::
Home » Verbatim » Verbatim - Second Term 2014 » Tuesday 1st July, 2014

Tuesday 1st July, 2014

NATIONAL ASSEMBLY OF SEYCHELLES

Tuesday 1st July, 2014

The Assembly met at 9 am

National Anthem

Moment of Reflection

Mr Speaker in the Chair

MR SPEAKER

Bonzour tou bann Manm Lasanble Nasyonal.  Bonzour Minis ek son delegasyon.  Bonzour tou bann ki pe ekout nou dan lakour.

Ozordi bomaten, parey i labitid, nou pou komans avek Question Time e avek nou bomaten i annan Minis pour Tourizm, Msye Alain St Ange ki pe vin reponn plizyer kestyon konsernan son Minister.

Donk, mon ava envit Onorab Jacqueline pou demann kestyon 68.  Onorab.

 

HON SULTANE JACQUELINE

Mersi Mr Speaker.  Bonzour Minis ek ou delegasyon e tou dimoun alekout.

Eski Minis responsab pour Tourizm e Kiltir, i kapab enform sa Lasanble ki son Minister pe fer pou advise e soutenir bann dimoun ki oule antreprann en pti biznes dan domenn touristik?  Mersi Mr Speaker.

 

MINISTER ALAIN ST. ANGE

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, bonzour.  Bonzour tou Manm Onorab e bonzour tou dimoun ki pe ekout nou kot lakour bomaten.

Mr Speaker, Manm Elekte pou distrik Port Glaud, pe demande ki nou pe fer dan Minister Tourizm ek Kiltir pou advise e soutenir bann dimoun ki oule antreprann en pti biznes dan domenn touris.

Mr Speaker, apre restriktirasyon Board Touris, en nouvo klima ti’n ganny met anplas pou ankouraz Seselwa antre dan sa lendistri ki reste pilye lekonomi nou pei Sesel.

Mr Speaker, Manm Onorab, sete Prezidan Larepiblik ki ti pran desizyon 4an pase apepre, ler i ti annan touris koman son portfey, pou fer lapel pou Sesel ralye, pou claim back son Lendistri Touris.  Set a sa moman ki Gouvernman ti ofer en lamnesti pou bann pti Seselwa ki ti pe fer biznes touris ilegalman, pou zot legaliz zot loperasyon e licence zot letablisman, anba sa ki Gouvernman ti apel fast track.  Sa ti anmenn plis ki 150 pti Seselwa pou anrezistre zot biznes e bypass birokrasi ki zot ti pe dir, pa ti pe ankouraz zot pou partisip dan sa Lendistri Touris zot pei.  Sa sete en kanpanny klerman koni koman sa lapros ‘Sesel sa.’  Me sa demars ki ti fer plezir sa bann pti Seselwa antreprener, mon bezwen aksepte, ti osi anmenn en degre mekontantman a detrwa ki zot, zot ti dan sa biznes deza, e ki zot ti pe agrandir zot biznes avek nouvo propriyete lo zot non.  Zot in menm esey mont en kanpanny kont sa Polisi ki ti fasilit plis Seselwa antre dan Lendistri Touris Sesel.

Mr Speaker, mon oule asir Lasanble Nasyonal ek pep Seselwa, ki Minister Tourizm ek Kiltir i annan en Tourism Policy ki premyerman siport Seselwa pou antre an premye dan zot Lendistri Touris e dezyenmman asire ki bann pti biznes dan Sekter Touris i reste dan lanmen lepep Seselwa.  Akoz ki nou kot Minister Touris ek Tourism Board nou pe pous sa lalinny, i senp.  Lendistri Tourizm Sesel, i bezwen pou Seselwa an premye e dela, nou bann envestiser etranze i ganny envite pou travay avek nou.  Nou bezwen ki Seselwa i enplike dan son Lendistri Touris pou zot defann zot Lendistri e pou zot travay avek Leta pou protez zot Lendistri.  Sa i sel fason Mr Speaker, pou nou pei konsolid son Lendistri Tourizm pou lon term.  Nou Tourism Policy i dir klerman ki tou pti lotel lo bann zil prensipal ant 1 a 15 lasanm, i 100 poursan rezerve pour Seselwa.  I osi dir ki bann lezot pti biznes touris, parey Tourism Guide, Car Hire, Boat Charter, Diving, i eksklisivman rezerve pou Seselwa.  Seselwa ki enterese dan sa bann domenn i lib pou lans zot dan sa bann pti biznes.  Sa i sel fason pou fer antre Seselwa dan sa Lendistri, avan ki nou tou ansanm nou travay pou fer grosi sa gato, fer nonm touris ki debark Sesel ogmante e sa a soutenir bann Seselwa ki oule antreprann en pti biznes dan domenn touristik, pou fer sir ki zot ganny zot bout dan sa gato.

Mr Speaker, Departman Touris i travay pros avek Board lenvestisman e Departman Licensing, pou asire ki sa Polisi ki prezerv sa bann kategori pti biznes touris, i rezerve pour seselwa, pe ganny respekte e pe ganny aplike seryezman.  Dimoun ki anvi fer en proze touristik i annan neseserman bann prosedir ki bezwen ganny swiv pou Seselwa, osi byen ki pou etranze.  Bann proze touristik ki ganny soumet avek SIB, i ganny otomatikman anvoye kot Departman Tourizm, pour ki sa Departman i donn zot rekomandasyon e fer komanter neseser, avan ki SIB i donn laprouvasyon pou sa proze.  Si en Seselwa in soumet en proze lo en pti biznes ki pa anlinny avek Polisi e regilasyon, en Zofisye Seksyon Standar e Regilasyon dan Departman Touris pou zwenn avek sa promoter ouswa aplikan, pou eksplik zot bann kondisyon pou satisfer kriter bann lezot regulatory bodies tel ki Licensing Authority, Planning Authority eksetera, pou zot proze kapab ganny aprouve.  Reprezantan Departman Touris i osi asiz lo Board Lotorite Planning, kot zot donn bokou sipor e klarifikasyon lo bann pti proze touristik.  Me nou prensip kler se fasilit demann pou Seselwa antre dan son Lendistri Tourizm.

Minister Tourizm ek Kiltir, i osi rankontre bokou dimoun ki anvi lans zot dan bann pti biznes touristik.  Bokou zot in ganny sa sans pou diskit ek mwan personnelman e mon donn zot bokou konsey ek bokou lide.  Ansanm avek mon PS, nou fer bann swivi avek bann lotorite konsernen pou esey fasilit zot laplikasyon.  Nou menm al vizit zot sit kan i neseser.  Nou ekout tou Seselwa ki pe esey antre dan nou Lendistri e nou kontinnyen ankouraz zot pou pa dekouraze ler zot zwenn lobstak, me pou zot take up bann prosedir lapel, pou zot arive fer realize zot rev.

Mr Speaker, parey Sesel i konnen, mon’n osi komans en seri vizit kot bann letablisman touristik.  Mon’n komans sa seri door to door Lendistri Tourizm lo Praslin e mon’n rankontre bokou Seselwa ki annan bann pti Letablisman Touristik.  Ansanm avek Board Touris Sesel, nou’n advise kan i neseser, sa bann propriyeter, kimannyer pou amelyor zot Letablisman e kimannyer pou fer zot marketing. Nou pou fer sir ki Board Touris i enkli zot lo zot website e ki zot ganny enkli dan materyo promosyonnel nou pei.  Pou sa kestyon lo soutenir bann pti biznes touris, Board Touris ti aksepte rekomandasyon Lendistri Touris.  Rekomandasyon Lasosiasyon Lotel ek Tourism, SHTA e ti apwent Marketing Director ki zot ti rekomande, pou asire ki nou pe donn zot sa sipor neseser atraver sa responsab swazir par zot.  E Mr Speaker, se bann reprezantan ki asiz lo Board, nou Board Touris Sesel, ki osi gid travay e lapros travay sa Board.  Sa se sipor neseser ki Gouvernman pe provideBoard Touris pe osi prosennman recruit en Zofisye pou okip spesifikman Marketing bann pti Letablisman Touristik.

Sa seri vizit one to one, sa door to door Letablisman Touris, pou osi ganny fer lo La Digue ek lo Mahe.  Koumsa Minister e Board Touris a kapab dir ki nou byen enformen lot ou Letablisman Touristik nou pei.  Nou a ganny plis lenformasyon lo tou sa bann pti biznes e nou a pli kapab soutenir zot akoz nou a pli byen konpran zot e konpran zot challenge. Sirtou Mr Speaker, avek sa bann door to door visits, nou’n ganny from the horses mouth, lo zot sitiyasyon reel e pa bann kont-randi atraver en third party ki pli souvan ki non, pa pe reflekte realite lo teren ozordi.

Mr Speaker, mon ti ava kontan termin sa larepons avek enpe sif lo ownership bann pti biznes touristik par Seselwa pou zot lenformasyon.  Pti lotel 1 a 15 lasanm, i annan 37 pti Lotel, 58 Guest House e 299 Self-Catering ki enkli bann ki’n licensed anba fasilite fast track.  Antou i fer, 394 pti letablisman ki pour Seselwa e ki pe manage par Seselwa.  Car Hire.  172 Car Hire ki enkli 147 lo Mahe e 25 lo Praslin.  Tourist Guide, 54.  E la pou bann gid lo Praslin, mon oule asir nou 2 MNA Praslin ki apre nou seri vizit lo Praslin, nou’n anmenn kot Konsey Minis bann rekomandasyon konsernan Tour Guide kot Vallee de Mai.  Boat Charter, 21.  Diving, 20 Dive Centres e 5 Dive Operators. Vwala Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Kestyon 69, Onorab Valmont.

 

HON SYLVIANNE VALMONT

Mersi Mr Speaker.  Bonzour.  Bonzour Minis.  Anlinny avek plan promot konsept Ile Vanille, eski Minis pour Kiltir ek Tourizm i kapab dir nou Lasanble ki son Minister pe fer pou ankouraz partisipasyon aktif bann artis avek artizan nou zil e ki bann benefis sa proze pou annan pou pei anzeneral?  Mersi Mr Speaker.

 

MINISTER ALAIN ST. ANGE

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, konsept Ile Vanille, se pou devlop korperasyon dan domenn Marketing ant bann zil Losean Endyen e sa i enkli Sesel, La Reunion, Madagascar, Comores, Maurice ek Rodrigues, Mayotte e pli resaman, Maldive.  An sa ki konsern lankourazman partisipasyon artis ek artizan dan sa proze, bokou keksoz pe ganny fer.

An Desanm 2013, dan konsept devlopman proze Ile Vanille atraver Lazournen Metis La Reunion, en group artis Seselwa, ti ganny sans partisip dan plizyer performans La Reunion.  Latroup Nasyonal ti ganny sans ekzpoz nou lanmizik e ladans tradisyonnel.  Mr Jude Ally, nou Artis renonmen e gannyan Meday Lor dan Zwe La Francophonie ti ganny sans partisip dan sa levennman.  Ras Pyek, nou Poet Seselwa osi ti la prezan avek en morso fer spesyalman pou sa aktivite.

Ernie Mathiot, en lot partisipan La Francophonie ti osi prezan.  Joe Samy ti osi al La Reunion e sant son propozisyon Lim Ile Vanille Losean Endyen e Michelle Marengo ti osi la pou fer reyonnen kiltir Seselwa dan sa rezyon.

Minister Tourizm ek Kiltir, i fer sa bann lesanz avek bann pei, koman en fason pou vann nou bann leksperyans kiltirel dan larezyon e osi pou fer konnen sa ki Sesel pe devlope dan sa Lendistri ki sorti dan baz kiltir Seselwa.  Bokou osi pe ganny fer dan kad bilateral e osi dan konsept Ile Vanille ant bann lesanz kiltirel.  Resaman, bokou bann artis in ganny sans partisip dan Festival Kreol Rodrigues e Festival Lar Comore.  Ile Vanille in apwent en Direkter Marketing ki baze isi Sesel e sa a ede pou asire ki i annan partisipasyon Sesel dan tou proze Ile Vanille, enkli proze artistik.

En proze ki lo plan se pou anmenn en laboutik artistik isi Sesel pou vann bann prodwi pei Ile Vanille e demars pou en tel laboutik La Reunion, in fini konfirmen.  Sa i vedir ki artis Seselwa i a ganny sans ekspoz zot prodwi La Reunion, me dan en lot kote, fodre note ki prodwi i bezwen en serten kalite e pirman prodwi prodiksyon lokal ki orizinal par bann Artis isi Sesel.

Mon osi okouran ki SENPA i lo menm semen pou ouver marse ant bann pei manm Ile Vanille.  Deza in fer en Lafwar, prodwi Morisyen/Sesel ki ti vreman en sikse.  La Mr Speaker, nou vwar ki konsept Ile Vanille pa reste prezan en zafer Minister Tourizm ek Killtir.  Tou lezot Antite ou Minister ki krwar nesesite pou devlop sa konsept, i devret kontribye.  Pandan Festival Kreol lannen pase, Ile La Reunion ti fer en Trade Fair isi e prezant avek Lasanm Komers Sesel, nou pe lans lide pou annan en gro Lafwar Komersyal enn fwa par an, isi dan nou pei e sa pandan nou selebrasyon Fet Afrik.  Ki benefis sa proze pou annan pou pei anzeneral?

Mr Speaker, bokou pe tonm anplas.  Ansemoman, Sesel pe enport en kantite prodwi agrikol e prodwi lavyann sorti dan bann pei ki lwen.  Sa i fer ki akoz nou kou transportasyon, pri nou bann komodite i ogmante.  Komers ant bann pei Losean Endyen, i en pwen for ki’n ganny diskite dan groupman Ile Vanille.  Me pou sa ganny devlope, nou ti bezwen mwayen transpor ganny amelyore.

Nou kontan ki depi le 23 Zen 2014, Air Austral in re-etablir en lalinny aeryen avek Sesel e sa a ede anterm touris sorti larezyon e osi Lerop, sirtou Paris, avek nouvo lapros Twin Centre ki Air Austral pe met alavan.  Touris larezyon i servi bokou bann pti Lotel Seselwa e sa marse nou ti’n perdi depi ki Air Austral ti’n aret zot vol isi Sesel.

Zis pou lenformasyon Mr Speaker.  Apre ki Air Austral ti’n aret vin Sesel, en tiket avyon ant La Reunion ek Sesel via Maurice, ti’n ariv 980 Ero.  Prezan, avek sa vol direk, sa menm tiket avyon in tonbe pou vin 380 Ero.  La Reunion osi i eksport prodwi agrikol e lezot prodwi fre.  Sesel i kapab osi benefisye dan sa domenn, parey pe arive avek Sri Lanka e osi Maurice.

Parey mon’n dir pli boner, alokazyon Festival Kreol lannen pase, ti annan en Lafwar ki nou ti vwar bann diferan prodwi La Reunion i ofer dan sa konteks.  Sesel i kapab prezan, avek sa koneksyon aeryen atraver Air Austral, benefisye lenportasyon prodwi agrikol eksetera sorti La Reunion e osi Madagascar ki pou kout nou bokou pli bon marse.  Packaging island destinations ansanm, i reste en konsept ki Ile Vanille i fortman krwar ladan e ki osi benefisye Sesel direkteman.  Olye ki nou vann Sesel koman en destinasyon tousel, lide se pour vann Sesel, enkli lezot pei larezyon ki annan lezot latraksyon touristik, koman en package twin ou three centre destinations. Mon krwar vreman ki pou nou kapab benefisye plis e fer plis lenpakt lo marse touristik enternasyonal, nou, koman bann pti pei Losean Endyen, nou bezwen konsolid sa lespri join forces together e fer nou en rezyon touristik ki vin pli vizib.  Sa a benefisye nou bann pti zil ki annan bokou pou ofer anterm diversite kiltirel e natirel.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Okenn siplemanter Onorab Valmont?

 

HON SYLVIANNE VALMONT

Mersi Mr Speaker.  Anlinny avek son larepons, eski Minis i kapab dir nou, dan konteks sa konsept, ki bann defi oubyen bann challenges ki bann zil pe fer fas, anrelasyon avek partisipasyon petet bann Artis, oumenm bann lezot aktivite Ile Vanille?  Mersi bokou.

 

MINISTER ALAIN ST. ANGE

Mr Speaker, kestyon Onorab Valmont se kimannyer nou kapab fer benefisye plis bann artis?  E se kler.  Ler Gouvernman ti lans lide annan bann levennman, i anmenn Artis devan.  Tou bann keksoz ki nou fer ki global, ki donn vizibilite Artis, Artis i kapab ganny devlope.  I kapab ganny devlope, devlop sa ki zot annan koman kapasite e met zot prodwi alavan.  Sa ki enportan selman, se ki Artis, osi byen ki bann Artizan, i bezwen zwenn ansanm e met zot lekor alavan ler i annan bann levennman.  Nou pa kapab asiz kot nou e espere ki levennman pe pran plas e nou, nou oule ganny benefis out of it.  I pa pou arive.

Pran konsept Big Five ki pe ganny met alavan par en group 5 artis Seselwa.  Minister e Zil Vanille in donn tou sipor pou sa group Seselwa kapab al dan larezyon an premye linny, met zot konser alavan, fer nou lanmizik ganny pli koni e dela, anmenn plis vizibilite anmenmtan pou Sesel koman en pei e koman en destinasyon touristik.

 

MR SPEAKER

Onorab Volcere.

 

HON MARC VOLCERE

Mersi Mr Speaker.  Bonzour Minis ek ou delegasyon.  Bonzour tou Manm.  Bonzour tou dimoun ki alekout.

Mr Speaker, mon ti a kontan demann Minis ki lankourazman pou nou 2 zil touristik Praslin ek La Digue, pou zot kapab partisip dan promosyon sa konsept Ile Vanille?  Mersi.

 

MINISTER ALAIN ST. ANGE

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, apepre 2an pase, Ile Vanille ti fer lapros avek Praslin ek La Digue e nonm zot pou vin en manm, pa a plentan me en manm asosye dan Ile Vanille.  Reprezantan Praslin e la se zot ki bezwen deside koman Manm Elekte avek Ladministrasyon Distrik, pou pran zot plas lo Konsey Ile Vanille e fer antann Praslin e fer antann La Digue.  Maurice osi, ti annan en lapros pou fer Rodrigues vin manm.  Rodrigues in pran son plas.  Rodrigues i vini.  Sa ki nou bezwen se ki zot, zot pran zot plas premyerman.

Dezyenmman, dan konsept fer travay bann Artis dan sa rezyon.  I enportan ki nou ti a kapab anmenn en levennman lo Praslin.  E la mon konnen, avek toulede sipor MNA Praslin e Ladministrasyon Distrik Praslin, an Septanm nou pou annan premye Festivale Cullinaire e lanmizik lo Praslin.  E sa i en landrwa kot nou bann Artis i kapab ganny showcase e vin alavan.  Nou pe espere pou donn Praslin sa vizibilite neseser, ki nou osi pou anmenn lezot dimoun sorti dan lezot zil.  Nou pe eseye pou premye edisyon, si nou kapab ganny enn de bann dimoun koni, pou osi desann Praslin avek nou, pou fer ki Praslin i mont lo son kart, lo son map.

Me Mr Speaker, tou levennman Sesel i pou Sesel.  I pa pou Mahe, i pa pou Praslin, i pa pou La Digue.  I reste bann levennman ki pou pei e tou artis e tou Artizan.  Praslin osi byen ki Mahe, osi byen ki La Digue e lezot zil i annan en par pou zwe ladan.  Zot annan zot plas ladan, me zot bezwen fer sa lapros pou zot kapab antre ladan.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Kestyon 70, Onorab Samson.

 

HON KEVIN SAMSON

Mersi Mr Speaker.  Bonzour.  Bonzour Minis e ou delegasyon.  Koleg Manm Lasanble, bonzour.

Mr Speaker, eski Minis responsab pour Tourizm ek Kiltir, i kapab eksplik nou Lasanble ki son Minister pe anvizaze fer pou ankouraz plis lavant bann prodwi artistik, prodwir lokalman avek bann touris ki vizit nou pei?  Mersi.

 

MINISTER ALAIN ST. ANGE

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, Minister Tourizm ek Kiltir in touzour reste angaze, pou fer sir ki bann Artis e Artizan i ganny loportinite pou ganny dekouver e an fezan sa, donn zot sans vann zot prodwi artistik avek bann touris e avek piblik anzeneral.  Nou konnen ki deza, i annan Lazans SENPA ki osi kontribye, kot bann Artis i ganny sans ekspoz zot travay, swa dan Lotel ouswa dan zot bann kiosk dan Victoria e osi dan Bazar Labrin.  Lanbyans Labrin.

Minister Tourizm ek Kiltir, avek Konsey Nasyonal pou Lar, in deza komans travay lo en plan pou met a dispozisyon bann kiosk demontab dan lespas otour batiman Bibliotek Nasyonal pou bann artis mye kapab vann zot prodwi.  Sa Square kot National Cultural Centre pou kapb vin sa must stop pwen pou touris dan Victoria.  Sa bann kiosk pa pou kout ser e la bann Artis dan nenport ki domenn a pey en rent tre abordab e vin vann zot bann prodwi toulezour.

Pou sa marse, bann Tour Operators, nou bann DMC parey Mason, Creole, 7 , Select e lezot ankor, ava ganny envite pou fer en stop lo zot bann tour Victoria, pou montre touris bann prodwi artistik lokal.  Minister Tourizm ek Kiltir i ensiste, koman kriter, ki tou prodwi, mon repete, ki tou prodwi artizanal ou artistik i lokal e non pa en prodwi Thailand e ki product of Seychelles i ganny enprimen lo la.  Zis vann prodwi komersyal, Lazi eksetera, pa fer dibyen nou Lendistri Kiltirel, okontrer i touy kreativite lezot Artis Seselwa.

Ansemoman, Konsey Nasyonal pou Lar, i fer Arts Fair detanzantan e sa, nou Minister i kontinnyen siporte e ankouraze.

Pri distrik kiltirel, i en lot linisyativiv kot nou ankouraz community-based tourism e sa i en bon lokazyon kot distrik ansanm ek kominote i kapab regroupe e fer bann aktivite ki a ed donn vizibilite travay artistik ki bann Artis e Artizan i fer lo nivo distrik.  Sa i en konsept ki mars tre byen Rodrigues e napa okenn rezon akoz isi Sesel nou pa kapab pran sa legzanp.

Sa lapel Mr Speaker i dan lipye nou bann MNA, Onorab e osi byen bann District Administrators.  Nou pe enplor zot tou pou zwe sa foutbol avek nou, la ki nou dan World Cup e ansanm nou a met gol, bokou gol pou Sesel.

Minister Tourizm ek Kiltir in met en proze devan Gouvernman pou annan en Arts Village la kot lans deryer Sports Complex. Proze in fini ganny met lo Tender me in pran en retar malerezman akoz en konpleksite later.  Nou reste konvenki, ki pei i reste konsyan ki sa proze ki son konsept in deza ganny table devan Konsey Minis, i en bon konsept, osi byen pou nou bann Artis e pou nou pei e sa a ganny debloke tre prosennman.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Onorab Samson.

 

HON DEREK SAMSON

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, mon ti a kontan demann Minis si i dan lentansyon son Minister pou osi desantraliz sa bann kiosk ki in dir pou otour area Library Nasyonal e si i kapab donn nou statistik konbyen distrik e avek konbyen kiosk, oubyen lantrepriz lavant artistik i annan dan nou pei?  Mersi.

