::
Home » Verbatim » Verbatim - Third Term 2015 » tuesday-22nd-september-2015

tuesday-22nd-september-2015

NATIONAL ASSEMBLY OF SEYCHELLES

Tuesday 22nd September 2015

The Assembly met at 9.03 am

National Anthem

Moment of Reflection

Mr Speaker in the Chair

MR SPEAKER

Bonzour tou Manm Lasanble Nasyonal.  Bonzour Minis ek son delegasyon.  Bonzour tou bann ki pe ekout nou.

Mon pou komans par en kominikasyon.  Apre konsiltasyon avek le 2 Dirizan e an vi bann lirzans serten Bill lo Order Paper, nou’n deside pou defer tou Kestyon a en prosenn dat.  E nou pou komans nou Sitting ozordi, avek en Statement par Minis Finans, ki pou swiv par 2 First Reading e apre 4 bill ki an prensip, nou dwatet kapab pase ozordi.

Donk alor, mon ava envit Minis Finans pou fer son Statement on Financing Scheme for SME. Minis.

MINISTER JEAN-PAUL ADAM

Bonzour Mr Speaker.  Bonzour tou bann Leader dan Lasanble, tou bann Manm Onorab e tou dimoun ki pe swiv nou demars ozordi.

Mr Speaker, devlopman lantreprenarya e devlopman pti biznes, i reprezant sa eleman kle pou nou kree plis krwasans dan nou lekonomi.  E i osi sa eleman kle ki permet nou partaz plis larises dan nou lekonomi.  Se pour sa ki Prezidan James Michel ti anonse dan son Diskour Lazournen Nasyonal, ki Gouvernman pou kontinyen donn Gouvernman sa Sekter otan sipor ki posib, pou larg lanmen Seselwa.  Letan nou’n anmenn nou reform ekonomik depi 2008, ti enportan pou asire ki ti annan ase deviz pe antre dan nou pei, pou stabiliz nou rezim monneter e osi lenvestisman etranze, in ed nou pou fer sa pli vit ki bokou ti krwar i posib.

Me sa stabilizasyon i osi gras a konfyans ki businessmen Seselwa in demontre dan son pei.  E osi bann diferan antreprener ki’n profit sa lokazyon pour li leve e debrouye.  Si ozordi nou vwar bokou plis bann pti Kontrakter, bann Cleaning Agency e diferan lezot group biznes ki pe propaze partou dan nou lekonomi, se akoz depi komansman sa prosesis reform, sa Gouvernman in envestir dan pti biznes.  Nou’n asire pou kree en lespas pou zot grandi e osi sezi loportinite ki pe ganny kree.  E ozordi, i annan en lot letap dan nou devlopman ki an progre.  Nou lekonomi i bokou pli rezilyan.  Nou sistenm monneter i bokou pli stab.  Nou’n ogmant nou rezerv an deviz, ou ariv en valer plis ki 500 milyon Dolar Ameriken.  E sa Gouvernman i asire ki se atraver pti biznes ki nou pou pli byen kapab diversifye nou lekonomi, dan sa nouvo letap.  Ozordi mon remersye sa Lasanble, pou donn mwan lokazyon pou donn en kontrandi lo bann diferan Scheme ki nou’n deza met an plas e osi partaz perspektiv elarzisman sa bann Scheme.

An 2009, sa Lasanble i ava rapel ki letan nou ti pe enplimant bann premye staz nou reform, Gouvernman ti bezwen redwir son lakantite anploye par 12 poursan.  Sa ti ganny fer sirtou atraver opsyon Depar Volonter.  Me Gouvernman ti osi deside donn bokou sa bann dimoun ki ti pe kit en travay dan Gouvernman, sa sans pour zot al dan biznes.  E nou ti double lakantite larzan ki ti disponib sa lepok dan Lazans Consetionary Credit Agency, ki mannyer i ti apele sa letan, CCA. Ozordi nou pe kontinyen ogmant resours ki disponib anba Small Business Financing Agency, ki’n siksed CCA.  An 2015, son Bidze total i pou ariv R30 milyon.  E ant 2009 e 2015, letan nou azout sa ki Gouvernman in envestir dan CCA/SBFA e sa ki SBFA li menm in reenvestir atraver larzan repeyman ki in anmase, en total R244,943.78 milyon in ganny debourse, pour benefis pti biznes isi Sesel.  Avek sikse ki nou’n vwar atraver CCA e SBFA, i ti evidan ki nou ti bezwen al pli lwen.  E an Zilyet 2013, Gouvernman ti lans Scheme SME, kot Gouvernman ti permet en sibvansyon atraver en garanti avek bann loan, avek tou Labank Komersyal e osi byensir, bann Labank Gouvernman e Labank Devlopman.  Sa bann loan, ziska en valer R3 milyon, i ganny ofer avek en lentere 5 poursan lo premye 1 milyon e 7 poursan lo prose 2 milyon, pour en loan total ki pa plis ki 3 milyon.  An plis ki sa, kontribisyon personnel neseser o depar i zis 2.5 poursan sa loan total, avek serten leksepsyon dan serten Sekter pli a risk.  A lafen Out 2015, 415 loan in ganny debourse anba sa Scheme, pour en total R378.3 milyon.

Nou kapab vwar Mr Speaker, ki ant lenvestisman ki nou’n fer anba CCA/SBFA e loan SME, plis ki R500 milyon in ganny met a dispozisyon pti biznes dan Sesel.  Sa Scheme SME in vin en zouti esansyel pour bann pti biznes kontinyen akseler-e devlopman dan nou pei e Gouvernman i angaz son lekor pou kontinyen envestir dan sa fason.

Mr Speaker, nou bezwen konstate ozordi, ki malgre sa sikse ki sa bann Scheme in anmennen, bann Labank Komersyal i touzour pa pe fer ase.  Lo total loan ki’n ganny debourse anba scheme SME, 71 poursan in ganny fer atraver Labank Devlopman Sesel.  I ankor annan en kantite ki bezwen ganny fer par bann Labank Komersyal.  Minister Finans e Labank Santral pe kontinyen travay avek bann Labank, pou zot vin pli aktiv dan sa Sekter e pou fer zot pran zot responsabilite.  Nou dan en lekonomi lib, nou dan en marse lib.  Me ozordi, mon profit sa lokazyon pou mwan osi demande, kote nou krwar ki krwasans dan nou pei, dan nou lekonomi pou vini?  Si nou anvi fer grandi nou lekonomi, si nou anvi fer grandi nou Sekter Finansyel, nou bezwen envestir kot vre larises pe ganny kree.  E sa ki anvi ganny profi a lavenir, i bezwen fer sir ki i byen plase pou fer sa bann biznes vin zot kliyan ozordi.  Si bann Labank pa pe partisip ase dan sa revolisyon ki pe pase atraver bann SME, pli tar se zot menm zot ki pou perdi en sans.  I osi senp ki sa.  Si zot pa azir, zot pou ganny kit deryer.  Minister Finans e Labank Santal pe osi travay pou esey redwir sa kolateral ki bezwen ganny met an gaz, pou permet plis fleksibilite dan deboursman sa bann loan, akoz nou rekonnet ki sa kestyon i osi touzour reprezant en baryer pour bokou biznes.

Mr Speaker e tou bann Manm Onorab, Gouvernman pou kontinyen envestir dan sa Scheme SME e pou osi kontinyen met resours dan SBFA.  I nou plan a lonterm pou nou devlop nou lekonomi e kree krwasans.  Pli tar sa lannen, parey Prezidan in anonse, nou pou osi vin avek nouvo lezislasyon ki pou gouvern devlopman pti biznes dan en fason pli senp e sistematik.  Sa lezislasyon par egzanp pou regilariz definisyon en pti biznes.  Pou senplifye son responsabilite, kot i konsern tax e pou osi donn li plis sipor o moman son lansman, sa moman pli kritik.  Par egzanp atraver bann don pour fer serten letid kot i konsern bann Sekter inovan e lezot sipor ankor.  Me nou’n santi ki i esansyel ki nou touzour rod fason pou kontinyelman amelyor sa sipor e kree krwasans neseser.

Mr Speaker, mon annan plezir pou anonse ki Gouvernman pe lans en nouvo Fon Loan SME atraver Labank Devlopman, pour en lavaler R100 milyon.  Sa nouvo Scheme SME plus ki pou vin efektiv apartir le 15 Oktob, pou ofer menm kondisyon ki annan anba Loan SME, me ki pe target 3 eleman priyoriter pou nou lekonomi.  3 eleman ki pou permet nou partaz pli byen sa larises e kontinyen kree krwasans.

Premyerman, nou pe viz bann proze dan Sekter Krwasans, bann Sekter ki pe grandi, ki bezwen plis partisipasyon biznes Seselwa.  Par egzanp dan Sekter Lekonomi Ble.  Par egzanp atraver devlopman bann processing transformasyon bann prodwi de baz dan Lapes oubyen dan Lagrikiltir, oubyen plis prodiksyon ki kapab evantyelman ganny eksporte, oubyen ki osi anmenn en valer azoute ki nou kapab vann par egzanp, avek Sekter Touristik ek bann Lotel.

Dezyenmman Mr Speaker, bann proze ki baze lo inovasyon ki devlop bann model ki pa ankor etablir ziska prezan Sesel e ki par egzanp i kapab anmenn en nouvo servis oubyen aktivite pou konplemant Lendistri Tourizm e alor ranforsi nou rezilyans e ranforsi diversite dan nou lekonomi.

Trwazyenmman, bann proze ki priyoritiz soustenabilite e proteksyon nou lanvironnman.  En legzanp, bann proze ki konsern lenerzi renouvlab.  Me i osi annan bokou lezot ankor, atraver Lekonomi Ble ki met lanvironnman o sant nou devlopman ekonomik.

Mr Speaker, sa Scheme pou disponib pou le moman selman atraver Labank Devlopman e i baze lo en Loan sorti kot NOUVOBANQ, kot Gouvernman pou sibvansyonnen atraver menm kriter ki nou servi pour Scheme egzistan pour bann SME. Vi ki Labank Devlopman i deza annan sa kapasite pou gid bann proze, i osi annan posibilite pou lezot Labank Komersyal envestir dan sa Scheme, atraver Labank Devlopman pli tar.

Mr Speaker, sa linisyativ pou kapab donn nou ankor loportinite pou nou diversifye nou lekonomi, atraver bann proze konkret e sirtou bann proze ki a laporte tou Seselwa.  Sa linisyativ pou osi mars konzwentman avek lezot linisyativ ki Gouvernman in anonse resaman.  Apartir Zanvye 2016, Gouvernman pou ofer sa sipor anver bann zenn sorti dan bann Lenstitisyon Pos Segonder, atraver sa scheme My First Job, kot Gouvernman pou sibvansyonn en parti zot saler, parey Prezidan in deza anonse dan son Diskour Lazournen Nasyonal.  Sa Scheme i ofer zot anplwayer en sipor pandan 1an, ki kouver 40 poursan zot kou saler lo en maksimonm R7 mil.  Mon annan plezir pou konfirmen ki sa sipor pou osi aplike pour bann zenn ki pe lans zot lekor dan en biznes zot menm, apre zot letid Pos Segonder.  Savedir, ki bann zenn antreprener e envestiser pou kapab ganny en sipor direk atraver sa sibvansyon lo saler, de ki zot lans zot lekor dan sa biznes apre zot letid Pos Segonder.

Mr Speaker, mon osi annan plezir pou konfirmen ki Gouvernman i resaman donn Fon Pansyon Sesel, Pension Fund, later pou devlopman bann batiman pour pti biznes e bann premye proze pe ganny finalize pou Ile Du Por ek Anse Boileau e ki swiv sa lenvestisman deza ki Gouvernman in fer dan bann batiman, an faver bann pti biznes.

Mr Speaker, mon remersi ankor enn fwa sa Lasanble, pou donn mwan lokazyon pou partaz sa bann perspektiv avek pep Seselwa, akoz nou ankor pli konvenki ki se atraver bann tel lenvestisman, se atraver met pouvwar dan lanmen bann pti biznes Seselwa, ki nou pou kapab kontinyen anmenn en nivo devlopman pli o pour sak fwaye Seselwa.  Anmezir ki plis Seselwa i envestir e ki plis Seselwa i annan sa pouvwar pou li envestir, nou konvenki ki loportinite pou kontinyen miltipliye.

Mon remersye zot tou pour zot latansyon.

Mersi Mr Speaker.

MR SPEAKER

Bon, parey tradisyon, mon pou permet enn de kestyon lo sa Statement.

Onorab Arnephy.

HON BERNARD ARNEPHY

Mersi Mr Speaker.  Bonzour Minis avek ou delegasyon e tou dimoun ki a lekout.

Mr Speaker, eski Minis i kapab dir avek nou Lasanble, kwa ki Labank Santral, ansanm avek Gouvernman, pe fer konkretman, pou asire ki bann Labank Komersyal i partisip e pran zot responsabilite dan sa demars pou vin en zwer kle dan donn posibilite loan bann pti biznes?

E dezyenmman, eski Minis i kapab dir avek nou, ki Gouvernman pe fer pou asire ki bann laplikasyon pour pti biznes ki’n deza ganny aprouve me ki paret mwan in on hold akoz en mankman finansman, kwa ki pe ganny fer pou kapab clear sa bann laplikasyon mersi?

MINISTER JEAN-PAUL ADAM

Mersi Mr Speaker e mersi Onorab pou ou kestyon.

Bon, premyerman, nou sityasyon kot i konsern sistenm banker Sesel i touzour dan en faz mon a dir, tranzisyon.  E sa se an parti akoz bann reform ki nou’n anmennen e lefe ki par egzanp, kot i konsern nou Polisi Monneter, nou’n annan en Polisi ki tre sere.  Parey nou dir en tight Monitory Policy e sa i vedir ki bann Treasury Bills ki Gouvernman i met à dispozisyon tou dimoun, me enkli bann Labank pou zot envestir, son nouvo lentere i touzour en pe o e sa i fer, i enn bann rezon akoz bann kou lentere ofer bann Labank, i touzour en pe o.  Me mon oule presize, i enn bann rezon.  I pa sel rezon e mon profit ankor sa lokazyon pou dir, ki Gouvernman nou konvenki ki bann Labank i kapab fer plis.  Zot devret fer plis e i pa zis en kestyon pour nou envestir dan nou lekonomi koman bann Labank ki pe partisip, ki pe ganny profi dan sa lekonomi.  I osi pou zot prop stratezi diversifikasyon ekonomik, akoz demen zot bezwen pe batir, zot bezwen partisip dan sa konstriksyon, sa lekonomi ki zot menm zot ki pou kree plis biznes pou zot.  E se pti biznes Sesel ki sours krwasans ozordi e se sa ki nou pe dir, i enportan ki bann Labank i rekonnet sa e zot pa esper demen.  Ozordi zot bezwen rod sa bann dimoun pou vin zot kliyan akoz se koumsa ki zot pou kapab ganny zot stratezi krwasans a lavenir.

Atraver bann Labank ki Gouvernman i touzour aksyonner e ki touzour mazoriter, nou pe bouze.  Sa scheme SME plus ki nou’n fek anonse la, se atraver en loan R100 milyon ki Gouvernman in demann NOUVOBANQ, kot nou koman Gouvernman, se nou ki aksyonner prensipal, pou met sa larzan atraver pti biznes.

Letan nou’n analiz sa scheme SME ki egzistan, nou’n remarke ki bokou bann Labank Komersyal pa pe fer ase.  An parti, se akoz zot napa petet ase formasyon pou zot bann kad pou analiz sa bann proze e parfwa larepons se non.  Kan larepons i devret, nou bezwen aziste sa proze, re-aranz li, re soumet li dan en fason ki normal.  Nou vwar ki Labank Devlopman Sesel i annan sa kapasite.  Se pour sa ki 71 poursan sa bann loan in ganny fer atraver Labank Devlopman, akoz Labank Devlopman an zeneral, si en dimoun in fer en laplikasyon e sa proze i pa o standar, i travay avek sa dimoun pou fer li ariv o standar.  E nou’n dir avek NOUVOBANQ, met R100 milyon avek Labank Devlopman.  Gouvernman i a fer son par pou fer sir ki lentere i abordab e nou met sa a laporte bann pti biznes e nou fer sir osi ki sa bann Fon i ganny servi dan bann Sekter ki pou anmenn plis prodiktivite dan nou lekonomi e plis diversifikasyon.  Alor, sa i an parti sa ki Gouvernman pe fer atraver bann Labank kot li i aksyonner e nou pe demann bann lezot Labank.  Vini zot osi.  Vin devan.  Zot kapab fer plis.  Nou, nou santi zot menm, atraver scheme SME ki Gouvernman in met a laporte tou Labank, me osi si zot an vi envestir atraver par egzanp Labank Devlopman, nou kapab al dan sa direksyon.

Mon ti a kontan osi dir ki annefe, Gouvernman pou osi travay avek sa bann Labank.  Nou annan en loan ki pe finalize ankor atraver DBS me ki sorti kot BARCLAYS e sa pour en sonm R75 milyon.  Alor, enn fwa ki sa i finalize, ankor nou ava kapab anonse.  Me se en rekonesans ki se la ki krwasans pe arive dan nou lekonomi.

Osi pou dir ki Labank Santral atraver plizyer lezislasyon, serten ki deza lo Order Paper ozordi, i pou ed nou pou nou travay pli byen avek bann Labank, pou fer sir ki zot diversifye sa bann prodwi ki zot met a dispozisyon pep Seselwa.  E osi bann lenstriman pli a lonterm, ki permet bann Labank ofer par egzanp bann loan ki pli a lonterm e a bann kou lentere ki pli ba.  E sa i bann stratezi ki nou pe fer, ki pou permet nou, nou santi, annan en kad ki pli propis pour devlopman bann pti biznes.

Mersi Mr Speaker.

MR SPEAKER

Onorab Bresson

HON GALEN BRESSON

Mersi Mr Speaker.  Bonzour tou dimoun.

Mr Speaker, avan ki mon demann Kestyon, permet mwan poudir ou Bonn Aniverser, ozordi ou laniverser, me ….

(Interruption)

MR SPEAKER

Mersi.  Mersi bokou.

HON GALEN BRESSON

Me Minis, mon ti a kontan demann ou lo sa SME plus Scheme, i en lide fantastik ki mon krwar Gouvernman in vin avek pour bann pti biznes, me eski parey sa SME Scheme, lentere i parey e what is the maximum ki ou kapab pran dan term larzan par proze.

E osi byen, ozordi SME Scheme avek DBS i annan pa mal problenm ler nou koz lo red tape dan ranpli bann dokimantasyon co-lateral ki zot demande.  Ki mannyer zot tir sa lanpayaz, akoz sanmenm sa ki anpes en pti biznes ennler vin pran loan. Kantmenm i annan bann zoli lanmann pou ganny pran?

Mersi Minis.  Mersi Mr Speaker.

MINISTER JEAN-PAUL ADAM

Mersi bokou Mr Speaker e Onorab e mwan osi mon zwenn avek Onorab pou swet ou Bonn Aniverser.

(Interruption)

MR SPEAKER

Mersi, mersi.  La mon bezwen ase, sansan tou dimoun pou konnen mon pe vyeir en.

(Laughter)

MINISTER JEAN-PAUL ADAM

Mon kontan ki mon’n profit sa zour pou mwan anons en nouvo Scheme R100 milyon pou envestir dan pti biznes.

(Laughter)

MINISTER JEAN-PAUL ADAM

E mon konnen ki sa pou donn Speaker e tou Seselwa bokou lazwa.

E Mr Speaker, zis avan ki mon pran kestyon Onorab Bresson, i annan osi en pwen ki mon krwar Onorab Arnephy ti mansyonnen, ki mon pa’n touse e petet i kapab zis repete apre akoz in sap mon en pti kou la.  Me lo Kestyon Onorab Bresson, sa lentere i pou reste parey, se 5 poursan pou premye 1 milyon e 7 poursan pour sa 2 milyon apre sa 1 milyon.  Alor, son kondisyon pou parey dan sa Scheme egzistan.  Son diferans dan sa enn SME plus se ki i pe priyoritiz bann proze ki anmenn sa diversifikasyon, ki anmenn sa plis dan nou lekonomi.  Ki anmenn sa eleman ki pe manke en pti pe dan nou diversifikasyon aktyelman, akoz ki nou pe vwar dan nou lekonomi e atraver SME Scheme.  I annan souvan en pti pe bann menm kalite proze ki pe vin devan.  Bokou sa bann proze i bon.  I annan en kantite bann proze par egzanp bann pti Lotel, e osi bann pti Lotel parfwa ki pe re envestir dan zot prodwi, ki pe upgrade.  I pe fer en diferans e i pe fer en lenpak dan nou Sekter Touristik akoz la aktyelman, nou tou nou vwar ki nivo ero i ba.  Sa i vedir ki an zeneral, lakantite larzan ki antre atraver Ero i mwens.

Alor i enportan ki sa bann pti biznes, sa bann pti Lotel i fer sa lenvestisman, ki donn zot sa plis.  Ki permet zot pli byen market zot prodwi e vin pli konpetitiv.  E nou vwar sa pe mars byen.  Me nou osi vwar dan serten Sekter, kot i annan en pe tro, oubyen nou santi ki konpetisyon pe vin preski feros e sa i pa neseserman bon pour nou lekonomi.  E i enportan ki nou annan sa diversifikasyon e sa SME plus i vize sirtou lo sa laliny, pou nou anmenn:- diriz dimoun en pti pe plis dan sa Sekter e rekonnet bann Sekter Krwasans.

Si nou ava vwar lo kote Lapes par egzanp Lekonomi Ble, i annan en kantite bann proze processing, transformasyon prodwi de baz ki pe an kour aktyelman atraver zone 14 lo Ile Du Port.  I annan en kantite antreprener Seselwa pe bouze pou fer sa arive.  Zot pe al envestir prosennman e sa i pou en lot:-bokou zot in deza pran zot loan anba Scheme SME, me sa i pou en lot valer azoute, en lot prodwi ki zot pou kapab servi pou zot envesti e osi regard bann lezot keksoz ki zot kapab fer pou servi plis sa prodwi lanmer, sa bann prodwi pwason ki nou annan.  Me son kondisyon pou lemoman pou egzakteman parey.  Son total pou lemoman i reste 3 milyon.  Rezon ki i reste 3 milyon se akoz garanti ki Gouvernman i mete e si nou ogmant son sonm, i pou annan en lenpak bidzeter ki pli for.  Akoz aktyelman nou santi ki sa sonm 3 milyon i permet nou dapre nou resours aktyelman, pou reste dan sa sonm.  Me i pa vedir ki pli tar, an mezir ki lentere dan marse zeneral i desann, ki aktyelman i pe desann, nou kapab menm ogmant sa threshold.  Alor, nou santi ki nou pou kapab a lavenir revwar sa.  Me pou le moman, akoz sa garanti ki mannyer i marse, i neseser ki nou gard sa threshold 3 milyon pour lenstan.

Mr Speaker, petet Onorab Arnephy i kapab zis fer mwan mazin sa dezyenm parti son Kestyon akoz lafason ki mon’n marke, mon’n ………

(Interruption)

MR SPEAKER

Eksepsyonnelman mon pou permet sa me …..  Yes, Onorab Arnephy.

HON BERNARD ARNEPHY

Mersi Mr Speaker.  Happy Birthday.

(Laughter)

HON BERNARD ARNEPHY

Mr Speaker, mon ti pe demann Minis, vi ki SBFA in deza aprouv serten loan e kwa ki Gouvernman pou ofer, pou asire ki sa bann loan ki’n ganny aprouve pou annan ase finansman pou kapab meet sa bann laplikasyon.  Mersi.

MINISTER JEAN-PAUL ADAM

Mersi Mr Speaker.  Mon pou tre rapid.  Annefe, SBFA in fer tre byen son travay e parey nou’n dir, tou larzan ki li i anmase atraver sa ki dimoun i re-peye i ganny re-envesti e sa lannen, SBFA in fini depans sa ki Gouvernman ti’n fer koman son alokasyon ki R20 milyon e nou’n mete dan Apropriyasyon ki pe al ganny konsidere Mardi prosen, 10 milyon adisyonnel ki pou fer sir ki tou bann proze ki ganny soumet, i ganny adrese.

Me pou lemoman, SBFA i ankor annan larzan.  I annan petet serten proze ki’n demann klarifikasyon pou kapab revwar, me nou kapab donn konfyans tou bann dimoun ki’n deza fer laplikasyon atraver SBFA, ki sa pou ganny vwar e pou ganny konsidere e osi atraver sa Bidze siplemanter 10 milyon, SBFA pou larzman kapab fer sir ki i adres tou bann case ki outstanding.

Mersi Mr Speaker.

MR SPEAKER

Onorab Fideria.

HON EMMANUEL FIDERIA

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, Minis in dir nou ki pou lemoman bann SMEs i annan en enzeksyon plis ki R500 milyon ki’n ganny fer e sak bann lenvestisman ki pe vini, pou ariv pres 700 milyon.

Eski i kapab dir nou, tou sa linisyativ ki Gouvernman pe pran ek bann lezot Lenstitisyon Finansyel, konbyen lanplwa nou ekspekte kree dan sa prosen 2an ki pe vini?

E si Minis osi i kapab dir nou, ki nou pe met larzan, be bann lezot Lenstitisyon par egzanp Planning ek Biro Rezistra ki osi zwe dan sa zafer.  Ki bann mekanizm ki annan annord pou speed up nou bann envestisman, nou bann soz ki nou pe fer?  Mersi.

MINISTER JEAN-PAUL ADAM

Mersi Mr Speaker e mersi Onorab.

Mon napa sa statistik spesifik lo lakantite lanplwa ki pe ganny zenere atraver pti biznes, selman ki nou kapab vwar se ki atraver bann SMEs, atraver bann pti biznes, i annan sa lefe miltiplikater dan nou lekonomi.  Laplipar pti biznes letan i mars byen, menm parfwa si i pa pe anploy bokou dimoun.  Parfwa en pti biznes i kapab anploy zis en 1 dimoun oubyen 2 dimoun, parfwa 5, eksetera.  Me souvan, i kree en deboursman menm pour en lot pti biznes.  E si nou pran legzanp bann cleaning agencies ki dan lepase bokou ti bann dimoun ki ti anploye avek Gouvernman.  Me bokou sa bann dimoun ki dan lepase petet ti pe travay pou netway en Biro Gouvernman, ozordi i pe netway petet en Biro Gouvernman, an plis i pe fer en netwayaz dan petet en pti Guest House e i pe fer bokou lezot ankor.  E sa i en Sekter par egzanp ki kontinyen annan krwasans akoz i kontinyen annan plis touris pe arive dan pei e i kontinyen kree lezot perspektiv.  Alor, letan en dimoun i envestir dan en pti Lotel, sa i kree osi debousman e i kree menm loportinite, par egzanp dan Sekter Agrikol.  E sa scheme SME plus ki nou pe dir, se vreman pou nou regard sa bann fason ki nou lekonomi i enter konekte.  Akoz bann touris ki pe vini ozordi, zot anvi en leksperyans otantik.  E deplizanpli, nou vwar mon krwar menm bann pti Lotel pe dir be eski mon gannyen ase bannann?  Eski mon gannyen ase prodwi de baz pou mwan kapab met a dispozisyon mon touris?  E souvan larepons se non.  E nou bezwen regard sa bann pti biznes ki kapab ganny formen, ki pli byen kree sa bann sinerzi par egzanp dan Sekter Tourizm e sa scheme SME plus i vreman an pozisyon, pou ede pou anmenn plis prodiksyon, ki permet nou swiv sa bezwen.

