::
Home » Verbatim » 2016 » Sitting of Friday 19th February 2016

Sitting of Friday 19th February 2016

NATIONAL ASSEMBLY OF SEYCHELLES

Friday 19th February 2016,

The Assembly met at 9am

National Anthem

Moment of Reflection

Mr Speaker in the Chair

MR SPEAKER

Bonzour tou bann Manm Lasanble, bonzour tou bann ki pe ekout nou dan lakour.  Nou pe rankontre ozordi pou nou kontinyen avek deba lo Leta Lanasyon e parey i tradisyon nou komans avek larepons le 2 Leaders e parey osi i tradisyon nou pou komans avek Leader Lopozisyon.  Onorab David Pierre.  Onorab Pierre.

HON DAVID PIERRE

Mersi e bonzour Mr Speaker.

Bonzour tou Manm Koleg Onorab e bonzour tou bann ki alekout.  Mr Speaker, ankor enn fwa i fer mwan gran plezir pour mwan koman Leader Lopozisyon dan Lasanble Nasyonal, pou donn mon larepons lo Diskour Prezidan Michel, lo Leta nou Nasyon pour lannen 2016, ki ti ganny prezante dan Lasanble Nasyonal, Mardi le 16 Fevriye.

Mr Speaker, koman Leader Lopozisyon dan Lasanble Nasyonal, mon pran mon responsabilite pou reponn Diskour lo Leta Lanasyon vreman serye, akoz mon rekonnet ki ofisyelman e Konstitisyonnelman se mwan ki Leader Lopozisyon e donk se mwan ki annan sa responsabilite e se mwan ki annan sa devwar.

(Applause)

HON DAVID PIERRE

E se mwan ki annan sa devwar e se mwan ki annan sa right of reply lo media Nasyonal vizavi Diskour Prezidan lo Leta Lanasyon.  E mon konfyan Mr Speaker, ki SBC e tou bann Leaders bann lezot parti politik i konpran sa tre byen.  Malerezman pour serten napa 2 Leader Lopozisyon ofisyel dan nou pei Sesel.

Mr Speaker, Diskour Prezidan in senpleman fer mwan reviv sa leksperyans 4an koman Leader Lopozisyon dan Lasanble Nasyonal osi byen ki reviv sa leksperyans eleksyon Prezidansyel ki ti fer an Desanm lannen 2015.

Mon dir sa akoz bokou bann bon keksoz ki’n ganny propoze par Prezidan i osi ganny trouve dan Manifesto ki PDM ti propoze pour sa eleksyon Prezidansyel ki’n pase.

Osi Mr Speaker, en kantite sa bann bon propozisyon ki’n ganny met devan, tel ki sa push pou nou ganny en meyer ledikasyon, sa push pou nou ganny en meyer sistenm lasante, logmantasyon dan saler minimonm, meyer sistenm tax eksetera, in bann size diskisyon dan plizyer nou bann rankont ki’n ganny fer dan lepase ant mon menm ek Prezidan Michel.

Mon dir bann bon propozisyon Mr Speaker, akoz fodre ki Seselwa i rapel ki dan mon parkour koman Leader Lopozisyon dan Lasanble Nasyonal, pandan sa dernyen 4an, mon’n toultan dir ki ler en keksoz i byen e i bon pour Sesel mon pour toultan dir ki i byen menm ler i sorti kot mon adverser e ozordi mon apresye ki Prezidan in demontre ki in ekout lavwa lepep Seselwa enkli bann nou ki dan lopozisyon.

Lo mon kote, mon satisfe ki mon lapros e kolaborasyon pozitiv e konstriktiv ki’n anmenn bon stabilite dan pei in raport fri e in donn Sesel sa posibilite pou fer sa progre ki ozordi son rezilta pe ganny partaze dan en fason pli zis e pli ekitab avek lepep Seselwa.

Mr Speaker, an plis tousala i osi fer mwan realize ki nou dan PDM, pandan sa dernyen 4an nou’n travay dir e ki pandan ki bokou lezot parti politik ti deside pou boycott e pandan ki lezot ti pe propoze pou pil lo zot prosen, nou dan PDM nou ti pe fer bann propozisyon konstriktiv ki reflekte sa ki lepep Seselwa ti anvi vwar arive dan nou pei.  Nou dan PDM nou ti pe koz lo sa kalite sanzman ki pandan plizyer lannen Seselwa ti pe serse.

Sa ki’n arive dan Lasanble Nasyonal Mardi pase i devret fer lepep Seselwa konpran ki nou, nou ti pe koz lo en sanzman, pa pour fer revanz, pa pour fer vanzans, pa pou pil lo personn, pa pou destabiliz Sesel.  Me lo en sanzman ki ti pou anmenn Sesel lo en pli o nivo, konpare ek kot i ti deza ete.  An armoni ek son pep e an armoni ek bann gran prensip demokratik ki ti pou permet nou kree sa lanvironnman dan ki tou Seselwa ti pou ganny en posibilite pou realiz e viv son rev.

Donk Mr Speaker, mon repete, wi, ozordi, apre ki mon’n ekout diskour Prezidan i fer mwan kontan ki sa dernyen 4an mon travay pan pas dan vid, akoz i kler ki bokou ki’n ganny dir i reflekte bann lide ki sorti dan sa pti liv ki apel One Seychelles one Destiny.  E se pour sa rezon ki ozordi mon anvi konsantre mon diskour lo serten bann propozisyon ki’n ganny fer par Prezidan James Michel.

Mr Speaker, premyerman Prezidan in koz lo en to krwasans an 2015 ki ti 4.34 poursan e in osi koz lo en logmantasyon 19 poursan dan nonm viziter e 17 poursan dan reveni ki Sesel in gannyen ek nou Lendistri Touris.  Tousala i bann bon lakonplisman ki remarkab.  Me, malgre ki sa bann sif i ankourazan i enportan pou nou realize ki potansyel Sesel i al bokou pli lwen ki sa.

Donk Gouvernman i kapab e devret pran bann mezir pou ankor amelyor sa bann sif.  Par egzanp, Sesel i annan potansyel pou en krwasans ekonomik ant 5 a 6 poursan dan sa lannen ki pe vini.  Me pour sa arrive, nou bezwen pran bann pli gran mezir ki Prezidan in anonse e lepep Seselwa i bezwen travay dir.

Mon konnen par egzanp, ki Gouvernman an revizan bann Lalwa apropriye i kapab etablir bann mekanizm ki pou efektivman anpes bann gran lakonpannyen ki potansyelman devret pe pey Sesel en kantite tax me ki pa pe fer li.  Nou kapab pran bann mezir pli konkret e pli firm pou anpes zot sov tax oubyen redwir zot tax bills.  Sa pour otomatikman anmenn plis larzan dan kof Leta ki apre i a ganny redistribye dan en fason ki zis e ki fair parmi lepep Seselwa.

Alors i toutafe normal ki nou demande ki Gouvernman i travay pli dir ankor pou akonplir the ultimate, kot Gouvernman i fer sir ki sa bann gran lakonpannyen pa osi zanmen sey avoid oubyen evade taxes dan nou pei Sesel.

An plis ki sa, dan bann mezir adisyonnel ki Gouvernman i kapab pran pou kree pli gran krwasans ekonomik, pour anmenn plis larises pour Seselwa, nou propoze ki Gouvernman i imedyatman met an plas en pli bon rezim corporate tax ki pou atrakte plis lenvestisman pou Sesel e ki pour tir tou lensertitid vizavi antreprann en biznes dan nou pei Sesel.

E pou azoute, Gouvernman i bezwen travay senserman e vigourezman pou donn Sekter Prive son vre plas koman moter nou lekonomi.  Akoz se zis Sekter Prive ek bon kolaborasyon Gouvernman ki kapab kree sa nivo larises ki ler i ganny partaze ekitableman par en Gouvernman ki zis e ki responsab i kapab elev nivo lavi nou pep e fer ki tou Seselwa i a ganny en loportinite pou zot viv dan dignite parey Prezidan li menm in proklanmen.

An adisyon Mr Speaker, i mon lopinyon ki i pou enportan ki Gouvernman i ordonn en lodit lo performans SRC.  Pa avek bi pou montre ledwa me avek bi pou idantifye bann defayans pour mye donn SRC sa resours ki neseser pou li vin pli efikas e pli profesyonnel.  Pour ki i annan ase resours pour broaden son tax base e pour ki i a kapab efektivman fer son travay lo en pli gran baz e donk kolekte ankor plis reveni pour Sesel e pour Seselwa.

Byensir Mr Speaker, dan sa ki mon pe propoze, apard ki kree en logmantasyon dan lakantite reveni ki Gouvernman i kolekte, si sa reveni i ganny redistribye byen, sa i a sertennman ede pour soulaz en kantite fanmir ki ozordi pe fer fas avek bokou difikilte.

Mr Speaker, ler nou pe koz krwasans ekonomik e kreasyon larises, nou Lendistri Tourizm i osi kle e i enn bann size ki Prezidan in aborde pandan ki in mansyonn serten lakonplisman.E sa ki kler, ozordi tou Seselwa i konnen ki Sesel i pli depandan lo Sekter Touris ki zanmen avan e ozordi pandan ki bann lezot aktivite ekonomik in pez en pti gin zot fren, tourizm in akselere.

Dan sa konteks i enportan pou nou realize ki tou Seselwa i devret ede pou konsolid sa sikse akoz Seychelles Brand i pa en lotel oubyen en airline, me i plito tou sa ki Sesel i kapab ofer nou bann viziter.  Depi nou lans, nou soley, nou lanvironnman, nou kiltir.  Stabilite politik, safety ek sekirite sa touris.  Nou kalite servis ki nou ofer, menm nivo servis internet, menm en garanti supply elektrisite san lenteripsyon.  Kalite semen ki nou annan, bann e kalite prodwir lokal ki Seselwa i kapab ofer e byensir kalite lakey ki nou donn nou bann etranze.  This is the Seychelles brand.

Donk Mr Speaker, tou Seselwa i annan en par pour li zwe.  Me Gouvernman li i bezwen akseler son rol lo en pli o nivo dan sa bann lannen ki pe vini si nou vreman anvi ki sa 19 poursan lekspansyon dan nonm viziter e 17 poursan logmantasyon dan reveni i ganny konsolide oubyen amelyore.

Lozik i dir nou ki sak lannen sa pou vin pli difisil ankor.  Donk mon propozisyon Mr Speaker, i se ki Gouvernman i bezwen konstaman revwar son bann progranm e son bann Polisi vizavi tourizm.  E en senp legzanp i se ki si nou pe kontinyelman ganny bokou viziter sorti Paris, sorti Lasin, sorti Lalmanny, eksetera.  I lozik pou nou krwar ki Gouvernman i devret pe revwar ki fason i pou ogmant lakantite vol direk sorti dan sa bann destinasyon pandan ki nou fer sir ki nou konsolid nou bann lezot marse tradisyonnel.

En dezyenm legzanp i se ki Gouvernman i bezwen kree sa lanvironnman e met fasilite an plas ki a permet tou Seselwa ki anvi antreprann en sensible biznes dan Lendistri Tourizm pour ganny sa vre posibilite pou akonplir zot rev.

Mr Speaker, en lot size ki Prezidan in osi koz lo la se koripsyon e in avoue pou pran bann mezir serye pou konbat kont sa fleo.  Mon siport sa lanons Mr Speaker.  E parey mon’n toultan demande, ozordi mon kontan ki Sesel pe al ganny en Komisyon Anti Koripsyon.

Me mon anvi fer tre kler e mon demande ki sa Komisyon i vin enn ki morde e ki endepandan, san lenterferans politik e kot bann dimoun ki ganny apwente lo sa Komisyon i bann dimoun ki’n demontre enparsyalite politik e ki annan lentegrite e respe tou Seselwa.

Mon osi demande ki Sesel i siny tou bann Konvansyon Enternasyonal kont koripsyon tel ki OECD’s Anti Bribery Convention e son Konvansyon kont koripsyon li menm, koman parti bann mezir ki Sesel i pran pou konbat kont sa fleo.

Mr Speaker, mon oule osi demande ki sa Komisyon anti koripsyon i devret vin en parti entegral en bon Lalwa spesifik kont koripsyon ki a osi pran kont bann demann sa bann Konvansyon enternasyonal ki mon’n dir ki nou devret sinyen.

Annou nou tou siport sa lapel ki’n ganny fer e anmenn en lager total kont koripsyon lo sa nivo ki pou marse e ki pou amelyor nou ranking lo nivo mondyal an relasyon avek sa size.  E an plis ki sa, pour li marse, fodre ki nou kapab elimin tou red tapes ki ankor pe egziste.  E nou kapab akonplir sa par fer sir ki nou elimin oubyen amann tou bann Lalwa, tou bann progranm e tou bann Polisi ki kapab breed koripsyon dan nou pei Sesel.

Mr Speaker, Gouvernman i bezwen osi annan openness e la transparans dan tou tranzaksyon ki i fer lo non lepep Seselwa enkli bann tranzaksyon lo nou det e lo depans ki nou fer lo non piblik.

Se pour sa rezon ki mon pe demann Gouvernman pou anmenn pli gran transparans dan lafason ki Bidze i ganny prepare e propoze ek lepep Seselwa e fer sir ki zot reviz e amann sa framework legal ki diriz la fason ki resours piblik i ganny amenaze.

Lasanble Nasyonal alavenir i devret kapab annan en pli gran rol pou zwe vizavi preparasyon Bidze Nasyonal.

An adisyon Mr Speaker, moman ozordi i apropriye pou nou fer sir ki Oditer Zeneral i prodwir son rapor on time sak lannen parey ki Konstitisyon i demann li pour ki sa bann Manm Parlman i a ganny sa posibilite pou zot zwe zot rol oversight dan en fason ki pli efikas ankor.  E tousala i a tonm dan benefis lepep Seselwa e apard ki ed nou lager kont koripsyon i a osi ede anmenn nou demokrasi lo en pli o nivo.

Rezilta eleksyon Mr Speaker, in demontre nou ki Seselwa pe vin pli vizilan e pe demann pli gran responsabilite e pli o nivo travay sorti kot zot bann politisyen e nou bann politisyen nou napa swa me nou bezwen delivre.

Mr Speaker, mon’n osi tann Prezidan koz lo servis Piblik.  In koz longman lo lasante ek ledikasyon e mon rekonnet ki demann ki Prezidan pe fer i pour senpleman bon pour Sesel.

Mr Speaker, i reste kler ki i annan en kantite defayans parey Prezidan li menm in aksepte, me i reste toudmenm responsabilite Gouvernman pou envestir lo sa nivo ki pou permet Leta donn lepep Seselwa sa kalite servis lasante e kalite nivo ledikasyon ki Prezidan pe prononse.  Gouvernman i bezwen konpran ki tou lede servis i vin avek en kou.

Me apard lenvestisman, pou nou fer vre progre Gouvernman i bezwen osi etablir bann striktir kler ki a permet li met en bon lord dan Sekter Piblik e ki a permet bann public servants konnen e konpran krwa ki zot anplwayer i ekspekte ek zot ler zot ganny anplwaye pou donn bann tel servis.  E krwa ki zot ekspekte gannyen ler zot delivre en servis ki profesyonnel.  Ler zot lwayal ek zot anplwayer e ler zot in donn en servis ki a lekspektasyon bann manm piblik.

Sa sityasyon i mars 2 fason.  Si ou pa delivre e ou pa pran ou responsabilite parey ou devret pran li, i devret annan konsekans.  Me ler ou delivre i devret annan rekonesans e i devret annan rekonpans oubyen incentives.

An plis ki sa Mr Speaker, si nou oule elev nivo dan nou servis piblik, Gouvernman i bezwen osi garanti ki i pran bann mezir pou retir politik konpletman dan Sekter Piblik.  En dimoun pa kapab ganny tolere pou li delivre en servis baze lo son komitman politik.

Les mwan donn 2 legzanp pour siport mon pwen.

En siporter parti o pouvwar ki dan en o pozisyon pa devret servi son pozisyon pou viktimiz en siporter dan lopozisyon e en siporter lopozisyon dan en o pozisyon pa devret servi son pozisyon pou rann lavi lezot anmer e pour abes nivo service delivery zis pour fer dimoun fristre pour ki Gouvernman i ganny kritike.  E pour li atenn son prop azanda politik.  Nou tou nou devret pran nou travay e responsabilite o serye e azir koman bann profesyonnel dan tou travay ki nou antreprann.

Mr Speaker, mon’n toultan dir ki en sitwayen i devret annan lanmour pour son pei ki se swa son lapartenans politik e i devret travay pou donn en koudmen batir son pei e non pa detrir son pei.

Dan son Diskour Mardi pase Mr Speaker, Prezidan in devwal en pe son plan ki i annan pour li redwir lapovrete dan nou pei Sesel.  Mon apresye tou bann zefor ki pe al ganny fer.  Koman legzanp, mon apresye ki bann dimoun aze pe ganny gran logmantasyon.  En size ki mon’n apiye san ses pandan sa dernyen 4an dan Lasanble Nasyonal e dan mon bann rankont ek Prezidan limenm.

Mon apresye ki pansyon retret pe ogmante e ki bann dimoun ek saler anba R8555 pa pour pey income tax parmi bann lezot mezir ankor.  E mon apresye ki apartir Zanvye 2017, tou Seselwa pa pour bezwen pey tax lo premye R8555 ki zot saler i donn zot.

Mr Speaker, bann lezot ki mwen fortinen in osi ganny bann logmantasyon, me mon latansyon i al pour bann dimoun avek dezabilite.  Pandan ki i tre byen ki zot in ganny en logmantasyon R1020 e zot in sorti R2430 pour vin R3450, lefe ki zot en group vreman dezavantaze ki souvandfwa bezwen bann resours spesyal.  Mon demann Gouvernman pour kontinyen met zot ka lo latab e fer en lot revizyon pozitiv pour en lot logmantasyon o moman ki i annan sa posibilite.  Sa bann dimoun i merit tou sipor ki Gouvernman e lepep Seselwa i kapab donn zot.

Lo lot kote Mr Speaker, malgre tou sa ki’n ganny prononse lo size lapovrete Mardi ki’n fek pase, travay pour redwir lapovrete pa devret fini la.  Gouvernman i devret kontiny lo sa laliny e pran bann lezot mezir lonterm pour garanti ki bann zanfan par egzanp ki pe viv dan bann fanmir dezavantaze, zot ganny bann loportinite pou zot fer byen dan lavi demen.

Nou bezwen idantifye zot e donn zot formasyon e sipor pou zot fer sikse alavenir, pour ki zot a kapab raise zot fanmir dan dignite e eparny zot zanfan from bann menm kalite difikilte ki zot, zot pe fer fas avek.

Par egzanp Mr Speaker, ozordi dan Sesel bann zenn adilt ki zot paran i eze i annan sa tandans pou vwar li pli fasil pou antreprann en biznes.

Alors pou mwan, Gouvernman i devret servi sa plizyer milyon roupi ki i met dan SBFA tou le lannen pou get en pe pli pre bann zenn ki sorti dan bann fanmir ki mwen fortinen pou donn zot meyer akse ek kapital osi byen ki sipor dan laform resours ek lantrennman pour zot mye kapab si zot anvi fer debout zot biznes.

Mr Speaker, pou Sesel reisir son lalit kont lapovrete Gouvernman i devret osi egalman e paralelman anmenn en lalit feros kont linyorans, en lalit feros pou retir nou bann zenn dan labi drog, labi lalkol, prostitisyon e vyolans.  E montre zot valer travay dir e respe pou bann Lalwa ki gouvern pei.

Lalit kont drog i lakle e Mr Speaker, mon personnelman satisfe ki sa size drog in ganny aborde profondeman.  Annefe, Manifesto PDM i koz tre for lo sa size e mon kontan par egzanp, ki nou propozisyon pou Gouvernman envestir fortman lo reabilitasyon bann ki servi drog in ganny finalman ekoute.

Mr Speaker, mon konpran bann mezir ki Gouvernman i dir i pou pran, me Gouvernman i bezwen al en pti pe pli lwen e kree sa lanvironnman ki pou permet tou bann stakeholders, Gouvernman, biznes e sosyete sivil pou zwenn ansanm e tackle sa size drog pli byen ki zis Gouvernman tousel ti pou kapab fer.

I egalman enportan ki Gouvernman i fer en bon bilan e perform en bon lodit e analiz profon lo travay ki NDEA e nou lafors lapolis in fer dan bann lannen ki’n pase e evalye zot sikse against bann failures e servi sa rezilta pou zot amelyor performans NDEA e performans nou lafors lapolis dan tou son konteks enkli dan konteks resours, lantrennman, profesyonnalizm e pou osi vwar tou bann defayans dan sa 2 lafors e pour pran bann mezir pou elimin sa bann defayans.

Mr Speaker, mon osi satisfe ki Gouvernman pe propoz revizyon Lalwa lo drog e ki zot in finalman pare pour amenn Lalwa pour ki Ziz ek Mazistra i ganny diskresyon absoli ler zot pe pas santans pou lofans drog.  Mon’n koz lo la a plizyer repriz dan Lasanble Nasyonal pandan sa dernyen 4an.  Avek sa sanzman, mon konvenki ki finalman nou a osi vwar en rediksyon dan lakantite zenn ki pe pas en gran kantite zot letan dan prizon zis akoz zot in servi drog.  An pasan, mon swete ki sa i a osi anmenn e savings pou Gouvernman dan la kantite larzan ki Leta i depanse tou le lannen pou lamenazman prizon.

Mr Speaker, dan konteks revizyon Lalwa, i pa zis Lalwa kont drog ilegal ki demann revize.  Annefe parey PDM ti demande dan son manifesto, Gouvernman i devret fer en lodit lo laplipar nou bann Lalwa, sirtou bann ki date pou plizyer lannen e fer bann lamannman ki pou anmenn sa bann Lalwa azour avek larealite lavi ozordi.

Nou pe viv dan en monn demokratik alor annou fer sir ki tou nou bann Lalwa i azour ek sa realite.  Dan sa laliny mon apresye ki finalman Gouvernman in montre kouraz e pe al propoze pou aboli Lalwa ki kriminaliz omoseksyalite ant adilt konsantan.

Prenan kont tousala, mon pe donk propoze Mr Speaker, ki Gouvernman i met an plas en Law Revision Commission, byensir ki endepandan ki a kapab reviz e fer rekomandasyon oubyen propozisyon pou bann sanzman dan nou bann Lalwa sirtou bann parey mon’n dir ki outdated e ki pa an konformite avek nou Konstitisyon.

Pour terminen Mr Speaker, an gro mon santi ki en kantite bon mezir ki tre progresiv in ganny propoze e mon swete ki Gouvernman i a met sa bann propozisyon an pratik pour ki tou Seselwa i a kapab viv dan en meyer Sesel.

Mersi.

MR SPEAKER

Bon Onorab Rose.

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mersi Mr Speaker.

Mr Speaker koleg Manm Lasanble, Ser Frer, Pep Seselwa, bonzour.

Ozordi bomaten mon leker i al ver sa 31,512 zonm ek fanm Seselwa, ki ti desann pour donn Prezidan Michel en vot. Ozordi bomaten mon oule dir zot en sel keksoz.  ZOT in byen vote.  Mwan ek ou nou’n byen vote e nou fyer ki nou’n elekte en vre Dirizan pou kontinyen diriz nou pei.  Nou pa’n fer okenn fot dan nou desizyon.  We are on the right side of history. Listwar pou ziz nou byen lo la.  E ozordi nou pe vwar rezilta nou vot – en seri mezir anonse par Prezidan Michel, ki tous direkteman lepep Seselwa.  En seri mezir ki in pran, apre ki in konsilte avek son zabitan, ki in pran pou redres nou pei, ki in pran pou kontinyen asir stabilite e progre e dan son totalite – mon dir dan son totalite nou Lasanble Nasyonal, nou pe siport bann mezir ki Prezidan Michel, nou Prezidan in anonse Mardi.  Sa ki pa kapab dizer sa ki Prezidan in anonse, mon konsey zot pou al rod en pe dite lanmant e sa ava anpes zot ganny dizesyon.

(Applause)

Premyerman les mwan fer li byen kler, ki nou isi dan sa Lasanble Nasyonal, lo nou kote, napa okenn ant nou, ki Lopozisyon an deor Lasanble pou sey vire e pou sey tournen.  Sa ki pe sey call, ouswa demann mwan mon lopinyon ouswa sey lobby mwan, ouswa mon bann koleg, la mon dir byen kler – the lady’s not for turning.

(Applause)

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Zot a rate – al pli lwen.  Pour mwan sa i en siny dezespwar e i kler ki zot bi, se protez zot gro pansyon.  Mwan mon en Lepep.  Nou lo sa kote latab, nou Lepep – nou solid, senser, e 10 fwa pli determinen, pou kontiny sa lalit ki mon gran paran in trase, e ki mon ankor pe kontinyen donn en koudmen anmennen.  Nou isi dan sa Lasanble, malgre bann kritik vize ver nou, nou en lekip determinen.  Nou aksepte kritik pozitiv, avek imilite e nou pare pou rektifye kot keksoz in al mal, akoz nou la pou travay pour lepep.  Nou la akoz nou krwar dan en lakoz ki al odela nou rev personnel.  Nou la akoz nou krwar dan Prensip Parti Lepep.  Nou la akoz nou pa pou zanmen les en sistenm liberal brit – en sistenm gran blan, pti boy, en sistenm bef dan disab setaki vey son lizye – en sistenm Pil lo Li, vin detri tou sa ki nou’n arive akonplir zis pou fer soufer nou frer ek ser Seselwa.

Nou’n tann nou Prezidan koze, aprezan, enn fwa ki nou bann Diskour i terminen, annou a nou tour, mont lo nou teren e al travay pour sa lot batay ki devan nou.  Dan lalit, si ou tonbe ou releve.  Parfwa ou bezwen fer de pa an aryer pou fer en pa an avan.  Parfwa ou bezwen retras ou larout, me zanmen e zanmen ou perdi devi lobzektif final.  Pwen final, se pou tenir nou bann aki.  Pa fer Sesel retourn an aryer.  Pa fer Sesel plere.  Pa zanmen les en gran Msye ouswa en gran Madanm, mont lo nou latet, bann pti Kreol.  Kree en sosyete pli egal, pli bon, pli zis, e avek plis loportinite pour nou zanfan. Alors, nanryen pa pou bar nou.

Mr Speaker, nanryen pa pou bar nou, akoz SNP in fini ekspire.  Dernyen Eleksyon, SNP, ti kanpanny deryer en sel mesaz – The Time Is Now.  Zot ti fer li akoz zot ti konnen, parey nou tou, nou ti konnen ki sel sans – e mon dir sel sans, pou tir nou o pouvwar, sete sa dernyen Eleksyon.  Zanmen ankor zot pou ganny en sans koumsa, e zot menm zot, zot in dir, ki si nou pa fer li la, zanmen zot pou fer li ankor.  Zot ti ralye antoure 5 kont 1, avek bann eleman lokal osi byen ki enternasyonal e menm etranze in vin mel dan nou zafer entern, zis pou vinabou roul sa gro ros.  Ankor enn fwa zot in rate.  Zot in mank bato. Alors, SNP, your time is over .

(Applause)

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mr Speaker, mon’n lir parla ki Msye Ramkalawan in demann Prezidan Michel pou demisyonnen.  Sa Msye in fer sa, pou tir latansyon lo son prop defayans, avan ler son prop siporter i komans demann li a son tour, pou demisyonen.

(Applause)

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Lopozisyon in gat sel sans ki zot ti annan pou ganny Eleksyon, lo en zonm ki pa pou zanmen ganny elekte dan sa pei.  Zot, zot bezwen al reflesir tre byen lo swa ki zot in fer dan zot prop Dirizan.  Mon konnen ki parmi zot, bokou i sekretman dakor avek sa ki mon pe dir, me par lafreyer zot pa kapab eksprim zot.  Dir mwan si ozordi zot per zot prop Dirizan, eski sa dimoun alors i kapab dirize?  Dir mwan si en dimoun in ganny bate 5 fwa dan Eleksyon e i kontinyelman anmenn zot dan presipis, eski i vo lapenn kontinyen les li dirize?  Dir mwan, konbyen Parti Politik o monn, kot son Dirizan i perdi Eleksyon, kot sa dimoun i kontinyen debout e re debout, e re debout e re debout ankor?  Kekfwa sa dimoun se li ki voras pouvwar e sertennman se li ki merit resign e sed laplas avek en zenn ki pli kapab pou diriz Lopozisyon.

