::
Home » Verbatim » Verbatim - Third Term 2012 » Friday 7th December, 2012

Friday 7th December, 2012

 

NATIONAL ASSEMBLY OF SEYCHELLES

Friday 7th December 2012

The Assembly met at 9am

National Anthem

Moment of Reflection

Mr Speaker in the Chair

 

 

MR SPEAKER

Bonzour tou Manm Lasanble Nayonal, bonzour Minis ek son delegasyon, bonzour tou bann ki pe ekout nou dan lakour.  Nou pe zwenn ozordi bomaten pou nou komans deba lo diskour Bidze e parey tradisyon nou komans avek le 2 leaders, e nou pou komans avek Leader Lopozisyon Onorab David Pierre.

 

HON DAVID PIERRE

Mersi Mr Speaker.  Bonzour Minis ek son delegasyon, bonzour tou Manm, e bonzour tou bann ki alekout.

Mr Speaker i en loner pou mwan koman Leader Lopozisyon dan Lasanble Nasyonal reponn a ladres lo Bidze pou lannen 2013 prezante par Minis Finans dan sa Lasanble Mardi ki’n fek pase.

Mr Speaker ozordi dan Sesel bokou Seselwa pe soufer e zot pe vwar li pli difisil pou zot fer fas ek bann gran defi anmennen prensipalman par bann difikilte ekonomik ki pei pe fer fas avek.  Sa bann defi i enkli pri marsandiz ki egzorbitan, saler debaz ki ba, difikilte lo marse lanplwa, defi bann fleo sosyal tel ki labi drog, labi lalkol, prostitisyon e lezot ankor.  Dan sekter prive bokou businessmen pe egalman vwar li pli difisil pou zot manivre zot biznes.  Dan bokou ka demann pou serten prodwi oubyen servis pe tonbe e biznes pe fermen e dan lezot ka kou prodiksyon pe monte e sa pe fer pri zot bann prodwi lokal ogmante e donk zot pa pe reste konpetitiv an relasyon ek bann prodwi enporte.  Rezilta i se ki nou trouv bokou biznes pti ou gro pe ferm zot laport. Mr Speaker pou ilistre mon pwen mon pou pran Lendistri Lagrikiltir ki Minis limenm in koz lo la kot bann prodikter lavyann poul ek pork nepli kapab vann zot prodwi lo marse lokal akoz pri pa konpetitiv konpare ek pri pou bann lavyann enporte, rezilta i enkyetan akoz ozordi Sesel prodiksyon lavyann poul in sorti 85 poursan pou desann anviron 7 poursan, e prodiksyon lavyann pork in sorti 90 poursan pou desann anviron 35 poursan.  Kestyon nou bezwen demande, se akoz ki nou’n ariv lo en standar ki sitan ba?  E pou sa Minis i konnen e i a dakor avek mon ki sa in vin atraver lefe ki sa Gouvernman in negliz sa Lendistri dan sa bann lannen ki’n pase e zot in fail dan zot polisi vizavi sa menm Lendistri, me malerezman ozordi bann mezir ki Minis i dir nou zot pe al pran i senpleman pa ase.

Par egzanp Minis in koz lo subsidie pou fi laboratwar.  Fantastik – me fermye pe rod bokou plis sipor dan laform lezot subsidie ki Minis pa oule donnen akoz sa size WTO.  Me Minis mon krwar ki kapab annan temporary subsidie ki kapab ganny donnen ziska ler sa bann fermye i retrouv zot lo zot 2 lipye e Minis fodre pa ki ou obliye ki an 1930 letan Prezidan Franklin Roservelt ti entrodwir farm subsidies an Lanmerik ki ankor an egzistans ozordi i ti dir ki i pe entrodwi en solisyon tanporer pou en emergency, e sa emergency ti the collapsing of the farm incomes, e se egzakteman sa ki pe arive isi Sesel ozordi.

Ser, frer Seselwa mon komans koumsa pou demontre avek zot ki sa Bidze nasyonal pou lannen 2013 pa pe adres efektivman bann vre konsern ki lepep Seselwa pe fer fas avek dan en fason kler.  Minis pa’n donn nou en plan konkret lo ki fason zot pou servi sa Bidze pou kre larises e prosperite pou nasyon Seselwa.  Minis pa’n donn nou en plan kler ki pou enspir konfyans lepep Seselwa e envestiser dan nou lekonomi.

Mr Speaker mon oule osi fer remarke ki Minis in egalman mank sa loportinite pou eksplik sa Lasanble plan mwayenn e lon term Gouvernman pou adres sa size lapovrete ki pe ogmante e ki devret en konsern mazer pou Gouvernman Parti Lepep osi byen ki pou tou Seselwa.  Pou siport mon konsern lo labsans en lapros dan Bidze nasyonal pou konbat lapovrete mon pou tous bann pwen ki Minis in aborde e ki relye ek bann bezwen ek servis debaz tou Seselwa.  Par egzanp Minis in dir nou ki zot pe al restriktir tarif elektrisite e sa pou definitivman fer elektrisite vin pli ser e konsekaman i pou annan en lenpakt miltiplikativ lo koud lavi.  An plis Gouvernan pe al tir subsidie lo LPG pou fer gas mont par 50 poursan me anmenmtan logmantasyon saler li i zis 3 e 6 poursan.  Sa gro debalans pou anmenn en presyon ekstra lo bann fanmir Seselwa e pou kontribye pou redwir pourvwar aste bann fanmir e donk i pou en fakter ki pou kontribye ver logmantasyon koud lavi e konsekaman lo lapovrete.  En lot legzanp ankor i se ki Minis in rekonnet ki saler debaz i ba e in anons en logmantasyon 3 e 6 poursan depandan lo ou wage grade.

Premyerman mon oule fer li kler ki sa logmantasyon i pa sifizan.  Me si Gouvernman i fer en legzersis serye e revwar the management of public finance fer li vin pli efikas koup gaspiyaz, efektivman lager kont koripsyon e kont mis-management larzan piblik dan bann Minister e Departman, adopte en lapros pli efikas an relasyon ek koleksyon tax e lezot reveni , Minis i devret Mr Speaker kapab trouv ase lespas pou li fer enough savings pou fer monte sa logmantasyon.

An plis Minis in dir ki VAT pou komans an Zanvye e reazisteman dan tarif PUC osi pou komans an Zanvye 2013 me selman logmantasyon saler li i pran lefe an Zilyet 2013.  Sa Minis i pa zistifyab e mon anvi eko lavwa lepep Seselwa pou demann ek Minis pou rekonsider son desizyon e les sa logmantasyon pran lefe an Zanvye 2013.  Minis i devret annan enpe sansibilite lo sa size akoz Minis i konnen ki plis ki 95 poursan tou bann fanmiy Seselwa ki ganny mwens ki R5000 par mwan i vwar li enposib pou zot fer 2 bout zwenn.  Lamazorite sa bann fanmiy pa kapab pey zot bill elektrisite oubyen delo tou le mwan, si zot peye zot bezwen koup lo loans oubyen menm lo manze.  Sa ki mon anvi propoz avek Minis se akoz alors ki Gouvernman pa konsider tir tax lo bann Seselwa ki pe earn mwens ki R5000 par mwan pou ed zot kapab fer fas ek sa koud lavi ki pe kontinnyelman ogmante.

Lo lot kote Mr Speaker sadly pandan ki Minis i dir nou ki i annan R258.9 milyon pou bann lazans Gouvernman in egalman dir nou ki i annan plis ki 13 lantrepriz oubyen lazans Gouvernman ki zot kont pa annord.  Lekel zot sa bann lantrepriz?  Konbyen larzan ki sa bann lantrepriz pe al gannyen?  Ki garanti ki Minis i donn lepep Seselwa ki sa bann tel lazans pou zer byen sa Bidze ki zot pe al gannyen pandan 2013?  La ki Minis limenm in dir nou ki zot kont pa annord.  Ki garanti ki napa bann akt koripsyon oubyen mis-management of funds ki pe ganny pase dan sa bann lazans an vi ki zot kont pa’n zanmen ganny odite?

Mr Speaker mon senpleman e egalman anvi demann Minis ki the Board of Directors dan sa bann lantrepriz ti pe fer?  Oli zot responsabilite?  E akoz ki Gouvernman in les bann tel sitiasyon arive san ki aksyon i ganny pran kont bann Board of Directors e akoz ki zot pa’n ganny brought to task e ganny fer accountable?

Mr Speaker sa i relev sa konsern kot en endividi i ganny apwente lo 3, 4, 5, 6 diferan Board dan sa pei.  In ler pou nou pran en nouvo direksyon e do away with the bad practices of the past i sel fason ki sa pei i kapab fer progre.  Dan menm loptik Minis i devret donn sa Lasanble sa lalis konplet sa bann lantrepriz e mwan konman chairman FPAC mon pou fer li koman mon responsabilite ansanm ek sipor tou bann lezot Manm pou nou anmenn latransparans e accountability dan sa dezord.  Bann tel latitid lesefer fodre ki i fini dan sa pei.

Mr Speaker, Minis in osi koz lo Air Seychelles e mwan mon satisfe ki Air Seychelles pe fer flote nou bann kouler nasyonal e bokou Seselwa in retrouv lanplwa ek nou national airline.  Me anmenmtan mon pa anvi ki nou repet bann menm fot ki ti ganny fer dan lepase.  Mon anvi ki Air Seychelles i reisir.  Alors lo non bann travayer Air Seychelles e lo non latransparans mon anvi ki dan son reply Minis i donn plis detay sa Lasanble lo sa R98.3 milyon ki Air Seychelles pe gannyen dan lannen 2013.  Eski i en lenvestisman direk lo lapar Gouvernman?   Oubyen eski i form parti repeyman serten det ki zot pankor kapab rezourd an relasyon ek kontra ki zot ti kase avek ILFC?

Ser, frer Seselwa, nou’n osi tann Minis koz lo Seypec e in dir nou ki bann tankers pa pe fer larzan.  Eski Minis i kapb dir ek sa Lasanble ki outlook mwayenn e lon term dan konteks profi pou bann tankers?  E baze lo sa outlook ki Gouvernman i mazin fer ek sa bann tankers? Eski sa size vann enpe sa bann tankers i lo latab parey zot ti vann plizyer avyon ki Air Seychelles ti annan ler Air Seychelles ti pe fer fas ek difikilte finansyel e ti bezwen ganny restriktire?  Lo non latransparans ti ava enteresan pou Minis dir sa Lasanble the complete story lo sa size.  An plis Seselwa i oule plis lesplikasyon lo sa size akoz bann problenm ek loperasyon bann tankers pe ganny servi koman zistifikasyon pou retir subsidie lo LPG ki an prensip i defet lobzektif Gouvernman o pouvwar an relasyon ek zot polisi ki zot ti entrodwir plizyer lannen pase kot pri LPG ti pou touzour ganny garde a en nivo rezonnab pou ki tou Seselwa i touzour kapab afford pou servi LPG dan zot lakwizin.

Mr Speaker, Minis in tous lo sa size lasante, e lasante i en size ki pre ek leker tou Seselwa.  Apre tou sa letan ki Parti Lepep in o pouvwar in plis ki ler pou zot delivre kalite lasante e lepep Seselwa i demande ki zot delivre li avek lefikasite.  Me malerezman Mr Speaker Bidze pou Minister Lasante pa enspir okenn konfyans ki pou annan gran amelyorasyon dan nivo e standar lasante ki sa pei pe ofer son pep.  I annan plizyer lannen deza, akoz ki mon dir sa Mr Speaker?  I senp mon pa war ki Gouvernman i met health care financing koman en priyorite dan son Bidze.  En Bidze ekivalan zis 3 poursan nou GDP i senpleman pa ase pou nou donn lepep Seselwa sa kalite ledikasyon lo sa nivo ki Gouvernman Parti Lepep in touzour koz lo la e ki lepep Seselwa i ankor pe espere.  Annefe lamazorite pei dan lemonn i depans anviron 5 poursan oubyen plis zot GDP lo lasante, akoz zot rekonnet lasante koman en sekter enportan.  En nasyon ki pa an bonn sante i pa kapab prodwir Mr Speaker.  Menm Ethopia i met 4.9 poursan son GDP dan son sekter lasante.  Ozordi Sesel dimoun pe mor ek bann maladi parey kanser, ki son tretman i vreman ser e Minis i dir nou ki R147.8 milyon i ase pou materials and supplies.  Minis sa i en sif ki ou bezwen revwar.  Ozordi i annan sitan bokou problenm pou adrese dan en sekter sitan enportan.  Bokou travayer dan sa Minister pe donn tou e mon felisit zot me i annan only so much ki zot kapab fer ler zot pa pe ganny ase resours.  Legzanp bann pasyan dyaliz pe rekontre pa mal problenm menm si bann staff pe sey fer mervey ek sa bann resours ki zot in gannyen.

Mr Speaker dezyenm size lo lasante ki nou bezwen adrese se management e welfare bann staff.  Senp Mr Speaker.  Etablir benchmark pou bann staff, bann ners e bann dokter, eksetera, e donn zot respe, sipor, empowerment, resours ek bann bon incentives enkli en tre bon scheme of service e nou a vwar en diferans an term devouman e kalite service delivery ki sa pei i kapab donn son pep an relasyon avek lasante.

Mr Speaker, Minis in osi adres sa size ledikasyon e mwan koman en ex-ansenyan mon konnen ki nou bezwen reform entans dan nou sistenm ledikasyon e sel fason ki nou pou kapab garanti ki nou delivre quality education oubyen education of the highest standard pou sa zenerasyon e pou zenerasyon le fitir.

Mr Speaker time is running out nou bezwen empower e etablir benchmark pou nou bann ansenyan.  Nou bezwen kontinyelman donn zot quality training e nou bezwen donn zot lankourazman atraver respe, atraver etablir bann clear career path akonpannyen ek son prop appraisal system ki proper e atraver bann proper incentives.  Nou bezwen donn zot en scheme of service ki relevan dan konteks lansennyman e dan konteks koud lavi ozordi dan nou pei Sesel.  Lo lot kote Mr Speaker nou bezwen egalman revwar bann diferan progranm letid pou fer sir ki zot reponn a bezwen marse lanplwa.  I domaz ki dapre en survey fer par World Bank ki ozordi nou annan en sistenm ledikasyon ki si menm en zanfan i konplet ledikasyon debaz napa en garanti ki in master the basic skills dan Numeracy avek Literacy, e akoz sa bokou nou bann zenn i vwar li difisil pou zot ganny abzorbe dan sekter prive.  Se la kot lafors travayer etranze i rantre dan sa pei e koz nou en defayans ki nou bezwen Minis, nou bezwen sirmonte imedyatman.

Mr Speaker ler nou koz lo travayer etranze mon port mon latansyon lo Seychelles Revenue Commission ki Minis in koz lo la pou mwan ilistre en pwen ki tre enportan.  Minis in dir nou ki Seychelles Revenue Commission pou ankor enn fwa bezwen rekrit travayer etranze.  Me mon rapel Mr Speaker ki an 2009, 2010 ti annan bann etranze ki ti pe travay avek sa Commission sa bann etranze in ale.  Me kestyon alors i ki’n arive pandan sa bann lannen?  Ki leson zot in aprann from sa sitiasyon?  Eski zot ti napa en plan training pou Seselwa?  Eski zot ti napa en plan pou capacity building?  Eski zot ti napa kapasite pou forecast the needs of the industry?  Vwala kot mon pe demontre ki parfwa nou pa get ase lwen.  Nou pe reste statik oubyen nou pe retourn annaryer Mr Speaker.  Lo sa menm size mon ti a osi kontan ki Minis i eksplik lepep Seselwa atraver sa Lasanble ki si i pe koz lo Foreign Tax Auditors e Customs Specialists kwa egzakteman ki zot pe vin odite?  Pou konbyen letan zot ekspekte reste dan sa pei?  E konbyen sa i ekspekte kout lepep Seselwa?  E eski sa voyaz Mr Speaker, i annan en plan pou fer sir ki pou annan Seselwa ki pou understudy sa bann etranze?

Mr Speaker mon vreman apresye ki bokou lanfaz in ganny mete lo fer sekter prive vin moter nou lekonomi.  Se sel fason ki nou kapab vreman kre larises pou nou pti pei Sesel.  Me Mr Speaker it’s easier said than done akoz dan sa lanvironnman aktyel i annan en kantite defi.  Par egzanp nou bezwen seryezman amelyor lanvironnman fer biznes dan sa pei.  Lo index of Economic Freedom nou ankor san tranndezyenm dan 178 pei e dan 46 pei dan Sub-Saharan Africa nou sorti vennsetyenm, dan doing business nou ankor swasann katorzyenm dan san 183 pei menm si Minis in dir nou ki nou’n fer progre.  Dan kontrol koripsyon nou ankor swasann dizyenm dan 202 pei, dan Regulatory Control nou ankor santrant nevyenm dan 183 pei e nou Credit Rating nou’n sorti zis san senkann trwazyenm dan 178 pei.

Mr Speaker malgre ki nou’n fer serten progre sa bann sif i pa bann sif ki enspir gran konfyans dan lekonomi okenn pei e an plis nou’n osi tann Minis koz lo Corporate Social Responsibility. Mon konnen ki i normal ki kominote biznes i zwe zot rol dan bann kominote.  Me eski Minis i krwar ki i right pou li enpoz tax lo bann businessmen pou fors zot zwe zot rol.  Sa ki mon senpleman prefere vwar i se ki Gouvernman i konsistan dan son bann policies vizavi biznes i aret anvoy bann mix signals ki kapab kre lenstabilite e donk annan en lenpakt lo plan stratezik lon term bann biznes si non vreman anvi ki biznes i fer byen dan nou pei Sesel.  Mwan mon anvi vwar sekter prive reisir, apre tou se zot ki anploy lamazorite Seselwa dan sa pei.  E ler zot ganny bon incentives e zot reisir zot osi anlinny ek sa ki Gouvernman in anonse zot a kapab ogmant saler bann travayer dan sekter prive, akoz travayer dan sekter prive osi i al dan menm laboutik ki tou Seselwa e zot fer fas avek menm koud lavi.

Mr Speaker sa ki Gouvernman i devret osi vitman adrese se sa problenm ki bann pti businessmen pe fer fas avek kot zot vwar li en kosmar pou zot ganny akse ek kredi oubyen loan ek bann labank.  Napa kalite sekirite ki zot pa ganny demande.  Enn ler ou a krwar dan sa pei bann kondisyon ki ganny enpoze i favoriz etranze olye ki nou prop frer e ser Seselwa.

Mr Speaker en lot size enportan ki Minis in koz lo la i tourn otour sa lide en Program Performance Based Budgeting e lo la mon anvi fer Minis konnen ki mon siport sa lide e ki wi lontan ti’n ler pou nou komans sanz lafason ki Bidze i ganny prepare dan nou pei.  Kot bann Minister i bezwen komans vin ek bann progranm, bann lobzektiv ki tangible e ki kapab ganny mezire e bann costing ki asosye avek.  Son lavantaz i se ki dan lefitir se sa ki pou ede anmenn latransparans e accountability, se sa ki pou permet nou kapab pli byen mezire si larzan ki’n ganny donnen pou en proze oubyen pou en purpose i ganny byen servi e si non sa accounting officer ki responsab i a bezwen reponn kestyon.

Ser, frer Seselwa nou’n tann Minis koz lo governance, lo latransparans e lo accountability, me larealite i demontre ki malgre bann koze dan lepase lo latransparans in annan kantite defayans dan lafason ki larzan lepep in ganny managed dan bann Departman e bann Minister dan lepase.  Sa i en fe in annan gaspiyaz, in annan en latitid lesefer kot Accounting Officers in mank respe pou bann financial instructions met an plas par Minister Finans limenm, e les mon donn zot enn de legzanp konkret, e mon pou retir mon legzanp dan rapor Oditer Zeneral ki piblik ki tou dimoun kapab ganny akse avek.  Premyerman in annan bann lestans kot in annan larzan ki pa’n ganny accounted for. Legzanp i sa R69 milyon dan en suspense account an relasyon avek Specialised Treatment Fund dan rapor 2009 ki pa’n zanmen retourn dan kof Leta e ki ti finalman ti bezwen ganny written off. Dezyenmman in annan bann lestans kot Gouvernman in fer peyman bann gro sonm larzan, bann advances dan bann lestans kot zot ti konnen ki ti annan bann gran risk ki sa larzan pa ti pou zanmen ganny rekipere.  Par egzanp an 2008 Gouvernman in donn ex-SMB en total R33.4 milyon koman Advances menm si zot ti konnen ki i annan gran risk ki sa larzan pa pou zanmen ganny rekipere akoz bann problenm ki SMB ti pe fer fas avek.  Ziska ozordi sa R33.4 milyon pankor zanmen retourn dan kof Leta e nou tou nou konnen ki ozordi SMB nepli egziste.  Annefe SMB li i annan plizyer lannen depli ler i pe ganny liquidated e nou pa konnen kan sa legzersis pou terminen akoz ozordi dan sa pei nou napa ni menm en Insulvancy Law e mon a profite pou demann Minis Finans pou adres sa Lasanble lo sa size insulvancy dan son reply letan i reply.

Mr Speaker in egalman annan bann lenstans kot larzan in ganny gaspiye e la osi mon donn zot bann legzanp konkret.  Rapor Oditer Zeneral i dir ki an Zanvye 2009 Departman lapolis ti resevwar en claim R1.7 milyon sorti kot en operater ki lwe loto e ladan ti annan pou fer ek domaz e loss of use an relasyon ek serten kantite loto ki lapolis ti pe lwe avek sa operater an 2007 e an 2008.  Preski 3 mwan plitar an Septanm 2009 sa claim ti monte pou vin R10.035 milyon e ladan Gouvernman ti agree pou en peyman final R8.539 milyon ki ekivalan a R6.839 milyon plis ki sa claim orizinal.  Akoz ki sa larzan ti ganny peye san ki en lenvestigasyon ti fer pou verifye si sa logmantasyon dan sa claim ti zistifyab oubyen non?  La la bann problenm ki mwan koman Leader Lopozisyon dan sa Lasanble Nasyonal mon santi nou devret pe met en lafen avek, si non si nou vreman anvi vwar nou pei pe prospere e Seselwa i a benefisye.

Mr Speaker pou al enpe pli lwen i menm annan bann lestans kot larzan in ganny mete dan en Bidze e in ganny vote par bann Manm Parlman zis pou nou dekouver plitar ki sa larzan pa’n ganny servi pou menm rezon pou ki i ti ganny bidzete e ankor mon pou donn bann legzanp pou sa.  Rapor Oditer Zeneral pou lannen 2009 i demontre ki an Desanm 2009 en serten Minister ti depans R1.06 milyon pou aste 3 Suzuki van 8 seater dan en fon ki pa ti’n ganny bidzete pou sa rezon e zot ti menm kas lalwa Procurement Act akoz sa tranzaksyon pa ti’n menm pas lo Tender Board.  Plitar zot demann Minister Finans pou re-trosprektivman aksepte sa tranzaksyon ki malerezman Minister Finans ti agree pou fer.

Mr Speaker se bann tel pratik ki sa Lasanble Nasyonal in ganny elekte pou defann lepep i devret pe lager kont akoz sa i ankouraz koripsyon e an retour i met en pei lo son zenou.

Mr Speaker an plis parey tou Seselwa i konnen in osi annan bann lenstans kot bann proze in ganny fer san bon planifikasyon e san bon sipervizyon kot an retour larzan in zis ganny gaspiye parey dan ka proze konstriksyon sa gro batiman kot Super Save. In annan bann lenstans kot menm bann lalwa ek bann regilasyon ki diriz lafason ki larzan lepep i ganny depanse par bann Minister oubyen bann Departman Gouvernman sa bann Lalwa in ganny kase parfwa menm par bann Departman ki la pou fer sir ki nou uphold the law.  Legzanp Mr Speaker, Departman Zidisyer i kas lalwa bann regilasyon mete par Minister Finans ler i aste 4 loto a en kou R1 milyon san ki i pas lo Tender Board.

Ser, frer Seselwa i annan bann lenstans kot larzan in ganny depanse san pran konsiderasyon bann gran prensip latransparans, e legzanp i ler Gouvernman i pey PUC R25 milyon lo non IOT pou elektrisite anba Provisions for Arrears e sa Mr Speaker i kas tou bann prensip latransparans e i demontre ki napa kontrol lo depans larzan ki’n sipoze ganny bidzete ek en bi Mr Speaker pou amelyor byennet lepep Seselwa.  Mon’n donn sa bann legzanp pou mon demontre ek lepep Seselwa ki i annan en kantite pou fer pou anpese ki larzan piblik an 2013 i ganny depanse dan sa menm fason.  Sa i latas Lasanble Nasyonal e lezot partner ki annan en rol oversight.  Annefe Lasanble Nasyonal i annan en gran rol pou zwe pou nou lager kont mis-management of public funds, pou nou lager kont gaspiyaz e pou nou lager kont sa latitid lesefer dan bann Minister e Departman Gouvernman.  Pa akoz i larzan lepep ki i vedir ki nou kapab fer sa ki nou anvi avek e Mr Speaker nou kapab trouv en solisyon pou sa bann problenm.  Nou bezwen premyerman annan lavolonte politik lo kote Gouvernman Parti Lepep, nou bezwen annan en sanzman mind set e nou bezwen pouse pou garanti ki nou bann lenstitisyon demokratik ki annan en rol kle pou zwe vizavi Public Financial Management, ki annan en rol kle pou zwe vizavi oversight tel ki lofis Oditer Zeneral, tel ki lofis Ombudsman, e tel ki nou Lasanble Nasyonal i vreman ganny demokratiz.  I mon dezir pou mon travay pou asir lendepandans pou sa bann Lenstitisyon.  Mon ti a osi kontan konnen ki Minis in sezi sa lenportans donn bann tel Lenstitisyon tou zot resours pour zot fer zot travay pou sirvey depans lo larzan lepep.  Les mwan ilistre mon pwen an servan sa legzanp swivan.

Mr Speaker depi ler nou’n rantre dan nou trwazyenm repiblik zanmen sa Lasanble Nasyonal in ganny sans ganny en rapor Oditer Zeneral ki on time.  Toultan in annan 3an diferans ant dernyen rapor Oditer Zeneral e lannen ki sa Bidze ki nou pe diskite i aplike.  Pran sa lannen dernyen rapor Oditer Zenaral ti sa enn pour lannen 2010, e ozordi dan sa Lasanble Nasyonal mon pe fer mon ladres pour Bidze pou lannen 2013 e mon selman kapab servi legzanp dan rapor Oditer Zeneral ziska 2010, 3an diferans Mr Speaker.  Sa i pa akseptab dan okenn demokrasi e Lasanble Nasyonal i devret zwenn ek mwan pou dir non a en tel pratik.  Sa i parey justice delayed is justice denied, akoz i pa permet nou fer bann kritik baze lo bann lenformasyon ki resan e ki pli relevan.  Par egzanp mon pa konnen dan sa Lasanble Nasyonal si Minis demen pou vin ek en Bidze Siplemanter pour lannen 2011 e demann nou pou regilariz oubyen legaliz over expenditure ki Gouvernman in fer pou lannen 2011 senpleman akoz nou pankor ganny akse ek rapor Oditer Zeneral pour lannen 2011.  Eski Minis alors i pare pou donn mwan par egzanp en garanti ki i pa pou vin devan Lasanble Nasyonal avek en Bidze Siplemanter pour lannen 2011 pou nou pou legaliz sa depans ki’n fini ganny fer?  Mon atann larepons Minis dan son summing up.

Pou terminen Mr Speaker, la ki nwel pe vini, mon ti ava apresye si Gouvernman i kapab fer en zefor spesyal pou li vreman vwar si i annan e si wi rezourd bann outstanding issues an sa ki konsern saler, overtime, scheme of service e kondisyon travay an zenral ki bokou travayer ki travay ek SPTC e PUC i annan ek sa de lakonpannyen.  Mon egalman anvi lans en lapel ek Gouvernman pour zot zet en koudey serye lo bann kondisyon travay ki serten bann etranze ki pe anploy bann Seselwa pe enpoze lo nou frer e ser Seselwa.  I nou responsabilite pou nou fer sir ki tou bann lalwa travay sa pei i ganny obzerve ek ki napa personn ki vin eksplwat nou bann travayer, nou bann Seselwa e nou nasyon dan nou prop pei.

Mr Speaker avek sa i reste pou mon swet tou Seselwa san leksepsyon en Zwaye Noel e en nouvo lannen ki ranpli ek sikse.  Mon swete ki Bondye i a beni zot tou e gard zot an meyer sante pou lannen 2013.

Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Bon Onorab Leader of Gouvernment Business.

 

HON MARIE-ANTOINETTE

Mersi Mr Speaker.  Mon’n temwayn gran sanzman dan nou Sesel, sorti en koloni aryere pou vin en pei kot son pep i determin son lavenir direksyon e devlopman.     Larout ki ou ek mwan in vwayaz lo la ansanm in enn avek bokou defi.  Nou’n fer gran sakrifis e nou’n arive fer gran lakonplisman.  Ler in arive pou nou kontinny sa semen ansanm e batir lo fondasyon ki nou’n mete pou kre en lavenir ankor pli meyer pou Sesel.  Mon annan en vizyon lo kwa ki spesyal avek Sesel e kwa ki spesyal avek ou mon frer e ser Seselwa.  Mon vizyon se pou nou ansanm e ini kontinnyen lo sa semen ki nou’n pran avek determinasyon pou anmenn plis lanplwa, lozman, inovasyon, lespri lantrepriz, byennet sosyal, linite nasyonal, e prosperite.  Mon envit ou pou zwenn mon e mon konnen ou pe donn mon sa sipor pou kontinny sa travay ki nou’n komanse ansanm.

Mr Speaker, Leader Lopozisyon, Manm Lasanble Nasyonal e tou dimoun ki alekout bonzour.  Sa parol ki mon fek lir sete parol Prezidan Michel, ki’n ganny angrave dan manifesto Parti Lepep e lo ki son platform re-eleksyon ti baze.  Son vizyon se kre sa Nouvo Sesel kot tou Seselwa i vwar li pe angaze e devlop tou son potansyel.  Pou arive enplimant sa plan Prezidan i bezwen en lekip kolaborater ki krwar dan son vizyon e ki toulezour pe travay sanses pou ede enplimant sa vizyon.  Malgre en lannen oster an 2012, promes Prezidan Michel pou sa Nouvo Sesel in kontinyen ganny delivre kot nou’n vwar kab fib optik ganny enstale, nou’n rikord en budget surplus pou 5an konsekitiv, to lenflasyon in kontinnyelman bese, to somaz in redwir, nou’n tenir exchange rate lo en nivo akseptab, touris in kontinnyelman vini e ogmante, nou’n restriktir Air Seychelles avek sikse, nou pe reisi dan nou lalit kont piratri, nou’n kontinnyen fer reform dan prosesis elektoral, nou’n empower Lasanble Nasyonal, batiman Palais Justice pe al konplete, 429 fanmiy in rantre dan zot nouvo lakaz, nou’n revwar Msye Rolly Tamabara ek Msye Marc Songoire lo nou later Sesel, nou’n akey isi Sesel bann politisyen enportan, nou’n rezevwar R786 milyon an form donasyon e ozordi o moman ki mon pe koze premye Cohort etidyan Liniversite Sesel i graduate.  Sa i kouronn en lannen sikse pou Sesel ek Seselwa anba direksyon Prezidan Michel, sa i konparab avek tirbilans ekonomik Lerop, logmantasyon dan somaz, pri lavi, foreclosure lo propriyete, perd travay e en rediksyon dan kwasans pou laplipar pei Eropeen.  A mon avis a Bidze pe konsolid tou striktir neseser pou nou kapan kontinyen delivre lo sa vizyon pou en Nouvo Sesel.  Egzakteman parey i ti promet a son eleksyon dan Bidze 2013 nou vwar lanplwa, lozman, inovasyon, lespri lantrepriz, byennet sosyal, linite nasyonal e prosperite.  Tou kourt sa Bidze pe fer en sel keksoz, kwasans ekonomi pou soutenabilite lekonomi.  Nou lekonomi i bezwen agrandi si nou oule kontinnyen viv sa nivo lavi e zouir bann loportinite.  An plis ki sa nou vwar en lapros responsab ki an retour responsabiliz tou dimoun e tou sekter.  Pou kapab annan kwasans ekonomik pou benenfis tou Seselwa, nou Prezidan i bezwen Egzekitiv ki travay dir parey li.  En Egzekitif ki ekoute, en Egzekitiv ki angaze, en Egzekitiv ki vwar lwen.  I bezwen en Zidisyer ki reponn lapel lepep Seselwa, ki ekout demann e laspirasyon nou pep e delivre lo lazistis comme fodre.  I bezwen en sekter prive ki pare pou met larzan dan nou lekonomi, donn sans Seselwa epanouir, etre responsab anver konsomater e anver sa lekonomi ki soutenir son biznes.  I bezwen en sosyete sivil ki donn legzanp, ki kapab fer bann perse la kot Gouvernman pa kapab fer, ki ede edik nou pep olye konfiz li, ki donn en koudmen dan bonn gouvernans e lavansman nou demokrasi.  I bezwen apre tou en pep ki pare pou ed son lekor, travay dir, krwar ki son lavi e lavi son fanmiy i son responsabilite, pran son loportinite pou devlope e vin en pep ki pare pou fransir sa nouvo letap.  Mr Speaker i bezwen apre tou en Lasanble Nasyonal ki travay dir, ki ekoute, ki koze, ki travay avek konpasyon, ki rezonnab dan son demann, ki zwe son rol sirveyans byen, ki la lo peron Lepep Seselwa e ki reste touzour senser e onnet avek lepep Seselwa ki’n elekte li.  Tou dimoun san okenn diferans i annan en rol kle pou zwe pou nou kapab kre sa Nouvo Sesel e pareyman tou dimoun san okenn diferans pe benefisye direkteman ouswa endirekteman dan sa Bidze ki devan nou.  Napa personn ki kapab dir ki sa Bidze pa konsern li, pareyman alors responsabilite pou zer sa Bidze byen i enn ki partaze par tou Seselwa.

Mr Speaker mon ti a kontan eksplike ki si sa en Appropriation Bill ouswa Bidze e met an perspektiv pozisyon parti mazoriter an sa ki konsern sa Bidze ki devan nou.  En Proze De Lwa lo depans Gouvernman sa ki nou apel an Angle en Appropriation Bill i pa zis plan fiskal e moneter en pei.  I plan bidzeter sa parti opourvwar pou li delivre lo sa promes lo ki in ganny elekte e osi pou deservir sa pep ki i pe dirize, i osi sa gran rakont anyel ant Legzekitiv e Lezislativ e sa gran dialog piblik ant le de brans Gouvernman.  I en pratik latransparans enportan e esansyel dan nou demokrasi lo depans larzan piblik.  Dan milye sa rankont set en pep ki pe ekoute e ekspekte de nou meyer deal ki nou kapab trouve pou li ek son fanmir.

Mr Speaker en Bidze i osi plan depans Gouvernman dan sa lannen ki vini e propozisyon ki Legzekitif i met devan nou bann Manm Lasanble pou konsiderasyon.  Lasanble li i annan de swa, pou rezet sa Bidze ouswa pou aprouv li, i osi annan en trwazyenm swa e sa se met devan Gouvernman tou sa ki nou krwar merit ganny enplimante e fer propozisyon pozitiv dan sa direksyon.  Ozordi mon ti a kontan pozisyonn parti mazoriter an sa ki konsern Bidze pei ki nou siporte toulezan.  Nou lo kote parti mazoriter nou krwar dan vizyon e plan Prezidan Michel ek son Gouvernman pour sa pei.  Nou’n ganny elekte lo sa vizyon e nou’n al rod sipor Lepep Seselwa baze lo sa vizyon.  Nou’n donn koudmen vann sa vizyon alors mon dir kler e for depi o komansman ki nou pou aprouv sa Bidze.

 

(Applaud)

 

HON MARIE-ANOINETTE ROSE

Mon oule fer resorti ki nou pa zis apouv en Bidze akoz nou bezwen fer li.  Nou aprouv en Bidze akoz nou krwar dan direksyon politik nou dirizan e siport son plan pou enplimant sa vizyon.  Nou fer li koman en vot konfyans dan direksyon nou pei, nou fer li akoz bokou bon keksoz in ganny prezante dan sa Bidze e bokou sizesyon ki sorti isi kot nou bann Manm Lasanble in ganny pran an konsiderasyon.  Apre tou nou fer li pou ki pei i kontinnyen fonksyonnen, lapey travayer kontinnyen garanti, larzan Social Welfare i kontinnyen e pourki nou pei i kontinnyen avek son progranm devlopman e reform.  Laprouvasyon Bidze i en rol enportan e primer en Parlman.  Plis ki zanmen sa lannen Legzekitiv in ekout Lezislatif in met an aplikasyon bann propozisyon ki nou’n fer, in pare pou dyalog avek nou lo bann keksoz enportan pou pei.  Bann Minis in vin reponn nou bann kestyon, nou pep in benefisye.  I vre ki pa toultan ki nou’n tonm dakor lo serten keksoz me sa se lesansyel e labaz nou demokrasi.  En dyalog onnet e ouver baze lo respe mityel e ozordi mon ti a kontan remersye Prezidan Michel e Vis Prezidan Faure pou langazman ki zot in fer pou nou kontinny sa travay enportan.  Nou dirizan pa’n zis koze me bokou keksoz tel parey ki lalwa zesyon finans piblik e sipor bidzeter pou bann komite Lasanble i montre langazman reel e volonte politik senser dan sa direksyon.  Sa i en sinny progre, plis dyalog e konprenezon ant le de lebra Gouvernman.  Sa i osi rezon akoz nou pou osi koz tre for lo bann keksoz ki nou krwar merit amelyore dan lannen ki vini.  Diskour Bidze i alors prezant nou sa loportinite inik pou nou kontinny sa deba ouvertman e avek fransizm pou ki sa pep ki’n met nou la ek ki pe ekout nou i konpran tre byen fason ki nou demokrasi i marse malgre ki nou Lasanble i dominen par en gran parti mazorite Parti Lepep.  Lentansyon se pou nou osi lans lapel avek sekter prive sosyete sivil lendividi e tou partner devlopman – in ler pou nou konmans konpran e aret annan sa mindset ki Gouvernman is el solisyon nou problenm e ki Gouvernman i kapab akonplir tou.  Nou pep bezwen konpran ki nou pa la pou dir li tou sa ki i anvi tande me plito dir li larealite.  Kot nou kapab nou pou lager tou a kase pou defann li, koz pou li e fer sir ki i ganny son meyer deal, me kot nou pa kapab nou bezwen azir koman politisyen responsab e eksplik nou pep ed li debout lo son de lipye, e montre li nouvo fason fer.