Nou ava rod sa statistik spesifik lo konbyen lanplwa ki ganny zenere atraver sa bann pti biznes, me retonbe lo lekonomi, nou vwar li le sans ki malgre:- nou a pran sa legzanp.  Malgre ki nou vwar ki atraver sa bes dan pri Ero, ki par egzanp atraver touris, nou annan mwens, nou annan lenpak Roupi, lakantite Roupi ki nou gannyen atraver sa Ero i mwens, me an zeneral dan nou lekonomi, nou krwasans pe ogmante.  In sorti 3.6 pe vin 4 poursan.  Akoz?  Akoz sa bann pti biznes pe pran sa bann loportinite ki ganny kree e nou pe rode gradyelman fason pou nou fer sa touris depans plis e dan diferan fason dan nou lekonomi.

Alor, nou ava rod sa statistik spesifik lo konbyen lanplwa i ganny kree, akoz mon krwar i en keksoz tre pertinan e nou pe kontinyen swiv avek bann Labank e osi avek Fon Pansyon e avek tou bann diferan Lenstitisyon, lo ki mannyer nou kapab fer sir ki sa larzan ki ganny envestir i anmenn sa retour lo sa lenvestisman, me nou pe kontinyen met sa resours akoz i kler pou nou, se la sant krwasans nou lekonomi ozordi.

Mersi Mr Speaker.

MR SPEAKER

Onorab Vidot.

HON KEVIN VIDOT

Mersi. Bonzour Mr Speaker.

Mr Speaker, lo non zabitan La Riviere Anglaise e lo mon non personnel, mon anvi swet ou en Bon Aniverser.

(Interruption)

MR SPEAKER

Mersi bokou.

HON KEVIN VIDOT

Ki Bondye i kontinyen beni ou.

Mon ti a kontan demann Minis Mr Speaker, eski i annan okenn ground works ki’n ganny fer, kordinasyon ant bann Minister relevan.  En legzanp Minister pour Inovasyon biznes, Minister Ledikasyon, ki pou prepar nou bann zenn ki pou al antre dan lemonn travay ouswa ki annan sa lide, the bright idea pour inovasyon, pou prepar zot, ki sa larzan i ganny servi byen, me pa reste la dan DBS, me i ganny servi pou vreman anmenn krwasans ekonomik pour nou pei?

Mersi bokou.

MINISTER JEAN-PAUL ADAM

Mersi Mr Speaker e mersi Onorab.

En tre bon Kestyon e nou pe asire ki sa i ganny fer.  Premyerman, Prezidan Michel ler in kree sa Minister ki konsern Lenvestisman e Lantreprenarya e Devlopman bann pti Biznes, in konsyan sa nesesite pou nou pa regard Sekter pti biznes koman en Sekter ki reste li tousel.  I annan lenplikasyon bokou pli larz dan nou lekonomi e nou bezwen tous li atraver tou bann eleman.  Nou ava note par egzanp sa scheme Mon Premye Louvraz, My First Job, kot nou pe:- nou’n analize e nou’n vwar ki enn bann defi ki nou annan, se bann zenn ki sorti dan bann Pos Segonder, menm si lanplwa Sesel pa manke, en kantite lanplwa i annan, me sa premye louvraz souvan i en defi akoz parfwa i annan sa ki nou apel sa skills mis-match.  Baze lo sa ki zot premye louvraz e sa apre zot karyer ki ganny devlope, i pa pe forseman koresponn.  E sa sipor ki nou pe anmennen, i en doub benefis.  I en benefis pour sa anplwayer, pour sa pti biznes souvan ki pou al anploy en dimoun e i vin en benefis pour sa zenn ki parfwa i kapab pli byen antre dan en Sekter ki pou kapab batir son karyer a lonterm akoz sa biznes li menm li, pou’n pli pare pou envestir dan li akoz i pe fer en saving dan sa premye lannen, kot i pe pran sa dimoun.

E sa travay ki nou’n fer atraver sa bann diferan Minister, se vreman pou nou kree bann nouvo karyer pour Seselwa, pour bann zenn Seselwa e an menm tan, donn plis sipor sa antreprener ki premye fwa i pe antre dan biznes.  Nou ava rapel ki pli boner sa lannen, en Lasosyasyon in ganny formen, bann zenn Antreprener e i nou lentansyon pou nou kontinyen e sa bann scheme ki nou pe anonse, sa sipor, i en repons direk avek bann bezwen ki nou’n santi avek bann zenn ki annan bokou lide, ki annan bokou talan e ki anvi envestir dan nouvo keksoz, me ki parfwa i mank zot sa premye sipor.  E sa pe permet nou pli byen fer li.  An kordinasyon, Minister ki pe asir kordinasyon pour bann pti biznes ki ganny dirize par Minis Benstrong, enkli Minister Lanplwa e enkli nou Minister Finans ki nou, nou annan sa responsabilite pou nou organiz sa bann loan, sa bann finansman ki apre i kapab anmenn sa bann debousman lo nivo bann scheme ki bann zenn i kapab servi.

Mersi.

MR SPEAKER

Onorab Leader Lopozisyon.

HON DAVID PIERRE

Mersi Mr Speaker.  Bonn Aniverser.

(Interruption)

MR SPEAKER

Mersi.

HON DAVID PIERRE

Bonzour Minis avek ou delegasyon.  Bonzour tou Manm koleg Onorab e bonzour tou bann ki a lekout.

Minis, ease of doing business.  Ranking Sesel i ankor relativman ba.  Kwa ki Gouvernman pe fer pou redres sa size e fer li pli fasil e pli atiran pou fer biznes dan nou pei Sesel?

E dezyenm kestyon.  Dan sa dernyen 5 an, ki kantite bann ptipti biznes ki pa’n reisir, ki kantite defaults in annan an relasyon ek bann loans?  Ki bann fakter ki’n koz sa e kwa ki zot pe fer pou remedye sa sityasyon?  E ki garanti ki zot pe donn lepep Seselwa, spesyalman bann zenn, ki sa proze ki Gouvernman pe fer la pou donn an additional 100 milyon pour bann pti loans, pour bann pti biznes, pou en proze lonterm e non pa enn ki la zis akoz i annan en Eleksyon ki pe vini?

Mersi Mr Speaker.

MINISTER JEAN-PAUL ADAM

Mersi bokou Mr Speaker e Onorab Leader Lopozisyon.

Kot i konsern ease of doing business, sa fasilite pou dimoun kapab fer biznes dan Sesel.  Nou tou nou konstate ki sa ranking global i: – pour mwan i pa rekonnet vreman kot Sesel i devret ete e petet menm i pa rekonnet kot Sesel vreman i ete.

Lo kote ease of doing business, selman i annan bokou diferan kriter ki tonm ladan.  Me sa enn kriter ki pour nou koman Gouvernman nou santi i pli enportan, se sa akse avek finansman.  Sa akse avek Kapital e se sa ki nou pe adrese, ki nou deza pe adrese atraver sa scheme SME e ki ozordi sa lanons ki nou pe fer, i ankor vize pou nou parey nou dir, larg lanmen Seselwa, donn plis loportinite sak Seselwa.  E sa ki enportan dan sa Scheme SME, nou pe vwar tou kalite dimoun pe apply pour sa bann loan e pe fer sa bann loan marse, pe fer sa bann biznes marse.  Ou annan dimoun ki deza etabli, ki deza dan biznes depi en pe letan, i pe re envesti.  Parfwa i pe al dan en lot Sekter, oubyen i pe re envesti dan son prodwi.  Nou annan osi bann dimoun ki premye fwa zot pe fer e i annan en lenpak vreman pozitiv lo nou lekonomi dan son totalite.

E mon annan bokou konfyans ki avek bann diferan mezir ki Minister Finans pe met an plas, an partenarya avek Labank Santral, par egzanp bann lenstriman pli lonterm e osi bann scheme SMEs ki nou’n met an plas.  An tou ka, sa eleman ease of doing business ki konsern akse avek kredi pou kontinyen amelyore e i pe deza anmenn en revolisyon dan Sesel.

Sa dezyenm parti Kestyon kot i konsern defaulting loans, sa ti en eleman ki nou osi nou ti konsernen, ki nou bezwen fer sir ki nou pe adrese dan en fason ki korek.  Nou ava rapel ki koman en pei, nou touzour dan en progranm avek IMF e nou pe ganny sa sipervizyon nou partner dan IMF e pour nou menm nou, nou’n fer en langazman ki nou pa pou met nou lekor, nou pa pou met nou pei ankor dan lantetman akoz si i annan bokou landetman dan Sekter Prive, oubyen parmi bann pti biznes, i osi reflekte landetman nou pei an total e nou pa pou al ankor dan sa semen.  Nou pa pou tourn ankor dan bann zour kot nou ti napa deviz.  Nou pa pou tourn ankor dan sa bann zour.  Nou annan en disiplin ki vreman for kot i konsern zesyon nou lekonomi ozordi.  E Mr Speaker, i enportan ki nou mentenir sa disiplin.

E kot i konsern defaulting loans, mon annan plezir pou dir ki annefe, nou rate of defaulting loans, of sa ki nou appel non peforming loans, dan nou lekonomi i zis 5.4 poursan.  E sa i vreman ….

(Interruption)

MINISTER JEAN-PAUL ADAM

Ekskiz mwan.  7.4 pour san.  Me sa i touzour:- dan laplipar pei si ou anba 10 poursan, i plizoumwen en to ki akseptab.  Alors pou repete, i 7.4 poursan non performing loans.  Pour en Labank parey DBS, i apepre 8 poursan, ki touzour, pour en Labank ki Gouvernman ek son manda se devlopman, i en to ki vreman pa eleve, letan ou regard lefe ki ou pe al dan, sirtou bann SMEs ki parfwa i ganny vwar koman pli a risk.  E pour nou, sa i tre ankourazan e i osi montre bann partner sa lankourazman poudir nou lekonomi pe al dan en bon direksyon.  Savedir, sa larzan ki nou pe mete i vreman pe fer en diferans.  E la grand mazorite sa bann loan pe byen ganny servi.

Osi si mon servi legzanp DBS, Labank Devlopman.  A en moman, son non-performing loans ti preski 20 poursan.  Ozordi i 8 poursan.  E nou vwar alor ki mannyer sa lenpak reform ekonomik ki nou’n fer i anmenn benefis reel pour bann pti biznes dan Sesel, kot zot, zot pe kontribye dan nou lekonomi e nou, nou pe kontinyen envestir dan zot.

E lo sa dernyen parti Kestyon Mr Speaker, mon krwar mon’n montre dan mon statement, ki nou langazman anver pti biznes i pa zis en rev ki nou’n vin avek ozordi.  I en keksoz ki form parti nou stratezi a lonterm.  Depi 2008 letan nou ti fer nou reform, nou’n vin ek en langazman pour pti biznes.  Nou ti kree loportinite pour pti biznes koman nou ti komans nou reform e sa in ganny swiv, in ganny mentenir.  Tou le lannen, Gouvernman in met omwen R20 milyon dan SBFA. An plis, sa i sorti dan Bidze.  An plis ki sa, nou’n kree sa scheme SME akoz nou’n rekonnet ki nou’n bezwen met plis larzan, plis kredi a laporte bann pti biznes.  E ozordi si mon’n anons SME plus, se nou vwar sa ki nou’n fer depi 2008 in anmenn rezilta, in anmenn rezilta pour pep Seselwa.

Alor, an bref Mr Speaker, i form parti nou stratezi pou kree krwasans dan Sesel.  Parey mon’n dir, nou bezwen demann nou lekor kestyon.  Kote demen nou pou kree krwasans dan sa lekonomi e nou pe dir klerman, se atraver pti biznes.

Mersi.

MR SPEAKER

Onorab Valmont

HON SYLVIANNE VALMONT

Mersi Mr Speaker.  Mon bezwen azout mon swe Bonn Aniverser pour ou osi.

MR SPEAKER

Mersi.

HON SYLVIANNE VALMONT

Anliny avek bann pti biznes ki Minis in koz lo la, eski Minis i kapab dir nou, sirtou kot i konsern SBFA, eski zot byen ekipe an term resours imen, pou kapab handle sa bann loan dan en time frame rezonnab?  Parske se sa ki nou bann dimoun, nou bann pti dimoun, nou bann pti biznes pe koz bokou lo la deor Minis.

E dezyenmman, eski ou Minister pe:- si ou oule, konsider training apropriye, an relasyon avek sa Job Scheme, sirtou kot i konsern bann zenn ki pou antre dan en nouvo bines?

Mersi Mr Speaker.

MINISTER JEAN-PAUL ADAM

Mersi bokou Mr Speaker e mersi Onorab.

Mon ti a dir ki resours imen i touzour en defi dan en pti pei parey Sesel.  E pour tou Lorganizasyon, nou touzour bezwen fer bokou, avek pti gin dimoun.  Sa i zis en realite ki nou tou nou fer far avek.  Nou pe kontinyen travay avek bann Lazans parey SBFA, pou nou ranforsi zot kapasite.  Sa i enkli atraver bann dimoun ki zot kapab angaze e osi formasyon ki pe ganny fer.

Me sa problenm resours imen Mr Speaker, mon ti a dir i pli larz da nou lekonomi.  Nou, nou santi ki bokou sa bann case ki par egzanp ki pa’n ganny finansman atraver Labank Komersyal, se parfwa ki sa bann Labank Komersyal pa’n striktir zot lekor, pou zot regard Sekter SME koman en Sekter Krwasans.  Zot pe regard sa koman en biznes segonder.  E mon’n dir ozordi dan sa Lasanble, demen si nou anvi nou bann Labank i marse:- Labank Prive, Labank Gouvernman, tou sa bann Labank pou zot marse, zot bezwen ozordi komans travay dan sa direksyon, sansan zot pou ganny kit deryer.  E se sa mesaz ki nou pe kontinyen dir.  E nou pe kontiny sa travay ki pou ranforsi kapasite e batir konpetans, osi atraver sa nouvo Lezislasyon ki nou pou anmennen lo SMEs, ki pou enkli en eleman tre for kot i konsern formasyon.  E sa i lye osi avek sa Scheme kot i konsern My First Job, pou nou fer sir ki sa bann dimoun ki pe antre dan lemonn lanplwa, pou kapab kontinyen ganny sa formasyon an mezir ki zot pe travay.

E mon ti a kontan dir ki sa bann Scheme napa enn ki mars li tousel.  Tou i konplemant kanmarad e i form parti nou stratezi pou nou kree plis larises dan nou lekonomi e pou li zwenn ansanm.

Mersi Mr Speaker.

MR SPEAKER

Onorab De Commarmond.

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mersi Mr Speaker.  Happy Birthday to you, Mr Speaker Sir.  How old are you now?

(Laughter)

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mr Speaker, bonzour.  Bonzour Minis e tou dimoun ki a lekout.

An menm moman ki mon welcome sa nouvo linisyativ Gouvernman, i enportan fer resorti ki konplikasyon administratif i souvandfwa en gro problenm pour nou bann pti e mwayen biznes.  Ler i annan bann bon linisyativ, Gouvernman i fer son best li, me apre pou fer marse i en problenm.  Ki alor Gouvernman i annan provizyon ki son plan pou annan en progranm enform, edik e eksplik nou piblik lo ladministrasyon sa Scheme par bann diferan Labank.  Konmsi ki mannyer pou marse, pour ki tou dimoun i konpran e i benefisye?  Sansan, pa vo lapenn.

Mersi bokou Mr.

MINISTER JEAN-PAUL ADAM

Mersi Mr Speaker e mersi Onorab pou lev sa pwen ki tre enportan.

E nou’n konstate ki sa kestyon konplikasyon administratif i reel.  Dan mon statement, mon’n nonm enn sa bann eleman sa ki konsern kolateral.  Savedir sa ki dimoun i bezwen met devan pou met an gaz.  An parti, nou pe sey adres sa.  I annan sa Secured Transactions Bill ki pli tar ozordi, ki an parti, i en eleman anver sa.  Me osi, nou pe travay avek bann Labank, pou montre zot poudir ki, napa en loan ki napa en risk.  I pa egziste sa.  Avek tou loan i annan en risk.  E nou pa kapab servi zis bann konplikasyon administratif, dan plas analiz sa proze byen.  E nou, nou’n konstate ki sa defi kapasite analiz i manke dan Sesel an zeneral.  Mon pa ti a dir zis dan Gouvernman, zis dan bann Labank Gouvernman.  I egziste osi dan bann Lenstitisyon Prive.  E se pour sa ki sa konversasyon ki nou annan, malgre ki petet i annan dimoun i dir mon pe akiz bann Labank.  Mon pe dir bann Labank i devret fer plis wi.  Me nou tou nou ansanm dan sa demars pou nou amelyor prosedir dan son totalite.  Nou bezwen annan en sityasyon kot i vin bokou pli fasil pou en dimoun ganny en pti biznes.  Sa akse avek sa finansman dan premye staz ti petet pli gran baryer.  Nou pe komans adres sa.  Mon pa pe dir ki nou’n rezourd li, me nou pe komans adres li.  E sa eleman konplikasyon administratif i osi en eleman ki form parti e nou pou kontinyelman travay avek bann Labank pou redwir zot.  Kolateral i enn bann eleman kle ki ou bezwen adres li e nou pe met sa dan premye plan.  Me lezot eleman osi i enportan.

Atraver sa Lezislasyon SME, kot nou pou osi annan bann konsiltasyon pli larz avek plizyer group dan lasosyete, avek Sekter Prive, avek lezot, i pou donn nou sa lokazyon atraver sa Lezislasyon osi, pou nou batir sa kapasite pli byen e osi redwir sa bann eleman, sa bann konplikasyon administratif, akoz si nou pe defini sipor ki nou pe donn en pti biznes, nou pou rekonnet ki lala, en pti biznes pe vin devan.  Ki sipor ki i kapab donn li, ki pou redwir sa konpleksite parfwa ki egziste lo kote administratif.

Mersi Mr Speaker.

MR SPEAKER

Onorab Esther.

HON NATASHA ESTHER

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, petet lo kote mazoriter, nou a rap up sa Birthday Wish e nou a dir ou Happy Birthday.

MR SPEAKER

Mersi.

HON NATASHA ESTHER

Ki Bondye i beni ou touzour.

MR SPEAKER

Mersi.

HON NATASHA ESTHER

Mon kestyon Mr Speaker, petet i nesesit en pti pe plis diskisyon profon, me selman toudmenm mon ti a kontan demande ki, parey Minis pe dir i annan sa konplikasyon petet bann pti biznes letan pou al ganny akse avek kredi, petet sa dimoun i annan son Business Plan antet.  I annan son teren, tou son keksoz, me i annan sa personal contribution ki en problenm.  E petet nou pe regarde si Minis pe osi revwar sa avek bann Labank e get dan posibilite petet parey bann first time borrower, sirtou bann ki dan pti biznes, petet azout sa lo zot loan amount, dan plas ki zot fer sa kontribisyon.  Mersi.

MINISTER JEAN-PAUL ADAM

Mersi Mr Speaker e mersi Onorab.

Nou rekonnet ki sa eleman personal contribution i souvan en baryer pour bann pti biznes.  SBFA i egziste pou ede an parti, me nou rekonnet ki SBFA, son maksimonm loan ki R300 mil, i pa pou adres tou lanbisyon ki nou, nou annan koman Seselwa.  E nou rekonnet ki sa eleman i en eleman ki nou bezwen kontinyelman adrese.

Atraver scheme SME, nou’n deza met sa prensip ki personal contribution i zis 2.5 poursan, malgre ki i annan serten leksepsyon.  Mon krwar sa Scheme in fer en diferans.  In anmennen en eleman pozitif dan sa demars, me nou rekonnet ki nou bezwen kontiny sa travay e avek Labank Santral, nou pou kontinyen travay avek bann Labank, pou nou:- par egzanp en sizesyon ki ou’n fer ki mon krwar i tre bon.  Kot nou rekonnet sa kontrent spesifik konsernen en dimoun ki pe al dan en biznes pou vreman la premyer fwa e ki mannyer nou kapab ed li, pou li adres sa bann konsern.  Finalman se en kestyon pou nou fer sir ki tou dimoun i konfortab pou fer sa biznes marse.

Me lefe parey mon’n deza dir, ki nou non-peforming loans i ase ba, i montre ki bann biznes an zeneral pe marse.  E i montre bann Labank, zot kapab pran en pe plis risk.  Me nou bezwen osi fer sir ki bann mekanizm i la, ki zot protez zot lekor.  E sa nou pou kontinyen travay ek bann Labank pou nou fer li e sa eleman personal contribution i petet parmi bann premye pwen lo azanda, ansanm avek sa kestyon kolateral ki mon’n deza koz lo la.

Mersi Mr Speaker.

MR SPEAKER

Onorab Meggy Marie

HON MEGGY MARIE

Mersi Mr Speaker.  Bonzour Minis.  Bonzour tou Manm koleg Onorab.  Bonzour tou dimoun ki a lekout.  Mon krwar mon pa pou dir Birthday.  In fini rap up.

(Laughter)

HON MEGGY MARIE

Eski Minis i kapab eksplik avek sa Lasanble, ki kriter ki pou ganny servi, ki pou asire ki sa bann zenn ki an vi antre dan biznes i bezwen, pou zot ganny asiste e apre, eski zot pou bezwen annan en form of garanti vi ki zot ankor zenn, zot napa naryen.  Eski zot pou bezwen annan en form of garanti ki zot bezwen annan pou zot kapab ganny sa loan?

E apre osi, mon oule demann Minis, bokou fwa bann zenn i antre dan biznes, zot fini ganny sa loan, i napa okenn follow up pou fer kontrol larzan sirtou, kot apre Gouvernman i vwar li dan bann pozisyon pou donn additional loan, additional loan.  E mwan mon ti a krwar i ti ava byen enportan kot ti ava annan bann follow up oubyen bann mekanizm an plas, pou fer sir ki sa biznes i ganny byen zere e sa larzan osi i ganny byen zere, ki i a vin en sikse.

Mersi Minis.  Mersi Mr Speaker.

MR SPEAKER

Sa ti en statement en, non pa en Kestyon.

Mon a les pase pour ozordi.  Minis.

(Laughter)

MINISTER JEAN-PAUL ADAM

Mersi Mr Speaker.

Annefe, nou pou kontinyen travay atraver sa prosesis pou nou kree sa Lezislasyon lo SMEs, pou nou vwar pli byen mannyer nou ankad bann pti biznes dan son zeneralite.  Departman ki egziste pour bann pti biznes e devlopman lantreprenarya, i la pou pli byen siport sa bann biznes dan tou son parkour.  Depi son komansman ziska son finisyon.  Nou rekonnet ki i annan amelyorasyon ki bezwen ganny fer a sa regar.  Me bann premye mekanizm i deza an plas.

Lo kote sa Scheme ki mon’n fek anonse, sa SME plus, sa Kestyon ki ou’n demande, si i pou annan eleman pli spesifik pour bann zenn ki pe al pour premye fwa dan sa bann biznes.  Sa Scheme li menm li, i lo menm kondisyon ki sa Scheme SME an zeneral.  Son eleman an plis ki i vin avek se ki parey mon’n dir, i target serten Sekter diversifikasyon.  Si i annan en zenn ki enterese dan sa Sekter, nou pou rod fason pou nou siport li pou li, fer sir i antre dan sa e ki I ganny akse avek sa loan.  Swa atraver SBFA par egzanp, akoz sa i en zouti ki nou kapab servi.  Me osi parey mon’n dir, letan nou pou’n fini nou Lezislasyon lo SME, sa i pou donn nou lezot zouti ki pou kapab konplemant sa, enkli par egzanp si i annan en letid ki i bezwen fer, en letid marse.  E petet i bezwen serten sipor.  Sa i kapab vini atraver sa.  I pa pou forseman dan tou leka akoz resours pa pou permet fer li pour tou ka.  Selman kot i annan en keksoz ki inovatif, ki permet nou diversifye nou lekonomi, nou pou rod en fason pou nou fer sir ki sa zenn i ganny sa sans pou li fer li marse.

Mersi.

MR SPEAKER

Bon, avek sa nou’n ariv a lafen Statement e Kestyon ki’n swiv e nou pou kontinyen avek bann lezot pwen lo Order Paper.  Nou pa pou ekskiz Minis a sa staz akoz i annan 2 Bill ki i pe al pran devan Lasanble.

Me avan ki mon pou envit li pou prezant son 2 Bill, mon ava ganny mwan 2 First Reading.  Madanm Clerk.

MADAM CLERK

This Act may be cited as the Supplementary Appropriation Act, 2015.

This Act may be cited as the Credit Union (Amendment) Act, 2015.

MR SPEAKER

Bon.  Leader Of Government Business in eksprim zot lentansyon pou zot pran Second Reading Credit Union ozordi menm.  I pou neseser ki ou sispann serten provizyon Standing Order. Mon ava envit ou pou fer li.

HON MARIE ANTOINETTE ROSE

Mersi Mr Speaker.  Bonzour tou dimoun.

Mr Speaker, les mwan swet ou meyer ve.  Nou konnen ou ankor tre zenn.

(Laughter)

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mr Speaker, anba Order 91(1), mon ti a kontan move pou sispann Order 64(1), pou nou kapab pran Second Reading prior to the 7 day requirement.  Mersi.

MR SPEAKER

Ok.  Mon a ganny en Motion for Second Reading. Credit Union (Amendment) Bill.

Ops, segonder.

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mon segonn sa Mosyon Mr Speaker.

MR SPEAKER

Ok, mon prezimen ki i inanim.  Nou tou nou dakor ek sa.  Nou a pran en vot.

Bon, alors mon ava ganny mwan en Second Reading.  En Motion for second Reading.

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mr Speaker, anba Order 64(2), mon move ki nou lir sa Prozedlwa de dezyenm fwa.

MR SPEAKER

Okenn ki segonde?

HON CHARLES DE COMMARMOND

The Motion is seconded Mr Speaker, Sir.

MR SPEAKER

So, mon envit Minis pou prezant son Bill.

MINISTER JEAN-PAUL ADAM

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, bann Manm Onorab, tou dabor, mon remersye Lasanble ki’n permet nou pran sa Prozedlwa.  Nou ava rapel ki an 2009, en nouvo Lalwa ti ganny prezante kot i konsern Credit Union e sa Lalwa sa lepok, ti pe demann laprouvasyon pour letablisman, loperasyon, regilasyon e Drwa pou egzers kontrol lo bann Credit Union isi Sesel.  Ozordi nou Minister, Minister Finans, Komers ek Lekonomi Ble, i an konsiltasyon avek Labank Santral, dan son rol koman regilater bann Credit Union e osi byensir bann Labank, pe propoz en seri lamannman lo sa Lalwa, pou amelyor Lalwa ki ti ganny etablir an 2009.  Si sa bann propozisyon ki pe ganny met devan e aprouve par sa Lasanble, en nouvo Lalwa pli modern pou ganny met an plas, ki pou gouvern loperasyon bann Credit Union dan Sesel.

