::
Home » Verbatim » Verbatim - First Term 2013 » Friday 22nd February, 2013

Friday 22nd February, 2013

NATIONAL ASSEMBLY OF SEYCHELLES

Friday 22nd February, 2013

The Assembly met at 9am

National Anthem

Moment of Reflection

Mr Speaker in the Chair

 

MR SPEAKER

Bonzour tou bann Manm Lasanble Nasyonal.  Bonzour tou bann ki pe ekout nou dan lakour.  Ozordi parey nou konnen, nou pe rankontre pou ekout bann reaksyon anver diskour ki ti ganny propoze par Prezidan James Michel, diskour Leta Lanasyon Mardi pase.  E parey i tradisyon e konvansyon, nou komans avek Leader Lopozisyon.  Onorab David Pierre.

 

HON DAVID PIERRE

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, Manm Koleg Onorab, pep Seselwa, bonzour.  Ankor enn fwa, i fer mwan en gran loner pou mwan adres Lepep Seselwa an repons pou ladres Leta Lanasyon fer par Prezidan Larepiblik Mardi pase dan nou Lasanble Nasyonal.

Mr Speaker, mon anvi profit sa loportinite ozordi pou mwan adres ek Lepep Seselwa bann size enportan an relasyon ek vre leta nou nasyon.  Bann size ki nou koman en nasyon nou bezwen aborde si nou reelman anvi ki nou pti pei Sesel i sorti dan sa leta kot i ete e fer vre progre.  E pli enportan ankor si nou anvi garanti ki rezilta e lefe sa progre i ganny partaze parmi Lepep Seselwa pou ki se nou ki benefisye e non pa etranze.

Par egzanp, sa ki mon pe dir se ki si nou lendistri tourizm i fer byen, se Seselwa ki devret benefisye an premye e non pa etranze.  E alors, i lozik pou dir ki i responsabilite Gouvernman pou fer sir ki dan sa lendistri i annan bann polisi ki met Seselwa o sant bann aktivite ekonomik dan sa sekter o maksimonm posib e ki bann lenstitisyon finansyel, bann labank zot osi zot zwe zot rol e fasilit kredi pou ki bann antreprener Seselwa i kapab zot osi benefisye ek bann biznes dan sa lendistri.

Nou pa kapab prefere donn en loan en etranze dan nou labank, dan nou Sesel, pou fer biznes dan nou pei e retir benefis pou met dan son pei.  In ler pou nou pa zis koze me annou met nou Seselwa an premye akoz sa ki merit pou en Seselwa, i devret reste pou en Seselwa.

Mon’n deza dir, e mon pou repete, si en Seselwa i anvi fer en biznes dan son pei, i pa kapab Mr Speaker, al rod en loan Lanmerik oubyen Abu Dhabi.  I bezwen kapab rode e gannyen en loan dan son pei.

Mr Speaker, leta nou nasyon ozordi, i endik nou ki napa nanryen ki fasil dan sa pei.  Seselwa i dan difikilte, laprovrete pe ogmante.  Sa ki pe viv li, pe santi.

Ozordi, pandan sa moman dan nou pei kot laprovrete in ariv lo en sif ki zanmen nou’n eksperyanse dan nou trwazyenm Repiblik.  I domaz ki Seselwa pa’n tann Prezidan Larepiblik adres sa size signifikativman a okenn moman dan son ladres.

Annefe, mwan mon sagren pou vwar ki ozordi dan sa pei i literalman annan 2 Sesel kot i annan en gap ki pe kontinnyelman ogmante ant sa ki ris ek sa ki pov.  Kot loportinite pe vin en lux ki kontinnyelman tonm devan laport en pti group eze e fortinen.

Nou pe viv dan en pei kot pri lavi in pas par lao latet lamazorite Seselwa e kot Gouvernman Parti Lepep pe vwar li difisil pou garanti nou popilasyon son bann bezwen e servis debaz lo sa standar ki Lepep Seselwa i ekspekte e donk lo sa standar ki pou permet sak endividi dan nou pei viv dan dignite.  Lo sa standar Mr Speaker, ki pou permet nou pep epanouir e devlop li dan en gran nasyon for an term kapasite imen malgre son pti grander.

I senp, menm tre senp.  Mon pe dir ki Gouvernman pa pe delivre a la oter.  Mon anvi ki Lepep i ganny mon kler.  Mon anvi en Gouvernman pou Lepep pou ki Lepep i fyer.  Par egzanp, ler nou bezwen delo, nou pa kapab fye lo Lasin pou donn nou en danm, me nou Gouvernman i a provide sa pou Lepep.  E ler nou bezwen en zenerater pou elektrisite, se pa Abu Dhabi ki pou donn nou.  Me se nou Gouvernman ki a fer li pou nou.  Akoz sa i bann keksoz debaz ki en pei i touzour bezwen.

Mr Speaker, mon’n dir ki Gouvernman pa pe delivre a la oter e pou lamazorite dimoun ki alekout, legzanp i la ek zot.  Legzanp i devan nou tou pou nou trouve.  I bann leksperyans ki nou pe viv avek.  Lamazorite Seselwa pa pe viv en lavi normal me plito enn ranpli ek presyon e dezespwar.

Deplizanpli, nou pe vwar bann fanmiy ki pa pe kapab fer de bout zwenn e nou pe vwar bann mer fanmiy ki pe rod rekour atraver prostitisyon oubyen bann lezot biznes ilegal tel ki drog.  Nou vwar bann ki pa ni menm kapab aste manze de baz.  Bann ki pa kapab pey zot bill delo oubyen elektrisite.  Akoz malgre ki zot pe travay dir, sa kalite saler ki zot pe gannyen pa pe fer zot zistis.  E plitar Mr Speaker, mon pou adres sa size saler ler mon a met devan Gouvernman serten rekomandasyon.

E zisteman Mr Speaker, ozordi dan sa Lasanble, mon pou vin lavwa sa bann fanmiy ki pe soufer e ki mon konnen zot pe ekout mwan ozordi.  Akoz pou laplipar sa bann fanmiy, zot soufrans pa fini la.  I dekoul pli lwen e par lefe ki zot bann dimoun dezavantaze dan sosyete, mon konnen ki se zot menm fanmiy ki pey pli ser sa konsekans nou sistenm lasante, par egzanp ki pa pe marse e ki ranpli avek defayans.  Kot par egzanp, ler napa en latizann, se zot ki soufer plis akoz zot, zot pa kapab afford pou al dan en farmasi prive.

Ler napa en lanbilans, se zot menm ki soufer plis akoz zot napa en loto pou anmenn zot lopital.  Ler Medical Board i tarde pran en desizyon lo zot maladi, se ankor zot ki soufer plis akoz zot, zot pa kapab afford pou al aletranze.

Mr Speaker, ler ou fer letour dan nou bann distrik e ou koz ek sa bann dimoun, ou realize ki se zot menm ki al asiz lo en ban lopital pou plizyer erdtan avan ki zot vwar en dokter oubyen avan ki zot ganny en servis akoz zot, zot pa kapab afford pou al dan en klinik prive.

E pli move ankor, se sa menm group dimoun ki bezwen esper plizyer mwan avan ki zot vwar en spesyalis e se sa menm group dimoun ki sibir en move servis letan lopital i under staffed e moral bann travayer fatige i vreman ba, lalis i long.

Mon tous sa size dan sa fason, akoz mon konnen ki leta nou nasyon i koumsa pou lamazorite Seselwa.  E zot, zot pou konpran mon langaz.

E Mr Speaker, krwar mwan, se sa larealite lavi pou bokou Seselwa.  Se sa leta nou nasyon pou bokou nou pep e PDM i dir, ki nou bezwen sanz sa sitiasyon.  Nou pa kapab kontinnyen koumsa.  E rezon ki mon’n komans koumsa, i akoz mon senserman krwar ki se sa realite ki nou bezwen adrese koman en pei.  E ozordi, mon anvi fer lepep Seselwa konnen ki, parey zot, mon rekonnet ki dan Sesel kontrerman ek sa ki Prezidan Larepiblik in dir, nou annan en montanny problenm ki nou bezwen rezourd avek lirzans akoz tou pa roz dan sa pei.

Ser frer Seselwa, Gouvernman i bezwen reveye e aret viv dan denial.  Bann problenm ki pei i annan i egzize ki nou bezwen en volonte e en komitman politik serye sorti kot Gouvernman dizour pou nou kapab efektivman rezourd nou bann defi.

Nepli tan pou nou adres nou bann defi an servan bann quick fix solution.  Me plito bann solisyon byen kalkile ki pou anmenn lenpakt pozitiv e lon term.  Sa se bann keksoz ki mon krwar ladan akoz pa bliye, mon’n toultan dir e mon pou repete ki, kot i byen mon pa pou ezite pou dir i byen.  Me, kot i mal mon pou lager for pou fer tande lavwa bann ki pe soufer e bann ki pa kapab vin devan.

Mwan, mon krwar dan lademokrasi e respe pou tou Seselwa.  E nou bann lenstitisyon demokratik dan nou pei.  Mon pa krwar dan politik maltret bann ki kont mwan akoz sa, pa fer mwan pli entelizan ki zot.  E sertennman, i pa bann legzanp ki en Leader ki kontan son pei i devret pe donn son pep, enkli bann zenn ki ankor pe aprann lavi.  Mon les sa kalite politik pou bann ki pankor konpran ki dan sa monn modern ozordi lepep Seselwa pa pou zanmen aksepte ladiktatir menm dan Lopozisyon.

Les mwan prezan adres pli profonnman bann size enportan dan lavi nou pei.  Mwan, mon en Seselwa ki konsernen ek sitiasyon Sesel e ki anvi vwar mon pei bouze.

Prezidan Larepiblik in koz lo en kantite size ki pertinan e enportan.  Me in tous bann kote pozitiv olye donn solisyon konvenkan pou nou bann defi.  E les mon refer sorti serten legzanp.  Par egzanp, lekonomi kou lavi.

Menm si Gouvernman in penn en zoli portre an relasyon avek nou sitiasyon ekonomik, Sesel i ankor annan bann defi.  Kou lavi i tro o, saler i devret ogmante e plizyer sekter nou lekonomi ki pe fer byen, pa pe anmenn benefis parey i devret pou Seselwa, tel parey, nou lendistri ton, sa ki nou dir nou lor ble e nou lendistri tourizm.

Annou analiz bann detay.  Premyerman, kou lavi.  Gouvernman in met an plas en nouvo sistenm VAT ki sipoze ranplas GST e sa pa ti sipoze anmenn preski okenn logmantasyon dan bann pri marsandiz.  Me nou vwar par egzanp, menm pri limonnad pou nou bann pti trezor in ogmante.

E letan ou al pli profon, sa ki nou dekouver i se ki Gouvernman pa’n pran son responsabilite total pou prepar e etabli bann mezir e kontrol ki pou garanti ki lepep Seselwa pa ganny afekte adverseman ek lentrodiksyon sa VAT.

Rezilta, i ki Seselwa i ganny abize ek bann pri ki an deor kontrol e Seselwa i soufer plis.  An plis ki sa, STC ki’n ganny mete la pou asir pri komodite ki afordab, pa pe fer son travay.  Akoz zot ankor pe al atraver en middle man olye direk kot sa middle man li i bezwen asir son profi.  E se malere ki bezwen peye.

Moman in arive pou nou kas sa bann lanpir e se la kot Gouvernman i devret demontre lentere e protez son sitwayen.

Mr Speaker, nou vwar menm zistwar lo kote saler.  Gouvernman in dir ki logmantasyon saler pou ganny donnen an Zilyet me Nation in dir an Avril.  Me si performans nou lekonomi i bon Mr Speaker, akoz ki Seselwa pa kapab ganny en logmantasyon an Avril?  Akoz sa sanzman leker?  Mon ti a kontan ki Gouvernman i donn Lepep Seselwa en leksplikasyon kler lo sa size.

An plis Mr Speaker, sa ki lepep Seselwa pe rode, i sa ki PMD i krwar ladan.  I se Gouvernman i bezwen etablir en Salary Review Commission ki endepandan e ki son rol se pou kontinnyelman reviz saler an prenan kont bann fakter enportan tel ki, lenflasyon, devalyasyon roupi e pri lavi.  E fer bann rekomandasyon ek Gouvernman pou ki Seselwa i ganny logmantasyon saler ki reflekte kou lavi e permet zot kapab fer viv zot fanmiy.

Trwazyenmman, annou get lendistri tourizm ek lapes.  I vre ki lakantite touris ki pe vin Sesel pe ogmante.  E i vre ki nou lendistri lapes ton i ranpli ek bokou potansyel.  Me, kestyon ki lepep pe demande e se ki – eski Sesel e Seselwa pe ganny en fair deal ek sa de lendistri?  Oubyen eski se etranze ki pe benefisye plis lo nou resours e lo nou kouraz.

Lepep pe demande akoz napa plis posibilite dan se 2 lendistri pou nou Seselwa?  Drayver taxi pe demande akoz ki zot pa kapab benefisye plis ek nou lendistri tourizm?  E nou bann doker pe dir, akoz i annan sirtan lenzistis dan kalite saler ki zot pe gannyen dan zot travay pandan ki lezot enkli bann etranze pe benefisye enormeman lo zot lasyer?  E Seselwa pe demande – kan ki nou pou ganny nou prop fleet bato ton?  E PDM pe dir ki sa sitiasyon doker fodre ki Gouvernman i get ladan.

Mosyon in deza ganny anmennen dan sa Lasanble Nasyonal par Onorab Speaker limenm detrwa lannen pase e resaman par mon menm mwan koman Leader Lopozisyon dan Lasanble Nasyonal e mon pe demann Gouvernman pou ekout lavwa nou Lasanble Nasyonal, elekte pou defann sa pep e komans pran bann pa desisiv pou amelyor kondisyon nou bann doker ki pe travay dir dan sa pei.

Travay dir Mr Speaker zisteman Prezidan in koz lo travay dir.  Wi, i enportan ki nou tou nou travay dir dan sa pei e nou fer bann kritik konstriktiv.  Me i osi normal ki en endividi i demann en bon rekonpans pou en bon travay.  I normal ki en endividi i demann en bon kondisyon pou li fer en bon travay e dan Sesel ozordi bokou Seselwa pe kestyonn zot kondisyon travay sirtou viz a vi bann etranze ki pe fer menm travay avek zot.  Akoz Mr Speaker ki saler en etranze ki pe fer menm travay ek en Seselwa, anba menm kondisyon, dan menm pei, kot zot al dan menm laboutik – i bezwen ganny en saler ki menm de fwa plis ki sa Seselwa pe gannyen?  Mr Speaker PDM i dir ki sa i pa en pratik ki Gouvernman i devret ankouraze.  Me plito i en size ki Gouvernman i bezwen adrese e mwan mon pou apir travayer Seselwa ler zot kestyonn sa pratik akoz zot annan en drwa pou zot fer li.

Drwa Mr Speaker, ler mon mansyonn drwa mon realize ki i en size ki Prezidan in osi adrese – me i kler Mr Speaker ki lo kote drwa imen nou rikord i enn ki pa totalman prop.  I ankor annan labi e koman en nasyon nou devret zwenn ansanm pou adres sa size.  PDM i egzize ki i bezwen annan respe total pou tou bann drwa fondamantal sa pep an antye parey ki nou Konstitisyon i donn nou.  E PDM i dir ki zot Konstitisyon i kourt an relasyon ek nou bann drwa fondamantal nou bezwen seryezman revwvar.

Gouvernman i devret seryezman akseler devlopman en National Human Rights Action Plan e empower nou National Human Rights Commission pou enplimant sa plan.  E dezormen Gouvernman i bezwen reasir piblik ki nou Criminal Justice System e nou bann lorganizasyon ki sipoze asir Law Enforcement e sekirite piblik i respekte e konform avek bann Human Rights Practices e prensip.

Parkont Seselwa i dir ou – ki zot bann drwa ki ganny plis abize se zot drwa lakaz, zot drwa travay e drwa pou zot partisip dan biznes dan zot pei.  Annou pran par egzanp nou drwa lakaz.

Ozordi dan sa pei mon konnen ki i annan en ka kot en fanmiy pe reste dan en lakaz Emergency pou plis ki 16an e i pa konnen kote i debout.  E dan son ladres Prezidan in dir ki zis bann ed zot lekor ki pou ganny lakaz.  Me sa i tre vag koman en statement – akoz PDM i krwar ki Gouvernman i devret vin ek bann polisi e kriter ki zis, ki kler, ki transapran e aksesib pou tou manm piblik an relasyon ek sa size lakaz, ki pou fer sir ki tou Seselwa ki fer laplikasyon lakaz i konnen egzakteman ki pou son responsabilite e kote i debout an relasyon ek sa size lakaz a nenport ki moman.  I senp Mr Speaker.  2 Seselwa ki fer laplikasyon lakaz anba menm kondisyon, dan menm sirkonstans i devret ganny menm tretman.

Annou get pli pros nou drwa travay e drwa pou nou annan nou prop biznes.  PDM pa krwar dan security clearance e fodre ki i ganny aboli kot i ankor annan.  En lafors lapolis endepandan e profesyonnel i a donn ou en police clearance kan e kot i neseser.  Annou aret anpes Seselwa travay lo preteks ki i napa security clearance.

Lo kote biznes parey PDM i dir, larg lanmen Seselwa.  Annou aret sa latitid kot nou ser nou frer Seselwa.  Mon annan en case devan mwan kot en zenn garson i anvi fer en pti biznes dan lakour, i fer son laplikasyon, anvoy son plan kot Planning ki donn li go ahead.  Zis pou zot dir li non, san rezon kan in fini fer serten depans.  Mr Speaker let i devan mwan.  Sa i en lenzistis e i pa kapab kontinnyen egziste dan nou pei e mon anvi dir ek Planning ki sa zenn Seselwa i annan en right pou li konnen akoz ki zot in diskalifye li.  Se sa leta lanasyon pou sa zenn Seselwa Mr Speaker.

Mr Speaker Prezidan in osi koz lo lenportans pou nou inifye koman en pep, pou nou senser anver nou pei.  E mon kontan tande ki Prezidan in demann Lepep Seselwa pou inifye akoz lafors en nasyon i dan son pep e en pep inifye set en pep ki for e ki kapab fer fas avek tou adversite.  Me pou en pep inifye i mandatwar ki Gouvernman dizour i respkte tou endividi dan sa pei e i enportan ki nou imedyatman komans adres bann size ki diviz nou koman en nasyon.  Annou pran 3 legzanp.

Premyerman mon’n dir e mon pou repete, tou Seselwa i konnen ki ti arive le 5 Zen 1977 e i annan Seselwa ki pou zot sa i en dat ki enportan.  Mon respekte sa.  Me i egalman annan Seselwa ki pou zot sa i en dat ki reprezant soufrans, i reprezant perd lavi, i reprezant seperasyon e sa levennman i ankor vif dan zot lespri malgre plizyer long lannen in fini pase.  E si Gouvernman pe demann tou dimoun pou inifye i bezwen pare pou demontre sa volonte politik pou fer le 5 Zen vin sa lazournen ki ganny selebre non pa nasyonalman me koman en lazournen Parti Lepep selman e donk pa en zour kot i annan en konze piblik e kot bann sanson ki komemor sa zour pa ganny zwe lo nou televizyon e radyo nasyonal.  Sa i pou mark en pa desisiv pou nou rekonsilyasyon lo sa size e nou pou akonplir sa demann pou nou pep inifye.

Dezyenmman.  Pli boner mon’n koz lo security clearance e sa i en lot fakter ki fer bokou Seselwa anmer e nou dan PDM nou pa krwar dan security clearance ganny servi pou denons okenn Seselwa son drwa.  Gouvernman i dir ki sa i zis en persepsyon e si i vre ki i en persepsyon mon lans en lapel ek Sef Egzekitiv ki Prezidan Larepiblik pou pronons son lekor lo sa size dan en fason ouver e denons laplikasyon security clearance koman en zouti politik pou aras okenn frer ou ser Seselwa son drwa travay e enn fwa pour tou nou a met dormi sa most ki apel security clearance. I difisil Mr Speaker pou en sitwayen lwayal ek son pei ki pa respekte son drwa.

Mr Speaker lo menm size linite, Gouvernman i bezwen pran en desizyon serye pou adres bann outstanding issues an relasyon ek plizyer kategori travay.  Tel ki bann size saler, konpansasyon, gratite, pansyon, overtime e bann later ki zot in acquire dan lapes e ki pa ankor ganny rann ou pa ankor ganny peye.  Ozordi nou annan ka bann travayer SPTC, nou annan ka bann travayer PUC, nou annan bann travayer Nouvobanq kot Gouvernman i annan plis ki 70 poursan.  Nou annan serten ka ex-serviceman, nou annan ka bann travayer depi lepok kolonyal – tel parey en claim, en claim pou pansyon ki’n ganny fer par Msye Norah ki sorti dan distrik Mont Buxton.  Ankor son let i dan mon lanmen.  Sa Mr Speaker i bann ka serye ki mark leta nou nasyon pou sa bann kategori dimoun.  La i pa en moman pou nou vir nou ledo avek zot, me plito i en moman pou nou adres zot, pran zot santiman, konpran zot santiman e les zot konnen dan en fason fran e onnet kote ki zot debout e nou a ferm sa bann paz lepase e viz ver lavenir avek konviksyon.

Lademokrasi Mr Speaker e sa i anmenn mwan lo sa pwen.  Mr Speaker ler in sonnen parey sanson i dir, pou nou anbark lo en semen ver pli gran demokrasi kot the rule of law i aplike e kot personn pa par lao Lalwa.  Moman in arive pou nou demokratiz e empower nou bann lenstitisyon enportan dan sa pei, fer zot vin pli for e pli endepandan.  Bann lenstitisyon tel parey ki lofis Ombudsman, lofis Attorney General, lofis Oditer Zeneral, lofis Komisyon Eleksyon e nou lenstitisyon lafors Lapolis.  Akoz ler nou koz lo gouvernans mon realize ki ler in osi arive pou nou donn lotonomi ladministrativ e finansyel nou lenstitisyon Zidisyer e nou lenstitisyon Lasanble Nasyonal pou ki koman sa 2 lezot brans Gouvernman zot a kapab fer zot travay dan en fason pli for e pli endepandan.

Annefe mon salye zefor ki Sekretaryat Lasanble Nasyonal e Speaker in fer lannen pase pou reklanm plis lendepandans pou Lasanble Nasyonal.  Kot nou’n formil nou morso lezislasyon ki apel The Administration of Parliament Act ki ankor dan staz en Bill.

Me mon osi kontan sa determinasyon ki reflekte nou lanvi pou ki enn fwa pour tou sa Bill i vin en Act o pli vit posib e i ganny mete an aksyon.  Sa i en fason garanti lendepandans bokou bann gran Parlman dan bokou pei Commonwealth.  Annefe World Bank pe servi kopi nou Bill koman en legzanp dan bann pei Karaib e an plis Commonwealth, IPU e bann ziris lokal in dir ki nou Bill i modern, Konstitisyonnel e legal.

La ki nou pe al selebre 20an dan nou trwazyenm repiblik – fodre ki Legzekitiv i loosen sa lanvi pou kontrol Parlman.  Dan sa lespri Mr Speaker mon lans en lapel ek Gouvernman antan ki Lasanble Nasyonal in ganny elekte par lepep pou defann lentere lepep pou zot fasilit sa tranzisyon pou nou ganny nou lotonomi e donk vin pli endepandan akoz sa pou en gran pa dan sa bon direksyon pou nou ranforsi nou demokrasi e elev li lo standar enternasyonal.

Mr Speaker permet mwan aprezan pou koz lo size koripsyon.  Leta nou nasyon i endik mwan ki i ankor annan en kantite travay pou fer an relasyon ek sa size koripsyon e lo lafason ki bann kont piblik i ganny depanse, i ganny zere dan nou pei Seselwa.  Iregilarite ki enkli iregilarite finansyel dan fason ki fon Linyon Estate in ganny zere e i en case in point ki ganny ranforsi par bann iregilarite dan bann diferan kont Gouvernman ki ganny fer sorti dan rapor anyel Oditer Zeneral.

Koripsyon i detri en pei e nou bezwen deal avek e PDM i krwar ki enn fwa pour tou nou bezwen vin ek en Komisyon anti-koripsyon, enn ki for, ki modern, ki fer sans e ki morde pour ki nou kapab efektivman lalit kont sa fleo.  Enn ki pou dekouraz koripsyon.  Kestyon ki Seselwa pe demande.  Se konbyen milyon ankor ki nou bezwen esper disparet avan ki nou fer li?

Mr Speaker mon satisfe toudmenm ki FPAC dan Lasanble Nasyonal in reisi konplet son premye rapor lo kont Gouvernman pou lannen 2009 e 2010 ki pou ganny table devan Lasanble Nasyonal zis apre bann deba lo Leta Lanasyon.  Fodre pa ki nou obliye ki koripsyon i annan en rol advers pou zwe lo availability resours ki en Gouvernman i annan a son dispozisyon pou envestir dan son pep akoz si napa resours napa bon servis.  E sa i anmenn mwan alor lo nou servis Lasante.

Toultan mon’n dir ki Lasante i en size ki pre ek leker tou Seselwa e leta nou sistenm Lasante i pa enn ki fer nou fyer koman en pei e ozordi bokou Seselwa in perdi konfyans dan nou sistenm Lasante.  E mon anvi fer kler ki lopinyon bokou dimoun i ki Gouvernman in fail dan 2 laspe an relasyon ek nou sistenm Lasante.  Premyerman Gouvernman pa’n met ase dan finansman nou Health Care System dan lespase.  Mon oule ki lepep i ganny mwan kler lo la.  3 poursan nou GDP i senpleman pa ase e i pa anlinny avek norm enternasyonal.  Fodre nou konpran en keksoz.  Menm si Gouvernman in ogmant lakantite roupi ki i mete dan Lasante okour sa 5 dernyen lannen depi reform, lakantite larzan an term dolar in still redwir konpare avek bann lannen avan.  E ozordi bann materyel medikal dan lemonn pe kontinnyen ogmante, tel ki latizann, koton, zegwir eksetera.  Kou bann servis pe ogmante, popilasyon Sesel pe ogmante – me lenvestisman in dollar terms i diminyen.  Sa i reset pou katastrofi e mwan mon pe demann Gouvernman pou reflesir profonnman lo sa senp pti analiz ki mon’n met devan sa Lasanble Nasyonal ozordi e petet retir serten leson ladan.

Mr Speaker an plis sa ki’n fer keksoz pli pir i se ki pandan sa bann dernyen lannen in napa konsistans dan lafason ki sistenm Lasante in ganny zere.  In annan plizyer sanzman Minis e Sekreter Prensipal.  Fodre nou a rapel ki bokou Seselwa in kestyonn zizman bann lapwentman ki’n ganny fer dan lepase.  Me malgre kritik feros lavwa lepep Seselwa pa’n zanmen ganny ekoute.  E son rezilta i se ki sa bann dernyen lannen nivo servis in tonbe, bann lensidan kot dimoun in perdi lavi dan bann lenstans kot nou ti devret pe sov lavi in vin tro frekan.  Legzanp lakantite madanm ansent ki’n perdi zot baba in ogmante, bann lensidan kot lavi bann manman limenm in vin an danze oubyen bann lensidan kot bann manman in perdi zot lavi in egalman ogmante.  Me nou pa kapab kontinnyen avek en tel sitiasyon akoz tousala i bann sitiasyon ki serye e ki kritik.  Gouvernman i devret fer bann lanket e tir bann leson ladan.  Gouvernman i devret vin ek en plan kler pou rezourd nou problenm dan domenn Lasante.

Ledikasyon osi parey Mr Speaker.  Nou bezwen reform dan nou sistenm ledikasyon e PDM i krwar ki Sesel i bezwen en sistenm ledikasyon ki modern, enn ki Gouvernman i asir lenvestisman lo sa nivo ki pou garanti ekselans e kalite e kot medyokrite i pa en opsyon.  En sistenm ki dan son lentegrite i pou kapab reponn a bezwen la grann mazorite nou bann etidyan.  En sistenm ki pou enspir konfyans bann paran e bann etidyan zot menm.  En sistenm ki annan merit kot nou a kapab compete avek bann lezot lekol e lezot sistenm ledikasyon dan larezyon.

Mr Speaker lazenes Seselwa i for e entelizan e Gouvernman i devret aim pou achieve sa standar ledikasyon ki pou permet 15 a 20 poursan nou bann etidyan sak lannen pou ariv lo nivo Liniversiter.  Si Singapore ozordi pe reisir avek 27 poursan e pe aim pou 30 poursan an 2015.  Akoz ki nou Sesel nou pa kapab fer li?  Me pou achieve sa Mr Speaker PDM pe sizere ki Gouvernman aparti sa lannen i devret envestir entelizaman dan lenfrastriktir lekol e dan nou bann ansenyan pandan ki i reviz bann progranm ki i ofer.  Progranm lekol i bezwen komans ganny tailored according to bezwen nou bann etidyan, bezwen nou marse lanplwa e bezwen nou pei.  Anplis i pa akseptab pou nou les bann etidyan etidye dan bann lekol ki koule, ki napa lafnet, kot liv napa e kot ansenyan i rar – tel parey i annan serten lekol lo Mahe kot zanfan S5 napa ansenyan Lasyans as I speak.  Sa i en very sad state of affairs ki malerezman i egziste dan nou pei ozordi.

Nou pa kapab kontinnyen fer zoli lekol me pa mentenir Mr Speaker.  Gouvernman i bezwen adopte en progranm preventive maintenance pou garanti ki nou kontinnyelman maintain nou bann lekol lo en standar ki prop, ki izenik e ki safe pou nou bann zanfan e pou nou bann ansenyan.  I pa akspetab pou nou toler okenn lanvironnman lekol kot nou bann ansenyan i ganny menase ou ganny bate parey in arive dan serten lekol ase resaman.  Napa bon lekol san bon ansenyan ki devoue e Gouvernman i bezwen envestir dan nou bann ansenyan e donn zot formasyon e sa posibilite lagrandisman zot konesans lo en baz kontinnyel an servan bann diferan avenues, tel ki the internet, exchange visits, kour aletranze e workshops organize lokalman e enternasyonalman.  An plis ansenyen i bezwen ganny byen peye e Minister i bezwen komans entrodwir bann incentives ki kapab ganny donnen an servan bann kriter ki fair, ki zis, ki kler, ki transparan e ki ganny administre dan en fason profesyonnel.  E la mon a lans en lapel ek Gouvernman pou imedyatman reviz sa scheme bonus R25 a R600 par lannen pou nou bann ansenyan, ki ou a dakor avek mwan Mr Speaker ki i pa fer zot zistis akoz nou bann ansenyan i sakrifye sitan e zot fer sitan pou edik nou nasyon e en nasyon ki pa edike i pa en nasyon ki for e i pa en nasyon ki kapab fer progre.

