::
Home » Verbatim » Verbatim - First Term 2006 » Tuesday 23rd May, 2006

Tuesday 23rd May, 2006

NATIONAL ASSEMBLY OF SEYCHELLES

Tuesday 23rdMay 2006

The Assembly met at 9 am

National Anthem

Mr Speaker in the Chair

 

MR SPEAKER

Bonzour tou Onorab, si nou kapab tenny tou bann mobile e nou a komanse avek nou premye mosyon.

 

MR PATRICK HERMINIE

Msye Speaker nou pe rankontre ozordi pour nou aprouv en mosyon pou ratifye konvansyon enternasyonal kont dopaz dan sport. Dopaz Msye Speaker, i vedir itilizasyon serten sibstans par en atlet avek bi pou ogmant son performans.  Sibstans ki ganny servi i varye e i enkli plizyer group e kategori.  I annan paregzanp bann stimulants ki enkli latizann parey ephidine, narkotik parey morfin, bann  kalabinoid parey marijuana, lalkol e serten latizann tansyon tel ki atenolol ki  bokou dimoun i servi isi Sesel pou tret zot tansyon.

I enportan pour osi azoute Msye Speaker ki dopaz i osi enkli paregzanp litilizasyon loksizenn atifisyelman ki osi enkli bann azan anabolik ki ganny servi bokou pou devlopman misk, bann hormones e menm bann latizann ki fer ou pas lirin anplis. Rezon ki mon’n al dan sa lalis tre detaye Msye Speaker se pou sey enpresyonn lo nou lasanble nasyonal ki kalite lanpler sa problenm dopaz i kapab pran.   Mon krwar, ki i pa neseser pour mwan al dan detay ki moralite deryer dopaz. I pa zis donn en atlet serten lavantaz, en keksoz ki fondamantalman al kont prensip fairplay me i osi a lontern afekte lasante sa bann atlet.

Dopaz i osi en move legzanp pour nou bann zenn sirtou pour nou bann zanfan. Dan sport Msye Speaker dopaz i ganny konsidere dan menm kategori avek vyolans fizik e verbal, leksplwatasyon, komersyalizasyon an ekse, koripsyon e vol.  Kod mondyal kont dopaz i fer nou rappel ki ler nou selebre sport, nou pe selebre plizyer valer imen, nou pe selebre etik e fairplay, nou pe selebre en bon lasante, nou pe selebre lekselans, karakter ek ledikasyon, lazwa, teamwork dedikasyon ek komitman. Respe pour lalwa ek lareg, respe pour nou lekor ek nou prosen, kouraz tolerans, lakominote, nou pe selebre solidarite. Doping Msye Speaker i al fondamantalman kont sa bann valer nob.

Legzanp dopaz dan sport i bokou, e malerezman menm nou pti pei Sesel pa’n ganny eparnye, vwala rezon   akoz an 2003 le 3 Me, Sesel atraver Minis Sport, Madanm Sylvette Pool, ti sinny the Copenhagen Declaration, Deklarasyon Copenhagen kont dopaz dan sport. An sinnyan deklarasyon Copenhagen Mr Speaker, gouvernman Sesel ti’n komet son lekor pou rekonnet e enplimant kod enternasyonal kont dopaz.  Me malerezman sa kod enternasyonal kont dopaz pa ti met met okenn lobligasyon lo bann gouvernman pou met anplas dan zot pei bann lezislasyon neseser ki pou fer sa lalit kont dopaz dan sport vin pli efektiv. Vwala akoz anba parasol UNESCO bann gouvernman atraver lemonn ti drafte konvansyon enternasyonal kont dopaz dan sport.

Petet Lasanble i ava demande akoz UNESCO, akoz bi UNESCO parey nou konnen se pou promot lape ek sekirite atraver ledikasyon, lasyans e kiltir. Sport parey nou osi konnen i zwe en rol enportan pou promouvwar ledikasyon devlopman ek lape.

Sa konvansyon Msye Speaker i egzize ki en gouvernman i met anplas en kad legal e administratif pou deal ek problenm dopaz. I etablir labaz pour korperasyon enternasyonal tel ki dan training, ledikasyon ek finans pou konsolid kapasite lokal oubyen pour pli byen elimin dopaz dan sport. An ratifyan sa konvansyon   Sesel i ava pe anvoy en mesaz tre kler avek lemonn enternasyonnal ki i kont drog dan sport.

Fodre dir Msye Speaker ki depi ler Sesel in sinny deklarasyon Copenhagen, nou pei in met anplas en komisyon nasyonal kont dopaz, the National Anti-Doping Commission ki ozordi i annan son prop polisi anti dopaz fer plizyer tests lo nou bann sportsmen e menm annan en plan stratezik ki’n ganny  laprouvasyon WADA.  WADA i the World Anti-Dopoing Agency ki lorganizasyon enternasyonal ki annan manda anba sa konvansyon pou promot, kordin e monitor sa lalit kont dopaz dan sport dan tou son form.

Aktivite WADA i kapab ganny divize an 6. Premyerman i fer sir ki tou pei manm i swiv kod enternasyonal kont dopaz. Dezyenmman i fer marse en sistenm ledikasyon pour bann gouvernman ek atlet, pa zis lo danze e konsekans dopaz me osi lo drwa bann atlet.

Son trwazyenm rol i enn ki syantifik, e dan sa rol i prepar sa ki nou apel the prohibited list ki regroup tou bann sibstans ki potansyelman i kapab ganny servi pour dopaz.  I osi fer plizyer resers a en nivo global pou idantifye e detekte bann nouvo metod dopaz ki ganny envante. Rezilta sa bann resers i ganny partaze ek bann pei manm sa konvansyon.

En lot son rol enportan Mr Speaker se pou konsolid bann progranm kont dopaz dan bann pei manm e finalman i annan en progranm test pour elite level athlete  lo en baz no advance notice out of competition testing, en keksoz ki ozordi pe ganny servi isi Sesel avek bann rezilta ase sirprenan.  Tou sa bann responsabilite WADA ki mon’n fek site i evantyelman osi bann benefis ki Sesel pou gannyen ler i ratifye sa konvansyon ki ava fer ki letan nou bann atlet i al fer konpetisyon enternasyonal zot ava konnen ki zot prop e ki napa okenn sans, ki pa zis zot repitasyon me pli enportan repitasyon Sesel pa ganny sali.

Les mwan enform sa lasanble ki depi lannen in komanse in annan 187 atlet dan 27 overseas trip ki’n al fer konpetisyon a letranze. Enplimantasyon provizyon sa konvansyon pou ganny kordinen par en conference of parties ki regroup tou bann pei manm e UNESCO pou donn dipor sekretaryat. Konvansyon limenm Msye Speaker ti ganny adopte 19 Oktob 2005 an Paris dan  33 zyenm sesyon UNESCO kot Sesel ti ganny reprezante par

Minister Danny Faure. Ziska aprezan 13 pei in ratifye li, e pour li vin anfors i pour neseser ki 30 pei i ratifye sa konvansyon.  Ratifikasyon sa konvansyon pa pou anmenn okenn kou adisyonnel pour gouvernman Sesel. E donk alors Msye Speaker mon ava demann sa lasanble nasyonal pou aprouv sa mosyon. Mersi bokou.

MR SPEAKER

Okenn ki segonn sa.

 

MS RUKAIYA JUMAYE

Mon segonde Msye Speaker e mon ti a kontan dir de parol lo la.

Msye Speaker nou tou ki prezan dan sa lasanble nou konnen ki sport i form parti entegral dan devlopman imen. Sport i enportan parey in ganny dir dan sa trete, dan devlopman moral, lasante e fizik en endividi. I en fason ki en ert imen i devlop son potansyel e osi enform lepanouisman. I annan ki fer sport koman en pastan e i annan ki dedye zot lavi e zot letan koman en profesyon.

Ozordi nou vwar ki sport in devlope, i annan tou kalite form sports. I annan atletik, nou konnen, volley-ball, badminton, wrestling, ozordi karate, judo, canoeing, paragliding etc. Dan enn de sa bann legzanp zot ava dakor ki  bokou zefor i bezwen ganny mete. Ler nou koz lo konpetisyon dan sport enn bann pli gran bi dan sa domenn se gannyen, gannyen, gannyen a tou pri. An dot mo, si en lekip foutbol i pran par dan en konpetisyon a letranze, le bi mazer se ranport laviktwar e anmenn  lakoup sanpyon pour nou pei.  Sitan ki presyon lo nivo enternasyonal se winning only, bann sersers in agree ki sa dan en fason in abes standar e ethics sport dan lemonn an antye. Si sa i vre ou fo, me le problenm ki lemonn sportif pe fer fas avek se wi, doping dan domenn sportif parey mon koleg in fer sorti.

Sa vedir ler en sportsman i ganny dekouver ki i pe servi bann sibstans pou ed li dan son leprev sportif, bokou pei omonn e bokou gouvernman i depans bokou pou amelyor sport dan zot pei, pou fer zot zenn zenerasyon kontan. Bokou i ganny envestir ans ki konsern lenfrastriktir apropriye pour ki bann ki dan sport i ava vwar li pli fasil pour zot devlop zot.  Me bokou pei pe osi vwar li pe fer fas avek dopaz e sa in vin en problenm tre grav.

Ozordi menm avek sa i annan bann dokter ou farmasis ki menm perdi zot  license pou practice akoz sa problenm. Ozordi bokou zenn i enterese dan sport e nou Sesel nou vwar ki bokou nou bann zenn sportsmen zot devoue pour zot vin lanbasader zot pei, sirtou a letranze. Mon espere ki sa i a reste la ka.

Dopaz dan sport i pa fek egziste. Dapre resers in demontre ki dan listwar in egziste, since the third century before Christ. I osi en fe ki lefe ki dopaz dan sport pe ogmante deplizanpli, sa i montre ki bann polisi onivo enternasyonal depi bann an 1960 pou konbat sa pa’n vreman efektiv.  Alors lemonn sportif i bezwen fer sir ki bann polisi i ganny met azour e ganny regete olye ki nou rely lo bann ki egziste deza.  Bokou in ganny dir ki lefe ki doping dan sport pe ogmante, ki nou sosyete pa kapab met blanm lo zis farmasis ou devlopman dan medsin me en regard i bezwen ganny gete dan tou domenn nou sosyete tel ki devlopman sosyal, devlopman dan la medsin. Ozordi paregzanp nou vwar ki i annan bokou depandans lo bann drugs ki annan e i en fe dan bann pei kot sa ki nou appel medicinal intervention paregzanp lo kestyon diet en dimoun, pou dormi, konsomasyon lalkol, e ensideswit. Ozordi nou menm annan dapre bann sersers sa ki nou appel limenm medicalisation of sport.

Paregzanp ozordi dan devlopman nou pa pou vwar petet en atlet ki pe train avek lezot bann atlet me plito li avek en sport sa ki nou appel en sport physician e  zot devwar se pa zis tret bann blesir me ede pou montre bann diferan sipor medikal kot atlet  i kapab tay pli vit.  Alors sa i fer ki petet i enn bann fakter dapre bann sosyolog ki anmenn dopaz dan sport.

