::
Home » Verbatim » 2016 » Term 2 » Tuesday 23rd August, 2016

Tuesday 23rd August, 2016

NATIONAL ASSEMBLY OF SEYCHELLES

 

Tuesday 23rd August, 2016

The Assembly met at 9am

National Anthem

Moment of reflection

Mr Deputy Speaker in the Chair

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon, bonzour tou Manm Onorab.  Bonzour Minis avek ou lekip e bonzour tou dimoun ki pe ekout nou bomaten.

Premye item lo Order Paper anba Kominikasyon, mon ti a kontan enformen ki an vi Kanpanny Ofisyel in komanse depi le 17, Lasanble Nasyonal pou konsider zis bann Bills – bann Prozedlwa, pandan sa peryod lo son Order Paper. E i pa pe konsider okenn lezot item.

E avek sa, nou annan detrwa First Reading pou fer.  E mon ava envit Deputy Clerk.

 

MADAM DEPUTY CLERK

This Act may be cited as The Environment Protection Act, 2016.

This Act may be cited as  The Seychelles Land Transport Agency (Amendment) Act, 2016.

This Act may be cited as The Seychelles Agricultural Agency (Amendment) Act, 2016.

This Act may be cited as The Seychelles Bureau of Standards (Amendment) Act, 2016.

This Act may be cited as The Seychelles Investment (Amendment) Act, 2016.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Ok. Bon, prezan nou pou pran Second Reading Environment Protection Bill, 2016 e mon ava envit Leader of Government Business– an vi ki nou pou bezwen sispann Order 64 (1) pou nou kapab pran Second Reading, avan 7 zour ki nou’n fer son First Reading.

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mersi Mr Deputy Speaker.

Mr Deputy Speaker, avan nou fer sa Second Reading, mon ti oule movedevan nou Lasanble ki, anba Order 72, nou withdraw sa Second Reading, sa previous Bill.

Tiannan Environment Protection Bill, 2015ki First Reading ti’n ganny fer.Monoule withdraw sa Dezyenm Reading of that Bill, 2015.

E etandonnen ki saBill ki devan nou, Environment Protection Bill, 2016, konteni sa enn avan i enkli antyerman dan konteni sa nouvo Bill.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Request granted.  Proceed.

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mr Deputy Speaker, anba Order 91 (1) mon oule move e ki nou sispann Standing Order 64 (1)pou nou permet Dezyenm Reading Environment Protection Bill, 2016 –pou nou sot sa peryod 7 zour, ki ordinerman i ganny servi pour Second Reading. 

Mersi.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon, ki sa i ganny fer.  Tou Manm ki an faver, nou lev lanmen ?Ok,in ganny aprouve.

So, nou avamove pou fer Second Reading EnvironmentProtection Bill e mon a ganny en Mosyon pour Second Reading?

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mr Deputy Speaker, monmove ki Environment Protection Bill,2016 i ganny lir en Dezyenm Fwa.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Okenn Manm ki segonde?

 

HON JEOVANA CHARLES

Seconded Mr Deputy.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon, mon ava envit Minis pou entrodwir son Bill.

 

MINISTER DIDIER DOGLEY

Mersi Mr Deputy Speaker.  Bonzour tou bann Onorab e tou dimoun ki pe ekoute.

Mr Deputy Speaker, koman en Pti Leta Zil, nou depan bokou lo nou lanvironnman, pou nou devlope koman en pep.  Nou lanvironnman i ofer nou bokou servis esansyel, tel parey sa ler pir ki nou ekspire ; delo ki nou bwar ; bann pwason ki nou manze e bokou lezot servis ek prodwi ankor.

Nou lanvironnman i osi zwe en rol primordyal, pou ede mentenir lekonomi,  e agrandi larises nou pei. Se sa rezon, akoz ki nou Gouvernman, in touzour swazir devlopman dirab, koman sa meyer fason pou devlop nou pei.

Mr Deputy Speaker, ozordi si Lendistri Tourizm ek Lapes, i kontinyen reste pilye nou lekonomi, i akoz nou’n kontinyen protez sa  labote natirel ekstraordiner nou bann zil e nou’n fer sir ki nou lanmer pa ganny polye.

Nou Gouvernman in osi kontinyelman angaz li e pran bann aksyon pozitif, pou protez nou lanvironnman.  Tousala, in fer ki ozordi nou’n vin en legzanp devlopman dirab, dan lemonn antye.

Mr Deputy Speaker, nou pa ti pou’n ariv kot nou ete ozordi, si pa ti par komitman sa Gouvernman ki la o pouvwar.  Sa Gouvernman in met an plas bokou Polisi ensi ki Lalwa, pou asire ki nou  lanvironnman i reste prop e i ganny prezerve, pour ki nou pep i kapab re zwir bann Drwa, parey in ganny ekrir dan Lartik 38 nou Konstitisyon.

Enn parmi sa bann Lalwa kle, ki’n ganny met an plas, i Lalwa Proteksyon nou Lanvironnman ouswa Environment Protection Act,1994, an Angle.  Sa Lalwa Proteksyon nou Lanvironnman, i en zouti kle mon Minister e i adres bokou keksoz tel parey ; polisyon delo, ler ek later, lamenazman salte, tapaz, bann Regilasyon pou antreprann bann gro ou pti devlopman, ensi ki proteksyon nou bann lakot e bann landrwa sansib.  Sa Lalwa ti revize, Gazete e vin anfors an 1994.

Ozordi, 22an pli tar, nou’n remarke ki i annan bokou fakter e lezot provizyon, ki pa ti ganny enkli,ler sa Lalwa ti vin anfors.Avek sa lekonomi solid e devlopman ki pe arive vreman vit, nou’n remarke ki i annan bann mankman dan sa Lalwa, ki nou bezwen adrese. E osi, i neseser pou met li azour, avek bann diferan keksoz ki pe ariv dan lemonn.

Mr Deputy Speaker, alor mon Minister ti vwar li neseser pou revwar e met azour sa Lalwa Proteksyon Lanvironnman.  Sa prosedir, in pran mon Minister en pe letan pou konplete.  Bann Teknisyen Minister Lanvironnman, in travay an etrwat kolaborasyon avek bann partner kle, pou revwar bann diferan konponan e Seksyon anba sa Lalwa.

Bann Seksyon ki nou ti pe ganny difikilte pou aplike,  nou’n re aranz li.   Bann keksoz ki nou ti vwar ti manke, ensi ki bann nouvo defi ki mon Minister ti pe rankontre, in ganny pran an konsiderasyon e azoute.

Mr Deputy Speaker, ozordi mon kontan mon pe prezant sa nouvo Bill, ki pou ranplasLalwa Proteksyon nou Lanvironnman, ki ti ganny revize an 1994.  Bi prensipal sa Bill, ki devan Lasanble ozordi, se pou asire ki nou kontinyen protez bann Drwa nou pep, pou viv dan en lanvironnman ki sen, balanse e prop.

I pou osi ed nou prezerv nou lanvironnman, lasante piblik, antreprann bann aksyon neseser,pou enplimant nou bann lobligasyon, anba bann Konvansyon ki Sesel i form parti e osi kontrol bann diferan kalite polisyon.

Mr Deputy Speaker, bann lamannman i osi bann nouvo Seksyon ki’n ganny enkli, anba saBill, i comme swivan;

Premyerman, 2 nouvo Seksyon – Seksyon 22 ek Seksyon 23 – ki anpes okenn endividi pou larg okenn sibstans, ki kapab okazyonn polisyon dan latmosfer – in ganny azoute.  Sa i neseser pou asire ki nou lanvironnman e lasante nou pep, i ganny proteze.

Dezyenmman, en nouvo Seksyon – Seksyon 31 – ki permet Minis responsab pour Lanvironnman, pou met anfors bann Regilasyon pou gouvern leksplwatasyon e leksplorasyon petrol ek mineral dan nou delo teritoryal e dan nou Zone Ekonomik Eksklizif, in osi ganny azoute.

Trwazyenmman, en nouvo Seksyon – Seksyon 50 – ki permet Minis pour Lanvironnman, anrezistre bann Konsiltan, ki fer bann letid Lenpak Lanvironnman lo bann proze e devlopman, oubyen menm bann aktivite ki ganny propoze devan Planning Authority,  in osi ganny azoute.  Sa i ava ede, met en standar pou bann endividi, ki fer sa bann kalite letid Lenpak Lo Lanvironnman e osi kontrol bann etranze, ki vin fer sa bann letid isi Sesel, san en licence.

Katriyenmman, nou’n azout en Seksyon – Seksyon 56 pou kontrol bann nwizans parey tapaz ; lanmizik ; tapaz lisyen ki pe aboye ; lafimen ; bann keksoz ki afekte bann dimoun dan kominote – tou sa in ganny met anba sa Seksyon.

Senkyenmman, nou’n revwar bann lofans ek bann pinisyon anba konponan 6 sa Lalwa.  Bann penalti anba nouvo Lalwa, i varye depandan gravite bann lofans.Zot la pou gid bann Ziz ou Mazistra, lo en sif apropriye, pou pini bann ki kas Lalwa Lanvironnman.

Sizyenmman, en nouvo Seksyon – Seksyon 72 ki pou permet Minis pour Lanvironnman  an konsiltasyon avek  Attorney Zeneral, pou compound bann lofans anba sa nouvo Lalwa, in ganny mete.  Sa i neseser pou asire, ki i annan bann out of court settlement, pou pa gaspiy letan Lakour si sa dimoun ouswa son Lorganizasyon, i pare pou aksepte tor e pey lanmann, parey in ganny mete dan sa Lalwa.

Setyenmman, anba konponan 7 sa Lalwa, i fer provizyon pour letablisman en nouvo Appeals Board, ki pou permet bann endividi, ki pa satisfe avek en desizyon ki’n ganny pran par Minis responsab pour Lanvironnman, son bann Zofisye ; e osi bann desizyon ki ganny pran par bann Lotorite, ki’n ganny etabli anba Lanvironnman Protection Act, 1994, pou fer rapel zot ka atraver Appeals Board.

Wityenmman, en nouvo Seksyon – Seksyon 80 i permet Minis pour Lanvironnman pou fer bann Regilasyon, pou enpoz bann kou e pri apropriye, lo bann prodwi, lekipman ou menm servis avek bi protez e redwir polisyon dan lanvironnman.

Mr Deputy Speaker, sa Bill ki devan bann Manm Lasanble ozordi, i pli azour e pran an kont tou bann limitasyon, ensi ki bann defi ki mon Minister in rankontre, pandan sa bann dernyen lannen.

Mr Deputy Speaker, mon pe demann sipor Manm Lasanble Nasyonal, pou repeal sa vye Lalwa e ranplas li avek sa enn nouvo.  Sa i pou ed nou, amelyor bann travay ki nou pe fer pou protez nou lanvironnman, parey nou Konstitisyon i demande.

Mon remersi ou e bann Onorab, pou ekoute.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon, deba i ouver.Okenn Manm ki oule entervenir ?

Onorab Bresson.

 

HON GALEN BRESSON

Mersi Mr Deputy Speaker.Bonzour tou dimoun.

Ozordi mon byen kontan mon tann sa Bill lo Lanvironnman, akoz mon krwar i en keksoz primordyal pour nou  pei.   Nou en pei ki en gran parti nou lekonomi, i depan lo touris.  E touris dan li menm, ler i get nou laverdir – nou leta ki napa sa nivo polisyon parey bokou landrwa ki kot zot sorti pou vin vakans isi.  Zot vreman enpresyonnen.  Sirprenan !

Sirprenan ki pa tro lontan ti annan bann koleg Morisyen ki ti vin isi, pou fer en spektak mizikal –mon mazinen  nou pa’n pas Highway, nou’n pas Cascade e zot pe regard bann ros granit – laverdir, zot ti en pti pe… Zot dir mwan, ‘’Zoli granit sa !’’ Mon dir zot wi.  Konmsi nou lanvironnman i sitan dan en fason ‘vyerz’ mon kapab dir, ki menm nou bann koleg dan larezyon, i enpresyonnen avek.

So, sa i en keksoz ki nou bezwen toultan mazinen.  E wi, nou – bann  ki la, ki vivan, ki re zwir sa toultan, nou bezwen anmas sa pour bann ki dan lefitir i kapab vwar.

I osi anmenn mwan pou fer en refleksyon lo mon letan Liniversite Langleter, ler zot ti dir mwan zot pou anmenn mwan en kou lo borlanmer.  E ler nou’n ariv borlanmer tou dimoun dan bis pe kriy, ‘’Wow, TheBeach!’’Mon asize mon komans riye seryezman dan bis.  Zot dir mwan be. ‘’What are you laughing about ?’’

Mon dir mon sorti Sesel.Zot pe dir sa, ‘‘Beach ?’’Pa en keksoz an mal. Me ler ou regarde, delo sale – sa disab li menm. i annan sa kouler gri ; bokou bann pebbles lo lans.   Mon dir, ‘’Be ok.’’  Mon dir, ‘’Be si zanmen mon ava montre zot en portre lans Sesel ?’’

Me ler mon ti montre zot, ti en lot zistwar ankor !

Me,at the end of the day, nou annan en keksoz ki vreman spesyal e mon krwar ibezwen ganny proteze.

Osibyen Mr Deputy Speaker, ler ou mazinen ki ozordi i annan en kantite keksoz dan lemonn, ki suddenly, apre sa revolisyon endistriyel ki nou’n pas ladan, bann dimoun pe koz lo la – polisyon dan diferan fason, me The Industrial Revolution ava annan en kantite keksoz ki afoek nou.

E ozordi mon krwar, nou bezwen fyer koman en pei, ler menm bann Airline ki pas dan bann space, pe ganny demande en taxation fee.  Sesel, mon pa krwar nou merit ganny takse pour par egzanp –pourAirSeychelles, akoz sa kantite keksoz ki nou’n fer dan lanvironnman, mon krwar nou enn – si Minis a kapab koriz mwan – si nou pe en Leader dan domenn Lanvironnman, dan bokou laspe, kekfwa i pa ganny deklare ;  dan prezervasyon nou bann aki – menm, mon krwar nou later – nou verdir, i plis ki 50 poursan nou bann later.

Se pourquoi, en desizyon politik ti ganny fer en pe letan pase, kot nou ti ganny bann landrwa lo  konblaz –ki nou dir konblaz – landrwa konblaz, la ozordi nou pe fer bann lakaz.  E sa mon krwar Minis, en keksoz ki mon krwar la avek lafors ki ou gannyen avek sa Bill, ki ou bezwen diskit avek lo kote MLUH, nou nepli kapab konsider – akoz later i limite, nou pa kapab kontinyen konble, akoz i pou koz en adverse effect with long term lo lanmer – sea rise and so on – sea level. 

Si ou kapab diskite ki,we go, a bit higher, instead ofjust one level lo nou bann devlopman lakaz. Mon krwar sa ti pou pli bon pou nou lanvironnman osi, ki par square metre, nou pou ganny nou plis lakaz – landrwa reste pour bann dimoun.  E sa i redwi en pe bann presyon, ki bann dimoun ozordi pou kalkile pou reste lo mainland kot ou bezwen tir ankor  – mon pa konnen. Mon pa ti a kontan vwar ki nou pe al detri en pe ankor, nou bann landrwa ki ganny proteze anba Lanvironnman, pou nou kapab fer zis lakaz ; akoz vre, dimoun i bezwen landrwa pou reste.

Enn bann for pwen ki’n sorti Mr Deputy Speaker, ankor, se ki saBill pe kit nou azour.  Ozordi lemonn antye, nou pa ava lwen – nou ava al Nigeria – en landrwa ki eksplwat en kantite petrol – bann keksoz resours petrolye.  I annan en kantite landrwa, ki si ou vwar ki mannyer in ganny polye avek sa Lendistri !  E zot pa vreman anvi dimoun vwar sa ; akoz menm i annan bann dimoun ki pe fly – par egzanp en Pilot ki pou fly, pou anmenn bann dimoun lo bann  rigs or wherever. Ou pa annan drwafly avek okenn mobile pou ou tir portre, akoz polisyon i sitan grav dan sa bann landrwa.  E i ganny kasyet.

Mon krwar i vreman, vreman primordyal, ki ozordi zot pe zwe en rol, ki la dan sa Bill,i annan en rol pou zwe avek si zanmennou vwar petrol.  Akoz sa i ava anpese – akoz i vin avek son bon kote. I guess i se, resours.  Sa en resours ki anmenn ou bokou larzan koman en pei,  me son advers kote,  se i koz serten laspe polisyon.   E mon krwar sa, i en keksoz ki nou bezwen ganny konsidere.

Forosi Minister EIA, bann dimoun ki fer EIA.Nou annan bokou nou bann Profesyonnel Seselwa, ki fer Environmental Studies.  E monkrwar, i toutafe korek ki dan Bill, nou pe protez sa bann endividi.  E nou pe anpes sa bann Lakonpannyen, ki vin fer bann proze aletranze, anmenn bann dimoun sorti an deor.  Minister akoz pou ariv en problenm, en serten zour.

Ozordi mon’n vwar saarive dan Lendistri Elektronik.Mon’n vwar sa arivedan Lendistri Elektrikal, kot bokou bann – mon a mete – bann Lotel, ki bann gro Lotel ;  bann gro devlopman menm Anvil pe devlope la. Se bann Lakonpannyen sorti sirtou Moris. E zot anmenn tou bann etranze pou fer tou bann letid ; whereas nou annan bann dimoun isi.  Nou annan bann dimoun ki kapab fer sa bann letid e i bezwen ganny forse.

E mon’n vwar sa arive kot wi, i enn pou servi bann laborerskot i annan en shortage.Me ou bezwen servi Profesyonnel kot i annan.Me la, ou vwar bokou sa bann Lakonpannyen, pe pran zis bann Lakonpannyen  aletranze, zis akoz nou Lalwa pa annord.

E la mon kontan ki ou’n met sa enn annord ; ki en Seselwa i konn byen son lanvironnman.  I konnen son lanvironnman tre, tre byen.  E nou annan bann Profesyonnel dan sa domenn, i protez sa lanvironnman pour lefitir.   E sa mon krwar i en bon move.

Minis osi lo Lofans, Deputy Speaker, ek bann Pinisyon.Mwan mon ti a kontan koz en pti pe lo Littering.Ozordi, kot bokou dimoun i asiz dan son loto, i kontan pran en landrwa lo shade –kekfwa i dan bann lunch,i manz en takeaway, – i bwar son delo.   Me i zet lanmenm la kot i pe pran son dezennen.I pa zoli.Ou pase bokou sa bann landrwa i pase, littering is so high!

        Mon ti a kontan osi, si Deputy Speaker, Minis i koz en pe lo saEnforcement Agency.Ler mon dir Enforcement kekfwa bann Environmental Police.  How strong ? Ki bann keksoz ki zot bezwenkekfwa, pou re anforsi zot rol.Akoz bwat take away, bann boutey delo; plastik, i enkrwayab  dan bann landrwa! E i bann landrwa dan Victoria, ki lanmenm ou vwar ; i dan lizye partou kot ou pase.  E mon krwar in ler pou nou kapab met en pe lord.  Nou annan ase bin partou.  Bann pedestrian ki pe marse, i annan bin pour zot met en plastik, si zot pe manz en samousa – limonnad, whatever. 

Mon krwar i ase kouver Mr Deputy Speaker, si Minis i kapab klarifye, mon krwar i annan bin preski partou dan Lavil ; ki en dimoun i kapab mars en serten – pa ni menm kilomet – bann met, an term met, ganny en bin.

Ozordi Singaporei en Lalwa ki enkrwayab !  Ou kras ater, ou pou ganny sarze !  Ou zet en chewing gum ater, ou ganny sarze.  En loto – bann dimoun pe servi en keksoz dan en loto – ozordi Sesel, i toutafe norm ki i zis ouver son lafnet, i zet plastik par deor.   I zet en boutey par deor.  I zet en can par deor.

Me non, mon krwar nou bezwen annan serten laspe, kot menm – mon pa konnen, Mr Deputy, si Minis i kapab klarifye – i annan en laliny ki bann dimoun la i dir, ‘’Be tel limero loto  – i anonim.   I dir, ‘’ Be, ou zet tel sa.’’ Mon pa konnen ki mannyer.  Akoz apre,I guess it’s, ki mannyer ou prouve ki sa loto ki’n zet sa.  Bu,mon krwar nou bezwen fer en pe enforcement lo sa, akoz i kit nou Lavil prop.

E i annan en gran largiman deor; ‘Be ki pou fer ek bann dimoun ki netway Lavil, ki balye Lavil?’Me sa mon pa krwar i en rezondet pou nou polye e sali nou landrwa.  Rezondet, se ki nou kit nou  landrwa prop, akoz mazin kot nou, si nou fini ek en pake chipsnou kit dan salon, nou zet ater.  Apre ou dir, ‘’ Be i annan en dimoun pou vin balye pli tar.’’  Me si sa dimoun pa balye pour 3 zour, kantite pake chips pou annan ater ?

