa siport sa Bill Trezyenm Mwan Saler kontrerman avek sa ki ti pase lo lot kote latab semenn pase.  SPUP – SPPF  – Lepep i ozordi pli determinen ki zanmen.  Nou pa pou les travayer dan Sekter Prive viv dan sispans sa Nwel ek nouvo lannen 2017.  Nou pe retourn ankor avek sa Prozedlwa avan le 31 Desanm 2016.  Nou mesaz pou LDS, dan sa Lasanble, se ki lepep pe esper zot ek pasyans pou zet anba ankor sa Lalwa Trezyenm Mwan Saler pou travayer dan Sekter Prive.

Mr Speaker, nou bann koleg dan LDS  pe met o-defi ou  Standing Ovation ki senserman ou ti a-port Dokter Larose apre prezantasyon Bidze 2017.  Ler ou tranpe e bennyen dan négativité i tre difisil  apresye okenn keksoz ki bon e ki lezot i prezante.  Sel fason ki bon se si ti LDS ti vin avek en Bidze sitan prometan.  Lepep pe note.

Mr Speaker, mon oule senserman e onnetman malgre tou sa ki’n ganny dir avek bokou konfizyon par Lopozisyon, lo Bidze 2017, les mwan asir zabitan Takamaka e lepep Seselwa an zeneral ki Bidze 2017 i enn ki nou tou nou ladan – tou Seselwa i annan par ladan.  Personn pa’n ganny kit ater enkli ou ki’n vot LDS ou annan ou par ladan. Bidze 2017 i en Bidze pou tou Seselwa.  Lev-e, debout, bouze, reste angaze sezi tou loportinite an 2017 ; les tonbe tou negativite ; les tonbe labi sibstans danzere pou ou lasante ; les tonbe lapares ; les tonbe krim ; les tonbe kas lakaz e vole.  Ou sa zenn garson ; ou sa zenn fiy Bidze 2017 pe ofer ou en lot loportinite, pou ou  fer en  nouvo depar ver en lavenir pli prosper.  Sesel pe esper ou.  Sesel i bezwen nou tou. Plis ki zanmen nou parkour pou batir Sesel pou asir kreasyon plis larises an 2017 i egzize ki personn pa reste a lekar. Lev-e kontribye apre ou ava annan sa drwa pou reklanm ou drwa ler larises pe ganny partaze.  Tou Seselwa annou resolve ki an 2017  nou pou fer Sesel shine plis ankor.

Mr Speaker, Parti Lepep i en Parti ki ranpli ek leksperyans.  In  napa lot ziska prezan.  Se nou ki’n annan sa privilez pou diriz desten tou Seselwa e se nou  ki’n anmenn Sesel kot i été ozordi.  Lo sa kote latab malgre tou defi nou fyer e nou konsyan ki  i pa ‘n en parkour fasil ; nou konsyan ki  i pa’n en parkour parfe me anba Leadership Prezidan Danny Faure nou reste determinen pou kontiny sa lalis e anmenn boner e prosperite pou tou Seselwa.  I en Latas nob e nou dir aotvwa ki nou reste touzour fearless in dignity – tout an rekonesan ki napa nanryen ki fasil.  Ler ou dan Leadersip  – ou en aktivis ou byen ou en militan senser, en Parti progresif parey SPUPSPPF – Lepep pran konsyan kki  napa nanryen ki pou fasil.  Ler ou’n deside angaz ou pou batir en pei – pou batir en Nasyon.  Mr Speaker ou ti la ou konnen met tou diferans de-kote ki avan Lendepandans 1976 Sesel ti ganny konsidere par World Bank koman en Lekonomi marzinal.  40 pli tar, Sesel ozordi i ganny klasifye koman en high middle income country avek en stabilite anviron 4 poursan krwasans ekonomik.  Ozordi nou reveni par tet zabitan in ariv plis ki $14mil Dolar Ameriken ek en rezerv plis ki $500 milyon .  Sa i potansyelman kapab kouver 5 mwan lenportasyon.  Sesel in eksperyans en leksplozyon dan devlopman litilizasyon teknolozi modern.  Sistenm telekominikasyon in tre avanse.  Sesel in konnekte ek lemonn napa limit.  Resers online – legzanmen online shopping online – konsiltasyon Medikal online – Konferans online yer ti napa ozordi i annan an abondan.  Me mon dakor ki i annan en nesesite irzan e nou bezwen fer en gran zefor pou revwar tou bann pri ki nou pe peye.

        Mr Speaker, ki mannyer ou apele sa ?  Regresyon  oubyen bann endikater real progress.

        Mr Speaker, ki mannyer ou apele sa regresyon oubyen bann endikater progre reel vre progre ki Sesel in fer.  Larepons onnet e senser i dir nou wi Sesel malgre tou koze –Sesel in er progre remarkab – Sesel in fer progre sibstansyel.  Ozordi kot nou pase, nou pe kontinyen vwar plis devlopman – pois lenfrastriktir pli modern pe ganny konstri.  Nou’n menm arive ganny nou prop Liniversite.

Mr Speaker, ‘Napa ion ganny antere ozordi.  Nou pe koz freedom of choice, partou i annan bann varyete nou tou nou annan plis swa e pri varye osi.  I  pa zis  STC ki pe enporte e fer lavant komodite.  Tou enportater – tou vander komodite depi Port Glaud ziska Danzilles Bel Ombre mon vwar Seselwa i vwar plizyer  komersan  – i pa zis STC.  Lekonomi in ganny liberalize – napa pri kontrol dan Sesel Mr Speaker. Liberalizasyon ekonomik pa’n neseserman anmenn en bes dan pri lavi – kontrerman avek sa bann depanser teori e pratik lekonomi liberal ti pe prese.  Ozordi nou batay se kontinyen lalit kont bokou komodite ki’n ganny fikse dan en fason arbitrer oubyen artifisyel.  Se sa ki pe kontinyelman enpakte lo kou lavi – Lo nou standar lavi bokou nou  dan bann fanmir ordiner. Nou lalit i bezwen kontinyen – bann Lorganizasyon konsekan  i bezwen zwe en rol pli serye  dan sa batay.  Nou bezwen gannyen sa batay.  Nou napa swa.  Pri lavi i bezwen desann.

Mr Speaker, nou Parti i reste angaze dan son misyon e prensip ki i ti definir 40an pase pou met lentere lepep avan tou.  Dan sa konteks i egzize e nou apresye Bidze 2017 in pran kont e pou  al enplimant bann eleman sorti dan konstitisyon nou Parti – dan progranm nou Parti – dan Manifesto nou Parti.  Zisteman tenm Bidze 2017 – Devlopman enklizif avek loportinite pou tou i santre otour en gran prensip nou Parti SPUP – SPPF  – Lepep  kot nou met zonm o sant  tou nou devlopman.  Nou tre konsernen avek tou laspe  imen dan nenport ki desizyon ki nou fer e osi asir legalite pou tou; kot tou dimoun i annan menm sans pou progrese.  Mon apresye pou vwar ki  sa Bidze i pa zis bon parol.  Dan Bidze 2017 i annan sa bann mezir ki pou asir bon lenplimantasyon   – mezir ki  kapab donn lasirans serten nivo lekspektasyon nou pep.  Lobzektif sa Bidze ki ganny fonde lo 5 gran laliny  me etabli labaz pour en meyer demen pou ou pou anmenn plis latransparans, accountability e bonn gouvernance ki pe diriz fason  fer traver Ladministrasyon Prezidan Danny Faure.  Atraver en Bidze  en Program Performance-Based Budgeting  –PPBB parey nou tou nou konnen pou ed Gouvernman pou zer son resours pli byen e konsekaman perform avek lefikasite  e en pli o standar par minimiz  tou lespas gaspiyaz.   Nou pe vwar i annan en logmantasyon dan larzan ki’n ganny allocate dan  bann progranm sosyal Gouvernman.  Sa i a  tou  diferan progranm tel ki Welfare – Home Carer – Youth Unemployment Relief Scheme e plizyer ankor.  Atraver sa mon demande ki en pli bon legzersis i ganny fer pou asire ki sa ki benefisye atraver Carer e lasistans Welfare i vreman merite e atraver sa i anmenn nou lave e fristrasyon par ilimin labi  fristrasyon parmi nou zabitan.  Ou sa pti biznes ki pe fer bann pti  netwayaz ou osi ou pou vwar logmantasyon li ou Kontra.  Sa i ava permet  ou zwenn lezot depans ki ou bezwen fer.  Nou ki’n ed ou  kree nou la dan ou kote pou touzour siport ou  – nou pa pou zet ou anba.  Bann Teachers  – Lapolis  – Solda – Ners ek Dokter ki annan plis ki 25an dan zot landrwa travay parey in ganny anonse zot pou benefisye avek en Scheme spesyal.  Lo sa not mon  demann Departman Lapolis pou vin pli aktiv lo nivo kominote e pou ed konbat kont plizyer bann defi.  Ede defann tou nou bann aki ekonomik sosyal  e lev zimaz nou distrik ede pou kree en bon latmosfer sekirite dan sak kominote.  De lot kote, mon osi demann tou lezot Lorganizasyon travay ouswa Minister pour zot osi regard saler zot bann travayer ki pe travay avek zot pou bokou letan .

Mr Speaker, Gouvernman Parti Lepep in reste enn son devwar pou asir rediksyon dan kou lavi.    Bokou mezir i ganny pran pou permet Seselwa ganny plis larzan dan zot pos konsekaman adres kestyon eliminasyon lapovrete da sa pei.  Lentrodiksyon progresif tax pou tou travayer i la baz pou ou ki ganny mwens gard plis larzan dan ou pos e ou ki ganny plis kontribye en pe plis.

Mr Speaker, san okenn dout avek lentrodiksyon Unemployment Relief Scheme tou sa  ki pa travay sezi sa loportinite – lev-e  – fer en travay prodiktif ou kontribye dan sa fwaye kot ou reste.   Ede ou anmenn plis reveni kot lakaz ;-ede pou nou tou ansanm ganny sa batay lalit kont lapovrete dan Sesel.  An plis avek sa menm lespri, mon  panse ki i rezonnab demande ki tou lantrepriz piblik i revwar kou tou zot bann servis.

Pou terminen Mr Speaker, ozordi i dan sa dinamik politik e  lekonomi ki da serten boulvers atraver lemonn i plis  ki zanmen  egzize ki nou viv e travay ansanm.  Nou pei pe demann nou pou ini koman en Nasyon pour sa meyer Sesel pou nou  e nou zanfan demen.  Sesel i touzour en pei beni e proteze anba gidans nou gran Met.  Annou tir negativite.

Mersi tou bann ki’n siport nou lakours.  Nou la pou en meyer Sesel.  En remersiman spesyal  i al sirtou pou tou bann zabitan Takamaka  – mon fanmir – mon paran, zanmi e koleg Lasanble Nasyonal.  E a sa pwen  avan mon terminen mon oule swet tou zabitan Takamaka ou – Mr Speaker, Prezidan Dany Faure – Vis Prezidan e Minis Dezinyen e tou koleg Onorab ek zot fanmir en Zwaye Noel.

Mersi Mr Speaker.

 

        (APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Ernesta.

Onorab Georges.

 

HON BERNARD GEORGES

Mersi Mr Speaker, Minis,

Permet mwan konmans mon lentervansyon avek en obzervasyon ki parfwa nou bliye ouswa ki nou pa pran an-kont.  Legzersis deba lo Bidze set enn kot Gouvernman i vin dir avek son pep konbyen larzan i pou demann zot donn li dan sa lannen ki pe vini a-traver tax, e ki mannyer i pou depans sa larzan ki i kolekte.

Si mon konmans dan sa fason, Mr Speaker, se akoz mon ankor trouble par serten fason fer Gouvernman kot, malgre sa parol ‘met zonm o-sant devlopman’ ki Manm Parti Lepep  pa zanmen mank loportinite pou servi, e nou fek ganny en lot legzanp 3 minit pase zonm e fanm Seselwa pa toultan war zot o-sant okenn keksoz. ‘Sesel pe fer sitan byen’ ‘real progress’ nou tann dir. ‘Nou pei pe fer en o krwasans ekonomik’ nou ganny dir. ‘Nou pei in  vin en pei high income’ nou ganny rapel.  La realite, Mr Speaker, i byen diferan. Sa diferans I la dan sa Bidze dan en fason kler. Minis pa’n kasyet sa larealite.  Sa Bidze in enn kot diferans avek bann Bidze  – bann lannen avan i ganny rezime dan  3 mo senpleman: tax, tax e tax.

Dan en moman kot nou pei pe devlope, nou konnen ki i annan de keksoz ki retard devlopman: sa se mankman kredi labank, e tax.  Nou pei in tro lontan viv anba andikap mankman kredi. Bokou promes in ganny fer lo sa size – a plizyer repriz Prezidan in sipliy Labank pou donn plis kredi a en to favorab me tousala tou sa ki Gouvernman i kapab fer  se fer sa  siplikasyon. Avek sa Bidze, la Sesel pe ganny en dezyenm boul atase avek son lipye, tax. Mon regard lalis nouvo tax ki Minis pe propoze.   I annan 10, Mr Speaker, avek an plis  logmantasyon dan kontribisyon pansyon.   Sa i fer 11 nouvo landrwa kot Gouvernman pe vin kwens travayer ek zabitan.  Mon vwar sa konman en mank linisyativ e en mank kouraz par sa Gouvernman.  Tax i en fason tro fasil pou rezourd sa mank balans ant reveni ek depans. I en fason kas mang lo bann brans anba e les zwazo ek sovsouri manz sa ki pli o. Sa pa devret. En Gouvernman ki kouraze i rod kas tou mang lo son pye, enkli sa ki dan leker. Mon vwar dan sa bann logmantasyon tax ki Gouvernman Mr Faure pe let down Sesel e pe let down Seselwa.  Nou’n ganny dir par plizyer Manm Onorab ki tou sa tax pou ganny pase lo konsonmater. Se sa pov dimoun ki al laboutik, ki servi en loto, ouswa pran en taksi, ki vwayaz par avyon,  ki rod okenn servis, ki pou pey plis, ki pou soufer plis. An-dot-mo, Mr Speaker, sa ki sa Trezyenm Mwan ki size diskisyon  ozordi ki i donn ek lanmen drwat, Gouvernman pe repran avek lanmen gos a-traver bann tax. Tax i neseser, Mr Speaker, akoz se koumsa ki Gouvernman i ganny larzan pou depanse, parey mon dir me tax i devret en mezir ‘last resort’ e non pa en mezir refleks pou anmas larzan fasil.  Anmas tax i osi bezwen ganny relye a en rezon spesifik.  Sinon i vin zis en fason pou fer marse en Gouvernman pares. Avan demann dimoun pey plis tax, parey avan ou kas mang lo brans anba, en Gouvernman i devret al rod lezot fason pou rod larzan.

An 2008 ler nou pei ti fer fas a en kriz ekonomik, nou Dirizan ti tay kot IMF, Paris Club eksetera pou al rod lasistans.  Sa ki nou Dirizan pa ti fer, e sa ki zot ti devret fer avan tou, se al rod larzan ki nou pei in perdi malapropo e ki dan bann Labank pei deor, dan laferm pei deor, dan batiman dan pei deor. Sa bann larzan se larises nou pei ki dan kont enn de dimoun ki’n fer sa larzan dan bann fason ki pa normal e ki’n kout nou pep direkteman. Nou bezwen koz kler, Mr Speaker. Nou pei nepli kapab demann nou popilasyon pey plis tax e les serten gro dimoun viv ere lo larises ki Gouvernman napa kouraz pou al rode.  Annou pa zis kas mang lo brans ki ba, Mr Speaker. Mon ti ava swete ki, avan ki Minis i demann Seselwa pey ankor tax, ki i ti ava al rod larises nou pei avek sa detrwa gro ki’n byen pase lo ledo Seselwa pandan tro bokou lannen.

LDS, Mr Speaker, i annan en vizyon ekonomik tre kler pour Sesel. Sa se ki nou pei i enn ki normal, kot tou nou dimoun i viv dan en lozman ki pou li, kot tou dimoun i zwir en ledikasyon o-nivo, annan en swen lasante pli meyer ki posib e kot – osi enportan dan sa letan ki nou pe koz lo Bidze – lapey e pri lavi i an lakordans enn avek lot. Nou pa ankor ariv dan sa landrwa, Mr Speaker. Me nou annan lespwar ki nou pou arive. Nou pou arive ler sak fanmir dan nou pei, i kapab, avek zot lapey lafen di-mwan, pey tou zot bill, aste tou zot manze, e i ava reste zot dan zot lanmen, en sonm 10 poursan zot saler pour ki zot pou kapab fer en saving avek. Tro bokou fanmir pa ariv lo sa nivo, sa ki prouve ki nou pei pann ariv lo sa nivo ki LDS i swete. Sa Trezyenm  Mwan Saler i annan konman son rezon pou donn sa kous travayer sa posibilite annan sa 10 poursan pou fer sa saving tou le-z-an ki zot pa kapab fer otreman.  Me nou pa devret vwar sa konman en solisyon akoz i  pa. I en mezir soulazman an-atandan ki nou lekonomi, i vin osi stab ki nou rev annan en pri lavi ki tel ki sak fanmir pou kapab viv byen e fer en saving. Se pa, malerezman, avek  tou respe ki mon annan pour Minis avek en tel Bidze ki sa enn ki devan nou, ki nou pou ariv lo sa nivo.

Vizyon Parti Lepep dan sa Bidze i paret  en vizyon takse epi donn plis welfare. Vizyon LDS  se les welfare zis pou sa kous popilasyon ki bezwen e ki merite. La la diferans ant nou de kote Mr Speaker.   Alor, bann Manm lo lot kote latab, ler nou koz lo anmenn en Lalwa Trezyenm Mwan  Lapey ki kler avan ki nou aksepte li – akoz, wi nou pou aksepte, Onorab Ernesta – amenn bon leksplikasyon lo lafason ki zot vwar sa Lalwa I pou marse dan lavantaz anploye e osi dan lavantaz biznes ki fer profi pou kapab anploy travayer, e pa fer li vin zis en lot form welfare.

An sa ki konsern Les Mamelles, Mr Speaker, sa Bidze pa donn nou okenn lespwar. Gouvernman pe propoze depans zis R4.5 milyon lo proze Kapital dan mon distrik an 2017.  Sa se pou aranz semen Ma Josephine, fer semen Tirant Le Rocher – en proze ki ti’n ganny promet depi plizyer lannen – e aranz lezot santye e drenaz. Onorab De Commarmond i felisit Gouvernman ki zot in lir son Manifesto Cascade e met larzan de-kote dan Bidze pou bann proze ki i ti demande. Mon ere pou ou Onorab. Les Mamelles, Gouvernman in sourd lo mon Manifesto: napa larzan pou Day Care parey Onorab Ernesta in gannyen Takamaka, napa larzan pou refer semen Bassin Bleu.  Me sa ki pli dezapwentan se ki gouvernman dan sa Bidze pa’n adres sa 2 pli gro problenm ki mon distrik i fer fas avek: mank lozman e fleo drog.

Les mwan komans avek ou permisyon Mr Speaker avek  fleo drog. Parey nou tou nou konnen e nou’n dir souvandfwa, sa problenm pe al deplizanpli mal. Sitan mal ki apard NDEA e DAC en seri linisyativ reform in ganny met an-plas, en Sekreter  D’eta in ganny apwente pou konbat sa fleo, e la ki mwan mon ti amenn en Mosyon pou demann en Task Force Nasyonal etabli pou deal ek sa problenm, Minis Zafer Entern in fer sa ki Parti Lepep in ganny meday lor ladan, setadir pran nou lide, e anonse labous byen plen ki en High Level Committee pou ganny apwente pou egzamin sa problenm. Ale Minis Larue, fer li, nou napa problenm ki ou’n pran nou lide, me fer li silvouple.

Tousala i byen, me ki nou war dan Bidze?  Mr Speaker, pa gran keksoz.  Mon’n rode, me mon pa vwar. Mon’n vwar R64 milyon pou NDEA, me mon pa vwar nanryen pou sa High Level Committee e pou sa Sekreter D’eta travay avek, ni pou bann progranm ed adikt detox, apard en pti larzan      pour Mont Royale. Nou pa pou zanmen arive rezourd problenm drog an metan resours zis pour NDEA. Progranm eradikasyon drog pou bezwen bokou resours ganny mete lo en pli gran kantite aktivite, pa zis deteksyon. Dan sa loptik, sa Bidze in fail Sesel.

 

An sa ki konsern lozman, pozisyon i pli pir ankor. Napa okenn larzan dan Bidze pou konstriksyon lakaz Les

Mamelles an 2017. An-tou target pou nou sitwayen ki annan zot prop lakaz, poursantaz in mont par zis poursan sorti 76 poursan an 2016 pou vin 77 poursan an 2017.  E dapre Bidze i pou mont par 1 poursan par an pou sa detrwa lannen ki pe vini.  A sa vites, Mr Speaker, i pou pran ankor 24an pou tou dimoun annan son prop lozman.  Sa pou amenn nou lannen 2040, swa 64an apre ki Msye Rene ti fer koudeta avek en promes fer lakaz pou tou Seselwa, promes sakre  ki’n ganny dekrir par parey Onorab Vidot in fer nou rapel.  Pour bann zanfan ki ti ne lannen koudeta, alor, si sa Gouvernman Parti Lepep i reste o-pouvwar, zot tou zot pou kapab selman dir ki zot in ganny zot lakaz ler zot ariv laz retret 63an. Sa Mr Speaker i  fer onte. Nou pa kapab kontinyen avek sa sityasyon. Pour lannen 2017, Bidze i dir pou annan alokasyon 164 lakaz – 50 an mwens ki 2016. Mon pa pe koz Les Mamelles la. Mon pe koz Sesel an antye. 164 lakaz.  Mon konpran ozordi akoz Mr Belmont ti dir mwan sak fwa ki mon ti demann li kan Lower Les Mamelles ti pou ganny re devlope, i ti dir mwan 2004, epi 2006, epi 2008.  Ozordi si it ti pou ankor avek nou I ti ava pe dir mwan 2018, ouswa 2020. Sa sityasyon nepli kapab kontinyen.  Sa problenm mank lozman in avek nou tro lontan,. Fodre nou arive kas sa serk visye kot lannen ale – lannen vini nou tay deryer en mank lakaz; kot dimoun ki bezwen lozman i ganny servi pou rezon politik. Enn fwa pou tou, Mr Speaker, nou pei i bezwen trouv larzan pou konstri ase lozman pou tou dimoun ki bezwen.  Enn fwa pour tou mon bezwen kapab regard zabitan Les Mamelles e dir zot ki sifizaman lozman pe al ganny konstri dan nou distrik pou sak dimoun ki bezwen enn i kapab ganny en lakaz. Fini avek fo promes 5000 lakaz Perseverans ki ti’n sipoze fini depi 2010. Fini avek 76 poursan fanmir ki annan lakaz.  Nou bezwen met tou nou dimoun dan lozman, e nou bezwen fer li la. Se pou sa rezon ki mon akey lide Leader Lopozisyon pour ki nou trouv landrwa dan Bidze kot nou kapab pran larzan e met sa o-servis konstriksyon lozman pou nou dimoun.  An-plis, nou bezwen fer en fason ki Labank i aret zis aste Treasury Bonds e fer profi san pran risk. Tou Labank i bezwen met kredi a en to akseptab a laporte dimoun ki anvi fer en biznes ouswa konstri en lakaz. Solisyon i la, Mr Speaker. Nou bezwen brav konman en Nasyon e aprann kas mang dan leker pye mang e non pa kas zis sa ki lo brans anba epi dir zis 76 poursan dimoun ki kapab ganny en mang. Solisyon I la. Annou aplik li.

Ou ava konpran, Mr Speaker, akoz mon pa kapab zwenn mon bann koleg lot kote latab dan sant leloz pou sa Bidze. Progranm Gouvernman pour sa lannen ki pe vini e ki’n ganny devwale dan sa Bidze pa donn mwan okenn lespwar pou nou pei. Lo en plan Nasyonal, sa Bidze I zis business as usual. Wi, I annan enn de pti zoli latous – tax lo disik pou atak obezite e dyabet, mon kontan. Felisitasyon minis. Sak plastic parey. Me sa se bann maridadi, bann latous kosmetik, selman. Pa pou fer gran diferans dan lavi nou dimoun. Lo en plan Les Mamelles, Bidze in fail mon distrik konpletman. Nou zabitan pou pas en Nwel ek en lannen tris ler zot pou vwar ki Minis Larose in sanble bliy nou zoli distrik.

Sa ki nou ti swete vwar sete bann progranm kler lo lafason pou relans nou lekonomi lo en baz solid e dan lavantaz Seselwa an premye, bann incentive pou devlop biznes – kredi bon marse avek Labank e en rediksyon kler dan pri lavi. Olye sa, nou’n ganny en Bidze tax, tax e plis tax. En lot lannen ki pou perdi. A mwens, Mr Speaker, ki nou kapab, avek led Minis, apre ki in ekout nou, reorganiz en pe son bann depans, tir larzan la kot i pe ganny gaspiye, ouswa kot napa priyorite, e anvoy la kot i bezwen. Nou pran randevou avek ou, Minis, dan Staz Komite apartir demen.

Avek sa detrwa parol, Mr Speaker, zabitan Les Mamelles i zwenn mwan pou swet ou, ou Staff e tou travayer Lasanble, ensi ki Minis Larose e son Staff (malgre ki zot in bliy nou dan sa Bidze) en Zwaye Noel e en Bonn Erez Ane.

Mersi Mr Speaker.

 

(APPLAUSE)

 

                (LUNCH)

 

MR SPEAKER

Bon welcome back.  E mon kontan ki PS Payet in zwenn nou apre midi e espere ki ou osi ou ekout nou e aprann.  Eski mon kapab ganny Onorab Herminie ou annan laparol.

 

 

HON  WILBERT HERMINIE

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker Minis Finans ser, frer manm koleg Onorab, bonn apre midi.  En bonn apre midi tre spesyal i al pou tou bann zabitan La Rivière Anglaise.  Set avek bokou lazwa ki ozordi mon adres sa Lasanble  pour mon premye diskour lo Bidze.   I vreman en loner pour mwan pou adres zot lo lapar distrik La Rivière Anglaise ;  sa bann menm dimoun ki’n met mwan la.

En nouvo Bidze pou lannen 2017 i en Bidze ki pou tous lepep Seselwa kot dan en fason ou en lot, nou tou nou’n ganny touse dan sa Bidze ki Gouvernman i propoze avek sa Lasanble Vandredi pase.  Apre sa Kontra ki nou ti sinyen avek lepep Seselwa le 10 Septanm pou nou travay pour zot e  fer sot konsern ganny adrese e debat e anmenn en meyer lavi pour zot tou.  Set egzakteman sa ki sa Bidze pe fer.  Ankor enn fwa Gouvernman dirize par Parti Lepep in paran a-ker kondisyon lavi son pep e Bidze pou garanti lepep Seselwa en meyer lavi par adres 5 lobzektif prensipal ;

Elimin lapovrete dan pei.  WI Mr Speaker, parey in ganny dir dan sa Lasanble lapovrete i egziste dan Sesel e Gouvernman in pran son responsabilite pou adres sa size.

Redistribye larises dan en fason ekitab pou enkli tou dimoun. Wi Mr Speaker, Gouvernman Parti Lepep pa’n kit personn deryer.  Sa ki bon pour ou i osi bon pou mon pep.   Pou ofer nou pep loportinite pou partisip e envestir dan devlopman ekonomik.  Wi Mr Speaker, nou tou nou annan sa loportinite pou devlope dan sa pei Sesel e nou devret sezi sa bann loportinite ki Gouvernman in anmenn dan nou laporte.

Pou kree plis prosperite pou nou pep ki nou deservi.  Wi Mr Speaker,  nou pep i oule nou avanse en devlope  e nou Gouvernman i osi krwar ladan.  E wi en Gouvernman Parti Lepep i la pou deservi sa pep Seselwa.  Nou toultan fer li e nou pou kontinyen fer li pou asire ki Sesel i reste en pei ki atir e sekiriz lenvestisman.  E wi Mr Speaker, nou tou nou ti dir nou kontan Sesel.  Nou ti a voudre ki Sesel i fleri e Gouvernman in dir ki i pou kontinyen asire ki Sesel i reste en paradi lo later – kot i annan plis devlopman.  En Bidze Mr Speaker, ki pou la premyer fwa i annan en lenvestisman signifikan ou adres problenm lozman ki nou  distrik La Rivière Anglaise pa’n ganny eparnye e sa i montre nou tou e nou bezwen aksepte ki Gouvernman Lepep i annan en leker pou tou Seselwa e ki i pa’n zis ekoute, me in pran zot konsern e in akt lo la.  Parti Lepep pou toultan siport bann pti biznes tel ki Childminding avek bann loan  pou devlopman kapital atraver DBS pou ed zot ek zot bann proze kapital tel ki agrandi e renouvle zot landrwa travay.   Pa les personn fer zot krwar otreman akoz Gouvernman Parti Lepep ki ti anmenn bann linisyativ kreasyon bann pti biznes dan sa pei.