Msye Speaker nou kapab kontinyen asize ozordi e koz lo sa size ankor pour 300 an me lefe i reste ki doping in vin enn bann gran konsern onivo enternasyonal. Doping in ganny vwar pour pli komen dan bann sport tel ki atletik, weightlifting e siklis.  Nou onivo Sesel nou konn tre byen ki sport in devlope tre rapid. Bokou nou bann zenn in fer nou loner a letranze dan diferan domenn e annou pa oubliye ki se pa  limaz sa atlet ki at the forefront, se limaz nou pei onivo enternasyonal.

Ankor ennfwa nou pou koze lo la me sa ki pli enportan Msye Speaker se lenplimantasyon sa trete onivo nasyonal akoz si nou pa fer atansyon nou kapab vwar nou pe fer fas avek bokou bann laport ouver. Doping dan sport i premyerman met en presyon lo en gouvernman, en laspe cost pou adopte bann dernyen teknik pou detekte bann sibstans dan lekor en sportsman. Dezyenmman lo sa atlet i bezwen al dan bann reabilitasyon e bann lezot aspe ankor. At the end of the day i vin en presyon lo nou gouvernman e nou touy limaz nou pei dan sport,.

Alors mon krwar ki Sesel i deza annan en komisyon ki deal avek doping dan sport. Mon krwar an adoptan sa konvansyon nou pou ede pour ki nou bann sportsmen ava ganny proteze edike e gouvernman ava met nou a zour lo lasenn enternasyonal. Msye Speaker mon krwar ki annou be realist, sa se en domenn kritik kot ozordi nou annan bokou zenn dan sport e problenm drog i en fo sosyete ozordi.  Mon krwar dan sa ka annou senser avek nou lekor, annou pran an serye en tel trete e met a dispozisyon bann mezir nasyonal pou kapab konbat dopaz dan sport.  Sa ki mon vwar pli enteresan dan sa konvansyon alors se son purpose ki trouve dan lartik enn  sa konvansyon. Mon krwar senserman ki sa ki nou gouvernman i bezwen pran an konsiderasyon se sa partenarnya e korperasyon enternasyonal pou ede dan lesanz lenformasyon e resers ans ki konsern doping dan sport.  Nou pei i pti e en tel problenm i pour en presyon mazer lo nou sosyete. E vi ki nou zenn zenerasyon i a risk nou bezwen fer sir ki nou zwenn lasenn enternasyonal lo sa size.

Msye Speaker ler mon’n lir sa konvansyon mon vwar ki lepwen santral lo sa size se pa zis met bann zoli lezislasyon, polisi dan bann gran, gran liv e apre nou pa konnen ki arive avek zot. Mon krwar ki sa size i tous ledikasyon e i en size prensipal lartik 19 sa konvansyon.  Nou bann sportsmen i bezwen ganny bagaz avan pou konnen ki lefe doping i anmennen lo zot lasante e danze atribye avek sa. Mon krwar ki bann lotorite ki travay de pres avek world doping agency i bezwen organize ki mezir apropriye i ganny met anplas e menm en progranm serye pou edik nou bann sportsmen. Nou bezwen donn zot bann lenformasyon apropriye lo code of conduct dan sport.

Mon pou terminen an dizan ki sa konvansyon i vast e son bann prosedir pou konbat doping in vin enn konplike e menm difisil pou  konbat dan serten pei  akoz serten zot esey maske paregzanp pour rezon komersyal. Msye Speaker mon demande alors onon tou zenn Seselwa ki lotorite sport dan nou pei i rekonnet silvouple sa problenm e annou pran li o serye.

 

MR SPEAKER

Okenn lot?

 

MR NICHOLAS PREA

Mr Speaker mon pour tre kout lo la zis mon anvi aport mon siporte e anmenmtan fer de pti pwen.  Mr Speaker sa problenm doping i pa nouvo pour nou e si ma memoire est bonne, mon krwar detrwa lannen pase nou ti deza annan en ka kot en atlet ti pe reprezant Sesel, i ti teste pozitiv pour serten sibstans ilegal ki ti ganny vwar dan son body specimen. Me alors mon pe vin en pti pe lo la kot anmenmtan ki ler ou lir sa konvansyon i en fantastik konvansyon me parey Onorab Jumaye in dir, son  lenplimantasyon ki enportan, son code of conduct, son code of ethics ki nou bezwen met an  pratik. E in tous en pti pe lo sa pwen, mwan osi ki mon ti oule tous lo la, lartik 19 lo education and training e mon krwar sa parfwa ki mank bokou nou bann atlet isi Sesel. Se sa mank ledikasyon, se sa mank training.

Risks and awareness, sa i petet i sa 2 keksoz.  Ki risk ki serten sibstans – petet nou parfwa bokou nou bann zenn nou tant pour nou imit bann world stars me pour nou ariv sa nivo, nou tant pour nou ganny antrenen pou pran diferan keksoz pou kapab boost nou kapasite pour nou ariv sa nivo. Me ki son risk plitar?

E menm parfwa si nou ganny dekouver ki parfwa petet nou annan serten talan, lotorite i vwar nou, federasyon i vwar nou, eski vreman prezan federasyon i obzerv behaviour sa atlet, kwa ki i pe fer, eski vreman i pe fer sa dapre son prop kapasite oubyen i pep ran en lot keksoz ki pe boost li ki pou donn li sa serten potansyel ki li i pe sey achieve.

Mr Speaker e la sa pwen i fer mwan ariv lo sa pwen kot plizyer fwa, plizyer lannen nou bann atlet in rod the right nutrition. E sirtou la mon pe koz pour bann bodybuildings, bann weightlifters and so on kot anfen, ozordi menm i ariv dan atletik, dan basketball and all that, kot petet parfwa osi tou mank the right nutrition, the right diet ki fer petet en atlet i perdi en pti pe direksyon, i rod en lot keksoz petet pou donn li sa boost, san realize poudir dan sa keksoz petet i annan serten sibstans ki plitar i pou reflekte dan en tes ki pou ganny fer.  Ankor la i enportan ki ledikasyon i vin ladan, ki sa bann dimoun i ganny met aware kwa ki bon pour li koman en atlet.

La osi mon vin lo sa pwen financial support for individual athletes. Ankor i annan en lartik mon krwar ladan ki kouver sa, wi, lartik 11 Mr Speaker, Financial Measures and so on, i koz en pti pe lo la e dan bokou ka ou tann nou bann atlet, menm bann interview ki’n ganny fer, i dir ou le mwayen sirpor finans i en gro fakter pour zot.  E parfwa sanmenm sa ankor parey mon pe dir, not having the right stuff e not having the financial support i fer en atlet petet pou ale en pti pe perdi direksyon me zis pour li achieve son goal i tant pour li al en pti pe an deor. Alors i enportan ki a’n enplimantasyon sa konvansyon ki devan nou, ki lotorite osi i zwe son par, i donn son full siport.

Mr Speaker avan mon fini mon annan zis de pti pwen ankor pour mwan note. I enportan, mon pa konnen si sa i deza anplas, Onorab Herminie in mansyonnen ki Minis in sinny sa konvansyon 2003 pour nou ganny en accredited  and authorised doping control team. Mon pa konnen si sa i okouran me avek sa i annan son backup osi tou kot nou ganny sa accredited and authorised doping control lab. Sa osi tou i enportan. E sa pour ou ganny sa ou bezwen ankor an partership avek nou bann partner enternasyonal ek komite olenpik, and so on ek WADA parey loter mosyon in dir pour nou kapab sertifye ki nou deza annan sa bann keksoz anplas.

Mr Speaker sa i mon de pti pwen  ki mon’n anvi fer sorti. The motion is good, the Convention is good e mon donn mon full sipor.

 

MR DICK ESPARON

Mr Speaker mon ti oule dir de mo mwan osi akoz i en size ekstrememan enportan.  Mon krwar mosyon table par Onorab Herminie i en mosyon ki ekstrememan enportan non selman pour bann dimoun dan sports, bann sportsmen me osi lansanm  tou bann lotorite, bann dimoun ki dan striktir lorganizasyon sport dan tou bann pei.

Bokou fwa, bokou lanfaz oubyen latansyon i ganny mete lo bann atlet, i korek sa, i byen sa. Me selman i annan osi egalman lanfaz nou bezwen mete lo bann striktir, bann ankadreman bann atlet. Mon krwar Doker Herminie in fer referans en pti pe avek sa akoz bokou fwa nou konnen, serten legzanp spesifik, bann top sportsmen ki ganny menm meday olenpik ziska serten distans zot deny lefe ki zot ti konnen, konsyan ki zot anba bann stimilan oubyen zot ti pe servi serten drog ki zot pa ti konnen pa devret servi. Sa vedir lanfaz osi i devret ganny lo bann dimoun qualify, bann coaches, bann teknisyen ki akote sa bann atlet, ki ed sa bann atlet tou lezour ki fer sir ki sa bann atlet i zwenn sa nivo, sa standar ki zot merit zwenn.  E se pour sa rezon la kot sa konvansyon i ekstrememan enportan akoz i anbark osi tou sa laspe me egalman nou bezwen lo nivo tou bann pei garanti ki tou bann atlet i ganny ankadre ler i ariv lo nivo konpetisyon i ganny ankadre par bann dimoun ki sertifye e ki konnen ki zot pe fer, e ki zot kapab ganny pran responsab par zot bann aksyon sa i ekstrememan enportan. Tro souvan ou trouve dan bann konpetisyon lekip teknik en tim oubyen en atlet i al dan en direksyon e ou trouve serten lantrener personnel sa atlet, nou trouve konmsi sa kontradiksyon ki arive. En atlet lo limenm, nou pran paregzanp dan serten disiplin sportif i annan li en  coach spesifik. Sa atlet i ganny call paregzanp i al pour nivo national team. Sa kontradiksyon ki egziste ant sa coach national team ek sa coach spesifik sa atlet, san ki neseserman sa atlet, sa coach national team i ganny full detay ki progranm training e ki bann stimilan ki sa atlet ler i train lo baz endividyel avek sa antrener i lo la. E nou trouve kontradiksyon ki arive lo bann nivo enternasyonal e nou konn bann top stars lo nivo foutbol ek atletik ki pa konnen ki zot lo la e ki zot pa lo la.

So mon pwen ki mon ti oule fer sorti Mr Speaker, se ki mon krwar onivo sak bann pei i ekstrememan enportan ankadreman bann atlet i ganny pran oserye e bann dimoun ki vreman sertifye ki kapab ganny pran responsab pour zot aksyon egalman parey sa atlet i bezwen responsab pour son aksyon.

Dokter Herminie in koz lo etik, e bann valer ki egziste lo nivo sport ouswa lo nivo endividyel me osi lo nivo bann striktir e bann ankadreman. Nou koz bann major konpetisyon ki pe vini, nou koz paregzanp byento world cup football, nou konnen dan en tim ki sorti paregzanp Lafrik, dan en lekip 22 i ava annan 8 ki zwe lerop e nou konn enn de bann legzanp ki’n arive dan lepase, lagrann mazorite i sorti lo kontinan lafrik – e nou konnen kiltir ki annan bann zwer afriken lerop pour zwenn nivo bann lezot zwer eropeen oubyen sid ameriken e nou vwar ki problenm ki arive ler bann zenn ki sorti lo kontinan ki pa ganny ekspoze ek sa kiltir lerop e sa kiltir onivo konpetisyon,  sirtou akoz bann stimilan ki zot lo la dan bann major klib kot zot ete. So ou kapab vwar ou en tim en pei ganny tarnish akoz  repitasyon oubyen pratik en dimoun.