 

MINISTER ALAIN ST. ANGE

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, Minister, nou annan la kot nou biro i ete.  Kot Biro National Cultural Centre, nou’n deside servi plis, optimiz plis sa landrwa e la nou pe met bann kiosk ki demontab, ki pa fikse, pou nou kapab donn sa lankourazman.  Lot landrwa kot nou pou annan kiosk se Domaine Val de Pres, kot nou’n fini donn Tender.  Ti annan 12 kiosk, nou’n donn ankor 24 pti bout e la, avek en proze later ki Gouvernman in met a nou dispozisyon, ki akote Domaine Val De Pres. Ler nou ganny sa letar, finalman i anretar pou sa ganny transfer avek nou, ti’n devret ganny fer depi Novanm me nou pankor arive annan sa later avek nou.  Ler i gannyen, la osi nou pou met ankor enpe kiosk avek lezot biznes ki tous Touris, ki tous Kiltir e ki tous Lar.

Sa 2 i propriyete ki tonm avek Minister.  Lezot landrwa, la mon oule kapab ganny gide par MNA, ouswa bann District Administrators, kote ki Minister, kote Departman Kiltir i kapab vini avek National Arts Council e travay avek zot.  Sa format bann kiosk demontab ki nou’n met anplas, ki nou pe fer, kapab anmenn dan distrik, me fodre pa ki i ganny met enn dan en pti bout en distrik kot personn pa pou arive.  Fodre ki i vin bann pti must stop areas pou touris kapab benefisye avek.  Menm lapros i pou Praslin ek La Digue.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Onorab Pierre.

 

HON DAVID PIERRE

Mersi Mr Speaker.  Bonzour Minis ek ou delegasyon.  Bonzour tou Koleg Onorab e bonzour tou bann ki alekout.

Mr Speaker, eski Minis i kapab dir avek sa Lasanble ki zot pe fer pou sansibiliz bann Artis lo sa nesesite pou zot met bann prodwi de ot kalite lo marse e si zot annan okenn plan pou donn sa bann Artis ankor plis incentives, pou fer ki sa bann prodwi ot kalite i ganny vann a en pri ki konpetitiv, pour ki bann touris i kapab vini e depans zot larzan isi Sesel?  Mersi Mr Speaker.

 

MINISTER ALAIN ST. ANGE

Mr Speaker, mersi e mersi Onorab Pierre.  Nou kontan kapab enform ou poudir National Arts Council i fer bann Workshop avek bann Artis.  I fer bann Workshop pou kontinnyen ankouraz zot pa zis fer en prodwi, me get son lanbalaz, get son prezantasyon.  Ou kapab annan menm prodwi, en fwa ki ou’n re-anbal li avek en lanbalaz ki akseptab ouswa pli akseptab, ou pri i kapab vin enpe pli eleve.  Sa nou pe fer li deza.  Me pou depanse, i annan en lot Lazans Gouvernman, SENPA, ki travay etrwatman avek Artis, pou met alavan zot prodwi.  Nou, nou gid zot dan konsept, dan zot konsept.  Nou gid zot pou al alavan, me se SENPA ki annan sa manda avek Gouvernman pou vreman pran bann aRtis, travay avek zot e met alavan.

I enpe en cross over ant nou avek SENPA. Nou, nou kontinnyen fer bann Workshop. Nou’n fer detrwa, in ganny bokou sikse avek e nou pou kontinnyen fer sa bann workshop avek bann Artis.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Onorab Payet.

 

HON DAVID PAYET

Mersi Mr Speaker.  Bonzour tou dimoun.  Mr Speaker, eski Minis i kapab enform sa Lasanble si son Minister oubyen STB i anvizaze enkli bann prodwi artistik lokal lo bann brosir ki promot destinasyon Sesel aletranze, koman en mwayen pou ogmant lavant sa bann prodwir?  Mersi Mr Speaker.

 

MINISTER ALAIN ST. ANGE

Mersi Mr Speaker.  En bon kestyon Mr Speaker.  Rode kimannyer nou pou mete.  I ganny mansyonnen deza poudir nou annan prodwi artizanal pei ki vo lapenn annan.  STB i fer sa.  Deza, i dan son website.  I lo tou son materyo.  Me nou pa antre dan detay.  Eski i nou rol?  Mon pa konnen si nou bezwen annan en nouvo brosir ki dir lala, ‘Shopping in Seychelles,’ kekfwa.  I en keksoz ki nou a pran an konsiderasyon.  La ki nou annan dan prosen semenn edmi, nou mid-Year Review Tourism, kot Sekter Prive i travay avek Sekter Piblik, pou nou gete kot nou pe ale pou sa prosen 6 mwan.

I en keksoz ki osi byen ki nou annan lapes Sesel, ki nou annan plonze Sesel.  Kekfwa nou devret annan enn ki dir shopping Sesel.  E la shopping nou artizan, nou artizanal lokal i ganny met alavan e ki i annan osi bann Duty Free Shop eksetera, ki atir en degre kalite touris ki vin dan nou pei.

I toultan limite ki kantite brosir ki Tourism Board i kapab fer akoz sak fwa i fer, fodre i distribye.  Pou li distribye i annan en lot kou akoz i anmenn sa partou kot i ale.  E nou pa kontan fer en prodwi zis pou fer gou lizye.  Fer dimoun kontan, nou’n fer en brosir, me son fason pou distribye sak sa bann brosir, dela i tonm anplas.

Nou a diskit sa.  Personnelman mon pe adres sa Mid-Year Review Tourism an Zilyet e mon a lev sa size e mon a gete si nou kapab.  Si ler in arive pou nou annan en guide ‘Shopping in Seychelles’ ki a kouver enpe Mahe, Praslin, La digue.  Mersi bokou Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Kestyon 71, Onorab Maria Payet-Marie.

 

HON MARIA PAYET-MARIE

Mersi Mr Speaker.  Pou asire ki nou leritaz i kontinnyen ganny prezerve, mentenir e promouvwar, eski Minis responsab pour Tourizm ek Kiltir, i kapab enform nou Lasanble ki son Minister pe fer, oubyen ki kalite progranm i annan anplas pou asir lentere e partisipasyon bann zenn Seselwa anver prezervasyon e promosyon nou leritaz kiltirel?  Mersi Mr Speaker.

 

MINISTER ALAIN ST. ANGE

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, Onorab Payet-Marie pe demande ki Minister Tourizm ek Kiltir pe fer, oubyen ki kalite progranm nou annan anplas, pou asire ki sa lentere e partisipasyon bann zenn Seselwa, anver prezervasyon e promosyon nou leritaz kiltirel, pou asire ki nou leritaz i kontinnyelman ganny prezerve e ganny mentenir e pou kapab promouvwar zot?

Mr Speaker, Minister Tourizm ek Kiltir i annan en progranm byen detaye, kot i abord partisipasyon zenn Seselwa dan bann aktivite prezervasyon e promosyon leritaz kiltirel.

Mr Speaker, enn nou manda dan nou Plan Stratezik Kiltirel, se pour asire ki nou pe target plis ki 3000 zenn ki pas atraver enn nou bann progranm, ou aktivite, ki ed zot konn plis lo leritaz kiltirel Sesel.

Premyerman, Minister Tourizm ek Kiltir avek National Conservatoire of Performing Arts e Latroup Nasyonal, in fini travay lo en progranm vizyel nou ladans tradisyonnel.  Sa pou ganny distribye dan bann distrik e Lekol, pou asire ki nou ladans tradisyonnel pa deroge.  Ki bann zanfan i ganny byen enstrir ki fason nou ladans tradisyonnel i ganny danse.  Sa i ede promouvwar nou ladans tradisyonnel dan Lekol e partou dan distrik.

Lekol Konservatwar, i osi annan en Traditional Youth Band, kot la bann etidyan i ganny sans aprann zwe lanmizik tradisyonnel parey vyolon.  The National Children’s Choir, i en lot fason kot bann zenn i ganny loportinite aprann bann sanson tradisyonnel parmi lezot.  Anplis ki sa, Lekol Konservatwar NCPA, i ofer en nivo Diplonm dan Lanmizik e enn parti zot progranm i ganny demande ki etidyan i fer en konponan Lanmizik Tradisyonnel, kot etidyan i fer resers, ekrir not sa morso lanmizik e osi zwe sa morso lanmizik, koman parti zot legzanmen.

Bann lezot Seksyon Departman Kiltir, i osi ofer bokou atraver bann Klib.  I annan Heritage Club, ki fer bokou bann aktivite avek bann etidyan Lekol, an kolaborasyon avek bann distrik e lezot stake holders. Ansemoman, i annan 16 Heritage Clubs ki aktiv atraver Lekol Mahe, Praslin ek La Digue.  Parmi sa 16 Klib, 15 i Lekol piblik e enn i Lekol prive.  Bann aktivite ki zanfan i fer, se bann adopsyon progranm, par egzanp zot adopt en sit dan distrik atraver Lekol.  I osi annan bann progranm lesanz.  Aktivite mazer i en konpetisyon anyel, kot bann Klib i pran sa dan en Heritage Award ki ganny prezante pandan Heritage Week.  Prezantasyon sa Heritage Award Mr Speaker, i en levennman ki bokou Manm dan Lasanble Nasyonal i osi asiste e siporte.

National Archives i osi annan en progranm similer, kot i annan Klib Archives, kot zanfa i pran par dan sa bann aktivite.  En progranm tre enteresan ki zanfan i ganny sans fer, se pou tras zot Family Tree.  Sa bann progranm i osi ganny fer a baz konpetisyon pou ankouraz partisipasyon.

National Museum, i travay etrwatman avek Seksyon Lanvironnman, kot la bann zanfan i ganny sans partisip dan bann progranm, kot zot aprann bokou lo konservasyon e proteksyon.

Mr Speaker, Minister Tourizm ek Kiltir i annan en plas partikilye pou lazenes dan son misyon pou konserv, pou mentenir e pou promouvwar nou Leritaz Kiltirel.  Etan donnen ki nou pe koz lo lazenes pou pran larelev e kontinnyen sa ki nou’n komanse, nou pe enterakte avek zot par plizyer mwayen, pou kiltiv zot lentere anver prezervasyon atraver lantretyen e atraver promosyon nou leritaz.

Seksyon Leritaz dan mon Minister i travay tre pre avek Tourism Academy nou pei, kot i annan laranzman formel atraver MOU, ki bann zenn ki an formasyon dan sa Lenstitisyon, i benefisye e partisip dan bann sesyon spesyal tel koman resers, valorizasyon, vizit gide.  Sa menm laranzman i ofer posibilite bann zenn ki pa anploye, pou swiv serten formasyon, epi angaz zot dan promosyon nou Leritaz, lo en baz freelance.

En laranzman formel ant SIT e Minister Tourizm e Kiltir, pou partisipasyon etidyan dan lantretyen Lorloz.  I vre, ki toulede MOU i demann en serten degre redinamizasyon e larealite se ki zot ekziste koman laprev nou langazman, pou enplik lazenes dan lantretyen, dan prezervasyon e dan promosyon nou leritaz.

Pa tro lontan pase, Minister Touris ek Kiltir in inisye konkou pri Distrik Kiltirel, atraver ki nou pe swete met an valer larises kiltirel dan nou bann distrik.  Dan sa konkour, bokou lanfaz pe ganny mete lo prezervasyon, lo lantretyen e lo promosyon nou leritaz kiltirel, sirtou atraver partisipasyon bann zenn.  Setadir, dan sa konkour, distrik pou ganny zize par lafason ki zot in mobiliz lazenes dan zot bann aktivite, enkli byensir, prezervasyon lantretyen e promosyon nou leritaz.

Ansemoman, nou pe komans travay pou konsevwar en proze apele Youth and Heritage, kot nou pe al tap laport Fon Leritaz Mondyal pou lasistans teknik e finansyel.  En tel proze i ava ed nou, non selman angaz ankor plis bann zenn dan bann aktivite otour nou leritaz, me sirtou pou fer li dan en fason pli konpreansiv, dan en fason ki pli dinamik e dan en fason ki pli profesyonnel.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Onorab?

 

HON MARIA PAYET-MARIE

Mersi Mr Speaker.  Eski Minis i kapab enform nou Lasanble si son Minister, an kolaborasyon avek NHRDC ek Liniversite Sesel pe konsider ofer plis training bann profesyonnel dan Management and Development, an sa ki konsern prezervasyon e promosyon nou leritaz kiltirel e eski Minis i kapab enform nou Lasanble si son Minister pe konsider enkorpor bann Lorganizasyon Non-Gouvernmantal, par egzanp ICOMOS Seychelles pour ki zot osi zot ava ed nou bann zenn anver prezervasyon e promosyon nou leritaz kiltirel?  Mersi Mr Speaker.

MINISTER ALAIN ST. ANGE

Mersi Mr Speaker.  Mersi Onorab Marie-Payet.  Minister i toultan rod travay avek bann partners.  Travay avek bann stakeholders ki annan en lentere parey nou pou met alavan sa lespri proteksyon e met an valer sa ki nou annan koman leritaz.  ICOMOS li i travay tre pros avek nou.  I travay finalman kot a kot avek nou.

Pour kimannyer nou kapab met sa dan Liniversite e dan Lekol.  Apard bann Klib ki nou fer, nou bezwen kontinnyen diskit avek Liniversite Sesel, gete si i annan okenn mwayen pou zot kapab enkorpor leritaz e prezervasyon leritaz dan enn zot bann subject matters ki annan kot Liniversite.  Mon pa kapab reponn ou pou Liniversite, me lapros pou travay avek Liniversite i toultan reste ouver kot Minister.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Onorab Fideria.

 

HON EMMANUEL FIDERIA

Mersi Mr Speaker.  Bonzour tou dimoun.  Minis, Mr Speaker, dan larepons ki Minis in donnen e kestyon Onorab Payet, eski Minis i kapab enform sa Lasanble, ki sipor zot annan pou donn bann distrik ki annan bann group ki annan bann talan, pou zot kapab si ou oule, devlop e promot kiltir dan distrik?  Mersi.

 

MINISTER ALAIN ST. ANGE

Mersi Mr Speaker.  Mersi Onorab Fideria.

Mr Speaker, nou pe travay avek bann distrik konzwentman dan sa pri distrik lo baz konpetisyon kiltirel ki’n ganny lanse.  Nou pe regarde kimannyer nou kapab enkorpor bann distrik, fer zot enkorpor zot bann sit ki annan e zot bann dimoun ki enterese ladan premyerman.

Dezyenmman, nou pe kontinnyen rod avek bann distrik, bann sit ki zot annan pou kapab met an valer.  Cascade par egzanp, i annan en group ki konsernen avek leritaz in vin vwar nou pou get en trail ki al kot en sit e osi sa gro larou ki’n tonbe, ki nou pe sey travay kimannyer pou kapab ganny finansman neseser pou remet sa, akoz i en bout listwar Sesel ki merit ganny prezerve.

Praslin nou’n ale, nou’n vwar detrwa bann sit kot nou pe travay avek kominote Praslin e bann MNA i involve. Bann DA i involve ladan.  I annan en sit kot Raffles.  I annan en sit kot Ile des Palmes e i annan en trwazyenm, mon nepli konnen kote.  I annan en trwazyenm ankor ki ekziste, kot i annan en four laso.  Kot nou bezwen kontinnyen ansanm avek bann MNAs, zot ki ganny elekte dan bann distrik, pou met an valer sa bann sit.

Port Glaud i annan proze waterfall ki malerezman in ganny fer komersyalman e ki distrik limenm pa enplike.  Me nou, nou bezwen antre boner avek distrik e avek bann reprezantan sa bann distrik pour nou kapab pa take ownership, me travay avek zot pou protez li e asire ki i reste sa ki i devret ete.  En proze ki Konsey Minis resaman in met bokou lanfaz lo la, ki nou pe travay ozordi.  Nou’n fini fer en resansman, se ki sa bann langar pirog ki ti egziste enpe partou, partou Sesel.  Ki en bann i reste en poto.  En bann in disparet net.  Kimannyer nou kapab remet sa.  Pa neseserman pou met pirog me ki i vin tou langar pirog.  Mwan mon konn byen akoz La Digue ti toultan koumsa.  I vin enpe en landrwa kot dimoun i zwenn.  Dimoun i asize.  Dimoun i pas enpe letan e nou pe gete la kimannyer dan bann distrik spesifik nou pou travay ek Ladministrasyon Distrik e avek MNA pou refer, remet anplas detrwa sa bann langar pirog, ki a vin enpe en sant, en centre point sa bann distrik.

Mr Speaker, lide ki nou pe fer sa, set egzakteman ki Onorab Fideria pe dir, travay avek zenn distrik, ed zot, rod finansman si napa, kan nou kapab rode e fer sa bann assets bann distrik re-vin en realite.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Kestyon 72, Onorab Maria Payet-Marie.

HON MARIE PAYET-MARIE

Eski Minis responsab pour Tourizm ek Kiltir, i kapab enform nou Lasanble ki pozisyon son Minister an sa ki konsern progranm Creative Industries e ki sipor son Minister pe gannyen pou materyaliz sa progranm?  Mersi.

 

MINISTER ALAIN ST. ANGE

Mr Speaker, mersi.  Minister Tourizm ek Kiltir pe swiv en plan kot nou oule kontinnyen met kiltir o sant devlopman nou pei e osi o sant nou devlopman soutenab, ki a fer ki kiltir i anmenn alafwa, en vre baz pou nou Lendistri Touris, olye zis kont lo soley, lanmer ek disab e osi pou pey bann benefis ekonomik e bann benefis sosyal.

An sa ki konsern bann benefis ekonomik, nou pe met bokou lanfaz lo creative industries parski nou konvenki lo potansyel ki ekziste dan sa domenn.  I annan sifizaman lendikasyon ki Sekter Lendistri Kreatif pe deza kontribye ver krwasans ekonomik bokou pei dan sa peryod pos-endistriyel.  Kot lemonn i ete la konmela.

Minister Touris ek Kiltir pe koz konmela lo Lekonomi Lor.  The Golden Economy. En term ki aplikab pou Lendistri Kreatif e Lendistri Kiltirel.

Statistik i montre ki dan bann pei Linyon Eropeen, the Cultural and Creative Sector is the Sector with the highest turnover in Europe, in 2003, with a contribution of 654 million, the highest value added rate.  Nou kot Minister, nou pe dir sa bann Artis, creative Artists e performing artists.  Nou pe dir zot travay avek nou me pa tou seksyon, ou Sekter nou pei ki krwar ladan.  Bann gran lotel pa ankor krwar ase dan sa ki Creative Industries nou pei Sesel.  Se zisteman sa kalite potansyel ekonomik sa Sekter, ki pous nou realize kote nou ete lo sa size e pou ed nou pou elabor en Polisi pou devlopman Lendistri Kreativ dan Sesel, osi byen ki en progranm pou son lenplimantasyon.

Nou sipor pa oule mank bato pou tir maksimonm benefis ki sa Sekter i ofer.  Nou’n fini met azour Lezislasyon konsernan propriyete entelektyel e an partikilye, nou Lalwa Drwa Doter.  Nou ansemoman, pe fer bann demars pou kree bann Lenstitisyon neseser pou enplimant nou progranm Lendistri Kiltirel e tre byento, nou pou vin devan Lasanble Nasyonal pou vin rod zot Lakor e zot laprouvasyon.

I enportan pou note ki deza, in annan bokou bann pti Lendistri Kreater Agencies, ki apros nou Minister avek bann bon proze, kot zot in demann nou sipor.  Tel linisyativ i montre langazman bann endividi pou fer marse sa Lendistri e montre ki Seselwa in pare pou ‘Leve Debrouye.’

Parkont, nou koman Minister, nou bezwen met anplas en sistenm ki a ed nou anmas statistik apropriye, ki a permet annan en meyer lendikasyon kontribisyon Lendistri Kreater dan nou lekonomi Sesel.  Lapel nou Minister se pour Lendistri Touris pou konpran nesesite travay avek sa Lendistri pou ed li devlope.  Ozordi, se pa sa ki pe pase.  Nou bezwen plis enteraksyon ant nou Lendistri ki reste pilye nou lekonomi e devlopman kiltir dan nou pei.  Bann akter dan sa Lendistri Touris, in ler pou realize ki san kiltir, nou Lendistri Touris pa pou zanmen lo en baz solid.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Onorab Maria Payet-Marie, okenn siplemanter?

 

HON MARIA PAYET-MARIE

Mr Speaker, mersi.  Minis in koz lo benefis Lekonomi Lor.  Petet Minis, ki pe ganny fer pou sirmont sa bann difikilte ki ou’n koz lo la, par egzanp pou ganny bann lezot partner pou aksepte sa Lazans?  E osi petet Minis, ki bann rezours ki annan anplas, finansyel ou mendev, pou byen enplimant kreasyon sa Lazans?  Mersi Mr Speaker.

 

MINISTER ALAIN ST. ANGE

Mr Speaker, nou’n koz bokou lo Lekonomi Ble.  Aprezan nou’n ariv lo Lekonomi Lor.  I enportan toultan ki nou mont an grad.  Me la nou pet ou Seselwa e sa ki Seselwa i kree limenm par son lanmen.  E sa pep Seselwa ki enplike ladan.  Alor pour nou, Gouvernman tre prosennman la, mon krwar Bill pou ariv kot zot pou sa formasyon CINEA. Sa Lazans ki pou travay avek tou nou bann Artis.  Ki pou raplas National Arts Council, me fer li pli gro, kot pa zis travay avek zot me ed zot kapab met alavan zot prodwi.  Se sa Lazans ki pe met 2 Lazans ki nou annan ozordi ansanm.  National Heritage e National Arts Council.  Setadir 1, i travay avek bann dimoun e 2, i pran sa bann sit ki deza pou Gouvernman anba National Heritage Foundation e rode kimannyer lo sa bann sit ki pou Gouvernman, nou kapab donn vizibilite bann dimoun ki pe prodwir keksoz Sesel.

I enn bann rezon akoz Gouvernman in sey anmenn ansanm sa bann Lazans ki pou pei, pou nou kapab travay avek nou bann stake holders pou nou kapab rod bann partners e pou nou kapab vreman pran the artistic component of Seychelles e met li plis an valer.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Onorab Vidot.

 

HON KEVIN VIDOT

Mersi Mr Speaker.  Bonzour tou dimoun ki alekout.

Mr Speaker, an vi larepons Minis kot in koz lo bann gran Lotel, serten gran Lotel ki pa krwar dan serten sa bann konsept, ki Minis, an vi ki Minister Tourizm ek Kiltir i merge ansanm.  Ki son Minister i anvizaze fer dan lefitir pros pou li kapab adres sa sityasyon e ankouraz tou bann Lotel, ouswa fer bann Lalwa ki posib ganny fer pou ankouraz tou bann Lotel pran bann santer/santez pou tou bann lezot Lendistri nou bann dimoun lokal?  Mersi.

 

MINISTER ALAIN ST. ANGE

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, lo bann kote Artis, sa kestyon in ganny leve pli tar e mon’n prepare pou reponn li taler.  Kimannyer bann artis a ganny ankouraze, akoz artis i annan kote SACS ki kouver zot bokou.

Me lo kote bann laboutik dan bann Lotel, ki kapab met bann prodwi Sesel, napa Lalwa malerezman dan en open society ki kapab fors zot.  Sa ki nou, nou bezwen fer se ki si dan tou distrik, nou kapab tir, fer kliyan sorti, olye aste bann prodwi ki napa bokou pou fer ek Sesel.  Fer zot al rod dan bann one stop shop, par distrik, par rezyon.  Kot touris i desann ladan, i anmenn bokou plis valer akoz sa pou anmenn touris sorti dan Lotel.  Board touris a ganny responsabilite pou fer konnen poudir sa bann landrwa i egziste.  E dela i kapab osi annan bann pti landrwa kot dimoun i vann bann manze, dimoun i diverti, dimoun i pas enpe letan.  Se kree plis latraksyon.  E ler nou koz lo yield, enpe plitar i annan en kestyon lo yield. Se sa ki ou pe demande ki pou ed nou.  Pou ed sa pei increase son yield, se annan bann aktivite pou touris.

