::
Home » Verbatim » 2016 » Sitting of Monday 22nd February 2016

Sitting of Monday 22nd February 2016

NATIONAL ASSEMBLY OF SEYCHELLES

Monday 22nd February 2016,

The Assembly met at 9am

National Anthem

Moment of Reflection

Mr Speaker in the Chair

MR SPEAKER

Bon, bonzour tou dimoun, bonzour tou bann Manm Onorab, tou bann ki pe ekout nou.

Nou ava kontinyen avek nou deba lo Leta La Nasyon, diskour Leta La Nasyon e lo mon lalis la premye se Onorab Kevin Vidot.

HON KEVIN VIDOT

Mersi Mr Speaker.

Mr Speaker, koleg Onorab, zabitan Larivyer Anglez, lepep Seselwa bonzour.

Ser ek frer pep Seselwa, where there is a will, there is a way. Ou il a volonter, il a une facon.  38an o pouvwar SPUP, SPPF e Parti Lepep in toultan montre sa determinasyon pou rod en fason pou amelyor lavi lepep Seselwa.  Menm si pa’n touzour fasil e kot nou’n rankontre bokou difikilte pou fer sa vin en realite, nou pa’n zanmen perdi san fwa.  Nou’n touzour e ankor pe touzour montre sa volonte pou amelyor lavi e pep e ser frer:-e fer sir ki nou gard sa lideal vivan pou met zonm o sant devlopman.  Lalit sa nouvo syek pa toultan parey lalit ler nou ti komanse.  Me sa ki reste parey se ki yer, ozordi e demen nou pou bezwen fer fas avek bann defi, bann lideal, bann azanda e bann adverser ki pou debout kont nou dan tou kwen Sesel e o de la.  Larealite i reste ki azanda e lideal sa bann adverser pa neseserman pli meyer ki pou nou e pa neseserman pli meyer pou lepep Seselwa e nou pei sheri Sesel.  Mon reste en zanfan e prodwi sa rezim ki’n anmenn Sesel 38 bon lannen.  Malgre pa’n touzour fasil pou konpran serten fason fer, malgre pa’n touzour fasil pou lezot osi konpran nou fason fer, me lefe i reste ki ansanm nou reste solid, ansanm nou reste for e ansanm nou reste venker.

Manifesto Parti Lepep anba banner ansanm i reste lakle ver lareisit en nasyon, en pep ki pe pas atraver plizyer defi politik, ekonomik, sosyal e spirityel.  Zanmen sa lideal ansanm in deza pli enportan, pli relevan ki ozordi ler nou get bann sirkonstans lavi devan nou, lefe i reste mon bann frer ek ser Seselwa, se si nou montre sa volonte nou pou sirmont nou bann defi ansanm pe enport ki non, ki tit, ki lidantite sa defi i annan.  Mon krwar dan mon nasyon, mon krwar dan mon pep e pli enportan mon krwar dan Bondye pou ed nou par son gidans pour bouz de lavan dan linite e dan prosperite.  Sesel i inik, Sesel i beni, alors annou fer sir i reste parey nou ti trouv li.  Nou bezwen viv e enstri nou zanfan pou fer sa ki byen.  Patrick Victor en vedet dan lanmizik in ekrir e in sante mon site; dan nou lalang nou a ekrir pour nou zanfan, lir tradisyon nou pei e vre plezir lavi, nou a edik nou, nou a enstri nou zanfan pour konn laverite lo valer en vivan.

Mr Speaker, fodre zanmen nou les nou tonm ba e bliy valer sa etre imen, sak vivan e vwar nou dan en pozisyon kot nou pratik ou enstri nou zanfan pou mars ou pil lo en lot etre imen en lot vivan.  Fodre zanmen nou bliye ki sak vivan i annan en valer e en rezon pou egziste.  Lafors nou nasyon pou pli evidan ler nou konpran e realize ki sakenn de nou, nou zis en gout delo dan sa gran losean e ki nou lafors i pa endepandan avek enn a lot.  Ler nou pou aprann apresye legzistans enn a lot, se la ki nou a kapab briz tou baryer ki pe anpes nou fer plis sikse.  Si sa pep i inifye deryer en koz ki nob, en koz ki pozitif, nou pou eksperyans bann reisit ki lemonn antye pou kontinyen envy nou.  Nou’n fer e akonpli bokou ansanm koman e nasyon pandan sa 38an, me fitir devan nou pou rikorde si koman en pep nou ti ralye deryer bann prensip nob e zis, ouswa deryer bann lideal destriktif e egois.  Mon swete ki nou’n matir koman en pep pou fer bann desizyon sarz e for the common good.  Premye ladres dan dernyen manda Prezidan Michel lo Leta Nou Nasyon, in ganny ekoute avek bokou latansyon e lekspektasyon.  Sakenn de nou ti pe ekspekte ou swete ki i adres serten bann defi ki nou pei pe fer fas avek.  Serten ti pe atann ki reform ou sanzman i ti pe al propoze an zeneral sakenn de nou avek nou prop lekspektasyon e konmsi si nou ti kapab met en fraz dan son diskour, nou ti pou’n fer li.  Mardi ler Prezidan ti’n fini adres nou pep, mon ti prezan ekout pwennvi diferan endividi lo sa ki Prezidan ti’n dir.  Plizyer in apresye son ladres akoz zot sityasyon in ganny souleve.  Bokou in apresye lefe ki in anons mezir pou aranz  e amelyor zot kondisyon lavi.  I annan ki ankor pe kestyonn serten desizyon, i annan lezot size ki en pe kontroversyal pou serten, i menm annan ki oule pran kredi pou serten lanons.  Tousala i ok e mon ti pe ekspekte akoz en demokrasi ki aktiv e vibran, sak endividi i annan en lavwa e en lopinyon.  Me ler lopinyon i komans perdi respe pou en sef deta, nou bezwen komans fer atansyon.  Nou kapab partaz pwennvi san perdi respe pour nou Prezidan akoz mwan osi personnelman i annan size ki mwan annan serten rezervasyon lo la, me pa sa ki pou fer mwan perdi respe pour mon Prezidan.  Sa ki enportan se ki nou bezwen rod motiv par deryer sak lannos ki’n ganny fer dan plas reazir e reakte dan lemosyon.  Sa ki kler pour mwan apre sa ladres, se ki Prezidan Michel in tann leokri son pep e in reazir.  Alors parol sa poem ki i ti ekrir plizyer lannen pase i ankor relevan e montre vre leker nou dirizan ozordi.  Leker Prezidan i konnekte avek pou lepep Seselwa.  I annan zis en Prezidan elekte demogratikman dan sa pei, pa 2 e pa ni menm 3.  Kekfwa i annan enn seremonyal elekte par Face book, son tit ofisyel se Prezidan Face book alors i kapab fer son bann dekre lo Face book.  Me selman mon ti a kontan konnen konbyen term i pou fer e konbyen lannen sak term.  Prezidan Michel in anons bokou sanzman ki mon pa pou al dan detay akoz mon konnen ki ozordi mazorite dimoun in fini vin o fe avek.  Me sa ki enportan pou fer byen konpran, se nou bezwen dir mersi.  Annou pa perdi nou sans gratitid koman en pep, annou aprann dir mersi parey nou devret aprann e apresye selebre sikse me pa debout obor pilye zalouzi konplent akoz sa de pilye i annan gran risk grenn lo zot.

Mr Speaker, zanmen zalouzi avek konplent in deza de kriter pou ganny sikse dan lavi, me se plito travay dir e en determinasyon.  Se akoz sa ki mwan pou kontinyen siport Prezidan dan son demars pou enkilke travay dir e determinasyon dan pep Seselwa.  Vwala fason fer e vre dirizan, en vre dirizan responsab.  Ler mon pe koz lo travay dir, i enportan e en plezir pour mwan anons ek tou travayer dan sekter piblik ki Prezidan in ekout son bann Manm dan Lasanble ler nou ti adres sa size gratwite dan Bidze.  Mwan personnelman mon ti dir ki sa gratwite i devret ogmante e vwala, Gouvernman in revwar gratwite travayer.  Apartir sa lannen, gratwite pour en travayer ki’n fer 5an ek 10an dan lanplwa pou prezan resevwar R10 mil, 15an pou resevwar R15mil, 20an e 25 an dan lanplwa pou resevwar R20 mil, 30an e 35an pou resevwar R25 mil, finalman bann ki’n fre 40an e 45 an dan lanplwa pou resevwar R30 mil.

Mersi Prezidan Michel.

(Applause)

HON KEVIN VIDOT

Frer ek ser Seselwa, sa se bann aksyon konkret pou met en pe plis larzan dan pos e ede pou amelyor kondisyon lavi pou adres konsern pri lavi.  Ler mon asize e fer refleksyon lo pri lavi, mwan demann mon lekor kestyon e lepep Seselwa annou kalkil en kou ansanm.  VAT lo komodite pa’n ogmante, bann komodite de baz napa VAT lo la, serten komodite ki nou enporte pri in desann aletranze, pri fuel in kontinyelman desann.  Mon kestyon alors se kwa ki pe fer pri komodite lo letazer dan laboutik kontinyelman ogmante.  Eski se Prezidan Michel?  Gouvernman ek MNA Parti Lepep alors ki responsab pri komodite lo letazer?  Mon krwar in plis ki ler ki lepep i dekouver sa bann vre koupab ki’n kasyet zot figir ipokrit e bat latet par deryer bann mask out dated e out of time.  Anfen, i toultan annan en peryod letan pou mansonz me a lafen laverite pou bezwen sorti.  Bann vre figir pou bezwen ganny ekspoze.

SPUP, SPPF e Parti Lepep, nou’n toultan lalit kont bann gran marsan ki menopoliz nou marse ek kontrol pri komodite e servis.  Se pour kwa nou pe ankouraz nou pti dimoun pour bouz de lavan e al kot SBFA, rod en pti loan e lans dan en biznes e ou osi ou a kapab prospere dan lavi.  Fer atansyon akoz i annan pa kontan ler ou komans frot zepol avek zot.  Legzanp i lanmenm dan mon distrik kot en Mr ki ti siport Lopozisyon ti deside pou detas li avek sa enn ki i ti travay avek dan en biznes pour li al sey deboury lo li menm.  Me ler i ti pe komans fer sikse e biznes pe progrese, sa dalon ki li osi en Lopozisyon ki i ti travay avek ti komans zalou e rod tou fason pou sey kraz li e detri son biznes.  E sa Mr ti fer kler avek mwan ki dernyen Eleksyon ki Prezidan Michel e Parti Lepep ki meyer pou Sesel e tou Seselwa.

Frer ek ser Seselwa, dan Lopozisyon se zalouzi e ranking ki diriz zot, me dan Parti Lepep se loportinite e prosperite pour ou ki diriz nou.  Alors swa i kler, Parti Lepep i swa pou ozordi e pou touzour.  Pran kont ki sometimes you make choices in life and sometimes choices makes you.  Alors annou aprann fer bon swa dan lavi.  Koz lo swa i anmenn mwan lo en size enportan pour mwan personnelman e ki pli pros avek mon leker, sa se lazenes.  Parfwa nou tant pou konfize ki direksyon nou pou pran, ki lenz pou mete, ki soulye pou aste, ki latest mobile pou order online, ki model sports car pou aste, ki restoran pou al dinen tanto e finalman ki pub ou disko pou al fini lasware ladan.  Bokou swa, bokou desizyon pou fer.  Parfwa mon krwar ou menm bezwen Google ki pli meyer swa, tousala i normal.  Me silvouple konpran byen, i pa’n toultan koumsa Sesel.  Nou paran e gran paran i a kapab rakont nou ki si nou ti annan en per savat sa letan, dir mersi Bondye.  Met menm lenz toulezour.  Kekfwa ler ti annan en lafet ki ou ti a ganny en nouvo resans.  Parfwa ti kapab restan lenz piti gran blan ki in nepli bezwen, ou ti a ganny lasarite.  Pov pti nwanr, sa lepok parey zot ti ganny apele, i ti napa swa me dir mersi.  Alors annou pa pran tou sa benefis e tou sa swa ki nou annan ozordi for granted, rather be grateful.  Dir mersi nou gran paran pou ede anmenn sa lalit ver nou lendepandans e liberasyon.  Sesel i sorti lwen, me nou’n akonpli bokou ansanm, prezan nou bezwen fikse lo nou lavenir e lazenes i fitir sa pei.  Nou bezwen kontinyen ankadre zot, gid zot e kontinyen donn zot loportinite pou demontre zot talan e abilite.  Zis parey ler mon get dan nou parlman ozordi, mon vwar bokou zenn, bokou potansyel, bokou abilite, bann zenn fyer, bann zenn graduates, bann zenn militan Parti Lepep.  Lavenir parti e Sesel i briyan malgre i annan defi, malgre dekourazman annou reste for, annou reste ini e annou reste determinen, zis mazinen i toultan annan en kou pou sikse.

Mr Speaker, nou parlman osi in bouze kot en lepok i annan ki ti bezwen tap koudpwen lo latab, koz for pou sey montre lafors parol.  Konmela dan en fason smart, bann propozisyon i ganny met devan san bezwen fer gran tapaz e tap latab akoz se parol li menm ki carry weight dan en fason respektab mon dir sa.

Permet mwan pou adres en lot pwen.  Mon’n ekout avek bokou latansyon ki nou annan Lalwa ki pa fer sans ozordi ki nou bezwen tire pour plizyer rezon.  I annan nouvo Lalwa pou adres nouvo konsern dizour, prozedlwa pou anti corruption commission.  Sa i byen, nou a konnen lekel e kote vre ki koripsyon i arive dan plas nenport endividi zis koz lo la e fer propagann avek sa mo.  Me annou pous revwar Lalwa pli devan e osi revwar serten regilasyon osi date depi 1979 ki parfwa mon kestyonn rezon dept.

Mr Speaker, resaman nou kapab vwar en logmantasyon scooter e moter lo semen, napa sit belt sa bann masin.  Korek, akoz in ganny fer koumsa.  Mon konpran spot check pou tyek driving license en drayver.  I normal, ou bezwen gete si in pas tes apropriye.  Pou tyek lasirans en patant en loto, i normal.  Pou fer sir sa loto i road worthy ouswa road safe, si drayver pa anba lenfliyans Lalkol pou fer sir i annan kontrol lo transpor.  Be parfwa latitid serten zofisye se zis pou sot lo drayver si i pa’n met seat belt e donn en tiket.  Ekout mwan byen, pa dir sa i mal mwan, be fason fer e motiv ki enportan.  En seat belt i en safety component dan en loto pou protez drayver e pasaze e sa rezon akoz i ti ganny entrodwir dan en loto.  I annan ki pei ki annan Lalwa ki fors drayver met seat belt, i annan pei ki lo serten semen e serten vites pa bezwen met seat belt, i annan selman ki kosyonn drayver pou met seat belt si in ganny arete pou en lot lofans pli grav, lefe i reste ki sa i pou safety e byennet sa drayver.  Alors kan eski nou pou bouz sa nivo kot nou edik dimoun kwa ki pou zot prop benefis dan plas zis fer regilasyon zis pou pini.  Fodre nou edik plis e pini mwens akoz mon dir sa, en dimoun i kapab pey son fine, me eski sa i vedir ki in konpran akoz?  Eski sa i vedir i pou sanze?  Food for thought. Mon’n servi seat belt koman en legzanp en pe pli komen, me sa ki mon pe dir i aplik osi pour lezot regilasyon e Lalwa ki nou devret revwar.  Deza deba lo lezot Lalwa in komans leve, i annan mon pa ni menm kapab mansyonnen isi pangar i ganny mal enterprete.

Mr Speaker, mon pa pou kapab fini mon ladres san ki mon remersi zabitan Larivyer Anglez pour zot soutyen, pour zot konprenezon pandan mon manda.  Nou’n kapab akonpli plizyer keksoz ansanm, i annan mon ti swete nou ti’n kapab fer me pa’n dan mon lanmen e pouvwar pou fer.  Me toudmenm nou annan lespwar pou fitir akoz Rome pa ti ganny batir dan en zour.  Sa ki mon apresye vwar se sa pavement ki pe ganny fer kot veteriner, tou dilon ki pou ariv ziska Quincy, prezan mon latet i a kapab en pe pli anpe ler mon mazin bann zanfan lekol ki pou servi sa morso semen e lezot pyeton.  Detrwa diskour Bidze mon’n koz lo la e la mon vwar rezilta, mersi SLTA.

Kantmenm mon ti a’n swete ganny en pe plis konprenezon par serten Minister, nou pa dekouraze akoz Prezidan in koz lo serten defayans ki egziste e mon pa pou repete.  Malgre parfwa serten par ler in bliy kominikasyon ki Prezidan in pres lo la, nou konpran zot.  Me mon swete ki dan le fitir sa bann latitid dominer i arete e aprann kominik avek lotorite distrik, people come people go, en serk lavi sa nou pa kapab anpes sa arive.  Me sa ki nou bezwen fer sir i reste se sa lazwa de viv dan nou distrik.  Pa tou keksoz ki mars dan nou fason toultan, me annou kontant nou avek sa ki nou annan ozordi e persevere pou fer vin en realite sa ki manke.

Mon dernyen diskour lo ladres Leta nou Nasyon dan sa Senkyenm Lasanble, sa ki mon kapab dir ozordi, what an experience. Mon pou tenir sa pou touzour, byen ou mal i en leksperyans lavi.

Frer ek ser pep Seselwa, i annan semen ankor pou trase me i reste asire ki avek Parti Lepep ou pou ariv lo lanir finisyon koman en venker me pa en perdan.  Reste brav, reste solid, keep calm e kontinyen vot Parti Lepep.  Ki bis progre i a kontinyen progrese lo highway prosperite.  Ki Bondye i kontinyen beni mon pei sheri Sesel e lepep Seselwa.

Mersi pour zot latansyon.

MR SPEAKER

Onorab Vangadasamy.

HON SHERYL VANGADASAMY

Mr Speaker, mon bann ser e frer koleg Onorab, zabitan Mont Buxton a lekout, mon bann ser e frer Seselwa, bonzour.

The Bible says and I quote: ‘’Teacher, he asked, who is the greatest commandment in the Law?’’Jesus answered,’’ Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with your entire mind.  This is the greatest and the most important commandment.  The second greatest important commandment is like it.  Love your neighbor as you love yourself.  The whole Law of Moses and the teachings of the Prophets depend on these 2 Laws.

Mon’n komans mon Diskour ek sa vers akoz dapre statistik, nou en Nasyon avek plis ki 80 poursan nou popilasyon ki Krwayan.  Plis ki 75 poursan i Katolik, ki an se moman pe fer sa traze 40 zour Karenm.  Mon’n komans mon Diskour dan sa fason, akoz mon anvi koman mon dernyen Diskour lo Leta Lanasyon, senm en mesaz – en mesaz pozitiv: en mesaz pour mwan, en mesaz pour ou e en mesaz pour nou tou.  En mesaz ki pour enspir – en mesaz ki tre senp, neseser e itil.  En mesaz pour solider dan plas kontrovers.  En mesaz pour inifye e apresye dan plas divize.  En mesaz pou nou kontinyen konstri e batir, olye detri.

Frer e ser Seselwa e parey Labib in dir, nou grander pou ganny mezire par lafason ki no tret nou prosen.  Nou pou ganny size, par lafason nou montre vre lanmour vre sakrifis pour nou bann frer ek ser.  En gran personn, i sa enn ki’n sakrifye e menm sakrifye tou pour lezot.  En gran pei, i sa enn ki mazorite son lenvestisman, son progranm e Lalwa i pour byennet son dimoun – byennet son pep an antye.

Ser e frer Seselwa, Sesel i pa zis en group zil lo li menm.  Nou menm nou koman imen, koman endividi, nou pa absoliman tousel.  I annan plis ki 7 bilyon dimoun lo nou plannet: kot tou le 8 segonn en pti baba i ne – tou le 11 segonn en dimoun i mor – tou le 27 segonn i annan en mi gran enternasyonal: kot ozordi newspaper headlines from Moscow to Washington e Sidney to Kiev i agree, ki the Cold War era is back. Kot tansyon lo sa sityasyon Ukraine i ogmante deplizanpli – kot deplizanpli nouvo limerzans lo group terrorist parey ISIS pe preokip lemonn.  Lager La Syrie, Libya e Irak: kot lenkyetid e bokou koze e posibilite en trwazyenm Lager Mondyal.  Zika virus ki pe spread e deza in ariv dan 32 pei e teritwar Lanmerik depi premye ka in raporte Brezil an Me 2015.

Ser e frer Seselwa, ozordi nou dan en lepok bokou pli modern, kot teorikman, keksoz sipoze pli bon – zonm in ariv dan lespas – meyer mwayen transportasyon – avyon pli modern tel ki dernyen model Boeing 777.  Evolisyon dan loto sorti from engineering vehicles pou proteksyon okipan dan transpor e la kot nou’n entrodwir software sofistike, tel ki: sensors, camera pour enterpret lanvironnman pou anpes aksidan.  Nou’n vwar larive touch screen, flat screen, iPad, tablet, nouvo e dernyen model telefonn tou le lannen tel ki iPhone 6 Samsung 6. En nouvo mind control prosthetic arm, pe ganny teste lo pasyan dapre en nouvo resers.  Resers i ankor pe fer pou analiz posibilite teleporting, new air qualitic monitor, lenerzi renouvlab, nouvo metod konstriksyon arsitektir, nouvo lekipman pour deteksyon maladi e latizann.

Wi, ser e frer Seselwa nou lemonn in evolye.  Later in devlope.  Lemonn in re zwir en transformasyon sibstansyel e fizik.  Me kestyon ki nou merit pe pose, si eski tou sa transformasyon i reelman transform nou imen, endividi pour de bon?  Eski sa in fer nou  vin en pli bon plannet?  E pli bon sivilizasyon?  Eski tou sa bann transformasyon, in fer nou vin bann pei pli bon, pli anpe, pli inifye, pli lasarite?  Eski lavi tou sa 7 bilyon dimoun, in vreman pli amelyore, bokou pli bon e zot pli kontan?

Ser e frer Seselwa, annou get nou zil en pti pe pli pros.  Nou osi ki’n viv en parkour dan nou pti pei ki apel Sesel sorti tre lwen dan bann peryod kolonizasyon: lesklavaz, lepok Gran Blan, segregasyon kouler lapo, napa en lidantite koman en Nasyon, lekol anba pye koko, bat kannel, kayman, foutaleza, pti payot e foumba, lalanp delwil, tir bay, zwe kouk konos, lapilapon, manz boulgor e diri dan dite.

Ser e frer Seselwa, kot ozordi nou en Nasyon fyer Seselwa, kot nou tou nou ganny en menm sans ledikasyon, lasante i a laporte nou tou: kot ozordi nou’n kree plis akse, fasilite akse semen, transportasyon piblik, loto prive, bato e menm avyon.  Kot nou’n fer zoli lakaz akse ek kare later – blok flat e menm apartman deliks.  Kot ozordi nou mwayen kominikasyon in byen avanse.  Nou annan mobile, nou email, nou Skpe, nou chat: kot ozordi nou annan STC e plizyer gran magazen, kot Eden, City mart, Dockland e plizyer magazen dan bann distrik partou.   E osi nou’n vwar larive Hypermarket pour nou fer nou shopping: Kot ozordi lamazorite de nou, i koz online shopping. Nou pratik game fishing. Nou zanfan i konn video games, PS3/PS4, Wii U pou nonm detrwa.

Nou annan nou prop Liniversite e ziska prezan mazorite etidyan ki’n ganny zot degre, se atraver labours Gouvernman ki ofer.

Ser e frer Seselwa, in annan progre.  In annan sanzman.  In annan devlopman.  In annan sa ki bon ki’n ganny fer e ki pe ganny fer.  In annan en transformasyon.

Ser e frer Seselwa, me eski sa transformasyon striktirel, fizik, Policy wise in vreman sanz ou lavi?  Eski nou lavi in pli amelyore?  Eski nou’n vin pli meyer sitwayen Seselwa?  Eski sa in fer nou pli patriyotizm, pli konsyan nou responsabilite sivik?  Eski sa in fer nou vin pli meyer endividi?  Nou’n vin pli bon manman, pli bon papa, pli bon frer, pli bon ser, pli bon tantin e tonton?  Eski sa in azout plis lo nou valer imen?  Eski in fer nou vin pli meyer zonm e fanm, msye e madanm, zanfan e paran?  Eski in fer nou vin pli meyer vwazen, vwazin oubyen zanmi?  Eski ler nou get toultour nou dan zalantour, nou pa reflesir e dir mersi?  Akoz koman en Nasyon, ki a tou pri nou pres nou krwayans e demontre nou spirityalite, en premye e pli bon sakrifis ki’n ganny dir dan Labib, se pour onor nou premye komannman – se pou dir, ‘mersi’ a tou pri.  Eski koman en pep ki krwar nou pa dir mersi akoz nou viv dan en tel zoli pei.  Nou annan lanmer e nou ankor pe re zwir stabilite e lape.  Eski koman en pep ki krwar, nou pa dir mersi ki nou pep pa pe viv dan lafreyer, ‘Alshabab,’ ISIS devan nou laport ziska ozordi. Eski nou koman Krwayan nou pa dir mersi ki nou zanfan i al e kapab akse Lekol sitan fasilman.  Eski  nou koman en Krwayan, nou pa dir mersi ki kantmenm, Tranblemandter, Tornad, Siklonn me sa pa ariv kot nou.  Eski koman en pep ki krwar, nou pa dir mersi pour sa koezyon sosyal, sa linite, sa lapartenans Seselwa.  Eski koman en pep krwar, nou pa konn dir mersi pour sa transformasyon, sa progre ki’n arive.  Eski koman en pep ki krwar nou sitan pa oule krwar ki i annan sa ki bon ki’n ganny fer?  Eski koman en pep ki krwar e ki lanmour, kontan i premye e dezyenm komannman pour nou lavi, eski nou pe senserman pratik li?  Eski koman en pep ki krwar, eski nou pe senm vre mesaz lanmour, ler nou ensilte, nou balbise, nou pil pile?  Eski koman en pep ki krwar, eski nou pe fer en vre deba e kritik konstriktiv pou aranze dan lanmour e par lanmour?  Eski koman en pep ki krwar, lentansyon nou leker, i alinyen ek nou krwayans?  Eski koman en pep ki krwar, eski nou bann vre pratikan ouswa senpleman bann krwayan?

Ser e frer Seselwa, vre sanzman i komans ek ou e par ou.  Ki mannyer nou kapab profes kontan mwan, kontan ou ler ou anvi sa ki mal pour mwan, sa ki mal pour ou?  Ler nou napa sans konprenezon, rezonnman e lapresyasyon?  Ler nou pas letan kritike, kritike, san reflesir sa zefor ki’n kapab ganny mete?  Ler nou pare pou kraz mwan, pou kraz ou pour nou monte.  Ler nou pa pare pour apresye talan e rod fason pour aranze e ki sa dimoun e nou pei i monte.  Ki mannyer ou, ki mannyer mwan mon ti ete o paravan?  Ki ou, ki mwan mon fer pou kree mon sityasyon aktyel ozordi?  Ki mannyer ou kapab ensilte e tape san analize e realize, ki kantite ki’n kapab ganny fer?

Si ou vreman kontan mwan, e mon vreman kontan ou, e nou kontan Sesel – nou kontan nou, annou reflesir avan nou azir.

Nou’n koz lo bokou sanzman.  Sa tenm, ‘Sanzman’, in partou.  Sanzman politik, sanzman Gouvernman, sanzman MNA, sanzman fason fer, sanzman proze, sanzman progranm, sanzman Polisi, sanzman tou.  Me ser e frer Seselwa, vre sanzman i ou.  I komans par ou, pour ou e ek ou.  I komans ek mwan e i komans ek ou.  Vre transformasyon i komans ek mwan e i komans ek ou.  Ki mannyer nou ekspekte sanzman si nou menm nou, nou tou, nou pa’n fer sa premye pa pou reflesir.  Deside e konnen si vre nou merit sanze nou menm.  Kote kot nou bezwen sanze, akoz ki nou bezwen sanze e ki sa sanzman pou anmennen pour ou, pour mwan e pour nou.  Ki mannyer nou kapab klanm sanzman – vre sanzman si nou menm nou, nou pa’n sanze e pa ankor sanze?  Ki mannyer nou kapab pres diferans, si nou menm nou, nou ankor parey e pa ni diferan?  Ki mannyer mwan koman en zenn madanm e en manman kapab pres bon zoli parol e reprimann mon zanfan, me mwan menm mwan, pa pe pratike e aplike sa ki mon prese?  Ki mannyer mon kapab pres lanmour, pres lasarite, pres partaze, pres linite, pres pardon, si mwan menm mwan, ek mwan menm mwan premye, kot mwan, ek mon zanfan, dan mon lakour, dan mon fanmir mon pa pe fer parey?

