::
Home » Verbatim » 2016 » Verbatim – Friday 9th December, 2016.

Verbatim – Friday 9th December, 2016.

NATIONAL ASSEMBLY OF SEYCHELLES

Friday 9th December 2016

The Assembly met at 9am

National Anthem

Moment of Reflection

Mr. Speaker in the Chair

 1. SPEAKER

Bonzour tou dimoun dan

Lasanble e bann dimoun ki pe ekout nou dan lakour e an deor lakour.  Parey labitid, Lasanble i swet zot en lazournen lape – en lazournen beni e fotespere nou  osi  nou deliberasyon i al dan  lape.

Ozordi mon ti a kontan  swet  labyenveni  Minis Larose  ki  pou vin  prezant  nou Budget Address – Minis Finans Dr. Peter  Larose avek son delegasyon ki  akonpanny li.  I annan en lekip e  mon krwar i neseser pou envit  tou sa lekip enkli son PS, Patrick  Payet ki lanmen drwat  Minis  Larose an sa ki konsern Finans.

E ozordi pou sa Sitting

pou annan Dezyenm Reading

Appropriation Bill, 2017 e ki osi i ganny apele Budget Presentation  e apre Minis i a prezant son  Ladres.  E mon krwar nou pou  sispann Order 64  (1) e mon a  demann Onorab Leader of  Government  Business  Onorab  De Commarmond pou  prezant  Mosyon for Second  Reading.

 

HON  CHARLES  DE  COMMARMOND

Thank you Mr. Speaker.  Bonzour Minis.  Bonzour tou  Manm Lasanble.  Bonzour tou  dimoun ki pe ekout nou.

Mr. Speaker, anba 91 (1)  mon oule move pou sispann  Order 64 ( 1) lo  Standing  Order  pou permet ki Appropriation Bill, 2017 i a ganny lir en Dezyenm  Fwa.

Mersi.

 

 1. SPEAKER

Onorab Pillay ?

 

HON  SEBASTIEN  PILLAY

Mr Speaker, Motion is seconded.

 

MR SPEAKER

Wi Onorab Prea?

 

HON  NICHOLAS PREA

Si Lasanble i pran en vot lo  Mosyon pou sispann….

 

MR  SPEAKER 

Wi, tou dimoun i dakor ki nou  sispann Order 64 (1) lev lanmen  bann ki dakor ?

Mersi e avek sa mon  demann Dr. Larose Minis pou  Finans pou prezant son Budget Address dan Lasanble.

 

MINISTER PETER LAROSE

Mr Speaker, bonzour.  Tou bann Onorab bonzour.  Permet mwan  Mr Speaker avan-ler mon prezant  Ladres Bidzeter mon prezant mon leskiz ki bann prezantasyon  Bidze pa ti ariv isi a-ler.  Konman  Minis mon pran mon responsabilite.  Mon demann en  leskiz e sa pa pou ariv ankor.

Mr Speaker, avek mon  leskiz ki mon’n prezante mon  pou direkteman adres Lasanble  Nasyonal ozordi.

Mr Speaker,

Onorab Leader Lopozisyon dan Lasanble Nasyonal,

Onorab Leader Business  Government dan Lasanble Nasyonal

Tou Manm Onorab dan  Lasanble Nasyonal,

Pep Seselwa

An vi ki nou reste an  kontak atraver en sistenm  enformatik, mon ti a profite pou  dir bonzour tou dimoun dan sa  Lasanble bomaten e osi byen lo  nou teritwar ki pe ekout nou.

Mr. Speaker, mon annan en  gran loner e privilez  ki Prezidan  Danny Faure in konfye mwan  pou prezant son premye Ladres Bidzeter, depi ki in vin o-pouvwar konman Sef D’eta lepep  Sesel  mwens ki de mwan.

Sa Bidze i reprezant   SR7,796,480,879/- i pli gro  Bidze ki’n deza ganny prezante  par Gouvernman ziska prezan.

Mr. Speaker, i normal dan sa  moman ki tou dimoun pe  demande ;  i annan en eleman  sispans, leksitasyon e ekspektasyon parmi nou  popilasyon.  Kestyon ki pe  preokip tou dimoun ki pe ekoute  la, ki sa nouvo ladministrasyon,  sa nouvo Bidze i prezante pour  nou – pour lannen prosen pou  transform nou lavi ? Mon repons  i  koumsa ;

Mon pe anmenn bon  nouvel e lespwar pou tou  Seselwa ; lespwar pou en meyer  demen ; lespwar pou nou batir  nou Nasyon ansanm.

Mr. Speaker, dan sa  konteks annan en gran plezir  pou anons  tenm nou Bidze pou  lannen 2017.  Son Tit : ‘Devlopman Enkliziv avek Loportinite pour tou Dimoun. ’ Sa  mesaz i for par lekspektasyon  nou pep.

Dan konteks Sesel ki nou  oule dir par devlopman enklisiv?  I vedir ki napa personn pou ganny kit deryer dan nou plan  devlopman.  Larises ki’n ganny  kree pou ganny redistribye dan  en fason zis, egal e  transparan.

Misyon nou Gouvernman se pour batir en Nasyon kot tou  Seselwa i travay e benefisye avek  en lavi modern.

Pou nou realiz sa rev nou  bezwen annan en krwasans ekonomik, kree nouvo lanplwa e donn nou siport Sekter Prive pou  zot osi devlope vin pli konpetitiv. Avek en tel devlopman, nou kalite lavi pou  vin pli meyer. Nou pou kapab fer  li si nou met nou lentere Nasyonal avan lentere personnel.

Le moman in arive koman en  nasyon progresif, nou bezwen regard ver loportinite non pa selman nou drwa.

Nou Bidze i annan  5 lobzektif  prensipal:

Premyerman

 1. Gouvernman pou gard son promes e redistribye e  fer sir ki kou lavi e  lapovrete i ganny eliminen dan nou pei.
 2. Partaz larises nou pei dan en fason ekitab espesyalman pou nou kous sosyete pli  vilnerab
 • Kree nouvo loportinite pour tou  pep partisipe e envestir dan devlopman ekonomik nou pei
 1. Kree plis prosperite pou nou Nasyon e
 2. Promot Sesel konman en pei stab pou lenvestisman

 

Mr Speaker, pou realiz sa     bann lobzektif, ansanm nou bezwen annan en krwasans  ekonomik soutenab.  Met an  resours tou nou fasilite ki kapab  ed nou resours imen o sant nou  devlopman, avek progre ki fer  dan devlopman makroekonomik,  nou sitwayen i ekspekte plis benefis pour zot travay dir.

Mr Speaker, konman like  lemonn i vir ver nou, e nou  Gouvernman napa swa me pou  mentenir en Ladministrasyon  efikas e efektiv.  Sepandan dan  lespri ki nou bezwen pratike bonn gouvernans, transparans e  rann kont dan en laporte ki travayer i fer li a tou pri.  E sa i anliny avek mesaz Prezidan Danny Faure.

Travayer dan Servis Piblik i bezwen swiv etiket e en standar  profesyonnel, pli o nivo, kot  prensip rann kont i vin par dan  nou responsabilite toulezour.

Mr Speaker, segonn par mon ladres pou tous lo devlopman ekonomik global e fitir.  Sesel nou pa operate an izolasyon.  Nou form par sa Global Village.

        Devlopman ekonomik mondyal i reste frazil.  Parey nou kapab apresye Brexit in kree en gran lensertitid e kou ekonomik pou bokou pei.  Bokou envestiser in perdi konfyans dan marse finansyel enternasyonal.

Fon Monneter Enternasyonal in reviz prozeksyon krwasans ekonomik mondyal sorti 3.1% an 2016 pou ariv 3.4% an 2017 dapre previzyon OEDC.  Bokou pe fer pou anmenn lenplimantasyon polisi anbisye e pran konsiderasyon risk dan lannen 2017.

Konman en Nasyon, Sesel i bezwen prepare pou safeguard nou plan makro ekonomik.

 

3 performans lekonomi Sesel 2016

Nou pei in rikord en to krwasans ekonomik 3.9% dan lannen 2016 e prozekte pour ogmante ziska 4% an lannen 2017.  Sa sif i ankourazan akoz dan bokou pei pe eksprim e eksperyans difikilte e zot pe rod lasistans.  Lenflasyon i prozekte pou ariv 3.7%, prensipalman akoz logmantasyon dan pri petrol brit ek elektrisite.

Sa bann endikater i anliny avek en sirplis 3% an relasyon nou (GDP) prozekte par IMF.  Reveni par tetdabitan in ariv $14,760.

Touris in ogmante dan lannen 2016, an konparezon avek 2015.  En total 272,143 viziter ti ariv Sesel.

Lalkol in redwir remarkableman pour premye lanmwatye lannen 2016, an konparezon avek 2015.

An sa ki konsern prodiksyon ton dan bwat, in ogmante dan lannen 2016.  An konparezon avek 2015.  Prodiksyon pou 3 kar lannen montre en logmantasyon 14 poursan.

Sekter konstriksyon pa’n eksperyans okenn sanzman.

Sekter lenformasyon e kominikasyon inn reste pozitiv dan lannen 2016.

Aktivite finansman in rikorde en performans 12.8% avek en logmantasyon ki kredi i ofer par Lenstitisyon Finansyel avek Sekter Prive.

Finansman Sekter Prive in ogmante par R500 milyon tandis ki Gouvernman sa sif in ariv R1.2 bilyon.

Avek sa bann endikater pozitiv, nou bezwen rekonnet ki i annan ankor lapovrete comme nou pei i pe pas ladan.  Nou bezwen gard e protez welfare nou sitwayen avan met lentere personnel an avan.

Mr Speaker, dan lekonomi ki pe kontinyelman eksperyans krwasans pozitiv prodiksyon in ganny revize pozitiv pou lannen 2016 sorti 4.3% pandan revizyon milye lannen pou vin 4.4%.  Pou lannen 2017 krwasans ekonomik i ekspekte pou ariv 4.1 poursan.  Menm sa nou …… ankouraze bokou pei ki pe fer fas avek bokou difikilte … e sa i prensipalman annan pou fer avek logmantasyon pou karbiran avek elektrisite.  Dan tou endikater i anliny avek nou lobzektif pour nou akonpli premyer Bidzeter pou 300 poursan an relasyon avek prodwi domestik brit e sa i en anliny avek prensip nou komitman pou kontinyen avek laranzman ki nou annan avek Fon Monneter Enternasyonal anba Extended Fund Facility.

