::
Home » Questions » 2014 » Questions – Sitting of Tuesday 1st July, 2014

Questions – Sitting of Tuesday 1st July, 2014

Sitting of Tuesday 1st July, 2014

Questions for Oral Answer

 

To the Minister for Tourism & Culture, Mr. Alain St Ange


Q68.   Hon. Sultane Jacqueline – Member for Port Glaud

Eski Minis responsab pour Tourizm ek Kiltir i kapab enform sa Lasanble ki son Minister pe fer pou advise e soutenir bann dimoun ki oule antrepann en pti biznes dan domenn touristik ?

Q69.   Hon. Sylvianne Valmont – Proportionately elected Member

Anlinny avek plan promot konsept Ile Vanilles, eski Minis pour Kiltir ek Tourizm i kapab dir nou Lasanble ki son Minister pe fer pou ankouraz partisipasyon aktif bann artis avek artizan nou zil e ki bann benefis sa proze pou annan pou pei an zeneral?

Q70.   Hon. Derek Samson – Member for Anse Royale

Eski Minis responsab pour Tourizm ek Kiltir i kapab eksplik nou Lasanble ki son Minister pe anvizaze fer pou ankouraz plis lavant bann prodwi artistik prodwir lokalman avek bann touris ki vizit nou pei?

 

Q71.   Hon. Maria Payet-Marie – Proportionately Elected Member

Pour asire ki nou leritaz i kontinnyelman ganny prezerve, mentenir e promote, eski Minis responsab pour Tourizm ek Kiltir i kapab enform nou Lasanble ki son Minister pe fer, oubyen ki kalite progranm i annan anplas pour asir lentere e partisipasyon bann zenn Seselwa anver prezervasyon e promosyon nou leritaz kiltirel?

Q72.   Hon. Maria Payet-Marie – Proportionately Elected Member

Eski Minis responsab pour Tourizm ek Kiltir i kapab enform nou Lasanble ki pozisyon son Minister an sa ki konsern progranm Creative Industries e ki sipor son Minister pe gannyen pour materyaliz sa progranm?

Q73.   Hon. Galen Bresson – Member for Bel Ombre

Eski Minis responsab pour Tourizm ek Kiltir i kapab eksplik ek sa Lasanble akoz ki regilasyon ki anplas pour tou letablisman, aktivite ouswa dimoun ki pe servi lanmizik dan en fason komersyal, pey en license pa vin enn ki ganny anforsi ler itilizater ouswa letablisman i fer laplikasyon operasyon?

Q74.   Hon. Galen Bresson – Member for Bel Ombre

Akoz ki Minis responsab pour Tourizm ek Kiltir pa ankor eksplik ek tou operater e mizisyen lo sa tax incentive 125% kin ganny prononse par Minis Finans dan Bidze 2013 avek bi pou ankouraz itilizasyon mizisyen e group lokal plis dan bann letablisman lokal?

Q75.   Hon. Galen Bresson – Member for Bel Ombre

Eski Minis responsab pour Tourizm i kapab eksplik ek sa Lasanble kwa ki pe ganny fer pou ankouraz touris pou depans plis ler zot Sesel, avek bi pou ogmant yield direk ki lekonomi Sesel i kapab benefisye avek?

Q76.   Hon. Maria Payet-Marie – Proportionately Elected Member

Eski Minister responsab pour Tourizm ek Kiltir i kapab enform nou Lasanble ki pozisyon son Minister e petet ki sipor son Minister pe resevwar an sa ki konsern sekirite e netwayaz bann nature trails, ki en latraksyon pour touris osi byen ki Seselwa?