Mr Speaker ankor soulinny lefe ki akoz dezir parey Ms Jumaye i dir, dezir se gannyen e sa ki dan premye dan latet tou dimoun – mon pa krwar i annan bokou pei ki pour fairplay la grann mazorite i al pou gannyen, parfwa nou perdi lizye lo la. So mon krwar i ekstrememan enportan ki bann pei i pran responsabilite pour garanti ki bann atlet ki ganny anvoye e ki ale pou reprezant pei dan bann major konpetisyon i bann atlet ki prop.

I annan 2 nivo konpetisyon sport, i annan nivo amater avek onivo profesyonnel. E nou tou ki spektater nou regarde kimannyer en boug i kapab tenir en rhythm konpetisyon onivo profesyonnel, ziska ki degre lo limenm li san servi okenn stimilan oubyen okenn.. – i kapab tenir nivo konpetisyon.  Nou trouv la kantite injuries ki antre. Akoz kwa? Akoz i annan sa komersyalizasyon. Sa dimoun ki pe pratik onivo amater li, bokou fwa ou vwar li, e sa ki nou pe vwar la i vreman the maximum ki in pouse pour achieve. Tandis ki bokou fwa lo nivo profesyonnel ou demande eski sa dimoun i limenm oubyen eski i annan en lot keksoz ki’n fer li ariv sa nivo.  E bokou fwa ou trouve poudir i annan en kantite lezot keksoz ki’n pous sa atlet lo sa nivo. E bokou fwa ou vwar ou lo nivo enternasyonal dan bann  major konpetisyon ou pe demann ou lekor kestyon. Lekel sa? Eski i sa vre atlet ? Oubyen i bann prodwi.

So Mr Speaker mon dir tou sala akoz doping in vin sitan sofistike, i en lasyans ki’n vreman avanse. Menm si i ganny komersyalize, e komersyalize dirize ant serten bann kliyan spesifik, e son nivo devlopman ki in arive i enkrwayab.   E la nou tous paregzanp dan kad Sesel ki nou konnen in komans fer vini bann doping kit Sid Afrik etc. pou teste nou bann atlet at random. Byensir parey Onorab Prea in dir nou napa bann lab pou fer sa bann tes isi, nou bezwen fer retournen etc.  I bann legzizans enternasyon kot nou bezwen, si oule, depanse si oule adres sa issue doping dan sport.

Zis an pasan Mr Speaker, mon ti oule dir an konklizyon, i egalman enportan met bann striktir pou protez bann atlet me mwan personnelman mon krwar i pli enportan pou met bann striktir pou kontrol bann ankadrer, bann coaches etc pou fer sir ki etik dan sport i ganny respekte e ki nou pa vwar bann senaryo paregzanp kot ou tim i deplase e ou ganny serten lekskiz parfwa kot zwer pa’n perform lo son nivo akoz in angaz li dan serten aktivite etc.

A mon’n avi ler ou pran responsabilite ankadreman en delegasyon oubyen ankadreman atlet ou bezwen pran li from A to Z. Nou pa dir ki bann atlet lo zot menm zot napa sifizaman bann valer pour zot garanti ki zot pa rantre dan sa bann pratik. Me selman mon dir, mon pwen i se ka lankadreman i egalman responsab pour en atlet oubyen pour bann atlet.

MR  DAVID PIERRE

Mr Speaker mosyon ki devan nou i enn ki bon e enn ki enportan me i sad Mr Speaker ki ozordi nou vwar nou dan en sitiasyon kot nou bann atlet zot mistakenly, mon kapab dir sa, servi sa bann sibstans ilegal koman en fason pour zot enhance zot performans pour ki zot kapab ariv lo pli o nivo posib.   Me sa i ganny fer san ki sa bann atlet i vreman konpran son konsekans sirtou lo zot lasante limenm.

Alor mon krwar ki i enportan ki gouvernman i bezwen vwar bann fason pou esey fer tou pou montre nou bann sportsmen ki i annan lezot fason pour zot fer sikse.  Zot kapab come clean and still fer sa sikse ki potansyelman zot kapab fer.  A sa pwen mon krwar i en portan pour nou servi,  i pour nou responsabilite pour nou servi ledikasyon koman enn bann zouti pour nou konbat sa problenm.  Nou bezwen komans fer li la, nou bezwen anbark lo en semen kot nou servi medya, nou servi lekol e lezot fasilite pou edik nou bann zenn lo son bann konsekans e lo son bann dezavantaz.

I enportan ki nou prepar zot sikolozikman pli boner posib pour zot kapab aksepte sa e konpran li byen.

Mr Speaker en lot keksoz ki enportan se fasilite ki nou donn nou bann sportsmen.  I enportan ki nou envestir as much as possible, mon konpran poudir pei i annan son bann problenm  ekonomik me dan tousala  i enportan pour nou sey vwar ki fason nou kapab envestir, ki fason nou kapab met anplas bann fasilite pli o nivo posib pou elev training pour ki nou bann sportsmen i a kapab meet zot potansyel atraver training serye e a en pli o nivo.

Trwazyenm keksoz Mr Speaker i enportan  ki si nou kapab, oubyen nou sey rod fason pour nou fer li, ed nou bann atlet, ed nou bann sportsmen financially. Mon pa pe dir ki demen bomaten nou anonse ki tou atlet pou ganny tan kantite larzan tou le mwan pou soutenir li me sa ki mon pe dir se annou rod bann fason atraver bann diferan federasyon paregzanp lo ki fason nou kapab ed nou bann atlet pour garanti ki zot kapab omwen aste bann nouritir ki zot bezwen pou ed zot e lev zot nivo.  Nou konnen pou dir ler en atlet pe train e i pe train seryezman i enportan ki i pran serten nouritir pou kit sa balans pour ki i kapab kontinnyen training e pour ki son nivo  i ganny eleve.  Alors i enportan pour nou vwar ki fason nou kapab ed sa bann atlet sirtou bann ki ariv lo serten nivo ki fer fyer nou pei Sesel.

Msye Speaker mon pa pe dir ki lezot pa devret, mon krwar tou sa sportsmen, sa foutboler ki zwe foutbol dan 3enm divizyon, sa enn ki zwe dan 2enm divizyon, sa enn ki zwe dan premye divizyon, zot tou, zot bann foutboler, zot tou zot devret ganny sa posibilite pour zot ariv zot meet zot potansyel dan en fason prop.

Msye Speaker a sa pwen mon oule osi dir ki i enportan, i ekstrememan enportan pou fer sir, pour nou garanti ki bann diferan  nitriyan, bann diferan nitrisyon ki nou bann atlet i bezwen servi pour zot ariv sa nivo, i readily available pour ki zot kapab aste.  Lo en lot kote pou fer li posib pou ganny sa mwayen finansyel pour zot kapab aste, lo lot kote ou fer sir ki i available pour ki ler zot al laboutik zot al serse, zot al rode, zot kapab pey zot larzan e ganny li dan en fason kot ler zot bezwen i la.

Senkyenmman Mr Speaker nou bezwen fer sir, nou bezwen garanti ki fason teste i reste onivo e i regilye.  Mon pa ti a kontan trouve ki nou komanse apre nou kit dan semen.  Mon kontan vwar ki nou komanse, nou kontinnyen me nou osi elev nivo.  Nou bezwen fer sir ki nou reste a zour avek tou bann teknolozi dan sa domenn.

Nou bezwen garanti Mr Speaker, nou bezwen  garanti ki nou touzour en pa devan nou bann atlet. Akoz nou konnen poudir bann atlet i kapab rod fason pou bat  sa teknolozi ki egziste la me nou konnen osi ki letan sa i arive bann nouvo teknolozi i ganny devlope e nou nou bezwen fer sir ki nou reste azour avek sa, pou garanti ki nou touzour en pa devan nou bann atlet.  Sa i mon kontribisyon.

 

MR SPEAKER

Si napa lot mon envit ….

 

MR HERMINIE

Msye Speaker mon ti oule dabor remersye tou bann ki’n entervenir e promet sipor lo sa mosyon.  Parey in ganny refer sorti lo debi par Onorab Jumaye, sa problenm dopaz i en vye problenm parey nou granmoun i dir; i dir depi ler moon i moon problenm dopaz i egziste.

Msye Speaker Onorab Jumaye in mansyonn  3 century BC me sa aspe dopaz dan kiltir serten tribi e dimoun i sitan for ki parfwa zot menm zot, zot pa vwar narnyen mal avek sa e sa si oule i enpe sa problenm ki Onorab Dick ti pe koz lo la dan bann serten pei lafrik, kot dopaz, serten materyo i ganny servi, serten sibstans i ganny servi akoz i ganny konsidere koman normal e sa i pe vin en problenm dan Sesel ozordi akoz bokou nou bann sportsmen e mon vin lo sa kestyon training plitar, bokou nou bann sportsmen ler zot servi marijuana pa avek lide pou fer dopaz konmtel pou ogmant zot performans, me zot servi li pou ganny en steam, pour leisure ek kreasyon etc.

E ki nou vwar ozordi?  Nou vwar ozordi ki laplipar nou bann  sportsmen ki pe fer tes dopaz zot pe ganny vwar pozitiv pour marijuana. E nou konnen ki lokalman e enternasyonalman ler ou ganny vwar pozitiv pour marijuana personn pa enterese konnen si ou ti servi li pou al disko, ouswa pour kwa, ou pou ganny ban dan konpetisyon.  Bokou  sportsmen pa realiz sa.  Annefe sa aspe kiltirel  dopaz  semenn pase ti size dan en progranm ki  mon  ti pe swiv,  lo premye lager Zulu, mon plis ki krwar Msye Speaker ki ou, ou’n vwar me ki sa tribi limenm li 400an pase  ti’n  devlop kapasite pour li separ bann diferan konponan dan marijuana. E zot ti annan abilite pou separ sa konponan ki  fer en boug vin aktiv, en stimulant ki fer li vin for etc e set anba   lenfliyans sa bann drog ki pour lapremyer fwa dan listwar kolonyal  angle en tribi ti defet zot, zis avek  spears. E pourtan zot, zot ti annan fizi e tou keksoz me zis par lafors dopaz apre bann nouvo teknik lager parey The Horn of Buffalo, nou pa pou al ladan. Me sa in zwe en rol enportan pou fer sir ki larme  kolonyal ti ganny son premye defet e sa ti an  Lafrik par tribi Zulu e rezon deryer sa  se efektivman sa kapasite ki zot ti’n  devlope pou servi sibstans lo  son lanvironnman pou donn zot plis lenerzi.  E pour en tribi parey, evantyelman sa i form parti zot kiltir.

Msye  Speaker mon krwar en pwen enportan ki’n ganny leve par oOnorab Jumaye e lezot ankor se sa kestyon training e ledikasyon nou bann sportsmen, sa problenm marijuana i enn, i montre ki nou bann sportsmen i napa ledikasyon neseser pou konpran sa problenm  dopaz dan son globalite e  pour neseser ki nou edik zot e fer zot konpran.

