::
Home » Verbatim » Verbatim - Second Term 2012 » Tuesday 19th June 2012

Tuesday 19th June 2012

 

Download PDF

__________________________________________________________________________

NATIONAL ASSEMBLY OF SEYCHELLES

Tuesday 19th June 2012

The National Anthem was played.

Mr. Deputy Speaker in the chair.

MR DEPUTY SPEAKER

Bon mon a dir bonzour tou bann Manm Onorab e tou bann dimoun ki pe ekout nou.  Nou a komans nou travay pou ozordi.  Anba kominikasyon lo Order Paper mon ti a kontan remind bann Manm ki demen nou annan sa sitting ekstraordiner e ki nou demann zot pou pran zot plas pa plitar ki midi.

Nou ava al lo lot item, nou annan detrwa first reading e mon ava envit Clerk pou fer li.

 

CLERK

This Act maybe cited as the Public Debt Management (Amendment) Act 2012

This Act maybe cited as the Value Added Tax (Amendment) Act 2012

This Act maybe cited as the Buisness Tax (Amendment) Act 2012.

MR DEPUTY SPEAKER

Bon mon remersye Clerk, e nou a move lo Motions.  E mon ava envit Leader Zafer Governman, Onorab Marie-Antoinette Rose pou prezant Mosyon ki lo Order Paper.

 

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mersi Mr Deputy.  Bonzour toulmonde.  Mr Deputy Mosyon lo Order Paper i lir koumsa: Ki sa Lasanble i reklanm lazournen Nasyonal e met an perspektiv lespri patriotizm ki sa zour i senbolize.

Mr Deputy mon krwar i pa tro tar pou mwan swet ou menm, nou Speaker Lasanble Nasyonal, Leader Lopozisyon tou bann koleg Onorab e Lepep Seselwa en bon lazournen Nasyonal.  Nou Mosyon ozordi bomaten i senbolik e nou sesyon ozordi i senbolik akoz nou annan zis en Mosyon e nou anvi ki nou Lasanble Nasyonal i reklanm e remet an perspektiv lespri ki lazournen Nasyonal i anmennen.

Mr Deputy le 18 Zen 1993 nou pep ti met konfyans dan sa group zonm ek fanm ki ti’n met premye pyer ver en nouvo direksyon politik dan nou pei.  Apre ki Sesel ti’n deside rantre dan en sistenm demokrasi milti-parti en group zonm ek fanm sorti dan divers kwayans relizye, politik, ekonomik ek sosyal ti debat e koz longman lo kimannyer nou pou planifye lavenir anba sa nouvo sistenm ki nou ti’n adopte.  Ti en moman eksitan pou Sesel ek Seselwa e Seselwa pa ti rezerv son drwa pou li osi swazir lo ki kalite Konstitisyon nou pei i byen merite.

Ozordi 19an plitar konmsi sa zanfan ki ti ne an 1993 in finalman vin en adilt senbol ki nou demokrasi in osi matir okour bann lannen ki’n pase.  Ozordi moman i apropriye anba soley sa Nouvo Sesel pou nou Lasanble reklanm sa rol kle ki in zwe anver lepanouisman nou demokrasi e pou nou remet an valer bann bon prensip e lespri dan ki nou Konstitisyon ti ganny promilge.  Ozordi 19an plitar pou enn bann rar moman – nou pe vwar partisipasyon aktiv plizyer akter enportan nou demokrasi dan sa levennman nasyonal an kontan partisipasyon Leader Lopozisyon.

Pandan plizyer lannen nou Lenstitisyon in tant pou fer li krwar ki lazournen Nasyonal sete selman en zafer Egzekitif e ki nou ti selman en envite a bann lokazyon Nasyonal, a note ki prezans lezislativ pa’n trouv son lenportans osi for ki ti merit annan.  Ozordi la ki nou Lasanble pe redinamiz li i anvi zwe en pli gran rol dan nou demokrasi, sa Mosyon pe anvoy en lalwa ki Lezislativ i rekonnet lenportans nou lazournen Nasyonal e osi partisip aktivman a sa levennman.  Nou nepli en envite a bann levennman, nou osi en partisipan aktiv ki annan bokou kontribisyon pou ofer.

Mr Deputy moman i osi apropriye pou nou remet anvaler nou bann senbol Nasyonal e bann keksoz ki fer nou fyer koman en Seselwa.  Avek devlopman rapid ki nou pei pe eksperyanse, avek globalizasyon ki’n fini aterir devan nou laport, avek bann defi an sa ki konsern logmantasyon dan kou lavi, fleo drog ek lalkol e lezot defi ki pe menas nou sirvi i fasil, sitan fasil pou nou obliy bann valer nob ki nou Konstitisyon i prononse.  Me sak lannen ler nou reinir otour nou Lazournen Nasyonal fodre zanmen nou obliy an premye bann founding fathers ki’n lite tou a kase pou fer nou ariv kot nou’n arive koman en pep.  Bann ki’n trimouse pou ki Sesel i vin en pei endepandan, bann ki’n lite pou ki Sesel i vin en pei devlope, bann ki’n sikonbe pou anmenn egalite de sans pou tou nou pti Seselwa, bann ki krwar dan nou e nou kapasite pou vin sa ki nou anvi vini koman en nasyon.  Moman i la ozordi pou dir zot mersi.  Moman i osi la pou nou evalye nou performans patriotik koman en pei.  Eski vreman nou’n travay pou servi Sesel e Seselwa?  Eski vreman nou pe reponn laspirasyon nou pep?  Eski vreman nou pe koz avek nou pep e fer zot konpran nouvo landscape ekonomik.  Eski nou pe prepar zot pou lavenir?  Eski nou pe edik nou zanfan bann bon fason fer?  Eski nou pe lager tou a kase pou lager kont bann fleo parey drog ki pe ronz nou sosyete met an ze tou bann aki ki nou reisi akonpli?  Eski nou pe remet lo latab bann bon prensip ki nou ti adopte le 18 Zen 1993?

Mr Deputy, responsabilite lazournen Nasyonal e sa refleksyon profon ki merit annan otour sa tenm, pa merit zis vin en zafer Gouvernman e pa merit zis vin en lot proze devan nou me dan tou sa ki nou fer toulezour nou bezwen fer sir ki nou pe respekte sa Konstitisyon ki lalwa siprenm nou pei.  Nou bezwen fer sir ki nou pe respekte bann lalwa ki dekoul dan nou Konstitisyon e apre tou nou bezwen fer sir ki nou pe viv lespri nou Konstitisyon.

Me ki sa lespri Konstitisyon?  Premyerman Mr Deputy se lwayote anver pei.  Mr Deputy lwayote anver nou pei pa vedir ki ou merit siport zis en serten kouler politik ouswa fodre ki ou ganny dir ki fodre ou lwayal anver ou pei ouswa ou patri.  Lanmerik ti pas Patriotic Act zisteman pou revantik dan bann Ameriken lenportans lwayote anver pei.  En dimoun ki lwayal pa vedir I pa kapab kritike kot i mal, me i fer li an bonn fwa, i fer li avek bi pou amelyor kondisyon son pei e son zabitan – me ler nou mal koz nou pei ouswa ler nou travay san ses ver son destriksyon, ler nou pa kontan progre ki in fer, ler nou fer tou pou bann pei zanmi pa rekonnet nou progre e apresye led ki nou gannyen tousala i demontre en dimoun ki pa kontan son pei.

Mr Deputy moman i osi la pou felisit bann Seselwa ki konpran sa tre byen, bann ki travay ver sa lobzektif, bann ki pa kontan sa enn ki koripte e detri nou pei dan sa pros, bann ki ankouraz viziter pou vwar labote nou pei – sa se bann vre Seselwa e bann vre kolaborater fidel dan devlopman nou pei.

Mr Deputy ozordi osi i monman apropriye pou nou koz lo linite nou pep e linite antre nou Seselwa.  Mon santi Mr Deputy ki angran parti nou en pep ki ini e nou en pep ki kontan ed kanmarad.  Si en dimoun i tonbe dan semen nou toultan la pou ede, pou rann en sekour dan bann trazedi ouswa ler nou pei i fer fas avek kalamite Nasyonal nou viv sa sans senpati e lanmour pou enn a lot me fodre zanmen devlopman, kwasans ekonomik ouswa larises personnel ouswa byennet en lot dimoun i rann nou gro ker anver kanmarad.  Mon santi Mr Deputy ki bann zouti devlopman ki ganny met a nou dispozisyon pe ganny mal servi par serten kous nou sosyete.  Facebook par egzanp i enn bann rezo ki pe ganny mal servi par bokou dimoun, mon konpran tre byen demars Gouvernman Angle pou met lord avek tou bann mafeter ki pe mal servi facebook pou detri lavi ouswa repitasyon zot prosen.  Isi Sesel nou osi nou rezoli pou vwar meyer fason pou anpese ki en dimoun i asiz deryen anonima e deside ensilte en lot son frer ek ser Seselwa.  Fodre nou rezet tantasyon pou akt dan en fason malisye anver nou prosen ouswa fer tou sa ki nou kapab pou detri enn nou prosen.  Sa kalite mindset i poz en gran danze pou nou pei e nou pep akoz Sesel i tro pti pou sa bann kalite lanmertin e move mantalite.  Mon rezoli Mr Deputy ki sa i selman en pti group dimoun e mon evok parti preanbil nou Konstitisyon kot i koz lo bann drwa e i dir re-affirming these rights include the rights of the individual to life, liberty and the pursut of happiness free from all types of discrimination.