Mr Speaker an repons Leader Lopozisyon mon ti a kontan met an perspektiv dan en fason senp e kler ki sa Bidze pe esey akonplir e kimannyer i pou arive fer li.  I annan en dikton ki dir ki ler divan i vante en pesimis pou toultan konplent divan, en optimis pou ekspekte sanzman e en realis pou reaziste son lavwal.  Nou lo sa kote latab Mr Speaker nou pa les nou lekor ganny pri dan sif e teori me nou bann prakmatis e bann realis.  Tou desizyon ki’n ganny pran dan sa Bidze se pou nou reaziste nou lavwal an 2013 an antisipasyon sa divan sanzman ekonomik ki pe afekte lemonn antye me pli presizeman Lerop e ki pe natirelman pou enpakte lo nou isi dan Losean Endyen.  Sa lepok kot serten ti oule fer nou krwar ki sa ki arive andeor Sesel pa afekte nou in fini.  Sa lepok kot serten ti oule fer nou krwar ki Gouvernman i inikman responsab pou to lenflasyon in fini.  Sa lepok ki serten ti oule fer nou krwar ki nou kapab fer logmantasyon saler e redwir tax anmenmtan in fini.  Nou pep i konpran ki nou kapab fer sa ki nou kapab fer e ki Gouvernman napa e pa kapab annan bokou kontrol lo behavior sekter prive.  Se sa labaz en lekonomi marse lib sa ki nou kapab fer se reaziste lo lavwal e fer sir ki divan pa savir nou dan fon kannal.  Les mwan Mr Speaker, remind Leader Lopozisyon ki sa bann propozisyon ki i fek fini fer dan son diskour – Minis in fini fer dan son diskour Mardi.

 

(Applaud)

 

 

 

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Public Enterprise Monitoring Bill i la dan Bidze, Insulvancy Law in dan propozisyon pou 2013, Konsesyon pou fermye i la, Auditing bann Parastatal i la, i dan Bidze 2013 e plis larzan pou seksyon emodyaliz i la dan Bidze 2013.

Mr Speaker a mon avis sa Bidze pe esey akonplir de keksoz prensipal.  Premyerman parey Minis ti dir nou Mardi labaz se pou soutenir sa R5.4 bilyon se kwasans ekonomik, si napa economic growth napa lavi.  Dezyenmman i responsabiliz dimoun, tou dimoun anver depans e reveni.  Si nou vin pli pridan anver depans pou reisi akonplir lobzektif sa Bidze e pli enportan ankor vizyon pou kre sa Nouvo Sesel.  Si nou annan meyer fason pou kolekte reveni e redistribye li dan en fason ekitab e transparan tou Seselwa gro ek pti pou benefisye.  Me kimannyer nou kapab akonplir sa an 2013?

Dan son meeting Tokyo an Oktob sa lannen, fon moneter enternasyonal IMF ti deklare ki kwasans ekonomik mondyal an 2012 in mwens ki sa ki zot ti’n prevwar e ki an 2013 zot in prevwar en kwasans 3.6 poursan konpare avek 3.9 poursan ki zot ti’n prevwar an Zilyet sa lannen.  In estimen ki ver lafen sa lannen zone ero pou’n ratresi par 0.4 poursan, sa i preski menm prediksyon ki lorganizasyon pou korperasyon ekonomik ek devlopman OECD ti fer dan son rapor le 27 Novanm sa lannen.  Rapor IMF i azoute andizan ki “The answer depends on whether European and US policy makers deal pro-actively with their major short-term economic challenges”. An dot mo IMF in dir ki tou pou depan kimannyer Lanmerik ek Lerop i kapab reaziste zot lavwal avek sa sanzman klima ekonomik mondyal ki 2013 in prevwar.  Isi Sesel bann dimoun ki alekout dan zot fotey dan lakour ouswa dan landrwa travay ki se swa ou en pesimis, optimis ouswa en realis ou merit konpran de keksoz; ki si tou i depan lo Lanmerik ek Lerop zis mazinen ki isi Sesel nou fer nou depans an dolar e nou fer nou reveni an ero, tou kourt nou depan direkteman lo performans sa de akter prensipal dan lekonomi mondyal.  Isi Sesel statistik i montre ki nou’n depans 270.2 milyon dolar pou sa trwa premye kar lannen 2012 e ki nou’n reisi kolekte 232.5 milyon an ero pandan sa menm letan.  Lendikasyon ki nou bezwen touzour konsyan nou depans konpare avek nou reveni.  Minister Finans in prevwar ki ver lafen 2012 nou pou reisi akonplir en primary balance 5.9 poursan GDP e ki 2013 nou prozekte 5.6 poursan GDP.

Mr Speaker lontan ler dimoun ti ekout diskour Bidze, sel keksoz ki dimoun ti ekout sete si saler in ogmante, si pou annan bonus ouswa back pay.  Ozordi en logmantasyon saler lo limenm i pa sifi pou soutenabilite biznes e lekonomi e pli enportan ankor anver kwasans ekomoni.  Se pa ganny plis larzan sorti dan kof Gouvernman ki labaz sa Bidze, me plito loportinite kre plis larzan atraver kreasyon larises.  Sa i vedir ki apard logmantasyon saler ki neseser Gouvernman pe rod plis mwayen pou ofer tou Seselwa, prive ouswa piblik ganny plis roupi dan zot pos.  Legzanp se ki tandans i montre ki ozordi en kantite fanmiy pe rod de keksoz prensipal: en lozman konvenab e en loportinite debousman e ganny plis larzan atraver en pti biznes ouswa travay.  Dernyen statistik kolekte par resansman 2010 i montre en logmantasyon konsiderab dan middle income families sorti dan lower income, en rezilta plis graduates, e plis loportinite biznes, en sanzman demografik kree par Parti Lepep enportan ki donn nou en nide lo bann nouvo laspirasyon bann fanmiy Seselwa dan sa Nouvo Sesel.

Mr Speaker statistik entresan sorti kot Biro Lanrezistreman i montre ki 4,844 biznes ti ganny kree pandan sa dernyen 4 lannen reform, ki vedir ki sa ki Leader Lopozisyon in dir nou bomaten i pa korek, sa i de fwa plis ki peryod 2002-2007 sa 4 lannen avan reform.  CCA in osi disburse 1,896 loans pandan sa menm peryod avek en sonm R125 milyon.  Parkont lentere lo loan dan Labank Komersyal in ogmante dan menm peryod.  Statistik Labank Santral i montre ki lentere lo loan i varye ant 9 a 23 poursan konpare a 2 a 3 poursan lentere lo savings dan sa bann menm labank.  Sa i vedir ki menm si plis fanmiy i annan sa potansyel e lanvi depan lo limenm, fer son lakaz, rod en travay, e annan en biznes, akse a kredi i reste touzour baryer prensipal.  En tel sitiasyon i touf lekonomi e anpes lendividi epanouir e ganny plis larzan.  Pou nou deblok sa potansyel e akonplir lobzektif economic growth i bezwen annan plis fasilite kredi, alors ki eksplik alokasyon R30 milyon pou CCA.  Sa i eksplik desizyon Gouvernman pou amann Financial Institutions Act pou annan plis kontrol lo to lentere ki bann Labank i sarze lo loan e ankouraz lenvestisman bann Labank Komersyal dan plis loan pou lakaz.  Lentrodiksyon VAT ava retir sa tax ki biznes ti pe peye lo bann lekipman ki zot servi e protez bann ki fek komanse par lentrodiksyon en threshold pou bann ki fer lavant mwens ki R5 milyon, rediksyon dan serten nivo Business Tax ki pou osi relieve bann mwayen lantrepriz e osi en sistenm tax pli senp pou bann pti biznes.  A note ki menm avek lentrodiksyon 2 pti tax CSR e Tourism Marketing ki tre minim in napa logmantasyon dan tax.  Alors largiman ki serten pe avanse ki sa Bidze pou touy biznes i fo.  A note ki ler zafer ti sal an 2008, ti napa gro biznes ki ti fermen malgre reform ekonomik.  Lendikasyon ki bann gro biznes ti pe kontinnyelman zouir en profi enportan.  Sekter tourizm in osi zouir TIA e lezot parey peser ek planter pe kontinnyen zouir bann konsesyon lo kou zot loperasyon.  Annefe in annan en logmantsyon dan lakantite biznes ki’n bouze sorti mwayen pou vin gro biznes.  Mon espere ki avek sa bann biznes prive ava vwar potansyel pou tenir zot travayer e kot zot kapab zot osi ogmant saler zot travayer.  Kreasyon plis pti biznes pou ede kre lanplwa e fer bann fanmiy ordiner ganny plis reveni kot lakaz.  Labaz kreasyon larises e en move away from en kiltir depandans lo sistenm.  Nouvo devlopman ki retir depandans lo sistenm se lavant shares e lentrodiksyon stock exchange.  Lendividi pou kapab fer larzan si i anvi envestir dan shares aste, re-vann e i annan en lot mwayen fer en pti larzan par kote.  Tou sa bann demars pou efektivman kre kondisyon pou met plis roupi dan pos Seselwa tandis ki en logmantasyon saler tousel ti pou benefisye selman travayer dan sekter piblik.  Dan sa ka personn pa’n ganny oubliye dan kreasyon larises.  An sa ki konsern bann fermye e sa ki Leader Lopozisyon in dir mon kapab fer resorti ki anba Fisheries Incentives Act ki devan mwan 2005 sa sekter pe benefisye avek zero poursan Business Tax, zero poursan Employer Contribution lo Social Security, reduction in GOP fee, zero percent Trades Tax e GST lo capital equipment , 50 percent concession on commercial vehicle, zero percent Trades Tax e zero percent GST on protective and safety equipment. Sa ki bezwen arive Leader Lopozisyon se pa plis konsesyon – sete sekter Lagrikiltir pli organize e serten proteksyon lo lavant zot prodwi.

Mr Speaker Bidze pa’n oubliy bann fanmiy ki pli vilnerab dan sosyete e wi nou bezwen aksepte ki otan ki nou kapab kre lanplwa ek pti biznes pou touzour reste en kou sosyete ki pou depan lo Benefis Sosyal e sa i sa bann dimoun ki pli pros avek Parti Lepep.  Sa i nou bann dimoun aze.  Ou sa granmanman dan lakour dan ou fotey, mon pe koz pou ou.  I annan en logmantasyon lo ou larzan e pou osi annan dan ou pansyon, ou sa zenn ki pe termin ou letid ozordi e pe mazin al etidye aletranze mon pe koz avek ou i annan en logmantasyon R7 milyon dan training fund, ou sa dimoun ki lo lasistans welfare, mon pe koz avek ou akoz nou’n toultan krwar ki ler kou lavi i ogmante ou osi ou bezwen kontinnyen viv an dinyite.  R20 milyon pe ganny mete anplis lannen prosenn pou soutenir en logmantasyon dan lasistans sosyal.  Mon pe koz avek sa travayer Lasante, ou sa ners dan Bidze i annan en nouvo scheme of service pou ou e mon donn ou garanti ki Parti Lepep pou al vot lo la, ou sa travayer sekter prive, mon oule dir ou ki Gouvernman pa kapab fors ou anplwayer ogmant ou saler, me nou pou asire ki i kontinnyen gard saler minimonm e la ki sistenm tax pe sanze tou merit ganny fer par sekter prive pou tret byen nou Seselwa, ou sa drayver Taxi ou osi ou’n benefisye avek en rediksyon dan levy ler ou enport ou loto nef ouswa posibilite aste en loto pa plis ki 5an.  Sa osi nou pou vot an faver.

Mr Speaker mon ti a kontan kantmenm ki Gouvernman i konsider 3 propozisyon pou ed nou dimoun e la mon note ki Leader Lopozisyon pa’n fer sa bann propozisyon.  En revizyon dan bann kontra ki bann pti kontrakter i netway obor semen i gannyen.  Sa i sa group dimoun ki ti pran depar volonter e laplipar zot travayer i bann dimoun ki lo minimonm wage, si minimonm wage i ogmante kou zot loperasyon pou osi ogmante.  Annou protez nou bann pti dimoun e ede zot kontinyen debout lo zot de lipye olye al tap laport Welfare.

 

(Applaud)

 

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

En revizyon dan larzan ki bann dimoun dan family support i gannyen, i pa zis ki bann dimoun ki trouv zot pe siport en manm lafanmiy e ki fer sa travay 24 lo 24 i trouv li san okenn logmantasyon menm si kou lavi in ogmante e menm si bann homecarers zot zot pe benefisye.  I merit annan serten lazistis ladan.  Ki nou komans en demars serye pou idantifye bann single income families e bann vulnerable families dan distrik, e vwar kimannyer kominote i kapab ofer tou sipor sa bann fanmiy pou ki tou i ganny fer pou zot pa ganny kit deryer e ki zot zanfan i ganny tou sipor posib.  A mon avis sa i enn nou bann pli gro defi dan distrik ozordi.

Mr Speaker sa bann dimoun en kantite fwa i sorti dan bann low income families e ki i pa depan lo Welfare me ki merit ganny sa sipor pou zot kontinyen viv.  Serk visye malerezman se ki laplipar letan plis problenm sosyal i osi la.

Mr Speaker tou sa bann mezir ki Gouvernman in pran in byen kalkile.  Parey Minis in dir nou Mardi, tou i depan lo lenplimantasyon e latitid imen pou fer keksoz bouze.  Si i annan larzan pou loan annou process li dan en dele letan rezonnab, si i annan scheme of service pou travayer annou enplimant li o pli vit posib.  Ler travayer Lasante i ganny zot ogmantasyon saler annou ofer nou Seselwa en servis avek konpasyon e konprenezon.  Zis mon a fer mazinen ki malere i ki ozordi an 2012 Leader Lopozisyon pe konpar nou sistenm lasante avek Ethoipia.  Sa ki i merit annan dan lasante se wi en bon sistenm sipor pou travayer me osi en bon kiltir travay.  Annou mazinen ki en kliyan ki vin devan nou pa vin rod en faver me plito en servis byen e avek lanvi pou ed li.

Mr Speaker mon pou koz enpe lo Gouvernment Performance akoz en bon Bidze i mars kot a kot avek en lanvi profon pou anmenn li e enplimant li avek efikasite e lonnekte.  Mr Speaker, la mon mazin parol Prezidan Michel ler i ti koz avek lanasyon Seselwa 4an pase, ler i ti pran sa desizyon brav pou nou rantre dan Progranm Reform Ekonomik e i ti dir: “This is an opportunity for us once and for all to put order where necessary.  We have to do away with wastage and abuse, we have to abdopt a new mind set, this reform programme calls for a culture of hard work, we all wish to see a country where able bodied Seychellois works, where tolerance is not mistaken for lesefer attitudes, where privileges are not arragated as rights, where compassion does not degenerate into abuse.  It is an opportunity in spite of our differences of opinion to stop blaming the past to turn a new lif and work to modernise Seychelles”.

Mr Speaker sa Bidze an gran parti i reponn sa demann senp e kler par Prezidan Michel pou fer en sel keksoz.  Pou nou fer sa ki byen e fer li byen.  Mon vwar par egzanp en lesey serye pou koup depans ki pa neseser e Minis limenm in admet ki i annan ankor bokou pou fer kantmenm.  Par kont dan menm lalinny nou bezwen retir bann keksoz ki nwir nou.  Mr Speaker mon pa satisfe avek lafason ki serten Minister i ankor pe travay e mon demann zot pou gard sa promes e sa demann ki Prezidan Michel ti fer dan son diskour Leta Lanasyon anver nou nouvo ladministrasyon pou reponn a lekspektasyon lepep e pou li reste konekte avek lepep.

Mr Speaker se la kot mon demann bann Minister pou dir avek bann Manm Elekte laverite lo bann proze ki pe arive dan distrik.  En MNA pa kapab ganny promet en proze an bous oubyen menm an ekrir e li i al lo teren i fer sa promes avek son zabitan e ler nou regard dan budget book ni menm sa proze pa aparet.  I annan ki dir ki zot in demann Finans e Finans pa’n aprouve, e Finans a son tour i dir ki Minister pa’n demande.  Sa travay vir an ron pa marse e nou pa kapab travay dan en lespas parey, i pe anpay Prezidan Michel e i pe anpay nou Lepep Seselwa ki pe espere.  Kot nou pa kapab fer nou dir nou koze nou aranze, kot nou kapab nou delivre, i osi senp ki sa.

 

(Applaud)

 

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mr Speaker mon osi pa satisfe avek serten depans ki nou pe fer, ki a mon avi pa neseser a sa pwen la oubyen ki kapab fasilman ganny finanse antyerman par sekter prive.  Mon pe fer en demann anver Minister Gouvernman Lokal pou rekonsider konstriksyon en basen naze R5 milyon lo zil Eve Pralen.  Sekter prive lo Pralen merit kapab lev fon e fer aktivite avek bann zanfan sa zil pou fer en tel konstriksyon.  Minis Finans i osi kapab konsider pran larzan ki pou ganny met dan sa Corporate Social Responsibility Tax e non pa tir direkteman dan Bidze koman en a lokasyon direk.  Mon pa kont sa fasilite pou zanfan Pralen, mon tou senpleman krwar ki nou kapab rod lezot fason finansman.

Antretan nou bezwen R5 milyon pou finaliz proze lalimyer dan tou kwen nou pei pour ki bann manman tousel i kapab al travay lotel aswar san per pou mars dan fernwanr, annou met R5 milyon dan proze ed bann zenn dan progranm boot camp efektiv ki ava ed bann zenn delekan pou pa tonm dan move lenfliyans.  Annou pran sa R5 milyon e donn SNYC pou li met dan progranm distrik ki parey nou konnen i pa bokou me lazenes dan distrik i vreman bezwen.

Mr Speaker par kont mon apresye senserman bann demann ki nou isi dan Lasanble nou’n fer e ki pe ganny enplimante.  Ankor en langazman Prezidan Michel a son eleksyon ler i ti dir: “sa konfyans i labaz bon gouvernans e en Gouvernman ki onnet e rann kont pou en servis piblik ki efikas e transparan”.  Sa promes in ozordi ganny transmet dan laprouvasyon lalwa zestyon finans piblik ki met plis mezir an plas pou plis responsabilite anver larzan piblik.  Sa promes in ganny transmet par plis sipor pou bann komite Lasanble Nasyonal.  Sa promes in ganny transmet dan nouvo lapros ki gouvern Parastatal e ki fer ki zot pey dividense Gouvernman olye ki gard zot larzan dan en Suspense Account e lentrodiksyon Public Enterprise Monitoring Bill tre byento.  Sa promes in ganny transmet par media review lo Bidze Gouvernman ki pou ganny soumet devan Lasanble Nasyonal.  Sa promes delivre par Gouvernman Parti Lepep Mr Speaker.

Mon osi vwar en a lokasyon R7 milyon dan Tertiary Education Fund focus aprezan se dan bann areas kot nou bezwen Seselwa.  Ankor enn fwa demann ki nou isi sa Lasable nou’n fer atraver mosyon Onorab Dugasse le 13 Novanm sa lannen.  Ozordi nou bezwen en Oncologist demann ki nou Lasanble Nayonal ti fer atraver sesyon demann kestyon le 30 Oktob sa lannen e mon ti a kontan vwar traning pou enn.  Lenformasyon sorti kot NHRDC i montre ki bann critical areas pou training i hospitality, health and social services, engineering, business and accounting and teaching. Annou train kot nou bezwen e focus lo la.

Mon osi vwar logmantsyon R1 milyon pou Office of Fair Trading e mon rapel ki le 7 Oktob sa lannen ler nou ti pas en Mosyon Onorab Bresson lo sa lorganizasyon nou ti demande ki plis sipor i ganny donnen a sa lorganizasyon pou li perform pli byen e reponn bezwen lepep Seselwa fas a kou lavi.  Mon osi apresye en logmantasyon R20 milyon dan alokasyon Social Safety Net demann ki nou Lasanble ti fer atraver mosyon Onorab Arnephy le 17 Zilyet sa lannen pou revwar rates Welfare assistance e fer li reflekte kou lavi ki pe kontinnyelman ogmante dan pei e anpese ki kontinnyelman annan labi.  Mon vwar alokasyon R41.5 milyon pou Departman Zafer Sosyal ki pou osi enkli konstriksyon en sant rezidansyel pou bann zanfan problenmatik demann fer par Onorab Lebon dan son Mosyon ki ti pas dan nou Lasanble le 11 Novanm sa lannen.  Mon vwar a lokasyon R17.3 milyon pou redevlopman prizon e kreasyon en Juvenile Detention Center lo Pralen demann fer par Onorab Barbe dan son Mosyon le 9 Oktob sa lannen.  Travay Lasanble sa lannen pa’n al anven e sa ki nou’n dir pa’n tonm au sourd dorey.

Mr Speaker mon osi annan serten sizesyon pou fer an sa ki konsern serten polisi.  Fodre ki nou apresye ki konmela nepli annan kritik ki tou dimoun i lo menm bord e sa ki Leader Lopozisyon in dir pa korek.  In annan en merzans nouvo figir depi restriktirasyon ladministrasyon Prezidan Michel lo bann board ki’n ganny etablir e bokou zenn profesyonnel pe ganny sans deservi zot pei dan sa fason.  Gouvernman in ekout kritik nou pep e in reazir.  Sa ki devret arive aprezan Leader Lopozisyon se en performance audit lo sa bann board,.  Konbyen ki zwenn?  Konbyen fwa ki zot zwenn?  E ki travay konkret ki zot in fer?  Pou ganny apwente lo en board i en privilez e mon rekonnet travay en kantite bann board dan nou pei me fodre ki tou board i travay e travay tre dir.  Pa zis zwenn e koze, me zwenn pou fer keksoz marse e enpakte lo devlopman.  Sa i prosen letap dan devlopman nou pei.  Mon welcome alors Public Enterprise Monitoring Bill ki pou aparet devan nou Lasanble tre byento ki pou annan plis kontrol lo desizyon ki bann board e lorganizasyon paraetatik i pran.  Sa i en internal check ki neseser dan sa lepok kot sak sou e sak kas i konte.

Mr Speaker dan Bidze i anan osi en kantite lenstitisyon ki pa afilye direkteman avek Gouvernman par egzanp bann lorganizasyon non-gouvernmatal ki annan plizyer e ki resevwar kantmenm en Bidze avek Gouvernman, sa i vedir ki zot resevwar larzan piblik e parey lalwa i demande fodre ki zot osi zot santi en responsabilite pou annan en nivo transparans dan lafason ki zot depans zot larzan.  Mon pe sizere ki sa bann kont osi i ganny odite.  Nou osi demande ki i annan serten fairness e ekitabilite dan lafason ki bann CEO e bann lezot o zofisye servis piblik i ganny valorize.  Napa super CEOs.  Tan ki nou bezwen rekonnent leksperyans e natir serten travay me i osi enportan ki sak travayer servis piblik i santi ki son travay e leksperyans pe ganny non selman rekonnet me rekonpanse par en sistenm promosyon e lavansman ki akseptab.  Sa i osi aplik pou tou profesyonnel ki pran en desizyon serye pou reste e travay dan Gouvernman olye al dan sekter prive.  Malgre tou nou zefor nou pe kontinnyen perdi profesyonnel a sekter prive e en kantite fwa fakter determinan se pa saler me en rekonnesans pou travay e dedikasyon nou bann profesyonnel.  Minis Finans in osi koz bann spesyalis etranze ki nou bezwen dan divizyon Customs.  Mon apresye son largiman e konpran sa tre byen me mon demann NHRDC pou deswit bouze e idantifye bann zenn pou ki dan lespas 3an nou’n kapab dir sa bann etranze mersi bokou me aprezan nou annan nou pti Seselwa ki kapab fer sa louvraz.  E sa i fer mon ariv lo sa size etranze dan nou pei.

Resaman Prezidan Michel ti dir ki i annan en sel keksoz ki nou pa kapab lager avek e sa se sif.  Sif i dir nou laverite, menm si nou pa kontan sa laverite ki nou vwar.  Laverite se ki avek 1,500 zenn ki nou bann lentitisyon skoler i prodwi par lannen i pou pran nou 10an omwen pou nou kapab ranplas sa plis ki 15 mil etranze ki dan nou pei.  Nou popilasyon i tro pti e depandans lo lafors travayer etranze i en realite ki la pou reste e ki nou bezwen aprann viv avek.  Malgre sa i enportan ki nou devlop serten polisi serye an sa ki konsern travayer etranze.  Fer sa understudy programme vin efektiv e fer sir ki bann etranze ki o pozisyon pa servi sa pozisyon pou dekouraz sa zenn Seselwa ki par anba li.  Reviz fason ki GOP i ganny allocate e fer sir i reflekte bezwen reel marse lanplwa e monitor sa bann requirements GOP pou ki i reflekte vre marse lanplwa lokal.  Souvann fwa kalifikasyon pou en Shop Mananger i fer ki Seselwa pa kalifye selman apre ou vwar en etranze bokou mwens kalifye dan sa menm pos.  Sa bann manboulouk fodre arete.

 

(Applaud)

 

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Etablir en work ethos dan nou Seselwa, depi ler i komans lekol pour li kapab valoriz son travay e bann kiltir travay dir e disiplin ki al avek tou travay.  Etablir en Public Service School isi Sesel pou ki tou travay dan servis piblik i annan en standar akseptab dan lafason ki zot deservi piblik.  Ogmant lanfaz lo ledikasyon sivik non selman dan lekol me osi dan landrwa travay pou annan respe pou lenstitisyon e servi avek kourtwazi e profesyonnalizm, se sa nivo ki nou merit bouz lo la dan sa Nouvo Sesel.  La ki Gouvernman pe rekonpans bann travayer avek nouvo scheme, mon demande ki nou revwar bann Middle Management dan Gouvernman akoz leksperyans i montre ki se la kot parfwa i annan bottle neck, kot keksoz i pri, kot en zenn pa avanse, kot i annan vye mindset.  Departman Ladministrasyon Piblik ti ava kapab fer rankont avek sa bann group dimoun pou vwar reelman pou zot menm.

Mr Speaker si Gouvernman pe demann en nouvo sans responsbilite anver sak sou e sak kas ki i depanse i pe anmenmtan demann plis responsabilite anver bann ki pey tax e sa se sekter prive.  Mr Speaker o moman ki nou pe koze i annan 13,150 biznes an operasyon dan nou pei.  Tou lendikasyon i montre ki nou ekspekte an 2013 en lagrandisman dan sa sekter, sirtou dan bann sekter pti e mwayen biznes e biznes dan lendistri servis tel parey offshore, banking, accountancy, auditing, eksetera.  En pti mwens ki 75 poursan lafors travayer i trouve dan sekter prive.  Sa i non selman donn nou en lendikasyon ki direksyon nou lekonomi pe pran me kote Gouvernman merit met plis lanfaz.  Ler nou koz lo travayer dan sekter piblik fodre pa zanmen nou obliy sa waitress dan lotel ki pe travay dir, sa clerk dan lofis offshore, sa zenn ki fek fini lekol e ki pe travay koman en mekannisyen, sa fermye ki pe travay dir, sa operater konmiyon e sa plis ki 38 mil travayer Seselwa dan sekter prive ki pe donn en koudmen fer marse nou lekonomi.  Tan ki i vre ki i pa fasil pou balans kont en biznes dan en klima ekonomik enserten nou merit kapab trouv fason pou siport nou travayer Seselwa.  Si en lotel i kapab pey en Manager R18 mil koman en travayer etranze plus son landrwa reste sa i vedir ki i annan larzan pou pey en Seselwa kalifye menm kantite pou menm louvraz.

 

(Applaud)

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Bann labank osi i bezwen kapab ofer zot kliyan en meyer deal e mon welcome lanons Minis Finans pou entrodwir Islamik Banking dan Sesel kot son konsept loan i totalman diferan e pli favorab ki bann labank komersyal aktyel.

Avek larive kab fib optik piblik Seselwa pe osi ekspekte bann meyer lof e servis avek bann lakonpannyen telekominikasyon.  Dan sa monn globalize i nepli akseptab ki en kliyan pa kapab fer en koud telefonn san ki i ganny koupe pou san okenn rezon valab e ki kliyan i ankor pe pey serten fees ki kapab ganny retire.

Mon osi welcome lanons pou STC komans enport materyo konstriksyon e mon espere ki sa move ava anmenn plis konpetisyon dan sa lendistri e ed sa fanmiy ki anvi fer son lakaz kapab ganny bann komodite a en pri rezonnab.  Sekter prive i kapab fer bokou pou ede redwir kou lavi e donn en koudmen soutenir sa lekonomi e sa Bidze in esey adres sa.

Mr Speaker en politisyen Ameriken in deza dir ki en filozofi pa pli byen ganny eksplike par lekritir, me plito par bann swa ki nou fer e bann responsabilite ki vin avek sa bann swa.  Filozofi Prezidan Michel se kre en Nouvo Sesel e bann swa ki’n ganny fer atraver sa Bidze e bann responsabilite partaze pou fin abou enplimant sa Bidze i demontre gouvernans en pei ki serye e ki asim son rol avek pasyon e determinasyon.  Ler Prezidan ti dir ki i konnen kwa ki spesyal avek Sesel ek Seselwa petet i ti pe koz lo en pti pei ki ankor pran ka avek son dimoun malgre tou, malgre defi, malgre difikilte.  Lefe i reste se ki nou pei i kontinnyelman fer aziste lavwal a sak fwa ki nou’n antisip sanzman.  Sa i rezon akoz malgre koudvan ekonomik mondyal menm si Sesel in ganny tape nou’n reisi kontinnyen mentenir en nivo lavi akseptab pou nou pep.  Nou’n kontinnyen fer devlopman dan sa pei tel parey lozman e semen.  Nou pa’n konpromet lo ledikasyon ek lasante.  Nou dimoun aze ek lazenes in kontinnyen zouir benefis zot depandans e saler bann travayer in kontinnyelman ogmante, bann zanfan vilnerab i kontinnyen ganny siporte atraver lekol, bann aze i kontinnyen ganny carer, tretman aletranze i kontinnyen, pri bis i kontinnyen ganny mentenir.  Largiman ki Gouvernman in enzekte tro bokou larzan dan Social Programmes e lenfrastriktir pa zistifye.  I fer mwan mazin largiman bann dimoun ki ti kont konblaz sa menm konblaz ki ozordi i lenfrastriktir esansyel pou sekter biznes kontinnyen agrandi.  Sa ki soutenir Sesel e fer son progranm reform sikse se ziteman bann Social Programmes kot dimoun pa’n forse al mandyan lo semen e travayer in an gran parti kapab tenir en louvraz e menm vwar logmantasyon saler.  Apre tou malgre klima ekonomik oster progre e devlopman bezwen kontinnyen.  Fodre pa ki nou memwar i tro kourt pou bliy sa.  Vwala kwa ki spesyal avek nou pei ser frer Seselwa.

Nou lepep Seselwa depi 2008 nou’n leve e pran konsyan ki it is not business as usual. Sak pa ki nou fer annavan i annan en kouran mondyal ki kapab ris nou annaryer.  Mon pli gro konsern lo sa nivo Mr Speaker, se latitid serten nou anver nou prop byennet, anver propriyete lezot, anver bonn konplezans e savwar viv, anver annan en kiltir kot ou respekte sa ki ou travay avek e respekte sa ki pa pou ou.  En kiltir kot paran i asir son responsabilite, kot zanfan i ganny sans epanouir, kot kominote i zet en koudey, kot nou siport lennalot, en kiltir kot nou remet anviger tou sa ki fer nou spesyal e rezet bann move lenfliyans ki en monn globalize i antrennen.

Mr Speaker nwel i en moman lapartaz e osi lespwar.

 

MR SPEAKER

3 minit Onorab.

 

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

E annou sezi sa moman pou apresye sa ki nou’n akonplir e remet an valer tou sa ki nou’n kapab arive fer ansanm an 2013.  Apre tou ler 2012 i terminen e nou rann gras nou met pou tou sa ki nou’n arive akonplir e ler nou akey sa nouvo lannen annou pa get sa Bidze zis an term benefis finansyel, annou get li koman en loportininte pou nou gard tou sa ki nou’n toultan fer koman kreol Seselwa.  En nasyon fyer e diny e apre tou spesyal.

Mr Speaker moman i la pou mwan onon parti mazoriter dan nou Lasanble remerSye Prezidan Michel, Vis Prezidan Faure, tou nou bann dirizan, e ou menm Mr Speaker e lepep Seselwa pou tou sipor ki zot in ofer nou dan sa lannen ki’n pase.  Mon osi oule swet zot e tou zot fanmiy en Zwaye Noel 2012 e le meyer de zot pou zot fanmir e zot pei an 2013.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Bon meeting i adjourn ziska 11er.

 

(BREAK)

 

MR SPEAKER

Bon nou ava kontinnyen avek deba lo Bidze e mon envit Onorab Pool pou pronons son diskour.

 

HON ANDRE POOL

Mr Speaker Mersi.  Mr Speaker, Bidze pou lannen 2013 in ganny prezante devan nou Lasanble dan en peryod kot lemonn i tre boulverse, kot pe annan konfli, parfwa tre vyolan ki pe ravaz serten pei e kot lekonomi mondyal i ankor pe travers tanpet, sirtou dan bann pei Lerop kot sitiasyon i bokou pli grav e kot mazorite nou touris i sorti.  Sa, i devret pe trakas nou isi, akoz son lenpak ki i kapab annan lo nou lendistri touris malgre bokou zefor pe ganny fer pou diversifye nou bann marse touristik.  Avek tou sa ki pe arive alors, malgre nou’n annan en krwasans pozitiv pandan 2012 mon pou dakor ek Minis Finans ki nou bezwen reste rezilyan e labaz nou lekonomi devret pe reste solid.  Letan mon’n ekout prezantasyon Bidze 2013 Mardi, mon pou eksprim mon lapresiasyon pou sa bon travay ki nou nouvo Minis Finans pe fer ek son lekip.  En latas ki mon konnen i pa fasil sirtou pou kontinnyen diriz nou Reform Ekonomik ki ti inisye par nou Vis Prezidan Danny Faure.

Mr Speaker, ankor enn fwa dan Bidze 2013, Gouvernman pe mentenir bann depans enportan dan lasante, ledikasyon e lezot depans ki annan pou fer ek byennet nou pep.  Sa i ankor enn fwa demontre sa langazman ki sa Gouvernman in fer avek nou popilasyon e ki met nou pep o sant tou devlopman.  Malgre kriz ekonomik mondyal ek tou bann reperkisyon partou atraver lemonn, pe annan lenvestiman kontinnyel pou garanti bezwen sosyo-ekonomik nou pep.  Mr Speaker, Letan pa pou permet koz lo tou sa bann size.  Me ankor enn fwa lendistri Tourizm pe kontinnyen ganny latansyon neseser atraver Minister Responsab pou Touris ek Kiltir e osi Board Touris Sesel.  Diversifikasyon nou marse touristik pe ede pou minimiz lenpakt kriz ekonomik Lerop pe annan lo viziter sorti Lerop e i enportan ki pandan 2013 finansman neseser pe ganny mete pou pous sa lendistri pli devan.  Mon swete ki tou bann akter dan sa lendistri zot kontinnyen travay ansanm koman en lekip pou travers sa peryod ase difisil pou sa lendistri i pa vo lapenn si zot bos sakenn son kote, akoz sa pou fer ditor pa zis nou lendistri touris me osi Sesel.

Mr Speaker, dan Bidze 2013 provizyon pe kontinnyen ganny fer pou envestir dan ledikasyon nou pep.  En sonm R413 milyon pou Minister ledikasyon limenm e azout avek sa, en sonm R12 milyon pou training fund isi lokalman, R120 milyon pou Tertiary Education Training Fund e en lot sonm R19.9 milyon pou training fund ki tonm anba NHRDC.  Sa i demontre sa lenportans ki pe ganny plase dan ledikasyon e formasyon nou pep e sirtou nou lazenes.  Me plizyer defi i reste dan sa Minister parey partou.  Disiplin dan lekol i reste en gro problenm, pou gard bann ansennyan ki deza la osi i en lot konsern parmi plizyer lezot, i bann konsern pou nou tou e non pa zis en konsern pou Minis oubyen PS Ledikasyon.

Parey in toultan leka Mr Speaker, Bidze pou Minister Lasante in reste en priyorite. Bidze 2013 pe demann en sonm R496 milyon pou sa Minister san kont bann depans kapital.  Plis zefor bezwen ganny fer pou donn nou pep sa meyer servis ki i bezwen.  I vre ki i annan bokou dan sa Minister ki vreman devoue e travay dir toulezour dan bann sitiasyon ki parfwa i pa fasil e mon napa okenn dout ki nou tou nou anvi vwar en meyer lasante pou nou pep.  Lasante nou pep i konsern nou tou e ansanm nou bezwen pran bann mezir pou amelyor nou sistenm lasante piblik.  Pep Seselwa pa devret zanmen perdi konfyans dan nou sistenm lasante piblik.

Mr Speaker, pandan 2012 Lazans Byennet Sosyal in kontinyen donn lasistans bann fanmiy oubyen endividi ki pli vilnerab dan nou pei atraver sa fon pou Byennet Sosyal.  An 2013 Gouvernman pe met akote en sonm plis ki R107 milyon pou kontinnyen protez sa kous nou popilasyon ki pou bezwen sipor e mon swete ki bann ki vreman dan bezwen zot demann ava ganny konsidere sirtou bann ki pli ganny tape avek koud lavi.  Anmenmtan mon kontan vwar ki Gouvernman in fer sa zefor pou kontinnyen ogmant bann benefis ki ganny peye tel ki pansyon pou bann dimoun aze parmi lezot.

Wi, Mr. Speaker, nou bann aktivite ekonomik pe kontinnyen ganny latansyon neseser pou fer Sesel avanse e pandan 2012 bann zefor ki Vis Prezidan ti’n komans fer dan son kapasite koman ansyen Minis pou Finans ti kontinnyen anba direksyon nou nouvo Minis Finans, e la mon pe koz sirtou lo lamelyorasyon bann platform e kondisyon pou fer biznes isi Sesel.  Bann zefor ki’n fer Sesel ganny klasifye swasann-katorzyenm pozisyon pou sorti san-trwazyenm dan en lespas zis 1an, anba klasifikasyon Labank Mondyal.  Sa i tre enportan pou Sesel si nou anvi vwar plis krwasans ekonomik, kreasyon plis lanplwa e osi permet Gouvernman anmas plis reveni.  Me mon santi Mr Speaker, ki nou kapab fer bokou plis ankor pou kre plis konfyans dan Sesel.

Annou kontinnyen retir sa bann lanpayaz ki Seselwa i vwar li pri ladan ler i pe esey fer en biznes dan son prop pei.  En size ki Prezidan Michel pe toultan koz lo la.  Ler li i anvi vwar son pep avanse dan lavi e kre plis larises pou nou pei.  Ler Prezidan pe demann son pep pou leve e debourye, pou leve e sezi bann loportinite malerezman nou vwar serten dirizan e lezot travayer dan Gouvernman zot ser dimoun e servi zot lotorite pou bloke, pou dekouraz dimoun avanse avek toud sort rezon ki pa fer sans me pe fer ditor Sesel.

Mr Speaker, mwan personnelman mon konn plizyer ka kot mon frer ek ser Seselwa i pas dan sa bann lanpayaz e granmersi nou annan en Prezidan ki ekoute, ki konpran e ki anvi vwar sa Nouvo Sesel ki bezwen entervenir e depay sitiasyon.  Wi Mr Speaker, en Prezidan ki annan tou sa lour responsabilite lo li bezwen pe deal avek sa bann issues. Ozordi Mr Speaker, mon pa pou dir plis ki sa e mon pa pou nonm personn – me prosenn fwa si sa pa sanze, mon pou donn legzanp konkret e menm name and shame si zot pa arête.

 

(Applaud)

 

 

HON ANDRE POOL

Akoz zot latitid ser Seselwa pou vwar nou pe retourn santyenm lo sa lalis labank mondyal.  Enough is enough.  Zot ganny peye pou larg lanmen Seselwa me non pa pou ser Seselwa.  Mon oule servi sa loportinite pou eksprim mon lapresiasyon e felisit serten staff lotorite license Sesel ek son Sef Egzekitif pou sa bon travay ki zot pe fer ler zot montre konpasyon e konprenezon.  Mon felisit zot e demann zot pou kontinnyen konpran e ed sa Seselwa ordiner ler i dan sa bann lanpayaz.