Mon a ilistre mon pwen par 2 legzanp.  Mon rapel letan mon ti fek vini pe travay  dan casualty; en zenn dokter, i ti vin en boug ki ti vreman enpresyonn mwan par son grander e son – i ti en zonm masiv, en atlet e i ti ganny en flu, en touris,  e i vin kot mwan i dir mwan i ganny en flu, i pa santi li byen, i pe rantre dan pei son lannmen, si mon ti kapab donn li tretman e mon ti  preskrir ephedrine pour li pour li.  Souden sa boug ti dir ek mwan, sa mon pa pou servi, mon dir ek li akoz ou pa pou servi, akoz sa i ganny ban. E mon dir ban ki oule mean.  I dir, ban, doping. Ou konnen kwa doping. Mon dir li wi. Be sa in ganny ban. Aprezan i entrodwir  mwan – li i ti sa boug Swede, world tennis player, dan lannen early ’90, Björn Borg mon pa tro kapab pronons byen son non.  E sa boug ti annan en konesan enkrwayab lo tou bann latizann ki ganny ban anba sa konvansyon ozordi, deza 10an pase. E konpar li avek nou atlet ki ti ganny pri si oule avek sa ki Onorab Prea in koz lo la, sa legzanp.  Ki sa Msye ti dir lo televizyon.  I dir li i pa servi naryen ki ganny ban. I pa servi naryen ki ganny ban, sel keksoz ki li i servi ki normal i dir pour li fer son sport se ephedrine e i ti servi sa term ephedrine. I montre en mank  konesans total e sa boug ti incriminate son lekor lanmen la devan nasyon  Seselwa. E si sa progranm ti pas lo BBC ouswa CNN devan lemonn enternasyonnal.  E pour li fer en gaf koumsa se akoz napa ledikasyon e an sinnyan  sa konvansyon striktir i ava ganny met anplas pou fer sir ki nou bann atlet sirtou nou bann top atlet i ava ganny  son training neseser pour zot pa repet sa bann fot parey.  Fodre pa oubliye Msye Speaker ki kot dopaz i konsernen se the rule of strick liability ki aplike.

Si en sibstans i ganny vwar dan ou lekor, ou pa kapab vin avek en leskiz, ou pa kapab dir ou konnen mon pa ti konnen ti annan sa manze ki mon’n manze.  Sa rezilta i ganny ban, aprezan ou kapab servi sa bann leskiz an sa ki konsern son santans. Si ou pou ganny ban pour 2an, pour 3an, pour 6 mwan ouswa pou 1 mwan me selman  rezilta sa konpetisyon ki ou’n partisip ladan ou otomatikman  ganny diskalifye akoz the rule of strick liability ki marse e sa i fer pwen Onorab Dick Esparon vin enn ki ekstrememan enportan. Se  bann dimoun otour nou bann atlet ki zot osi zot konpran tre byen sa problenm doping e konpran sa lasyans doping akoz apre tou i en lasyans dan limenm.

Pou ilistre sa annou pran  dan dernyen Olympic sa zenn Romanian, gymnastic ki ti tonm premye e apre ler i ti fer tes, zot ti vwar ankor en sibstans ki tre komen se ephedrine dan son lekor e dokter ti dir be i ti ganny en f lu semenn pase, mon’n donn li ephedrine. Sa dokter Romanian limenm li, oke pourtan i dokter, en dokter sports pa realiz lenplikasyon son tretman lo son atlet.  E li  i ti form parti sa lekip.  E sa fiy ti ganny diskalifye, en zenn marmay 15an, i montre nou ki kestyon annan en lekip teknik konpetan i enportan e vwala ankor enn fwa akoz i neseser nou bezwen ratifye sa konvansyon.

Msye Speaker lo kestyon sipor finansyer mon dakor antyerman ki nivo spor dan Sesel in ariv en nivo e pour nou sot sa nivo nou bezwen inject dan tou aspe, en kantite in ganny fer pour sports dan  Sesel.  Ozordi nou fyer ki i annan bann sportsmen ki zot bann sanpyon Lafrik, zot bann sanpyon Lasi, zot bann sanpyon dan losean endyen e ler ti annan  dernyen  game Commonwealth, mon ti swiv de tanzantan e ou get sa nivo konpetisyon e ou vwar nou bann marmay mannyer pe compete ou vwar ki nou en nasyon avek en kapasite  sportif eksepsyon e pour nou ganny de meday i pa en keksoz ki ti fasil e mon krwar pa, mon pa konnen si i annan bokou pei Lafrik apard ki Sesel ki’n arive ganny 2 meday bronze.

E mwan mon konvenki ki nou ti kapab fer li 3 letan ou get bann marmay parey Clementina Agricole mannyer ti pe compete, set en nasyon kapab.  En nasyon konpetan e wi, i neseser pou aprezan reget sport a sa nivo, sa top level elit e mon mazinen ki sa kalite nivo sportsmen ou pa kapab zis donn li manze normal ou bezwen donn li bann supplement ki pou devlop li plis ankor, i bezwen plis sipor finansyer, i bezwen plis bann pli bon gym tou bann keksoz koumsa, i bann keksoz ki gouvernman SPPF i senserman krwar ladan akoz nou sorti en nivo nou’n ariv lo en nivo tre o e aprezan nou bezwen dekole pou al lo en lot nivo.

Msye Speaker me sa i pa en leskiz pou en sportsman al servi drog. I pa en leskiz pou li dir akoz mwan mon pa ganny bann pti fibres alor mon bezwen al servi steroids. Non.  Fibres osi ler nou koz lo manze – annou get enpe dan nou kiltir bann keksoz ki donn lafors, sa bann  fibres ki eropeen i prodwir, Onorab Dick ti koz lo la, lot fwa, bann  keksoz ki zot fer apre zot vann ou dan bann tyermonn.  Se bann yam, bann mannyok oke, ki zot process.

Si zot al Fiji, Fiji bann bon atlet dan rugby, be ki sa bann boug i manze?  Ou kapab al manz sa bann pti bwat ( ?), bann isi laba, zis mayok ek, banni si laba, zis mayok ek yam, sa bann boug i bann tough, zot pe tay 100met dan 10 segonn.  Be se sa i form par sa ledikasyon, kwa ki  nou bezwen servi dan nou lanvironnman pou fer nou bann atlet vin bann boug tough e bann boug solid.

Msye Speaker en lot pwen ki enportan se sa kestyon kontrol.  Parey nou konnen ki deza dan Sesel bann atlet pe ganny teste pour  5 kalite drog, sibstans, i annan marijuana, i annan morphine, enn de lezot ankor e sa i en strip ki ganny servi, en kit ki ganny servi e mon konnen i annan bokou atlet ki’n deza ganny teste e  i annan menm atlet ki’n deza ganny vwar malerezman pozitiv.

Si demen i neseser pou increase li pou fer vin 10, pou napa okenn rezon akoz gouvernman pa pou fer li.  Lo sa kestyon laboratwar,  accredited laboratory ki Onorab Prea in koz lo la, mon pa krwar ki  Sesel i kapab devlop en laboratwar a sa nivo me selman ki nou kapab fer nou kapab accredit avek bann lezot laboratwar swa Sid Afrik, swa Lanmerik, swa Lafrans, napa bokou pei ki annan bann laboratwar dan kad doping.  Nou kapab accredit ek sa bann laboratwar, e anvoy bann sample dan bann ka konplike, anvoy bann sample laba pou ganny  teste.   E sa i enn bann lavantaz anba sa konvansyon.  Ler nou sinny sa konvansyon koman en pei manm nou pou ganny akse avek sa bann kalite laboratwar.

Msye Speaker nou dan sports, nou fer sports parey Onorab Jumaye in dir pa zis pou gannyen me parey Tag  line WADA i dir « Play true ». E nou tou nou konnen ki son logo se-t-en bwat nwanr avek de lalinny ver ladan e sa  2 lalinny ver i reprezant fairness e ekite e sa bwat i reprezant sa ankadreman legal.  Ou bezwen play within the rules e mon krwar se sa  ki nou bezwen al enstil dan nou bann sportsmen.

Training ek disiplin, nou’n aprann lekol – training ek disiplin se lakle pour sikse.  Lalkol ek drog i donn ou bann lavantaz tanporer, evantyelman i catch up ek ou. Konbyen bann bon sportsmen ki nou ti annan Kolez, bann marmay ki taye ki ozordi lalkol  in detrir zot net.  Nou bann zanmi ki nou’n grandi avek, zwe avek fer sports avek, tay avek, drog in angourdi zot zenou partou e nou vwar dan nou premye divizyon foutbol ozordi bann boug ki tay 20 minit apre zot bezwen met lanmen lo zenou e pourtan zis detrwa an pase sa boug ti annan kapasite pour menm zwe enternasyonal.  Ki pe arive, se drog.  I donn lavantaz tanporer me  alonterm i detri ou e i pa bon pour nou zenn. E koman politisyen nou bezwen nou met nou lipye ater e dir ki nou oule en Sesel avek sports free of drug e ki nou bann sportsmen i annan kapasite pour zot fer li byen lokalman e enternasyonnalman.

Msye Speaker mon ava termin la e mon ava demann lasanble nasyonal pou siport sa mosyon.

 

MR SPEAKER

Tou sa ki an faver lev zot lanmen.  Inanim.  Alors mosyon in aprouve.  Dezyenm mosyon.

 

MR DANIEL FRICHOT

Msye Speaker dan preski tou sosyete nou tande ki  lazenes i lavenir nou pei.  Isi Sesel i pa ni en slogan ni en diskour politik me i en realite e bann fe i la pou demontre sa, bokou in ganny fer pou ofer diferan loportinite nou bann zenn.  Pou donn en legzanp nou annan en departman lazenes, en konsey nasyonal lazenes, lasanble nasyonal bann zenn tou sa i endik lenportans nou lazenes. Legzersis 2013 i en lot  legzanp bann loportinite nasyonal ki gouvernman in kree pour nou bann zenn, en  gran poursantaz nou popilasyon i lazenes, plis ki  60% nou popilasyon i anba 35an e sa lo limenm i montre nesesite donn latansyon spesyal nou lazenes.

Msye Speaker mosyon ki mon pe propoz avek sa lasanble i demande ki gouvernman an partenarya avek sekter prive i konsider met plis bann servis IT a dispozisyon lazenes Sesel sirtou dan bann distrik pour ki zot kapab benefisye otan pozitivman pou permet zot devlop zot talan e potansyalite.

Msye Speaker mon ti ava apresye ki deba lo sa mosyon pa ganny politize me plito vize lo merit sa mosyon limenm.  Akoz en  tel mosyon ?  Mon santi ki letan in arive pou anmenn sa teknolozi a laporte bann dimoun dan nou kominote, dan nou distrik, dan mon distrik Bel Ombre, sa landrwa kot mon viv e reste, i annan en demann pour en tel servis.

Msye Speaker kwa ki’n pous mwan pou anmenn en tel mosyon.  Sa lemonn ki nou pe viv ladan ozordi pe devlope tre vit e IT oubyen teknolozi lenformasyon pe zwe en rol signifikan dan sa devlopman e sa pe anmenn bokou sanzman dan lafason ki imen i enterakte e kominike.  Teknolozi lenformasyon ki anmenn en  revolisyon enportan atraver lemonn se teknolozi lenformasyon ki pe kontrol lemonn.  Nou’n vwar partou se sa ki pe domin lemonn ozordi.