Me sa i zot zafer – zot problenm – zot dilenm.  Me i en sityasyon ki zot pou bezwen adrese to ou tar.  Antretan zot nepli kapab koz, ‘The time is now’ ankor.  La Prezidan Michel in ganny elekte, les li travay.

Mr Speaker, leta nou Nasyon ozordi i politize.  Tou keksoz i politik.  I normal alors ki mon fer serten komanter lo leta politik dan nou pei.

Mr Speaker, lannen pase, mon ti vin dan sa Lasanble, menm ler e dir ki dan Sesel ozordi, tou dimoun I anvi vin Prezidan, e set egzakteman sa ki’n arive dan sa dernyen Eleksyon.  Mon ti dir sa akoz ti kler, ki avek en lekonomi ki stab e lakonplisman remarkab dan devlopman imen – avek en rezerv plizyer milyon dan Labank Santral, lanmans pwalon ti’n nepli so – botan ti’n arive e lafous ti’n mir – la Sesel ti’n bon pou zot.

Avek bann tel kalite lanbisyon Mr Speaker en fenomenn drol in devlope depi dernyen Eleksyon.  I annan en serten dimoun ki’n batir en monn fantezi otour li e i vreman krwar in ganny elekte.  Dapre li, in ganny elekte lo facebook.  E ler i ganny 1000 ‘likes’ pou fer lamars, dapre li sa i validate son Eleksyon.  E son bann kolaborater set en pti group ekstremis fristre, ki pa zanmen vwar nanryen byen dan sa pei.  Laba zot State House, i apel Seychelles Daily.  Zot annan bann Minis e Vis- Prezidan facebook e menm mon’n aprann ki i annan en Speaker facebook.  Zot azanda se: Pil lo li.  Zot stratezi fann otan propagann posib e detourn lespri bann ki feb.

Mr Speaker, napa Prezidan facebook.  Napa virtual President.  Napa Speaker facebook.  Nou Speaker i isi dan sa Lasanble e nou Prezidan e nou Vis- Prezidan i State House.  E bomaten mon’n tann Leader Lopozisyon dir, ki Leader Lopozisyon osi, i isi dan sa Lasanble.

(Applause)

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Sa set en ilizyon politik e i bord lo en mantalite narsisizm.  E ler zot dir, Pil lo li lo facebook, eski zot vreman krwar zot pe pil lo nou? Mwan mon pe demann sa bann dimoun, to get back to reality.  Larealite se ki zot in perdi Eleksyon, e zot Prezidan facebook pa’n ganny elekte demokratikman.  E mon asire ki zis apre mon Diskour, zot pou mont lo facebook e komans tou kalite kalonmni.  Mwan mon annan en mesaz pour zot: koze si zot anvi, pile si zot kapab, kraze si zot anvi, solman zot pa pou anpandan.

(Applause)

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mwan mon sourd lo zot.

Parkont Lalyans li, in fini les son lekor ganny anvale par SNP, e a mon avi, Lalyans nepli egziste koman en Parti Politik. 6 mwan apre son nesans, i en Parti ki’n fini mor.  Vre auction in fini fer e zot sef in vann zot. Zot ki’n les zot ganny anbete par Lopozisyon akoz zot fristrasyon personnel, la, la leson pou aprann.  La, la valer zot vot.  I pa tro tar pou retourn ver lepep, rekonsilye e donn e koudmen fer sa ki byen pour Sesel.  Ou ki’n kit Parti Lepep e riske tou pou donn Lalyans en vot, eski ozordi ou vreman kapab dir ki ou en siporter Lalyans?  Eski Lalyans I ankor egziste?  Eski Lalyans in reisi transform li dan en Parti Politik veritab, ouswa Lalyans ti zis en lobby group pou tir Gouvernman Lepep o pouvwar, akoz bann fondater Lalyans pa ti pe ganny sa ki zot ti anvi gannyen, avek Prezidan Michel?  Ou sa enn ki par fristrasyon ou’n kit nou, mon mesaz i senp.  Kote ou ete ozordi?  Ki laport ou pe tape ozordi?  Ki valer ou vot ozordi?  Eski vreman ou anvi riske tou pou siport konfor e lanbisyon personnel Leadership Lopozisyon?  Loportinite dan nou pei ozordi i an abondans.  Aret angaz ou dan negativite.  O kontrer avans devan, pran ou sans, al debrouye mon frer.  Al debrouye mon ser.  Mwan mon’n byen vote mwan.  Eski ou santi ki ou osi ou’n byen vote?

Mr Speaker, mon’n koz lo sa bann Parti Politik, akoz mon annan laliberte lekspresyon pou fer li, zis parey zot osi zot koz lo sa ki pou mwan.  Me mon pli preokipe avek mon prop Parti – SPUP, SPPF e Parti Lepep.  I kler ki nou osi, nou’n ganny mwens sipor ki labitid.  Me sa Eleksyon pa ti en Eleksyon parey labitid. Kantmenm defi enorm ki ti devan nou dernyen Eleksyon, nou ti deside al nou tousel dan sa Eleksyon.  Nou ti fer li akoz nou pa ti oule konpromiz nou prensip e vann nou nanm avek personn. Nou’n lager kont tou lafors posib e san ki zot realize zot menm, zot in ed nou fer listwar.  En Parti sant gos, dan Losean Endyen, apre 38an o pouvwar, e 50an depi son kreasyon, in reste for e solid kont tou lafors, ki ti kapab lager kont li.  I vre in perdi siporter, me i pa’n perdi son nanm.  I pa’n perdi son Prensip.  I pa’n perdi Eleksyon.  Moman i la pou Parti Lepep regroupe, revwar kwa ki’n al kont li, e travay ver met lanmen lo vre problem ki pe afekte nou pep, lo en baz toulezour.

Mr Speaker, I annan en dikton ki dir, en Parti Lopozisyon pa gannyen Eleksyon, me plito en Parti o pouvwar ki perdi Eleksyon.  Savedir bokou fwa se fristrasyon lepep, ki fer nou perdi siporter me pa Lopozisyon ki popiler.  Si sa i leka, bann dimoun ki’n vot kont nou par fristrasyon i esansyelman nou prop siporter.

Mon mesaz avek zot, se retourn dan lakour.  Zot in fini fer le pwen, ou’n fini eksprim ou fristrasyon dan bwat vote, ou mesaz in fini ganny tande, e aksyon pe ganny pran pou aranz nou bato.  Kaptenn pa’n file, e lekipaz i determinen.  Ler movetan i fer, nou pa abandonnen bato, me plito nou sikonbe pour ki Kaptenn i diriz nou ver labri e ver nouvo lorizon.  Ler Prezidan Michel i dir lafous in mir, i pe dir avek ou, siporter Lepep, ki ou osi ou annan en bout gato ki’n rezerve pou ou.  Lafous in mir pour tou dimoun, pou nou tou, pou ou fanmir, pou ou zanfan e non pa zis pour en pti group dimoun ki oule tou.

Mr Speaker, mon’n komans mon Diskour koumsa, akoz leta politik en pei, i touzour determin leta Lanasyon e leta lespri en pep.  Mon dir sa, pour mwan remind sa 31,512 zenn, zonm ek fanm ki ti vot pour nou dernyen Eleksyon, ki nou’n fer en bon swa.

Mr Speaker, alors ki Parti Lepep pe ofer ou ki Lopozisyon pa pe fer?

Mr Speaker, la, la Roadmap, ki pou gid nou dan sa prosen 5an.  Vwala progranm Parti Lepep.  Mon lev sa Manifesto, akoz Gouvernman pe delivre lo sa Manifesto.  Nou pep in elekte nou lo la.  In dir nou al enplimant sa, e in konfye nou bann Manm Lasanble Nasyonal dan Parti Lepep, pou vwar lenplimantasyon sa Manifesto.

(Applause)

HON MARIE- ANTOINETTE ROSE

‘ANSANM’ i pa en tenm ki’n tonm par azar.  I en mesaz byen kalkile, ki pe apel nou tou – pe enport ou Larelizyon e pe enport ou kouler politik, pour travay pou enplimant plan ki lepep in swazir…

I kler ki Servis Piblik bezwen aranze e Prezidan Michel dan son Diskour, in koz bokou lo bann landrwa ki merit sanze, pour ki dimoun i kapab vwar en servis ki efektiv e ki delivre avek respe, konpasyon ek lanmour.  A mon avi, i bezwen annan sanzman radikal dan serten landrwa, sirtou an sa ki konsern middle management, pour ki keksoz i sanze.  Prezidan Michel in ouver son lebra avek en kantite dimoun dan sa pei.  I pa’n gete si ou ti Lopozisyon ouswa non, pou donn sans bokou dimoun ki diriz diferan Departman e Lorganizasyon dan nou pei.  E i annan ki’n travay dir e byen, me i annan ki olye servi zot konpetans, zot in met zot afilyasyon politik avan.  Pour rezon politik, zot in rann nou piblik fristre, e i annan ki ankor pe fer li ziska ozordi.

Mr Speaker, ziska ozordi i annan en nivo viktimizasyon sistematik, ki siporter Lepep pe pas atraver.  En Ners dan Lopital Sesel, in bezwen kite, akoz persekisyon politik.  Zot menm kasyet son liniform, ler in ler pour li al komans son shift.  En zenn fiy in ganny pouse travay, akoz i ti al rally Lepep, ler son sef ti demann li pou siport Lopozisyon.  En taxi driver ki ti debark en madanm alaz Au Cap, olye anmenn li ziska Lopital, zis akoz sa tantin ti’n dir li, pou tir sa sanson, ‘Pil lo Li’, dan son loto.  I annan menm Sef middle management dan Gouvernman, ki pe fer soufer zot subordinates – tel parey i leka dan Lapolis, dan serten Lorganizasyon paraetatik, kot Lopital Sesel, dan serten Lenstitisyon Edikasyonnel.  Se sa bann latitid ki nou bezwen derasinen dan nou pei, Mr Speaker.

Ler mon pe koz lo Lopital Mr Speaker, mon’n resevwar en let, sorti kot bann zenn Dokter, ki depi lannen pase zot sipoze ganny kalifye koman Medical Officers.  Ozordi 1an pli tar, sa bann Dokter ankor pe esper zot larzan e la zot in ganny dir, ki sa pa pou leka, anvi ki zot in ganny en trezyenm mwan saler.  Nou dan sa Lasanble nou pe siport sa bann zenn Dokter, dan zot demars pou ganny zot logmantasyon.

(Applause)

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Si nou kapab pey en etranze 2 fwa plis ki en Seselwa, nou bezwen kapab trouv larzan pou pey nou bann Dokter.  I kout nou plis ki R2 milyon pou train en Dokter.  Nou ankor mank Dokter Seselwa dan sa pei, e Seselwa i toultan prefer son Dokter Seselwa.  Annou silvouple met lanmen lo sa problenm.

Mr Speaker, mon’n koz lo Servis Piblik, akoz se la kot nou defi i ete koman en Nasyon.  Avantyer swar mon’n tann en zenn onm mont lo Televizyon e dir i pa ankor tann okenn aksyon pran, kont okenn dimoun, ki pa’n delivre dan Servis Piblik.  Me selman zot menm zot ki pandan sa bann dernyen semenn, zot in threaten pou fer lamars an ka okenn zot siporter i ganny pouse dan Servis Piblik.  Souvandfwa mon’n demann mon lekor, si en dimoun i mal performen, Gouvernman i met li deor, i zwenn en Parti Politik akoz fristrasyon – eski alors en Gouvernman formen par sa bann menm dimoun, pou kapab delivre lo lekspektasyon lepep?

Si Gouvernman i met deor sa group Ners dan Lopital Sesel ki dans, ‘Pil lo li,’ dan changing room, eski zot pou kriy viktimizasyon?  Si Gouvernman i met deor bann ki’n donn fo statistik lo depans piblik, akoz in mal fer son travay, eski zot pou dir viktimizasyon?  Si Gouvernman i met deor, bann ki’n kasyet file son prosen, akoz son lanbisyon se pou fer lepep fristre, eski zot pou dir viktimizasyon?  Si Gouvernman i fer en netwayaz, e tir tou sa bann eleman ki pe rann lavi nou frer e ser Seselwa malere, eski zot pou dir viktimizasyon?  Pozisyon Prezidan Michel, lo sa size I kler.  In dir Mardi, ki i pa enterese dan ki Larelizyon ouswa Parti Politik ou ete, pour vi ou deservi pep Seselwa byen.  E si zot pa kapab fer sa byen, zot napa en plas dan Servis Piblik.  Mwan mon krwar, etan donnen bokou pe rann lavi nou Seselwa en kosmar, en netwayaz dan Servis Piblik i enperatif.

Mr Speaker, mon dir sa akoz bokou dimoun ki mon’n koz avek, i santi koumsa.  Bokou legzizans, pe ganny mete pour ki nou delivre lo lekspektasyon lepep.  Mwan koman en MNA mon’n lyez avek Gouvernman toulezour e i annan Departman ki vreman efikas.  Me i annan menm, ki ou pa ni kapab pran telefonn e call zot, lo lapar en constituent, an rezilta zot move latitid.

Prezidan, ti met en defi devan nou tou ki la, e sa se pour komans enplimant en seri mezir pandan 100 zour son eleksyon.  Ozordi i fer 62 zour depi ki Prezidan Michel, in ganny elekte.  Pandan ki en bann ti pe gaspiy zot letan pe fann tou kalite propagann ek kalonmni, ouswa gaspiy zot letan dan en case initil Ankour, Prezidan Michel ti pe travay.  100 zour Mr Speaker.  Dan 100 zour Gouvernman Parti lepep in:

 • Ogmant pansyon retret parey i ti’n promet dan son Manifesto
 • Ogmant benefis envalidite
 • Ogmant nivo saler pou ou kalifye pou ganny housing loan, osi byen ki en loan HIL pou amelyor ou lakaz
 • Entrodwir en loan pou pansyoner kapab aranz son lakaz
 • Entrodwir trezyenm mwan saler
 • Logmantasyon dan Gratwite ki Gouvernman i pey son bann travayer
 • Peyman Gratwite pour bann ansyen Manm Lafors Defans
 • Peyman ex-gracia bann ansyen servicemen RFA
 • Lentrodiksyon Scheme: My First Job
 • Lentrodiksyon logmantasyon housing allowance pou Graduate e lo en pli long peryod letan
 • Laptop scheme pou etidyan S4
 • Swen medical spesyalize gratwit, si ou’n ganny en referans avek Servis Lasante Prive
 • Lentrodiksyon proze demokratizasyon lenerzi renouvlab
 • Odit dan bann Minister respektif
 • E plis kominikasyon avek lepep pou kontinyen gard zot enformen.

Mr Speaker, dan 100 zour Gouvernman Parti Lepep, pa’n dormi, me nou’n kontinyelman entrodwir bann promes Eleksyon, ki trouve dan nou Manifesto.

Bann mezir ki Prezidan in anonse pou enpakte pozitivman lo tou Seselwa.  Me pli prensipalman, lo bann ki tonm dan sa bracket low income: savedir bann ki ganny lapey pli ba dan nou pei – avek kou lavi ki kontinyen ogmante e dan ki Gouvernman napa gran kontrol lo pri komodite lo letazer, en fanmir ki souvandfwa santi ki son larzan ki i gannyen lafen dimwan pa ase pou fer de bout zwenn.  I pa arive ziska lot lafen dimwan – i pa kapab fer savings – i santi li anba sa presyon toultan, pou fer sir ki i kapab met sifizaman dan bwat lekol son zanfan, pey son bill, pey son loan, aste konmisyon e aste bann komodite de baz pour met dinen ek dezennen lo latab.  Sa bann mezir i prensipalman pou ed nou bann frer ek ser, ki trouv zot dan sa sityasyon.  Mon konn bokou zot, e pandan sa kanpanny Eleksyon, bokou in fer sorti sa dilenm.  Sa ki zot in dir, pa’n tonm o sourdorey.  Prezidan Michel, in tann zot lapel e in pran mezir neseser, pou adres sa sityasyon.

Alors, ki nou pe fer pou adres pri lavi?  Gouvernman pe al redwir ankor plis VAT lo plis komodite.  A note ki ozordi napa VAT lo sa bann komodite swivan parey lavyann, legim, fri, dile, diri, disik, delwil, latizann, prodwi zanfan – zis pou nonm enn de.  Lalwa, Mr Speaker, ki devan mwan, i fer provizyon pou pa mwens ki 75 komodite lo ki napa VAT lo la. Mon ti a kontan si sa i extend, pou enkli serten materyo konstriksyon de baz.  E mon swete ki Sekter Prive, i pas sa profi avek konsonmater.  Vre konpetisyon merit egziste Sesel, pou fer desann pri komodite lo letazer, olye annan bann kartel ki fikse pri, pour zot kapab fer gro profi lo ledo malere.

STC pou kontinyen egziste.  STC pou la, pou fer sir ki pri komodite esansyel i reste touzour abordab.  Dan en pti pei parey Sesel, ou bezwen STC.  La osi mon ti a kontan ki SBC, i interview SNP. I anvi ganny interview. Demann zot si zot pou ferm STC, ouswa non – akoz zot bann sponsors in dir ferm STC e Lepep Seselwa, zot prop siporter an kontan, i al fer shopping kot sa menm STC, ki zot dir fermen.

Desantralizasyon lenerzi renouvlab, pou ede redwir pri elektrisite, pou o komansman 400 fanmir Seselwa ki pli vilnerab e o fir e a mezir, plis Seselwa ankor.  Ler ou bill PUC i desann, ou ganny plis larzan dan ou pos.  I pa’n zanmen lentansyon Gouvernman pou privatiz, servis elektrisite ek delo, parey i ete dan plizyer pei, me plito fer li vin efikas e abordab.

Mr Speaker, rediksyon dan Tax pour bann dimoun ki ganny mwens, i en nouvel ki dimoun in welcome bokou.  Mon konnen ki depi byen lontan, nou Parti ti pe konsider sa – en rekomandasyon ki ti sorti dan nou Kongre.  E avek sipor IMF, nou konnen ki sa i soutenab pour nou lekonomi, an menm tan ki nou met en pe plis larzan dan pos Seselwa.  En Seselwa ki travay e ki ganny ziska R8000 pou benefisye apartir Avril sa lannen e o fir e an mezir ki sa sistenm, i ganny enplimante – tou lezot Seselwa. Sa sistenm ava enpakte pozitivman osi lo bann dimoun ki dan Sekter Prive, ki souvandfwa ganny kit deryer ler i annan en logmantasyon saler dan pei.  E la mon mazin sa gran group dimoun, ki travay tre dir dan Lendistri Tourizm.

Travayer dan Sekter Prive, pe osi benefisye avek logmantasyon dan minimum wage.  Bann gro biznes dan Lopozisyon ki annan sifizaman larzan pou finans bann azanda politik, merit annan sifizaman larzan a zot tour pou pey en trezyenm mwan saler.  Mon welcome alors sa nide, kot bann biznes ki pe fer profi, i merit kapab akord menm sistenm avek zot travayer.  Bokou sa bann menm biznes in dir ki Seselwa pe soufer.  Alors si Seselwa pe soufer, zot ou osi fer zot bout e tret zot travayer byen.

Pri lakaz lwe, i osi enn bann kontribiter anver fer monte pri lavi.  Bokou fanmir Seselwa, ki pe esper en lakaz, i deza pe lwe en lakaz, ki fer i bezwen pey lakaz lwe pandan ki i pe pey son kontribisyon anver son lakaz.  Sa i vin en gro depans pour sa fanmir kan in ariv lafen dimwan.  Sa bann lakaz lwe, i kontinyelman ogmante san pitye, lannen apre lannen.  I neseser ki en travay i ganny fer, lo pri lakaz lwe dan Sesel.  Nou welcome nide ki Pension Fund pe rantre pou li osi konstrir lakaz pour dimoun, e fer sir ki sa bann lakaz i a en pri abordab.  Zis parey STC, Pension Fund ava ede kree en balans dan pri lakaz lwe.  Me nou osi swete ki Gouvernman i akseler bann proze lakaz.  Rod sipor si nou bezwen, me dimoun ankor pe esper lakaz – serten pour plis ki 10an…En zefor konserte bezwen ganny fer, pou retir sa backlog ki annan an sa ki konsern, bann ki pe esper lakaz.

Avek sa, Gouvernman merit ankouraz bann gran fanmir ki annan zot bout later, pour pran en loan e fer zot prop blok flat: kot sak zanfan ava ganny zot flat.  En tel nide pe deza ganny enplimante dan Beau Vallon, par egzanp.  E mon asire ki sa i leka, dan bokou lezot distrik.  I neseser alors ki parey Manifesto Parti Lepep in demande, Policy Planning i sanze, pou permet plis konstriksyon vertikal, sirtou lo bann pli pti kare later.  Nou bezwen adapte avek sityasyon ki nou trouv lo ladan.  Polisi ki ti aplikab Sesel 25an pase, nepli relevan, anvi devlopman rapid e gran demann pou lozman. Me pour bann ki pe esper en lakaz, 277 lakaz i ekspekte ganny allocate sa lannen, osi byen ki later.

Mr Speaker, mon kontan ki Gouvernman pe focus lo konstriksyon lakaz, enkli condominiums pour Graduates osi proze self financing.  Me se nou, Parti lepep ki’n kree en nouvo middle class – ki li i pe tou senpleman esper en morso later.  Son savings in fini fer e son loan i pe al rod avek Labank prive.  I tou senpleman bezwen sa bout later, pour li komans fer konstriksyon son lakaz.  Sa osi nou bezwen en zefor konserte pou deblok sa backlog alokasyon later.

Nou osi welcome sa desizyon Gouvernman, pou ankor enn fwa retir 25 poursan lo peyman lakaz.  Mon welcome lanons Minis konsernen, alors ki bann dimoun ki Perseverance e dot par, ki santi ki zot repeyman lakaz par mwan i tro bokou, ki zot ganny sans etal zot repeyman lo menm peryod letan ki zot ti deza pe peye, swivan sa rediksyon 25 poursan.  Sa i ava fer ki zot pou pey mwens par mwan, e alors, lo en baz tou le mwan, annan en pe plis larzan dan zot pos.

Nou welcome desizyon Gouvernman, pour ki Welfare Agency, i revwar bann kriter pour kalifikasyon bann dimoun ki bezwen welfare.  Sa i bezwen pran kont peyman lakaz, ouswa peyman loan anver lakaz.  Sa i akoz lakaz, i osi en nesesite de baz.  Wi, sa i vedir ki bokou plis dimoun pou kalifye pou welfare, me i osi vedir ki bann ki kalifye, pour osi resevwar en pe plis dan zot lanmen.

Mr Speaker, Welfare Agency, i en mekanizm pou siport bann fanmir ki pe viv lo subsistence.  Me non pa dimoun ki pa oule travay, ouswa pour en wi e pou ou pou  en non, i santi i bezwen en larzan e al kot Welfare.

Sa i anliny avek en fon spesyal, pour ed bann fanmir ki annan bann lakaz avarye e ki bezwen sipor.  Dan mon parkour dan serten distrik, mon’n vwar sa bann lakaz.  E ler ou regard mwayen sa bann fanmir, ou realize ki zot pa pou kapab pran en loan pou renouvle zot lakaz.  Ouswa zot lakaz i sitye lo later zeritye e menm si zot annan zwisans lo sa later, zot pa pou ganny en loan pour rekonstrir sa lakaz – zot tou senpleman bezwen reste dan sa vye lakaz.  Sesel staz kot nou’n arive, in ler pour nou elimin bann vye lakaz, zis parey nou pe elimin kabinen trou, parey nou ti elimin karavann, e elimin homelessness. An dizan sa, mon pe osi propoze ki bann sanniter, i pas en pe partou dan bann distrik, pou elev en pe nivo lizyenn dan bann zalantour.

Ler nou pe fer tousala Mr Speaker, annou pa zanmen oubliye, pour edik nou pep.  Nou bezwen a tou pri, fer serten dimoun komans pran responsabilite pour zot aksyon.  I pa responsabilite Leta, pou fer en pti reparasyon kot ou lakour si ou kapab.  I pa responsabilite Leta, pou anvoy ou zanfan lekol – ouswa pran swen avek ou lasante.  Nou bezwen pran responsabilite pour nou lavi.

Mr Speaker, sa Diskour ki Prezidan in fer, in aport bokou soulazman pour nou pep.  E Prezidan Michel in byen fer, pou pran bann mezir for e solid, pou adres serten dekalaz ki pe arive.  Mon’n tann serten dir, ki sa bann nide ki Prezidan Michel in met devan, ti zot nide.  Les mwan prouv zot mal

En pansyon R5000 mil ti en nide ki ti monte dan en Kongre Parti Lepep an 2013.  Apre bokou diskisyon, ti deside ki en letid merit ganny fer pou vwar, si sa i posib anvi ki sa ti pou osi vedir en logmantasyon dan saler minimum.  Ou pa kapab fer enn, san fer lot e se sa diferans dan nou nide e sa ki pou Lopozisyon.  Nou, nou ti pe etidye posibilite ogmant saler minimum, an menm tan ki ou ogmant pansyon.  SNP li, in koz zis lo ogmant pansyon.  Antretan Gouvernman, ti kontinyelman ogmant pansyon e saler minimum.  Manifesto Parti Lepep, ki ti pibliye ti dir byen kler, ki Gouvernman pou konsider sa, enn fwa ki i trouv mwayen pou fer li.  Sa i trouve lo paz 48 dan nou Manifesto e pli tar dan mon Diskour, mon pou dir zot ki mannyer nou’n trouv mwayen pou fer li.

O komansman lannen pase Gouvernman ti osi komans konsider entrodwir en trezyenm mwan saler e sa i apre ki Onorab Jeniffer Vel, ti abord sa size isi dan Lasanble son lannen avan dan Bidze.  E Gouvernman ti demann Minister Finans, pou fer en letid lo sa size.  Lenformasyon ki ti leak e deswit serten ti claim ki sa ti zot nide.  Pourtan avan sa letid, Lopozisyon zanmen in koz lo trezyenm mwan saler.  Sa nide i trouve lo paz 15 nou Manifesto.

Le 2 Oktob 2012, sa Lasanble ti pas en Mosyon pou etablir en komisyon anti-koripsyon.  Sa Mosyon, anmennen par Leader Lopozisyon, ti ganny sipor kote mazorite e ti pase menm ler avan Lalyans ti ganny kree.  La nou tande ki sa komisyon ti nide Lalyans.

Mr Speaker, sa propozisyon i trouve lo paz 32 nou Manifesto.

Mr speaker, nou Gouvernman pe osi entrodwir bokou keksoz ki nou isi dan sa Lasanble nou’n lager pou anmennen.  Par egzanp: equal pay for equal work’, ki egzize ki en etranze ki fer menm travay avek en Seselwa, i ganny menm lapey.

Revizyon dan Policy Planning, pou les konstriksyon vertikal e dan pli pti lespas: outsourcing serten servis lasante, pou fer li vin pli efikas – reform dan Minister Ledikasyon, pou donn bann lekol plis lotonomi e lentrodiksyon District Council, pour desantraliz pouvwar ek servis.  Tousala i bann nide ki trouve dan Manifesto Parti Lepep.

Mr Speaker, bokou komanter in ganny fer, an sa ki konsern sa Lalwa pou dekriminaliz omoseksyalite dan nou pei.  En pei ki’n touzour toleran anver lenn a lot.  Sa Lalwa, se en vye Lalwa depi letan kolonyal.  Sesel se en pei modern: set en pei ki toleran, e koman en kretyen, mon konnen ki nou Met i kontan tou son zanfan parey – akoz alors ki nou zonm, nou bezwen kree en Lalwa ki tret son bann zanfan diferaman?  Lo sa not, mon ti a kontan ki SBC i rod pwennvi Lopozisyon lo sa size.  Zot kontan ganny interview par SBC zot, alors, la zot sans pou zot osi pronons zot lekor lo sa size Nasyonal, sitan enportan pour nou pei.  Leader Lopozisyon isi dan sa Lasanble, in pronons li lo la.  Ki SNP ouswa Lalyans i annan pou dir lo sa size omoseksyalite?  Pep Seselwa ti a kontan konnen, akoz mon krwar napa plas pou lipokrizi ouswa politik otour sa size.