Ler zot asiz zis dan Lotel, lans pa kout nanryen.  Pa anmenn okenn benefis pou pei, apard atrakte dimoun vin isi.  Pa peye pou al lo lans me ler zot aste keksoz, la pei i benefisye.  Nou pou bezwen travay nou tou ansanm, kekfwa atraver en Workshop en ler, ki mon demann kekfwa Leader of Government Business gete si nou kapab annan en Workshop ant zot bann Manm Parlman avek nou kot Minister e apre ki sa CINEA in ganny konsevwar, gete kimannyer nou kapab prezan fer ki CINEA i antre dan bann distrik avek zot e kree par rezyon, bann landrwa kot i vin bann vilaz artizanal enpe.  Kot vreman touris a vini akoz nou a fer li gou pou kapab antre e devlop bokou plis sa kote artizanal, sa kote kreativ nou pei.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Kestyon 73, Onorab Galen Bresson.

 

HON GALEN BRESSON

Mersi Mr Speaker.  Bonzour tou dimoun.  Eski Minis responsab pour Tourizm ek Kiltir, i kapab eksplik ek sa Lasanble akoz ki regilasyon ki anplas pou tou Letablisman, aktivite, ouswa dimoun ki pe servi lanmizik dan en fason komersyal, pey en license, pa vin enn ki ganny ranforsi ler itilizater ouswa Letablisman i fer laplikasyon operasyon, ouswa i vin en license mandatwar?  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Un instant.  Sa dernyen bout pa dan ou kestyon.  Ok. Nou stick to kestyon ki devan nou.  Yes Minister.  Request.

 

MINISTER ALAIN ST. ANGE

Mersi Mr Speaker.  An 2010, Lalwa Drwa Doter ti ganny amande, pou fer provizyon anba Seksyon 17(a), pou donn Minis konsernen pouvwar pou apwent en licensing body.  Apre sa lamannman, Seychelles Authors and Composers Society, SACS ti ganny apwente koman licensing body pou bann travay mizikal.  Sa lapwentman i donn SACS pouvwar, byensir avek lotorizasyon propriyeter Drwa Doter, anrelasyon avek bann travay mizikal, pou fer plizyer aksyon ki’n definir anba Sou Seksyon 4 e mon sit Lalwa tel kel, “Negociate with users of that work or the representatives of those users, in respect of the Act controlled under copyright.  Grant licenses in respect of an Act controlled under copyright with or without conditions, collect and distribute royalties and other renumeration, accuring to the copyright’s owner, do any other Acts authorized by the copyright’s owner.”

Mr Speaker, Minister Touris ek Kiltir in zwenn SACS e nou’n ekout SACS pou travay avek zot, pou arive ed met anplas striktir neseser pou sa zafer Drwa Doter.  Sa pouvwar e sa responsabilite pou administre, sa in ganny konfye a SACS. Si prezan, SACS i santi son lanmen anmare e ki i pa pe arive fer son travay lo non bann oter e konpoziter, i son devwar e son responsabilite pou apros Minister ankor e ansanm nou a rod meyer solisyon pou okenn problenm ki zot pe fer fas avek.  Si i neseser pou travay osi avek lezot Lotorite konsernen, nou ava fer li e nou pre pou fer li Mr Speaker.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Okenn siplemanter Onorab?

 

HON GALEN BRESSON

Mersi Mr Speaker.  Baze lo larepons Minis.  Minis, ou zwenn bokou bann dimoun ki pe ganny envestir dan domenn touristik Sesel e parey ou’n dir, i en domenn ki dan Lalwa.  Eski sa i ganny diskite akoz ozordi nou vwar bokou bann chain enternasyonal tel ki Four Seasons, Raffles e zot bann dimoun ki still pa pey sa license. Eski sa i kapab ganny diskite?  Mersi.

 

MINISTER ALAIN ST ANGE

Mersi Mr Speaker.  Mon panse sa ki, anvi kestyon Onorab Bresson.  Nou a demann PS pou organiz en nouvo meeting avek SACS e avek Lasosiasyon Lotel, enn fwa pour tou, pou nou kapab ed zot arive fer ki tou bann dimoun ki devret ganny son royalty, i ganny son royalty.

Mon rapel i annan 1an edmi deza ki nou ti zwenn avek SACS lo sa size e in preski ler prezan pou nou ganny en update e dela, enform Sesel lo bann mars a swiv, pou asire ki tou dimoun i travay anba Lalwa ki anplas dan nou pei e pour nou pei.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Kestyon 74, Onorab Bresson.

 

HON GALEN BRESSON

Mersi Mr Speaker.  Akoz ki Minis responsab pour Tourizm ek Kiltir, pa ankor eksplik ek tou operater ek mizisyen lo sa tax incentives 125 poursan ki’n ganny prononse par Minis Finans dan Bidze 2013, avek bi pou ankouraz litilizasyon mizisyen e group lokal plis dan bann Letablisman lokal?  Mersi.

 

MINISTER ALAIN ST. ANGE

Mersi Mr Speaker.  Pou dir ki nou pankor fer i pa vreman vre Mr Speaker akoz in fer, me kekfwa pa’n fer ase e mon ti a kontan eksplik en pti pe.

Mr Speaker, tax incentives ki’n ganny anonse par Minister Finans ti annan bi ed stimil Lendistri Performing Arts e fer grosi e grandir sa Sekter Lanmizik Seselwa.  Minister Finans, atraver sa linisyativ, ti pe ofer bann Lotel ek Restoran ki donn kontra nou bann artis lokal pou zwe dan zot letablisman, en benefis 125 poursan dediksyon lo zot business tax.

Mr Speaker, sa kestyon par Onorab Bresson, i enportan, pou nou profite fer sorti detrwa pwen kle.  Depi detrwa dernyen lannen, in annan en zefor pou donn sipor Lendistri Lanmizik lokal, pou donn li plis vizibilite e pour ed li repran son plas dan pei.  Sa i evidan atraver logmantasyon aktivite ki pe promouvwar lanmizik lokal parey bann sware moutya, parey bann travay ki met alavan nouvo Lalwa Copyright Act ki donn meyer proteksyon Drwa Doter, ki konsistan avek bann meyer pratik, anlinny avek WTO, World Trade Organisation, lo Lagreman lo Trade Related Aspects of International Property Rights Trips ki nou Sesel, nou pe fer tou travay neseser, pou arive vin en manm.

Me kestyon ki reste dan Lendistri, sete si Gouvernman ti annan okenn benefis tax pou nou bann mizisyen lokal, pou kontinnyen ankouraz devlopman sa form lar isi dan Sesel.

Mr Speaker, larepons i tou senpleman, wi.  E sa, atraver lansman sa prosedir ki Minister Finans ti apel Targeted Tax Incentives. Sa Targeted Tax Incentives in ganny aksepte dan bokou pei koman en zouti pou ed devlopman ekonomik, kot ti kapab paret difisil.  E menm anpes annan sa devlopman arive.  Sete avek sa antet e an rekonesan lenportans sa Lendistri ki Minister Finans, Trade e Lenvestisman, an kolaborasyon avek Minister responsab pour Kiltir ti met anplas en seri Tax Incentives pou benefisye nou bann Mizisyen lokal.  Sa sete rediksyon lo Customs Duty e VAT, lo lenportasyon bann lenstriman lanmizik ek bann akseswar apropriye e osi donn 125 poursan rediksyon Business Tax kan bann Lotel e Restoran i kontrakte en group swa bann benn lokal, swa nou bann santer lokal.  Sa ti ganny anonse dan Bidze pou sa lannen.

Pou repran kestyon Onorab Bresson.  Depi sa lanons par Minister Finans e menm avan sa lanons ti’n vin ofisyel, en seri meeting ti’n komanse avek SEMAS kot National Arts Council, ansanm avek Minister finans an Oktob 2013 e dela dan en Forum organize par National Arts Council le 5 Novanm 2013 pou bann Artists Associations Chairpersons, kot bann pwen swivan ti ganny diskite.

Benefis pou Artis, atraver Corporate Social Responsibility Tax, CSR, benefis ki Lotel i gannyen lo zot Tax kan zot donn kontra nou bann artis pou perform dan zot letablisman, Exemption Business Tax e lezot Tax rebates pou bann artis.

Mr Speaker, le 2 Mars 2014, bann menm kestyon ti ganny adrese dan Artists Associations Chairpersons Forum e dan sa Forum, kestyon pou benefisye anba CSR ti ankor lo Agenda. Dan sa dernyen forum, bann reprezantan bann Artis sorti Praslin ti osi prezan.  National Arts Council ti osi partisip dan meeting avek bann manm Big Five, Patrick Victor, Joseph Sinon, Elijah, Sandra e Jean-marc Volcy kot Minis ti diskit longman lo CSR e zot benefis, ensi lo lezot benefis bann nouvo lanons dan sistenm Tax.

Mr Speaker, koman Minister responsab pou Tourizm ek Kiltir, mon ti remersye Gouvernman Sesel atraver Minister Finans, Trade e Lenvestisman pou antann nou lapel pou anmenn plis benefis pou nou performing Artists.

Mr Speaker, mon kapab asir nou Lasanble ozordi ki Benjamine Rose, PS pour Kiltir e son lekip in travay pros avek mwan pou rod mwayen pou met alavan nou kiltir.  Nou ti konsyan ki pou arive, nou ti bezwen en lenzeksyon led pou siport pou sa Lendistri.  Sipor sa Lendistri, pour sa Lendistri.  Targeted Tax Incentive par Minister Finans, Trade e Lenvestisman i en vre led e sa i devret konvenk Lendistri Touris nou pei, pou zot ganny ankouraze pou kontrakte nou bann benn swa bann santer ek performers pou met enpe latous Kreol dan nou bann letablisman touristik.

Mr Speaker, enportan pou tou Manm nou Lasanble e pour Sesel, tou Seselwa, mon annan plezir pou konfirmen ki Minister Tourizm ek Kiltir, in travay avek Minister responsab pour Lanplwa pou protez nou bann Artis e performers lokal.  Nou’n donn konsesyon pou ankouraz bann letablisman touris pou fer nou Seselwa zwe dan zot letablisman, alor nou pe refiz tou laplikasyon pou bann artis etranze zwe dan nou bann Lotel koman bann house bands.

Zot a etonnen ki kantite demann nou gannyen pou sa.  Nou bezwen vwar nou bann Artis lokal ganny rekognisyon neseser e ganny kontra apropriye is dan nou pei, avan ki nou kapab menm komans get laplikasyon band etranze.  Nou pou kontinnyen travay pou ankouraz nou bann Artis, santer e performers e mon reste konsyan ki nou bann letablisman a benefisye zot osi ler zot a devlop enpe plis latmosfer Kreol dan zot letablisman.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Onorab?

 

HON GALEN BRESSON

Mersi Mr Speaker.  Baze lo larepons Minis, en seri pwen ou’n dir lo benefis bann Artis, me akoz Minis ki bann letablisman ansemoman Sesel bokou zot, zot still refize anploy bann Artis lokal e zot an dizan ki napa okenn benefis.  Pa egziste sa bann benefis e ki zot pa vwar benefis pou bann Artis ki nou konnen, si zot ti pey bann Artis byen, si ou pey en profesyonnel byen, i donn ou en keksoz ki byen?  Mersi Minis.

 

MINISTER ALAIN ST. ANGE

Mr Speaker, mon totalman dakor avek Onorab Bresson.  Sa ki nou a fer dann Mid-Year Review ki pe vini, kot mazorite gran Lotel pou prezan.  Dan milye Mid-Year Review Seychelles Tourism Board e call pou marketing pei, nou a sey remet avek zot nesesite pou zot anmenn enpe kouler lokal dan zot Lotel.  I tre kler ki enn bann konplent kle nou pei se ki nou boring aswar detanzantan.  Napa keksoz pou fer.  Nou pa vwar nanryen.  Nou pa tann nanryen.  Sirtou bann Lotel ki lwen avek bann sant ki annan aktivite.

Nou a lev sa pwen, nou a demann Lasosiasyon Lotel, SHTA pou li osi pran sa koman enn manda pou demann bann Lotel servi benefis ki Gouvernman in mete a zot porte.  Servi sa e anploy bann dimoun pou travay dan zot bann Lotel e anim nou bann viziter ki vini.  Bokou Lotel in sey tenir an dizan nou a ganny en band pou Christmas. Lannen pase nou ti annan presyon, en ta presyon pou sey fer donn permisyon diferan Lotel pou anmenn diferan band, organis, diferan mizisyen, diferan santer pou vin park dan zot Lotel.

Nou’n refiz tou san leksepsyon e nou’n menm dir bann Lotel ki met zis lanmizik e ki fer en etranze vin zwe, son permi travay pa kouver pou li vin zwe lanmizik, bann pipe music avek en stereo dan zot Lotel.  Zot pou bezwen met en Seselwa pou zwe akoz sa i kont zot permi ki zot gannyen pou travay dan lakwizin, swa dan restoran, swa dan bar, swa dan zarden.

So, nou pou kontinnyen travay avek Minister lanplwa, responsab pour Lanplwa, akoz i enportan ki pei i tenir zot ansanm, nou tenir ansanm poun o kapab rezourd sa defficiency ki annan ozordi, ki Lotel pa pe anploy ase mizisyen, performers e santer Seselwa pou perform dan zot Lotel.  Gouvernman in fer son travay.  In met konsesyon neseser alaporte Lotel e i enportan ki Lotel prezan i pran zot responsabilite.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Onorab Bresson, kestyon 75.

 

HON GALEN BRESSON

Mersi Mr Speaker.  Eski Minis responsab pour Tourizm i kapab eksplik ek sa Lasanble kwa ki pe ganny fer pou ankouraz touris pou depans plis ler zot Sesel, avek bi pou ogmant yield direk ki Lekonomi Sesel i kapab benefisye avek?  Mersi.

 

MINISTER ALAIN ST. ANGE

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, Minister Tourizm ek kiltir i apresye sa kestyon.  Yield ki pei i fer avek son Lendistri Touris, pa en responsabilite Minister, ni Tourism Board, me i reste en responsabilite Lendistri.  I reste responsabilite Sekter Prive e i reste responsabilite bann Lorganizasyon ki deal avek touris.

Lendistri Touris i ganny rekonnet koman pilye nou lekonomi e nou bezwen touzour azour pou ofer bann diferan aktivite ek servis ki pou kapab fer touris depans plis pandan zot vakans e ki an rezilta, ava aport plis benefis pour nou pei.  Minister pa set pri Lotel.  Ni pri repa ki zot sarze.  Se bann businessmen nou pei ki set zot bann pri, baze lo konpetisyon ki egziste.  Sa konpetisyon pa isi Sesel me sa konpetisyon i baze lo pri ki aplikab dan lezot destinasyon dan nou zalantour e konpetisyon ki paret dan bann progranm Tour Operators, kot Sesel i ganny mete kot a kot avek lezot destinasyon touristik.

Mr Speaker, apard ki tiket avyon ek akomodasyon Lotel e Guest House, nou osi annan plizyer aktivite ki ganny ofer pou entertain touris e esey fer zot depanse pandan zot sezour Sesel.  E se sa bout ki nou pe fail badly.

Mr Speaker, permet mwan liste enn de sa bann aktivite ki fer touris depanse.  Detrwa aktivite popiler ki touris i vreman apresye se ekskirsyon ek island hoping.  Sa detrwa aktivite i donn touris sans pou dekouver nou bann zil e anmenn biznes pou bokou bann pti operater ki involved dan nou Lendistri.  Bokou viziter i osi prefere pou konn nou pei atraver sa opsyon lwe loto, swa servi taksi e fer letour Mahe, ouswa Praslin.  Business Car Hire pe fer vreman byen atraver Sekter Touris.

Mr Speaker, pou bann viziter ki fanatik delo sale, i annan bann aktivite tel ki water sports, diving ek lapes ki ganny met a zot dispozisyon.  Nou pe travay pli pros avek bann organizater Konpetisyon Lapes pou atir plis touris pour sa, omwen pandan sa Konpetisyon.  Nou’n deza diskit serten proze avek zot pou nou gete ki benefis nou kapab donnen, pou fer ki sa Konpetisyon i vin lo en staz enternasyonal.  Pou bann ki prefer lanatir ek trankilite, nou pei i ofer plizyer trails enteresan lo Mahe, Praslin ek La Digue, ki atraver led ek gid eksperyanse, zot kapab dekouver labote ek lanatir Sesel.  Me la, sekirite lo sa bann trails i reste en vre challenge pou nou pei.  Okenn lensidan lo touris lo sa bann trail, set en bal ki nou pei i tire lo son Lendistri Touris.

Mr Speaker, nou Patrimwan Nasyonal Mondyal, Valee de Mai ek Aldabra ki reste proteze par UNESCO, i osi kapab anmenn bokou reveni pour nou pei.  An term ki bokou dimoun i fasinen par sa 2 landrwa e zot sorti byen lwen pou vin vizit zot e zot menm pare retourn ankor.  Pou antre dan sa 2 landrwa, viziter i bezwen peye en kontribisyon.  Minister Tourizm ek Kiltir pe osi travay pou soumet avek UNESCO en trwazyenm sit pou ganny rekonnet koman en patrimwan mondyal.  Sa se Venn’s Town, pli koni koman Mission Lodge.

Asiz lo lans Mr Speaker, i free e apard ed dimoun deside pou vin isi akoz nou lans i zoli, i blan e prop, napa reveni avek sa latraksyon.  Me menm la, nou zoli lans i annan son challenge.  Lo Praslin, set en lepidemi Sun Flies.  Lo Mahe se voler ki vol camera touris dan lans e dan parking kot lans, se bann vit loto ki ganny kase pou vol sa bann viziter.  Botanik, Jardin du Roi, Echo Musee lo Praslin, L’Union La Digue, Cousin, Aride, Curieuse.  Apre kwa?  nou bezwen plis sa bann aktivite e se Sekter Prive ki pe kontinnyelman ganny envite pou ed Lendistri Touris increase yield ki pei i fer.

Minister, avek Board Touris pe organiz bokou levennman tel ki Carnavale, Festival Kreol eksetera, ki anmenn en antre deviz e room nights, sak fwa ki sa bann levennman pe pran plas.  Me menm la, konbyen biznes ki vin alavan?  Lendistri Touris i benefisye, wi.  Par zot returns nou vwar sa tre kler me konbyen ki bouz zot pti ledrwa pou dir ki zot la e ki zot pe travay ansanm avek nou?

Minister Tourizm ek Kiltir pe osi pouse pou ankouraz bann devlopman bann pti letablisman.  Bokou touris i prefer sa bann pti guest house e self catering ki nou, nou pe ankouraze.  Dan sa bann ka, tourism i depans dan nou magazen e dan nou bazar ler zot reste dan bann pti letablisman.  Zot ganny sans pou prepar zot prop repa e ganny bokou loportinite pou partisip dan bann aktivite familyal ek lakominote.  Zot ganny loportinite pou zot konn e eksperyans, enterakte avek lakominote Seselwa.

Mr Speaker, zot in osi ganny akse avek manze Kreol, lanmizik Kreol e sans pou apersevwar lifestyle Seselwa.  Sa i fer ki bokou zot i retourn Sesel pou zot vakans, apre sa premye leksperyans.  Zot depans dan bann pti vwazinaz e zot depans i antre dan kominote direkteman.

Nou osi annan bann diferan restoran ki ofer bann divers kalite lakwizin ki enkli nou lakwizin Kreol.  Sa i avek bi pou satisfer demann kliyan.  Touris i osi depans bokou lo nou bann arts and crafts ki ganny fer par nou bann artizan lokal e ki zot aste koman souvenir dan zot sezour Sesel.

Ler nou a kapab ouver laport nou Arts Village, ki en landrwa ki pou prensipalman pou display e vann travay nou bann Artis ek Artizan lokal, Mr Speaker, sa landrwa pou atrakte bokou viziter e pou anmenn bokou benefis pou nou bann Artis lokal e pou sa Lendistri.

Mr Speaker, Minister Touris ek Kiltir pe osi ankouraz tou bann Lotel pou ofer e vann varyete servis ki egziste Sesel.  Sa i pou ede pour ki touris i depans plis e ki nou pei i kapab kolekte plis reveni.  Board Touris in ede pou fer konnen kwa ki available dan nou pei.  Zot in fer sorti en pti magazin ki mazorite touris ki debark dan sa pei i ganny enn e sa i apel ‘Sesel sa’ e lide ki nou ti fer sa, sete pou ofer en posibilite pou bann pti antreprener Seselwa, pou sa bann pti businessmen ki annan bann fasilite back up industry Sesel, ki la pou touris, pou zot kapab ganny akse ek sa touris.  Pou zot pa bezwen al lager dan baro en lotel, pou dir mon pe vey en touris pou mwan kapab vann mon prodwi, zot in envit zot servi sa pti magazin ki Board Touris in met alavan.

Mr Speaker, tou sa bann aktivite ki mon’n nonmen, i ankouraz touris pou depanse e pli enportan, zot retourn ankor dan nou pei.  Si touris pa servi sa bann servis ki’n ganny met anplas, bokou biznes pa pou tenir lekou.  Selman Mr Speaker, nou bezwen osi donn touris valer e servis o nivo pou zot larzan.  Nou bezwen fer sir ki prodwi i rezonnab, pou ankouraz touris depans enpe plis ki nou kapab kolekte enpe plis reveni.  Nou pou kontinnyen osi travay avek bann pti biznes pour zot vin pli inovativ e ed zot package zot prodwi pli byen.

Mr Speaker, nou osi bezwen rekonnet ki bokou bann gro biznes isi Sesel pe still fer zot tranzaksyon primer dan zot kont Labank ki aletranze.  Sa i fer ki bokou zot bann reveni kolekte, pa transit Sesel.  Sa i en fakter prensipal ki afekte yield nou Lendistri Touris.  Lalwa i la pou demande ki tou peyman i ganny fer an Roupi, Seselwa.  Ler sa i arive, Gouvernman a kolekte reveni apropriye ki i devret akoz ansemoman, statistk ki ganny kolekte, pa totalman reflekte vre yield nou Lendistri Touris.  Nou annan bokou bann pti biznes ki pe marse e ki pe kolekte reveni e ki pa ganny rikord dan nou sistenm e sa i fer ki zot pa kontribye dan Lekonomi Sesel.  I annan ki pe travay isi lo en biznes ki anrezistre aletranze.  Ankor bokou nou bann regilater, zot bezwen swiv e met en lord ladan.

Pou terminen, mon ti a kontan osi enform Lasanble ki Minister, ansanm avek Board Touris in ekout Lendistri Touris e call en Inter-Ministerial Meeting pou ekout Sekter Prive e ansanm regard bann kestyon ki reste en challenge pou sa Lendistri, ki reste pilye nou lekonomi.  Sa meeting i reponn a lapel fer par Prezidan Larepiblik pou sorti bann Minis e zwenn kominote ki fer marse pei.  Sa meeting pou enkli plizyer Minis ek zot bann Zofisye, ensi ki reprezantan Sekter Prive.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Kestyon 76, Onorab Maria Payet-Marie.

