::
Home » Verbatim » Verbatim -- Third Term 2014 » Tuesday 11th November, 2014

Tuesday 11th November, 2014

NATIONAL ASSEMBLY OF SEYCHELLES

Tuesday 11th November, 2014

The Assembly met at 9 am

National Anthem

Moment of Reflection

Mr Speaker in the Chair

 

 

MR SPEAKER

Bonzour tou bann Manm Lasanble Nasyonal.  Bonzour Minis ek son delegasyon.  Mon oule osi swet labyenveni parmin nou, bann zanfan lekol Segonder Belonie School ki pou avek nou ozordi bomaten.

E ozordi avek nou, i annnan Minis pour Lanplwa e Devlopman Resours Imen, Minister Idith Alexander ki pe vin reponn plizyer kestyon konsernan son Minister.  E nou ava komans avek kestyon 181 par Onorab Maria Payet-Marie.

 

HON MARIA PAYET-MARIE

Mersi Mr Speaker.  Bonzour Mr Speaker, Minis e bann zenn anler dan Galeri.  E tou koleg Onorab.  Eski Minis i kapab enform nou Lasanble si son Minister i annan en progranm ou mekanizm anplas, pou etablir si kondisyon travayer Seselwa ki travay avek en Lakonpannyen prive ou parastatal, i anlinny avek regilasyon aktyel?  Mersi.

 

MINISTER IDITH ALEXANDER

Mersi.  Mr Speaker, laklas S3(1) Belonie Segonder, tou bann Manm Onorab prezan e tou bann dimoun ki pe ekout mwan dan lakour ozordi bomaten, bonzour.

Mr Speaker, wi.  Mon Minister i annan mekanizm anplas, pou asire ki kondisyon travay i anlinny avek Lalwa Travay.  I rol mon Minister pou promot lanplwa pou tou travayer, dan en lanvironnman travay ki sen e sof e pou asire ki Drwa Travayer i ganny respekte.  Pou asir sa, mon Minister i ranforsi 2 Lalwa prensipal e sa i Lalwa Lanplwa 1995 e Lalwa pour Lasante ek Sekirite dan landrwa travay.

Mr Speaker, sa 2 Lalwa i ganny enplimante par en Divizyon dan mon Minister, Labour Relations, ki adres relasyon travay ant anplwayer e travayer.  Pou etablir si kondisyon travay Seselwa i anlinny avek regilasyon aktyel, i annan 3 mekanizm anplas.  Atraver lenspeksyon, atraver rapor sorti kot travayer e atraver konsey ki nou donn travayer e anplwayer.

Lenspeksyon i ganny fer dan tou Sekter Ekonomik tel ki Konstriksyon, Tourizm, Lagrikiltir, Komers, Servis Biznes, Transpor e Kominikasyon, prodiksyon e Restorasyon.  Sa i ganny fer par en Seksyon anba sa Divizyon ki apel Labour Monitoring and Compliance.

Parmi rol sa Seksyon, anba sa 2 Lalwa ki mon’n mansyonnen pli boner, pandan lenspeksyon, Zofisye i enteroz travayer ek anplwayer, egzamin Rezis, Rikord e okenn lezot dokiman relevan avek Lanplwa.  Kolekte dokiman relevan pou analize e pou gard rikord.

Mr Speaker, i annan serten kondisyon debaz dan Lalwa ki ganny verifye pandan lenspeksyon.  Par egzanp, si travayer i annan en Kontra Travay ki devret an ekrir pou tou travayer, apard zournalye.  Sa ki nou dir casual worker.  Si kondisyon site dan Kontra i an akor avek Lalwa Travay.  Si travayer pe ganny Papye Peyman Saler, sa ki nou dir an angle Payslip.  Si travayer pe ganny konze annyel ki 21 zour san kont Sanmdi, Dimans ek Konze Piblik.  Si travayer i ganny ranbourse e peye pou letan siplemanter ki zot travay.  Anba Lalwa Lanplwa, en anplwayer i kapab rann erdtan pa plis ki 2 tyer erdtan siplemanter e pey en tyer.  Si travayer i ganny omwen 24 erdtan repo dan 7 zour konsekitiv.  Si travayer pe ganny peye regilyerman, omwen 1 fwa par mwan.  Si travayer i ganny letan manze, omwen 30 minit par zour.  Si saler travyer i an akor avek saler debaz, parey nou dir an Angle, minimum wage.  I bon note ki depi Zanvye 2014, in annan en reviz dan saler debaz.  En zournalye, sa ki nou dir casual i aprezan ganny en saler debaz R30.78 par erdtan e en travayer ki annan Kontra kontinnyel endefini, sa ki nou dir an Angle, continuous.  Kontra pour en letan fix.  Sa ki nou dir fix term.  Oubyen en Kontra ki pa aplentan.  Sa ki nou dir part time.  I ganny R26.70 par erdtan.

Lo kote Lalwa Lasante ek Sekirite dan landrwa travay, Lenspekter i verifye lanvironnman travay si i annord, prop, i annan bon vantilasyon, ase lalimyer, a en limit tapaz akseptab.  Fasilite pou byennet travayer tel ki landrwa pou manze, si travayer pe ganny e servi lekipman protektiv neseser pou sa kalite louvraz ki zot pe antretenir.  Fasilite premye swen e sekirite kont dife.  Si travayer pe fer zot Tes Medikal, depandan lo louvraz ki zot pe antreprann.  Pandan lenspeksyon, Lenspekter i kestyonn anplwayer e travayer e menm verifye dokiman tel ki Papye Lapey e Kontra Lanplwa, pou asire ki kondisyon travayer i anlinny avek regilasyon aktyel.

Si lenspekter i sispekte ki i annan iregilarite dan kondisyon travay, Lenspekter i annan pouvwar pou obliz anplwayer pou soumet dokiman neseser pou analiz pli profon.  Si okenn defayans i ganny remarke, anplwayer i ganny enformen atraver en let formel e ganny donnen en dele letan pou adrese.  Apre sa dele letan, vizit swivi i ganny fer pou verifye si anplwayer in rektifye iregilarite.  Si anplwayer pa’n swiv lenstriksyon donnen, zot ganny prosekite.

Mr Speaker, en lot mekanizm pou ede etablir si kondisyon travayer Seselwa i anlinny avek regilasyon aktyel, set atraver Rapor sorti kot travayer.  Letan mon Minister i resevwar Rapor, en lenvestigasyon dan sa landrwa travay i ganny fer par sa menm Seksyon ki mon’n nonmen oparavan, pou vwar si Rapor i fonde ou non.  Si Rapor i fonde, menm prosedir ki letan en defayans i ganny dekouver atraver lenspeksyon i ganny swiv.

Mr Speaker, konsernan konsey, i annan en Unit ki apel Registration and Advisory Unit. E enn parmi son manda se pour asiste travayer ek anplwayer ki annan okenn konsern ou kestyon relye avek kondisyon travay e donn zot gidans lo Lalwa Lanplwa.  Sa i ganny fer an personn ouswa lo telefonn.  Depi Zanvye ziska Septanm 2014, Zofisye in konsey en total 2,409 travayer e anplwayer.  E pou lenspeksyon, an 2013, 1,197 lenspeksyon ti ganny fer dan 816 Lorganizasyon.  Lofans pli komen ki ti ganny rikorde ti saler debaz ki pa ti ganny respekte dan 110 landrwa travay.  Swivi par travayer napa Kontra an ekrir dan 75 landrwa travay.  E par labsans Papye Lapey, sa ki nou dir Payslip dan 45 landrwa travay.  Apre ki vizit swivi in ganny fer, 305 anplwayer ti korpere avek lenstriksyon ki ti’n ganny donnen e 5 anplwayer ti ganny prosekite.  En anplwayer in ganny kondannen pou en lanmann R15 mil e larestan 4 anplwayer i ankor pe ganny prosekite.

E pour sa lannen, depi Zanvye ziska Septanm 2014, 1,389 lenspeksyon in ganny fer dan 974 landrwa travay.  Pandan lenspeksyon, 150 landrwa travay kot Lalwa pa’n ganny respekte ti ganny idantifye.  E 20 ladan, dan sa landrwa travay ti napa Kontra an ekrir, swivi par saler debaz pa pe ganny respekte dan 11 landrwa travay e par napa Papye Lapey dan 10 landrwa travay.  Apre ki vizit swivi in ganny fer, 138 anplwayer in korpere e 12 anplwayer ti ganny prosekite.  4 anplwayer in ganny kondannen pou pey lanmann en total R25 mil.  I reste 8 lezot ka ki ankor pe ganny prosekite.

Mr Speaker, mon oule asir sa Lasanble ki mon Minister pou reste touzour vizilan pou asire ki Drwa Travayer i ganny respekte.  E mon pran sa loportinite pou lans en lapel avek tou anplwayer pou pran zot responsabilite, respekte Lalwa Travay pei e travayer, pou reste enformen, pou konn zot drwa e responsabilite anver zot travay.  Mon Minister i reste disponib pou adres okenn iregilarite dan landrwa travay, avek bi, pou ede mentenir en bon relasyon endistriyel ant anplwayer e travayer.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Okenn Siplemanter, Onorab Payet.

 

HON MARIA PAYET-MARIE

Mr Speaker, mersi.  An vi larepons Minis, eski Minis i kapab petet enform nou Lasanble si i annan en revi ki ganny fer an sa ki konsern diferan kalite travay e kondisyon ki vin avek, avek bi asire ki i annan ase lenformasyon pou fer bann sanzman neseser dan regilasyon ek polisi, par egzanp.  E si Minis i an konsiltasyon avek bann lezot Lorganizasyon, par egzanp Linyon Travayer, pou ed sa Minister adres sa bann problenm an sa ki konsern kondisyon travayer?  Mersi.

 

MINISTER IDITH ALEXANDER

Mr Speaker, konsernan revi, mon Minister parey mon’n dir, i enn nou manda ki nou fer sir ki lanvironnman, kondisyon travay i sen e sof.  E pour sa kapab arive, nou bezwen reste azour avek realite ki pe arive.  Reste konekte avek bann anplwayer e travayer.  E sa i zisteman ki mon Minister pe fer.  I sanmenm dan sa menm lespri ki boner sa lannen, nou ti reviz Polisi Lanplwa, pou kapab reflekte sa ki nou pe demande ozordi.  E mon Minister, byento mon pou retourn ankor dan Lasanble kot nou pe reviz Lalwa Lanplwa.  Nou pe kontinnyelman dan mon Minister, nou bann progranm.  Nou pe reviz nou bann Scheme.  Nou pe kit nou azour.

Konsernan dezyenm kestyon, si nou pe konsilte.  Nou reste, travay ansanm ek Linyon, avek anplwayer.

Mr Speaker, mon Minister, nou met bokou lanfaz, sa ki nou dir tripartite consultation. La kot i annan nou, mon Minister, nou annan anplwayer e travayer.  E tou ki annan, Policy pe revize dan mon Minister.  Apre tou, sa Policy akoz nou pe fer?  Nou pe fer pour anplwayer.  Pou bann travayer.  E definitivman nou bezwen zot input, zot konsiltasyon, pou fer sir ki nou bann Policy ki nou met anplas i reflekte sa demann ki anplwayer pe demande e osi sa kondisyon travay pour nou bann travayer.  So, nou annan sa travay, ki nou travay tre pros ansanm.  Mersi.

 

 

MR SPEAKER

Onorab Murielle Marie.

 

HON MURIELLE MARIE

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, eski Minis i kapab enform sa Lasanble si i an konformite ek Lalwa pou en Zofisye notifye en anplwayer ki pe vin fer vizit dan son landrwa travay?  Mersi.

 

MINISTER IDITH ALEXANDER

Mr Speaker, Lalwa pou travay i fer kler ki i annan, ki mon Minister, nou annan bann Lenspekter, Zofisye ki bezwen al fer bann lenspeksyon.

Sa bann lenspeksyon, ler nou pe al fer nou bann routin parey mon dir, ki anba Lalwa i fer, non nou pa enformen Lorganizasyon nou pe vini.  Akoz ki nou pa enformen?  Si nou al enformen, tou dimoun pou met keksoz annord.  Ler ou pou vini, tou keksoz i byen.  Mon’n pase lo la, mon’n donn zot tou bann keksoz ki nou, nou al gete.  E si ou bann keksoz i byen, la i sa bann keksoz ki mon bann Zofisye, ler i ale, zis zot ale.  Me selman an arivan laba, zot bezwen entrodwir zot lekor ki zot, zot Msye X, Madanm Y.  Ki zot sorti dan Minister Travay, ki zot vin fer zot lenspeksyon e la, zot verifye sa bann lenformasyon ki mon pe dir.  Me, si pe arive ki i annan, nou bezwen zwenn sa ki ansarz sa Lotel sa GM.  Dan sa ka, la zot pou ganny enformen ki zot pe vini ki zot bezwen vwar sa GM, ki la i bezwen rankontre e annan serten diskisyon, keksoz ki bezwen diskite.  Me apard sa, nou pa enformen.  Ki zis nou vini lo bann Lorganizasyon.  E tou Lorganizasyon i aware pour sa.  Ki ler nou vini, zot bezwen osi donn nou sa bann lenformasyon.  Akoz si zot refize osi, i en lofans.  Zot bezwen donn nou sa bann lenformasyon ki mon’n dir, mon’n pas lo la.  La kot pou nou kapab verifye.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Kestyon 182.  Onorab Melval Dugasse.

 

HON MELVAL DUGASSE

Mersi Mr Speaker.  Eski Minis responsab pour Lanplwa ek Resours Imen i kapab enform sa Lasanble akoz i annan sa gran disparite ant Statistic NSB e Minister Lanplwa, an term lakantite Job Seekers dan Sesel?  Mersi Mr Speaker.

 

MINISTER IDITH ALEXANDER

Mr Speaker, enn fonksyon mon Minister se pou prodwir statistik ki baze lo diferan endikater marse lanplwa.  Par egzanp, lakantite dimoun ki pe rod en travay, lakantite plas travay dan pei, lakantite dimoun ki’n ganny plase dan en lanplwa, parmi lezot endikater.

Atraver sa fonksyon, mon Minister i kontinnyelman asire ki Gouvernman i pran desizyon e adopte policy baze lo statistik setadir, desizyon ki reflekte larealite lanplwa dan Sesel.  Se pour sa rezon ki mon Minister i atas bokou lenportans avek statistik akoz i permet ki lentervansyon Gouvernman i reponn bezwen travayer e anplwayer e adres defi marse lanplwa dan en fason soutenab e efektiv.

Anlinny avek kestyon Onorab, mon Minister i determin lakantite dimoun ki pe rod en lanplwa, atraver statistik ki ganny soumet kot mon Minister, baze lo lakantite lanrezistreman par Lazans Lanplwa Prive toulemwan.  Lalis lanrezistreman i enkli lenformasyon personnel lo sa dimoun ki pe rod en lanplwa, son profil, son kalifikasyon e lanplwa ki sa endividi i enterese pou fer.

O nivo Nasyonal, Gouvernman i annan en Lazans prensipal pou kolekte, analiz e pibliy statistik pei.  E sa, se atraver Biro Nasyonal pour Statistik.  Parmi son aktivite sa Biro, i antreprann plizyer letid.  Notaman, letid lo lafors travayer, sa ki nou dir an Angle, Labour Force Survey, ki depi lannen 2014 pe ganny pibliye tou le 3 mwan.  Sa letid i kouver plis dimoun ki pe rod en lanplwa akoz la lenformasyon i ganny kolekte kot bann lakour.

Mr Speaker, parey zot in kapab konstate, mon Minister e Biro Nasyonal pour Statistik i servi diferan metod pou kolekte lenformasyon lo lakantite dimoun ki pe rod en lanplwa dan pei.  E sa i ganny konsidere letan ki Gouvernman i bezwen pran desizyon.

A sa pwen, mon ti a voudre fer resorti ki mon Minister e Biro Nasyonal pour Statistik i travay an etrwat kolaborasyon, kot nou diskit lo statistik marse lanplwa, enkli letid lafors travayer.  Statistik ki mon Minister e Biro Nasyonal pour Statistik i anmase an term lakantite dimoun ki pe rod en lanplwa i montre 2 diferan endikater.  Sa 2 endikater i lakantite dimoun ki pe rod en lanplwa dapre lenformasyon kot lakour bann endividi e lakantite dimoun ki anrezistre pou en lanplwa avek Lazans Lanplwa Prive.

Sa alor Mr Speaker, olye annan en disparite, i fer ki sa 2 statistik i konplemant kanmarad, kot i permet nou annan en pli bon apersi lo marse lanplwa.

Mr Speaker, mon ti a voudre enform sa Lasanble ki dan toulede ka, statistik mon Minister e Biro Nasyonal pour Statistik pe demontre ki lakantite dimoun ki pe rod en lanplwa dan Sesel i tre ba.  Rezilta dernyen letid lafors travayer i montre ki to somaz in redwir, sorti 4.2 poursan an Mars 2014 pou ariv 3.1 poursan an Zen 2014.  Pareyman, to somaz kalkile par mon Minister, baze lo lanrezistreman par Lazans Lanplwa Prive ti’n osi redwir, sorti 2.2 poursan an Mars 2014, pou ariv 2 poursan an Zen 2014.  Sa i demontre ki Sesel, nou napa problenm mank lanplwa.  Me nou’n konstate ki dan sa pti group dimoun ki pe rod en lanplwa, lamazorite i bann zenn.  Me sa Mr Speaker, i en defi ki bokou pei dan lemonn pe fer fas e non pa zis Sesel.  Toudmenm, Gouvernman Sesel i reste angaze pou travay pou byennet zenn Seselwa e rezilta dernye lafors letid travayer in montre en rediksyon to somaz dan bann zenn, sorti 11 poursan an Mars 2014 pou ariv 9.6 an Zen 2014.  Sa letid in osi montre en gran rediksyon dan to somaz dimoun aze 55an e plis, sorti 3.9 poursan an Mars 2014 pou ariv 0.7 poursan an Zen 2014.  Popilasyon madanm san en lanplwa in osi redwir dapre sa letid, sorti 56.9 poursan an Mars 2014 pou ariv 51.6 an Zen 2014.  Sa Mr Speaker, i demontre zefor kontinnyel Gouvernman, pou ki lepep Seselwa i zouir travay desan e ki nou pep i vin pli prodiktiv pou krwasans nou lekonomi.

Pou konklir Mr Speaker, mon ti a voudre reasir sa Lasanble ki mon Minister i determinen pou prodwir statistik de kalite lo marse lanplwa.  Nouvo Polisi Nasyonal pour Lanplwa ki mon ti lanse an Avril sa lannen, i eksplik tre kler nou plan an term statistik e rol diferan partner dan sa travay.  Mon Minister pou alors kontinnyen swiv tre pre devlopman marse lanplwa, pou nou adopte stratezi ki benefisye lepep Seselwa.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Onorab Dugasse, okenn Siplemanter?

 

HON MELVAL DUGASSE

Mersi Mr Deputy.  Minis, anlinny ek ou larepons e anlinny avek lenformasyon ki ou’n donnen, eski Minis i kapab dir nou ki zistans ou Minister in arive avek lenplimantasyon ou Labour Market Information System, pou zisteman kapab remedye sa sityasyon?  Mersi Mr Deputy.

 

MINISTER IDITH ALEXANDER

Mersi Mr Speaker.  Msye Onorab in servi en mo, pou remedye.  Mon pa pou tro aksepte pou servi remedye.  Ou servi ler i annan en problenm ki ase grav.  Mon Minister mon’n dir, ki nou pe kontinnyelman, nou pe anmase statistik.  Nou statistik pa pe kontradik pour MBS, Biro Nasyonal Statistik me i pe konplimant li.  Toulede in montre ki statistik in desann.  4.2 pou ariv 3.1.  2.2 pou ariv 2 poursan.  Pou mwan i montre ki napa ki pe kontradik.  I pe montre ki i pe redwir.  Me mon’n eksplike byen kler akoz ki i annan sa 2 kalite.  Enn pe anmas kot lakour, ki zot pe pas kot bann lakour.  Enn nou pe anmas li toulemwan, dapre sa ki pe anrezistre.  Pe al kot Lazans Lanplwa Prive.

Konsernan pou lenformasyon pour LMIS, i avek plezir pou mwan anons zot ki mon langazman ki mon ti dir zot.  ILO in anvoy zot expert dan Labour Statistic.  Sa dimoun, sa msye ti la.  Sa Doctor, Doctor Agusso ti la depi le 6 a le 8 Oktob, kot in vini pou fer en analiz kimannyer nou statistik nou ete.  Dan son letan ki i ti la, ti annan 22 meeting ki ti ganny organize dan sa pti peryod letan.  22 meeting kot in vwar tou partner kle ki annan pou fer ek statistik.  E enn ladan byensir, i ti NBS.  E ler in fini la, i annan en Rapor ki in soumet e la i annan en plan daksyon ki nou pe travay lo la.

Premyerman, i enportan ki statistik, ki nou ganny sa training.  Premye ki in dir mwan.  Nou bezwen al fer en training ek tou.  Pa zis ek mon Minister me ek tou nou bann partner, lekel sa dimoun fokal ki pe anmas nou statistik.  Nou bezwen fer sa formasyon.

Me en keksoz ankor ki in dir.  Pa’n dir nou napa lenformasyon.  Me nou annan nou statistik me pou kapab kordin sa statistik e osi, ou annan statistik.  I pa fer sans ou annan statistik pe asize la lo papye, lo biro dan file.  I enportan ou interpretation, enterpretasyon sa bann statistik.  Ler ou pe ganny sa bann statistik ki i vedir lo marse lanplwa.  Ki savedir ?  E sa pour mwan mon Minister, parey mon’n dir, NBS i pe kontinnyen pou anmase son bann statistik me i manda mon Minister osi pou li fer bann analiz oprofon.  Nou pa pou al zis sa ki nou pe vwar la.  Nou oule al fer bann analiz oprofon e li in pare, ki pou donn nou sa sipor.  Ki i pou retourn ankor boner lannen prosenn, kot la nou pou komans premye kour avek nou staz training.  Avek nou bann lezot rekomandasyon ki’n vini, ki in soumet avek nou e la nou bezwen konsidere pou nou kapab tonm lo lagreman pou nou plan daksyon, ki mon kapab apre, a donn zot ler plan daksyon in konfirmen pou kapab donn zot plis lenformasyon lo la.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Bon, nou pou pran kestyon 183 ek 184 ansanm akoz son inter-connectedness e toulede kestyon pe ganny pran par Onorab Fideria.  Mon ava demann li pou lir son 2 kestyon.  Onorab.

 

HON EMMANUEL FIDERIA

Mersi Mr Speaker.  Bonzour Minis.  Bonzour tou Onorab.  Kestyon.  Eski Minis i kapab enform sa Lasanble si Gouvernman i annan plan travay avek sa 2 Lakonpannyen Stevedore, pou kree en sistenm konpansasyon, apre serten letan travay?

Dezyenm kestyon.  Eski Minis i kapab enform sa Lasanble, si Minister pe diskit ek sa 2 Lakonpannyen Stevedore pou revwar lapey par tonaz ki Stevedore i resevwar?  Mersi Mr Speaker.

 

MINISTER IDITH ALEXANDER

Mr Speaker, en Stevedore i en dimoun ki ganny anploye pou sarz e desarz bato, spesyalman bato kargo.  Isi Sesel, louvraz Stevedores i enkli manye crane, donn sinyal, apre sarz e desarz bato.  Louvraz ki en Stevedore i antreprann i zwe en rol tre enportan dan devlopman ekonomik pei e i en aktivite ki tonm anba Sekter Prive.  Poulemoman, i annan 2 Lakonpannyen ki anploy Stevedores.  Sa i Hunt Deltel e Land Marine.

Hunt Deltel i annan en total 456 Stevedores ki anrezistre avek zot.  I enportan pou note ki en Stevedore i travay kan i annan bato pou sarze e desarze.  Zot ler travay i normalman al pou 4 a 5 erdtan par zour.

Mr Speaker, kot Hunt Deltel, Stevedores i ganny peye par tonaz e sa i ganny klasifye dan 2 kategori.  Ler zot sarz bato avek disel, zot ganny peye par tim lo R24 par tonaz.  Ler zot desarz pwason, lapey i R2.40 par tonaz.  Si zot travay Dimans, zot ganny peye en bonus R100 par lao zot lapey par tonaz.

Pour sa lot Lakonpannyen Land Marine, li i annan en total 123 Stevedores ki anrezistre avek zot.  Zot letan travay i 5 erdtan par zour.  Stevedores ki ganny peye par tonaz i ganny peye konm swivan:-

Ler zot sarz ou desarz bato avek ton, zot ganny peye R3 par tonaz.

Ler zot sarz ou desarz bato avek ton, dan tanperatir ekstrememan ba, zot ganny peye R5 par tonaz.

Ler zot sarz ou desarz bato avek disel, zot ganny peye R19.20 par tonaz, par lekip 10.

Ler zot donn sinnyal pandan pe sarz e desarz bato avek disel, zot ganny peye R1.98 par tonaz.

Ler zot oper crane lo sa bato disel ki pe ganny sarze oubyen desarze, zot ganny peye R2.10 par tonaz.

Ler zot met disel dan depo, zot ganny peye R16.80 par tonaz, par lekip 10.

Ler zot manye disel, zot ganny peye R7.20 par tonaz, par lekip 4.

Ler zot stok zot disel lo kad e met annord, zot ganny peye R19.20 par tonaz, par lekip 10.

I annan osi en bonous adisyonnel, R178 par operasyon pou sa Stevedore ki diriz en lekip.

Si zot travay dan konze piblik ek Dimans, zot osi ganny en bonous adisyonnel R126 par lao zot lapey.

Land Marine in konfirmen avek mon Minister ki apartir lannen prosenn, zot pou revwar lapey Stevedores.  Logmantasyon pou konm swivan:-

Pou sarz e desarz ton, lapey i sipoze ogmante sorti R3 par tonn pou ariv R3.25.  Logmantasyon pou varye ant R3.25 a R4.25, depandan lo tonaz.

Pou sarz e desarz ton dan tanperatir ekstrememan ba, li osi pou ogmante sorti R5 par tonn pou ariv R5.25, depandan lo tonaz e logmantasyon li osi pou varye ant R5.25 a R6.

Mr Speaker, logmantasyon pou osi pran an kont lezot aktivite Stevedores ki mon’n mansyonnen e logmantsyon pou varye ant 24 a 26 poursan.

Par egzanp.  Ler zot sarz ou desarz bato avek disel, zot lapey pou ogmante sorti R19.20 pou ariv R24 par tonn, par lekip 10.

Ler zot oper crane lo sa bato disel ki pe ganny sarze oubyen desarze, zot lapey pou ogmante sorti R2.10 pou ariv R2.60 par tonn.

Sa i selman 2 legzanp.  Logmantasyon pou osi pran an kont lezot aktivite parey mon’n mansyonnen.

Konsernan lasante ek sekirite dan landrwa travay, toulede Lakonpannyen i asir zot Stevedore, an ka zot ganny aksidan pandan ki zot pe antreprann zot travay e kou lasirans i ganny kouver par sa 2 Lakonpannyen.

Mr Speaker, Lalwa i fer provizyon pou diferan kategori travay.  Stevedores i tonm dan sa kategori ki nou apel casual.  En travayer casual i en dimoun ki travay zournen e ki ganny peye lo baz kotidyenn.  Savedir, ki i ganny anploye lo baz zournalye.

Mr Speaker, lo sa ki konsern konpansasyon, dapre Lalwa Lanplwa 1995, konpansasyon i en peyman ki ganny fer selman dan serten sirkonstans e sa i konm swivan:-

Kan en travayer i demisyonnen dan son lanplwa apre 5an servis kontinnyel.  Kan en travayer i pran son retret apre 5an servis kontinnyel.  Kan i mor apre 5an servis kontinnyel.  Kan performans Kontra i vin enposib.  Kan biznes i ganny vann.  Kan varyasyon Kontra pa ganny aksepte.  Kan Kontra i ganny terminen anba Lalwa Lanplwa, atraver prosedir negosyasyon, par egzanp, kan travayer i ganny lisansye.  Parey nou dir an Angle, i ganny fer redundant.