Mr Speaker, finalman les mwan felisit nou Prezidan, pou ogmant saler minimum e osi pansyon bann dimoun aze, parey mon’n dir avan. I  annan serten ki pe demande oli larzan, pou fer sa logmantasyon?  I annan ki pe dir, ki nou menm nou ki ti fer sa refleksyon avan Eleksyon.  Mwan mon dir zot, ki nou’n trouve larzan.  Se nou bann MNA Parti Lepep, ki’n deside pa pran nou pansyon, e nou Prezidan, osi byen ki bann Minis Lepep, in deside pou pa pran zot Gratwite ek zot pansyon, pou kontribye ver sa logmantasyon dan saler minimum…..

(Applause)

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

…..ouswa dan pansyon bann vye dimoun.  Se nou ki pe fer sa sakrifis , alors tou bann ki pe tous en pansyon, e ki’n mont lo stage pou dir Seselwa pe soufer – tou bann ki’n mont lo stage pou dir ki Parti Lepep, pe kree bann zenn pansyoner, mon annan de mo pour zot – checkmate.  Si Seselwa pe soufer, fer parey nou, donn zot pansyon anver sa bann dimoun ki pli vilnerab.

Mr Speaker, bokou komanter in fer lo pansyon bann Politisyen an kontan bann MNA – en desizyon ki pep Seselwa in welcome: en desizyon ki nou isi dan sa Lasanble nou’n ganny konsilte lo la, e ki nou siporte, akoz nou desizyon i kolektiv e san rezerv.  Nou fer li akoz nou Lepep.  Nou Lepep senser.  Nou Lepep solid.  Nou Lepep determinen.  Nou dan Parti Lepep, nou konpran nou.  Dye permet nou ankor annan lafors, kouraz e disiplin.  Nou a travay – napa problenm.

Travay i bokou me nou pa’n zanmen per travay e ozordi plis ki zanmen, nou determinen pou lager kont sa lafors malisye, ki pe detourn lespri nou bann dimoun.  Extremism pe rantre dan nou pei Mr Speaker.

Mr Speaker, mon dir en lafors malisye e en lafors ekstremis akoz zanmen dan listwar nou pei, mon’n vwar dimoun swadizan entelizan, swiv en banner ki ankouraz en imen, pou pil lo en lot imen.

Sa ki anvi pil lo nou, mon oule dir zot, komans par pil lo zot prop fanmir pli pros: pil lo sa enn ki zot kontan – pil lo zot frer ek zot ser …apre gete si pil lo li set en keksoz pou fer.  Nou dan Lepep, zot ava get nou, zot ava les nou trankil.  Sa ki pil lo enn nou frer ek ser Lepep, zot ava bezwen pil lo 31, 512 zonm ek fanm dan sa pei.

(Applause)

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mr Speaker, ozordi i annan serten dimoun ki krwar ki zot kapab met presyon lo Parti Lepep pou fer len posib.  I vin en sityasyon dan pei, kot nou ekspekte ki tou keksoz i parfe, e okenn pti defayans i vedir ki Gouvernman pa pe travay – pa pe fer ase byen – pa pe get zot, pa pe get dan zot welfare – pe fer lepep soufer.  Se pourtan i annan selman 38an pase, nou kondisyon sosyo ekonomik ti tou lekontrer.

Mr Speaker, ozordi serten ava vin koz nou 40 poursan lapovrete dan nou pei.  En madanm lo SBC in byen dir zot: zot pa konn lapovrete zot.  E mwan mon dir zot, si zot anvi konn vre lapovrete , annou pran en avyon e al Madagascar – annou pran en avyon e al La Somalie . Annou al dan vye paz e koz avek bann ki’n konn lamizer nwar.  Pa koz lapovrete deryer lapovrete.  Nou annan dimoun ki bezwen sipor wi, me pou dir ki nou annan 40 poursan lapovrete dan nou pei, i en gro legzazerasyon, ki pa tonm byen avek en sif kot plis ki 24 mil Seselwa par an, i kit pei pou al vakans: kot nou en High income e en High human development pei, kot fanm i ganny klase a pli o nivo e kot nou annan en sistenm Welfare ki anmas nou pep…

Nou en Parti ki annan en listwar militantizm e konbativite.  E nou’n toultan siport, sirmont nenport ki defi ki nou’n vwar nou pe fer fas avek.  Nou sa zenerasyon ozordi, nou zanfan zonm ek fanm ki’n fer Lamars Diri: nou bann pti zanfan, gran manman ki’n tay ‘tear gas’, nou annan disan militan dan nou lavenn – disan rouz.  Ozordi nou lo en lot fron batay.  Rest assured nou pou kontinyen tenir nou lalit.  Nou lalit pouvwar kolonyal, ki ti pe opres lamazorite nou pep, mizer e plito nwanr.  Ozordi bann ki pe dir ki Gouvernman, pa pe fer ase lakaz, zis mazin lepok karavann.  Se Polisi Parti Lepep, ki’n entrodwir konstriksyon lakaz dan sa pei e 38 an pli tar, 75 poursan Seselwa i met zot prop lakaz.  Ozordi bann zenn ki pe al Liniversite, zis mazinen ki Sesel pa’n touzour koumsa.  In deza egziste dan nou pei gran lenzistis, an sa ki konsern loportinite pour tou Seselwa.  Bokou dimoun malgre zot lentelizans, zot pa ti reisi devlop sa lentelizans akoz mank loportinite.  Annou aret dir ki se nou lentelizans ki’n anmenn nou kot nou ete.  Annefe en tel remark dan li menm, i montre en mank lentelizans.  Loportinite labours se sistenm Parti Lepep ki’n entrodwir e ki pe kontinyen devlope.  Later ti apartyen a en pti group dimoun, ki ziska ozordi zot anvi tir nou o pouvwar pour zot repran zot later.  Distribisyon later, sete Gouvernman Lepep ki’n entrodwir e se li ki pe kontinyen devlope pour nou pei.  Lasante, sa sistenm lasante ki nou kraze, i pa’n toultan koumsa.  Nou tou nou konnen.  I vre i bezwen amelyorasyon, me bann pasyan nepli anba lavarang dan trwazyenm klas.  Sesel pa ti koumsa 38an pase, e bann ki pe dir ki pandan 38an nou pa’n fer nanryen, set en bann dimoun ki pe viv dan son prop monn, ouswa en ekstremis ki pa oule admet laverite.  Tousala Mr Speaker, i nesesit en ledikasyon pour nou lazenes, sirtou bann ki pe kriy sanzman, san konnen kwa vreman ki pou sanze si Lopozisyon i ganny elekte.

Finalman Mr Speaker, Sesel i nesesit en reform dan domenn sosyal.  Partou kot mon’n ale lo teren e dan bann kominote, mon’n soke par konportman anti-sosyal serten parmi nou.  Swa i konsonmasyon lalkol an ekse, swa i konsonmasyon drog, swa i en degradasyon dan social skills ek valer imen, swa i en latitid ki’n devlope dan nou pei – kot serten nepli annan respe pour son prosen.  Finalman ler ou annan en Leader ki mont lo en stage e dans ‘Pil lo li,’ ki mannyer ou ekspekte larestan son bann ekstremis i fer?

Mr Speaker, mon pou termin par refer lo pwen ki mon ti fer, o komansman mon Diskour: Mon’n byen vote.  Mon’n elekte en Prezidan ki ekoute – enn ki krwar dan sanzman pozitiv – enn ki pa voras pouvwar e pa zanmen krwar i pou reste Prezidan pou lavi: enn ki travay, botan movetan i la – e enn ki apre sakrifis reform, pe partaz larises avek tou Seselwa.  Sa i santiman bokou dimoun ozordi, ki konn tre byen ki Prezidan Michel, pa per travay.  Dan sa Eleksyon ki devan nou, tou Lepep merit ralye pou siport azanda Prezidan Michel.  I bezwen en Lasanble ki pou donn li koudmen travay.  I bezwen en Lasanble ki pou soulev bann defi dan en fason pozitiv.  I bezwen en Lasanble, ki pa pou blok tou sa bann plan, ki in met devan nou Mardi.  Annou reflesir tre byen lo sa pwen.

Mon lans en lapel alors avek tou Lepep: annou annan menm determinasyon e menm viger parey dernyen Eleksyon.  Si ou konsider ou lekor en Lepep – savedir ou en solda Lepep – ou en gerye e ou en militan.  Annou ralye nou tou ansanm alors, lo sa fron batay ki devan nou, pou tenir nou pei, tenir nou bann aki e tenir nou Lepep.

Mersi Mr Speaker.

(Applause)

MR SPEAKER

Bon, Onorab Pool, ou krwar ou pou plis ki 15 minit?  Ok, e okenn ki pou 15 minit?  Mwan pe get bann ki’n lev lanmen Onorab Pillay, Onorab Jeannevol, Onorab Bresson, tousala pour plis ki 15 minit.

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Travay i la.

MR SPEAKER

Onorab Bresson ou asire oubyen ou pe tap mwan ek en kart la?  Ale.

HON GAELEN BRESSON

Speaker, mwan krwar mon kapab fer li dan en 15 a 20 minit.

MR SPEAKER

15 a 20 minit, ok proceed.  Onorab Bresson.

HON GAELEN BRESSON

Mr Speaker, i en plezir pour mwan pou prezant mon dernyen diskour lo Leta La Nasyon dan sa Senkyenm Lasanble.

Mr Speaker, diskour Leta nou Nasyon in ganny prezante par James Alix Michel ki dirizan demokratikman elekte nou pei Sesel.  E pour sa rezon, mwan oule komans mwan repons avek en pti analiz lo bann kalite leadership ki pe definir nou pti pei ozordi.

Stil leadership dan Sesel ozordi i kapab ganny divize dan De kategori tre spesifik bann fezer avek bann kozer.  Lo en kote, ou annan bann dimoun ki aktyelman fer keksoz marse, avanse e delivre lo bann lekspektasyon lepep Seselwa tel parey Prezidan Michel, en zonm aksyon ki pran desizyon ferm.  Me lo lot kote, ou annan en pti group kozer ki oule zis koze, asize, fer pares e rabase lo Face book.  Bann kozer ki pa oule fer okenn aksyon, me zot oule resevwar tou aklamasyon.  Tou Seselwa ozordi i kapab dir ou ki i annan en gran diferans ant en vre travayer e en vre donner.  En travayer set en zonm ki pran desizyon, i pa asize 3an e esper en group ansyen Minis fer tou son travay pour li apre pour li proklanm laviktwar e pran tou aklamasyon.  En travayer i pran risk, i fer sa ki bon e sa ki byen pour son pep menm letan ki serten i asasinen.  Me en vre donner i toultan pe konplent.  I eternelman fristre e i pa zanmen satisfe e pour li nanryen pa zanmen ase.  I napa nanryen anba sa soley Bondye ki pou zanmen kapab satisfer en zonm ki pa kapab satisfer son prop lekor.  Letan en zonm i tous laz 50an, normalman i pa reste li ankor 60enn lannen pour viv lo sa later.  Si en zonm par lao 50enn lannen i swazir volonterman e san okenn provokasyon pour viv dan laenn e dan diskord avek sa de dimoun ki menm manman avek li, la sa dimoun i annan li en gro problenm ki Dokter pa pou zanmen kapab sonnyen.  Ki mannyer eski ou ekspekte fer dibyen pour lezot kan ou pe senm ditor devan ou prop lakour?  Ki fason eski ou komans inifye en nasyon kan ou pe diviz ou prop fanmir?

Mr Speaker, Prezidan Michel i krwar dan konsiltasyon avan lenplimantasyon, zis parey in dir dan son diskour.  Prezidan, mersi pour konsilte avek nou lo size nou pansyon.

Mr Speaker, en vre kozer i en kozer akonpli, pa zanmen kalkil le vre konsekans son parol, Kreol i dir ki le konseyer pa le peyer me Kreol i egalman dir ki maler pa averti.  Letan ki kozer pe zis bla, bla, bla, koup pansyon, en vre travayer in asize, in ekoute e in pran aksyon.  La letan ki pansyon in koupe, kozer i sot anler e i kriy lasasen.  Nou, nou pe dir ou ki pansyon in koupe, aprezan deal avek.  Ou pansyon in ganny koupe par sa enn ki’n ganny mandate a lepep Seselwa pou pran sa bann tel aksyon e son desizyon pou ganny aksyonn-en par nou isi dan sa Lasanble ki’n fatige ganny trete koman bann zenn pansyoner.  Nou pou met kouto lo ou pansyon e pour nou tou ou ban dalon pou montre zot ki nou isi dan sa Lasanble, nou bann travayer e non pa bann kozer ni bann pansyoner.

(Laughter/Applause)

HON GAELEN BRESSON

Tre byento nou pe al donn sa ki ou ti pe swete e set avek en tre gran plezir ki nou isi anndan nou pou montre zot ki mannyer en travayer i pran aksyon for e desiziv, ou’n demande ou pa malelve aprezan deal avek.

(Laughter)

HON GAELEN BRESSON

Mr Speaker, en vre travayer i admet avek son pep konmkwa ki wi i annan lapovrete dan pei e set egzakteman sa ki Prezidan Michel in fer.  In dir klerman ki i annan lapovrete, me i asir Seselwa ki Parti Lepep pou toultan la akote zot pe marse pa a pa avek zot e in swiv son parol avek aksyon konkret par anons en seri mezir ki annan pou bi soulaz en pe burden finansyel ki pe pez pli lour lo nou dimoun.

Mr Speaker, en moman refleksyon, en largiman ki mon’n swiv, mon’n swiv kot en dimoun in fer analysis ki pri lo en komodite ki li i kontan aste, in monte sorti R75 lannen pase pour li ariv R125 ki i pa’n dir.  Sa ki Gouvernman in anmas menm Tax ouswa Vat lo sa komodite pour sa dernyen 2an e to dolar pou roupi i ankor R12.  Alor, pri monte ou blanm lekel?

Mr Speaker, bann kozer avek zot Gouvernman Face book pe kontinyelman kriy lapovrete.  Zot pe akize, zot pe denigre me zot pa pe zanmen admete kote ki zot pe personnelman benefisye.  Zot tou zot in komans pti, pti e gradyelman laport in ouver pour zot.  Ozordi sa ki annan gro sato, gro bato, gro loto e sa ki pe lager pli gro par gato pangar zot ava forse vir deryer pou ed zot frer, zot ensiste fer krwar ki nou pei i dan en fernwanr e ki nou pep pe viv dan en lamizer epe.  Sa set en bann mansonz pli visye ki sa bann dimoun in kapab zanmen rakonte.  Zot tou zot in fini pase, zot in anrisi e zot in vin eze.  Anba sa menm sistenm ki zot in lager pou kase, brize e detrir ozordi.  Letan ki zot in fini arive, napa enn parmi zot ki pe mazin vir deryer atrap lanmen zot frer e montre li osi semen pase.  Be ozordi, nou pe averti zot ki lanmizik in tennyen, bal in terminen, zot in demande, zot pa malelve aprezan deal avek.

Mr Speaker, aprezan mwan oule pran en moman pour koz lo mwan distrik Bel OmbreBel Ombre diran sa dernyen 4an, i’n en distrik kot apartenans politik pa’n zwe en rol pou determinen si ou ganny led avek MNA ouswa avek Leta.  Mwan fyer poudir ki koman MNA lepep, mon’n resevwar korperasyon ek lasistans bann zabitan sorti dan divers afilyasyon politik ki’n ed mwan pour delivre mon travay e pou devlop e grandi personnelman.  Ansanm nou’n avanse, bouze e devlop nou distrik e mwan kapab ozordi dir ki in pran tou manm en kominote pou fer en kominote fonksyonnen.  Apre 4an koman zot MNA, mon’n kapab avek tou lonnekte admet ki dimoun avek mwens lenportans dan distrik se MNA.  Ni son pozisyon, ni son gro tit pa vo nanryen ditou si i pa kapab anmenn zabitan distrik ansanm pou travay avek li e donn en koudmen fer monte distrik.  En keksoz ki’n rann mwan tre fyer se ki sa lespri leve debourye in byen ankre dan distrik Bel Ombre. Dimoun in konpran tre byen ki pou avanse nou fodre debourye.  Zabitan Bel Ombre, an gran parti in fyer pou travay pou rente e eskente.  Sa i pa ni en pese ni en pinisyon.  Zonm fodre travay e zot fyer pour sa ki zot lasyer i aporte.  Distrik Bel Ombre i en distrik in transpire pou fer flote son paviyon.  Wi, nou osi nou pa’n ganny eparni avek bann ki zis konplent, asize e montre ledwa e bann ki’n ganny afekte avek labi sibstans.

Mr Speaker, i fer 4an ki sa nide korperasyon dan nou distrik in vwar nesans de NGO, lasosyasyon peser e Bel Ombre action team.  Ansanm nou pe lite pour bann peser artizanal.  I fer 4an ki nou pe lager pour sa pti kominote peser Bel Ombre ki life line nou kominote e en gran mazorite pei.  Wi, pa tro lontan le gran met in montre ki nou lo bon semen avek karang ki ti ranpli dan nou labe i fer mwan mazin en ekstre dan Labib.  Pour komanse, mwan oule repete e en pwen ki mon’n vin dir tou le 4an isi dan sa Lasanble, plato Mahe i devret ganny rezerve zis pour lapes artizanal silvouple.  Ni lapes endistriyel ouswa semi endistriyel pa devret pe zet zot lasenn dan sa menm bread basket ki pe servi pou nouri nou nasyon.  Sa i pa en kestyon protez peser, me plito nou sour lanouritir nou pep.

Annou komans par realiz lenportans lapes artizanal dan nou pei, me annou egalman donn nou bann peser sa respe ki zot deserve.  I fasil maltret peser, me annou mazinen ki sa peser i osi annan en pou nouri e li osi i pe aste diri, dile e disik dan menm magazen avek nou.  Dan sa bann magazen kot tou lannen komisyon pe monte par R5 zot tou eksepte STC, pourtan personn pa konplent magazen.  Akoz peser artizanal napa larzan ou sponsor serten gro politisyen, alor zot ganny sakrifye e maltrete.  Me bann gro marsan ki kapab pey gous avek sponsor sa bann boug i ganny byen gete e proteze.  In pran 4an negosyasyon e lalit pour nou komans vwar bann mouvman lo sa size lapes dan Bel Ombre.  Me mon kontan ki apre tou sa travay, bann fondasyon solid dan Bel Ombre i an plas.  Dan sa parkour, in annan sabotaz, in annan gaspiyaz, in annan trik, tou kalite ki nou’n bezwen sirmonte.  I regretan de fwa, me zonm i bezwen koz fran e keksoz i bezwen ganny dir parey ki i ete.  Servis piblik dan sa pei in fini ganny enfiltre par en bann dimoun ki posed move lentansyon e en bann dimoun movez volonte ki pa pe travay pour lentere sa pei.  Zot prefere les letan desote lo en proze menm si en proze i la, sa bann keksoz i fermal letan mon gete akoz se nou prop Seselwa ki soufer.  Me ozordi dan sa pei i annan dimoun ki dir ou klerman ki li i pa pe travay pour sa Gouvernman ozordi, me pour sa prosen Gouvernman si i vini.  In plis ki tan pou met en lord si ou napa lanmour pour ou travay e lwayote pou deservi sa pep Seselwa, plito sed laplas pou sa ki pa ankor valse.  Bel Ombre in pran 4an diskisyon entans pour nou komans trouv en laklerte e sa li menm i pa akseptab.  Me la ozordi mwan kapab dir ki tou sa ki negosye e komans bouz in bouz staz enplimantasyon.  Lo kestyon kapasite, ice plant sa proze ki’n deza komanse, nou swete ki letan in vin an mars sa masin 10 ton i ava ase pou fourni demann pou peser Bel Ombre, be non selman sa me ki bann mentenans neseser i ava osi ganny fer.  Mwan pa pou dir plis.  Processing plant ki pou donn plis peser plis bataz travay, landrwa pou fer lavant, store pou store zot lekipman, proze i deza an mars me petet pli enportan ki tou, pour en kominote lapes, sa se en landrwa koste nou peser ganny plis bataz.  La osi travay pe al byento komanse, lavenir pour kominote Bel Ombre i enn ki ris e tre briyan.  Avan ki mwan ferm sa topik lapes, mon oule adres tou bann peser Seselwa an zeneral.  I annan en de lannen pase kot bann pirat somalyen ti pe donn bal dan nou delo teritoryal e mannyer ki zot anvi e parmi nou bann peser gran, gran nwanr ki pa ti’n zanmen per nanryen ti’n per pou al lo delo pangar zot a ganny pran otaz.  Parti Lepep, anba gidans Prezidan Michel, in reisir pou retourn en sourir lo figir zot fanmir e konfidans dan zot lizye.  Nou, sa pti pei Sesel, nou’n reisir fer lager kont pirat Somalyen.  Ozordi se peser Seselwa ki pe donn bal dan lanmer Sesel.  Lo non tou maren Seselwa, mon pran sa loportinite pou dir mersi Prezidan Michel e son Gouvernman.  Job well done e annou pa bliye, annou pa zanmen bliye, annou osi reste lo alert.

Mr Speaker, ozordi mwan oule adres en size an partikilye dan distrik, sa se semen.  Sa lenfrastriktir ki apel semen i ozordi fer viv tou lakominote imen, ki pou rezon sosyal ou ekonomik, sa lit ki nou bezwen pour deplase e Bel Ombre, nou’n konstrir semen pour nou zabitan otan ki nou mwayen in permet e nou’n fer li san zanmen get ou kouler politik, me strikteman baze lo merit.

E avek bokou kontrent ki nou’n reisi fer en semen kot laboutik Aya, sa se landrwa dan distrik kot bokou:-monn ganny plis konplent lo labou e move kondisyon semen.  Dan dipwav, premye faz proze pou amelyor leta sa semen pe al komanse e i sipoze deza komanse menm si i deservi en minimonm zabitan, me strikteman lo merit sa proze in ganny aprouve.  Dan vale in pran plis ki 15an, sa set en vre proze Dousman, Dousman pou demare ankor bokou difikilte e enormeman kontrent, me nou’n reisi lans proze.  Kot Rea sa semen in reisi ganny amelyore apre bokou demann, lalit e enorm pasyans.  Fisherman’s Cove estate, zot in ganny en nouvo pavel lo zot semen, i annan ankor pou fer.

Egalman anou pa obliy en porsyon semen kot Casa Dani, e osi Dan Zil.  Lo sa size semen Bel Ombre, enn mazer ki reste se main road, depi Beau-Vallon ziska Bel Ombre e la mon oule reasir bann zabitan ki tou negosyayon in fini ganny fer e ki proze pe al materialize byento.

Mr Speaker, ansanm wi Bel Ombre, ansanm regarde mannyer i gou ler nou travay ansanm pour loue nou Bondye e St Roche dan lafet.  Tou i pass dan lord e larmoni.  Se sa lespri ki nou’n develope ansanm pandan sa 4 an e demi, ki nou bezwen garde tou zabitan Bel Ombre pour plis developman dan nou distrik.  Dan spor, kiltir e menm travay kominoter, mazinen nou respir menm ler e regard menm soley, servi menm semen e fasilite piblik menm si nou souvan annan tandans pou krwar ki sa konsern nou i zis sa ki pas dan nou lakour.  Pa bliye, sa ki pas kot ou vwazen demen i kapab ariv kot ou.  Si zanmen nou oule vwar enn progre remarkab, se tou zabitan i bezwen zwe son, rol aret kritike me zwen ansanm pour byennet Bel Ombre e nou pei Sesel.  Avek lagras e gidans Bondye tou i posib.

Mr Speaker, avek sa mon dir ou mwan remersi ou.

MR SPEAKER

Bon, mersi.  Nou ava adjourn ziska 11er.

BREAK

MR SPEAKER

Bon, nou ava kontinyen avek nou deba.

Onorab Andre Pool.

HON ANDRE POOL

Mr Speaker, koleg Manm Onorab, tou sa ki pe ekoute, bonzour zot tou.

Mon reprezant en Parti ki’n lite pandan plis ki 50an pour liberasyon, liberte, dinyite e emansipasyon tou Seselwa.  Nou’n lite pour lazistis sosyal, pour legalite, pour fraternite e nou’n anmenn Seselwa lwen.  Tre lwen, pandan sa dernyen 38an ki nou’n o pouvwar’.

Wi Mr Speaker.  Set avek sa bann parol tre for, ki Prezidan Michel ti komans son Diskour lo Leta nou Nasyon Mardi pase.  Dan son Diskour, Prezidan in rann nou kont leta nou Nasyon, an menm tan partaz avek nou son plan pour lavenir ek son bann refleksyon.  Sa portre nou Nasyon ki Prezidan ti trase, i ava permet nou fer sa bilan nou lakonplisman.  Kote nou’n arive ozordi e larout ver lavenir.  Bann progre ki nou’n fer pandan 2015, ki mon pou dekrir li koman lannen konsolidasyon e osi lannen ki nou’n temwanny bokou sanzman dan Sesel.

Mr Speaker, en lannen kot pep Seselwa ti re elekte Prezidan Michel avek plis ki 50 poursan vot e donn li en lot manda pou diriz Sesel.  Mwan mon enn parmi.  E mon fyer pou dir, mon’n byen vote Mr Speaker.  Napa okenn dout ki Prezidan Michel i sa zonm ki’n sanz Sesel.  In anmenn en kantite sanzman Sesel.  Byensir, sanzman pozitiv e legzanp i toultour nou dan sa pei.

Wi Mr  Speaker, alors i pa drol si an 2015 i en lannen kot pep Seselwa ti koze e pas zot mesaz tre kler, lekel ki zot in met zot konfyans ladan, pou diriz nou pei pour sa prosen 5an.

Mr Speaker, ozordi nou kapab dir avek lafyerte, ki nou pe temwanny vre sanzman dan Sesel, atraver sa reform ekonomik ki nou ti komanse detrwa lannen pase.  Dan nou demars pou kree sa Nouvo Sesel, nou pe fer tou zefor pou kree en lekonomi solid e ozordi bann sif i koz pour zot menm, parey Prezidan in fer resorti dan son Diskour.  Nou’n anrezistre en to krwasans 4.34 poursan pandan 2015.  Sa sif i koz pour li menm.  Nou’n ariv a en rezerv deviz etranzer 536 milyon Dolar Ameriken, ki reprezant 5 mwan lenportasyon, konpare avek 2an pase, savedir an 2013, ler sa sif ti 435 milyon Dolar.

Lendistri Tourizm in vwar en logmantasyon 19 poursan dan lakantite viziter ki’n vizit Sesel, ki’n osi anmenn en logmantasyon 17 poursan reveni dan nou lekonomi.  En gran sanzman Mr  Speaker.

538 loans pour en lavaler R507.3 milyon ti ganny aprouve anba Scheme Pti Lantrepriz e lantrepriz mwayenn anba SME Scheme.

117 nouvo pti biznes ti ganny kree e sa in anmenn en total 2290 pti e mwayenn antrepriz dan nou pei.

59 pti biznes in etablir zot dan Sant Mikro Antrepriz, Providence.

Tousala Mr Speaker, i an lir avek Polisi ek Stratezi Empowerment and Ownership sa Gouvernman e osi form parti sa sanzman ki Prezidan ti promet.  Ki kantite Seselwa zot in benefisye atraver sa progranm, me konbyen parmi zot ki’n vreman apresye sa?

Fodre osi note Mr Speaker, ki 270 Seselwa ti ganny zot Degre Liniversite swa dan Liniversite Sesel ouswa dan bann Liniversite aletranze.  Sa i osi form parti sa langazman sa Gouvernman, pou asire ki nou zenn i ganny ofer meyer loportinite posib dan zot formasyon.  Me an menm tan, eski zot pe ganny sa renimerasyon ki al avek zot lakonplisman?  Kestyon pou nou reponn.

Lot sanzman Mr Speaker pandan 2015, in vin dan domenn lakaz.  77 fanmir Seselwa ti ganny lakle zot prop lakaz.  85 ti ganny ofer en kare later, malgre personnelman, mon santi ki potansyel i la pou fer bokou plis ki sa.

Dan son Diskour, Prezidan in osi konfirmen ki nou pei ti ganny klase karantyenm lo en lalis 167 pei, dapre survey anyel fer par Transparency International. Sa i demanti lakizasyon konmkwa ki Sesel i parmi bann pei ki pli koronpi dan lemonn.  Sa enn sif i pa sorti kot Gouvernman.  Alors, pa kapab dir pe koz manti.