Aktivite touris in kontinyen ogmante pandan lannen 2016 menm si sa en logmantasyon pli ba ki lannen 2015 ki ti annan en ba e nou ekspekte ki sa i a kapab amelyore.  Ziska le 27 Novanm 2016 ti annan ase touris ki ti antre dan nou pei pou vizit nou pou soutenir nou lekonomi.

Mr Speaker, si nou kalkil en pe nou prozeksyon pou lannen 2017 nou ava vwar ki malgre difikilte enternasyonal nou pou bezwen se si oule fer en pe plis progre parske lekonomi mondyal pe vin – bokou difisil.

An se ki konsern bann oryantasyon stratezik pou bann lannen fiskal 2017 redwir kou lavi e lapovrete.

Mr Speaker, nou Gouvernman i determinen pou redwir kou lavi pour tou Seselwa e i ava anmenn en rediksyon dan lapovrete.  Alor ki Gouvernman pe fer son maksimonm zefor, i pour osi bezwen sipor Sekter Prive.  Sa i vedir en zefor konzwent par tou bann partner akoz sa size i konsern nou tou.

An se ki konsern kestyon zeneral diferan polisi senpleman ki nou pe met plan ekonomik mikro ekonomik pou lannen i pou totalman an aplikasyon prosedir serten reform ki tou dimoun i demande.  Nou bezwen target dimoun dan problenm ekonomik ek sosyal profon lo tou nivo dan ban distrik.

Gouvernman avek led sa bann partner, i pare pou antreprann en legzersis lo en nivo Nasyonal kot sak lakour pou idantifye bann dimoun ki’n ganny pri dan povrete.  Bann mezir osi ki ganny pran ki Praslin e La Digue i byen benefisye avek rediksyon dan pri lavi.

Stratezi ki pou ganny adopte i komans avek bann lantrepriz piblik, afen ki zot redwir kou zot bann prodwi e servis ki zot ofer konsonmater. Bann lantrepriz piblik i bezwen donn legzanp e nou ekspekte ki Sekter Prive i swiv.  Nou pou fer sa, pour ki nou kapab met larzan dan pos Seselwa.  Gouvernman i osi a re-egzamin son bann progranm Proteksyon Sosyal pou ki i pli byen reponn bezwen lapopilasyon.  Nou pour osi met a zour bann progranm Proteksyon Sosyal ki pour servi koman lasirans kont bann sok eksteryer.

Mr Speaker, Seychelles Trading Company (STC) in ganny kree avek bi pou vin pli bon pour konsonmater.  Savedir bann komodite ki pe donn valer larzan e ki konsonmater i kapab fer konfyans.  Gouvernman in demande ki STC i redwir pri lo bann prodwi de baz e osi serten lezot komodite ki ganny servi par bann fanmir.  Lalis sa bann komodite pou byento ganny anonse.

Mr Speaker, pou premye letap dan nou zefor pou redwir kou lavi, lide se pou bann konsonmater benefisye e natirelman redwir kou lo zot lalis shopping ki zot fer tou le mwan.  Savedir i annan plis larzan dan zot pos.

Komisyon Reveni anba mon direksyon, pou imedyatman revwar tax valer azoute lo kategori komodite spesyal, ki lafanmir i servi.  An lannen 2017 e a lavenir, STC pou kontinyen zwe en rol enportan pou asir ki pri i reste stab e bann marsandiz lo son letazer i ganny mentenir son pri abordab pour ki i benefisye tou son bann konsonmater.

Mr Speaker, en lalis aksyon pou redwir kou lavi ek lapovrete in fini ganny prepare pour lenplimantasyon konmansman lannen 2017. Gouvernman in fer en komitman e i pare pou realiz son promes.

An se ki konsern pou ede redwir kou lavi, Gouvernman i rekonnet ki travayer i lakle dan nou devlopman.

 

4.2 Trezyenm Mwan Lapey pou tou travayer Seselwa

Comme en mezir pou redwir kou lavi e lapovrete Gouvernman in entrodwir en Employment (Amendment) Bill 2016 pou pey Trezyenm Mwan Lapey pour tou travayer Seselwa dan Sekter Prive.  Sa Trezyenm Mwan Saler i ekivalan 1 mwan saler ekskli Allowance, Service Charge e lezot benefis monneter.

Mr Speaker, pandan konsiltasyon pou Employment Bill manm piblik ti eksplik e eksprim zot lekspektasyon ki tou travayer, ki swa dan Sekter Prive ou Piblik fodre resevwar Trezyenm Mwan.

Sa lannen tou bann travayer dan Sekter Piblik pou resevwar en Trezyenm Mwan Saler pour la dezyenm lannen konsekitiv anliny avek pratik.

Dan lezot Leta Zil i annan en Lalwa ki tou travayer i annan en Trezyenm Mwan Saler. I annan serten pei ki pey menm Katorzyenm e Kenzyenm Mwan Saler.  Sa lenformasyon i piblik pou tou dimoun vwar.  Dan Bidze 2017 provizyon in fini ganny fer pou pey menm bann Home Carers, Cleaners, bann endividi ki donn en servis Gouvernman.  Sepandan Gouvernman i osi rekonnet ki annan en Sekter Biznes ki serten anplwayer parey Child Minding pa pou pey Trezyenm Mwan Saler. Se ki konsern kontrakter ki anploy 2 ou 3 travayer si i pa kapab pey Trezyenm Mwan Saler, i kapab pey petet 50 poursan sa Trezyenm Mwan Saler.  Gouvernman pou annan en nouvo lamannman pou Lasanble aprouv sa Lalwa Lamannman avan 31 desanm 2016.

Parske si sa Bill i ganny aprouve apre Desanm 2016 sa travayer ki kalifye i kapab ganny peye senpleman lannen 2018.

 

4.4 Rediksyon dan kou telekominikasyon, lenerzi ek delo.

 

Nou bezwen en sistenm telekominikasyon efikas e abordab, ki fondamantal pour nou enterkoneksyon.  An se moman nou an diskisyon avek bann Konpannyen telekominikasyon, pou zot redwir kou zot bann servis ki zot ofer bann kliyan.  Sa bann servis pou enkli telefonn (laliny fiks e mobil), enternet, Televizyon, ‘data e servis wifi’.  Nou lobzektif se pou fasilit koneksyon pli vit a bann kliyan lokal e enternasyonal, tou-t-an amelyoran kou fer biznes.

Mr Speaker, sa marse in ganny liberalize avek bi anmenn plis konpetisyon e an retour en rediksyon dan kou telekominikasyon pou bann konsonmater.  Gouvernman i pare pou akey lezot Lakonpannyen dan sa marse ki a kapab a la fen anmenn plis konpetisyon ki a redwir kou bann servis. Si i annan okenn Lakonpannyen ki enterese pou penetre sa marse, Gouvernman i akey zot laplikasyon.

Diskisyon i an progre avek bann partner pou obtenir en lot rezo kab soumaren pou siport sa enn aktyel.  Sa nouvo proze pou azout avek bann lenvestisman ki deza egziste dan sa Sekter, pou asir viabilite e en servis pli rantab. Dan nou demars pou kontinyen promot Sesel koman en destinasyon dinamik, pour atir plis lenvestisman direk sorti aletranze, nou pou eksplor fason adisyonnel pou redwir kou loperasyon ki fer biznes.

 

4.3 Lezot benefis lanplwa

Minister Lanplwa, Devlopman Lantreprenarya e Inovasyon Biznes pou met an plas en sistenm ‘Unemployment Relief Scheme’ ki pou lie avek sistenm Proteksyon Sosyal.  Sa i en mezir pou protez byennet nou bann zenn e ankouraz zot pou travay.

Mr Speaker, sa i anmenn mwan lo bann prosenn seri aksyon ki pou ede redwir kou lavi e an retour lapovrete.

 

PUC

Pareyman nou an diskisyon avek Servis Litilizasyon Piblik (PUC) pou rekonsider son tarif pour bann lakour, pti biznes e bann Lakonpannyen dan Sekter Prodiksyon.  Gouvernman pe osi etidye posibilite lenstalasyon bann sistenm soler pour bann lakour avek bi redwir ‘carbon footprint’, kou e lekonomi lenerzi.

Lannen prosen Komisyon Lenerzi pou fer en legzersis pou entrodwir en nouvo polisi pour ki tou bann batiman leta i servi bann lekipman ki ekonomiz lenerzi.  Sa stratezi pou permet Gouvernman fer en lekonomi enorm lo son kou lenerzi e redwir son depans.

 

4.5 Rediksyon dan kou lasirans

Sesel pa ganny konsidere dan en zon risk elve pour bann katastrof natirel, ki anmenn bann gran risk e pert pour bann konpannyen lasirans.  Negosyasyon avek bann Lakonpannyen lasirans i an mars pour ki zot osi fer zot kontribisyon anver sa legzersis redwir kou lavi.  Pou annan en rediksyon lo kou lasirans lo bann lakour ki sak fanmir endividyel a fer en lekonomi lo zot lasirans anyel.  Bann Konpannyen i a osi kapab benefisye avek bann nouvo kliyan e ki a fer ki zot kou loperasyon a osi redwir kou depans ki zot envestir. Gouvernman i ankouraz bann Lakonpannyen lasirans pou osi revwar bann lezot prodwi lasirans avek minimonm risk posib.

 

4.6 Rediksyon dan kou servis finansyel

Mr Speaker, lavenir bann servis finansyel Sesel pou ganny determinen par konportman bann kliyan vizavi Labank e lezot lenstitisyon finansyel.  Kliyan i kontinyen eksprim zot fristrasyon anver la fason ki zot ganny trete.  Laplipar bann konplent i vize anver to lentere tre ba lo ‘savings’ ki zot gannyen e apre tou e en lentere ki ler zot pret larzan.  Kou pou garanti e lezot servis i osi tre o akoz fason ki servis finansyel i ganny striktire.

Gouvernman in fer en demann avek Lasosyasyon Banker pou ki zot osi zot swiv sa legzanp labank pou demande ki lentere pou pret larzan i redwir e lentere lo savings i ogmante.  Labank Santral etan regilater prensipal sistenm banker, pou asire ki nouvo polisi i ganny enplimante par tou labank imedyatman.  Sa nouvo polisi i osi aplik pour sarz servis banker ki ganny konsidere comme egzorbitan.  Lobzektif sa polisi se pou donn bann labank lokal osi en kontribisyon anver rediksyon kou lavi, tou-t-an obtenir en rannman rezonnab lo zot lenvestisman.  Okenn labank endividyel pa kapab ganny lese pour monopoliz e dikte bann kou servis finansyel.  Nou pou annan en responsabilite moral e anver komers ekitab.