Mr Speaker, kontradiksyon e plis kontradiksyon ankor dan kan lot kote, ler en Onorab dan son deliberasyon i dir nou lo komansman ki nou devret koup lo depans, fer sakrifis eksetera.  Me apre sa menm Onorab i dir nou ki nou devret larg lanmen Seselwa donn loportinite nou bann zenn  eski sa  pa apel kontradiksyon ?

Enn fwa menm zot ti dir ki Trezyenm Mwan Saler, ti zot nide – ozordi zot pa oule ki serten Seselwa i ganny en Trezyenm Mwan Saler e zot in rod tou sord lekskiz.  Plis kontradiksyon.  In plis ki ler ki Lopozisyon i fer nou konpran e dir nou kwa ki zot vreman zot ver lentansyon.  Eski zot annan lentere pep Seselwa a-ker ? Eski zot krwar dan devlopman bann zenn ?  Eski zot vreman oule ki pep Seselwa i annan plis larzan dan zot pos ?  Eski Mr Onorab i kapab dir nou, kwa ki i konsidere koman enportan ?  Eski pa i enportan kan Gouvernman in dir i regard dan lapovrete ?  Eski i pa enportan kan Gouvernman in entrodwi en Trezyenm Mwan Saler pour bann travayer Sekter Prive ?  Eski pa enportan kan Gouvernman i dir i pou fer restriktirasyon dan DBS ?  Mr Onorab alor dir nou kwa ki enportan pour ou ?

Mr Speaker, ankor enn fwa Parti Lepep i adres  sa size pri lavi dan sa Bidze ki la devan nou.  Minis in dir nou ki i pou demann ek STC i redwi pri lavi lo bann prodwi de baz e osi lezot komodite ki ganny servi par bann fanmir.  Sa i dan lide redwir depans lo lalis komisyon.  Lezot mezir tel ki  lentrodiksyon Trezyenm Mwan Saler pou Sekter Prive  – rediksyon dan kou telekominikasyon  lenerzi ek delo.  En sistenm tax progresif ki pou kit plis larzan dan pos Seselwa e rediksyon dan kou servis finansyel tel ki fer monte lentere lo savings e fer desann kou lentere lo loan.  Parey nou tou nou konnen isi menm dan sa Lasanble a plizyer repriz Lasanble lepase sa size fer desann pri lavi ti ganny adrese.  E i bon note ki sa in ganny fer san sipor Lopozisyon.  Me ozordi nou a remarke ki Lopozisyon dan sa Sizyenm Lasanble in enterese adres sa size.  Kot  3 semenn pase zot Leader ti anmenn en Mosyon pou adres pri lavi e parey bann reprezantan Parti Lepep i abitye fer, nou ti donn nou sipor dan sa demars pou gard nou langazman avek lepep e mwan mon  siport sa linisyativ pran par Gouvernman pou adres pri lavi akoz nou’n pare pou lager san ses pou redwir pri lavi lo lapar zabitan La Rivière Anglaise, akoz mwan mon’n vwar  kan en manman tousel i fer fas avek lavi ek 3 zanfan e se zis li tousel  ki travay kot i annan zanfan pou anvoy Lekol, Bill pou peye – loan lakaz pou peye e osi manze pou aste.  I pa fasil ditou.  I annan ki la ki Nwel ek Lannen aprose i santi zot malere akoz zot pa pou kapab astre en pti kado pou zanfan.  Ozordi sa Bidze pe partaz vizyon sa Gouvernman.  Nou kapab konpran konman en Nasyon ki si nou anvi prospere e avans devan, nou bezwen persevere.  Sakenn i bezwen pran son responsabilite e Gouvernman in fasilit keksoz pour son pep tel ki ;- met en adisyon loan pour pti biznes atraver SBFA ek DBS a en lentere tre abordab.  Gouvernman pe osi redwir son bann lenvestisman dan bann lantrepriz piblik e met sa a-laporte bann lenvestiser Seselwa.  Bann SMEs pou ganny 6 mwan gras peryod avan, pou komans pey zot loan.  Laplikasyon pour bann loan pou bann pti biznes pou ganny fast track ; egzanpsyon lo tax ki zot reveni i mwens ki R1 milyon  pandan lannen zot pou ganny ofer en startup capital  ziska R25 mil par DBS sa i zis serten mezir ki Gouvernman pe pran pour ki son pep i lev-e e debourye.  Si sa pa apel vre lanmour pour son pep dir mwan lekel ?

Mr Speaker, Minis i osi fer nou konpran ki Gouvernman i an diskisyon avek PUC  pou rekonsider zot bann tarif pou bann lakour.

Mr Speaker, sa pou en gran soulazman pou nou sitwayen akoz nou kapab konstate ki ozordi en gro proporsyon depans en fanmir i al pou bill elektrisite e delo – parfwa menm nou tann dimoun dir, ‘Be zot konmsi mon pe run en Lotel !’’ Alors mon pou a-port mon sipor dan sa demars e demande ki Gouvernman i pran sa tre serye.

Ozordi laplipar zenn i reve pou annan zot prop transpor.  Mr Speaker deplizanpli sa pe komans vin zis en rev akoz ?  Akoz ozordi dan sa lanvironnman ki nou pe viv nou bezwen pran en loan pou aste en transpor kestyon i  reste eski sa i fasil ?  Fransman larepons i non.  To lentere lo bann loan i tre, tre o e osi pou fer li pli difisil ankor i sa seksyon garanti.  Sa Gouvernman i annan lentere pou son pep aker –Gouvernman in demann avek Lasosyasyon Banker, pou demann Labank pou demann Labank pou fer desann zot to lentere pou prêt larzan.  E Gouvernman in al pli lwen ankor.  E-tan ki Labank Santral i regilater prensipal pour en sistenm banker i pou asire ki sa i ganny enplimante par tou Labank deswit.

Mr Speaker, sa i en fe.  Ozordi annou fer en pti letour lo Taxi Stand e demann avek sa bann drayer taxi kote ki zot in fer demars pour zot ozordi reisir ganny en taksi ?  Lamazorite se in fer demars avek DBS malgre  serten difikilte. Me ozordi zot annan en biznes taksi e sakenn pe debourye dan zot prop fason pou sonny zot fanmir, alors Mr Speaker, sa i montre nou ki klerman ki DBS i annan en rol enportan pou zwe dan lekonomi Sesel e dan lavi plizyer fanmir.   Alors mon pou  a-pir sa demars ki DBS i ganny restriktire parey Minis in dir nou e pareyman mon pou osi siport SBFA akoz li osi i pe zwen en rol enportan dan devlopman pti biznes spesyalman parmi bann zenn antreprener.

Mr Speaker, ser, frer nou Gouvernman i pa zis en Gouvernman ki koze me enn ki fer sanzman  – pran desizyon e fer aksyon a en moman apropriye.  Malgre ki i annan ki dir ki aksyon i ganny pran apre 10an me planifikasyon i enportan.  Baton mazik i reste zis dan liv zistwar.

An Avril 2016 tou anplwayer ki ti lo en saler minimonm R5050 pa ti bezwen pey personal income tax. Gouvernman ti al pli lwen ankor  kot an Zilyet 2016 anplwayer Seselwa ki ganny en saler mwens ki  R8555.50 pa ti  bezwen pey okenn tax, eski sa pa i montre ki Gouvernman i annan son pep aker ?  Ki nou Gouvernman pa zis koze.  An 2017 Gouvernman pou al pli lwen.  An Zilyet 2017 pour sa zenn ki fek komans travay  e ki pe ganny en saler mwens ki R8555.50  pa pou bezwen pey okenn tax.  Ou sa Sekreter, ou sa Drayer, sa Lenspekter, sa Cashier,  ki pe ganny en saler par lao R8555.50 zot pou pey en tax progressif komansman par 10, 15 e 20 poursan depan lo zot saler.  Sa i vedir ki ou pe anmenn en pe plis kot lakour konpare avek 2016.  An 2017 Mr Speaker, parey loter Bidze i dir devlopman enklizif avek loportinite pou  tou, pa zis pour mwan  – pa zis pour ou me pour tou, napa personn ki pou ganny kit deryer dan devlopman Sesel.  Larises i ganny kree 4 pou ganny distribye dan en fason zis, ekitab e transparan.

Mr Speaker, anba nouvo direksyon Prezidan Faure i ganny gide par son bann gran liny ki i ti soulinyen dan son diskour dan sa Lasanble apre son linogirasyon koman nouvo Prezidan.  Son mesaz ti kler.  Bonn Gouvernans, latransparans e rann kont.

Mr Speaker, dan sa Bidze bann zabitan La Rivière Anglaise in ganny touse direkteman ek endirekteman. Ler Minis i dir nou ki Minister Ledikasyon pou ganny en alokasyon R750 milyon e ki pou annan en lenvestisman dan PSIP plis ki R121 milyon e en poursantaz sa larzan pou ganny servi pou ganny konstri  en nouvo Blok Lekol kot Lekol La Rivière Anglaise, pou amelyor bann fasilite pou bann Ansenyan e zelev.  En proze pou ede lev nivo fasilite  ki pou an retour al lev nivo bann rezilta pour bann zenn zabitan La Riviere Anglaise ki dan Pos- Segonder e osi bann ki dan travay ki anvi kontiny zot letid Liniversite – Gouvernman in met a zot dispozisyon R185 milyon  pour zot kapab pa atenir zot bann rev e pou ed zot liber zot bann potansyel.  Eski sa i montre ki Gouvernman Parti Lepep i krwar dan en zenn ganny son ledikasyon pou nanryen pou aprann e devlope pou vin en zenn Dirizan ?  Ler sa zenn anler Union Vale pe reve pou vin en Pilot, avek son lentelizans ki i annan  – avek son ledikasyon ki’n ganny anmennen a laporte par Gouvernman Parti Lepep eski sa rev i enposib ?  Non, be what you want to be servi loportinite disponib – pran responsabilite e fer ou paran fyer.

Mr Speaker, mon pou servi sa loportinite pou asir bann zabitan La Rivière Anglaise ki pe esper en lakaz ou en morso later pou kontinyen fer zot kontribisyon pou kontinyen annan lespwar.  Nou pe travay pou nou distrik La Rivière Anglaise kot i konsern lozman.  Sa i enn mon langazman ki mon ti fer pou gard li.

Dan sa direksyon Gouvernman in met R150 milyon dan Bidze pou adres sa problenm lozman dan Sesel.  E nou distrik pou benefisye avek sa langazman ki Prezidan ek son Gouvernman in fer pou deal avek sa problenm lozman.  Pour bann ki pe esper later R4milyon osi in ganny mete pou devlop later land bank anler Quincy.

Proze lokasyon dan bann Flat Condominium  pou ganny kontinyen fer panda n lannen 2017.  Mr Speaker, nou pep i bezwen viv an sekirite.  Lalimyer lo semen i reste en problenm pour bann zabitan La Rivière Anglaise sirtou bann zabitan La Rosière, La Rivière Anglaise Santral e Grennis.  Mon lans en lapel avek PUC e mon pe ensiste ki zot pran sa size streetlight e regard ladan o serye.  Mon pou pran sa loportinite osi pou remersi Lazans Transport lo Later ki sa bon lantant ki zot annan avek distrik e pour ki dan Bidze 2017 mon vwar ki sa i ava kontinyen – nou ava kontinyen travayer ansanm dan sa lespri devlop Sesel.

Mr Speaker, La Rivière Anglaise demars pour bann pti proze dan distrik pou kontinyen semen  – pon ek lezot proze ki’n komanse pou kontinyen pour ki nou rann lavi nou zabitan pli byen e konfortab pour ki sa bann travay i ganny fer ki Prezidan Parti Lepep i met R40 milyon dan Bidze, pou amelyor lavi nou bann zabitan.  Renovasyon lakaz pour bann dimoun aze anler Union Vale  pou ganny fer.  Madanm Burka ou Gouvernman pa’n oubliy ou.  I annan plizyer proze ki ‘n ganny idantifye e travay ou komans fer lo la par letab e priyorite.  Semen Bonne/ Barbe anler Ma Joie pou ganny konplete  e sa i mon bann langazman personnel.

Mr Speaker dan lavi napa nanryen ki parfe e an plis napa personn ki parfe.  Wi mon agree ki plizyer defi e problenm e difikilte dan Minister Lasante Gouvernman in travayer pou met an pals en sistenm lasante ki efikas e kalite swen lasante ki bon me parfwa sa ki responsabilite sak seselwa ou fer son mye.  Wi mon oule en meyer sistenm lasante e mon Gouvernman in rester an gaze pou ofer en meyer sistenm lasante – en sistenm lasante ki gratwit.

Mr Speaker, Gouvernman  pou kontinyen a-port en sistenm lasante ki gratwit. Pour bann travayer Lasante  ki ozordi pe travay sanses  mon remersi zot pour zot bon travay.  Pour sa bann Ners ek Dokter Seselwa ki’n termin zot letid e zot in desann pou vin travayer pour Sesel, mon tir mon sapo e mon dir zot mersi e nou Gouvernman pa’n oubliy zot e in ekout zot.  Bann Travayer Lasante en nouvo sistenm Pansyon in met an plas pou rekonfort zot.  Lo  kote mon distrik in met larzan dan Bidze pou fer renovasyon e upgrade nou Klinik La Rivière Anglaise pou fer sir ki zot lanvironnman travay i poli bon e dan en poli bon kondisyon pou deliver e  pou donn en pli bon servis dan pli konfor.

Mr Speaker, ser, frer Seselwa, en paran  ki annan en zanfan ki’n vin lesklav drog i sa enn ki pli byen kapab eksprim ki mannye son lavi i vin malere.  Wi fleo drog pa’n eparnye zabitan La Rivière Anglaise.

Sa zenn garson ki enn fwa ti en zenn Serzan kalifye ozordi i fer lapenn.  Alors mwan mon  donn mon  langazman total ki nou pou a-port a okenn progranm ki Gouvernman i anmennen  pou konbat prevansyon e menm reabilitasyon pou drog e labi sibstans.  Alors sa sonm R64.8 milyon  pou NDEA mon pou siporte e mon pou demann zot pou demann rezilta pozitif e rann kont avek m lepep.  Nou anvi vwar rezilta.  Dan en lespri rann kont  premyer fwa nou tande dimoun dir menm – menm Manm isi dan Lasanble dimoun pe dir ki i annan tro bokou koripsyon dan Sekter Piblik.  Alors avek kreasyon sa nouvo Komisyon lepep i oule vwar rezilta.  Parey mon osi mon’n deza dir si vre i annan sa bann ka, anmenn devan e lepep Seselwa  a konnen lekel zot.   Annou rann kont avek lepep.

Mr Speaker, i annan fanmir malgre i devoue, dan lavi  zot toultan santi zot kwense e zot oule en pti siport oubyen bann ki fer le mye me ankor enn fwa zot vwar zot bite.  Sa bann dimoun Gouvernman pa pou les zot tonbe net.  Me i la pou a-pir zot e remet zot lo zot li pye epi zot ava kontinyen Gouvernman in met en sonm R1 milyon  dan progranm Sosyal, zabitan La Rivière Anglaise ou sa Carer Trezyenm Mwan Saler i ladan.

Madanm Lespwar Mr  Labonte, ou Gratwite i ladan osi.  Annabelle pa trakase Joel pou ganny son bis gratwit pou li ale e retourn Lekol.  Proze   lamelyorasyon lakaz  pour bann Pansyoner i ladan.  Madanm Bouzin nou mazin ou.  Nou bann zanfan lekol ki vilnerab e napa goute nou Gouvernman i napa goute e in pran ka ek zot.

Mr Speaker, ser frer Gouvernman in propoz  avek nou Lasanble en Bidze – en Bidze ki pran kont tou son pep.  Gouvernman in travay lo en Bidze ki vwar pou ede amelyor kondisyon lavi nou pep.  Me Mr Speaker i reste a nou tou la anndan pou fer nou bout.  Nou ki’n ganny elekte par lepep nou dir ki nou en Lasanble serye.  Lepep pou zis nou par nou aksyon.  Nou’n fer li nou Lasanble aprezan nou travay pou sa pep.  Sa ki bon pour nou i osi bon pour nou pep.

Mr Speaker, ser, frer mon pa pou kapab terminen mon lentervansyon ozordi  san tous sa size Trezyenm Mwan Saler.  Gouvernman  i o-ner son promes e lannen prosenn tou travayer dan Sekter Piblik pou ankor enn fwa tous en Trezyenm Mwan Saler parey lannen pase.

Mr Herminie, mon dir ou en gro mersi sa Gouvernman pour omwen mazin nou e realize ki en Trezyenm Mwan Saler i vreman en soulazman pour nou e siport nou bann manman ki anvoy nou zanfan Lekol larantre Zanvye ; I quote.  En madanm aze 42an  ki travay dan en Minister in dir mwan sa.  Sa set en group dimoun ki pe benefisye avek linisyativ ki Gouvernman Parti Lepep in pran.  Me de lot kote, ler mon zwenn sa zenn onm 39an ek son konpanny aze 29an zot annan 2 zanfan – tou lede i ankor dan Primer zot fek antre dan zot nouvo lakaz e zot tou lede zot pe travay dan Sekter Prive, sa zenn-onm i dir mwan  – mon quote ;

‘’Mr Herminie me fer  keksoz pour nou get dan nou welfare. Nou anvi en meyer lavi pour nou zanfan larg nou lanmen.  Nou’n travay nou osi e nou ti a kontan ganny gete.  Nou osi nou ti ava kontan en pti larzan an plis dan nou pos Zanvye.  Nou travay dan bann gro biznes kot zot pe mazin zis zot pos.’’

Wi Mr Speaker, nou Gouvernman ti anmenn en Bill Trezyenm Mwan Saler, pou Sekter Prive e nou ti ganny dir netwaye e retourn avek.  Parey Minis in dir  – in anonse i pe retournen.  Fotespere netwayaz i ava satisfer zot  lo lot kote latab ki sa voyaz  gato a’n kwi e pa ankor brile.  E zot a mazin bann travayer Seselwa e silvouple annou met plis larzan dan lanmen Seselwa.

Mr  Speaker, lepep in note e fer komanter ki i annan plizyer gro biznes ki annan kapasite pou pey bann travayer Trezyenm Mwan Saler akoz zot pe fer de milyon  profi e zot kapab partaze akoz si pa sa bann travayer ki’n devoue zot letan e siport sa bann gro biznes pa ti pou marse, alor zot osi zot in zwe zot rol – annou rekonpans zot.

I annan bann Manm Onorab ki’n koz lo Green Island me  sa ki zot pa’n dir nou se ki zot in al rod Green Island pou fer zot lakaz.  Sa ki bon pour zot me selman i pa  bon pou serten.

Lepep in ekoute e lepep pe note.

 

MR SPEAKER

Order ! Oder ! Onorab Herminie espere hold on en pti i annan en pwen.  Wi yes Onorab Ramkalawan ?

 

HON WAVEL RAMKALAWAN

Mr Speaker, Onorab Herminie in fer en deklarasyon avek Manm dan Lasanble. Dan Standing Orders i kler ki ou pa kapab koz lo  Lekel Manm Lasanble ki in fer Green Island Construction fer son lakaz.  Oubyen si i pa kapab substantiate, i ava withdraw sa Statement.

 

MR SPEAKER

Hold on en pti moman Onorab Herminie mon krwar sa  pwen ki in fer sorti par Leader Lopozisyon i kler eski ou kapab fer komanter lo sa ?

 

HON WILBERT HERMINIE

Wi, Mr Speaker aktyelman mon pou kontinyen avek mon Speech Bidze me solman si nou anvi….

 

MR SPEAKER

Onorab Herminie nou’n ganny en point of order kot in dir ou swa ou substantiate akoz i en lakizasyon  – en alegasyon oubyen ou withdraw.  Ou swa i pour ou.

 

HON WILBERT HERMINIE

Mr Speaker mon annan levidans  e mon ava provide The House epi dan nou next Sitting.  Mon pe fer mon Speech la.

 

MR SPEAKER

Onorab Herminie, esper en pti moman dan en pti moman nou ava klarifye sa.

Onorab Herminie in dir i ti a prefere withdraw, si mon konpran ou byen anmenn levidans prosen Sitting kot… Hold on silvouple nou pa kapab koz tou ansanm.  Silvouple.

Onorab Ramkalawan ou ti annan en pwen ?

 

HON WAVEL RAMKALAWAN

Mr Speaker, Onorab Herminie, in bezwen fer son homework pou  li vin fer en Statement akizatwar dan sa Lasanble.  I bezwen kapab substantiate sa ki i  pe dir la.  Si i pa kapab substantiate sa ki i pe dir i bezwen withdraw sa ki i pe fer.  It’s as simple as that.

 

MR SPEAKER

Ok mon’n ekout tou dimoun. Mon sizere Onorab Herminie ki pou le moman ou withdraw e ou retournen avek levidans ler ou annan levidans.

 

 

HON WILBERT HERMINIE

Mr Speaker mon pa pou withdraw aktyelman mon annan levidans me… les mwan kontinyen avek mon Statement.

Sa i en Onorab ki’n ganny elekte proporsyonnel man Onorab Larue – levidans i annan.  Si oule nou anmenn nou ava anmennen.

 

        (APPLAUSE)

 

HON WILBERT HERMINIE

Mr Speaker….

 

MR SPEAKER

Mon pa’n dir ou kapab kontinyen.  Ou’n mansyonn en Onorab dan Lasanble  – i anvi fer en point of order mon prezimen oubyen matter of privilege me esper en pti moman avan mon kontinyen.

Wi Onorab Larue ou non in ganny mansyonnen.

 

HON FLORY LARUE

Wi Mr Speaker, mon ti a kontan dir Onorab ki mon pa annan en lakaz mon annan 2 propriyete  – tou lede sa propriyete i vid – enn i La Digue – enn i   dan distrik Au Cap ok ?  Tou lede mon later i vid.  Mon apel Flory Larue e mon napa okenn lakaz alor mon pa konnen kote ou levidans i sorti, alor ou a retract akoz mon napa lakaz mwan. Me mon napa ni en plan lakaz ki’n ganny approuve Planning !

 

MR SPEAKER

Onorab Larue ou’n fer ou pwen.

 

HON WILBERT HERMINIE

Mr Speaker, vi ki la Onorab  pe mislead The House aktyelman  son plan ti’n aprouve e anmenn kot sa Lakonpannyen e si nou anvi al dan plis detay nou kapab  ale an plis nou pa gat plis letan Lasanble annou kontinyen avek  Speech Bidze.

 

MR SPEAKER

Dakor. Onorab Larue si ou pa satisfe avek sa nou a kapab vwar ki  mannyer nou pou demann Onorab Herminie pou substantiate an plis.  Me pour lemoman in dir  i annan Plan ki’n ganny aprouve apre sa nou a vwar les li kontinyen ek son lentervansyon.

Onorab Herminie ou kapab kontinyen.

 

HON WILBERT HERMINIE

Mr Speaker, avek ou permisyon  Mr Alderick Benoiton ki en zabitan mon distrik i anvi zis met sa lenformasyon avek Onorab Larue ki tou sa bann proze in ganny atraver Tender ok ? 

        Mr Speaker, 2016 pa en lannen ki fasil.  Nou tou nou’n travay dir e fodre ki nou kontinyen dan en lannen 2017.  Mwan ou nou tou avek en Lasanble serye ki pe mazin lepep Seselwa e met Sesel an avan e Sesel pou al pli lwen.

Avek sa Mr Speaker, mon oule asir zabitan La Rivière Anglaise  ki  mon pou toultan la pou travay dan zot lentere  – koz lo zot lapar, koz lo keksoz ki dan zot lentere e ki pou amelyor zot lavi akoz mon’n la ek zot – mon pou la ek zot e mon pou touzour la ek zot.

Mr Speaker, mon swet Prezidan – Vis Prezidan e ou menm Mr Speaker tou bann Minis – Minis Larose e ou delegasyon – tou travayer Lasanble – tou Seselwa an zeneral espesyalman bann zabitan La Rivière Anglaise en Zwaye Noel e en Bonn Ane 2017.

Mersi.

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Herminie.

Mon a donn laparol Onorab Loizeau.

 

 

HON NORBERT LOIZEAU

Mersi Mr Speaker.  Bonzour Minis ek ou delegasyon.  Bonzour tou Manm.  Bonzour tou dimoun a lekout espesyalman zabitan Bel Air ki pe atann avek pasyans pou tann zot onorab koze.

Mr. Speaker, dan 12 zour nou kretyen nou pou selebre lafet wel. Letan bann lanz ti aparet avek bann berze, zot ti dir ki zot anmenn bon nouvel.  Sa Bidze li menm i pa enn ki pe anmenn “bon nouvel e lespwar pou tou Seselwa” parey Minis in dir; me plito konfizyon, ensertitid ek lakoler parmi lapopilasyon. Zot pa pe vwar ki bor zot pou benefisye avek sa bann rekonmandasyon ki Minis in vin avek semenn pase. Sa Bidze i plito tro “business-like” e bref e Minis in mank bann sans pou li devlop lo bokou keksoz.

Parmi bann lobzektif ki Minis I oule enplimante se “pou elimin lapovrete dan nou pei e pou distribye larises dan en fason ekitabe ki  pou enkli tou dimoun ki dan bezwen.” Me ler mon repas lo sa speech mon vwar kot byennet bokou Seselwa in ganny kit deryer. Sel keksoz ki zot in tande se ki taks pli o pe ganny entrodwir lo serten keksoz oubyen pe ogmante preski partou. Ki  mannyer nou pou enplimant sa 2 lobzektif, kan bann pti e mwayen biznes ki sipoze pilye nou lekonomi pe ganny pli afekte?

An relasyon avek en lot lobzektif  kot Minis pou «ofer nouvo loportinite envestisman  – SBFA, zot pran tro bokou letan pou donn loan. Rezon ki zot donnen se ki I annan bokou backlog lo bann loans; napa ase travayer pou deal avek sa bann laplikasyon e pou site – vizit. Zot mank kominikasyon avek zot bann kliyan ki pe vin rod loan. Si sa bann kliyan pa call oubyen kontinyen kontinyelman deryer zot, ou pa pou zanmen ganny en repons sorti kot zot – pou ou konnen ki progre ou loan. I annan menm ki’n bezwen al vwar Minis, Prezidan, Vis-Prezidan pou zot ganny leklersisman lo ki pe arive avek zot loan.

Fodre parey Minis in dir reorganiz zot rol ek bann striktir e kriter ki zot servi pou donn loan dimoun. Tro bokou konplikasyon e letan espere Mr Speaker. Akoz si sa bann pti e mwayen biznes i sitan enportan parey Minis in dir fodre SBFA i demontre son lefikasite e ankouraz sa bann biznes pou konmanse e agrandi. I annan ki’n ganny anvoye pou lannen prosenn apre ki zot in espere plis ki 6mwan e menm ganny promet pou gannyen.  E de plis ler mon get statistik ki Minis in donn nou, i montre ki loan in ganny donnen ziska Oktob 2016 e apre sa napa ankor ki’n donnen.  Fodre zot fran e donn sa sipor e lasirans kot I neseser; me pa dormi avek lavenir dimoun si nou oule ogmant developman ekonomik nou pei.  E la mon a dir ou en keksoz Minis.  Lannen pase ti annan bann loan ki ti pe donnen nou ti dir in freeze me ti annan – en msye ki ti’n apply pou fer Car Hire – i ti fer tou son kontak pour li kapab ouver son biznes apre i ti ganny dir i pa pou ganny larzan  – loan in freeze.  Me solman loan in freeze, i annan plis ki 20 dimoun in gannyen apre ki in dir ou in freeze e menm en nouvo Car Hire osi in gannyen ;- li sa zenn garson i ankor pe vir an ron – i ankor pe espere kan son tour pou vini.

Minis mon anvi ki ou get ladan.

 

Minis in koz lo start-up Capital pou mwayen bizes a en valer R25mil.  Ek sa pri lavi Minis ek forex ki pa stab, eski sa valer  I ase pou komans en biznes?  An Euro R25mil  i  tonm anviron €1700-an Dolar $1800 an Liv sterlen pa koze anviron 400 Liv sterlen . Ler nou mazin kou lenportasyon pou fer vini keksoz e pey tax lo sa ki’n enporte; kou transportasyon pou vwayaze e etablir kontak aletranze depandan lo ki kalite biznes I oule lans ladan. Kou finansyer e marketing pou promosyon son biznes ek kominikasyon. Tousala i koute Minis e si sa endividi I napa en gran savings pou met avek, menm si i annan en lide pou en bon biznes i pou tarde pou li konmanse e pou menm soutenir ler in komanse.