Ser ek frer Seselwa, vre sanzman, vre lanmour, vre transformasyon, i komans par ou, pour ou e ek ou.  Be the change that you want to see. Fer sa bon sanzman ek ou, ek ou msye, ou madanm.  Fer sa bon sanzman ek ou zanfan, dan ou lakour ek ou fanmir.  Fer sa bon sanzman ek ou vwazen ek dan ou kominote.  Fer sa bon sanzman dan ou landrwa travay e kot ou frekante.  Fer sa bon sanzman kot ou asize e ou la priye.  Fer sa bon sanzman dan sa Lekip Sportif, ki ou zwe.  Let’s be the change that we want to see. Annou aret krwar ki vre transformasyon in vin ek sanzman Gouvernman oubyen politik, byen materyel or fizik.  The modern thinking, se ki senpleman atraver transformasyon endividyel, sanzman personnel se la ki nou pou annan vre sanzman.  Se la ki nou pou vwar ‘real change.’

Ser e frer Seselwa, nou viv dan en lemonn.  Nou pa viv zis dan en pei.  E par lanmour pour sa lemonn e pour nou tou, vwar e apresye serten keksoz klerman. Permet mwan partaz serten statistik.  Nou viv dan en lemonn kot plis ki 80 poursan limanite i viv lo mwens ki $10 par zour e plis ki 3 bilyon dimoun i viv lo mwens ki $2 par zour ekivalan R24.  Dapre UNICEF 22 mil zanfan i mor par zour akoz lapovrete.

Apepre 27 a 28 poursan, tou zanfan dan pei mwen devlope i anba lapeze e mal nouri.  E lamazorite i dan Sid Lazi ek Sub-Saharan Africa. E si sa 7 i kontinyen, target Millennium Development Goals pou target lanmwatye sa sif, pa pou materyalize e plis ki 30 milyon zanfan pa pou ganny sove.  72 milyon zanfan laz primer pa ti anrezistre pou al Lekol by 2005.  E 57 poursan ladan i bann fiy.  En bilyon dimoun in antre dan venteen syek san konn lir, ni konte e ni menm konn ekrir.  Mwens ki 1 poursan depans ki lemonn i depanse lo zarm, ti bezwen pou met en zanfan dan Lekol by lannen 2000. Be sa pa’n materyalize.  40 milyon dimoun pe viv ek HIV SIDA.  3 milyon ti mor an 2004.  Tou le lannen, 350 a 500 milyon dimoun, i ganny enfekte, ka raporte avek Malarya.  E en milyon ladan i fatal.  90 poursan lanmor Lafrik, i relye avek Malarya.  E 80 poursan zanfan, i tonm viktim sa maladi.  1.1 bilyon dimoun napa akse ek delo.  2.6 bilyon dimoun napa sanitasyon de baz.  1.8 bilyon dimoun ki annan akse avek en sours delo, ki apepre 1 kilomet ek kot zot reste, me pa dan zot lakaz e ni dan zot zarden.  1.8 milyon zanfan i mor par lannen avek ladyare.  Milyon fanm in pas plizyer erdtan kolekte e saroy delo.  640 milyon zanfan atraver lemonn, napa en twa adekwa pour zot viv ladan.  270 milyon zanfan atraver lemonn napa akse ek Lasante.  121 milyon zanfan atraver lemonn napa akse ek Ledikasyon.  1.6 bilyon dimoun pe viv san elektrisite.  10.6 milyon zanfan in mor akoz zot pa ganny vaksinasyon e iminizasyon.  15 milyon zanfan i orfelen akoz maladi HIV SIDA.

Wi ser e frer Seselwa, nou viv dan en lemonn, kot priyorite global depans larzan pandan lannen 1998 ti comme swivan.  An Leta Ini $8 bilyon ti ganny depanse, zis lo Kosmetik.  An Lerop, $11 bilyon ti ganny depanse zis lo Ice Cream.  An Lerop ek Lanmerik, ansanm $12 bilyon ti ganny depanse lo Lesans.  Ankor lo Lerop ek Leta Ini, $17 bilyon ti ganny depanse lo Pet Foods.  An Zapon tousel, $35 bilyon ti ganny depanse lo Business Entertainment.  An Lerop, selman $50 bilyon ti ganny depanse lo Sigaret.  An Lerop ankor, plis ki$105 bilyon ti ganny depanse lo Lalkol.  Dan lemonn an antye plis ki $400 bilyon, ti ganny depanse lo Narcotics Drugs. E osi dan lemonn an antye, plis ki $780 bilyon ti ganny depanse lo Militer.

E annou konpar sa ek bann kou adisyonnel pour ki nou limanite a tenir akse iniversel pour bann bezwen de baz tou dimoun ki dan bezwen atraver lemonn, espesyalman dan bann pei mwen devlope.  Ledikasyon de baz, pou kout selman $6 bilyon.  Delo ek Sannitasyon, pou kout $9 bilyon.  Swen Lasante e Reprodiktif, pour bann madanm, pou kout $12 milyon.  Lasante de baz e Nitrisyon, pou kout $13 bilyon.

Mon’n oule fer resorti sa bann sif, pour demontre en realite e lipokrizi nou lemonn ozordi.  Nou limanite ozordi.

Me ser e frer Seselwa, annou sitye nou dapre tou sa bann statistik – analiz nou realite Sesel ozordi.  Nou en pti pei Sesel ek plis ki 90 mil dimoun nou popilasyon, kot akse a Ledikasyon i en Drwa e i gratwit e aksesib atraver bann Lekol dan bann distrik, ou menm rezyonal.  E kot nou menm fasilit transportasyon nou zanfan par bus pass, oubyen Bis Lekol.  Kot akse ek lasante primer i osi en Drwa gratwit e garanti: aksesib atraver Klinik dan bann distrik ou menm Klinik prive.  Kot nou pe re zwir en literacy rate 92 poursan, pli o nivo lo nivo Lafrik.  Kot plis ki 82 poursan nou popilasyon i annan son prop propriyete – i annan akse ek en twa konvenab.   Kot plis ki 98 poursan, nou popilasyon, i annan akse ek elektrisite.  Plis ki 94 poursan nou bann households, i annan akse ek en mobile phone. Plis ki 78 poursan, kot nou, nou bann household i annan en washing machine.  93 poursan, nou bann household i annan akse ek delo trete.  97 poursan nou bann households, i annan flush toilets. E 94 poursan i zet salte dan bin piblik.  Kot Gouvernman, in anons en logmantasyon dan saler de baz, ki fer li avek plis ki R36 par erdtan e pour en dimoun ki travay 7 erdtan par zour, i fer plis ki R252 par zour e napa okenn Tax e ki fer li 21 fwa, plis ki sa dimoun pli pov atraver lemonn, ki pe viv zis lo $2 par zour – ki ekivalan R24.  Kot tou nou zanfan i ganny vaksen e iminize pour gratwit avek programme Vaksinasyon e Iminizasyon nou Gouvernman.  Kot nou’n depans plis ki R16 milyon dan Sekirite Sosyal lannen pase.  Plis ki R100 milyon dan Scheme Home Carer, pour nou bann vye dimoun e kree plis lanplwa.  Plis ki R50 dan Lasistans Byennet Sosyal.  E plis ki R30 milyon lo benefis pour dimoun ki annan en medical ground pour lasistans.  Plis ki R5 milyon lo Allowance nou bann zanfan dan pos-segonder.  Plis ki R4 milyon atraver Dedicated Fund dan Lekol pour nou bann zanfan ki mwen fortinen.

Nou Gouvernman i sibvansyonn SPTC, pour ki pri tiket i reste abordab pour nou Seselwa.  Bennzin lo laponp in ariv preski R15 en lit: kot nou depans plis ki 1.2 milyon atraver bann pti proze kominoter – asir en kontribisyon pour  nou bann group sportif, lar e kiltirel.

Ser e frer Seselwa, kot bezwen Lozman i reste en priyorite nou Gouvernman ki malgre kontrent Bidzeter, limitasyon teren, resours imen, me mon osi konvenki ki i annan bokou ki’n ganny fere ki pe ganny fer dan sa domenn.  Kot an menm tan, demann i kontinyelman ogmante, kot i pou ariv en moman kot nou bezwen realistikman, fer en deba e desid dan meyer way forward – kot kantmenm bokou kritik, nou bezwen onnet e fran ki’n annan bokou ki’n ganny fer.  Koman en Reprezantan an fezan reviv bokou Polisi lokal e enternasyonal, mon konvenki ki pa bokou pei ki envestir dan son sistenm Lozman kantmenm i en Drwa e enn zot langazman.  Parey statistik ki mon’n dir pli o, nou pti pei Sesel nou bokou an avan.  Avan sa bokou nou Polisi, Later ek Lakaz ti pli presizeman lo met kare later available, atraver landbank: komansman Condominium pour nou bann Profesyonnel – konstrir lakaz oubyen flat pour nou bann dimoun e ofer en sistenm loan pour bann ki annan later e anvi konstrir zot premye lakaz.

Me pandan sa dernyen 5an, nou Gouvernman atraver Minister Litilizasyon Later ek Lakaz, in osi fer bokou progre kot zot in vwar neseser revwar Polisi entrodwir nouvo fason fer pou kree plis kondisyon e loportinite ganny akse ek lozman.  Plis larzan dan konstriksyon lakaz Perseverance, devlopman lakaz dan bann rezyon, plis proze Condominium, parey sa enn ki’n fek konplete Cascade e sa enn ki’n fek komanse Perseverance, pour nou bann Profesyonnel e returning Graduates. Programme SMART Subsidy, kot aplikan ki pe al konstri zot premye lakaz, i ganny en grant ziska R200 mil.  Lentrodiksyon Home Improvement Scheme, ki ed sa aplikan komans fer en kontribisyon anver son lakaz. Revizyon kota lakaz pour bann distrik, baze lo zot spesifisite.  Demann e limitasyon later e lezot proze lakaz a lavenir.  Lentrodiksyon Self-financing Scheme pou benefisye sa lot kous nou popilasyon ki kapab penny zot lakaz.  Lentrodiksyon nouvo Scheme Self-build: pou ofer kare later pour bann ki kapab konstrir, ki sa lannen parey in ganny anonse, pou annan plis ki 70 kare available. Revizyon dan kriter e kalifikasyon pou loan, ki sirtou bokou nou bann Profesyonnel, ti pe vwar zot pa kapab kalifye ek HFC, prenon kont zot saler e osi pa ti pe benefisye sa gran kantite ek SMART Subsidy. Me la avek provizyon e osi revizyon sa Polisi, Gouvernman in elarzi kriter pou kalifikasyon loan e ogmant kantite loan ki i ofer.  Pour nou bann Profesyonnel e returning Graduates, ki pe al konstri zot premye lakaz, i ava en pa dan en bon direksyon.

Ser e frer Seselwa, parey mon’n fer sorti oparavan, vre transformasyon dan nou pei, i komans ek ou, i komans ek mwan: en transformasyon personnel e endividyel.  Se sa akoz nou fer en swa dan nou lavi.  Nou swa lavi.  Nou swa pour asim nou rol e responsabilite koman en endividi – koman en sitwayen – koman en manman, en papa e en travayer.  Nou swa pou swazir pou annan serten valer, e serten prensip.  Nou swa pour etabli nou fanmir e repran nou kominote an men.  Nou swa pour okip nou zanfan, pey nou kontribisyon alimoni dan plas fer fize ek zanmi.  Nou swa pou pran en loan pour aranz nou lakaz, olye pran en loan pou fer gro parti Premyer Konminyon.  Nou swa pou deside si pou angaz nou, dan okenn relasyon seksyel e san pran proteksyon e an konsekans, rezilta lansentman oubyen maladi.  Nou swa si nou deside ankouraz nou zanfan, pou aprann oubyen fer malelve ek Ansennyan.  Nou swa pou fer li konpran, ki si nou napa en bon sertifika ou pa kapab pe ekspekte en meyer louvraz ek en tre bon renimirasyon.  Ou swa si ou anvi koup lo ou depans e Bidze, zis pour ou monte desann dan avyon.

Wi, mon bann ser e frer Seselwa, tousala i nou bann swa.  John Humphrey ti dir and I quote:  The predictable effect of a dependency culture that has grown steadily over the years – a sense of entitlement – a sense that a State owns us a living – a sense that not only is it possible to get something or nothing but we have a right to do so.  Unquote.

Ser e frer zabitan Mont Buxton, ler mon ti fer mon desizyon 2an pase pour pa debout ankor, zot ti premye dan mon refleksyon.  Sa dernyen 4an, in en parkour ki’n mark mwan dan mon lavi.  In en loner e en privilez pour reprezant zot isi dan sa Lasanble.  In toultan en premiz e en prensip anvi sa ki meyer pour lezot e sa i enkli zot mon bann zabitan.  Meyer pour mon distrik, meyer pour mon pei.  Akoz meyer pour ou, i pou meyer pour mwan.  Mon konsyan ki par zot tou sa 2974 voter, ki mon’n arive fer tou, konpran tou e la pour tou.  E pour sa i pa’n zanmen entansyonnel e mon prezant en lekskiz senser e profon kot mon’n blese e pa’n arive delivre.  Me an menm tan, mon annan en remersiman spesyal pour sa loportinite.

Dan mon PPB, ki mon ti fer koman reprezantan Parti Lepep, mon ti anmenn sa bann pwennvi devan.  Mon sorti ek en konsyan kler ek en lespri anpe ki mon Parti atraver mon Gouvernman in delivre e ki keksoz in bouze e in materyalize.  Nou ti promet zot en nouvo Mont Buxton depi komansman: nou nouvo Lekol La Rosière ki’n fini komanse.  Pour ou Madanm Medine, Msye Jean e tou paran, mersi pour zot bann teks e sipor pou pouse pour fer sa nouvo Lekol vin en realizasyon.  Pour ou sa zabitan dan Lenn, ki fer mwan e mon Parti realiz komitman e nou parol pour sa semen dan Lenn.  Mon dir mersi nou Gouvernman, pou ekoute e ed nou delivre.  Faz 2 Semen dan Lenn in deza komanse, apre ki Faz 1 ti konplete lannen pase.  Kan mon ti koz lo bann vye lakaz e fason ed nou bann dimoun, pou renovate zot lakaz, nou Prezidan, in ekoute atraver bann diferan progranm loan pou fer e aranz lakaz.  Pour ou ki mon ti dir ki modernite, i merit ariv a nou laporte.  Plis akse semen, Lagrandisman semen pou fer sa arive.  Louvertir koneksyon semen Mont Signal/Ma Joie: lagrandisman semen kot Court Greenwich.  Dan Lenn, lagrandisman semen kontour anler dan leo Mont Signal.  Pli nouvo bus shelter parey kot car park Quincy – kot Rona, anler Mont Signal e osi anba.

Pour ou ki pe esper lakaz.  Mon ti donn ou mon langazman pou debourye e wi, nou Parti in delivre.  Nou’n benefisye ek 2 proze lakaz.  En pti proze younit – 6 younit kot ex-Bibianne Ah-kong e en pli gran proze lakaz 36 younit ki pou fini sa lannen kot ex-Dominic Savio.  Nou’n met plis ki 15 kare later a dispozisyon nou bann zabitan.  Nou’n fer plizyer pti proze kominoter ki’n benefisye nou bann pti distrik.  Anler Roche Bois, akse semen, drenaz, miray kot bann Hoareau ek Commettant: pli ba kot bann lafanmir Toussaint e lezot ankor.  Peron ek railing Dan Coco – refer bann semen danzere tel kot lafanmir Dugasse e Camille.  Lagrandisman water tank, pour stokaz delo pour nou bann zabitan dan Lenn e Mont Signal pandan letan lasesres.  Refer semen ek railing sorti depi anler dan peron vizavi kot Msye Roksi e andesandan.  Anmenn nouvo plan pou donn en nouvo figir serten kous nou distrik, tel ki parey nou Plan Redevlopman Larue Hangard, pou sey redonn en nouvo zimaz e retir sa eleman drog ki nou zabitan Larue Hangard a kapab re zwir zot propriyeter e lavi anpe.  Nou Plan Redevlopman dan Lenn, ki pe byen demare, avan kontinyasyon nou semen.  Nou proze Condominium pour retenir nou bann Profesyonnel dan distrik pe byen konseptyalize.

Nou’n esey sipor e donn soutyen, nou bann Lekip Sportif tel ki: Domino, Petank, Foutbol e Basketball e osi nou Siklis.  Reentrodiksyon NRA – progranm Kiltir e nouvo Lasosyasyon pou donn Lotorite distrik en koudmen.  Zwenn lafors ek nou 2 Lekol pour inifye zefor e a port plis soutyen.  Anmenn Mosyon e Kestyon devan bann Minister, pou asire ki nou progranm, progranm nou distrik, progranm nou Parti i lo bon semen.

Wi, ser e frer zabitan Parti Lepep.  Parti Lepep dan mon distrik in delivre.  Parti Lepep anba direksyon Prezidan Michel in delivre e mersi.

Nou’n fer en parkour eksepsyonnel ansanm.  Nou’n partaz sa kontantman Zwe de Zil ansanm an 2011, letan mon ti devan ou laport pe siport nou Sesel devan ou lekran.  Nou ti fer lapriyer ansanm letan nou ti aprann ki nou 3 Seselwa ti ganny kondannen amor Lezip.  Nou ti argimante ansanm, ler mon ti dir ou ki mon devwar, se montre ou mannyer pou lapes, pour ou ganny ou pwason toulezour, me pou pa soutir ou, pou manz zis pour en zour.  Nou ti pler ansanm, ler nou ti perdi nou bann tel vedet, parey defen Paul Pool, Hilton Camille e Lenny Aglae, pou nonm detrwa.  Nou ti bat lanmen ansanm, ler nou ti solider ek mwan pou al mon letid Lanmerik.  Nou ti solider ansanm, ler bann lanmor trazik, deboulir e dezas ti tap nou distrik.

Ser e frer zabitan Mont Buxton, en nouvo Mont Buxton i ou, i mwan e i nou tou.  E mon lans lapel ek nou tou.  Annou aret krwar ki pou annan en Super President, en Super Gouvernman, en Super Minis, en Super MNA e en Super distrik oubyen en Super pei.  Nou tou enkli mwan e ou menm…

(Intervention)

HON SHERYL VANGADASAMY

…nou bann et imen, nou pa parfe e nou pa’n ganny kree parfe.  Alor, annou pran nou responsabilite e annou delivre.

Mon oule dir en dernyen parol pour mon bann dernyen koleg Onorab.  Nou’n fer sa senkyenm Lasanble ansanm e mon annan en mesaz pour zot; Nou’n partaz bann moman istorik ansanm.  Nou’n komans ansanm e nou pou fini ansanm.  Nou’n sirmont bokou leprev.  Nou’n sakrifye e nou’n demontre vre lanmour ek lapartenans ek nou Parti.  Nou’n partaz moman lazwa ansanm – partaz douler pli entans kanmarad ansanm dan en profesyon ki pa fasil e dan lizye piblik.  Nou’n aprann matirite, emosyonnel e aprann pler ansanm.  Nou’n fer desizyon brav ki bokou pa konsyan e rekonnet.  Nou’n deservi e demontre vre lanmour pour nou Sesel.  Nou pa’n parfe, me avek imilite, nou’n serye.

Mon bann frer e ser koleg Onorab, mon oule dir zot en tre gran mersi e mon partaz sa parkour ansanm e nou pou fini li ansanm.  Lo non mon bann zabitan e lo non mon menm, mon ti a kontan remersi nou Prezidan, nou Vis-Prezidan e tou bann koleg Minis e osi tou lezot dimoun, tou mon bann zabitan en tre gran mersi.

Mersi Mr Speaker.

(Applause)

MR SPEAKER

Onorab Lebon.

HON LENNY LEBON

Mersi Mr Speaker.

Mr Speaker, koleg Onorab, zabitan Grand Anse Mahe e tou dimoun ki a lekout, bonzour.

O konmansman son diskour lo Leta Nou Nasyon 2016, Prezidan Michel ti dir mon site; pandan sa douz dernyen lannen, tou le an mon’n vin devan pep Seselwa pou rann zot kont Leta Nou Nasyon e osi partaz avek zot mon plan pour lavenir, partaz avek zot serten refleksyon.  Sa lannen i pa mon lentansyon fer en bilan detaye tou sa ki mon Gouvernman in akonpli an 2015.  Lepep antye i konn tre byen sa ki nou’n fer ziska prezan.  Mon oule avan tou koz lo sa ki mon ti dir zot mon pou fer dan premye 100 zour mon nouvo manda e sa ki mon annan lentansyon fer sa lannen lafen sitasyon.

Mr Speaker, permet mwan komans mon lentervansyon lo diskour Leta La Nasyon 2016 par en analiz.  Mon senserman krwar ki parey mwan, lamazorite Seselwa, partizan diferan parti politik, zot in atantif e pran konsyan valer ek profonder bann mo, bann fraz, bann paragraf e konteni dan diskour Prezidan Michel anonse Mardi pase.  Sakenn de nou in port en latansyon spesyal avek morso sa diskour ki i vwar li ladan.  Parey zot, mwan osi serten pwen pertinan i’n kaptir mon latansyon e preokipasyon osi.  Parmi i annan sityasyon ledikasyon, lasante, lozman, sityasyon sosyal e ekonomik nou pep.

Mr Speaker, yer le 21 Fevriye, nou’n fek selebre lazournen lalang maternel e pour mwan mon pa kapab reste endiferan lo valer kiltirel, labote, larises, pwa ek pouvwar nou lalang Kreol.

I domaz Mr Speaker, pou vwar serten Seselwa ki ler nou koz lo lalang Kreol dan ledikasyon, nou fer tapaz, nou konplent, nou demande akfer Kreol dan lekol.  Me menm group, zot servi sa menm lalang konman zouti pou ensit dimoun, konvenk lepep e se la Mr Speaker, kot nou lalang i annan pwa, profonder e pouvwar.

Sepandan, Mr Speaker, si nou pa fer atansyon lo lafason ki servi nou lalang Kreol Seselwa, nou pti Sesel i kapab tonm an deriv.

Dan sa sans Mr Speaker, permet mwan pran sa sanson Pil lo li koman legzanp.  En nenport Seselwa, zanfan, zenn oubyen trwazyenm az i konpran ki savedir pil lo li.  Alor, la serten kestyon ki mon pou les avek tou Seselwa pou reflesir lo la.  Oli respe pou lotorite?  Lekel sa li ki nou pe refer avek?  Ki lenpak sa group mo i kapab annan lo lepep Seselwa?  Eski nou’n mazin lenpak sa group mo i kapab annan lo nou zanfan?

Mr Speaker, les nou tir en leson avek Rwanda.  Fodre pa ki lepep Seselwa i oubliye ki nou zanfan pa zis aprann par sa ki i vwar me par sa ki i tande osi.  Se zot ki mirwar lasosyete.

Mr Speaker, mon lapel pour tou bann Seselwa notaman bann ki annan pouvwar pou servi labote ek larises nou lalang Kreol.  Si nou annan nou zanfan aker, si nou annan Sesel aker, pez nou bann mo avan ki nou barbot li lo sa paz blan oubyen servi li koman refren.  En zour listwar pou ziz nou lo la e i pou ganny ekrir nou dan liv listwar ki enn fwa letan ti annan en parti politik ki ti anvi pil lo Seselwa.  Eski i sa legacy ki zot anvi pou zot lekor?  Eski zot anvi ki Seselwa i mazin zot pou sa?

Mr Speaker, mon dezyenm pwen analiz i lo sityasyon Ledikasyon dan Sesel.  Mwan konman en edikater mwan osi mon konsernen, me mon analiz i al en pti pe pli lwen.  Mon pran lekol mon distrik Grand Anse Mahe byensir san oubliy lekol Segonder Anse Boileau.

Ledikasyon i labaz e petet solisyon bokou bann problenm ki nou pe fer fas avek ozordi.  Nou bann zanfan pe grandi dan en lepok a lafwa eksitan e plenn avek pyez.  Ledikasyon nou bann zanfan i komans dan lakour e koman bann paran, i nou responsabilite pou fer sir ki zot aprann bann bon valer viv pou ansenny zot moralite, pou diriz zot lo bon semen.  Mon swa akoz nou preokipasyon travay, swa nou zanfan in pran dezyenm plas dan nou lavi, swa akoz senpleman napa lavolonte, bokou nou paran nou pas tou responsabilite ledikasyon nou zanfan lo bann lenstitisyon.  I domaz pou vwar osi zanfan ki ankor zanfan in vin paran.  Sa i osi ede pou fer sityasyon vin pli pir.

Ki mekanizm ki an plas pour ed dan bann zenn dekouver zot potansyel ek zot pasyon?  Nou lontan dan ler rekreasyon e apre lekol ti annan konpetisyon foutbol, net ball, volley ball, hockey antre bann lekol.  Lo nivo distrik, bann aktivite kiltirel sportif oli tousala?

Mr Speaker, Ledikasyon i osi annan en gran rol pou zwe dan ledikasyon formel nou zanfan e i byen pran sa rol pli serye pou fer sir ki i delivre avek lasosyete.

Mon dir sa Mr Speaker, akoz i kler ki nou zenn i bezwen plis gidans ozordi.  Nou bezwen en lenstitisyon skoler ki for pou atrap zot sak fwa:-san kwa zot krwar sa ki pase lo face book se larealite lavi.

Mr Speaker, par egzanp mon soke ler mon vwar bann zenn pas bann komanter e bann komanter iresponsab e parfwa mal plase ki annan lo social media.  Petet paran pa lo social media pou konnen kwa ki pe pas, me i kler ki nou bezwen en zefor konserte pou met lanmen lo sa problenm.

Mr Speaker, parey in ganny dir, napa Prezidan face book, ni Minis, ni Vis Prezidan ni MNA face book.  Vre lavi i dan nou kominote, alors in ler pou nou met lanmen la dan kominote kot vre problenm i ete.

Mr Speaker, o moman ki mon ti pe ekrir mon diskour, bokou ansennyan in dir mwan met zot problenm devan.

1.  Disiplin:-Ansenyan i pas plis zot letan deal ek problenm disiplin.  Disiplin se pa zis problenm lekol e zis ansennyan.  Me menm mon’n menm aprann ki dan en serten lekol, en pti garson in dir avek son ansennyan ‘Mon manman pou vin pil lo ou’.

Mr Speaker, parey mon’n dir, en zour listwar pou ziz nou lo la.

2.  En lot problenm ki bann ansennyan pe rankontre se teaching load ki tro bokou.  Dan primer par egzanp, en ansennyan pe ansenny 30 a 34 peryod par semenn.  Bann lekip management lekol i annan rol pou monitor e siport bann ansenyan pa pe kapab desarz zot responsabilite akoz zot vwar zot pe ranplas ansenyan manke, bann ki absan e bann ki lo bann long konze tel ki konze maternite.

3.  Bann ansennyan i osi fristre ler zot vwar zot koleg dan lekol e pe al travay kot Head Quarters Minister, kan zot ti a kapab dan laklas pe ansennyen.

Kan mon pe koz lo bann zenn, mon pa kapab pa tous lo size ledikasyon skoler.  Paran i bezwen ganny held accountable pou ledikasyon zot zanfan.

Se pour sa rezon Mr Speaker, ki tenm santral mon diskour i responsabilite.  Pandan sa 38an ki’n o pouvwar, Parti Lepep in touzour met imen o sant devlopman depi nesans ziska lanmor.  Nou’n fer li tou an restan lwayal a nou bann prensip de baz menm si nou’n evolye.  Pou sit serten legzanp, en total 117 nouvo pti biznes ti ganny kree ki fer ki ozordi i annan 2290 pti e mwayen lantrepriz Sesel.  Anviron 75 poursan fanmir Seselwa i propriyeter zot prop lakaz.  Nou ti anrezistre en to krwasans 4.34 poursan e an 2015 nou pti Sesel ti ganny klasifye parmi bann pei avek gran reveni e ankor enn fwa dan son diskour lo Leta La Nasyon sa lannen, Prezidan in demontre ki sa pou kontinyen atraver bann mezir ki’n ganny enplimante e ki pou kontinyen ganny enplimante.

Me ki pou abouti tousala si nou tou nou napa responsabilite?  Sa enn ki ganny lakaz i son responsabilite pou pey son lakaz e viv byen ladan.  Sa enn ki’n ganny loan i son responsabilite pou fer en biznes ki onnet e tret byen son travayer.  Sa granmoun ki pe ganny en logmantasyon dan son pansyon, i osi son responsabilite pou edik zot pti zanfan ki lavi pa ti touzour koumsa.  Ler i tann son pti zanfan dir ki 38an sa Gouvernman in tro lontan o pouvwar, pran en pti moman letan eksplik li ki mannyer lavi ti ete 38an pase.