Mr Deputy si nou pa fer li nou pa respekte lavi e laliberte endividi pou viv byen e viv anpe laliberte endividi i pou viv  byen e viv ere nou pou anmenn nou pei dan en move presipis, me nou nou pa la pou les sa arive – Sesel i tro spesyal pou nou fer sa avek li, nou lanvi pou travay dir pou nou prop byennet e byennet sosyete i osi en lot lespri nou Konstitisyon.  Mr Deputy yer nou Prezidan ti fer nou rapel valer travay dir, valer valorize travay dir en valer sitan nob ki menm i enkilke dan Labib, travay dir i fer imen ganny lanmour prop e fer li vin devlop en sans apartenans dan sosyete, an retour son fanmiy, son kominote e son pei i benefisye avek son travay.  Mon lapel e lapel Prezidan e lapel nou Lasanble i al pli lwen ki zis travay, i en lapel ki ankadre byen dan nou tenm Nasyonal pou travay dir, tre dir.  Lemonn ozordi napa plas pou sa enn ki zis pa travay i pou ganny kit deryer.  Lemonn ozordi napa plas pou sa enn ki kale dan travay, li osi i pou ganny kit deryer, lemonn ozordi napa plas pou sa enn ki servi son landrwa travay pou zis son lavansman personnel i pa fit lespri Nouvo Sesel.  Lemonn ozordi napa plas pou sa landrwa travay ki pa kapab inove e ouver son lespri pou sanzman pozitiv, li osi i pou ganny kit deryer.  Alors i reste ki travay dir I sel swa ki nou annan e mon lans lapel ankor enn fwa pou ki nou rekonnet e rekonpans travay dir e sa a mon avi i sel fason pou enkilke en kiltir travay dir dan nou pei.  Bann Minis ek bann lezot zofisye dan Gouvernman fodre tann nou lapel pou fer sir ki bann ki travay dir i ganny sa rekonnesans.

Respe pou lalwa e lord dan pei.  Mr Deputy respe pou lalwa e lord dan pei i osi enn bann lespri nou Konstitisyon e nou lazournen Nasyonal.  Reste asire ki se respe pou lalwa, lord, lape e linite ki’n tenir Sesel dan son bann pli gro moman defi.  Si nou pa ti respekte lalwa nou ti pou’n tonbe koman en Nasyon, si nou pa ti repsekte lord nou ti pou’n trouv nou anger avek kanmarad, si nou pa ti ini nou pa ti pou reisi dan tou sa devlopman ki nou’n fer – tou sa reform e tou sa bann aki ki nou annan ozordi ti pou’n sap nou.

Malgre sa Mr Deputy mon lapel i touzour al pou sa enn ki krwar ki li i pa lao lalwa.  Napa personn e mon repete napa personn dan nou pei ki par lao lalwa, bann ki pe profit febles nou zenn pou vann son drog lalwa pli sever i merit ganny aplike, sa enn ki pran sa ki pa pou li li osi lalwa i merit ganny aplike.

Mr Deputy nou Lasanble Naysonal in ganny en defi devan li pou revwar bann bout lezislasyon ki merit ganny amande ouswa sanze pou ki nou ofer nou pei meyer lalwa posib.  Mr Deputy travay in deza komanse dan nou Lasanble Nasyonal pou fer sa, me lalwa li tousel i pa ase bann ki aplik lalwa i merit fer li san faver ouswa malis me pou byennet nou pei.  Bann ki enterpret li i merit fer li avek sensibilite nou pep e bezwen sa Nouvo Sesel, sa i sel fason pou toule 3 brans Gouvernman travay an sinerzi e fer li ki lalwa i ganny respekte a tou nivo.  Kwayans profon dan kapasite Sesel e Seselwa.

Mr Deputy mon siport lapel Prezidan ki’n touzour met an valer kapasite Sesel ek Seselwa e ler nou dir ki nou dan sa Lasanble – e ler nou dir e nou demande ki Legzekitif i regard nou Lasanble Nasyonal koman en legzanp, tou nou staff, tou nou dimoun I Seselwa, Seselwa konpetan, Seselwa profesyonnel, zenn Seselwa sa ki eksperyanse sa ki’n vin aprann Seselwa fanm ek zonm egal dan zot travay e egal dan loportinite ki zot gannyen – sa se nou road map pou lavenir.  Prezidan Michel ek Vis Prezidan Faure in etablir legzanp zot osi dan zot lofis i annan otour zot en group Seselwa kapab e konpetan, zenn, zonm, fanm, sa ki pli aze me Seselwa ki pe ganny sans travay dan enn bann pli o lofis dan nou pei e ki pe byen demontre zot kapasite.  Mon lapel se ki larestan I regard e swiv legzanp nou bann dirizan dan sa demars.

Finalman Mr Deputy mon koz lo respe pou bann Lenstitisyon enportan dan nou pei.  Ler mon koz lo la Mr Deputy mon pe koz pou sa Seselwa ki reste asiz ler nou lim Nasyonal pe zwe e mon demann mon lekor – kwa ki fer sa Seselwa fer sa?  Eski sete mank ledikasyon sivik ouswa en mank lespri patriotik anver son lim Nasyonal.  Kwa ki fer en dimoun mank respe pou nou bann lenstitisyon ouswa pou pa adres bann leaders konm fodre?  Eski sa osi i mank savwa viv ouswa zot in vin viktim move kalite politik ki ronz nou pei pandan bann lannen ki’n pase?  Parkont Mr Deputy mon note avek fyerte sa group zenn ki pe monte, ki konpran sa tre byen, sa bann zenn ki ti defile yer dan Stad Linite e konpran tre byen ki en paviyon e en lim Nasyonal i bann senbol enportan dan en demokrasi ki dinamik.

Mr Deputy Lazournen Nasyonal i pa zis en zour pou parade e defile – i en zour ki egziz en refleksyon profon lo nou lavenir, lo sa lagrenn ki nou senmen ozordi pou en meyer zenerasyon, enn ki annan respe pou nou Lasanble Nasyonal e konpran tre byen e rekonnet sa e sa 3 brans Gouvernans.  Lo sa not mon demann sipor Leader Lopozisyon e tou bann manm Lasanble Nasyonal pou nou travay ansanm dan sa menm direksyon i en mind set ki nou bezwen batay avek me i en travay ki nou bezwen kontinnyen fer.

Mr Deputy lo sa note mon salye zefor Prezidan Michel pou anmenn nou lafet Nasyonal lo en pli o nivo e lenportans ki i atase avek.  Nou Mosyon ozordi se pou nou siport li koman Sef Deta dan sa direksyon e osi siport nou pei, lespri nou Konstitisyon e bann valer profon ki nou merit annan koman en Nasyon.  San sa bann valer pti Sesel pou perdi son lidantite, perdi bann kalite ki touzour fer nou reisi koman en Nasyon, i pran en dirizan for pou fer sa arive, i osi demann bann direksyon for pou enplimant sa vizyon.

Mr Deputy finalman mon oule remersye Leader Lopozisyon pou siport lespri sa Mosyon e segonn sa Mosyon e rekonnet lenportans lazournen Nasyonal dan nanm en pei e en nasyon.  Son lapros malgre ki nou asiz lo diferan kote politik i enn ki demontre ki sa nouvo zenerasyon politisyen ki nou pei in gannyen i al byen avek direksyon ki nou pep i anvi ale.  Mon salye li pou ede sanz sa mind set ede atablir en nouvo lord politik dan nou pei. Mr Deputy mon remersye ou.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon, okenn manm ki segonn Mosyon.  Onorab David Pierre oule pran laparol la oubyen plitar? Onorab Jeovana Charles.

 

HON JEOVANA CHARLES

Mersi Mr Deputy, bonzour Mr Deputy, bonzour tou Manm Onorab, Bonzour tou dimoun alekout.  Mr Deputy demann nenport Seselwa ki nou’n selebre yer i pou dir ou nou Lafet Nasyonal, e ki nou vwar e tande zour Lafet Nasyonal ladres Prezidan Michel ki tou travayer i ekspekte tann bon nouvel, nouvo mezir e bann mo sarz.  Wi, Mr Deputy yer le 18 Zen 2012 Sesel ti selebre son diznevyenm lanniverser son zournen Nasyonal.  Nou ti komans ek sa zour le 18 Zen 1993 pou promouvwar nou premye zournen trwazyenm repiblik.

Mr Deputy pou bokou Nasyon en zour parey yer i en zour senbolik ki fer zot mazin bann levennman signifikans dan lavi zot nasyon, par kont pou nou isi Sesel nou Lazournen Nasyonal i plito patrotik.  Le 18 Zen Mr Deputy Nasyon Seselwa i zwenn ansanm an solidarite pou fer flote nou paviyon, pou sant nou lim Nasyonal pli for, pou aklam nou Prezidan.  Nou bann dimoun dan liniform, nou bann artis e tou bann ki’n met lanbyans pou fer sa zour tou le lannen en zour memorab.

Mr Deputy Sesel i en pti pei i neseser ki Seselwa i vin ansanm malgre zot lopinyon politik, pou selebre sa zour ansanm, pou viv sa zour ansanm e toulezour apre.  Mr Deputy plezir ti pou mwan ler mon ti tann anonser acknowledge prezans Leader Lopozisyon yer kot nou aktivite Nasyonal.  Monn vreman apresye akoz sa pou mwan set en bon zes.  Sesel i apel nou pei, sanzman pou en pli bon Sesel prosper i bezwen ganny fer par tou dimoun san eksepsyon.  Se selman ler dirizan i donn bon legzanp ki son bann followers i swiv, ou donn li sa ki pa bon i krwar i bon akoz i swiv son dirizan, ou donn li sa ki bon i swiv sa ki bon.