Aprezan nou ti ava kontan regard bann fakter ki kontribye pou fer nesesite revizyon sa Lalwa.  Fakter kle dan revizyon sa Lalwa, i lenportans pou asire ki sipervizyon e regilasyon bann Credit Union i ganny fer anliny avek standar enternasyonal, bann bon pratik ki asir lefikasite an sa ki konsern loperasyon bann Credit Union.  Nou ava rapel ki isi nou annan zis enn me i pa vedir ki i pa kapab annan plis.  E sa i konsern spesifikman devlopman kontinyel ki pe ganny fer par 2 Lorganizasyon Mondyal.  E sa i Konsil Mondyal pour bann Credit Union ki WOCCU e osi Lorganizasyon Enternasyonal pou bann Regilater e sa se ICURN. Fodre note ki an se moman, Seychelles Credit Union e Labank Santal, tou le de i form parti sa 2 Lorganizasyon respektivman.  WOCCU i renonmen koman en Lasosyasyon Komers e Lazans Devlopman pour bann Credit Union e pour bann Lenstitisyon Korperativ Finansyel e ICUREN li, i en group regilater ki siperviz bann Credit Union e i ede promot e donn gidans baze lo rekomandasyon bann Nasyon G20, pou ankouraz pli bon kordinasyon e pli bon regilasyon dan Sekter Finansyel an zeneral.  Sa Lalwa ki Gouvern bann Credit Union ki ti ganny met an plas an 2009, i poz detrwa kontrent, paret restriksyon lo nouvo prodwi, lo serten sityasyon an sa ki konsern loperasyon bann Credit Union e osi lo bann laspe bon gouvernans.  Sa Lalwa ki an plas, an se moman i bref lo pouvwar sipervizyon, pouvwar regilater pou ranforsi e pou anforsi son abilite pou aplik bann mezir neseser, pou adres bann lenstans kot sa bann Lenstitisyon, si zot pa’n swiv serten Seksyon Lalwa ki an plas.

Mon ti ava swete alor, pas lo enn de bann propozisyon en pti pe pli an detay e i enportan ki nou pran note sa bann eleman.

Premyerman, koman en fason pou protez kliyan kont bann sarz ki eksesiv, regilater pou annan pouvwar pou kontrol bann fre ki ganny enpoze par bann Credit Union. E sa i pou ganny fer par bann regleman ki pou anmenn en serten nivo proteksyon lo bann kliyan, zis parey sa regleman ki ti ganny etablir an 2013, ki aplik pour tou bann Labank.  Alor, sa i anmenn sa an konformite avek sa regilasyon pli larz.

En nouvo provizyon pou ganny mete dan Lalwa, pou osi otoriz bann Credit Union pou angaz dan bann lezot aktivite ki’n ganny aprouve par regilater.  Sa nouvo lanvironnman pou asire ki bann Credit Union i kapab ofer bokou plis servis e prodwi a zot kliyan.  E an vi ki sa bann nouvo prodwi i kapab osi anmenn nouvo nesesite, depandan lo ki kalite aktivite ki pe ganny konsidere pou anmenn lezot Lalwa, parey Lalwa ki Gouvern bann Lenstitisyon Finansyel, tel ki The Financial Institutions Act e osi Lalwa ki gouvern deviz etranzer, Foreign Exchange Act. E i enportan alor ki sa bann provizyon i an konformite.

Trwazyenmman, i tre enportan ki bann endividi ki ganny nominen pou ansarz loperasyon bann Credit Union, enkli bann ki asiz lo Board e lo Supervisory Committee, i annan sa konpetans neseser.  Vi ki Credit Union pou prezan kapab fer tranzaksyon an deviz etranzer, zot pou bezwen etablir relasyon avek bann Correspond ant Banks.  Parmi bann prosedir ki ganny fer par sa bann Correspondant Banks ler zot pe retablir relasyon ek en Lenstitisyon, se bann test lo zot bann administrater pou etablir zot konpetans.  Se pour sa rezon ki nou bezwen asire ki tou bann endividi ki pran bann pozisyon kle, i mentenir en bon repitasyon e standar lokalman e osi lo nivo enternasyonal.

Alors, pou nou kapab asire ki bann endividi ki ganny elekte i bann ki annan sa konpetans neseser, tou nominasyon pou ganny evalye par regilater, avan ki zot ganny prezante avek bann Manm Credit Union, pour Eleksyon par meeting anyel.  Sanzman osi i kapab aplike lo lafason ki bann Sef Egzekitif i ganny nonmen.  Aprezan, bann Sef Egzekitif Credit Union pou nepli ganny apwente par manm lo Board, me plito, sa endividi pou ganny prezante devan bann manm pandan en meeting zeneral e se selman si bann manm an faver pou apwent sa endividi, ki Board pou kapab fer sa lapwentman.

En lot laspe enportan ki pe ganny met devan, se ki sak endividi ki pou ganny konsidere koman Sef Egzekitif, bezwen annan sa leksperyans e sa konpetans ek sa lekspertiz dan bann domenn finansyel, banker, kontansyon, ladministrasyon e lezot ankor, ki relye avek loperasyon en Credit Union e en Lenstitisyon Finansyel.

Konpare avek sa Lalwa oparavan, en Sef Egzekitif pou aprezan responsab avek Board, apard zis avek sa Credit Union.  Alor, i pou bezwen osi mandatwar pou li asiste bann meeting ki Board i fer e partisip dan bann deliberasyon, me selman i pou napa okenn pouvwar pou li vote.

Avek en bi pou kontrol lakantite term ki en endividi i fer lo Board e osi lo bann Komite, sa bann lamannman pe propoz en restriksyon de term, baze lo re eleksyon sa endividi.

Katriyenmman Mr Speaker, Board pou aprezan annan pouvwar pou apwent lezot Zofisye ki i konsider neseser, pou egzekit fonksyon en Credit Union. Tou bann kondisyon travay tel parey sa saler, i devret ganny mete dan bann by Laws sa Lenstitisyon.  An plis ki apwent sa bann Zofisye, Board pou osi annan pouvwar pou retir sa bann dimoun, si zot pa kapab delivre lo zot louvraz.

Senkyenmman, bann nouvo propozisyon pou osi anmenn plis loportinite pour sa Lenstitisyon an term bann loan e osi etablir bann limit lo bann loan ki kapab ganny ofer.  Regilater pou kapab met an plas bann lareg pou spesifye sa maximum ki en manm ki kapab gannyen koman en loan.  Sa pou anpes sa Lenstitisyon ganny ekspoze avek bann ekse e osi permet li pli byen annan zesyon lo son bann loperasyon.  Sa pou osi an akor avek bann norm enternasyonal.  An plis ki sa, bann Credit Union pou osi kapab fer provizyon spesifik pour benefis zot staff, me sa pou bezwen fer sir e pou bezwen ganny aprouve par zot Board e lezot manm, dan zot meeting anyel.

Sizyenmman, pou esey redwir risk ki bann manm i perdi zot larzan an rezilta en mank likidite, sa nouvo propozisyon pou met an plas bann lareg ki pou spesifye en minimum lo nivo Kapital, ki sa Lenstitisyon i kapab garde.  I pou osi restrikte okenn rediksyon dan son nivo Kapital, tan ki i pa ganny laprouvasyon regilater.  Regilater pou annan drwa pou preskrir en pli o poursantaz bann lareg, pou fer sir ki Lenstitisyon kapab opere dan en peryod kriz.

Setyenmman, pou ogmant konpetisyon, Credit Union pou aprezan kapab mentenir bann kont, an deviz etranzer pour son bann manm, ensi ki i donn bann loan an deviz etranzer.  An akor avek sa, regilater pou preskrir bann lareg lo sa nivo maximum ki en Credit Union i kapab retenir annan okenn deviz etranzer.

Wityenmman, provizyon pour bann loan ki pe ganny byen peye anba Credit Union Act 2009, pou ganny ranforsi par bann lareg ki pou ganny met an plas par regilater.

Nevyenmman, bann pouvwar ki regilater i annan pou ganny ranforsi, pou fer sir ki i pou kapab revwar bann konplent, asire ki bann klasifikasyon pour loan i ganny fer korekteman e ki bann provizyon neseser pour bann loan ki pa pe ganny byen peye i ganny fer.

Dizyenmman, pou asire ki loperasyon en Lenstitisyon i transparan, ki i an akor avek bann Lalwa e ki pa pe met an danze sistenm finansyer, i enportan ki regilater i resevwar regilyerman bann lenformasyon ki neseser, alors en Credit Union pou bezwen remet bann rapor e lezot lenformasyon ki regilater pou preskrir, par bann lareg.

Onzyenmman, nouvo lamannman pe propoze ki bann lanmann ki aplikab anba Lalwa an se moman i ganny retire e en nouvo Seksyon i entrodwir, ki pou spesifye bann lofans ek bann lanmann.  I pou osi pran an kont, bann lenstans kot Lenstitisyon pa aplik bann Seksyon Lalwa.  Sa, pou fer sir ki Lalwa i kapab ganny ranforsi dan son totalite.

Pou evite ki i annan bann retar koze par Lakour Zidisyer e redwir resours ki ganny servi kan en ka i ganny prezante Ankour, i pe ganny propoze ki i annan en alternatif pou ranforsi bann lanmann.  Alors, si en Credit Union ouswa okenn Zofisye i agree an ekrir pour ki en lofans i ganny konsidere anba sa alternativ dan plas Lakour, regilater, an konsiltasyon avek Biro Atorni Zeneral, si zot satisfe ki en lofans in ganny komet, i kapab aplik sa alternativ.  I enportan pou note ki sa i aplik selman pour bann lofans ki anmenn en lanmann.  E byensir pa pour bann lofans ki annan en eleman kriminel.  Pou fer sir ki i annan kontrol lo sa kantite ki en Lenstitisyon i ganny sarze anba sa alternativ, okenn Lenstitisyon pa pou ganny sarze mwens ki en tyer sa lanmann maximum, swa depas sa lanmann ki vin avek sa lofans.

Douzyenmman, an zeneral, regilater, an konsiltasyon avek Board, tou bann Credit Unions pou kapab preskrir bann lareg pour bann loperasyon sa Lenstitisyon.  Sa i an term bann Seksyon ki’n fini ganny dekrir o komansman, tel parey klasifikasyon bann fasilite kredi.

An gro Mr Speaker, bann lamannman ki pe ganny propoze, pou ede ranforsi Lalwa ki Gouvern bann Credit Union, pou fer sir ki zot fonksyonn dan en fason ki pa met an danze sistenm finansyer e osi asire ki i annan sa transparans.  Vi ki sa i en lobzektif fondamantal Labank Santral, sa bann propozisyon pe ganny rekomande pou ganny aprouve.  Adisyonnelman, vi ki Credit Union pe vin deplizanpli enplike dan bann nouvo aktivite, i annan sa bezwen pou ogmant lareg e Lalwa ki siperviz sa bann Lenstitisyon, pou fer sir ki lentere piblik i ganny proteze.

Mon remersye zot pour zot latansyon e pou permet mwan pas ase an detay lo sa bann provizyon.

Mersi Mr Speaker.

MR SPEAKER

Bon, deba i ouver.  Onorab Arnephy.

HON BERNARD ARNEPHY

Mersi Mr Speaker.  Mersi Minis pou anmenn sa Prozedlwa devan nou, avek sa bann lamannman swivan.  Mon krwar, avek bi pou moderniz Lalwa Banker, Lalwa bann Lenstitisyon Finansyel dan pei e sa avek bi zisteman sa ki nou’n koz lo la bomaten, pou fasilit pli bon akse avek finansman.  E parey nou tou nou konnen, Credit Union, koman enn sa bann Lenstitisyon Finansyel Sesel, in egziste pandan en kantite lannen.  E zisteman, Sanmdi zot sipoze fer zot karant senkyenm Meeting Zeneral Anyel.  E i montre ou kantite lannen zot an egzistans e from depar ki ler zot ti ganny kree ziska ozordi, in annan en kantite evolisyon dan lafason ki sa Lenstitisyon i fonksyonnen.  Me nou dan lentere bann kliyan, malgre ki nou santi poudir petet sa Lalwa ti’n merit ariv devan nou Lasanble, donn nou en pe plis letan pou nou kapab focus en pti pe plis lo la.  Me mon krwar poudir lesansyel se ki nou bezwen mazin lentere bann kliyan, bann manm ki form parti sa Lorganizasyon Finansyel.

Parey son moto i dir, Seychelles Credit Union, se ‘Save Regularly, Borrow Wisely e Repay Promptly.’  E ozordi ziska 2014, sa Lenstitisyon Finansyel ti annan li apepre 13 mil 500 ekek manm.  Sa i montre en sif ase sibstansyel nou popilasyon, ki annan tranzaksyon avek sa Lenstitisyon.  E Labank Santral li koman regilater, i bezwen asire ki tou keksoz, tou tranzaksyon, tou fonksyonnman sa Lenstitisyon i ganny fer dapre bann norm, bann norm modern.  E parey Minis in dir, i bezwen pe meet bann standar enternasyonal, ki ozordi nou vwar poudir i annan serten mankman.

Zisteman dan zot AGM ki ti fer lannen pase, Rapor Direkter in soulev en kantite defayans ki egziste dan sa Lenstitisyon.  Par egzanp, i annan en mankman lo kote konesans bann Staff. Zot pe vwar poudir bann Staff i merit pli efikas.  Zot in vwar serten defayans lo sistenm, avek re koleksyon det.  Ankor en defayans ki ti ganny souleve.  I annan serten mankman lo lafason ki finansman i ganny zere.  Zot in santi osi poudir bann manm i mank serten ledikasyon lo lafason ki Credit Union li menm i fonksyonnen e petet menm bann dimoun ki dan pozisyon Administratif sa Lenstitisyon, i mank serten konesans lo lafason ki Labank Santral koman en regilater, i fonksyonnen.

So, mon mazinen tousala i bann issues ki ozordi sa Lalwa pe fer kler, pe fer sir ki i ganny adrese.  E parey in ganny dir, ozordi manm sa Lenstitisyon i anvi vwar serten modernite.  Zot pe mazin bouz dan proze ATM. Zot pe mazin antre dan tranzaksyon Forex. E mon mazinen pou tousala kapab posib, tou bann dimoun ki konsernen avek sa Lenstitisyon, enkli Labank Santral koman regilater, i bezwen fer sir ki nou azour.  Nou azour avek sa bann nouvo regilasyon, avek bann nouvo Lalwa.

Ankor ki’n remarke se ki i annan serten defayans an term kominikasyon, lenformasyon e latransparans li menm, o nivo sa Lenstitisyon.  Parey nou konnen, Seychelles Credit Union i annan en Komite.  En Komite Sipervizyon.  Ok. Komite Board ek son Direkter, avek son bann manm.  Zot in fer zot rapor.  E Komite Sipervizyon in fer son rapor li osi.  En pti pe parey Mr Speaker, nou FPAC dan Lasanble, kot i odit Kont Gouvernman.  Zot osi dan sa Lenstitisyon, zot annan sa mekanizm.  E ankor, sa Komite supervisory in rekonnet en kantite defayans ki annan.

Par egzanp, zot in souleve ki within Lenstitisyon li menm, i annan en mank planifikasyon bidzeter.  Zot in fer resorti ki bann loan ki pa pe ganny peye e ki’n ganny re-schedule dan en fason en pti pe abrupt, i fer ki serten manm i tant pou mank konfyans dan Lenstitisyon.  Zisteman bomaten nou’n koz en kantite lo prosedir birokratik.  Pou kapab ganny akse avek loan, i annan dan serten lenstans kot li menm sa Lenstitisyon, son sistenm i fer keksoz vin en pti pe tro birokratik e sa i fer serten manm sa Lenstitisyon mank konfyans dan Lenstitisyon.  Zot in menm dir poudir sa sif anviron 13 mil 500 manm ki sa Lenstitisyon pe dir i annan, i pa neseserman reflekte the real figures, akoz ozordi i annan en kantite manm ki dormant. I annan en kantite manm ki’n deza passed away e i pa reflekte vreman lentere sa Lenstitisyon, in terms of reveni ki sa Lenstitisyon pe zere.

So, mon mazinen Mr Speaker, ki avek sa nouvo Prozedlwa ki devan nou, avek sa bann lamannman dan Prozedlwa, i a fer ki sa Lenstitisyon li menm i ava asire ki within, i annan plis sa transparans, i annan plis sa fairness, dan lafason ki keksoz i operate.  Nou’n menm ganny dir poudir ki pou nou kapab amelyor krwasans pei, fodre ki tou Lenstitisyon Finansyel i zwe en rol dan sa demars.  E mon panse ki avek en nouvo souf dan sa Lenstitisyon, sa i ava ede pou fer sa arive.

Me toudmenm mon ti a kontan dir Mr Speaker, ki Credit Union i enn sa Lenstitisyon kot en kantite nou bann dimoun i aprose e kot zot ganny fasilitate serten loan. Petet ki lezot Labank pa ti pou entertain.

Par egzanp, ozordi en kantite dimoun ki deside lans son pti biznes, i vwar li difisil pour li ganny en loan avek en Labank Komersyal, pou li aste en second hand vehicle. Me avek Credit Union, sa i posib.  En kantite dimoun ki mon’n koz avek, ozordi zot pe ganny sa fasilite avek sa Lenstitisyon.  Me ankor, sa i en keksoz ki mon santi nou bezwen donn zot plis sa soutyen, plis sa sipor pou zot kapab kontinyen improuve lo la.

Ozordi nou pe koz lo en lekonomi ki vin pli rezilyan.  Nou pe koz plis finans pour bann pti biznes, ki nou’n koz lo la bomaten.  Ok. E sa issue kolateral.  Credit Union i enn sa Lenstitisyon ki in terms of kolateral, zot pa tro tir lizye lo la.  Ok. zot ase fleksib.  Ok. E mon santi ki avek nouvo mezir dan Lalwa, sa i pou ed zot bouz pli devan.

En dernyen pwen mon ti a kontan tous lo la Mr Speaker, se sa issue kredibilite.  Kredibilite bann manm.  Mon krwar ozordi, tou Lenstitisyon Finansyel, tou dimoun ki met son konfyans dan okenn Lenstitisyon, i anvi vwar ki sa Lenstitisyon i enn ki kredib.  E kredibilite i vin atraver bann dimoun ki pe Head, ki pe ede pou run, fer marse sa Lenstitisyon.  E ozordi, i annan en kantite lobbying out there.  Ok. I annan meeting pe vini Sanmdi.  Ok.  Sak dimoun i annan son pwennvi lo bann manm, bann nominees ki pou pran pozisyon dan sa Lenstitisyon.

Mon pa konnen, petet en sizesyon se ki dan zot Meeting Zeneral Anyel, mon konnen travay ki Central Bank pe fer pou kapab vet bann nominees, pou fer sir ki sa bann nominees i fit for sa bann responsabilite ki zot anvi pran.  Me nou konnen avek kontrent petet ki Labank Santral i annan avek son bann lezot partners, i pa konsern zis Labank Santral.  I konsern bann lezot partners, tel ki Lapolis, FIU and so on, pou asire ki whoever ki pou pran en responsabilite, i meet sa bann kriter, an term entegrite ensidswit.  So, mon pe propoze ki dan zot meeting anyel, sa i ganny pran an kont e ki whoever ki ganny elekte pou vin lo Board Cedit Union, zot bann dimoun ki kredib, ki pou deservi avek kredibilite, avek enparsyalite e ki pou anmenn sa Lenstitisyon lo en lot nivo.  E parey nou dir, Seychelles Credit Union i parmi enn bann Lenstitisyon Finansyel, ki mon panse demen pou annan plis bann tel Lenstitisyon ki pou set up e sa i a vin koman en model pou ankouraz plis sa devlopman krwasans dan Lenstitisyon Finansyel dan nou pei.

So, avek sa detrwa mo Mr Speaker, mon panse ki i en bon morso Lezislasyon, malgre in vin at a short delay, me ki pou ede pou anmenn sa Lenstitisyon en pti pe pli devan.

Mersi.

MR SPEAKER

Bon, meeting i adjourn ziska 11er.

(BREAK)

MR SPEAKER

Bon, nou a kontinyen avek deba lo Bill. Okenn lezot entervenan?  Onorab Volcere.  Onorab Volcere?

HON MARC VOLCERE

Mersi Mr Speaker.

Bonzour Minis ek ou delegasyon.  Bonzour tou dimoun, tou bann Manm, tou dimoun ki a lekout.

Mr Speaker, sa Bill ki devan nou ozordi, lamannman lo Credit Union, i fer mwan rapel an 2009 ler nou ti repeal Corporative Act 1988, ki nou ti ranplas li avek such as Credit Union Bill.

Ler nou ti ranplas sa Bill an 2009 Mr Speaker, Corporative Act, nou ti anmenn bann nouvo eleman dan sa Bill, ki ti ede pou diriz Credit Union dan bann direksyon, anliny en pti pe parey Minis in koz lo la bomaten.  Parey Minis in dir, Sesel i form parti WCCU, World Council of Credit Union. E en rol mazer WCCU se pou amelyor lavi bann Credit Union e osi promot devlopman soutenab bann Credit Union e lezot Korperativ Finansyel atraver lemonn, pou empower dimoun atraver akse en nivo servis finansyel ki abordab.

Mr Speaker, sa mo i vreman enportan, pou donn akse avek en servis finansyel ki vreman abordab.  Alors koman en manm sa Lorganizasyon, mon santi ki Credit Union Sesel napa swa me pou li osi angaz li dan sa demars.

Mr Speaker, parey nou konnen, en Credit Union i fonksyonn en pe diferaman avek en Labank Komersyal.  An dot mo, i en Korperatif Finansyel ki apartenir a son bann manm e osi i ganny manage par son manm lo bann prensip demokratik, kot bann manm lo Board i ganny elekte par zot AGM.

Mr Speaker, en morso dan sa Lalwa ki mon vreman enterese avek se Leadership sa Lorganizasyon li menm.  Ok. Dan sa Bill li menm, i annan detrwa Seksyon ki koz lo Leadership sa Lorganizasyon, savedir son manm Board e osi son Supervisory Committee.  Ki mannyer sa bann dimoun pou ganny elekte e sa i pou swiv apre ki sa body ki regulate bann Lenstitisyon Finansyel i pou pran, atraver desizyon pou deside si sa bann dimoun ki vin devan, ki oule met zot kandidatir pour sa bann:- pou asiz lo Board, oubyen pou diriz bann Credit Union dan Sesel parey Minis in dir nou annan enn pou lemoman.  Be nou santi ki pou annan, petet dan lavenir e nou ti a swete dan lavenir ki nou vwar plizyer sa bann Union i ganny formen.

Mr Speaker, pour mwan sa morso ki koz lo Leadership sa Lorganizasyon i vreman enportan, akoz parey en pei, a latet ou bezwen annan bann dimoun ki annan sa abilite.  Ok.  Annou pran legzanp Sesel.  Pou nou diriz Sesel, nou bezwen annan en Leadership ki annan sa potansyel, ki annan sa abilite e ki’n montre sa kapasite pou li diriz nou anver lavan.  E nou’n vwar leksperyans, napa lot ki Prezidan Michel isi, ki kapab fer sa pour nou.

So lo kote, pou tourn lo Bill Mr Speaker, pour Credit Union, mon santi osi ki nou bezwen annan, bann dimoun ki annan sa abilite, ki annan sa lentere. Lentere zot bann koleg manm a ker, pou kapab fer sir ki sa body, sa Union i kontinyen progrese pou anmenn plis benefis pour zot bann manm.

Fodre pa nou oubliye Mr Speaker, an 2005 kot Gouvernman ti bezwen enzekte R50 milyon dan Seychelles Credit Union, pou li kapab kontinyen fonksyonnen.  E sa ti ganny met dan lanmen en Care Taker Committee, ki ti revwar en pti pe fonksyonnman sa Union e pou fer sir ki i kontinyen egziste e pran lentere son bann manm.  E sa ti en bon desizyon ki Gouvernman ti pran akoz ankor parey mon’n dir, Gouvernman i annan sa komitman pou fer sir koman en Lenstitisyon Finansyel, ki larzan sa bann dimoun, sa bann depositors ki ti avek Credit Union, i ganny protez dan en fason ou en lot.  Petet bann manm Credit Union ler pou vwar sa Lalwa, zot ava demande me akoz zot pe ganny restrikte lo zot dezir petet, pou apwent serten bann dimoun ki zot, zot ti a santi pou vin travay avek zot koman Board Credit Union e osi sa CEO ki pou diriz sa Lenstitisyon.

Mr Speaker, mon krwar sa bann dimoun i devret asize ozordi fer serten refleksyon, pou dir nou pa kapab met nou resours finansyel, oubyen pran tou sa ki nou’n travay pandan tou sa letan, an term bann deposits, nou bann savings ki nou’n fer ki nou’n met koman deposit avek sa Lenstitisyon, pou zis dan petet dan en dele letan, kot nou pa vwar vreman kot nou larzan pe ale.  Alors, i pou enpotan ler zot pe apwent oubyen zot pe nomin bann dimoun pou ganny apwente koman bann dimoun ki pou responsab sa Lorganizasyon, zot bezwen fer sir poudir sa bann dimoun i annan zot a ker e i annan sa Lenstitisyon a ker.  I pa bann dimoun ki pe vin la zis pour en saler oubyen pou vin tir bann benefis maximum ki zot kapab.  So, i pou enportan pou zot deside.  Pa les zot ganny trennen avek bann lobbying parey mon’n dir, ki pou petet demen i pou afekte repitasyon zot Lenstitisyon ki zot in envestir ladan e zot pe demande ki sa Lenstitisyon i bouz pli devan.

Mr Speaker, nou annan plizyer Labank, dan: – Labank Komersyal sirtou dan pei ozordi.  Me bokou dimoun i viz ver Credit Union, pou zot kapab ganny sa lasistans trouv sa kredi ki zot bezwen, pou zot kontinyen devlope.  Bann ki pe antre dan nouvo biznes, pou zot kapab ganny sa resours finansyel parey in koz lo la bomaten, kot i ase difisil an se moman, pou apros en Labank Komersyal pou kapab ganny serten lasistans.  E avek sa nouvo Lalwa osi, sa i pou ed bann manm pou zot kontinyen devlope akoz nouvo Lalwa i pou:- posibilite i pou permet ki Credit Union i pou provide bann nouvo servis.  Mon krwar mon koleg in koz lo la bomaten en pti pe.  Par egzanp bann Foreign Exchange transactions, bann nouvo portfolio loan ki ava ed zot ganny akse avek bann loan kekfwa ki zot pa ti pe gannyen avan.

Bann manm Credit Union i vwar sa Lenstitisyon koman petet en sours vreman apropriye, kot napa sa ta difikilte kot zot kapab aprose, arive pou zot ganny serten lasistans.  So, i pou vreman enportan ki regilater, la nou pe koz Central Bank. Kot i fer sir ki a tou pri sa Lorganizasyon i ganny proteze, pou fer sir ki i kapab delivre lo demann e ki i anmenn benefis pour son bann dimoun.

Avek sa bann lamannman Mr Speaker, Seychelles Credit Union e lezot Credit ki a ganny formen a lavenir a ganny dirize par en Lalwa modern ki a kontinyen fer zot avanse pou anmenn bann benefis ki zot bann manm pe kontinyen rode.  E sa bann nouvo regilasyon osi, i ava fer sir ki Credit Union i gard son repitasyon koman sa Lenstitisyon Finansyel e Sesel an zeneral ok, i a kontinyen gard sa repitasyon koman en landrwa kot bann servis finansyel i ganny byen regilarize e fer sir ki pa anmenn en defayans pour nou lekonomi.

So, avek sa detrwa mo Mr Speaker, mon a remersye ou.

MR SPEAKER

Onorab Leader Lopozisyon.

HON DAVID PIERRE

Mersi Mr Speaker.

Mr Speaker, Bill ki devan nou, pe propoz bokou lamannman ek Act Credit Union e byensir i pe donn Central Bank ki sa regulatory body, sa kalite Lotorite ki i bezwen annan pou li regulate sa Lenstitisyon Finansyel.  Amonavi dan en fason ki zot a kapab protez, oubyen avek lobzektif pou zot kapab mye protez lenvestisman ki bann manm i fer dan sa Union.

