::
Home » Verbatim » Verbatim - First Term 2012 » Wednesday 7th March 2012

Wednesday 7th March 2012


Download PDF

 


 

 

NATIONAL ASSEMBLY OF SEYCHELLES

Wednesday 7th March 2012

The Assembly met at 9 am

National Anthem

Moment of Reflection

Mr. Deputy Speaker in the Chair

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon, bonzour tou dimoun, tou Manm Onorab, bonzour tou sa ki isi prezan e piblik ki pe ekout nou.  Nou pou kontinnyen nou travay avek bann Manm ki pou kontinnyen donn zot reaksyon lo diskour Prezidan lo leta la nasyon, e bomaten nou pou komans avek Onorab Manm elekte pou Glacis, Dokter Payet.  Proceed.

 

HON DAVID PAYET

Mersi Mr Deputy.  Mr Deputy, Manm koleg Onorab, zabitan Glacis, pep Seselwa, bonzour.  Mr Deputy, mon lentervansyon dan sa deba par Lasanble Nasyonal lo diskour lo leta lanasyon, fer par Prezidan James Michel Merkredi le 29 Fevriye pou an 2 parti.  Premye parti mon lentervansyon pou en analiz sa diskour dan limenm.  Dezyenm parti, pou en demonstrasyon relevans sa diskour avek larealite nou pei e nou pep.  Mon pou fer sa par ilistre bann pwen ki Prezidan in fer resorti par bann fe ki pe pase dan mon distrik Glacis, e bann sitiasyon ki zabitan mon distrik pe fer fas avek dan zot lavi toulezour.

Mr Deputy, tradisyonnelman dan son diskour lo leta lanasyon, Prezidan Larepiblik in fer en bilan lo sa ki’n arive lannen pase, e apre koz lo bann aksyon ki son Gouvernman pou pran pou sa lannen ki’n fek komanse.  Sa lannen osi sa diskour in swiv menm striktir, me nouvote avek sa enn diskour lo leta lanasyon se ki Prezidan Michel in fer en evaliasyon tre kritik lo performans bann lazans e bann Minis dan son Gouvernman.  In osi fer en evaliasyon kritik lasosyete Seselwa.  Mr Deputy, sa langaz ki Prezidan Michel in servi Merkredi pase, i egzakteman sa ki lepep Seselwa ti anvi tande.  Sa lapros ki Prezidan Michel in adopte pou diskour lo leta lanasyon i enn ki tre bon akoz in demontre ki menm si nou fyer avek nou bann lakonplisman, nou osi pa per kritik e bann nouvo defi.

Diskour lo leta lanasyon ti enn tre bon legzanp sa ki nou apel kritik konstriktiv.  Dan limenm, sa diskour ti en ilistrasyon tenm nasyonal pour sa lannen, akoz mesaz ki Prezidan ti pe pase se ki nou pa merit zanmen vin konplezans.  Nou pa merit zanmen zis aplodi nou bann lakonplisman e refize pou vwar kot nou’n al mal e fer konmsi problenm pa egziste.  Dan son diskour lo leta lanasyon, Prezidan in koz direkteman avek lepep Seselwa akoz in tous bann size ki pe afekte nou pep dan zot lavi toulezour.  Anmenmtan ki in tous lo bann problenm, Prezidan in osi koz lo bann reisit dan en fason ki nou pa ganny lenpresyon ki tou keksoz i al mal e nanryen pa pe ganny fer.  Diskour lo leta lanasyon in trouv sa balans ant bann reisit e bann keksoz ki merit ganny adrese pou fer nou bann reisit vin konplet.  Lepep Seselwa in apresye stil ki Prezidan in adopte dan son diskour Merkredi pase.  Seselwa ti kontan tande ki nou lekonomi in perform byen dan konteks en reseyon mondyal, me Seselwa ti pli kontan letan zot ti tann zot Prezidan fer resorti ki bon performans nou lekonomi i senpleman la baz pou plis prosperite.  Seselwa ti kontan tande ki nou rezerv deviz in ariv preski $300 milyon Ameriken, me Seselwa ti pli kontan letan Prezidan ti fer resorti ki to lesanz ant sa menm dolar ek nou roupi i tro monte e ki lotorite pe vwar fason pour fer roupi aret perdi son valer kont dolar.  Lepep Seselwa ti kontan tann Prezidan dir ki progranm reform ekonomik in atenn son bann lobzektiv, me Seselwa ti pli kontan letan zot ti abord size pri lavi.  Seselwa ti kontan tande ki en gran nonm zot frer ek ser in ganny zot lakaz lannen pase.  Me Seselwa ti osi kontan tande ki Gouvernman pe met ankor plis zefor dan son progranm lakaz.  Dan son diskour lo Leta Lanasyon, Prezidan in osi fer en analiz lo lasosyete Seselwa e regard o fon bann size ki fer nou lasosyete rekile, plito ki avanse.

Konsomasyon drog ek lalkol e sitiasyon bann orfelen in atir latansyon Prezidan, e pep Seselwa i partaz an antye son pozisyon lo sa 3 size.  Prezidan in fer kler ki lasosyete Seselwa i enn ki annan konpasyon e ki pran swen avek tou son sitwayen, me Prezidan in osi fer tre kler ki i annan en limit avek sa konpasyon.  Sa konpasyon pa arive ziska kot bann trafiker drog ki Prezidan in fer zot konnen ki zot pe angaz zot dan en lager avek lotorite ki zot pou perdi e ki laviktwar lasosyete Seselwa lo sak trafiker drog pou ganny marke par en plas lo bato pou al lo zil Marie Louise.  Severite pozisyon Prezidan lo sa size i parfetman reflekte gravite lenpak drog lo nou sosyete.  Lepep Seselwa i osi dakor avek Prezidan ki lotorite i merit azir kont sa bann dimoun ki abiz lo nou konpasyon.  Sa bann paran ki zis fer piti e apre larg zot zanfan lo lasosyete pe abiz lo konpasyon nou lasosyete.  Sa bann tel paran ki napa konpasyon pou zot zanfan pa merit ganny konpasyon sa menm lasosyete ki bezwen pran zot responsabilite paran ki zot in zete.  Mr Deputy, se par sa konpasyon pou bann zanfan ki’n ganny rezete par zot paran ki nou merit retir nou konpasyon pou sa bann paran ki rezet zot.  Bann tel paran ki komet en aksyon kriminel akoz en zanfan ki pa ganny lanmour ek gidans son paran, i en zanfan ki vin pli vilnerab anba bann fleo sosyal parey drog, lalkol, prostitisyon e zot osi annan gran risk komet bann aksyon kriminel plitar.  Nou konpasyon i merit osi al pour sa bann dimoun ki abiz lo nou sistenm welfare. En dimoun ki abiz lo sistenm welfare sosyal i finalman pe abiz lo zefor lezot ki travay pou finans sa sistenm.  Zot osi abiz lo bann dimoun ki vreman merit lasistans sosyal akoz zot degrad persepsyon ki dimoun i annan lo bann dimoun ki resevwar sa lasistans.  Nou merit deklar lager kont bann ki abiz lo nou sistenm welfare, akoz zot reprezant en danze pou nou sosyete.  Sa danze in vin dan en form diminyasyon dan prodiktivite bann ki kontribye atraver Fon Sekirite Sosyal, si zot krwar ki serten dimoun ki kapab travay pe viv lo zot lasyer.  Labi kont sistenm welfare i en form koripsyon akoz resours piblik pa pe ganny servi pou rezon ki sa sistenm ti ganny kree, e sa resours pe ganny vole par bann dimoun ki abiz sa sistenm.  Mr Deputy, lalit kont labi sistenm welfare i merit vin en priyorite pou Seychelles Welfare Agency ki ti ganny kree par en lalwa e ti ganny vote dan Lasanble Nasyonal.  Mr Deputy, leta lanasyon i osi leta lasante nou nasyon.  Dan son diskour, Prezidan in koz lo reform ki an mars dan nou sistenm lasante piblik.  Reform pour atenn son bi e reisir etablir en tre bon sistenm lasante dan Nouvo Sesel, si 2 fakter i fasilit sa prosesis.  Premye fakter, se persepsyon.  I plis ki ler pour serten group aret zot kanpanny fo lenformasyon pou fer dimoun krwar ki lasante piblik i malad.  Sistenm lasante piblik i annan problenm, e Prezidan menm in rekonnet sa akoz in met an plas reform pou rezourd sa bann problenm, e dan son diskour, in dir ki plizyer keksoz i merit ganny aranze dan nou sistenm lasante.  Sepandan, sa bann problenm pa fer nou sistenm lasante malad.  Vre maladi se pa avek nou sistenm lasante oubyen avek pasyan ki nou trete, me i plito avek mantalite sa bann dimoun ki anvi detri nou sistenm lasante piblik atraver bann fo lenformasyon.  I bon kritike, me kritik ki baze lo movez fwa e fo lenformasyon pa kapab en bon kritik.  Dezyenm fakter ki pou fasilit reform i konsern latitid lepep Seselwa ki servi sistenm lasante piblik.  En bon sistenm lasante se pa enn ki annan tou latizann, tou kalite dokter e en gran kantite ners.  En bon sistenm lasante se pa en sistenm lasante ki ofer gerizon tou dimoun ki al dan son klinik oubyen lopital.  En bon sistenm lasante se enn kot ou pep i an bonn sante.  Mr Deputy, en tel sistenm lasante i pa etopic, akoz lemonn pe mars ver en tel sistenm.  En tel sistenm pou vin an plas letan sak dimoun in realize ki pli bon dokter se limenm.  Pli bon tretman medikal se en stil lavi sen, e pli bon latizann se pou manz byen e fer legzersis.  Alors, Mr Deputy, pli gran reform dan sistenm lasante se sa enn kot nou pou bezwen reform mantalite nou dimoun e fer zot sanz lafason ki zot konsevwar zot lasante.  Sa reform pa pou kapab ganny fer par Minister Lasante, me par Minis Ledikasyon e lezot lazans ki konsernen avek pas lenformasyon avek piblik.  Mr Deputy, parey mon’n dir pli boner, en tel sistenm lasante i pa ditou etopic, okontrer, se ver en tel sistenm lasante ki lemonn pe dirize.  Solisyon pou bann maladi de pli-z-an pli grav pa pou sorti dan bann gran laboratwar farmasetik, me dan latet bann pasyan avek konesans e lentelizans.

Dan son diskour lo leta lanasyon, Prezidan Michel in anons restriktirasyon dan son Gouvernman.  Sa i en tre bon nouvel akoz Sesel pe fer reform ekonomik e reform sosyal, e lozik ki sa bann reform i ganny akonpannyen par en restriksyon dan Gouvernman akoz Gouvernman i merit vin pli efektiv e efikas.  Mon swe i ki sak Minis, sak civil servant e sak sitwayen Sesel i aprezan azir selon lespri sa diskour lo leta lanasyon, pou ki son bann mo i vin bann aksyon ki amelyor lavi tou Seselwa.  Prezidan in koze, me i depan lo nou tou pou fer sa diskour pa zis reste bann zoli mo lo papye.  Diskour lo leta lanasyon in ganny prononse par en sel dimoun, me lenplimantasyon i responsabilite kolektif.  Mr Deputy, koman parti sa restriktirasyon son Gouvernman ki pe al fer, Prezidan in anonse ki dezorme se li ki pou responsab portfey lazenes.  Sa i en desizyon tre saz e lefe  ki lazenes pou aprezan tonm anba President’s Office, sa dan limenm pour soulinny lenportans sa Minister dan Gouvernman, e pour osi senboliz lefe ki lazenes i o sant tou polisi devlopman nou pei.

Mr Deputy, koman sef Gouvernman, kontrerman avek bann Minis ki tant pou annan vizyon restrikte akoz zot konsantre zis lo sekter ki konsern zot, Prezidan in adopte en vizyon transversal.  Sa i vedir ki olye vwar en portfey dan en fason separe, Prezidan i vwar li an relasyon avek lezot Minister e Departman.  Sa i en tre bon keksoz akoz i permet en lapros global.  Par egzanp, tou polisi e pozisyon ki Gouvernman i adopte, fodre nou vwar son dimansyon lazenes, swa koman en resours pou lenplimantasyon sa polisi, swa koman en benefisyer sa polisi.  De lot kote, sa lapros pou osi anrisi polisi lazenes akoz sa polisi pou ganny vwar koman en mayon for dan sa gran lasenn ki nou apel devlopman Sesel.

Mr Deputy, sa lapros global oubyen holistic pou sirman benefisye lazenes Seselwa akoz i pou plas lazenes o sant devlopman nou pei.  Sa lapros i enn ki tre byen.  Pou nou sezi lenportans nouvo lapros anver lazenes, nou bezwen sanz nou persepsyon lo lazenes.  Lazenes, Mr Deputy se pa senpleman en segman nou popilasyon.  Lazenes se segman popilasyon ki pli kreatif akoz i pli ouver avek lemonn eksteryer, e i pli pare pou aksepte lide e fason fer.  Rezon akoz lazenes i pli pare pour aksepte lide, set akoz bann zenn, bann imen ki dan en staz zot lavi zot ankor pe devlope biolozikman e sikolozikman.  Sa devlopman biolozik e sikolozik i fer zot osi devlop sosyalman.  Lefe ki lazenes i zot menm pe sanze, sa i fer ki zot pli aksepte sanzman.  Lefe ki zot aksepte sanzman, sa i fer zot pli gran lafors sanzman dan pei.  Me si nou dir ki lazenes i moter sanzman, nou devret osi realize ki sa moter i bezwen fuel pou li marse.  Pour lazenes, sa fuel se en bon ledikasyon e loportinite pou eksprim zot lekor.  Sesel pa devret zanmen ezite pou ofer son lazenes pli bon ledikasyon ki lemonn i ofer, e ou pou ouver ou loportinite avek zot.  Sa bon ledikasyon i sirman enkli ekspoz nou bann zenn avek bann nouvo teknolozi.

Mr Deputy, nou koz lo Nouvo Sesel.  I kler se ki lazenes ki pour kree sa Nouvo Sesel, akoz se zot ki pli kapab e pare pou anmenn sa sanzman ki pou fer Sesel vin nouvo.  Mr Deputy, en pei pa devret zanmen per son zenn, menm si parfwa zot fer serten keksoz ki mal.  Sa i form parti zot prosesis sosyalizasyon e laprantisaz, e i nou devwar koman bann adilt pou aport nou leksperyans pou amelyor zot lavi.  Mr Deputy, lazenes se resours pli presye ki en pei i kapab annan.  Kalite sa resours pou determin kalite sosyete ki nou annan demen.  Annou envestir dan nou lazenes akoz demen, zot pou fer nou fyer.  Mr Deputy, lemonn pe sanze.  Grander en pei nepli depan lo siperfisi son teritwar, ni menm lafors son larme, me lo pwisans son lendistri e pwisans bann nouvo lendistri i depan lo lentelizans zonm.  Sa nouvo lord mondyal i ofer en loportinite enorm pou en pti pei parey Sesel.  Nou pti pei i kapab zwe en pli gran rol dan sa nouvo lord mondyal. Sel keksoz ki nou bezwen pou fer Sesel briye dan sa nouvo lord mondyal se pou nou arm nou bann zenn avek en tre bon ledikasyon e loportinite.  Sesel pou sezi sa sans ki lemonn pe ofer li, si lazenes Seselwa i byen ganny prepare.  Annou donn Sesel sa sans par donn lazenes Seselwa loportinite pou sezi sa sans.  Nouvo Sesel i dan lanmen lazenes Seselwa.

Mr Deputy, dezyenm parti mon lentervansyon pou enn dan ki mon pou demontre relevans diskour leta lanasyon avek larealite nou pei e sa ki nou pep pe viv.  Mr Deputy, larealite Sesel monn eksperyans li dan mon distrik Glacis atraver mon travay profesyonnel e mon responsabilite politik koman reprezantan sa distrik dan Lasanble Nasyonal.  Zabitan Glacis i retrouv zot dan sa diskour lo leta lanasyon pou la senp rezon ki tou bann size ki konsern zabitan sa distrik i ganny reflekte par bann pwen ki Prezidan in kouver dan son speech.  Mr Deputy, parey tou Seselwa, pli gran preokipasyon zabitan Glacis se pri lavi.  Lavi i ser akoz premyerman nou annan en high cost economy ki fer ki tou keksoz ki ganny prodwir Sesel otomatikman i ser.  Dezyenm rezon akoz lavi i ser isi Sesel, set akoz nou enport preski tou keksoz ki nou servi, e nou pey sa bann keksoz an dolar Ameriken ki’n apresye kont nou roupi.  En trwazyenm fakter ki fer lavi ser Sesel, se sa bann komodite enporte pe vin pli ser dan pei deor.

Dan sa konteks, enn nou zarm dan lalit kont lavi ser, se to lesanz roupi kont dolar.  Fodre ki lotorite i rode e trouv fason pour anpes dolar apresye plis kont roupi e plitar, menm fer li depresye kont nou larzan.

Dan son diskour, Prezidan in demontre ki i konpran byen lorizin logmantasyon dan pri lavi, e koz nou bann aksyon ki lotorite pe pran.

Mr Deputy dezyenm pwen konsern zabitan Glacis se servis piblik ki Prezidan osi in koz lo la dan son diskour.  Zabitan Glacis i tre konsernen par lefe ki bann proze dan distrik pe tro trennen.  Travay konstriksyon lo nouvo lekol pankor demare, me pourtan zanfan in komans al lekol Bel Ombre e tou keksoz i an plas pou sa proze komanse.  Lavi bokou zabitan Glacis i difisil pou la senp rezon ki PUC pankor enplimant serten proze ki poutan in fini ganny larzan dan Bidze pour sa lannen.  Dan son diskour, Prezidan in koz lo nesesite annan lefikasite e sa i osi vedir ki fodre bann lakonpannyen parastatal i enplimant bann proze vitman.  O non zabitan Glacis, mon demann management PUC pour konpran sa mesaz e komans enplimant bann proze delo dan diferan vilaz, tel ki North East Point, Lilot, Machabee, Upper La Gogue, ki lavi sa bann zabitan i vin pli fasil.  Mon remersi ou Mr Deputy.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon, lot entervenan, Onorab pou Grand Anse Mahe, Onorab Lebon.  Proceed. Onorab Payet, switch off mic.

 

HON LENNY LEBON

Bonzour Mr Deputy Speaker, bonzour tou bann Manm Onorab prezan.  En ve tre salere pou tou bann zabitan Grand Anse Mahe e lepep Seselwa ki a lekout ozordi.  I fer mwan fyer pou adres zot a lokazyon leta lanasyon.  Sa moman i fer nou reflesir nou laviktwar koman en pep an 2011, e sa lafyerte koman en nasyon travayan nou’n toultan ete.  Sa lespri rezilyans e kouraz nou’n annan koman en pep e se sa ki’n fer nous a ki nou ete ozordi.  Sa pep ki pa’n zanmen per defi e ki’n touzour krwar dan dirizan sa pei.  Demen, le 8 Mars nou pe selebre 101an, plis ki en santener, lafet enternasyonal bann madanm.  Bann madanm in fer nou pei fyer.  Zot in toultan travay dir pou sa pei.  Zot in toultan for deryer lalit, depi kot lakour, dan biro, lo lanmer pe lager pirat, dan nou Gouvernman e nou Lasanble Nasyonal.  Nou bann madanm, in fer en perse enkrwayab e san presedans dan sa pei.  Zot osi zot in ariv lo sa some lakonplisman ki nou Prezidan in koz lo la.  Bonn fet bann madanm.

Mr Deputy Speaker, Prezidan Michel ti fer nou rapel lannen pase ki nou pti pei Sesel in ariv lo some montanny e nou pe get lavenir.  En lavenir ki briyan pou pep Seselwa.  Ozordi zour, mon fyer pe vwar ki Prezidan Michel pe kontinnyen travay dir pou lev oter bann pti leta zil parey Sesel dan sa vilaz global.  Wi, Prezidan Michel, ou’n dir nou dan ou liv, Distant Horizon, my reflection, e mon quote:- “Mon pour fer sir ki lentere Sesel i fermeman ganny reprezante e ki nou lavwa i ganny ekoute partou, kler e byen for.”  Unquote.  Atraver ou polisi diplomatik aktiv, Sesel pe fer son mark e ou pe touzour sanpyonn lavwa bann pti leta zil.  Lemonn pe pli konn Sesel, e pti ki nou ete, ozordi nou’n vin en model pou bokou pei, lo kote lape, stabilite e en lekonomi performan.

