::
Home » Verbatim » Verbatim - First Term 2006 » Tuesday 16th May, 2006

Tuesday 16th May, 2006

NATIONAL ASSEMBLY OF SEYCHELLES

Tuesday 16th May 2006

The Assembly met at 9 am

National Anthem

Mr Speaker in the Chair

MR SPEAKER

Bonzour tou Onorab.  Mon swet zot la byenveni pour  sa dezyenm sesyon e vi ki  pou annan en pti retar avek Minis pour sa Bill, nou a komans touzour avek mosyon.  Si ou’n pare, nou a pran  enn premye.

 

MR PATRICK HERMINIE

Msye Speaker, ser, frer manm Lasanble Nasyonal, parey nou konn tre byen Sesel i  ozordi zouir en biodiversite inik avek plis ki 1000 zannimo ek plan ki pa egziste okenn par dan lemonn.

Msye Speaker an demandan lasanble pou ratifye aksesyon Sesel a trete enternasyonal pour resours zenetik bann plan pour manze ek lagrikiltir, i pa neseser pour mwan, ozordi lepep nesesite pou konserv nou lanvironnman. Mon ava plito, Msye Speaker, koz lo lenportans ki plan pour manze ek lagrikiltir i annan pou devlopman ekonomik nou sosyete anlinny e konteni sa trete. Bi prensipal sa trete se pou asire ki bann diferan plan e zot konponan zenetik i ganny byen konserve e servi pour ed limanite lo son demars pou elimin lapovrete e anrisir nou sosyete.

Avan mon kontinnyen Msye Speaker, mon santi ki i pour  neseser pour mwan eksplike ki sa vedir resours zenetik en plan. Resours zenetik i senpleman vedir sa konponan en plan ki disid karakter ouswa parey nou dir sa an Angle  trait sa plan. Se li ki desid groser en plan en groser  son fri, i osi desid paregzanp rezistans plan ek son fri anver bann maladi. Zis enpe parey dan imen, ou kouler seve, ou kouler lapo, ou grander i ganny determinen zenetikman.  Pour ert plis spesifik e pli lokal, mon pou servi, Msye Speaker, friapen koman en legzanp.

Parey nou konnen isi Sesel i annan diferan kalite friapen, i annan bann ki vin pli pti, bann ki pli gro. I annan bann ki pouri vitman e i annan bann ki pran plis letan pour pouri, tou depandan lo son resours zenetik ki in akeir atraver evolisyon. An dot mo sak varyete fri ou plan i annan diferan valer alimanter ki ganny determinen par son resours zenetik. Lozikman Msye Speaker,  zonm avek tou son lentelizans i esey reserse pou donn plis valer alimanter bann plan ek fri avek bi pour li ganny plis manze e manze pli bon.

Msye Speaker dan annexe enn sa dokiman i annan en lalis bann fri ek vezetab ki zot resours zenetik i bezwen ganny prezerve. Avan mon kontinnyen i enportan pou dir ki i annan 3 metod pou prezerv resours zenetik bann plant avek valer alimanter. Premye metod se sa ki zot appel bann field collection parey nou vwar Grand Anse kot bann plant de ot kalite i ganny prezerve e kiltive e veye lannen apre lannen, apre lannen. Dezyenmman kot bann lakour kot i annan bann tel plant, i ganny idantifye e prezerve. I annan bann lakour ki annan bann pye gouyav – kot mwan menm i annan bann pye gouyav Msye Speaker, mon a fer ou kado enn, i vin lala groser, se bann plan ki ganny idantifye e preserve. E trwazyenmman atraver sa ki zot apel bann tissue culture dan bann laboratwar.

Pou met an perspektiv tou sa ki mon’n fek dir, rezonndet lagrikiltir ozordi dan lemonn se pou prodwir bann prodwi alimanter de pli ot kalite posib pou benefis limanite. Les mwan ilistre sa pwen an servan ankor ennfwa legzanp friapen. Parey mon’n dir,   i anann friapen ki gro me ki pouri vitman, e i annan friapen ki pti e dir pour lontan. Atraver lesanz zenetik sa 2 plant, nou kapab prodwir en gro friapen ki pa pouri vitman.  Pareyman  atraver lesanz  resours zenetik bannann sorti Mozambique e bannann sorti isi, nou kapab ganny nou en nouvo kalite bannann ki plen vitman e ki reste ver pour en kantite letan e sa i ava permet nou fer bokou chips bannann si sa i vin en keksoz avek valer nitrisyonnel.  Donk i kler ki lobzektif sa trete devan nou se pou permet  lesanz lib bann resours zenetik, ant bann pei avek bi pou asir meyer prodwi alimanter pour limanite.

Sa trete Msye Speaker i osi annan pour bi konsolid konservasyon  biodiversite e promouvwar resers ek konservasyon bann resours zenetik de ot kalite.  Sa trete i osi fer provizyon pour en sistenm milti-lateral ki anglob tou resours zenetik pou manze ek lagrikiltir parey i liste dan annexe enn  anba zesyon e kontrol bann pei manm. Tou resours zenetik bann plant ki ganny resevwar anba sa sistenm  milti-lateral pou vin propriyete tou bann pei manm e zot pou kapab servi sa bann resours san ki zot bezwen pey en sou.  Msye Speaker sa trete pou anmenn bokou benefis pour Sesel e pour limanite an zeneral.

Fermye fodre pa ki zot enkyet akoz tou zot drwa i ganny prezerve anba sa trete.  Paregzanp zot drwa pou kontinnyen prodwi zot bann manze tradisyonnel e dan zot fason tradisyonnel i ganny konserve.  Zot drwa pou fer biznes mannyer zot anvi avek zot bann prodwi alimanter pa pou ganny afekte. Konsomater pou benefisye akoz zot pou ganny akse avek en gran varyete manze osi byen bann manze de ot kalite zenetikman.  Kominote siantifik pou ganny akse avek bann resours zenetik ki sitan enportan pou resers ek sa ki nou appel plant breeding. Nou lanvironnman ek zenerasyon fitir pour osi benefisye akoz sa trete pou ede konserv diversite zenetik dan en lemonn kot sanzman lanvironnman e lefe advers lo lagrikiltir i nepli kapab ganny predwir. Msye Speaker sa trete i deza anfors depi le 29 Zen 2004 e in ganny sinnyen par plis ki 40 pei. Akoz sa i leka, ratifikasyon sa trete ozordi dan Lasanble Nasyonal pou fer ki Sesel pou vin otomatikman parti sa trete menm si nou pa ti ankor sinny li.  Sa vedir Sesel pankor sinny sa trete me akoz i deza anfors i zis neseser pou fer ratifikasyon pour nou kapab ganny aksesyon. E pour lenformasyon bann manm sa trete ti ouver pour sinnyatir depi le 3 Novanm 2001 ziska le 4 Novanm 2002 kot FAO e parey sa dat  i fer nou rappel se bann letan kot nou ti pe konteste eleksyon e sertennman i tre fasil pou oubliye ki ti annan sa pou sinnyen. Me i pa enportan, Onorab Prea i riye – i pa enportan akoz avek ratifikasyon ozordi nou pou kapab otomatikman ganny aksesyon zis parey Moris in fer pli boner an Mars sa lannen.

Premye meeting governing body sa trete pe fer an L’Espagne mwan prosen. E si nou aprouv ratifikasyon sa trete ozordi, Sesel pou kapab fer son reprezantasyon dan sa meeting e benefisye avek tou bann rezolisyon sa meeting. Nou’n ganny osi enformen ki si nou ratifye sa trete ozordi tou bann kou bann delegasyon, lotel, travel etc pou ganny peye par FAO.  Malgre, Msye Speaker, napa okenn larzan pour Sesel peye, ler nou vin en parti sa trete Sesel pou benefisye atraver bann sipor finansyel under the funding strategy of sa trete.  Parey Mon ti eksplike okomansman Sesel pou ganny akse ek resours zenetik bann plan ki ava fer nou konsolid la kalite ek kantite prodwi alimanter e lagrikiltir. Pei pour osi zouir bann benefis enkli benefis finansyer ki ganny zenere anba sa sistenm milti-lateral. E parey mon’n koz lo sa funding stragegy Mr Speaker, bann kekoz ki kapab ganny vann, bann prodwi de ot kalite ki kapab ganny vann, larzan i vin pour sa sistenm milti-lateral e bann manm i kapab benefisye atraver sa bann profi.

Donk Msye Speaker i reste mwan alors pou demann sa lasanble pou aprouv sa mosyon ki evidaman pour sitan benefisye limanite e nou pei an partikilye.

 

MR SPEAKER

Okenn ki segonn mosyon.

 

MS RUKAIYA JUMAYE

Mon segonde Msye Speaker e mon ti a kontan dir detrwa mo lo la.

Msye Speaker sa trete ki’n ganny prezante par mon koleg Onorab Herminie i en trete tre enteresan. I abord en size ki konsern bann tel ki siyantis, fermye, bann kad legal, bann ki travay tre pre avek lanvironnman e lezot ki trouve dan sekter devlopman en pei.

Sa size plant genetic resources for food and agriculture, in osi anmenn bokou konplikasyon dan serten bann pei e osi bokou kontrovers. I annan ki’n kont sa demars dan devlopman lasyans e vwar li koman en labi lo resours natirel e lekolozi. However i annan ki krwar ki sa i ava en solisyon pour limanite anvi ogmantasyon dan lapopilasyon, sa i ava ede elimin lafamin. Menm son bann laspe kontrovers, lamazorite pei i komans konsider li, e adopte sa nouvo devlopman dan la nitrisyon zot sosyete.

Mon ti a kontan fer resorti devan sa lasanble ki bann tel konvansyon konmsa i efikas e enportan e pour nou pei Sesel adopte. Primordyalman akoz i adres prensip lalwa enternasyonal lo lanvironnman. Se vedir sa ki nou fer ozordi avek nou bann resours natirel i bezwen ganny servi dan en fason soutenab ki zenerasyon ki  pe vini i ava benefisye. Bokou pei tel ki an Mexico zot in devlop zot paregzanp bann sant enternasyonal ki appel en international maize and wheat improvement centre. Dapre zot resers zot in montre ki popilasyon lemonn i ogmante par 160 dimoun tou le minit e 90% sa i trouv dan bann pei ki anvwa de devlopman.  Alors i normal ki lemonn i dan en gran demann pou ogmant prodiksyon alimanter. An Mexique bann resers i montre ki en kalite maïs i annan en gene ki ede konbat bann disease i en gran lavantaz pour bann fermye laba adopte sa teknolozi highbreed. Le pwen prensipal i kler ki sa bann ki annan sa bann genetic resources i kapab ed lezot pei, i devret annan sa partenarnya ant bann pei pou asire ki tou bann pei omonn i ganny akse avek sa bann resours.

Msye Speaker sa bann plant genetic resources zot bann resours ki kapab ed fermye servi pour zot improve zot kalite e prodiktivite bann plant. Lagrikiltir i en keksoz ki depan bokou lo korperasyon enternasyonal e lesanz bann genes ki en pei in devlope dan bann lannen. Sa trete i adres sa size partenarya ant bann pei pou esanz bann plant genetic resources. I osi asire ki i annan ase bann plant genetic resources pour zenerasyon ki pe vini.

Msye Speaker parey nou konnen ki devlopman dan lasyans modern dan teknolozi i fer posib bann tel achievement pour rezon ekonomik demografik e pour rezon ki lemonn pe eksperyans en gran devlopman dan trade e komers enternasyonalman, sa trete i valab pou ed bann pei e sanz bann plant genetic resources for food and agriculture. Sa trete i fer li posib pou annan en multi-lateral system pou fasilit bann pei ganny akse avek sa bann genetic resources. Mon krwar alors ki lobzektif sa trete i tre kler.

Pour Sesel sa i ava en bon pa de lavan lo nivo enternasyonal akoz nou osi a en moman ou en lot nou pei pe debark lo en transformasyon lekonomi,   e lasyans modern ek devlopman dan teknolozi i pa pou eparnny nou. Alors si nou zwenn sa konvansyon nou kapab benefisye bann litilizasyon plant genetic resources e osi bann lenformasyon ki konsern sa size. Sa trete i fer tre kler kondisyon pou ganny akse avek bann resours ki ganny acquire only dan sa multi-lateral system. I osi eksplike kimannyer bann benefis pou ganny partaze. Sa se sa prosesis dan sa trete ki appel information exchange sa vedir lesanz lenformasyon akse avek teknolozi e capacity building.  Bokou ava demande dan sa ka si nou pe adopte modernite teknolozi dan lagrikiltir en ensidswit ki bann fermye lezot crop breeders pou annan zot  drwa.  Sa trete i rekonesan anver travay dir ki bann fermye e lezot kominote i anmennen e ki zot bann travay tradisyonnel i bezwen ganny proteze.  Isi Sesel nou annan bokou fermye, e an adoptan sa konvansyon nou bezwen fer sir ki nou lezislasyon nasyonal i rekonnet bann drwa fermye dan sa demars.

Pa zis sa.  I ti ava bon note ki bann lenformasyon neseser i ganny met a dispozisyon nou bann fermye e lezot ankor pour ki zot a kapab konpran lenportans bann plan genetic resources. Mon krwar ki en bon sant lenformasyon i bezwen ganny kree ensi ki en bon framework legal ki balans modernite lasyans e osi protez bann fermye e edik zot lo sa size. Lartik 9 sa konvansyon i adres sa size farmer’s right. I annan bokou bann resers ki’n demontre kimannyer pou amelyor lagrikiltir e prodiktivite manze dan bann pei. E sa in ganny fer par sa ki nou appel bio-teknolozi.  Mon krwar ki i enportan note ki dan sa demars pou zwenn lasenn enternasyonal lo sa size ki devan nou lasanble ozordi i annan en cost ki pou aplike avek adaptasyon sa teknolozi.  Nou bezwen bokou resours imen, kalifye e train dan sa domenn spesifik. La mon swete ki gouvernman dan son demars ava  get dan posibilite train bann zenn dan sa domenn e osi ogmant zot konesan bann osi ki’n deza etidye e anvi fer en karyer dan lasyans modern.