E ler mon get objects and reasons sa Bill e mon balanse, mon vwar ki an zeneral, sa bann lamannman ki pe ganny propoze i annan son bann merit.

Par egzanp Mr Speaker, la probasyon sa Bill pou donn Central Bank sa Lotorite pou aprouv nominasyon en manm sa Union, avan ki sa manm i ganny elekte lo Board oubyen lo Supervisory Committee.  Basically, sa ki sa lamannman pe fer i se ki pa akoz ou en manm Credit Union, ki vedir ki ou pou kapab vin en manm lo Board Credit Union.  I pou bezwen Mr Speaker, annan bann kriter ki menm si ou en manm, ou pou bezwen ranpli sa bann kriter avan ou kapab ganny aksepte koman en manm lo Board.  Pour mwan sa i enportan akoz travay Board i en travay ki enportan e ou bezwen annan serten kapasite pou ou fulfill sa bann responsabilite, lo sa nivo ki ou devret pe fulfill, si ou pe al lo en tel Board.

Ankor, mon get sa avek lide par deryer, mon get li comme quoi nou bezwen pran bann bon desizyon lo sa Board, pou garanti ki lenvestisman ki bann manm i fer dan sa Union, sa lenvestisman i ganny garde safely.

Mr Speaker, i pou enportan pou Central Bank fer due diligence, pou garanti ki si ou en manm e ou anvi al lo Board, ou annan en rikord ki prop.  Dizon ou pa drwa en Labank, ou napa okenn tax liability, ou annan en character certificate ki prop, ou annan konpetans dan Banking oubyen ou annan en bon financial background.  Tousala, i bann kalite ki ou bezwen posede si ou pou fer sa travay lo sa Board, lo sa nivo ki sa Board e bann envestiser e bann manm sa Union pou ekspekte ou pe fer.  Tousala i enportan, akoz i en Lenstitisyon Finansyel kot i annan larzan ki apartenir a bann manm.  Ki bezwen ganny proteze e ki bezwen ganny byen zere.  Nou pa kapab riske en posibilite move management, kot manm Board pa serye e bann manm sa Union, ki nou bann fer ek nou bann ser Seselwa, i perdi zot lenvestisman.  I perdi zot larzan zis akoz kalite konpozisyon ki lo sa Board e kalite travay ki sa Board pe fer.  Mon krwar nou devret anvoy en mesaz kler avek bann manm Credit Union, ki sa Lalwa pe fer, ki nou pe vin protez tou zot lenvestisman, pour ki napa en repet sa ki ti arive detrwa lannen pase isi dan sa pei.

Mr Speaker, pou annan bann eligibility criteria ki pou bezwen ganny met avan ki en manm i ganny apwente lo sa Board e parey mon’n dir, sa i fer akoz nou pe protez lenvestisman bann manm.

Mr Speaker, mon osi apresye ki sa Bill pe fer provizyon pour modifikasyon dan konpozisyon e sirtou dan rol ki serten manm lo sa Board, lo Board Credit Union pou zwe.  Par egzanp, lamannman ki pe ganny fer dan Seksyon 23 sa Bill orizinal, kot CEO pou nepli annan voting rights lo sa Board.  CEO i ava attend meetings, i a partisip dan deliberasyon lo son bann tranzaksyon biznes, me i pa pou kapab vote.  I ava anmenn issues e prezant sa bann issues avek Board e Board i ava deliber lo sa bann issues.  I a donn son bann lide, apre Board ava pran en desizyon.  Pour mwan mon krwar sa i en lamannman ki enportan.

Mr Speaker, en lot pwen enteresan i se ki lamannman pe osi fer provizyon pou garanti ki si en manm in ganny elekte lo sa Baord lo en fo preteks, then i annan provizyon pour ki sa manm i ganny retire de lemoman ki sa i vin en lenformasyon piblik.

Dizon en manm in fer en fo deklarasyon lo son kalifikasyon, lo son konpetans, kot i annan:- e sa i ganny i ganny dekouver.  Pli tar, sa manm i kapab ganny retire lo sa Board.  Ek sa lamannman kot en dimoun ki pa en manm Credit Union i kapab vin CEO. Mr Speaker, mon krwar sa i en keksoz ki enportan.  Pour mwan, priyorite i devret ganny donnen a bann manm.  CEO en Credit Union i devret an priyorite, en manm ki annan sa kapasite pou li vin en CEO.  Dan bann ka kot vreman napa en manm ki vreman annan sa kapasite e ki kapab fulfill sa bann kriter pou li vin en CEO, then la mon dakor wi, ki nou pou bezwen, nou napa swa, rod en dimoun ki pa en manm, pou fer li vin sa CEO.  Me lesansyel se ki priyorite i devret ganny donnen a en manm ki kapab fer sa travay.

Mr Speaker, mon osi krwar ki CEO i devret ganny apwente ek Board e non pa par AGM. Annefe Mr Speaker, mon pou raise en pwen konsern la.  Right.  Seksyon 23 dan sa lamannman, 23(1).  Mr Speaker, The Board shall subject to the approval of a general meeting of the members of Credit Union, appoint a person as the Chief Executive Officer of the Credit Union, who has expertise and experience in the fields of finance, banking, accounting, management et- cetera.

Mr Speaker, mon krwar si nou pe apwent:- a mon avi, si nou pe apwent en Board, due diligence in ganny fer, regulatory authority in dakor poudir sa dimoun i kapab vin en manm.  I annan sa kapasite pou li vin en manm.  Sa dimoun in ganny si ou oule dan en serten sans, ganny vet.  I kapab fer sa travay.  Nou annan nou, nou Board. Nou Board i apwent CEO. Mon pa krwar ki AGM i devret pe donn la probasyon final, an relasyon avek lapwentman sa CEO. Mwan mon krwar poudir nou devret annan konfyans ki the Board i kapab swazir en CEO ki pou fer en travay lo sa standar ki i devret pe fer.  Mon krwar poudir the Board pou annan plis kapasite pou li fer en desizyon ki pli bon e ki dan lavantaz sa Union, konpare avek the AGMSo, mwan mon krwar poudir lapwentman CEO par the Board, i en keksoz ki nou devret aksepte, rather that demann la probasyon AGM.  Mon panse osi si sa i leka then, si i annan nesesite kot i annan nesesite pou retir dizon en CEO ki pa pe performen, then Board pou bezwen go back to AGM, pou demann en desizyon, en la probasyon lo sa size.

So, mwan mon krwar senserman ki the Board i devret annan, nou devret annan konfyans dan Board ki’n ganny mete e donk Board ki devret sa body si ou oule, ki pe apwent CEO e non pa la probasyon final devret sorti kot AGM.

Mr Speaker, mon egalman apresye ki provizyon in ganny fer pou retir bann manm Komite ki pa performen.  This is also a mon avi very good.  The Board may remove from Office, an Officer or employee of the Credit Union, or any member of the Credit Committee or other Committee if such Officer, employer or member, fails to perform his or her duties. Mon krwar poudir this is en bon provizyon.

Dan okenn Lorganizasyon, i bezwen annan provizyon pou aksyon disipliner ganny pran, si bann Rules ek bann Regilasyon pa pe ganny respekte.  E dan en Lenstitisyon parey Credit Union kot i annan pou fer ek zesyon larzan bann manm piblik, bann manm sa Union, i vin pli esansyel ankor a mon avi, pou annan bann mekanizm an plas pou ede garanti bon zesyon finansyel sa Lenstitisyon.  So, mon krwar sa i enportan.  Si kot Credit Union i annan bann anplwaye ki lefe ki zot pa pe desarz zot responsabilite byen, pe poz en risk pour sa Lenstitisyon, then a mon avi, aksyon korektiv i bezwen ganny pran, pou vitman redres sa sityasyon, pou anpese ki sa Lenstitisyon i tonm dan en sityasyon kot i kapab dizon kolaps.

Par kont Mr Speaker, mon osi vwar ki i annan en attempt, en genuine attempt pou reward bann travayer ki pou travay pour sa Lenstitisyon.  Bann travayer ki devoue, bann travayer ki anmenn rannman pour sa Lenstitisyon.  E 39 i fer sa byen kler.

Be Mr Speaker, mon pou donn en legzanp lo sa ki mwan mon krwar i kapab ganny fer.  Nou kapab par egzanp, annan en Scheme, annan en sityasyon, annan en Lagreman, kot bann travayer i ganny wi, better rates lo serten bann loans ki zot pran.  Kekfwa en rediksyon by 1 percent, even by half a percent, i pour en keksoz.  Nou kapab fer en Scheme spesyal pour zot retirement e menm petet Mr Speaker, donn zot sa posibilite pou pran en loan at a better rate, from sa Retirement Scheme, rather than from sa Kapital ki pe ganny envestir par bann manm zot menm.

So, mon krwar bann travayer i deserve bann tel lankourazman, ki kapab an retour kontribye pou motiv zot, pou pous sa Lorganizasyon lo en standar ki pli o ankor.

Mr Speaker, i egalman enportan parey lamannman pe demande, ki i annan en liquidity a en serten nivo at all times e petet a mon avi, en ratio of petet 15 percent.  15, 14, 16 percent of the total cash. Be selman i pou enportan ki sa, once ki i ganny set, i bezwen ganny respekte.  Mon osi vwar en mezir ki bon, kot en manm napa drwa pou li pran plis ki 10 percent of Capital ki Credit Union i annan.  Ankor mwan mon pe get sa personnelman koman en mezir pou protez lenvestisman bann manm sa Credit Union.

Mon kontan Mr Speaker, ki the regulatory body pou egzers son pouvwar, pou garanti ki bann regilasyon i ganny respekte e ki Credit Union i provide zot ek tou bann lenformasyon neseser, ki pou permet sa regularly body kapab kontinyelman assess stabilite Credit Union, pou garanti ankor proteksyon lenvestisman sa bann manm.  Zot pou bezwen ekspoz, savedir Credit Union pou bezwen ekspoz zot bann daily transactions avek Central Bank. Par egzanp, zot pou bezwen fer konnen ki kantite liquid cash ki zot annan, ki kantite loans ki zot in donnen, ki sirplis ki zot annan, eksetera, eksetera.  E mwan mon santi poudir sa i en mezir ki ekstrememan neseser.

E ek sa bann lamannman, mon osi kontan ki si zanmen i annan levidans kler ki dizon Credit Union pe al fait akoz move lamenazman finansyel Board, Central Bank i kapab step in e Gouvernman, atraver Central Bank, i kapab tanporerman apwent nouvo Board pou deal ek sa sityasyon, pou anpes en collapse.

Mr Speaker, avan terminen, en lot pwen pozitiv ek sa lamannman i se ki Central Bank pou bezwen fer lodit lo sa Union, ankor pou evalye son stabilite pou protez lenvestisman tou bann manm.

Mr Speaker, me en pwen ki’n ganny refer sorti bomaten, ki annefe mon ti pou demann Minis klarifikasyon.  Me Minis i byen ki in fer sorti dan son lentervansyon.  Mon apresye lefe ki Credit Union prezan pou kapab transact dan Foreign Exchange. Sa i en step ki vreman pozitiv e mon krwar bann manm pou vreman apresye.  Me an plis ki sa, mon panse poudir Credit Union pou prezan kapab donn son bann manm en Debit Card, kot sa bann manm i ava kapab fer zot bann tranzaksyon atraver en ATM, rather than having to wait pou Labank ouver, oubyen bann ler tranzaksyon sa Labank, pou zot kapab endividyelman fer en tranzaksyon.

So, si tou sa bann keksoz pe arive, mwan mon pou siport sa lamannman akoz mon anvi vwar ki bann manm Credit Union i ganny pli bon fasilite avek sa Lenstitisyon avek ki zot pe met zot larzan.

Avek sa mon a dir ou mersi Mr Speaker e mon pou siport sa Bill.

MR SPEAKER

Onorab De Commarmond.

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mersi Mr Speaker.

Mr Speaker, ozordi i en zour istorik.  Ou konnen, i pa zis ou Laniverser me i annan tou sa bann sanzman, sa bann desizyon enportan pe ganny pran par nou Lasanble.

Mr Speaker, ou vwar, Credit Union letan ti formen, ti annan son bann rezon spesifik e la i pe pas li lo en lot gir. En lot gir ki anliny avek lapel nou Prezidan  dan le sans pou devlop biznes, devlop bann loan. Fer sir ki piblik, sirtou bann pti biznesmenn, mwayen biznesmenn, senp dimoun, i kapab ganny akse avek kredi e fasilite kredi, dan en fason pli fasil e pli byen.

E an menm tan, Credit Union i oule osi al lo en lot gir dan le sans ki i oule fer lezot keksoz ki aktyelman i pa pe fer.  E sa i byen.  Sa i byen.  Si i oule anmenn ATM, i oule tranzak dan Forex ensidswit.  I oule agrandi son scope of business ki i pe fer, i sanpyon.  E nou, nou welcome sa, dan sa latmosfer ki nou ete ozordi dan Sesel.  Nou pe devlope savedir.

E an menm tan bomaten, Minis in vin avek bann loan, bann kredi ki fasilite kredi pour bann pti biznes e mwayen biznes, ki Gouvernman pe ofer.  E prezan Credit Union, i pou bezwen osi zwe en rol dan tousala li.  I pa kapab reste li deryer.  Pou li fer tou sa, i bezwen anmenn serten sanzman dan Lalwa.  Sa bann sanzman konmsi, i pa kestyon i anvi, pa anvi.  Me i annan serten sanzman la, i dir tousel.

Par egzanp, si i pou fer tranzaksyon Forex, i bezwen Correspondent Bank.  Be Correspondent Bank i dir ou, ou bezwen sa, ou bezwen sa, ou bezwen sa.  I annan sa bann kondisyon ki i mete avek ou.  E ou pa kapab saye sa, ou pa kapab dir non.  Due diligences?  Ou bezwen fer.  Kontan pa kontan, ou pou bezwen fer.  So, i annan sa bann keksoz.

Me an menm tan, i annan serten pwen ki nou bezwen fer mazinen.  Credit Union kot i ete la, la, in pas atraver en bann roulman li.  En bann difikilte.  En ta problenm ennler in pas ladan.  Lot zour mon krwar ti annan larzan in perdi, en letan in fait, en letan sepa ki problenm, en lo letan lot problenm.  Be ler i pe bouz dan sa lot direksyon, nou bezwen fer sir ki i annan latransparans, i annan pli bon kontrol, pli bon zeran, pou fer sir larzan kliyan pa perdi net sa voyaz.  Nou pa pe akiz personn, me selman nou pe dir nou bezwen pran prekosyon.  Alor, i dan sa loptik ki sa bann sanzman, sa bann sanzman ki devan nou dan sa Lalwa, i bezwen vini.

An menm tan, nou vwar poudir:- ki la ki mon pa dakor avek propozisyon Leader Lopozisyon.  CEO apwente par Board. Nou’n vwar aktyelman ki mannyer i ete.  E nou, nou pe dir, an menm tan ki nou pe dir Board i pou met devan son kandida CEO, nou oule ki AGM i osi pronons li lo la.  AGM i enportan li.  Tou bann dimoun ava vini.  E la mon lans en lapel ek tou bann manm dan Credit Union.  Vin meeting letan i fer meeting. Vini akoz la osi i annan bann keksoz enportan ki diskite.  E si ou pa’n vin meeting, ou pou konplent kwa apre?  Ou konpran.  Vini pou ou dir si ou dakor avek sa CEO. Si ou dakor avek sa ki Board pe deside.  Si ou pa vini apre ou pou al konplent deor, i pa fer en sans.  So, nou pe lans sa lapel.

Par egzanp selman en keksoz ki mon pe remarke osi avek sa:- bomaten en dimoun in telefonn mwan e dir mwan, la zot pe la pas sa Lalwa, silvouple anpese ki i annan due diligence. Mon dir be pa kapab.  I dir non, non, non, non.  Akoz Credit Union letan ti formen la, i bann senp dimoun.  Letan ou pou fer anmenn tou sa bann sertifika, CV, lot, lot, ensidswit la, i dir prezan ki pou fer, en bann dimoun ki annan en ta konesans pou vini, apre bann pti dimoun, bann dimoun konmsi ki senp, ki napa okenn gran konesans, i pou perdi ladan.  Mon dir non, i pa kapab koumsa.  Mon dir i bezwen osi bann dimoun dan en Labank, dan en soz finansyel koumsa, i bezwen konnen, konn lir kont.  I bezwen konn en pe keksoz.  I pa kapab pa konn naryen.  I pa kapab pa konn 1 ek 1 i fer 2, selman i oule vin lo Board. Ouswa i oule vin zwe en rol dan en keksoz koumsa.  Konmsi mon dir be si ou’n ganny swazir, anvoy ou CV.  I enportan.  Non, non mon pa pou anvoye.  Be si ou pa anvoye, i poz en kestyon.  I poz en kestyon.  So, i sa bann keksoz ki nou bezwen pe veye.

E pli ale, la ozordi dan Sesel Mr Speaker, i annan dimoun, etranze in ganny kondannen akoz sa zafer ATM. I annan pa ankor pas Ankour.  I annan sarz pe al ganny mete lo li.  La, Credit Union pe anmenn ATM.  I byen, i en devlopman.  Be an menm tan, i annan en kosyon ki nou bezwen fer.  Nou bezwen veye.  E pou veye, erezman nou annan Central Bank ki bezwen zwe en rol.  Pou li zwe sa rol, i enportan ki nou anmenn serten lamannman e sanzman dan Lalwa.

Mon vwar en lot devlopman ek sa Prozedlwa ki devan nou.  Lontan dan Lalwa egzistan Credit Union, nou vwar poudir bann lofans ti ganny deal avek dan sa Seksyon ki nou apel Miscellaneous. La avek sa devlopman, i annan en Seksyon spesifik, 63, pou deal avek sa bann lofans.  So, i montre ou lenportans ki Central Bank, ki Gouvernman pe donn avek Credit Union, avek nouvo rol e responsabilite ki zot pe pran.  Sa bann keksoz ki nou pe dir la, i enportan akoz i bezwen redwir risk larzan sa bann manm, larzan kliyan.  So, i enportan dan sa ki nou pe koze.

Mon krwar Mr Speaker, ki san ki nou repet bokou sa ki’n ganny dir, nou, nou bezwen dir avek nou dimoun ki Credit Union i reste enn sa Labank, si ou oule, ki tous bann dimoun byen.  I tous bann dimoun san gran konplikasyon, bann kolateral ensidswit.  Ler pou pran en pti loan. Konmsi i pa telman konplike parey lezot Labank.  Be mon vwar sa direksyon ki nou pe bouz ladan, pou fer li ankor pli fasil, be avek plis transparans.  I enportan si nou pou annan bon zeran larzan, i bezwen annan sa transparans.  Tou dimoun i konnen kwa ki pe ganny fer, lekel ki pe fer sa.  E mon demande dan AGM ki pe vini, bann manm met devan, dir avek Central Bank dan laplikasyon sa Lalwa, pa tay avek.  Pa tay avek konmsi, pou kapab donn zot osi letan pou kapab organiz e re organiz zot Ladministrasyon, pou zot kapab konmsi al byen e enplimant sa ki i annan ladan korekteman.

Si i neseser, zot fer en Extra Ordinary AGM, en Extra Ordinary Meeting, pou zot kapab revwar serten keksoz ki neseser pli tar.  So, pa ezit-e dan zot meeting ki zot pe al fer byento, pou zot kapab lev tou san bann keksoz.  E mon krwar mwan dan lasazes Central Bank, Central Bank i ava konpran zot akoz nou vwar poudir konmsi, nou pe al en pti pe vit ek sa bann keksoz e nou bezwen donn due consideration sa bann keksoz ki nou pe dir la avek Credit Union.

Mon demann Lasanble pou nou swet Credit Union all the best. Swet li bon devlopman, bon partisipasyon dan sa devlopman ekonomik ki nou pe fer dan nou pei, pou li kapab donn en pli bon koudmen.  E ki fer ki lepep, le senp dimoun e dimoun ki manm avek zot i a kapab epanouir pli byen, pou fer ki krwasans ekonomik dan nou pei i grandi e ogmante.

Avek sa, mon a demann tou dimoun pou siport sa Prozedlwa.  Mersi bokou Mr Speaker.

MR SPEAKER

Bon.  Avan mon demann Minis pou fer son Right Of Reply, i annan en pti lamannman ki’n ganny sirkile par Leader of Government Business.  I ase senp, straight forward.  Clerk i ava enkorpor li dan Bill final.

Minister, Right of Reply.

MINISTER JEAN-PAUL ADAM

Mersi bokou Mr Speaker.

Mersi tou bann Manm Onorab pou zot bann diferan komanter lo sa Prozedlwa.

E mon ti a dir osi ki nou profite ozordi ki nou pe fer sa lamannman, pou remersye tou bann dimoun ki manm dan Credit Union, akoz finalman sa lamannman ki nou pe fer i pour zot.  E Credit Union i en sikse pour Sesel akoz i annan telman Seselwa ki’n angaz li ladan.  Plis ki 16 mil ki’n met zot bann savings e ki’n osi mobiliz sa, pou kree krwasans dan lekonomi.

Parey plizyer manm in mansyonnen, sa Lenstitisyon i tre enportan an sa ki konsern donn opsyon avek pep Seselwa e fer sir ki zot larzan osi pe travay pou kree sa krwasans ki nou tou nou swete.  E osi dan sa bann lamannman ki nou pe sey fer, se nou pe rekonnet ki nou bezwen donn li plis mwayen pou li kapab fer plis e an menm tan ki nou pe donn li plis mwayen, nou rekonnet ki sa eleman regilater, sa eleman verifikasyon i osi bezwen ganny ranforsi.

Mon krwar serten bann manm in remarke poudir ki lemonn finansyel an se moman, i globalize.  I pa egziste en pei ki kapab annan en sistenm finansyel ki zis reste se li e ki pa an konformite avek lekspektasyon global.  Larzan ozordi, menm nenport ki dimoun i kapab transfer.  Pa fodre ou en Labank.  En endividi i kapab transfer larzan atraver lemonn, avek zis en tranzaksyon.  E Credit Union pou li kapab byen fer son travay e pou li kapab byen servi son bann kliyan, son bann manm, i pou bezwen met son lekor dan sa lemonn finansyel global, malgre ki i reste en lasosyasyon.  E sa Lalwa, sa Prozedlwa ki nou pe fer se vreman pou prezerv sa eleman asosyatif, sa eleman demokratik kot tou manm i annan en keksoz pou zot dir, en keksoz pou zot partaze.  Me an menm tan, ki permet li fonksyonnen dan sa lemonn globalize.

E dan sa konteks, i tre enportan ki tou bann dimoun ki pe prezant zot lekor pour Eleksyon dan Credit Union, se bann dimoun ki kapab asire ki zot pe protez sa Lenstitisyon.  Nou’n vwar atraver lemonn ozordi ki si nou napa sa bon sipor, si nou napa sa kredibilite.  E sa kredibilite i komans avek son bann manm, i komans avek bann dimoun ki lo sa Board e si napa sa kredibilite, sa Lenstitisyon pou napa kredibilite.

E parey en Onorab in dir, si ou pou annan en rapor avek en Labank korespondan, ou bezwen kapab reponn tou bann kestyon ki swiv.  E i enportan ki nou servi sa loportinite sa Prozedlwa, pou nou anmenn sa transparans ki neseser, sa kredibilite e i permet nou an konformite avek meyer standar ki egziste globalman.

Sa ki mon’n pran not Mr Speaker, sa deba ki’n leve par Leader Lopozisyon, lo sa kestyon lekel ki apwent sa CEO, sa Sef Egzekitif.  E mon ti ava kontan petet, ki zis petet nou ganny en pti klarifikasyon Legal akoz mon pa annan neseserman sa lekspertiz mwan menm.  Me lafason ki mon’n ganny dir, se ki lentansyon se ki nou prezerv sa souvrennte Lasanble Zeneral Credit Union, se ki zot annan en swa pou zot fer dan sa prosesis.  Setadir, ki i reste en Lasosyasyon.  Me lide se ki Board i annan en rol ladan.  Setadir ki Board i bezwen annan en dimoun pou prezante devan sa AGM, pou li ganny valide par sa AGM.  E se sa petet sa klarifikasyon ki neseser an term lentansyon sa Lalwa, baze lo sa deba ki’n leve.

E petet zis mon ava les en dimoun avek en pwennvi Legal pou kalifye sa plis an detay.  Me mon konpreansyon se ki Board, koman son rol sipervizyon, i bezwen annan en rol dan sa apwentman sa Sef Egzekitif, me akoz Credit Union i reste en Lasosyasyon e i bezwen reste en Lasosyasyon.  I souvren.  I annan son desizyon pou li fer.  I bezwen li menm li valid sa desizyon e se li ki finalman i formaliz sa apwentman.  Alor i en pti pe sa klarifikasyon ki mon’n bezwen anmennen e mon ekskize si petet dan mon prezantasyon lo depar, sa pa’n kler.  Me mon ava demande ki petet en dimoun Legal i kapab osi zis konfirmen ki sa leksplikasyon ki mon’n donnen i annefe korek e ki i an konformite avek sa Prozedlwa.

E zis pou konklir Mr Speaker e tou bann Manm Onorab, sa Prozedlwa, sa nouvo Lalwa pou Credit Union, i form parti entegral dan nou stratezi pou nou kree en sistenm finansyel Sesel, ki alafwa en sistenm ki lo meyer standar global, ki rekonnet ki Sesel i kapab debout obor menm bann pli gran pei e ki nou annan en sistenm ki kredib, ki fyab, ki transparan e ki reponn o bezwen venteen-tyenm syek.  Ki nou annan sa sistenm ki global e ki nou antre dan sa sistenm global.

An menm tan, i osi en sistenm ki reponn a bezwen nou dimoun.  E se la kot Credit Union mon krwar sa nouvo Lalwa i donn sa baz :- sa lamannman, sa Lalwa i donn en baz kot nou pe alafwa kree en kad, ki permet nou annan sa meyer standar global, me alafwa, ki reponn a bezwen son bann kliyan, reponn a bezwen pep Seselwa.

Mersi Mr Speaker.

MR SPEAKER

Bon, nou ava pran en vot la ki nou’n ariv a lafen deba.  Nou a pran en vot lo merit e prensip sa Bill.

Tou bann ki an faver?  Okenn ki kont?

Bon, mon a ganny mwan en Formal Second Reading.

MADAM CLERK

A Bill of an Act to amend the Credit Union Act, 2009.

MR SPEAKER

Committee Stage?

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mr Speaker, mon move ki nou sot Committee Stage.

MR SPEAKER

Okenn ki segonde?

HON CHARLES DE COMMARMOND

Segonde Mr Speaker.

MR SPEAKER

Pran en vot lo la.  Tou bann ki an faver?  Okenn ki kont?

Mon a ganny en Motion for Third Reading.

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mr Speaker, anba Order 71(1), mon move ki nou lir sa Bill en Trwazyenm fwa.

MR SPEAKER

Okenn ki segonde?

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mon segonde Mr Speaker.

MR SPEAKER

Tou bann ki an faver, lev zot lanmen?  Okenn ki kont?

Bon mon a ganny mwan en Third Reading.

MADAM CLERK

This Act may be cited as the Credit Union (Amendment) Act, 2015.

MR SPEAKER

Bon Bill in pase a linanimite.

E nou a move on lo lot size lo Order Paper e sa se en lot Bill ankor, ki pou ganny prezante par Minis Finans e sa se Secured Transaction Bill, 2015.