Mr Speaker, mon kontan vwar ki Gouvernman pe met plis larzan dan fon CCA pou donn plis loportinite nou Seselwa akse ek bann loan pou pti biznes.  Menm zafer avek Labank Devlopman Sesel.  En labank ki’n permet bokou Seselwa pou reisir dan biznes malgre serten i zwe bliye ozordi.  Ler mon get bann sif i donn mwan sa lespwar pou lavenir.  Seselwa ozordi i annan son prop Taxi, i annan son prop car hire, i annan son prop lotel, gran oubyen pti, i annan son prop bato lapes, bato charter, i annan son prop lakonpanyen konstriksyon, i annan son prop restoran, i annan son prop pick up, i annan son prop magazen.  Lalis i long Mr Speaker.  Me ozordi mon salye zefor e travay dir tou sa bann Seselwa ki’n pran e ki pe pran sa bann loportinite ki sa Gouvernman in ofer.  Sa alors, i konfirm en keksoz ki Sesel “is the land of opportunities”. Annou onnet kot fodre.  Me Gouvernman i bezwen kontinnyen rod fason e met presyon lo bann labank komersyal pou ki zot osi zot ofer meyer kondisyon kredi pou permet Seselwa pran loan pou biznes.  Nou tou nou konnen kimannyer i difisil konmela e in ler pou aret sa kalite zwe ek sa pep.

Mr Speaker, 2 sekter kle nou lekonomi, se lagrikiltir ek lapes.  Mon dakor avek Minis Finans ki sa 2 sekter pe pas atraver en peryod ase difisil e ki nou bezwen rod solisyon posib.  Mazorite nou bann fermye zot seye, vre zot fer fas ek en kantite defi e ozordi plizyer zot zot vwar zot dan en sitiasyon difisil e pe abandonnen e sa pe afekte prodiksyon lokal.  Pandan 2013 mon swete vwar sa dyalog ant lotorite ek bann fermye i kontinnyen pou nou al pli devan.  In plis ki ler pou nou bouz pli devan.  Sa sekter i annan en kantite potansyel, nou kapab koup lo lenportasyon e kre plis lanplwa.

Nou sekter lapes sirtou artizanal i kontinnyen dan problenm avek menas piratr.  Malgre sipor an term lenfrastriktir e loans atraver DBS. La mon pou salye sa partenarya ant Gouvernman Sesel ek nou bann zanmi tel ki Linyon Eropeen, Lasinn, Lenn parmi lezot ankor ki pe ede fer patrol e sekiriz nou lanmer otan ki posib malgre Losean Endyen i tre vas parey nou konnen.

Sa sonm plis ki R21 milyon pe ankor enn fwa ganny mete dan Bidze 2013 pou sa Scheme Fuel pou peser.  Me i enportan pou lotorite konsernen kontinnyen travay pros ek tou bann akter dan sa lendistri pou kontinnyen siport zot.  Lavi pa fasil pou zot me zot kontinnyen persevere.

Mr Speaker, mon pou kontinnyen siport tou demars pou ki nou Lafors defans i ganny tou resours posib pou desarz zot latas enportan e nob anver nou nasyon.  Sa sonm R155 milyon dan Bidze 2013 pou Departman Ladefans i zistifye e demontre langazman Gouvernman pou asire ki defans nou pei personn pa pou zwe avek.  Anmenmtan tou zefor pe kontinnyen ganny fer pou ganny sipor enternasyonal pou nou lafors defans.  Nou pep i bezwen kontinnyen montre nou lapresiasyon pou travay dir ek sakrifis ki nou bann frer ek ser Seselwa ki dan militer pe fer pou protez nou pei sirtou kont menas piratri.  Ozordi nou lafors defans i enn ki tre profesyonnel e byen prepare pou sa misyon nob ki sa pep in met lo zot zepol.

Mr Speaker, NDEA pe kontinnyen ganny sipor enportan dan Bidze 2013 – sa sonm konsiderab i neseser si nou anvi vwar NDEA kontinnyen fer progre dan son lalit kont drog, en fleo ki pe kontinnyen ravaz nou sosyete e fer plis dega lannen ale, lannen vini.  Nou swete ki sa Bidze ava permet zot kontinnyen sa travay dan tou kwen nou pei, malgre nou konnen ki i en lalit ki pa sitan fasil me ki konsern nou tou ki pa anvi vwar nou lazenes ganny detri par drog.

Mr Speaker, dan Bidze 2013 Gouvernman pe komans fer provizyon pou enplimant sa plan pou deblok trafik dan lavil Viktorya.  En travay ki ti’n plis ki ler pou komanse.  I en size ki’n pran letan pou reflesir e get bann diferan opsyon devan nou.  Minis Morgan ek son lekip resaman ti vin fer en prezantasyon devan nou Lasanble kot i ti donn detay sa plan e osi bann propozisyon ki pou ede anmenn solisyon pou sa gro problenm e i kler ki bann propozisyon ki in fer i fer bokou sans.  Mr Speaker, parmi ladan i annan en demann pou desantraliz komers e anmenn zot andeor sant lavil Viktorya.  Sa i ava ede retir sa volim trafik dan sant lavil me Mr Speaker, ozordi serten kot MLUH zot pe dir ou ki biznes pa kapab ganny fer par egzanp lo Providence Industrial Estate pou rezon ki pa fer sans, akoz later Providans zisteman ti ganny konble pou fer biznes e Mr Speaker ou ti la ansanm ler nou ti pe lager larzan pou konblaz sa lepok e nou konn sa tre byen.  Departman transport pe dir en keksoz ki fer bokou sans me MLUH pe kontradir sa demars.  Mr Speaker si gitar pa akorde, son lanmizik pa pou sorti byen e tou pou gate.  I kler ki sa kontradiksyon pa pe ed Sesel e mon demande akoz ki serten pa anvi vwar Sesel avanse.  Mon swete ki ler en plan pou rezourd problenm trafik dan pei i ganny aprouve par Gouvernman, tou Minister zot bezwen onboard.  Mr Speaker, wi tou i devret onboard e non pa pe bos dan en lot direksyon akoz zot pe fer Sesel ditor.

Mr Speaker, Bidze 2013 pe garanti ki Gouvernman i kontinnyen siport son bann diferan progranm. Lentrodiksyon VAT pou ranplas GST bezwen ganny byen eksplike akoz bokou dimoun pankor kler lo sa size.  Mon swete ki plis progranm i ganny fer pou eksplik VAT ek Seselwa.  Anmenmtan mon demann ek Minis Finans pou ed bann biznes okomansman lenplimantasyon olye penaliz zot si zot pri dan bann prosedir.  Petet i pa zot lafot. Mon ti ava osi demann Minis pou eksplik enpe plis kimannyer sa Tax oubyen kontribisyon anba Corporate Social Responsibility pou fonksyonnen.  Akoz i annan distrik ki napa gro biznes ditou tandis ki serten lezot, zot annan en kantite.  Kote sa distrik pou benefisye dan sa ka?

Mr Speaker, Minister Zafer Etranzer pe resevwar en total R95 milyon dan Bidze 2013.  Sa pou osi enkli peyman pou bann lorganizasyon enternasyonal ki nou afilye avek.  Sa Minister pe fer en tre bon travay, sirtou aletranze pou gard paviyon Sesel pli o posib.  Prezidan Michel limenm in fer bokou atraver son plizyer misyon aletranze.  Pandan 2012 i kler ki nou’n zwe en rol bokou pli aktiv kiswa lo nivo rezyon Losean Endyen sirtou pandan peryod ki nou’n Prezidan COI, e osi lo bann diferan platform enternasyonal.  Parey nou konnen, travay pou al entansifye lo lasenn enternasyonal sirtou avek nou lentansyon pou vin en manm konsey sekirite Nasyon Zini pandan peryod 2017-2018.  Sa travay pou demande ki tou Seselwa ki kontan son pei pou partisip aktivman dan sa demars.  Ozordi nou repitasyon i tre o lo nivo mondyal nou Sesel i ganny bokou respe e ladmirasyon partou kot nou ale malgre serten lesey pou sali nou repitasyon.

Mr Speaker mon osi salye zefor ki Minis Finans pe fer pou annan sa bon rapor travay avek nou Lasanble Nasyonal e met resours enportan a nou dispozisyon dan Bidze 2013.  Lasanble Nasyonal i reprezant lavwa lepep e merit ganny tou resours neseser pou fer son travay.  Konsiderasyon pe ganny pran pou siport bann Manm pou desarz zot responsabilite dan zot distrik kot zot in ganny elekte.  Malgre mon santi ki alavenir bann manm zot bezwen ganny plis sipor e plis resours.  Zot reprezant lavwa lepep dan zot distrik e sa i merit ganny respekte.

Mr Speaker, Bidze 2013 pe konsolid bann aki sosyal nou pep e anmenmtan re-envestir dan bann lenfrastriktir lo nivo distrik e osi lo nivo Nasyonal.  Bokou larzan pe ganny envestir dan sa 2 landrwa malgre mon konnen ki tou Manm ti ava swete vwar plis lenvestisman dan zot distrik.  Logmantasyon saler pandan 2013 bann nouvo scheme of service ki’n ganny anonse, logmantasyon dan bann saler minimonm, tousala pou ede soutenir en meyer lavi pou nou pep.  Malgre nou pou kontinnyen pas atraver en peryod difisil pandan 2013 nou pou kontinnyen vwar gran depans dan ledikasyon, dan lasante, larzan pou SENPA, larzan pou Progranm Renesans Sosyal, larzan pou konsey nasyonal lazenes, larzan pou SPTC pou pasaz bis pa monte, larzan pou bann homecarers, menm R100 milyon pou Landscape and Waste Management pou pey bann kontrakter pou kontinnyen gard nou pei prop e zoli, depans dan bann proze distrik enkli lezot lenvestisman dan nou pep pou asire ki zot viv en meyer lavi posib e san oubliy lasistans Byennet Sosyal pou bann ki pli vilnerab dan nou sosyete.  I enportan ki nou pep i ganny siporte dan botan e osi dan move tan.  Sa pep i konpran malgre tou zefor par serten pou anpes li pa konpran ki pe arive Sesel.  Serten fakter i andeor nou kontrol e i neseser pran bann mezir pou reaziste pou travers tanpet.  E se la kot i enportan pou enform nou pep lo ki pe arive e se la kot medya i bezwen antre e zwe son rol, enform lepep.  SBC pe kontinnyen ganny sa sipor bidzeter an 2013 e nou swete vwar plis amelyorasyon dan zot bann progranm e anmenntan en pli bon servis ki zot pe donnen konmela.  Pa les kritik detri zot, me okontrer pran li pou amelyor zot.

Mr. Speaker, bann Minister e Departman Gouvernman, zot osi zot devret pe sorti pli souvan e eksplik lepep kwa ki pe ganny fer e akoz pa kapab fer serten keksoz.  En Bidze i en prozeksyon me si i pa mars byen, nou tou nou ganny afekte e napa narnyen mal pou sorti e eksplike.  Kan fodre nou reaziste, nou fer li eksplike e sa pep a konpran. Sa rezilyans ki’n karakteriz nou pep pa devret zanmen ganny souzestimen.

Mr Speaker i kler ki Bidze 2013 pe gard sa lespwar ki sa Progranm Reform Ekonomik ti en bon desizyon pou Sesel malgre serten ti rezet li menm avan i ti komans ganny enplimante.  Me nou, nou ti krwar ladan e nou ti siport li.  Koman en pep, nou’n demontre ki ler nou travay ansanm son rezilta se en meyer lavenir.  Nou bezwen kontinnyen siport sa reform pou plis krwasans ekonomik.  Fas a sa bann lensertitid ki devan nou, nou bezwen kontinnyen lite koman en pep ki anvi vwar plis progre, en pep ki rezilyan e ki pa per defi.  Nou bezwen pare pou koze, dir kot i mal dan en fason konstriktif e apresye kot i byen.  Parey Prezidan Michel i toultan dir nou “kot i mal nou ava aranze e kot i byen nou ava anbelir”.  Napa en pli bon parol saz ki sa e se koumsa ki nou pou vwar plis progre.  Sesel i tro pti pou annan vyolans ek dezord politik.  Sa pa’n zanmen en fason rezourd okenn problenm akoz i pou detrir tou sa ki nou’n reisi akonplir ziska ozordi.

Mr Speaker, mon’n apresye vwar ki pandan 2012, Prezidan Michel in kontinnyen ekoute, in konsilte e in antre an dyalog avek lopozisyon.  Sa in permet lesanz lopinyon lo plizyer size tre enportan pou nou pei.  Prezidan Michel in kontinnyen son bann kontak ki swa lo nivo distrik, lo nivo nasyonal e osi lo nivo enternasyonal pou permet li rod sa ki meyer pou Sesel.

Mr Speaker, Bidze 2013 i donn sa pep plis lespwar.  Mon pou remersye tou bann ki’n donn mwan sipor pou desarz mon responsabilte pandan 2012.  Ou menm Mr Speaker, Clerk ek Deputy Clerk, tou staff Lasanble Nasyonal e tou Manm Lasanble.  Mon eksprim mon lapresiasyon senser pou sa travay dir ki Prezidan Michel ek son lekip pe fer sirtou nou Vis Prezidan.  Malgre tou larogans, mank respe ek lensilt sorti kot sa group ki byen malad e ki demann tretman irzan, mon konvenki ki nou pou sorti venker dan sa demars pou kre sa nouvo Sesel.

Mon profite pou swet zot tou ek zot fanmiy e osi tou pep Seselwa en Zwaye Noel e prosperite pou lannen 2013.  Avek sa Mr Speaker, mon oule asir Minis Finans ki mon pou siport sa Bidze pou lannen 2013.  Mon remersi ou.

(Applaud)

 

MR SPEAKER

Onorab  .

 

HON GALEN BRESSON

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, dan mon pe kestyonn enn mon zanmi peser Bel Ombre lo Bidze mon’n al resevwar en ledikasyon ki mon pa ti pe ekspekte gannyen me ki’n vreman ouver mon lespri e gid mon prezantasyon ozordi.  Mon zanmi i dir mwan ki avan i rode si sa i en bon Bidze ou non i premyerman poz kestyon lo son prop kontribisyon e i demande si li in azir koman en bon sitwayen e si son kontribisyon dan lekonomi i sifizan pou sa lannen ki’n pase.  Mon zanmi ti eksplik mwan ki dapre son definisyon en bon sitwayen i bezwen en dimoun ki premyerman okip son lakour, dapre son rezonnman en bon Bidze se pa zis bann sif ki Minis i prezante.  Pou li Bidze i premyerman letan nou tou nou pe anbelir nou lakour ki swa en zonm oubyen en fanm.  I bezwen pran byen ka avek son fanmiy e ou bezwen onnet e fran dan ou lapros e touzour posed ase kouraz pou defann ou bann krwayans.  I ti eksplik mwan ki Gouvernman i kapab prezant pli zoli Bidze me si nou napa bann zonm avek fanm ki an bonn santé, ki posed bann lespri ki sen, e ki devoue anver zot fanmiy sa pti kannot ki apel lakominote pou drive,  e i pou kontinnyen drive ziska ler i al nofraze lo en later perdi.  I ti eksplik mwan ki koman en peser son pli gran konsern ti son sekirite si laz ki li i arive i pare pou pran risk pou al lo kannal pou fer fas avek pirat, son kestyon se eski koman en nasyon nou vreman pare pou defann e pou protez tou sa ki Bondye in donn nou?  Tou sa benediksyon ki nou pep e nou pei in resevwar eski nou dir mersi?  Eski nou koman en pep nou pare pou lager e defann nou sovrennte?  Lemonn in sanze, napa lape, napa trankilite, partou kot i annan delwil sitwayen ordiner pe lager dan semen, pei ris in fait e dan sa zoli lanmer Sesel i annan en reken sorti Somali.  Fas avek tousala Seselwa i bezwen vin en nasyon ki for, ki kalib e ki pare, nou bezwen vin en pep ki debout solid lo son de lipye, en nasyon ki koz dan en fason kalm e tanpere me ki touzour pare pou apir son parol avek bann aksyon ki ferm e desisif.  Mon zanmi ti ensiste ki Seselwa i bezwen vin en nasyon ki pli ferm, en nasyon ki pare pou ed son prop lekor avan ki i mazinen pou demann lasistans avek lezot.  En nasyon ki viv an bonn vwazinaz me ki pare pou defann son drwa e pou protez son byen.  Avek en sourir lo son figir i ti dir mwan pran legzanp lo Prezidan Michel, en zonm ki pa fer bokou tapaz, en zonm ki pa kontan argimante e kre difikilte me letan ki arive ler pou fire Prezidan Michel pa ezite, i fire.  E mon zanmi letan i lo kannal i kontan konnen ki son Prezidan pou fer tou le neseser pou protez son lavi e defann son drwa pou anmenn manze ater pou nourir son bann frer ek ser.

Mr Speaker, ti fodre ki mon al asiz avek en veteran lanmer Bel Ombre pou mon finalman konpran ki Bidze i en kestyon lenplimantasyon, e desizyon e non pa zis sif.  Nou bezwen rekonnet sa bon travay ki’n ganny fer par Minis ek son lekip pou anmenn en Bidze ki modern e ekilibre devan nou Lasanble.  Me sikse en Bidze i pa dan son konteni, ni dan son prezantasyon me plito dan son lenplimantasyon.

Mr Speaker, mon ti a kontan quote en fraz dan speech Minis “tou sinny i montre ki an 2013 nou riske fer fas avek en lot lannen difisil”.  Unquote.  Bidze pa’n kasyet sa laspe.  Bidze i oule asire ki dan tou adversite mezir an plas pe esey mentenir en krwasans pozitiv kantmenm minimal, rezerv dan Labank Santral i ganny konsolide e tou sa i komans ek Departman Gouvernman e Parastatal kot en disiplin fiskal lo depans pe ganny re-anforsi parey Public Finance Management Bill i enn sa bann nouvo tel mekanizm.  I fer plizyer lannen depi ki Prezidan Michel pe anmenn en lager pou plis lefikasite, pli bon service delivery, plis latransparans e meyer zesyon dan servis piblik.  In ariv a en pwen kot nou bezwen rekonnet ki se sa bann menm keksoz ki defini Bidze.  Se zot ki deside si Bidze ki’n ganny prezante pou en sikse ou non.  Sikse Bidze i depan egalman lo nou bonn volonte tou bann ki ganny sarze pou deservi en responsabilite.  I retonm lo nou pou aksepte lefe ki se nou pei – i depan lo nou.  Travay dan Gouvernman i apel servis piblik senpleman akoz se sa son realite.  En travayer Gouvernman ki swa en dirizan ouswa en fonksyonner i ganny peye pou dedye son letan o servis son pep.  Tou sa bann sif ki Minis in prezante dan Bidze i depan lo nou pou enplimante, se nou, Seselwa ki pou fer sikse sa Bidze ou non. Me i pa zis bann fakter lokal ki enfliyans outcome lo Bidze, i pa selman sa ki anba nou kontrol ki dikte nivo nou sikse.  I annan osi bann lenfliyans sorti andeor nou frontyer ki ozordi pe domin nou bann zafer entern.  Mr. Speaker, kestyon pli enportan ki nou pe sers larepons ozordi se ki fason eski nou pou grandi nou baz ekonomik?  Koman en pti leta zil avek resours limite ki fason eski nou pou fer pou kre plis larises dan en zefor pou pli byen benefisye nou pep?  Premye letap lo sa semen se ki nou grandi ansanm.  Letan ki mon dir ansanm, savedir koman en sel nasyon, ki swa Gouvernman, biznes ouswa sosyete sivil nou pou bezwen demontre en lapros inifye kot i konsern nou sirvi ekonomik.  Ozordi popilasyon bann pei devlope pe lev zot lavwa pou reklanm plis loportinite.  En pli bon partaz resours avek larises.  Lanmerik Prezidan Obama pe lager pou met an plas en sistenm lasante iniversel, partou atraver lemonn demann pou ledikasyon pe ogmante.  Sitiasyon ekonomik lemonn ozordi i kapab ganny dekri koman en leta kriz, nou zil li i prezant en platform sen pou lenvestisman alor i zis ki parey demann in ganny fer pou ki ler ou operate ou biznes isi ou bezwen kapab osi rann sa pei antraver Corporate Social Responsibility pou mentenir sa lanvironnman sen.

Sesel dan konteks ki nou ladan ozordi Minis in prezant en Bidze ki balanse e ki i esey pran kont bezwen tou nou pep.  Sesel i ganny enpakte touzour dan tou sort fason par bann diferan sitiasyon ki pe arive andeor nou kontrol.  Pou premye fwa depi kriz ekonomik in komanse an 2007-2008, lekonomi Lafrans pe komans ralantir avek lekonomi Langleter ki deza dan en staz kritik e Litali ki pe pas antraver en resesyon grav.  Sa pou enpakte negativman lo lendistri touris Sesel.

Mr Speaker, marketing touris Sesel in reazir e in bouz dan bann marse Lazi.  I reste en fe ki nou bezwen ogmant nou yield ou ankouraz depans lo nou marse lokal par bann viziter ki pou pli gro lenpakt pozitiv lo nou lekonomi. Se la kot bann pti biznes i merit vin pli inovativ pou kre The Seychelles Brand a must. Ozordi atraver mekanizm parey CCA zot kapab fer li.  Lotel dan plato Bel Ombre pou byento demare.  Me ki pou arive ek sa akse lo lans?  Eski nou pe al perdi en lot leritaz en distrik?  Sesel koman en pei konsomater nou ganny demande pou peye, peye e touzour peye pou tou sa ki nou konsonmen e se la ozordi ki mon oule fer sipor pou sa lapel ki Prezidan Michel ti lanse devan Lasanble Zeneral FAO. Fodre ki Sesel i ganny peye vre valer pou son lor ble.  Prodiksyon ton i bezwen ganny valorize parey tou lezot form prodiksyon manze.  Atraver lapes ton Sesel i en net exporter protein, e sa set en keksoz ki lemonn i bezwen rekonnet, apresye e remersi.  Zis parey ki nou isi Sesel nou pey tou sa ki nou manze sa lor ble ki nou eksporte i egalman bezwen ganny valorize.

Mr Speaker, lapes set en demars serye dan nou pei, mon pa pe ensiste lo sa size zis akoz ki Bel Ombre i limero 1 dan sa domenn me Sesel i en pei ki depan lo lanmer pou son sirvi.  Mon pou alors remersi Minis pou bann provizyon tax ki’n ganny enkli dan Bidze ki pou benefisye nou bann peser e planter.  Prodiksyon manze i kle, en pei ki perdi dan milye en losean i bezwen kapab nouri son lekor e le sel fason pou fer sa byen set atraver bann mekanizm ki benefisye e protez bann akter ki pare pou pran sa risk e pou envestir dan sa domenn.

Mr Speaker, mon osi annan en mo kosyon, letan ki bann zofisye i ganny konfye responsabilite annou aret profit lafebles.  I dan sa lespri ki mon pe lans en lapel pour ki bann zofisye SFA i vin eksplik bann zabitan Bel Ombre tou detay lo devlopman proze reclamation Bel Ombre zis parey ki mon zanmi in detay avek mwan fodre ki nou azir koman bann bon sitwayen e SFA i bezwen viv en bon vwazinaz avek lakominote Bel Ombre.  Mon ava profite pou fer en rapel ki letan proze konblaz ti pe ganny fer nou ti deklare ki sa ti pou benefisye bann zabitan e kominote lapes distrik Bel Ombre.

Mr Speaker, le sel keksoz mon pe demande ozordi se ki SFA e son bann zofisye i onor sa promes.  Parey manrmay borlormer i dir “dan delo sale napa koltar alor aret met speed bump devan peser”.

Mr Speaker, mon osi oule fer sorti ki atraver bon planifikasyon, konsiltasyon dan distrik e latransparans ou pa pou kapab fail.  Depans lo bann proze in ganny prezante dan Bidze e se nou ki vot lo la, alor akoz i difisil pou vin kot bann proze pe al pran plas pou eksplike.  Ler PUC ti komans proze larivyer Odas Bel Ombre ti napa okenn konsiltasyon ek Bel Ombre e la avek lafen lannen ki aprose semen Le Niole e Bel Ombre i ankor kase.  Akoz?  Ki pe arive?  Lo en lot laspe mon oule osi dir avek Management PUC ek son lekip mersi pou vin Bel Ombre ek mwan, ek mon lekip ki nou’n kapab montre zot ki kantite sours delo Bel Ombre i annan e ki ozordi konvenki ki zot merit aprezan servi en parti zot alokasyon Bidze 2013 pou met an plas en treatment plant Bel Ombre ki lapopilasyon Sesel i a benefisye.

Mr Speaker i annan en kantite bon provizyon dan sa Bidze e dan sa kourt letan ki devan mwan mon pa pou kapab tous lo tou.  Dan sa bann mwan ki pe vini i pou annan en kantite deba lo sa nivo rezim taksasyon.  Son kote bon e son kote mwen bon pou ganny diskite, epwize me tax i tax.  Koman en nasyon annou aret anbet nou lekor pou fer krwar ki sa size tax i en keksoz ki relevan zis pou isi Sesel.  Sa konba lo tax i prezan dan tou pei devlope, dan tou pei lemonn me isi Sesel mon vwar serten bon kote.

Mr Speaker, lesel fason pou relans bann mizisyen e animater Seselwa set atraver bann letablisman touristik e letablisman animasyon lokal.  I fer tro lontan depi ki nou pe nepli tann bann lanmizik pe rezonnen partou dan konton, i fer tro lontan ki nou zorey i vid e ki nou pa antann leko tambour karese par sa latous lanmen Seselwa.  Bidze i fer provizyon pou ki en letablisman i kapab reklanm 125 poursan tax kont larzan ki i pey animater Seselwa ouswa en group Seselwa.  Sa i en pti, vreman pti provizyon dan Bidze, be apre tou se en vreman bon lepa dan bon direksyon.  Annou ankouraz kreaktivite dan sa pep ki apel Seselwa.

Mr Speaker, kreasyon lanplwa i devret priyorite limero 1 dan nou pei.  Nou koman bann serviter nou pep nou bezwen avans kreasyon lanplwa koman premye zouti dan kreasyon larises Sesel.  Le sel fason pou kre plis lanplwa se pou annan plis biznes e annou swiv model La Digue.  Plis Seselwa ki nou kapab annan dan biznes pli bon ki a ete pou lekonomi.  Met tou konplikasyon dekote, sa Bidze ki devan nou pe vreman debourye pou met Seselwa ordiner dan biznes.  Nou Seselwa annou avans devan e kre larises, leve, travay, debourye e rekolte.  Se sa ki devan nou ozordi.

Mr Speaker, mon annan en gro latas ki mon oule depoz lo lazans byennet sosyal anba sa Bidze ki zot in resevwar.  Silvouple kontribye anver ankouraz Seselwa pou travay, debourye e sonny son fanmiy. Mon pa pe demann sa lasistans, mon pe demann byennet sosyal pou fire letan ki’n ariv ler pou fire.  Koz fran, mwens lasistans pou sa ki refize travay, plis lasistans pou sa ki vreman bezwen.  Les mwan repete zabitan Bel Ombre i demande ki travay i ganny plis, si ou travay e si larzan pa ase ou ganny asiste.  Sa kondisyon i apel pa travay i pa devret en maladi kronik dan gerizon dan sa pei.

Mr Speaker, 2 keksoz ki vreman pre obor mon leker, premye lopital.  Mersi e granmersi.  En pep ki an bonn sante, i en pep ki kapab prodwir ek lifikasite.  Alor akoz ki ler mon zanmi Bel Ombre i al klinik Gouvernman pou en gerizon nou pa reakte, selman pou menm problenm ler i pas kot en dokter prive apre re-vin kot lopital i pas devan tou pasyan klinik Gouvernman pou en scan zis akoz in peye.  Lasante dimoun annou aret zwe avek.  Pou management lopital silvouple ekout sa ki zot bann staff i annan pou dir, ekoute e azir.  Sa bann ners, sa bann dokter i konnen e non pa zis bann administrater.

Mr Speaker dezyenmman keksoz ki pre obor mon leker Sesel sa, i apel pou nou tou, annou transpire, debourye e donn nou tou sans pou kontribye.  Annou rapel si ou ki ganny sa responsabilite pou delivre fer li ek tou lafransizm akoz ou kapab pe detri ou frer, ou ser, ou manman, ou papa, ou fanmiy, ou pei e ki benefis sa pou aport ou?  Tou Seselwa i bezwen viv, nou tou nou bezwen konstrir, lemonn antye pe vir kont nou alor annou groupe, koste, annou ed kanmarad, letan in arive ler pou fire annou fire.

Zabitan Bel Ombre, zanmi fanmiy, tou bann meyer ve pou lannen 2013 e ki Bondye i kontinnyelman donn lafors nou tou pou deal ek nou bann defi lavi.  Mr Speaker, mersi.

 

MR SPEAKER

Onorab Charles

 

 

 

HON JEOVANA CHARLES

Mersi, Mr Speaker.  Isi dan sa home, lapriyer i ganny fer pou ou e pour ki sa pei i ganny toultan byen gouvernen.  Mr Speaker, sa ti en fraz fer par en vye msye dan Old People’s Home Plaisance Mardi pase ler Prezidan ti vizit sa Home.  Ozordi Mr Speaker, mon santi ki sa fraz i en fraz ki sorti kot en saz, ler mon ekout Leader Lopozisyon fer son diskour lo Bidze.  Mon pa konnen ki sa vye msye saz pou dir si i ekout Leader Lopozisyon.  Mr Speaker, ou vwar isi dan sa Lasanble, pa tou parol ki bon koze.

Mr Speaker, Minis ek ou tim, Onorab Manm Lasanble, ser, frer Seselwa bonzour.  Mr Speaker, Sesel i nou pei, i en zoli pti pei, i en pei ki’n ganny beni par Bondye, nou larises se nou, nou tou Seselwa, nou fason viv, nou fason fer e nou lanmitye antre nou.  I en pei ki gou pou viv e mwan mon fyer pou etre en Seselwaz ki’n ganny sans partisip dan devlopman mon pei e siporte pour ki Bidze i ganny aprouve pour ki tou Seselwa i kontinnyen epanouir.

Mr Speaker sa lannen i fer mon diznevyenm lannen ki mon pe donn mon reaksyon lo Bidze nasyonal nou pei.  E pour mwan ankor enn fwa i en plezir pou mon fer mon kontribisyon.

Mr Speaker, sete avek bokou latansyon ki mon ti ekout Minis Finans pronons son bann gran lalinny fiskal pou lannen prosen an prenan kont bann fakter eksteryer dan lekonomi mondyal, bann fakter lokal nou lekonomi e zwisans sosyal ki nou pei i bezwen fer fas avek pou asire ki lepep Seselwa i kontinnyen epanouir.

Mr Speaker, mon kontan ki Minis in dir ki Bidze 2013 i en Bidze ki pou tous lavi tou Seselwa.  Mr Speaker, i byen ki Minis in pran sa lapros akoz lo nou lasenn lokal nou reform ekonomik i kontinnyen fer byen malgre lekonomi mondyal i dan boulvers.  Lekonomi Sesel i reste solid e rezilyan an fas bann presyon eksteryer.  E sa Mr Speaker, se gras a partisipasyon e performans pozitiv dan lamazorite sekter nou lekonomi e travay dir lepep Seselwa.  Nou bezwen rekonnet ki Seselwa in fer bokou sakrifis dan sa bann dernyen lannen.

Mr Speaker, ler nou koz larises ekonomik oubyen GDP ki’n ogmante, nou koz kwa?  Se sa larises ki Sesel in kree atraver travay ki sakenn de nou in kontribye dan sa lekonomi.  Nou pe koz lo lenvestisman ki’n ganny fer par Seselwa e par bann etranze ki’n antre dan nou pei.

Mr Speaker, letan nou lekonomi i grosi Gouvernman i anmas plis reveni atraver tax e se sa reveni ki Gouvernman i anmase ki servi pou re-envestir dan lepep, re-envestir dan saler, dan lasante, dan ledikasyon, dan lakaz, dan semen, dan delo, elektrisite, lanvironnman eksetera.  Mr Speaker, parey nou tou nou konnen ozordi Sesel pa ganny eparnye par bann kriz enternasyonal akoz nou form parti sa vilaz global.  Nou alor kontinnyen fer fas avek bann gro sok, bann gro sok pri okazyonnen par pri karbiran e pri manze ki kontinnyen monte lo marse enternasyonal.  I pa nouvel pou personn ki lekonomi mondyal i vreman frazil.  Sa i fer ki en pti lekonomi parey Sesel i annan touzour serten vilnerabilite an prenan kont nou depandans lo lenportasyon preski tou komodite ki form parti nou lavi toulezour.

Mr Speaker, la ki menas ki sa fleo piratri in met lo nou en lot lefe negativ in fer ki pri transportasyon in ogmante ki ankor in met en lot det enorm lo nou Bidze nasyonal.  Mr Speaker, malgre sa Bidze 2013 i esansyelman enportan pou note ki in ganny baze lo bann mezir ki Gouvernman pou pran pou akseler kwasans ekonomik e anmenmtan pou kontinnyen partaz son benefis avek tou dimoun espesyalman bann ki pli vilnerab.  Mr Speaker, parmi bann mezir pou kontinnyen ankadre lavi nou bann sitwayen en meyer reveni in ganny propoze pou travayer pou lannen 2013, saler minimonm pou ganny ogmante par 6 poursan sorti R21 par erdtan pou vin R22.25 par erdtan pou tou travayer.  Pour zournalye, sa bann ki nou apel casual, sa pou sorti R24.20 par erdtan pou vin R25.65 par erdtan.  Mr Speaker, Bidze i fer provizyon pou ogmantasyon saler dan Gouvernman, plizyer departman e lazans pe ganny nouvo Schemes of Service.  Provizyon in ganny fer pou ogmant lasistans ki pou kapab siport en seri lasistans ek progranm sosyal pou ed bann ki pli dan bezwen tel ki pansyon bann retrete, lasistans dezabilite, carers, maladi eksetera.

Mr Speaker, i neseser alor ki ankor enn fwa mon sipliy avek sa bann travayer dan servis piblik, letan en MNA oubyen DA i telefonn ou pou met devan ou problenm ki enn bann zabitan son distrik pe fer fas avek silvouple reponn sa telefonn.

 

(Applaud)

 

HON JEOVANA CHARLES Ozordi nou pe al vot lo Bidze ki enkli en kantite proze, ler nou demann ou ki pe arive avek tel ou tel proze, oubyen ki pe arive avek dosye enn nou bann rezidan, silvouple donn nou oubyen donn li en feedback dan en dele letan rezonnab.

 

(Applaud)

 

HON JEOVANA CHARLES

Aret fer dimoun monte desann, fer li ekrir let apre let ki zanmen i ariv dan file, kan i ganny anvoye pou vwar zot akoz i annan en problenm oubyen en size ki konsern ou Minister eki selman ou Minister ki kapab deal avek.  Aret donn dimoun randevou kan ou konnen ou pou dan meeting en zournen antye.  Aret dir dimoun ki ou dalon pa dan son plas, telefonn taler oubyen pran mesaz, me sa mesaz pa zanmen ganny transmet.  Eski en travayer i kapab pa dan son plas pou en semenn, selman i sipoze pe travay? Aret dir dimoun napa larzan kan nou ki vot lo Bidze e nou ki konnen si larzan i annan ou non.  Kan lotorite distrik i met en problenm devan ou, silvouple pran aksyon ki neseser e posib.

Mr Speaker, nou pep i en pep entelizan.  Kot ou pa kapab fer nanryen eksplik li, dir li akoz ou pa kapab ed li, pa dir li al kot MNA oubyen al kot Prezidan.  Pran letan eksplik li ki sa ou pa kapab fer, i pou konpran li.  Si ou dir li espere akoz wi i pou kapab ganny ede i pou espere, me si Mon Dieu ou konnen ou pa kapab asiste li, me akfer ou bezwen fer li esper pou vi tanm e ternanm.  Ou bezwen mazinen ki koman en travayer Gouvernman ou en serviter lepep.  Depi ou Minis ziska ou madanm cleaner.

 

(Applaud)

 

HON JEOVANA CHARLES

Mr Speaker, Bidze in osi fer provizyon pou ki benefis pou bann home carers osi i ogmante par 6 poursan par mwan pou met anlinny avek minimum wage.  A sa pwen Mr Speaker mon ti a kontan aport mon konsern pou sa bann dimoun ki pe donn sa ki nou apel swen kot lakour.  Mr Speaker, yer sa bann manm fanmiy ki ti donn swen enn zot pros kot lakour i trouv li ozordi dan bokou difikilte e dan bokou problenm finansyel kot zot pa kapab fer de bout zwenn.  Gras a logmantasyon dan pri manze, elektrik ek delo.  Mon pe lans en lapel avek Gouvernman pou met an plas en pti unit pou spesifikman etidye lefe sitiasyon ekonomik aktyel sa bann dimoun e konsider bann pli bon fason pou fer serten azistasyon dan faver sa bann dimoun si i neseser.

Mr Speaker, mezir pou revwar manda ek lobzektif HFC i en bon pa.  Sa ava permet sa lakonpanyen pli byen zwe son rol pou asiste bann fanmiy pou ganny zot lakaz.  Mr Speaker, enn bann pli gran defi Gouvernman lepep ozordi se pou asiste sak fanmiy Seselwa avek mwayen limite pou ganny asiste avek en bon lozman.  Mr Speaker, Minis in fer resorti ki akse avek finansman pou lozman ozordi i vreman difisil e nouvo mezir pou ganny enplimante lannen prosen pou kapab asiste nou bann dimoun ki pe rod zot premye lakaz.  Mr Speaker, Bidze 2013 pou envestir en gran parti son alokasyon envestisman dan sekter lakaz e proze kominoter.  Alor ou ki pe esper ou lakaz pou enpe letan ganny ankor en pti pe pasyans.  Nou bezwen apresye e rekonnet gran zefor ki Gouvernman lepep in fer pou garanti ki sak fanmiy Seselwa i ganny en lozman akseptab.  Nou pa devret pe zanmen oubliye ki Gouvernman in fer bokou dan lepase avek sekter prive me nou konnen ki i annan bokou pou fer ankor, me sa ki tris Mr Speaker, se ki bokou dimoun pa onor zot komitman, pa pey zot lokasyon ki pou an retour en lot dimoun a benefisye zot osi avek en lozman.  Mr Speaker, mon vreman apresye ki prezan PMC pou responsab pou zesyon stok lakaz gouvernman e tout swit.  Mon pou sizere ki en levanter tou bann lakaz Gouvernman i ganny fer.  Ki bann zabitan Roche Caiman i konnen lekel ki responsab pou bann common areas dan bann flat.  Ki zabitan Roche Caiman i konn zot balizaz e zot konnen apepre kan zot pou ganny zot title deed bann ki’n fini peye i annan en bann letan.  Ki bann dimoun ki pa pey zot lakaz malgre lotorite distrik i koz avek zot a plizyer repriz ki zot pa ni menm enterese i ganny anmenn Ankour pou aksyon ganny pran avek zot.  Ki maintenance i ganny fer lo sa group lakaz ki annan en defo dan son striktir.  Sa en problenm ki mon’n monte desann avek pou 3an Mr Speaker.  Mr Speaker mon espere ki la ki PMC i pran son responsabilite o serye.