Mr Speaker, mon pou koz en pti kou lo Hybrid: To tax lo hybrid ki Minis in prezante i pa kler akoz bokou endividi pe eksprim zot mekontantman lo la; vi ki nou pe ankouraz Seselwa pou “Go Green” e pli konsyan zot lanvironman. Be i pa ankourazan ki sa bann tax i preski parey ki pou en transport bennzin.  I pa vedir ki zot pa pou pey tax me zot ti a kapab fer li lo en poursantaz redwir. Lenpozisyon tax lo emisyon karbonn; ki sipoze pou ede konbat kont lefe sanzman klimatik dan nou pei. Me sa i kontra-dir Minis pou ankouraz sa latitid “Go Green” akoz sa tax ki i oule met lo hybrid.

E an plis eski sa tax lo emisyon emisyon karbonn pa pou ede pou ogmant tax lo loto bennzin a longer di-tan lo PUC osi, vi ki nou oule tonm an Lagreman avek zot pou redwir zot bann tarif? Lensertitid e konfizyon i predominan.

An kitan biznes; pou bann senp travayer, Minis, ki zot benefis pou sa nouvo lannen ki pe vini apard en Trezyenm Mwan Saler? Kot zot debout? Ki zot pe ekspekte ki pou ede an bann term senp ki pou endik zot ki zot pou annan plis larzan dan zot pos pou soutenir zot fanmiy? Akoz zis fer desann detrwa komodite kot STC pa pou montre sa ladiferans. Bann lezot keksoz esansyel parey delo ek elektrik kot zot sipoze an diskisyon avek PUC pou revwar zot tarif i devret ganny entansifyan e vin reel o pli vit posib.

Mr Speaker, e la mon a profite  pou konsidere pou retir tax lo overtime ki bann  dimoun ki ganny minimonm wage e bann ki ganny R8mil akoz i afekte zot Minis akoz ler zot tyek sa overtime zot fer overtime zis pou zot pey tax.  Sa se bann dimoun dan Sekter Piblik ki pe dir mwan dir ou sa.   Avan ki nou pti pei pe moderniz an term teknolozi, i byen ki Minis i adres bann Sekter Kominikasyon dan nou pei pou ede redwir zot tarif lo zot bann servis, i enn  ki demann bokou, ki bokou Seselwa zot vwar zot pa pe  ganny valer pou zot larzan. E sa  Minis  sa i enkli pour Intelvision ki zot servis – ‘Zero!

Minis pa’n osi koz en pe lo si pou annan en loportinite pour en logmantasyon dan saler bann travayer vi ki tou sa bann mezir pe ganny met an plas, ki dapre son Minister pou amelyor lavi Seselwa. Bann Scheme of Service vi ki I annan Sekter Gouvernman ki demann revize.

An relasyon avek Trezyenm Mwan Saler dan Prive espesyalman pou bann pti e mwayen biznes, mon krwar ki i devret annan en klasifikasyon detaye lo lekel kalite biznes ki pou kapab pey en Trezyenm Mwan Saler. Akoz menm si I annan pti biznes ki anploy 3 travayer, me ki zot fek komanse or ki zot profi oubyen reveni pandan lannen pann a en gran nivo; mon krwar zot pa devret anba presyon pou pey sa Trezyenm Mwan Saler. Oubyen Gouvernman I kapab ed zot par bann konseye finansyer lo ki mannyer zot pou “go about” zot biznes, oubyen donn zot konsesyon lo serten resours pou progresyon zot biznes. Ki menm si zot pa donn en Trezyenm Mwan me kantmenm en pti bonus zot a sey donnen pou satisfer zot travayer, me ki an retour i pa pe afekte son biznes e kout lanplwa en travayer.

Me selman mon oule dir avek bann MNA Parti Lepep, aret zwe politik ek sa size Trezyenm Mwan. Pa vin dir nou boul i dan kare LDS. Aksepte ki se zot Gouvernman atraver zot Minis ki pa’n oule ekoute. Eski zot pa vwar sa divizyon ki dan zot prop kan lo sa size?  Dir mwan akoz Hon Waven William pa ti voet avek zot? Mon a  dir zot: Sa Onorab in montre ki i annan prensip. I pa koz en fason e vot en lot fason parey detrwa zot laba i fer.  In vwar problenm e in montre ki i fidel anver son lafwa e in koz laverite. Me zot, zot anvi fer Seselwa krwar lizour pou aswar. Depi le 10 Septanm  mon anvi dir zot, in nepli marse sa  kalite teknik.E ganny li byen kler.

 

E sa i fer nou retourn ankor lo logmantasyon taks lo pti e mwayen enterpriz ki mon sizere I demann ankor revizyon si nou le ankouraz Trezyenm Mwan Saler par sa bann SMEs ek prodiktivite osi. Fer tax vin lo profi e non pa lo ‘turnover’. Ed sa bann biznes agrandi – pa detri zot.

Mr Speaker, lo en not sportif Minis pann dir nou nanryen si i annan okenn alokasyon pou promosyon sport dan nou pei vi ki nou oule ankouraz nou bann zenn pou sorti dan bann aktivite destriktiv parey labi drog ek lalkol ki pou le moman i en fleo dan nou sosyete. Alokasyon ki bann team sport I gannyen, i pa ase pou zot devlopman e sikse. E menm si bokou biznes ti a kontan donn zot lankourazman e envestir pou progresyon sport, zot santi zot mefyan akoz sa bann to tax ki gouvernman I kontinyelman enpoze. Nou bann venue sport in detorye. Mr Speaker.  Pandan letan lapli I preski enposib pou okenn  aktivite sportif  deroule dan sa bann venue;– espesyalman basketball, volleyball e handball; akoz  sa bann venue in ranpli ek delo.  Mr Speaker.  E la mon a fer en referans avek en sityasyon  ki ti arive Vandredi pase kot en match Final Basketball  2enm Divizyon Knockout ti cancel 50 segonn avan  lafen ankoz lapli ti pe tonbe e Victoria Gymnasium Minis ti ranpli avek delo.  Ou ti kapab menm vin fer canoeing ouswa zwe water polo ki mannyer delo ti antre anndan.   E sa Minis, e petet CEO National Sports Council i ava al raport sa ka akoz i ti la   i ti vwar ler match ti cancel.

Sa problenm Mr Speaker, i la en ta lannen pase me poudir nanryen pa’n ganny fer.  Mon pe koz plis ki 15an  – mon ti ankor pe fer sport ti annan sa problenm.  I enportan alors Mini pou get en pe ladan  – dan sa sityasyon

NSC i bezwen Bidze pou fer bann travay apropriye, sankwa problenm pou zis kontinyen. En lot fasilite indoor ki bann atlet pe konplent se sa warehouse kot zot fer Judo ladan Mr Speaker. I tro so e enkonfortab. Zot ti a swete Minis ki zot ti a ganny en Dojo pli konfortab  – pli konvenab dan lefitir.  Minis in nonmen ki kominote, lazenes ek spor pou benefisye anba (CSR) me I pann eksplik en pti pe ki i pou fer pou developman Sport Sesel e ki bann proze ki zot anvizaze antreprann. La mon osi anvi dir ki si nou anvi Sesel i ganny meday lor dan bann zwe enternasyonnal, met larzan dan bann lannen avan pour preparasyon. Pa krwar ki zis lo dernyen moman letan ou vers detrwa milyon mirak pou arive. Atlet i bezwen annan en progranm preparasyon kontinyel koman en build up. Ekout bann Eksper.

Mr. Speaker, mon pa dakor letan Parti Lepep i kontinyen esey vin zwe politik bonmarse e fer bann demagozi konmdir zot menm lo bann size enportan. Enn apre lot, zot in vin bat en tanbour ki LDS pa kontan siport dimoun ki dan bezwen e zot in esey pas pour bann bon dimoun ki pe lager pour bann ki pli feb resevwar welfare.  Sa i mal e zot devret onte pou koz manti koumsa pandan sezon Lavan, Mr Speaker –   pourtan zot pe nonm non Bondye. LDS in fer kler ki fodre pa zwe avek Welfare pou rezon politik. Eski sa i mal?  Eski zot prensip se donn bal dan  larzan Welfare e servi li dan en fason pou kanpanny?  Annou serye dan sa Lasanble e annou koz sa ki vre e dimoun i ava annan plis respe pour nou e petet Mr Speaker, laprosenn fwa zot Parti i ava fer pli byen dan Eleksyon Lasanble e zot pa ava ganny bate 15/10 parey an Septanm.

Mr Speaker, si la zot pe an ankoler avek Mr Michel, akoz ui pe dir zot bann Lepep Orizinal alor zot annan en problenm – I enportan ki zot rektifye zot problenm.

En lot Sekter ki pandan sa lannen pe ganny bokou kritik se Minister lLsante. Me nanryen pa’n ganny diskite dan Bidze ki mannyer Gouvernman pou fer fas avek sa bann defi ki sa Minister pe fer fas avek. Avek mankman resours imen e lekipman. Funding pour bann travayer e pou promot staff retainment e prodiktivite ki ava amelyor lefikasite e kalite servis ki nou pe donn piblik.

Minister Ledikasyon osi; ki bann progranm ki zot pe mazinen antreprann pou amelyor nou sistenm ledikasyon e developman nou bann zanfan e Ansenyan.? Ki manyer zot annan lentansyon adres size disiplin dan Lekol;- annan bann Ansenyan pour tou laklas. Mon pa war nanryen an-plis dan Bidze. Ki zot osi pe fer fas avek bann defi parey bullying e osi ki bann progranm enteraksyon pou sa bann zanfan?

Minis osi pa’n donn okenn leklersisman lo  ki bann progranm reabilitasyon pou bann droger ki zot pou vin avek sa lannen, oubyen si zot pou entansifye ou elarzi sa bann landrwa oubyen progranm ki zot deza annan – an vi ki problem drog pe kontinyen ogmante.

Nou oule koz lo envestir dan lagrikiltir lo bann prodwir ki fre e de kalite. Akoz nou pa idantifye bann zil e lease zot avek bann endividi ki ti a kontan antreprann dan sa proze lagrikiltir e elevaz zannimo.  Sa i ava redwir risk lo bann maladi parey Kanser ki pe ronny nou sosyete dan plas sa bann prodwi lavyann enportan ki ganny enzekte avek tou sort kemikal.

An prenon an kont nou problem drog dan pei, sa proze lagrikiltir lo bann zil ti ava ede pou enkilke latitid travay e responsabilite avek nou bann zenn ki dan Prizon, ou ki dan prosedir detox; si nou ti involve zot dan sa proze dan plas asize dan Prizon e kontinyelman ganny akse avek drog e menm a zot laporte dan zot kominote. Sa linisyativ ti ava ede pou ogmant prodiktivite e soutennman lekonomi pou nou pei.

Mon dezapwente ki Minis pa’n met ase lanfaz lo size lakaz e pourtan sa i enn ki preokip nou bann sitwayen. Plis ki 700 dimoun pe esper en lakaz, en kantite parmi pe deza fer gran kontibisyon ziska prezan zot pa konnen kote zot debout. Mon krwar ki fodre sa size i ganny pran o-serye e en bon plan konstriksyon lakaz i ganny met devan, afen ki nou kapab met sa problenm anba kontrol e dan lavenir dimoun pa ava esper sa kantite letan.

Mon dakor ki Defans pa kapab pe ganny en sitan gro Bidze, menm si sa i enkli son bann proze Kapital. Fodre nou konnen kote nou priorite i ete. Mon annan bokou dimoun Bel Air ki napa en lakaz e mon krwar i tya vreman byen si sa bann fanmiy ti konnen ekzakteman kote zot debout pour zot pli byen fer zot plan.

Mr Speaker, mon pli gran lafreyer avek diskour Minis lo sa Bidze, se ki bann mezir ki in anonse i fer pri lavi ogmante olye desann. Sa bann tax ki mon tann li pe mete partou, 10poursan lo labyer, R1 levy lo boutey plastik, 50 sou lo lesans, 20 poursan pour biznes, 3poursan pour turnover parlao R500mil, eeksetera,  tousala pou ganny pase lo konsonmater e larzan ki dan pos Kreol pou disparet pli vit ki avan. Parey mon dir, mon pa tro konvenki ki zafer pou pli bon pour nou dimoun. Mon pa en Dokter, me an menm tan mon pa en lenbesil. Konmdir Angle ‘Time will tell’. Se pour sa rezon ki mwan mon prefere war bann propozisyon konkret, me malerezman i manke dan sa Bidze.

Mr Speaker, en dernyen kestyon ki mon ti a kontan ki Minis i reponn i konsernan Children’s Fund. Eski Minis i kapab dir nou kote sa larzan i ale?  Konbyen ki ganny ranmase e ki mannyer i ganny depanse? Eski zis Seybrew ki peye dan sa fon oubyen eski tou dimoun ki prodwi lalkol?   Lo sa size Seybrew, eski Minis pa krwar ki vi ki Gouvernman i deza pe pran 62 poursan profi ki Seybrew i fer atraver tax, ki i mal pour zot enpoz en lot 10 poursan lo sa menm Lakonpannyen? Apre tou Seybrew i probableman sel Lakonpannyen ki prodwi lalkol ki deklar sak sopin ki i prodwi konpare avek lezot. Get en pe ladan Minis, etandonnen ki labyer pa pe fer menm dega lasante parey sa bann lezot pti boutey zonn  lot kouler – tou kouler  ki nou vwar lo market.

Mon pe espere pour nou ganny plis detay atraver bann kestyon lo bann sif. Se la ki nou pou vreman konnen ki mannyer nou larzan pe ganny depanse. Mon espere ki nou ava konpran keksoz kler e tou kestyon i ava ganny reponn.

Mr Speaker, mersi pou donn mwan sa sans pou entervenir.  Mon anvi swet ou e tou dimoun dan  lasal – Minis ek son lantouraz ek bann Manm Onorab ek tou pep Seselwa en Bonnfet Nwel e en Bon Lannen.

Mersi.

 

(APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Loizeau.

Mon a donn laparol Onorab Chantal Ghislain.

 

HON CHANTAL GHISLAIN

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker ankor dan 12 zour, soley pe al kouse lo 2016  e lannwit pe al anbras lazournen en nouvo lannen 2017.  Moman in arive  oubyen les mon a dir i plis ki ler pou aret en kou pour en gran moman refleksyon.  Refleksyon lo lannen ki’n pase – sa ki nou’n arive akonplir koman en pep  – koman en endividi – koman en perd ouswa e merd fanmir- koman en etidyan – koman nen travayer piblik e koman en sitwayen sa pei ki nou devret touzour met ater.

Mr Speaker, sa Bidze ki nouvo Minis Finans in prezante in enn ki donn lespwar – lespwar ki malgre tou sa ki’n arive progranm Sosyal nou pep i ganny konsolide – en Bidze ki donn en laklerte dan fernwanr pou tou Seselwa.  En Bidze  pe enport – nenport ki kote ou été  ou menm ki pozisyon  ou été.  Prezan i zis demann lo sakenn de nou pou swiv e non pa al tap tape dan fernwanr.  Rapel byen dan bann lannen ’80 ler sa zonm saz ti koz lo zanmen sa Parti pou swazir sa prensip bef dan disab sakenn vey son lizye, apre repran sa menm laliny an 2004 o kour son diskour Leta Lanasyon ler i ti dir nou ki Parti in swazir en sistenm ki garanti en o degre byennet e konfor bann zanfan e dimoun aze ensi ki bann ki vreman dan bezwen konpare avek en sistenm ki ler sakenn de nou deboury li ki mannyer i kapab.  Sa ki Msye Rene ti dir i ankor relevan ozordi.  Se sa larealite Sesel ozordi.

Mr Speaker, Bidze ki sa dokiman lenformasyon pli enportan en Gouvernman.  E sa dokiman ki eksplik performans finansyel  Gouvernman pou lannen ki’n pase i fer nou konn progranm finansyel e Polisi Gouvernman pour lannen ki swiv e i osi permet sitwayen konnen ki fason zot standar lavi pou ganny afekte par bann Polisi pou ganny afekte par bann Polisi Finansyel Gouvernman pour lannen ki vini.  Enn bann kestyon ki nou souvan tande se ki i annan sa ki Bidze pour nou ?

Me tou i pour nou  – pa akoz i pa larzan ki nou kapab resevwar dan nou lanmen oubyen larzan ki nou kapab rantre direkteman dan nou pos i pa vedir ki napa nanryen pour nou.  Tou sitwayen i devret reste e i devret reste konsernen avek Bidze akoz i tous tou dimoun, me pa akoz tou nou bezwen personnel ki garanti anba Lalwa Siprenm nou pei ki apel nou Konstitisyon  tel ki ledikasyon nou zanfan, lasante gratwit pour nou fanmir antye an ka nou malad nou Gratwite, Pansyon , Pansyon nou bann vye dimoun ouswa an gro nou bezwen depi nesans ziska lanmor, ki i devret fer ou viv san responsabilite.  Mers chers amis, ozordi plis ki zanmen i enportan pour nou omwen koman fournen dan nenport ki pti keksoz ki pe pas atraver nou zorey, akoz la deor i ranpli avek tou sord i ranpli avek bann Dokter Konn-tou – bann Dokter ‘nous sommes ‘  ler i bon pour zot me ‘vous êtes’ ler i pa dan zot faver.  I pou sezi tou pti loportinite pou fer oui krwar sa ki zot anvi fer ou krwar.  Zis akoz zot krwar ki zot bann gran Dokter  dan fer krwar.

Mr Speaker, kestyon ki bokou dimoun pe demande se eski LDS in konpran sa Bidze ki devan zot ?  Eski LDS pe sey fer par ekspre pou konfiz dimoun ouswa zot menm zot konfize e pa ni konpran kwa ki pe pase ? Ozordi nou vwar en Onorab ki pe vin koz lo paran pti piti – frer e ser dan nou Lasanble apre i dir avek nou ki pli gro danze, dan sa Bidze, se en gro defisit – par lao R200 milyon.  Onorab pe prevwar danze san ki in menm ouver sa liv Bidze pou vwar ki mezir adres sa defisit i deza dan Bidze 2017.  Lamazorite sa defisit pe ganny adrese dan sa Bidze li menm.  Sa i dan sa pti liv ki la e  ou pou vwar li lo paz 10.

Defisit pou ganny adrese atraver Labank dan bann par  lantrepriz Gouvernman e lentrodiksyon en nouvo bond.  Sa ki tre kler se ki swa zot pa konpran ouswa zot pe fer krwar par ekspre pou konfiz dimoun.  LDS pa kapab vini dir dimoun ki en pti Tuck shop i pey CSR tax kan sa i en mansonz konplet e total zot pa kapab vini dir nou ki  zot siport Trezyenm Mwan Saler kan zot in vot kont Trezyenm Mwan Saler.  Vot kont se vot kont, Mr Speaker.  Swa ou konn naze ouswa ou pa konn naze napa sa zafer mon konn en pti git naze.

Zisteman apre in ler pou nou aret servi nou privilez koze dan sa Lasanble pou vin fer revanz lo nou bann ansyen koleg travay.  Egalman LDS pa kapab dir nou ki Bidze Ladefans i plis pour sa ki pou Minister Lasante akoz sa i pa vre ditou.  I pa vre non-plus ki 15 poursan tax  lo R10mil i fer R5,500  e i pa ni menm vre ki tax pe al ganny mete lo sa disik ki nou adousi nou dite avek dan lakour.  Aret fer nou bann dimoun per me plito disik  pe al monte lo bann labwason ki sikre.  I osi pa vre ki Social Welfare in ogmante pou vin en Bilyon Roupi.  I pa vre non plus ki napa larzan pou rediksyon konsonmasyon drog anba Bidze Home Affairs.  I annan R8.7 milyon  ki’n ganny bidzete pou Drug Demand and Reduction Unit.   Ouver ou main Budget Book  lo paz 208 Onorab.

Mr Speaker, tax, tax, tax seryezman ?

Mr Speaker, mon vin pli konvenki ki lo lot kote latab pe esey protez serten group.  Biznesmenn petet ?  Mon pa konnen me annou fer tou dimoun aret pey tax alors !

Mr Speaker, nou konpran  i annan presyon serye zot pe fer fas avek.  Me annou sey ou mwen ganny en pti morso konpasyon pour nou bann travayer  – pa zet zot anba sa Nwel ! I annan pe fer bokou me ler pou peye ayo problenm zis parey sa zenn-onm ti dir mwan.  Mon dir nou  Mr Speaker, isi nou pa vin protez okenn gro lentere akoz sa i demontre  en mank vizyon.  Nou pa pran presyon okenn  lobby lo lot kote latab.  Nou vin travay pour tou Seselwa.  Ki swa ou LDS ; ki swa ou Lepep pa enportan pour nou, nou travay pour tou Seselwa.  LDS in ozordi anpaye dan zot bann prop zistwar ki zot pe vwar li enposib pou sorti ladan.  Me lefe i reste ki swa zot vreman pa konpran sa Bidze ouswa zot senpleman malisye e dan tou lede ka, zot timing   pou koz lo sa enn Bidze ?

Mr Speaker, i vre ki napa bokou keksoz dan sa Bidze ki nou kapab dir i bann benefis ki ou kapab met dan ou pos direkteman, me i en Bidze ki pe prepar ou pou nenport ki evantyalite ki kapab arive an 2017.  An dot mo en Bidze ki pe antisipe ki kapab arive an 2017 fas a bann evantyalite ki kapab arive.  Gouvernman in refer li son responsabilite pou fer sir ki ledikasyon ou zanfan i kontinyen ganny peye, lasante i kontinyen ganny peye Gratwite, Pansyon  e tou det koman en pei i kontinyen ganny peye b – tou sa i bann benefis ki ou pa kapab met dan ou pos me i pour ou koman en sitwayen kontinyen viv.

Mr Speaker, Bidze pe dir ou, ki kapab lev-e annan lafors pou travay, mate e al travay.  Mon pe enplor avek mon  Gouvernman pou entrodwir en sistenm latas pour sa kategori dimoun avan ki zot ganny asiste avek Welfare.

Les welfare pour bann ki kapab travay pour sa manman ouswa sa papa tousel ki malgre tou zefor ki li i mete, i pa kapab fer sa 2 bout zwenn lafen  do-mwan.  Les li ganny sa sans benefisye avek lasistans Welfare.

Mr Speaker, o-kour tou mon lavi ki mon’n annan laz konnesans mon’n kapab konstate en sel keksoz sa se ki nou en pep ki konsonm en kantite, e ler nou konsonmen i pa vedir ki nou depans en kantite konsonmasyon  pa vedir zis manze bwar me tou sa ki nou aste e servi e ki nou bezwen peye. Trwa kar di-tan i bann keksoz ki nou pa vreman bezwen ouswa keksoz ki nou ti kapab esper en lot moman pou aste.   Konsonm sa ki nou bezwen e pa sa ki nou anvi.  Mon pe senpleman dir ki nou aret depans larzan an bonnavini  e nou pou’n ede kontribye nou bout pou soutenir krwasans ekonomik nou pei. Nou tou ki annan zanfan, nou konn byen ki mannyer nou zanfan i kontan bann gro larzan parey R10, R5 e menm R1. La ki mannyer mon konpran paran pe ganny en pti pe problenm avek sa nouvo coin R10 – zanfan pa tro, tro oule.  Me pli move se sa bann ti 25sou.  Bokou nou, nou a rappel Lekol, sa pti Scheme ki Labank Savings pour bann zanfan kot ou ti aste en kart R10   apre aste  bann tenm 25sou  e ler ou kart ti plen ou paran ti anmenn Labank e depoz li lo kont sa zanfan.  I ti en bon fason enkilke dan nou zanfan byen boner  pou fer en savings.  Mwan menm mon kont mon ti ouver avek sa bann pti 25sou.

Mr Speaker, permet mwan pou propoz ek Minis ki i sizer ek bann Labank pou reentrodwir en tel Scheme parey ouswa dan sa zanr pou permet ki zanfan depi pti i konpran sa laspe savings.  La avek larzan ki’n sanze i pou pli fasil ankor pou zanfan anmenn sa bann vye coin pou zot sanze.

Mr Speaker, enn bann pwen kle e lobzektif sa Bidze se pour redwir lapovrete.  Enn bann lakoz lapovrete nou’n kapab konstate, se sa bann gro lentere lo loan e sa bann lentere ba lo savings.  Minis in fini dir ki Gouvernman in komans negosyasyon avek Labank pou adres sa sityasyon.  Lefe ki Gouvernman in annan par dan 2 Labank sa se Nouvobanq e Seychelles Commercial Bank sa pa devret difisil.  Sa i devret annan en lefe retroaktif.   In vedir kliyan ki’n deza pran en loan i reste zot ankor plizyer lannen ankor pou zot fini rann.  Mon sizer ek minis pou negosye avek sa bann Labank pou redwir sa bann lentere osi pou reflekte larealite ozordi.

Donk sa rediksyon dan lentere loan pa devret aplik zis pour bann ki pe al pran nouvo loan pour zot kapab osi zot osi benefisye.  Si nou dakor en keksoz i mal alors i mal.  Nou pa kapab les dimoun kontinyen anmenn sa fardo ki ozordi nou tou pe aksepte ki ti unfair depi lo komansman menm.  I annan menm ki i ti’n pran loan dan bann letan ki zis moman pou fer zot biznes tou keksoz ti’n ogmante.  I annan ki biznes in mor an nesan e i annan ki ankor dwa  zot malad.  Silvouple Minis esey get dan welfare sa bann kategori dimoun.  Vwar ki mannyer zot loan i kapab ganny re schedule.

Mr Speaker, byen koze i fer byen konpran zot in pran zot pran tou sa ki zot kanmarad i dir apre dir pour zot.  La sa zafer tax lo propriyete etranze  Mardi le 6 Mars  2012, dan mon repons Leta Lanasyon sa ti 2012 – 2013 Chamber of Commerce  ti fer sorti en  position paper lo sa menm size.  Sa i lo Verbatim sa Lasanble, e mon ti pe rakonte ki mannyer etranze i ranter e kree en Lakonpannyen Nanm, fasilite ki par en Seselwa ki swadizan en shareholder, zis lo papye aste en propriyete ki sa swadizan Lakonpannyen vann byensir par en Seselwa prive zis akoz i son drwa pour li dispoz son propriyete dan en fason e avek ki i anvi – pa esper lontan sa etranze pe demann konstriksyon en dezyenm lakaz lo sa menm propriyete ki ti pou swadizan son rezidans.  Fer krwar i kontan nou lo zil apre nou trouv li i mont en miray  pli o ki tou ; vin fer  nou bave avek en swimming pool dan milye Plato e taler i trouv li dan biznes Guesthouse li osi.  Privilez ki zabitan zot menm ti devret annan.  Fer sa bann dimoun pey en tax lo sa bann propriyete sa mon  ti dir sa 2012.

Mr Speaker, la ki nou pe apros bann moman festivite, les mwan profite pou pas mon senser kondoleans, a tou manm fanmir ki’n perdi en manm pros sa lannen 2016 ; ki Bondye i kontinyen beni zot e kontinyen donn zot lafors pour sa lot lannen ki vini.  Annou kontinyen reste solider enn a lot.  Annou pa en Nwel dan lape.  Mon swe osi i al pour tou nou bann Dirizan isi ek zot fanmir dan sa pei, Prezidan Faure ek son fanmir, Vis Prezidan Meriton ek son fanmir, Speaker ou osi ek ou fanmir, Minis avek ou fanmir, tou nou bann Leader isi dan nou Lasanble ek zot fanmir, Staff Lasanble Nasyonal, tou mon bann koleg MNA ki Bondye i kontinyel beni nou pei.

Mersi.

 

(APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Ghislain.  Avek sa nou a pran en pause  – nou adjourn nou a retournen 4er.

 

        (BREAK)

 

MR SPEAKER

Bon a  kontinyen avek nou bann entervansyon e mon a donn laparol Onorab Esparon.

 

 

HON REGINA ESPARON

Mersi Mr Speaker.  Bonn apre midi Mr Speaker, Bonn apre midi Minis, Bonn apre tou dimoun ki pe ekoute atraver SBC, sirtou zabitan Glacis e bonn apre tou koleg MNA.

Mr Speaker, ozordi mon trouv mwan ankor enn fwa devan sa Lasanble, pou adres en lot Bidze apre 20an dan sa  lalit pou rod sa ki meyer pou sa pep.  Mon remersye zabitan Glacis ki’n trouv li neseser pour zot annan en lavwa ki pou koz pour zot e ki pa pou per pou met zot konsern devan.