Mr Deputy, Nasyon Seslewa i bezwen reklanm son zournen Nasyonal, nou bezwen koman en pti Nasyon montre lemonn koman nou ini, nou bezwen montre zot ki nou isi Sesel nou en Nasyon ini ki amikal, ki annan lospitalite e ki konnen kimannyer pou reste e viv ek kanmarad malgre nou kwayans politik.

Mr Deputy si Seselwa i trouv rezon pou selebre e anmize sakenn dan son fason e sakenn avek son lenportans endividyel ki atase avek sa dat ankor mon dir ki wi in ler pou nou reklanm nou zournen Nasyonal.  Mr Deputy lepep Seselwa i bezwen zis zet en regar lo sa 19 lannen ki’n pase e vwar tou sa ki nou arive akonpli koman en pep, en Nasyon lib e fyer, armonye dan nou diversite, beni par nou met ki’n donn nou kouraz, lentelizans e lafors avek en Gouvernman e dirizan ki konnen kimannyer pou diriz son pep dan botan dan movetan pou ki nou kontinnyen mentenir e zouir nou standar lavi.

Mr Deputy malgre nou pe fer fas avek bokou defi nou Prezidan in met a nou porte en Nouvo Sesel, en Nouvo Sesel ki tou lepep Seselwa pe deza manifeste dan diferan laform.  Pandan sa dezyenm manda ki Lepep Seselwa in donn Prezidan Michel malgre ki pa tou keksoz ki’n mars dan satisfaksyon tou dimoun nou lekonomi in kontinyelman pe progrese e Sesel pe al an avan avek son devlopman.  Tou lendikasyon Mr Deputy i endike ki nou pe al lo bon semen ver en lavenir pli prosper me pou fer sa nou bezwen pe travay ansanm, nou bezwen kapab fer li pou amelyor li – pou vin pli byen, e sa nou kapab fer si selman avek en lespri patrioyotizm, dan lespri linite Nasyonal avek inovasyon pou sa Nouvo Sesel.

Mr Deputy diznevan pase Lepep Seselwa ti adopte en nouvo Konstitisyon, nouvo senbol Nasyonal, nouvo valer, nouvo striktir enstitisyonnel, legal e administratif.  Nouvo fason Gouvernnans ki’n transform nou pou sa ki nou ete ozordi en sosyete modern e demokratik.  Sa larout nou ti pran nou tou ansanm, nou’n soutenir li, nou’n fer li grandi e ozordi lepep Seselwa pe viv sa transformasyon ki nou pei in sibir.  Nou kapab dir ki nou fyer kot in anmenn nou ozordi sa vizyonner, sa sarz pa lot ki Prezidan Rene ti diriz nou ki ti anmenn nou ansanm ver sa larout pou pran sa bann challenges ki lemonn ti pe fer fas avek a sa moman.  I ti vreman vwar lwen e ozordi konsolide par Prezidan Michel ki’n pran sa relev nou kapab dir ki nou pe vwar fri ki nou travay dir in aport nou.  Me Mr Deputy sa Nouvo Sesel fonde lo son bann bon achievement, son bann bon aki ki in fer, sa ki lepe in arive akonpli ziska prezan parey mon’n dir taler se gras a travay dir e vizyon bann ki ti la avan nou.  Nou bann dimoun avan nou in travay vreman dir zot osi pou nou Sesel e nou nou’n akimil bokou zot leksperyans ki’n permet nou fer pli byen ankor.  Ozordi Mr Deputy sa Nouvo Sesel i egzize ki i bezwen tou son zanfan, nou tou nou bezwen fer fason ki nou anmenn tou son zanfan ansanm pou fer fas avek bann defi ki lemonn pe fer nou pas atraver.

Mr Deputy nou kapab fer li.  Sesel i en pti pei, nou bezwen anmenn tou nou lafors, tou nou resours ansanm, tou nou talan, tou nou bann dimoun bonn volante, dedye tou nou zefor, nou kouraz e tou nou determinasyon pou gard nou Sesel kot i ete ozordi.  Seselwa i annan bann bon kalite, Seselwa i en pep ki annan lanmour e larmoni pou son frer, son ser ek son pei.

Mr Deputy Seselwa i entelizan, Seselwa i en pep determinen e Seselwa i en pep ki kapab travay dir.   Mr Deputy Prezidan Michel sa lannen in pran bokou mezir avek bann dimoun ki pa pe fer byen pou nou pei, in pran mezir pou elimin bann move fason fer, in premyerman restriktir son cabinet, in demann bann Minis pou prepar e prezant zot plan statezik.  Servis piblik i vreman en konsern, piblik e Prezidan pe esey fer tou dan son fason pou remet sa servis piblik dan son bon letap.  In koz ankor lo vyolans ek lo krim, lo dimoun ki kas lalwa, lo bann trafiker drog, lo koripsyon – tou sa ki mon’n dir in nesesit partisipasyon nou tou pou donn li en koudmen.  Nou tou ki la ozordi nou osi nou bezwen kontinyelman servi tou nou dimoun byen, anmenn tou nou bann dimoun ansanm, nou bezwen edik nou bann dimoun, nou bezwen fer sir ki zot konnen ki ozordi dan sa pei i annan en kantite keksoz ki bon ki pe arive, i annan en kantite keksoz eksitan ki pe arive.  Si nou la set akoz nou bann dimoun i annan konfyans dan nou, zot konnen ki ansanm nou annan kouraz pou nou kapab fer fas avek okenn defi ki lemonn ozordi i fer nou fer fas avek.  Zot konnen ki nou kapab ganny gide pou fer fas avek nenport ki defi e loportinite.  I reste nou alor pou donn zot bann bon lenformasyon e ledikasyon ki pou ed zot fer bann bon swa e bann bon desizyon.  Parey Prezidan Michel in dir nou’n ariv lo some sa montany, nou travay e nou direksyon in pran en nouvo dimansyon, alor Mr Deputy nou bezwen pe met tou nou kouraz e lenerzi ansanm nou sans patriyotizm, nou determinasyon e nou travay dir, nou partisipasyon dan konstriksyon e progre sa Nouvo Sesel.  Nou tou nou bezwen zwe nou par ansanm nou kapab fer li pou sa Nouvo Sesel.  Se pou kwa ki ozordi mwan koman en dimoun tre patriyotizm, fyer pou etre Seselwa, konsyan sa mil keksoz ki sa Gouvernman in fer pou sa pep mon anvi lans en lapel e fer Seselwa rapel ki nou bezwen reste en Nasyon ini e travayan pou nou Sesel, nou bon pei, nou sel Sesel sa.

Avek sa lapel Prezidan Michel pou tou dimoun ki kapab travay pou pran en travay e kontribye anver nou lekonomi e nou ei – en vre Seselwa dan sa Nouvo Sesel i enn ki lwayal anver son pei, en vre Seselwa i fyer pou ed son fanmiy e lezot dimoun otour li, en vre Seselwa i sa enn ki annan respe pou laliberte tou dimoun, en vre Seselwa I sa enn ki rekonesan anver ki son pei i fer pou li, en vre Seselwa I sa enn ki sant son lim Nasyonal for parey nou’n tande yer, en vre Seselwa se sa enn ki fyer ete Seselwa.

Mr Deputy avek sa mon pou donn tou mon sipor sa Mosyon ki devan nou ki pe demande ki sa Lasanble i reklanm Lazournen Nasyonal e remet en perspektiv lespri patriyotizm ki sa zour i senbolize.  Mersi Mr Deputy.

 

HON KEVIN VIDOT

Thank you Mr Deputy, bonzour tou manm Onorab.  Mr Deputy Onorab ankor enn fwa bonzour.  Ble, Zonn, Rouz, Blan, Ver bann kouler nou paviyon pe folte avek fyerte, pe demonstre son diversite e sa maryon kouler ki fer li avek nou egziste.  Dan en zistans montany 3 frer i kontanple e cherie sak moman, kot son konfrer pe demonstre son grander, bann lebra ferm, kwense dan nou kote an santan koste Seselwa – nou lim Nasyonal, en pep fyer, en pep beni, en pep ini – zis pou sa bann detrwa segonn en pep antye i inifye san mazin dimal lo son frer ou son ser Seselwa.   Lepep Seselwa ansanm pou leternite.

Mr Deputy ler mon fer en pti tour dan lepase mon konstat e sey dizer e konpran lespri par deryer ladres e mesaz Prezidan Michel ki ti fer le 18 Zen 2008 pou lazournen Nasyonal e osi kenzyenm laniverser nou trawzyenm repiblik.  Pou en zonm, en dirizan ki’n viv dan lepok ansyen ki ti ranpli avek tou sort lenzistis e soufrans ti azir brav e dir avek Lepep Seselwa son bann frer ek ser ki nou pei Sesel i annan en pase ris ki sa listwar en leksperyans ki Lepep Seselwa in partaze in gid ver kreasyon en pep endepandan.  Prezidan Michel i eksplike ki nou listwar i kapab ganny enterprete dan diferan fason e sak sapit nou listwar i ganny enterprete dapre nou kwayans personnel.  I kontinnyen pou dir ki nou kapab debat lo merit sak sapit me lefe i reste se ki listwar en pep ki fer li mazin son lorizin e ed li definir ki fason i anvi vwar son fitir.  Pe enport ki fason nou enterpret nou pase, ler nou get lefitir nou bezwen fikse lo kwa ki ini nou koman en pep.  Bann parol sarz ki mon’n asize avek Mr Deputy pou konrpan lobtik mesaz nou dirizan ki anvi inifye pep ver ensel desten, progresyon e epanouisman Lepep Seselwa.  Mon fyer pou tann sitan parol profon sorti dan labous nou dirizan ankor ennfwa i reasir konfyans ki mon annan dan son leadership.  I neseser ki en pep i inifye zot kouraz, lide, laspirasyon si zot swete sirviv e progrese koman en Nasyon.  Le 18 Zen I sa zour sakre kot Lepep Seselwa ti deside met zot diferans de kote e travay ansanm pou progre nou pei, e sa zour i komemor ladopsyon Konstitisyon, lavwa nou tou ki Seselwa – nou Konstitisyon I sa konpa ki pou gid nou, nou Konstitisyon i re-afirm e garanti nou drwa e nou responsabilite dan tou son laspe.  Sa zour sakre i pa en zour kot nou bezwen re-afirm nou lamertim pou nou frer ouswa nou frer Seselwa, me plito sa letan kot nou kapab asiz ansanm e pardonn fot kanmarad, met pase deryer nou e fikse lo nou lavenir.  En lavenir kot nou kapab asiz ansanm, manz ansanm, partaz nou lazwa e latristes ansanm e alafen debout ansanm e komans fikse sa lavenir briyan.  Sanmenm sa rezon akoz nou bezwen reklanm nou lazournen nasyonal.