Mr Speaker, Minis Finans in koz lo tourizm koman sekter kle nou lekonomi.  Nou’n tande sa semenn ki Minis pou tourizm in donn lankourazman en nouvo group etidyan ki pe fer zot kour pou en degre dan Seychelles Tourism and Hospitality Management.  Mon lafreyer i se ki, si nou pa reget rekonpans oubyen saler sa bann etidyan ler zot fini etidye pou travay vizavi bann travayer etranze, nou pou vwar Gouvernman pe kontinnyelman pe donn training apre nou kontinnyelman pe dir nou napa profesyonnel dan bann letablisman touristik.

 

(Applaud)

 

HON JEOVANA CHARLES

In ler pou Minister Lanplwa e Resours Imen pou antreprann en letid dan tou bann letablisman touristik e vwar ki problenm sa bann letablisman vizavi bann Middle Managers. Mr Speaker, sa problenm travayer Seselwa vizavi travayer etranze i komans vin enn tre grav e ozordi mon pe lans en lapel serye avek Gouvernman pou seryezman etidye sa sitiasyon de pre.  Nou bann profesyonnel zot konpran zot ki i annan serten benefis ki en travayer etranze i bezwen gannyen akoz zot in kit zot pei oubyen pou lezot rezon.  Me sa bann gran gap swa dan saler oubyen dan bann allowance zot pa kapab aksepte, zot komans vin tro fristre e fer zot annen en laenn oubyen en lamertim avek sa bann travayer etranze ki osi pe ed nou ki pa ni menm konnen ki pe arive.  Nou pa kapab les sa kalite persepsyon ki nou anfaver etranze plis ki nou Seselwa oubyen ki en etranze i kapab fer pli byen ki en Seselwa.  Lontan ou ti vwar bokou sa bann amertim dan bann travayer dan domenn touris e ozordi nou trouv sa dan bann Minister, departman Gouvernman rezon pou mon konsern.

Mr Speaker, sa problenm ki ler ou telefonn en Minister pou demann en lenformasyon i pran en semenn parfwa en mwan pou ganny en larepons e rezon pou sa – napa travayer.  I osi en size tre serye dan servis piblik ozordi. Mr Speaker, letan mon lo sa size travayer mon ti a kontan osi sipliy avek lotorite dan Gouvernman pou ki kan en desizyon i ganny pran pou aret en keksoz ki’n la pou enpe letan zot bezwen etidye son konsekans.  Mr Speaker, la mon anvi adres sa size kot en desizyon in ganny pran pou kontrol kot Inter Island Quay, pou en bon pe letan sa landrwa ti pe ganny servi par en kantite dimoun sirtou bann zenn koman en landrwa rankont, en landrwa lwazir.  Desizyon in ganny pran pou kontrol sa landrwa ki son rezon, son lobzektif ti byen, me san donn sa bann frekanter en alternativ.  Bannla in deside mont Bel Ombre, laba bann rezidan i konplent ki i annan tro bokou tapaz, tro bokou disturbance, ki i vre, akoz sa bann dimoun pe relax zot, zot pe tir presyon, zot pe defoule parey zot dir, san realize ki i annan bann rezidan zis akote ki zot osi zot anvi repoze zot.  Lapolis i mont lo televizyon i esey eksplike kimannyer sa landrwa i devret ganny servi.  Mon lapel ozordi avek Gouvernman se pou ankor enn fwa pou etidye sa sitiasyon e vwar si napa posibilite pou met en landrwa a dispozisyon sa bann dimoun ki kontan sa kalite lwazir.

 

 

(Applaud)

 

HON JEOVANA CHARLES

Mr Speaker, bomaten en santenn nou bann etidyan liniversite in graduate. Nou tou nou fyer, nou tou nou kontan, mwan mon ti a kontan profit sa lokazyon pou dir zot felisitasyon.  Nou pa’n kapab asiste zot Graduation ozordi akoz nou angaze dan Bidze pou zot kapab ganny en saler oubyen kontinny zot training lannen prosen.  Mon swe se ki bann graduate i ganny plase dan travay zot swa e bann Minister pa komans fer zot dezapwente avek sa bann letan espere e ranpli form parti form.

Mr Speaker, letan mon lo sa size mon ti a kontan aport a latansyon lotorite konsernen konsern sa bann pansyonner ki bezwen ranpli sa form ki pou sertifye zot.  Avan ti pou tou le 3 mwan la zot in avans pou 6 mwan.  Sesel i en pti pei, preski tou dimoun i konn tou dimoun e ki napa ni menm bokou sa bann dimoun ki pe ganny sa pansyon.  Mwan mon pa la pou dir ki fodre arete ou non me mon demande ki sa osi i ganny revwar.

Mr Speaker, lannen 2012 pe al terminen, mon krwar ki i apropriye pou mon dir mersi tou bann dimoun ki’n donn mwan zot korperasyon pandan sa lannen.  Zabitan Roche Caiman ki’n siport mwan tou dilon lannen, pou zot travay dir e zot kontribisyon anver progre nou pei.  Nou osi nou pou benefisye avek nou bann pti proze distrik ki pou amelyor lavi nou bann zabitan.  Menm si nou’n fer bokou, i ankor annan bokou pou fer.  Mon oule salye e dir mersi tou bann ansennyan pou zot travay dir ki zot pe fer pou kapab reos valer moral dan nou bann zanfan.  Remersiman spesyal i al pou tou bann ansennyan e lezot staff ki sorti segonder Plaisance, lekol primer Plaisance e lekol eksepsyonel.  Sa ners ki malgre ki zot pe travay dan sitiasyon difisil me pe travay dir pou donn swen nou bann dimoun malad en remersiman spesyal pou tou bann ners e lezot travayer klinik Les Mamelles.  Mersi pou zot korperasyon, zot servis sa lannen in ganny bokou apresye par zabitan Roche Caiman.

An konklizyon mon ti a kontan premyerman remersi Minis Finans ek son tim pou sa bon travay ki zot in fer dan preparasyon sa Bidze.  Minis Manrmay in travay dir, felisitasyon e mersi.

Prezidan Michel e Vis Prezidan Faure pou zot travay imans e san ses pour Sesel e lepep Seselwa.  Finalman mon ti a kontan pran sa lokazyon pou swet Prezidan ek son fanmiy, ou Mr Speaker ek ou fanmiy, tou bann Minis ek zot fanmiy, tou koleg MNA ek zot fanmiy, tou staff sekretaryat, tou staff SBC ki’n la avek nou pandan sa lannen, tou dimoun devoue dan Sesel ki’n travay dir pou sa pei e finalman tou mon bann dimoun Roche Caiman, zwaye noel, bonn sans ek prosperite pou lannen 2013, pour ki lape i kontinnyen renye dan nou pti pei Sesel.  Sesel sa!  Mersi Mr Speaker.

 

(Applaud)

 

MR SPEAKER

Onorab Fideria

 

HON EMMANUEL FIDERIA

Mr Speaker, tou sitwayen Seselwa bonzour.  En bonzour spesyal i al egalman pou tou the beautiful people of Les Mammelles.  E avek loner e en privilez ki lo non zabitan Les Mammelles ki mon sezi sa loportinite pou adres zot atraver Bidze 2013.

Mr Speaker sa Bidze i en kontiniasyon ki nou pei e nou distrik Les Mammelles pe pourswiv e ki pe anmenn nou lo semen Nouvo Sesel e nouvo Les Mammelles.  Koman zot reprezantan mon partaz zot lespwar e zot laspirasyon ki lavi a selman vin pli meyer.  Sepandan Mr Speaker, mon’n note ki dan diskour Minis Laporte nou’n fer bokou progre, nou lo bon semen ki pou anmenn plis prosperite pou nou pep.  Me mon’n osi note ki nou larout i ranpli avek bann gran defi ki pe obliz nou tou met nou zefors ansanm koman en sel nasyon, koman en pep ek en sel lavwa e determinasyon e pare pou tonbe leve pou nou sorti venker.

Mr Speaker malgre ki Sesel in kontinnyen fer progre ekonomik dan sa vilaz global kot bann tirbilans i kontinnyen dan Zone Ero avek lager dan Mwayenn Oriyan avek menas piratri dan nou zone, nou koman en pti nasyon nou’n kontinnyen debourye e vwar fason pou nou kontinnyen reste debout e anmenn plis prosperite pou lepep Seselwa pou nou nasyon.

Mr Speaker dan nou parti, Parti Lepep nou’n toultan tenir en prensip fondamantal e sa se met zonm o sant devlopman dan tou sa ki nou fer e ozordi en lot laprav i la akoz dan konteni e prozeksyon konkret e definisyon dan lobzektif Bidze 2013 ki reprezant en sonm R5.412 bilyon i reflekte egzakteman sa lakoz fondamantal ki gid nou legzistans koman en parti politik, lepep pou lepep, e par lepep.  Wi listwar devlopman limanite ek Sesel in konfye nou sa misyon istorik e nou’n transformen pou ganny aksepte koman sa parti politik ki’n pran pozisyon leadership natirel e prensipal pou kondwir desten Sesel e desten lanasyon Seselwa.  Wi Mr Speaker, lapli tonbe, loraz kriye, zekler krake nou konsyan ki lemonn, Sesel pou kontinnyen fer fas avek plizyer defi.  Wi ozordi dan sa venteyenm syek, defi lemonn e defi Sesel i diferan ki nou bann zenerasyon avan nou in eksperyanse e dela Mr Speaker nou posibilite sirviv dan sa monn ozordi i depan antyerman lo kapasite lemonn pou sirmont sa gran defi.  Dan Sesel nou’n fer fas avek plizyer defi, plizyer prosesis transformasyon makro-ekonomik i enn parmi bann gran defi.  Me avek nou rezilyans ek determinasyon pou reisir parey nou Minis Finans in dir nou’n depas sa staz kritik pli sansib me travay i la.  Nou bezwen kontinnyen dan en fason sistematik administer bann fakter ki kre lekse provoke lenstabilite dan nou to lesanz.  Egalman nou bezwen dan en fason sistematik administre bann fakter ki kre lekse e provok lenflasyon ensiportab ki obliz nou pep konsonmen.

Mr Speaker i fondamantal ki dan nou demars pou adres sa kestyon pri komodite ki pez bokou lo pri lavi dan Sesel mon note an pasan ki mon pa oule donn lenpresyon ki sa i en latas fasil.  Mon konnen ki i annan bokou akter ki enplike dan dinamik pri lavi dan Sesel alors i pa zis en latas en Gouvernman.  Me i plis en latas kot tou akter dan nou lekonomi i bezwen note e azir pozitivman pou anpes pri lavi monte dan Sesel.  Mon osi note an pasan bann lentervansyon byen kalkile par Labank Santral pandan sa lannen ki pe al terminen avek bi pou met sitiasyon pri kontrol anba kontrol.  E lepep in note dousman dousman ki pri lavi pe komans stabilize.

Wi Mr Speaker si bann pri komodite lokal oubyen enporte pa stablilize mon regrete pou dir ki logmantsyon saler ki’n ganny prozekte dan Bidze pou napa, mon repete Mr Speaker logmantasyon saler pou napa okenn lefe spesyalman lo bann travayer ki ganny mwens lapey lafen dimwan.  I rezon akoz mon pe ensiste ki tou akter dan nou lekonomi i bezwen pran responsabilite tre serye pour ki nou pep i aret ganny trangle, ki nou aret fors lanmen dan pos nou pep e ki nou aret obliz sa pep pou depans tou son bann pti savings ki nou’n demann li pou fer pou letan dir.  Sa pep ki nou ti demande pou fer sakrifis apre sakrifis e konsekaman kre plis larises pou nou Sesel.  Touzour le kestyon saler e baze lo en nesesite pou pran bann lapros inovatif pou donn plis lankourazman tou kategori travayer mon oule lans en size refleksyon ler mon demande si moman pa’n arive pou nou devlop e met an mars en scheme spesyal pou konpansasyon pou tou bann stevedores – ki apre bokou lannen ki zot in travay dir zot ganny en konpansasyon.

Malgre tou sa ki mon’n dir Mr Speaker, dan lezot pei dan lezot kote lemonn, dan nou rezyon, dan Lerop, dan Lazi, lo kontinan Lafrik, Lanmerik toulezour ler nou get nouvel en kantite pei menm avek pli resis ki nou serten sa bann pei pe viz ver en semen fait.  Bann pep atriste dan lamizer nwanr napa lespwar.  Bokou enstabilite ekonomik, bokou enstabilite politik, konfli ant bann diferan group etnik, anfer bokou lensertitid pou lavenir.  I mank leadership, i mank direksyon, me isi Sesel nou annan leadership, nou annan direksyon.  Nou pa pe koz lo keksoz parfe me nou pe koz lo bann diferans remarkab ki dan nou fason fer nou’n abzorb bann size ki fondamantal pou sirvivans nou nasyon.

Wi Mr Speaker, nou pep nou ti demann li pou fer sakrifis nou’n konn letan napa e nou’n soufer napa serten marsandiz e komodite debaz, nou’n soufer koupir elektrisite, nou’n soufer mankman delo serye letan lasesres, nou’n soufer mankman forex, anfen nou’n soufer avek konsekans plizyer keksoz me Mr Speaker sa ki diferan ozordi set akoz nou’n annan en direksyon, akoz nou annan en leadership ki reste fokalize lo solisyon nou bann defi ki nou pa pe gaspiy letan dan propagann, nou pa pe gaspiy letan pou vey lavi prive sak sitwayen, i fer nou fyer e fer nou reste optimis e ki fer ki ozordi ler nou get lo lorizon nou vwar tou rezon pou nou kontinnyen gard nou lape ek stabilite dan nou pti Sesel.  Ki an retour a permet nou reste lo semen kwasans ekonomik e ki sa gato a kapab grosi pou sakenn de nou kapab reklanm en morso demen e konsekaman garanti en lavenir prometan pou zenerasyon apre nou.  Mr Speaker pou nou kontinnyen ver sa progre ekonomik kot out nou sitwayen i benefisye nou bezwen annan stabilite.  Pou sa stabilite kontinnyen rennyen dan nou pei, nou patri, nou bizou, nou Sesel i bezwen annan responsabilite kolektif oubyen responsabilite partaze.  Mr Speaker nou bezwen rod tou fason kimannyer pou nou tenir nou lekonomi, pou kontinnyen ofer devlopman, adopte bann polisi e moniter fiskal strikt e nou bezwen touzour reste vizilan par lit kont okenn tanpet ki vin devan nou laport.

Mr Speaker, Prezidan Michel in defini en defi, en defi pou Sesel koman en pa konkret ver realizasyon son vizyon pou annan en graduate dan sak fanmiy Seselwa – mon note ki Minister Ledikasyon pe ganny en sonm R413 milyon.  Sa i laprev ki i pa’n zis koze me resours pe ganny mete pou tou zanfan Seselwa pe enport dan ki fanmir ou ne ou grandi e malgre ki nou pe kontre serten defi avek mankman ansennyan me Gouvernman i reste senser dan son promes, i reste pou nou bann zanfan, bann etidyan dan tou nou sistenm ledikasyon egalman, i reste pou nou bann paran zwe nou rol, pran nou responsabilite se sa labaz pou en meyer fitir, labaz pou en meyer lavi e note ki dan lavi si ou oule reisir se disiplin ek travay dir ki konte.  Pas remark destriktif, zalou ou prosen, ou zalou ou vwazen pa pou anmenn ou lwen, nou a pas lot fason fer Mr Speaker, sa se laverite e sa se larealite.

Mr Speaker mon vwar alokasyon R496 milyon pou Minister Lasante.  Sa son i reprezant en lenvestisman dan lavenir lasante nou pep.  Sepandan malgre tou resours ki Gouvernman pe mete dan sa Minister i reste ankor bokou defi pou nou sirmonte, tel ki mankman spesyalis dan serten domenn, mankman ners ek lezot profesyonnel, mankman lekipman avek teknolozi modern ki a fasilit deteksyon e dyagnoktis bann maladi oubyen lenfeksyon efektivman kapab permet ekzekisyon plizyer loperasyon.

Wi Mr Speaker defi Minister Lasante i pa zis resours imen oubyen finansyel.  Mon salye bann travayer ki pe travay vreman dir pou donn sa servis pou nou pep.  Mon osi reste konvenki ki en bon latitid desarz sa responsabilite i pou ede rezourd en kantite problenm dan Minister Lasante.  Tou imen i konnen ki lasante pa swazir laz me osi nou konnen ki dan plizyer pei sa ki annan plis larzan i kapab garanti en meyer akse avek en meyer lasante malgre nou ganny menm maladi.  Nou sanse isi Sesel pou annan en Gouvernman ki krwar dan byennet e lasante tou Seselwa.  Me mon reste konvenki ki nou reste pa satisfe avek kalite servis nou sistenm lasante – alor nou pran li koman nou defi pou donn Sesel e Seselwa en servis lasante dekalite.  Larzan lo li tousel pa pou zanmen solisyon okenn sistenm e servis lasante dan okenn pei o monn, e mon reste konvenki ki management Minister Lasante pe fer tou pou anmenn en pli bon servis pou tou sitwayen ki servi nou servis lasante.

Mr Speaker Minis Finans in koz lo bann polisi tax pou biznes kot nou pe vwar en rediksyon dan tax pou bann biznes ki bann konpannyen i peye lo zot profi pou sorti 33 poursan pou vin 30 poursan e bann pti biznes ki fer profi mwens ki R1 milyon i pey en flat rate 1.5 poursan.  Sa i en sinny dan bon direksyon e mon kontan aprann ki elarzi la konsept e pratik dan Corporate Social Responsibility.  Alor mon refleksyon mon vwar realizasyon sa konsept Social Corporate Responsibility koman en loportinite eksepsyonnel pa zis pou anmas larzan oubyen fer larzan me pou vwar sa koman en sans reel pou tou biznes ki annan byennet Sesel o fon zot leker, pou vwar sa kontribisyon 0.5 poursan lo profi koman enn parmi loportinite pou demontre nou kote patriyotik e lanmour pou Sesel, pou nou pei.

Mr Speaker touzour lo kestyon pti biznes, mon santi ki zot soufer bokou avek pri lokasyon lespas biro kot zot peye par met kare serten i relevan e serten i egzazere.  I annan serten batiman ki annan plis ki 20, 30 ou 40an ki pe sarz R250 ou plis par met kare.  Sa i fer ki dimoun ek pti biznes tel ki salon koup seve pey R14 mil par mwan pou en pti landrwa.  Serten i menm demann ou pou met en deposit 3 ou par ler plis ki 6 mwan.  Mr Speaker sa i tro bokou, sa in fer serten pti biznes fermen e zot bezwen pey zot loan swa avek labank, swa avek CCCA. Mr Speaker wi nou dan en lekonomi liberalize, pti biznes i lakle en lekonomi vibran e prospere.  Mon sezi sa loportinite ozordi lo non bann pti biznes pou demande ki en keksoz i ganny fer pou redwir fardo lokasyon lo nou bann pti biznes.

Mr Speaker mon rekonnet ki mon distrik Les Mammelles an 2012 in benefisye son bout dan Bidze nasyonal an relasyon avek bann pti proze.  Nou’n benefisye en sonm R1.2 milyon proze.  Lalis i long me mon a sit enn de bann legzanp.  Nou’n nobou akonplir avek sikse konstriksyon plizyer proze semen, bus shelter, bin sites, peron, miray, proze drenaz, koup plizyer pye dibwa danzere dan plizyer zone.  Atraver progranm Land Transport nou’n vwar drenaz dan zone Briyan e Plaisance, nou annan tro bokou move leksperyans ek dega ler gro lapli i tonbe Briyan avek Plaisance.  Nou problenm in ganny adrese.  Nou’n osi vwar proze lalimyer ek laglas trafik ki’n ganny enstale dan serten landrwa da nou distrik.

Ser, frer zabitan Les Mammelles mon lofis pe travay dir apre plizyer demann mon’n note pou lannen prosenn Gouvernman in met ankor R1.2 milyon pou nou distrik pou nou devlop nou kominote.  Nou travay i kontinnyen, i reste ankor bokou pou nou fer, lalit i long mon pou asire ki devlopman i tous tou kominote Les Mammelles ki dan bezwen.  Sa i enn parmi plizyer mon langazman anver zot.

Mr Speaker dan Bidze 2013 mon note osi enn bann proze tre enportan pou nou distrik pe al ganny adrese e sa en sonm R500 mil ki pe al ganny envestir dan proze trotwar ki pou demare e konmans kot pon Les Mammelles e travers ziska kot Michel Apartments.

Mr Speaker en bann size ki afekte plis zabitan oubyen plizyer fanmiy dan mon distrik Les Mammelles i kestyon lakaz.  Me osi mon rekonnet ki Gouvernman in envestir dan enn bann pli zoli proze lakaz dan Sesel e sa i dan mon distrik Les Mammelles.  Sa lannen 2012 plis ki 30 fanmiy in ganny zot lakaz swa lo vilaz Perseverance oubyen Les Mammelles.  Plizyer milyon roupi in ganny envestir pou fanmiy Les Mammelles.  Mon konsyan i annan ankor ki pe espere.  Ankor plis lakaz pe ganny konstri, plis fanmir Les Mammelles pou benefisye.  Mon demann zot annan enpe plis pasyans, annan lespwar.  Fir anmezir ki Minis Finans i donn nou resours nou ava fer plis lakaz e bokou dimoun a ganny asiste.

Mr Speaker atraver HFC bokou dimoun dan sa dernyen lannen osi in ganny asiste ek loan pou amelyor ouswa kontinnyen batir zot lakaz e HFC in donn plis ki R16 milyon total lasistans pou distrik Les Mammelles dan sa dernyen 5an.

Mr Speaker sa ki konsern lasistans sosyal mon distrik osi in benefisye plis ki R1.6 milyon depi komansman 2012 ziska dernyen kar 2012, malgre ki mon pa’n toultan satisfe lafason ki keksoz in ganny fer mon apresye ek serten konsiderasyon spesyal in ganny fer.  Mon pou kontinnyen lite pour bann ki mon konvenki i merite ganny asiste e pou bann ki kapab travay annou renouvle nou determinasyon pandan lannen 2013 pou nou sorti lo lasistans e donn en koudmen pou nou travay pou konstrir nou Nouvo Sesel e konstrir e batir sa nouvo Les Mammelles.

Mr Speaker pou lannen 2012 dan Bidze in fer provizyon R1.3 milyon pou fer renovasyon lo klinik Les Mammelles, ki an 2011 in deservi plis ki 82 mil dimoun dan plizyer lokazyon.  Mon’n ganny loportinite diskit avek lotorite Minister Lasante lo sa size.  La ki lannen pe al terminen mon oule demande ki’n arive avek larzan renovasyon klinik Les Mammelles?  Eski sa larzan dan Bidze 2012 in ganny servi dan en lot proze?  Mon pa satisfe e mon pa pou siport en tel desizyon si sa in ganny fer.  Dan sa konteks mon pou siport Minis Finans ki fer kler ki ler en alokasyon bidzeter in ganny fer larzan in ganny vote pou en proze ou bezwen retourn devan Lasanble Nasyonal pou ou demande pou transfer sa larzan dan en lot bor, akoz dan Bidze Siplemanter Minister Lasante ti ganny R27.7 milyon.

Mr Speaker menm ki mon rekonnet ki bann travayer klinik Les Mammelles pe fer en bon travay, nou bezwen kontinnyen rode e serse kimannyer pou donn en pli bon servis nou bann sitwayen.  Parfwa i annan bann vye dimoun ki esper bokou letan lo ban lakantite letan ki parfwa dokter i pran pou refer dimoun kot spesyalis.  Sa i enn de bann domenn kot nou bezwen plis zefor pou nou amelyore.

Mr Speaker pou bokou lannen mon’n viv ek en rev, en rev pou vwar nou lazenes, tou lazenes Seselwa devlop tou zot potansyel.  Sesel i en pti pei, mon reste konvenki ki nou sosyete si nou tou nou travay ansanm nou kapab tir nou bann zenn dan frekantasyon drog e konsomasyon bann sibstans danzere.  I pa touzour prizon ki reprezant sa alternatif pou adres nou bann zenn zenerasyon.  Mon priye ki pandan lannen 2013 sosyete Seselwa antye i deklans en mouvman pou lite pou adres tou bann zenn ki’n tonbe e perdi direksyon.  Annou fer en rezolisyon pou ki 2013 i reprezant sa lannen ki sosyete Seselwa dan son totalite i fikse son latansyon lo bann malez ki pe tap nou lazenes tre for e par konsekans redwir lakantite zenn ki rantre dan prizon.  Mr Speaker sa i mon vizyon e vizyon “the new Les Mammelles”.

Mr Speaker dan sa traze pou anmenn prosperite pou nou pep nou bezwen annan stabilite, sa lalit kont piratri i reste enn nou bann pli gran defi, mon salye Prezidan Michel ki’n fer sir nou 2 Seselwa ki ti an kaptivite an Somali in retrounen.  Mr Speaker san okenn dout senkyenm Lasanble in zwe en rol kle dan sa fleo piratri e mon swe se ki nou kontinnyen aport nou sipor e soutyen enkondisyonnelman dan sa demars ki devan nou.  Mr Speaker Sesel i lo bon semen, sa sakrifis ki nou pep in fer pou kontinnyen anmenn fri.  Mon reste konvenki ki avek plis determinasyon tou sitwayen, tou patriyot e lemonn antye pou demontre respe pou nou vizyon koman en pep.

Wi Mr Speaker avan mon terminen mon oule remersi tou bann dimoun ki’n aport sipor pou mon dan sa travay nob, mon bann staff, mon DA ek son staff, headteacher, teachers kot lakres lekol primer ek segonder, ners ansarz ek son staff, Per laparways, Per Pierre ek son staff, ek tou lezot dimoun dan en fason ou en lot ki’n aport son sipor pou nou distrik spesyalman “the beautiful people of Les Mammelles”.

Finalman Mr Speaker dan sa pli gran liniversite ki apel lavi.  Listwar limanite in prouve ki kan ou viv en lavi modes ou viv en lavi dan toute limilite i lakle sikse pou tou bann gran dirizan dan lemonn e lo sa not mon oule sinnyen ki dan lavi ou bezwen annan en sans gratitid alors mon oule sezi sa loportinite lo non tou bann dimoun parey mwan, ki avek sa prensip Parti SPUP, SPPF/Lepep nou’n ganny sans monte dan lavi.  Mon oule remersye Msye France Albert Rene

 

(Applaud)

 

HON EMMANUEL FIDERIA

Per fondater sa parti ki mon reprezante isi dan sa Lasanble.  Prezidan James Alix Michel, nou Vis Prezidan, tou nou bann Minis, ou menm ou Mr Speaker avek ou lekip, tou bann lezot Manm koleg Lasanble Nasyonal, mersi tou Seselwa ki nou ava kontinnyen travay dir e ki nou a vin sa ki nou oule vini dan lavi.  Dan disiplin, dan lape ek stabilite nou ava walk the extra mile pou lanmour ek prosperite Sesel pandan lannen 2013.  Bonn fet noel e meyer swe pou sa nouvo lannen 2013 spesyalman “the beautiful people of Les Mammelles”.  Mr Speaker mon remersi ou.

 

(Applaud)

 

MR SPEAKER

Bon avek sa nou adjourn ziska 2er apremidi.

 

(Lunch)

 

MR DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR

 

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon, mon a dir bonn apre midi.  E nou ava kontinnyen avek nou repons lo diskour Bidze, prezante par Minis pou Finans.  E prosen entervenan lo mon lalis se Onorab Marie.

 

HON MURIELLE MARIE

Mersi Mr Deputy.  Mr Deputy Speaker, Minis Finans, Manm Lasanble Nasyonal, zabitan Au Cap, lepep Seselwa, bonn apre midi.  O non tou zabitan Au Cap, mon oule eksprim mon lapresiasyon pou Bidze 2013.  I pa posib pou fer tou keksoz anmenmtan.  I pa posib pou ganny tou keksoz en sel kou dan lavi.  Dan lavi, tou keksoz i vin atraver zefor e travay.  Se dan sa perspektiv ki nou merit vwar Bidze 2013.

Mr Deputy Speaker, olye eksprim dezapwentman ek sa Bidze akoz i pa zwenn nou bann lekspektasyon, nou devret plito vwar dan ki sans bann mezir dan sa Bidze i zwenn nou lanmwatye semen.  Nepli sa letan kot Gouvernman i fer tou pou nou.

Mr Deputy Speaker, Gouvernman i fer son bout atraver met an plas bann polisi.  Bidze anyel i sa lenstriman ki met loksizenn dan sa bann polisi.  Nou rol se pou vwar lekel polisi ki annan serten eleman ki pou ed nou e nou devret servi sa bann polisi e progranm pou nou benefis.  Dan sa konteks, mon pou dakor avek Minis Finans ki Bidze 2013 i en Bidze pou tou Seselwa e i rol Lasanble Nasyonal pou fer sak Seselwa vwar son lekor dan sa Bidze.  Parfwa, i en pa evidan ant bann mezir dan sa Bidze e problenm ki en Seselwa pe fer fas avek.  Alor, i devret nou bann Manm Lasanble Nasyonal pou fer sa koneksyon.

Mr Deputy Speaker, dan sa lespri ki mon pou dekrir mon reaksyon lo Diskour Bidze 2013, fer par Minis Finans koman en reaksyon, baze lo en lapros realis.  An gro, Bidze 2013 i en Bidze soutyen pou tou Seselwa.  Minis Finans ti komans son diskour par fer resorti ki Sesel in anrezistre en krwasans ekonomik.  Sa i vedir ki lekonomi nou pei in agrandir.  Sa i en performans remarkab akoz in ariv a en moman kot lekonomi mondyal i dan resesyon.

Mr Deputy Speaker, Sesel i enn bann pli pti lekonomi dan lemonn me nou lekonomi i osi enn ki pli ouver akoz i depan lo lezot pei pou 90 poursan tou sa ki nou servi dan nou pei.  Pou en bon pe mendev e osi pou lekspretiz e lasistans finansyel.  En lekonomi ki ouver me tre pti parey pou nou set enn ki tre vilnerab akoz i tre fasil pou ganny afekte par sa ki pase dan lekonomi mondyal.  Alor Mr Deputy, lefe ki nou’n reisir an rezistre krwasans ekonomik dan en konteks tre difisil i montre ki nou pe rekolte rezilta nou bon travay.  Sa bon performans lekonomi i montre ki Sesel i annan bann bon dirizan ki kapab fer bann swa entelizan e osi en pep ki pare pou soutenir bann desizyon.  Bon performans nou lekonomi i vin an rezilta preparasyon ki nou’n fer atraver nou progranm reform ekonomik.  Si lekonomi Sesel in arive perform tre byen dan en konteks tre difisil, set an rezilta bon travay ki Gouvernman Parti Lepep in pran e osi an rezilta sipor ki lepep Seselwa in donn sa progranm reform.

Mr Deputy Speaker, dan son Diskour Bidze, Minis Finans ti fer resorti ki Bidze 2013 pou batir lo en bon travay ki’n deza ganny fer par son predeseser Vis Prezidan Danny Faure.  Sa i en tre bon nouvel akoz statistik i la pou prouve ki travay Vis Prezidan Faure in aport son fri.  Letan nou dir ki Bidze 2013 pou batir lo sa fondasyon ki reform ekonomik in anmennen, Minis Finans in fer resorti ki lobzektif santral sa Bidze se pou soutenir krwasans ekonomik.

Mr Deputy Speaker, en lekonomi se larises dan en sosyete e krwasans ekonomik se lafason ki larises i ogmante.  Bann keksoz ki nou bezwen dan lavi i vin dan laform larises ki’n ganny kree dan nou lekonomi.  E larises i answit ganny distribye atraver saler, profi e lezot biznes.  Alor, letan Seselwa i demande, kwa ki annan dan sa Bidze pou li?  I devwar nou bann Manm Lasanble Nasyonal pou eksplike ki sa Bidze i kontenir bann mezir ki ofer loportinite bann biznes e bann endividi pou kree plis larises ki apre a ganny distribye avek popilasyon.  Nou selman kapab partaz larises ki nou’n kree e nou osi pa zis distribye tou larises, me servi en pe pou kree nouvo larises.  Se sa ki nou apel lenvestisman.  Se dan sa sans ki fodre nou vwar bann alokasyon Bidze ki pe al pou bann Minister, parey Ledikasyon, koman bann lenvestisman ki kree larises an term lafors mendev ki kalifye.

Mr Deputy Speaker, nou lekonomi i ankor dan en faz frazil e alor i normal ki nou soutenir sa krwasans atraver bann mezir ki pa met li an danze.  Sepandan Mr Deputy, nou Gouvernman in ganny dekrir par son konsyans sosyal e nou model devlopman i baze lo solidarite anver sa bann ki mwen fortinen.  Dan sa konteks, mon pou felisit Minis Finans pou respekte sa prensip par desizyon e kouraz pou fer leksepsyon pou donn logmantasyon saler bann ki mwen fortinen.  Logmantasyon saler pou bann ki mwen fortinen e azisteman saler bann home carers pou zot ganny saler minimum i en tre bon mezir.

Mr Deputy, pli gran poursantaz travayer i dan sekter prive.  Alor mon pe lans en lapel avek zot pou zot osi konsider pou ogmant saler zot bann travayer.

Mr Deputy, koman Manm Lasanble pou distrik Au Cap, zabitan mon distrik i ekspekte mwan fer resorti zot lekspektasyon e problenm.  Mr Deputy, pli gran problenm ki zabitan Au Cap pe fer fas avek, parey lepep Seselwa an zeneral se kestyon pri lavi.  Menm si mon’n dir ki Gouvernman pa kapab fer bokou e ki sa logmantasyon saler pou bann ki mwen fortinen i en pti soulazman, mon krwar ki in plis ki ler pou Gouvernman devlop en progranm konpreansiv ki a deal ek sa kestyon pri lavi enn fwa pour tou.  Seselwa pe soufer avek pri lavi ki kontinnyelman ogmante e nou bezwen trouv en solisyon pou sa problenm.  Pri lavi i o e sa i rann Seselwa fristre e dimoun perdi zot zwa de viv.  In ler pou Gouvernman anons en plan pou met sa problenm pri lavi anba kontrol akoz pour lemoman se pri lavi ki pe kontrol nou lavi.

Mr Deputy Speaker, delo i reste en gro problenm dan mon distrik.  Akse avek delo trete i en eleman enportan dan kalite lavi nou pep.  Zabitan Au Cap pa pou kapab kontinnyen avek sa sitiasyon.  Mon ti a kontan demann PUC pou konsider met an plas en progranm pou anmas plis delo dan bann sours e lo bann larivyer dan distrik Au Cap e pou asire ki tou lakaz i annan koneksyon avek sistenm delo trete.

Mr Deputy, lakaz osi i reste en gran defi pou nou Gouvernman.  Menm si i nou pli gran lakonplisman, okenn Seselwa konsansye pa kapab dormi byen aswar, otan ki enn nou frer ek ser pankor realiz son rev pou ganny en lakaz konvenab pou zot.  Gouvernman atraver HFC in fer bokou dan domenn lakaz me i reste ankor bokou pou fer.  Plis nou fer lakaz, plis i annan demann pou lakaz.  I kler ki lo marse lakaz i bezwen plis ki en sours finansman pou lakaz.  Dan sa konteks, mon akey nouvo devlopman ki’n arive, la ki HFC in sanz son stati pou vin en labank.  Mon osi akey lanons Gouvernman konsernan restriktirasyon dan sa lakonpannyen.  Mon swete ki sa nouvo stati e restriktirasyon i fasilit HFC dan son manda pou fer plis Seselwa ganny akse avek lakaz.  Mon osi swete ki akote HFC, labank komersyal i osi antre lo marse lakaz pou ofer zot kliyan avek housing loan ki afordab.  Gouvernman i osi devret zwe en rol par fer li pli fasil pou en dimoun ganny akse avek later.  Lo sa pwen, mon ti a kontan demann Minis konsernen pou met plis zefor pou met bann lenfrastriktir neseser an plas, tel ki semen, delo, elektrisite, pou kapab devlop later Land Bank, Upper Reef Estate e dezyen faz Sawa Sawa Farm Au Cap ki zabitan lontan pe espere.  Byensir, apard fasilit akse avek later ek loan pou fer lakaz, Gouvernman i merit kontinnyen avek son progranm lakaz dan distrik.  Lo sa pwen, mon ti a kontan demann Gouvernman pou konsider konstriksyon sa proze lakaz 36 younit Mouripa Pointe Aux Sel ki ava ede tir presyon lo lalis lakaz dan mon distrik.  Proze konstriksyon lakaz parey lo Zil Perseverance i osi enportan akoz demann pou lakaz i kontinnyen ogmante, avek nouvo laplikasyon ki kontinnyen azout avek sa bann ki lontan pe espere.

Mr Deputy, ankor enn fwa sa lannen, Minister Lasante ek Ledikasyon in ganny pli gro porsyon dan Bidze.  Sa i en bon keksoz akoz lasante se lavi e ledikasyon se lakle lavi.

Mr Deputy, Sesel en pti pei ki napa gran larises natirel, apard pwason dan nou lanmer ek labote nou zil, me larises natirel pa en larises ziska ler i ganny eksplwate me selman resours imen ki kapab eksplwat li.  Se pour sa rezon ki nou bezwen annan en resours imen ki kapab eksplwat nou larises natirel.  Nou resours imen i bezwen an bonn sante, tre edike pou li kapab fer sa travay.  Se dan sa konteks ki nou bezwen apresye lasazes Gouvernman Parti Lepep pou kontinnyelman fer lasante ek ledikasyon reste en priyorite ki ganny reflekte atraver alokasyon dan Bidze.

Mr Deputy, menm si mon’n dir ki pwason e labote nou pei i nou sel larises natirel, an realite se lanvironnman ki la baz sa 2 larises akoz nou lendistri touris i baze lo nou lanvironnman ki prop e nou lendistri lapes pou ganny afekte si nou lanvironnman maren pa ganny proteze.  Lo sa kote, mon apresye vwar ki Gouvernman in mentenir son langazman anver proteksyon lanvironnman, atraver alokasyon dan Bidze.  Parey mon ti prononse dan mon larepons Bidze lannen pase, Au Cap pou briye pa akoz problenm pou disparet, me akoz Bidze pou donn nou mwayen pou rezourd sa bann problenm.  Sa pou ranforsi nou konfyans ki napa problenm ki pli gro ki nou volonte, pou fer fas avek defi.  A sa pwen, mon ti a kontan rikord mon lapresiasyon pou lefe ki Bidze 2012 in permet Au Cap pou konplet dezyenm faz drenaz kot lekol ki’n benefisye bann zanfan lekol e tou zabitan distrik.  Renovasyon lekol segonder Pointe Larue ki zanfan Au Cap osi i frekante e ki Bidze 2013 pe permet ki sa proze pou kontinnyen.  Sa R1 milyon ki Bidze 2012 in permet distrik enplimant diferan pti proze kominoter ki’n benefisye tou kous nou zabitan e osi konstriksyon semen Lelefan ki lontan sa bann zabitan ti pe espere.  Proze Land Transport pou kontinny semen Cap Bonm Jean ki baliz avek Pointe Aux Sel, pon Green Estate ki ti en danze pou pyeton e motoris, miray ki ti pe protez kont en gro danze pou serten fanmiy Reef Estate, lalimyer dan serten landrwa ki ti fernwanr e crash barrier ki protez kont danze pou en fanmiy e motoris.