Mon a ganny en Motion for Second Reading.

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mr Speaker, anba Order 64(2), mon move ki nou lir sa Bill en Dezyenm fwa.

MR SPEAKER

Okenn ki segonde?

HON CHARLES DE COMMARMOND

The Motion is seconded Mr Speaker, Sir.

MR SPEAKER

Bon, mon a demann Minis pou entrodwi son Bill.

MINISTER JEAN-PAUL ADAM

Mersi bokou Mr Speaker.  Mersi tou bann Manm Onorab.  Mersi ankor, pou donn mwan sa lokazyon pou prezant ankor en Bill, en Prozedlwa ki permet nou ranforsi sa kad devlopman pour nou bann striktir finansyel e ki donn nou an konsekans en meyer kad pour devlopman nou lekonomi.  E sa prezantasyon sa Prozedlwa ozordi, i form parti sa stratezi pou nou kontinyen kree plis loportinite pou nou fasilit biznes, me osi kree plis loportinite pour tou Seselwa.

Mr Speaker, mon Minister, Minister Finans, Komers ek Lekonomi Ble, an konsiltasyon avek bann lezot partner prensipal, sirtou dan sa ka Labank Santral, pe propoz en reform Legal enstitisyonnel e regilater ek administratif, ouswa ki nou apel bann secured transactions.  Sa i konpri lentrodiksyon en nouvo Lalwa ki pou apel Secured Transaction Act. Zisteman, sa Prozedlwa apele Secured Transaction Bill, 2015 pe ganny prezante pou zot laprouvasyon.

Pou komanse, mon ti ava kontan eksplike kisisa ki nou konpran par en Secured Transaction. Normalman kan en dimoun ouswa en biznes i pret larzan, sa tranzaksyon kredi i kapab ganny kouver par en sekirite.  Lemoman kot sekirite i ganny enplike dan annan en tranzaksyon kredi, sa krediter, par egzanp en Labank oubyen en Lenstitisyon Finansyel, i annan en lentere dan sa propriyete koman en garanti, an ka sa det pa ganny peye.  Sa i bann norm dan okenn landrwa dan lemonn, ki okenn Lenstitisyon ki pe pret larzan, i bezwen kapab ranbours son lekor e i servi en term, en kalite sekirite.

En legzanp tipik i kot en kliyan i aste en loto an prenan en loan avek en Labank.  Sa loto li menm li i vin en sekirite pour sa kredi e Labank alor, i ganny en lentere lo sa loto li menm.  Si sa konsonmater pa onor son peyman, si sa kliyan pa kapab pey son peyman loan, sa Labank byensir i kapab sezi sa loto e i kapab vann sa loto pou rekouver sa larzan ki sa kliyan i drwa li.

A sa pwen, i enportan pou refer sorti ki sa Lalwa pou aplik selman pour bann sekirite, ki nou apel movable collaterals.  Savedir bann keksoz ki ou kapab tir li dan en landrwa pou met li dan en lot.  Par egzanp bann transpor, bann zouti, marsandiz, bann lekipman e serten lezot ki antre dan sa kategori.

Sekirite i zwe en rol enportan pou ed bann endividi ek biznes kapab ganny finansman pour zot proze.  E nou ava note par egzanp ki sa kestyon sekirite avek transpor i enn ki nou konstate i problematik aktyelman.  Akse finansyel i kritik pour devlopman Sekter Prive e sa i en defi mazer pour bann pti leta zil e bann pei ki pe devlope, parey Sesel.  Souvandfwa, bann laplikasyon kredi oubyen loan pa pe ganny aprouve akoz napa sekirite oubyen lipotek, oubyen nou santi ki sa sekirite i pa sifi.  Oubyen sa kapasite pou sa Labank kapab sezi sa sekirite i pa sifi.

Bann analiz ki’n ganny fer i montre ki enn bann rezon akoz ki bann letablisman ki pe donn loan, par egzanp bann Labank souvandfwa pa kapab servi bann byen koman sekirite oubyen lipotek.  Si zot napa sa posibilite idantifye byen sa sekirite, sa loan pa kapab ganny donnen.  E sa akoz napa ase Lalwa ki definir, ki an plas, ki rekonnet sa bann diferan byen koman sekirite e osi permet ki sa bann byen i ganny sezi, si sa loan pa pe ganny byen peye.  An zeneral aktyelman, i annan posibilite pou sekirite ganny definir, me sa i zeneral e i pa forseman.  Pour serten Labank, i petet pa ase kler e sa Lalwa pou ed nou pou nou pli byen definir sa bann moveable collaterals ki kapab ganny servi koman sekirite.  Alors, sa reform Lalwa ki pe ganny propoze ozordi, i annan bi amelyor sa sityasyon e kontribye anver en lanvironnman ki efikas, an relasyon avek akse finansyel.  I annan lentansyon alor amelyor sa ki nou apel the ease of doing business e amelyor akse avek kredi e sirtou pour bann pti biznes, bann SMEs parey nou dir.

Lobzektif prensipal sa Bill lo Secured Transactions e bann reform ki’n ganny asosye avek, se moderniz sa sistenm Legal enstitisyonnel e etablir en kad pour bann Secured Transactions dan Sesel.  Sa bann reform i annan bi, anmenn lanrezistreman Secured Transactions, anliny avek bann pratik modern enternasyonal.  Sa i ava fasilit akse finansyel, sirtou atraver loan pour Sekter Prive e bann Lalwa pou ganny senplifye e osi ranforsi.  I ava protez tou bann drwa bann krediter ki servi tou kalite movable collaterals pou fer bann diferan tranzaksyon, me i pou osi ranforsi drwa bann dimoun ki pe pran loan e ki ganny akse avek sa kredi, akoz i pou pli kler lo ki mannyer sa pou marse.

An rezilta sa, plis loan pou kapab benefisye bann pti biznes, bann MSMEs oubyen SMEs.  An plis ki sa, sa nouvo Lalwa pou entrodwir en sistenm santral ki pou enkli en data base dan Lofis Rezistrar Zeneral.  Sa sistenm pou enn elektronik, avek ki manm piblik pou menm ganny akse avek atraver en sit web.  Pou permet itilizasyon sa sistenm, pou nannan bann kiosk ki pou ganny enstale dan Lofis Rezistrar Zeneral, ki pou donn akse enternet pour bann ki napa sa fasilite.

Bann lezot lavantaz sa sistenm se ki bann dimoun ki pe akse lenformasyon, pou annan kontrol total lo peryod letan pou fer en lanrezistreman e osi lo kantite letan i pran pou rod dokiman kot Rezistrar Zeneral.  Bann ki pou servi sa sistenm pou nepli bezwen depan lo travayer Rezistrar Zeneral pou rod zot dokiman oubyen fer bann kopi e menm fer zot lanrezistreman.  Tousala zot pou kapab fer zot menm e an konsekans, i pou al bokou pli vit e pou bokou pli fasil.  Sa i ava ede ogmant lefikasite pour manm piblik, me pou osi byensir ogmant lefikasite travay Biro Rezistrar Zeneral.

Apre ki sa nouvo Lalwa pou ganny met an plas, bann reform pou ganny fer par diferan faz.  Sa i ava permet ki bann diferan regilasyon ava ganny armonize dan en peryod akseptab.  Pour premye faz reform, i rekomande ki selman the Security on Movables Act,1965 i ganny aboli.  Enn fwa sa nouvo Lalwa i byen etablir, dezyenm faz reform ava ganny enplimante.  Sa pou enkli lamannman e abolisyon bann diferan Lezislasyon kot i neseser, par egzanp The Mortgage and Registration Act, 1927, 1927 The Companies Ordinance, 1972, The Civil Code of Seychelles Act, 1976, The Merchant Shipping Act, 1974 e Stamp Duty Act, 1976.

Koman bilan fodre note ki i enportan annan en sistenm Secured Transaction ki marse e ki fonksyonn byen.  Sa i ava permet bann biznes pou itiliz zot bann byen koman sekirite oubyen lipotek, dan en fason pli sistematik, pli transparan e pou ed zot prodwir plis Kapital, an servan zot bann sekirite.

Benefis pou aplik pour tou bann ki pe pret larzan e bann osi ki bann krediter.  Sa i enkli bann lavantaz, par egzanp pour sa Fermye ki pe plante e i kapab menm dan serten ka, servi son rekolt oubyen son bann plant, oubyen lezot sekirite ki i annan, pou li kapab ganny finansman adisyonnel pour son biznes.  I osi aplik pour sa Boutikye ki a kapab servi son bann marsandiz ki in deza aste e osi i kapab resirkir kredi ki i pe donn kliyan koman sekirite.  Sa i ava permet li agrandir son biznes avek mwens larzan, cash ki i bezwen mete e i kapab servi sa bann byen e keksoz ki in deza aste, koman sekirite.  En sistenm Secured Transaction ki modern, i osi kontribye dan devlopman, an permetan akse finansyel, sirtou atraver bann loan e osi redwir lentere lo bann fasilite kredi ki biznes i servi alonger-ditan.  Sa i vedir, zot akse avek menm kredi a kour term avek zot bann supplier osi, i kapab ganny fasilite.

Rezilta final, i bi pou anmenn plis prodiktivite, meyer krwasans dan nou lekonomi e plis prosperite otan ki posib avek tou biznes, me sirtou parey nou’n dir, bann pti biznes.

Alors sa reform ki nou pe propoze Mr Speaker, i mars ansanm avek bokou bann lezot linisyativ ki nou ava anmennen, enkli akse avek kredi ki mon’n deza koz lo la pli boner dan mon Statement avek sa Lasanble, enkli bann lezot reform atraver nouvo Lalwa lo SMEs ki nou ava anmenn pli tar sa lannen, enkli bann sipor ki nou pou anmenn bann zenn ki pe antre dan lemonn travay pour la premyer fwa, sorti dan bann Lenstitisyon Pos Segonder.  E sa i form parti sa stratezi, sa nouvo staz devlopman ki nou pe anmennen pour nou pei, ki baze vreman lo agrandir kapasite Seselwa pou kree sa larises zot menm, tou grander biznes pou nou kapab re envestir dan nou prop lekonomi.

Mersi bokou Mr Speaker.

MR SPEAKER

Bon, deba i ouver.  Onorab Pillay.

HON SEBASTIEN PILLAY

Mersi Mr Speaker.  Mersi bokou.

Sa ki mon pe vwar avek sa lamannman la i tre enteresan akoz dan loptik direksyon ki nou pei pe ale, nou vwar poudir i pou anmenn en kontribisyon enportan an sa ki konsern the ease of doing business.

Par egzanp, i pou fer li pli fasil pour ki bann akter dan sistenm finansye, ganny akse avek lenformasyon dan en dele letan pli akseptab ozordi, ki par egzanp i ti pou ete oparavan, vi ki sistenm ti en pti pe, par egzanp ou kapab dir, analogue e vi ki nou, nou pe move towards a more digital system, nou bezwen osi asire ki nou move dan sa direksyon an se ki konsern providing lenformasyon e asire ki nou annan sa lankadreman neseser, pou fer ki i vin pli fasil pou fer biznes.

Ler nou regard sityasyon aktyel ozordi, pou ou al fer tou sa prosesis search kot Rezistrar eksetera, pou vwar si i annan en charge eksetera.  Bann Labank, mon krwar parey dan ou lentervansyon bomaten Minis ou’n dir, parfwa zot napa petet i pa en mank volonte neseserman, me i osi mank resours pou zot fer tou sa bann travay.  E mon krwar sa i en pwen ki mon ti oule tous lo la a priori akoz mon krwar in ler pou nou regarde si whether or not bann Labank ler i dir nou zot pe fer due diligence zot pe vreman fer due diligence, for the purpose of which due diligence was intended, oubyen zot pe zis fer due diligence pou zis vin koman en retar an sa ki konsern zot rol ki zot, zot bezwen zwe dan domenn finansyel ozordi.

Par egzanp.  Ozordi en Labank, si pe ou vin avek li avek en immoveable asset.  En movable asset par egzanp, i dir li poudir ou pe provide sa koman en kolateral.  En bon pe Labank pe dir ou non.  Sirtou, si ou en dimoun ki fek komanse dan biznes, i pou dir ou non.  Unless ou annan en proven track record dan biznes, la i a dir ou wi.  Me si par egzanp ou pe komanse, me en SME par egzanp i pou dir ou non.  I pou dir ou non akoz petet li i pa pare pou li fer sa real due diligence ki neseser ganny fer, pou li al rode si vreman mon en bona fide client, mon en bona-fide investor. Mon’n sey konstrir mon biznes e mon’n ariv a le pwen kot mon pa kapab expand anymore, san ki mon ganny en Kapital ki ganny remet dan mon biznes.  E mon krwar se sa ki en pwen enportan ler mon pe regard sa Lalwa ki devan nou.

En lot laspe enportan ki sa i raise inevitableman se ler nou pe digitalize the whole segmant la, nou bezwen osi regard how we look at the resources available.  E pour mwan sa i en pwen enkontournab e mon krwar ki ler nou fini sa deba e sa Lalwa pe ganny met an plas, it is incumbent lo Minister Finans e Central Bank pou angaz Sekter Prive.  Mon pa konnen si atraver en Public Private Partnership, pou vwar ki mannyer zot kapab envestir davantaz dan sistenm enformatik, pou fer ki nou annan en sistenm ki alaoter, ki a permet sa bann tranzaksyon ganny fer dan sa lafason ki nou pe antisipe sa Lalwa i sipoze fer li.  E moman i propis pou nou fer sa ozordi, akoz nou vwar poudir i annan en nesesite pou nou fer sa e parey Minis ou’n dir bomaten, si bann akter dan Sekter Prive pa bouze pou zot join the band wagon, zot pou ganny kit deryer e demen se lekonomi osi e zot menm zot ki pou soufer.  So, we want everybody to become parti prenan the whole process.

Rezon akoz mon dir sa, se ki dan lepase, nou’n vwar poudir ler i annan serten defayans lo nivo teknik, i afekte sa Lorganizasyon li menm.  Par egzanp si nou pe dir Biro Rezistrar pou ganny akse avek en konpetans teknik ki pou permet li pou li kapab soutenir a bezwen sa sistenm, nou bezwen osi asire par egzanp ki si sa Lofis i annan son prop Seksyon IT par egzanp.  Si i pou bezwen manage sa sistenm.  Oubyen si eski sa sistenm pou ganny managed par DICT e la sa Zofisye pou available at all times pou li vin kot Rezistrar, pou li fer okenn checks ki bezwen ganny fer, oubyen fer bann laranzman, lamannman, reparasyon ki neseser ganny fer.

Rezon akoz mon dir sa se ki nou’n vwar lenstans dan lepase, kot nou’n fer bann mezir ki vreman byen entansyonnel, me nou’n ganny let down par lafason ki nou’n manage son lenplimantasyon, sirtou lo en pwennvi teknik.  E mon krwar, mon oule felisit bann dimoun kot DICT ki fer bokou avek resours ki zot annan, me mon santi ki parfwa nou rely en kantite lo Gouvernman pou met sa resours, malgre ki sa sistenm in the long run, i benefisye tou akter, enkli bann dimoun dan Sekter Prive.

E se pour sa rezon ki mon ti a kontan demann avek Labank Santral, rod en fason pou angaz li avek bann partner priver atraver en Public Private Partnership e vwar ki mannyer zot osi zot kapab envestir davantaz dan en sistenm ki ava permet en formatizasyon the whole process e asire ki at the end of the day par egzanp, Biro Rezistrar i kapab provide sa servis ki i devret pe provide. Pa zis an sa ki konsern bann tranzaksyon finansye, me osi sa ki konsern lezot tranzaksyon, ki ava fer li en pe pli fasil par egzanp pou en dimoun ganny akse ek lenformasyon kot i ete, san ki i bezwen vin Anvil pou li kapab ganny akse ek sa lenformasyon.

En lot dernyen pwen ki mon ti oule fer an relasyon avek sa Lalwa Mr Speaker, se lefe ki nou kontinyelman vwar ki Gouvernman i kontinyen met an plas bann lankadreman neseser.  Now, it follows suit that we also need a way pou nou convince bann akter dan Sekter Finansye:- e la nou pe koz primordyal-man bann Labank Prive pou partisipe.  E mon krwar nou’n koz longman lo la a plizyer repriz e it’s high time we move from the talking part e doing something concrete about this.  Akoz si nou annan sa sistenm e nou vwar par egzanp 2 months down the line, the Banks are not using the system, nou bezwen rod en fason pou asses e review why they are not using the system and put in place a checks and balance, pou asire ki bann Labank i servi sa sistenm, e not go back to the old age pou dir ar, there’s too much risk par egzanp e alors nou pa kapab venture dan sa area. Akoz mon baffled en pti pe.  Mon en pti pe vwar mwan etonnen dan lafason ki bann Labank Sesel i fer zot risk assessmentAt the end of the day, se zis en kalite dimoun ki pou kapab ganny loan e malerezman dimoun ki kapab fer grow nou lekonomi davantaz, pa pou ganny akse avek sa credit.

So, mon krwar i tout enkorpor en mezir, en pe plis pro-aktivite petet lo lapar Labank Santral.  Mon pa pe dir zot pa pe fer en kantite, me zot kapab fer plis ankor, pou asire ki bann akter dan Sekter Prive i partisip ankor en pe plis.

Avek sa pti lentervansyon Mr Speaker, mon oule dir ki mon pou donn mon sipor sa lamannman dan sa Prozedlwa.  I en lamannman ki vin a en tre bon moman, a en moman tre propis dan nou lekonomi e mon asire ki i pou kontribye davantaz ankor, an sa ki konsern nou rating kot i konsern the ease of doing business. Mersi Mr Speaker.

MR SPEAKER

Onorab Bresson.

HON GALEN BRESSON

Mersi Mr Speaker e mon pou fer li the ease of talking vitman akoz mon krwar i en lamannman ki fantastik e i vin at the right time dan nou evolisyon koman biznes e bann mwayen pou fer biznes dan Sesel.

Premyerman akoz?  Mwan mon vwar li ki i pou ede en expansion en biznes.  Ozordi i annan bokou biznes ki’n komanse e i annan stok.  I annan stok, i annan transpor me i pa’n zanmen kapab servi li pou li kapab secure akoz napa en landrwa ki ou pou ale ozordi ki ou pa pou kapab:- ou pou pran en loan ki ou pou napa security.  Me la mannyer Lalwa pe sanze, pe amande, ou vwar ki avek stock, avek serten movable properties, sa biznes ki avan pa ti pou kapab expand son biznes akoz in ler pou li expand, i bezwen expand akoz konpetisyon mannyer i ete, mannyer market i ete, i pou kapab ozordi avek sa, akoz i pou met li koman sa collateral, koman sa sekirite avek Labank.  Expand son biznes smartly akoz Labank pou annan en sekirite lo sa stock li menm ki sa biznes i annan or sa movable property ki sa biznes i annan.  Akoz ozordi, tou keksoz ki zot ti pe rode se en fix asset pou zot kapab pran sa loan.

So la, Minister bomaten ou’n koz lo sa 100 milyon.  En biznes ki deza egziste koman en pti biznes i kapab expand akoz konpetisyon i met li azour e sa mon krwar i fantastik.

Dezyenm keksoz akoz mon krwar it is at the right time, akoz mon krwar Sesel pe ouver son lekor lo en latab pour future. Annou regard le fitir ki egziste a lemonn a leksteryer.  Ozordi ou kapab antre dan en car Dealership par egzanp.  Ou pran en loto.  Isi nou bezwen aste en loto e sa i apel pou nou.  Me dan en Dealership deor, i annan opsyon kot ou antre e ou pey en sonm larzan.  Sa loto pa neseserman pou ou li, i reste en deal avek sa Dealership. E la, sa i fer ki sa Dealership i annan ownership lo ou loto.  Ou, ou drive ou loto konmsi pou ou. Ou fer li, ou pey ou Lasirans, ou fer tou.  Me at the end of the day, ou annan menm opsyon pou retourn to the Dealership e dir li, let’s trade in the car for a new model or whatever.  Me ou pa’n pey the full amount.  Par egzanp si sa loto ti pou kout R100 mil, ou pey sa Dealership R50 mil.  E ler zot pe met sa future transaction ki mon pe vwar la.  Sa bann tranzaksyon, Lawa ki pe pase, mon vwar bann keksoz koumsa i kapab arive Sesel byento, akoz platform pe ganny set.  Platform pe ganny set pou vwar sa arive.  E mon krwar sa i fantastik akoz nou annan en zenerasyon zenn, nou annan bann dimoun ki:- sorry pou dir, middle, dan nou middle class ki ozordi i ti a kontan annan son transpor e ozordi i pa ankor posib, akoz ozordi nou konnen kontrent transportasyon.  Menm bis ennler pou ariv travay a ler.  E nou, nou bezwen kontinyen evolye dan sa lekonomi.  E se pour kwa mon krwar Mr Speaker, sa Lalwa in pas at the right time e i en keksoz ki vreman byen pour lekonomi Sesel a se moman.

E avek sa, mon pou siport sa Lalwa.  Mersi Mr Speaker.

MR SPEAKER

Onorab Pierre.

HON DAVID PIERRE

Mersi Mr Speaker.

Mr Speaker, mon krwar devan nou i annan en Bill ki pe donn nou en sistenm Legal oubyen en Legal Framework pou fasilit sa nosyon secured credit.  Ozordi Sesel, kou lavi i ser.  Kou lavi i o e bokou Seselwa pe vwar li difisil pou zot kapab fer 2 bout zwenn.

Me pa zis sa Mr Speaker.  Bokou Seselwa pe vwar li difisil pou zot save, pou zot kapab aste en keksoz ki petet i en nesesite pou zot.  Bokou legzanp in ganny donnen lo par egzanp dizon en loto.  En dimoun i anvi aste en loto pou li deplase, en dimoun i anvi aste en lot pour son biznes, en dimoun i anvi aste en loto pou li travay ladan.  Me i pa toultan fasil pou ou ganny en loan avek dizon en Labank, pou ou kapab fer li.

Ozordi nou pe diskit lo en framework, lo en Legal Framework ki pou fer li fasil, well bokou pli fasil, pou en dimoun kapab ganny akse avek Kapital, pou li kapab aste en komodite parey sa legzanp ki mon’n donnen.  Right.

Now, pandan ki sa pe ganny fer, mon realize poudir menm si i en fasilite, i annan serten négativité ki kapab vin avek ki nou bezwen pran an konsiderasyon.  Oubyen in other words, nou bezwen kapab fer li lo sa nivo kot bann benefis ki i pou anmenn, i out-way bann negativ ki i asosye avek.

Now, si en dimoun i anvi dizon aste en loto.  Right. I al kot en Dealership, i ale i dir ok, ozordi i annan Lalwa, nou kapab fer en lagreman pou mwan kapab ganny sa loto, en lagreman ki agreeable to both parties, pou mwan kapab ganny sa loto pou mwan kapab fer mon biznes avek oubyen pou mwan kapab servi.  En lagreman i ganny fer, once ki sa Lalwa in pase.  En lagreman pou kapab ganny fer.  Sa lagreman i ganny anrezistre, sa dimoun i ganny son transpor, i drive e si zanmen demen i arive ki sa dimoun pa repey kou sa loto, then obviously sa Dealer i annan en priyorite lo sa loto.  I kapab vann, i kapab liquidate sa e retir son larzan ki in perdi.

Now. Me selman sa dimoun i kapab al fer en lot tranzaksyon, kot i servi sa loto koman en kolateral.  Now.  Prezan, nou bezwen kapab annan en sistenm ki marse, ki sansibiliz bann krediter pou fer zot konnen pou dir be tyonbo en kou.  Sa boug pe vin fer en deal, i pe servi sa koman en kolateral, me i annan en lot krediter avan mwan ki annan en lentere dan sa transpor e sa enn ki ti avan mwan, i annan priyorite lo mwan.  Alors, si i annan priyorite lo mwan, si sa dimoun i default avek son premye krediter e i default avek mwan, then priyorite i nepli vin pou mwan.  Priyorite i al pour sa premye krediter e se li ki pou ganny akse, premye akse avek Kapital, avek larzan ki ou’n gannyen once ki ou’n liquidate sa kolateral.  Sa sekirite.  Right.

Now, alors pou sa kapab mars efektivman a mon’n avi, nou bezwen annan en sistenm lanrezistreman ki premyerman, i bezwen vin en dokiman piblik parey Minis in dir, me dezyenmman e egalman enportan, nou bezwen kapab sansibilize e fer sir ki dimoun i konpran sa.  Akoz otherwise nou kapab vwar nou pe antre dan en sityasyon kot nou ganny en kantite problenm between krediter avek debtors.  Me selman son lavantaz, son lavantaz primordyal i se ki wi, mon dakor ki i kapab fer li:- sa Lalwa once ki i pase, i kapab fer li vin bokou pli fasil pou dimoun ganny akse avek Kapital, ki se swa:- mon krwar Minis i kapab klarifye sa pou mwan.  Mannyer mon vwar li, i pa neseserman zis akse ek Kapital pou ou al fer en biznes.  I akse avek Kapital pou ou aste en komodite ki ou bezwen.

Dizon, par egzanp:- Minis ou a klarifye taler.  Dizon par egzanp, en dimoun i anvi aste en fridge. Mon krwar i kapab fer sa atraver en lagreman ki i kapab sinyen e anrezistre kot sa fridge i ava vin pou li, apre ki in fini fer the full payment, an relasyon avek valer sa fridge.

So, bann dimoun, sa ki nou apel bann dimoun ordiner, i kapab vwar zot, avek pasman sa Lalwa, i kapab vwar zot dan en sityasyon kot zot benefisye akoz zot ganny akse ek bann komodite ki otherwise, zot ti pou bezwen al fer en kantite savings, en kantite letan pou zot ganny akse avek.  So, mon krwar poudir the issue, the main issue pou mwan la, i se ki wi, akse ek Kapital pou fer en biznes, me selman nou bezwen fer li lo sa nivo e lo sa standar, kot nou sansibiliz bann krediter e bann debtors, pou nou kapab konpran e konnen kan ki en kolateral i deza annan en sekirite lo la, avan ki nou, nou antre dan en dezyenm lagreman, pou fer oubyen pou nou aksepte sa kolateral koman en sekirite.

Selman apard sa, i neseser ki nou annan en tel Lalwa e mwan mon krwar poudir i en bon linisyativ and therfore mon pou siport sa linisyativ.

Mersi Mr Speaker.

MR SPEAKER

Onorab De Commarmond.

HON CHARLES DECOMMARMOND

Mersi Mr Speaker.

Mr Speaker, zis pou mwan met keksoz byen, se ki sa ki Onorab Leader Lopozisyon pe dir, fodre pa ki i melanze e konfonn Higher Purchase avek sa Prozedlwa.  I 2 keksoz diferan.

Mon vin lo la e mon krwar sa Prozedlwa ki devan nou i en tre bon Prozedlwa, mon byen kontan.  Mwan mon welcome li, mon krwar Lasanble osi i welcome sa.  Akoz i en keksoz ki mwan personnelman, mon’n koz lo la a plizyer repriz dan sa Lasanble.  Sa Bill i pou anmenn posibilite pour nou dimoun, ankor mon dir pti biznes, mwayen biznes pou kapab devlope, pou kapab servi kolateral pou kapab ganny loan.  Ozordi, i en problenm.  Sanmenm sa gro problenm ek Labank, bann Labank ozordi e pa zis Labank Komersyal li, depi Housing tou.  Housing osi i annan problenm.  En dimoun pe al rod en pti loan pou li renovate son lakaz, i demann li sepa ki kalite zafer.  Pourtan loan inisyal pour sa lakaz, Housing menm ti donnen.  I dir ou, ou bezwen anmenn Guarantor. Ou bezwen anmenn sepa kwa.  Be selman ou pe demann 50 mil, ou annan ek zot en lakaz ki ou’n fini peye, ki vo 1 milyon, or ki vo 500 mil or 700 mil.  Be akfer ou bezwen anmenn ankor 4, 5 guarantorSo, sa i en konplikasyon e ki sa Lalwa i pou ede rezourd li.