Teknolozi lenformasyon i en nesesite ozordi.  Akse avek en konpiter ozordi i en nesesite, nou depan lo la dan tou domenn ki lasante, ki lagrikiltir, touris oubyen lapes.  Dan menm lespri nou konnen ki nou pe viv dan en  monn kot teknolozi pe vin deplizanpli neseser e esansyel dan lavi pour enm pti pei, gouvernman SPPF in fer bokou vizavi teknolozi lenformasyon, in fer e pe fer son mye pour ki lepep  Seselwa i benefisye otan.  Atraver minister ledikasyon ek lazenes, otan latansyon i ganny donnen  dan sa domenn e sa mon ava koz lo la enpe plitar.  Dan bann landrwa travay nou nepli vwar typewriters, tousala in  ganny ranplase par computers, lantrennman pour devlopman, konesans ek skills in deza an plas e bokou Seselwa in benefisye.  Tou dernyenmman nou’n antann Prezidan Michel ler i ti prezant avek sa lasanble son diskour  State of the Nation Address le 28 fevriye kot i dir ki gouvernman Sesel i deza an negosyasyon avek gouvernman Lenn pour letablisman en  information technology centre ki pou donn lantrennman e devlop kapasite dan software development. Pour nou sa i en gran lepa devan  dan sa domenn devlopman IT e mon asire ki otan Seselwa sirtou lazenes ava benefisye.

Msye Speaker mon rekonnet e mon asire ki tou isi dan sa lasanble i rekonnet zefor ki pe ganny fer e sa ki mon pe demande se ki sa zefor i ganny entansifye.  Annou anmenn sa servis a laporte  bann manm nou kominote dan nou distrik.

Msye Speaker pa bezwen gran lenvestisman, 4 oubyen 6 konpiter i ava ase pou ofer en tel servis e la avek en incentives ek konsesyon ki gouvernman pe ofer, sa ki serye i annan dekwa pou profite.

Msye Speaker lenstalasyon bann tel fasilite dan bann distrik i posib, i enportan  ki gouvernman i met bann fasilite.  La mon pe koz an sa ki konsern landrwa pour ki bann pti biznesmenn i kapab loue e ofer bann tel servis.  Nou okouran ki avek konpetisyon bann rates pe desann e pe vin tre rezonnab e nou konnen ki  i pou desann ankor.

La tou dernyenmman nou’n tande ki Intelvision pe ofer rates vreman konpetitif, sa i tre ankourazan pour bann businessmen e benefis osi bann users. Msye Speaker mon demande ki en kolaborasyon serye i ganny fer antre gouvernman ek sekter prive dan sa domenn pour ki nou lazenes i profite.

Msye Speaker dan mon distrik Bel Ombre – en landrwa kot mon viv e reste, i annan en demann parey mon’n dir pli boner pour en tel fasilite.  Mon dyaloge e frekant bokou zenn sirtou bann etidyan.  I zot swe pou annan en tel fasilite dan nou distrik. Se sa rezon prensipal akoz mon table sa mosyon e mon panse ki i osi annan nesesite met tel servi dan lezot distrik.  Dan Bel-Ombre nou’n deza komans bouze e enn an pase mon ti prezant enm pti proze IT Centre avek Bel-Ombre Heart’s Group, en group ki konpri bann profesyonnel e biznesmenn dan distrik.  Koman en manm aktif sa group mon’n profite e sezi loportinite pou demann zot sipor e pou ansanm realiz en tel proze pour lazenes Bel-Ombre.  Proze in deza ganny formile e travay pou realiz sa pti proze in deza komanse e tre prometan.  Mon konvenki ki byento Bel-Ombre pou annan li son pti IT Centre.  Kantmenm 5 a 6 computers i deza keksoz.  Mon asire ki bann zenn pour byen apresye.

Msye Speaker pou met en tel proze anplas i pa fasil.  I annan souvannfwa bokou defi.  Me atraver bon lentansyon e determinasyon bann manm sa group mon asire ki sa proze pou vin en realite.  Msye Speaker mon osi okouran ki en proze pilot i deza pe ganny fer Anse Royale; lanbasad Franse  an partenarya avek departman gouvernman lokal in deza met anplas 5 konpiter pou benefis bann zenn sa distrik e 2 lezot distrik in deza ganny idantifye pour sa menm linisyativ.

Msye Speaker tou dernyenmman nou’n antann ki en zabitan Grand Anse Praslin in ouver son prop pti IT business ; dot net facility centre. Sa i en legzanp kwa ki mon pe koz lo la  egzakteman – tre senp e i ava ganny agrandi anmezir demann i ogmante.  Dan kad biznes i enportan pour nou komans pti pti.  Pour sa Msye lans li dan en tel biznes, in sirman fer bokou resers pou vwar viabilite en tel proze parey nou tou nou konnen ler ou dan biznes ou bezwen annan defi sirtou ler ou’n fek komanse me mon konvenki ki avek lesperyans e konesan i pou reisir.

Msye Speaker nou konnen ki isi Sesel lentere Seselwa konsernen IT in toultan la.  Legzanp i la, lakantite koneksyon pour servis internet in monte sibstansyelman sorti 185 an 1996 pour vin 1958 an 2000 e la i aktyelman  3501.  Sa i montre nou nivo devlopman ki nou’n arive, nou en pep ki entelizan, nou en pe ki kontan akse avek lenformasyon.  Bokou fanmiy Seselwa i annan akse avek  en konpiter me nou tou nou konnen ki pa tou ki kapab afford bann tel fasilite. Alors i enportan pou osi ofer sa serfis pour bann ki pa ganny akse.

Msye Speaker en legzanp tipik se ki ou pran en zenn ki pe aprann byen lekol e pour li reisir e pou konplet son assignement i bezwen fer resers, sa zenn son fanmiy pa kapab  afford met bann fasilite internet kot li. Sa zenn i dezavantaze me atraver servis bann tel pti sant i pour posib pour sa zenn profite e osi bouz devan,  Msye Speaker parey mon’n mansyonnen pli boner, mon rekonnet zefor ki Minister ledikasyon ek lazenes pe fer. Avek lenstalasyon bann youth service bureau lo nivo rezyonnal, sa i tre byen. I annan enn anvil e tou dernyenman nou’n vwar louvertir, i annan en Anse Royale, i annan enn Praslin Horizon Complex, Baie Ste Anne e i annan enn Beau-Vallon. E lenformasyon ki mon resevwar se ki sa bann sant pe ganny byen frekante e bann zenn i benefisye avek bann tel servis ki zot ganny akse avek parey lenformasyon, fasilite konpiter, games, internet e osi posibilite pou enprimen.

Msye Speaker aprezan mon ti a kontan koz enpe lo sa size ledikasyon akoz pour mwan nou’n ofer ledikasyon nou pep e zot in benefisye e zot pe bouz devan avek devlopman.  Ledikasyon ki’n ganny ofer par gouvernman Sesel i enn tre siperyer e se sa ki’n fer nou pep vin sa pep ki anvi aprann, se sa ki’n fer nou pep vin sa pep ki anvi grandi avek devlopman, en pep ki anvi kontinyen vwar progre arive dan son pei.  Ledikasyon se labaz tou devlopman e isi Sesel nou’n ganny sa ledikasyon, nou’n annan  akse avek ledikasyon e la ozordi nou pe demande ki devlopman i ariv ziska  se nou dan la kominote, dan nou distrik.

Msye Speaker pandan mon resers, i tre enteresan pour mwan aprann ki par rapor avek teknolozi lenformasyon, Minister ledikasyon ek lazenes i annan li en progranm tre konkret e tre serye pour ki sa servis i ariv a laporte tou etidyan, lo nivo lekol segonder an prensip. Tou lekol i deza annan son premye lab. E dezyenm lab  pou byento anplas e par rapor afek lekol primer en proze i deza anplas e 5 lekol in pare pou komanse.  Msye Speaker tou sa i montre ki malgre nou pti me bokou zefor in ganny fer.

I enportan prepar nou sosyete pou fer fas avek defi globalizasyon. Apard ki landrwa travay, kot nou pas en bon pe nou letan, en lot landrwa se dan nou kominote. Alors i enportan pour nou reach out dan distrik e entansifye sa zefor e anmenn sa fasilite dan nou distrik.

La, Msye Speaker, i enportan pour tou sekter fer son mye pou ki alafen sa kliyan i osi ganny en bon valer son larzan.  Msye Speaker, i enportan pour note ki apard ki gouvernman ek sekter prive i  osi enportan ki manm lakonminote i zwenn ansanm e trouv solisyon pour bezwen zot kominote respektiv. I osi tre posib ki la kominote i pran ansarz met anplas en tel proze IT, dan plas en biznesmenn, i posib e sa Msye Speaker, i devret ganny lankourazman total gouvernman e lotorite distrik.

Pour terminen mon oule refer sorti ki mon salye zefor fer par Minister Ledikasyon ek Lazenes, bokou pe ganny fer par sa gouvernman aktyel vize ver empowering nou bann komite. Me mon santi ki in ler pou entansifye sa zefor e anmenn sa servis dan distrik. Akse avek lenformasyon i ava anrisi nou kominote. Mon ti ava apresye ki tou manm isi dan lasanble i anmenn sipor pour sa mosyon. I en bon mosyon e ansanm annou donn lanmen pous nou kominote devan.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Okenn ki segonn sa mosyon?

 

MR TERENCE  MONDON

Mon segonde Mr Speaker. Mon oule dir de mo.   Mr Speaker ankor ennfwa nou lasanble pe ganny sans diskit lo en size vreman enportan. En size ki tous lamazorite Seselwa a mon’n avi e sirtou nou zenn dan distrik.  En size enportan pour bann distrik kot akse avek konpiter i ankor difisil. Mr Speaker Takamaka i enn sa distrik kot i annan en bezwen pou en tel fasilite. E sa i enn bann rezon akoz mon donn tou sipor mosyon Onorab Frichot.

Mr Speaker parey dan mon distrik, enn bann fakter ki retard realizasyon en tel servis se sa difikilte ganny en landrwa apropriye pour en servis konpiter. Paregzanp en batiman komersyal parey nou vwar akote lekol Politeknik Anse Royale. Avek en landrwa apropriye, mon konvenki ki pou annan plizyer dimoun dan distrik ki pou enterese entreprann en servis konpiter. Akse avek computer i en size serye e ki demann en latansyon spesyal onivo gouvernman e bann lezot akter ki krwar dan devlopman dirab nou sosyete. Ozordi nou bann businessmen pe vin pli konsyan lo sa responsabilite sosyal anver zot kominote e anmezir ki nou lekonomi i agrandi nou pou kapab vwar bann businessmen pe fer plis pou zot kominote.

Mr Speaker mon napa okenn dout ki nou gouvernman pou donn sa size latansyon ki i merite e permet zenn mon distrik rezouir benefis en tel servis.  Nou bann zenn i bezwen kontinyen devlop zot konesans menm apre ki zot in fini zot letid. Akse avek konpiter i pa zis pou permet laprantisaz, i pour osi permet nou reponn diferan bezwen nou bann zenn, bann ki enjoy surfing internet koman en fason detann, bann ki oule reste an kominikasyon avek bann zanmi a letranze, bann ki bezwen fer en dokiman ou en pti let detanzaot, bann ki bezwen fer bokou resers swa pou ed zot letid, ouswa pou lentere personnel.  Bann ki pa travay, ki oule agrandi zot baz konesans e skills. Bann paran ki anvi vwar zot zanfan metriz sa domenn lenformatik. Tou sa i bann bezwen nou kominote.