Mon osi oule lans en lapel avek Minister konsernen pou zwenn avek lotorite distrik, pou antre dan negosiasyon avek sa fanmiy, pou kapab enplimant dernyen faz sa proze pavement ki pou sorti kot laboutik Endyen ziska larantre Green Estate ki en gro danze pou bann pyeton e motoris, spesyalman bann zanfan lekol Au Cap.

Mr Deputy, kalite lavi bann zabitan Au Cap i osi enkli lavi sosyal son bann zabitan e sa i enkorpor fasilite sport pou nou bann zenn.  Mon ti a kontan demann Minister Lazenes ek Sport pou fer tou le neseser lannen prosenn pou enstal sa lalimyer lo laplenn Au Cap, ki a permet nou lekip foutbol train en pe ziska tar.  Mon oule profit sa lokazyon pou felisit lekip foutbol Au Cap pou zot bon performans pandan lannen 2012.

Sa R30 milyon ki Bidze i fer provizyon pou Small Business Financing Agency i en tre bon lide pou bann pti biznes, sirtou zabitan Au Cap ki konsernen avek proze re-devlopman domenn Val De Pres.

Lo nivo lasante mon ti a kontan remersye Minister Lasante pou renovasyon lo klinik Anse Aux Pins ki zabitan Au Cap osi i frekante e la mon pe lans en lapel avek Minister Lasante pou konsider osi pou met en lanbilans stand by kot klinik Anse Aux Pins a plen tan pou fasilit transportasyon bann pasyan ki malad.  Mon sipor pou Bidze 2013 akoz i enn ki soutenir laspirasyon pep Seselwa, malgre en lanvironnman ekonomik difisil.  Mon remersye Minis Finans ek son lekip dan Minister Finans pou sa gro travay ki zot in fer pou reisir donn Sesel en tel Bidze, anba kondisyon ki ase konplike.  Mon oule osi remersye Minister Touris e Kiltir pou ekout laspirasyon zabitan Au Cap pou donn nou sa sans sa lannen pou organiz Dimans Kreol Borlanmer.

Mr Deputy, koman reprezantan Au Cap, fodre mon fer resorti demann zabitan mon distrik pou lannen prosen.  Zabitan Au Cap i swete ki Bidze pou lapolis i osi benefisye nou distrik direkteman atraver renovasyon lo kordgard Anse Aux Pins, pou zot kapab donn en servis pli o ki a kouver zabitan Au Cap.  Nou swete ki anba Bidze 2013, pou Lazans Transpor lo Later i konsider resirfas bann semen dan sou distrik ki’n konpletman ganny andomaze.  Sa Lazans i osi konsider pou agrandir semen segonder Pointe Aux Sel ki pas anba zanmalak e ki osi pou elarzi semen kot lasapel.  Nou demande ki Minister Lanvironnman, an kolaborasyon avek Lazans Transpor lo Later i konsider imedyatman pou aranz sa semen vizavi laboutik Desaubin, Laplenn St Andre, ki en gro konsern e danze pou lakominote Au Cap e motoris ki servi sa semen e osi permet distrik kapab konstrir en bus shelter dan sa landrwa ki zabitan pe demande.  Mon oule osi remersye Gouvernman pou fer provizyon finansman ki a permet nou distrik kapab kontinnyen enplimant bann pti proze kominoter ki nou pa’n kapab fer lannen pase.

Mr Deputy, pou konklir, mon ti a kontan sezi sa loportinite pou dir en gro mersi tou zabitan Au Cap, DA ek son staff e lezot partners dan distrik Au Cap pou zot sipor ek soutyen kontinnyel pandan sa lannen e mon oule swet zot tou en zwaye Noel e en Bonn e Erez Ane 2013.  Fotespere ki sa nouvo lannen, avek lagras e benediksyon Bondye, nou distrik a kontinnyen progrese, malgre tou difikilte ki nou’n rankontre.

Mr Deputy, mon oule osi sezi sa loportinite pou swet Prezidan Michel, Vis Prezidan Danny Faure, Mr Speaker, bann Minis, Deputy Speaker, Manm Onorab, staff Sekretaryat Lasanble, zabitan Au Cap ek zot fanmiy e lepep Seselwa en Zwaye Noel e en Bonn Erez Ane e ki Bondye a beni zot e beni nou distrik.  Mersi.

 

(Applaud)

 

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Souris.

 

HON MIRENA SOURIS

Mr Deputy Speaker, Minis Finans, Koleg Onorab, Zabitan Beau Vallon, pep Seselwa, Bonn apre midi.  Mon oule komans mon diskour par remersi Minis Finans ek son lekip teknisyen ki’n met bokou lenerzi dan preparasyon sa Bidze.  Mon dir zot mersi pou sa Bidze ki zot in donn Sesel e tou Seselwa.

Mr Deputy Speaker, anmenmtan ki mon rekonnet bonn volonte, e lentelizans ki’n al dan preparasyon sa Bidze, mon rekonnet ki en Bidze, i bezwen respekte plizyer norm e kontrent teknik, me mon oule fer resorti ki en Bidze avan tou i en lenstriman ekonomik e sosyal.  Set atraver Bidze ki bann laspirasyon en pep i ganny realize.  Alor, Mr Deputy, mon reaksyon anver diskour Bidze i enn ki baze lo en kritik konstriktiv.  Kot i byen mon pou dir, me kot mon krwar, ti kapab fer pli byen mon pou osi dir e mon pou osi esey fer sizesyon lo kwa ki nou kapab fer pou fer keksoz mars pli byen.

Mr Deputy, dan en sans, Bidze 2013 i reprezant kontinyite.  Sa i akoz bann sekter ki dan lepase ti ganny pli gro morso alokasyon bidzeter, in gard zot pozisyon.  Lasante e ledikasyon i reste koman le 2 Minister ki ganny pli gro alokasyon Bidzeter.  Sa i en bon keksoz, akoz i montre ki Gouvernman in gard son langazman anver sa 2 sekter kle.  Sa i osi montre ki nou pou mentenir nou model devlopman.  Lo lot kote, lefe ki sa 2 Minister i ganny preski menm Bidze ki sa lannen, sa i montre en serten stabilite dan sa 2 sekter.  Menm si Bidze bann Minister i konsern zis bann kou loperasyon, nou kapab dir ki dan sa 2 sekter, ledikasyon e lasante, bann pli gro zefor, an term lenvestsiman an sa ki konsern formasyon, lenfrastriktir e lekipman in fini ganny fer e la aprezan, i reste zis pou mentenir bann lenfrastriktir, amelyor bann lekipman e ogmant formasyon pou ki kalite servis i amelyore.

Mr Deputy, Lasante i reste en priyorite nou devlopman, akoz imen i resours pli presye ki nou annan.  Nou annan en pti pei, en pti popilasyon zis 86 mil.  Sa dan limenm i tro pti pou nou ranpli tou nou demann an resours imen.  Alor nou bezwen fer sir ki tou nou 86 mil Seselwa i an bonn sante.  Sak Seselwa ki malad i reprezant en kou lo nou sistenm, tandis ki sak Seselwa ki an bonn sante i reprezant en sours larises akoz premyerman, i pa pe servi servis lasante, ki vedir en saving e dezyenmman i pe travay, ki vedir i pe kree larises.  Trwazyenmman i swa pe lekol, ki vedir i pou kree larises alavenir, oubyen katriyenmman, in pran son retret ki vedir in kontribye ver devlopman nou pei.

Mr Deputy, defi nou sistenm lasante i enorm akoz en bon sistenm lasante piblik pa depan zis lo annan bon fasilite modern e bann profesyonel tre kalifye ki kapab ofer en servis alaoter.  En bon sistenm lasante piblik i osi depann lo pasyan.  Ou kapab annan meyer sistenm swen medikal dan lemonn, me sikse ou sistenm pou depann lo mannyer ou popilasyon i servi sa sistenm.  Spesyalis, dokter e ners pa sonny pasyan zis entervenir dan tretman sa dimoun.  Se pasyan limenm ki merit minimiz son risk.

Mr Deputy, anmenmtan, mon kontan ki lasante i kontinnyelman ganny pli gro alokasyon anba Bidze, me mon osi konsernen akoz mon krwar ki Bidze Minister Lasante ti pou bokou mwens, si koman en nasyon nou ti pran plis swen ek nou lasante.  De lot kote, nou pe fer fas avek bann nouvo maladi ki kout bokou an term medikaman, letan tretman e lekspertiz medikal.

En lot defi ki nou pe fer fas avek se problenm vyeisman.  Nou popilasyon pe vyeir e bann fanmiy Seselwa pe fer mwens zanfan ki oparavan, tandis ki bann Seselwa an zeneral pe viv pli lontan.  Sa tranzisyon demografik i vedir ki nou pe ekspekte annan plis demann swen lasante akoz bann dimoun aze i enn bann group ki konsonm plis swen lasante.

Mr Deputy, mon pou demann avek bann responsab dan Minister Lasante pou servi byen larzan Bidze e mon pou osi demann pep Seselwa pou servi byen sa larzan, par adopte bann konportman ki pa met zot lavi an risk.  Anmenmtan, mon pou osi demann Minister Lasante, pou konsantre zot zefor lo aktivite promosyon lasante.  I annan en gran bezwen pou nou pep, pou sanz zot stil lavi.

Mr Deputy, zis lannen pase unit dyaliz ti resevwar en Bidze R10 milyon e lannen prosenn nou’n vwar ki Bidze pou sa unit in aforsi pou vin R19.3 milyon.  Sa dan limenm i endik nou, ki lakantite pasyan ki pe ganny dyalize in ogmante.

Mr Deputy, en pti revi ki mon’n fer in fer mwan konpran ki nou annan en total 98 pasyan ki pe ganny dyalize.  Osi nou annan pasyan ki pe espere pou ganny dyalize.

Mr Deputy, la mon pou profite pou lans en lapel avek tim lasante ki travay o nivo sant lasante, pou vreman byen sirvey pasyan ki soufer ek problenm kronik.  Anmenmtan, bann pasyan i bezwen osi pran zot responsabilite anver zot lasante e fer sir ki zot swiv byen zot tretman.  Fer zot bann tes depistaz e evite gaspiyaz tretman.  Alor mon pou sipliy ek Minister Lasante pou entansifye zot zefor lo promosyon lasante, afen ki nou bann pasyan a kapab modifye zot stil lavi.  Dan sa menm konteks, mon pou demann bann pasyan pou respe travayer lasante, enkli popriyete lasante.

Dan mon Mosyon le 16 Oktob, mon ti fer resorti ki nou’n vin viktim nou prop sikse e sa pe enpakte lo nou Bidze.  Mr Speaker, mon ti a osi profite pou demann Minister Lasante pou vwar posibilite agrandi sa sant dyaliz, etan donnen ki volim pasyan in ogmante e pasyan i pe esper ase lontan pou fer dyaliz.

Mr Deputy, sa lannen pou premye fwa, nou’n vwar en alokasyon en kar milyon ki’n ganny donnen pou lasosiasyon ners ki’n ekziste depi 1977.  Rol mazer sa lasosiasyon se pou empower bann ners lo bann nouvo devlopman dan nursing e bann maladi e osi prenan kont zot welfare.  Mr Deputy, Chairperson sa lasosiasyon in demann mwan pou remersi Minister Finans ek Gouverman Prezidan Michel lo son par e lezot ners ki dan Sesel.  In osi reasir mwan ki zot pou travay de pre ek Minister Lasante, pou ede amelyor swen ki bann pasyan ouswa kliyan i bezwen sa servis ou swen.  Mon pou osi profite pou demann bann ners dan Sesel pou zwenn sa lasosiasyon, afen ki zot a kontinnyen pou elev standar nursing.  Mon pou osi lans en lapel ek bann ners Seselwa ki’n kit sa profesyon pou retournen e donn en koudmen sa Minister.  Travay i la, travay i annan.  Mon apresye ki Scheme of Service pou ners ek Health Care Assistant in ganny prevwar pou amelyor sa ansyen scheme ki ti revize 2010.  La mon pou demann zot pou kontinnyen donnen e ofer servis de kalite ek devosyon e profesyonalizm pou soulaz nou bann pasyan e kliyan.  Mon osi satisfe pou vwar ki lannen prosen, Minister Lasante pou kapab anploy nouvo travayer, lefe ki Bidze in fer provizyon.

Mr Deputy Speaker, avek bi pou Minister Lasante amelyor tretman e redwir lakantite pasyan ki al trete aletranze, mon propoze ki Minister Lasante i lans dan aste e ekip lopital avek lekipman modern.  Sa i pou osi permet Minister Lasante pou re-organniz lasal loperasyon e moderniz li.  Sa i tre byen, akoz i a ede pour ki atraver lepikman modern, serten loperasyon spesyalize i a kapab ganny fer isi Sesel.  Dan sa menm konteks, nou pou vwar amelorasyon dan kalite servis ki Minister Lasante i ofer e kot piblik i a osi reganny konfyans dan sa Minister.  Atraver sa bann modernizasyon, Minister Lasante i a posib pou etablir en gidans kler pou lekel ki kalifye tretman gratwit aletranze.

Mr Deputy Speaker, dan sa lespri kritik konstriktiv anver Bidze 2013, mon pou dir ki sa Bidze pa adres kestyon pri lavi dan en fason ki sifizan e apropriye.  E pourtan, pri lavi i size ki pli okip Seselwa ozordi.  Mr Deputy, pri lavi se vre lendikater leta nou lekonomi.  I vre ki bann spesyalis parey bann ekonomis i mezir leta en lekonomi par referans avek bann statistik parey to kwasans, nivo lenflasyon, rezerv deviz etranzer dan Labank Santral, nivo leksportasyon e nivo lanplwa dan en lekonomi.  I vre ki sa bann endikater i bann kriter obzektiv e bann norm ki nou servi pou mezir performans en lekonomi lo en peryod letan, oubyen pou konpar en lekonomi avek en lot.  I vre ki byennet en pep i bokou plis ki lakantite kesoz ki kapab aste avek larzan ki i annan dan son lanmen.  Sa i sirtou vre dan en pei parey Sesel, kot gro lenvestisman pe ganny fer dan ledikasyon ek lasante.

Mr Speaker, logmantasyon dan pri lavi oubyen diminasyon dan pouvwar aste, pa pe zis afekte lafanmiy me i osi pe menas nou lasosyete.  Lo nivo lafanmiy, logmantasyon dan pri lavi i fer ki bann sef fanmiy pe vwar zot kapasite pou fer viv zot zanfan e mentenir zot fanmiy i kontinnyelman ganny diminyen.  Sa i en vre defi, sirtou dan en pei parey Sesel kot nou annan lenstabilite dan lafanmiy e kot bokou fanmiy i bann manman tousel ki souvandfwa sef lafanmiy i zot menm.

Mr Deputy Speaker, fodre nou trouv en fason pou met larzan dan lanmen Seselwa, dan en fason ki pa pou kree plis lenflasyon e dan en fason kot menm si pri lavi i ogmante, Seselwa pa pou santi li akoz son reveni pou ogmant plis ki logmantasyon dan sa pri komodite.

Mr Deputy, nou dir leve debrouye, me fodre nou fer pase sa mesaz ki leve debrouye i solisyon pou nou problenm pri lavi.  Seselwa i en nasyon kreatif e for tanperaman e mon asire ki nou pou kapab transform sa problenm pri lavi, pou fer li vin en loportinite.  Mon apresye ki Gouverman in fer li posib pou donn logmantasyon dan saler pou bann travayer sorti grad 1 a 6 a 6 poursan e SG7 a 12, 3 poursan.  Mr Deputy, mon pou lans en lapel ek sekter prive e parastatal pou zot osi fer parey Gouverman, pou zot bann travayer.  Ozordi, pli gran group travayer i dan parastatal e prive e zot menm zot moter nou lekonomi.  Mon pe osi demann Minister Finans, atraver Gouverman, pou omwen ankouraz sa bann sekter pou pran byen ka ek zot travayer.  E dezyenm eleman ek sa bann travayer carer ki ganny anploye anba Family Support, kot logmantasyon dan saler pa tous zot ditou.  I malere ki bokou parmi sa bann home carers anba Family Support, se zot ki laplipar ditan pa pe kapab al rod en lot travay, vi ki zot resipyan i bezwen latansyon 24 lo 24.  Zot menm pa entitle pou zot ganny konze anyel.  Mr Deputy Speaker, mon pe demann Gouverman pou revwar sa scheme e konsider serten amelyorason.

Mr Deputy Speaker, mon pou profit lokazyon pou mwan dir 2 pti mo lo Landscape Management.  Mon propoze ki zot konsider logmantasyon dan kontra ki sa bann anployer, pour ki zot kapab fer fas ek logmantasyon dan saler pou zot anploye.  Mon pou osi demande ki i annan bon monitoring an sa ki konsern netwayaz par bann zofisye.  Mr Deputy, mon satisfe ki an 2012, en kantite in ganny fer pou nou relev nou Beau Vallon.

Mr Deputy, mon swete ki sa komite ki’n ganny formen pou revwar redevlopman Beau Vallon i kontinnyen reste an mars, pour ki nou vwar sa devlopman pandan sa lannen prosenn.  La ki loportinite pou ganny loan, mon pe demande ki sa devlopman i ganny aksekere, pour ki nou bann pti artizan i a kapab leve debrouye e sa dan limenm i a kre travay pou nou bann dimoun.

Mr Deputy, mon pou profite pou dir mersi tou sa bann zabitan ki dan en fason ou lot in ed distrik ek fanmiy dan sa dernyen dife ki ti arive Beau Vallon.  Mon demande ki nou kontinnyen dan lespri solidarite pou enn a lot.  Sepandan, mon pe lans en lapel pou zabitan pou aport zot soutyen pou sa fanmiy ki’n perdi zot lakaz yer, atraver dife.

Mr Deputy, proze kominoter i anmenn en lefe pozitiv direk lo lavi zabitan.  Mon kontan pou note ki Bidze 2012 in aport bokou benefis pou distrik Beau Vallon.  Mon profit sa loportinite pou remersi Prezidan Michel ek son Gouverman pou sa ventenn pti proze ki sirman in rann lavi nou zabitan pli eze.  Mon pou osi remersi Prezidan pou sa vizit ki i ti fer dan nou distrik Beau Vallon le 12 Zilyet.  Sepandan Mr Deputy, mon pe esper sa slip way pou peser Beau Vallon, en senp proze ki mon’n demande plis ki 9 mwan pase e ziska prezan, ni mwan ni peser pankor ganny larepons.  Mr Deputy, sa pa askseptab.

Mon pou osi remersi Lazans Transpor pou zot sipor pandan lannen 2012 ki’n aport a distrik Beau Vallon. Nou’n apresye bokou pou sa Zebra Crossing, drenaz, bann street lights, crash barrier Le Niole, bustop, pavement eksetera.  Me mon pou osi demande pou zot kontinnyen fourni distrik avek street lights pou lannen prosenn.  Me i regretab ki nou proze kapital semen Le Niol Gala pa pou ganny realize lannen prosenn.  Alor zabitan Le Niole Gala, atraver mwan pe enplor ek Gouverman pou revwar sa desizyon.  Mr Deputy, sa tel demann ti en promes ki Prezidan Michel ti fer ek zabitan depi 2008.  Alor omwen mon pe demande pou konsider komans li par faz.

Mr Deputy, mon pou osi remersi Gouverman pou kontribyson ki in donn legliz Katolik, pour ki nou Lasapel St Louis in ganny konplete milye lannen.  En mo spesyal pou nou Pret laparwas, Per Collin ki pe fer en bon travay.  De lapar zabitan Beau Vallon, mon pou dir Mersi mon Per.

Mr Deputy Speaker, lakaz i reste en gran demann e i merit reste en priyorite Gouvernman o nivo nasyonal e atraver bann proze distrik.  Lo sa pwen, mon ti a dir ki mon swete ki apard sa proze devlopman lakaz lo Zil Perseverance, Gouverman i osi konstrir lakaz dan distrik kot i annan later parey Beau Vallon.

Lo sa size developman lakaz, mon pou fer resorti ki mon ti an swete ki apard sa proze lakaz Zil Perseverance, Gouvernman i osi konstrir lakaz dan distrik kot i annan later parey Beau Vallon.  Lo sa size devlopman lakaz, mon pou fer resorti ki mon ti an swete vwar proze redevlopman lakaz dan sa Bidze, sirtou sa 3 blok flat emergency Le Niole Gala.  Mr Deputy, sa 3 blok flat i vreman dan en staz deplorab

Mr Deputy, mon pou termin mon reaksyon lo diskour Bidze, par remersi zabitan Beau Vallon, DA ek son staff, tou bann partners, staff klinik Beau Vallon, ki dan en fason ou en lot in kontinnyelman ede pou progresyon nou distrik.

Mr Deputy, i reste mwan pou swet Prezidan Michel ek son fanmiy, Vis Prezidan ek son fanmiy, Mr Speaker ek son fanmiy ek tou staff Lasanble, Mr Deputy Speaker, tou Minis ek zot fanmiy, bann koleg Onorab, zabitan Beau Vallon e tou Seselwa an zeneral, en Zwaye Noel e en Bon Lannen 2013.  Ki Bondye a kontinnyen beni nou pei Sesel.  Mersi, Mr Deputy.

 

(Applaud)

 

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Dugasse.

 

HON MELVAL DUGASSE

Mersi Mr Deputy.  Bonn apre midi Minis, zabitan Anse Etoile, koleg Onorab, ser, frer pep Seselwa.  Mr Speaker, permet mwan komans mon lentervansyon avek en parol ki Prezidan Michel ti dir dan Leta Lanasyon 2010.  Mon site – “Nou pou rekipere, nou pou rekonstrir e nou pou sorti pli for ankor”.

Mr Deputy, sa Bidze 2013 i laprev egzakteman sa ki sa i montre nou.  I montre nou ki tou Seselwa, diferans ant en dirizan ki koze apre travay e pare pou met Sesel avan politik partizan.  Wi, nou’n rekipere e nou pe rekonstrir e sa Bidze devan nou i zisteman laprev sa travay dir.

Mr Deputy Speaker, lekonomi Sesel i kontinnyen perform byen e i pe kontinnyen al dan bon direksyon.  Dan sa lemonn kriz ekonomik global ki pe antrenn li avek bann diferan lensertitid dan lavi tou dimoun, i tre enportan ki Gouvernman i ganny sa fleksibilite ki i bezwen pou manivre.  A en moman donnen, keksoz i sanze.  Variasyon dan lesanz, nivo lo to lenflasyon, performans ekonomik pei, tousala i bann keksoz ki pe kontinnyen enpakte negativman lo performans Bidze anyel.  I vre nou’n annan serten defi, me dan en fason zeneral, lekonomi Sesel i solid e bokou pei ti a kontan annan en stabilite ekonomik e bann lakonplisman ekonomik ek sosyal ki nou pei in reisir akonplir.  An semoman, lemonn pe pas atraver en moman kriz.  Sesel osi pe eksperyans plis kriz ankor.  I malere nou pe viv en moman dan en pei ki anger, fas avek lagresyon bann pirat.  Lo fon son leker, Seselwa i reste e pou touzour reste en pep ki viv anpe.  Nou pe lager kont detoryorasyon ekonomik mondyal, me o menm moman, nou pei pe komans eksperyans en serten nivo prosperite, gras a bann bon mezir ki’n ganny pran.  Bann mezir ki pa’n toultan popiler, me ki’n aport fri.

Devan nou i annan en Bidze ki son rol se pou fer zisteman sa.  Konsolid nou lekonomi, ranforsi bann bon mezir an plas.  Prezerv nou labaz e fabrik sosyal pei, garanti lavansman e lagrandisman nou pep atraver bann bon polisi solid.  Bi final tousala, se pour prezerv e mentenir en serten nivo lavi pour lepep.  Sak lannen, pour prezantasyon Bidze, nou pep i ekout atantivman e demande sa kestyon.  Kwa ki i annan pou zot ladan?  Mon asire ki bann rezidan Anse Etoile zot osi zot konsern par sa Bidze e son lenplikasyon lo zot lavi toulezour.  Me i osi enportan ki nou osi reflesir kwa ki nou, koman en senp sitwayen, nou kapab aporte dan sa Bidze, pour ki i kapab benefis tou nou bann lezot frer e ser Seselwa.

Mr Deputy Speaker, travay i santral dan fonksyon sa monn.  En zonm fodre i travay pou zistifye son lekzistans.  Fodre ki i travay pou valoriz son fanmiy.  Travay se lakle lekzistans.  Tou nou kreativite, tou nou progre, i kapab pli byen ganny eksprimen atraver nou lasyer.  Wi, mon enn parmi sa bann Manm Lasanble ki kontan koz lo travay.  Mon pa mank en lokazyon dan sa Lasanble pou koz lo sa size tre enportan.  Sa lannen menm, mon’n anmenn en Mosyon devan Gouvernman, pou met bann stritktir an plas, ki nou bann Seselwa i kapab okip bann pozisyon kle lo nivo management dan plas bann etranze.  Mon osi propoz sizesyon avek Minister Lanplwa, pou met an plas en progranm lokalizasyon byen striktire, pou fer sir ki nou kontrol lakantite etranze ki travay dan nou pei.  Mon repet ankor ki fodre ki i annan en sinerzi ant bann Minister kle e Lazans konsernan lanplwa, pour ki bann Seselwa i ankouraze pou travay.  Atraver travay, nou ed Gouvernman pour anmas sa resours atraver tax, pou ede mentenir nou bann aki sosyal.  Mon kontan pou vwar ki ankor enn fwa sa lannen, Minister Ledikasyon ek Lasante in resevwar pli gran porsyon sa Bidze.  Sa i laprev filozofi Parti Lepep ki met son dimoun o sant son devlopman.  Mon santi ki sa 2 Minister i annan serten defi pou sirmonte, tel par donn e pli meyer servis a son pep.  En legzanp Mr Deputy Speaker, Klinik English River.  I kler ki avek louvertir Zil Perseverans, bokou plis dimoun pe servi sa fasilite.  En legzanp Mr Deputy se en Zedi bomaten 10er, zis kot sa lasanm ki teste tansyon, dyabet e disan.  Sa ners tousel ti vwar li 40 pasyan.  Eski sa i normal?  Sa i montre nou ki klerman i annan en logmantsyon sibtansyel dan lakantite dimoun ki servi sa fasilite e i montre nou ki i annan defayans dan mankman mendev.  La mon pe propoze avek Minister Lasante, ki sa klinik i ganny resours imen adekwat pou zot deservi piblik avek plis lefikasite.

Mr Deputy Speaker, avek pri lavi ki pe kontinnyen ogmante e to lenflasyon ki’n 7.1 poursan Novanm 2012.  Mon konsyans i fors mwan atir latansyon lo en sitiasyon ki pe vin preokip dan nou pei.  Ozordi mon santi ki en kous nou popilasyon pe sibir reazisteman dan nou lekonomi, osi byen ki mouvman dan lekonomi mondyal.  Me mon osi rekonnet ki i annan mekanizm ki’n ganny met an plas pou dimoun ki pli vilnerab e sa se Lazans Proteksyon Sosyal.  Pa bokou nou ki realize, Welfare set en privilez ki sosyete i ofer ou e ki ganny peye par larestan manm nou sosyete ki pe prodwir plis ki zot bezwen personnel e ki ganny kolekte e redistribye par Gouvernman.  Nou ti demann lepep Seselwa an 2008 pou fer en pe sakrifis pou nou kapab redres nou lekonomi e ozordi nou vwar sa larises pe ankor ganny redistribye avek lepep, sirtou bann travayer.  Mon oule alor salye lepep Seselwa, en pep entelizan, ki ti konpran nesesite pou pran desizyon difisil pou en meyer demen.  Benefis ki nou pe zouir ozordi dan sa Bidze, pa ti pou zanmen posib.  Ozordi nou Gouvernman i dan en pozisyon pou donn travayer en logmantasyon saler.  Mr Deputy Speaker, en logmantasyon saler pou Parti Lepep, i reprezant distribisyon larises nou pei avek bann travayer e lepep an zeneral.

Mon swete ki sa logmantaston 6 poursan pou bann dimoun ki pe ganny mwens ki R10 mil i a ed nou nasyon pou viv en lavi pli normal.  Nou ti a swete ki i ava en pli gran poursantaz, me nou bezwen realistik.

Fodre ki nou osi note ki pandan sa dernyen 8an, 51 schemes of service in ganny entrodwir dan bann diferan Minister, pou ede amelyor lapey ki bann travayer i anmenn dan lakour.  Apartir Zanvye 2013, nou pou vwar lentrodiksyon ankor 12 nouvo scheme of service.

Ser, frer Seselwa, sa osi i en zefor par Gouvernman ki fodre nou rekonnet e apresye.  Lentrodiksyon sa 12 Schemes of Service pou kout Gouvernman en sonm R42.9 milyon.  Mon osi mazin mon bann frer, ser dan sekter prive, sirtou sa madanm La Gogue ki travay dan Casino, ki ti dir avek mwan:-‘Be zot mazin nou letan zot fer monte saler’.

Gouvernman i osi revwar saler de baz, pou sorti R21 pou vin R22.25.  Legzanp Mr Deputy Speaker, en dimoun ki travay 35 erdtan par semenn, i pou tous li R3374.58 konpare avek R3185 aparti Zilyet 2013 e bann Casual Workers osi pou ganny en logmantasyon sorti R24.20 pou vin R25.65.  Wi Mr Deputy, sa Gouvernman anba Parti Lepep, pou kontinnyen rod bann mekanizm pou fer ki bann travayer prive, ki zot osi zot benefisye lasyer zot travay.  La mon pe lans en lapel avek Minister Lanplwa pou fer sir ki bann Lalwa e regilasyon i ganny byen respekte.

Mr Deputy, dan sa Bidze mon vwar pou en dezyenm lannen konsekitiv, en logmantasyon sibtansyel dan Bidze lapolis.  Zabitan Anse Etoile i oule vwar en travay pli efektiv ki ganny fer par lapolis dan nou distrik.  La mon pe koz sirtou lo non zabitan dan tou kwen nou distrik, ki nepli santi zot an sekirite dan zot prop lakour, avek en kantite vol dan distrik.  Nou osi vwar en logmantasyon dan bann mouvman e konsomasyon drog ilegal dan nou distrik, ki son rezilta i en logmantasyon dan vol.  Nou demande ki lapolis ek Lazans NDEA i vin pli proaktiv e ki zot prezans dan distrik i ganny ranforsi.  Mon propoze ki nou revwar lefikasite sa kordgard Anse Etoile, pou li pli byen deservi sa pli gran distrik.  Avek en distrik avek en koneksyon semen segonder, fasilite transpor permanan i priyorite.  Mon propoze ki zot fer plis patrol dan distrik e promot sa lide lapolis kominiter, kot i ede soulaz soufrans sa bann zabitan e fer ki dimoun i met plis konfyans dan lapolis.

Bidze 2013 in fer provizyon pou en alokasyon R30 milyon pou bann pti proze dan distrik, pou benefisye lakominote.  Zabitan Anse Etoile pou osi benefisye avek en alokasyon 1.2 pou proze kominoter.  E la mon oule fer en lapel Mr Deputy, ki sa i pou proze kominoter, pa endividyel parey i annan en persepsyon deor.  Lannen pase mon distrik in benefisye bokou anba bann pti proze Mr Deputy Speaker, tel ki koman konstriksyon nouvo peron La Gogue.  Maldiv, ranplas bann pti payot pour en meyer lozman pou nou zabitan e proze drenaz Quincy e La Retraite.  Avek sa alokasyon Bidze pou lannen prosenn, nou kominote pou osi benefisye plis ankor.  Anse Etoile i sa pli gran distrik lo Mahe, an term popilasyon e demann pou later ek lakaz i kontinnyen ogmante. I vre ki nou distrik osi pe benefisye avek proze Ile Perseverans, ki nou remersye Gouvernman pou sa lenvestiman.  Me nou vwar nou avek en lalis ki’n sot 400 demann pou lakaz e 365 demann pou later.  Mon ti a swete ki polisi i ganny revwar pou ankouraz dimoun pou fer en dezyenm lakaz lo later paran.  Ki avek nouvo alokasyon, HFC i a kapab deblok bann loan ki on hold ki plis ki 1an e ki zot revawr lafason ki zot disburse bann loan.  Ki nou met an plas bann pli bon stratezi e mekanizm pou ankouraz zenn koup pou konstrir zot prop lakaz.

Mr Deputy Speaker, demann pou loan lakaz dan mon distrik i vreman bokou.  Si mon konpar sa lannen, kantite loan ki’n disbursed, pou housing i apepre 2.3 milyon pou nouvo loan lakaz.  Housing Improvement Loan, R1.1 milyon, Special Housing Loan, R200 mil.  I fer en total R3.7 milyon zis pou Anse Etoile.  Mon remersi Gouvernman pou sa.  Mon pou profite pou lans en lapel speyal avek bann dimoun ki’n benefisye avek sa bann loan, pou fer li zot devwar pou repey zot loan, pou ki lezot bann frer ek ser dan distrik i kapab benefisye ankor.  Avek bann nouvo regilasyon ki Gouvernman pe al met an plas, mon konnen ki plis fanmiy pou benefisye atraver loan lakaz pli afordab.

Parey in anonse boner par Minis Finans, boner Zanvye 2013, Gouvernman pou komans enplimant serten mezir pou limit bann sarz ki labank komersyal i enpoze lo housing loans, osi byen ki ogmant lakantite larzan ki zot pret dan sa sekter.  Mon ti a demann Gouvernman pou fer sir ki sa bann mezir i ganny met an plas.  Mon salye sa zefor par Gouvernman.  Toudmenm, mon sizere ki Gouvernman i revwar son sistenm social housing, akoz tro bokou dimoun ki kapab fer en lot demars pe abiz lo sa sistenm.  Anse Etoile, nou annan later pou devlopman lakaz.  I mank zis sa resours, pou en distrik ki pa’n benefisye ek en proze lakaz pou plis ki 7an.  Mr Deputy Speaker, mon krwar ki in plis ki ler ki nou adres sa sitiasyon.

I malere ki Minis Later, dan son lentervansyon en pe letan pase, ti fer commitment ki pou annan en proze devlopman landbank La Gogue ti pou komanse tre byento, me dan Bidze mon pa vwar sa in ganny prozekte e sa in ganny prozekte pou 2016.  Pou mwan sa i malere.

Pour konklir Mr Deputy, mon oule ki nou reflesir en pe lo kwa ki nou vwar, mon oule….. ekskiz mwan Mr Deputy.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Proceed, proceed.

 

HON MELVAL DUGASSE

Pou konklir Mr Deputy, mon oule ki nou reflesir en pe lo kwa ki nou oule vwar dan sa prosen letap nou developman.  Lepep Seselwa i bezwen vin travayan.  Kantite loportinite lanplwa in ganny kree pou nou bann zenn toulezan, me si nou pa pare pou pran sa bann travay, nou pou vwar nou pe kontinnyen depan lo etranze pou fer marse serten sekter nou lekonomi.  Nou lazenes, i bezwen les tonbe bann konportman anti-sosyal e zwenn sa lalit kont drog e bann defi soyal.  Dan sa nouvo letap nou developman.

Mr Deputy, nou servis piblik i bezwen ganny aziste pou li pli byen kapab reponn aspirasyon nou pep e delivre bann travay dan en fason pli efikas.  Dan sa nouvo letap nou devlopman, nou Parti Lepep i devret reste relevan e konekte ek nou pep.

Avek sa, mon anvi dir Minis ek ou lekip, mersi e bonn sans e Zwaye Noel.  Zabitan Anse Etoile, kouraz e bonn sans, Zwaye Nwel e en bon Lannen.  Mr Deputy Speaker ek ou fanmiy, tou Manm Lasanble Nasyonal, tou staff Lasanble Nasyonal, lepep Seselwa, en Zwaye Nwel e en Bonn Ane, malgre tou bann defi.  Ki Bondye i beni nou pep Seselwa.  Mersi.

 

(Applaeud)

 

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Vel.

 

HON JENIFFER VEL

Mersi Mr Deputy.  Mr Deputy, Minis Finans, koleg Onorab, zabitan Pointe Larue, tou Seselwa.  Mr Deputy, dan son Diskour pou prezant sa Bidze, Minis Finans in fer resorti ki lekonomi Sesel in fer tre byen pandan sa lannen.  Performans ekonomik Sesel in tre byen akoz nou’n reisir rikord bann bon performans, dan en letan kot lekonomi enternasyonal ti an resesyon.  Sa i vedir ki lekonomi Sesel in perform dan en fason ki kont tandans enternasyonal.  Sa i en tre gran lakonplisman, letan ki ou realize ki Sesel i en pti lekonomi tre ouver, ki fer li tre vilnerab avek tou sekous ki tous lekonomi mondyal e osi, letan ou realize ki nou pei pe pas atraver en reform ekonomik e i fek sorti dan enn bann sitiasyon ekonomik pli delika.

Mr Deputy, sa tre bon performans dan nou lekonomi e sa logmantasyon dan Bidze i pa neseserman reflekte an term lafason ki sa Bidze in zwenn lekspektasyon Seselwa.  Seselwa ti pe ekspekte en logmantasyon enportan dan saler, me lo sa size Bidze in anons en logmantasyon dan saler minimum e bann saler ki ba, enkli en lazisteman dan bann allowance bann home carers.  Alor Mr Deputy, dan en sitiasyon ase paradoksyal, akoz lo en kote i annan bon nouvel an term performans lekonomi pei e nivo global Bidze, me lo lot kote, sa bon performans e gran logmantasyon pa ganny tradwir an sa ki bokou dimoun ti a swete.  An dot mo, nou dir ki sa bon performans lekonomi Sesel e logmantasyon dan Bidze pa’n trickle down kot bann Seselwa an term sa ki zot ti pe ekspekte.  Lo sa pwen, mon pou dir ki mon konpran toulede kote, ki vedir pozisyon Minister Finans an term Bidze e osi pozisyon lepep Seselwa.

Mr Deputy, letan pei ti antre dan reform ekonomik, lepep Seselwa ti ganny demande pou fer bokou sakrifis.  Nou ti fer sa bann sakrifis pou nou pei.  Fodre pa ki nou oubliye ki pa tro lontan, Sesel ti enn bann pei dan lemonn ki ti dan sitiasyon ekonomik pli kritik.  Nou ti pei pli andete, an term per capita.  Nou rezerv ofisyel ti vo mwens ki en semenn valer nou lenportasyon.  Keksoz ti manke dan magazen e black market dan forex ti’n ariv en nivo tre o e langaz napa ti ganny koze toulezour.  Avek reform ekonomik, nou ti fer sakrifis, an term aksepte pou flot nou roupi ki ti anmenn ankor logmantasyon dan pri e lezot mezir.  Ti en moman tre, tre difisil pou Sesel e son pep Seselwa.