Mr Deputy Speaker, lavwa sa Seselwa i merit ganny ekoute depi dan plato Grand Anse Mahe, la kot i viv e fer grandi son fanmiy, ziska Ten Downing Street, Lonn, kot konsern nou pei lo piratri pe afekte fonksyonnman nou pei e fason viv Seselwa.  Mr Deputy Speaker, mon pou komans avan tou par eksprim santiman mon zabitan, fer zot lavwa ganny ekoute e rezonnen atraver diskour lo leta lanasyon.  Avan ki nou desann Victoria, Mr Deputy Speaker, Grand Anse Mahe, sa gran distrik pezib in toultan renonmen pour son zabitan travayan ki’n touzour montre gran lentere dan lagrikiltir e tourizm.  Sa distrik in annan potansyel pou devlope e vin sa landrwa kot nou non selman ofer bann servis de baz, me nou’n osi ariv lo some devlopman ki serten de nou, nou reve vwar dan nou distrik.  Sa some ki nou Prezidan i koz lo la, toulede, nou senplisite pou gard nou distrik humble e realis, me nou sotisfikasyon pour pous nou pou grandir e devlope.  Se sa ki mon reve vwar dan Grand Anse Mahe.

Mr Deputy Speaker, i fer mwan mazin mon rankont avek bann zenn sa distrik ler mon ti pe debout lo glasi e get anba dan Grand Anse Mahe e vwar ki sa distrik i annan en labote e en laverdir ki karakteriz li par son gran lans.  En distrik, si nou tou nou viv ansanm koman en sel kominote, i ranpli avek lespwar pou nou zabitan.  Ler mon pe koz lo bouze Grand Anse Mahe, mon pe koz lo en distrik ki vin pli vivan, kot nou devlop lenfrastriktir pou ankouraz zabitan fer biznes.  Sa landrwa ki renonmen dan lagrikiltir i bezwen vin sa landrwa ki ofer nou pep bann bon legim fre.  Minister e lazans lagrikiltir i bezwen anmenn inovasyon dan lagrikiltir, e ed bann fermye pou maksimiz zot later pou devlop sa lespri sak lakour annan son prop pti zarden.  Nou bezwen annan en hardware store e ki deservi nou rezyon.  Nepli tan pou nou pey en transpor, desann Victoria pou aste zis en bwat lapentir ouswa en bal siman.  Sa servis merit annan dan nou prop distrik, a la porte nou zabitan.

Bouze Grand Anse Mahe i vedir vwar konplesyon stasyon petrol dan nou distrik, konplete par en cash point ATM, konplete par en mini market dan La Misere.  Bann pti servis esansyel dan nou distrik ki se selman kapab ganny dirize par linisyativ sekter prive e lankourazman par bann labank pou donn loan nou bann pti dimoun ki pe travay tre dir dan sa pei.  Mr Deputy Speaker, Grand Anse Mahe pa pou kapab bouze, tandi ki zabitan Lanmizer i ankor pou en lot lannen pe pran delo dan bowser, pandan ki zot pe esper konplesyon travay pas tiyo ki’n komanse en pe letan pase.  Mon demann Komite Lasirans dan Lasanble pou demann PUC en langazman ferm lo sa size.

Mr Deputy Speaker, Grand Anse Mahe pa pou kapab bouze si proze drenaz dan plato Barbarons i kontinnyen afekte devlopman dan sa rezyon.  Sa Nouvo Sesel i egzize ki nou bann kominote i pran la relev e ki sak nou zabitan i santi ki li osi i pe bouze e i pe antre dan sa Nouvo Sesel.  Sel fason pou antre dan sa Nouvo Sesel se an travayan dir, e sa pou ede dan sa devlop e agrandir krwasans ekonomik.  Sekter prive i bezwen pe drive nou lekonomi e travay ansanm avek Gouvernman.  Nou tou dan sa pei pe santi kou pri lavi.

Zabitan Grand Anse Mahe i anvi vwar marsandiz i redwir.  Bann marsan i bezwen pe ede e kontribye zot rol pou redwir pri marsandiz e kou lavi dan sa pei.  Par egzanp, nou toultan tande lo televizyon poudir Minister Finans i sir lakor double taxation avek serten pei.  Me ziska prezan nou pa ankor vwar okenn benefis ariv kot nou pep.  Pri komodite i toultan monte e zanmen desann kantmenm dolar i abese.  Refleksyon mon pe fer, eski Fair Trading Commission ki ganny larzan atraver Bidze Gouvernman pe travay dan lentere lepep?  Pa in ler pou Gouvernman, atraver Minister Finans kree en seksyon ki monitor lenportasyon bann komodite depi port of entry pou gete si nou pep, zabitan Grand Anse Mahe pe ganny sa bon deal?  Annou met Sesel e nou pep an premye.

Problenm ki nou distrik pe fer fas avek i parey pou lezot kominote.  Ler nou pran larout ver Victoria, an pasan par La Misere, La Louise, Plaisance e Mont Fleuri, bann konsern nasyonal i repann partou dan nou pei.  Nou Prezidan in met de trwa kestyon devan nou koman reprezantan lepep.  Mon refleksyon lo sa size lalkol se in plis ki ler pou nou pas lalwa pour fer li obligatwar pou ki lalkol ek sigaret nou vann selman ler zenn i montre son ID e i annan 18an e plis.  Koman edikater, mon senserman krwar ki nou bezwen edik nou zenn dan lekol, ofer bann progranm rezilyans ki zot kapab bounce back dan lavi.  Nou bann zenn i annan bokou lenerzi.  Eski ozordi zour nou bann progranm devret ed zot devlop zot potansyel pou vin bann bon endividi dan lasosyete.  Sa ki nou Prezidan pe montre lepep se selman an travayan dir ki nou pour kree sa Nouvo Sesel ki nou koz lo la.  Sak dimoun i bezwen pran son responsabilite akoz zot desten i dan zot lanmen.  I tre enportan pou note ki nou tou nou annan en rol pou zwe, me sa ki enportan note se sa ki nou krwar e fer ozordi i ede kree en lenportans dan lavenir sa Nouvo Sesel.  Fodre ozordi dan sa pei, nou pa per sanz nou fason fer keksoz, e sanz nou bann routings. Sa lepok i evoke ki nou vreman azir brav si nou anvi oule tenir sa bann sikse e kontinnyen fer sikse.

Mr Deputy Speaker, ler ou lo en some ou annan sa privilez pou vwar lorizon e regard lavenir an plenn figir.  I en pozisyon spesyal pou non selman regard lavi dan limedya, me poz en kou e fer bon rezon lo ki nou oule vwar dan nou Sesel, dan sa 5an, 10an, 15an e menm 20an.  Desizyon ki nou fer ozordi pou annan en lenpak direk e enportan lo retonbe ki sa pou annan lo nou zanfan e prosen zenerasyon.  Sa Mr Deputy Speaker, i fer mwan reflesir 20an pase kot nou ti ete, e 20an de sela, kote nou pti pei Sesel ki’n deza ariv lo some montanny pou ete.  Ler nou get lavenir, nou vwar ki nou bezwen innovate e adapte avek sanzman.  Sa enn ki pa kapab adapte e aksepte sanzman, i souvannfwa ganny kit deryer.

Prezidan Michel pe restriktir son bann Minister e anvi vwar en servis piblik ki delivre e ki al ver lepep e non pa esper lepep vin kot li.  Wi, ozordi sa pep i oule en servis piblik ki a la oter, ki lo standar e ganny solisyon pou son problenm.  I bann keksoz ki mon senserman krwar nou kapab delivre. Nou kapab fer sir ki nou annan en langazman senser, tou dimoun, tou Minister pou redinamiz bann Minister e fer zot ganny gide par bon pratik, bon prensip, bon preparasyon.  Sa Nouvo Sesel i egzize ki nou etablir bann standard across the board depi reponn telefonn, ziska process en case. Tousala, merit ganny gide par prensip e etik e non pa lekel file mon prefere travay lo la ozordi.  Par egzanp, Mr Deputy Speaker, mon propoze ki in ler pou nou etablir standar, e mezir sa bann standar dan servis piblik atraver mistery clients. Bann kliyan ki pase anba anonima e evalye performans nou bann sekter piblik.  Si en dimoun i konnen ki nenport ki kapab pe evalye son performans, i pou touzour konsyan pour fer son mye dan son travay.  Mon osi anvi al pli lwen dan mon refleksyon e mon oule fer en lot propozisyon.  Dan sa menm lespri, petet in ler, petet in plis ki ler pou reget ki ler lofis Gouvernman i vin an operasyon dan sa lespri kot nou pe fer servis piblik vin pli efikas.  Si en servis i kapab ganny fer elektronikman, annou bouz dan sa direksyon.  Si i annan serten travay ki pa nesesit en prezans 8er bomaten, annou mazin an deor menm vye fason fer, e komans rod nouvo fason fer.  Dan sa lespri inovativ, in ler pou ofer capacity building training nou bann front liners staff ki zot osi zot sorti dan sa menm routin, e sa a ed zot pou fer keksoz diferaman.  E frontliner i vizaz en Minister, sa dimoun ki piblik i vwar e koz avek.  En progranm relasyon piblik entansiv i tre, tre enportan akoz parfwa piblik i tou senpleman bezwen bon direksyon ouswa leksplikasyon.  Ler nou lo some, nou pe get lavenir, nou pa kapab pe fer keksoz parey nou ti fer dan lepase.  Pa zis servis piblik ki bezwen innovate.  Lanvironnman lafason nou fer biznes i bezwen sanze.  Nou bann magazen dan lavil i devret innovate e ferm en pe plitar.  Sa i ava donn loportinite bann dimoun ki fini travay apre 4er pou zot fer zot shopping e fer nou lavil vin pli vivan.  E dan menm lespri, ki servis banker zot osi ti ava prolonz zot ler fermen.  Gouvernman e sekter prive i bezwen travay ansanm pou ki nou lavil i vin sa kapital kreol ki vreman vivan.  Ler en pep i bouz devan, son lanvi, son kapasite, son – osi i bouze.  En pep ki napa nanryen pou fer, set en pep ki donn nouvel, gossip, speculate e antre dan bann aksyon ki gat letan.  Nou lavil, i merit reste sa kapital trankil me osi enn ki annan en lavi spesyal.  Mon reve vwar dan sa Nouvo Sesel en Victoria kot bann artis i display zot talan, sirtou apre ler.  Sanson, lapentir e craft kot viziter i kapab aste.  En kwen dan Victoria ki ofer bazar artistik permanan.  Mon reve vwar bann magazen pe ofer zot servis apre ler, pou ki en dimoun ki fini travay 4er i santi li annan ase letan pou li fer son shopping dan lape.  Mon reve vwar en Victoria kot nou pe ouver bann pti cafe, bann pti manze kreol, bann pti servis tipikman kreol Seselwa.  Mon rev, mon pe pous li ver sa nouvo Minister Tourizm e kiltir, ki mon espere ava anmenn nouvo fason fer.

Dan sa Nouvo Sesel, mon reve vwar Viktoria teknolozikman avanse, kot i annan WIFI atraver nou pti lavil antye, kot nou pa bliy fasilite enportan nou bann dimoun avek dezabilite.  Kot nou vin premye lavil dan Losean Endyen pou resikle tou nou bann waste san poursan.  Sa, Mr Deputy Speaker, i nouvo fason fer dan sa Nouvo Sesel, e sa i mon bann kontribisyon.

Mr Deputy Speaker, mon salye zefor Gouvernman pou akseler lansman kab soumaren isi Sesel.  E sa pou revolisyonniz teknolozi dan Sesel.  En tel teknolozi pou fors nou sanz nou fason fer keksoz e nou bezwen adapte avek sa.  Mr Deputy Speaker, i enportan note ki menm si nou dimoun pa pare pou adapte ek sa sanzman, teknolozi pou fors nou sanze.  Dan sa vilaz global de no zour, teknolozi i sanz de zour a lannmen.  I en monn dinamik e nou, nou bezwen reste a la oter.  Mon apresye sa incentive laptop ki Gouvernman in met dan Bidze 2012 pou bann etidyan Pos Segonder.  Nou bann etidyan i bezwen vin IT literate.  Sa i kapab fer ki nou bann etidyan i kapab devlop software e petet progranm ki zot kapab vann avek lendistri teknolozi.  Dan sa menm lespri, Mr Deputy Speaker, mon ti a kontan ki sekter banker e sekter prive i servi menm stratezi, oubyen lezot, pou ofer nou bann etidyan segonder menm incentive. En tel lenvestisman a donn sa bann etidyan plis loportinite laprantisaz atraver E-learning e sa plitar ava kapab aport fri pour sa bann menm lorganizasyon.  Si sa i arive ganny materyalize par lannen 2013, tou etidyan dan sak lakaz Sesel a kapab ganny akse avek internet e devlop zot IT skill. Avek sa lanvironnman knowledge society ki nou anvi kree, nou ava kapab menm annan bann zenn ki devlop progranm ou software e pe vann lo nivo Lafrik e lezot pei.

Mr Deputy Speaker, ler nou pe koz lo bann gran, gran rev ki nou annan pou nou pei, fodre zanmen ki nou bliy la baz.  En baz ki nou pe perdi.  En baz ki nou gran paran i tenir pros avek zot leker, me malerezman, en bann savwar fer ki mon vwar pe ganny ronnyen.  Nouvo fason fer pa vedir nou aret ed nou prosen.  I pa vedir nou aret koz ek nou vwazen.  I pa vedir nou aret dir bonzour.  O kontrer, nou merit repran nou fason fer kreol Seselwa e fer sir ki sa bann eleman ki fer nou Seselwa, ki fer nou en pep salere, nou kontinnyen garde.  Mr Deputy Speaker, nou dirizan pe get lwen e pe dir ek nou, i annan laklerte lo lorizon.  Sa zoli soley ki pe donn nou lespwar pe bril pli for lo lavenir.  Sak endividi dan sa pei i annan son responsabilite pou zwe, pou kontribye anver kreasyon sa Nouvo Sesel.  I en laverite iniversel ki ledikasyon i sa moter deryer en lekonomi ki for e solid.  I en demann esansyel pour devlopman sosyal e ekonomik.  Ledikasyon i kree loportinite e ofer bann sosyete avek bann zonm ek fanm edike ki neseser pou stimulate devlopman.  Bann ansenyan i kontribye enormeman pou form fason nou bann zenn e sitwayen, alors, travay ki zot fer dan lekol i annan en lenpak mazer, non selman lo sosyete me lo performans lekonomi nasyonal nou tou.  Lafason nou edik nou pep i komans avek lafason ki nou azir anver nou zenn, e enspir zot pou lavenir.

Mon salye desizyon Prezidan pou pran portfolio lazenes.  Dan sa pei, nou’n envestir bokou dan lenfrastriktir dan kominote ki pa pe ganny servi o maksimonm.  Nou lekol ki dan kominote i annan tou fasilite.  I pa kapab fermen 3er, Mr Deputy Speaker.  Nou bezwen ouver li ziska plitar, kot nou donn nou bann zenn extra curricular activities tel ki lapentir, lar, ladans, sport, computer programme.  Nou annan lanmer, nou kapab devlop zot abilite naze.  Wi Mr Deputy Speaker, nou kapab fer li.  Nou annan resours imen pou fer li, nou bezwen donn serten incentive ouswa servi resours imen tel ki kot lekol ladans, Minister Kiltir ouswa kot NSC.  Mon kapab al pli lwen.  Kot Minister Ledikasyon i kapab vwar kot sa art teacher ouswa PE teacher i vin travay dan 10er e al kot li 5er.  A mon avi, i pa fer sans pou en dimoun raport 8er bomaten, zis akoz lalwa i tel, kan nou pli bezwen son servis 5er apre midi.  Nou kapab fer li koman en trial dan en lekol.  Mon vreman krwar i kapab ganny fer.  Nou annan bokou retired teachers dan la kominote.  Zot kapab ede.  Nou bezwen zis sa bonn volonte.  Nou bezwen, dan nou lager kont drog batir bann bon karakter e prensip dan nou zanfan.  Nou bezwen kapab devlop bann sant water sport rezyonnal pou devlop talan e abilite nou zenn.  Mr Deputy Speaker, mon pa en expert, me mon’n travay ek zenn e souvann fwa, nou deside ki kalite progranm zot kontan pou zot.  Si nou Prezidan in al ver la kominote pou konsilte lepep, akoz nou pa kapab konsilte nou zenn lo ki kalite aktivite zot enterese avek, e apre, fer progranm baze lo zot swe.  Nou merit kapab fer resers lo bann diferan laspe nou zenn e nou kominote.  35an dan lavi en pti pei parey Sesel i parey laz en zenn.  Dan sa Nouvo Sesel nou merit annan en fon pou lazenes kontribye.  Pa lazenes pou ede devlop nou bann lezot zenn.  Mon krwar in plis ki ler pou bann zenn ki’n reisir dan sa pei e bann ki pe fer sitan byen aletranze pou kontribye dan sa fon.

Mr Deputy Speaker, mon enn ki fermeman krwar ozordi ki dan sa pei, nou bann award pour Youth Award osi i merit enn ki ganny sponsor par zenn ki’n reisir dan sa pei, pou ki nou vin bann role model pou bann lezot zenn.  Annou enspir zot e fer li pour Sesel.  Mon krwar ki in ler ki zenn i ariv lwen dan son lavi.  I merit extend son lanmen anver lezot zenn, e kontribye dan sa menm pei ki’n bers li.

Pour konklir, Mr Deputy Speaker, ler ou lo en some montanny, ou vwar lespwar sa Nouvo Sesel.  En Sesel kot nou travay pou lepep, e nou met Sesel premye.  Wi, Grand Anse Mahe i bezwen bouze, e Sesel i bezwen bouz ver lavenir.  En Sesel kot nou pa zis koze, me nou pas a laksyon.  Annou fer bann lalwa morde.  Si nou lalwa pa azour anvoy zot devan Lasanble.  Annou dres sa pei kot i fodre.  Wi, Mr Deputy Speaker, nou bezwen kree sa lanvironnman pou nou pep epanouir.  Annou ankouraz biznes me non pa dekouraz zot.  Annou ansanm annan sa bonn volonte pou fer keksoz byen.  Annou fer li pou Sesel e pour lepep Seselwa.  Ki Bondye i kontinnyen beni Grand Anse Mahe e Sesel.  Mersi.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Esther.

 

HON NATASHA ESTHER

Mersi Mr Deputy Speaker.  Mr Deputy Speaker, tou Manm Lasanble Nasyonal, zabitan Baie Ste Anne, lepep Seselwa bonzour.  Ladres nou Sef Deta i annan sa kapasite pour li dir nou ki leta nou nasyon in vreman abord avek lonnekte, la fransizm vre leta nou nasyon ozordi.  Si ozordi konsern nou Prezidan lo serten size i pli for, set akoz i annan keksoz ki devret ganny adrese o pli vit posib e aksyon konkret i bezwen ganny pran pou diriz sa pep ver sa Nouvo Sesel.  Mesaz Prezidan set en mesaz kler e serye pou tou kous nou sosyete.  En sakouyman, en relevman dan tou kwen nou sosyete.  Alor lepep Seselwa, letan in arive ki nou seryezman leve e pran desten dan nou lanmen si nou anvi form parti sa Nouvo Sesel ki nou pe donn lanmen batir.

Travay dir pou Sesel.  Laprev travay dir i la devan nou.  Nou pa bezwen al lwen pour vwar e rekonnet premyerman travay dir ki Prezidan limenm pe fer pou pep Seselwa.  Par son bon rapor ki Prezidan i annan avek lemonn aletranze, Prezidan i kit Sesel e tap laport plizyer pei a letranze pou rod sa ki meyer pou nou.  An Ostrali, Prezidan i fer nou lavwa tande letan i adres e met konsern bann pti leta zil, bann devlopman soutenab e diskit promosyon lentere biznes ant Sesel e Lostrali.  Lo son azanda, Prezidan i fer sir ki i pa bliy Liniversite Sesel e siport progranm lenerzi renouvlab.  Laba i osi asir sipor Lostrali ek sa lalit piratri ki kontinyelman menas nou pei.  An Abu Dhabi, ankor, akoz son lyen for avek sa pei, Prezidan i diskit proze wind farm ki pou tir sa presyon fuel lo zenerater PUC, ki pe byento ganny materyalize avek led sa pei.  Pa bliye ki laport i osi ganny tape dan menm pei pou plizyer lezot lasistans.  An Langleter, Prezidan i partisip dan sa konferans piratri kot ti annan en regroupman tou bann pei ki konsernen avek sa size piratri.  In ganny sans zwenn plizyer Sef Deta kot in diskite e sir bann lakor lo sa size ki pe seryezman afekte nou lekonomi.  Mon fer sa pti revi lo son misyon enternasyonal Mr Deputy Speaker, koman enn de laprev ki Prezidan Michel i sa legzanp, sa zonm serye ki pa zis dir, me i osi pe travay dir pou sa Nouvo Sesel, pour byennet nou pei e lepep Seselwa.  E i annan rezon pou deklar sa tenm lannen, “Travay Dir Pour Sesel”.