In nepli letan Mr Deputy pou nou lamant lo lepase e komans kre vanzans a otvwar.  Non, lamantasyon in ler pou arete dan sa pei cherie Sesel.  In ler pou aret rod leskiz isi laba zis akoz nou leker i anfle avek laenn e zalouzi.  Kan eski nou pou konpran tousala pa aboutir nou dan narnyen sirtou koman bann dirizan lepep Seselwa?  Nenport ki kwayans politik nou annan, nou inifikasyon i primordial, nou progre i depan lo la, nou zanfan ki atann sanmenm de nou – konm dir Angle “let by gone be by gone”.  Annou get pli lwen ki nou bout nennen.

Mr Deputy pou mwan koman en zenn politisyen me pli enportan ankor koman en zenn Seselwa mon senserman krwar ki in ler pou sa kwayans ou mantalite ki le 18 Zen nou Lazournen Naysonal i apartyen selman zis pou en serten group dan sa pei.  Seryezman Mr Deputy nou lazournen Nasyonal i apartyen selman zis pou serten group dan sa pei e mon swete Mr Deputy ki sa kwayans i seryezman ganny eliminen.

Lazournen Nasyonal i pou Lepep Seselwa, i nou lazournen, nou moman, nou listwar e egalman nou lafet.  Okenn kwayans ki krwar kontrerman avek sa Mr Deputy a mon avi i destriktiv e pa merit ganny ankouraze.  Mr Deputy Lazournen Naysonal i merit ankouraz linite Nasyonal, linite en pep, en nasyon ki fyer son lidantite san ezitasyon e rezervasyon mon pou dir e soulinnyen ki nou Lazournen Nasyonal i pa ler pou vin bann partizan e komans senm divizyon, me plito vin bann patriyot ki pare pou defann son patri e fer monte son paviyon pli o ki posib.  Pou nou kapab soulinny nou lakonplisman koman en pep fyer e beni, malgre nou deferens politik ou relizyon i annan en keksoz ki inifye nou tou – sa se sa disan kreol Seselwa ki koul dan nou lavenn.  Fodre nou pa zanmen bliye ki nou tou, nenport ki kouler nou lapo, nou Seselwa e nou fyer pou etre en Seselwa.

Mr Deputy nou bezwen annan lafyerte dan nou Nasyonalite swa ou en Seselwa pa lorizinn, nesans ouswa natiralizasyon i kler pou tou ki tou Seselwa nou annan menm lorizin e partaz menm tradisyon.  Nou bezwen mars latet anler e fer vantar ki nou Seselwa e ki nou napa problenm avek sa.  Kot nou a selebre Sesel koman bann vre Seselwa e bann vre patriyot.

Mr Deputy a sa moman i enportan ki mon fer sorti ki fodre nou pa kanmi nou tradisyon, nou kiltir e mon osi sizere ki enn bann konponan ki merit ganny met lanfaz e atas lenportans ler nou pe prepar deroulman nou Lazournen Nasyonal apart ki parad se sa eleman tradisyonnel e kiltirel ki merit evidan sa zour. Nou bezwen reviv sa letan kot nou ti zwenn otour sa touf dife, kot tambour moutya pe sofe e bann kavalye pe met pare pou bar bann danm – san bliy otour lalanp kot zistwar soungoula avek torti pe ganny rakonte ou menm atab pou degiste sa bon manze kreol.  Tou sa bann diferan konponan ansanm Mr Deputy pou fer nou rekonekte koman en pep e en nasyon ki annan en pase ris konmdir Prezidan Michel.

San okenn dout Mr Deputy in ler pou nou reklanm idantite Nasyonal e re-afirm nou lafyerte koman en pep lib, en pep for e en pep rezilyan.  En pep, en Nasyon ki pare pou nenport defi, ki pou debout akote paviyon e selebre nou lidantite e tou sa ki fer nou Seselwa.  Se la kot bann Seselwa responsab e bann patriyot i debout e dir ki in tout ki fo ler pou nou travay pou devlopman e progresyon nou pei Sesel, kot nou fer li nou devwar pou montre sa lanvi e determinasyon, pou ranpals bann travayer etranze dan bann pozisyon kot nou Seselwa nou kapab travay e debourye.  Se nou ki devret vin sa moter ou sa masin dan bis progre ki pe fonse lo highway prosperite pou asir desten sa Nasyon.  Mr Deputy parey Jean-Marc Volcy i santé diferans lopinyon pa devret vin en baryer, nou tou Seselwa nou viv koman frer e ki nou devret montre limanite nou lanmour sivilize.  Sa bann parol Mr Deputy i devret enkilke en sans solider, lanmour e respe pou enn a lot.  Plis ankor pou nou pei ki’n bers nou.  Sa ki konsern nou patri nou devret solider annan en grander lespri pou aksepte ki sa i pou nou, pou tou sa ki apel son lekor en Seselwa.  Annou pa les etranze vin onor nou pei plis ki nou, ou menm respe plis nou bann lanblenm Nasyonal e menm pou partisip e selebre nou Lazournen Nasyonal plis ki nou ki en Seselwa.

Mr Deputy mon anvi fer en sizesyon osi avek nou Gouvernman dan sa lespri patriyotiz.  Lanmour pou nou patri e lwayote anver nou pei ki okenn dimoun avan ki i ganny sitwayente Seselwa i merit omwen konn parol nou lim Nasyonal e osi swear alligence anver Konstitisyon nou pei ouvertman le 18 Zen ki nou Lazournen Nasyonal e osi ki komemor ladopsyon Konstitisyon nou trwazyenm repiblik.  Bann parol ki etranze pe vin pran nou pei Mr Deputy i enpe enkyetan par ler, me san dout si nou Seselwa nou zwe nou rol byen koman bann Seselwa kot nou inifye nou zefors, lide, lanmour e pasyon pou nou patri sa zanmen pou vin en realite, akoz nou pou la pou onor nou pei ki parey nou manman ki’n bers nou depi nou nesans ziska ozordi e pou larestan nou lavi.  Santer i santé i dir ki mwan isi lo mon zil mon dan mon plas lezitim personn napa bouz mon dela.  Mon pei i mon teritwar, mon en patriyot, kont lo mwan pou defann ou lentere.

Mr Deputy konbyen nou ozordi ki kapab fyerman dir nou pe protez lentere nou pei ouswa i annan ki sali nou pei pou son benefis personnel.  Dan sa letan renesans sosyal e moral in ler pou nou osi vwar nou konportman anver nou pei.  Annou rod fason pou ed nou pei me pa pou detri li.  Mersi pou tou bann patriyot ki pou tann sa mesaz e aplik li.

An konklizyon Mr Deputy i enportan pou nou get de lavan, i annan ditor ki’n ganny fer dan lepase swa anver nou pei ou anver enn a lot, me dan sa letap kot nou’n arive dan nou listwar i neseser pou let by gone be by gone.  Pardonn kanmarad e komans tras semen ver rekonsilyasyon Nasyonal.  Nou bezwen met nou diferans dekote kot sa ki konsern proteksyon e lanmour pou nou patri – nou kapab difer lo polisi ou idyolozi me nou Lazournen Nasyonal pa sa letan, mon repete pou nou vin bann partisan, me get pli lwen o e pli lwen e vin sa bon patriyot ki nou pei pe atann de nou.  Se nou bann dirizan politik e relizye ki bezwen inifye e donn legzanp nou bann dimoun ki zot a konpran ki inifikasyon nou lafors for the greater good i merit sirpas nou kouler politik.

Mr Deputy mon pa pou kapab termin mon lentervansyon san dir mersi tou bann ki’n ede pou batir nou pei e ki’n ede pou anmenn li kot i ete ozordi.  Mon oule fer en mansyon spesyal pou Prezidan Rene, Prezidan Mancham e tou bann ozordi ki pe kontiny lo sa semen progre sa se Prezidan Michel avek son lekip, tou bann dirizan politik e relizye ki pe donn en koudmen e pli spesyal ankor se lepep Seselwa, bann patriyot ki’n ralye otour nou paviyon pou onor e defann nou patri.  Mr Deputy si i annan en santer ki pa’n zanmen kasyet, ou per pou eksprim lanmour pou son patri atraver son bann sanson se Patrik Victor e se dan sa fason ki mon pou termin mon lentervansyon lo sa Mosyon par remersye li pou sant pou Sesel e osi pou tou lezot santer e santez e pou fini parey Patrick i santé “O mon Pei cherie, O mon pep fyer e beni, O si pa mon Sesel dir mwan lekel.  Mersi.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Payet/Marie.