Mr Deputy, apre ki nou’n fer sakrifis koman en pep, i normal ki nou benefisye letan keksoz i amelyore.  Lo sa pwen, mon konpran lekspektasyon pep Seselwa, sirtou koman nou pe kontinnyelman fer fas avek sa gran logmantasyon dan pri lavi.  Me parey Minis Finans in fer resorti, nou bezwen responsab e reflekte sa filozofi responsabilite akoz i batir lo sa fondasyon ki reform, inisye par Vis Prezidan Faure, anba direktiv Prezidan Michel in met an plas.  Lespri responsabilite i vedir ki nou pa kapab, koman keksoz i amelyore, retonm dan nou bann labitid avan e fer keksoz parey avan, akoz si nou fer sa, nou pou tonm dan bann menm problenm avan e pa pou vo lapenn ki nou’n fer sa kantite sakrifis e pas dan sa reform.  Alor Mr Deputy, mon konpran Minis Finans, letan dan Bidze 2013, in deside mentenir sa fondasyon.  Me mon apresye ki Minis Finans pa’n oubliy konsyans sosyal ki filozofi nou Parti e ki’n deside partaz en pe benefis sa bon performans nou lekonomi avek Seselwa, me in target sa benefis lo bann ki mwen fortinen parey bann ki ganny saler minimum e bann home carers.  Alor, Bidze 2013, i a fer ki sa bon performans lekonomi, i a dousman trickle down pou Seselwa, akoz i pou anmenn benefis direk pou bann ki mwen fortinen.  Me sa Bidze pou osi trickle down benefis bon performans nou lekonomi anver popilasyon an zeneral, me i pou fer li dan en fason endirek.  Sa i vin atraver finansman bann pti proze dan distrik e mezir pou amelyor lanvironnman biznes dan pei, pou ki Seselwa i kapab fer plis biznes.

Mr Deputy, mon felisit Minis Finans pou adopte sa model atraver son premye Bidze.  Sepandan, mon ti a demann Minis Finans pou ranforsi sa lespri disiplin e responsabilite.  Par egzanp, nou’n fer sakrifis koman en pep, me sa sakrifis ti zistifye, akoz nou’n benefisye avan e nou pou benefisye apre.  Me sakrifis pa zistifye, letan i maske serten move pratik serten lakonpannyen e Lazans Gouvernman.  Par egzanp ozordi, konsern lamazorite pep Seselwa se pri ki zot pe ganny sarze par PUC pou delo ek elektrisite.  Ankor enn fwa, PUC pe al ogmant son pri me in ler pou Minister Finans monitor byen PUC, pou fer li koup gaspiyaz e linefikasite ki apre zot pas lo konsomater, an term pri kouran e delo ki pli o.  Fodre PUC i donn Seselwa valer pou zot larzan e pa fer sa pep pey lekonsekans gaspiyaz ek linefikasite.

En lot Lazans ki pa respe pep Seselwa e kot plizyer proze i ganny antreprann e ki pep i vwar gaspiyaz se kot Landscape and Waste Management Agency, ki tanzantan i plante apre i arase e pou replant ankor e zot fer lezot landscape.  En zour zot plant pye dibwa lo trotwar pou donn lonbraz, lannen answit plant i ganny retire akoz zot realize ki sa i plito en danze.  Sa i apel gaspiyaz e move planifikasyon ki fodre arete.

 

(Applaud)

 

HON JENIFFER VEL

Mr Speaker, akoz letan ki mwan, koman Manm Elekte pou mon distrik, mon pe demann avek mon zabitan e pep Seselwa pou fer savings e adopte bann bon pratik e koup depans, fodre sa i ganny reflekte e pratike par bann Lazans e Departman Gouvernman.

Mr Deputy, la ki sitiasyon ekonomik pe amelyore, mon pou demann Minis Finans pou osi get byen dan ka bann dimoun ki ganny lasistans Sosyal.  Dan mon prezantasyon Bidze pou lannen 2010, mon ti fer resorti sa pwen.  Ankor enn fwa, mon oule rekomann avek Gouvernman pou revwar sa sistenm weights ki pe ganny servi aktyelman par sa Lazans.  Mr Deputy, enn bann pli gran defayans sa sistenm se ki i ti sipoze en benefis siplemanter.  Me sa sistenm aktyel pe annefe pini nou bann dimoun vilnerab ki pe travay dir e ki malgre zot pe ganny en saler, zot ankor ganny difikilte fer 2 bout zwenn.

Mr Deputy, letan mon pe koz lo Lazans Byennet Sosyal, mon bezwen fer resorti ki larzan in ganny mete dan Bidze e ki nou pa pe ekspekte fer savings kan i annan bann ka merite ki pa pe ganny asiste.  Si en dimoun i merit Welfare, i devret kapab gannyen.  Nou pei i kapab fer sakrifis pou donn nou bann frer ek ser ki dan bezwen pou lasistans, me i pa devret annan labi.  Anplis ki sa, nou devret osi ki sa bann ka labi e sitiasyon kot zofisye Welfare i bezwen al aste bann provizyon pou bann beneficiaries ki pa kapab manage sa larzan, i retard prosesis laplikasyon e fer ki letan pou bann lezot ka pli merite i ganny retarde.  Mon pe dir senpleman ki nou bezwen fer keksoz pli smart. Nou tou nou devret pran responsabilite e ed sa Lazans delivre pli byen.

Mr Deputy, en lot group sitwayen ki demann latansyon spesyal se bann graduates.  Zot fek komanse dan lavi e nou bezwen get dan zot welfare.  Nou pa kapab kontinnyen, asize lebra krwaze e regarde kot nou perdi nou bann graduates e sa i souvandfwa napa nanryen relye avek saler.  Mr Deputy, mon pou ilistre sa avek en senp legzanp.  Eski nou kapab aksepte ki en graduate Seselwa ki en dokter ozordi, letan i fini fer en night duty e bezwen en bon repo, i ankor pe partaz en lasanm avek son frer akoz nou pa kapab asiste li avek housing?  E pourtan, letan en dokter Seselwa i kit nou i al aletranze, nou rod en dokter etranze, nou kapab asiste li avek en lakaz.

 

(Applaud)

 

HON JENIFFER VEL

Mr Deputy, nou bezwen fer plis pou nou bann profesyonnel si nou pa anvi perdi zot.  Lazenes i osi en group ki demann bokou latansyon.  La, mon demann lotorite pou osi get dan byennet sa bann zenn ki pa’n tonm dan fleo sosyal.  Pa bezwen blok zot letan zot pe rod en landrwa pou pran en social drink, oubyen pe rod en landrwa pou asize e relax.  E la, mon siport propozisyon Onorab Charles e demande ki Gouvernman i idantifye en landrwa apropriye, en open space, kot bann zenn i kapab zwenn dan en latmosfer detant.  E mon osi demande ki Departman konsernen i adopte en lapros kot i annan plis konsiltasyon avek nou lazenes lo bann size ki tous zot.

Mr Deputy, permet mwan pou adres serten mezir spesifik dan Bidze 2013.  Bidze 2013 i osi inovativ e 2 pli gran inovasyon ki sa Bidze pe entrodwir se konsept Corporate Social Responsibility e konsept Value Added Tax dan nou sistenm.  Sa 2 nouvo konsept pou anmenn an sanzman radikal dan pa zis nou sistenm tax me dan konportman ekonomik nou pei.  Corporate Social Responsibility i senpleman vedir ki bann biznes i annan responsabilite sosyal anver zot travayer, lakominote kot zot ete e anver lezot group sosyal.  Sa konsept i endik en sanzman mazer dan konsepsyon biznes akoz tradisyonnelman, en biznes i egziste pou fer profi akoz biznes i pou son propriyeter ki swa en lendividi, swa en group endividi ki nou apel bann shareholders. Me sa konsepsyon in evolye, komansman dan bann pei devlope parey Lanmerik e bann pei Eropeen e en biznes modern set enn ki travay pou byennet tou dimoun.  Pa zis bann ki met larzan ladan parey zot dir, en biznes i biznes tou stakeholders e pa zis bann shareholdersCorporate Social Responsibility i en tre bon devlopman akoz i etablir en pon ant lemonn biznes ek lemonn sosyal.  Biznes i nepli ganny vwar koman sa landrwa kot profi i ganny fer e al dan pos bann ki deza ris e lemonn sosyal i nepli ganny vwar koman sa landrwa kot napa benefis.  Atraver Corporate Social Responsibility, biznes i zwenn lemonn sosyal pou byennet lasosyete.  Dan plizyer pei, sa i ganny servi pou rezourd plizyer problenm sosyal e devlop plizyer potansyel.  Mon swe i ki sa tax i a ede anmenn en gran transformasyon dan Sesel.

Mr Deputy, fodre fer realize ki bann biznes etranze ki’n etablir zot Sesel i parfwa annan bann bon polisi Corporate Social Responsibility ki’n fer sikse dan zot pei lorizin.  Alor, nou devret ankouraz sa bann biznes pou aplik zot model e propaz li isi Sesel.  Par egzanp, group lotel Morisyen Beach Comber ki annan lotel Sesel i annan en tre bon proze sosyal ki ed zenn e fanmiy vilnerab Moris.  Dan kad son polisi, Corporate Social Responsibility. Sa proze in mars tre byen Moris.  Lotorite i devret ankouraz sa group pou anmenn en proze parey isi Sesel.  Mr Deputy, sa model i menm kapab ganny servi lo nivo distrik kot lotorite distrik i a kapab ralye tou lafors dan distrik, parey bann klib sportiv, lekol e menm legliz e prezant zot bann proze ki bezwen finansman avek biznes dan sa distrik oubyen lezot andeor.  Koumsa, sak biznes pou oblize etablir en polisi Corporate Social responsibility e swazir serten lakoz oubyen klib ou lekol oubyen NGO pou ede.

Mr Deputy Speaker, lo sa not, les mwan remersye lakonpannyen UCPS ki baze dan mon distrik Pointe Larue.  Pandan lannen 2012, zot in kontribye dan sa lespri Corporate Social Responsibility ver lenplimantasyon en proze enportan dan distrik.  Osi, mon oule remersye lakonpannyen Yanzee Group osi baze dan mon distrik, ki’n fer serten kontribisyon anver finalizasyon nou proze Zarden Zanfan.  E la Mr Deputy, mon oule lans lapel ki lezot lakonpannyen, swa dan distrik e dan pei an zeneral, pou egzers zot responsabilite sosyal anver pa zis travayer ek kominote me osi anver bann konsomater e zot kliyan e la mon pou fer mansyon spesyal pou bann lakonpannyen telekominikasyon ki pa pe donn en servis alaoter ek zot kliyan.

Mr Deputy, lakonpannyen Intelvision ki partou, sirtou lo medya sosyal, Seselwa pe konplent zot servis.  Pou detrwa zour, zot servis i enteronpe akoz move tan, me selman letan en bill en konsomater in ariv son due date, zot pa ezite pou koup li dat pou dat.  Alors mon demann sa bann lakonpannyen pou zot desarz zot responsabilite sosyal e moral e donn valer Seselwa pou zot larzan.

Mr Speaker, lot inovasyon dan Bidze se VAT, Value Added Tax. I en lenvansyon Franse ki ti ganny kree an 1959.  Apre in ganny adopte par lezot pei Eropeen e lezot pei dan lemonn.  Ranplasman GST par Value Added Tax i reprezant en modernizasyon dan nou sistenm tax.  Lavantaz Tax Valer Azoute se ki i evite ki tax i ganny 2 fwa pou menm valer ekonomik akoz i ganny konfize dan en menm keksoz.  Alor, i en sistenm tax ki pli zis.  Sa ki osi enteresan avek Tax Valer Azoute se ki i familyariz biznes avek sa konsept value chain e i osi fasilit lentegrasyon ekonomik akoz i armoniz sistenm tax ant bann pei.  Mon swete ki lentrodiksyon Tax Valer Azoute an Zilyet lannen prosenn i vin en lokazyon pou nou anmenn plis lefikasite e lazistis dan nou sistenm tax.

Mr Deputy, pri lavi i reste pli gran preokipasyon Seselwa.  Logmantasyon dan pri komodite dan magazen pe annan lefe bokou plis ki nou mazinen.  Pou nou sezi byen lenpakt lavi ser fodre pa nou bliye ki Sesel i annan sa ki nou apel en high cost economy.  Savedir ki par natir nou en pei ki striktir nou sosyete, keksoz i ser e i ser pou prodwir nenport kwa dan Sesel.  Apard sa, Sesel i sa ki nou apel en consumer society, ki vedir ki nou en pep ki konsonm bokou e kontan aste bokou keksoz.  Trwazyenm fakter ki relye avek sa enn dezyenm se lefe ki Seselwa i depans bokou e save tre pe. Annefe, serten Seselwa pa save ditou e bokou lakour i andete avek plizyer loan ki sa fanmiy in pran pou aste swa later, lakaz, transpor, oubyen serten keksoz dan lakaz.  Dan en tel sitiasyon, byen avan sa gran logmantasyon dan pri, Bidze lafanmiy ti deza anba stress akoz preski tou saler lafanmiy ti ganny depanse.  Logmantasyon dan pri in met bokou fanmiy dan en sitiasyon kot zot pa pe kapab fer 2 bout zwenn.

Mr Deputy, logmantasyon dan pri lavi i annan en reperkisyon lo lafason ki Seselwa i viv.  Dan pe aziste avek sa lavi ser e esey get zot priyorite, i annan ki deside pa pey zot loan ek labank.  Sa i danzere akoz zot pe fer zot problenm vin pli grav dan le fitir.  Logmantasyon dan pri lavi e bann pri komodite ki dimoun in servi direkteman i osi afekte kou konstriksyon e sa in fer ki demann pou lakaz in ogmant enormeman.  Sa i fer travay Gouvernman vin pli difisil akoz dimoun ki avan sa ti pou kapab konstrir son prop lakaz i aprezan bezwen led Gouvernman.  Akoz ki Sesel in vin pli ser, sa i osi vedir ki nou pei in vin mwens attractive koman en landrwa pou viv.  I annan Seselwa ki deside al etablir zot aletranze.  I annan zenn profesyonnel ki deside pa retournen akoz i difisil pou fer savings dan Sesel e bann lakonpannyen ki pe recruit travayer etranze i bezwen ofer plis.  Mr Deputy, fodre ki nou seryezman adres sa size pri lavi e met li anba kontrol avan i depas nou.

Mr Deputy, mon’n mansyonnen kimannyer logmantasyon dan pri lavi in fer ki bokou plis dimoun pe depan lo Gouvernman pou en lakaz.  Annefe, lakaz i reste preokipasyon mazer pou tou Seselwa.  Plis nou fer lakaz, plis i annan demann pou lakaz.  Nou sitiasyon lakaz pou selman trouv en solisyon dirab letan ki lakantite lakaz ki pe ganny delivre i plis ki logmantasyon dan demann.  Malerezman, se lekontrer konmela.

Mr Deputy, dan mon distrik Pointe Larue, ti annan en pe plis ki 200 aplikan pou lakaz.  Ladan zis 6 ki’n ganny asiste ek en lakaz an 2012, tandis ki 30 dimoun in fer laplikasyon dan sa menm lannen.  Sa i vedir ki housing delivery dan distrik Pointe Larue i selman kapab satisfe demann zis 1 dan sak 5 nouvo laplikasyon, oubyen 3 poursan demann global dan distrik.  A sa speed, pou pran nou 33an pou satisfer demann lakaz pou tou zabitan Pointe Larue, ki zot non i konmela lo lalis.  Sa i en sitiasyon ki bezwen amelyore e vitman.

Mr Deputy, nou kapab amelyor housing delivery dan Sesel, si apard sa gro proze Zil Perseverance, nou osi met lanfaz lo bann proze dan distrik e adres serten size ki relye avek akse avek lakaz.  Enn sa bann size se later zeritye.  Bokou dimoun i annan later me pa kapab konstrir lo la akoz sa konstrent ki zot pa le sel propriyeter.  Sa i fer ki sa bann dimoun i swa fer en demann pou lakaz avek Gouvernman e sa i fer gonfle lalis demann pou lakaz, oubyen zot kontinnyen viv dan sitiasyon ki deplorab.  I annan sitiasyon dan mon distrik kot en paran pe dormi dan en menm lasanm avek 2 zanfan adolesan e 2 pli pti.  Sa set akoz sa paran pe vwar li difisil pou ganny permisyon pou agrandir son lakaz ki pou lemoman i anan en sel lasanm.

Dan son Diskour, Prezidan Michel ti dir ki fodre sa sitiasyon later zeritye i ganny adrese, me i paret mwan ki Minister konsernen pe tarde pou met parol Prezidan an aplikasyon.  Mon swete ki zot azir pli vit.

Mr Deputy, nou pou kapab konstrir plis lakaz si Seselwa ki kapab rod loan avek labank, olye depan lo Gouvernman pou fer lakaz pou zot.  Sa i posib si nou liber sa gran kantite resours finansyer ki konmela dan bann labank komersyal.  Fodre nou liberaliz nou housing market par permet bann labank komersyal pou antre lo sa marse e fer konpetisyon avek HFC.  Pou lemoman, sa i ase difisil akoz HFC i annan en lavantaz lo bann labank komersyal akoz son loan i ganny sibvansyonnen par Gouvernman.  Nou bezwen annan en sitiasyon kot tou lenstitisyon ki ofer loan lakaz i osi ganny akse avek sibvansyon Gouvernman letan i annan.  Mr Deputy, enn bann pei kot sa sistenm in mars tre byen se Thailand.  Laba, Gouvernman i annan en polisi ki dir ki fanmiy ki annan en serten nivo reveni i devret ganny lasistans housing.  En dimoun ki krwar i kalifye pou sa lasistans i fer en demann avek Minister Lakaz ki process son laplikasyon e si i successful, Gouvernman i pey en bout loan sa dimoun atraver en sibvansyon lo lentere, oubyen lo prensipal, ki vedir lakantite larzan ki i bezwen prete avek labank.  Sa sistenm i mars byen akoz i zis e efikas.  Sesel osi nou kapab adopte en polisi housing ki preski similer, ki a permet bann labank komersyal fer konpetisyon avek HFC e Seselwa i ava annan en swa pli larz lo kote pou rod en loan pou fer zot lakaz.  Sa sanzman dan stati HFC ki aprezan operate parey en labank e restriktirasyon dan sa lakonpannyen i edike ki nou pe al dan sa direksyon e mon felisit Gouvernman pou sa desizyon.  Touzour lo sa size lakaz, mon felisit sa desizyon pou fer STC enport materyo konstriksyon avek bi fer desann pri konstriksyon dan pei.

Mr Deputy, mon kontan vwar ki Bidze 2013 pa’n zis mentenir langazman Gouvernman anver ledikasyon, me ki ladan i annan en morso ki pou al pou zanfan lekol Pointe Larue.  Me mon konsern se si sa R77 mil ki’n ganny mete pou lekol primer pou renovasyon pou ase pou fer sa bann travay neseser lo sa blok dan lekol ki koule e afekte sisten wiring e fer ki zanfan i ganny enteronpe dan zot laprantisaz, letan zot ganny relocate pou leson.  Lakres nou distrik i osi bezwen latansyon irzan.  Sa lakres i annan en problenm koule e ki fer ki ater i glise.  Sa i fer ki lanvironnman i prezant en tre gran danze pou sa bann pti zanfan.  Mon demann lotorite konsernen pou konsider sa koman en priyorite.

Mr Deputy, sepandan mon dezapwente pou konstate ki dan Bidze, napa larzan pou konplet sa miray otour lekol Pointe Larue segonder.  Lekol Pointe Larue i dan en zone sansib ki poz bann risk sekirite e move lenfliyans pou zanfan e sa miray otour lekol ti pou ede omwen minimiz en pe sa bann risk.

Mr Deputy, en lot pwen konsern mon distrik i larzan pou konstriksyon semen Leggaie Anse Faure, ki plis ki 20an nou pe demande.  Sa proze in ganny estimen pou kout R2 milyon, me mon konstate ki pou lannen 2013 nou pe ganny senpleman en alokasyon R500 mil dan Bidze.  Sa semen i deservi sa rezyon kot sa 4 lakaz ti brile 2an pase e sa bann zabitan in esper pou en ventenn lannen pou sa proze.  Me mon soulaze vwar ki omwen serten travay ava kapab ganny komanse.  E lo sa pwen, mon remersye Gouvernman pou azir vitman pou rekonstrir sa 4 lakaz, pou ki sa bann fanmiy i byento kapab antre dan zot nouvo lakaz.

Touzour konsernan mon distrik, mon ti a demande ki SPTC avek Lazans Transpor i seryezman regard dan sa bann lobstak ki annan pou kapab ofer en servis bis piblik pou deservi zabitan Anse Des Genets, sirtou kot flat ki tre, tre lwen avek semen.

Mr Deputy Speaker, mon egalman anvi atir latansyon Lazans konsernen lo alokasyon pou bann lekip sportiv o nivo distrik e anmenmtan ki mon lo sa size, mon ti ava kontan aport swe bann atlet ki lotorite konsernen i regard en pe dan zot welfare.  Apre ki zot in donn tou dan zot disiplin sportiv pandan en lannen antye e fer bann lenvestisman personnel e finansyel an term letan e finansman, sa pri ki ganny ofer pou rekonpans meyer atlet pou lannen i pa osi attractive e ankourazan.  Alor, mon demann Minister konsernen pou vwar dan posibilite adres konsern nou bann atlet.

Mr Deputy, avan terminen mon oule ranforsi mon demann ki bann Lazans Gouvernman i vin pli efikas e la ki nou Lasanble pe al aprouv Bidze, nou swe se ki pep Seselwa i ganny en good deal.  Fodre ki nou ganny valer pou nou larzan.  Mon demande ki zot respekte lopinyon e desizyon lotorite distrik.  E mon demande ki zot pa zis rod lopinyon lotorite distrik lo serten proze ek devlopman e apre zot pa pran an konsiderasyon bann konsern.

E la Mr Speaker, mon demann Lotorite Planning pou zot dres zot bord.  Zot pa kapab trenn lipye lo zot bann dosye ki zot in pran desizyon kont rezervasyon Lotorite Distrik e apre zot lav zot lanmen dan sitiasyon e menm fer file disparet e rann travay lotorite distrik difisil.

 

(Applaud)

 

HON JENIFFER VEL

An konklizyon Mr Deputy, mon oule remersye tou Minister e Lazans Gouvernman ki’n ede dan lenplimantasyon serten proze ki’n soulaz zabitan mon distrik Pointe Larue.  Mansyon spesyal i al pou Lazans Transpor Lo Later, Welfare Agency, HFC e tou lezot ankor.  Mon osi egalman remersye Minis Finans ek son lekip pou zot travay remarkab ki zot in fer lo sa Bidze.  E mon remersye tou koleg Onorab pou nou travay nob ki nou’n fer pandan sa lannen.

Mr Deputy, mon terminen par swet Prezidan Michel ek son fanmiy, Vis Prezidan ek son fanmiy, tou bann Minis ek zot fanmiy, Mr Speaker, Mr Deputy Speaker ek zot fanmiy, tou koleg Manm Onorab, tou staff Sekretaryat ek zot fanmiy, tou Seselwa an zeneral e zabitan Pointe Larue en Zwaye Noel e en Bon Lannen 2013.  Mon remersye ou Mr Deputy.

 

(Applaud)

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon, nou a pran en break e nou a rezwenn 4er.

(Break)

MR DEPUTY SPEAKER

Bon, nou kontinnyen avek nou travay.  Lo mon lalis mon annan Onorab Payet-Marie.

 

HON MARIA PAYET-MARIE

Mersi Mr Deputy Speaker.  Mr Deputy Speaker, Minis Finans e ou lekip, tou koleg Onorab, frer e ser Seselwa ki alekout, bonn apre midi.  Koman enn parmi bann nouvo Manm Lasanble Nasyonal, i pou mwan en loner e en plezir pou aport mon kontribisyon anver Bidze 2013.  Avan mon ti ganny apwente koman en Manm dan Lasanble Nasyonal, mon’n toultan swiv prezantasyon Bidze e repons bann Manm Lasanble koman en sitwayen ordiner.  Pou mwan sa letan, ler mon ti tann koz lo Bidze Nasyonal, menm si mon ti konnen ki i enportan pou lepep konpran lenportans en Bidze, mon ti souvandfwa demann mon lekor si Gouvernman, oubyen Minis Finans pa ti kapab prezant en pli bon Bidze, si zot pa ti kapab vin avek bann pli bon solisyon pou adres nou sitiasyon ekonomik e mon ti osi fer serten refleksyon lo repons ou remark bann Manm Onorab lo Bidze.

Mon ti krwar ki pou prezant en Bidze Gouvernman e koz lo en Bidze ti pli fasil ki sa.  Me la koman en Manm Lasanble e kot sa loportinite pou pli byen konpran kwa ki devret annan konm konteni Bidze Gouvernman, mon’n realize ki i pa ditou fasil pou en Bidze satisfer lekspektasyon tou dimoun anmenmtan.  Mon’n realize ki i pou toultan annan en balans kot en group dan lasosyete pou pli benefisye ki en lot group, me toudmenm nou Gouvernman i toultan fer sir ki i la pou premyerman adres bezwen debaz son pep e osi fasilitater swa sekter prive ou sekter piblik dan nou pei.

Mon pou pran sa lokazyon la, pou dir mersi Prezidan James Michel e Vis Prezidan Danny Faure pou tou zot sipor, non pa zis anver Bidze 2013, me zot sipor kontinnyel pou fer sir ki nou pep i reste touzour byen.  Pou tou bann Minis ek zot staff ki’n kontribye en fason ou en lot, pou fer sir ki tou sa ki devret enkli dan sa Bidze i la.  En remersiman spesyal pou Minis Finans e ou lekip.  Zot in fer en louvraz vreman remarkab.

Mr Deputy Speaker, si mon pou koz lo sa Bidze an antye mon pou ale ziska demen bomaten.  Mon’n swazir alors zis serten pwen ki osi anlinny avek serten lobzektif prensipal Bidze 2013, tel ki ranforsi fondasyon pou plis krwasans ekonomik, entegre Sesel plis dan lekonomi mondyal e moderniz klima lenvestisman pou ki sekter prive i lead anlinny avek devlopman ekonomik pei.  Sesel i enn parmi bann pli zoli pei omonn, kot i annan en bon repitasyon an sa ki konsern stabilite politik, kot son bann polisi moneter i ganny welcome e siporte, non pa zis par bann envestiser etranze, me osi nou bann biznes envestiser lokal, kot i annan fasilite e lenfrastriktir byen devlope, tel ki elektrisite e delo e akse semen.  Par kont i osi annan pa mal problenm e defi ki rezilta problenm mondyal tel ki sanzman klima, latak piratri, enstabilite politik e lager dan serten lezot pei e globalizasyon, parmi lezot ankor.  Tou sa pa pe anpes nou Gouvernman, dirize par nou Prezidan e nou Vis Prezidan, lager o nivo enternasyonal e rod bann keksoz ki nou pei i bezwen pou kapab soutenir son pep.

Seselwa i devret reste touzour byen enformen avek aktyalite toulezour.  Sa pou permet nou pli byen konpran e analize kote nou pei pe al mal.  Kote nou bezwen asiste, kote nou bezwen aranze e osi enportan, kwa ki nou pe fer byen, kwa ki nou pe fer pli byen ki lezot pei.  Tou sa Mr Deputy Speaker, pou fer nou realize ki bokou dimoun pe soufer.  Bokou fanm ek zanfan pe pas martir lo sa later.  I alors enportan, ki nou kontinnyen priye e remersi nou Met pou tou sa ki byen se nou.

Pou retourn lo Bidze devan nou Lasanble ozordi, mon’n fer resorti tou sa bann pwen Mr Deputy Speaker, zisteman pou fer nou pep realize ki problenm ekonomik pa zis isi Sesel.  I partou dan lemonn.  Sesel avek resours limite ki i annan pe toudmenm sey son mye.  Mon pou profite la Mr Deputy Speaker, pou rekomande ki Minister Finans i alavenir, avek le bi pou sansibiliz nou dimoun, sirtou nou bann zenn, pou travay lo bann progranm dan lekol ou atraver medya, lo bann size parey krwasans ekonomik, lenflasyon, globalizasyon eksetera, en pti pe parey dan sa lalinny, ki zot pe fer avek VAT. Sa pou sirman ede pou nou bann dimoun, nou bann zenn, pou pli byen konpran, ler Bidze pe ganny prezante alavenir.  Avek kriz finansyel ki i pa paret pou rezourd konmela, napa en pei omonn, ki swa gran ou pti, ki pou kapab eparnye sa problenm kriz finansyel.  Gouvernman i devret alors reste vizilan e pridan a tou pri.  Gouvernman Lepep pa kapab afford pou les son gard tonbe, oubyen reste touzour satisfe.  I devret fer plis.  Avek lenplimantasyon bann diferan polisi e avek en lizye byen avangard, son lenstitisyon, legzanp Labank Santral i devret pe ganny adrese avek konfidans.  La mon pe koz dan konteks Sesel.  Gouvernman i la prensipalman koman fasilitater, me nou koman en pep nou devret la koman bann akter.  Koman bann travayer devoue, bann travayer ki lwayal, bann travayer ki travay dir e prodwir plis.  Bann travayer ki nou pei i kapab kont lo la.

Mr Deputy Speaker, lorganizasyon non-Gouvernmantal e sekter prive i devret a son tour vin pli pro aktiv.  Fer plis progranm ek proze pou asiste sa ki pli bezwen e donn en koudmen Gouvernman pou ariv kot Gouvernman pa pe kapab arive pou lemoman.  I enportan pou nou Gouvernman osi pandan 2013 e alavenir travay ankor pli pres, non pa selman avek sekter prive, ki i leka pou lemoman, me avek bann lorganizasyon non-Gouvernmantal osi.  E pareyman, bann lorganizasyon non-Gouvernmantal ava vin pli pres avek Gouvernman, avek le bi pou fer bann pli bon proze pou nou pei.  Parey nou dir, linyon i fer lafors.

Mr Speaker, mon a profite a sa moman pou remersi tou lorganizasyon dan sekter prive, osi byen ki non-Gouvernmantal, legliz eksetera, pou tou zot bonn fwa, pou tou zot bann sipor, pa zis sipor finansyel, me osi sipor spirityel e lezot sipor ankor ki enportan e neseser pou nou pep.  Nou pei pou toultan bezwen zot.  Nou Gouvernman i rekonnesan anver zot e sa in ganny soulinnyen dan sa dokiman renesans sosyal ki’n ganny pibliye resaman.  Me sa ki enportan se ki ler travay i ganny fer konzwentman, ler zepol i koste e ler lanmen i ganny tyonbo ansanm dan en lespri inifye, i sirman fer plis lafors.  Si sa i kontinnyen, nou pei pou al pli devan ankor.

Minis Finans in fer resorti sa kestyon blansisaz larzan e lesanz lenformasyon, ki sa sitiasyon kot sekter Corporate Service Providers dan sekter Offshore in ganny akize pou aksepte bann lof pou blansi larzan an servan non Sesel.  Wi, parey in ganny dir.  Sa sitiasyon in sekwe nou zirisdiksyon pou vin pli alert e vizilan.  Mon pou enplor Minister e lekip FIU pou toultan kit zot gard anler pou prosperite Sesel.  Nou tro zoli koman en nasyon, pou nou ganny sali dan sa fason.

Mon pou koz en pti pe lo lendistri tourizm.  Lendistri tourizm ki osi pli gran anplwaye dan nou pei i reste touzour en pilye enportan dan Sesel.  Sa lendistri, ansanm avek son konponan kiltirel, i ganny vwar koman en konponan kle anver nou lekonomi, anver devlopman stratezik nou pei.  Tourizm i pa zis dirize anver benefis ekonomik an term reveni, deviz etranzer, lanplwa, me i osi en mwayen anver lezot aktivite ekonomik tel ki lagrikiltir e lapes.  Mon osi krwar ki pou Sesel atrakte plis spending tourist parey nou dir, nou devret vin pli proakitv, konpetitiv koman en destinasyon touristik e la kot involvement e partisipasyon bann partner lokal kle i antre.  Zot rol pou asire ki nou kiltir i ganny byen enplimante e ki polisi e stratezi an plas i ganny revwar, pou ki i annan en balans dan promosyon e market Sesel koman en Cultural Tourism Destination.  Bann diferan latelye ou tourism trade fair ki STB i al asiste i devret vize ver bann marse tourizm ki nou pa pou vwar zis bann touris ki vin Sesel pou reste dan lotel me i egalman enportan ki sa bann promosyon e marketing i target osi bann cultural touris ki dapre en pti resers ki mon’n fer, sa tip touris i depans bokou larzan.  Sesel i annan en kantite pou ofer an sa ki konsern nou leritaz kiltirel.  Alors annou bouze.

Menm si Minis pa’n al an detay lo kote Departman Kiltir, mon’n vwar dan Bidze ki i annan serten finansman vreman enportan pou Departman Kiltir, tel ki maintenance and up keep moniman nasyonal.  Lide pou elev, prezerv e mentenir sa ki Sesel i annan koman asset parey nou dir an kreol, aki, i vreman enportan.  Menm si nou pa’n neseserman vwar en logmantasyon pou lannen prosenn an sa ki konsern mentenir e elev bann moniman nasyonal, mon toudmenm krwar ki Gouvernman i devret toultan fer provizyon pou ofer sipor finansyel anver maintenance nou bann moniman nasyonal e istorik Sesel.  I ankourazan pou vwar Mr Deputy Speaker, ki avek nouvo Minister pou Tourizm e Kiltir, i annan pa mal ki pe ganny fer pou kontinnyen elev e donn plis valer nou bann moniman nasyonal e lezot sit istorik, sirtou dan Lavil Victoria e dan serten lezot distrik par egzanp Cascade, ki’n zwenn ansanm avek serten pti biznes dan sa distrik e adopte serten sit istorik dan sa distrik.  Sa i devret en bon legzanp pou lezot distrik.

Port Glaud i en lot legzanp.  Port Glaud i en lot distrik ki’n ganny serten sipor e lankourazman en lorganizasyon non-Gouvernmantal, sustainability for Seychelles, an sa ki konsern adopsyon bann sit enportan dan distrik.  Mon asire ki i annan bokou bann pti biznes ki pou vin devan an 2013 pou ede ansanm avek lotorite distrik pou elev e donn plis valer zot distrik respektiv.  Tou sa pou anmenn benefis ekonomik anver sa kominote e nou pei an zeneral.

Pou retourn lo laspe moniman sit istorik nasyonal, leritaz nasyonal pe fer zot pa zot osi.  Zot pe travay avek Minister Ledikasyon e serten lezot lekol pou anmenn plis klib dan bann lekol, pou ankouraz nou bann zenn pou konpran lenportans pou dekouver e apresye bann aki ki nou annan.  Avek plis sipor par Gouvernman e lezot sekter ankor, nou devret pe pran vwar plis lanfaz mete lo lenportans prezerv nou bann aki nasyonal e kiltirel e sa i devret komans kot nou bann zenn.

Lo kote National Arts Council, Bidze 2013 in fer provizyon anver bann lorganizasyon ki organiz bann fonksyon sosyal.  National Arts Council i enn. Mon mazinen ki menm si i pa’n ganny logmantasyon, the Tourism Marketing Tax pou antre pou kapab pli byen asiste bann artis lokal.  Nou bann artis Mr Deputy Speaker i annan bokou potansyel, bokou skill, menm bokou plis ki serten artis dan larezyon.  Zot zwe en rol enportan an sa ki konsern divertisman aktivite dan domenn tourizm.  Me nou bann artis osi i devret pe travay pli byen ansanm pou vin avek bann progranm e aktivite kot zot a kapab osi zener en larzan.  I pa fasil wi, me avek sa sipor ki Gouvernman e byento Tourism Marketing Fund pou siport zot avek i a touzour en komansman.

Touzour lo kote Departman Kiltir, Bidze in osi met a provizyon Departman Kiltir dan sa bann diferan seksyon tel ki Seychelles Heritage Foundation, Library and Documentation Centre, National Conservatoire of Performing Arts, Museum, Leritaz Nasyonal and Protection Unit.  Mon konveki ki avek plis resours ki Departman Kiltir pou annan an 2013, lepep pou sirman vwar en lekip pli byen ekipe, pli inovativ, pli profesyonnel ankor.

Lagrikiltir ek lapes.  Lagrikiltir ek lapes i form par nou bann resours an term konsonpsyon lokal e menm lenportasyon ki ede anmenn reveni pou nou pei.  Me pli ale avek bann problenm tel parey sanzman klima, sa pe ede anver besman dan prodiksyon sa 2 lendistri dan lemonn, pa zis Sesel.  Sesel annefe i annan pa mal fermye gran ou pti.  Zot tou zot pe debrouye dan zot fason pou fer sir ki nou pei i annan sifizaman prodwir pou nou konsonpsyon lokal, menm si ki nou enport an kantite.  Nou bann fermye pe ganny serten lasistans e osi serten konsesyon sorti kot nou Gouvernman e osi donasyon ou grants ki ganny donnen par bann lorganizasyon tel ki FAO, atraver Minis Resours Natirel e lendistri.  Bann problenm tel ki sanzman klima, teren difisil, mankman delo, voler ki pas zot letan zis pran sa ki pa pou zot e al vann pou drog, mankman fasilite e mankman travayer Seselwa serye lo laferm, depans pou pey travayer etranze e lezot ankor, tou sa i bann defi ki nou bann fermye ou Minister e Lazans konsernen pe alors vwar ansanm pou konn bann fason pli apropriye pou pli byen asiste nou bann fermye e ki sa lendistri i reste debout anver lekonomi nou pei.

An Novanm 2012, Minis pou Resours Natirel ek Lendistri, avek tou Minis dan Gouvernman ti fer en retret enportan an sa ki konsern bann issues konsernan sekirite alimanter e sitiasyon kriz manze ki pe frap lemonn e ki son lenpakt pou vreman dir apartir lannen prosenn e bann lannen ki pe vini ankor.  Atraver en mesaz enportan sorti kot Nepad, zot in demann nou Gouvernman pou zwenn pou zisteman diskit bann pwen enportan e pou revwar bann diferan polisi e stratezi an plas ki pou senpleman adres bann issue ki konsern kriz sekirite alimanter mondyal ki annan en lenpakt ankor mon dir lo nou pei.  Sa retret ti enn ki’n ganny fer premye fwa dan Sesel e a mon avi i devret kontinnyen, non pa zis an sa ki konsern sekirite alimanter.  I en bon stratezi pou lezot Minister adopte e lezot sekter dan pei pou byennet sosyal e lekonomi nou pei.  FAO in osi port a latansyon lemonn ki apepre 870 milyon, mon repete, 870 milyon dimoun i mal nouri e kriz manze pe kontinnyelman ogmante dan bann pei tel parey Mwayenn Orian e Lafrik.  Leader Lopozisyon in fer mansyon lo lapovrete Sesel.  In fer konparezon ant Sesel, Letyopi an sa ki konsern lasante osi, me selman mwan mon ti a kontan, parey nou dir, koze e rakonte i fer 2, pou nou al vwar pou nou menm dan sa bann pei parey i fer 3.  I pa zanmen, nou pa pou zanmen kapab konpar nou pei avek Letyopi akoz nou pep, nou pa mizer nou.  Lamizer nwanr lontan in kit nou in ale.

Pou retourn lo pri manze, touzour an sa ki konsern sa rapor, pri manze in mont par 6 poursan an Zilyet sa lannen e in mont ankor par 1.4 poursan Septanm 2012.  Logmantasyon dan pri manze i enn parmi bann fakter kle lenflasyon dan nou pri, apard ki pri karbiran ki pe kontinnyelman ogmante.  Mon’n fer referans lo sa rapor Mr Speaker, akoz mon vwar ki dan Bidze 2013, Gouvernman in pran konsyans serten sa bann difikilte ki nou bann fermye pe fer fas avek e vwar lenportans pou akseler aktivite dan sekter lagrikiltir ek lapes, par donn en sibvansyon e met a dispozisyon sekter prive 3 fasilite ki siport sekter prodiksyon zannimo, Animal Feed Factory, Hatchery e Labatwar, pou rann sa bann aktivite pli efikas.