Gouvernman pe ogmant pansyon retret apartir Avril sa lannen pou fer vin ekivalan saler minimonm ki R5050.  Sa i ava ede bann retrete viv pli byen dan konfor.  Ler en tel mezir parey i ganny aklanmen akoz i en soulazman, serten nou bann retrete pa pou malerezman rezouir akoz i en fe ki dan serten fanmir, se sa menm pansyon ki ganny reprezant reveni prensipal lafanmir.  Sa i akoz dan serten sa bann fanmir, bann ki annan kouraz pa oule travay, zot in vin viktim ki se swa Drog ouswa Lalkol alors zot nepli kapab tenir en lanplwa formel.

Mr Speaker, an menm tan ki nou pe vwar:-revwar kriter pour en dimoun kalifye pou plis welfare, nou bezwen a tou pri met lanmen lo sa bann defi sosyal.

Mr Speaker, sa i rezon akoz mon soulaze avek bann mezir ki Prezidan in anonse pour dil avek sityasyon Drog dan nou pei dan en fason konpreansif enkli progranm e-sanz sereng ki son bi se pou anpes maladi olye ankouraz itilizasyon Drog.

Lo menn laliny, met larzan dan pos Seselwa Mr Speaker, mon salye zefor nou Gouvernman pour ogmant saler minimonm pou 35-er travay par semenn.  Sa dan li menn i byen e i pou permet bann travayer dan sa kategori pour li kapab fer de bout zwenn.  Mon lapel i ki bann dimoun ki pe benefisye i pran zot responsabilite pou fer sir sa larzan i al ver byennet zot fanmir e ki zot pa:-e ki i pa pou en rezon pou bwar plis, pou anmize konmsi napa en demen.  A sa pwen, mon ti ava lans en lapel avek bann manm CEPS ki trouv ou fanmir, ki tous fanmir pou eksplor posibilite organiz bann workshop pou ed bann fanmir aprann balans zot Bidze lakour.

Touzour lo sa pwen ogmantasyon saler minimonm pou 35-er travay, mon lans en lapel a sekter prive sirtou bann gran biznes ki pe anploy etranze, pou pran zot responsabilite pou ofer better deal zot bann anplwaye, sirtou bann Seselwa.  Tro bokou fwa sa konsep of equal work equal pay pa pe ganny respekte e souvandfwa se bann expatriate ki benefisye o detriman bann Seselwa.  In plis ki ler ki lafors travayer Seselwa dan sekter prive i ganny rekonpanse pour travay byen fer.  Minister Travay e Resours Imen i bezwen entansifye son zefor dan sa direksyon e vin bokou pli serye avek bann ki kas Lalwa.

Vi ki mon lo sa size lanplwa Mr Speaker, mon oule fer mon kontribisyon lo progranm My First Job.  Felisitasyon Minister konsernen pour en tel progranm.  Me san responsabilite, sa progranm pa pou en sikse e la mon oule adres bann zenn an partikilye.  Vre sikse sa program pou depann lo zot volonte.  Tro bokou fwa tro bokou zot i ekspekte ki tou keksoz pou vin dan dalo, me lavi pa deroul koumsa.  Se travay dir e perseverans ki pou anmenn zot lwen.  Konn zot priyorite, pa viv pour bann latest mobile, disko tou le weekend, pli dernyerman labiyman akoz si zot fer sa, zot pou vwar zot pe tay ek larzan e zot pa pou persevere dan zot travay.  Parey koze i dir mars kat pat avan mars debout.  Pran zot responsabilite, travay dir e pli dir ankor and the rest will follow.  Parey Mahatma Gandhi ti dir be the change you want to be.

Mr Speaker, en prensip fondamantal nou parti in touzour met zonm ek fanm o sant nou devlopman.  Ozordi nou zabitan ki pe reve ganny en lakaz i konnen ki atraver sa Gouvernman e sa parti, sa rev i en realite avek proze lakaz rezyonal kot x ION ki dapre konpran pou pare sa lannen.  Prezidan in osi fer resorti ki Gouvernman Parti Lepep i akord bokou lenportans devlopman kominoter e enn se latansyon ki pe:-latansyon ki pe ganny mete lo pti anfans.  Bokou travay pe fer lo konstriksyon Day Care Centre dan plizyer distrik pou soulaz bann fanmir, sirtou bann manman.  Sa osi zabitan nou distrik pou benefisye avek e sa i ava ankouraz plis dimoun sirtou zabitan mon distrik pou al dan lanplwa.

Atraver Gouvernman Parti Lepep, ozordi zabitan distrik was pa bezwen desann kot Hyper Market STC akoz laboutik STC i la dan distrik e sa pe ofer zabitan plis swa marsandiz ek komodite a en pri abordab.  Parey Prezidan In dir, ‘lepok napa in fini e pa pou zanmen retourn anba nou Gouvernman’.

Mr Speaker, Mardi pase Prezidan Michel ti dir ‘mezir ki mon Gouvernman pe kontinyen pran pou redwir lapovrete dan sosyete i bezwen ganny akonpannyen par en volonte reel dimoun konsernen pou leve e debrouye.  Zot bezwen redwir zot depandans lo Leta.  Nou bezwen nou tou koman endividi, koman sitwayen responsab, pran nou responsabilite.  Parol sa zonm saz i fer mwan mazin parol en lot Prezidan John F Kennedy, ki ti osi ganny bokou respe son pep.  I ti dir ‘ask not what your country can do for you, but what you can do for your country’. Nou pli apresye nou potansyel and perspektiv nou lavi ler nou aprann vin depandan lo nou menm.  Se la kot nou limit e abilite i ganny teste.  Responsabilite i met nou deryer en volan e nou pran nou kontrol nou desten.

Mr Speaker, mon distrik Grand Anse Mahe se enn bann distrik ki pou pli benefisye avek sa bann mezir ki Prezidan in anons.  Bokou paran tousel in welcome sa bann lanons vize ver met larzan dan zot pos.  Nou annan bokou zenn ki’n toultan pe rod travay e progranm My first job pou donn zot ek zot fanmir en soulazman.  I annan serten gran paran ki pou byen benefisye avek sa loan pou bann trwazyenm az pou repar zot lakaz, i annan bokou fanmir ki pou kapab pli byen re pey zot lakaz avek sa rediksyon 25 poursan dan housing purchaseGrand Anse Mahe i merit touzour siport sa Parti ki pe aport soulazman pour nou bann dimoun.  I enportan ki dan sa Eleksyon ki devan nou, nou remet nou konfyans dan Parti Lepep pour benefis nou distrik.  Travay i bokou, me annou ralye nou tou ansanm, pour kontinyen fer nou distrik bouze.  Bokou in ganny akonplir, me bokou travay pe atann nou.  Dan Parti Lepep, nou pa voras pouvwar nou.  Nou krwar dan sed laplas, nou krwar dan en demokrasi entern e nou krwar dan sanzman pozitiv.

Mr Speaker, leta politik nou pei i nesesit en sanzman radikal dan lafason ki nou reazir:-ki nou azir e reazir.  Mon pa konpran ler en dimoun i vin rod led kot en MNA Parti Lepep apre i vot kont sa prop led ki in demande.  Eski nou rann nou kont si nou distrik napa en MNA Lepep alors napa sa fasilite pou vin demann led.

Mr Speaker, mon pa konpran ler en dimoun i ganny mil led, me zour ou pa kapab ed li i komans koz fristrasyon, koz pil lo li.  Eski nou rann kont ki si nou pil lo sa prop lanmenm ki’n fer nou dibyen, sa lanmen pou napa kouraz pou ed nou lavenir?

Mr Speaker, mon pa konpran en mantalite kot nou kapab kestyonn leadership Parti Lepep me nou pa kapab kestyonn leadership Lopozisyon.  Eski nou pa anvi teste sa Lopozisyon avan ler nou met pouvwar dan son lanmen?

Mr Speaker, mon pa konpran ler en dimoun i demann Prezidan Michel pou resign kan li menm li i merit servi son konsyans, fer sa ki byen e resign e sed laplas pour en lot…

Mr Speaker, mon pa konpran ler en dimoun i dir ou i krwar dan la demokrasi, me i pa kapab aksepte lavolonte lepep, en pep pour elekte sa Prezidan ki li i oule ouswa i dir fodre annan laliberte lekspresyon kan li menm li i atak en dimoun ki’n eksprim sa menm laliberte ouswa i dir ou Seselwa pe soufer, me i refize pran son prop pansyon pou partaz avek sa bann ki swadizan ki pe soufer ouswa i dir ou nou’n 38 an aryer, me ler ou regard lavi li menm, ou regard son lavi li menm, li i kontinyen grandi e anbelir…Kan ki Seselwa pou realize ki sa zafer eleksyon pou serten i zis en manev pou ganny larzan, zis en manev pou ganny pouvwar, zis en manev pou poz lanmen lo rezerv ki lafous in mir.

Mr Speaker, an konklizyon, mon oule fer sa refleksyon akoz Leta Nou Nasyon i nesesit en gran refleksyon lo son lavenir.  An 2016, dan en lot lannen Eleksyon, nou osi fodre fer sa refleksyon ki nou al vot lo en baz pli enformen, en baz pli edike, en baz pli refleksyon e ki Bondye i kontinyen gid nou pou fer sa bon swa.

Mersi Mr Speaker.

MR SPEAKER

Bon meeting adjourn ziska 11er.

(Break)

MR SPEAKER

Bon nou ava kontinyen avek deba pou bomaten.  Lo mon lalis se Onorab Hurbert Houareau.

HON HURBERT HOUAREAU

Bonzour Mr Speaker, bonzour tou bann Onorab en bonzour spesyal pou tou bann ki a lekout enkli bann zabitan St. Louis.

Mr Speaker, lannen i ale e lannen i vini e sak lannen ki pase i touzour anmenn le meyer pou tou sitwayen Seselwa.  Sa lannen mon’n tande e trouve aksyon isi dan sa Lasanble kot Prezidan Larepiblik i donn malen lafyev.  Anmezir ki i ti koze malen i transpire, malen i riy zonn e letan i fini koze malen i vin rouz.

Me si zot in vin rouz, nou pa pe demann zot naryen.  Nou is dan sa Lasanble nou en bann travayer.  Letan zot ti pe donn bal, nou isi nou ti pe travay.

Mon mesaz pou zot, pa zanmen esey pil lo en parti ki’n travay e ki’n konn lamizer nwar depi kot i sorti an 1964.  Kot nou gran paran ti anmar zot kannson avek bann bout lakord bannann sek.  Nou parti i annan 50an legzistans.  En legacy ki okenn parti politik dan pei pa pou zanmen akonplir.

(Applause)

HON HURBERT HOUAREAU

Zot in toultan dir ki nou pli bet ki zot, sepandan nou’n toultan bat zot dan tou sa eleksyon.  Zot in toultan dir ki nou nepli annan lide, sepandan lepep Seselwa in toultan endorse lide dan Manifesto Parti Lepep.  Zot in toultan dir ki nou pa krwar dan la demokrasi, sepandan se nou parti ki’n toultan sanz leadership e kontinyen envit lezot pou ranplas nou.

Apre ki zot in nepli kapab detourn lespri Seselwa la aprezan zot oule pil lo nou.  Mon mesaz pou zot, sa ki pil lo en lepep pou fer fas avek nou tou.  E letan nou vini nou pou montre zot ki savedir laraz lepep Seselwa dan sa pei.

(Applause)

HON HURBERT HOUAREAU

Sa zour letan sa i arive zot pou bezwen fer parey zot ti dir an 2006, zot pou bezwen al plant bannann Mozambique.

Mwan mon pou dir avek lepep, pa ekout sa bann ki oule diviz nou nasyon e fer atansyon sa bann ki’n pran ase e napa naryen pou zot perdi, i oule zis retournen pou pran plis ankor.

Mr Speaker, lavi pa fasil pou en lepe e mon osi konpran Seselwa.  Letan ou vwar en boug ki pa siport sa Gouvernman, oule pil lo sa Gouvernman, oule fer dimoun tourn an ron parey en toupi e benefisye later endistriyel, loan, building e biznes e apre i oule krez sa menm lanmen ki fer li dibyen.

I annan dimoun dan sa pei ki’n vin milyonner anba sa Gouvernman SPPF e Parti Lepep e zot pe dir zot oule sanzman.  Eski vreman zot anvi sanzman ou zot pe anbet Seselwa pou zot ganny ankor plis.  Eski vreman zot anvi sanzman ou zot pe zis planifye en konplo pou detri tou sa ki nou’n konstri.  Eski vreman zot anvi sanzman ou zot pe anvi gardyen sa pake larzan ki dan Labank Santral ozordi.

Mon mesaz pou zot, lafous in mir e pe eksploze.  Prezidan pe aprezan redistribye larises sa pei avek bann ki merite.  Wi sa pei i pou nou tou, me mon mesaz pou zot.  Nou nepli kapab toler sa bann zafer sabota ki zot pe fer dan sa pei.  Nou pep in ganny ase e zot zis oule viv anpe.

Mr Speaker, eski en travayer lasante ki dan son lespri normal pou aksepte met en dra ou en tetdorye mwazi lo en lili Lopital.  A mon avi sa set en sabota, sa pe viz pasyan e fer zot perdi pasyans e pran zis laraz.  Mon demann mon lekor, eski Prezidan oubyen Parti Lepep ki responsab pou sa medyokrite.

Mr Speaker, en zofisye Lapolis i responsab pou zwe lanmizik tre for e disturb son vwazen.  Lapolis i vini, msye pa kontan e i komans zoure.  Eski Prezidan ou Parti Lepep ki responsab pou sa kalite konportman.  En zofisye Gouvernman ki pran li plis ki 3 mwan pou li pey en kontrakter ki li i en travayer pou li peye tou le mwan.  Eski Prezidan ou Parti Lepep ki responsab.

Mr Speaker, progre dan sa pei, si i annan ki oule dir napa mon a dir zot pas kot nenport ki Dokter atraver pei e zot a vwar Panadol i alatrenn.  Komans pran 2, 3 fwa par zour e i a komans fer zot dibyen.  Pou bann ki pe vin deplizanpli ris e zot oubliy zot nesans.  Pas kot Civil Status e zot a vwar ki zot ankor en Seselwa depi nesans.  Pou ou ki sorti lwen laba e ki oule vin domin nou isi, mon mesaz pou ou.  En vre Seselwa pa pou zanmen les li ganny dominen isi lo later Sesel.  E si ou’n oubliye mon a dir ou ozordi ki Sesel i pou Seselwa.

Sesel pa pou zanmen vin anba kontrol e dominasyon etranze menm si zot santi zot tre konfortab apre ki sa Gouvernman in anbras e welcome zot dan nou zoli pei.  Nou Seselwa nou konnen ki savedir resevwar dimoun.  Me nou pa pou zanmen les zot pran nou lili e al avek e les nou dormi ater lo lestik fre parey nou bann gran paran ti ganny trete dan peryod lesklavaz ek kolonyal isi lo later Sesel.

Parey sa zoli sanson ki dir, pa defons nou kastrol.  Ozordi sa later i pou Seselwa.  Letan mon koz lo Seselwa i fer mwan admir bann Dokter Seselwa ki pe travay atraver pei ki swa dan piblik ou prive.  Mon osi annan en panse pou tou bann Nurse, Cleaner ki travay ek Minister Lasante an zeneral e menm en panse pou Msye Raba kot lakaz mor.

Me mon osi dir mersi tou bann travayer etranze ki la pou donn nou en koudmen.  Me Minister Lasante pa kapab bouz zis avek Nurse ek Dokter.  Minister Lasante i bezwen annan bann bon staff kalifye pou manage Lopital e lezot sant tre byen e alaoter ki Seselwa i espekte.  I bezwen annan en middle management ki efikas e travay pou sa pep san en karnen afilyasyon politik dan zot pos.  Seselwa i vwayaze, parey nou Prezidan in dir anviron 40 mil pou sa lannen 2015 e zot vwar ki kalite servis ki annan aletranze.  I annan ki al vakans, i annan ki al pou biznes, i annan ki al pou lasante.  Zot ganny sonnyen par en kalite servis ki alaoter letan zot al dan sa bann pei vwazen e zot anvi e telman anvi ki Sesel osi i annan sa menm kalite servis ki bann pei vwazen.

Mon pa pou vwar sa drol si zot konplent akoz in ler pou nou osi aranz nou.  Sa ki manke dan nou servis se lakourtwazi.  En pasyan malad i merit konpasyon, i merit konprenezon e i merit ganny lenformasyon e sipor posib.  E Seselwa ozordi i annan internet dan son posesyon.  I normal pou zot demann kestyon konsernan zot kondisyon lasante.  Mon demande, eski en sourir, en bonzour e en silvouple i tro bokou ozordi pou nou dir.

Mr Speaker, 536 milyon Dolar dan Labank Santral koman rezerv deviz etranzer.  Sa i rezilta travay e sakrifis lepep Seselwa.  Apre sa kalite sakrifis ki nou’n fer, mon pa pou zanmen kapab les personn met lanmen lo larzan lepep Seselwa.  Sa rezerv in vreman posib akoz en bon planifikasyon e disiplin fiskal dan nou pei e sakrifis ki nou pep in kapab fer an zeneral.

Ozordi Sesel i annan e pou kontinyen annan en rikord bato lapes kreol ki pe fer lapes artizanal e long liner ki apel pou Seselwa.  Sa i montre ankor enn fwa ki lekonomi Sesel pe kontinyen grenpe, pa an katpat me an tayan.  E pou bann ki pa konnen en bato lapes 15 tonn, nef, sorti Sir Lanka i kout 200 mil Dolar Ameriken san kont son bann zafer ki i bezwen abor pou li komans lapes.  Sa i apel lenvestisman siporte par sa Gouvernman e menm lenvestisman i pou nou Seselwa.

Mon profit sa lokazyon pou koz en pti kou lo ice ki pe vin en danre rar pou peser.  Mon pou mwan sa pa akseptab ozordi ki problenm ice i vin koumsa.  I pa normal pou nou les sa sityasyon kontinyen kan nou konnen tou peser i absoliman bezwen ice pou al lapes.  E la mon a demande oli priyorite.  Nou bezwen komans responsabiliz Seselwa pou fer zot prop Lendistri, les Seselwa debourye e Gouvernman li i bezwen fer sa ki i merite e fasilit zot.

Mr Speaker, kondisyon i ideal pou lenvestisman dan nou pei e la letan pou Seselwa fer li.  Me nou dan nou pei nou pa kapab reste a la mersi serten.  Mon demann Gouvernman pou akseler prosedir e ankouraz etranze pou envestir de vre akote en partner Seselwa e donn later sa Seselwa, non pa sa etranze pou ki en Seselwa i kontinyen benefisye e protez lentere nou pep e nou pei.  Annou pa donn okenn license en etranze san ki en Seselwa i benefisye.

Mon demann bann Labank Prive pou ouver zot laport ankor pli gran avek tou senserite e bes lentere lo bann loan ki pou bann biznes Seselwa i kapab kontinyen progrese.  Pa trangle nou avek sa lentere 14 a 25 poursan dan nou prop pei konmsi sa semen koltar ki ou pe roul lo la i apel pou zot, non pa pou nou.  E la mon pou demann Gouvernman pou demann Nouvo Banque pou vin pli senser avek nou Seselwa e ouver son laport ankor pli gran e donn at least en loan ziska R1 milyon pou sak nouvo biznes ki kapab demontre ki zot talan i la.  E sa mon a demann zot pou fer li avek lentere ba a 5 a 8 poursan.  Annou fer Seselwa riye, non pa kontinyelman les zot konplent.

Mr Speaker, lakaz Sesel pe vin en priyorite kot Seselwa pe pran son loportinite e lakaz napa ase ozordi pou ki tou dimoun i ganny en lakaz an menm tan.  Sa i fer ki kou konstriksyon pe zwe en rol pou retard progre dan sa domenn.  E mon plis ki krwar si nou annan en lakonpannyen ki kapab konstri lakaz lo en pri abordab, bokou i kapab ganny fer pou ki Seselwa i avanse pli vit ankor.  Mwan personnelman mon krwar ki en lakaz an blok i kapab ganny fer avek mwens ki R5000 par met kare.  Alor mon demann bann konstrikter pou vin devan ek en plan e ki Minister Finans i redwir tax lo sa bann ki’n pare pou fer lakaz a en pri abordab.

HFC i donn R8 san 50 mil pou konstri e la mon a dir mersi nou Gouvernman.  Kote dan larezyon ki nou pou vwar sa ankor.  Mr Speaker, zis Sesel e zis Gouvernman Parti Lepep ki fer sa.  Ozordi HFC pou donn en loan bann pansyoner a la oter R100 mil pou amelyor zot kondisyon lavi lo zot lakaz e Leta pe sibvansyonn sa alaoter 25 poursan.  Kote dan lemonn ki nou vwar sa ankor?  Zis Sesel e zis Gouvernman Lepep ki pe fer sa.

Mon ti a kontan dir mersi Prezidan Michel pou kree plis fasilite pou nou bann gran paran.  Mr Speaker, STC i en landrwa ki’n vin enportan pou bokou Seselwa.  Bann ki mwen fortinen e bann ki pli ris osi.  Mon dir sa akoz ozordi dan Sesel menm bann ki’n dir ferm STC pa kontan letan STC i fermen pou levanter.  Mon oule dir avek tou Seselwa, letan zot al STC e vwar ki magazen i plen, mazinen ki bokou pti biznes Seselwa i annan en par komersyal ladan.  Akoz se zot, sa pti e gro enportater ki fourni STC ek plizyer keksoz e fer sa Hyper Market marse.  Alor annou pa koup sa lanmen ki atrape nou kwiyer ziska kot nou labous.

Ozordi mon fyer ki mon siport Parti Lepep akoz kot i mal nou pe aranze.  Ozordi mon fyer pou dir ki Housing Allowance pou bann graduates pou ariv R4000 e la mon a dir mersi dan zot plas.  Ozordi mon fyer pou vwar ki student allowance pe ariv R1050 e la mon a dir ankor mersi dan zot plas.  Ozordi mon fyer pou vwar ki bann etidyan S4 pe al debrouye avek en laptop scheme e la mon a dir mersi dan zot plas.

Me annou fer internet pli bonmarse akoz avek sa ki zot pou avanse.  E letan nou zenn i avanse se nou pei demen ki pou avans ankor bokou pli vit.  Ozordi mon fyer pou ki nou bann gran paran ki’n eskente pou Angle lo sa bann bato, pe ganny rekonpanse avek larzan lepep Seselwa, non pa larzan Angle.  Mon kondann sa lenzistis ki zot pe travayer ladan dan zot vye zour akoz napa personn dan zot lavi ki’n travay e apre ganny anvoye demen tanto.  E si nou Seselwa ki tin fer sa avek zot, zot ti pou vin ziz nou an debout.  Sa i montre nou ki serten pei lerop pa kapab edik bann pei Lafrik letan i ariv lo larzan.  Oli konpasyon e gratitid.  Sa kalite politik mon kondannen.  I pa akseptab pou fer nou bann gran paran monte desann parey en piston.

Mr Speaker, mon kontan pou vwar ki civil society pou benefisye avek en grant pou enplimant bann pti proze ki pou benefisye piblik.  Sa i a ed zot pou ede konstri nou pep.  Mon mesaz pou zot.  Sonny sa tre byen e tenir sa lanmen ki’n vin anver zot.  Nou pa kapab kontinyen fer politik koze, roule e trennen zis pou lentere serten.  Me kot i byen nou tou nou bezwen met lanmen ansanm pou fer pei bouze.  Mon swete ki civil society i travay for pou edik nou bann dimoun,  non pa deboulonn zot ouswa detourn zot lespri avek bann azanda politize.

Mr Speaker, dekriminaliz homosexual i pa en zwe lipokrizi.  Ozordi homosexual i dan nou pei e partou dan lemonn.  Nou isi Sesel, menm si sa Lalwa kriminel i egziste depi lepok kolonyal, mon pa’n zanmen tande ki personn dan mon lepok in ganny kondannen anba sa Lalwa.  Alors akfer annan en Lalwa ki nou pa pou kapab enplimant li.  Sa i en sir ki Seselwa i senpatiz avek sa group ki pe viv avek nou e grandi avek nou.  Pou mwan i pa pou fer okenn diferans e mon pa vwar akoz serten dimoun dan lopozisyon pe al tro lwen e menm dir lo Seychelles Media touy sa bann ki homosexual. Mwan mon pou dir in ler pou deal ek sa bann menm kalite dimoun.  Mon krwar in ler pou ki Seselwa i komans ziz lipokrizi sa bann dimoun e mon felisit Prezidan Michel pou annan kouraz pou pronons lo la.

Mr Speaker, laliberte lekspresyon, laliberte drwa lavi i la.  E si i annan ozordi ki pe vin ekstremis dan nou pei, in plis ki ler pou Lalwa komans deal avek zot.  La i fer mwan annan en panse pou koripsyon.  Koripsyon i egziste lo later depi kontan e nou pa kapab met gard deryer tou dimoun.  En Gouvernman i anploy en dimoun e fer konfyans dan sa post kot i ete.  Dan son kontra travay sa dimoun pa’n zanmen ekrir pran larzan anba latab.  Dan kontra travay sa dimoun pan zanmen ekrir anvoy lanmen dan bwat larzan.  Dan kontra sa dimoun pan zanmen ekrir fer en faver pou larzan.  E dan kontra sa dimoun pan zanmen ekrir vol Gouvernman e fer sa Gouvernman antre dan problenm politik organize par serten.

Mon dir sa akoz mwan, mon pa krwar ki en dimoun ki pe ganny byen peye i merit vol konfyans pep Seselwa.  Mon senserman krwar ki letan sa in arive nou merit les sa dimoun ki ko responsab ganny deal avek.  Letan nou zwe ferm lizye nou pou kontinyelman annan ki pou fer plis ankor.

Mr Speaker, mon koz en kou lo politisyen, mekanisyen, matematisyen e alzasyen.

(Laughter)

HON HERBERT HOUAREAU

Nou ozordi Sesel detrwa nou bann politisyen i tre responsab e disiplinen.  Nou annan serten bann kalite politisyen matematisyen ki voler e zot oule tou sa ki zot anvi e lizye in ouver gran.  Letan nou koz avek zot, zot oule pile, sote e danse.

Nou annan osi serten politisyen ki mekanisyen, dir nenport krwar, fer nenport krwar, fer politik zapon.  Setadir kas isi, aranz laba.  Sa i apel pa responsab ditou.  E nou annan osi serten politisyen alzasyen ki zis aboye depi le premye Zanvye ziska le 31 Desanm.

(Applause)

HON HURBERT HOUAREAU

Sa bann kalite politisyen pe vin de pli anpli agasan.  Mon demann mon lekor ki dimoun i vwar avek sa bann kalite politisyen mekanisyen ek bann politisyen alzasyen.  Mon demann tou sa bann politisyen pou vin pli senser avek nou pep e aret anbark nou pep lo en pirog nanm.  Aret pres politik laenn dan nou pei e aret trenn nou bann gran paran dan bann politik propagann.

Mon oule profit sa lokazyon pou dir mersi tou bann zabitan St. Louis ki’n siport mwan pandan tou sa letan ki mon’n la e mon oule dir zot ki annou kontinyen travay ansanm e donn en sipor sa ki pe vini.

Mr Speaker, St. Louis i en distrik tre politize.  Parey dimoun i dir, i pa en distrik fasil.  Me pandan sa dernyen 5an, nou’n travay pou esey elev sa distrik.  Mon’n arive pou mwan sed la plas ek en lot.  Me fodre nou touzour fer sir ki St. Louis i annan en reprezantan lepep dan Lasanble.  Nou konnen nou tou letan nou distrik ti dan lanmen lopozisyon e nou konn son konsekans.  Annou pa fer sa fot.  Donn lepep sa sipor pou ki nou a kontinyen bouz devan e travay ansanm.

Mwan mon reste lo mon pozisyon koman en lepep solid, mon oule profit sa lokazyon pou dir mersi nou Prezidan pou tou sa ki in vin avek sa lannen e fodre ki Seselwa in apresye e zot konn apresye osi byen letan zot ariv laba.

Pou terminen mon pou demann tou travayer Gouvernman pou travay onnet dan zot pos kot zot ete.  Akoz si zot pa fer li byen pei pa pou marse.  Mon demann Bondye pou kontinyen zet en lizye lo nou menm si nou konnen ki i annan dibyen e dimal lo later.  Pardonn bann ki lir levanzil e ki fer plis pese e ouver laport paradi pou tou Seselwa.  Mersi Mr Speaker.