 

HON MARIA PAYET MARIE

Mersi Mr Deputy Speaker.  Bonzour Mr Deputy Speaker, tou Manm Onorab e mon bann frer ek ser Seselwa ki alekout.  Parey Onorab Charles ek Onorab Vidot in fer bann pwen refleksyon, mwan osi mon lentervansyon Mr Deputy Speaker lo sa Mosyon devan nou i pou fer resorti bann pwen refleksyon, bann pwen ki mon ekspekte pou fer nou tou Seselwa ki swa ou viv e travay Sesel, ou pe viv e travay dan en lot pei.  Pou mwan i pa fer diferans kote ou koman en Seselwa ou ete, sa ki vreman enportan se ki ou mon frer ou mon ser Seselwa ou devret toultan a tou pri reste Anbasader pou ou pei.  En Anbasader i la pou promot e protez son pei avan tou.  En Anbasader i devret alors okouran listwar son pei, i devret konnen ki pe pase aktyelman dan son pei, ki bann akonplisman son pei e byensir kwa ki i kpab fer an plis pou kontinyelman anmenn son pei pli devan.  Apre tou kimannyer nou kapab vin Anbasader pou nou pei si nou pa kontan nou pei cherie.  Wi parey Onorab Vidot in fer resorti, parey Patrick Victor i fer resorti dan son sanson si pa mon pei Cherie, mon pei Sesel dir mwan lekel.  Wi sanmenm sa pei, nou pei Sesel en legzanp, en model pou bann pli gran pei ki nou.  Dir mwan mon bann ser ek frer Seselwa zot pa santi zot fyer ler zot tann tou sa bann bon nouvel lo nou pei?  Nou Prezidan in toutlan fer resorti ki lakonplisman en pep i sa travay dir e devosyon ki sakenn de nou i mete dan tou sa ki nou fer pou nou pei.  Nou Prezidan in toultan dir annou koste ansanm e ansanm annou kontinnyen travay pli dir pou Sesel.

Nasyon Seselwa nou Prezidan i dir i en Nasyon ki rezilyan e kouraze, en Nasyon ki pare pou fer fas ek bann defi e ki si nou kontinnyen travay ansanm nou pou rekolte fri nou zefor ansanm.  Sa ki enportan koman en Nasyon se ki nou kontinnyen viv dan linite e lanmour anver nou frer ek ser Seselwa e toultan pare pou defann nou patri, pare pou defann nou pei, pei nou lanfans.  Tou Seselwa alors konsider li en Anbasader pou son pei, nou pei beni.  Sa pei ranpli ek loportinite pou tou Seselwa.  Sesel parey plizyer pei omonn i osi selebre son Lazournen Nasyonal avek en sel bi pou anmenn son pep ansanm, ansanm dan linite, ansanm avek lespwar pou en lavenir pli briyan.  I enportan ki tou Seselwa i konpran lenportans lazournen Nasyonal, son signifikans e lenportans mon bann frer ek ser Seselwa pou koste pli pre ansanm dan en lespri solider e patriotik koman en pep.  Wi annou koste Seselwa.

“Koste Seselwa” i osi tit nou lim Nasyonal.  Sesel ou menm nou sel patri, kot nou viv dan larmoni, lazwa, lanmour ek lape nou remersye Bondye.  Sa i ennde fraz ki komans nou lim Nasyonal, en lim ki sak fwa mon tann zwe ou santé mon santi mwan emosyonnel e mon konvenki ki mon bann koleg Onorab, mon bann frer ek ser Seselwa ki alekout i sant parey mwan.  En lim ki nou bann zanfan i konn par ker e en lim ki tou Seselwa i devret sant li avek fyerte.  Bondye mersi pou donn nou Seselwa en pei pli zoli omonn, en pei ki ganny apresye par nou viziter ki vin pas zot vakans Sesel.  En pei kot bann envestiser pa mazin de fwa pou vin envestir, en pei kot napa ni lager, ni versman disan, en pei ki stab e en pei ki annan bokou loportinite pou tou Seselwa parey monn dir avan.  Me ankor pli enportan en pep ki viv byen, en pep ki viv dan larmoni ek lape, en pep kot son dwa i ganny respekte anba nou Konstitisyon.  Sa menm Konstitisyon ki ti ganny re-amande anba nou trwazyenm repiblik le 18 Zen 1993.  Sa Konstitisyon kot nou ti vwar nou bann frer ek ser dan Lasanble Nasyonal sa letan ti fyerman vot anfaver e se la kot sa menm Lasanble ti siport e vot anfaver nou Lazournen Nasyonal.

Sete an Zen 1993 kot nou zoli lim Nasyonal ekrir e konpoze par en group Seselwa e nou paviyon ankor design par enn nou menm, en Seselwa ki ti ganny santé e monte pou  la premye fwa.  Alokazyon nou Lazournen Nasyonal i enportan alors pou tou Seselwa realize ki I devret vin ansanm e vin pli fyer koman en Nasyon e devret sezi sa lokazyon pou eksprim e demontre avek lemonn ki Seselwa i en Nasyon ki inik, en Nasyon avek en pep diferan ras e kouler, en pep ki kapab koz 3 diferan langaz e en pep solider e patriotik.

Mon pou kontinny mon lentervansyon avek sa detrwa fraz ki kontinny nou lim Nasyonal.  Protez labote nou pei, larises nou losean.  En leritaz byen presye pou boner nou zanfan.  Dir mwan mon bann frer ek ser Seselwa pa i gou ler nou ganny dir ki labote e lanvironnman nou pei i zoli, i pe ganny byen prezerve?  Ler nou koz lo nou leritaz, wi parey nou lim i dir i enn ki byen presye, nou leritaz, nou tradisyon i devret mon bann frer ek ser Seselwa ganny byen apresye e prezerve a tou pri.  Akoz si pa nou ki fer li ansanm dir mwan lekel ki pou fer li pou nou?   Si nou pa apresye e prezerv li, nou zanfan, nou fitir zenerasyon pa pou ganny sans viv li!  Nou devret a tou pri fer li avek konsyans alor pou boner nou zanfan.

Nou lim Nasyonal i termin koumsa, Reste touzour dan linite, fer monte nou paviyon.  Ansanm pou tou leternite, Koste Seselwa!  Seselwa in toultan en Nasyon ki viv koman frer ek ser malgre parfwa nou annan nou diferans.  Seselwa i devret kontinnyen plis ki zanmen viv dan linite e sa ki pou fer nou reisi e vin pli solid e fer nou vin pli vantar ankor.  Sa i nou sa!

Mon pou koz enpe lo nou paviyon.  Nou paviyon parey nou lim i enn ki vreman zoli.  Bann kouler lo nou paviyon pou mwan i reprezant sa kouler Lepep Seselwa, sa ras inik omonn.  Dan en pti resers ki mon’n fer i paret pa bokou Seselwa ki vreman konpran signifikasyon sa kouler ki nou paviyon i reprezante.  Paviyon nou trawzyenm Repiblik ki konpri senk kouler vreman zoli e ki reprezant kouler Lepep Seselwa ki reprezant sa pep inifye.  Kouler ble par egzanp nou paviyon i reprezant nou lesyel ek nou lanmer ki otour nou.  Zonn i reprezant lalimyer e lape.  Rouz i senboliz nou pep, nou Nasyon, nou determinasyon pou travay pou fitir Sesel dan Linite ek lanmour.  Blan i reprezant lazistis sosyal ki’n egziste depi ki Sesel in pran labar dan son lanmen, blan i osi reprezant larmoni e Ver i depite nou later, nou lanvironnman natirel.

En fran Anbasader Seselwa i devret omwen kapab sant son lim Nasyonal par ker e devret kapab osi konnen ki bann kouler ou senbol son paviyon Nasyonal i reprezante.  I la kot sa mo patriotik i antre,.  Patriotik i en mo ki for, i en mo ki senser e donn nou tou sa sans lapartenans.  Ler en pep i patriotik i devret kontan son pei e devoue pou boner son pei e pare pou defann son pei, son pep a tou pri.

Mon pou dir enn de pti mon lo listwar Sesel.  Ler nou koz en ti pe lo listwar nou pei ki ti anba kontrol Franse an 1756 e plitar an 1794 ziska 1810 nou ava konstate ki sa 2 gran pwisans ti anvi pran Sesel pou zot akoz sa labote inik ki Sesel ti posede.  An 1964 senaryo politik Sesel ti sanze avek larive SPUP ek SDP. Se sa letan kot ti annan en petisyon pou lendepandans Sesel avek Grann Bretany.  An Zen 1976 Sesel ki ti anba en sistenm milti-parti, anba en Gouvernman koalisyon ant SPUP dirize par Prezidan Albert Rene, nou Prezidan Fondater nou Parti e SDP dirize par Prezidan James Mancham ti reisi fer Sesel ganny son lendepandans avek Lagrann Bretany.  An 1977 Sesel ti antre dan en sistenm Parti Inik, e an Desanm 1991 Konstitisyon Sesel ti ganny amande e ti ganny pran an konsiderasyon par lezot Parti Politik apard SPPF sa letan e an Zen 1993 Sesel ti antre dan son trawzyenm Repiblik.  1993 alors Sesel ti retourn koman en Parti, en milti-parti e sa i leka ziska ozordi 19an apre.  19an apre Seselwa i ankor la, Seselwa i ankor pe debourye, Seselwa i ankor pe tenir for, Seselwa prezan ki i fyer.  I enportan pou nou reste fyer pou sa ki nou ete e pou vin pli fyer ankor pou viv pli byen ankor tou Seselwa nou devret ansanm vin ek solisyon pou nou bann problem.  Annou donn en koudmen nou Prezidan, nou Gouvernman.  Annou pa ezite pou fer li, annou komans la konmela menm.  Nou Prezidan, nou Gouvernman i bezwen nou annou donn zot sa sipor, annou donn zot sa koudmen.  Kritik i enportan parfwa me kritik pozitiv i fer en pep vin pli byen konpran kot i pe al mal e donn sa pep lanvi pou fer pli byen ankor, pli meyer pou son pei.