Menm zafer Mr Speaker, avek bann lezot klasifikasyon.  Katreven kenzyenm lo 189 pei, par Labank Mondyal dan son Rapor Fasilite fer Biznes.  E la osi, nou kapab fer plis ankor si nou retir plis lanpayaz e larg lanmen Seselwa.  Swasant katorzyenm parmi 185 pei lo Lendis Devlopman Imen par Nasyon Ini, parmi bann lezot ankor.

Wi Mr  Speaker, tou sa bann sanzman e sikse in ariv akoz bann bon desizyon ki’n ganny pran par Prezidan Michel e sa Gouvernman, pou asire ki nou kontinyen fer plis progre.

Dan son Ladres lo Leta nou Nasyon, Prezidan Michel in osi fer en bilan lo bann lakonplisman Gouvernman pandan son premye 100 zour sa nouvo mandan e sa i enkli parmi lezot:-

Logmantasyon Pansyon ki tous sirtou Pansyon Retret.

Logmantasyon Benefis pour Envalidite.

Logmantasyon nivo saler pour dimoun kalifye pou ganny Housing Improvment Loan, ki sorti R8000 mil pou vin R15 mil par mwan.  En desizyon ki mon asire pou benefisye en kantite fanmir.

Logmantasyon nivo saler pour en Housing Loan anba Housing Finance Company, HFC, sorti R25 mil par mwan pou vin 30 mil.

Logmantasyon dan maximum Housing Loan pou sorti R750 mil pou vin R850 mil.

Peyman Gratwite e Konpansasyon ansyen manm Lafors Defans, ki zot vreman merite.

Peyman Ex Gratia, ansyen service men RFA. E la fodre remarke ki Gouvernman Angle ki ti anploy zot e drwa zot, me pe refize pey zot.

Program My first Job ki’n demare depi Zanvye sa lannen, kot deza 77 zenn in deza trouv lanplwa atraver sa program, ki ankor enn fwa ti linisyativ Prezidan Michel.

Logmantasyon Housing Allowance pour bann graduate pou sorti 3 mil pou vin R4 mil par mwan.  Me la fodre fer sir ki tou graduates i benefisye e non pa zis en bann.

Allowance pour bann etidyan Post Segonder ki sorti dan Lenstitisyon prive.

Laptop Scheme ki pour etidyan S4, ki pou permet plis nou bann zenn pou benefisye ankor.

Swen medikal spesyalize gratwit pour tou Seselwa ki ganny refer par bann Klinik Prive.

E osi Proze Lenerzi Renouvlab pour bann lakaz.

Mr Speaker, Prezidan in osi anonse ki an 2016, Gouvernman pe al entrodwir en seri mezir, avek bi pou kontinyen amelyor standar lavi en gran nonm fanmir Seselwa.  Sa bann mezir pou konsolid sa sanzman ki pe arive dan Sesel e sa i enkli parmi lezot.  E sa i enkli parmi lezot:-

Logmantasyon saler minimum pour 35 erdtan travay, ki pou vin R5 mil 50 e pou napa Personal Income Tax lo la.

Logmantasyon Pansyon Retret pou fer li vin R5 mil 50 par mwan.

Revizyon kondisyon e kriter ki Lazans Proteksyon Sosyal i servi, pou donn li plis fleksibilite pou donn plis led dimoun ki dan difikilte.

Kreasyon en Fon Spesyal pou fer bann renovasyon lo lakaz bann fanmir pli vilnerab, ki’n avarye e napa mwayen pou pran en loan pou fer sa travay.

Revizyon VAT lo serten prodwi e komodite.  E la, mon swete ki konsiderasyon a ganny pran lo bann vre komodite esansyel pour lafanmir.

Reform dan sistenm Tax, ki pou vin efektiv komansman Zilyet sa lannen e swivi an Zanvye lannen prosenn, avek son lot staz reform.  Sa byensir pou anmenn plis larzan dan pos mazorite Seselwa.

Mr  Speaker, mon santi ki en bon pe sa bann lanons tre enportan i demann plis leksplikasyon, pou nou popilasyon konpran pli byen ki mannyer zot pou ganny enplimante.  Alors, mon ti ava swete ki SBC i pran sa an konsiderasyon e organiz bann progranm neseser, parey in komanse yer swar.  E la mon pa krwar pou annan okenn lamars akoz sa.

Mr Speaker, an menm tan mon pou siport lapel Prezidan, ki en lodit i ganny fer par Minister Finans, pou asire ki tou Sekter dan nou lekonomi i pey zot Tax koman fodre, me la fodre target sa ki fodre.  Kestyon ki bokou pe demande, eski tou gro pwason pe vreman pey lakantite Tax ki fodre, oubyen zis serten ki pe fer li ozordi?  Konbyen larzan lekonomi pe perdi atraver sa bann manboulouk?  Mon asire ki tou Seselwa pou esper rezilta sa lodit avek pasyans.

Mr Speaker, mon’n toultan dir dan sa Lasanble, ki Sesel i en pei ranpli ek loportinite.  E atraver son Diskour, Prezidan in re-konfirm sa.  Zis sa bann progre ki nou’n fer pandan 2015 i vreman enkrwayab, me nou’n fer li.  An menm tan, annou pa bliye ki bann diferan proze ki’n ganny antreprann tel ki semen, delo, pon, trotwar, bus shelter zis pou nonm detrwa e ki’n ganny finanse swa par Gouvernman Lokal oubyen par bann lezot Lazans Gouvernman.  Mon swete ki avek nouvo Eleksyon pour bann Konsey Distrik, nou ava kapabvwar sa ranforsman nou bann Lenstitisyon Demokratik e kot sak sitwayen i ava servi sa bann loportinite pou fer son kontribisyon.  Popilasyon i ava ganny sa sans pou elekte zot prop dirizan lo nivo distrik, parey in leka dan bokou pei.

Mr Speaker, Prezidan in osi konfirmen ki byento pou annan en Proze-d-Lwa ki pou vin devan nou Lasanble Nasyonal, pou kree en Anti-Corruption Commision.  Sa Komisyon pou annan pouvwar fer lanket, detekte e anpes bann pratik lie ek koripsyon.  An menm tan, i pou resevwar konplent kont koripsyon e fayle bann case lo baz lanket ki in fer, konsernan alegasyon bann pratik lie avek koripsyon, dan tou Departman Gouvernman e tou Lenstitisyon ki resevwar finansman en donasyon sorti kot Gouvernman.

Mr Speaker, mwan mon siport sa desizyon.  Ti’n plis ki ler e travay pou la Mr  Speaker.  Nou pou konn tou laverite e rien que la vérité.  E la mon zis swete, sa ki annan sa bann levidans e ki zot toultan pe koz lo koripsyon ki zot konnen, zot ava annan sa menm kouraz pou vin devan avek sa bann levidans.  Tou kart ava ganny tale lo latab e la nou ava vwar bann vre zonm.

Mr Speaker, ozordi ler nou fer sa bilan lo lannen 2015, annou osi salye sa gro travay ki nou Lasanble Nasyonal in kontinyen fer pandan sa dernyen lannen.  Nou Lenstitisyon in kontinyen fer en kantite perse pozitiv dan nou demars pou reprezant lavwa lepep.  Nou Lenstitisyon in kontinyen travay pour lepep Seselwa e nou pou kontinyen fer li san ganny deroute par bann lensilt e sirtou par bann ki krwar ki zis zot ki konn plis fonksyonnman en demokrasi.  Me an menm tan, zot pe demontre nou atraver zot aksyon, ki zot pa vreman krwar dan la demokrasi.

Sa Lasanble ti ganny elekte atraver en Eleksyon lib an 2011 e in touzour reprezant sa pilye la demokrasi dan nou pei e sa Brans enportan Leta.  Pandan 2015, nou performans in a la oter, malgre petet i pa’n zwenn lekspektasyon tou Seselwa.  Me nou Lasanble Nasyonal i reste sa lafyerte pour nou Nasyon.  Nou’n fer en kantite bon pa dan sa bon direksyon.  Laprev i la avek tou sa Lalwa, Mosyon e osi bann Kestyon lo tou sort kalite size ki’n ganny aborde.  Ozordi mon napa okenn dout ki pandan sa dernyen lannen nou manda, nou pou reste a la oter nou misyon, malgre tou sa ki kapab ganny dir lo bann Manm nou Lasanble.  Tou Manm devret pe koste pli pros avek zabitan, zot distrik e ranforsi partisipasyon zabitan.  I kler ki nou pep i anvi partisip plis ankor, dan bann desizyon ki afekte zot lavi dan zot kominote e nou devret pe kontinyen donn zot plis sa loportinite.

Mr Speaker, Sesel pe kontinyen sanze dan stabilite.  Sa Prezidan, sa Parti Lepep e sa Gouvernman, pe anmenn sanzman ki pou garanti en meyer lavenir pour tou Seselwa, san get ou kouler, larelizyon oubyen afilyasyon politik.  Koumsa i devret ete e mon krwar ladan.  Sa Gouvernman i krwar dan sanzman.  E sanzman pe arive depi 1977.

Bann lenvestisman partou kote, dan tou bann distrik, i reprezant sa dezir ki’n toultan karakteriz plan travay sa Gouvernman, sa Parti Lepep, pou fer sir ki sak Seselwa i annan son plas dan sa Sesel.  Ki sak Seselwa i annan par dan sa Sesel e ki sak Seselwa i reste o sant tou devlopman.  Sa i pa zis en slogan me devret dan la pratik dan Sesel toulezour.  Nou’n ariv an 2015 e i en moman pou reget nou dan laglas.  Gete kot nou’n arive e fer sir ki nou tras sa meyer larout ver lavenir.  Sa bann refleksyon ki Prezidan in adres nou lo la, zot tre enportan pour nou lavenir.  Bann diferan Lalwa ki nou bezwen aborde, debat, sanze, i en latas ki nou devret pran li avek tou senserite, lonnekte e serye.

An menm tan, nou annan nou sistenm Welfare ki nou bezwen modernize, pou fer sir ki napa plas pour labi, me garanti ki bann ki vreman dan bezwen, zot ganny asiste san bezwen monte desann partou kote.

Bann Minister, Lazans Gouvernman, mon swete zot in konpran mesaz Prezidan pou zot amelyor Service Delivery.  I annan ki pe fer byen, mon salye zot.  Kot fodre aranze, fer li konmela menm.  Tro bokou fwa Mr Speaker, zot pe fer dimoun soufer e fristre atraver en bann desizyon ki pa normal e pa fer okenn sans.  Parfwa zot krwar zot ki la, zot ki siperyer, zot a dray ou parey zot dir.  Mon’n osi deza ganny tape avek zot.  Alor, mon konn son douler.  Pa ankor fini sa bann zes dan nou pei.  Me fodre met en lafen kot i egziste, pandan sa lannen menm.  Prezidan in koze.  Ekoute.

Ozordi plis ki zanmen, nou bezwen ranforsi sa linite Nasyonal parmi nou pti popilasyon e permet nou pep kontinyen pran ownership devlopman nou pei.  Pour tou Seselwa, me pli enportan pour nou zanfan demen.  Plis ki zanmen ankor sirtou swivan rezilta dernyen Eleksyon Prezidansyel, nou bezwen travay dan linite, dan larmoni, dan lape ek stabilite koman en pep, koman en sel Nasyon, malgre nou diferans politik.  Tou sa ki nou’n akonplir ansanm, i kapab ganny detrir en sel kou si nou pa fer atansyon.

Si nou fer li ansanm, Mr Speaker, nou pou fer plis sikse dan nou lager kont bann defi ozordi ki pe menas nou legzistans koman en sosyete.  Nou lalit kont bann fleo tel ki drog, bandisite, kas propriyete e vole, i konsern nou tou e i bezwen nou tou si nou anvi vreman sov sa fitir zenerasyon.  Pli gran kestyon e refleksyon ozordi se ki nou anvi vwar pou Sesel dan lavenir?  Eski nou anvi vwar en Sesel kot dezord, vyolans e kot laenn i rennyen?  Mon ava les sakenn reponn son kestyon pour li menm.  Me ozordi, i kler ki lemonn pe felisit nou lo nou bann lakonplisman e pe siport nou dan nou demars, par egzanp pou agrandi e konsolid nou lekonomi e pou protez nou lanvironnman e nou zoli pti paradi.

Alors Mr Speaker, annou pa mank sa loportinite.  Ansanm nou’n travers plizyer tanpet me annou gard sa stabilite ki tre frazil.  Nou dan bon direksyon.  Mon dakor ki nou bezwen ouver plis laport par egzanp, pou en dyalog lo ki mannyer nou kapab anmenn plis Linite Nasyonal.  Me fodre annan en volonte senser sorti kot tou bann parti konsernen.  Napa ki pou perdi dan en tel prosesis.  Nou tou nou pou sorti venker.  Sesel pou sorti venker.

Mon pe dir sa Mr Speaker, akoz mon senserman krwar ki si nou pa fer atansyon avek serten konportman, sirtou politik ki’n aparet tou dernyen-man, nou pou fer ditor si nou pa aranz li.  Mon demande kwa ki pou reste ler nou pou’n fini pil lo kanmarad?  Alor, si nou anvi vwar nou Sesel kontinyen avanse, fodre aranze e kontinyen sanze kot fodre.  Sankwa nou riske retourn 40an an aryer.  Dan serten parti lemonn, se sa ki’n arive e se sa ki nou pe vwar ozordi.

Alors Mr Speaker, tou sa ki krwar dan demokrasi pandan lannen 2016, annou travay pli pros ansanm e fer li vin en lannen kot nou vwar plis aksyon pozitiv, pour benefis tou Seselwa.  Ozordi, i pa moman pou lager sa lide ti pou lekel.  Sesel i avan mwan, i avan ou, Sesel i pour nou tou.  Lepep in koze e Prezidan Michel in ekoute.  Pep Seselwa,

nou’n ariv lwen koman en pti pei.  Leta nou Nasyon i enn ki promet bokou.  Annou pran plis nou responsabilite e kontinyen donn en koudmen pou kree sa Nouvo Sesel.  Sa Sesel i bezwen ou, mwan e nou tou.  Tou sa ki nou’n konstrir ansanm, annou tenir.  Pa les li sap nou.  Annou pa large.

Mersi Mr Speaker.

(Applause)

MR SPEAKER

Onorab Sebastien Pillay.

HON SEBASTIEN PILLAY

Mersi Mr Speaker.

Mr Speaker, Honorable Members, fellow Seselwa, bonzour.

2 zour pase Mr Speaker, Prezidan Larepiblik Sesel ti vin devan sa Lasanble pou li delivre son Ladres lo Leta nou Nasyon.  Letan mon’n pran letan e analiz sa ki in dir in fer mwan fer serten refleksyon tre enportan lo Leta nou Nasyon, nou rol anver Leta nou Nasyon e direksyon ki nou anvi nou pei i pran.

Mr Speaker, i kler ki si nou koman en nasyon nou oule kontinyen fer sikse.  If we are to succeed as a nation we need to believe in the power of human agency.  We need to resurrect the idea that actions we take, the choices we make matter.

Mr Speaker, lavi Sesel ozordi in san okenn dout amelyore, me malgre sa i paret serten nou pa pare pou vwar keksoz dan en konteks pli pozitiv.  Serten nou i ankor pa oule regard loportinite ki devan nou e sa nesesite pou ki nou travay koman en kolektiv pou akonplir ankor plis.

Nou preferans serten antre nou se pou en lespri anti etablisman e sa i fer mwan realize ki ozordi dezormen serten nou, nou’n vin nou pir lennmi.  Kot dan plas swazir pou nou bouz devan e sezi bann loportinite.  Kot dan plas swazir pou fyer nou en Seselwa, nou fokaliz lo negativite e rod tou fason pou etouf lantouzyazm e sa joie de vivre kominoter ki’n toultan karakteriz nou nasyon.

Mr Speaker, we need to hold ourselves to a much higher standard than that.  Nou bezwen fer tou sa ki nou kapab pou nou pei vin sa nasyon ki ganny definir dan nou Konstitisyon.  A place of hope, prosperity and neutral respect.

Se la alors kot nou bezwen demann nou lekor kestyon fondamantal.  Kwar ki pe anpes nou bouz devan.  Kwar ki pe anpes nou achieve sa vizyon.  Larepons Mr Speaker, i senp.  Se nou menm.  Ziska ki nou pa pare pou aksepte ki nou pei i enn ki beni, enn ki’n avans bokou.  Enn kot a tou pri nou bezwen prezerv sa koezyon sosyal ki’n fer nou vin sa pep egzanpler. Nou pou toultan vwar rezon pou dir tou keksoz i mal, nou pou toultan akize, maltrete, gognarde e souvandfwa san mazin konsekans sa bann aksyon.  Me sa ki pli enportan e sa ki pli fermal dan tousala, san mazin legzanp ki nou pe donn zenerasyon fitir.

Mr Speaker, Leta nou nasyon i enn ki mwan, ki ou, ki nou, nou konpran atraver lopinyon, nou konpran atraver en parol nou bann ser, frer Seselwa ki pe viv avek nou isi.  Mon refize kategorikman Mr Speaker, pou les Leta nou Nasyon, mon nasyon ganny definir par en bann dimoun aletranze ki pou zot Sesel i ankor en pei tyer monn.  Ki fer komanter, remark e assumptions ki souvandfwa tarnish repitasyon nou pei e probableman enpakte negativman lo limaz nou pei.

Si ou en Seselwa ki pe viv isi Sesel ou lopinyon lo ou pei i devret ou lopinyon.  Pa enn ki ganny manipile par dimoun ki pa konn ou e probableman dont even care for you.

Zot oule dir nou ki leta nou nasyon, sa nasyon Seselwa pe viv dan en sityasyon deprimen, ki ou Gouvernman pa care about you e ou soufrans.  Me sa i en mansonz.  Mr Speaker, sa i fo.  Si ou en Seselwa ki pe tonm dan sa retorik mon enplor ou, pran letan pou aprann listwar ou nasyon.  Pran letan pou rode kote ou sorti.  Se sa ki pou donn ou vre lapresyasyon kote ou pei in arive.  Si Gouvernman in vreman annan ou a care, me pli enportan, lekel ki’n bataye, sakrifye pou anmenn ou pei, nou pei kot i ete ozordi.  I sertennman pa media sosyal oubyen facebook.  I sertennman pa sa bann dimoun ki pe dir avek ou, sa pa bon, sa lot pa bon e sa lot ankor pa bon.

I sertennman pa en dimoun ki pe asize Canada, Lostrali ou menm Langleter.  Non, i plito bann zonm brav, apiye par bann fanm solid ki’n lite kont tou form lopresyon pou anmenn nou kot nou ete ozordi.  Mon salye zot zefor.

Me ozordi malgre tou progre, malgre tou zefor bokou i tonm dan pyez bann ki pe fer bokou tapaz.  San realiz danze ki sa i anmennen pou zot prop devlopman e lavansman zenerasyon fitir.  I annan en leson enportan pou tire ladan.  Dan bokou fasad nou sosyete ozordi in popular culture, academia, media ou menm politik i annan en tandans pou egal tapaz avek rezilta.  Serten dimoun i krwar ou devret sa enn ki fer plis tapaz dan en lasal pou fer en diferans.  Me sa i pa le ka.  Souvandfwa pli bon keksoz pou fer se pou fer desann volume.  Dan trankilite ou a kapab tann sa ki en lot dimoun pe dir ou.  Sa pou fer en gran diferans.

Mr Speaker, Diskour Prezidan lo Leta nou Nasyon in en konversasyon fran e onnet ant en dirizan ek son pep.  In montre ki in ekout pep Seselwa e in vin avek bann mezir pou amelyor lavi nou nasyon.  Tou kous sosyete, zenn koman vye in vwar li dan vizyon nou Prezidan pou nou pei.

Annou pran en moman Leta nou Nasyon, sa ki konsern zenn dan nou sosyete ozordi.  Bokou zot i santi zot dekonekte avek larealite e sa i normal.  Nou tou nou zenn e nou konpran sa.  Me diferans i lontan ou ti annan dimoun ki ti la e zot ti en mazorite sa bann dimoun pou fer konpran lerer ki ou pe fer.  Ozordi bann tel dimoun i sey gid nou bann zenn.  Sa bann ki fer plis tapaz i drown sa mesaz pozitiv ki pe ganny pase.

Mr Speaker, Leta nou Nasyon ozordi i enn kot tou zenn Seselwa i bezwen ganny ankouraze pou sezi loportinite.  E si bann zenn i pran letan pou ekoute, zot ava tande ki Prezidan in anons logmantasyon dan bann graduate allowance e allowance pou etidyan post segonder.

Kestyon ki nou demande, se eski sa i aksyon en Gouvernman ki pa sansib anver bezwen son pep, eski sa i aksyon en leader ki pa krwar dan ou koman en zenn.  Zot ava osi tande ki laptop scheme i ongoing e etidyan S4 pe osi benefisye.  Eski nou vreman pe ekoute sa.  Eski ou sa paran ou pe fer ou zanfan konpran sa.

Mr Speaker, mezir konkret pe ganny pran e pe ganny prezante avek nou pou ki nou avanse dan le meyer posib.  Dan en konversasyon avek en zenn ki’n koz ek enn son zanmi, sa zenn fek fini lekol.  I dir mwan i dir ek son zanmi ki li i oule al SIT pou li fer moto vehicle mechanic.  Sa zanmi i dir ek li koumsa akfer fer sa, akoz ler i pou fini i pou probableman pa ganny travay.  Oubyen si i al travay dan en garaz zot fer li travay tro bokou.  Pli enportan pou note se ki sa zanmi ki pe koz ek li, li apre lekol S5 i pa’n ale post segonder li.  Enteresan sa.  Kot en zenn i ankouraz en lot zenn pou li pa swiv son lanbisyon e se sa en latitid ki nou pe gannyen ozordi e se sa latitid ki nou bezwen sanze dan nou pei ozordi.

Mr Speaker, nou bann zenn i bezwen konpran lenportans sa determinasyon e rezilyans ki vin avek annan en bi dan ou lavi.  En bi pou avans pli lwen, touzour pli lwen.

Mr Speaker, dan son Diskour Prezidan in osi koz lo sa vat propagann lo lapovrete perpetye par bann endividi ki pa kontan Sesel.  Mon dir byen, pa kontan Sesel.  Annou eksplor en pe plis sa sityasyon bann komanter lo lapovrete.  Par egzanp sa bann ki Canada, napa lapovrete Canada.  En letid ki mon’n fek trouve la Mr Speaker, in dir ou ki 15 a 20 poursan bann middle income Canadians retiring without an employed pension have not save any ware near enough pou ki zot pa leave in poverty.

Mr Speaker, pou bann ki reste Ostrali, mwan mon’n viv e etidye Ostrali.  Konbyen dimoun Ostrali ki pe viv dan lapovrete.  Me alors sa bann dimoun ki laba i oule fer nou krwar atraver media sosyal, atraver bann komanter ki zot pase.  Ki nou Sesel nou pe viv dan en sityasyon deprimen.  E se sa bann retorik ki bokou nou pe krwar ladan.  Akoz sa bann dimoun pe viv aletranze, zot sipoze pli meyer, pli bon ki nou.

Mon krwar nou bezwen asize e ekoute.  Ase ekout tapaz e pran letan.  Ferm sa volume e ekoute e regarde vreman ki pe arive otour nou.

Pli move ankor Mr Speaker, bokou ki Langleter i oule fer nou krwar ki tou keksoz i pli bon laba ki isi.  Me nou tou ki’n al Langleter nou konn tre byen konbyen dimoun ki pe dormi anba stasyon tren.  Konbyen dimoun ki napa ase larzan pou fer 2 bout zwenn.  Me zot pa koze lo la sa.  Se alors ki ou bezwen demann ou lekor, ou sa Seselwa ki pe tonm dan sa retorik sorti kot sa bann dimoun, pou ki rezon sa bann dimoun pe dir ou sa bann keksoz.  E ou pou les fitir ou pei ganny defini par en dimoun ki li i pa ni la avek ou pe struggle de zour a landmen pou fer marse ou pei.  Annou pa fer sa fot.

Zenn Seselwa ou devret fyer ou lidantite.  Pa les ou ganny definir par sa ki dimoun i dir ou pa pou kapab fer oubyen pa vo lapenn fer.  Me plito les ou ganny rekonnet pou sa ki ou kapab akonplir.  Se sa ki Prezidan in met lanfaz lo la atraver son Ladres lo Leta nou Nasyon.  E se avek sa dan nou lespri ki nou pou atten vizyon ki nou annan pou nou pei.  Pa les linyorans an relasyon sa vre konteks pei ki nou annan ozordi gid ou, gid ou panse.  Bann zenn ki tourn ver drog i al pri dan sa serk visye.

Mr Speaker, mon tre apresye ki Prezidan in met lanfaz lo bann size e bann mezir konkret ki bezwen ganny fer.  Par egzanp revizyon dan Lalwa pou donn Ziz ek Mazistra sa diskresyon tre, tre enportan.

Mr Speaker, ozordi tro bokou nou bann zenn pe end up dan prizon e apre kot zot vin bann career criminals kot zot ganny enfliyanse par lezot ki ……….. dan prizon pou plis letan.  Mon krwar sa i ava shift focus sorti lo pinisyon e pou vin lo reabilitasyon.  En mezir ki mon krwar konkretman pou kout pei mwen ser dan le fitir.

Mr Speaker, me nou osi bezwen aksepte e Seselwa i bezwen konpran sa, ki Gouvernman i pa larepons tou nou problenm.  Nou pa kapab blanm en faceless system for our own short coming Mr Speaker.  Gouvernman pa’n zanmen rezet okenn dimoun ki pli vilnerab.  Mezir serye pe ganny pran pou adres bann defayans, kan e kan i posib pou fer li.  Tou sa ki kapab ganny fer, pe ganny fer avek bi rann lavi Seselwa pli meyer.  Se sa vre Leta nou Nasyon ozordi.  Karakterize par en zefor konkret pou amelyor lavi Seselwa.

Yer menm mon zwenn en madanm, dan pe koze mon demann li si in ekoute ki Prezidan in dir dan son ladres.  I dir mwan malerezman i pan sezi tou, i ti pe travay.  Avek en sourir i demann mwan ki i annan pou li ladan.  Mon konnen sa madanm pe al aste son lakaz e la mon repas lo mezir rediksyon lo pri final ki pou pey son lakaz.  I dir mwan mon pe zwe.  Mon dir li non, mon serye la.  Sa madanm i dir mwan lontan i ti pe esper en tel keksoz parey.

Mr Speaker, en Gouvernman Parti Lepep i toultan sansib a bezwen son pep.  Konbyen dimoun, nou bann frer e ser ki pou benefisye avek sa scheme.  Se sa sanzman.  This is tangible change, not just words.  Actions Mr Speaker.  Action speaks louder than words.  Kan en Gouvernman i dir ou i pe al ogmant ou benefis sekirite sosyal, sa i en aksyon konkret ki i mazin ou dibyen.  I konnen e apresye kontribisyon ki ou’n fer e i oule ki ou pas ou vye zour dan dignite.

Me i menm al pli lwen e osi rekonnet ki malgre ou zanfan zot osi zot annan zot lavi, zot petet pa kapab ed ou.  Par egzanp pou repar ou lakaz.  Gouvernman i regard sa i dir tyonbo en kou, les mwan ed ou.  Mon met a ou dispozisyon en loan scheme avek bann kondisyon favorab akoz mon konnen mon pa oule dan ou vye zour ou pe viv san dignite.  Se sa la realite ozordi dan nou pei.

Ler Gouvernman i fasilit vwayaz pou bann etidyan oubyen bann dimoun aze pou sorti Praslin ek Mahe, bann dimoun ki pe vin pran tretman.  Eski sa i pa montre poudir en Gouvernman sansib avek bann bezwen ki ou annan.  Eski sa i pa montre son konpasyon.  Tou sa bann mezir in ganny fer par en Prezidan, anmennen par en Prezidan ki konkretman krwar dan son nasyon e anvi vwar son nasyon avans pli devan.

Mr Speaker, nou latitid i bezwen sanze.  In ler pou nou asize reflesir lo direksyon ki nou oule ale.  Se nou ki solisyon pou nou bann problenm e fodre nou aret krwar dan bann dimoun ki pa pare pou anmenn nou tou ansanm.

Fodre nou pare pou aksepte zefor ki nou tou nou’n fer pou ariv kot nou ete ozordi e aret rod fason pou diviz nou akoz nou anvi a tou pri pas en mesaz ki denigre lezot akoz nou pa krwar dan travay ansanm pou batir nou pei.