So, i bann keksoz ki mon krwar nou bezwen fer refleksyon lo la, nou koman en Nasyon –koman bann dimoun Seselwa.

Lo kote tapaz osi, mon krwar i toutafe – mon byen kontan ki ozordi Minis  – ankor sa, i fer en pti pe plis reinforcement lo kote tapaz.  Akoz wi, i annan Lalwa.  I annan Lapolis ki zwe en rol.  Me i annan dimoun enn ler i pa onor sa.  I pa mazinen, i kapab o bor li, i annan bann vwazen ki malad.I annan bann zanfan, lannmen i lekol.I annan en kantite lapse ozordi.

Alor, nou tou nou kontan ler en zoli son lanmizik.  Mwan menm mon kontan. Ou kapab blast li byen for.  Me, i annan en serten ler.  Nou bezwen agree, ki dimoun i bezwen repoze osi e nou bezwen kontrol en pe lo tapaz.

Minis, Appeals Board;sa Appeals Board konbyen dimoun vreman?  E dan ki fason  ki i operate?En pti pe plis klarifikasyon lo la, mon krwarsi ou kapab avek permisyon Mr Deputy Speaker. Wi, si i kapab fer sa.  Akoz mon krwar sa i enportan.  Tou kondannasyon si en dimoun  – sirtou la Minis in relate ki ou kapab fer out ofcourt settlements. Ou kapab Minis li menm, pran bann desizyon, bann Regilasyon, ki li menm i kapab ozordi dir, ‘’ Beok, tel lofans – tan, whatever.’’So, I guess i byen, ki Appeals Board i egziste.  Ki sa dimoun si i krwar, i en afron pou li fer, i kapab ale ozordi zisteman, apros landrwa konsernen e fer sa appeal.

Mr Deputy Speaker, i osi en keksoz ki nou bezwen gete – ozordi PIEProvidence par egzanp, i annan en Lazans ki kontrol Providence Industrial Estate.  Me parkontdumping i still ariv en kantite – bann pickup loads ler zot kalkile, ki zot bezwen al peye pou zet en serten kalite salte, zot rod en landrwa lanmenm la pros e zot dump.

E sa mon krwar i en keksoz ki nou kapab kontrole.  Nou kapab vwar, i annan camera partou Providence.  Ou kapab relate sa dumping avek en serten kanmiyon ki’n pase e nou kapab sarz li ; akoz ozordi sa i en keksoz ki reel e i ankor pe arive dan Providence.

Avek sa, mon ti a kontan osi dernyen bout, permet mwan, Deputy Speaker, pou koz en pe lo nou aki, ki Delo Sale.  La i en keksoz ki vast.  I fer en gran mazorite Sesel.  Nou koz lo proteksyon  nou Maritime Environment, Minister si ou kapab klarifye akoz ozordi, pa tro lontan dan Lasanble, nou’n koz en pe lo laspe Fishing. OverfishingExploitation.  Ki mannyer nou marye sa lanvironnman, akoz i tonm dan Lanvironnman osi.  Pa zis dan lapes sa.  Ki mannyer Lanvironnman  – si zot zwe en rol sirtou, dan letid lo bann lespes ?  Lo koray ?E ki mannyer rol anba sa Bill  – be i vreman la, pou regard sa konservasyon ?

Akoz prenan an kont ki wi, i annan dimoun i vin isi pou lapes, dan domenn touristik.  Nou, nou menm nou, enportan koman en Nasyon, nou sours protein prensipal, se pwason e nou bann koray.I annan en kantite dimoun i kontan, i zoli.So, ki rol vreman e how much do wedo anba sa Bill, ki i kapab  fe pour sa laspe, sirtou Maritim ?

Avek sa mon a remersi ou Mr Deputy Speaker.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Samson.

 

HON DEREK SAMSON

Mersi Mr Deputy.Bonzour.Bouzour tou dimoun, Minis avek ou delegasyon.

Mr Deputy, sa Bill bomaten, pour mwan reprezant nou Tenm Nasyonal.  Nou annan en Tenm Nasyonal ki’n ganny renouvle an 2015/2016 – Mon Kontan Sesel.  E mon krwar sa Bill depi parey Minis in dir,  ki an 1994ti deza ganny revwar.

E ozordi nou vwar ki parey Minis in eksplike, sa Bill i bezwen  reganny en lot latansyon, pou met li azour avek modernite – avek keksoz ki pe arive.  E mon krwar si petet i annan en Bill, ki pou posibleman vwar en lot revi, dan bann lannen ki pe vini, se sa Bill.Akoz nou vwar ki mannyer lemonn i telman dinamik, kot i konsern sirtou Lanvironnman e pour bann PtiLeta Zil parey Sesel.

Mr Deputy, parey Minis li menm in dir e sa ki’n koz avan mwan Onorab Bresson,in komans endike, konponan nou lanvironnman anba nou lekonomi, i vreman enportan, akoz i direkteman marye avek nou premye pilye lekonomi, sa se Tourizm.  E mon ti dir semenn pase, Mr Deputy, ki i annan enn, de keksoz – enn de size, ki nou pa pou aret koze dan sa Lasanble.  E proteksyon Lanvironnman osi mon krwar i enn, akoz ankor enn fwa, i marye direkteman avek  nou premye pilye lekonomi.

E pour serten pei, Sesel, i paret drol – par lefe ki 50 poursan son verdir – son later i apepre plis ki 50 poursan, i ganny klasifye koman Rezerv e ganny trete koman Rezerv. Nou konnen i annan enn de bann landrwa strik, ki egziste anba sa Polisi.  E malgre ki serten petet nou bann sitwayen, i ganny defavorize – bann ki petet i annan serten later zeritye, ki ganny trouve dan sa bann tel area.  Me selman nou konnen ki lenportans.

E nou konn tre byen, si ou apros nou bann zil,on a brightsunny day Mr Deputy,  premye keksoz ki ou pou vwar, se nou bann montanny tre ver, byen kolore par kouler ver.  Me sa i premye latraksyon dizon, premye lakey, ki en touris i gannyen ler i vin lo  nou bann zil.

Parkont si en touris i apros nou bann zil aswar, i  pou ganny lenpresyon petet ki i annan sivilizasyon zis o bor lo lakot ; akoz petet bann lalimyer i trouve prensipalman en pti gin lo lakot e petet i pou krwar petet napa ditou montanny.  Me nou konnen ki tou sa labote, tou sa verdir i annan son sans, i annan son sinifikasyon – parey mon’n dir, akoz i reprezant latraksyon.

E Mr Deputy, sa bann Flore  e Fauna ki nou annan, ki ganny admire par touris premyerman, i apartyen a Sesel ; i apartyen a Seselwa.  So, mwan mon krwar parey sa Bill pe ganny prezante, i Proteksyon – i Lalwa pour proteksyon lanvironnman, mon krwar i responsabilite tou sitwayen, tou Seselwa pou premyerman partisip dan proteksyon sa labote ki nou annan.

I vre, petet nou pran li for granted ki se bann touris ki pe apresye ki petet nou pa neseserman bezwen tro bother e nou vwar dan serten nou bann dimoun ki, i annan zis couldn’t care less !Zot zet zot salte ki mannyer  zot anvi, kot zot anvi ;ler zot anvi.

Me i still apartyen a Sesel, sa labote.  Emalerezman se serten nou bann sitwayen pa trouv sa lanvi, oubyen sa letan pou al apresye laverdir, La Flore e Fauna ki  nou bann zil i prezante, pour zot kapab apresye e konnen ki kantite zoli Sesel i zoli, ozordi.

E Mr Deputy, i annan en size anba Lanvironnman, anba Tourism ki pour en pe letan – well,Anse Royale nou ti’n pran li koman en domenn ase enportan pour nou distrik.  Sa se Ecotourism.Anse Royale nou ti annan nou premyerman en Komite, dan bann lannen, si mon rapel byen dan bann lannen 2000 an montan – en Komite ki ti ganny trouve anba bann parasol bann diferan Komite ki egziste kot nou Ladministrasyon Distrik.  E sa Komite ti annan azanda pou anmenn bann eleman ecotourism dan nou distrik.

E pou senplifye ecotourism, se ki mannyer lanatir – labote lanvironnman, i ganny marye avek aktivite tourizm dan lafason ki i ganny performen.

E enn bann proze sete konsep pou annan premyerman en beachpark– mon krwar petet Seselwa in tande Anse Royale BeachparkZiska aprezan, i annan zis en konsep. Mon krwar nou konnen ki i annan Tender pour ki en dimoun i kapab pran sabeach park pou fer li vin operasyonnel, ki a fer li vin en latraksyon pour lokal e byensir pourTourizm.  E an plis, ti annan bann lezot nide pou transform nou bann lanmar koman en real Nature Trail kot bann diferan La Flore e Fauna ki egziste otour nou bann lanmar, ki petet bokou nou pa konnen – pa okouran, i annan en kantite kalite diferan  zannimo – lavi, ki egziste dan nou bann lanmar.

Sa ti enn parmi ankor bann konponan, bann aktivite ki sa Komite ti pou dirize.  E ankor, pou swiv se bann diferanNature Trail ki kapab ganny fer dan nou distrik.

Me pli tar ki nou’n vwar, sa Komite, Mr Deputy, ti vin koman en Lasosyasyon.  E sa i anmenn mwan lo mon lot pwen.

Mon krwar Sesel nou annan otan, si pa sifizan, me nou annan otan Lasosyasyon ki annan lentere proteksyon oubyen si pa proteksyon, me promosyon lanvironnman ki Sesel pe sey mentenir.

Mr Deputy, mon pa asire ki Lalwa i dir vreman.  Mon pa’n vwar, ki Lalwa vreman in dir an referans avek diferan Lasosyasyon ki annan pou fer avek proteksyon oubyen promosyon lanvironnman. Me mon konnen ki Lalwa pe osi koz lo bann Reserser, parey Minis in dir dan son lentrodiksyon boner -ki i annan serten gidans bann Reserser pou bezwen swiv lo kalite resers zot pe fer avek –ki zot pe fer ek bann rezilta –what not.

        Be solman mon krwar, mon konnen ki bann Lasosyasyon i travay tre pros avek Departman Lanvironnman.  Me mon krwar nou devret kapab fer li plis – nou devret kapab ankouraz  bokou plis.

I enteresan pou vwar ki serten sa bann NGOs, i fer kantite larzan e zot resevwar en kantite larzan e  zot pe fer en travay formidab.

Mon konnen ki osi kot bann diferan Lekol –Segonder  -Pos-Segonder i annan Eco-School – bann Komite Eco-School oubyen bann Klib Eco-School.  I annan bann lezot Klib Lanvironnman, ki egziste. Mon krwar nou devret servi sa bann NGOs koman bann Lazans.  Petet sa Bill,sa Lalwa, i ava vin zot Labib. I ava vin  sa dokiman ki pou gid zot bann aktivite ; oubyen sa dokiman ki pou ed Departman Lanvironnman pou vreman –neseserman ede, ki nou lanvironnman i vreman ganny proteze.

        E, Mr Deputy, i en norm.I en keksoz ki nou kontan demande dan Lasanble ki, nou konnen bann Lalwa i pas isi.  Nou vote.  I pas dan prosedir. Prezidan i assent.  Nou konnen ki mannyer i marse.Me nou konnen osi ki bokou fwa, sa bann Lalwa apre i perdi son lafors si petet  keksoz pa arive otour li. E dan ka sa enn Lalwa, nou konnen ki fodre petet demen bomaten nou ava tande en dimoun in fer lofans e anba sa Lalwa,sa dimoun i ganny kondannen.

        Be mon krwar ki, nou devret kapab fer en simpler versionof sa Lalwa, e fer li ariv dan bann Lekol ; si nou pe koz bann diferan NGOs ki pe -sirtou dan Lekol, ki pe ede avek proteksyon, oubyen parey nou pe dir, promosyon nou lanvironnman – en lanvironnman sen  e prop.

So, mon krwar nou bann zanfan  – ozordi  nou konn tre byen, initil ou al koz ek nou bann zanfan lo Torti avek Marswen.   Iinitil ! Nou bann zanfan pou kategorikman dir ouki, sa i bann lespes an disparisyon, nou bezwen proteze ;malgre ki nou bann zanset ti apresye– ti enjoy li koman en delikates.  Me nou bezwen ozordi  – bann zanfan pou dir ou, ‘’Protez sa bann tel lespes.’’

E mon krwar sa i en Lalwa ki pe mars tre byen, ki finalman nou pe arive protez otan kantite Torti ki vin ponn  lo nou bann lans.  Malgre ki nou konn tre byen Madagascarzot, zot profite. Ler nou, nou proteze, Madagascar li i festwaye laba lo zot zil otour sa ki nou, nou pe sey prezerve.

Mr Deputy, en lot pwen ki nou’n komans koz lo la bomaten, sePolisyon.  Ou konnen ler ou pa’n eksperyans en keksoz ki fatal – en keksoz ki advers kont ou legzistans, ou tant pou pa fatig ou lekor avek.  Mon krwar Sesel, nou’n konn nou toultan en latmosfer – ler mon koz latmosfer, mon pe koz ‘ler, kot i fre, napa vreman  nivo polisyon. Menm dan Lavil Victoria, ou pou still kapab marse.  I annan menm dimoun ki jog otour Lavil Victoria dan bann apre ler travay – ki marse koman legzersisapre ler travay.  Dan en Lavil ki mon tro ankourazan ; petet pour serten Lavil dan bann lezot pei, akoz nivo polisyon i telman o.

Mr Deputy, mon krwar nou bezwen en pti pe pli entelizan, otour sa.  Malgre ki nou pa’n konnen ki savedir polisyon, i pa vedir ki nou pa pou fatig nou avek aktivite ki ankouraz polisyon.  Nou, devret kapab fer plis.  –Mon krwar menm dan nivo Polisi.  Transpor, ti deza annan en konversasyon – en size lo ranplasman bann transpor ki pe rann sa kalite karbonn, akoz zot laz.

Nou ti annan nou en statistik resaman, lo lakantite nouvo transpor ki antre lo semen.  Me ti ava osi konnen statistik lakantite vye transpor ki ankor lo semen, ki devret ganny retire lo semen, akoz lakantite polisyon ki sa bann transpor i anmennen.

So, mon krwarsa osi, i devret vin enn bann eleman for anba sa Lalwa ki nou bezwen regarde.

Mr Deputy, si vreman nou kontan Sesel, mon krwar nou devret siport sa bann tel lide, sa bann tel eleman anba sa Lalwa, anba sa Bill ;ki vreman nou bann zanfan, se koumsa ki nou koz lo lanvironnman ozordi, se koumsa ki nou koz lo lavenir Sesel ozordi ; se ki nou bann zanfan – zenerasyon ki vini  apre, i kapab, pa zis tann rakonte, me kontinyelman vwar sa labote ki nou pei –  nou verdir i prezante, koman en group pti zil dan Losean Endyen.

        So, avek sa Mr Deputy,mwan monpou dir ki mon pou siport sa Mosyon  – pa zis par an votan pour sa Mosyon me   mon pou enn bann sitwayen, ki pou sey viv sa Bill – sa Lalwa pou anmenn en tel direksyon, pou nou pei ki ganny proteze.

Mersi bokou.

 

 

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Payet-Marie.

 

HON MARIA PAYET-MARIE

Mersi Mr Deputy Speaker.  Bonzour Mr Deputy Speaker, Minis, ou delegasyon, tou Manm koleg Onorab.

Mr Deputy Speaker, premyerman, mon ti a kontan remersi Gouvernman Parti Lepep –Prezidan Michel,  li menm, Minis, PS, LWMA, tou Manm koleg Onorab e tou Seselwa  ki toultan pe lager pou sanpyonn e protez e prezerv nou lanvironnman – ki pour mwan i ganny konsidere koman nou aki.

Mr Deputy Speaker, bokou in ganny dir  lo sa Bill devan nou par 2 koleg, Samson avek Bresson.

Mon pou tous lopart(1) lo ki pe koz lo Dumping ;kot parey Onorab Bresson in dir, in ler pou nou pran aksyon serye avek bann dimoun ki zis ouver zot laport loto la e zetnenport kwa deor ; sirtou bann can. ki i pa neseserman degrade dan nou lanvironnman.  Seryezman ! Dernyen fwa mon ti demande, mon ti demann ou Minis ; ki bann aksyon ki pe ganny pran avek bann tel aksyon parey ?  Akoz zot pa pe fer li avek en leker –si zot annan en leker pour Sesel, zot pa fer sa bann kalite keksoz parey !

Apre osi, ler nou pe koz lo disposal of wasteki sorti dan bann veikil.  Nou konnen  i annan en kantite transpor ki ganny lave dan bann larivyer e bann delwil, whatever i  desann e sa i al tonm dan lanmer.

E nou a nou tour, nou bezwen manz sa pwason ki sa delo sal in antre dan zot sistenm e nou osi, nou  osi nou bezwen manz sa pwason, ki pa bon pour nou lasante.

Mr Deputy Speaker, mon pou tous osi paz 11 ki koz osi bref-man lo Community Activities; kot mon krwar i enportan e i neseser, kot ler i annan bann aktivite –be it Nasyonal, oubyen dan distrik, nou travay ansanm avek Minister konsernen, pou metprovizyon plis bin –bann gran bin kot bann salte  i ganny zete ladan.  Akoz ki nou vwar apre bann tel aktivite, nou vwar bokou lera i vini, i manifeste e sa i pa bon pour nou lasante.  Nou dir nou lasante, i nou responsabilite, me nou lanvironnman osi pou prezerv li osi, i sipoze form par nou responsabilite, Mr Deputy Speaker.

Mon pou al osi lo paz 15 i koz lo Council.  Mon ti a kontan petet Minis i koz en pti pe lo la.  Ki konpozisyon ?In mansyonnen ladan bref-man, me selman ki pou vreman rol sa Konsey?  Ki bann reprezantan?  Minis lo sa Bill lain koz lo reprezantan Gouvernman, apre Lorganizasyon non-Gouvernmantal.  E petet si i pou annan bann Lasosyasyon zenn par egzanp – bann Komite Zenn ki pou form par ladan ?Akoz mon krwar i enportan ki  nou bann zenn osi i konpran tre byen, ki savedir prezerv e protez nou lanvironnman ki nou aki, parey mon’n dir pli boner.

Mr Deputy Speaker, a  sa staz, mon  ti a kontan petet, met serten rekomandasyon devan.  Par egzanp,petet ti pou  byen nou vwar plis bann bord dan bann landrwa kle, kot i met ;NO LITTERING, PLEASE ! Akoz nou devret fer sa – fer nou bann dimoun konpran ! Nou devret kontinyelman edik nou dimoun.  Sansibiliz zot lo  lenportans prezerv e protez nou lanvironnman.

Nou depan bokou lo touris, parey nou konnen.  E bokou touris i vin Sesel, akoz nou annan nou en lanvironnman ki sen ; ki gou pour zot viv ladan – parey mwan osi mon kontan pou viv dan lanvironnman senp e prop.Mon krwar sa i devret seryezman ganny pran an kont.  Dan nou bann Lekol par egzanp, i en landrwa kotnou kapab komanse ek lezot landrwa piblik ankor.

Mr Deputy Speaker, mon deza koz lo Clean Up TheWorld kot mon’n demande si  i pa posib pou fer li – petet en pli mwens lanpler  – 2 a 3 fwa dan en lannen.  Mon konnen i kout bokou.  I kout bokou larzan, me nou annan en kantite sponsors,be it lokalou aletranze, ki ti a kontan donn nou en pe larzan, pou nou fer sir ki nou lanvironnman i reste prop.

Par egzanp, kot nou kapab annan en – kekfwa mon a dir li koumsa – en sezon kot nou kapab anmas zis bann feray ;  bann feray ki ler nou  vwar dan Clean Up The World, nou vwar partou, isarze avek zis sanmenm ! Konmsi i kapab ganny fer dan 2 a 3 fwa dan en lannen, kot mon krwar i kapab ed nou en bon pe lo la.

Apre Minis, dernyen fwa osi Mr Deputy Speaker,  Ministi koz lo bann ‘spots ki ganny pase. Tousala i koute.Me selman i pa enposib pou fer annan plis ‘spots, si nou ganny sponsors.  E parey mon konnen -mwan mon konnen Mr Deputy Speaker, ki i annan bokou sponsors out there, ki anvi fer bokou, pou fer sir ki nou lanvironnman i ganny proteze.