Mr Speaker i annan en kantite size ki mon kapab adrese, me letan pa permet.

Donk pou konklir mon pou tous sa size Corporate Social Responsibility e sa dezas ki ti frap Mahe resaman.  Pandan en meeting ki mon ti attend avek WTO resaman sa size Corporate Social Responsibility ti en size ki ti ganny leve e konsern bann enterprener ti enn ki ti zis e ki ti kler.  Gouvernman pe demann bann biznes pou pey 1 poursan zot turn over anba en fon ki pou masiv.  Me kestyon ki nou bezwen demande: (1) Eski Gouvernman in fini travay lo legal framework an relasyon avek sa size?  Akoz parey i ete aktyelman i pa ankor vin legal.  Ki rol ki sekter prive pou annan lo zestyon sa fon?  Ki nivo latransparans e accountability pou annan an relasyon ek lafason ki sa fon pou ganny zere?  Kimannyer sa larzan pou ganny depanse?  E lekel ki pou odit sa larzan?  Mr Speaker lepep pe rod en larepons.

Sa i anmenn mwan lo sa size dezas ki ti frap Mahe kot Anse Aux Pins, Au Cap, Point Larue ek Cascade ti bann distrik ki’n ganny plis afekte.  Bann portre lo Facebook i temwanny mon prezans lo teren e mon solidarite e mon senpati anver bann ki ti ganny afekte.  Menm si SBC ti swazir pou pa donn mwan okenn kouvertir.  Mon mesaz i kler, sa ki enportan i sa ki ti ganny fer e non pa sa piblisite.

Mr Speaker sa dezas in montre nou 2 keksoz.  Ler i annan en maler Seselwa i inifye, me in osi montre nou ki Gouvernman malgre son gran leksperyans i pa ti’n prepar lo sa nivo ki i ti’n devret pou en tel dezas.  Nou’n pas dan bann sitiasyon avan me nou pa’n aprann nou leson.  Get sa semen Point Larue dan visinite Airport.  Konbyen lapli ki’n inond sa semen?  Me ki Gouvernman in fer pou adres sa sitiasyon?  Mon dezir i se ki nou pa zis koze me nou pran aksyon e nou protez nou pep e nou protez nou pei e nou pran bann gran mezir pou minimiz lenpakt bann tel dezas alavenir.  E la ki en fon ki’n ganny etablir e plizyer biznes e endividi pe kontribye – Seselwa i anvi trouve ki sa larzan i ganny zere byen dan latransparans kot bann ki responsab i a rann kont avek piblik atraver lodit dan en fason detaye e profon.  I osi mon swe ki bann ki dan bezwen i ganny ede efektivman dan pli kourt dele letan atraver sa fon.

E Mr Speaker mon oule egalman profite pou swet bann ki’n pas atraver sa dezas bon kouraz e mon oule dir zot ki lepep Seselwa i deryer zot.  Mon oule dir zot ki mon osi koman Leader Lopozisyon dan Lasanble Nasyonal mon deryer zot.

I reste Mr Speaker pou mwan dir ou mersi e mersi pou bann ki’n ekout mwan atantivman.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Bon Leader of Government Business, Onorab Rose.

 

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mr Speaker, Leader Lopozisyon, koleg Onorab e tou dimoun ki alekout, bonzour.  En lot lannen, me pli enportan en lot letap in fini arive.  En letap kot nou ekspekte ki koudvan lemonn i kontinnyen frap devan nou laport, en lannen kot nou konnen ki keksoz pa pou fasil, en lannen kot nou osi konnen ki nou napa swa me pou prodwir le meyer de nou menm, le meyer de nou Gouvernman, le meyer de nou bann dirizan e le meyer de nou fanmiy.  Pou repran parol Prezidan Michel Mardi, “Nou lapartenans politik i pa enportan.  Ni nou diverzans lopinyon.  Sa ki enportan se lavenir nou pei, lavenir nou Nouvo Sesel.  Mon envit tou Seselwa pou zwenn avek mwan dan sa gran lantrepriz.  Annou travay ansanm e met nou diferans dekote.  Se nou linite ek solidarite koman en pep ki pou asir nou reisit.  Dokter Martin Luther King ti ilistre sa byen ler i ti fer rapel ki nou bezwen travay ansanm koman frer ek ser, ouswa nou tonbe koman bann ignoran”.  Fen sitasyon.

Sa tenm linite e travay dir ki Prezidan Michel in swazir pou met laksan lo la, lo lakonplisman en pei ki’n fer bokou, me bokou plis i annan pou ganny fer, i soulinny tenm ki nou isi lo kote mazoriter nou’n swazir pou mark komansman nou lannen travay e sa se aksyon.  Aksyon i rezilta konkret e reel travay dir.  Aksyon i rezilta zefor pou fer sir ki nou bann polisi e desizyon i ariv devan laport nou dimoun byen e enpakte lo son lavi dan en fason pozitiv.  Aksyon i labaz en servis ki efikas e profesyonnel.

Mr Speaker, mon reaksyon lo diskour Leta Lanasyon Prezidan Michel, i sans pour nou kote mazoriter dan Parlman, pou osi eksplik avek nou pep travay ki nou anvizaze fer pandan sa nouvo lannen, e bann target kler ki nou’n etablir pou annan en dinamik efektiv avek Egzekitiv, sekter prive, nou kominote e nou pep an zeneral.  Pour sa dinamik vin efektiv, nou bezwen sanze.  Fason fer bezwen amelyore.  Latitid bezwen vin pozitiv e sa ki fer byen fodre ganny felisite e ankouraze.  En latitid kot nou bezwen tal kart lo latab e kot i mal, nou pa zis dir, me nou pouse pou ki i sanze.  En latitid kot nou merit vin fran avek nou pep, e dir li ki li osi i bezwen sanz serten fason fer, e si i pa fer sa, i pa kapab ekspekte ki lezot i ed li.  En latitid kot nou bezwen travay pou nou pei, annan bann meyer lezislasyon posib.  Kot nou ofer meyer solisyon posib.  En latitid kot nou kontinnyen reste lo peron lepep e angaz nou dan en konversasyon serye avek sak fanm, zonm ek zanfan ki nou zwenn.  En latitid kot nou pa pou aksepte medyokrite me plito fer en raprosman responsab, fran e onnet pou donn en koudmen fer keksoz bouze.  En latitid kot nou pou repous larogans e negativite e etablir bann paramet kler lo kwa ki akseptab e kwa ki pa akesptab.  En latitid kot nou pou komans separ sa ki fer byen, nonm li e felisit li, e sa ki anbaras nou, nou pou osi nonmen e kestyonnen.  En konversasyon fran e onnet, lo leta nou nasyon e vreman kwa ki nou Gouvernman pe fer e kwa ki nou koman bann sitwayen, nou osi kapab fer.  Parey Prezidan Michel in dir nou, si nou pa fer sa, nou pou tonbe koman bann inyoran.

Sa latitid Mr Speaker, i al anver nou prop Egzektiv kot mindset serten merit sanze.  Sa latitd i al anver nou sekter prive ki bezwen pran konsyan ki zot annan en rol enportan e egalman en responsabilite primordyal avek sa pei.  Sa latitid i al anver nou pep, nou elektora kot nou pa pou dir zot sa ki zot anvi tande, me plito larealite.  Sa latitid i al apre tou anver nou prop lekor koman en Parlman, kot nou bezwen redouble nou zefor pou reelman e efektivman deservi nou elektora, non selman isi dan sa Lasanble, me osi dan sa sirkonskirpyon kot nou’n ganny elekte.

Ser frer pep Seselwa, travay, ki nou’n komanse an 2012 isi lo kote Parti Mazoriter e dan ki bokou de zot in demontre zot lapresiasyon pa fini la.  An 2013, nou bann Manm Lasanble pou kontinnyen travay dir e pli dir ankor pou fer sir ki nou pep i kontinnyen ganny meyer deal posib.  Me nou travay pou osi pran en lot dimansyon.  Se la kot nou pou koz avek nou pep, fer zot vwar larealite lavi, fer zot sanz serten move konportman e travay san ses pou anmenn sa sanzman ki nou anvi vwar.  Kot nou pe al mal, nou ekspekte korize e kot nou pe al byen, nou pou osi kontinny dan sa larout.

Mr Speaker, se sa lafason ki nou lo kote Parti Mazoriter nou pou travay isi dan sa Lasanble e dan nou distrik sa lannen.  Sa i nou rezolisyon e en renouvleman e en renouvleman langazman ki nou’n fer anver nou voter e nou pei.  Sa pozisyon i siport lapel nou Prezidan pou travay dir e son demann san ses pou nou pas letan lo peron lepep e angaz sa pep dan travay ki nou fer.  Napa lot fason, napa shortcut, sel fason se travay dir e travay tre dir.

Mr Speaker, i reste tousel pou dir ki sa lannen pe prezant nou plennman avek bokou defi e bokou loportinite.  Defi ki’n mark komansman 2013 avek gro lapli ki’n afekte plizyer santenn fanmiy, sirtou lo lakot les Mahe.  I non selman prezant nou avek bann kalamite, bann sok, e bann pert me osi avek en nouvo sans realite.  E nouvo sans pou regard otour nou, en nouvo sans pou poz en kou e regarde vreman si sa ki nou pe fer, nou pe fer li byen, korekteman e dan en fason dirab e soutenab.  I loportinite pou nou dan sa gran legzersis nasyonal pou revizit bann vye pratik, revizit bann vye fason fer, revizit nou prop latitid, e pli enportan ankor, annou fer aksyon konkret, aksyon ki tous nou dimoun dan distrik, aksyon ki enpakte pozitiv lo nou pep, e aksyon ki an retour fer nou pep osi vin pli responsab pour son sirvi e delvopman personnel.  Aksyon isi dan nou Lasanble, pou nou donn nou pep meyer lezislasyon posib e met devan bann solisyon ki nou osi nou kapab vin avek.  Nou osi nou form parti sa lekip ki pe ede kree “Sa Nouvo Sesel”.

Aksyon, sa tenm ki nou Lasanble Nasyonal nou’n adopte sa lannen, akoz nou senserman krwar ki langazman pli senser ki nou kapab fer avek nou pep, se demontre ki nou serye atraver aksyon.  Demontre ki nou angaze atraver aksyon.  Demontre ki nou kapab partaz vizyon Prezidan Michel atraver aksyon.

Mr Speaker, set atraver aksyon ki nou pou osi met devan bann keksoz ki nwiy nou, e ki met en lobstak dan travay ki Prezidan Michel ek son lekip pe fer pou kree “Sa Nouvo Sesel”.  Travay en Manm Parlman se pou fer resorti sa bann defayans, pa pou anbaras personn me plito avek bi aranze, avek bi akonplir sa promes lo ki nou Gouvernman e nou parlman ti ganny elekte lo la.  Avek bi kree “Sa Nouvo Sesel”, avek bi vwar aksyon ki dekoul dan nou bann plan e stratezi e ki tous sa fanmiy ki alekout ozordi.  Apre tou, sa i travay lezitim en Manm Parlman e ki fodre ki serten fonksyonner piblik, fodre ki biznes prive, fodre ki lazans non-gouvernmantal e tou regroupman dan pei i konpran sa.

Mr Speaker, premye latitid ki merit sanze, ki se swa dan Gouvernman ouswa dan sekter prive, se sa latitid pa anvi ede, en latitd letarzik, en latitid negatif.  En latitid kot nou rod tou rezon pou dir ‘non’ avanler ki nou menm mazinen kimannyer nou kapab dir ‘wi’ en kliyan ki vin devan nou.  Sa lepok ki nou pe viv ladan i en lepok kot tou dimoun pe rod son ganny pen, tou dimoun pe esey debrouye e reponn lapel nou prop Gouvernman pou leve e debrouye.  Prezidan Michel Mardi in met laksan lo travay dir pour bon rezon.  Travay dir i labaz devlopman ek stabilite ekonomik.  Travay dir i retir nou bann fanmiy lo depandans e fer zot prodiktiv.  Travay dir i dekouraz koripsyon ek aksyon malonnet.  Set alors la kot nou Lasanble i welcome par egzanp bann pti dimoun ki al vann zot pti zartifay dan bazar Viktorya pou zot ganny pen.  Sa bann dimoun in pran zot pti loan, zot pe debrouye pou sonny zot fanmiy, zot pa al lo Welfare – parey sa msye ki ti pe balye kot NASA, zot form parti sa lekip kolaborater fidel ki Prezidan Michel ti koz lo la.  Zot form parti lekip “Nouvo Sesel”.

Lekonomi Moris, lekonomi Thailand, tou pei ki nou vizite i annan en bazar kot bann pti dimoun i kapab debrouye.  Dan en lekonomi marse lib, se mwan ek ou ki pou deside si nou anvi aste bann prodwi ki vann dan bazar ouswa dan bann ki vann dan gran magazen.  Se marse lib ki kontrol sa e pa personn ankor.  Set alors la kot mon pa konpran alors akoz Lotorite Licensing in deside revoke license serten sa bann dimoun.  Nou lo kote parti mazoriter, nou pe demann leksplikasyon kler lo sa size.  Eski due process in pran plas?  Eski in annan en hearing?

 

(Applaud)

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Sa ki responsab ava vin dan nou Lasanble e dir nou rezon det deryer sa desizyon.  Antretan, nou pe re-eter nou sipor total pou sa bann dimoun, pour ki zot ganny zot en landrwa e kondisyon konvenab pou zot leve e debrouye.  Sa demann i rezonn byen avek demann Prezidan Michel isi Mardi ler i ti dir: “Nou antreprener i anvi travay dir, me pou zot travay dir, nou bezwen larg zot lanmen.  Annou elimin birokrasi initil ki fristre zot e rann zot travay difisil.  Annou ansanm rod fason pou ed zot devlope, olye touy linisyativ e dekouraz inovasyon”.

Mr Speaker, nou’n ganny mandate isi dan sa Lasanble pou koz pou bann ki pa kapab koz pour zot lekor.  Nou welcome alors lanons Prezidan Michel ki sa lannen finalman, en lasirans pou bann fermye pe al ganny met anplas.  En lasirans pou fermye in size plizyer deba bann Mosyon ek Kestyon ki’n ganny met anplas isi dan sa Lasanble.  Alors, nou pe osi demann Minister Lagrikiltir, akoz tou sa letan, sa Minister pa ankor kapab met anplas en tel scheme pou bann fermye ki toulezan zot prodwi i noye dan gro lapli?  Nou satisfe ki zofisye i mont lo televizyon e koze, ouswa larepons i vin ganny donnen isi dan sa Lasanble.  Nou pli satisfe ler nou vwar aksyon konkret e reel e nou salye Prezidan Michel pou remet sa size lo azanda Minister Lagrikiltir e redonn li lenportans.  Pou demontre nou langazman serye, lagrikiltir i enn bann premye pwen lo nou azanda isi lo kote Parti Mazoriter, dek ki nou repran nou travay.

Mr Speaker, nou osi ekspekte aksyon lo lapar Minister Finans pou met en fren avek bann marsan malonnet ki pe servi VAT koman en lekskiz pou fer monte zot pri marsandiz e afekte nou bann fanmiy ki pe trimouse.  Nou satisfe avek pozisyon Gouvernman an sa ki konsern bann stratezi pou fer redwir pri lavi, me a mon avi se la kot bann lotorite regilatwar parey Licensing merit pe focus en pe plis zefor.

Mr Speaker, in ler pou nou pep konpran bann diferan staz developman, e planifikasyon e transformasyon ki nou pei pe pas atraver.  Si an 2008 reform ti pou anmenn nou stabilite e krwasans ekonomik, 2012, avek en nouvo ladministrasyon anplas, ti annan bokou koze lo kimannyer pou aranz nou Gouvernman e fer li marse.  Sa menm moman lannen pase, Prezidan Michel ti fer nou rapel ki en ladministrasyon ek son fonsyoner piblik i la ala servis son pep e nou pa pou servi son pep.  Isi dan sa Lasanble, nou’n vwar plizyer plan, e action plan.  Plizyer stratezi, plizyer rezilta travay resers, plizyer rapor e plizyer konsiltasyon.  Tousala i byen akoz apre tou nou bezwen met anplas en bon platform travay avanler nou pas a laksyon.  Me nou ti a kontan vwar sa lannen lenplimantasyon sa bann plan.

Touzour, nou bezwen remind nou lekor ki nou travay pou sa pep Seselwa, depi sa ki annan plis ouswa sa ki pli mwen fortinen.  Me prensipalman, nou la pou deservi zot.  Nou dan sa Lasanble, nou pou la pou koz pou tou dimoun me pli enportan, sa enn ki pa kapab koz pou son prop lekor.  Prezidan in ilistre sa tre byen, par dekrir sa enn avek sa balye dan koridor i osi enportan e i merit ganny osi valorize ki sa enn avek en file ouswa en briefcase.  Tou dimoun dan nou pei i enportan e tou dimoun merit trouv zot lenportans par donn en koudmen e travay dir.

Mr Speaker, Lekspektasyon Parti mazorite dan sa nouvo lannen ki nou ladan i tre o.  I enn ki pran li kont ki dan ‘Sa Nouvo Sesel’ ki nou pe viv ladan, nou merit koz en langaz ki non selman realis, me enn ki dinamik e pragmatik.  En langaz ki’n leve e realize ki nepli tan pou nou koman en Parti e en Gouvernman kontinnyelman zis koz lo ledikasyon, lasante, lozman e devlopman.  Ledikasyon ek Lasante gratwit dan nou pei, i enn bann gran lakonplisman Parti Lepep, e fodre ki sa zenerasyon ki pe leve i konpran sa tre byen.  Me pa akoz i gratwit ki nou merit aksepte sa ki pa bon e sa ki pa byen.  ‘Nouvo Sesel’ i egzize, ki o dela ofer en servis gratwit, nou fer li avek konpasyon, lanvi e lentere.  Par kont, pa akoz i gratwit, ki nou merit abiz sistenm Welfare, pa travay, al rod konze pou nanryen, pa pey nou lakaz ouswa fer dezord dan lakas e disturb lezot.  Par egzanp, ozordi nou sistenm ledikasyon pe koz lo quality education, quality teachers e quality school learners.  Me, koman bann realis nou konn byen bann defi Minister Ledikasyon.  Nou merit satisfe ki sak zanfan ki kit nou lekol piblik i merit sorti omwen avek en basic numeracy e literacy standard ki garanti en plas travay, ki pou reisi li koman en bon sitwayen nou pei, ki garanti nou pei en zonm ouswa fanm for, prodiktif e konsansye.  “Nouvo Sesel” i egziz en sistenm ledikasyon ki inovatif e ankouraz sa bann natural born leaders pou nou pei demen e osi egalman ankouraz sa enn ki pe tonm dernyen pou li osi epanouir.  Nou Lasanble alors pa pou aksepte ki ler en zanfan i fer dezord, ansenyan i anvoy li kot li, ler son paran i dan travay, e i pas en lazournen obor semen, kot i trouv li dan en lot laklas, kot olye aprann lir e ekrir, i pe aprann tou kalite bandisite.  Alors nou welcome lanons Prezidan Michel ki reponn non selman nou swe isi dan sa Lansanble, me en bezwen reel dan nou pei pou kre sa Special Needs Education Unit.

An 2013, nou Lasanble pa pou aksepte ki nou bann teachers i kontinnyelman kit sistenm ledikasyon piblik pou al fer nenport ki louvraz, parfwa menm pou lapey pli mwens.  De lot kote, nou pa pou aksepte ki serten teachers i kontinnyelman anmenn politik dan lekol e enfliyans bann zenn dan en fasyon negativ e nou pa pou kapab aksepte e toler bann zanfan ki zot konportman i kontinnyelman reste en danze e nwizans pou leres.  Lekol i la pou laprantisaz e non pa pou nenport ki lezot aktivite.

Mr Speaker, Lasante i en size ki annan gran lenpakt lo lavi nou zabitan.  I isi dan sa Lasanble, nou’n siport sa Minister atraver pli gran proporsyon alokasyon Bidze e tou lezot travay ki nou’n fer koman bann Parlmanter, bann benchmark ki sakrosan sistenm lasante nou Parti, par egzanp to mortalite zanfan, vaksinasyon pour tou, swen lasante dan tou kwen nou pei, lasante grawit, i bann prensip fondamantal nou Parti an sa ki konsern lasante.  Sa i baze lo sa prensip kot nou pran ka avek nou dimoun depi nesans ziska lanmor.  Me nesans en zanfan pa merit vin en trazedi pou son paran.  E lanmor prematir, akoz mank swen e dyagnosis pa merit en realite ki repete dan nou sistenm lasante.

An 2013, nou ekspekte ki Minister Lasante i adopte en lapros ki i ekout plis, ekoute ki staff Lasante pe dir akoz apre tou se zot ki donn nou pep sa premye swen.  Alors nou ekspekte ki tou le neseser i ganny fer pou zot travay dan meyer kondisyon posib.  An retour, staff ki neglizan e ki pa travay merit ganny severman deal avek.  Sa enn li ki travay dir e debouye merit ganny rekonnet, apresye e promouvwar.

Pli enportan ankor, annou ekoute ki nou pep pe dir.  Ki zot pe lopinyon, ki zot anvi vwar, ki zot lekspektasyon.  E avek sa nou ava konnen ki latas nou annan devan nou pou redres nou sistenm Lasante, tout an prenan kont ki nou pa pou zanmen satisfer tou dimoun.  De lot kote, nou lasante, i komans avek nou menm e fodre ki nou responsab pou kontinnyen gard nou an bonn sante.

Mr Speaker, Prezidan Michel in koz bokou lo sa vye mindset ki nou merit kit deryer si nou oule ki nou pei i sanze e devlope.  An 2013, nou Lasanble pa pou toler bann fonksyonner piblik, an partikilye serten teknisyen e zofisye lapolis ki kontinnyelman mank respe pou nou bann Manm Lasanble Nasyonal.  Nepli tan pou en Manm Parlman aksepte ki en zofisye lapolis i mal koz ek li, ki en teknisyen i refize donn li lenformasyon e ki nou kontinnyen pa rekonnet son prezans dan bann fonksyon piblik.  Nou bann MNA pa pou aksepte sa latitid.  An retour, nou pep i ekspekte ki son reprezantan i konport li byen e reelman reprezant li, ariv devan son laport nenport ki kwen Sesel i ete e sa fodre pa ki nou oubliye.  Nou pep nou bezwen osi aksepte sa nouvo realite e komans viv sa vye dikton ki dir nou aide toi, et le ciel t’aidera’.

Sa dezas ki’n tap nou, in fer nou vin en pe pli pros avek larealite lavi e ki nou bezwen annan en sans gratitid e rezouir, ki nou ankor pe viv anba direksyon Parti Lepep.  En Parti ki malgre tou, i la pou son pep.  Annou konpar nou avek bann pei ki’n pas atraver dezas e annou realize, ki malgre nou defi, nou sanse ki nou reste isi Sesel.  Malgre ki nou kontinnyen konplent, i annan en Prezidan ki pas devan laport dimoun, i annan en sistenm Welfare ki ed nou dimoun.  I annan en volonte politik pou fer sir ki sak fanmiy afekte i ganny soutyen e sipor posib.  Bann ki annan sa lwazir pou kritike, pa konnen what it takes pou fer sir ki nou kontinnyen tenir nou pep e kontinnyen anmenn bann polisi ki pou fer li grandi.  Annan en lasirans lo lakaz e tou sa ki ou annan dan lakaz i en nouvo legzizans dan nou pei.

Mr Speaker, si nou pep i ekspekte ki nou koz pour zot, zot osi bezwen pe aksepte ki nou pou koz avek zot.  Tan ki nou ekspekte plis aksyon pou fer keksoz bouze, nou osi ekspekte plis aksyon lo lapar nou elektora.  Nou pa’n ganny elekte pou fer tou sa ki nou pep i anvi nou fer.  Nou la pou fer sa ki byen e bon pou zot e pli enportan pour pei.  Mon welcome alors desizyon Gouvernman pou ankouraz dimoun ki travay pou reste dan travay.  En revizyon lo Personal Income Tax lo bann dimoun ki ganny mwens, ava non selman soulaz sa gran mazorite travayer ki dan sekter prive, me ankouraz bann ki pa pe travay pou al pran en lanplwa.  Kestyon ki mon demann bann ki pe sant laglwar e dir ki sa ti zot nide, se kote an 2008 nou Gouvernman ti pou ganny mwayen met an plas en tel sistenm.  Si en nide i bon, i pa neseserman vedir ki ou merit fer li si ou napa kapasite fer li.  Ozordi, nou pe fer li akoz nou kapab fer li.  Mon felisit zefor Minister Travay e Resours Imen pou organiz plizyer aktivite e met anplas tou mekanizm posib pou met dimoun dan lanplwa.  Mon osi welcome bann desizyon for ki pe ganny pran avek sekter prive ki pa oule korpere e sa endividi ki pa oule travay.  Mon felisit sa Minister pou finalman finaliz localization plan e met Seselwa o sant benefis nou devlopman ekonomik.  Demann ki Leader Lopozisyon in fer, Minister in fini travay lo la.  A mon avi, sa enn ki pa oule travay, ganny mwan kler, sa enn ki refize travay pa merit ganny pansyon, Sekirite Sosyal, Welfare Assistance e ni ganny asiste avek en lakaz anba Social Housing Scheme.  Dimoun dan nou pei merit pran responsabilite pou zot aksyon e osi pou zot linkasyon.  Sa ki pa kapab travay, sistenm ava ed li.  Sa ki pa oule travay, pa kapab ekspekte ki son frer ek ser i travay pou sonny li.

Mr Speaker, par kont sa group dimoun ki pe travay dir, merit osi ganny mansyon spesyal e lankourazman pou kontinnyen travay dir.  Sa i sa group dimoun ki form parti lekip ‘Nouvo Sesel’.  Bann lorganizasyon ki nou’n deza kritike isi dan nou Lasanble ki’n fer amelyorasyon remarkab merit ganny mansyonnen.  Se la kot nou felisit Zidisyer pou reponn lapel Gouvernman ek Lasanble pou met lanmen lo sa vag petty crimes ki ti pe ronz nou sosyete sa menm lepok lannen pase.  I remarkab ki to krim in desann e ki laplipar voler i Montagne Posee.  Latas aprezan se pou reabilit sa bann zenn, annan en sistenm remisyon pou bonn kondwit, annan en sistenm reabilitasyon pou bon konportman, e annan en sistenm community work pou bann ki pa poz en threat pou pei.  Zot in fer zot fot wi, me bann ki kapab ganny sove, merit ganny en dezyenm sans dan lavi.  Nou tou ki’n zenn nou’n fer fot.  Lenportans se reabilitasyon e lefe ki sa fot pa ganny komet ankor e ki viktim i santi ki lazistis in pran son kour.

Nou osi felisit NDEA pou en travay pli smart e pli byen.  Plis ki latas NDEA i vin pli sofistike, plis ki bann droger i vin pli malen e rod tou fason pou esap lazistis.  A mon avi ozordi, se pa zis lasezi ki enportan, me en prose lazistis ki pou efektivman met sa ki koupab Marie-Louise, byen lwen avek nou zenn fiy e nou  zenn garson.

Nou felisit Welfare Agency, ki’n adopte en lapros travay tre pros avek kominote e idantifye bann ki abiz lo sistenm, me pa tarde pou donn sa enn ki bezwen sa pti larzan.  Sa lapros, pe fer 2 keksoz.  Retir labi dan sistenm e fer sir ki bann ki merite i gannyen e dan en dele letan rezonnab.  Byensir, bokou i ankor annan pou fer, me nou rekonnet zot zefor e lanvi pou fer en diferans.

Les mwan felisit Lazans Transpor lo Later, ki pandan 2012 in travay tre pros avek nou bann lotorite dan distrik, kot nou’n reisir akonplir bokou proze.  Ankor enn fwa sa lapros konsiltasyon e travay avek profesyonnalizm e limilite i primoryal pou fer keksoz bouze.  I direkteman reponn lapel Prezidan Michel pou met dekote diferans, annan en fason ki byen e enteg pou rezourd problenm e annou travay dir.

Mr Speaker, finalman mon felisit Prezidan Michel pou pran enn de desizyon ki kouraze, ki non selman remet lo latab, nou polisi Imigrasyon me osi en vizyon pou pli byen protez nou patrimwann e byen piblik.  Polisi lo Imigrasyon, citizenship, permanent residency e lavant later avek etranze in souvandfwa ganny diskite, me mon satisfe ki nou Gouvernman in pran en desizyon ki reflekte santiman bann Seselwa responsab.  Atraver sa bann lanons, Prezidan Michel in montre son vre kalite koman en dirizan nou pei e sa se lefe ki i ekoute e pran desizyon ki dan lentere Sesel ek Seselwa.  Diskour Prezidan pou annan en konversasyon fran e onnet avek nou pep, in demontre avek nou bann Manm Lasanble ki nou osi nou bezwen kontinny sa deba fran e onnet avek nou pep.

Mr Speaker, si mon’n swazir soulinny serten defayans, e  osi serten amelyorasyon dan nou pei, sa set akoz mon senserman krwar ki sel fason pou fer keksoz bouze se pou nou fran e onnet.  Me pli enportan ankor, se pou nou kontinny sa refleksyon profon ki Prezidan Michel in komanse Mardi lo ki lapros nou merit adopte e ki sa bann move latitid ki nou merit kit deryer, si nou oule form parti ‘Sa Nouvo Sesel’.  Mr Speaker, sa ki kler se ki nou dan Sesel nou merit sanz bann pratik ki pa an konformite avek en pei modern, avek ‘Nouvo Sesel’.  Prezidan in fer tou sa ki i kapab pou fer sa vin en realite e lalis lakonplisman son Prezidans i long e enn ki definir li koman sa enn ki’n transform Sesel modern, son lekonomi, son politik, son striktir.  Me, si volonte politik i la, nou bezwen nou osi annan sa volonte pou sanze.  Nou pei alors, pa kapab zis operate lo 8er – 4er.  Nou Lavil, pa merit ferm son laport enn fwa ki 6er diswar in sonnen.  Nou pep nepli kapab zis anvi al dormi 8er diswar e al travay 8er bomaten.  Nou pa kapab ekspekte nou pei devlope si nou limit nou panse e fason fer a en vye pratik lepase.  Pareyman, nou bezwen leve e rann nou kont ki i annan serten kad profesyonnel dan nou pei, ki merit ganny en package ki alaoter, si nou anvi ki zot reste Sesel e travay.  Nou pep merit aksepte par egzanp ki en dokter i ganny en package ekspesyonnelman byen si zot anvi ki zot ganny bon lasante.  Nou pa kapab zis kritik sa profesyonnel me nou bezwen tonm dakor pou renimer li byen.  Nou pep merit aksepte ki en Parlmanter merit zouir serten benefis, serten rekonnesans, si nou anvi ki i deservi nou byen e alaoter.  Pareyman serten nou pe konplent gratwite Prezidan, selman nou osi egzize ki nou Prezidan i la pou nou a tou moman, a tou ler.  Ki i tonbe leve pour nou.  Sa menm mindset, i de lot kote refize dakor ki i merit ganny byen renimere.  Mon donn sa bann dimoun en latas.  Al rode partou omonn konbyen bann Sef Deta i gannyen.  Par egzanp Sengapour, par egzanp Kenya, par egzanp Langleter.  Rode konbyen bann Minis e Manm Parlman i gannyen e konpar sa avek isi Sesel.  Dan menm lalinny, annou rode konbyen pansyon ex-Leader Lopozisyon i gannyen, e si sa pa pros lapey en Minis.  Nou pa kapab zis kritike, me an retour nou pa oule ki sa bann dimoun i ganny byen antretenir, me nou egzize ki zot ofer nou en servis odela sa ki zot sipoze fer.