(Applause)

MR SPEAKER

Bon, avan mon demann lot pou:-Onorab Souris pou pran laparol, mon oule zis rule ki sa mo laraz i unparliamentry.  I annan lezot mo nou kapab servi par egzanp ankoler eksetera.

Onorab Souris.

HON MIRENA SOURIS

Mersi Mr Speaker.

Mr Speaker, koleg Manm Onorab, pep Seselwa espesyalman zabitan Beau Vallon, bonzour.

Mr Speaker, i avek lazwa ek lafyerte pour mwan pronons mon lekor lor sa 10 enm diskour Leta Nou Nasyon.  Lepep in met konfyans dan Prezidan Michel akoz se li ki pou garanti lepep stabilite e linite dan sa pei.

Mr Speaker an sinny rekonesans mwan oule dir mersi.  Mersi pour sa bann zabitan Beau Vallon e lepep Seselwa ki ankor krwar dan prensip sa parti ek son Gouverman.  Si pa ti zot pou sov nou pei, nou tin riske plonz dan en kriz ekonomik e politik.  Ozordi Sesel i stab, pei pe fonksyonnen, lekol i ouver, lopital i ouver e travayer pe ganny peye.  Sa i en seri bon mezir ki nou Prezidan in anonse Mardi, pe simant progre ki nou’n fer pandan 38 an e met nou lo larout ver plis progre ankor.

Mr Speaker, diskour lo Leta Nou Nasyon prononse dan sa Lasanble Mardi pase, i enn ki donn lespwar e konfyans pour nou kontinyen siport Parti Lepep ek son Gouverman dan son program. Konmdir serten zabitan Beau Vallon dan mon distrik i dir Prezidan in ekoute, in analize e i pe fikse. Bravo Mr Prezidan pour en tel diskour.  Mr Prezidan, ou bann retrete e dimoun aze i deryer ou, zot dir mwan dir ou mersi pour tou sa ki ou pe fer.

Mr Speaker, sa diskour lo Leta Nou Nasyon i enn ki pe promouvwar byennet pep Seselwa. Tou Seselwa inn omwen retrouv li dan sa diskour akoz Prezidan in adres bann size ki tous tou kous Seselwa dan zot lavi toulezour.

Mr Speaker zour son linogirasyon le 20 Desanm 2015, Prezidan Michel ti dir, monsite: Mon pa ti al ver zot pou en dernyen manda akoz mon anvi pouvwar, akoz mon atase avek pouvwar.  Non, set akoz 50 an mon’n ede batir Sesel kot in arive ozordi.  Set akoz ansanm avek zot, mwan anvi konsolid progre ki nou’n akonpli Ansanm.  Fen ensitasyon.

Wi Mr Speaker, sanmenn sa ki nou apel progre ki ozordi atraver sa diskour nou pe rekolte fri sa progre, progre ki nou pep Seselwa in donn lanmen batir.

Mr Speaker, Prezidan in fer nou rapel ki leta nou pei i tre stab, ki in fer sir in partaz sa larises avek nou pep san get zot partenans politik.

Mr Speaker, le 18 Oktob 2015, Prezidan ti dan en rankont avek bann dimoun aze ti dir, mon site “apre sa Eleksyon pou annan bokou bon keksoz” fen ensitasyon.        Mr Speaker, sa i demontre nou ki nou leader i pa zis koze, me i pas a laksyon. Mardi pase nou Prezidan in Konfirm sa dan son diskour kot aparti mwan Avril 2016 nou bann pansyoner e retrete pou resevwar en ogmantasyon dan zot pansyon sorti 3600 pou vinn 5050.  Saler minimum osi pou sorti 4050 pou vin 5050.

An plis , mon akey sa lanons fer par Prezidan Michel an sa ki konsern sa loan spesyal pou renovasyon lakaz pou pansyonner e osi lo sa fon spesyal pou asiste zabitan ki dan bezwen e ki pli vilnerab.  Atraver mon parkour lo teren, mon annan serten zabitan dan mon distrik ki pou tonm dan sa kategori e pou benefisye avek sa lanons.  Sa i donn plis rezon pou siport Parti Lepep.

Mr Speaker, ler nou koz lo sanzman, annou mazin byen ki kalite sanzman nou anvi fer.  Eski ou anvi sanze akoz ou ankor pe esper en lakaz ou pankor gannyen?  Eski ou vreman krwar sa lot parti pou donn ou en lakaz?  Sa lannen 277 lakaz Gouvernman Parti Lepep pou met lakle avek zot.  Vwala sa sanzman ki ou ti pe rode.

Mr Speaker, sa i amenm mwan lo en lot size ki pros ek mwan, se lasante.  Lasante iniversel, aksepsib e gratwit i en prensip fondamantal Parti Lepep opouvwar.  38 an tan pase ti annan en sistem de klas kot sa ki ti kapab peye ti resewvar pli bon swen e sa ki pa kapab ti bezwen reste dan dernyen klas ki vedir souvandfwa zot ti ganny mete anba lavarang.  Avek Gouverman Parti Lepep, nou’n kraz sa sistem ki ozordi ki fer ki nou sistem lasante I vin pli ekitab.  Pandan sa 38 an, nou’n konn bokou sikse an term devlopman lasante nou pep. Nou’n osi moderniz nou bann younit e sant deteksyon.

De lot kote, nou pep pe reklanm meyer swen e servis lasante. Gouverman Parti Lepep atraver Minis Lasante a son tour pe met bokou lanfaz lo amelyorasyon lenfrastriktir e met plis resours adekwat.

Mr Speaker, mon pou dakor avek Prezidan kot i fer mansyon ki en dimoun i esper plizyer semenn ouswa mwan pou vwar en Spesyalis e  ankor esper plizyer ertan pou vwar sa Spesyalis.

Mr Speaker, i amenn mwan lo sa Mosyon ki mon ti met isi devan sa Lasanble an sipor lanons fer par Prezidan Michel dan 29eme kongre Parti Lepep le 5 zen 2015 pou met plis servis lasante spesyalize e kalite pli pre avek lepep dan sant lasante rezyonal.

Mr Speaker la avek mansyon dan diskour Prezidan, mwan rekomande ki Minister Lasante i serzyereman get dan posibilite pou met adisposisyon en tel servis dan bann sant lasante rezyonal.

Mr Speaker, mon pou dakor e siport Leader zafer Gouverman dan Lasanble, kan i dir ki en Ners in forse kit sa profesyon akoz preski toulezour dan changing room pandan period Eleksyon sanson pil lo li i ganny sante.

Mr Speaker, byen pou note dan Minister Lasante pandan sa dernyen Eleksyon dan plizyer seksyon, pasyan ouswa kliyan pe ganny dir donn en vot Loposisyon.

Eski sa i byen?  Olye donn pasyan ouswa kliyan konsey ki mannyer pou promouvwar zot lasante, zot deside fer konpanny politik.  Eski nou pou kontinyen toler en tel latitide?  Eski sanmenm kalite sanzman ki zot oule?

Mr Speaker, en lot eleman sa ki konsern sistem lasante, se bann fristrasyon parmi serten travayer lasante ki en gran mazorite i Ners.  Apart en travayer, sa Ners i osi en maman, en fanm ki annan son lakour, bezwen ekip son fanmir.  Sa i fer ki sa travayer i annan problem parfwa.  Me ozordi ou tann bokou konplet parmi zot. Kestyon ki mon pe demande, lekel ki pran swen ek zot. Kondir koze who cares for the carers?

Mr Speaker, in prouve ki mank sipor e konprenezon sorti kot ou siperyer i fer ki staff i demotive e an rezilta pasyan ouswa kylian pa ganny sa bon servis.  Alors mon lapel se ki Minister Lasante i vin pli sansib anver problem son bann staff.

Mr Speaker, bokou fwa en endividi, en paysan ouswa en kylian i sers en dezyenm lopinyon pou son lasante, pliz-ou-mwen tandans se al kot en Dokter Prive.  Sa prosesis i normal akoz parfwa i met bokou traka ouswa stress lo en dimoun.  La mon akey lanons fer par Prezidan ki sa bann pasyan ki sorti kot Dokter Prive pa pou peye pou okenn servis ki spesyalize ki Dokter Prive in rekomande.  Sa i tre, tre byen akoz souvandfwa sa bann dimoun napa le mwayen e i al kont prensip lasante gratwit dan bann servis lasante piblik.

Mr Speaker, sa I amenn mwan pou koz lo size VIH/SIDA.  Depi deteksyon premye ka an 1987, nou statistik in kontinyen ogmante.  Statistik pour 2014 i demontre ki dan sa 91 ka parmi 52 ka ti ganny detekte parmi Eteroseksyel ki vedir ki zonm ki annan relasyon seksyel ek madam e 28 ka parmi bann ki enzekte Drog dan lavenn, 10 ka parmi zonm ki annan relasyon seksyel ek zonm.

Minister Lasante e lezot NGO’s in fer bokou pou konsantiz nou pep lo danze e lafason ki ganny transmet.

Ozordi dan Sesel nou pe fer fas avek nouvo defi.  Sa se logmantasyon VIH/SIDA, Hepatik B ek C, in plis ki ler ki sa minister i rewvar lenplimantasyon sa harm reduction stratezi dan tou son lanpler.  Sa i konpri detektsyon, lekout, tretman, lesanz sereng, vaksinasyon kont hepatic, ledikasyon eksetera.

Mr Speaker, lanons fer par Prezidan Michel dan son diskour Leta La Nasyon, pou ede akseler sa prosesis.

Sepandan Mr Speaker, sa Lalwa angle ki ti entrodwir an 1955 pou kriminaliz omoseksyalite i osi en bareyer pour sa group dimoun akse avek tretman.  Souvandfwa sa bann group dan sosyete ki ganny marzinalize ki fer zot pa’n vin devan pou akse ek tretman zisteman akoz sa Lalwa.  A mon avi, lanons fer par Prezidan Michel pou retir sa Lalwa i represent en viktwar dan sa progranm reabilitasyon.  Apre tou sa bann group dan soseyete i annan zot drwa parey mwan avek ou.

Mr Speaker, sa i anmenn mwan lo lavi:-lo kou lavi ki pez lor pers lanfmir.  Ozordi bokou fanmir pa pe kapab fer sa de bout zwenn an rezilta logmantasyon dan pri komodite.

Mr Speaker, la mon oule fer resorti ki depi 2008 depi ler ki VAT in ganny entrodwir, VAT in reste parey, in pa’n ogmante.  Gouvernman in menm retir VAT lo 75 komodite depi sa dernyen 5 an, to lesanz in stabilize e pri fuel savedir kou transportasyon in osi redwir.  Menm sa, pri komodite in kontinyelman ogmante.  Se pa lafot Gouvernman alors si pri komodite i kontinyen ogmante, se sekter prive ki zis mazin zot profi.  Parkont pri lavi in toultan en preokipasyon Gouvernman Parti Lepep.

Mr Speaker, mon soulaze par sa bann lanons fer par Prezidan Michel pou ogmant saler mwan D’Avril pou vin 5050 e osi revizyon dan kondisyon e kriter ki Lazans Proteksyon Sosyal pour li vin pli fleksib.  Se sa ki nou apel nouvou Sesel ki ekzize ki byenet tou son zanfan i ganny soutenir.

Mr Speaker, ler nou dir nou kontan Sesel, nou bezwen fer sa ki byen pou Sesel e Seselwa e se ekzakteman ki Preziden Michel pe fer.

Mr Speaker, Beau Vallon mwan distrik i sa pli zoli distrik dan Sesel.  Lo kote montanny nou ankor annan sa zoli vedir ki repoz lo enn bann pli zoli lans dan nou pei.  Sa i atir plizyer santenn viziter toulezour dan nou distrik i annan bokou loportinite.  Alor mon pou demann ek mon bann zabitan ki dan lespri leve debrouye pou vin pli inovatif dan lafason ki zot market zot prodwi pou atrakte nou bann viziter.  Antretan mon pou demann Minis Tourizm pou konsilte nou bann dimoun dan lespri leve debrouye.  Apre tou, statistik in demontre ki nou annan en logmantasyon 19 poursan dan nonm viziter e tou lendikasyon i pou kontinyen monte.

Ler mwan ti rantre dan mon distrik an 2011, mon ti konstate ki nou distrik ti’n reste 10an an aryer, anvi desizyon ki zot in pran pou elekte en MNA Lopozisyon, se en MNA ki koz avek Gouvernman pou anmenn devlopman dan son distrik, se en MNA ki vin lavwa son zabitan dan distrik.  Si en MNA pa koze e si i dir avek ou ki i pa koz avek sa Gouvernman akoz i pa dan menm parti, akfer alors fer li vin ou reprezantan?  Ki diferans sa pou kapab fer dan ou lavi?

Mon distrik, distrik Beau Vallon ti’n ganny 10an an aryer, me dan zis 4an koman MNA Parti Lepep zot reprezantan dan Lasanble Nasyonal avek sipor Prezidan Michel, ansanm nou’n akonpli bokou.  Atraver bann demann ki mon’n met devan Gouverman Parti Lepep, in kontinyen anmenn progre dan Beau vallon.

Mr Speaker, permet mwan donn en bilan mon bann zabitan Beau Vallon sa ki nou’n nobou akonplir ansanm.

Mr Speaker, an 2009 pandan ki Prezidan Michel ti pe fer son letour dan distrik dan bann miting konsiltativ, zabitan Le Niole Gala ti demann Prezidan pou amelyor zot semen e mon kontan pou met lo rikord ki apre konsiltasyon e nogosyasyon, ozordi mon fyer ki sa semen pe ganny agrandi pou zwenn bezwen zabitan Le Niole Gala.  Konstriksyon semen Gala pe kout gouvernman R9 milyon e enn fwa konplete nou’n fini fer rekomandasyon pou met en bis lo sa larout e sa ava osi ede deblok plizyer morso later dan sa zoli sou distrik.

Mr Speaker, atraver mon bann vizit lo teren avek Gouverman ek sekter prive dan distrik, atraver negosyasyon e konsiltasyon, plizyer proze in kapab ganny realize zis pou nonm enn de;

 • Semen Souffe La Batie in konplete e pe benefisye plizyer fanmir.
 • La promenade ki egziste bor lanmer Beau Vallon i gras a konsiltasyon e negosyasyon avek management ki ti pe konstri Savoy Hotel.  Sa promenad ozordi pe ganny servi par lepep Seselwa malgre lobzeksyon Lopozisyon sa lepok. Mon profite pou dir mersi tou bann ki’n ede pou konplet sa proze.  Me travay pa ankor fini.  Nou’n fini negosye avek sekter prive pou konstriksyon drenaz dan plato Beau Vallon ki souvandfwa i inonde ler gro lapli.
 • Dan sa lapromenad sa golden mile, pou osi annan board walk ziska kot lotel Hilton.  En slipway pour bann peser e osi en zarden zanfan pour bann zanfan nou distrik.  Deza nou’n fini konplet konstriksyon sa out door gym.  Sanmenm sa vre sanzman ki nou’n anmenen distrik Mr Speaker.
 • Mon’n osi negosye ki ozordi nou lasapel St Louis i annan 2 twalet pou ede pour nou bann krwayan ki servi sa lasapel.  Nou pe negosye pou amelyorasyon car park ki deservi sa lasapel e osi bus shelter kot lasapel, anvi ki later i dan lanmen prive.
 • Atraver mon negosyasyon avek SLTA crash Barrier in ganny enstale dan plizyer rezyon dan distrik Beau Vallon pou sekirite pyeton ek trafik sirtou dan rezyon Le Niol kot i anann ranpar.
 • Ansanm avek Minister Ledikasyon nou’n kapab amelyor semen lekol Segonder Beau Vallon kot nou zanfan i annan plis sekirite e konfor.
 • Mon’n osi pouse e antre an konsiltasyon e negosyasyon ek SLTA ki ozordi nou annan Bus Stop La Batie e osi ogmantasyon dan servis bis
 • konstriksyon Zebra Crossing pou sekirit nou bann pyeton dan lower Beau Vallon.
 • Mon’n osi pouse ki Gouverman i antre an konsiltasyon e negosyasyon avek lafanmir Farlour Panorama, kot byento sa 10enn fanmir ki deza pe reste lo sa later, zot a kapab ganny asiste avek zot morso later.  Sa I mon priorite.  A note ki pandan 30an sa bann fanmir ti pe lager pou ganny zot later e nou’n arive akonplir sa pandan sa 4 dernyen lannen Mr Speaker.
 • Mon’n pouse pou akonplir plizyer pti proze ki’n realize e i tous lavi nou bann zabitan par egzanp semen, pon lo lanmar, semen ki pas obor Dr. Chetty, removasyon semen Bhanderi eksetera.
 • Zabitan Paskal Vilaz i fyer pou tande ki Gouvernman in fini fer en ofer ek Societe Du Logement pour aste sa propriyete pou kapab konstrir en nouvo Housing Estate la kot bann vye lakaz per i sitye.  I fer plis ki 50an ki sa bann zabitan pe reste dan sa bann lakaz e nou’n arive akonplir sa pandan 4an.
 • Touzour Paskal Vilaz, nou’n reisi aste sa bout later prive kot laplenn i ete e byento nou pou anons plan pou redevelop sa morso later.
 • Semen Paskal Vilaz an se moman pe ganny en upgrade pou divert delo sorti dan larivyer pou pa flood dan bann lakaz dan zalantour e osi pa tonm lo gran larout.  Enn fwa konplete, pou annan en nouvo kous koltar lo semen prensipal Beau Vallon.  En semen ki ganny bokou andomaze zisteman akoz sa gro delo ki koul lo sa semen ler lapli i tonbe.

Nou’n negosye ki ozordi zabitan Nouvelle Valle in osi reservwar en servis bis piblik.

E finalman Mr Speaker, bokou zenn dan Beau Vallon in konplent ki napa en landrwa rekreasyonnel pou zot.  Ansanm avek distrik Bel Ombre, nou’n negosye e finalman laplenn Beau Belle in pare e en laplenn ki nou pou partaz avek sa de distrik an menm tan ki nou pe tap laport pou nou amelyor laplenn dan gala, enn fwa ki proze semen i konplete.  Court basketball malerezman i sitiye lo en later prive e nou tou senpleman nou pa kapab fer:-nou kapab fer pti renovasyon antretan ki nou idantifye nouvo landrwa pou fer en nouvo court, preferableman dan proze redevlopman Golden Mile. Nou sant in osi ganny renove e an se moman bann zenn ki fer ladans, karate, e osi keep fit i servi li.  Swivan demann zabitan pour enstal en nouvo servis bwat postal kot Ladministrasyon Distrik e nou an negosyasyon avek PUC pou zot osi ouver en biro dan rezyon nor.  Avek sekter prive Beau Vallon pe devlope 4 fasilite ATM, en farmasi, plizyer lezot servis ankor.

Tousala Mr Speaker, nou’n fer li ansanm dan Beau Vallon.

Mr Speaker, sa i fer ki i enportan pou annan en reprezantan Parti Lepep dan Lasanble pour distrik Beau Vallon pou kontinyen negosye ek Gouverman pou asire ki Beau Vallon i kontinyen develope.

Mr Speaker, nou annan ankor bokou pou fer ansanm pou relev nou Beau Vallon.  Dabor, mon pou demann zabitan pou kontinyen siport mwan dan sa demars ki mwan anvizaze fer pou kapab akonplir mon plan pour nou distrik.  Mon vizyon sa prosen 5an pou distrik Beau Vallon, se pou negosye ki nou distrik i annan en proze condominium pou zwenn bezwen nou bann profesyonel dan distrik.  Later x Chapito in fini ganny idantifye pour sa proze;

 • Pou negosye pou deblok later dan land bank e devlop Nouvelle Valle.
 • Pou negosye pou konstrir trotwar depi Kord Gard Beau Vallon ziska kot Boat House.
 • Pou negosye pou enstal plis lalimyer pou sekirit bann zabitan e sirtou dan Beau Vallon li menm.
 • Pouse pou Gouvernman realiz sa proze Pascal Village.
 • Pouse pou re-devlopman lakaz emergency Le Niole.
 • Pouse pou konstriksyon plis bus-shelter dan Beau Vallon. Nou’n fini negosye avek lotel dan lower Beau Vallon pou annan en bus shelter la.
 • Pouse pour ki nou bann zenn i ganny en landrwa apropriye pou zot detann.  Konstriksyon laplenn dan Beau Belle in fini terminen me osi nou pe anvivaze plis fasilite detann e nou lans osi e Regatta site.
 • Pouse pou asire ki plis pti proze distrik i ganny emplimante pou rann lavi nou zabitan en pti pe pli eze.

Mwan sezi sa loportinite pou remersi sekter prive ki’n osi ede pour nou anmenn plis devlopman pour nou distrik.  Deza sekter prive pe tonm dakor pour aranz Car Park kot vye klinik ti ete, fer drenaz dan lower Beau Valllon, fer bus shelter vizavi Savoy, sponsor bann lekip sportif dan nou distrik e sponsor aktivite lazenes ki distrik i anvizaze fer sa lannen.

Mr Speaker, dan son speech in koz bokou lo respe pour nou prosen e osi respe pou poprieyete me i vreman malere e regretab ki le 12 Zanvye 2016 zabitan Beau Vallon ti aprann sa move nouvel ki dife in ganny mete dan biro brans Beau Vallon.

Mon konvenki ki sa i en lesey malisye pou met mwan retar dan mon travay ki mon’n trase pou fer dan mon distrik.  Ozordi mon napa en biro pou vwar mon zabitan.  En biro brans dan en distrik se lenvestisman Parti lepep pour ki touzour kapab gard sa kontakt avek nou bann dimoun.  Sa lenvestisman nou parti in fer dan tou distrik.

Mr Speaker, mon paankor vwar en biro pou lezot parti politik dan distrik.  Si ou pa enterese pou konstrir en biro dan distrik pour ou siporter, ki mannyer ou ekspekte alors deservi zot?

Mr Speaker, zot in bril nou biro me zot pann bril nou spirit. Parti Lepe i la e i pou reste e deza nou’n fini fer plan pou konstrir en nouvo biro.

Mr Speaker, nou pa detrir me nou konstrir.

Antretan mon negosyasyon pou ganny en landrwa tanporer pou mwan kapab vwar piblik.  Mersi pour zot lankourazman, sipor e konprenezon.  An atandan, mon bezwen vin ver zot, al lo zot peron, pas kot zot parey mon’n kontinyen fer pandan sa dernyen 4ran.

Mr Speaker, avan terminen mwan annan en mesaz pou zabitan Beau Vallon.  Ler mon ti debout 5an pase mon ti fer li avek mesaz relev nou Beau Vallon.  Mon ti dir sa akoz mon ti konstate ki nou distrik i merit en nouvo dinamik pour li devlope.  Nou’n travay bokou pou akonplir e nou bezwen kontinyen travay dir pou akonplir nouvo plan ki nou annan pour nou distrik.  En reprezantan distrik i pa zis en dimoun ki koz dan Lasanble.  I bezwen en dimoun ki konpran lavi, en dimoun kin konn lavi, en dimoun ki la akote ou dan botan osi byen ki movetan, en dimoun ki kapab antre an dyalog avek son prop Gouvernman pou fer keksoz bouze.  Alor mazin byen ler ou ti dan problem 1er bomaten lekel ki ti la obor ou pou soutenir ou?  Lekel ki ti la ler ou ti dan maler?  Lekel ki ti aport ou soutyen dan botan dan movetan?  Lekel ki ti al visit ou dan Prizon?  Lekel ki ti la akote ou dan ou moman difisil?  Nou pou annan en Eleksyon byento sa lannen, mon pou demann zot pou fer en bon swa.  En swa ki pou kapab kont lo la ler ou dan bezwen.

Mr Speaker, sa 12 enm diskour lo Leta Nou Nasyon in fer nou realize ki nou reform ekonomik in komans aport fri nou sakrifis e an retour, nou Prezidan i pe partaz sa larises avek son pep.

Mr Speaker, la ki nou pe antre dan karenm dan sa lannen mizerikord, annou les nou ganny gide par mesaz karenm.  Pil lo li se pa en mesaz karenm.  Sak fwa mon tann pil loli i fer mwan mazinen krisifye li parey ti leka dan Labib.  Nou Bondye pa dir pil lo li, nou Bondye se en Bondye lanmour, lapartaz, lasarite e limilite.  Alors annou travay ansanm pou senm son mesaz lanmour.  Ki Bondye i kontinyen beni nou pti pei Sesel.

Mersi Mr Speaker.

MR SPEAKER

Onorab Volcere.

HON MARC VOLCERE

Mersi Mr Speaker.

Mr Speaker, koleg Manm Lasanble, zabitan Grand Anse Praslin e pep Seselwa, bonn apre midi.

Mr Speaker, pou komans mwan repons lo diskour Prezidan Michel lo Leta La Nasyon, mon ti a kontan komans avek en ekstre sorti dan son diskour.

Mr Speaker, mon quote an Desanm 2015 pep Seselwa ti swazir mwan ek Parti Lepep ankor enn fwa pour diriz nou pei.  Zot ti elekte mwan pou kontinyen travay pour zot.  Ozordi mwan vin devan sa Lasanble avek en manda renouvle, en Trwazyenm e dernyen manda koman Prezidan ki lepep in konfye mwan, en responsabilite, en challenge ki mon aksepte.  Unquote.

Wi Mr Speaker, pep Seselwa dan son mazorite in remet sa konfyans dan leadership Prezidan Michel pour li kontinyen travay dan sa pei.  Pour kontinyen travay pou anmenn sa pei pli devan, pou kontinyen travay ansanm avek lepep Seselwa pou kree plis larises, pou kontinyen travay pou kree sa nouvo Sesel kot sakenn de nou i a santi nou fyer pour viv ladan e kot nou a santi fyer pou dir nou en Seselwa.

Mr Speaker, les mwan profit sa moman pou mwan remersye sa 1272 voter Grand Anse Praslin ki’n vot pou Prezidan Michel dan sa dernyen Eleksyon.  Mersi pour ki zot osi zot in met zot konfyans dan son leadership.  Dan son determinasyon ek lentere, pour li kontiny sa travay ki i annan bokou pasyon ek devosyon pour li fer.  Mersi pour ki zot pa’n les zot ganny anbete avek bann zoli parol e fo promes Lopozisyon ki zot ti a pe fer tou dilon zot konpanny.  Mersi pour ki zot pa’n donn lanmen pour esey roul sa gro ros, sa gro ros ki’n kasyet mwan ek ou lapli pour plis ki 38an.  Sa gro ros ki’n kasyet ou e donn ou labri, sa group dezespere egois e atoufer.

Mr Speaker, zot bliy vitman.  Zot in bliye:-zot in oubliye ki sa gro ros ti maske zot dan bokou letan ler ti annan gro lapli, ler ti annan movetan, ler ti annan gro loraz ek zekler e ler lavalas ti a pe pase.  Pour sa group dimoun ki ti oule roul sa gro ros, the time is now pour mwan senpleman dir zot sorry.  Sa ros ki’n ganny kree, fikse e sipervize par nou kreater, personn pa pou tir li kot i ete.  Ni Crain, ni JCB, ni caterpillar, ni okenn lafors dyabolik pa pou bouz li kot i ete.

Mr Speaker, kestyon ki mon ti a kontan demande avek sa group dimoun ki ti oule roul sa gro ros, akoz ki ou oule retir en lager ek en keksoz ki’n fer ou dibyen?  Akoz ki ou anvi detri e kraz sa ki’n protez ou pandan de lannen e de lannen?  Eski zot pa ti zanmen realize ki si zanmen sa gro ros i degrengole kot i ete i ti pou trenn avek li tou sa ki i rankontre dan son semen.  Eski zot pa ti realize si sa gro ros i kas par morso e tonm dan plizyer direksyon i kapab bles zot kot zot ete?  Eski zot pa ti reflesir e mazinen be ki pou kapab arive avek sa gro ros ki nou pe lager avek pou retire kot i ete?  Si nou pa kapab bouz li, ki pou arive avek nou?

Mr Speaker, konmdir nou ansyen koleg Madanm Gamatis, zot lespri pa ti text zot.  Ozordi an rezilta sa lager ki zot ti’n lager ek sa gro ros, zis en pti morso i tap avek zot, zot pe kriy lasasen.  Ayoyo i fermal.  Me konmdir koze, it’s too late.

Mr Speaker, i annan en saying ki dir pa zwe avek dife si non ou pou ganny brile.