Mr Speaker, ozordi nou annan tro bokou distorsion lo sa ki reelman reprezant sa ki pe pase dan nou pei.  Distorsion e manipilasyon larealite pou fer krwar ki keksoz i worse than it really is.  Ozordi nou pe vwar serten kous sosyete ki pa kapab koz pozitivman anver naryen.  Kot menm fonksyonner i donn lanmen pou kree fristrasyon akoz zot pe deservi en serten azanda mal sen.

Mr Speaker, i pa akseptab kot si en file i lo ou latab, en dimoun pe call ou pou 2 semenn ou pa ankor kapab return en call, i pa akseptab.  Menm malgre sa bokou lezot fonksyonner zot pe fer zot louvraz alaoter, zot pe delivre tre byen.  Me ou sa enn ki pe fer sa, se ou ki donn move non sa whole Minister, sa whole Departman apre sa.  E la mon kontan ki Prezidan in tre fran i met sa okler.  Mwan mon’n toultan dir ki ou konviksyon politik, relizye pa relevan.  Me plito se ou abilite pou delivre e ou abilite pou travay dan en lekip pou anmenn en rezilta.  Me malerezman ozordi serten antre nou in bliye ki sa i corner stone okenn Gouvernman e ki si ou dan en pozisyon ou bezwen fulfill bann lobligasyon ou Lofis oubyen fonksyon.  Sa i senp, me i pret ki nou oule servi leskiz viktimizasyon ler nou ganny disiplinen pou sa bann menm aksyon lo nou performans ki pa alaoter e sa i serye sa Mr Speaker.  E se sa ki’n fer mwan koz lo lefe ki solisyon i avek nou e se nou ki bezwen sanz nou latitid.

Mr Speaker, sa latitid i bezwen sanze e akoz nou bezwen pran bann aksyon konkret pou nou kapab fer nou pei avans pli devan.

Mr Speaker, Prezidan in kosyonn nou anver sa latitid ki nou annan.  Si nou latitid pa bon nou pa pou ariv okenn par.  Nou bezwen anim sa sans respe ki parey Prezidan in dir nou, i rann nou bann enteraksyon pli fasil.  Nou bezwen pare pou koz avek kanmarad e pli enportan ekoute ki en lot dimoun pe dir.  A tou repriz fodre nou rapel tre byen that we are the memories of our children.  E sa bann memwar ki nou kit deryer pou definir ki mannyer nou pei pou ete dan bann lannen ki vini.

Mr Speaker, bomaten ler mon’n lir ki Chairman SCCI in dir ki Sekter Prive i welcome lanons lo trezyenm mwan saler, mon dir this is the right attitude. Fodre serten i aret krwar ki zot aksyon ozordi i pou zot tousel.  Ditou, ou aksyon i pou zenerasyon fitir.  Si oule kree bann positive memories ki ava shape en positive future pou sa pei, pou nou pei then sa pou depan lo bann aksyon ki ou pran e swa ki ou fer.

Ler ou en Leader, ou dir pil lo li ki mesaz ou pe pase.  Granmoun in toultan dir ki ou lipye ou mars ater avek e non pa pou mars lo lezot dimoun avek.

Alors annou re definir konteks e annou aret krwar ki lemonn i tourn otour nou.  Kan ou en leader politik, en desizyon pa al dan ou faver Ankour, napa rezon pou ou al met en lartik dan zournal e demann en revizyon Lalwa akoz sa desizyon i en desizyon ki’n sibzektif pa dan ou faver oubyen dan ou faver.

Ki ti pou arive alors si ou ti end up vin Prezidan, ou ti pou sanz sak Lalwa ki pa mars dan ou faver.  Sa fodre Seselwa i note sa.  Nou krwar poudir tou keksoz i kapab ganny sanze dezour ou landmen, i annan en baton mazik ki pou anmenn tou solisyon.  Me sa i pa leka.  Ozordi nou’n pran li en patant, en dimoun i tonbe, nou tir portre met lo Facebook.  Nou vwar en aksidan tir portre met lo Facebook, en dimoun i drwa mwan, mon met lo Facebook. En dimoun in dir mwan en keksoz, mon pa kontan, mon met lo Facebook.  Ou sa ki mon vwar, mon anvi dir, mon met lo Facebook e la nou dir nenport kwa.  Nou’n perdi ki a son baz ti enn bann eleman enportan en pti sosyete parey nou e sa se rezolisyon konfli ant 2 dimoun.  Wi nou ti annan kankan, me apre sa kankan nou ti byen.  Me ozordi nenport ki dimoun i oule fer kankan avek nenport ki atraver nenport ki losean.  E sa, i ok sa dan en pei ki annan 30 milyon zabitan.  Me pou en pti pei avek 90 mil dimoun sa i pou danzere dan le fitir.

Letan in arive pou nou kalkile byen konsekans nou aksyon e bann swa ki nou fer.  Sa ki ok dan bann gran sosyete i ok laba, akoz zot konteks sosyal i abzorb lenpak bann tel aksyon.  Isi nou pli pti, pli pre ek kanmarad.  Annou travay pou fer avanse nou pei oulye denigre.  Now is the hour pou nou set nou konpa ver en direksyon pli prosper pou nou pei.  Now is not the time to devide us.

Mr Speaker, the time is gone pou senm diskord dan nou pei.  Konteks politik i tel ki bann leaders e mon servi sa tenm leaders literalman Mr Speaker, akoz bann vre leaders politik pa respond dan sa fason ler nou vwar Seselwa pe benefisye.  Dan plas apresye e kontan ki Seselwa pe ganny benefisye, zot plito rod lezot fason pou denigre sa ki’n ganny fer.  Akoz, akoz i zot nide.  Me brain storm, eski sa bann dimoun ki ti pe demann sa bann keksoz ki ou’n demande, zot pa Seselwa.  Si en dimoun i dan lopozisyon, i pa en Seselwa.  Nou tou nou Seselwa.  Se alor ki Gouvernman in anmenn mezir pou benefisye tou Seselwa.

Mr Speaker, mon pa konpran ki mannyer en dimoun i kapab devlop zis lakoler e laenn anver son pei.  I vreman, vreman, vreman, vreman sad.

Mr Speaker, i kler ki ozordi Seselwa i bezwen konpran en keksoz.  Nou pou toultan fer fas avek defi.  Defi apre tou i en parti entegral evolisyon lavi.  Se atraver defi ki nou konn nou vre lafors karakter.  Nou pe vwar defi atraver bann Polisi ki nou bezwen retire.

Ozordi par egzanp Mr Speaker, e mon kontan Leader Zafer Gouvernman in lev sa pwen.  Bann Polisi an relasyon avek planning.  Kot par egzanp ozordi i annan serten Polisi ki pe kout nou tre ser.  Kot lontan ler nou ti prepar bann divizyon later nou pa ti fer plan pou bann communal drains e ozordi san sa bann communal drains nou vwar bokou linondasyon, nou vwar dimoun ganny afekte avek delo.  E la mon kontan ki Prezidan in koz lo sa bann revizyon ki bezwen ganny fer, bann revizyon neseser pou improve lafason ki nou delivre.

Mr Mr Speaker, defi pa devret vin en mezir atraver ki nou evalye nou pei.  Wi i ava ed nou rod meyer solisyon pou nou …….. nou problenm.  Wi i ava egziz nouvo lapros ek fason fer.  Me i pa devret vin fondasyon nou langazman pou fer nou pei avanse.

Okenn Seselwa pa devret leve bomaten e vwar zis defi.  En tel negativite pou detri nou zenn nasyon.  Nou devret ekoute e konpran.  Pran bann aksyon ki konte e fer bann swa ki kalkile akoz tou i depan lo nou.  Apre tou Sesel i nou pei.  Mersi Mr Speaker.

(Applause)

MR SPEAKER

Onorab  Begitta Jeannevole.

HON BEGITTA JEANNEVOLE

Mersi Mr Speaker.

Mr Speaker, koleg Onorab, tou dimoun a lekout, espesyalman zabitan Mont Fleuri, bonzour.

I fer mwan en gran plezir ankor pou pronons mon reaksyon, lo Diskour lo Leta Lanasyon, ki Prezidan Michel in prezant avek nou Mardi isi dan Lasanble.

Mr Speaker, en Diskour ki’n ganny byen akeyir par Lepep Seselwa dan tou kous nou sosyete – nenport ki ras, nenport ki diferans lopinyon.  Kot zot lekspektasyon dan zot Dirizan, pa’n dezapwent zot.  Sak endividi in ganny touse.  Lepep dan son mazorite ti konnen ki zot in byen vote e kot bezwen ganny aranze, Prezidan Michel pou fer li.  E Dirizan ki’n toultan  gard son promes fer ek son pep.  Prezidan in fer en tour lorizon reel dan nou leta aktyel ki nou pei i ladan an rapelan lepep kote nou sorti e kote i pe anmenn pei san oubliy son dimoun o sant sa devlopman.

Mr Speaker, pour ki lekonomi en pei i prosper zefor i sorti pa zis kot sa Gouvernman o pouvwar, me osi kot tou son pep ki ede travay pou batir sa sosyete e lakonplisman ki sakenn i kontribye.  Zis parey en lakour kot son reveni ki rantre, i depan lo lakantite ki reste apre ki nou’n fini pey loan, ki’n bezwen ganny pran pou amelyor lavi sa fanmir par egzanp konstriksyon lakaz, en pei osi i parey.

Prezidan in fer rapel, ki Sesel i lo bon semen repey son det, san oubliye ki avan reform ekonomik an 2008, nou det eksteryer ti 151 poursan nou GDP. E a pre reform an 2014, IMF ti dekrir nou sityasyon koman favorab.  Zen 2015 Fitch Rating in upgrade Sesel e zot dir ki nou lo bon semen pou fer nou debt ratio ariv par anba 50 poursan par lannen 2018.  En pei ki sorti lo en semenn lenportasyon, pou ariv lo 5 mwan lenportasyon dan 8an.  Sa pa en pei ki’n fer bokou progre?

Mr Speaker, son leta finansyel i dir pou li menm.  Prensip zonm o sant devlopman i reste valab anba Gouvernman Parti Lepep.  Lafous in mir e prezan in ler pou partaz sa larises.  Nou avyon Air Seychelles in retourn ankor ver Lerop e menm pli lwen Lazi ozordi e i desann ek avyon plen.   Nou Lendistri Tourizm parmi pilye nou lekonomi in osi fer tre byen pou kontribye dan nou sikse.  Letan nou ti ganny demande par Minis Finans an 2013, pou mentenir nou krwasans ekonomik, ti annan en rezon pour sa.  Ozordi nou pe vwar fri nou bann sakrifis – en pei ki pa pou zanmen retourn anba lepok ‘napa’ tan ki i dan lanmen en Gouvernman Parti Lepep.

Mr Speaker, Parti Lepep in delivre  dan Sesel.  Se pour sa rezon ki Seselwa dan son gran mazorite, ti reelekte Prezidan Michel ki a latet sa Parti pou diriz pei.  Ozordi nou annan nou plis ki 2290 pri e mwayen biznes.

Mr Speaker, la nou a pe koz dimoun ki propriyeter zot prop biznes e ki sorti dan tou kours nou sosyete.  Fini sa letan kot zis en group ek en kalite sinyatir partikilye, ou serten kouler lapo ki ti fer komers.

Mr Speaker, se Gouvernman byensir ki akter prensipal dan sa demars.  R255 milyon in ganny donnen par Lazans SBFA an form loan pour pti biznes depi peryod 2011 ziska 2015.  I reste aprezan bann Labank Komersyal pou akseler zot demars dan kreasyon biznes dan pei.  I pa sifi pou zis ed sa enn ki biznes pe deza prosper e pou fer li vin pli gro.  I osi annan dimoun ki ti a kontan ganny en nouvo komansman.

Mr Speaker, Parti Lepep i kontinyen delivre dan Sesel.  Lakaz i reste en priyorite anba Gouvernman Parti Lepep.  Prezidan i konsyan ki pri lozman lo marse prive i ankor bokou tro elve pour nou dimoun.  Se pour sa rezon ki asire ki anba son dirizans ki sa servis i kontinyen pou ede soulaz lafanmir Seselwa pou annan en twa.  Ankor ek prensip: Zonm o sant devlopman, bezwen nou dimoun i osi bezwen kapab ganny satisfer.  Ek konstriksyon plis lakaz ankor dan sa prosen 5an, i osi asire ki sak fanmir i kapab afford sa lakaz.  Donk en rediksyon dan pri lakaz – plis larzan ankor dan pos sa fanmir lafen dimwan.  Par sa i merit osi pli fasil pou sakenn onor son komitman ek sa Lazans, pou ki larzan anmase i kapab soulaz lezot ki pa espere.

Dan sa menm loptik Mr Speaker, permet mwan soulinyen ki an rekonesan ki serten leta sa bann lakaz, i demann maintenance, me i pa rezon pour pa montre gratitid.

Mr Speaker, Durban Sid Lafrik, i annan en Estate apepre 25 a 30 000 lakaz, ki’n ganny fer an kartron e san son bann fasilite izyenik, pourtan Sid Lafrik i annan plis resours ki Sesel.  Me nou, nou pti Sesel nou’n fer li e annou aprann dir mersi alors, akoz i annan bokou ki pa kapab re zwir sa ki ou, ou annan.  Ou montre osi ou gratitid letan ki ou montre respe pour ou vwazen ki dan flat obor ou.  Dan sa lepok ki nou’n arive, nou dimoun pa kapab ankor dekouraze pou viv dan flat, akoz serten i annan bann move konportman anti-sosyal, zwe lanmizik osinon fer staircase vin zot landrwa rankont e lezot napa landrwa pase.  Housing estate i pa vedir en nouvo landrwa pou fer tranzaksyon ilegal.  Sa ki anmenn mwan lo mon lot pwen Mr Speaker.

Parti Lepep i kontinyen delivre dan Sesel.  Pou premye fwa dan listwar Sesel, lannen pase Lakour Siprenm in kondann 2 trafiker lavi prizon.  An Desanm 2015, 2 madanm Seselwa in ganny arete Erport ek lasezi drog.  Depi sa dernyen 6an plis ki 47 kilo Eroin e plis ki 350 kilogram Cannabis, ki ti pou annan en lavaler plis ki R300 milyon lo marse in ganny sezi par NDEA. 5288 larestasyon in ganny fer, kot parmi 299 in fini ganny kondannen.  Larestasyon ki montre Mr Speaker, ki drog ozordi i en problenm dan Sesel antye me non pa zis Corgat Estate parey lezot i donn lenpresyon.  Demann nou bann zenn dan distrik, ki se ki an menm tan ki NDEA i fer son travay pou anpese ki drog i kontinyen afekte nou zenn, nou osi bezwen kapab enfiltre lezot landrwa dan Sesel kot i paret pli trankil, pli annord me kot plis tranzaksyon drog pe ganny arive.

I enportan ki bann gro pwason i ganny pinisyon sever zot osi, olye zis sa enn ki li i zis en viktim.  Fodre ki nou Lalwa i kapab disteng ant sa eskobar e sa viktim ki li i senpleman en addict asize o bor semen.  Se sa leta nou pei ant sa ki konsern drog.  En Gouvernman ki determinen dan sa lalit, san lipokrizi, ki dir ki se nou Gouvernman ki responsab pour sa e ki nou pa pe fer nanryen.  I sagrinan pou vwar ki mannyer serten i rod vot par profit lo maler en lot.  Tye byento plis pou ganny devwale e laviktwar pou sa enn ki ankor pe ganny vole dan son lakaz e son keksoz i ganny vann pou drog.

Ozordi ziska fler defen lo latonm Simityer, i ale dan sak plastik nwanr e ganny revann.  Pour ou ki kontinyen soutir sa bann akt kriminel e kontinyen aste keksoz vole, Lalwa pou deal ek ou seryezman.  Aksyon lo drog pe ganny pran me non pa zis zoli parol.

Avek tou mon konsyans, Mr Speaker, ki Mont Fleuri i parmi bann distrik ki ganny plis ravaze ek sa fleo drog, mon akeyir lanons pou entrodwir Harm Reduction programme. Resers in prouve ki Moris nou pei vwazen, lakantite lenfeksyon HIV in redwir depi ki lentrodiksyon sa progranm sorti 921 an 2005, pou 401 an 2011.  Pou note, ki Moris ti premye pei dan rezyon Lafrik ki ti oze koman sa progranm an 2006.  Nou bezwen kapab aksepte ki problenm drog i enn ki pou depas nou, si nou pa met en fren avek.  Nou bezwen aksepte ki de tout fason, i ti pou al rod en sereng sal pou servi.  Eski sosyete i les li fer sa e dan ou’n ganny en malad ki apre i kout son pei e son fanmir ekonomikman plis ankor, san oubliy posibilite pert sa manm lafanmir?  Tou letid in montre ki napa okenn ko-relasyon ant availability sa sereng e litilizasyon drog.  Si non tou Ners ek Dokter sa droger ozordi akoz zot fasilman akse sa toulezour.

Non. Mr Speaker, se pli to sa enn ki’n fini komanse ki ti pou al partaz sa sereng ki posibleman enfekte ek son zanmi.  Se son zanmi ki pe ganny proteze anba sa Lalwa pou anpese ki i atrap en lenfeksyon tek ki Epatit C ki ti kapab donn li en kanser lefwa pli tar osinon HIV ki ti pou donn li en problenm leker.  Eski zot in deza fer sa kalkilasyon pou gete lekel ki pou kout mwens ekonomikman e osi pou sa fanmir ki riske perdi son manm lafanmir?  Dan sa menm lespri pou ed sa bann zenn Mr Speaker, mon pe propoz ankor enn fwa ki nou osi sonny sa malad ki apel Adiksyon.  Nou Konstitisyon i permet sonny dimoun malad.  Lanmerik i fer li atraver en boot camp kot sa zenn i ganny revwar pa zis mantalman, me osi fizikman e spirityelman.

Mr Speaker, nou pe koz en progranm ki pou dir apepre 3an, olye anvoy sa zenn dan prizon pou 3an kot i al aprann plis bandisite ankor.

Mr Speaker, mon mazinen ki plis sansibilizasyon lo sa size i merit pe ganny fer lo medya e dan kominote, pou edik popilasyon lo nesesite sa progranm.  Gouvernman pa pe ankouraz litilizasyon drog me pe plito protez sa zenn fiy, sa zenn garson kont lenfeksyon letan ki i pe servi son sereng ki zis pour li.  An 2009 dan Lasanble, en MNA, ti fyer pou dir ki i annan paran san son distrik, ki pa anvoy zot zanfan lekol akoz napa nanryen pou met dan bwat.  San ki li i fer nanryen pou ede dan sa sityasyon, i pli to trouv lazwa pou met sa dan Lasanble e san ki sa fanmir li osi i realize ki i pe ganny imilye par son problenm personnel, ozordi ki sa group i ekstra parlmanter zot met li lo medya sosyal – zot sel pei ki zot ansarz anyway, e fer politik bonmarse avek.  Parey labitid, fer politik lo maler dimoun san propoz solisyon, ozordi i napa en Manm ki oze dir ki i dan tel sityasyon akoz apard ki ledikasyon gratwit, Leta i osi fer provizyon, pou donn sa zanfan ki paran i mwen kapab, tou son neseser pou al lekol.

Dan serten ka, sa i enkli depi son liniform, son sak, son soulye, son manze osi pandan lazournen ki i kot lekol.  I reste aprezan pou reget lafason ki sak Lekol i zer sa resours, pour ki i vreman ariv kot sa ki bezwen ek fairness e kot napa labi.  Kote ankor dan lemonn kot ou ganny ledikasyon gratwit e pour ki sa ki mwen fortinen, i ganny ziska tou son stationary pou permet li profit son akse a ledikasyon gratwit parey son bann lezot koleg.  Napa rezon osi, pou en paran dir ki i pa kapab al travay akoz Daycare i ser pour son zanfan.

Gouvernman i fer provizyon pour sa anba progranm Welfare, alors mon demande kote sorti sa bann ka ki ganny dekrir anba medya sosyal? Osinon si pa en Sesel ki zot, zot ole penn?  Akoz Parti Lepep in byen delivre dan Sesel.

Mr Speaker, letan ki mon koz lo sa size Ledikasyon, permet mwan fer osi enn de komanter lo sa Topik.

Mr Speaker, mon’n arete dan Lansennyman 5an pase e mon rapel sa size Disiplin ti en problenm e i ankor en problenm.  Mon felisit Minister Ledikasyon dan son demars pou esey rezourd sa par anmenn nouvo progranm pou zanfan dan en Sant kot Lakademi Lapolis.  Ti enteresan pou vwar sa bann zanfan ki’n swiv sa progranm, pou rakont zot leksperyans e esperon ki sa in vreman disiplin zot.

Mr Speaker, me i osi nou devwar  pou asire ki sa size Disiplin pa ganny konpromi e sa i pa rol zis Teachers, me osi paran ki li i merit sa premye ansennyan pour son zanfan.  Ou pa ekspekte edik ou zanfan lo bon fason disiplinen, si i pe vwar ou koman son model ki pe pil lo lezot.  Byensir i pa pou respekte Teachers, kot ou lakour ou pa pe montre li respe, me ou pe plito anmenn li avek ou dan en kiltir, ‘Pil lo li.’

Mr Speaker, de lot kote mon osi panse ki Minister Ledikasyon, i merit osi fer en refleksyon lo son bann diferan Polisi ki an plas ozordi e si i ankor relevan.  Par egzanp, mixed ability teaching, i annan son lavantaz kot sa ki pli avanse, i ed sa ki pli feb dan menm laklas.  Me eski i pe vreman ariv to the maximum ozordi osinon se plito pe anmenn plis dezavantaz, plis paperwork – bokou plis lenerzi dan zis 40 ou 80 minit leson, me tre pe laprantisaz dan bokou ka.  Etidyan ki pli anvi aprann, i perdi letan, akoz dan bokou ka, sa ki pa pe konpran ki pe arive devan, i vin bored e se la ki i komans distrer laklas e Ansennyan de lot kote, i pas plis son letan pou deal ek problenm disiplin, olye kontinyen teach. I napa swa si i anvi kalme son laklas avan komans montre keksoz.  An rekonesan osi Mr Speaker, ki resours i osi zwe en rol enportan dan mixed ability teaching. Ki fer nou demande alors, si nou vreman kapab kontinyen ek sa lapros.

Mr Speaker, Parti Lepep i kontinyen delivre dan Sesel.  Msye Prezidan in fer plis ankor pou relev standar lavi nou dimoun – plis larzan dan pos Seselwa atraver diferan fason.  Permet mwan profit sa lokazyon pou remersye Lazans Proteksyon Sosyal e son bann travayer, pour sa travay pli korperativ ki’n annan an 2015 ek distrik Mont Fleuri.  Malgre ti annan enn de pli mirmirasyon, kot serten zabitan ti kontinyen persiste pou refiz lanplwa e opt pour lasistans sosyal, sa Lazans in osi kontinyen mentenir son pozisyon pou ankouraz dimoun pou plito pran en travay desan, olye asiz kot lakaz e dir ki napa travay.  Serten desizyon ki’n parfwa difisil pour zot, me kanmenm in annan en rediksyon dan lakantite zabitan ki ti depan ki Welfare. Statistik i montre ki pandan lannen 2015, plis lasistans pou distrik Mont Fleuri, in ganny donnen lo premyerman – ‘medical ground’, swivi. ‘supplementary ground’: ki vedir ki sa aplikan i travay ,me son saler pa ase pour soutenir son fanmir – 2 rezon tre valab pour lasistans sosyal.  I montre ki pti a pti, nou dimoun pe vin pli edike lo lenportans en lanplwa.  In annan kanmenm serten ki’n ganny asiste akoz napa lanplwa, me avek kondisyon ki i dan resers pou lanplwa.

Mr Speaker, apard bann case, kot i vreman annan en demann pour sa, dan sa laniry Prezidan, in rekonnet ankor en logmantasyon dan benefis sosyal – logmantasyon dan pansyon sekirite sosyal – revizyon lo minimum wage ki pou ou pou vin koman en logmantasyon saler.  Sibvansyon lo Daycare i pou osi kontinyen pou soulaz bann paran ki bezwen peye pour en tel servis.  Rediksyon lo pri lakaz.  Tou sa se pa sanzman ki Parti Lepep in fer?  Se sa sanzman pou benefis pei e son dimoun ki touzour o sant devlopman.  Annou pa les serten fer nou krwar ki annan lapovrete dan Sesel e ki nanryen pa pe ganny fer.  Sete an 1976, ki nou vyeyar ti mandyan anba laboutik Adam Moosa.  Ozordi sa in nepli leka akoz Gouvernman Parti Lepep i annan progranm sosyal pour nou vyeyar.  Ozordi nou bann Klib Trwazyenm Az atraver pei i al vakans an group Moris e zot look forward pour en lot son lannen answit.  Se Manifesto Parti Lepep ki asir en retret konfortab pour son vye dimoun.

E plis Mr Speaker, pandan kanpanny Eleksyon, mon pa ti obzerv okenn akt lapovrete, o kontrer mon ti vwar bann gro, gro jeep dan Motorcade e dan laplenn en bann pe, ‘Pil lo li,’ me mon ti demann mon lekor, si zot tou zot ti laba pou menm rezon?

Mr Speaker, mon fyer koman en zenn Parlmanter Parti Lepep.  Mon fyer ki nou Prezidan i krwar dan nou zenn, pou fer pei bouz devan.  I pa zis koze, me i osi montre ki wi i krwar dan nou.  Ler mon ekout serten Dirizan Parti Politik koze, mon demann mon lekor kan ki en zenn ki napa 30an, pou kapab prouv son lekor avek li?  Lepep Seselwa i kontan pou vwar lipokrizi vre kouler Lopozisyon.  Lepep Seselwa, fer en pti resers e zot a vwar lekel ansyen MNA Parti Lepep, ki ti vreman pe tous sa pansyon e si zot krwar ki en zenn MNA, pa ti pou travay li ki’n byen profit lekspertiz travay ki loportinite Parti Lepep in ofer li.  Nou bann zenn, nou’n akeyir lafransiz e kouraz Prezidan Michel pou propoz ek Lasanble pou aboli sa pansyon ziska laz retret.  Lakoler Lopozisyon ladan, i se ki osi zot bann ansyen MNA Lopozisyon, pou bezwen leve e la travay e aret fer dimoun krwar ki se MNA Lepep ki pe benefisye ek sa pansyon.  Nou konnen wi, ki san sa pti larzan pansyon, selman sa pti larzan ‘partaz papye’ kot Zarden Botanik, ‘kours pirat’ ki an konpetisyon ozordi, lavi wi, pou vreman pli dir.  Me alors se pa sa propozisyon ki zot Prezidan facebook ti fer me apartir laz 55an, akoz i ti konnen ki se zis li ki ti pou ariv sa laz?  Initil zot esey fer krwar ki sa zenn pou cross the floor pour zot.  Mwan mon en pti zanfan militan Parti Lepep.

(Applause)

HON BEGITTA JEANNEVOLE

…fyer ki mwan en pti zanfan Parti Lepep, en Dirizan ozordi e personn pa pou zanmen kapab fer mwan krwar otreman.  Leokri lo sa size i klerman montre ki zot pa ti senser dan zot kanpanny.  Zot ti pe zis rod political mileage.  Tre bon desizyon Msye Prezidan.  Nou’n akey sa sirtou, ek sakrifis ki sa larzan i aprezan ganny distribye lezot landrwa.  Se koumsa ki Prezidan in trouv larzan pour ogmant pansyon nou vyeyar pou ariv R5O50.  I pa’n zis fer promes me ki apre i pa konnen ki mannyer i pou delivre.  Vwala kote i pe gannyen pou retir Tax lo sa ki pe tous mwens ki R8500.  Vwala kote in gannyen pou re partaz ek nou dimoun.