Mr Speaker, devlopman e modernizasyon nou sosyete, i bezwen osi komans par en zenn zenerasyon ki metriz computer e sanpyonn bann size enformatik. In plis ki ler pour nou eksplor tou opsyon e sezi tou loportinite anmenn konpiter pli pros posib avek lakominote. Lo sa not i kler ki nou bezwen entansifye nou zefor dan sa direksyon.

 

MR SPEAKER

Okenn lot ?

 

MR NICHOLAS PREA

Mon a zis dir de pti mo koman en pti kontribisyon Msye Speaker.  En tel mosyon parey nou tou ki la nou konnen ki pa nouvo dan sa lasanble. Plizyer fwa, Onorab Faure in koz lo sa bezwen pou entansifye sa servis IT, dan nou sosyete, dan  nou bann lekol an komans nou bann zenn marmay dan lekol e menm Onorab Mondon ki’n segonn mosyon, in deza anmenn en mosyon ki similar ek sa enn anmennen la par Onorab Frichot. Me ankor parfwa nou demande how far keksoz i ale? Eski vreman nou vwar ki gouvernman koman sa moter, sa fasilitater, eski vreman i pe apir demann ki pas atraver nou ki sorti kot piblik ki pas atraver nou  ki vin la pour nou kapab bouz pli lwen, pour nou kapab anmenn en tel servis dan nou kominote.

Me anmenmtan Mr Speaker i fer mwan vin lo sa pwen ki ler ou regard lafason wording sa mosyon i enportan ki lotorite konsernen i deryer, i deryer koman sa moter, koman sa fasilitater akoz en envestiser prive pa zis konsesyon ki pou ed li pour li vin devan pour li set up en  tel lorganizasyon. I pou bezwen led plizyer lotorite paregzanp pa tou distrik konmela ki ou kapab ganny en location site. E trwakar ditan en tel site ki ou idantifye ou bezwen al rod permisyon avek gouvernman, i mean atraver MLUH pour ou kapab ganny sa site either through en rent or whatever pour ou kapab set up ou batiman. E la ankor set up en batiman i al atraver planning permission e nou tou nou konnen ki bann prosedir ki kelken i kapab go through avan son proze i materialize.

License, forex, nou pa zis rod 4, 5 computers nou met la, pour le moman napa en landrwa dan pei ki vann computer an roupi.  Anywhere kot ou ale i dir ou met ou demann, pase detrwa zour mon a donn ou en kotasyon but you have to pay in forex. Vwala sitiasyon. Mwan mon’n pas atraver akoz i annan en tel lorganizasyon ti’n anvi set up en keksoz, in al kot en serten konpannyen ki enport computer, sa konpannyen in demann li foreign exchange in advance. Si i pa korek i byen.

E la nou pe demande ki gouvernman i a fasilit, atraver Minister Finans i a fasilit ki sa envestiser – mon pa pe kritike – mon pe fer sorti en pwen akoz i annan dimoun ki pas atraver sa, ki gouvernman i a fasilit ki sa dimoun i kapab ganny access ek forex pour vi ki i kapab anmenn en tel servis.

Mr Speaker rezon ki mon dir sa i senp, parfwa nou vwar bann senp aplikasyon, dan distrik Belombre, nou’n vwar kot en fanmiy,  en retired school teacher in pouse pour li anmenn en daycare centre, tou sord lotorite in sey tou sord ek li, in meet tou sa requirements, me ziska prezan repons i non, i pa kapab, malgre zot in dir li fer tel, keksoz, tel keksoz, in fer, finalman ozordi kantmenm bezwen i ankor lo – bezwen i ankor neseser dan distrik Belombre, napa en daycare centre, repons ki’in sorti kot lotorite, no you cannot have it.

Se sa mon de pti pwen ki mon’n anvi fer sorti Mr Speaker anmenmtan ki mon santi sa mosyon i bon,  nou pe bouze, nou bann zenn i enterese pour diferan keksoz ki zot kapab gannyen atraver IT. Mon pa vwar narnyen mal ek sa mosyon, me parey mon’n dir i pa en mosyon nouvo pour nou lasanble. Me mon demande ki anmenmtan ki nou kapab sel sa partenarya, lotorite konsernen osi tou i zwe son rol e act koman sa moter pour nou kapab bouz pli devan.

 

MR DICK ESPARON

Lo sa mosyon mon antyerman siport Onorab Frichot. Mon konpran son lide ki i pe al ladan me selman mon ti a kontan si nou ti kapab regard li osi dan en lot dimansyon. La ki nou annan bann lazans parey SEnPA e nou koz lo paregzanp sa lide Cottage Industry, avek lide osi empower bann zenn ki’n deza annan serten formasyon ki ti a kontan servien lasanm kot li dan en zone me 3 oubyen 4 computer, kekfwa i annan problenm pour li deplase sorti dan leo Takamaka pou desann bor lanmer oubyen dan leo Nageon Estate pou desann anba. Alors si nou ti kapab donn lotorizasyon sa zenn pou servi en lasanm kot li, annan 3 computer, 4 computer, 4 x-box, alors donn posibilite onivo bann sou kominote, bann pti kominote, met sa bann fasilite, mon krwar nou ti kapab al ek sa lide osi enpe vit.  Akoz sa problenm landrwa la i anmenn avek li en kou, mon pe dir sa par leksperyans akoz mon travay dan departman lazenes.

Ou annan ou en rent pou peye. En rent nou pa pe koz R2000, R3000. Nou pe koz nou R6000, nou annan elektrisite, nou annan aircon, nou annan tou bann lezot, personnel pou travay ladan. Ou vwar tou sa bann kou la i azoute li. At the end of the day, konbyen ou sarz sa pti zenn ki vini pou servi sa fasilite?  Ou bezwen sarz li pou kouver sa kou. Sepandan si dan sak pti sou-distrik ou annan ou en lakaz ki annan en lasanm, annefe konmela en bon pe bann sou distrik ou pase, kot i annan en zenn ki annan en fasilite x-box etc  otour son bann dalor etc en kantite zot zot la pou vin enjoy sa fasilite.   Alors mon krwar si avek lide Onorab Frichot gouvernman ti kapab regard sa posibilite avek SEnPA, ganny serten bann zenn ki’n ganny formasyon ladan, onivo en lakaz, onivo bann lakaz nou kapab ganny en dimoun,  i enterese met en lasanm, annou fasilite sa bann keksoz pour ki i vin bokou pli fasil.

Dan menm direksyon i pa zis fasilite internet, IT ki bann zenn pe rode onivo distrik, mwan mon pran en legzanp, mon’n met en mosyon dan sa direksyon, byento i pou vin kot ou Mr Speaker pour gouvernman vwar avek SBC kimannyer avek Intelvision nou kapab ofer en channel sport, channel discovery, avek history channel, enn de bann channel konmsi ki bann zenn ki napa fasilite IT zot kapab ganny akse avek sa bann lenformasyon.

Nou konnen la byento pou annan world cup football, pour napa byen, byen zenn lo semen.  E travay en bon pe pou vin an retar.  So i enportan mon krwar, ki i en bann keksoz ki nou kapab fer pou lazenes, sa, ki nou kapab gouvernman liyez ek Intelvision network e atraver SBC, ofer sa bann fasilite pour nou bann zenn. E mon krwar ki i a ede ler tir en pti pe sa presyon pou ganny sa lenformasyon e osi pour zot enjoy zot lekor.

 

MR CHARLES DE COMMARMOND

Mr Speaker sa mosyon ki devan nou, mwan mon pou siporte me selman mon avi fer  sorti detrwa remark la. Bomaten premye mosyon ti lo bann zafer doping, ou vwar nou sosyete parfwa nou tant pou kritik bann zenn, blanm zot ensidswit, dir zot zot dan drog, me anmenmtan nou pa fer ase petet pou tir zot dan sa bann malez ki zot osi zot in vin zwenn lo later.

Now mwan letan mon get mosyon Lonorab Frichot mon pa krwar poudir tou distrik i bezwen sa ki i pe dir. Letan mon dir i bezwen, savedir konmsi ki fodre gouvernman i vini, i vin fer building, i vin met computer, i vin met tou zafer pour sa marse, pa neseserman.

Anse Royale pa bezwen, Anse Royale Ladministrasyon distrik i pa bezwen sa li, zot in fini vwar alternative, i annan building ki’n fer, dimoun in envestir. Plaisance pa bezwen enn.  Pa bezwen, i annan dimoun laba pe fer sa roulman mon krwar detrwa.  Anse Aux Pins pa bezwen, mon krwar i annan 3, 4 dimoun laba ki fer sa bann zafer, ou konpran mwan.  Beau Vallon mon pa konnen, mon krwar pa bezwen.

Parkont i annan distrik ki li i soufer ek sa bann keksoz. Me selman la mon pa pou blanm neseserman, antyerman gouvernman dan son totalite me serten departman, serten minister gouvernman, pa pe konpran sa ki nou nou pe lanse. Mon pou siport en pti pe sa ki Lonorab Prea i dir.

Nou Cascade nou lekol Primer, nou’n fini bouz ladan, oke Minister Ledikasyon in konpran sa. IT dan lekol primer Cascade, yes.  IT dan distrik Cascade pour bann lezot zenn, gouvernman Lokal i dir no. Mon pwen se ki nou lo kote Cascade enn nou progranm, sete depi detrwa lannen pase, nou’n fini dir ki, nou ti annan menm en group dimoun ki’n pare pou supervise sa keksoz la, e lezot zenn ti’n met sa koman en demann, zot bezwen. E nou nou napa landrwa, landrwa pa ase e nou’n demann gouvernman lokal koman enn nou proze pou fer.

I enportan alors Lonorab Frichot, ki apre sa mosyon ki ou ed nou dan nou lasanble la, ou met en presyon, ou met enpe plis pwa dan ou diskisyon avek Minis Gouvernman Lokal pou fer li konpran sa bezwen ki nou dan distrik nou pe demande.  Pa kapab akoz – la i annan en zafer la, Seychelles Business directory, fek donnen bomaten. Letan mon get ladan, mon gete paz 13, Msye Speaker i dir bann zafer konmsi kimannyer Sesel i ganny administre bann zafer distrik e la i dir i annan 25 distrik konmsi, son administrative divisions, in nonmen tou bann distrik, enkli Cascade. Be konmsi ou demann ou lekor parfwa kestyon, how true ki nou administre konmsi nou dan distrik, how true sa bann distrik i administre akoz anmenmtan ki  ki nou pe dir, nou nou pe vwar sa bezwen, nou vin dan lasanble, lasanble i aprouv sa bezwen, i dir wi fodre fer sa, me ou vwar serten brans gouvernman – la mon pa pe blanm gouvernman as such konmsi an zeneral, ni son Prezidan sepa kwa mwan, ou a krwar enn ler i annan serten dimoun dan sa bann brans gouvernman ki li sa lakle tiyo i dan son lanmen e ki i sere.  Ou vwar, probableman serten, probableman i kapab annan serten Minis, ouswa serten direkter, I don’t know. Me selman mon pe dir, mon pa pe nonm okenn endividi an partikilye me mon pe dir ki i annan serten departman, serten minister ki ou a krwar lakli tiyo i dan zot lanmen, zot sere e zot anpes devlopman arive ler nou menm dan distrik pe dir fodre fer sa e letan nou lasanble in vwar osi sa lenportans pou fer sa bann keksoz e sa pa byen, i retard nou bann devlopman.