Mr Deputy Speaker, parmi nou pep limenm i osi annan bokou nou bann Seselwa ordiner ki vreman pe travay dir pou byennet zot fanmiy, e an retour zot anmenn benefis sibstansyel dan nou pei, e pou sa mon dir avek sa bann dimoun kouraz, kontinnyen met zefor e kontinnyen fer sa diferans.  Dan mon distrik, Mr Deputy Speaker, mon partaz sa legzanp, koman en laprev kot nou Seselwa ordiner pe leve e debrouye.  En manman 3 zanfan i drese kot plis ki 6 lakour.  En zour Dimans mon rankontre li kot en pti letablisman e i dir mwan i pe fer part-time dan sa landrwa.  Mon sirprann e dir avek li ki i bezwen repoze.  Me avek fyerte, sa madanm i dir mwan ki i bezwen debrouye akoz i anvi met tiles dan son lakaz.  Avek en tel latitid parey, sa madanm pou sirman al lwen dan son lavi, e sa i devret enspir bokou pou leve e debrouye.

Mr Deputy Speaker, i ankor annan zenn motive e optimiz ki ozordi in tenir plis ki 10an dan en sel landrwa travay e pe gradyelman ganny promote dan sa menm landrwa.  Sa bann zenn, parey sa manman i partaz avek mwan lafyerte zot travay.  Zot demontre stabilite dan lanplwa.  Malgre parfwa zot rankontre difikilte, nanryen pa dekouraz zot e ozordi zot pe rezouir zot benefis.  De lot kote, i annan ki profite pou rod fason pli vit pou ganny larzan san transpire e san en travay apropriye.  Parmi i annan ki desann e al apir laboutik byen bomaten, san en plan travay ou en plan lazournen.  Sanmenm sa kalite ki dir avek nou ki i pa pou travay pou R3000.  Sa bann menm kalite i sa group ki deside e refize travay.  Refize kontribye dan devlopman pei e sa pa kapab kontinnyen ganny tolere.  Nou tou ki ankor annan sa lafors, nou bezwen leve e travay si nou anvi manze.

Leta mon distrik, Baie Ste Anne, Mr Deputy Speaker i laprev ki lemonn i ankor pe pas dan boulvers finansyel e ki son lenpak pe reflekte lo nou, me sa i pa vedir ki zabitan Baie Ste Anne pa pe debrouye, e malgre sa, i pa osi vedir ki Gouvernman Parti Lepep pa pe esey son mye pou enplimant son bann plan, tel parey nou bann pti proze distrik ki’n demare, serten reparasyon e elarzisman semen, proze land bank e proze lo Eve Island pour nonm enn de dan mon distrik.  Pozisyon zeografik Praslin an relasyon avek Mahe, kot tou bann komodite i antre dan pei sorti a letranze, i fer ki kou transportasyon sa bann marsandiz i ganny enpoze lo bann zabitan Praslin ler zot aste sa bann marsandiz, e sa i osi aplik pou nou zil vwazen, La Digue.  Koman zabitan sa 2 zil, i akseptab pou nou pey kou transportasyon lo bann marsandiz, me sa ki nou pa kapab aksepte se letan serten marsan i kontinyelman abiz lo sa sitiasyon e fer profi egzorbitan lo bann marsandiz e fer ki keksoz i vin kantite ser ki i devret.  Dan sa lalinny, mon pa pou enplor ankor avek marsan lo size pri komodite dan laboutik, me mon pou anvoy en mesaz for avek Lazans Drwa Konsomater.  Annou serye e annou pini sa bann marsan seryezman, ki zot aret kapitaliz lo sa ki pli feb.  Si zot bezwen plis lalwa pou deal avek bann ki antete, anvoy dan sa nouvo Lasanble.  Nou ava aprouve e zot ava travay pour met en lafen ek tousala.  Tro bokou letan keksoz pe ganny dir me aksyon pa pe ganny fer.

De lot kote Mr Deputy Speaker, mon aksepte ki pri lavi i ase o dan nou pei, e i osi annan son lenpak lo zabitan mon distrik.  Mon admet ki bokou fanmiy i vwar zot pe depans plis e pa kapab fer en savings.  I annan ki pa kapab arive fer tou bout zwenn.  Mon vwar sa i en realite.  Se la kot Lazans Byennet Sosyal i antre e assess sitiasyon ka par ka, e apre asiste sa ki merite.  Parey in toultan leka, Gouvernman Parti Lepep pa’n abandon son pep, me in kree en mekanizm ki kapab ed sa ki pli vilnerab.  Alors, annou servi li byen.  Mr Deputy Speaker, mon rekonnet travay dir ki Welfare pe fer, vi ki i pa en latas sitan fasil.  Me se la ki Welfare i devret an kominikasyon avek lotorite distrik, e la mon oule fer enn de pti propozisyon.  I annan ka dan distrik ki merit latansyon irzan me mon santi ki sa dimoun i refize al kot Welfare akoz letan pou process son laplikasyon, e souvann fwa sa bann sitiasyon pa kapab esper bokou letan.  Mon santi ki la Welfare i devret kree en fast track, depandan son assessment, pou asiste sa dimoun pli vit posib.  Resaman, i osi annan serten dimoun ki’n ganny sertifye par dokter ki zot envalid, e pa kapab travay pou rezon lasante me ki ganny refize ek en lasistans Welfare.  La mon pe demande ki zot revwar sa bann ka.  Pou konkretiz sa ki mon pe dir, mon annan en Msye ki tou dimoun i konn son kondisyon lasante dan mon distrik.  In tap plizyer laport businessman dan distrik letan ki i ti bezwen al trete.  Me ozordi, sa menm Msye i ganny refize son laplikasyon e pe ganny demande pou al travay.  Mon swete ki sa ka i ganny revize e get seryezman ladan e annou desid lo sa ki meyer.

Tourism.  en zil inik ki’n ganny beni avek en zarden koko-d-mer, enn parmi pli zoli lans dan lemonn e son trankilite, Praslin i kontinyelman akey en kantite touris.  Lafors lekonomi Praslin i san dout tourism.  Alors nou bezwen safe guard sa lendistri.  Mon lapel avek Bord Touris Sesel se pou konsantre lo devlopman e lepanouisman sa lendistri en pe plis lo nou zil.  La avek louvertir plizyer lotel e lezot ki an konstriksyon, Praslin i nepli sa pti zil alekar me en landrwa ki pe kontinyelman ganny devlope.  Annou ansanm rod bann nouvo fason kot touris a kapab depans en pe plis zot larzan lo nou zil.  La mon sizere ki STB ansanm avek bann lezot lazans konsernen pou konsider konstrir bann pti kiosk artizanal kot nou bann artizan i kapab prepar e vann zot bann pti zartifay avek brand Made in Seychelles, parey SENPA pe promote.  En lot sizesyon ki mon annan se ki Bord Tourizm avek son bann partener zot mazin en pe dan lalinny, fer bann aktivite touristik lo Praslin, tel parey en locally made open bazaar, en bazar ranpli avek divers kalite prodwi lokal an vant par sa bann artis zot menm.  E mon sizere ki sa i ava en aktivite mazer ki si i posib, antre lo kalandriye aktivite STB.  Mon oule osi enplor Lotorite Licence pou revwar son polisi kot i konsern lavant bann lobze artizanal lo lasose, pandan letan ki bann viziter lo bato krwazyer i vizit nou zil, e an fezan sa, viziter i ganny sans aste en pti souvenir ki anmenmtan vin koman en pti promosyon pou nou pei, e sa pti biznes e pei osi i benefisye.  Konsern sa bann artizan e vander sa bann tel prodwi se ki bann prosedir i ase long e sa bann viziter pa fer bokou letan ater.

Later lagrikiltir dan Baie Ste Anne.  Parey in leka pou bokou letan, later sa kalite aktivite i reste baryer pou devlopman agrikol dan mon distrik.  Bokou fermye, sirtou zenn pe eksprim zot dezir pou Gouvernman lease zot ek en bout later pou zot kapab debrouye.  I annan ki dezespere e zot in komans sanz zot metye.  Nou annan teren pou sa kalite aktivite, me malerezman in ganny donnen ek en lakonpannyen ki pa pe servi sa later o maksimonm.  Ankor enn fwa mon oule met dan latansyon Minister konsernen pou speed up bann prosedir pou acquire landrwa e redistribye li avek nou bann fermye lokal.

Air Seychelles.  Mr Deputy Speaker, Air Seychelles i vin en sours fristrasyon parmi bokou Pralinwaz pou en pe letan anba erport domestik.  Mon’n aprann ki bokou pe fer lo kote enternasyonal avek sipor Etihad pou amelyor lo servis e vol lo nivo enternasyonal.  Me ozordi, si parey mon de koleg Praslin, nou pe anmenn sa problenm domestik dan Lasanble Nasyonal, se ki i en problenm ki pe trakas laplipar bann zabitan Praslin, ki pou en rezon ou en lot, zot mwayen transpor i avyon.  Tiket avyon i monte depi R512 ziska R3000 ekek lo menm avyon, san ki kliyan i ganny eksplike.  Flight i ganny koupe ankor, san ki personn i ganny leksplikasyon.  Ler avyon i ganny mete, en bann ler ki pa ni konvenab pou laplipar zabitan ki pe deplase.  Deplasman bann premye avyon i ant 6er a 7er e souvannfwa, plen avek etranze.  Wi, nou bezwen etranze pou fer marse sa lakonpannyen, me annou osi get nou Seselwa.  Mr Deputy Speaker, laplipar zabitan ki deplase i souvannfwa pe al atenn en meeting, en kors, Lasanble, en randevou dokter, en apwentman dan tel lofis, biznes ou personnel.  Dapre lozik sa bann pasaze, i swa bezwen ariv Mahe 8er ou 9er, ler komanse bann biznes.  Nou pa kapab deplase sorti Praslin 6er bomaten pou vin komans travay kot Lasanble 9er.  E pareyman, en dimoun pa kapab deplase 6er bomaten pou vin esper en biro 8er ou 9er ouver.  Mon pe sizere ki olye met en twin otter ki pran selman 18 pasaze bomaten, fer ki provizyon a ganny fer pou met sa short, ki pran bokou plis pasaze dan 7.15-7.30.  Mon lapel i osi al anver sa ki responsab.  Mont devan e eksplik nou an detay ki pe pase.  I malere pou kontineylman vwar zot staff pe ganny maltrete anba erport, akoz sa bann kalite fristrasyon.  E staff ti a kontan ganny en leksplikasyon osi konsernan zot saler ek zot logmantasyon.  I tre enportan ki Seselwa, sirtou Pralinwaz i ganny enformen.

SLTA.  Malgre fristrasyon dan serten departman, mon kontan pou vwar ki serten lazans parey SLTA lo Praslin pe byen debrouye, e la mon oule fer mansyon spesyal pou Mr Terry Volcere ek son tim por sa bon travay.  Mon rekonnet zot zefor pou antreprann bann proze dan mon distrik.  Byensir i reste bokou pou fer, sirtou lo size resirfas semen, marking lo semen, bann nouvo dren pou nonm enn de.  Alor, mon swete ki zabitan Baie Ste Anne i kapab kontinnyen kont lo zot sipor pou kontinny sa bon travay dan nou distrik.

Tou resaman, ansanm avek reprezantan Devlopman Kominoter, nou ti ganny demande pou vizit serten lakour dan rezyon Kap Sanmi, Marie-Jeanne, kot zot propriyeter pe remark bann feblir abnormal lo zot bann miray.  I annan en pe spekilasyon lo kwa ki kapab pe koz sa bann tel felir.  Alor, mon oule fer en demann ki Minister Litilizasyon Later ek Lakaz i fer en letid e en assessment pou konn lakoz sa bann felir, e propoz fason pou rezourd sa sitiasyon.  Mon osi oule demande ki MLUH i speed up lo alokasyon bann teren biznes lo Zil Eve, e la ki land use issue lo sa zil in finalize.  Bokou nou bann businessman in pare pour komans zot bann proze.  Mon osi konpran ki proze tretman desaz santral pou Moulin Estate pou byento komanse, e mon osi oule demann MLUH pour speed up ek sa tel proze.

Mr Speaker, i swe tou sitwayen pou annan en twatir lo zot latet, e sa pa en leksepsyon pou zabitan mon distrik.  Konsern ki bann zabitan in met dan mon latansyon i difikilte ki zot gannyen pou konstrir en lakaz avek larzan ki HFC i prete koman loan.  Mon konnen ki plizyer konsiderasyon in ganny pran pou kalkil loan ki en dimoun i gannyen pou fer en lakaz.  En bann konsiderasyon ki petet HFC pa pe pran lo laplikasyon loan zabitan Praslin ki kou pri materyo lo sa zil.  Me Mr Speaker, mon ti ava apresye ki sa loan amount bann zabitan i ganny revize.  Mon osi oule sezi sa loportinite pou lans en lapel avek management HFC, pou donn bann cleaning maintenance contractor en sans pou partisip dan bann netwayaz e maintenance bann lakaz lo bann estate.  Bokou bann zenn ki’n etablir zot dan bann pti profesyon in apros mon lofis pou sey get dan posibilite partisip dan sa travay, e la mon pe demann HFC pou revwar sa.

Mr Deputy Speaker, Gouvernman Lepep i plis ki zanmen krwar dan son lazenes, e mon vreman kontan ki Prezidan Michel pe dezorme pran portfolio lazenes.  Sa i montre ki i vreman kontan e krwar dan nou lazenes, e mon konnen i pou fer bouze e vibre lazenes Seselwa.  Ledikasyon pou tou bann zenn i pou en priyorite parey Prezidan in anonse.  Bokou zenn mon distrik e Praslin an zeneral i sezi loportinite edikasyonnel e menm al kontinny zot letid a letranze.  Me sa ki dezapwentan Mr Deputy Speaker, sa bann menm zenn pa kapab retourn Praslin menm si zot ti ava anvi pou 2 senp rezon.  Loportinite travay ki bann diferan lenstitisyon lo Mahe i ofer konpare ek Praslin e lozman.  Toudmenm, i annan sa pti minorite ki retournen.  Atraver nou pti rankont avek serten in les mwan konpran ki zot pa pe rezouir benefis en graduate parey lo Mae e sirtou sa ki konsern lozman.  Mr Speaker, la mon ti ava sizere ki MLUH ansanm avek lotorite mon distrik i travay lo en scheme pou sa bann zenn graduate ki Praslin akoz pour le moman napa gran keksoz pou zot.

Zabitan sou distrik Baie Ste Anne, Zimbabwe i demande ki sistenm delo trete i ariv a zot dispozisyon sa lannen, e parey mon predeseser in demande dan lepase, mon pe sipliy ek PUC pour get dan posibilite konstriksyon en basen delo ki a ede soulaz zot problenm delo, sirtou pandan sa letan lasesres.  Semen Zimbabwe ek Anse La Blague i ankor enn fwa main konsern zabitan sa 2 landrwa pandan letan lapli. Akoz semen glise, bis i debark zot en tre gran zistans avek zot lakour e zanfan koman adilt ek pake i bezwen mars pou plizyer kilomet dan montanny, avan ariv kot zot lakour.  Dan sa lalinny, mon propoze ki PTC i port en latansyon spesyal lo sa size, e ansanm annou get dan posibilite sub-contract ek bann pti bis ki pa ganny sa difikilte pandan bann moman lapli, ki a ede rezourd sa sitiasyon.

Lopital Baie Ste Anne i reste en lenstitisyon ankor ki bezwen latansyon spesyal lo nou zil.  Nou annan gran konsern lo shortage bann ners.  Staff i eksprim degou kontinnyen travay.  Sa ki la pe travay tro bokou.  Konsern lo privacy e konfidansyalite dan lopital, buzzer ki pa pe fonksyonnen, pou mansyonn enn de parmi bann problenm kot lopital.  La ankor mon pe apel lo Minister Lasante pou investigate seryezman lo sitiasyon nou lopital e konn vre sours problenm e ansanm annou retrouv solisyon.

Problenm drayver taxi parey serten mon koleg in fer resorti i nasyonal.  Pareyman, drayver taxi lo Praslin i propoze ki en pti taxi stand i ganny fer lo Praslin pou fasilit sa servis lo nou zil.  Zot osi propoze ki Lasosiasyon Taxi ek STB i regard dan posibilite entrodwir taxi queue service kot bann lotel.  Sa i ava revwar lafason ki taxi i operate vizavi bann lotel e tou taxi a kapab benefisye.  Pli gro konsern bann drayver taxi i bann taxi pirat i kontinnyelman enterfer avek zot travay, sirtou lo lasose Praslin.  Drayver pe propoze ki licensing ansanm ek lapolis i follow up lo bann case ki’n deza ganny mete dan zot latansyon pou elimin sa problenm.

Sekirite nou koko-d-mer.  Plis ki zanmen, Valle De Mai e Fon Ferdinan, 2 labita nou koko-d-mer i ganny menase par voler.  Boner sa lannen, 40 koko-d-mer in ganny vole Valle de Mai zis dan en nwit, e sa i vreman en gran pert pou sa lazans e pou nou pei.  En mezir proteksyon se ki sekirite i ganny ranforsi dan sa landrwa pou ede protez nou koko-d-mer akoz si nou pa fer atansyon, i pou vin an disparisyon.  Mr Speaker, plis ki zanmen, ozordi nou bezwen sov gard tou sa ki nou annan la ki lemonn a leksteryer i an boulvers.  Sovgard nou labote inik, sovgard nou bann lans, sovgard nou laverdir e sovgard nou kiltir.  Sovgard nou pei kont okenn latak e lager sivil.  Sovgard nou nasyon, sovgard nou kominote.  Se sa ki nou annan pou ofer lemonn e se sa ki nou merit sovgard.

Mr Deputy Speaker, mon dakor letan Prezidan i dir ki in ler pou nou pran nou kominote dan nou lanmen kont bann delenkan ek bandi.  I vre ki nou’n ariv en staz kot nou pa kapab fer sa fot pou kit en lafnet nou lakaz ouver, fer sa fot pou pa lock nou loto, fer sa fot e envit nenport ki kot nou lakour ozordi.  Avek levolisyon lavi, bandisite i pran tou sord kalite form e atak fanmiy Seselwa profonnman.  Mon partaz santiman plizyer Seselwa letan zot dir ki dan nou kominote nepli gou.  Latmosfer ek lanvironnman nou kominote in vreman sanze.  Konplent tou kalite.  Sa pti men i zwe son lanmizik 24 lo 24, byen for, i disturb sa tantin aze ki pe sey poz son latet dan apre midi, en manman ek en piti malad ki’n manm sonmey lannwit, i sey pez latet me bezwen leve akoz pti men pe feel son music out loud.  Kankan piti i fer paran lager antre kanmarad.  Piti entel i pike e in kit son pikir partou alatrenn.  Dan gran maten, msye entel dan son lefe bwar i ouver laport deryer son loto e les son base bin zwe full blast e lev tou dimoun dan kanton.  Zanfan i esper pti fernwanr pou roam about lo semen e profite fer sa ki zot kapab dn fernwar.  Msye entel, an montan byen sou pe koz tousel, zour tou sa ki pas dan son lakoupe, deal ek madanm letan i antre kot lakour, lalis i vreman long Mr Deputy.  Vwala vre soufrans nou kominote, sirtou lo vilaz konmela.  Annou les bann konsern nou kominote vin nou prop konsern.  Les sa bann zanfan nou kominote vin nou zanfan.  Annou annan sa leker pou care pou enn a lot.  Nou ki bezwen diriz enn a lot.  I nepli tan pou les en fanmiy ki travay e sakrifye preski tou son lavi pou kapab ganny tou son neseser e dan lespas segonn, en voler san pitye i pran tou e detri tou.  I nepli letan pou les nou zanfan entrodwir sigaret ou drog kot nou lakour a en tre zenn az, akoz letan i pli aze nou pou napa kontrol lo li.  I nepli tan pou nou les sa gran msye antre dan nou kominote e vann drog konmsi pwason avek nou bann zenn san ki personn i reazir.  Pep Seselwa, i nepli tan pou les sa bann aksyon met nou kominote an rin.  Aksyon konkret i devret ganny pran e sa ki koupab i devret ganny pini.