Mr Speaker, i enportan pou note ki peyman konpansasyon i pa en pratik dan tou pei e Sesel i enn parmi sa pti group pei ki’n swazir pou pey konpansasyon dan tou sa sirkonstans ki mon’n fek mansyonnen.  Me selman, fodre ki sa travayer i annan en Kontra kontinnyel endefini, sa ki nou dir continuous.  Kontra pour en letan fix.  Oubyen Kontra ki pa a plentan parey nou dir, part time.  Lalwa Lanplwa pa fer provizyon pou travayer ki travay zournalye, casual, pou ganny peye konpansasyon.

Mr Speaker, i enportan pou note ki lapey minimum pou en travayer zournalye parey Stevedores i R30.78 par erdtan.  Mon oule fer resorti ki sa to i 15 poursan pli o ki lapey minimum travayer ki lo Kontra kontinnyel endefini, Kontra pou en letan fix, oubyen Kontra ki pa a plentan, ki R26.70 par erdtan, pou rekonpans zot, an vi ki zot pa pe zouir menm benefis ki travayer ki lo sa lezot Kontra.

Mr Speaker, sa to minimum ki mon’n fek mansyonnen i ganny fikse par Gouvernman me i pa vedir ki i fini la.  Mon Minister i touzour ankouraz anplwayer pou met anplas lezot mekanizm pou motiv travayer pou reste dan zot Lorganizasyon.  Apre tou, en travayer i en sours kle pou en Lorganizasyon.  Alor, i enportan pou anplwayer rod diferan fason pou motiv zot travayer.  Mersi.

 

 

MR SPEAKER

Onorab Houareau.  Non, Onorab Fideria, okenn Siplemanter?

HON EMMANUEL FIDERIA

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, an vi repons Minis, in donn nou larepons lo logmantasyon par tonaz pour Land Marine.  I pa’n donn nou par Hunt Deltel.  Me eski Minis i kapab enform nou Lasanble si en letid aprofondi in ganny fer pou vwar serten posibilite pou fer serten adaptasyon parmi bann model konpansasyon ki pe ganny pratike dan lezot pei, oubyen menm isi Sesel e ki kapab ganny konsidere pou lenplimantasyon pou bann Stevedore Seselwa.

E eski Minis i kapab enform nou Lasanble ki bann fakter ki’n kontribye pou fer annan sitan retar pou enplimant en revizyon serye dan lapey par tonaz pou bann Stevedore, dan menm peryod letan ki Sesel in fer revizyon konsiderab lo striktir lapey plizyer kategori travayer, donnen bann nouvo realite pri lavi ki Sesel pe eksperyanse?  Mersi.

 

 

 

MINISTER IDITH ALEXANDER

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, konsernan pou Hunt Deltel, pou mwan kapab pour sa larepons, Land Marine parey mon’n dir, in konfirmen ek nou ki zot pe al ogmante me Hunt Deltel pa’n donn nou okenn notifikasyon ki zot, zot pe al ogmant zot saler parey pour Land Marine.

Konsernan pou enplimant konpansasyon.  Dan mon repons, mon’n fer resorti.  Konpansasyon i pa en keksoz ki nou dir i en norm enternasyonal ki tou pei pe fer.  Non.  Pa tou pei ki pe fer konpansasyon.  Sesel nou, nou enn ki pe enplimante konpansasyon pou fer.

Konsernan si nou pa pe mazinen pou nou konsidere pou ofer.  Mon’n eksplike konpansasyon dan ki sirkonstans.  En travayer ki travay casual, zot rate – sa to zot in vwar i pli o.  I 15 poursan pli o ki en dimoun ki lo en kontra fix parey mon’n dir.  I donn zot sa akoz pou zot kapab, i pe pran an konsiderasyon sa bann benefis ki sa lot ki pe gannyen, ki zot, zot pa pe gannyen.  Li ki ler i konte i vin en pti pe.

Mr Speaker, mon pa pou al montre an detay an konte akoz mon next question pou annan lo Minimum Wage ki mon pou vin donn zot an detay mannyer i konte.  Zot pou vwar ki en dimoun ki lo casual, son lapey fason konte i son rate i pli o.  I pou touzour ganny pli o ki en dimoun ki lo en Kontra fix.  Apre osi, nou bezwen mazinen osi ki ler pou en konpansasyon, pou Gouvernman kapab pran en desizyon, i bezwen annan bann konsiltasyon.  Nou bezwen fer konsiltasyon avek Lorganizasyon, anplwayer akoz pou zot osi i vin en kou.  So, i enportan ki i annan sa konsiltasyon.

E lo konsernan konpansasyon, mon’n eksplike alor akoz ki poulemoman pou Stevedores, akoz Stevedores mon repete, zot travay par zournen.  Zot travay, nou’n vwar dan sa 2.  I annan ki travay 4 a 5 erdtan, i annan i travay 5 erdtan.  Zot pa travay parey en pour fix e zot osi i annan serten benefis parey nou pe dir.  En dimoun ki travay lo fix, i annan serten keksoz, i bezwen donn notice avanler i kite, si zot anvi.  En dimoun ki travay casual, non.  I pa marse koumsa.  E i sanmenm, mon repete ankor.  Zot rate i 15 poursan pli o ki saler ki en lot dimoun ki lo sa Kontra fix.  Apre mon pou donn zot formil plitar.

Next kestyon, lot kestyon ki’n demande se akoz prive – mon pou dir prive akoz Stevedores parey mon’n dir i tonm dan Sekter Prive, in tarde pou donn Minimum Wage.

Mr Speaker, mon pa pou al an detay ankor akoz mon pou koze lo Minimum Wage an detay.  Me selman mon pou reponn sa kestyon an bref.  Gouvernman i set Minimum Wage.  Gouvernman ki ti entrodwir Minimum Wage.  Akoz?  Ti annan ki saler ki ti vreman ba.  Mon pou eksplike apre, zot pou vwar.  E ler in set sa Minimum – i mimumum.  In dir sa i pli ba ki en saler en dimoun, en travayer in gannyen.  Me i pa’n dir ki savedir mon merit pey ou la, i pli ba.  E nou, nou Minister, nou pe ankouraz anplwayer.  In dir ou i minimum me zot osi, met bann lezot incentive dan Lorganizasyon parey mon’n fer resorti, pou ankouraz ou travayer pou ou kapab reste.  E ler Gouvernman in set sa, i tou depan lo sa Lorganizasyon.  Nou, nou set minimum.  E mon Minister nou kontinnyen travay avek Lorganizasyon dan Sekter Prive, pou zot kapab remet bann lezot incentive pou ankouraz zot travayer.  Mersi.

MR SPEAKER

Onorab Houareau.

 

HON HERBERT HOUAREAU

Mersi Mr Speaker.  Bonzour Mr Speaker.  Bonzour Minis ek ou lekip e bonzour tou bann zanfan Lekol Belonie isi prezan.

Mr Speaker, kestyon i lir konm swivan.  Eski Minis i kapab enform sa Lasanble si son Minister in ganny demann par bann Lakonpannyen Stevedoring ek Casual Labour tel ki Land Marine, pou rekrit etranze pou travay lo nou bann Por Komersyal isi dan Sesel.  E si son Minister in esey idantifye bann problenm ki sa bann tel Lakonpannyen ou Stevedores pe rankontre pou delivre sa servis korekteman, ansanm koman en tim, pou benefis nou pei Sesel?  Mersi.

 

MINISTER IDITH ALEXANDER

Mersi Mr Speaker.  Mon’n toultan, ler mon’n vin dan Lasanble, nou’n fer resorti ki travay, priyorite nimero 1 i pou nou Seselwa.  En Por, nou vwar devlopman lo por ki pe arive, i zwe en kantite GDP dan nou lekonomi.  E ler en travayer, en anplwayer, i napa, i son dernyen alternativ.  Dernyen alternativ ki vini, ki ler nou dir pou li pran etranze.  Akoz?  Si i pa pe ganny travayer, eski nou pou dir li i bezwen ferm son biznes?  I pa pou kapab marse.  E sa i bann dernyen opsyon ki nou fer.  Konsernan pou Por, wi.  I annan demann ki’n vini me mon Minister, nou pe travay avek zot.  I pa savedir ki si ler ou vini, koman ou demande ou request i aprouve.  Non.  Zot lakantite ki zot in demande, non mon Minister pa’n konsidere me nou pe travay avek zot, ki nou’n santi ki a vites ki Por pe devlope e ki difikilte ki zot pe rankontre e la nou’n konsider detrwa laplikasyon me nou pa’n konsider zot laplikasyon an totalite.  E la nou pe kontinnyen travay avek zot e nou pe fer sa pa zis lo Por.  Nou fer sa dan Sesel an antye, dan tou Lorganizasyon kot wi, nou pe donn ou en travayer etranze me nou bezwen travay avek ou osi, pou fer sir ki Seselwa ki anvi travay, ki i santi i dan sa domenn kot ou, ou annan en post la e ki sa Seselwa i anvi travay.  I meet kriter sa post, son priyorite i pou al pour li.  I pa ki koman i vini, Minister pe aprouv pou travayer etranze.  Non.  I dernyen opsyon mon Minister pou fer sir – parey mon’n dir, ou bezwen regarde, nou fer bann lenvestigasyon.  Al laba, regarde kantite.  Nou menm call bann dimoun ki nou konnen in al interview.  Si zot pa’n ganny pran, si vre, akoz ?  Nou annan tousala ki nou fer avanler ki nou donn pour en laprouvasyon pou en travayer etranze antre.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Kestyon 185, Onorab David Pierre.

 

HON DAVID PIERRE

Mersi Mr Speaker.  Bonzour Minis ek ou delegasyon.  Bonzour tou Manm koleg Onorab.  Bonzour tou bann etidyan ki dan Galeri e tou bann dimoun ki alekout.

Mr Speaker, eski Minis i kapab enform sa Lasanble ki Gouvernman pe fer pou adres sa size kot bann Lakonpannyen Konstriksyon pankor pey zot bann travayer pou plis ki 5 mwan?  Mersi Mr Speaker.

 

MINISTER IDITH ALEXANDER

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, peyman saler i en Drwa Travayer ki ganny proteze anba Lalwa Lanplwa 1995.  Dan sa Lalwa, i fer kler ki en travayer i merit ganny peye regilyerman, omwen 1 fwa par mwan.  Si sa pa ganny respekte, i ganny konsidere koman en lofans e aksyon legal i ganny inisye kont sa Lakonpannyen.

Gouvernman, atraver mon Minister, in met diferan stratezi anplas, pou fer sir ki Drwa Travyer i ganny respekte.  An sa ki konsern saler, poulemoman i annan 3 fason pou detekte iregilarite dan peyman saler.  Parey mon’n eksplike dan mon larepons pou premye kestyon, sa 2 premye fason i lenspeksyon ki ganny fer dan Lorganizasyon Travay e rapor sorti kot travayer.  I annan osi en trwazyenm fason e sa i atraver laplikasyon pou travayer etranze.  Parey mon’n fer resorti oparavan, depi Zanvye ziska Septanm 2014, 1,389 lenspeksyon in ganny fer dan Lorganizasyon travay.  Dan sa 1,389 in enkli 356 dan Lakonpannyen Konstriksyon e mon Minister pa’n detekte okenn ka kot travayer pa’n ganny peye pour plis ki 5 mwan.  Parey dan mon repons ki mon’n donnen pli boner, en lot mod deteksyon se atraver rapor sorti kot travayer.

Kan rapor i ganny resevwar, en lenvestigasyon i ganny fer pou etablir si alegasyon i fonde ou non.  Pou ranforsi deteksyon iregilarite dan peyman saler, mon Minister in osi entrodwir en brosir ki ganny tradwir dan serten langaz etranze, pou edik travayer lo zot Drwa.  Par egzanp, zot Drwa ki zot devret ganny peye 1 fwa par mwan.  Dan sirkonstans ki sa pa pe ganny respekte, an dot mo, zot pa pe ganny peye zot saler dan en mwan, zot ganny demande pou raport iregilarite kot mon Minister.

Anplis ki lenspeksyon e deteksyon fer atraver rapor travayer, mon Minister i osi fer sir ki avan laprouvasyon pour nouvo travayer etranze i ganny donnen, verifikasyon i ganny fer pou etablir si sa Lakonpannyen i an konformite avek peyman saler e osi dan lezot kondisyon travay.  Anplwayer i ganny enformen lo okenn defayans e zot ganny demande pou rektifye sa problenm.  Laplikasyon i ganny tenir ziska ler sa defayans i ganny rektifye.

Dan sirkonstans ki sa anplwayer pe kontinnyelman pey son travayer an retar, la laplikasyon pa ganny konsidere pou zot anmenn travayer etranze.

Mr Speaker, i enportan pou note ki apre ki en anplwayer in ganny detekte ou prosekite, pou an defo ek Lalwa, i ganny swiv tre pros.  Ler mon Minister i detekte ki en anplwayer i pa an konformite avek peyman saler, la sa anplwayer i ganny demande pou soumet levidans peyman, parey lapey travayer tou le mwan, pour 6 mwan konsekitiv apre ki lofans in ganny komet.  Lenspekter i egalman al dan zot landrwa travay, pou sertifye levidans ki’n ganny soumet e lenformasyon ki’n ganny kolekte.

Depi Zanvye 2013 ziska Septanm 2014, 4 Lakonpannyen in ganny detekte e prosekite pou pa an konformite ek peyman saler.  Zot pe pey zot travayer anretar.  Dan sa 4 Lakonpannyen, 3 ti ganny detekte atraver rapor sorti kot travayer e sa lot ti ganny detekte par lenspeksyon.

Mr Speaker, dan sa 4 Lakonpannyen, ti napa ki pa’n pey travayer pou plis ki 5 mwan.  Me, zot pe pey travayer anretar.  Savedir, pli tar ki Lalwa i demande, ki 5 zour apre lafen sak mwan.  Sak fwa ki sa 4 Lakonpannyen in anretar avek peyman saler zot in ganny prosekite e ti annan 13 ka kont zot.  Lalwa i fer provizyon pou enpoz penalti lo anplwayer ki pa respekte Lalwa peyman saler e dan sa 13 ka, 5 in fini donn zizman e zot in ganny kondannen pou en lanmann ant 5 mil a R20 mil pour sak ka.

Mr Speaker finalman mon oule fer resorti devan sa Lasanble ki mon Minister pou kontinnyen travay pou asire ki kondisyon travay pou tou travayer Seselwa e etranze i an akor avek Lalwa.  Mon Minister pou reste proaktiv atraver bann vizit routin dan landrwa travay e sa i a permet nou detekte retar dan peyman saler travayer, pour ki sa problenm i kapab ganny adrese imedyatman.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Onorab Pierre.

 

HON DAVID PIERRE

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, eski Minis i kapab enform sa Lasanble si i okouran sa sityasyon kot i annan plizyer drayver pick-up Seselwa ki travay avek Lakonpannyen ASCON e ki pankor ganny peye pou 5 mwan.  E ki Minis i anvizaze fer pou remedye sa sityasyon, pour ki sa bann travayer i ganny zot larzan oplivit posib?  Mersi Mr Speaker.

 

MINISTER IDITH ALEXANDER

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, parey mon’n fer, mon’n sorti dan mon larepons, dan lenspeksyon, mon Minister napa travayer ki nou’n vwar ki 5 mwan pankor ganny peye e plis.  I enportan pou eksplik sa diferans.

Mon Minister, Minister Travay ek Devlopman Resours Imen, nou ganny gide par Lalwa Lanplwa 1995 e la mon Minister, ler nou pe koze, nou al fer bann lenspeksyon, i sa relasyon.  Savedir, en travayer ek en anplwayer.  Ler en dimoun i ganny anploye, ou pou get lo Nominal Roll, i en Drayver.  Dan ka ASCON, wi.  Mon Minister, nou okouran sa caseASCON i pa – dan sa ka, drayver pick-up i pa travayer ASCON.  Dan en lot mo, ASCON pa’n anploy zot ki ler nou pou get lo Nominal Roll, nou pou vwar X i driverASCON ek sa bann drayver i sa ki bann Kontra ki zot in al fer.  Sa bann drayver pick-up, dan en lot mo zot self employed zot.  Zot, i en Kontra ki zot, zot in al fer avek ASCON pou zot zournen ki zot fer.  Zot al travay zot.  Zot pick-up zot.  Zot self-employed.  Zot biznes i pour zot.

Mon Minister, nou ti advise zot dan ka koumsa, zot annan, zot a met zot konplent devan Licensing pou fer konnen poudir sa Lorganizasyon i pa pe pey zot akoz i en Lorganizasyon ki annan license.  I bezwen, in fer.  Apre osi, ki zot osi zot kapab pran en dimoun Legal osi pou kapab donn zot gidans akoz zot Kontra – zot pa en travayer parey ki mon pe dir ou ganny lo ou Nominal Roll.  Zot pa anploye as such avek ASCON.  Zot pe ofer sa servis.  Zot pti biznes i pou zot.  Zot self employed.  E zot dan zot ka, la i annan sa 2 opsyon ki la mon’n mete, ki zot kapab, pou kapab fer.

Lo kote pou travayer, mon repran.  ASCON i pa travayer me pou bann ki travayer, ki lo Nominal Roll ki driver, sa mon Minister, nou kontinnyen.  Nou pe entansifye nou zefor dan lenspeksyon parey zot in vwar tou sa bann mekanizm pou nou kapab detekte.  Mersi.

 

MR SPEAKER

186, Onorab Galen Bresson.

 

HON GALEN BRESSON

Mersi Mr Speaker.  Bonzour tou dimoun.  Eski Minis responsab pour Lanplwa avek Resours Imen i kapab donn nou Lasanble en kont-randi lo ki kalite Lakonpannyen prive ki pe finans bann Labours pour Seselwa?  Mersi Mr Speaker.

 

MINISTER IDITH ALEXANDER

Mersi Mr Speaker.  Boner an 2013, Gouvernman ti reviz Scheme pour Labours, sa ki nou dir an Angle, Scholarship Scheme.  Scheme pour Labours i baze lo prensip fondamantal.  Sa i loportinite egal pou ganny akse avek letid Liniversiter.

Lobzektiv Scheme se pou ogmant lakantite graduate Seselwa, afen ki nou kapab annan en lafors travayer byen kalifye pou ranforsi devlopman pei e redwir lakantite travayer etranze ki pe okip pozisyon kle.  Scheme pou Labours i osi annan pou bi ankouraz Sekter Prive, osi byen ki endividi pou kontribye finansyerman dan devlopman resours imen.  Scheme i osi fer sir ki finansman training i anlinny avek demann lo marse lanplwa.

Mr Speaker, Scheme pour Labours i osi en fason pou promouvwar konsept life long learning oubyen ledikasyon kontinnyel e ankouraz nou Seselwa pou pran responsabilite pou zot devlopman profesyonnel.

Mr Speaker, Scheme i fer provizyon pou finans training pou 2 kategori etidyan.  Premye, sa ki nou apel pre-service. Savedir, etidyan ki konplet zot letid Pos-Segonder e pankor antre dan lemonn travay, oubyen etidyan ki omoman ki zot pou pran en Labours, zot sorti dan lanplan permanan.  Sa kategori etidyan, zot ganny finanse antyerman par Gouvernman, si zot pe pran letid Dokter, Ledikasyon, Kontabilite e Lamenazman Lotel ki bann priyorite esansyel pour pei.  Lezot etidyan ki ganny en Labours konplet, parey nou dir an Angle, full scholarship, se etidyan ki pran letid Liniversite Sesel, etidyan ki saler zot paran i mwens ki R12 mil par mwan, etidyan ki sorti koman outstanding performer dan zot lannen dan Pos-Segonder e etidyan ki omwen annan 3 Grad A dan zot Legzanmen A Level.

Letan etidyan pre-service ki enterese pou pran letid dan zot lezot size, zot ganny en Labours parsyal.  Savedir, zot paran i annan en kontribisyon pou fer.

Nou lot kategori etidyan, nou apel zot in-service. Savedir, zot deza dan lanplwa.  Pou en travayer kalifye pou en Labours Gouvernman, i bezwen fer li en minimum 2an dan lanplwa, fodre son anplwayer pe rekomann li e i neseser ki son domenn ki i al fer letid ladan i en bezwen pou son Lorganizasyon.

Dan Sekter Piblik, etidyan in-service i osi ganny en Labours konplet e zot ganny 2 tyer zot saler pandan ki zot pe etidye.  Par kont, bann ki pe etidye aplentan Liniversite Sesel, zot kontinnyen resevwar zot saler debaz an antye.  Sa i dapre Public Service Order, PSO ki get lanplwa dan Sekter Piblik.  Zot osi ganny Allowance R350 pou transpor par mwan.

Etidyan in-service ki pe fer letid a zistans, zot ordinerman kontinnyen travay aplentan e dan sa ka, zot ganny zot saler an antye, enkli zot Scheme of Service Allowance si zot annan.

Mr Speaker, finansman travayer Sekter Prive i al konm swivan.  Scheme pour Labours i fer provizyon pou Gouvernman kontribye 50 poursan kou training sa travayer e sa travayer i pey sa lot 50 poursan.  Poulemoman, mon kapab dir ki Gouvernman i ankor finansyer mazer training Liniversite.  Dan 654 etidyan ki lo Labours, 8 selman pe ganny finanse an parti par zot anplwayer.  6 lo nivo Premye Degre, 1 lo nivo Master e 1 pe fer Lisans pou Pilot.  I pe ganny son License.

Dan sa 8, 6 i sorti dan Lorganizasyon Parastatal dan domenn Lasirans, Laviasyon e Lapes e 2 etidyan in sorti dan Lorganizasyon Prive, dan domenn Tourizm e Laviasyon.  Sa bann etidyan, zot pe ganny bond avek zot landrwa travay.

Mr Speaker, Lazans pour Devlopman Resours Imen ki responsab pou administre Scheme pour Labours i kontinnyen fer zefor pou ankouraz partisipasyon Sekter Prive dan finansman Labours.  Avek lentrodiksyon Liniversite Sesel, i annan serten Lorganizasyon tel ki STC, Cable and Wireless, FSA, sa letan ti SIBA, Mason’s Travel Services, Appleby e Labank Santral, ki’n antre an partenarya avek Gouvernman pou donn Labours serten etidyan Liniversite Sesel.  Sa bann Lorganizasyon in finans kour Letid Liniversite etidyan e Gouvernman in donn zot en Allowance toulemwan, sa ki nou dir an Angle Stipend.  I osi annan Vijay Construction ki ofer Labours pour etidyan al fer zot letid dan Lenn.  Pour sa osi, Gouvernman i asiste sa bann etidyan avek en Stipend siplemanter.

Mr Speaker, Lazans pe negosye avek 4 Lorganizasyon lokal dan Sekter Teknolozi, Biznes, Komers, NGO, ki pe montre lentere pou finans Labours pour Seselwa.  Lagreman in ganny sinnyen avek en Lorganizasyon Lasirans Sesel, pou finans en Labours o nivo Premye Degre par lannen, pou en etidyan Seselwa, apartir 2015.  Mon pran sa lokazyon pou ankouraz plis anplwayer dan Sekter Prive pou kontribye dan finansman letid zot travayer akoz alafendizour, benefis i al osi pour zot Lorganizasyon.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Onorab, okenn Siplemanter?

 

HON GALEN BRESSON

Mersi Mr Speaker.  Baze lo larepons Minis.  Minis, nou vwar ki onus i reste en gran par lo Gouvernman e Minister pou supply bann Labours, sirtou dan pre-service.  Eski zot anvizaze dan lefitir.  In ganny mansyonnen taler menm dan bann previous larepons ki ou’n dir i annan bann Dokter ki’n fer bann analiz.  Ki Gouvernman i annan en Polisi konkret vizavi bann anplwayer prive ki zot pou mete, ki zot kapab sponsor bann labours bann etidyan enpe plis ki zot pe sponsor konmela akoz statistik ki ou’n donnen i 8 lo 654.  I vreman minim.  Mersi Minis.  Mersi Mr Speaker.

 

MINISTER IDITH ALEXANDER

Mersi Mr Speaker.  Mon Minister par Lazans, ti reviz Scheme boner Zanvye 2013.  E i enn ladan ki vre nou’n santi, ki fodre Sekter Prive osi i antre.  Parey nou dir, zot zwe zot rol zot osi pou devlop zot bann travayer.  E i dan sa menm rezon ki nou ti entrodwir 50 poursan parey nou dir, sa part financing ki Gouvernman i pey 50 poursan e zot osi, sa Lorganizasyon zot pey 50 poursan e sa etidyan i pa ganny bond ek Gouvernman.  I ganny bond avek zot, sa Lorganizasyon.

Sa Scheme li, nou’n reviz li 2013 e la se ki i annan pou Lazans market li pou fer bann lezot Lorganizasyon, pou zot kapab konnen, pou zot kapab anvoy zot bann travayer.  E ki nou pe fer osi.  Nou annan sa.  Mon Minister nou koz lokalizasyon.  Plan lokalizasyon.  Plan lokalizasyon i annan en rol – mon Minister tre enportan avek Lazans.  Ler ou annan en plan lokalizasyon parey mon ti eksplik zot avan, zot bezwen idantifye lekel ki pou ear mark pou pran sa pozisyon e sa bann training osi ki nou fer ladan, kot nou ankouraz sa bann Lorganizasyon osi la pou zot kapab servi ki Scheme nou’n dir ladan, pou zot pey 50 poursan, ki anplwayer osi, Gouvernman i pey 50 poursan.  Me nou pe kontinnyelman entansifye zefor dan nou bann vizit ki mwan mon menm Minis ou vwar pe fer.  Ki ler mon fer, en pwen ladan ki mon fer, si ler nou pe koze mon zwenn avek zot, pou mwan vwar zot training plan.  Si bann Loraganizasyon pe submit zot training plan.  Sa i enn ki nou bezwen met lanfaz osi lo la kot nou pe kontinnyelman pou entansifye zefor.  Ki ler ou annan en training plan, ou bezwen enplimante.  E en fason pou enplimante sa i tonm anba nou Scheme ki la nou fer resorti ek zot kot i annan sa.  Me nou pe kontinnyen travay ek zefor, avek Sekter Prive.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Kestyon 187, Onorab Sheryl Vangadasamy.

HON SHERYL VANGADASAMY

Mersi Mr Speaker.  Bonzour Minis.  Bonzour tou dimoun.  Eski Minis i kapab dir ek sa Lasanble ki nou pe fer pou ankouraz bann dimoun ki dan lanplwa pou kontinnyen devlop zot karyer atraver bann Kour Online?  Mersi Mr Speaker.

 

MINISTER IDITH ALEXANDER

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, mon Minister i rekonnet difikilte pou bokou travayer ki’n fini fer zot fanmiy, oubyen ki okip bann pozisyon enportan dan zot Lorganizasyon travay, pou zot deplase, al pran letid aplentan.  Alor, se dan sa konteks ki Scheme i fer provizyon pou donn Labours pou Letid a zistans ki konpri Kour Online.  I bon note Mr Speaker ki letid a zistans i anmenn bokou benefis pou etidyan e pei an zeneral.  I kout Gouvernman bokou mwens ki lezot form letid.  Par egzanp, en premye degre a zistans i kout an mwayenn R200 mil.  Sa i konpri kou letid Liniversite e kou liv ki Liniversite i rekomande.  Etidyan i osi resevwar zot saler avek zot anplwayer.

Si nou konpar sa avek etifdyan ki al fer letid sirplas, i kout an mwayenn R700 mil.  Sa i konpri tiket avyon, laplikasyon viza, stipend pour zot bezwen debaz, enkli akomodasyon e manze, Allowance pou liv ek lenz, kou letid liniversiter, Lasirans medikal.