Dimoun i konnen ki mon en fanm ki’n fer fas avek realite lavi e konn soufrans nou fanmiy e sitwayen. Alor mon pou get sa Bidze e mon pou fer refleksyon parey en madanm ordiner oswa en manman ou en senp travayer ti pou fer.

Mr Speaker, apre ki mon’n ekout minis e apre ki mon’n lir e relir sa diskour e regard enpe bann detay sa Bidze ansanm avek mon lekip dan distrik, mon premye reaksyon se ki mon’n konfize. Mon’n konfize akoz sa Bidze i paret pe promet en kantite keksoz, me kan ou regard li pli a profon, ou pa war ki mannyer sa bann keksoz pou ganny realize. Bokou  fwa mon’n ganny sa lenpresyon parey ki Angle i dir nou pe esey ‘build castles in the air!’

Mr Speaker, Minis in sit son 5 bi prensipal pour sa Bidze, ki enkli redistribye larises, elimin lapovrete e met plis larzan dan pos Seselwa, me Minis pa’n dir nou ki mannyer i pou realiz sa. I pa’n dir nou kote i pou ganny sa larises pou li redistribye. O-fet se sa ki anmenn sa pli gran konfizyon. Olye vwar distribisyon larises, dan bokou sans mon’n vwar ki menm sa pti git ki en travayer pe gannyen ozordi, i riske pa al menm zistans dan en mwan akoz mon vwar pri lavi pe al ogmante.  Bokou bann mezir in eksprim logmantasyon dan tax, e tou dimoun ozordi i konn tre byen, ki letan biznes i bezwen pey plis tax, sa fre i ganny pase avek konsomater e sa i fer ou depans plis pour menm komodite oubyen servis.

Mr Speaker, letan mon ekout bann Manm lo lot kote latab, mon vwar ki sa size lapovrete dan Sesel, i konfiz zot. Lo en kote, mon vwar ki Mr Faure, zot Prezidan in vin dan sa Lasanble e deklare li menm ki i konsernen avek sa plis ki 40poursantaz lapovrete ki annan dan Sesel.  In menm apwent en Sekreter D’eta e donn li responsabilite pou etidye lapovrete e rod bann mwayen pou retir nou pep dan sa sityasyon. Minis li osi in koz lo lapovrete.  Me selman letan serten Manm Parti Lepep i koze, zot pa aksepte ki i annan lapovrete. Mon demande alor ki mannyer zot pou kapab apiy plan Gouvernman pou pran bann mezir pou konbat kont lapovrete? Akoz si nou pa dakor i annan en problenm ki mannyer nou pou kapab esey rod solisyon? Me selman nou abitye avek sa latitid kontradiksyon.

Yer zot ti dir nou ki koripsyon i en persepsyon, me se menm ot Senkyenm Lasanble ki ti aprouve Lalwa pou etabli AntiCorruption Commission e yer nou’n antann Hon De Commarmond pe dir ki Bidze pour sa Komisyon pa ase1 Ou war Mr. Speaker, zot pe rod larzan pou lager en persepsyon.

I en fe ki nou pei pe aktyelman fer fas avek lapovrete e sa pe anmenn en kantite defi ki pe menas nou lavi sosyal e nou fason viv. Kan ou koz lo size logmantasyon dan lakantite dimoun ki pe viv dan lapovrete, nou pa kapab fer li dan izolasyon, me plito nou bezwen osi regard li ansanm avek bann lezot fleo ki annan en lenpak lo lavi tou lezour. Par egzanp, Mr Speaker, nou bezwen regard sa size lapovrete akote fleo labi sibstans- drog ek lalkol akoz tou lede i kontribye anver lapovrete.

Alor o moman ki Gouvernnman i anmenn mezir dan Bidze pou adres lapovrete, i bezwen pe dir nou osi dan en fason konkret e efikas ki mannyer i pou adres sa fleo drog ek lalkol.  Akoz otan ki sa de keksoz i kontinnyen ronz nou sosyete, otan ki nivo lapovrete pou ogmante dan nou pei. Me la pour le moman nou bezwen aksepte ki kesoz i dan sonm. Plizyer MNA, spesyal Onorab Valmont in kriy o-sekour akoz sa fleo drog dan son distrik i for en kantite.

Les Mamelles, Plaisance,  Mont Fleuri  e parey nou’n tande taler Onorab Herminie in dir La RivierE Anglaise osi.

Wi Mr Speaker, lapovrete, fleo drog ek labi lalkol ek logmantasyon  dan pri lav,i i parey en laliny ki’n anpaye. Koman en sosyete, nou bezwen depay li pour nou kapab al devan. I difisil, me koman en MNA LDS mon annan sa konviksyon ki avek kouraz ek rezilyansnou pou pran bann desizyon brav, nou pou kapab vwar sa lalimyer pour nou zanfan, nou lazenes, nou bann manman e tou nou fanmiy. Me nou bezwen vin brav e pa pran desizyon zis lo nivo politik. Nou bezwen fer tou zefor posib, akoz si nou fer en travay lanmwatye, nou problenm pou vin pli grav e nou pou anfons plis e nou sityasyon pou vin pli grav ki letan nou ti komanse.

Mr Speaker, enn bann pli gran febles sa Gouvernman se pou pran bann bon desizyon kot tou dimoun i kapab benefisye. E la mon anvi dir avek Minis ki si i anvi fidel anver sa tenm Bidze pou fer li en bibze enklisiv kot tou dimoun i benefisye, fodre ki Minis avek son Gouvernman i pran desisyon konkret e serye. Parey in ganny dir a plizyer repriz, donn Lord STC, me pa fer en pti demann fay fay. Konmsi zot per sa  bebet  ki  zot  menm  zot in kree.

Fodre ki zot rode akoz ki sa bann komodite i vann sitan ser e akoz lepep Seselwa pa pe ganny konmisyon a en pri rezonnab?. Bokou Seselwa i vwayaze, e nou tou nou’n fer konparezon.   E nou konnen ki Sesel i toultan pli ser.  Nou pa kapab dir sa i baze lo lakantite ki nou enporte akoz letan nou fouye nou vwar ki pri sa komodite letan i ariv Sesel e letan nou aste li i annan en gran diferans. Sa dan limenm i montre ki konmisyon i kapab pli bon marse. Minis zabitan Glacis pe donn  ou en latas  pou  rode kote  malere  pe  ganny vole atraver STC.  Nou kit sa ek  ou  apre  pou vin dir  nou  rezilta.  Nou  pe note.

Fer desann pri lavi i annan en kantite konponan ladan. I pa zis en kestyon komodite esansyel, savedir sa ki nou manze, me i osi enkli lenz pour nou fanmiy, kou elekstrisite ek delo, transpor, Day Care, loan lakaz, rent pou  sa  ki  pe  lwe oubyen lezot  servis  ki nou bezwen peye.

Parey mon’n dir, mon pa vwar gran keksoz ki vreman adres sa size dan en fason konplet, me mon plito vwar bann bout enpe partou dan en fason en pe dezord.

Mr Speaker, annou pa oubliye ki sa dimoun ki napa son lakaz e ki pe lwe menm en pti ghetto, sa proprieter i bezwen pey Gouvernman 15poursan GST.  La ou vwar ki Gouvernman i serye kot tax i konsernen. Tou sa ki i kapab pran avek Seselwa i pran e ou menm kapab ganny pini si ou pa peye. Sa osi i ede fer lavi pli ser. Malrezman Gouvernman pa pare pou redwir obyen donn konsesyon. Pran par egzanp, eski i pa ti ava en led si Gouvernman ti met tax lo bann dimoun ki lwe lakaz par lao en serten pri, dizon, plis ki R10mil par mwan?  Eski sa pa ti ava soulaz bann fanmiy ki ganny bann lapey pli ba ki lwe en lakaz?

Mr Speaker, mon konnen ki Gouvernnman in met en Bidze R1 bilyon pour lasistans sosyal.  I malere pou war ki nou bann koleg lo lot kote latab in fini pran sa koman en foutbal politik, e pe sey anbet dimoun par fer krwar ki LDS pa oule dimoun ganny lasistans sosyal.   Sa i totalman fo, e mon konnen ki dimoun pa pou tonm dan zot mansonz akoz Seselwa ozordi lizye in ouver e dimoun pe swiv tou sa ki pe arive dan nou pei.

Mr Speaker, LDS pe senpleman dir ki fodre pa i annan labi dan lasistans sosyal, akoz nou konnen e lepep Sesel i osi konnen ki mannyer pandan Eleksyon sa i en landrwa kot in annan bokou labi.  Mon konnen ki sa sonm i osi enkli bann peyman parey ‘Allowance bann etidyan, ‘Pass bis pour etidyan, depans pou lanmor, lasistans medikal, ensidwit e osi  larzan welfare,  ki  reste koman pli gro konponan. Kestyon ki nou bezwen demande koman en pei se ziska kan eski nou pou kapab soutenir bann depans parey?

Se la ki nou, koman bann dimoun serye, ki enterese avek nou pei, e nou pep, nou dir ki fodre nou rod tou fason pour donn dimoun travay ki pou permet zot ganny en bon lapey, afen ki zot ava sorti lo welfare e vin endepandan e debout lo zot 2 lipye. Byen sir, sosyete i bezwen ed bann ki dan difikilte, me mon pa krwar si nou devret ankouraz dimoun pou vin rod lasistans sosyal. Mwa donn en legzanp Mr Speaker. Ozordi i annan en lasistans ki tou dimoun i gannyen letan i annan en lanmor. En kestyon serye ki mon demande, se eski sa i devret vin obligatwar pour tou dimoun gannyen?  Eski sa pa devret ganny donnen avek bann fanmiy ki vreman napa? Me byensir lafason ki Gouvernman in fer li tou dimoun i ganny li.  Nou kapab servi nou menm koman en legzanp. Avek lapey ki nou, nou gannyen koman en Manm Lasanble, eski vreman nou, nou pou  bezwen sa larzan si en manm nou fanmiy i mor?

Mr Speaker, mon  oule ki Minis i dir nou bann plan e progranm konkret ki son Gouvernnman i annan pou kree lanplwa, e mon pe dir  vreman kree lanplwa e pa zis enn de pti program ki tous detrwa dimoun;- me bann stratezi ki tous popilasyon an zeneral e ki met a zot dispozisyon posibilite pou ganny en saler konvenab pou sonny zot lekor e zot fanmiy san depann lo personn. Mon oule ki sa manman 4 zanfan ki ozordi napa en lanplwa e ki reste dan leo North East Point, i kapab vwar li dan sa Bidze, akoz la msye Speaker, mon pa war ki mannyer i antre.  Me mon anvi osi dir ki fodre ki Gouvernman i aret soutir bann zonm ek fanm ki annan kouraz, me ki pa oule travay. Sa pa pou ed nou pei progrese.

Annou get en kou sa sizeogmant tax lo lalkol avek sigaret. Eski sa pou fer sa boug ki ti abitye pran  2 tipti e fim 2 bwat sigaret  arête ? Larepons i NON. Sa boug anler North East Point, pou kontinyen ek son routin, me sa manman ek sa 4 zanfan ki pou abzorb sa logmentasyon tax. Sa boug pou koup lo Bidze lakour, pou li satisfer son demann.

Kot  lakot  Madanm  ek  zanfan  ki  pou  soufer, akoz  larzan  dipen  pou  fini  dan  lafimen  avek  delo.

Mr Speaker, i pa premye fwa ki Gouvernnman i swadizan  sey dekouraz dimoun abiz lalkol par fer ogmante tax lo prodwi lalkol e zanmen in marse. Sel keksoz ki in fer se ki Gouvernnman in anmas plis larzan atraver sa tax, me lo kote sosyal, nou’n vwar ki bwarer i kontinyen bwar e si posib i menm bwar plis e se son lakour, son fanmir e son zanfan ki soufer! Sa ki fim son sigaret menm zafer. I pa pou sakrifye son plezir e aret fimen li, i pou kontinyen aste  kantmenm i ser, parey  Onorab  Roucou in fer  resorti.

An  gro kan mon get bann solisyon ki sa Bidze pe propoze, nou vwar en kwen tapi, avek  tous  ord kalite latwal ki’n ganny met ansanm nenport koman. Wi i annan en kantite kouler, me i mank koezyon, i mank sinerzi e i pa dirab. An dot mo Gouvernman in montre nou ki i napa en plan konkret.

Ozordi i en fe ki se bann NGO ki pe tonbe leve pou ed bann zenn ki pa’n fini lekol e kipe rod en fason ganny zot lavi. Se bann NGO parey ‘Les li Viv’ ki’n met an plas bann program Skills Development ki pe ed detrwa parmi sa bann zenn fiy, me akoz zot mwayen i pa gran e zot resours i limite alors i annan en limit lo kantite  zenn ki zot kapab ede. Me si gouverman ti donn zot en sibvansyon, la  ti a kapab ogmant son kapasite, e pran plis sa bann zenn fiy.

Minis ou’n dir  nou ki i annan loportinite pour lazenes komans zot prop ti biznes, me pa tou dimoun ki anvi, oubyen annan sa kapasite pou fer marse en biznes. Ki kantite zenn ki’n ganny atire e ki in pran loan pou biznes kin fel an nesan e ki ozordi zot trouv zot avek en det byenboner dan lavi? De lot kote i annan bokou zenn ki fini lekol e ki pa pe ganny en lanplwa dan sa domenn ki in aprann me selman nou vwar ki bann pos in ranpli avek travayer etranze.

Distrik

Touzour lo sa laspe sosyal e lapovrete mon demann Gouvernnman atraver Minis pou fer li posib,  ki zot ranplas sa bann sistem water heater solar ki ti lo bann flat vilaz  North East Point ler ti konstrir e ki apre SHDC in retire. Sa ti ede koup depans lo elektrisite pou sof delo e i ti osi kontribye pou protez nou lanvironnman.

Annou  aprezan regard kwa  ki  nou  distrik in gannyen  dan  sa  Bidze.   Peser Glacis i  ganny  promet  bann  nouvo  fasilite storage. Mr. Speaker, nou welcome sa  desizyon, Me parey Onorab Lemiel  ti  dir  yer, i enportan  pou  nou konsilte avan  pran  desizyon lo nivo distrik.  Dan  sa  menm  laliny, mon ti demann en miting pour  bann  Peser  avek  Minis sortan  pou  Lagrikiltir  ek  Lapes, me sa pa’n posib. Me demars  pe  ganny  fer  pour  ki  Peser  Glacis, ek Machabee i  ganny en miting avek nouvo Minis pou eksplik  sa  proze.  .

Semen leo  Lilot ki’n komans konstri  depi May 2015, ni  premye  fas  pa  ankor fini.  Mon anvoy en kestyon  dan  Lasanble  pour ki Minis pour Transpor I vin  eksplik  zabitan  leo Lilot ki retar  Kontrakter pe  gannyen  pou  termin  premye  faz sa  proze. E mon’n  demande  ki  Minister  Lanvironnman  ek Land Transport I entervenir  pou  donn  konsey  sa  Kontrakter  pou  anpese ki’n tou sa later rouz  sorti lo sa sit konstriksyon  i kontinyen  devid lo semen, sak  fwa  lapli i tonbe.

Day Care ki  fini  pou  plis  ki 3an ki  ti  ganny  servi  koman  lakres ,  letan  nou  vole  kot ti  pe  ganny  konstri, i ankor  zis la koman  moniman, tandis  ki  bann  manman  ki  annan  pti  zanfan, i kontinyen  rod fasilite  pou kit zot  zanfan, letan  zot al travay.  Dapre DA  zot  pe  esper  prosedir tender  pou  met li an marse. Nou  pe  demande  ki  prosedir I ganny  akseler-e  pour  ki  sa Day Care i vin an operasyonnel, pli  vit  posib.

Mon’n anvoy  plizyer  kestyon  pou demand Minis konsernen,  lo  bann  devlopman lo nivo  distrik,  re sirfas e agrandisman. Semen  leo  La  Gogue, agrandisman semen North East Point, proze  lakaz , pou  deblok  en  pe  sa  lalis  kot en kantite  dimoun Glacis pe  esper  lakaz  pandan  lontan, me ziska  prezan  nou  ankor  pe  espere Minis pou vin dan  Lasanble  pou  reponn.

Me pli  irzan  Mr speaker Mon sizer  ek Minister  Transpor lo later atraver  ou Minis Finans  pou  konsidere  konstri en  Bus shelter  e en lay-by dan  Sant Glacis vizavi Community Centre, kot en kantite  zanfan I esper  bis  pou al Lekol.

Mr Speaker, Minis ek Onorab  Pillay, koman 2 zabitan glacis i konn byen sa  landrwa  ki  mon  pe  koz lo la  alor  mon  espere  ki  zot  siport  sa   demars.

Mon’n diskit  ek DA pou  ogmant  lalimyer  lo semen North East Point e osi lo semen Glacis.

Mr Speaker, dan  Bidze  mon vwar ki  larzan in ganny mete pou  fer  sa  feeder road kot  bann  lafanmir  Azemia  Lilot,  ki  lontan  zot  pe  demande.

Me mon  ti  a  kontan  demann Minis  akoz  mon pa vwar nanryen  ki  ganny  prozekte, pou  konplet  sa semen kot  lafanmir  Simara ki’n komanse  depi rafal Eleksyon in fini semen I  freeze.

Mon osi  note  ki I annan  nouvo  devlopman land bank , Carana, ek ex-Houdoul, Mon zis  swete ki zabitan Glacis ki pe rod en morso later a ganny priyorite avan lezot distrik,

E Mr Speaker  anvi ki napa nouvo proze lakaz dan distrik Glacis, mon ti kontan sizer ek Minis, ki zabitan Glacis, ki lo lalis priyorite , parey Vanessa, Jane, e lezot I ganny konsidere pou ganny en lakaz Perseverance.

An vi ki prezan Klinik Glacis i ganny en Dokter ki vreman konsilte pasyan  e rod zot maladi, e non-pa en Politisyen ki zis donn konze pou ganny vot, zabitan pe fer lapel pour ki zot ganny konsiltasyon toulezour, sirtou dan bomaten, e ki Minister Lasante I revwar,  sa system assize kot pasyan I esper Dokter akoz mannyer i  ete ler ou pe asize tou transport ki pase I zet lapousyer dan figir pasyan, akoz i sitye  zis par anba semen.

Mr    Speaker, an termin- an les mwan asi bann zabitan Glacis ki mon ankor zot MNA, e mon’n ganny elekte pou reprezant tou dimoun, mon’n ganny elekte anba parasol LDS, e mon ankor  LDS, aret ekout fo rimer fonde pa Parti Lepep dan Rigol Lari Bazar.

Mon swet zot tou en Zwaye Nwel e en lannen ranpli ek prosperite, ki Bondye i beni nou tou dan sa Lasanble, enkli bann manm Staff.  I beni tou dimoun ki a lekout e beni nou pep Seselwa.

Mersi Mr Speaker.

 

(APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Esparon.

Onorab Basil Hoareau.

 

 

HON BASIL HOAREAU

Mersi Mr Speaker.  Bonn apre midi.  Bonn apre  midi tou dimoun.  Bonn apre midi tou dimoun avek ou delegasyon e tou Manm Onorab.

Mr Speaker, sa Bidze ki’n ganny prezante dan sa Lasanble i enn ki tou Seselwa i devret vwar li ladan.  I enn ki pe fer provizyon pour tou Seselwa e i pe kree loportinite pou nou tou.   Annefe ti Bidze devlopman enklisiv loportinite pour nou tou e Minis in eksplike ki sa i vedir ki personn pa pou ganny kit deryer e larises ki pou ganny kree, atraver sa Bidze i pou ganny distribye dan en fason egal ekitab e transparan pour tou Seselwa.  E Mr Speaker, sa i enn bann prensip ki ganny trouve dan nou Manifesto Mr Speaker.   E parey labitid mon ou quote nou Manifesto  pou montre avek sa Lasanble ek lepep Seselwa kote dan nou Manifesto  sa in ganny mete  e pou kontan ki poudir sa ki nou pe fer dan nou Lasanble  – sa ki sa Bidze pe anmennen i pe anmenn en keksoz baze lo nou Manifesto.  Lo paz 10 nou Manifesto, Mr Speaker i dir poudir,

‘’Parti Lepep pou kontinyen angaz li pou asire loportinite egal pour tou Seselwa i rekonnet ki loportinite devlope e avanse i sel fason pou lepanouisman Seselwa e ed li akonpli son rev personnel.’’

Se sa ki sa Bidze pe fer, i pe kree loportinite pour nou tou e Mr Speaker, pour nou kree loportinite pour tou Seselwa.  I enportan ki nou tou komansman par nou dan sa Lasanble nou travayer pour en sel bi, le sel bi se ver lentere Sesel e lepep Seselwa.  E annou komans sa par nou tou vot pour sa Bidze, donn sipor sa Bidze, parske sa Bidze pe siport tou fanmir Seselwa – napa personn ki pou ganny kit deryer Mr Speaker.

Mr Speaker, sa Bidze   i annan li 5 lobzektif e parmi sa 5 lobzektif, i enn ki tre enportan se pou elimin lapovrete dan nou pei.  I vedir ki sa Bidze  pe fer provizyon pour nou soutenir e de bann ki pli feb – bann ki mwen fortinen.  I enportan – i enportan ki nou siport sa Bidze pour nou ed nou bann frer ki mwen fortinen ki nou. E sa Bidze i  annan son bann provizyon  – son bann mekanizm ki pou ganny met an plas pou asire ki sa bann lobzektif i ganny attend e enn se redwir kou lavi e ki mannyer sa Bidze pou fer sa ?  Premyerman Bidze parey Minis in demande in demann Sekter Prive pou zwenn ansanm ek Gouvernman, pou redwir kou lavi dan Sesel i vedir ki Gouvernman dan Sekter Prive zot osi zot devret pran zot responsabilite e zwe zot rol pou fer desann kou lavi dan Sesel.  Vann marsandiz a en kout abordab.  Wi zot dan biznes pou fer profi, me pa egzazere Mr Speaker.

STC ; STC i annan dan Lasanble ki’n dir poudir Minis in selman dir poudir in donn STC pou fer desann pri lavi e ki Gouvernman koman shareholder dan Lakonpannyen STC i devret met presyon lo STC.  Wi Gouvernman pou met presyon lo STC e Minis in fer sa langazman  e la mon pou quote en bout sa speech Minis an relasyon ek STC kot Gouvernman in fer en langazman  ki STC pou fer desann pri lavi.  I pa pou zis ganny demande me i pou fer e se sa ki Minis ti dir ;-

‘’An 2017 e a lavenir,       STC pou kontinyen zwe en ron enportan  pou asir en pri stab bann marsandiz lo son bann letazer.  Bann konsonmater i devret santi en benefis imedyat.’’

I vedir ki sa en komitman ki Gouvernman pe fer avek lepep Seselwa ki imedyatman  zot pou santi poudir at least bann pri komodite esansyel pou desann dan STC Mr Speaker.  I malere parfwa Mr Speaker, kan mon tann serten Mann Onorab dekrir STC koman en bebet.  STC pa en bebet li.  STC  i annan en rol pour zwe.  I annan en rol enportan pou fer sir ki  bann marsandiz i ganny vann a en pri abordab a tou nou bann zabitan – a tou nou bann sitwayen.  I osi dan sa Bidze i annan provizyon pour ki VAT parey nou dir, pou ganny redwir ouswa ganny retire depandan lo sa ki desizyon ki Gouvernman pou pran lo serten bann komodite.  Gouvernman in fini angaz li dan sa demars.

Mr Speaker, pri lavi ; nou koz osi lo Trezyenm Mwan Saler.  Sa Trezyenm Mwan Saler ki en propozisyon ki en propozisyon – en linisyativ  Gouvernman Parti Lepep e  nou kontan  pou tande poudir LDS in pare pou zwenn avek nou dan Parti Lepep pou donn pep Seselwa en Trezyenm Mwan Saler malgre ki dernyen fwa ki sa propozisyon Lalwa ti ganny met devan sa Lasanble i ti ganny defet.

Me Mr Speaker, mon kontan pou tande poudir sa propozisyon – sa linisyativ ki Parti Lepep in met devan pou ed Seselwa pou asiste bann mwen fortinen i enn ki LDS i paret ki sa voyaz zot pou vot an faver.  E mon demann zot pou gard zot promes – gard zot promes letan sa Lalwa  – sa Bill i retourn devan sa Lasanble.   E follow nou legzanp ki nou’n donnen – follow nou legzanp ki nou, nou’n met sa fondasyon depi 1an pase Desanm 2015 kot nou ti promet avek pep Seselwa ki lafen lannen 2016, Sekter Prive  i donn son bann travayer en Trezyenm Mwan  Saler.

Mr Speaker, mon osi annan vwar en Social Program ki’n ganny enkli dan sa Bidze.  E Mr Speaker, mon krwar i enportan ler nou koz lo sa size Social Program.  Nou bezwen ed bann ki mwen fortinen, ed nou bann dimoun ki dan lapovrete ;- i nou lobligasyon e i nou devwar koman en sosyete pu fer e retir bann ki dan lapovrete, me an menm tan mon osi  realize ki nou devret osi anpes labi – nou devret fer sir poudir bann ki ganny asiste anba sa program Sosyal i bann ki dan bezwen e nou pa les bann ki pa bezwen ganny sa lasistans vin abiz lo sa sistenm.  E la osi Mr Speaker, i annan konfizyon lo lot kote, serten Onorab ler zot in adres sa size mon santi ki i annan konfizyon.  Letan nou koz Social Program  – Agency for Social Protection i annan 2 kalite benefis ki i peye an zeneral.  I annan Welfare Assistance apre i annan Social Security benefits ki 9 i peye an term Social Security Act.   Esa bann  benefis in ganny koz lo la par bann Onorab lo nou kote, en pe an detay – sa bann benefis Mr Speaker, se sa kot sa bann R1milyon  in ganny fer provizyon.  E pour Welfare Assistance, i annan en lot provizyon sa se R30 milyon, so i pa korek letan nou donn lenpresyon poudir Welfare Assistance i R1bilyon.  I pa korek ditou  – annou pa mislead nou bann sitwayen deor.  Sa ki’n ganny mete R1bilyon, se bann Social Security Benefits ki’n ganny peye e ki Lalwa in fini set, lekel bann dimoun ki pou annan drwa – ki pou entitled tou sa bann benefis.  Eski nou pe dir – nou konnen bann Retirement Benefits in vin plis – i R5050, so se pour sa rezon ki  ozordi nou vwar poudir sa heading dan Bidze in vin R1milyon.  Nou bezwen asiste bann dimoun ki dan dezabilite ; bann madanm ki dan Maternity benefits ; bann orphans – bann ki zot napa paran sa i  bann benefits ki nou trouve dan sa social Security benefits e se pou sa rezon ki Gouvernman in fer sir ki i annan ase larzan pou protez e soutenir sa group dimoun mwen fortinen Mr Speaker.

Mr Speaker, lot fason ki mannyer lapovrete pou ganny eliminen, Gouvernman in fer en commitment ki legzersis ki pou ganny fer ki pou idantifye bann dimoun ki dan lapovrete, mon krwar sa i en legzersis ki trez enportan e mon kontan pou vwar sa dan Bidze, parske  i a en legzersis pour nou trouve lekel bann dimoun  ki dan lapovrete akoz zot dan lapovrete e ki bann mezir ki Gouvernman pou bezwen pran an plis li la ki egziste ; petet la ki dan Bidze e regard nou Lalwa ki mannyer nou kapab asiste sa bann dimoun.  E pour mwan sa i montre en real commitment lo lapar Gouvernman Parti Lepep ; pou retir dimoun dan lapovrete Mr Speaker.

Mon kontan pou tande ki Unemployment Relief Scheme pe re ganny entrodwir Mr Speaker.  Sa i byen  parske bann ki pe rod en lanplwa antre tan ki9 zot pe ganny en lanplwa zot a ganny asiste e mon ti a osi  – parey mon ‘n fer – mon’n met en word of caution an relasyon avek Social Assistance, i osi enportan ki nou pa les dimoun abize – asiste en dimoun ki vreman dan demars ou rod en louvraz.  Nou pa les en dimoun fer krwar i pe rod en louvraz apre claim sa benefis anba sa Scheme.  Alors nou bezwen  – i byen nou pe donnen, me annou donn li dan en fason osi responsab e nou bezwen osi edik nou dimoun an deor.  Annou pa abize.  Annou pa abize – annou letan en benefis in ganny mete pou donnen les nou frer ek ser, ki bezwen ganny sa benefis me pa abize apre afekte nou bann frer ek ser ki vreman dan bezwen.  Mon kontan pou tande ki Minis in dir poudir bann public enterprise – bann lantrepriz piblik pou komans par redwir zot bann kou – zot bann fre ki zot redonn servis e bann prodwi a bann piblik.  Mon mazin PUC.  Onorab Herminie in koz lo la poudir PUC i annan demars pou redwir zot bann tarif.  Sa i enportan e i en step in the right direction Mr Speaker.