Nou pep merit aksepte ki nou pou touzour annan en kous dimoun ki annan kapasite pou fer plis e lezot ki pou bezwen benefis Welfare.  Lenportans se ki toulede i santi ki zot viv dan en pei ki lib, zis e les zot epanouir.  Nou pep merit aksepte ki se Gouvernman Parti Lepep ki’n ganny elekte dan sa pei.  Sa i vedir ki lamazorite Seselwa pa vwar nanryen mal avek selebrasyon nou liberasyon.  E si nou krwar dan lademokrasi, alors annou respekte desizyon sa bann dimoun ki’n elekte Lepep.  En minorite pa kapab desid pou en mazorite.

 

(Applaud)

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

An referans avek resansman 2010 ki Prezidan in koz lo la, nou vwar bann nouvo tandans ki pe non selman anmenn nou ver en nouvo direksyon, me pou nou osi adapte e sanze kot fodre.  Mon a refer Leader Lopozisyon lo resansman 2010 ki deza lo sit web ki kontradwir bokou pozisyon ki in pran bomaten, an sa ki konsern nivo lavi dan nou pei.  Par egzanp, statistik ki demontre en nouvo zenerasyon ki pe viv atraver kiltir popiler tel parey telefonn mobil, internet ek cable tv.  30 poursan nou popilasyon i annan internet, 30 poursan nou popilasyon i annan cable tv. Lenportans alors pou nou isi Sesel annan lespas apropriye pou nou zenn anmize, zwenn e sosyalize.  Zot bezwen non selman adapte ek sa bann nouvo kiltir me fer sir ki nou zenn pa bliye ki i en zenn Seselwa ki pe viv Sesel.  Ki i grandi kontan son pei, konsyan son responsabilite, tout an liberte pou vin sa ki i anvi vini.  Statistik ki demontre en logmantasyon konsiderab ver middle class, en refleksyon nou sistenm ledikasyon e devlopman ekonomik.  En realite ki vedir en pep pli sofistike avek demann tre tre egzizan.  Lenportans alors pou sekter prive vin pli aktiv, e ofer bann servis tersyer e spesyalize ki pa tonm dan previ Gouvernman.

Statistik ki demontre malgre kritik, lefe ki biznes dan Sesel in double depi 2008.  En lendikasyon, en lekonomi for, stab e dinamik, me osi nesesite pou sanz nou bann Lalwa e fason fer biznes.  Diversifye nou lekonomi e met nou pare pou antre dan COMESA ek WTO.  Nou bann lendistri kle merit rod valer azoute.  Nou bann biznes bezwen inove, nou zenn bezwen aprann nouvo metye, nou sistenm merit aksepte e fasilit tousala.  Statistik ki demontre en nonm etranze signifikan ki pe viv dan nou pei, ki se swa i pe travay ouswa in marye avek Seselwa.  En refleksyon profon lo nou pei, son staz devlopman e nou zesyon resours imen.  Bezwen alors pou annan en polisi Imigrasyon byen e kler parey Prezidan Michel in aborde.  Kestyon serye lo ki kantite etranze nou kapab soutenir, kimannyer nou pei i reakte a sa e kimannyer nou zer byen nou resours.

Statistik ki demontre lakantite lakaz ki’n ganny fer pandan sa dernyen 10an, ki reflekte bann bezwen profon laplipar fanmiy Seselwa pou annan son prop lakaz e montre nou, nou defi kleer an sa ki konsern later ek lakaz dan bann lannen ki vini.  Bezwen alors pou annan en polisi land ownership tre kler, langazman sekter prive pou zwenn sa demann, plis fasilite loan par labank komersyal e konsiderasyon spesyal pou sa group dimoun ki pli bezwen en lakaz, me ki pa pe ganny okenn loan par okenn lenstitisyon finansyel akoz lakantite income ki i pe anmenn kot lakour.

Statistik i montre ki ozordi zour, bokou plis biznes dan larezyon i anvi fer biznes dan nou pei.  Respe ki nou polisi diplomasi aktiv in reisi etablir pour Sesel, ki rezonn parol Prezidan Michel ki ti dir nou ki fodre ki nou oze pous nou lekor devan.  Sa i fer ki ozordi, Sesel i deza en leader dan proteksyon lanvironnman, Sesel i deza en leader dan stabilite e devlopman ekonomik, en leader egalite ant fanm ek zonm, parmi lezot rikord ankor.  Nou pep an retour alors merit rekonnet sa pozisyon e angaz nou ver fer nou paviyon mont 2 fwa plis ankor e met tou nou zefor ankor ver nou lanbisyon pou vin en manm konsey sekirite Nasyon Ini.  Larealite nou statistik i montre ki zenn ki abiz drog ek lakol, fiy koman garson in osi ogmante.  San dout en defi reel e serye pou nou pti pei avek rezours limite, me enn ki nou bezwen san dout e san tarde adrese.  Si nou pa fer li, sa pou poz en gro problenm lo plizyer laspe pou devlopman, an kontan nou zesyon resours imen, zesyon nou sistenm pansyon e zesyon nou sistenm Lasante ek Welfare.

Nou bezwen komans mazin lo tou sa bann loportinite e osi defi, akoz i nou realite e bann realite ki pou pez lo nou fason fer koman en Nasyon e en pei, dan bann lannen ki pe vini.

Prezidan Michel, atraver son diskour Mardi in non selman etablir en direksyon lo leta nou Nasyon, me in osi envit nou atraver nou reprezantan isi dan sa Lasanble, pou fer en refleksyon profon lo non selman 2013, me kwa ki nou merit fer ansanm, koman en nasyon, pou protez lavenir nou zanfan.  Nou bezwen osi met tou nou zefor ansanm pou pas a laksyon e fer li repann lo lavi nou pep, dan en fason ki bon e byen.  Pou repran son parol, si nou pa fer li ansanm koman frer ek ser, nou pou tonbe koman bann inyoran.

Mr Speaker, dan sa moman Karenm, annou pran metafor biblik, 40 zour dan Dezer koman en roadmap pou refer nou pei e nou lavi.  Moman sakrifis i envit nou, pou priye, demann lagras me osi reflekte lo nou lavi koman Kretyen, me osi nou lavi koman bann frer ek ser Seselwa ki partaz menm soley, menm leritaz, menm swe pou lavenir.

Mr Speaker, mon swet tou mon koleg lo kote mazoriter en bon kontinnyasyon deba, e envit nou pep Seselwa pou nou osi aktivman angaz nou dan sa gran legzersis nou demokrasi.  E ki Bondye i kontinnyen beni pou ti pei Sesel.  Mersi.

 

(Applaud)

 

MR SPEAKER

Bon, avan nou pran en break, nou a ganny nou en First Reading, Condominium Property (Amendment) Bill. Nou pou break ziska 11er apre sa.  Madanm Clerk.

 

THE CLERK

This Act may be cited as the Condominium Property Amendment Act, 2012.

MR SPEAKER

Bon, nou pou adjourn ziska 11er.

 

(Break)

MR SPEAKER

Bon, nou ava kontinnyen avek bann deba.  Onorab Pool.

HON ANDRE POOL

Mr Speaker, Koleg Manm Lasanble Nasyonal e tou sa ki pe ekoute, bonzour zot tou.

Mr Speaker, leta nou nasyon i size deba devan nou Lasanble ozordi.  Prezidan Michel atraver son diskour in retras nou pase, lalit ki’n anmenn nou kot nou ete ozordi e lespwar pou lavenir nou pei.  Prezidan Michel in osi rapel nou, ki nou pe viv dan en pti pei kot nou determinen, malgre tou sort tanpet e sekous lo nivo mondyal e pou kree sa Nouvo Sesel.

En Nouvo Sesel kot sak sitwayen i konpran e kontinnyen annan son laliberte e lopinyon politik.  E anmenmtan, respe pou son prosen.  En Nouvo Sesel kot nou viv dan tolerans, dan lord ek sekirite.

Mr Speaker, sitiasyon ekonomik mondyal i ankor tre frazil e sa i donn nou tou rezon pou kontinnyen fer atansyon dan bann desizyon ekonomik ki nou pei i pran dan sa demars pou rod sa ki pli bon pou nou pep.

Mr Speaker, Sesel i reste sa pei loportinite.  Tou Seselwa pe partaz sa lespwar pou sa Nouvo Sesel malgre nou kapab difere lo larout ki nou devret pe pran.  E ankor enn fwa, atraver son ladres Mardi pase Prezidan Michel in demontre ankor enn fwa ki i pe travay pour sa prosen zenerasyon e non pa pou prosen eleksyon.

An Desanm 2012 nou’n fek aprouv Bidze pou lannen 2013.  En Bidze ki ankor enn fwa pe demontre ki sa Gouvernman pe rekonfirm son langazman pou met nou pep o sant tou devlopman.  En Bidze ki pe garanti sa lenvestisman e kontinnyen pou satisfer bann bezwen sosyo-ekonomik nou pep.  Leta nou nasyon ozordi, i reprezant en Sesel kot bokou pe arive.  En pei ki an plen mouvman, en pei kot ler nou ganny tape par tanpet, nou koste e nou vin pli for e pli solid.  En pei kot nou dignite pe vin pli solid ki zanmen in deza ete dan nou listwar.

Nou lalit pou plis kwasans ekonomik i reste nou priyorite nimero enn.  I enportan alor, ki progranm Reform Ekonomik i reste on track e permet nou kontinnyen amelyor nou ratings sak fwa bann revizyon i ganny fer parey sa enn dernyen ki Fitch Ratings fek fer.

En lekonomi solid pou kontinnyen permet nou fer bann lenvestisman sosyal tel ki donn nou pep en meyer ledikasyon, meyer lasante, meyer lozman, plis proze dan tou bann distrik, kree plis lanplwa pou nou pep parmi bokou lezot ankor.

Wi Mr Speaker, nou progre pe ganny mezire par bokou sikse ki nou’n akonpli ansanm e ki rezilta resansman 2010 i rakont tou.  Pou sa posibilite sa zenn transform son rev e fer li vin en realite.  Nou’n travers sa montanny ansanm, me bann defi i sanze ofir e amezir nou antre dan en lot letap nou devlopman.  Sa i normal, akoz lemonn pe bouze e nou osi nou bezwen kontinnyen enplimant sanzman.

Sa progranm sanzman i en rezilta en vizyon pou Sesel ki ti ganny trase byen lontan avan menm nou lendepandans.  En vizyon ki pe ganny transmet ozordi an zenerasyon pou al dan en lot.

Mr Speaker, pri marsandiz ek servis ozordi, i kontinnyen reste en defi dan nou pei.  La kot tou zefor bezwen ganny fer pou tenir kou lavi anba kontrol.  Logmantasyon pri lo nivo enternasyonnal e osi pou enporte isi Sesel, pa’n neseserman desann tou dernyenman.

Parey Prezidan in dir, avek lentrodiksyon VAT pou ranplas GST o komansman 2013, nou’n vwar plizyer senaryo e kot mazorite pri in monte, kontrerman avek sa ki pep Seselwa ti pe ekspekte.  I kler ki bann premye semenn lenplimantasyon VAT, in annan konfizyon, in annan mal konprenezon.  In annan bann bon lentansyon me malerezman serten in osi annan move lentansyon pou fer monte zot pri marsandiz kan pa ti devret.  E la mon a demann lotorite konsernen, pou kontinnyen zot travay pou premyerman asiste bann biznes ki pankor kapab met zot annord ek sa nouvo sistenm tax pour ki tou zot progranm travay ava anlinny avek prosedir VAT.

E dezyenmman pou pa ezite pou pran tou aksyon neseser avek bann ki pe profite pou abize e fer Seselwa pey pli ser ki zot devret pe peye.  Anmenmtan, sa progranm ledikasyon pou biznesmenn ek konsomater bezwen kontinnyen pou benefis tou dimoun dan nou sosyete.

Propozisyon Prezidan pou fer en letid lo sistenm Progressive Tax i enn ki vo lapenn.  Me nou bezwen etidye li dan tou son dimansyon e son lenplimantasyon kot bann pei ki deza pe fer li.  Nou bezwen vwar tou son lavantaz e osi dezavantaz avan ki en desizyon final i ganny pran.  Tou desizyon i bezwen pran kont pa zis lentere sa endividi me osi lentere nasyonal.

Mr Speaker, ler nou koz lo leta nou nasyon ozordi, nou bezwen koz lo loportinite ki devan pep Seselwa pou li avanse dan lavi.  Sa loportinite pou li ganny sa meyer ledikasyon posib e pran en lanplwa oubyen fer son prop biznes e kontribye dan konstriksyon sa Nouvo Sesel.  Zanmen dan sa pei nou’n deza vwar sa kantite loportinite pou leve e debourye dan lavi.

Bann lenstitisyon finansyel in ganny met anplas pou asiste bann ki anvi avek bann loans pou fer biznes.  Wi Mr Speaker, bokou Seselwa in servi e pe ankor servi sa bann loportinite e ler mon get bann sif, i donn mwan lespwar pou lavenir.

Desizyon Gouvernman pou revitaliz sekter pti e mwayen biznes atraver sipor Small Business Finance Agency, i en desizyon ki mon asire pou ed bokou Seselwa e osi ede kree plis lanplwa e loportinite.  Prezan, avek posibilite pret plis larzan pou fer biznes, nou bann pti antreprener ava kapab ganny sours finansman pou envestir e re-envestir pou agrandi zot biznes.  Pou bann ki serye, la i zot loportinite e servi li byen.  Napa byen, byen pei omonn ki son pep pe ganny ofer sa bann loportinite parey Seselwa pe gannyen.  Malgre parfwa zot pas atraver en bann lanpayaz kree non pa par sistenm me par bann travayer dan Gouvernman ki fer ekspre pou nou pa reisir e met nou retar lo nou larout.  Me mon napa okenn dout ki sa Prezidan pou tire sa bann lanpayaz.  Mon osi napa okenn dout ki sa pep i entelizan, i en pep ki ou pa zwe avek.  En pep ki pou detri sa bann lanpayaz avek sa menm determinasyon ki’n toultan karakteriz li atraver nou listwar.

Serten zot ki pe servi zot lotorite pou anpay Seselwa, mon dir zot fer atansyon e sanz zot anver sa pep.  Akoz sa bann loportinite ki sa Gouvernman in donn sa pep, personn pa pou anpes li reisir.  E sa ki esey bar li e anpes li zot pou ganny balye dan semen e al fini dan rigol koman bann inyoran.  Mon mesaz pou zot se, arete ozordi menm akoz nou pou deklar lager kont zot.

Ozordi Mr Speaker, mon oule salye zefor e travay dir tou sa bann Seselwa ki’n pran e pe pran sa bann loportinite ki sa Gouvernman in met devan zot.

Mr Speaker, anmenmtan nou osi bezwen pran tou mezir neseser pou protez tou travayer Seselwa kont serten etranze ki maltret nou bann travayer Seselwa.  En latitid ki ti’n preski disparet pandan dezyenm repiblik me malerezman avek retour milti-parti, nou pe tann koz lo la pli souvan e Prezidan in osi fer komanter lo la dan son ladres.

Serten sef etranze dan serten landrwa travay, fodre byen ganny fer konpran ki zot bezwen annan respe pou nou bann travayer Seselwa ki anba zot responsabilite.  E se la ki mon ti ava kontan vwar bann sendika zwe en rol pli aktiv dan nou pei.  Anmenmtan, mon osi dakor ki latitid serten travayer Seselwa i devret pli pozitiv dan lorganizasyon kot zot pe travay.

Mr Speaker, ozordi Sesel pe fer tou dan son posibilite pou eksplwat e devlop tou sours lenerzi renouvlab avek bi pou redwir depans nasyonnal lo karbiran, redwir domaz lo nou lanvironnman e mentenir kou lenerzi ki Seselwa i peye.

Proze lenerzi divan pe ganny enstale koman en zefor e en bon pa dan sa bon direksyon.  Sa i devret ganny ankouraze e devret ganny nou sipor.  Demars pe osi ganny fer pou eksplwat lenerzi soler lo en pli gran lanpler dan serten landrwa dan nou pei.  Mon swete ki sa bann demars i vin en sikse e ki nou osi kapab eksplwat lezot sours lenerzi alavenir.  Vizyon Prezidan Michel dan sa domenn i on track e pe ganny sipor mazorite Seselwa.  Lemonn osi pe siport nou dan sa demars.

Mr Speaker, ler mon analiz leta nou nasyon, sekirite i vin en eleman ki ou pa zwe avek.  Nou bezwen kontinnyen siport zefor pou nou annan en Lafors Defans, en lafors lapolis e lezot lafors sekirite ki byen prepare, byen ekipe e pli byen pare pou fer zot travay.  Nou bezwen kontinnyen donn zot meyer sipor e plis resours ki nou kapab.  Dan dernyen Bidze ki sa Lasanble ti aprouve, en sonm sibstansyel ti ganny vote pou nou lafors sekirite e an menm tan tou zefor pe kontinnyen ganny fer pou ganny sipor enternasyonnal pou nou bann lafors sekirite.  Ozordi nou Lafors Defans i enn ki tre profesyonnel e pare pou protez nou pei kont bann menas.  Annou pa bliy zefor Prezidan Michel lo nivo enternasyonnal.  En zefor ki pe anmenn bokou pei e osi Linyon Eropeen pou donn en koudmen pou protez nou pei ki tre vilnerab dan milye sa losean.

Mr Speaker, anmenmtan, sa pep i osi anvi vwar en meyer lafors lapolis kot nou santi sa proteksyon neseser e kot tou sitwayen i santi li an sekirite 24er lo 24er, sirtou dan son prop lakaz.  Plis zefor devret kontinnyen ganny fer pou nou pei annan en lafors lapolis ki pli byen ekipe, plis profesyonnel e kot tou manm lafors lapolis zot annan ase formasyon, ase zouti e lekipman pou travay avek e kot zot santi zot byen peye pou travay ki zot fer koman en manm lafors lapolis.  Mon annan tou konfyans ki sa meyer lafors lapolis pe komans pran son laform e mon konvenki ki nou pou kontinnyen vwar li progrese dan lavenir pros.

Mr Speaker, pandan 2012, nou’n kontinnyen vwar travay dir dan relasyon enternasyonnal pou met Sesel pli o e anmenmtan fer tande lavwa bann pti leta zil partou atraver lemonn.  Prezidan Michel limenm personnelman in toultan devan pe diriz tou zefor pou fer lemonn pli byen konpran bann defi e problenm spesifik bann pti leta zil e ralye sipor pou trouv bann solisyon dirab, en zefor ki pe anmenn rezilta.  Nou pe ganny ladmirasyon lemonn dan sa demars dan bann size tel ki lalit kont lefe negativ sanzman klima, proteksyon nou lanvironnman, nesesite pou devlop nou resours lanmer, zis pou nonm serten.

Mr Speaker, pandan 2012 koman en pti pei, nou’n kontinnyen zwe en rol tre aktiv lo nivo Losean Endyen e sey rod en solisyon dirab pou kriz politik Madagascar.  Nou’n osi kontinnyen rod lenvestisman ekonomik pou Sesel, rod sipor pou amelyor nou servis lasante.  Rod plis finansman pou nou konstrir plis lakaz pou satisfer nou pep parey proze Ile Perseverance.  Kontinnyen rod finansman pou amelyor nou sistenm stokaz e distribisyon delo, zis pou nonm serten bann tel demars ki pe ede amelyor lavi nou pep.

Wi, Mr Speaker, bann sipor enternasyonnal ki pou anmenn benefis pou tou Seselwa, nenport ki parti politik ki ou siporte.  Ozordi, nou’n anbark lo en lot batay enternasyonnal e sa se nou kandidatir pou vin en Manm Konsey Sekirite Nasyon Ini pandan peryod 2017-2018.  Mon kontan vwar ki mazorite Seselwa isi e aletranze pe koste e pe donn en koudmen dan sa demars ki pou anmenn pli bon repitasyon pou nou pei ankor, plis respe e ladmirasyon pou nou tou malgre zefor par serten pou sali nou repitasyon e ki mon a dir, zot pe zis perdi zot letan.

Menm lo size drwa imen Mr Speaker, lemonn pe felisit nou lo lakantite progre ki nou’n fer depi ki nou’n antre dan trwazyenm repiblik.  Parey Prezidan in fer resorti, nou lendistri tourizm i kontinnyen perform byen pandan 2012.  Malgre sitiasyon global tre difisil an rezilta plizyer fakter tel ki nou stratezi pro-aktif, nou desizyon pou diversifye nou marse touristik e atraver letablisman bann nouvo partenarya.

Pandan 2012, Gouvernman in kontinnyen donn latansyon neseser sa lendistri atraver Minister Tourizm e Kiltir e osi Bord Tourizm Sesel.  Wi Mr Speaker, nou pou siport lapel Prezidan pou demande ki tou bann akter dan sa lendistri zot redouble zot zefor e koste pli pros ansanm koman en lekip, pou amelyor servis.  Kre nouvo servis, ki reponn bezwen bann nouvo marse e an rezilta, kre plis lanplwa e ogmant prosperite nou pei.  Ozordi bokou Seselwa pe benefisye ek sa lendistri.

Mr Speaker, lanons fer par Prezidan Michel ki ver milye sa lannen Gouvernman pou lans son plan lasirans pou fermye ek lapes artizanal pe konfirmen ki sa 2 sekter pe ganny rekonnet pou zot lenportans dan lekonomi nou pei.  En tel scheme lasirans lontan ti’n ler, i en size ki mon’n toultan adrese devan sa Lasanble akoz mon’n vwar kot bann fermye ek peser zot ganny tape e apre zot vwar li difisil pou repran zot travay e par konsekans, pei i ganny afekte.  Nou bann fermye ek peser, zot travay dir, parfwa dan bann kondisyon tre difisil.  Ozordi nou vwar prodiksyon lavyann lokal pe kontinnyen tonbe e sa pandan 2013 mon swete vwar plis aksyon pou redres sitiasyon.

Bokou dimoun pe demande, kote vre problenm i ete e kote solisyon i été ?  Sirman, nou bezwen annan bann ekspert Sesel ki kapab redres nou sekter prodiksyon zannimo isi.  E la, mon pou osi siport lapel Prezidan Michel pou nou renegosye nou lagreman lapes avek Linyon Eropeen pou nou ganny en meyer deal pour Sesel.  E mon napa okenn dout ki nou Lasanble nou pou 100 poursan deryer sa demars.  Sa ki bon pour Sesel, i osi bon pou nou tou.

Mr Speaker, nou sistenm demokrasi bezwen kontinnyen ganny ranforsi.  Nou striktir gouvernans i bezwen kontinnyelman ganny revwar e amelyore.  Nou Konstitisyon i bezwen ganny met azour avek bann nouvo kondisyon e klima politik anlinny avek sa ki pe arive dan lemonn e osi Sesel an partikilye.  Ozordi, lavey ki nou selebre ventyenm lanniverser nou trwazyenm repiblik, en kantite konsiltasyon pe pran plas pou anmenn plis reform.  Sa prosesis demokratizasyon ki nou’n antreprann depi nou’n antre dan trwazyenm repiblik, in kontinnyen pandan 2012.  Nou bann lenstitisyon tel ki Lekzekitiv, Lezislativ e Zidisyer, zot annan sakenn zot rol pou fer marse pei.  Nou pa’n zis pres la demokrasi, me nou’n osi met li an pratik.

Konsiltasyon e deba pou Reform Elektoral in kontinnyen pandan 2012.  Sa legzersis i ava permet nouvo propozisyon e sanzman dan Lalwa ki nou santi i neseser dan nou prosesis elektoral.  Nou Lasanble ava ganny loportinite debat e pronons nou lo la kan bann Proze Lalwa i ganny table isi.

Nou Lasanble i konsyan son rol ki i devret pe zwe pou kontinnyelman anmenn bann reform ki neseser e osi pou kontinnyen reste atantif pou defann zentere sa pep.  Kritik i la pou nou ekoute e sa pa pou fer nou per e pa ni trakas nou.  Wi nou ekoute, me i nou devwar pou swazir sa ki pli bon pou Sesel.  Finalman se lepep ki zize e fer son desizyon ler i al vote pou en Lasanble Nasyonal e non pa zis detrwa endividi dan sa pei.

Mr Speaker, nou pe avanse lo nou semen pou epanouir nou pep dan partisipasyon son devlopman.  Me eski pa’n ler pou desantraliz plis pouvwar desizyon e met li dan lanmen lotorite distrik sirtou kot sa Manm Lasanble Nasyonal ki’n ganny elekte par zabitan sa distrik i kapab donn son lopinyon lo okenn size ki konsern son distrik ek son zabitan.  Mon santi ki distrik pa pe ganny konsilte parey i devret lo size ki konsern zot me apre, se zot ki bezwen fer fas avek konsekans bann tel desizyon.  Mon kit sa pou refleksyon pou nou tou.

Mr Speaker, permet mwan dir detrwa mwan lo sa size lanpayaz.  Nou Sesel ozordi i bezwen dir ase ek bann lanpayaz.

 

(Applaud)

 

HON ANDRE POOL

E ase ek sa bann latitid anpes en Seselwa rod son lavi e met bar dan nou larou ler nou anvi leve e debourye.  Zot servi tou sort metod, zot anmenn tou kalite rezon e anpay Seselwa pou anpes zot rod zot lavi dan en fason onnet.  Ankor enn fwa, Prezidan Michel in rekonnet ki I annan lanpayaz e demande ki nou retir sa bann lanpayaz ki Seselwa i vwar li pri ladan ler i pe sey fer en biznes dan son pei.  Prezidan i anvi vwar son pep avanse dan lavi e pe fer tou sa ki i kapab pour larg lanmen Seselwa e kree plis larises dan nou pei.  Ler ki Prezidan pe demann son pep pou leve e debourye, pou leve e sezi bann loportinite, i malere pour vwar serten dirizan dan sa Gouvernman zot anpes dimoun leve e debourye.  Zot servi zot lotorite pou blok en proze oubyen en biznes.  Gat letan travay Gouvernman.

Wi Mr Speaker, napa ki zot pa fer pou anpes en Seselwa avanse dan lavi avek tou sort lekskiz ki pa fer sans dan sa lepok kot lemonn in modernize.  Toulezour ou pe tann Seselwa kot i konplent sa bann lanpayaz e kot zot bezwen anvoy let kot Prezidan pou ganny rezon.  En Prezidan ki annan sitan responsabilite bezwen pe enterfer pou larg lanmen en Seselwa.  Mon swete ki pandan sa lannen, sa move pratik i ava arete, sinon, mon pou demann Seselwa pou nou debout ansanm pou zot drwa e annou fou koudpye dan sa bann tel pratik ki retard nou progre e pe fer pei bokou ditor.

 

(Applaud)

HON ANDRE POOL

Prezidan in dekrir e deplor sa bann tel pratik koman enn ki negatif e ki kontinnyen retard nou progre.  Mon swete zot in ekout byen, ki zot in byen tande e ki zot aprezan aranz zot e montre ki zot siport demars sa Gouvernman pou nou kre sa Nouvo Sesel.  Alors, komansman ozordi, nou pou obzerv zot e gete si zot fer sa ki Prezidan in dir zot fodre fer.  Wi Mr Speaker, se lanpayaz ki pe bar nou pep e non pa Security Clearance.

Mr Speaker, pandan 2012, Gouvernman in kontinnyen envestir dan ledikasyon nou pep.  Atraver lekol normal, ledikasyon adilt e Liniversite Sesel.  Nou’n kontinnyen permet nou popilasyon ganny plis konesans e skills neseser pou zot realiz zot rev koman en Seselwa.  Kot nou bann zanfan zot vin what they want to be e kot ledikasyon dan en Liniversite i vin a la porte tou Seselwa.  Sa Gouvernman pe met en kantite konfyans dan lazenes Seselwa me anmenmtan, mon totalman partaz swe Prezidan ler i dir ki zot merit annan respe pou bann ki pli aze – ki’n travay dir pou fer Sesel ariv kot i ete ozordi.  Zot merit aprann ekoute e non pa sa latitid mwan ki ansarz e mwan ki la e mon desizyon i final parey serten zot pe fer ozordi.  Zot kapab annan pli gro kalifikasyon ki nou, pli gro degre ki nou, me nou Mr Speaker, nou’n pas dan Liniversite lavi, nou’n viv e grandi ek sa pep e zot alors zot annan bokou pou aprann ek nou.  Aprann marse avan ler zot komans tay 25 kilomet a ler.  Sa i mon konsey pou zot.  Annan respe pou bann leaders dan bann distrik.

Mr Speaker, parey Prezidan in rapel nou ankor, nou’n avans en kantite ansanm, me nou bezwen kontinnyen travay dir pou Sesel, pou al bokou pli lwen ankor.  Nou bezwen toultan pare pou fer fas avek adversite, tel ki dezas natirel parey nou’n eksperyanse detrwa semenn pase e kot Seselwa ankor enn fwa in montre son rezilyans e solidarite.

Menas piratri i ankor touzour la malgre in abese.  Pri karbiran i reste touzour en lenkyetid.  Zefor pou kontinnyen ogmant nou prodiksyon alimanter bezwen ganny entansifye pou nou asir nou sekirite alimanter e redwir nou depans lo lenportasyon.  Nou bezwen kontinnyen fer bann perse lo nivo enternasyonnal e prouve ki se nou ki meyer pou reprezant Lafrik dan Konsey Sekirite Nasyon Ini ler sa moman i arive.  Nou bezwen osi kontinnyen partaz nou sikse avek lanmour.  Nou bezwen kontinnyen travay dan linite, dan larmoni, dan lape ek stabilite koman en pep.  Koman en sel nasyon malgre nou diferans lopinyon politik.  Nou’n akonpli bokou pandan 2012 dan en kantite domenn e nou bezwen konsolid nou plis ankor.