Msye Speaker avan mon terminen sa konvansyon i enn ki met son lobzektif tre detaye e krwar ki i anvi achieve. Sa ki mon pli konsernen avek e ki mon krwar ki nou kad legal i bezwen pran konsiderasyon se property right. Lartik 12.3 (d) (e) (f) i deal avek sa.   I fer byen kler ki bann ki resevwar bann resours zenetik zot pa kapab claim property right si zot in acquire li dan sa multi-lateral system. Mon krwar sa seksyon i enportan akoz petet i ava annan bann pei ki kapab claim zot right e fer komers avek sa bann resours zenetik. Sa i reste en laport ouver e mon swete ki nou gouvernman i pran sa an konsiderasyon ler nou enplimant nou lezislasyon lokal.

Msye Speaker mon pou donn mon sipor sa mosyon e sa trete akoz mon krwar ki Sesel i ava benefisye pour lavenir nou zenerasyon. En tel trete i ava benefisye bann fermye konsomater la kominote lasyans sekter prive e lezot ankor. Dan sa ka mon enplor gouvernman pou etidye byen bann fakter deryer sa ki nou appel resours zenetik manze e lagrikiltir e sirtou ler nou drafte bann lezislasyon lokal nou mazin touzour dezavantaz ki sa size i kapab annan pour nou pei.

 

MR BERNARD GEORGES

Mr Speaker i pa ti mon lentansyon koze bomaten lo sa mosyon e ou ava pardonn mwan si mon pran en diferan ton, obviously sa konvansyon, sa trete i en bon keksoz e sa pou bann rezon ki sa 2 dimoun ki’n koz avan mwan in avanse.  Okenn  trete ki fer tou bann pei dan lemonn antye, tou bann konponan limanite  devlop en resours parey manze e nou vwar tre byen dan sa schedule, i annan en seri bann manze ki ala baz fondamantal bann nitrisyon bann pei tel parey friyapen, manyot yams pour serten pei, bann sereal pou serten lezot pei, bann peas, e legumes pour bann lezot pei etc. okenn trete ki prezerv e ki donn en incentives pour ki limanite i prodwi plis e ankor meyer kalite manze set enn ki nou pa  kapab pa welcome e pa siporte. Me dan sa lanaliz ki’n ganny fer bomaten Msye Speaker i annan en keksoz ki trouble mwan e sa se dan konteks en keksoz osi normal ki sa trete, osi milti-partizan ki sa  trete i devret ete i annan kantmenm en keksoz ki nou vwar e ki fodre mon krwar nou devret lo nou kote koman en pei Sesel esey revwar e sa se, mon lenpresyon ki mon gannyen bomaten la e zot ava pardonn mwan si mon lenpresyon i mal se ki nou pe ganny demande pou ratifye sa trete ozordi pa pour tou son bann benefis neseserman me akoz i annan en konvansyon byento l’Espagne  e i ki ti ava bon pour nou ale. Akoz nou pou annan en serten  kantite benefis ki pou sorti ladan.  E sa se byen, nou devret la prezan, nou devret la pou defann e siport sa trete dan son premye governing council ki pou ganny fer L’Espagne.  E nou devret la koman en pei ki angaze dan son bann keksoz ki sa trete i dir.

Me si se sa rezon ki nou pe ale, akoz  Mr Speaker ki fodre toultan nou vin fer sa bann keksoz dernyen moman. E lenpresyon ki mon’n gannyen se ki se FAO ki’n ekri nou pou dir nou, gete marmay i annan sa zafer byento zot pankor sinny sa trete, taye fer li vitman pour zot kapab vin on board e sa i pa fer loner bann dimoun ki pe diriz nou sekter agrikol. Mr Speaker sa set en keksoz ki  ti’n devret ganny planifye depi byen avan pour ki nou ti ava pe sinny sa trete dan son letan kot nou ti’n devret pe fer li.  E non pa toultan donn lenpresyon ki nou pe fer en keksoz akoz nou pe gannyen en benefis.  Nou pe fer keksoz akoz avek sa nou pou ganny en serten return akoz en keksoz osi fondamantal ki manze avek sekirite manze, avek improvement kalite manze i pa en keksoz ki nou devret fer li from one day to the next. Nou devret annan en long peryod planifikasyon, nou devret antre dan sa bann keksoz an konesans de cause. E mon dir sa Mr Speaker akoz mon annan en dezyenm pwen.  E sa dezyenm pwen se sa, sa trete i ankouraz bann pei parey nou fer bann resers e fer nou osi our part dan improve kalite manze debaz, non selman pour nou popilasyon me pour limanite. Ler mon vwar sa e i en laspirasyon nob mon bezwen Mr Speaker mazin, stasyon resers agrikol Grand-Anse ki nou tou nou konnen, ozordi i en pti par sa ki i ti ete oparavan.

Nou ti annan nou en stasyon agrikol ki ti pe fonksyonn byen, ler nou ti pase nou ti vwar bannann ki ti pe ganny plante pou gete lekel meyer varyete  ki kapab adopte isi. Kanbar dan en lot landrwa, plan fri, anler La Misere ti annan letsi. E avan sa ti annan bann diferan kalite limonm, bann diferan kalite agrim.  Mr Speaker ti annan en thriving centre. Ozordi ler nou pase, mon’n pas laba 2 semenn pase,  e sa ki nou vwar se en sant ki pe mars lo en silenn mon kapab dir, en pti morso son kapasite potansyel, en pti morso sa ki nou ti annan dan bann lannen 70, e 60, e 50. Sa vedir nou pa pe fer our bit. E i fasil  pour nou dir be bann lezot pei pe fer, i vre bann lezot pei pe fer, Malezi, Cuba, bann pei ki partaz menm klima ki nou, pe fer en kantite travay. E nou pe benefisye avek zot travay me nou osi nou bezwen fer sa ki pour nou e nou pa kapab dir, akoz nou pti pti nou pa kapab fer – akoz mon ava donn en legzanp Moris. Moris i annan en Mauritius Sugar Research Institute ki world renown. Moris ki anvoy teknolozi ek know how lo disik dan bann lezot pei prodikter disik pourtan i pa pli gran pei prodikter disik dan lemonn. Brezil i pli gran pei prodikter disik, Guyanne, Jamaica, bann lezot pei tou sala Trinidad, Fiji, Sid Afrik, bann pei bokou pli devlope, bokou pli gran, bokou plis rises selman se Mauritius Sugar Research Institute ki’n fer sa travay zenetik lo disik e se li ki donn knowhow lo ki kalite kann pou planted dan ki kalite soil.

Nou osi Mr Speaker nou ti’n devret pe lead at least dan en sekter. Goyav, bann gro goyav ki Onorab Herminie i annan. Kekfwa nou nou ti’n devret pran sa e devlop meyer goyav. Nou prop Soil Research Institute ki la Grand Anse ki ti pe marse, ki ti pe fonksyonnen, ki ti annan en bi, ozordi i en shell, dimoun in vini, in fermen, twa in ale, lafnet in ale etc. Nou pa pe al a’n avan Mr Speaker, nou’n regrese fodre dir. E nou’n regrese, ekskiz mwan dir, anba sa gouvernman. Nou’n regrese dan domenn devlopman agrikol, devlopman resers agrikol dan en fason konsiderab. Nou’n les tonbe lo sa seksyon.

Mr Speaker mon kontan ki nou pe al sinny sa trete ozordi akoz kekfwa sa i ava donn nou sa incentive ki nou bezwen pou relans nou e pou repran sa pozisyon ki nou ti annan avek en stasyon resers ki pe fer en travay konsiderab ozordi dan propagasyon plant, fri, chapeau – me ki devret pe fer ankor plis akoz nou en pei ki kapab anmenn bokou, bokou lasistans avek bann pei vwazen. Mon donn en legzanp Madagascar enn son basic food, enn son manze debaz se manyok e zot plant sa dan bann fason parey zot fer avek diri, en pti pe amater. Kekfwa nou nou ti a kapab devlop en fason pour nou kapab trouv en meyer varyete manyok e ed – atraver komisyon losean endyen i annan tou sa bann posibilite anba nou, e nou nou ti kapab lead the region, si pa the world at least dan en seksyon.

Nou vwar menm zafer avek prodiksyon pork. Kot L’Amitie ti sipoze annan sa sant pou fer breeding konson, Genetic Pig Centre, be ki’n arive ek sa?   I byen  sinny sa bann zoli trete, i byen fer sa bann  gran zoli diskour,  artik 12, 9  tou sala etc. i normal but annou tradwir, annou pran teori e met li an pratik, se sa mon lapel ozordi. Mr Speaker parey mon’n dir,  nou anvi ki nou pei i devlope, nou anvi fer nou kontribisyon avek limanite, nou anvi ki sa trete ki nou pe al sinnyen ozordi i pa pour zis ler nou’n sorti Barcelona met li anler lo en shelf e dir nou’n ganny nou tiket avyon peye, nou’n ganny nou lotel peye,  keksoz normal, 2 dimoun in ale, zot in retourn ek en bon ta papye etc and that’s it. Non Mr Speaker, let’s put theory into practice. E mon pe demande ozordi ki nou servi sa koman premye zour sa trimes lasanble e nou pran sa langazman koman en lasanble pou dir ek nou gouvernman at least dan sa 8 semenn ki reste li, at least annou fonse e fer en keksoz pou montre ki nou valoriz nou sekter agrikol e nou pou pran nou par dan devlopman nou lendistri atraver sa trete lo devlopman zenetik.

Mr Speaker avek sa 2 mo, mon pou siport sa mosyon ki’n ganny anmennen pou ratifye sa trete. Mersi.

 

MR DICK ESPARON

Mr Speaker mon ti oule dir de mo lo mosyon table par Onorab Herminie akoz mon krwar i en mosyon ekstrememan enportan e mon ti oule koz en pti pe lo sa ki nou eksperyanse  o nivo enternasyonal vizavi bann sanzman ki’n arive.  Si nou koz paregzanp devlopman dan lasyans bio-teknolozi, mwan mon ti a kontan ki lasanble nou vwar en pti pe ziska ki degre sa bann sanzman in benefisye bann pei mwen devlope.  Sa ki nou konstate i ariver ler bann konvansyon i ganny fer dan premye enstan,  kekfwa mon paret enpe cynic ler mon dir sa. Bokou fwa  i bann trete ganny pouse par bann pei devlope avek lentansyon kekfwa pou benefisye bann pei soudevlope. Me letan ki i pran ki bann pei soudevlope i vreman benefisye avek sa bann trete, i annan  plizyer lezot trete ki’n pase ki depas li ankor.

Mon regard paregzanp, nou tou ki’n vizit lafrik nou regarde kimannyer lafrik e nou regard sitiasyon ozordi avek lafamin ki pe pase dan bann pei lafrik ou demande be ki’n arive avek tou bann trete ki’n ganny sinnyen, tou bann swadizan modifikasyon ki ti pou arive avek bann resours alimanter ki pou benefisye bann pei soudevlope e akoz dan bann rezyon lafrik i ankor annan e i pou annan pour en bon pe letan malnitrisyon e akoz i pou bezwen kontinnyen annan sa entervansyon bann pei devlope pou donn manze e alimant bann zanfan  ki pe viv akoz zot pa kapab ganny dekwa pou manze.

Eski  senserman lo nivo enternasyonnal i annan  vreman en zefor pou propaz sa bann konvansyon e fer ki bann pei sou devlope e vreman limanite i parey nou swe nou tou nou dir limanite i benefisye avek  sa devlopman ki arive lo nivo lasyans/devlopman teknolozi.

Mon dir tousala akoz ou a krwar enn ler i normal ki nou koz 2 monn me i normal ler nou koz osi     bann konvansyon, nou koz de kalite langaz, en langaz ki bann ki pou benefisye lo pwennvi komersyal, en langaz bann lot ki bezwen donn sipor pour ki sa bann konvansyon  i ganny ratifye e gran poursantaz, gran mazorite i bezwen bann pei soudevlope ki pran lannen apre lannen pour zot kapab tir en morso, en gout benefis dan bann konvansyon ki ganny propoze  e aksepte e ganny met an aplikasyon o nivo enternasyonal.

Msye Speaker ler nou regard komersyalizasyon ki pase paregzanp o nivo bio-teknolozi ou trouve   bann resers ki montre ozordi plis bann dimoun ki vin gro dan bann pei devlope akoz bann modifikasyon bann prodwi alimanter gra, gro e pe rod fason kimannyer pou tir lagres.  Mon a dir ki bann pei soudevlope pa ni menm kapab arive vwar dekwa tou lezour pou manze.  Me sa i nivo ipokrizi ki egziste lo nivo enternasyonal, si oule.

Mon’n ekout Onorab Georges, i bann argiman ase enteresan akoz nou vwar dan premye enstan ki sa lapros komersyalizasyon.  Limanite wi, i pou benefisye. Ki limanite? Ki parti lemonn ki pou benefisye e kan?

Mr Speaker ler nou pou annan modifikasyon zenetik bann resours alimanter paregzanp nou konnen dan premye enstans lekel ki pou benefisye e ki pou arive o nivo bann pei soudevlope? Onorab Prea pour dakor avek mwan, i pou arive ki i pou enorm sakrifis pour bann pei soudevlope kapab enport sa teknolozi pour zot kapab benefisye.

Avan ki kantite larises in arive lo nivo bann pei devlope.  Sa ki mon krwar senserman i bezwen arive lo nivo bann konvansyon se ki i bezwen annan osi en nouvo enterpretasyon dan bann konvansyon, vwar kimannyer i filtre anba, kimannyer i filtre pou benefisye vreman limanite e ki kantite zefors kominote enternasyonal i mete pou garanti ki modifikasyon zenetik onivo bann resours alimanter i benefisye dan premye enstans sa popilasyon, sa limanite ki vreman bezwen.

Msye Speaker, Onorab Georges paregzanp in koz resers ki Maurice in fer lo disik, me ki vre sitiasyon lendistri disik Maurice ozordi? I antre parantez, i riske an disparisyon.  Akoz ?  Set akoz lemonn ki pli ris in vwar en sibstitisyon e tou  son resers, tou son envestisman ki in fer dan sa direksyon petet in al dan en trou san fon.  Se sa ki arive avek lamazorite bann pei sou devlope.  Sa ki sey ganny fer onivo bann pei sou devlope pou kapab sorti dan sa nespes sistenm komers pa ekilibre, toultan annan serten  keksoz ki ganny propoze onivo enternasyonal, si oule, ki tous sa bann pei.