Mr Speaker, Parti Lepep, i kontinyen delivre pou nou dimoun.  Parey dan lezot distrik, Parti Lepep in delivre osi dan Mont Fleuri.  Lazans SBFA, ki annan tre bon kolaborasyon avek distrik, in delivre ek lepep.  Lannen pase par egzanp, plis ki 200 zabitan in benefisye.  Bokou parmi ki’n pas atraver zot MNA pou fasilit zot demars, malgre serten apre in servi sa menm larzan loan pou ‘pil lo lo’.  Sa menm fasilite ki in gannyen, pour li dir ki i anvi sanzman.  Parti Lepep in delivre dan Mont Fleuri letan ki bann fanmir in osi benefisye avek lakaz lo zil Perseverance, proze lakaz Corgat Estate in kontinyen ganny fer e ankor 277 fanmir sa lannen, pou ganny lakaz ki pou enkli osi serten fanmir Mont Fleuri.  Sa i pa vedir progre pour ou?  Parti Lepep, in delivre dan Mont Fleuri ek reparasyon lo lakaz lo son bann Housing Estate. Kan Tobrouk Housing Estate in ganny en nouvo kours lapentir.  E aktyelman housing estate Police Quarters, pe osi ganny met o prop.  Parti Lepep in delivre dan Mont Fleuri letan ki paran ti pe annan lenkyetid lo sekirite zot zanfan dan Lekol, Gouvernman in asir en proper fencing otour Lekol e nepli annan issue lo vandalizm e lenfliyans droger dan Lekol.  Parti Lepep in delivre dan Mont Fleuri letan ki in la akote ou pandan dezas e met larzan dan Bidze pou konstrir miray, rigol osinon kas ros pou protez ou lakaz.  Parti Lepep in delivre, se pour sa rezon ki lepep in elekte li dan son mazorite pandan Eleksyon 2015.

Mr Speaker, me mon pou dakor kanmenm ki annan ankor bokou pou fer, me nou Seselwa i merit kanmenm apresye – dir ‘mersi’.  De lot kote, leta nou Nasyon pe osi vin enn kot serten i krwar ki sa lofis Gouvernman i son lanpir, sirtou si li i dan politik,’ Pil lo li,’ son target lazournen, se fer son bann kliyan fristre pour ki ler sa dimoun i ale, se kritik Gouvernman.  Malgre son MNA, pou lev telefonn, call li, demande pou bouz pli devan sa case, li i pa enterese ek sa.  I pli anvi fristrasyon i devlope e li i ganny son satisfaksyon par sa.

Mr Speaker, nou dimoun in apresye ki Prezidan in dekouver sa bann move pratik e ki lord pe ganny mete.  Pa kriy ‘viktimizasyon,’ ler ou ganny met deor.  Lepep Seselwa, pe byen akeyir lodit.  I esansyel pou fer pei marse: ki nou annan en lord e ki tou travayer i konpran ki zot senpleman en serviter lepep malgre ou diferans lopinyon.  Sinon ou pou bezwen ganny anploye lo facebook parey zot elekte zot Prezidan laba – en lot Leta lo li menm.  Me fodre ki zot realize, ki zot Prezidan facebook, li osi in fini realize ki i pa pe gannyen pei, alors i konfiz son siporter e i vini i dir Prezidan pou resign. selman i ti pe al ganny son case Ankour.  I vwar defet kot i vini, alor i rod en lot alternativ promosyon.  Lepep Seselwa in fini fer zot desizyon pour sa prosen 5an e mon mazinen ki li osi in ekout byen e in agree a sa.  Se sa Leta ki sa Nasyon in vot pou sa an Desanm 2015.

Avan ki mon terminen Mr Speaker, mon oule fer enn de propozisyon.  La ki saler minimonm in ogmante, mon pe osi propoze ki lapey bann Home Carers, pou dimoun aze, i osi ganny pran an konsiderasyon.  Dan bokou ka, sa bann travayer pa kalifye pour en loan, akoz zot lapey. Lapel osi pou bann marsan ki serten i malerezman malonnet.  La ki pou annan plis larzan dan lanmen Seselwa, nou espere ki zot pa kree en inflation recycle kot zot fer monte pri marsandiz e ki a lafen sa logmantasyon pa fer okenn lefe.  Zot servi lekskiz Tax lo komodite, me ki pourtan napa Tax lo manze.  E lo bann komodite ki annan Tax lo la, VAT in reste en flat rate depi son lentrodiksyon.  Me pri sa komodite i ogmante tou le lannen.  Pri karbiran in redwir konsiderableman, ki sipoze alors fer ki pri transportasyon marsandiz, i sipoze osi redwir.  Alors akoz eski pri komodite i kontinyelman ogmante e apre se Gouvernman Parti Lepep ki ganny blanmen pour tou sa?  Nou espere, ki bann Lazans parey Fair Trading Commission e NATCOF i ede dan sa demars, pou asire ki konsonmater pe ganny valer pour zot larzan e lezot i arete vin milyonner dizour o lannmen lo kouraz nou dimoun.  Propozisyon osi pour nou dimoun ki nou bezwen konn nou priyorite.  Nou pa kapab zis aste akoz nou oule fer konpetisyon avek nou vwazen – ou ek nou koleg travay.  En pei kot i annan lapovrete, eski lanmwatye son popilasyon i vwayaze pou vakans?  Si mon’n fer en sakrifis pour sa, tre byen.  Nou merit osi kapab fer sakrifis pour keksoz ki pli esansyel dan nou lavi.

Anfen pou konklir Mr Speaker, permet mwan rapel mon bann zabitan Mont Fleuri, zot ki’n deza fer sa fot pou met en MNA Lopozisyon dan distrik, demann zot lekor kestyon – eski i ti la ler mon ti bezwen li?  Eski ti annan en laport lofis dan mon distrik, ki mon ti kapab al tape?  Eski i ti anmenn mon pwen devan ek Gouvernman, ouswa i ti donn mwan lekskiz, ki pa son Parti ki o pouvwar alors i pa kapab fer nanryen?  Eski proze lakaz dan distrik ti avanse letan ki i ti la?  Lekel ki ti ariv devan ou lakour 9er diswar – 3er bomaten – ou menm 5er bomaten?  Reflesi byen lo leta ki zot pou met nou pei ladan – ki ou pou met ou distrik, ou vwazinaz ladan ler ou pou fer en move desizyon.  Sa Leta, ki Prezidan Michel, in dekrir Mardi dan sa Lasanble, i kapab sanze par ou move desizyon.  Me pour ou ki’n byen vote dan sa Eleksyon Desanm 2015, felisitasyon.  Mon asire ki Mardi pase, ler serten ti oule kas son Televizyon, ler serten ti pe fer mea koulpa, ou, ou ti pe aplodi sa bann lanons, akoz de tout fason ou annan konfyans ki Prezidan pa pou dezapwent ou.  Erezman pour sa enn ki ozordi i pe regret son vot, Prezidan in asir ou, ankor dan son Diskour, ki i en Prezidan ki pou travay pour nou tou parey in abitye fer.

Lo non tou zabitan Mont Fleuri, mon remersye Msye Prezidan pour sa bon leker ki i annan pour tou Seselwa e ki i pran bann desizyon ferm dan lavantaz son pep.  Ki Bondye i kontinyen beni nou Prezidan, e nou zoli Sesel.

Mersi Mr Speaker.

(Applause)

MR SPEAKER

Bon, bonn apre midi tou dimoun.  Nou ava kontinyen avek nou deba.

Onorab Jeovana Charles.

Non, ou bezwen donn mwan en lalis.  Non, non.  Montre li sa.

Onorab Charles de Commarmond.

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mersi Mr Speaker, Sir.  Bonzour Mr Speaker.  Bonzour tou dimoun ki a lekout.  Bonzour bann koleg Onorab dan Lasanble ozordi.

Mr Speaker, mon annan tre gran plezir pou mwan fer mon deliberasyon lo mesaz Prezidan lo leta nou Nasyon Seselwa, ki’n fek pase.  Sa moman ki mon pe koze i en moman osi istorik Mr Speaker, akoz Lasanble, nou senkyenm Lasanble pe ale byento e nou tou, i bann moman enportan ki nou bezwen fer sorti bann pwen pertinan avek nou pep.  Sa moman i istorik osi akoz nou fek pas dan en Eleksyon e en Eleksyon tre, tre serye.

Mr Speaker, mesaz leta nou Nasyon ki’n fek pase, ki Prezidan in dir nou, in enn, en Diskour pli enteresan, en Diskour pli bon, en Diskour ki dimoun in apresye en kantite e ozordi dan nou pep, lo street, dan lari, dan bann lakaz, dan sak lakaz, dimoun pe koz seryezman lo la.  Dimoun i apresye akoz ozordi zot realize i vre yer, parey plizyer dimoun:- Cascade menm in dir mwan, yer zot ti ankoler, yer zot ti fristre, i annan keksoz zot pa ti kontan e zot in koze, zot in dir, zot in fer sorti serten zot fristrasyon dan bwat vote menm e Prezidan in tande, Prezidan in ekoute, Prezidan in pran aksyon.  I dir mwan zot happy la.  Zot kontan e zot vwar poudir Parti Lepep in kit zot lo sa laliny.  I dir si pa ti koumsa, zot pa konnen ki zot ti pou fer.

Mr Speaker, mon dir sa akoz ozordi i annan plizyer dimoun ki ti pe regrete.  I annan dimoun i dir mwan, be Charles be ou konnen mwan letan mon’n ariv dan bwat vote, mon vwar nwanr.  Mon pa vwar, konmsi pa konnen ki pou tick.  I dir mwan tou keksoz in mont dan latet, in fer en brouyar.  Mon pe dir sa akoz ti annan en bann welele, en bann melimelo sa voyaz dan sa Eleksyon la.  Les sa pase, tourn en paz e annou gete ki pe dir nou la.

Devan mwan, nou annan en Prezidan elekte par lepep.  En Prezidan sorti dan Parti Lepep e erezman en.  Erezman lepep in deside vot pour sa Prezidan ki sorti dan Parti Lepep.  Me nou vwar poudir Mr Speaker, nou Prezidan, Prezidan Michel e i en Prezidan ki’n ekoute.  In ekoute akoz in ekout tou kalite keksoz e in ekout tou partou kote.  In ekout depi son Lopozisyon.  Lopozisyon SNP Prezidan in ekoute.  Lopozisyon Lalyans, Pat ek Lalyans, Wavel ek SNP, Prezidan in ekoute.  I ekout son Komite Santral.  In ekout son Konsey Minis.  In ekout nou Lasanble ki nou’n koze.  In ekout lepep deor.  In ekout bann Leader Larelizyon.  Prezidan in ekoute menm.  In ekout mouvman dan larezyon e dan lemonn.  Prezidan in ekoute menm.  E prezan letan in fini ekoute, in pas a laksyon.  E prezan i pe met detrwa keksoz an aksyon.  La ozordi mon pe lir dan Today, zafer pa bon.  En bann dimoun pa kontan deor.  Bann ki ekrir dan Today, bann ki eksprim bann lopinyon dan Today, en bann pa kontan.  Tandis ki en lot group dimoun, en mazorite dimoun i kontan.  Be prezan mon dir, be Prezidan in ekoute, annou gete ki Prezidan pe esey met an aksyon.  In met an aksyon, parey mon dir, in ekout tou e letan en Prezidan i ekout tou Mr Speaker, savedir i montre, Prezidan tou Seselwa.  e mwan mon gete, mon dir Prezidan in ekout bann lopozisyon.  Prezan annou gete ki lopozisyon i dir.

Lopozisyon dan son:- la mon annan enn bann manifesto lopozisyon ek mwan, pour SNP.  Be prezan mon gete, lo paz 7.  Ou vwar sa manifesto la, lopozisyon in donn bann dimoun sa, bann letan kanpanny.  Personn pa’n lir.

(Laughter)

HON CHARLES DE COMMARMOND

Pa’n lir, ni menm zot bann Leader dan lopozisyon, pa’n lir.  La zot pe konplent.  Be tou i dir ladan.  E nou, nou’n al fer plis, pli byen ki sa.  Si nou ti swiv zis sa ki ladan, nou ti pou fer pli mal.  Be nou, nou’n al pli devan ankor.  Nou’n fer pli byen.

Les mwan pran 2 ou 3 legzanp pou nou kapab konmsi substantiate sa ki mon pe dir.  Lo paz 7.  The actions that the SNP will take are:-

Number 1.  Thirteenth month:– nou, nou pe fer salary.  Nou, nou’n fer salary.  I dir, thirteenth month’s Gratuity for public servants and parastatal workers.  Nou, nou fer saler e nou dir lala, Prezidan in dir, i pou al fer dan prive tou.  Nou, nou pe fer pa zis pour public servants and parastatal, ki li SNP i dir.  Nou, nou’n dir nou pou al fer Lalwa pour prive osi fer.  E la zot pa kontan bann prive.

Nimero 2, i dir review of Salary and Pension scale.  Sa nou menm nou dan Lasanble nou’n dir.  E nou pa ankor fini en.  La nou pe revwar en pe.  La nou, la nou revwar pour bann pansyoner.  Be nou, nou pe al pli devan ki sa akoz nou, pandan lannen la, nou pe al revwar osi Pansyon pour bann par egzanp Teachers, Nurse, Gard akoz nou krwar poudir en incentive pour sa bann dimoun dan sa bann domenn enportan.  Nou bezwen vwar en pli bon package Pansyon.  Sa mwan mon ti dir personnelman dan Lasanble lannen pase, avan sa manifesto i sorti.  So nou, nou pou al pli devan ki sa.

Me la en keksoz enportan nimero 3 ki dir, fairness.  Nimero 3.  Mon’n anserkle byen la, SBC oli zot, pa la?  Ou vwar.  Revising the Pension Scheme for MNAs and Ministers.  The Pension Scheme for MNAs and Government Ministers will follow the same principle as for other workers.  The rates at which Pension is calculated will be the same for all and everyone will be eligible at the same eligible age.  The basic monthly Pension for the elderly will be increased immediately to R5 thousand. Pa mwan ki dir.  Sa ki dir pour SNP.  Wavel ki dir.  Be la mon pe ganny en bann call, bannla pe dir Charles, gete dan Lasanble mon frer.  Sa zafer ki Prezidan Michel in dir, pa lo la.  Be pa mwan ki pe dir, Prezidan Michel in al pli devan.  E si Prezidan Michel ti fer sa ki SNP i dir, ti pou pli worse.  Erezman, i pa’n al dan sa direksyon.  Pour bann trwazyenm-az la, pour bann elderly, in al plis ki R5 mil.  Ou konpran.

Mr Speaker, mwan mon pe fer sorti sa akoz mon konnen poudir lopozisyon pa’n lir zot prop zafer.  E prezan mon demann mon lekor kestyon.  Mon dir be savedir, si zot ti’n ganny pouvwar, zot pa ti pou enplimante sa ki ladan zot.  Be si zot pe konplent la.  En.  Zot ti pou enplimant en lot zafer.  Sa ti zis fer pou bat latet dimoun.  Sa i enportan dimoun …………

(Applause)

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mwan mon pe fer sorti sa akoz mon krwar i enportan sa bann dimoun ki’n vot lopozisyon akoz fristrasyon la dan dernyen Eleksyon, i reflesir seryezman dan Eleksyon ki pe vini.  E mwan mon demann zot pou revwar zot pozisyon akoz si zot fer le fot ki zot ti pe fer, zot pou perdi tou sa benefis ki pe donnen la, akoz nou pa krwar dan sa lopozisyon nou.  Sa lopozisyon pou bat zot latet ankor.  So, it’s up to you people, reflesir byen dan sa Eleksyon ki vini.  Depi vye, depi zenn, depi tou dimoun.  Sa i premye mesaz lo leta nou Nasyon, ki mon anvi fer resorti.  Sa kalite leta.

Me i annan en lot problenm la ki nou pe vwar dan pei Mr Speaker.  Problenm en pe partou, tou dimoun pe konplent.  Travayer, senp travayer ki sa revolisyon ti fer an ‘77 pour li e son zanfan e son fitir, ozordi i vwar li dan problenm akoz dan bann landrwa travay i pa happy e i annan dimoun pe redi li an ayer.  Nou’n vwar, Prezidan li menm in koz lo public service dan bann Minister, dan bann parastatal, ensidswit.  La in ler pou nou os en pe, pou nou fer en bann laranzman laba.  Mon tande i annan Minis soz deor i dir koumsa pa bezwen tous zot dimoun laba.  Napa problenm sa.  Si i annan dimoun pe mal travay, nou bezwen met deor.  E nou, nou dir avan nou met deor, bann dimoun ki konnen zot pe mal travay, silvouple, komans prepare e sorti zot menm.  Mwan Mr Speaker, mon krwar poudir dan nou pei an antye i bezwen annan en gran netwayaz ki ganny fer.  Netwayaz pour ki nou vin pli serye.  En bann lord ki bezwen ganny mete.  Nou pa kapab dan en pei, en pti pei:- lot zour mon fek dir ankor ki konmsi nou pa kapab kontrol isi, pa kapab kontrol laba.

Mr Speaker, ler nou regarde, nou vwar poudir dan Planning, kot MLUH laba.  Nou pa kapab en dimoun i vini ek son pti plan, olye nou ed li pou li fer materyalize son keksoz, son pti plan, nou, nou pous li.  Nou, nou fer tou fason pou son keksoz pa aprouve.  Nou vini, en boug kekfwa in kas son latet, i rod en keksoz en plan en proze pou li fer pour common people, pou konmsi fer li fasil pour normal dimoun.  La mon annan enn ek mwan.  Ou vwar koman i ariv dan Planning, zis zot gete i dir kot sorti sa?  Anr, entel.  Ar, si entel fou laba.  I pa kapab ganny tou li menm.  Ou pa ni gete ki ladan.  Akoz non entel, ou fou li laba.  Be ou konnen ki arive, dan Planning laba, sa entel la, i annan zanmi li osi.  E son bann zanmi i bann zenn menm.  I vini i dir li:- pourtan lopozisyon en.  Serten zot lopozisyon i vini i dir li, lala ki’n arive ek ou plan laba.  Konmsi sa bann kalite malis nou bezwen arete.

Ou annan ou Lopital, bann zenn Dokter.  Bomaten LGB in koz lo la.  Be mwan la ek mwan, sa let mwan osi mon annan en kopi e mon’n donn Prezidan let en.  Mwan mon’n donn Prezidan, mon pa pou konmsi toler bann kalite zafer akoz lo la mon vwar en bann zafer.  Mon zis lir en pti bout ki dir:- prezan bann zenn Dokter i dir, we were not very happy to hear such news.  Bann nouvel ki bomaten LGB in dir.  So, they gave us a second option, where we should refund the thirteenth month salary given to us, as a gift from the President on winning the Election, so that we can get the backdated sum in exchange. Sa Personnel laba, HR ki pe dir zot sa.  Ki kalite zafer dan sa Minister?  Be Mr Speaker, sa si SBC i oule mon donn li kopi i pibliye.  Mon krwar ti a bon nou pibliye, nou konnen ki pe arive.  Bann keksoz koumsa pour mwan, laverite, i annan problenm, problenm, problenm e nou, nou pe sey ankouraz nou bann zenn Dokter, nou pe sey ankouraze pou konmsi donn en pli bon servis dimoun.  Problenm nou pe gannyen dan Lopital partou, Klinik.  La Klinik Les Mamelles.  Be konmsi olye aranze nou pe deranze?  Be sa ki fer dimoun fristre.  So, i enportan ki nou revwar tou sa bann keksoz.

Mr Speaker, en lot keksoz ki mon oule fer sorti.  Malgre ki dan sa Speech Prezidan en kantite bon keksoz in ganny fer sorti, in ganny dir, keksoz i pa pou marse si i reste dan sa Speech e la lo latab.  I bezwen ganny egzekite e nou dan Lasanble, mon lans en lapel ek nou tou, pou fer sir ki nou follow sa ki Prezidan in dir e nou fer sir ki i ganny enplimante par Egzekitiv, par Gouvernman, par bann Lenstitisyon ki fodre enplimant sa bann keksoz.  E Lasanble i bezwen pli serye ankor.

Ok.  La nou zafer Pansyon, i ok.  Si nou, nou pa ti tonm dakor ek Prezidan pou nou donn nou Pansyon, pou nou dir i ok, trwazyenm-az la, bann elderlies pa ti pou gannyen.  Ou konpran?  Sa nou bezwen dir.  I pa ti pou gannyen.  Kot ti pou ganny larzan?  Ler nou’n donnen, la i ok.  La i ok.  Nou bezwen nou pli zenn, nou’n fer sakrifis pour bann ki pli vye.  E parey mon’n dir, sa bann zafer Pansyon bezwen ganny regarde byen e dimoun i bezwen konpran ki mannyer keksoz in ete.

Mr Speaker, ou vwar en kantite keksoz ki dimoun in konplent deor e ki leta nou Nasyon.  Leta nou Nasyon ozordi, mon gete osi, leta nou semen.  Be dimoun i annan transpor, i pey son Road Tax, be lo semen konmsi i bezwen annan amelyorasyon.  Konmsi mon dir, ou pa kapab:- prezan li Minister Transpor, i anvi aranz pli byen semen.  Be i annan bann lobstak.  Konmsi si i annan en pye dibwa, i pa kapab tire li.  Ou konpran.  I annan en lot ki dir non, mon pye dibwa i reste la.  Be sa bann keksoz konmsi dan Cabinet laba, mon dir zot bezwen bann diferan Minister, pa reste izole.  Zot bezwen zwenn ansanm, fer bann bon desizyon ki kapab konmsi anmenn lavi nou pep en pe pli devan.  I annan lo kestyon transpor, pou amelyor lavi konmsi nou, koman dir sa, sirkilasyon trafik, kondisyon semen.  I annan osi lo kote tourizm.  Tourizm par egzanp, ou vwar ou i annan STB, i annan nou bann soz deor.  Nou bann, ki mannyer i apele?  Nou bann Lanbasad deor.  E nou annan Air Seychelles.  Tousala i annan Lofis deor.  3 Lofis.  Gouvernman menm peye, tousala sorti dan menm pos soz, menm larzan Tax.  Prezan ki nou dir?  Sey asize.  3 Minister sa.  Enn Tourism, enn laba kot Foreign Affairs, apre lot laba Air Seychelles, Transport.  Prezan nou dir, sa 3 Minister, dan meeting laba ek Prezidan, dan Cabinet, sey met devan.  Ou dir nou fer en Maison SeychellesMaison Seychelles an Paris.  Prezan, tou ou zafer i la.  Prezan si i annan en Seselwa laba i oule fer en pti restoran lanmenm la dan Maison Seychelles, prezan dimoun ava vini, promot Sesel an menm tan.  Konmsi sa bann keksoz la, i kapab ganny fer fasilman.  Be prezan, i depan volonte sa bann Minis.  Ou konpran?  Prezan enn, i pou dir nou a fer li koumsa.  Lot kekfwa i dir lot fason.  Be prezan zwenn dan Cabinet, zot diskit sa zot ava konmsi nou a kapab fer marse pli byen nou bann keksoz.

Menm zafer dan Lanvironnman.  Ou pou vwar ou, ou ale ou vire tournen.  La, gro lapli in pase.  Gro lapli in pase, en bann lensidan ki’n arive.  Prezan nou vwar kot problenm i ete.  Be, dan Lanvironnman, i annan diferan Seksyon.  I annan Seksyon ki li DRDM i vin gete, i evalye i dir ou lala, prezan pa li ki fer.  I annan en lot Seksyon Enforcement.  Sa Seksyon Enforcement la, i bezwen aranz li.  Li i pa enforce li, zis son non ki enforcement.  I bezwen al komans enforce.  Akoz si i pa enforce, i vin en problenm.

I vin menm zafer Mr Speaker, avek Emergency.  Dan nou pei, nou bezwen deside kwa emergency.  E mon’n ekoute mwan.  Prezidan in dir dan son Speech, prezan i dir Minister i bezwen get en bout pou get kot bann dimoun ki vilnerab i bezwen lasistans.  I byen ki i pe dir akoz ozordi si pirat i vini, taler deklare emergency, pli gro sonm larzan i al tire dan sa rezerv ki nou annan, i peye i depanse avek pirat.  Si Air Seychelles pa kapab pey son det, bannla i dir emergency, nou avyon i tonbe, zot ale dan menm Fon zot tir pli gro sonm larzan pou kouver det Air Seychelles ouswa en lot zafer, swa si SEYPEC si pour tenk ensidswit.  Selman, sa Seselwa letan lapli in tap li, son ros in tonm lo li, lakaz in kase, i reste 6 mwan, 1an, 2an.  La lot zour Cascade Talbot, pa ankor fini deal avek.  Li i pa emergency, prezan nou pa vwar larzan pou nou ed nou dimoun.  Sa kalite latitid, DRDM i bezwen revwar ansanm ek Lanvironnman, laba dan Cabinet zot bezwen asize dir lala, emergency prezan nou pa zis nonm li, i bezwen re-define emergency e asiste bann dimoun ki byen bezwen, ki dan problenm.  Sa osi i en lot leta ki nou bezwen gete.

Mon vin lo lakaz.  Leta lakaz i dan problenm.  Nou annan problenm ek leta lakaz dan nou Nasyon ozordi akoz en kantite dimoun i bezwen lakaz e pa pe ganny lakaz.  Prezan nou bezwen asize, revwar ki mannyer tou dimoun i bezwen korpere.  I annan Gouvernman li menm, apre i annan sa dimoun ki bezwen lakaz.  Be ozordi en graduate i vini, dir mwan dan nou pei, ki mannyer nou ed li pou li ganny en lakaz fasilman.  I bezwen esper gouvernman, i komans kontribye, esper Gouvernman dan lannen 35, letan Gouvernman in ganny lakaz son tour i vini, pou nou kapab ed li.  Be nou devret reflesir ankor, asize nou e sa i bann keksoz nou bezwen pouse.  La nou pa kapab dir tou keksoz an detay me i bann issues ki nou bezwen pouse pou nou al diskit en pe pli rafinen avek Lotorite.

Labank.  Bann Labank i bezwen revwar lafason ki i donn loan.  Pa kapab loan avek lentere o pour lakaz.  Nou bezwen fer desann lentere.  40 poursan.  Be non.  Pri lakaz in monte, 40 poursan zanmen i pou vin en lakaz sa graduate.  Nou bezwen revwar.  50, 60 poursan akoz parfwa i annan 2 zot graduate ansanm, ni piti pa ankor gannyen, so i kapab kontribye plis.  Les kontribye plis, olye 30an son term pou li re-peye.  Be 30an in fini vye, pros laz Pansyon ler i fini pey son lakaz.  Be nou devret pli vwar en keksoz ki 8an a 10an.  Anmenn bann kondisyon pli favorab ki ankouraz en dimoun vini first time i fer enn de lakaz, i ok.  I lwe enn.  Les li komans antre dan biznes la, li osi i a benefisye.  I sa bann keksoz ki mon krwar nou devret rezonnen akoz sansan ki pou arive?  Dan nou pei, nou pou vwar bann ki annan larzan i kontinyen annan.  Li i annan larzan, i kapab devlop bann Scheme ki i fer en ta lakaz e i lwe ser e prezan nou, nou get lakaz, lakaz i get nou.  Prezan Sosyal, Welfare i bezwen pran larzan vin ede pou pey lakaz.  Nou pa pou kapab kontinyen koumsa.  Nou pou bezwen revwar lafason ki sa bann Scheme i marse Mr Speaker.  So, sa i bann keksoz ki mon krwar mwan, nou leta ozordi i bezwen reflekte.

Mr Speaker, i annan en lot keksoz e dernyen pwen mon ava koz lo la se kout lavi.  Pri lavi.  Ozordi kantmenm la nou’n vwar dan sa Speech, en kantite keksoz fantastik pe ganny donn dimoun.  Dimoun pe benefisye la.  Tou dimoun benefisye.  I annan plis ki lot.  Be sa larzan pou ale, i pou zis koule koumsa dan ladal.  Akoz?  Akoz pri lavi i o.  Nou bezwen rod en fason e mwan mon ensiste ki nou bezwen fer fason ki Fair Trading i ganny empower plis, i ganny plis finans, i recruit plis dimoun pou li kapab follow ki pe arive lo 2 keksoz.

Enn, pri marsandiz ki vini sorti deor.  Mon’n deza dir, mon repete.  Pa kapab en keksoz ki vini sorti dan en rezyon lemonn, i vann pli ser, egzorbitan pli ser ki i devret.  Problenm se ki i napa en Lotorite isi ki swiv e ki konnen poudir sa tel prodwi sorti dan tel rezyon, lala son barenm kot i ete.  Lala son limit sa pri sa keksoz kot i ete.  Be ozordi ou pa kapab fer sa akoz napa sa bann gidans.  Nou bezwen alor, pou fer sir ki sa ki enportater pa met an egzorbitan an plis lo sa bann prodwi.