 

HON MARIA PAYET-MARIE

Mersi Mr Speaker.  Eski Minister responsab pour Tourizm ek Kiltir, i kapab enform nou Lasanble, ki pozisyon son Minister e petet, ki sipor son Minister pe resevwar an sa ki konsern sekirite e netwayaz bann nature trails ki en latraksyon pou touris, osi byen ki Seselwa.  Mersi Mr Speaker.

 

MINISTER ALAIN ST. ANGE

Mr Speaker, nature trails parey nou bann zarden ek park, i bann atraksyon ki tre enportan pour bann touris ki vizit nou pei, osi byen pour tou Seselwa, adilt, koman zanfan Lekol.

Touris i ganny sans apresye bokou plis, pli byen nou peizaz, nou bann flor ek fonn inik.  Nature trails i en sours edikasyonnel enportan, pour nou zanfan e Lekol ki enterese avek letid lanatir.

Mr Speaker, nou pei i annan en labote eksepsyonnel.  tou kwen nou pei, tou bout nou pei i kapab ganny dekrir avek sa deskripsyon a place of exceptional beauty.  E si nou krwar ki sa i le ka, nou dimoun ek nou viziter, i bezwen kapab dekouver sa bann sit e nou pep, enjoy sa bann latraksyon.

Ziska prezan, laplipar sa bann nature trails, pe ganny zere par Minister Lanvironnman.  Sa Minister i fer bokou pou gard bann nature trails an bonn eta, malgre plis ti kapab ganny fer akoz serten sa bann nature trails i demann en latansyon permanan.

Mr Speaker, an sa ki konsern sekirite kot sa bann sit, bann nature trails, Minister Tourizm ek Kiltir, i apresye bokou sipor ki nou ganny avek Tourism Police, ki tonm anba Minister Zafer Entern.  Sa i ed diminyen enpe vol kont touris, osi byen ki lensidan kas loto.  nou ti a swete, sa servis ti a kapab arive kouver tou nature trails e les Seselwa e viziter dekouver sa bann sit of exceptional beauty.

Mr Speaker, Minister Tourizm ek Kiltir, an kolaborasyon avek Fondasyon Leritaz Sesel, pe kontinnyelman diskit kimannyer nou pei i kapab mye zer e asir sekirite kot bann nature trails.  nou pe kree bann Heritage Trust dan nou bann distrik e nou’n komans avek Port Glaud e Cascade pour ki sa bann Trust i donn en koudmen kot zot kapab pou devlop sa bann sit koman bann vre latraksyon distrik.

Minister Tourizm ek Kiltir, pou entansifye zefor pour ki plis sa bann Heritage Trust i ganny kree.  Sa i ogmant partisipasyon lakominote; ed zot retir en reveni e own, pou take ownership sa bann nature trails.

Mr Speaker, Fondasyon Leritaz Sesel, in osi soumet en proze anba Environment Trust Fund, pou travay lo en proze Mapping tou bann nature trails dan pei.  Lo Mahe, Praslin ek La Digue.  Fondasyon pou osi travay avek bann Heritage Clubs dan bann Lekol lo sa proze.

I neseser pou note ki Minister Tourizm ek Kiltir ek Fondasyon Leritaz, pe travay etrwatman avek lezot partner prive pou akouraz lantretyen kontinnyel lo bann Heritage Routes e nature trails. Deza nou annan sipor bann Lotel tel ki, Ephelia, Port Glaud, Restoran Jardin Du Roi, Anse Royale e kot Lotel Raffles, Coco De Mer e Ile des Palmes lo Praslin.  Me Mr Speaker, pou reponn kestyon Onorab Payet-Marie lo pozisyon Minister e petet ki sipor Minister e resevwar an sa ki konsern sekirite e netwayaz bann nature trails ki en latraksyon pou touris, osi byen ki Seselwa, nou bezwen aksepte ki Minister responsab pour Lanvironnman i mye enformen lo kestyon netwayaz e maintenance e parey Minister responsab pour Zafer Entern, lo kestyon sekirite.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Onorab, okenn siplemanter?

 

HON MARIA PAYET-MARIE

Non Mr Speaker, Minis in fini reponn.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Onorab De Commarmond.

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, dan loptik larepons Minis, lo sa kestyon, eski Minis i kapab eksplik nou Lasanble, si i annan okenn zefor deza ki’n ganny fer, avek Minister Lanvironnman ki in mansyonnen, lo travay dan direksyon netwayaz e sekirite dan bann nature trails.  Mersi.

 

MINISTER ALAIN ST. ANGE

Mr Speaker, mon remersye Onorab De Commarmond pou sa kestyon Mr Speaker.  Koman ou konnen, i annan en Gouvernman me i annan diferan Minister avek, sakenn son portfey respektiv.  E pou nou, nou kapab zis enform Minister konsernen ler i annan en deficiency ki nou krwar.

Nou ganny bokou feedback nou.  Nou ganny portre.  Si i annan en plans ki pas lo en pti pon ki’n kase, touris i anvoy portre kot nou e mon fer sir ki Minister Lanvironnman i ganny sa imedyatman pou li kapab swiv e arive al get kote i annan sa deficiency.

Lo bann ka kot nou annan latak, ouswa vol, ouswa bann assault lo bann viziter, dan bann trails, nou fer sir ki Minister responsab pour Zafer Entern, i ganny enformen imedyatman.  Me se pa nou ki annan kontrol lo sa bann Departman e sa, nou kapab zis pas lenformasyon e sa mon asir Onorab e Lasanble, poudir nou fer li toultan e koman nou ganny en lenformasyon ki ouver lizye dimoun lo enn sa bann trails, lo enn sa bann park, lo enn sa bann sit, pou fer sir ki Minis konsernen i okouran imedyatman.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Onorab Ghislain.

HON CHANTAL GHISLAIN

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, eski Minis i kapab enform sa Lasanble, le fe ki sa bann nature trails i ganny bokou frekante, plis par bann touris, eski son Minister pa pe pans osi dan le fe ki zot anglob tou.  Depi son netwayaz, bann tour guides avek osi sekirite ki tonm anba Minister Tourizm, pour sa bann trails. Mersi.

 

MINISTER ALAIN ST. ANGE

Mersi Mr Speaker.  Mon remersye ou Onorab Ghislain.  Me se pa mwan ki deside ki portfey ki sak Minister i gannyen.  I en keksoz ki Prezidan i deside ki Minister ki pran ki portfey.  E mon pou santi mwan mal pase pou mwan sey dir Prezidan ki bout ki devret tonm ek mwan e ki bout ki pa devret tonm ek mwan.

Alor, mon antyerman dakor poudir nou devret annan en re-gete, en re-gete kimannyer nou pou fer ki sa latraksyon nou pei, sa bann sit of exceptional beauty i ganny vreman dekouver.  I ganny apresye pa zis pou touris, sa ki bon pou touris, i osi bon pou Seselwa.  E nou bezwen ki nou zanfan osi, i kapab al apresye sa bann sit.  Dekouver nou pei, apresye sa lanatir, sa fonn ek sa flor ki egziste dan nou bann montanny, ki egziste dan nou bann vwazinaz, dan nou bann country sides.

I enportan ki nou re-get li, ki nou ouver bann sit ki’n ganny fermen.  Trwa Frer par egzanp.  Ler mon ti Manm pour Bel Air, mon ti mont la avek en group dimoun.  Ou bezwen annan bann gran lipye parey zean pou fer sa bann peron.  Akoz in degrade, in degrade, in degrade.  Me i enportan ki Seselwa i kapab dekouver son pei.  Akoz apre en letan, nou pou ganny demande, akoz nou annan sa bann sit, si nou pa kapab arive kot sa bann sit.

Alor, i pou enportan ki koman Gouvernman, sa bann Minister ki tous ansanm, kekfwa dan inter-ministerial meeting, mon a demann PS pou fer sir ki sa i tonm lo Agenda.  Nou kapab diskit li atraver detrwa Minister ansanm, kimannyer nou kapab komans re-gete, pou asir maintenance, asir netwayaz e asir sekirite lo tou sa bann sit, lo tou sa bann trails. Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Onorab Pierre.

 

HON DAVID PIERRE

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, mon ti ava kontan demann Minis, si i annan statistics avek li, konbyen ka assault, oubyen latak, in annan lo bann touris pandan petet, sa dernyen 2an anrelasyon avek bann trails partou lo Mahe, Praslin e La Digue.  E eski sa bann sif pour son Minister i alarman e si wi, kwa ki i anvizaze fer konkretman pou fer sir ki sa problenm i ganny redrese enn fwa pour tou.  Mersi Mr Speaker.

 

MINISTER ALAIN ST. ANGE

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, pou reponn Onorab Pierre, tou senpleman, tou assault, tou, menm 1, i alarman pou Board Tourizm.  Akoz ler CEO avek son lekip, i al dan nenport ki lafwar touristik, nenport ki Workshop, ler nou annan en touris ki’n ganny assaulted dan nou pei, i domin tou press-conference ki nou fer, poudir Sesel napa sekirite.

Ozordi, kekfwa mon devret servi sa loportinite pou fer lapel ek Seselwa.  Ler en dimoun i fer sa e nou vwar li, nou devwar se pou dir Lotorite konsernen poudir sa pe arive.  Si nou konn en dimoun ki pe madre dan en lapay, nou devret fer konnen poudir i annan en dimoun ki vin la toulezour.  Akoz i menm dimoun ki fer li dan menm landrwa e a sak fwa.  I enportan poudir Sesel i ralye pou nou kapab met en lafen enpe avek sa lapros.

Si nou annan statistik, non.  Statistik i ganny garde kot Minister Zafer Entern, zot ki swiv.  Me statistik i bann ki fer en deklarasyon ofisyel.  Bann ki’n anmas son mon’n ganny pake, i dir, ‘mon’n ganny assault e mon’n ale’, i pa ganny konte malerezman akoz i napa okenn ka ki ganny soumet ek Lapolis.  E la ankor, nou pou bezwen travay, kimannyer pou nou pran zis sa komanter en kliyan, tan ki i genuine, pou dir, ‘Mare aux Cochons mon’n ganny atake, in pran mon sak, in pran mon lenz’.

Lot zour Beau Vallon kot Mare Anglaise, en kliyan in perdi ziska son lenz dan lans.  I ti bezwen marse e pret lenz avek en dimoun pou li retourn kot son Lotel.  Sa se bann lensidan ki afekte Lendistri Touris e ler i afekt Lendistri Touris, i afekte lekonomi pei e ler rekonomi i retresi, tou Seselwa i ganny afekte.

Mon lapel se pour tou dimoun konpran, se pa Minis Tourizm ki responsab touris.  Se tou Seselwa ki annan en travay pou fer, pou protez Lendistri Tourizm sa pei e pou travay ansanm ek Minister ek Board Tourizm pou asire ki sa ki nou annan, i ganny proteze e i ganny konsolide pou fitir.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Bon, avek sa nou ariv alafen Question Time.  Mon a ekskiz Minis ek son delegasyon parmi nou e remersye li pou pas bomaten avek nou, avan nou kontinnyen avek nou travay.

Le 2 PS silvouple, ler nou sorti nou bow to the Chair.  Appropriately bow to the Chair.  Yes. Mersi.

Nou annan 2 First Readings. Nou a ganny sa 2 First Readings.  Mersi.

THE CLERK

This Act may be cited as the Creole Institute of Seychelles Act, 2014.

 

MR SPEAKER

Ok, dezyenm.

 

THE CLERK

This Act may be cited as the Public Holidays (Amendment), Act, 2014.

 

MR SPEAKER

Bon, avek sa nou ava adjourn ziska 11.05.

 

(BREAK)

(MR DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR)

MR DEPUTY SPEAKER

Bon, mon a dir bonzour tou bann Manm Onorab e nou a kontinnyen nou travay parey Order Paper.  Nou lot item se Motions e nou annan premye Mosyon ki pou ganny prezante par Onorab David Pierre, Leader Lopozisyon.  E avek sa mon evit li pou prezant son Mosyon.

 

HON DAVID PIERRE

Mersi Mr Deputy.  Mr Deputy Mosyon devan nou pe demande ki Komite Finans e Kont Piblik nou Lasanble Nasyonal, i form parti AFROPAC oubyen si oule, nou Komite i vin en Manm AFROPAC.

AFROPAC i African Organization of Public Accounts Committees.  Savedir i sa Lorganizasyon ki regroup bann Komite Finans dan bann Parlman, dan bann pei lo Kontinan Lafrik.  I enportan a sa pwen pou mwan refer sorti ki Komite Finans nou Lasanble Nasyonal ozordi, i form parti deza SADCOPAC, ki li i sa Lorganizasyon ki regroup bann Komite Finans dan rezyon Sid Lafrik.  Pou benefis bann Manm ki pe ekoute, i enportan pou mwan refer sorti ki i osi annan bann Lasosiasyon parey SADCOPAC pour Les ek Was Lafrik.  Pou Les Lafrik sa Lasosiasyon i apel EAAPAC, Eastern African Association of Public Accounts Committees.  E pou Was Lafrik i apel WAAPAC, West African Association of Public Accounts Committees.

Mr Deputy Speaker, tou sa bann Lasosiasyon, i annan bi pou anmenn sa bann Komite Kont Piblik ansanm pou nou kapab esanz nide lo bann defi ki nou pe fer fas avek.  Pou nou esanz lide lo bann leksperyans ki nou rankontre, pou nou siport kanmarad dan sa latas nob e enportan ki sa bann Komite i ganny mandate pou fer.  An dot mo, sa bann Lasosiasyon in ganny formen pou nou vin ansanm, pour ki nou lo Kontinan Lafrik nou eksplor sa meyer fason pou nou kapab donn nou pep sa pli bon e sa pli meyer scrutiny e Parliamentary oversight anrelasyon ek depans ki Legzekitiv i fer anrelasyon ek larzan piblik.  Apre tou, nou koman bann Manm Parlman nou’n ganny elekte pou defann lentere piblik.

Lo sa not ou a dakor ek mwan Mr Deputy, e lepep Seselwa osi i a dakor ek mwan, ki Komite Finans dan Lasanble Nasyonal i fer en travay ki tous tou Seselwa e ki tre enportan pou pei.  Donk alors nou bezwen kontinnyen rod fason pou nou vin pli efikas, pli efektiv, pli smart dan nou latas.  Pou nou sivey lafason ki Gouvernman, pli presizeman Legzekitiv, i depans larzan piblik, i depans Tax payer’s money. Nou la pou nou scrutinize sa bann defans e fer sir ki i ganny fer dan lentere lepep Seselwa.  Ki sak sou ki Gouvernman i depanse lo non Seselwa, i ganny fer dan lentere tou dimoun e i ganny fer dan en fason ki transparan.  Nou la pou fer sir ki i annan sa striktir byen organize ki permet zot rann kont avek lepep atraver bann reprezantan lepep ki envantyelman, i nou, bann Manm Lasanble Nasyonal.

Alors Mr Deputy, prenan kont lenportans Komite Fians partou dan bann Parlman lo nou Kontinan.  Pou enpe letan deza, Lafrik in deside pou zwenn ansanm e form en pli gro Lasosiasyon ki kouver tou bann Komite Finans dan bann Parlman dan Lafrik annantye ki donk i apel AFROPAC. Donk le 1 Fevriye, 2013 an Juba, Sid Soudan.  Bann Chairman bann Komite Finans dan 11 pei Lafrik, tel parey Ghana, Liberia, Lesotho, Sid Afrik, Latanzani, Sid Soudan limenm eksetera.  E Chairman Lasosiasyon EAAPAC, Chairman Lasosiasyon SADCOPAC e WAAPAC, Prezidan INTOSAI.  INTOSAI, li i sa International Organization of Supreme Audit Institutions. Osi byen ki Prezidan AFROSAI, ki African Organization of Supreme Audit Institution pou bann pei Afriken anglofon osi byen ki bann Oditer Zeneral sorti dan detrwa pei Afriken parey Lanamibi, Latanzani, Ghana e lezot ankor ti zwenn pou vwar ki fason nou kapab ranforsi travay oversight bann Parlman dan Lafrik.  Sete dan sa meeting ki zot ti rekonnet sa nesesite pou kree en striktir kot tou bann Komite Finans lo Lafrik, i kapab zwenn e partaz leksperyans e konesans anrelasyon ek sa travay ki zot fer.  E donk zot ti pas en rezolisyon pou kree AFROPAC, ki parey mon’n dir, i regroup tou bann Komite Finans dan Lafrik.

AFROPAC i a ede pou donn konesans bann Manm sa bann Komite e ranforsi kapasite travay sa bann menm Komite.  Dan sa meeting, zot ti dir e zot ti osi pas en rezolisyon pou form en Komite par enterim ki ti annan responsabilite pou finaliz en Konstitisyon pou AFROPAC. Sa Konstitisyon ti pou ganny prezante plitar an Septanm sa menm lannen, dan en Konferans SADCOPAC an Arusha, Tanzania kot AFROPAC ti pou finalman ganny lanse.  E byensir, sa ti ganny fer.  Onorab Lebon e Onorab Barbe ti reprezant Lasanble Nasyonal Sesel dan sa konferans.  Sa Konstitisyon ti osi ganny translated an Franse, Portige e Arabik pour ki tou pei Afriken ti kapab ganny zot kopi.

Mr Deputy, AFROPAC i annan plizyer gran lobzektif ki Komite Finans dan Lasanble Nsyonal Sesel i partaze.  E se pour sa rezon ki ozordi mon pe demande lo non FPAC Sesel, apre ki nou ti pran en desizyon dan enn nou meeting, ki nou zwenn sa Lorganizasyon, akoz Sesel pou benefisye enormeman ek travay ki sa Lorganizasyon i fer e avek bann resours ki i kapab partaz avek Sesel.

Annefe, sa bann lobzektif swivan sa Lorganizasyon i devret dir nou Lasanble Nasyonal en kantite e i devret donn tou nou bann Manm Lasanble Nasyonal, rezon pou zot siport sa Mosyon.

AFROPAC i anvi premyerman, amelyor korperasyon ant bann Komite Finans dan Lafrik, dan konteks Parliamentary scrutiny and oversight. Par pran bann lavantaz ki sa diversite dan nou bann diferan sistenm ekonomik, sosyal e politik i kapab anmennen.

Dezyenmman, zot anvi kree en network pou partaz bann best practices dan sa domenn kot nou kapab armoniz e santardiz travay ki bann Komite Finans lo nou Kontinan i fer.  Zot osi pe mazin capacity building dan en fason vreman striktire ki pou marse e ki pou efikas.

Katriyenmman, zot anvi siport bann Pei Manm e bann stakeholders pou kapab byen pran lavantaz dan bann devlopman enternasyonal lo nivo global anrelasyon ek travay Komite Finans dan nou bann Parlman lo Kontinan Lafrik.

Sekyenmman, zot anvi kree sa lanvironnman ki pou anmenn sa vreman bon relasyon travay ant bann Komite Finans e bann Lenstitisyon Lodit Siprenm dan sa bann pei manm.  Kot sa a kapab amelyor travay ki sa bann Lenstitisyon i angaz zot ladan.

Sizyenmman Mr Deputy, AFROPAC a osi dan en pli bon pozisyon ankor pou idantifye bann partener ek bann donors ki a pare pou zwenn ek nou e donn nou plis sipor ankor dan tou laform anrelasyon ek capacity building pou bann manm.  Ankor avek bi pour ki nou pli byen ekipe pou fer nou travay dan en lafson pli byen, pli for e pli profesyonel pour ki nou anmenn pli bon rezilta pou benefis nou bann pei respektiv.

Setyenmman, AFROPAC in osi dakor ki i pou enportan pou nou kree sa platform kolaborasyon kot nou a kapab partaz pa zis konesans ek leksperyans, me osi resours.  E mon mazinen Mr Deputy, ki byensir Sesel being en pti pei, sa i a kapab benefisye nou enormeman dan en tel sityasyon.

An konklizyon alor Mr Deputy, i enportan pou mwan refersorti ki ozordi Sesel pe zwenn plizyer Lorganizasyon Enternasyonal ki i santi pou ed li dan son devlopman.  Nou pei pe zwenn WTO, nou pe rod en plas lo Konsey Sekirite Nasyon Ini, nou Parlman in form parti Parlman bann pei Commonwealth e resaman nou’n fek zwenn Pan-African Parliament. I enportan e neseser ki nou kontinnyen rod sa ki bon pou Sesel e sa ki bon pou tou Seselwa.

Mon konvenki ki zwenn AFROPAC pou anmenn bann gran benefis pou FPAC Sesel akoz i pou donn nou plis kapasite e resours pou nou fer nou travay pli byen e pli for.  Sa parey mon’n dir, i pou fors Gouvernman vin pli transparan e pli accountable vizavi depans lo larzan piblik.  Pli nou vin pli for, pli nou kapab ede konbat kont koripsyon.  En fleo ki fasilman kapab detri en pei.

Mr Deputy, i enportan pou nou konpran e aksepte ki dan en demokrasi, i fodamantal ki Parlman i annan sa lotorite pou egzers proteksyon lo lafason ki larzan piblik i ganny depanse e i la pou fer sir ki larzan i ganny depanse pou bann lobzektif parey bann Manm in aprouve dan prezantasyon Bidze.

Parlman i osi la pou fer sir ki sa bann depans i ganny fer ek regilarite e an ankordans ek bann Lalwa lamenazman finansyel nou pei.  Nou pirman pe tap tou pou fer sir ki larzan piblik i ganny depanse ekonomikman, efektivman e dan en fason ki efikas.  Nou partisipasyon dan AFROPAC pou ed nou devlop sa kapasite pou nou kapab fer sa travay pli byen ankor.

Alors, Mr Deputy pou sa bann rezon ki mon’n mansyonnen, mon demann tou Manm dan Lasanble Nasyonal, pou aport zot sipor pou sa Mosyon, pour ki FPAC Sesel i finalman ganny sa loportinite pou zwenn AFROPAC e donk benefisye.  Mersi Mr Deputy.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon, Mosyon in gany prezante devan Lasanble, okenn Manm ki oule segonde?  Onorab De Commarmond.

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mr Deputy Speaker, mon oule segonn sa Mosyon e mon oule fer en lentervansyon.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Oule dir 2 mo?

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mon oule dir 2 mo.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Proceed.

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mersi Mr Deputy Speaker.  Mr Deputy Speaker, sa Mosyon ki devan nou i en tre bon Mosyon, i enportan parey loter Mosyon in ganny fer resorti, nou konpran lenportans e rezon det pou form par en tel Komite.

Mr Deputy Speaker, nou konn tre byen ki dan Kontinan Lafrik, nou konnen ki koripsyon dan Lafrik antye koman en Kontinan, i lo en nivo tre o.  Pour ede redwir sa, savedir i annan detrwa keksoz dan bann Komite Parlmanter, nou vwar poudir, i annan en Komite spesyal ki apel Komite Finans ki li i zwe sa rol oversight lo par lepep dan depans larzan piblik.  E nou vwar poudir ozordi plis ki zanmen, i en challenge, en tre gran challenge pou bann diferan Parlman kapab fer pli byen sa rol oversight. E sa challenge i vin letan zot pe azir koman en bann Komite tousel.  Savedir si dan sak Parlman, Komite Public Accounts i fonksyonn lo li tousel, nou pou vwar poudir dan sa pei sans pou fer e pou akseler lo kestyon koripsyon, i pou ogmante.

Therefore, dan menm loptik, nou vwar poudir dan rol oversight, i annan osi en lot keksoz.  Se amelyorasyon prosesis demokratik e bon gouvernans.  Akoz nou krwar poudir, letan en pei alor i annan bann bon prosesis demokratik e bann bon lenstans, striktir bon gouvernans, sa i limit e redwir zisteman koripsyon e mal servi larzan piblik.  E parmi sa osi i annan en lot keksoz, nou vwar poudir zerans larzan piblik, i osi depan bokou e bokou lo bon kalite leadership ki en pei i annan.  Savedir, political will.