Mr Speaker, Kour a zistans i fer ki etidyan i kapab kontinnyen prodwir dan son Lorganizasyon, anmenmtan ki i pe etidye.  Sa i osi ed li met an aplikasyon bann nouvo lide ki i pe aprann dan son Kour.  Travayer ki pran Letid a zistans i osi benefisye dan sans ki zot napa break dan zot karyer e zot reste konekte avek zot fanmiy.  I enportan pou eksplike ki kriter pou Lazans aprouv en Liniversite dan lekel etidyan i kapab fer Kour a zistans i osi serye ki Liniversite kot etidyan i al fer Kour sirplas.  Lazans i konsilte Seychelles Qualification Authority, SQA, pou fer sir ki sa Liniversite a zistans i akredite e ki son bann Kour i valid.  Lazans i osi konpar Kour diferan Liniversite e konteni progranm ki ganny ofer, pou fer sir ki i anlinny avek bezwen Lorganizasyon.  Lamazorite etidyan pe swiv Kour a zistans avek Liniversite Langleter.  Sa i en total 33.  I annan osi etidyan ki pe etidye dan Liniversite Italy, 2.  Molta, 1.  Sid Afrik, 10.  Lafrans, 1.  Scotland, 2 e Tanzania, 2.

Dapre nou rikord, an 2012 ti annan 20 etidyan ki ti’n deza komans zot letid a zistans ant 2009 a 2012.  Parmi ti annan 18 lo nivo premye Degre e 2 lo nivo Master.

An 2013, ti annan 15 nouvo etidyan ki ti komans letid a zistans.  Parmi, 3 lo nivo Premye Degre e 12 lo nivo Master.  Sa i fer ki alafen 2013 i annan en total 35 etidyan ki ti pe fer letid a zistans.

An 2014, in annan 16 laprouvasyon pou etidyan komans letid a zistans.  Sa i enkli 3 lo nivo Premye Degre.  12 lo nivo Master e 1 lo nivo Doktora.  Sa i fer en total 51 etidyan lo Kour a zistans ansemoman.

Mr Speaker, depi 2009 ziska prezan, selman 2 etidyan ki’n fini fer zot letid a zistans.  9 i ekspekte fini zot letid lafen sa lannen 2014 e lezot pou konplet zot letid ant 2015 a 2018.

I enportan pou note Mr Speaker ki Labours a zistans i aplik pou pre-service osi byen ki inservice me nou vwar ki se plito in-service ki swazir pou fer zot letid a zistans.  Parey mon’n eksplike oparavan, rezon mazer se ki etidyan in-service bokou fwa in fini deza fer en fanmiy e i annan ki pe okip bann post enportan dan lasosyete.  Sepandan, etidyan pre-service zot ankor zenn e zot prefer sityasyon kot zot ganny en lankadreman letid pli formalize.

Lazans pour Devlopman Resours Imen in sa lannen travay lo en Booklet ki pou promouvwar letid a zistans.  Sa Booklet i donn gidans lo bann lavantaz letid a zistans parey mon’n mansyonnen avan e osi bann defi ki etidyan i bezwen pran an kont.  Serten defi ki etidyan ki pe fer letid a zistans i bezwen fer fas avek se lizolasyon pandan letan ki zot pe etidye akoz zot tousel.  Zot napa en laklas pou zot al swiv.  Sa i fer ki etidyan i disiplinen e annan komitman pou zot letid.  Zot osi annan lavi fanmiy e lavi travay ki zot bezwen balanse avek letid akoz zot ankor pe travay e etidye aplentan.  Alors, i esansyel ki zot ganny gide pou reflesir byen avan ki zot swazir letid avanse koman en opsyon.  Sa Booklet i osi eksplik prosedir pou laplikasyon e donn en lalis Liniversite ki ganny rekonnet pou zot Kour a zistans.  Tre byento, sa Booklet pou a dispozisyon piblik.

Mr Speaker, mon ti a kontan profite pou ankouraz travayer pou pran Kour a zistans koman en fason pou kontinnyen avek zot devlopman profesyonnel, koumsa zot kapab met plis kontribisyon dan devlopman pei.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Onorab Vangadasamy, okenn Siplemanter?

 

HON SHERYL VANGADASAMY

Mersi Mr Speaker.  Minis, prenan an kont ou larepons, apard sa Booklet, ki ou Minister pe fer an term en mekanizm anplas, pou asire ki bann Minister konsernen, enkli bann Sekter Prive i pran Kour a zistans, prenan an kont son kou finansyel e lezot incentives ki i anmennen pour pei, pou zot enkli sa dan zot training plan pour zot bann staff e zot bann travayer, ki sa a benefisye koup en pti pe lo nou demann travay spesyalize.  E osi lo kantite ki Gouvernman i depanse an term Scholarship aletranze?  Mersi Mr Speaker.

 

MINISTER IDITH ALEXANDER

Mersi Mr Speaker.  Parey mon ti dir oparavan, mon Minister i enn ki nou konsilte.  Nou travay tre pros avek Sekter Prive, nou annan.  Mon rapel mon ti avek zot ler mon ti entrodwir ki mon ti dir zot mon annan sa HR Forum ki nou ti entrodwir e sa pe al vreman byen e i ladan ki tou bann HR dan Private Sector i fer.  E okenn desizyon ki mon Minister, bann nouvo Policy ki nou fer, nou kominik sa avek zot.  So, bann HR, zot ganny byen enformen lo la e se dan sa lespri ki la, sa booklet osi ki nou’n ganny fer pou nou kapab sirkile, pou zot kapab vwar.  E osi, nou pe met nou bann lenformasyon.  Sa pou osi al online kot piblik pou kapab ganny enformen e nou annan bann kozri osi ki ANHRD.  Nou antre bokou dan bann – apard ki mwan mon an vizit, ANHRD osi i al fer bann Odit.  Bann HR Audit dan bann Lorganizasyon.  Ki sa i sorti ler ou pe koz HR, i form par HR and training i enn ladan.  Tousala i ganny fer resorti avek zot.  Me la ki nou bezwen fer, kontinnyen entansifye zefor parey in dir, pou kapab, nou statistik kontinnyen monte.  Parey zot in vwar dan statistik, nou pe vini.  Statistik pe monte.  Me la avek sa zefor, sa bann lezot stratezi ki nou pe mete.  Mon optimistik ki i pou monte, i pou kontinnyelman monte pou dan prosenn lannen.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Onorab Lebon, kestyon 188.

 

HON LENNY LEBON

Mersi Mr Speaker.  Bonzour Mr Speaker.  Bonzour Minis e bonzour a tous.  Eski Minis pour Lanplwa e Resours Imen i kapab enform sa Lasanble ki mekanizm son Minister in met anplas, pou asire ki bann kondisyon travay, par egzanp saler minimonm pou tou travayer Seselwa pe ganny respekte?  Mersi Mr Speaker.

 

MINISTER IDITH ALEXANDER

Mr Speaker, mon Minister …. (Technical problem) ………. ki kondisyon travay pe ganny respekte, par egzanp saler minimonm.  Saler minimonm ti ganny entrodwir avek bi pou met saler travayer azour avek kou lavi e permet zot zouir bann nesesite de baz.  Lalwa Nasyonal pou saler minimum ti ganny entrodwir an Desanm 2007 e vin anfors le 1 Zanvye 2008.  E saler minimum ti R18 par erdtan pou travayer zournalye e R14.50 par erdtan pou lezot travayer.  Depi ki sa Lalwa in ganny entrodwir an 2007, in ganny revize 6 fwa.  Premye revizyon ti vin anfors le 1 Novanm 2008, kot saler minimum pou travayer ki annan Kontra kontinnyel endefini, continuous.  Kontra pou en letan fix, fix term.  Oubyen Kontra ki pa a plen tan, parey nou dir part time, ti ogmante sorti R14.50 pou vin R15.50 par erdtan.

An Zanvye sa lannen, saler debaz ti ogmante sorti R25.65 pou vin R30.78 par erdtan pou en travayer zournalye e R22.25 pou vin R26.70 par erdtan pou travayer ki lo Kontra kontinnyel, fix ou part time.

Pou kalkil saler minimum, i annan 2 fakter enportan ki ganny pran an konsiderasyon.  Erdtan travay par semenn, to minimum par erdtan.  To minimum par erdtan i pou depan lo kalite Kontra ki pe ganny servi.  Si travayer i lo Kontra kontinnyel, fix ou part time, son to i R26.70 par erdtan.  E si i en travayer zournalye, son to i R30.78 par erdtan e sa i ganny kalkile atraver en formil.

Pou Kontra kontinnyel, fix ou part time, saler minimum par mwan i konm swivan.  Mon pe donn zot formil.  Erdtan travay par semenn fwa sa to minimum par erdtan, sa ki mon’n dir zot i pou depan lo Kontra si i casual, ou fwa li lakantite semenn ki annan dan en lannen ki annan 52.  Ou fwa li 52.  Sa total ki zot gannyen, ou diviz li par lakantite mwan ki annan dan en lannen, ki annan 12.

Par egzanp, mon pou donn zot en legzanp.  Si en travayer i lo en Kontra kontinnyel ki i pe travay li 42 erdtan dan en semenn, nou kalkilasyon pou vin konm swivan.  Nou pran sa 42, nou fwa li R26.70, nou fwa li sa 52 semenn ki annan dan en lannen.  Sa total ki nou gannyen, nou diviz li par kantite mwan dan en lannen e si nou’n kont li, i pou tonm nou R4,859.40.  Savedir Mr Speaker, sa travayer ki travay 42 erdtan dan en semenn pa merit ganny en saler pli ba ki R4,859.40 par mwan.  I pa merit ganny li pli ba sa ki nou’n dir.

Konsernan travayer zournalye, casual.  Li i ganny kalkile konm swivan:- Nou pran son to par erdtan, sa ki mon’n mansyonnen, R30.78.  Li nou fwa li son kantite erdtan ki in travay par zour.  En travayer ki lo en Kontra zournalye, ki travay 10 erdtan par zour.  Savedir si i travay 10 erdtan, ou pran 10 ou fwa li sa to, sa R30.78.  I pou vin 307.80 par zour.  Savedir 307.80 sou par zour.  Fodre note ki travayer zournalye pa neseserman travay en mwan konplet.  Alor zot saler minimum i ganny kalkile baze lo lakantite erdtan ki zot in travay.

Mr Speaker, pou asire ki Lorganizasyon Travay i onor lobligasyon pou pey saler minimum, i annan diferan mekanizm anplas.  Pandan vizit lenspeksyon ki mon’n mansyonnen dan kestyon oparavan, Zofisye i verifye ler travay par semenn e demann dokiman neseser pou fer analiz.  Parey mon’n eksplike oparavan osi, nou annan sa Unit ki apel Registration and Advisory. I donn konsey travayer e gidans anplwayer e gidans anplwayer lo Lalwa Lanplwa e i osi kapab detekte defayans e dan sa ka, sa defayans i ganny refer avek Seksyon Labour Monitoring and Compliance pou adrese.

Pandan sa lannen, depi Zanvye ziska Septanm, dan sa 1,389 vizit ki’n ganny fer dan 974 landrwa travay, ti annan 40 anplwayer ki pa ti pe respekte Lalwa konsernen saler debaz.  39 anplwayer in rektifye sa defayans e pour sa enn dernyen, lenvestigasyon pe ganny fer pou etablir si iregilarite in vreman ganny adrese.

Dan ka kot anplwayer pa pe respekte saler minimum preskrir dan Lalwa, mon Minister in annan pouvwar anba Lalwa Lanplwa 1995 pou obliz anplwayer pou aziste saler travayer e ranbours zot.  Si anplwayer pa onor sa ki’n ganny demande pou fer par mon Minister, aksyon Legal i ganny pran kont zot.

Mr Speaker, saler debaz i en kondisyon ki mon Minister i pran vreman o serye e nou demann anplwayer pou pran zot responsabilite e fer sir ki zot pe pey en saler ki an konformite avek Lalwa Travay.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Onorab Lebon.

 

HON LENNY LEBON

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, anlinny avek repons Minis, eski Minis i kapab enform nou Lasanble si son Minister i annan ase Lenspekter pou fer bann lenspeksyon, pou asire ki bann anplwayer pe abide avek Lalwa Lanplwa, spesifikman lo Minimum Wage.  E osi si sa bann sif i kouver osi lezot fakter tel ki Risk Allowance e osi Shift Allowance? Mersi.

 

MINISTER IDITH ALEXANDER

Mersi Mr Speaker.  Konsernan pou premye kestyon, si mon annan ase Lenspekter.  I pa konsernan lakantite.  Pou mwan mon Minister, mon pa get lakantite.  Wi, i gete lo kantite mon mendev, mon manpower, me la kalite.  Mon krwar dan mon kestyon mon’n fer resorti ki bann keksoz ki dan Lalwa ki nou, nou focus, nou verifye.  E mon pe met bokou lanfaz lo avek mon bann travayer, pou nou prodwi de kalite.  Ki fason ki nou louvraz pou nou kapab vin pli efektiv.  I vre, nou’n anploye dan lannen serten Zofisye me nou bezwen osi pran an konsiderasyon osi ki mon Minister.  Ler ou pe gete koman dan Gouvernman, i annan 11 lezot Minister.  E pou pei, ler pe prezante Minister Finans i annan bann lezot priyorite osi ki fer.  So, i enportan ki parey nou dir an Angle, nou fer optimum utilization nou bann resours ki nou annan pou nou servi byen e nou kontinnyelman donn training nou bann staff, kot nou annan nou pe kontinnyelman anvoy zot bann training ki ganny ofer par ILO, ki zot kapab vin pli efektiv dan zot louvraz.  E osi nou demann bann konsernan bann anplwayer osi, ki nou pe travay avek zot osi.  I annan bann format annandeler nou demann zot lenformasyon.  Ki zot osi zot pran zot responsabilite, ki zot prodwir mon Minister lenformasyon.  Ki nou louvraz osi i kapab vin pli efektiv.

Dezyenm, konsernan pour Allowance.  Mr Speaker, i enportan pou eksplike ki en Allowance, ler ou donn en dimoun en saler, i pe ganny sa saler, sa renimerasyon pour sa duty, sa louvraz.  I vre, nou ankouraze bann Lorganizasyon pou met bann lezot incentive, ki la bann Risk Allowance osi i ganny pran an konsiderasyon.  Wi, nou ankouraze me i pa antre dan saler.  Savedir ler sa dimoun i kont son saler, li i a met son saler me si i annan bann lezot Allowance, bann pti lezot incentive, mon ankouraze, nou welcome sa bann lide pour bann Minister mete me selman mon pa fer li antre dan sa saler.  Li sa dimoun i a ganny son saler.  Ou a met li son salary.  Apre si i annan son bann Allowance.  Sanmenm i enportan ki nou demande ki i annan sa Pay Slip ki nou dir e lo Pay Slip sa i merit fer sorti son saler e ki bann lezot incentive, bann Allowance ki pe gannyen.  Sa nou ankouraz zot pou met zot apar.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Kestyon 189, Onorab Jeniffer Vel.  Me selman avan ou demann ou kestyon, mon oule gid ou.  Mon oule donn ou en serten gidans ki apre sa mo ‘Konvansyon Enternasyonal,’ ou azout sa bout ‘lie ek ou Minister.’  Nou’n koz lo la yer mwan, ou, Minis e mon pe fer sa anba Seksyon 32(2) nou Standing Order. Order 32(2). So, demann ou kestyon.  Request.

 

HON JENIFFER VEL

Mersi Mr Speaker.  Bonzour Minis.  Bonzour tou dimoun.

An vi ki Sesel i annan bokou Konvansyon Enternasyonal ki in ratifye, ….

(Interruption)

 

MR SPEAKER

Non, non.  Ou pa pe swiv mwan.  Mon fek dir ou apre ‘Konvansyon Enternasyonal,’ ou bezwen azout ‘lie ek ou Minister’ pou ou kestyon fer okenn sans.  Ok.

 

HON JENIFFER VEL

An vi ki Sesel i annan bokou Konvansyon Enternasyonal lie ek ou Minister, ki in ratifye, eski Minis i kapab dir nou Lasanble si Sesel pe onor son bann langazman enternasyonal?  Mersi Mr Speaker.

 

MINISTER IDITH ALEXANDER

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, Sesel i en Manm Lorganizasyon Enternasyonal pour Travay, ILO depi 1977 e in ratifye 37 Konvansyon ki enkli tou le 8 Konvansyon fondamantal.

Sa i Konvansyon Travay Forse, Konvansyon Laliberte pou form Lasosyasyon e Protekslyon Drwa pou Organize, Konvansyon Drwa pou Organiz e Negosye Kolektivman, parey nou pou dir an Angle Right to Organize and Collective Bargaining Convention, Konvansyon Renimerasyon Egal, Konvansyon Abolisyon Travay Forse, Konvansyon Diskriminasyon dan Lanplwa, Konvansyon Laz Minimum Pou Travay, Konvansyon lo Kondisyon grav Travay Zanfan, parey nou dir an Angle Worst Forms of Child Labour Convention.

Dan sa 37 Konvansyon ki nou’n ratifye, 32 i anfors e 5 in ganny denonse, vi ki zot in ganny ranplase par nouvo Konvansyon ki Sesel in ratifye.  E letan ki ratifikasyon Konvansyon pour Lanplwa Maritim, parey nou dir an Angle, Maritime Labour Convention i pran lefe an Zanvye 2015, 6 Konvansyon pou ganny denonse otomatikman e Sesel pou annan selman 26 Konvansyon anfors.

Parey zot in kapab konstate, Konvansyon ki Sesel in ratifye i kouver plizyer size tel ki lasante ek sekirite dan travay, saler minimum, lanplwa maritim, laz minimum pou travay, to somaz e lezot.  Lobzektif prensipal letan ki Sesel i ratifye en Konvansyon, se pou enplimant son standar e enkorpor son provizyon dan nou Lalwa, Polisi e fason travay.  Sa i kontribye pou anmenn plizyer benefis pou pei e travayer dan Sesel akoz i fer nou etablir prensip debaz e Drwa Travay.  An dot mo, i fer nou vin anlinny avek standar enternasyonal.

Ratifikasyon Konvansyon i alor demontre langaz Gouvernman Sesel koman en Manm ILO anver son vizyon pou kree travay desan e pli enportan, i demontre ki nou Gouvernman i siport travayer e i anvi bon kondisyon dan landrwa travay, pou anmenn plis prodiktivite e progre.

Mr Speaker, parey tou Konvansyon ki Gouvernman i ratifye, i annan lobligasyon enternasyonal ki bezwen respekte e dan kad Konvansyon ILO, sa i konm swivan:-

Soumet Rapor annyel, pou eksplik lafason ki pei pe aplik Konvansyon ki’n ganny ratifye.

Soumet Rapor annyel lo Konvansyon ki pei pa ankor ratifye, pou nou revwar kondisyon ki pe anpes ratifikasyon.

Enplimant Konvansyon, parey mon’n mansyonnen oparavan.

E prezant Konvansyon e lenstriman Legal adopte par ILO, avek Lotorite Nasyonal.  Sa i pou vin Gouvernman e Lasanble Nasyonal.

Mr Speaker, mon pou aprezan koz an detay lo progre ki Sesel pe fer pou onor son langazman enternasyonal.  An sa ki konsern Rapor, ILO i demann son pei Manm pou soumet Rapor lo Konvansyon ki’n ganny ratifye toulezan.  Pour sa, mon annan plezir pou enform sa Lasanble ki Gouvernman, atraver mon Minister in reisir fer bokou progre.  ILO in fer resorti dan enn son piblikasyon an 2013, ki Sesel, avek lasistans teknik ILO, in vin azour avek tou son Rapor lo Konvansyon ki Gouvernman in ratifye.  Nou’n soumet tou le 11 Rapor e tou premye Rapor ki ti pe ganny demande par ILO an 2013 e dan sa menm lespri, pour lannen 2014, nou’n soumet tou le 8 Rapor.  Nou osi azour avek Rapor ki pei i bezwen soumet konsernan Konvansyon ki pankor ganny ratifye.

Mon ti a voudre fer resorti osi ki lobligasyon enternasyonal avek ILO i ganny diskite toulezan kot Konferans Enternasyonal pou Travay, Genev.  E pareyman, zefor ki Sesel in fer anver son lobligasyon ti ganny rekonnet dan sa Konferans.

Mr Speaker, pou reisir konplet sa travay, mon Minister i annan en Seksyon apele Policy Planniny ek Resers, ki enn son fonksyon se pou fer sir ki Sesel i an konformite avek lobligasyon enternasyonal.  Sa Seksyon i travay an konsiltasyon avek diferan partner, enkli Lorganizasyon Travayer e Anplwayer, pou asire ki lenformasyon neseser i ganny enkli dan Rapor e ki komanter fer par ILO i ganny adrese.

An term lenplimantasyon Konvansyon ki’n ganny rektifye, mon Minister i fer sir ki tou nouvo Polisi e Lalwa, osi byen ki zot revizyon, i pran an kont standar enternasyonal e Konvansyon ki Sesel in ratifye.  Par egzanp, nouvo Polisi Nasyonal pour Lanplwa ki ti lanse an Avril sa lannen, ti devlope an kolaborasyon avek ILO.  Lalwa Lasante ek Sekirite dan Travay e son Policy ki pe ganny revize, osi byen ki revizyon Lalwa Lanplwa pe ganny finalize anlinny avek nou lobligasyon enternasyonal.

Pou Konvansyon ki asir proteksyon zanfan anba 18an dan lanplwa, mon Minister pe travay lo provizyon neseser pou mye protez sa bann zanfan, an vi ki laz travay i 15an.  Nou osi travay an kolaborasyon avek lezot Minister, par egzanp Lasante e Minister Ledikasyon, an vi ki lenplimantasyon serten Konvansyon i relevan avek zot fonksyon.

Mr Speaker, onor nou lobligasyon enternalsyonal i en travay kontinnyel e nou rekonnet serten defi an fas konstrent ekspertiz, resours e lenformasyon.  Sa i sirtou konsernan lobligasyon kot nou nouvo Konvansyon Protokol ou rekomandasyon, adopte par ILO i merit ganny soumet avek Lotorite Nasyonal pou zot lenformasyon.  Pou sa, mon Minister in prepar en plan travay pou sa prosen 2an, ki’n ganny soumet avek Gouvernman.  Mon Minister pe travay tre pros avek ILO, anba travay desan pou pei, sa ki nou dir an angle Seychelles Decent Work Country Program, sinnyen an 2011 par Gouvernman e ILO.

Pou terminen, mon ti a voudre reasir sa Lasanble ki mon Minister pou reste angaze anver son lobligasyon enternasyonal, an tan ki Manm ILO.  Nou rekonnet bokou lakonplisman atraver nou zefor e lasistans teknik ILO.  Mon Minister pou alor kontinnyen travay avek son bann partener kle, afen ki atraver nou langazman anver nou lobligasyon enternasyonal, nou ava anmenn plis sikse pour Sesel o nivo enternasyonal e pli meyer kondisyon travay pou travayer Seselwa.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Onorab Vel, okenn Siplemanter?

 

HON JENIFFER VEL

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, eski Minis i kapab dir nou, an vi nou devlopman ekonomik rapid e sa dinamizm dan nou Labour Market, anlinny ek nou Employment Policy, an relasyon ek Konvansyon lo Tripartite Consultation, eski ou Minister in fini etablir e met anplas tou bann striktir neseser?  Mersi.

 

MINISTER IDITH ALEXANDER

Konsernan pou nou progranm Mr Speaker, wi.  Anba – enn ladan i demande ki nou annan sa NCCE, en Komite, ki ladan i annan reprezantan travayer.  I annan pour anplwayer.  I annan Sekter Prive, ki mwan menm mwan Minis ki Chair sa.  So, nou pe travay e mon krwar dan Nasyon ozordi nou pou vwar ki ti annan en Program Officer sorti kot ILO ki ti vini dan pei ankor pou monitor, pou regarde anba sa Decent Work Country Program e ladan in dir ki i vreman satisfe ki in vwar 60 poursan in fini, in ganny enplimante.  E i dan sa menm viger ki mon Minister, ki ler nou’n met en Plan Daksyon, ki nou fer sir ki nou travay.  Parey mon’n dir, mon pa vin focus lo lakantite me lo kalite mon bann travayer, pou fer sir ki tou sa ki nou dir, nou bann lobligasyon enternasyonal.  Nou attain tou nou bann lobzektiv.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Bon, avek sa nou’n ariv alafen Question Time.  Mon ava remersye Minis e ekskiz li parmi nou.

E kant a nou, nou annan ankor en pti travay pou nou fer.  Nou annan 3 First Reading.  Mon ava ganny mwan 3 First Reading.

 

ASSISTANT CLERK FINANCE AND ACCOUNT

This Act may be cited as the Public Officers Ethics Amendment Act, 2014.

This Act may be cited as the Elections Amendment Act, 2014 and shall come into operation on such date as the President may, by notice in the Gazette appoint.

This Act may be cited as the Political Parties Registration and Regulation Amendment Act, 2014 and shall come into operation on such date as the President may, by notice in the Gazette appoint.

MR SPEAKER

Bon, nou ava adjourn e nou pou rezwenn 11er pou nou pran Bills.

 

(BREAK)

MR SPEAKER

Bonzour tou bann Manm, Minis ek son delegasyon.  Avan nou komans travay la 11er nou pou redebout pou obzerv 1 minit silans a lokazyon Zournen Lamisis pou bann.  Hold on, Speaker pa ankor debout, so zot pa debout.  Pou bann ki’n perdi zot lavi pandan Premye Ger, Dezyenm Ger Modyal e tou lager ki’n annan dan lemonn.

 

(All rise)

 

MR SPEAKER

Bon nou ava kontinnyen ek nou travay pou apremidi.  Nou annan nou en Second Reading ki the Agriculture & Fisheries (Incentives) (Repeal) Bill, 2014.  Mon a ganny mon en Motion for Second Reading.

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mr Speaker, mon move ki Agriculture & Fisheries (Incentives) (Repeal) Bill, 2014 i ganny lir en dezyenm fwa.

 

MR SPEAKER

Okenn ki segonde?

 

HON JEOVANNA CHARLES

Mr Speaker, Motion seconded.

 

MR SPEAKER

Bill limenm li pe ganny prezante par Minis pour Finans.  Minis Pierre Laport, e mon ava envit Minis Finans pou fer son lentervansyon.

 

MINISTER PIERRE LAPORTE

Mersi Mr Speaker.  Bonzou Mr Speaker, bonzour tou Onoran Manm Lasanble Nasyonal e tou lezot dimoun ki la ozordi.

Mr Speaker, mon isi ozordi pou prezant Lasanble Nasyonal avek Agriculture & Fisheries (Incentives) (Repeal) Bill, 2014. Mon komans par eksplik rezon akoz sa Lezislayon ti ganny entrodwi an 2005 e bann biznes ki benefisye anba sa Lalwa.  Mon pou osi donn bann detay lo bann benefis fiskal e lezot ki ti ganny donnen.  E rezon akoz nou pe al retir sa Lalwa AFIA.  Mon pou konklir par met sa Lasanble azour lo ki fason bann peser e fermye pou kontinnyen ganny benefis, menm benefis alavenir apre ki sa Lalwa in ganny retire.

Mr Speaker, rezon ki Agricultural & Fisheries (Incentives) Bill, 2005 ti ganny entrodwi.  Swivan lenplimantasyon Lalwa promosyon lenvestisman, swa Investment Promotion Act an ‘94 pou fasilit lenvestisman lokal e enternasyonal dan nou lekonomi, prensipalman atraver Sekter Tourizm, Lapes, Lagrikiltir.  E bann Sekter ki ti ganny idantifye koman Sekter potansyel pou kwasans.  Swa special growth areas, tel koman servis helicopter e yacht lwazir eksetera.  Gouvernman ti entrodwi 2 Lalwa ki ti donn serten benefis fiskal e lezot dan nou 2 Sekter Ekonomik prensipal.  Sa ti Tourism Incentives Act an 2003 pou Sekter Tourizm e Agriculture & Fisheries Incentives Act, 2005 pou Sekter Lagrikiltir ek Lapes.