Onorab Georges in fer alizyon avek Cuba kot in fer osi resours onivo disik, limon, zoranz.  Ki pe arive avek sa bann gran plantasyon, e sa bann resers ki’n ganny fer.  Annou pran lot pei.  Annou pran Brazil.  Ki arive?  Lasyans – devlopman dan lasyans servi par bann pei avanse i fer ki i annan sibstitisyon  e limanite avek bann konvansyon, sa limanite ki nou koze, sa bann ki reste dan nivo tyermonn si oule i antre dan en nespes lot form eksplwatasyon, en  lot form kot dekwa pou manze e sa ki  zot prodwir i ganny met an kestyon.

Msye Speaker mon dir tousala akoz i enportan nou penn sa lot portre.  I enportan  ki nou montre ki wi, devan lo lide bann dimoun ki pous devan bann konvansyon  parey, petet  i annan en kantite ki senser pou vwar vreman sel fason  way out pour limanite kapab, si oule alimant son lekor.  I pa  pou retour teori sa ki Malthus ti dir ki   popilasyon pou kontrol son lekor par lefe ki i pa kapab soutenir son lekor lo pwennvi alimanter me selman i montre detanzantan nou ganny en lendikasyon ki menm tou sa devlopman ki nou pe fer i pa neseserman ale pour benefisye dan son totalite limanite.

Sa ki mon krwar i devret arive, sa ki mon senserman krwar i devret arive se neseserman swivre enm pti pe sa ki Onorab Georges in dir so ki onivo sak pei i bezwen vwar ki prodwir ki li i annan lavantaz konparatif e konsantre lo la lo en nivo, savedir si Sesel, si Madagascar pou annan lavantaz lo pratik lo prodiksyon mayok pou mil rezon ki ou kapab nonmen, i konsantre dan prodiksyon sa, dan premye nivo. Dezyenm se ki i bezwen annan en lasenn antre sa bann zil ek sa bann pei avek ki sa teknolozi i kapab ganny esanze non selman o nivo teknolozi me osi lo nivo lesanz komersyalizasyon sa antre bann pei pou garanti ki vreman  i ganny benefisye – bann konvansyon parey  i ganny benefisye e mwan mon krwar ki letan in arive.

I annan lager ozordi lo nivo kominote enternasyonal pou elarzi tou bann komite ki egziste – komite sekirite nou vwar in ganny elarzi, drwat imen nou vwar in ganny elarzi.  In ler pou fer en ka spesifik pour bann pti leta e bann leta – bann pei sirtou tyermonn zour i ariv bann konvansyon parey akoz sa langaz ki sa bann konvansyon pe koze a mon’n avi mwan, mon lenpresyon personnel i en langaz bann pei ki pa neseserman pe reflekte realite bann pti pei e realite bann pei tyermonn. So mon krwar letan in arive sirtou ler nou, nou ratifye, nou ratifye avek serten kondisyon, konmsi Prezidan Mandela tou i dir, tou keksoz i bezwen  annan bann derogasyon e kondisyon, kimannyer i aplik pour ou, kimannyer i reflekte pour ou.

E mwan mon napa narnyen kont sa konvansyon. Mon krwar i en bon konvansyon, selman i enportan ki nou kapab vwar kimannyer nou benefisye dan en fason direk pou ki parey bann lezot konvansyon ki’n pase nou pa vwar son reprodiksyon dan en fason negativ oubyen ki tarde pou ariv dan bann pei ki vreman bezwen sa.

E ou vwar tou sa  devlopman  ki’n arive lo nivo bio-teknolozi Mr Speaker, ozordi ler nou pe koze, ler nou vwar modifikasyon ki’n arive lo pwennvi zenetik bann plant e bann lezot resours, ozordi dan Lafrik, dan bann pei kot i annan sa problenm mank manze nou pankor vwar en attempt serye par kominote enternasyonal pou anmenn sa bann teknolozi.  Nou vwar kwa, nou vwar kontiniasyon depandans, nou a donn zot manze, nou pa pou montre zot ki plant ki pou pouse, ki zot kapab fer pouse pou zot kapab nouri zot lekor.

Dezer i grandi.  Be akoz.  Akoz i kler, ou bezwen kontinnyelman depan lo li, li i a devlope, apre i a dump kot ou e ou ou a kontinyelman depan lo li. Dan en kantite pei Lafrik nou tou nou viv Lafrik nou vwar bann boursay, bann plant avek pin ki pouse, be modifikasyon, olterasyon bann genes pa kapab fer ki zot prodwi fri?  zot kapab prodwi fri.  Akoz ou pa prodwi fri, akoz kominote enternasyonal pa mobilize parey nou mobilize pou antre Irak oubyen pou mobilize pou depans resours dan bann lezot landrwa pou antre pou fer sir ki nou garanti parey bann proverb sinwan i dir « nou a montre li kimannyer  pou lapes me nou pa pou donn li sa pwason tou lezour » Sa i mon refleksyon Mr Speaker.

Mon krwar avek bann sanzman ki pe arive lo nivo enternasyonal to ou tar bann dirizan ki pe monte pou pe dir in ler pour nou regard  enterpretasyon  bann konvansyon e enterpretasyon tou sa ki i dir onivo bann gran forum enternasyonal, in ler pour nou regard zot bann definisyon e re-regard zot enterpretasyon pou vwar kimannyer i benefisye nou dan bann kote sid lemonn e kimannyer i benefisye nou frer Lafrik e nou bann frer ek ser losean endyen. Mr Speaker mersi.

 

MR PREA

Msye Speaker mon pour tre, tre bref.  Byensir pour nou en tel konvansyon i paret bon e sa ki bon, sa ki pou anmenn dibyen pour nou pei lo nou kote nou pou donn  sipor.

Me mon pour zis tous enm pti pe sa ki Onorab Georges in dir. Plizyer fwa dan lasanble nou’n fer lapel lo kote gouvernman e mwan mon’n eseye koman en manm dan lopozisyon pou anmenn serten konvansyon pou ganny ratifye dan sa lasanble e ankor mon lans sa lapel, i annan plizyer konvansyon ki swa nou’n sinnyen ki reste nou pour nou ratifye, swa nou pankor sinnyen e nou pankor ratifye pour nou regarde kwa ki nou  bezwen anmennen e anmennen dan sa lasanble me non pa  selman lavey en meeting kot en delegasyon  Sesel pour benefisye kot tou bann fre i ganny peye e nou ale parey Onorab Georges  in dir, peye, defreye de tou, nou pran par dan sa meeting e ler nou retournen tou keksoz i ganny mete dan en tirwar nou fini lanmenm.

Mon pwen ki mon anvi fer sorti Mr Speaker se anmenmtan ki nou pe anbras devlopman, nou pe anbras nouvo teknolozi fodre nou pa oubliye kwa ki dan lepase osi tou nou’n sey propoze, nou’n sey met devan nou pour nou touzour angard, pour nou sofgard nou vilnerabilite koman enm pti pei.  Nou’n deza abord problenm GMOs ek LMOs.  Fodre pa ki devlopman nou  bann zenetik plant pour manze pour lagrikiltir i osi al kont bann tel lagreman ki nou’n deza manm. E la ankor en lot konvansyon ankor ki vini antet la,  Cartagena Protocol ki koz ankor lo proteksyon nou bio-diversite e nou konnen parfwa atraver resers e ler nou lans en keksoz dan lanvironnman i go out of hand, nou konnen ki kantite dega i kapab fer sirtou pour nou  enm pti pei parey Sesel.

Alor i enportan ki nou bezwen  mazin osi kwa ki nou’n deza koz lo la e kwa ki nou’n deza ratifye ki en lot keksoz ki vin devan ki petet lemonn devlopman pe fors nou  rantre pou donn nou aksesyon me anmenmtan  ki i kapab koz serten problenm pour nou plitar.

Msye Speaker sa i plizoumwen mon sel pwen ki mon’n anvi fer sorti lo la me parey mon dir  i en keksoz ki paret byen, i annan bann lartik ki sofgard nou and all that me petet mon devret azout lo sa ki Onorab Georges in dir tou dernyenmman mon’n koz lo sa size lo fasilite resers avek en manm ki dan kote gouvernman, dan kote mazoriter e nou’n adres sitiasyon Research Station Grand Anse e nou’n adres sitiasyon  kot wi, Mr Speaker nou annan teknisyen kalifye me ki sa bann teknisyen pe fer ozordi e ki mwayen travay zot annan ozordi.  E nou vwar  ler nou pas Grand Anse larealite i la devan nou.  Annou pa zis koze, annou pa zis sit bann gran, gran lartik me annou travay, annou met keksoz an pratik.

 

MR SPEAKER

Okenn lot.

 

MR DAVID PIERRE

Msye Speaker mon ti ava plizoumwen anvi poz Onorab Herminie enn de kestyon ki mon ti a kontan i klarifye dan son summing up. Mon ti a kontan si i eksplik nou ki kalite resers e si Sesel i azour  avek bann kalite resers ki’n ganny fer pou demontre bann dezavantaz ki sa bann nouvo teknolozi lo kote  prodiksyon manze i kapab anmennen.  Mon ti a kontan si i annan paregzanp bann lefe advers ki sa bann prodwi modifye i kapab annan lo lasante imen.

Mon ti a kontan i koz ek nou enm pti pe gin lo bann lefe advers ki i kapab annan lo nou lanvironnman, lo sa lanvironnman dan ki nou pe viv.  Paregzanp mon okouran ki si ou pe modifye, sa i en posibilite, mon ti a kontan en klarifikasyon, mon ti a kontan i koriz mwan si mon mal.  Si ou pe modifye en plan ki enportan  pour limanite, paregzanp pour sa plan vin pli rezistan avek serten maladi, pour ki prodiksyon i monte – mon okouran poudir si i annan en plan ki similer avek sa enn, sa tre ki’n ganny modifye pou fer ki sa plan i vini rezistan avek  serten maladi, i kapab dan en fason ou en lot ganny transfer avek sa plan ki li i similer me i pa enportan  pour limanite. Anefe limanite i anvi get rid    of sa lot kalite plan.  So once ki sa tre in ganny transfer prezan i vin en problenm, i vin difisil, prezan nou bezwen al lager pour nou al konbat kont sa maladi lo sa plan ki limanite i realize poudir i pa enportan pour li.

So i pou annan bann lefe advers parey sa enn  ki mon pe mansyonnen lo nou lanvironnman. So mwan  sa ki mon anvi konnen ankor avek Onorab Herminie se kimannyer Sesel i feature dan sa zafer.  Eski nou’n ariv  a en pwen kot nou pe mazin move from bann metod prodiksyon tradisyonnel ki nou annan ozordi to sa  enn ki highly sofisticated.

Si Sesel pe mazin move ver sa  mon ti a kontan ki Onorab Herminie i donn nou enm pti gin lo plan, lo kimannyer zot pe – at this point in time zot pe anvizaze fer li alavenir.  Nou konnen Mr Speaker poudir i annan bann teknolozi ki ase modern, ki pa osi modern ki sa enn ki petet nou pe  mazin antre ladan ki ase modern me ki ziska ozordi sa bann teknolozi in egziste kekfwa  pour 10an, kekfwa pour 15an me selman ziska ozordi Sesel pankor kapab vreman make the most of sa bann teknolozi.  Eski nou pour prezan move  from sa nivo ki nou, nou pankor vreman eksperyanse to a higher  level, to sa enn ki nou  pe koz lo la ozordi. Oubyen eski Sesel pe mazin les sa bann gran pei ki annan petet plis resours fer sa resers, devlop  sa teknolozi, servi sa teknolozi, prodwir sa bann goods ki nou pe mazinen zot pou prodwir e nou zis servi sa bann prodwir.

So mon ti a kontan si oule Mr Speaker ganny enm pti gin leklersisman avek Onorab Herminie dan sa direksyon.

 

MR DYER

Mon anvi dir de mo lo sa trete ki devan nou parski mon krwar i en issue tre enportan, alimantasyon lemonn, nou tou nou konnen  poudir zonm pa kapab viv san ganny alimante.

Msye Speaker anmenmtan enm pti pei parey Sesel kan nou pe sinnyen e ratifye sa  trete pou devlopman zenetik nou bann plant, mon krwar nou bezwen fer tre atansyon osi ki bann progre ki nou fer dan sa lalinny e ki lavantaz e ki dezavantaz i pou anmennen pour nou pei.  Nou konnen in annan en kantite deba dan lemonn, en kantite kontrovers lo modifikasyon zenetik bann fri ek legim, sereal and so on e nou’n vwar osi poudir Lanmerik se pei prensipal ki pe pous devlopman zenetik bann sereal, bann plant, akoz dapre zot, zot in vwar poudir lemonn pa pou kapab nouri son lekor si napa bann sistenm kot nou kapab fer prodiksyon vin pli vit, pli gro parey Onorab Herminie in dir, i anvi vwar en bel fiyapen ki konserve e tousala i byen  parski nou santi en parti lemonn kot parey Onorab Esparon in dir, zot pe rod fason pou kas lagres tandis ki lot kote zot pe rod en fason pou azout lagres. Me kantmenm  mon  pou pran enm pti pe lalinny lonorab Esparon.

Lonorab Esparon in koz for ozordi  lo lipokrizi, ipokrizi lemonn e mon pour tant pour dakor ek li, selman petet mon pou pran en lot direksyon ki li in pran pour mwan montre osi kimannyer – in koz lo lipokrizi bann pei devlope, mon dakor ek li, mon napa problenm e mwan mon pou koz enpe lo lipokrizi bann pei soudevlope, bann pei an-vwa de devlopman.

Msye Speaker mon pou get enm pti gou Zimbabwe, Lafrik e nou vwar avek son progranm redistribisyon later avek lanasyon an antye nou vwar ki in anmennen Zimbabwe. Nou vwar ozordi en pei ki ti pe eksport manze, ozordi i santi li dan en sistenm kot son pep pe mor lafen e nou pou vwar vwazin Zimbabwe, Sid Afrik, frer  zanmi pros, Prezidan Mugabe, Prezidan Thabo Mbeki i pe siport Zimbabwe – Msye Mugabe a 100% e nou demande ler nou gete, Prezidan Thabo Mbeki  i pe siport Zimbabwe pou detri son bann prodiksyon alimanter pou fer son bann farm vin dezer oubyen kot bann looters i pran  posesyon sa bann farms e detri tou prodiksyon manze e nou demann nou lekor akoz Prezidan Thabo Mbeki i fer sa.  Li ki son pei Sid Afrik i en gran prodikter alimanter, i pa anvi vann manze Zimbabwe, fer larzan lo ledo Mugabe.  Msye Speaker tousala nou bezwen gete, bann realite ki anfas avek nou e i bann eleman ki nou bezwen gete atraver lemonn tousala.

