::
Home » Verbatim » Verbatim -- Third Term 2014 » Tuesday 25th November, 2014

Tuesday 25th November, 2014

NATIONAL ASSEMBLY OF SEYCHELLES

Tuesday 25th November, 2014

The Assembly met at 9 am

National Anthem

Moment of Reflection

Mr Deputy Speaker in the Chair

 

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon, nou a dir bonzour tou bann Manm Onorab e lezot ki avek nou.  Bonzour manm piblik ki pe ekout nou e en bonzour spesyal pour bann sitwayen ki anler dan Galeri, ki’n vini ozordi pou vin ekout nou.

Koman ozordi i Mardi le 25 Novanm, mon ti a kontan sezi sa lokazyon pou swet tou nou Manm Lafors Defans en bon lafet.  Parey zot konnen, ozordi i Zournen Lafors Defans e nou swet zot kouraz e sikse dan tou zot travay ki zot pe fer pou defann nou pei.

Avek sa nou al lo nou Order Paper e avan nou pran nou bann Mosyon, mon annan 3 First Reading e mon ava envit Clerk Assistant pou fer sa bann First Reading.

 

ASSISTANT CLERK LEGISLATIVE SERVICES, FINANCE AND ACCOUNTS

This Act may be cited as the Ports Amendment Act, 2014.

This Act may be cited as the Judiciary Amendment Act, 2014.

This Act may be cited as the Institute of Early Childhood Development Act, 2014.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon.  Avek sa nou a proceed lo nou next item.  Se bann Motions.  E premye Mosyon in ganny table par Onorab Meggy Marie, Manm Elekte pour distrik Anse Aux Pins.  E mon envit Onorab Marie pou prezant son Mosyon.

 

HON MEGGY MARIE

Mersi Mr Deputy Speaker.  Bonzour tou Manm Onorab.  Bonzour tou dimoun ki alekout.  Bonzour bann envite dan Galeri.

Mr Deputy Speaker, Mosyon ki mon pe prezante pe demann Gouvernman pou remet anplas en meyer sistenm sipervizyon ler bann proze pe ganny enplimante dan tou distrik e pou asire ki peyman i ganny fer, selman ler Lotorite konsernen i donn son laprouvasyon.  Sa i ava en mezir, pou asire ki larzan lepep i ganny pli byen servi.

Mr Deputy Speaker, rezon pou en tel Mosyon i fonde lo sa bann lobzervasyon swivan.  Sa Mosyon i tre relevan avek sa ki pe arive ozordi dan tou distrik, sirtou bann distrik ki’n eksperyans dezas koze par Siklonn Feleng.

Mr Deputy Speaker, mon distrik Anse Aux Pins i en legzanp tipik.  Malgre ki i annan en sistenm sipervizyon anplas, i evidan Mr Deputy Speaker, ki i pa osi efikas e ki zot travay pa alaoter.  Sa bann legzanp ki swiv i ilistre sa ki mon’n dir.

Mr Deputy Speaker, malgre ki serten Kontrakter pa onnet, zot kontinnyen ganny peye e ganny Kontra avek Gouvernman, menm si zot kit louvraz anpandan e ki pa zanmen terminen.

Mr Deputy Speaker, entel sityasyon i premyerman fer konsomater tre fristre, ankoler e souvan zot vin tir sa lakoler lo bann Zofisye tel ki DA e kot bann Zofisye dan bann Minister konsernen.  Menm nou MNA, nou forse bouze pou esey trouv solisyon e soulaz bann konsomater.  Pou anpes en tel sityasyon repete Mr Deputy Speaker, nou ti a swete ki Kontrakter i ganny peye, letan travay i terminen e osi apre ki sa louvraz in ganny enspekte, evalye e ki rezilta i alaoter.  Sepandan, pour ki sa i vin posib Mr Deputy Speaker, i bezwen annan en mekanizm efikas pou siperviz en proze.  Par egzanp, annan en sistenm kot Zofisye konsernen i bezwen raport avek son siperyer ek Lotorite Distrik, lo en baz regilye.  Sa se pou asire ki travay pe ganny fer dapre sa ki’n ganny aprouve e pou mentenir standar.  I bezwen osi en zefor kolektif e kolaborasyon ant bann Zofisye Gouvernman ki sorti santral ek Zofisye lezot Lenstitisyon Gouvernmantal dan distrik, sirtou DA e lezot partner ki ganny touse direk par sa proze.

Dezyenmman Mr Deputy Speaker, Gouvernman osi i bezwen rann kont lepep, kan lobzektif pa atenn, kan larzan ki’n vote in ganny depanse me travay oubyen proze pa ankor fini oubyen in mal fer.  An rezilta, Komite responsab dan Lasanble Nasyonal i kestyonnen kote sa larzan in ale.

Mr Deputy Speaker, i annan Lalwa anplas, donk i devret pran aksyon disipliner kont bann Kontrakter ki pa onor zot Kontra.  Sepandan Mr Deputy Speaker, nou rekonnet osi ki lezot fakter i osi anpes progresyon e met retar dan lenplimantasyon en proze.  Par egzanp, lapliparditan, retar i kot Procurement pou aprouv finansman en proze.  Sa Seksyon i tro tarde pou pran en desizyon.  Donk, retar i en febles ki Gouvernman i devret tenir an kont e azir lo la.  Parfwa, larzan ki ganny vote pou en proze i pa sifizan.  Donk, nou ti a swete ki en analiz bann byen, bezwen, an gro nou pe dir Needs Analysis i ganny fer pou vwar ki kantite larzan ki bezwen ganny depanse kan i annan en proze pou enplimante.  I annan en nesesite pou pibliy lalis bann Kontrakter dan sak distrik.  Sa ki ava permet bann dirizan sak distrik pou siperviz e evalye kalite travay sak bann Kontrakter, pou pli byen raport lo kalite zot performans, prodiksyon ek zot travay e pou evite fer bann depans initil e fer zot vwar ki nou serye.  Sa Mr Deputy Speaker, i ava osi ede pou gard sa konfyans manm piblik.

Mr Deputy Speaker, pri pou bann proze i devret reflekte larealite.  Parfwa, pri i egzorbitan e par lao plafon.  Ou en egzazerasyon valer logmantasyon dan pri materyo.  Parfwa osi ler proze i al lo tender, pa kalite ki konte me sonm larzan ki’n ganny tender pli ba ki ganny pran an konsiderasyon.  Mr Deputy Speaker, sa ki mon oule dir se bon marse i souvan kout nou ser.

Nou osi rekonnet Mr Deputy Speaker, ki en lot fakter ki afekte proze se kalite e kapasite bann travayer ki bann Kontrakter i anploye.  Lapliparditan, bann Kontrakter, zot ganny difikilte pou ganny travayer ki efikas, ki responsab e ki pa pe abiz bann sibstans tel ki drog ek lalkol.  Koman rezilta, anplwayer i vwar zot pe pey zot travayer davans pou ganny sa rannman.

Sa sityasyon Mr Deputy Speaker, i enkyetan e sagrinan.  En keksoz i bezwen ganny fer pou ede sov nou bann travayer, si nou vreman anvi vwar kalite dan prodiksyon e kalite proze fini.

Nou konsyan osi Mr Deputy Speaker ki nenport solisyon pou asir byennet sosyal travayer i annan son lenplikasyon.  Legzanp, mank resours imen dan bann Lenstitisyon Gouvernmantal, pou donn sa bann servis neseser.  Kestyon, desizyon pou fer en proze, nou krwar ki nou zabitan ek bann dirizan distrik i devret kontribye dan en tel desizyon.  Nou devret ganny konsilte e annan en say nou osi, avan ki desizyon final i ganny pran.

Pou konklir Mr Deputy Speaker, mon rekomande ki bann Zofisye dan bann Minister konsernen i konstaman reste azour avek meyer fason pou siperviz bann proze.  Donk, formasyon kontini i tre enportan pou asir en sipervizyon efikas e efektiv.  Bann Kontrakter osi, zot devret ganny bann sesyon formel pou konpran pli byen zot rol e aprann lafason pou zer zot larzan proze.  Fer ki Lalwa i vin pli sever anver Kontrakter ki pa onor zot Kontra.  I devret annan en servis spesyalize ki vreman al dan bann landrwa travay pou ed bann travayer ki pe fer fas avek difikilte tel ki problenm sosyal.  Evalye kalite proze pou asire ki i alaoter.  Bann standar i toultan bezwen reflekte vre bezwen sa popilasyon ki pou benefisye zot ek sa proze.  Fasilite en sipervizyon ki sistematik e regilye.  Asire ki i annan entegrite ek bon pratik dan travay Kontrakter ek Zofisye konsernen.  Alafendizour, Minister Devlopman Kominoter pou bezwen asire ki larzan ki mon vote dan Bidze Gouvernman i bezwen ganny byen servi e personn pa donn bal ladan.  Asire ki Gouvernman ek konsomater i ganny proteze e ki zot rezouir benefis sak proze.

Mr Deputy Speaker, mon pe demann tou Manm koleg Onorab isi dan sa Lasanble pou vot anfaver sa Mosyon.  Mersi Mr Deputy Speaker.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon, Mosyon in ganny prezante.  Okenn Manm ki oule segonde?  Onorab Murielle Marie.

 

HON MURIELLE MARIE

Mersi Mr Deputy.  Bonzour.  Mr Deputy, mon pou segonn sa Mosyon e mon oule entervenir.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Proceed.

 

HON MURIELLE MARIE

Mersi.  Mr Deputy, sa Mosyon anmennen par mon koleg Onorab Meggy Marie, ki pe demann Gouvernman pou met anplas en meyer sistenm sipervizyon, ler bann proze pe ganny ekzekite dan tou distrik e pou asire ki peyman i ganny fer selman ler Lotorite konsernen i donn laprouvasyon, pou asire ki larzan lepep i ganny byen servi.

Mr Deputy, sa Mosyon ki devan nou Lasanble ozordi i enn tre enportan akoz i pe tous size larzan lepep e mwan mon pou konsantre mon deliberasyon par fer mon komanter lo detrwa eleman ki anglobal sa prosedir pour pti proze dan distrik.  Mon koz lo pti proze dan mon distrik Au Cap koman en legzanp vizyel.

Mr Deputy, les mwan fer resorti ki bann pti proze ki ganny inisye pou zwenn bezwen bann dimoun dan lakominote e laplipar letan sa bann pti proze i ganny rekomande par bann dimoun dan lakominote, pandan mon vizit ki mon fer lo teren e osi atraver bann Meeting Piblik ki ganny fer dan distrik.  E la zot demann i ganny anmennen kot Ladministrasyon Distrik.

Mr Deputy, parey nou kapab konstate ki tou distrik i ganny en Bidze R1 milyon pour lenplimantasyon sa bann pti proze e parey plizyer fwa in ganny eksplike dan sa Lasanble lo prosedir bann pti proze distrik.  E la mon oule eksplik sa Lasanble lo fason ki sa bann pti proze i ganny enplimante.  Lotorite Distrik tou le lannen i travay lo son lalis pour bann pti proze e soumet avek Departman dan proze Kominote Devlopman.  Bann prosedir tel ki site visit avek distrik, son scope of work, Procurement Plan, prosesis tender eksetera, pou nonm zis enn de.  Apre tou sa bann prosedir, Kontrakter i ganny awarded avek son Kontra, ki zot bezwen tonm dakor e sinnyen, ki anvlop tou keksoz ki pou ganny fer avek sa proze, tel ki son pri, ankor enn fwa son scope of work, peryod letan ki sa proze i devret materyalize, ensidswit.

Mr Deputy, permet mwan pou mwan dir ki Kontrakter avan i komans sa proze, i merit konn tou detay son proze.  Pour sa rezon Mr Deputy, tou bann prosedir i anplas.  Me par kont, mon konpran telman byen ki mon koleg, Onorab Marie pe demande.  Ki i annan en meyer sistenm sipervizyon e lafason ki peyman i ganny fer lo sa bann proze.

Mr Deputy, sa i en lot eleman tre enportan dan lenplimantasyon bann pti proze distrik.  Konsernan sipervizyon Mr Deputy, lo kote distrik, sipervizyon i ganny fer dan sa fason.  Zabitan i zwe en rol tre enportan dan sipervizyon sa bann pti proze.  Zot notifye distrik si zot pa satisfe avek en proze e zot osi fer bann rekomandasyon pozitiv avan proze i komanse, dan milye proze e osi ler proze i konplete.  E mon rekomande ki zabitan tou distrik i adopte sa lapros akoz nou pe koz lo larzan lepep.  Ladministrater Distrik avek bann Zofisye dan Seksyon Proze kot Minister Community Devlopman, i fer sir ki zot siperviz sa bann proze dan tou son totalite.  Ler proze i ganny konplete, Ladministrater Distrik, ansanm avek bann Kontrakter e Zofisye kot Community Development, zot vizit sa proze e la zot sinny sa form, Completion Form.  Dan langaz proze, i apel endorcement of project.  E la sa form i ganny anvoye kot Community Development pou fer bann prosedir peyman.

Mr Deputy, bokou Kontrakter parfwa i kontinnyen telefonn distrik, menm telefonn MNA ler zot peyman i tarde.  A sa pwen Mr Deputy, mon pe fer resorti ki peyman pa ganny fer kot distrik.  Peyman i ganny fer kot Minister Finans.  Mon pe lans en lapel avek Zofisye kot Finans pou aret fer sa bann Kontrakter tourn an ron, ler zot pe rod zot peyman.

Mr Deputy, Au Cap nou pa tro ganny bokou problenm.  Petet enn de ka izole.  Nou bezwen rekonnet ki dan laplipar letan, i nou bann pti Kontrakter ki fer bann pti proze ki annan license nimero 3 oubyen nimero 4 e laplipar letan, sa bann pti Kontrakter i depan lo sa peyman ki zot gannyen, pou envestir dan en lot proze e sa i retard bann prosedir.  Senpleman sa bann pti Kontrakter ki oule leve e debrouye.

Pou konklir Mr Deputy, sipervizyon i en laspe fondamantal dan lenplimantasyon proze e mon pe rekomande ki tou bann stakeholders konsernen i met plis bokou lanfaz lo sa, pour ki i annan valer pou nou larzan.  Mon pe rekomande ki Seksyon Proze i vizit sa bann proze pli souvan, olye zis esper ler zabitan i fer konplent, pou asire ki larzan lepep i ganny byen servi.  Mon pe osi rekomande ki bann pri pour bann pti proze i ganny revize e ki lakominote a benefisye avek plis proze.

Mr Deputy, mon swete ki nou travay ansanm pou ranforsi sa prosedir ki deza anplas, pour ki nou tou bann partners ki form par dan sa prosedir i konn zot responsabilite.  E sa Mr Deputy, mon pou met lanfaz avek bann Zofisye konsernen, pou asire ki sa bann pti proze distrik i ganny fer dan son tou latransparans e standar apropriye.  Ki larzan lepep i ganny byen servi e tou zabitan dan lakominote i benefisye.

Mr Deputy, mon pou donn tou mon sipor sa Mosyon dan tou son totalite, an pran konsiderasyon bann rekomandasyon ki mon’n souleve.  Mersi.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Arnephy.

 

HON BERNARD ARNEPHY

Mersi Mr Deputy Speaker.  Bonzour tou dimoun.  Mr Deputy Speaker, sa Mosyon ki Onorab Meggy Marie in anmenn devan nou Lasanble ozordi i en Mosyon apropriye akoz mon panse ki ozordi nou koz en kantite lo devlopman dan nou pei.  Devlopman dan nou distrik.  E devlopman i anmenn avek li Kapital.  E nou tou nou swete ki whatever Kapital ki Gouvernman i invest dan son bann proze, ki swa bann pti proze, ki swa bann proze Kapital, i bann larzan ki ganny byen servi.

Mr Deputy Speaker, se politik nou Gouvernman pou rann lavi nou sitwayen touzour pli meyer.  E sa nou fer li dan diferan fason.  Nou envestir en kantite dan nou bann sistenm lasante, ledikasyon, lozman, ensidswit.  Me nou osi en Gouvernman ki konsyan ki nou bezwen envestir en kantite dan nou bann lenfrastriktir.  E se pour sa rezon ki toulezan, depi komansman lannen 2000 si mon pa tronpe, Gouvernman in komans en progranm annan bann pti proze dan distrik.  E sa bann pti proze ki ganny fer dan distrik se bann pti proze ki tous lakominote direkteman.

Pou donn serten legzanp Mr Deputy Speaker, pandan bann dernyen lannen ki’n pase, nou’n vwar ki Gouvernman in esey son mye pou elimin bann pti payot.  Ok.  Bann pti lakaz ki pa ti tro konvenyan.  So, in aranze bann lenfrastriktir, fer li bokou pli meyer.  Nou’n elimin si pa preski tou, me tou bann pit latrine, ouswa bann kabinen trou parey nou dir.  E tousala in ganny fer atraver en progranm konpreansiv bann pti proze.

Ozordi, lamazorite fanmiy Seselwa i annan en akse apropritye ki anmenn li devan son laport.  Me nou konstate ki kantmenm sa, i reste ankor bokou pou nou fer.  Souvandfwa, bann difikilte ki serten proze i ganny retarde se  i annan sa problenm way leave ki nou tou ki la nou konnen, ki parfwa avek sirtou bann propriyeter prive, i annan en kantite negosyasyon ki bezwen ganny fer, pour ki serten proze i kapab ganny realize.  E sa i serten nou bann defi.

So, parey mon’n dir Mr Deputy Speaker, pandan sa bann dernyen lannen ki’n pase, en kantite milyon Roupi in ganny envestir dan sa bann pti proze o nivo distrik.  E sa bann lenvestisman i bann lenvestisman ki nou fer dan nou dimoun, pou rann zot lavi touzour bokou pli konvenab.  Me ozordi, ki nou vwar.  Gouvernman dan son lot progranm ankor, i pe larg lanmen bann pti dimoun, bann pti Kontrakter, pou zot kapab zot osi leve e debrouye.  Ok.  Mon rapel en serten letan, detrwa lannen pase, bokou sa bann proze ti ganny antreprann par Gouvernman limenm.  Me ozordi, lamazorite si pa preski tou sa bann proze i ganny met avek bann pti Kontrakter, pou zot osi kapab ganny zot pen.

Me Mosyon ki Onorab in anmennen se ki nou vwar ki malgre i annan sa lenvestisman, i pa toultan kot nou vwar valer pour larzan.  E sa i komans atraver en prosesis kot distrik, Lotorite Distrik i fer son bann rekomandasyon lo ki proze ki i ti a kontan ganny enplimante dan son distrik.  E sa i baze souvandfwa lo laspirasyon son bann dimoun.  Se bann dimoun ki met zot swe devan, kwa ki zot ti a kontan vwar dan zot distrik.  E li distrik, i anmenn sa kot Minister e Departman konsernen, pour ki bann prosesis i ganny fer.

So, distrik pandan sa bann dernyen lannen in ganny en sonm larzan pou li travay avek Mr Deputy Speaker.  In ganny li R1 milyon pou li travay avek, pou enplimant sa bann pti proze.  E nou’n vwar ki pandan lannen ki’n pase, en kantite bann pti proze in ganny enplimante.  Me nou, nou ti a swete ki bokou plis proze i ganny enplimante.  Me problenm kot i ete se ki souvandfwa nou vwar poudir i annan bann travay preliminer ki ganny fer.  Serten costing ki ganny fer pour bann proze e nou annan bann Project Officers dan bann Minister konsernen.  E la mon pe koz spesifikman bann pti proze ki ganny fer dan distrik atraver Minister Devlopman Kominoter.  Se bann Project Officer ki zot osi zot donn lanmen travay lo bann scope of work.  E en kantite fwa, distrik i vwar li dan difikilte akoz sa bann costing preliminer, sa bann estimates i bokou o.  E nou panse poudir la i annan en problenm.