Mr Speaker, i pa pran bokou letan pou nou reflesir e vwar kote nou’n al mal.  I osi pa devret pran nou bokou letan pou nou analize e vwar poudir nou ti pe ganny anbete.  Alors mon lapel pour tou sa bann ki’n santi zot ganny anbete, pour tou sa bann ki’n les zot ganny anbete ki pour serten rezon ki lezot avan mwan in fer resorti, ki’n santi zot fristre e ti a pe sey donn en koudmen roul sa gro ros.  Mwan demann zot pour zot retournen e vin met en karl avek sa ros.  Movetan pou vin ankor, loraz pou kriy ankor, zekler pou kriy ankor, alor vini vin fer ou plas anba sa gro ros.  Pran konsyan ki sa gro ros ou pa pou kapab fer li nanryen, ou pou kit li lanmenm.

Mr Speaker, diskour Leta Nou Nasyon fer par Prezidan Michel i enn ki pou al dan liv listwar koman enn bann meyer diskour ki nou Prezidan in fer e in ganny lapresyasyon sa gran mazorite pep Seselwa.  In en diskour ki’n tir latansyon bokou dimoun dan tou kous nou sosyete.

Mr Speaker, dan son diskour parey in dir nou, Prezidan in vin koz fran e onnet avek nou, in dir nou laverite ek larealite, in tous plizyer size ki ti pe afekte nou nasyon e in pran bann desizyon ek mezir nob pou kapab adres sa bann sityasyon.

Mr Speaker, Leta Nou Nasyon ozordi i tourn ver lanvi ki nou Prezidan i annan pou anmenn en meyer lavi pour sa pep e tourn ver lanvi nou Prezidan pou redistribye larises nou pei avek sakenn de nou e pe redres sa konpa ki pou anmenn nou ankor en pe pli lwen.

Mr Speaker, Leta Nou Nasyon i tourn ver sa dezir ki nou Prezidan i annan pou reponn a demann e laspirasyon sa pep.  Prezidan in onnet ler i dir ki in ekout lavwa e leokri sa pep e aprezan i pe pran aksyon ki vize ver zot laspirasyon e pe pran aksyon pou koriz sa ki mal e anbelir lo sa ki byen.

Mr Speaker, ler mon analiz kontini diskour Leta Nou Nasyon fer par Prezidan Michel, mon vwar ki tou bann mezir ki i pe pran pou anmenn lefe pozitiv pour tou sekter nou popilasyon e sa se gras a en lekonomi solid a en to krwasans 4.34 poursan ki ti ganny anrezistre lannen pase.  In posib pour nou akonpli en tel krwasans akoz depi ler nou’n antre dan reform an 2008, nou’n kontinyen menteni en disiplin fiskal.  Se sa ki’n ed nou kot nou’n arive ozordi e avek en menm lapros, nou pou ariv bokou pli lwen ankor.

Mr Speaker, apre ki Prezidan in fini delivre son diskour, bokou in ganny dir, bokou pe ganny dir e bokou pou ganny dir lo la sirtou lo bann mezir ki Gouvernman pe al met an plas.

Mr Speaker, pour mwan sa i normal akoz nou demokrasi i permet nou fer sa.  Me nou annan en pep ki matir e ki entelizan, zot ava annan en sans pou analize a lafen dizour fer zot prop konklizyon e vwar lekel ki senser.

Mr Speaker, tan ka mwan, mwan pou profite pour mwan tous enn de pwen dan sa diskour ki tous direkteman mon distrik.  Premyerman koman Manm elekte pour Grand Anse Praslin, mon ti a kontan remersye Prezidan Michel avek son Gouvernman pour sa bann desizyon ki’n ganny pran pou ede soulaz lavi nou bann dimoun dan mon distrik.

Mr Speaker, Prezidan in koz en kantite lo nou sistenm lasante.  In koz lo bann defayans ki egziste dan servis ki fer li pa a la oter e a lekspektasyon nou pep.  Pour zabitan Praslin, sa i pa en leksepsyon.  Dan bann dernyen lannen, in annan bokou amelyorasyon dan nou sistenm lasante me parey in ganny dir, nou pep i demann bokou, zot lekspektasyon i o alor zot pe touzour demande ki keksoz i vin pli byen touzour lo zot byennet.  Enn bann konsern mazer se posibilite pou zot ganny en apwentman pou kapab al vwar en Spesyalis lo Mahe oubyen pou fer nek loperasyon.  Souvandfwa zot ganny demande pou espere oubyen zot ganny dir ki zot ka pa irzan me pour en dimoun ki annan kek mo kek maladi, pou li napa espere.  Petet la mon ti ava sizere ki i annan plis kominikasyon ki ganny fer ant sa Dokter ek sa pasyan pou eksplik li son vre ka e ki napa danze si i ganny demande pou esper en pe letan si sa i vreman leka.  Me parey a plizyer repriz mon’n deza dir dan sa Lasanble, prenon kont nou zistans avek servis pli avanse, sa i devret ganny pran an konsiderasyon ler bann aliz pe ganny fer.  Nou pa kapab esper dernyen moman pour nou tay avek maladi Mahe akoz sa osi i kout Gouvernman en kantite larzan.

Mr Speaker, la mwan welcome ladres fer par Prezidan Michel ki bann pasyan sorti lo Praslin ek La Digue ki bezwen swiv tretman spesyalize lopital Sesel pou ganny transpor gratwit par bato.  Me mon mazinen ki sa osi pou depan lo kondisyon sa pasyan kot i ava annan leksepsyon depandan lo kondisyon son lasante kot sa pasyan a kapab vwayaz par avyon.

Mr Speaker, sa i en demann ki mwan personnelman mon’n deza anmennen dan sa Lasanble.  Sa i montre nou ki nou Gouvernman i a nou lekout.  Lo non zabitan mon distrik, mon ti a kontan remersye Prezidan Michel pou pran an kont nou demann.

Mr Speaker, tou le an nou annan en group zenn ki fek fini lekol Segonder e vwar zot bezwen kit zot paran e zot kominote pour zot al kontiny zot letid pos Segonder lo Mahe e la nou vwar paran ki bezwen fer bokou sakrifis pou kapab materyaliz sa.  Zot napa swa Mr Speaker, bokou zot i met ledikasyon e lavenir zot zanfan avan tou.

Speaker, souvandfwa ler in ariv Vandredi, sa bann zanfan i anvi vin pas en wikenn lo Praslin avek zot paran.  Me pou rezon bidzeter, pa tou paran ki kapab afford.  Lanons fer par Prezidan Michel ki tou etidyan pos Segonder sorti Praslin ek La Digue ki lekol Mahe pou ganny 2 tiket bato gratwit par mwan, i san dout en soulazman pour bann paran osi byen ki bann etidyan zot menm.  Prezidan lo lapar sa bann paran ek bann etidyan, mon remersye ou ek ou Gouvernman lepep pour sa bon desizyon.  Ankor enn fwa, ou’n al ekout demann ou pep.

Mr Speaker, Prezidan pa’n zis mazin bann etidyan me in osi mazin nou bann aze pou ede dan zot deplasman pou al vizit enn zot fanmir oubyen zanmi, pour zot kontiny fer bann lesanz ant distrik ek bann diferan groupman.  Pou ed zot epanouir, Gouvernman pe sibvansyonn tiket bato ek avyon pour zot vwayaz ant Mahe ek Paslin.  Ankor enn fwa lo non bann aze, mon oule remersye Prezidan Michel ek son Gouvernman pou kontinyen siport e pran swen ek nou bann aze, se zot ki’n lalit pou anmenn nou kot nou ete ozordi.

Mr Speaker, dan nou kominote nou osi annan en group ki nou kapab konsider zot dezavantaze akoz petet zot kondisyon fizik oubyen mantal e sa se sa group ki nou apel bann dezabilite.  Souvandfwa sa group i bezwen ganny akonpannyen par en lot letan zot pe vwayaze e sa i anmenn en kou adisyonnel lo sa fanmir.  Mon pe alor demann Gouvernman pou vwar si napa posibilite pou osi konsider asiste sa group sitwayen avek pasaz gratwit oubyen sibvansyonnen letan zot bezwen vwayaze ant Mahe, Praslin ek La Digue.

Mr Speaker, en size trouve dan diskour Prezidan ki pe osi afekte mwan distrik i sa size Drog.  En kominote, en zil, en distrik pa pou kapab kontinyen fonksyonnen e fer progre avek sa sityasyon Drog ki nou pe fer fars avek.  Wi nou tande, nou konnen ki i annan bokou ki pe ganny fer par Gouvernman pou esey lalit kont sa fleo me eski tou sa ki konsernen, tou sa ki mandate pou deal ek sa fleo, eski zot pe vreman fer sa ki zot devret pe fer?  Prezidan in dir ki fleo Drog pa zis son problenm ek son Gouvernman.  Mon toutafe dakor ek li, i problenm nou tou.  Me mon krwar i devret annan en lot lapros pli senser par bann ki’n ganny donnen son responsabilite pou direkteman deal avek sa issue Drog.

Mr Speaker, zenn lo Praslin pe mor par grap.  Paran ek fanmir pe soufer avek sa sityasyon.  Bokou dimoun pe kestyonnen kan ki sa sours ki supply sa bann pwazon pou ganny detri?

Mr Speaker, ozordi nou annan master lo Praslin.  Nou bann zenn in vin lesklav master.

Mr Speaker, sityasyon i grav.  Mon pou zwenn Prezidan Michel pou demann tou dimoun dan sa konba.  Mon swete ki bann nouvo mezir ki pe al ganny met an plas i ava ede pou redres en pe sa sityasyon.  En lapel pour bann zenn lo Praslin, ki pou en rezon ou en lot ki zot in ganny afekte, silvouple vin devan.  Gouvernman in envesti larzan dan en sant Hamitier, the door of Rehabilitation Center, pran sa kouraz vin zwen sa progranm e posibilite pou refer ou lavi i la.  In ler pou ou aret fer soufer ou lekor ek ou fanmir, pa les zot vin sa lot defen akoz labi Drog.  Ou ki pe abiz lo febles ou frer zis pou anrisi ou prop lekor, mazin de fwa ki ou kapab rekolte demen.

Mr Speaker, a plizyer repriz a sak fwa in ganny loportinite, Prezidan Michel in koz lo servis piblik.

Mr Speaker, mwan pa pou dir bokou lo la akoz mwan bann koleg ki’n koz avan mon in osi koz lo sa size.  Sel keksoz mon ti a kontan dir ozordi se ki tan mon okouran, napa okenn Manm Lasanble Nasyonal ki travay dan departman oubyen Minister ek Lazans.  Manm Lasanble i selman zis port parol pour son zabitan avek bann Minister, i pouse pou fer keksoz arive me a lafen dizour i depan lo bann:-se bann Minister ki bezwen delivre.

Mr Speaker, alor mon swete ki i ava annan en nouvo lapros dan bann fason ki bann Minister i travay avek bann Manm Lasanble, tro bokou fwa blanm i tonm lo bann Manm Lasanble.

Mr Speaker, sa bann mezir ki mon koz lo la e lezot ki trouve dan diskour Prezidan Michel, i pou byensir ede amelyor lavi nou bann dimoun.  Mon konnen ki sa pa fini la.  I annan ankor bokou pour nou kontinyen fer alor mon pou lans en lapel avek bann lotorite konsernen pou kontinyen travay e amelyor lavi nou pep.

Mr Speaker, a sa pwen mon ti a kontan met serten konsern ankor sorti kot zabitan mon distrik pou ede amelyor en pe sityasyon.

Mr Speaker, letan nou semen lo Praslin i ankor reste en konsern pour bann motoris apre ki nou’n ganny nouvo masin koltar, osi konsyan ki kalite letan nou’n annan, nou pa pe vwar gran keksoz arive.  Mon pe alor demann Minister ek departman konsernen pou get sityasyon lo semen Praslin koman irzan.  Eski nou pa devret pe envesti dan lezot lekipman tel ki en nouvo paver.  Eski nou pa devret pe konsantre nou travay lo en rezyon apre bouz dan en lot.  Eski nou pa devret pe mobiliz en group travayer petet sorti lo Mahe pou vin donn en koudmen.

Mr Speaker, sa i bann kestyon ki devret kapab ganny analize par lotorite konsernen.

Mr Speaker, inondasyon dan bann lakour, lo bann laferm e menm lo serten morso semen i reste en konsern pou zabitan mon distrik.  Pour nou zabitan an annan en meyer leta lespri ler lapli i tonbe, mon pou demande ki Gouvernman i kontinyen met plis zefor ankor pou rezourd bann problenm drenaz dan mon distrik e la lapel i osi ganny fer avek bann rezidans zot menm pou zot osi fer zot par.  Fer en zefor pou rezourd sa bout ki zot kapab e lotorite konsernen a vin zwenn zot pou konplet larestan.

Mr Speaker, mon annan lespwar diskour fer par Prezidan Michel Mardi le 16 Fevriye, i donn mwan plis lespwar e fer mwan realize ki mon’n byen vote.  Mon’n vot pou en vre leader, mon’n vot pour en zonm kapab e kosto, en zonm ki pa per pou fer sanzman, en zonm ki pa pou zis propoze me ki pou met an aksyon.

Ser ek frer Seselwa, wi, ou ki’n donn Prezidan Michel ou konfyans, i pa pou dezapwent ou, i pou delivre pou ou ek mwan.  Pour ou ki ti annan dout, ou ki’n les ou ganny anbete, ou ki pa’n kontan avek serten keksoz ki petet pa ti’n ganny fer dan ou faver, reflesir lo ou lavenir e lavenir ou zanfan.  Dan tou ou desizyon, dan tou ou aksyon, mazin sa zonm ki’n anmenn dibyen pour ou, mazin sa parti ki’n soutenir ou.  Alors sa voyaz nou kont lo ou sipor.  Pa fer sa fot pou aste Kabri dan sak.  Le sel parti ki prouve i kapab anmenn ou ek Sesel pli devan se pa lot ki Parti Lepep.  Alors pou prosen Eleksyon, donn ou sipor Parti Lepep.

Mr Speaker, pou terminen, la ki nou’n antre dan moman karenm, mon demande ki Bondye i vers son benediksyon lo nou pei, lo nou pti zil Praslin e tou son zabitan.  Ki Bondye i kontinyen beni e protez nou.

Mr Speaker, mwan remersye ou.

Mersi.

MR SPEAKER

Mersi bokou, nou pou adjourn ziska 2er.

Apre midi sesyon meeting pou ganny Chair par Deputy Speaker e mon oule zis enform bann leaders ki ABC pou fer 1.15 apre midi.

Mersi.

(Break)

MR DEPUTY SPEAKER

Bon, bonn apre midi tou Manm Onorab e tou dimoun ki pe ekout nou.  Nou ava kontinyen avek bann reaksyon lo Diskour Prezidan lo Leta Lanasyon e mon ava envit Onorab Dokter Payet pou fer son Diskour.

HON DAVID PAYET

Mersi Mr Deputy.

Mr Deputy, Koleg Manm Onorab, pep Seselwa, zabitan Glacis bonn apre midi.

Mr Deputy, la demokrasi i baze lo 2 prensip fondamantal.  Premye prensip se ki bann dirizan ki lepep i elekte i ekout zot e pran bann desizyon e mezir ki reponn zot bann dezir e aspirasyon.  Dezyenm prensip se ki sa bann menm dirizan ki lepep in elekte i rann kont avek lepep ki sa bann desizyon ki zot in fer e mezir ki zot in pran i o non lentere lepep Seselwa.

Mr Deputy, Diskour lo Leta Lanasyon ki Prezidan James Michel ti prononse Mardi pase dan nou Lasanble i enn ki baze lo sa 2 prensip la demokrasi.  Prezidan in vin devan sa Lasanble pou rann kont lepep Seselwa sa ki i pe fer pandan sa premye 100 zour son manda e sa ki i pou fer apre.

Prezidan Michel in vin montre lepep Seselwa sa ki i pe fer pou rezourd problenm ki nou pe fer fas avek.  Lepep Seselwa i vwar zot dan sa Diskour ki zot Prezidan ti fer Mardi pase.

Mr Deputy, Diskour lo Leta Lanasyon fer par Prezidan Michel ti ganny striktire otour 5 gran tenm.  Premye tenm se bann lakonplisman ki montre ki Sesel i en sucess story ekonomik e sosyal.  E pa ditou en pei ki pe koule dan lapovrete parey serten in anvi fer lopinyon politik e lakominote enternasyonal krwar.

Dezyenm tenm se bann mezir ki son Gouvernman in pran dan premye 100 zour son nouvo manda.  Trwazyenm tenm se bann nouvo mezir ki son Gouvernman pou al pran pou amelyor la kalite lavi pep Seselwa.  Katriyenm tenm se service delivery dan bann diferan Departman Gouvernman.  Senkyenm tenm se sa lager politik ant Parti Lepep e Lopozisyon ki’n pran plizyer form depi batay eleksyon ziska stratezi bann aktivis lopozisyon pou kree fristrasyon manm piblik dan zot landrwa travay.

Menm si i ti striktire otour sa 5 tenm ki mon’n fek site pli o, Diskour Prezidan ti annan en sel mesaz e sete son determinasyon pou amelyor la kalite lavi pep Seselwa.

Mr Deputy, Prezidan ti koz lo bann gran lakonplisman.  Sesel pou konbat sa persepsyon ki kalite lavi Seselwa in diminyen plito amelyore.  In koz lo mezir ki son Gouvernman in pran pandan sa premye 100 zour son manda pou fer le pwen ki tou sa bann mezir i vize ver amelyor kondisyon lavi Seselwa.  In sit bann nouvo mezir ki son ladministrasyon pe al pran pou ilistre ki son lazanda i reste avan tou byennet Seselwa.

In koz lo service delivery dan bann Departman akoz se la sours fristrasyon nou popilisyon ki merit ganny adrese koman parti sa stratezi pou elev nivo lavi Seselwa.  In koz lo sa lager politik ant Parti Lepep e lopozisyon.  Pou fer resorti ki lopozisyon i form parti problenm Sesel.  Wi, pli gro problenm Sesel se lopozisyon.  Akoz zot aktivman pe esey detri tou sa ki Parti Lepep in akonplir e pe fer pou amelyor lavi lepep Seselwa.

Mr Deputy, letan i ti abord size sityasyon dan bann Departman Gouvernman.  Prezidan Michel ti koz longman lo lasante, pli partikilyerman nou sistenm lasante piblik.  I normal ki Prezidan i koz bokou lo lasante.  Akoz lasante i en nesesite debaz e osi akoz Minister Lasante i konsonm pli gro porsyon Bidze Leta.  Se pandan si Prezidan ti deside koz lo lasante dan son Diskour lo Leta Lanasyon e si i ti dedye en gran parti son Diskour lo nou sistenm lasante piblik, se prensipalman akoz problenm avek nou lasante piblik.

An gro nou kapab dekrir problenm nou lasante koman en sistenm ki pe perform anba kapasite oubyen koman en lenvestisman ki pa pe donn rannman ki i espekte.  Nou sistenm lasante pe under perform kalite servis ki i pe delivre e i pa ase eleve etan donnen sa kantite lenvestisman ki Gouvernman in fer dan sa sistenm.

Nou sistenm lasante piblik i reprezant en lenvestisman piblik avek en rannman ki osi eleve ki lepep Seselwa i espekte.  Akoz i mank en eleman senp ki osi en fakter kritik.  Sa eleman se lanmour ki sa dimoun pe donn en swen lasante pou sa dimoun ki pe resevwar sa swen.

Mr Deputy, Gouvernman in envestir enormeman dan nou sistenm Lasante piblik e sa i vizib atraver nouvo batiman kot Lopital Sesel, bann Sant Lasante e Klinik atraver pei.  Sa i vizib atraver bann lekipman modern ki annan dan sa bann fasilite.  Nou kapab osi konstat enormite sa lenvestisman atraver nivo konpetans e lekspertiz bann profesyonnel lasante.

Mr Deputy, se pandan sa ki drol se ki mannyer eski dan en tel sistenm ki’n benefisye avek otan lenvestisman e ki annan tre bon profesyonnel ki pe ganny asiste par bann lekipman telman modern e dan en lanvironnman travay osi agreab i kapab annan gaspiyaz, move planifikasyon e fot medikal.

Mr Deputy, sa kontradiksyon dan nou sistenm lasante i rezilta sa eleman senp ki osi en fakter kritik pou sikse nenport lantrepriz imen e sa lanmour ki bann ki pe delivre en servis oubyen bann service providers.

Mr Deputy, pou nou byen sezi lenportans kritik lasante e osi akoz nou bezwen azir tre vitman pou rektifye sa sityasyon nou bezwen plas lasante dan son konteks global.  Lasante i form parti sa ki nou apel en care industry ki nou kapab tradwi koman en Lendistri ki donn swen.  Bann dimoun ki travay dan sa Lendistri Lasante i pa bann dimoun senp service providers.  Me bann care givers akoz zot rol se donn swen.  Swen pa pe ganny donnen avek ni zannimo, ni plan, ni masin.  Swen i ganny donnen avek imen.  Se pour sela ki en konponan esansyel dan training bann profesyonnel lasante se déontologie.  Koz zot ganny montre etik pou sansibiliz zot ankor plis lo sa eleman sakre ki nou apel lavi.

En profesyonnel lasante i konsyan valer imen, donn swen i vedir montre respe pou sa dimoun ki ou pe sonnyen e donn li lanmour ki form parti son tretman.

Mr Deputy, en Dokter i kapab bon teknikman, me si i napa konpasyon i pa pou zanmen kapab pran swen avek en pasyan.

Mr Deputy, lagrann mazorite nou profesyonnel lasante i travay byen.  Me ozordi zimaz nou profesyon ek nou sistenm lasante piblik pe ganny sali par en pti group ki travay dan Minister Lasante.  Me ki zot misyon se pou detri sa sistenm.  Nou sistenm lasante i ozordi ganny met an otaz par sa pti group aktivis politik.

Mr Deputy, i pa normal pou en pasyan esper randevou spesyalis pou plis ki 3 mwan.  As I speak now Mr Deputy, lapwentman kot Eye Clinic i 3 mwan.  Apwentman kot Spesyalis Ronnyon i 4 mwan, apwentman kot Pediatric Zanfan i 4 mwan.  Apwentman kot Zinekolozi i 3 mwan.  Apwentman kot Ortopedik, spesyalis lezo i plis ki 4 mwan.  Mr Deputy, lalis i long.  Sa Minister i bezwen aranz li.

Mr Deputy, kot i konsern rezilta disan, nek i perdi oubyen pa konnen kote i ale.  Sa pa akseptab Mr Deputy.  En pasyan in deza dir mwan si Minister Lasante i fer bouden ek son disan, akoz a 4 repriz ki in tir disan zanmen in ganny rezilta.

Mr Deputy, la devan mwan mon annan sa let ki’n adres kot nou par bann Junior Doctors. I malere pou vwar koman nou pe tret nou bann Junior doctors.

Mr Deputy, sa bann Junior Doctors zot travay dir e zot ki fer marse sa Lopital Sesel.  Zot ki fer first on call.  La zot bezwen dormi Lopital.

Mr Deputy, mwan osi parey Mr Speaker nou’n pas ladan letan nou ti fek retournen.  I annan Departman parey Surgical Department, Gyne Department kot ou kit se ou Sanmdi bomaten e ou retour kot ou Lendi apre 4er.  Sa i vreman tuff. Alor mon demande pou ki sa bann young Junior Doctors i ganny back pay zot larzan san ki zot bezwen retourn sa 13 mwan saler.

(Applause)

HON DAVID PAYET

Prezidan ler i ti anons 13 mwan saler i pa ti dir pou pran apre pou rann.

Mr Deputy, sa bann Junior Doctors zot konpetan e travay dir.  Mon’n vwar travay detrwa letan zot i vin ranplas mwan dan Clinic Glacis.  Mr Deputy, they deserve a better deal.

Mwan mon pou donn mon full sipor sa bann junior Doctors e mon demann tou Manm Lasanble, enkli ou Mr Deputy e Mr Speaker, pou nou siport sa bann young Doctors.  Si nou pa fer li nou pou perdi enn par enn.  Alor mon demann Minister konsernen pou rezourd sa problenm young DoctorsOtherwise Prezidan i bezwen get ladan.

Mr Deputy, sa sityasyon pa kapab kontinyen.  Nou bezwen sov nou sistenm lasante piblik, nou bezwen azir kont sa group ki pe blok performans nou sistenm lasante e sali zimaz nou bann profesyonnel.

Dan son Diskour lo Leta Lanasyon Prezidan Michel in dekrir Leta nou sistenm lasante koman en sityasyon ki serye.  In mansyonnen en lodit ki’n ganny fer e ki’n ganny dekouver bann defayans kritik dan serten landrwa dan sa sistenm e in dekrir lapros ki pou ganny adopte pou adres sa bann defayans.

Sa lapros se pou out source serten servis.  En tel lapros i devret marse akoz nou sistenm Lasante Piblik i deza annan best practices.  Sirtou servis dyaliz ki’n ganny out source. Nou konnen ki pou fer e ki mannyer pou fer.  Aprezan i reste pou nou fer li.

Nou sistenm Lasante piblik i malad e nou bezwen sonn li.  Sa i en responsabilite Gouvernman Parti Lepep anver lepep Seselwa e nou pou fer nou devwar.

Mr Deputy, si mon’n koz en pe bokou lo nou sistenm lasante piblik set akoz toulezour mon vir dan sa sistenm e mon’n fer mon karyer dan sa sistenm.  Se dan nou sistenm lasante piblik ki mon’n kontribye plis mon par an devlopman mon pei.  Se dan nou sistenm lasante piblik ki mon’n vwar pli byen ki mannyer Polisi Parti Lepep i annan en lenpak pozitiv dan lavi Seselwa.  Se atraver mon rol dan nou sistenm lasante piblik ki mon’n temwannyaz sanzman pozitiv ki Parti Lepep in anmennen dan mon distrik Glacis.

Mr Deputy, koman en profesyonnel lasante, pi presizeman koman en Dokter Medikal mon’n viv en lavantir merveye avek zabitan Glacis.  Atraver mon pozisyon koman Dokter dan Klinik sa distrik mon’n tret laplipar zabitan pandan sa dernyen 14an.

Mr Deputy, letan pli boner mon ti pe koz lo defayans nou sistenm lasante piblik e mon ti dir ki en profesyonnel lasante i devret pran swen avek son pasyan mon pa ti pe koz dan vid.  Mon ti pe partaz mon prop leksperyans e zabitan Glacis ki senser i kapab temwannye ki koman zot Dokter mon’n touzour pratik médecin dan sa fason.

En Dokter i devret la pou son pasyan.  Zabitan Glacis i la pou temwanny ki mon’n touzour la pou zot.  Mon’n swiv mon bann pasyan.  Zabitan Glacis in grandi avek mwan.  I annan ki mon ti konn zot letan zot ti zanfan e ozordi zot in vin adilt.

Mr Deputy, lasante se pli gran larises e mon fyer ki mon’n fer zabitan Glacis ris.

Mr Deputy, parey mon’n pran swen avek zabitan Glacis.  Sak fwa ki monn vwar zot koman en pasyan don mon Klinik.  Dan mon kapasite koman en dokter mon’n osi pran swen avek zot koman bann sitwayen dan mon kapasite koman sa dimoun ki zot in elekte pou reprezant zot dan sa Lasanble pou 2 manda egzekitiv.

Mr Deputy, zabitan Glacis i konn tre byen ki koman zot reprezantan dan Lasanble Nasyonal zot pa’n vwar mwan zis dan Mardi lo televizyon dan Lasanble, me ki zot in vwar mwan dan distrik.  Mon’n vwar zot e fer tou pou rezourd zot bann problenm ki zot in met a mon latansyon.  Mon’n pran swen avek zabitan Glacis akoz mon’n tenir preski tou mon promes ki mon’n fer avek zot.

Mon ti dir zot ki mon pou lite pou nou ganny en nouvo lekol e sa rev in ganny akonpli e i pli zoli lekol dan pei.  Mon ti promet zot pou lager lebra kase pou anpese ki Lotorite i ferm Klinik Glacis e ki mon pou osi lite pou ki sa Klinik i ganny renove.  Sa lalit pa’n an ven akoz ozordi Glacis in ganny li en nouvo Klinik.  Mon ti promet pou met presyon lo Gouvernman pou konstrir plis lakaz dan distrik e ozordi zabitan Glacis ki’n ganny lakaz lo bann nouvo Housing Estate parey Carana i la pou temwannyen ki mon’n tenir mon parol.

Mon ti dir ki mon pou pouse pou Lotorite konstrir plis semen e sa in ganny fer.  Semen Upper Lilot in byen avanse.  Mon ti promet pou amelyor sekirite pou pyeton dan distrik e sa promes in ganny delivre atraver konstriksyon pavement e railing tou dilon semen primer dan distrik.