Mon kontan osi tande letan sa excise tax lo ki pou ganny mete lo bann prodwi a labaz petrol sa 50sou par lit, pa pou aplikab a PUC – a SPTC e Air Seychelles ki a fer ki sa bann Lakonpannyen ki pa pou bezwen ogmant zot pri zot servis an relasyon avek sa tax.

Mr Speaker, sa bann mezir ki mon’n mansyonnen i pou osi ed Gouvernman pou achieve en dezyenm lobzektif  – sa se redistribisyon larises dan en fason ekitab ki pou enkli tou bann dimoun ki dan bezwen.

Lot obzektif Mr Speaker, se pou ofer loportinite pou pep Seselwa an antye partisip e envestir dan devlopman  nou lekonomi e nou’n vwar bann legzanp konkret ki’n ganny met devan ki mannyer sa pou ganny fer.  Deza pep Seselwa pe ganny envite pou aste shares ouswa annan shares dan bann serten Lakonpannyen piblik kot Gouvernman i omwen bann shares.  Gouvernman pe ofer par egzanp dan Nouvobanq  20 poursan son bann shares pour bann manm piblik aste.  IOT 10 poursan  – Land Marine 14 poursan.  Sa i enportan – i enportan, i pa zis akoz nou pe donn loportinite tou Seselwa, pou acquire sa bann shares, me i enportan osi mon krwar parske nou pe devlop en nouvo kiltir.  Sa in deza komanse  kan Gouvernman ti ofer shares letan SACOS ti ganny privatize – Seychelles Commercial Bankshares in ganny ofer a manm piblik – a i en kiltir ki nou bezwen devlope dan nou Nasyon kot olye kit larzan Labank – mon krwar nou’n koz lo sa size taler lo to lentere  tre ba – nou’n devlop en kiltir kot nou fer nou dimoun konpran poudir i annan en lot fason osi ki nou kapab save ou larzan – lot fason ki ou kapab sekiriz ou lavenir e sa se aste shares dan  bann Lakonpanni  ki stab.  Gouvernman osi pou ofer sa Scheme Bond Esmeralda (iii) e alor sa osi i ava ede pou donn loportinite nou bann frer ek ser pou ganny en pe sa larises ki nou pei pe prodwi.  Sa i enportan e sa i en real commitment en real example  redistribisyon larises dan nou pei.

En keksoz enportan ki paret mwan Mr Speaker, ki’n sap serten  Manm Lasanble e sa i enportan Mr Speaker, parske Minis in fer sa tre kler  – dan sa bann Scheme pou aste shares bann Lakonpanni ouswa Bond Esmeralda Minis ti dir sa tre kler e mon pou quote sa ki Minis ti dir ;

‘’Sa bann lenstriman pou ganny ofer  a endividi ek fanmir selman.’’  Trez enportan.  I vedir ki bann Lakonpanni  – bann Labank ki petet ti pou zis fer parey nou dir an Kreol park zot larzan dan sa bond pa pou kapab vin partisipe, selman Seselwa e zot fanmir ki pou kapab partisipe.  Sa i enportan parke i retir konpetisyon parske nou konnen  nou bann Seselwa nou tou nou pa ti pou kapab compete avek en Labank.

Mr Speaker, i ava anpes bann gran konpetiter vin tri manze dan labous Seselwa Mr Speaker.  Dan labours Seselwa ordiner – ler mon pe dir Seselwa ordiner mon  pe dir nou tou Mr Speaker.

E sa parey mon’n dir i en legzanp konkret kot nou pe fer distribisyon larises dan en fason ekitab, egal e dan latransparans.

Labank ;  Mr Speaker, Minis in koz lo Labank e nou konnen nou annan en problenm ek Labank.  Nou annan Barclays Bank mon krwar i sipoze pli vye Labank dan Sesel, me ozordi sa Lenstitisyon in vin en gro pwason ki pe abiz lo Seselwa Mr Speaker.

Mr Speaker, Labank e Barclays nou konnen i ganny operate son bann top Managers zot ganny zot  bann bonuses a lafen lannen lo  kantite profi ki zot fer e pour sa rezon ki nou vwar ki sa bann Labank zot pa oule ogmant to lentere lo savings ouswa fer desann to lentere lo loan.  Se pour sa zot pa la – zot bann Lenstitisyon ki’n fer larzan  dan nou sosyete ;- ki’n fer grandi dan nou sosyete.  Zot in vin en gran Konpanni  – wi nou konnen Barclays i en gro Konpanni International, me lokalman zot in grandi dan nou sosyete me zot in fer larzan me zot pa oule partaz sa larises avek nou bann dimoun.   Me zot oule kit sa akoz bann top Managers in plis ki ler pour nou en fren avek sa  Mr Speaker….

 

(APPLAUSE)

 

HON BASIL HOAREAU

…. e mwan mon dir annou pa zis demann  zot annou fer zot fer desann to lentere lo loan – ogmant lentere lo  savings e ki mannyer nou pou fer sa ?  Central Bank under the Financial Institution Act i annan pouvwar pou issue Regilasyon  pou prescribe zot bann lentere ki zot pe donnen e mwan mon demann Gouvernman atraver Central Bank annou fer sa legzersis – annou compel zot – annou fer zot konpran si zot oule vin operate Sesel, respekte nou Seselwa respekte nou Lalwa Mr Speaker.

 

(APPLAUSE)

 

HON BASIL HOAREAU

Telekominikasyon Mr Speaker, nou konnen sa bann gran Konpanni – Cable & Wireless, Airtel zot pe kontinyelman zot osi pe fer profi lo nou.  Nou pe kriye nou  pe dir zot bann tarif i o  me zot pa pe tann nou Mr Speaker, Cable & Wireless i ganny ladan pou dir nou ‘No one knows Seychelles better’’ ;- me si ‘No one knows Seychelles better,’ zot pa tande ?  Zot pa tande letan pep Seselwa i dir, zot tarif i tro o ?

Mr  Speaker, ankor, mon pe enplor Gouvernman  annou aret koz ek zot sa bann Konpanni.  Annou fer zot fer li.  Anba Broadcasting and Telecommunication Act, Minis responsab pou Telekominikasyon ek Broadcasting i kapab fer regilasyon ankor pou kontrol sa bann tarif e sa  nou bezwen pran mezir ki nou bezwen pran pou ed nou bann Seselwa pour ki sa bann servis  – ozordi sa bann servis parey Internet Mr Speaker, in nepli en privilez – in  en ki en  nesesite dan nou sosyete konmela ;- dan sa global village ki  nou  pe viv ladan kominikasyon i enn ki esansyel – zanfan pou etidye ozordi  pou annan akse ek Internet e i enportan ki nou Gouvernman i fer sa accessible a tou kous nou sosyete e fason pou fer sa se pou compel sa bann gran Konpanni  ki pe fer larzan dan nou sosyete pou osi donn serten benefis a tou kous nou sosyete Mr Speaker.

Property tax in ganny mansyonnen Mr Speaker e mwan enn ki pou dir sa i byen – i byen akoz mon pou dir i byen ?  Akoz mon  pou dir i byen Mr Speaker, Mr Speaker mon pou dir i byen,  pour 2 rezon.

        Premyerman Mr Speaker, i pou ed nou Gouvernman anmas larzan lo nou sosyete  ki etranze i own isi Sesel.

Dezyenmman, i pou anpes en sityasyon devlope kot pou annan etranze ki vin aste later Sesel from  mere speculation ki zot fer ?  Zot park sa later la e zot espere letan lanbeli i donnen  – en lot etranze i oule vin pey en pri fou la zot a vann.  Pa kapab annan sa sityasyon.  Sa pou fer ki bann ki anvi vin speculate ek later Sesel, pa pou vini prezan parske zot  a pey en tax pandan ki zot pe park zot later.

 

(APPLAUSE)

 

HON BASIL HOAREAU

Mr Speaker, mwan mon dir ki wi i byen nou bezwen fer li me an menm tan, letan nou fer li annou pa zis  kree en Lalwa, ki apre nou vwar dimoun pe defet sa Lalwa  –  pe rod en loopholes ouswa backdoors pou pas par deryer sa Lalwa.  Nou konnen ki Gouvernman  anba Immovable Property  Transfer Restriction Act etranze pa annan drwa  aste later, me  nou konnen i annan bokou – annefe i annan serten Avoka e la  mon fer kler, mon pa pe refer ek mon 2 koleg  e pa ni mwan i annan serten Avoka ki’n fer en karyer par zis e menm, apre ki Gouvernman in donn moratorium in dir aret fer sa i  ankor annan pe fer.  La Estate Agents – i annan Estate Agents ki ankor pe fer sa – fer bann Schemes  – bann nominee companies kot later ki etranze pe aste pe aste lo Seselwa in ler pou nou arete fer sa.

Mr Speaker, sansan si nou pa pran mezir ek sa Property Tax pou ganny defeated parske later pou ganny aste,  ou pou vwar later ofisyelman lo en Seselwa ouswa lo en Konpanni ki bann sharholders i Selsel ki an realite i bann etranze.  I annan bann Avoka ki’n fer en karyer ladan Mr Speaker.

E Mr Speaker, in ler pou nou aret sa.  Mwan ki mon pou sizer avek Gouvernman letan nou entrodwir sa Property Tax annou donn en moratorium parey in deza donnen annou met li dan sa Lalwa ki tou later ki prezan-man i pou etranze me nominee in ganny servi sa bann etranze i a ganny sa posibilite met sa later lo li e de-pli si apre sa letan sa in fini ganny fer okenn later ki nou vwar i lo Seselwa me i pou en etranze, nou  bezwen fer forfeiture.

 

(APPLAUSE)

 

HON BASIL HOAREAU

In plis ki ler nou bezwen rann sa Lalwa efektiv.

Mr Speaker, i annan en pwen caution ki mon anvi koman en Avoka e mon asire ki mon koleg i ava dakor avek mwan  Mr Speaker, la letan  mon’n ekout Minis – Minis in dir bann etranze ki  own en paspor Seselwa  – ki savedir Seselwa osi zot pou ganny takse.  Nou bezwen careful ki mannyer nou bezwen fer sa Mr Speaker.  Parke nou annan equal protection of the law anba nou  Konstitisyon e i posib posibleman enn sa bann etranze i kapab demann si nou’n pas en Lalwa koumsa anmenn devan Lakour Konstitisyonnel  e dir gete mwan mon en Seselwa mwan e dan nou Konstitisyon mon annan en  sel kalite Seselwa napa 2 ki mannyer  mwan mon pou pey tax ki sa lot Seselwa  ki ‘n ne Seselwa pa pou peye ?  Petet la ki nou devret fer nou devret konsider en lamannman dan nou Konstitisyon  e mwan mon’n dir  – mon krwar e mon asire parske sa property tax in ganny welcome par lo lot kote, mon krwar sa i en lamannman ki nou tou, nou ti a kontan vwar petet dan nou Konstitisyon  pou permet ki sa Property Tax i pa en etranze ki’n vin Seselwa e mon asire ki sa pou ganny siporte.

Mr Speaker,  en keksoz osi ki mon vwar i trez enportan dan sa Bidze, se ki i annan mezir pou protez bann SMEs  Small and Medium Enterprises Mr Speaker. E sa i trez enportan pour nou kontinyen redistribye sa larises Mr Speaker, avek  nou bann Seselwa.  Mon kontan pour tande poudir Gouvernman pe konsider annan exemption tax exemption lo bann pti biznes ki ganny reveni anyel R1milyon ou mwens e petet la mon a zwenn avek Onorab Ramkalawan pou demande ki petet sa revini anyel i pa lo turnover me lo net profit Mr Speaker pou ed plis sa bann pti biznes.

Mwan osi kontan pou tande Gouvernman pou ofer servis konsey lenformasyon pour bann propriyete bann pti biznes ki trouv zot dan difikilte e sa Gouvernman pou provide sa servis for free parske i pou lo cost Gouvernman.  Mon krwar sa i trez enportan Mr Speaker, parske i annan bokou fwa kot nou vwar bann pti biznes i komanse e parfwa bann sekous ekonomi ouswa  i annan bann mistakes ki kapab arive parey kekfwa ki normal parfwa letan ou antre dan biznes premye fwa ou kapab fer en mistake e i enportan Mr Speaker ki sa bann biznes i ganny proteze e mon kontan pou fwa sa Mr Speaker.

Mr Speaker, mon anvi osi koz lo Lalwa ki Gouvernman pe mazinen  kont vertical intergration Mr Speaker. Mon krwar sa i trez enportan.  Nou vwar bokou ka Mr Speaker, kot gro pwason pou kontinyen manz pti pwason.

Mr Speaker, mon pran en legzanp dan konstriksyon.  I annan dimoun sorti aletranze zot in vin Seselwa zot in komans zot biznes tre ptipti – zot in grandi ozordi zot bann gran msye – zot annan larzan  – zot annan larzan me ki zot fer ?  Ozordi zot pa oule en Seselwa ki’n ne Sesel grandi  li osi parske ki i fer sa bann gran Lakonpannyen Konstriksyon ler i annan proze ?  I dir ou son bann pick-up ki pou anmenn materyo lo site konstriksyon.  Pa bann pick-up ki pou bann Seselwa.  Nou pa kapab les sa arive.  Nou bezwen fer sir poudir bann ki’n sorti aletranze, ki’n vin Seselwa – ki’n grandi e grosi Sesel i respekte nou pep e i osi donn menm sans  – menm loportinite pour sa Seselwa ki’n ne Sesel pour li osi grandi e grosi Mr Speaker.

Mr Speaker, mon  kontan pou tande  letan Minis i dir nou unemployment rate i kontinyen reste ba – i anba 5 poursan – sa i enportan  – annefe i konparab avek Langleter ;-Moris Mr Speaker, Canada Australie i bann pei ki annan en unemployment rate pli o ki nou.  Sa i rekomandab  – i montre nou Mr Speaker ki Gouvernman  Parti Lepep i enn ki la pou touzour protez travayer e mon demande  ki nou kontinyelman fer sa Mr Speaker.  E pour nou fer sa, annou fer sir ki  nou bann travayer Seselwa i toultan reste priyorite kot i konsern louvraz.  I annan ki nou konnen i annan serten Lorganizasyon ki prefere anploy etranze ki Seselwa.  Sa osi nou bezwen met en full stop avek sa Mr Speaker.

Mr Speaker letan nou’n koz lo Housing – mon kontan – mon krwar ki Gouvernman i devret pran en desizyon ansanm avek Seychelles Pension Fund pou dir sa R50 milyon  dan proze Pirates Arms e pou met dan proze lozman abordab pour tou Seselwa.  E mon komann Fon Pansyon osi pou aksepte sa desizyon e sa i montre ki Gouvernman i annan en vre langazman  – en vre determinasyon pou solve e trouv en solisyon pou sa problenm Housing.  Nou konpran nou – nou konpran en dimoun ki dan en problenm lakaz i anvi en lakaz imedyatman – sa nou konpran me solman nou osi nou bezwen konpran poudir sa  problenm pou ganny rezourd a lonterm e Gouvernman pou al pran sa mezir  pou envestir R150 milyon dan  lozman abordab i pe montre en vre komitman e langazman pou redwir sa problenm.

Lasante Mr Speaker, nou vwar poudir Health Care Agency in ganny li plis ki R800 milyon.  Mr Speaker, la mon ti a kontan dir en keksoz.  Mon krwar ki bokou Travayer Lasante – bann Dokter – bann Ners e bann lezot  travayer i devoue.  Me parfwa Mr Speaker i annan nou bann dimoun  letan i al rod sa servis  i  pa gannyen ouswa servis  pa lo kalite  – pa lo sa standar ki i devret pour servis medikal.  Mon ti a kontan Mr Speaker lans en lapel ek nou bann Travayer Lasante pou donn nou bann pasyan Seselwa – donn nou bann dimoun  bon kalite servis ki i bezwen Mr Speaker .

Ledikasyon Mr Speaker, mon kontan pou vwar ki i annan plis ki R121 milyon  dan Ledikasyon.  Sa ankor i montre nou komitman nou Parti pou kontinyelman kree bann lanvironnman conducive pour nou zanfan aprann Mr Speaker.

Mr Speaker, permet mwan  pour mwan quote nou Manifesto  lo paz 12 an sa ki konsern Health – Housing ek Education.  I dir,’ ’Gouvernman Lepep pe konsider lozman, lasante e ledikasyon koman servis de baz ki non selman merit ganny mentenir me  merit ganny amelyore pou satisfer gran legzistans piblik.’’

Mr Speaker, mon ava konklir Mr Speaker pou demande ki letan nou fer en deba lo nou Bidze nou ava transparan Mr Speaker.  Nou donn the right information avek nou bann dimoun  an deor.  Par egzanp Mr Speaker, i annan ki’n koz lo Bidze Defans – si nou get larealite – larealite larzan ki Gouvernman  – mon pa pe koz lo foreign Grant – larzan ki Gouvernman pe met dan Ladefans li menm konpare an 2016 ek 2017 in ganny redwir par pre R60 milyon.  Sa ki’n fer monte sa foreign Grant sa ki’n fer monte.  Me larealite larzan ki Gouvernman  pe mete li menm dan Bidze Defans in ganny redwir konpare an 2016 e 2017 par R60 ekek milyon  Mr Speaker.

Mr Speaker, mon krwar i enportan ki nou donn the right information.  Annou pa mislead nou dimoun  e  sa i en keksoz enportan e mon’n deza i dir nou koz lo latransparans annou  fer nou deba dan sa Lasanble transparan, Mr Speaker.

Mr Speaker, mon pou demann nou tou annou vot pour sa  Bidze  – annou donn legzanp – annou travay ansanm pour lentere Sesel.

Mersi Mr Speaker.

 

(APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Hoareau.  Onorab Andre.

 

HON CLIFFORD ANDRE

Mersi Mr Speaker.  Bonn apre midi Mr Speaker.  Bonn apre midi tou Manm Onorab.  Bonn apre midi Minis avek ou tim.  Bonn apre midi  dimoun ki pe ekoute espesyalman bann oditer sorti Anse Aux Pins.

Mr Speaker, ozordi i fer mwan en gran plezir pou donn mon reaksyon lo merite zeneral  lo Bidze ki Minis in prezante dan sa Lasanble semenn pase.  Mon oule dir  avek Minis ki mon reaksyon i enn ki melanze.  Mou oule fer resorti ki sa Bidze i enn ki’n ganny konsidere koman en Bidze Eleksyon.  Sa i vedir ki i annan plis promes ki realite.  Apre ki mon’n ekout tou bann MNA Parti Lepep ki’n koze depi yer, mon oule dir zot ki si Parti Lepep ti senser ek sa zafer Trezyenm Mwan Saler, pou Sekter Prive, i ti a pas son  Lalwa ler i ti an mazorite dan Senkyenm Lasanble.

Mon bann frer ek ser, travayer dan Sekter Prive Parti Lepep ek tou sa bann MNA lo lot kote latab, pa senser avek zot.  I fer 2enm lannen ki Gouvernman pe al pey bann dimoun ki travay dan Gouvernman, si i ti serye akoz in pran li tou sa letan pou fer sir ki i tour dan Sekter Prive i ganny sa benefis ?  Mwan mon dir ou si ozordi Minis in vin avek en Lalwa fay, fay kote, se akoz LDS in fer sir ki zot vin anmenn en Lalwa kan se zot menm Parti Lepep ki ti dir ki kote Lopozisyon pou ganny larzan pou pey travayer en Trezyenm Mwan Saler ?  Ti menm dir Mr Speaker, ki Lopozisyon i iresponsab pou fer en tel promes avek Seselwa.  Mon oule dir Minis, LDS i en Parti entelizan avek bann vre travayer e nou dir avek li pa tarde pou anmenn sa lamannman  – anvoy li avek Minis Travay  pou fer sir ki  i enn ki pran kont tou Seselwa be it ou en travayer ou en anplwayer.

Minis in dir ki sa Bidze se enn ki enklisiv  e i pou benefis tou Seselwa.  Mwan mon dir ek Minis revwar sa statement.  Eski ou apel sa enklisiv ler en zenn ki’n etidye pour en serten letan e ler in fini i   pa ganny travay pour 3an en in etidye Lab Technician ?  Eski Minis i krwar sa i apel enklisiv ler en Trwazyenm – Az ki osi al dan menm laboutik ki nou tou e ki osi pe pas atraver menm pri lavi ki pe kontinyen ogmante i  pa ganny sa Trezyenm Mwan Saler ?  i pa ganny sa Trezyenm paycheck ?  Eski Minis i oule dir nou ki sa i appel enklisiv  ki ler en dimoun ii pa kapab travay pe ganny zis R2500 pour li sirviv ? Ler tou lezot travayer pe ganny en Trezyenm Mwan Saler sa Minis pa ditou enklisiv me mon konsider li koman selektivman enklisiv akoz i pa pran kont tou dimoun me zis serten.  Eski sa i vedir enklisiv ler sa msye  ki pe la ganny 82an in pas atraver dezas an 2013 e in ekri sa lepok ansyen Prezidan Michel in senpleman ekri li en aknowledgement letter ki mon annan avek mwan la, ki in anvoy kot Minis Meriton ki ozordi i Vis-Prezidan e i pa ankor ganny okenn relev. Dan  sa letan mon  ti krwar kot bokou dimoun ti kontribye dan sa Fon Dezas akoz ki nou pa ankor vwar rezilta tanzib e i annan bokou dimoun ki ankor dan sa menm sityasyon ki i ti ladan ?  Gouvernman ti ganny don pou deal avek dezas akoz ki bann dimoun ko ti ganny asiste serten in bezwen re-pey sa larzan ki annefe ti en Don ki Gouvernman in fer profi lo maler son sitwayen.  Ozordi kestyon ki pe ganny demande se kote sa larzan pe ale e mon oule demann Minis dan son summing-up pou donn nou en kont randi.

Mr Speaker, mon pou bezwen fer mansyon pour Minister Lasante ki pe demann  sa Lasanble pou aprouve en alokasyon en pe plis ki R76O milyon.  Mon ti a kontan ki Minis i eksplik nou, ki sa larzan i pou fer kwa avek akoz se larzan piblik ki pe ganny depanse.  Ler nou’n ekout dimoun deor, i annan tro bokou konplent lo servis ki Minister pe donnen.  Mon oule fer resorti avek nouvo Minis Lasante pou li fer sir ki nou Servis      Lasante i amelyore pour ki nou bann dimoun i ava santi zot larzan pe ganny byen servi  e zot vreman form par sa Bidze e  sa tit enklisiv i vreman pran zot an konsiderasyon.  Mon oule demann Minis Lasante pou li pran an konsiderasyon pour li met Lanbilans Anse Aux Pins akoz parey i konnen nou pou ganny en nouvo Kordgard ki pou annan tou servis ki annan Anvil avek bi  pou donn en bon servis bann dimoun dan Sid.  Alors Mr Speaker, sa i a fer lavi bann Gard Anse Aux Pins, pour zot kapab annan kontrol lo servis ki zot ofer piblik.  Avek sa Minis mon pou demann ou pou revwar Scheme of Service  pour bann travayer dan Lasante zot travay i enn ki nob e merit en bon rekonpans.  Nou bezwen nou bann Profesyonnel.

Wi Mr Speaker, i osi enportan ki nou revwar Scheme ki bann drayver Lanbilans i gannyen.  Sa i a osi fer ki zot ava delivre pli byen e ki piblik i ava satisfe  avek sa servis.  Mon oule fer resorti osi Mr Speaker ki Minister Lasante fodre gete, si i kapab met en Lanbilans ki kapab deservi 2 distrik akoz wikenn, mon’n personnelman temwanny 2 sityasyon kot dimoun ti’n tonbe dan semen piblik e Lanbilans dan en ka ti’n preski pran  1erdtan pou sorti Anse Royale pour Capucins.

Dimans nou ti rankontre  en lot sityosasyon kot nou ti bezwen servi Lanbilans irzan, – en zenn-onm ti pe redi e  osi ti kimen e ler mon ti telefonn (I91) sa madanm ti byen mal reponn mon call.  Mon ti pe telefonn li apre ki Gard ti’n telefonn li.

Mr Speaker, ler mon ti demann li son non, i ti dir mwan ki Lanbilans ti pe vini e  i ti koup telefonn.  Sa i pa kalite latitid ki sa pei i devret tolere e mon demann Minis pou pran aksyon apropriye pou fer sir ki sa i pa ganny repete.

Mr Speaker, Onorab Ghislain, in dir avek nou ki tax  ki pe al ganny mete lo disik se pa tax direkteman lo disik me tax lo bann ki lo labaz disik.  Mr Speaker, permet mwan pou lir Speech Minis an Angle lo paz 14 – mon ava montre zot dan sa liv i la ; Mr Speaker, 5.3 Minis ti dir koumsa – an Angle sa ;

’In position of sugar tax.  Sugar tax is a topical issue being discussed all over the world.  Excess consumption of sugar beverage has a direct effect on people’s health and is very costly to treat obese people and to minimiz the  effect of  heavy consumption  of sugar  on obesity which can lead to diabetes, chronic diseases and tooth decay the minister of Finance , Trade and Economic Planning together  with the Ministry of health and social Service will conduct an analysis to propose a framework for sugar tax.  This tax will be implemented in 2018.’’

Mr Speaker, i enportan ki nou pa mislead nou dimoun.  Nou dir zot sa ki  Minis in dir ; swa mwan mon pa’n konpran oubyen Minis i bezwen eksplik nou en pti pe pli kler dan son summing-up.    Permet mwan Mr Speaker, pour mwan lir sanmenm sa provizyon an kreol ki Minis ti fer ;  5.3 ‘’Tax lo disik i en topik ki pe ganny diskite  partou atraver lemonn konsonmasyon an ekse bann labwason  ki konteni bokou disik, i annan en lenpak advers lo lasante dimoun e i kout bokou pou tret bann dimoun ki obes.  Pou minimiz sa lefe ki osi kapab ede ogmant bann ka dyabet, maladi kronik e koz ledan pou pouri minister Finans, Komers ek Planifikasyon Ekonomik an partenarya avek Minister Lasante ek Servis Sosyal pou antreprann en analis pou propoz en plan d-aksyon pou enplimant en tax lo disik – Mr Speaker.  Sa tax pou ganny enplimante an 2018.’’

I pa dir en tax lo labwason a baz disik.  Annou, pa mislead  nou dimoun deor Mr Speaker.  Avek en alokasyon R1.6 milyon pour Risk ek Dezas Management mon ti a kontan demann Minis ek sa Departman pou nou fer sir ki sa Departman pa vin enn ki pa senpleman reaktif me enn ki enn ki prevantif.  Mon dir sa akoz nou konnen ki sezon lapli pe vini e ki sa bann larivyer ki nou annan Anse Aux Pins – Onezime Estate  pou deborde e ranpli lakaz tou dimoun e koz en lot sityasyon  dan bann moman festivite.      Lo Chetty Flats Minis nou annan delo  ki ler lapli i tonbe i fer flooding e nou zabitan  i soufer, eski sa nou pe dir enklisiv Minis ?

Mr Speaker, si i annan growth dan lekonomi akoz ki nou bezwen annan bann nouvo mezir pou tir dile ek park ?

Mr Speaker, fodre nou pa mislead nou dimoun.  Napa personn ki Gouvernman i donn okenn keksoz free.  Si sa ti leka nou pa ti pou bezwen ganny takse.  Ler nou zanfan i al Lopital se tax ki son paran in peye ki i pe servi alors mon oule dir Onorab Leader Zafer Gouvernman ki in mislead the House the avek lepep Seselwa yer ler in dir ki zis Gouvernman i donnen e i donnen  e i donnen.

Mr Speaker, mon pou aprezan adres serten sityasyon  ki pa arive dan Prizon.  I fer lapenn pou vwar e pe tande ki pe pase.  Poul i ganny aste avek serten Laferm ki annan konneksyon.  Sa Mr Speaker, i mal.  Sesel tou  dimoun  i bezwen manze non pa zis serten.  Dan tuck shop, kot Prizon mon ganny fer konpran ki komodite i vann pli ser.  Akoz ?  Zot dir mwan ki en gato ki vann R10 dan laboutik kot Prizon zot vann menm gato R15.  Akoz ?  Kot sa larzan i ale ?  Ler nou pe debat seryezman pou aprouv en Bidze pou Prizon en lavaler R97milyon.

Mr    Speaker, bann balye zig ki ganny fer dan Prizon  pe ganny vann.  Nou ti a kontan konnen kote sa larzan i ale ?  Eski sa dimoun ki’n fer sa bann balye i benefisye ?