Mr Speaker mon pe dir sa an servan plizyer legzanp, pa zis konmsi lo kestyon IT. Mon pran en legzanp dan distrik Cascade, pran nou problenm pavement la, mon’n al ede rod larzan, plan en konparezan land transport ki fer, me konmsi ou’n ganny larzan, ou’n ganny plan, konmsi ki i reste pou fer?   Be si zot pa kapab fer, zot donn nou dan distrik, si vreman nou ti pe administre nou ti a’n fini fer. Zis en legzanp, zot pou kontinnyen ganny aksidan.

Konmsi Mr Speaker, mwan mon demande ki Prezidan i osi vwar sa ki nou pe dir la dan sa lasanble. Pour nou kapab kontinnyen siport li, annan en tim solid, i bezwen osi vwar sa ki nou pe dir pou ede fer ki keksoz dan pei i ganny realize pou anmenn sa plis devlopman.

Pwen ki Lonorab Dick in fer sorti, dan serten distrik i vre, ou ariv to that extent, me ki kantite lipou ennler i annan.  Nou rod tou sa fason ennler pou anpes en boug fer en pti keksoz ki pou benefisye lezot. Mon krwar nou devret revwar nou lapros, revwar lafason donk dan Sesel nou ede pou anmenn sa devlopman, konmsi annou gete, konmsi annou anvoy sa  lanmen laba pou tyonbo sa zenn, pou tyonbo sa dimoun ki pe anvi li osi epanouir, bos son lanmen dir li annou ale mon frer. Annou pa kree bann lobstak konmsi ki fer li fristre, ki fer li ankoler e ki fer retard devlopman.

Lo kestyon Licensing ensidswit, annou kontrer olye vini pou sey gete, si son pti lasanm paregzanp i en pti pe tro sere, annou ed li ek en pti loan, nou ava aranze li si fodre, ava fer en pti pe pli gran, si fodre azout en bout deor, ou konpran. La gouvernman lokal i gete, letan i vwar en bezwen konmsa, sa boug kekfwa i bezwen detrwa sez anplis pour li kapab, mon pa konnen mwan, son bann delo letan i vini i asire, annou ed li. Konmsi nou’n anmennen sa servis pou atenn lobzektif ou mosyon. Ou konpran ou anmenn li at community level, i ava ed nou dimoun. Akoz ou vwar i annan bann zenn ki dan lekol politeknik ensidswit, problenm, zot napa larzan ase, i peye tou sa bann keksoz parfwa.

Ou annan ou bann prive ki pe fer dan en kote, i fantastik. Me osi lo nivo kominote distrik,  li sa pti boug la letan son bann dalon i vini, i pa pou sarz li sepa R25, R20, whatever, kekfwa en pti zafer pour li ede kouver – tax in fini sort out sa. Tax sa pti boug pa pou peye akoz mon krwar la Prezidan in fer aranze sa zafer ziska sepa konbyen, pa pou pey taks.  E li i pa ni pe mazin konmsi sa bann zafer telman en kantite profi. Li i pe mazin son bann frer pou anmenn sa servis la, li i enn pti pe pli avanse, alors annou ede pou accommodate sa dan nou pei Msye Speaker, se sa ki nou pe demande, e se sa ki mon krwar mover mosyon osi dan son lespri pe demande.

Vwala Msye Speaker mon pa pou al pli lwen ki sa. Mon’n fer sorti pwen ki enportan e parey mon’n dir mwan mon pou siport sa mosyon, mon krwar sa mosyon i bon, i enportan sa servis i ganny anmennen lo nivo distrik.  E mon krwar bann pwen osi ki mon’n touse i enportan  ki gouvernman sirtou nou Prezidan i take serious note e i fer ki keksoz i ganny vwar en pti pe dan sa loptik ki nou osi, bann manm lasanble nou pe vwar e ki nou dimoun onivo kominote, onivo distrik i vwar pour nou fer nou pei avans pli devan.

 

MR SPEAKER

Nou pe pran en break akoz i annan omwen 3 dimoun.

 

(Break)

 

MR DAVID PIERRE

Mr Speaker bomaten nou vwar nou dan en pozisyon pour nou koz en pti gin lo devlopman IT dan pei, mon oule plis spesifikman koz en pti gin lo IT dan lekol.

I enportan ki nou omwen esey garanti ki nou bann lekol primer osi byen ki segonder i oplivit posib ganny tou bann fasilite neseser ki pou permet nou bann zanfan, nou bann etidyan bouze dan en fason efektiv dan sa direksyon. Ler nou pe koz bann servis IT a dispozisyon lazenes Seselwa nou bezwen garanti ki i komans dan lekol. Se la kot nou kapab devlop sa lantouzasm, devlop sa lentere dan nou bann zanfan pour ki apre sa i ganny transfer dan bann distrik.

Alors mon pou demann gouvernman pou fer en zefor senser, mon demann zot ki zot annan sa volonte politik sa political will pour garanti ki dan sa bann prosen lannen ki pe vini,  nou vwar Mr Speaker omwen 2 lab IT par lekol segonder. Sa i nou swe e definitivman sa ki zot pa’n kapab fer, nou nou pou fer li.

Mr Speaker ozordi dan nou bann lekol segonder apre bokou letan, ki premye lab in ganny etablir, nou vwar nou ankor pe esper en dezyenm lab. Nou konpran bann diferan problenm ki’n kapab monte, nou konnen poudir apard ki problenm materyo, apard ki problenm computer avek lezot, fasilite ki ou bezwen pou met dan sa bann lab  pou fer li vin en lab, nou osi bezwen lenfrastriktir. Nou konnen poudir bokou nou bann lekol segonder lo Mahe osi byen ki Praslin avek La Digue, napa lespas, napa sa lenfrastriktir neseser pou fer sa lab vin en realite.  Dan sa direksyon mon swete ki en solisyon i ava ganny trouve oplivit posib.

IT dan lekol primer, mon’n antann loter mosyon Onorab Frichot mansyonnen poudir i annan 5, si mon pa tronpe, 5 lekol primer ki’n pare pou rantre dan progranm IT dan sa bann lekol. Me Mr Speaker mwan sa ki mon okouran se ki i annan en bon pe lannen ape pre 5 an menm si pa plis ki en proze pilot ti pe ganny fer dan lekol Grand-Anse. Sa proze pilot pa’n zanmen trouv en konklizyon. Annefe sete Minis limenm ki ti vin refer sorti dan sa lasanble lannen pase, bann difikilte ki zot pe fer fas avek pour zot konklir sa proze pilot. I ti menm mansyonnen poudir zot annan menm defayans lo nivo bann software, bann progranm ki zot bezwen servi pour bann lekol primer. Alors mon ti ava apresye, mon ti ava kontan ganny en pti git plis detay from loter mosyon lo kwa vreman, ki distans vreman zot in arive e si zot in vreman kapab briz sa bann baryer ki ti egziste up to last year. En lot keksoz ki nou bezwen get seryezman ladan se  akse avek internet dan nou bann lekol, sirtou segonder.

Mr Speaker i kler ki apre ki internet ti’n ganny entrodwir dan bann lekol enpe letan pase, ofir a mezir ki bann lannen in pase, bann lekol atraver Minister Ledikasyon of course in vwar li absoliman difisil pou mentenir sa servis pour nou bann etidyan  osi byen ki nou bann ansenyan. Annefe o moman ki mon pe koze la i ankor annan lekol segonder ki nepli annan akse avek internet. Alors mon demande ki sa problenm osi o pli vit posib i ganny rektifye. Me apard sa en lot problenm asosye avek Internet ki mon konnen i annan serten lekol ki pe fer fas avek; bann ki ti annan akse avek internet, se kontrol pornografi.

Mon pa bezwen dir bokou lo la me mon krwar i esansyel, i ekstrememan esansyel ki minister ledikasyon i fer tou sa ki i kapab pour garanti ki ler nou  bann zanfan i mont lo Internet zot pa zanmen kapab ganny akse avek pornografi e mwan mon pou dir si, zot toultan ki zot pa kapab garanti sa, mon krwar nou annan en problenm lo nou lanmen e mon pou demann mon lekor en kestyon, eski nou pou fer – i esansyel, fodre i rantre – eski nou pou fer li rantre ek son laspe pornografi?  Mwan Mr Speaker a tou pri mon dir sa de parol, fodre ki tou nou lekol i ganny akse avek  Internet e fodre ki ler zot ganny akse avek internet, sa problenm pornografi i osi  ganny rezourd de le moman ki sa internet i antre dan lekol.  Mon krwar i en issue ki tre enportan.

NIE until en pe letan pase mon ti ganny lenformasyon ki bann future ansenyan, bann marmay ki pe etidye NIE, zot osi zot pe fer fas avek pa mal problenm dan lekol NIE pour zot kapab ganny akse avek Internet. Nou konnen, nou konn son lenportans, nou konnen pou dir i ekstrememan enportan pou resers, mwan mon’n deza, pa tro bokou letan pase  ganny demande pou ed enn sa bann  etidyan avek resers lo internet konsernen  serten assignment ki i ti pe fer.  Mon krwar i enportan ki la osi nou bann etidyan NIE i ganny full akse avek Internet as soon as possible.

En lot keksoz ki mon ti ava kontan – ki nou dan SNP nou ti ava kontan  vwar se akse pour bann ansennyan avek computer. Ler nou pe koz akse avek computer, mon pa pe koz avek computer zis dan lekol, mon pe koz akse avek  computer dan lakour. 

Now i mon swe senser ki tou ansennyan i kapab  ganny  training lo ki fason pou servi en computer pour premyerman pour  li fer resers – enm pti training lo  kimannyer pou servi internet paregzanp, so lo premyerman kimannyer i pou fer resers e dezyenmman ki fason i pou servi computer koman en zouti pour li montre manrmay leson dan laklas.  Paregzanp i pa neseser ki en ansennyan, annou dir matematik, i pran son laklas i anmenn dan en lab, en lab computer pour li kapab montre oubyen eksplik en zanfan konsept deryer en topik matematik, i kapab fer li dan laklas limenm, i annan son computer, i annan son software, i kapab met manrmay ansanm dan son laklas e servi son software pou montre bann etidyan konsept deryer en topik matematik   So i esansyel ki tou  ansennyan i ganny sa posibilite pour li kapab aste en computer a en pri  ki rezonab swa i ganny led atraver minister ledikasyon, atraver mon krwar i annan bann pti loan ki minister an prensip i met a dispozisyon son bann travyer enkli bann ansennyan, so mon ti ava kontan vwar ki bann ansennyan i ganny ankouraze pour zot  aste zot computers e pour zot devlope from thereon.

Mr Speaker mon osi swete – mon krwar i ankor annan duty lo computer, mon osi swete ki en ansennyan ki anvi rantre avek en computer dan Sesel i ganny sa posibilite pour li fer li duty free. Me selman of course mon konnen la i annan en pwen  ki pou ganny raise, zot pou dir be oke i annan ansennyan ki kapab every year rantre avek en computer, duty free, vann aste en lot etc, fer si oule enm pti biznes me selman nou konnen pou dir i annan bann mezir ki nou kapab pran pou anpes sa arive. En teacher paregzanp ki’n fer laplikasyon an 2006 pour li  fer rantre son computer i a selman paregzanp kapab ganny sa posibilite pou fer rantre en lot computer 5an plitar, an 2011. 