Mr Deputy Speaker, pou konklir,mon krwar sa Prozedlwa, i enn ki vreman, vreman enportan, akoz i pe koz lo proteksyon e prezervasyon nou lanvironnman.  En lanvironnman sen i reprezant en Nasyon – en pep an bonn sante.  E en pep an bonn sante i vedir prosperite pour nou pei.  Sa ki kontinyen pa respekte Lalwa Mr Deputy Speaker, mon krwar i enportan ki nou pran aksyon neseser avek zot.

Parey Onorab Bresson in dir, ranforsi sa tel Lalwa, i enportan.  Nou dir ki nou lasante i nou responsabilite, Mr Deputy Speaker, protez e prezerv nou lanvironnman – mon repete ,i osi form par nou responsabilite ; parske en sitwayen ki responsab i konpran ki savedir apresye son pei. E en sitwayen ki responsab i bezwen respekte lanvironnman son pei.

Mon pou san dout vot pour sa Prozedlwa Mr Deputy Speaker.

Mersi.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Fideria.

 

HON EMMANUEL FIDERIA

Mersi Mr Deputy Speaker.  Bonzour tou Onorab.

Mr Deputy Speaker, sa Prozedlwa la, ki devan nou Lasanble – la i la, la, ki Minis in anmennen, ozordi Sesel nou pe koz a Success Story  regarding lanvironnman  – a Success Story!  And this one, sa i nou next step ki nou devret pe koz lo la  a lavenir

Me selman  mon krwar avan ler mon kontinyen  lo mon lentervansyon, fodre zanmen ki nou oubliye pou annan nou lanvironnman koumsa ozordi ;ouswa ler nou pekoz losuccess stories, zis in ariv par azar.  I pa’n ariv par azar sa!  I annan bann Polisi ki’n ganny mete!  I annan bann thinking ki’n ganny fer!

E mwan ozordi Emmanuel Fideria, mon oule remersi Prezidan Rene.  Mon krwar dan Sesel modern, i ti Premye Minis pour Lanvironnman.   Nou bezwen remersi Mr Laboudallon.  I en dimounki’n fer en kantite pour nou lanvironnman. Nou bezwen remersye Mr Shah – Mr Willy Andre – Mazarin, ki’n prezerv nou Torti!  In monte lo sa bann zil ! I enportan ki nou get nou past e nou remersi bann dimoun ki’n dedye zot letan e ki’n dedye zot lavi, pour nou ariv sa nivo ozordi – ki bokou mon bann koleg Onorab in koz lo la.

E pou nou ariv la osi, in annan en letan transformation.  Mwan mon rapel letan mon ti ankor zanfan, ler nou pas Anvil, nou get nou bann larivyer – ti annan en kantite salte ladan – ti ganny dumped en kantite tou sord kalite ; ou vwar tou sord kalite salte.  Nou bann bin site ti degradan !  Nou ti annan en Lavil ki sal – en Lavil ki nenport ki ler ou ti kapab ganny en maladi !

Ozordi 38an pli tar, mon krwar i enportan ki nou pepi konpran.  This is not politik sa ! Sa se laverite !  Se bann sikse ki nou’n fer !

Nou pe depans nou plis ki R100 ekek milyon, pou netway nou pei.  I pa ariv par azar sa ! I en Gouvernman ki tre, tre serye ! E nou konnen, nou, nou pa en gran prodikter delwil – nou annan en pe pwason  – en pe… – nou Lendistri Tourizm.  E pou nou kontinyen atrakte touris dan nou pei, nou bezwen en lanvironnman ki sen !

Mon kontan Onorab Samson in dir,    regarding polisyon.  I annan serten pei kot ou ale dimoun i mars dan mas !  Ozordi Sesel, ou pe ganny ou en saler tre fre.  E an menm tan, mon ti a kontan remind zot ki nou Lasanble osi – nou senkyenm Lasanble in zwe rol.  Mon pou lir en bout ;

Sa Lasanble  i demann Gouvernman, pou ranforsi Lalwa kot i konsern polisyon par tapaz oubyen noise pollution dan nou pei an zeneral ; sirtou kot i konsern tapaz lanmizik dan loto, avek bann landrwa rezidansyel, kot en sistenm spot fine i ganny enplimante, pou arive dekouraz sa kiltir, ki deplizanpli, i vin en fleo dan nou kominote.

2 Mosyon – enn mete par Onorab Valmont e dezyenm Mosyon, ti ganny mete par Onorab Beguitta Jeannevol.

E mwan, mon ti siport sa dezyenm Mosyon, kot nou ti pe koz lo bann tapaz – bann dezord – bann konportman anti-sosyal, ki ti arive dan nou lanvironnman, dan nou kominote.  E fodre pa ki nou perdi devi.

Ozordi ek nou mankman later, nou fason konstrir lakaz, in sanze.  Nou pe konstrir bann Blok Flat.  La par egzanp dan mon distrik Les Mamelles, ou annan bann Blok Flat ki ou annan 16.  Ou annan ki annan 18 ; ou annan ki annan 26 ; ou annan ki annan 28.  Be ler ou realize, tou dimoun i pey son Flat.  Ou annan detrwa endividi, ki pa pe respekte lezot endividi ki’n travay; swa i en Ners, swa ki’n travay Lotel, swa ki travay IOT – in vini,fatige ; i annan ki malad, eksetera – ki li i pe distrubthe whole community ?  Nou pa kapab kontinyen koumsa ! E mon kontan ozordi, ki dan sa Bill, tou sa bann zafer in ganny take care of.

Me selman mon krwar, Mr Deputy Speaker, dan sa pei ozordi, i annan sa ki nou apel –Stabilite.  Menm parler nou pe vwar serten groupman, ki pe menas en pe nou stabilite politik.  Nou’n fer en nespes mirak ekonomik ! Nou la demokrasi pe marse. Me  Drwa sak endividi i bezwen ganny respekte !  Sa leokri tapaz lanmizik dan nou vwazinaz ; leokri tapaz masin ; leokri tapaz bann masin oubyen lekipman dan bann latelye travay dan nou kominote, nou bezwen met en lord avek.

I pa normal dan Dimans tou dimoun in travay, in fatige en dimoun li i deside bril salte, ouswa i oule kas ros, i oule bril larou loto.  I pa korek sa !  Ouswa lanmenm ler li Dimans 3er apre midi, i oule pran en masin koup zerb pou koup zerb – disturb tou dimoun dan nou kominote ?  I sa bann keksoz ki nou Lasanble,nou’n koz lo la e nou pe dir, i bezwen ganny ranforsi.

En lot keksoz, Mr Deputy Speaker, mon distrik Les Mamelles ; premyer landrwa endistriyel ki ti ganny fer, ti dan mon distrik la sa ki nou apel Le Rocher ; ler ti komans SeyBrew apre in vin Sodepak, Chelle Medical, eksetera. Me an menm tan, i annan en kantite dimoun ki reste la ! 2 fwa a 2 repriz, in annan en leak Ammonia! Kantite dimoun dan lanvironnman !  Mon dezapwente – premyerman avek Divizyon Disaster, ki mannyer in enterpret sa !

E nou tou nou konnen Ammonia, ki son lefe, i annan lo lasante imen.  Eske  ozordi, nanryen pa ankor ganny fer !  Nanryen pa ankor ganny fer, pou tou sa bann dimoun !  I pa zis bann dimoun ki reste la !  I sa gran group dimoun osi ki pe travay dan sa landrwa – in ganny afekte – in ganny ekspoze !  E ozordi, i annan teknolozi modern ki kapab ganny servi pou anpes en leak Ammonia.

E AmmoniaMr Deputy Speaker, i danzere.Ler i ganny ekspoze ou pou ganny ou – i ganny kontak avek dimoun ; ou pou komans ganny ou lizye brile ; lagorz grate ; lekor grate, eksetera, eksetera.  E i fatal tou ! In arive lo bann Bato Peser – bann bato pwason ; kot in annan dimoun. In annan leksplozyon ‘ammonia.Dimoun in mor !  I annan dimoun ozordi, ki ankor pe soufer dan mon distrik akoz sa ! E nanryen pa ankor ganny fer !

Me selman, mon vwar  en pti komansman dan sa Bill, ki en keksoz i kapab ganny fer, akoz Lalwa ki mannyer ti ete pandan sa letan, i pa ti ase for pou kapab bann dimoun at least,ganny en Konpansasyon !  I pa kapab en  Konpannyen fer milyon, milyon – i pa fer proteksyon !

E mwan Minis, sa Lalwa in pase ozordi.  I en bon Lalwa.  E mon demann ou pou reget dan sa sityasyon.  Reget ladan, ki sa bann dimoun at least, i a vwar ki nou Gouvernman, nou annan en Minister Lanvironnman, ki vreman pe ekout zot e ki kapab fer keksoz pour zot.

Minister, mon trwazyenm pwen.  Ler mon ti ganny sa Bill, i annan en etidyan dan mon distrik, ki pe fer en letid Lasyans Lanvironnman, kot Liniversite Sesel.  E sa osi i bann improvement sa !I bann success story. 

Nou pa zis koz ‘anmas salte – anmas isi ; ozordi dan nou Liniversite, i annan enFacultykidealavek Lasyans dan Lanvironnman. Trez enportan.Mon dir li, dir mwan ki ou lopinyon lo sa Bill ?  Koman en zenn .

I dir mwan MNA, ‘’Sa Bill i fantastik !’’ I kontan sa Bill, me selman i annan serten ki nou bezwen fer regarding Enforcement.

Enn kot i koz lo la, eski nou annan ase bann Gard Lanvironnman, pou fer tou sa bann louvraz ki annan ; pou vey nou lans ; nou bann lezot keksoz ; dimoun ki pe kas Lalwa ; bann desarz dan larivyer  – tou sa bann keksoz.  Eski, si nou pe depans nou ozordi plis ki R100 ekek milyon Minister, pou netway nou pei, mon krwar nou bezwen rod plis bidze pou nou anploy plis Grad Lanvironnman.  Akoz a lavenir, mon krwar i pou vin en saving,ler bann proteksyon i ganny fer.

Sa en etidyan ki pe etidye Lasyans Lanvironnman kot Liniversite Sesel, sa i son pwen.

Lot keksoz, i dir, nou bezwen osi train plizyer Syantis ki nou lo sa laliny pe fer, kot i annan bann ka kot pou fer bann investigation ; en dimoun ki annan bann bon konesans ler bann dimoun i fer en Appeal, ki ava annan en bon Zizman ki fair ; ki fair,akoz trobokou fwa ler Lanvironnman imet bann Stop Notice dan bann landrwa, dimoun i tante, i dir poudir la, ou konnen Lanvironnman pe penaliz nou ; i anpes nou progrese ; i pa enterese ek nou proze, eksetera, eksetera. Mon krwar i enportan ler bann tel sityasyon,  dimoun i a vwar  ki i annan bann zizman ki vreman,fair.

Lot keksoz, Minis ki mon ti a kontan koz lo la, ki lontan ou ti vwar dan bomaten – petet en leksplikasyon ou ava donn nou, ouswa si i annan en lot fason ki zot in organize, 3-4 pick-up bann dimoun ti al travay dan Seksyon Fore ; ti al okip nou fore ; ki netwaye – bann Trail ; plant bann pye dibwa ki devret plante – bann andemik ouswa plante, eksetera.  Konmela, mon pa vwar sa.  I annan serten landrwa danlafore ou vwar, i pa sa standar parey ti ete avan.  Ki’n arive avek sa Seksyon ?  Eski i annan en lot fason ki zot pe fer li ?

En rekomandasyon ki mon ti a kontan met devan, ki Gouvernman i donn en ultimatumpou tir tou sa bann karkas loto dan nou bann lanvironnman, partou.  Ou pa kapab dan en pei parey Sesel, sa standar kot nou’n arive – sa kantite larzan ki nou pe depanse, vwar en ta karkas loto partou dan distrik ! Napa okenn leksepsyon !  Partou!I annan ultimatum.  Mon pa konnen ki mezir Gouvernman pou pran once and for all !  E pran mezir osi ek bann Minister, ki ler i annan bann loto ki’n kraze, ou vwar  i met en bann kot Lopital – en bann isi –  enbann laba.In ler pou nou pa vwar sa ! I bezwen annan en landrwa  spesifik ! Nou pa kapab vwar en kantite lanbilans la o bor Lopital  –  pour 4an 5an kot bann biro !  Annou fer sir ki… Annan en sistenm ki marse !

Lot keksoz Minis, ki mon ti a kontan ou donn nou en leksplikasyon ; nou bann zil parey Onorab Samson in koz lo la – i form parti 50 poursan nou teritwar ki nou’n dir, nou pou prezerve.  Ki mannyer i ganny manage laba pou nou protez nou lanvironnman lo sa bann zil elwannyen ?  I annan en kantite sa.  I form parti nou teritwar.  Petet si i annan en keksoz ki arive laba, demen i kapab fer en lefe lo nou bann zil, isi.

Apre ki sistenm ki annan an plas ?  Mon konnen i koute.  Mon’n vwar lo Televizyon la ki SFA in met en sistenm elektronik, pou sirvey bann bato Lapes Endistriyel vizavi zot bann catchment ki zot pe fer.  Me nou konnen osi nou, ki Sesel nou pozisyon zeografik, nou annan nou en larout bato trez enportan ki pase pou al ver diferan  Kontinan. I annan diferan kalite marsandiz.  I annan bann ki tre toksik, ki pe pase dan nou lanmer.  E i annan parler bann Konpannyen osi, ki en pti pe malonnet, ensinifyan, ki kapab fer bann desarz ilegal dan nou lanmer.  Ler nou pe dir, pe netway zot balas, eksetera, eksetera, ; ki ou Minister pe fer, pou nou kapab minimiz en pti pe sa bann zafer ?

Pou terminen, Mr Deputy Speaker, saBill i en bon Bill.Parey mon’n dir, i en lot bout transformasyon pour sa nouvo Sesel ki nou pe kree.  Mon krwar ozordi nou pe fer en bon travay.  Nou tou ki la anndan nou pou vot lo sa Bill, akoz nou pe kit en keksoz pour zenerasyon ki vin apre nou, pour zot kontan.

Mr Deputy Speaker, mersi.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Arnephy.

 

HON BERNARD ARNEPHY

Mersi Mr Deputy Speaker.Bonzour Mr Deputy Speaker.Bonzour Minis avek ou tim.  Bonzour tou koleg Onorab.

Mr Deputy Speaker, parey in ganny fer resorti, nou Lasanble pe ganny demande pou repeal sa vye Act Lanvironnman 1994 e ranplas li par enn ki pli modern e ki fer plis provizyon, pou nou kapab kontinyen anmenn nou pei ver plis prosperite ekonomik, parey Minis in ganny dir.

Mr Deputy Speaker, ozordi nou pe koz en kantite, lo devlopman dirab e of course, en konponan enportan, esansyel dan asir devlopman dirab, se asire ki nou kontinyelman protez, amenaz e fer sir ki nou lanvironnman i ganny byen sofgarde.

Mr Deputy Speaker, ler mon pe get provizyon sa Lalwa, i evidan ki ti annan serten mankman e ki ozordi nouvo Lalwa, pe fer provizyon pou anmenn bann nouvo eleman e atraver sa, donn Minister – donn bann Departman konsernen plis pouvwar, plis Lotorite, pou zot kapab formil bann Regilasyon, ki a fer ki nou dan en pli bon fason kapab adres bann limitasyon ki egziste ozordi.

Mr Deputy Speaker, parey bann koleg in dir pli boner, nou’n fer en kantite sikse dan proteksyon nou lanvironnman – proteksyon nou bann lespes, tel ki ; Torti, Marswen ki trouve dan nou delo, bann zwazo andemik, eksetera.

Me malgre sa, ozordi nou vwar nou, pe fer fas avek en kantite defi.  E enn bann defi prensipal ki nou fer fas avek ozordi, se nou bann sitwayen e menm parfwa nou bann viziter, ki mank respe an sa ki konsern proteksyon nou lanvironnman.

E ozordi, salte i enn nou pli gro challenge ki nou bezwen fer fas avek.  E ler nou pe koz lo salte, nou pe koz salte lo management nou landfill ; e salte dan nou lanvironnman imedyat kot nou frekante,  kot lakour ; dan nou bann vwazinaz ; dan bann landrwa piblik, eksetera.

E Mr Deputy Speaker, si mon rikord i bon, mon krwar sa lannen i fer 5enm – 6enm fwa ki Minis pour Lanvironnman, i vin devan nou Lasanble pou vin fer Statement – pou reponn plizyer Kestyon e la ozordi in anmenn Bill lo Lanvironnman, zisteman mon panse, akoz nou santi nou bann reprezantan lepep, ki i annan en kantite issues.  Malgre nou’n koz lo bokou sikse ki nou’n fer, me nou osi konstate, ki i annan en kantite issues ki nou bezwen adrese an sa ki konsern lanvironnman.

Mr Deputy Speaker, ozordi nou annan en kantite Minister  – en kantite Lazans – en kantite Departman ki responsab, pour en kantite keksoz.  Me mwan personnelman, mon santi, ki parfwa i mank sa sinerzi, i mank sa kordinasyon ant bann diferan lenstans, pou asire ki nou pe koz lo menm langaz e ki nou pe ansanm, dan en fason efektiv adres bann issues.

Mr Deputy Speaker, ozordi petet Minister taler i a koz en pti pe lo la – nou annan en problenm ‘lisyen eran, dan pei.  Me sa i en gro problenm sa !  Mon’n anmenn kestyon devan Lasanble, me mon kestyon in ganny tourn an ron a plizyer repriz, akoz nou pa konnen lekel ki vreman  bezwen reponn, adres sa bann issues !  Enn ler mon ti anvoye, i dir mwan sa i pour Minister Lagrikiltir ek Lapes.  En lot zour, i dir mwan pour Lanvironnman.  Ler mon al kot Lanvironnman, Lanvironnman i dir pa pou li.  Minister Lagrikiltir i dir pa pou li.  Minister Lasante i dir sa pa son konsern.

So, mon krwar avek nouvo provizyon dan Lalwa, dan Cabinet – bann Minis – bann Minister, tou bann lezot dimoun konsernen, i bezwen enn fwa pour tou asize e deside lekel ki pran responsabilite, pou nou adres sa bann issues ! 

Ozordi nou pe koz maladi dan kominote.  Lisyen eran, i enn bann fakter ki ede pou  anmenn maladi.

Mr Deputy Speaker, Vandredi,mon rod en take away.Mon pe rod en landrwa pou asize pou manze.  Mon al la, la pa tro lwen devan la, kot i antre kot Espace laba.  Me sa kantite salte ki ou vwar ater !  E an menm tan letan mon pe koze, mon vwar i pas 6 lisyen eran – bwat take away dan zot lagel – pa konnen kot zot pe anmennen.  Me tousala i ede pou fer propagasyon maladi !  E avek sa nouvo Lalwa, nou bezwen rod en fason pou nou met en kontrol avek sa sityasyon, enn fwa pour tou.  Dimoun i fer pou li, fini manze i pran son bwat i zete !Lisyen i trenn pou li ; sat eran i trenn pou li !  Sakenn i fer pou li !  Pandan ki nou pe dir nou pe envestir en kantite dan proteksyon nou lanvironnman, be par kote i annan bann fakter, ki pe detri tou sa bann sikse !

So, Minister, mon mazinen  poudir sa i en pwen enportan.  Mon ti a kontan ou anmenn devan Cabinet e ki posibleman nouvo Lasanble, ler  en Manm pou anmenn en tel kestyon,thennou a konnen lekel egzakteman, ki responsab pour sa zafer.  So, mon ti a kontan ki ou pran note.

En lot issue ; nou pe koz en kantite devlopman ki nou’n pe fer dan pei ; devlopman lakaz.  La Onorab in dir dan son distrik Les Mamelles, i annan en kantite devlopman –Flat ; menm dan serten Flat i annan a kout 18 lakaz dan Block ; but nou annan sa issue Sewage ki mon krwar i en issue Lanvironnman.

Me ozordi osi sa pour mwan,i en pti en konsern akoz at times, MLUH i dir ou, pa li ki responsab ; sa i tonm kot Lanvironnman ek PUC.  PUC i dir ou poudir sa i responsabilite MLUH ler i fer son Housing Block.  So, mon krwar  tousala i  bann keksoz ki nou bezwen annan plis kordinasyon, dan en fason pli efektiv ler bann proze parey pe ganny conceptualize.then nou deside si MLUHi bezwen fer laranzman avek PUC pou asire ki i annan propersewage system, then sa i ganny fer dan en fason pli byen kordinen.

Mon krwar i annan en pwen ki Onorab Fideria in koz lo la, se ranforsman bann Lalwa.  Pour en pei ki nou pe met en kantite lanfaz lo nou proteksyon nou lanvironnman, mon santi poudir nou bezwen invest plis dan plis Environment Police,ok ?  Bann Zofisye Lapolis Lanvironnman.  Mon krwar Minis in dir, i annan zis 7 si mon pa tronpe e mwan mon panse poudir sa,  pa sifi.