Parey Prezidan in anonse, plis zefor bezwen ganny fer pou fer desann pri komodite dan magazen.  Nou sistenm Welfare bezwen kontinnyen siport sa bann ki vreman dan bezwen lasistans.  Gouvernman ek Lopozisyon, zot bezwen kontinnyen koze, bezwen kontinnyen fer lesanz pwennvi, lesanz lopinyon dan en fason sivilize.  Sa loportinite i la ozordi.  Si nou fer li, nou pou avans en kantite dan nou lager kont bann defi ki pe menas nou sosyete.  Nou lalit kont bann fleo tel ki drog e lezot, i bezwen enn ki konsern nou tou si nou vreman anvi sov nou fitir zenerasyon.  Si nou tou nou dakor ki i annan sa loportinite pou travay ansanm, me kwa ki pe anpes serten pou fer li e kontinnyen menas nou pei avek dezord ek vyolans?

Ozordi lemonn pe rekonnet e felisit nou lo lafason ki nou diriz sa pei.  Nou pe ganny sipor sorti partou kote pou donn en meyer lasante ek ledikasyon nou pep, siport nou dan sa rol leadership ki nou pe zwe dan sa lalit kont piratri dan nou rezyon.  Pe siport nou dan lafason ki nou antreprann nou Reform Ekonomik e lafason ki nou anmenn nou prosesis demokratik sirtou dan nou Reform Elektoral.  Nou ratings ekonomik pe kontinnyen monte ler evaliasyon i ganny fer.

Nou kontinnyen ganny sipor pou nou bann proze konstriksyon lakaz, pou plis lekol e pou enplimant nou bann lenfrastriktir pou amelyor lavi nou pep.  Alors i demontre e konfirmen ki nou lo bon semen.  Si non, zot pa ti pou donn nou sa kantite sipor.

Alors Mr Speaker, annou met nou ansanm pou travay pou amelyor lavi nou pep.  Nou bezwen enplimant desizyon pou ogmant saler nou pep pandan 2013.  Anmenmtan, siport demars Gouvernman pou fer desann pri lavi.

Sa pep i anvi en meyer lavenir, i anvi en meyer deal.  I enportan ki i ganny siporte dan botan e osi dan move tan.  Malgre nou diferans lopinyon politik, mon senserman krwar ki nou kapab fer bokou rev transform dan en realite pour tou Seselwa.  Legzanp i la devan nou ozordi, kot bokou Seselwa, tou kouler politik, in servi loportinite e vin sa ki i ete dan lavi.  Zot in fer sikse dan lavi, malgre serten in kasyet sa e dir nou lekontrer, me nou vwar tou sa bann zes.

Mr Speaker, pandan 2013, annou kontinnyen travay pou ranforsi sa konfyans nou pep dan sa bann lenstitisyon Gouvernman e kontinnyen donn sa lespwar ki anba leadership Prezidan Michel tou i posib pou nou avanse dan lavi.  Napa plas pou vyolans ek dezord e laenn dan nou pei.  Nou pep pe travay dir e alors annou zwenn zot pour kree sa Nouvo Sesel.  Ansanm, annou fer 2013 vin en lannen kot nou vwar plis aksyon, pou fer dibyen Sesel e Seselwa.

Wi Mr Speaker, leta nou nasyon ozordi i enn ki promet bokou pou tou Seselwa.  Se mon Sesel, se nou Sesel, nou sel Sesel e touzour Sesel.  Mon a remersi ou.

 

(Applaud)

 

MR SPEAKER

Onorab Bresson.  Request.

 

HON GALEN BRESSON

Mersi Mr Speaker.  Lendi mon ti al fer en vizit Le Niole Dan Vale.  Permet mwan pou salye bann zabitan e pou ankor enn fwa reasir zot mon komitman anver zot.  I annan en pwen kot ou debout laba Dan Vale, ki vreman ras ou leker telman ki i zoli sa pti view point. In permet mwan pou fer en dekouver manifik mon distrik Bel Ombre.  Etale devan mwan, tou sa bann zoli lakaz plen avek lavi, rev e lenerzi.  Dan zistans, nou por lapes, sours reveni e la nouritir nou distrik.  Me osi en poezi vivan, en repozitwar konesans e tradisyon pou nou bann zabitan.  E letan ki mon fer mon lizye retourn pli o sant, la mon kapab apersevwar klose nou legliz o sant nou distrik.  Leker, lafwa Kretyen, sanmenm lafwa ki permet nou bann zabitan Bel Ombre pou viv en lespri fraternite e trankilite.

Sa moman dekouver Lendi, in fer mwan realize senpleman ki kantite mon kontan mon distrik.  Me pli enportan, ki kantite mon kontan mon pei.  Pou sa leksperyans, mon remersi bann zabitan Dan Vale ki’n permet mwan pou brefman eksperyans en keksoz ki zot vwar tou le zour.  Me egalman, mon’n osi realize ki sa labote ki ti devan mwan, ti zis labote tre frazil.  En labote ki ganny permet pou egziste atraver en balans delika bann enteraksyon imen avek lanatir.  E se a parti de la, ki mon’n vreman komans poz kestyon lo ki vre leta mon distrik Bel Ombre, fas avek leta nou Nasyon an zeneral.  Me osi, ki leta nou Nasyon fas avek sa leta enpitwayab dan lekel ki lekonomi lemonn i retrouv son lekor?  Bokou, bokou refleksyon.

Mr Speaker, se Nasyon Seselwa limenn ki ensiste ki son bann dirizan i koz dan en fason ki kler, ki fran e ki onnet.  Se sa pep Seselwa ki egzize ki son bann dirizan i kominike atraver bann lide senp, direk e pratik.  Nou isi Sesel nou viv plizoumwen, lo en bato e letan ki ariv ler pou aplik solisyon, nou bezwen servi tou materyo ki a laporte nou lanmen.  E se sa ki deza dan nou kannot, ki nou servi pou viv e sirviv.  E se sa realite.  Sa realite en zil perdi lo milye en losean, in fer ki lepep Seselwa in vin en Nasyon ki rezilyan e ki tre kreativ.  Seselwa, i pa en Nasyon problenm.  Nou pa en pep ki envestir nou letan e konsantrasyon lo difikilte.  Seselwa i en Nasyon ki viz son regar ver solisyon.  I alors normal si Prezidan Michel in delivre en prezantasyon ki viz ver solisyon.

Diskour Leta la nasyon Seselwa pou lannen 2013, i plito en gid, en road map, si oule.  Sa ki’n sorti tre for atraver sa prezantasyon, se ki nou Prezidan in vin donn nou son direksyon e etal son vizyon.

Dan mon kapasite koman reprezantan elekte pou distrik Bel Ombre, mon dir byen kler, ki mon pe aprouv e siport sa vizyon ki Prezidan Michel in prezante.  Sa Sesel tel parey ki Prezidan Michel in dekrir li, i pa enn ki parfe, me se en Sesel kot nou kapab viv an pe e kot sak endividi i resevwar loportinite pou devlope.  Prezidan in koz lo en Sesel loportinite, en Sesel ki posed lape avek sekirite.  En Sesel ki konn son priyorite e onor son bann langazman.  Me osi en Sesel ki okip sa ki pli feb e lev sa ki’n tonbe.  En Sesel ki en Leta-de-Lwa kot toulede son pep avek son Gouvernman i obzerv e respekte Lalwa.  En Sesel kot drwa sak endividi i ganny enkarne dan sart Seselwa pou drwa imen.

Prezidan in dekrir sa Nouvo Sesel koman en sosyete demokratik, lib, toleran, solider.  En pei ini, en pep fyer e travayer.  En pei ki ouver lo limenm e ouver lo lemonn.  Ankor enn fwa, mon repete, ki Prezidan pa’n dekrir en Sesel parfe, me en Sesel kot nou tou nou pou bezwen travay e kontribye ver realizasyon nou prop byennet.  Sa konsept travay dir e travay ansanm i lakle sa prezantasyon e se la ki nou pou komans trouv nou bann solisyon.

Lekonomi.  Tou proze devlopman i komans par en lekonomi solid.  Mr Speaker, se sa ki nou Prezidan in deklare e la mon pou agree ki i annan bokou rezon performans ekonomik pei in fondasyon dan lekel tou nouvo lantrepriz, ki swa piblik ou prive, in ganny ankre.  E an retour, si sa lekonomi i azir koman en fondasyon solid, la nou vwar kot sa bann lantreprener i grandi, fleri, aport lanplwa, loportinite e larises pou pei ki an retour i azir koman en beton pou fer lekonomi vin pli solid ankor.  Me si ozordi nou kapab annan kouraz pou koz lo en Sesel ki posed en lekonomi solid, i annan lezot keksoz ki nou pou bezwen osi rekonnet.  Premyerman, se ki i pa’n ditou fasil pou nou lekonomi ariv kot i ete ozordi.  E dezyenm, se ki lepep Seselwa in sakrifye e in travay e Seselwa i ankor pe sakrifye.  E pandan letan ki nou pep pe trankilman fer son sakrifis, i annan detrwa ki pe abize e pe profite zis pou zot ador en satan, denonmen, profi.  Promes liberalizasyon.  En lekonomi marse lib, kot konpetisyon ti sipoze regle pri e aport plis benefis, in vin en kosmar kot serten in groupe dan en kwen.  Zot fikse pri e vol konfyans sa Nasyon Seselwa.  Le moman ki ou kestyonn zot ouswa kler en tors lo zot, larepons ki ou gannyen se ki, tax ki pe fer sa.  E la mon pou dir, ki Komisyon Reveni i egalman koupab dan sa krim.  Menm si zot pese i plito enn ki par omisyon, me dan sa syek kot nou pe viv, move preparasyon, swivi par en pli move stratezi kominikasyon, i pa fer lafyerte nou Nasyon.  Sa sitiasyon in zis les plas pou serten marsan vol Seselwa.

Mr Speaker, egalman enportan pou en lokonomi se, preparasyon.  Letan ki Sesel pe al asiz an fas avek Linyon Eropeen pou renegosye bann lagreman ton, Sesel pe vin avek en bagaz ki bokou pli elarzi ki ti annan zis 5an pase.  Zefor ki Sesel in mete pou kree bann lamitye e relasyon lo lasenn enternasyonal atraver sa polisi diplomasi aktiv ki Prezidan Michel in met an plas, i servi koman en form preparasyon pou sa bann negosiasyon ki Sesel pe al fer avek Linyon Eropeen.  I swe tou Seselwa, ki sa bann negosyasyon i ava sorti avek en rezilta pozitiv.  E la, mon oule swet bonn sans a nou lekip ki pe fer sa bann demars.

Mr Speaker, in deza ganny dir, isi dan sa Lasanble, ki lekonomi Sesel i form en parti entegral lekonomi mondyal.  E lokonomi mondyal i dan en leta soufran.  Sa ki sirprenan, se ki en pti pei parey Sesel in kapab mentenir son performans ekonomik malgre defi ki nou bann partener ekonomik pli devlope pe fer fas avek.  Me le vre defi pou lekonomi Sesel se, stabilizasyon pri lavi pou tou Seselwa.  La ankor, Prezidan Michel in komans adres sa size, en parite lesanz R12 pou en dolar Ameriken pou ede aport serten stabilite dan kou lavi.  E Prezidan dan son diskour in endike ki nou pe al dan sa direksyon.  Me en parite R12 pou en dolar, pa pou kapab lo limenm azir koman en baton mazik e bes pri lavi.  In plis ki tan pou ki dimoun i deservi zot bann responsabilite dan sa pei.

Bann lenstitisyon ki’n ganny met an plas pou regle konpetisyon e komers, i bezwen komans fer zot travay.  La, pou repet en parol ki’n deza ganny dir, si zot Lalwa pa ase morde, apros nou Lasanble.  Put up a case e nou ava donn zot nou sipor pou defann lentere sa Seselwa ki nou’n ganny elekte pou defann e reprezante.

Tourizm avek kiltir.  Mr Speaker, nou pe kontinnyelman vwar logmantasyon dan lakantite touris ki’n vin dan nou pei.  200 mil viziter pou lannen 2012 e nou pei in komans eksperyans sa logmantasyon diran sa peryod resesyon mondyal ki pa’n en keksoz fasil.  Ankor, la i temwannyaz travay dir, bon planifikasyon e perseverans nou pep.  La osi, nou bezwen salye travay Minis St. Ange e rekonnet sa kolaborasyon ki’n egziste ant li avek Prezidan Michel depi letan ki Minis St. Ange ti CEO STB e Prezidan ti pe tenir port folio Tourizm.  Me letan ki nou vwar sa ogmantasyon nonm viziter, yield ouswa depans direk dan lekonomi Sesel, pa ganny reflekte.  Letan ki Prezidan ti pe koze, mon’n pran mon bolpenn e fer en pti kalkil vitman.  200 mil viziter divize par 365 zour dan en lannen, vedir, 548 touris par zour Sesel.  Si sak sa bann touris ti depans en dolar par zour, sa ti pou fer apepre R6 mil 850 par zour e dan 30 zour sa ti pou fer anviron R205 mil 500 dan nou lekonomi.  Kolektivman, nou tou ansanm nou kapab fer sa touris depans plis ler i Sesel.

Mr Speaker, la i moman ideal pou ki, lar, kiltir e lartizana Seselwa i pas atraver en renesans konplet.  Avek Karnaval Victoria koman sa moter kiltirel ki nou pei i bezwen, annou met nou bann artis, artizan e mizisyen lokal sa loportinite pou donn lezel zot kreativite.

Me Gouvernman pa pou kapab soutenir en tel mouvman lo limenm.  Artis i bezwen bouze zot osi, zot bezwen viv bann lavi prodiktiv e kontribye anver devlopman nou sosyete.  Mon propozisyon alor, se ki Minister Tourizm avek Kiltir i rasanble tou bann stakeholders dan kiltir e dan lospitalite egalman, ansanm dan en sel forum, kot en stratezi i ava kapab ganny met an plas lo meyer fason pou vann nou bann prodwi kiltirel avek etranze.  Sa i ava osi permet sa Minister pou drafte son bann Polisi vizavi sa size ankor avek sa ki bann diferan partisipan i annan pou dir.  Nasyon Seselwa, in siport konstriksyon bann diferan letablisman otelye partou lo nou zil.  Nou’n fer li avek bonn fwa e avek plen lekspektasyon ki nou pou benefisye.  Me sa ki nou pe vwar ozordi se ki bann lotel i fer sorti en kantite larzan dan nou pei.  Sa i pran laform, management fees, consultancy fees e lezot depans misterye ankor.  Tou sa bann fees and charges i larzan lo lekel ki Komisyon Reveni pa kapab kolekte tax.  Akoz pou sa bann lotel sa i the cost of doing business?  An dot mo, nou pei pe perdi reveni lo larises ki pe ganny kree isi menm lo nou later.  Sa ki pli fermal, se ki nou vwar serten sa bann menm letablisman ki pe fer bann tel pratik i dir ou, ki zot pa pe kapab met en band zwe dan zot lotel akoz i kout tro ser.  Zot pa kapab host en legzibisyon artistik ouswa en lafwar artizanal enn fwa par semenn.  Mr Speaker, i annan 7 zour dan en semenn.  Si 3 fwa par semenn sak lotel ti prezant en group mizisyen e dansez Seselwa, zot ti dedye en zour pou nou bann artis e artizan.  Zot ti fer en sware par mwan pou nou bann stilis e designers, mon garanti ki lar ti pou refleri dan Sesel.  E li sa letablisman, i napa nanryen pou perdi akoz Gouvernman i rann li 125 poursan lo son tax pou sak group ki i peye.  Tou potansyel i la avek nou pou nou fer lar e kiltir Seselwa al ver son some.  Nou kapab ozordi menm komans tras larout pou nou viv dan en laz dor kilitirel isi Sesel.  Me parey ki Prezidan in dir, nou pou bezwen travay ansanm.

Mon konpran largiman bann envestiser ki zot in met bokou larzan e zot oule rekiper zot lenvestisman.  Me nou osi nou’n envestir.  Lepep Seselwa in fer en gro lenvestisman.  Sa lans ki nou gard prop, sa lanmer ki nou pa polye.  Sa vezetasyon ver e pristine, nou bann frer e ser lo Praslin e La Digue in menm napa drwa konstrir par lao lalinny kontour 50 met.  Tousala, zis pou prezerv en lanvironnman soutenab.  Be oli nou management fee nou?  Oli nou consultancy fee?  Oli nou custodial fee?

Mr Speaker, permet mwan pou quote enn nou santer Seselwa, Mr Patrick Victor, sanson zwe sa lanmizik, ki dir, ‘nou soley, nou lans sa zot ou ti oule, ek le vre nou, zot pa ti enterese’.  Sa viziter letan ki in vin Sesel, i pey li en trip ki all inclusive.  Mon asire ki lekspektasyon sa touris, se ki diran son vakans i pou eksperyans lar e kiltir Seselwa.  I napa en sel viziter ki pe ekspekte ki larzan ki in peye i enkli management fee.  Me napa provizyon pou lar e lanimasyon.  I napa en dimoun ki al vakans ki prefer pou depans lo bann kou administrativ en lotel, e non pa dan son prop lanmizman.  Rezilta, se ki kliyan pa santi ki zot pe ganny valer zot larzan e se nou Sesel koman en destinasyon ki ganny move repitasyon an rezilta sa.  Largiman ki kliyan pe vin zis pou lans, lanmer e trankilite i enn ki fo.  Sa se en largiman pares avanse par bann pares e i napa en dimoun ki anvi dormi boner 7 zour lo 7 diran son vakans.  E mwan, koman en Seselwa, mon santi mon vreman ofanse letan bann viziter i deklare ki Sesel i en pei boring akoz nou Seselwa nou en Nasyon aktiv e nou pa boring ditou.  Se sa bann management lotel etranze ki pe kre en fo limaz lo nou pei.

Prezidan, dan son ladres, in dir redouble zefor pou amelyor servis.  Kre nouvo servis ki reponn a gou e legzizans nouvo marse.  Mr Speaker, mon lofis i pare pou rankontre avek Minis St. Ange e son bann zofisye pou komans en diskisyon lo sa size.  E in ler pou nou komans bouze.

Lapes.  Mr Speaker, Prezidan Michel in pronons konmkwa, ki i konsider MTC koman en berso lavenir Sesel lo lanmer.  MTC i berso nou fitir maren.  An sipor pou sa ki Prezidan Michel in dir, mon pe avanse ki MTC i devret ganny tou sipor neseser pou fer zot vin pli pro-active dan placement zot bann Graduates dan lendistri lapes.  Me letan, ki nou koz placements, nou bezwen osi ensiste lo swivi.  Letan ki etidyan i ganny plase dan lendistri, lekol i bezwen fer en swivi ase pre.  La, mon oule propoze ki Sesel i servi son bann negosiasyon lo lendistri ton avek Linyon Eropeen pou trouv placement lo bann persener pou bann etidyan MTC.  2 etidyan par bato ava sifizan pou komanse.  Sa ava ede pou aklamatiz sa bann zenn avek sa lavi maren ki zot in swazir.  Lamazorite bann peser li mon’n konnen, in komans byen zenn par lapes lo ros. Zot in answit al desarz pwason dan bato, apre zot in bouz pou komans lapes dan kannot avek zot tonton, ouswa zot paran ouswa en manm zot fanmiy.  Be dan tou sa bann letap, in toultan annan kelken ki’n ankouraz sa bann zenn pou kontinnyen dan sa metye.  Sa ki mon pe sey fer resorti, se ki, lavi maren set en lavi difisil.  E lankourazman i en konponan kle dan formasyon bann zenn pou pran sa metye maren.  MTC i devret seryezman pran sa anba konsiderasyon.  Zis parey ki mon pe propoz placements avek swivi pou lapes endistriyel, menm keksoz i devret ganny fer pou lapes artizanal e semi-endistriyel osi.  Mon oule osi ankouraz en partenarya ant MTC e SEYPEC.  E la, mon pou demann Prezidan Michel son sipor pou ede fer sa proze materyalize.

Lo lapes artizanal, Mr Speaker, lapes artizanal i en metye ki pe komans disparet.  Letan ki ou analiz sitiasyon o profon, ou vitman realize ki sa metye pe fer fas avek en kantite defi ki tant pou dekouraz nou bann peser.  Bann zenn ozordi, pa demontre gran lentere pou swiv sa metye.  Souvan zot persepsyon se ki benefis sa metye i feb konpare avek son bann difikilte.

Menas piratri in osi kontribye pou kree en klima menas otour sa metye lapes artizanal.  I osi annan lefe ki bann peser i ozordi sorti bokou pli lwen pou zot ganny koray ouswa ban lapes kot pwason i morde.  Avek sa vag kriminalite ki’n afekte nou pei dan sa bann dernyen lannen, lapes artizanal i pa’n ganny eparnye.  Vol in ganny komet ziska dan bato, peser i perdi lekipman, pwason, labwet, esansyelman tou bann zouti ki zot bezwen pou nouri nou pep.  Anlinny avek tou sa, i annan en seri propozisyon ki mon oule avans avek lespwar ki sitiasyon i ava amelyore enpe e fasilite lavi nou bann peser artizanal.  Ankor mon oule propoze ki Des Roches i ganny servi koman en por rabatayman pou nou bann peser artizanal.  Des Roches i trouve, a mis semen ant Mahe e bann ban lapes deor.  Sa pa pou zis facilitate peser, me i ava osi minimiz zot bann depans ki nou swete evantyelman i a kapab ganny pase lo konsomater.  I osi annan kantite fasilite ki bezwen ganny met an plas e amelyore.  Sa lapse sekirite bezwen ganny adrese.  Mon pe propoze, ki bann fasilite stokaz konvenab i ganny konstri pou bann peser artizanal.  Mon oule osi propoze ki en fasilite boat yard i ganny met an plas spesifikman pou bann peser artizanal.  Bann boat yard egzistan i tant pou priyoritiz bann pli gro bato.

Lapes endistriyel.  Mr Speaker, Prezidan Michel in koz fortman lo nou lor ble, in osi ensiste lo nesesite pou ki nou pei i ganny en pli bon deal dan sa demars.  Sa form lapes endistriyel ki ganny fer avek bann persener i en form lapes ki pa ekonomikman rantab.  I enn ki sertennman pa soutenab.  Linyon Eropeen i subsidise sa pratik depi dan konstriksyon bato ziska lo kou loperasyon sa bann bato.  Se en lendistri ki ganny mentenir artifisyelman pou soutenir en lapeti pou ton.  Si Linyon Eropeen i kapab subsidise e under right cost, pou ki zot bann sitwayen i kapab vin pratik sa form lapes dan nou delo, e la fodre rekonnet ki delo Sesel, i lanmer ki pli ris avek ton. Mon pe prezimen, ki Linyon Eropeen i kapab egalman subsidise pour ki bann Seselwa i osi komans antre dan sa biznes.

Mr Speaker, mon pe osi propoze ki SFA i met an plas en plan 10an ki pou vwar Sesel komans gradyelman antre dan lapes endistriyel.  Sa pou komans par formasyon nou dimoun depi dan metod lapes limenm, ziska dan zestyon sa biznes.  Sa benediksyon ton dan lanmer Sesel i pa en resours ki enfini, me i enn ki ganny met anba proteksyon lepep Seselwa pou benefis e byennet lemonn.  I alors enportan ki lepep Seselwa i ganny loportinite pou zouir tou bann benefis ki sa benediksyon i kapab aporte.  Sa, i size pli enportan ki nou bann negosiasyon avek Linyon Eropeen i bezwen komans aborde.  E letan ki nou bann negosiasyon avek Linyon Eropeen i aport fri, sa bann larzan i bezwen ganny byen zere pou pli byen benefisye nou pep.  I annan bann dosye irzan asosye avek lapes artizanal ki nou bezwen ganny finanse atraver bann laboudisman bann negosiasyon.

Mr Speaker, permet mwan pou donn enn ou de legzanp.  Premyerman, letid i bezwen ganny fer lo longshore drift pattern, sa fenomenn kot kouran i konble serten porsyon lakot e afekte bann goulo lapas e por otour Mahe, Praslin e La Digue.

Dezyenmman, an rezilta avek sa premye pwen ki mon’n leve, en progranm konsistan lo disilting e deepening bann lo por lapes, sa, pou nesesit mentenans konstan.

Trwazyenmman, fasilite lalimyer pou mark larantre por e por limenm.  Pou gid peser swa aswar, swa dan bann kondisyon letan difisil.  I vreman tough lo en peser, asize esper premye lader soley pou gid son bato dan por kan i lanmenm 2 pa avek son fanmiy.

SFA i osi bezwen envestir dan Port and Marine Control pou bann por lapes kot lord i bezwen ganny mete e keksoz i ganny klerman defini.  Fasilite karbiran i bezwen ganny met a dispozisyon peser dan landrwa kot zot bann aktivite pe deroule.  Sa sitiasyon kot peser i konstaman pey pick up pou al aste kanbiran lo stasyon e met en kou adisyonnel lo zot ki sa bann peser i natirelman pas lo konsomater.

Teknolozi lenformasyon e telekominikasyon.  Mr Speaker, diran sa dernyen 5an Prezidan Michel in koz bokou lo inovasyon e lo lespri inovativ nou pep.  An plizyer repriz, in ensiste ki Seselwa i devret vin pli inovativ.  E i vre ki inovasyon i annan en gran rol pou zwe dan nou demars pou rann lavi nou pep pli fasil.  La osi i annan posibilite ki en Sesel pli inovativ, i kapab kontribye pou fer bese pri lavi.  Enn, bann veykil natirel pou lentrodiksyon lespri inovativ, se sa sekter teknolozi lenformasyon avek telekominikasyon.  E isi, Gouvernman in fer lamazorite bann travay preparatif ki’n bezwen pou fer ki sa sekter i marse.  Sesel nou annan en pep byen edike depi labaz se sa bann menm dimoun.

 

MR SPEAKER

3 minit Onorab.

 

HON GALEN BRESSON

Ki avanse pou vin nou kad profesyonnel e avek bann profesyonnel byen formen e byen edike, Sesel i devret pare pou komans rekolte bann fri inovasyon.

Ozordi, Sesel i annan en kantite lenzistis ki pe deroule dan lemonn biznes.  Sa i prezan dan lafason ki bann labank i apros e tret zot kliyan.  Pli boner mon’n koz lo bann lotel ki pa oule entertain entertainers Seselwa.  Sa i larealite Sesel ozordi.

Nou regard enkou dan lemonn teknolozi, kot kliyan prepaid limenm i pey lapel davans konpare avek en kliyan postpaid ki esper son bill lafen le mwan.  Me akoz ki en call prepaid i pli ser?  Akoz ki kliyan ki’n fini peye i napa okenn det anver son lakonpannyen telefonn, i ganny pini avek en rates bokou pli o?

Mr Speaker, ki leta distrik Bel Ombre i fer fas avek leta nou nasyon?  Bel Ombre i en distrik peple avek travayer.  Letan mon dir ki peser i reste lo kannal e esper lizour pou li antre akoz napa lalimyer, se zis atraver ki i fer en tel sakrifis.  I pa pares ki pe fer li.  E Bel Ombre i en distrik ki plen avek bann tel ero e se zisteman la kot lafors nou distrik i kapab konplimant Leta nou Nasyon, sa lapel ki Prezidan Michel in lanse pou travay ansanm i senser me egalman neseser.  Fas avek sa lemonn ki devan nou, Seselwa pou bezwen travay e prodwir.

 

MR SPEAKER

Onorab wrap up.

 

HON GALEN BRESSON

Nou pou bezwen solid e ferm dan nou konviksyon ki nou oule en meyer lavi e lite pou sa lavi.  Me sa travay, sa travay dir, nou pe bezwen fer li ansanm, lanmen dan lanmen koman Seselwa koman zabitan Bel Ombre nou viv an fraternite.  Defann nou lafwa Kretyen, fyer nou leritaz kiltirel e avans koman en sel nasyon, en sel pep.  Nou tou ansanm, Seselwa, en sel Sesel.  Mersi Mr Speaker.

 

(Applaud)

 

 

MR SPEAKER

Onorab Fideria.

 

HON EMMANUEL FIDERIA

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, tou Manm Lasanble Nasyonal, ser frer Seselwa ki pe ekoute, spesyalman the beautiful people of Les Mamelles, bonn apre midi.

Mr Speaker, Sesel depi son legzistans, plis ki 250an pase, in pas atraver plizyer sanzman.  Swa o nivo politik, swa atraver plizyer sanzman striktirel ki’n ganny aplike, swa ganny teste dan nou pei.  Pandan sa parkour, plizyer zonm ek fanm in travay dir e fer bokou sakrifis pou batir sa sosyete kot bokou de nou pe rezouir bann benefis ozordi.

Mr Speaker, ozordi ek sa bann nouvo dinamik devlopman dan tou kwen lemonn ek dan nou prop sosyete Seselwa, i egzize ki nou pep i sezi tou loportinite.  Si nou pa sezi sa bann loportinite, mon napa okenn dout ki serten parmi nou pou ganny kit deryer.  Mon pa swete ki sa i arive.

Mr Speaker, Sesel nou’n fer fas avek plizyer defi.  Nou pep in montre son rezilyans, fas avek bann defi ki’n tap devan nou laport.  Nou’n pran desizyon kouraze, parey an 2008 pou nou remet nou lekonomi lo bon semen.  Ozordi nou pe vwar son rezilta.  Nou rezerv nasyonal pou lenportasyon in sorti lo en semenn pou ariv pre lavaler 3 mwan lenportasyon.  Nou rezerv in ariv plis ki 300 milyon dolar.  Nou det eksteryer ki ti 150 poursan nou GDP, ozordi i pres pou ariv 50 poursan.  Wi, san okenn dout i reprezant en sikse remarkab dan nou zefor pou kontinnyen asire ki Sesel i kapab pli byen gard en lekilib rezonnab dan nou rezerv rezyonnal.  E alafwa, a permet nou pei pou re-envestir dan kreasyon bann nouvo lenfrastriktir nasyonal ki anba benefis lepep Seselwa.

Mr Speaker, black market in disparet dan nou sosyete.  Dimoun ki ti bezwen fer tranzaksyon an deviz etranzer in aret ganny latet fermal.  Forex pou fer marse nenport biznes i annan.  Si ou oule fer serten tranzaksyon personnel, ou kapab fer li.  Forex i annan.  Touris lo lans i kapab pas son vakans anpe.  Napa okenn azan ki deal dan forex pe demann zot si napa forex pou vann.  Par ler zot osi zot in ganny vole, swa trike avek bann fo Roupi.  Malgre i ti vin avek en gou anmer, nou pep ti montre son rezilyans.  Dan lape ek stabilite, zot ti siport Gouvernman dan son lalit pou met sitiasyon anba kontrol.