Dezyenm keksoz se kalite prodwi.  Ozordi ou al aste en glob energy saver dan laboutik.  I dir ou son life span, 4 years, 6 years.  Ou, ou servi li 4 fwa, ou met on/off 4 fwa, i pete.  Be en problenm.  Selman ou’n pey li ser, i dir ou pou vin pli bon marse pou ou.  Be sa en problenm.  Be kote nou pou:- zis nou depanse, savedir nou larzan zis pou ale.  I bann keksoz ki nou bezwen gete sa.  Sa bann glob koumsa pa kapab kontinyen vini.  Nou bezwen rod en fason pou fer li aret vini.  Mon dakor nou dan liberalizasyon, nou dan privatizasyon.  I ok sa.  Be sa pa dan kondisyon sa enn la.  Nou dimoun i ganny afekte.  So, i sa bann disiplin koumsa ki nou bezwen seryezman pe met lanmen lo la, pou ed nou dimoun pou li kapab konsolid sa ki nou pe donn li, pou li osi santi li happy.  Nou dimoun i bezwen happy.  Pa kapab dan en pei ou pa happy.  Nou tou nou bezwen happy.

So, vwala bann keksoz ki mon krwar e Tax.  Lot zour mon’n al laboutik, sa Marsan i dir mwan, msye sa la, mon ti fer vini Lezip.  Lezip ti pou kout mwan R30, pake rezen.  I dir mwan letan i sorti Lezip, napa Tax lo la.  Napa VAT lo la.  I dir mwan, la in fini Lezip.  Pa sezon, mon’n bezwen fer vini sorti Sid Afrik.  Sid Afrik, bezwen peye.  COMESA laba bezwen peye.  Si SADC ou pa peye, be kisisa?  Ou konpran?  Nou pei bezwen revwar sa bann keksoz.  Taler mon’n tande in dir e Prezidan dan son Speech in dir poudir napa VAT lo serten bann prodwi.  Li i dir napa, Custom i mete.  Custom i mete akoz Custom i dir ou non, sa prodwi i sorti tel landrwa.  Be nou bezwen revwar sa bann keksoz akoz sansan la, nou pe pey latet koson.  E nou pa kapab kontinyen pey latet koson dan sa pei.

Mr Speaker.  Last thing se ki SBC.  Ou vwar tou sa keksoz mon pe dir la e i annan en kantite bon keksoz nou kapab dir.  Be si SBC i pran tou i toufe, personn pa konn nanryen laverite ki pe arive dan nou pei.  E letan napa personn ki konn laverite ki pe arive dan pei, dimoun i ganny bat latet parey mon’n komans mon speech la, mon’n dir zot ki mannyer dimoun i ganny bat latet ek sa zafer SNP la, menm zafer.  Nou demann SBC pou pull up their socks again.  La lot zour zot in al diskit avek lopozisyon, mon oule zot diskit en kou ek nou.  Be, en be, be ki mannyer ou kapab konpran sa?  Li i ale i diskit ek lopozisyon, mon pa vwar ki’n vini.  Be la demann lopozisyon en pe kestyon.  Demann lezot dimoun en pe kestyon.  Nou oule vwar sa sinerzi.  I manke.  So, SBC i kapab deliver pli byen e i devret.  E si i pa deliver pli byen, be sa Lotorite ki ansarz li, si i annan en Minister ki oversee SBC, i annan en Board, i bezwen reganny gete.  Ou konpran.  Ou pa kapab blanm tou Mr Onezime.  I pa li tousel ki pou bezwen konmsi montre soz lo la.  Be i annan tout en bann lezot dimoun around.  So, nou, nou anvi nou, a better deal.  Lepep Seselwa.  Sanmenm sa ou vwar lopozisyon in al fer problenm, be akoz i pa pe donn nou a better deal.  E nou, nou pe demande, lepep Seselwa i demann a better deal.  I pa zis kestyon lopozisyon ki demande.  Nou tou nou pe demande.  Ou Mr Speaker, mon’n tann ou plizyer fwa ou konplent lo la.  Mwan osi tou.  Ou konpran.  E Prezidan menm i konplent.  Be nou tou nou pe konplent, be aranze.  Ou konpran?  Pour ki nou aret konplent.

Vwala.  Mr Speaker, mwan mon’n happy ki mon’n koz lo sa bann keksoz e vwar bis.  Trwazyenm az i servi bis.  Lot zour i annan enn, en madanm in tonbe.  Tonbe dan bis akoz sa oter.  Be tou sa bann pti zafer.  I annan en bann ptipti keksoz dan nou pei la, nou neglize.  Nou neglize, son konsekans i gran.  Nou, nou pe demann, fer en lapel.  Nou Lasanble ozordi i fer en lapel ek tou Minister, Departman e tou bann landrwa enportan.  Annou annan en pe konpasyon.  Annou get sa bann ptipti  keksoz.  Ou vwar en trou dan en twa.  Si ou pa bous li a-tan, be i pou flood ou lakaz.  Ou lakaz pou inonde.  Nou, nou bezwen get keksoz avek sa kalite lespri.

Sekter Prive i pe zwe son rol osi.  Mon lev sapo avek bann landrwa kot pe fer byen.  Par egzanp mon annan Fregat.  Fregat Island mon ti apresye lot zour letan HR laba i koz ek mwan i dir, Mr De Commarmond, i dir nou pou ede.  En dimoun pa akoz nou konnen i ti servi drog ki nou pa pou anploy li.  Nou vwar i annan en sans pou nou ed li pou li refer son lavi.  Ti fantastik.  Fantastik e en garson Cascade i pe ganny anploye laba.  E nou tou nou koz ek li.  Laba kot Fregat i koz ek li, mwan osi mon koz ek sa garson, mon dir li, mon frer, la ou pe ganny sans pou refer ou lavi, refer.  Be nou bezwen nou tou ansanm pe donn sa koudmen.  Sa ti en legzanp fantastik.

Nou demande ki IDC par egzanp, i donn en koudmen ouver plis son bann zil pou li pran en pe plis sa bann dimoun ki nou konnen i annan en problenm.  Nou konnen nou be zot anvi ede, nou osi nou anvi ed zot.  Alor, nou demande ki kot Prizon laba, sa ki ansarz, Minister konsernen i revwar.  I kontinyen revwar e diskit ek nou osi dan Lasanble.  Les nou konnen.  Konmsi sa pti boug li in ganny kondannen 5an, mon repete zot.  I ti annan zis en pti soz sigaret ek li ouswa en pti line ek li.  In ganny tyonbo wi.

(Interruption)

MR SPEAKER

Komans wrap up Onorab.

HON CHARLES DE COMMARMOND

Wi, mon pe wrap up menm Mr Speaker.

Be, annou pa kondann li sa kantite, donn li en sans refer son lavi.  Sa boug ki fer vini sepa konbyen la, sa ou a deal avek li apropriye-man.  Konmsi, annan en pe konpasyon partou kote e nou a fer fason ki nou pei i ava al de lavan dan en fason pli byen.

Lastly Mr Speaker.  Ou vwar sa Eleksyon ki vini devan nou i en Eleksyon enportan.  En Eleksyon ki dimoun i bezwen fer sir i pa fer fot ki in fer la.  Alor, mon konvenki.  Mon annan ankor sa konviksyon ki nou pep i pou reste fermeman avek bann prensip nob nou Parti e ki nou Parti, Parti Lepep i kontinyen gid nou Sesel dan sa bann bon letan ki vini, pour ki nou vwar plis prosperite e plis laglwar pour nou dimoun.

Avek sa Mr Speaker, mon a dir ou mersi.  Ki Bondye i ed nou e nou kontinyen priye pour ki Sesel i fer touzour pli byen e pli byen pour son pep.

Mersi bokou.

(Applause)

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Ghislain.

HON CHANTAL GHISLAIN

Mersi Mr Deputy.

Nou bezwen nou tou koman endividi, koman sitwayen responsab, pran nou responsabilite.  Parfwa, i annan serten latitid e konportman ki fer nou pa get nou priyorite.  Nou devret poz nou lekor kestyon.  Kwa ki pli esansyel dan nou lavi e lavi nou fanmir.

Mr Deputy Speaker, mon’n retir sa sitasyon dan Diskour Prezidan Michel lo Leta Lanasyon, prononse isi menm dan sa Lasanble semenn pase.  En Diskour ki par drwa, mwan koman en Manm elekte sa Lasanble, mon annan drwa pou reponn.

Mr Deputy Speaker, parey nou Prezidan, mwan osi mon pou donn en repons ki fran e onnet.  I pa mon kalite pou kasyet okenn fe e sa ki konn mwan o-kour mon lavi i konn sa tre byen.

Mr Deputy Speaker, sete avek bokou imilite, lonnekte e senserite ki Prezidan Michel in adres son pep akoz i en Ladres ki fran e apropriye a sa moman.  Si Prezidan pe koz lo responsabilite, prosperite nou Nasyon, disiplin, responsabilite e motivasyon nou lafors travayer, konpasyon ek tolerans nou sosyete, responsabilite nou Gouvernman ek sak sitwayen, i pa zis bann zoli parol.  Si Prezidan in sorti for pou koz lo la, set akoz i santi ki si nou pa fer atansyon, nou kapab vitman perdi tou sa ki nou’n akonplir ziska prezan koman en pep.  E pli enportan, nou perdi nou menm koman en endividi, perdi nou menm koman en imen.  E mwan dan tou sa bann mo, mon pli kontan responsabilite.  En mo ki devret vin nou moto toulezour.  En mo ki anglob plizyer mo tel ki konsern e konsernen, rann kont, lobligasyon e oblize, pran sarz e bokou lezot.  I bann kalite ki sakenn de nou si nou ti annan, ozordi nou ti pou bokou pli lwen ki nou ete.  I en mo ki devret kontinyelman gide e karakteriz nou koman en endividi tou-dilon nou legzistans koman en imen.

Sa ki mon pe dir senpleman Mr Deputy Speaker, se ki responsabilite i devret sinonim a nou menm koman en imen.

Mr Deputy Speaker, dan en pti resers personnel, mon krwar mon’n deza partaz sa avek zot dan Lasanble e ozordi mon vwar li ankor mon kapab repet li.  Sa zafer service delivery fodre zanmen nou oubliye, sa let ‘D’ lo komansman sa mo delivery.  Sa pti let i vedir dedikasyon.  Dedikasyon sa reprezantan ki pou donn sa servis.  Le moman ki sa msye ouswa sa madanm i antre dan sa lofis, i devret santi ki priyorite nimero 1 e non pa selman sa enn ki trouv li dernyen lo lalis lapwentman, donk i bezwen zis esper son tour.  Okip li byen, donn li lenformasyon, diriz li kot i devret ale.  Prezidan in koz lo la e nou tou nou konnen ki pase e ankor mon repete.  Aret tir la met la.  Aret fer dimoun vin pyon ouswa vin zwe kouk kasyet ek dimoun.  Silvouple arete fer dimoun monte desann dan sa bann biro.  Arete pran louvraz ki nou ti’n devret rezourd nou menm e les li deteryore, apre fer politik avek.  Konmsi salte ICU i responsabilite Minis ouswa Prezidan, oubyen menm MNA Parti Lepep pou vin retire.  Donn lape bannla.  Donn lape.  Arete e arete silvouple.

Mr Deputy Speaker, zot koz mizer, soufrans ek lapovrete.  Be sa 3 zafer la, eski pa in egziste pour de milyon lannen?  Me olye fer demagozi lo la, nou Prezidan in abord sa size dan en fason pli realis.  In dir dan son Diskour.  Mon site pour benefis bann ki pe zwe pa’n tande si in koz lo la.     ‘Mon rekonnet ki lapovrete i egziste parmi serten sekter nou lasosyete.’  Lafen sitasyon.  Me ou konnen osi ki in dir?  In dir, mon sit ankor.  ‘Mon latas pandan sa prosen 5an se pou kontinyen redwir lekar e e-lev standar e kalite lavi Seselwa, sirtou bann ki pli demini.’  Lafen sitasyon.  E byensir, in donn en lalis ki son Gouvernman pe deza fer e lot lalis, ki i pou fer.  Tou sa i bann mezir ki tou dimoun dan sa Lasanble in koz lo la.  Lopozisyon osi in koz lo la.  Donk, oli problenm ler Prezidan elekte in ekoute e aksyonn lo la?  Eski tousala, pe enport ou lopinyon, pa ou en Seselwa?  In ekout ou, oli problenm?  In ekout ou parey in ekout mwan ler mon ti demande ki en pasyan ki al kot Dokter Prive e i bezwen akse avek servis parey X-Ray, MRI, CT Scan e ganny menm admit Lopital Gouvernman i ganny akse gratwit e sa i son Drwa anba Konstitisyon nou pei, pou li ganny akse gratwit a lasante.  parey ler mon ti demande osi ki i annan prezans permanan en Zofisye Welfare dan sak distrik.  Parey ler mon’n demande ki in aboli Carers ki tonm anba Family Support.  In ekout mwan osi ler mon ti fer en promes ki mon pa pou zanmen arete koze e siport tou sa gran manman ki bezwen pran responsabilite sa 3 pti zanfan, sa manman tousel avek sa 3 zanfan anba 10an e sa papa avek 5 zanfan anba laz, ki li in perdi son konpanny, sa manman ouswa papa e sa zanfan ozordi i trouv zot anba zot responsabilite.  Zis akoz en senp pti definisyon ‘Orfelen’ dan nou Lalwa.  Mon gouvernman in ekoute e in reazir.  Ozordi tou sa bann zanfan zot resevwar lasistans R1000.  In ekout mwan osi ler mon ti pe demande ki bann etidyan Praslin/La Digue i ganny rediksyon dan zot pri bato ler zot vin vwar zot paran.  5an pase La Digue ti napa en Fire Station.  Ozordi i annan.  Lopital ti dan katastrof.  Ozordi in re-organize e pli conducive pou travay.  5an pase bann Operater Bisiklet lo La Digue ti pe devis zot bisiklet dan bann pti gento an tol.  Ozordi zot dan bann zoli kyosk an blok.  5an pase semen Gro Ros ti an rin.  Ozordi i annan en zoli sirfas beton lo la e i annan bout ki’n ganny elarzi.  5an pase semen Belle Vue ti ranpli zis ek trou.  Ozordi zoli sirfas beton.  Ozordi nou annan en zoli langar dan Simityer, ek akse semen ek tou sirfas lo la.  Toilet, en Digwa i okip Simityer koman en pti biznes.  Ozordi L’union Estate in re-organize.  Sa Lakaz Mor ki ou’n touzour demande pe konstrir.  Ozordi La Digue i annan en Kort Tenis modern.  Ozordi La Digue i annan en Baby Gym.  Ozordi i annan en laboutik STC.  Ozordi i annan en Youth Centre.  Ozordi nou kapab pa bezwen mont Mahe pou vin fer en Paspor.

Tou sa i bann keksoz ki nou’n koze isi dan sa Lasanble e nou Prezidan in ekoute.  Gouvernman in azir lo la.  Mon konnen ki nou kapab fer bokou plis ankor.  Prezidan, mon pe demann ou ozordi pou get osi dan sor nou bann Home Carers.  Ozordi se zot ki zot pli dezavantaze, avek en saler bokou pli ba ki sa vyeyar ki i p okipe.  Mon demande se ki saler sa bann Home Carers ki travay 7er ziska 3er, i vin lo menm nivo ki saler minimum.

Mr Deputy Speaker, lo sa zafer Pansyon.  Zot pe fer en ta larmaman lo la.  Zot lide menm me en kestyon.  Lekel ki ti entrodwir Pansyon Sesel?  Lekel zonm ki’n tir Seselwa dan mizer nwanr?  Lekel zonm ki’n donn Seselwa son idantite?  Zot o, kantite dimoun isi i annan lide me keksoz pli enportan se ki ou mat ou deryer e fer keksoz.  En vre antreprener i travay e non  pa reve.  En move perdan i zistifye.  En venker i en vre leader e i rektifye, korize e kontinyen antrennen, tandis ki en move perdan li, i kontinyen konplent san ses.  Ziska Ankour i arive.  Me manrten.  Ki kantite voras pouvwar ou voras?  Parfwa mon bezwen zis riye sa bann kalite gasi.

Mr Deputy Speaker, zis fer krwar Lakour Siprenm ti en basen delo e sa ta konplent ki pe konplent e lekskiz ki i rode i bann pti makadanm.  Pov piti.  Ou konnen ki i fer.  I ranpli son pos avek tou sa bann ponnyen pti makadanm, apre i sot dan sa basen delo e swete ki i kapab flote.  Zot konpran sa kalite.  Lazournen antye tou ti korek.  Tou Seselwa, pe enport kouler politik, rouz, zonn, ver, ble, blan ti pou zwenn ansanm pou selebre akoz ou ti krwar ou ti pou gannyen me ler rezilta i anonse ou koz divizyon.  90 minit Foutbol, 0-0.  Extra time, 0-0.  Ler i dir ou Penalti, ou perdi par 1 gol, ou dir sanz sa Lalwa, tir Penalti dan Foutbol.  In dir ou sa draze i kout R1.  Si ou annan 90 sou la, 99 sou, too bad.  Ou pa pou gannyen.

Mr Deputy Speaker, mon en zanfan ki’n viv dan omwen 3 lepok nou listwar.  Mon konnen ki savedir lamizer mwan.  Pa sa enn nwanr parey mon manman in konnen, me sa lepok touk dife, rod dibwa, savoy delo lo latet, mars nipye, latet enfeste avek lever ek lipou, lepok kabinen trou, lepok leve granmaten pou al anmas sa bann bout mang ki sousouri in manze.  Pa bliye osi, sa bann bout lepok koko.  Lepok Per Hoareau, lepok kot premye ranze ban Legliz ti rezerve pour serten fanmir, lepok kot mon frer ti bezwen met kannson ek 2 tablo sinema deryer.  Lepok manz zaret pwason sale dan bouyon bred, zis pou ganny en pti gou pwason, lepok kabinen trou ek son labour koko.  Lepok matla labour ki’n enfeste avek pinez.  Tou sa mwan mon’n konnen mwan.

Mr Deputy Speaker, lalis i long.  Sa ti lapovrete.  E mwan, sa vre zanfan zil, pa’n zanmen bliye kot mon sorti.

(Applause)

HON CHANTAL GHISLAIN

Me en zonm avek en gran leker, Mr France Albert Rene avek Parti SPUP, ti lager pou konbat tousala.  Me ozordi nou oule koz lapovrete deryer lapovrete?  I dir ou, mefye ou sa enn ki plennyen me ki byen portan.  I pe zwe avek ou konsyans e fer ou krwar i le Mesi ki pou vin sov ou.  Dir mwan lapovrete modern e mon a sey konpran.  Oli problenm si in vin en lot zonm parey Prezidan Michel, en zonm avek menm vizyon, ki pe kontinyen travay dir pou retir sa ki’n trouv li dan sa lamizer modern.

Mr Deputy Speaker, se sa pwen mon sitasyon lo komansman mon lentervansyon.  Konbyen nou ki’n get en kou ki mannyer nou pe depans nou larzan e si pa li osi pe kontribye pou kree lapovrete?  Konbyen ki’n fer en vre legzanmen d’konsyans, pou vwar si pa nou menm ki’n met nou lekor dan sa leta?  Konbyen ki pa ankor trouv li neseser pou leve e al fer en louvraz avan rod Welfare?  Apre, se li menm ki pou asize anba pye Takamaka toulezour avek en sak labyer e ki sak lanniverser, tou pti lokazyon i vedir en parti pou li?  Konbyen nou ki koman nou sorti Labank lafen-di-mwan, nou konn zis semen desann Lasose kot sa lakaz an ros e tan ki sa pti pers ou portfey pa tous dan fon, nou pa sorti?  San mazinen ki dan pe rod bel ta konmsi santer, ou perdi pti ta en.  Nou bann fanm, depi listwar kreasyon sa monn, in prouve ki nou kapab fer bokou.  Nou annan bokou pouvwar pou sanz keksoz.  Nou kapab kontrol en kantite ki arive dan nou lavi ozordi.  Nou kapab osi kontrole, menm kantite zanfan ki nou, nou annan.  Eski zot realiz sa?  Pa zonm ki pou dir nou kantite piti nou pou fer.

(Laughter)

HON CHANTAL GHISLAIN

I malere pou dir ki lakantite zenn vyeyar i kontinyen ogmante.  Zenn fanm e zonm ki ki’n les drog ek lalkol pran kontrol zot lavi e pran kontrol zot lakour.  En size sansib ki’n mark mwan.  Mon’n konn vre soufrans en zenn ki ti ankor pe etidye, ki mannyer i tromatizan ler ou annan en papa ki’n konsonm lalkol.  Ki mannyer pa gou viv dan lakour.  Soufrans en frer ki’n deside zet son lavi an plenn mer, zis akoz in les lalkol pran kontrol son zizman.  Soufrans en zanmi ki’n perdi son 2 zenn garson an rezilta sereng sal.  Soufrans sa gran manman ki bezwen sanz son laport lasanm preski tou le mwan, akoz son piti i defonse a sak fwa i bezwen antre pou ganny larzan pou satisfer son adiksyon.  Soufrans sa zenn manman ki bezwen kit bwat dile pti baba e son pampers dan locker kot i travay akoz sa papa i pran tou i al vann, zis pou satisfer son adiksyon.  Lalis i long Mr Deputy Speaker.

Mr Deputy Speaker, spesifisite La Digue i fer li en zil spesyal akoz i lwen avek tou.  Mon krwar ki alors, servis dirzans lo zil i devret pli efikas.  Mon lapel ozordi avek Gouvernman se pou revwar nou servis dirzans Lopital, sirtou ler lensidan i ariv dan milye lannwit, kot pasyan i bezwen ganny evakye.  Nesesite ankor mon repete, pou en Paramedic a plen tan lo zil.  En Labank Disan, parmi plizyer lezot ankor, kot pasyan i kapab ganny omwen sa premye swen e stabiliz li avan ganny evakye.  Lenstans gouvernans lokal lo La Digue i devret ganny revwar e bokou pli byen devlope ki i ete ozordi, pou fer ki nou pa santi nou dezavantaze.  Mon’n demann avek Gouvernman se pou met keksoz an plis pou accomodate nou.  Ou pa kapab dir mwan ki lakantite loan par egzanp ki nou gannyen pou fer lakaz, loan pou komans pti biznes i bezwen parey Mahe.  Lasistans ki bann Klib Sportif lo La Digue i gannyen i bezwen an plis akoz pri bato pou deplase i 100 fwa plis ki en lekip ki sorti sid Mahe, pou li pey en bis pou li desann Anvil.  Nou napa privilez pou mars dan en loto toulezour parey tou lezot Seselwa.  Sa i parmi bann kantite sakrifis ki nou’n bezwen fer pour ki sa zil i reste parey i ete, tout an prezervan son bann larsitektir e idantite kiltirel.  Donk, nou problenm pa neseserman parey pou Mahe ouswa Praslin, oubyen menm lezot zil, ki fer son solisyon osi pa devret parey pour lezot.  Tou keksoz i annan son prop fason fer.  Prezidan Michel in koz lo corporate responsibility.  La en domenn ki tou sa bann biznesmenn lo Praslin, La Digue, Silhouette, Fregate, Bird Island e Ile Denis e tou lezot zil ki annan biznes i devret zwenn ansanm pou rann en pe sa kominote ki zot retir milyon ladan.  Met en pe larzan ansanm pou nou kapab aranz en pe sa swen dirzans.  Sa i ava osi benefisye non selman bann dimoun dan kominote, me zot bann kliyan, travayer e menm zot fanmir.

Mr Deputy Speaker, mon ti dir lo komansman ki mon pou delivre en ladres ki fran.  Mon ankor ensiste alors ki La Digue i kontinyen bouz dan bon direksyon.  La Digue Trust Fund i la.  I pe byen marse avek proze ki bann Minister pe trouv li difisil pou akonplir lo nou zil.  Mon sizere ki i al pli lwen ki sa ankor.  Nou demann en pti pe plis nou lotonomi.  Larzan ki’n bidzete pour sa zil i al direk dan sa Fon pour Devlopman sa zil.  Nou nepli kapab avek sityasyon kot nou zis tourn an ron pou esey rezourd en pti problenm lo zil.  Prezidan in koz lo kominikasyon e reste konekte avek lepep.  Zis pas en kou dan sa bann laklas Segonder La Digue e zot a trouv leta sa bann lafnet e kot Lekol Primer, sa kantite trou dan floor sa bann laklas.  I reste zis pou zanfan zis tir zong avan zot kapab konpran pou met en kous beton.  Pourtan, tanzantan Zofisye i desann La Digue pou vizit Lekol, retourn Mahe e dir pou aranze.  Me lot lannen i vini, menm zafer.  Lannen apre lannen, Minister Ledikasyon i bidzet larzan pour renovasyon tou Lekol dan Sesel.  Sa Minis i bezwen pran bann Zofisye sa Seksyon to task. Fer zot pas kot tou bann Lekol partou Mahe, Praslin ek La Digue e vin rann ou kont defayans e leta sa bann Lekol.

Mr Deputy Speaker, mwan mon’n totalman siport sa pwen kot bann Departman Gouvernman i bezwen anpes lopozisyon fann tou kalite propagann, alegasyon e mansonz san ki nou reazir.  Mon anvi konnen ki mannyer en dimoun i kapab tir portre dan ICU san ki i ganny deal avek.  Pourtan, sa unit i enn kot ou pa sipoze antre avek keksoz.  Si vre salte pa’n ganny tire, lekel ki devret ganny deal avek, si pa sa sef Seksyon?  Mon ankor pe fer demann pour en Hospital Manager.  Bann Zofisye Lyezon Piblik lo bann Ward Lopital.  Mon’n toultan siport desizyon Gouvernman pou outsource bann lezot fasilite parey Diagnistic Centre ek Laboratwar.  Gouvernman i devret regard seryezman dan sa zafer lizyenn lo bann Ward, avan nou fer fas avek en problenm.  En dimoun ki netway Ward, Toilet e Lasal de Ben, li menm apre ou vwar li pe pase avek manze pasyan, pe aranz lili pasyan.  Dan okenn Lopital modern aletranze, okenn endividi, apard Ners ek Dokter, ki annan drwa akse fizik avek en pasyan ouswa son lili.

Mr Deputy Speaker, sistenm Pansyon.  Zot dir in vol zot lide, me sey dir mwan en kou.  Ti nide lekel pou entrodwir Pansyon Sesel?  Eski ou ti konnen ki zis Pansyon ansyen Leader Lopozisyon i sifi pou ogmant Pansyon 450 dimoun aze?  R45 mil i ti touse tou le mwan, san fer nanryen pandan 5an, eksepte parwaze dan koridor Palais de Justice konmsi li Avoka ouswa Enterpret Ankour.  In ler pour sa ki ankor pe esper bis lo sa Bus Stop kot bis pa pase la, realiz en keksoz.  Eski bi sa bann boug ti vreman pe fer tande ou lavwa ouswa ti pe zis servi ou pou akonplir son dezir e lanbisyon personnel?  Ou ti krwar en bon propagann ou ti pe fer ler ou ti pe dir Maler Pour Mwan, Maler Pour Ou e Maler Pour Nou Tou?  Aprezan sa pti msye, ek ou konfrer SNP ek Lalyans, aret telefonn nou pou dir nou pa vot lo sa Lalwa Pansyon.  Sa i montre en gran lipokrizi lo zot par.

(Applause)

HON CHANTAL GHISLAIN

Arete bannla silvouple, arete.  I pa’n ganny sans vin Prezidan, i deside boycott Eleksyon Lasanble Nasyonal, aprezan plenny se ma fot.  Landrwa kot i ti sipoze pe vin fer tande ou lavwa.  I pou fer son 7 serman boycott ankor okenn Eleksyon dan son lavi.  Ennler ou a krwar zis zot konmsi ki annan lespri.  Zis zot ki annan lide.  Konmsi nou la, nou bann lenbesil e zot, zot malen.  Be oli problenm alors?  Mwan mon dir problenm fini rezourd parski otan ki i annan malen la, lenbesil i viv.  Nou ki State House.  Prezidan Michel ki State House.  I senp sa.  Ou’n fer tande ou lavwa, ler sa ki State House i tande i annan problenm?  Kontinyen gele menm.  Be akoz ou pa pran ou lide, tak dan lanmal?  Lide Seselwa sa e Prezidan Michel, kontan pa kontan, i Prezidan tou Seselwa e in ekout Seselwa.  Oli problenm?