Mr Deputy Speaker, ozordi nou annan bann pti Kontrakter dan distrik – dan Lavil, ki ganny peye gro, gro sonm larzan, pour zot gard nou Lanvironnman prop.  Me sa ki sagrinan, se ki dek ki landrwa i fini ganny netwaye, ou pase apre midi ou vwar partou in flood avek salte.  Sa isadsa !And this is a waste of publicfund !E mon mazinen ki Minister, ou Minister i merit lobby avek Minister Finans, pou nou asire, ki nou annan plis sa bann Zofisye Lanvironnman ki pase e ki dan en fason byen – san fer malis personn, i aplik Lalwa kot i fodre.  Akoz si nou kontinyen parey nou ete la, nou pou zis kontinyelman koze, koze e koze, pandan ki nou lanvironnman – son sityasyon igets worse !

So, mon mazinen sa i bann pwen ki efektivman sa Lalwa atraver bann Regilasyon – bann nouvo Regilasyon, a permet koman en Gouvernman, pou nou adrese.  Me an menm tan ki mon pe dir sa Mr Deputy Speaker, nou bezwen rekonnet osi, bann nouvo inovasyon ki Gouvernman pe met devan ; par egzanp i annan sa zafer Demokratizasyon Lenerzi Renouvlab.  E mon mazinen poudir sa i en tre, tre bon keksoz.

An menm tan  ki nou pe koz lo la, nou bezwen osi adres saissueConsumerism.Ozordi pei, nou’n ganny konsidere koman en high-income country – dimoun i annan plis larzan pou depanse.  Dimoun i travel : plis biznes ; bann larzan pe enporte, me sa issueConsumerism i vin en issue !  Akoz pe antre nenport kwa dan pei e dimoun pe zis aste – 3-4-5 mwan, 1an sa bann prodwi, sa bann gadget, i ganny afekte apre kot i ganny dump ? Dan lanvironnman !

So,mon krwar Minis in vin fer en Statement pa tro lontan, lo sa zafer management of waste e mon krwar this issomething ki nou bezwen pouse, pou fer ki nou rod bann solisyon dirab e vyab, pou nou kapab kontinyen adres sa bann issues.

E an dizan sa ankor Minis, mon ti a kontan Mr Deputy Speaker, ki Gouvernman i lobby avek bann Lorganizasyon enternasyonal.  Mon konnen  sa bann Lorganizasyon i annangoodwill pou zot ed Sesel ; e atraver sa,mwan mon mazinen ki Gouvernman i bezwen met bann proze – bann proze ki vyab devan zot; par egzanp nou annan GEFGlobal Environmental Facility,ki zot pare pou ed bann pei sirtou bann pei ki montre son komitman dan proteksyon son lanvironnman.  So, thenmon krwar poudir i annan en kantite ki nou kapab fer, pou nou kontinyelman rod sipor – rod sa mwayen finansyel – rod sa bann lekspertiz neseser, pou nou kapab kontinyen anmenn lazanda proteksyon nou lanvironnman bokou pli devan.

E ankor, Onorab in dir, Onorab Fideria in koz lo Liniversite Sesel.Ozordi i sad ki malgre nou, nou annan sa konesans otantik lo nou lanvironnman, me nou vwar poudir letan en kantite bann proze pe gannyconceptualize, nou vwar nou bezwen rod expert sorti deor, pou vin fer bann Envivronmental ImpactAssessmentlo sa bann proze.  Mon mazinen poudir nou bezwen invest plis dan nou bann lazenes – dan nou bann Profesyonnel.  Laatraver Liniversite Sesel, invest plis dan nou bann zenn pour nou kapab, akoz nou,nou annan sa bann konesans otantik lo kwa ki pase dan nou pei e mon mazinen poudir nou kapab fer en travay bokou, bokou pli formidab.

Mr Deputy Speaker, mon ti a kontan met en sizesyon devan Minis, dan sa Nouvo Sesel, nou’n koz en kantite lo nou bann Millennium Development  Goals ki nou’n achieve – preski tou.  Ozordi  nou pe koz lo bann SDGs !  E an relasyon avek lanvironnman,it’s high time ki Gouvernman i fer li enn son priyorite,met li dan son azanda ki dan sak distrik – dan sak distrik dan nou pei, en morso later ase sibstansyel, i ganny rezerve, kot nou devlop sa ki nou apel en Green Area.  Ou al dan bokou pei – mon ti Australie pe study dan mon pti Inglewood kot mon ti reste – dan sa pti vilaz – sa pti distrik la, ti annan en gran ‘GreenArea’.E sa ki i fer li, i ankouraz proteksyon lanvironnman li menm – rebwazman, bann pye dibwa and so on. Me an menm tan, i ankouraz en landrwa kot dimoun  – lafanmir– kominote, i kapab zwenn pou fer legzersis ; i en landrwa kot dimoun i servi pou fer Yoga –pou fer tou kalite keksoz.

So,mon krwar sa dan Sesel, nou manke.  I annan serten distrik ki annan  – tre pe.  Me mon mazinen poudir sa i merit en priyorite. Me sirtou ozordi, nou pe koz lo bann Housing Estate,ki  avek resours limitasyon teren, en kantitebann Housing Estate, pe ganny konstri, me pa neserman annan en landrwa rekreasyonnel.

So,mon krwar poudir en Green Area dan tou distrik, i pou ede anver healthyliving, an menm tan anver sa promosyon nou lanvironnman.

Mr Deputy Speaker, pou konklir, sa zafer lanvironnman la, pa zis en zafer Gouvernman sa.  I en zafer tou dimoun.  Gouvernman li i spearhead, me sak dimoun i merit pran son responsabilite. Sak endividi i merit pran son responsabilite.  Sak lakour – sak fanmir, i merit pran son responsabilite.  Sak landrwa travay, i merit pran son responsabilite, pournou asire ki nou kontinyelman nou tou ansanm, met sa zefor  pour nou fer ki nou Sesel, i vin sa Sesel prop ; sa Sesel zoli e sa Sesel kot nou kontinyelman ankouraz, atrakte viziter pou vin vizit nou pei.

Nou’n fer en kantite parey mon’n dir, me malerezman ozordi nou vwar poudir i annan serten dimoun ki annan en latitid lesefer ; they couldn’t care less about nou lanvironnman.  Me nou, nou bezwen koman en Gouvernman, met nou lipye ater – met bann resours neseser ater, pour nou asire ki nou deal avek sa bann sityasyon enn fwa pour tou e ki Sesel i kontinyen reste sa bizou dan Losean Endyen.

Avek sa detrwa mo Mr Deputy Speaker, mon pou a-port mon sipor pour sa Bill. E mon ti a kontan ki tou bann pwen ki’n ganny sorti Minister,  sa bann pwen i ganny aksyonn-en e ki nou fer ki nou bouz de lavan.

Mersi.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon, avek sa nou a pran en Break e nou a rezwenn 11er bomaten.

 

( BREAK)

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon, nou a kontinyen nou deba lo Environment Protection Bill, 2016, e mon ava envit Onorab Volcere pou fer son lentervansyon.

 

HON MARC VOLCERE

Mersi Deputy Speaker.Minis ek ou delegasyon bonzour.Tou manm Onorab.

Mr Deputy Speaker, sa Lalwa ki devan nou ozordi pour mwan, i en Lalwa vreman enportan. E mon osi krwar ki sa Lalwa ki nou pe diskit lo la ozordi, i pou antre dan liv listwar, koman en Lalwa ki nou ganny pe diskite.  Menm si nou annan camera, me i pa pou ganny difize an direk avek nou pep Seselwa.

Mr Deputy Speaker, lannen pase, nou ti pas en Lalwa lo Coco-de-mer ki annan osi pou fer avek lanvironnman.  E ozordi mon vwar Gouvernman atraver Minis, in anmenn sa Lalwa lo Lanvironnman.  Parey in ganny dir par mon bann koleg ki’n koze avan, Gouvernman in fer en kantite, an term  proteksyon nou lanvironnman.

Nou Prezidan dan tou bann forum, kot i ale, in anmenn sa pwennvi e lemonn an antye, i rekonnet ki Sesel i fer bokou.  Bokou etranze mon a dir – mazorite, ler i debark Sesel, zot vreman enpresyonnen avek labote nou pei. E sa i annan gran keksoz pou fer avek sa proteksyon, ki’n ganny mete tou dilon, pou protez nou lanvironnman dan en fason ou en lot.

Me a sa pwen Mr Deputy Speaker, mon ti a kontan parey Onorab Fideria in fer, remersi bann dimoun ki lo forefrontdan proteksyon nou lanvironnman, ok ? Nou pa kapab manke premyerman ,pouremersye Minis ki la avek nou ozordi. Nou annan nou ex Minister pour Lanvironnman,Minis Rolph Payet. Nou annan nou fame Victorin ki’n ganny koz lo la – Victorin Laboudallon.Nou annan osi Mr Willy Andre. Nou annan Mr Atervio Cedras, e nou annan osi Mr Mazarin.

Sa bann non ki vini la ler nou pe koze.Me nou konnen osi i annan bokou lezot.  I annan bokou lezot ki zot osi zot in donn en koudmen. E an gran mazorite – piblik Seselwa ; zot osi zot in zwe sa rol pou kapab anmenn nou lanvironnman, kot i ete ozordi.

Mr Deputy Speaker, ler nou koz lo lanvironnman, nou koz osi lo devlopman soutenab. Koman en pep, konman en pei nou bezwen osi devlope. Me sa ki byen avek Sesel, nou’n fer li dan en fason soutenab,akoz ler nou’n mazin devlopman imen,nou’n osi mazin proteksyon nou lanvironnman.  E sa parey mon’n dir, i en keksoz ki’n vreman mars byen e mon ti a demann nou pep,nou Gouvernman, pour nou osi kontinyen travay dan sa menm laliny, pour ki nou pei,ia kapab reste No.(1) dan sa domenn.

Mr Deputy Speaker, nou bezwen sipor kontinyel nou zabitan, ok ?Set a ki i bezwen zwe son rol dan en fason ou en lot, pou nou asire ki nou kontinyen lo sa laliny kot nou’n arive ozordi.  E nou fer bokou plis, pou nou kapab al pli devan.

Praslin koman en zil ki depan en kantite lo tourisMr Deputy Speaker, nou bezwen kontinyen met sa lanfaz, pou nou asire ki Praslin i reste sa Non ; parey nou konnen Praslin, nou annan nou Coco-de-mer  ki ganny rekonnet dan lemonn koman pli gro noix ki annan dan lemonn. Nou bezwen kontinyen met sa laspe proteksyon nou Coco-de-mer ankor ki relye avek nou lanvironnman.

Me ler mon get dan sa Bill Mr Deputy Speaker, ki devan nou, mon pa vwar sa laspe – en morso ki koz an gran par, lo par egzanp lo dife.  Lo Dife Brousay, ki en laspe ki’n anmenn enpe destriksyon lo nouzil Praslin. Si ozordi ler nou vini – sirtou dan avyon,  nou vwar enpe nou montanny i rouz, sa set akoz nou’n ganny bokou dezas koze par dife brousay. Petet Minis i kapab eklersi nou, akoz ki dan sa Bill napa nanryen ki koz en pti pe lo sa laspe dife e ki bann mezir ki zot pe met anplas, pou kapab protez nou zil, protez nou pei, avek bann tel lensidan parey.

Mr Deputy Speaker, osi dan sa Bill i koz lo proteksyon nou bann larivyer ; lo nou bann delo – fer sir ki nou bann delo pa ganny polye. Me ozordi ler mon fer analiz, mon vwar ki i annan bokou biznes ozordi ki pe anmas delo, kot bann biznes pe met delo dan boutey e sa pe ganny re vann ; kot nou war bokou nou bann pti resours pe ganny tapped.Mon kestyon ki mon pe demande, ki Minister pe fer pou met enpe kontrol lo sa laspe, akoz mwan mon santi poudir plis bann sours delo ki nou pe anmase, petet a longer di-tan dan lavenir, i pou annan serten lefe lo nou Leko sistenm.

Akoz nou kapab mazinen ler nou pe bar en sours delo, ki arive avek bann labita ki reste pli ba, par anba sa sours ? Bann petet ki depan lo delo – ki mannyer zot sirviv ? E petet mon panse ki nou met urns san anpes dimoun fer biznes, me nou bezwen osi realize poudir, i annan lezot laspe dan lanvironnman, ki depan osi lo delo.  Alor mon ti a demann Minis, pou mazin enpe lo la e gete ki mannyer nou kapab ede, ki sa i pa vin en problenm pou nou sosyete demen.

Mr Deputy Speaker, dan sa Lasanble nou’n koz en kantite lo salte, lo lafason ki nou zer salte, Minis menm semenn pase, ti vin koz ek nou lo la. Me an relasyon avek nou lanvironnman, mon santi ki nou bezwen kontinyen fer plis, pour nour konsyantiz nou dimoun, pou nou kontinyen anmas salte, ki a fer nou pei reste sa pei kot i prop ; kot nou viziter  i a kontinyen vini pou enjoy.

Mr Deputy Speaker, ozordi si ou fer letour nou zil, ou fer letour dan nou bann distrik, dan nou bann kominote, ou pou vwar ki i annan en kantite neglizans. I annan en kantite dimoun, ou a krwar zot pa care, zot pa botherabout salte,ok ?Kot ou pase kot bann lakour souvandfwa, ou war bann vye bout feray, bann vye bout tol, plastik fannen partou ater.  Petet mon konnen lo kote Lasante, i annan bann Sanniter ki sipoze pase, pou vwar en pti pe kot bann lakour – sityasyon – ki mannyer keksoz i ete.  E petet mon santi sa pa pe ganny fer ase, petet pou ankouraz sa bann dimoun pou kapab retir sa bann salte kot zot, ki a lafen dizour ki i reste dan nou lanvironnman e i afekte nou lanvironnman.

I annan osi bann pet bottles ki’n ganny koz lo la, bann bwat take-aways.Ozordi ki ou vwar kot ou pase partou, in ganny fannen.  E bomaten ler mon pe desann sorti Erport, Mr Deputy Speaker, ou vwar dan bann landrwa kot i annan larivyer, oubyen lanmar par egzanp, Bois De Rose Avenue ler ou pe desann ; kot sa bann salte i vin akimile avek semen dan bann pye mangliye.  E osi bann lezot landrwa kot ou pase – avek divan – i depan kote divan i pouse, sirtou dan bann Labe, ou vwar en akimilasyon sa bann keksoz. Ou war bann savat, bwat take-aways, boutey plastik, tousala i ganny akimile en landrwa.  Petet la mon ti a lans en lapel avek Minister, pou vwar si pa kapab annan bann task force ki ganny set, ki kapab pase ler i annan sa bann keksoz ki’n ganny akimile dan tel landrwa, sa bann keksoz i kapab ranmase.  Akoz si non, sa bann keksoz apre ler divan i sanze, zot sorti kot zot ete, zot al tonm dan en lot rezyon. Petet mon santi la i en domenn, kot Minister i kapab fer serten travay lo la.

La Retraite, i en lot landrwa ankor kot i annan en kantite akimilasyon sa bann keksoz.  Ler ou pase ou vwar in akimile. Me zis i reste la.  Napa sa group, oubyen napa sa dimoun ki vini, pou fer sa travay pou kapab anmase.

Mr Deputy Speaker, mon santi osi, pour nou kapab kontinyen lo sa bon nivo kot nou’n arive, kot i konsern proteksyon nou lanvironnman, nou bezwen kontinyen rod gidans, rod konsey avek bann dimoun ki nou’n koz lo la, petet enpe avan ; bann dimoun ki annan sa leksperyans, pour nou fer sir ki nou kontinyen annan sa lanvironnman, ki nou depan lo la.  E ki parey mwan mon’n dir e lezot koleg ki’n koz avan mon in dir, ki anmenn touris Sesel e ki ede dan nou lekonomi.

Mr Deputy Speaker, san dout, sa Lalwa ki devan nou, i en Lalwa ki vreman enportan e avek san difikilte byensir, mon pou donn mon sipor.

Avek sa detrwa mo Mr Deputy Speaker, mon remersye ou.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Pillay.

 

HON SEBASTIEN PILLAY

Mersi Mr Deputy Speaker.

Mr Deputy Speaker mon pou entervenir lo sa Prozedlwa, dan 2 laspe. Premye laspe i konsern sa Prozedlwa li menm, ki mannyer in ganny prezante devan nou Lasanble. E dezyenm laspe i konsern bann kad regilatwar oubyen plito lozisyel, oubyen kad lenplimantasyon sa Prozedlwa li menm.  Akoz mon santi poudir i annan en keksoz ki mon repete toultan ler en Lalwa,i vin devan Lasanble e sa se kapasite bann Lazans konsernen, pour zot enplimant bann diferan mezir ki’n ganny prezante dan sa Lalwa.

Mr Deputy Speaker, avan mon kontinyen, mon oule partaz avek Lasanble, en lensidan ki ti arive dan mon distrik o komansman lannen kot en bato, en thonierKoreen ti end up lo ros Glacis.  Mon krwar sa in fer bokou Nouvel.  Bokou dimoun in poste bann portre lo Facebook ; pe demande si Kaptenn ti’n bwar, ti’n sou. Oubyen si ti pe al get en girlfriend lo ros Glacis.

Me sa ki nou pa pe realize, se ki sa lensidan ti’n kapab bokou pli grav ki i ti ete, akoz en bato Ton esansyelman i annan karbiran abor.

Dezyenmman, i annan stokaz Ammonia abor.

E trwazyenmman, ti annan en stok pwason abor, ki fer ki ou ti annan la 3 posibilite, kot tousala i koz domaz serye a lanvironnman e osi afekte lasante piblik.

E ler mon’n vwar sa lensidan arive Mr Deputy Speaker, mon’n vwar tou bann Lazans mobilize pou vin lo site e sak Lazans in pran li son bout ki i sipoze pran. Me ki mon’n osi konstate, avek toutfransiz, mon’n vwar poudir i annan serten lacking ki egziste, dan lafason ki bann diferan Lazans i kapab fer zot travay, oubyen bann resours neseser ki zot bezwen, pour zot kapab fer zot travay avek.

Mon pou premyerman, koz lo nou abilite – par egzanp, dan en sirkonstans kot nou annan karbiran, ki end up dan delo sale,ok ? En oil spill. Now i annan diferan kalite oil spill ki kapab arive. Ou kapab ganny ou en Tanker ki anmenn crude ki zet sa delwil crude lo delo, ki li i en kalite delwil. Son viskosite i en lot fason e lafason ki ou bezwen deal ek li, i en lot fason.

Then, ou annan karbiran ki’n fini ganny rafinen. Sa karbiran ki sa bato li menm li i servi pour son masin. E la ankor, li i prezant en lot domaz. Prenon an kont ki tou lede sirkonstans, ou bezwen bann lekipman pou contain sa bann spillage.

E la mon pwen i konsern nou abilite, pou deal ek sa bann spillagedan en fason vit e dan en fason ase konsistan, dan tou bann ka, pou asire ki ou pa end up avek en domaz an plis, ki pou kapab ganny kree. En keksoz ki mon bezwen soulinyen se ki bann Zofisye Lanvironnman ki’n vin lo site sa zour,I was very,very mpressed,Mr Deputy Speaker par profesyonnalizm sa bann Zofisye ; premyerman enn.

Dezyenmman, zot kapasite teknik pou konpran ki pe pase.  E zot advise e zot lanvi pou fer sir ki sa sityasyon, pa deteryore dan en keksoz pli grav.

But at the same time,mon vwar poudir sa i en mezir kordinen. E i depan lo lezot Lazans, pour zot kapab fer larestan travay ki zot sipoze fer. E se la kot mon krwar, mon pe pozisyonn sa premye pwen ki mon ti fer, an se ki konsern kapasite bann Lazans, pou zot met an plas bann mezir ki’n ganny ekrir anba Lalwa.

Ler nou regarde par egzanp, an se ki konsern en perimet sekirite, ki ti sipoze ganny etablir, sa perimet sekirite li menm li pa ti pe ganny respekte. Akoz deswit koman lensidan i arive, kiryozite Seselwa par natir, in fer li ariv menm pli pre ek bato posib ; swa dan en  bato li menm li i lo lanmer ; swa lo ros ; swa anpandan avek bann miray pou li vin gete pou tir portre, pou vwar ki pe pase.

E se la kot ou vwar,i annan en lot danze kot ;

  • i kapab tonbe.
  • bato i kapab fer kolizyon akoz i en landrwa kot i annan bokou trafik maritim.

E se pour sa rezon ki mon dir, be, ki mannyer nou kapab asire ki dan sa prosesis kordinasyon, napa en Lazans ki pas thebuck lo en lot Lazans, pou dir, ‘’Sa i tonm dan ou domenn.’’