Mr Speaker, mwan ek mon zabitan, nou welcome sa linisyativ pou anvoy sa bann ki kas lalwa lo zil Marie-Louise.  Parey zil Marie-Louise i elwanye avek nou, sa bann trafiker drog osi ava elwanye avek nou kominote.  Tro bokou letan nou zanfan pe ganny afekte.  Tro bokou letan nou pe sant menm sanson lo sa size.  Laba zot pour konn gou travay, gou transpire e gou pou pozitivman kontribye dan nou sosyete.  Mersi Prezidan pou tann kri lepep Seselwa e mon konvenki ki aksyon konkret pou ganny fer.

Ozordi, problenm lalkol pe ariv lo preski menm nivo ki drog dan nou pei.  Parey drog, ozordi i annan en fashion bwar dan nou sosyete e sirtou parmi serten nou lazenes.  Bokou larzan i ganny depanse dan bwar e bokou letan i ganny gaspiye dan asize, bwar.  Bokou fanmiy i kase akoz bwar, bokou bon travayer i perdi zot plas travay akoz bwar.  Bokou pa prodiktiv dan zot travay akoz labi bwar.  Bokou dimoun pe malad akoz bwar e bokou dimoun pe perdi zot lavi akoz bwar.  Mon totalman an faver lapros Prezidan letan i dir ki fodre revwar ler vann bwar, e la mon pe demande ki nou ranforsi sa lalwa ki anpes vann bwar ek sigaret avek zanfan anba laz.  Si non, nou pou perdi kontrol.  Si nou pa ranforsi nou lalwa anver sa bann labi, se la kot nou pour vwar pei pe bataye avek en lot monstre.  Annou atak li dan son rasin depi boner menm avan i tro tar.

An revi Mr Speaker, leta nou nasyon in enn ranpli avek challenge.  I pa’n enn ki’n fasil me sa ki enportan se ki nou’n solider ansanm, e nou Gouvernman anba gidans en zonm kapab e serye, avek en tim profesyonnel in fer sir ki i pa’n kit personn deryer.  Dan son ladres, Prezidan in fran e in prezant avek nou bokou nouvo fason fer, nouvo sistenm, nouvo propozisyon pou fer ki leta nou nasyon i kontinnyelman amelyore.  Nou osi bezwen admet ki pa tou keksoz ou solisyon i ganny trouve avek Gouvernman.  I annan sitiasyon ki nou konnen ki zis Bondye ki kapab entervenir.  E la mon lapel pour tou bann ki’n perdi, en fason ou en lot, vin pre ek ou Kreater e i ava vin pre avek ou.  Sa ki enposib ek zonm i posib avek Bondye.  Set avek sa Mr Deputy Speaker ki mon pour terminen.  Kouraz pour tou bann ki pe travay dir.  Mon lapriyer se ki Bondye i kontinnyelman ekip nou Prezidan avek son tim, avek lasazes pou kontinnyen diriz nou pei ver sa ki meyer.  Mersi.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon, avek sa nou a pran en break ziska 10.50.

 

(Break)

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon, nou a kontinnyen avek nou travay.  Prosen entervenan Hon. Manoo

 

HON.JHOWLA MANOO

Mersi Mr Deputy.  Mr Deputy Speaker, koleg Onorab, zabitan Anse Anx Pins, e pep Seselwa an antye, bonzour.  Koman en zonm, nou bezwen kler dan nou fason ki nou anvi fer e ki nou lekspektasyon pou nou fanmiy e nou pei.  Koman en dirizan, nou devret kler ki lekspektasyon nou pep, e koman sa bann lekspektasyon i pozisyonn zot dan byennet nou pei e nou nasyon.  Parfwa lekspektasyon parmi nou pep i pa neseserman en bon keksoz pour nou pei.  Koman en leader, nou devret kapab balanse e parey sa paran responsab, nou devret kapab pini ler in ler e felisite kan i fodre, koumsa, sa balans i ganny garde.  Ler ou ekout diskour Prezidan, ou pou remarke ki en bon balans in ganny garde.  Koman en dirizan responsab, i felisite kot fodre e I servi en ton pli sever kot i merite.  I menm demann kestyon kot fodre.  Nou bezwen nou Prezidan pou azir fran ek son pep e dan sa diskour Prezidan Michel in senpleman fer sa.

Mr Deputy Speaker, mon senserman krwar i annan en leson pour tire dan sa demonstrasyon fransizm ki nou Prezidan in montre.  Dan bann biro Gouvernman e prive, nou devret fran ek nou pep. Ler en dimoun I vin rod lanplwa kot ou e ou dir li ou a kontakte li, gannyen ou pa gannyen sa dimoun i devret ganny dir.  Nou osi koman bann dirizan distrik nou devret fran ek nou dimoun.  Nou pa devret donn fo lespwar.  Parler nou dimoun pou ankoler, parler zot pou sagren e parler zot pou kontan ou lonnekte.  Nou pep i devret konnen ki koman bann dirizan nou pa kontan donn move nouvel, e nou fer li akoz nou bezwen.  Nou pep i bezwen apresye nou direksyon dan “Sa nouvo Sesel”, akoz san zot, en nouvo Sesel pou reste zis mo lo papye.  Nou pep Seselwa i devret apresye ki tou sa bann parol ki nou dirizan in dir nou le 29 Frevriye, i pou reste zis parol, si nou pa donn li en koudmen.  Nou bezwen vwar bann pwen komen ki inifye nou e servi koman nou pwen depar.  Apre tou, Sesel i nou pei e si i degrengole i pou anmenn nou ek li.  Koman en Seselwa, nou devret met nou pei avan.

Mr Deputy Speaker, parmi bann defi ki nou pe fer fas avek se piratri.  Nou’n vin parey bann prizonnyen dan nou prop pei, kot si nou pou al lapes nou bezwen demann pardon sa msye Somalyen. Pwason in rar lo marse.  Bann biznes ki depan lo lapes, i pe vwar lavi vreman difisil.  San bliy nou de frer ki ankor Somali.  En gran konferans Langleter in vin avek bann mezir konkret e i osi montre ki bann gran pwisans i komans montre lentere dan Somali.  La ki Somali i komans fouye pou delwil e bokou bann gran pwisans pe sey ganny kontra pour tir delwil, petet lape ek stabilite i a retournen dan sa pei.  Nou lo nou kote nou zis oule viv an pe dan nou pei e lapes dan nou delo.  Nou oule ki bann bato marsandiz ek bato lapes, i pa per pou vin kot nou ankor.  Ki biznes pwason, biznes yot i rekomans vin profitab.  Ki nou de frer Seselwa i retourn avek zot fanmiy ankor.  Eski i tro bokou pou demande?

Mr Deputy Speaker, konmela bokou in ganny dir lo bann letablisman Gouvernman e kimanyer zot delivre Servis.  Letan ou get bann model fason travay dan bann letablisman Gouvernman, ou pou remarke ki vreman i soutir parese e i pini bann ki devoue.  En senp legzanp se si ou travay shift.  Si ou travay dir, ou toultan ganny sa bann shift ki annan plis louvraz pou fer e si ou kale, ou ganny bann ki annan mwens pou fer, me lafen di mwan, toulede i al ek menm lapey.  Me ki arive ek bann dimoun ki travay for?  Zot remarke e zot osi zot komans kale e la kot nou ganny bann kritik parey nou tande.  Nou fason fer dan landrwa travay se ki i pa difisil pou ganny met deor, me si ou pa pe performen me i pa fasil pou ganny rekonpanse ler ou pe met tou zefor.  Promosyon pa devret otomatik pou bann ki kale, kantmenm zot annan bokou letan dan travay.  I devret annan en sistenm kot rekonpans i baz lo ou performans.  Nou devret pran lide lo bann pei ki’n adopte en tel sistenm e mon asir ou sa ki pe met zefor pou santi ki son bon travay pe ganny rekonnet e sa ki pe kale ler i pou vwar son bann koleg pe pli byen pase ki li e i pou komans met plis zefor.

Nou servis piblik i devret bouze dan “Sa Nouvo Sesel”, e nou devret rod fason pou fer nou bann travayer servis piblik pli motive.  Lo sa menm lanpler, nou devret kapab fer parey pou nou bann profesyonnel ki ankor dan Gouvernman.  Mr Deputy Speaker, lot defi ki tou Seselwa i fer avek se pri lavi.  Ler desizyon inevitab ti ganny fer pou ouver nou lekonomi avek sa devaliasyon, i an rezilta en pri lavi pli o.  Lefe ki napa pri kontrol dan pei, i fer ki marsan i kapab vann zot marsandiz nenport pri.  Sa i en regar senplifye lo pri lavi, me bokou lezot keksoz i osi kontribye pou fer pri lavi mont pli o. Avek pri karbiran ki’n vin pli o la, ki annan spekilasyon lo Iran, tousala i anmenn lefe advers lo pri lavi.  Letan ki mon pe donn tou sa rezon akoz pri lavi i o, nou dimoun enkli nou pe abzorb sa kou lavi.  Sel rekour ki nou annan se kree konpetisyon atraver bann lakonpanyen parey STC.  Me mon demann en kestyon.  Eski STC i vreman pe fer sa louvraz ki i devret?  Eski vreman i pe kree konpetisyon, ler son marsandiz parfwa i pli ser ki bann lezot laboutik?  Mon krwar nou devret regete la. Avek sa pri lavi i nesesit bokou dimoun pou al lo Welfare, e sa lannen plis ki R100 milyon in ganny mete pour Welfare.  Mon pa pou koz lo lekel ki merite ou lekel ki pe abiz Welfare. Mon krwar mon bann koleg in dir bokou lo la.  En kestyon ki mon pe demann mon lekor se akoz, akoz ki nou pare pou fer zanfan, epi Gouvernman i bezwen pran swen avek? Koman en imen, ou devret fyer ou kontinninite e ou zanfan i reprezant zisteman sa kontinnite.  Me akoz nou abandonn nou kontinnite?  Pou ou vin en paran i devret en keksoz gou.  Mwan koman en paran, mon santi bokou lanmour pou mon zanfan.  Ou zanfan i devret pas avan ou drog, ou lalkol, me malerezman konmela keksoz i ranverse. Bann bon valer i nepli la.  Pli komen ankor se bann manman ki vwar li tousel pe sonny son zanfan.  Mon demann mon lekor, akoz ki zonm i bezwen abiz sibstans?  Eski lavi pa gou si ou pa al met en problenm adiksyon lo ou?  Eski nou lespri i vreman feb, ki nou pa kapab reziste?  Eski nou lespri i vreman feb ki nou pa kapab arete?  Eski nou’n ganny mete lo later kot nou pou sakrifye nou lasante pou fer lezot dimoun ris?  Eski nou lavi i vreman pa vo nanryen pou nou?  Eski sa bann dimoun in deza asize e demann zot lekor sa bann kestyon?  Eski zot annan letan pou fer sa bann refleksyon?  Wi, drog ek lalkol in vin en problenm serye e sa bann dimoun ki pli kapab fer sa vre diferans i toultan anba lefe e i pa kapab fer sa bann sanzman serye.  Parfwa parey Leader Biznes Gouvernman in dir, lalwa kekfwa i pa ase sever.  Lalwa pa ase sever pou deal ek sa bann ka vol ki plizyer fwa i en rezilta direk lavi drog.  Lalwa pa ase sever pou deal ek sa bann reseler ki ankouraz sa bann dimoun pou al vole.

Mr Deputy Speaker, dan nou pei bokou in ganny dir lo demokrasi.  Demokrasi i en mo ki’n ganny servi souvan, me i en konsept ki pa tro ganny konpran.  Dan en sistenm demokratik, lepep ki desid son Gouvernman, e se sa Gouvernman ki asir drwa lepep.  Kantmenm en sistenm parey i asir ou drwa, i fer provizyon pou ou pa abiz ou drwa, kot ou devret azir responsab.  En pilye demokrasi se pou fer en eleksyon ki lib e zis.  Nou demokrasi i ankor zenn e i enportan pou fer sanzman tanzantan pou li vin pli for.  Se pour sa rezon ki nou trouv nou pe fer en Reform Elektoral kot tou parti politik, e pli enportan ankor, tou Seselwa an zeneral i kapab donn son pwennvi.  Sa i en pa dan bon direksyon, akoz se koumsa ki nou demokrasi pou matirize.  Ler sa proze de lwa a vin devan Lasanble, nou a donn li son merit parey tou lalwa.  Nou dan Lasanble, nou pa la pou anpes progre.  Me mazin byen, avek tou drwa i annan en responsbilite ki vin avek.

Mr Deputy Speaker, ozordi nou pe vwar nou pei pe fer bann lavans dan teknolozi e larive sa kab soumaren nou pou vwar en revolisyon dan servis enternet.  Sa i en legzanp tipik kot Gouvernman ek biznes prive i kree en partenarya pou amelyor nou lavi.  Eski avek larive kab soumaren, enternet pou vin pli afordab?  Eski servis ki bann lakonpannyen kominikasyon i ofer pou vin pli bon?  Nou a espere e nou a vwar.  Avek tel lavans dan enternet, nou bezwen ankouraz bann biznes online.  Sa i moman kot nou bezwen ouver nou servis ek lemonn.

En lot devlopman ki pou ganny fer, se louvertir nou premye stock exchange.  Avek tel loportinite pou bann ki pa familye ek en tel fason fer biznes i devret annan en plan pou edik nou, pou nou kapab servi sa loportinite nou osi.  Me ankor, mon pou strese ki loportinite pou ouver en biznes i devret pli fasil, e sa pa a dekouraz nou bann antreprener lokal.  Sa i en travay pou nou nouvo Minis Lenvestisman.

Mr Deputy Speaker dan Sesel soley tap tou dilon lannen e nou ganny nou dekwa divan, sirtou dan letan vannswet.  Mon tre kontan ki Gouvernman in deside pou servi sa bann resours ki pou nanryen e renouvlab, pou kapab zer elektrisite dan sa pei.  Sa i en direksyon ki en kantite pei pe pran.  Le 1 Mars, premye pyer ti ganny mete pou komans en tel proze.  Sa proze pou zer apepre 11 poursan nou konsomasyon elektrisite total. Sa i reprezant en sif signifikan, kot nou pou fer savings lo karbiran e i pou en gran lavantaz pou nou lanvironnman.  Me ki mon pa kapab konpran se kan bann politisyen i dir nou ki sa proze pour defigir nou por.  Eski lenerzi renouvlab pa enportan pou sa bann dimoun?  Eski proteksyon lanvironnman pa enportan pou sa bann dimoun?  Eski savings ki nou Gouvernman i fer pa enportan pour sa bann dimoun?  Me mon krwar lepep a deside si sa bann dimoun demen i kapab vin leader pou nou pei.

Mr Deputy Speaker, lager kont koripsyon i enn ki bokou pei pe pas ladan.  Koripsyon I en pratik kot serten dimoun i servi zot pourvwar pou byennet personnel.  I enportan pou pini dimoun ki fer tel pratik, me i osi egalman enportan ki Gouvernman i konnen ki bann fakter ki ankouraz koripsyon.  Fakter parey napa transparans, kot zis en dimoun i annan pourvwar pou deside, lapey I ba e lezot ankor.  Si nou kapab idantifye sa bann fakter, nou pou al en gran zistans dan sa lager kont koripsyon.  Nou lalwa i devret kler lo pinisyon pou tel lofans.  En move konsept ki nou annan lo koripsyon, se zis dan Gouvernman ki annan koripsyon.  Sa i pa vre. Koripsyon i egziste dan prive koman dan Gouvernman.  Sesel koman en pti pei, i posib pou met koripsyon anba kontrol. E parey Prezidan in dir, sa ki pran e sa ki donnen pou ganny deal avek.

Mr Speaker mon osi felisit Prezidan pou son restriktirasyon nou bann Minister.  Sa i anlinny ek “Sa Nouvo Sesel” ki Prezidan i oule met devan avek bann travayer piblik ki’n ganny demande pou travay dir e onnet.  Nou bann Minis, bann ki deza la e bann ki pe vini, zot osi zot devret travay dir e onnet. Responsabilite bann Minister i dan zot lanmen, e zot devret kapab motiv tou travayer Minister pou travay pli dir.

Semenn pase, koman en manm lo Komite Lasirans Gouvernman, mon ti ganny sans vizit plizyer proze ki ti ganny demare apre gro lapli ki ti tonbe tar lannen pase, parey problenm sewage pre kot terminal bis anvil e lezot.  Sa zestyon ki ti pe sey rezourd sa bann problem, Environmental Engineering and Wet Land  Section pe fer en bon louvraz malgre bokou difikilte.  Enn zot pli gran difikilte se mankman mendev kalifye.  Me kantmenm tel difikilte, nou’n ganny sans vizit plizyer proze ki ti’n ternminen, e nou dan sa Komite nou’n mark li koman bann lasirans ki Gouvernman in delivre, me nou pou osi serye pou met presyon lo Gouvernman pou li delivre bann lezot lasirans ki’n ganny fer dan sa Lasanble.  Nou pe get zot.

Mr Deputy Speaker, bokou paran i annan zanfan ki pe al dan pos segonder e avek sa i vin en depans ekstra.  Ler zot pe sey fer 2 bout zwenn ek kanmarad, i difisil pou al fer ankor en depans, ki parfwa i ariv ziska R1500.  Zanfan i komans ganny allowance ler zot komans lekol.  Bann paran i bite e souvann fwa zot tourn ver lotorite distrik pou ed zot. Mon pe lans sa lapel ek Minister konsernen pou get dan ka sa bann paran pou soulaz en pe zot lavi.

Tenm pou sa lannen se “Travay dir pour Sesel.”  Mon konnen ki bokou nou bann travayer pe travay dir pou nou pei e pour sa, mon dir zot en gran mersi.  Me osi pour bann ki vin kale, mon dir zot sakouy zot akoz Prezidan in dir i pa pou tolere sa kalite latitid.

An konklizyon Mr Deputy Speaker, mon annan sa pou mwan dir.  Lerer ki’n ganny komite, malgre nou pli bon lentansyon, I ti parol Prezidan dan sa dernyen speech Leta de Lanasyon.  I normal pou fer lerer.  Apre tou, nou tou nou imen.  Me kwa ki disteng nou ek lezot, se kimanyer nou aprann par nou lerer.  Pou fer fot i enn bann gran leson lavi, e si nou pa aprann par nou fot, i pour difsil pou nou bouz devan.  Malgre nou pe fer fot nou pe aprann par nou fot e nou devret fer sir ki nou pa repet sa menm fot e koumsa nou pei i a kapab mars an avan.

E pou terminen Mr Speaker, mon profit sa lokazyon pou swet bann madanm dan Lasanble e dan Sesel en bonn zournen le 8 Mars.  Malgre ki nou zonm pa oule admet, zot sa lafors deryer nou e san zot kot nou pou ete. Bonn fet zot tou.  Mersi

 

(Applause)

MR DEPUTY SPEAKER

Mon swete napa sa bann kalite zonm dan nou Lasanble.  Bon, prosen entervenan Onorab Hoareau.

 

 

HON.HERBERT HOAREAU

Bonzour Mr Deputy Speaker, bonzour tou bann Onorab, e en bonzour spesyal pou tou dimoun ki a lekout.  Ensi, en tre bonzour spesyal pou tou zabitan St. Louis.  Mr Deputy, mon remersi Bondye pou sa zour ozordi ki mon ankor la parmi zot, pou ki mon kapab donn mon repons lo sa Leta Lanasyon.  En leta kot nou nasyon i tre an bonn sante.

Mr Deputy, lannen in sanze e nou trouv nou dan “Sa Nouvo Sesel” byen zoli byen batir, byen motive e byen prepare pou lavenir.  Se sa kalite lavi e lavenir ki mwan mon’n touzour swete pour mon zanfan.  Mwan, mon trouv lavi Sesel ranpli avek kouler e lenerzi ki reprezant sa vre diversite nou pep.  Wi, en pep fyer e beni par Bondye limenm e se pou sa nou pei i reste touzour an soleye.  La I fer mwan mazin ansyen Prezidan Rene, ki ti toultan dir “la pratik se lesyel gran kriter pour la verite”.

Mr Deputy, an grandisan mon ti al lekol St Jean Bosco dan mon distrik e la mon ti trouv bokou ladmirasyon pou serten manm legliz Katolik, sa larelizyon ki mon’n fer mon batenm ladan, mon premyer konmiyon ladan, mon lakonfirmasyon ladan, e mon’n aprofondi ladan gras a defen Per Marcelin e gras a defen Sister Jude Bhurka.  Kot zot ete ozordi mon priy pou zot. Mon ti annan en gran respe pou zot, mon ti admir zot pou zot kalite lavi e zot ti gid mwan tre byen dan sa lavi e se pou sela ozordi, mon’n vin en bon sitwayen dan mon pei.  Si mon pe koz lo la ozordi, set akoz sa menm legliz ki mon’n ne ladan, son valer lansyent epok pe perdi.  Mon krwar ki legliz i devret pe zwe son rol pou remet sa moralite dan nou sosyete.  Nou pei i bezwen Bondye e nou pa pou zanmen tourn ledo lo li.