(Applause)

HON CHANTAL GHISLAIN

Nou konpran ou’n demande.  Ou pa’n fer malelve sa letan.  Me ler i donn ou prezan ou komans fer malelve, parey sa pti piti malelve ki zis demande, demande e ki malgre manman i donn li, i kontinyen gele menm?  .  Anr, ok.  Mon plas ki ou oule ou.  Be mon piti, ki mannyer ou pou vin en manman, ou napa karakteristik manman?  Ou bann pti frer ek ser pou mor lafen akoz ou en piti ki pa oule santi loder lakwizin.  La ler lanmans pwalon i so, ou taye.  La sa pti larzan goute ki ou frer ek ou ser i gannyen ou pou oule met tou dan ou pos.  Aswiv ou debous zorey ou pti kanmarad kot lekol, an sa ki konsern larzan.  Ou bliye sa pti zafer larzan radyo ki zot ti donn ou pou anmase?  Ou ek sa latitid sa ki pour ou, pou ou, me sa ki pou mwan pour nou.  Ennler ou cowboy e la mon tande ou en akter dan film.  Sa bann akter ki kantmenm i mor, i ganny ansonmen, ou vwar li in mor ater, apre zis ou vwar li reaparet.  Me zot la, nou pa dan film la.  Nou pe diriz en pei.

Mr Deputy Speaker, ozordi ler nou’n fini travers kannal dan sa gro tanpet ki apel reform ekonomik e bato in ariv pros ek larad pou al koste Lasose, kot ti napa toilet paper, dantifris, kot marsan ti pe kasyet marsandiz de baz e swazir lekel e kan ki zot pou donnen, sa ki al kouve 4an e ler i santi loder Eleksyon i koste, sa ki’n byen pase e manz dan lanmen sa pep, kot nou’n bers zot, sonny zot e fer zot vin sa ki zot ete ozordi.  Me ler ou dir li, be zot, be tyonbo en kou, i annan lezot ki ankor lafen.  En sel kou ou konnen ki i fer, i degize e i vin malfeter.  I oule pran kontrol lakaz antye.  Ou konnen kot mon’n tire sa bann mo?  Dan sanson Jean-Marc Volcy.  La zot pe zwe swadizan bann pli gran zanmi travayer SBC en.  Me pourtan, sete zot menm ki ti pe dekrir nou sa letan, koman bann tournavis.  Mon pa bliye mwan.  Sa fodre zot pa zanmen bliye.  Kekfwa mazorite ki la pa konnen sa.  Zot pe koz lendepandans sa Stasyon selman zot menm zot oule monte e al dir sa bann travayer ki mannyer zot pou fer zot reportaz.

Mr Deputy Speaker, ou rapel ler mon ti dir zot ki sa boug son State House pour Palais de Justice?  Ou rapel osi ler mon ti dir ou ki sa boug i krwar Eleksyon i en zwe lasans parey zwe Bingo?  Me ni menm lareg zwe Bingo i pa oule respekte.  Ler son oponan i kriy ‘House’ akoz son kart in plen, li osi i kriy ‘House.’

(Laughter)

HON CHANTAL GHISLAIN

Menm si in katern.  La i oule ki premye pri osi i partaz avek li akoz in mank li zis en nimero.

(Applause)

HON CHANTAL GHISLAIN

Zwer, katern i met dan barik.  Ankor dan 5an ou a konnen si ou bi in monte ouswa non.

Mr Deputy Speaker, mon fyer mon en Digwaz.  La pli move ki Anse Source D’argent in ganny deklare koman meyer lans dan lemonn, parmi 50 lezot atraver lemonn e tou lezot Digwa/Digwaz, zot devret santi zot fyer.  Mon dir zot mersi pour sipor ki mon’n gannyen o-kour mon manda koman ou reprezantan dan sa Lasanble.  Ansanm nou’n akonplir bokou pour nou pti kominote e legzanp i tout otour ou.  I annan bokou ankor pou fer tel ki en Public Library, konstriksyon Stor Peser e Bazar, Indoor Gym, Playground e Waterpark, sirfas beton lo bann semen segonder, sewage plant e drenaz.  Donk, ser Digwa e Digwaz.  Travay pa fini la.  Mon sipor total pour sa prosen reprezantan, pou li kapab kontiny kot nou’n arive parske mon anvi kontinyen leve bomaten lo mon zil trankil, vwar sourir mon zanfan, satisfe ki mon’n travay pour mon pei, mon’n travay pour mon zil, mon’n travay pour mon zabitan.

Mr Deputy Speaker, mon pou konklir avek en lot sitasyon Prezidan Michel.

‘Sesel i bezwen tou son zanfan.’  Lafen sitasyon.

Avek en popilasyon 90 mil dimoun, ladan plis ki 40 mil i kapab travay.  Zis mazin tou sa lanmen ansanm, non pa 3 kar i travay ek zot lanmen e en pti group ekstremis politik noye dan lanmertim ek rankin, zot prefere travay ek zot labous, dir bann bel, bel parol san fout a rien.  Ler tousala i melanz ansanm, ou konnen ki i fer?  En nespes konfitir koumsanmenm.  Jean-Marc ti dir ou.  Bann konfitir parey ou konnen ki ou fer avek?  Jeter au cochons. Pou konstrir sa pei, i bezwen tou lanmen.  Pe enport ki ou lopinyon politik ou relizyon.  Nou devret konsider 2016 koman en nouvo kado pou servi.  Eksplore e desid lo sak moman ki sak nouvo zour i anmennen pou realiz nou rev, redekouver nouvo kouraz pou afront nenport defi devan nou.

Mersi.

(Applause)

MR SPEAKER

Onorab Jasmin.

HON JENIFFER JASMIN

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, koleg Onorab, ser frer pep Seselwa, zabitan Point Larue, bonn apre midi.

Mr Speaker, diskour lo Leta La Nasyon Seselwa ki Prezidan James Michel ti prononse Mardi pase ti dan li menm li en levennman politik mazer dan nou pti pei Sesel.

Mwan dekrir sa diskour koman en levennman politik mazer akoz tonalite e konteni sa diskour in provok serten sanzman dan nou pei.  Atraver son tonalite, Prezidan in demontre ki i pli determinen ki zanmen.  Nou’n vwar en Prezidan ki’n fek ganny re elekte koz avek en lafors e konviksyon ki demontre son langazman pou fer ankor plis pour sa pep kin fer li konfyans pour en nouvo 5 an.

Lo kote son konteni, la ankor, i kler ki sa diskour i en levennman politik akoz atraver ban mezir ki in anonse, Prezidan in donn Parti Lepep the upper hand dan politik Sesel.  Atraver sa bann mezir, Prezidan in demontre ki Parti Lepep i pa zis lafors politik mazer dan Sesel, me ki i osi le sel lafors politik relevan dan nou pei.

Sa diskour lo Leta La Nasyon i en levennman politik akoz i mark komansman lafen Lopozisyon.  Mesaz i kler.  Lepep Seselwa in ganny ase avek zot bann mansonz, aprezan nou pe al demanti zot avek bann mezir ki Prezidan in anonse.  Zot ti pe rod trwazyenm tour, Mardi pase zot in gannyen zot trwazyenm tour e i ti en vre knock-out.

Sa diskour lo Leta La Nasyon ki Prezidan Michel in delivre Mardi pase, i form pase ban levennman selebrasyon nou 40 an legzistans koman en nasyon endepandan akoz sa diskour Prezidan in montre ki personn pa pou anbet Seselwa.

Mr Speaker, wi, person pa pou zanmen anbet pep Seselwa akoz sa ki esey fer sa pou anval son lalang.  Lo sa pwen mon ti a kontan fer resorti ki i annan de sityasyon dan Sesel.  Lo en kote, i annan larealite ki lepep Seselwa pe viv e fer fas avek e de lot kote, i annan en virtual reality parey nou vwar dan bann video games ki Lopozisyon i oule fer Seselwa krwar i pe viv ladan.  Lopozisyon pe sey vin o pouvwar atraver bann fo persepsyon ki zot pe kree.  Par egzanp dan kanpanny eleksyon, zot in ale ek sa zafer gro saler e pansyon ki zot dir bann ki dan Gouvernman i gannyen.  Zot in esey kree persepsyon ki bann Minis ek MNA i vin ris lo lasyer bann ki pey Tax.  Personnelman, mon ganny atake par dirizan Lopozisyon ki ti dir ki mwan pe al tous en gro pansyon alor ki mon annan zis 30 an.  Me la avek lanons fer par Prezidan, ki Lamannman pou ganny propoze dan Lalwa pou fer ki ansyen Minis e MNA i tous pansyon selman letan zot ariv laz pansyon parey tou travayer Sesel, nou vwar Lopozisyon pe sot anler.  I annan ansyen MNA Lopozisyon ki napa pider e ki menm pe menm lobby nou bann MNA Parti Lepep pour pa pas sa Lalwa.

Mwan pe dir la Mr Speaker, ki mwan 100 pour 100 dakor avek propozisyon fer par Prezidan Michel e ki mon pour vot an faver sa Lalwa letan i vin devan sa Lasanble akoz mwan anvi ki lepep Seselwa i vwar pour zot menm ki Lopozisyon ti pe zis rod zot vot.

Zot in anmenn en kanpanny pandan plizyer mwan pou esey fer Seselwa krwar ki se dan Parti lepep ki annan bann zenn pansyoner.  Me koman Prezidan in anonse konmkwa ki zot pansyon pe al ganny koupe, zot komans kriy lasasen laba dan zot lot Sesel vertyel.  I menm annan en madanm dan Lalyans ki’n prodwir en gran lartik ki pe denons lefe ki 90 poursan bann MNA Parti Lepep pa pe ganny afekte par sa mezir, me ki sa se zis en malis ki pe ganny fer an faver Lopozisyon, alors la zot pe admet ki se zot bann zenn pansyoner.

Tou sa bann ta salte ki zot ti pe balans lo nou in anta laba kot zot.  Zenn vyeyar avek zenn pansyoner pa konnen ki pou fer avek.  Be zot ava mat zot, zot ava leve zot a debourye parey Seselwa Mr Speaker.

(Applause)

HON JENIFFER JASMIN

Mr Speaker, an angle nou dir you can’t have your cake and eat it. Sa i aplik byen pour Lopozisyon akoz zot pa kapab oule ganny vot Seselwa, lo baz ki ansyen Minis ek MNA i tous pansyon menm avan laz retret e an menm tan tous sa pansyon zot menm.  Zot in oule fer lonmnet, zot pou bezwen kas dizef.  Laprosenn fwa zot a mazin 2 fwa avan al fer propagann bon marse.  Zot in kras anler avek sa zafer pandan Eleksyon e la zot lagras pe al tonm dan zot prop figir.

Mr Speaker, mwan oule fer resorti ki sa desizyon ki Prezidan ti anonse Mardi pase, i vin an rezilta konsiltasyon avek tou bann MNA Parti Lepep.  Nou’n pran sa desizyon dan byennet nou Parti.  Sa desizyon i enn ki kolektiv.  Prezidan Michel in konsilte avek nou, mon’n fer li ki ava permet sa pansyoner Pointe Larue zouir en logmantasyon dan son sekirite sosyal e en meyer lavi akoz nou dan Parti Lepep, nou pa pran pansyon laz 30an, nou kit sa pour bann gran parese dan Lopozisyon.

Mr Speaker, zot in pile ziska zot in pil lo zot prop pansyon.  Si i-annan en leson pou tire la, se konnen kwa ki ou pe demande akoz en gran posibilite ki ou gannyen sa ki ou ti pe rode.  Letan ki zot in demann Mr Sel pour get zot, in ekoute in get zot dwat dan zot figir, I pann ni get zot an misouk me dwat dan zot figir.  I pa ni’n get zot an misouk me dwat dan zot lizye.  Dir mersi Mr Sel akoz in donn zot tou sa ki zot ti pe rode, pli bon ki sa i a gate.

Mr Speaker, diskour lo Leta La Nasyon i montre avek lepep Seselwa ki sa zonm ki zot in re elekte koman zot dirizan i en dimoun ki konn ekoute e i tande sa ki lepep i dir.  Zis parey premye tour Eleksyon Prezidansyel an Desanm lannen pase, Prezidan ti dir avek lepep Seselwa ki in gannyen zot mesaz.  Diskour lo Leta La Nasyon i larepons sa mesaz ki lepep ti anvoy li.

Prezidan in ekout sa ki lepep i dir li e non pa sa ki son lantouraz i soufle dan son zorey parey serten i oule fer krwar.  Set akoz i ekout lepep ki Prezidan i azir dan fason ki i fer.  Par egzanp, i pran bann desizyon ferm e brav e se sa mesaz lepep, se sa ki lepep i ekspekte de li.  Atraver bann desizyon ki in pran e anonse dan son diskour, Prezidan Michel in montre avek lepep Seselwa ki zot ti annan rezon pour vot pou li.  Lepep Seselwa i dir nou’n byen vote apre ki zot in ekout zot Prezidan fer son diskour.

Mr Speaker, Prezidan James Michel i Prezidan tou Seselwa.  Se zisteman akoz i Prezidan tou Seselwa e pa Prezidan zis en ti group ki i bezwen azir dan fason ferm letan en pti group i anvi pran otaz lamazorite.  Malerezman, sa i en sityasyon tro okouran dan serten Minister e departman Gouvernman.  Par egzanp, serten Direkter Zeneral i servi zot pozisyon dan Gouvernman pou fer zot bann staff fristre, sa bann menm dimoun i koz labous plen ki Gouvernman i en fasilitater.  Gouvernman pa zis en fasilitater pou biznes prive.

Gouvernman i avan tou e osi en fasilitater pour tou sitwayen Seselwa ki enkli bann dimoun ki travay dan Gouvernman.  I devwar bann ki responsab dan Gouvernman pou fasilit lavi zot staff e non pa fer zot fristre.   Apre tou, bann ki responsab i annan degre Liniversite dan plizyer size enkli dan Management e zot osi fer bann kour formasyon lo pli bon fason pou servi resours imen.  Napa en Liniversite ki mwan konnen ki donn degre dan fristrasyon, alor aret fer zot staff fristre.

Mr Speaker, dan son diskour lo Leta La Nasyon, Prezidan in met bokou lanfaz lo lefikasite dan Gouvernman e la bonn gouvernans.  Gouvernman i la pou delivre bann polisi ki Prezidan ek son konsey de Minis i deside.  Sa i normal akoz se Prezidan e pa okenn lot dimoun ki’n ganny elekte.  Lepep i ekspekte Gouvernman fer sa ki Prezidan in dir i pou fer.  Napa plas dan Gouvernman pour dimoun ki annan azanda personnel oubyen politik.  Bilan Gouvernman pa depann zis lo desizyon Prezidan ek konsey Minis, me osi lo performans dan Gouvernman.  Atraver diskour lo Leta La Nasyon, Prezidan in anmenn larepons tou sa bann kestyon ki Seselwa ti pe demande.  Prezidan in anons plizyer mezir e propoz solisyon e an menm tan in donn nous a lasirans ki en meyer lavenir i lo lorizon.

Sa bann sakrifis ki lepep in fer pou permet reform ekonomik ganny met an plas in transform nou lekonomi e met li dan en pozisyon pou zener benefis sosyal pour nou pep.  Sa bann benefis sosyal pou vin kot lepep atraver bann mezir ki Prezidan in anonse.  Par egzanp reform dan sistenm Tax, logmantasyon dan saler minimonm e lezot ankor.  Sa i montre ki nou Gouvernman in ekout lepep akoz i rod tou fason e mwayen posib pou asir konfor son pep.

Mr Speaker, parey mon’n dir pli boner, en Gouvernman ki efikas e bonn gouvernans i form parti progranm Prezidan Michel.  Bon gouvernans i pas par lalit kont koripsyon.  Mon akey lanons par Prezidan ki i pe al etabli en komisyon anti-koripsyon.  Koripsyon i en krim ekonomik e i merit ganny konbat parey nenport lezot krim.  Sa komisyon anti-koripsyon i merit tou sa bann dimoun dan Gouvernman ki pratik koripsyon:-e tou sa bann dimoun dan sekter prive ki osi pratik koripsyon atraver ban pratik parey pey kous bann ki dan sekter piblik.  Lopozisyon i kontan koz lo koripsyon me veye nou a vwar.  Letan enn zot bann aktivis pou ganny investigate par sa komisyon anti-koripsyon, Lopozisyon pou sot anler e pou dir ki sa bann dimoun pe ganny viktimize.  Lontan ti’n ler pou met an plas en komisyon anti-koripsyon akoz en tel mekanizm a permet nou vwar ki tou sa bann lakizasyon ki Lopozisyon i fer kont bann dirizan Parti Lepep i fo e nou a vwar ki bann dimoun ki koronpi dan sa pei se bann dirizan e siporter Lopozisyon.

(Applause)

HON JENNIFER JASMIN

La ankor mon dir Mr Speaker, zot in demande, zot pa’n malelve.  Dir en gro mersi sa Mr prezan e aret kriy lasasen.

Mr Speaker, resours pli enportan ki Sesel i annan se son pep e lazenes i segman nou popilasyon ki renouvle e anrisi sa resours.  Pour sa rezon nou bezwen kontinyen envestir dan lazenes e siport zot dan zot letid.

Lo sa pwen, mon’n byen akeyi lanons par Prezidan lo ki Gouvernman i’n ofer sa scheme laptop pour etidyan S4.  Mon pe osi al en pe pli lwen e sizere ki Gouvernman i konsider entrodwir en scheme ki ava fasilit bann etidyan Segonder avek en calculator scientific pour zot letid.

Mr Speaker, internet i en zouti esansyel pour bann etidyan.  Gouvernman i merit vwar ki mannyer pri internet i vin abordab e osi ki servis i a la oter.  Osi petet Minister ti ava konsider met a dispozisyon bann etidyan fasilite atraver Wifi internet atraver Wifi kot bann lenstitisyon Pos Segonder ki i ava fasilit resers bann etidyan.  Ozordi lamazorite zenn i annan en smart phone e pri internet pa vreman abordab pour zot.  Alors en fasilite internet atraver Wifi i ava permet zot fer zot resers nenport ler ki zot lo compound lekol.

Nou bezwen sers fason Mr Speaker, pou ofer osi plis sipor pour bann ki pli feb dan sosyete.  Dan son ladres, Prezidan in ankre byen prensip Parti Lepep ki met zonm o sant devlopman.  Mwan aport mon sipor pour bann paran avek zanfan ki annan otizm.  I vreman en challenge pour zot.  I pa akseptab ki en paran avek en zanfan ki ganny otizm i bezwen esper ziska 4erd tan pour li vwar en Spesyalis.  Zanfan avek otizm, zot annan difikilte pour enterakte sosyalman e kapab parfwa reakte dan fason ki serten nou sosyete i enterpret li koman en zanfan malelve.  I pa fasil pour en paran avek en zanfan ki annan otizm.  Parfwa zot bezwen sakrifye bokou, menm parfwa zot prop karyer.  Alors mon sizere ki nou merit vwar fason ki nou ofer plis sipor pour bann paran.

Mr Speaker, nou merit anmenn en revolisyon sosyal e moral dan nou pei.  Sa i enn bann premye mars ki nou merit grenpe pou redres nou sosyete.  Nou merit redekouver bann valer moral e spirityel ki’n servi nou gran paran sitan byen dan lepase.  Lontan dan bis nou ti leve e ofer plas bann dimoun aze e madanm ansent, ozordi sa i pa leka.

Mr Speaker, Sesel koman sa kapital lemon Kreol e lefe ki kiltir Kreol i baze lo bann valer moral e sosyal solid, nou devret servi bann diferan edisyon Festival Kreol ki nou akeyir tou le an koman en veikil pou relev nou bann valer Kreol e anmenn sa revolisyon moral dan nou pei.  Kreolite i vedir savwar viv, travay dir e respe pour lezot.  In ler pou selebre vre kreolite.

Mr Speaker, distrik i osi enportan ki bann Minister e departman Gouvernman akoz set atraver distrik ki polisi Gouvernman i konekte avek lepep.  Dan lespri amelyor lefikasite nou bann striktir distrik, mon pe propoze ki en inquiry committee i ganny etablir pou evalye travay e reabilitasyon dan bann distrik les Mahe ki ti ganny afekte par dezas asosye avek siklonn tropical feleng an Zanvye 2013 avek bi soumet rekomandasyon apropriye avek Gouvernman.

Mwan pe demande osi ki nou revwar servis piblik e ki nou retir politik enn fwa pour tou dan servis piblik.  Minister Lasante souvandfwa servis dan sa Minister i fail pou ariv a la oter akoz nou ankor annan travayer ki met plis lenportans lo konsiderasyon politik par devan byennet pasyan e byennet sa Minister.  Tro bokou medyokrite e letarzi.  Serten fonksyoner piblik i senpleman out of tune e pe run lo empty.  Ozordi nou dir zot either zot shape up or zot move aside.

Sa sityasyon Mr Speaker, i vreman tris akoz Lopozisyon in anmenn en lager san ses kont sa menm viktimizasyon ki ozordi zot bann aktivis pe pratike kont pep Seselwa.

Mr Speaker, koman en zenn parlmanter, mon’n reprezant mon distrik Point Larue e mwan pei pandan de manda.  Mon remersye zabitan ki’n fer mwan konfyans e ki nou’n travay ansanm.  Mon admet ki i pa’n en latas fasil e malgre ki nou pa’n arive zwenn lekspektasyon tou dimoun, lentansyon ti nob.  In en leksperyans ris pou partisip dan bann deba e reprezant mon zabitan dan en lenstitisyon nob e fer kontribisyon pou anrisir nou demokrasi.  Mon distrik Point Larue in soufer en kantite atraver reform ekonomik.  Gras a zefor e determinasyon e rezilyans pep Seselwa enkli zabitan mon distrik, in fer ki nou lekonomi in fer progre.  Si keksoz i ganny fer avek meyer kondilasyon, i kapab ganny delivre dan en dele letan rezonnab.

Eski i akseptab Mr Speaker, ozordi pour zabitan Mirabel ankor pe mars dan delo sal.  Sak fwa lapli i tonbe zis akoz lotorite i ankor pe trenn lipye lo sa dosye.  Sa size linondasyon dan plato Point Larue, mwan demande ki kantite letid nou bezwen fer pou kapab arive e vin ek en solisyon pour soulaz difikilte pa zis zabitan Point Larue, me lezot motoris ki servi sa morso semen.  Sityasyon linondasyon a sak fwa ki lapli i tonbe lo sa morso UCPS, i osi en size konsern.

Mr Speaker, i vre ki nou endepandan ek kanmarad, me nou form parti menm Gouvernman e nou devret travay ansanm.  Letan Lasanble Nasyonal i eksprim son lopinyon fodre egzekitiv i pran aksyon dan en dele letan ki rezonnab.  Egzekitiv pa kapab zis negliz sa ki nou dir.

Mr Speaker, koman en zenn parlman dan sa lenstitisyon, mon’n fer plizyer kontribisyon dan sa Lasanble pour e lo non mon distrik.  Nou’n anmenn Mosyon pour demann sipor nou lenstitisyon pour etablisman nou Liniversite.  Mon’n osi anmenn Mosyon osi ki dan Lalwa ki demann gouvernman pou vwar fonksyonnman lazans proteksyon sosyal pour donn lasistans sa ki merite e anmenn plis lazistis sosyal.  Propozisyon in ganny fer pour ki Gouvernman i met an plas en House Rebate Scheme ki Gouvernman pe ozordi enplimante e pe enplimante e pe benefisye plizyer Seselwa konstrir zot prop lakaz atraver en sibvansyon.  E Prezidan dan sa ladres in anons plizyer mezir ki pou benefisye lepep Seselwa enkli zabitan mon distrik.

Mr Speaker, dan son diskour Leta La Nasyon, Prezidan Michel in servi sa mo vre lapovrete.  In servi sa mo apre ki i ti’n sit plizyer sif ki demontre o nivo devlopman nou pei e nou pei.  In servi sa mo apre ki i ti’n fer le pwen ki napa lapovrete dan Sesel parey serten i oule fer krwar.

An servan sa mo vre povrete, Prezidan in oule fer remarke ki i annan dan Sesel serten sityasyon sosyal ki tre difisil kot fanmir pa kapab fer de bout zwenn lafen dim wan.

Mr Speaker, Prezidan i annan rezon servi sa mo vre povrete e letan dir ki napa lapovrete dan Sesel parey serten i oule fer krwar, i pa pe kontradiw son lekor.

Letan Prezidan i servi sa mo vre povrete, i pe refer avek sa fenomenn nouvo ki’n aparet dan plizyer pei devlope ki serten sosyolozis in dekrir koman new poverty.  Sa nouvo fenomenn i en sityasyon kot dimoun i annan byen materyel parey lakaz e tou bann konfor lavi modern parey washing machine e telefonn portab e televizyon, me zot vwar zot dan gran difikilte pour fer de bout zenn lafen dim wan.  Nou annan serten fanmir ki dan sa sityasyon dan Sesel.  I annan plizyer rezon pour sa.  Par egzanp, sa fenomenn single parent i asosye avek new poverty akoz i tre difisil pou fer mars en lakour e fer viv en fanmir lo en sel saler.  En lot fakter ki asosye avek sa fenomenn nouvo lapovrete se Drog akoz par ler letan en papa i ganny met dan Prizon an rezilta konsonmasyon Drog, son fanmir par deryer i perdi reveni ki i ti pe anmennen letan i ti pe travay.  I annan osi fanmir ki ganny difikilte fer de bout zwenn akoz ozordi zot vwar zot bezwen pey lokasyon pour lakaz an atandan ki zot ganny asiste par Gouvernman.

Mr Speaker, se la ki mwan lans lapel avek Brand Board ki i pran en lapros pli pro aktif, nou bezwen vwar sa zafer rent pa zis dan landrwa rezidansyel me osi komersyal akoz i annan reperkisyon lo pri lavi.  Serten pe tro trangle nou dimoun avek sa bann rent ki zis mont dan en fason fou.

Mr Speaker, in plis ki ler pou met lord dans sa zafer rent.  Sa Lasanble in deza pronons son lekor lo sa size pri lokasyon atraver en Mosyon table par Onorab Murielle Marie.

Mr Speaker, si fodre nou pas en Lalwa pou entrodwir rent control pour fer ki zot aret trangle nou pep ek sa size rent nou pou fer li.

Mr Speaker, nou pa kapab renye ki lapovrete i ekziste dan Sesel me fodre ki nou admet ki natir sa fenomenn i diferan avek ansyen form lapovrete kot en fanmir napa naryen.  Enn fwa ki nou admet legzistans sa nouvo form lapovrete, nou pou pli byen kapab konbat li.  Koman en parti ki lite pou fer Sesel endepandan e osi anmenn lazistis sosyal dan pei, Parti Lepep reste angaze pou elimin tou form lapovrete lo later Sesel.

Mr Speaker, les mwan dir zot ozordi dan fason pli kler ki mon kapab.  Sa speech ki Prezidan Michel in delivre Mardi, in set the tone pou sa prosen 5an.  Pour sa 5 an ki pe vini, zot pou fas avek en dirizan e en Parti Lepep ki determinen e militan.  Sa lapros ferm e desiziv ki Prezidan in adopte i pa en fars, i pa en pti zwe.  Lavenir nou pei i pa en pti zouzou pou detrwa zot roul isi roul laba.  Alors pour sa 5 an ki pe vini i annan en travay serye pour nou fer akoz nou bezwen delivre en meyer kondisyon lavi pour tou nou pep, san eksepsyon enkli irespektiv politik ou siporte.  Desizyon pou ganny pran e egzekite avek lazistis pour nou pep, lazistis e egalite pour tou Seselwa me dan en fason ferm, determinen e disiplinen.  Mon krwar letan ki zot laba dan zot la fantezi Face book pe apel zot lekor freedom fighters sa bann poupet sifon zot zwe bliye lekel ki bann vre militan sa pei.  Be nou pour sa prosen 5an, nou pou fer zot konpran kwa egzakteman ki zot pe zwe avek e nou dir zot enjoy zot dernyen pansyon.

Mersi, Mr Speaker.

MR SPEAKER

Bon, avek sa nou pou terminen pour ozordi akoz mwan konpran zot oule al semenn kwa.  Donk alors nou pou adjourn ziska Lendi bomaten 9er.

(ADJOURNMENT)