E mon krwar dan bann sirkonstans parey, nou bezwen fer kler, si nou annan mitigasyon, oubyen nou annan lentervansyon ki bezwen ganny fer, sa Lazans konsernen i bezwen annan li en clear budget line, lo bann resours ki i bezwen, pou li fer son lentervansyon.

Mon krwar mon’n diskit sa avek bann Lotorite konsernen. Mon santi poudir nou pou war nou dan en sityasyon, kot si par egzanp, mon annan en Lazans e dan en bout mon Lazans i dir ok, ou devret siport sa lot Lazans, i annan en tandans pour mwan fokaliz lo mon core activity ki mwan mon fer e rod resours pou mon core activity ki mon fer.

So, si mwan mon coast guard, mon fokaliz lo sa ki coast guardi bezwen  pou li par egzanp, deal avek enforcement anpes illegal fishing dan nou Zone Eksklizif, deal avek problenm Piratri, deal avek bann problenm ki relye avek coast guard.

E mon krwar parfwa, bann keksoz ki konsern lanvironnman, i pran second place.  E sa ou pa kapab blanm sa bann Lazans, me plito mon krwar, from en pwennvi fonksyonnel, i pli bon ki nou annan nou, bann mezir kadre anba en kad Legal, ki ava fors bann Departman konsernen, pour zot annan en provizyon finansman, pour sa bann mezir kler.

Si par egzanp, nou bezwen aste bann retaining booms ki anpes sa delwil al pli devan, then i bezwen ekrir anba budget line ; nou bezwen annan sa. Akoz pour nou rely lo en lot Lazans pou li fer sa,then it becomes little bit cumbersome.

Dezyenm keksoz ki mon krwar nou bezwen osi fokaliz lo la se;how nou reakte in the first instance, kot apre nou vwar poudir keksoz i amelyore down the line, me selman atthe first point ki nou tann sa bann keksoz, ki mannyer nou reakte?

Mon pou dir ankor enn fwa ki Departman Lanvironnman, i fer bokou li.Me selman i bezwen ganny asiste par lezot Lazans. E se pour sa rezon ki, ler nou pe regard sa Lalwa, the enforcement capacity ki Lanvironnman i annan, i pa depan zis lo Minister Lanvironnman. I osi depan lo bann lezot agencies.

E se pour sa rezon ki mon krwar Minister konsernen, i bezwen fer tou son posib pou fer pase sa pwen; ki sa bann concerned agencies, i bezwen kapab – i bezwen pare, pour zot met resours adekwat – e si napa, annou fer sir ki dan bann provizyon Bidzetersa i ganny mete.  E Lasanble i ava aprouve dan sirkonstans kot sa bann mezir i bezwen ganny mete.

Mr Deputy Speaker, mon’n koz lo sa lensidan, akoz i montre nou ki mannyer nou bann dimoun ki’n etidye, ki’n train dan sa domenn, i fer bokou zefor pou protez nou lanvironnman, ki bokou nou Seselwa, nou take for granted ozordi.  Nou al borlanmer nou bennyen – lanmer i prop.  Me nou pa realize ki travay, ki zefor ki sa bann Zofisye i fer, pou zot asire ki sa lanmer i reste prop; pou zot asire ki sa lanvironnman i reste sen.

E souvandfwa nou prefere ler i ariv en pti lensidan, pou nou blow sa out of proportion; met lo medya sosyal; fer en ta komanter; fer en ta retorik lo la -san realize ki sa bann  Zofisye, ki’n sey deal ek sa bann sityasyon pou  contain li, in fer tou zot mezir posib e travay avek tou resours ki annan a zot dispozisyon, pour zot kapab fer keksoz marse.

E se pour la osi kot mon krwar dan lefitir, nou bezwen vwar ki mannyer nou incentivize sa bann Zofisye, pou asire ki zot ankor annan sa lanvi pour zot kontinye,n akoz mon krwar sa it comes down of a vocation sa, pour lanvironnman.  I pa zis zot pe fer en louvraz.  Me mon krwar sa bann dimoun i annan en vokasyon zis parey  en Ansennyan, i annan en vokasyon pou li form bann zanfan – en Polisye i en vokasyon pou li mentenir Lord ek Lape; en Zofisye Lanvironnman i out of en lanmour ki i annan pour lanvironnman, ki i fer sa louvraz ki i fer.

E deplizanpli nou pe vwar poudir nou bann zenn entelektyel, oubyen zenn Profesyonnel pe komans per pou la dan sa Sekter zisteman, akoz mannyer nou larestan popilasyon nou reakte, ler nou annan en pti lensidan koumsa ; san ki nou pare pou ekout sa bann Zofisye; oubyen ler zot lo scene, pe sey donn nou en mezir pou deal ek sityasyon.

So, mon krwar i enportan ki Minister konsernen, i fer tou son posib pour;

(1) edik popilasyon as to travay ki zot bezwen fer; lanpler travay, gravite travay e lenportans travay ki zot fer.

E dezyenmman osi, edik lezot Lazans konsernen, pou konpran ki zot pa pou kapab fer sa bann keksoz lo zot tousel e zot bezwen sa bann resours ki sa bann lezot Lazans i annan, pour zot kapab zisteman fer bann travay ki neseser pour zot fer. E sa pou mwan, mon krwar i en pwen primordyal ki zot bezwen pase atraver sa Prozedlwa.

En dezyenm pwen enportan – e mon krwar dan sa Lalwa mon pe get Seksyon 24- 25, i pe koz lo bann keksoz ki annan pou fer avek emission of noise. E sa mon krwar i annan en keksoz ki bokou Seselwa pe koz lo la ozordi. E mon enn bann dimoun ki koz lo la, me larealite i se ki nou annan en sosyete ki pe evolye. E i pou inevitab – par egzanp enn bann konsern ki nou tande tanzantan, se ki bann zenn, i annan bann gro muffler dan zot transpor ki fer tapaz.

Me i en realite ki tou pei i fer fas avek, kot ler ou annan ou en popilasyon ki pe evolye, i annan bann tandans ki ganny adopte, oubyen ki ganny adapte, ki ou bezwen prezan rod bann mezir pou fer fas avek.

E mon krwar, ler mon pe vwar sa la, mon pe sizere ki Minister konsernen, i annan en dyalog avek sa bann amater, oubyen amater sa bann diferan aktivite. Mon vwar i pe komans vin deplizanpli popiler kot zot annan en car show – koz ek zot; annan en diskisyon ek sa bann zenn ek sa bann dimoun, ki petet mwan, mon pa vwar nesesite pou fer sa bann modifikasyon ek en transpor.  Me i annan lezot dimoun ki vwar en serten appeal estetik ladan.

So, ou bezwen annan en diskisyon avek sa bann diferan groupman, pou vwar ki mannyer ou kapab vin ansanm, malgre ki ou pa pou kapab satisfer tou dimoun, but at the same time ou ava ganny en common ground, kot tou dimoun i ava kapab dir,‘’Be ok, lala mon pwen, i pe ganny pase, i pe ganny tande.’’ E i ava ed zot osi pou pran bann mezir korektiv, kot petet zot pa pe pran.

Mon konsern i se ki nou pas bann Lalwa an izolasyon diskisyon avek bann diferan groupman.  E la mon oule dir poudir tou groupman i enportan, an relasyon avek en Lalwa – sirtou en Lalwa ki konsern lanvironnman; akoz okenn lenpak ki arive avek lanvironnman, i annan 2 fason i kapab ale.  En fason ou kapab reinstate sa lanvironnman ki’n ganny andomaze.  Me lot fason, i kout ou de milye lannen avan natirelman, sa lanvironnman i kapab retourn sen, oubyen i pa retourn ditou.

E se pou sa rezon, ki everybody ki ganny afekte oubyen ki ganny impacted,oubyen ki konekte avek, i bezwen ganny konsilte. E mon krwar konsiltasyon i devret reflekte tandans ki sosyete pe pran, ozordi. Pour mwan sa i en pwen fondamantal ki bezwen ganny konsidere.

E la mon oule koz lo en lot pwen ki konsern – par egzanp ozordi, akoz nou annan en konsern teren, nou pe fer plis Flat. Me plis Flat i vedir ki dimoun i reste dan bann landrwa ki annan plis dansite.

E malgre sa, bann laboutik i still vann bann speakers. Istill vann bann lanmizik. Istill vann bann diferan lekipman lanmizik, ki tou bann zenn i kontan ekoute.  Tou lakour i kontan annan en lanmizik; kot week-end swa i zwe son gospel; swa i zwe son sanson pour en pti parti – en Premyer Konminyon, en Lakonfirmasyon – en get together.Me akoz i dan en Flat definitivman i pou disturb en lot, ki li petet i pa kontan!

E se pour sa rezon ki nou bezwen annan diskisyon ant Lotorite avek dimoun. Nou pa pou kapab anpes dimoun zwe lanmizik. Never. Lanmizik i form parti nou mind, body and soul. Nou tou, nou annan en rhythm dan nou lavi ki nou viv avek, whether ou ekout classical music, whether ou ekout sega, whether ou ekout moutya, whether ou ekout reggae, be nou tou nou annan en rhythm intrinsically.

E se pour sa rezon ki nou bezwen sa diskisyon e sa lespri ouver, ler nou pe regard lenplimantasyon nou bann Lalwa, pou nou vwar ki mannyer nou enplimant li dan en konteks pli reel, ki pli realistik avek konsiderasyon kot nou ete ozordi.

Mr Deputy Speaker, dan sa Lalwa, i osi annan sa ki nou konsern Development of Coastal Zone. Se sa mwan, mon pou koz lo la, akoz mwan en dimoun ki reste lo en Zone Kot-yer. Mon sorti dan en distrik ki annan en gran Zone Kot-yer e ki annan bokou lans.  Mon en dimoun ki tre pasyonnen par lanatir, tre pasyonnen par lanmer. Mon’n viv avek lanmer tou mon lavi o bor mwan.

Me en keksoz ki mon krwar nou pa pe realize, se ki dan Lalwa ozordi, nou pe koz 15metre high water mark within the foreshore. Me avek coastal erosion ozordi, sa15metre high water mark, nepli stand. Me nou ankor still pe stick ek sa dan bann Lalwa, an se ki konsern planning. E sa i pou kre en problenm dan le fitir akoz si sa 15met, i zis sa 15met ki ou annan, be then nou pa pou ganny akse ek sa landrwa.  Akoz legalman sa dimoun ki li sa i son landrwa, i annan son right. Anba Konstitisyon Lartik 26 i annan son right. Malgre ki i annan serten derogasyon anba Konstitisyon, i ganny mete.Mwan se pour sa rezon, ki mon krwar poudir enn bann keksoz ki nou bezwen re vwar, se an se ki konsern development ofthe foreshore oubyen devlopman within sa15metre high water mark.  Akoz the high water mark kot i ti ete, 30an-40an pase, i no longer the case anymore.  We have to agree about that. Avek lerozyon kot-yer; avek presyon ki nou pe mete lo bann Zone lakot,i nepli le ka.

So, nou bezwen dan sa sirkonstans, revwar bann provizyon ki annan dan Lalwa, malgre ki pa tou dimoun ki pou dakor avek sa sizesyon, me mwan mon santi poudir ienn bann sizesyon, ki nou bezwen revwar, akoz ou pa kapab vwar en taso ki ganny plase dan milye lans. Akoz legalman sa taso i pou normal kot i ete,akoz i pou tonm within sa 15 met.

Me, avek lerozyon kot-yer sa 15met, i nepli 15met.  In redwir.E se pour sa rezon kot  ler nou pe koz devlopman en Zone kot-yer, mon krwar ki dore avan, devlopman en Zone kot-yer avan ki i ganny devlope, enn bann eleman ki en primordyal, se ki presyon sa devlopman pou mete lo sa Zone lakot?

E si nou pa kapab klerman etablir sa,either atraver en EIA Class (1), either si iannan en EIA Class (2),then mon krwar nou bezwen – dan lefitir vwar ki mannyer sak devlopman, i met an plas en konpozisyon mitigasyon Lerozyon lans – premyerman;

  • si i o bor lans – si i o bor lakot.

Dezyenmman, akse pour piblik avek sa rezyon lakot, akoz i annan bann aktivite ekonomik e kiltirel – e ler mon dir kiltirel – akoz istorikman dimoun in toultan vin dan sa landrwa pour zot zwenn, pour zot de-foule, pour zot pas letan ansanm.

So, mon krwar i enportan ki nou regard, (1)son kad lenplimantasyon sa Lalwa e efikasite bann Lazans ki nou annan, pou enplimant sa Lalwa.

Me dezyenmman, bann lezot Lalwa ki siport sa Lalwa.  E pou vwar ki mannyer sa bann lezot Lalwa osi, i bezwen annan serten lamannman, ki pou satisfer bann konponan nouvo, oubyen bann konponan pli realistik – parey mon pe konpran, dan sa nouvo Lalwa ki devan nou ozordi.

Mon pou donn en legzanp tipik.  Ozordi si ou fer en EIA – e mon vwar bokou travay ki ganny fer par bann Zofisye Lanvironnman.an relasyon ek konsiltasyon – prosedir konsiltasyon pour bann EIA, me enn bann eleman ki mon santi i annan serten lacking; e sa i aplik osi pourPlanning Authority, se post sa EIA, post sa construction, how much intervention i ganny fer, pou vwar si devloper pe respekte – i pe dot all the I’s, ok? In cross all the T’s pou vwar si i pe respekte bann diferan konponan son EIA, an relasyon avek;

(1)beach access an relasyon a dezyenm avek bann waste water disposal, eksetera.

This is extremely important pour mwan; akoz nou bezwen careful ki nou pa tonm dan sa pyez –out of mind and out of sight. Dan bokou sirkonstans kot nou’n vwar sa arive, nou’n vwar poudir i annan friksyon ant devloper avek piblik.  E  both of them are rightla, enDevloper li son devlopman i Legal, akoz i lo son later e piblik osi i annan son Right, akoz i annan drwa pou li akse en plas piblik.

Me prezan kot i vin en lot pwen enportan, kot ledikasyon piblik an relasyon avek ki mannyer zot servi bann plas piblik; par egzanp mwan kot mon reste, i en akse prive, me tou dimoun i servi pou al borlanmer. Tou dimoun i ganny akse ek sa landrwa – whether avek ou loto, whether avek ou pick-up, whether avek whatever ki ou servi pou al borlanmer.

Me ler ou sorti borlanmer, ou pran ou gro sak ki ou’n fer ou piknik avek, ek tou ou lasyet tou ou bataklan, ou kit lanmenm lo lans, ou ale.  E ziska la mon pa ankor zanmen war en ‘spot lo Televizyon – mon’n war bann ‘spot ki koz lo zeneralman, ‘Dimoun pa zet salte dan diferan landrwa,’ me mon pa ankor war en ‘spot lo Televizyon, ki koz lo; ‘’Ou lo en lans, ou pa sipoze pe fer sa.  Ou pa sipoze pe fer sa!’’

Well, si i annan mon krwar poudir, i pa pe annan sa lenpak ki i devret annan,akoz si nou vwar sa aktivite pe kontinyen – akoz remarke sa ‘spot ki’n fer, ki dimoun i respekte serten keksoz ki zot zete o bor bin, i pe marse.

Me eski i annan ase lanfaz ki pe ganny mete, lo sa ki dimoun i zete lo lans? Mon krwar le pwen ki mon pe fer la, se ki, par egzanp, annou pran par egzanp en piknik oubyen en Maryaz ki arive lo bor lanmer.  Sa dimoun i vin avek tou son can labyer. I annan dimoun byen normal, i met tou son plastik dan pick-up i ale, i al zete.  Me i annan dimoun i kit sa lanmenm.

E parfwa sa ki pli dekourazan, ou ganny dimoun bann zenn iniversiter – edike; zenn Profesyonnel Seselwa swadizan edike, ki fer li. E pour mwan se sa dezavantaz ki nou annan ozordi dan nou pei, kot nou’n fer en kantite travay an se ki konsern Environment Education dan bann Lekol.  E sa in pay off.  E se pour sa rezon ki nou lanvironnman ozordi, i ankor dan sa sityasyon ki i ete la. Me ki pe arive, se ki nou pe take that for granted, Seselwa. We are taking what we have for granted e down the line 20 years, nou pou pay the price for taking what we have for granted! This is the point I want to make.

E si nou krwar poudir dan lonterm en dimoun pou vini pou vin netwaye pour nou,  no one pou vin netwaye pou nou. Se nou ki bezwen pran bann linisyativ, pou nou asire ki keksoz i mars dan en tel fason – pou nou asire ki nou, ki gard nou landrwa prop.

E mon dir sa Mr Deputy Speaker, akoz sa lans kot mon ete, i en landrwa kot bann Torti i vin ponn. Esa bann plastik kot i al end up? I al end up dan lanmer.E ler in end up dan lanmer i afekte lekel?  I afekte sa bann menm Torti ki vini, ki’n ponn.

Mon kwar PS i la, i kapab sertifye ki  mon krwar apre, apepre 3 repriz, mwan menm mwan personnelman mon’n call zot e mon’n ed zot relocate bann hatchlings– pa bann hatchlings, me bann dizef torti ki’n ponn dan landrwa kot mon reste.

En lot pwen ki mon oule soulinyen Mr Deputy Speaker, se nou bezwen osi deal avek bann larivyer ki debord – ki zot mouth – the mouth of the river i al lo lanmer; akoz mon’n vwar poudir lo lakot par egzanp L’Ilot Glacis apre bann gro lapli, ou vwar en kantite salte end up dan delo. E mon konnen Minister Lanvironnman pe sey son mye, pou deal ek sa sityasyon. Me i en sityasyon ki nou bezwen deal avek, akoz se sa bann menm salte ki blok sa bann lanbousir; ki blok sa bann dren e apre sa deloi end updan lakour sa bann dimoun – sa bann menm dimoun ki’n koz sa bann menm problenm.

E mon krwar lo kote Investigation and Inspection, si nou kapab entansifye zefor ki nou pe mete; sirtou la avek the coming heavy rains, si nou pou annan gro lapli, pou asire ki nou pou annan mezir pou mitigate bann keksoz ki kapab arive.

Mr Deputy Speaker, I toultan en keksoz ki mon pasyonnen about pou koz lo lanvironnman.  Mon annan en koleg lekol PS ozordi ki asize la devan e i fer mon tre fyer pou vwar li PSpour Lanvironnman.  E mon konnen poudir depi tre zenn, in annan en gran lanmour pour lanvironnman ; in annan en gran pasyon pour lanvironnman – en keksoz ki pa’n zanmen arete.

E mon konnen poudir avek bann dimoun parey, nou pou toultan annan zefor ki ganny mete.  Mon’n travay menm avek Minis, an se ki konsern proteksyon nou biodiversite. E mon konnen poudir Lanvironnman i dan bon lanmen, me selman zot bezwen sipor.

Zot bezwen sipor tou dimoun.  Zot bezwen sipor tou popilasyon, pou pare pou fer fas avek sa ki pe arive.

An terminan Mr Deputy Speaker, mon oule fer referans avek the Animal, Plant and Biodiversity Act. Ou konnen resaman nou’n ganny sa zafer senir plim dan pei e bokou kestyon in ganny demande lo ki mannyer sa in ganny entrodwir; lo ki fason sa in antre dan pei, eksetera eksetera, ok?

Mon krwar ki enn bann keksoz ki mon pe toultan lager, se ki nou annan en serten koerans, dan ki -lekel Lazans ki sipoze take the lead in the management of this Act and what are the resources we need; whether nou bezwen enFumigation Chamberlo Erport; whether we need what?- I don’t know.

Me selman nou bezwen fer sir, ki nou kapab fer plis ki sa, akoz parey mon’n dir, nou pe evolye.  Ozordi nou annan dimoun ki dan biznes fer vini fler.E sa bann fler i en big business ozordi ; akoz bann Funerals i ganny provided for ,dekorasyon pour bann Konferans, dekorasyon pour Maryaz, dekorasyon pour isi pour laba.  E se atraver koumsa ki pou pe probableman bann organism ki pa andemik oubyen ki pa originate from isi, i antre dan pei.

So,se pour sa rezon ki manner nou bezwen vwarki mannyer nou deal avek sabann sityasyon. Nou bezwentoultan rod fason pou deal avek bann sityasyon ki nou pe fer fas avek, akoz si nou pa fer lila, in the long term i pou vin difisil pou nou.

Mon reiterateen pwen ki’n ganny fer oparavan e sa i konsern scrap metal,me pa spesifikman scrap metal,me bann loto –scrap cars par egzanp. Mon pa konnen kan ki nou pou deside pou nou fer en scrap yard. Mon konnen i annan devloper ozordi, ki’n pare a son prop fre, pou li antre dan sa biznes. I annan son mwayen.