Wi Mr Speaker, tou sa bann sikse in arive akoz nou ti annan kouraz pou nou fer aksyon.  Aksyon byen kalkile.  Anfen nou’n ganny rezilta ki’n benefisye nou pep.  Sa in kree konfyans pou bann envestiser envestir dan nou pei e konsekaman, in kree labaz pou nou antre lo lot letap nou devlopman.  Lepep in dir byen for.  Nou pa oule retourn deryer ouswa an aryer.  Swivan lapwentman bann zenn profesyonnel dan Minister Finans ek Labank Santral, lepep in donn zot sa responsabilite e nou’n donn zot tou nou konfyans pou asire ki nou lekonomi i ganny byen zere.  Sa i neseser ki alafen lazournen, sa pep ki’n fer sakrifis i benefisye e ki nou osi nou garanti ki zenerasyon ki vin apre nou i dir, yes.  Sa bann fanm ek zonm in kit en lekonomi vibran e prosper avek nou.

Mr Speaker, lot defi kot Sesel in pran bann desizyon kouraze se dan lalit kont bann bandi piratri lo lanmer.  Pirat i reste en menas pou nou lor ble, pirat i reste en menas pou bann pei dan Losean Endyen.  Pirat i reste en menas pou lemonn, pou komers ek lezot tranzaksyon oubyen trafik maritim.  Sesel in perdi milyon, menm bilyon Roupi avek legzistans ou aktivite piratri dan nou rezyon.  Malgre tou defi, nou’n nobou reisir mobiliz kominote rezyonnal e enternasyonal pou zot donn nou en koudmen pou met sa sitiasyon anba kontrol.

Mr Speaker, nou bezwen note ki ozordi, nou napa enn nou sitwayen ki an kaptivite an Somali.  Tou nou pep i la lo nou pei.  Ozordi mon santi mwan fyer, kontribisyon ki nou bann Manm Lasanble Nasyonal nou’n fer.  Nou’n fer pase bann Lalwa neseser pou anmenn bann pirat Somalyen devan lazistis Sesel, ou menm dan lezot pei.

Ozordi nou vwar rezilta akoz sa bann aksyon brav e kouraz ki nou’n pran.  Mr Speaker, ler nou pep ti pe kriye ki krim pe vin en fason viv dan nou sosyete, Lasanble ti vin ek bann Mosyon pou amann Kod Penal e demann Zidisyer pou vin pli serye ek bann santans ki i pase e aksyon ti ganny pran.  Ozordi nou’n vwar rezilta i pa parey 1 ou 2an pase.

Mr Speaker, mon komans mon lentervansyon koumsa akoz dan sa pei, in ler pou nou pran aksyon.  Aret fer gran letid, resers, meeting kot pa neseser.  Aret fer plan apre plan kot pa neseser.  Aret voyaze aletranze, al rod leksperyans kot pa neseser.  Aret pran larzan lepep pou donn bal e gaspiye kot pa neseser.

Wi Mr Speaker, Sesel in depans e envestir bilyon Roupi dan training son bann lazenes.  Ozordi nou annan plizyer Graduate, swa avek premye degre, swa avek Master, swa avek Doktora.  I annan plizyer Graduate osi ki’n graduate dan Liniversite lavi.  Tousala, i bann resours tre enportan ki nou annan a nou dispozisyon.  Tou bal in fini danse.  Tou teat in fini fer.  In ler pou nou pran aksyon ki pou nou anmenn rezilta pozitiv pou nou pep.

 

(Applaud)

 

HON EMMANUEL FIDERIA

Mr Speaker, parey Prezidan Michel in dir, in ler pou STC gete ki bor i sours son bann marsandiz.  STC ti ganny kree avek bi ki nou pei i ganny en bon deal pou marsandiz ki zot aste.  Malerezman ozordi, leka pa koumsa.  STC legzistans detrwa komodite de baz ki pli bon marse, laboutik i reste ranpli avek bokou marsandiz pli ser, konpare avek lezot laboutik.  Akoz eski STC i sitan pa konpetan ki i fer i pa kapab rod lezot fason oubyen devlop en network efikas ki kapab sours marsandiz pli bon marse e bon kalite pou nou pep.

Mr Speaker, la ki Roupi pe apresye vizavi Dolar, nou ekspekte ki marsandiz i ava desann.

 

(Applaud)

HON EMMANUEL FIDERIA

Mr Speaker, Minis Finans i annan responsabilite direk ver sa lorganizasyon.  In ler pou get ladan, in ler pou aksyon, in ler pou idantifye serten bout later dan distrik.  Donn Seselwa ki serye, konstrir ankor plis front yards kot nou pep a ganny en bon deal pou zot larzan ki zot in trimouse pou gannyen.  Nou kapab fer li.  I demann volonte e aksyon.  Aret fer meeting, aret fer propozisyon, aret fer plan.  Aksyon serye ki nou pe demande dan sa pei ozordi.

Mr Speaker, Prezidan Michel in koz bokou lo bann pti biznes.  Bann pti e mwayen antrepriz.  Ler nou fer nou resers, nou ava tonm dakor ki dan tou pei ki’n fer sikse ekonomik, se gras a bann pti biznes ki moter par deryer tou sa bann sikse.  Dan Nouvo Sesel, nou annan bokou pti biznesmenn ozordi ki anploy 2 a 5 dimoun.

Atraver sa konsept e mesaz leve debrouye, apiye par Gouvernman lepep ki’n kree e fer fonksyonnen lenstitisyon parey CCA e lezot ankor pou pret larzan avek en nivo lentere tre rezonnab, i lozikman permet nou pou dir, ki nou pe liber nou pep ekonomikman.

Lepep pe pran son desten ekonomik dan son prop lanmen, me kestyon ki nou bezwen poze kantmenm.  Eski tou sa ki dan pozisyon i annan en rol ek responsabilite enportan dan sa pei, pou ede pou fer lavi bann pti e mwayen antreprener fasil, dan zot demars pou ganny zot lavi?  Dan zot demars pou zot leve debrouye pou soutenir zot fanmiy?  Dan zot demars pou kree stabilite e koezyon sosyal dan sosyete Seselwa?

Levennman semenn pase Mr Speaker, kot plis ki en swasantenn bann dimoun ki vann zot prodwi dan bazar Victoria pe mars ek en let ki pe dir zot, zot license in ganny revoked.  Ki rezon, nou pa ankor konnen.  Serten dimoun dan mon distrik i vin plenny zot sor avek mwan e ozordi lo zot non, mon pe demande ki zot oule sa bann dimoun i fer?  Kote zot oule sa bann dimoun i vann zot diferan prodwi?  Kimannyer zot pou repey zot loan ki nou menm ki’n pret zot?  Ki nou menm nou, nou’n dir annou leve e debrouye.  Eski nou oule sa bann dimoun i retournen e vin lo nou sistenm Welfare?

En lot keksoz ki pe afekte bann pti biznes Mr Speaker, i pri ki zot pe lwe batiman.  Zot viv ek en kosmar, kot en gran poursantaz zot cash flow, zot bezwen pey landrwa ki lwe.

Wi Mr Speaker, nou pe viv dan en lekonomi liberalize, me si nou dakor ki pti biznes i bezwen sirviv e grandi, non pa fait, en aksyon byen kordinen e kalkile i bezwen ganny definir pou ki bann pti biznes i kontinnyen egziste e fer zot kontribisyon dan prosesis kreasyon larises e konsekaman ede dan devlopman nou pei Sesel.

Mr Speaker, dan plizyer mon bann lentervansyon, mon’n toultan met lanfaz lo drwa ek responsabilite i mars ansanm e sa i anmenn mwan lo kestyon lakaz.  Mon kontan, la ki Prezidan Michel in koz lo la.  Enn bann prensip sakre Parti Lepep se ki sosyete i fer tou sa ki posib pou fasilit en lozman konvenab pou tou son sitwayen ki dan bezwen.

Rikord e levidans i la, ti atraver bann lannen ki’n pase, plizyer bilyon Roupi in ganny envestir dan lozman pou nou pep.  E lozman i reste enn bann defi serye ki tou nou bann leaders, nou bezwen fer fas avek.  Ozordi, i annan plis ki 8000 aplikan lo lalis, pe esper lakaz.  E ladan, 2400 ki pe seryezman pey zot kontribisyon pou zot ganny en lozman.  Mon kontan ki en sistenm pe ganny met an fors.  Lekel ki pou ganny priyorite pou ganny lasistans e nou bezwen reste fokalize lo sa ki bezwen, pa ganny kit ater.

Wi, mon dakor ki lotorite distrik i annan en rol pou zwe dan alokasyon lakaz, me parfwa tro bokou blanm i vin lo MNA.  Ler sitwayen pa ganny lakaz, serten endividi dan serten departman ou lenstitisyon i dir avek sitwayen, al kot ou MNA i a donn ou en lakaz.

 

(Applaud)

HON EMMANUEL FIDERIA

Mr Speaker, ler nou ganny 5 lakaz ek en lalis plis ki 300 dimoun, eski nou kapab satisfer tou dimoun ansanm?  Larepons i non.  Annou koz laverite avek nou pep.  Pei in travers atraver problem ekonomik e koman konsekans i medyat, nou progranm pou konstrir lakaz in ganny afekte.  Lavites ki nou anvi akseler konstriksyon lakaz, nou pa’n kapab.  Mr Speaker, sa se laverite e sa se larealite.

Mr Speaker, nou osi bezwen fer nou resers byen.  I annan serten lenzistis ki’n arive.  En sitwayen avek en loto plis ki R300 mil, park an deor en flat Perseverance, eski i tonm dan Social Housing Assistance? Mon sispekte ki i annan serten problenm par la, petet nou pa’n ase aprofondi dan serten ka, dan moman ki nou pe fer alokasyon.

Mr Speaker, nou bezwen fer aksyon ek bann keksoz koumsa.  Nou bezwen tir labi.  Nou bezwen ed sa ki merite, nou bezwen montre fairness dan nou desizyon.  Nou bezwen vin smart.

Bann ki’n ganny asiste Mr Speaker, i bezwen pran son responsabilite pou repeye.  An 2013 Mr Speaker, nou pa kapab kontinnyen annan dimoun ki reste dan lakaz Gouvernman ki pa peye.  Akoz zot pa fer sa dan flat prive?  Nou bezwen etablir en standar lizyenn dan bann flat Gouvernman.  Nou pa kapab kontinnyen annan problem ek konportman anti sosyal dan bann flat.  Plizyer pei omonn parey Langleter, si ou kas bann Lalwa ki’n etablir, ou bezwen sed laplas ek en lot dimoun.

Nou bezwen annan respe pou nou vwazen.  Nou pa kapab toler dimoun pou vann sibstans danzere dan flat.  Fer prostitisyon.  Sa i pa akseptab e aksyon i bezwen ganny pran.  An plis, dimoun i bezwen pran serten responsabilite pou fer serten pti travay maintenance lo zot flat.  Pa tou keksoz ki nou bezwen tay kot Gouvernman e Gouvernman i bezwen vin fer pou nou.  Annou pran nou responsabilite.

Mr Speaker, dan mon distrik Les Mamelles dan mon kanpanny eleksyon, mon ti dir, mon pou la pou ou e ansanm avek ou, nou pou kree sa nouvo Les Mamelles.  Wi, travay in komanse.  Depi 2012, Gouvernman in envestir plis ki R24 milyon pou kontinnyen avek progranm redevlopman bann lakaz low cost.  16 unit in fini ganny donnen avek bann fanmiy ki dan bezwen e 8 ankor i anba konstriksyon.  Nou swete e mon swete e priye ki alafen sa lannen, tou sa bann flat a fini ganny fer e i reste ankor en santenn sa bann lakaz low cost pou nou kraze.

Mr Speaker, mon pe fer zefors tre kouraze, pe diskit seryezman avek Minister konsernen lo progranm demolisyon e konstriksyon.  La ki bann lannen ki devan nou, sa bann lakaz a ganny refer.  Ozordi mon sezi sa loportinite, mon demande ki nou egzers ankor en pe pasyans.  Ou sa fanmiy ki pe espere, sepandan nou osi bezwen realize ki dan tou nou distrik, lo Mahe, Praslin, devlopman lakaz i bezwen ganny fer akoz i annan demann partou.  I tre enportan Mr Speaker ki distrik Les Mamelles i ganny son par ladan.

Mr Speaker, nou distrik pa’n ganny eparnye avek sa problem labi sibstans.  Dapre mon resers, en gran poursantaz enportan nou bann zenn pe ganny afekte avek sa maladi Epatis C akoz zot pe enzekte zot lekor avek bann sereng ki’n ganny kontaminen.

Mr Speaker, statistik i montre nou ki 2002 ziska Septanm 2012, 299 dimoun in ganny afekte.  Ziska ozordi, la, nou’n ganny nou 142 nouvo ka e sa i en sitiasyon vreman alarman.  Mr Speaker, nou tou nou konnen ki sa viris i pa mor deswit e sa i poz en danze pou lasante dan nou kominote.  Bokou inosan i kapab ganny afekte.

Ser, frer zabitan Les Mamelles.  Annou protez nou distrik.  Annou pran nou responsabilite pou viv an bon vwazinaz.  Annou pran nou responsabilite vizavi nou kominote.  Annou pran nou kominote dan nou lanmen.  Nou responsabilite i devret anmenn nou pou asire ki tou aktivite ilegal dan nou distrik i arete.  Nou responsabilite vizavi nou kominote i devret fer nou vin pli vizilan e dan sa fason, asire ki dimoun ki sorti partou kote dan lezot distrik ki antre Les Mamelles pa ganny donnen loportinite pou detri nou bann zenn, detri nou bann zanfan inosan.  Detri nou bann fanmiy.

Zenn zenerasyon Les Mamelles i ranpli avek gran potansyel.  Nou tou ansanm, en sel lavwa ek determinasyon, nou bezwen asire ki dan sa nouvo Les Mamelles ki nou pe konstrir ansanm, nou pa pou les en sel zanfan perdi direksyon.  Nou bezwen asire ki dan sa nouvo Les Mamelles, nou pa les en sel zanfan pran vol koman en profesyon.

Mr Speaker, nou bezwen asire ki dan sa nouvo Les Mamelles, nou pa pou les en sel zanfan devlop bann konportman anti-sosyal.  E osi, nou bezwen asire dan sa nouvo Les Mamelles, ki okenn fanmiy pa ganny kit deryer.

Mr Speaker, nou zabitan Les Mamelles, dan nou Les Mamelles, nou pa kapab kontinnyen toler sa kalite pratik.  Aksyon i devret ganny pran e mon la pou ou e ansanm avek ou, nou pou konstrir sa nouvo Les Mamelles.  Mon viv avek en gran lespwar ki nou kapab fer li si nou met tou sa ki diviz nou dekote.  Bann model egzanpler nou annan.

Mon mazin sa bann zenn etidyan ki’n fer ekstrememan byen dan zot letid A Level.  Mon mazin bann gran atlet dan mon distrik.  Mon mazin bann ki dan kad Young Leaders ki’n sorti avek rezilta distenge.  Mon mazin nou tim basketball PLS ki lannen apre lannen pe fer sikse e pe sorti premye.  Mon mazin bann biznesmenn ki pe fer sikse dan dan zot demars pou kree plis travay oubyen loportinite pou Sesel avanse e progrese.

Mon mazin sa zenn etidyan ki ler mon pas kot zot lakour, zot pe viv ek en lespwar ki en lekspektasyon ekstraordiner pou vin en dokter, pou vin en pilot, pou vin en fitir MNA. Anfen, mon mazin sa gran mazorite bann fanmiy Les Mamelles ki ranpli avek lanmour ek lasazes dan nou distrik.  Zot reprezant bann model eksepsyonnel, pa zis pou Les Mamelles.  Zot reprezant sa sours atraver lekel bann lezot fanmiy dan Sesel i kapab ganny enspire.  Nou bezwen azir konmela Mr Speaker.  Demen pou’n fini tro tar.

Mr Speaker, dan Bidze 2012, Gouvernman ti fer provizyon R1.5 milyon pou renovasyon ek ekstansyon klinik Les Mamelles ki deservi 4 distrik.  Nou prensip sakre ki en bon servis lasante pou nou pep.  Parey Prezidan in dir ki lasante i nou responsabilite personnel.

Mon salye tou bann travayer lasante ki pe fer en travay nob, serye.  I pa fasil.  Mr Speaker, ler mon al vizit lopital, mon ganny sans koz avek plizyer pasyan, enkli staff sa Minister.  Ou tann plizyer konplent swa lo servis, swa rekonpans pa ase pou zot devouman, swa dokter in mal fer mon loperasyon.

Mr Speaker, lavi se en kado.  Nou pa kapab zwe avek.  Lo sa kestyon lasante, mon demande ki lotorite i pran aksyon pou ki lepep i ganny en bon servis e ki bann staff i ganny byen peye.

Mon pou aport mon sipor senser pou tou bann staff kot lopital North East Point, pou zot devouman e pasyans ki zot annan pou travay dan sa lanvironnman ki pa fasil.  Mon lans en lapel avek tou bann groupman dan Sesel.  Ler nou ganny en pe letan, annou al donn en koudmen.

Mr Speaker, Prezidan in koz bokou lo nou lor ble kot lenvestisman neseser i bezwen ganny fer dan sa domenn.  Wi Mr Speaker, lapes i annan bokou potansyel.  Wi, nou bezwen renegosye nou lakor oubyen lagreman lapes ki’n ganny fer avek Linyon Eropeen, pou nou ganny en meyer deal, konpare avek sa ki nou pe gannyen koman reveni ek profi swivan lavant ton ki zot pe gannyen lo nivo marse enternasyonal.

Wi, mon ava kontan sizere ki ler nou renegosye sa lagreman, annou mazin nou bann maren ki travay lo sa bann bato.  Zot fer menm louvraz parey bann maren Franse ek Espanyol.  Mon demande ki lo nivo lokal, Gouvernman i diskit ek lakonpannyen stevedore ki peyman par tonaz e en sistenm konpansasyon i osi ganny diskite.

Mr Speaker, lo sa size, tou koze in fini koze.  Ler in arive pou fer aksyon.  In ler pou sa lenzistis arete.  Mr Speaker, nou pep in fer bokou sakrifis pou anmenn nou pei kot i ete ozordi.  Bokou nou bann profesyonnel pe travay atraver lemonn, depi dokter Lanmerik, pilot elikopter an Nigeria, an Lenn, dantis New Zealand.  Plizyer zot pe travay dan bann lazans enternasyonal kot zot pe ganny bokou ekspoze e ganny bokou leksperyans.

Parey Minis Laporte ki’n fer son parkour, ozordi pe travay koman Minis Finans dan nou pei.  Mon kontan pou aprann ki en dokter in anonse ki i pe retourn Sesel sa lannen pou li vin donn en koudmen sonny son pep.

Mr Speaker, napa nanryen mal ler en sosyete i envestir dan en sitwayen, apre i al travay deor.  Ozordi, dimoun i ganny formasyon pou travay dan lemonn.  Me mon lans en lapel ek Minister konsernen pou kree kondisyon akseptab e abordab ki nou bann profesyonnel a retournen e vin donn en koudmen dan bann domenn kot Sesel i mank resours imen.  Annou fer aksyon Mr Speaker, sansan demen pou tro tar.

Mr Speaker, wi, nou pou toultan pran ka ek nou sitwayen ki vilnerab.  Nou annan en sistenm safety net pou nou siport zot, parey Lazans Proteksyon Sosyal.  Me fodre pa ki nou bliy sa bann manman ki pe fer 2 louvraz pou soutenir zot fanmiy.  Fodre annan en progranm ki sa ki vilnerab i sorti dan sa sitiasyon.  Fodre pa ki en dimoun i kontinnyen asiz lo Welfare.  Sa larzan Welfare ti ava kapab envestir dan en lot landrwa kot tou dimoun i ava benefisye.

Mr Speaker, Sesel i en pei beni.  Nou en pep ki’n montre nou rezilyans, nou konpasyon pou nou frer ek ser e sa ti ganny demontre ler move tan ti frap sa 4 distrik.  Nou tou nou ti zwenn ansanm koman en pep.  Koman en pep nou ti oubliy nou diferans politik me avek en sel bi, ed nou frer ki ti dan maler.

Les Mamelles osi, le 31 Desanm 2012, en fanmiy ti perdi lakaz Basen Ble.  Mon oule remersi tou zabitan Les Mamelles, spesyalman zabitan Basen Ble ki ti vin donn koudmen lafanmiy Charles dan zot moman detres.  Mon oule remersi tou lazans Gouvernman ki ti aport zot soutyen.  Mon osi oule remersi tou dimoun ki’n donn lasistans finansyel e materyel pou zot sipor.

Mon osi oule remersi Per Pierre pou son soutyen ki i ti aporte pou sa fanmiy dan sa moman difisil.  Wi Mr Speaker, se sa kalite ki lepep Seselwa i annan ler maler i tap nou frer.  Nou la pou donn nou sipor.  Nou la pou donn en koudmen.  Felisitasyon.

Mr Speaker, pou terminen, koman en pep, nou’n akonplir bokou ansanm.  I reste ankor bokou pou fer.  Defi pou toultan la, otan ki laras imen i egziste lo sa later.  Nou bann MNA, reprezantan lepep, nou annan en latas nob.  Parey Speaker ou ti dir, ler Onorab Marie ti sermante.  Bokou dimoun pa konnen kantite lenerzi nou bezwen mete pou nou desarz nou responsabilite.  Wi mon bann frer, annou reste fokalize pou anmenn ladiferans dan lavi nou pep.  Dan nou pei, travay i la.

Mon demande ki Bondye i kit nou an bonn sante e ki personn pa ganny kit deryer.  Mon demande ki bann Minister i ekout nou bann sor.  Aret anvoy nou demen tanto pou rezourd problenm.  Dan sa konteks, mon demande ki DRDM i reget son fonksyon e vin pli efikas ki lotorite distrik pa pran plis ki 5an, menm 10an pou rezourd en problenm nou bann zabitan.

Mon demande ki Divizyon Later i akseler prosesis, diviz bann kare later dan Les Mamelles.  Tro lontan nou pe espere.  Dimoun Les Mamelles i dir pe ganny ase.

Mon demande ki Minister Lasante sa lannen i fini fer sa travay renovasyon lo klinik Les Mamelles.

Mon demande ki Gouvernman i revwar kontra bann pti kontrakter ki netway distrik.

Mon demande ki Minister konsernen i deal avek sa sitiasyon, kot bokou nou bann sitwayen pe dormi dan semen.

Mon demande ki Gouvernman i met plis lanfaz lo food security, ki bann fermye i ganny sa lasistans ki neseser.  Mon demande ki Gouvernman i met lanfaz pou devlop plis nou sekter finansyel akoz sa se lavenir.

Mr Speaker, Sesel i nou pei.  Bokou koze deor ki Gouvernman pe vann nou pei avek etranze.  Pe vann paspor bonnavini avek etranze, ozordi aksyon in ganny pran.  Fodre napa 2 pwa 2 mezir kot diferan nasyonalite i ganny trete diferaman.

Mon dir sa tout an rekonnesan ki dan sa vilaz global, tou nasyonalite i bezwen enn a lot.  Mr Speaker, ozordi plis ki zanmen, lemonn i entegre e enter konekte.  Sa ki ou fer Sesel la konmela, i ganny transmet atraver lemonn antye.  Nou nepli annan frontyer.  Lemonn i en sel pei.  Alor, dan tou sa ki nou fer, tou desizyon ki nou pran, mazinen ki son reperkisyon pozitif ou negatif, swa limedyat oubyen mwayen ou lon term, i kapab enpakte lo lemonn e konsekaman, enpakte lo Sesel.

Wi, koman en nasyon nou’n egziste, koman en pep nou’n touzour reklanm pou zouir nou laliberte ki nou’n fer en traze lalit pou nou gannyen.  Dan tou limilite, nou a kontinnyen prezerv nou laliberte.  Dan tou limilite, nou ava osi rekonnet ki nou annan en responsabilite vizavi nou patri.  Responsabilite pou nou travay, pou fer aksyon ki Sesel i fer plis progre.

Annou walk the extra mile, Nelson Mandela.  Dan sa zefors nasyonal mon la.  Ansanm avek zabitan Les Mamelles mon pou la touzour pou deservi mon pei, mon patri.  Mr Speaker, mon remersi ou.

(Applaud)

MR SPEAKER

Ou’n demann Nelson Mandela pou walk the extra mile?  Ouswar ou pe quote li?  Bon, nou ava adjourn ziska 2er.

 

(Lunch)

MR SPEAKER

Bonn apremidi tou dimoun.  Nou ava kontinnyen avek deba.  Lo mon lalis se Onorab Sheryl Vangadasamy.

HON  SHERYL VANGADASAMY

Mr Speaker, Manm Koleg Onorab, zabitan Mont Buxton, Lepep Seselwa, bonn apremidi.  Le 24 Desanm 1968, letan tou fanmiy atraver lemonn ti pe selebre Nwel, larive nesans Zezi Kri, en diferan selebrasyon ti pe ganny selebre dan en lot bout lemonn par lao sirfas later.  Sa letan astronot Frank Boreman, Jim Lover and William Anders lo bor Appollo 8 pou premye misyon istorik lo lalin ti get anba e merveye e profondeman touse.  An regardan later anler avek lalin.  Dan en broadcast televizyon ki ti live zot ti montre portre later ek lalin parey zot ti vwar dan zot spacecraft.

Sa bann astronot ti termin zot transmisyon ek sa pasaz dan Labib, e mon quote, “For all the people on earth, the crew of Appollo 8, has a message we would like to send you”, said William Anders, “In the beginning God created the Heaven and the earth, and the earth was without form and void and darkness was upon the face of the deep and the spirit of God moved upon the face of the waters, and God said, let there be light, and there was light.”  Unquote.  It was a powerful moment for a powerful statement.  Sa moman, ansanm avek sa bann astronot lemonn osi ti’n reste atase avek zot legan.  Ti ganny sans vwar brefman ki Bondye ti vwar letan i ti pe kre later.

Mon’n komans mon diskour lo Leta Lanasyon lo sa not pou enspir nou menm, pou enspir nou pep, pou enspir nou pei lo nou komansman, lo the beginning.

Diskour Leta en Nasyon i toultan komans lo komansman, i toultan at the beginning, at the start, at the onset of the year. Mon’n komans mon diskour lo sa not pou osi remind nou menm, remind nou pep, e remind nou pei kot nou sorti.  Nou sorti dan nanryen, dan fernwanr, dan vid e nou sorti lwen.

Diskour Leta Lanasyon nou Prezidan, in fer sa 4 alizyon.  Nou sorti, nou komansman, nou ozordi e kot nou arive.  E nou preanbil nou Konstitisyon i fer nou rekonnet sa, aksepte sa e onor sa.  Nou komansman, nou sorti, nou ozordi e kot nou swete arive.

Diskour Leta nou Nasyon Prezidan, in seryezman globaliz tousala.  Diskour Leta nou Nasyon in depikte nou parkour kolonyal nou komansman, en pep miltirasyal, nou sorti, nou bann traze ekonomik e nou larive ozordi.

Diskour Leta Lanasyon nou Prezidan in kategorikman tras traze nou parkour nou Gouvernman.  O komansman lannen e in osi kategorikman tras parkour nou Gouvernman kot nou sorti dapre bilan 2012, reform ekonomik 2008, e menm nou ventyenm lanniverser trwazyenm Larepiblik.  Diskour Leta nou Nasyon nou Prezidan in kategorikman fer sa analiz, sa ilistrasyon, nou komansman, nou sorti, nou ozordi e kot nou deside arive.

Mr Speaker, permet mwan pou elabor mon pwen ankor en pti pe, akoz parler i annan serten de nou ki bliye, ki bliye nou komansman ki bliye kote nou sorti, ki bliye mannyer nou pti Sesel ti ete o komansman, e ki bliye kot nou pti Sesel i sorti.

Mwan mon en zenn aktivis Lepep, en Seselwaz senser, fyer, apresye e solider ek nou komansman ek nou sorti.  Detrwa zour pase, mon pti fiy aze 10an ti poz mwan enn de kestyon lo politik, sa letan i ti pe fer en resers lo listwar nou pei, i ti dir ek mwan, ‘manmi an 1756 Nicholas Murphey ti met premye pyer Sesel e la Sesel ti vin en koloni Franse’.  I ti kontinnyen pou dir mwan ki 1770 premye group dimoun ti vin reste Sesel e ti annan zis 28 dimoun.  I ti al pli lwen pou elabor ek mwan ki ti annan Franse e lesklav Afriken dan sa group dimoun.  I ti kontinnyen pou dir mwan ki sa letan ti napa nanryen Sesel, eksepte delo, gro, gro pye dibwa e menm krokodil.

Mr Speaker, mon ti ekout avek ladmirasyon konpreansyon en zanfan ki pe fer alizyon en Sesel zis delo, pye dibwa e krokodil.  Dapre mon pti fiy, ti napa nanryen dan Sesel e kimannyer sa bann dimoun ti kapab viv antoure ek zis tousala?  Mr Speaker, mon ti sezi sa loportinite pou reponn kestyon mon zanfan konsernan karyer politik atraver son resers lo nou pei.  E mon pou partaz mon repons ek Lepep Seselwa.  Mon ti reponn ek li ki tou metye e tou louvraz i merit parey en gran lanmour.  I merit parey en pent i anmoure ek son lapentir.  I merit parey en mizisyen i anmoure ek son lenstriman, i merit parey sa komansman ki Bondye ti donn nou o komansman.  I merit parey sa lespwar, sa komansman sa premye pyer ki ti ganny depoze Sesel.  Mwan ek tou mon bann Koleg ek nou tou ki la, nou anmoure ek nou pei.  Anmoure ek nou patri, ek nou pep, nou anmoure ek nou frer e ser Seselwa e Seselwaz.  Nou anmoure ek sa ki byen, sa ki drwat e sa ki zis e sa ki bon pou Sesel.

Nou pasyon partaze i sorti dan en lafyerte enkwayab, en melanz rasyal.  I sorti dan en lafyerte enorm e en pasyon enorm pou sorti dan en Sesel kot ti annan zis delo, pye dibwa e krokodil e 28 dimoun pou ariv kot sa Sesel i ete ozordi.  Sa bizou ki nou annan ozordi, sa devlopman ozordi, sa nasyon fyer ki nou ete ozordi.  Sa lepanouisman ki nou ete ozordi, sa emeryevman en zanfan 10an ki pa’n vwar sa e ki pe sey konpran sa.  Se sa komansman, sa sorti, sa larive ozordi e se sa pasyon politik.