Bann biznes ki ti benefisye anba AFIA. Mr Speaker, dan Sekter Lagrikiltir bann ki ti benefisye ti konm swivan.  Fermye endividyel, biznes tel ki laferm ki anrezistre koman en anplwayer.  Biznes ki antreprann transformasyon bann prodwi agrikol.  Bann lantrepriz ki ti eksport prodwi agrikol e ki zot reveni an deviz etranzer ti plis ki 40 poursan zot reveni total.  E zot ti ganny klasifye anba kategori A.  E bann lantrepriz ki fer biznes eksport prodwi agrikol e ki zot reveni deviz etranzer ti ant 20 a 40 poursan zot reveni total.  Zot, zot ti ganny kategorize anba kategori B.

Dan Sekter Lapes bann biznes ti benefisye konm swivan.  Peser endividyel, bann met bato, biznes ki fer transformasyon pwason, bann lantrepriz ki ti eksport prodwi lanmer e ki zot reveni an deviz etranzer ti plis ki 40 poursan zot reveni total e zot, zot ti ganny klasifye anba kategori A.  Bann lantrepiz ki fer biznes eksport prodwi lanmer e ki zot reveni deviz ti ant 20 a 40 poursan pou zot reveni total.  E zot, zot ti tonm anba kategori B.  Bann benefis fiskal ki ganny donnen anba sa Lalwa AFIA i konm swivan.  En to Business Tax 15 poursan si nivo profi i depas R250mil par an.  Sa i osi enkli bann dediksyon spesyal lo serten kategori depans dan konpitasyon Business Tax. Tel ki ler zot pe fer marketing ouswa anploy bann zelev ki’n graduate sorti dan Lekol Maritim ouswa Lagrikiltir e osi bann depresyasyon akselere anba Business Tax Act sirtou lo bann lenfrastriktir ki’n ganny met anplas.

Lo kote Sekirite Sosyal Mr Speaker, bann travayer ki ti ganny anploye par en laferm koman en fermye ouswa en operater bato, koman en peser.  Ti bezwen fer en kotribisyon Sekirite Sosyal zis R100 par travayer.  Bann biznes ki ti fer transformasyon ouswa eksportasyon ti bezwen fer en kontribisyon 20 poursan pou zot bann travyer e sa travyer li i ti osi fer en kontribisyon 5 poursan.

Lo kote Permi Travay pou travayer etranze, zot ti bezwen pey zis R500 par personn tou le mwan e zot ti kapab anploy en maksimonm 25 poursan etranze dan zot lafors travay.

An sa ki konsern duty lo llenportasyon swa Trades Tax. AFIA ti fer ki bann lenportasyon, bann lekipman kapital ti zero e zis 5 poursan pou bann lezot lekipman operasyonnel.  Zero poursan pou bann lekiman protektif e sekirite e zis 50 poursan pou veykil pou loperasyon biznes.  Akoz sa letan an 2005 nou ti annan en Lalwa lo kot restriksyon deviz etranzer, Lalwa AFIA ti osi fer provizyon pou ki bann ki eksporte ti kapab gard 15 a 50 poursan zot bann reveni deviz etranzer.  Depandan lo groser bato ki fer lapes komersyal e depandan lo groser masin, serten konsesyon i osi gany donnen lo pri karbiran.

Rezon det Mr Speaker, ki AFIA Repeal Bill, 2014 pe ganny met devan Lasanble.  Kestyon ki petet zot pe demande se si nou annan tou sa bann mezir anplas, akoz ki Gouvernman in deside retir sa lezislasyon AFIA ? Larepons i senp.  Premyerman parey zot in kapab konstate dan mon premye parti prezantasyon, se ki i annan plizyer provizyon dan sa Lalwa AFIA ki nepli egziste tel ki GST, kontribisyon Sekirite Sosyal e retansyon deviz etranzer.

Dezyenmman anplis ki tou sa bann konsesyon ki mon’n nonmen i ganny replike anba bann nouvo Lezislayon.  An sa ki konsern Sekter Lagrikiltir e Lapes.  Par egzanp referans avek tax lo profi biznes anba Lalwa AFIA in ganny mete direkteman anba nouvo Lalwa Business Tax e bann konsesyon ki ganny donnen atraver GST ouswa Sekirite Sosyal i ganny transfer anba Lalwa VAT e Lalwa Income Tax respektivman.

Trwazyenm rezon pou retir sa Lalwa, i osi pou fer avek prosesis ki Sesel i atraver pou vin en manm Lorganizasyon Enternasyonal Komers, swa WTO ki nou devret fer.  E kot i konsern leksportasyon ki nou pa pe donn bann benefis anplis pou nou bann biznes lokal ki ganny konsidere par standar enternasyonal koman sibvansyon lo eksportasyon.

Ankor, sa ki enportan pou note se ki menm si nou’n tir AFIA plizoumwen tou bann konsesyon ki ti ganny donnen atraver sa Lalwa pe ganny mentenir parey mon’n dir anba bann lezot Lalwa.

Sa Bill ki devan Lalsanble si i aprouve, pou vin anfors le 1 Zanvye, 2015 ki fer ki i a donn Gouvernman ankor letan avan ki i antre an viger pou entrodwi serten lamannman dan lezot Lalwa par egzanp Lalwa Seychelles Agricultural Agency Act, 2005 e Seychelles Fishing Authority ki a fer li obligatwar pou anrezistreman tou bann dan Sekter Lapes e Lagrikiltir menm parey zot pe ganny anrezistre ozordi atraver AFIA.  Sa i a osi fer ki Minister Resours Natirel ava annan letan pou li revwar serten bann definisyon e met anplas bann mekanizm ki a fer ki nou limit labi dan sa bann konsesyon ki ganny donnen.

Avek sa Mr Speaker mon rekomande ki Lasanble i vot anfaver sa novo lezislasyon Agriculture & Fisheries (Incentives) (Repeal) Bill, 2014 e mon remersi zot.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Bon okenn entervenan?  Onorab Arnephy.

 

HON BERNARD ARNEPHY

Mersi Mr Speaker, bonzour Minis, bonzour tou dimoun ki a lekout.  Mr Speaker, mon panse sa Bill ki devan nou ozordi pou repeal sa Agriculture & Fisheries (Incentives) i vin a en moman donnen tre enportan an vi ki ozordi nou pe koz bokou lo prodiksyon, plis prodiktivite lokal e nou ti a kontan ki ler Gouvernman i met anplas bann diferan incentives e kot sa bann incentives i al dan bann bon lanmen e kot sa benefis i ganny pase avek konsomater.  Okour sa bann dernyen lannen ki’n pase, bann diferan Sekter in benefisye en kantite atraver bann diferan incentive ki Gouvernman, Gouvernman Lepep in met a dispozisyon bann dimoun ki dan bann domenn biznes.  E la parey Minister in fer resorti, bokou fermye e bokou peser in benefisye.  Bokou peser, bokou fermye in nobou envestir.  Zot in nobou re-envestir, fer agrandi zot biznes.  Me malerezman dan bokou lenstans petet bann konsomater zot pa’n vwar sa benefis direk.  E sa, ler nou pe koz benefis direk atraver bann pri redwir, bann pri ki bokou pli afordab e kot nou bann dimoun i kapab zouir en nivo lavi pli konfortab.  So parey mon’n dir bokou fermye in benefisye.  Par egzanp a en serten letan sa ki ti apel Business Tax, bann ki ti pe fer mwens ki R250 mil pa ti pey Business Tax.  E tousala i bann benefis ki zot ti pe zouir.  Me ozordi avek bann nouvo lezislasyon ki’n vin devan Lasanble, ki nou vwar, se ki bokou sa bann lenstans i vin absolute akoz bokou sa bann incentives i tonm anba zot prop act.  Par egzanp Business Tax i tonm anba Business Tax Act, GOP pou travayer etranze petet i ganny responsab par Minister ki responsab pou Lanplwa.  Trade Tax, VAT i osi annan son prop Act e i nepli nesesite ki nou annan sa Agriculture & Fisheries Act.

Petet zis pou klarifye en pti keksoz Mr Speaker, ozordi i annan serten dimoun, serten savan lo social media ki pe fer dimoun out there krwar poudir ki nou Lasanble ozordi nou pe al vot lo en Proze de Lwa ki pou kas sa Lalwa ki donn peser avek fermye serten incentives. Sa i totalman fo e sa i selman en mannev pou anbet nou dimoun.

So malgre nou pou repeal sa Act, bann peser, bann fermye zot pou kontinnyen benefisye avek tou zot bann incentives ki zot deza pe gannyen.  E la nou ti a kontan pou lans en lapel avek bann diferan lenstans ki manage sa bann incentives, ki tous sa 2 Sekter kle, ki sa i ganny fer dan en fason tre byen kordinen e ki bann dimoun konsernen i ganny bann leksplikasyon neseser ki zot benefis i kontinnyen reste.  Me sa Proze de Lwa ki i pe fer li, mon mazinen, i pe fer ki nou annan bokou plis kontrol.  Kontrol dan le sans, dan fason pli byen sirveye lo lekel bann dimoun ki nesesite ganny sa bann incentives e ki zot zouir sa bann incentives me tout an gardan an tet ki benefis i ganny pase lo konsomater.

Over the years nou’n vwar poudir in annan en kantite labi, en kantite labi.  En boug demen bomaten i deside leve rod li 2 bato, i anmare lo mouyaz, me pou en rezon ouswa en lot i qualified pou li ganny fuel incentives par egzanp.  I pran sa fuel, i fer son bann lezot aktivite.  Anretour ki nou vwar ?  Lekonomi i perdi, pei i perdi.  So mon mazinen poudir avek bann nouvo lapros ki nou pe pran pou ede tir sa bann loop holes kot sa i egziste e kot bann ki vreman bezwen benefisye i benfisye e parey mon’n dir e mon ensiste benefis i ganny pase lo konsomater.

E ozordi Mr Speaker, en kantite koze i lo sirtou labi ki annan pou fer avek fuel.  E la petet mon ti a lans en lapel avek Lotorite konsernen SFA, pou li asire ki son sistenm kontrol, son sistenm monitoring i enn ki pli efikas e ki bann dimoun.  Malgre tou resaman nou’n tann Minis dir poudir SFA napa gran zafer ki i kapab fer par egzanp lo pri pwason.  Sa i ganny kontrole par demand and supply.  Me mwan mon krwar poudir i annan keksoz ki SFA i kapab fer.  Akoz si ou pe donn en dimoun serten incentives, serten benefis ki sorti dan kof Leta.  Then sa benefis i bezwen kapab ganny pase avek nou dimoun.

So parey mon’n dir i tre enportan alors ki Lotorite konsernen i egzers bokou plis kontrol.  I egzers kontrol dan en fason kot i deter bann ki santi poudir li i pou la zis pou li abiz lo bann diferan incentives pou li mazin 2 fwa.  Petet en pti kestyon ki mon ti a kontan petet Minis i eklersi pou nou an relasyon avek sa.  An vi ki aprezan sa bann diferan incentives i tonm anba diferan Act e i ganny responsab par bann diferan lenstans, eski pou napa en pti pe bann vas e vien, en dimoun pete i santi li kwense i pa konnen kot i pou ale pou tel lasistans.  Petet Minister ti a kapab eklersi sa pou nou, pou ki fer ki sa sort of one stop shop i reste.  Kot en dimoun pa ganny anvoye everywhere pou li kapab ganny son serten lasistans.

Mon krwar en dezyenm pwen enportan ki Minister in koz lo la se nou antre dan WTO, e sa Bill ki nou pe repeal ozordi.  Ok, i pou napa okenn lefe negativ lo bann kondisyon ki pou permet nou antre dan WTO akoz bann proteksyon pou bann incentives i kontinnyen reste.

Mr Speaker, permet mwan dir 2 pti mo lo an se ki konsern prodiksyon lokal.  Ozordi nou tann en kantite koze.  Ok, nou’n dir over the years bann prodikter, ki swa dan domenn lapes, agrikol zot in benefisye atraver bann incentives me nou’n tann bokou koze, poudir prodiksyon sirtou dan domenn agrikol in tonm en kantite.  La mon pe koz par egzanp prodiksyon lavyann, tel ki pork, lavyann poul.  Mon panse ki bann dimoun ki dan sa Sekter nou bezwen en pti pe pli smart dan lafason ki nou fer biznes.

Sesel nou marse prodiksyon i ti pti.  E mon plis ki krwar, ozordi ou vwar etranze i sorti dan zot pei i vin fer joint venture.  Ok, etranze, i sipoze annan plis kapital ki nou.  Why is it ki nou locally nou, nou bann biznesmenn, nou bann fermye nou pa kapab zwenn ansanm pou nou fer ki nou prodiksyon i vin an pli benefisyel?  So mon panse poudir sa i en issue ki bann prodikter lokal zot bezwen mazin seryezman ladan.  E se sa ki pou lakle si demen nou pe koz lo ogmant prodiktivite lokal, koup lo lenportasyon e annan en plan prodiksyon ki konpreansiv.

En lot Sekter ankor ki mon panse, nou’n vwar resaman se Value Added avek nou bann prodwi.  Ki swa pou marse lokal, ki swa pou marse eksportasyon.  E la mon krwar atraver bann rezim tax ki egziste, sa i pe permet bann dimoun pou zot kapab prodwi plis e azout valer avek zot prodiksyon.  E ler sa i arive nou bann konsomater nou pou annan prodwi de kalite, prodwi de swa e kot nou kapab fer bann pli bon swa.

E ankor en pwen enportan ki mon panse ki Gouvernman i merit ankouraz sirtou nou bann fermye avek nou bann peser dan sa direksyon, se pou zwenn sa scheme Lasirans.  Malgre nou dir poudir sa scheme nou pa fors bann fermye ek bann peser pou zwenn.  Me ki nou vwar, ozordi en kantite nou bann fermye i benefisye atraver bann loan, par egzanp ki DBS i me a zot dispozisyon.  Zot benefisye atraver bann incentives, atraver bann scheme. Me si nou prodiksyon, si nou bann asset pa ganny asire, ler dezas i frape nou vwar nou at the losing end.  La nou pa pe koz zis dezas la.  Ozordi avek evolisyon i annan en katite maladi, par egzanp ki afekte plant.  Ok.  So how do we assure ki nou bann prodiksyon, nou bann asset i ganny proteze?  So la mon ti a petet lans en lapel avek Minister responsab pour Lagrikiltir ek Lapes pou anmenn en kanpanny en pti pe pli agresiv pou ki bann dimoun ki dan sa 2 Sekter zot asir zot prodiksyon e pa depan zis lo incentives. Incentives wi i la pou ede me ou osi ou bezwen fer ou zefor.

So, Mr Speaker, pou konklir, parey mon’n dir lefe ki pei pou byento zwenn WTO. Sa bann regilasyon, sa bann lezislasyon ki nou pe annan devan nou Lasanble pou asire ki nou an konformite avek sa bann requirements ki pe ganny demande.  E answit sa i osi montre ki konman en pei, koman en pep, koman en Gouvernman nou pe bouze avek modernite atraver anmenn bann lezislasyon ki modern e ki fer ki i fasilit, i fasilit akse, i fasilit fasilite pou nou bann dimoun kapab kontinnyen devlope sirtou dan domenn prodiksyon.

E finalman sa Lezislasyon i ava asire ki tou dimoun, tou dimoun san eksepsyon, ki swa ou lo kote prodiksyon, ki swa ou lo sa lot end kot ou en konsomater, ou benefisye.  Ou benefisye e ki sa bann benefis i ganny zouir par pep Seselwa anzeneral e bann lezot dimoun ki consume sa ki pei i kapab ofer li.

So avek sa 2 mo Mr Speaker, mon pou aport mon sipor pou sa Bill. Mersi.

 

MR SPEAKER

Onorab Dugasse.

 

HON MELVAL DUGASSE

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, enn bann lobzektiv prensipal pou Gouvernman se pou kontinnyen devlop Sekter Lagrikiltir e Lapes pou fer sir ki nou toultan annan bann prodwi agrikol lokalman e pou asir nou sekirite lalimanter.  Gouvernman pe kontinnyen met anplas bann stratezi, mekanizm e striktir pou fer sir ki nou bann sikse ziska prezan i ganny prezerve e ki nou pep i tir lo maksimonm dan sa 2 Sekter.  Byensir Gouvernman i fer sa atraver bann konsesyon.

Zisteman Mr Speaker, Agriculture & Fisheries Incentives Bill, 2005 i pou kontinnyen donn e ofer sa seri konsesyon dan sa 2 Sekter.  I enn parmi bann stratezi Gouvernman pou siport e devlop aktivite komersyal dan sa 2 Sekter pou bann tel aktivite vin pli performan e konpetitiv.  Bann incentives anba sa Proze de Lwa i an form konsesyon lo Business Tax, kontribisyon Sekirite Soyal e GOP.

Mr Speaker, dimoun ki mon’n koz avek dan sa Sekter Lapes e Lagrikiltir in fer resorti ki Proze de Lwa i enn ki ti vreman enportan pou soutenir devlopman sa 2 Sekter sitan enportan e zot ti menm fer mon konpran ki zot ti menm partisip dan konsiltasyon e preparasayon sa Lalwa.  Savedir i reflekte zot swa e san dout zot dezir.  Letan ou balans lakantite fwa nou’n exchange, ki pei pe depanse zis pou enport bann prodwi agrikol i bokou.  Mon krwar ki si ti annan plis lankourazman dan sa 2 sekter an term training litilizasyon teknolozi e pli inovasyon nou ti pou kapab pe prodwi plis lokalman. Alors mon senserman krwar ki pli Seselwa i merit sezi bann loportinite incentives ki sa Bill i ofer.

Mr Speaker, Sekter Lapes i dezyenm sours reveni pli enportan pou Sesel e nou konnen ki i annan en gran potansyel pou devlope sa Sekter ankor plis.  Ziska prezan laplipar pwason dan lanmer Sesel i ganny lapes par bato etranze e apre nou bezwen aste sa prop pwason avek sa bann etranze pou nou kapab transformen.  Avek sa bann konsesyon ki’n ganny ofer loportinite i ouver pou Sekter Prive envestir dan lapes endistriyel e osi antrepann lapes semi-endistriyel avek pli gran lanpler.

Mr Speaker, en loportinite ki mon krwar ki bokou bann fermye ouswa peser pa’n sezi ase se sa bout kot zot kapab enport zot bann keksoz debaz pou devlop agrikol ek lapes dan Sesel.  Sa i en konponan tre enportan dan sa Lalwa, alors bann fermye ek peser zot merit byen ganny edike pou zot servi sa bann loportinite e pa depan zis lo Gouvernman pou enport sa bann prodwi.

Mr Speaker, malgre ki Gouvernman in met tou sa bann incentives a laporte sa bann peser e fermye.  Eski i annan ase fasilite loan pou zot kapab devlope ou agrandi zot biznes ?  Ouswa eski sa bann loan ki’n ganny met a dispozisyon i byen ganny itilize ?  Eski sa bann konsesyon pe anmenn benefis pou lepep Seselwa ?  Alors mon plis ki krwar ki apre 9an ki sa bann incentives i egziste.  Gouvernman atraver Minister Finans i devret pe fer en analiz pou vwar lefikasite sa bann incentives.

Mr Speaker, en lot pwen ki nou merit pe met bokou lanfaz lo la se kestyon teknolozi.  Alors incentives lo limenmenm i pa sifi.  Si nou dimoun pa pare pou adopte teknolozi modern dan domenn lagrikiltir e osi dan domenn lapes.  Mon krwar ki i annan plizyer teknolozi senp e bonmarse ki nou kapab entrodwir.

Mr Speaker, Gouvernman koman fasilitater i annan en rol enportan pou zwe, i devret pe zwenn ansanm avek Sekter Prive pou rod lasistans bann eksper etranze dan domenn teknolozi osi byen ki enport sa bann teknolozi modern pou met a dispozisyon bann fermye ek peser.  Tousala nou devret pe fer ansanm avek Sekter Prive.  Akoz avek labour cost ki vreman o e byensir napa ase travayer Seselwa lo labour market, alors nou napa lot swa.  Se invest dan nouvo teknolozi modern ki zot a kapab ogmant prodiktivite.  Legzanp Mr Speaker, se Israel.  I en pei dezer, me Israel ozordi i enn parmi pli gran eksportater prodwi agrikol.  Sa se akoz zot in adopte teknolozi moder e efikas.  Wi nou annan limitasyon later, nou later i limite.  Napa okenn dout, me mon krwar ki si nou servi teknolozi modern nou kapab fer bokou plis ankor.  Anmenmtan ki prodiksyon i ogmante, i fer ki depans lo lenportasyon osi redwir e nou forex i reste dan nou pei, lepep Seselwa i benefisye.

Mr Speaker, apre 9an legzistans sa Lalwa, ozordi nou ankor annan plizyer defi ki pe afekte nou bann fermy tel ki en servi ekstansyon pli efikas pou fer sir ki fermye i ganny bon lenformasyon atan, bon gidans e bon konsey.  Rod fason pou ranforsi Farmers Training Center par revwar bann course ki donnen pou fer sir ki formasyon anlinny avek bezwen sa Sekter ki sitan enportan.

Alors Mr Speaker, avek sa detrwa mo mon aport mon sipor pou sa Bill ki devan nou.  Akoz i annan bann incentives apropriye pou ankouraz sa 2 Sekter e mon espere ki tou dimoun konsernen zot sezi sa bann loportinite e servi byen pou ogmant prodiksyon lokal.  Mr Speaker, mersi bokou.

 

MR SPEAKER

Onorab De Commarmond.

 

HON CHARLES DE COMMARMOND.

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, lo sa Bill ki devan nou mon pou tre bref.  I enportan an se moman pou nou fer resorti ki ler bann mezir sa bann incentives ti ganny entrodwi enpe lannen pase zot ti ganny fer avek tre bon lentansyon.  Zot ti ganny fer zisteman pou ede devlop Sekter Lagrikiltir ek Lapes.  Byensir ti annan osi pou touris a sa letan.  Avek bi pou anmenn sa bann devlopman pli devan e fer ki lepep i ganny en pli bon deal.  Letan sa bann keksoz ti ganny fer sa bann incentives ti ganny mete, osi i enportan dir Sesel ti’n anbark li dan en staz nou lekonomi kot nou ti pe rode.  Gouvernman ti pe rode koman pou ed bann ki oule envestir dan Sesel, depi son envestiser lokal, savedir Seselwa e natif e osi envestiser etranze.  Akoz nou ti pe annan pa mal serten lezot problenm.  Ti annan problenm forex mon rapel, ti annan problenm petet pri serten komodite, problenm napa ti egziste a en serten moman.  Tou sa bann sanzman in ganny fer avek bi pou amelyor e devlop sa bann Sekter.  E bokou dimoun, bokou lantrepriz, bokou endividi in benefisye en kantite avek sa bann incentives.

Zot in benefisye en kantite to the extend ki olye vwar sa bann benefis ganny dekante avek e parmi lepep.  Nou’n vwar poudir i annan serten osi ki’n abize.  I annan bokou lenstans kot dimoun in abize, zot in kapitaliz lo sa bon kalite Gouvernman, sa bon lentansyon Gouvernman e i annan in anrisir zot menm personnelman rather than pe devlop sa Sekter, sa bann Sekter e anmenn en pli bon deal pou lepep.

E osi en lot keksoz enportan fer resorti se ki pandan sa bann letan ki’n dekoule.  Lekonomi Sesel, devlopman Sesel pa’n reste stagnantIn move forward li.  Nou’n anbark dan resesyon, nou’n anbark dan reform plito.  Ti annan reform ki’n vini, i annan plizyer endividi osi.  Nou’n vwar logmantasyon dan Foreign Directing Investment.  Nou’n vwar lagrandisman Sekter Offshore e tou sa.  Nou’n vwar poudir sa lagrandisman dan lekonomi, ofir e anmezir ki nou pe benefisye, nou pe grandi, nou pe sanze in anmenn enpe lezot sanzman.  Par egzanp sanzman dan GOP, nouvo kondisyon.  Sanzman dan Trade Tax, en kantite prodwi nou menm nou dan sa Lasanble nou met en ta presyon lo Gouvernman pou dir tir Trade Tax lo isi, tir lo laba.  Bann prodwi debaz par egzanp, fer sir ki Trade Tax ek Duty i zero lo la.  Gouvernman in ekout nou dan en kantite lenstans e zot in anmenn sa bann sanzman accordingly.

Sanzman dan Business Tax limenm.  Kot 250mil, apre in desann in vin 150, in ariv 100.  Bann profi ki bann dimoun in fer, ki biznes i fer tax pa ganny mete lo la.  I annan plizye benefis ankor ki’n anmennen.  La derneyn kou nou’n vwar soz la.  Bann SRC, CSR lot, lot.  Nou’n vwar osi bann sanzman dan Sekirite Sosyal.  Tou sa bann sanzman in dekoule.  Prezan sa bann benefis la, sa bann incentives la.  Avek bann devlopman, bann nouvo Lalwa ki’n vini, e la letan nou pe al antre dan WTO.  WTO i nesesit serten keksoz li.  Ou pa zis antre ladan koumsanmenm.  Mon krwar nou’n fer en kantite sesyon nou menm nou.  En kantite diskisyon around sa zafer WTO. E li letan i pou vini i annan bann kondisyon ki i mete, otomatikman serten ou bann incentives i tonbe.  Pa pou relevan.  Avek tou sa i vedir ki nou’n vwar poudir sa bann incentives in fini ganny ankre dan serten lezot Lalwa.  In fini ganny ankre dan serten bann sanzman ki nou’n fer dan bann regilasyon.  In fini ganny, i pou ganny ankre ankor dan nou larantre dan WTO.  I vedir alor ki i pli bon nou met sa Bill akote nou repeal li e ki sa bann keksoz i deza egziste e i kontinnyen.

Me selman la kot nou’n arive dan devlopman nou lekonomi Mr Speaker, i enportan fer resorti ki Gouvernman i reste committed e tre committed mon kapab dir avek devlopman sa 2 Sekter ki sa Bill i touse.  Sekter Lagrikiltir ek Lapes.

Blue economy, nou Prezidan limenm an personn in koze, i a kas son lagoz mon kapab dir.  Pa zis lokalman, i anmenn sa lo nivo enternasyonal.  Me mwan toultan mon dir dan sa Lasanble e aryer osi.  Ler nou annan en Prezidan ki pe vwar tou sa, i pe pouse pou devlopman nou blue economy, nou lapes.  La, la i annan bann Lalwa, bann lasirans pou peser ek fermye ki’n ganny mete.  Si Prezidan i oule pouse, bann biznesmenn, bann dimoun ki deal dan sa bann Sekter, akoz zot, zot pa osi ride lo sa wave ki Prezidan i fer ?  So bann benefis otreman dir i ti ganny mete pou devlop sa bann Sekter e benefisye pei e son piblik.  Me nou’n vwar parey nou dir ki sa pa’n arive, malgre bon lentansyon Gouvernman.  Gouvernman i reste committed li, par egzanp la nou pe demann li.  Lot zour dan Lasanble nou’n koz lo la, nou’n koz ankor.  Nou pe dir get byen sa bann incentives.  Par egzanp pran fuel pou peser, en kantite dimoun, pa ni peser i benefisye fuel.  Nou tou nou konnen dan pei.  En kantite dimoun ki pran bann zafer transpor, ki’n benefisye me sa transpor i pa ale pou sa domenn kot li in ganny sa incentive.  I fer en lot keksoz avek.  Nou’n sit plizyer legzanp, dan plizyer lentervansyon ki nou’n fer dan nou Lasanble.  Malgre ki Gouvernman i reste committed.  E dan sa commitment Gouvernman, nou pe dir li get byen.  Dan bann lannen ki pe vini la, get byen sa bann benefis ki ankor egziste.  Par egzanp fuel, annou gete ki sa i al vreman pou peser lokal la.  Ki li i pou vann son pwason la Mahe, la dan Sesel, e ki Mahe, Praslin, La Digue, dan Sesel e ki sa piblik, sa lepep i benefisye ek pri pwason.

Lot zour nou’n ganny en diskisyon, mon pa oule relev sa zafer lo sa zafer pri pwason.  Me nou bezwen dir sa incentive i bezwen anmenn sa benefis, nou bezwen vwar li.