Pou note, Sesel osi nou’n fer fas avek en rediksyon dan sekter lagrikiltir ek lapes, ki’n desann par 70 poursan e 35 poursan an 2012 respektivman.  I enportan pou rekonnet ki Minister Lagrikiltir a son tour pe fer tou sa ki i kapab, baze ankor lo bann defi, an sa ki konsern sekter lagrikiltir ek lapes, pou ganny plis sipor finansyel, teknik e lezot sipor sorti Lorganizasyon Enternasyonal tel ki FAO, ADB, Nepad e COMESA, pou plis lasistans finansyel e teknik, anver bann diferan progranm sa Minister e bann diferan sekter ki tonm anba son portfolyo.

Mon pou donn legzanp serten bann proze ki Minis in, ki serten bokou nou pa konnen, ki Minister in met devan, se bann demann pou proze pou amelyor akse finansyel ki pe afekte tou prodiksyon bann diferan kategori fermye, espesyalman bann pti fermye, proze pou amelyor koleksyon ek stokaz delo, kot delo pou bann fermye i ava ganny byen stoke e distribye, proze pou revwar bann incentive, polisi e stratezi pou lagrikiltir e kimannyer sa i afekte prodiksyon manze dan Sesel.  Capacity building e training pou bann staff SAA, Seychelles Agricultural Agency e elev Seychelles Horticultural and Training College, extention officers ek progranm konpreansiv pou moderniz sa sekter, par entrodwir bann sistenm teknolozi pli apropriye e neseser.

Mon pou koz en pti pe lo bann pti biznes, mon pa pou long Mr Deputy Speaker.  Nou Prezidan in toultan an faver e fer tou sa ki i kapab atraver son Gouvernman, pou fer sir ki bann pti biznes i kontinnyen fer byen.  Fodre nou admet, ki menm avek sipor sorti kot Gouvernman e serten lezot sekter, i pa’n souvandfwa fasil pou nou bann pti biznes ariv kot zot ti a swete arive ozordi.  Mon konn plizyer ka kot bann pti biznesmenn ki apre ki zot in pran en loan avek en labank ou CCA, sa larzan in fini ek zot dan milye semen pou plizyer rezon, par egzanp swa materyo ki zot pou servi i ser, swa napa sa materyo lo marse lokal kot zot bezwen depanse pou zot al aste dan en lot pei deor.  Pou bann ki ……. ekskiz mwan, e en fakter enportan ki en dimoun fek pas ek mwan, en businessman fek enform mwan se ki pri rental Anvil pou bann pti biznes i senpleman tro ser.  I annan serten pti biznes ki pe rent en en lofis Anvil ki vreman pa pe vwar okenn benefis, okenn profi, ki fer ki mon konpran, zot pou bezwen give up, arete e sa pou fer serten nou bann dimoun perdi lanplwa.  Alors, o non sa bann pti biznes, mon pe demann Gouvernman e lezot sekter e osi bann lokater pou revwar pri lokasyon pou benefis non pa zis nou bann pti biznes me osi dan kreasyon lanplwa pou benefis nou pei, nou bann zenn.

Baze lo sa demann, tou sipor neseser, mon repete i enportan pou nou pti businessmen oubyen businesswomen.  Mon pou remersi Gouvernman e Minis Finans pou logmantasyon loan pou benefis nou bann pti biznes, sorti 150 mil pou vin 300 mil, ki pou pran lefe apartir lannen prosenn.  Pou en pti dimoun ki annan plan pou demar son prop pti biznes, mon mazinen R300 mil i touzour en komansman.  Mwan mon krwar dan tou bann pti biznes lokal.  Mon krwar zot fer en kantite zefor e met bokou lenerzi dan sa ki zot fer.  Zot devret a tou pri ganny siporte.

Renesans sosyal.  Progranm renesans sosyal i en analiz lo sitiasyon relye avek bann problenm sosyal, i reste touzour enn ki enkyetan dan nou pei.  Gouvernman, sekter piblik, sekter prive i kapab donn tou sa finansman ki posib.  Si nou koman en pep, nou napa en bon plan daksyon pou kapab adres sa bann problenm ki pe afekte nou fitir zenerasyon e menm zenerasyon aktyel, nou pti pei Sesel pou tonbe.  Alors, vizyon Prezidan Michel anver lansman proze Renesans Sosyal an Zilyet 2008 e ki ti promet apre ki i ti’n ekout konsern e aspirasyon lepep Seselwa se pou travay lo sa plan daksyon e tras sa semen ver lavenir, pou kapab adres sa bann defi sosyal ki nou pe pas ladan.  Bidze 2013 in fer provizyon anba bann progranm sosyal, anba portfolyo Minister pou Devlopman Kominoter, vize ver plan daksyon Renesans Sosyal ki en plan 5an.  Nou tou, parey Minis Meriton i souvandfwa dir, nou annan en plas dan sa plan.  Mon pou felisit Minis Meriton ek son tim pou sa travay entans en enportan pou kapab met sa plan Renesans Sosyal lo son lipye.  Tou Seselwa, ki swa ou dan Gouvernman, sekter prive ou piblik, dan tou kous nou sosyete, annou met lespri ansanm, annou vin pli inovativ, annou vin avek zouti enportan pou nou kapab an solidarite adres e konbat sitiasyon sosyal ki ravaz nou pei.  Sa plan daksyon pe demann nou tou pou donn en koudmen, parey mon’n fer resorti e mon vwar dan Bidze 2013, ki Gouvernman in ankor fer provizyon pou LUNGOS e serten lorganizasyon non-Gouvernmantal tel ki Lakrwa Rouz e bann lorganizasyon relizyez.  Mon krwar, parey mon’n fer resorti pli boner ki i devret touzour annan en plas dan Bidze pou sa bann tel lorganizasyon ki pe fer byen.  Zot lekspertiz e volonte pou osi kapab ed Gouvernman dan bann proze tel ki sant reabilitasyon pou nou bann zenn, apre ki zot in swiv sesyon detox par egzanp e osi bann ki’n konplet zot santans dan prizon.  Annou ansanm ede pou donn zot en dezyenm sans dan lavi.  Gouvernman pe seye, koman fasilitater e nou koman bann akter nou devret kontinnyen.

Koman lafors LUNGOS ek bann NGO’s, nou touzour bezwen bann volonter.  Sa semenn, Minis pou Devlopman Kominoter ti anvoy en mesaz enportan pou tou bann volonter Sesel.  Petet sa lasistans ki LUNGOS e serten NGO’s i resevwar i devret osi ede, pou ki zot kapab ganny plis volonter ankor.  Zot devret travay lo en scheme pou zot a tou pri retenir volonter.  Mon krwar ki sa sibvansyon anver LUNGOS e serten lezot NGO’s i devret reste pou fasilit bann progranm e proze LUNGOS pou zot osi kapab ed Gouvernman dan nou demars pou nou annan en sosyete ki pli sen e pli byen.

Pou konklir Mr Deputy Speaker, Minis Finans in fer resorti dan ladres lo Bidze 2013, ki lannen prosenn nou riske fer fas avek en lot lannen difisil.  Mon pou dakor avek li, baze lo bann diferan problenm ki pe afekte lemonn, me mon pou osi azoute ki kontenir sa Bidze pe vreman fer provizyon pou ki nou pep pa tonbe.  Mon krwar ki menm si Gouvernman pe aret sibvansyon lo SEPEC par egzanp e alavenir lo PUC, pou mwan mon vwar ki si sakenn de nou i vin pli responsab, kot fanmiy i annan en lespri partaze, kot sakenn de nou i donn en pti koudmen kanmarad, nou pep pa pou tonbe.  Si koman en travayer Seselwa ou pa prodiktiv, ou pa travay avek lonnekte, etik e profesyonnalizm, ou nivo servis pou tonbe.  E ler in tonbe ki pou arive?  Nou pou vwar nou pe rod zis travayer etranze e kot lalinny kot Byennet Sosyal pou pli long ki labitid.  Alors, si nou les nou ganny gide par nou Met, nou pa pou zanmen tonbe koman en pep.  Lepep Seselwa, in ler pou nou koste an solidarite, parey mon’n dir oparavan.  Pou sa bann ki krwar tou keksoz i fasil dan lavi, kot nou krwar tou keksoz i vin parey lapli dan dalo.  Larealite se lavi pa pe vin fasil ditou.  I pou vin ankor pli difisil si nou pa koste e travay ansanm, dir pou nou fanmiy ek nou pep.  Annou at least aprann dir mersi Bondye e annou count lo nou blessing parey Angle i dir.

 

MR DEPUTY SPEAKER

3 minit Onorab.

 

HON MARIA PAYET-MARIE

Pou terminen Mr Deputy Speaker, de lapar mon fanmiy, mon swet Prezidan Michel, Vis Prezidan, Mr Speaker, Mr Deputy Speaker, tou staff Lasanble Nasyonal e zot fanmiy, lekip SBC ki la prezan e mon bann frer e ser Seselwa ki alekout, Zwaye Noel e le meyer pou 2013.

Pou mon bann ser e frer koleg Onorab, mon pa pou swet zot Zwaye Noel la akoz nou annan ankor travay pou nou fer la akoz nou annan ankor travay pou nou fer semenn prosenn.  Mon pou senpleman dir zot mersi pou tou zot sipor e gidans pandan 2012.  Mon konvenki ki sa lespri linite e solidarite ki nou annan ansanm pou kontinnyen lannen prosenn.  Ki Bondye i kontinnyen gid e beni nou pei Sesel.  Mersi Mr Deputy Speaker.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Bristol.

 

HON ALDERIC BRISTOL

Mr. Deputy Speaker, Minis ek ou lekip, koleg Onorab, tou dimoun alekout e pli partikilyerman zabitan Takamaka, bonn apre midi.  Koman MNA Elekte mon distrik, mon ganny sa loportinite ankor enn fwa pou mwan anmenn mon kontribisyon lo Bidze pou lannen fiskal 2013 ki la devan nou Lasanble.  I en loner pou mwan donn mon bout lo merit sa Bidze lo pwennvi nasyonal e osi kote ki zabitan mon distrik i sitie dan sa Bidze.

Mr Deputy, mon konstate ki pou travay lo en Bidze kot larzan ki pei in prozekte pou depanse, avek bi pou sey satisfe tou sekter nou lekonomi i enn ki pa fasil ditou.  E la mon a pran sa lokazyon pou felisit Minis Finans avek tou son staff, anba gidans Prezidan Michel, ki’n kapab anmenn devan sa Lasanble en Bidze byen detaye avek tou sa bann estimates revenue e expenditure. En Bidze byen konpreansiv ki fer en estimasyon lo reveni e depans etale lo en lespas letan ant 2011 ziska 2015.  Sa i donn nou lenformasyon lo reveni e depans pei depi 2011 ziska 2015 e lo kwa ki pei pe ekspekte depanse e resevwar pandan sa letan.  Mon vwar sa koman en linisyativ tre enteresan.

Mr Deputy, apre ki mon’n ekoute e analiz speech Minis e apre ki mon’n konstat otour mwan, mon realize ki nou’n fer en bon pe progre, konpare avek lannen presedan.  Sa reform ekonomik pe komans raport fri.  Nou prozeksyon sirplis fiskal ki 1.2 poursan par lao sa ki ti’n ganny bidzete pou sa lannen.  Sirplis dan koleksyon reveni R770 milyon an plis ki ti’n ganny bidzete.  Logmantasyon lo serten reveni tax tousala, i montre ki performans 2012 pa mal ditou.  Lo nivo lefrastriktir, nou pe vwar en transformasyon formidab.  Sa ki’n viv aletranze pou plis ki 10an, zot soke ler zot debark Sesel.  Pli enteresan ankor, se devlopman imen enportan e proteksyon nou bann dimoun pli vilnerab.  Sa i langazman kontinnyelman sa Gouvernman pou met sa pep o sant devlopman.  Bokou lanfaz in ganny mete lo biznes e fasilite pou fer biznes Sesel.

Lalis sikse 2012 i long e an gro parmi tou sa defi e sok mondyal, sa pti pei Sesel pe navige.  E la mon fer referans avek morso mon speech Bidze lannen pase, ler mon ti dir ki nou dan Sesel, nou vwar nou dan sa pti pirog pe navige e konbat sa gro lanmer move.  E nou bi se pou pa perdi lekipaz ou pasaze abor e byensir definitivman pou nou ariv granter. Sa grannter plen avek prosperite ki pe sirman aprose.  Sa grannter ki reprezant sikse ekonomik, sosyal e kiltirel, ki pe met Sesel e lepep Seselwa lo en nivo pli eleve dan larezyon e dan lemonn.  La mon pli konfidan e mon konvenki ki wi, nou pe arive grannter.  Ankor en pe plis zefor e nou a vwar rezilta.

La devan nou i Bidze pou 2013 e a en sonm R5.4 bilyon. Sa i en logmantasyon 3 poursan par lao revised Budget 2012. Propozisyon ki plis larzan i ganny enzekte pou fer marse sa pei.  Larzan ki pou ganny mete pou improve fonksyonnman bann Minister respektiv e kot sa bann Minister i bezwen fer sir ki sa bann larzan i ganny depanse byen e efikasman.

Mr Deputy, Minister Finans in prezant en konsept enteresan dan zot budgeting sa lannen e sa i Performance Based Budgeting.  Sa format i enn ki permet vwar lo en lespas letan defini, tou sa ki Gouvernman i enplimante e propoze pou enplimante.  Sa i permet mezir performans Gouvernman vizavi sa ki propoze dan Bidze.  Sa format i permet nou konnen kwa ki’n ganny propoze pou le fitir osi.  I pou fasilit travay kot nou a konnen ki i annan pou nou distrik respektiv par egzanp, afen ki nou a kapab prepar nou e nou a osi konnen kote ki nou pe byen ale e kote ki nou bezwen fer amelyorasyon.  Sa format i enn ki transparan e permet bon planifikasyon e bon zesyon larzan piblik.  Se sa “Nouvo Sesel”.  Se sa inovasyon.

La a sa pwen, mon a pran sa loportinite pou fer rapel tou pep ki malgre Gouvernman pe fer en zefor ekstra pou asire ki sa pei i devlop plis e ki sa pep i viv pli byen ki lekonomi mondyal pankor montre sa sinny refer.  Keksoz i ankor dan dout.  Lerop pankor sorti dan problenm e dan Mwayen Oriyan, nou pa pe vwar okenn solisyon dan lavenir imedya.  Keksoz pa fasil ditou laba deor e nou koman en pti leta zil, nou santi tou sa sok eksteryer ki swa afekte nou direk ou endirekteman.  Se pou sa rezon ki nou bezwen touzour reste pli vizilan e pridan dan sa ki nou fer, pou asire ki nou pep e nou pei pa tro sibir sa bann gro, gro koud van.

Mr Deputy, mon osi welcome propozisyon pou met an mars en sistenm tax alternativ pli senplifye pou bann biznes.  Sa i a permet zot kontribye zot tax pli byen e retir sa bann lanpayaz paperwork ki met zot retar.  E la mon fer referans sirtou avek bann biznes ki en pe pli pti.

Mr Deputy, ankor enn fwa pli gro proporsyon sa Bidze 2013 i al pou Minister Lasante e Minister Ledikasyon.  Sa i a en sonm 9 milyon pou toulede Minister ansanm.  Lenportans sa 2 Minister i tou le lannen reflekte atraver sonm ki zot gannyen.  Lasante nou pep e ledikasyon nou zanfan i 2 size primordyal.  Nou zanfan i nou fitir dan ki nou bezwen envestir.  Donn zot meyer ledikasyon posib e donn teachers osi sa incentive ki pou ankouraz zot.  E sa le meyer fason pou nou asir fitir nou pei.  Bann etidyan, servi byen loportinite e resours ki a zot dispozisyon.

Lasante osi i tre, tre enportan.  En pep an bonn sante i en pep ki annan mwens traka e plis lenerzi pou prodwir.  Striktir ek lekipman modern i annan.  Avek plis sipor neseser pou nou bann travayer medikal, mon asire ki zot a kontinnyen desarz pli byen zot responsabilite.

Lanplwa i osi tre enpertinan dan Sesel.  Fodre dir ki travay i annan dan Sesel. Malgre ki pa tou ki pou ganny sa metye ki zot prefere me i annan travay kantmenm.  Sa i enn parmi bann fason pou redwir lakantite travayer etranze isi.  Se ler nou Seselwa i montre lentere e vin devan pou travay.  Mon felisit bann travayer Seselwa ki fer li zot devwar pou leve e debrouye, pou met en morso dipen dan zot lasyet e ede devlop sa pei.

Mr Deputy, dan lefitir e o fir e anmezir ki nou sitiasyon bidzeter i vin pli an bonn sante, mon ti a swete ki plis larzan i ganny enzekte dan bann Minister kot nou kapab vwar bann rezilta tanzib.  Bann proze enportan ki dimoun i kapab vwar e mezire, tel koman lakaz, semen e lezot lenfrastriktir ki pou benefisye nou pep direkteman.  Sa i mon swe.  Sa i swe pep Seselwa.

Piratri Mr Deputy.  Mon ti ganny sa privilez pou fer en bon konversasyon avek Mr Tambara e Mr Songoire, zour lanniverser Prezidan Rene State House.  Zot zistwar i fer lapenn, i fermal e i desir leker. En lakoler enorm ti pas dan mwan, ler mon mazin sa bann pirat.  Imen ki fer martir en lot imen dan sa fason i pa en imen.  E mon salye kouraz sa 2 Msye.  Mon tre kontan alor ki Bidze 2013 i ankor enn fwa fer provizyon pou protez nou bann peser, maren, lendistri touris e lezot aktivite ekonomik.  Mon’n deza dir oparavan e la mon repet ankor.  Sa ki nou zwenn laba an nou kit laba menm.

Pri lavi Mr Deputy, se sa ki pe pli preokip dimoun dan nou pei ozordi.  Kimannyer pou fer de bout zwenn parey nou dir.  I en size kot sakenn i annan son lopinnyon divers lo la.  Me en keksoz ki kler se ki Gouvernman in met bokou a dispozisyon sa pep ki fer ki ozordi sa pep in ariv li lo en serten nivo e lekspektasyon i tre o.  I vre ki sa logmantasyon saler ki’n ganny propoze pa neseserman enn ki satisfezan, me annou get li lo son kote rasyonnel.  Sa lekonomi i en lekonomi ki ganny drive par sekter prive.  En gro logmantasyon par en Gouvernman iresponsab pou neseserman nesesit en raise dan minimum wage.  Me eski sekter prive pou vwar zot kapab soutenir sa rise in cost? Eski pa pou annan desizyon pou lay off travayer, oubyen ferm biznes e al envestir ayer? Eski sa pa pou refoul lo Gouvernman?  Plis dimoun ki pa pou dan lanplwa e lost of revenue pou pei.  Mon personelman krwar, en fason pou tackle sa problenm se pou sey fer desann pri komodite dan magazen, ki pe direkteman enpakte lo pri lavi.  Plis konpetisyon, landrwa pli meyer marse pou fer lenportasyon.  Lenportasyon prodwi ki esansyel e neseser. Responsabilite marsan pou fer profi ki zis, me non pa pou trangle Seselwa.  Set osi dan sa loptik ki mon get rol STC. STC i sipoze la pou asire ki komodite dan son bann outlet i a en pri pli abordab.  STC pa sipoze la pou fer maximum profi me pou ede vann dimoun prodwi ki lo en pri pli bon marse, san konpromi kalite sa bann prodwi.  Anmenn plis varyete.  Sanz landrwa enporte si fodre.  Donn Seselwa en bon swa e a en pri akseptab.  Sa i a an retour ankouraz konpetisyon lo marse.

Mr Deputy, STC dan lepase ti ed bokou dimoun avek lavant materyo konstriksyon, zisteman akoz i ti ofer pri pli favorab lo marse.  Mon welcome desizyon pou STC retourn ankor dan lenportasyon materyo konstriksyon, akoz mon senserman krwar ki nou dimoun pou ganny en better deal e materyo konstriksyon, e a en pri pli meyer marse e stab.  Nou pep i deserve that.

Mon pe osi enplor avek sekter prive, pou pa bliye ki zot bezwen dimoun pou aste zot prodwi e zot pa ekspekte vin ris du jour a lendemain par met pri egzorbitan lo sa pti Seselwa ki pe sey survive.  E la Mr Deputy, mon apresye pou vwar ki VAT pa pou ganny mete lo prodwi de baz e i annan menm prodwi ki’n ganny azoute lo sa lalis e byento pep Seselwa a konnen lekel sa bann prodwi.

Parey dan lemonn antye Mr Deputy, dan nenport ki pei i pou touzour annan en group dimoun ki pli vinerab.  En group dimoun ki vwar li pli difisil pou fer 2 bout zwenn.  Sa i nou dimoun e nou bezwen a tou pri anpar zot byen.  Se pou sa rezon ki Agency pou Social Protection pe ganny li R22 milyon, pou ed nou bann dimoun ki pli feb dan lavi. Gouvernman Lepep, anba gidans Prezidan Michel i onor son komitman.

Mon tre kontan ki mon bann koleg mizisyen e artis i annan par dan sa Bidze 2013. Zot pou benefisye avek desizyon pou tir VAT lo lenstriman mizikal e avek letablisman Tourism Marketing Fund.  Mon espere ki zot a kapab fer rezonnen zoli lanmizik dan 4 kwen Mahe.  Mon welcome sa linisyativ delapar Gouvernman anba gidans nou Prezidan.

Mon distrik.  Mr Deputy aprezan mon oule konsantre mon deliberasyon lo mon distrik, an relasyon avek sa Bidze.  Zabitan Takamaka, an 2012 malerezman in napa gro proze ki’n ganny enplimante parey sa bann ki nou ti pe swete.  Me par kont nou’n akonplir bokou pti proze kominoter ki’n soulaz e fasilit lavi en bon pe zabitan dan distrik.  Sa lannen, avek bokou satisfaksyon nou’n konplet an tou 17 pti proze, sirtou kontinnyasyon semen loto e lezot parey peron, pon, railing, fencing eksetera, a en kou apepre R1.2 milyon.  Larzan in ganny byen zere e byen depanse.  E la dan Bidze, i annan ankor en sonm R1.2 milyon pou sak distrik kontinnyelman antreprann bann pti proze pou benefis zot zabitan.  E ankor lannen prosenn, nou pou servi sa larzan byen comme il faut, pou akonplir ankor plis dan distrik.

Nou’n nobou fer sa akoz premyerman, nou konnen kwa ki nou kominote i bezwen e osi bokou bon korperasyon ki nou’n gannyen avek zabitan.  Par kont, i annan serten pti proze enportan ki nou ti anvi enplimante, me malerezman pa avek tou dimoun ki nou’n ganny sa bon lantant, sirtou kot i konsern way leave. Mon pran sa lokazyon pou remersye tou sa ki’n ed nou akonplir sa bann proze.  E la mon a rapel bann zabitan ki mon kontyinnyelman pous devan demann pou lenplimantasyon bann proze enportan pou distrik pou ganny finansman e ki pa tou moman ki sa i en sikse.

Mr Deputy, malerezman, ankor dan Bidze 2013, mon pa vwar okenn proze mazer pou mon distrik, apard ki sa proze rezyonnal housing lo propriyete ex-Desaubin ki pou komanse an 2013.  E pourtan, i fer dezyenm lannen konsekitiv ki nou’n propoz menm 5 proze avek SLTA. 5 proze ki nou konsider koman tre enportan pou nou distrik.  Mon dezapwente, me mon en dimoun ki realis e mon get keksoz lo en lesel pli larz, the bigger picture. Wi, pa tou ki kapab ganny akonplir anmenmtan me neanmwen, mon ekspekte ki ground works tel ki survey, plan e way leave i ganny fer lannen prosen lo proze semen Agathine e semen Legliz ki a permet lenplimantasyon sa 2 semen an 2014.  Sa 2 semen pe degrade konsiderableman.

Now, mon pou retourn lo sa proze lakaz lo ex-Desaubin.  En proze tre enportan, en gro proze, en proze ki pou ed nou bokou avek nou problenm lozman.  E fodre dir ki sa issue lozman i enn ki kontinnyel.  Kan en pe i ganny sort out, i annan lezot ki antre lo lalis.  E nou Gouverman in angaz li pou asiste nou pep dan mwayen ki i kapab.  Sa proze dapre konpran i faz 1.  E la mon lans ankor lapel avek bann ki’n benefisye.  Zabitan annou pran nou responsabilite.  Bokou zot pe repey byen zot loan me i annan en bon detrwa ki pa pe fer li or pa pe fer li byen.  Mazin sa ki ankor pe espere.  Repey zot loan pou ki lezot zot frer ek ser i osi ganny sans benefisye avek en lozman apropriye.

Mon apresye ki demars survey e konpansasyon lo proze Jean-Larue i deza dan staz tre avanse e la mon pe lans en lapel pou SLTA vin met sirfas lo sa dezyenm morso semen o pli vit ki posib.  Mon’n deza komans kozri e vizit avek zofisye Minister Lanvironnman ek lenerzi lo serten proze drenaz, proteksyon lakot e debousman lanmar sirtou sa enn Anse Forbans.  Mon apresye ki swivan nou vizit, serten louvraz in ganny fer, tel ki proteksyon pou lafanmiy Samson Takamaka obor sa larivyer e osi drenaz tanporer kot lanfanmiy Denis e Malvina Quatre Bornes.  Mon ekspekte ki serten finansman anba zot Bidze i ganny dedye pou rezourd sa gro problem lanmar avek son outlet Anse Forbans.  Zabitan e fermye ki ganny afekte bokou avek linondasyon pe atann ki sa sitiasyon i ganny adrese vitman.

Renovasyon lo nou klinik in osi ganny prozekte pou lannen prosen.  E parey tou sa ki’n pase in remarke i annan  serten louvraz renovasyon ki’n deza ganny fer e sa in vin apre request ki mon ti personnelman fer avek Minis Larue.  Minis in tann nou lapel e ozordi klinik i byen zoli e bokou pli izyenik e people friendly. Mon remersye bann ners e lezot travayer pou zot sipor.  Posibilite en nouvo klinik pli gran e pli konvenab i osi en opsyon e sa i a vin ofir e anmezir ki finansman i available.

Mr Deputy, mon pa’n vwar larzan bidzete pou konstriksyon nouvo Day Care nou distrik, anba Departman Devlopman Kominoter ek Sport.  Ni menm konstriksyon en play ground kot Lekol Primer.  Toulede in deza ganny met dan latansyon zofisye sa Departman e sa Day Care Centre i long overdue.  Mon sizere ki at least sa Day Care i ganny enkli somewhere anba zot alokasyon bidzeter pou lannen prosen.

En proze ki tre pres avek mon leker Mr Deputy, se pou fer fason ki nou artizan e pti biznes i ganny en landrwa konvenab pou zot pratik zot trade.  Nou distrik i posed en levantay artizan ek pti biznes ki fer mwan tre fyer. Malerezman Mr Deputy, sa pe komans perdi, zisteman akoz en mankman landrwa pou zot pratik zot travay.  Mon’n deza komans diskisyon avek Legliz Katolik pou pas nou sa morso later kot ansyen lekol ti ete, pou en proze artizanal e pti biznes.  Response i pozitiv e nou bezwen prezant nou konsept avek zot komite.  Kozri e vizit avek zofisye lendistri in deza komans ganny fer e la mon pe demann Minister Resours Natirel ek Lendistri pou fer serten provizyon anba zot Bidze pou ed nou komans serten keksoz dan sa direksyon.  Sa proze pou annan en lenpakt lekonomi e devlopman imen tre tre enportan pou distrik Takamaka e pou pei an zeneral.

Mon oule koz ankor avek bann artizan, bann pti biznes, bann peser e lezot dan mon distrik.  Avans devan pou ede fer keksoz marse e vin en realite.  Pourkwa pa zwenn ansanm e form en lasosiasyon ki a met an valer zot metye?  Zot a kapab diskite e travay ver en sel bi.  Met forward propozisyon ki serten finansman pou ede akonplir serten pti proze pou ed zot menm.  Leadership pou sirman ekout zot e mon pou sirman forward zot request. Mon remersye e apresye tou sa ki pe ganny fer de bon dan “Sa Nouvo Sesel”.  Anba gidans Prezidan Larepiblik, nou annan konfyans dan son sazes e nou konnen ki plis bon keksoz pou arive ankor.

Zabitan Takamaka, mon oule fer en dyalog avek zot.  Nou bezwen annan lespwar.  Lespwar ki keksoz pou vin pli byen.  Lespwar ki devlopman mazer pou arive kot nou. Lespwar ki sa distrik pou devlope dan en fason ki zot pou apresye e kot zot pou form parti sa devlopman.  Nou bezwen kapab zwenn ansanm, donn sa korporasyon, travay ansanm e vwar keksoz dan menm loptik.  Zot annan en lotorite distrik e en MNA ki ekout zot e ki konn zot lenspirasyon.  Nou a servi sa ki Bidze 2013 i ofer dan nou lavantaz pou lepanwisman nou zabitan, dan nou kominote.

An konklizyon Mr Deputy, zwazo pa fer son nik dan en zour.  I swazir byen e avek prekosyon son bren e son bann pti brans pou asire ki ler i konplete son nik i enn ki for e dirab ki pou protez depi son dizef ek son piti apre.  Zwazo i travay san ses e pti pa pti pa, i arive konstrir sa zoli pti nik ki lezot i pase, i admire e koz lo la.  Sa pti nik i nou zoli pei Sesel.  Sa zwazo se nou zoli pti popilasyon.  Sa bann bren e pti brans se devlopman kontinnyel ki nou pe fer.  Sa bann lezot se sa lemonn otour nou ki pe admir nou sikse.  Sanmenm sa, “Nouvo Sesel”.  Nou devret santi nou fyer.  Mon remersye Bondye pou sa lannen 2012 e mon pran sa lokazyon pou swet tou Seselwa san eksepsyon e sirtou zabitan mon distrik en Zwaye Noel e en Bonn Erez Ane.  Fer bon refleksyon.  Anmiz byen dan lape e avek prekosyon e responsabilite.  Ler ou bwar pa dray.  Fer sir nou reste vivan e an bonn sante pou kontinnyen fer bouze sa pei an 2013.  Mon aport mon sipor pou sa Bidze

Mr Deputy, mersi bokou.

 

(Applaud)

 

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Vangadasamy.

HON SHERYL VANGADASAMY

Mr Deputy Speaker, Manm Koleg Onorab, Minis, zabitan Mont Buxton e lepep Seselwa alekout bonn apre midi.  Letan bann arsitek nou trwazyenm Repiblik ti ekrir sa bann gran gran parol dan nou Konstitisyon, zot ti pe etablir fondasyon komansman en nouvo sanzman.  En nouvo sitiasyon e legzizans politik.  Bann premye pyer nou nouvo demokrasi.  En garanti e en legacy pou tou sitwayen Seselwa pou erite.  Sa garanti i en promes kot nou tou nou garanti menm drwa pou lavi, laliberte, propriyete, dignite e pourswiv nou happiness.  Mon refize pou krwar ki sa bann parol nob e zis pe perdi relevan 20an apre.  Ki nou lepep Seselwa, an remersyan Bondye papa, ki nou reste dan enn parmi bann pli zoli pei omonn, konsyan nou frazilite e nou spesyalite.  In exercising our natural and inalienable right to a framework of Government which shall secure for ourselves and posterity, the blessings of truth, liberty, fraternity, equality of opportunity, justice, peace, stability and prosperity.  Nou solannelman deklare ki nou komitman total pour nou trwazyenm repiblik, pou mentenir Sesel koman en leta endepandan, politikman e ekonomikman.  Sovgard nou lentegrite teritoryal e souveren.  Develop a democratic system which will ensure the creation of an adequate and progressive social order guaranteeing food, clothing, shelter, education, health and a steadily rising in standard of living for all Seychellois.  Partisip aktivman dan devlopman soutenab nou lekonomi e sosyal nou sosyete…

Wi, mon krwar ki lespri sa Bidze, rezon det sa Bidze i plis ki relevan.  I echo sa garanti, sa promes pou developman ekonomik e sosyal nou nasyon.  Mon refize pou krwar ki sa Bidze seeks to bring about more austerity than prosperity.  Mon refize pou krwar ki nou Gouvernman pou fer, oubyen pou anmenn okenn sanzman ki pa pou nou benefis.  Mon refize pou krwar ki koman en nasyon, koman en pep nou’n ariv tou sa zistans pou nou regrese, pou nou pa kontinnyen lite e pou nou pa progrese.

Mr Deputy Speaker, nou lalit ekonomik i merit enn garanti e fonde lo dignite nou pei e diginite nou pep.  Nou lalit ekonomik i merit enn ki merit e pou nesesit bokou disiplin e plis disiplin.  Mr Deputy Speaker, Margaret Thatcher, Premye Minis Langleter ti dir en zour.  “Disciplining yourself to do what you know is right and important, no matter how difficult is the high road to pride, self-esteem, success and satisfaction.” Nou pti pei Sesel pa kapab mars tousel.  Wi.  Nou pa tousel e nou pa kapab retourn an aryer.  Non, nou pa pou satisfe ziska ler nou lekonomi i lo semen prosperite e lagrandisman.  Non, nou pa pou satisfe ziska ler nou Gouvernman i onor e adopte rezolisyon pli ferm pou disiplin fiskal.  Depans ki pa neseser.  Met lord ek serten Minister ek Departman ki pa pe zer byen zot larzan e serten Lazans ki kont pa annord e elimin gaspiyaz.  Non, nou pa pou satisfe ziska ler nou’n met nou nasyon lo en semen kot nou viv dapre nou mwayen, kot nou koup lo gaspiyaz e depans initil.  Non, nou pa pou satisfe ziska ler nou’n transform nou lekonomi, sorti lo enn ki’n fokaliz lo depans e pret larzan, pou al lo enn ki baze lo ledikasyon, inovasyon e plis lagrandisman.  Non, nou pa pou satisfe ziska ler nou kapab gard, tenir e ankouraz plis envestiser ki nou bezwen pou lagrandisman nou lekonomi e kree plis lanplwa e larises pou nou pei.  Non, nou pa pou satisfe ziska ler nou demann tou nou Seselwa, endividyelman e kolektivman pou fer sakenn nou bout.  Pou sakenn de nou, do our fair share.  Pou nou tou sakenn de nou, pran nou responsabilite e nou devwar e fer serten swa.  Wi, nou pou bezwen fer serten swa.  Swa ki pa pou fasil e ki pou vreman difisil.  Lo serten keksoz ki nou pa pe kapab afford, oubyen ki nou Gouvernman pou nepli kapab soutenir.

Mr Deputy Speaker, nou viv dan en vilaz global.  Lekonomi lemonn i enterkonekte either through trade, oubyen capital flows.  Low growth dan bann pei avanse i pou definitivman afekte bann pei mwen develope e bann pei emerzan atraver eksportasyon.  Dan en vilaz global i nesesit latansyon.   Wi, latansyon tre atantiv lo ki pe arive avek nou bann frer e ser dan nou vilaz.  Lager sivil Lasiri, rayot Lezip, tanpet ek linondasyon Philipines, tansyon ant La Tirki e Iraq, NATO ki’n aprouv deplwayman misil La Tirki, sanzman klima ki pe enpakte lo world food supply, lekonomi ki ankor enstab Lanmerik ek Lerop.  E 2 lafors ki pe kontinnyelman retard lagrandisman ekonomik mondyal se fiscal consolidation e en sistenm finansyel ki ankor feb, espesyalman Langleter.  Plis ankor, en santiman zeneral, lafreyer e lensertitid pou lavenir.  Abilite bann European Policy Makers pou kontrol dan Eurozone Crisis, inabilite US policy makers pou agree lo en plan fiskal, lenkyetid lo Japanese Policy Makers pou redwir zot budget deficit. Nou pe viv dan enn parmi en moman pli kritik dan listwar lemonn.  Kriz pli serye pou tap lekonomi mondyal depi the Great Depression an 1930.  The worst financial crisis depi sa letan.  Rezilta colapse bann gran gran lenstitisyon finansyel atraver lemonn, bailouts par bann labank, par zot Gouvernman, down turns dan stock markets atraver lemonn, en doub logmantasyon dan to somaz, plizyer biznes ki’n bezwen fermen, pouvwar d’achat konsomater ki’n tonbe drastikman, down turn dan aktivite ekonomik ki rezilta sa resesyon global depi 2008 ziska 2012.  Dan tousala, en desizyon for e riske par nou Leader, Prezidan nou Parti, Prezidan James Alix Michel, pou anbark nou pei dan en reform ekonomik an Oktob 2008.  Dan tou sa lensertitid, dan tou sa kriz, dan tou sa problem global, nou’n la e nou ankor la.  Nou ankor pe debrouye, nou ankor pe lite, nou ankor pe progrese e nou ankor pe persevere.  Nou ankor pe mentenir nou komitman sosyal, Nou ankor pe garanti lasante de baz gratwit, ledikasyon gratwit.  Nou ankor pe garanti drwa sekirite sosyal.  Nou ankor pe garanti byennet sosyal pou nou bann ki pli vilnerab e merite.  Wi annou rekonnet e annou admet ki kantmenm bokou adversite, nou ankor la e nou pe fer li.

Parey Prezidan Michel ti dir dan son ladres an Novanm 2009 pou Labank Santral, ki adversite i fer nou pli for, i fer nou vin pli dinamik e i fer nou vin pli inovativ.  Dan sa moman istorik, dan sa moman definir dan nou listwar, sanzman in arive e pou nesesit annan plis sanzman.  Letan nou ti anbark lo reform ekonomik nou ti konnen ki semen pli devan pou long.  Ki montanny pou anpant e ki i pa pou fasil.  Non, nou pa pou arive akonplir tou nou defi ekonomik dan 1an, ni dan 2an e ni menm dan 3an.  Me nou annan lespwar ki nou pou arive.  Bann lannen apre e bann ki pe vini i montre nou ki i annan lespwar, ki nou merit annan plis lespwar e ki nou pou arive fer li e wi nou pou fer li.  Nou kapab annan nou diferans akoz nou tou nou diferan.  Nou annan diferan lopinyon, diferan valer, diferan fason fer e vwar keksoz.  Diferan krwayans relizyez, diferan krwayans politik.  Me nou pa kapab les nou diferans diviz nou.  Nou pa kapab divize koman en pei lo sa ki fondamantalman bon e esansyel pou nou pep e pou nou pei.  Nou pa kapab divize lo sa ki esansyel e dan lentere e benefis fitir nou zanfan.  Nou pa pou kapab divize e nou pa kapab regard kanmarad koman lennmi, etan donnen ki nou tou nou Seselwa.  Ki nou met nou pep premye, ki nou get nou frer e ser Seselwa e Seselwaz.  Ki nou met nou Sesel premye.  Lo sa pwen nou pa kapab divize.  Nou pa lennmi.  Nou zanmi.  Nou frer e ser an linyon, an solidarity.  Nou Seselwa e Seselwaz e Sesel i apartenir a nou tou.