So i annan bann mezir ki nou kapab pran pour garanti ki napa labi once ki sa i arive, alor mon pwen se ki i enportan pour nou met a dispozisyon tou bann servis IT a nou bann zenn me i enportan pour nou fer sir pour nou konkretiz li dan lekol.  Lo kote kominote once ki manrmay i sorti oubyen marmay i dan lekol e zot pe servi computer, zot pe devlop en lentere dan lekol round IT i fer li bokou pli fasil pour zot prezan al servi sa fasilite ki’n ganny mete dan  distrik.

Nou konnen pou dir manrmay konmela i kontan zwe game, taler mon’n tann en dimoun nonm x-box, nou konnen poudir manrmay i kontan zot x-box, zot kontan  zot PS2, zot playstation 2 me mon garanti poudir once ki zanfan in vreman vin familye e zot in devlop en lanmour pour computer bokou sa bann games in kapab ganny zwe lo en computer, ganny enstale lo en computer, ganny zwe lo en computer san ki zot bezwen  go through atraver zot x-box oubyen zot playstation 2.

So mon krwar mosyon i enportan, mon pou donn mon sipor mosyon me selman parey mon’n dir mon ti akontan enm pti leksplikayson lo sa kestyon mon’n demande pli boner konsernan IT dan lekol primer e mon swete ki tou sa ki pe ganny demande i a ganny fer dan en fason pozitiv, dan en fason pli vit posib.

 

MR PATRICK HERMINIE

Msye Speaker pwen klarifikasyon. Lo sa kestyon internet la,  ek pornografi, koman en paran mon pe demann sa kestyon –   kimannyer ou anpes en  dimoun ki’n al lo internet ganny akse avek pornografi, eski  i posib   teknikman?

 

MR PIERRE

An prensip i annan bann software ki ou kapab servi – egzakteman  blok sa bann diferan sit, so nou bezwen garanti ki nou annan sa bann softwares, nou enstal li pou fer sir ki nou bann manrmay pa ganny akse.

 

MR HERMINIE

Once you’ve got the software then you can’t get access to it.

 

MR PIERRE

An prensip yes.

 

MR FAURE

Mersi Msye Speaker, me selman anmenmtan pour tou software i annan hackers osi.  Mon ti a kontan osi entervenir lo sa mosyon Msye Speaker.  Mon ti napa lentansyon koze dabor me selman mon’n ganny anmennen dan sa deba par enn de dimoun ki’n koz lo Anse Royale sirtou lonorab Charles De Commarmond.

Anse Royale i vre dan building, ex CSB Building ti annan en IT Centre. Sitiasyon ozordi   se ki sa  IT centre in bezwen fermen.  Mon a vin lo la akoz apre me parey lonorab Dan Frichot in dir i annan dan sant kominoter en proze ki nou annan ansanm avek L’Alliance Francaise kot i annan IT ki pou ganny mete tre byento a dispozisyon bann dimoun dan nou distrik sirtou bann zenn, alors. Napa okenn lafreyer pour bann manm piblik an zeneral ki napa ordinerman akse avek IT kot zot lakour pour zot kapab benefisye avek sa fasilite ki pou ganny  met a zot dispozisyon dan sant kominoter.

Akoz sa sant IT dan sa batiman ex CSB Building alors in fermen.  I ti enn dabor ki ti benefisye bokou dimoun, bann zenn politeknik, bann etidyan an zeneral e i annan en gran popilasyon flotan ki pas atraver distrik Anse Royale zot osi zot ti servi sa, bann touris osi ki vini i servi e i ti pe mars, a mon’n avi ase byen.  Ki’n arive se ki’n ariv en devlopman lo nivo minister ledikasyon ki’n fer ki sa  biznes in perdi en gran seksyon son marse.  Ler dan politeknik in entrodwir bann fasilite IT a bann etidyan e tou etidyan prezan ki ti abitye al kot sa IT centre prezan i reste politeknik e i servi sa fasilite.  Mon pa tro konnen si zot peye ouswa zot pa peye me i kler ki si zot reste dan politeknik swa i gratwit ouswa – Lonorab Potter ki la ki en spesyalis dan ledikasyon i dir mwan i gratwit pour zot. E bann etidyan alors ti arete al kot sa sant IT.

I vre ki i annan bann piblik an zeneral ki ti abitye al la ki pa neseserman bann etidyan politeknik ki prezan  i mank sa  me i osi annan en youth service bureau Anse Royale ki dan menm batiman ki osi ofer sa fasilite e zot osi zot kapab benefisye avek sa. Me sa ki’n arive dan politeknik i reflekte en  tandans zeneral ki pe arive dan  Minister Ledikasyon.

Dan Minister Ledikasyon i annan fasilite IT ki ganny mete a dispozisyon bann zenn lo nivo lekol segonder e lo nivo lekol post segonder.  Nou’n vwar sa legzanp politeknik kimannyer in fer fermen en biznes e lo nivo minister ledikasyon zot osi ofer IT koman en size pour bann zenn kapab etidye e annefe komansman 2007 bann zenn ki oule pran IGCSE IT  koman en size pou kapab fer.  Annefe apartir Zen, Zilyet sa lannen lo nivo lekol primer IT osi pou ganny entrodwir e komansman par distrik Port Glaud kot Lonorab David Pierre pou komans en proze IT koman en proze pilot dan ou distrik kot madanm Gamatis laba, dan lekol primer Port Glaud. Savedir i annan keksoz ki pe ganny fer e mon espere ki lezot biznes pa ganny fermen.  Sa i form par en master plan pour IT lo nivo nasyonal ki minister ledikasyon i annan e ki I pe devlope.

Msye Speaker mon ti oule koz lo en dezyenm size e sa  se size lenfrastriktir.  I enportan ki tou bann pri ki IT i ganny ofer koman en servis i desann e sa i arive, i pa aplik  zis pour pri bann  computer dan bann laboutik e pri ki bann service providers i met  IT a nou dispozisyon.  La in ganny dir ki – Intelvision in fer desann pri IT e ki internet connectivity en pri tre enteresan e sa i byen nou bezwen kontinnyen mars dan sa direksyon. Me i annan en keksoz ki bezwen ganny fer e sa se ki Sesel i bezwen arive konekte avek sa ki appel en fibre optic cable lo nivo losean endyen ek lafrik ki pou fer ki internet connectivity pou vin bokou pli rapid me selman pour nou kapab ganny konekte avek sa fibre optic cable nou bezwen depans nou Euro 26 milyon  e sa   en keksoz ki nou Sesel nou pe sey negosye lo nivo larezyon, eastern and southern african region ki an negosyasyon avek linyon eropeen pour dan konteks pour amelyor nou korperasyon komersyal pour ki nou kapab met bann lenfrastriktir ki absoliman esansyel pour nou kapab amelyor nou performans komersyal lo nivo enternasyonal.  Alor si sa i arive i pour osi ede pou fer sa ki lonorab Dan Frichot pe demande la vin en larealite.

 

MR FRICHOT

Msye Speaker  mon premyerman oule remersye tou bann entervenan ki’n koz enpe lo sa size, mon krwar i en size tre enportan e i en bann deba ki nou fer – en bann diskizyon ki’n ganny fer mon krwar i tre anrisisan e  nou tou mon krwar nou tre konsernen ozordi avek nou kominote.  I annan en trend ki avek bi konmela i enportan ki    parey mon’n dir pli boner ki nou koz lo sa empowerment nou kominote e mon krwar ki IT lenformasyon ek sa nivo devlopman ki pe arive dan lemonn nou pa kapab esap sa. Mon krwar i enn bann loportinite, nou bezwen koman bann leaders dan bann distrik, leaders onivo pei i enportan ki nou zwenn ansanm e ofer bann manm nou kominote tou sa ki posib e en kantite ki’n ganny fer parey mon’n mansyonnen e pour mwan lazenes i annan en plas spesyal pour mwan e se pour sela  parey mon’n dir pli boner dyalog, bann enterveni, mon’n zwenn zot mon koz bokou e mon krwar i en moman tre apropriye pour  nou ofer zot enpe plis ki pe ganny fer.  I annan bokou ki’n ganny dir paregzanp lo kote Onorab Esparon, in koz enpe lo sa cottage industry, mon krwar i annan en posibilite ansanm avek gouvernman avek bann sekter prive, avek bann pti biznesmenn sirtou bann zenn – i annan bokou zenn pe vin devan, parey mon’n refer sorti sa pti unit 4 a 5 i pa kout bokou konmela.  It’s not much pou enstal ou, i annan  nou’n vwar ki dimoun i transform enn son lasanm into en sa, se sa i montre ou en  moman kot i anmenn reveni kot en fanmiy, en reveni pour en lakaz.

En kantite incentive i gannyen e nou bezwen mon krwar profit loportinite.  Nou’n koz osi bann diferan lenfrastriktir, Onorab De commarmond in koz bokou lo bann nesesite pou kree lespas pou donn sipor plis bann lo kote distrik, mon krwar there’s lot of  buildings ki pe ganny fer.  I annan en kantite devlopman e mon krwar i moman apropriye pou  entansifye zefor avek bann tou lezot departman. I en sekter ki tous tou keksoz, nou pe koz lo lazenes, nou pe koz lo lasante e nou pe koz lo plizyer lezot ki nou kapab maryer ansanm e ansanm benefisye.  Lenformasyon IT i sa baz for the next 10, 5 years.

Pour mwan terminen mon krwar mon pou refer sorti paregzanp par rapor avek sa ki Onorab Prea in refer sorti vizavi, ou pou bezwen forex, pou ganny en konpiter, mon krwar pour le moman i pa korek, mon annan mwan en Nasyon le 16 Me fek sorti avek en advert ladan, mon pa krwar i an dolar selman i SR, i annan diferan, i annan 6,900. Paradise – Sa advert i met hot deals, don’t miss out. Konmsi fodre mon krwar nou aret donn lekskiz si nou pa kapab – mon krwar fodre nou aret donn leskiz apre pour nou dir nou pa’n fer naryen. I enportan pour nou tou koman bann leaders kominote, i annan en kantite.

Ozordi mon krwar deba dan lasanble in ariv a en moman tre, tre ris, tre, tre o, kot sakenn in vwar posibilite pour nou vwar kot i  annan nesesite aranze e pous devan anmenn benefis pour lazenes.  E sa ki mon annan pou dir se ki mon pa konnen si se sa bann leskiz ki nou pou kontinnyen donnen pandan sa bann lannen dernyen e ki nou a sa…

 

MR SPEAKER

Non sa i an deor.

 

(Interruption)

 

MR FRICHOT

Msye Speaker mon ti a kontan akoz pour mwan..

 

MR SPEAKER

Non, sa pwen sa bann lannen tousala i andeor.

 

MR FRICHOT

Mon ti akontan ki nou realis dan bann deba, oke.  Plen dimoun la in anmenn…..

 

(Interruption)

 

MR SPEAKER

Order.

 

MR FRICHOT

Les mwan koze.  Nou tou nou’n anmenn bann moman tre for par sipor ek sa mosyon e nou bezwen realis dan sa ki nou dir parler.  I enteresan akoz pour mwan mon tre kontan ki bokou, laplipar mazorite e sa mosyon pou pase e pour mwan mon asire ki lazenes seselwa pou aklanm sa en kantite. E mon ti a kontan ki nou tou nou pran en vot lo sa mosyon e nou anmenn sipor.

 

MR SPEAKER

Tou sa ki an faver lev zot lanmen.  Inanim. Mosyon in aprouve e nou’n fini pour ozordi.