I annan ankor bokou proze ki’n ganny fer.  Lalis i long.  Store peser Glacis Santral menm si i an retar, byento pe al demare.  Mon dir pli boner ki mon’n reisir delivre preski laplipar bann promes ki mon’n fer avek zabitan Glacis.  Annefe bann rar promes ki mon pan reisi tenir se akonplir proze konstriksyon en store peser Machabee e sa se akoz propriyeter kot later ti’n ganny idantifye pou sa proze pan donn permisyon.  Plan ti’n fer, larzan ti la.

Mr Deputy, malgre tou sa mon osi santi ki i annan serten keksoz ki ti pe fatig zot.  E la mon’n apresye ki Prezidan in adres sa bann problenm konkretman.  Par egzanp, pou sa zabitan plato North East Point, ozordi ou vwar ou bed sitter pe ganny repare.  Me plis ki sa gras a bann mezir ki Prezidan in anonse ou pou ganny sipor finansyel pou ou pey ou rent.

Zabitan Glacis ki pe ganny sekirite sosyal, ki pli bon ki sa ki sa logmantasyon dan ou sekirite sosyal.  Konbyen fwa zabitan North East Point ek La Gouge i vin vwar mwan e koz lo difikilte pou ed zot paran aranz zot lakaz.  Akoz zot osi zot annan loan oubyen commitment.  Gouvernman pe al fasilit ou lavi pou pran ka avek ou.  Bann zabitan Dawe, Carana e menm Raket en rebate scheme lo pri flat.  Konbyen ti pe fatig latet kote, ki mannyer zot pou ganny larzan pou siport, pou aste zot flat.

Mr Deputy, napa okenn dout ki bann zabitan Glacis in benefisye dan ladres ki nou Prezidan in fer.  Se sa ki’n arive ler ou fer konfyans en Gouvernman lepep.  Malgre defayans, malgre defi i toultan pare pou re balans keksoz dan faver nou pep.

Mr Deputy, me pou al de lavan mon osi rekonnet ki i annan ankor pou fer e pou nou kapab materyaliz sa bann plan ki nou annan nou bezwen fer konfyans en Gouvernman lepep.  Fodre a tou pri nou mentenir sa ki nou’n nobou fer.  Mon konnen ki nou bezwen regard zenn ankor plis, ki nou bezwen met lanfaz lo bann proze lo nivo lokal, parey dan North East Point, Machabee e La Gouge.  Ladan i annan bokou pou nou bann zenn e pandan sa bann mwan ki swiv mon pou aktivman angaz Gouvernman dan bann demars pou travay lo bann progranm pou nou bann zenn dan distrik.  Me tou an rekonesan lenportans dignite ki nou bann dimoun aze dan nou distrik i bezwen mentenir dan zot vye zour.

Mr Deputy, Diskour Prezidan in demontre vre kapasite en Gouvernman lepep pou fer lavi Seselwa vin pli meyer.  Sa in donn mwan bokou lespwar pou mon distrik Glacis e pou nou pei an zeneral.  Se sa ki fer mwan tre kontan Mr Deputy, ler mon vwar dimoun, mon zabitan, bokou ki mon’n konnen dan moman difisil, dan moman lazwa, dan moman lapenn pe benefisye atraver progre ki nou pei in fer.  Sa se vre Leta nou nasyon.

Mr Deputy, deservi zabitan Glacis koman en Dokter me osi koman zot reprezantan dan Lasanble Nasyonal i pli zoli lavantir dan mon lavi.

Mon remersye ou Mr Deputy.

(Applause)

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Nichole Barbe.

HON NICHOLE BARBE

Mersi Mr Deputy.

Mr Deputy, Koleg Onorab, ser, fere zabitan Bel Air, pep Seselwa, bonn apre midi.

Mr Deputy, Diskour Leta Lanasyon i sa moman kot Prezidan in tal tou son kart lo latab.  Kot li koman egzekitiv pei i etal son bann plan ki i annan pou pei e target ki i annan pou pei pou ki lanasyon Seselwa an antye i kapab balanse e ziz pou zot menm krwar egzakteman ki zot kapab ekspekte diran sa prosen 11 mwan ki reste.

Diskour Leta Lanasyon, i si oule en kart direksyon pou nou swiv pou larestan lannen.  Apre ki Seselwa in koze, Prezidan pa’n pare pou zis les keksoz parey ki i ti ete.  Pou apir lo bann sikse le pase e pou promet en pli bon fitir.  Me promes en fitir lwenten pa ede soulaz bann soufrans ozordi.

Se pour sa rezon ki in annan irzans pou aport bann mezir korektiv pou ede soulaz en pe bann fanmir Seselwa.

Mr Deputy, i annan en keksoz ki fodre nou konpran.  Sa se ki Parti Lepep i en parti sosyalis progresiv e enn bann prensip kle sa mouvman politik se redistribisyon larises dan en zefor pou aport plis lazistis sosyal.  En Sesel tin over due en reazisteman bann modalite e fonksyon ki permet larises akimile e rekoul dan lanmen bann ki pe rente pou kree sa menm larises in the first place.

Parey ki nou menm nou an kreol nou kontan dir, sak vid pa kapab debout.  En loto pa roule lo tenk vid.  Travayer Seselwa i bezwen ganny en lespas pou respire, asiz en moman e eswiy son fron avan ki i kapab repran son zouti dan son lanmen.

Depi ki reform in lanse an lannen 2008, bann travayer Seselwa in travay non-stop.  Zot in rente pou esey trouv en meyer lavi pou zot lekor e zot fanmir.  Me egalman pou fer devlope sa pei.  Depi ki reform in lanse, bokou sakrifis in ganny fer par nou pep.  Dan sa eleksyon ki’n pase an Desanm 2015, lepep Seselwa in lev son lavwa dan en gran leokri pou demann en pe breathing space e Prezidan Michel in antann zot lavwa e in delivre lo zot bann ekspektasyon.

La ozordi i annan bokou sa bann politisyen Facebook ki pe zis asize dan zot Gouvernman Facebook pou kritike e esey reklanm en pti pe kredi pou bann bon mezir ki’n ganny anonse par Prezidan dan son Diskour.

Sanson lontan in dir, tou sa ki mon fer lo sa later napa byen.  E sa ki pe pase ozordi dan Sesel i demontre klerman lasazes nou bann santer.

Menm letan ki en Prezidan i azir lo swe son pep zot oule maltret li pli ba ki later.  E si i pa tin delivre lo son bann swe pou son pep, la pli move kot zot ti pou’n pil lo li zot leker kontan.  Me parey mon Koleg Onorab Bresson in deza fini fer resorti, zot in demande, zot pa malelve aprezan deal avek.

Pa ozordi zot pe demann Msye Sel pou get zot, la letan in gete enn ler ou a krwar ki sa gete in for pou zot.  Zis zot pe dir nenport kwa aprezan.

Mr Deputy, ozordi dan Sesel nou annan en krwasans 4.34 poursan dan nou rezerv deviz etranzer.  Me lopozisyon i dir ki Parti Lepep pe mal anmenn pei.  40 mil Seselwa in voyaz aletranze zis lannen pase.  Me zot pe ensiste ki Sesel i annan en lapovrete ekrazan partou kot ou gete.  538 loans a en lavaler R507.3 milyon ti ganny aprouve pou pti biznes.  Me lopozisyon i dir ki napa loportinite pou Seselwa isi Sesel.  75 poursan fanmir Seselwa i propriyeter zot prop lakaz, en achievement enkrwayab dan zis 38an.  Me lopozisyon i kontinyen anmenn en politik Sesel pa pou Seselwa.  270 zenn Seselwa in ganny zot degre iniversiter lannen pase, me lopozisyon i ankor pe dir nou ki sa pei pe ganny zere dan en move fason par en bann dimoun bet.

Mr Deputy, bann mezir sosyoekonomik ki’n ganny anonse par Prezidan Michel in form parti en sel package konpreansiv ki’n viz pou adres sa sityasyon lamizer modern ki nou bann fanmir Seselwa pe ozordi fer fas avek.  Sa bann mezir i tre divers e zot tonm dan diferan range pou sey adres serten problenm spesifik ki bann fanmir Seselwa pe ozordi fer fas avek.  Mon oule pran sa moman pou eklersi en fo konsep ki pe ganny propaze par serten lespri byen malisye.  Tou Seselwa ki pe tous en saler e ki pe kontribye anver personal income tax pou benefisye avek sa nouvo rezim tax. Apartir Zanvye 2017 lo premye R8,555.50 tou Seselwa pa pou pey tax.  Regarless si ou saler i R12,000 ouswa R20,000 tou Seselwa pou benefisye e pa pou pey tax lo premye R8,555.50 zot saler.  Tax pou komans pey par lao sa sonm.

Par ler dan lavi letan dimoun napa okenn defo pou tire zot zis envante e kree nenport kwa dan en zefor pou zot pas pou pli bon.  Be sa bann kalite latitid nou dan Parti Lepep nou abitye sirmonte.

Mr Deputy, lo sa size pansyon R5,000.  Ou pa kapab koz lo pansyon R5,000 san ki ou egalman abord size saler minimonm.  Premyerman mon oule fer rapel ki sa lide en saler minimonm ti premye ganny entrodwi dan Sesel par parti SPUP ki ozordi i Part Lepep e i ti parmi en seri mezir ki nou parti ti met an plas imedyatman apre ki nou tin pran direksyon pei ver lafen bann lannen 70.

Pou nou dan Parti Lepep i pa ti fer en sans pou annan en pansyon retret R5000 ki ti pou esansyelman pli o ki saler minimonm.  Alors en letid vizibilite ti bezwen ganny fer pou kalkil ogmant saler minimonm pou kree parite ant lede.  E sa 2 keksoz, setadir logmantasyon pansyon e logmantasyon saler minimonm i ganny prezante koman en package deal.

Rezilta survay lo lapovrete e bann diskisyon ki’n swiv in montre klerman ki son minimonm ki en fanmir i bezwen pou komans soulaz en pe sa sityasyon lapovrete se R1,000.  Alors se sa minimonm R1,000 ki’n form labaz sa seri mezir reform sosyoekonomik ki Prezidan in vin anonse.  Alors nou vwar sa logmantasyon R1,000 prezan dan logmantasyon pansyon retret, saler minimonm, me egalman dan eliminasyon tax lo premye R8,555.50 saler.

Me bann mezir reform sosyoekonomik pa’n aret la.  Pou bann fanmir pli vilnerab ki pe benefisye atraver lasistans avek lazans proteksyon sosyal pe al annan en reform drastik dan lafason ki zot bann lasistans i ganny kalkile.  La i tre enportan pou note ki lasistans sosyal se en form sibvansyon pou bann fanmir ki travay me ki pe viv lo laliny sibsistans.  Sa lasistans i annan pou bi elev zot standar lavi e pou tir zot dan sa sityasyon ekonomikman marzinal kot zot ete.  Lasistans sosyal i pa pou bann dimoun ki swazir pou pa travay.

Avek sa mon oule propoze ki Gouvernman i anmenn Lezislasyon pou laprouvasyon Lasanble ki separ unemployment benefits avek lasistans sosyal pou dimoun ki zot, zot pe kontribye atraver lanplwa.

Sa Lalwa i devret egalman limit lakantite unemployment benefit ki en sel dimoun i kapab touse dan en lannen e pa plis ki 4 mwan.  4 mwan i en kar lannen, plis ki sa i vreman pa pou fair lo bann dimoun ki pe kontribye atraver en lanplwa.

En mezir enportan dan sa bann reform anonse par Prezidan Michel, se kreasyon en fon spesyal pou asiste avek reparasyon lakaz bann dimoun ki pa pe kapab fer li lo zot menm.  Koman en MNA mon kapab dir ki sa i enn bann mezir pli enportan e irzan.  I annan dimoun ki vreman pa pe kapab arive pou aranz zot lakaz lo zot menm e zot pa pou kapab zanmen fer li.  Laplipar sa bann dimoun pou en rezon ou en lot pa pou zanmen ni menm kapab kalifye pou en loan menm si zot ti ava anvi fer li.  E en kantite zot i propriyeter zot prop lakaz.  Se sa, sa nouvo figir vre lapovrete dan Sesel.  Alors sa mezir anonse par Prezidan pe target enn bann pwen sansib dan sa lalit kont lapovrete.

Mr Deputy, Prezidan in osi anons en revizyon VAT lo serten komodite.  Mon oule repran en pwen ki’n deza ganny touse par mon Koleg Onorab Jeannevol.  Bann mezir ki’n anonse i sipoze adres size lapovrete e ofer en soulazman nou popilasyon.  I pa lentansyon sa bann mezir pou met fuel dan vorasite serten marsan e fer li kontinyen flanbe pou bril Seselwa.  Permet Seselwa en pti moman letan dan lekel zot kapab ris en bon soupir e pou enjoy sa pti mwenza ki’n tonm dan zot lanmen silvouple.

Mon oule propoze ki Minister Finans i kree en unite pou monitor bann pri komodite dan laboutik.  I enportan ki Gouvernman i kapab analiz bann diferan trands dan pri komodite dan en zefor pou pli byen pran desizyon.  I annan nou ki krwar ki bann prensip liberal marse lib pa pe marse Sesel.  Me nou pou bezwen annan bann sif dan nou lanmen pou asire si sa i vre ou non.  Evantyelman nou pou bezwen pran en bon desizyon lo sa sityasyon.

Mr Deputy, lot group mezir tre enportan dan sa reform sosyoekonomik ki’n anonse par Prezidan se lakaz avek later.  Pou konmanse, Prezidan Michel in anonse ki pou lannen 2016 pou annan 277 lakaz ki pou ganny donnen avek bann lokater.  An plis ki sa i annan 131 kare later land bank ki pou ganny met a dispozisyon bann ki pe rod later.  Me sa ki letid in osi montre, se ki lokasyon lakaz i enn ki pe pez pli lour lo bann fanmir ki deza an difikilte.  Se pour sela ki mezir pe ganny pran pou soulaz sa bann fanmir atraver en rediksyon 25 poursan lo lakaz ki zot pe lwe avek PMC.  Be la parey ki bann lezot koleg in deza fer resorti, rant burden i bokou pli lour lo bann dimoun ki pe lwe lakaz dan Sekter Prive.  E zot, zot pe egalman kontribye anver zot prop lakaz avek HFC.  I enportan ki mezir i osi ganny pran pou asiste sa bann fanmir.

Rediksyon osi pou bann fanmir ki lo saler minimonm i deside aste zot prop lakaz avek HFC, la ankor nou pe uphold bann vre prensip nou parti pou ki sak fanmir Seselwa i kapab vin propriyeter son prop lakaz.

Reparasyon bann lakaz e konstriksyon lo bann housing estate.  Mr Deputy, la i tre enportan pou note ki en kantite kondisyon in sanze.  I annan fanmir ki ti bokou pli eze letan ki zot ti pe ganny lakaz ki ozordi pe fer fas avek difikilte e pa kapab repar sa twa ki lo zot latet.  Konbyen fanmir ki’n perdi zot papa atraver maladi ou lezot rezon e over night zot vwar saler ki’n antre dan lakour in ganny koupe par pli ki 50 poursan e sa manman tousel pa pe kapab keep up avek okip zanfan, pey tou sa bann lezot depans e mentenir son lakour lo nivo ki sa ti devret ete.

Finalman mezir pou aboli stamp duty lo premye lakaz ki en dimoun i aste.  Annou pa oubliye ki lafanmir se fondasyon tou sosyete imen e ki fodre nou fer tou pou promot e ankouraz nou bann zenn pou fond zot prop fanmir.  Alor sa mezir i ava servi pou ankouraz zot kree zot prop fwaye par retir en baryer ki dan zot semen.

Mr Deputy, enn bann mezir pli enportan anonse par Prezidan Michel se Lezislasyon ki pou fer li obligatwar ki bann biznes profitab dan Sekter Prive i pey zot bann travayer en trezyenm mwan saler.  La ankor mon pou ensiste ki Parti Lepep i en parti progresiv.  E enn nou bann prensip kle se en redistribisyon larises dan en fason ki ase balanse e Sekter Prive, se zot ki moter kreasyon larises dan pei.  Sa larises ki zot pe zere i devret a en serten pwen ganny re partaze avek bann ki pe rente pou kree li.  Se sa ki pou motiv bann traver e donn zot plis lankourazman pou travay pli for ankor.

Ozordi i annan bokou ki pe ganny dir lo size pansyon MNA.  Depi an Desanm letan ki Cabinet ti anonse ki zot pa pe al pran zot gratite, mesaz ti’n deza kler pou tou dimoun ki en sanzman radikal ti pe vini.  Me annou get keksoz byen an fas.  I annan en group dimoun ki pandan pros 2 an zot in anmenn en konba non-stop kont sa pansyon Minis ek MNA’s.  Me la letan ki zot in ganny egzakteman tou sa ki zot ti demande, zot sot akote e gele konmkwa ki sa set en malis ki pe ganny fer kont zot.

Be pa zot ti demande, me la, letan ki zot ti pe demande zot pa ti konnen kwa ki zot ti pe demande.  Ouswa zot ti napa okenn lentansyon enplimante, eski letan zot ti pe demande, sa pa ti en zwe malisye lo nou isi lo sa kote.  I pa vreman enportan ki larepons sa bann kestyon.  Sa ki mwan mon konnen se ki aprezan zot pou bezwen viv avek.

Mr Deputy, i napa en MNA parti lepep ki pa’n pare pou give up son pansyon letan ki nou’n ganny eksplike ki sa larzan ti bezwen pou enzekte dan bann mezir reform sosyoekonomik ki ti pe al ganny enplimante par Prezidan Michel.

Lepep Seselwa in vin avan nou bann dezir e bezwen koman endividyel e la kot in arive nou tou nou pou bezwen kontribye.  Nou tou isi anndan nou’n fatige koze, sipliye, demande e dir fer en keksoz pou ede soulaz burden ki lo nou dimoun.  Me nou pa kapab zis koze, nou bezwen egalman azir.

Angle i dir ou, put your money were your mouth is.  Be la, la kot nou isi lo sa kote latab nou’n pare pou miz nou pansyon an faver tou bann ki pli dan bezwen ki nou.  Pou en fwa nou’n kapab fer en kontribisyon direk ki ava kapab ede pou aranz keksoz pou le meyer dan nou pei.  E mwan mon ti pou konsey bann lezot pou pa pran sa koman en malis, me pou plito zwenn avek nou pou fer en zes inanim san okenn kontrovers an faver nou pep.

Mr Deputy, mwan mon annan zis en sel mesaz pou sa bann dimoun ki sey lobby sa bann MNA lepep pou vot dan zot faver.  Nou pe al siport tou bann mezir ki’n ganny anonse par nou Prezidan.

(Applause)

HON NICHOLE BARBE

Pa nou ki ti anvoy zot pile.  Zot in pile, ziska la depi talon, ziska pansyon tou lede in foule.  Apre pa vin rod nou pou tir zot foulir, alor viv avek.  Viv avek konsekans zot lespri malisye, viv avek konsekans bann domaz ki zot ti pe sey koze.  E pou ou sa enn ki ti pe koze partou konmkwa byento zot pe vin pran lamazorite dan Lasanble e ki zot pou fer tonbe tou sa bann mezir ki Prezidan in anonse, mon dir zot bliye.  Bliye kontrol lo nou Lasanble.

Mr Deputy, an konklizyon mon ti a kontan fer sorti ki si i annan en keksoz ki’n sorti tre kler dan Diskour Prezidan sa lannen, sa se ki James, Alix Michel i en zonm ki pe port atansyon avek bann swe son pep.  En dirizan ki letan son pep i demann li pou fer en keksoz i pare pou ekoute e delivre.  En zonm aksyon ki pran desizyon fer.  Alor swa pou Sesel e pou Seselwa i devret tre kler.  Si ou anvi viv dan en pei ki kapab soutenir son pep, lavenir i avek Parti Lepep.  Si ou ki pe planifye ou pti vakans, en tretman aletranze ouswa en vizit fanmir, lavenir i avek Parti Lepep.  Ou ki aspire pou posed ou prop pti biznes demen se pa lot ki Parti Lepep ki pou promet ou realiz ou rev.

I laspirasyon nou tou pou demen annan nou prop lakaz e lo sa promes Parti Lepep pe delivre pandan sa dernyen 38an e pou kontinyen delivre.  E pou ou zanfan ki pe fek komans lekol ou lavenir briyan in fini asire.  Pou ou sa zenn ki pe aspir ver en degre liniversiter ou konnen ki ou fitir i asire avek Parti Lepep.

Ozordi Sesel le sel keksoz ki en fanmir Seselwa i bezwen fer se travay dir e azir dan en fason responsab avek zot revenir.  Me lo lot kote pei nou pou bezwen tenir nou bann aki.

Mersi Mr Deputy.

(Applause)

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Dugasse.

HON MELVAL DUGASSE

Mersi Mr Deputy Speaker.  Koleg Manm Lasanble, Ser, Frer Seselwa, zabitan Anse Etoile, bonn apre midi.  Pour mwan ek lamazorite pep Seselwa, Diskour Prezidan Michel, i en vre Diskour Leta Lanasyon ozordi.  I donn lepep Seselwa, tre bon apersi, lo nou sityasyon ozordi, ler i koz lo nou lakonplisman e nou bann defi. I prezant nou en vizyon kler, kote i anvi anmenn Sesel e lepep Seselwa, dan sa prosen 5an.  I osi redefinir, sa semen ki nou bezwen pran ansanm, koman en Nasyon, pou nou realiz nou bann vizyon.

Mr Deputy Speaker, mon bann frer, ser Seselwa.  Mardi pase, nou vre Prezidan, ki’n ganny elekte libreman e demokratikman pa’n zis vin fer en Diskour seremonyal, me in plito vin koz avek lafransiz e direk ek sa pep ki’n elekte li.  I vre Mr Deputy Speaker, pou lamazorite dimoun dan nou pei, leta nou lekonomi, laspe sekirite, efikasite dan Servis Piblik, en lanplwa konvenab e pri lavi, se zot bann pli gran konsern.

Mr Deputy Speaker, larepons, pou tou sa bann konsern, i dan lespri e dan lanmen sak Seselwa.  Larepons pou nou bann problenm, i dan lanmen sak zonm ek fanm, ki pe travay san ses, lizour koman aswar pou elev son fanmir e siport son pei.  I sa lespri ki Bondye in donn li pou li deside – sa liberte pou li swazir e sa volonte ki gid li pour li leve e al debrouye toulezour.

Prezidan in koz bokou, lo sa nesesite anmenn plis lefikasite dan Ladministrasyon e Servis Piblik e osi sa volonte politik pou kree plis pouvwar ekonomik, pou nou bann fanmir Seselwa.

Mr Deputy Speaker, tousala se bann lekspektasyon nou pep ozordi.

Mr Deputy Speaker, mon’n touzour apresye sa privilez, pou mon fer mon kontribisyon dan sa Lasanble, avek en lespri kler e senser pour lepep Seselwa e an partikilye, tou zabitan mon distrik, ki mon reprezante

Mr Deputy Speaker, ozordi i

annan sa pli gran nesesite, pou anmenn plis lefikasite dan Ladministrasyon e Servis Piblik.  Larealite ozordi, se ki nou pep i fatige avek bann move kalite servis, ki zot pe resevwar.  Zot fristre avek sa ta birokrasi, ki ankouraz gaspiyaz resours, letan perdi, mank prodiktivite, e medyokrite.

Mr Deputy Speaker, lapel Prezidan ozordi, se pour anmenn plis lefikasite dan Ladministrasyon e Servis Piblik.  I en lapel ki tre enportan.  Menm si nou‘n temwan serten pti progre enportan, dan serten Departman Piblik, o kour sa bann dernyen lannen, Sekter Piblik, i reste en landrwa kot i ankor annan bokou defi pour nou sirmonte.  Nivo servis dan Sekter Piblik, i pa osi alaoter pour en menm servis ki pe parler, ganny ofer dan Sekter Prive.

Mr Deputy Speaker, mesaz Prezidan, i enn ki tre apropriye, ler i dir ki nou bezwen met plis lanfaz lo solisyon pour nou dimoun.

Wi, Mr Deputy Speaker, in ler pou nou Sekter Piblik, revisit lafason ki zot ofer zot bann servis.  Nou sitwayen i anvi vwar nouvo fason fer, avek plis konpasyon e dedikasyon.

Me, sa nouvo oryantasyon i osi ekziz en sanzman mindset.  Bokou ka i ganny retarde zisteman, akoz bann Zofisye dan Servis Piblik, pa pran ase letan pou eksplor bann solisyon pou zot kliyan.  Zot plito reazir lo bann pti problenm, otour sak ka aparet devan zot.  Sa dimoun i bezwen monte desann, kot tou biro Gouvernman, enkli lofis Prezidan Larepiblik, avek lespwar trouv en senp solisyon, pour sa problenm.

Lekzanp Mr Deputy, en dimoun ki pe rod en lakaz ou en bout later kan zot menm sa bann Zofisye zot konnen napa, me zot sepleman dir ek sa bann dimoun al kot zot MNA. Eski sa, i nou nouvo fason fer?

Wi, Mr Deputy Speaker, lapel Prezidan Michel, pou anmenm nou Sekter Piblik o servis lepep, avek en latansyon partikilye pou trouv solisyon pour nou sitwayen, i sa lakle sanzman dan Sekter, ki nou pep i bezwen ozordi.  Mon konvenki, ki selman en servis ki met lanfaz lo solisyon, ki pou anmenn sa vre transformasyon dan nou Sekter Piblik.

Nou konn tre byen ki en Servis Piblik, ki pa efektiv, i annan en reperkisyon non-selman, lo sa endividi ki bezwen sa servis, me osi lo Lorganizasyon, ki pe anploy li.  Ozordi, nou sitwayen i bokou pli sansib avek bann retard, akoz sak erdtan perdi, i kapab ganny tradwir en term letan gate.  Nou pe kree en sosyete  antreprener, alor nou bezwen en Sekter Piblik, ki atantiv a sa konsep, kot letan i vedir larzan.

Mr Deputy Speaker, mon partaz sa konviksyon, ki nou Sekter Piblik, i kapab e devret pe fonksyonn avek sa nouvo oryantasyon.  Mon swete ki mesaz Prezidan, i ganny entegre dan plan konkret avek formasyon apropriye, pou bann Travayer Servis Piblik – en formasyon kontinyel ki pou kapab garanti sa sanzman neseser dan mindset nou bann travayer dan Sekter Piblik.

Mr Deputy Speaker, in ler pour nou Sekter Piblik re vizit lafason ki zot ofer zot bann servis.  Nou sitwayen i anvi vwar nouvo fason fer, avek plis konpasyon avek dedikasyon.  Par egzanp, dan sa Nouvo Sesel, in plis ki ler, avek lespri linovasyon dan teknolozi, ki tou nou rikord piblik i ganny computerize.

Mr Deputy Speaker, dan demars Prezidan Michel pou kontinyen amelyor lavi nou pep, Gouvernman i ankor enn fwa revwar saler de baz, savedir minimum wage, pou sorti R26.70 pou vin R33.30 par erdtan.  Legzanp, en dimoun ki travay 35 erdtan par ozordi, par mwan, i pou tous li R5050 an Avril.  Pa fini apartir Zilyet ankor, dan kad reform sistenm Tax – e pou permet Seselwa annan plis larzan dan son pos, tou dimoun ki ganny en saler mwens ki R8,555.50 par mwan, pa pou pey income Tax.  Dan li menm i vin en saving plis R1200 par mwan.  An Zanvye 2017, pou napa income Tax lo premye saler R8500.

Mr Deputy Speaker, anvi logmantasyon dan minimum wage, osi byen ki pansyoner – pansyon bann dimoun aze, mon demann ek Gouvernman, pou konsider ogmant saler bann Home Carer pou vin anliny avek minimum wage.

Me, mon pou osi, lans en lapel e remind bann anplwayer, ki krwar ki zot par lao Lalwa e kontinyen refiz pour pey saler minimum zot travayer, ki zot pe komet en lofans anba Employment Act.  E mon demann Minister Lanplwa pou tret sa Size tre serye e konmans pran aksyon serye avek sa bann kalite anplwayer.

Mr Deputy Speaker, sa i anmenn mwan lo sa size Lanplwa.  Nou’n pas dan en peryod tranzisyon, ki’n kree kondisyon neseser pou devlop sa bon latitid anver travay pli dir.  Nou’n vwar bokou plis biznes, kree.  Seselwa in servi tou loportinite e debrouye.  Kreasyon en Sesel, kot plis Seselwa i annan zot prop biznes, i swe Prezidan Michel.