Alor ki arive, se ki si bann Public Accounts Committee parey mon dir, i fonksyonn lo li tousel, i fer fas ek tou sa bann challenge e zot fay.  Letan nou’n partisip dan bann diferan lenstans kot bann Public Accounts Committee in zwenn ansanm, savedir i annan bann Lorganizasyon rezyonnal dan serten rezyon.  Pa zis dan rezyon Lafrik sa.  I dan rezyon Lostrali, Azyatik, laba osi zot bann Accounts Committee zot in zwenn ansanm e zot in form, parfwa i annan serten Konsey ki zot formen.  I annan lot par zot form bann Lasosiasyon, par egzanp ou pou vwar Australian Council of Public Accounts Committee, ou pou vwar Canadian Council of Public Accounts Committee.  Prezan Lafrik li dan diferan rezyon i osi annan sa bann Komite.

Loter Mosyon in mansyonnen, ou annan ou dan East African Region, i annan EAAPAC, dan West Africa, ou annan ou dan South Africa osi i annan sa.  SADEC limenm i annan son prop Lorganizasyon PAC.  Dan Nor Lafrik i pa telman egziste as such akoz li i pa tro fer menm zafer ki nou.  Akoz zot laba, sirtou dan North West Africa, zot sistenm accounting i baze plis lo stil Franse.  I diferan en pti pe ki lezot.

So prezan ki arive, se ki, letan ou zwenn an group ou pli for.  I dir ou linite i fer lafors.  Sa ki sa Mosyon pe demande li, se ki nou deza Manm Komite or Lasosiasyon Rezyonnal ki group bann Public Accounts Committee e la nou pe demande ki nou pa reste zis lo nivo rezyon, me nou al lo nivo Kontinan.  Akoz dan Lafrik, i egziste en Lorganizasyon ki group tou bann Public Accounts Committees lo nivo Kontinan e sa i apel AFROPAC.  Ok? Even nou, nou pa manm aparantyer sa Lorganizasyon.  Sa ki nou pe demande atraver sa Mosyon, se ki nou vin en fulltime member of sa Lorganizasyon lo nivo Kontinan.  E lo nivo Kontinan letan nou’n vin en manm, i annan en relasyon osi avek AU, African Union.  E alor letan ou form par en gro Lorganizasyon koumsa, i annan detrwa keksoz ki pou egziste otomatikman.  Se ki i pou fer ki ou annan serten fason ki ou pou bezwen azir, i annan serten training ki ou bezwen fer.  I annan nou bann Komite Kont Piblik mon oule dir, ou annan striktir ki bezwen egziste, i annan en fason la pratik e fonksyonnman ki ou FPAC i bezwen annan.  Savedir i fer ki avek sa, ou pou bezwen perform lo en oter pli bon.  Letan en FPAC i alor fonksyonn dan en fason pli efikas e pli efisyan, i vedir ki i pou kapab zwe son rol oversight lo kont piblik bokou, bokou pli byen.  Si prezan parey i egziste ozordi, nou vwar poudir i annan serten Public Acounts Committee dan serten pei ki li i pa pe tro, tro tande li.  Ki son FPAC kot limenm i pe dir.  Nou’n remarke atraver bann forum ki nou al partisip ladan, ki menm lo nivo groupman rezyonnal i annan serten pei ki i osi still pa tann son nivo rezyonnal, son Komite Rezyonnal.  Me letan ou lo pli gro Komite, la, i pou bezwen annan en keksoz pli ranforsi, pli ranforsi akoz si ou pa pe tande letan ou’n ariv lo AFROPAC, be then AFROPAC li i pou kapab dir avek African Union, be la i annan ou manm, i pa pe swiv norm, standar e fonksyonnman ki nou pe dir bann Public Accounts Committee i bezwen fer pou kapab minimiz e kontrol e vwar lafason ki larzan piblik i ganny depanse.  So, ou vwar alor benefis ki letan nou zwenn en tel Lorganizasyon i pou annan.

Lot keksoz ki pou permet letan nou’n zwenn en tel Lorganizasyon lo Kontinan Afriken, i pou permet nou kapab fer en tre bon lesanz.  Fer lesanz o pwennvi konpetans, konesans ki nou annan e leksperyans.  E nou’n vwar atraver diferan forum, diferan workshop ki nou’n ale.  Diferan training ki nou’n pas ladan nou Komite Kont Piblik isi Sesel, in tre avanse, in tre devlope e nou vwar poudir dan serten sirkonstans dan serten ka, nou par devan en bon pe bann, lezot FPAC, lezot Public Accounts Committee.  E zot kontan tann nou, zot kontan konnen ki nou pe fer isi.

E lo bann lorganigram letan ou gete, sa ki nou, nou pe fer lezot pei pa pe fer e zot pe aprann anmenmtan avek nou.  E prezan i annan lenstans letan ou koumsa, i annan en demann pou ou kapab take the leadership. Nou vwar poudir par egzanp, nou Prezidan i ape koz lo koman bann pti leta zil i devret pe osi take lead dan son konteks pou li, dan lemonn.  E nou Prezidan pe fer avanse sa lide.  En pti pei parey Sesel, i pe fer avanse sa bann bel, bel lide Mr Deputy Speaker.  Se dan sa lobtik osi ki nou pe dir pa get zis nou groser e groser nou popilasyon.  Get nou kapasite e vwar poudir lo nivo Kontinan Lafrik osi nou kapab, nou Komite i kapab zwe en rol.  Me pou ou zwe rol fodre ou ladan, ou pa kapab zwe rol andeor, pa pou tann ou.  So i enportan alor pou nou antre dan en tel Lorganizasyon pou kapab ed nou kontinan, ed nou kontinnan pou kapab epanouir pli byen.  Sirtou ozordi ki annan bokou challenge, e ki challenge petet dizour nou kapab dir.  Ki challenge ki la nou annan devan nou.  Challenge ki nou annan devan nou se koman bann Public Accounts Committee i zwe sa rol oversight pli byen lo leksplwatasyon nou bann resours natirel e Sesel pou nou i aplikab sa.  Pe fer le resers dan delwil, pa konnen kan pou vwar.  Toulezour ou tann en zafer konmsi i fer ou ariv pli pre ek kot pou vwar.  La i dir dan East Africa in vwar delwil, i dir sa delwil i pe apros Sesel, i p apros Komor, Madagascar ensitswit.  Taler nou rezyon Losean Endyen pou en rezyon pli ris dan lemonn, tou dimoun pou oule tay la e prezan nou i pa zis sa.  Me nou Parti Lepep, nou lepep dan Sesel i bezwen annan en bon deal ek son delwil.  E ki swa, mon’n servi delwil la, me ki swa en lot resours natirel.  Savedir, nou bezwen gete e konnen kimannyer sa larzan i ganny sofgarde pou nou zenerasyon, pou nou pep.  E non pa ganny pran tay avek parey dan serten pei Lafrik nou vwar.  Alor sa i en challenge.

En lot challenge se bann led.  Bann Public Accounts Committee ozordi, i oule depas zis si oule dir oversight ki i zwe lo larzan ki i depanse dan Bidze.  I bezwen depas sa akoz pei Eropeen or bann pei ki pli ris, ki donn led ek lasistans bann grant, ensidswit.  Bann pei andevlopman parey Sesel e lezot pei Lafrik, i pe dir tyanbo en kou, i paret ki larzan ki sorti kot nou ki pe donnen dan bann grant ek led atraver bann Lorganizasyon, bann Civil Organizations, bann NGOs, i paret ki kote kot nou laba nou vwar poudir i annan zafer ki pa pe marse.  Savedir, dan zot oversight laba Lerop, zot vwar poudir i annan bann question mark lo larzan ki zot pe donn grant dan bann pei ki pe devlope.  Prezan zot pe dir avek nou, gete lo kote kot zot laba kimannyer sa larzan i arive, si i arive, ler i arive, ki i ganny fer avek, kimannyer i ganny depanse.

La osi i en challenge kimannyer bann Public Accounts Committee i bezwen zwe oversight roll lo bann Civil Societies lo depans bann NGOs pou gete atraver bann led ek grant, kimannyer sa i ganny depanse.  I alor, i pou pli fasil pou bann Public Accounts Committee letan in form par en pli gro Lorganizasyon pou li kapab ganny plis kapasite, plis training, plis konesans e konpetans pou li kapab zwe pli byen sa rol oversight lo bann diferan kont piblik, bann diferan lenstans lo par lepep, lo par nou popilayon ki fye lo nou pou sa rol.

Alors mon krwar Mr Deputy Speaker, ki sa Mosyon i aplike, i en tre bon Mosyon, i pou ed nou pou nou kapab osi annan bann reprezantan.  Nou vwar, nou komans antre dan bann, par egzanp lo Komite Rezyonnal, Sesel i deza komans reprezante.  Me osi i kapab zwe pli byen an form kapasite, an form imen pou kapab zwe rol leadership lo sa bann Komite.  Avek sa, mon krwar ki nou Parlman isi, nou Lasanble, i kapab fer nou konfyans lo sa Mosyon ki pe ganny mete devan nou e leksplikasyon ki’n ganny donnen.  Lezot dimoun ava koz ankor lo la, ankor.  I ava kapab konpran nou rezon det pou nou zwenn en tel Lorganizasyon ki apel, AFROPAC. Lorganizasyon ki regroup tou bann Public Accounts Committee lo nivo Lafrik annantye.  Avek sa mon a remersi ou Mr Deputy Speaker.  Mon a demann tou dimoun pou siport sa Mosyon.  Mersi.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Pillay.

 

HON SEBASTIEN PILLAY

Mersi Mr Deputy Speaker.  Mr Deputy Speaker, souvandfwa nou Lasanble nou ganny sans debat lo bann Mosyon ki donn nou en loportinite pou koz en pti pe pa zis lo rol oversight ki nou Lasanble i annan, me osi pou enform en pti pe lepep Seselwa, donn zot ledikasyon lo kimannyer Lasanble i fit in dan sa prosesis asir transparans, asir accountability e asire ki annan lentegrite dan lafason ki bann diferan prosesis i pase dan domenn management larzan piblik.

Mr Deputy Speaker, lefe ki nou pe debat lo sa Mosyon, i osi anmenn lanfaz lo evolisyon ki nou Parlman in fer from kot i ti ete oparavan e ozordi kot nou pe debat lo pou nou zwenn en Lorganizasyon, en blok kontinantal parey AFROPAC.  E lenportans ki zwenn sa Lorganizasyon pou annan pou nou Parlman dan lefitir me pou osi nou pei looking forward.  Avan sa, i enportan pou nou etablir en pti pe konteks akoz i enportan pou nou annan sa bann lesanz, akoz i enportan pou nou form parti sa bann blok kontinantal, sirtou parey AFROPAC e dan en konteks global kot ozordi nou pe met bokou lanfaz lo transparans e accountability dan lafason ki bann resours e bann larzan piblik i ganny depanse.  I fer li neseser ki nou Lasanble osi i form parti sa bann groupman akoz legzanp in montre poudir bann pei ki pa form parti sa bann groupman parfwa, ou vwar i annan bokou defayans e bann defayans ki souvandfwa li i towards en stabilite e lo towards osi en mank konfidans total par zot piblik, par zot popilasyon an se ki konsern bann prosesis leta.

Annou pran legzanp parey bann pei tel koman Nigeria par egzanp, kot i annan bokou resours natire.  Me ou vwar poudir souvandfwa, i annan bann kestyon ki ganny demande lo lafason ki larzan Leta oubyen bann resours i ganny manage e lafason ki bann Bidze, bann diferan Lorganizasyon i ganny manage o benefis piblik.  E nou vwar kimannyer sa i kapab afekte en pei, kot i kapab kre enstabilite.

I annan lezot pei dan Lafrik kot par egzanp bann pei Nor Lafrik kot i annan bann menm problenm.  E sa i fer ki ler ou napa bann striktir for ki asir oversight, ki donn ou popilasyon konfidans sa bann prosesis ki pe pase, i annan zis en lot rekour.  Ou popilasyon i bouz ver sanzman, ou kre en vacuum kot ou annan bann nide iltra-nasyonalis, bann lide enpe radikal ki antre.  E sa i kre enstabilite.  Erezman isi Sesel, mon krwar nou demokrasi in evolye e mon krwar tou dimoun i a dakor ek mwan pe enport nou kwayans politik, nou demokrasi in evolye to the point ki ozordi nou kapab annan nou bann Lenstitisyon ki fer en effective oversight lo bann prosesis ki pe pase e dan sa konteks, nou FPAC nou Lasanble, pe zwe sa rol.

Mr Deputy Speaker, atraver bann lesanz ki nou’n gannyen avek bann lezot blok lo nivo rezyonnal, kot nou’n annan bann peer review ki’n arive an sa ki konsern lafason ki nou Sesel nou pe fer keksoz, in demontre klerman progre ki nou’n fer.  E i osi demontre klerman lafason ki nou pe apros serten travay, lafason ki nou apros bann keksoz ki nou pe fer dan en fason non-partizan.  Dan en fason regard nou pei e met nou pei premye, i montre osi sa konviksyon nou Gouvernman Parti Lepep pou vin parti prenan sa prosesis anmenn plis linite nasyonal e asir latransparans e anmenn devlopman evolisyon nou demokrasi.  E sa i en keksoz ki devret ganny soulinnyen.

Lo en lot kote Mr Deputy Speaker, en keksoz ki nou osi bezwen soulinnyen se lafason ki nou osi pe ede pou asir lentegrite nou bann diferan fonksyonner dan servis piblik, bann prosesis ki deza egziste i ganny strengthen pou fer ansort ki nou piblik always gets the best deal. E par zwenn AFROPAC, sa pou donn nou en loportinite pou anplifye sa ki nou pe fer, me pa zis sa, me pou osi share, wi Sesel i kapab share, share bann kesoz ki nou, nou kapab fer.  Bann good practices ki nou annan avek lezot pei.  Souvandfwa Mr Deputy Speaker, mon tann koz lo bann pei parey Moris, parey Sid Afrik ki annan bann bon sistenm anplas, sert.  Me selman ler ou regard dan lenplimantsyon sa bann sistenm, sa bann pei pa bokou pli annavans ki nou.  E se la kot mon krwar parfwa nou bezwen annan en belief, en nivo konfidans dan nou bann prosedir ki nou pe met anplas e dan lafason ki nou pe apros, devlop sa bann lenstans asire ki nou annan accountability e transparency dan nou pei.  Sa pou fer ki dan en kote nou kree labaz pou lefitir me osi nou asire ki going forward, tou sa ki pase i pas dan en fason net e kler.

AFROPAC dan limenm, i pou provide nou avek en loportinite pou nou konpar sa ki nou pe fer avek lezot pei, pou nou kapab mezir sa ki nou pe fer avek lezot pei.  E pou nou kapab osi, share pa zis sa fason fer, me osi antreprann bann lesanz lo nivo Parlman e Parlman, pou vwar kimannyer osi from en pwenvi Parlmanter, from nou pwenvi Lezislativ nou kapab benefisye avek bann konponan legal ki ava permet nou ankor ranforsi sa ki nou annan anplas ozordi.

Mr Deputy Speaker, fodre dir ki parfwa ler nou regard lo Kontinan nou vwar poudir i annan bokou keksoz ki donn nou moman pou enkyete akoz par egzanp, nou pe form par COMESA, nou form par SADC e dan sa bann groupman, sa bann blok, i annan pei ki par deryer nou.  E ler nou pe sign bann lakor avek sa bann pei, malgre ki nou, nou pou annan legzizans pou asire ki nou annan accountability.  Malgre ki nou pou annan legzizans ki bann prosesis anplas i ferm e zot pe mars byen, sa bann pei petet pou napa sa kapasite pou asire.   E se la kot pou annan en defayans dan sa relasyon.  Si ou annan en relasyon kot en dimoun i pli weak ki lot, sertennman sa relasyon pou weak e dan lefitir sa relasyon pa pou kapan abouti dan gran keksoz.

Lo en lot pwen Mr Deputy Speaker, lemonn an antye pe regarde kimannyer Lafrik pe tret sa issue asire ki i annan accountability.  E la mon koz en pti pe lo sa ki pe arive par egzanp avek OECD, lafason ki OECD pe regard kimannyer Lafrik pe apros sa size.  Ler nou annaliz Mr Deputy Speaker, nou vwar poudir bokou bann development partners, par egzanp GIZ ki asosye avek Gouvernman Alman i form parti blok OECD e zot pe egzize, zot pe demande ki bann pei i anmenn en o nivo transparans e accountability lo nivo management fon piblik.  I malere Mr Deputy Speaker, resaman mon ti ganny sans attend detrwa sesyon an se ki konsern SADCOPAC pou ou vwar kimannyer dan serten pei, kot par egzanp zot ganny bann grants pou fer bann Lekol, kot apre en vizit ou vwar zis 4 blok oubyen zis 4 pilye ki’n ganny mete, larzan pou fer Lekol in disparet.  Dan konparezon ek Sesel, kan en larzan i ganny donen pou fer en Lekol, en Lekol i ganny batir.  E ler nou koz lo sa bann achievements e ler sa bann delegasyon i menm vin isi pou vwar sa bann achievements zot reste soke.  Kot oparavan Mr Deputy Speaker, ler ou ti al sa bann reinyon e zot demann ou popilasyon Sesel, zot kontan fer sa, ou dir 80mil dimoun, zot dir, arr, you’re very small.  Me ozordi zot pe nepli dir you’re very small. Ozordi zot komans koz ou GDP, zot komans koz ou sistenm ki ou’n met anplas.  Ozordi zot komans koz ou progre ki ou pe fer.  Ki montre poudir malgre Sesel i pli tipti, sa ki nou kapab fer i lo lavergi en pei ki bokou pli gran, ki annan bokou plis resours ki nou.  Now, mazinen ki si nou ti met plis zefor ankor, ki sa ki nou ti pou kapab fer.  Loportinite pou nou fer plis i la Mr Deputy Speaker e se sa rezon akoz nou bezwen ozordi form parti sa bann blok rezonnal, sa bann blok kontinantal.  Akoz nou bezwen en sounding board, nou bezwen en platform pou nou anmenn devan bann nide e bann lopinyon ki nou annan.  E se sa ki piblik Seselwa i bezwen konpran.  Nou Parlman i annan en FPAC e malgre sa, malgre bokou zefor ki nou’n fer, petet pa tou dimoun ki konnen ki rol FPAC. Me rol FPAC se pou li regard lo lafason ki kont e finans piblik i ganny managed, e sa i travay bann Manm Parlman.  Anplis ki travay ki en Manm Parlman i bezwen fer, son devwar reprezantasyon anver son elektora.  So, i annan en kantite keksoz, bon keksoz ki pe pase, ki mon krwar parfwa petet nou pa fer ase pou nou fer dimoun konpran.  Me ozordi sa Mosyon parey mon’n dir, i donn nou loprtinite pou nou share sa avek dimoun e fer zot konnen ki sa ki pe arive, kimannyer keksoz pe evolye, kimannyer konteks Parlmanter Sesel, pe osi sanze dan en fason pozitiv.

Mr Deputy Speaker, an konklizyon mon krwar poudir apre ki nou’n zwenn AFROPAC, lot l’enjeu Sesel se pou montre kimannyer nou pe fer sa ki nou pe fer dan en fason konkret.  E pou nou share sa avek bann dimoun e bann lezot andeor Sesel.  E mon krwar si nou kapab fer li dan en fason pozitiv e dan en fason ki konfidan, tou dimoun pou vwar kimannyer Sesel in evolye from where it was, to where it is now. E moving forward towards sa nouvo fortyer, towards sa nouvo Sesel ki nou oule al ver.  E se sa l’enjeu Ozordi pou mwan koman en Parlmanter ki mon santi.  I annan en vag lantouzyazm Mr Deputy Speaker.  Ozordi, more than ever ou devret fyer pou en Seselwa, akoz sa ki nou pei in kapab achieve in a very short time. Bokou pei, pli gran ki nou avek plis resours, pankor ni menm kapab arive fer en bout.  Pei ki annan delwil, pei ki annan dyanman, pei ki annan mineral, pa pe kapab fer sa ki nou pe fer.  Akoz fondamantalman, lo en nivo sosyal, Seselwa nou unique, se sa ki fer nou lafors.

Mr Deputy Speaker, mon pou aport mon sipor a sa Mosyon e mon pou demann lezot Manm pou osi vot anfaver sa Mosyon.  Mersi.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Lebon.

 

HON LENNY LEBON

Mersi Deputy Speaker.  Mr Deputy Speaker, Mosyon anmennen par Leader Lopozisyon pe demande ki Komite Finans e Kont Piblik, sa ki nou apel FPAC i form parti African Organization of Public Accounts Committees, sa ki nou apel AFROPAC.  Bokou in ganny dir lo sa Lorganizasyon e rezon det akoz ki nou Komite Finans, sa ki nou apel FPAC, i bezwen zwenn en tel Lorganizasyon.

Sa Lorganizasyon in ganny kree avek bi annan en striktir inifye kot tou bann Manm Parlmanter ki lo Komite Finans lo Kontinan Lafrik, zot kapab partaz zot konesans ek leksperyans e anmenmtan, devlop zot e zot Lorganizasyon respektiv.

Mr Deputy, i bon fer resorti parey Leader Lopozisyon in dir, ki mwan avek Onorab Barbe, nou ti ganny sans temwany lansman sa Lorganizasyon e asiste zot premye meeting. Sa ti ganny fer le 2 Septanm, 2013 an Arusha, Latanzani.  Pandan selebrasyon 10enm laniverser SADCOPAC, sa ki nou apel South African Development Community Organization of Public Accounts Committee.

Pandan louvertir ofisyel sa Konferans, Speaker Latanzani, Onorab Anne Makina ti fer resorti ki ler SADCOPAC ti ganny lanse an 2003, personn pa ti pou reve ki sa ti pou donn nesans en lot Lorganizasyon 10an apre.  I ti fer resorti ki sa i vin par en lot koensidans.  AFROPAC ti vin en realite an Arusha, pou bann Parlmanter, kreasyon sa Lorganizasyon, i vin en lot mile stone.  Dan sa zefor pou annan plis Parliamentary involvement dan regar travay Komite an sa ki konsern servi larzan pli byen e pli efikas.

Mr Deputy, AFROPAC i sa pwen fokal pou tou bann Komite Finans pou zot aprann avek kanmarad parey mon bann lezot Manm ki’n koz in dir.  Partaz nide, leksperyans e osi bann bon practice. I permet osi pou bann pei donater pou konn pli byen bezwen bann Komite Finans ek kwa ki kapab ganny fer dan promosyon plis latransparans e promouvwar accountability lo Lafrik.

Parey mon bann Koleg ki’n koz avan mwan in fer resorti, ti annan sa nesesite pou bann Parlman lo Kontinan Lafrik pou pourswiv menm bi lobzektif e kre sa striktir inifye kot bann Komite Finans sorti lo Kontinan Lafrik anzeneralman, i partaz zot konesans, leksperyans e annan bann bench mark lo bon zesyon ki promouvwar accountability, latransparans e bon practice an sa ki konsern financial management.  Ler nou pe fer bann travay Parlmanter lo nou rol oversight.