E en scrap yardi pou benefisye Seselwa, dan lesans ki bann parti en loto ki’n ganny kase, en dimoun i kapab al dan scrap yardgannyen, aste ; premyerman (1) I kapab re eksporte.

E dezyenmman, i pou tir sa bann vye karkas loto dan lanatir kot zot ete  – kot zot pe anmenn moustik, kot zot pe kre lezot nwizans. E pou dir mon poudir nou ankor pe idantifye en morso later,mon krwar pou dir,This is –pour mwan, i en pti pe loose la. Mon krwar nou devret pli committed lo la.  Nou bezwen en landrwa pou fer en scrap yard, there’s no two ways around it.

Ozordi i annan sa bann heavy plants – sa bann bulldozers ki’n vye – ki’n kase, these are heavy machinery ki ou pa pou bouz zot ankor!

Me parfwa ou pas Providence, ou vwar i vin parey en Simityer sa bann zafer laba.  E i en eyesore partou kot ou ale, zis ou war sa i en eyesore. I annan landrwa i annan dimoun in byen bare, byen normal ou pa war ki pe pase.  Me i annan landrwa i a lenzir di-tan.

So, mon krwar poudir i annan bann keksoz ki nou bezwen fer, pou fer sa Lalwa vin pli efektiv.E mon sizere ki dan sa konteks Minister konsernen, i kontinyen met presyon lo lezot Lazans konsernen, pou provide e ed zot ganny sa solisyon – parey mwan, mon pou sey mon mye pou fer, menm dan mon kapasite koman en Manm Lasanble ; menm dan mon kapasite koman en dimoun prive, mon pou kontinyen met presyon, pou asire ki Minister Lanvironnman i ganny resours ki zot bezwen, pou zot kapab fer travay ki zot bezwen fer. E sa pour mwan, i en keksoz ki ekstrememan enportan.

Avek sa Mr Deputy Speaker, mon pou termin mon lentervansyon lo sa Prozedlwa.  E mon oule felisit Minister konsernen, pou vwar lesansye, revwar bann penalti ki egziste, akoz deplizanpli i kout bokou bokou plis pou reinstate bann landrwa kot bann dimoun i fer bann lofans. E i pli enportan ankor pou annan stronger deterrent pour bann dimoun ki pe fer bann lofans.

So, mon pou donn tou mon sipor sa Prozedlwa.

Mersi.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab De Commarmond.

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mersi Mr Deputy Speaker.

Mr Deputy Speaker, mon pou sey pa koz tro bokou lo sa Bill pour Lanvironnman, malgre nou konnen lanvironnman i en tre gran size, ki nou kapab koze ziska demen bomaten.

Ler nou pe koz lo lanvironnman, Mr Deputy Speaker, deswit pour mwan, mon mazin parmi bann lezot dimoun ki’n ganny mansyonnen la, ki’n sanpyonn nou lanvironnman dan Sesel, mon mazin en madanm – en madanm kekfwa nou pa ankor mansyonn li, i ti enn nou Minis pour Lanvironnman – late Madanm De St. Jorre.

Madanm Jorre De St-Jorre, i enn bann madanm ki in Minis dan nou Gouvernman.  Minis pour Lanvironnman e in enn ki’n os nivo e tout en kantite keksoz, kot i konsern nou lanvironnman.

Mr Deputy Speaker, nou lanvironnman i en tre, tre gran keksoz.Sesel si oule, met li koumsa, apre Konstitisyon ki nou pli gran Lalwa dan pei, Lalwa pli enportan – mon krwar mwan, i Lalwa nou Lanvironnman. Lalwa ki tous nou lanvironnman anfen kont sa Lalwa ki devan nou – ki nou pe revwar ozordi.

Akoz Sesel nou’n Beni – toultan nou dir, akoz nou lanvironnman. Bondye in anvoy sa pou nou. Limanite in anvoy sa pou nou, Bann sanzman ki’n arive dan lemonn letan part of continent in drift ensidswit, Gondwanaland. Nou, nou’n ganny nou sa ki nou ete ozordi e se gras a nou lanvironnman.

Si nou napa sa lanvironnman ki nou annan ozordi, Sesel osi i fouti.  I pa pou parey. E Sesel – si oule nou’n pas diferan gir kot i konsern nou lanvironnman.

Oparavan bref listwar, nou ti annan Departman Lanvironnman. Apre pli tar apre ‘77 nou’n anmenn Minister Lanvironnman. E Lalwa Lanvironnman in amande.  E an ‘94 nou’n war en lot lamannman, la nou pe war en lot lamannman.

Petet nou demande, be konmsi akoz petet fer tou sa bann lamannman ? Akoz pe revwar Lalwa tanzantan ? Anfen kont, i enn bann Lalwa ki nou pe revwar pa mal. Me i enportan pou nou revwar li a diferan moman, nou Lalwa Lanvironnman.  Zisteman sa ki mon’n dir.  Akoz sa lenportans ki nou pei, nou pep i atase avek lanvironnman ; e anmezir ki nou pe devlope sa Lalwa i bezwen devlop avek nou. I bezwen pe vwar dan en fason vizilan, ki mannyer nou deal avek lanvironnman ki nou viv ladan, sansan Sesel pou nepli Sesel, si nou pa fer atansyon.

Dan sa sans Sesel, i ganny rekonnet – pa zis lokalman e pa zis rezyonalman, me mondyalman. Lo nivo lasenn enternasyonal, Sesel in en sanpyon pour Lanvironnman. I pa zis sanpyon, akoz i koz gran labous, letan i ariv dan sa bann nivo deor dan bann Lorganizasyon enternasyonal, me zisteman se akoz son son Lalwa i en Lalwa ase konpreansif.  E la, nou pe revwar sa Lalwa ankor, pou fer li vin pli atraktif, pli mordan, pli efektiv – mon kapab dir, pour zisteman ki nou kapab manage pli byen nou lanvironnman.

Ler mon’n dir ki se nou Lalwa pli enportan apre nou Konstitisyon, savedir Mr Deputy Speaker, nou lanvironnman – si oule, i en nespes nou life line. Tou devlopman ki pou arive dan Sesel, i annan pou fer avek sa Lalwa.  Sa Lalwa i labaz tou devlopman.

E si ou gete tou dernyerman, bann diferan devlopman ki nou pe devlope, ki pe agrandir nou teritwar ; par egzanp letan nou pe koz lo lanmer, akoz nou, nou later iannan en kantite bout ki nou’n prezerve nou.  Prezan nou pe al lo prezervasyon Lamarin.  Sa osi i form par nou lanvironnman.

Nou lanvironnman nou i pa zis sa bout later. Me i osi nou bout lanmer. Akoz nou lanmer – si ou gete i bokou ki vast ki sa pti bout later ki nou annan.  E ler nou pe al lo kote Lanvironnman Lamarin, nou, nou pe agrandi nou teritwar Sesel, avek sa ki nou’n deklar nou EEZ.  Nou’n al an deor nou EEZprezan e ki nou pe partaz menm serten ocean floor avek pei vwazen ek Moris e pli tar avek lezot pei osi dan sa direksyon. I fer ki efektivman nou bezwen revwar sa Lalwa.

Dizon demen, nou dekouver natural gas.Dizon demen nou dekouver Delwil or whatever lezot resours ki nou kapab annan, sa Lalwa ki la, ki mannyer ti ete, i pou annan en mankman. Sa nou bezwen.  Se sa enn bann rezon osi, ki nou bezwen osi… Akoz mon krwar mwan i kler nou pe ale dan sa direksyon.  I pe vini li.

Si nou al dekouver offshore oilki mannyer nou pou al tir sa ? Eski nou pou bezwen tire ? Tousa i bann kestyon ki nou pou bezwen poz nou lekor.

Alor mon’n dir ki, nou lanvironnman i nou lifelinelifelinenou pei, nou pep e nou lavenir. Nou lavenir, akoz sa i pou depan lo la.

Therefore Mr Deputy Speaker, i vreman krisyal e primordyal, ki nou kapab annan en Lalwa konpreansiv e efektiv, pou nou manage e protez nou lanvironnman.

Mon ensiste ki sa Lalwa pou manage  e protez nou lanvironnman, i bezwen en tre, tre, tre bon Lalwa, otherwise i pa vo lapenn. Mon oule osi boner la, dir ki nou annan en gran mankman, en gran mankman dan – si oule dir lafason ki nou kordin lenplimantasyon Lalwa Lanvironnman dan Sesel.

Pa tou Minis, pa tou Minister ki lo menm wavelength.I annan enn nou koleg taler in dir ki i annan problenm osi dan Cabinet kot i konsern Zerasyon ; ki mannyer nou zer sa zerans plito – zerans Lalwa Lanvironnman. Be wi.  ECabinet i bezwen on top of things, kot i konsern nou lanvironnman. Pa kapab Minister Lanvironnman li menm,i pe pous en fason, e ou war en lot Minister i fer ki mannyer i anvi.

La mon ava donn serten legzanp konkre.  E sa ki mon pe dir la i pa zis Cabinet ki fer li koumsa, me tousala la, i ganny soutire parnou Medya Nasyonal SBC. SBC i osi responsab li, akoz souvandfwa, i war kot i annan problenm, i pa dir nanryen !

E mwan mon ankoler ek sa mwan! I’m not happy at all !Eler ou lev telefonn ouswa ou zwenn sa bann dimoun kot SBC ou dir, ‘’Be, akoz ou pa’n port atansyon lo la? Dumping illegal; lisyen eran, you name it, you name it, konstriksyon lo larivyer, dir SBC dir, ‘’Akoz ou pa montre sa?’’ I dir ou in ganny direktiv.  Be lekel ki donn SBC direktiv?  Pa i sipoze endepandan li SBC? Mwan pour mwan, mon vwar tou en bann lipokrizi osi la.  E mon pa pou kasyet pou dir ! Mon pa pou kanmi pou dir.  E elekte mwan back dan sa Lasanble – mon pou dir plis ankor !

Mr Deputy Speaker, nou annan osi problenm ek Minister Lanvironnman li menm. I dir ou – akoz mwan mon krwar, i devret toulezour e mon’n deza dir dan sa Lasanble, mon’n deza annan kestyon dan sa Lasanble ; toulezour lo nou Medya Nasyonal, i bezwen annan en keksoz pou fer ek nou lanvironnman, apard Nouvel sa.  I bezwen annan en bout letan ki annan en bout edikasyonnel ; en bout promosyon ; en bout piblisite ; en bout whatever,kot i konsern nou lanvironnman.

Ler tou resaman nou’n lev sa ankor dan Lasanble, Minister Lanvironnman i dir ou, ‘’Non,SBC i fer mwan peye.’’ SBCmon’n tyeke, Mr Onezime i dir mwan, ‘’Non Charles, napa okenn nanryen pou peye.  Ifree pourLanvironnman kantite letan ki zot oule servi – o kontrer nou pe rod materyo ; donn nou, vin dir nou, pou nou kapab dir.’’ Me la i annan problenm ant zot.  Se sa ki mon pe dir taler, i annan en mankman kordinasyon kot i konsern zerans nou Lalwa Lanvironnman.

Mr Deputy Speaker, mwan mon pa zis pe koze mwan.  Mon oule prouv sa ki mon pe koze byen.  Ou pran ou zis en senp issue – pran Lisyen Eran. Lisyen Eran i en vre vre problenm ;big time problem. Me selman, nou vwar poudir si i annan en Housing Estate, kot Seselwa de natif i viv, la en problenm ou pa kapab sonny lisyen, ou sat oubyen whatever.  Seselwa nou natif la letan i laba la, ou pa kapab.

Par egzanp pran Perseverance, ou napa drwa sonny lisyen, sonny sat, sonny sa bann zafer, poul, koson, bef, ensitswit – Perseverance. Be si ou lo PIE, laba ou kapab sonnyen. Sirtou kot ou annan bann devloper laba, ki pa Seselwa de natif. Be kisisa ? Prezan al rode dan Gouvernman lekel en landrwa ki pou al fer arete sa !

Ni son Lanvironnman pa ladan ; ni son Minister MLUH pa ladan ; ni son Gard Lapolis pa ladan, ni son nenport kwa pa ladan.  Problenm ! Mon lev s, pour ki Minis, i pran son responsabilite pou devan Cabinet koz for – met devan Prezidan.  Si ou koleg Minis pa pe fer sa ki i neseser pou fer, i bezwen Out !  Nou pa pou kapab kontinyen koumsa dan sa pei, avek bann tolerans ki pa fer avanse sa ki enportan pou nou pep ek nou pei !

Mr Deputy Speaker, mon pe koz la, akoz sa Lalwa li ki determinen ki mannyer nou pou devlope.  Ou annan ou en lot bout ; ou pran ou bann EIA. EIA ankor in ganny mansyonnen boner, me la mon oule fer resorti ankor fortman, mon kontan sa Lalwa i pe revwar la fason ki nou pou revwar penalti, ouswa lapros vizavi sa zafer EIA.

Akoz aktyelman, ou ganny ou – sirtou bann devloper, zot pran nou pour bann Boufon ! Pourtan nou bann sanpyonn lanvironnmanlo nivo enternasyonal.  Letan zot vini avek detrwa boug ek 50 Degre sakenn, zot vin fer nou krwar ki zot pli konnen ki mannyer pou zer lanvironnman ki nou ! E nou nou tonm dan zot betiz !  Nou nou krwar menm nou !  E mon pe demande mwan ki nou arete sa ! Sansan ki i fer, nou, nou pe vann nou lanvironnman pour nanryen ditou ! Nou pe les ale – perdi, akoz en devloper i vini, i fer mannyer i anvi. I konble kot i oule e nou, nou pa dir nanryen ; konmsi i ok.  Akoz li i pli kalifye ki nou dapre li, ensidswit.

So, nou bezwen….Mon kontan sa Lalwa i pe revwar sa.  E sa i enportan.  Nou ki bezwen dir ki mannyer pou devlop kot nou, akoz nou landrwa pou nou, Bondye in donn nou, limanite in donn nou e nou, nou bezwen zer li byen pou nou zanfan demen.

Mr Deputy Speaker, ou vwar – nou SBC i misinterpretkeksoz !Sa ki ou dir dan sa Lasanble ; pourtan nou dir en kantite keksoz enportan dan nou Lasanble ! Me letan i ariv laba lo ‘streetpour nou pep tande, bann bon keksoz ki nou’n dir nou Lasanble, SBC in distort tou keksoz !

Ou zis pran ou en legzanp lot zour la Minis ti la, mwan mon’n poz en Kestyon ; ti konsern management bann pye dibwa – sirtou pye sed alongside nou Highwayki vir loCascade.  Mwan mon’n eksplike.  Mon’n dir poudir sa bann pye sed la, si ou ale la, la ozordi la, la konmela SBC taler ale, ou pou war i annan ki pe tonbe – pye sed – gran pye sed. Gran pye sed, ki zot pe dir mwan, i annan en bann dimoun swadizan zot kontan lanvironnman, me i pa konpran kisisa Management Lanvironnman ? Zot, sa bann pye sed i pe tonbe.  Letan i pe tonbe lo lagon Cascade, i annan en ChannelCascade ki nou ti fouye pour bann Peser. Ler i tonbe sa bann gran pye dibwa la,  i tonm avek…- akoz son rasin pye sed ki mannyer i ete, i tonm ek en gran chunk – sa labou la, i bous sa channel. Ean menm tan, i erode landrwa. – I pe tir sa bann later ki pe apros Highway. I pou met  Highwaydan danze. E i annan serten bout Highway ki mon’n montre Minis Transpor; mon’n montre Minis Lanvironnman, avan Minis Dogley menm, ki mannyer i a pe manze, pe ariv lo bor Highway.

Mon pa pe dir koup tou pye sed mwan ! Mwan mon en boug ki mon’n travay en bon pe letan avek Madanm De St. Jorre mwan ! Mwan, mon en dimoun ki kontan lanvironnman mwan. Mr Shah, Dr Shah, Lindsay, ensidswit ler nou ti dan NYS e mon proze ki mon’n fer Lekol letan mon ti en Teacher, kantite keksoz menm koman MNA Cascade – kantite keksoz pour lanvironnman mon’n fer mwan !

Mwan osi dan mon fason pour mwan, mon en sanpyon dan lanvironnman mwan !  Mon pa pe dir koup tou pye dibwa mwan ! Me mon pe dir annou manage sa bann pye dibwa pli byen. Mon pe dir Minister Lanvironnman sakouy li ! Annou trim sa bann pye sed.  Ler ou trim sa bann pye sed la, ou pou kit li, i vin parey en hedge.  I pou reste bushy li ! Son laverdir i pou reste la, me i pou annan mwens danze.  Apre i pa pou bar nou view – Cascade. Zot pa konpran sa ki mon pe sey dir, pourtan zot annan 50 Degre ?

Mr Deputy Speaker, ou vwar dan nou pei, sa bann senp keksoz il faut ki nou arete ! Il faut ki nou kapab annan sa ki nou annan common sense,en pe plis.

Mon donn ou en lot legzanp ; nou pe koup koup pye dibwa. Koup pye dibwa apre nou al  zet tou lo dumpsite.  I greenwaste. Me annou rod en fason pou nou manage li.  Pa les li al pouri dan dumpsite sa.  Minister Lanvironnman i bezwen pli proaktiv ; pli energetic !  Met presyon dan Cabinet laba.  Met presyon avek bann Lorganizasyon enternasyonal, pou zot ganny bann soutyen lo nivo enternasyonal.  I annan plis soutyen zot kapab gannyen. Pou nou kapab ganny bann lekipman, bann masin, bann teknik, bann teknolozi–whatever,pou kapab manage nougreenwastepli byen.

Greenwaste i kapab ganny sa bann pye dibwa letan nou met li dan gran konminyon, ler ou anmenn laba dan dumpsite e si ou’n ariv kekfwa en minit an retar zot tou zot ankor la,  zot dir ou pou ou retourn avek.  Sa en lot problenm ankor. Mon pa ganny en konpran mwan -, lespri kot i vini mwan !

Prezan nou, nou pe dir i annan en masin chop li. Chop li servi an form lenerzi; an form mon pa konnen mwan –compost.

Mr Deputy Speaker, tou sa bann keksoz i konsern nou lanvironnman e parey mon pe dir, nou kapab ale koze ziska demen bomaten. I annan en lot issue ki mon anvi touse avan mon fini, se bann ‘Douf,‘Douf parey ‘Bopip i apele. Bann pti boug, bann pti men ki annan zot zoli transpor, ki pa’n travay, me selman zot ganny transpor -mon napa problenm ek sa mwan, me selman zot vini dan en Housing Estate,  zot ouver tou bann laport ek zot bout deryer e zot larg sa tapaz 5er bomaten Dimans oubyen nenport zour e sa i ale san en kontrol.That is Bad, extremely Bad! E nou bezwen met en Stop. A big STOP lo la ! Apel Gard ki mannyer oule; la Minis Bastienne i bezwen tann nou ki nou pe koze, son Gard i vini, ler i vini sa boug i tenny son.  Tou dimoun i konnen poudir li ki pe fer !  I tennyen alor Gard napa levidans, akoz i pa’n tande kot sa tapaz i sorti. E i ale, koman i ale sa boug i start ankor son loto, i remet ankor son tapaz.

Ensi ki lezot keksoz, mwan alor, pou nou pa al tro lwen, mwan mon pe demande teni kont lenportans sa Lalwa, lenportans nou lanvironnman, mon pe demande – mon lans en lapel ek tou Seselwa, pou nou pran Lalwa dan nou lanmen en! Lalwa Lanvironnman annou met li dan nou lanmen, akoz i NOU Lalwa.  Ou pa kapab fye lo zis Gard pou enplimant sa ! Ou pa kapab fye lo zis Minister Lanvironnman pou enplimant sa, akoz zot annan bann enkapasite ! Zot pa kapab enplimant sa !  Alor nou pe demande ki tou dimoun i donn en koudmen, pou enplimant sa.

Savedir par egzanp loen Housing Estate,si nou war en boug in vini, in ouver son transpor 5er bomaten, in met tou son lanmizik – i pe kas cool dimoun, me tou dimoun ki santi li ganny afekte, annou desann nou tou annou deal ek sa boug ! Tou dimoun dan sa Housing Estate !  Minis ou pa reste dan Housing Estate ou ? Sa bann dimoun ki la, desann, deal en kou ek sa. Me i a bezwen arete. Menm zafer si nou vwardan nou… nou bezwen vin pli vizilans.  Sa ki mon pe sey dir !

E dan Lasanble, la nou pe al dan Eleksyon la.  Nouvo Lasanble ki vini, mwan mon ti a ava demann ek dimoun Cascade, ensi ki bann dimoun lezot distrik elekte nou back pour sa Lasanble. Nou pe al anmenn bann sanzman enportan ankor dan sa Lasanble, pou fer sa Lasanble la, vin Pli Performan ankor ; Pli Dinamik ankor.