Mr Deputy mon oule dir de pti mo lo komodite.  Komodite pe ganny afekte par en pri dolar tre for, e sa pe osi ganny manipile par en bann marsan kot dan nou pei Sesel pe vin konman en kavern Ali Baba e nou pep pe pey le konsekans.  Mon dir sa Mr Deputy akoz bann enportater wholesale pe enport marsadiz e stok li an gran kantite isi lokal e apre akiz dolar ek tax, e anmenmtan montre ledwa lo Gouvernman. Mon demann Minister Finans pou etabli en Bond Area pou tou enportater wholesale e sak fwa zot vann en item, zot a pey tax lo la e la pozisyon ava kler lo vre pri e valer marsandiz.  Mon dir sa akoz i paret ki vye stok zanmen i fini dan nou pei, touzour pri i reste o akoz vye stok.  Bann zabitan St Louis in ganny ase e zot pe demann mwan pou pas sa pti mesaz.

Mr Deputy, mon oule dir en mo lo labank.  Labank dan Sesel pe vin en lanpiy. Bann labank pa pe travay dan lentere sa pei Sesel.  Zot pe travay zis pou zot prop lentere komersyal pou plis profi.  Mr Deputy, mon demande ki Gouvernman atraver Minister Finans i met anplas bann mekanizm pou reglemant bann aktvite labank dan Sesel a la oter e standar ki sa nouvo Sesel pe demande ozordi.  Plis loan pou plis biznes, plis larzan pou plis aktivite dan pei, plis larzan ki antre dan sistenm, se plis aktivite dan lekonomi ki fer grandi lekonomi.  Pa zanmen oubliye ki se larzan ki anmenn plis larzan e sa i aplik pou labank.

Mr Deputy la ki in vin ofisyel ki group Alshabarb, La Somali in ganny dekalre konman en brans Al Kaida, mon demann nou Gouvernman pou kontinnyen fer tou demars neseser pou trouv en lafen avek sa size pirat.  Pirat pe afekte nou lendistri touris e osi afekte nou lendistri lapes. Mon demann ou Mr Deputy avek nou Gouvernman pou transmet en mesaz for kot tou lorganizasyon Human Rights. Letan en pirat i trans laser en imen, i azir koman en bouse, lekel ki protez lentere sa viktim?  Letan en pirat i tir boulet lo en sivilyen san zarm, lekel ki protez lentere sa viktim?  Letan nou dimoun i ganny pran an otaz, eski bann loganizasyon Human Rights i la pou defann lentere sa bann viktim?  Mon demann mon lekor tou sa kestyon akoz mon krwar ki serten loganizasyon Human Rights pe soutir krim ki ganny fer par pirat.  Mon pe demann zot pou pa toler bann ki’n deside pran lalwa dan zot lanmen dan en pei ki deza napa kontrol e lager in vin en kiltir.  La mon a dir en tre gran bravo pou SPDF.  Lalit i long, pa bes lebra reste en samoray lo lanmer e defann nou pei, nou fanmiy, pou lavenir nou zanfan.

Lo kote St. Louis nou vwar zot anba e nou pa zanmen oubliy zot.  Pou sa de Seselwa ki laba Somali, mwan mon pou dir zot kouraz e mon leker e leker tou zabitan St. Louis i avek zot.

Mr Deputy, msye fuel.  Konsernan fuel, mon parfwa santi mwan dezarme, lebra tonbe me mon kontinnyen lager e koz lo la, akoz bann zabitan St. Louis pe ganny afekte par sa.  Sa ki napa en loto, pe vwar li kwense avek en bil elektrik ser e sa ki annan en kanmiyon pe osi plennyen akoz i pa kapab fer son kours monte. Mwan mon a demann zot pou priy Bondye, e donn nou ase lafors pou nou tir nou prop petrol, e sa zour nou tou nou ava aret soufer.  Nou peser, nou taxi, nou kanmiyon, nou avyon e nou transpor piblik a benefisye en fuel bokou pli bon marse, e lavi ava bokou pli fasil.

Lider Lopozisyon, delwil dan sa monn 2012 nepli apel delwil.

 

DEPUTY SPEAKER

Address the Chair

 

HON. HERBERT HOAREAU

Mr Chair eskize, mon annan en mesaz Mr Chair ki reponn en pti pe sa ki Leader Lopozisyon ti koz lo la.  Delwil dan sa monn 2012 nepli apel delwil.  Sa i apel lor nwar e sa i koz pou son lekor limenm, pa bezwen azout lo la.

Mwan, mon pou koz lo PUC pou la senp rezon ki mon pe al devan lo la.  Mwan konman en Onorab, mon bezwen azir fran e zis dan ka PUC. 2 semenn pase, mon ti call PUC pou en problenm delo kase lo en tiyo demi pous ki ti ganny vandalize St. Louis. Travayer PUC ti call mwan 8er diswar, pou montre zot kote sa delo in kase.  Dan 9er diswar, operater PUC ti telefonn mwan pou enform mwan fyerman ki sa delo in fini ganny repare.  Mon ti pran mon letan aswar menm pou al verifye e mon ti dekouver napa nanryen ki’n ganny fer.  Mon ti raport en dezyenm fwa avek PUC e sa menm delo ti ganny repare bomaten.  Sa i apel gaspiyaz resours piblik e mank responsabilite par serten travayer PUC. Mon demande ki tou lekip travay PUC i ganny en digital camera avek zot pou ki zot tir portre tou bann travay ki zot in gannyen, avan zot komanse e apre ki zot in fini travay e ki PUC i annan en dimoun ki gard tou sa rikord. La sa ki pa fer son louvraz a pey le konsekans son aksyon. Parkont mon pou siport tou zefor pou ed PUC devlope e menm al pli lwen pou demann Gouvernman pou mazin seryezman met serten travay dan lanmen prive kot plonber prive a ganny servi pour amelyor kalite travay PUC. Sa lannen napa plas pou lapares. Nou tou nou bezwen travay dir pou nou pei.

Mr Deputy, mon pe koz an traverse lo Air Seychelles. Dan mwan Desanm, mon ti dir, isi dan sa Lasanble ki en gout delo dan dezer i kapab sov plizyer lavi.  Mon senserman kwar ki en laboratwar in ganny fer dan dezer Abu Dhabi e lagrenn in pouse.  Sa lagrenn in grefye Air Seychelles ek Ethihad. Lo kote mon distrik i annan ki’n ganny afekte par sa tirbilans e sa ki mwan, letan en manman ki osi granmanman, ki en zabitan mon distrik i eksplik mwan, larm koule ki son garson 27an servis CSO e Manager cabin crew e son pti zanfan ki ti pilot domestik, en zenn ranpli avek lantouzyazm e lafyerte pou son travay, ti ganny apele ansanm avek son papa pou ganny dir ki laport in fermen lo zot de.  Soufrans sa papa i dir ti a fer li ale i konpran, me son garson.  Sa fanmiy mon konpran zot e mon demann zot pou pasyante. Mon demande si pa etranze ki pou pran sa plas, sa ki responsab get sa zenn pilot ki en zabitan St. Louis e osi sa ki annan vacancy pou en pilot pa oubliy li.

Welfare. En madanm ki annan en zanfan e son msye fek mor e ki fek perdi son plas travay, an azoutan lakaz pou peye i en zabitan St. Louis. Welfare in deside donn li R500. Eski i normal?  Sa enn ki endikape lavi lo lili e Welfare I dir li apply sak fwa, i osi en zabitan St. Louis.  Sa msye ki endikape lavi, paralize lo son lili, son konpanny pe vwar li travay avek li 24 lo 24, e zot donn li 4er tan par zour carer i plis ki en zabitan St. Louis. Larepons Mr Deputy par serten ki mon konsider iresponsab se pa zot ki’n aprouv sa lalwa, se Lasanble ki’n aprouve.  Wi nou ki’n aprouve madanm mersi, ou osi en zour ou pou ariv dan sa sitiasyon e la se ou ki pou dir mwan si i ase ou non. What goes around comes around. Mr Deputy, mon demann atraver ou pou ki Gouvernman i pran o serye e si nou ki’n aprouv sa zafer e i annan problenm, annou asize, reget li, koriz li kot i annan bann fot.  Mon pa apresye kot sa ki bezwen se li ki bezwen toultan soufer.

Drog.  Marie-Louise mon dakor.  Marie-Louise e sa i fer mwan mazin en madanm ki mon konn li tre byen.  Mr Deputy travay I la pou Msye Potter kot biro Atorni Zeneral pou fer sir ki tou eskobar i mon Marie-Louise.  Mon dakor pou Marie-Louise, e la mon a dir “travailer c’est tro dur mais vann drog c’est pa bon”.  Sanze mon bann frer, sanze mon bann ser.  Viv avek nou e parmi nou.

Lalkol i vye parey lemonn, e mon dakor pou ki en lalwa i ganny pase ki lalkol i ganny vann dan lasemenn apre 3er apremidi, e les lavant ouver pandan wikenn.  Sa i ava bon pou lavenir nou pep, pou lavenir nou bann fanmiy e pour fer sir ki sa pei i prodwir son maximum letan soley  leve bomaten.

Mr Deputy, mon oule dir de pti mon lo zournalis.  Mr Deputy, permet mwan pou koz lo sa problenm ki en tabou, kot tou dimoun i mirmire e per pou koz lo la.  Mon konnen ki mon pour ganny viktimize lo papye, me mon pa per nanryen akoz mon lapo i deza dir parey en ros.  Mon a tenir.  La mon oule disteng bann vre zournalis konpetan ki ekrir sa bann bon lartik, sa ki vre e mon pou siport zot si menm zot zournal i afilye avek lopozisyon, me i annan serten ki’n vin totalman koronpi e zot viv lo la.  Ekrir lartik lo dimoun an mal e menas son bann fanmiy, zot biznes e pou rann zot lavi difisil.  Sa pa byen.  Mon oule donn en legzanp, ki en zournalis i pran larzan avek Pyer pou li ekrir lo Pol, sa i mal, me a la limit lazistis, nou bezwen get de kote.  Kote nou pe ale, ki zistans nou pou les ale sa bann magoy iresponsab.

Reform Elektoral Mr Deputy Speaker, mwan konman en Manm Parlman, mon pou siport sa travay ki pe ganny fer, e mon demann plis transparans letan sa I vin devan sa Lasanble.  Mon krwar ki desizyon final i merit reflekte lansanm desizyon lamas e osi i merit ganny respe zabitan nou pei.  Sa i vedir, sa ki bann zabitan i dir i ganny pran an konsiderasyon.  Mon swete ki sa i ganny fer avek bokou lanmour, ki nou tou nou a santi nou konsernen e konekte avek.

Mr Deputy, distrik St. Louis in temwany bokou dan son listwar.  Bann zabitan in vwar resaman bann proze ki pe bouze dan distrik e i annan bokou ankor ki pour kontinnyen dan lannen 2012.  Wi, Mr Deputy, zabitan St. Louis in byen vote dernyen eleksyon Lasanble Nasyonal, kan zot ti vot pou sanzman e progre pou zot distrik.  Mon oule profit sa lokazyon pou remersi tou Minister konsernen ki’n ede pou ki St. Louis i bouze e mon profit sa lokazyon pou dir avek tou dimoun ki zot plan devlopman dan distrik St. Louis in ganny afekte par retar pou vin devan e ansanm nou a trouv en solisyon pou zot problenm. Annou fer St. Louis bouze, annou batir St. Louis ansanm. Mon demann tou dimoun ki oule ede pou fer St. Louis bouze an avan, dan nenport ki fason pou nenport ki kontribisyon, pou vin devan, pour ki St.Louis i vin sa distrik lavil, model, ki lavi i a gou pou viv.

Ou ki zenn e pa anvi travay, leve e travay dir pou ou pei.  Ou ki dan drog e ou ki vann drog arete e leve pou travay dir pou ou pei Sesel. Donn en nouvo sans pou lavi, donn ou lavi e lavi ou kominote sa vre valer e pous St. Louis ansanm ver en lavenir ki tou zabitan ava fyer.

Mon profit sa lokazyon osi pou remersi Prezidan Michel pou sa bon direksyon e gidans lo nou pep.  Lavi i gou dan paradi, me se nou tou ansanm, lapli, loraz, zekler i la solider pou apir nou Prezidan akoz se li ki pran ka avek tou nou pep.

An terminan Mr Deputy, mon profit sa lokazyon pou swet tou bann zoli Seselwaz, bann madanm Sesel e tre spesyalman bann madanm St. Louis, en bonn fet madanm demen.  E se la mon a termin sa Mr Speaker e mon a dir ou mersi.

 

(Applause)

 

MR DEPUTY SPEAKER

Hon. Aglae

HON. ROMA AGLAE

Mr Deputy Speaker, Manm Onorab, zabitan Plaisance, ser e frer lepep Seselwa bonzour. An ekoutan atantivman diskour leta lanasyon fer par Prezidan Michel I klerman demontre ki lannen ale lannen vini nou pti Sesel pe sibir le konsekans bann fleo sosyal. Labi sibstans e bann ka koripsyon malgre pa lo en gran lanpler me toud menm I bezwen ganny adrese lo en nivo tre o.  Diran sa bann dernyen lannen Gouvernman in esey son mye pou lans plizyer progranm, form plizyer plizyer konmite tou avek bi pou esey adres sa bann fleo, me fri tou sa bann zefor pa’n neseserman aporte parey lepep ti ava swete.  Mr Deputy I tris e anmenmtan enkyetan pou mwan konman en sitwayen Seselwa ler lamazorite Seselwa pe sey zot mye pou trimouse, pe sey zot mye pou elev zot pei I annan en minorite ki deside angaz zot dan bann aksyon mal apropo e ki pa oule travay. Mon louvraz I fer ki mon bezwen an kontak kontinnyel avek mon zabitan e krwar mwan Mr Deputy pou temway en fanmiy desire ouswa divize avek problenm drog ek lalkol, pou temway en fanmiy soufer akoz en manm zot fanmiy in al prizon pou en lofans komet, pou temway konminote ganny anvair avek labi sibstans bann act anti sosyal ensi ki bann lensidan vol I pa ditou fasil pou dizere.

Mr Deputy mon pou demar mon diskour lo en size ki preokip zabitan Plaisance bokou, e sa se pa lot ki drog. A mon navi I tous ki ler ki bann pinisyon kont bann dimoun ki enplike pou kre en sours sa bann fleo I vin pli sever ki I ete ozordi e lo sa pwen mon salye desizyon Gouvernman ki bann trafiker drog in ganny poste lo zil elwanye Marie-Louise. Domaz nou pa kapab pran aksyon pli sever an vi ki diferan konvansyon ki Sesel I port lakor avek.  Bann pinisyon sever parey Singapore ensi ki Leta Arab Ini, ki fer ki pinisyon ki ganny enpoze isi Sesel i merit egalman annan en konsekans grav lo sa bann ki komet bann tel lofans.  Lafen di zour se fanmiy, konminote, lekonomi e pei an zeneral ki ganny afekte e sa I fer ki manm piblik I ganny serten dout lo lavenir nou pti pei.  An parlan drog Mr Deputy nou aprann ki bann trafiker I vin swa par lanmer, ouswa par avyon.  Erezman a serten repriz lazans kont drog ensi ki seksyon Ladwann kot por e airport I reisi enterveni e fer lasezisman e larestasyon bann endividi, vi ki isi Sesel nou pa prodwir drog paregzanp labaz eroin, lapoud eksetera, nou aprann bokou dimoun espesyalman nou bann zenn pe konsonm sa sibstans e an retour pe detri zot lavi e an rezilta sa I kre en fardo lasosyete.  Fardo, akoz zot lavenir I brize, zot pa oule travay, zot vin bann adik, zot angaz zot dan bann aktivite anti-sosyal e zot senpleman dekonekte avek sosyete.  Sa I klerman demontre ki I ankor annan petet bann pwen feb kot trafiker pe abize e enport zot bann sibstans sal e illegal.  Vi ki olye diminyen nou vwar en logmantasyon dan konsomasyon sa bann sibstans.  A mon avi mon vwar nou nou pe plito pran bann mezir reaktiv olye proaktiv pou vreman konbat e minimiz lenportasyon sa bann sibstans. Nou’n fer de dizenn forum, de dizenn komite in ganny kree koman parti lalit kont drog e labi sibstans an zeneral me rezilta pa’n neseserman ankourazan malgre I enn bann progranm enteresan.  Ki fer lo sa pwen Mr Deputy parey Prezidan in fer resorti dan son diskour, nou bezwen entansifye nou konba.  An regardan sitiasyon mon tout-a-fe dakor e la mon ti a swete rekonmande ki avek tout senserite ki enn pei senserman regard posibilite entansifye lafouy e si neseser envesti dan teknolozi pou detekte drog ki ganny enporte par avyon.  Wi mon konpran ki tou bagaz ki antre par avyon I ganny x-ray me parey tou Seselwa I konnen imen I touzour esey rod fason pou vin en pa an avan avek teknolozi.  Drog I en lalit ki tou Seselwa I bezwen fer li ansanm san okenn eksepsyon.  Rezilta e souvrans I devan nou.  Alors annou donn konfyans nou nasyon Seselwa ki napa personn ki par lao lalwa e si in ariv ler pou ganny fouye, nou tou nou devret dan menm sa e ganny menm tretman.

Dezyenmman, ki lotorite konsernen I regard posibilite ogmant prezans NDEA lo lanmer e ensi ki kot por Victoria.  Wi I pou koute an term resours ki limite Mr Deputy, me parey nou tou nou aprann par lanmer I enn bann landrwa kle kot drog I osi antre dan pei.  Dan en fason reaktiv olye les antre e toulazournen tay deryer bann viktim ensi ki rod bann trafiker dan sa syek ki nou ete Mr Deputy nou bezwen vin pli proaktiv e antisip lentevansyon kot sours san omwen esey anpes sa prodwir ariv lo marse lokal.

Mon pe sizere ki nou bezwen konmans en progranm “name in shame” sa bann gro swadizan pwason.  Nou en pti pei, nou bezwen esey rod fason pou dekouraz bann trafiker. Mon pa vwar nanryen mal pou name and shame en endividi ki’n kontribye san remors ver distriksyon bann inosan e sali sosyete avek drog, bann tel trakifiker e endividi i bezwen egalman fer fas avek le konsekans zot aksyon mal a propo e ilegal.

Mr Deputy lot pwen enportan ki mon anvi koz lo la I koripsyon, parey Prezidan Michel in fer resorti nou pe travay ver zero tolerans lo koripsyon e ki nou pa pou toler koripsyon non pli, dan nenport ki laform e dan nenport ki lorizin.  Parey nou’n aprann dan sa bann dernyen mwan koripsyon in partou e non pa zis dan Gouvernman, me I tris ler maler I frap dan Gouvernman akoz se larzan lepep Seselwa ki angaz.  Ki fer Gouvernman I merit met anplas  bann mekanizm pli proaktiv pou fer bann deteksyon vol e anpes labi arive.  Ler en travayer sekter piblik I mal servi ouswa vol larzan lepep I devret annan en swivi de pros ki en kont randi I ganny fer ki sa endividi I ganny met devan lazistis e fer fas avek konsekans grav.  Konbyen letan eski nou pou les dimoun enplike dan koripsyon larzan piblik ale a la lezer. Lepep pe swiv nou de pros Mr Deputy, zot in donn nou en manda pou diriz, devlop ensi ki gardyen nou sosyete.  Si mezir pli serye pa ganny pran a mon avi, bann diferan demars pa pou sitan efektiv.  Zis parey nou pe demande ki bann trafiker drog I ganny anvoye lo zil Marie-Louise, bann travayer servis piblik ki angaz zot dan fer koripsyon avek larzan leta I bezwen ganny dil avek severman.  Nou pa devret annan plas ouswa latolerans pou bann tel akt.  Koripsyon dan son lansanm I anmenn en gran defi pou devlopman pei. Dan en Sesel ki pe travay ver en pei demokrasi sa I met o defi polisi pei pou bon gouvernans.  Gouvernman pe fer son mye pou adres sa sitiasyon me I touzour annan loportinite pou amelyorasyon. Mon demann mon lekor parfwa kwa ki fer en dimoun ouswa travayer piblik vol konfyans lepep par vole.?  Repons ki mon’n kapab vin avek Mr Deputy I tel ki, petet en mank lalwa, regilasyon, latransparans, accountability dan sekter piblik, en mank control, petet sipervizyon ensi ki odit.  En mank promosyon aktiv, kod kondwi pou travayer sekter piblik ensi ki politisyen e minis an zeneral.  Latolerans ensi ki pinisyon enteryer an relasyon avek koripsyon.  En labsans bann forum piblik ouswa langazman sosyete sivil e NGO kont koripsyon.