Parey Onorab Charles in fer resorti, mon pou profit sa pti moman pou remersi komite ki’n organiz aktivite Lazournen Nasyonal, bann partisipan dan sa lazournen ki ti deroule yer, e bann artis lokal, bann artis ki’n konpoz e sant nou bann sanson patriotic, bann sanson ki fer ou leker sanz plas ler ou ekoute tel ki “Premye Sesel touzour Sesel” par Patrik Victor.  “Ansanm, I feel proud to be a Seychellois” par Jean Ally.  “Sesel o mon Pei” par Thomas Alexi.  “Sa i mon Pei Sa” par Jean Marc Volcy.  “Annou viv koman frer nou pa pou lager” par defen Mikcy Mancham e “Anmenn mwan dan lakour” par Ralph Amsberry.  En lapel pou nou bann zenn, sirtou nou bann zenn artis ler zot pe ekrir e konpoz zot sanson i enportan pou zot anvoy en de pti lyrics patriotik, zot determinen zot e zot pou fer li e annou fer li pou pei Sesel, zot pou fyer en zour ler zot pou tann zot sanson pe ganny ekoute pa zis isi Sesel me aletranze.

Petet enn de sizesyon ou rekomandasyon ki mon pou fer resorti.  Mon pou sizere ki petet komite ki organiz aktivite Lazournen Nasyonal i konsider fer lezot aktivite pa zis pou sa zour selman me petet pou sa semenn an antye avek le bi pou ankouraz plis Seselwa, plis zenn pou partisipe.  Show National Agriculture ek Orticultural Show par egzanp i devret retournen akoz sa ti anmenn bonou Seselwa ansanm.  I devret par egzanp annan aktivite dan lekol, konpetisyon sanson par bann zenn, konpetisyon desinnen, poem, quiz e akoz osi pou fer li avek bann adilt.  I devret annan bann forum e diskisyon lo kimannyer nou pou kontinyelman organize nou lafet Nasyonal pou fer ki i vin pli enteresan e kot tou Seselwa i a santi zot oblize pou vin donn zot kontribisyon e nide pou fer Sesel al pli devan ankor.

Pou konklir Mr Deputy Speaker mwan mon pou toultan reste fyer koman en Seselwa, e mon konvenki ou ki pe ekoute e mon bann frer ek ser Onorab ozordi dan Lasanble i santi zot parey mwan.  Alors annou toultan demann parey Jean-Marc Volcy I dir dan son sanson annou pa demande ki nou pei i kapab fer pou nou, me annou demande ki nou kapab fer pou nou pei.

Se avek sa de mon refleksyon ki mon pou aport mon sipor a sa Mosyon.  Mersi Mr Deputy Speaker.

 

HON DAVID PIERRE

Mersi Mr Deputy.   Mr Deputy mon pou komans mon lentervansyon an dizan ki mon en Seselwa e an dizan ki mon kontan mon pei e mon pou egalman dir pou dir travay ki mon pe fer e ki mon pou kontinnyen fer i en travay ki  mon anvi, i vin a benefis Sesel e a benefis tou Seselwa.  Tou Seselwa i kapab kont lo mwan pou mwan fer en travay ki pou defann zot kot zot santi ki zot drwa konstitisyonnel pe ganny afekte akoz apre tou nou Lazournen Nasyonal pou mwan i en refleksyon lo kwa ki nou Konstitisyon Sesel pe donn nou koman en pep e pe donn nou koman en Nasyon.  Si mon apresye e si mon siport le 18 Zen se akoz mon siport travay ki bann Seselwa in fer an relasyon avek sa Konstitisyon ki zot in donn nou an 1993 e mon okouran e mon konnen ki lefe ki mon pep viv Sesel, mon pe viv anba lafors e bann lalwa ki sa Konstitisyon in donn nou.  Sete an 1993 le 18 Zen ki sa Konstitisyon ti ganny aprouve par mazorite Seselwa e lefet ki sete lafors, lavwa en mazorite Seselwa ki ti rezonnen sa zour mwan koman Onorab Pierre, mwan koman Leader Lopozisyon dan sa Lasanble Nasyonal mon pou respekte lavwa sa mazorite Seselwa ki ti donn nou sa Konstitisyon.  I pa vedir ki tou keksoz ladan mon tonm dakor avek, i pa vedir ki pou ariv en moman kot nou pou bezwen petet revwar e amande – me sa ki enportan i seki pou le moman se sa Konstitisyon ki nou pe viv e travay anba la e mwan mon pou toultan respekte sa.  Si annan sanzman pou fer nou pou fer li dan larmoni, nou pou fer li dan respe, nou pou fer li dan lape e nou pou fer li dan lafason ki dan amannman i devret ganny table devan nou Lasanble Nasyonal an relasyon avek sanzman ki devret annan oubyen lamannman ki devret annan dan nou Konstitisyon.

Mr Deputy Speaker mon pou egalman lir en mesaz ki mon ti anvoy kot SBC pou lokazyon nou Lazournen Nasyonal.  Mon sagren ki SBC in swazir pou lir de mo dan mon mesaz me mon kontan ki monn ganny sa loportinite atraver mon lentervansyon pou mwan refer sorti mon mesaz dan en fason kler.  E mon mesaz ti lir koumsa: Ser, frer ek ser Seselwa nou Lazournen Nasyonal i devret en zour ki fer nou rapel bann valer linite, bann valer lwayote ver nou pei, ver nou pep e ver nou Konstitisyon.  I devret fer nou rapel bann valer atase e kalite devosyon ki sak Seselwa i devret annan pou travay e kontribye pou fer son pei avanse.  Dan larmoni, respe e lape pou benefis Lepep an antye.  I egalman en lazournen ki devret fer nou reflesir lo nou bann vre valer demokratik koman en nasyon ki ganny klerman artikile dan nou Konstitisyon e ki nou devret prezerve a tou reprizm.

Tou le 18 Zen sak lannen Sesel i selebre son Lazournen Nasyonal e dan en tel selebrasyon tou nou bann diferans i devret ganny met en kote e nou vre lafors linite, lanmitye e larmoni i devret renye.  Sa lazournen i devret en loportinite pou sak Seselwa reflesir e realize ki sete sa menm zour an 1993 ki nou Konstitisyon ti ganny aprouve par en mazorite Seselwa, en Konstitisyon ki nou lalwa siprenm sa lalwa ki gouvern lafason ki nou pei e nou koman en pep nou devret ganny dirize.  Dan sa Konstitisyon nou Nasyon i refer sorti bann gran prensip demokratik ki nou tou nou krwar ladan.  Bann prensip ki dekri bann drwa fondamantal sak Seselwa e ki fonde lo respe pou lezot, dan tou son sans, respe pou diferan ras, respse pou diferan dominasyon relizyez, respe pou diferans kwayans politik e respe pou lalwa par tou dimoun – gran ou pti, sef ou senp zonm ou fanm.  Sa i vedir ki nou Lazournen Nasyonal i devret fer nou rapel ki sete sa zour ki bann gran prensip ki donn tou Seselwa sa drwa pou partisip dan devlopman ekonomik, politik e sosyal nou pei ti ganny adopte.  Sete le 18 Zen 1993 kot nou ti rekomans annan vre laliberte, annan lademokrasi dan nou pei e alors en tel zour i devret komann respe tou Seselwa.

Dan tousala e dan nou refleksyon i enportan pou nou konpran ki nou Konstitisyon i egalman donn nou sa loportinite pou nou annan linite dan nou diversite e se sa zour e se sa ki fer nou for koman en pep dan en sosyete nou tou nou pa kapab pans parey, i normal, i normal e enportan pou nou annan divers lopinyon lo plizyer size enkli size politik me i egalman enportan pou nou gard lanmitye e larmoni parmi nou pep e se la kot lafors nou Konstitisyon i devret vin an zwe.  Koman en sinny respe pou nou Konstitisyon e lo non sa menm Konstitisyon e a lokazyon nou Lazournen Nasyonal mon oule profite pou lans en lapel pou demann tou Seselwa pou demontre respe pou lalwa e pou lotorite a tou repriz e an retour mon egalman demande ki lotorite i demontre respe pou tou dimoun a tou reprizm.  Mon lans en lapel pou tou bann ki annan bann pozisyon responsab dan lasosyete pou servi zot pozisyon dan byennet tou Seselwa e pou byennet Sesel koman nou patri.  Sosyete pe ganny akse ek teknolozi e sa pe anmenn devlopman rapid dan nou demokrasi, en sinny ki lepep pe vin pli matir e pli pare pou aksepte bann sanzman ki ganny fer dan lape e dan sirvilite.  I enportan ki nou demokrasi i vin pli for e pli modern akoz se sa ki pou anmenn bon gouvernans ki an retour pou anmenn plis progre e plis prosperite pou tou dimoun.

I mon swe alors ki atraver sa Seselwa i devret ganny plis loportinite a lavenir pou li fer fas dan en fason pli eze ek pri lavi ki pe kontinyelman monte osi byen ki fer fas ek bann demann difisil ki sosyete i enpoze lo li.  Mon swet tou Seselwa en bonn fet dan lape e dan larmoni.