 

4.7 Nouvo loportinite lenvestisman

Mr Speaker, Stratezi Gouvernman avek sa Bidze, se pou kree en lanvironnman biznes e kiltir kot dimoun i ekonomize e oubyen envestir pou zot fitir.  Avek sa devlopman an tet, plizyer loportinite lenvestisman pou ganny met a dispozisyon nou popilasyon.

Polisi Gouvernman se pour redwir sa bann lenvestisman dan bann lantrepriz piblik.  Sa i en depar dan en rol envestiser pou vin fasilitater.

Bann lantrepriz piblik e poursantaz alokasyon ki pou ganny met a laporte bann lenvestiser Seselwa i comme swivan:

 Nouvobanq (Seychelles International Mercantile Banking Corporation – SIMBC) – 20%

(IOT) Ton de l’océan Indien – 10%

Land Marine Ltd (LML) – 14%

 Par Labank Lenvestisman Eropeen (EIB) dan Labank Devlopman (DBS) – 15,9%

 Par Lazans Devlopman Franse (AFD) dan labank devlopman (DBS) – 20%

 

Minister Finans, Komers e Planifikasyon Lekonomi (MFTEP) pe travay avek Labank Santral pou entrodwir lenstriman finansyel long term, milye 2017- bond Esmeralda series III. To lentere pou pli ganny zere e pli o ki bann labank komersyal.  Bann labank komersyal pou zot osi entrodwir en service pli o-nivo oubyen pou  ‘savings scheme’.

Sa bann lenstriman pou ganny ofer a endividi e fanmir selman.  Pou reprezant en vre  loportinite.  Sa i pour tou Seselwa profite.  Gouvernman i anvi ki Seselwa i benefisye avek larises nasyonal ki’n ganny kree lo zot non.  Avek zefor pou rekrit konsiltan lokal non pa etranze pou fer sa legzersis privatizasyon, pour komanse boner lannen osito ki bann ‘guidelines’ i ganny finalize anba mon direksyon.

Mr Speaker, mon osi anvi reasir manm piblik ki pri LPG ki nou konnen ‘gas’ pou reste stab koman parti nou zefor pou redwir kou lavi.

 

4.8 Scale down  proze Fon Pansyon

Gouvernman i rekonnet ki bezwen lozman dan Sesel pe kontinyen ogmante.  An rezilta sa in’n pran en desizyon lo la par bann kontribiter dan Fon Pansyon pou demande ki ‘Board of Trustees’ Fon Pansyon pou revwar e redwir son lenvestisman 450 milyon roupi dan ansyen batiman ‘Pirates Arm Building’.

E dan sa 450 milyon roupi ki i ti pou envestir sa i annan en serten proporsyon ki pou ganny allocate 150 milyon roupi pou ganny envestir e reponn bezwen lakaz pou bann dimoun ordiner.  Sa stratezi i form par zefor Nasyonal Gouvernman pou ofer son pep lozman abordab e redwir kou lavi.  Gouvernman in agree pou pey Fon Pansyon avek sa lenvestisman.

 

4.9 Sipor pour bann Pti e Mwayenn Lantrepriz (SME’s)

 

Sa pti e mwayenn lantrepriz i fer en kontribisyon signifikan dan krwasans ekonomik, kreasyon larises e i osi ofer loportinite lanplwa a bann endividi oubyen en group dimoun ki pa osi sanse pou ganny anploye par bann gran Lakonpannyen.  Zot pou osi ofer posibilite pou agrandir reveni e zot ganny konsidere koman bann moter kle pour linovasyon e devlopman nou pei.

Gouvernman i konsyan sa devlopman e  re afirm son komitman pou donn latansyon priyoriter sa Sekter e asire ki i prospere e kontribisyon anver rediksyon pri lavi i ganny mentenir.

Mr Speaker, latansyon lo bann pti e mwayenn lantrepriz i pa selman letan Bidze i ganny diskite. Nou Gouvernman i annan en plan devlopman anbisye pou ekip sa Sekter an partikilye, avek resours neseser.  Nou annan en seri mezir ki pou ede ki sa bann pti biznes  e mwayenn lantrepriz realiz zot potansyel e penetre en nouvo frontyer komersyal.

Sa bann mezir i comme swivan:

 • Permet bann pti e mwayenn lantrepriz ganny akse avek finansman e lezot servis dan kad sa konsep ‘one stop shop’ service of financial services.
 • Labank Devlopman pou met an plas en Unit banker pour pou finans kapital pandan ki Labank Komersyal zot donn fasilite ki nou apel sa ‘working capital’ e lezot servis banker.
 • Konsiderasyon pe ganny pran pour ki DBS i kapab ofer bann ‘startup capital’ an lot mo nou apel sa ‘seed capital’ a en valer RS25,000 ki pou ganny garanti par Gouvernman.
 • Ofer bann pti e mwayenn lantrepriz en peryod 6 mwan gras, pou rekomans peyman zot loan apre ki zot in komans zot aktivite komersyal.
 • Ofer en servis e donn konsey e formasyon a propriyeter bann pti e mwayenn lantrepriz ki vwar zot dan difikilte ekonomik, e kou sa servis pou ganny peye par Gouvernman.
 • Zot pou osi ganny ofer bann to lentere spesyal e sarz banker par DBS a bann Labank Komersyal.
 • Laplikasyon par bann propriyeter e promoter pou ganny konsidere selon en sistenm nou apel sa ‘fast track’.
 • Gouvernman pou konsider donn en ‘exemption’ bann pti e mwayenn lantrepriz (avek en reveni anyel Rs 1 milyon par an) pou pa pey tax biznes pandan zot premye lannen loperasyon.
 • Revwar rol Bord Lenvestisman Sesel e SENPA pour fasilit biznes.
 • Ziska ki ‘one stop shop’ Financial Services Boutique pou vin an servis i vin operasyonnel, e son ladministrasyon e lotorite laysenns Sesel pou ganny ranforsi afen ki i a kapab donn laysenns bann pti e mwayenn lantrepriz lo en baz priyoriter.
 • Demann deviz etranzer avek bann labank komersyal pou ganny konsidere a en baz priyoriter.
 • Diskisyon pe ganny fer avek bann Konpannyen lasirans, telekominikasyon e Litilite Piblik pour ofer to preferansyel a bann pti e mwayenn lantrepriz.
 • Tender Board’ pou donn loportinite bann pti e mwayenn lantrepriz pou partisip dan nenport ki prosedir ‘competitive’ si i annan proze ki zot kapab partisipe e bid lo la.
 • Nouvo Lalwa pou ganny entrodwir pou protez bann pti e mwayenn lantrepriz kont lentegrasyon vertikal dan zot Sekter respektif.
 • Revwar bann sibvansyon pour lokater ki ganny ofer par Gouvernman.
 • Travay avek bann lezot partner koman lotel, sipermarse, pou asire ki i annan valer azoute.
 • Reorganiz Small Business Financing Agency, pour ki zot zwe zot rol pli dinamik e anmenn en aktivite tre spesyal lo ‘micro financing’.
 • Bann Labank pou ganny demande pou ofer en lasirans kredi bann pti e mwayenn lantrepriz koman en proteksyon kont ‘business failure’.

Dan mwayen e long term, Sesel pou vin kapital bann pti e mwayenn lantrepriz dan Losean Endyen enternasyonal avek sipor bann lenstitisyon finansyel ki enterese avek nou pei.

 

4.10 Ranforsi rol Fair Trading Commission (FTC)

 

Mr Speaker, manda sa Komisyon se pou asire ki Komisyon i regle, kontrole, sirvey e anpes bann aksyon ki afekte konpetisyon.  Lobzektif prensipal sa lenstitisyon se pour kontribye anver rediksyon dan pri lavi.  I enportan mansyonnen ki manda pou ganny regarde parski nou pa sipoze sanz zot manda parske zot in ganny kree pou zot protez konsonmater.

An lannen 2017 sa komisyon pou ganny restriktire pour ki i a kapab zwe en rol pli efektiv e akonplir son misyon an anliny avek nou plan devlopman.  Bokou lanfaz pou ganny mete lo pri bann prodwi e servis ki pa zis, pour ki konsonmater i kapab benefisye.  Mr Speaker, lepok ‘double pricing’ osi ‘double invoicing’ in fini sa, terminen, e lentere nou bann konsonmater pou kontinyelman ganny proteze.

 

4.11 Re-organizasyon Labank Devlopman Sesel (DBS) e lasistans finansyel e biznes anba Lazans Finansman Pti Biznes (SBFA)

 

Labank Devlopman pou ganny restriktire an vi ki zot zwe en rol pli transformatik dan zot manda.  Sa labank pou être organised an en fason ki zot zwe zot rol pli efikas e vin pli fleksib dan zot kondisyon kredi pou bann Sekter priyoriter anliny avek nou Plan Devlopman Nasyonal.  Nou lobzektif se pou moderniz labank pou regard bezwen kliyan avek en kou ki abordab.

Bann statistik pandan 2016 i comme swivan;

 Total loan kin ganny aprouve ziska le 30 Novanm 2016 i 230 loan avek en valer total 285.5 milyon roupi

 Dan sa total i annan, 194 loan avek en valer 224.8 milyon roupi kin ganny prete anba Scheme  SMEs.

 An total 259.4 milyon in fini ganny disbursed ziska le 30 Novanm 2016.

An sa ki konsern Lazans Finansman Pti Biznes (SBFA), SBFA, in kontinyen donn sa sipor finansyel bann pti e mwayen lantrepriz (SMEs).

Sa bann statistik i koumsa;

 Total loan ki’n ganny aprouve an 2015 i 719 biznes avek en valer 80.8 milyon roupi.

 Total demann pou loan ziska Oktob 2016 ti 728 biznes avek en valer 101.6 milyon roupi.

Sa Lazans i bezwen reorganiz zot aktivite pou fer zot reste azour avek lobzektif pour fer ki lannen 2017 pou fer SMEs vin pli efikas e zot aktivite pli abordab.

 

4.12 Re-organizasyon Konmisyon Reveni Sesel (SRC)

 

SRC i zwe en rol enportan dan nou kapasite pou kolekte taxpayers money.  Bann Staff in fer en  travay tre dir e zot kontinyelman travay pou kolekte tax pou le maksimonm posib pou nou a-fen a-port devlopman nou pei.  Avek lobzektif pou entrodwir plis lefikasite dan sistenm zesyon kont piblik, SRC pou bezwen reorganize an lannen 2017.