E mon pou vin enm pti kou Sesel.  Mr Speaker Lonorab Esparon in koz lo teknolozi – acquired technology ki bann pei devlope i prodwir, bann  pei anvwa-d-devlopman pou aste, oubyen akoz i pa fer en donasyon.  Annou  get Sesel, annou get nou politik Sesel ozordi, nou vwar poudir nou gouvernman dizour i pare pou envestir larzan pou aste voter pour li reste opourvwar rather than envestir larzan pou acquire teknolozi pou devlop prodiksyon alimanter.   I lefe.

 

MR SPEAKER

An deor.

 

MR DYER

Msye Speaker mon pou donn Ou en legzanp tipik, si ou permet mwan…

 

MR SPEAKER

Non, non mon pa permet ou akoz ou andeor.

 

MR DYER

Mersi bokou si ou pa permet mwan.

 

MR DYER

Msye Speaker i malere sa nivo lipokrizi ki pe arive lo de kote lemonn e nou demann nou lekor kan nou pou kapab met nou ansanm senser pour devlopman sa monn, en monn meyer.

Ozordi nou vwar Darfur. Darfur zis fizi ki rennyen, lanmor pe pase e Darfur pa kapab prodwi manze.  Nou vwar bann attempt ki lemonn i fer pou ed Darfur, nou vwar bann attempt ki Nasyon-Zini i fer pou ed Darfur. Nou konnen poudir FAO i kapab antre nenport ler, ed  sa pep pou prodwir manze pour nouri zot nasyon me zot prefere fizi.  Zot prefer detrir  zot fer pour serten reste o pourvwar.  Msye Speaker  tousala i bann form lipokrizi.

Mwan mon dir mon pou siport sa trete ki devan nou akoz mon krwar i en pa enportan pour limanite e mon  santi parey Lonorab Georges in dir, nou devret, Sesel pran nou  responsabilite e fer zefor pou improve sa ki nou’n detri dan lepase e nou tou nou konn enm pti pe listwar Sesel ki ti arive avek plantasyon limon Grand Anse ki gouvernman  kolonyal ti’n komans devlope.  Nou tou nou konnen ki zot ti fer avek e lekel ki ti fer avek.

Mr Speaker sa i pa zoli pour nou nasyon, i pa zoli pour devlopman alimanter  nou pei. E mon krwar nou devret aret ipokrit, nou devret etre serye, nou devret an sortan L’Espagne asiste sa konvansyon nou devret desann Sesel vin travay pou devlop nou bann prodiksyon zenetik kot nou kapab marye de fiyapen pou fer en gro fiyapen pou vin pli dirab, kot nou kapab marye de gouyav pou fer en gro gouyav vin pli dou, pli agreab pour nou manze, plen ek nitrisyon.  Nou kapab marye de bannan pou fer vin en bannan ki nou kapab eksporte osi pour nou anmenn foreign exchange dan nou pei e nou kapab devlop nou lendistri pork ki nou aret enport lavyann pork me nou kapab prodwir li kot nou pou sonny nou pep.

 

MR RAMKALAWAN

Msye Speaker mon pa pour long lo sa pwen.  Mon annan zis de oubyen trwa pwen pour mwan fer sorti.

Msye Speaker premye pwen ki mwan mon anvi fer resorti se ki i enteresan ki ozordi nou pe koz lo lagrikiltir, nou pe koz lo devlopman dan lagrikiltir e nou’n tann bann entervansyon ki’n koz lo bann fermye, pa bezwen per, zot pe ganny proteze,  fantastik. Pourtan Mr Speaker nou pe viv dan en pei ozordi kot later lagrikiltir napa okenn proteksyon.  Nou pe regard bann later ki ti’n ganny dezinnyen koman later lagriltir en pe pou fer resers, en pe pou fer prodiksyon me ozordi ki nou pe vwar, sa bann later zot ganny donnen gos, drwat e nou’n menm vwar kimannyer later ki yer ti a pe prodwir pour nou pei ozordi i annan lakaz lo la e pourtan Mr Speaker i vre nou bezwen lakaz, i vre dimoun i bezwen landrwa pour li reste me selman parfwa dan lafason ki zot planifye keksoz i pa meyer fason.

Nou regard serten plan ki pe ganny met devan la konmela, Anse Royale paregzanp.  Mwan personnelman mon pou dir mon pa vwar akoz konmsi  i annan sa nespes lanvi, sa nespes whatever you can call it, pour ki si parey nou fer en gran lavil Anse Royale, e sa ki zot pe propoze, mazin ou dan sa plato ki en plato lagrikiltir kot deza i annan bann dimoun pe – zot pe dir la annou met batiman, annou fer isi, annou fer laba pou devlop li koman en lavil.

Mon krwar Mr Speaker parfwa dan nou fason panse oubyen dan fason panse bann ki la opourvwar i annan serten lide ki letan nou pe met devan nou pa pe osi pran lezot keksoz an konsiderasyon e  mon krwar ki  Anse Royale i en legzanp tipik.

Mon kontan pour sa kominote Beoliere me selman zis regard zot non sa kominote, zot apel dan limon e akoz dan limon se zisteman parski sa ti enn bann landrwa  pransipal kot limon ti ganny prodwir. E nou tou ki la dan sa lasanble nou ava rapel kimannyer limon ti annan son sezon Bazar.  Kimannyer ti piyaz, ou ti aste limon pou narnyen ditou e ti bann bon limon, pa bann limon ki lapo i form  trwakar son limon, me bann limon ki son lapo i pli fen posib e en bon limon.

Me ozordi ankor ennfwa nou’n al dan en lot direksyon e mwan personnelman mon demande eski vreman sa landrwa ti meyer landrwa pour nou al fer sa kominote, oubyen dan planifikasyon si nou ti pe prezerv later lagrikiltir zisteman pour nou al dan bann zafer alimantasyon. Eski pa ti kapab annan en meyer plan.

Mr Speaker letan nou regard en gran zil parey Silhouette,  kot ankor ennfwa i en landrwa kot ti annan serten prodiksyon, serten lelevaz ki ti pe ganny fer e mwan mon demann mwan eski en zil grander Silhouette, trwazyenm zil an siperfisi dan nou teritwar eski i bezwen zis ganny rezerve pour 2 lotel?  Eski nou bezwen ariv sa staz kot ozordi sa pti dimoun ni en poul i pa pou kapab sonnyen lo zil Silhouette?  Ni en lisyen zis pou fer plezir enn de viziter. Mon krwar ki definitivman nou al enpe lo ekstrenm e sa bann ekstrenm la i pa bon pour nou akoz anmezir ki nou pe koz rezourd problenm alimanter, ede dan devlopman prodiksyon e tou sala, mon krwar sa ki nou, servis ki nou pa pe rann nou prop lekor se kimannyer eski nou koman en pei nou al dan direksyon lotosifizans.  E sela kot mon trouv i annan en gro problenm dan tou sa ki nou pe dir.

Nou retourn Grand Anse pour en pti lenstans; ozordi Mr Speaker en laboratwar ki parey nou tou nou konnen i esansyel nou vwar ki i ankor annan serten problenm e mwan mon konnen personnelman ki detrwa lannen pase nou ti ganny serten lasistans avek FAO pou etablir en laboratwar modern, sa ti rafal bann premye problenm avek sandragon ti a pe vini  sete en koensidans ki ti tonm pandan sa peryod.   Me selman Mr Speaker lekipman ti arive Sesel, e pandan bokou letan lekipman ti reste lo lasose e menm annan serten morso sa bann lekipman ki ti bezwen retourn dan son pei kot i ti vini. Mon krwar ki si mon pe dir tou sala Mr Speaker se parski nou bezwen serye.

Mon’n deza dan sa lasanble plizyer fwa dir kimannyer Sesel ti en pei ki ti prodwir parski mon’n fer sa leksperyans, mon’n viv Praslin, mon’n sorti Praslin. E ozordi mon pou redir ankor ennfwa, dan sa plato L’Amitie mwan mon tantin ti en bloker, i ti prodwir. Ponm-damour Mr Speaker pa ti konnen ki pou fer avek. Ozordi pour mwan i kriminel letan Praslin i bezwen enport ponm-damour. Mon krwar i kriminel e mon krwar ki poudir in annan keksoz la ki’n mars mal e nou bezwen rektifye sa ki’n mars mal.  Regard bann zil, bann zil lontan Mr Speaker, bato ti mont vid, ti retourn plen. Ozordi ankor ennfwa nou trouv the reverse. E ozordi napa lankourazman pou dimoun al travay lo zil. E annou ankor ennfwa la mon pour zis repran sa parol Onorab Esparon, annou pa bliye ki poudir dan tou sa bann zwe alimanter parfwa i annan lipokrizi. E Onorab Dyer in byen balans Zimbabwe avek Sid Afrik. Me nou nou kapab balans nou isi menm parski prodiksyon ponm-damour paregzanp, tomat – kimannyer i ti arete? i ti arête senpleman akoz ti annan en kontrol total par SMB e Praslin Mr Speaker, bann rafal ti annan sa bann kontrol, tou ou tomat ou ti bezwen vann avek SMB. Ti annan montanny tomat Mr Speaker. Montanny tomat ki ti pouri ti bezwen antere. Mwan mon’n witness sa.  E ozordi nou trouv nou dan en nespes pozisyon.

Me anmenmtan osi letan nou pe koz tou sala nou bezwen koz lo resers, nou bezwen koz lo prevansyon. I byen ki Onorab Herminie in mansyonn prodiksyon bannann. Be Mr Speaker eski ou konnen ki poudir sa white flies.. – lontan ou ti pas dan preski tou laboutik ou ti kapab aste en pake chips bannann, ozordi eski ou kapab pas partou aste chips bannann.  E rezon akoz nou pa kapab aste chips bannann partou kote se parski sa white flies in rantre dan sa bann plantasyon e white fly in en menas ki detri.  Mont anler Val d’Endorre demann pou koz ek bann fermye. E pourtan ankor ennfwa sete en senp keksoz. Nou tou nou konnen zistwar white fly anler Chenar Estate de pti white fly lo en soz, lagrikiltir i pran bokou letan ensidswit, white fly ozordi in ariv lo tou zil.

Mr Speaker pwen ki mon anvi sey fer resorti se ki nou bezwen serye.  Sesel in ler pour li annan en polisi kler lo later lagrikiltir. E letan ou koz ek bann dimoun dan lagrikiltir zot dir avek ou kareman ki poudir napa, later lagrikiltir pa pe gannyen proteze. I annan en nespes konfli ant lagrikiltir e lo lot kote avek Land Use and Habitat.

Land Use and Habitat i dir li i bezwen fer lakaz, prezan lagrikiltir i dir be tyonbo en kou, nou bezwen osi plante. La i annan sa bann nespes kalite konfli e finalman sa ki lebra i pli gro, menm si zot pli meg zot pe ranport laviktwar.  Se sa bann kalite keksoz ki nou bezwen balanse Mr Speaker e letan nou pe koz lo sa bann zafer proteksyon, nou pe koz tou sa bann zoli parol, mon krwar fodre lo lot kote osi tou nou serye nou.

Sa trete fantastic, i bon, i byen, parol i zoli me selman nou aprezan Sesel nou bezwen regarde dan ki direksyon nou  ale. E letan ozordi nou pe koz lo prodiksyon, nou pe koz lo potansyel ki nou pei i annan, Mr Speaker mwan mon senserman krwar ki nou kapab paregzanp move pour nou dan lagrikiltir  vin otosifizan dan prodiksyon poul, dan prodiksyon pork, dan prodiksyon kannard, dan prodiksyon en kantite keksoz. E de lot kote letan nou regard devlopman nou bann zil, nou kapab menm, ozordi nou pe enport mai – tou nou bann granmoun i konnen ki poudir mai, mai ti plante lo zil. E zis pou ilistre sa kimannyer nou later  i kapab prodwi mai, lo stadium car park, Mr Speaker dan enn sa bann pti soz kot i annan bann pti zarbis, in deza annan mai ki’n pouse, gro  cobs avek li. Si in kapab pous lo stadium car park, konmsi kot nou pa pou kapab fer li pouse. Diri osi tou, nou konnen leksperyans avek diri. Seselwa i kontan diri, byensir kekfwa nou pa pou kapab oto sifizan, me selman eski nou pa pou kapab avans enpe parski Sesel in deza prodwi diri – la i la  I mean akoz zot appel li basen diri se parski i bezwen annan keksoz pou fer avek diri, parey dan limon, i bezwen annan keksoz pou fer avek limon.

Alors Mr Speaker, i byen ki nou pe aprouv sa me selman i kler ki poudir nou pei i bezwen fons devan, pran son bann komitman serye, annan en plan konkret e mwan mon ava dir Mr Speaker an terminan, annou aret zis partaz later lagrikiltir oubyen bann laferm lagrikiltir san ki nou annan en plan. E la mon tonm  ankor ennfwa lo Grand-Anse.  Lo Grand-Anse i annan serten distribisyon ki pe ganny fer. Konbyen nou ki’n lekol Kolez ki pandan nou bann letan nou’n al vizit laferm kot i sonny koson Grand-Anse.  I’m sureI nou tou ki la ki’n deza lekol kolez, enn bann vizit ki nou ti fer sete laba anba, Grand-Anse.  E ozordi laferm in ganny donnen, en ozofisye dan Gouvernman in pran sa e prodiksyon pa pe marse.

Mr Speaker mon a termin la e mon ava dir annou reflesir e mon ava servi parol Onorab Esparon, annou aret zis ipokrit, retir sa lipokrizi e apre nou ava kapab bouze. Mersi bokou.

 

MR  PATRICK HERMINIE

Msye Speaker mon oule dabor remersye tou bann manm ki’n entervenir lo sa mosyon e ki’n donn zot sipor sa mosyon e sa konvansyon. Mon realize, mon konstate ki laplipar zot zot konsyan nesesite pour nou ratifye sa mosyon e ki lavantaz e benefis ki i pou anmennen pour nou pei Sesel. Tou-d-menm Msye Speaker i annan enn de bann komanter ki’n ganny souleve ki mon santi koman loter mosyon i enportan mon donn enpe leksplikasyon.