E enn bann sanzman ki nou pe al anmennen, nou pe al demande pou amann Standing Order, pou nou fer antre en Komite permanan pou nou lanvironnman.  I bezwen annan – teni kont lenportans lanvironnman pour Sesel, pour nou pei, i bezwen annan en Komite plizoumwen permanan, pou nou kapab oversee ki pe arive dan nou lanvironnman.

E si Minister li i fail nou, nou a fer sir ki nou os li.  Nou  donn li koudmen.  Si SBC i fail nou, nou, nou a fer sir avek nou nouvo sistenm ki nou Speaker la pou al enplimante, konsern Medya – nou channelpou nou, nou a fer sir nou os li nou osi pour kim nou lanvironnman i ganny sa lenportans, sa efektivite neseser, pou anmenn nou pei ver lot staz son devlopman apre sa Eleksyon.

Sa i bann bon keksoz ki mon pe dir e ki mon demande alor. Par egzanp Land Transport i krwar li osi i pa dan lanvironnman li osi, i out of that ! Land Transport i la, akoz nou annan en kantite keksoz.  Get sa – ou pran ou serten landrwa kot nou’n konble oubyen kot nivo semen, prezan laroul in fini sot semen, akoz sanzman klimatik e tou sa. Be nou bezwen vwar, i annan serten bout semen petet nivo sa semen i bezwen monte.

Land Transport i bezwen vwar lenportansla pou vini, pou fer nivo sa semen monte. Desilting ; nou’n konble Cascade ozordi ou annan ou 2, taler pe koz high water mark,mon krwar nou,nou annan 2 prezan high water mark, Cascade. Enn son anndan lagon. Apre lot an deor, lagon.

Alor, tou sa bann Lalwa ki zot pe dir – bann issues, i annan sanzman ek sa.  I annan relasyon.E anndan lagon prezan, ou pe konble.  I konble otomatik li, akoz sa bann silt sorti dan nou bann pti stream.  Me nou bezwen desilt.  Nou napa en progranm Desilting. Tou sa i form par management  nou lanvironnman.  I pa kestyon akoz ou kontan lanvironnman ou les mangliye zis kouver tou ou lagon. Me ou bezwen vwar en fason, pou kapab annan en dinamik ant sa ki ou pe les pouse ek sa ki ou pe les konble. Tousala i annan en problenm !

Si oule zis konble, i pou bouse, i pou kree flood. Lo lot kote, i bezwen annan en balans. Sa balans ki nou pe rode. Nou pa kapab zis akoz nou dir, nou kontan pye dibwa, nek nou plant pye dibwa – pa gete ki kalite, along the road, lo bor semene son rasin i kas tou semen. I pa byen.

Savedir sa bann dimoun ki annan 50 Degre Lanvironnman ki pe fer sa i mal !  I annan keksoz ki mank li ! I mank zot ! Nou bezwen vwar ki kalite pye dibwa ki pli apropriye, pour ki nou pa zis vini depanse la, dan 2an, 3an ou re depans ankor,  ou koupe pour ou replante.  E nou fer en keksoz ki en pe pli soutenab, en pe pli byen. Mon pa konnen mwan – rod en pe pye fri, mete les li kantmenm dimoun i vin pran sa fri.  I bon pou li menm. Be letan ou’n plant en bann pye dibwa ki zis son rasin i kas tou keksoz e ou pa ganny nanryen ek sa pye dibwa an plis. So, ou konpran ? Pye fri osi i pye dibwa li.

Zis parey lot zour mon dir ek en bann zans kot Lanvironnman menm, mon dir lontan ti plant pye friyapen, friyapen i bon pour nou. I anmenn nouritir pour nou.  Kantmenm ozordi en bon pe pa tro servi.En zour pou servi, akoz ki mannyer mon vwar nou pe ale.

Me pye friyapen ozordi pou ou en ganny en friyapen anler laba, tou sa bann boug ki ti mont pye friyapen, i servi zot pti zafer dan sa pti foil la.  Be i pa pou arive zanmen anler kot friyapen i ete.

Be Lanvironnman li,i bezwen reflesir edik dimoun ki mannyer pou manage son pye friyapen, pou anpes li grandi anler laba. Pou fer parey mon kontan – ou konnen Adam bann premye dimoun ki bondye in kree – Adam en. Adam li i koup son leker pye friyapen apre i spread, epi i debout i ganny son friyapen.

 

(laughter)

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Minister, Mr Deputy Speaker, tousala i bann zoli pwen ki nou pe avanse e nou kontan alor ki sa Prozedlwa, i pou al pli lwen ki i ete ozordi.  Alor, i pou ede pou nou kapab anmenn tou sa bann keksoz ki nou pe dir dan larealite. I ava fer ki Sesel, Seselwa i a viv pli byen, entandonnen kont son bon lanvironnman, son zoli lanvironnman, alor sewage i pa a tonm lanmenm la dan bann delo, lo bor Les Mamelles, obor Roche Caiman.  I a kapab annan en pli bon delo ki sirkile la ; sansan sa pwason ki pasladan personn pa pou kapab servi !

E alor dimoun i ava aret fer malis son kanmarad, etandonnen ki konmsi i les sa tapaz, i fer lezot ensinifyan, lezot problenm dan son lanvironnman. E tou dimoun i ava annan li en pli bon lanvironnman, pou kapab zwir – pou kapab devlop ladan.  E nou pei e lemonn i a pli kontan nou e nou osi nou ava al bokou pli devan.

Mr Deputy Speaker, nou annan devan nou, en bann lamannman e sa bann lamannman nou’n avans li. I pa bann lamannman ki nou vreman pou al dan Committee Stage.

Sa bann lamannman i senp. I bann lamannman tipografik – bann lamannman ki enn de mo ki nou bezwen sanze, enn de wording.So i senp lamannman ki mon krwar Minis i devret les pase amwen i annan gran zafer.

Mr Deputy Speaker. Mon a remersye ou pour sa letan.

Mersi.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon, mon lofis in resevwar bann lamannman e nou satisfe ki i plizoumwen bann typo. 

E nou pe aksepte sa bann lamannman anba Order 67 (1)

koman bann simple amendments.

Avan mon pronons mwan lo la, mon a demann Minis si ou ok avek sa bann lamannman ?

 

MINISTER DIDIER DOGLEY

Mr Deputy Speaker, mersi.  Si i bann typo epi bann simplewording ki pa sanz content sa Prozedlwa, mon krwar i en keksoz ki nou pou kapab aksepte.

 

 

MR DEPUTY SPEAKER

Nou kapab proceed as amended.  E mon ava envit Minis pou fer son Right of Reply.

 

MINISTER DIDIER DOGLEY

Mersi Deputy Speaker.

Deputy Speaker, i vreman avek en gran plezir ki mon’n ekout laplipar bann Onorab pe koze ozordi bomaten.Mon vwar poudir dan sa Lasanble, i annan en kantite sanpyon.  Pa zis bann ki nou’n nonmen bomaten.  Mon konnen zot in nonm plizyer bann dimoun ki’n anmenn sa lalit depi lo komansman, pou fer sir ki, sa resours ki prensipalman resours pli enportan ki nou pei i annan, i ganny proteze e ganny amenaze dan en fason pozitiv ; ki fer sir poudir koman en pei, nou kapab devlope dan en fason dirab. E ki sa lanvironnman ki nou’n gannyen, ouswa sa labote sa bann zil ki Bondye in donn nou ; ki nou paran e gran paran in kit pou nou, ki demen ler nou zanfan ek nou pti zanfan a vini, nou osi nou pa a fer parey Morisyen ; ki nou ava dir. ‘’Ti annan Dodo. I ti koumsa, la son portre.’’

Me ki nou kapab dir zot poudir, ‘’Mon piti, la i laba. I ankor vivan.’’

Nou osi ler nou ti la, nou’n fer nou bout.  Nou’n fer sir poudir sa ki nou’n gannyen, nou’n fer sir poudir nou’n prezerve.  Nou pe pas li ek ou.  E ou osi ou kapab fer ou bout, pou fer sir poudir Sesel, i reste vreman sa bizou lo map lemonn, parey i ete ozordi.

Nou konnen poudir laplipar Seselwa, par egzanp ler Segolene Royal ti vini resaman, Ban Ki-moon ti vini, Prezidan Palau ti vin isi Sesel.  Laplipar dimoun, mon konnen bann Onorab ankor in dir bomaten,  ler touris i dir nou ; ki mannyer nou labote nou pei, bann santer in sante,  Nou tou nou santi nou fyer.  Nou gonfle.  Nou vantar.  Nou fer nou granzar – ki normal sa !  I byen nou fer li.

Me lo lot kote, sa granzar ek sa vantardri, i bezwen ale ek son responsabilite.  E mon byen kontan poudir, laplipar Seselwa. i fer son mye, i fer son bout.  Kot son lakaz i fer sir i prop.  I fer sir son salte i ganny mete dan bin.parey i devret ete.  Bann ki al lo lans, laplipar i fer zefor pou pran sa salte pou al met dan bin.  Me malerezman, i annan serten nou. ki pe perdi sa lanmour pou zot lekor, pou zot kominote, pou nou lanvironnman.  E nou, nou bezwen – nou tou, kolektivman akoz i pa en problenm Minister Lanvironnman, parey in ganny dir a plizyer repriz ozordi bomaten.  I pa en problenm zis Minis, PS, ouswa Environmental Police, pou deal avek sa problenm mank respe pour nou lanvironnman.  I en problenm nou tou.

Parey Leader Government Business in fer resorti, ler en keksoz i afekte nou tou, nou tou nou devret fer li nou responsabilite pou fer sir poudir nou adres sa problenm.  E nou dan Minister Lanvironnman, nou’n toultan demande ki nou travay pli pre avek bann distrik.  Nou’n menm enform Minister ki responsab pour LocalGovernment, pou dir dan Environmental Trust Fund, kantmenm nou napa en gran larzan, nou pare pou donn sak distrik R50 mil ; vwar avek bann lezot sponsor, pou kapab met an mars bann proze – en landrwa kelkonk ki zot vwar i enportan dan zot distrik, pou fer li vin en proze FAR. En cases tudy ouswa en keksoz spesyal pou zot distrik.

Mon konnen dan Anse Royale, ti deza annan en proze parey ki ti ganny met devan.  Me malerezman apre en serten letan ler lentere i perdi, i pa al pli devan.  Me i en keksoz ki nou, nou ti a voudre vwar. E nou travay bokou avek bann NGOs. E nou kontan i annan bann zenn ; par egzanp CEA ki enn bann group ki pa tro lontan in formen, me selman zot tre aktiv.  E nou kot nou kapab, nou donnen sa sipor.  Nou anmenn tou dimoun ansanm. Akoz nou konnen poudir si nou vreman anvi sanz, ouswa transform lafason ki dimoun i vwar lanvironnman, nou pou bezwen travay ek tou dimoun e ganny tou dimoun ansanm ek nou, lo menm kote, pou pous keksoz pli devan.

Pandan plizyer lannen, in ganny repete ankor bomaten.Plis ki 20an, nou pe fer bann progranm ledikasyon dan Lekol, lo Televizyon, dan Nasyon, lo Radyo e aprezan la nou’n al lo Social Media, lo Facebook, eksetera.E ki nou vwar, se ki laplipar dimoun i konpran. Zot konsyan problenm ki asosye ek lanvironnman, poudir si ou detri li i koute pou remet li dan menm leta ki i ti ete avan e menm petet i enposib pou ou kapab remet li dan menm leta.  Me selman, parey toultan mon kontan fer resorti, laplipar Dokter osi i konnen poudir pa devret fimen.  Poudir si ou fimen ou ganny kanser.  Si ou bwar tro bokou, i detri ou lefwa.

Me selman ki nou vwar ?  Konbyen Dokter ki fimen ?  Konbyen Dokter ki bwar an ekse ?Alor i pa en kestyon pa konnen. I pa en kestyon pa konsyan.  I senpleman pou sanz mantalite dimoun, fason vwar keksoz, fason fer keksoz.  I pa en keksoz ki fasil.  E mon krwar nou bezwen travay plis ek bann eksper.  Menm bann ki annan 50 Degre me selman dan lafason panse dimoun pou ed nou.  Kekfwa nou, nou eksper zis dan ki mannyer pou adres bann problenm lanvironnman. Me ki mannyer pou sanz panse dimoun osi, i en lot letap ki nou pou bezwen travay bokou pli for lo la.

Mon ti a voudre tous:- mon konnen i annan en kantite keksoz ki’n ganny dir bomaten.  I pa posib pou mwan pas lo tou keksoz. me bref-man mon ti a voudre tous lo enn de pwen ki’n fer sorti la bomaten.

Par egzanp, nou annan nou Environmental Police.  Nou annan nou 10 post.Ladan i annan 8 ki aktiv.2 in ganny frozen.Nou pa ganny drwa recruit dimoun, akoz nou napa larzan pou recruit sa bann dimoun.  Sa bann dimoun i tre aktiv, akoz mwan mon zwenn zot personnelman tou le Lendi bomaten.  Mon fer li mon devwar 8.30 sharp mon zwenn ek zot.  Mon gete ki progranm – ki travay ki zot in fer pandan lasemenn ki’n pase.  Ki progre ki nou pe fer lo bann ka ki’n anrezistre, ki nou’n dokimante ; ki bann nouvo ka ki’n ganny raporte atraver Greenline, atraver dimoun ki’n call nou, ouswa dimoun ki’n anvoy nou atraver Facebook, bann lenformasyon.  E kwa ki nou pou fer, pou nou adres sa bann problenm dan bann zour ki pe vini, ouswa dan bann semenn ki pe vini.

Lannen pase nou ti anmenn nou 150 ka devan Lakour Lanvironnman.  E pour nou sa Lakour Lanvironnman, i en keksoz ki vreman in ed nou en kantite.  Akoz avan, ler nou ti annan bann ka, nou ti bezwen al atraver Lakour Siprenm, ouswa nou ti bezwen al kot Mazistra.  E parfwa sa bann keksoz ti pran en kantite letan, akoz zot ti pri dan Lakour ; akoz zot ti parmi  -mon pa konnen, ki kantite lezot ka ki ti annan devan Lakour, ki Ziz i bezwen deal avek.  E ozordi nou’n vwar poudir sa bann ka, i a pe ganny deal avek ase vit e tre vit.

Me malerezman, menm lapey ki sa bann dimoun pe gannyen, mon pa satisfe avek.  Mon krwar poudir i annan en kantite travay pou fer.  Akoz si en dimoun i pe tackle dimoun lo semen, kot i pe ganny zoure, i pe ganny maltrete, i pe ganny menase, mon krwar poudir zot lapey ki zot gannyen, i devret reflekte sa bann defi ki sa bann dimoun i fer fas avek.

An plis ki sa, resaman petet zot in konstate, lo Televizyon, nou’n met en bounty pour okenn dimoun ki raport ek nou, nou pare pou peye ziska R5 mil.  Rezon ki nou pe fer sa, se akoz nou oule poudir dimoun dan distrik, dan zot kominote – akoz i pa posib pou nou met EnvironmentalPolice dan tou kominote, dan tou kwen Mahe, Praslin ek La Digue.

Me nou annan dimoun ki pasyonnen ek lanvironnman partou dan tou distrik, dan tou kominote.  Alor, si dimoun i kapab vreman donn nou sa bann lenformasyon ki nou, nou kapab anmenn ka Ankour, nou, nou pare pou donn zot en rekonpans pour lapenn e zefor ki zot in fer, pou ed nou pou gard sa lanvironnman prop.

Konsernan bann zafer parey plastik, avek sa nouvo Lalwa ki nou’n met an plas, bann lasyet plastik, bann ver plastik, anba Seksyon 20(80) i fer provizyon pou nou kapab met an plas bann levies.  Savedir nou kapab servi bann zouti ekonomik, pou anpes keksoz ouswa fer li vin difisil pou enport serten keksoz Sesel.  Fer li vin pli ser ouswa fer li vin pli bon marse, pour bann ki nou oule.  E osi i donn nou provizyon ki avan nou ti bezwen al kot Minister Finans, pou demann zot, pou zot fer sa pour nou.  Ozordi si sa Lalwa i pase, nou pou kapab banplastik ek bann lezot prodwi, ki nou pa oule antre dan Sesel, anba sa enn Lalwa.  Nou pa pou bezwen al demann en koudmen lot kote, akoz nou menm nou, nou pou annan nou bann prop provizyon

Konsernan netwayaz, zet salte ; nou depans nou plis ki R130 milyon par lannen, zis pou fer zesyon salte.  Netway semen, nou annan nou 400 bann pti Kontrakter ki travay avek LWMA e nou annan nou STAR ki ankor sa pli gro Lakonpannyen ki kolekte salte.  Alor R130 milyon, i en kantite larzan, akoz si i en larzan ki petet nou ti napa dimoun ki ti pe zet salte en pe partou.  Ler mon pe dir zet salte, i pa zis nou Seselwa.  Nou bezwen pran konsyan osi. ki nou annan en kantite etranze osi ki reste Sesel e ki pa neseserman zot annan menm fason panse, menm fason viv, parey nou ete.

E mon krwar ki nou bezwen fer en serten travay avek bann Lakonpannyen, ki anmenn bann etranze isi, pou fer sir poudir zot osi zot pas sa lenformasyon, sa ledikasyon avek zot dimoun ki zot fer vini.  Ki sa bann dimoun osi zot konpran poudir Sesel, sa bann keksoz ki zot ti abitye fer se zot, zot pa vin fer li isi Sesel.  Akoz annan-de-ler kekfwa nou krwar ki zis Seselwa, ki pe zet salte, me larealite i pa neseserman sa.  I annan ozordi en gran nonm etranze osi ki reste isi Sesel.

Konsernan bann zafer overfishing, anba sa Lalwa, i annan bann provizyon anba Seksyon 15, ki donn nou posibilite pou nou kapab protez bann sensitive areas, sirtou bann landrwa kot bann pwason i ponn, parey bann wetlands, bann lanmar, bann landrwa koray.  Par egzanp menm anba sa enn Lalwa, nou kapab fer serten provizyon, pou protez sa bann landrwa.

Me selman nou bezwen gard antet, poudir Minister Lanvironnman, napa zis sa Lalwa.  Sa Lalwa li i gouvern plis bann kestyon salte ek bann kestyon devlopman dirab ; fer sir poudir pei i devlop dan en fason soutenab.

Lo lot kote, nou annan sa ki apel National Parks and Conservancy Act. Nou annan Wild Animals and Birds Act.Nou annan Biosecurity Act ki deal avek bann zafer, bann lespes anvaisan, me selman sa i avek Lagrikiltir.  Nou annan Breadfruit and Other Trees Act ki deal avek Friyapen.  Nou annan Lightening of Fire Act.  Nou annan en whole series bann lezot pti Lalwa, ki ed nou pou….

Me malerezman, en bon pe sa bann Lalwa i out of date e nou pe fer bann travay neseser, ki tre byento preski tou sa bann Lalwa, nou pou anmenn devan Lasanble, pou fer sir enn par enn, nou met zot azour ; ki zot adres bann problenm ki nou pe fer fas avek.

KonsernanEkotourizm,Ecotourism, lanvironnman i enn bann baz pli fondamantal pou servi pour ekotourizm. Normalman ekotourizm i ganny fer dan bann landrwa kiltirel ouswa bann landrwa ki ris an biodiversite.E Sesel i ris an biodiversite.I annan plizyer landrwa ki nou kapab servi li.  Nou tande toultan Minis Tourizm i dir, poudir napa ase aktivite pour touris depanse.  E sa i bann loportinite ki nou bann dimoun dan distrik, zot kapab organiz zot e pran sa bann loportinite an men.  Me selman nou bezwen fer li byen.  Nou pa kapab vol touris, demann zot bann pri ki pa akseptab.  Mon konnen ozordi i annan serten ki pe demann touris ziska €50 pou anmenn zot lo bann Traildan lafore, ki byen.  Zot pe ganny zot dipen.  Zot anmenn zot.  E touris i byen kontan akoz i ganny sans dekouver en lot kalite Sesel, ki si zis zot ti reste lo lans.

Alor, i annan sa bann loportinite. E nou lanvironnman, si nou pran ka ek li, i pou kontinyen donn nou sa bann loportinite pou nou kontinyen devlop tou sa bann facets pou nou kapab ganny nou dipen.

Sesel lannen pase ouswa sanmenm sa lannen ;  Sanmenm sa lannen, Sesel ti ganny deklare par YALEUniversity Lanmerik, poudir pei ki annan ler pli prop dan lemonn.  Sa parey bann Onorab in dir bomaten, i pa en keksoz ki zis arive par azar.I bann keksoz ki’n arive akoz sa kantite travay ki ganny fer, dan sa pei e bann Polisi osi ki ganny met an mars.