So, pou met loptik Mosyon Onorab Meggy Marie an perspektiv, mon panse ki i annan serten travay ki merit ganny fer depi la konmela.  Ok.  Kot sa bann costing i ganny fer pou nou vwar ki si nou pe dir nou pe fer en semen ki 30 met, en Kontrakter pa pe dir nou en semen 30 met pou sot nou R100 mil.  Mon krwar vwala kot serten problenm i ete.  So, i en travay kordinen ant tou bann Lazans konsernen pou asire ki depi konsepsyon ziska lenplimantasyon proze, sa prosesis i ganny pase dan en fason byen.

Mr Deputy Speaker, Onorab Murielle Marie in koz en pti pe lo bann diferan letap ki proze i pas ladan avanler i ganny enplimante e avanler ki peyman i ganny fer.  So, mwan ler mon’n koz avek reprezantan distrik, mon DA, mon’n rod en pti pe lenformasyon lo kimannyer bann prosedir i marse in terms of sipervizyon.  Anse Boileau i en distrik ki sa i mars ase byen.  Akoz?  DA in les mwan konpran poudir li i monitor son bann proze de tre pre.  I etablir en bon relasyon travay avek sa Project Officer par egzanp, anba kot Community Development.  Me nou, nou ti a swete petet.  Distrik ti a swete vwar ki sa bann Project Officer i plis lo teren.  Me zot pa zis la ler pou anmenn Kontrakter pou komans louvraz.  Ler louvraz in komanse, mon mazinen poudir i merit annan en sistenm sipervizyon pou asire ki sa Kontrakter ki pe fer sa louvraz, i ape meet sa bann scope ki’n ganny etablir dan Kontra.

So, si i dir poudir sa semen i sipoze 4 pous ouswa 5 pous lepeser, then nou bezwen asire ki sa pe ganny meet.  Si nou dir kantite materyo ki merit ganny servi, kalite weld mesh ki merit ganny servi, ki lepeser, sa pe ganny obzerve.  Me en kantite fwa nou vwar poudir i mank sipervizyon.  Kontrakter i vini i fer nenport kwa.  E apre vwala kot problenm i vini.  Peyman i ganny fer.  I pas 1an, i pas 2an.  Distrik i bezwen retourn kot menm Lotorite konsernen ankor pou li vin fer travay mentenans lo en proze ki fek fini ganny fer.  So, mon panse vwala en pti pe bann sityasyon ki nou bezwen adrese.

Mr Deputy Speaker, mon mazinen osi ki dan prosedir pou en dimoun ganny tender en louvraz, i annan serten kondisyon ki ganny etablir.  Par egzanp, i annan sernten deadline ki ganny mete lo kan eski sa proze i sipoze ganny konplete.  Me malerezman, en pti group Kontrakter ki malonnet.  Ki pa respekte sa bann dele letan ki’n ganny etablir.  E sa i fer – i anmenn avek li bokou lezot lenkonvenyans.

Ok.  Par egzanp en kantite fwa nou vwar poudir si en proze i ganny fer dan serten peryod letan pandan lannen e letan i ariv sezon lapli, sa proze i sipoze ganny konplete.  Proze in komanse, pa ganny konplete e sa i fer ki Gouvernman i bezwen depans bokou plis larzan additional pou asire ki sa proze ler i fini fer, i ganny fer dapre lekspektasyon e proze ki ganny byen fer.

So, la mon ti a lans en lapel avek nou bann pti Kontraktre, pou nou serye nou en pti pe plis.  Ok.  Nou dir annou larg lanmen bann pti Kontrakter.  Nou pe larg zot lanmen.  Gouvernman pe larg zot lanmen me zot osi an retour, zot bezwen donn en servis ki adekwat.

Mr Deputy Speaker, sa i anmenn mwan lo en lot pwen.  Bann Kontrakter aprezan ki deliver, ki donnen.  Ki travay seryezman.  Sa bann dimoun osi, zot bezwen serten Kapital pou zot kapab travay avek.  Ok.  I annan bann pti Kontrakter ki ganny li detrwa louvraz dan distrik.  I annan ki ganny louvraz dan lezot distrik akoz zot annan en bon repitasyon.  Me ozordi nou vwar poudir, avanler ki sa bann dimoun i ganny zot peyman, i pran zot en kantite letan.  I annan en kantite birokrasi ki pran plas e sa i rann sa bann Kontrakter fristre Mr Deputy Speaker.  Ok.  Akoz zot bezwen Kapital.  E souvandfwa se sa en lakoz, akoz ki fer ki proze dan distrik i ganny retarde.  En Kontrakter i fini son proze, sertifikasyon i ganny fer.  Proze in ganny byen fer me sa prosedir pou li ganny peye, ler i sorti par egzanp anba kot Community Development, pou al kot Finans, pou al kot Trezor.  At times, i menm pran a kout 3 mwan.  E mon mazinen ki sa i merit ganny adrese dan limedyat.  En Kontrakter ki travay byen, ki fer byen son louvraz.  Ler son louvraz i ganny sertifye, mon mazinen poudir i dwatet annan en dele letan ki sa Kontrakter i resevwar son peyman akoz sa dimoun i bezwen sa Kapital pou li kapab re-envestir dan bann lezot proze ki in gannyen, swa dan menm distrik ouswa dan lezot distrik.  Alors la, mon pe lans en lapel avek Minister responsab, ok, pour bann pti proze Community Development me en pli gran partner ladan se Minister Finans, pou li asire ki i annan mendev adekwat.  Ok.  I annan bann mendev adekwat pou li kapab donn en koudmen pou sertifye bann proze, pour ki bann Kontrakter i ganny peye atan.

Mr Deputy Speaker, en lot pti pwen mon ti a kontan koz lo la se sa issue larzan pour proze distrik.  Mon krwar ki i bon ki nou eklersi sa persepsyon kot serten dimoun i krwar poudir sa larzan i dormi dan Biro Ladministrasyon Distrik.  Ki totalman fo.  Ok.  En kantite dimoun, ou koz ek li.  I krwar poudir sa larzan i kot distrik.  E nou, nou ti a swete.  Nou ti a swete ki i annan plis desantralizasyon, kot distrik par egzanp i ganny son Kapital.  I annan serten pti proze dan distrik ki distrik si ti annan plis lotonomi, keksoz ti pou mars pli byen.  Mon a donn en legzanp.  An sa ki konsern netwayaz distrik.  Mon mazinen sa i en area kot si distrik ti annan son lotonomi, ti annan son finansman, i ti pou mars bokou pli byen akoz ti pou annan en pli bon sistenm sipervizyon.  I annan sa issue koup pye dibwa par egzanp.  Ok.  Kot serten dimoun ki – serten dimoun ase vilnerab ki bezwen serten lasistans pou li serten pye dibwa danzere.  Me souvannfwa nou vwar poudir domaz i ganny koze.  Dibwa i tonbe, i kraz lakaz akoz sa prosesis i enpe tro birokratik.  I tro santralize.  So, petet vwala enn de lenstans kot mon panse en pti pe plis desantralizasyon ti ava ed distrik pou li kapab deliver enpe pli byen.

Be mon ti a kontan toutfw fer manm piblik konnen poudir, malgre distrik i ganny allocate avek sa sonm larzan, pou li fer son planifikasyon depi son lannen avan lo bann proze ki i ti a kontan vwar dan distrik, baze lo laspirasyon son dimoun, me sa larzan limenm i pa kot distrik.  Sa larzan i reste larzan ki santralize avek Minister Finans e vwala akoz souvandfwa nou vwar poudir prosesis pou peyman bann Kontrakter and so on, i pran en kantite letan.

Mr Deputy Speaker, mon panse ki nou rol koman Manm Parlman se pou asire ki sak sou ki Gouvernman i depanse, i ganny fer dan en fason byen.  E Onorab Marie in pli boner koz en pti pe lo oversightOk.  Bann rol bann Komite dan Lasanble.  So, mon mazinen ki nou Komite dan Lasanble.  Komite Lasirans Gouvernman dan Lasanble.  Mon mazinen nou annan en rol kle pou nou zwe dan sa area, pou nou asire ki depans i ganny fer.  Mon mazinen ki Komite ki responsab pour Finans, FPAC.  Zot osi ler bann travay oditer i ganny fer, zot annan en rol kle pou zot zwe dan sa demars, pou asire ki Bidze, larzan ki ganny envestir dan bann proze, dan bann progranm Gouvernman, se bann larzan ki pe ganny byen servi.

Mr Deputy Speaker, i reste komitman Gouvernman pou li kontinnyen envestir dan lepanwisman son dimoun.  Mon mazinen ki ofir bann lannen ki vini, Gouvernman pou kontinnyen met plis resours, plis larzan pour ki bann pti proze dan distrik i kontinnyen e kot sak fanmiy i ganny touse.  Kot sak kominote i ganny touse dan en fason pozitiv e pour sa kapab arive, parey Onorab pe dir, bann lenstans ki deza ekziste la, zot merit fer en travay en pti pe pli entans, pou zot asire ki i annan plis kordinasyon.  I annan plis sipervizyon, i annan plis monitoring pandan ki bann travay dan distrik pe ganny fer.  E sa pou an retour, asire ki sa larzan ki Gouvernman i invest dan son bann progranm, dan son bann proze.  Se bann larzan ki ganny byen servi e kot alafendizour, bann dimoun dan kominote i satisfe poudir sa ki pe ganny fer i ape tous li dan en fason direk e kot nou koman en Gouvernman, nou satisfe ki larzan ki nou pe invest dan nou pep, se bann larzan ki pe ganny byen servi.

So, mon mazinen bann propozisyon ki Onorab pe fer dan sa Mosyon e ki bann lezot Manm pe met devan i ava ariv kot Lotorite konsernen e kot Lotorite konsernen i pran sa bann rekomandasyon avek en lespri ouver, pou asire ki nou kontinnyen ganny plis benefis pour nou bann lenvestisman.

So, avek sa detrwa mo Mr Deputy Speaker, mon ti a kontan remersi ou.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon, mon oule zis atir latansyon Manm ki i annan 2 Onorab Marie ki’n koze.  Alor ler nou pe fer referans, annou spesifye si Onorab Meggy Marie oubyen si Onorab Murielle Marie.

Avek sa mon ava envit Onorab Houareau.

 

HON HERBERT HOUAREAU

Bonzour Mr Deputy.  Bonzour tou Onorab.  Bonzour tou dimoun ki alekout, espesyalman tou zabitan St Louis e osi bann Senior Citizens St Louis ki dan Galeri ozordi.

Mr Deputy, avan mon komanse, mon ti oule rann omaz bann Zofisye Lafors Defans pou defann nou pei kont lagresyon latak Mersener an ‘81 e mon ti oule osi rann omaz Lyetnan David Antat ki ti en zabitan St Louis.  Ki ti reste dan zanmerant Marie-Antoinette Restaurant, St Louis.  E mon oule dir son fanmiy ki ekziste, son fiy, tou mon kondoleans pou lanmor son papa sa zour e mon swet li bonn sans dan son lavi.

Mr Deputy, sa Mosyon ki Onorab, Manm Lasanble Nasyonal pour distrik Anse Aux Pins i anmennen devan sa Lasanble ozordi i enn ki bon, ki tre byen e ki tre azour avek serten problenm ki nou pe fer fas avek dan nou distrik.  Mon dir sa, akoz sa i konsern larzan lepep Seselwa e tou distrik lo Mahe, Praslin, La Digue e lezot bann zil ki konsernen avek, ki ganny touse par sa bann diferan kalite travay ki ganny fer lo nivo Nasyonal.

Mr Deputy, prosedir i egziste dan sa pei e i egziste dan tou Minister.  Me i annan dimoun ki deside pou aplik li byen e i annan dimoun ki zis deside pou les pase serten keksoz avek son prop desizyon.  E i annan dimoun ki fer osi en bon travay dan sa pei.  Si sa Mosyon i la ozordi, set akoz i annan keksoz ki mal e i annan keksoz ki pe sertennman al mal dan serten Minister.  Pa tou sa ki ganny fer dan en distrik ki byen pour tou dimoun.  Mon aksepte.  Pa tou sa ki ganny fer ki osi ganny apresye par tou dimoun dan sa pei, menm si nou fer 95 poursan byen.  Mwan mon koz onnet lo sa size.  Proze ki ekzekite dan bann distrik e bann ki responsab i merit fer sir ki zot travay i byen e travay dir pour Sesel, parey nou Prezidan i demande.  Si nou tou nou fer sa, tou pou mars byen.

Mr Deputy, mon distrik St Louis in annan bokou proze ki ganny fer depi ki mon’n vin en Manm Elekte par zabitan St Louis e pour zabitan St Louis.  Mon dir sa akoz tou sa ki ganny fer dan St Louis, se bann demann kontinnyel ki mwan mon fer e ensiste avek Gouvernman, pou amelyor lavi bann zabitan St Louis.  In annan proze semen ki’n ganny konplete tel ki semen Otar, semen Tirant/Robert, semen Daniel, bann rigol ki pe ganny kontinnyelman fer tel ki sa enn ki pe fer aktyelman St Louis Basen, sorti kot Msye Ernesta pou al ver laboutik Raj dan krwaze Le Niole.  Sa bann proze in ganny fer par SLTA e serten i ganny fer par Local Government, a la demann Ladministrasyon Distrik.  Me sa proze semen, rigol ek peron i osi annan serten problenm ki vin avek e dan distrik, DA ek MNA i ede zet en koudey pou fer sir ki sa bann zafer i mars byen.  I annan bokou ki al tre byen me i annan ki al mal akoz move planifikasyon bann Teknisyen i fer e apre zot dir ek dimoun al kot zot MNA.  Konmsi MNA ki desin zot plan e ki fer zot travay pou zot.  Pour mwan, Teknisyen ki’n oubliye.  Mon oule zis fer zot mazinen ki MNA i en politisyen elekte par lepep e travay pour lepep.  E zot, zot in ganny anploye avek Leta pou deservi lepep Seselwa dan bann diferan post ki zot in ganny demande pou okipe pour en saler.

SLTA i annan bann bon Teknisyen me zot esey fer tou sa ki zot kapab antre nou Seselwa letan en proze pe ganny fer, nou vwar defo lo kalite travay.  Defo teknik e defo administratif ki serten Teknisyen i fer, en volonter ou volonter ki mon pa ganny en konpran akoz e pourkwa.  Dapre mon leksperyans, mon vwar dan serten ka kot dimoun i donn son later e i dir pran, fer semen lo la.  E letan i donnen, i donn ek son leker e i donn li pou nanryen.  E an retour, mon’n vwar kot serten dimoun i demann zis en pti bout larantre kot li e distrik i fer tou le neseser lo papye, klerman e anvoy dan Minister.  Me letan proze pe ganny enplimante, Teknisyen li, i pa lir tou sa bann papye ki rekomandasyon distrik in fer.  I zis fer son semen e la ki arive?  Diskisyon lo site i leve e MNA i bezwen al tenny dife lasaler imen, letan son met i reklanm son drwa e Teknisyen i oule rezon.

Mwan koman en Manm Lasanble Nasyonal pour distrik St Louis, mon pa aksepte sa bann kalite travay ki serten i fer e mon fer sir ki sa Minister konsernen i adres sa bann problenm, letan Kontrakter i al mal.

Mr Deputy, sa Mosyon, mon pou al pli lwen ankor.  Sa ki mon pe dir i laverite akoz serten proze dan mon distrik, Kontrakter pa delivre li byen.  Mon dir sa akoz dan konstriksyon, i annan serten kalite lozik ki en dimoun i merit annan e nou tou nou konnen ki parey en mars peron i 6 pous oter.  Me an 2014, i annan Kontrakter ki ankor annan mason ki fer mars peron 8 santimet oter.  Sa, mon pou apel li travay lapares a lekstrenm, gaspiyaz larzan Lakonpannyen, gaspiyaz larzan Leta e travayer Seselwa e sa, mon pa dakor avek.  Bann kalite travay si i kontinnyen koumsa, i pou fer nou Gouvernman perdi prestiz, perdi konfyans dan bann zabitan.  Mon dir sa akoz zot annan rezon.  Zot pa aveg e si i annan keksoz ki al mal, i zot drwa pou dir i mal.  Mwan mon pou dir ek bann ki konsernen.  Silvouple travay dir e delivre zot louvraz byen.

Mr Deputy, mon pou sit en lot kalite legzanp e sa se kalite travay ki serten i osi fer dan mon distrik e ki mon pa dakor e pa dan lentere distrik e mon pa konnen lekel ki vreman responsab.  Mwan, letan keksoz i pa dan lentere mon zabitan, mon dir.  I annan serten bin site dan distrik St Louis ki ganny trouve lo semen kot bann zabitan i marse.  Bann zi degoutan i koule lo semen e i pa izyenik pour nou zabitan.  Nou demann DA pou fer le neseser.  Mon personnelman negosye ek propriyeter pou met en bin site kot li e i aksepte.  Proze i ganny desinen par Teknisyen.  Serten travay i ganny komanse e ki nou vwar?  Travay i arete.  Kontrakter i ganny peye pou sa bout ki in fer e nou pa tann nanryen akor akoz serten dimoun i pran desizyon ki li i anvi, san konsilte nou dan distrik.  Mon demann mon lekor kwa sa ?  Ki kalite travay sa?  Lekel ki deside sa e lekel ki aranz sa e kouver sa bann kalite simagri ki pa dapre lareg ki’n set par nou Gouvernman?  Mwan mon dir sa dimoun, silvouple repar ou dega e fer sa ki merit fer.

Mr Deputy.  Sa bann zafer mon pa aksepte.  Mwan dan mon distrik St Louis, mon travay dir, kas mon leren an 2.  Konmdir granmoun i dir.  Si nou oule ki nou avans delavan, annou travay dan lentere bann dimoun dan nou distrik.  E dan lentere lepep Seselwa.  Sa bann ki pa oule travay e ki pa oule travay dan lentere lepep e ki oule travay zis pour 8er – 4er, silvouple, nou napa plas pou ou.

Mr Deputy, mwan an regardan sa Mosyon, mon sizere ki bann proze distrik, letan in ganny fer, i ganny sipervize par Project Officer sorti dan sa Minister konsernen, Ladministrasyon Distrik ki pe aktyelman fer.  En Zofisye sorti kot Finans e en Arsitek sorti kot MLUH ki ava osi gid bann pti Kontrakter ki napa bokou leksperyans.  Ki zot merit fer, kimannyer zot merit fer e kwa ki materyo ki merit servi.  Sa i larzan lepep e annou servi li byen akoz lepep pe ziz nou par nou aksyon e kalite ki nou pratike dan nou lavi toulezour.

Mon pou terminen Mr Deputy an siportan sa Mosyon e mon pou demann tou mon bann koleg pou siport sa Mosyon akoz nou Gouvernman i bezwen pli bon kalite servis pour son larzan.  Mersi Mr Deputy.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Bresson.

 

HON GALEN BRESSON

Mersi Mr Deputy.  Bonzour tou dimoun, spesyalman bann dimoun ki dan Galeri, ki mon konpran i sorti St Louis.  En gran bonzour e byenveni dan Lasanble.