Legzanp i la, pou koz pour li menm.  Kreasyon bann Scheme apropriye, in ganny met an plas pour zisteman, asiste bann ki anvi fer biznes. La mon oule salye, rol ki SBFA pe zwe dan sa demars, malgre avek resours limite.  Ler Prezidan i koz lo biznes, in get tre lwen.  Son plan pou biznes Sesel, i mazin ou, sa zenn.  Ou ki aspire annan ou prop biznes – Sezi loportinite e akonplir ou rev.

Mr Deputy Speaker, bann ki pa ti oule travay Lotel, ou IOT, ou dan Konstriksyon, ozordi pe dir avek nou, ki zot in pare pou travay dan sa bann Lendistri, malgre serten difikilte.  Bann ki ti pe pas plis letan obor semen, ozordi pe vwar zot granmaten pe leve, pe esper en tyak, pou al debrouye.  E bann ki ti pe kale, ozordi pe tap tou, pou gard sa lanplwa.  Sa detrwa legzanp Mr Deputy Speaker, i portre sa nouvo lelan, avek ki nou pep pe aziste avek sa bann defi.

Me pli enportan ankor, se ki latitid pozitiv anver travay, pe deza pran son plas dan nou sosyete.  En sityasyon parey, pou anmenn bokou dibyen pou nou pep e fitir zenerasyon.  Se sa sanzman latitid anver travay, ki anmenn nou kot nou ete ozordi : ki’n fer nou lite, pou nou liberasyon e answit sa volonte, ki nou’n travay ansanm, pou konstrir nou Nasyon i ankor la.  Me parkont Mr Deputy Speaker, menm si i annan sa gran group, ki pe leve e debrouye, i ankor annan en group minoriter, ki ankor pe trenn lipye konplent e servi tou kalite lekskiz, pour zot pa travay, menm si loportinite i la.

Mr Deputy Speaker, i osi malere pou mansyonnen, ki i annan zenn, ki pe ganny met deor dan louvraz, akoz zot move konportman e mank respe pour zot koleg e Siperyer.

Mr Deputy Speaker, avek bi pou kontinyen empower nou pep, sirtou nou zenn, avek plis konesans, mon salye nou Prezidan, pour sa linisyativ, ‘My First Job – program avek plis ki 863 zenn ki’n konplet zot ledikasyon pos-segonder.  Ozordi 778 in deza anrezistre pour sa program e 77 in deza ganny entegre dan lanplwa atraver sa program.  E 172 anplwayer in deza anrezistre avek sa progranm, “Mon Premye Lanplwa”.  Pour mwan sa i en sikse enorm.

Mr Deputy Speaker, avek sa devlopman ekonomik rapid, i tre enportan ki nou ranforsi Lalwa e osi byen annan en proper monitoring lo lenplimantasyon sa program: osi byen ki Scheme Understudy, pou asire ki bann zenn i ganny sa sans, pou avanse dan zot karyer profesyonnel.  Pour nou pei kontinyen progrese, i tre enportan pour nou osi adres sa defayans latitid ek etik ki bokou anplwayer, Seselwa ou etranze pe eksprimen, an relasyon avek labour force ozordi.  Sa pour mwan, i tre enkyetan.

Mr Deputy Speaker, pour nou kapab reisir sirmont sa ban defi, nou pou bezwen atraver Minister Lanplwa e Ledikasyon, osi byen ki sekter prive;

 • fer sir ki nou provide training ek skill apropriye pou match kalite louvraz ki annan lo labour market.
 • enkorpor sa size etik, bon latitid ek etik anver travay dan training program Ledikasyon.

Mr Deputy Speaker, avek resours ki limite, i nepli letan pour nou dimoun kontinyen kale e pares.  Swa devan nou, i kler.  Leve, debourye, travay e pran ou responsabilite o serye.  Nou vwar legzanp, sirtou dan Sekter Prive, kot travayer i donn tou e vreman konpetan e prodiktiv.

Mr Deputy Speaker, en laspe tre enportan dan devlopman en pei, se son devlopman resours imen.  Nou resours imen, i en zouti prensipal, dan transformasyon nou sosyete.  I tre enportan ki nou tou, nou kontinyen empower nou pep, sirtou nou bann zenn, par donn zot plis formasyon e konesans.  Sa i a ede dan devlopman e prosperite Nasyonal nou pei.

Mr Deputy Speaker, dan sa konteks alors, i tre enportan ki tou Minister, Lazans e menm Sekter Prive, i met an plas plis planifikasyon resours imen dan zot Lorganizasyon.  E sa i a ede kontribye plis anver devlopman personnel travayer, ki a osi ede pou ogmant prodiktivite.

Mr Deputy Speaker, koman en Nasyon, nou pou kontinyen travay, Ansanm, pou ranforsi nou lekonomi e asire en nivo lavi konfortab, pour tou nou pep.  Nou osi bezwen travay pou ranforsi valer sosyal, spirityel nou sosyete, pour ki nou kapab batir, ‘En Nouvo Sesel’ sosyalman, moralman e spirityelman for.  En Sesel avek endividi edike, responsab e fyer.  Avek plis determinasyon, kouraz, lentelizans, lespri linite ek solidarite, nou pou kontinyen tenir.

Prezidan in repete, ki dan Sesel, i annan travay pour tou dimoun.  I annan loportinite pour nou aprann nouvo metye: nouvo konpetans.  Alor, i reste avek sakenn de zot, pou sezi e pran sa loportinite.

Mr Deputy Speaker, ler nou regard Sesel, mon annan bokou lespwar.  Malgre bann defi pou nou sirmonte.  Se koumsa, ki nou grandi e realiz nou potansyel.  Se sa bann moman pli kritik, ki en Nasyon i annan loportinite re-definir nou desten.

Mr Deputy Speaker, koman reprezantan lepep, mon regard e fikse ver lavenir nou pep.  Ler in arive pour nou inifye nou zefor, pour nou Ansanm rod solisyon, pou ede sirmont bann defi e konstrir sa Nouvo Sesel ki nou ti a anvi.  La i sa moman ozordi.  Loportinite pou sak Seselwa i la devan nou.  Ansanm nou pou fer li avek determinasyon e responsabilite: kot nou pou konstrir sa Sesel prosper – sa Sesel kot i gou viv, dan linite e dan lape.

Mr Deputy Speaker, sak fanmir Seselwa, i devret elev son zanfan.  Edik li pou prepar li pou semen lavi.  Avek vwazen, annan byenveyans pour kanmarad e kree bon vwazinaz.  Avek dimoun ki viv ansanm, pou form en kominote solider, kot sakenn i annan son plas e son kontribisyon pou fer: kot sakenn i ganny respekte e respekte lezot.

Mr Deputy Speaker, koman bann Dirizan nou pei e nou pep, pe esper nou.  Bann zanfan pe depann lo nou.  Annou sezi sa moman.  Ler in arive, pour nou pran nou aksyon: pour nou travay ansanm, pou sa transformasyon sosyal e ekonomik nou pei.

Mr Deputy Speaker, ozordi i malere, dan mon distrik e dan nou pei, i annan bokou nou zenn ki pe viv ek fleo sosyal.  Alor mon demann tou Lorganizasyon, afilye avek nou devlopman sosyal e kominoter pou travay pli dir ek plis determinasyon e ansanm, pou ede reabilit e travay avek lafanmir ki pe fer fas avek bann defi, pou rann zot stab pou kapab kontinyen avek zot partisipasyon dan sosyete.

Mr Deputy Speaker, laplipar fanmir Seselwa konmela, i viktim enn sa bann defi sosyal.  Si ou zanfan pa pe abiz lo sibstans, zanfan ou vwazen pe fer li e li menm ki pe kas ou lakaz e vol ou propriyete ki ou’n travay dir pour gannyen.  Nou pa kapab vir laba e montre ledwa lo nou prosen.

Nou osi nou devret zwe nou rol e pran responsabilite, pou ede sirmont sa defi.  Labaz lafanmir fodre vin pli solid.  Nou bezwen elev nou zanfan, pou vin for e konpran lavi.  Donn zanfan tou keksoz materyel e modern, i pa fason korek pou elev nou zanfan.

Mr Deputy Speaker, in ler pour nou dimoun aprann valorize e dir mersi.  In ariv tro bokou lenstan, kot nou pep i nepli rekonesan e zot pa konn apresye dibyen ki ganny fer pou zot.  Sa pour mwan i tre, tre tris.

Wi, parler i malere, ki nou dimoun pa apresye, ki keksoz ki nou ganny gratwit, Tro bokou fwa, nou bann adilt nou pa apresye sa ki nou annan e sa latitid i ganny pase avek nou zanfan.  Konbyen paran ki zoure si Headteacher sa Lekol, i dir li ki son zanfan i bezwen pey sa sez ki in kase?  Fodre ki zanfan i ganny edike, ki i annan konsekans pour son aksyon e pran zot responsabilite o serye.

Mr Deputy Speaker, ozordi lekspektasyon nou popilasyon i vreman o, me fodre nou reste realistik, pour manage lekspektasyon nou dimoun.  I pa en latas fasil.  Alors, i tre enportan ki tou Minister, tou Lazans e tou Lorganizasyon e Sekter Piblik/Prive, i pran zot responsabilite e zwe zot rol, akoz nou dimoun i oule ganny servis pli efikas.

Mr Deputy Speaker, dan bokou lenstans, i zis en kestyon aziste nou fason travay ouswa redefini, kwa nou priyorite.  Zis parey Prezidan i dir.  Si fodre reevalye nou bann Polisi e pran bann desizyon kouraze, kot i annan nesesite pour sanzman neseser, nou pou bezwen fer li.  Legzanp konkret I la devan nou dan sa speech.

Mr Deputy Speaker, mon pa pou kapab termin mon Diskour, san dir enn de mo lo distrik.

Mr Deputy Speaker, letan mon ekout mon zabitan, Anse Etoile, ki’n anvoy mwan isi dan sa Lasanble, mon vwar zenerozite dan zot.  Mon vwar rezilyans.  Mon vwar en determinasyon, pou persevere.  Mon vwar en lanvi pou pran responsabilite zot prop fitir e prosperite zot fanmir.

Alors, annou inifye nou zefor.  Annou reste determinen.  Annou pran nou responsabilite o serye.  Parey Prezidan Michel, mwan osi mon oule lans en lapel pour nou zwenn ansanm, pou nou dyaloge e rod solisyon e vwar ki fason nou kapab aranz nou distrik e nou pei.

Ser Zabitan Anse-Etoile,  pandan sa bann dernyen lannen nou‘n vwar bokou devlopman dan tou kwen nou distrik depi Quincy Village ziska North East Point, ki’n san dout tous tou zabitan.  Proze kominoter tel ki akse semen, peron, lenstalasyon railing, nouvo lalimyer e plizyer lezot ankor.

Bann proze Kapital tel ki landbank, konstriksyon semen,  en Sant Tretman Desarz, baraz kot Lekol La Retraite, en nouvo Daycare Centre ki tre byento nou pe al vwar son louvertir, e plizyer lezot ankor.  Tousala nou’n fer li ansanm.  In arive gras a Gouvernman Parti Lepep, dirize par Prezidan Michel.

Fodre pa ki zanmen nou bliye ki Anse Etoile, ti annan en swadizan Dirizan.  Son sel lakonplisman, ti en bout beton koman landrwa debout pour zabitan La Gogue esper bis: kot serten son bann siporter i ankor pe esper bis ki sa bis zanmen in pase.

(Applause)

HON MELVAL DUGASSE

Lo non zabitan Anse Etoile e osi lo mon non personnel, mon oule dir en gran mersi nou Gouvernman, pour tou sa fasilite ki in met a nou dispozisyon, pou devlopman nou distrik.

Pou terminen Mr Deputy Speaker, mwan ek zabitan Anse Etoile, nou pou renouvle nou determinasyon, nou sipor pou Prezidan Michel.  Nou pa pou kapab les perdi tou nou sikse, tou nou bann zefor e sakrifis ki atraver bann lannen, nou’n reisir akonplir ansanm.  Nou pou reste angaze e nou pou kontinyen tenir sa Nouvo Sesel.

Nou pou bezwen kontinyen travay dir ANSANM, pour nou akonpli nou laspirasyon e malgre difikilte, nou’n pare pour fer li ansanm.

Ki Bondye i kontinyen beni nou tou.

Mersi Mr Deputy.

(Applause)

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Valmont.

HON SILVIANNE VALMONT

Mersi Mr Deputy Speaker.

Mr Deputy Speaker, Manm Onorab e tou dimoun a lekout dan lakour, bonn apre midi.

Mr Deputy Speaker, Diskour Prezidan Michel lo Leta Lanasyon parey tou le z-an, i anliny avek nou demokrasi, ti en moman istorik pour nou pei e nou pep an zeneral.  Menm nou isi dan sa Lasanble Nasyonal, i sa levennman enportan dapre nou Konstitisyon, i komans nou travay Lezislatif.  Dan en lot konteks, Diskour Prezidan, in osi istorik, akoz son premye Diskour dan sa Lasanble, koman Prezidan elekte  demokratikman pour en Trwazyenm manda pou diriz Sesel pour sa prosen 5an.  Parey avan son dernyen manda, in montre son lasazes, son determinasyon, son konpetans pou fer Sesel globalman ganny rekonnet, en rezon pour lepep Seselwa fer li sa konfyans.

Mr Deputy Speaker, Diskour Prezidan baze lo sa tenm: Annou ansanm konsolid nou linite, i fer bokou sans pour nou pti pei, ki’n fer progre enkrwayab, depi ki Parti Lepep i o pouvwar.  Progre sosyal e ekonomik in remarkab a plizyer nivo.  Sa Seselwa ki pa vwar sa, i vreman pa vwar kler.  Vre sanzman dan nou pei Sesel, in ganny fer par en Leadership, in toultan annan en vizyon kler – en plan konkret pour devlopman nou pei, baze lo resours ki nou annan, e kot  nou resours imen, i touzour O sant dan nou devlopman.

Mr Deputy Speaker, nou’n annan sanzman e vre progre dan lekonomi nou pei, kot nou’n sirmont plizyer defi dan nou bann Lendistri enportan, tel ki: Tourizm e Lapes.  Nou bann Leaders, pa’n per e al kasyet, me zot in debout brav pour zot asire ki nou pei e nou pep, i sirviv, menm dan moman difisil.  Si nou pei, pa ti pe fer progre e lo bon semen pou plis progre ankor, i kler ki an 2015, pei pa ti pou kapab anrezistre en to krwasans plis ki 4 poursan.  E parey Prezidan, in dir nou rezerv deviz etranzer dan Labank Santral pa ti pou ariv 5.36 milyon Dolar.  Ler nou konpar sa bann sif avek 7an-8an pase.

Prezidan Michel, in kontinyelman rod bann solisyon apropriye, pou fer diferan proze e progranm, pou devlopman e sekirite nou pep e nou pei an zeneral, kot in fer sir ki, nou Polisi eksteryer i reste dinamik e kot bann kominote, Lazans, ou pei, i respekte e konpran bann demars pertinan ki Sesel pe fer.  I evidan osi, ki Diskour Prezidan Michel, in met bokou lanfaz lo fason dinamik ki i anvi son Gouvernman, i delivre servis nou pep, tou Seselwa – kot nou osi, nou bezwen fer refleksyon lo bann aki e reste determinen pour nou kontinyen konsolid lazistis sosyal, lape e stabilite dan nou pei.

Mr Deputy Speaker, lepep Seselwa diferan laz, in eksprim zot lapresyasyon lo plizyer laspe Diskour Prezidan, an rekonesan ki i en zonm aksyon, me pa en Prezidan facebook.  An terminan mon lentrodiksyon, mon pou quote detrwa fraz ki dan nou preanbil nou Konstitisyon – ki anglob lenportans sa refleksyon ki Diskour Prezidan Michel, i ankouraz nou pou fer, non selman lo Leta nou pei me son devlopman sosyo ekonomik, politik me osi parey li menm in dir, partaz son plan pour lavenir.  Mon quote: having attained national stability and political maturity, despite the pressures of a sadly divided world; desirous to build a just fraternal and humane society in a spirit of friendship and corporation, with all peoples of the world.  Recognizing the inherent dignity and the equal and inalienable rights of all members of the human family as a foundation for freedom, justice, welfare, fraternity, peace and unity.  Develop a democratic system which will ensure the creation of an adequate and progressive social order guaranteeing food, clothing, shelter, education, health and stealthily rising standard of living for all Seychellois.

Mr Deputy Speaker, an gro, mon kapab dir avek bokou lafyerte, koman en Seselwa e koman en Manm sa Lasanble ki’n vin leksperyans plizyer pei e plizyer fwa tel koman: Lerop, Lafrik, Lasi e menm Lanmerik.  Malgre plizyer defi, Sesel in fer progre enkrwayab ki’n ganny rekonnet enternasyonalman e si  nou’n arive kapab fer tou sa bann lakonplisman, e vre sanzman dan nou sosyete, se gras a Leadership sa Parti o pouvwar e parey Onorab Jasmin in dir dan son Diskour Vandredi: en Gouvernman gide par en lafors politik mazer e relevan pour nou pei Sesel.

Mr Deputy Speaker, leta nou Lendistri Touristik.  Sa Lendistri ki lebra drwat nou lekonomi, i san dout, enn ki tre enportan pour nou pei, akote Lendistri Lapes.  Prezidan in fer sorti dan son Diskour ki Lendistri Tourizm in fer progre konsiderab an 2015, avek en logmantasyon 19 poursan nonm viziter e 17 poursan an term reveni.  I evidan alor ki sa Lendistri, in kree bokou plis lanplwa dan nou sosyete, kot bokou fanmir in benefisye.

Mr Deputy Speaker, Minister Tourizm e Kiltir, in travay dir ansanm avek lezot partners Minister Transpor e Air Seychelles pou fer tou ki posib pour arive kapab anmenn de milye touris Sesel.  Rikord dan lakantite viziter in ganny mete.  Pei in benefisye konsiderableman dan sa domenn menm si nou osi, nou bezwen rekonnet ki fodre kontinyen fer plis zefor, pour ki viziter i depans plis larzan kot nou bann artizan, nou bann artis e lezot dimoun ki travay oubyen donn en servis dan sa Sekter, i benefisye bokou plis, tel ki: nou bann pti biznes lokal.  I malere kanmenm pou dir ki i annan service providers, tel ki taxi operators i pa toultan azir onnetman, avek zot pri transpor.  Zot pri i egzorbitan.  A sa pwen, mon pou rekomande, ki Gouvernman i etidye sa sityasyon profondeman e azir seryezman si i neseser.

Nou size, Service Delivery, Mr Deputy Speaker, Servis Piblik kot plizyer koleg Onorab in koz lo la, tre for ki nou konsernen, nou tou koman Manm Lasanble akoz nou ti zwenn e ekout konplent oubyen kontrent ki plizyer nou dimoun in eksperyanse.  Si zot fristre e ti deside par egzanp, pou pa al vote dan sa dernyen Eleksyon, ou byen al vot pou SNP ou pou Lalyans, kot nou malerezman, zot vot in gate – zot ti fer li, akoz zot ti’n santi ki servis dan enn de sa bann biro ou Departman Gouvernman pa ase efikas.

Mr Deputy Speaker, nou annan bokou landrwa travay ki pe fer le mye e tou ki posib pou delivre en servis alaoter e bokou travayer ki travay konsyansyezman dan sa pei, mon pran sa loportinite pou salye zot zefor.  I kler ki sa bann travayer, i konpran ki fodre zot travay dir.  Zot pran zot responsabilite patriyotik e zot pa gaspiy letan e resours, ki Gouvernman i met a zot dispozisyon, dan zot landrwa travay.

Mr Deputy Speaker, an 2014, ti annan 2 Mosyon ki ti pase isi dan sa Lasanble par Manm Parti Lepep, enkli mwan menm, Oktob e Novanm kot sa menm size ti ganny adrese.  Prezidan Michel, in ekoute e parey son labitid, in konsilte e nou asire ki bann mezir neseser pou ganny pran.  An menm tan, in ler pour nou pep realize, se ki nou bann frer ek ser ki fer zot soufer me pa Prezidan pei.

Mon apresye bokou ki Prezidan Michel, in pran sa size – Service Delivery dan Sekter Piblik koman enn son priyorite pour lannen 2016.  Nepli lepok pour Gouvernman toler sa bann teknokrat, ki anvi fer nou dimoun fristre e boycott sa sistenm ki anploy zot, donn zot gro saler, donn zot promosyon e toultan pe revwar zot Scheme of service.

Mr Deputy, en larepons, en let, pa kapab ariv kot en dimoun apre 6 mwan oubyen menm 3 mwan.  Sa pa akseptab.  En piblik pa kapab esper en Direkter oubyen en Sef Egzekitif pour en lazournen, e menm pa ganny personn dan son biro, pou donn li en larepons pour son problenm.  Bann tel sityasyon i pa tolerab.  Pa Prezidan pei, ki bezwen solve tousala.  Mon pou siport Prezidan Michel dan konteks lodit, ki pe ganny fer dan bann Minister, Departman ou Lazans e mon serten e senserman krwar ki bann bon desizyon ava ganny pran pour ki amelyorasyon konsiderab kot servis piblik i konsernen.

Size Ledikasyon, Mr Deputy Speaker, lamazorite nou zanfan Sesel pe benefisye par en sistenm ledikasyon ki gratwit e an menm tan sa Gouvernman in fer sir, ki menm servis transpor, i ganny donnen pou benefisye zot.  Laranzman pou Goute e Dezennen, i ganny planifye e organize pour bann zanfan ou etidyan ki bezwen led.  I evidan ki bann promes fer par bann Leader Parti Lepep, i anliny avek son Manifesto.  Aksyon konkret i ganny enplimante.

Mr Deputy Speaker, Prezidan Michel ti promet Liniversite e nou’n vwar dan sa Lenstitisyon Edikatif, materyalize dan sa pei.  Malgre defi serten resours, i pe kontinyelman e gradyelman evolye e delivre son bann lobzektif pour ledikasyon nou zenn.  Loportinite pour nou bann zenn Seselwa, al etidye aletranze, i kontinyen tou le z-an san leksepsyon.  Byen sir parey nou souvan dir isi dan sa Lasanble, nou bann zenn i bezwen konn zot priyorite e pran zot letid o serye.  Pour en pti pei parey Sesel, avek en popilasyon mwens ki 100 mil dimoun, nou pei i merit fyer e selebre lakonplisman, kan nou tande ki plis ki 270 zenn, in ganny zot degre Iniversiter, isi Sesel oubyen dan bann Liniversite aletranze.

Mr Deputy Speaker, Young Leaders Programme, ankor en lot rev Prezidan Parti Lepep, i parmi bann promes ki’n ganny delivre avek sikse.  Plizyer lannen, kot plizyer zenn Profesyonnel, in ganny sans devlop zot konpetans, e ed zot ganny promosyon dan zot landrwa travay.  Menm si annan ozordi, pe servi facebook pou fer zot kritik negativ olye apresye sa ki zot in gannyen.  Sa Gouvernman anba gidans Prezidan Michel e Parti Lepep, pou kontinyen donn tou nou zenn zot sans, san kit personn deryer.  Allowance pour etidyan pos-segonder dan bann Lenstitisyon Prive pou ganny donnen.  Laptop Scheme pour etidyan S4 e tou lezot keksoz ki Prezidan in dir ankor.  Parti Lepep i promet.  Parti Lepep i delivre.  Son Manifesto pa reste lo shelf pou 5an e sorti zis pour Eleksyon.

Me Deputy Speaker, nou konnen ki apard ki sa bann benefis pour etidyan, nou sistenm Ledikasyon, i fer fas avek bokou challenge. Mankman resours e menm mankman Ansennyan, ki fer annan kontrent kot i konsern kalite dan sistenm Ledikasyon.  Prezidan Michel, in koz lo sa size fortman dan son Diskour e in osi met li koman enn son priyorite.  Nou konnen ki i pou tenir son promes san okenn dout.

Scheme of service pour bann Ansennyan in ganny revize e pe ganny enplimante e nou osi konnen ki bann Teachers, i travay tre dir.  Teaching pa en travay fasil.  I demann bokou pasyans e tolerans dan sa profesyon.  An se moman, nou konnen ki annan anviron 2008 Ansennyan etranze dan nou bann Lekol.  Nou bezwen ankouraz nou bann zenn Graduates pou zwenn sa profesyon nob, ki annan lifelong impact lo nou zanfan.

Mr Deputy Speaker, lannen pase, a plizyer repriz, nou Lasanble, in eksprim konsern e demann kestyon lo diferan size anliny avek sistenm Ledikasyon e nou konnen bann mezir neseser pe ganny konsidere e bann aksyon konkret pou materyalize progresivman.

Mr Deputy Speaker, Manifesto Parti Lepep anba gidans Prezidan Michel, in souliny lobzektif tre kler dan sa domenn e mon quote: Parti Lepep i reste angaze anver ledikasyon de kalite e iniversel e dan sa loptik, pou kontinyen met an plas e moderniz lenfrastriktir neseser, fer provizyon lantrennman pli avanse nou bann Ansennyan a tou nivo e donk amelyor lanvironnman laprantisaz.  Plis nou pou kontinyen nou demars pou atenn omwen, en diplome iniversiter dan sak fanmir.  Nou pou kontinyen fer nou mye, pour annan bann Lenstitisyon Edikasyonnel ki perform pli byen avek bann Ansennyan pli efektiv e bann sitwayen egzanpler.

Mr Deputy Speaker, ledikasyon i komans kot lakour e paran i annan en rol enportan dan sa prosesis.  Felisitasyon, pour bann ki pe pran zot responsabilite o serye.  An menm tan, mon pou osi rekomande ki tou paran Lekol primer, segonder ou etidyan dan lezot Lenstitisyon Edikasyonnel, i pran zot responsabilite osi koman bann edikater enportan pour zot zanfan, pli serye posib.

Size Lapovrete.  Mr Deputy Speaker, bokou Seselwa pe kontinyelman viv dan dignite dan nou pei, apard ki enn de dimoun vilnerab ki pe ganny lapir Gouvernman san dout.  Wi, nou konnen ki dan tou sosyete, i annan en group dimoun ki reste deryer oubyen vwar li pli vilnerab ki lezot, pour diferan rezon.  Me parfwa, i akoz en bann nou bann dimoun zot menm, zot met zot dan sa sityasyon.

Mr Deputy Speaker, mon personnelman krwar ki sa Gouvernman o pouvwar in azir efektivman, kot i konsern led pour tou nou bann dimoun vilnerab.  Nou konnen ki sa Gouvernman gide par Parti e Prensip Lepep, ki bann safety net in lontan ganny mete an plas.  Tou kalite led sosyal i annan dan sa pei, pour dimoun tou laz.  Kot i neseser, oubyen merite – depi bann ki bezwen Daycare, bann zanfan kot Lekol primer, segonder, pos-segonder, bann ki kot Liniversite dan pei isi menm, oubyen aletranze: bann dimoun malad, bann ki pa dan lanplwa, eksetera e plizyer ka bann endividyel ki ganny anmenn kot Lazans Proteksyon Sosyal.  Mon dir sa Mr Deputy Speaker, akoz i parey ki plizyer kandida prezidansyel dan sa dernyen Eleksyon, pa tro konnen ki mannyer sistenm Proteksyon Sosyal, met an plas par Gouvernman Lepep, i marse.  La en lot rezon akoz lepep in swazir Prezidan Michel ankor.  Wi, nou konnen ki pa tou keksoz, oubyen bann ka ki’n ganny met devan in toultan ganny sa konsiderasyon, akoz parfwa in annan labi e Lazans i bezwen pran letan pou evalye sa bann tel sityasyon.

Mr Deputy Speaker, les mwan dir mon bann frer e ser isi Sesel – nou sanse pour annan en tel Gouvernman dirize par Parti Lepep ki’n menm ankouraz nou bann paran komans fer savings pou pti baba, depi zot nesans e en tel zes i ganny fer san get kouler, Parti Politik, oubyen si ou vilnerab ou non.  I rar annan en pei ki fer sa.

Mr Deputy Speaker, les mwan fer rapel nou bann dimoun, petet bann ki pli aze parey mwan – dan en lepok Sesel, nou vye dimoun ti ganny zis R10 koman pansyon par mwan.  Eski nou’n oubliye sa?  Avek Gouvernman Parti SPUP/SPPF e Parti Lepep, nou’n preske tou le z-an, vwar logmantasyon dan pansyon nou dimoun aze.  Zot in ganny Home for the elderly, Carer pou rann zot lavi pli eze e mon pour demande, ‘’Oli problenm’’?  En etidyan segonder, Mr Deputy Speaker, ti oblize pey son Lekol par trimes.  Ansennyan parey mwan, ti komans travay avek en saler R153 an 1973/74.  Zis demande, kote nou lekonomi ti ete?  Nou pei in fer progre.  In avanse – in akonpli bokou.  E fodre nou aret krwar, sa ki nou pa vwar.  Onorab Vangadasamy bomaten, in fer resorti bann sif e statistik enportan, ki bon pour analize ler nou koz lo lapovrete Sesel.