Sa konmisyon pou ganny modernize ek lenfrastriktir teknolozi ek resours adisyonnel pou fer sir ki i ganny ofer en bon servis de kalite.  Sa sistenm telefonik e enformatik modern pou fasilit peyman elektronik reveni tax, e pou fer sir ki nou sistenm clearance kot Erport e lo Por pou bezwen vin pli efikas.  Sa letan ki bann enportater i pran pou fer sir pou fer clearance zot marsandiz ki i annan serten birokrasi ki petet a en serten moman avek documentation e coordination pou ganny redwir konsiderableman.  Sa mezir pou fer ki bann enportater pou redwir zot letan ki zot pe pase anler lo Por e Erport ki zot osi zot ganny sa servis efikas.

.

4.13 Nouvo Azanda pou Partenarya Piblik e Prive

 

Mr. Speaker, lentansyon Gouvernman se pou amelyor lanvironnman biznes.  Gouvernman i rekonnet ki Sekter prive i moter krwasans ekonomik e kreasyon larises.  Se pour sa rezon ki sa Sekter pou ganny loportinite pou zwe en rol enportan dan nou lekonomi.

Annefe Gouvernman pou donn lasistans Sekter Prive kot nou pou kree en nouvo sapit dan zefor nou lekonomi, politik, sosyal, teknolozik pou travay pli for e pli dir avek Sekter prive.  Sa i en konsern tou bann ‘stakeholders’ ki konsernen avek byennet nou pei.

Pour Sekter Prive, mesaz i kler – en nouvo letap in met an plas pou nou zwenn ansanm ; pour nou travay ansanm.

Menm si i annan travay en pe plis ki bezwen ganny fer, annou bouz devan e konstrir sa partenarya e konfidans neseser.  Potansyel i la pou nou kolabore e anmenn inovasyon lo en nivo ki nou zanmen eksperyanse.

Zanmen eksperyanse.  Sa nouvo lapros i esansyel pou soutenir devlopman e krwasans enkliziv.  Pou nou kapab reisir dan nou voyaz, lespri solidarite i enportan.  Sa i nou responsabilite kolektif koman en nasyon.  Annou kree sinerzi dan nou zefor ki nou kapab transform nou lekonomi.

Nou pare pou ekout e pran bann mezir imedya.  Boner lannen prosenn mon Minister avek sipor Lasanm Komers e Lendistri nou pou zwenn tou bann Sekter pou ekout zot konsern e sizesyon. Sa stratezi pou permet nou pli byen konpran bezwen sak Sekter e an menm tan ki nou osi  aziste nou plan devlopman pou nou annan en “win win situation”.

Bann Lorganizasyon Sosyete Sivil pou osi ganny demande pou kontribye anver sa partenarya. Konsiltasyon pou ganny fer a tou nivo nou sosyete.

Dans konteks klasman “Ease of Doing Business’ par Labank Mondyal, Sesel i an se moman okip 93enm plas.  Sa i akoz en seri prosedir administratif ki devret amelyore.  Par egzanp, Mr Speaker, i pran 8 zour pou resevwar en Sertifika Lanrezistreman, 14 zour pou ganny en laysenns biznes, 8 zour pou pey ‘stamp duty’ e en zour pour anrezistre pou pey tax.  Komisyon Reveni  a bezwen zwe en rol enportan ladan si nou oule maksimiz reveni ki nou pei i bezwen pour nou benefis.  Si nou anvi atir lenvestisman direk sorti aletranze, nou bezwen akseler sa bann prosedir.  Napa swa.

 

4.14 Konsantrasyon lo bann lenvestisman direk sorti aletranze

 

An se ki konsern atraver biro lenvestisman Sesel, Lotorite i angaze pour promot Sesel koman en destinasyon ideal pour lenvestisman lannen 2017. Stratezi se pou travay tre pros avek Sekter Prive e osi bann Lazans e Lenstitisyon enternasyonal pou met an valer nou potansyel nou pei.  Konsep ‘Blue Bond” pou premye dan sa kategori lo marse enternasyonal.  Sikse sa ‘bond’ pour permet Sesel promot en tel lenstriman finansyel inovativ ki bann lezot pti pei zot pe osi enterese pou swiv sa devlopman enkrwayab.

 

4.15 Labank e lezot Lenstitisyon Finansyel

 

Bann Labank komersyal e lezot Lenstitisyon Finansyel pou ganny ankouraze pou met an plas bann prodwi e servis finansyel ‘innovative’.  Se par zot loperasyon normal ki zot pou kapab pret e benefisye en pe plis avek optimizasyon zot balance sheet  pour fer aktivite komersyal vin pli dinamik.

An sa ki konsern promouvwar ‘finansyel enklizyon’ en letid pou ganny fer pour entrodwir ‘banking mobile Seychelles’.

 

Devlopman bann nouvo Polisi ek sours reveni

5.1 Kou Ladministrasyon Sovtaz Maritim Sesel (SMSA)

An lannen 2017, SMSA pou ogmant son bann fre por, fre pou mouyaz bato, fre proteksyon lanvironnman la marine, fre sekirite la marine ek fre la douane.  Lentansyon se pou reviz sa bann fre an konformite avek Lalwa enternasyonal e pou realiz bann prevansyon ki telman trez enportan e son kou i telman o :

 1. Pou met anliny sa logmantasyon kou par SMSA pou deal avek Lotorite Por Sesel (SPA) ; ii. Pou met azour bann to ki date depi 1995 anba Lalwa bann marsan (Merchant Act, 1995);

iii. Pou zwenn bann kriter par lodit IMO pou reviz bann fre ;                 iv. Pou konplimant restriktirasyon SMSA pou met li azour avek standar enternasyonal ;                          v. Pou met bann kou dan Lalwa e fer sir ki i reflekte sityasyon aktyel lanvironnman biznes dan Sesel.

5.2. Ogmant kou servis pou bann pasaze etranze ki pe antre Sesel par Airport Enternasyonal

Apartir le 1 Zilyet 2017, Lotorite Lavyasyon Sivil Sesel (SCCA) pou met an aplikasyon serten devlopman ki pou donn servis adisyonnel nou pasaze.  Sa i koute i reflekte pri servis ki pe ganny ofer dan Salon Arive erport.  I pou bezwen annan en serten lenvestisman ki pou kout 10 Dolar, pou annan sa rannman kot nou a kapab en kou adisyonnel relye a servis pasaze ki pe antre Sesel.  Sa larzan ki ganny kolekte i reprezant kontribisyon direk anver deviz etranzer ki pe antre dan pei.  Sa pou osi ede pou mentenir bann fasilite kot Erport a en o nivo.

 

5.3 Lenpozisyon en tax lo disik

Tax lo disik i en topik ki pe ganny diskite partou atraver lemonn.  Konsonmasyon an ekse bann labwason ki konteni bokou disik i annan en lenpak advers lo lasante dimoun e i kout bokou pou tret bann dimoun ki obes.  Pou minimiz sa lefe, ki osi kapab ede ogmant bann ka dyabet, maladi kronik e koz ledan pou pouri, ensidswit avek bann maladi ki petet i ava en kou eksepsyonnel pou nou Minis Lasante e Servis Sosyal.

Minister Finans, Komers ek Planifikasyon Ekonomik an partenarya avek Minister Lasante ek Servis Sosyal pou antreprann en analiz pou propoz en plan d’aksyon pou enplimant en tax lo disik.  Sa tax pou ganny enplimante lannen 2018.

 

5.4 Tax lo propriyete

En tax lo propriyete pou ganny entrodwir pou le 1 Zilyet 2017 lo later apartenir a bann sitwayen non-Seselwa.  Stamp duty pou ganny sarze par met kare.  Plis detay lo sa tax pou ganny anonse pli tar.

 

5.5 Revizyon bann laysenns par Lotorite Laysenns Sesel (SLA)

Minister Finans, Komers ek Planifikasyon Ekonomik an kolaborasyon avek Lotorite Laysennsing Sesel pou reviz bann diferan laysenns ki egziste pou bann biznes.  Laysenns pou lwe bato e pour bann yacht  pou ganny transfer kot SMSA.  Laysenns telekominikasyon pou ganny transfer kot Departman Lenformasyon ek Kominikasyon Teknolozi.  Laysenns pou swen lasante pou ganny donnen par Lazans Swen Lasante.

 

5.6 Logmantasyon ‘excise’ tax lo karbiran

En excise tax 50 sou par lit pou ganny enpoze lo prodwir a la baz petrol.  Me PUC, SPTC ek Air Seychelles pa pou bezwen pey bokou sa tax adisyonnel.  Sa se ki pou konsern biznes tel ki lotel, bato comme charter ki benefisye anba ‘Tourism Incentive Act’ (TIA) pou ganny ranbourse 25 sou par lit.

 

5.7 Ogmantasyon tax lo lalkol ek taba

Mr. Speaker, dan Bidze 2015 Gouvernman ti enplimant en logmantasyon 20 poursan lo tou labwason avek konteni lalkol ki plis ki 16 poursan.  An prenan kont sa, Minister Finans, Komers ek Planifikasyon Ekonomik in fer en letid pou evalye lenpak lo lorganizasyon e logmantasyon ‘excise tax’ ki aplike an se moman lo bann lalkol ki ganny prodwir lokalman e lalkol ki ganny enporte.  Sa letid ti fer lo labwason ki kontenir mwens ki 16 poursan lalkol.  En logmantasyon ‘excise’ tax a en to 10 poursan pou aplikab lo labwason ki kontenir mwens ki 16 poursan lalkol ki ganny enporte ouswa prodwir lokalman.

Anliny avek sa  revizyon ‘excise tax’ lo lalkol, i pou 10 poursan ki pou ganny ogmante lo lenportasyon prodiksyon prodwi taba lokal pou ganny enpoze an 2017.

 

5.8 Logmantasyon dan kontribisyon pansyon

An vi ki dimoun pe viv dan en letan pli lontan e bann difikilte a en moman ou en lot pou arive soutenir Fon Pansyon Sesel (SPF), pou annan en logmantasyon 1 poursan lo kontribisyon bann anplwaye an Zilyet 2017.   An 2018 ek 2019, bann anplwayer pou bezwen pey 0.5 poursan respektivman.

 

5.9 Sistem Tax Progresiv

Apartir Zilyet 2017, pou annan en nouvo sistenm tax (progresiv) ki pli zis e ekitab, kot en anplwaye pou aprezan pey tax selman dapre zot mwayen.

Bann tax ki pou aplike pou bann travayer Seselwa i comme swivan.  0 poursan lo emoliman mwens ki  8,555.50 roupi par mwan, e bann reveni ki zot gannyen emoliman plis ki 8,555.50 pou ganny takse progresivman.  Bann tax ki pou aplikab i 15 poursan, 20 poursan e 30 poursan depandan lo saler.