Lot pwen, nou koz lo incentive, selman nou vwar poudir prodiksyon lokal i desann dan lagrikiltir.  Enormeman desann.  Pri li i monte.  Be sa pa ti kondisyon incentive sa.  Mr Speaker, ou pou dakor ek mwan poudir sa bann incentive i devret montre en logmantasyon dan prodiksyon lokal, en pli bon deal dan pri e si i neseser, ki mon krwar i devret neseser en ogmantasyon menm dan eksportasyon.  Ki devret anmenn foreign exchange dan pei.  I devret ede li sa bann incentive pou anmenn foreign exchange dan pei.  Pou anpes nou pas dan sa ki nou pe pas ladan ozordi.  Me nou vwar le kontrer, pourtan si ou pou al pran touris ozordi, pa al sizer diskisyon, me plis, i annan plis touris ki vini, plis mwens foreign exchange i antre.  I annan bann keksoz la ki pa pe marye, i pa pe egal, i pa pe marse.  I annan keksoz ki pa pe normal la ki pe arive.

So nou pe demande nou ki avek sa ki pe ganny fer la, sa, nou pe repeal sa Bill.  Ki nou demande ki bann lenstans Gouvernman, SFA, Lazans Lagrikiltir zot al donn koudmen Gouvernman dan sa commitment ki Gouvernman i annan pou fer sir ki nou get byen sa bann benefis ki bann landrwa i pou annan la, bann dimoun pou annan e ki i benefisye vreman sa ki merit ganny sa benefis.  I pa ganny abize lo la.

Avek sa mon krwar ki i kler ki sa Lalwa i ganny met devan nou Lasanble e nou devtret pe siport li.  Retir sa bann zafer, me fons de lavan, the way forward is ki nou bezwen anmenn bann benefis.  Sak bann Lalwa ki nou fer dan lenter nou pep la, i bezwen montre sa benefis dan lentere lepep.  Lepep li i bezwen feel, i bezwen santi vwala pri sa keksoz in desann, kalite sa keksoz in ogmante.  Li in ganny en bon deal dan sa parkour.  Si non i poz son lekor kestyon lepep.  Pourkwa mon siport en sistenm, en Gouvernman ki li i fer kekesoz ki apre mon pa benefisye.  Lepep i bezwen zize sa bann keksoz, i bezwen vwar e nou Gouvernman i bezwen fer sir ki sa bann mezir ki nou pran, bann aksyon ki nou pran i merit al towards benefis nou pei, benefis nou pep, benefis nou piblik.  E byensir dan sa parkour the business ki fer marse, sa biznes prive ki fer marse sa lekonomi.  Avek sa mon a siport sa Proze de Lwa.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Onorab Pierre.

 

HON DAVID PIERRE

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, devan nou i annan en Bill ki pe demann nou pou repeal Agriculture & Fisheries Incentives Act, 2005. Minis in donn nou leksplikasyon lo bann rezon akoz i krwar ki sa Act i bezwen ganny repeal. E parmi son bann rezon in donn nou en garanti ki bann incentives ki ganny trouve dan sa Act ki nou pe ganny demande pou repeal i ganny trouve metenan dan bann plizyer lezot Act modern ki sa Lasanble in pase dan bann letan ki’n fer pase la.  Par egzanp i annan sa Fisheries Bill ki nou fek pase pa tro bokou letan pase.

Mr Speaker, over the years peser ek fermye in benefisye ek plizyer konsesyon sirtou anba sa Lalwa ki nou pe al repeal.  Sa Lalwa in fer provizyon pou plizyer konsesyon parey mon’n dir.  In annan konsesyon lo tax, in annan konseseyon fuel. Me malgre tousala ozordi dan Sesel tou Seselwa i konnen poudir biznes lapes avek biznes fermye, sirtou fermye i bann biznes kot bokou Seselwa in fail.  Gouvernman in fail pou li kapab fer Sesel vin otosifizan parey ti son lobzektiv en bon pe letan pase dan domenn fri e legim e prodiksyon lavyann.  Ozordi konpare avek 10, 15 years ago, nivo prodiksyon lavyann Sesel in bokou, bokou bese e nou vwar bokou fermye in bezwen ferm zot laport oubyen redwir lakantite aktivite agrikol ki zot fer lo zot laferm.  Mon krwar ki Gouvernman i bezwen asize e profondeman revwar kwa ki’n koz sa bann problenm e aziste an kontan, aziste bann Lalwa ki pe vini oubyen bann Lalwa ki zot pe al amande parey Minis in dir.  Pou fer sir ki nou bann fermye i ganny sa kalite sipor ki zot devret gannyen pou fer nivo prodiksyon lavyann, fri ek legim mont bokou pli o ki i ete ozordi.

Mr Speaker, mon krwar poudir ler nou get lapes par egzanp.  Enn bann pli gran konsern Manm Lasanble Nasyonal e i en keksoz ki nou’n debat lo la a plizyer repriz dan bann semenn ki’n pase.  Se par egzanp pri pwason.  E nou dan sa Lasanble nou’n complain poudir peser i ganny incentives pou fuel me konsomater pa santi kimannyer sa bann incentives i benefisye zot, akoz nou pe kontinnyelman aste pwason pli ser e pli ser, e pli ser.  Mwan mon krwar Mr Speaker, poudir problenm ki’n arive e Gouvernman pa devret repet sa mistake ankor, i se ki pa nou’n donn konsesyon e konseseyon pa’n ganny desann, pa’n tous bann konsomater.  Me mon krwar Gouvernman pa’n pran bann mezir neseser pou garanti ki sa konsesyon ki i donnen i vreman ganny monitored. Savedir in napa okenn control mechanism, in napa okenn monitoring mechanism pou ensure ki sa bann incentives i ganny servi parey i ti devret ganny servi.  E kestyon ki pe ganny demande deor la se eski bann peser pou perdi zot bann serten bann incentives ki zot abitye gannyen.  E mwan mon dir poudir peser i bezwen kontinnyen ganny incentives, me Gouvernman i bezwen improve son kapasite pou monitorImprove son kapasite pou met bann control mechanism pou ensure ki sa bann konseseyon i desann e benefisye peser osi byen ki manm piblik ki nou apel bann konsomater.  E donk nou bezwen kapab deal ek sa sityasyon efektivman.

Mr Speaker, mon krwar poudir i annan bann, nou bezwen konpran ki ozordi Sesel konpare avek dizon 7an pase, kou prodiksyon dan domenn lagrikiltir in mont teribleman e nou konpran akoz in monte.  In monte akoz par egzanp pri fuel, 7, 8 years ago ti en kantite pli ba.  Plis ki 3 fwa pli ba ki pri fuel i ete ozordi.  Saler debaz ti bokou pli ba ki i ti ete 5an, 10an pase.  Sorry, saler debaz 5an, 10an pase ti bokou pli ba ki i etet ozordi.  Bann dimoun ki travay koman bann travayer zournen, ki ti al fer dizon en zournen lo laferm, ti ganny peye bokou pli ba ki saler minimonm i dir zot bezwen gannyen pou bann zournalye ozordi.

Alor, definitivman kou prodiksyon pou bezwen monte.  E ler kou prodiksyon in monte i annan 2 keksoz ki arive.  Enn obviously pri pou monte.  E dezyenm keksoz i se ki Sesel i vwar li pli difisil pou li compete avek bann prodikter overseas.  E donk ki nou vwar?  Nou vwar en sityasyon parey dan lagrikiltir kot nou ganny inonde avek bann prodwi enporte ki bokou pli bonmarse ki bann prodwi lokal menm si i pa pli bon.  E obviously bann prodwi enporte i take over lo nou bann prodwi lokal.  Mon krwar se sa bann issues ki konsern Seselwa, ki konsern bann agrikilter, bann fermye e ki konsern bann peser.  Alors koman en pei, nou bezwen fer sir ki nou met bann Lalwa e nou donn bann incentives kontrole ki pou kapab deal avek sa bann sityasyon.  E se sa ki mon ti ava kontan vwar Minis pe vin dir nou kimannyer zot pou fer li pou fer sir ki nou isi Sesel nou protez nou bann fermye e nou donn zot sa posibilite pou antre dan sa biznes pou fer byen e pou zot reste lo zot 2 lipye.

Enn bann keksoz ki nou bezwen evalye e nou bezwen get tre byen ladan se kimannyer nou pou donn nou bann fermye akse avek teknolozi modern ki pou permet zot kapab envestir e prodwir dan en fason ki kou prodiksyon i a desann ?  Mon konenn poudir initially pou zot ganny akse avek sa bann teknolozi modern i pou kout en kantite.  But in the long run nivo kou prodiksyon i a desann e pri lo marse i a vin pli ba e zot a kapab evantyelman petet compete en pti pe plis avek prodikter aletranze.

Alors pandan ki Minis i vin dir nou poudir bann incentives in ganny enkorpere dan bann lezot Lalwa e pou ganny ankor enkorpere dan bann lamannman, bann Lalwa ki pe vini alavenir.  Mon ti a kontan ki Minis i seriously think en pti git dan sa lalinny.  Nou bezwen ofer nou bann fermye parey mon’n dir, fasilite modern e osi byen ki training. Nou bezwen annan plis Zofisye ki travay dan sa Departman.

Mr Speaker, bann benefis ki sa i kapab anmennen pou pei letan pei i kapab prodwi lo en pli onivo bann diferan lavyann ki Seselwa i konsonmen.  Par egzanp pork, nou pe koz lavyann poul, petet en pti git bef.  Me selman sirtou lavyann pork avek lavyann poul, benefis ki sa i anmennen pou pei, mon krwar nou tou nou konnen.  I anterm presyon oubyen lakantite deviz ki nou koup lo la pou nou fer lenportasyon e donk presyon ki sa i kapab mete lo nou roupi.  Ozordi nou vwar poudir nou roupi pe devalye en kantite akoz lakantite deviz ki nou bezwen an relasyon ek lakantite roupi ki nou annan i pa vreman balanse.

Mr Speaker, mon krwar poudir en evalyasyon i bezwen ganny fer dan sa direksyon e petet plitar Minis oubyen Minis responsab pou Lagrikiltir ek Lapes i a kapab vin donn nou enpe anplis detay lo kwa ki zot anvizaze fer pli konkretman pou lagrikiltir avek lapes la ki nou pe al repeal sa Lalwa.

Minis in osi koz ek nou lo WTO.  Minis in dir nou poudir sa size sibvansyon in toultan en konsern.  Me mon oule zis fer remarke poudir bann pei ki met presyon lo Sesel pou pa sibvansyonnen i bann menm pei ki sibansyonnen.  Lanmerik for years now in sibvansyonnen e i ankor pe sibvansyonnen.  Lerop for years now in sibvansyonnen e i ankor pe sibvansyonnen.  Ozordi sel keksoz, Minis i a kapab koriz mwan.  Sel keksoz ki mon konnen Sesel pe fer, zot pe met R5 koman en levy pou protez en pti gin lo lavyann, pou protez en pti git nou lendistri lokal.  Mon krwar poudir i kler ki i pa as effective as petet zot ti ava anvi i ete and their for petet la osi i devret annan en review.

Mr Speaker, pou terminen mon ti a kontan demann Minis si in annan, si sa bann nouvo incentives ki nou pa ankor vwar, ki Minis in koz lo la, in donn legzanp lo nivo lagrikiltir.  Si sa bann nouvo incentives pou vreman an konformite avek devlopman modern dan lendistri lapes avek lagrikiltir.  E si zot in konsilte ek bann peser ek bann fermye lo sa size sa Lalwa ki pe ganny repeal. Eski bann fermye ek bann peser i okouran poudir vwala, sa Lalwa pe al ganny repeal me selman mon pe donn zot en garanti poudir pou annan nouvo incentives ki pou vini oubyen i deza annan bann incentives ki’n fini ganny enkorpere dan bann Lalwa ki’n fini pase.

Mon krwar pou nou pran en desizyon parey i pou enportan pou nou konsilte ek bann stackholders e enform zot e ganny zot lide lo sa size ki Lasanble Nasyonal pe diskite ozordi.  Avek sa 2 pti mo, mwan ava dir poudir mon pou esper larepons Minis e mon a gete ki mon pou fer.  Si mon pou vot pour oubyen

MR SPEAKER

Onorab Pillay.

 

HON SEBASTIEN PILLAY

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, dan son prezantasyon sa Proze de Lwa Minis in fer kler ki sa bann incentives ler zot ti ganny entrodwir, ti ganny entrodwir anba en parasol ki nou ti pe konsider bann special growth areas.  E a sa moman lafason ki nou ti pe konsider sa bann areas i annan serten spesifisite sa bann areas ki ozordi bann Lalwa ki nou’n pase i fer ki nou konpran en pe pli byen kimannyer sa dinamik ekonomik i transformen dan sa bann area spesifik lapes, lagrikiltir ek tourizm.  I fer sans ki ozordi nou enkorpor sa bann incentives within sa bann frame work legal ki relate spesifikman avek sa Sekter.  Whether i Lalwa ki relate avek lapes, whether i Lalwa ki relate avek lagrikiltir.

At the same time mon krwar i annan en garanti, ki tou bann akter dan sa bann Sekter spesifik i annan se ki sa Gouvernman pou toultan provide incentives pou sa bann areas akoz nou konsider sa bann area koman stratezik pou zot pei.  But at the same time Mr Speaker, mon krwar ki ler Leader Lopozisyon i dir ki Gouvernman in fail. Nou bezwen osi asize e analize ki kantite growth in annan dan Sekter Lapes.  Be at the same time osi regarde ki bann lezot fakter k’n anpese ki annan growth dan lezot Sekter.  E sa i en pwen fondamantal.  Akoz par egzanp Gouvernman i kapab met lakantite incentive ki i anvi, be i en 2 way street.  Si mwan koman sa devloper, koman sa producer mon pa pare pou mwan fer sa ki neseser avek sa bann incentive ki mon gannyen pou prodwi.  Definitely mon pou reste mwan dan en incentive kokoun e mon pa pou grow out of it.  E i pou ariv en letan kot ler konteks ekonomik i sanze, kot nou al dan en lekonomi pli lib.  Konpetisyon i antre, koman mon pou kapab fonksyonnen akoz mon ti pe relay lo konsesyon ek incentive ki ganny provided. E mon krwar lozikman kestyon ki lepep Seselwa pe demande se ki wi Gouvernman i bezwen kontinnyen soutenir sa Sekter, but at the same time Gouvernman i devret kapab dir ek nou, konbyen sa bann incentive pe kout nou?  Konbyen sa bann konsesyon pe kout nou ?  E ki nou, nou pe gannyen avek sa bann konsesyon ?  E se sa ki Gouvernman pe fer ozordi.

Leader Lopozisyon in fer en pwen about entrodwi additional incentive, but at the same time koz lo evalyasyon ki nou bezwen fer.  E se la kot mon krwar i annan en konsern kot parfwa nou tou, nou sot dan sa band wagon incentive e nou kwar poudir that’s the way towards growth and prosperity.  Incentive i sipoze act koman en stimulus package as an incentive to encourage en dimoun pou antre dan sa Sekter.  Me i pa devret reste koman sa matla oubyen sa feel safe mechanism ki sa dimoun i relay lo la.  E nou bezwen careful ki incentive i vin le kontre ki i devret vini e i decertify bann dimoun pou zot move pli devan.  E i vin parey en life jacket finalman.  E nou bezwen be very careful about this. E sa i en pwen fodamantal mon krwar ki Gouvernman in konsidere ler in vini i pe dir ek nou koumsa poudir annou regarde konteks legal in sanze, mon pe entrodwi nouvo Lalwa pou mwan kapab regard natir e spesifisite growth dan sa bann Sekter e alors i neseser pou mwan entrodwi en nouvo kad legal pou mwan deal avek lafason ki mon provide konseseyon stimulus pou growth dan sa bann Sekter.

E mon krwar i annan en lot pwen fondamantal ki nou bezwen fer, se ler ou move en incentive, en konsesyon dan sa landrwa spesifik, dan sa konteks spesifik ki relate avek sa aktivite, i fer ou konpran prezan ki lafason ou bezwen restructure sa incentive. Kot par egzanp la ou ava entrodwi incentive neseser anrelasyon ek teknolozi.  Incentive neseser avek relasyon avek lezot fakter pou ou kapab kontinnyen fer sa Sekter grandi.  And this is what is fundamental ozordi dan sa deba.  E mon krwar nou pa devret perdi sa sans pou nou fer nou dimoun konpran poudir Gouvernman i remain committed. Gouvernman i garanti ki i pou kontinnyen envestir dan sa 2 Sekter.  But at the same time akter ki antre dan sa Sekter i bezwen li osi fer son bout.  Mon krwar si nou fer en resers e nou vwar konbyen akter ki’n antre dan sa Sekter, premye 2 lannen ki’n fonksyonnen in fonksyonn tre byen, in fer gro, gro profi e plitar ou vwar li i zis decline, akoz i pa reinvest. I pa upgrade son materyo, i pa upgrade son fason fer, i pa rod nouvo travayer.  E ki arive?  Son prodiksyon i desann.  So i enportan ki sa mind set ki nou annan towards incentive ki Gouvernman i provide, i pa vin en mind set kot nou pran incentive koman en life jacket.  En keksoz ki pou protez nou.  Nou plito pran li koman en keksoz ki pou ed nou stimil growth dan en Sekter.

But at the same time Mr Speaker, i osi enportan ki nou konsider bann eleman kle an sa ki konsern sa issue incentive e kimannyer Lotorite konsernen i bezwen zwe son rol proaktiv pou li kapab asire ki incentive i anmenn the right result ki tous finalman pos, lepep Seselwa e ki tous pos sa dimoun ki bezwen aste sa komodite, aste sa prodwi ki pe ganny fer atraver sa bann incentives ki’n ganny met anplas.  Par egzanp i bezwen annan en revi kontinnyel atraver sa bann Lazans.  E la kot mon impress upon the Ministry of Finance pou zot vwar kimannyer zot kapab asire ki sa bann Lazans konsernen i annan konpetans dan zot kad human resource ki kapab fer sa bann assessment neseser.  Pou vwar par egzanp si en fermye i annan li tel kantite apan later, i pe maximize prodiksyon, i pe asire ki i pe prodwir to the level ki i devret pe prodwir.  Pou vwar kimannyer zot kapab rod meyer fason pou ankouraz fermye.

Dezyenm ki bann support mechanism ou met anplas pou ankouraz sa devolper kan ler in antre dan sa Sekter, ou’n donn li incentive pou li move beyond sa incentive bubble, kot i nepli pe rely lo sa incentive pou li fonksyonen.  Me i plito kapab la, fonksyonnen e prodwi e become en commercially viable entity e pe donn lekonomi en additional push. Sa osi i tre enportan.

En lot pwen enportan Mr Speaker, e mon krwar bokou Manm in koz lo la, se sa value for money.  Mon krwar bokou nou in koz lo sa fuel incentive pou peser akoz i annan bokou kestyon out there.  Whether or not sa i ganny pase avek konsomater e se poursa rezon ki sa bann kestyon i bezwen ganny adrese dan en fason smart. Nou bezwen vwar ki bann edikater ki nou bezwen met anplas pou nou kapab konpran why ki serten Sekter, malgre nou met incentive i pa pe neseserman anmenn sa benefis pou konsomater.  And this is extremely important.

Mr Speaker, Gouvernman in toultan montre poudir i committed toward growth, toward devlopman.  E by repealing this Act nou pe met enpe lord, me i enportan prezan ki moving beyond sa ki nou pe fer la nou osi asize e mazinen kwa ki nou bezwen fer anplis ankor pou asire ki sa bann incentives at the end of the day, zot provide sa result ki nou, nou pe rode.  That we move beyond stimulation, nou move beyond incubation, towards proper functioning kot en biznes i vin viab.  And at the same time asire osi ki konsomater i get a better dealAnd this is what fundamentally ki nou pe fer ozordi.  Nou pe koz lo incentive akoz nou konnen incentive leads to production, leads to growth e growth leads to prosperity.

And this is what this Government is all about.  Ensuring the future of this country. E mon krwar se sa mesaz ki nou bezwen pase avek dimoun e fer dimoun konpran ki a sak moman ki nou pas en Lalwa se sa ki nou pe konsidere.  I pa zis pas sa Lalwa dan limenm, 2 fraz ki dir nou pe repeal en Lalwa, me i tout en seri fakter ki nou pe konsidere ansanm avek sa repeal ki fer ki nou asire ki nou pep i get a better deal all the time.

Avek sa Mr Speaker, mon pou donn mon sipor sa Proze de Lwa.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Minister right of reply.

 

MINISTER PIERRE LAPORTE

….. tou Manm ki’n koze, mon pou sey pa ase fokalize dan mon bann larepons.  Mr Speaker, mon krwar i annan 2 pwen fondamantal ki sorti dan bann diskisyon e lezot issues ki mon ava adrese.  Premyerman mon oule fer kler ki okenn spekilasyon ki annan ki okenn incentive ki la ozordi pe ganny sorti, mon kategorikman fer kler ki napa nanryen ki pe sorti pou peser.  Ok.  E par kont mon oule fer kler osi petet en pti konfizyon lo kote Onorab Pierre.  Napa nouvo incentive ki nou pe entrodwi.  Ki nou pe dir, se ki nou pe tir en Lalwa ki la e vi ki i annan bann nouvo kadaz legal ki’n vini, tousala i adres son bann diferan laspe, alor vwala, vwar.

Me par kont en pwen enportan ki plizyer Manm in fer resorti, petet Onorab Arnephy in fer sorti sa kler, ki pou bann dimoun deor i bezwen annan en keksoz kler kot zot ale ozordi, menm si i dan diferan Lalwa.  Nou rekonnet ki i kapab en pti pe confusing pou bann dimoun.  Alor nou’n deza komans en travay, mon annan la par egzanp avek mwan en latab, en matrix ki dir tou bann benefis ki ti la anba Lalaw AFIA.  Tou bann Lalwa kot ou kapab al vwar zot e menm nou ava expend sa pou dir egzakteman ki bann kalite benefis.  E nou afer ki SIB (Seychelles Investment Bureau), Minister Lagrikiltir ek Lapes ava annan sa, ki nenport dimoun ava kapab gannyen e zot kapab al direkteman avek en latab vwar kote bann elelman Lalwa i ete.  E sa mon krwar i enportan, i en pwen tre enportan.

Mr Speaker, dezyenm pwen fondamantal ki’n ganny diskite ozordi e mon osi mon totalman dakor.  Se eski sa bann sibvansyon ki nou donnen i tous dimoun ?  E toultan nou ti dir depi ler nou komans reform, se ki zanmen nou’n dir ki Gouvernman pou tir subsidy.  Ki nou’n fer dan lepase, nou’n tir subsidy ki pa ti efikas.  Par egzanp bann lantrepriz piblik ki ti pe ganny gran, gran kantite sibvansyon ki nou vwar pa ti neseser.  Zot in bezwen al debrouye lo en baz komersyal e ozordi nou vwar poudir en kantite bann parey IDC, parey STC ki lontan ti pe ganny sibvansyon.  Ozordi zot operate san sivansyon e i ok.

Savedir ki mesaz ki bann Manm Lasanble Nasyonal e ki mwan koman Minis Finans mon partaz fortman.  Se ki nou bezwen fer sir ki ler nou donn sibvansyon going forward, nou fer ki dabor sibvansyon i tous dimoun ki ti sipoze ganny touse o debi.  E ki sibvansyon pa ganny servi pou benefisye dimoun andeor nou lekonomi.  Zot in donn bann bon legzanp par egzanp lapes, akoz nou pou donn sibvansyon serten bato ki anvoy tou son pwason aletranze.  Oli benefis pou Seselwa?  Ok, i anann serten benefis endirek dan Por, bann aktivite eksetera.  Me selman nou bezwen travay lo sa laspe pou vwar koman sa bann scheme i tous dimoun.

E lo sa pwen enn bann kestyon ki’ ganny demande avek mwan ozordi se ki, ki nou pe fer sirtou lo kote fuel incentive scheme pou nou aret labi ?  Mon pou dir zot ki sa pwen pou ganny adrese en pe pli an detay letan mon prezant Bidze.  Toutfwa Mr Speaker, mon oule fer kler ki Gouvernman i deryer Lasanble Nasyonal pou dir ki nou osi nou dakor ki in ler pou nou revwar sa incentives scheme. Gouvernman i committed 200 poursan pou kontinnyen siport peser e fermye.  Nou pou kontinnyen donn sipor sibvansyon, me lafason ki nou donn sibvansyon pou bezwen ganny revwar e mon ava anons serten direksyon ki nou pou ale letan mon anons Bidze lafen lannen.

Mr Speaker, en lot pwen ki mon krwar i tre enportan i ganny diskite ozordi se ki, konsesyon i pa rezourd problenm.  Parey Onorab Pillay in fer kler.  Se konsesyon i la koman en stimulus, en komansman, en led, en lapir pou ou kapab avans devan.  E i kler ki serten pwen kimannyer sa Sekter i devret ed son lekor, a mon avi nou’n koz lo bann meyer stratezi. Pa zis bann asosyasyon fermye ek peser, me kot Gouvernman i kapab siporte.  We need, nou bezwen Polisi petet modern pli apropriye e sipor parey nou’n koz lo la, after sale servis, enpe kimannyer nou bann lenstitisyon i kapab siport bann fermye ek bann peser.  En pti pe resers.  Nou bezwen servi inovasyon.  Sesel nou ti pti nou later i limite e nou’n koz lo legzanp kot bann pei dan dezer i succeed. Akoz ?  Akoz zot servi inovasyon, zot servi teknolozi modern e nou osi akoz nou pa kapab servi.  E nou bezwen efikas.  Lo teknolozi modern enn bann kestyon ki’n ganny demande se kimannyer nou pou anmenn better access avek teknolozi pou bann fermye ek bann peser.  I annan akse, par egzanp napa okenn custom duty free trades tax lo okenn lekipman modern ki vini, okenn sirtou bann gran fermye ou bann gran peser ki lo sa nivo pli avanse, pli eleve.  I annan Value Added Tax ki permet zot pou recoup any VAT ki zot peye.  E i annan bann Financing Scheme ki nou’n mete atraver par egzanp Labank Devlopman.  Nou’n met Agricultural Development Fund. Nou annan Life Stock Trust Fund. I annan mezir, me selman of course toultan avek Minister nou a kontinnyen prevwar.

Mr Spaker, en pwen ki mon krwar i enportan pou mwan fer resorti.  In dir poudir, Onorab Pierre in dir poudir nou annan en ta failures lo lapar Gouvernman.  Napa Gouvernman ki isi e la parfwa nou sey en keksoz ki pa marse.  Selman nou bezwen rekonnet ki en katite keksoz ki pa marse i pa neseserman lafot Gouvernman.  I akoz lemonn i evolye e i annan bann externalities, bann fakter exogenous parey nou dir ki nou pa kapab kontrole.  I vre par egzanp dan bann lannen ‘70, anmezir transformasyon ekonomik in arive, nou’n anvi vin en pei ki otosifizan dan nou prodiksyon lagrikiltir.  Me realite ler nou get otour nou i en lanbisyon ki petet apre en letan ou realize, maybe, petet annou realis.  Petet nou pa pou zanmen otosifizan dan tou keksoz.  Petet annou realize ki nou en pti pei avek en kantite montanny, nou bann later plat ki nou kapab prodwi i tre lwen lo bann zil elwanye, ki kou transpor nou pou incur pou nou kpab fer prodwi agrikiltir lo en baz komersyal pou nou vin otozifizan.

Parey mon’n dir nou kantite later otour nou bann zil prensipal, Mahe, Praslin i ase limite.  Mon pa dir nou pa devret aim for that.  Mon pa pe dir sa at all. Mon pe zis dir annou en pti pe realistik osi parfwa.  Ki pete nou aim to be as close as possible, ki nou kapab prenan kont nou bann kontrent pou otosifizaman, otosifizans.  Me petet nou bezwen vwar si vreman nou kapab en zour ariv la, prenan kont nou bann kontrent lo bann fakter prodiksyon.