Konsekans koripsyon I gran Mr Deputy, I dimini lenvestisman e met retar devlopman ekonomik ensi ki redwir efikasite ladministrasyon servis piblik, ki fer parey ki Prezidan Michel in fortman fer resorti nou bezwen adres sa size lekonomi efektivman e imedyatman.  Mr Deputy fodre fer mansyon toutmenm ki bokou dimoun I krwar ki Gouvernman tousel I annan responsabilite pou elimin koripsyon e Gouvernman I souvann fwa ganny blanmen.  Mon bann frer, ser Seselwa Gouvernman tousel pa pou kapab elimin koripsyon.  I responsabilite e devwar nou tou pou lalit kont koripsyon e pran serten aksyon pou promouvwar lonnekte e entegrite dan nou travay.  Pe enport kwa nou pozisyon dan lasosyete, ou laz, ou en travayer Gouvernman ouswa sekter prive, si ou en etidyan, ou lo retret eksetera, sakenn de nou nou annan sa abilite pou kontribye anver eliminasyon koripsyon an zenaral e pouse pou ki Gouvernman I enplimant plis mezir control.  Deplis Mr Deputy konbat kont koripsyon I demann plis ki polisi Gouvernman, lalwa e sistenm legal.  I demann en apersi nou responsabilite sosyal, valer moral, ekselans dan nou travay toulezour, nou bezwen plis role model, konpanny, deba televize e leres diferan lapros pou edik nou pep, pou enspir nou zwenn zenerasyon ki pe monte pou sanz mindset bann dimoun ki deza koronpi.

An zeneral Mr Deputy Sesel I annan gran potansyel pou vin en pei kot napa koripsyon si tou Seselwa san leksepsyon I zwenn lanmen ansanm e pran aksyon kont okenn labi e koripsyon ek larzan piblik ensi ki dan sekter prive.  Alors mon bann ser ek frer Seselwa Gouvernman a fer son bout neseser me nou menm bann endividi annou pa zis asize les koripsyon arrive.  Nou tou nou bezwen vin devan e lalit ansanm, si ou pa pe ganny afekte ozordi I pa vedir ki ou pa pou ganny afekte demen, alors I en lalit pou nou tou.

Mr Deputy zis parey Prezidan Michel, nou osi bann manm parlman nou pou kontinnyen abord sa size ziska nou santi en omelyorasyon lo lakantite e kriter dimoun ki lo lasistans.  Fodre fer resorti ki Gouvernman in vers sitan larzan dan sa sistenm welfare. In annan bokou labi, lesefer e parese ki zis kale.  Anmenmtan nou rekonnet wi I annan endividi ki zot ka e kondisyon sosyal, lasante ouwsa fizik I nesesit en tel lasistans e sa mon pou touzour aport siport pou ki sa safety net I en progranm ki reste pou soutenir zot.  Lotorite lazans proteksyon sosyal I bezwen anvoy en mesaz pli kler pou eksplik ki bidze welfare in tro bokou pou Gouvernman kabab soutenir. Lanplwa I annan an abondans, annou aret swazir kalite louvraz, leve debouye.  Fodre ki nou aret soutir bann parese. Dan bann bokou pei aletranze Mr Deputy ensi ki Langleter bokou dimoun I bezwen fer en travay ki pa vreman zot swe ouswa ki zot in lekol.  Sa I akoz konpetisyon I bokou.  Lanplwa pou metye zot swe I limite e toudmenm zot bezwen leve debouye pou ganny zot dipen. Isi Sesel sa mindset I bezwen sanze, tou louvraz I annan son lenportans e I anmenn son benefis, sa I devlopman ekonomik pou pei e en sours revenir pou sa travayer ki fer ki annan mwens dimoun ki depan lo sistenm welfare.

Mr Deputy nou pa pou kapab lannen ale, lannen vini vwar fanmiy nenk I kase ouswa bann manman ki vwar zot donn nesans en zanfan me apre ou pa vwar ouswa tann papa.  E la kot sa manman I fer laplikasyon welfare pou lasistans. In tous ki ler pou serten mezir ganny met anplas. Wi, Gouvernman in azir konsansye avek konpasyon dan le pase, me direksyon kot pei I bezwen bouze lenvestisman ki I bezwen fer nou pou nepli kapab soutenir move lanifikasyon ouwsa neglizans relasyon en zonm ek en fanm ouwsa en fiy ek en garson ki an rezilta met en zanfan inosan o monn apre war zot pe rod lasistans welfare pou okipe e fer grandi. Plaisance I enn parmi bann distrik lasistans welfare I pli o, Mr Deputy mon krwar nou bezwen esey adopte en metod sikolozik e konsiltativ avek kominote an zeneral pou ki zot konn le konsekans zot aksyon e ki pou zot pran zot responsabilite.

Mr Deputy size lozman ek later I parmi bann size ki preokip distrik Plaisance, nou annan demann pou lakaz ki kontinnyelman ogmante, nou en distrik ki preski egzos nou alokasyon later land bank ki fer ki pou sa de size tre enportan nou vreman kwense, me parkont I tre domaz I annan serten ki’n benefisye ouwsa pe zouir en lavi konfortab anver flat ki zot in resevwar me zot mal okipe, zot les son leta ganny anvair e pou onor zot repeyman mansyel malgre I en pri tre ba.  La I demontre Mr Deputy ki I annan en mank responsabilite parmi serten alokater bann flat Gouvernman.  I rev tou Seselwa pou en zour annan son prop twa lo son latet.  Me parfwa Mr Deputy ler pa ou ki’n envestir e rente pou batir I tris pou vwar kimanyer I annan endividi ki pa okip se zot konman I fodre, san realize ki lotorite konsernen HFC I sirvey leta e kondisyon son bann lakaz e ki annan tou dwa pou fer eviksyon bann endividi e fanmiy ki pa pare pou onor polisi HFC e donn loportinte en dimoun ki dan bezwen e pare pou okip en lakaz.  E la ansanm avek lotorite distrik nou pou siport HFC kan I annan aksyon neseser pou pran kan en fanmiy ouswa endividi pa pe onor zot peyman ouswa mal okip zot lozman parey in ganny demande de zot.

Mr Deputy nou pe koz lo en nouvo Sesel e kant a mwan en nouvo langazman pou mon distrik, en nouvo langazman I vin avek en nouvo fason fer e lapros.  Mon pou mars avek prensip Prezidan ki nou pou bezwen aret soutire e toler bann aksyon ki pa prozekte en bon limaz pou kominote.  I annan bokou ka neglizans.  Bann alokater lozman HFC I bezwen konsansye e realize ki zot mal okip ouswa pa onor peyman zot lwaye, sa I fer ki HFC e Gouvernman pa pou kapab kontinnyen batir lozman pou ki en lot fanmiy demen a benefisye parey zot zot in benefisye.  Lo sa pwen Mr Deputy mon ti a senserman demann Gouvernman e leres lazans konsernen pou aport siport pou HFC ler ban ka  relye pou alokater ki neglizans  ek mank responsabilite i ariv devan zot e dezyenman Mr Deputy parey mon’n fer resorti pli boner resours an term later  e lozman I vreman limite dan Plaisance, mon pe rekonmande ki dan le fitir pros Gouvernman I regard e akseler prosesis pou devlopman later Mauray Copolia, ki demars I  entansifye a propo redevlopman proze Kan Gard, ki Gouvernman I sanz lapros e renegosye loportinite pou vin abou aste lakaz Societe Du Lozman sa ki nou apel Kanper dan Belveder.  Mr Deputy sa I en lalit mon bann koleg MNA presedan e mon pou kontinnyen pouse pou ki son konsansous I ganny etablir. Kanper I annan li 32 fanmiy ki viv.  Sitiasyon sa bann lokater I deplizanpli vin pli pir e I vreman deplorab pou vwar zot kondisyon parfwa, sirtou sitiasyon sewerage e I menm arive desarz sewerage I koul dan rigol a plizyer repriz.  Sa bann lokater pe pey karitas Rs960 e mazorite letan zot fer zot maintenance zot menm.  En redevlopman later dan Kanper pou soulaz sa presyon e tansyon ki aktyelman egziste. Dan son lansanm realizasyon sa bann proze e demars ava ede soulaz enpe presyon pou demann lozman ek later dan Plaisance.

Mr Deputy en size ki mon pa reisi konvenk mon lekor pou konpran son fandamantal se to lentere lo bann loan ki endividi I ganny sarze.  Konmela I vreman difisil pou en dimoun ordiner kapab pran en loan paregzanp pou batir son lakaz.  I annan labank dan sa pti Sesel ozordi Mr Deputy lentere lo sa loan i plis ki sa loan limenm.  Mon zis demann mon lekor kimanyer en dimoun ordiner pou afford fer son prop lakaz ouswa fer renovasyon ou ekstansyon kot son lakour.

Anvi later ki limite e demann pou lozman e vreman o nou pe kontinnyelman demann dimoun pou ki I annan en bout later lo later zot fanmiy pou pran en loan e batir en se zot.  Me kondisyon repeyman ki labank I enpoze I fer enposib ouswa dekouraze pou en endividi pran en loan.  Labank pa neseserman ankouraz devlopman ekonomik, zot plito met anplas bann kondisyon ki anpes devlopman ekonimik e kot endividi I ezite pran loan akoz bann to lentere egzorbitan.  E la ou vwar zis HFC ki bezwen esey antre pou esey fasilit e asiste bann Seselwa ordiner avek en debousman finans pou batir se zot.  Eski pa I tous ki ler gouvernman esey regard en pti pe e edik bann labank ki zot annan en rol mazer pou devlopman peye?  Eski bann labank komersyal Sesel I egziste zis pou sa ki annan larzan kan I ariv sa size loan. Mon swe Mr Deputy ki tou labank I fer li afordab pou en endividi pran e pey son loan. Silvouple aret sarz bann to lentere ki dekouraz en pti Seselwa ordiner pou anbark lo en proze kelkonk.

En size ki tou dernyenman ti pe preokip mwan sete sa laspe disiplin lord ek respe dan landrwa piblik, mon pa pou koz logman lo la Mr Deputy me mon ti a plito rekonmande ki annan enpe plis prezans e patrol lapolis dan bann sou distrik.  Ou pou fer letour pandan lannwit e menm lizour dan bann kwen laboutik e pou vwar pti group ki’n formen, swa pe konsonm lalkol, fimen ouswa kre en lenkonvenyans pou bann manm piblik.  Mon konnen e konpran ki lapolis I limite me toutmenm mon ti a demande ki lapolis I ranforsi zot korperasyon e kominikasyon avek lotorite distrik e la zot a ganny enformen ki bann pwen fokal dan bann sou distrik, kot I rekonmande zot fer patrol pou dispers bann aktivite ilegal e anti sosyal.

Mr Deputy Speaker mon kontan Air Seychelles, mon pa pou kapab fer mon diskour san fer en mansyon lo Air Seychelles.  Nou lakonpannyen aeryen I ankor pe fer fas avek en sitiasyon finansyel tre difisil e nou’n vwar lakonpanyen Ethihad ki’n pare pou aport siport pou ki Air Seychelles I kontinnyen reste an egzistans.  Parey nou tou nou’n aprann e pe kontinnyelman temwany nou bann lasenn nouvel golbalman plizyer lalinny aeryen in fail e bezwen fermen akoz zot pa pe kapab asir zot soutenabilite dan sa klima ekonomik e resesyon ki’n frap lemonn.  Tan a Air Seychelles malgre sa lakonpanyen in bezwen vwar li vann serten son avyon ki ti dan son laflot.  Mon tre soulaze ki omwen en pwisans Mwayenn Oriyan Ethihad in agree pou soutenir nou Air Seychelles.  Wi bokou Seselwa in pran sa lakor an mal, me ler ou regard sa sitiasyon avek en lot loptik Mr Deputy ozordi zour petet nou ti pou’n menm vwar nou pe fer loperasyon zis domestik ki fer ki en lakour statezik ki annan bi pou redres striktir repitaliz loperasyon Air Seychelles.  Mon optimis toutmenm ki dan mwayen term sa pou anmenn benefis pou Air Seychelles e Sesel an zeneral.  I domaz ki nou annan endividi ki’n perdi zot lanplwa me avek lagras Bondye Mr Deputy parey dikton I dir en laport I fermen en lot I ouver e me swete ki bann anplwaye ki’n perdi zot louvraz I deza dan en lanplwa e pe kontribye ver devlopman zot pei.  Pe enport kwa ki arive dan le fitir mon swe ki travayer Air Seychelles i konpran ki Sesel pa pe ganny eparnye par sitiasyon advers ekonomik mondyal, pri petrol pou laviasyon ki gradyel ogmante e ki Air Seychelles tousel petet nou ti pou dan e pozisyon pli kritik.  Koman en refleksyon regard a kote nou konfrer Air Mauritius e pe sibir en kriz finansyer li osi e ki pe swete ki parey Air Seychelles in benefisye li osi I ti ava kapab antre an partenarya avek en pwisans Mwayenn Oriyan. Alors annou kontinnyen met nou Air Seychelles a ker e priy pou prosperite e son legzistans kontinnyel koman nou patri.

Mr Deputy lazenes dan son lansanm I en group vreman enprotan pou devlopman en pei e osi zot form sa fitir resours imen. Lenvestisman dan lazenes I senpleman lenvestisman dan lavenir en pei e bann tel latansyon isi ki lenvestisman anver lazenes I klerman ganny manifeste diran manda Prezidan Michel.  Dan son diskour mon salye Prezidan Michel pou met portfolio lazenes anba son responsabilite.  Mwan koman en zenn mon annan senpleman gratitid anver son konfyans ki I annan dan nou lazenes Seselwa e la mon ti a lans en lapel avek bann pli aze ki nou  pou kontinnyen donn nou sa gidans e sipor neseser pou ki an retour nou ava kontinnyen batir lo sa fondasyon ki zot in kree.  Wi, mon admet ki I annan lekar dan fason azir e fason fer ant nou zenerasyon zenn konpare avek zot.  Mon demann zot pou konpran, pou pasyante avek nou e osi Mr Deputy mon a lans en lapel pou nou bann zenn, annou devlop sa kiltir respe, pasyans e latolerans anver bann ki la avan nou, se gras a zot ki nou la ozordi.  Mon konvenki ki anba gidans Prezidan Larepiblik lazenes Seselwa pou annan en fitir ki briyan ankor.

Pri lavi Mr Deputy I reste en topik aktiv dan lavi toulezour.  I tre domaz ki napa  bokou ki Gouvernman I kapab fer dan sa kote malgre touzour son bon lentansyon pou amelyor e fer desann pri lavi an zeneral.  Sesel konman en pti leta zil nou annan nou spesifisite e limitasyon, parey in ganny dir dan plizyer diskour Mr Deputy e nou la pou kontinnyen enform e edik nou pep ki nou depan preski antyerman lo lenportasyon pou nou konsomasyon debaz.  Alors I tre normanl pou ki nou pri komodite pou enkonparab avek plizyer leres pei.  Me anmenmtan mon enplore ki nou pep osi I konpran ki nou annan bokou amelyorasyon ankor en size enportan napa bokou ki nou kapab fer.  Me konman en pep nou bezwen azir rekonnesan e admet ki i annan amelyorasyon dan bokou laspe.

Mon bann frer ser zabitan Plaisance lavi I en defi, mon tousle, Gouvernman tousel nou pa pou kapab nou bezwen pas sa traze ansanm e solider ansanm dan bann moman difisil ensi ki reisi.  Nou bezwen konman en kominote zot menm konman fanmiy konn zot priyorite.  Annou devlop en kiltir kot nou depans dapre nou mwayen.

Lo sa not mon pou kontinyelman regard en fitir avek son defi me osi bokou loportinite mersi.

 

(Applause)

 

Mr Deputy Speaker

Hon Samson.

 

HON DERECK SAMSON

Bonzour e mersi Mr Deputy, koleg manm Lasanble bonzour tou dimoun ki pe ekoute espesyalman zabitan Anse Royal bonzour.  Si nou ti swiv legzanp Prezidan Michel.  Mr Deputy leta nou nasyon Sesel i kapab ganny mezire avek kalit avek lakonplisman travay ki Prezidan Michel in fer, pe fer e pou fer ansanm avek son pep pou batir sa Nouvo Sesel.  Sikse apre sikse pa arete Mr Deputy.  Merkredi pase nou ti vwar isi dan sa chamber en figir tre familye, en zonm byen anform, en militant solid, en vre dirizan.  Nou ti ekout atantivman en Prezidan ranpli avek kouraz ki pe envit nasyon Seselwa pou reste avek li lo sa some ki Sesel in ariv lo la ozordi, i ti pran son letan pou eksplik nou akoz e kimanyer limenm premyerman in pare pou kontinyen travay dir pou nou Sesel.  Si selman nou ti kapab swiv legzanp Prezidan Michel.  Travay dir pou nou sesel dan trankilite.  Mersi Prezidan Michel.

Kote nou sorti?  Sikse leta nou nasyon pa depann zis lo Preizdan Michel, Mr Deputy me premyerman i enplik nasyon Seselwa an antye, se nou koman lepep Seselwa ki fer sikse sa pei Sesel, se nou koman en nasyon ini ki kapab determinen konbyen meday lor nou kapab ranporte dan en Zwe De Zil, se nou koman en kominote ki fer ki nou distrik i toultan ranport laviktwar, se nou koman en sel fanmiy ki ankouraz sa kantite straight A’s ki nou bann etidyan i anrezistre dan legzanmen IGCSE tou lezan.  Se nou koman bann endividi nou devosyon e nou lanmour anver nou patri ki fer ki ozordi Sesel ni ariv sitan o.  Se nou lepep Mr Deputy e lepep se nou.

Byen sir i annan plen nou ki depi tre lontan pe sanses milite e pe travay dir pou Sesel.  I annan menm bann ki’n kit nou me nou touzour ankor pe mazin zot, depi defen Tika ziska defen Daisy.  Kote nou nou ete ozordi?  Ozordi nou zistwar pe ganny rakonte atraver lemonn an antye akoz nou bann gran lakonplisman, nou bann gran lakonplisman pe sok plizyer nasyon, lalis lakonplisman ki nou annan i long e nou tou nou konnen Mr Deputy.  I annan ki pe rode kimanyer nou’n fer li?  Lekel ki pe gid nou lenspirasyon?  Zot pe menm sey desifre ki zistans nou pou kapab arive dan sa parkour difisil ki lemonn i ladan.  Larepons i senp Mr Deputy, se ki Sesel i reste en pei beni.  Nou pa pe mars nou tousel dan sa parkour, nou tir nou lafors dan nou kreater, nou met Bondye papa.  Akoz se li ki deryer tou nou sikse e se akzo li ki nou la ozordi.

Isi dan sa Chamber nou annan en sel bi ansanm avek nou Prezidan, ki nou dimoun i ariv touzour pli lwen, touzour ver plis prosperite ki finalman lo sa some nou pep i viv dan plis konfor, plis zwa de viv, plis lanmour, plis lape e plis linite.  Sesel i ganny dekri koman paradi teres, Aron Hest, Hasle Hurst MC dan louvertir Karnaval dan enn son bann komanter ki i ti fer Vandredi pase i ti dir “ki ennler i krwar ki Bondye in kre Sesel, en group zil, en rainbow nation, en paradi sur terre pou donn lemonn en avan gou vre paradi dan lesyel”.  Tre enteresan Mr Deputy.  Wi Sesel i anann en kantite labote pou prezant lemon, legzanp bann zil prezerve ki ranpli avek verdir ansanm avek de santenn lespes an demik proteze.  Espir ler fre e prop, rezouir konfor en labote natirel dan trankilite.  Legznap en rainbow nation, en nasyon miltirasyal kot dimoun i viv an pe malgre son bann diferans, stabilite, sekirite, linite, liberte e en nasyon amikal dan trankilite.  Legzanp bon gouvernans, lademokrasi lord ek lape en nasyon prospere, entelizan, en Gouvernman avek en lafors travayer disiplinnen dan trankilite.