Lalis bann income ki aktyelman ganny ekzanpte pou osi ganny revize.

 

5.11 Tax lo Biznes

Anliny avek tax progresiv lo saler, Gouvernman pou osi propoz nouvo lamannman dan Lalwa biznes.  Sa tax free threshold lo profi ki biznes pa bezwen pey tax pou reste R150,000 mil.  Sepandan, nou pou met anliny avek to taks lo saler, tou profit a parti R150 mil lo saler, tou profi a parti R150 mil ziska R1 milyon son so tax pou ogmante e sorti 15 poursan pou ariv 20 poursan.  Sa pou fer sir i annan konsistans avek nou propozisyon pou tax progresif lo saler.

Adisyonelman Gouvernman pe propoze ki to taks lo sistenm presumptive tax i ganny propoze comme swivan ;

– Biznes avek reveni R500 mil son rate pou 1.5 poursan pou reste parey

– Biznes avek reveni par lao R500 mil ziska 2 milyon son rate pou ariv 3 poursan

– Bann profesyonnel parey kontabilite, Enzenyer zot rate pou 5 poursan

Mr Speaker, fodre mon azoute ki limit ki en bizness ti kapab anrezistre dan sistenm presumptive tax se R1 milyon reveni ozordi e Gouvernman pe propoze pou arive ogmant sa par  2 milyon reveni.  Sa i anliny avek limit pou VAT.

 

5.11 Logmantasyon ‘excise tax’ lo transpor ‘hybrid’

 

Apartir le 1 Zanvye 2017, bann nouvo to taks ki pou aplikab pou bann transpor ‘hybrid’ pou comme swivan :

 12.5 poursan lo bann transpor ki annan kapasite silenn mwens ki 1600 ;

 37.5 poursan lo bann transpor ki annan kapasite silenn plis ki 1600, me mwens ki 2000 ;

 75 poursan lo bann transpor ki annan kapasite silenn plis ki 2000, me mwens ki 2500 ;

 100 poursan lo bann transpor ki annan kapasite silenn plis ki 2500

 

5.12 Revisyon prelevman (levy) lo boutey PET

Aktyelman bann anbalaz an ver pa pe atrakte okenn prelevman lanvironnman (Environment levy). Me dezormen, apartir Zanvye 2018, sa bann to swivan pou aplikab :

 Logmantasyon prelevman lanvironnman lo boutey PET sorti R0.70 pou vin R1 ;

 Entrodwi en prelevman lanvironnman a en kou SR2 lo bann anbalaz an ver, e

 Donn egzanpsyon bann manifakter ek enporter ki deza annan zot prop scheme pou kolekte bann anbalaz an ver.

 

5.13 Revizyon gid bann responsabilite sosyal bann antrepriz (CSR)

Gouvernman i tret aktivite Responsabilite Sosyal bann Antrepriz (CSR) tre seryezman.  En nouvo gid in ganny propoze pou reflekte bann proze ek progranm aktyel ki relye avek bezwen sosyal. Senk Sekter pou kontinyen benefisye anba sa fon. Sa bann Sekter i comme swivan ; ( 1) lanvironnman, (2) ledikasyon, (3) Lasante e Sosyal, (4) Kominote, Lazenes, Spor e Lar, e (5) Reabilitasyon Drog ek Labi Sibstans.  Bann donasyon ek ‘sponsor’ anver sa bann Sekter i kapab ganny ‘off-set’ kont tax CSR.

 

5.14 Revizyon fre kot Divizyon Lanrezistreman

An 2017, Divizyon Lanrezistreman i ekspekte ranforsi en fre penalti pou bann rapor anyel ki ganny soumet an retar.  An se moman sa Divizyon pe travay lo revizyon detrwa Lalwa tel ki ;

(1) lentrodiksyon fre anba Lalwa Lasosyasyon (Association Act),

(2) reviz Lalwa Propriyete Entelektyel (Intellectual Property Law),

(3) reviz Lalwa lo kontrol ek proteksyon kont bann kliyan, e

(4) reviz fre laplikasyon pou restriksyon/kosyon anba Lalwa Rezistrasyon Later.

 

5.15 Lenpozisyon en tax lo emisyon karbonn

Sesel i enn bann pei ki pe lager kont lefe sanzman klima dan lemonn.  Pou minimiz lenpak gaz kiltivasyon anba vit (greenhouse gases) lo resofman klimatik, Gouvernman pe propoze ki en tax lo emisyon karbonn i ganny entrodwir.  Lenpozisyon tax lo karbonn i enn ki preleve lo lakantite karbonn ki annan dan karbiran koman en tarifikasyon karbonn.  Sa tax pou ganny entrodwir letan lenformasyon adisyonnel i ganny fournir par en konsiltan Fon Monneter Enternasyonal (IMF) an 2017.

 

5.16 Revizyon tax lo bann Lagreman ki vize a donn egzanpsyon tax koman ‘incentives’

An 2017, Minister Finans, Komers ek Planifikasyon Ekonomik an kolaborasyon avek lezot Minister ek Lazans Gouvernman i anvizaze armoniz bann diferan egzanpsyon lo tax ki ganny ofer avek bann diferan partner koman ‘incentives’.  Sa bann tax i enkli VAT, tax lo Komers, ‘Excise’ tax, tax lo biznes e tax lo reveni.  Minister Finans, Komers ek Planifikasyon Ekonomik pou osi donn bann direktiv strik bann lezot Minister pou pa donn egzanpsyon tax avan ki en konfirmasyon ofisyel i ganny resevwar sorti kot nou Minister.

Mr Speaker, mon pou aprezan koz lo alokasyon depans pou bann Minister, Lazans Gouvernman e lezot lorganizasyon ki depan lo Bidze Gouvernman pou 2017.

 

 1. Mezir pou redwir Depans Gouvernman e alokasyon Bidze 2017

Mr Speaker, pou lannen fiskal 2017, zesyon finans piblik pe ganny gide par de lapros.  Premye pou kolekte reveni dan kad Lalwa ki egziste e dezyenmman pou enstil disiplin fiskal dan tou nivo pozisyon dan Gouvernman.  Savedir finans piblik pou ganny kontrole e zere pou fer sir nou ganny valer pou nou lenvestisman.  Sa mesaz i lo menm laliny, mesaz nou Prezidan dan son nouvo Polisi administrasyon ki nou bezwen enplimant bon gouvernans, la transparans e rann kont.

 

6.1 Bann mezir pou depans

6.1.1 Konseye Distrik

Mr Speaker, sa platform pou konseye distrik pou vin an aplikasyon an 2018.  Tou Manm elekte Lasanble Nasyonal pou ganny en lofis permanan dan son distrik pou fer sir zot kapab desarz zot fonksyon.  En sonm R10 milyon pou ganny donnen pou konstri lofis adisyonnel e sa pou konmans par R5 milyon an 2017 e R5 milyon an 2018. Minister Finans, Komers e Planifikasyon Lekonomi pe propoz R500 mil pou konmans konsiltasyon dan lannen 2017 pou nouvo kad pou Konseye Distrik.

 

6.1.2 Trezyenm Mwan Saler pou bann Kontra Gouvernman

Mr Speaker, tou bann Kontra Gouvernman parey netway semen, sekirite e lezot pou ganny revwar pou enkli sa kou Trezyenm Mwan Saler.  E osi tou bann Lorganizasyon, Sosyete Sivil ki resevwar larzan dan Bidze, zot kou pou ganny revwar e pou enkli Trezyenm Mwan Saler.  Mr Speaker, sa pou ariv en total R16.96 milyon e pou vin aplikab ler Lalwa lo Trezyenm Mwan Saler i ganny aprouve par Lasanble.

 

6.1.3 Revwar kou depans Gouvernman

Mr Speaker, avek lobzektif pou enkli disiplin Bidze sa bann mezir swivan pou ganny met an plas pou lannen 2017;

 Gouvernman pou redwir depans lo vwayaz a aletranze par 15 poursan

 Redwir kou telefonn par 10 poursan

 Redwir depans lo karbiran e loto lwe dan Bidze bann Minister ek Lazans par 10 poursan

 

6.2 Alokasyon pou bann Minister, Departman e Lazans Gouvernman

6.2.1 Minister Finans, Komers e Planifikasyon Lekonomi

Swivan lanons nouvo ladministrasyon Prezidan Faure an Oktob 2016, sa Minister in ganny donnen nouvo responsabilite adisyonnel avek kreasyon Departman Planifikasyon Lekonomi tandis ki Departman Lekonomi Ble in bouz anba biro Vis Prezidan.  An 2017, sa Minister pou ganny restriktire e plis kapasite resours imen pou ganny donnen pou fer sir ki fon piblik i ganny zere efektivman.  Departman Planifikasyon Lekonomi pou prepar en plan devlopman a lon term avek konsiltasyon tou bann Sekter konsernen.  Sa plan pou bezwen ganny fer anliny avek devlopman Sesel e osi anliny avek Vizyon Nasyon Ini devlopman soutenab ziska lannen 2030.  En sonm R98.08 milyon in ganny Bidzete pour lannen 2017.

 

6.2.2 Minister Lapes e Agrikiltir

Dan Bidze 2017, en sonm R20.2 milyon I ganny Bidzete pou sa Minister.  Dan Sekter Lapes, Gouvernman in fer bann letap enportan, e nou’n liste de trwa letap kle swivan;

 • alokasyon later pou bann proze envestisman dan Sekter Lapes
 • lenplimantasyon proze lenfrastriktir (mazer) lo zone 14 pou Sekter lapes endistriyel
 • Lenstalasyon en nouvo lizin fer ice Bel Ombre, pou ed Peser avek problenm akse avek sifizaman ice dan pei
 • SFA in konplet letid lenpak ekonomik e sosyal pou plan aqua kiltir dan bann zone deza idantifye (Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) for Aquaculture Development ). Sa dokiman i aprezan pe ganny analize.
 • Bann letid marse eksportasyon pou bann prodwi aqua kiltir in ganny fer e bann rezilta preliminer i pozitif
 • Preparasyon pou siport plis diversifikasyon lapes lokal dan bann aktivite processing e valer azoute.
 • SFA in osi konplet proze pou etabli en Bazar pwason Anse Royal an Zen 2016, e in konmans travay reklanmasyon La Retraite pou bann fitir proze devlopman.