Mon oule dabor tous sa kestyon 12.3 (d) ki konsern itilizasyon ouswa lafason ki sa trete i dwatet ganny aplike. Mon krwar mon pou senpatiz avek Onorab Dick Esparon letan in koz lo bann gro pwason ki manz bann pti pwason. Me enn bann keksoz ki zoli avek sa konvansyon se ki i fer provizyon zisteman pou anpes sa arive.  Sa lartik 12.3 (d) ki Onorab Rukaiya Jumaye in koz lo la, i fer kler ki nenport ki komodite nouvo ki ganny kree anba sa sistenm milti-lateral pa kapab ganny servi par bann gro pei pou fer biznes avek. E si oule se sa the crux of sa mosyon e sa trete e sa konvansyon, se ki i pe anpes abi par bann gro pei  ki normalman zot teknolozikman pli siperyer ki bann pei tyermonm.

Msye Speaker bann pwen ki’n ganny souleve konsernan lipokrizi etc. sirtou par Onorab Esparon e Onorab Dyer plitar mon pe koz koman en dokter, Dokter Valentin ki la i pour dakor avek mwan, se si oule nou pe sey deal avek sentonm en maladi.  Sa problenm pa egziste zis dan domenn manze, i egziste dan domenn latizann. Nou konnen problenm ki sirkile otour latizann SIDA kot bann gro pei i met bann property rights, i annan bann pei ki’n si oule rezete sa, paregzanp Brazil pa respekte sa, dan domenn zarm, dan tou domenn. Akoz? Akoz nou annan en world order kot i annan bann gro pei ki li i oule kontinnyelman vin pli ris, i oule ganny plis pour benefis son pep a depan bann pei tyermonn. Se sa world order ki bezwen ganny overthrow. Set en nouvo revolisyon ki nou bezwen dan lemonn e nou bezwen bann evolisyonner pou fer li. Akoz? Akoz vorasite zonm, kapitalis sovaz, liberalism ki zot menm zot oule entrodwir Sesel.  Se sa bann kekoz ki ozordi i responsab pour sa kalite vorasite kot ou vwar zis en minorite ki pran tou e i envant tou teknik e metod pour li ganny tou tandis ki lamazorite i kontinnyen viv dan la mizer.

Msye Speaker lipokrizi – ler nou koz lo lipokrizi, Lonorab Dyer, limenm li i bezwen in the front line dan en lalit kont liberalism e non pa pou promot li dan son pei Sesel akoz enternasyonnalman nou’n vwar ki arive. Nou’n vwar ki konvansyon, trete en bann keksoz i ganny met anplas pou benefisye en pti minorite ki annan sa siperyorite  teknolozi.

Msye Speaker mon ti  refer sorti lo debi ki sa konvansyon i pa pour en problenm si nou pankor sinny li.  Ratifikasyon ozordi dan lasanble pou ase pou donn nou aksesyon.  Sa i form parti  lalwa enternaysonnal e Moris in fek fer li an Mars. E mon ti osi eksplike akoz ki letan i ti ouver ki nou pa ti sinny li, akoz i ti peryod Novanm 2001 ziska Novanm 2002.  E zot zot ava rappel ki 2001 zot ti perdi en eleksyon Prezidansyel, 2002 zot ti perdi en eleksyon lezislativ.  Sesel ti dan en peryod kanpanny eleksyon. Mon ti servi le mo konteste, zot pa’n konpran petet mon a fer zot rappel ki nou ti dan en peryod kanpanny entans kot zot ti perdi eleksyon lezislativ e eleksyon lasanble parey pou arive dan 3 mwan.

Msye Speaker Onorab Georges in koz lo kestyon Grand-Anse ek tou sa ki’n arive laba.  Me enn provizyon sa protokol se zisteman pou strengthening capacity building. E Onorab Jumaye in koz lo la, lo training, lo fasilite. Parfwa nou fer kantite bann gran komanter. Nou’n tande bomaten Onorab Lider Lopozisyon, pou retourn lo la plitar etablir en laboratwar. Mon’n koz ek direksyon zeneral dan lagrikiltir akoz ou pa etablir en laboratwar pou fer  tissue culture. I bann keksoz ki kout de milyon e de milyon e son maintenance i vin en problenm.  Ou train dimoun, mouvman konesans e i pa rantab  ozordi pour Sesel koman en pti pei pou al invest dan bann tel laboratwar. Me selman i annan lezot teknolozi.   Onorab Julie i fer en pti tyouk  – mon mazinen akoz i pa konpran –  me si Direkter Zeneral minister lagrikiltir pe dir mwan sa, li ki annan en master dan lagrikiltir, mon pli-vomye krwar li ki krwar Onorab Julie.

Nou nou bezwen, Msye Speaker,  e sa mon’n toultan krwar ladan – Sesel i bezwen konn son kapasite me osi son limitasyon.  E Sesel koman en pei nou bezwen konsolid lo labaz e excel dan labaz.  Ou vwar nou pa kapab esey parey Gorbachev, mon tann Onorab Dick koz  Gorbachev, Gorbachev ti dir, nou pe ganny difikilte pandan letan perestroika, Minis ou ti laba, pandan perestroika, nou pe ganny difikilte pou asir alimantasyon pour nou pep selman nou annan en rocket ki pe swiv Halley’s Comet. I en paradoks, i en kontradiksyon, e sa se bann politisyen parey i annan dan lopozisyon ki rev tou bann keksoz, ki sey enplimant sa bann polisi. En gouvernman SPPF pour toultan konsolid labaz.  Nou capacity building pou baze lo nou kapasite me osi lo nou limitasyon.

Msye Speaker malgre tou sa ki’n ganny dir lo lagrikiltir etc, nou konnen ki ozordi dan Sesel, ankor ennfwa sa in ganny konfirmen ek mwan par bann expert ki prodiksyon legim in ogmante.  E nou vwar sa pa zis dan bazar, me si nou ti mars enpe obor semen partou dan tou distrik, ki kantite legim ki ozordi i ganny vann partou obor semen, en kantite. Se sa nou problenm nou pa result oriented. Nou fer en bann tapaz lo ponm-damour Praslin, ler nou ti ankor pti pti, lo plato St Andre etc me rezilta i devan nou. E koman en pep nou bezwen result oriented. I parey en marmay ki dir ek son paran, i oule aprann, mon oule aprann physic, ouswa mon oule aprann maths, mon oule aprann depi 6 er ziska 6 er bomaten e ler rezilta i sorti i ganny li 9 ungraded. I pa result oriented e en paran fodre pa i sifi avek lefe ki son zanfan i dir li i aprann tou lannwit, ou dwatet pli enterese avek sa report.

Msye Speaker en kantite in ganny dir lo later lagrikiltir.  Sa kestyon later lagrikiltir i en kestyon enteresan e mon mazinen ki sa in ganny leve akoz ankor ennfwa SNP dan son dezespere i pe sey graponn tou bann pti bout pou tenir, si pa poul Silhouette, i koson Coetivy, ouswa i pizon Cascade, ouswa Paloma. I bezwen toultan pe rod li en problenm pour li sey kapab fer politik avek. Later lagrikiltir, gouvernman SPPF dan devlopman sa pei ti bezwen pran desizyon. Nou ti annan en problenm lakaz, mon pa pou al dan bann detay karavann, nou pep ki ti pe viv anba ros, bann ki ti pe viv dan kes kartron, bann ki ti pe viv bann lakaz borde avek leternik, mon pa pou al dan tou sa bann listwar.  Me ti neseser donn dignite lepep seselwa, e ti neseser ki nou konstrir dan sa pei. E parfwa dan sa konstriksyon i ti neseser ki nou bouz dan bann landrwa, tel ki dan limon. Ki olye annan en pake pye limon, nou annan nou en kantite lakaz. Les lepep Seselwa deside si i pli kontan 2 limon ouswa i pli kontan son lakaz. Me selman nou ti bezwen pran en desizyon dan lentere lepep Seselwa.

Get sa later lagrikiltir, eski nou nou konnen ozordi bann boug ki fer tapaz lo later lagrikiltir, konbyen later lagrikiltir ki pa pe ganny servi ditou.  La i en landrwa pour nou fer serten travay, la i en landrwa kot i neseser pour nou petet gete anba sa trete kimannyer nou kapab konsilid zesyon bann fermye.  Konsolid zot management skills e zot  skills pou devlop propriyete pou fer sir ki sa kantite later lagrikiltir ki nou annan ozordi i ganny servi byen. Ler nou ti pe devlope nou ti bezwen fer li. Zot kont ki lakaz i ganny konstrir lo montanny, zot pa oule ki konblaz i ganny fer, ler nou fer konblaz pou konstrir lakaz, zot fer dimoun per avek tsunami. Me kote pou lanmour de Dye, kote nou ti pou fer sa bann lakaz? Nou’n bezwen pran morso later, i en pti pei. Me i ankor reste later ki bezwen devlope, ki kapab ganny devlope pou asir loto sifizans.

Msye Speaker, Onorab Pierre ek Onorab Prea, mon krwar zot in konfiz genetically modified food. Sa ki nou pe koz lo la, se pa manze modifye zenetikman. Sa ki nou pe koz lo la, nou pe koz lo breeding ant en sel species e plant. Genetically modified food, ou pe koz cross species, sa vedir si oule en ponm avek ou pwason, ou pran en gene dan pwason ki donn li sa gou, ou met li avek sa ponm pour li ganny sa kou ponm ouswa gou pwason.  Se sa ki ou appel a genetically modified food. Me nou pa pe koz lo la.  Pozisyon Sesel i kler lo sa. Sesel in eksprim son rezervasyon lo sa, Sesel i okouran ki problenm i kapab annan letan ou genetically modify en mai lo lanvironnman.  Ou konnen sa tre byen ou e vwala rezon akoz sa bann krentif ki’n ganny leve par Onorab Pierre i pa debout.  Akoz sa bann zafer lo genetically modified food napa narnyen pou fer avek sa konvansyon devan nou ki koz spesifikman lo breeding ant en species. I parey en zonm blan ek en piti avek en fanm nwanr. In en piti milat. E sa piti pa en danze pou lanvironnman, zenetikman. Me si ti posib pour zonm fer en piti avek en chimpanzee nou pa konnen ki ti pou arive. Erezman, zenetikman i pa posib me selman ou ti kapab ganny ou en nouvo zenerasyon monst ki kapab detrir lemonn. Set a sa nivo ki nou pe koze. E rezon ki nou vwar zot pe riye, se pirman lakanmizri akoz mon mazinen  ki si Onorab Prea koman  i reste li mon krwar ankor zis 8 semenn pour li reprezantan Belombre e Onorab Pierre ki ankor ennfwa pou ganny defet Port Glaud pour zot vin dan sa lasanble pou konfiz genetically modified food avek manze anba sa konvansyon i fer lapenn. E ler zot riy konmsa set akoz zot kanmi.

Msye Speaker sel lalyans cross species ki kapab arive e byento nou pou vwar son piti ler i ne, en monst se sa lalyans SNP/DP.  Avek sa Msye Speaker mon demann Lasanble Nasyonal pou siport mon mosyon.

 

MR SPEAKER

Tou sa ki an faver lev lanmen.

 

MR RAMKALAWAN

Mr Speaker nou pa pe siport mosyon Herminie, nou pe siport mosyon FAO.

 

 

 

MR SPEAKER

Okenn ki kont.  Mosyon in aprouve e nou break ziska 11 er.

 

(Break)

MR SPEAKER

Nou a pran Health Professionals Bill, 2006. Si mon kapab annan en mosyon for second reading.

 

MR ANDRE POOL

Msye Speaker mon move ki Health Prefessionals Bill, 2006 i ganny lir pour dezyenm fwa.

 

MR SPEAKER

Okenn ki segonn sa.

 

MS  JUMAYE

Mon segonde Msye Speaker.

 

MR SPEAKER

Avek sa mon envit Minis pou fer son prezantasyon lo sa Bill.

 

MINISTER VINCENT MERITON

Bonzour Msye Speaker, tou manm Onorab. Msye Speaker i devwar Minister Lasante pou asire ki bann profesyonnel lasante i ganny byen reglemante e byen kordinen dan lentere tou piblik.  Minister lasante i la pou sirvey standar bann profesyon asire ki tou bann endividi ki bezwen swen i non selman ganny akse avek bon kalite swen a tou moman me osi ki zot ganny akse avek bann profesyonnel lasante ki’n ganny byen formen e atraver zot formasyon zot in aprann e zot egzers korekteman tou letik e letikek lo kimannyer pou tret pasyan.

Msye Speaker aktyelman isi Sesel i annan zis 4 profesyon lasante ki ganny reglemante par en konsey anba lalwa.  Sa se profesyon ners e profesyon saz-fanm, profesyon dantis e dokter e kalite ek standar dan sa 4 profesyon i sirveye par 2 konsey ki’n ganny etablir par lalwa.  Sa se konsey ners ek saz-fanm e konsey dantis ek dokter.   Tou leres sa bann profesyon lasante napa bann tel konsey.  Bann profesyonnel kalifye ki vini avek en laprev formasyon formel i swa ganny anrezistre par Minister Lasante oubyen avek licensing authority depandan lo si zot pe egzers dan sekter piblik oubyen prive.

Bi sa nouvo proze delwa ki devan nou se pou fer en konsey ki pou reglemant e kordin aktivite tou sa bann lezot profesyonnel lasante. Menm si sa Health professional Bill i en nouvo konsep pour Sesel i pa en nouvo keksoz dan lemonn.  Plizyer pei devlope Lanmerik, Rwayonm Ini, Ostrali etc. zot deza annan zot prop health profession oubyen Health Professionals Act. Konteni bann tel lalwa i diferan  pou sak pei akoz sirkonstans lokal sa pei i diferan.

Isi Sesel nou anvi ki sa Health Professional Act i fer bann keksoz swivan; etablir konsey ki nou pou appel konsey bann profesyonnel lasante, etablir tou laspe fonksyonnman sa konsey, fer provizyon pour ki tou bann profesyonnel lasante ki enkli dan schedule sa lalwa i ganny anrezistre formelman dan  en dele letan rezonnab, etablir serten konsekans legal pour tou dimoun ki kas lalwa.

Msye Speaker sa Bill i enn ki ase senp, i pou ed gouvernman gard en levanter tou bann profesyonnel lasante, i pou permet gouvernman atraver sa konsey ki pou etablir sirvey standar dan la pratik bann diferan profesyonnel lasante, e i pou fer tou sala dan lentere proteksyon lasante piblik. Mon envit tou bann manm lasanble pou siport sa Bill e atraver sa amelyor lasante ankor plis atraver Sesel.