Mr Deputy tou sa ki monn mansyonnen i trouv isi Sesel isi menm dan nou pei me si nou aret travay dir pou mentenir zot enn par enn zot pou disparet, nou pou bezwen fer sir ki nou kontinnyen prezerv nou lanvironman, aret zet salte partou kote sirtou lo nou lans e dan nou lanmer akoz touris pa ganny atire par bann tel pratik.  Nou pou bezwen aret zet salte dan nou bann larivyer – dimoun i ankor annan sa vye labitid, nou’n bliye ki larivyer i swiv kolin e ki kot sak kolin i annan en lakour e sa lakour ti pe kapab servi sa delo otour lakour.  Nou pou bezwen aret mal servi bann bin piblik, aret zet salte ki kapab dekonpoze dan nou bann bin piblik.  Ozordi nou annan dimoun ki ankor pe zet fey e brans dibwa dan bann bin piblik.  Ozordi bril salte in nepli en opsyon me plito servi tel salte koman konpos.

Mr Deputy, Anse Royale pe mazin konsider en tel kalite proze pou transform bann salte by ot degrayab.  Me ler nou koz lo en nasyon miltirasyal kot dimoun i viv anpe nou pou bezwen kontinnyen dekouraz rasanbleman dezordonnen dan sa pei, bann rasanbleman initil annefe nou pou bezwen reste en legzanp pou larestan lemonn pou nou bann zil vwazen.  Annou plito montre lemonn ki nou konn kominike dan sa pei, ki nou konn koz dan trankilite, ki en vre leader Lopozisyon i kapab fer dialog avek son Sef Deta ankor dan trankilite pou lanmour son pei.  Nou pou bezwen kontinnyen dekouraz diskriminasyon politik e relizye dan nou bann lenstitsyon, Mr Deputy mon ankouraze pou vwar ki parmi sa plis ki trantenn groupman relizye ki egziste Sesel nou’n kapab finalman ozordi form en konsey pou bann groupman relizye. Avek sa mon annan konfyans ki ansanm nou ava kapab promot plis linite dan diversite.

En lot labote ki nou annan isi Sesel Mr Deputy mon’n fek nonmen se bon Gouvernans.  Prezidan Michel ti dir dan son diskour leta lanasyon ki mon quote “nou osi bezwen admet ki parfwa nou’n fer serten lerer dan nou traze menm avek meyer lentansyon”.  Unquote. Mr Deputy Sesel in toultan krwar ki kot i byen nou ava anbelir, kot i mal nou ava aranze.  Sa se enn parmi bann bon Gouvernans ki nou annan isi Sesel, si nou ti swiv legzanp Prezidan Michel.

Fleo nou nasyon, Mr Deputy ler nou fini sketch sa nouvo paradi ki nou apel Sesel nou osi remarke ki parsi parla i osi annan enn de gasi ki deranz labote nou pei, ankor dan son speech leta lanasyon Preidan Michel in endike ki i annan 2 menas ki pe ravaz nou pei lo nivo lokal annfe i sanmenm de fleo ki Monsenyer Denis Weihe ti mansyonnen komansman sa Karenm 2012.  Premye se le fame drog, enn parmi bann solisyon ki’n ganny propoze pou rezourd sa problenm se pou fer bann akize bann akzi e drog al viv lo la belle Marie-Louise.  Dezyenm fleo se lalkol an kosekan pou li i annan enn de propozsiyon ki’n ganny anmennen pou trouv en solisyon pou sa problenm.  Pou sa problenm drog mon santi ki bokou fanmiy pou to ou tar ganny en soulazman menm si pa pou enn ki pou vin tou deswit, me kot nou bann lakour paran pou nepli bezwen tak partou akoz son zanfan i vol nenport kwa dan lakaz pou revann e aste drog.  Bann boutikye a santi zot en pti pe pli lib dan zot magazen.  Bann ki kit zot lakour bomaten ava annan en lespri pli anpe kot i konsern sekirite zot lakour e esperon Mr Deputy ki nou ava vwar en rediksyon dan lakantite zenn fiy e zenn onm anba Independence House bann ki nou apel zot top up.

Mr Deputy letan sa ki responsab pou tou sa bann problenm e soufrans drog ki egziste dan nou bann fanmiy, letan i ape sort out son lekor lo la belle Marie-Louise nou bann lezot zil i ava finalman en pti pe pli anpe, en pti pe pli trankil san sa felo drog.  Me fodre note ki sa i zis en bout solisyon sa problenm drog, sa problenm sitwayen Seselwa e son solisyon i trouve dan tou sitwayen Seselwa.

Wi i pran plis ki en kominote pou fer byen grandi en zanfan me ozordi i pran en pep an antye pou fer grandi en bon sitwayen, me avan tou se paran sa zanfan ki responsab pou son ledikasyon parey Prezidan Michel limenm li in dir.  Lekol i kapab fer selman zis enpe Mr Deputy.  Malgre zefor Minister Ledikasyon pou revwar ledikasyon sivik dan lekol.

Nou fanmiy.  Zisteman Mr Deputy, mon ti tre kontan pou antann Prezidan Michel pe koz lo lafanmiy dan son diskour.  En size ki legliz katolik i atas bokou lenportans avek e ki sipoze enteres nou tou isi dan sa Chamber.  Ti annan en lepok kot en zanfan san ki nou get son laz ti oblize leve avan soley, si pa pou al sers delo sete pou balye otour lakour.  Oubyen si i pa ti pou okip zannimo sete pou al sers dibwa.  I enportan pou fer remarke ki i annan en kantite, bokou lezanp ki nou kapab tire dan lafason ki nou bann zanfan ti ganny fer grandi pandan sa lepok.  Sa i pa vedir ki bann zanfan konmela pe ganny zeneralize pou ganny dekri koman zot tou zot bann move zanfan ki’n mal ganny leve, non Mr Deputy, me dan lepase nou bann zanfan ti grandi avek en ot nivo obeisans anver zot paran ki fer zot ti tre motive, tre determinnen e tre disiplinen.  Zot ti ganny fer grandi pou travay vreman dir kot lakour zot paran, e plitar pou debourye kot zot prop lakour zot prop fanmiy.  Mr Deputy zot ti learn it the hard way to make it stay.  Ozordi letan in sanze, nou pa kapab anpes kouran devlopman, nou bezwen admet ki bokou keksoz i ozordi pli vit e pli fasil.  Malgre tou sa nou pa afford pou pezant laliberte a nou bann zanfan a en tre zenn az si non zot pou perdi si pa tou me enpe sa bann bon eleman enportan ki zot bezwen pou vin bann bon sitwayen responsab e prodiktiv.  Ankor enn fwa tousala i komans kot lakour, dan nou fanmiy.  Letid in prouve Mr Deputy ki avek kouvertir e avek nouritir en zanfan i osi absoliman bezwen lenteraksyon baze lo lanmour e lafeksyon sorti kot son paran. Annefe toule de son paran, si non sa zanfan i riske grandi avek en debalans dan son personalite e dan son devlopman koman en vre sitwayen ki iresponsab.

Mr Deputy bann dialog renesans sosyal in montre nou ki rasin lamazorite nou bann problenm dan lasosyete i toultan orizinen dan bann fanmiy.  In plis ki ler ki bann papa zot ki sipoze pilye bann fanmiy ki zot reklanm zot dwa e zot plas dan zot fanmiy.  Mr Deputy i annan tro bokou manman ki lo welfare akoz zot bann manman tousel pe diriz en fanmiy kan papa in deside al fer e rekomans en lot fanmiy sa i anmenn en kantite soufrans pou sa abnn manman e son bann zanfan.

Prezidan Michel in annan tou rezon ler i ti dir ki Ledikasyon i komans dan lakour, ledikasyon nou bann zanfan pa vedir abriti zot, i pa vedir maltret zanfan, abondonn zanfan, refiz zanfan son dwa pou lanmour ek lafeksyon e i pa ni vedir kit en pti larzan toule mwan pou sa zanfan.  Mr Deputy ledikasyon zanfan i bokou pli serye ki sa.  I pa pou byen pou mwan dramatiz sa size e donn lenpresyon ki sa zafer fanmiy zis i sonm koumsanmenm, non isi Sesel i annan en bon pe group paran ki tre responsab anver zot fanmiy e byensir anver zot zanfan.  Sa ki remarkab a lobzervasyon se ki bokou sa bann tel fanmiy i souvan annan en bon fondasyon e sa se zot obligasyon spirityel koman nouritir lape ek lanmour pou tou manm sa fanmiy.  Bokou bann groupman relizye i annan koman lenportans e priyorite pou pes lo valer lafanmiy koman ledikasyon primordyal dan spirityalite, e sa i tre ankourazan Mr Deputy.

En konsey lafanmiy nasyonal.  Avek tou sa abnn koze mon ti a kontan propoz en aksyon Mr Deputy.  Ki Minister konsernen byento Minister Zafer Sosyal Devlopman Kominoter Ek Sport ki sa Minister i ankouraz kreasyon en konsey lafanmiy nasyonal.  I vre ki serten distrik i annan en konsey lafanmiy anba sa menm Minister me nou bezwen onnet pou admet Mr Deputy ki bokou sa bann konsey pa pe fonksyonn parey nou ti ava swete.  Mr Deputy sa propozisyon i ganny prezante avek tout bonne lentansyon ki travay ki tou sa bann legliz e lorganizasyon nou-gouvernmantal e osi byen bann lorganizasyon Gouvernmantal pe fer a kapab pli byen ganny kordinen, e nou bann fanmiy i ava finalman annan en lavwa for dan sa pei.  Mr Deputy anmenmtan lo sa size mon santi ki nou pou bezwen fer plis zefor pou ankouraz bann fanmiy solid dan nou pti pei, petet nou bezwen fasilit bann fasilite sosyal parey playground fodre petet nou pli byen mentenir bann landrwa parey playground non par Gouvernman me petet par bann lorganizasyon oubyen biznes prive akoz Gouvernman pe deza depans ase pou mentenir lezot fasilite, petet fodre nou zer nou bann lans enpe pli byen ki plis fanmiy a frekant bann tel landrwa avek plis liberte ek swa aktivite.  Petet nou devret ankouraz Deepam Cinema pou ogmant montre film pou bann zanfan, akoz kontan ou pa zanfan i kontan regard film Mr Deputy.  Fodre nou permet zot regard bann bon film, bann ki edikatif e non pa bann telenouvela lo televiyzon.  Mon mazinen ki en konsey lafanmiy nasyonal i a kapab annan bokou plis propozisyon lo sa bann tel size.

Proteksyon sosyal.  Mr Deputy mon’n dir pli boner ki serten manman tousel i lo welfare akoz zis zot tousel ki pe kontribye kot lakour.  Bokou fwa papa in kit lakour menm avan ki zanfan i ne oubyen manman in ganny pouse kot lakour ansanm avek zanfan.  Statistik lazans proteksyon soayal pou dir nou ki byensir i annan plis manman lo welfare ki papa.  Sa i tro fasil Mr Deputy e i tre probab ki sa bann menm manman ki pou vwar e dir ki pro lavi i telman ser Sesel, akoz vreman i pa fasil pou en manman tousel sey fer 2 bout zwenn ler lafen dimwan in arive.  Ler nou vwar en manman tousel lo welfare bokou fwa se akoz premyerman probableman i pe pey en loan, dezyenman i pe lwe en lakaz oubyen i pe kontribye kot lakour son paran kot i pe reste avek son zanfan pou le moman ki son pri napa vreman gran diferans avek lwe en lakaz.  Trwayemman se li tousel ki pe sony sa bann zanfan.  Lalis depans i bokou pli long ki sa pou en manman tousel Mr Deputy.  Pri lavi ti ava kapab mwen ser pou sa manman si selman papa son bann zanfan ti pe zwe son rol responsableman e konpletman. En lot realite i se ki bokou bann kliyan welfare i bezwen bokou counseling e gidans dan lafason ki zot zer depans zot fanmiy.

Mr Deputy monn kontan pou aprann ki lazans pou proteksyon sosyal pe al byento komans re-edik dimoun lo son fonksyonnman e sa ti’n plis ki ler.  Mon ekspekte ki sa i ava redwir labi e anmenmtan anmenn enpe lazistis da distribisyon sa apepre plis ki R100 milyon ki Gouvernman in met dan bidze pou proteksyon sosyal.  Malgre sa in ler pou nou bann parese komanas leve debourye e trouv en travay akoz travay i annan en kantite dan sa pei Mr Deputy.

Zis pou fer resorti ki 3 parmi sa bann fermye dan Anse Royal pe anploy sakenn apepre plis ki 10 etranze lo zot laferm zis get sa ou menm Mr Deputy.

Restriktirasyon lo bann Minister Mr Deputy en keksoz ki’n enteres mwan dan restriktirasyon bann Minister se bann diferan separasyon e an retour bann nouvo fizyon ki’n ganny fer, e sa ki pli enportan dan sa legzersis se ki sa bann Minsiter i finalman ganny bann dimoun ki kapab delivre sa servis respektab ki tonm anba zot portfolio.  Parey limenm Prezidan Michel in demande si selman nou ti swiv legzanp Prezidan Michel.  Anplis i ti ava osi enportan ki sa bann Minister i prezant avek lepep en plan daksyon ki a kapab anvizyonn e etablir lobzektiv sa bann tel Minister.  Mr Deputy sa in deza ganny fer dan bann lannen ki’n pase me i merite ki sa voyaz nou apresye en pti pe plis son lenportans.

Koman rekomandayson e soulazman petet ti ava byen propoze en nouvo mechanism en Quality Assurance Board pou fer swivi lo nou bann Minister, sa i ava siport lofis ki ti ganny kree lannen pase anba DPA pou resevwar konplent  kont bann servis piblik.  Mr Deputy tousala ankor enn fwa i vin avek tou bonn lentanyon avek lobzektiv ki nou bann Minister i reponn a lespektasyon lepep pou li reste konekte avek lepep ankor parey limenm Preizdan Michel in demande.

Nou bann Minister i bezwen zot osi travay dir pou nou piblik, pou nou Sesel.  Mr Deputy Prezidan Michel in osi koz anpasan lo bann manm board ki trouv zot lo plizyer board.  I ti dir ki sa bann tel manm i souvann fwa ganny idantifye avek sifizaman kalite pou okip en pozisyon lo plis ki en board.  Me kestyon ki monte parmi lepep se, eski napa konfli lentere dan lokipasyon sa bann tel manda?  Eski sa bann tel manm i kapab egalman partaz zot letan e zot lenerzi lo sa bann board?  Petet  nou devret revwar sa Mr Deputy.

An konklizyon mon ti a kontan fer remarke ki pou nou bann dsitrik nou pou bezwen revwar lafason ki nou fer nou bann aktivite piblik, ki i ava annan plis inovasyon ek kreaktivite dan sa bann tel kalite aktivite.  Ki nou bann fanmiy i ava santi zot atire pou vin partisipe menm si napa lavant lalkol dan sa bann aktivite.  Ki bann zanfan i ava santi zot dan sekirite zot paran dan sa bann tel kalite aktivite.  Mr Deputy nou pou bezwen rod bann fason modern pou nou zer nou bann kominote, nou bann lans, nou beach park e nou liesure park.  Nou distrik i apel pou nou pe enport nou kwayans politik oubyen larelizyon.  Nou pou bezwen fer fason ki i devlop avek sifizaman latanasyon e sifizaman lanmour.  Nou pou bezwen travay dir pou fer sa arive dan trankilite.  Mr Deputy zis weekend pase nou pei in fer ankor plis sikse dan lizye mondyal.  STB pou en dezyenm fwa in fer en lot Karnaval ki’n atir plis ki 50 zournalis enternasyonal, e la mon dir bravo STB e bravo Msye Ste Ange!

Zot pou dakor avek mwan Mr Deputy ki Prezidan Michel in pandan lannen pase e osi byen sa lannen kas son lekor an 2 pou gard Sesel lo map lemonn, sikse Prezidan Michel i sikse lepep Seselwa.  Si nou ti swiv legzanp Prezidan Michel.

Mr Deputy nou sorti tre lwen ki fer ki ozordi nou kapab vwar nou kot nou ete la, nou pou bezwen reste onnet avek nou lekor ki larout devan nou pa fasil, nou pou bezwen ansanm travay dir pou nou Sesel.  E si nou reste en sel, si nou reste ini koman en sel pep wi nou pou vwar menm laglwar e menm laviktwar, la Mr Deputy mon mazin nou 2 sitwayen an kaptivite an Somali Msye Roli Tambara e Msye Mark Sangoire ki Bondye i avek zot e ki Bondye i kontinyen beni nou e nou pti pei sesel. Mersi pou swiv.

 

(Technical problem)

MR DEPUTY SPEAKER

Bon, mon a dir bonn apre midi tou bann Manm e tou bann staff isi anndan e bann dimoun ki pe ekout nou.  Nou kontinnyen avek nou travay.  Onorab Vel.

 

HON JENIFER VEL

Mersi Mr Deputy Speaker.  Mr Deputy Speaker, koleg Onorab, tou dimoun a lekout, bonn apre midi.  Mr Deputy, an lannen 2008, letan ki lekonomi lemonn ti pe menase pou kraze, i annan plizyer nou ki ti apros sa sitiasyon avek bokou lafreyer.  I annan ki ti sitan per ki zot ti menm refize pou aksepte ki lemonn ti dan problenm e zot ti prefere pou met tou blanm lo lekonomi Sesel.  La ozordi an lannen 2012, bann ekonomis partou atraver lemonn pe predir ki lemonn pe al fer fas avek en lot kriz ekonomik ki annan potansyel bokou pli pir ki sa enn ki nou ti pas ladan an lannen 2008.  Me depi lannen 2008 ziska ozordi, Seselwa in pas atraver en batenm dife.  Nou pei in fer fas avek defi ki nou pa ti zanmen ekspekte pou zanmen trouve dan nou lavi.  Nou’n fer fas avek tou sa ki’n devers lo nou e nou’n sirviv.  Mon a menm dir ki nou pa’n zis sirviv, me nou pe fer bokou progre dan plizyer domenn.  Lepep Seselwa in demontre klerman ki nenport sitiasyon ki kapab arive, nou en nasyon ki pare e byen ekipe pou fer fas avek danze.  Seselwa i en nasyon ki brav e ki tre pozitiv dan lafason ki nou atak lavi.  Mon mesaz ozordi pou bann zabitan Pointe Larue, se ki la i pa lemoman pou nou per.  Nou pei i bezwen avanse e nou nasyon i bezwen progrese.  La i pa en letan pou nou ezite ouswa rekile.  Pep Seselwa, nou bezwen fonse e kontinnyen avanse.  Si i annan en pep ki’n enkarn sa lespri Prezidan Obama yes we can, se sa pep Seselwa.  Nou’n debout lo nou 2 lipye e nou’n montre lemonn egzakteman kwa ki nou kapab fer.  I napa rezon pou nou per akoz Sesel i en pei ki peple avek en kantite zonm e fanm kapab.  Seselwa i en nasyon ki posed konesans avek abilite.  Nou an tre bonn santé koman en pep e nou annan sa lanvi pou progrese.  Dan nou pei, i annan zis enn ou de endividi ki fer li zot devwar pou senm lafreyer e teroriz nou bann dimoun.  Zot fer sa senpleman akoz ki zot menm zot zot pe viv dan lafreyer.  Me i napa okenn rezon pou person ekout sa ki zot annan pou dir, vi ki zot in deside pou pran zot retret depi en tre zenn laz.  Mr Deputy Speaker, mon oule sezi sa moman pou mwan remersye tou bann dimoun ki’n servi dan pozisyon responsabilite dan Gouvernman Prezidan Michel.  Tou bann Management, Direkter, CEO’s, Managing Directors, PS e Minis.  Ki zot siport Parti Lepep ouswa okenn lezot Parti Politik, lo non bann zabitan Pointe Larue, mon oule ofer zot en remersiman senser pou zot servis.  Mon krwar ki tou Seselwa i annan gratitid anver okenn zanfan Sesel ki deservi son pei dan en fason ki fran e onnet.  Me mon oule osi remersi tou bann travayer servis piblik ki tro souvan zot pe resevwar zis maltrete e move rapor, malgre lefe ki zot pe fer zot mye, fas avek en realite ase difisil.  La ankor, lo non zabitan mon distrik mon pou ofer en remersiman senser.  Tro souvan isi Sesel Mr Deputy, letan ki enn ou de dimoun i lev nivo tapaz politik dan pei, atraver bann parol malisye ki zot dir e ekrir dan gazet, nou pep i tant pou oubliy larealite ki nou pe viv ladan.