Ou annan plizyer case ankor.  Par egzanp en dimoun i annan en gran later ek son lakaz lo la, en gran propriyete, ki vo R2, 3 milyon.  Son piti i pran en loan R125 mil e in garanti sa later antye ek sa lakaz tou.  Prezan i default e apre son manman i perdi depi later ek lakaz tou.  Ki nou pe dir.  Ler ou annan en propriyete koumsa, nou kapab koze e konpran pli byen sa kolateral ki ou annan.  Sa garanti ki ou annan pour en loan pli pti valer ki sa sekirite ki ou annan.  Annou koze, ou a dir mwan si mon default, ou a tir en bout sa later, ou a tir ou larzan ki mon drwa ou, leres i a reste.  Oubyen nou a tonm dakor depi avan, ou a dir mwan tir en bout, met koman sekirite ki mon pa perdi later antye si mon pa pey sa loan.  Ou konpran.  Sa ki mon krwar nou pe sey dir.  Be Labank i bezwen konpran sa.  Si Labank pa konpran, kantmenm nou pe pas Lalwa, nanryen pa pou ganny fer.

E prezan, mon demande ki Minister konsernen i donn koudmen ansanm ek Medya pou fer piblisite, koze, eksplike.  Annou koze lo nou Radyo pou nou, annan koze lo nou Televizyon pou nou, pou fer nou pep konpran sa ki pe pase kot nou.  E ki en fason dimoun i a konpran pli byen sa kestyon sekirite e kolateral otreman dir, pou li kapab pran son loan, ganny son loan e bouze dan se devlopman.  Sansan i reste an retar, menm ki li i annan asset.

Ou pran ou en zenn.  En zenn i napa larzan o komansman, me in ganny en sekirite, in ganny en propriyete.  Be i napa larzan.  Me Labank i dir li, ou bezwen en minimum ki ou bezwen mete.  Ou bezwen al rod 2 dimoun pou donn lanmen garanti.  Prezan si sa loan pa ganny peye, Labank i pa al sezi sa propriyete ki valer plis ki sa loan li, i vin tay lo sa guarantorGuarantor i bezwen peye.  E prezan la ozordi ki nou pe koz la, si ou pa peye tou Labank i konnen.  Central Bank i konnen e ou pa pou kapab ganny zanmen en loan.  Ou, ou guarantor ou en, ni en loan ou pa kapab gannyen.

So i annan sa konpleksite keksoz pourtan dan sa senp pti pei ki nou ete, ki fer lavi dimoun en martir, i fer lavi dimoun difisil.  Sa Lalwa pe sey dir annou ou fasilit tou sa.  E mon demande ki Gouvernman i fer piblisite.  SBC pa fer peye letan nou pe fer sa piblisite akoz sansan i vin difisil osi sa osi.  Konmsi tou dimoun a:- non, be nou bezwen endike, nou bezwen konpran nou tou pou nou kapab bouze.

Avek sa Mr Speaker, mon a dir ou mersi.  Nou devret siport sa Lalwa, i bon e annou fer piblisite, annou fer ledikasyon, pou nou kapab nou dimoun avanse dan nou pei.

Mersi bokou.

MR SPEAKER

Bon, mersi.  Avan mon donn Minis Right Of Reply, i annan enn de bann pti lamannman ki’n ganny sirkile by Leader of Government Business, avek bi pou fer sa Bill vin gender neutral.  Mon krwar i ok.  Petet la mon ava zis remind Lofis Attorney Zeneral ki nou ti’n depas sa staz.  Nou’n remarke ki enn de Bill la tou dernyerman, i kontinyen annan sa bann problenm.

Minister, Right of Reply.

MINISTER JEAN-PAUL ADAM

Mersi bokou Mr Speaker e mersi bann Manm Onorab.  E tou dabor, mersi pour Mr Speaker e bann Manm, pou idantifye sa kestyon lo lenportans gender neutrality dan langaz ki ganny servi dan bann Lezislasyon.  E lo lapar tou bann ki’n enplike, mon prezant mon lekskiz e nou ava fer sir ki sa i kontinyen ganny:- ki nou adres li dan en fason pli sistematik.  Mon krwar nou’n fer serten formasyon, me si i ankor pe arive, savedir nou bezwen kontinyen e mon ava pran legzanp Onorab De Commarmond poudir nou bezwen koz lo la.  E letan nou koz lo la, nou fer dimoun edike e nou ariv lo son solisyon.  Alor fotespere ki nou pe mansyonn sa dan Lasanble ozordi.  Nou ava fer sir ki bann prosen Prozedlwa ki nou anmenn, i adres sa dan en fason ki koresponn avek bann valer ki nou tou nou partaze dan Sesel e ki anliny avek nou Konstitisyon.

Mr Speaker, pou pran enn de bann pwen ki’n ganny leve par bann Manm Onorab.  Premyerman lenportans pou envestir dan sistenm enformatik.  Sa i enn ki absoliman i form en pti pe labaz sikse sa Prozedlwa letan nou pou met li an aplikasyon e nou krwar i en tre bon lide pou nou enplik Sekter Prive dan sa bann lenvestisman, pou vwar ki mannyer zot kapab osi fer en model biznes ki lie avek sa bann lenformasyon e fer sir ki sa posibilite i ganny servi par maksimonm dimoun ki posib.

Parey detrwa dimoun in remarke, sa Lalwa pou mars ansanm avek sa opsyon pour leasing, ki en provizyon ki nou’n deza fer me ki pa ankor vin an aplikasyon.  Me sa Secured Transaction Bill pou ed nou pou met sa an aplikasyon dan en fason sistematik.  Nou’n osi fer sir, letan nou’n anmenn sa Secured Transaction Bill isi, ki nou’n koze avek bann Labank, ki nou’n travay avek zot, pou nou sey adres sa dan en fason ki pou permet sa ganny enplimante dan en fason ki vreman anmenn sa benefis pou akse avek kredi e fasilite bann prosesis e parey nou’n dir, redwir sa ladministrasyon.  Redwir sa bann baryer administratif ki ganny met devan e permet dimoun ki parfwa petet napa, zot napa petet bokou bann assets pou zot kapab al fer en loan, me zot annan bann assets ki annan valer.  E les sa bann dimoun al pret larzan, envestir dan lekonomi, fer nou vin pli prodiktiv nou tou.

E alor, absoliman sa Prozedlwa pou mars ansanm avek bann devlopman ki pou arive dan Sekter Leasing. Bokou bann Onorab in donn bann legzanp kot en dimoun i kapab lease en lekipman, en transpor pou li ed li dan son biznes pou li kapab pli byen fer son travay, oubyen menm lo en baz personnel.

Mon’n pran not osi lefe ki i annan sa dezir pou nou bouz dan higher purchasing.  Mon krwar plizyer Onorab in mansyonn sa e sa Lalwa in deza ganny pase par sa Lasanble, me i pa ankor antre an aplikasyon akoz nou ti pe fer sir, ansanm avek Labank Santral ki bann sansibilizasyon i ganny fer byen, bann preparasyon i ganny fer byen, pou sa ganny met an plas.  Me parey Leader Lopozisyon in mansyonnen, sa Lalwa letan i pou ganny met an aplikasyon, an lyezon avek sa Lalwa Secured Transaction, i pou permet nou donn plis opsyon pep Seselwa, biznes, ensi ki endividi.

Sertennman, sa Lalwa i vize pou redwir risk bann dimoun ki pe al dan okenn kredi.  I redwir risk sa dimoun ki pe pret sa larzan, me i osi redwir risk sa Labank, sa Lenstitisyon ki pe al pret sa larzan e i kree sa sinerzi ki permet nou pli byen akse avek kredi.  E parey mon’n dir e mon pou repete Mr Speaker, sa Lalwa i mars konzwentman avek telman lezot linisyativ ki Gouvernman pe met an plas.  Finansman pour SMEsHigher Purchasing Bill, leasing e bann lezot linisyativ ki pou pli byen siport devlopman akse avek kredi e Sekter Prive e bann SMEs dan pei.  Nou’n osi pran an kot sa nesesite pou nou sansibiliz lepep Seselwa dan en fason sistematik e pou annan plizyer bann Latelye, bann Workshop ki pou ganny organize avek bann Lenstitisyon, avek bann Labank, me osi avek piblik an zeneral, pou eksplike lo ki mannyer sa pou marse.

Sa kestyon transparans e sa kestyon lenformasyon ki lie avek sa bann tranzaksyon, i enn bann eleman kle dan sa Lalwa, kot Biro Rezistrar Zeneral pou annan sa lenformasyon a la dispozisyon nenport ki, pou zot pli byen kapab konnen kote ki bann lekipman oubyen bann transpor ki’n ganny met angaz ki annan sekirite lo la e ki permet nou, nou tou travay dan en fason ki pli transparan e sa pou ed nou dan nou abilite pou nou ganny kredi.

Mr Speaker, mon krwar ki nou tou nou konsyan ozordi ki enn bann defi kot i konsern loan, ki se swa loan pour biznes, ki se swa loan pour lakaz, malerezman nou tou dan en fason, nou pey fre sa bann move krediter.  Bann ki pa pe peye, nou tou nou pey pou zot, akoz bann Labank parfwa zot pa santi zot ase sekirize dan sa risk.

Mon krwar nou tou nou santi poudir bann Labank i devret fer plis, vi sirkonstans ki nou ete ozordi.  Nou lekonomi pe pas dan en lot letap.  E mon’n deza dir e mon pou redir.  Sa ki pa pe bouze pou ganny kit deryer.  Me i vre ki dan lepase, nou tou nou’n soufer akoz bann ki pa peye i fer bann Labank demann plis sekirite ki neseser.  Sa bann diferan ranforsman dan Lezislasyon ki nou pe anmenn, i pou donn tou dimoun plis sekirite.  I pou permet nou tou gradyelman al dan en sityasyon kot i pou pli fezab pou nou ganny kredi e bann ki bann bon peyer, bann ki pran zot responsabilite o serye, pou osi vwar rezilta avek en meyer akse avek kredi, avek bann pli bon to avek kredi e sa i pou ranforsi nou kapasite an sa ki konsern akse avek finansman, ease of doing business.

Mr Speaker, mon osi en realis.  Bokou sa bann sanzman i annan en serten letan ki i pou pran pou nou met li an aplikasyon, me pou nou fer li byen, nou pou bezwen swiv li, nou pou bezwen kontinyen koz lo la e zot pou kapab kont lo nou Minister pou fer sir ki nou kontinyen met sa bann pwen devan.

E mon remersi Onorab ki’n poz sa problenm osi dan konteks lozman akoz pli tar mon pou osi revin dan Lasanble, kot nou pou koz ankor lo akse finansman pour lozman, akoz sa i osi en eleman kle.  E sa bann problenm kolateral kot i konsern sa bann akse avek sa bann loan i osi egziste.  E i enportan ki nou adres sa.

Sa Secured Transaction Bill pou kontribye en pe anver redwir sa bann baryer administratif ki Onorab De Commarmond in site, me nou pou osi regard sa kestyon akse avek finansman pou devlopman lakaz e pou akse avek lozman dan en fason pli sistematik.  E nou pou revini pli tar pou nou diskit avek sa Lasanble lo bann opsyon ki nou pe met devan.

E Mr Speaker, zis pou terminen, sa sanzman dan Lalwa, sa nouvo Lalwa ki nou pe anmennen parey mon’n dir, i form par dan nou stratezi pou nou batir en sistenm finansyel, en Sekter Finansyel ki fyab, ki kredib, ki transparan, ki lo en standar global.  Ki world class, me ki reponn a nou bezwen koman sitwayen Seselwa e ki kree plis loportinite pou partaz larises.  E nou santi ki nou pe al dan sa direksyon.  Nou lekonomi pe la dan en lot letap e mon remersye zot tou pou siport sa Lalwa ki pou form parti dan sa stratezi.

Mersi Mr Speaker.

MR SPEAKER.

Bon, in ler pou nou pran en vot lo merit e prensip Bill.  Tou bann ki an faver?  Okenn ki kont?

Mon a ganny mwan en Formal Second Reading.

MADAM CLERK

A Bill of an Act, to make provisions relating to certain transactions, to enable lending secured by movable property, to repeal the Security on Movables Act (Cap 209), to make consequential amendments to the Stamp Duty Act (Cap 226), and for matters connected therewith or incidental thereto.

MR SPEAKER

Bon, Committee Stage?

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mr Speaker, mon move ki nou sot Committee Stage.

MR SPEAKER

Okenn ki oule segonde?

HON CHARLES DE COMMARMOND

Segonde Mr Speaker.

MR SPEAKER

Pran en vot.  Tou bann ki an faver?  Okenn ki kont?

Mon a ganny en Motion for Third Reading.

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mr Speaker, anba Order 71(1), mon move ki nou lir sa Bill en Trwazyenm Fwa.

MR SPEAKER

Okenn ki oule segonde?

HON CHARLES DE COMMARMOND

Motion seconded Mr Speaker.

MR SPEAKER

Pran en vot lo la.  Tou bann ki an faver?  Okenn ki kont?

Bon mon a ganny mwan en Third Reading.

MADAM CLERK

This Act may be cited as the Secured Transactions Act, 2015.

MR SPEAKER

Bon, Bill in pase.  Nou ava eskiz Minis ek son delegasyon parmi nou e nou, nou pou zwenn 2er apre midi.

ABC i 1.15.

(LUNCH)

MR SPEAKER

Bon apre midi tou dimoun e mon swet labyenveni Vis-Prezidan, ki pe vin prezant 2 Bill ek Lasanble Nasyonal ozordi apre midi.

Nou premye Bill se Election (Amendment) Bill, 2015.  E mon a ganny en Motion for Second Reading.

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Good Afternoon Mr SpeakerGood Afternoon Vice-President.

Mr Speaker, anba Order 64(2), mon move ki nou lir sa Bill en Dezyenm Fwa.  Mersi.

MR SPEAKER

Okenn ki segonde?

HON CHARLES DE COMMARMOND

The Motion is seconded Mr Speaker, Sir.

MR SPEAKER

Bon, mon ava envit Vis-Prezidan pou entrodwir son Bill.

VICE-PRESIDENT, MR DANNY FAURE

Mr Speaker, tou Manm Lasanble Nasyonal.

Mr Speaker, mon krwar i pou apropriye pou mwan zwenn tou bann Onorab, pou swet ou en Bonn Aniverser.

MR SPEAKER

Mersi.

VICE-PRESIDENT, MR DANNY FAURE

Mon konn tre byen ki i fer preski, preski, preski mon dir, lanmwatye ou lavi la dan sa lakaz.  Mon pa pou dir ki laz ou annan, me preski lanmwatye ou lavi, la dan sa lakaz.

So, mon swet ou tou de bon.

MR SPEAKER

Mersi bokou.

VICE PRESIDENT MINISTER DANNY FAURE

Mr Speaker, Onorab Lasanble Nasyonal, i en plezir pour mwan o non Gouvernman, prezant sa Lamannman lo Lalwa Eleksyon.  Me mon ti a kontan komans par dir ki Komisyon Elektoral isi Sesel, i ti son pouvwar, son manda dan Konstitisyon nou pei.  Sa i tre kler ki manda, ki responsabilite e ki rol Komisyon Elektoral i annan.

E ler nou koz lo Komisyon, nou pa pe koz lo en dimoun, nou pa pe koz lo 2 dimoun.  Nou pe koz lo Komisyon, konstitye par bann dimoun konpetan.  Dimoun ki’n dedye zot letan, zot lekspertiz, zot leksperyans pou travay pour Sesel.

Dezyenmman Mr Speaker, Lalwa parey i ete la ozordi, i permet ki Komisyon Elektoral i fourni en kopi Rezis Voter a bann Parti Politik ki’n anrezistre.  E ler mon dir kopi, mon pe dir kopi ki’n ganny sertifye. E Lalwa parey i ete, i pa permet ki Komisyon Elektoral i fourni Rezis Voter dan form elektronik.  Sa in en size diskisyon, in en size deba ant bann Parti Politik e Komisyon Elektoral.  E swivan linisyativ sorti kot Komisyon Elektoral, ki en rekomandasyon in ganny fer a Gouvernman.  E zanmen in annan okenn enterferans sorti ni kot Gouvernman, ni kot States House lo sa size.  Donk, ler sa rekomandasyon in ganny fer e Gouvernman in aksepte rekomandasyon sorti kot Komisyon Elektoral.  E se pour sela ki an term lamannman, Gouvernman i dakor avek pozisyon Komisyon Elektoral nou pei.

Ki i fer?  I fer ki Legalman, i pa en kestyon fer bann keksoz lo en baz administratif, akoz si son pouvwar i son manda i sorti dan Konstitisyon li menm, i pa nenport Komisyon administratif.  Set en Komisyon ki’n ganny konstitye Legalman, kot i ganny pouvwar sorti dan Konstitisyon li menm.

Donk, i bezwen fer bann keksoz dan en fason Legal.  E se pour sela ki sa lamannman ki devan nou i dir ki dezormen, Komisyon Elektoral i ava fourni bann Parti Politik ki’n anrezistre, kopi Rezis Voter, sertifye dan en form elektronik.  Me lafason ki sa form elektronik i ganny fourni, i bezwen anba kontrol Komisyon Elektoral, dan en fason sekirite, pou evite ki bann lenformasyon, detay lenformasyon, dat nesans, NIN, i pa ganny mete partou.  I bezwen ganny soumet dan en fason tout sekirite.  E sa i enportan.  Enportan pour pei, enportan pour sa prosesis.  I enportan osi pour sa voter.  I osi en form respe lo detay lenformasyon endividyel sak voter dan nou pei.

E trwazyenmman, sa lamannman ki devan nou ozordi, i dir ki bann lenformasyon.  E mon ti a kontan prezant lekskiz ki in annan en omisyon ladan e mon tre kontan ki Leader of Government Business in table en lamannman lo sa lefe.  Akoz nou bezwen, ler sa lenformasyon in ganny donnen, nou bezwen annan non sa voter, nou bezwen annan dat nesans voter, nou bezwen annan ladres voter e osi nou bezwen annan landrwa kot sa voter i vote.  Son landrwa elektoral.  Sa i bann detay ki pe ganny sorti dan sa lamannman ki’n ganny mete devan Lasanble ozordi.

E once ki Lasanble Nasyonal i aprouv sa, donk, i fer li dezormen legal pour Komisyon Elektoral fourni en kopi Rezis.  I bezwen fer keksoz Legalman.  I pa kapab fer keksoz an deor Lalwa.  E se pour sela ki nou la apre midi, pou nou lo lapar Gouvernman, met sa rekomandasyon ki sorti kot Komisyon Elektoral, pou Lasanble aprouve.

Dernyen man Mr Speaker, mon krwar i trez enportan pou nou dir mersi tou bann dimoun, ki depi 1993, menm avan, 92 onwards, ki’n travay dan bann distrik partou, pe ede lo Lalis Voter.  Kantite dimoun ki’n travay.  Kantite dimoun ki’n travay.  E osi en kantite dimoun ki’n travay zour Eleksyon.  Ki’n travay zour Eleksyon.

Donk, i pa kapab an Septanm 2015, pou nou kapab dir ki in annan okenn trik ki’n arive avek Lalis Voter.  Si par egzanp Mr Wavel Ramkalawan, dan Eleksyon Prezidansyel ti ganny apepre 45 poursan vot.  Eski i vedir ki 20 poursan dan sa 45 poursan ti vot 2 fwa?

Donk, mon kit sa avek nou Lasanble Nasyonal pou nou pran en vot lo la.

Mersi Mr Speaker.

MR SPEAKER

Bon, deba i ouver.  Okenn entervenan?  Onorab Pillay.

HON SEBASTIEN PILLAY

Mersi Mr Speaker.

Mr Speaker, mon kontan ki mannyer Vis Prezidan in prezant sa lamannman dan sa Prozedlwa, akoz in fini son lentervansyon avek en pwen tre enportan, kot parfwa nou konsider keksoz zis lo en perspektiv, ki mannyer i afekte nou, me nou pa konsider li lo lafason ki menm perspektiv i kapab ganny vwar par lezot dimoun.

Mr Speaker, mon krwar ki nou’n ariv la 2015 e pou nou call into question nou prosesis elektoral, i en pti pe dezapwentan lo lapar sa bann dimoun ki pe fer li akoz ler nou analize, in annan bokou dimoun, zis parey Vis-Prezidan in dir, ki’n travay depi 93 zour e nwit, pou asire ki sa prosesis is as reliable and as viable as possible.

Pandan mon karyer isi dan nou Lasanble, mon’n ganny loportinite pou mwan obzerv Eleksyon dan detrwa pei e mon ti a kontan servi en pti pe sa konparezon ki mon’n vwar dan bann lezot ziridiksyon, ki mannyer prosesis elektoral i pase depi son lanrezistreman, ziska vote, ziska sa post-election process, pou nou konpar en pti pe si reelman nou kapab dir ozordi poudir nou sistenm i annan fait.

Premyerman, tou sistenm i baze lo en lanrezistreman voter, ki ganny fer, ki ganny defini par bann guidelines e par bann Lalwa.  E tou pei i subscribe to sa prosedir.  E Sesel i pa en leksepsyon.  Mon krwar Lalwa i fer li tre kler ki mannyer dimoun i anrezistre pour Eleksyon e Lalwa i fer li tre kler kote ou al anrezistre e sa i leka isi Sesel.  Napa okenn diferans ant sa ki nou pe fer isi, avek sa ki nou pe fer aletranze.  Me parey dan tou lezot pei, ki nou pou vwar par egzanp, Langleter par egzanp Mr Speaker, kot mon’n annan leksperyans pou vwar, in ariv menm lenstans kot ler zot ti sanz bann guidelines an sa ki konsern individual registration, bokou dimoun ti sorti lo Rezis Voter akoz zot pa ti kapab, zot pa ti’n anrezistre individually, me zot ti pe ganny anrezistre as a block, par egzanp dan en block flat. E sa ti fer ki sa bann dimoun pa ti pe aparet lo Rezis Voter dan sa landrwa, akoz zot ti bezwen al anrezistre individually. Me sa i pa vedir ki sa sistenm i an fait, akoz sa i zis en guideline ki’n sanze ki dimoun i bezwen abide to. Isi nou pa’n zanmen annan leka, kot en dimoun in ganny disenfranchised akoz tou dimoun ki annan Drwa Vote, ki Lalwa i permet li vote, i kapab anrezistre pou li vote.  So, mon pa vwar kote nou pe call into question, sa prosesis lanrezistreman.

Now, ler ou anrezistre pou vote let’s say ozordi, Sesel,  mon move mon al an Ostrali koman en etidyan.  Ler mon pe study, si i annan en census ki arive, byensir census pa pou capture ki mon la e si mon deside reste, mon non pou reste lo Lalis Voter, me par kont, mon pou’n move aletranze kot mon’n fer mon letid e mon’n komans mon fanmir.  So, mon pou still aparet lo Rezis Voter.

So, mon pa vwar rezon akoz ki nou pa pe konpran bann sirkonstans ki arive, ki fer ki sityasyon is as is.

But let’s move past thatLet’s move past the registration process and let’s move at the process itself. Zour vote par egzanp, Ballot Boxes i ganny ouver dan prezans tou bann Parti Politik.  Mwan mon’n vwar dan pei byen demokratize kot dan en Stasyon Vote, ler Ballot Box i ganny ouver, napa reprezantan Parti Politik.  I ganny ouver zis par sa Electoral Officer.

So, ler nou pe regard bann checks and balances ki nou met an plas isi, konpare avek en sistenm koumsa, ou kapab konpran poudir nou annan en very robust sistenm ki fer tou pou asire ki keksoz is as valid and as viable as possible.

Ler dimoun par egzanp pe vote, nou tou nou pe regarde and there is a check ki pe ganny fer, baze lo en photographic ID ki sa voter i bezwen prezante isi.  Me i annan pei, par egzanp Langleter, kot dimoun pa servi en photographic ID.  En dimoun i vin avek en voter card, ki’n ganny issued e i vin vote by sa voter card. Sa Electoral Officer pa kapab tyeke foto-grafikman, si sa menm dimoun ki pe vote.  Me nou isi, nou annan en photographic ID, ki ou bezwen annan zour ou pe al vote e sa se ID ki permet ou pou antre dan en Stasyon Vote e vote.  Isn’t that in itself a checks and balance, pou asire ki napa okenn nefarious activities ki arive otour vote?

Now, but let’s look about casting the ballot itself. Ler ou pe cast the ballot, there are Party representatives inside, inside the Polling Station. I annan Polling Agents inside the Polling Station.  Me dan lezot pei napa.

And so ler ou pe regarde, so many checks and balances in ganny met an plas dan nou sistenm, pou asire zisteman ki nou napa okenn fait and yet we come round, since 1993 we’ve been conducting Elections, in September 2015, for us to raise the alarm that we are concerned that there are nefarious activities going on.

I think that’s just en convenient copout ki serten dimoun i oule servi, pou pa aksepte lefe ki si mon perdi Eleksyon, this is my fall-back position.  And this is something that lepep Seselwa i bezwen konpran.

And I go further Mr Speaker.  I go further in saying ki si par egzanp ou pe deny en voter:- ou pe dir ek en voter, pa al vote, you are denying that voter his Constitutional Right. E napa en voter ki devret ekout en lot dimoun e dir li pa al vote.  Napa en dimoun ki devret ekout en lot dimoun ki devret dir li pa debout dan en Eleksyon, akoz i ou Drwa Konstitisyonnel pou partisip dan aktivite demokratik e politik ou pei.

So once again, it comes back to the mind-set ki serten dimoun i annan, to always try to prove something is wrong because sometimes we are just basically bann sore losers.  E nou pa kapab aksepte lefe ki sa sistenm an plas is as robust as it can be, konparab avek menm sistenm ki egziste dan bokou lezot pei ki swadizan pli demokratik ki nou.  E nou’n fer tou pou asire ki i annan en element of trust in the final result. E se pour sa rezon ki mon krwar poudir nou bezwen:- Lepep Seselwa i bezwen analiz sa ki pe ganny dir vizavi nou prosesis elektoral, vizavi sa ki pase pandan letan ki i annan Eleksyon isi.

E en lot pwen fondamantal dan tousala Mr Speaker, se ki the votes tally. The votes, they tally.  At the end of the day ler nou kont sa bann vote, they tally. So, si par egzanp ou en Parti Politik, ou pa pare pou ou fer the leg work, ou pa pare pou ou al devan laport dimoun, ou pa pare pou ou al vizit dimoun, ou pa pare pou ou al vwar problenm dimoun, parey nou koman en Parti Politik nou kontinyelman fer depi dernyen Eleksyon.  Ou pa pare pou ou reste konekte ek dimoun e at the end of the day, ou oule ekspekte ki the whole thing jump into your lap, but then you have an issue. As Politicians, you must seriously reconsider your profession e al fer en lot keksoz, akoz politik is about giving yourself as much as you can, pou asire ki your ideology, ou filozofi i ganny push forward and you seize every opportunity to do so.