Pandan 2017, Minister Lapes e Agrikilter, atraver Lotorite Lapes Sesel (SFA) pou;

 1. Kontinyen avek devlopman lenfrastriktir lo Zone 6, Providence pou lendistri semi-endistriyel e Sekter endistriyel. 2. Konplet travay lo devlopman plan aqua kiltir pou promouvwar loportinite dan sa Sekter, an etablir en nouvo Sekter pou anmenn larises sosyoekonomik pou nou bann Zil Pros e Elwanye 3. Konplet proze “Common Central Cold Storage” lo zone 14, atraver en PPP 4. Siport Por Viktoria pou reste konman por nimero 1 dan la rezyon pou lapes ton                 5. Akseler-e nou zefor lo plan devlopman inovasyon lo bann prodwi lapes e osi bann prodwi ‘post-harvest’ avek en valer azoute                                        6. Etablir bann fasilite stor pou ban lekipman lapes Glacis, La Digue, Cascade                          7. Adisyonelman lo La Digue en bazar pou ganny konstrir
 2. Cascade, pou met osi fasilite akostaz (berthing) apre ki reklanmasyon in konplete
 3. Konplet premye faz pou met an plas 4 processing plants Bel Ombre e osi ekstansyon store pou bann Peser.
 4. Asire ki bann bato endistriyel e semi-endistriyel i anliny avek bann mezir enternasyonal ‘Port State measures’
 5. Amelyor sirveyans lakot e nou zone Ekonomik Eksklizif (EEZ)
 6. Finaliz plan zesyon pou pwason-d-fon lo Mahe Plato (Management Plan for Demersal Fisheries on the Mahe Plateau)

 

Dan Sekter Lagrikiltir, i annan osi plizyer sikse;

 Plan Devlopman Sekter Lagrikiltir ti regard a profon plan lenvestisman e lenplimantasyon pou sa Sekter dan Sesel

 Avek korperasyon Lorganizasyon Mondyal pou Lagrikiltir, pandan 2016, plizyer proze Nasyonal ti ganny enplimante pou amelyor zesyon later, adaptasyon a sanzman klimatik, enplimantasyon en polisi agro-touristik (agro-tourism), kontinyasyon proze pilot dan agro-forestry pou nou sekirite alimanter

 Pandan 2016, plizyer proze envestisman pou amelyor irigasyon delo, storage, fasilite distribisyon, e koneksyon semen lo Mahe e Praslin.

 Lazans Lagrikiltir Sesel in elarzi son kapasite store lo Mahe e Praslin

 Dan nou zefor pou amelyor kalite prodiksyon koson, Lazans Lagrikiltir Sesel in fer vini nouvo koson de ras pou sant zenetik koson

 Plan amelyorasyon pou laboratwar veteriner e elevaz zannimo kot ex-stasyon BBC

 Sipor teknik pour bann fermye pou devlop biznes agrikilter (agri-businesses)

 Etabli lazans ‘ Biosecurity’ ki pou annan responsabilite pou enplimant provizyon Lalwa 2014 Animal & Plant Biosecurity Act 2014

 Ogmant resours finansyel pou asiste Sekter Lagrikiltir avek kredi atraver lenstitisyon SBFA ek DBS

 

Direkter Zeneral Lorganizasyon Mondyal pou Lagrikiltir (FAO) ti vizit Sesel e soulign lenportans annan “Smart Agriculture” dan en pti pei an devlopman parey Sesel.

Pou 2017, plan i swivan;

 Konplet plan amelyorasyon pou laboratwar veteriner e elevaz zannimo Grand Anse Mahe.

 Konplet louvraz amelyorasyon dan Bazar Victoria pou asir lizyenn e sekirite

 Konplet bann proze lenfrastriktir semen e irigasyon kot bann fermye (lo Later Agrikilter)

 Prepar en Polisi Nasyonal lo elevaz zannimo pou gid prodiksyon soutenab dan pei.

 Avek lasistans Lorganizasyon Mondyal pou Lagrikiltir (FAO), etabli “Fisheries Economic Intelligence Unit

 Ankor avek lasistans Lorganizasyon Mondyal pou Lagrikiltir (FAO), plis lasistans teknik pou disponib pou Lazans Lagrikiltir Sesel

 Gouvernman pe met a dispozisyon plis resours an 2017 pou amelyor provizyon veteriner Union Vale

 Angaz en lot partner kle, IFAD, pou travay lo en dezyenm proze sipor dan Sekter Lapes e Lagrikiltir apre 2018, ler premye proze i terminen.

 

6.2.3 Minister Ledikasyon e Devlopman Resours Imen

Nou ava rapel ki sa Minister i enn parmi bann Minister ki pe enplimant en progranm Bidzeter baze lo performans (Programme Performance Based Budgeting- PPBB) depi 2014.  En nonm target anba Plan Stratezik Ledikasyon a Mwayen Term (Education Medium Term Strategic Plan) 2013-2017 in ganny enplimante an 2016 pour amelyor fasilite kot lekol tel ki ‘tuck shop’, enfirmri, lasal manze e laboratwar lasyans dan detrwa lekol primer e segonder pour kree en lanvironnman pli fezab pou laprantisaz.

En nonm proze kapital in osi ganny enplimante e travay pe kontinyen lo proze tel ki konstriksyon Lekol Segonder Perseverance, konpilsyon premye faz Lekol primer Cascade ek lekol Letid Avanse (SALS). Lekol Glacis li i ti vin operasyonnel depi premye kar lannen.  Travay preliminer avan ki konstriksyon i konmanse lo lekol La Rosière ek Lenstiti Lagrikiltir e Ortikiltir pe al ase byen.  An 2016, Minister in benefisye atraver en don sorti kot Gouvernman Endyen pou ‘stationery’ ek lekipman lenformasyon teknolozi ki vo plis ki R8 milyon.

An 2017, provizyon plis ki R121 milyon in ganny prevwar anba Program Lenvestisman Sekter Piblik (PSIP) pou bann proze enkli sa bann proze swivan:

Travay preparasyon pou nouvo batiman pou Lenstiti Lar e Vizyel ek Lekol Letid Kontabilite e Biznes;

Konstriksyon en nouvo Blok pou Lekol La Rivière Anglaise.

Rekonstriksyon Lakres Anse Boileau;

Nouvo Blok kot Lekol Praslin Segonder;

Nouvo Blok kot Lekol Grand Anse Praslin Primer;

Amelyor sistenm elektrisite dan tou lekol pou arive zwenn bezwen ek demann ki kontinyelman ogmante;

Akizisyon lekipman ek meb pou bann lekol;

Lekipman ek meb pou nouvo lekol Segonder Perseverance.

An 2017, Lazans Nasyonal pou Devlopman Resours Imen pou resevwar en Bidze apepre R185 milyon ki pou al ver depans pou ledikasyon ek lantrennman a nivo letid avanse ki reprezant lantrennman pour apepre 1,066 etidyan pou lannen 2017, an sa ki konsern labours pou letid a plenn tan oubyen parsyel.

 

6.2.4 Minister Zafer Lokal

An 2017, i pe ganny propoze ki sa Minister i ganny en Bidze R121.8 milyon pou zot depans kontinyel.  Anliny avek lanons Prezidan Faure an sa ki konsern eleksyon pou Konsey Distrik an 2018, i pe ganny propoze ki en sonm R500 mil i ganny enkli dan Bidze.  Minis pou organiz en seri konsiltasyon lo nivo distrik avek bann lazans pou finaliz serten dokiman pou fonksyonnman bann distrik.  I enportan ki manm piblik i byen ganny enformen lo fonksyon zot distrik respektif ek prosedir Eleksyon.

Anliny avek letablisman Konsey Distrik, en provizyon in ganny fer an 2017 pou permet Minister Zafer Lokal pou ranpli sa bann pozisyon lo nivo distrik.  I osi bon note ki i annan demann pou bann travayer aktyel ki konpetan pou deservi lo sa konsey.

Tou le lannen, Gouvernman i fer provizyon dan Bidze pou Minister Zafer Lokal apropo lenplimantasyon bann pti proze dan distrik.  I enportan note ki depi lentrodiksyon sa program bokou fanmir in ganny ede avek bann proze tel ki konstriksyon semen, pon, osi byen ki bann proze kominoter. An 2017, Gouvernman pe propoz en sonm R40 milyon pou lenplimantasyon bann proze lo nivo distrik.

Konsistan avek komitman pou progranm Nasyonal Pti Anfans, sa lannen Gouvernman atraver Minister Zafer Lokal ti antreprann en proze lo Mini Hall Sans Sousi pou met an plas en ‘Day Care CentreLouvraz lo sa ‘Day Care Centre’ in konplete e boner lannen prosenn i pou vin operasyonnel.  An 2016, travay ti konplete lo ‘Day Care Centre Anse Etoile e ozordi sa sant pe fonksyonnen e pe deservi 50 fanmir.

Apartir lannen prosenn, Gouvernman pe anvizaze kontinyen avek son program pou konstri nouvo sant ‘Day Care’.  I annan provizyon dan Bidze 2017 pou en sonm R5.5 milyon pou konmans konstriksyon ‘Day Care Centre’ Grand Anse Praslin, Anse Aux Pins ek Takamaka. Lobzektif sa proze se pou ed bann zenn fiy e manman tousel.

 

6.2.5 Minister Lasante ek Zafer Sosyal

Mr Speaker, en pep ki pa an bonn sante, pou eksperyans en rediksyon dan kapasite prodiksyon.  An retour, letan krwasans lekonomi i ganny afekte, posibilite lanplwa osi i ganny met an risk.  Nou met bokou lanfaz lo kalite swen lasante ek servis sosyal.  Nou pep i merit le meyer e nou reste angaze pou ofer zot le meyer.  En sonm R76 milyon in ganny Bidzete pou lannen 2017 pou Minister Lasante ek Servis Sosyal.  An plis, en sonm R800.9 milyon in ganny atribye a Lazans Swen Lasante, ki fer en total R876.9 milyon.  Sa sonm i reprezant 11.2 poursan sa sonm total ki’n ganny Bidzete dan depans total. Nou sityasyon aktyel i permet nou ogmant sa depans senpleman akoz planifikasyon Bidze metikile e pridan ki nou’n antreprann.  En nouvo Polisi Nasyonal pou Minister in ganny aprouve.  I osi annan en nouvo stratezi ek plan lenfrastriktir pou lasante ki enkli bann maladi non-transmisib.  An 2017, Bidze pou ogmante pou kapab finans lenplimantasyon sa bann plan.

Anliny avek diskour Prezidan Faure ki i ti fer zour son inogirasyon dan Lasanble Nasyonal Sesel an Oktob 2016, Gouvernman pou ranforsi kapasite Lotorite Lasante Piblik ek Lazans Swen Lasante pou kapab konbat bann maladi transmisib atraver prevansyon, sirveyans, deteksyon, tretman ek gerizon.