Nou konnen poudir an Pennsylvania i annan en Liniversite ki annan pre 20 ekek lannen, pe fer resers isi Sesel, lo bann zanfan, lo lasante, kot zot pe regard lefe mercurydan pwason ki bann zanfan i manze.  Si sa i afekte zot lanmwel e zot kapabilite pou zot devlope.  Sel rezon akoz zot pe fer sa isi Sesel, se akoz nou lanmer i prop.  Napa bann lezot sours polisyon pou polye sa bann pwason ; tandis ki bann lezot pei, si zot ti sey fer menm resers, zot pa ti pou konnen egzakteman kote sa bann polisyon i sorti.  E sa i donn Sesel bann lavantaz, pour sa bann kalite resers, kot ou pa kapab fer dan bann lezot pei, akoz zot napa sa bann kondisyon ki nou, nou annan isi.

E detrwa lannen pase osi, mon panse ti YALE University – me enn sa bann University ti deklare, poudir Sesel i annan delo lanmer pli prop ki annan dan lemonn, avek Lalmanny ki ti sorti dezyenm.  E sa ankor i bann fe, i bann statistics ki pa nou ki pe dir.  I bann statistics ki bann Liniversite aletranze ki fer sa bann resers, ki vwar poudir nou, nou annan bann kondisyon ki vreman meyer ki annan dan lemonn ; ki ou kapab annan ozordi, i egziste isi Sesel.

E sa i pa zis bann gran, gran deklarasyon.  I annan en gran lefe pozitiv lo kalite lavi ki nou bann dimoun i viv isi Sesel.  Si ou al dan bann landrwa parey, dan bann pei Lazi kot par egzanp serten Onorab in dir, kot dimoun i bezwen met mask.Kot ou vwar i annan gran porsyon popilasyon i ganny problenm avek Asma.Zot ganny problenm avek zot poumon, akoz in ganny polye avek bann karbonn ki’n al akimile akoz ler i polye.

Nou, nou pran sa tousala, comme dit Angle forgranted, akoz pou nou i ok.  Nou ler i prop. Nou lanmer i prop.Nou delo i prop.  E menm resaman ler ti annan –well la konmela ler i annan saOlympicGame laba Rio, pli gran konsern ki ti annan konsernan Rio, i pa zis kestyon sekirite, me i ti kalite delo ki bann atlet ti pou bezwen vwar zot pe al naz ladan.  Ouswa bann ki ti pe fer Sailing, zot ti pou bezwen al fer Sailing dan raw sewage ; ki isi i pa egziste akoz tou nou bann gran devlopman, i ganny konekte avek sistenm centralized sewage e napa raw sewage ki al dan delo sale.

Me sa bann gran pei parey Brazil, bann pei ki tre ris, ziska ozordi, zot rawsewage ki pa ankor trete, i al direkteman dan lanmer.  Alor pour nou, i bann keksoz, bann lavans ki nou, nou’n fer, ki nou’n deza fer.  Pour nou, sa i pa en issue.  Nou pe al vreman lo en lot nivo.  En nivo bokou pli devan, ki konpare avek sa bann lezot pei.

Konsernan Council, i annan en Onorab ki’n raise sa zafer sa Council anba sa Lalwa.  Sa i pa nouvo.  Anba vye Lalwa TheEnvironment Protection Act, 1994 i ti deza egziste.  Sa National Evironment AdvisoryCouncil, i basicallyi en Council ki ganny met ansanm e i deza egziste.  Se Dr Shah pou lemoman ki ChairmansaCouncil.  I annan 8 manm.E zot, zot donn en koudmen.  Zot adviseMinister, Minis lo serten kestyon spesifik konsernan lanvironnman.  Par egzanp, si nou ganny en problenm kelkonk, ouswa nou krwar i annan en keksoz pe vini, ki nou bezwen komans prepar nou, nou kapab demann sa Council pou travay lo sa kestyon e donn nou serten rekomandasyon ki nou, nou met ansanm avek lezot rekomandasyon ki nou’n gannyen, pou nou kapab adres sa bann problenm.

Alor, nou bann lenformasyon, i pa zis sorti kot Minister, me nou sey ganny maximum lenformasyon atraver sa Council.  Demen ler Liniversite i ava’n ariv alaoter, ki pou kapab donn nou sa bann scientificdata avek resers ki zot in fer, nou ava pran osi avek zot.  Pour lemoman, nou pe anmenn bann Liniversite parey sa enn ki sorti Zurichek en lot sorti Lalmanny, pou ed nou pou travay ansanm ek Liniversite Sesel, pou nou kapab devlop sa kapasite isi lokalman, ki dan en fason ki pli tar nou kapab depan lo nou menm.

Konsernan leakAmmonia, i en keksoz ki ti en gran defi pour nou, senpleman akoz sa Lalwa ki nou ti annan, i ti tro feb.  Lalwa si fo met lanfaz lo sa dimoun ki’n komet sa lofans, ki li i bezwen vin eksplike.  Ki li i bezwen vin defann son lekor.  I ti met lanfaz ki Minister i bezwen al prouve poudir sa dimoun in larg Ammonia dan ler.  E ler ou annan en keksoz parey, Ammonia i pa en keksoz ki ler in large ou vwar en lafimen rouz, ki tou dimoun i kapab tir portre.  I difisil pou nou al prouve Ankour pou dir be entel ti larg Ammonia tel ler, tel zour, tel landrwa e pou nou kapab anmenn keksoz an plas.  Me nou konnen poudir ti annan serten lenpak, lo serten dimoun.  Si sa bann dimoun ti al vwar Dokter e Dokter i kapab sertifye poudir sa bann dimoun wi, in ganny afekte atraver kek gas.  E nou konnen poudir sa bann leakage, la atraver Civil Court, sa bann dimoun atraver en prosesis Sivil, zot kapab anmenn ka Ankour e ganny konpansasyon.

Me selman avek sa enn Lalwa, nou’n koriz sa problenm.  Prezan la i pou donn nou ledan pou nou kapab deal ek sa problenm, laprosenn fwa ki i annan sa problenm leakage Ammonia, ouswa okenn gas ki danzere pour nou bann dimoun.

Forestry i ankor pe egziste.Ozordi i anba National Parks. Zot annan travayer ki travay dan fore, me selman zot nepli annan, akoz lafore i nepli annan sa lenportans ki i ti annan dan bann lannen ’60, dan bann lannen ’70, kot nou ti pe depann anler lo lafore pou prodwi bokou keksoz ki nou ti depan lo la.  Ozordi en kantite dibwa, parey nou tou nou konnen, i ganny enporte. E Seselwa nepli oule sa zafer ki en boug i ale, i vin anmenn li detrwa madriye ek en plans pou li al fer lakaz avek.

Sa ki Seselwa i oule se ki ou anmenn ou 4×2, 2×2, 6×2.  Sa langaz ki Seselwa ozordi i konpran ; ziska zour ki sa Sekter Fore isi Sesel, i kapab ariv sa nivo, ki i kapab prodwi sa 4×2 e sa 6×2 e sa 9×2 ki’n fini trete, i pou toultan en problenm.  Me selman pou nou, nou pa vwar li koman en problenm akoz i ankor en nichemarket pour dibwa lokal ; sirtou par egzanp pou fer frame, santol i ganny servi en kantite pou fer frame.Maogani, nou Kalisdipap, Takamaka, i ganny servi en kantite pou fer meb.

I annan dimoun ki ankor kontan son bann meb lokal.  Alor, i oule aste sa dibwa lokal pou al donn en Sarpantye pou fer li en zoli lili, en zoli larmwar Takamaka ouswa Kalisdipap ouswa Maogani.  Pa tou dimoun ki aste sa bann zafer, ki enporte.

Alor i ankor annan aktivite e en kantite sa bann aktivite i ganny fer atraver bann Kontrakter, ki aste dibwa. E menm la nou annan en progranm kot nou pe ankouraz bann Lakonpannyen vin ed nou, pou plant bann pye dibwa.  E nou pe travay lo en progranm osi, pou annan bann Kontrakter, parey nou annan Kontrakter ki netway semen,  nou ava annan bann Kontrakter dan lefitir ki pou al netway bann morso fore e plant bann pye dibwa, pou nou kontinyen annan nou bann Kalisdipap eksetera pou…

Konsernan bann vye loto, bann derelictvehicles avek bann scrap metal.Scrap metal se ler en loto i nepli en loto.Sa pou nou i fasil anba nou Lalwa Lanvironnman, pou nou deal avek.  Me ler i ankor en derelictvehicle ; annan-de-ler ou vwar en loto in park o-bor semen. me selman i pa marse, sa i ankor bokou pli konplike.  Akoz si nou tire, nou pran nou ou al avek, en dimoun i anmenn nou Ankour, nou pou vwar nou an kontrovansyon.  Lalwa pli for ki annan pou deal ek sa, se Lalwa Lapolis.  E nou travay tre pros ek Lapolis dan bann ka kot nou vwar bann dega parey.

E ler nou vwar, dimoun i dir nou, normalman nou apros son met.  Si nou vwar i ankor ase ok nou dir li, ‘’Be entel, eski ou kapab al aranz ou zafer ouswa tire silvouple ?’’  Ouswa tel keksoz.  E si nou vwar poudir kantmenm ou koz ek li napa en bon konprenezon, ouswa i pa fer nanryen, se la nou pou kontakte Lapolis.

E Lapolis i donn li en serten dele letan pou tire.  E si i pa tire, la Lapolis i vini i tire apre i fer detri, si sa dimoun pa fer nanryen.  Me selman bann vye feray, ozordi i annan apepre 5 diferan Lakonpannyen ki aktiv Providence, ki pe eksport bann vye feray.  Avan ti annan zis en Lakonpannyen.  Ti annan SAMLO ki ti fer sa.  Ek SAMLO la nou pe ganny en pe problenm, akoz Lekonomi osi Lasin in tonbe.  E ler Lekonomi Lasin in tonbe, demann pour vye feray i osi tonbe.  E pri ki bann enportater vye feray i peye, li osi in tonbe.

Alor, i ankor pe ale, me i pe ale dousman.Ean menm tan i annan en pe travay ki nou pe fer, akoz i annan plis demann – i annan plis dimoun ki anvi antre dan sa biznes. Nou pe sey revwar ki mannyer ki nou pou re-partaz sa bout later ki ti ek SAMLO, ki dan en fason ki nou kapab ed lezot akter ki anvi, Seselwa ki anvi antre dan sa biznes.

Konsernan proteksyon nou bann zil avek lanvironnman.  Avek sa Radar, bann sistenm Radar ki Gouvernman Endyen in met lo bann zil, sa pou ed nou en kantite, pou nou vwar bann aktivite ilegal, sirtou sorti dan bann lezot pei, ki arive lo nou bann zil ouswa dan nou bann lanmer.

Avan i ti bokou pli konplike, ti zis bann zil ki IDC ti annan prezans lo la, epi SIF Aldabra, ki ti fasil pou nou kapab monitor egzakteman ki pe arive.  Me ozordi ek sa sistenm Radar, i pou fer li 10 fwa pli fasil pou nou kapab konnen lekel ki pe fer bann aktivite laba.  E nou travay osi tre pre avek Coast Guard, ki zot osi parler zot donn nou bann lenformasyon, ler i annan bann problenm konsernan bann zil.

Konsernan polisyon atraver bann bato aletranze.  Mon konnen poudir Minister Transpor, i annan en Lalwa ki zot pe travay lo la, MARPOL, pou kapab ratifye bann nouvo provizyon anba la.  Mon ekspekte byento either sa pou vin isi, ouswa zot pou met li anba bann regilasyon ki annan anba Lalwa Sesel, ki deza egziste, pou ratifye sa bann provizyon ; pou fer sir poudir provizyon lanmer ki ganny gouvernen par MARPOL ki en Lalwa enternasyonal, en Konvansyon enternasyonal, pou deal ek sa bann problenm.

Stray dogs.  Stray dogs i tonm direkteman anba Minister Lagrikiltir.  Veteriner – mon konnen poudir Cabinet in pran en desizyon, in dir avek mon koleg Minis, Minis Cosgrow pou annan en progranm.  E depi lontan i annan saprogram, me selman in demann li pou remet sa progranm an plas, pou adres sa problenm Straydogs atraver pei; akoz se Minister ki deal ek bann zafer Veteriner, ki deal avek problenm bann zannimo domestik.

Lanvironnman, parey nou Lalwa i dir, nou manda i annan pou fer avek bann zannimo ki wild.Bann ki sovaz, ki andemik, ki an danze disparisyon.  Se sa travay ki Minister i fer.

E mon konnen poudir Minis Cosgrow, ti pe ganny en kantite difikilte avek bann NGOs, parey i annan en bann ki apel Pet Haven.I annan bann lezot ankor.  E zot, ler Minister Lagrikiltir i oule fer serten aksyon zot, zot pas par milye pou anpes sa bann kalite aktivite arive.  E menm i annan parmi zot, ki ale al donn manze sa bann zannimo, pou fer sir poudir zot pa mor lafen, ouswa ki zot kontinyen an bonn sante ; e ki zot reprodwir e ki sa bann popilasyon – parey nou’n vwar, i kontinyen ogmante ozordi.  Me selman i kler, kot Cabinet i konsernen, i kler poudir straydogs i tonm anba responsabilite Minister ki responsab pour Lagrikiltir e Servis Veteriner.

Mr Deputy Speaker, konsernan Lighteningof Fire,Bush Act.  Bann Dife Brousay.Nou annan en Lalwa ki’n pare, me malerezman nou pa’n kapab anmenn li.  Nou ti’n mazinen nou ti pou kapab anmenn li tre byento, me malerezman letan sa enn Lasanble pe al fini.  Me selman in pare e tre byento mon panse dan sa nouvo Lasanble ki pe vini, nou pou anmenn en nouvo Lalwa, ki adres sa problenm Dife Brousay, ouswa met dife en pe partou.  E i a ganny diskite e mon ekspekte nou a kapab pran bann desizyon, lo ki mannyer pou amelyor sa danze met dife.

Parey zot ti’n tande, in annan:- pli ale dimoun i met dife an bonnavini.  I annan en kantite lakaz ki’n ganny perdi dan, parler ou kapab dir, bann enbesilite.  I annan bann manrmay ki met dife, resaman anler lo zil Perseverance a plizyer repriz, san petet mazin son konsekans.  Akoz dife, parey nou bann granmoun in dir nou, ou pa zwe avek.  Lo Praslin – si ozordi i sa kouler ki i été, se gras a dife.

E mwan mon rapel rafal mon ti ankor DG pour bann zafer…, preski tou-le-an nou ti bezwen tay deryer 4 dife lo Praslin tousel, pou nou tennyen.  Be lo dernyen-er la, nou bann mezir pe mars ase byen.  Ozordi ou pa tande dife lo Praslin, akoz parler dan laplipar de ka, lemoman ki i annan dife, nou vwar lafimen, nou bann Zofisye, Lapolis tou i pase, i dir ek sa dimoun tenny sa dife.  Nou ekspekte avek sa nouvo Lalwa ki ava vini, i ava ed nou, pou nou kapab adres sa problenm pli byen lo Mahe ; akoz menm kantmenm nou met bann ban, nou met anler lo Televizyon, lo Radyo eksetera, sirtou pandan letan Vandswet ler i annan lasesres e divan i for ; kot dife i kapab sap en dimoun nenport ler, nou vwar nou ek en kantite difikilte.  Tou le weekend nou bezwen annan transpor ek dimoun, pe fer letour, pe tyeke si napa lafimen pou al dir dimoun tenny dife.  Epi osi Lapolis ki parler i donn nou koudmen, pou al adres sa problenm dife.

Me selman anba sa nouvo Lalwa, nou kapab adres sa problenm dife osi anba Nwizans, akoz lafimen li osi i en nwizans.  I fatig dimoun, si ou’n alim dife kot ou pe fatig ou kanmarad.

Konsernan bann zafer petroleum, parey nou’n koz lo la, sa osi in antre anba sa Lalwa.  Definitivman nou pou kapab prezan fer bann provizyon, bann regilasyon ki neseser, pou adres sa problenm mining ki pa neseserman en problenm, me selman nou bezwen fer sir poudir i ganny fer byen.  Se sa ki nou pe sey targete, akoz si demen i annan delwil, i byen pour Sesel ki nou annan delwil.  Me selman nou bezwen fer sir poudir sa delwil i pa vin polye nou lans. I pa vin polye nou bann zil. I pa polye nou lanmer.

Konsernan SBC.  I vre poudir SBC i donn nou airtime pour bann progranm free oftime.Sa i pour bann progranm.  Me tou ‘spot nou bezwen peye.  Tou bann advertisement, tou bann ‘spot parey bann ‘spot ki ou vwar i pase tou le swar, nou bezwen peye pou pas ‘spot.  Progranm i free. Spots nou peye pour ‘spots.  E menm progranm ek ‘spots pou fer,  nou bezwen al rod dimoun, pey zot pou prodwi sa bann soz, epi nou pran avek nou pti stick, nou ale avek nou CD, nou donn SBC nou demann li si i kapab pas nou progranm. Nou progranm i pase free.I vre, airtime i free, tandis ki spots, nou peye.

Greenwaste.Greenwaste, nou pe travay lo en proze pou fer waste energy avek compost.  Nou pe ekspekte poudir sa semenn ouswa semenn prosen, nou pou ganny sa final report avek bann rekomandasyon sorti laba Lalmanny, avek sa bann dimoun ki pe fer resers lo nou bann salte isi.  E si nou ganny sa, semenn prosenn, ekspekte dan Septanm nou a komans fer bann provizyon, pou nou tender out pour sa zafer waste energy.  Pour Praslin nou pe al fer li.  Nou pe komans bann prosedir pou tender lo Praslin lo bann zafer greenwaste pou kapab prodwi lenerzi avek e osi pou fer compost, ki bann dimoun i kapab servi pou met dan zot fler.

Mon byen kontan poudir, Mr Deputy Speaker, poudir nou’n ganny sa kantite sipor sorti kot bann Onorab ozordi bomaten.  Mon kontan poudir bann Onorab, zot osi zot pran konsyan lenportans lanvironnman pour lavenir nou pei, akoz san en fondasyon lanvironnman ki byen, ki sen, ki prop, parey nou Konstitisyon i demann nou anba Lartik 38, sa Sesel pa pour sa Sesel ki nou ozordi nou konnen e ki laplipar nou, nou fyer ler dimoun i dir nou ki mannyer Sesel i zoli e i pli zoli ki laplipar pei dan lemonn.

Alor avek sa, mon ti a voudre aret mon Statement, mon larepons ozordi bomaten.  E mon swete ki nou a ganny sa sipor avek tou bann Onorab, Manm Lasanble, bomaten.

Mersi Mr Deputy Speaker.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon, avek sa nou a pran en vot lo prensip e merit zeneral sa Bill.

Tou Manm ki an faver?  Okenn Manm ki kont?

Mon a ganny en Formal Second Reading.

 

MADAM DEPUTY CLERK

A Bill of an act, to provide for the protection, improvement and preservation of the environment, to set objectives and guiding principles aimed at protecting the environment and human health, for the promotion of environmental principles, so as to facilitate the implementation of international commitments including the prevention, control and abatement of environmental pollution in Seychelles and for matters connected therewith or incidental thereto. 

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon.  La aprezan nou a ganny sa Mosyon pou sot Staz Komite.

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mr Deputy Speaker anba Order91(1), monmove ki nou sispann Order 65-70 pou sot Staz Komite.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Okenn Manm ki segonde?

 

HON JEOVANA CHARLES

Segonde Mr Deputy.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Lo la nou pran en vot.

Tou Manm ki an faver?  Okenn ki kont?

In aprouve pou nou sot Staz Komite.

Mon a ganny en Motion for Third Reading.

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mr Deputy Speaker, monmove ki Environment Protection Bill, 2016 i ganny lir en Trwazyenm Fwa.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Okenn Manm ki segonde?

 

HON JEOVANA CHARLES

Seconded Mr Deputy.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon, lo la nou pran en vot.

Tou Manm ki an faver?  Okenn Manm ki kont?

Mon a ganny Third Reading.

 

MADAM DEPUTY CLERK

This Act may be cited as the Environment Protection Act, 2016. 

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon.  Avek sa mon annan plezir pou anonse ki Environment Protection Bill, 2016 in ganny laprouvasyon mazorite Manm dan Lasanble.

Avek sa, mon a remersye Minis e nou ava ekskiz li parmi nou.

 

(The Minister and his delegation was excused from the House)

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon.  Avek sa Lasanble i ava adjourn e nou a rezwenn Mardi le 30 Out, 9er bomaten.

 

(ADJOURNMENT)