Mr Deputy mon’n lir sa mesaz akoz atraver sa mesaz i reflekte sa ki mwan mon son santi mon Lazournen Nasyonal i reprezante pou mwan.  Egalman Mr Deputy avek mwan la dan Lasanble Nasyonal mon annan en kopi  nou Konstitisyon e mon anvi lans en lapel avek tou bann ki dir ki zot krwar dan demokrasi e ki zot krwar dan lopozisyon e ki zot krwar ki Sesel i devret ganny gouvernen atraver bann prensip demokratik.  Mon anvi ki zot reflesir e mon anvi ki zot konpran ki sa zour ki nou Konstitisyon ti ganny aprouve I sa zour kot nou ti ganny sa bann drwa swivan e mon pou fer sorti kler e for.  Sete sa zour Mr Deputy e se pou sa rezon ki mon respekte sa zour.  Sete sa zour ki nou ti ganny nou drwa ki nou apel the right to life.  Sak Seselwa ti ganny son drwa lavi.  Sete sa zour ki nou ti ganny sa drwa pou nou viv dan dignite.  Mon pa krwar Mr Deputy ki i annan okenn Seselwa ki pa anvi viv dan dignite.  Mon pa krwar ki i annan okenn Seselwa ki se swa ou en siporter Parti Lepep, ki se swa ou en siporter Lopozisyon – mon pa krwar ki ou pa satife ki ou Konstitisyon i donn ou sa drwa pou viv dan dignite.

Mr Deputy Speaker nou Konstitisyon i donn nou sa drwa pou nou vin free from slavery and force a compulsory labor.  Napa personn dan Sesel ki anvi viv dan lesklavaz, dan ou konsyans Mr Deputy, dan konsyans sak Seselwa mon krwar nou tou nou kontan ki nou’n ganny libere from lesklavaz e mon pa krwar ki nou pa satisfe ki nou Konstitisyon i donn nou sa drwa pou nou pa travay koman en lesklav.

Mr Deputy nou drwa laliberte i ganny enskri dan sa Konstitisyon, nou drwa pou nou kapab al Ankour dan ka kot nou santi nou bann drwa in ganny afekte, nou ganny nou drwa to privacy, nou ganny nou freedom of consence, nou ganny nou freedom of expression, nou drwa pou eksprim nou lekor.  Mr Deputy nou ganny nou drwa pou nou rasanble, pou nou fer en meeting, pou nou fer en rally, pou nou asosye.  Nou ganny nou drwa pou nou partisip dan Gouvernman, nou ganny nou drwa pou nou mouvmante nou ganny nou drwa pou nou annan nou prop propriyete, nou ganny nou drwa equal protection anba lalwa, nou ganny nou drwa pou nou ganny akse avek lenformasyon, nou ganny nou drwa pou nou ganny lasante, nou ganny nou drwa pou nou travay, nou ganny nou drwa pou ledikasyon, bann miner i ganny zot draw, nou ganny nou drwa pou proteksyon lafanmiy, nou drwa pou ledikasyon, nou drwa pou annan nou prop lakaz, nou drwa pou nou travay, bann aze avek bann dimoun avek dezabilite i ganny zot drwa, nou ganny nou drwa to Social Security, nou ganny nou drwa pou nou viv dan en lanvironnman ki condusive e ki safe pou nou viv ladan.  Nou ganny nou drwa pou nou viv dan en lanvironnman kot nou zanfan i kapab santi li proteze e santi li safe.  Nou ganny nou drwa pou bann valer kiltirel e pou nou viv en lavi e respekte nou bann prop kiltir.

Mr Deputy mon pa krwar ki i annan Seselwa ki pa satisfe avek sa bann draw.  Mon pa krwar ki dan son konsyans kler sak Seselwa pou dir ki nou pa devret pe ganny sa bann drwa.  Se pou sa rezon ki mwan koman Leader Lopozisyon mon pou respekte Lazournen Nasyonal akoz mwan mon satisfe ki sa bann drwa i ganny donnen a tou Seselwa e parey mon’n dir si i annan nesesite, si i annan nesesite pou nou kapab fer lamannman kot nou santi i annan defayans nou a fer li dan lape e nou a fer li dan larmoni.

Mr Deputy tou Seselwa ki pe viv anba sa Konstitisyon i devret fer en moman refleksyon personnel san ki i ganny enfliyanse par en lafors eksteryer, par en lafors persiasyon en lot endividi, par lopinyon en lot dimoun.  Asize dan en trankilite e fer ou refleksyon personnel, les ou ganny gide par ou prop konsyans, par ou prop lentelizans e demann ou lekor en kestyon.  Kwa vreman ki nou Konstitisyon i donn nou e eski mwan koman en Seselwa mon apresye sa ki i annan dan nou Konstitisyon?  Mr Deputy mon krwar ki moman in arive pou nou annan en nouvo mind set, pou nou pran desizyon baze lo lenformasyon ki korek, pou nou pran bann desizyon ki entelizan, pou nou pran bann desizyon ki bon pou nou e ki bon pou nou pei akoz apre tou parey mon’n toultan dir lafors en pei i vin atraver lafors son pep.  E lafors sa pep i kapab ganny maksimize atraver loportinite ki son Nasyon e sosyete i donn li pou li koman en endividi fulfill son potansyel.  Mon krwar pou dir nou Konstitisyon i donn nou sa loportinite, i donn nou sa bann lalwa ki pou permet nou koman en endividi fulfill nou potansyel dan nou pei Sesel.

Nou Konstitisyon i menm donn nou sa loportinite kot nou santi nou pe ganny afekte oubyen nou drwa i pe ganny abize nou Konstitisyon i donn nou sa loportinite pou nou konteste sa devan en Lakour e pou nou ganny lazistis.

Mr Deputy lo lot kote mon egalman anvi vwar ki nou pei Sesel i ganny fully gide par lafors sa Konstitisyon.  Mon krwar ki moman in arive pou lotorite demontre respe a tou repriz pou nou Konstitisyon e parey monn dir i neseser ki Lepep Seselwa, sak Seselwa koman en endividi li osi i demontre respe pou lotorite.

Mr Deputy mon pa krwar ki nou bann lalwa i devret bann lalwa ki anti-Konstitisyonnel, i pa kapab.  Akoz si nou annan lalwa ki nou santi dan sa pei i al kont lespri nou Konstitisyon nou devret kapab konteste li ankour.  In ler Mr Deputy pou nou fer reform dan serten lalwa.  Wi i annan serten lalwa ki nou pe travay lo la parey Public Order Act e mwan koman enn sa endividi ki pe partisip dan sa reform mon happy pou vwar ki nou pe met li anlinny avek lespri nou Konstitisyon. Egalman mon santi pou dir reform dan lalwa elektoral i pou ed nou annan bann lalwa ki ankor pli azour avek Konstitisyon nou pei.

Mr Deputy enn bann keksoz ki’n sagrinn mwan kantmenm – yer sete letan mon’n antann SBC radyo pe zwe bann sanson ki annan pou fer avek sa ki ti arive le 5 Zen.  Mon krwar ki moman in arive pou nou pa konfiz dimoun ant lenportans ki annan pou serten dimoun lo le 5 Zen e lenportans nasyonal ki annan pou le 18 Zen.  Mon krwar pou dir lannen prosenn an 2013 zour nou selebre nou lazournen Nasyonal mon krwar SBC radyo i bezwen fer sir  ki i pa zwe lo nou radyo Nasyonal okenn sanson ki annan pou fer avek le 5 Zen.  Mon respekte lefe ki i annan en kategori dimoun Sesel ki respekte e ki kontan le 5 Zen.  Mwan koman en demokrat mon respekte sa bann dimoun me mon krwar pou dir i devret annan en diferans kler ki ganny fer ant sa de dat e mon krwar lo non respe pou Lazournen Nasyonal nou pa devret pe tann bann tel sanson ankor lo radyo Nasyonal alokazyon nou National Day.  Monn deza dir e mon onnet e mon senser lo sa size, mon krwar poudir lo non linite Nasyonal e lo non rekonsilyasyon Nasyonal mon krwar in ler pou nou Nasyon revwar le 5 Zen e Parti Lepep i kapab selebre sa zour as en zour pou zot parti and not at a National Day as a National Day e mon krwar sa i enportan pou nou konpran.

Mr Deputy mon egalman anvi refer tou dimoun ki dan lopozisyon konpran en keksoz. Mon krwar ki i annan kestyon, i annan dimoun dan lopozison ki’n kestyonn mon partisipasyon dan National Day yer.  I normal koman en Nasyon ki krwar dan diversite, ki respekte lopinyon lezot mon respekte kestyon ki zot in demann mwan lo sa size.  Me mon oule egalman fer zot konpran poudir in arive dan lepase dan bann moman kot sa in servi lentere personnel serten endividi, in annan bann leaders politik ki’n partisip dan National Day menm si in partisip pou enn fwa.  Mon oule fer Seselwa konpran serten keksoz ki’n pase dan sa Lasanble Nasyonal an relasyon avek Lopozisyon dan lepase e mon pe dir zot sa akoz mon anvi fer zot reflesir.  Parey mon’n dir zot taler – asize fer refleksyon, form en lopinyon personnel baze lo lenformasyon e baze lo ou konsyans e baze lo ou lentelizans.