And finally Mr Speaker, when you move from the process whereby ou annan tou sa bann checks and balance, Ballot Box i ganny ouver, i ganny enspekte pour vwar si napa stuffed ballots ladan.  Ler i pe fermen, bann seals i ganny tyeke pou asire ki sa bann seals i ganny mete parey.

Mr Speaker, I’ve been to a country where the seals are not even checked.  I’ve been to a country where counting i ganny fer dan en Counting Centre e Electoral Officer i pran sa Ballot Box i met dan son transpor, i anmennen.  Can you imagine nou fer sa isi?  Can you imagine that? I’ve seen this in a very democratic country.  Mon pa la pou konpar system and say which one is better because each system works best for their context. Me le pwen ki mon oule fer pase se ki, when you talk about all these things happening and you try to grow that mistrust dan dimoun, pou fer dimoun krwar poudir that’s the perception of things, me ou pa koz on the reality of itThat people have stood in Election since 1993, and they’ve lost.  Is it because that we’ve been winning that we have now to suffer this indignation of saying ki whenever we won we did something nefarious. Nou’n fer en keksoz ki pa normal.

So, I think it is important ki Lepep Seselwa i konpran ki we have a robust system in placeEvery checks and balance in ganny met an plas, pou asire ki ou vot i konte, ki ou vot i sekre e ki sa prosesis i reste as strong as possible, akoz nou demokrasi i depan lo la.

And finally, finally Mr Speaker, en pwen ki reste, se ki ler Eleksyon in anonse, ou annan ou tout en gam bann Lazans Enternasyonal, bann Election Assessment Missions, bann EAM so to speak, ki vin vwar Eleksyon.  And there’s never been a point, kot sa bann dimoun in question the process.

In fact whatever suggestions ki zot in donn nou, we’ve incorporated to strengthen the process further. So, ler tou dimoun lo en kote pe dir ou poudir the system works, the system i strong, i enn ki valid. E on the one side ou annan en pti group dimoun ki pe lev bann plakar, ki pe dir ou poudir, ghosts on the Register. But show us the ghost.  Montre nou sa bann ghosts ki zot in vwar.  And the truth is they can’t. E pour mwan at the end of the day, this is going to be their fall-back position.

E pour mwan, en lot keksoz ki mon oule fini avek Mr Speaker, I think it’s a de service pour tou sa bann travayer Eleksyon, ki every Election, they give their time away from their family. Zot pare pou pran the indignation, the accusations of themselves not being truthful, because you challenge the integrity of somebody la, ler ou dir li poudir son travay ki in fer, i pa en travay ki ti drwat, ki pa korek.  Ou pe challenge lentegrite and I hope bann Electoral Officers i konpran that perspective.

Mr Speaker, nou’n ariv en konzonktir ozordi, kot nou sistenm i stronger than ever and we’ve moved to a point while democracy is most stable than ever.  And we are stable because we are a country ki mazin lo nou stabilite ekonomik, nou mazin lo stabilite nou demokrasi, nou mazin nou stabilite politik.  E sa i arive akoz ou annan en strong leadership, ou annan en Parti ki konvenki, ki krwar dan sa stabilite and this is where we need to keep going.

Mersi Mr Speaker.

MR SPEAKER

Onorab Fideria.

HON EMMANUEL FIDERIA

Mersi Mr Speaker.  Bonn apre midi tou Manm Onorab.  Bonn apre midi Vis-Prezidan.

Mr Speaker, ozordi nou Lasanble pe deliber lo Election (Amendment) Bill. Avek gran pasyon koman Manm sa Lasanble, pou mwan pou osi azout mon kontribisyon.

Mr Speaker, Sesel in pas atraver plizyer transformasyon depi 1770 ziska ozordi, lannen 2015.  Listwar devlopman limanite in toultan en listwar lalit, anmennen par bann zonm, fanm, zanfan dan prezans bann gran Leaders parey Prezidan Rene, Mr Nelson Mandela.  Listwar i ranpli avek bann model zonm, fanm ki ler in fatige sibir leksplwatasyon, lenzistis ek inegalite, i annan dan li plizyer zonm, fanm atraver zenerasyon keksoz ki bwi, ki vibre, ki apel zot pou leve, debout, pou rode ki mannyer pou adres linegalite, lenzistis ekstrenm, ki bann zonm, fanm, en pti group minorite in kondann en gran mazorite dan nou sosyete, apele sivilize ki nou viv ladan.

Mr Speaker, atraver dinamik ek lasaler politik dan plizyer lokazyon, bann deba lo bann rezo sosyal, dan bann Zournal, Parti ki mon reprezante isi, in touzour ganny akize pou aste vot, ki nou aste dimoun.  Me ler mon get deryer mwan dan nou pase, mon regrete pou dir parmi plizyer sa bann Politisyen, ki pa partaz menm lopinyon politik avek mwan, mon santi ki zot in kontinyelman fer gran fot, par zot mank matirite politik, par zot mank leksperyans dan direksyon sosyete.  Zot in touzour montre lepep ki zot in vreman perdi lesansyel dan sa lafore sitan konpleks ki nou apel sosyete Seselwa.  Zis akoz zot in annan bann fo lapresyasyon lo tandans e direksyon sa lemonn maternel ki nou viv ladan.  Zot in toultan san santiman imen.  Zot santi tou loder politik avek tou keksoz, zis akoz zot pa o pouvwar.

Mr Speaker, sepandan mon reste soulaze e kontinyen viv avek pli gran lespwar ek loptimizm, ler mon vwar leadership Sesel, ler mon vwar ki leadership Parti Lepep, anba direksyon Prezidan Michel pa’n perdi direksyon dan sa gran lafore.  Tou lekontrer, avek pli gran defi adversite, leadership in sistematikman reponn bezwen Seselwa.  Nou pa’n zanmen ezite.

Mr Speaker, Leadership Sesel in aksepte e egzekit plizyer reform, swa elektoral swa ekonomik.  Nou demokrasi pe palpite partou dan nou sosyete.  Me malgre sa tousala, nou’n touzour met zonm e son byennet koman sa konponan pli enportan an fas avek bann desizyon pou egzekit bann mezir dan sa menm prosesis.

Mr Speaker, pour en pep epanouir, i bezwen annan bann fakter enportan ki an plas.  Parey ozordi dan Sesel, nou annan stabilite politik, nou annan lape, stabilite ekonomik.  Me listwar Eleksyon dan sa pei, dan nou fason fer Eleksyon, in toultan evolye.

Mr Speaker, Parti ki mon reprezante isi dan sa Lasanble, depi ler in ne lo later Sesel, in touzour fikse e reste fokalize dan son demars pou adres bann nesesite fondamantal tou Seselwa.  Anfen, elimin lamizer, derasin bann sikatris lapovrete ekstrenm, elimin dezespwar e kree lespwar dan lavenir, elimin enferyorite e batir lafyerte en Nasyon, kree konfidans dan sak zonm, fanm, zanfan e fer zot pran konsyans ki zot annan kapasite pou leve, pou debout.  En vre plas lasosyete, san ki ou bezwen vwar ou nesesite anpes okenn parmi ou bann frer reisir dan lavi.

Mr Speaker, se sa ki Parti SPUP, Parti SPPF, Parti Lepep, in lite par partisip ou organiz plizyer bann Eleksyon ki’n arive lo later Sesel.

Mr Speaker, Sesel i repite pour organiz free and fair Election. Nou’n organiz Eleksyon dan bann letan Parti Inik.  Eleksyon ti organize an 79, 83, 87, 91, 92, 93, 98, 2001, 2002, 2006, 2007 e 2011.  Zanmen Parti SPUP, SPPF, Lepep in taye.  Toultan in la e toultan in lager.

(Applause)

HON EMMANUEL FIDERIA

Mr Speaker, Gouvernman Parti Lepep dan son demars pou fer demokrasi palpit lo later Sesel, par organiz bann Eleksyon tre transparans, in toultan rod bann fason inovativ, gide par bann good practices enternasyonal, kot bann Lorganizasyon repite parey Linyon Eropeen, Lenstiti Carter, African Union, SADC, menm tou dernyen man, obzervater lokal ek bokou lezot ankor, in tou letan felisit Sesel dan tou son parkour kot tou son sitwayen i ganny Drwa Vote.  En Drwa ki ganny ankadre dan nou Konstitisyon, pou elekte bann Leaders pou diriz desten sa pep.

Mr Speaker, nou dan Parti Lepep, nou annan en kiltir travay, nou annan en disiplin travay, ki mannyer nou adres travay politik.  Apre sak Eleksyon, nou komans travay pour nou lot Eleksyon.  Nou pa zis asize e zis konplent.

Mr Speaker, sak Parti i devret rod son fason, pou li konnen lekel dimoun ki paret lo Lalis Voter.  Nou Parti, Parti Lepep i annan plizyer zonm, plizyer fanm, zenn, ki’n dedye zot letan dan lepase, yer e ozordi, pou fer sa travay.  Ozordi mon pran sa loportinite, pou dir zot mersi o non mon Parti.

(Applause)

HON EMMANUEL FIDERIA

Mr Speaker, Biro Komisyon Eleksyon, son manda se pou fer sir ki tou keksoz ki annan pou fer ek Eleksyon e deroulman Eleksyon, i marse.  E Gouvernman, atraver Lasanble, i fer sir ki Komisyon Eleksyon i ganny ase Bidze pou fer son travay.  Tou Parti Politik anrezistre dan Sesel, i annan sa ki nou apel en Lalis Voter.  Ki zot fer avek?  Met dan larmwar apre ler Eleksyon pe vini zot konplent?  Dir ki i annan nanm lo lalis?  Rod tou kalite lekskiz?  La, zot pe rod lalis elektronik.  Biro Eleksyon pe donnen.  Ki zot pou fer avek?  Mon a swete, mon swete ki zot pa fer manboulouk.

Mr Speaker, tou dernyen man, ti annan en gran deba lo prosedir Eleksyon dan nou pei.  Tou Parti Politik ki ti ganny anrezistre sa lepok, ti ganny sans partisip ladan e donn zot pwennvi.

Mr Speaker, ler Eleksyon i anonse, tou Parti Politik i ganny envite pou partisip dan tou son bann prosedir, ziska zour vote.  Zour vote, tou Parti i annan son bann reprezantan ki la pou sirvey deroulman Eleksyon.  E ler pou konte, tou Parti Politik i annan zot reprezantan osi.  Oli problenm?

Mr Speaker ler milti-parti ti ganny prononse, kantite bann pti Parti ti ganny formen, menm parey konmela.  Me apre zot pa travay.  Zot pas zot letan zis konplent, apre zot disparet.  La nou vwar menm kalite fenomenn.  Bokou zot in aparet.

Mr Speaker, sa se la demokrasi.  Mon swe se apre Eleksyon, zot reste lanmenm pour donn en koudmen pou batir sa Nouvo Sesel.

Mr Speaker, Nasyon Seselwa i en pep ki entelizan.  Nasyon Seselwa i konnen ki debout e ganny vot pou vin en Prezidan en pei, i pa en zwe lasans oubyen en lotri kot ou aste en tiket e esper ou sans monte.

Mr Speaker, debout latet direksyon en pei, i serye e personn pa devret krwar e pran sa moman ki sak fwa i arive, i devret ganny gete koman en moman eksepsyonnel.  En gran levennman enportan, zisteman akoz nou pe koz lo lavenir en pep.

Wi Mr Speaker, sel Parti ki’n demontre ki i kapab garanti pep Seselwa en trankilite lespri e lespwar dan lavenir, se Parti Lepep.  Ansanm annou akonplir enn parmi bann pli gran misyon nob.  Se kontinyen gard zonm o sant tou sa ki nou fer, akoz finalman, dan nenport ki sosyete, se selman lakoz legzistans zonm ki enportan.

Annou donn li sa donn li.  Mersi Mr Speaker.

(Applause)

MR SPEAKER

Onorab De Commarmond.

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mersi Mr Speaker.

Mr Speaker, be Lalwa i straight forward.  Ou konnen, la nou bezwen vot sa Lalwa, vot sa sanzman.  Selman mon an vi konmsi anvoy 2 mo kosyon devan avek nou popilasyon.  Lontan mon la mwan.  Ou konnen, depi 93, mon’n vwar par egzanp lopozisyon, SNP ti dan Lasanble, Onorab Pierre ti dan sa Parti sa letan.  Zot ti annan zot en letan mon krwar 9 poursan apepre.  Apre in monte, monte ziska ler ti’n ariv pros 45 poursan en letan mon rapel.  Be, Konmsi mon pe kalkile.  Menm Lalis Voter ti pe servi.  Oule dir mwan, nanm ki ti vot pou zot?  Kestyon konmsi, ou poz ou lekor.  Ouswa sa Lalis Voter ti bon sa letan, zis akoz la ozordi, zot bann siporter in kit zot par grap e ki zot napa kredibilite, zot in tonbe.  Prezan konmsi zot zis rod en zafer pou anvoye pou derob dimoun.  Sa en kestyon mon poze.

Mon demann mon lekor en lot kestyon.  Mon annan bann papye ek mwan la, mon ti pe tyeke.  I annan bann zafer soz lo la e osi bann kritik lo sa Lalis Voter.  Prezan mon dir, be sa bann dimoun zot ti en letan dan Parti Lepep, Parti ki nou ladan, Parti SPPF. Menm Lalis Voter ti la e zot ti defann a tout bra konmsi.  La en pti kou, sanmenm sa Lalis pa bon.  Mon pa oule tro, tro servi bann mo konmsi par siny de respe, yer ti soz lape, Lazournen Lape.  Konmsi selman nou voter la deor, i devret pe reflesir.

Regard en keksoz Mr Speaker.  Sesel sa ta devlopman ki i pe fer, tanzantan nek en ponnyen etidyan i al etidye deor.  En ponnyen dimoun i al travay deor.  Ozordi Seselwa i ganny swazir par bann Lorganizasyon Enternasyonal pou al travay.  I annan Mr. Cafrine lot zour fek ale.  Mr Cafrine ti lo Lalis Voter li.  Anfen kont, lo Lalis Voter Cascade.  Be la in ale, be i ankor lo Lalis Voter Cascade li.  Pa ankor tir li.  Ou konpran mwan?  Nou dir en nanm, kwa?  Sey konpran sa lozik.

Letan ou get konmela la demen, bann dimoun kot Statistik i al fer en resansman Cascade.  I vini, i rode i pa vwar Mr Cafrine.  Dan son resansman li, Mr Cafrine pa lo zot lalis.  Be i lo Lalis Voter, i ankor lo Lalis Voter.

Prezan lontan, pou ou sorti lo Lalis Voter si ou’n al deor, ou bezwen esper komansman lannen.  I annan en letan Lalis Voter i ouver pou ou swadizan vin tyeke ou non, ouswa fer bann sanzman.  Si personn pa fer, sa non i reste la.

Ozordi Lalwa ki nou’n sanze lot zour la, anytime, ou fer sanzman.  Anytime dimoun i vin tyek son non lo Lalis Voter.  Anytime en dimoun i vin anrezistre.  Si mon mal dir mwan.  Ou vini, ou anrezistre.  Ou tire.

Me selman si personn pa vini pou vin dir poudir sa non pa devret la.  I reste la lo Lalis Voter, i carry on.  Sa dimoun in ale in al travay 2an deor, mon panse son non i reste la.  Ler i vini i tyek son non, ouswa si i vin konze, i ale i tyeke, i dir fer sir mon non i reste la akoz mwan si Eleksyon i deklare, mon pe vin vote.  Eski nou devret zis tir non en dimoun koumsa lo Lalis?  Bann kestyon konmsi mon pe poze.

12 mil dimoun ki non i lo Lalis, selman sa bann dimoun pa la.  I kapab.  I dir 12 mil, mon krwar i kapab.  I kapab mwens, i kapab plis.  Mon pa konnen mwan.  Be selman i egziste sa.  I egziste.  Me tou bann pei:- mon pe get sa Anbasader Angle.  Me i la Sesel li.  I pa Langleter li.  I Sesel sa High Commissioner la.  Be lo Lalis Voter laba Langleter, i lo la li.  Ou sezi?

Sa Anbasader Ris.  Lot zour mon pe koz ek li.  Russian Ambassador.  Be i isi Sesel li.  Be laba dan son pei, i lo Lalis Voter akoz letan:- selman zot en bann sa bann pei, zot pli gran, devlope.  Zot ris, zot vot konmsi kantmenm a long zistans, zot vote menm.  Be zot lo Lalis, sansan zot pa ti pou vote.

Pour nou, akoz en bann Parti pe perdi kredibilite, dimoun in kit zot an brit an bann.  Prezan la zot pa konnen ki zot pou dir.  Nek, dernyen keksoz mon krwar zot pou servi, sa Lalis Voter.  Dernyen keksoz krwar mwan en.  Napa ankor lezot zafer pou zot tro servi kont soz la.  Zot pou servi sa, la nou pe defann li.  Nou eksplike.  Mon swete dimoun i konpran sa ki nou pe sey eksplike, poudir, wi ou pou annan Lalis Voter kot ou pou annan non dimoun lo la.  Sa dimoun i pa dan pei toultan, sa letan.  Konmsi, a sa letan.

Ou konpran mwan Mr Speaker?  Konmela mwan mon al deor mwan.  Mon ale, mon malad ankor, mon al trete.  Be mon lo Lalis Voter.  Pa koman mon ale la lo Erport, otomatikman i tir mon non lo Lalis Voter?  Pa koumsa Lalwa i ete.  Sa ki mon pe sey konmsi eksplike pou:- …  Si nou oule i koumsa, nou a dir.  Nou a resanz Lalwa.  Nou dir ok ek Imigrasyon, koman en dimoun i kit Sesel ozordi, sanz Lalis Voter.  Demen bomaten i revini, ou remet li lo Lalis Voter.  Konmsi nou bezwen tonm dakor lo ki metod nou pou servi.

Non, be i serye.  Konmsi konpran mwan.  Ou sezi?  Avan mon ale, mon ale, mon al kot Biro Eleksyon ouswa: mon dir la mon pe ale demen bomaten, tir mon non letan mon ale.  Ler mon vini, mon non i azout otomatik.  Konmsi mon pa ganny en konpran mwan.

Anyway. Pou fer zot happy, la sa kopi elektronik a donnen.  Me selman mon oule kosyonnen.  I byen ki nou very careful ek kopi elektronik.  Ozordi ki mannyer elektronik in devlope dan lemonn antye.  Lot zour la, sa boug Ameriken get ki in fer.  Apre in bezwen tay Larisi al kasyet, ensidswit.  WikiLeaks sepa.  En bann zafer Mr Speaker, ki zot fer avek elektronik konmela.

Me nou, nou bezwen careful ki nou pe fer.  En Lalis Voter ki zis koumsa akoz en Ziz laba i dir elektronik copy, donnen?  Nek ou donnen an brit an bann.  Apre zot menm zot, zot sanz sa.  Apre i dir ou pa sa Lalis Voter.  Sa enn la ki bon.  La prezan nou pou konfize nou tou.

So, nou bezwen careful.  Mwan mon dir, nou bezwen fer atansyon, sa Lalis Voter elektronik ki nou donnen, i bezwen osi annan son security atase avek.  I bezwen well secured, fer fason ki personn pa kapab tamper bonnavini avek sa, pou sanz li an brit an bann.

E mon krwar avek sa, tou dimoun a happy. Apre nou a fou en lape ek sa Lalis Voter, al antre dan Eleksyon.  Nou a ‘Donn li son donn li’, apre nou ava anmenn sa pei lo en lot nivo.

Mersi bokou Mr Speaker.  Nou ava vot pour sa.

(Applause)

MR SPEAKER

Madanm Charles.  Onorab Charles.

HON JEOVANA CHARLES

Mersi Mr Speaker.

Mr Speaker, Vis-Prezidan, tou Manm Lasanble, Bonn apre midi.

Mr Speaker, koman en dimoun ki’n pas atraver 6 Eleksyon, enkli Eleksyon Konsey Distrik an 1991, mon pou santi mwan mal, si mon pa dir nanryen lo sa lamannman ki devan nou.

Mr Speaker, sa gran vizyoner, Mr France Albert Rene, ti dir.  Mon quote:- “En dimoun ler i pe noye, i sey anpandan avek nenport kwa ki i trouve devan li.  Menm en lapay”.

Wi Mr Speaker.  Atraver bann prezantasyon ki nou’n fek tande, i kler ki sa vizyoner ti dir, ti vre.  Me ozordi, i pa mon lentansyon pou repet sa ki’n ganny dir.  Bokou legzanp in ganny donnen.  Bokou bann fe in ganny fer resorti.

Mr Speaker, tou sa ki’n ganny dir mon repete, i vre.  Me still, Lalwa Eleksyon pa ti bon.  Mwan ozordi, mon pou fer rapel tou dimoun, sirtou bann paran akoz Lepep in reste o pouvwar depi 1977 e akoz Lepep in kontinyen ganny Eleksyon, depi menm apre miltiparti ti ganny entrodwir.  E akoz nou pou kontinyen ganny Eleksyon, odela lannen 2016 e pli tar.

Mr Speaker, Prezidan René ti pran pouvwar le 5 Zen 1977, pou kapab tir Seselwa dan sa mizer ki nou ti ete e pour batir en sosyete baze lo legalite e lazistis sosyal.

Mr Speaker, lazenes pa konnen poudir avan Lendepandans, ti annan en sistenm klas dan nou pei, kot travayer ek kestyon pansyon ti konsernen.  Kot nou zanfan e nou zenn ti konsernen.  Lavenir en zenn e ki metye i ti pou swiv koman en karyer, ti annan pou fer non selman, avek son kouler lapo, me osi avek son fanmir.  Si i ti annan larzan oubyen si i ti mizer.  Bokou nou zanfan, nou zenes, ti bezwen fini anba bal koko oubyen bal kannel.

E Mr Speaker, kot travayer i konsernen, ti annan 2 klasifikasyon travayer Gouvernman.  Ti annan established staff.  Sa sete bann ki ti al lekol e apre zot ti ganny en plas travay dan biro.  Sa bann zot, ler zot ti ganny zot laz retret zot ti ganny en pansyon peye par Gouvernman.

Mr Speaker, malerezman pour lamazorite dimoun, zot ti bezwen kit lekol byen boner.  En bann zis apre ki zot ti’n fini fer Premyer Konminyon, pou al rod en pti louvraz.  Bann ki ti sanse e ganny travay dan Gouvernman koman Labourer, Mason, Sarpantye, zot, zot ti ganny klasifye koman bann unestablished staff. E zot, zot ti napa okenn pansyon.  Mr Speaker, nou bezwen kontinyelman fer rapel nou bann dimoun sa.

Mr Speaker, sa ki mon pe dir la, i pa bann lenvansyon sa, me bann fe.

Mr Speaker, sete anba direksyon Prezidan René ki bann sanzman fondamantal tel ki lentrodiksyon sistenm pansyon pour nou bann frer ek ser ki ti’n travay dir e kontribye dan konstriksyon sa pei.

Mr Speaker, sa ki’n fer SPUP, SPPF, Lepep ganny Eleksyon tou dilon.

(Applause)

Mr Speaker, mwan, mon’n dedye 22an mon lavi pou mwan travay pour mon pei, pour zabitan Les Mamelles, Plaisance, Roche Caiman e lepep Seselwa, akoz mon’n toultan krwar dan prensip SPUP, SPPF, Parti Lepep.  Mon’n travay dir e mon’n reste konekte.

Mr Speaker, mon’n enkilke sa bann prensip, dan mon bann elektora e se sa ki’n fer mwan ganny 6 Eleksyon.  Ankor tousala la, ti napa dan lamannman Eleksyon.

Mr Speaker, a en moman tre enportan dan listwar nou pei, Prezidan René ti swazir pour pas labar avek Prezidan Michel, pou kontiny sa travay ki i ti’n komanse.  Sa moman Sesel ki form parti sa vilaz global, kot lemonn antye ti pe pas atraver bann gro problenm ekonomik, Sesel pa ti ganny eparnyen.

Mr Speaker, Prezidan Michel pa ti ezite pou pran en tel responsabilite e komans ti sa travay tre dir.  Pou lanmour ki i ti annan pour lepep Seselwa, i ti lans sa gro reform ekonomik e an menm tan, kontinyen enplimant bann gran prensip Parti Lepep dan en tan modern, kot i ti bezwen adopte, adopte avek serten stratezi e pran bann desizyon saz, ki pa ti pou les Sesel an aryer.

Mr Speaker, sa la, se sa bann bon desizyon, ki fer ki Prezidan Michel in kontinyen ganny Eleksyon.  Nanm lo lalis voter ?  Oli?  Oli zot problenm?  Me aksyon ki’n fer li ganny eleksyon Mr Speaker, pa nanm.

Mr Speaker, zanfan ti kontinyen al lekol e Ansennyan ti kontinyen ganny peye.  Bann dimoun malad ti kontinyen ganny trete.  Ners, Dokter e tou Travayer Lasante ti kontinyen ganny zot saler.  Dimoun ti kontinyen ganny asiste avek lakaz.  Nou bann vyeyar, ti kontinyen ganny zot pansyon tou le mwan.

Mr Speaker, sa ki mon’n fer resorti la, se pou montre akoz ki Prezidan Michel ti ganny Eleksyon.  Anmenn pli bon ou pli move Lalwa si ou oule.  Sa ki fer en Prezidan ganny Eleksyon, se son aksyon.  Se sa bann menm aksyon ki mon pe fer lepep Seselwa mazin lo là.

Mr Speaker, ozordi mon anvi dir tou paran ki lakle pour zot zanfan se ledikasyon ek lasante.  Ou devret apresye e rekonnet dibyen ki Gouvernman in fer pour ou ek ou fanmir.  Rakont ou zanfan ou zistwar e montre zot otour zot, pou zot vwar kwa ki’n sanze dan sa pei.

Ozordi, tou zanfan ki anvi fer byen, zot kapab fer li.  Loportinite i komans depi Lakres.  Ozordi paran pe ganny asiste pou pey Day Care.  Atraver ledikasyon ozordi, ou zanfan i kapab ganny tou bagaz neseser pou li kapab batir son lavenir.  Ou konnen sa ou.  Lazenes, loportinite i la pou benefis zot tou.  Zot annan zis pou servi.  Se sa ki fer Lepep reste o pouvwar.

Mr Speaker, koman en madanm, mon mesaz pour bann madanm, se ki nou kontinyen reflesir seryezman lo kote nou sorti, kote nou’n arive e kwa ki nou anvi nou zanfan i zwir dan le fitir.  Se gras a nou Parti SPUP, SPPF e Lepep, ki nou’n kapab emansipe e ganny empower e donn nou, nou Drwa e egalite dan nou sosyete.

Mr Speaker, mon demann tou madanm Seselwa pou nou kontinyen reste for.  Lemoman in arive pou nou, renouvle nou komitman, nou konviksyon, nou lanmour, nou determinasyon pour nou Parti, pour nou pei e benefis nou zanfan.

Mr Speaker, Prezidan Michel i en zonm ki annan kouraz.  I pare pou sakrifye son lavi pour son pep e son pei.  Prezidan Michel in transform sa pei.  Larealite Mr Speaker, zot anvi konnen?  I dan sa fanmir ki zanmen ti krwar si en zour i ti pou vin propriyeter son prop lakaz e later.  Larealite Mr Speaker, i dan sak Seselwa ki pe viv son rev.  Larealite Mr Speaker, i dan sak sa bann etidyan Liniversite Sesel.  Larealite, i dan sak sa bann Young Leaders ki pe aspire pou li fer pli byen e mont pli o, pou pran sarz sa pei.