Mr Deputy, ce matin Mosyon – en keksoz ki mon krwar ou’n bezwen highlight ler ou’n ariv sa lanmwatye la, bann koleg ki’n deza koze, i ki peyman i ganny fer selman ler Lotorite konsernen i donn son laprouvasyon, pou asire ki larzan lepep i ganny pli byen servi.  Tre, tre enportan.  Me Mr Deputy, pour mwan ilistre sa, mon ti a kontan komans en en ilistrasyon dan mon distrik Belombre, kot resaman, enn bann proze distrik, semen Dan Dipwav i sipoze al ganny resurface e mon ganny call bann zabitan.  Enteresan.  Bann zabitan i call mwan i dir mwan, be MNA, i annan bann dimoun, Kontrakter la lo sit kot sa semen.  Ki pe arive vreman?  Desito, mon dir zot, be i sipoze annan en proze, me mon a double check en kou ki pe arive ekzakteman si sanmenm sa proze.  Si non, nou ava regard en kou.  E mon regarde.  Mon konpran proze tender in pase e vreman, Kontrakter in ganny award e in ariv kot sa semen ki i sipoze al resurface.  Toudswit, mon call bann Zofisye kot Minister Devlopman Kominoter, ki zot annan bann dimoun.  Bann Enzenyer mon kapab met sa, ki sipoze al get bann Scope travay ler distrik i lev bann issue, bann sityasyon, bann depans pour bann proze.  Zot sipoze al verifye akoz apre tou, nou bezwen analize ki dan distrik i annan en DA.  E rol en DA i Administrater Distrik.  Non pa en Enzenyer Proze Distrik.  I en laymen.  Normalman zot pa tro, tro konpran teknikman ki pe arive ek bann proze.  Zot konnenn nou bezwen delivre sa bann proze.  Se koman en Administrater, zot fer son rol koman en Administrater.  MNA ki ozordi mon MNA Belombre.  I en Lezislater li.  I fer sir ki sa Lalwa – Bidze pe vini la 2015.  Ki ler larzan i ganny mete pour Belombre.  Bann proze pour bann diferan proze Bel Ombre.  Mon lev mon lanmen.  Mon pa anpes devlopman.  Mon bezwen les devlopman arive dan sa pei.  Nou bezwen les devlopman arive e larzan i ganny mete pou fer devlopman.  Me ki fason ki nou fer devlopman?  Kimannyer nou regard sa devlopman ?  Lafen lannen 2015, ler nou regarde.  Mon dir ar, be wi.  Proze in fini Bel Ombre, X, Y, Z.  Me selman 2016 mon al re-rod ankor en Bidze pou al re-koriz sanmenm sa proze.  La ki annan problenm.

Toudmenm, retourn lo zistwar ki – pa zistwar, me plito sityasyon Bel Ombre.  Anler dan semen Dipwav, call sa dimoun ansarz.  Mon dire eski ou okouran?  Mon krwar wi.  Mon okouran.  Mon pa tro asire akoz ou konnen, i annan i annan plizyer manrmay dan Seksyon anba mwan e i annan son dimoun ki ansarz.  Mon dir eski i la?  Non, i pa la.  Eski ou, ou kapab pran responsabilite dan sa labsans?  Wi.  Li ki ansarz.  Mon dir, mon a donn ou letan rod sa file en pti moman si ou pa mind.  Nou a diskit en kou.  Wi.  Vreman.  Mon dir eski ti annan okenn – sa en proze semen.  Okenn feedback from SLTA ki nou tou nou konnen i deal, ki annan bann Enzenyer spesifik pour semen.  Non.  Pa bezwen re-surfacing.  Mon dir be, eski mon ti pou kapab ganny ou lasistans pou vin ek mwan kot sa proze, pou regarde.  Mr Deputy akoz mon pe dir sa?  Sa i en semen, sa ki nou term li koman segonder.  Mwan menm mon’n pas dan sa semen.  Mon’n regarde, mon’n analize.  Mon ti call en meeting avek SLTA son CEO e tou son bann Enzenyer ti monte.  Mon remersye zot.  Ler nou regard semen.  En semen ki’n ganny fer par bonn fwa, bonn volonte.  Bann zabitan ki reste la.  Ki sa en keksoz fantastik ki ti egziste lontan e mon krwar nou bezwen reviv dan bann distrik.  Kot zot met ansanm zot larzan.  Met ansanm zot lenerzi e zot in fer en semen.  Pa neseserman ki i annan any engineering per say lo sa semen.  Me semen in deservi zot en kantite lannen.  Zot in kapab ariv kot zot.  Zot in kapab rezouir sa semen.  Ozordi in ler pou li ganny regarde ankor.  E ler SLTA ek tou son bann Enzenyer i monte, i dir mwan.  MNA, sa semen i bezwen en proper engineering e mon krwar i byen ki ou’n anmenn nou la.  E nou a donn okenn feedback e nou pou fer bann engineering details lo la ki nou pou bezwen.  Si demen i annan okenn proze lo sa semen pou ganny fer, nou pou bezwen annan en – nou a donn en feedback teknik ki pou amelyor sa semen akoz sa semen – bann dimoun ki reste dan Bel Ombre zot pou konnen.  Semen ki mont tre apik Danzil Bel Ombre.  Ou kite ou ale menm.  E i ase danzere si ou pa tro, tro konn manye ou transpor lo sa semen.  Toudmenm, nou remont lo sa proze.  Mwan menm avek sa msye kot Community Development e mon call Enzenyer kot SLTA e i vin CEO.  Mersi CEO.  Ou vini ou menm sorti dan – lapli pe tonbe, nou asize e osi mon call bann zabitan dan sa lanvironnman, ki servi sa semen.  Ki zot ki ti alert mwan, proze pe al komanse.  Nou’n negosye, nou’n koze e nou’n vwar ki scope travay ki’n ganny met anplas pa bon.  Enzenyer i la, CEO i la.  I dir be non.  Fodre teknikman nou fer sa, sa e sa.

Mr Deputy, permet mwan.  I annan zoli diagram ki ganny fer priveman sa.  Pa Enzenyer ki’n fer.  Sa, nou menm ek bann zabitan ki’n fer.  Zoli portre detaye, ki pou fer.  Dakor.  Agree.  Mon montre la, zoli portre.  Tousala in ganny fer e rol zabitan kle ladan.  Mon remersi bann zabitan.  Yer mon ganny call.  Zabitan i dir be ki pe arive?  Me i paret ki tou sa ki’n ganny dir, in ganny diskite.  Scope ti merit ganny refer, pa pe fer e larzan pe al ganny depanse.  I dir zis pran beton kouver.  Me esper en kou la.  Be sa pa li sa.  Sa Bidze ki nou’n vot lo la 2014 la, pe al ganny mal servi.  Apre tou sa meeting, al dan lapli avek bann zabitan.  Be ki zot pe sey dir?  Be nou annan en problenm.  E en gro problenm.  Si ou dan sa Biro, ou pare pou depans larzan Gouvernman, menm apre ki konsiltasyon in ganny fer avek SLTA.  E ankor mon remersye SLTA ki CEO i vin limenm ek son Enzenyer, pou regarde 3 fwa sa semen e i ganny dir sa scope i mal.  E ou la aprezan ou pe al fer, ou pe ale, ou pe al zis apre.  Me Mr Deputy, dan sa pei, oli nou konpasyon?  Oli nou responsabilite?  Nou pran larzan zis nou depanse left, right and centre?  E mon pou demann enpe sa bann dimoun laba.  Zot anvi fer zot lakaz.  Zot al rod en loan.  Zot ganny en loan.  Zot rod en Kontrakter.  Kontrakter pou fer zot lakaz.  Me apre 1an zot oule zot lakaz komans grenn lo zot?  I normal sa?  Zot pou al repran loan?  Toulezan pou repran loan?  Me kot i ekziste?  Annan en serten santiman pou bann dimoun ki reste dan sa landrwa.  Annan en santiman ki ou pe pran larzan ki pa pou ou.  I tax payers money.  E nou ek bonn volonte – koman en Manm Lasanble Bel Ombre, ek bonn volonte, proze pe ganny aprouve e mon kontan.  Mon vot pour sa Bidze.  Me pa fer ki demen dimoun a gete, a dir be wi.  In vot lo sa Bidze.  Bann lot laba in pran sa larzan li, in fer sa ki i oule.  E lekel ki ganny blanmen?  E ozordi mon tir sapo avek Onorab Houareau.  I dir souvandfwa se Ladministrasyon Distrik avek MNA ki ganny blanmen.  Akoz nou ki la.  Nou figir ki la.  Li i asiz dan en Lofis li.  I ok li.  Selman, akoz bokou dimoun – e ozordi ankor mon dir gran mersi bann zabitan anler dan Semen Dipwav.  Zot call mwan e zot pe alert mwan lo tou sa bann sityasyon, demagozi ki pe arive ek larzan tax payersIt’s not fair Mr Deputy.  E mon krwar sa Mosyon i vin a en moman ki ou, ou bezwen asize.  Tou dimoun ki nou pe al vot lo zot Bidze.  Gouvernman.  Zot bezwen asize, reflesir.  Nou pa zis vin vot en Bidze an fou dan sa Lasanble.  Premyerman, nou pa oule sa pei seize akoz si nou pa vot lo sa Bidze, ki arive?  Kot ou pou ganny peye?  Ki pou arive?  Ki devlopman pe arive dan sa pei?  E nou pa vin retard devlopman dan sa pei nou.  Nou pa vin retard devlopman.  Nou vot lo en Bidze avek nou konsyans.  Me ler nou, nou’n pran nou konsyans, nou konpasyon e nou responsabilite dan sa Lasanble bann MNA.  Koman en MNA Elekt e dan nou distrik.  Akoz nou pe get nou zabitan, son byennet.  Me ou laba, ou Zofisye la, pa al kas sa travay akoz ou byennet, ouswa ou annan ou azanda.  E la mon krwar sa ki kler e en keksoz pertinan ki pe sorti e tou bann entervenan ki’n koze oparavan mwan.

Mr Deputy, ozordi nou get scope travay.  Travay i fantastik, ou get en scope.  Me nou bezwen ler nou fer sa scope la, nou double check e nou kontinnyelman e en entervenan in dir.  Nou al regarde.  Ankor, mon repet ankor sa ki mon’n dir.  DA en Administrater.  I pa en Enzenyer.  MNA i en Lezislater.  I pa en Enzenyer.  Bokou fwa se bann louvraz teknik ki zot dan sa Lofis zot ganny mandate, pou asire ki i ganny byen fer.  Valer pou depans nou rode.  Valer pou larzan.  Zot, nou tou nou travay pour en saler.  Nou ale nou aste en keksoz.  Nou oule nou valer pour sa larzan.  E ozordi, nou pe koz lo sa Mosyon avan nou aprouv e avan ki Bidze 2015 i vin dan sa Lasanble pou ganny diskite.  Annou aret pran larzan piblik e zet li.  Annou fer keksoz ki byen.  Par kont, mon dir sanpyon pour bann Kontrakter.  E la mon menm remersye sa Kontrakter ki lo sa Semen dan Dipwav Bel Ombre, ki avek tou son lonnekte e tou son imilite.  Vre i bezwen larzan.  I en Kontrakter li.  Sa son louvraz.  E nou pe retard li tou sa letan.  I dir mwan sorry, be mon konpran.  Mon konpran e fantastik.  I pe konpran ki i annan la, nou pe lager ek bann Enzenyer pou sey konpran.  Be dir sa Kontrakter byen ki i annan pou fer akoz nou ti la ansanm.  Nou’n diskite.  E mon dir bravo bann Kontrakter ki ozordi, li osi i annan sa konpasyon, i annan sa responsabilite.  Kantmenm i pe al ganny larzan, i pa vini, i pa zis vin met beton, vin fer peron ki 8 santimet.  I konpran.  Wi, mon bezwen larzan me osi sa larzan la, annou ganny li byen e annou fer nou keksoz byen akoz ozordi mon krwar en keksoz annandeler Mr Deputy ki manke se the basic common sense annandeler avek nou bann dimoun, pou fer en bon travay.  Zis servi enpe nou grey matter.  Apre tou, ou annan en responsabilite.

Mr Deputy, avek – koman en dernyen pwen.  Avan peyman i ganny fer, annou fer en evalyasyon efektiv.  Ozordi, mon pas dan distrik Bel Ombre.  I annan en kantite proze ki’n ganny fer menm avan ki mwan koman Manm Elekte mon’n antre.  E oli sa evalyasyon?  I annan proze ki menm pa’n terminen, me Kontrakter in fini ganny larzan.  In fini kit proze.  In fini kit proze e ler ou gete, ou dir, be oli sa Kontrakter?  Ozordi, sa Kontrakter i enn bann pli gran Kontrakter isi.  E in fer bann proze malapropo dan distrik.  E ozordi, ek tou limilite.  Vreman bann sityasyon kot mwan dan Bel Ombre, mon leker i al avek bann dimoun Bel Ombre.  Mon dir zot mon lekskiz akoz zot ki soufer apre tou.  Akoz zot ki pou al servi sa semen.  Zot ki servi bann fasilite ki nou, nou mete.  Ki nou vot sa Bidze pou mete me vre.  E pran zot rol.  Onorab Murielle Marie si mon pa tronpe ki’n dir sa.  Zot rol koman en sitwayen, koman en zabitan.  Ler zot vwar bann proze, call MNA, call DA.  Dir zot, i annan en deroulman la.  Eski i normal?  Si i annan, nou a vin regarde.  Nou a regarde.

Mr Deputy, avek sa lentervansyon, mon a remersi ou e mon krwar sa Mosyon i en keksoz ki tre, tre byen e i vin a en moman ekstrememan byen, avan nou vot lo Bidze ki pe vini devan nou.  Mersi Mr Deputy.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Edmond.

 

HON ROMA EDMOND

Mr Deputy, mersi e bonzour tou Manm alekout.  Mr Deputy, mon pou aport mon sipor anver Mosyon prezante par Onorab Meggy Marie, akoz dan mon distrik Plaisance, ensi ki an dyalog avek serten mon bann Manm leres koleg Onorab, nou eksperyanse e apersevwar en labi lo premyerman, kalite louvraz ki bann Kontrakter i fer an rezilta, zot resevwar peyman pou en louvraz ki pa satisfezan.

Tout an retour Mr Deputy, i refoul lo Lotorite Distrik akoz zabitan i vwar nou koman en latet distrik e byensir, okenn keksoz ki al mal dan kominote, tandans i ki zot premye pwen referans i Lotorite Distrik.  Alors, en Kontrakter pa delivre, me i annan lodas ensiste pou ganny son larzan.  Manm piblik i annan toutafe rezon pou eksprim zot mekontantman akoz avan tou, se tax payers money ki pe ganny servi.

Mon pa la pou sit legzanp Mr Deputy, me legzanp kot louvraz pa’n alaoter me peyman in ganny fer, mon sirman annan, ensi ki mon bann leres koleg Onorab.  E dela Mr Deputy, sa Mosyon i loportinite pou nou esey idantifye sours sa problenm e evit depans larzan lepep lo bann proze ki’n mal konsevwar.

Avan mon al pli lwen, mon zis anvi fer resorti ki i annan serten Kontrakter ki onnet e ki onor Lagreman dapre spesifikasyon proze ki zot in resevwar Kontra pou fer.

Mr Deputy, mon konstate diran mon manda ziska prezan, ki mekanizm ki pe ganny demande par mon koleg Onorab i deza anplas.  Me toudmenm, i demann plis volonte Zofisye e tou lezot partner, pou fer sir ki proze i byen ganny enplimante e valer pour larzan.

Mr Deputy, koman en Gouvernman ki responsab pour larzan piblik, nou bezwen komans adopte bann latitid best practice.  Nou bezwen komans devlop nou en latitid ferm dan nou fason fer, si vreman nou anvi nou piblik i donn nou sa respe e konfyans neseser.  E la, koman propozisyon e solisyon, mon pou rekomande ki nou ranforsi sa ki apel scope of work, avek tou bann Kontra ki nou donnen.  Kot i a annan bann paramet ki nou kapab evalye si en travay in ganny fer dapre scope e si i annan bann paramet ki pa’n ganny onore.  Sa Kontrakter a pran responsabilite e son peyman ava ganny fer dapre bann paramet ki satisfezan.  Sa i bezwen ganny swivi par en ledikasyon piblik, pou enform bann Kontrakter konsekans e kondisyon, kot louvraz pa dapre spesifikasyon.  Tel metod i ganny pratike efektivman, sirtou dan Sekter prive, akoz zot konsyan e annan sa lobligasyon pou fer profi, pou asir zot soutenabilite e fodre koman en Gouvernman osi, menm si nou pa la pou fer profi, me an term zer larzan piblik, mon senserman krwar ki amelyorasyon an term mekanizm, kontrol ki pli ferm parey dan Prive, i bezwen ganny fer.

Mr Deputy, mon konstate ki an mwayenn, Departman Devlopman Kominoter i enplimant 400 proze diferan groser dan tou distrik lo Mahe, Praslin e La Digue.  I malere ki ozordi, nou pe osi ganny serten Kontrakter ki pa onnet.  Zot vey tou loportinite pou cut corners, lefet ki Zofisye Proze pa kapab lo menm sit konstriksyon toulezour, depi bomaten ziska lafen lazournen.  E la, mon pou fortman rekomande ki i annan en nesesite pou revwar ratio ant lakantite Zofisye Proze sa Departman i annan, an relasyon avek lakantite proze ki i annan pou zot kouver e evalye.  Dapre mon leksperyans Mr Deputy, i enportan pou fer remarke ki proze distrik bokou fwa menm, si i tipti, i ase konpleks.  I enportan alors ki Lotorite Distrik i angaz lakominote, pou ede donn lenformasyon korek lo ki ekzakteman zot oule.  I osi enportan ki zabitan i raport lo bann keksoz ki zot krwar ki Kontrakter pe mal fer, si sa proze i trouve obor kot zot reste dan kominote.

Amonavi alors Mr Deputy, mekanizm neseser i la me mon konstate ki Departman Devlopman Kominoter, a tou moman i bezwen swiv lareg ki ganny site dan Public Procurement Act 2008, ki enkli regilasyon ki the Procurement Oversight Unit in met anplas.  Alors, fe i reste ki en revi i bezwen ganny fer an term lefikasite bann evalyasyon proze, resours imen pour bann tel evalyasyon e en revi lo amelyorasyon kordinasyon bann partner kle lo bann diferan proze.  Annou pa bliye, lepep i konfye nou avek zot larzan.  Alors, i nou responsabillite pou amelyor nou fason fer, pou mye deservi bann bezwen kominote an term proze.  Mersi Mr Deputy.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Vangadasamy.

 

HON SHERYL VANGADASAMY

Bonzour Mr Deputy Speaker.  Bonzour tou Manm Koleg Onorab.  Bonzour bann dimoun dan Galeri.

Mr Deputy Speaker, Bidze anyel i fer provizyon pou en alokasyon R1.2 milyon pou pti proze dan distrik.  Pou bann proze kominoter parey nou apel li, ki an total i ariv li a R30 milyon par lannen.  Bann proze i ganny determinen, apre ki meeting piblik i ganny fer dan distrik ki komanse tou le lannen e apre konsiltasyon avek bann zabitan bann distrik pou determinen ki proze zot ti a kontan vwar ou ki proze ki priyorite pou ganny fer pandan sa lannen dan distrik.  E la bann prosedir i ganny fer pou sa bann proze kapab ganny materyalize.

Mr Deputy Speaker, parey mon bann lezot Koleg Manm Onorab in ganny dir, pandan sa bann dernyen lannen, 3an ki mon’n la bokou proze in ganny materyalize dan distrik Mont Buxton e bokou in tre byen ganny fer.  Me anmenmtan osi, sa in vin avek en langazman Lotorite Distrik, en langazman bann zabitan dan distrik pou asire pou ki bann proze i ganny fer parey ti’n ganny dir e osi parey ti ganny materyalize, parey i merit ganny materyalize.