Mr Speaker, bokou de nou nou pa fer sa alizyon.  Pou bokou de nou, nou regard zis ozordi, nou perdi sa alizyon fer en refleksyon lo nou komansman, lo kot nou sorti e kot nou pe arive, kot nou vreman anvi arive.  I vre, e mon agree, ki nou pa kapab viv dan lepase, ki nou pa merit les nou lespri pri dan lepase.  Ki nou bezwen bouze e sanz mindset dapre sanzman letan ozordi.  Me i neseser ki nou pa oubliye oubyen fer fo alizyon lo kot nou pe ale.  Pa oubliy lepase e pa rekonnet lenportans e lapresyasyon nou pti komansman pti, nob e kot nou sorti.

Parkour nou listwar, parkour sa komansman, kot nou sorti ki’n determin e pou determin nou fitir.  Sa ki nou fer yer, sa ki nou batir yer e sa ki nou pe fer ozordi, ki pou determin nou demen.  Si nou pa konn apresye e konnen ki nou ti annan yer, si nou pa konnen e apresye kot nou ti ete yer.  Kimannyer nou pou konnen kwa ki pou aranze ozordi?  Kwa ki nou pou fer ozordi e the way forward pou demen?

Mr Speaker, a psychologist once surveyed 3000 people picked at random from a telephone directory Langleter.  Sa survey ti bref e ti demann sa 3000 dimoun what have you got to live for? E plis ki 90 percent of the respondents ti reponn, ki zot ti pe senpleman espere.  Zot ti pe esper zot lavi pou amelyore.  Zot ti pe esper zot maryaz amelyore, zot ti pe esper en promosyon.  Zot ti pe esper polisi sanze, zot ti pe esper Gouvernman sanze, zot ti pe esper ganny plis larzan.  Zot ti pe esper zot zanfan grandir, zot ti pe esper zot pran retret pou annan plis letan pou zot menm.  Konklizyon sa psychologist se ki bokou de nou, nou pe asize e nou pe zis espere.  Nou pe esper sa demen, nou pe esper keksoz ariv ek nou, nou pe bliye viv pou ozordi.  Nou pe bliye batir ozordi pou sa demen, nou pe bliye ki nou ti annan yer e kot nou ti ete yer.

Rapor finding census i ilistre sa pwen tre byen.  I en legzanp kler e statistics neseser pou fer en analiz konparativ lo sa ki nou ti annan yer e kot nou’n arive ozordi koman en pep e en endividi.  Ozordi, kontrerman avek sa ki Leader Lopozisyon i oule fer nou krwar.

Mr Speaker, dapre sa psychologist pli gran defi lavi ozordi se ankouraz dimoun pou make the most and the best with what you have today and start building for your tomorrow.  I ti osi dir ki tou i depan lo nou endividyelman.  I ti al pli lwen pou dir ki nou fail pou realize ki today is that tomorrow which they waited for yesterday. Ki sa ozordi, i sa demen ki nou ti pe espere yer e ki si nou’n fer nou mye yer, si nou’n fer nou mye pou byen batir yer e nou’n make the most of sa ki nou ti annan yer, definitivman e si nou make the most of sa ki nou annan ozordi, nou batir lo kot nou’n arive ozordi se sa ki pou lareisit nou fitir.  Se sa ki pou determin nou lavenir, se sa ki pou determin nou demen.  Apresye e valoriz nou yer, make the most of ozordi – se sa ki determin kalite lavi nou pou annan demen.

Mr Speaker, mon pou difere dan mon ladres pou ozordi.  Koz ek nou dimoun lo sa ki esansyel pou nou koman en pep.  Fer nou konpran kwa ki neseser ozordi e pou aret krwar dan en monn ideal e parfe e pou aret les nou ganny anbete oubyen les nou latet ganny bate par serten ki oule fer nou krwar nou pei i annan zis problenm e i pran en ka pou zeneraliz oubyen ziz lefikasite e konpetans serten, san prenan bann fe an kont.

Dan son ladres Prezidan Larepiblik i koz lo sa bann diferan kous nou Gouvernman.  Bann striktir e polisi ki’n ganny met an plas e bann nouvo mezir pou nou al pli devan pou fer pei marse, pou fer keksoz bouze e pou fer Lepep konpran.  Mon’n komans mon ladres ek komansman, kot in ariv ler pour serten nou endividi endividyelman nou envit en nouvo komansman dan nou lavi.  Set a lor ki mwan, mon adres mon ladres lo e fokaliz lo zis en sel keksoz, sa, se nou menm.

Dapre nou parkour depi o komansman ziska prezan nou’n sorit lwen e akonplir bokou.  Nou ankor pe fer plis, pe sey fer bokou plis pou amelyor kot nou’n arive e kot nou sorti.  Wi, nou kapab fer plis.  Nou kapab donn plis me nou pa pou zanmen arive satisfer tou an plis.  Ozordi koman en pei, koman en nasyon, koman en endividi, nou bezwen konn plis, apresye plis, debrouy plis, par lefe ki nou kontinnyelman anvi plis e merit konn fer sa diferans lo nou parkour kot nou sorti ziska kot nou’n arive ozordi.

Ozordi koman en pei, en nasyon, en endividi nou merit konn kwa ki nou anvi, nou priyorite, kwa ki esansyel e neseser pou nou pei e nou menm.  Ozordi nou merit kapab aksepte ki i annan swa ki pa fasil pou pran koman en pei, en nasyon, en endividi ki nou bezwen pran e nou merit pran pou ariv kot nou anvi arive e osi prenan kont legzizans entern e eksteryer.       Ozordi Mr Speaker, tou koze ki nou koze i lo priyorite, konn ou bezwen, konn ou realite e konn ou lobzektif.  Letan nou tou koman en endividi, koman en sitwayen nou aksepte e konn sa, nou pou annan en road map ki kler devan nou pou nou bouz lo la.  Ozordi nou vwar bokou dimoun endiferan, fatige, dekouraze pa enterese partou.  Pou bokou nou, nou’n perdi sa pasyon, sa lanvi sa joie de vivre, sa lobzektif, sa purpose.       Konbyen zenn fiy tousel ki’n ariv 25an avek detrwa zanfan?  Konbyen zenn paran tousel lo Welfare e limenm pe ganny minimum wage?  Konbyen zonm oubyen msye ki pe asize lo Welfare akoz zot in tonm viktim lalkol oubyen drog?  Petet pou bokou a demann mwan, ki sa i annan pou fer ek konn ou priyorite ek pasyon?

Pou nou bouz pli devan, nou pep i bezwen konn valer zot menm, valer nou lavi, valer planifye nou lavi e valer fer bann bon swa dan nou lavi.  Sa ki nou fer endividyelman se sa ki pou fer en diferans dan nou kominote, dan nou distrik e dan nou pei.  Mannyer nou fer bann swa nou lavi e viv nou lavi ki pou fer sa diferans dan nou lavi sosyal, ekonomik e spirityel nou pei.

Reviz Incomes Tax pou bann pli vilnerab in ganny byen akeir.  Me an tou prenan kont ki sa bann group dimoun i merit pran linisyativ pou zot osi sanz pozisyon zot lavi.  Ozordi i lepok travay dir, debrouye fer de louvraz kot nou kapab.  Ozordi tou mekanizm i annan an plas pou nou bann group vilnerab me nou bezwen responsabiliz sa group pou pran responsabilite swa zot lavi.  Rekonpans i determinasyon travay dir e sa middle class ki pe monte e ki pe debrouye.  Nou bezwen retourn sa lavi kot nou ti annan lanvi viv, lazwa de viv lobzektif purpose dan tou sitiasyon lavi, dan tou sirkonstans ozordi.  Pri lavi ser, movetan, dezas, VAT, lozman, lasante, eksetera, eksetera i enpakte lo nou lavi e sa, pa ariv zis Sesel parey serten i oule fer nou krwar.  Me lenportans fer fas ek lavi se pa zis pou fokaliz lo laspe negativite nou sitiasyon e sirkonstans me pou fer fas avek defi an fas e bouz de lavan avek lespwar.  Lespri pozitiv e lanvi pou akonplir nou lobzektiv lavi.

Letan Bondye ti kre lemonn, i ti kre lalimyer premye, se sa lobzektiv pou donn lespwar.  Se sa lespwar ki Prezidan Michel pe donn nou nasyon, se sa alizyon letan nou fer refleksyon lo kot nou ti ete lo o komansman, kot nou sorti e pou arive kot nou ete ozordi.  Se sa lespwar ki kit nou pep debout pandan tou sa traze pou anmenn nou la kot nou ete ozordi avek en bann plen de tirbilan, problenm ekonomik, maladi, en klima ki kontinnyelman sanze.  Wi, nou bezwen lespwar e bezwen regard pli o de la nou sirkonstans.  Pli o de la nou sitiasyon, ki nou’n kapab batir e sirmont yer e pou nou ariv kot nou ete ozordi e annan kouraz pou make the most of today e pou nou kontinnyen pou demen.

Leker imen Mr Speaker ti ganny fer pou pasyon, pou travay dir e avek en dezir for to reach for something beyond ourselves.  Mon zabitan an preparan diskour Leta Lanasyon ti dir ek mwan ki parfwa nou fokaliz bokou lo nou febles e nou negliz regard nou pwen for, zot ti dir mwan ki parfwa nou regard zis sa ki mal e negliz apresye nou pwen for e sa ki nou’n akonplir.  Ozordi plizyer de nou, nou zis leve al travay, okip nou zanfan, okip nou lakour, al legliz, anmize ek nou dalon, al dormi e repet menm keksoz ankor son landmen.  Nou’n ne, nou’n viv e nou mor.  Nou pa kapab fer nanryen konsernan nou nesans oubyen nou lanmor, me nou kapab fer en kantite keksoz.  Wi, annan en responsabilite total lo kontrol mannyer nou viv nou lavi.  O komansman Sesel nou ti en pep, en nasyon travay dir.  Nou bann gran paran ti mars apye atraver nou zil.  Anmas koko, bat kannel, zot in batir sa pei avek zot lanmen, volontarya, travay kot a kot, blok pou blok, semen pou semen.  Nou gran paran in travay dir pou Sesel.

O komansman nou ti en pep, en nasyon ki ti viv byen ek enn a lot, nou ti viv dan en kominote.  Mon zanfan ti ou zanfan, nou ti troke, nou ti partaze, nou ti annan respe, lanmour prop, lapolites, nou ti kominike.  Nou ti annan valer e nou ti annan disiplin.  Ozordi nou en pep pli byen edike, bokou graduates, certificate holders e bann ekspert e teknisyen partou dan lavi.  Ozordi, nou annan en pep talante e eksperyanse, en pep dinamik avek en lifestyle bokou pli avanse, sofistike e konfortab.  Nou bezwen aksepte ki nou en pep ki’n byen ganny berse me nou osi bezwen aksepte ki ozordi ki nou’n vin en pep plis materyel, plis endividyaliz, en pep ki tro, wi, nou’n tro ganny eberse.

Ozordi nou annan en pep avek en lekspektasyon ki kontinnyelman ogmante ki pa satisfe e ki kontinnyelman demande.  Nou nepli annan lapolites, nou pe perdi respe pou nou menm e pour lezot e nou nepli annan disiplin, pou serten, nou nepli konn valer travay dir.

Mr Speaker, permet mwan pou sit enn de legzanp letan dezas ti tap sa 5 distrik, ti annan bokou raportaz lo televizyon, bann senn emouvan e trakasan.  Wi sa dezas in tap nou, in sekwe nou, me nou ankor la, nou pe debout, Sesel i ankor la, Sesel pe bouze e pei pe bouze.  Nou bezwen vin en pep for, pare e kapab pou fer fas avek nenport ki evantyalite lavi.  2004, nou ti annan gro lapli atraver Mahe antye.  2006 nou ti annan nou premye Tsaunami.  La nou’n ganny dir ki byento nou pou annan siklonn.  En pep rezilyan, en pei rezilyan se enn ki kapab deal e sirmont lo evantyalite oubyen lobstak lavi.  Se sa ki determin nou lafors koman en pep, koman en pei e koman en endividi.  Nou bezwen en kominote ki pa zis montre ledrwa e krwaz lipye e asize, kritike e esper Gouvernman pou vin debrouye, sov lavi e sov propriyete.

Mon’n apresye sa group dimoun ki ti fer sa zefor me, mon ti soke pou tann enn de raportaz kot plizyer nou menm, nou endividi nou’n fail pou pran nou responsabilite.  Nou’n fail pou fer serten nou devwar e pe montre ledwa.  Dir mwan Mr Speaker, lekel sa pei o monn ki ou fer ou lakaz e ekspekte ki Gouvernman i fer ou miray pou ou?  Lekel sa pei o monn ki delo i antre dan ou lakaz ou asize e esper Gouvernman vin ed ou?  Lekel sa pei o monn ki ou lakaz in kraze e pa’n asire e i donn ou en lot?  Lekel sa pei o monn ki bann ki pa oule anmas zot vye paran, Gouvernman i pran e in berse e pe donn lozman?  Lekel sa pei o monn ki ou’n perdi tou ou propriyete e ou pa’n asire i donn ou lasistans e i donn ou en komansman pou komanse?

Mon pa dir ki napa serten keksoz ki nou Gouvernman ti’n kapab fer pou anpes, oubyen minimiz tel evantyalite.  Mon pou aksepte ki nou bezwen pli prepare.  Me konbyen nou ki pran sa linisyativ pou netway dan nou vwazinaz?  Netway nou kominote, nou drenaz, nou lanmar, nou larivyer?  Konbyen de nou ki vwar sa koman enn nou devwar oubyen en led dan nou kominote?  Oubyen konbyen de nou ki vwar sa koman responsabilite e devwar nou Gouvernman?  Konbyen de nou ki pran sa koman nou kominote, nou distrik, nou vwazinaz e nou pei?  Konbyen de nou ki pran tousala koman nou form par ladan?  Mr Speaker, tou sa ki mon’n nonmen sa i ariv zis Sesel, wi zis Sesel.  Pou bokou de nou si nou ti swiv tre byen atraver lemonn, pa zis Sesel ki ti fer fas avek movetan.

Ozordi, nou pei nou pli avanse, nou pli annavan, nou annan plis striktir, Lalwa, Polisi e lenfrastriktir.  We are better off from where we were o komansman.  Nou annan drwa pou tou dimoun, ledikasyon e lasante primer e gratwit, semen partou, gran devlopman, en lekonomi vibran, plis loportinite, lozman, polisi eksteryer ki dinamik, devlopman dan lagrikiltir e lapes pou nonm plizyer.  En analiz konparativ i neseser pou assess sa ki nou ti annan yer e sa ki nou annan ozordi ek sa ki nou swete batir oubyen kree pou nou demen.  Parey nou dir nou pep ki nou bezwen konn nou priyorite, sa menm lareg i aplik pou nou Gouvernman.  Nou Gouvernman i bezwen konn priyorite nou pei e balans li dapre nou bezwen e nou mwayen.  Nou bezwen konnen kwa ki pli enportan pou nou pep, pou nou pei, nou bezwen elimin gaspiyaz, trial and errors e move servis.

Mr Speaker, mon diskour in ganny fer avek diskisyon ek mon zabitan, mon lapros se zot lapros.  Zabitan Mont Buxton i seryezman santi ki Gouvernman i bezwen amelyor nou servis lasante, avek en Bidze anyel ki kontinnyelman ogmante, Lepep Mont Buxton pe demann en meyer deal ek servis nou lasante.  Nou pe demann en meyer servis dan klinik La Riviere Anglaise.  Nivo lizyenn pli eleve e plis profesyonnaliz dan servis ki nou donn nou pasyan.

Mr Speaker, mon ti klinik La Riviere Anglaise semen pase avek serten mon bann voter pou vwar zot mekontantman e zot ti annan rezon.  Ti annan dimoun ki depi 8er pe esper dokter.  Zanfan ti’n melanze ek lezot dimoun dan waiting area.  En rota dokter date depi Zanvye sa lannen, ou a krwar napa en ler konvenab pou komans vwar oubyen fini war pasyan.  I enportan pou note ki Klinik La Riviere Anglaise i deservi distrik santral e zabitan Mont Buxton pe ekspekte e pe demann en meyer deal avek Minister Lasante.  Nou bezwen pli inovativ e anmenn polisi ki pou bouz dan en direksyon kot Lepep i pran ownership nou Lasante e nou lifestyle. Mon pou advocate fortman ankor enn fwa pou Gouvernman seryezman konsider entrodwir en Health Insurance Scheme. Nou bezwen rod mezir pou adres sa Bidze Lasante ki kontinnyelman ogmante e nou komitman konstitisyonnel pou ofer lasante primer gratwit.

Mr Speaker, mon bann profesyonnel dan mon distrik in osi dir mwan lans en lapel ek Gouvernman pou valoriz zot profesyon en pti pe plis kominikasyon e koneksyon avek zot.  Parey Prezidan i toultan dir, nou bezwen reste konekte ek nou pep e sa pa merit aplik zis pou nou bann Manm Elekte dan Lasanble me i merit aplik pou tou bann ki’n donn en koudmen e ki’n deside pran responsabilite.

Mon zabitan i fer alizyon ozordi lo vre demann resours imen nou pei e kantite lenvestisman dan resours imen ki nou Gouvernman i fer.  Me kestyon ki zot demann ek mwan, se eski nou pe vwar valer sa lenvestisman dan lanplwa?  Eski nou pe train dimoun for the right job e nou pe met dimoun konpetan in the right job? E ki nou pa pe gaspiy talan oubyen skills. Lamazorite de fwa ozordi, nou’n vwar dimoun ki’n ganny train e sharp dan en domenn in bezwen ale pou al travay dan en lot domenn.  Alor lapresiasyon ladres Prezidan pour en Human Resource Management Plan.

Enn de mon bann trwazyenm az in dir ek mwan, dir ek nou Gouvernman ek nou menm, ki nou bezwen retourn back to basics.  Nou bezwen travayer Seselwa ki annan plis pasyon, devosyon, lanmour prop, etik e profesyonnalizm.  En madanm 64an Roche Bois ki ankor dan servis i dir mwan, MNA ozordi personn pa oule travay 12 erdtan.  Nou tou nou oule travay 8er-4er, personn pa oule komans anba pou mont pli o.  Serten nou pa oule travay dir me nou oule konpar benefis ki sa ki travay dir i gannyen ek sa ki pa travay ditou.  Nou bezwen rekonpans e motiv bann ki travay dir e bokou pli dir.

Mr Speaker, priyorite mon distrik se lozman ek later.  Alor mon zabitan in byen apresye lakey lanons ki’n ganny fer par nou Prezidan lo sa size e okenn mezir ki Gouvernman i pran lo sa size.  Pou zot, sa zafer etranze pa aste later Sesel in byen ganny apresye.  Dapre nou zabitan plis later pour nou Seselwa e pri later i ava vin pli afordab e plis lespwar.

Mon zabitan osi in felisit desizyon Gouvernman pou donn priyorite dimoun ki’n komans fer en kontribisyon lakaz anba HSS. Sa i ava anlinny avek responsabiliz nou pep e fer nou konn nou priyorite e swa dan nou lavi.  Ankor enn fwa, mon pe remet demann zabitan Mont Buxton pou plis posibilite konstrir plis lozman parey nou proze flat Ex-Dominic Savio.  Akse ek later e menm en sanzman direksyon fason konstrir lakaz par lotorite Planning pour mon distrik.  Se sa inovasyon, se sa sanzman.

Mr Speaker, en konsern mazer ki mon zabitan ti partaze lannen pase sete lord ek lape e sa, se mon domenn.  Mwan ek mon zabitan nou solider ek Prezidan Michel pou felisit nou lafors.  I vre ki i annan en sanzman pozitiv lo to krim ki pe diminyen e prezans e reaksyon pou attend scene par bann zofisye.  Prenan kont sa, pa dir ki napa problenm dan sa departman.  I annan ankor ki kapab ganny fer e plis i merit ganny fer.  Par egzanp, plis disiplin, profesyonnalizm, promosyon ki pli kler e transparan, me nou bezwen osi aksepte e rekonnet kot nou pe byen fer e donn zot lankourazman.  Pou mon bann koleg fanm ek zonm dan liniform, keep it up mon la avek zot.

Mr Speaker, mon pa pou fini mon lentervansyon san abord en dernyen size ki mon bann zabitan in dir mwan met devan.  Ozordi, nou koz lo leadership skills, management skills, eksetera, eksetera.  Dapre bann gran, gran filozof dan sa bann domenn, we are all leaders in our own right.  Management is about getting the job done through people.  Sa de pa kapab mars separeman.  Pou en lorganizasyon fonksyonnen, sa ki dirize i bezwen konn manage son dimoun pou atenir lobzektif e vizyon e misyon sa lorganizasyon.  E i enportan pou ki striktir neseser i an plas e ki nou konpran kiltir nou lorganizasyon.  Dan sa faz bouz ver en nouvo komansman, nou tou bann leaders, dirizan, office bearers, e bann ki dan pos responsabilite, nou bezwen revwar nou menm, nou fason fer e nou gidans dan nou fonksyonnman.

Ozordi plis ki zanmen lekspektasyon lepep i pli o e nou bezwen koz ek nou pep.  Ozordi kestyon pou nou bann dirizan e nou tou se, pou lead by examples e pou practice what we preach.  Nou pe ganny demande pou reste konekte ek nou pep.  Sa ankor enn fwa pa aplik zis pou bann Manm Elekte ki nesesit tap teren e koz ek nou dimoun, sa i aplik pou nou tou.

Ozordi i annan en persepsyon ki fodre ou annan kontak ouswa koneksyon pou bouz devan.  Nou tou nou pa oule respekte the chain of commence, parey nou dir dan lafors.  Dan en lafors disipliner, en Konstab i bezwen pas atraver son Serzan avan ler i al vwar sa ki ansarz.  Annou respe e donn sans bann ki nou met konfyans ladan anba e donn zot loportinite pou zot deservi nou.  I toutafe normal ki si i annan moman letan ki desizyon pa’n byen ganny fer pou nou al pli devan.  Me nou bezwen donn loportinite nou bann decision makers, office bearers pli ba, sa sans pran zot responsabilite e pran full accountability zot desizyon.  Me nou osi bezwen bann leaders, e bann office bearers dan pozisyon kle ki konpran ki nou la pour Lepep, par Lepep e pour servi Lepep.  Ki nou bezwen ekout sa pep, sa reprezantan Lepep, ki nou adopte en lapros servant leadership.

Mr Speaker, Lepep Seselwa e zabitan Mont Buxton, lekel sa paran ki letan son zanfan i demann li en pwason i donn li en serpan? Lekel sa paran ki letan i vwar son zanfan pe al lo en move larout i pa pran aksyon, i pa koz for, i pa korize e i pa disiplinen?  Lekel sa bon paran ki anbet son zanfan e swet maler pou son zanfan?  Se pa akoz lanmour ki nou koman paran nou fer sa me akoz nou oule sa ki meyer pou nou zanfan.  Se sa lanmour ki ozordi in anmenn nou tou a dan sa Lasanble e anmenn nou Prezidan ozordi pou koz ek nou pep e pou adres ek nou pep lo vre leta nou nasyon.

Zabitan Mont Buxton,Lepep Seselwa, ki Bondye i a kontinnyen beni nou e ki nou a kontinnyen travay dir e pli dir pou nou Sesel.  Mersi.

 

(Applaud)

MR SPEAKER

Onorab Murielle Marie.

 

HON MURIELLE MARIE

Mr Speaker, Manm Onorab, zabitan Au Cap, Lepep Seselwa, bonn apremidi.  Sa sans solidarite, volontarya ek sipor kominote in ede retir kantite presyon lo sa 4 distrik baze lo bon kordinasyon.  Mr Speaker, sa i en ekstre tire dan press release ki Prezidan Michel ti fer le 30 Zanvye 2013.

Mr Speaker, mon profit sa lokazyon pou mwan senpatiz avek bann zabitan ki’n ganny afekte pandan dezas e mon pe profit sa lokazyon pou mwan senserman remersye tou dimoun, ki’n pran par dan sa lelan solidarite pou fer fas avek dega koze par dezas.  O non tou zabitan Au Cap mon dir zot mersi.

Mr Speaker, Prezidan Michel, zabitan Au Cap i dir ou mersi, pou ou prezans premye zour dezas lo teren e osi pou diriz lekip Gouvernman dezyenm zour ou vizit lo teren apre dezas.  E pou osi zefor nasyonal pou reabilit lenfrastriktir e pou ed bann viktim.  Zabitan Au Cap i oule remersi Prezidan pou sa zes solidarite, pou pran en tel desizyon pou li kennsel son vizit dan Lenn pou li kapab kordin zefor nasyonal pou ed bann viktim.

Koman reprezante Au Cap, mon ti santi mwan fyer ki Prezidan ti komans son diskour lo Leta Lanasyon par fer refersans avek dezas ki ti frap sa 4 distrik dan Les Mahe, enkli mon distrik Au Cap.  Lefe ki sa dezas i premye size ki Prezidan in touse dan diskour pli enportan pandan lannen, i montre ki i annan sa sans priyorite akoz labaz nou kiltir kreol se solidarite avek nou frer ki dan difikilte.  Diskour lo Leta Lanasyon, pa zis permet nou konn leta Nasyon Sesel, me osi permet nou konn leta lespri sa dimoun ki nou’n elekte pou diriz nou, savedir, Prezidan Larepiblik.

Atraver son diskour lo Leta Lanasyon, Prezidan Michel in demontre klerman avek Lepep Seselwa ki i en zonm ki mazin ver lavenir.  Dan premye fraz son diskour, Prezidan in pronons sa mo prepar lavenir nou nasyon.  Sa i montre nou ki tou desizyon ki Prezidan i pran, i vize ver en lobzektif e se lavenir.  Nou merit vwar sakenn son bann desizyon e aksyon koman preparasyon ver lavenir e nou pa devret zanmen oubliye ki sa lavenir set en lavenir kolektiv akoz se lavenir nasyon Seselwa.  Sa premye fraz dan son diskour i eklersi nou leta lespri nou Prezidan akoz i montre nou ki i en zonm ki ranpli avek loptimizm e ki i mazin plis ki li vi ki i met Sesel ek nasyon Sesel an premye.  Prezidan Michel in reste fidel a parol sanson Patrick Victor, premye Sesel, ki ti ganny sante a lokazyon son inogirasyon koman nouvo Prezidan Larepiblik.

Mr Speaker koman sa dimoun ki diriz desten son pep, en Prezidan i merit annan en sans priyorite akoz set atraver son bann desizyon e aksyon ki pep i konnen kote pou met lanfaz.  Sa desizyon i enn ki ranpli avek sazes akoz dan Lenn i ti pe al resevwar en pri enternasyonal prestizye pour son leadership lo size Lanvironnman.  Me li in prefere reste Sesel avek son pep ki ti pe ganny afekte par dezas lye avek sanzman klima.

Atraver sa zes, Prezidan ti pe dir avek lopinyon enternasyonal ki i pa pe lit pou Lanvironnman pou li resevwar en pri, me plito pour li amelyor lavi son pep.  Prezidan in fer remarke ki son loptimizm pou lavenir Sesel i repoz lo nou bann valer fondamantal ki in dekrir koman nou lafors.  Atraver sa fraz, nou vwar kapasite Prezidan pou li lasosyete Sesel.  Savedir son kapasite pou konpran fonsyonnman nou sosyete i vwar lekel eleman ki pli enportan pou sa fonksyonnman.  Letan Prezidan in dir Seselwa i en pep ki annan konpasyon e se nou lafors.  Sa i montre ki i konpran sikse nou sekre.

Mr Speaker, Sesel i en pei ki defye bokou gran teori e gran ekspert.  Bokou dimoun i zis pa ganny konpran kimannyer Sesel i fer li.  Pandan Zwe De Zil nou’n vwar ki avek en pti popilasyon dan Losean Endyen, nou reisi fer pli byen ki preski tou pei dan nou rezyon.  Nou’n vwar ki dan lalit kont piratri kot nou larme i enn bann pli pti dan lemonn in reisi met kontrol avek bann pirat.  Prezidan Michel in konpran byen, ki sa ki fer nou lafors se pa lakantite nou me sa lespri konpasyon ki anim sakenn de nou.  Sa konpasyon pou nou fer en lafors akoz i miltipliy nou determinasyon.  Annefe, sa leksplikasyon lo lorizin nou lafors in ganny teste dan mon distrik Au Cap, pandan sa dezas mwan pase.  Mon ti temwanny pwisans sa lafors e karakteriz nou koman en pep.

Koman MNA mon distrik mon ti enn bann parmi premye dimoun, ki ti lo teren pou konstat degre dega e pou mobiliz mendev pour vin ed bann viktim sa dezas.  Mr Speaker, ti tousan me osi ankourazan pou vwar kimannyer Seselwa ti pe donn lanmen kanmarad.  Vwazen, me osi dimoun sorti lwen enkli dan lezot distrik ti fer lasenn solidarite ki ti pli for ki sa gro dezas.  Determinasyon Seselwa ti mont pli o, o nivo delo avek linondasyon, determinasyon Seselwa ti pli for ki sa kantite later ki ti grennen avek lateras.

Mr Speaker, ti sagrinan pou vwar ki letan Manm Brigad dirzans sorti dan serten distrik, ti ariv kot serten lakaz ki ti ganny afekte avek dezas, serten viktim ki ti dan sa lakaz ti plito asize anndan get televizyon pandan ki lezot ti pe travay pou retir dega kot zot.  La mon pe lans en lapel avek sa bann dimoun pou zot pran zot responsabilite zot osi.  I annan ki ti menm donn lord bann Manm Bridgad dirzans, dan sa ka nou vwar ki sa viktim pou li son frer Brigad dirzans ti annan konpasyon e limenm li i ti mank konpasyon pou sa enn ki ti vin ed li.  Sa i tre tris, i montre ki serten Seselwa i telman annan leker dir ki menm letan i dan problenm, i krwar i pli siperyer ki lezot.  Fodre nou dekouraz bann tel latitid e konportman.

Mr Speaker, mon’n dir pli boner Prezidan Michel i annan en sans priyorite.  I konnen lekel size ki merit plis latansyon ki lezot, sa in sorti klerman dan son diskour lo Leta Lanasyon kot in priyoritiz aksyon Gouvernman an 10 pwen.  In dir e nou’n etablir nou priyorite e se sa.  Nou lekonomi, travay pou tou, lozman desan pour tou Seselwa, ledikasyon, lasante, lepanouisman lazenes, devlopman dirab, lord, lape ek sekirite, e leta-de-lwa e reyonnman Sesel lo lasenn enternasyonal.

Mr Speaker, sa lord priyorite i eklersi nou lo aksyon Prezidan e permet nou konpran akoz sa bann aksyon i pa zis bon, me vin bann aki.  I dir ki priyorite limero 1 se en lekonomi solid, sa i fer nou konpran akoz i ti komans par fer reform ekonomik, apre in vin travay pou tou.  La nou vwar ki selman en lekonomi solid ki’n kre loportinite travay pou tou Seselwa.