Mr Speaker, larealite i dan sa pti businessman ki pe fer byen e anvi epanouir.  Larealite i dan sa businessman ki’n fini etablir e ki pe kontinyen agrandi.  Larealite Mr Speaker, i dan tou nou zanfan e nou lazenes, pou vin en bon sitwayen sa monn modern.  Sa bann realite la Mr Speaker, ou pa trouve dan Lalwa Eleksyon.  Ou trouv selman atraver ou koneksyon avek lepep.

Alor Mr Speaker, annou fer nou Prezidan konfyans, pou anmenn nou pei pli devan.  Ler sa zour i arive pou ou al vote, les sa bann ki pe ganny kosmar Lalwa Eleksyon kontinyen lager pou leve.  Ou sa zenn ki’n ganny laz vote, ou sa paran, tou Seselwa, leve.  Debout al vot e vot pour Prezidan Michel e les bann defeter rod rezon pou kontinyen zistifye zot defet atraver sa menm lamannman ki sa Bill Eleksyon pe propoze ozordi.

An konklizyon, mon annan sa pou mwan dir Mr Speaker.  I grav ler bann politisyen i koz manti zis pou ganny senpati politik.  Zot a kapab anbet detrwa endividi me non pa en pei antye.

Mr Speaker, anmenn tou lamannman dan Bill Eleksyon ki zot anvi, me nou ansanm, nou pou fer li ankor dan bwat vote.  Nou pou fer li pour Sesel.  Sa Nouvo Sesel.

Mersi Mr Speaker.

(Applause)

MR SPEAKER

Onorab Pierre.

HON DAVID PIERRE

Mersi Mr Speaker.

Mr Speaker, lamannman dan Lalwa Eleksyon ki devan nou la ozordi, pe fer provizyon pou Electoral Commission donn bann Parti Politik en certified electronic copy bann Rezis Voter.

Mr Speaker, i enn bann keksoz ki mwan personnelman, letan ki nou ti diskit lo Lalwa Eleksyon dan sa Lasanble Nasyonal le 9 Desanm 2014.  I enn bann propozisyon ki mon ti dir i manke dan sa Lalwa ki ti ganny entrodwir.

Mr Speaker, permet mwan zis pou mwan quote 2 pti keksoz ki mon ti dir sa zour.

Dan mon lentervansyon, mon ti dir a en pwen.  me parey mon’n refer sorti, i annan bann rekomandasyon ki nou pa’n al son zistans parey mon’n donn legzanp.  Legzanp an relasyon ek sa size Rezis Voter.

Nou ti fer sorti tre kler dan Forum for Electoral Reform, ki bann Parti Politik i devret ganny en soft copy oubyen soft copies e i kontinyen.

Mr Speaker, sa i parol ki mon ti dir letan mon ti fer mon lentervansyon an Desanm 2014.  Ozordi i fer mwan en plezir e mon pou siport sa lamannman, akoz finalman mon’n vwar ki sa pe ganny enkorpore dan Lalwa Eleksyon egzistan.

Mr Speaker, mon krwar i neseser pou nou konpran e aksepte ki wi, nou bezwen ganny sa electronic copy dan en format kot nou pa kapab ganny akse par egzanp, avek database Electoral Commission pou nou sanze, pou nou azoute, pou nou fer whatever sanzman nou santi nou anvi fer an relasyon ek sa Rezis.  Mwan mon pa pe demann sa mwan.  Mon pa pe demande ki nou annan akse avek database Electoral Commission, akoz i pa pou apropriye e i pa pou bon.  Me mon satisfe toudmenm, ki nou pou ganny sa electronic copy nou.  Prezan, dan nou fason pou nou, ek nou kopi pour nou, san ki nou ganny akse avek database Electoral Commission.  Mon pe fer sa kler.  Nou, nou kapab servi nou Rezis parey nou, nou anvi as a Political Party.

Mon krwar nou pou kapab filter si nou anvi filter, met bann zenn ansanm, met bann madanm ansanm, eksetera, parey nou, nou santi nou anvi fer li.  Pour mwan sa i en masiv step in the right direction e mon pou siport sa lamannman.

Mr Speaker, mon krwar bokou in ganny dir apre midi, dan sa Lasanble.  E mwan mon annan sa pou mwan dir.  I responsabilite nou tou, tou Seselwa koman en endividi, oubyen koman en blok, koman en group, koman en Parti Politik, pou nou raise okenn issue ki nou santi i kapab afekte rezilta en Eleksyon.  Annou matir enough pou nou aksepte sa.  En issue i kapab ganny raise par en Seselwa ki konsernen, i kapab ganny raise par en Political Party ki konsernen.  I enportan ki nou pran sa bann issues koman enportan.  Omwen nou gete si i annan merit dan sa bann issues.

Si nou vwar ki, koman en pei, nou vwar poudir sa en issue ki annan merit e i devret ganny adrese, sa nivo matirite ki nou’n sipoze arive ozordi, i devret permet nou kapab adres sa bann issues.  E letan nou adres sa bann issues, i en plus for the Country.  Si bann issues i ganny leve e sa bann issues napa merit, sa bann issues ek lenformasyon ki ganny donnen i pa korek, nou pran li nou met en kote and we move on as a Country.

Mon pe dir sa akoz mon al lo sa size bann voter nanm ki lo Rezis.  Mr Speaker, si i korek.  Si demen i annan levidans ki demontre poudir i annan 12 mil dimoun lo sa lalis ki pa egziste.  Oubyen bann dimoun nanm.  It’s a concernIt’s a real concern. E mon ava dir ou akoz.  Akoz dan dernyen Eleksyon, ti annan 8 mil dimoun ki pa ti vote.  Me si i annan 8 mil dimoun ki pa ti vote e i annan 12 mil nanm, nou annan en problenm.  Nou annan en masiv problenm.  So, i en konsern.

Me si napa okenn, si nou pa kapab anmenn okenn levidans ki wi i annan 12 mil nanm lo sa Rezis, then i pa en issue of concern.  Nou met li en kote and we move forward.

Mon pwen se ki nou bezwen aksepte poudir there will be times kot pou annan issues ki pou ganny leve, ki konsern nou, ki pou ed nou fer oubyen met devan en Lalwa Eleksyon ki pli modern, ki pli vivan e ki reflekte sa nivo matirite ki nou’n ariv lo la.  E ler sa i arive nou, nou bezwen pran li an men e nou bezwen deal avek.  E nou bezwen deal avek apropriyeman.  Si zanmen demen i annan nesesite pou fer ankor lamannman lo sa Lalwa Eleksyon, apard ki sa lamannman ki nou annan ozordi, be nou fer li as en Lasanble.  Parey nou pe fer li ozordi.

Ozordi nou’n ganny demande pou nou amann Rezis Voter e mete ladan konmkwa bann Parti Politik i devret ganny en electronic copy, en soft copy, nou fer li.  Nou fer li akoz nou santi koman en Lasanble Nasyonal, poudir sa i en bon lamannman.  E i pou anmenn nou en pa devan.  Si i annan demann pou fer bann lamannman ki pa fer sans, nou pa fer.  Mwan mon get li koumsa e mon get li lo sa nivo.

Mr Speaker, mon’n dir e mon pou repete, poudir Eleksyon demokratik i enportan dan nenport ki pei.  Ozordi lemonn in bouze, lemonn in ariv lo sa nivo kot lamazorite imen lo plannet later, pe demann ki zot viv dan en pei, kot i annan en demokrasi ki modern e en demokrasi ki matir.  Seselwa i anvi viv dan en pei ki annan en demokrasi ki modern, en demokrasi ki matir.  E letan nou demande, nou bann Politisyen ki responsab, nou vwar kwa ki nou kapab fer pou pous sa matirite, pou pous sa demokrasi ankor en pa devan.  E mon krwar poudir nou pa devret koman bann Manm Parlman e koman bann Politisyen, shy away from sa responsabilite.

Mr Speaker, mon napa lentansyon dir plis ki sa.  Sa lamannman i en lamannman ki enportan.  I en lamannman ki mwan mon ti personnelman demande, mon ti koz lo la le 9 Desanm.  Mon happy ki in ariv devan Lasanble Nasyonal e mon happy ki nou pe al adopte li.  And therefore, mon pou siport sa lamannman.

Mersi Mr Speaker.

MR SPEAKER

Onorab Rose.

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mersi Mr Speaker.  Bonn apre midi tou dimoun.

Mr Speaker, mon pou premyerman koz lo sa Lalwa e akoz i enportan ki nou sanz sa Lalwa.

Lasanble Nasyonal e mon ti a kontan asir Vis-Prezidan ozordi ki nou pou vot lo sa Lalwa e nou pou sanz sa Lalwa akoz pou nou kapab fer ki Electoral Commission i kapab donn en soft copy, sa ki nou apel en electronic copy avek bann Parti Politik.

I enportan ki nou pep Seselwa i konpran e mwan mon konvenki ki nou pep Seselwa i konpran, akoz nou annan en pep ki matir e nou annan en pep ki pli matir ki en kantite Politisyen, pou zot konpran ki Lalwa avan pa ti permet, Lalwa avan pa ti permet ki en electronic copy i ganny donnen avek bann Parti Politik.  Lalwa avan i dir: the Electoral Commission shall provide the registered Political Parties a copy of the Registers of Voters eksetera, eksetera.  Ok?

E Lalwa ki nou pe amande i dir: the Electoral Commission shall provide the registered Political Parties with an electronic copy in a secured format, as determine by the Electoral Commission, eksetera, eksetera.  And a hard copy. Savedir zot pou ganny 2.  Zot pou ganny en soft copy in a secured format and a hard copy.

Lala diferans ant sa Lalwa ki ti egziste avan e sa i rezon mon respekte lendepandans Electoral Commission e mon osi konpran akoz sa Lalwa in pas isi dan sa Lasanble.  Mon konpran akoz it was legally impossible pour en Komisyon ki li menm li i pe administre son Lalwa, i pa kapab kas son prop Lalwa ki li i pe administre.  I bezwen e sa i rezon akoz i bezwen retourn isi dan sa Lasanble, pou nou bann reprezantan lepep fer sa lamannman ki nou pe fer ozordi.  Ti bezwen sanze sa Lalwa.

E parfwa Mr Speaker, nou annan checks and balance e nou annan bann diferan Lenstitisyon dan nou pei. I pa

vedir ki en desizyon in ganny fer i korek.  En desizyon ki’n ganny fer, i pa vedir i korek.  Lalwa i reste Lalwa.  E lekel ki bann gardyen Lalwa?  Se bann lepep, se lepep, se nou, se reprezantan lepep.  E nou, nou pe fer sa ki byen isi ozordi, Mr Speaker.  Nou pou amann sa Lalwa, pou fer ki bann Parti Politik i ganny li en electronic copy in a secured format.

Akoz dan en format ki secure?  Akoz en Lalis Voter, en lyen dokiman piblik, nenport ki dimoun:- annefe mon anvi fer kler ozordi pour Lepep Seselwa konnen, ki en Lalis Voter set en dokiman piblik.  Mon kapab al dan mon distrik ozordi al verifye Lalis Voter.  En Lalis Voter se pa en dokiman pour zis bann Parti Politik sa.  En Lalis Voter i en dokiman piblik e nenport ki dimoun i kapab al verifye son non lo Lalis Voter a nenport ki moman dan son distrik respektif.

E sa i anmenn mwan alors, pa lo lamannman en pti pe, me lo deba ki’n leve konsernan nanm.  Konsernan nanm lo Lalis Voter.  Mwan mon demann tou Seselwa ki Sesel, ki vote e mon remind Seselwa poudir nou annan en Ddrwa nou.  Pa Parti Politik ki donn nou en Drwa.  Se Lalwa ki donn nou en Drwa.  Se Lalwa dan Lasanble ki donn nou en Drwa.  Pa Parti Politik.  Nou annan en Drwa nou.  Annou al lo nou Lalis Voter e prouv avek nou si i annan en nanm ki egziste lo Lalis Voter.  Ok?  Anmenn sa bann nanm isi.  Anmenn sa bann nanm, anmenn sa bann nanm, anmenn sa bann nanm ki zot krwar zot in vwar, akoz nou Mr Speaker, nou pa vwar nanm.

Nou dan Parti Lepep, nou pa deal dan fantezi.  Pour nou nanm pa egziste.  Nou deal dan larealite.  Nou travay, parey Onorab Fideria in dir, avek dimoun ki reel, ki dan distrik, ki annan issues, ki annan problenm, ki bezwen ganny vwar, ki bezwen ganny adrese, ki bezwen ganny koz avek, ki bezwen ganny tande, ki bezwen ganny ekoute.  Sa i nou travay dan Parti Lepep.  Nou pa travay avek nanm nou.  Nou pa travay simityer nou, Mr Deputy.  Nou travay lo teren, dan distrik, avek dimoun.

(Applause)

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mr Deputy, dezyenm pwen mon ti anvi fer …

(Interruption)

MR SPEAKER

Mr Speaker.

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mr Speaker, ekskize.  Dan apre midi nou abitye ki Mr Deputy i la.  Mr Speaker, ekskize.

Mwan mon dir apre midi ozordi, ki i enposib.  I enposib pou vol Eleksyon, ki mannyer nou sistenm elektoral i ete dan sa pei.  E mon challenge okenn dimoun ki krwar i posib, dir nou ki mannyer li i krwar sa i posib.

Onorab Pillay in eksplike ki mannyer nou sistenm i marse.  Tou dimoun Sesel ki al vote i konnen ki mannyer nou sistenm i marse.  Tou dimoun ki dan Stasyon Vote:- e mon kontan ozordi Vis-Prezidan in dir, be i annan zonm ek fanm, dan nenport ki Parti Politik ki zour Eleksyon e month’s before an Election, i lo sa Lalis Voter li.  Eski ozordi serten Politisyen pe dir nou ki sa bann dimoun napa entegrite?  Ki sa bann dimoun zot tou zot voler e tou sa bann dimoun pe donn koudmen e Parti Politik pou vole?  Eski sa ki sa bann Parti Politik pe dir nou?  Si sa ki zot pe dir nou, dir nou.  Ekrir dan zot Zournal, vin devan, dir nou ki tou sa bann dimoun ki travay avek Biro Komisyon Eleksyon, i bann dimoun ki napa entegrite.

Mr Speaker, dir nou ki zot prop reprezantan dan bann Biro Eleksyon, napa entegrite, akoz sa bann prop reprezantan zot la avan, pandan e apre Eleksyon.  Eleksyon i en prosesis.  I avan, pandan e apre Eleksyon.

Dir nou ki bann dimoun ki bann dimoun ki vin obzerv Eleksyon Sesel, napa entegrite.  Napa kredibilite.  Dir nou, akoz sa bann dimoun a sak fwa ki nou annan Eleksyon, zot vin Sesel, zot obzerv Eleksyon e zot deklar zot lekor lo nou Eleksyon.

Nou:- e mon kontan Onorab Fideria apre midi ozordi, in fer resorti tou sa bann Eleksyon ki nou’n gannyen e akoz nou’n gannyen.  E Onorab De Commarmond in fer resorti ki menm Lopozisyon in ogmante son poursantaz.  Eski li i pe dir nou son poursantaz ki ti’n ogmante en letan, i akoz i ti travay dir?  Akoz ti napa nanm?  E ozordi akoz i pe degrengole avek siporter, alors

i pe envant nanm?  Pou li zistifye akoz i pou perdi Eleksyon dan sa prosen Eleksyon?

(Applause)

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mr Speaker, i vreman sad e mon kontan ki Leader Lopozisyon in dir nou, ler i annan en issue, nou raise.  Tou Eleksyon i annan issue.  Tou le Eleksyon, bann Parti Politik i avans devan e in met zot konsern devan.  Me pa zis tou Eleksyon.  Ant Eleksyon osi i annan issue. E se sa la demokrasi.  La demokrasi se bann Parti Politik i zwenn ansanm, i raise zot concern. Konsern i ganny adrese si i en vre konsern.

Me ozordi, avek matirite nou pep Mr Speaker, avek lentelizans nou pep.  Taler mon’n ekout Onorab Charles.  Sa kantite graduate ki’n graduate isi dan nou House, sa kantite graduate ki annan, sa kantite zenn toulezour ki pe lekol.  nou literacy rate i 99 poursan.  Nou annan en groupman Politisyen ozordi ki vin bat nou latet?  Ki vin dir nou en keksoz i egziste?  There’s a white elephant in the House?  Zis zot ki vwar e nou, nou pa vwar?  Savedir nou tou nou pa vwar kler?  Nou tou nou aveg e zis zot ki vwar?

Mr Speaker, pour mwan sa i en lensilt a lentelizans Seselwa.  I en lensilt avek tou dimoun ki krwar dan demokrasi.  E pour mwan, i pa zis en lensilt, i en danze.  Akoz i en danze? Akoz i pe kree mefyans in a good system. I pe kree mefyans dan en sistenm ki bon.  I pe kree mefyans dan en sistenm ki menm Commonwealth i servi koman en legzanp pour lezot pei.  I pe kree mefyans dan bann Lenstitisyon nou pei.  E listwar pou ziz zot lo la.  Nou zanfan pou ziz zot lo la.  Zot pou ganny zize lo en politik iresponsab ki zot pe komanse dan sa pei.  E Seselwa pour 20an in vwar politik iresponsab.  E ki Seselwa in fer avek politik iresponsab?  In met li dan bin listwar Mr Speaker e ankor enn fwa dan sa prosen Eleksyon, Seselwa pou met sa bann politik iresponsab dan bin listwar.

Mr Speaker, i enposib.  Mon repete, i enposib, pou vol Eleksyon Sesel.  Sa ki krwar i posib, prove us wrong.  Parti Lepep pa’n zanmen vol Eleksyon Sesel.  Parti Lepep in travay, in travay e in travay pou ganny Eleksyon.  Sa ki krwar Parti Lepep in vol Eleksyon, bring it on. Vin devan, prouv avek nou kote sa vole in ale.

Parti Lepep in toultan ganny Eleksyon Sesel.  Nou’n travay mon repete.  Nou’n travay e nou’n travay.  E Mr Speaker, dan sa Eleksyon ki vini, Parti Lepep, lager en sel, lager antoure, lager lalyans, lager sakenn pour li, Mr Speaker, Parti Lepep ek Prezidan Michel ek nou Vis-Prezidan nou pou debord zot dan sa prosen Eleksyon ki vini.

(Applause)

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Nou, nou pa travay avek nanm.  Nou, nou travay lo realite, nou travay avek Seselwa e sa en rezon akoz prensip nou Parti i apel ‘Zonm O Sant Devlopman.’

Mersi Mr Speaker.

(Applause)

MR SPEAKER

Bon.  Right of Reply. Me avan nou fer sa, nou pou enkorpor sa lamannman ki Minis li menm in koz lo la, Date Of Birth ki ou’n apel en omisyon e ki ti’n ganny sirkile par Leader of Government Business.  Straight forward.

So, Right of Reply, Minister. Vis-Prezidan.

VICE-PRESIDENT, MR DANNY FAURE

E Mr Speaker.  Mon ti a kontan remersye tou bann entervenan lo sa Prozedlwa.  Mon osi krwar ki Leader Lopozisyon pou fer en pli bon performans ki dan lepase.  Mon krwar, me solman ou oponan i pa nou ou, ou konn tre byen.  Mon krwar nou, nou en klas dan:- a special class nou.

(Applause/Laughter)

VICE-PRESIDENT, MR DANNY FAURE

Yeah Mr Speaker mon a vin en pe serye la.

Mon krwar premyerman, nou annan Komisyon Elektoral.  Premyerman.  Mon krwar i enportan ki nou respe sa Komisyon.  Respe bann dimoun ki travay dan sa Komisyon.  Sa i enn.

Dezyenmman, sa ki Lasanble Nasyonal pe fer ozordi, ki mon dir zot bravo, se ki zot pe provide sa Lalwa, sa lamannman, dan Lalwa pou fer li posib ki Komisyon Elektoral i fer sa ki bann Parti Politik pe demande.  Donk, avek laprouvasyon, nou sanz Lalwa.  Parey Leader Lopozisyon i dir, sa ti en size e mazorite isi i dir nou sanz Lalwa, nou sanz Lalwa.  Kwa ki vin apre?  Bann Parti Politik ki pe dir ki zot in dekouver serten keksoz, pran zot responsabilite aprezan.  Fer zot travay e dir avek Komisyon Eleksyon, vwala bann dimoun ki zot, zot krwar i pa pe reste dan tel distrik.  Bann dimoun ki pa egziste selon zot.  Me avan zot fer sa, fer sir ki sa bann dimoun i vreman egziste akoz zot annan mekanizm dan Lalwa, pou fer bann obzeksyon.  Donk, ki nou pe dir servi Lalwa, mekanizm Lalwa pou met en obzeksyon.  Lala travay ki annan pou fer.

E Mr Speaker mon kontan ozordi, ki Lasanble i pe deal avek en size enn fwa pour tou.  Ki nou pe fer Mr Speaker, mon repete, nou pe fer li posib Legalman ki Komisyon Elektoral i donn en Rezis Voter bann Parti Politik ki’n anrezistre.  Parti Politik ki’n anrezistre dan en fason elektronik, me ki ganny kontrole par Komisyon Elektoral an term son sekirite.  E ki bann lenformasyon i bezwen: non, dat nesans, ladres, NIN e sa distrik elektoral.  Sa i bann detay e bann lenformasyon ki i pou resevwar e osi sa ki nou apel en hard copy.

Enn fwa sa i ganny fer, si bann Parti Politik ti a kontan kontinyen fer zot bann diskisyon, parey zot in deside zwenn tou le Vandredi, fantastik.  Me si zot dekouver okenn keksoz Legal, parey Onorab Leader Lopozisyon in dir, avek Onorab Leader of Government Business, nou annan nou en National Assembly.  Si i krwar i annan en size, oubyen Egzekitif i krwar i annan en size, oubyen i annan en rekomandasyon ki sorti kot Komisyon Elektoral, nou deal ek sa bann size.  E i pa byen pou nou kree en keksoz ki pa ni egziste, an deor nou travay politik, si vreman nou onnet pou nou fer sa travay politik ki nou anvi fer.

Donk Mr Speaker, mon remersi tou bann Onorab ki’n pran laparol lo sa lamannman.

Mersi.

MR SPEAKER

Bon, in ariv ler pour nou pran en vot lo merit e prensip sa Bill.

Tou bann ki an faver?  Okenn ki kont?

Mon a ganny mwan en Formal Second Reading.

MADAM CLERK

A Bill of an Act, to amend Elections Act Cap 68(A).

MR SPEAKER

Committee Stage?

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mr Speaker, mon move ki nou sot Committee Stage.

MR SPEAKER

Okenn ki segonde?

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mon segonde Mr Speaker.

MR SPEAKER

Bon, nou a pran en vot lo la, ki nou sot Committee Stage.

Tou bann ki an faver?  Okenn ki kont?

Mon a ganny mwan en Motion for Third Reading.

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mr Speaker, mon move ki nou lir sa Bill en Trwazyenm Fwa.

MR SPEAKER

Okenn ki segonde?

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mosyon i ganny segonde, Mr Speaker.

MR SPEAKER

Nou a pran en vot final lo la.

Tou bann ki an faver?  Okenn ki kont?

Mon a ganny mwan en Third Reading.

MADAM CLERK

This Act may be cited as the Elections (Amendment) Act, 2015.

MR SPEAKER

Ok Bill in pase.  E nou a pran en dezyenm lamannman, pli pti.  So, mon mazinen bann diskour i ava bokou pli kourt.  Political Parties Registration and Regulation (Amendment) Bill, 2015 ki pou osi ganny pran par Vis-Prezidan.

Mon a ganny mwan en Motion for Second Reading.

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mr Speaker, anba Order 64(2), mon move ki nou lir sa Prozedlwa en Dezyenm Fwa.

MR SPEAKER

Okenn ki segonde?

HON CHARLES DE COMMARMOND

Segonde, Mr Speaker.

MR SPEAKER

Bon, mon envit Vis-Prezidan pour prezant son Bill.

VICE-PRESIDENT, MR DANNY FAURE

Vwala en kado Mr Speaker.  Mon annan loner pou mwan prezant lamannman ki senp e straight forward.

Mersi.

MR SPEAKER

Fini?  Ok, deba i ouver.  Okenn ki oule entervenir?

Wi Onorab Rose?

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mr Speaker, parey Vis-Prezidan in dir, sa lamannman i koz pour li menm.  I en tipo ki bezwen ganny rektifye.  Savedir i senp, i straight forward e mon pa vwar nesesite pou annan gran deba lo la.

Mersi.

MR SPEAKER

Onorab Leader Lopozisyon?

HON DAVID PIERRE

Mersi Mr Speaker.

Mr Speaker, pour mwan mon vwar li pirman en fot tipografi.  I senp, me i en koreksyon Legal ki fondamantal.  Mon krwar i enportan ki i ganny fer.  Alors, lefe ki i senp me i enportan ki i ganny fer, mon pou donn mon full sipor.

Thank you.

MR SPEAKER

Bon, Right of Reply, Vis Prezidan.

VICE-PRESIDENT-MINISTER DANNY FAURE

Mr Speaker, mon demande ki nou proceed.

MR SPEAKER

Ok, nou a pran en vot.

Tou bann ki an faver?  Okenn ki kont?

En Formal Second Reading.

MADAM CLERK

A Bill of an Act, to amend the Political Parties Registration and Regulation Act, Cap 173.

MR SPEAKER

Committee Stage?

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mr Speaker, mon move ki nou sot Committee Stage.

MR SPEAKER

Okenn ki segonn sa?

HON CHARLES DE COMMARMOND

Segonde, Mr Speaker.

MR SPEAKER

Nou pran en vot.

Tou bann ki an faver?  Okenn ki kont?

Mon a ganny mwan en Motion for Third Reading.

HON MARIE-ANTIONETTE ROSE

Mr Speaker, anba Order 71(1), mon move ki nou lir sa Bill en Trwazyenm Fwa.

MR SPEAKER

Okenn ki segonn sa?

HON CHARLES DE COMMARMOND

Segonde, Mr Speaker.

MR SPEAKER

Bon nou pran en vot.

Tou bann ki an faver?  Okenn ki kont?

Bon, Third Reading.

MADAM CLERK

This Act may be cited as The Political Parties Registration and Regulation (Amendment) Act, 2015.

MR SPEAKER

Bon, nou Bill in pase e nou’n ariv a lafen nou travay pour ozordi.

I annan zis en pti kominikasyon, me avan sa, mon pou ekskiz Vis-Prezidan ek son delegasyon e remersye li pou vin prezant son 2 Bill ozordi apre midi.

THE MINISTER AND HIS DELEGATION WERE EXCUSED FROM THE HOUSE

MR SPEAKER

Mon ti oule zis enform bann Manm ki dan dernyen edisyon Parliamentarian, ki Zournal Commonwealth Parliamentary Association, i annan en Lartik tre enteresan par Onorab Sebastien Pillay, ki son tit i:- ‘The Electoral System in the Seychelles.’  E mon krwar mon ava rekomann tou bann Manm pou lir sa Lartik e les sa enspir zot osi pour ekrir bann Lartik lo nou prop Parlman.  Koman en pti Parlman, nou en success story dan en kantite fason e ozordi nou komann en repitasyon lo nivo enternasyonal.  E mon krwar felisitasyon Onorab Pillay e i ava en legzanp pour lezot Manm.

(Applause)

MR SPEAKER

Avek, sa nou ava adjourn ziska Mardi prosen.

(ADJOURNMENT)