Mr Speaker, mon n ganny en konplent yer kot en ansyen Convict i dir mwan, ler i ti Coetivy – IDC ti sipoze pey zot ki ti travay lo sa zil.  In fini son santans e i deor.  I pe rod son pti mwenza Mr Speaker e IDC i dir li ki fodre kot Prizon ki anvoy let.  Sa zenn-onm i telefonn zot e zanmen zot la.  Mon oule demann Minis si nou pe diskit lo improvement dan Prizon, me se sanmenm Lotorite ki pe fer lavi son kanmarad pli difisil sa i inakseptab e i bezwen gann7y rektifye imedyatman.  Eski Prizon pa ti konnen ki sa dimoun pe al sorti alor aranz tou son bann papye.  Eski sa larzan pa’n fini ganny peye e sa dimoun pa’n ganny donnen son dues ?

Mr Speaker, Imigrasyon i pe ganny alokasyon avek sa Lasanble – mon‘n ganny fer konpran apre midi, ki i annan serten etranze ki’n vin lo en Viza Touris isi e i pe travay lo en Laferm e in menm dir avek Seselwa ki pe travay lo sa Laferm ki i ava fer zot aret travay pour li anmenn lezot dimoun.  Eski sa i normal Msye Minis ?

Mon krwar in ler ki nou get byen avek en  alokasyon ki nou pe donn Imigrasyon zot bezwen fer zot louvraz tre byen.  Mon pa pou fer zistis mon ladres si mon pa koz lo Zidisyer.

Mr Speaker, nou vwar ki alokasyon pour Zidisyer an 2017 i anviron R60 milyon.   Kot apepre R26 milyon pe ganny servi pour saler bann travayer.  I enportan  pou fer resorti ki anvi ki sa bann dimoun i travay dan bann kondisyon en pe riske e zot osi travay bann ler ki nou apel parfwa odd hours, zot Scheme of Service i devret ganny revwar avek bi pou amelyor saler.  Avek en lokasyon demann R313 milyon, pour Minister Labita, Lenfrastriktir e Transpor lo Later, mon ti a kontan ki zot get en pe dan sa semen ki mont ‘Dan Kreson anler Capucins kot bann Payet i reste.  Si vre sa Bidze i enklisiv akoz ki sa semen i aret zis kot in arete, me pa kontinyen pou vreman deservi pep Anse Aux Pins  ki reste anler ‘Dan Kreson.   Mon a profite pou demann Prezidan Faure pour ki ler i vizit Anse Aux Pins mon a akonpanny li pour nou al vwar en pe kondisyon sa bann dimoun laba.   Si en maler i deklare,

Lanbilans ek Porter pou  ganny difikilte ed sa bann dimoun.  Silvouple ed nou zabitan e fer omwen en semen pour zot ariv kot zot dan konfor ki sa Bidze pe fer nou krwar i reprezante.

Mr Speaker, pour bann travayer mon ti a kontan demann Minis pou osi revwar Gratwite ki zot gannyen a lafen zot 5an ki zot fer.  Dan sa menm domenn Transpor lo Later, mon ti a kontan e menm envit Minis pour dir SPTC pou konsidere pou met en bis pour bann dimoun Bodanmyen akoz ler zot debarke sorti Anvil zot bezwen marse sa montanny pour zot ariv kot zot.

Apre ki zot in fer en zournen dan travay oule zis ariv kot ou pou pran en pti repo.  Fer sa Bidze enn ki vreman enklisiv Minis e fer rev  sa bann dimoun vin vre.

Mr Speaker, vi ki se sa menm Minister ki responsab lakaz, i enportan ki Minis i revwar bann formalite kot en zanfan ki oule fer en 2nd House lo later son paran, e  ler i al kot PUC pou dir zot, tir poto ki pou permet li fer son lakaz, zot dir li ki i pou bezwen pey R6mil.  Sa i vreman pa byen Mr Speaker.  Dan sa konteks Minis i bezwen revwar avek PUC ki sa i bezwen ganny fer free of charge akoz sa poto i pou PUC e sa dimoun i bezwen son landrwa  pou tir en presyon lakaz lo Gouvernman.  Alors pa anmar lanmen sa zenn fiy – met divan anba son lezel e les li anvole.

Mr Speaker, in ler pou annan en lekip ki fer sir ki bann landrwa ki pa eklere dan bann semen segonder i ganny bann lekleraz neseser.  Kot laboutik Michael Capucins i demann en poto elektrik i annan ankor bokou landrwa ki nou bezwen  lalimyer.  Fer zabitan Anse Aux Pins viv enklisiv ; vin enklisiv dan sa Bidze.  Zabitan Anse Aux Pins i demann ou pou fer keksoz e mwan mon pou lager lebra kase pour zot.  Minis we mean business e nou pe tyek zot byen pros.

Mr Speaker, mon ti a kontan avek alokasyon ki nou pe donn Minister  Ledikasyon nou dir avek Minis  ki bann paran Anse Aux Pins, in enform mwan ki childminding dezormen pe al ganny arete  pour Anse Aux Pins Primer, alors zot pe rode apre ki zot fini travay kote zot pou met zot zanfan ziska ler zot arive pou atenn zot zanfan ?

Mr Speaker sa i enportan akoz dan sa day and age ki nou ladan,  nou pe dir nou zanfan i bezwen gidans, i enportan ki Minister Ledikasyon i revwar sa servis.

Mr Speaker, trafik lo later  i reste en defi serye  – patant  i  kontinyelman ogmante me sityasyon trafik i lo semen i pa’n amelyore.  I paret pli patant i monte problenm osi i agrave.  In sorti Anvil e in  prezan mont Pointe Larue  – Anse Aux Pins e menm Au Cap.  Mon demann mon lekor si  nou Gouvernman in vreman fer en letid apropriye avan ki zot in met sa bann traffic lights ?

Mr Speaker sa traffic lights Plaisance i en disaster  in the making.  Sa traffic light i mars en zour par semenn si ou sanse ler in marse   tou i rouz ansanm  e tou i ver ansanm.  Sa i vreman  en gaspiyaz larzan piblik.  Si nou bezwen pe kontinyen annan 4 Traffic Warden la kan  i annan traffic lights  nou  seryezman annan en problenm.  Mon pou demann Minis pou ger en pe dan sa sityasyon.

Mr Speaker, mon vreman dezapwente avek sa Bidze.  Mon dir sa akoz nou ti vreman kapab benefisye avek bann Lakonpannyen Etranze ki annan License pour lapes dan nou delo.  Lagreman ki ti ganny fer avek sa bann Lakonpannyen ou presizeman Linyon Eropeen, i dir ki bann bato i bezwen anploy Seselwa pou travay me sa pa ganny espekte.  Si nou Peser Seselwa i ganny anploye nou pou ganny zot saler e osi tonaz.  Be ler zot pa anploy – nou bann dimoun zot pa pe pey sa tonaz e zot pe benefisye antyerman e nou, pa pe ganny nanryen.  SFA fodre reget dan sa zafer.   Nou bezwen fer sir ki  sa bann Lagreman i ganny revwar avek  bi ki Sesel i vreman benefisye avek son bann ton.  Mon demande ki Minis i form en Komite pou re analiz sa bann sityasyon e remet sa ki pou Sesel dan lanmen Seselwa non pa dan lanmenm endividi.

Mr Speaker, mon pa pou fer zistis mon lentervansyon si mon pa pas en revi alokasyon SPDF ek Lapolis ki zot in ganny R428 milyon.

Mr Speaker, sa i vreman bokou konsidere ki kantite dimoun ki pe rod lakaz e Minister Labita in ganny bokou mwens sa i pa fer lazistis nou bann sitwayen.  Eski sa i vreman rezon ki bann diferan tax pe  ganny entrodwi lo nou pep ?

Mon oule propoz serten fason  pour asiste avek rediksyon pour sa alokasyon La Defans.  Nou kapab santraliz nou Lafors lo Caoastguard akoz nu annan en teritwar Maritim ki vast e nou bezwen fer patrol pou asire ki nou ranmas o maksimonm.  Ler mon ti  dan Gard Lakot, nou ti estimen ki nou perdi plis larzan avek poaching kan nouti kapab fer sir ki sa bann bato i pey  nou en license e zot santi zot menase par nou patrol.  Si zot konnen ki nou pe fer patrol konstaman zot pa pou vin vol nou resours.  Kontrerman zot ava pey en license e nou, nou ava benefisye.

Mr Speaker, Lapolis i merit annan en pli bon Scheme of Service  – bann Zofisye ki’n deservi Lafors i merit ganny promosyon zot afilyasyon Politik pa merit en konsiderasyon.  Eski sa menm ki ou dir  enklisiv Minis ?  Mon pa krwar.  Ou pa dir nou en keksoz me en lot ki pe ganny pratike.

Minis an konklir Minis en sitwayen i dir mwan demann ou si pa kapab kalkil tax lo son saler apre ki bann peyman esansyel in fini ganny tire  akoz i dir mwan ler zot tir tax avan napa nanryen ki reste e ler zot pey lakaz e lezot peyman esansyel zot vwar zot dan difikilte e zot pa kapab fer 2 bout zwenn.

Mr  Speaker, akfer nou bezwen en Drug Reduction Unit ki pou kout Taxpayers R1.5 milyon kan nou deza annan  Mont Royale ki pe kout nou R5.3 milyon ?  Akoz nou pa beef-up Mont Royale avek NDEA ?  Avek bi pou asire ki zot fer, en travay zis ki pa ranpli avek alegasyon  – fabrikasyon.

Pension Fund i  reste en Lenstitisyon kot nou larzan i ganny servi pou fer tou sord kalite lenvestisman ki  nou pa ganny enformen – bann dimoun  ki er en kontribisyon  i demande akoz ki napa en General miting pur zot osi kapab vwar kote larzan pe ale ?  Bann ki pe benefisye avek Pansyon i demande si zot osi pa kapab ganny sa Trezyenm Mwan paycheck akoz zot osi zot in travay pou fer Sesel ariv kot i été.

Minis  pey sa bann pensionners zot Trezyenm Mwan.  SBFA Mr Speaker, i reste en Lorganizasyon kot in vin pli aktif pandan Kanpanny.  Mon ganny fer okouran ki bokou loan i ganny aprouve  kan  Lenstriksyon sorti State House.  Dan dernyen Eleksyon Prezidansyel bokou loan in ganny donnen pou backyard farming.

Mr Speaker, atraver ou nou ti ava kontan demann Minis dir nou ki kantite loan in ganny donnen pou backyard farming ? Konbyen loan in ganny donnen san ki Bord in aprouve e ki CEO i donn lo demann  State House konbyen loan ki SBFA in refiz-e e akoz ?  Konbyen loan ki’n ganny donnen ki pa’n ganny re-peye e akoz ?

Mr Speaker,  pou fini mon ti a kontan demann Minis pou li investigate sa det anviron R8 milyon ki en Lakonpannyen ki byen konnekte pa’n pey SEPEC e aparaman sa det in ganny write-off.

Minis sa det aparaman ti an referans avek Petrol Station Beau Vallon – annefe, sa i demann  ki nou ti a kontan  ki en levanter dan bann det Stasyon Petrol i ganny fer e en Rapor i  ganny fer avek sa Lasanble.  Minis rod nou larzan e fer li retour kot nou – pa larzan personn sa me i pour pep Seselwa.  Mon oule ou rode pou pep Seselwa.

Mon pou deservi pep Anse Aux Pins avek dinyite san faver avek lafreyer.

Mon oule remersye zot tou. O fon mon leker mon oule swet tou zabitan Anse Aux Pins en Zwaye Noel e en Bonne e Erez Ane, 2017.  An menm tan mon ti a kontan swet ou Mr Speaker en  Bonne e Erez Ane 2017 e osi swet ou en Zwaye Noel e tou Manm Onorab en Zwaye Noel e osi Prezidan  avek son fanmir e Vis-Prezidan.

Mersi Mr Speaker.

 

        (APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Andre.

Onorab Gill.

 

HON SIMON GILL

Bonn apre midi Mr Speaker e mersi pou donn mwan laparol.  Bonn apre midi tou bann koleg Onorab e tou bann piblik ki pe ekout nou.

Mr Speaker, legzersis  lo bidze en pei i en legzersis ki serye.  Depi ler nou’n komans nou legzersis deba lo Bidze 2017, nou’n tann kantite reaksyon – nou’n tann bann reaksyon ki boulverse – nou’n tann bann reaksyon pou delibere pou senm konfizyon dan nou popilasyon e nou’n tann bann  reaksyon ki montre dapre mon analiz pour mwan, ki serten nou bann Onorab pa’n ase aprofondir dan kontenir sa dokiman Bidze ki Minis Finans in donnen.

Mon pou al dan bann detay ti ou sa bann eleman konfizyon, me sa ki mwan mon kler lo la, koman en Manm ki pou plizyer lannen mon’n dedye letan etidye Bidze e debat lo Bidze senserman mon vwar Bidze 2017  pe ouver en nouvo laport pou kree en nouvo lorizon avek bokou loportinite pour pep Seselwa ;- kontrerman avek sa  ki’n ganny dir ki zot pa trouv nanryen dan Bidze 2017 mwan mon vwar en kantite keksoz.  E sak nou pep, sak sitwayen Seselwa i ganny sa Bidze 2017 enkli nou tou bann Manm Onorab ki isi dan sa Lasanble ki pe debat lo sa Bidze – nou trouv nou dan sa Bidze.

E Mr Speaker, parfwa ou konpran imen i difisil parfwa pou aksepte en keksoz ki bon.  Nou donn en lenpresyon ki na pa nanryen ki bon ladan dan sa Bidze 2017 e ankor enn fwa mon lapel pou pep Seselwa deor, se mon pou dir zot annou kontinyen swiv deba lo sa Bidze e annou lafason  ki bann Manm Onorab dan sa Lasanble i vot lo Bidze 2017 e ou ava konpran si vreman sa ban Mann Onorab isi  dan sa Lasanble i deryer ou e ki pou kapab kontinyen met konfyans dan zot.    Mon pa pou dir  lafason ki mon prezimen vot pou pase, me mon  pe demann ou ki la deor pour ou kontinyen swiv sa deba.  Pou en deba enteresan.

Mr Speaker, mon trouv lwen dan lorizon en pep ki pe bouze  atraver lenplimantasyon bann lobzektif ki definir dan Bidze 2017.  Mon trouv loportinite pour tou nou bann pti e mwayen  lantrepriz dan Sesel e kreasyon nou Gouvernman Parti Lepep.  Mon’n tann dir par mon bann koleg isi lo sa kote latab ki bann pti e mwayen lantrepriz i bann kreasyon Parti Lepep e nou  napa okenn rezon pou kit  zot ater.  Nou deryer zot.  Nou pou kontinyen siport zot.

 

(APPLAUSE)

 

HON SIMON GILL

Nou pou fer tou sa ki posib  – tou sa  ki dan nou laporte ;pou nou kontinyen soutenir zot.

Mr Speaker i annan 18 mezir ki’n ganny definir dan Bidze 2017 e ki’n ganny anonse par Minis Finans avek bi zisteman pou siport e ankouraz bann pti e mwayen lantrepriz.  Mon pa  pou al dan sa bann detay ozordi lo sa 18 mezir me sa 18 mezir, ki dan laporte piblik  bann ki’n ekout Diskour Minis Finans, nou’n deza tande e pran konnesans lo la.  Sa i pa zis bann lanons –    i pa zis bann parol i definir bann aksyon konkret bann seri mezir konkret pou ed ou kontinyen epanouir dan ou biznes.  Ot pe rod met divan anba lezel sa bann pti e mwayen lantrepriz – sa bann  mezir ki annan comme lobzektif pou kontinyen met divan anba lezel tou sa bann pti e mwayen lantrepriz.

Mr Speaker, mon dezyenm pwen i tre enportan ki mon koz lo la ozordi i form par en bann size oubyen en bann size tre kontrovers dan sa Lasanble se kestyon lakaz.

Dan Bidze 2017, Minis in anons serten provizyon  pou konstriksyon lakaz.  Ler mon’n ekout Onorab Bernard Georges, dan son lentervansyon dan kestyon lakaz dan Sesel – dan kestyon lakaz Les Mamelles mon dezapwente.

Mr Speaker, si i annan en Gouvernman ki’n konstrir plis lakaz dan sa pei, se zisteman Parti Lepep – nou’n  napa ankor lezot Gouvernman.  Nou’n kree vilaz parti vilaz – nou’n batir dan  tou sa 26 distrik ki ozordi ki egziste.  Napa en distrik ki pa ankor ganny touse, avek nou devlopman lakaz.  Alor ki nou pe dir ?

Mr Speaker, en fenomenn enportan ki nou tant pou bliye dan sa Lasanble,  an 1977 popilasyon Sesel ti  sit 60mil e ozordi an 2016, dapre bann dernyen statistik i dir nou, popilasyon Sesel i 96mil.  Nou pa vwar i annan en sityasyon ki diferan ?  Lo en popilasyon 96 mil zabitan ?

Mr Speaker, nou Prezidan letan ti vin dan sa Lasanble, ti dir nou i annan en demann 4,911 lakaz e nou, nou konnen dan sa 4,911 lakaz nou konnen i riske annan bann diplikasyon e nou bezwen fer en travay serye pou met azour sa data.  Me en fenomenn  enportan ki’n arive dan Sesel lo size lakaz malgre tou sa  santenn lakaz ki nou’n konstri nou ankor annan sa sif dimoun ki pe espere.  Ki’n arive ?  Nou pa realize poudir pandan sa bann dernyen 20an pour mwan pa pran li pli lwen, nou’n annan nouvo dinamik dan formasyon bann fanmir – bokou bann zenn ler zot in ariv 18an, zot in ganny zot boyfriend/girlfriend zot nepli santi zot kapab adapte dan lanvironnman kot zot manman.  Dan mon bann lepok pour mwan, nou ti kontan e vwar laglwar dan sa ki nou apel extended family.  Nou ti kontan.  E sa zenerasyon nouvo – sa zenerasyon modern – sa zenerasyon Onorab Larue ki’n ne an ’92 – ’82 somewhere there, sa zenerasyon ’78 parey lot Onorab ki isi dan Lasanble MON asir ek ou  i pa bann Onorab ki kontan reste la dan zip manman e  se pour sa rezon ki nou pou kontinyen annan demann.

Me si i annan en keksoz ki mwan mon kapab reasir sa  popilasyon ki la deor  se ki nou pa pou bezwen esper letan zot pran pansyon pour zot ganny  zot problenm  lakaz rezourd.  Wi lakaz i enn  bann prensip de-baz depi ler Parti SPUP ti kree le 2 Zen ’64 lo later Sesel e nou’n onor sa prensip lannen  apre lannen zour apre zour nou kontinyen batir lakaz e nou pou kontinyen batir lakaz, pour nou fer sir ki nou pep in ganny akomode dan en lozman ki meyer.  Mwan mon konnen dan  ki kondisyon lakaz mon ti viv ladan.  Mon konnen dan ki kondisyon lakaz ki mon bann fanmir ti viv ladan e mon konnen ki kondisyon lakaz ki en bon pe nou ti viv ladan.  Mon pa pou al dan sa bann detay pour nou pa perdi tro bokou letan akoz mon annan 15 pwen ki mon oule touse dan sa pti gin letan ki zot in donn mwan ozordi.

 

        (APPLAUSE )

 

HON SIMON GILL

Mr Speaker, dezyenm pwen ki mon oule antre lo la, i kestyon ledikasyon ki enn parmi bann Head ki’n ganny pli gro poursantaz dan nou Bidze 2017.  Nou’n koz bokou lo ledikasyon e mon extend mon sipor pour Onorab Hoareau ler in koz lo kestyon ledikasyon.

Mr Speaker, ozordi dan Sesel, nou’n reisir fer sa ki nou apel anmenn demokratizasyon dan  nou sistenm Ledikasyon e ozordi nou‘n reisir met lakantite zanfan dan nou sistenm Ledikasyon.  Nou  annan Lalwa ki protez sa e ki asir bann fanmir pou fer sir ki zot zanfan pa reste kot lakaz i al dan Day Care  – i al dan Lakres e zot kontinyen pourswiv zot letid pou 13an obligatwar. Sa  i en making SPUP – SPPF e Parti Lepep.

       

(APPLAUSE )

 

HON SIMON GILL

 Me ki i manke Mr Speaker ? Ki i manke ? Nou sosyete in evolye.  Ozordi  nou annan en fenomenn ki bokou nou pe koz lo freedom of choice.  Nou annan nou Lekol Prive ki pe antre e ki pe compete avek Lekol Gouvernman.  Sa ki nou bezwen fer se ki Lekol Piblik i bezwen ogmant kalite ledikasyon e nivo ledikasyon  – standar ledikasyon pour ki nou kontinyen zistifye sa pli gro morso Bidze ki nou donn zot.  Nou bezwen fer sir ki dan bann lannen avenir Mr Speaker, bann zanfan ki al dan Lekol Prive pa trouv zot dan en parachute pli o ki bann zanfan ki lekol dan bann Lekol Piblik.  Nou bezwen pe anmenn sa lespri konpetitiv.  Mon dakor ler Onorab John Hoareau ankor ti dir  nou bezwen fer sir ki nou kree sa latmosfer dan nou Lekol Piblik, ki nou bann zanfan i ganny sa posibilite etidye dan trankilite e etidye byen e shine. Mon rapel Minis ler i ti vin isi li osi in koz lo Ledikasyon.  Mon rapel ler sa Manmzel ki nou’n fek endorse li koman nou Anbasadris Sesel- Ms Murray ler ii ti vini isi dan nou Lasanble i dir latas lazenes ozordi  – study – study e study mon siport li pour  sa statement ki i ti fer isi dan nou Lasanble.  Latas nou bann zenn se nou bezwen pran nou letid serye.  I sel fason ki no u kapab reach the sky   e si nou pa kapab reach the sky then nou pa kapab blanm nou e dir ki nou pa’n  ganny loportinite.

Mr Speaker,  mon kontan sa size ledikasyon akoz mon rapel letan mwan mon ti dan Ledikasyon  – letan mwan mon ti pe etidye.   Mon ti ganny harass avek bann Teachers – mon pa ti kapab pey sa stipend – pey sa Lekol – pey sa  fees Lekol tou le mwan.  Ki ti arive i annan bann moman ki mon ti bezwen pa al Lekol akoz mon manman – mon papa pa ti ankor kapab  ganny sa larzan pour mwan pey sa Lekol.  I pa ti en gro larzan  – nou pe koz R15 sa lepok e en R15 ki ti ganny negosye apre ki mon fanmir ti ganny Means Test.   Mon pa’n ganny sa privilez pou al dan bann Klib Scott parey Onorab Leader Lopozisyon e ou menm Onorab Speaker e ou menm Onorab De Commarmond.  Mon pa’n ganny en sans pou ganny sa privilez pou al dan Klib Scott parey zot ti dir avek Anbasader Jean Claude Adrienne letan i ti vin isi.  Nou pa ti ganny sans al dan sa Klib  – pa akoz nou pa ti kapab etidye – pa akoz nou ti bet, me akoz nou fanmir ti napa larzan pou pey en ledikasyon a  nivo dan Kolez e Regina Mundi.  E ozordi ler nou’n sanz sistenm nou pa kapab dir poudir napa nanryen ki bon, akoz nou’n demokratiz sa sistenm ledikasyon. Chapeau pour nou prensip  vizavi ledikasyon e ankor enn fwa  pour mwan sorti lo sa size Mr Speaker, mon pe demann avek tou nou bann zanfan ki dan  nou sistenm ledikasyon piblik pou pran zot letid serye  – pran li serye akoz ankor enn fwa zot lavenir pou selman briye si zot sorti byen dan zot bann letid ki zot pe fer e dan zot bann fitir spesyalizasyon  zot ava voudre pran isi dan sa pei.

Mr Speaker, mon 3enm pwen dan sa 15enn ki mon annan i lo kestyon pri lavi. E mon relye sa pwen avek sa ki nou apel lapovrete.

Mr Speaker,  sa bann resers – sa bann Census ki nou pe fer e ki’n anmenn nou en dokiman ki’n koz lo 40 poursan lapovrete dan Sesel mwan personnelman mon pou poz en gro kestyon lo la – tout an respektan parey zot in dir lo lot kote latab deklarasyon ki nou Prezidan in fer isi dan sa Lasanble e son lapwentman  en Sekreter D’eta pou responsab pour poverty alleviation e   bann lezot keksoz ankor.  Mon respekte sa me mon sipot 500 poursan deklarasyon Minis Finans ler in dir ki i pou lans en resers atraver, Minister konsernen oubyen Minister konsernen pou nou kapab vreman konnen ki kote fanmir dan sa teritwar Sesel ki nou annan dimoun ki anba sa minimonm standar ki nou acknowledge e dir bann standar enternasyonal  ki zot dan lapovrete.

Mr Speaker,  nou pa pou kapab kontinyen koz lo lapovrete  an abstre.  Nou bezwen met lanmen dan  lakaz dan fwaye sak distrik ki kote i annan sa lapovrete.

I sel moman  e i sel fason ki nou pou kapab deklar en lager kot lapovrete e si fodre nou lans en mouvman pou dir e set en target ki dir ki di-si dan sa 2 a 3an, nou napa lapovrete dan sa pei.

 

(APPLAUSE )

 

HON SIMON GILL

E nou a demann Minis Finans pou fer bann provizyon adekwat  ler nou’n fer sa bann defeksyon pou adres tou sa bann problenm.  Me deza – deza  – deza nou vwar ki mannyer sa kestyon  lapovrete pou kapab ganny adrese.  Ankor enn fwa mon pe dir ki  nou pa kapab adres en keksoz dan abstre.  Nou bezwen annan  bann statistik.  Nou bezwen dokiman.  Nou bezwen bann lenformasyon dan sak distrik e la mon ava satisfe.  E la sa bann samplings – sa bann variables ki zot in servi  pou ariv lo sa bann konklizyon, dan bann lenvestigasyon  ki nou konnen ki mannyer metodolozi i  ganny servi i ankor enn fwa poz nou bokou kestyon.

Mr Speaker, lot keksoz ki ekstrememan enportan, se pri lavi ek lapovrete i mars ansanm li.  Pri komodite sa basket of goods and services ki nou pep i konsonmen i enportan.  Nou, nou konnen.  Nou konnen ki dan sa pei, i annan preski bann mazorite bann pri  bann  komodite dan bann magazen son pri i artifisyel.  I ganny zis fikse e akomode pour kapab ganny profi e anmas profi lo depan nou bann dimoun ki nou apel nou bann dimoun ordiner – enkli nou tou isi, akoz nou tou nou pas dan menm laboutik  ou preski dan menm laboutik  pour nou ganny nou bann basic goods  pour nou kapab konsonmen.   Nou bezwen Mr Speaker, atraver ou nou ava demann Minis pou asire ki mekanizm serye ki ganny met an mars pour nou kapab swiv sa komodite kot i sorti Langleter oubyen Australie – oubyen Brazil oubyen Singapore oubyen la ater  oubyen Kenya pour nou fer sir ki nou kapab konpran ki pri ki sa marsandiz i koute e finalman determinen son real price ler i ariv dan magazen  pour nou pep konsonmen.  La nou ava detekte problenm kote i été.

Me size ki mon krwar i ekstrememan enportan ki nou pe koz lo la Mr Speaker,  se sa ki konsern bann dimoun – bann biznes dimoun ki pe fer  e aktivman dan bann servis telekominikasyon isi dan nou pei.  Mon‘n ganny en sans ler nou ti fer en workshop avek Fair Trading Commission, 2 semenn pase, nou’n ganny en sans challenge sa bann service Providers lo zot pri ki zot pe ofer nou Nasyon Seselwa.  Nou ti ganny promet ler ti lans nou kab soumaren kot i pou anmenn nou li super highway ;- nou ti ganny promet ki pri pou desann me ziska konmela, pri pa ankor desann.  Nou bezwen asire ki  tou sa bann service providers – Minis ou’n fer en deklarasyon e nou swete  ki sa i ganny follow-up.  Nou bezwen fer en swivi lo la e  fer sir ki sa bann pri ki zot pe ofer li i ganny revwar li – nou ganny en fairer deal avek tou sa bann service providers.

Lot kestyon ki enportan ki mon pou  siport mon koleg o-bor mwan ler i ti fer son deklarasyon Mr Speaker – Onorab Basil Hoareau, ler i ti dir ki  nou bann Labank e sa bann pwen in ganny touse osi par nou bann koleg lot kote latab, in dir nou ki nou pa  pe ganny en bon deal avek nou bann Labank.    I ekstrememan enportan e mon koleg isi in sit bann lenstriman ki egziste atraver nou bann Labank Santral pou asire ki nou aret koze avek Labank ki nou donn direktiv Labank.  Lepep Seselwa i oule  en fair deal avek tou nou Labank  dan sa pei.  Nou oule en fair deal e nou kapab fer sa arive.  I pa kapab pran  ou larzan depi le  1 Zanvye ziska  le 31 Desanm – i pa kapab pran mon larzan depi  ler mon’n komans travay 18an ziska la sa laz mon’n arive, epi ler pour mwan la demann zot en loan  ki konmsi mon bezwen anmenn lodekarm.