Sa priyorite limero 2 in osi fer nou realiz akoz Prezidan in toultan met lanfaz lo travay dir.  Travay i alabaz tou ki Seselwa i gannyen dan lavi.  Letan i annan en travay i ganny en saler, ki permet li viv byen.

Priyorite limero 3, i vin lozman e sa i fer nou rapel ki sa bann lakaz ki Gouvernman pe konstrir, i ganny prodwi par en lekonomi solid en rezilta travay dir.  Apre lozman i vin ledikasyon, lasante, lepanouisman lazenes sa i fer nou rapel ki en bon lozman i kree en lanvironnman konvenab pou nou zanfan etidye.  En bon lozman i kree en lanvironnman sen, ki amelyor lasante nou pep e en bon lozman i osi kree lanvironnman pou lepanouisman nou bann zenn.  Answit i vin devlopman dirab, lord, lape ek sekirite, leta-de-lwa e reyonnman Sesel lo lasenn enternasyonal.

Mr Speaker, sa lord priyorite ki Prezidan Michel in etabli i merit ganny adopte koman en gid pou tou Minister, biznes, prive e lendividi, pou gid zot bann plan daksyon e desizyon.  Si nou fer sa, nou pou swiv menm laliny e nou pou al dan menm direksyon.

Mr Speaker, diskour lo Leta Lanasyon i pa zis koz lo sa ki’n pase lannen pase, in osi koz lo sa ki pou arive dan sa nouvo lannen.  Prezidan in anons plizyer mezir ki mwan mon salye.  An serva sa 10 lalis priyorite, i sa bann mezir koman en gid lo aksyon Gouvernman pandan 2013.  Mon ti a demann lotorite konsernen pou fer sir ki Au Cap i benefisye dan devlopman Sesel, Au Cap i benefisye si sa bann proze swivan pa ganny oubliye.

Fodre nou rezourd sa bann problenm flooding e drenaz dan serten semen primer ek segonder dan en fason soutenab.  Rezourd nou problenm lerozyon, konstriksyon drenaz e pavement sorti kot laboutik Endyen ziska kot lafanmiy Savy Green Estate.  Konstriksyon drenaz e pavement kot bus shelter Lasapel ziska kot restoran La Plaine Sainte Andre.

Mr Speaker, lakaz i reste en gro defi dan mon distrik.  Apard ki nou pe depans zis lo proze Ile Perseverance, mon ti a profite pou demann Minister konsernen, si i posib pou konsider konstriksyon sa proze lakaz dan mon distrik, ki nou annan later ki’n fini idantifye pou en tel proze.

Mr Speaker, dan son diskour Leta Lanasyon an 2012, Prezidan Michel ti dir, egalman nou bezwen moderniz nou bann Lalwa Lanplwa pou ki i annan en klima pli favorab e pou ankouraz dimoun pou leve, debrouye, al travay olye abiz lo nou sistenm Welfare.  Mr Speaker, nou pa kapab kontinnyen fer bann zenn ki oule debrouye tourn an ron avan ler i ganny en license pou li operate en biznes.

Mr Speaker, mon annan en legzanp tipik dan mon distrik en zenn fiy in apply pou li ganny license hairdresser. Pou komanse zot komans dir li i napa leksperyans.  Ler sa fiy i kontinnyen ek son demars zot dir li son sertifika pa ganny rekonnet Sesel, selman ler ou pas dan laplipar hairdresser dan Sesel, zot pe operate anban menm kalite sertifika ki sa fiy i annan.  Eski la zot pe ankouraz sa fiy pou abiz lo Welfare?

Mr Speaker, mon pou ankor enn fwa demann Gouvernman, pou akseler alokasyon later Land Bank kot Sawa Sawa Farm e Upper Reef Estate ki bann zabitan pe espere pou zot kapab konstrir zot lakaz.

Mr Speaker, Au Cap i annan en kominote fermye ki tre enportan e ki’n ganny tape bokou avek sa dezas.  Zot osi merit lasistans irzan pou zot re-debout lo zot de lipye.  La mon pe lans en lapel avek Minister Lagrikiltir pou akseler avek sa Insurance Scheme pou bann fermye.

Bazar Au Cap i en aktivite pli renonmen, ki distrik pou kontinnyen organize, akoz i en fason kot zabitan i zwenn pou detann e sosyaliz ansanm, e osi bann pti biznes pou leve, debrouye.  Mon pou osi demann ki proze Domaine de Val de Pres i ganny demare pou kre plis dinamis ekonomik e kiltirel dan mon distrik Au Cap.

Mr Speaker, pandan sa dezas, nou’n vwar kimannyer kord gard Anse Aux Pins ti ganny afekte.  La mon pe osi lans en lapel avek Minister konsernen pou konsider konstriksyon kord gard Anse Aux Pins o pli vit ki a ed bann zofisye lapolis pou donn nou zabitan en pli bon servis.  Lotorite konsernen in ler osi pou nou annan en latitid fran e onnet.  In ler pou nou komans koz laverite fran avek nou pep.  Ler i posib pou asiste zot e ler i pa posib pou asiste zot.  Aret fer dimoun tourn an ron, pep Seselwa i demann aksyon, zot in fatige avek sa bann kalite latitid.

Lannen pase isi dan Lasanble, nou’n koz bokou lo reabilitasyon bann prizonnyen.  Me ki nou pe vwar dan distrik?  Bann prizonnyen ki sorti dan prizon pe ganny bokou difikilte pou antre dan lemonn travay akoz en lobstak sa Police Character Certificate. Finalman, nou vwar zot pe abiz lo sistenm Welfare, ouswa i annan en bann i dir ou plito i ti dan prizon ki i vin deor akoz i pa ganny rekonnet.  Mr Speaker, tou resaman dan mon distrik mon annan en case kot en papa 3 zanfan i fek sorti dan prizon, i pe ganny bokou difikilte pou li ganny en lanplwa, finalman i napa lot swa.  Menm nou pe dir aret abiz lo Welfare se sel solisyon i bezwen al apply Welfare.  Sa msye i dir mwan, MNA, mon pa bezwen Welfare mwan, mon bezwen travay pou mwan kontribye mon lavenir e lavenir mon zanfan anver mon pei.

Mr Speaker, mon pa pou kapab pa koz lo pri lavi, akoz i en size ki pe afekte mon distrik.  Koman zot reprezantan mon pou travay ansanm avek Gouvernman pou trouv solisyon pou kapab adres sa size pri lavi.  Mr Speaker, sa lannen nou pou bezwen adopte en latitid konsiltativ ki a permet tou zabitan dan nou distrik kapab met zot nide dan okenn devlopman oubyen proze ki nou pou ganny fer dan distrik a lavenir.  Tou resaman avek dezas nou’n vwar poudir zabitan pa’n ganny konsilte petet avek lide zabitan petet nou pa ti’n pas atraver sa ta dega.

Mr Speaker, pou konklir zabitan Au Cap i montre zot sans solidarite e volontarya pou ede bann viktim dezas.  Disaster Response Plan in ganny fer depi 2008.  Bann Minister ek lotorite konsernen in fer vizit a plizyer repriz.  Zot in mezire, zot in tir portre, zot in desinen, zot in evalye, zot in fer kotasyon.  Zot in met tender, serten prekosyon imedyat in ganny enplimante, i annan ankor pe ganny fer.  Mesaz zabitan Au Cap pou 2013, i dir ki zot in fatige avek sa kalite latitid zot oule vwar aksyon.

Mr Speaker, mon oule dir zabitan Au Cap mersi pou zot sipor e mo lankourazman pandan sa moman dezas e mon pe kont lo zot sipor kontinnyel.  Mon pa pou kapab termin mon diskour san dir mersi tou mon bann koleg Onorab ki ti solider avek mon distrik pou ed mwan sa zour dezas.

Mr Speaker, mon mesaz la ki nou dan en moman Karenm, ki tou zabitan Au Cap nou bezwen rekonsilye, met tou nou diferans dekote, annou travay dir e travay ansanm pou fer nou distrik briye.  Ki Bondye i a touzour beni zot, nou pei e nou distrik.  Mersi Mr Speaker.

 

(Applaud)

MR SPEAKER

Onorab Souris.

 

HON MIRENA SOURIS

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, Koleg Manm Onorab, pep Seselwa, zabitan Beau Vallon, bonn apremidi.  Lepep a ziz mwan par mon aksyon.  Wi, sa ti parol Prezidan Michel ki i ti dir le 14 Avril 2004, zour son linogirasyon koman Prezidan nou pti pei Sesel.

Mr Speaker, mon’n komans mon lentervansyon koumsa akoz sa diskour lo Leta Lanasyon ki Prezidan Michel ti prononse dan Lasanble Mardi pase, i baze lo aksyon.  Wi Mr Speaker, aksyon ki nou Prezidan in swa fer oubyen sa ki i pe fer e sa ki i oule son bann Politisyen e Gouvernman i fer e finalman sa ki Lepep Seselwa i bezwen fer pou meyer prosperite pou Sesel.

Prezidan Michel in koze e i ankor pe koze.  Son bann parol in rezonnen atraver nou pei e dan nou popilasyon.  I pe demann tou dimoun pou pran zot responsabilite dan travay, kot lakour, dan kominote e dan nou pei.  Parol ki Prezidan ti prononse dan son diskour lo Leta Lanasyon, in vin nouvel pa zis lo medya lokal me size konversasyon toulezour.  Detrwa zabitan Beau Vallon in menm dir mwan ki ti’n ler pou Prezidan Michel pran sa bann aksyon ki i ti prononse dan son diskour.  Tou Seselwa in retrouv li dan diskour Prezidan akoz sak Seselwa i annan omwen en eleman dan sa diskour ki tous li personnelman e dan en fason direk.

Diskour lo Leta Lanasyon ti en diskour pou byennet nasyon Seselwa akoz Prezidan in adres tou son pep dan en langaz fran e onnet.  Prezidan in adres lo bann size ki tous tou Seselwa dan zot lavi toulezour oubyen pou zot lavenir.

Mr Speaker, menm si in ganny ekrir e prononse an kreol, vre langaz sa diskour lo Leta Lanasyon ki’n ganny fer se konektivite, akoz atraver sa diskour Prezidan in demontre ki i reste konekte avek pep Seselwa.  Wi, Prezidan in demontre ki i alekout son pep, par egzanp, i kler akoz pandan sa dezas, Prezidan ti fer li son devwar pou aport son soutyen e solider ek bann viktim e anmenmtan ekout zot soufrans.  Atraver sa diskour i pa zis koz lo bann size ki pe preokip nou tou me in osi koz lo fason pou adres sa bann problenm.  Sa diskour i donn lespwar akoz Prezidan in reisi fer pase sa mesaz avek pep Seselwa ki napa problenm ki tro gro pou Sesel.  Problenm pa fer nou per akoz se atraver bann solisyon ki nou aport sa bann problenm, ki ed nou konn nou grander.  Sak problenm i en loportinite pou fer nou fer keksoz diferaman e pou nou devlop nouvo dimansyon nou karakter.  Prezidan in fer nou konnen ki problenm i form parti prosesis devlopman.

San problenm piratri ti pou tre difisil pou bann gran pourvwar apresye kapasite nou Lafors Defans e vwar Sesel koman enportan dan diplomasi enternasyonal.

San problenm ekonomik nou pa ti pou atir ladmirasyon IMF ek lakominote enternasyonal pou nou model devlopman ki’n reisi fer reform ekonomik san detres sosyal.

San problenm lanvironnman mondyal, Sesel ti pou vwar li difisil pou lemonn aksepte e apresye leadership Sesel lo bann size lanvironnman e sa ki nou apel lekonomi ble.

Problenm i enportan koman prosesis laprantisaz pou Seselwa devlop son potansyel.  Mon dir ki sa diskour lo Leta Lanasyon in ganny fer dan en langaz konektivite akoz sa diskour, Prezidan Michel in reisir fer sa koneksyon ant problenm ki nou sosyete pe fer fas avek e bann valer ki dan nou pep.  Prezidan in reisi fer Seselwa konpran ki solisyon pou tou problenm i dan sakenn de nou.  An term nou kouraz, nou lentelizans, nou latitid e nou fason fer keksoz.  Se sa loptimiz ki Prezidan Michel in reisir partaz avek son pep.

Mr Speaker, Prezidan in fer pep Seselwa byen konpran ki i annan de kalite problenm, nou annan en bann problenm ki tonm lo nou e ki nou oblize sirmonte.  Epi, i annan en lot kalite problenm ki nou menm nou, nou rode e met lo nou e sa i fer nou onte.

Mr Speaker, Sesel i repite koman enn bann pli zoli pei dan lemonn, e mon distrik Beau Vallon ki pli gran sant touristik dan nou pei i atir bokou viziter ki vin dan nou pei pou son zoli lans.  Seselwa i ganny mansyonnen enternasyonalman koman en pep ki annan lazwa de viv.  Seselwa i ganny vwar koman en pep ki prop.  Alor Mr Speaker, ou kapab mazin dezapwentman e desepsyon lo figir e dan leker bann viziter letan zot vin dan nou pei e vwar serten nou zenn ki’n perdi zot lazwa de viv atraver drog.  Serten etranze i soke letan zotvwar kimannyer nou zer salte partou kote e perdi respe pou nou lanvironnman.  Touris i soke ki letan zot tande ki bokou zenn pe vole.  Mr Speaker, bann problenm drog, vol e zet salte partou, se pa bann problenm ki tonm lo nou, me sa bann problenm ki nou menm nou nou’n al rode e alor se nou menm endividyelman me avek sipor lasosyete ki merit fer disparet sa bann tel problenm.  Nou dir ki napa problenm ki tro gro pou Sesel, e dan sa menm lespri i devret napa problenm ki tro for pou Seselwa.

En pei ki’n kapab fer fas ek problenm piratri, i merit kapab fer fas ek problenm drog.

En pei ki’n reisi fer gran reform ekonomik i devret napa gran problenm pou rezourd problenm kriminalite.

En pei ki en leader mondyal lo bann size lanvironnman i merit fasilman fer fas ek problenm lanvironnman sal.  Antretan, mon distrik Beau Vallon, atraver nou bann zofisye lapolis, pe fer en bon travay an sa ki konsern vol ek kriminalite.

Mon salye zot pou sa zefor e mon demann lotorite pou donn zot plis resours pou kontinnyen sa bon travay.  Mon osi apresye sa nouvo linisyativ ki tim distrik in komans fer konbat lapropte dan distrik.  Nou dir travay dir pou Sesel me sa travay i komans avek nou latitid.  Annou travay lo nou latitid akoz sa pou fer nou annan bann konportman apropriye ki pou retir bann fleo dan nou sosyete.  Nou dir Sesel pou Seselwa alor fodre Seselwa i respe par pa polye li avek salte, drog ek vol.  Nou lib me nou laliberte pa enkli fer dimal nou lekor, nou prosen e nou pei.  Nou vre laliberte se dan fason ki nou viv an amitye avek nou frer ek nou ser.

Mr Speaker, dan son diskour lo Leta Lanasyon, Prezidan Michel in reisi fer sa koneksyon ant Sesel ek Seselwa.  In fer sa par met lanfaz lo sa mo aksyon.  Annefe Mr Speaker, aksyon i en mo ki defini stil leadership Prezidan Michel.  In deza dir ki li i a man of action e son dernyen diskour lo Leta Lanasyon in reste fidel avek sa pwen santral lo stil leadership akoz son diskour in striktire otour sa mo aksyon.  Aksyon i vin lo 4 nivo, lo nivo endividi ki merit fer serten aksyon lo zot menm.  Lo nivo lantouraz sa endividi ki benefisye atraver son aksyon oubyen soufer an rezilta son move aksyon.  Answit lo nivo bann lorganizasyon lasosyete sivil parey bann legliz ek bann NGO, ki propaz bann valer, ki donn lavi sa endividi en sans.  Epi, i annan Leta oubyen Gouvernman ki met an plas bann polisi e mezir pou amelyor lavi.

Mr Speaker, aksyon i paret en pti legren akoz i plitar grandi pou vin en plan oubyen en gran pye dibwa.  Letan en dimoun i servi drog i pa fer dimal zis son lekor, me i osi pe fer dimal son fanmiy akoz atraver son aksyon i fer lezot soufer akoz i pa kontribye ver bidze lafanmiy.  I menm vin en sours traka akoz parfwa i menm vole, i vol kot son prop lakour.  Letan en dimoun i servi drog i pa fer dimal zis son lekor me osi lasosyete akoz letan i malad, son tretman i ganny finanse par bann ki leve debrouye e pe pey tax pou finans nou sistenm lasante.

Par egzanp move aksyon parey zet salte an bonn a vini, en endividi i koz en gro problenm.  Letan en dimoun i zet salte ki pa fodre sa dimoun pa zis sali pei me i osi sali repitasyon nou pei.  Letan en dimoun i vol en touris i pa zis vol en endividi me i pe vol konfyans tou Seselwa ki krwar e senser anver nou pei.

Mr Speaker, aksyon i sa mo ki manifeste son lekor dan plizyer fason dan diskour Prezidan.  Pli boner mon’n dir ki Prezidan in mansyonnen ki bann problenm ki nou pei pe fer fas e ki nou bezwen adrese atraver bann aksyon apropriye, me mon oule osi fer resorti ki diskour Leta Lanasyon i en bilan lo nou pei lannen pase e i en progranm bann aksyon ki pou sa lannen e a lavenir.  Dan sa konteks mon a dir ki dan sa bilan i annan bokou mwens problenm ki lakonplisman.  Dan sa bilan nou vwar bokou plis rezilta bann bon aksyon ki bann move aksyon.

Diskour lo Leta Lanasyon in osi en selebrasyon sa bann bon aksyon.  Serten sa bann aksyon in fini ganny pran e lezot pou al ganny antreprann.  Aksyon ki ganny pran in anmenn bon rezilta se nou reform ekonomik.  Prezidan in sit bann statistik ki prouve ki nou progranm reform pe marse.  La ankor se laprev ki si ti napa en Prezidan ki pa per problenm, e annan lodas pran bann aksyon neseser, ozordi Sesel pa ti pou ganny respekte dan lemonn koman en reisit ekonomik.

Nou lot bon aksyon se relansman dan lendistri Tourizm ki detrwa lannen pase ti’n vreman tonbe.  La ankor nou vwar, si nou Prezidan pa ti rod en bon rezilta e mazin aksyon neseser i pa ti pou’n pran bann desizyon kouraze parey les profesyonnel fer marse lendistri Touris.

Sikse nou lendistri Tourizm e Carnaval de Victoria in montre nou ki desizyon Prezidan Michel ti enn ki bon.  Bon aksyon i osi ganny fer par Lepep Seselwa, par egzanp, bann businessmen ki’n vin pli inovativ pou ofer kliyan enkli touris, pli bon servis e vin pli konpetitiv.  In ed lekonomi pei pou agrandi par kre plis lanplwa e retenir plis forex.  Bann aksyon bann antreprener Seselwa i ganny reflekte atraver sif lo performans ekonomik enkli plis kwayans.  Me Mr Speaker, diskour lo Leta Lanasyon in osi en prozeksyon dan lavenir akoz Prezidan in donn direktiv kot pei i devret al nonm serten mezir pou ganny pran.  A sa pwen, mon ti a salye desizyon Gouvernman pou kalkil Income Tax lo en baz, pay as you earn, ki vedir bann saler pli ba pou pey mwens tax tandi ki bann saler pli o pou pey plis.

Mon osi salye desizyon Gouvernman pou lans en lasirans pou bann peser e fermye artizanal dan milye sa lannen.  Lasirans i en mekanizm – risk management, kot en dimoun i peye pou en domaz ki kapab arive a lavenir e si zanmen sa risk i ganny realize sa dimoun i ganny son konpansasyon atraver son claim.  En tel scheme pou ankouraz plis dimoun al lapes e fer lagrikiltir.  Aksyon i osi vedir responsabilite.  Letan en dimoun i adopte bon latitid e fer aksyon ki bon, son lekor, son fanmiy, e kominote i benefisye.  Sa i fer ki nou fer plis sikse e nou bann aki pou pli byen ganny prezerve si tou Seselwa i adopte sa latitid e konportman responsab.  Par egzanp, en endividi i kapab montre konportman responsab par repey son loan lakaz tou le mwan.  Zot osi kapab fer sa par pran en lasirans pou zot lakaz pou protez zot kont okenn evantyalite tel ki linondasyon, dife, eksetera.  Dan sa konteks lakominote biznes a kapab demontre responsabilite par form partenarya avek Gouvernman pou antreprann proze Condominium ki a permet bokou Seselwa ki dan middle management ganny akse avek en lozman.

Lespri responsabilite pou osi ed nou sistenm lasante.  Prezidan in koz lo aksyon ki parfwa i devret ganny prevwar e la nou koz lo preparedness oubyen met nou pare pou tou evantyalite.  Sa dezas ki’n tap nou pei sirtou bann distrik dan rezyon Les Mahe, mwan pase, in demontre nou febles dan serten domenn.  Par egzanp, ti mank bann lekipman pou protez bann dimoun ki pe al ed bann viktim dezas.  Ti osi mank lenformasyon lo kwa ki dimoun i merit fer.  Minis Lasante i merit revwar son bann polisi e protokol e mwayen aksyon pou fer fas avek tel evantyalite e menm teste son plan.  Resposabilite an term lasante parey Prezidan in fer resorti tre klerman, i komans avek sak endividi, lasante se larises, i dan sakenn de nou.  I dan sa ki nou bwar, manze dan fason ki nou fer e konport nou.  Lasante pa zis dan meyer lopital oubyen zis akse avek pli bon swen ek tretman aletranze.  Lasante pa zis selman dan konpetans nou bann dokter e devouman nou bann ners e lezot lekip ki form parti tim lasante.  Lasante pa dan lekipman modern, lasante sak endividi i prensipalman dan desizyon ek konportman sak endividi ki zot pran toulezour.

Swen ki sitenm lasante piblik i ofer, i senpleman kapab konplimant sa bon desizyon ki endividi i pran.  Proverb i dir; aide-toi, le ciel t’aideras.  Bondye i ed nou avek nou lasante sak fwa nou fer sa ki bon pou nou lekor.

Mr Speaker, distrik ki mon annan loner pou reprezante isi dan sa Lasanble, Beau Vallon, i vwar zot dan sa diskour lo Leta Lanasyon ki Prezidan Michel ti prononse Mardi pase.  Sa mo aksyon ki Prezidan in servi souvandfwa dan sa diskour, i rezonnen dan lespri e dan leker zabitan Beau Vallon.  Ki i annan gran lespwar ki bann Minister pou les zot ganny enspire par parol Prezidan pou fer plis aksyon e delivre pli bon servis pou zot.  Zabitan Beau Vallon pe esper sa aksyon atraver pli gran langazman Gouvernman anver proze lakaz afen ki plis fanmiy i a kapab ganny zot prop lakaz.  Zabitan Beau Vallon pe esper plis aksyon atraver akselerasyon proze lenstalasyon bann street lights lo bann semen piblik avek bi amelyor sekirite.  Zabitan Beau Vallon pe esper aksyon atraver Gouvernman e sa property devloper ki pe antreprann proze konstriksyon lotel dan sa landrwa kot bann zenn i servi pou practice foutbol.  Zabitan Beau Vallon pe esper aksyon sorti kot lotorite konsernen pou fer disilting bann lanmar koman en mwayen prevantiv ki asosye ek problenm gro lapli.  Zabitan Beau Vallon pe esper aksyon atraver akselerasyon proze survey later pou bann fanmiy ki pe esper en morso later pou konstrir zot prop fwaye.  Zabitan Beau Vallon pe esper aksyon atraver akselerasyon bann pti proze distrik pou amelyor lavi nou bann zabitan.  Bann peser Beau Vallon pe esper en slipway, en demann ki nou’n fer 1an pase.

Mr Speaker, pou konklir, diskour lo Leta Lanasyon fer par Prezidan Michel i enspir mwan e donn mwan konfyans ki sa lannen Sesel pou akonplir bokou plis ankor.  I toutfwa apropriye ki sa diskour i ganny fer pandan letan Karenm, kot nou, bann kretyen nou ganny ansenyen lo en bon moman kot nou merit fer sakrifis pa pirifye nou lekor e demontre lanmour pou lezot.  Mesaz Karenm i ankor avek lespri diskour lo Leta Lanasyon, akoz si nou swiv lansennyman Bondye nou pou sirman devlop sa latitid responsab ki pou fer nou pran bann bon aksyon.

Ki Bondye i beni nou pei e nou distrik.  Mersi Mr Speaker.

 

(Applaud)

MR SPEAKER

Onorab Dugasse.

 

HON MELVAL DUGASSE

Mersi Mr Speaker.  Koleg Onorab, zabitan Anse Etoile, ser, frer, pep Seselwa, bonn apremidi.  I en gran plezir pou mwan aport mon kontribisyon dan sa deba lo Leta Lanasyon.  Mon prezantasyon i reflekte bann gran liny diskour Prezidan Michel.

Mr Speaker, Sesel i ankor pe travers sa peryod tranzisyon avek en transformasyon mazer nou lekonomi.  Alafen sa tranzisyon Seselwa pou sorti pli for, avek plis konfidans e plis determinasyon.  Pandan sa dernyen tan nou’n kapab temwanny en nouvo lelan, parmi nou popilasyon, Seselwa pe leve, debrouye, Seselwa pe travay dir.  I kler ki Sesel pe reisir dan sa progranm pou transform son lekonomi.  Alor, mon annan konfyans ki sa prosesis transformasyon dan nou pei pou kapab anmenn plis progre e prosperite pou nou fanmiy Seselwa.  Menm si ziska prezan pa tou dimoun ki pe pous sa reform dan menm direksyon, menm si i annan dimoun ki ankor pe ganny difikilte pou li aziste avek sanzman.  Mon reste konfidan ki Seselwa pou sirmont tou sa bann defi.  Prezidan Michel i rekonnet ki koman en pep nou sorti lwen e ozordi nou en pep pli rezilyan fas a bann defi.  Nou vin en pep toleran e realis an fas sa bann sitiasyon ki nou pe kontinnyen rankontre lo semen lavi.

Zabitan Anse Etoile e Lepep Seselwa i konnen ki travay pa fini la, zot konnen ki nou bezwen adres sa bann defayans partou kot i egziste.  Legzanp, dan tax, lasante, lapolis, Welfare, Ledikasyon, Lotorite Planning, e dan nou Polisi lakaz, e partou kot nou konnen i annan bann defi.

Mr Speaker, sa peryod tranzisyon i kre kondisyon neseser pou devlop sa latitid anver travay pli dir.  Bann ki ti pe profite pou fer larzan fasil ozordi pe sezi loportinite pou komans en vre biznes.  Sa ki ti pe trenn lipye pou rod en travay ozordi pe tap tou pou gard son lanplwa.  Bann ki pa ti oule travay lotel ozordi i dir avek nou ki zot in pare pou travay dan sa lendistri malgre serten difikilte ki par ler zot bezwen fer fas avek, tel ki travay shift ek saler.  Sa detrwa legzanp Mr Speaker, i portre en nouvo lelan avek ki nou pep pe aziste avek sa bann defi.  Me pli enportan ankor se ki en latitid anver travay pe deza pran son plas dan nou sosyete.  En sitiasyon parey i anmenn bokou dibyen pou nou pep e fitir zenerasyon Seselwa.  Se sa sanzman latitid anver travay ki sekter prive i swete vwar dan travayer Seselwa.  En tel sanzman i san dout garanti sikse nou reform.

Mr Speaker, dan sa moman difisil e pandan ki nou pe redinamiz nou lekonomi serten kous nou popilasyon i bezwen en sipor finansyel.  Me i egalman enportan pou asire ki Seselwa pe ganny tou loportinite travay sirtou dan bann sekter kot i annan bokou etranze.  Mon ti a kontan vwar zefor ekstraordiner e kolektiv sorti kot tou bann akter konsernen avek lanplwa, tel ki Minister Lanplwa e Devlopman Resours Imen, Linyon Travayer, Lasanm Komers e sekter prive.  En zefor ki kapab kre nouvo loportinite travay pou sa 2.2 ou 1296 dimoun ki san en lanplwa.  Mon ti a prefere vwar en sistenm safety net ki al bokou pli lwen ki lasistans finansyel e met plis lanfaz lo en progranm development skill e konesans e met otan lanfaz lo en progranm swivi par sak endividi ki napa en travay.  Mr Speaker, i sa moman kot nou redonn plis valer ek kapasite nou Seselwa.  I sa moman kot nou donn Lepep solisyon e aspir zot pou devlop zot rezilyans e zot sans responsabilite.

Mr Speaker, pandan ki Seselwa ordiner pe sibir lenpakt sa transformasyon zot osi ekspekte ki tou lorganizasyon piblik i revwar zot fason fer keksoz e donn zot en meyer servis.  Enportan ki tou sa bann lorganizasyon piblik i demontre ki zot pe vreman travay dan lentere Lepep Seselwa.  Mardi pase dan son ladres nou’n vwar en zonm devan nou ki’n vin eksplik nou vre leta nou nasyon.  Wi, in dir nou ki leta nou nasyon i lo semen prosperite, me i osi dir nou ki sa prosperite pou selman arive ler tou travayer i pran son responsabilite, e se sa fason pou Sesel avans devan.  Parey mon’n toultan dir e prononse dan sa Lasanble travay i size ki mon kontan koz lo la akoz travay i en responsabilite primordyal pou en zonm.  Nou pa kapab viv san travay.  Parey Prezidan in dir dan son diskour, nou devret realize sak travayer nou form parti en tim, nou depan lo kanmarad.  Si enn pa delivre e pran son responsabilite, zefor tim antye i a risk.  Tou zefor i konte depi bottom ziska top management. Mon felisit sa bann travayer ki pe leve, debrouye e pe desarz zot bann responsabilite avek determinasyon.  Wi, annou kontinnyen sa zefor, e vin en model pou sa bann ki ankor pe lour e ankor pe trenn lipye.