So Mr Speaker, parey mon’n fer resorti, sa repeal Law ozordi i plito pou elimin en Lalwa ki’n vin obsolit, prenan kont ki tou keksoz in ganny kouver e nou, nou apreseye sipor ki Lasanble Nasyonal pe donnen, sirtou lo sa pwen pou nou asire ki bann sibvansyon, bann sipor ki nou donn bann fermye ek bann peser i tous dimoun e ki nou pou kontinnyen avek zot rod fason pou nou lans en lager kont labi.  Pa zis dan incentive scheme, me dan lezot laspe ki i annan.

Finally en kestyon ankor kot Onorab Pierre konsernan WTO. Rapidman Mr Speaker, wi sa kestyon ki annan serten pei ki donn sibvansyon ki nou pa kapab donnen.  Mon pa’n vreman dir sa mwan.  WTO son prensip se i kont okenn sipor direk pou eksportasyon.  I zis parey i en norm mondyal ozordi ki napa eksport tax dan preski okenn pei e okenn manm WTO ou pa kapab ganny vwar poudir ou pe donn en sipor direk bann eksportater ki ti leka ler nou pe donn incentive pou bann kategori eksport sirtou dan pwason.  I pa vedir ki nou pa kapab donn sipor endirekteman ki finalman i pou ede dan eksport.  So zis pou klarifye, nou pou kapab kontinnyen donnen sipor sibvansyon, me pa direkteman avek eksportater.

So Mr Speaker, avek sa mon a remersi ou avek tou bann Manm ki’n kontribye ozordi.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Bon, in ariv ler pou nou pran en vot lo merit e prensip sa Bill. Tou bann ki anfaver?  Okenn ki kont?  Nou a ganny en formal Second Reading.

 

ASSISSTANT CLERK (FINANCE & ACCOUNTS)

A Bill of an Act to repeal the Agriculture & Fisheries Incentives Act, 2005.

MR SPEAKER

Ok, nou oule al dan Committee Stage.  Alright, so mon a ganny en Mosyon pou nou sot Committee Stage.

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mr Speaker, lefe ki napa okenn amannman dan sa Bill.  Anba Order 91(1) mon Move pou sispann Lartik 65 a 70 nou Standing Order pou nou sot Committee Stage.  Thank you.

 

MR SPEAKER

Okenn ki segonde?

 

HON JEOVANNA CHARLES

Mon segonde Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Bann ki anfaver?  Okenn ki kont?  Motion for Third Reading.

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mr Speaker, anba Order 71(1) nou Standing Order mon move ki Agriculture & Fisheries (Incentives) (Repeal) Bill, 2014 i ganny lir en trwazyenm fwa.

 

MR SPEAKER

Okenn ki segonde?

 

HON JEOVANNA CHARLES

Mon segonde Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Bon nou ava pran en vot lo la.  Tou bann ki anfaver?  Okenn ki kont?  Mon a ganny mwan en Third Reading.  Yes.

ASSISSTANT CLERK (FINANCE & ACCOUNTS)

This Act may be cited as the Agriculture & Fisheries (Incentives) (Repeal) Act, 2014.

MR SPEAKER

Ok, Bill in pase.  Nou pou adjourn la bomaten.  Nou a askiz Minis ek son delegasyon e ABC Committee i zwenn 1.30pm.  Nou adjoun ziska 2er.

 

(LUNCH)

(MR DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR)

MR DEPUTY SPEAKER

Bon nou a dir bonn apre midi tou bann Manm Onorab e bonn apre midi spesyal pour sa group zanfan Lekol ek zot Teachers ki la avek nou.  Mon a demann en pti lekskiz pour sa pti retar ki nou’n gannyen.  Me i pa tro grav.

Bon nou ava kontinnyen avek nou Order Paper e nou prosen item se en Mosyon ki pou ganny prezante par Onorab Galen Bresson Manm elekte pour Belombre e mon ava envit li pou prezant son Mosyon.

 

HON GALEN BRESON

Mersi Mr Deputy Speaker.  Bonn apre midi koleg MNA.  Bonn apre midi bann zanfan, bann etidyan e zot bann Teachers ki ek nou dan House cet apre midi.

Mosyon i lir koumsa:-

Sa Lasanble i demann Governman pou met anplas en Lotorite efektiv ki kapab kontrol kalite komodite lo marse lokal e enfliyans zot pri.

Mr Deputy, lavi i enn menm.  Dan nenport ki fason ki nou koman imen nou oule regard li, sak endividi i fer son prop desizyon lo ki fason i viv, akoz avek lavi i vin konesans e avek konesans, i vin entelektyel endividyel, ki li i gid ou swa dan lavi.  Koman imen, nou osi depan lo serten dimoun, pou asire ki bann swa ki nou gannyen dan en sosyete i bann ki’n pas dan en prosesis.

An 2011 ler zabitan Belombre ti ganny swa, bokou ti swazir mwan pou reprezant zot dan Lasanble.  Avek sa responsabilite pou reprezant zot lo laspe Lezislativ pei, i enn bann responsabilite ki’n gid mwan ver sa Mosyon.  Sa i pou dir avek bann biznes ki wi, nou adere ki biznes i lib, me nou pa siporte ki ou vol sa drwa biznes e konfyans en dimoun.  Sak endividi i travay dir pou son saler e ler i konverti sa saler lo en swa lo shelf Laboutik, akoz ki son swa i merit en hazard pour son lasante.  Si i konverti son saler lo en swa telekominikasyon, akoz ki i bezwen pa ganny sa servis ki in selekte.

Mr Deputy Speaker, pou regard merit Mosyon, i enportan ki nou koman bann konsomater, nou pran en letan pou analiz e regard ki pe arive lo marse aktyel lokal.  An drafte sa Mosyon Mr Deputy, i vin avek en leksperyans personnel e sa i tre tar dan Belombre, pas kot en Laboutik e ler mon demann en brand en serten savon lave, sa Marsan i dir mwan, wi mon annan R100 ekek.  Mon dir li me ok mon a pran enn.  Mon ariv kot lakaz, ouver sa bwat savon lave, sey servi pa bon.  Apre, lannmen ki mon al ganny en konpran i annan fake lo market.  Mon dir fake.  Be kimannyer fake lo market, menm non, menm parey?  Zot dir fodre ou get byen akoz ou get country of origin e i annan zis en Marsan ki fer orizinal.  Me, mon’n fini aste prodwi, fini dekaste bwat, Marsan pa oule pran.

Mon zwenn en zanmi.  I dir mwan egalman, i aste Cornflakes lo shelf. Dan lavites aste Cornflakes, ariv kot li, ouver pake, vid Cornflakes.  I regarde konmsi pa sonnen ler i tonbe dan son bol.  I dir be, konmsi en problenm ek sa Cornflakes.  Pran linet, regard en kou.  Sa bwat in ekspire.

Me tou sa leksperyans ki mon’n rakonte, i gid sa Mosyon.  E prodwir.  Kimannyer i ariv lo sa marse Mr Deputy?

Lo ‘Bonzour Sesel’ semenn pase, tre enteresan.  Ler pe Interview, Interview CEO FTC, apre ki FTC i ganny 5an.  E la i donn bann leksperyans ki zot in fer pandan sa 5an.  E la ankor, sa size expired goods i mont ankor, kot i dir bokou konplent in vini e i dir wi i annan bokou konplent ki’n vin kot nou.  Nou’n aprose e vre nou’n vwar ek bann Marsan i annan.  I annan ki’n ganny fine R10 mil, R20 mil.  I annan menm ki ler nou dir be tou sa prodwi ki la in expire, fodre tire lo letazer.  I dir be ki mon pou fer avek?  Me responsabilite Marsan, i ti pou kontinnyen vann si personn pa’n fer konnen ki sa prodwi i la lo son shelf.

Dan sa menm Interview, enteresan ankor.  Demande lo serten kalite prodwi, serten Lakonpannyen e larepons i sorti, me nou pa kapab kontrole kantmenm nou vwar kekfwa sa kalite pa bon akoz sa Lakonpannyen i zis li tousel ki pe fer sa prodwi.  I napa konpetisyon e byento nou tande kekfwa i annan konpetisyon ki pou antre.  E la nou ava kapab set en standar.  Me nou napa standar dan sa pei?  Se konpetisyon ki pou anmenn standar lo sa ki nou servi?  Mr Deputy, tousala i gid sa Mosyon dan son lanpler.

Bann komodite en langaz ki nou pa konnen.  Bann zanfan lekol i ek nou la apre midi.  Zot aprann Kreol, Angle, Franse.  Be annan ki mon – al pas en pti kou lo letazer ler zot sorti la avek zot Teacher ouswa zot menm.  Regard bann langaz si zot konpran lo letazer.  Be nou menm isi nou pa ni ankor konn ekrir sa bann langaz.  Kimannyer i antre, i lo letazer?  Lekel ki pe kontrole?  Wi.  Nou annan bann laspe, bann Lotorite.  Me la nou pe dir nou bezwen keksoz anplis akoz sa bann Lotorite i pa pe fer ase pou deal avek sa bann sityasyon.

En resers ki mwan menm mon’n ale, mon’n get enpe ek bann Custom Officer.  Be ki pe arive lo sa marse?  Akoz?  E zot menm zot dir.  Nou vwar i annan serten marsandiz, me i pa dan nou manda.  I pa dan nou manda pou nou kapab fer nanryen.  Nou bezwen les pase.  Tou keksoz i annord, nou les pase e sa i end up lo marse lokal.  Nou gete lenz.  Nou tou nou bezwen lenz.  Nou abiy nou dan lenz.  Bann lenz ki pase, ler zot regarde zot menm, zot dir manman.  Sanmenm sa ki pe al lo marse?  I ariv lo marse me sa pri ki i vann lo marse i enkrwayab.  Me son kalite i pa sa merit.  Ekzakteman parey elektronik.

E la Mr Deputy, bann lekzanp ki mon pe donnn i bann keksoz, bann fe ki pe arive ozordi lo marse lokal.  Elektronik zot vwar, be sa pa lo standar.  I pa li.  Lotorite i regarde sa ki ekziste.  Sa ki deza ekziste.  I regarde, me selman i ariv lo nou marse.  E nou bann konsomater, nou bann dimoun i ale i servi e ki arive 2 zour apre?  Be mon ti krwar mon’n aste sa, me – e napa personn ki pou repran komodite.  Zot pa pran.  Alor ki arive?

Mr Deputy, recycle goods. Me si i recycle, dir i recycle.  Vann li recycle prize.  Nou pa kapab dir, pran en telefonn anbelir li.  Fer li zoli.  Dir i en pri R15 mil, ler son vo is zis R2 mil.  E lo marse lokal, se sa ki nou pe dir.  Bann refurbishment of items ki pe re-antre pei. I refurbish.  Lakok in sanze me selman lekor anndan pa li.  No good.

Bann prodwi vreman, vreman danzere.  Dile.  Mon’n koz lo savon lave.  Tousala, fasil detekte.  Son area, origin of manufacture i lo bwat.  I lo bwat me Lotorite ki anplas i pa kapab.  Mon repete.  Mon kontinnyelman repet sa.  Zot pa kapab fer nanryen akoz zot mandate pa diriz sa.  Se pourkwa nou pe dir, en lot Lotorite pou al deal ek sa bann kalite.

Bann prodwi, parey bann zouzou.  La Nwel pe vini la.  Bokou zanfan i look forward.  Bann zouzou pe vin lo marse.  Eski nou pe gete, i annan sa bann zouzou.  Lapentir ki met lo la pa neseserman bon pou lasante.  Bann zouzou kimannyer i ganny son production ler nou regarde 2 zour, 3 zour.  Me dir, me pa vann li ekzorbitan.  Bann kliyan i merit annan sa swa, me parkont, nou bezwen disteng swa ler i vin lo shelf.  Tre, tre danzere, se ki nou pti marse lib, nou pti popilasyon i kapab vin en damping ground.

Cascade pe overflow deza avek salte lakaz.  Me la nou pe met en lot kalite salte ki nou konnen.  E dan resers ki mon’n fer, marsandiz pe antre dan pei, ki son expiry date i ankor dan 1 mwan, dan 2 mwan.  E nou ekspekte par sa kantite ki’n antre, i pou al vann.  Be si i pa vann, ki i fer avek?  Si ou pa’n dekouver li, i pou kontinnyen vann, akoz in aste.  Me akoz Marsan pe aste li andeor?  Akoz pri i bon marse.  I bon marse, labape offload.  Li i ale i pran gran kantite.  2, 3 Container. I vin lo marse Sesel, la ou la.  Mwan mon menm mwan Mr Deputy, mon fer en legzanp.  Mon’n deza ale, antre dan en Laboutik ankor.  Aste en Wipping Cream.  Mon ouver dan fridge mon gete.  Apre mon lespri dir get en kou sa expiry date. Fini expire.  Ler mon demann sa Marsan.  Mon dir ekskiz mwan, be sa in expire. Kimannyer ou annan tousala la, dan sa fridge la?  I dir mwan, dalon.  Ok sa.  2 zour.  I ok sa.  Manze ou.  I bon.  I pa pou fer ou ditor.  2 zour in fini expire. Nou annan Dokter la dan Lasanble i a kapab dir mwan, be ki garanti i annan lo mon lasante sa marsan?  Ler mon met laba, i dir ou pa pran?  Mon dir non, mon pa pou pran.  In expired. Be mwan mon pa’n pran, avek mon konesans.  Be bann ki’n pran ki al avek, ki pa pe regard tousala.  Bann kekfwa ki’n bliy linet.  Mwan osi ennler mon mars ek linet, in oubliye.  Pa ganny sans vwar sa expired. Zis ou pran ou al avek.  Ennler ou prese pou antre dan en Laboutik, ou antre zis ou pran lo shelf ou al avek.  Tousala i afekte.

En keksoz ki nou bezwen dir, sa Mosyon pa pe dir ki nou oule zis bann branded goods parey Gucci Prada.  I annan son marse li.  I vann son pri ser.  Met li la.  Met li son Prada, met li son Gucchi, met li son Billabong.  Me enform dimoun e zot a pey son pri akoz zot oule sa quality product.  Nou osi pe dir, si sa prodwir i annan sa grad ki grade A. Dir ek bann dimoun ki pe vin aste, lala sa i grade A products. I vann R6 mil.  Grade B, lot.  Ziska grade E, li i vann R5.  E ou dan lakour, ou bezwen aksepte si R5, ou aste R5 i fer 2 zour.  I normal.  Ou’n aste li pour sa e at least sa Marsan in pran son responsabilite in dir ou.  E ou, ou konnen.

Dan bann pei devlope, mon’n etidye Langleter dan mon letan letid.  I ti normal koman en etidyan.  Mon al dan One Pound Shop.  Mon pa ti pe viv Langleter mwan.  Mon’n al laba pour short period of time.  Mon aste kwiyer, fourset.  Sa bann keksoz ou servi li de zour, in fini kase.  Me i kout one pound. Mon pou al dispit ek lekel?  At least mon konnen mon antre, mon pe aste one pound.  I pou fer 3 zour, in kase.  I pou fer 1 mwan, 2 mwan, i bon menm.  Ler i fer 6 zour, i bon menm.  Ler i fer 1an, pli bon.  Akoz mon espekte sa kalite.  E la sa Mosyon pe sey gide poudir kalite i bezwen ganny gide.  Ozordi nou osi nou pe koz lo manze.  Manze prodwir lokal.  Nou legim, nou bann poul ki ozordi nou kapab vann lo nou marse lokal.  Nou met separe, i annan son pri ki pli ser.  Nou dir dimoun lala, sa i poul lokal.  Son pri i pli ser me nou osi realize ki annan bokou plis health benefits ki sa 1 ki enporte.  E li pli bon marse.  Be tousala nou bezwen komans donn dimoun bann swa, bann swa kalite e sa lotorite i merit komans gid sa nou bezwen kree en Lotorite e donn li sa bann pouvwar.  Zot bezwen kree bann pouvwar ki sa i vini e i adere ek tou sa ki nou pe dir.

Byento Sesel pou zwenn WTO. Mon kontan ki ler ou zwenn WTO, i annan sa ki nou apel The Trips Convention.  Li i deal avek Intelectual Property.  Mon en pti pe azour avek sa bout e la ler i deal avek Intelectual Property.  Ler mon regard sa ki pe ariv dan bann pei andeor Sesel, ki’n fini ratifye WTO, ratifye bann Trips Convention.  En keksoz ki vreman bon pou dir se ki ozordi en branded good, en branded item i antre dan pei, whatever quality, whatever. Sa dimoun si i annan Agent dan sa pei, i call sa Agent i demande.  Be ou fer vini sa ou?  Me si sa Agent i dir non.  Lanmenn la kot sa Port of Entry, sa goods i ganny regarde, i ganny destroy akoz ozordi fodre nou realize.  I annan fake items. Nou pa pe dir pa antre, me antre li anba son kalite ki pou li.  E deal avek li e vann li pri son fake.

Ozordi son branded goods, vann li son branded items byen.  E nou bezwen regilariz sa marse lib dan Sesel.  Ozordi nou bezwen met li azour e nou bezwen fer li a nou fason e mon kontan pou dir, dan sa demars, ki mon’n vwar STC pe fer pal mal zefor ozordi.  E i pe deley pa mal sa bann sityasyon ki nou pe gannyen lo nou marse lokal.

Mr Deputy, mon’n pas en pti pe an gro lo kwa e akoz ki sa Mosyon i annan sa merit ozordi dan Sesel e ki pe arive lo nou marse.

Avek sa prezantasyon, mon ti a kontan demann bann koleg ki pou dir enn de mo lo la pou siport sa Mosyon e mwa dir ou mersi Mr Deputy.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon, Mosyon in ganny prezante.  Okenn Manm ki oule segonde?  Onorab Vel, ou oule segonde?  Proceed.

 

HON JENIFFER VEL

Mersi Mr Deputy.  Mon ti a kontan segonn sa Mosyon e anmenmtan entervenir.

 

MR DEPUTY SPEKER

Proceed.

HON JENIFFER VEL

Mersi, bonn apre midi tou dimoun.  Mr Deputy, mon’n deside pou segonn sa Mosyon, prezante par Onorab Bresson akoz sa Mosyon i adres en size ki preokip tou fanmiy dan Sesel.  Ozordi pli gran konsern dan tou lakour dan Sesel se kout lavi.  Seselwa pe dir ki lavi i ser.  Lavi pa zis ser me i kontinnyelman vin pli ser e olye desann, pri marsandiz i kontinnyen ogmante.  Sa ki fer keksoz pli grav ankor, se ki sa bann marsandiz i move kalite. Konsomater Seselwa i vwar li dan en sityasyon kot i aste marsandiz ki move kalite me ki ser.  Vi ki nou enport 90 poursan keksoz ki nou servi dan pei, i pa fer okenn dout ki sa bann marsandiz move kalite e ser se bann prodwi enporte.  Sesel pe vin parey en dumping site pou bann Faktori atraver lemonn ki fabrik bann prodwi move kalite.  Konsomater Seselwa i san defans kont bann Marsan lokal, ki annan lodas pou enport sa bann prodwi e oze vann zot ser.

Mr Deputy, i rol nou Lasanble Nasyonal pou pran  defans konsomater Seselwa e sa Mosyon i met nou dan sa rol.  Mosyon pe damande ki Gouvernman i kree en Lotorite ki pou kontrol kalite       komodite lo marse e enfliyans zot pri.  Sa i vedir ki loter Mosyon i anvi vwar ki Gouvernman i met an plas en Lazans ki pou reglemant bann komodite dan en fason ki prodwi move kalite pa ariv lo marse lokal e ki sa an retour pou annan en lenpakt pozitiv lo pri marsandiz.  I kler ki loter Mosyon pe demande ki Governman i entervenir dan lekonomi pou protez konsomater.  Sa Mosyon pe vin a en moman kot Sesel i antre dan faz final en progranm reform ekonomik, ki’n anmenn liberalizasyon ekonomik dan pei.  Sa Mosyon i vin a en moman Sesel pe al antre dan World Trade Organisation ki promot komers lib, oubyen free trade dan lemonn.  Alor kestyon ki timing sa Mosyon i souleve, se eski sa Mosyon i dan lespri nou letan?  An dot mon, eski sa ki sa Mosyon pe damande i pa an kontradiksyon avek sa ki Sesel pe fer e sa ki lemonn i oule.

I kler Mr Deputy, ki model ekonomik ki dominan dan lemonn se lekonomi marse lib oubyen free market.  E ki ou Sesel nou’n adopte sa model, parey progranm liberalizasyon ekonomik in temwannyen.  Free market i vedir ki Gouvernman pa entervenir dan lekonomi.  Me sa pa vedir pour otan ki Mosyon Onorab Bresson i an kontradiksyon avek lespri nou lepok e progranm ekonomik ki pe ganny enplimante isi Sesel.  Free market oubyen marse lib pa vedir ki Gouvernman pa entervenir dan lekonomi, me i vedir ki Gouvernman i entervenir dan en fason entelizan e lo en baz moral.  Annefe, nouvo devlopman ki pe arive, pe demontre ki lentervansyon Gouvernman i kapab ede, plito ki afekte performans marse lib.

Mr Deputy, pa menm 1 mwan pase, pli presizeman le 13 Oktob, ti ganny anonse ki Pri Nobel pour Economics pour sa lannen pou al pour ekonomis Franse, Jean Tirole.  Pri Nobel i pri pli prestizye dan lemonn e letan i donn sa pri, Komite Pri Nobel i rekonpans en dimoun pour son resers e son bann lide.  Zisteman, sa Ekonomis Franse in fer resers lo fason pou kontrol bann biznes dan en lekonomi marse lib.  Lide sa Ekonomis e tou bann travay ki fer dan sa Brans ki nou apel New Industrial Economics, se ki i ekziste serten blokaz dan en lekonomi marse lib e ki Gouvernman i merit entervenir pou elimin sa bann blokaz  dan lentere konsomater.  Bann pei kot lekonomi marse lib pli devlope parey Lanmerik e Linyon Eropeen, mezir in ganny pran pou kontrol kalite prodwi ki ariv lo marse.  E sa i annan en lenpakt pozitiv lo pri.  Sa i vedir ki dan sa bann pei devlope ki zot menm zot pe promot konsept marse lib.  Gouvernman pe entervenir dan lekonomi, dan lentere konsomater.

Mr Deputy, okenn sa bann prodwi move kalite ki nou trouve an abondans dan bann magazin isi Sesel, pa ti pou ganny aksepte dan bann pei Eropeen.  Sa bann pri egzorbitan ki marsan i sarze pa ti pou zanmen ganny tolere dan bann pei Linyon Eropeen.  Sa ki Onorab Bresson pe demande dan son Mosyon, pa an kontradiksyon avek prensip lekonomi marse lib, me okontrer, i ranforsi sa konsept akoz i konbat bann konportman ki pa ale avek marse lib.  Sa ki Onorab Bresson pe demande set egzakteman sa ki Pri Nobel pour Lekonomi sa lannen pe promote e ki bann pei avek lekonomi marse lib parey Lanmerik ek Linyon Eropeen pe pratike.

Mr Deputy, nou pe viv dan en lepok kot biznesmen nepli kapab zis fer larzan lo ledo son kanmarad.  Nou pe viv dan en lepok kot biznes i merit fer profi dan en fason rezonnab e onnet.  Nou pe viv dan en lepok kot biznes i merit mazin byennet lezot dimoun, plito ki eksplwat zot.  Sa nouvo lapros i ganny sezi atraver konsept Corporte Social Responsibility oubyen CSR.  En biznes ki sivre prensip CSR, set en biznes ki mazin byemnet 3 group dimoun.  Sa se son travayer, son kliyan e lakominote kot i baze.  Bann Laboutik i osi bann biznes e zot merit sivre prensip CSR, ki vedir zot merit mazin byennet konsomater.  Bann Marsan pa kapab mazin zis fason pou pran sa ki dan pos oubyen pers konsomater, me zot osi merit mazin fason pou promot byennet sa konsomater.  Fer bann prodwi move kalite vini e vann zot bann pri egzorbitan pa anlinny avek prensip CSR.  Alor i enportan annan en Lotorite, pou fer sir ki Marsan pa abiz zot pozisyon.

Mr Deputy, mon oule fer resorti ki sa ki Onorab Bresson pe demande i annenfe en prensip Kretyen.  Plis ki 800an pase, pli gran panser Kreyen, Sen Thomas Ducun ti pibliy enn bann pli gran liv dan listwar limanite e tit sa liv se Soumateologica.  Dan sa liv, i ti devlop plizyer konsept e enn sa bann konsept sete fair pricing, oubyen pri ki zis.  Sen Thomas ti defini en pri ki zis koman en pri ki permet en vander pou fer en profi ki rezonnab e anmenmtan permet sa konsomater pou ganny akse avek sa bann prodwi.  Bann Marsan Sesel pe kap sa prensip fair pricing akoz zot pe fer profi an tro.  Zot pe limit kapasite konsomater Seselwa pou ganny akse avek sa bann prodwi e zot pe vann konsomater bann prodwi move kalite.

Mr Deputy, Mosyon Onorab Bresson i enn ki for akoz i baze lo bann prensip solid e anmenmtan, i reponn en bezwen nou popilasyon.

Mr Deputy, mon pou vot anfaver sa Mosyon e mon demann lezot koleg Onorab pou fer parey.  Mersi.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Arnephy.

 

HON BERNARD ARNEPHY

Mersi Mr Deputy.  Mr Deputy, sa Mosyon ki Onorab Bresson in prezante apre midi, mon krwar i sivre en pti pe dan lalinny ki nou’n diskit lo la en pti pe bomaten, atraver sa Bill ki Minis pour Finans, Minis Laporte in prezant devan nou.  Mosyon pe tous en laspe enportan e fondamantal ki mon krwar bokou nou in koz lo la ozordi, se nou kalite lavi.  E nou kalite lavi i reflekte atraver bann servis ki nou resevwar, atraver bann komodite ki nou aste, ensidswit.  E sa i vin atraver en swa ki sak endividi i fer.  Mosyon Onorab pe damande ki Gouvernman i met anplas en Lotorite efektiv.

Mr Deputy Speaker, ozordi Sesel si i enn bann pei ki annan plis Lotorite anplas, se nou, zisteman.  Mon a donn serten legzanp.  Nou annan Divizyon Custom par egzanp ki la, nou annan Fair Trading Commission, nou annan NATCOF, nou annan SBS, nou annan Public Health Authority Nou annan en kantite lenstans dan pei ki sipoze tous sa zafer ki Onorab pe koz lo la.  Me ki nou vwar ki konsomater i kontinnyelman pe ganny rob dan broad day light parey nou dir, atraver serten servis ki pa alaoter, ouswa menm parfwa par letarzi serten bann Zofisye dan sa bann Departman, ki pa pe fer zot louvraz comme il faut.  E mon mazinen zisteman, se sa rezon ki Onorab pe demande ki nou annan en lenstans, en Lotorite ki li i kapab morde.  E asire ki nou dimoun i ganny en servis.  Mon panse ki ozordi Sesel, depi lo point of entry kot nou bann komodite i antre, ki swa kot Airport, ki swa lo Por.  Lenstans kot i ganny delivre, lenstans kot i ganny whole sale, lenstans kot i ganny retail e sa lentans kot konsomater i konsonmen, mon mazinen i annan en kantite keksoz ki nous kapab fer.  Gouvernman in envestir en kantite par met resours apropriye, dimoun kalifye in ganny train, e Gouvernman in depans en kantite larzan pou zisteman asire ki nou bann servis, nou bann Komodite i enn ki alaoter.

Me ki nou vwar parfwa se ki i mank sinerzi.  I mank kordinasyon ant sa bann diferan Lazans.  Sakenn i fer son pti bout e finalman, petet pa bokou ki ganny fer.  Par egzanp ou a koz ek en Zofisye Custom.  I dir ou petet i annan serten keksoz ki andeor son kontrol.  Me mwan mon mazinen poudir Customs Division i en lenstans ki very powerful. E i kapab fer en kantite keksoz.  Onorab in koz lo expiry goods, ki antre dan pei ouswa ki antre dan pei zis detrwa zour, swa detrwa semenn avan ki expire. Eski dan bann bills of entries, bann keksoz pa montre sa bann zafer?  So mon krwar ki nou bezwen mazin seryezman lo la.