Mr Deputy Speaker nou’n osi revwar osi metod kimannyer nou pou fer konsiltasyon pou bann proze pti distrik.  E lo sa not, mon pou solider avek Onorab Arnephy an sa ki konsern kimannyer nou vreman fer sa bann proze materyalize.  Distrik Mont Buxton nou’n angaz nou bann lezot Teknisyen andeor Departman Local Government letan nou’n fer proze.  Kot nou’n enkorpor Lotorite Planning, MLUH, menm SLTA dan serten proze pou donn nou serten gidans nou bann Project Officer e osi Lotorite Distrik, pour ki bann proze i ganny materyalize.

Mr Deputy Speaker, le bi sa Bidze se pou asir ki nou kominote dan distrik i ganny touse e i ganny benefisye.  En legzanp ki nou Parti in toultan dir, se nou met nou pep o sant nou devlopman e la nou pe fer bann proze dan distrik pou tous nou bann pep dan nou distrik.  Mekanizm ki Onorab Meggy Marie pe koz lo la pou asire ki proze i alaoter, pou asire i lo standar, pou asire ki proze pe tous kominote e nou pe ganny valer pou larzan, ki costing i ekivalan sa proze, Mr Deputy Speaker sa mon pou siport sa Mosyon.  Prenan kont ki distrik Mont Buxton pandan bann lannen presedans in fer fas avek plizyer lezot proze par egzanp nou annan 5 proze semen ozordi ki parey Onorab Bresson in ganny dir, in mal ganny fer, i pa’n ganny byen sipervize e ozordi i sa bann zabitan ki vreman pe soufer.

Mr Deputy Speaker mon annan Madanm Andre par egzanp dan Mondon Estate, ki sakfwa mon pas kot son lakour, ki sa lestans ki mon vwar li i pou koz ek mwan lo sa proze semen, me ozordi i sagrinan pou vwar poudir kantmenm nou’n anmennen Zofisye SLTA, nou’n anmenn Ezenyer me proze in fini ganny materyalize, larzan in fini ganny depanse e pou al reabilit sa semen ozordi pou kout nou 3 fwa plis ozordi pou nou kapab fer sa Mr Deputy Speaker.  E se pou sa rezon ki mwan mon pou aport mon sipor pou sa Mosyon akoz lakominote ozordi i annan en bezwen.  E letan lakominote i annan en bezwen, nou bezwen asize an konsiltasyon avek bann dimoun konsernen pou asire ki proze i ganny materyalize parey i merit ganny konsevwar e osi pou sa Kontrakter i pe fer li dan en fason kot sa bann dimoun i pe vreman benefisye ek sa proze.

Ozordi mon pou bezwen, parey mon pou osi siport Onorab Bresson, poudir Mont Buxton ozordi i sagrinan ki nou annan 5 proze semen ki’n ganny fer avek bon lentansyon Mr Deputy Speaker.  Bon lentansyon Lotorite Distrik, bon lentansyon nou kominote, i en bezwen ki sa bann dimoun ti bezwen me ozordi sa 5 proze i vreman pa pe kapab ganny deservi sa bann zabitan e i pe koz nou plis depans e osi plis konsern par sa bann zabitan.

Mr Deputy Speaker mon pou osi siport Onorab Bresson ozordi ki nou bezwen – nou annan 2 – Gouvernman ozordi i bezwen asize analize ki nou pou fer.  Eski nou bezwen beef up nou Lotorite Distrik, nou Ladministrasyon Distrik pou donn li plis, pou empower li plis pou kapab siperviz plis sa bann proze dan distrik pou kapab fer sir ki bann laspe teknik parey Onorab Edmond in dir ki bann scope of work i pe vreman ganny adere avek.  Ouswa ki mwan mon pou segonn rekomandasyon Onorab Arnephy, si i pa’n ler pou nou revwar kimannyer nou sistenm local governance pou bezwen ganny fer alavenir.  Kimannyer nou pou donn distrik plis sa lotonomi, plis sa empowerment pou li kapab oversee son bann proze.  E pa zis son bann proze me lezot keksoz ki lye direkteman ek lavi nou kominote.  Se akoz nou zabitan ki viv laba, se nou dimoun ki konnen egzakteman kote sa semen i merit pase, kimannyer i merit ganny fer e kimannyer pou ganny sipervize.  E bann laspe teknik ki vin ansanm, i ava ede ki i ava annan sa sipervizyon, i ava ede ki lakominote e tou dimoun dan distrik i pe vreman vwar en proze ki materyalize.

Mr Deputy Speaker mwan mon senserman krwar ki sa desantralizasyon i merit ganny fer e mon rapel ki Prezidan Michel ti koz lo la dan enn son Speech Leta Lanasyon enpe letan pase, kot kimannyer nou anmenn sa servis devan laport nou dimoun.  Kimannyer nou anmenn sa servis dan nou kominote.  E sa mon krwar i meyer fason, pou asire ki parey Loter Mosyon in dir ki proze i ganny fer e selman letan Lotorite Distrik ouswa Lotorite konsernen in donn son laprouvasyon.

Me nou bezwen osi realis Mr Deputy Speaker ki ozordi osi Gouvernman i bezwen asize reflesir osi, par egzanp parey Onorab Arnephy in dir, kimannyer nou ankadre bokou bann servis ki nou pe donnen dan distrik?  Ozordi ou pou annan ou pou koup pye dibwa par egzanp.  Si ou annan koup pye dibwa lo lalinny elektrik, i konsern PUC.  Si ou pou annan ou koup pye dibwa ki lo semen, ki pa lo semen i konsern SLTA.  Si ou pou annan ou koup pye dibwa ki pou lo later Gouvernman, i pou konsern ou MLUH.  Si ou pou annan ou distrik demen pe mazin ou ed petet en Pansyonner ki annan en pye dibwa lo later prive, i pou konsern Lotorite Distrik.  Eski pa in ler pou nou revwar en pti pe nou bann Lazans kimannyer nou travay, kimannyer bann Bidze i ganny donnen.  Ouswa si nou donn sa Lotorite Distrik pou li determinen pou dir be ok, tou pye dibwa ki dan ou distrik, be it lo elektrik, lo kab eletrik, be it lo semen, be it lo later Gouvernman – Lotorite Distrik ki koupe.

Anmenmtan osi mon pou siport Onorab Bresson ozordi.  Ozordi konbyen Lazans ki fer semen?  Nou annan SLTA ki fer semen.  Nou annan Local Government ozordi ki fer semen.  Nou annan MLUH ozordi ki fer semen proze Land Bank ozordi.  Me ozordi nou bezwen – e sa se mon krwar ki Loter Mosyon pe demande.  Nou bezwen ki i annan sa siperviz teknik, sa siperviz Enzenyer, sa siperviz vreman enportan e esansyel, ki pou asire ki tou sa bann proze pe ganny fer dan en fason ki tre byen.  E si nou annan sa bann diferan Lazans sakenn pe fer pou li, mon krwar petet si ti annan en sel parasol, petet ti ava ede.  Annou dir si SLTA pou pran tou proze semen e nou donn SLTA e mon pa konnen ki mekanizm ki Gouvernman i kapab vin anplas, me ki kapab met sa poudir ki letan semen pe ganny fer, Mont Buxton ozordi pa ava annan li 5 proze semen ozordi ki nou pe bezwen asize koman en Lotorite Distrik, koman en kominote, regarde kimannyer pou al revwar pou reabilit sa bann semen ozordi.

Mr Deputy Speaker, anmenmtan osi mon distrik i en distrik avek topografi eleve e nou bezwen koz osi ek nou dimoun osi, pou dir ki vre, mazorite nou bann proze dan distrik demann ki bann piblik i demande se semen.  Me nou bezwen realis ki pa tou landrwa ki semen loto ki pou monte.  Nou bezwen annan sa langazman ek nou dimoun, sa kominikasyon kontinnyel ek nou dimoun, sa konsiltasyon parey Onorab Bresson pe fer, kot nou bezwen kontinnyen koz ek nou dimoun e nou dimoun osi i bezwen konpran letan en Enzenyer osi i dir li, poudir be Madanm, semen pa pou arive, semen loto ozordi i pa pou permet arive dan sa tel landrwa, akoz topografi i sitan eleve.  Me selman nou kapab petet fer en peron ouswa i kapab ariv a en serten nivo.  Ozordi nou bezwen annan sa nivo kominikasyon ek mazorite ek nou dimoun.  E nou dimoun osi i bezwen konpran osi letan bann Enzenyer in donn enpe zot scope of work kot i annan moman letan kot i pa fezab pou nou fer serten sa bann proze.

Mr Deputy Speaker mon pou osi al en pti bout an deor ki sa, pou demann en pti pe korperasyon osi nou kominote ozordi.  Ozordi i annan en group kominote ki bezwen serten en akse semen.  Ki bezwen serten servis ariv kot zot.  Me parfwa nou mank serten korperasyon an term pou donn way leave ouswa pou fer serten negosyasyon ki Gouvernman ouswa Lotorite Distrik i pare pou antreprann, pou fer sir ki serten proze i materialize.  Me anmenmtan osi nou bezwen koz ek nou dimoun.  Oli nou sans responsabilite?  Ozordi Gouvernman in donn R1.2 milyon pou bann proze dan distrik, i annan plizyer bon proze ki’n ganny fer me pou mentenir sa proze ki vre, responsabilite i vre en bout i sipoze lo nou Gouvernman, me osi ki responsabilite nou kominote pou zot pran sa bann proze koman pou zot.  Koman apartenir a nou pou nou osi donn sa langazman pou nou ede pou nou fer nou kontribisyon ouswa mentenir li.  Ozordi ou pou annan en proze semen ki ou’n fer kot en group lakaz e sanmenm sa group dimoun ki’n demann ou sa proze semen e sanmenm sa group dimoun ozordi ki pou demann ou osi pou ou netway – pou demann Lotorite Distrik osi pou netway sa semen.  Ozordi ou vwar li i vreman minim, kot ou pou vwar en group dimoun pou monte pou fer en travay volonter pou dir be, Gouvernman in fer sa bout pour mwan, mon apresye, mon’n ganny akse semen be i mon responsabilite osi pou donn en pti koudmen, pa zis nou Gouvernman me selman nou distrik osi e nou kominote, pou nou zet en pti koudey lo sa proze e osi pou nou ede mentenir li.

Mr Deputy Speaker, mon pou osi koz lo bann NGOs ozordi.  Ozordi bokou proze in rely en gran poursantaz lo Gouvernman pou fer atraver sa R2 milyon ki ganny donnen dan distrik.  Nou pe lans en lapel avek nou, pas zis nou NGOs me nou Sekter Prive.  Me osi nou bann NGOs i met en pti pe pli proaktiv kimannyer zot kapab come up avek bann lansanm dan kominote pou zot osi donn sa koudmen Gouvernman osi pou ede.  Sa R1.2 milyon letan nou koze, i pa en gran kantite larzan pou fer en kantite proze ozordi.  I annan en kantite demann ozordi dan distrik me si Sekter Prive e osi NGOs osi i en pti pe pli proaktiv pou donn en koudmen osi Gouvernman, pa zis pou siperviz proze me pou fer proze osi ki pou vreman benefisye nou bann dimoun ki dan kominote osi Mr Deputy Speaker.

Mr Deputy Speaker, lo sa not mon pou dir mersi bann Lazans ki pandan sa dernyen 3an in donn zot sipor Lotorite Distrik.  Mon pou remersye osi mon DA ek Lotorite Distrik ki pe fer en louvraz fantastik ozordi, ki zot pe seye pou fer sir ki bann proze dan distrik i materyalize osi.  E mon pou felisit osi bann Kontrakter sirtou nou annan 1, 2 Kontrakter ki letan zot fer en proze me zot donn sa sans give back osi dan en serten sans kot si zot vwar nou merit fer 2 pti peron kot sa madanm, ki letan Lotorite Distrik i tap zot laport zot fer li volonterman osi as en sans give back letan zot in benefisye avek sa proze Mr Deputy Speaker.

E mon pou osi remersye mon kominote Mr Deputy Speaker, ki zot vreman angaze.  Zot angaz Lotorite Distrik pou vreman koz lo bann proze ki vreman reel e vreman en bezwen pou zot.

Mr Deputy Speaker, lo sa not mon pou donn sipor lo Mosyon Meggy Marie.  Mersi.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab De Commarmond, eski ou pou pli long ki 5 minit?  Dan sa ka la nou ava pran en break e nou a rezwenn 11er.

 

(BREAK)

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon, nou a kontinnyen nou deba lo Mosyon table par Onorab Meggy Marie e mon ava envit Onorab De Commarmond.

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mersi Mr Deputy Speaker. Mr Deputy Speaker, pou komanse mon ti ava osi profit lokazyon pou mwan dir en bonn fet tou bann Solda dan nou Lafors Defans e anmenmtan, a lokazyon Zournen Lafors Defans ozordi.  Zour nou ti ganny laviktwar lo bann Mersener.  E anmenmtan mon ti a kontan dir zot kontinnyen evolye, touzour an restan vizilan lo nou pei, dan zot travay.

Mon profite osi ozordi pou mwan pas senpati e kondoleans lafanmiy Morel lo ensidan ki’n arive bomaten dan lannwit yer, lo sa atrosite kot dimoun in atak en fanmiy e i annan ki’n mor e i annan ki’n al Lopital. I en keksoz ki vreman, vreman mal e mon krwar nou Lasanble i devret kondann en keksoz koumsa e nou osi demande ki Lapolis pa tarde ek sa case e fer tou zot kapab, tou zot posib pou zot kapab tyonbo bann ki koupab e deal avek apropriyeman.

Mr Deputy Speaker, sa Mosyon ki devan nou i en Mosyon ki reel.  I en Mosyon ki vre, i en Mosyon ki bon e mon krwar i byen ki nou pe diskite lo la.  Sa Mosyon i tous 2 keksoz.  Enn, i pe koz lo en meyer sipervizon e dezyenman, i pe koz lo en Lotorite konsernen, apropriye ki merit donn son laprouvasyon avanler peyman i ganny fer e la nou pe koz bann pti proze dan distrik.  Nou fer kler ki sa Mosyon li i pa pe tous bann gro, gro manman proze li.  Poulemoman i pa pe tous sa li.  Sa en lot zafer.  Me ou vwar, sa bann pti proze ki Mosyon pe koz lo la, bann pti proze ki dan distrik i tous bann dimoun.  I bann keksoz ki tre, tre neseser Mr Deputy Speaker.  I bann pti proze ki mon krwar i annan serten entervenan avan mwan ki’n fer resorti.  I bann pti proze ki dekoul atraver sa konekte ki nou konekte avek nou dimoun, avek nou pep dan bann diferan kominote dan nou distrik.  I bann pti proze ki ler nou vizite, nou trouve ki dimoun i met devan nou, letan nou fer bann miting dan zone partou.  Ouswa letan dimoun i pran kontak avek nou dan diferan fason.  I atraver sa konekte ki nou konekte, nou okouran sa bann proze e sa bann proze souvandfwa an mazorite, preki tou le ka, i bann keksoz ki nou dimoun dan kominote pa kapab fer limenm.  Ek lavi ki vin deplizanpli difisil, nou dimoun i pa kapab annan larzan.  I napa larzan, i napa le mwayen pou li kapab fer sa bann proze lo limenm, litousel, ouswa en kominote dan sa fason.  E la kot i enportan e Gouvernman li dan son sazes, Gouvernman li akoz i konekte ek son dimoun, i osi vin a latansyon sa bann dimoun, sa bann kominote, pou ede pou realiz sa bann pti proze.  Gouvernman i kree en fon, i kree sa larzan.  I rod sa larzan dan son Bidze.  Bidzet li.  Gouvernman i fer sir toulezan i annan larzan apropriye ki al towards sa bann pti proze.  E sa mon salye Gouvernman pour sa.  Nou dir li mersi bokou letan i pe ed bann dimoun dan bann distrik, letan i pe ed bann diferan kominote, pou kapab ede amelyor zot lavi.  I vedir ki i en Gouvernman ki atantif a bezwen son piblik.  Fantastik sa bout.

Me le problenm i vin lo lafason sa bann proze i ganny fer e lo sipervizyon ki ganny fer avan e laprouvasyon avan peyman.  E avan mon vin lo la Mr Deputy Speaker, les mwan tous en lot laspe sa bann problenm la.  Ki nou pe vwar osi.  Nou profite pou nou dir la e ki nou konnen nou Gouvernman ki atantif i ava tande e i ava ede pou amelyore alavenir.  Nou pe osi remark detrwa keksoz dan distrik.  I annan sa bann pti proze, me i annan dot pti proze e prezan li, konmsi i annan detrrwa Minister.  Detrwa Lazans, ki deal ek sa bann pti proze.  Distrik limenm li, i napa nanryen li.  Ou annan ou Minister Local Government.  Li i tous bann – serten kalite pti proze e li i an koneksyon avek Ladministrasyon Distrik.  Ou annan ou en lot Lazans ki deal ek pti proze.  La nou pe koz pti proze semen ek netwayaz.  Ou annan Land Trasnport. Land Transport osi to a certain extent, i deal ek bann pti proze li.  I pa apel li pti proze distrik, me pti proze pou Land Transport i konsern bann semen, diferan fason i fer ouswa i met sirfas lo la.  Apre i deal avek en bout obor semen.  Mon krwar i annan en serten zistan sepa senk met.  I annan en bout li ki rigol i tonm ek li enswidswit.  I annan en bout travay Land Transport, i bann tipti proze ki li i fer.

Apre i annan en lot Lazans ki deal – ou annan taler in nonmen PUC deal ek pye dibwa, MLUH i deal ek enpe pye dibwa.  Land Transport osi mon krwar to a certain extent, si pye dibwa i pe kas son semen, i antre ladan kantmenm i ganny problenm.  I annan Local Government osi, i osi deal ek enpe pye dibwa.

Apre ou annan ou Land Waste Management Agency i osi i deal ek en ta pti proze li.  Pti proze netwayaz isi, netwayaz laba.  I dir letan ou’n fer en semen prezan ou dir avek li, li i vini pou vin netwaye.  Letan ou annan en bin site, i responsab pou en Kontra pou en pti proze tir bin, pti proze netway bin site. I osi mon krwar to a certain extent, i deal ek pye dibwa.

Pou mwan letan mon pe get tousala Mr Deputy Speaker, mon dir pa mal problenm, pa mal problenm.  E lefe ki annan diferan Lazans pe fer diferan keksoz.  Tousala dan en sel kominote, dan en distrik e prezan distrik li, i napa kontrol lo tou sa li.  Sakenn Lazans i vini i fer mannyer i anvi.  Sel Lazans ki li distrik i annan serten koneksyon avek se, soz, Community DevelopmentCommunity Development la i annan en relasyon ek sa bann proze.  Apard sa, sa bann lezot Lazans la, distrik napa okenn koneksyon ek zot bann proze, apard zot vini zot dir ou lala nou pe ed ou.  Prezan ou, ou sipoze dir zot mersi.

Ek Local Government, li i annan en Project Officer laba ki li i annan relasyon i vin gete, i fer scope of work, apre i rod son Kontrakter i anvoye.  En proze i kapab tipti.  Ou dir li, be sa pa bezwen ou fer bann – ou soz.  Ou met lo tender parey tender i dir akoz i tipti proze, i annan en lot fason.  I dir ou non.  Mwan ki pe dir laba i dir tou proze ou bezwen tender.  Tou dimoun i tender.  Pou mwan mon dir sa in en melimelo, en konfizyon total e i pa bon.  Letan ou kalkil sa ta larzan, i annan enpe alor ki donn ek Local Government.  I annan en bann ki ek Land Transport, en bann ki ek Land Waste Management. Pour mwan, lakantite larzan alor ki sipoze benefisye bann distrik, bann pti kominote, nou pa pe vwar li pe ganny byen administre dan sa fason.