Mr Speaker, keksoz ki i enportan ki nou  seryezman konsidere koman en dernyen pwen lot keksoz ki enportan pour nou koz lo la se ki dan nou Bidze an zeneral, malgre Onorab Afif in vwar en defayans oubyen in vwar en defisit apepre R215 mil – mon krwar ou’n dir milyon  – ou’n dir nou, mwan ler nou Minis Finans i pou adres  Lasanble i pou fer son summing-up, mon  konvenki ki  i pou donn leksplikasyon detaye ki mannyer i pou arive rekonsilye sa Bidze tout-an mazinen ki in dir nou ki zot in fer prozeksyon ki nou lekonomi pou grosi par anviron 4 poursan diran peryod 2017.  E si lekonomi pou grosi an 2017 malgre sa prozeksyon defisit ki mon bann koleg in koz lo la mon garanti – mon asire ki Sesel pou kontinyen avanse.  Nou’n tann koz lo defisit Bidzeter plizyer lannen.  Nou’n tann koz Bidze pa balanse plizyer  lannen, me Sesel in kontinyen bouze – Seselwa in kontinyen prospere.  Sesel in kontinyen prozekte li dan sa klima ekonomik ase boulverse e Sesel atraver anmezir ki in pran  pou li bouz devan in  reisir fer nou pep pa mor lafen.  Napa Seselwa ki pe mor lafen konpare avek bann pei zis la akote nou la.  I annan en kantite lamizer deor isi ki  plis ki 60 poursan lamizer dan serten sa bann pei la akote nou e nou dan Sesel ler nou ti sanz direksyon pei an ’77 nou ti annan dapre bann statistik ki mon analize,  plis ki 60 poursan lapovrete dan sa pei – plis ki 60 poursan e ozordi tou sa devlopman ki nou’n fer, kot nou tou nou’n monte malgre bann difikilte la  zot pe dir nou i annan 40 poursan se pour sa rezon  ki mon kestyonn e challenge sa statistik .

Mr Speaker, mon pou konklir an di-z-an ki sa Sesel ki nou konn li  – sa Sesel ki anba Leadership Parti Lepep, i pa en Sesel ki pou faid parey bokou lannen pase nou bann koleg in dir nou Sesel i pou faid.  Nou pa’n faid.  Nou’n reisir fer fas avek bann challenge ki lemonn  in prezant nou ki  nou’n reisir atraver bann Teknisyen ki nou ti annan  – atraver bann Eksper ki nou ti annan e nou’n negosye e la  mon’n trouve wi Onorab Ahmed Afif ti la e  nou tir sapo – mersi.  Ou en Seselwa nou’n ganny dir  pa i vre e nou kontan ki ou’n ede pour Sesel shine.

E sa Sesel Mr Speaker nou tou ansanm isi  dan sa Lasanble nou pe demann zot – nou pe demann zot pour nou montre poudir nou pe siport Sesel – pour nou montre poudir nou pe siport sa Nasyon Seselwa par fer en sel zes, met tou bann diferans de-kote e donn nou sipor sa Bidze.  Mersi bokou Mr Speaker e  pour fini mon oule swet ou avek ou fanmir e tou nou bann Leaders Prezidan Faure avek son fanmir – nou bann lezot koleg Minis nou Vis- Prezidan e tou nou bann Onorab dan Lasanble Nasyonal i si en meyer ve pour lannen 2017 ;- ki  Bondye i kontinyen beni Sesel e ki Bondye i ava donn zot sa  latras pour ki ansanm  – ‘Together nou ava anmenn Sesel pli devan.

Mersi bokou Mr Speaker.

 

        (APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Gill.  Se sa ki  apel  an Angle ‘Gusto avek en capital’ G.  Nou a pran en Break ziska 6er.

 

(BREAK)

 

MR SPEAKER

Nou a remersye tou dimoun pour zot pasyans  – piblik ki pe ekout nou e nou a donn laparol toudswit Onorab Ferrari.

 

HON JEAN-FRANCOIS FERRARI

Mersi Mr Speaker, mersi tou bann dimoun ki  a lekout apre midi.  Mon swet zot bonswar zot tou.

Mr Speaker, mon krwar ler Fidel Castro in mor Cuba semenn pase  in reenkarnen isi Sesel  e  nou’n tann li taler en vre zanfan Fidel e selman Fidel ti en gran kozer – i ti koz tre for – iti dir bokou keksoz me ler i ti fini koze tou dimoun ti dir, ‘’Me ki in dir ?’’

In byen koze, ‘’Me ki in dir ?’’

Donk Mr Speaker,  zonm o sant devlopman personn pa pou ganny kit deryer sa se bann prensip ki ti ganny deklare 39an pase e rezilta 40 dimoun dan lapovrete – 40 poursan dimoun ki’n ganny kit deryer anba sa filozofi SPUPSPPF – Lepep.  Alors zot oule dir mwan  poudir nou pou servi  sa menm filozofi ki’n met 40 poursan dimoun dan lapovrete pour nou tir sa 40poursan dimoun ?  Mon krwar pa.  Mon byen konforte pou vwar apre midi  – pou ekoute ozordi e yer ki i annan bokou keksoz ki bann Manm lo lot kote latab  pe dir ki i rezwenn sa ki nou pe dir depi bokou lannen.  E mon ankouraz zot pou zot kontinyen frekant nou akoz si zot kontinyen ekout nou bann lide zot a  vwar en kantite keksoz ki bon e ki kapab anmenn sa pei devan.  Mon kwar ki Msye Faure in ekout nou – Minis in ekout nou – bokou dimoun in ekout nou e deza nou pe vwar serten progre.  Apre 2 mwan ki Msye Faure in pran labar, apre 2 mwan ki in anons en nouvo Gouvernman, apre 2 mwan ki nou’n ganny dir ki dezormen keksoz pou diferan, nou annan en Bidze ki devan nou ki annan serten keksoz ki’n sanze me selman malerezman i annan tro bokou keksoz ki’n reste pri dan lepase.

I annan bokou zoli parol me aksyon konkret i manke.  Serten Manm lo lot kote latab, malerezman pa ankor realize ki zot defet dan dernyen Eleksyon i an rezilta sanmenm da bann bat latet – sanmenm sa bann parol anler ki zot in servi pour 40an- bann parol ki tou keksoz i zoli  – tou keksoz i roz  – i briyan.  Sa bann parol nepli marse ler larealite i montre le kontrer pou nou dimoun.  Get par egzanp dan distrik Takamaka sanmenm sa distrik pli lwen kot nou konnen transpor i pli ser kot plis later in ganny vann dan okenn lezot dipstik avek Arab ; kot ankor 25 arpan fek ganny donnen avek en Endyen – kot delo i rar – kot elektrisite i en problenm – Onorab Ernesta i dir nou tou keksoz i byen.  Onorab Seselwa i nepli dormi boner.       Ou’n ganny ou distrik dernyen fwa, me si ou kontinyen dir tou keksoz i byen,  ou pa pou vwar en 2enm term dan sa Lasanble akoz sanmenm sa bann dimoun ki pou zet ou anba.

 

        (APPLAUSE)

 

HON JEAN-FRANCOIS FERRARI

Akoz sa bann zistwar ki zot rakonte par ler en ler mon  demande si nou pa devret pe rakont li avek sa 200 lespes Reken dan Lagon St Joseph.

 

(LAUGHTER)

 

HON JEAN-FRANCOIS FERRARI

Minis nou konnen ki ou’n fek arive e ki ou’n anbark dan en soulye ki pa ti vreman pour ou me ou ‘n ganny demande e nou osi nou’n siport ou pou pran sa latas. E pour sa rezon ki mon anvi dir ou  ki ou devret fer atansyon pou pa fer menm fot ki ou bann predeseser in fer.

Depi byento 40an pep Seselwa in ganny konsidere par sa Gouvernman koman bann dimoun ki pa tro kontan Bidze alors nou pe akont zot en pe nenport kwa.  Pandan sa bann lannen, nou’n ganny bann zoli parol me aksyon e se sa ki ti manke  e se sa ki ti fer nou faid an 2008.  Eski ozordi tou keksoz i vreman briyan parey nou pe tande ?  Eski lavi i vreman formidab pour bann zabitan Corgat Estate, Rochons, Belvédère, Les Mamelles ?  Oubyen eski sak zour ki pase problenm i ogmante, lamizer i ogmante problenm sosyal i ogmante – drog i ogmante  – vyolans i ogmante ?  Mon  pa pe egzazere sa i en portre larealite lavi pou bokou dimoun dan Sesel alor byen b9oner mon relans mon lapel avek  Mr Faure pou vin fer en vizit dan sa bann landrwa.  Ozordi mon osi envit ou osi Minis pou akonpanny li e vin dekouver larealite lot kote baryer  – lot kote  dan sa lot Sesel ki nou pa vwar lo bann kart postal.  E les mon a dir ou Minis i pa briyan ditou laba.

Msye Faure ti pro et lepep Seselwa   ki son Gouvernman ti pou ganny dirize par  3 gran prensip – bonn gouvernans – latransparans – e prensip rann kont alor mon analiz lo sa Bidze i pou  port lo sa 3 tes.  Malerezman ler mon ekout lot kote latab, zot dir nou ki sa Bidze i bon solman  semenn passe osi tou zot fek dir nou ki i annan en Lalwa ki ti bon  – vote.  Ler nou ti dir zot non, zot ti kriy ek nou zot ti vote e apre zot ti aksepte poudir pa bon – i pe retournen.  Alors mwan avan mon kontinyen mon ti a kontan dir avek zot sipliy avek zot, annou ekout reaksyon ki Minis e son lekip i annan vizavi bann propozisyon ki nou tou nou’n fer lo tou kote latab pou nou sey amelyor en pe sa Bidze e fer lepep Seselwa  vreman pran par sa ki pe vini pour zot.  Apre nou ava deside.  Nou bezwen arete avek sa sistenm koman i met devan nou, nou dir i bon ! Non !  Nou gete nou ekoute e nou fer nou desizyon a sa moman la.  E se sa pozisyon  ki mwan mon pou pran.

Lo size bonn gouvernans – Gouvernman in fail son tes.  Ler nou regard sa Bidze dan  son detay keksoz pli sokan se ler nou dekouver ki pou premye fwa ki Msye Danny Faure  ti demann sekour ek IMF an 2008 nou’n antre ankor enn fwa dan defisit !  An 2016 e Minis Finans in dir nou ki an  2017 nou pou ankor dan defisit.  Konmsi sitasyon i serye akoz menm ler tax i ogmante,  e tax in ogmante  – nou plonz dan defisit !  Savedir nou napa sa breathing space.  Pour 2017 zis bann Grant setadir bann kado ki nou pou ganny en pou kapab permet nou pour nou pey nou det.  Eski sa i apel bonn gouvernans ?  Ler nou rekonmans depan  lo lasarite, pou balans nou kont ?  Mon pa krwar.  Sa i en retour dan bann move manni parey granmoun i dir  – bann move pratik ki pou fer nou tonbe ankor.

2enm pwen se Gouvernman lepep lo latransparans.  Malerezman i fail ankor atraver en Bidze ki kontinyen kasyet laverite  – i kontinyen met serten depans anba tapi  – napa latransparans.  Akoz bann aktivite parey IDC i ankor dan kasyet ?  Akoz Bidze Ladefans napa detay ?  Akoz Bidze bann ansyen Prezidan i dan maske ?  Kote nou pou al fouye pour nou konnen konbyen servis Prizon  par egzanp pe pey IDC pou lwe nou zil pou servi nou avyon eksetera.

3enm pwen se pwen rann kont – sa  i vedir pran responsabilite   pour ou bann aksyon koman en Leader.  Dan nou pei $50milyon i pas atraver Labank Santral i al perdi dan en kont Langleter e personn pa rann kont !  Mon ti mazinen poudir sa i ava en premye keksoz ki ti ava vin lo latab.  Tou le lannen Oditer Zeneral  i  fer son rapor e i montre ki mannyer in annan move zesyon larzan piblik dan bann Departman Gouvernman.  Me eski ou’n deza tande ki  en sel Sef in ganny demande pou rann kont ?  Eski depi sa mwan ki Msye Faure in dir i pe mars lo prensip rann kont eski in fer okenn Zofisye rann kont ?  Eski Prezidan pe rann nou kont  sa ki pe pase lo nou bann zil ?   Mon mazinen i bezwen konnen  – in bezwen demande.  Nou dan en sityasyon ozordi kot  piti sa Gouvernman wi  bann pti piti sa Gouvernman i annan pli gro checkbook ki zot papa.  E zot, zot pa pe rann kont sa dimoun ki sipoze  ansarz zot.  Non. Sa prensip rann kont ir este zis en parol pour zwe bon boug.   Konklizyon los a premyer parti Mr Speaker mon rapel tou Seselwa pou annan lizye e esey ganny en lide, ki Minis Finans i anvi achieve ? Atraver sa Bidze ?  Devlopman  enklisiv i vag akoz tou Bidze i bezwen annan en lobzektif sifre  – lobzektif konkret e ki byen presi.  Alors mon poz sa bann kestyon swivan, eski sa Bidze pou permet kreasyon plis louvraz pour Seselwa ?  mon pa krwar ki bann biznes ki ganny takse plis i anploy plis travayer.  Ou takse en biznes plis i anploy plis travayer ?  Eski sa Bidze  pou fer desann pri lavi ?  Amwen ki mon vreman stupid mon pa krwar ki avek 11 diferan tax ki pe ogmante ki mannyer pri lavi pou desann ?   I annan kestyon lenfrastriktir  pou fer lakaz pour Seselwa.  La mon zis kapab remersye Onorab Afif ki ler in kler sa tors lo proze Pirates Arms in kapab fer nou koman en pep  – koman en Lasanble ganny r150 milyon…

 

 

        APPLAUSE

 

HON JEAN-FRANCOIS FERRARI

…pou met dan proze lakaz ok ?  Onorab Afif sey kler sa gro tors lo alokasyon Defans kekfwa ou ava ganny ankor en R150 milyon  ladan, nou avan kapab konstri ankor en pe lakaz.  Se sa bann keksoz.  Letid i montre mon bann koleg Mr Speaker e Minis letid in montre ki pou nou kapab komans rezourd problenm lakaz dan Sesel nou bezwen konstri 700 lakaz par lannen.  Sa i nou target e nou pa kapab al pli ba ki sa.  Nou bezwen seye konstri 700 lakaz menm si nou bezwen en arete konstri detrwa gro building nou bezwen konstri 700 lakaz. 

        Eski sa Bidze pou ed bann pti biznes grandi ?  Mon  krwar pa  akoz pa plis tax ki fer pti biznes grandi me lankourazman administratif e finansyel.  I annan mezir lankourazman dan Bidze me tousala i ganny defet par plis tax partou  kote.  Nou pe koz lo en meyer lavi, eski sa pou arive ?  Mon pa krwar akoz sa Gouvernman i parey plis enterese – par egzanp an sa ki konsern nou bann Peser, i pli  enterese dan aqua-kiltir sa ki Msye Michel i appel plant pwason ; i pli enterese ek detrwa son bann dalon politik avek en fasilite pou donn  – pou prepar detrwa fasilite Providence pou donn detrwa dimoun ki’n siporte dan Politik se sa ki nou’n vwar ki’n arive dan lepase.  Sa ki in donn larzan pou Eleksyon e sa ki aste kart idantite i ganny fasilite pou devlopman lapes.

Bann Fermye ; kote zot vwar zot ladan ?  Zot pa vwar akoz sa R20 milyon  pour Minister Lagrikiltir dan en Bidze  R7.7 milyon i vreman  mon bann koleg i vreman en lensilt pour bann Fermye.  Deza bann Zofisye Lagrikiltir  – bann Zofisye Lagrikiltir pe dir avek bann Fermye ki anvi devlope pe dir, ‘’Ki ou pe kas later ? Akoz ou pa fer vini en pe legim ou pa al vann lo Bazar ?’’

Alors mon bann frer ek ser Seselwa, get byen e dir mwan si ou, ou trouv en plas dan sa Bidze ?   I annan en msye  Mont Fleuri i apel Pti Paul Leternit  en zour mon ava fer zot zwenn Pti Paul e li i en travayer li – i en travayer i lev-e granmaten mon vwar li lo Bustop me solman i pa vwar nanryen ladan.  Tax i ogmante, proze Konstriksyon Lakaz pa ogmante – ou ogmant tax ou pa ogmant prodiksyon lakaz.  Normalman ler en Gouvernman i ogmant tax i rann en pe son pep atraver en lenvestisman dan bann proze sosyal.  Oli ?  Oli bann ki pe esper lakaz ek en meyer servis transpor Piblik ?  Oli pour bann ki oule vwar meyer semen en meyer servis lasante ?  Me pour et fran, mon vwar en Seksyon dan Bidze  kot nou vwar en logmantasyon signifikan.  Sa i dan Welfare.  E  mon ti a kontan byen dir ek Onorab Hoareau ki sa Seksyon Contribution Government Social Program i pa zis pansyon i annan en kantite keksoz ladan  – en kantite plis keksoz ladan ki enkli lasistans Welfare. Ok ?  I annan plis ki R1 milyon ladan.  Pour mwan sa se kontinyasyon prensip SPPF ki pou 39an kot zot zis servi Welfare kot pou fer dimoun depan lo sa Gouvernman tou zot lavi e apre ler Eleksyon i vini vot pou Parti Lepep – sa rezon Welfare.  Prensip sa Parti  i ankor parey e Minis mwan mon pe adres sa avek ou e  ou pa’n involve dan bann politik me mon ti a kontan adres sa avek ou  dir ou si ou pa frer atansyon ou pou tonm dan menm trou akoz sa se prensip Parti Lepep met dimoun dan Welfare  – kit zot dan Welfare.  Sa Parti pa la parye nou dan LDS pou larg lanmen Seselwa pou devlop son biznes, pou anploy dimonn  ou donn li pli bon saler pou devlop son proze pour lavenir pou met divan anba son lezel e finalman  pou ed li kree larises pour sa pei.  Non.  Parti Lepep i  la pou takse sa ki travay e prodwi larises ;-  e servi sa larzan  pou met dimoun  lo Welfare.  Depi sa pti baba dan son berso ziska ler i antre dan son latonm – pa mwan ki ti dir sa – Onorab Gill – Msye Rene ki ti dir sa ;

‘’From the cradle to the grave.’’Ou rapel sa.

Nou pa kapab apre 40an apre kontinyen dekouraz biznes ek lanplwa e ankouraz depandans lo sistenm sa pou bezwen sanze e fodre ki nou pei i aret fyer sa gro Bidze Welfare.  I pa devret fer nou fyer sa, me plito nou pei i devret vin fyer ki tou son travayer i annan en lanplwa e i annan en bon lapey.  Onorab Hoareau in dir sa taler e mon rezwenn li ladan e se la kot nou lafyerte i devret vini.  Sanmenm sa ki apel dinyite sanmenm sa  ki apel prosperite – sanmenm sa laliberte kot ou pa bezwen tonm azenou devan sa msye  sak fwa ou bezwen keksoz.  Sa se rev LDS.  Sa se rev ki zot osi nou pe envit zot pour zot osi dan sa rev e met dimoun debout – debout e fyer.

Zisteman ozordi ler mon fer sa lentervansyon mon oule rekonnet sa bann travayer Seselwa ki devoue e konsyansye dan lannen 2016 e ki’n kree larises pour nou pei, pour nou ganny sa Bidze ozordi mon oule osi remersye tou sa biznes ptipti oubyen gran ki’n pran zot risk e ki’n envestir malgre tou bann baryer zot in kree larises e lanplwa pour nou pei.  Mon oule rekonnet bann bon travayer dan Gouvernman   e zot nonbre toulezour zot lavi zot donn zot kouraz koman bann servite piblik pou prepar sa Bidze e pran swen avek larzan lepep Seselwa.  Mon oule osi fer le pwen a sa moman ki i annan osi tro bokou parese ki oule viv lo sistenm – tro bokou i rod tou fason pou pa pey zot tax – bann ki fer koripsyon ;- tro bokou bann ki ler zot ganny en plas Carer zot abiz  lo sa vye dimoun menm vol son manze e zot pa delivre sa travay ki’n ganny ekspekte.  Bann ki dan bann biznes sal parey drog – bann ki fer sote marsandiz lo Por – bann ki pe pran larzan lepep malapropo.  Nou dan LDS nou oule fer sa bann dimoun ki travay byen konnen ki nou pou la e nou  pou rod tou fason pour nou rekonpans zot.  Me nou osi nou oule fer konnen  sa  bann dimoun malonnet – ki zot letan kot zot in byen pase anba sa sistenm pe fini.   Nou koman Parti mazoriter dan pei, nou pe angaz nou e nou pe envit Parti minoriter avek Gouvernman pou zwenn nou pou met lord dan Finans Piblik.  Nou mesaz pour sa bann malonnet, se ;’’We are coming after you !’’

Nou pou nepli aksepte ki  tou sa bann sakrifis ki mazorite Seselwa i fer – i zis pas dan konversasyon akoz en group dimoun ki pa konsyansye e en group dimoun e en prensip soutirer par sa Gouvernman pour bann rezon politik.    Nou pa pe aksepte ankor.  Par kont, la ankor mon  reasir bann dimoun aze, bann ki lo pansyon – bann ki lo dezabilite, bann ki reelman bezwen lasistans Carer – bann Carer ki  konsyansye  – bann ki pa travay – bann ki bezwen  en led senser pa bezwen trakase.  Dormi trankil akoz dan sa Lasanble ki la nou pou toultan siporte e defann zot.  Me pour bann ki pa oule travay bann ki abiz welfare bann zenn-onm e bann zenn fanm, ki an bonn sante me ki zis fye lo sa welfare nou annan bad news pour zot.  Bal in fini a prezan fodre lev-e e travay pour zot fer zot par pour zot sorti dan lapovrete.  Nou pou ed zot.  Mwan mon anvi ed Minis dan tou mwayen ed Gouvernman dan tou mwayen e ed dimoun pou sorti lo welfare e re-antre dan lanplwa.  Sa i mon rev e se pour sa ki mon demande ki anba sa progranm Unemployment Relief Scheme ki pe ganny reentrodwir ki sa pa ganny servi pou politik.  I bezwen annan bann lareg kler – bann kriter kler e konsiderasyon politik  i devret ganny kit de kote.  Tro bokou sa bann keksoz – nou’n vwar dan Bidze 2016 nou’n vwar dan Bidze 2015 sak fwa i annan en Eleksyon, problenm welfare tou dimoun i annan problenm e Gouvernman i soutir zot.  Tou provizyon i bezwen ganny fer pour zot retourn dan louvraz o pli vit ki  posib.  Lasistans i bezwen limite – lasistans i neseser, me solman i bezwen limite e mon ti a kontan ki Minis i vini demen e i  dir in koz avek son koleg Minister Lanplwa pou dir ;   ‘’Nou pou annan en Scheme pour nou re-train bann dimoun – nou pou annan en Scheme pour nou redonn kalifikasyon pour bann dimoun ki‘n perdi zot lanplwa.’’

Sa se bann keksoz  se ladan ki mwan mon krwar nou bezwen envesti nou larzan.

Lo sa size Trezyenm Mwan Saler Mr Speaker, mon ti a zis kontan dir en pti keksoz.   Ki mannyer Parti Lepep ti anvi fer sa Lalwa, nou travayer ti pou ganny en keksoz parey sa zenn garson Bel Ombre ki Onorab Hoareau ti donn li en moter an Septanm – moter in bat dan miray –

 

MR SPEAKER

Wi Onorab Hoareau.

 

HON BASIL HOAREAU

Mr Speaker, mon ti a kontan Onorab Ferrari i  substantiate son alegasyon parske sa i totalman fo.   Mon ti ava kontan i substantiate sa alegasyon,  akoz sa i totalman fo parske mon pa’n donn personn moter e si i annan laprev anmennen.  Solman petet i devret  debout deor Lasanble taler e repet sa – nou a vwar apre.

 

MR SPEAKER

Ok Onorab Hoareau ou’n fer  ou pwen.  Onorab Ferrari ?

 

HON JEAN-FRANCOIS FERRARI

Mr Speaker, i pa’n mon lentansyon pou fer Onorab Hoareau ankoler – mwan mon zis aprann poudir in dan zenerozite son leker, in fer kado en dimoun en moter e sa moter sa dimoun in ganny aksidan.  Se sa.  Si pa vre Onorab Hoareau, mon retire.  Si i pa vre.

Mr Speaker mon ti pe zis fer en analozi ki  ou ganny en keksoz ozordi, me solman i pa last ou tre lontan.  Nou ti pou ganny kekfwa asire ganny en Trezyenm Mwan Saler an Desanm me solman nou pa ti pou konnen kan nou ti pou ganny nou lot mwan saler.   Se sa bann keksoz  ki mon ti anvi dir.

Ok, Mr Speaker,   prezan mon profit sa lokasyon pou donn Minis avek respe Minis en lalis serten leklersisman ki mon pe en pe proactive  konmsi pou demande kekfwa ou Staff ou menm zanmen zot in deza ganny sans  ler nou antre dan sa Bidze  ou ava’n deza kapab get en de lalis keksoz.

I pa bann keksoz tro tro fasil ki  mon pe donn ou me solman annou sey gete.

 • Si ou kapab donn nou benefis e lezot lavantaz ki bann ansyen Prezidan i merit gannyen ? Konmsi ki zot kondisyon – tretman ?  I annan ki ganny en ta loto.  I annan ki annan en platoon larme ki pe vey zot konmsi  nou bezwen konpran – nou bezwen konnen egzakteman ki sa bann msye ki’n servi nou pei in devret gannyen.  Pa plis – pa mwen.
 • Nou ti a kontan ganny en lalis tou bann Anbasader  e konbyen zot pe kout nou pei ? 
 • Mon ti a kontan ganny en lalis konplet tou bann Lorganizasyon ki pe ganny larzan CSR sorti kot bann Lakonpannyen piblik.
 • Mon ti a kontan ganny detay lo sa ki dan Bidze – sa ki ganny klasifye anba Maintenance and Service Contracts ki bann Minister sirtou dan Lasante ek Ledikasyon i fer avek bann Konpannyen Konstriksyon.
 • Mon ti a kontan en lalis tou bann lespas komersyal ki Gouvernman i lwe avek prive e pour ou konparezon en lalis tou bann lespas ek building komersyal ki Gouvernman i lwe avek prive oubyen bann Konpannyen Parastatal – konmsi i lwe avek and from and to.
 • Detay lo sa R140 milyon pou building and infrastructure anba Bidze Ladefans.
 • Detay lo bann Polisi Gouvernman e bann prosedir ler zot apwent bann Konsiltan Etranze. E finalman
 • En lalis lapey bann Azan etranze dan NDEA e FIU e detay zot Kontra ki zot lo la.

Sa dernyen pwen (8)  i vreman, vrema enportan akoz mon annan en gro, gro, gro konsern lo sa bann msye sorti Irlann ki zot pe fer  – zot pe teroriz bann biznes dan FIU e NDEA in fail konpletman, alors mon ti a kontant konnen konbyen sa bann msye i ganny peye.   Mon tande poudir napa en sel azan etranze dan NDEA ki ganny mwens ki R100 par mwan.  Mon krwar lepep Seselwa ti  a kontan konnen e nou ava analize nou a gete si sa i zistifye. ;

An konklizyon Mr Speaker, mon oule lev zis 2 pwen konsernan mon  distrik Mont Fleuri.  Lakaz i reste lo priyorite alors silvouple Minis ed pou komans fer sa bann lakaz Corgat Estate deswit.  I annan en proze.   Pran en pe dan sa R150 milyon Fon Pansyon donn nou enn de lakaz ankor.  Dimoun i vreman pe espere.  Donn nou.  Mon demann Gouvernman pou donn nou detrwa kare later Kan Toubruk.  Napa bokou kare later dan Mont Fleuri. Si zot pa pou rekonstri Mont Royale akoz tou sa letan Mont Royale in brile la komans fer proze Condominium – fer keksoz pour sa distrik.  Fer benefisye nou bann zabitan. Mon konnen poudir tradisyonnelman  Mont Fleuri pa vote pour Parti Lepep, me selman nou pe devret ganny pini pour sa.

Mon 2enm pwen Land Transport; aranz nou semen silvouple akoz mon’n envit Prezidan pou li vin vizit mon distrik, mon pa oule fer li ganny gro latet.  Get semen Rochon e Forêt Noire silvouple.  Minister Lasante get en pe dan nou servi Danter – i annan en sityasyon degradasyon total. Dan en landrwa tanporer depi 4an  zot deservi i 5 distrik avek 2 Dantis.  Zot in pran batiman Dantis zot pe fer Laundry  avek.  Me zot remet nou bann Profesyonnel  avek en pe dinyite.