 

MR SPEAKER

Deba i ouver lo son prensip e merit an zeneral. Okenn ki oule fer kontribisyon.

 

MR ALAIN ST ANGE

Mr Speaker zis de mo lo Bill ki devan nou.  Premyerman se ki mon pe siport Minis avek son Bill ki i pe propoze. Me mon oule kanmenm tous lo en seksyon anba part 3  kot i met seksyon register. Ler nou pei, Mr Speaker pe kontinnyen pa vwar anba seksyon 5(2)  lo kalifikasyon, training e specialisation sa provizyon swivan, mon  oule demann Minis pou konsider langaz koman en kriter esansyel. Nou pei i bezwen a toultan health professionals ki arive konpran nou pep, ki arive konpran ler nou pep in koz avek zot e prezant zot malez e zot douler.  Kreol, angle ek franse i langaz ki ofisyel dan pei, ki seselwa i koze e ki seselwa i konpran.  Mon krwar i esansyel ki nou sey met provizyon neseser pour ki nou recruit bann dimoun ki vin travay  isi sorti dan lezot pei ki arive omwen koz en ant sa 3 langaz.

 

MR HERMINIE

Msye Speaker mwan osi mon pou ekstrememan bref lo sa size.  Mon oule senpleman reasir minis ki lo nou kote nou pou donn li sipor total pour sa morso proze delwa akoz nou krwar ki en premye pa dan en bon direksyon. Me toudmenm i annan serten domenn medikal/health ki mon vwar ki pour le moman pa ganny adrese dan sa Bill paregzanp reflexology koman en lasyans health, homeopathy en form pratik medsin me mon mazinen ki parey mon’n dir anvi ki sa i en premye pa dan en bon direksyon ki evantyelman sa ki ozordi nou pe apel complimentary medicine i osi a vwar li pe ganny regle par en konsey parey i leka pour ners, dantis, dokter, saz fanm e la nou vwar bann lezot profesyonnel ki pe travay dan Minister Lasante.

Mon ava dir toudmenm ki i annan en serten kategori travayer lasante ki ti dwatet kapab ozordi, Msye Minis pe regle son prop lekor e la mon pe mazin bann sanniter.  Mon krwar i annan ase sanniter, i annan ase konpetans pour zot kapab regle zot prop lekor koman en disiplin health olye anba en kategori health professionals me ankor ennfwa parey mon’n dir mon pe get sa morso proze delwa koman en premye pa e ki evantyelman petet sa i ava vin leka.

Sa kestyon langaz ki’n ganny leve par Onorab St Ange i enn ki tre pertinan malgre ki pour sa bann group profesyonnel ki pe travay, mon krwar laplipar zot – sepa 99% zot se bann Seselwa e problenm  langaz petet pa pou vin anze me selman  i annan bann lezot enstans kot mon mazinen – onorab pe mazin bann dokter, kot sa vreman i kapab reprezant en problenm e  dan serten pei parey L’Angleterre si ou pa metriz angle ou kapab annan ou 10 PHD ou pa pou kapab travay.

Msye Speaker mon oule fer en dernyen remark lo sa kestyon pinisyon.  Letan ou gete ki sa dimoun i kapab, si oule, ganny pran  aksyon disipliner oubyen ganny strike off the Register parey nou dir sa pour bann dokter, pour nenport ki lofans punishable with imprisonment under any law, parfwa i depan gravite lofans, mon pa konnen si la konsey, unless mon’n mal konpran li, si petet konsey ti kapab ganny enm pti pe diskresyon konsider ki kalite lofans – mon pa konnen en boug in tap de labyer, in sou, in kraz propriyete ouswa in tap en manrmay, mon konnen pour sa i kapab al dan prizon, i punishable with imprisonment e petet pou pran son profesyon mon pa konnen – I don’t know i enpe dir. Me selman  mon apresye lide deryer sa anvi ki ou minister pe ensiste lo the highest standard of discipline e practice from nou bann health workers. En keksoz ki ganny refer sorti dan Dental and Medical Council Act.

Nou menm nou atraver nou  training sa bann kalite disiplin i ganny enpoze bokou lo nou, ou pa  annan drwa  ganny  – paregzanp drunken driving ou kapab ganny pouse liniversite pour sa.  I form parti, si oule, en kiltir ki ou vin pli egzanpler posib. E i byen  ki ozordi sa pa pou aplik zis pour ners, dokter, sarz fanm e dantis me ki ava aplik pour tou bann travayer minister lasante e mon asire ki avek en tel kiltir alonterm nou  servis pou amelyore akoz en zonm disiplinen, en zonm ki byen antrenan set en zonm ki kapab prodwir bokou pli byen.

Mon pou donn ou mon sipor Msye Minis avek sa enn de pti komanter ki mon’n fer, ouswa malgre sa enn de pti komanter ki mon’n fer e mon asire ki lo nou kote napa problenm ek sa.  Mersi bokou.

 

MRS ANNETTE GEORGES

Msye Speaker mwan osi avan ler mon antre dan okenn pti queries petet ki mon annan lo serten seksyon sa Bill mon oule  les Minis konnen poudir natirelman sa se en Bill ki nou pou siporte. I kler ki i neseser annan en konsey ki regilariz lafason ki tou bann profesyonnel dan sistenm medikal i fonksyonnen. Se egzakteman menm sistenm ki egziste pour bann avoka paregzanp kot i annan en – swa son bar council oubyen isi atraver lakour siprenm ek sef ziz ki regilariz okenn – lafason ki bann avoka i kalifye avan ler ki i kapab pratike isi e bann mezir ki kapab ganny pran pour okenn lofans ki arive.  Si mon ti a kapab petet a sa staz – mon konnen Lonorab Herminie i enpe konsernen avek bann lofans ki ganny komet e son santans i kapab ganny enpoze set egzakteman menm sistenm avek  bann avoka osi. Me sa ki sa provizyon  i dir la se ki sa i son maximum ler i dir is liable to a fine of R25,000 or imprisonment for 3 years. I pa otomatik sa, i kapab ganny en fine R1, en fine senbolik, i kapab ganny en conditional discharge, son maximum ki lakour i kapab enpoze se en fine R25,000 or imprisonment for 3 years dan bann sirkonstans pli serye.  So i pa vreman en  krentif ki nou devret annan with regard to that provision.

Msye Speaker si mon ti a kapab petet zis demann Minis enn de pti klarifikasyon lo lafason ki serten seksyon in ganny ekri paregzanp pour seksyon 8, sub section 2, 8 sub-section 4. Se zis an relasyon avek bann time periods ki’n ganny prevwar ladan.  Eski anba sub-section 8(2) ler zot fer referans avek sa de diferan peryod, peryod 6 mwan ek en peryod 24 mwan, eski Minis pe dir pou dir pou annan anefe  2 rezis dan en sans, enn  ki ava aplik pour okenn dimoun ki ganny anrezistre par anba en peryod 6 mwan e en lot pour bann dimoun ki pou ganny anrezistre pour plis ki 6 mwan.  Akoz rezon mon pe demann sa se ki mon pa vwar akoz ti bezwen neseserman spesifye sa  peryod 6 mwan oubyen en peryod 24 mwan akoz paregzanp ki  provizyon pa ti’n kapab ganny fer pour ki i ganny anrezistre anba sa Act pour en peryod 24 mwan or any other shorter period. Akfer konmsi ki’n spesifik lo 6 mwan.  Premye kestyon.

Dezyenm kestyon ki mon ti oule konnen anba Seksyon 8, sub-section 4, kot i dir ki sa konsey pa pou rekonsider en dezyenm laplikasyon ki en dimoun i fer apre ki en premye laplikasyon  in ganny refize avan en peryod 6 mwan.  Akoz 6 mwan?  Akoz si paregzanp sa premye laplikasyon ki’n ganny fer in ganny refize pour bann rezon pirman teknik e sa lenformasyon i ganny donnen apre par sa dimoun ki pe demande pour li ganny anrezistre, akoz ki i bezwen esper 6 mwan avanler ki  i kapab re apply ankor.

E Msye Speaker since mon pa krwar poudir nou pou al dan committee stage, eski petet mon ti a kapab zis fer referans avek enn de pti lamannman pirman teknik.

Seksyon 7, sub-section II mon ti a demande si nou regard son seksyon 7 sub-section one nou vwar dernyen lalinny sa seksyon ki dir; standard practice as a health professional in Seychelles if that person were registered under this Act and then it goes “or” sub-section II has a diploma/degree or certificate, from a local institution which the Council considers to be of a standard that would not undermine the functions of the council in promoting  and upholding the highest  possible standard of practice as a health professional in Seychelles e    at that point Mr Speaker “after Seychelles” mon krwar ki sa fraz “in that – if that person were registered under this Act” egzakteman parey the provision is in sub-section one above. Zot a vwar poudir son format i egzakteman parey sub-section one above me sa fraz pa’n ganny enkli.  “If that person were registered under this Act and has completed a period of service, and so on and so forth.

And Mr Speaker lot pti provizyon ki mon demande ti ava enkli se an relasyon avek Seksyon 10, sub section 1(b) kot i dir;  that any particular entered in the register mon ti a sizere that it should read “that any relevant particulars” in the plural “entered in the register in respect of a health professional  are” to replace is, false or misleading. E rezon  akoz Msye Speaker mon ti a demande ki sa  mo relevant i ganny enkli la anefe ler ou lir son sub-section B (i) ou vwar pou dir annefe in fer referans with relevant particulars akoz  se pa nenport ki particulars ki false or misleading ki kapab vreman anpes en dimoun ganny anrezistre koman en health professional. I bezwen en keksoz relevant.

Mr Speaker that’s all I have to say.  Thank you.

MR SPEAKER

Okenn lot.  Si napa mon envit Minis pou fer son rezime.

 

 

MINISTER MERITON

Mon ti a kontan remersi tou manm ki’n kontribye dan diskisyon.  Mon’n not avek lentere bann pwen ki’n ganny leve e parey in ganny refer sorti mon krwar i en premye pa  dan en bon direksyon. O fiy an mezir ki nou devlope dan bann diferan sekter, dan bann diferan kad profesyonnel, mon krwar lalwa i donn minis permisyon pou kapab anmenn schedule kot nou  kapab swa anlarzir the schedule e si nou santi paregzanp dan ka environmental health officers, bann saniter in annan en nesesite kapab donn zot prop framework mon krwar sa i ava ganny konsidere e anmenmtan kot i konsern rezis Lonorab Georges in soulev en pwen ki dayer i egziste dan tou le de lalwa avan ki pou permet bann profesyonnel ki vin isi pou pratik pour en peryod letan mwen  – konmsi  a en kour dire pou vini pou fer sa otreman 24 mwan e sa letan ki’n ganny etablir.

Kot i konsern  sa 2 amannman teknik Msye  Speaker nou napa lobzeksyon mon krwar nou aksepte li e Msye Speaker mon ti a kontan an konklizyon dir ki sa morso lalwa i ankor en pa ki gouvernman pe fer pou kapab permet ki nou  –  koman en benefis asire ki bann dimoun ki vin servi bann servis ki pe ganny ofer i ganny proteze, zot  asire ki bann dimoun ki donn zot sa tretman in ganny byen formen e ki ganny reglemante atraver bann standar ki’n ganny etablir la pour ki alafen lazouren bann  dimoun i ganny enkli en meyer servis ki zot al rode dan bann  diferan servis ki ganny ofer.

 

MR SPEAKER

Tou sa ki an faver lev zot lanmen.  Nou annan en konsansis.  Mon prezime ki nou pa pou bezwen staz komite.

 

MR HERMINIE

Anvi ki i annan sa konsansis dan lasanble ozordi mon ti ava propoze ki nou sot committee stage pour sa Bill.

MR POOL

Mon segonn sa proposal Mr Speaker.

MR SPEAKER

Formal second reading. Mon ti’n dwatet fer avan.

 

CLERK

A Bill of an Act to provide for the regulation of health professional and for connected matters.

MR SPEAKER

Motion for third reading.

MR HERMINIE

Msye Speaker mon oule move ki The Health Professional Bill 2006 i ganny lir en 3enm fwa.

 

MR SPEAKER

Tou sa ki an faver.

 

MR POOL Motion segonded Mr Speaker.

MR SPEAKER

Tou sa ki an faver lev zot lanmen. Inanim. Formal third reading.

 

CLERK

This Act may be cited as the Health Professional Act, 2006.

 

MR SPEAKER

Avek sa nou’n fini avek sa Health Professionals Bill, 2006 e nou a eskiz Minis parmi nou e nou a pran nou lot mosyon.

 

MR PREA

Msye Speaker mosyon ki mon pe prezante ozordi I senp e straightword. I en mosyon ki swivan plizyer leksperyans ki pei in pas atraver sak fwa gro lapli e osi i swiv bokou demann piblik ki konsernen avek sitiasyon aktyel kot keksoz i kontinnyen repete san gran amelyorasyon. I annan nesesite pou adres sa sitiasyon menm ki sa ki mon pe prezante i pa solisyon total pour rezour sa problenm me i pou kapab petet ede soulaz soufrans plizyer fanmiy e kominote biznes ki vwar zot propriyete inonde a sak fwa gro lapli.  Domaz koze avek sa bann propriyete i kout pa selman bann fanmiy e biznesmenn me osi leta i rantre ladan.

Mon’n fer  mon prop leksperyans dan mon distrik Bel Ombre an Desanm 2004 swivan gro lapli le 28 e 29 kot bokou domaz ti  koze par larivyer ki ti over-flow e rantre dan plizyer lakaz.  Sa larivyer ki pas paregzanp dan vilaz akote biro ladministrasyon distrik, larivyer obor restoran Corsair, larivyer ki flow Marie –Laure e larivyer ki nou appel larivyer Grand St Louis ki pas obor lekol primer.  Sa i zis detrwa legzanp kot problenm inondasyon i grav.

Enn bann fakter ki fer sa i akimiliasyon gravye dan labous bann larivyer oubyen sa ki nou apel son dernyen staz – e sa i ede pou koz sa bann problenm inondasyon.  Sa avek tou sord kalite matyer anmennen par delo i enteronp flow normal e i pli fasil pour  delo deborde e rantre partou kote.  Lapli  le 9 Zen 2005 ti osi  anmenn en repetisyon sa bann dega e sete menm fanmiy ankor ki ti sibir domaz ek soufrans.