Mon a dir ou en lot keksoz pou ou konpran sa ki mon pe sey dir Mr Deputy Speaker.  Aktyelman ki mon pe koz ek ou la, si ou pas dan tou distrik, Land Transport pe taye, pe fer diferan pti kalite proze.  Patch en bout semen isi, azout en pti pe tarmac lo en surface semen laba ki dir in ganny kase.  Fer en pti pon.  Plizyer pti zafer.  Mend isi.  Mon aret bann dimoun lot zour.  Mon dir tyonbo en kou.  Ki pe arive?  Non, non, non, non.  Pangar sa bann larzan i fini.  Lannen pe ariv alafen la.  Si nou pa depanse, nou perdi sa bann larzan.  Mn dir ok, fair enough. I normal.  Nou depanse pou nou pa perdi larzan e sa depans i ava al kot kominote.  Prezan mon dir be, nou distrik, nou ti annan en lalis priyorite.  Nou vwar par egzanp Cascade, anba Petit Paris obor sa Bus Stop kot Parson Estate. I annan en pti bout.  Sa semen i etrwat.  I annan larivyer Parson ki pas anbala.  Detrwa dimoun in tonbe lot zour.  I annan in pros pou mor.  In ganny dimal.  I annan en ta zanfan ki servi la.  Nou dir sa i enn priyorite.  I pa en gran zafer e mon koze dan Lasanble a diferan repriz lo la.  I forse petet longer nou Lasanble isi.  Nou Hall Lasanble.  Pa en gran zafer.  Sepa si pa sa Hall i pa pli gran.  Prezan nou dir be sa i en priyorite e i danzere.  Sa larzan ti kapab fer sa.  I dir non, non, non.  Pa pou kapab fer sa akoz sa ou bezwen plan.  Mon dir be non, plizyer lannen nou’n dir.  Be i pa pou ganny fer sa lannen.  Mon sagren pou mon bann dimoun Petit Paris.  Sa pa pou ganny fer sa lannen, akoz zot larzan i pou fer en lot keksoz dan Cascade menm.  I pou benefisye nou dan en serten fason me selman i pa en priyorite pou nou.  Mersi toudmenm pou zot depans sa larzan dan Cascade.  En bout sa larzan.

Me le pwen ki mon pe fer sorti, i annan diferan keksoz.  Enn, ou ganny ou – lot zour, menm zafer Cascade.  En proze pe ganny fer e dimoun i alert mwan, i dir MNA vin get en kou.  Bann dimoun pe bous nou semen.  Nou pa pe kapab pase.  Mon taye mon mont anler dan leo Cascade.  Gran mersi ou konekte.  Si ou pa konekte ek ou dimoun, ou pa pou konnen ki pe pase osi.  Ou ale.  Letan mon ale vre, pe fer fencing ki nou ti’n dir wi pou fer.  Prezan mon dir be kimannyer pou bous semen?  Sa toultan ti annan fencing, la in kase nou pe dir repare.  Me i ariv la sa fencing. Mon dir Chief, mon dir sa proze ki ou pe fer la, ki longer i ete?  I dir mwan, 60 met.  60 met.  Mon dir be mezir en kou konmsi la pou la, pou ou dir mwan 60 met.  I dir mon non.  La i annan 30 met la.  I dir mwan 60 met lo papye.  Lala papye, 60 met.  Mon dir be konbyen ou pou fer?  I dir nou pou fer 30 met, akoz nou ti’n vwar poudir 60 met i pou al bous semen.  Nou ti pe al fer, prezan bann dimoun in konplent.  In ariv sa staz.  Sa proze pe enplemante li.  Si bann dimoun pa ti’n alert mwan pou mwan al fer en problenm, pou al tyeke ki pe arive, son 30 met ti pou ganny fer.  Petet son 60 met osi, I don’t know. Me li peyman ti pou ok li.  Lo 60 met.  Prezan dir non, mon dir be prezan dir la ou bezwen arete.  Ou a fer zis 30 met.  Mon dir prezan peyman ki ou annan lo sa papye la, i pa pou parey.  I dir non, non.  Prezan nou ava aziste, nou a gete.  Nou a fer li en pti pe pli o kekfwa.

Anyway, mon pa pou al donn detay sa mwan.  Lefe ki mon pe sey dir se ki sakenn pe fer dan son fason, san ki Lotorite Distrik i konn tou sa ki pe arive.  Lotorite Distrik egzistan i konn tou sa ki pe arive e prezan ou annan ou detrwa problenm.  Ou annan ou Kontrakter ki donn en move travay.  Ou annan ou laranzman ki pas andeor Lotorite Distrik egzistan.  Sa i direk Minister avek Kontrakter.  E prezan nou, alafendizour, keksoz i ganny fer pe kase.  Nou annan semen ki nou’n fer, i pa ganny netwaye ditou dan Cascade.  Plizyer lannen, pa ganny netway ditou.  Laba en Land Waste Management i dir ou i napa larzan, selman nou vwar larzan annan pour sa bann pti proze ki pa priyorite.  Pou nou priyorite ti ava netway sa semen, ti ava isi, ti ava laba, me i mank en relasyon, i mank en kominikasyon avek Lotorite Distrik.

San al dan lezot detay bann proze, bann problenm, nou vwar osi sa ki distrik i bezwen pa pe ganny touse.  Nou vwar poudir letan gro lapli i vini, serten semen i sal, rigol i bouse, pye dibwa danzere i ankor la, en danze isi, en danze laba.  Nou vwar poudir sa i ede pou ogmant posibilite pou bann dezas, pou bann flooding e bann problenm ki afekte dimoun.  Alor, ki son solisyon?  Ki nou fer?  Mon krwar mwan, i devret annan en opposite sa ki pe arive ozordi.  Olye ki sa bann keksoz i ganny enplimante par sa bann Lazans.  Sa issue desantralizasyon i devret vin azanda du jour.  E mwan, tan ki mon dan sa Lasanble, mon pou kontinnyen, kontinyen, kontinnyen koz lo desantralizasyon dan nou pei e fer ki dan distrik, i annan plis kapasite pou kapab enplimant serten keksoz.

Be mon pa pe koz desantralizasyon parey dan lespri, serten dimoun i ete mwan.  Mon pe koz senp desantralizasyon akoz nou vwar toulezour, toulezour e toulezour, kote Gouvernman Santral i anpay nou.  Sak fwa nou, nou pe konekte, zot, zot vini e zot koup sa koneksyon.  Letan Bidze pou vini, mon ava koz lo kimannyer sa an detay i ganny koupe.  Me ozordi, lefet nou let pti proze, i senp annan en Lotorite dan distrik, ki Gouvernman Santral i donn li son Bidze i pa donn li larzan pou li zere li.  Larzan kit ek zot Santral laba.  Kit laba kot Minister Finans.  Larzan devret reste kot Minister Finans.  Distrik li, ou bezwen annan ou en Lazans.  Ou pa kapab annan ou detrwa Lazans ki fer semen.  Land Transport i fer semen pou li.  Local Government i fer semen.  Ou annan ou plizyer Lazans ki netway sa bann semen.  Ou pa kapab ganny ou koumsa.  I bezwen annan en Lazans ki netway semen, en Lazans ki fer semen, ensitswit, ensitswit, pou ou pa al anpay lo kanmarad.

E prezan, ou bezwen deside kwa ki ou donn distrik.  Proze ziska serten grander, ki dan en distrik, i devret al, Lotorite Distrik ki deside.  Si nou pou repar sa bout semen segonder, si nou pou fer sa rigol, si nou pou fer sa pavement ziska en serten nivo, i devret distrik ki deside.  Sa Lotorite ki dan distrik, i bezwen li deside.  Si en rigol pou debouse, li ki konnen.  Si i annan en semen pou netwaye, li ki konnen.  Bin kot i sal, li ki vwar.  I pli fasil pou li vwar, pou li manage e pou li enplimant sa bann keksoz.  E mon demande ki Lotorite Distrik i ganny li sa pouvwar pou li kapab fer sa.  Gouvernman Santral li, Local Government, laba i ava annan li en unit.  I pase i regarde letan pe enplimante, si pe ganny byen fer dapre bann regilasyon ensidswit.  E anmenmtan, letan pou peye, ou ganny ou en vizit par tou sa ki konsernen enkli Minister Finans.  La Minister Finans i vin on board.  La i vini avan pou depans larzan Gouvernman, i gete lala.  Proze i dir pou fer sa bout semen la pou la.  Sa keksoz koumsa.  Sa miray, tel fason.  Lala.  La nou vwar letan ti enplimante, sa boug i dir wi mon ti vini, ti mete feray tan groser ladan.  Ti mete siman, tan kantite.  Beton ti tel lepeser.  Nou ti vwar.  Nou’n teste and what not. La i la.  E prezan sa boug i dir ok, nou satisfe.  Tou bann dimoun konsernen, wi.  Lala.  Nou sinny bann papye lanmenm la, dan Biro letan in fini, ou asize.  Tou dimoun i sinnyen la pou la, en fason pou pa tard peyman sa Kontrakter, sa ki in fer.  Li osi i annan fanmiy pou li donn manze.  I annan fanmiy pou li sonnyen.  Li osi i annan son depans.  I annan travayer pou peye.  Ou pa kapab tard son peyman.  Mon pa vwar kote i vin konplike telman, pou fer ki i ete parey konmela.  I devret ositan senp amonavi, me selman si napa lavolonte, ou pou ganny li kontinnyen konplike, Mr Deputy Speaker.

E nou pe lans en lapel avek tou ki konsernen pou vwar dan sa fason pou amelyor lafason ki bann proze, tipti proze dan distrik.  Depi son netwyaz.  Ou pa kapab pou netway en pti semen Cascade, ou ganny en boug sorti Port Glaud, ouswa Bel Ombre, ouswa sepa ki lot distrik.  Lot zour Praslin, ou ti ganny dimoun sorti Mahe pou vin netway Lans Praslin.  Be kimannyer ou kapab annan en keksoz koumsa?  It is not acceptableSo, nou bezwen kapab vwar e i pou bezwen vin ser.  Sa boug sorti Mahe pou li al netway Lans Praslin?  Be i pou bezwen pli ser.  Ou bezwen kapab vwar e bann pti dimoun dan kominote.  Detrwa pti zafer koumsa Cascade la.  Si ou annan detrwa pti Kontrakter, fer zot menm zot bid.  Fer zot menm zot, en fason zot a pran responsabilite zot keksoz pe fer dan zot distrik, zot avan annan en lot konsyans, olye pou al fer li en lot landrwa ki pa konn sa bann sa dimoun.  I fer li la e nou, nou dimoun ki fer.  Partou dan tou distrik i koumsa.

Nou’n ekout tou bann entervenan ozordi, i dir ou dimoun volonterman i partisipe dan sa bann proze akoz zot veye kimannyer pe fer, zot gete.  Dan tou nou distrik la, i annan dimoun ki konn en bann keksoz la.  I annan Enzenyer, kantmenm i napa Sertifika i Enzenyer li.  I konnen li.  In fer plizyer keksoz li.  Nou annan dimoun avek plizyer lentelizans, ki ede.  I vwar li.  Sa boug ki ti dir mwan poudir zot pe bous semen.  Be i napa okenn gran Sertifika li, selman i vwar pe bous semen.  I alert nou.  Ou vwar, alor, letan nou’n pti Kontrakter i pe fer sa bann pti proze dan son distrik, i ava annan li en lot konsyans li.  I annan li en leker pour sa distrik.  I a fer en keksoz ki pli bon.  Nou ekspekte de sa.  Pa anpes nou pou kontinnyen monitor li.  Ou kontinnyen gete.

E prezan letan en Kontrakter i pa bon.  In fer en keksoz enn de fwa pa bon.  Be li out li.  Ou pa kapab kontinnyen deservi li.  I pa pe donn ou sa ki bon.  Nou pa servi li ankor.  E i a rod en lot keksoz li.  Sa ki bon, nou kit li.  Nou servi li ankor.  Li i bezwen fer kontinnyen.  Nou ed li tipti pou li grandir.  E i annan en kantite bon Kontrakter around. En kantite ki onnet.  Ki travay dir.  Ki travay byen.  Be nou bezwen kontinnyen get zot sa bann dimoun.

So, vwala Mr Deputy Speaker, sa problenm parey mon pe dir ki sa Mosyon pe adrese i en problenm ki vre, i en problenm ki reel e i bezwen o pli vit posib ganny gete par Lotorite konsernen.  Nou bezwen met osi striktir apropriye.  Desantralizasyon i bezwen vini.  I pe tro tarde e sa i pe met nou retar.  Nou bezwen bouze nou.  Si nou, nou ti annan Lotorite pou deside dan distrik nou, nou ti pou konnen sa i priyorite pou nou.  Sa nou bezwen fer li vitman.  Sa nou bezwen bous li tel fason.  Gouvernman santral i vini, i fer oversight.  I gete si laba sa Lotorite Distrik li osi pa pe zwe en kalite rol.  I fasil.  Laba letan pou peye, nou apel tou dimoun konsernen, enkli Minister Finans laba i annan son dimoun, i vin gete.  I dir wi, nou sertifye peyman.  Wi. Ou konpran.  Ou annan ou plis dimoun la.  Pa kapab enn pe soz lot.  Nou tou nou vwar e avan Kontrakter, nou osi nou felisit li si i fer byen.  E sa ki pa bon nou dir li sorry.  E letan ou pa’n fer byen la, ou pa’n fer byen, ou out.

E mon krwar mon Mr Deputy Speaker, si nou al dan sa bann direksyon ki nou pe dir, nou pou kapab fer keksoz pli byen pou nou zabitan akoz larzan Lepep, larzan bann tax payers, bann travayer, ki pe ganny depanse dan sa bann direksyon, dan sa bann fason e i bezwen ganny depanse byen.  E nou dir ki Lepep, sa koneksyon ki nou annan ek li i bezwen kontinnyen.  I bezwen improve sa e li i bezwen feel ki letan bann keksoz i ganny mete devan, li alafendizour i ganny en benefis dan sa bann devlopman ki pe arive e i apresye.

Letan i apresye, i donn son koudmen dan lenplimantasyon, dan sirveyans, dan kontinnyen pou maintain e kontinnyen pou kit sa relasyon, sa koneksyon vivan e dinamik.

Mersi bokou.  Avek sa nou pou siport sa Mosyon.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Rose.

 

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mersi Mr Deputy.  Mr Deputy, mon pa pou long akoz mon krwar tou sa ki mon ti anvi dir in ganny dir, avek bokou pasyon akoz sa Mosyon ki devan nou i en Mosyon ki enpake direk lo travay ki ganny fer lo nivo kominote, lo nivo distrik e developman ki merit arive lo nivo distrik.  Savedir i en Mosyon ki tre pros avek nou leker akoz nou bann Distrik Leaders, nou bann Community Leaders. E nou vwar sa bann problenm kot pe arive lo en baz toulezour.

Mon felisit Onorab Meggy Marie pou anmenn sa Mosyon devan nou Lasanble e reelman i en Mosyon ki nou pa devret kit li zis la dan Lasanble.  I devret vreman en Mosyon ki ganny konsidere par Governman.  Nou konnen bann Mosyon i pa bining on Government, me selman sa enn i en Mosyon ki nou pe demande Mr Deputy, ki due consideration i ganny pran akoz i enpakte lo performans en distrik.  I enpakte lo abilite en MNA pou delivre dan son Distrik e i bezwen annan tou bann players on board Mr Deputy.

Now, ler nou get proze devlopman bann pti proze, sa ki annan bann pti proze dan distrik, i vreman pou mwan Mr Deputy, Democracy at work.  I vreman labaz demokrasi.  I bann proze ki dimoun menm dan kominote i met devan, swa atraver zot Manm Elekte akoz zot Manm Elekte, swa atraver zot Administrater distrik, akoz li ki administre developman dan sa Distrik.  Zot anmenn devan konsern.  Nou bezwen semen, nou bezwen steps, nou bezwen railing, nou bezwen fer drainage akoz delo i tonm dan lakaz dimoun e alors se la kot Administrater Distrik oubyen Manm Elekte i santi.  Oubyen atraver son vizit ki i fer dan bann Kominote, i remarke ki i annan en bezwen  pou fer detrwa steps, pou fer peron.  Pou fer whatever bann pti proze ki benefisye Kominote.  I met sa devan Ladministrater Distrik e Ladministrater Distrik i annan en travay pou li fer, pou fer sir ki sa i ganny anmennen devan Local Government. Savedir Governman Santral e la Governman i regarde si i annan Bidze, disburse eksetera, pou enplimant sa bann proze.

Me sa proze i en proze ki ganny fer pour Lepep e i ganny fer par Lepep.  Se dimoun dan dsitrik ki demande sa bann proze.  Se dimoun ki santi sa bezwen.  E dan tou devlopman ki nou fer Mr Deputy, sa bann proze distrik i vreman bann proze ki enpakte lo dimoun.  I literally. Literalman, i anmenn developman lo peron nou zabitan.  I sel Development Programme ki nou annan dan nou pei, ki literalman anmenn developman dan lakour nou zabitan.  Si ozordi, nou annan tou sa network semen ki Sesel i annan, i gras a devlopman.  I gras a sa bann proze.  Si ozordi nou bann – bomaten ti annan bann Trwazyenm Az St.Louis.  Zot annan peron pou ariv devan zot laport, i gras a sa bann proze devlopman.  Si ozordi i annan kantite travay pe ganny fer pou fer drainage, pou fer railing, pour nou bann zabitan, i gras a sa bann developman.  Si ler nou drive dan Dimans apre midi, nou pe get nou pei.  Nou vwar tou bann pti devlopman ki’n arive dan distrik, i gras a sa larzan ki year in, year out in ganny mete dan Bidze.  Sa Mr Deputy, i Parti Lepep ki krwar ki bon, nou a fer bon Lekol pou ou ek nou zanfan.  Nou a fer bon Klinik, nou a fer bon Lopital, nou ava annan en bon sistenm Welfare, me sa pa ase.  Nou bezwen fer sir ki  ler ou antre dan ou kominote, ou osi konfortab.  Ou an sekirite.  Koup pye dibwa, lalimyer, railing, peron, semen, drainage.  Tou sa bann pti proze Mr Deputy.  Me se la kot i annan en kantite konplikasyon e amonavi,en kantite gat larzan, akoz i annan en volonte par Gouvernman Lepep pou fer sa arive.  Mon krwar Mr Deputy in fer le pwen.  Sa bann proze in ganny fer akoz dimoun dan sa bann konimote napa mwayen pou fer sa antre zot koman en Kominote  Dimoun napa R40 mil pou met ansanm pou fer en proze semen dan zot distrik.  They don’t have mwayen.

Alors, se Gouvernman Lepep ki krwar ladan.  Me malgre tou zefor parfwa lo nivo distrik pou fer sa arive, i annan Teknisyen ki met bar dan larou progre.  I annan dimoun par egzanp ki li i pa pou ekoute lavwa lepep ki DA in dir be sa proze i bon pou nou distrik.  I ekout lavwa en Teknisyen ki dir non, pa bezwen fer sa proze.  Nou pa pou kapab fer.  I annan sa ki arive.  Oubyen i annan dimoun ki konnen poudir sa proze i kapab ariv R50 mil, me akoz i krwar lezot dimoun otour li i en pti pe pli bet.  I met sa proze R100 mil.  E nou vreman perdi.  Nou Kominote i perdi SR50 mil.  Nou Gouvernman, tax payers nou perdi R50 ki ti kapab fer en lot pti proze pour en lot Kominote, pou en lot landrwa dan distrik.  E se la kot mon krwar i annan en problenm mazer.  I osi annan bann Kontrakter ki ganny zot proze byen.  Zot ale, zot fer me zot pa fer li alaoter.  Zot pa fer li byen.  Zot pa fini sa travay e lot lannen, parey Onorab Bresson in dir, ou bezwen repran ankor larzan pou al re-aranz en problenm ki en lot dimoun in fer.