Mr Deputy Speaker, sa Gouvernman dirize par Parti Lepep, in toultan vwar solisyon pou dimoun ki pli vilnerab dan sa pei.  Nou sistenm Lakaz ki souvan ganny revize, pour ki nou dimoun i santi zot pli alez, in toultan en priyorite nou Gouvernman.  Annou pa oubliye ki anviron 75 poursan Seselwa, i annan son prop lakaz ozordi.  Felisitasyon Prezidan Michel, pou get dan welfare nou bann dimoun 63an ou plis, ki a permet zot fer renovasyon e amelyorasyon pour zot lakaz.  Sa Parti in touzour annan respe pour bann dimoun aze, e i pou kontinyen montre zot sa respe, lapresyasyon e rod meyer fason pou garanti zot dignite.

Pour konklir, Mr Deputy Speaker, Speech Prezidan lo Leta Lanasyon, in donn nou en apersi lo leta Nouvo Sesel an zeneral: en pei ki’n transformen pandan sa dernyen 38an.  Enn ki’n fer tre byen.  Lannen 2015 pa en leksepsyon.  Parey mon’n fer resorti oparavan, progre remarkab in ganny fer a tou nivo, pour ki Seselwa i viv en lavi pli eze dan nou pei e sa in ganny fer par vre sanzman e par Leadership Parti Lepep, e i pou kontinyen fer li pour sa prosen 5an.  Bann lanons enportan ki Prezidan in fer dan son Diskour, in montre nou ankor enn fwa, son determinasyon pou amelyor devlopman ekonomik e sosyal tou Seselwa.  Ansanm nou pou fer li e ki Bondye i beni Sesel.

Mersi Mr Deputy.

(Applause)

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Ghislain.

HON CHANTAL GHISLAIN

Mersi Mr Deputy.

Nou bezwen nou tou koman endividi, koman sitwayen responsab, pran nou responsabilite.  Parfwa, i annan serten latitid e konportman ki fer nou pa get nou priyorite.  Nou devret poz nou lekor kestyon.  Kwa ki pli esansyel dan nou lavi e lavi nou fanmir.

Mr Deputy Speaker, mon’n retir sa sitasyon dan Diskour Prezidan Michel lo Leta Lanasyon, prononse isi menm dan sa Lasanble semenn pase.  En Diskour ki par drwa, mwan koman en Manm elekte sa Lasanble, mon annan drwa pou reponn.

Mr Deputy Speaker, parey nou Prezidan, mwan osi mon pou donn en repons ki fran e onnet.  I pa mon kalite pou kasyet okenn fe e sa ki konn mwan o-kour mon lavi i konn sa tre byen.

Mr Deputy Speaker, sete avek bokou imilite, lonnekte e senserite ki Prezidan Michel in adres son pep akoz i en Ladres ki fran e apropriye a sa moman.  Si Prezidan pe koz lo responsabilite, prosperite nou Nasyon, disiplin, responsabilite e motivasyon nou lafors travayer, konpasyon ek tolerans nou sosyete, responsabilite nou Gouvernman ek sak sitwayen, i pa zis bann zoli parol.  Si Prezidan in sorti for pou koz lo la, set akoz i santi ki si nou pa fer atansyon, nou kapab vitman perdi tou sa ki nou’n akonplir ziska prezan koman en pep.  E pli enportan, nou perdi nou menm koman en endividi, perdi nou menm koman en imen.  E mwan dan tou sa bann mo, mon pli kontan responsabilite.  En mo ki devret vin nou moto toulezour.  En mo ki anglob plizyer mo tel ki konsern e konsernen, rann kont, lobligasyon e oblize, pran sarz e bokou lezot.  I bann kalite ki sakenn de nou si nou ti annan, ozordi nou ti pou bokou pli lwen ki nou ete.  I en mo ki devret kontinyelman gide e karakteriz nou koman en endividi tou-dilon nou legzistans koman en imen.

Sa ki mon pe dir senpleman Mr Deputy Speaker, se ki responsabilite i devret sinonim a nou menm koman en imen.

Mr Deputy Speaker, dan en pti resers personnel, mon krwar mon’n deza partaz sa avek zot dan Lasanble e ozordi mon vwar li ankor mon kapab repet li.  Sa zafer service delivery fodre zanmen nou oubliye, sa let ‘D’ lo komansman sa mo delivery.  Sa pti let i vedir dedikasyon.  Dedikasyon sa reprezantan ki pou donn sa servis.  Le moman ki sa msye ouswa sa madanm i antre dan sa lofis, i devret santi ki priyorite nimero 1 e non pa selman sa enn ki trouv li dernyen lo lalis lapwentman, donk i bezwen zis esper son tour.  Okip li byen, donn li lenformasyon, diriz li kot i devret ale.  Prezidan in koz lo la e nou tou nou konnen ki pase e ankor mon repete.  Aret tir la met la.  Aret fer dimoun vin pyon ouswa vin zwe kouk kasyet ek dimoun.  Silvouple arete fer dimoun monte desann dan sa bann biro.  Arete pran louvraz ki nou ti’n devret rezourd nou menm e les li deteryore, apre fer politik avek.  Konmsi salte ICU i responsabilite Minis ouswa Prezidan, oubyen menm MNA Parti Lepep pou vin retire.  Donn lape bannla.  Donn lape.  Arete e arete silvouple.

Mr Deputy Speaker, zot koz mizer, soufrans ek lapovrete.  Be sa 3 zafer la, eski pa in egziste pour de milyon lannen?  Me olye fer demagozi lo la, nou Prezidan in abord sa size dan en fason pli realis.  In dir dan son Diskour.  Mon site pour benefis bann ki pe zwe pa’n tande si in koz lo la.     ‘Mon rekonnet ki lapovrete i egziste parmi serten sekter nou lasosyete.’  Lafen sitasyon.  Me ou konnen osi ki in dir?  In dir, mon sit ankor.  ‘Mon latas pandan sa prosen 5an se pou kontinyen redwir lekar e e-lev standar e kalite lavi Seselwa, sirtou bann ki pli demini.’  Lafen sitasyon.  E byensir, in donn en lalis ki son Gouvernman pe deza fer e lot lalis, ki i pou fer.  Tou sa i bann mezir ki tou dimoun dan sa Lasanble in koz lo la.  Lopozisyon osi in koz lo la.  Donk, oli problenm ler Prezidan elekte in ekoute e aksyonn lo la?  Eski tousala, pe enport ou lopinyon, pa ou en Seselwa?  In ekout ou, oli problenm?  In ekout ou parey in ekout mwan ler mon ti demande ki en pasyan ki al kot Dokter Prive e i bezwen akse avek servis parey X-Ray, MRI, CT Scan e ganny menm admit Lopital Gouvernman i ganny akse gratwit e sa i son Drwa anba Konstitisyon nou pei, pou li ganny akse gratwit a lasante.  parey ler mon ti demande osi ki i annan prezans permanan en Zofisye Welfare dan sak distrik.  Parey ler mon’n demande ki in aboli Carers ki tonm anba Family Support.  In ekout mwan osi ler mon ti fer en promes ki mon pa pou zanmen arete koze e siport tou sa gran manman ki bezwen pran responsabilite sa 3 pti zanfan, sa manman tousel avek sa 3 zanfan anba 10an e sa papa avek 5 zanfan anba laz, ki li in perdi son konpanny, sa manman ouswa papa e sa zanfan ozordi i trouv zot anba zot responsabilite.  Zis akoz en senp pti definisyon ‘Orfelen’ dan nou Lalwa.  Mon gouvernman in ekoute e in reazir.  Ozordi tou sa bann zanfan zot resevwar lasistans R1000.  In ekout mwan osi ler mon ti pe demande ki bann etidyan Praslin/La Digue i ganny rediksyon dan zot pri bato ler zot vin vwar zot paran.  5an pase La Digue ti napa en Fire Station.  Ozordi i annan.  Lopital ti dan katastrof.  Ozordi in re-organize e pli conducive pou travay.  5an pase bann Operater Bisiklet lo La Digue ti pe devis zot bisiklet dan bann pti gento an tol.  Ozordi zot dan bann zoli kyosk an blok.  5an pase semen Gro Ros ti an rin.  Ozordi i annan en zoli sirfas beton lo la e i annan bout ki’n ganny elarzi.  5an pase semen Belle Vue ti ranpli zis ek trou.  Ozordi zoli sirfas beton.  Ozordi nou annan en zoli langar dan Simityer, ek akse semen ek tou sirfas lo la.  Toilet, en Digwa i okip Simityer koman en pti biznes.  Ozordi L’union Estate in re-organize.  Sa Lakaz Mor ki ou’n touzour demande pe konstrir.  Ozordi La Digue i annan en Kort Tenis modern.  Ozordi La Digue i annan en Baby Gym.  Ozordi i annan en laboutik STC.  Ozordi i annan en Youth Centre.  Ozordi nou kapab pa bezwen mont Mahe pou vin fer en Paspor.

Tou sa i bann keksoz ki nou’n koze isi dan sa Lasanble e nou Prezidan in ekoute.  Gouvernman in azir lo la.  Mon konnen ki nou kapab fer bokou plis ankor.  Prezidan, mon pe demann ou ozordi pou get osi dan sor nou bann Home Carers.  Ozordi se zot ki zot pli dezavantaze, avek en saler bokou pli ba ki sa vyeyar ki i p okipe.  Mon demande se ki saler sa bann Home Carers ki travay 7er ziska 3er, i vin lo menm nivo ki saler minimum.

Mr Deputy Speaker, lo sa zafer Pansyon.  Zot pe fer en ta larmaman lo la.  Zot lide menm me en kestyon.  Lekel ki ti entrodwir Pansyon Sesel?  Lekel zonm ki’n tir Seselwa dan mizer nwanr?  Lekel zonm ki’n donn Seselwa son idantite?  Zot o, kantite dimoun isi i annan lide me keksoz pli enportan se ki ou mat ou deryer e fer keksoz.  En vre antreprener i travay e non  pa reve.  En move perdan i zistifye.  En venker i en vre leader e i rektifye, korize e kontinyen antrennen, tandis ki en move perdan li, i kontinyen konplent san ses.  Ziska Ankour i arive.  Me manrten.  Ki kantite voras pouvwar ou voras?  Parfwa mon bezwen zis riye sa bann kalite gasi.

Mr Deputy Speaker, zis fer krwar Lakour Siprenm ti en basen delo e sa ta konplent ki pe konplent e lekskiz ki i rode i bann pti makadanm.  Pov piti.  Ou konnen ki i fer.  I ranpli son pos avek tou sa bann ponnyen pti makadanm, apre i sot dan sa basen delo e swete ki i kapab flote.  Zot konpran sa kalite.  Lazournen antye tou ti korek.  Tou Seselwa, pe enport kouler politik, rouz, zonn, ver, ble, blan ti pou zwenn ansanm pou selebre akoz ou ti krwar ou ti pou gannyen me ler rezilta i anonse ou koz divizyon.  90 minit Foutbol, 0-0.  Extra time, 0-0.  Ler i dir ou Penalti, ou perdi par 1 gol, ou dir sanz sa Lalwa, tir Penalti dan Foutbol.  In dir ou sa draze i kout R1.  Si ou annan 90 sou la, 99 sou, too bad.  Ou pa pou gannyen.

Mr Deputy Speaker, mon en zanfan ki’n viv dan omwen 3 lepok nou listwar.  Mon konnen ki savedir lamizer mwan.  Pa sa enn nwanr parey mon manman in konnen, me sa lepok touk dife, rod dibwa, savoy delo lo latet, mars nipye, latet enfeste avek lever ek lipou, lepok kabinen trou, lepok leve granmaten pou al anmas sa bann bout mang ki sousouri in manze.  Pa bliye osi, sa bann bout lepok koko.  Lepok Per Hoareau, lepok kot premye ranze ban Legliz ti rezerve pour serten fanmir, lepok kot mon frer ti bezwen met kannson ek 2 tablo sinema deryer.  Lepok manz zaret pwason sale dan bouyon bred, zis pou ganny en pti gou pwason, lepok kabinen trou ek son labour koko.  Lepok matla labour ki’n enfeste avek pinez.  Tou sa mwan mon’n konnen mwan.

Mr Deputy Speaker, lalis i long.  Sa ti lapovrete.  E mwan, sa vre zanfan zil, pa’n zanmen bliye kot mon sorti.

(Applause)

HON CHANTAL GHISLAIN

Me en zonm avek en gran leker, Mr France Albert Rene avek Parti SPUP, ti lager pou konbat tousala.  Me ozordi nou oule koz lapovrete deryer lapovrete?  I dir ou, mefye ou sa enn ki plennyen me ki byen portan.  I pe zwe avek ou konsyans e fer ou krwar i le Mesi ki pou vin sov ou.  Dir mwan lapovrete modern e mon a sey konpran.  Oli problenm si in vin en lot zonm parey Prezidan Michel, en zonm avek menm vizyon, ki pe kontinyen travay dir pou retir sa ki’n trouv li dan sa lamizer modern.

Mr Deputy Speaker, se sa pwen mon sitasyon lo komansman mon lentervansyon.  Konbyen nou ki’n get en kou ki mannyer nou pe depans nou larzan e si pa li osi pe kontribye pou kree lapovrete?  Konbyen ki’n fer en vre legzanmen d’konsyans, pou vwar si pa nou menm ki’n met nou lekor dan sa leta?  Konbyen ki pa ankor trouv li neseser pou leve e al fer en louvraz avan rod Welfare?  Apre, se li menm ki pou asize anba pye Takamaka toulezour avek en sak labyer e ki sak lanniverser, tou pti lokazyon i vedir en parti pou li?  Konbyen nou ki koman nou sorti Labank lafen-di-mwan, nou konn zis semen desann Lasose kot sa lakaz an ros e tan ki sa pti pers ou portfey pa tous dan fon, nou pa sorti?  San mazinen ki dan pe rod bel ta konmsi santer, ou perdi pti ta en.  Nou bann fanm, depi listwar kreasyon sa monn, in prouve ki nou kapab fer bokou.  Nou annan bokou pouvwar pou sanz keksoz.  Nou kapab kontrol en kantite ki arive dan nou lavi ozordi.  Nou kapab osi kontrole, menm kantite zanfan ki nou, nou annan.  Eski zot realiz sa?  Pa zonm ki pou dir nou kantite piti nou pou fer.

(Laughter)

HON CHANTAL GHISLAIN

I malere pou dir ki lakantite zenn vyeyar i kontinyen ogmante.  Zenn fanm e zonm ki ki’n les drog ek lalkol pran kontrol zot lavi e pran kontrol zot lakour.  En size sansib ki’n mark mwan.  Mon’n konn vre soufrans en zenn ki ti ankor pe etidye, ki mannyer i tromatizan ler ou annan en papa ki’n konsonm lalkol.  Ki mannyer pa gou viv dan lakour.  Soufrans en frer ki’n deside zet son lavi an plenn mer, zis akoz in les lalkol pran kontrol son zizman.  Soufrans en zanmi ki’n perdi son 2 zenn garson an rezilta sereng sal.  Soufrans sa gran manman ki bezwen sanz son laport lasanm preski tou le mwan, akoz son piti i defonse a sak fwa i bezwen antre pou ganny larzan pou satisfer son adiksyon.  Soufrans sa zenn manman ki bezwen kit bwat dile pti baba e son pampers dan locker kot i travay akoz sa papa i pran tou i al vann, zis pou satisfer son adiksyon.  Lalis i long Mr Deputy Speaker.

Mr Deputy Speaker, spesifisite La Digue i fer li en zil spesyal akoz i lwen avek tou.  Mon krwar ki alors, servis dirzans lo zil i devret pli efikas.  Mon lapel ozordi avek Gouvernman se pou revwar nou servis dirzans Lopital, sirtou ler lensidan i ariv dan milye lannwit, kot pasyan i bezwen ganny evakye.  Nesesite ankor mon repete, pou en Paramedic a plen tan lo zil.  En Labank Disan, parmi plizyer lezot ankor, kot pasyan i kapab ganny omwen sa premye swen e stabiliz li avan ganny evakye.  Lenstans gouvernans lokal lo La Digue i devret ganny revwar e bokou pli byen devlope ki i ete ozordi, pou fer ki nou pa santi nou dezavantaze.  Mon’n demann avek Gouvernman se pou met keksoz an plis pou accomodate nou.  Ou pa kapab dir mwan ki lakantite loan par egzanp ki nou gannyen pou fer lakaz, loan pou komans pti biznes i bezwen parey Mahe.  Lasistans ki bann Klib Sportif lo La Digue i gannyen i bezwen an plis akoz pri bato pou deplase i 100 fwa plis ki en lekip ki sorti sid Mahe, pou li pey en bis pou li desann Anvil.  Nou napa privilez pou mars dan en loto toulezour parey tou lezot Seselwa.  Sa i parmi bann kantite sakrifis ki nou’n bezwen fer pour ki sa zil i reste parey i ete, tout an prezervan son bann larsitektir e idantite kiltirel.  Donk, nou problenm pa neseserman parey pou Mahe ouswa Praslin, oubyen menm lezot zil, ki fer son solisyon osi pa devret parey pour lezot.  Tou keksoz i annan son prop fason fer.  Prezidan Michel in koz lo corporate responsibility.  La en domenn ki tou sa bann biznesmenn lo Praslin, La Digue, Silhouette, Fregate, Bird Island e Ile Denis e tou lezot zil ki annan biznes i devret zwenn ansanm pou rann en pe sa kominote ki zot retir milyon ladan.  Met en pe larzan ansanm pou nou kapab aranz en pe sa swen dirzans.  Sa i ava osi benefisye non selman bann dimoun dan kominote, me zot bann kliyan, travayer e menm zot fanmir.

Mr Deputy Speaker, mon ti dir lo komansman ki mon pou delivre en ladres ki fran.  Mon ankor ensiste alors ki La Digue i kontinyen bouz dan bon direksyon.  La Digue Trust Fund i la.  I pe byen marse avek proze ki bann Minister pe trouv li difisil pou akonplir lo nou zil.  Mon sizere ki i al pli lwen ki sa ankor.  Nou demann en pti pe plis nou lotonomi.  Larzan ki’n bidzete pour sa zil i al direk dan sa Fon pour Devlopman sa zil.  Nou nepli kapab avek sityasyon kot nou zis tourn an ron pou esey rezourd en pti problenm lo zil.  Prezidan in koz lo kominikasyon e reste konekte avek lepep.  Zis pas en kou dan sa bann laklas Segonder La Digue e zot a trouv leta sa bann lafnet e kot Lekol Primer, sa kantite trou dan floor sa bann laklas.  I reste zis pou zanfan zis tir zong avan zot kapab konpran pou met en kous beton.  Pourtan, tanzantan Zofisye i desann La Digue pou vizit Lekol, retourn Mahe e dir pou aranze.  Me lot lannen i vini, menm zafer.  Lannen apre lannen, Minister Ledikasyon i bidzet larzan pour renovasyon tou Lekol dan Sesel.  Sa Minis i bezwen pran bann Zofisye sa Seksyon to task. Fer zot pas kot tou bann Lekol partou Mahe, Praslin ek La Digue e vin rann ou kont defayans e leta sa bann Lekol.

Mr Deputy Speaker, mwan mon’n totalman siport sa pwen kot bann Departman Gouvernman i bezwen anpes lopozisyon fann tou kalite propagann, alegasyon e mansonz san ki nou reazir.  Mon anvi konnen ki mannyer en dimoun i kapab tir portre dan ICU san ki i ganny deal avek.  Pourtan, sa unit i enn kot ou pa sipoze antre avek keksoz.  Si vre salte pa’n ganny tire, lekel ki devret ganny deal avek, si pa sa sef Seksyon?  Mon ankor pe fer demann pour en Hospital Manager.  Bann Zofisye Lyezon Piblik lo bann Ward Lopital.  Mon’n toultan siport desizyon Gouvernman pou outsource bann lezot fasilite parey Diagnistic Centre ek Laboratwar.  Gouvernman i devret regard seryezman dan sa zafer lizyenn lo bann Ward, avan nou fer fas avek en problenm.  En dimoun ki netway Ward, Toilet e Lasal de Ben, li menm apre ou vwar li pe pase avek manze pasyan, pe aranz lili pasyan.  Dan okenn Lopital modern aletranze, okenn endividi, apard Ners ek Dokter, ki annan drwa akse fizik avek en pasyan ouswa son lili.

Mr Deputy Speaker, sistenm Pansyon.  Zot dir in vol zot lide, me sey dir mwan en kou.  Ti nide lekel pou entrodwir Pansyon Sesel?  Eski ou ti konnen ki zis Pansyon ansyen Leader Lopozisyon i sifi pou ogmant Pansyon 450 dimoun aze?  R45 mil i ti touse tou le mwan, san fer nanryen pandan 5an, eksepte parwaze dan koridor Palais de Justice konmsi li Avoka ouswa Enterpret Ankour.  In ler pour sa ki ankor pe esper bis lo sa Bus Stop kot bis pa pase la, realiz en keksoz.  Eski bi sa bann boug ti vreman pe fer tande ou lavwa ouswa ti pe zis servi ou pou akonplir son dezir e lanbisyon personnel?  Ou ti krwar en bon propagann ou ti pe fer ler ou ti pe dir Maler Pour Mwan, Maler Pour Ou e Maler Pour Nou Tou?  Aprezan sa pti msye, ek ou konfrer SNP ek Lalyans, aret telefonn nou pou dir nou pa vot lo sa Lalwa Pansyon.  Sa i montre en gran lipokrizi lo zot par.

(Applause)

HON CHANTAL GHISLAIN

Arete bannla silvouple, arete.  I pa’n ganny sans vin Prezidan, i deside boycott Eleksyon Lasanble Nasyonal, aprezan plenny se ma fot.  Landrwa kot i ti sipoze pe vin fer tande ou lavwa.  I pou fer son 7 serman boycott ankor okenn Eleksyon dan son lavi.  Ennler ou a krwar zis zot konmsi ki annan lespri.  Zis zot ki annan lide.  Konmsi nou la, nou bann lenbesil e zot, zot malen.  Be oli problenm alors?  Mwan mon dir problenm fini rezourd parski otan ki i annan malen la, lenbesil i viv.  Nou ki State House.  Prezidan Michel ki State House.  I senp sa.  Ou’n fer tande ou lavwa, ler sa ki State House i tande i annan problenm?  Kontinyen gele menm.  Be akoz ou pa pran ou lide, tak dan lanmal?  Lide Seselwa sa e Prezidan Michel, kontan pa kontan, i Prezidan tou Seselwa e in ekout Seselwa.  Oli problenm?

(Applause)

HON CHANTAL GHISLAIN

Nou konpran ou’n demande.  Ou pa’n fer malelve sa letan.  Me ler i donn ou prezan ou komans fer malelve, parey sa pti piti malelve ki zis demande, demande e ki malgre manman i donn li, i kontinyen gele menm?  .  Anr, ok.  Mon plas ki ou oule ou.  Be mon piti, ki mannyer ou pou vin en manman, ou napa karakteristik manman?  Ou bann pti frer ek ser pou mor lafen akoz ou en piti ki pa oule santi loder lakwizin.  La ler lanmans pwalon i so, ou taye.  La sa pti larzan goute ki ou frer ek ou ser i gannyen ou pou oule met tou dan ou pos.  Aswiv ou debous zorey ou pti kanmarad kot lekol, an sa ki konsern larzan.  Ou bliye sa pti zafer larzan radyo ki zot ti donn ou pou anmase?  Ou ek sa latitid sa ki pour ou, pou ou, me sa ki pou mwan pour nou.  Ennler ou cowboy e la mon tande ou en akter dan film.  Sa bann akter ki kantmenm i mor, i ganny ansonmen, ou vwar li in mor ater, apre zis ou vwar li reaparet.  Me zot la, nou pa dan film la.  Nou pe diriz en pei.

Mr Deputy Speaker, ozordi ler nou’n fini travers kannal dan sa gro tanpet ki apel reform ekonomik e bato in ariv pros ek larad pou al koste Lasose, kot ti napa toilet paper, dantifris, kot marsan ti pe kasyet marsandiz de baz e swazir lekel e kan ki zot pou donnen, sa ki al kouve 4an e ler i santi loder Eleksyon i koste, sa ki’n byen pase e manz dan lanmen sa pep, kot nou’n bers zot, sonny zot e fer zot vin sa ki zot ete ozordi.  Me ler ou dir li, be zot, be tyonbo en kou, i annan lezot ki ankor lafen.  En sel kou ou konnen ki i fer, i degize e i vin malfeter.  I oule pran kontrol lakaz antye.  Ou konnen kot mon’n tire sa bann mo?  Dan sanson Jean-Marc Volcy.  La zot pe zwe swadizan bann pli gran zanmi travayer SBC en.  Me pourtan, sete zot menm ki ti pe dekrir nou sa letan, koman bann tournavis.  Mon pa bliye mwan.  Sa fodre zot pa zanmen bliye.  Kekfwa mazorite ki la pa konnen sa.  Zot pe koz lendepandans sa Stasyon selman zot menm zot oule monte e al dir sa bann travayer ki mannyer zot pou fer zot reportaz.

Mr Deputy Speaker, ou rapel ler mon ti dir zot ki sa boug son State House pour Palais de Justice?  Ou rapel osi ler mon ti dir ou ki sa boug i krwar Eleksyon i en zwe lasans parey zwe Bingo?  Me ni menm lareg zwe Bingo i pa oule respekte.  Ler son oponan i kriy ‘House’ akoz son kart in plen, li osi i kriy ‘House.’

(Laughter)

HON CHANTAL GHISLAIN

Menm si in katern.  La i oule ki premye pri osi i partaz avek li akoz in mank li zis en nimero.

(Applause)

HON CHANTAL GHISLAIN

Zwer, katern i met dan barik.  Ankor dan 5an ou a konnen si ou bi in monte ouswa non.

Mr Deputy Speaker, mon fyer mon en Digwaz.  La pli move ki Anse Source D’argent in ganny deklare koman meyer lans dan lemonn, parmi 50 lezot atraver lemonn e tou lezot Digwa/Digwaz, zot devret santi zot fyer.  Mon dir zot mersi pour sipor ki mon’n gannyen o-kour mon manda koman ou reprezantan dan sa Lasanble.  Ansanm nou’n akonplir bokou pour nou pti kominote e legzanp i tout otour ou.  I annan bokou ankor pou fer tel ki en Public Library, konstriksyon Stor Peser e Bazar, Indoor Gym, Playground e Waterpark, sirfas beton lo bann semen segonder, sewage plant e drenaz.  Donk, ser Digwa e Digwaz.  Travay pa fini la.  Mon sipor total pour sa prosen reprezantan, pou li kapab kontiny kot nou’n arive parske mon anvi kontinyen leve bomaten lo mon zil trankil, vwar sourir mon zanfan, satisfe ki mon’n travay pour mon pei, mon’n travay pour mon zil, mon’n travay pour mon zabitan.

Mr Deputy Speaker, mon pou konklir avek en lot sitasyon Prezidan Michel.

‘Sesel i bezwen tou son zanfan.’  Lafen sitasyon.

Avek en popilasyon 90 mil dimoun, ladan plis ki 40 mil i kapab travay.  Zis mazin tou sa lanmen ansanm, non pa 3 kar i travay ek zot lanmen e en pti group ekstremis politik noye dan lanmertim ek rankin, zot prefere travay ek zot labous, dir bann bel, bel parol san fout a rien.  Ler tousala i melanz ansanm, ou konnen ki i fer?  En nespes konfitir koumsanmenm.  Jean-Marc ti dir ou.  Bann konfitir parey ou konnen ki ou fer avek?  Jeter au cochons. Pou konstrir sa pei, i bezwen tou lanmen.  Pe enport ki ou lopinyon politik ou relizyon.

Nou devret konsider 2016 koman en nouvo kado pou servi.  Eksplore e desid lo sak moman ki sak nouvo zour i anmennen pou realiz nou rev, redekouver nouvo kouraz pou afront nenport defi devan nou.

Mersi.

(Applause)

MR DEPUTY SPEAKER

Bon, Lasanble pou adjourn e nou a rezwenn demen 9er bomaten.

(Adjournment)