En lot legzanp evidan se sa larivyer Mont Fleuri. Sa i en legzanp ki nou kapab koz lo la bokou nou – ki pas obor ex Seychelles College e kouvan.  A sak fwa gro lapli i koz linondasyon lo semen Mont Fleuri e la se sirtou  bann biznes e bann propriyete prive e biznes ki dan lezalantour e ki sibir sa bann problenm inondasyon ek dega.  Son pli gro problenm sa larivyer – la dan sa ka spesifik se akimiliasyon gravye obor sa batiman oubyen deryer sa batiman new star e la a se moman la parey en zabitan Mont Fleuri ti raport sa Sanmdi, nivo gravye si nou pase la in deza monte e en senp lapli i pou koz sa  semen pou ganny inonde ankor.

I annan osi plizyer legzanp partou atraver pei ki remarkab e en lot fakter osi parfwa ki ede dan blokaz se akimiliasyon disab dan labous sa bann larivyer oubyen lanmar.  Mon pa pe dir ki tir gravye a ganny fer touletan me kan son nivo pe monte e kan lotorite i vwar nesesite.

Mon osi pe dir ki sa a ganny fer selman dan bann rezyon kot en limit a ganny set e kot i annan sirveyans pros de lapar lotorite ki i a napa okenn dezord ki ava upset eco-system sa bann larivyer.  Msye

Speaker se sa bi mon mosyon ki pe demande ki gouvernman  atraver Minister Lanvironnman  i revwar amenazman bann larivyer avek bi ki zot ganny pli byen mentenir pou diminyen problenm inondasyon.  Mon pe  ensiste ki se Minister Lanvironnman ki fer sa travay akoz se zot ki annan pli bon mwayen e resours ki deza anplas pou fer li.  Mon pe dir sa Mr Speaker malgre ki se MLUH ki pe desarz sa responsabilite anba Sand and Gravel Act me nou konnen ki pou dir ki any desizyon ki MLUH i pran i bezwen an kolaborasyon avek Minister Lanvironnman.

Msye Speaker malgre mon pe met en pe lanfaz lo problenm akimiliasyon gravye mon mosyon i osi al pli lwen pou revwar o serye amenazman bann larivyer.  Lalwa i fer ki tou larivyer i ganny proteze dan Sesel akoz pour bi prensipal zot ganny servi koman nou sours delo alors mon pe osi tous sa laspe polisyon kot plizyer matyer i ganny zete dan larivyer ki plitar avek gro lapli nou vwar ki zot ede koz problenm inondasyon.  Manm piblik i koup pye dibwa e zet dan larivyer, vye tol e lezot matyer ki sorti kot lakour domestik i osi ganny  zete dan larivyer.  Anmenmtan ki sa i koz polisyon i ede osi afekte flow sa larivyer.  En pye dibwa ki tonm natirelman atraver en larivyer i selman vin en problenm pour lotorite ler i ede pou koz inondasyon oubyen pou koz lerozyon avek bann river banks.

Mr Speaker mon anvi fer en mansyon spesyal pour sa larivyer ki nou apel gran St Louis River ki pas obor lekol primer Bel Ombre.  Sa larivyer pandan plizyer lannen e mon dir plizyer lannen akoz menm a en moman mon ti abit akote sa larivyer e mon fanmir ti en viktim sa.  In koz sa bann problenm e depi sa moman la mon pe koz dan bann lannen early ‘80’s lotorite in touzour promet pou fer serten keksoz vizavi sa larivyer pou kontrol  sa problenm inondasyon.

Swivan gro lapli Desanm  2004 mon ti pase mon ti ranmas petisyon avek tou bann fanmir ki ti ganny afekte par sa linondasyon.  Petisyon, en kopi ti ganny anvoye kot biro Prezidan  ki sa focus point pour sa bann  problenm e menm en kopi ti ganny anvoye kot MLUH me i malere ziska prezan e  plizyer fwa ki lapli in tap zot apre sa ki nou pankor vwar okenn solisyon e sa bann fanmir zot ankor pe fer fas avek sa problenm.

Mr Speaker, Minister lanvironnman i annan plizyer seksyon ki deza anplas pou fer en bon travay.  Lalwa i la e lalwa i bon, me i enportan ki dan plizyer ka i ganny  ranforsi.  I enportan ki plis sirveyans i ganny fer e aksyon i ganny pran kont bann ki pe kas lalwa e ki direkteman ou endirekteman zot pe koz problenm pou vin pli grav.  Petet sa i ava en deterrent pour lezot.

Mon konvenki ki sa bann zofisye ava kapab santi ki sa mosyon i a osi en lankourazman pour zot fer zot travay avek plis profesyonnalizm.  Mon anvi fer sorti ki dan mo mosyon napa okenn  gen personnel me plito mon anvi vwar ki sa bann fanmir e sa bann biznes ki pas atraver sa bann problenm toultan ki omwen zot santi zot  ganny soulaze atraver serten solisyon.

E anmenmtan Mr Speaker mon annan sa dezir pou vwar ki bann larivyer atraver pei ki parey mon dir in ganny proteze anba lalwa i  ganny enm pti pe plis latansyon e ranforsi proteksyon. Se avek sa lentansyon Mr Speaker ki mon pa pour pli long ki sa.  Mon’n prezant sa mosyon e mon demann tou manm lasanble pou aport zot sipor.

 

MR SPEAKER

Okenn ki segonn sa.

 

MR ST ANGE

Msye Speaker mon segonde.

Msye Speaker mon ti a kontan  pran laparol pou dir zis detrwa mo e siport mosyon prezante par manm elekte pour Bel Ombre.

Mon siport sa mosyon ki pe demann amenazman bann larivyer.  Bomaten  Lonorab Herminie ti koz lo konsolidasyon nou bio-diversite, la prezan  Lonorab Prea pe demann konsolidasyon progranm pou mentenir nou bann larivyer.  Resaman nou ti vwar Minis Jumeau dan en larivyer pe ed netway sa larivyer.  Seybrew ti’n ofer enm pti sonm larzan pour sa proteksyon ek sa netwayaz nou bann larivyer.  Nou’n souvan Mr Speaker antann koz lo netwayaz bann larivyer e bann lanmar, ozordi  Lonorab Prea pe demande ki nou revwar progranm ki anplas pou asire ki pli bon mezir pou mentenir sa bann assets i ganny met anplas.  Larivyer bloke i koz flooding e ozordi nou pe pe deza soufer avek en problenm  delo ki kontinnyen desann dan bann lakour dimoun.

Konbyen distrik  pe vwar  linondasyon ek flooding dan sa bann lakaz dan nou bann distrik.  Bann lamenazman, bon lamenazman  bann larivyer a omwen en led pou rezourd problenm delo ki pe kout bokou a nou bann dimoun.  R10 milyon in ganny mete pou reget drenaz etc, eski i ase Mr Speaker? Non, minis limenm ti dir nou.  Nou pa bezwen vini tanzantan avek sa kalite loperasyon me nou bezwen annan en plan lonterm ek son bidze apropriye.  Mon demann tou manm sa lasanble pou aprouv sa mosyon ki pe demann revwar amenazman bann larivyer avek bi ki zot ganny pli byen mentenir pou diminyen problenm linondasyon.

 

MR  WAVEN WILLIAM

Msye Speaker mon ti anvi fer enm pti propozisyon avek loter mosyon – mon pa konnen atraver ou si i a tonm dakor.  Letan mon’n ekout li koze, son mosyon in refer avek larivyer me selman in tous osi lanmar, in tous osi lanbousir, mon ti pe demande si pa ti ava aksepte ouswa konsider aksepte ki apre larivyer nou met lanmar e osi lanbousir, si i fer li konplet konmsi letan nou pe koze ki letan sa mosyon  a ganny aprouve nou ava pe tous sa laspe global.

 

MR SPEAKER

Oke nou ava pran sa koman en senp amannman. Fini.

 

MR FRICHOT

Msye Speaker mon oule dir enn de mo lo sa mosyon ki devan nou.  En mosyon ki pe demann sa gouvernman atraver Minister Lanvironnman pou revwar lamenazman bann larivyer avek lanmar avek bi ki zot ganny pli byen mentenir pou diminyen problenm linondasyon.

Msye Speaker an sa ki konsern lanvironnman isi Sesel nou kapab dir ki polisi i la, i annan bokou ki’n ganny fer.  Gouvernman in donn bokou latansyon, e bokou larzan in ganny depanse vize bokou ver ledikasyon nou pep an sa ki konsern lenportans lanvironnman.  Malgre tou sa avek tou sa devlopman ki pe arive ozordi, nou kapab dir ki i pe ariv tre vit, sanzman dan klima, bokou presyon i ganny mete lo minister responsab pour lanvironnman. Msye Speaker mwan mon oule salye zefor ki sa lekip pe fer.

Msye Speaker bokou lakaz, bokou semen, bokou lotel, bokou e devlopman pe arive Sesel.  I annan  bokou plis enteraksyon imen avek lanvironnman.  Lemonn in sanze e sa caring spirit ki nou gran paran ti annan  pour larivyer, en landrwa kot zot ti pas bokou letan, bann lannen pase in nepli egziste.  Sa lepok zot ti vreman  konsernen, sa ki arive pli o e kot kominote ti pran aksyon avek bann ki ti sali oubyen pa servi larivyer byen.  Konmela sakenn i annan son washing machine, anmenmtan nou pe kontinnyen polye larivyer.  Nou pe viv dan en lepok dan en lemonn modernize, nou tou nou anvi en lakaz konfortab, Seselwa i en pep fyer e avek sipor ki gouvernman i donnen lamazorite seselwa i profite e i bouz devan.

Me nou osi konsyan ki avek devlopman i osi annan en serten konsekans. Msye Speaker avek konstriksyon plis lakaz, volim delo ki desann i ogmante e la i ogmant kapasite larivyer.  I annan posibilite debordman e sa i kapab koz en kantite domaz.  Nou konnen  ki gouvernm i  tre konsyan bann plizyer problenm e bokou aksyon in ganny pran parey letablisman task force pou rektifye bann problenm drenaz.  Nou’n vwar travay ki ganny fer e serten gro proze ki  deza anmars pou rektifye sa bann problenm.

Msye Speaker mon panse ki letan in arive pour nou donn plis latansyon nou larivyer. Nou konnen ki i annan bokou ki travay e ki pe fer zot mye pou mentenir nou larivyer. Nou okouran ki serten monitoring pe deza ganny fer par Minister Lanvironnman ek SWAC  ki annan en progranm netwayaz, me mon panse ki le moman in arive pour nou donn plis latansyon nou bann larivyer. Nou tou nou kapab konstate ki i annan en sanzman dan nou klima e mon panse ki en letid serye i devret ganny fer pou get enpe dan trend nou bann larivyer. Mon panse ki i enportan ki Minister Lanvironnman i revwar son striktir pour ki provizyon i ganny fer, donn plis latansyon nou larivyer e avek legal backing e avek en bidze apropriye.

Msye Speaker nou konnen ki bann tel proze lanvironnman i osi  souvannfwa ganny priyorite e sipor avek bann lorganizasyon enternasyonal in toultan posib.  Msye Speaker mwan osi krwar ki sa size i osi devret konsern nou tou, nou tou koman bann politisyen, e koman bann sitwayen responsab nou bezwen ede edik nou kominote. Zefor minister lanvironnman dan sa domenn pa ase, nou bezwen ede. Paregzanp koman en manm en kominote nou bezwen konsyan domaz e konsekans koup en pye dibwa e zet dan larivyer.

Mwan osi, parey Onorab Prea in dir, mon ti temwanyaz sa lensidan gro lapli dan mon distrik Belombre, mon pa ti vwar Onorab Prea la, mon pa konnen ki ler i ti vini, me selman mon ti la sa bomaten le 28 Desanm 2004…

 

MR SPEAKER

Son prezans i pa relevan avek sa..

 

MR FRICHOT

..e osi i enportan note pour lenformasyon ki sa larivyer St Louis avek bokou konsern lakominote i annan en kantite aksyon pe ganny pran e i enportan pour lasanble konnen e ki menm Prezidan Larepiblik in vizit sa larivyer St Louis 2 semenn pase. I tre konsernen e gouvernman i tre konsyan e i annan larzan ki pe ganny met anplas pou travay lo la.

Nou bezwen dekouraz e koze, e dir ki bann ki pa pe fer ki dir ki tou sa zafer ki arive ek larivyer se zafer gouvernman. Nou tou nou bezwen konsernen. Koman en bann manm lakominote nou osi nou bezwen form par, edik nou bann dimoun akoz the issue larivyer i konsern nou tou. Mwan mon krwar ki Minister lanvironnman i devret reflesir seryezman dan kreasyon en striktir apropriye pour ki en proganm monitoring pli profon e detaye i ganny fer lo bann larivyer.  Mon krwar ki in ariv ler pour nou tou donn sa latansyon spesyal ki neseser. Msye Speaker mon pou aport mon sipor pour sa mosyon. Mersi.

 

MR DE COMMARMOND

Msye Speaker mon krwar ki sa mosyon ki devan nou i en mosyon ki bon e mon pou donn mon sipor sa mosyon. Sa mosyon i bon akoz nou osi dan distrik Cascade nou annan sa problenm kot bann larivyer i ganny bouse laplipar ditan par gravye ki’n akimile e sak fwa gro lapli i annan sa problenm inondasyon. I pa zis sa i annan en lot fenomenn ki nou Cascade nou pe vwar aktyelman se ki bann gravye i pa zis neseserman bous larivyer anba dan son river mouth me anler kot sours orizinal larivyer i ete, paregzanp serten sours kot i ti la depi lontan ou vwar ki akimilasyon gravye i bous preski net sa larivyer e ki fors delo letan gro lapli pou rod nouvo kors, nouvo debousman e la ou vwar ki kot ti napa delo avan, ou komans vwar nouvo sours delo. E i kapab vin en keksoz ase serye parey nou pe vwar dan nou distrik ki sa nouvo sours delo i prezan al afekte kot i annan devlopman, kot lakaz i la oubyen lezot keksoz.