E sa ki mal avek Mr Deputy, se sa menm Kontrakter ki kontinnyen mal fer proze, parey Onorab Decommarmond in dir, zot menm zot ki kontinnyen reganny Kontra pou fer lezot proze.  Be konmsi, mon pa konnen si Parliamentary Language Mr Deputy, be manrten foutou.  Annou met en lord ladan.  Annou fer keksoz byen.  Annan fer keksoz drwat.  Annan fer keksoz avek lanvi pou fer sa kominote bouze.  Annan fer keksoz pou nou deservi pep Seselwa byen.  E mon krwar labaz sa Mosyon se annou servi sa pti larzan ki kominote i gannyen byen.  Byen, travay i ganny fer byen, dimoun i satisfe e travay  i kapab kontinnyen, devlopman i kapab kontinnyen arive, kot lezot ki pe espere.  Akoz i annan lezot ki pe espere e pou toultan annan proze devlopman dan distrik akoz dimoun i kontinnyen vwar me ti a bon sa – ennler mwan osi ler mon pas dan distrik, mon dir be sa.  Konmsi i merit aranze sa pti semen.  Sa on dire i tord.  Sa on dire – ou konnen.  La i demann konmsi en Bus Stop.  Ou konnen, i demann en Bus Stop.  Ou vwar dimoun i pe debout dan lapli pe esper bis.  Ou dir be la i demann en Bus Stop.  Ou konnen e ou e ou kapab e nenport ki sitwayen by the way i kapab met devan Administrater Distrik, en proze ki i santi kapab ganny fer dan son kominote.  Sa Administrater Distrik a dir li si i annan mwayen oubyen non.  Me li i zabitan sa e nou koman bann reprezantan lepep, mon kontan ki i annan sa whistle blowing ki arive dan distrik.  For me – mon’n koz lo la akoz mon krwar it is democracy at work.

Si i annan en landrwa kot dimoun i dir kot pe al mal se dan sa bann proze.  Zot servi byen zot pouvwar.  Zot fer MNA konnen.  Pe bous semen la.  La, Kontrakter dan Dipwav pe mal fer louvraz.  La, tel Kontrakter in kit en gro trou dan semen.  Sak fwa lapli i tonbe delo i mouy zip tou dimoun ki pase.  La sa Kontrakter pa’n fini fer sa, oubyen, in fini travay.  I pa’n anmas gravye dan semen.  I annan tou sa bann konplikasyon e bann zabitan, mwan mon felisit bann zabitan ki lev telefonn e fer zot lavwa tande akoz this has got to stop.  Bann Zabitan i servi byen zot fason kominike e fer dimoun konnen poudir nou pa satisfe avek sa travay ki’n ganny fer e nou anvi en meyer servis avek bann Kontrakter.

Me par kont, mon krwar ki i annan Kontrakter ki fer travay tre byen.  Zot korpere avek bann zabitan.  Menm i annan menm ki pare pou dir be ok, mon scope of work i dir sa, me mon santi i mank en pti bout anplis ler mon’n ariv lo teren.  Zot fer.  Zot fer san demann anything anplis.

So Mr Deputy, mon krwar e la nou pe koz en pti pe plis for Local Government ki mon krwar laplipar bann pti proze i al kot zot, pou annan sa understanding, pou annan sa korporasyon.  Nou konpran petet zot napa ase dimoun pou travay dan sa Departman, me pour nou i en critical area.  I en landrwa kot devret pe travay.  Reelman zot travay avek 27 distrik, me bezwen – sa devlopman i bezwen arive.  I bezwen ganny fer byen e sa i rezon akoz mon pou siport sa Mosyon e mon reelman demande ki nou lavwa i ganny tande.  Sa lavwa la, i pa lavwa manm Lasanble, sa lavwa i lavwa pep Seselwa.  I lavwa nou zabitan dan distrik. I lavwa bann dimoun ki angaze e reflekte koneksyon ki bann Manm Elekte i annan avek zot bann zabitan.

Avek sa Mr Deputy, mon pou remersye ou e remersye tou bann Manm pou siport sa Mosyon e siport Onorab Meggy Marie pou anmenn sa Mosyon devan.  Mersi.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Right of reply, Onorab Meggy Marie.

HON MEGGY MARIE

Mersi Mr Deputy Speaker.  Mr Deputy Speaker, mon oule remersye tou bann Onorab ki’n entervenir lo sa Mosyon.  Parey sa Mosyon i dir, ‘Mon pe demann Gouvernman pou met anplas en meyer sistenm sipervisyon ler bann proze pe ganny ekzekite dan tou distrik e pou asire ki peyman i ganny fer selman ler Lotorite konsernen i donn son laprouvasyon, pou asire ki larzan Lepep i ganny byen servi.’

Sa Mosyon pe demande ki bann mekanizm neseser i ganny met anplas, pou anmenn plis benefis pour tou partner ki ganny afekte avek bann defayans ki anpes bon performans.  E mon menm anvi remersi bann travayer ki get involve dan bann proze distrik, ki sa lannen nou’n travay ansanm byen, pou nou kapab anmenn en bon pe devlopman dan mon distrik.  E la ler mon pe demande ki i annan pli bon sistenm sipervizyon sa i a ede ki i ava annan plis devlopman e i ava anmenn devlopman ki efikas e benefisye tou nou bann zabitan, ki ler mon fer mon door to door zot koz ek mwan lo zot bann problenm e ki zot dir mwan ki zot ti a kontan trouve dan distrik pou anmenn plis devlopman.

I neseser ki nou, koman bann partner kle dan sa langazman pou enplimant bann proze distrik, nou zwe nou rol byen, an dot mo, nou desarz nou responsabilite byen, kot nou zabitan pa vin fristre, larzan Lepep i ganny byen servi.  Si nou tou nou fer nou travay byen, savedir travay pou benefis bann zabitan ki ganny touse direkteman avek bann proze distrik e mon asire ki benefis alafendizour i pour nou tou e pour nou pei an zeneral.  Mon swete ki tou bann Zofisye i pran an kont bann rekomandasyon ki’n ganny soulinnyen apre prezantasyon mon Mosyon.

Legzanp vizit bann proze pli souvan, pou asir ki i annan latransparans e standar apropriye.  Reviz pri bann pti proze pou fer kominote benefisye avek plis proze.  Pey bann Kontrakter aler.  Aret fer zot troun an ron e pou konklir mon remersye, Mr Deputy Speaker pou donn sa sans pou nou entervenir e donn nou lopinnyon.  Mon remersi tou bann Manm Onorab ankor en fwa e mon demann zot pou vot anfaver sa Mosyon.  Mersi Mr Deputy Speaker.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon, lo sa Mosyon nou pran en vot.  Tou bann ki anfaver, lev lanmen?  Inanim.  Mosyon in ganny aprouve.

E nou bouz lo Mosyon nimero 2 e mon envit Onorab Sylvianne Valmont pou prezant son Mosyon.

 

HON SYLVIANNE VALMONT

Mersi Mr Deputy Speaker, bonzour, bonzour tou manm Onorab.

Mr Deputy Speaker sa Mosyon i lir koumsa.  Sa Lasanble pe demande ki Governman i negosye avek bann operater konsernen pou revwar e etabli en pri abordab pou servis transportasyon sirtou ant Mahe, Praslin e La Digue, pou bann ki bezwen sa servis enkli viziter dan nou pei.

Mr Deputy Speaker, mon apresye sa fason ki nou bann manm pe koze depi bomaten, i montre nou sa commitment ki nou isi dan sa Lasanble nou aporte e ki nou konsyan bann demann nou bann dimoun an zeneral e si nou vin avek bann Mosyon, bann propozisyon se touzour avek si oule en bi pou amelyor lavi nou bann dimoun an zeneral.

Mr Deputy Speaker, mon Mosyon pe met lanfaz lo pri abordab pou servis transportasyon ant nou bann Zil.  Sirtou ant sa 3 Zil ki pli ganny frekante par nou bann prop dimoun e osi byen ki viziter dan nou pei.  Bokou nou i annan fanmiy eparpiye lo sa 3 Zil prensipal isi Sesel e byen souvan nou vwar nou pe deplase, swa pou al fer en vizit.  Parfwa pou senpleman pas en bon moman ansanm an fanmiy, parfwa pou rezon maladi ou lanmor, parfwa pou senpleman lwazir me ant sa 3 Zil nou annan dimoun osi ki dan biznes, e zot vwar zot pe bouze preski toulezour.

Mr Deputy Speaker, bann ki dan biznes i osi depan bokou lo bato e avyon e kou transportasyon i annan bokou lenpak lo zot biznes.  Nou bann dimoun Praslin oubyen La Digue pareyman, i vwar zot bokou fwa avek en pli gran defi ki nou ki reste Mahe parski i annan mwens sa servis debaz ou spesifik lo sa 2 Zil konpare avek Mahe.  Souvanfwa i annan sa nesesite deplase divers rezon parey mon’n dir an ler.  I alor evidan ki tranportasyon par bato e avyon i annan bokou lenportans e signifikans dan lavi kotidyen plizyer nou zabitan menm nou bann MNA ki sorti lo Zil avek nou isi.

Anplis ki sa Mr Deputy Speaker, nou lendistri touristik parey nou konnen i primordyal e avek en lenpak fondamantal lo devlopman lekonomi nou pei.  E deplasman bann viziter ant nou bann zil i tre enportan pou bokou biznes prive gran ou pti.  Nou konsyan ki devlopman touristik i kre lanpwa dan plizyer domenn pou nou dimoun e i osi annan en lefe direk pou nou lekonomi.

Mr Deputy Speaker, rezon pou demann Governman pou konsider sa Mosyon i baze plizoumwen lo kou lavi, nou cost of living parey nou dir an angle.  I evidan ki kan nou pa kapab demann Governman pou enpoz ou donn direktiv oubyen menm dir biznes prive ki zot pou fer.  Sa pa anliny avek nou Konstitisyon.  Biznes prive i moter devlopman pou lekonomi nou pei e zot osi bezwen ganny ankouraze pou devlop plis e i evidan ki ler i annan plis biznes prive lekonomi i pli an bonn sante.  E Gouvernman i benefisye par sa bann tax ki biznes i peye.  Mr Deputy Speaker, me i kanmenm enportan pou nou lo kote Lezislativ fer nou bann propozisyon valab ki pou ede konsekaman amelyor lavi dan sa konteks, lavi tou nou dimoun dan sa konteks an zeneral.

Mr Deputy Speaker, mon pou koz lo kou lavi akoz i an linny avek transportasyon bato e avyon spesifikman pou bann pasarze sa 2 mwayen transport me sa pa vedir ki par egzanp bato kargo, oubyen menm helicopter pou ganny neglize.  A sa pwen Mr Deputy Speaker, permet mwan prezant en pe sif transpor bato e avyon ki pou klersi mon largiman lo sa size.  An se moman nou annan plizoumwen 1, 2 bato lo larout ki fer larout par egzanp, Praslin al La Digue oubyen sorti Mahe pou al Praslin e La Digue.  Sa i preske toulezour e ki anmenn bann pasaze ki bezwen si oule sa bann servis.  Bann pri i varye dan sa fason swivan e depan lo bann kategori.

Mr Deputy Speaker, letan nou pe get bann resident rates ki konsern bato nou vwar depi pri pli ba i komans avek bann zanfan ki annan mwens ki par egzanp 2an ki pa bezwen pey bato.  Me apard ki sa 2an a 12an ou pou vwar zot pe pey 210 e 12an si oule 160.  Bann adilt pe pey zot bato 210 e bann group zanfan ki mwens ki 12an i pey R150 si zot an group 20 e bann adilt si par egzanp zot pli o ki 63an zot pe pey zot R160 si i annan gran group.

Parey mon dir, i varye bokou lo bann diferan kategori.  Mon pa pou al donn bann sif ki konsern kategori diferan parey nou dir klas lo bato.  Mon pe regard plito sa ki en pti pe pli ba dan sa konteks.  Letan nou pe regard osi Mr Deputy Speaker, si nou pou pran par egzanp transportasyon pou lezot servis pou etranze ki konsern bato nou pou wvar sa ki pli bonmarse pou zanfan i R455, pou travel e sa ki adilt i pe pey li par egzanp 420 bato e menm pli o ki sa 455, 835 eksetera.  So nou vwar ankor bann diferan klas i annan bann diferan pri ki ganny donnen par bann bato.

Mr Deputy Speaker, avyon osi i en tranportasyon ase enportan pou nou e ler nou gete nou bann rezidan pe pey plizoumwen ant R512 a R1087 pasaz avyon.  Dan kontex avyon i annan diferan senaryo akoz pa tou ler ki ou ganny menm pri pou ou travel lo avyon.  I annan diferan konsiderasyon ki zot donnen depan ler e depan availability of sits parey nou dir.  Lo kote rezidan pli move ankor, i komans par letan mon pe regarde sif i depan R2175, R2075, R2600, R3609, e parfwa parey nou konnen sa i ganny kalkile an Euro.

Mr Deputy Speaker, nou dimoun i enparpiye lo sa 3 zil prensipal.  Me sirtou Praslin e La Digue i santi sa lefe transportasyon par bato e avyon bokou plis ki nou ki reste Mahe.  I evidan ki laplipar bann aktivite, levennman, bann aktivite enportan, meeting, training eksetera i fer Mahe e deplasman sa bann dimoun lo sa 2 zil i vreman neseser parfwa.  Nou dimoun i bezwen parfwa latansyon medikal spesyalize, fer shopping pou biznes e lezot rezon deplasman enportan ankor e bokou de fwa konplent anzeneral se pri bato ki met si oule en challenge lo zot Bidze.  I pa ase rezonnab e nou konnen sa i evidan.

Lo kote etranze ou viziter ki vin Sesel bokou fwa ou tann bann konplent konsernan sa bann mwayen transportasyon akoz nou pri i osi eleve ler parey zot dir zot in pey byen ser pou vin isi, apre zot pe pey bann servi ki zot ti mazinen i pli abordab ase ser osi.

Mr Deputy Speaker, souvan se bann kliyan dan bann pti Lotel ou Guest House ki vwar li pli ser pou al vizit nou 2 zil prensipal e i evidan ki bokou fwa se sa bann viziter sorti dan larezyon tel ki Moris, Reunion e lezot zil dan Losean Endyen, menm dan pei Lafrik.  Byensir bann ki reste par egzanp dan lotel 4 star oubyen 5 star parfwa ou pa pou tann menm konplent avek sa bann ki mon’n mansyonnen.

Mon sizere lo sa nivo Mr Deputy Speaker, ki petet dan konteks Ile Vanille bann operater i a kapab dan lefitir konsider en meyer package pou bann viziter sirtou bann ki dan Losean Endyen.  Si en fanmiy Mr Deputy Speaker, dizon 4 manm pe sorti, pou sorti La Digue.  Ler nou pe get menm nou rezidan isi, ler nou pou dir i annan 3 adilt e en zanfan mwens ki 12an pou ale retournen dan en lazournen, zot pou fer zot en depans anviron R 2mil 60 pou zis bato.  Si sa menm fanmiy i pran bato sorti La Digue ou Praslin pou vin Praslin i kout li R70 par personn kot 4 dimoun i pou fer li 280 antou.  E si i pran taxi Bais St Anne, parski i bezwen ale pou li ganny avyon ziska airport, en lot depans R300.  E pran avyon ki pli bonmarse pou vin Mahe, dizon 210 kot nou vwar sa return i 520.  Alafen dizour nou pou vwar sa fanmiy i pe depans li zis pou en trip dan sa direksyon ki mon’n donnen, R1420 e si i retournen an fezan menm larout i pou ariv li 2840.  Mon krwar sa i en Bidze ase si oule kritik pou en fanmiy.

Mr Deputy Speaker, sa ilistrasyon i montre nou ase klerman depans par fwa ki en fanmiy i bezwen fer anlinny avek lavi anzeneral.  Nou konnen ki sa pa ariv toulezour, me anmenmtan i evidan ki i annan diferan sirkonstans pou 1 ou 2 dimoun oubyen fanmiy ki nesesit deplase e depans transportasyon i bokou.  Nou konnen osi Mr Deputy Speaker, ki parfwa menm bagaz ou bezwen peye ler ou pe servi bato oubyen avyon pou al lo bann zil.

Nou bezwen osi, isi fer en mansyon ki kot i konsern tansportasyon par bato i deza annan 1, 2 incentives anplas ki dan benefis bann pasarze sirtou bann rezidan, bann tel incentives i ankourazan.  Par egzanp kan en dimoun in travel plis ki 10 fwa i ganny en tiket kado, me la ankor Mr Deputy Speaker, nou krwar ki petet dan lefitir bokou plis incentives i bezwen ganny regarde, mon pou koz lo la plitar.

Mr Deputy Speaker, lo kote bann viziter i annan bokou koze ou konplent lo sa size sirtou kot i konsern transportasyon avyon.  Si nou egzamin depans en fanmiy dan konteks toulede mwayen transpor anprenan kont ki viziter pa tou zot ki parey mon’n dir ankor, swa bann milyoner oubyen ki ris ou bann ki vin dan lotel 5 star ou 4 star. Bokou fwa nou pe vwar bann viziter pe al Praslin ou La Digue, petet pou zis en lazournen e sa bann viziter i fer mwens depans posib e anmenmtan kot nou bann biznes, nou bann pti biznes lo sa 2 zil i pa tro benefisye avek prezans touris dan nou bann zil.

Mr Deputy Speaker, kot i konsern transportaston komodite lo Praslin e La Digue, sorti Mahe i osi en fakter ki parfwa i konsern nou bann dimoun ase si oule ase bokou.  Me resers ki mon’n fer lo sa nivo i montre ki ziska prezan bann pri i ase abordab pou sa bann servis.  E la ankor i pou depan lo kantite oubyen parey nou dir volim ki bann dimoun i bezwen anmennen.  Biznes i konnen poudir i bezwen anmenn bokou, par egzanp en gran volim parski zot pe fer biznes.  Bann ki annan magazen i bezwen met konmisyon dan magazen e sa zot konenn poudir zot merit peye.  Me nou konnen poudir i annan par egzanp pou en pti karton, en 2 karton ou 3 karton zot pe pey zot senpleman R25 par bwat ou par sa karton.

Mr Deputy Speaker, en pti si oule vizit kot helicopter Seychelles i donn nou bann sif swivan.  Si ou fer en charter pou swa Praslin oubyen La Digue ou bezwen pey ou R15 mil ou plis.  Me par kont si helicopter pe kite e i annan en plas available, enn nou rezidan avek en pri pli rezonnab ki annan i pey li senpleman R550 en pasaz pou li al Praslin oubyen La Digue.

Mr Deputy Speaker, mwayen transportasyon ant nou bann zil, sirtou sa 3 zil ki mon’n mansyonnen i tre esansyel pou plizyer rezon, pou devlopman biznes, lekonomi nou pei, servis Gouvernman e lezot ankor.  Sa ki mon Mosyon pe adrese parey monn dir avan se pli partikilyerman bann pri ou depans ki bann rezidan ou viziter i bezwen fer dan konteks sa bann servis.  Labaz annan meyer solisyon pou adres sa bann defi ou konsern an relasyon avek bann servis transportasyon ki egziste se pour annan bokou plis konpetisyon.  I evidan ki kan i annan plizyer lakonpannyen oubyen servis provider ki ofer mnem kalite servis bann customer i ganny plis swa pou liberte pou swazir sa ki pli abordad obyen zot kapab afford. Se sa konpetisyon ki parfwa ede pou anmenn en bes dan bann market price parey nou dir ki anzeneral i benefisye bann ki bezwen sa servis.