Mr Deputy Speaker, mon ti a kontan tous 2 pti pwen tre enportan.  Ozordi, enn sa bann koze se lo telekominikasyon, bann servis ki nou gannyen e sa kalite servis ki nou gannyen i osi enfliyans son pri ki nou gannyen.  Ozordi en kantite bann Lazans ki pe donn nou servis telekominikasyon, nou pa pe ganny sa servis ki nou ti a kontan.  Ok.  Nou annan bann chop lines, nou annan bann spricky voices. Ou fer en call, call en dimoun.  On the other end kot i pe received, pa tann nanryen.  Ou bezwen koupe.  Detrwa fwa call. By the time ou bill i kontinnyen ogmante.  But when comes the end of the month, ou al kot sa Lazans pou ou pey ou bill, malgre ou sey eksplik ou sityasyon avek li, i pa konpran ou li.  Ok.  E ou bezwen pey li the full amount, malgre ou’n ganny en servis ki sou-standar.

So, mon mazinen poudir sa bann Lakonpannyen i resevwar bokou konplent.  Me kestyon ki nou demann nou lekor, se lekel ki asire ki zot respond dan en fason pozitiv avek sa bann konplent e asire ki konsomater i ganny sa servis ki neseser e sa servis ki zwenn sa lekspektasyon, sa pri ki i pe pey sa servis.  So, en kestyon ki nou demande, ki rol DICT dan tou sa zafer?  DICT i sipoze act koman en regilater, ok, ki regulate tou sa bann services ki sa bann telecommunication providers pe donnen.  So, petet vwala kot Mosyon Onorab i annan son lefe.

Mr Deputy, Onorab in koz en kantite lo expiry goods e ozordi nou koz en kantite tlo Drwa Konsomater.  Nou koz en kantite lo ledikasyon konsomater.  Me petet pa tou dimoun ki li i pou annan sa letan.  Malgre nou konnen poudir sa i enn son responsabilite pou li al tyek lo letazer pou li vwar poudir sa prodwi ki i pe aste i pe meet sa requirement, in terms of son life spanSo, la ankor mon panse ki nou annan en kantite, dan bann distrik, dan bann rezyon.  Nou annan bann Public Health Authority Officer ki sipoze pe pase, pe ede pou fer ki sa bann keksoz i ganny detekte, i ganny averti.  Konsomater i ganny averti e kot sa dimoun pe vann sa prodwi, i ensiste gard son komodite lo letazer then, mon mazinen poudir mezir bokou pli serye merit ganny pran avek sa bann dimoun.  At end of the day, se nou travayer, se nou ki souver.  Nou konsomater ki soufer akoz, pou pe aste bann prodwir ki ankor enn fwa is sou-standar.  E mazin byen poudir bokou sa bann prodwi ki nou konsonmen, i annan bokou lefe advers lo nou lasante.  Sa bann prodwi i annan bokou lefe advers, par egzanp ozordi nou konnen Sesel i enn parmi bann pei kot obesite i on the increase.  Eski nou rann nou kont ki sa ki nou pe prodwi petet i serten lakoz?  Petet demann en resers lo la.  Me at the end of the day, i kout Gouvernman en kantite larzan, an term servis medikal pou tret bann kondisyon relye avek bann prodwi ki nou pe konsonmen e ki annan bann lefe lo nou lasante.

Mr Deputy Speaker, ozordi Sesel i annan en kantite producers ki produce bann delo dan boutey.  Eski i annan en bon sistenm pou asire poudir sa bann prodiksyon i verman alaoter?  SBS.  Mwan semenn pase mon ti aste en boutey delo, mon ti bezwen al rann Laboutik yes e sa Marsan ti dir avek mwan poudir pa zis mwan ki’n vin rann, detrwa dimoun osi in vin rann.  Delo i ganny en gou vye.  Ok.  So savedir i montre ou poudir menm serten prodwi ki nou, nou pe konsidere koman sa bann prodwi i safe, i pa safe. Lalkol.  Bann lalkol.  Nou, nou pa kont bann lalkol ki ganny prodwi lokal, me eski SBS i pe zwe son rol ase, pou li asire poudir sa bann lalkol prodwi lokalman ki pe al lo marse, i meet tou bann standar ki ganny demande.  So, mon krwar i bann pti kestyon ki nou bezwen demande, ki nou bezwen koz lo la e ki Lotorite konsernen, bann lenstans ki mon’n nonmen pli boner.  Pandan ki nou pe esper en lenstans spesifik pou deal ek sa bann issues, mon krwar i annan en kantite ki nou kapab fer.

E la mon kontan ki paregzanp enfliyans pri.  Ozordi mon kontan STC.  STC in anbark lo sa proze pou li asire ki bann komodite esansyel pa manke dan Laboutik.  Pou asire ki nou bann konsomater, i ganny bann prodwi de kalite e sa i pe donn konpetisyon me anmenmtan i pe asire ki nou bann konsomater pa pe ganny robSo, mon ti a kontan felisit STC e kontinnyen.  Malgre i annan serten Marsan, serten enportater, ki dir poudir SBC pe compete avek zot, but this is a free market economy and competition is healthy e ler nou annan konpetisyon, konsomater i annan en swa.  E sa swa STC pe donn nou en swa e nou siport li dan sa demars.

So, Mr Deputy Speaker, mon ankor ensiste ki tou bann ki pe provide en servis, de[o bann consumables ziska bann servis parey telekominikasyon ki mon’n dir, zot donn nou dimoun servis de kalite.  Zot asire ki ler zot pe donn sa dimoun en servis, si sa dimoun i bezwen serten lekplikasyon lo zot prodwi, zot merit pe kapab donn sa dimoun sa leksplikasyon.  At the end of the day, tou sa ki nou fer i annan reperkisyon lo nou personnel.  Lo nou Bidze personnel.  I annan reperkisyon lo nou Bidze lafanmiy e i annan reperkisyon lo nou Bidze Nasyonal.  OkSo many fake goods i antre dan pei, apre i al end up lo dumping ground, se Gouvernman ki bezwen bear the cost pou kapab tret tou sa bann deche.  E sa i anmenm en burden lo nou lekonomi.  So, mon pa ti a kontan ki nou pei i vin en dumping ground akoz mon krwar.  Mon krwar ki nou kapab fer bokou, pou asire ki tou sa ki antre dan nou pei i bann prodwi.  Parey Onorab in dir, prezantater Mosyon.  Nou pa neserserman bann brand, me malgre i pa en brand, me i en prodwi de kalite.  I en prodwi ki pou napa reperkisyon lo lasante e i en prodwi ki pou kapab ed sak endivi, sak manm fanmiy, sak fanmiy, pou li kapab plan byen son Bidze e depans dapre son Bidze, me sa depans ki i fer i en depans ki anmenn valer pour son larzan.

So, avek sa detrwa mo Deputy Speaker, mon pou siport lide Mosyon e mon pou siport sa Mosyon.  Mersi.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Pillay

 

HON SEBASTIEN PILLAY

Mersi Mr Deputy Speaker.  Mr Deputy Speaker, souvandfwa dan Lasanble, nou ganny sans debat lo bann Mosyon ki tre, tre enportan, sirtou bann Mosyon i akfte lafason ki lavi dimoun pe ale e i bann Mosyon ki relye, ki afekte zot direkteman, par lefe nou tou nou konsernen avek kwa ki nou aste, kimannyer nou depanse e kimannyer nou kapab save en pti pe, met akote, parey nou dir pour letan dir.

Mr Deputy Speaker, sa Mosyon i enn ki tre, tre enportan akoz i pe anmenn nou pou think en pti pe outside the box. Mon konnen ki nou tou nou parfwa met nou dan en confine en pe rizid e nou dir poudir, me nou dan en free market, why are we talking about control? Akoz nou pe koz lo regilasyon?  But the facts remain ki, eski nou bezwen comply e conform with every norm internationally or with every norm that is established, zis akoz that is the way things have been done all along.  And that’s a foundamental question.  Si ou regarde dan listrwar, ler in annan inovasyon, in annan inovasyon akoz somebody dared to think outside the box.  Somebody dared to look at things from a different perspective. And se sa ki sa Mosyon pe dir nou fer la.  Regard keksoz from a perspective diferan from what it is now.

Let’s look at the fact Mr DeputySpeaker. It is unacceptable par egzanp – entervenan avan mwan in koz lo la.  Kot ou annan – si ou annan en Lakonpannyen Telekominikayon, kot si son servis i sub-standard, i pa enform son kliyan.  Oubyen si i annan en enteripsyon dan servis, i pa enform son kliyan.  But at the same time, ler bill in pare pou arive, i pare pou enform son kliyan e koup servis son kliyan o moman ki sa bill i due. E parfwa i annan lenstans kot kliyan pou kapab ganny en apology e en konprenezon ki pe pase, kliyan i bezwen al raport direkteman kot sa Lorganizasyon kot sa Konpannyen, eksetera.  And this is unacceptable akoz Seselwa pe demann a better deal.  And this is what this Motion is about.  Asking for a better deal.

It is unacceptable Mr Deputy Speaker, pou annan en komodite, sirtou en foodstuff lo letazer ki’n expire e kot en Marsan i demann ek ou, ki mon pou fer avek.  Have we reached the point kot sa Marsan limenm li, i pa realize poudir i form par sa kominote kot i pe vann son prodwi e par ekstansyon okenn keksoz ki i fer, i enpakte lo bann dimoun ki viv dan sa kominote.  Have we reached that point where nou’n bliye ki nou tou nou annan en responsabilite sivik.  Mizapar en responsabilite Corporate Social Responsibility me en responsabilite sivik anver en fellow human being, pou mwan pa vann li en komodite ki’n expire. Pou mwan fer en due diligence dan mon laboutik pou vwar whether mon annan bann prodwi ki’n expire, ki mon bezwen retire lo letazer.  Is that so difficult to expect i kapab arive?  And this is not about kontrol.  This is about ensuring ki mon form par en kominote.  Mon en Seselwa e mon anvi asire ki mon fellow Seselwa, depandan lo son post i kapab deside aste en brand ki vo R10, R20, SR30, depandan lo sa ki i aste, me selman ler i pe aste R10, pa vedir ki i pe aste R10 ki i bezwen pey R10 ki’n expire 5 mwan pase.

And that’s the fundamental.  That the crocks of the issue la, Mr Deputy Speaker.  Kimannyer nou, koman en pei, nou met anplas bann striktir neseser pou protez nou konsomater.  Me pa zis sa, protez repitasyon nou pei.  Imagine ki ou annan ou en kliyan ki pe reste dan en Chalet oubyen en pti Guest House i al Laboutik, i aste en Cornflakes e Cornflakes in expireOk.  I pou al lo Facebook, i ganny drwa met sa.  E nou konnen ozordi tou dimoun i kontan met tou keksoz lo Facebook.  I ganny en following.  Demen ou ganny en lot lensidan parey e apredmen ou ganny ankor en lot ensidan.

Mon pa pe dir out there,  there is a crisis non.  But at the same time mon pe dir poudir we have to start looking at ki sa ki nou bezwen fer pou nou kapab protez dimoun e asire ki the quality i la.  That’s it.  E si nou bezwen fer keksoz en pti pe diferaman ki lezot landrwa e mon konnen ki bann purist pou dir mwan poudir be non.  Its not how the ecomomic should go.  Fair enough. Be ou economics i marse ler ou annan ou en popilasyon 40 milyon dimoun ki kapab abzorb lenpakt sa.  Ou annan en popilasyon 90 mil dimoun.  So, your measures should be commensurate to lafason ki ou dimoun i fonksyonen, grander ou popilasyon e where you want your population to go. E se sa ki sa Parti in toultan fer.  In toultan regard e i oule anmenn sa pei pli devan, prenan kont son grander popilasyon e kimannyer nou pou maximize zot potansyel, sa grander popilasyon.

E mon konnen poudir ler nou pe koz lo la, i annan dimoun pou santi poudir be, eski bann MNA ozordi pe koz lo price control?  Non.  That’s not what we’re talking about.  Nou, nou pe koz lo si ou oule vann ou komodite R10, i bezwen en komodite ki  bon.  Si ou oule vann li R20, i bezwen en komodite ki bon.  Mon pa pou dir ou poudir ou devret vann sa R10 mwan.  Non, non.  That’s not what I’m telling you.  What I’m telling you i demen si mwan Onorab Pillay, Onorab Pierre, Onorab Arnephy nou aste en boutey delo, i bezwen en boutey delo ki nou kapab bwar.  I pa kapab en boutey delo ki’n gate.  And that’s what nou Lasanble pe dir ozordi la.

En lot pwen fondamental ki mon oule fer Mr Deputy Speaker, kot mon’n tann bokou koze lo la, ki i annan dimoun ki santi poudir STC pe unfairly afekte lafason ki marse pe evolye.  But that’s very strange.  Mon prezimen ki si ti annan en lot konpetiter andeor, ki ti pe fer parey, nou ti pou napa menm konplent.  Now, si ozordi en Seselwa ordiner i kapab al STC e swazir ki i anvi aste.  Thumbs  up STC.  Felisitasyon STC akoz i pe permet Seselwa ganny akse avek komodite  ki elsewhere en dimoun in met en mark up, in met en profi egzorbitan lo la.

Let’s look at the numbers Mr Speaker.  Si ou dir mwan poudir en dimoun pa pe fer profi me selman i kapab ouver en dezyenm Laboutik, en trwazyenm Laboutik.  Be la i annan en keksoz ki pa mars byen.  E si ler ou ouver en dezyenm Laboutik, ou dir ek mwan koumsa poudir ou pe vann ou vye stok, malgre ki lo ou old stok ou ti deza pe fer en profi, par ki kantite ki pri lavi i bezwen monte, ki ou bezwen kontinnyen fer sa menm nivo profi?  When does it reach a point kot ou aksepte poudir ok.  Mon’n fer en profi.  Mon bezwen prezan apresye poudir mon kapab tret keksoz en pti pe normal.  And this is the mind set ki napa.  E sirtou dan en pti lekonomi parey pou nou, dan enn pti pei parey pou nou kot ou kapab fasilman annan colution antre bann suppliers, i fasil pou zot corner en marse an sa ki konsern en prodwi e dir ek ou koumsa poudir lala pri ki ou pou pey sa prodwi ou.  E lala prodwi ki mon pou donn ou.  Akoz li i annan access pou anmenn sa prodwi.  So, ki ou fer?  You have somebody like STC ki come in, be i dir, be non.  Mon annan en alternatif mwan.  Seselwa i kapab vin rod la li osi e i byen.  Should we not have the choice? E mwan sanmenm sa ki mon pa ganny en konpran kimannyer nou annan serten lipokrizi parfwa, kot nou dir nou bezwen donn swa.  Ler nou provide swa, ou pa devret provide tro bokou swa.  Oubyen ou devret provide swa dan mon fason.  I don’t see that as acceptable.

E sa Mosyon la, son lide, the spirit of the Motion Mr Deputy Speaker, se al ver sa.  Se kimannyer anybody ozordi ki al aste en keksoz, i pa pe vwar li pe unreasonably bezwen pey sa keksoz en pri egzorbitan.  Mon a konpran si freight sa dimoun in ogmante.  But if you go round ozordi, sirtou par egzanp dan retail business.  Retail business is growing and it continues to grow.  Snd you will keep telling me ki pri lavi i monte, kot en komodite ki mon fek pase bomaten i kout tan.  2 zour plitar in ariv tan.  Pri lavi in mont apepre by 50 percent akoz sa komodite in mont ankor anplis.  E still selman ou ti pe fer en profi lo la initially.  See.  This is why ki Onorab in mazinen in dir be, why not nou komans think about ki kalite fason nou kapab target sa, akoz we have to be intelligent la.  Nou pa kapab zis get keksoz at face value e ekspekte poudir en dimoun, limenm li avek son bon leker, i pou fer keksoz diferaman.  Non.  We have to be intelligent e investigate e vwar ki bann pressures, bann push and pull factors ki pe afekte Sekter.  And that’s extremely important.

E finalman Mr Deputy Speaker, mon oule fer en lot pwent an sa ki konsern efikasite bann Lotorite pou fer sa.  E mon krwar i annan serten Onorab avan mwan ki’n koze, ki’n koz lo bann point of entry.  En point of entry pa devret zis en point of entry, kot ou zis – keksoz i antre without the proper validation, without the proper checks.  Nou bezwen annan sa bann checks.  And if lekipman ki permet nou fer sa bann checks napa, but my God let us invest in it and ensure ki nou kapab fer sa bann checks ki nou bezwen fer.  This is crucial akoz si demen ou pe dir ek mwan poudir en consignment pe al expire dan 2 zour.  I ariv isi ozordi i pou expire demen.  Still selman sa dimoun i kapab tir son consignment al met lo marse.  There is something wrong. E mon konnen poudir bann Zofisye Public Health i fer en louvraz formidab.  Zot seye. E it’s not always easy pou zot pas partou e get tou keksoz.  But at the same time, si at the port of entry, ou ti pe dir ek sa Marsan.  Be look. Ou annan en zafer pe al expire in 1 week la.  Ou’n fer vini ou.  1 week fodre in sorti lo letazer.  Ou konnen lekel sa dimoun ki annan sa consignment.  Ou annan en paper trail pou trace li.  So why not ki ou trace li across the paper trail e vwar si son consignment in ganny offloaded to another person. Ou pou konnen akoz i bezwen annan en paper trail, en receipt ki in vann sa consignmentSo, that’s why mon dir ki nou bezwen pli smart and that’s whyok en Lotorite efektiv kree en lot Lotorite petet i pa something ki anvizab, , kapab anvizaze right now, me selman why not pran bann lotorite ki egziste e re-enforce, twick en pti pe ki zot pe fer e vwar lafason ki zot kapab fonksyonn en pti pe pli byen, pou zot kapab delivre pli byen.  Akoz sa osi it means, annan en Lotorite efektif.

Mr Deputy Speaker, mon very passionate about sa issue akoz mwan osi mon al dan Laboutik, mon aste keksoz.  Mwan osi mon aste delo.  Nou tou ki la nou aste keksoz.  But there will come a time kot nou pou aste the wrong thing.  So, let’s not wait for that time kot nou pou aste the wrong thing nou pou donn nou zanfan, oubyen en dimoun pou aste pou donn son zanfan, ki apre nou pou dir be, we should have done something about it.  We need to start doing something about it now, akoz we need to maintain some kind of control.  And now, it goes back to ensuring ki bann Authorities ki annan en rol pou zwe, SRC par egzanp.  In terms of business tax ki bann dimoun i bezwen peye.  Eski nou pe get the right balance about lafason ki nou pe takse sa bann dimoun?  I’m not saying tax them more.  Non.  All I’m saying is we must ensure ki si ou pe claim tan, ou bezwen pey tan.  Ok.

So I think this is the gist of what I want to say Mr Deputy Speaker, e avek sa mon pou donn mon sipor sa Mosyon.  Mersi.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Vangadasamy.

 

HON SHERYL VANGADASAMY

Mersi Mr Deputy Speaker.  Mr Deputy Speaker, Manm koleg Onorab, bonn apre midi.  Ethics i konsern en endivi, zizman moral lo sa ki byen e sa ki mal.  Desizyon ki ganny fer dan en Lorganizasyon oubyen en biznes, i kapab ganny fer par en endividi oubyen en group dimoun.  Me nenport ki, ki fer desizyon, i ganny enfliyanse par kiltir sa Lakonapnnyen oubyen sa biznes.  Desizyon alor pou en biznes konport li dan en fason avek etik i en morale one.  Anplwayer i bezwen deside ki zot krwar i aksyon pli byen ki zot azir.

Mr Deputy Speaker, se lo sa not ki mon oule entervenir lo Mosyon Onorab Bresson  This not about control, but this is about ethics.

Mr Deputy Speaker.  Ozordi kot nou’n aksepte en renesans moral e sosyal nou pep, ki pou efektivman sanz serten konportman negativ e anmenn mwan pou anmenn sa deba, dan lespri fer biznes.  En sanzman, oubyen en nouvo fason fer biznes.

Mr Deputy Speaker, tou konsyan sanzman lekonomi nou pei, sanzman lekonomi mondyal, lenportans Sekter Prive e lesrpi fer biznes, i fakter determinan ozordi dan nou lekonomi e lekonomi lemonn.  Nou o konsomasyon koman bann konsomater e rekonnesans nou Drwa e aksyon as such.  Dan en monn ozordi, kot plizanpli, dimoun pe demann valer pour nou larzan.  Sa premiz e sa lanbisyon valer pour nou larzan pa merit aplik zis pou servis dan Sekter Piblik oubyen Governman.  I aplik pour tou keksoz oubyen servis ki nou aste, oubyen pe peye.  Tou prenan an kont depans e lezot legzizans ki biznes osi i bezwen fer.

Alor Mr Deputy Speaker, mon kontribisyon lo etik fer biznes i koumsa: Fer biznes Mr Deputy Speaker, its about making profit.  En lespri etik fer biznes i involve rezet larout that would lead to the biggest short term profit, kot good ethics make good business sense.  Kwa ki fer annan bon etik biznes?  Dan en research study, ‘Does business ethics pay’ par Institute Of Business Ethics, demontre ki bann biznes oubyen Lakonpannyen avek en clear commitment to ethical conduct konsistaman, i fer pli byen ki bann ki pa demontre ethical conduct e ki i pays off in financial returns.  Sa i enportan, espesyalman pour bann Lakonannyen oubyen biznes ki pe strive for long term success oubyen growth. I annan 7 prensip en biznes admirab.

1, se be trustful.  Konsomater i anvi en biznes oubyen Lakonpannyen ki zot kapab annan konfyans ladan.  Konfyans dan biznes i ganny definir koman assured relliance lo karakter abilite, strength, e truth of a business.

Dezyenmman, si i annan an lespri ouver, pour ki en biznes i kontinnyelman improve oubyen grandir, sa Sef oubyen Dirizan sa Lorganizasyon, sa Lakonpanyen oubyen sa biznes i bezwen annan en open mind to knew ideas, demann lopinnyon e feedback ek son bann staff, ek son kliyan, pour son biznes progrese e kontinnyen agrandir.

Trwazyenmman, en biznes i bezwen zwenn tou son lobligasyon oubyen komitman, pe enport kwa ki’n arive e i bezwen fer tou pou ganny oubyen reganny konfyans son kliyan lepase, oubyen sa ki in perdi, espesyalman si annan desatisfaksyon e pou li reklanm biznes ki in perdi.

Katriyenmman, i bezwen annan dokiman ki kler presiz e profesyonnel an sa ki konsersn son biznes e fer sir ki zot pa mis-represent oubyen mis-interpret lespri sa biznes oubyen sa Lakonpannyen, oubyen prodwi ki i pe vann, oubyen servi ki i pe donnen.

Sekyenmman, become community involved.  Biznes i bezwen reste angaze dan bann Community related issues e aktivite.  Demontre ki ou biznes is a responsible Community Contributor. Dan lot mo, reste angaze dan ou kominote.

Sizyenmman, mentenir accounting kontrol.  Adopte en hand on approach to accounting and records keeping.

Dernyenman, annan respe.  Tret lezot ou bann anploye, ouswa ou bann kliyan, ou bann business partners, tou dimoun ek respe.  Lakourtwazi e profesyonnelman.  Be fair ek konsomater, pou pa overcharge.  E pa inflate kalite oubyen potansyel ou prodwi oubyen ou servis.

Mr Deputy Speaker, dan en moman kot inovasyon i neseser dan lafason fer biznes, kot lezot gran pei i viz ver modernizasyon e lafason fer biznes.  Kot konpetisyon i bokou e i egziz inovasyon.  Par egzanp.  Partou atraver lemonn nou konn koupon, sales, discount, bokou ladvertisman.  Lezot servis tel ki online shopping.  Kalite servis in kot dimoun pe viz plis ver valer pour nou larzan.  En lekspektasyon en servis oubyen peyman pour en prodwi i alaoter, kot konsomater i annan en Drwa pou konnen kwa ki i pe aste e en swa.  E biznes i annan en responsabilite pou asire ki zot prodwi oubyen servis i alaoter.  Se lo sa loptik ki mon pou donn mon sipor loter Mosyon, kot sa kontrol pou ede anmenn plis etik dan fer biznes pour tou nou dimoun.  Mersi Mr Deputy Speaker.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Pierre

 

HON DAVID PIERRE

Mersi Mr Deputy.  Mr Deputy, mon konpran lespri par deryer sa Mosyon, me mon onnetman pa krwar ki sa ki Sesel i bezwen, se pou met anplas en lot Lotorite.  Mon kennen poudir lavi i ser.  Dimoun i vwar li difisil pou fer 2 bout zwenn.  Mon konnen poudir nou pe fer fas avek bann sityasyon par egzanp, kot nou ankor vwar bann komodite lo letazer ki ankor pe vann dan bann Laboutik, kot zot bann expiry dates in fini ganny depase.  Mon konnen poudir i annan sityasyon kot i annan sertan marsan i anna monopoly lo serten komodite.  Mon konnen poudir i annan bann sityasyon parfwa kot bann marsan i vin ansanm pou kree en en cartel pou kontrol pri lo serten komodite.  Mon konnen ki i annan bann komodite e bokou ladan bann komodite debaz ki son kalite i enferyer, me i pe ganny vann a en pri siperyer.  Mon konnen ki i annan bann prodwi prafwa lo letazer ki pa bon pour lasante imen, sirtou kot i konsern bann zanfan.  Mon konnen ki i annan bann komodite ki annan bann langaz lo la, ki okenn Seselwa pa kapab lir.  E nou konnen poudir i annan bann lenstans kot bann servis i ganny ofer pou bann pri ki o, pou bann pri ki siperyer, pandan ki sa bann servis i bann servis ki enferyer.

So, mon agree ki ozordi Sesel, Seselwa pe ganny afekte par sa bann sityasyon ki mon’n koz lo la.  E mon osi agree ki wi, nou bezwen fer en keksoz vitman e nou bezwen fer en keksoz ki efektiv.  Me mon pa krwar ki son solisyon se en lot Lotorite.  Sesel i annan en kantite bann tel Lotorite.ki devret kapab pe deal avek sa bann sityasyon, dan en fason efektiv.  Nou annan en bann Comissions. Nou annan nou Fair Trading Commission.  Nou annan nou Public Health Authority, nou annan Customs, nou annan SBS, i annan Natcof ki pe osi zwe serten rol.  So, i annan bann striktir anplas, ki devret permet nou kapab deal ek sa bann sityasyon.  Kestyon ki leve la se eski sa bann Authorities, sa bann Commissions ki mon’n mansyonnen.  Eski zot pe fer zot travay parey zot devret pe fer?  E eski sa bann Lorganizasyon pe ganny bann resours ki zot devret gannyen pou zot kapab fer zot louvraz dan en fason efektiv?  Eski bann Lalwa ki gouvern sa bann Lotorite, sa bann  Commissions. Eski sa bann Lalwa pe ganny respekte?  Oubyen eski sa bann Lalwa i demann amande?  La mon krwar se sa ki nou devret pe gete koman en pei e se la ki nou devret pe rektifye problenm.

Par egzanp Mr Deputy.  Nou konnen poudir i imoral pou en Marsan vann en komodite ki son kalite i enferyer, ki li in aste tre bon marse, a en pri ekivalan avek en komodite ki similer, me ki son kalite i bokou pli siperyer.  I imoralman mal.  Me selman nou pa kapab depan lo moralite, lo nivo moralite en endividi pou nou rezord sa problenm.  Se pour sa rezon ki wi, nou bezwen annan bann Authorities.  Nou bezwen annan bann Lalwa.  Me nou egalman osi bezwen fer sir  ki sa bann Authorities i fonksyonnen e ki sa bann Lalwa i ganny respekte e sa bann Lalwa i marse.