Lot kestyon i reste still se ki lekel ki fer sa amenazman.  Mover mosyon i pe dir ki minister lanvironnman i dakor me nou nou demann osi en lot keksoz, mon pa konnen i annan sa task froce la, nou annan bann geologists, petet zot osi letan mon pe koz nouvo sours delo ki vini, dimoun i bezwen osi advise nou pour nou fer sir ki travay ki ganny fer i en travay ki byen, ki bon, ki konmsi anpes problenm alavenir.  Osi mon krwar i enportan ki si nou la dan lasanble nou vwar sa mosyon i bon nou pe siporte, sa mesaz ki alors nou pe anvoye avek gouvernman i devret osi ganny azir lo la akoz tou dernyenman dan bann dernyen lannen la avek bann sanzman klima nou pe vwar en kantite dega ki airve, en kantite problenm ki arive. Mon krwar mwan poudir en kantite sa bann problenm i kapab ganny anpese arive oubyen domaz ganny minimize si aksyon korek e atan i ganny pran koman bann mezir prevansyon. So mon demande mwan ki lefe ki nou aprouv sa mosyon, gouvernmanm li i osi ede pou fer son bout pou realiz si oule dir sa ki nou nou pe demande isi dan Lasanble pou anpes problenm ladmin.

Aktyelman la avek lalwa, kestyon tir gravye dan larivyer, mon panse mwan ki land transport osi i annan en rol pou zwe ladan, e si larivyer en bout i lobor semen oubyen whatever, MLUH tou sa – prezan zis en kestyon ki nou fer ek gravye letan nou tire. Lontan Msye Speaker letan Sesel pa ti ankor telman devlope, menm dan leo, ou konnen bann mason, bann dimoun ti tir gravye e bann mason ti fer blok, nou pa ti annan semen sa kantite parey konmela pou pran blok bor lanmer pou mont avek dan bwa. Me ti ede, nou ti tir sa gravye depi dan bwa menm laba e ou fer blok dan bwa menm. Enn de bann dimoun ki ti kapab afford alors ti ganny zot lakaz blok anler dan bwa kot ti napa semen.

Ozordi avek devlopman sa bann pti dimoun pa tro, tro fer blok, byen rar ou pou vwar, so i en kestyon osi nou bezwen vwar ki nou fer avek sa gravye. Nou pa kapab zis tir la, met la. Ou pa kapab tir li dan larivyer la, e fou li lanmenm obor larivyer, koman lapli i tonbe, i pran tou i retourn avek dan larivyer. Mon panse ki sa osi i en issue ki bezwen ganny byen gete. Si nou bezwen pou konble en lot bout, mon pa konnen,  si nou bezwen pou anvoy kot, ou konnen kot i fer bann blok ensidswit laba, anvoye me selman nou bezwen fer sir letan nou netwaye, nou netway byen, letan nou tir gravye nou tir li byen, e nou konnen ki nou al fer avek.

Msye Speaker pou fer sa bann travay ki nou pe dir, ki mover mosyon pe demande pou fer kot i konsern larivyer, tir sa bann gravye, personn mon krwar pa pou vin fer sa pour nou pour narnyen. Konmela la tou keksoz nek i bezwen ganny peye, or i annan en kou avek.   So lekel ki pou fer sa, parey nou nou pe dir, mosyon in aprouve isi, gouvernman Minister lanvironnman, e si i fer i bezwen fer sa atan akoz any moment osi petet la koman letan i enpti pe sek nou fer li akoz letan gro lapli i vini ki nou pou ganny ankor inondasyon. Petet annou fer sir  ki sa bann minister, or sa ki pou pran  sa responsabilite i met byen sa dan son bidze. E ki mon ti ava demande mwan ki next time letan bidze i vini, nou fer sir, nou gete si sa bout in ganny met ladan e prezan nou bezwen aprouv sa bidze, ou vwar? Si nou fer met dan bidze apre nou pa oule aprouv bidze osi, i difisil, kimannyer ou pou al fer sa bann travay. All in all Msye Speaker mon krwar ki sa mosyon i bon, mon pou donn mon sipor sa mosyon.

 

MR RAMKALAWAN

Mr Speaker mwan mon pou swiv kot Onorab De Commarmond in kite. Onorab De Commarmond in demande ki pou fer avek sa bann gravye. E mwan mon krwar ki  tanzantan dan lasanble, tanzantan dan pei, letan nou’n koz konsyans sosyal, ou tann dir fodre devlop konsyans sosyal, ou pa zis pran  me ou osi donnen. Letan nou regarde Mr Speaker ozordi dan Sesel, i annan 2 lakonpannyen ki fer blok. Materyo debaz ki zot servi pour blok se granit ki zot kraze apre zot met dan blok. Gravye se granik ki’n dezentegre natirelman, menm zafer. Lo en kote nou ti pe al kraz partou bann gro, gro ros ensidswit, zot ganny permisyon pour zot kraz partou kote pour zot fer sa bann gro boulders vin en nespes gravye menm, lapousyer ros. E ki pou koute pour nou, I mean sa bann boug i fer en bann milyon parey nou tou nou konnen, gro milyon zot fer. Kekfwa zot bann lakonpannyen pli ris ki annan dan Sesel ozordi parski letan i fer konblaz zot menm zot ankor ki al donn gro ros pour rock armouring. Ki i pou kout nou pour nou dir avek sa 2 lakonpannyen montre nou zot konsyans sosyal, pran sa responsabilite pour zot – rantre dan larivyer Cascade, Mamelles, Mont Fleuri, partou kote, « msye, nou donn ou permisyon pour ou kraz tou sa bann gro ros me nou pour osi donn ou permisyon pour ou al tir gravyer, pour ou deblok sa bann larivyer e sa i ava ou kontribisyon anver lamenazman nou bann larivyer ».  Mwan mon krwar ki sa i en mesaz ki bezwen ganny anvoye ozordi sorti dan lasanble parski zot pe benefisye, ki i pou kout zot, parski sa ou pa ni bezwen fer li tou lezour, kekfwa 3 fwa dan en lannen o maximum. E apre sa zot pou servi sa gravye zot pou anvoy li laba dan zot masin e  dan zot crusher zot ava fer li kimannyer zot anvi e zot pou fer li vin blok.

Alors Mr Speaker mwan mon krwar ki nou bezwen sey rod sa balans e aprezan nou ava nobou – parski i annan en lot keksoz, parfwa letan ou pas Anse Etoile, lo border kot distrik La Riviere Anglaise i pran avek Anse Etoile kot Msye Hitié, kot i fer blok, nou trouve ki sa msye i bezwen al dan delo sale pour li tir son gravye, avan sa i ti tir pli anler li me selman la i bezwen al pli laba. Mon pa konnen si i sel kalite permisyon ki in gannyen, i bezwen al pli laba.  Me anmenmtan osi letan nou pas partou kote nou vwar bann landrwa kot otomatikman ou vwar ki poudir in tro plen.

Nou koz Port Launay koman en landrwa ki ganny proteze me selman letan ou pase ou vwar ki poudir i annan tro bokou gravye dan sa larivyer e ki otomatikman level in leve e tou sa bann problenm. Me selman Mr Speaker mon pa pou al dan tou sa bann detay me mwan selman mwan mon krwar seryezman sa 2 lakonpannyen UCPS avek CCCL i bezwen zot montre nou zot konsyans sosyal e antreprann sa responsabilite e ede dan sa kalite lamenazman. Zot annan sa larzan pour zot fer li, zot annan sa kapasite pour zot fer li, zot annan transpor e anplis ki sa Mr Speaker se sanmenm sa bann gro kanmiyon ki letan nou pe konplent lo semen, sa bann DAF, DAF pa nou isi dan lasanble ki annan, DAF se zot menm zot ki annan. E sa bann DAF letan zot in met 15 tonn pou sorti laba anler pou al  ranpli en bout konblaz anler Belombre pour en rally se zot menm zot ki kas semen. E alors mon krwar ki zot bezwen osi balans sa 2 kote e aranz keksoz.

E pour teminen Mr Speaker mon pankor vwar sa boug ki pou bat Onorab Prea dan eleksyon. Mersi.

 

MR HERMINIE

Mon pour vreman bref. Lo nou kote nou napa okenn problenm avek sa mosyon. Nou rekonnet ki problenm ki’n ganny souleve par Onorab Prea i bann problenm ki reel.  E nou osi rekonnet ki rol larivyer ozordi dan Sesel in sanz konsiderableman. Lontan larivyer ti ganny servi, pour nou nou’n vwar delo larivyer, bwi bwar, pour nou nou’n benny dan larivyer, bokou nou nou’n lav lenz dan larivyer. Ozordi avek bann devlopman washing machine etc, sa i nepli leka e bokou bann lalwa ki ti a’n egzistans pou kontrol menazman larivyer i nepli fer sans. Paregzanp ou annan ou Washing Limits Regulations anba Public Health Act – ozordi letan ou get sa bann demarkasyon larivyer, tou sala napa en lenportans dan nou konteks aktyel akoz en pti git Seselwa ki lav lenz dan larivyer, zis en zenerasyon plitar mon konnen bokou nou in grandi e lav lenz dan larivyer. Nou annan nou Defilement of rivers and streams, i en lalwa ki an egzistans ki konsern bann desarz dan larivyer, soak-aways, ou pa annan drwa konstrir li 15 pye pros ek larivyer. Menm sa bann sif i ankor feet olye metres.

Ozordi i en lot problenm, ou annan problenm siltasyon, ou annan problenm solid waste ki blok tou bann keksoz, ou annan problenm devlopman ki Onorab futur reprezantan Belombre in koz lo la, dan 10 semenn. Nou annan tou sa bann problenm ki ozordi i koz bokou linondasyon.  So what is needed a mon’n avi se ki minister lanvironnman ouswa gouvernman i pran konsyans sa fe e ki en unit i ganny kree ki pou deal avek sa bann problenm siltasyon, netwayaz etc. Ozordi SWAC pe fer en bout, siltasyon en boug i pase i pran 2 bouret i al avek. En lot zour i dir ou kapab tire, en zour ou pa kapab tire etc, i bezwen annan bann lenspeksyon pro-aktiv ki determinen ki larivyer St Louis laba Belombre, la la in ariv ler pou tir son bann gravye ladan.

Larivyer Anglaise, mon’n grandi obor en larivyer, Larivyer Anglaise pres kot mon reste in ler pou tire. I bezwen en keksoz ki ganny fer dan en fason syantifikman par en unit organize dan gouvernman Sesel. E ki rol sekter prive? Sekter prive i kapab konzwentman avek sa minister ouswa avek sa departman zwe en rol enportan. Oke zot in mansyonn UCPS mon mazinen zot ti pe fer enpe politik. Me selman i kapab Msye Benoiton, Benoiton Construction oubyen enn de bann lezot konpannyen, avek bann gro JCB ki dan sa kominote. La Rivyer Anglez paregzanp ler in ariv ler pou tir sa bann gravye i donn en koudmen sa departman tir bann gravye  e zot deside apre ki pou fer avek sa bann keksoz. Napa en sou problenm, okenn difikilte pour nou siport mosyon Onorab Prea, nou konn bann problenm. E  mon mazinen ki  akoz i reste ou ankor 8 semenn osi nou a donn ou sa sipor.

 

MR PREA

Mr Speaker mon ti a kontan remersi bann entervenan, Onorab St Ange pour son kontribisyon e Onorab William ki pour sa senp amannman ki i fer sans, mon remersi li, Onorab De Commarmond pour son kontribisyon e mon krwar sa solisyon ki i ti pe rode Onorab Lider Lopozisyon in prezant en possible solution ki petet Minister lanvironnman e gouvernman i a kapab get ladan.

Me mon anvi zis fer en pti komanter Mr Speaker lo komanter entervansyon ki Onorab Frichot in fer lo mon mosyon. Parfwa i koz lo keksoz ki gouvernman pe deza fer. Me si gouvernman ti pe deza fer, mwan mon pa ti pou vwar nesesite anmenn en tel mosyon. Mwan mon pe rod sa ki gouvernman pa pe fer, se sa nou rezon ki nou nou la koman reprezantan lepep, rode kwa ki gouvernman pa pe fer, me pou dir ek gouvernman i annan en bezwen pour nou fer, pour nou bouz devan pou kapab soulaz soufrans nou bann dimoun. Se sa ki mon pe rode Mr Speaker.  E ler i dir i pa ti vwar vwar mwan gro lapli le 28, byensir i pa ti vwar mwan i ti pe pase dan en loto e mwan mon ti dan larivyer avek en lapel ansanm avek DA deryer biro administrasyon distrik. Ou konn byen sa larivyer Mr Speaker, nou pe sey degaz gravye pou anpes menm biro administrasyon distrik ganny flooded. I annan en temwen vivan, se DA.

 

MR HERMINIE

Mon ti vwar ou La Misere.

 

MR PREA

Non, mon dormi La Misere me mon travay i Belombre.

 

MR SPEAKER

Les li fini son..

MR PREA

Apre osi parfwa nou regarde ki kantite serye nou serye. Apre linogirasyon Prezidan in rode a plizyer fwa sa nouvo lespri pou travay ansanm  e mwan mon ti anbras sa lide deryer sa e mon ti fer mon devwar san okenn kankan narnyen – pou met  -2 an pase, Desanm 2004 pou met a son latansyon problenm  sa larivyer ki nou avek gran St Louis River Belombre. Me i malare, se 2 an plitar avan en eleksyon ki Prezidan in deside pour li pas la. Me 2 an plitar narnyen pankor ganny fer, menm son vizit i pa’n sizer okenn solisyon, e nou konnen, Onorab Frichot in koze lo sanzman klima and all that, 2005 nou ti vwar en  (?) le 9 Zen massive flooding partou, nou kapab ariv ankor ant la avan nou sezon lapli.

Mr Speaker avan mon terminen, mon kontan pour mwan ki ankor ennfwa mon pe fer mon kontribisyon pou amelyor lavi mon bann frer ek ser Seselwa. Mon kontan akoz parfwa mon krwar mon partaz serten pwennvi ki  met serten manm lo lot kote i partaze. E mwan mon’n ganny anvoye dan sa lasanble pou fer en travay e ozordi mon fyer ki i annan bokou mosyon ki  mon’n anmenn dan sa lasanble, mon fyer pour mwan debout pour mwan dir ki mon annan par ladan.

 

MR SPEAKER

Tou sa ki an faver lev zot lanmen. Mosyon in ganny aprouve, inanim. Nou pran en First Reading

CLERK

This Act may be cited as the Public Finances (Amendment) Act, 2006.

 

MR SPEAKER

Avek sa nou’n fini ziska lot mardi.