Mon toultan admir sa zenn garson avek dezabilite dan en kote son lebra me ki mon vwar li tou le bomaten pe koup zerb dan lavil e pe debrouye, pou ede kit sa bout semen kot Lavenir 5 Zen prop.  Sa zenn garson i devret vin en legzanp pou nou tou, pa sa dezabilite ki anpes li desarz son responsabilite.  Si nou kontan nou pei e nou anvi ki i prospere sa ki nou kapab fer pou li se travay dir.  Pou mwan koman en Seselwa mon tre apresye, ki Prezidan in mentenir sa tenm “Travay dir pou Sesel” pou lannen 2013.  Travay dir pou Sesel se pa zis anploye e ganny en saler, me sa devlopman e pasyon ki nou annan pou sa metye.  Nenport ki metye ki nou annan, nou bezwen asire ki nou fer li byen.  I vedir promouvwar bann bon valer e latitid dan landrwa travay.  Travay dir koman en kondisyon endispansab pou sikse.  Ranforsi konpetans pou pep e met resours neseser a zot dispozisyon pou zot fer pli byen zot travay.  Parey Prezidan Michel in dir nou pou bezwen ogmant prodiktivite dan nou travay.  Nou pou bezwen annan en nouvo letik travay, nou pou bezwen vin pli efikas dan tou sa ki nou fer.  Nou pou bezwen vin inovativ e kreativ.      Avek reform nou’n vwar ki i annan en sanzman dramatik lo kote lanplwa.  Pou sa dernyen 5an, se sekter prive i anploy plis travayer avek 73 poursan ou 37,474 travayer, ki montre nou klerman ki i annan en sanzman dan nou lekonomi.  Se la kot nesesite ki i annan en Human Resources Devlopment Plan byen konpreansiv pou evalye si vreman nou sistenm ledikasyon pe byen prepar bann zenn pou vin bann mendev kalifye.  An prenan kont sa sanzman dan lekonomi.  Sa pou osi regard bann demand and supply mendev Seselwa lo marse lokal.  Ki bann areas ki nou bezwen Seselwa e ki kalite formasyon ki nou bezwen, i pou bezwen annan en sinerzi ant sa bann Minister konsernen pou ki nou Seselwa i ganny plase dan lanplwa e ki osi ede pou koup lo kantite travayer etranze dan nou pei.

Dan sa menm lalit travay dir, mon oule lans en lapel avek mon bann frer e ser Seselwa, pou sezi sa bann loportinite pou pran en karyer dan lendistri touris e konstriksyon kot ozordi i annan plis ki 9,000 travayer etranze.  Lo sa menm not, mon oule lans en lapel ek bann lanplwayer dan lendistri touris pou revwar zot polisi anver lapey travayer Seselwa.  I pa akseptab pou ki sa travayer etranze ki fer menm louvraz avek en Seselwa i ganny de fwa saler debaz en Seselwa.  Mr Speaker, sa lenzistis parey i merit ganny rektifye imedyat akoz se sa ki dekouraz bokou Seselwa pou pourswiv en karyer dan lendistri touris.  Mon swete ki revizyon ki pe ganny fer dan Employment Act i adres e tret sa size seryezman pou elimin e koriz sa lenzistis atraver lezislasyon apropriye.

Mr Speaker, an se moman nou annan apepre 14,000 travayer etranze dan nou pei ki pe travay isi Sesel.  Nou tou nou konnen akoz ki nou bezwen mendev etranze a serten pwen dan son devlopman, me letan ki nou vwar ki bann etranze pe okip en post kot i annan Seselwa ki kalifye pou fer.  Legzanp Mr Speaker, en skipper ki fer larout Ile au Cerf, Ste Anne Mahe.  Eski nou napa en zenn ki kalifye pou fer sa louvraz?  Lekol Maritim i antrenn plizyer zenn pou fer skipper, eski vreman napa en Seselwa ki kapab pran sa pos?  Mr Speaker, lo sa size travayer mon ti a propoze ek Minister Lanplwa e lezot partener pou etabli serten kategori travay ki pli difisil pou ganny dimoun lo marse lanplwa lokal ki sa i ganny fast track pou GOP anba prosedir aktyel.  E sa osi i merit ganny revize regilyerman e lezot pozisyon i merit ganny sanksyonnen avek Minister Lanplwa.  Bann louvraz tel koman Human Resources Manager, skipper, gard sekirite, drayver e eksetera i devret ganny rezerve pou Seselwa selman.  Ozordi mon fyer ki nou pe gard sa lespri lalit vivan ler nou pe koz lo transformasyon nou sistenm ledikasyon e donn plis loportinite letid Liniversite lazenes Seselwa.

Ser paran Seselwa, letablisman Liniversite Sesel oubyen konstriksyon nouvo lekol e meyer kondisyon travay pou bann ansennyan, i bann laprev komitman Parti Lepep pou mentenir sa lalit pou ki Seselwa i ganny tou bann meyer loportinite devlope e viv dan dignite.  Nou’n fer plizyer komitman avek Lepep Seselwa, enn parmi sa bann komitman fondamantal se ledikasyon pou nou pep.  Zisteman, sa lannen plis 1,270 zenn in ganny plase dan bann lekol pos segonder, pou sa mon oule felisit sa bann zenn.  Mon pou ankouraz zot pou double zot zefor pou fer sir ki zot konplet zot letid avek sikse pou zot antre dan lemonn travay koman bann zenn kalifye dan zot domenn.  Sa lannen menm, i annan 561 zenn ki’n fini pos segonder e ki pe antre dan lemonn travay.  Mon demann zot pou sezi bann loportinite travay ki egziste sa i ava ranforsi nou lekonomi e osi ede pou redwir lakantite travayer etranze dan nou pei.  I osi enportan ki 45 dan 561 zenn i kalifye pou en labours a letranze.  Se rezilta travay dir e determinasyon.  Pou bann ki pa’n kalifye, fodre pa ki zot dekouraze.  Sezi bann loportinite pou swiv bann kour Skills Development ki ganny ofer par Minister Lanplwa.  Kot zot a kapab devlop en skill pou zot zwenn marse lanplwa.

Mon lans en lapel spesyal avek bann anplwayer, annou enpe fleksib pou donn bann zenn ki fek zwenn lemonn travay en sans pou prouv zot lekor.  Kan nou oule rod zis travayer ki annan leksperyans, kote bann zenn ki fek fini lekol pou ale?  En peryod letan probasyon i a donn zot sa sans pou zot ganny sa exposure ki zot bezwen.

Mr Speaker, mon kontan ki Prezidan in koz fortman lo nou servis lasante.  Nou tou nou konnen ki pou donn lasante gratwit en pep 88 mil dimoun, i pa en latas fasil.  Mon osi konnen ki nou annan bokou defi reel ki nou bezwen fer fas avek me i tre enportan ki nou kapab idantifye sa bann defi a tan pou nou kapab rektifye zot.  Wi, zabitan Anse Etoile i salye ou zefor.  En reform fondamantal dan nou servis lasante e dan ladministrasyon lopital e bann klinik i merit ganny en latansyon imedyat e sa i pou prosen defi.  Nou pep i oule en meyer kalite lasante, nou sistenm lasante i merit reganny konfyans Lepep Seselwa.

Demann lakaz i reste enn parmi bann pli gran defi nou Gouvernman.  E dan mon distrik nou pe kontinnyen rod fason pou adres sa defi.  Gouvernman i reste angaze pou ed bann ki pa kapab konstrir en twa pou zot menm.  Kontribisyon dan Home Savings Scheme i a ede pou ganny en lalis lakaz pli kredib e realis pou mon distrik.  Mr Speaker, atraver sa Scheme, bann aplikan i a ganny sans pou ed zot lekor e Gouvernman i vin sa fasilitater pou ed zot plitar.  Mon partaz mon konviksyon ki Gouvernman Pati Lepep anba direksyon Prezidan Michel pou kontinnyen delivre son promes lakaz.

Ser, frer zabitan Anse Etoile ki pe esper en lakaz, i tre enportan ki zot komans fer zot kontribisyon.  Bann ki’n fini ganny en lakaz ek leta.  Ou sa ki’n pran en loan ek HFC, fer sir ki zot onor zot langazman e responsabilite par repey zot loan ki zot ser e frer osi i a kapab benefisye ek en lozman konvenab.

Avek sa dezas natirel ki fek tap nou pei, nou’n vwar ki i annan bokou fakter ki ti kapab adrese, ti’n kapab redwir lenpakt sa dezas.  I plis ki ler pou nou vin pli responsab anver nou lakour e propriyete.  Dan sa konteks, mon ti a kontan enplor bann zabitan pou pran en lasirans pou protez zot lakour.  Wi, i en larzan an plis, me i pou nou prop benefis.  Annou pli konsyan bann danze obor nou lakour e pran nou responsabilite pou elimin zot.  Annou reflesir kwa ki nou plante e kote nou plante.  Eski ou krwar i byen ki Gouvernman i ganny demande pou koup en pye fri ki an danze pou ou lakour kan sa fanmiy in plant sa pye fri e in zouir sa fri tou dilon son lavi?  Pa i devwar sa fanmiy pou trim sa pye dibwa kan i neseser?  Me i osi enportan ki Gouvernman i rod fason pou elimin bann pye dibwa ou ros ki menas lavi ou propriyete piblik me ki ganny trouve lo later leta.  Ki Bidze i ganny donnen pou sa latas i ganny distribye egalman ant bann distrik.

Prezidan Michel in koz lo sa laspe sekirite, lord e lape dan pei.  I malere ki dan mon distrik menm si mon’n anmenn plizyer konsern devan, loperasyon nou kord gard pa efikas.  Fodre ki nou pran an kont ki Anse Etoile i distrik pli peple e i annan bokou semen segonder.  Me i vreman malere ki napa en transpor atase avek sa stasyon lapolis permanan.  O kontrer nou bezwen share en transpor avek Perseverance ki li i annan 2 transpor.  1, i reste zis ek sa zofisye ansarz, lot i pe deservi sa 2 distrik.  Ler nou regard to krim Anse Etoile, i bokou plis ki Perseverance.  Menm mendev dan kord gard i limite avek selman 5 staff e bokou fwa, annan zis en gard dan sa stasyon ki bezwen reste la si i annan deteni.  Mon krwar in plis ki ler ki sa defi i ganny tackle e ki lapolis i donn nou en servis pli efikas dan nou distrik, se sa ki zabitan Anse Etoile pe demande.

Anse Etoile i parmi sa bann premye distrik ki’n soufer dan letan lasesres avek restriksyon delo.  E pou sa, bann rezidan dan mon distrik i tre enterese avek sa proze ogmant kapasite danm La Gogue.  Espesyalman konstriksyon sa nouvo treatment plan sa pou ede ki nou zabitan i ganny akse avek delo trete pandan tou dilon lannen.  Me mwan pou osi enplor avek PUC e bann lazans konsernen, pou pran an kont bann sizesyon ki ti ganny leve dan sa meeting piblik ki ti fer Lendi pase e pou pa negliz sa laspe lenpakt sosyal ki pou annan lo nou zabitan avek sa tel proze.

Mr Speaker, Anse Etoile i en distrik vreman spesyal pou bann ki abitye travay dir.  Menm si zot dan difikilte, zot touzour annan sa kouraz pou kontinnyen ki swa sa ansennyan, sa peser, sa fermye ou menm sa labourer dan distrik, akoz travay dir i pa en keksoz nouvo pou zot.  Mon felisit sakenn de zot ki pe demontre sa bann kalite toulezour.

Mr Speaker, sak fanmiy i annan son prop defi e sak fanmiy pe sibir sa lavi dir.  Sakenn i esey mannye dan son fason ki i kapab.  Zot pa demann bokou me, zot ekspekte kantmenm plis sipor dan zot travay e pli bon servis piblik.

Mr Speaker zabitan Anse Etoile i ekspekte ki bann Departman Gouvernman i vin pli efektiv dan lafason ki zot reponn a bezwen e demann e laspirasyon nou distrik.  Bann ki travay dan prive e ki pa ankor ganny okenn logmantasyon, zot ti a ekspekte kantmenm ki bann konsesyon ki Gouvernman i donn sa bann diferan sekter i osi benefisye zot aziste zot kout lavi.

Mr Speaker, ser, frer, Seselwa nou bezwen aziste nou kont bann sanzman.  Sirmont bann adversite e konfront bann defi dan en fason kouraze e kreativ.  Koman en pep avek konfidans nou bezwen pous nou lekor pli for e pli lwen posib.  Nepli tan pou nou espere, in ler pou nou leve, debrouye, travay dir e pran nou responsabilite.

Pou terminen mon oule zwenn ek Prezidan Michel ozordi pou demann tou Seselwa pou ralye e met diferans dekote e pou travay ansanm koman frer ek ser dan tranzisyon e transformasyon nou lekonomi.  Mersi pou tou dimoun ki alekout.

 

(Applaud)

MR SPEAKER

Bon i reste mwan en entervenan lo lalis e mon pa pou pran break la.  Mon pou demann Onorab Charles pou fer son lentervansyon e nou ava fini, ler i fini.  Onorab Charles.

 

HON JEOVANA CHARLES

Mersi Mr Speaker.  Apre 20an dan sa Lasanble, 20 diskour lo Leta Lanasyon, ozordi mon ankor pe debout fyer ek mon latet anler dan en nouvo Sesel pou adres tou bann dimoun ki anvi tann mwan.  E osi tou bann ki pa anvi tann mwan akoz mon dir zot laverite.

Mr Speaker sikse nou pei i touzour la pou bann ki tenir larout.  Mon remersye bann ki’n touzour dan mon kote, bann ki’n toultan konpran mon mesaz, e sa ki mon’n fer pou mon pei e pou mon zabitan Roche Caiman.

Mr Speaker, Koleg Manm Lasanble, tou dimoun a lekout bonn apremidi.  Mr Speaker, louvertir Lasanble Nasyonal o komansman sak lannen i donn nou Prezidan en loportinite inik, dan kalandriye nou nasyon pou adres nou.  Mr Speaker, Mardi dan sa Lasanble, Prezidan Michel in prezant nou avek nouvo direksyon.  In tras larout, in fer li tout an gardan nou bann valer pli senser, e bann kwayans fondamantal debaz.  Prezidan in komans avek en plan zeneral lo serten tenm swivi par en regar lo diferan aspe nou lavi e travay Gouvernman.  Mr Speaker, an defans sa bann drwa fondamantal koman en pep, nou pare pou pey nenport pri, anmenn pli gro fardo, fer fas avek nenport ki difikilte dan en fason pou azir nou sirvi e nou sikse.  Mr Speaker, sa in ganny demontre atraver dezas ki ti frap nou 4 distrik Les tou dernyerman kot tou dimoun ti inifye.

Mr Speaker, Prezidan in koz lo sa size pli enportan dan nou pei e sa i nou lekonomi.  Lekonomi nenport pei, gran koman pti, ris koman pov i pas dan serten difikilte.  Me malgre sa, Sesel pe al dan bon direksyon.  Parkont Mr Speaker, menm si nou lendistri touris in fer rikord lannen pase, pour mwan, sa lendistri i annan ankor bokou pou fer.  Pou fer, ki plis Seselwa i ganny plis benefis.  Mr Speaker, ozordi, mon ti a kontan lans en lapel avek sa lendistri an kolaborasyon avek Minister Lanplwa.  Pou fer en letid detaye dan sa lendistri pou vwar lakantite etranze ki i annan, bann pozisyon ki nou kapab lokalize e bann kondisyon travay dan sa bann letablisman.

Mr Speaker, lafason ki nou bann lokal i ganny trete dan serten nou bann letablisman touristik, i fer ki nou pa pe reponn sa gou e legzizans nou nouvo marse.  Mr Speaker, annou pa bliye ki touris pa sorti tou sa zistans pou vin fer menm keksoz ou touzour manz menm manze, menm keksoz ki zot in kit deryer kot zot.  Touris i vin dekouver nou pei, nou zil, nou dimoun, nou fason viv.  Alor, annou annan sa lafyerte dan nou pou partaz ek zot nou kiltir, nou foklor, nou kreolite.  Mr Speaker, nou lendistri touris i ed nou met an valer nou labote, nou lakey ek nou leritaz e akoz byensir i zwe en gran rol dan nou devlopman lendistri touris.  I en lendistri dimoun e en lendistri lospitalite personnel, en lendistri lapolites.  Mon kapab dir tou bann bon kalite ki Seselwa in touzour annan.  Me si, nou pa donn sans sa Seselwa kwa ki nou pe ofer alor?  Mr Speaker, kot yer nou ti vwar travayer etranze dan bann pozisyon kle dan sa lendistri, me ozordi zot partou, rezon pou mon lenkyetid.  Ozordi, mon’n pran sa loportinite pou lans en lapel avek tou bann propriyeter dan sa lendistri pou revwar zot prodwi, zot performans, e sirtou sa latous Seselwa.

Mr Speaker, Prezidan in osi fer resorti ki nou sekter lapes pe kontinnyen elarzi.  Mon espere alor ki sa lannen tou keksoz ava finalize pour ki Roche Caiman i reganny son bazar e peser i ganny zot landrwa apropriye pou store zot bann materyo.

Mr Speaker, mon pou adres sa size loan pou pti biznes avek en size ki tous mwan bokou e ki bokou zenn mon distrik pe fer fas avek, e sa, se drog.  Olye bann loportinite ki Gouvernman Prezidan Michel pe met a zot porte, serten nou bann zenn i ankor pe ganny enplike dan bann kriminalite e drog.

Mr Speaker, Prezidan in anonse ki fon ki Small Business Finance Agency ti gannyen lannen pase pou ganny double.  Pou permet li kapab donn plis loan e anmenmtan ogmant sonm ki zot donnen.  Pou mwan, sa i en keksoz ki bon pou nou bann zenn e bann pti businessmen, me pour mwan i osi tris ler mon vwar nou bann zenn ki ti kapab pe pran en pti loan e debrouye me ki’n tonm dan drog, lalkol e dan lezot kriminalite.  Mon demann mwan parfwa Mr Speaker, eski i vre ki sa bann zenn i zot swa pou detrir zot prop lavi?  Perdi lafeksyon bann ki kontan zot, perdi tou zot pti larzan e menm perdi respe lasosyete?  Bokou fwa dan en lenbesilite, en zenn i ganny entrodwir avek son premye pti bout sigaret drog par en lot son zanmi ki li osi dan en moman vilnerab i ti pas parey.  E pti a pti in komans kre sa labitid depandans.  En depandans ki pou kout li ser si i pa ganny led pou repran kontrol son lavi.  Malad mantal oubyen lanmor i risk ki pou menas son lavi.  Mr Speaker, mon pler avek mon bann manman Roche Caiman ki zot bann zanfan pa’n ganny eparnye par sa problenm drog, ki napa solisyon pou sa problenm, e anmenmtan mon sipliy san enn de manman ki malerezman, pe soutir son zanfan, pou fer sa bann trafik.  Nou bezwen nou tou travay ansanm pou nou sov nou bann zanfan akoz lasosyete i bezwen zot.  Avek en leker tre tris ozordi mon zwenn Onorab Vel ki’n toultan fer resorti sa problenm dan son distrik me Roche Caiman pa ti ankor ariv lo sa nivo sa letan ki konsern zanfan.

Mr Speaker, dan zot lanbisyon pou vin pli ris, bann trafiker pa pran pitye pou personn.  Konbyen fwa nou vwar nou bann zenn inosan ganny kondannen dan plas vre koupab?  I tris ki malerezman, sa i larealite dan nou pei.  E mwan, mon pou donn e demann tou mon bann paran Roche Caiman pou ralye pou siport Prezidan Michel, dan sa lalit pou kontinnyen konbat sa menas.

Mr Speaker, Prezidan pe fer tou pou kapab ed nou bann zenn ki’n briz zot lavenir par fer en prizon ouver lo Coetivy e osi pou kre en sant detansyon pou nou bann zenn pou kapab ed zot pou zot kapab refer e pli tar re entegre zot dan sosyete.  Sesel pe perdi tro bokou son zanfan akoz labi sibstans, Sesel pe perdi tro bokou son zanfan ki ti a kapab kontribye anver nou lekonomi.  Annou ansanm fer tou pou ki nou zanfan pa perdi direksyon.

Mr Speaker, Prezidan Michel in osi koz lo travay pou tou.  Ozordi dan sa pei, i annan en travay pou tou dimoun malgre i pa sa enn ki i vreman anvi fer.  Parkont Mr Speaker, i ankor annan bann anplwayer ki advertise bann pozisyon swa dan Nation oubyen lo televizyon me apre ki bann dimoun in apply, ni en repons, ni en call zot pa gannyen pou enform zot si zot in kalifye ou non.  Dan sa nouvo Sesel napa plas pou en dimoun esper en larepons vitum eternum.  A sa pwen, mon ti a kontan demann bann lorganizasyon konsernen pou sanz mantalite negativ.

Mr Speaker, si selman sakenn antre nou i fer en pti zefor personnel pou mank mwens travay pandan sa lannen i ava en gran pa annavan.  In ler pou nou tou fer rezolisyon personnel pou montre en amelyorasyon.

Dan mon lentervansyon lo Bidze 2013 an Desanm lannen pase, mon ti koz bokou lo servis ki bann travayer sekter piblik i donnen, e ozordi ankor enn fwa, mon pou komant lo sa size.  Mon pa pou arete ziska ler nou bann travayer servis piblik i donn son kliyan en bon deal.  Kontan ou non, mon bann dimoun Roche Caiman ti elekte mwan pou mwan reprezant zot e fer sir ki zot ganny en bon deal. E toultan zot pa gannyen mon pou kontinnyen dir zot.  In ler, mon repete, in ler ki Lepep Seselwa i ganny en bon deal ler zot al rod en servis.  Sa bann dimoun ki’n fatige parey Prezidan Rene ti dir 2an pase, silvouple pran zot retret.

Mr Speaker, nou bann travayer sekter piblik i bezwen annan respe, konfidansyalite e entegrite.  Zot bezwen annan respe pou lezot, zot bezwen aprann tret tou dimoun byen.  Tou dimoun parey zot, zot ti a kontan dimoun i tret zot.  Prezidan Michel in reitere tou le lannen ki travay dir i pey fre, travay dir i anmenn plis sikse.  Travay dir i anmenn plis rannman e travay dir i fer ou fyer.  Mon konnen ki i annan bann ki pou fer zot bann komanter parey labitid – pou mwan sa pa fer mwan nanryen.  Zot ganny peye avek larzan Lepep, zot bezwen alor donn Lepep en bon servis.  Si Prezidan Michel koman nou Prezidan i anvi vwar son pep progrese, ki ou, ou, ki bezwen anpay dimoun fer dimoun fristre?

Mr Speaker, la mon anvi adres sa bann fonksyonner ki anpay nou.  Kimannyer ou ou ti pou santi ou si sa zenn fiy ti’n dir ou mon’n fini ek ou, pase en lot, tan ki li i pe esper ou pou advise li?  Kimannyer ou, ou ti pou santi ou si en zofisye Gouvernman ti dir avek ou, ki ou MNA pe enterfer?  Kimannyer ou ti pou santi ou, si en zofisye later i dir avek ou ki ou laplikasyon in ganny anvoye dan sa distrik kot sa later i ete pour ki sa DA e MNA i donn zot komanter kan ou konn tre byen ki sa later in fini fer alokasyon?  Kimannyer ou ti pou santi ou si ou laplikasyon i ganny rezete pou ou kapab fer ou ekstansyon e vwar kot ou vwazen akote li in kapab fer li?  Kimannyer ou ti pou santi ou si ou vwar ou vwazen i kapab fer en miray ki pa lo standar e pa’n ganny dir nanryen tandi ki ou, sa enn ki’n fer tou, ki’n fer byen ou ganny dir kase akoz napa plan?  Kimannyer ou, ou ti pou santi ou ler ou dan en sitiasyon dezespere pou en lakaz, ou ganny dir al vwar ou MNA, ou MNA a fer ou ganny en lakaz kan ou konn tre byen ki napa lakaz?  Mr Speaker, ler mon get dezas dan bann distrik, mon trouve ki se sanmenm sa de pwa, de mezir ki’n fer ki’n ogmant problenm dezas dan sa 4 distrik.  Mr Speaker mon a les bann MNA distrik afekte koz lo zot distrik zot menm kot dezas i konsernen.  Me vi ki sa i en leson pou tou distrik osi, mon krwar ki mon bezwen pronons mwan lo la.

Mr Speaker, malgre taler mon’n fer resorti ki pa devret dan okenn Minister annan de pwa, de mezir, mon krwar ki Planning i bezwen vin pli virzilan.  Landscape i bezwen konpran ki kan en konplent i ganny fer par en distrik, i ganny fer an bonn fwa, me pa pou ofans personn.  Ozordi Mr Speaker, ou komans per pou dir en zofisye si en keksoz pa byen.  Tou sa ki ou dir zot zot pran li pou zot personnelman.  Be ki si sa sa?  Ou dir en zofisye en keksoz pa byen, i taye, i raport ek son sef, en keksoz totalman fo.  En pti moman, sef i pran telefonn, la i konnen lekel ou.  La i konnen ou nimero telefonn pou li telefonn ou.  Mr Speaker, be si sa bann kalite latitid pa arete dan sa pei nou pou bezwen en zour envant en dezas lespri, konmsi en pti garson dan mon distrik ti dir mwan, sa msye i sick a brain Madanm Charles.

 

(Applaud)

HON JEOVANA CHARLES

Nou osi nou annan en bann zofisye ki sick a brain e en zour parey mon’n dir nou pou bezwen fer en dezas lespri pou kapab sanz mantalite serten nou bann travayer.

Mr Speaker, lo sa zafer dezas, mon krwar ki tou dimoun parey mwan in tir en leson enorm.  Mon’n kontan mon’n kapab partisip dan assessment bann case ki’n donn mwan sa loportinite pou aprann bokou.  Mr Speaker mon konklizyon lo dezas se ki en sansibilizasyon nasyonal i devret ganny fer lo lafason ki en dimoun i depoz son salte.  Lafason ki dimoun i fer son miray, lafason ki en dimoun i devret pe dispoz son delo dalo.  Sa ki enteresan dan dezas, i annan bann landrwa kot Gouvernman menm in fer bann flat napa drenaz, be sa pa i en problenm Mr Speaker?  E sa osi i en problenm dan vilaz Roche Caiman ki mon’n fatige port a latansyon lotorite konsernen.

Mr Speaker, yer ler nou ti annan bann dimoun landscape dan distrik ki ti netway nou bann drenaz, nou bann rigol, nou ti gognard zot, saler sa bann dimoun ti pe fer en travay formidab.  Ozordi, nou trouv bann kontrakter ki pe fer sa bann travay, pour mwan sa i byen me sa ki fer problenm se, diferan lazans i fer diferan travay kot napa sa bon kordinasyon e en bon progranm travay.

Mr Speaker, Prezidan in koz lo lozman desan pour Seselwa e mwan parey labitid, sa i en size ki mon osi konsernen avek e mon osi kontan koz lo la.  Wi nou bezwen donn nou dimoun en landrwa desan.  Me desan i bezwen osi al avek responsabilite.

Mr Speaker, ozordi si ou mont dan enn sa bann flat Roche Caiman anler, ou pou demann mwan, ‘be Madanm Charles dimoun Roche Caiman menm ki reste la?’  En zoli lakaz batir lo later konble, en view enpekab zil Eden ki pa ganny respekte par en bann dimoun ki pa responsab.  Mr Speaker, sa bann common area pa ganny maintain ditou, zot sal.  Zot peron i pi, salte par ler ou bezwen demann li pardon pou pase.  Me Mr Speaker, Gouvernman in donn ou en landrwa pou reste, mon krwar i vin ou devwar e ou responsabilite pou ou zer byen sa landrwa.  Mon swe in toultan ki ou oner ou lagreman ki ou’n fer.  Ou viv byen, ou annan respe pou ou vwazen, ou pa kapab kas son zorey avek ou lanmizik, annan en lespri linite e bon vwazinaz.  Mon espere ki PMC i komans pran aksyon neseser avek sa bann lokater ki pa okip zot landrwa e pa swiv zot lagreman.

Mr Speaker, Prezidan Michel in osi koz lo nou lazenes.  Lazenes dan nou pei i annan tou sa ki zot bezwen pou fer zot progrese.  Mon ti a kontan pran sa lokazyon pou felisit tou nou bann zenn ki’n ganny promosyon tou dernyenman e mon swete ki a zot tour zot anmenn nou pei pli lwen.

Mr Speaker, malgre tou sa ki mon’n dir, i annan bokou dimoun ki travay dir dan sa pei.  I annan en bann teachers devoue ki’n donn tou depi zot in antre dan lekol, i annan bokou ners ki zot konpasyon i ede pou soulaz ou.  E la, mon pe koz spesifikman lo mon bann ners klinik Les Mammelles ki pe travay dir malgre dan kondisyon difisil.  I annan bokou travayer servis piblik ki osi fer bann travay remarkab be parfwa, i ganny kouver par sa enn ki pas son letan zis pou fer dimoun soufer.

Mr Speaker, pour nou Seselwa en sosyete model i en nouvo Sesel se en sosyete kot nou kontinnyen devlope.  Me anmenmtan, nou kontinnyen viv an armoni avek lanatir.  An armoni avek nou prosen, kot nou tou nou annan ase pou viv konfortableman.  Kot nou an bonn sante, kot nou maladi i ganny sonnyen e menm kot nou annan mwens maladi.  Kot nou viv dan sekirite, kot nou dormi byen aswar.  Kot sak zour ki nou leve, nou annan sa gou, sa lanvi, sa lazwa pou viv, pou travay pou fer sa lot pa pli devan.  En sosyete kot nou zanfan i aprann byen lekol e kapab antre dan nou Liniversite pou kapab ed nou dan nou progre.  Kot paran e zanfan i viv dan lazwa e rekonesans, kot nou vyeyar e nou bann mwen fortinen, i ere e pa santi zot abandonnen.

Mr Speaker, ser Koleg MNA, Prezidan Larepiblik in tann lapel son pep e i anvi ki tou son pep i avanse dan lavi.  Alor, in demann Lepep Seselwa pou inifye.  Prezidan in sonn sa laklos, ler in arive alor pou nou tou travay e met tou nou zefor pou nou kapab elimin sa monst ki apel koripsyon dan nou pei.  Ler in arive pou met tou sa bann plan ater e komans travay dir lo sa bann plan.  Ler in arive pou travay dir pou fer sa bann fonksyonner travay dir e onnet, pou donn dimoun en meyer servis.  Ler in arive pou nou travay dir kont medyokrite.  Ler in arive pou nou travay dir pou trouv en lafen avek sa bann fleo sosyal ki pe menas nou lekonomi.  Ler in arive pou nou travay dir kont sa bann marsan dezonnet.  Ler in arive pou nou met nou diferans politik akote, pou nou travay ansanm pou sa Nouvo Sesel, nou Sesel.

Pou terminen, mon ti a kontan dir koman en pep, nou’n akonplir bokou.  Alor mon lapel se pou demann tou dimoun pou zwenn ek mwan, pou siport Prezidan pou nou anmenn nou pti Sesel pli lwen ver sa Nouvo Sesel.  Ki Bondye i kontinnyen beni nou zoli Sesel ek tou son zabitan.  Sesel i nou pei, Sesel i pou tou Seselwa.  Mersi Mr Speaker.

 

(Applaud)

MR SPEAKER

Bon avek sa diskour nou’n ariv alafen deba pou ozordi, nou pou adjourn ziska Lendi prosen, 9er bomaten.

 

(Adjournment)