Dan nou Bidze pour 2017, nou’n fer provizyon pou konstrir nouvo fasilite pou lasante e pou konsolid bann program ki deza egziste e ki an mars, ki esansyel pou mentenir bann endikater kle lo tou nivo.

La tas prensipal Sekter Lasante Piblik dan 2017 i pour amelyor servis piblik.  Lentansyon Gouvernman i pou reponn a lapel bezwen medikal bann sitwayen e pou sofgard dinyite bann dimoun.  Pandan ki nou pe fer progre lekonomi, nou bezwen personnaliz nou servis lasante e pou viz ver ekselans.

Atraver sa Bidze, Gouvernman pe demann tou Travayer Lasante pou vin pli vizilan, annan plis konpasyon e pou kominik pli byen avek tou pasyan.  Nou lans en lapel pou tou travayer pou kontinyen pran responsabilite pli serye anver zot prop lasante.  En bon lasante i en konsiderasyon enportan dan tou proze e program ki Gouvernman in met an plas dan tou Sekter.

 

6.2.6 Minister Tourizm, Lavyasyon Sivil, Por e Maren

Pou lannen 2017 en sonm R15.6 milyon in ganny bidzete pour diferan progranm spesifik e sa bann progranm primordyal i comme swivan:

Plizyer vizit konsiltatif in ganny fer sa lannen an preparasyon pour enplimant progranm klasifikasyon pour bann lotel an Fevriye 2017.

Departman Tourizm pe anvizaze pou konmans devlop en kont satelit pou tourizm ‘Tourism Satellite Account’ (TSA) anliny avek progranm travay UNWTO.  Sa kont satelit pou permet Gouvernman ek lezot Sekter pou annan en pli bon apersi lo lenpak tourizm dan nou lekonomi nasyonal.

Pou lannen 2017, departman tourizm pou kontinyen travay lo son plan tourizm soutenab pou li kapab kontinyen ankouraz bann lotel dan Sesel pou annan bann pratik soutenab dan zot loperasyon e an retour pou sofgard nou biodiversite e kiltir dan pei.

En nouvo ‘Scheme of Service’ pou ganny entrodwir pour bann travayer dan Departman tourizm pour ki sa departman i kapab delivre son manda pli efektivman.  Sa bann Scheme ki pou ganny propoze pou enkli en logmantasyon dan alokasyon pou motivasyon (inducement allowance) e konpetans marse (marketable skills) relye avek zot kalifikasyon.

Pandan 2016, plizyer aksidan trazik in ganny raporte ki’n afekte lendistri tourizm enkli logmantasyon dan ka krim kont viziter.  Departman Tourizm pe travay avek lezot lenstitisyon pou met an plas plizyer striktir pou kapab travay lo bann aksyon dan en kourt dele letan pou minimiz e redwi bann risk potansyel.

Sa ki konsern Departman Lavyasyon Sivil, Por e Maren, son lobzektif pou lannen 2017 se pou moderniz bann Lorganizasyon ki tonm anba son portfolio.

Logmantasyon dan demann pou lavyasyon in met presyon lo devlopman fasilite kot erport.  An 2017, SCAA pou kontinyen avek son plan lekspansyon ki enkli Terminal Domestik ki pou konplete an Zilyet 2017.  Renovasyon lo Terminal Enternasyonal dan son Lasal Arive e Depar pou kontinyen an 2017 avek lobzektif pou amelyor leksperyans kliyan e osi met an plas en fasilite modernize.

Lo son kote Air Seychelles, menm si i annan bokou konpetisyon dan sa lanvironnman ozordi nou Nasyonal airline pe kontinyen dan son plan lekspansyon.  I pou entrodwir en dezyenm avyon A330 a parti Mars 2017.

 

6.2.8. Minister Lanplwa, Devlopman Lantreprenarya e Inovasyon Biznes

Mr Speaker, to unemployment i reste anba 5 poursan.  Sa i reprezant 4.2 poursan dan dezyenm kar 2016 konpare avek 4.1 poursan dan dezyenm kar 2015.  Letan nou fer analiz profon lo to unemployment lo lazenes nou kapab konstate ki sa to in desann sorti 13.1 poursan dan dezyenm kar 2015 pou ariv 10 poursan dan dezyenm kar 2016.  Sa in arive akoz noun kapab plas bann etidyan ki ti termin zot letid post segonder anba sa schemeMy First Job”.  An Septanm 2016, ti annan 600 ansyen etidyan kin ganny plase anba sa Scheme e i annan 258 employer kin anrezistre.

Mr Speaker, pou lannen 2017, sa Minister pou travay pou re entrodwir ‘Unemployment Relief Scheme’ (URS) ki form par Polisi Gouvernman an relasyon avek marse lanplwa pour bann dimoun ki pe rod en louvraz pou ganny en reveni pandan ki zot pe rod en lanplwa stab.  Sa Minister pou osi finaliz lenplimantasyon bill lo lanplwa, an kree en lanvironnman pli favorab pou fasilit fer biznes an menm tan protez dwa travayer.

Sa Minister pou osi rasyonaliz prosesis e prosedir entern dan servis Minister, notable man an relevans pou anploy travayer etranze pou fasilit loperasyon biznes.  An menm tan rod mezir a lon term ki soutenab pour kree lanplwa pou Seselwa.

Sa Minister pou osi entrodwir en Polisi lo Sekirite e Lasante Okipasyonnel (OSH) ki pour promot sekirite, e en lanvironnman travay ki fezab ki a ede kontribye anver prodiktivite e devlopman bann travayer.  An 2017, en Bidze R25.4 milyon in ganny dedye a sa Minister.

 

6.2.9 Minister Lanvironnman, Lenerzi ek Sanzman Klima

Sesel i preski antyerman depan lo son lanvironnman natirel ki sant sa de pilye pli enportan pou nou krwasans ekonomik; sa se Tourism e Lapes.

Alors manda Departman Lanvironnman i enn ki tre enportan.  Sa biodiversite ki nou determinen pou prezerve par bann progranm konservasyon toulezour i garanti ki nou bann diferan lespes i ganny mentenir pou siport lavi, prodwir manze e siport biznes lapes ki soutenab.

Sa Departman i anvizaze kolekte lenformasyon lo bann lespes ki pe ganny menase e zot labita osi.  Sa bann lenformasyon pou ganny servi pou amelyor stati konservasyon sa bann zannimo e zesyon zot labita.  Adisyonelman, plis travay pou ganny fer pou amelyor litilizasyon soutenab bann resours natirel pour garanti ki nou bann fason rekolte e lakantite pa met an danze dirabilite sa bann lespes.  Sa bann zefor pou ganny fer anliny avek lenplimantasyon proze Fasilite Lanvironnman Global (GEF) pou finansman soutenab bann landrwa proteze.

Par lenplimantasyon e ranforsman Lalwa Proteksyon Lanvironnman nou pou kontinyen fer sir ki lentegrite ekosistenm i ganny mentenir pou provizyon delo prop, ler fre; tou sa bann keksoz ki fer nou fyer pou promot Sesel koman en destinasyon touristik.

An 2017, sa Departman pou konsantre lo lenplimantasyon en sistenm entegre pou zesyon salte vize lo rediriz salte ki pe al lo landfill atraver resiklaz.  Sa Departman pou enplimant en restriksyon lo lenportasyon e litilizasyon sak plastic, lasyet, lanmok, kwiyer, fourset, kouto plastik, e menm bann bwat ‘take away’ “Styrofoam”.  Sa Departman pou rod fason pou ranforsi son bann program resiklaz pour boutey PET, bann bwat labwason, bann restan e vye feray ou metal, vye batri loto, larou e delwil ki’n ganny servi e osi travay lo linisyativ pou resikle boutey an ver.

Latansyon pou ganny donnen pour sirveyans kalite lanvironnman (sa se ler ki nou ekspire e i osi enkli tapaz, delo e later). Nouvo e lekipman adisyonnel pou ganny enporte pou pli byen mezir leta lanvironnman natirel e lenpak bann aktivite antropolozi lo la.  Bann travayer pou resevwar formasyon pou servi sa bann lekipman e pou anfors Lalwa. An 2017, en sonm R144.4 milyon in ganny Bidzete pour sa Minister.

An rekonesan ki bann resours finansyel i limite e bann sakrifis i inevitab, nou pa pou kapab aret koz ase lo lenportans zer e mobiliz resours pour dirabilite nou lanvironnman natirel.

 

6.2.10 Komisyon Reveni Sesel (SRC)

Komisyon Reveni Sesel i Lorganizasyon prensipal pour administre Lalwa reveni ki’n ganny liste anba ‘Schedule’ Lalwa Komisyon Reveni.  Prenan kont lenportans sa komisyon pou koleksyon tax domestik, en sonm R114.5 milyon in ganny Bidzete pour lannen 2017 pour ki sa Departman i nobou pey son kou ladministrasyon ki enkli “capacity building” e zot nouvo “scheme of service”.

 

6.2.11 Lazans Nasyonal Ranforsman pour lalit Kont Drog (NDEA)

Labi drog i annan lefe advers lo lekonomi e sosyal lo en pei.  Dan Sesel i manda Lazans Nasyonal Ranforsman lalit Kont Drog (NDEA) pour minimiz domaz ki labi sibstans ilegal i annan lo sistenm lekonomi, sosyal e lasante.  En sonm R64.8 milyon pour lannen 2017 in ganny Bidzete pour sa Lazans.

 

6.2.12 Lotorite Lapes Sesel (SFA)

Lotorite Lapes Sesel i sa regilater, administrater e promoter dan nou Sekter lapes e son administrasyon i travay tre pros avek serten Minister pou asire ki piblik i ganny met a zour ki stok pwason pe diminyen.  Lendistri lapes i dezyenm kontribiter dan nou lekonomi.  En 2017, en sonm R257.4 milyon i ganny Bidzete pou sa Lorganizasyon pou li kapab pey son kou loperasyon, progranm e proze capital.

 

6.2.13 Lenerzi Komisyon Sesel

Proze Soler dan Lekol – Sa i en proze ki tou Lekol Piblik dan Sesel i ava ekipe avek en sistenm PV ki a ede pou redwir lo zot bill elektrisite. Sa sistenm in deza ganny enstale lo La Digue ek Praslin e alors en 2017, pou lo Mahe.  Laplipar sa larzan pou sa proze pou sorti kot Gouvernman Sinwan anba korporasyon.

Gouvernman pou enstal bann lalimyer soler dan semen e bann landrwa ki deza annan lalimyer ki egziste nou pou met lalimyer LED.