Mr Deputy Speaker, ozordi zour Sesel i en Leader dan lemonn.  E ler nou partaz leksperyans nou pei avek bann lezot pei, i montre ki Sesel i par devan bokou pei.  Me nou pe kontinnyen bouz pli devan.  En tel Lorganizasyon a permet nou Komite Finans partaz son lekspertiz avek bann lezot pei lo Kontinan Lafrik e osi vwar nou bann Parlmanter kot i vin sa bann trainers lo bon, on the best practices e osi akoz menm pa ofer bann training a bann lezot pei.  I osi a permet ki nou bann Manm lo Komite Finans i a reste azour e relevan lo rol kont piblik e relevan lo nou rol oversight e bann best practices akoz ozordi dan lemonn, i enn ki dinamik.

Pou nou zwenn en tel Lorganizasyon, pou anmenn bokou benefis pou Sesel e nou Komite Finans dan Lasanble, i a permet nou bann manm pou devlop zot plis e vin bann dimoun doue dan size finans e kont piblik.

Mr Deputy Speaker, mwan mon’n vwar son lansman pandan selebrasyon 10enm laniverser e i pou anmenn en ta benefis pou nou Komite e mon pou donn sipor a sa Mosyon e mon ti a kontan lezot Manm osi i aport zot sipor akoz par zwenn sa Lorganizasyon, mon krwar Sesel pou kontribye en kantite.  Mersi.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Right of Reply, Onorab Pierre.

 

HON DAVID PIERRE

Mersi Mr Deputy.  Mr Deputy, mon a remersye bann Manm ki’n koze, ki’n pran laparol.  E letan Onorab De Commarmond in koze, nou’n tann li pe met bokou lenportans lo sa nesesite pou nou lager kont koripsyon e sa nesesite pou nou annan bon gouvernans e bon lamenazman larzan piblik dan nou pei.  E in osi eksplike koman ki nou Lasosiasyon ek AFROPAC i kapab ed nou lo Komite Finans pou nou fer nou travay oversight dan en fason pli for, dan en fason pli byen e sa i a ed nou kapab konbat kont mismanagement of public funds e i a ed nou pou nou zwe nou rol oversight dan en fason pli for ankor.

Onorab Pillay, letan in koze in koz lo sa evolisyon nou Parlman, in koz lo sa nesesite pou nou edik piblik lo travay ki FPAC i fer, pou edik piblik lo kisisa latransparans.  In koz lo sa nesesite pou nou aprann, oubyen in koz lo sa loportinite ki nou pou gannyen atraver join AFROPAC pou nou kapab konpare, mezire e share sa ki nou pe fer ek bann lezot pei.  Pour ki nou kapab ed lezot e pou nou kapab ranforsi kot nou pli feb.

Onorab Lebon, in osi ler in pran laparol, koz lo plis transparans, lo nesesite pou nou promouvwar accountability e bon financial management anrelasyon avek kont piblik.  In koz lo en striktir inifye pou nou partaz nou lekspertiz, nou konesans e nou leksperyans avek bi pou amelyor nou Parliamentary scrutiny e oversight. Mr Deputy Speaker, in dir sa ki nou pe al fer, se ki nou pe al aprann anmenmtan nou pe al partaze.  So pou mwan terminen, basically sa ki nou pe demann bann Manm, se ki siport nou Mosyon akoz avek zot sipor sa pou donn nou loportinite pou join AFROPAC e letan nou join AFROPAC, nou pou kapab al aprann, nou pou kapab al partaze pour ki nou Komite Finans i vin ankor pli for e donk, nou a vwar nou dan en pozisyon pli for ankor pou nou kapab lager e konbat kont koripsyon dan nou pei Sesel.  Avek sa, mon a dir tou bann Manm, mon a remersye bann Manm davans pou zot sipor e byensir mon a demann zot tou pou lev zot lanmen anler e vot pou sa Mosyon.  Mersi Mr Deputy.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon lo sa Mosyon ki pe demande ki Komite Finans e Kont Piblik i form parti AFROPAC. Tou bann Manm ki anfaver lev zot lanmen?  Inanim, Mosyon in ganny aprouve.  Avek sa nou ava pran en break e nou a rezwenn 2er apremidi.

 

(LUNCH)

MR DEPUTY SPEAKER

Bon, bonn apre midi tou Manm Onorab e nou a kontinnyen avek nou Order Paper e nou annan en lot Mosyon ki pou ganny prezante par Onorab Sultane Jacqueline, Manm Elekte pou Port Glaud.  E parey zot vwar, nou’n fer sorti en Revised Order Paper, pou pran kont en amannman ki Onorab Jacqueline ti’n soumet konsernan son Mosyon.  E mon ava envit Onorab Jacqueline pou prezant son Mosyon.

 

HON SULTANE JACQUELINE

Mersi Deputy Speaker.  Deputy Speaker, Mosyon pe demande ki Gouvernman i rod meyer fason pou ankouraz viziter pou enterakte avek dimoun dan lakominote, me dekouraz bann harassment ki zot bezwen sibir avek serten manm piblik ki iresponsab.

Mr Deputy Speaker, tou Seselwa i konsyan ki tourizm i pilye nou lekonomi.  I nou ganny-pen, ki permet nou pei ganny en reveni pou aste bokou komodite aletranze ki nou depan lo la pou viv e kontinnyen devlope.  Alor, nou Lendistri Tourizm nou bezwen proteze e sofgarde a tou pri.  Nou konsyan plis ki zanmen, ki sanzman ki pe arive dan tou Sekter nou devlopman lo en nivo global, ki lasante, ledikasyon, lozman dan lafason fer bizines, dan konteks marse lib, i pe demann sakenn de nou pou revwar fason ki nou ti abitye viv e nou nasyon Seselwa Mr Deputy Speaker, in fini pran sa an kont ki nou napa en lot swa pou nou bouz de lavan, pou pa ganny kit deryer.  Sa bann challenges koze par sanzman pe fer sakenn de nou sanz nou bann labitid e adapte nou.  Pou garanti nou progre e devlopman personnel e osi progre dan devlopman nou pei.

I dan sa menm loptik Mr Deputy Speaker, ki mon Mosyon ozordi, pe demann Gouvernman pou rod meyer fason pou ankouraz viziter ki sorti lwen.  I annan ki fer bokou sakrifis pou anmas zot larzan, pou vin pas zot vakans, ou senpleman, vin vizit nou zoli pti pei Sesel pou enterakte avek dimoun dan lakominote.  Me dekouraz bann harassments ki zot bezwen sibir avek serten manm piblik, ankor enn fwa, ki byen iresponsab.

Mon distrik Port Glaud Mr Deputy Speaker, parmi lezot distrik i enn, zot a dakor ek mwan, parmi bann pli zoli distrik dan Sesel.  Kot i renonmen pou son zoli lans, trankilite, lanmar e lespes mangliye, bann sit eritaz, sit latraksyon touristik.  Ros Lepa, Mission Lodge, Venn’s Town, Waterfall, Mare aux Cochons, kot en gran parti son lanvironman i tonm dan Park Rezerv, i atrakte bokou viziter.  Bokou sa bann viziter i pran plezir pou dekouver sa bann landrwa ki pa zanmen aret emervey zot apye.

La, zot an kontak avek dimoun dan lakominote kot zot enterakte.  Nou vwar ki bokou touris i reste dan bann Self Catering Apartments, oubyen Guest House konmela.  Zot al fer zot shopping dan distrik e annan plis liberte pou fofile a zot prop ez dan lakominote.  Nou Seselwa, i ankor annan sa charm akeyan e friendly.

Ou vwar touris pe tir portre dan en pti zarden fler obor lakaz, avek bann zabitan dan tou zot senplisite se zot, lo semen, obor lanmer e menm enjoy zot company pou al fer en pti vizit dan bato, dan vwazinaz e nature trails.

Avek sa tandans Mr Deputy Speaker, bokou dimoun pe vwar en loportinite pou fer en pti biznes parey zot dir, en pti leve debrouye.  Ou komans vwar pti latab pe vann koko, oubyen fri lokal ki daryer nenport ki i kapab aste.  Enn i komanse e lezot ki vwar son benefis i osi montre lentere.  Me bokou ki pe montre lentere pou lans zot dan en tel pti biznes par pas atraver prosedir normal pa pe kapab fer li akoz zot rankontre bokou difikilte.

I annan en demann pou fri e juice lokal.  Touris pe peye pou en delo koko rouz, bann pti snacks tradisyonnel parey nouga e menm serten, i oule gout manze tradisyonnel ki ganny kwi dan en lakwizin, me pa dan en Restoran, Lotel oubyen take away.

Pou fer nouga, fri chips, en bon kari zourit, bernik, kat kat bannann pa bezwen en lakwizin spesyal.  En lakwizin apar, set kastrol diferan ki ou pe servi parey lasante, Food Act pe demande.  I vre ki i bezwen en bon standar lizyenn, me sa bann pti biznes parey, pa bezwen gran, gran teknolozi Mr Deputy Speaker.  Dan en pti lakwizin an fey e dan sa lepok ki nou pe viv ladan, en pti gas burner pou pli enteresan.  Fodre pa nou bliye, ki bann dimoun lontan ki ti annan lespri biznes ti komans koumsanmenm.  Vann gato bannann, galet, sikdorz dan zot lanmal obor semen.

Mr Deputy Speaker, annou ganny enspire par sa gran biznesmenn Takamaka ki ti komans par en pti aktivite inovativ.  Griy pwason ki i ti lapes pou prepar dezennen e fer bann viziter manze.  I ti kapab sony son fanmiy e osi save pou li vin sa ki i ete ozordi.

Mr Deputy Speaker, kimannyer nou pou fer sa arive si nou pa antisip sanzman dan lafason panse.  Lafason ki nou ankouraz fer bann tel pti biznes.  Revwar kriter e standar ki nou etabli pou donn permi sa bann pti aktivite ekonomik ki permet nou zabitan ganny en reveni olye al lo Welfare.

I annan en tandans ki touris pa depans bokou letan zot vin pas zot sezour Sesel apard zot akomodasyon lotel, manze e transpor.  Sa bann aktivite ki pou ankouraz zot pou enterakte ek bann dimoun dan lakominote, pou sirman fer zot depans en pti pe plis.  Anretour nou zabitan a osi vin pli konsyan rezon ki nou bezwen prezerv nou Lendistri Tourizm akoz benefis direk ki zot pe gannyen.  Sa pti larzan, pou sorti direk kot sa touris.

SENPA i la pou zwe son rol dan donn bon gidans e anrezistre sa bann pti biznes avek tou bann benefis ki ale avek.  Training, kimannyer pou run e manage zot pti cottage industry, customer service, service delivery, skills ek konesans ki zot bezwen.  Sa pti loan ki zot pran avek SBFA, ou lezot Labank Komersyal Mr Deputy Speaker, i vreman pa permet zot soutenir zot pti biznes avek profi ki zot fer letan zot in tir pou repey sa loan. Ki byen vitman zot bezwen abandonnen par ler avek bokou det.

Nou tou ki voyaze, oubyen ki annan konesans lo lafason ki lekonomi parey Moris, Singapore, Malezi i kontinnyen thrive. Se lafason ki zot ankouraz pti biznes, i vin parey en moter pou zot lekonomi.  Sa bann pti biznes ki plitar i vin bann mwayen antrepriz, i kree lanplwa.  I kree larises pou pei e i elev standar lavi en nasyon.  Nou kapab koman en pti leta pou pran bann legzanp e bon nide ki adapte avek konteks avek bann tel pei pou ed nou dan sa nouvo linisyativ e louvertir fer pti biznes dan lakominote.  Ki mon konvenki i neseser e nou bezwen ankouraze.

Nou bezwen annan bon Polisi e prosedir pou gid e anrezistre bann ki serye.  ki pare pou asiste lantrennman ki a permet zot kominik byen avek nou bann viziter e asir en bon service delivery.  Sa bann dimoun ki target sa pti market avek bann touris, i souvandfwa bann retrete, bann manman tousel, bann ki pa kapab kit en manm fanmiy tousel, bann ki annan lespri debrouryer pou fer 2 bout zwenn, pou amelyor zot lavi.

E byensir Mr Deputy Speaker, i annan lezot ki vwar sa pti louvertir, zot enterese e zot komans antre dan sa bann pti biznes.  Tro souvan nou dekouraze e touy en bon linisyativ akoz move konportman enn de ki sali repitasyon e kree move zimaz.  Me pa vreman mezire an konparezon avek sa lakantite sikse ki nou fer.

En bon Polisi e bann posedir byen etabli i devret dekouraz bann ki malonnet, ki oule larzan vitman e fer tou trik pou vol bann viziter.  Si ou pe handle manze, byensir, i bezwen annan en standar lizyenn ki bezwen ganny obzerve.  Tou dimoun ki annan bon lentansyon, i devret annan sans an tenan kont ki personn pa par lao Lalwa.  Mon ti a kontan ki en tel linisyativ Mr Deputy Speaker, i ganny konsidere akoz zabitan Port Glaud pou sezi sa loportinite e benefisye.

Minis pou Tourizm, Msye St. Ange in komans sansibiliz tou distrik lo rol e lenportans pou promouvwar community-based tourism. Sa, in osi ganny ekod e ankouraze par Msye Franco Francis, Chairman SCCI letan i ti pe koz avek zournalis Zedi pase lo televizyon.  Alor, sa entraksyon ki mon pe koz lo la dan sa Mosyon, ki mon bann kanmarad pou debat lo la, ki mon prezante ozordi, i pou komans prepar nou zabitan dan nou kominote.  Pou li lwe en lasanm en viziter ki eksprim dezir pou reste e viv ansanm avek li pou pas son sezour Sesel.  Sa konsept pti biznes touris ki nou apel habitant chez l’habitat, i pe vin en trend dan lemonn antye e Sesel pa kapab mank sa loportinite.

Mr Deputy Speaker, parey Prezidan Michel ti fer resorti dan son Diskour pandan nou Lazournen Nasyonal Merkredi pase, ki Sesel i en pei dinamik.  Nou pe devlop vitman avek nouvo challenges, nou bezwen annan plis pti biznes pour ki nou lekonomi i kontinnyen grandi, i ti dir.  Mersi Mr Deputy Speaker.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon Mosyon in ganny prezante, okenn manm ki segonde.  Onorab Payet-Marie.  Request.

 

HON MARIA PAYET-MARIE

Mersi Mr Deputy.  Mon oule segonn Mosyon.

 

MR DEPUTY SPEAKER

E oule dir 2 mo?

 

HON MARIA PAYET-MARIE

Wi, e mon ti a kontan entervenir lo la.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Ale, proceed.

 

HON MARIA PAYET-MARIE

Mersi. Mr Deputy Speaker, Sesel i en pti leta zil ki malgre resours limite pe fer ase byen e kapab fer pli byen pou kontinnyen agrandir e travay plis ankor anver devlopman soutenab dan Sekter Tourizm.  Sekter Tourizm Mr Deputy Speaker, i sa Sekter ki osi pilye prensipal nou lekonomi e ki en Sekter ki devret a tou pri ganny prezerve par nou tou.  Apre tou, Lendistri Tourizm i sa Lendistri pou tou Seselwa.

Mr Deputy Speaker, rezon prensipal akoz mon’n enterveni lo sa Mosyon, se akoz mon krwar ki menm si nou pei i enn ki pti, nou annan bokou, bokou Mr Deputy Speaker ki tou dimoun, tou Seselwa i kapab fer e alafen dizour ankouraz plis viziter dan nou pei.

Menm si nou pe fer ase byen parey mon’n refer sorti pli boner, menm si IMF dan Konferans Depres boner lannen pase ti felisit lekonomi Sesel an sa ki konsern logmantasyon touris isi Sesel.  Zot ti toudmenm fer resorti ki Sesel i devret fer plis an sa ki konsern diversifikasyon bann aktivite ki nou ofer viziter e osi pou kapab fer plis pou reste an konpetisyon avek lezot pti leta zil parey nou menm.

Lot rezon akoz mon pe entervenir lo sa Mosyon Mr Deputy Speaker, se ki menm si nou pe demann Gouvernman pou rod meyer fason pou ankouraz viziter pou enterakte avek dimoun dan nou kominote.  Mon pa krwar ki sa pou fer en sans si dimoun dan nou kominote pa kre sa bon lanvironnman, sa bon fason fer pou fer sa materyalize.

Mr Deputy Speaker, koman en ansyen travayer Minister Tourizm e plitar Seychelles Tourism Board, mon’n aprann bokou lo lenportans e devlopman Sekter Tourizm vizavi nou lekonomi e mon’n osi ganny sans pou enterakte avek plizyer touris osi byen ki bann zournalis ki’n vin kouver bann diferan aktivite ki swa Minister, oubyen STB ti organize sa letan.  Kot mon’n ganny sans konpran pli byen kwa ki zot apresye, par egzanp nou bann zoli lans e nou peizaz e mon’n osi konpran kwa ki zot ekspekte vwar ou dekouver anplis.  Par egzanp, ganny plis sans pou partisipe ou enterakte avek Seselwa dan lakominote e dekouver plis kimannyer Seselwa i viv.  E osi konn plis lo nou leritaz kilitirel.

Baze lo sa ki mon’n fer resorti Mr Deputy Speaker, mon ti vwar li neseser e enportan pou swazir topik lenportans tourizm kiltirel e community-based tourism dan Sesel pou mon dissertation anba progranm zenn dirizan.  Mon resers lo sa topik in fer mwan konpran ki menm si nou en pei tropikal, en pei stab politikman e kot viziter i anpese nou, mon’n toudmenm atraver bann diferan interview ki mon’n fer pou mon dissertation avek bann viziter, Seselwa ordiner ou menm bann Seselwa ki annan bann pti biznes touristik e osi serten profesyonnel dan sa Lendistri ganny zot pwennvi.  En pwennvi pli enportan ki mon’n retire atraver sa se touris pa vin Sesel zis pou apresye nou zoli lans e nou peizaz.  Me zot osi vin Sesel pou zwenn e enterakte avek Seselwa.

Mon resers in osi fer mwan realize ki menm si nou lekonomi i fondamantalman for, Sesel i devret vin proaktiv pou nou kapab sirmont ansanm bann defi mondyal e osi enportan pou servi bann aki, assets ki nou annan koman en destinasyon touristik e kiltirel.  Nou bezwen pran ownership nou Lendistri Tourizm.  Nou bezwen relev nou Lendistri.  Avek en forecast 77milyon touris ki’n vizit e ankor pe vizit rezyon Lafrik disi 2020 e avek plis ki 950 plis touris ki vizit lemonn antye.  WTO in fer resorti ki zanmen dan listwar ki zot in rikord sa kantite touris ki an kontak direk avek divers varyete ras e kiltir ki lemonn i ofer.

Mr Deputy Speaker, i devret en lankourazman pou lekonomi nou pei, akoz sa Lendistri i enn ki reste konpetitiv e pe kontinnyelman agrandi.  Mon vwar li enportan alors e anmenmtan ki diversifikasyon aktivite ki nou ofer nou bann touris i lo baz e lo community-based tourism i ganny revwar.  E kot rol e responsabilite Gouvernman e lezot partner kle i a vin an jeu.

Rol Gouvernman alors Mr Deputy Speaker, se ki Gouvernman i la pou asire ki Sesel i reste en destinasyon an sekirite, en destinasyon ideal pou son pep osi byen ki bann viziter ki vin vizit senou.  E sa osi i anmenn plis lenvestisman pou nou pei.  Gouvernman i osi zwe en rol kle an sa ki konsern devlopman e promosyon nou Lendistri Tourizm.  Me avek lemerzans en lekonomi liberalize swivi par en tranzisyon la demokrasi miltiparti, rol Gouvernman in sanze pou vin plito en fasilitater e dela kre sa lanvironnman ideal pou permet Sekter Prive pou diriz nou pei aver krwasans ekonomik.  E avek plis lenportans ki nou a donn cultural-based tourism, benefis pou byensir plis reveni, plis lanplwa e kot lezot Sekter osi tel ki lagrikiltir, lapes e arizanal zot ava osi benefisye.

Mr Deputy Speaker, dezyenm konponan dan sa Mosyon pe demande ki nou dekouraz senrten aksyon iresponsab par senrten manm piblik.  Mr Deputy Speaker, tou sa ki mon’n koz lo la an sa ki konsern devlopman e diversifikasyon dan Sekter Tourizm i pa pou fer en sans ki serten nou i kontinnyen pran lapros iresponsab.  I pa pran bokou Mr Deputy Speaker, pou sali nou repitasyon, oubyen dekouraz nou bann viziter pou retourn Sesel si apre ki in byen plan pou vin pas en bon sezour isi, pou relakse lo nou bann zoli lans e enterakte, dekouver nou kiltir, nou kominote, nou dimoun.  I vwar li ganny vole son bag maryaz, tou son bizou, son camera oubyen son mobile. I pa byen ki apre en touris i vwar li ganny rip off son larzan pou aste en koko tann R50, oubyen i bezwen pey en taxi R500 ou plis, sorti Victoria pou al Erport.  I pa byen pou en touris ki anvi vin dekouver nou prodwi lokal pou ganny vann en ver juice enporte dan plas en bon ver juice lokal.  Oubyen ganny vann en pwason ki pa’n byen griye.  I pa gou pou vann en touris en prowi ki sipoze made in Seychelles, me ki sorti Malaysia par egzanp.  E i pa byen pou en Lazans pran en touris, fer li dekouver Sesel par kit li dan en bis air con dan plas fer li debarke e dekouver plis nou kiltir e nou kominote.  Tou sa pa fer dibyen nou Lendistri Tourizm parey Minis ti fer resort pli boner.

Mon dir sa Mr Deputy Speaker, akoz menm avek tou zefor e sipor ki Gouvernman pe mete e ofer bann ki anvi fer zot pti biznes, i annan serten parmi nou ki swazir pou reste iresponsab e akoz sa ede pou ferm laport bann ki serye.  I enportan Mr Deputy Speaker, sepandan, pou fer remarke ki i annan bokou nou Seselwa ki touzour reste responsab e serye e anvi bouz devan.  Zot met tou zot zefor e fer tou sa ki zot fer avek leker ek pasyon e ofer en bon servis zot kliyan, nou kliyan.  Ki swa en touris, osi byen ki en Seselwa.  Sa bann dimoun responsab dan nou sosyete, i enportan ki zot ganny tou sipor e lankourazman neseser pou zot kapab debrouye pou byennet zot fanmiy, nou pei, nou kominote.

Permet mwan Mr Deputy Speaker, pou a sa staz dan mon lentervansyon pou met devan serten sizesyon e rekomandasyon ki a ede anver demann Mosyon an diskisyon.  Par egzanp, ki sa award distrik kiltirel i ganny revwar pou ankouraz plis partisipasyon lakominote e an rezilta sa, promouvwar plis sa laspe community-based tourism.

Mon krwar mon Mr Deputy Speaker, ki sa award pa devret responsabilite zis MNA, DA oubyen Minister Tourizm ek Kiltir, me osi lezot dimoun dan distrik ki annan keksoz pou ofer.  Ki swa konesans ou lekspertiz, ou menm en sipor finansyel.  Nou bezwen komans somewhere. Ki i annan latelye oubyen bann pti workshop par egzanp par Minister Lasante, Resours Natirel, Tourizm ek Kiltir, SENPA eksetera, pou byen kadre bann ki enterese.  Petet ankouraz zot pou fer en pti kontribisyon anyel zis pou ede anver bon kontrol sa pti biznes.  Oubyen menm annan en sistenm anrezistreman, par egzanp etabli en sistenm kad pou diferan kategori sa bann pti biznes zis pou asir ankor en bon nivo kontrol.  Ki Minister konsernen i ranforsi rol e osi pourvwar ki Tourism Police i annan.