An konklizyon Mr Deputy Speaker, Mosyon pe fer le pwen lo lenportans annan plis konpetisyon dan mwayen transportasyon ant nou bann zil prensipal.  Avek pri pli abordab posib, pa zis pou rezidan, me osi pour viziter dan nou pei.  Me anmenmtan ki sa bann operater biznes konsernen i osi kapab fer en profi konsiderab alafen dizour.

Dan sa konteks petet i rekomandab ki annan lezot incentives ki merit ganny entrodwir.  Par egzanp pri i redwi pou group 10, vomye gran group 20 parey dan schedule ki mon’n prezante oparavan.  Sa kot i konsern bann bato.  Annan en pri abordab pou rezidan pou avyon, pete menm en pri fix e osi pou bann viziter.  E parey nou konnen Mr Deputy Speaker, Air Seychelles par egzanp kan i al aletranze i entrodwi bann miles, e apre sa bann pasarze i benefisye.  Petet alavenir i a osi bann incentives parey i kapab ganny konsidere pou nou bann dimoun ki pe travel ant bann zil.

Bann operater i merit petet fer en letid pou mye kapab ganny bann lopinyon bann customers ou piblik dan konteks pri transportasyon kot bato i konsernen.  Vwar si pa posib entrodwir incentives pou fanmiy oubyen parey nou apel li en family package kan fodre, ou kot fodre.

Mr Deputy Speaker, mesaz final se ki i annan negosyasyon par Gouvernman pou en better deal pou nou dimoun ordiner, bann dan biznes e osi bann viziter pour ki alafen dizour tou i benefisye dan en fason ou enlot.  Mr Deputy Speaker, mon pou aret la e mon pou demande ki mon bann Koleg Onorab i siport sa Mosyon.  Mersi Mr Deputy Speaker.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon Mosyon in ganny prezante, okenn manm ki le segonde.  Onorab Ghislain.

 

HON CHANTAL GHISLAIN

Mersi Mr Deputy.  Mr Deputy, mon segonn sa Mosyon, mon ti a voudre dir 2 pti mo.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Proceed.

HON CHANTAL GHISLAIN

Mr Deputy Speaker, prenan kont spesifisite nou bann zil sa mo transportasyon i en sinonim pou nou.  Nou napa en por komersyal lo Praslin ouswa La Digue e nou lwen avek servis Gouvernman santral.  Soley leve ziska soley kouse nou pti lasose i okipe.  Tou keksoz i ganny transporte.  Depi sa pti latet zepeng ziska sa pti pris disel, ziska sa gro bal diri, zis blok e dibwa san kont mouvman dimoun a lot.  E dan sa prosesis in kre en louvertir pou bann endividi fer biznes.  E avek lanmer ki separ nou, sel mwayen transpor ki ariv kot nou se bato ouswa avyon, e menm helicopter. Pandan tou sa lannen depi ki premye zabitan in debark lo nou zil ziska la ozordi, bann traze in ganny fer e tou letan in annan en kou atase avek.  Anmezir ki lannen i pase avek devlopman modernizasyon, mwayen transportasyon in vin pli vit, pli modern, pli konfortab e byensir pli ser.  E a sak sanzman in anmenn en kou direk pou nou bann zabitan.  Marsandiz in kontinnyelman kout pli ser ki Mahe, i pli koute pou nou ganny akse avek bann servis mazer Gouvernman e lezot.

Mr Deputy Speaker, pou en natif zil i pa en swa ki in fer, me plito se par natir ki i trouv li lwen avek tou.  I alors normal ki nou pa kapab ganny tou parey Mahe.  Me i annan keksoz ki kapab ganny fer pou omwen soulaz enpe sa kou depan dan transportasyon.  E Mosyon ozordi pe demande ki Gouvernman i antre dan negosyasyon avek bann operater sa bann diferan servis transportasyon pou revwar e etabli en pri pli abordab dan kou transportasyon.  Nou tou nou konnen ki dan en marse lib Gouvernman pa kapab vreman fer nanryen pou regle pri servis unless ki antre avek en form sibvansyon.

Me nou problenm i pa sa, nou problenm dan sa marse lib se ki nou napa swa.  Swa ki bato nou pou servi pou transport nou marsandiz, swa ki bato e servis aeryen dan ka avyon ouswa helicopter nou swazir pou nou vwayaz lo la.  I avek sa swa nou pa kapab deside si nou pou anvoy nou manze lo en pti bato e nou materyo konstriksyon lo en lot.  Swa si nou voyaz lo sa enn bato ki pli vit, sa enn pli konfortab ouswa sa enn ki pli dousman me konfortab kantmenm.  Swa si mon anvi voyaz lo en bato vwaye pou mwan admire e santi mwan annan plezir lanmer e divan ouswa sa enn dan aircone.  E byensir sa bann swa pou bezwen annan en varyasyon dan pri pou servis.

Mr Deputy Speaker, le pwen ki mon anvi fer dan mon lentervansyon se ki Gouvernman i fasilit lezot operater pou kapab antre dan en tel biznes.  Nou annan en kantite zenn lo zil ki’n al fer letid maritim me ki ozordi trouv zot dan en lot domenn travay tre diferan avek sa enn ki zot in etidye.  E zenn Digwa ozordi napa sa privilez pou annan en taxi ouswa son prop pick up parey enn lo Mahe.  Rev sa zenn Mahe ozordi se pou own son prop transpor.  Me rev nou bann zenn La Digue ozordi e menm Praslin se pou zot own zot prop bato.  Ozordi mon pe demann Gouvernman pou met en scheme anplas pou permet sa bann zenn ouswa en group zenn lo zil pou kapab own zot prop bato pour ki zot osi zot kapab aktivman partisip dan sa konsept lekonomi ble.  Sa ki a deside al dan transportasyon pasarze ouswa marsandiz i ava fer li e dimoun lo zil i ava annan en swa pou sa servis.

Mr Deputy Speaker, se isi dan sa Lasanble menm ki nou’n kontinnyelman lager pour ki ozordi STC i ouver son laport lo sa 2 zil.  Praslin e La Digue.  Ozordi La Digue i annan li dezyenm pli gran magazen STC apre son super market mazer ki trouve isi dan Victoria.  Dimoun lo zil ozordi i annan en swa parey Mahe.  Pou serten marsandiz debaz i pli abordab, me parey mon’n dir lo komansmn i zis enposib pou ganny parey sa zabitan Mahe.  Ozordi nou annan nou en Lopital ek en kord gard lo La digue.  Mon pou kontinnyen demande ki sa 2 Minister responsab i kontinnyen zot zefors pou kapab servi sa 2 landrwa o pli maksimonm posib.  Anmenn plis servis pli pros avek bann zabitan pou evite ki zot depanse pou voyaze e depans plis ki R600 konpare avek en zabitan Mahe ki pou depans li selman R10 pou ariv kot menm servis.  I annan en kantite lezot servis Gouvernman sirtou ki kapab ganny desantralize pou ariv pli pros avek piblik lo zil.

Mr Deputy Speaker, avan mon termin mon lentervansyon lo sa Mosyon, permet mwan pas an revi serten depans eksesiv mon kapab dir.  Nou pli gran dilenm se dan domenn konstriksyon.  Ozordi pou fer en lakaz La Digue, ler ou’n fini ou vwar ki ou ti’n kapab konstri ou 2 lakaz si ou ti lo Mahe.  En blok 4 pous ki R12 Mahe i kout R20 a R24 lo La Digue.  En blok 6 pous plen R25 Mahe i ariv R60 lo La Digue, en tonn lapousyer ros R400 Mahe i kout R900 lo La Digue.

Mr Deputy Speaker, sa bann pri i zis montre ki kou konstriksyon La Digue i double.  Me portan letan i ariv pou ganny en loan sa bann kou pa zanmen ganny pran ankont.  Ler Gouvernman atraver HFC i desid lo scheme pou konstriksyon, sa scheme i across the board pour tou sitwayen.  I pa depan kote ou reste, si ou reste Mahe ouswa La Digue ouswa Praslin.  En loan R75 mil pou azout en lasanm konmela i kout R150 mil La Digue.  R400 mil pou en lakaz 2 lasanm ki Gouvernman pe ofer li i pou kout R600 a R700 mil La Digue.  Donk ozordi mon demande ki Gouvernman i revwar osi son bann scheme pou azout omwen en R50 mil lo bann loan ki nou ofer nou bann zabitan lo Praslin e osi La Digue.

Mr Deputy Speaker, se lo sa not ki mon pou termin mon lentervansyon e osi aport mon sipor pou sa Mosyon.  mersi.

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Volcere.

 

HON MARC VOLCERE

Mersi Mr Deputy Speaker.  Mr Deputy Speaker, ler mon annaliz konteni sa Mosyon ki devan nou ozordi mon vwar ki i pe met lanfaz lo en size ki tre enportan pou pep Seselwa, me osi enportan pou zabitan sa 2 zil, sa se Praslin ek La Digue.  Sa size kou oubyen pri pou servis tansportasyon ant sa 3 zil, savedir kou transportasyon ant Mahe, Paraslin , La Digue e vice versa. I en size ki souvandfwa nou asize e fer refleksyon lo la.

Mr Deputy Speaker, nou konnen ki nou en group zil ki antoure ek lanmer, distansye avek kanmarad par plizyer mil zistans.  Nou bann servi oubyen mwayen transportasyon i selman kapab ganny fer par 2 fason.  Sa se par lanmer an servan byensir bato e dan lezer par avyon oubyen helicopter.

Mr Deputy Speaker, ler loter Mosyon pe koz lo servis transportasyon mon panse ki i pe fer referans avek deplasman dimoun, imen me osi transportasyon marsandiz oubyen kargo.  Sa i bann servis ki plizyer operater in met a dispozisyon sa 2 zil.

Mr Deputy Speaker, pou kontinny mon lentervansyon lo sa Mosyon mon pou premyerman tous sa laspe transportasyon marsandiz.  Si nou pou get enkou nou listwar pou plizyer lannen mwayen tranportasyon ki ti ganny servi pou anmenn marsandiz lo sa 2 zil, sete par bato.  Listwar i fer nou rapel bann bato vwalye ki ti bezwen kit lasose Praslin ek La Digue byen gran maten, botan ou movetan pou komans sa traze bokou fwa anservan lavwal.  Kot zot ti pran plizyer ertan lanmer.  Sa lepok kou transportasyon ti annan en pri.  Avek devlopman ki ti pe pran plas dan pei, bann operater bato ti osi komans amelyor zot servis.  La zot ti envestir dan bann bato pli modern oubyen fer serten reparasyon mazer lo zot bato egzistan kot zot ti met bann masin pli powerful e anplis amelyor konfor bann tarvayer.  E la ankor kou transportasyon ant nou bann zil ti ganny en pri.

Mr Deputy Speaker, dousman, dousman anmezir ki lannen in pase nou’n kontinnyen vwar bann amelyorasyon dan kalite mwayen transportasyon, marsandiz ant nou bann zil e anretour en amelyorasyon dan servis.  Legzanp Mr Deputy Speaker, nou’n vwar bann landing craft, bann bato ki kapab anmenn bann containers, bann bato ki annan lasal refrizerasyon ki kapab konserv serten marsandiz e tousala in ede pou anmenn en lot kalite servis an nou popilasyon.  Sa bann envestisman fer par sa bann operater bato in ankor ennfwa anmenn en logmantasyon dan pri sa servis.

Mr Deputy Speaker, sa bann devlopman ki mon’n koz lo la ki bann propriyeter bato in anmennen pa’n vin tousel.  Goyuvernman konsyan avek demann sa bann operater ki reflekte avek demann bann konsomater lo nou bann zil in osi kontinnyen amelyor bann fasilite lo bann por oubyen lasose e osi retir bann danze ki ti egziste sirtou dan bann lapas, ki permet bann bato antre sorti avek mwens risk.

Mr Deputy Speaker, avek tou sa bann devlopman ki’n arive dan sa Sekter e devlopman anzeneral dan pei.  Nou’n vwar ki sa osi in anmenn en kou pou nou bann konsomater, oubyen parey loter Mosyon pe demande, bann kik bezwen sa servis.

Mr Deputy Speaker, se sa pwen ki mon ti a kontan elabor lo la.  Parey nou konnen, mazorite sa ki nou konsonmen i ariv lo nou zil par bato.  Se sa mwayen transportasyon ki bann biznesmenn i servi pou kapab anmenn bann marsandiz ki antretour zot vann avek nou bann konsomater.  Si sa Mosyon pe demann Gouvernman pou fer en negosyasyon avek bann operater ki donn en tel servis pour ki anretour bann ki servi sa servis ava benefisye.  Mon plis ki krwar ki rezon prensipal loter Mosyon se ki kan bann ki anmenn marsandiz lo nou zil dan sa ka la nou pe fer referans avek bann boutikye si zot ganny en bon deal avek bann operater bato kargo, anretour nou pep e zabitan sa 2 zil ava benefisye.

Mr Deputy Speaker, mon konnen ki i annan bokou negosyasyon ki’n deza ganny fer pou ede rod fason redwir oubyen relev okenn lenpakt dapre bann komodite ler i ariv lo sa 2 zil.  Par egzanp lannen pase in annan en diskisyon lo revizyon tarif ki bann operater bato i bezwen peye ler zot pe servi bann fasilite por.  En diskisyon ki Gouvernman in ekout bann operater kot pri in plis ou mwen reste parey e ki anretour bann konsomater pa’n ganny tro afekte.  Nou’n osi vwar bann diskisyon ki pe ganny fer pour ki bann operater bato i annan bann pli bon fasilite, tel ki lalimyer lo lasose e bann stor kot zot a kapab stok bann marsandiz e lezot keksoz.  Sa diskisyon i lo bon semen e byento sa bann fasilite pou vin a laporte sa bann operater.

Mr Deputy Speaker, avek tou sa bann travay ki Lotorite konsernen pe fer, la mon pe koz spesifikman par Lotorite por pou amelyor kondisyon travay bann operater bato ek zot travayer.  Mon santi ki bann operater bato, bann ki transport kargo a kapab revwar en pti pe koman zot a kapab antre pou ede dan transportasyon marsandiz anfen ki nou a vwar en pti rediksyon dan pei sa bann komodite.

Mr Deputy Speaker, la mon pe fer referans avek sa pri ki bann operater bato i sarze pou transport bann marsandiz lo nou bann zil.  Avek plis fasilite ki vin a zot dispozisyon ki ed zot dan zot travay, ki fer zot travay vin pli fasil.  Si zot kapab revwar pri ki zot sarz bann dimoun ki anmenn bann marsandiz lo zil, mon krwar ki nou a kapab vwar en rediksyon dan pri sa bann marsandiz ler i ariv dan magazen.

Mr Deputy Speaker, mon krwar apre tou se sa ki loter Mosyon pe targete, en meyer pri partou kot i posib.  Mr Deputy Speaker, apart transportasyon kargo nou osi annan bato ki transport pasarze ant Mahe, Praslin ek La Digue.  Mosyon pe osi demande ki Gouvernman i fer en negosyasyon avek zot pou vwar kimannyer zot osi zot a kapab ede pou donn zot servis a en meyer pri.

Mr Deputy Speaker, la osi nou’n vwar gran evolisyon dan kalite servis ki pe ganny ofer.  Ankor si nou tourn ver lepase, nou bann dimoun ti voyaz dan bann bato vwalye.  Al lo Praslin mon mazin Ero, La Belle Praslinois e Louis Alfed ki ti fer larout Mahe e Praslin.  La ankor sa ki ti anvi al Mahe i ti bezwen lev gran maten pou kapab ariv lasose pou fer entraze pou ariv Mahe kot sa letan ti pran ou apepre 3er tan edmi lo lanmer.

Mr Deputy Speaker, ti osi annan Lady Esmay ki li i ti pas 3 fwa par semenn.  Ankor sa ti en lot traze kot ou ti bezwen pas plis ki 3er tan lo lanmer.  Mr Deputy Speaker, dousman, dousman nou’n vwar avek levolisyon bann nouvo mwayen transportasyon ki anmenn nou piblik.  Nou’n vwar larive bann nouvo bato ki bokou pli vit.  E sa byensir in vin atraver bann diskisyon e negosyasyon ki’n annan ant bann propriyeter bato ek Gouvernman.  Kot bann envestiser oubyen operater in vwar nesesite pou amelyor kalite servis ki nou pep ti ape gannyen e la Gouvernman in donn zot sipor.

Mr Deputy Speaker, a sa pwen mon ti akontan sezi sa moman pou felisit e remersi bann lenvestiser ki ozordi in vin bann operater pou sa servis ki zot pe ofer nou piblik e viziter anzeneral pou zot kapab ariv lo nou 2 zil.  Servis sa bann operater bato pe vreman ede dan deplasman nou dimoun toulezour.  Me sirtou dan bann moman kot nou annan bann gran manifestasyon lo 3 zil prensipal.  La mon mazin lafet La Digue, Regatta e bann aktivite ki nou fer lo Praslin.

Mr Deputy Speaker, lo sa laspe negosyasyon ki annan ant Gouvernman ek bann operater ki pe donn sa servis transportasyon nou piblik, mon ti akontan kantmenm remersye zot pou sa ki zot pe deza fer.  Nou konnen ki zot in deza entrodwi plizyer incentives pou bann group ki vwayaz lo zot bato.  Nou osi konen ki zot ganny bokou demann pou sponsors oubyen pou ede a plizyer repriz.  Mwan koman Manm elekte pou Grand Anse Praslin mon rekonesan pou zot sipor e mon dir zot mersi.  Me nou osi konnen ki koman bann manm elekte pou nou distrik, koman bann reprezantan nou pep nou ganny souvandfwa challenge pou nou kontinnyen rod sa ki meyer oubyen pou fer tou sa ki nou kapab pou amelyor lavi nou pep.  Alor a sa pwen mon ti a kantmenm demande pou zot kapab vwar kimannyer zot kapab anmenn sa ki pi meyer pou nou pep ek nou zabitan.  Eski par egzanp zot pa kapab entrodwi bann student cards pou bann zanfan ki pe etidye lo Mahe, zot a kapab servi ler zot bezwen desann pou vin vizit zot paran.  Mon ti a osi demande kot i annan loportinite pou gete kimannyer zot kapab ede pou amelyor oubyen revwar zot pri.

Mr Deputy Speaker, en lot mwayen par ki bann dimoun i deplase se atraver avyon.  E parey nou konnen sel lakonpannyen avyon ki nou annan ki fer sa larout Praslin, Mahe se Air Seychelles. La ankor mon rapel ki kalite avyon ki ti komans fer larout Praslin, Mahe.  E ankor sa moman pou vwayaz lo avyon ti annan en pri.  Me parey mon’n dir avan dan ka ler mon’n koz lo bato.  Avek avyon osi nou’n vwar nouvo kalite avek plis konfor, e la osi sa in vin avek en kou e byensir en logmantasyon dan pri.

Mr Deputy Speaker, dan mon lentervansyon nou’n pas enpe letan dan nou listwar lo sa size transportasyon pou montre ki toulezan in egziste serten konsiltasyon oubyen negosyasyon ki’n kapab arive ant Gouvernman ek bann diferan operater konsernen relye avek servis transportasyon.  Me avek pri lavi ki pe kontinnyelman ogmante mon demande ki sa dyalog i kontinnyen antan bann dimoun konsernen avek tou sa ki enplike pouvwar detanzantan kimannyer keksoz i kapab ganny amelyore e anretour ki tou bann parti i ava benefisye.