Dezyenm faz proze demokratizasyon PV pou komanse en 2017 e i pou target 400 lakaz e sa pou ganny fer anba en sistenm endividyel oubyen anba en sistenm kolektiv.  Fon pou sa proze pou ganny finanse anba en don avek Gouvernman Endyen anviron 4 milyon dollar.

An total sa komisyon in ganny en alokasyon R51.6 milyon pou lannen 2017 pou li kapab akonpli son manda.

 

6.2.14 Komisyon Anti-Koripsyon

Dan 2017, misyon Gouvernman se pou elimin koripsyon dan Sekter Servis Piblik e i pe tret sa fenomenn tre serye.  En nouvo Komisyon in ganny kree pou dil avek koripsyon.  En sonm R8.3 milyon in ganny bidzete pou lannen 2017.

 

6.2.15 Bord Touris Sesel (STB)

Lendistri tourizm in perform byen dan 2016 e par Desanm larive touris pou ekspekte lo en target 300,000 viziter ki pou mark en rikord pou pei.  Sa pou reprezant en logmantasyon 10 poursan konpare avek 2015 avek logmantasyon signifikan sorti Lerop, Middle East e Lazyatik. Sesel in nobou arive sa milestone akoz nou stratezi diversifikasyon lo marse, nou kanpanny agresiv e inovativ lo marse pe met nou pli vizilan lo internet, e osi en bon kanpanny relasyon piblik e kominikasyon ki asire ki bann destinasyon i touzour vizib dan lapres e medya.  Board Tourizm Sesel in ganny en alokasyon R147.3 milyon pou lannen 2017.

 

6.2.16 Lazans Dife e Servis Sovtaz Sesel (SFRSA)

Dan tou pei en Lazans Dife e Servis Sovtaz i tre enportan se a koz sa Lazans ki anmenn premye sekour dan ka aksidan dife ki enkli prevansyon, servis medikal, e servis sovtaz dan ka si i ariv en dega e osi pou protez lavi sivilyen e zot propriyete.  Pou 2017, sa Lazans pou ganny en alokasyon Bidze pou en lavaler R55.5 milyon.

.

6.2.17 Lazans Transpor lo Later Sesel (SLTA)

Mr. Speaker, Lazans pou Transpor lo Later Sesel – SLTA sa Lazans i pou ganny en alokasyon R186.8 milyon pou lannen 2017 pou asire ki semen i ganny byen mentenir.  Pou 2017, Departman Transpor lo Later pe met plis zefor e lanfaz pou redwir konzesyon trafik e amelyor sekirite lo semen.  Lot plan semen se pou ganny ofisyelman e pou servi Bois de Rose, Hypermarket, Roundabout e Mont Fleuri.  Travay i devret komanse avan Zen 2017.  Plan travay pou roundabout Erport pou konmans an Fevriye 2017. Tou sa bann proze i pou amelyor sa bann sityasyon aktyel pou redwir konzesyon e fer semen pli an sekirite.

 

6.2.18 Lazans Lanbelisman e Zestyon Salte (LWMA)

Nou lanvironnman i nou… pli enportan apre tou si nou pa protez nou lanvironnman, i annan difikilte ki Sesel pa vin konpetitiv parske nou bezwen fer fas avek serten dega.  Ler nou lanvironnman pa e telman ganny mentenir e natirelman, se ki nou bezwen protez nou lanvironnman akoz ki se nou asset pli enportan dan nou pei.  Nou touris in vin isi akoz nou lanvironnman i telman prop e senpleman se ki lannen 2017 nou pou bezwen regarde ki mannyer pou ranforsi pou regard Sesel much cleaner.

 

6.2.19 Konsey Sports Nasyonal (NSC)

Mr. Speaker, Gouvernman pou osi fer sir ki Konseye Sports Nasyonal i zwe en rol enportan dan promouvwar Sports dan Sesel.  I son langazman pou li fer sir ki larzan ki i gannyen Bidzete dan son konsey, e pou lannen 2017, en sonm R65.5 milyon pou ganny propose e byen itilize.

 

6.2.20 Biro Standar Sesel (SBS)

Mr Speaker, Biro Standar Sesel pou lannen 2017 pou met lanfaz lo devlopman lenfrastriktir, amelyor kapasite resours imen e rod lekipman adisyonnel pou fer sir ki zot kapab egzers zot langazman anver Lendistri ki i ansarz pou fer sir ki i annan en bout quality control parske avek good quality control se sa nou bi- nou oule ki tou keksoz i ganny amelyore dan en fason tre prodiktiv.

 

6.2.21 Alokasyon pou program Sosyal

Mr Speaker, dan Bidze 2017, Gouvernman pou osi kontinyen ranforsi son langazman anver bann finansman pour bann progranm sosyal, ki donn sipor bann ki pli vilnerab dan lasosyete.  Sa i enkli atraver:

 R100 milyon ki pou siport bezwen dimoun pli vilnerab atraver Lazans pour Proteksyon Sosyal.

 R176.4 milyon pour siport lasistans pour Home Carers ki enkli zot Trezyenm Mwan Lapey

 R40 milyon pour siport kou transpor piblik.

 R24 milyon pour siport Konsey e asiste manm piblik dan bann dimoun ki annan serten dezabilite, e osi pou fer sir ki sa Lorganizasyon i fonksyonn byen e pli efikas.

 R14.5 milyon pour siport Scheme aranz lakaz pour nou bann pansyoner atraver HFC

 R25 milyon pour sibvansyon loan pour lakaz

 R3.5 milyon pour sa fon dedye pour bann lekol ki donn siport nou bann zanfan pli vilnerab.

 

Pou lannen 2017, Gouvernman pou osi kontinyen donn son siport tou diferan Scheme;

 R10 milyon pour siport ‘My First Job’ Scheme.

 R3 milyon pou kontribisyon Gouvernman atraver Fon Devlopman Lagrikiltir atraver DBS.

 R12 milyon pour donn sipor bann pti biznes ki garanti lentere plis ki zot kapab prete ki zot kapab prete ziska R3 milyon atraver Scheme SMEs.

 R1 milyon Scheme pou ed bann zenn antreprener

 

 1. Lentrodiksyon en Scheme Spesyal pou pansyon pou en kategori nou bann anploye Servis Piblik

Mr speaker, Gouvernman pe entrodwir en nouvo Sheme pansyon a parti Zilyet 2017 pou Lafors, Militer,bann Teachers, Ners, Dokter, Zofisye Lapolis, Firemen  prenon an kont bann difikilte dan zot kondisyon travay.  Sa Scheme pou donn depi ler en dimoun in ganny 25 an dan lanplwa e osi ki ler in ariv 60.  Sa se bann konsiderasyon ki pe si oule pe ganny pran an mars pou protez sa group dimoun – zot welfare.

 

 1. Det Gouvernman

Mr Speaker, mon pa pou kapab si oule konplet sa ladres san koz lo Det Gouvernman.  Gouvernman i reste angaze pou redwir Det Piblik ziska 50 poursan a parti 2020.  Avek bann resours ek bann mezir ki nou pe met an plas pou redwir kou depans bann Minister avek plis disiplin fiskal, Minister Finans, Komers e Planifikasyon Lekonomi pou servi sa bann savings pou redwir nou det.

 

An Konklizyon

Mr Speaker, mon pou termin mon Ladres Bidzeter 2017 – mon mesaz pou Seselwa i koumsa ; Sesel i nou pei e in ler pou nou met nou diferans de kote.  Annou partaz lide zwenn e travay ansanm avek tou nou lenerzi pou byennet nou pei.

Nou Gouvernman in pas bokou letan pou konsevwar e prepar sa Bidze, ki nou tou nou kapab vwar i en Bidze tre, tre enteresan pour lannen 2017.  Nou bezwen se si oule ler nou regard sa Bidze vwar nou portre dan sa plan devlopman.  I annan bokou loportinite kot nou kapab soue e profite  kot nou kapab partaz larises  pour nou pei.  Nou annan en lavenir briyan ki pe esper  nou tou.  Lannen prosenn i an solidarite, nou dwatet met nou zefor ekonomik sosyal e teknolozi ansanm.

Annou reste vizilan, smart  dan nou demars pou nou lev nou zoli pei lo en lot nivo.  Ansanm nou kapab fer li ; en reisi ekstraordiner.

Mr Speaker, mon profit sa loportinite pou eksprim mon remersiman senser a ;

Prezidan Danny Faure pour son sipor e gidans dan moman preparasyon sa dokiman istorik e pour rekonnet e apresye ki sanzman i inevitab

 Vis Prezidan Vincent Meriton, pour son kontribisyon ler nou’n solisit son lasistans.

 Tou mon koleg Minis pour zot lankourazman ek sipor.

 Mon osi eksprim mon remersiman tou staff dan Minister Finans, Komers e Planifikasyon Ekonomik pour zot travay dir.

 Remersiman tou reprezantan Sekter prive pou zot sipor e eksprim zot lentansyon pou travay pou kolabor avek nou.

 Mr. Speaker mon ti a osi kontan profite pou remersye ou personnelman pou ou sipor e lankourazman.

 Depite Speaker, mon rekonnet e apresye osi ou sipor.

 Mon oule osi fer en mansyon spesyal e remersye Onorab Leader Lopozisyon e Onorab Leader Government Business Lasanble Nasyonal pour zot sipor.

 Tou lezot Manm Onorab dan nou Lasanble Nasyonal, en gran mersi.

Staff Lasanble Nasyonal felisitasyon pour en bon travay.

 Tou Seselwa mersi pou zot sipor e konprenezon ; ki nou rev i vivan comme en Nasyon.

 Finalman tou manm mon fanmir, mersi pou reste mon pilye.

 

Mr Speaker, mon Prezant Lasanble Nasyonal Appropriation Act 2017 pour en sonm  7,796,480,879 roupi.

Comme depans ki pou ganny finanse par nou Consolidated Revenue Fund pour lannen 2017.

Mon demann tou Onorab dan Lasanble pou donn zot laprouvasyon.

Mersi, Mr Speaker.

 

                              (APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Mersi Dr. Larose – Minis pou Finans, Komers avek Planifikasyon Ekonomik.  Parey ou’n dekrir dan ou Bidze, enteresan, mon remersye ou ek ou lekip pour ou letan ki ou’n pas avek nou.  Mon espere ki tou manm in ganny en kopi sa liv ki annan detay Bidze.

E avek sa mon krwar ki nou pou adjourn pou nou rezwenn Lendi 9er.  E sa nou a komans avek repons sa 2 Leaders apre nou a swivi avek Deba an zeneral.

Avek sa nou ava adjourn ziska Lendi.

 

 

(ADJOURNMENT)