Ozordi letan mon’n ekout sa Bidze, mon’n lir li pli profon, mon’n mazin tou sa ki nou pti pei in fer fas avek.  Kolonizasyon, lesklavaz, lalit, progre, lendepandans, koudeta, latak mersener, lentrodiksyon milti-parti, reform ekonomik, Carnaval des Seychelles, latak piratri, pou nom detrwa.  Ozordi mon’n osi mazin nou bann zonm e fanm Seselwa e Seselwaz, ki’n fer bokou sakrifis e ki ankor pe fer bokou sakrifis.  Mon konsyan e santi bann paran tousel ki pe trimouse e pe fer 2 bout zwenn.  Mon konsyan e santi pou bann ki pou premye fwa i konpran nesesite fer 2 louvraz.  Mon konsyan e konpran bann ki’n sezi loportinite e pe leve debrouye.  Bann ki’n al lo depar volonter ek early retirement. Bann ki pe eseye e asosye an fas pri lavi ki kontinnyen ogmante.  Pour bann ki’n bezwen aret konstrir zot lakaz akoz pri materyo e konstriksyon i debordab.  Pour bann ki oule komans en pti biznes me ki lanmen in ganny anmare par bokou birokrasi e pri landrwa lwe ki egzorbitan.

Mr Deputy Speaker, mon konpran mon ser e frer Seselwa.  Koman en zenn manman ki’n fer fas ek serten sitiasyon pa fasil, sa Bidze pa’n bliy zot e in reponn lapel serten sa bann konsern.  Wi, mon konsyan e konpran nou dimoun.  Mon konsyan e konpran sanzman sitiasyon, me sitiasyon i kapab sanze e sitiasyon i merit sanze.  Annou aret fokaliz nou regar dan en vale dezespwar, lo difikilte, problenm ek fristrasyon.  Avek lafwa ek perseverans nou kapab akonplir bokou.  Avek lespwar, nou kapab akseler lagrandisman nou lekonomi.  Avek lanmour, nou kapab kontinnyelman tenir enn a lot e wi, tenir e pa large, ziska ler nou tou nou sirmonte.  Avek sa menm lafwa, sa menm lespwar, sa menm viger, mon pou soutenir mon Gouvernman, mon Parti, mon distrik, mon pei e mon pep, dan sa ki byen, dan sa ki drwat, sa ki merit ganny fer, pou fer plis prosperite e dan byennet lepep Seselwa e byennet Sesel.

Nou challenge pour nou Sesel ozordi, se pou sirmont nou bann defi ekonomik e finansyel entern e osi sirmont bann sok ekonomik e finansyel eksteryer.  Se pou donn plis lenvestiser konfidans dan nou pei.  Nou Bidze i merit reprezantativ en blue print, pour rekonstrir nou lekonomi.  Kot nou rekonpans sa ki travay dir e kot bann ki pran zot responsabilite i merit ganny motive.  Kot tou dimoun i ganny en sans, en fair shot.  Kot tou dimoun i travay e i fer son bout.  I kontribye son bout e kot nou tou nou zwe an servan menm lareg e menm regilasyon.  Nou dan en make or break moment pou nou middle class ki pe kontinnyelman agrandir e bann ki pe seye pou monte.  Apre en reform istorik e en kriz ekonomik global ki’n met lemonn dan en resesyon mondyal, nou bezwen analiz de pli pre nou Bidze nasyonal.

Nou dan en letap kot Gouvernman i nepli akter prensipal dan nou lekonomi, kot sa ki’n kriy liberalizasyon e privatizasyon i nepli la.  In pran en kwen pe obzerve, pe espere zis pou li kritike.  Nou dan en letap kot sekter prive i moter nou lekonomi.  Se zot akter prensipal ozordi.  Nou dan en letap kot marse lib i baze lo konpetisyon e fairness. Kot nou roupi i nepli ganny peg e kot rol Gouvernman i plis ki en fasilitater e en regilater.  Kot pti a pti, nou pou bezwen fer serten azisteman.  Kot serten sibvansyon pti a pti, pou bezwen ganny reaziste pou fer fas ek legzisans pei, demann ekonomik ek bann fakter e lendikater dan nou lekonomi.  Kot ozordi, Gouvernman pe sibvansyonn SPTC, PUC, housing, sekter lapes e lagrikiltir, pou nonm detrwa.  Sa bann sibvansyon se pou ed nou pep pou pa fer fas avek the real cost sa bann servis oubyen bezwen.  Sa bann mezir ki pe anonse, se bann pa gradyel ki Gouvernman i bezwen antreprann letan nou bouz ver marse lib e pou donn Gouvernman son vre rol koman en fasilitater e en regilater.  Me sibvansyon i pa en lobligasyon.  I en konsiderasyon politik e sosyal.  I en motivasyon, en incentive. En bann progranm pou soutenir sa kous e pou anpes sa ki pli vilnerab ganny plis afekte e sibir plis kou.  Me eski nou pe ganny valer pour serten sa bann sibvansyon?  Ozordi dan en lemonn kot tou roupi i konte e kot nou rod valer nou larzan, eski nou apresye lakantite larzan ki Gouvernman i sibvansyonnen dan tou sa bann progranm? Eski nou konsyan e fer en analiz lo kantite ki sa Gouvernman, ki nou Gouvernman, Gouvernman Lepep i depanse, i envestir dan sa bann tel sibvansyon, pou mentenir nou bann prensip sosyal e benefis pou nou lepep Seselwa?

Mr Deputy Speaker, konbyen nou bann dimoun i a realiz e apresye sa?  Konbyen ki pe onor zot komitman pou repey sa bann menm lakaz oubyen sa bann menm loan ki Gouvernman in sibvansyonnen?  Konbyen nou ki esey konsonm mwens? Konbyen pei omonn ki annan bann tel progranm sosyal pou son pep, ziska fer lakaz, donn li lakaz, donn li loan pou aranz son lakaz?  Serten menm, nou bezwen pey lakaz atraver welfare e still i annan serten pep Seselwa ki pa vwar li neseser oubyen enportan pou pey sa bout lakaz apre ki Gouvernmann in fer tousala pou li?  Konbyen ki pe reelman onor zot lagreman, zot komitman?  Ki son bann lezot frer e ser, ki son bann distrik parey Mont Buxton avek 3 plan redevlopman pou lakaz, tel ki Ex-Dominic Savio, Belonie, dan Lenn redevelopment project e Hangard Street redevoplemnt project ti’n kapab benefisye en bout, wi kantmenm en bout dan sa Bidze pou en proze lakaz dan mon distrik?  Pou ki sa 450 aplikan lo sa lalis ava ganny plis lespwar e plis kouraz e ki mon distrik ti a bouze.

Mr Deputy Speaker, zabitan Mont Buxton e lepep Seselwa, reprezantan lepep Mont Buxton pou siport tou mezir e aksyon neseser ki Gouvernman pou met ater, pou asire bann ki’n benefisye ek lakaz ek Gouvernman oubyen loan i pey zot lakaz ek zot loan?

Mr Deputy Speaker mon pe lans en lapel ek Minister Later ek Lakaz.  In ariv ler e plis ki ler pou revwar nou polisi pou social housing, repeyman e konstriksyon lakaz.  Mont Buxton Mr Deputy Speaker, se sa bezwen primer mon pep e mon zabitan.  Mon pou osi lans en lapel ek sa Minister, atraver revizyon Town and Country Planning Act ki Minis in anonse dan son ladres, pou vin en pti pe pli inovativ, pli realis e pli fleksib dan serten bezwen e demann serten distrik parey Mont Buxton, Bel Air, Larivyer Anglez, Mont Fleuri, St Louis, avek limitasyon later, ek en topografi ase eleve.  Pou osi konsider public private partnership dan konstriksyon serten lakaz tel ki condominium.  Mon pe osi lans en lapel ek sa menm Minister pou adres sa konpleksite sa size later zeritye, ki afekte 3 rezyon dan mon distrik, parey Mosyon ki sa Lasanble ti debate lannen pase lo sa size.

Mr Deputy Speaker, me mon pou osi dir wi pou Bidze, espesyalman pou sa Minister.  Mon pou felisit sa bann staff e travayer sa Minister pou kontinnyen travay dir e pou met zot a dispozisyon pou ekout laspirasyon nou distrik, ki alafen nou arive materyaliz bann pti proze, tel ki Bibianne Ah-Khong project ki a benefisye 6 fanmiy dan mon distrik.

Mr Deputy Speaker, etan donnen ki dan mon distrik bezwen primer se lakaz, me mon pou pas serten konsern mon bann zabitan lo 3 lezot sekter kle dan sa Bidze ki merit serten refleksyon e analiz pli profon.  Enn premye e mon pa pou tarde, se Minister Lasante.  Ozordi i Minister avek pli gran Bidze.  Sa i pa nouvo.  En pep an bonn sante se toutafe en pei an bonn sante e en lekonomi an bonn sante.  Me mon kestyon ki reprezantan lepep Mont Buxton pe poze, se eski mon bann zabitan e lepep Seselwa pe ganny en good deal ek nou swen lasante?  Eski nou pe ganny valer nou larzan?  Eski nou pe ganny valer nou lenvestisman an term servis e kondisyon?  Eski se plis larzan?  Eski se plis Bidze ki pou rezourd nou problenm dan Minister Lasante?

Mr Deputy Speaker, eski nou’n asize e nou’n fer en swot analysis dan sa bann Departman pou determin nou strengths, nou weaknesses, nou opportunities ek nou bann threats?  Eski nou management style dan Minister Lasante, be it from top or middle management pe kapab reponn a nouvo devlopman, legzisans, sanzman e demann dan nou sosyete?  Pou fer fas ek sa bann challenge, nou bann management teams i bezwen devlop 3 laspe konpetans.  Sa se teknikal, behavioural e stratezik.

Mr Deputy Speaker, ozordi resours imen i en fakter pli determinan e enfliansyel dan fitir en lorganizasyon.  Ozordi dan nou lepok, nou konsyan nesesite definir strategic management of human resources, kot nou adopte en lapros, kot desizyon in ganny pran e fer baze lo lentansyon e plan en lorganizasyon konsernan rekritman, training, devlopman, management performance, metod rekonpanse e fason motiv nou anplwaye e annan en relasyon ant stratezi, polisi e practice.  Kot nou met plis valer e lanfaz lo nou bann travayer.  Nou bann dimoun ki donn tou, nou bann Seselwa.

Mr Deputy Speaker.  Mwan pase sa Lasanble ti debat lo en mosyon par Onorab Dugasse konsernan travayer etranze e nesesite pou Minister Lanplwa pou asir en localization e en succession plan pli efektiv e efikas pou nou Seselwa.  Sa Lasanble ti fer kler, ki nou pa pe dir ki nou pa bezwen etranze.  Me sa ki nou anvi e pou tenir for lo la e wi, nou pou tenir for lo la se kot nou annan nou Seselwa, annou met nou Seselwa.  Minis dan son ladres in anons Bidze pou nouvo scheme of service pou nou bann ners dan lasante.  Sa scheme ki Minis in annonse i permet en logmantasyon dan night duty allowance, logmantasyon dan basic salary e en retention allowance.

Mr Deputy Speaker, Mont Buxton napa bokou gran larises.  Nou napa bokou gran devlopman oubyen lezot antretyen, me Mont Buxton i ris dan nou resours imen e profesyonnel dan nou distrik.  Alor, se pour sa rezon, lo sa size, mon pou donn mon sipor total tou mon elektora, mon bann profesyonnel, mon bann ners ek dokter, ki apre plizyer antretyen, zot in partaz zot konsern, zot desatisfaksyon ek fonksyonnman sa Minister, ek plizyer lezot elektora ki pa pe vwar okenn amelyorasyon dan servis swen lasante.  Pour mwan, sa gran alokazyon Bidze pou sa Minister i merit reprezantativ performans e rannman ki nou donn nou travayer e nou pep Seselwa.

Mr Deputy Speaker, nesesit anmenn etranze pou travay dan sekter lasante oubyen lezot sekter, enkli lafors lapolis, merit ganny determinen par Gouvernman koman en last resort oubyen en dernyen opsyon.  Si i annan en desatisfaksyon parmi nou bann ners ek dokter, nou bann zofisye lapolis, ki nou, nou pe fer pou adres sa?  Pou adres sa desatisfaksyon?  Konbyen junior staff ners i ankor dan sa bann menm pozisyon pou sa dernyen 12an?  Konbyen junior staff nurse ki’n ganny promote pou senior staff nurse? Konbyen bon zofisye lapolis ki’n ganny promosyon, baze lo merit e travay dir?  Konbyen Seselwa ki konsiltan dan nou Minister?  Konbyen reform ki nou’n tande dan nou lafors lapolis?  Konbyen letan pou pran pou nou evalye sa bann sanzman, sa bann menm reform ki nou kontinnyelman tande e nou kontinnyelman tande e nou kontinnyelman tande?  E sa bann lenvestisman ki lepep Seselwa pe fer dan sa Minister?  E konbyen nou pe depanse lo sa bann menm spesyalite pou dokter etranze?  Konbyen nou bann bon, bon dokter Seselwa ki’n spesyalize ki’n kit nou, ki’n ale?  Konbyen nou pou al depanse pou anploy ners etranze?  Konbyen ki nou pe depanse dan Nepale kot Prizon Montanny Posee e Ghurkhas dan lapolis?

Mr Deputy, Speaker, mon swete ki sa bann Minister konsernen i fer en comparative analysis ant depans lo en profesyonnel etranze, konpare ek en profesonnel Seselwa e benefis lon term ki sa pou aport nou pei?  Eski nou bann management teams i konpran pourdir ki motivasyon i lakle sikse dan en lorganizasyon?  Ki dan strategic management of human resources, motivasyon i en konponan kle e ki bann gran theorists parey Abraham Maslow in sizere pour dir ki dimoun i annan bezwen ki ganny klasifye e merit ganny satisfe?  Eski nou Gouvernman pou kapab soutenir bann tel linisyativ?  Eski se sa solisyon imedya, dirab e lon term dan sa bann lorganizasyon?  Eski pa in ler pou nou adres lakoz e rasin mazorite sa bann desatisfaksyon?  Mon konsern mazer lo sa size se sa.  Se akoz ki nou pare pou donn bel package pou etranze, me nou pa kapab arive fer at least en demi sa zoli package pou nou Seselwa?  Eski si nou ti pare pour zwenn serten sa bann group profesyonnel halfway, parey nou zwenn sa bann etranze the whole way, sa pa ti’n benefisye nou plis?  Donn nou plis, ganny plis e nou Seselwa ki nou elektora kontan nou plis.

Mr Deputy Speaker, i annan plis ki 700 ners ki license Sesel.  550 in anrezistre.  Plis ki 300 pe travay dan Minister Lasante.  Depi Zanvye ziska Zilyet 2012, 32 ners in resign dan sa Minister, savedir plis ki 4 ners par mwan pe resign dan Minister Lasante.  Sa pou mwan i trakasan.  Pou mwan, solisyon se pa ners etranze, me adres desatisafaksyon nou bann ners e dokter Seselwa.

 

MR DEPUTY SPEAKER

3 minit i reste ou.

 

HON SHERYL VANGADASAMY

E rod mwayen pou retenir zot e atrakte zot.  Lo sa pwen, mon pou donn sipor total tou mon bann profesyonnel dan mon Minister.  Nou annan model Departman ki pe perform tre byen, tre ekselan pandan sa lannen e mon pou anvi felisit SLTA.  Thumps up e keep up the good work.

Mr Deputy Speaker, mon’n osi vwar dezyenm fwa planifikasyon lekol Larozyer Primer dan Bidze.  Mon pe lans en lapel ek Minister Ledikasyon.  Silvouple, annou pa pran ankor 2an pou kontinnyelman planifye sa Lekol.

Mr Deputy Speaker, pou akseler okenn lagrandisman ekonomik, i bezwen tou partner konsernen pou zwe nou rol e pran nou responsabilite, tel ki sekter prive, nou pep, lenvestiser e Gouvernman.  Nou Gouvernman, espesyalman serten Minister e parastatal i bezwen a tou pri donn legzanp.  Nou bezwen lead by examples. Evit e elimin gaspiyaz oubyen depans initil.  Mr Deputy Speaker, in ariv en moman dan nou pei, kot nou bezwen prouv ek lepep Seselwa poudir they are getting word for their money.

Lo sa not Mr Deputy Speaker, permet mwan pou mwan quote Prezidan Ronald Regan letan i ti pe adres lepep Ameriken, pandan the great depression, letan i ti pe sey met lord dan sa moman letan, ki nou osi nou Seselwa i konpran poudir nou pe met lord dan nou lekonomi.  “Our need to believe that we are not simply subject to blind, impersonal forces but that we can shape our individual and collective destinies, so long as we rediscover the traditional virtues of hard work, patriotism, personal responsibility, optimism and faith”.

Lo sa not Mr Deputy Speaker, mon konnen poudir pli gran defi enn nou Gouvernman se pou sanz mindset nou pep Seselwa.  Me mon konnen poudir nou pou arive fer li e wi nou pou fer li.

Mr Deputy Speaker, mon ti a kontan swet ou menm ou ek ou fanmiy, Zwaye Noel, Mr Speaker, tou Manm koleg Onorab, Lepep Seselwa, Prezidan Michel ek Vis Prezidan Faure, Cabinet Ministers ek tou lezot, bonn fet Nwel ek Lannen.  Minis, mon pou siport sa Bidze.  Mersi.

 

(Applaud)

 

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Pillay.

 

HON SEBASTIEN PILLAY

Mersi Mr Deputy Speaker.  Mon krwar le pwen in ganny fer ki an sa ki konsern sa Bidze, i pa bann value ki asosye avek bann montan ki dan sa Bidze, me plito lo lafason ki sa larzan dan sa Bidze i ganny servi e lapros ki ganny pran pou asire ki sa bann larzan i anmenn sa bann sanzman, i anmenn sa bann lentervansyon ki soutenab e ki dirab.  Mr Deputy Speaker, mon’n ekout atantivman bann Manm ki’n koze avan mwan e mon krwar zot in fer kler ki i demann en armonizasyon e en sinerzi dan lapros e foster en lapros konsiltasyon e involve maximum stake holders ler nou pe fer keksoz.

Mr Deputy Speaker, nou’n tann bokou dir lo sa Bidze dan lapres e an zeneral parski sak fwa i annan en Bidze, i annan en group dimoun ki sorti e zot, zot annan en kritik, zot annan en konplent, zot annan en keksoz pou dir.  An 2012, zot ti dekrir sa Bidze koman enn ki pou fer nou vin pli mizer.  Ti annan bokou ki ti dir ki nou pou bezwen fer redundancy across the board dan bann diferan Lazans Gouvernman.  Me mon felisit bann dimoun, bann fonksyoner Gouvernman, bann ners, bann dokter, bann ansennyan e tou fonksyoner piblik ki’n kontinnyen travay, malgre tou sa bann kritik, tou sa bann defi.  E nou, nou’n la, koman en Lasanble responsab, nou’n anmenn Mosyon, nou’n anmenn kestyon, nou’n act koman sa critical friend kot Gouvernman i konsernen pou anmenn bann proze devan, pou anmenn bann aksyon ki’n benefisye bann dimoun dan bann distrik.  E mon krwar se sa ki nou devret tire from sa legzersis, ler bann Manm Lasanble i anmenn sa deba, i anmenn sa kontribisyon an sa ki konsern Bidze.

Mr Deputy Speaker, bomaten nou’n tann koz lo depans nou pei an sa ki konsern ledikasyon avek lasante.  Nou’n tann konparezon ki’n ganny fer avek nou poursantaz GDP ki nou allocate avek lasante e ledikasyon.  Me bann figures i montre ki poudir Sesel i enn bann pei ki depans plis per capita dan ledikasyon e dan lasante.  Annefe, nou menm par devan Moris ki annan bokou plis resours pou depanse ki nou, me kot Moris in kapab fer pli byen se ki i annan en pli gran langazman lo nivo sekter prive, pou partisip aktivman dan sa 2 sekter.  Me kot nou pe fer pli byen ki Moris se kot nou sistenm ledikasyon ozordi, ozordi menm Morisyen pe demann nou en kantite e zot oule aprann dan sa ki nou pe fer lo kimannyer pou zot amelyor zot sistenm.  So, mon krwar i annan en keksoz ki nou bezwen klarifye la.  Ler en konparezon pa bon, i ok pou konpar Sesel ek lezot pei.  Me ler konparezon i bon, tou dimoun i reste trankil.

Nou’n tann koz lo bann ranking ki Sesel i annan an relasyon avek bann lezot pei dan Lafrik an sa ki konsern nou lanvironnman fer biznes.  Annou get sa bann pei.  Madagascar, enstab.  Rwanda zenosid.  Namibia, 50 poursan povrete, 50 poursan unemployment.  Sid Afrik, redevelopment program pou fer lakaz ki’n fail, lezot ankor.  Moris, gro gro problenm kot i konsern gap ant sa ki annnan ek sa ki napa.  So, annandeler mon demann mon lekor ler nou fer sa bann konparezon, annou asize analize kote egzakteman nou ete nou e ki sa ki nou pe fer dan nou pei ki nou pe fer byen, ki nou pe fer ekstrememan byen ki bokou lezot pei, enternasyonalman i oule kopi avek nou?

Mr Deputy Speaker, bokou nou bann Manm in ganny sans al sa bann konferans enternasyonal e zot kapab konpare pou zot menm.  Bokou sa bann pei ki World Bank, IMF, lezot Lazans i met par devan Sesel dan sa bann ranking, ler ou antre dan sa bann konferans ou tann dir poudir e, nou napa lendepandans Oditer Zeneral.  Nou napa lendepandans Parlman.  Bomaten Leader Lopozisyon in oule fer nou krwar ki nou annan koripsyon par egzanp me par lefe ki Leader Lopozisyon dan nou pei i Chairman nou Finance and Public Accounts Committee i montre ki nou pe move towards transparency and good governance. Par lefe ki nou annan en Oditer Zeneral ki son pouvwar i enthrime dan Konstitisyon ki permet li fer analiz endepandan lo nou sistenm fiskal, i montre good governance.  Si nou ti napa good governance, nou pa ti pou tann nonm koz lo 69 milyon ki’n al dan STF.  Nou pa ti pou tann koz lo larzan ki’n ganny donnen avek SMB, nou pa ti pou tann koz lo sa bann lezot keksoz.  So, mon pa ganny en konpran kimannyer sak fwa i ariv pou koz lo gouvernans, nou vir towards en kalite kritik dan plas en kritik konstriktiv ki relye a fer keksoz avans pli devan.

Mr Deputy, Speaker, pou mwan sa Bidze, mon konsern ek sa Bidze se lo lenplimantasyon.  Par egzanp.  Nou vwar par egzanp anba Public Sector Investment Program, bokou bann proze ki nou pe al envestir ladan.  Fine. Mon napa problenm ek sa me fodre nou konpran poudir en Bidze i cumulative.  Nou bezwen pran tou lenvestisman ki nou’n fer dan tou sa bann sekter depi komansman e vwar ki ozordi nou pa bezwen konstrir ankor 10 lekol.  So, why ki nou pou increase nou GDP expense pou ledikasyon, kan nou’n fini fer en serten kantite lenvestisman dan ledikasyon?  La nou bezwen zis kontinnyen anbelir.  Now, sesi dir, ler nou pe al depans dan ledikasyon, nou bezwen asire ki sa depans i anmenn sa lentervansyon ki pa zis dirab, me ki soutenab.  Ki demen nou kapab kontinnyen met larzan, me pa a sa nivo ki nou pe mete ozordi e nou bezwen fer sir ki par egzanp, si nou annan en nouvo lekol, nou annan teachers pou met ladan.  Si nou pe fer en nouvo lekol, nou annan materyo, nou annan materyo lekol, nou annan sez, nou annan latab ki etidyan pou servi pou met ladan.  Sa i lo kote Gouvernman.  Me lo kote popilasyon, lo kote paran.  Ou bezwen asire ki ler ou piti i al lekol i asiz lo en sez lekol, i konnen poudir si i kas sa sez, demen son ser, son frer pa pou ganny sans servi sa sez.  So nou tou, parey Leader Government Business in dir bomaten, nou tou nou annan en rol pou zwe dan sa Bidze.

En Bidze it’s not just about Gouvernman vini donn nou bann facts e bann figures. It’s about sa bann figures translating into actions ki sanz nou lavi ozordi e demen e pa zis demen ler mon pe koz 1an from now, mon pe koz plizyer lannen akoz nou koman en zenerasyon, nou zis 85, 88 mil dimoun e nou pe pran bann limazinasyon konmsi nou ti 3 milyon dimoun.  E mon kontan ki Minister Finans in fokaliz byen le pwen.  Mon apresye lafason ki nou bann eksper Seselwa, nou pa’n bezwen konsiltan sorti aletranze pou fer fer sa, pou montre nou ki sa ki bann prozeksyon ki nou annan.  Akoz ler ou konsidere pou nou pti popilasyon, nou rate of growth mannyer i ete, nou work force mannyer i ete, nou bezwen mazin soutenabilite nou bann progranm sosyal.  Tou dimoun i oule nou ogmante.  Be demen lekel ki pou kontribye nou ogmante si nou work force i anba 18an?  Kimannyer nou pou ogmante?  So, nou bezwen asire ki nou annan en serten soutenabilite dan nou bann fason depans nou larzan.

Going back to sa issue kot nou pe invest dan Public Sector Investment Program.  Nou koz lo bann nouvo building. Si nou pou envestir dan nouvo building, annou asire ki i annan monitoring ki ganny fer dan konstriksyon.  Annou asire ki ler building in fini i annan maintenance ki ganny fer regularly e consistently lo building.  Annou annan en sistenm sistematik ki permet nou pou monitor sa ki pe pase, akoz demen nou pou fer nouvo building la, nou pou vwar poudir i pa’n ganny repare oubyen i pa’n ganny maintain pandan 2an e la nou depans, at the end of the 2 years will be almost as high as the expense of building the building itself. So, this i where nou bezwen fokaliz nou lentervansyon kot i konsern sa Bidze.  I annan lezot area e i annan red flags ki nou bezwen raise an sa ki konsern sa Bidze.  Par egzanp,

Mon ankouraze ki Gouvernman pe met larzan dan growth in the local sector, small to micro enterprise, medium enterprises, local production.  I kler ki nou bezwen fer keksoz.  Statistik in montre poudir nou’n annan en decline konsiderab dan prodiksyon par egzanp an sa ki konsern bann prodwir agrikol e par egzanp poultry.  Me nou bezwen mazinen e la mon ti a kontan ki Minister Finans i take sa on board seryezman.  Mazinen poudir ler nou pe envestir dan bann business incubator moders par egzanp, nou pe donn larzan pti biznes.  I bezwen recoup sa larzan atraver reveni ki i fer.  Me si i pa pe fer reveni pou li kapab recoop sa larzan pou li kapab repey son loan, i pou difisil.  Akoz?  Nou pe bouz dan en lekonomi liberalize, nou pe allow akse avek nou market, bann prodwir ki lower price.  E si li sa prodikter lokal pe vann son prodwir baze lo son production cost e i annan en cheaper import ki pe vini, dimoun pou aste sa cheaper import akoz zot osi zot pe save larzan.  E li kimannyer li alors i pou vann son prodwi pou li kapab soutenir son production, pou li kapab owner son bann commitments ki i annan.  I enportan ki nou bann dimoun ki vin negosye la i bezwen annan WTO oubyen COMESA Free Trade Zone eksetera, nou fer kler ki bann prosedir ki nou met an plas, bann regilasyon.  Mon konnen poudir bann Lazans Enternasyonal i frown lo la, regilasyon e kontrol me nou annan en souverennte.  Nou bezwen konsider prodiksyon lokal.  Si nou bezwen par egzanp entrodwir bann mezir enterimer kot nou donn bann fermye par egzanp ok, preferred access pandan 3an, annou fer li.  Allow zot to get back on their feet, apre nou ava retire.  At least donn zot en sans pou zot kapab get back into the game. Me si zot bezwen compete avek en import ki deza en lower price, how will they make it ler zot komans prodiksyon?  Zot initial capital will bezwen be so high ki apre i pou difisil pou zot kapab repeye e ou, ou pou bezwen subsidies the sector ankor ki goes back to IMF ki pou frown on another subsidie dan en lot sekter.  So, mwan pou mwan sa i en red flag ki nou bezwen deal avek seryezman.  I annan lezot areas kot i annan bann policy changes which are needed.

An sa ki konsern value for money.  Onorab ki’n koz avan mwan in koz tre for lo la e very passionately on this and this is very, very importantThis is key avek lafason ki nou fer keksoz.  Nou pa kapab fer keksoz san ki nou fer en cost benefit analysis.  Nou bezwen fer analiz avan nou deside depanse.  Leader Zafer Gouvernman in donn en legzanp sa swimming pool bomaten.  Nou bezwen analize what is more important at this point in time?  What is it that we should do now, rather than later?  The money is there.  It’s not the money that’s the problem. I sa ki nou fer ek sa larzan ler nou’n ganny li.  So, i bezwen annan en lenstans kot mon pa konnen kimannyer nou pou etablir, me mon krwar i annan serten mezir dan new public finance management Bill pou etablir en sistenm monitoring, en sistenm auditing pou vwar kimannyer sa bann larzan i ganny fer.  Me i devret al pli devan.  Nou devret vwar sa bann plan ler i vini.  Eski sa plan i en priyorite a sa moman pou pei?  Eski i match avek devlopman ki pei pe fer?  Si non, let’s go back to the drawing board, vin avek en keksoz ki pei i bezwen a sa moman.

En lot pwen enportan an sa ki konsern achievement nou pei.  E pou mwan, mon konsernen avek sa akoz mon vwar bokou bann konsiltan ki vin isi lo depans bann Minister eksetera e zot fer bann validation workshop.  E parfwa validation workshop lo en rapor i ganny fer dan en zour.  Be kimannyer ou kapab validate en rapor dan en zour, kan ou pa’n vwar li, ou pa’n lir li me selman ou oule validate en rapor?  Mon krwar i devret annan en pe plis sinerzi parey mon’n dir.  En pe plis armonizasyon keksoz.  So, si nou annan en rapor lo Sesel, annou fer li byen akoz out there i donn en lenpresyon ki nou pei i dan tel sitiasyon kan nou pa dan sa sitiasyon and it’s important to us akoz nou’n fer en kantite keksoz, en kantite progre e ler ou konpar nou avek bann lezot pei, ou koz ek bann lezot dimoun dan bann lezot pei, i kler poudir nou par devan zot me i pa aparan an nwanr ek blan akoz se nou pa ganny sans pou nou fer kontribisyon ki nou devret fer.

En lot issue Mr Deputy Speaker an sa ki konsern regulation and fair competition.  Nou pe met larzan, nou pe envestir, nou pe devlope.  Fair enough.  Now, nou annan dan pei konpetisyon ki egziste ant bann small e bann larger enterprises. Par egzanp dan domenn konstriksyon.  Me si nou annan domenn konstriksyon kot en larger enterprise i kapab anmenn tou, i fer tou limenm.  I fer elektrisyen, i fer mason, i fer tou limenm.  Kimannyer sa small enterprise pou antre?  I difisil.  So, ki i bezwen fer li?  Ler i ganny en proze, i met son cost at such a level ki fer li menm restrictive pou en dimoun normal ki oule vini fer en lakaz.  So, i bezwen annan en gete dan sa area pou vwar whether the competition environment is fair akoz ou pa kapab allow menm dimoun, menm konpannyen pou benefisye e lot pou pa benefisye e mon kontan sa issue en CSR tax akoz si ou ti les li a sa bann konpannyen, zot pa ti pou fer sa kontribisyon.  Souvandfwa ou bezwen at least, since ou bezwen al beg pou en dimoun fer en kontribisyon dan en landrwa kot i pe zouir, i pe fer biznes, i pe fer larzan, kot ou pe demann li en keksoz ki senp pou li fer, this is not the case.  Ou devret pe – kontrer, ler ou pe komanse, ou devret pe engage avek Lotorite Distrik, ek bann diferan Lazans pou vwar what can I do to help the country?  Me mon krwar ler nou move dan sa direksyon, zot a ganny en mesaz kler pou dir me nou serye about sa.  Everybody i bezwen zwe son rol akoz nou en pti pei e tou resours i konte.

En lot pwen enportan Mr Deputy Speaker se ki an sa ki konsern nouvo middle class.  Nou Parti in fer en kantite pou move, en kantite dimoun ki ti trouve dan nou grassroots into the middle class.  They are now middle income earners.  E nou bann polisi i ankor still pe relye avek sa ki nou ti apel nou grassroots avan.  Ozordi, pou serten middle income earners ganny akse ek en loan, i difisil akoz zot income, zot pou ganny dir poudir zot income i parlao, zot pa pou kapab antre anba sa particular policy akoz sa i ganny design pou en dimoun par anba income.  E i pou al kot labank.  Me labank, menm si sa dimoun i annan son fix deposit, bank spread ant son fix deposit avek son loan, avek en loan ki i pou pran, ou vwar poudir zot pe demann li tan e loan i laba anler so, how, kimannyer sa middle income earner pou kapab ganny akse avek financing ek funding pou li kapab fer en lakaz?  I pou difisil.  So, si ou annan ou en restrictive system koumsa, i pou afekte ou bann middle income earners e se zot ki lakle nou lekonomi.  Ankor enn fwa nou bezwen vwar kimannyer polisi ki pe target sa area i ganny relye ansanm?

Now, mwan mon pa pe dir fer tou sa bann polisi at one go, me mon realis pou realize poudir i annan keksoz ki nou pou kapab fer e i annan keksoz ki nou bezwen fer ozordi, si nou oule met an plas lezot mezir.

Now, en pwen ki mon’n tous lo la e mon oule fer lanfaz lo la se sa issue social spending.  Si i annan en Gouvernman ki spend plis lo social spending mon krwar se sa Gouvernman Lepep.  Napa en Gouvernman ki’n fer parey nou fer pou asire ki nou annan en social safety net pou nou dimoun e nou rod ways and means pou nou kapab sustain sa social safety net, me nou bezwen osi asire ki ler nou pe esey sustain sa social safety net, nou pa kree bann lenstans kot i annan abuse e i annan fason ki sa larzan i ganny servi for the reason that it is intended to.  So, ankor enn fwa i montre poudir the issue is not with the Budget itself. The issue is with how the Budget is going to be implemented and used for the benefit of the country.  And this is the key factor.

En lot pwen fondamantal ki mon krwar nou bezwen fer resorti se an sa ki konsern logmantasyon saler pou travayer.  Now, nou tou nou bezwen realize poudir nou pa kapab donn bann gro, gro logmantasyon saler kan apre demen nou pou bezwen pey ankor pey ankor 2 fwa plis.  I en keksoz gradyel, i en keksoz ki bezwen soutenab.  Now, petet mon pran li from en pwennvi en pti pe tro filozofik, mon pa konnen.  Mon krwar sa zenerasyon i annan en rol pou zwe dan sa ki nou fer pou zenerasyon demen.  Ok. Bokou sa ki nou, nou pe zouir ozordi, i travay ki’n ganny fer par bann lezot avan nou e nou osi nou bezwen kre en sitiasyon kot nou fer parey pou bann zenerasyon ki vin apre.  Nou Gouvernman i pe donn en logmantasyon saler.  Mon ti ava swete ki bann Departman, bann Lakonpannyen prive i osi follow suit.  I osi regard dan tann servis zot bann travayer ki pe travay pou zot.

Resaman Mr Deputy Speaker, mon ti ganny en phone call avek en madanm ki travay dan en konpannyen prive.  I dir mwan son kantite letan ki i pe travay e ler i ti dir mwan son saler, mon ti soke.  Sa zanmen ti pou arive avek en dimoun ki pe travay dan nou Gouvernman.  Me selman, ou tann bokou kritik sorti kot sekter prive ki dir ou souvandfwa, Gouvernman i fer keksoz restriktiv, Gouvernman i fer keksoz difisil.  So, i enportan ki tou dimoun i zwe son rol e zot kontribye pou kontinnyen fer nou pei avans pli devan e asire ki nou dimoun i kapab zouir en meyer lavi.

E en lot pwen ankor Mr Deputy Speaker, an sa ki konsern lafason ki nou deal avek bann laplikasyon, bann form dan nou bann diferan Departman Gouvernman, me osi parler dan bann landrwa ki involve serten aktivite sekter prive.  Par egzanp.  I annan de lenstans kot en dimoun, pou apply par egzanp pou en loan, ou donn li en dele letan pou reponn.  Ler ou dir li i pa’n kalifye, zot pa dir li nanryen ankor.  Oubyen si in apply pou en planning approval, i pa kalifye.  I bezwen annan en stratezi pou servi pou dir be ok Mr X, Mrs Y, ou pa’n kalifye akoz ou pa meet, lala kriter ki ou pa meet.  Ou pa zis anvoy sa dimoun en let ki dir li i pa kalifye e lala, i bezwen debrouy son lekor.  This i goes back to service parey Onorab Charles in koze bomaten, kot ou bezwen go en pti pe beyond sa ki ou pe fer pou eksplik sa kliyan ki sa ki manke, ki sa ki devret fer.  E mon vwar larzan ki’n ganny mete dan Bidze pou sa bann schemes e mon ti ava swete ki larzan i osi ganny servi pou train bann staff, pou ed zot konpran en pe sa fason, sa savwar fer ler zot pe response avek the needs of the client.  So, sa i bann changes ki pa relye avek kantite larzan ki nou pe mete me plito avek lafason ki sa larzan i ganny servi.

Mr Deputy Speaker, bokou in ganny dir lo sa Bidze e mon krwar i tre kler.  The issue with the Budget is about how we use the money.  E napa personn andeor ki devret fer nou krwar poudir sa i en Bidze oster, sa i en Bidze isi laba eksetera.  Now, Langleter in dir nou koumsa poudir li i pou fer en growth dan 2an.  I ti dir menm keksoz mon krwar 3an pase, i pa’n zanmen fer li.  Lagres pa’n zanmen ekoute, ozordi i an fait.  Lespanny in fait, Litali pe aprose e tou sa bann landrwa ti annan bann gran, gran ekonomis sorti dan gran, gran liniversite Lerop.  Now, nou nou pti Sesel, nou annan nou bann ekonomis ki nou’n anvoy zot train deor, nou bann ekspert dan Finans ki’n ed nou, ki’n travay bokou, ki’n aprann.  Now, e bokou sa bann lazans enternasyonal ki servi bann menm ekonomis ki pa ti kapab predir downfall sa bann gran gran pei pe ozordi dictate ek nou ki nou devret fer an sa ki konsern transparans, gouvernans eksetera.  Now, nou nou bezwen careful.  Nou bezwen careful ki nou pa swallow everyting ki come our way from sa bann dimoun.  Nou bezwen osi annan en serten pwen kot nou dir e vwala, nou pa pe compromise lo la.  Nou’n en Gouvernman ki’n toultan spend lo ledikasyon, nou pou kontinnyen spend lo ledikasyon.  Nou’n en Gouvernman ki’n toultan spend lo lasante, nou pou kontinnyen spend lo lasante.  Nou’n en Gouvernman ki’n toultan met en social safety net pou nou dimoun e nou pou toultan fer li.  Nou pa pou compromise lo la.  Lezot keksoz, nou ava asize nou ava diskite.  Be sa bann, sorry.  Thank you Mr Deputy Speaker.

(Applaud)

MR DEPUTY SPEAKER

Bon, napa okenn non lo mon lalis ankor.  Nou ava adjourn e nou a rezwenn Lendi bomaten.

 

(Adjournment)