Mr Deputy Speaker, avek sa mon remersi ou e mon pou donn sipor sa Mosyon.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Esther.  Swich off.

 

HON NATASHA ESTHER

Mersi Mr Deputy.  Bonn apremidi Mr Deputy e tou Koleg Onorab.  Mr Deputy, resaman en nouvel ki ti sok lakominote Praslin se letan nou ti aprann ki bato Arc En Ciel ti’n koule lo son larout Praslin, ranpli avek Tou kalite marsandiz ki sa zil ti pou bezwen.  Sa lensidan ti plonz preski popilasyon Praslin antye dan en gran refleksyon e ankor en fwa i ti montre nou vre lenportans e fonksyonnman en tel bato parey Arc En Ciel ki transport marsandiz an gran kantite pour fonksyonnman bann biznes parey Lotel, Lofis Gouvernman, pou bann endividi e annefe preski Praslin annantye.

Arc En Ciel, Praslinois, Praslin Euro, Kapris Letan e La Belle Seraphina i ankor ozordi an fonksyon pe fer fas avek ki botan ou movetan avek bann zonm kouraze ki pou bokou letan pe deservi larout ant Praslin, ant Mahe, Praslin e La Digue.  San bann bato parey fonksyonnman le 2 zil i konpletman paralize.  Mr Deputy Seselwa, partikilyerman Praslinois e Digois i ozordi annan en swa pou voyaz ant sa 3 zil prensipal atraver en servi catamaran high class konpare avek serten bann bato parey dan Lafrik.  Kot par egzanp en menm servis ferry ki pasarze e zannimo i ganny transporte ansanm.  Laplipar dimoun i kapab agree ki bato i konfortab avek en schedule byen respekte.  90 poursan aler avek bann trip.

Inter island ferry ti komans ofer sa servis an 1976 atraver bato Lady Mary e ozordi 38an apre sa biznes prive in amelyor dan tou son laspe.  Sa lepok kot piblik ti napa swa me pou pran en bato vwaye dire 30 minit pou ariv La Digue in ozordi senpleman en swa ki ou annan ant en cruise pou 30minit ou ariv La Digue dan mwens ki 15minit.  Avek en stabilite dan pri fuel ki ozordi dezorme i en lekyetid plizyer bann biznes.  Inter island ferry i kontinyelman ofer en servi 6 voyaz ale retour Praslin, La Digue, Lendi ziska Sanmdi.  E 4 voyaz ale retour dan Dimans.  En rezidan i kapab fer son rezervasyon anytime, voyaz ler ki i anvi, ki swa ant Lendi a Dimans, konze piblik lo en pri R140 adilt.  En zafan 2an a 12an i benefisye lanmwatye pri, en pansyonner i osi resevwar en benefis kot i pey selman R60 one way.  En viziter dan son ka i pey en pti pe plis ki R40 ale retour La Digue.

Mr Deputy, zefors pe kontinnyen par sa lakonpannyen pou asire ki Seselwa i kapab travel an konfor e a en pri afordab.  Mon resers Mr Deputy, in anmenn mwan kot main lakonpannyen prive ki depi 2007 pe anmenn en servis ferry pou zabitan Mahe, Praslin e La Digue.  Laba mon’n dekouver bokou lenformasyon enteresan ki sa lakonpannyen pe fer.  Pou enn sa biznes ki kontribye enormeman dan peyman tax pei.  Mon’n osi aprann ki sa biznes i ofer serten pasarze avek afiliasyon relizyez tiket free of charge e i osi annan en groupman relizyez ki benefisye 300 tiket par an ale retour Mahe Praslin.

Mr Deputy, avek bi konpran en pti pe loperasyon sa biznes e avek bi konnen ki areas ki kapab ganny adrese pou amelyor lavi nou pep ki bezwen sa servis.  Mon’n ganny sa privilez pou aprann plan cat coco pou lannen prosenn.  Cat coco pou entrodwi 3 nouvo kalite kart ki pou benefisye 3 group pasarze spesifik.  Fidelity cart ki pou bann etidyan lekol Praslin, La Digue aze 12 a 25an ki bezwen deplas Mahe pou pourswiv zot letid.  En etidyan ki aste sa kart pou 1an i pou benefisye en rediksyon 20 a 30 poursan lo pri tiket.  Dezyenm kart i pou benefisye bann pansyonner ki pou osi resevwar en rediksyon si zot aste zot tiket pou 1an.  Trwazyenm kart pou en fidelity business card e la en pasarze ki voyaz plis ki 10 fwa par mwan i pou kapab ganny son kart e resevwar bann discount apropriye.  Kart pou osi ganny klasifye par Lor, Silver e Bronz.  Cat coco pou osi revwar son servis kot zafan ki voyaz tousel a kapab dan company en hostess dan en bout spesifik pou bann zanfan lo bato.  E la pou annan en pli bon servis an sa ki konsern delivre sa zanfan avek sa lot partner ki pou anmas li.

Mr Deputy, bann linisiastiv parey se zisteman sa ki sa Mosyon pe demann bann operater prive pou fer.  Bann benefis parey a ede soulaz bann fanmiy Seselwa ki depan bokou lo sa servis e pou sa nou rekonesan e nou dir mersi toulede lakonpannyen ki osi ede dan la kominote a plizyer repriz.

Mr Deputy, en lot mode transportasyon ki merit ganny adres apremidi se sel airline ki deservi larout ale retou Mahe, Praslin.  En servis pli vit ki deservi dan bann ka emergency, bann tranzaksyon biznes pou resevwar bann servis ki pa desantralize ou koneksyon lo bann vol enternasyonal e plizyer lezot ankor.  Resaman pou bann ki servi avyon lo larout domestik ti vwar zot pe fer fas avek en ogmantasyon dan pri tiket.

Parey loter Mosyon in dir, pri tiket ti varye depi R512 ziska menm R2mil, ki swa rezidan ou etranze.  Difisil pou azise e san gran leksplikasyon Praslinois, sirtou bann frequent flyers i ankor vwar zot fistre anver sa lakonpannyen.  MNA Volcer e mwan menm ki napa swa pou voyaz atraver avyon pou al Mahe pou nou travay preski 2 ou 3 fwa par semenn ti fer li nou devwar pou al rod en lesplikasyon lo sa size.  Nou ti aprann ki Air Seychelles ti napa gran swa pou ogmant son pri tiket akoz pri ki i ti pe sarze avan ti fer ki zot ti pe fer en pert.

Mon santi ki serten amelyorasyon toudmenm i kapab ganny fer e la mon premyerman demand ek Air Seychelle si devret a toupri donn lesplikasyon son bann kliyan.  Parfwa kliyan i ganny dir sanzman ki’n ganny pran plas anba erport menm.  Mon swete ki lofis PR i zwe en rol pli enportan dan pas lenformasyon neseser avek son kliyan.  Mon osi sizere ki Air Seychelles i get dan posibilite adopte en sistenm enpe parey nou bann ferry sevis kot en pri fix e abordab i ganny etabli pou nou bann rezidan.

Avek en pri fix Mr Deputy Speaker, Seselwa e pli enportan ankor, bann lofis Gouvernman ki bezwen deplase ava dan en pli bon pozisyon pou planifeye zot Bidze pou travelAir Seychelles i merit osi idantifye son frequent flyers lo son vol domestik e kre en serten incentive pou sa group dimoun.  Malge tou Mr Deputy, nou etre grasyez e dir mersi Air Seychelles ki osi ki lontan in la, in asire ki i delivre atraver pls ki 13 a 14 vol par zour menm si keksoz pa parfwa al dan nou faver.

Mr Deputy, en lakonpannyen ki pe strive pou asire ki Seselwa i ganny en bon deal an sa ki konsern bann bezwen toulezour se STC. En lakonpannyen ki annan bokou plan pou amelyor kondisyon lavi Seselwa e espekte ki Seselwa i ganny en konmisyon lo en pri.  Mon a repran sa Mr Deputy, en lakonpannyen ki annan bokou plan pou amelyor kondisyon lavi Seselwa e espekte ki Seselwa i ganny konmisyon lo en pri rezonnab, STC i sandout en gran benefis pour zabitan Paslin e La Digue.  Me parey nou konenn pou tou komodite ariv Praslin i sertennman bezwen pas atraver bato.  E la sertennman i annan sa kou transportasyon ki aplikab lo bann komodite.  Kou transportasyon pou sa 14 komodite debaz ki ganny klasifye koman kategori 1 i ganny abzorbe par STC limenm e nanryen pa ganny azoute lo konsomater.  Tandis pou bann lezot prodwi ki pa tonm dan sa kategori kou transportasyon i ganny azoute lo marsandiz e souvandfwa i pa ariv plis ki 6 poursan.

Analiz in montre ki pri komodite e materyo ki ganny transporte lo Praslin, La Digue pou napa swa me annan sa kou azoute.  La mon propoze ki Gouvernman i kontinnyelman negosye pou asire ki sa kou pa ogmante, sirtou sa ki konsern transportasyon manze lo sa 2 zil.

Mr Deputy, Mosyon prezante devan nou i enn ki merit en balans.  Nou premyerman met nou dan soulye sa kliyan, sirtou zabitan Praslin, La Digue ki parfwa napa en swa, me i bezwen deplase pou li resevwar en servis ki napa ni Praslin, ni La Digue.  E parfwa i bezwen an fanmiy avek en Bidze byen kalkile e avek en kou lavi pli eleve.  Dan lot soulye nou vwar bann operater ki pe lite pou anmenn en servi pli efikas e onivo ki satifer tou kliyan anmenmtan ki son loan i bezwen peye, tax i bezwen peye.  Bann lezot fiz i bezwen ganny peye, i bezwen rod tou taktik neseser pou market son biznes ki osi koute.

Me dan tousala i reste priyorite Gouernman pou asire ki i kontinnyen rod sa ki meyer pou son pep.  Avek sa 2 mo Mr Deputy Speaker mon pou aport mon sipor pou sa Mosyon.  mersi.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Dernyen entervenan, Onorab Houareau.

 

HON HERBERT HOUAREAU

Mersi Mr Deputy.  Ankor enn fwa mon dir bonzour tou Seselwa ki alekout.  Mr Deputy, sa Mosyon ozordi se en bon Mosyon ki kler e tou Seselwa i santi zot konsernen avek, me pa tro konnen koman pou deal avek sa sityasyon.  Bann dimoun ki reste lo bann zil pros ki enkli Praslin e La Digue i soufer ek sa problenm pri sirtou lo bato e avyon.  E letan mon ekout bann entervenan Manm Lasanble Nasyonal sorti lo Praslin e La Digue mon demann mon lekor letan mon zanfan i demann mwan pou anmenn zot en vakans Praslin e La Digue si i pa pe vin pli ser ki pou mwan al Sri Lanka.

Bann dimoun i enkyet e pri pe afekte zot lavi normal e mon konpran zot.  Mwan mon pou dir zot pasyante akoz en wayonm pa ti komans dan en zour me i pou pran letan, me en zour nou pou arive koriz li e fer li pli normal.  Mwan mon pou dir mersi Gouvernman Prezidan Michel pou gard pri bis piblik lo Mahe e Praslin a en pri stab pour ki tou Seselwa enkli etranze i deplase pou avwar en pri minimal dan tou kwen distrik.  E mon pou dir mersi osi bann biznesmenn lo La Digue ki pran konsiderasyon zot bann vwazen pou en free ride lo zot bann saret e lo zot bann konminyon kot i neseser.  Sa kalite sazes ki pe perdi dan nou kiltir kontinnyen gard li lo La Digue e sa i fer zot vin diferan avek bann zabitan lo Mahe.

Mr Deputy, mon pei Sesel i en pti pei.  Me i trouv li kwense avek bann vre konpetisyon komersyal ki bann lezot group pei i benefisye.  Me akoz nou pti popilasyon, nou sibir diferan kalite kriz e nou pep i bezwen forseman sibir tou bann zougarder lavi dan biznes.  Bato pasarze i fer larout Praslin e La Digue i prive e Gouvernman napa par ladan.  Son pasaz i ganny kalkile par bann lakonpannyen dapre zot bann kou, bezwen depans e fer zot biznes marse e napa personn ki kapab tro entervenir akoz napa personn ankor ki fer en biznes zis pou zot faid dan lavenir.

Me bann ki reste lo Praslin e La Digue sirtou pe soufer lo en pti dife e zot pe demann zot lekor si zot pa bezwen retourn lo later Mahe pou abite.  I tris pou vwar sa, me nou bezwen travay ansanm Gouvernman avek Sekter Prive e bann parastatal pou trouv en meyer solisyon pou sa pep kontinnyen senser avek zot.  Annou pa zis kritike e pa zis koze.  Annou trouv en linite komersyal kot tou dimoun i a trouv li dan en mon’n kot dignite i ankor egziste e kot biznes i kapab ganny fer dan larmoni e napa laenn dan leker dimoun, ou dir sa enn i tro ser, ki sa enn i le ris vitman, ki sa enn pe vol nou.  E mwan mon pou dir zot annan lape parmi zot.  Tou bann ki konsernen e ki rod solisyon pou bann ki pa oule sede e ki oule ganny plis profi silvouple ede pou ki nou frer ek ser, zafan, papa ek manman i an, ki i en bezwen kapab respire e annan en pri abordab letan zot bato ou avyon i annan en plas vid.

Lontan listwar ti dir nou ki i annan dimoun ki ti anvole lo lavann e letan mon ekout mon bann gran paran zot dir nou ti annan en dimoun ki ti apel Bonmboutyou ki ti sorti Silhouette ki ti desann Mahe lo lavann e sa, sa lepok mon konsider li koman en free ride pou desann Mahe.  E si sa teknik i ankor egziste pete sa i kapab ganny share avek nou.

Me mwan sa ki mon pa kontan se bann biznes bato e avyon lokal se sa pri ki zot fer tro e dan serten ka spesifik par egzanp si ou annan en manm ou fanmiy ki’n marye avek en etranze sa i zot drwa koman en imen.  I son swa koman en Seselwa e son zanfan i en Seselwa, mon kontan pou li.  E si par egzanp son madanm ou son msye ki in marye avek, letan i vin vakans Sesel, dan son pei son madanm ou son msye ki in marye avek i ganny klasifye koman en etranze.  Me nou dan nou koutim Seselwa e dan nou kiltir nou klasifye sa menm dimoun koman nou fanmiy.  Me letan sa menm fanmiy i deside pou pran en bato ou avyon pou al Praslin ou La Digue zot ganny klasifye e demande pou peye koman en etranze.  Mon demann mon lekor oli moral ladan.  Sa mon pa dakor ditou akoz mon pei i merit regard sa bann lenzistis reflekte lo nou bann fanmiy Seselwa de pros.  Fodre annan en lareg pou bann Seselwa ki’n marye avek bann etranze klerman.  Mon pa pe demann ni en passport me amwen en kart idantite ki a permet en Seslewa ki’n marye ek en etranze pou sa etranze ganny serten fasilite debaz letan i met lipye lo nou teritwar.

Mr Deputy, mwan mon demande ki bann operater bato e avyon i pran an konsiderasyon akoz laplipar ditan letan nou pros i vin vakans se bann fanmiy ki ede e se bann fanmiy ki envite e sa i nou koutim e lapolites bann fanmiy Seselwa.  E si zanmen en fanmiy i deside pou al lo Praslin e La Digue e se lafanmiy ki peye.  Sa i resiprok dan letan ki en fanmiy Seselwa osi i rann vizit zot zanfan ki viv aletranze.  Letan en Seselwa i al Lerop i pran en bato, en bis ou en taxi, pri pa dapre si ou en etranze ou pa.  Tiket i tarif fix ou dapre sezon e zistans kot ou pe ale.  Kote sa i sorti dan nou pei mon pa konnen.

Mr Deputy, letan mon get cat coco i fer mwan mazin en dimoun ki mon byen avek e i fer mwan mazin spesifikman lafanmy Albert e ozordi mon demann Msye Joe Albert ki enn mon zanmi pou pran konsiderasyon akoz mon konnen i annan leker pou son pep e son fanmiy e tou dimoun, e pran konsiderasyon bann keksoz ki zot fer an devlopman pou tou bann dimoun ki annan dan sa laliny.  E pou sa mon a dir li mersi.  Mwan mon pou debat, mon pa pe debat pou bann touris me mon pou debat pou bann fanmiy Seselwa.  Akoz en nasyon i egziste par mannyer linite sak fanmiy.  Letan mon get sa Mosyon i fer mwan mazin en laspe bato kargo ki al lo bann zil pros tel ki Praslin e La Digue.  Sa bann bato kargo, laplipar vwalye i osi 1, 2 bato modern ki serten i pou bann bato prive.

Si ou annan en pti kartron pri i rezonnab, me si ou businessman ki kontinnnyelmn fer biznes toulezour lo en baz regilye, pri marsandiz e pri materyo konstriksyon i vin pli eleve.  Mon ti a swete ki Minister finans i regard byen dan sa sistenm ki marse e trouv solisyon vwar koman zot kapab entervenir pou ede ki bann bato ki ganny konstri pou fer sa bann larout i kapab amwen benefisye kek konseseyon e rendiksyon e nou a vwar sa ganny pase avek bann manm piblik apre.

Sa bann bato modern i ser e i normal pou son met annan en rantabilite avek.  Pou bann ki pe ekout nou i sey vwar sa ki nou pe fer e ankouraz bann dimoun ki annan larzan pou antre plis dan sa biznes e nou a vwar en sanzman dan pri.

Mr Deputy, mon oule remersye bann ki konpran nou e bann demann ki Gouvernman i fer plis dyalog pou ede ki sa problenm i vin en zour senp.  Kot Seselwa i a konpran e kapab fer zot kalkil byen dan lavi toulezour.  Tan ka mwan mon pou terminen e mon pou vot anfaver sa Mosyon e mon pou demann tou mon bann koleg pou vot anfaver sa Mosyon e sirtou pou bann ki lo nou bann zil pros.  Mersi Mr Deputy.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Right of reply, Onorab Valmont.

 

HON SYLVIANNE VALMONT

Mersi Mr Deputy Speaker, mon pou byen bref dan mon lentervansyon pou fini la.  Bokou in ganny dir lo sa Mosyon Mr Deputy Speaker.  dabor mon pou remersye, mon ti a kontan remersi bann Onorab sirtou sa 3 Onorab Manm ki sorti lo nou zil, ki santi, ki konpran tre byen e resanti lenpak depans lo sistenm transportasyon lo nou zil.  Mon krwar zot santi sa bokou plis ki nou e zot debat zot osi pou asire ki zot pe rod bann fason pou amelyor lavi bann dimoun lo nou zil.

Parey in ganny fer sorti dan bann lentervansyon, sa servis ki Mosyon pe met lanfaz lo la i annan en lenpak lo lavi nou dimoun anzeneral.  E nou dan sa Lasanble Mr Deputy Speaker, nou tou letan pe rod sa ki meyer pou nou pep.  Mon profite alor pou salye bann operater ki pe konsider bann incentives apropriye ki pou dan benefis tou nou bann zabitan anzeneral.  E mon pou demande ki zot kontinnyen fer sa parey lentansyon sa Mosyon.  Avek sa Mr Deputy Speaker, mon pou dir mersi bokou e mon pou demann bann lezot Onorab pou vot anfaver sa Mosyon.  Mersi.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon lo sa Mosyon nou pran en vot.  Tou bann ki anfaver lev zot lanmen.  Inanim, Mosyon in ganny aprouve.  Nou fini la ozordi, nou pou adjourned e nou pou rezwenn Mardi le 9 Desanm.

 

(ADJOURNMENT)