Annou get par egzanp Customs.  Napa okenn komodite ki devret antre dan pei avek en langaz lo la ki personn pa konpran.  I pa devret.  Si Customs ti efektiv, sa bann komodite pa ti pou ariv lo letazer.  But the problem is, eski Customs pe fer son louvraz alaoter ki i devret fer?  Eski Customs i annan tou bann resours pou li fer son louvraz alaoter ki i devret fer?  Eski kot Customs pa pe pas bann sityasyon kot i annan bribery, kot i annan corruption.  Eski i pa neseser pou nou donn plis training bann dimoun ki travay kot Customs?  Eski saler e kondisyon travay sa bann dimoun i rezonnab?  Nou bezwen eksplore e nou bezwen vwar kote dan Customs ki i annan defayans e rektifye sa bann problenm.  Nou bezwen vwar si bann resours, an term lekipman ki Customs i gannyen pou travay avek i sufficient.

So, nou bezwen kapab rode, idantifye e rezord sa bann problenm lo sa nivo.  Nou pe koz quality controls.  Eski Seychelles Bureau of Standards i pe travay alaoter ki i devret travay?  Eski bann lekipman kot SBS i alaoter?  Eski sa bann lekipman i ganny kalibre parey i devret ganny kalibre?  Eski nou annan bann dimoun konpetan ki pe deal avek sa bann lekipman?  Eski sa bann dimoun pe ganny reminere byen parey zot devret?

Mr Deputy, mon krwar poudir en lot Lotorite pou vin zis ankor 1 par lao sa ki deza ekziste, me ki pa neseser  Nou annan nou Fair Trading Commission. Mr Deputy, nou pa kapab allow pou annan unfair konpetisyon oubyen unfair trading dan sa pei.  Alors i zistifye ki nou annan, dan en pei demokratik parey Sesel, kot nou annan en marse lib, i zistifye pou annan Fair Trading Commission.  Me eski Lalwa ki diriz Fair Trading Commission pa devret ganny revize?  Eski kalite resours  ki nou pe donn Fair Trading Commission pou fer son travay avek i sifizan?  Mwan mon krwar poudir non.

1, i pa sifizan.

2, Lalwa i devret ganny revize.  E si nou reviz Lalwa, nou met alaoter e nou fer sir ki sa Lalwa i ganny aplike parey i devret ganny aplike e sa Lalwa i ganny respekte parey i devret ganny respekte, mon krwar pou annan en gran diferans.

Ler nou get Public Health Authority.  Nou’n koz lo bann marsandiz lo letazer ki pa bon pour lasante.  Dizon in pas Customs. Be nou annan Public Health Authority, ki partly responsab pou sa, pou fer  sir ki bann komodite ki nou pe konsonmen i bann komodite ki bon pou lasante.  But again the question ki nou demann nou lekor i i eski zot annan ase resours, be it resours materyel oubyen resours imen, pou zot kapab fer sa travay parey lepep Seselwa i espekte zot fer.  Zot donn zot tou, but within sa limit, sa bann resours ki zot annan pou zot travay avek.  So, eski pa in ler pou Gouvernman pran sa koman an priyorite e met tousala anba microscope, vwar kimannyer, kwa ki nou bezwen fer, kote nou bezwen aranz bann Polisies, kote nou bezwen amann Lalwa, kote nou bezwen met plis resours, pou fer sir ki sa sityasyon ki alarman dan sa pei, i vin en sityasyon ki ganny mete anba kontrol.

E mwan mon pa krwar, mon enn sa dimoun ki pa krwar ki nou bezwen annan en lot Lotorite.  Mon krwar wi, sertennman, loter Mosyon i annan rezon pou dir poudir sa sityasyon i en sityasyon enkyete.  Me mon krwarpoudir nou devret viz ver bann Lenstitisyon ki nou annan today pou nou deal ek sa problenm akoz sa bann Lenstitisyon pa pe neseserman mars parey devret marse.  Bann Lalwa ki diriz sa Lentitisyon pa neserserman pe ganny respekte.  So, annon ale, review sa bann Lalwa, review bann Polisies.  Annou met resours e mon very sure poudir sa problenm pou ganny rektifye.

Akoz wi Mr Deputy, mon dir sa tre byen for.  I pa akseptab.  I pa akseptab dan bokou, bokou lenstans bann pri, sirtou bann komodite debaz.  Bann pri ki bann konsomater i peye pou sa kalite bann komodite ki zot gannyen.  I pa normal – apepre en mwan edmi pase mon ti pe koz avek en fanmiy ki dir mwan zot in save en kantite letan pou zot kapab aste en lanmizik ki zot ti’n kontan, me malerezman apre ki zot in aste sa lanmizik, zot in komans servi li e pa bokou letan plitar, sa lanmizik ti kase.  Menm si zot ti pey sa lanmizik en pri vreman o, me sa kalite ki zot ti gannyen ti en kalite enferyer.

Mon pa krwar i zistifyab.  Mon pa krwar i devret kontinyen.  Mon krwar nou devret rezourd sa problenm, me pa atraver en lot Lotorite, me atraver sa ki nou deza annan anplas e renforsi zot, fer zot vin pli for, fer zot morde e mon krwar sa problenm ava rezourd.  Mersi Mr Deputy.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab De Commarmond

 

HON CHARLES DE COMARMOND

Mersi Mr Deputy Speaker.  mr Deputy Speaker, where there is a will there is a way.  Mon krwar mwan ki sa Mosyon i devan nou i en Mosyon dizour.  I en Mosyon apropriye.  I en bonn Mosyon.  Me nou, nou kapab koze, dir tou bann zoli pwen, bann pwen valab, bann pwen ki enportan, me malerezman nou, nou napa sa manda pou sanz bann Lotorite neseser.  Savedir, sa bann Lotorite i bezwen annan en lot landrwa laba ki fer arive sa ki nou, nou wish i ete.  Sa ki nou aspirasyon, sa ki nou, nou pe feel e ki lepep pe feel. Nou, nou pe dir, me si i pa ganny etablir, then i difisil.  Amwen nou al fer en lot – pa konnen dan Civil Society laba, nou al fer en body quelque par.  Me selman, pour en keksoz morde i bezwen en keksoz ki vin byen from petet lo kote Legzekitiv.

Me mon dir ki sa Mosyon i en Mosyon bon e apropriye osi akoz Bidze pe vini e nou swete alors ki Lotorite konsernen i ekout sa bann keksoz ki nou pe dir dan sa Mosyon atraver bann entervansyon e ki si nou vwar li alor, i neseser en keksoz i kapab ganny fer pou etablir sa ki nou pe dir.  La mon a fer keksoz en pti pe kler osi dan detrwa keksoz, akoz ennler letan nou Lasanble i koze, i annan serten dimoun ki pa konpran kwa ki nou pe koze.  I pa ni oze demann ketsyon, ni leksplikasyon, me zot write lo en kalite fason ki rann dimoun enpe bet.

Ou konnen, i vre nou’n antre dan Multiparty nou.  I vre ki nou’n antre dan liberalizasyon.  I vre ki nou antre dan prevatizasyon.  I vre ki nou’n antre dan en lekonomi lib.  Napa lezot kalite ki nou pa kapab eksplike ankor.  Tou sa ki’n ganny fer i byen li, me selman i pou anmenn rezilta negativ si i mal ganny zere.  Si i mal ganny aplike.  Si i mal ganny met an pratik.  Par egzanp, ler ti annan zis en gro Parti, prezan ti annan pri kontrol, en bann ti dir pa bon.  I ok, pa bon.  Lepep osi parmi lepep en bann ti dir pa bon.  Ki pe kriye ozordi la.  Bann ki pe kriy lasasen ozordi, ti dir pa bon.  Ok, nou’n sanze.  Mwan mon enn ki ti la letan in sanze e mon ti warn dimoun.  Mon ti dir dan Lasanble atansyon.  Sa ki nou pe dir i annan osi son reperkisyon.  Mon pa pe zistifye neseserman sa bann problenm ki egziste konmsi i ok mwan.  Mon dir selman, i annan son reperkisyon.  Me selman dan swa.  Dimoun i bezwen annan swa e i normal sa.  Dimoun i bezwen annan swa, i normal.  Ki nou pe rode ozordi.  Deza lavi pa fasil.  Dan liberalizasyon e privatizasyon i koumsa.  Pri, menm pri larzan i sanze de zour o landmen.  Menm valer Dolar, zour i perdi valer sa Dolar, i annan en sanzman dan pri.  Zour i ganny valer, i annan en sanzman dan pri.  Malerzman, i pa mars tro byen ler ou vwar valer – Dolar i perdi valer.  Pri i monte.  Zour Dolar i reapresye la, sa pri pa desann parey i ti ete avan.  Malerezman.  Me selman dimoun ozordi ki oule, valer pour son larzan.  Value for money.  E i oule son kalite prodwi.  Dimoun napa problenm li.  Mon krwar i annan en Onorab ki’n dir taler, ki dan One Dollar Shop laba i ale e osi isi Mahe la kot Loulou par egzanp ou ale, ou ganny ou, akoz i dir ou kler laba son keksoz i bon marse li, akoz i enn kalite prodwi.  I ok.  Dimoun i konnen i ale e parfwa i ganny valer pour son larzan.  Me malerezman, ou al dan parfwa lezot Laboutik ki sipoze brand, me ou pa gannyen akoz i annan kalite dimoun li, i parle kot Loulou li.  I pa ale dan bann Laboutik koumsa.  I al dan – ou konpran.  Li i al dan branded shop.  Laba ou ekspekte i pou pli ser.  Si ou al laba wi i pou pli ser.  Me selman, son kalite i devret pli bon osi.  Be nou, nou branded shop dan Sesel i dan problenm menm li osi li.  Ou al dan branded shop son kalite parfwa i pli enferyer ki kot Loulou.  Nou sa ki nou pe dir nou.  Sa nou problenm.  Nou pe dir ki anna 2 pwa 2 mezir.  Konmsi keksoz pa mars parey pou tou keksoz.

En boug i fer en lalkol isi Sesel, i annan en problenm ek son pri konpare ek lot ki fer osi en lalkol dan Sesel menm.  Ou konpran.  Ou pran bosirum, avek sepa lezot rum, i annan problenm.  Mon pa konnen si pri ki ganny determinen par figir dimoun, par kalite sa biznes, par landrwa kot sa biznes i ete.  Mwan mon pa konnen me selman i annan en problenm.  E sa problenm li, i dekoul lo sa konsomater e Mosyon li i pe adres sa.  I dir gete.  Ou, ou kapab annan ou problenm anler laba.  Lager ant zot bann biznes, bann isi bann laba.  Sa ki oule fer kartel, sa pa oule fer kartel.  Sa ki isi.  Whatever ki zot oule fer, pa afekte konsomater.  Sa en pwen ki mon oule fer resorti.

En lot keksoz ki nou realize, ki nou vwar i egziste.  I annan dimoun dan biznes  ozordi dan Sesel ki oule ozordi i ouver en biznes e demen bomaten i anvi in fini tir son Kapital, in fer son profi, in kouver tou son depans ensidswit.  Konmsi i oule ris ozordi pou lannmen, lo ledo konsomater.  Sa nou dir i mal.  E osi sa Mosyon mon krwar i pe adrese.  I dir tyonbo en kou.  Pou ou fer sa, ou bezwen donn en pri egzorbitan ou prodwi.  En pri ki fake.  Pa zis sa komodite ki pou fake la.  Ou pri osi i fake.  Dan Sesel, pri komodite dan kantite sirkonstans i fake.  E sa i afekte konsomater e Mosyon pe dir sa osi i mal.  Gouvernman get ladan.  Lotorite konsernen, ede pou deal.

Lot pwen ki alor Mosyon pe adrese.  I pe dir ki fodre zanmen en pei i les, i les li konpletman ganny gide par marse lib.  Bann Lalwa, bann lareg marse lib, akoz i annan en ta blokaz e en ta lenzistis dan sistenm marse lib.  Sa osi en pwen ki’n ganny resorti klerman dan sa Mosyon e ki nou pe dir Lotorite i bezwen gete e pran konsiderasyon.  Savedir ki marse lib, kantmenm nou dir marse lib la, i annan problenm ladan.  E prezan nou pa kapab zis pran sa ki marse lib i dir ala sirfas.  Ou bezwen regilariz li.  Ou bezwen vir son tournavis.  Ou bezwen fer sir ki i fonksyonn an tenir kont ki i annan piblik, ki i annan lepep ki fonksyonn dan sa marse lib e non pa zis sa bann marsan e sa bann prodikter ki fer larzan dan marse lib.  Savedir nou pe dir, Mosyon pe dir ki pa zis profi ki konte.  Nou pe dir ki dan pei e dan Sesel, i bezwen annan marse lib wi, me i bezwen osi, bann biznes i annan en konsyans biznesmenn.  I bezwen annan en konsyans e non pa zis mazin son profi.  Sa osi en pwen ki sa Mosyon i pe adrese.

Dan tou sa Mr Deputy Speaker, nou vwar poudir Mosyon i dir en Lotorite efektiv.  Nou vwar poudir alor, parmi bann diferan lenstriman ki ekziste.  Diferan striktir e komite ki ekziste.  Nou vwar poudir i annan still en problenm.  Savedir i anna problenm ki Biro Standar i pa kapab deal avek.  Plizyer rezon i pa kapab deal avek.  1, i pa kapab deal avek akoz i napa ase resours imen.  Dezyenm, i pa kapab deal avek akoz i napa ase resours finansyel.  Trwazyenm i pa kapab deal avek.  I napa konpetans lo nivo kalite lenstriman, lekipman pou li donn e evalye serten sa bann prodwi.  E nou’n vwar la dernyen kou la, detrwa semenn pase, in vin devan nou Lasanble en Bidze Siplemanter.  Mon ti krwar SBS i ava enn sa landrwa ki ava dir ok. Mon mank sa bann keksoz e mon krwar sa i vital akoz nou pe al antre dan WTO. I annan bann keksoz ki bezwen osi ganny gete e mon a demann larzan ek Lasanble pou mwan al fer sa bann keksoz. Be non.  Nou’n vwar still ki i annan Bidze Siplemanter, bann keksoz pa’n vini dan sa direksyon.  Nou annan en problenm.  Savedir menm ki ou pou kapab dir met ou Bidze nou a donn ou larzan, i annan still bann lenstans ki i pa mete.

En lot landrwa ki nou annan problenm se sa ki regilariz Food Act. Sa ki apply Food Act la, laba kot Lasante, i osi annan gro problenm.  Gro manman problenm.  Zot kriye, kot Lasante, me selman nou vwar poudir zot menm zot ki les sa bann keksoz, move kalite prodwi lo letazer.  E zot pa fer much.  E ennler mon dir, zot napa ase manda.  La nou bezwen revwar Lalwa ki fer zot fonksyonnen.

Lot landrwa, lot zour, nou’n tande dan Televizyon, dan Radyo, NATCOF.  NATCOF i dir ou li klerman i napa manda li. I napa much pour li soz.  Zis i get, get konsomater, i diskit, diskit ek zot, me i pa kapab morde.  I annan an labous, me selman i napa ledan ladan.  E li NATCOF, i fye bokou lo Fair TradingFair Trading mon oule dir la, i pe sey son best.  Pe tape menm Fair Trading. E Mosyon mon krwar i al bokou ek Fair Trading. Mon krwar mwan, mon a esplike en pti pe.  Alor Fair Trading malgre son bon lentansyon, i anvi fer en kantite keksoz anplis, me i pa kapab akoz manda.  Manda, scope or Lalwa i pa permet li al kot fodre ale.  Savedir i annan serten problenm ki nou pe rankontre dan pei la, dan marse lib la.  Dan kestyon pri, kalite enswidsit kot i konsern komodite.  Dan trik, lot, whatever ki ou kapab mansyonnen, i personn pa touse.  Ni CustomCustom osi i annan son problenm laba li.  La erezman Custom pe al ganny sa Scanner.  Nou ti koze lo Lasanble lot zour.  Custom la i pe al ganny son Scanner byento.  Dan en pti pe letan, i a gannyen.  I pou bon sa.  I a ede.

Me alor, nou vwar alor ki sa FTC la, Fair Trading Commission la, li bezwen ganny gete.  Savedir letan nou a pe koz en Lotorite efektiv, i pa zis kree en lot body.  Mon pou dakor avek Leader Lopozisyon la, kree en lot body pa son solisyon neseserman la.  I annan lezot dimoun ki’n mansyonn sa.  Mon krwar Onorab pillay.  Savedir, me sa ki nou pe dir i fer sans li.  Nou bezwen met nou parla.  Mon krwar se ogmant scope pou vwar sa bann Lenstitisyon ki nou’n mansyonnen, spesyalman Fair Trading.  Donn Fair Trading enpe plis pouvwar.

Ou vwar Mr Deputy Speaker, ou ankor rapel dan vye dan Lasanble, mwan ek ou nou ti Manm sa vye Lasanble la.  Ti ankor Anvil laba e mon ti met en Mosyon.  Mosyon pou demann ki Gouvernman i konsider vin en Manm Lorganizasyon Veritas.  Pa Karitas ki annan kot soz la, Veritas.  Sa Lorganizasyon, Lorganizasyon baze an Frans, i annan son bann diferan filyal partou dan lemonn.  La Reunion pli pros avek nou i annan.  E i annan osi lezot Lorganizasyon similer.  Lezot Lorganizasyon parey e zot, enn zot rol prensipal, se pou fer sir zot verifye pri e kalite prodwi ki annan, ki vire dan lemonn e ki annan dan en pei.  Par egzanp, si nou form par sa tel Lorganizasyon.  E i annan detrwa parey mon dir sa bann Lorganizasyon mondyal e Sesel i devret afilye li avek serten sa Lorganizasyon.  Mon konnen, ou bezwen pey son Membership Fees.  I kapab en pti larzan sa wi.  Me nou bezwen peye pou nou al ladan.  La, enn bann rol sa bann Lorganizasyon ki zot fer, se ki si en prodwi par egzanp ki lo marse, nou krwar ki son pri i verman egzorbitan.  I vreman andeor konteks e nou annan doutans.  Deswit komela nou al online lo Computer enswitswit.  Ou annan – si ou en manm sa Lorganizasyon, ou pou gannyen fasilman kot sa prodwi i sorti.  Dizan sa prodwi i sorti Sengapour.  I pou dir ou tou landrwa Sengapour ki vann sa prodwi an wholesale e ki son bann varyans pri.  Savedir ou pou konnen ou.  Si sa prodwi, laba Custom in ganny deklare tan e i dir ou i sorti Sengapour, ou pou vwar klerman e tyonbo.  Si Sengapour, lala son varyans.  I sorti tel pri, i al ziska tel pri.  Si i pli ser ki sa ou pli bon marse ki sa, i annan en problenm.  E sa i a permet sa Lotorite, ki swa Fair Trading, swa ou’n donn sa Custom, ki swa i reste avek Finans.  Dan Minister Finans i kapab osi pran sa rol e sa responsabilite.  I kapab alor verifye sa pri.  I dir ou poul i sorti Brasil.  Poul sorti Brasil, i ale i tyeke.  I dir ou lala.  Dan tou Brasil antye, lala bann varyans pri poul wholesale ki sorti laba.  Ou pou konnen ou.  Tel prodwi i sorti Sid Afrik.  Menm zafer.  Savedir i permet nou kapab konnen, regilariz pri.  Fer sir ki bann Marsan pa al telman an ekse lo pri ki zot vann zot komodite.  Sa mon krwar i en fason konkret ki kapab ed nou ladan.

Me serten dimoun pa ti oule ki Sesel i antre dan sa bann Lorganizasyon.  Ti’n rod tou kalite rezyon pou dir akoz pa bon antre ladan.  E mon’n konnen apre akoz ki vreman pa bon pour sa bann dimoun.  Pa pou Sesel.  Serten dimoun in vwar son rezon akoz pa bon me nou pei nou krwar i bon.  Pour lepep e mon demann Gouvernman pou revwar son lenportans antre, et afilye avek sa bann Lorganizasyon, pou kapab ede dan sa prosesis pri kalite prodwi, ensidswit.

Mr Deputy Speaker, mon ti pou vin dan Lasanble ozordi avek en pannyen.  Me selman, apre mon’n mazinen i enpe tro lour, akoz ladan ti annan detrwa prodwi dan bann laboutik Sesel, ki mwan menm mwan personnelman mon’n aste e ki in servi zis en fwa.  Me prodwi letan ou get li, i de kalite.  Parfwa menm inovativ.  En tors par egzanp mon’n aste Pointe Larue.  Ou kapab plug li, i sarz son lekor.  I pa servi batri li en.  Pa servi batri ditou.  Ou plug li, i sarze.  Mon dir be sa i fantastik.  Les li kantmenm nou a pey en pti gin anplis kouran, me selman la a tors mon pa bezwen al rod batri.  Batri ou konnen dan latmosfer en problenm osi.  Be mon’n servi zis en fwa.  Pa’n kapab sarz ankor.  Sa Laboutik i dir mwan, napa garanti lo la.  Mwan osi mon pa’n tyek garanti.  En fot de ma par.  Mon pa’nn get garanti ek sa prodwi.  La mon get tors dan lakour.  I get mwan, mon get li.  I pa ni kler mwan.  Me non, konmsi konkret ki mon pe dir ou.  Mon pa’n zet li ekspre.  Si ou anka ou demann mwan, la mon pe eksplik sa, ou dir mwan be anmennen nou a gete si vre.  Mon ava anmennen ou a gete si vre Mr Deputy Speaker.

Mon oule dir alor ki konmsi konkretman sa ki nou pe koze i fe.

So, nou vwar Mr Deputy Speaker, ou al dan plizyer prodwi en.  Sigaret.  La mon’n aret fimen.  Me ler mon ti fimen Mr Deputy Speaker, lo letazer, sigaret fake ki in pase andeor sistenm normal.  I lo letazer Laboutik.  Ni son Custom pa vwar, ni son kot Minister Finans, ni son lezot Komite, ni kot Licensing, personn pa vwar.  Zot pase, dan sa bann landrwa personn pa fimen, dapre mwan e personn sa bann Lotorite pa vwar e kanmenm zot vwar, zot lizye i fermen letan zot pe get sa keksoz.  E zot konmsi sa bann prodwi i kontinnyen ganny vann e konsomater i kontinnyen ganny abize lo la.  And that is wrong. Sa ki nou pe dir alor, i bezwen annan en lord dan tou sa bann keksoz.

La detrwa zour pase, lo dump site.  Lo dump site laba Cascade, prodwi ki ganny zete, ki sipoze ganny antere.  I annan en prosedir pou fer tou sa.  Lasante i bezwen la.  Sa prodwi i ganny antere devan li.  Ganny kouver.  Personn pa pran.  Be prodwi in ganny anmennen kot dump site swadizan pou discard.  Pou antere.  Be pa’n ganny zanmen antere.  Letan pe ganny antere, i annan bann dimoun ki la reste lo dump site. Zot in vini pou vin pran e sa gro masin la in kraz lipye.  2 lipye.  Toulede lipye en garson Cascade.  Fer mwan lapenn.  Ou sezi Mr Deputy Speaker.  It goes to that extent.  E Lotorite i pa fer much ladan.  Bezwen annan en rezon. Ou pa kapab.  Dimoun pa kapab antre lo dump site koumsa.  Konmsi sa keksoz la, ki nou pe koze la, i pa izole sa.  I bann keksoz ki ansennen e dan pei, bann Lorganizasyon osi i ansennen pou kapab met en lord ek tou sa.  Be si napa ansennyen la, napa lord.  E alor letan bann dimoun i ganny tyonbo red handed, si napa narnyen konkret e serye ki ganny fer me zot pou fer ankor.  Met ou Deputy Speaker dan plas sa bann dimoun, ou pou fer ankor.  Mwan osi tou, menm zafer.  Savedir ki bann Lotorite i bezwen annan en pinisyon sever, ler i ariv lo sa kestyon pri komodite akoz i tous vant dimoun.  I toud bezwen piblik e alor nou devret pli serye avek sa.

Mon krwar ki bokou in ganny dir Mr Deputy Speaker, lo sa size sa Mosyon ki devan nou e mwan mon krwar klerman ki i devret annan en Lotorite efektiv ki vreman kapab ede dan kalite komodite lo marse lokal e osi efliyans zot pri.  En fason ki Lepep i a kapab dan sa sityasyon, dan sa moman difisil, kapab konmsi ganny en better deal pour zot larzan, pour son larzan.

Avek sa mon ava siport sa Mosyon.  Mon a demann tou mon bann koleg pou osi siport sa Mosyon.  Mersi Mr Deputy speaker

MR DEPUTY SPEAKER

Right of reply Onorab Bresson.

 

HON GALEN BRESSON

Mersi Mr Deputy.  E la mon krwar bokou in ganny dir.  An pasan Mr Deputy, en koleg in anvoy en not e mon krwar i enportan, lo menm bann langaz ki nou konpran.  Dan sa ka par egzanp pe dir mwan.  Lo Toilet Paper ki sipoze i met 2 ply dan en pake 10.  3 ladan i 1 ply. Alor, menm sa ki nou konpran, nou lir, ladan menm zot annan – zot pa pe donn nou sa kalite.  Nou pa pe aste sa ki’n met lo pake.  Tousala an gro, i ganny met ansanm e keksoz ki’n ganny resorti i tre enportan.  Onorab De Commarmond in fer en pwen.  Be nou annan en trwazyenm port of entry.  Nou annan Sea Port.  Nou annan kot Pointe Larue, Airport.  Me la nou annan dump site koman trwazyenm port of entry.  Eski nou pou bezwen re-anforsi akoz tousala pe retourn ankor lo marse pou ganny vann e Mosyon ozordi pe koz lo kalite e i afekte akoz i sorti.  In fini expire.  In sorti laba.

E an gro, keksoz ki vreman, vreman enportan enportan e primordyal  ki sa Mosyon pe regarde, se ou dan lakour.  Se ou sa konsomater ki asiz kot ou.  Ki deside al travay.  Pran ou larzan, aste en komodite, ou oule valer pour ou larzan.  E la nou pe dir kalite.  Si ou pran ou larzan R1, R10, R20 mil, R1 milyon, ou al aste sa ki ou anvi lo marse lokal, ou ekspekte sa valer.  E la nou pe dir, be it ki i en Lotorite ki vin nouvo.  Be it ki nou re-anforsi sa ki la, ki mon krwar bokou bann Onorab, komansan par Onorab Pillay ki’n met sa pwen devan.  Annou re-anforsi bann ki la.  Annou re-anforsi zot.  E zot.  Pa nou ki re-anforsi.  Nou, nou pe dir i bezwen akoz nou, nou’n ganny mandate par bann dimoun dan nou distrik.  Bann ki’n ganny Eleksyon dan zot distrik.  Nou’n ganny 0 pou koz dan zot par e pou koz pour zot.  E zot pe dir, nou pe soufer.  Zot pe donn nou bann keksoz ki pa valer pour nou larzan.  E nou pe koz pou zot e nou pe dir e lans en lapel ek sa bann Lotorite ki ekziste.  Se zot devwar pou regard zot bann operations rule.  Si pa morde, anmennen nou a gete e sa tors ki Mr De Commarmond pe koz lo la.  Onorab De Commarmond.  Nou a mete, nou a klere.  Nou a gete si i bon e nou, nou a pase.  Akoz nou louvraz i Lezislativ dan sa Lasanble.  Nou bezwen re-anforsi.

Mr Deputy, an gro, kalite i en keksoz tre, tre, tre enportan.  E mon kontan ki en koleg osi i dir Ekonomis ozordi pe ganny son pri tre, tre enportan ozordi e li i pe dir, menm bann Ekonomis ozordi pe vwar ki vre.  Free market i egziste me Gouvernman i bezwen antre, met son pwen ladan.

E trwazyenmman, mon ti a kontan dir.  Ler mon’n komans Mosyon mon’n dir diferan fason akoz, me en koleg in fer resorti ki St Thomas li osi in zwe son rol e sa i osi enn mon non.  Kekfwa sa gidans St Thomas dan mwan, ki’n fer mwan met sa kalite Mosyon ozordi.

E avek sa, mon a demann bann koleg pou siport sa Mosyon.  Mon a dir mersi Mr Deputy.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon.  Lo sa Mosyon nou pran en vot.  Tou bann ki anfaver, lev lanmen?  Okenn Manm ki kont?  Mazorite in vot anfaver.  Mosyon in ganny aprouve.

(Technical problem)

(ADJOURNMENT)