Mon krwar Mr Deputy Speaker, ki avek plis training, plis fasilite e plis resours pou nou bann Tourism Police, zot a perform pli byen e ganny pli byen ganny respekte egalman dan nou kominote.  Mon a osi sizere ki bann Lazans Touris i ganny ankouraze pou diversifye zot aktivite ki zot anmenn kliyan, par fer tour dan lakominote e dekouver plis fason viv nou Seselwa.  Kot plis promosyon e marketing lo bann website, brochure e lezot format ladvertisman, i a osi met lenportans lo sa size community-based tourism.

Kot biro statistik i konsidere met en kestyonner pou bann touris ki debark, ou pe kit Sesel lo sa size community-based tourism e ki zot pwennvi ava sirman ede anver pli bon stratezi e osi promosyon lo sa size.  E finalman, mon a osi demann tou bann ki enterese pou komans en pti biznes dan kominote e ki pa neseserman annan en license ki zot pran tou sa seryezman.  Akoz menm si nou pe koz lo lekonomi enformel, i enportan pou fer resorti ki i neseser pou annan senrten kontrol pou asir en bon nivo servis e prodwi ki ganny ofer a nou viziter alafen dizour.

Mr Deputy Speaker, menm si Sesel pe fer byen dan Sekter Tourizm, menm si tourizm i annan en lenpakt enportan dan nou lekonomi, menm si i annan pa mal loportinite pou promouvwar nou leritaz kilitirel, nou kiltir Seselwa eksetera, nou devret touzour etre proaktiv e fer ki Sesel pa a zis ganny vwar koman en destinasyon tropikal.  Me osi ganny vwar koman en destinasyon tropikal e kiltirel.

Pou konklir Mr Deputy Speaker, mon swete ki Gouvernman e lezot partner kle i pran an konsiderasyon bann sizesyon ou rekomandasyon ki nou pe met devan ozordi.  E pou sa serten group ki pa pe realiz lenportans pou etre responsab pou seryezman reflesir konsekans zot aksyon.  In plis ki ler pou nou travay byen e responsab.  Apretou tou sa ki nou fer mal, i annan rezilta negativ, me parkont sa ki nou fer byen avek leker ek pasyon, i sirman anmenn rezilta pozitiv e benefisye ou, mwan, nou pei e nou kominote.  Lendistri Tourizm i nou Lendistri alors annou fer tou pou prezerv li.  Mersi Mr Deputy Speaker.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Esther.

 

HON NATASHIA ESTHER

Mersi Mr Deputy Speaker.  Mr Deputy Speaker, Mosyon prezante par mon Koleg Onorab Jacqueline apremidi, i diriz mwan direk lo mon zil Praslin.  Ler nou koz lo tourism nou pa kapab pa mansyonn Praslin.  En zil ki’n san dout ganny beni avek bann asset presye e ki atrakte plizyer viziter otour lemonn.  Praslin, i ofer son viziter plizyer  labote son zil.  En zil lorizin Coco de Mer e Kato Nwanr.  Bann ki pasyonnen par lanatir, i kapab rann en vizit Valle de Mai ou Fond Ferdinand, Curieuse e Marine Park, kot zot dekour e apresye plizyer lespes andemik.  Anse Lazio e Anse Georgette, 2 lans byen renonmen parmi viziter e ki souvandfwa ganny vote parmi bann lans pli zoli e prop o monn, i ofer son viziter en latmosfer tropikal kot viziter i senpleman detann lo sa 2 lans e obliy traka e tapaz zot prop pei.

Avek Polisi Tourism ki anplas, kot Seselwa i ganny ankouraze pou antre dan biznes touris e loportinite ki egziste pou envestir dan bann biznes touristik.  Praslin i retrouv li avek 125 letablisman touristik.  Standar sa bann letablisman, i varye parey 2 Lotel 5 zetwal ensi ki plizyer pti Guest House. Avek bi pou devlop zil Praslin plis dan domenn touristik, zabitan Praslin menm e lezot envestiser pe sezi loportinite pou inisye e materyaliz bann proze touristik.  Resaman Praslin Museum ti ouver son laport avek en koleksyon bann lobze tradisyonnel, en plantasyon plant andemik.  Sa propriyete prive in osi esey kree bann aktivite kot viziter i kapab lokalman angaz zot ladan.

Mr Deputy, Mosyon i anmenn mwan presizaman Cote D’or, Praslin.  En sou distrik Baie St. Anne, en landrwa kot i annan en gran konsantrasyon letablisman e aktivite touristik.  Lavi plizyer biznesmenn dan Praslin, i konsantre lo reveni ki zot gannyen atraver bann servis akomodasyon, restoran, bann bato lwazir, lapes e plizyer lezot aktivite ekonomik.  Sa sou distrik ti komans devlope avek bann pti Lotel e Restoran e ozordi nou vwar ki bokou plis letablisman touristik in ouver dan sa landrwa lo en nivo pli eleve.

Par mon lobzervasyon dan rezyon Kot D’or e plizyer lezot landrwa lo Praslin, i remarkab ki i annan en logmantasyon dan lakantite dimoun ordiner ki pe met en pti latab obor semen pou vann ki swa fri, ou koko.  Souvandfwa ler mon pase ou kapab vwar touris menm pe fer letour latab pou aste sa bann prodwi.  Sa i montre Mr Deputy, ki i annan sa group touris ki enterese pou li vin bwar sa delo koko, ou manz en fri lokal lanmenm avek bann zabitan.

Anplis, nou annan plizyer lezot pti biznes dan distrik ki pe esper loportinite annan en pti kios touristik ki i a kapab vann son pti prodwi.  Nou osi konnen ki sa bann aktivite i bann aktivite enformel kot sa bann dimoun pa neseserman pe fer li byen, prodwi i parfwa pa reprezantab.

Mon senserman krwar ki bann aktivite parey, i merit ganny ankouraz me lo kontrol e lo en standar apropriye.  I osi enportan note, ki letan nou pe adres sa, ki nou gard antet ki nou pa touy sa biznes ki li i annord e tou son prosedir e pe fer son kontribisyon Tax.  Bann aktivite parey si i ganny fer byen, i pa zis anmenn en revenir pou vander me i osi kree lanplwa e ede redwir depandans lo byennet sosyal.

Cote D’or i osi ganny vwar koman sa landrwa ideal, kot Pralinwaz i demontre son charm, kot zot enterakte avek plizyer nasonalite etranze ki vizit sa landrwa.  Ki swa pou en servis, ouswa senpleman en pti konversasyon amikal.  Par sa bann tel enteraksyon, touris koman Seselwa i aprann bokou.  Lesanz lenformasyon lo sak pei e kiltir i ganny partaze, lanmitye i ganny devlope, diferan langaz i ganny aprann e par grander lanmitye ki’n ganny kree, Seselwa osi i ganny sans pou al vizit pei sa zanmi etranze.

Tou sa si i ganny fer byen, napa nanryen mal avek.  Me danze se ler bann ki iresponsab i komans menas nou bann viziter.

Mr Deputy, avek frazilite nou Lendistri Touris, Cote D’or pa en leksepsyon an sa ki konsern bann pratik malonnet anver nou bann viziter.  A plizyer repriz ki’n ganny raporte bann lensidan malonnet kot touris pe ganny sifoke pou aste serten prodwi ki zot pa anvi.  Touris i pey zot larzan pou ganny anmennen ekskirsyon, me swa met bato pa turn up, swa zot pa ganny dezennen ki sipoze ganny prepare, swa zot ganny kite lo zil.

Touris i ganny vole zot bann posesyon personnel lo lans, touris pa ganny valer pou zot larzan akoz sa bann prodwi pa lo standar.  E par konsekans, sa bann move pratik, repitasyon nou zil, nou pei i ganny sali enternasyonnalman.  Sa i fer nou travay pli dir dan promosyon Sesel koman en friendly e safe destination.  Fodre note a sa pwen ki konpetisyon dan Lendistri Touris pe vin deplizanpli pli difisil, sirtou bann pei tropikal ki annan menm karakteristik parey nou, parey lans, lanmer pou ofer viziter.  Ozordi Fiji, Maldives, pou nonm enn de pe market preski menm asset ki nou.  Zot lans, zot lanmer.

Mr Deputy, Cote D’or i reste sa landrwa santral kot bokou i kapab ganny fer pou ankouraz partisipasyon e enteraksyon Seselwa e etranze.  Cote D’or i sa landrwa ideal kot konsep en open bazar i kapab ganny materyalize.  Plizyer pti biznes i kapab sezi sa sans pou display zot prodwi e anmenmtan ganny en reveni atraver bann lavant.  Sa bazar ki kapab ganny fer en fwa par mwan, i ava osi kree sa loportinite kot kliyan i ava annan en landrwa pou depans son larzan.

Mr Deputy, loportinite devlopman Lendistri Touris anver bann pti biznes lo Praslin, i osi kapab vin atraver litilizasyon por lo Praslin.  Plizyer etranze i servi bato koman mwayen transpor pou vwayaz lo bann zil.  La mon osi propoze ki demars i ganny fer pou larg lanmen bann pti biznes pandan letan ki i annan sa gran mouvman touris, sirtou letan i annan cruise ship dan por.

Devlopman nou Lendistri Touris ansanm avek nou bann pti biznes, i pa non selman depan lo nou Gouvernman, me prive i annan en rol enportan pou zwe.  Bann Lotel par egzanp ki organiz zot cultural night i kapab pran sa linisyativ e envit bann pti biznes dan distrik pou vin partisip e vann zot bann prodwi pandan sa sware.  Sa i osi permet bann pti biznes pou demontre zot skills.

Mr Deputy, byento Praslin pou fetet dan enn son pli gran aktivite.  En food fiesta kot i pou rasanble non selman Seselwa, me etranze egalman.  Avek nide angaz nou bann viziter dan lakominote, Seselwa pou ganny sans partaz e demontre sekre zot lakwizin.  En levennman ki pou promot nou pei, spesifikman nou kiltir.

Alor dan lalit pou sofgard nou Lendistri Tourizm e dekouraz bann harassment ki nou bann viziter i sibir, mon propoze ki sa bann pti vander i ganny idantifye e at least anrezistre pou ki i ava annan en standar lo lafason ki zot operate e lo kalite prodwi ki pe ganny vann.  Ki basic training i ganny donnen avek bann pti vander pou pli byen mannye zot pti biznes e deservi zot kliyan.  Mon osi propoze ki en stasyon Tourism Police i ganny etablir dan zone Kot D’or pou ede mentenir lord ek lape e pou annan en prezans sekirite pli permanan dan sa landrwa ki nou viziter i a santi zot pli safe.

Mr Deputy, tou sa ki nou pe deliber lo la apremidi, i tre enportan pou lavenir Lendistri Tourizm ki pilye nou lekonomi e Sesel koman en pti leta zil.  Le moman ki en touris i ganny harass tou mayon dan sa lasenn i ganny menase.  Ki swa sa drayver taxi, sa operator bato, sa operator car hire, sa tour guide, sa enn ki pe vann son lasanm, Sesel antye i ganny touse.  Alor, i enportan ki sakenn i zwe son rol dan proteksyon nou Lendistri Tourizm.  Ki Sesel i kontinnyen reste sa landrwa attractive e en safe destination pou tou nou bann viziter.  Avek sa Mr Deputy Speaker, mon pou aport mon sipor anver sa Mosyon.  Mersi.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Samson.

 

HON DEREK SAMSON

Mersi Mr Deputy Speaker.  Sa Mosyon pe soulinny lenportans ki Sesel i atase avek premye sours son lekonomi e sa se Tourizm.  Mon ti a kontan fer 2 pwen prensipal selman lo sa Mosyon Mr Deputy.

Parey lamazorite Mosyon dan nou Lasanble, sa enn Mosyon pe ganny adrese a Gouvernman.  Mosyon i demann Gouvernman pou rod bann meyer fason pou ankouraz viziter, vedir nou bann touris pou enterakte avek nou bann dimoun dan lakominote vedir nou bann dimoun dan distrik.

Mr Deputy, Mosyon ti kapab osi demande ki Gouvernman i rod meyer fason pou ankouraz Seselwa limenm a son tour, pou enterakte plis avek nou bann viziter.  Whichever way ki nou kapab regard sa Mosyon bomaten, nou vwar ki Minis responsab pour Tourizm dan Lasanble bomaten, ti dir ki nou bezwen tou Seselwa pou defann nou Lendistri Tourizm e i ti osi dir ki son Minister pe ankouraz Seselwa pou antre dan biznes tourizm e ed sa Lendistri grandi.

Finalman Mr Deputy, nou vwar ki sa Mosyon i tourn otour nou nasyon Seselwa e touris ki vizit nou pei.  Si ou rapel byen Mr Deputy Speaker, dan mon repons pou Diskour Leta nou Nasyon sa lannen, mon ti dir e mon site, ‘avek lentansyon pou ogmant lakantite touris ki vizit nou pei, bokou i kapab ganny fer, par egzanp, diplomasi aktiv i komans isi menm dan nou pei, lo nou bann lans avek nou bann touris.  Vo mye fer bann bon konversasyon avek zot lo nou pei, olye vol zot, oubyen menas zot’, fen sitasyon.

An dizan sa e an ekoutan reality check lo sityasyon ki’n ganny prezante par loter Mosyon e bann lezot entervenan avan mwan, i ava anvi fer nou krwar ki, i plito dekourazan pou anmenn en tel Mosyon devan nou Lasanble.  Me non Mr Deputy, i annan sifizaman motivasyon e rezon pou nou siport en tel Mosyon.  Sirtou ler nou regard zistans ki nou pei in arive avek son devlopman.  E ler nou konsider larepons Minis bomaten lo bann kestyon ki in vin reponn.

Nou vwar ki Sesel in toultan atas bokou lenportans avek premye sours son lekonomi.  E Mosyon devan nou set apre midi, i plis ki valab e Gouvernman i devret enplimant son bann lobzektiv.

Menm si realite sityasyon i kapab paret dekourazan, nou pe senpleman regard zot koman bann defi, bann loportinite pou plis devlopman e progresyon dan sa Lendistri Tourizm.

Mr Deputy Speaker, en keksoz ki reste kler e vre dan sa sityasyon ki devan nou atraver sa Mosyon ozordi apre midi, se ki nou pe fer fas avek aktivite imen.  Nou pe relasyonn avek latitid dimoun bann endividi avek diferan personnalite ki trouve dan nou pei, oubyen ki vin vizit nou pei.  Erezman, pa nou tou ki pe vole, oubyen menas touris dan nou distrik.  Se zis en pti group dimoun ki pe abes nou pei e bokou parmi sa bann dimoun, se bann ki zot problenm i depas zot menm.

Bann ki depandan lo drog, e alor evantyelman, depandan lo vole e menas nenport ki.

Alor Mr Deputy, ki nou pou fer fas a sityasyon, eski i annan en solisyon?  Fas a sa sityasyon vol e menas anver nou bann touris, ki vreman i reste nou pou fer?  Si sa sityasyon pe enplik bann et imen Mr Deputy, alor solisyon i bezwen avek nou menm nou koman bann endividi, oubyen koman en kominote.

Apard ki ranforsi Lalwa e met plis Tourism Police Officers dan bann sit ki pli ganny frekante par touris, nou bezwen koz pli for avek latitid nou bann dimoun.  Si nou komans edik sirtou nou bann zanfan, pou vin bann premye Diplomat, oubyen Lanbasader Tourizm isi menm dan nou pei.  E ankouraz en meyer enteraksyon ant touris e nou kominote, nou travay pou enn ki bokou pli rantab e son rezilta pou repann pandan plizyer lannen a venir.

Parkont, mon pe sey mazinen, apard paran e teachers ki pou koz avek nou bann zanfan, lekel ki pou kapab fer nou bann adilt konpran lenportans fer lavi nou bann touris konfortab letan zot pe vizit nou kominote.

We need to start somewhere Mr Deputy.  Nou bezwen komans dan nou kominote menm, depi bor lanmer ziska dan lakanpanny.  Depi zanfan ziska paran, se la ki Gouvernman i devret komanse letan i pe devlop bann stratezi efektiv pou akonplir lobzektiv sa Mosyon apre midi.

Zisteman Mr Deputy, an 2006, distrik Anse Royale atraver Departman Kominoter ti re-etablir son Eco-Tourism Committee. En Komite ki ti annan koman manda pou enplimant bann lobzektiv ver devlopman, bann diferan fakter ki ti pou anmenn plis touris dan nou distrik e fer zot lavi pli eksitan e konfortab pandan zot vizit dan nou distrik.

Parmi plizyer proze ki nou ti inisye sa letan, en proze ki ozordi i ankor pe port fri, se proze Chez H’abitant ki loter Mosyon in pas lo la dan son prezantasyon.  Chez H’abitant, kot en lakour ordiner ki akeir viziter dan en lanvironnman otelye, zis parey en Lotel, me lo en nivo pli senp, me avek lospitalite.

Mr Deputy Speaker, i annan anviron 7 lakour Anse Royale ki pe ozordi pratik Chez H’abitant lo en nivo eleve e ki toulemwan pe resevwar kliyan.  Sa ki byen e enportan avek sa tel biznes anrelasyon avek Mosyon devan nou, se ki i prezant byensir, propriyeter sa bann lakour e zot fanmiy, plizyer sans enterakte avek zot bann kliyan, parey Mosyon pe demande ozordi apre midi.  Sa kliyan li anretour, i ganny li sans pou dekouver vre kiltir Seselwa la kot i ete, kot nou lakour, dan nou kominote.

Alor Mr Deputy Speaker, lapel i al ver STB e Departman Tourizm, ki zot fer li vin pli fasil pou nou bann sitwayen ganny permisyon pou angaz zot dan bann tel kalite biznes parey Chez H’abitant.  Parkont Mr Deputy Speaker, fodre nou osi realize ki bokou pe ganny fer pou permet nou pep apresye lenportans sa premye Lendistri dan nou pei, Tourizm.

Gouvernman i kapab fer otan me i reste a nou, pou pran loportinite a men e organiz nou latitid en fason ki touris i ava annan bokou zoli leksperyans pou poste lo internet ler zot pe fer revi lo zot vwayaz isi Sesel.

E wi Mr Deputy Speaker, nou Lasanble i rekonnet lenportans ki nou pei i atase avek premye sours nou lekonomi, sa se Tourizm.  E byensir Mr Deputy, mon pou vot anfaver sa Mosyon.  Mersi.

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Bristol.

 

HON ALDERIC BRISTOL

Mersi.  Bonn apre midi Mr Deputy e tou Koleg Onorab.

Mr Deputy, mon pou entervenir lo Mosyon Onorab Jacqueline akoz mon santi e konpran gran lenportans sa Mosyon.  Ou konnen, sa nou Sesel, malgre i en zoli paradi me malerezman i en tre pti paradi.

Bondye in donn nou kalite anterm labote me pa kantite an term grander.  Malerezman Mr Deputy, sa zafer grander i pa toultan zwe dan nou faver.  Annefe, souvandfwa, i pa zwe ditou dan nou faver.  E enn bann area kot nou santi nou kwense se lespas pou fer biznes e kalite, kantite biznes ki en Seselwa i kapab antreprann, avek bi ganny son lavi avek.

Pou sey venture dan en gro biznes, i kapab poz en challenge akoz zisteman, avek nou pti grander e nou pti popilasyon, souvandfwa nou market i saturate e sirtou, dan lenstans kot i annan detrwa endividi ki pe pratik menm biznes.  De lot kote, nou bezwen realize ki pa tou sa ki anvi run en biznes ki annan le mwayen pou etablir enn ki gro, ou menm enn ki mwayen.  E nou konn tre byen ki se pa lide ki mank Seselwa.  Nou en pti Nasyon ki ranpli avek lide lo ki fason nou kapab onnetman fer pour nou survival e sonny nou fanmiy e kontribye dan devlopman nou pti pei.

Mr Deputy, de lot kote, nou annan en Lendistri tre prometan dan Sesel e sa se Lendistri Tourizm.  Parfwa, nou annan rezon pou krwar ki nou pa pe fer ase pou retir maximum benefits from sa Lendistri.  Se la kot mon vwar lenportans bann pti biznes, ki vann zot pti keksoz obor semen, vize ver bann touris me osi ver lezot Seselwa anzeneral.

Sa bann pti biznes i souvandfwa ganny vwar obor semen kot lakour sa bann endividi ou fanmiy ki pe pratik li.  Pa tou dimoun ki oule, ou ki kapab desann ban Bazar Victoria pou al vann zot prodwi pou plizyer bon rezon.  Annefe, i annan ki prefer vann zot prodwir lo en pli pti scale avek mwens depans e mwens presyon, kot zot lakour menm.  An fezan koumsa, sa fanmiy ou endividi pe ede soutenir zot fanmiy e anmenmtan, zot ofer touris en lot fasad nou pti pei.  Sa fasad nou kreolite.  Nou lavi toulezour ki sa menm touris pa pou zanmen kapab eksperyanse dan restoran, ou lasanm zot Lotel.

Mr Deputy, ou a reste etonnen ki kantite lenformasyon en touris i kapab gannyen lo nou pei, ler zot pas kot sa bann pti vander.  Se sa bann kalite enteraksyon ki sa bann touris i enjoy.  Se sa enn parmi le meyer fason ki touris i aprann bokou lo nou pei e ki fer zot apresye e tonm pli anmoure avek nou pti Sesel.  Sa bann pti vander, zot souvandfwa fer sa pti biznes an fanmiy e zot bann dimoun tre onnet e zantiy.  Mon konn sa tre byen akoz mon annan detrwa dan mon distrik tel parey Madanm Jane Jean laba anba dan Intendance.  La ou kapab asire ki prodwir ki sa kliyan pe aste i fresh, i prop e i izyenik me ki pli enportan ankor, zot pa bann prodwir ki’n ganny vole.  Sel pti setback se ki parfwa zot display area ti a kapab ganny organize en pti pe pli byen e la petet mon a rekomande ki Gouvernman i assess e sey rod en fason pou fasilit ou asiste sa bann dimoun, en pti landrwa pli konvenab, pour ki bann tel pti biznes i kapab operate lanmenm obor zot lakour, dan en latmosfer pli akeyan.

Sa i pli meyer fason pou anpese ki touris i ganny harass par bann ki vin harass zot e gat zot lazournen e trankilite lo lans, kot lanmenm ler, apre sa bann viziter i ganny vole zot propriyete personnel.

Fodre pa bliye ki sa bann dimoun ki vann obor semen ou obor zot lakour, se zot ki souvandfwa plant kot zot pou zot vann.  Apre, i annan prodwi ki zot aste e re-vann.  Par egzanp, mon ti aste en poban konfitir zanmalak semenn pase e fodre dir, ti tre goute.  Me pa sa fanmiy ki fer sa konfitir.  Se en lot madanm ki li i annan son license ki ti fer e depoz la pou vann.  La deswit, nou vwar kot en pti biznes pe ed en lot pti biznes pou survive.

Mon krwar ki bann tel pti aktivite ki ganny pratike byen, i merit ganny ankouraze.  Nou dimoun i devret kapab angaz li dan aktivite kot i santi li kapab debrouye dan en fason onnet, prop e izyenik.

Mr Deputy, deplizanpli, touris pe komans kit sa loto laba e fer bann pti tournen partou, partou dan distrik pou eksperyans nou lavi toulezour.  Sa touris ki nou dipen, i devret ganny ankouraze pou fer tel leksperyans me dan en fason byen e an sekirite.  Fodre nou mazinen ki en touris ki pas en move leksperyans se nou, i vin en black spot lo nou menm e lo nou pei.