Finalman, an 2017  mon pe prezant 2 proze ki pou benefisye pti biznes dan mon Mont Fleuri, alors mon pe demann sipor total Gouvernman sirtou pour renovasyon batiman SEYPOT  – Si napa larzan Minis dir mwan mon  ava al rode.  Mon ava al rode en lot landrwa.  Zis nou anvi permisyon – nou anvi aret sa birokrasi.  I en vye batiman donn nou, nou a travay.  Nou, nou‘n vin la  pour nou travay.  Si en biro MNA i annan larzan pour Biro MNA – si pa ankor pare les li pran sa larzan fer lakaz avek.  Donn mwan en pti trou dan  Biro Distrik mon a komans travay dousman, dousman akoz mwan mon anvi ki mon bann dimoun i santi ki mon pe deservi zot.

Oubyen si zot pa kapab donn mwan 2 lakaz  fer en fason ki zot konplet sa semen Hermitage ki zot in koupe  e zot in kit dan labandon dan leo Hermitage oubyen er en miray anba lakaz Monica – miray pou grennen – ed li.

        Alors mon pran sa lokazyon pour mwan dir  – parey Onorab Georges mon ase tris ki Mont Fleuri pa pe ganny gran keksoz dan sa Bidze.  Mon ekspekte par kont dan Staz Komite mon pou kapab komet Minis ek Prezidan Faure pou reget en pe dan bann gaspiyaz e gete si nou kapab realign– replas enn de keksoz e kekfwa detrwa dimoun dan Mont Fleuri i ava kapab ganny en ti keksoz.

Mon  lans en lapel avek Gouvernman pou get en pe dan sityasyon bann Doker.  I annan en kantite zot Mont Fleuri  – La Rivière Anglaise  – partou.  Nou pa’n ganny sans ozordi get en pe dan sityasyon sa bann Doker.  Zot pa pe benefisye dan sa Trezyenm Mwan Saler akoz zot pa dan permanan.  Osi nou pa kapab gete – napa en Scheme – napa en keksoz ?  Zot osi zot annan fanmir. Ler zot pe desann ek zot sak  pe transpire an desandan pou al travay, annou get en pe ki mannyer nou kapab fer keksoz pour zot.

Alors, mon swet tou dimoun n en bon Nwel.  Mon  swet sirtou bann zanfan dan mon  distrik en bon Nwel e mon fer zot rapel ki le 22 nou annan en parti  Nwel pour bann zanfan dan Sant Kominoter.  Mon swet tou zabitan en bon lafet  dan lape.  Mon swet mon bann koleg Onorab lo lot kote latab en Nwel Orizinal e mon swet ou Minis – Mr Speaker – mon swet zot pou fer li dan lape.

Mon zis anvi dir en keksoz pour en dimoun ki tre pros ek mon leker, mon anvi dir Zita – Joyce avek Jossy  – Vis-Prezidan in les zot tonbe, e mon konnen ki Vis-Prezidan in les zot tonbe – prezidan Meriton ki pe ekout mwan la – in les zot tonbe ker i  ti Minis Sosyal, me solman mwan mon pa’n les tonbe.  Mon pou kontinyen sak fwa pou demann avek Minis fer en keksoz pour en  akse pour sa bann dimoun  – i ava ed Madanm Vital  – i ava ed Manmzel Elida – i annan plizyer dimoun ki pou ganny ede – bann vye dimoun  – annou fer en keksoz pour zot la ki sa Nwel – annou fer ki sa Nwel i tous nou leker e avek lagras nou kapab abord sa nouvo lannen avek plis determinasyon e fer en travay ki pou anmenn boner e prosperite pour tou Seselwa.

Mon remersi zot.

 

        (APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Ferrari e nou dernyen entervenan se Onorab Arissol.

 

HON SANDY ARISSOL

Mersi Mr Speaker.  Bonn apre midi Mr Speaker, Minis avek ou delegasyon, Manm Lasanble Nasyonal, Zabitan St Louis, lepep Seselwa.

Mr Speaker, mon ti a kontan komanse par dir ki Onorab Ghislain dan son lentervansyon in dir devan Lasanble Nasyonal apre ki  in deklar son lekor koman Dokter Konn-tou, e i konn-tou poudir 12 ek 13 i fer 31 e mon anvi remind Onorab Ghislain poudir 12 ek 13 i fer 25 e nou Mahe nou lannen i fini le 31 Desanm e pa le 25 Desanm parey La Digue.

Mr Speaker, pour mwan i en loner anvi ki mon pe en Konn-tou, me mon’n ganny konfye par zabitan St Louis pour mwan ganny sans  koze pou reponn Minis Finans e Gouvernman lo Bidze prezante  le 9 Desanm 2016 – Lapropriyasyon Bidze pour en sonm plis ki R7 bilyon  pour lannen 2017 i en rikord pour nou pti pei Sesel.  Kestyon ki mazorite Seselwa ki ou koz avek i demann ou se kote ki i benefisye dan sa Bidze ?  Letan ou gete bann sif i gro – gro – gro sif menm liv  i gro tou i paret zoli me  eski sa Bidze  i reflekte lespwar zabitan St Louis e lepep Seselwa ?  Oubyen nou ankor byen lwen dan lorizon apre 40an ki Onorab Gill in remind nou apre midi.  Eski ek sa Bidze Seselwa pou kapab al laboutik e fer en bon shopping an 2017 ?  Eski letan Bidze in ganny aprouve, Seselwa pou kapab fer en savings? Apre ki in pey son lakaz delo ek elektrik eski i pou reste larzan ziska lot lafen di-mwan?  Sa i bann kestyon ki Seselwa pe demande laba deor.

Mr Speaker, fodre  pa ki nou osi oubliye ki tenm pour Bidze R7 bilyon i devlopman enklisiv avek loportinite  pur tou Seselwa.  Sa i vedir ki premyerman i bezwen annan devlopman.

Dezyenmman  sa devlopman i bezwen enklisiv savedir pour tou dimoun – savedir pour tou Seselwa.  Apre i bezwen annan en loportinite ;- savedir posibilite reel pour ki sa posibilite ?  Larepons se pour lepep Seselwa, me non pa pou Parti Lepep –  me pour lepep Seselwa. Alor tit dan li menm pe dir nou napa  sa zafer ‘ek nou pa ek nou’.  Sanmenm nou’n vwar retour bann bebet ’Together zot pe donn nou en sinyal pou dir nou en sinyal ‘Together dan sa travay ki nou pe fer.  I pa sipoze annan okenn diskriminasyon oubyen preferans parey Onorab Andre in fer resorti pour distrik Anse Aux Pins.  Vi ki Minis fek arive sorti Lanmerik mon ti a kontan konnen si li ki’n swazir sa  tit oubyen i bann Sef  i konnen i n swazir en tel tit?  Malgre tou lefe i reste ki Minis pe dir nou  ki dan sa menm bato i annan plas pour nou tou.  Mon espere ki Onorab Ernesta, i konpran sa byen menm.  Pandan plizyer lannen nou’n tann diferan Minis Finans ki sorti dan Gouvernman Parti Lepep vin devan Lasanble avek bi pou anons ki mannyer – kwa ki meyer pour Seselwa.  Anmenn krwasans ekonomik – met plis larzan dan pos Seselwa e partaz  sa gato ki Seselwa in espere pandan plis ki 40an e ki ankor pe kwi.  Tro bokou promes dan vid- tro bokou zoli parol  san aksyon e sa Seselwa i kontinyen sibir lepokase e i kontinyen ser son sang e i kontinyen pran sa pti bout met ek sa gran bout ki Gouvernman i promet dan Bidze me zanmen i zwenn.

Apre 40an ki zot in o-pouvwar 40 poursan nou popilasyon i vin dan lapovrete – ’77 nou’n ganny dir 60 poursan  ti dan lapovrete Sesel.   La 40an ki zot in o-pouvwar – 40 poursan eski in annan improvement sorti kot Parti Lepep ?

Mr Speaker, letan mon’n tann Minis vini dir ki zot pou demann STC pour li redwir pri lo bann komodite de-baz e osi serten lezot  komodite ki ganny servi par bann fanmir mon demann mon lekor konbyen fwa sa in ganny dir dan nou Lasanble?  Kwa ki’n sanze kot STC?  Dan sa menm Lasanble Onorab Ramkalawan in deza anmenn Mosyon dan Katriyenm Lasanble e menm propoz en lalis 50 komodite de-baz ki ti devret tir tax lo la – nanryen pa’n arive.  La nou vwar dan Sizyenm Lasanble   pe koz menm keksoz.  Tro bokou parol aksyon ‘Zero’ lo lapar  Gouvernman Parti Lepep.  Me wi Onorab De Commarmond, napa nanryen kontradiktwar dan sa ki Leader Lopozisyon in dir dan son Mosyon e sa ki in fer.

Leader Lopozisyon li i  zis kapab fer demann dan son Mosyon akoz i pa dan Egzekitif.  Par kont Minis i dan Gouvernman li i pa fer demann me plito fer en directif e fer keksoz arive imedyatman pa sey vin  konfiz personn.

Mr Speaker, apre tou sa bann lannen  sel sanzman mazer ki nou’n vwar SEYCOM in vin SMB  apre in vin STC me pri i reste ser e komodite de-baz i reste pli ser ki zanmen sirtou bann komodite ki paran i aste pour zanfan  tel ki dile pti baba – pampers  – lakrenm zis pou mansyonn  detrwa.  Koman en Gouvernman serye pa in ler pour zot dir avek STC – donn li en lord  olye plenny avek li lannen apre lannen? Dir li fer desann son pri e konsantre lo son vre bi olye fer konpetisyon ek lezot biznes an fer vin karpet sorti La Turquie.  Ler STC pe lwe alokasyon kot hypermarket i été son bill elektrik i plis ki R700 mil par mwan – letan STC pe lwe langar kot bann materyo konstriksyon avek sa menm  Parti Lepep pou plis ki R500 mil par mwan, eski i pou fer desann son pri ? Larepons i reste non.  Si pri komodite pa desann Gouvernman zanmen pou kapab elimin lapovrete dan  nou pei.  Alor i enportan pour nou pa zis koze, me fer aksyon, koumsa sa Seselwa i ava santi ki li osi i annan en par dan sa Bidze ;- akoz pour lemoman sanson ki Onorab De Commarmond ti’n fini sante boner in  fini sanze – i napa par ladan.  Bidze in ganny prezante avek bio pou distribye larises dan en fason pli ekitab pou enkli tou dimoun ki dan bezwen.

Mr Speaker, dan mon zoli distrik i annan plizyer dimoun ki dan bezwen.  Mon annan en fanmir ki zot miray in grennen depi boner sa lannen e pe al lo 1an deza ek sa letan lapli ki nou ladan, si nanryen pa ganny fer sityasyon  pou agrave  e lakaz  ii kapab grennen li menm.  Mon annan en fanmir ki merite led finansyel; pou rekonstrir zot lakaz Belonie.  Mon annan bann zenn ki’n lev-e e debourye  – in rod en pti loan e ozordi in annan en transpor me sa i en problenm, akoz semen pa ariv pre kot zot reste e sa i ankouraz vandaliz.  Semen, lalimyer, proper Bus Stop, drenaz, mon mansyon detrwa i en priyorite dan mon zoli pti distrik me ler mon get Bidze mon etonnen vwar ki Departman Finans zot in ganny alokasyon R428 milyon konpare avek Minister Gouvernman Lokal ki son Bidze i selman R121 milyon.  Eski Bidze son bi se partaz larises?  Eski Defans i  merit ganny plis larzan dan Bidze?  Eski nou dan lager nou?  Pirat in pran enn nou zil oubyen senpleman i annan manboulouk  parey nou dir dan nou term Kreol ?  Eski sa la kot koripsyon i pran plas? Eski pa Gouvernman i merit serye an sa ki konsern larzan lepep Seselwa?  Nou okouran  sa bann trik ki pe arive par bann Sef kot larzan i ganny tire Nouvobanq  tou le semenn pour zot fer ‘Happy Hour.   Labi lo fuel e ki mannyer zot fer vini tou sord kalite keksoz e pa pey ‘duty senpleman akoz lo Erport, tou sa ki pou SPDF parey le ka pour bann keksoz ki vin State House personn pa ganny drwa ouver e i zis ganny kolekte san okenn klarifikasyon e la i fer mwan demande si nou pe fer lalit kont drog absoliman parey en boug ki pe sarye delo dan  en seo ki annan mil trou,  Mr Speaker.

Me sa zenn fiy ki li i travay aletranze me ler i retourn Sesel e in anmenn detrwa kado pour son fanmir NDEA i fouy lo li kestyonn li e menm entimid li.  Eski sa i pa 2 pwa 2 mezir dan nou pei ?

Dezyenm legzanp Mr Speaker, se sa sonm ki’n ganny propoze pou fer bann biro pour bann Manm Lasanble – R5 milyon.  Mwan mon ti ava profite pou dir Minister Finans mersi.  Sa i en lager ki nou dan Lopozisyon nou’n demande  e menm n nou bann elektora in  fer en demann.  Me solman St Louis mon ti ava kontan dir Minis  mon santi mon kapab esper ankor.

Mr Speaker, mon dir sa akoz, mon konnen ki i annan dimoun St Louis ki pli dan bezwen ki mwan.  Olye mwan koman Manm Elekte i ganny en biro ki pou kout milyon,  kan mon ti ava prefere ki Ronny Sinon ek son madanm ek son 4 zanfan enkli Jamelah ki son lakaz in bliye pou plis ki 4 mwan pase, ozordi zot dan en sityasyon bat isi – bat laba mon ti ava prefere vwar zot ganny en lasistans pour rekonstri zot lakaz.  Mon annan en madanm ki annan li 5 zanfan e ki in fer son kontribisyon pou ganny en lakaz e son kontribisyon in ariv R40 ekri lo son resi, mon ti ava kontan vwar plis lakaz St Louis e ki bann fanmir i ganny akse sirtou letan zot annan zanfan ki pe grandi parey Mr Gill ek son madanm enkli son bann zanfan ki pe reste dan en lakaz Emergency pou plis ki 15an.

Bann pti proze semen parey dan semen Kato kot sa pti group fanmir ki transpor pa ariv ditou kot zot e sa  i en problenm akoz zot materyo konstriksyon in vin ek son pri  ki  ou aste ozordi.  Pey transpor pou anmennen – pey sarwa pou saroye pou anmenn pli pre i vin en pri triple pour sa bann fanmir. Mazin Lanbilans pou bann ki pli aze ki reste anler dan semen Kato.

Mr Speaker, i annan bokou distrik kot i kapab ganny fer imedyatman, si selman Parti Lepep ti rann sa bann later ek son bann batiman ki zot in trouve o-bor Ladministrasyon Distrik.  Zot in reisir anmas plis ki 40 morso later lo zot non.  Rann Caesar sa ki apartyen a Caesar – legzanp i komans avek zot.  Legzanp bann distrik ki  i  annan ki zot a kapab rann deswit se Bel Ombre – Beau Vallon – Glacis – Anse Etoile  e bokou lezot enkli Au Cap.  Moman in arive pour zot rann kont konmsi Msye Faure ti dir  li menm.

Lobzektif Bidze se pou offre nouvo loportinite pour nou pep partisip e envestir dan nou lekonomi.  Mr Speaker, wi dakor zoli parol me letan Gouvernman pe entrodwi Trezyenm Mwan Saler, an menm tan i pe met tax lo tou kwen eski ii  ouver loportinite ?  Eski sa zenn Graduate i ganny ankouraze pou retourn Sesel pou vin travay e son saler i deza pli ba  avek sa ki konpare ek sa ki kot in sorti ; i pa kapab lwe en konpartiman akoz i ser ; Gouvernman  pe dir li lev-e debourye selman i met gro tax lo transpor eski sa i ankouraz devlopman ekonomik? Eski vreman i annan nouvo loportinite pour sa bann zenn Graduate ? Oubyen lepep Seselwa ?

Mr Speaker, tro bokou  tax dan nou pti pei.  Wi nou bezwen tax pou fer marse pei, me mon santi ki Seselwa i ganny takse bokou.  Mon krwar Gouvernman i devret anmas tax lo sa bann etranze ki reste Sesel e sa se atraver bann endividi e osi bann gran Lakonpannyen parey Eden Island olye trangle sa pti Seselwa ki pe lwe en lasanm e Gouvernman i anvi en 15 poursan lo la. Sa pa akseptab. Gouvernman  i devret anmas tax lo Lakonpannyen parey Cable & Wireless, AIRTEL, Intervision  ki zot servis i zero ; ki pe fer milyon lo Seselwa avek zot servis egzorbitan  – bann Lakonpannyen konstriksyon  – bann Lakonpannyen Lasirans  ki anmas milyon toulezour avek Seselwa, se zot ki devret ganny targete me non pa zabitan St Louis avek lepep Seselwa.  Letan Gouvernman in soulaz sa travayer lepep Seselwa la  nou ava kapab vire e dir loportinite i la pour nou pep partisip e envestir dan tou devlopman nou lekonomi – letan nou’n met mwens tax lo li e met plis divan anba son lezel, me non pa dir li larg lanmen Seselwa solman ler  li ek tou kalite tax e ou ser li ek tou kalite tax, apre dir li al aste shares.  Me letan en dimoun pa kapab pey son bill delo ek son bill elektrik, e pe viv lo welfare, ki share i pou al aste Mr Speaker ?

Lobzektif Bidze se pou transform nou Nasyon dan  en fason dirab e soutenab pou kree plis prosperite pour nou pep ki nou deservi.

Mr Speaker, dakor me letan mon get dan Bidze i annan R1 bilyon ki pe al pou Welfare.  Wi Onorab De Commarmond tou sa bann progranm se Welfare me ou, ou pa pe sey anbet lepep Seselwa par sey fer li krwar ki son lipye pa son lekor  – ki son lebra pa son lekor e ki son latet pa son lekor.  Gro loulou in mor mon  bann frer ek ser.  Seselwa lizye in ouver.  Ankor enn fwa parol sanson in sanze e ozordi Seselwa i sante ki depi le 10 Septanm in tro tar pou fer Seselwa dormi boner.

 

(APPLAUSE )

 

HON SANDY ARISSOL

Pa in ler pou Gouvernman vin kler ek sa zafer Welfare?  Mwan mon krwar tro bokou labi.  Sa ki vreman bezwen pa pe gannyen  me sa ki merite pe gannyen.  Alor ankor enn fwa mon anvi fer kler ki nou dan LDS nou pa kont okenn Bidze Welfare parey serten Parti Lepep in sey fer dimoun krwar.  Sa i zot labitid anbet dimoun.  LDS i senpleman pe met devan son konsern – absoliman parey serten zot in fer – en pe, pe dir ki  zot devret ankouraz nou pep spesyalman bann zenn zonm ek fanm pour zot sorti lo Welfare  e antre dan en travay.  Oli problenm ek sa bann Manm Parti Lepep ?

Sa lot boul politik ki zot in esey bise pandan sa deba, e sa boul mon anvi dir zot ki in fini pete pour zot lenformasyon.

Sa i size Trezyenm Mwan Saler serten in ganny lodasite, pou dir sa boul i dan nou Court.  Ar bon?  Zot in met en gol dan zot prop gol  ansanm ek zot Minis apre zot vire e dir boul i dan nou Court ?  Me boul i dan nou kare e Minis Finans li menm in dir i pou resent the boul avek nouvo propozisyon ki in deza ganny anonse.  Zot aret fer Lasent Anfans tou zot lavi pour fer wi kan i non e non kan i wi.

Seselwa in fini konpran ki zot in kwi bon gato pour zot e tou bann Sef in fini manze, me pour bann travay ek biznes zot ti anvi donn en gato ki pa ankor kwi – en gato brile parey Onorab Herminie ti remind nou apre midi.  Trezyenm Mwan Lapey pou vin ankor dan sa Lasanble E se LDS ki pou fer sir  i donn en gato byen kwi, me pa enn brile avek lepep Seselwa e pou fer sir nou pou met en lakrenm tou lo la pour lepep Seselwa avek Tann Bouzin anler La Rivière Anglaise pour li ganny en bout li osi.

Mon senp pti konsey pour Parti Lepep   se pour zot sanz zot mindset.  Pas vin fer politik bonmarse parey Onorab Herminie  – Ernesta e Onorab Ghislain i esey fer la bomaten.  Pa vin fer krwar ki nou bann zanfan dan laklas parey Onorab Pillay i kontan konsider nou, pou li lev son lanmen anler – ouver son ledwa e menm ouver son lizye avek nou.  Pa krwar koze lensilt pou anmenn  zot okenn par parey zot in sey fer, me plito vin koz sans ek laverite.  Ede pou edik nou pep e dan sa fason nou ava bouz devan.

Zisteman Mr Speaker, La Digue mon  annan 5 pwen  ki mon pou fer demann Minis.  Mon oule demann Minis 5 kestyon.

Premyer kestyon mon ti a kontan demann konbyen i arive pou Land Transport peye pou fouy sa bann rigol apre pou fouy sa bann rigol a apre  kit tou keksoz lanmenm ?

Dezyenm kestyon  ki prosedir pou ganny en transport lo La Digue, eski i ki lalis in fini ganny kase e dimoun i sot laliny e ii ganny pick-up akoz  konneksyon ?

Ki rol JJ Spirit Foundation lo sa zil an sa ki konsern Kontra Netway zil vi ki lalis bann ki ti ganny Kontra ti sorti kot zot biro ?

Katriyenmman, konbyen loan anba SBFA ti ganny donnen dan sa lannen e konbyen ki ankor pe pey zot loan ?

Senkyenm kestyon ki nouvo prensip konsernen Guest House ganny buggy eski ankor i fodre ki ou annan 5 lasanm oubyen in ganny redwir?  E lo sa pwen mon ti a a kontan Mr Speaker, dir Onorab Ghislain poudir tou sa litani problenm ki li in sante bomaten se ti anba son gidans e koman Manm Lasanble elekte pour La Digue.  Ler bann etranze in antre La Digue ler sakenn pe fer pour li se li ki responsab.  Ler bann etranze ti pe aste paspor malapropo se li ki responsab avek son Parti.  Pa oubliye dimoun La Digue pa pe oubliye.

Mr Speaker,  mon santi ki Gouvernman  Lokal i devret  konsilte pli pre e pli souvan avek bann Manm Lasanble ki ganny elekte  pou reprezant zot distrik.  Souvandfwa tro bokou desizyon i ganny pran kot Lotorite Distrik i ganny ki ti deryer sa i fer ki bann miray R50 mil i vin bann miray R500 mil – bann pti peron R40 mil i vin bann peron R400 mil  – sa i kapab dan laform konstriksyon ou swa bann lenvestisman ki annan pou fer dan bann distrik.  Mon swete ki sa lespri konsiltasyon  e travayer ansanm dan en sityasyon koabitasyon ki lepep Seselwa in met nou ladan, i ava annan plis motivasyon lo lapar tou Seselwa enplike pour nou adopte, e konsiltasyon koman en metod travay.  Si nou zabitan in elekte nou se parske zot anvi nou zwe en rol dirizan dan sa distrik e pran desizyon spesyalman, kot in konsern Bidze.  Avan mon al ver mon konklizyon mon bezwen mansyonn koripsyon akoz Onorab De Commarmond in dir nou ki si larzan in disparet dan en Labank aksyon i devret ganny pran alor mon ti a kontan ki aksyon i ganny pran konsernan sa R50 milyon ki ti sorti Abu Dhabi – rantre dan Labank Santral apre al dan Labank Baroda Langleter.  Mon ti a kontan demann Minis anvi ki ou ti en Banker sa letan e ozordi ou Minis Finans pou travay  – rod nou larzan Minis e re-anmenm li dan nou Labank  Sesel akoz i apel nou larzan apre tou.  Apre annou  pa osi pa bliy sa R4.5 milyon ki’n disparet dan proze Perseverance letan Minis Morgan ti Minis.  Wi mon dakor pou donn plis larzan  Komisyon Anti-Koripsyon pou fer sir ki i travay dir e fer nou larzan retournen e ede partaz larises  e konbat lapovrete.  Mon’n note osi ki divizyon in vin pli evidan dan Parti Lepep Mr Speaker, e sa Bidze i montre nou klerman ki zot in  perdi tou direksyon.  Ki mannyer zot pou kapab diriz nou pei ?  La zot menm  rezet en lekspresyon ki Prezidan Michel zot Sef Parti ti servi pou dekrir zot e pourtan son portre i ankor dan tou biro Gouvernman e pour Msye Faure i ankor ater.  Zis 2 mwan apre ki in sorti koman Prezidan.  Byento zot  pou menm per pou apel zot lekor SPUP oubyen SPPF.  Sa i fer mwan vreman mazinen, ki mannivel sa Parti in mal ganny mete konmsi Onorab De Commarmond letan Kaptenn i dir, ‘Forward ahead !’’ Parti Lepep  ek son mannivel ki pa’n ganny byen mete dan masin pe fer reverse.

Mr Speaker, yer swar lo SBC Minis Bastienne pe esey netway son non in dir ki li in kas cartel Gurka. Mon pe demande ki i annan en bon lenvestigasyon  ki ganny fer dan sa size pou vwar lekel Minis avan Minis Bastienne ki ti a pe soutir en tel koripsyon e lekel ki ti a pe benefisye.  Antretan mon pe osi demande ki bann rekritman Gurka i arete ziska tou keksoz i vin kler.

Pour fini Mr Speaker, lobzektif Bidze 2017 pe asire ki Sesel i reste en destinasyon ki atir e sekiriz lenvestisman.  Wi sa i bezwen komans par nou dan Gouvernman.  Aret fer deal ek Mafia ; vann nou paspor ; vann nou later ; vann nou zil swa nou lans.  Donn priyorite nou Seselwa me pa donn etranze e annou aret fer bann move Kontra swa vol konfyans bann pei etranze parey nou’n tande an Nepal.  Sa i ava anmenn konfyans pour nou pei ; i ava anmenn konfyans pour pei etranze ek lenvestiser osi.  Apre annou aret zwe baton Mr Speaker.  Annou aret ‘pas baton ek sa, sa baton i alaz.  Pa bon pour nou demokrasi.  Avek en lapey plis ki R50 mil par mwan mon ti a ekspekte plis avek Mr Gappy pou fer bann Eleksyon ki zis e lib ki ava donn konfyans nou Seselwa ki pe travay tre dir dan nou pti pei e osi bann ki aletranze pour li  reganny konfyans e retournen pou donn nou e koudmen  rekonstri nou lekonomi ek nou zoli pti pei.

‘Sesel i pli gran ki nou’  – Sesel pe apel nou – Sesel i bezwen nou,’ parey David Andre i dir.

Alor ansanm annou fer sa ki byen pou nou pei e lepep Seselwa.  Lo sa note Mr Speaker, mon ti a kontan remersye zot pour zot latansyon e mon ti a kontan dir mersi spesyal tou bann zabitan St Louis pour zot konfyans  ek zot sipor e mon ti  a kontan profite swet zot en Zwaye Noel e en bonn e Erez Ane 2017 ek tou bann Manm Lasanble enkli ou Mr Speaker ek tou lezot dimoun dan Sesel.

Mersi bokou.

 

(APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Mersi Onorab Arissol e mon ti a kon tan a sa pwen remersye Minis ek ou lekip pour ou pasyans ki ou’n pas lazournen avek nou pou ekout tou bann entervenan.

Mon  a donn laparol  Onorab De Commarmond.

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mersi Mr Speaker, a point of order  – a matter of privilege.  Bomaten ler Onorab Flory Larue ti pe koze in akiz Onorab Gill ek mon menm koman ki nou fer koripsyon e  in dir klerman e mon’n donn ou en kopi sa ki in dir e mon ti a demann li anba Order 54 (7) (d) pour li retire – withdraw and retract sa statement e an menm tan apologize ek nou Lasanble.

Mersi.

 

MR SPEAKER

Mon ti a zis kontan dir ki nou annan 2 demann pou retract ek apologize mon ti a zis beg your indulgence parey Angle i dir pou relir e anvoy bout sa verbatim kot mwan.  Mon ti a kontan apre miting la ek Clerk e demann si parey ou’n dir mwan i korek sa ki ou’n donn mwan e mon trust ki ou’n fer ou homework then nou a demann pour en apology.   E pour le moman, mon ti a kontan remersye tou dimoun ki’n ekout nou – tou dimoun ki’n entervenir ozordi pour zot bann lide.  Mersi Minis ankor e  nou a envit Minis demen bomaten 9er pou vin anmenn son Reply pou bann deba ki’n pran plas lo Bidze ki i ti prezante.

Avek sa nou adjourn ziska demen 9er.

 

        (ADJOURNMENT)