Mon annan avek mwan verbatim ki refer sorti lentervansyon ansyen Leader Lopozisyon Onorab Wavel Ramkalawan letan ki i ti aprouv bidze e I ti aprouv logmantasyon saler bann Manm Parlman.  Enn bann keksoz ki i ti dir e mon repete baze lo verbatim mon pou lir li parey, letan i ti pe koz lo logmantasyon saler.  Alor mon krwar ki lafason ki Minis in prezant sa bann Bills mon krwar ki i byen me anmenmtan mon krwar ki ozordi i en moman pou nou osi koz avek nou pep, pou fer nou pep konpran serten keksoz e mon ava dir premyerman ki nou pep i bezwen konpran ki nou demokrasi apre 15an i pe vin en demokrasi mature, i pe ganny li en matirite e parey nou kapab dir osi an Angle its coming of age.  Pli ba I ti dir, Dan en fason direk nou pou pare pou nou pa dakor avek serten keksoz me selman a la baz tousala ki nou pe koze tou sa ki nou pe koze se kimannyer lentere pei i pas an premye e kimannyer nou kapab fer nou pei avans devan.

Apre Mr Deputy Speaker ki i ti’n koz lo kimannyer Lepep i pran li atraver son lentervansyon koman – letan i ti’n dir letan en dimoun in mor, letan en pye dibwa i tonbe lo en lakaz en dimoun I bezwen al lopital, i call li, limenm JCB, nou menm travayer sosyal i ti refer sorti detrwa parol.  Mon anvi dir avek zot ki parfwa letan ou fer refleksyon ou dir gran mersi mon’n perdi parseki lanmans pwalon i so.  Mon ava dir zot ouvertman e fransman, par fwa letan mon pe al dormi mon dir anfen, mon tonm lo mon zorye kekfwa mon a ronfle en pti git, kekfwa mon a fer en pti rev me anmenmtan lo lot kote mon mazin sa dimoun ki Prezidan, li i annan – letan ou pe koz lo pri lavi, letan ou pe koz foreign exchange, letan ou pe koz lo sa bann keksoz li i bezwen rode kimannyer ou pou fer sa bann keksoz.

Mr Deputy i annan en kantite keksoz ki sa Msye, ki sa ansyen Onorab in dir avek lepep Seselwa, e mon a lir ankor zis de bout avan mon termin mon lentervansyon.  E Mr Speaker dan sa menm lentervansyon – e Mr Speaker lannen prosenn nou pe retourn ankor dan sa Lasanble pou nou travay ankor pou sa pep malgre ki deor nou ganny kritike e mwan at this point in time egzakteman parey Msye Michel, parey lo nou tou le de kote latab nou ganny kritike pou sa ki nou fer me mwan mon dir ki sa ki nou pe fer i port fri e alor fodre ki lo toulede kote latab nou kontinnyen apiye parseki nou annan en vizyon pou sa pei, nou annan en plan pou nou pei e alors sa logmantasyon ki nou pou resevwar, sa logmantasyon ki nou pou osi vote pou bann diferan lentans Konstitisyonnel dan nou pei nou devret fer li avek en konsyans kler e nou pep i devret konpran sa.  Alors Mr Speaker avek sa detrwa parol mon pou dir avek ou ki lo nou kote dan Lopozisyon nou pou siport sa bann lamannman avek tou son bann emoluments ki pe ganny propoze e parey mon’n dir nou fer li avek en konsyans kler, akoz nou’n dedye nou lavi pou nou travay pou sa pep e letan nou travay pou sa pep nou fer li san poursan, e letan nou pe fer li sa nou pe osi ed nou pei avans devan.

Mr Deputy mwan mon pa pou diriz Lopozisyon an kontrayete, si mon dir mon kontan mon pei e mon pou travay pou mon pei mon pou travay pou mon pei, dan tou lenstans.  Mon pa pou fer li zis selman letan mon krwar ki sa travay ki mon pe fer i anmenn en benefis personnel pou mwan.  Non, mon pou fer li letan i anmenn benefis pou tou Seselwa akoz mon krwar ki nou pei i konsern nou tou e nou pei i pou tou Seselwa.

Mr Deputy mon’n oule egalman refer sorti ki pandan sa menm lannen, menm si e mon pe anmenn en mesaz pou sa bann ki dan Lopozisyon ki pe demann kestyon lo mon prezans pou National Day, mon oule menm refer sorti avek zot ki pandan sa menm lannen ki ti annan laprouvasyon pou logmantasyon saler Leader Lopozisyon e lezot Manm Parlman, sa menm Leader Lopozisyon sa letan pandan sa menm lannen ti menm trouv li enportan pou li partisip dan selebrasyon Lazournen Nasyonal lafors defans.  E avek mwan la mon annan en dokiman ki mon’n al rode sinnyen par ex-Leader Lopozisyon apre ki i ti al visit, apre ki i ti fer en vizit kot Lakademi Lafors Defans e i ti dir, sinnyen Mr Deputy e i ti dir “I appreciate the welcome and the new understanding.  I truly wish the SPDF success on their mission.  May you truly become a professional force at the service of our Nations”.  Mr Deputy mon krwar poudir nou devret onnet e nou devret senser letan nou koz avek nou pep swa ki nou dan Lopozisyon, swa ki nou dan Gouvernman nou bezwen fer li onnetman e nou bezwen fer nou travay dan lentere pei e dan lentere Nasyonal.

Avek sa Mr Deputy mon pou anvoy de mesaz.  Enn pou lotorite, mon pou demann zot pou fer sir ki a tou reprizm nou Konstitisyon ki ti ganny aprouve le 18 Zen 1993 i ganny respekte.  Mon pou anvoy en mesaz pou tou Seselwa, tou Seselwa dan sa pei ki se swa ou en siporter Parti Lepep oubyen ou en siporter Lopozisyon mesaz i se ki – Parey mon’n demann lotorite pou respekte zot, respekte tou dimoun, respekte sa Nasyon mon pou egalman demann tou Seselwa pou respekte lotorite.  Mon swete ki sa pei i a bouz devan dan lape e dan larmoni.  Mersi Mr Deputy.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon, napa lot entervenan e mon ava envit loter Mosyon Leader of Government Business Onroab Rose pou fer son right of reply.

 

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mersi Mr Deputy.  Mr Deputy mon remersye tou bann manm ki’n entervenir e mon’n ekout atantivman tou bann propozisyon ki’n met devan e dan lespri latolerans mon respekte tou bann pwennvi ki’n met devan dan nou Lasanble Nasyonal ozordi.  Mon pou termin mon lentervansyon Mr Deputy avek en lesey ki mon’n fer pou mwan remet preanbil nou Konstitisyon an kreol e lir li plennman akoz mon krwar tou sa ki nou’n debat lo la ozordi i ganny reflekte dan preanbil nou Konstitisyon ki lir koumsa an kreol e mon mazinen ki i pou premye fwa ki nou lir li ankreol.  “Nou Seselwa, nou remersye Bondye ki nou viv dan enn bann pli zoli pei o monn.  Nou rekonnet ki nou pei i inik e frazil.  Nou konsyan nou pase kolonyal avan ki nou ti vin en Repiblik Endepandan, nou konnen e nou fyer ki nou desandans diferan ras e ki nou’n aprann pou viv ansanm koman en Nasyon anba Bondye e ki nou kapab ganny servi koman legzanp en sosyete milti-rasyal ki viv an armoni.  Ki nou’n reisi akonpli stabilite Nasyonal e matirite politik malgre presyon en lemonn ki malerezman i reste ankor divize.  Nou annan sa dezir pou batir en sosyete ki zis, fraternal e imen dan lespri lanmitye e korperasyon avek tou bann pep omonn.  Nou rekonnet dignite e drwa egal tou imen koman labaz pou laliberte, lazistis, welfare, fraternite, lape e linite.  Ki nou re-afirm nou bann drwa e sa i enkli drwa lendividi a lavi e laliberte pou pourswiv lazwa de viv san okenn diskriminasyon.  Ki nou konsidere ki sa bann drwa i pli byen kapab mentenir e proteze dan en sosyete demokratik e kot tou pourvwar Gouvernman i dekoul dan lavi e laspirasyon sa pep.  Ki nou egzers nou dwa pou annan en Governman ki protez nou e tenir bann prensip nob, parey laverite, laliberte, fraternite, egalite dan loportinite, lazistis lape, stabilite e prosperite.  Ki avek benediksyon nou met nou deklar nou langazman san rezervasyon ver nou trwazyenm Repiblik.  Mentenir Sesel koman en leta endepandan politikman e ekonomikman ki nou sof gard nou sovrente e lentegrite teritoryal ki nou respekte lalwa baze lo sa rekonesans bann drwa imen fondamantal e laliberte ki ankadre dan nou Konstitisyon e respe pou egalite e dignite pou enn a lot.

Ki nou devlop en sistenm demokratik ki pou asir kreasyon e lord sosyal, ki garanti nou la nouritir, lozman, ledikasyon, lasante e en nivo lavi ki akseptab pou tou Seselwa.  Ki nou partisip aktivman dan devlopman ekonomik e sosyal ki soutenab.  Ki nou egzers nou laliberte e drwa libreman tout an respektan laliberte e drwa lezot pou sa lentere komen ki nou partaze ki nou partaze.  Ki nou prezerv en lanvironman ki sen e ki bon pou nou e pou prosperite e rekonnet ki nou KOnstitisyon koman lalwa siprenm dan nou sovrente e repiblik demokratik.

Mr Deputy mon rekomandasyon se ki nou partaz lespri preanbil nou Konstitisyon e ki nou propaz li dan nou lekol, dan nou landrwa travay, dan nou kominote e ki nou fer en zefor konsansye pou viv li.  Mr Deputy avek sa mon remersye ou.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon nou pran en vot lo sa Mosyon ki devan.  Tou bann ki anfaver lev zot lanmen?  Inanim.  Mosyon in aprouve e nou fini nou travay pou ozordi nou ava rezwenn demen midi.

 

(Adjournment)