Mr Deputy.  La prezan, avek sa pti vander, keksoz i kapab devlope e agrandir tou.  La kot mwan Takamaka, parey Onorab Jacqueline in mansyonnen, mon annan legzanp Mr Jean-Baptiste Hortere ki ti komans koman enn sa bann pti vander lo lans.  Get ozordi ki zistans in arive avek Chez Baptista.  I enn parmi bann success story dan sa zanr ki’n arive, sorti koman en pti vander e vin en successful businessman. E sa i kapab vin en lenspirasyon pou bann ki ti a oule grandir parey.

Mon sipor pou sa Mosyon, i osi vin dan konteks son lenportans ki i pou annan pou mon distrik.  Avek lentere pou konstrir ankor letablisman touristik dan Takamaka, sa i anmenn bon nouvel.  Nou pou vwar devlopman ki sa pou anmennen.  Nou pou vwar kreasyon plis louvraz pou bann dimoun ki travay dan Sekter Touris.  Nou pou vwar benefis pou bann ki anmenn prodwi avek valer azoute tel ki peser e planter e artis.  Nou osi riske vwar en logmantasyon dan bann pti vander onnet e prop ki rod zot lavi dan sa fason.

Mr Deputy, dan Takamaka nou annan dimoun avek en vast kalite artis, apard ki plante.  Se alor avek bi ankouraz plis sa enteraksyon ant touris ek Seselwa e osi pou ankouraz sa bann pti biznes ki mon’n met devan Gouvernman, 2 proze, notaman sa proze Small Business and Craft Centre lo sa morso later kot ansyen lekol primer ti sitie, pou legliz Katolik.  Sa proze ler i vin en realite pou non selman kree travay, me osi sant latraksyon kot viziter i kapab vwar first hand kot serten sa bann keksoz i ganny prodwir e sa i a ankouraz plis lenteraksyon antre zot e ava ankouraz sa bann viziter pou aste sa bann prodwi fini.

Anplis, i annan sa proze Public Cultural Beach Park Anse Marie Louise, ki nou Prezidan in deza vizite oparavan.  Sa proze pou osi annan sa konponan kot pti vander pou kapab vann zot prodwi dan bann lokasyon spesifikman konstrir pou sa.  Design in pare.  Sa ki pou konstrir li in pare pou fer li e la nou pe atann sa sipor final pou go ahead, tout an esperan ki avan Desanm, i ava’n fini ganny konplete.  Se bann tel diversifikasyon ki pou ede anmenn plis benefis pou nou dimoun e permet plis bann viziter pou kit konfor zot Lotel e entegre e melanze dan lakominote.  Nou bezwen kapab ofer plis ki zis nou soley, nou lans, nou lanmer e nou verdir.  Nou bezwen kapab retir maximum benefis dan en fason ki byen, ki entelizan e ki soutenab.  Nou bann pti dimoun i bezwen kapab benefisye zot osi.

Mr Deputy, avek sa 2 mo, mon anmenn mon sipor pou sa Mosyon.  Mersi.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Souris.

 

HON MIRENA SOURIS

Mersi Mr Deputy.  Bonn apre midi Mr Deputy.  Mr Deputy, Mosyon table par Onorab Jacqueline, i enn ki tre apropriye e relevan e i tre byen dan sa konteks ki Minis pou Tourizm e Kiltir ti dan Lasanble bomaten pou reponn kestyon relye ek tourizm.

Tourizm, koman enn parmi pilye nou lekonomi parey loter Mosyon in mansyonnen, i enportan e alor, sa Mosyon pe rod en lot fason oubyen mwayen pou fer nou bann viziter, non selman kapab depanse, me osi enterakte dan lakominote san lafreyer ganny harassment, an dot mo, feel at ease pou zot depans zot larzan, ouswa aste prodwi lokal.

Mr Deputy, Beau Vallon i enn sa landrwa kot nou vwar sa vreman byen, kot nou kree sa lanvironnman kot touris i enterakte avek nou bann dimoun lo nivo kominote, menm landrwa kot zot zwe domino, en pti pe dan Mare Anglaise.

Mr Deputy, Minis Tourizm in souvandfwa pronons son lekor lo mwayen pou promouvwar tourizm ek kiltir, tandis ki Prezidan Mchel, in toultan kontinnyen promouvwar sa kanpanny ‘Leve Debrouye.’

Mr Deputy, Mosyon devan nou Lasanble pou fer egzakteman sa.  Pe demande ki Gouvernman i rod meyer fason pou ankouraz viziter pou enterakte avek dimoun dan lakominote, me dekouraz bann harassment ki zot pe sibir avek serten manm piblik iresponsab.

Mr Deputy, touris kan zot ariv lo later Sesel, apard apresye nou labote, nou lanmer, egalman, zot osi merit annan sa posibilite pou enterakte plis dan bann vwazinaz, pou dekouver sa bann mervey kiltirel Seselwa.  E sa, i osi an referans ki Minis pour Tourizm ek Kiltir in mansyonnen bomaten.  Sa i fer mwan mazin sa 25 Artizan ki pe partisip dan Bazar Labrin, kot touris i ganny avek bann prodwi lokal.  Sa i al pli lwen, akoz atraver promouvwar kiltir o nivo lakominote, bann dimoun i anmenmtan anmenn en reveni finansyel kot zot lakour.

Mr Deputy, sa Mosyon pe tous 2 laspe.  Enn se kot pe promouvwar sa laspe enteraksyon viziter avek nou bann dimoun o nivo lakominote, me dan en lot kote, pe rod meyer fason pou dekouraz bann harassment ki bann viziter i sibir avek serten nou manm piblik iresponsab.

Mr Deputy, merit sa Mosyon i kler e Beau Vallon koman en distrik touristik e kot zabitan pe ‘Leve Debrouye,’ i vreman akey sa tel Mosyon.  Ler mon konstate ki serten nou bann zabitan pe fer egzakteman ki Mosyon pe demande.

De lot kote Mr Deputy, nou bezwen ogmant sa community policing, pou fer sir ki nou bann viziter i enterakte, kot nou konnen poudir i pa sibir okenn bann aksyon harassment.

Mr Deputy, ozordi dan Sesel, i annan bokou nou bann pti dimoun ki’n komans sa tel linisyativ.  Legzanp i la dan mon distrik kot ler nou pas obor lans Beau Vallon, nou vwar nou bann zabitan pe debrouye e anmenmtan, pe enterakte avek nou bann viziter.  Mon pou dir zot kontinnyen debrouye.

Dan en lot kote, sa Mosyon pe tous osi bann pti dimoun ki parey Mr Contoret dan leo e lezot ankor ki annan en lot fason pou fer viziter dekouver laspe nou pei.  A sa pwen, mon swe ki Minister konsernen i met resours a dispozisyon, pou ed sa bann dimoun devlop sa bann linisyativ en pti pe pli larz.

Sepandan Mr Deputy, mon konstate ki i annan ankor bokou nou bann dimoun ki annan sa lentere pou antreprann sa tel linisyativ, me parfwa pa konnen ki bor pou komanse.  Mon lapel avek sa bann endividi se pou pran kontak avek SENPA, parey loter Mosyon in deza fer mansyon akoz se li sa Lazans ki pou kapab asiste zot pou devlop zot lentere.  Minis in osi koz klerman lo sa size bomaten.

Mr Deputy, Mosyon pe demann Gouvernman rod en fason pou ankouraz viziter pou enterakte avek dimoun.  Dan sa konteks, mon ti a swete ki bann Lazans konsernen i fer zot prezans konte dan bann landrwa kot sa bann dimoun iresponsab i harass nou bann viziter.  Bann Tourism Police e menm bann manm piblik ki konsernen avek sa tel aksyon, i ede rod en mwayen ou solisyon efektiv pou met en stop avek sa bann aksyon ki anmenn en lefe negativ dan nou kominote.

Mr Deputy, dan en lot kote, mon pou kondann aksyon harassment ki serten nou bann viziter i sibir.  Wi Mr Deputy.  Serten sa bann harassment i souvandfwa enkli vol zot bann byen personnel, kot nou bann viziter parfwa i ganny ofer petet en koko, ouswa en delo koko e kan zot in fini bwar, zot ganny demande pou pey parfwa ant 10 a 20 Ero par serten manm piblik iresponsab.

Mr Deputy, i evidan ki zis Gouvernman tousel pa kapab aret sa bann dimoun iresponsab azir parey zot pe fer.  I demann en sinerzi diferan partner e petet menm medya i bezwen zwe en rol edikater.  Nou bezwen vwar mwayen pou dekouraz sa bann aksyon e pini bann ki merite.  Nou bezwen vwar en solisyon pou aret sa bann harassment.  Malgre i minim, son konsekans i grav lo nou pei e i afekte dan en fason negativ.

Mr Deputy, avek sa 2 pti mo, mon pou siport sa Mosyon.  Mersi.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Pierre.  Request.

 

HON DAVID PIERRE

Mersi Mr Deputy.  Mr Deputy mon pa pou vreman long akoz en kantite in ganny dir anrelasyon avek sa Mosyon ki devan nou.  Me selman letan mon get Mosyon, mon kontan sa laspe enteraksyon bann touris avek nou kominote.  Petet sa ki mon ti ava kontan dir se ki, Gouvernman i vin dan en fason vreman kler, anrelasyon avek son polisi vizavi sa size Chez L’habitant.

Mon krwar i en keksoz, i en lide ki vreman fantastik akoz i pou donn touris sa loportinite pou zot vreman antre dan bann lakour Seselwa, konpran pli byen nou kiltir, apresye pli byen nou labote e enterakte dan en fason pli for avek nou bann Seselwa.

Sa i anmenn en lot laspe pozitiv.  I donn sa touris sa loportinite pou li kapab depans en bon pe son larzan dan kominote.  E letan touris i depans dan kominote, sa larzan i al direkteman kot lafanmiy Seselwa.  Sa larzan i reste Sesel e sa larzan i ganny retournen dan lekonomi Sesel, sirtou dan the local economy.  Savedir dan sa kominote kot sa touris pe depanse.

Enn bann pli gro problenm Sesel, anrelasyon ek Lendistri Touris i se ki menm si nou ganny en kantite touris Sesel, par rapor avek grander nou popilasyon, nou konnen poudir bokou touris i al reste dan bann gran Lotel.  E bokou, laplipar sa bann gran Lotel i ganny owned par bann foreignersSo, sa touris i antre Sesel, i anmenn son larzan isi Sesel, me selman en gran proporsyon sa larzan i retourn aletranze akoz propriyeter sa bann Lotel i plito bann etranze.

So, letan en touris i depans dan kominote ek sa Seselwa, kot li, then, sa i annan sa masiv lavantaz ki sa larzan i reste Sesel.

Sa i anmenn nou lo en lot keksoz.  Lefe ki sa touris i dan sa kominote, sa i donn li sa loportinite depans plis sa larzan.  Parey bann entervenan avan mwan in dir;

1, i pe pey sa dimoun kot i pe reste;

2, i pe manz la kot sa dimoun dan kominote;

3, i pe fer letour, i pe aste en keksoz lokal ki pe ganny vann par en lot Seselwa dan en lot pti kwen sa distrik;

4, i pe mont pli o dan kominote, i pe fer en vizit kot en landrwa, kot en laferm kot dizon Port Glaud.  I al en kou kot waterfall, kot en Seselwa ankor i benefisye.

So, lefe ki sa touris i ganny plis loportinite pou depanse, sa i fer li depanse e sa i ogmant lakantite larzan ki en touris i depanse, oubyen ki ganny depanse par touris dan nou pei.  E sa i en keksoz ki Sesel i bezwen sey achieve. Nou bezwen ganny sa touris ki vin Sesel pou li depans so much, ki letan i retourn dan lakour kot li, napa en Dolar ki reste dan son pos.  In vin Sesel pou li depans X amount of money e Sesel i reisir fer li kapab depans sa X amount of money isi e i pa bezwen retourn avek en proporsyon sa amount dan lakour kot li.

En lot keksoz ki nou bezwen realize i se ki ozordi, Sesel pe vwar li dan en sitiyasyon kot pli gran pilye nou lekonomi ki tourism, pe montre en sinny serye, ki pe annan en labesman dan lakantite touris ki pe vin Sesel, sirtou anrelasyon avek nou bann marse tradisyonnel.  Mon kontan ki de lot kote, i annan bann marse ki pe agrandir, me i ti ava fer bokou plis sans pou nou lekonomi si pandan ki lezot marse pe agrandir, nou bann marse tradisyonnel swa pe reste stab, oubyen li osi i pe agrandir, malgre i pa ava agrandir par menm proporsyon.

Pou mwan, sa i trakasan.  Sa bes i trakasan akoz i pe tous en size ki tous tou Seselwa.  E sa se lakantite deviz ki potansyelman pe antre dan pei.  E nou pa bezwen nou tou ki la bann economist, oubyen nou pa bezwen en Einstein pou nou konnen ki dan sa lekonomi frazil ki nou annan, si touris pa vin Sesel e lakantite deviz ki antre dan pei i desann, then nou kapab vwar en presyon ganny mete lo nou Roupi, kot nou kapab vwar further devaliasyon of nou Roupi.  E further devaliasyon of nou Roupi i anmenn en problenm pour tou lakour Seselwa.  Pour tou fanmiy Seselwa.  Akoz i annan en lenpakt lo pri lavi.  I annan en lenpakt lo pri lavi e nou konnen deza, poudir bokou Seselwa pe vwar li difisil pou fer 2 bout zwenn e sa sityasyon pou agrav en sityasyon ki deza pir.

So, mon krwar poudir nou bezwen reveye koman en pei e vwar kwa ki nou bezwen fer, an prenan kont bann demann sa Mosyon, parmi sa solisyon pli global ki nou bezwen pran pou nou rezourd sa problenm ki nou pe komans fer fas avek.  E mon krwar poudir Gouvernman e Minister Tourism, i bezwen ekout nou lavwa lo sa size akoz nou pe koz bann keksoz ki fer sans.

Parey mon’n dir, nou pa kapab afford pou les sa arive e nou konnen poudir, donn touris sa loportinite pou reste dan nou kominote, pou melanz avek bann pti Seselwa dan nou kominote, i enn bann solisyon ki nou kapab aporte pou nou ganny zot pou depans plis e pou ogmant lakantite deviz ki antre dan pei.  Menm si i ava annan en bes dan lakantite touris, me selman nou kapab vwar en logmantasyon dan lakantite larzan ki sak touris i depanse.  E sa i a kapab kouver pou sa bes dan kantite touris limenm.

En lot keksoz ki enportan.  Sa i en lot loportinite pou plis pti biznes pour Seselwa.  E plis pti biznes pour Seselwa i translate dan pli gran economic empowerment of nou bann Seselwa.  E mon krwar poudir sa i devret en lobzektif Gouvernman.  Fer sir ki nou empower Seselwa ekonomikman as much as possible, partou kot zot ete e enn bann fason pou fer li se pou donn touris sa loportinite, sa posibilite pou antre dan nou distrik e enterakte e depanse e fer bann aktivite ekonomik dan nou kominote.

Now, lot parti sa Mosyon i annan pou fer avek the issue of harassment.  Nou konnen poudir napa nanryen ki kapab zistifye en latak, oubyen harassment lo bann etranze, lo bann viziter ki vin Sesel akoz parey bann entervenan avan mwan, son lenpakt i too much pou nou Lendistri.  I tro bokou pou nou lekonomi.  I tro bokou pou nou sosyete e sa i en sityasyon ki frazil e nou pa kapab afford pou les sa arive.  Mon dakor ki nou bezwen fer tou sa ki nou kapab pou dekouraz sa kalite practice e pou pa zis dekouraz, nou bezwen fer sir ki nou revwar bann Lalwa anplas.  Amande kot fodre amande, bann Lalwa ki annan pou fer avek sa size.  Amande kot fodre amande.  Me pa zis amande.  Nou bezwen osi vwar si bann Lalwa ki anplas pe ganny mete an aplikasyon dan lafason ki sa bann Lalwa i devret ganny met an aplikasyon.  Sa mon krwar i enn bann pli gran defi ki Sesel i fer fas avek.  Pa zis dan Sekter Tourism, me partou.  Nou bann Lalwa ki nou annan, souvandfwa i bann bon Lalwa, me selman, nou vwar poudir son laplikasyon i pa ganny fer dan lafason ki i devret ganny fer.  So, sa osi i devret en size ki nou devret revwar.

Be Mr Speaker.  En lot keksoz ki enportan se nou Lafors Lapolis akoz la nou pe koz:- si nou pe koz gran mouvman tourizm dan nou kominote, nou bezwen osi pe koz community policing ki lo standar.  Nou bezwen fer sir ki nou Lafors Lapolis i ganny profesyonnalize, i ganny edike, i ganny sansibilize, pou zot kapab fer sa travay lo sa nivo e lo sa standar.  So, i ava annan sa larmoni ant sa touris, oubyen sa bann touris, ant sa kominote e ant nou Lafors Lapolis.  Nou Lafors Lapolis pa devret ganny gete koman en lennmi dan nou kominote me plito koman en zanmi ki annan en travay spesifik ki ganny fer dan en fason vreman profesyonnel.

Mon dir sa Mr Deputy akoz zis weekend, mon pe mazin en sityasyon kot nou annan en kantite touris pe enterakte dan nou kominote e en sityasyon ki’n arive weekend dan distrik Port Glaud, i arive pandan ki nou annan en kantite touris dan sa kominote a sa moman.  Right? en senp bagar.  En senp bagar, Lapolis i ganny apele, tear gas i ganny tire, dimoun i ganny bate, dimoun i ganny ospitalize.  Zis mazinen poudir sa i pa ti pou en pretty scene dan en sitiyasyon kot nou annan en kantite touris dan nou kominote.

So, lo sa size wi.  Tou Seselwa i annan en rol pou li zwe.  Ok.  Nou bezwen koman en pei, kapab sansibiliz nou pep, edik nou zanfan, edik nou pep lo sa size.  Eksplik zot e fer zot konpran kimannyer nou devret pe behave, pe konport nou dan en sitiyasyon kot nou annan bokou touris ki pe enterakte dan nou kominote.  Me i egalman enportan pou nou vwar son lot kote e fer sir ki nou annan bann dimoun ki travay dan sa Industry, ki pe travay dan en fason ki pou anmenn lafyerte pou nou kominote, pou nou pei, pour ki sa touris ki’n vini, letan i ale, parey mon’n dir, i al pos sek akoz in depanse.  I al en touris ki happy.  I al en touris ki promot Sesel.  I al en touris ki rod dimoun pou vin Sesel e i al en touris ki anvi retourn Sesel ankor.

Avek sa Mr Deputy, mon ava dir ou mersi bokou.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Right of Reply, Onorab Jacqueline.

 

HON SULTANE JACQUELINE

Mersi Mr Deputy Speaker.  Mr Deputy Speaker, mon oule remersye tou bann entervenan lo sa Mosyon e atraver zot deliberasyon, zot in montre gran sipor, pour ki Gouvernman i rod bann fason, meyer fason pou ankouraz viziter pou enterakte avek dimoun dan lakominote e byensir ankouraz sa lespri pti biznes ki pou ed nou bann dimoun dan lakominote pou devlope.  E atraver bann deliberasyon, nou’n vwar ki nou konsyan ki tourizm i konsern tou dimoun me pa zis Gouvernman e pour sa linisyativ, sa linovasyon ki nou pe koz lo la pou fer pti biznes dan distrik, i demann bokou lo tou dimoun, espesyalman nou bann dimoun dan lakominote.

Nou’n osi konstate ki a tou pri, nou bezwen dekouraz sa bann harassment koze par enn de bann dimoun ki iresponsab akoz domaz e lenpakt ki i annan lo nou kominote.

Mr Deputy Speaker, atraver lentervansyon, nou vwar ki i annan nesesite pou nou pa zis koz lo linovasyon me pou nou antisip sanzman.  Savedir, nou bezwen pas a laksyon pou nou vreman rod bann fason kreativ pou nou diversifye bann aktivite tourizm dan distrik, parey in ganny resorti.

E pou nou fer keksoz ki pa al kont Lalwa.  Nou’n koz en pti pe lo Lalwa.  Serten entervenan in mansyonnen ki nou bezwen pe rod fason pou fer sa bann dimoun anrezistre koman bann pti biznesmenn pou nou annan kontrol e swivi.

Osi, nou’n koz mentenir kontrol e asir plis sekirite.  Nou’n koz Tourism Police oubyen community policing.  Nou vwar ki i enportan, me selman tou i depan lo komitman e responsabilite bann zabitan ki pou partisip dan sa pti biznes.

Nou vwar ki standar i enportan si nou oule fer konpetisyon avek lezot pei dan larezyon ki pe enplimant en tel linisyativ e Onorab Samson in osi fer nou vwar ki i kapab marse akoz dan son distrik i annan deza ki pe fer sa pti biznes.

E a sa pwen, mon ti a sizere ki nou osi annan en lofis.  En lofis kot nou kapab dan lakominote, si i annan okenn pti keksoz ki nou vwar i andomaz nou aktivite touristik, kot nou kapab fer en rapor e aksyon i vin vitman.  Ki ennler nou vwar bann aktivite ilegal i ganny fer, i pa fasil parler pou ganny Lapolis pou vin lo sa scene pou anmas bann levidans.  E pou al Ankour, touris i ganny letan al se zot, nanryen pa ganny fer.

E a sa staz, nou vwar ki nou napa lot swa me pou vin pli inovativ e kreativit, dan lafason ki nou pe promouvwar sa bann pti biznes.  Ankouraz partisipasyon e enteraksyon.  Nou bezwen sanzman e nou bezwen amelyorasyon.

Lafason ki nou fer biznes i bezwen sanze Mr Deputy Speaker.  Nou bezwen parey mon’n dir, pas a laksyon letan nou pe koz lo ease of doing business dan Sesel.  Donn nou bann pti biznesmenn en pli bon deal pou fer biznes.  Parey nou dir, nou bezwen larg lanmen nou bann dimoun, pou asire ki nou kontinnyen devlope me pa touy bann bon linisyativ e bann demars par bann pti biznes.

A sa staz, mon oule osi lans en lapel avek bann Minister konsernen, par egzanp Minister Lasante pou revwar Lalwa, Minister Tourizm ki pou promouvwar sa lide dan lakominote, avek lezot.  Minister MLUH ki’n deza vin fer en promes dan sa Lasanble, pou fer aksesib en landrwa apropriye dan distrik, sak distrik.  Pou met lenfrastriktir kot pou ganny lwe e zabitan ki annan lentere i kapab annan sa landrwa pou zot fer zot pti biznes.

E mon rekomande ki nou vwar en pti pe, letan sa lenfrastriktir in ganny met anplas, pri lokasyon pa vin tro egzorbitan, ki touy sa bann pti biznes an nesan.

E pou terminen Mr Deputy Speaker, mon ti a kontan ki nou donn sipor sa Mosyon, an tenan kont son lenportans, kot nou pa zis regard Seselwa pe debrouye, me nou vwar li plito en win-win situation, kot nou welcome nou bann touris, zot pas en bon sezour, zot anmenn bon piblisite pou Sesel akoz zot in viv dan sa kominote.  Zot in viv avek nou kiltir, nou senplisite me osi, Seselwa an retour i ganny en reveni e santi ki nou osi pe benefisye avek nou Lendistri Touris.

Mon demann tou mon bann Koleg, tou dimoun pou vot anfaver sa Mosyon.  Mersi Mr Deputy.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon.  Lo sa Mosyon nou pran en vot.  Tou bann ki anfaver, lev lanmen?  Okenn ki kont?  Mazorite in vot anfaver.  Mosyon in ganny aprouve.  Nou pou adjourn e nou ava rezwenn Mardi le 8 Zilyet.

 

(ADJOURNMENT)