Depi ki mon’n antre dan sa Lasanble Nasyonal Sesel an lannen 2007, problenm nimero 1 Sesel i lakantite larzan ki nou annan pou depanse koman en nasyon.  Kontrent finansyel in fer nou travay avek en pli pti servis piblik ki nou ti bezwen pou gouvern pei.  En landrwa kot sa in pli evidan se lo Cabinet Minis.  Bann Minis in bezwen double responsabilite, zis pou kontenir depans e mentenir disiplin fiskal.  Bann Minis ki’n double zot zefor in souvan bann ki’n ganny pli ensilte par serten dimoun dan nou pei.  Mr Deputy, mon pou remersi Cabinet Minis dan son lantyerte, me mon pou osi profite pou ofer en remersiman spesyal pou sa bann Minis ki’n vwar zot pe double erdtan e double zefor o servis pei.  Minis Vincent Meriton koman portfolyo Devlopman Kominoter i deza vo 2 Minister, me in bezwen redouble koman Minis Spor e Kiltir par lao son responsabilite koman Minis Dezinyen, e sa a en moman kot pei in organiz bann gro manifestasyon sportif e kiltirel.  Minis Joel Morgan ki Minis tou defi dan pei.  Lasesres, pirat, prizon, drog, delo La Misere, dife, lapolis.  Tou sa ta responsabilite in anmennen lo son ledo san ki in zanmen konplent, me pourtan in enn bann Minis ki’n ganny pli kritike e maltrete dan sa pei.  Vis Prezidan Danny Faure ki’n anmenn tou responsabilite reform ekonomik pei lo son 2 zepol.  Monte desann pou negosye nou det avek IMF e klib Paris.  Sakrifye son lavi fanmiy o servis Sesel e Seselwa.  Sa zonm nou bezwen felisit li pou en travay ki in reisir akonplir avek sikse pou nou tou.  Prezidan Michel ti donn li en latas enposib e in fer sir ki in prouv son lekor.  E pou son remersiman, serten dimoun i maltret li dan gazet, an dizan ki in ganny demosyon.  Minis Mac Suzy Mondon ki responsab pou ledikasyon nou zanfan, e ledikasyon i Minister ki anploy plis travayer dan Sesel.  Sa Minis in osi bezwen double son zefor koman Minis Lanplwa ki en portfolyo ase sansib e delika dan limenm.

Mr Deputy Speaker, mwan mon pou ofer mon gratitid personnel e sa ki pou mon distrik akoz ki mon rekonnet sakrifis e zefor ki sa bann dimoun in mete dan zot travay, e sirtou i pa fer ditou dibyen nou kominote e nou pei, letan ki bann ki pe travay i ganny zis maltrete, mal a propo par bann ki’n fini retrete.  Mr Speaker, mon pou osi relans sa lapel ki mon ti fer diran mon repons lo Bidze.  Annou silvouple ase maltret nou bann ser Seselwa ki travay dan servis piblik.  Nou annan ase problenm, nou pa bezwen lager kont nou bann frer ek ser ki pare pou met tou zot kouraz o servis zot prosen.

Mr Deputy Speaker, dan mon lopinyon, sa tenm “Travay dir pour Sesel” i pa en keksoz ki ti devret sirprann personn dan nou pei.  Seselwa i en nasyon ki travayan par natir, e se zis en parese ki pou kapab konplent travay dir.  Bann nou ki’n deza asiz isi dan sa Lasanble oparavan, nou deza konn enn ou de parese.  “Travay dir pour Sesel” i devret vin en realite natirel pou tou Seselwa, akoz se la ki nou pou retrouv solisyon pou lamazorite nou bann problenm.  Problenm mazer ozordi dan Sesel se limitasyon resours e resours pli enportan pou en pei, se larzan.  Resours pli abordan ki nou pep i annan se bonn volonte.  Sitiasyon ki lapolis pe pas atraver ozordi ti ava rezourd si nou pei ti nobou met plis resours a zot dispozisyon.  Plis teknolozi, veykil, plis zonm ek fanm pou travay.  Me tousala i pran larzan.  Lapolis i en servis ki sipoze mars 24 lo 24, ki vedir ou pe koz lo 3 shift travay ouswa menm plis.  Menm lozik i aplik pou later avek lakaz.  Koman en MNA, mon ti pou vreman kontan si Gouvernman ti a kapab komans allocate later Ile Aurore pour prive avek biznes.  Sa ti pou vreman tir en kantite presyon lo mon distrik, me sa zil i bezwen ganny arpante, tir kare, fer semen, anmenn delo avek elektrisite e fer provizyon pour desarz ek salte.  Tou sa i pran larzan e resours imen.  Tou bann arpanter ki Gouvernman i annan an se moman i deborde avek travay.  Tou MNA ozordi pe met presyon pou akseler konstriksyon lakaz lo zil Perseverance, dan en zefor pou eklersi lalis demann ki nou annan dan distrik.  Me la ankor, Mr Deputy Speaker, kontrent mazer se limit Bidze ki sa Minister i gannyen pou travay avek.  E Minister Finans pa pou kapab ogmant Bidze sa Minister par ankor en pli gran marz vi ki nou pei i bezwen mentenir disiplin fiskal.  Menm largiman i kapab ganny avanse pou nou sistenm Byennet.  Resours i tre limite, nou pe koz dimoun ki kalifye ouswa Bidze.  Prezidan Michel dan son lasazes in deside pou adres sa sitiasyon atraver travay.  Se letan en pep i travay dir ki zot reisir pou akimil larises.  Lasin i enn bann legzanp kler sa sitiasyon.  Larealite, se ki ozordi nou bezwen kontinnyen agrandi baz ekonomik nou pei, e nou pa pou kapab fer sa senpleman par asize.  Nou bezwen travay pou nou ogmant nou prodiksyon.  Lekspektasyon nou pep i enn ki tre o.  Nou nasyon i ekspekte ekselans dan tou kote, e zot annan rezon.  Me larealite se ki nou pou bezwen travay pou fer sa arive.  Sa i le sel fason.

Mr Deputy, lo size dezord, delenkans e la pert moral dan nou bann kominote.  Mon agree avek bann dimoun ki dir ki problenm Sesel se prensipalman drog, e bann dimoun ki pe enporte ouswa vann drog.  I enportan ki akote bann progranm pinisyon i osi annan en zefor konpreansiv pou sonnyen e reabilit bann viktim.  Mon konn sa tre byen akoz ki dan mon distrik i annan en kantite lavenir brize.  Bann viktim sa fleo ki’n grandir lanmenm devan mwan.  Mon pou toultan met lanfaz lo tretman nou bann viktim.  Sesel nou annan en problenm drog ki’n donn nesans bann lezot fleo tel ki prostitisyon.  Si nou rezourd sa lennmi nimero 1 ki apel drog, evantyelman nou ava nobou kontrol bann lezot fleo, me fodre i tre kler dan nou latet depi lo komansman, ki sa bann viktim drog, se nou bann zanfan, nou bann frer e ser Seselwa, e fodre ki nou egzers konpasyon anver zot.  Mon siport a san poursan bann mezir ki Prezidan Michel in anonse vizavi sa lager kont drog.  Letan in arive pou pran en rezolisyon ferm koman en nasyon, e pou avans an avan lo sa size.  Parey ki mon’n deza dir, la i pa en moman pou lafreyer.  Nou pei i bezwen tou sa ki annan en lavwa pou lev li byen for e koz kont sa fleo drog.  Nou pa pou kapab kontinnyen reste trankil e soufer dan silans pandan ki lezot i akimil zot larises.  Si fodre andirsi lalwa pou deal avek sa bann dimoun, anmenn la dan sa Lasanble e san okenn ezitasyon, mon ava fer travay e donn mon sipor.

Mr Speaker, avek logmantasyon bandisite parmi bann miner, mon krwar ki i tre enportan pou nou pei komans konsider konstriksyon en sant detansyon pou bann miner.  Sa i a kapab vin enn bann proze ki nou pei i soumet avek enn nou bann partener etranze pou nou ganny finansman.

Mr Deputy Speaker, mon pa pou kapab reponn ladres Leta Lanasyon san ki moon dedye en moman pou koz lo travay ki nou Prezidan pe fer.  Si nou oule koz lo travay dir, Prezidan Michel i en legzanp tre kler ki nou tou nou devret pe adopte.  Nou pe ozordi, dan Sesel viv en nivo e konesans enternasyonal ki san okenn presedan dan nou listwar.  Sesel i ganny rekonnet koman en pti pei me ki posed bokou lenfliyans e en for pwisans.  Sa in vin an rezilta sa kantite travay ki Prezidan Michel in fer atraver son polisi diplomasi aktiv, e Sesel pe klerman fer progre e pe avanse.  Sa ki osi tre kler se ki ozordi nou pe ganny siporte par la kominote enternasyonal dan tou bann demars ki nou esey fer.  Sesel i ozordi klerman en pei ki’n trouv son plas lo lasenn lezitim enternasyonal, e pou sa nou bezwen felisit nou Prezidan e dir li bon travay.

Mr Speaker, ti isi menm anndan dan sa lasal ki Onorab Ginette Gamatis ti propoze atraver en Mosyon ki tou Seselwa ki anvi e ki kapab fer li i ganny sans e loportinite pou partisip dan defans nou pei kont pirat.  An retour, Onorab Gamatis ti resevwar tou kalite koze kontrer sorti kot tou bann ki’n disparet.  La ozordi, nou vwar ki bann ex-solda in ganny demande pou partisip dan proteksyon nou bann peser lo lanmer, e aparaman, bann peser avek propriyeter bato pe akey sa lide.  Mr Speaker, mon oule pran zis en moman pou felisit e remersye Onorab Ginette Gamatis pou tou son kontribisyon e travay ki in fer dan sa Lasanble.  Bann fe in prouve ki se Onorab Gamatis ki ti annan rezon lo sa size pirat e non pa sa bann savan disparet.  Onorab Gamatis i en lot legzanp ki devret ganny onore pou son bon travay ki in fer pour Sesel.

Mr Deputy, mon pou osi pran en moman pou mwan fer en remersiman personnel, pou mwan remersye bann travayer Lopital Sesel, espesyalman bann fanm saz.  Sa bann dimoun i fer travay eksepsyonnel, e mwan, mon’n kapab temwanny sa atraver legzanp personnel.  Zot asiste nesans de santenn zanfan par an, e zot pa zanmen resevwar okenn rekonesans, me lemoman ki okenn keksoz i mars mal, sa bann frer e ser Seselwa i ganny krisifye vivan san okenn konpasyon.  Ankor enn fwa, mon oule demande, annou aret sakrifye nou bann profesyonnel Seselwa, zis pou bann byen politik.  In plis ki ler pou rekonnet ki Seselwa i en nasyon ki travay e ki kapab debout lo son 2 lipye.

Mr Deputy, Seselwa i en nasyon ki vreman poli.  I vreman rar ki ou donn en Seselwa en keksoz ki i pa pou dir ou mersi.  Me i annan en leksepsyon.  Sa i konsern led avek lasistans ki nou gannyen sorti kot bann pei zanmi.  En pti group dimoun pe esey fer lepep Seselwa krwar ki i pa normal pou nou pei ganny asiste letan ki nou dan bezwen.  Zot pas partou e zot dir ki nou pe vann pei avek Arab, ouswa avek Lasin kominis.  Sesel i posed li en popilasyon 90 mil dimoun, avek en pe plis ki 40 mil dimoun dan lanplwa.  Savedir ki nou annan anviron lanmwatye nou popilasyon pe travay pou soutenir sa lot lanmwatye ki aze, enfirm ou adolesan.  90 mil dimoun i deza pa ase pou fer grandi e fleri en bon lekonomi modern, e ladan zis lanmwatye ki ekonomikman aktiv.  Si nou pei i oule kontinnyen grandi, nou pou bezwen aprann rekonnet nou bann limitasyon.  Nou pa pou kapab zis kontinnyen fer vantar e fer krwar ki nou pou touzour kapab fer tou nou keksoz nou tousel.  Nou en pei ki bezwen led, nou bezwen lasistans, e sirtou nou bezwen zanmi.  Sa polisi in o sant tou bann travay diplomatik Gouvernman Prezidan Michel.  I regretan pou dir ki Sesel pour touzour vwar bann menm dimoun pe esey gat keksoz pou lezot, e sa bann dimoun zot aksyon i montre ki zot pa ni senser e ki byen rar zot koz laverite.  Letan ki Gouvernman Lasin ti fer kado batiman Lasanble Nasyonal, zot ti piblikman boycott sa, me par deryer, zot ti lager antre zot pou deside lekel ki pour mont Lasin pou al swazir ki pake pou met dan biro, e zot ti ale Lasin.  Lo menm moman ki zot ti pe boycott Lasanble, enn parmi zot ti pe negosye avek Gouvnman Lasin pou konstriksyon Lakour Siprenm.

Mon’n pran sa legzanp Mr Deputy Speaker, zis pou mwan vin lo sa kestyon Etihad.  Piblikman, dimoun in dir ki Gouvernman in vann Air Seychelles avek Arab, me dan kasyet, menm dimoun in al negosye son tiket first class avek Etihad e in mont Abu Dhabi byen trankil, san fer okenn personn konnen.  Annou aret les sa bann dimoun bat nou latet.  Mr Speaker, Sesel i bezwen zanmi, e Seselwa nou en nasyon akeyan.  Letan ki nou resevwar led avek lasistans, nou pa devret perdi sa ki nou ete koman en nasyon.  Sa lemonn in sanze e en pti pei parey Sesel pa kapab debout li tousel.  Otan ki nou annan zanmi, sa i pli bon pou nou.  I osi montre ki nou en nasyon ki akeyan e ki posed en bon zwa de viv.  Nou zanmi avek tou dimoun, e se sa rezon ki nou Seselwa antyerman dan nou senplisite, nou pratike.

Mr Deputy, avek sa mon ti oule swet tou bann madanm koleg MNA en bonn fet Madanm, osi byen ki tou Madanm dan Sesel en bonn fet Madanm demen.  Mersi.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Bresson.

 

HON GALEN BRESSON

Mersi Mr Deputy.  Bonn apre midi tou bann zabitan Bel Ombre, koleg Onorab e piblik Seselwa an zeneral.  I desten en nasyon ki ankor tre zenn e plen avek lenerzi pou toultan an aksyon e toultan pe bouz an avan.  Sesel i en pti nasyon.  Tre zenn par zis 200an e en nasyon ki touzour pe bouze e touzour pe avanse.  Seselwa nou kit en defi e nou pran en lot.  Challenge apre challenge.  Difikilte enn deryer lot.  Menas, danze, tou nou fer fas avek.  Depi lannen 2008. Sa nasyon Seselwa in ganny teste dan dife an plizyer repriz.  Me par lagras, nou’n reisi e nou’n sape.  Kriz ekonomik mondyal, reform ekonomik lokal, pirat lo lanmer, lasesres lo later, defi Air Seychelles, logmantasyon dan pri karbiran, depresyasyon roupi, logmantasyon dan pri lavi, kriz zone ero ki pe annan en lenpak direk lo touris ki antre Sesel i zis enn ou de bann keksoz ki pe enpakte lo nou pti nasyon dan en fason negativ.

Mr Deputy, pwen ki mon pe fer resorti, se ki malgre tou sa kantite defi ki nou pti nasyon Seselwa pe fer fas avek, nou ankor la, nou relevan e nou pe debout ini koman en nasyon.  Pour sa, mon personnelman dir mersi, e mon konnen ki en kantite zabitan Bel Ombre i osi santi ki nou en pep ki’n ganny beni, malgre tou nou difikilte.  Enn bann lakle nou sikse isi Sesel se ki nou en nasyon ki toultan pe sers solisyon.  I vre, sa ki monn deza dir pli boner se ki nou kontan avanse.  Nou kontan fer progre.  Seselwa i pa en nasyon pares.  I pa kontan asize.  Letan ki nou vwar en problenm devan nou, Seselwa i azir pou rezourd sa problenm e se sa lakle nou sikse.  Sa lanfaz lo solisyon i osi sa filizofi ki Prezidan Michel i servi pou diriz pei.  Anba son direksyon, Sesel in rankontre tou defi, tou danze e nenport ki menas ki’n prezante.  Sesel ozordi i en pti pei ki nobou koze e ganny ekoute lo lasenn enternasyonal.  Anba direksyon Prezidan Michel e Parti Lepep, Sesel i en pei ki’n ganny bokou respe parmi la kominote enternasyonal.  Nou’n ganny gete koman en pei ki serye, e en pep ki brav e ki pare pou sakrifye li letan ki fodre.  Ozordi, letan ki Sesel i eksprim en lopinyon lo lasenn enternasyonal, bann lezot dirizan i pare pou donn serten konsiderasyon sa ki nou annan pou dir, senpleman akoz zot in dekouver en partener ki serye e zot kapab travay e fer biznes avek.  Lafors Sesel se ki nou’n montre ki nou pare pou travay e fer le neseser.

Restriktirasyonn Gouvernman.  Mr Deputy, dan son diskour, Prezidan Michel in anons serten sanzman ki pe al ganny fer dan son nouvo Gouvernman.  I pa al tousel, ki lepep Seselwa i santi zot konsernen e zot annan bokou lekspektasyon.  Swe nou pep se ki nou annan en servis piblik ki performan, enn ki delivre lo tou, lo nou bann lekspektasyon.  Seselwa i anvi vwar son Gouvernman pe marse dan fason pli efikas posib.  E letan ki Prezidan Michel i koz lo “Travay dir pour Sesel”, sa i repoz premyerman lo zepol nou bann dirizan e tou bann lezot ki ganny apwente dan en pozisyon responsabilite dan nou pei.  Travay dir begins at the very top.  Si tou nou bann dirizan ti zis swiv legzanp nou Prezidan, keksoz pou bokou diferan dan nou pei ozordi.  Performans Gouvernman i enn bann pli gran pwen konsern pou nou pep ozordi.  Mwan pou en premye, mon pou admet ki en Gouvernman pa pou zanmen kapab fer plezir tou dimoun.  Sa i en keksoz enposib ki pa imen.  Me mon pou osi ensiste ki en pli gro zefor i devret ganny fer.  Mon pa pou al antre dan en kantite detay, me mon largiman santral, i reste parey.  Travay dir i devret komans avek sef.  E si nou Prezidan i kapab fer li, tou bann lezot lapwentman ki vin par anba li i devret kapab met en zefor egal dan son travay.

Sistenm finansyer.  Mr Deputy, mon pou profite koman ki mon pe al koz lo bann labank, pou mwan osi adres size lozman osi dan menm largiman.  Tou Seselwa i konnen ki Gouvernman Parti Lepep i fer lakaz pou son pep.  Sa in toultan leka e set en fe ki pou reste.  Seselwa i osi konnen ki nou resours i limite.  Nou napa ase pou satisfer tou demann.  Lo en kote, pri komodite i kontinnyen ogmante.  Lo en lot kote, finansyerman pou devlopman, i vin pli limite sirtou dan en klima kot nou pei i bezwen obzerv en disiplin fiskal strikt pou mentenir nou det nasyonal anba kontrol.  Letan mon koz lo size bann labank, mon ti a kontan angaz avek zot lo en deba ver solisyon satisfezan pou nou tou.  Sa ki Labank Barclays in komanse avek son scheme Home Mortgages i en keksoz ki fantastik pou Sesel.  E la mon oule felisit Labank Barclays pou zot linisyativ, me mon osi oule repet en propozisyon ki’n deza ganny fer par Onorab Vel isi dan sa Lasanble, ki tou Labank Komersyal i zwenn ansanm e i form en Mortgage Finance Company.  Sa i ava permet zot pou partaz responsabilite lenvestisman, risk, me osi profi.  En Mortgage Finance Company ki enkli tou bann labank lokal ava ede diminnyen sa fakter risk ki tou bann Labank Komersyal Sesel i per pour pran.  Me i ava osi ogmant lenvestisman, dan sekter lozman par en fakter ki Gouvernman Sesel pa ti pou zanmen kapab reve pour fer lo limenm.  Kestyon ki souvan leve letan ki nou koz lo bann Labank Komersyal, se akoz bann Labank Gouvernman pa fer li?  Premyerman, Gouvernman Sesel koman aksyoner prensipal dan sa bann labank napa sa kapital neseser pou li egzekit dan son bann labank pou fer en lenpak pozitiv, an dot mo, Savings, Nouvobanq avek DBS pa kapab lager zot tousel, me lefe i reste ki lepep Seselwa i bezwen lakaz pou reste ladan.  Alors, si bann Labank Komersyal Lokal pa kapab swiv legzanp Barclays ouswa met zot ansanm pou kontribye anver byennet lekonomi nou sosyete, la bann lezot solisyon pou bezwen ganny trouve.  Seselwa, la i le moman pou nou komans lide ki in plis ki tan pou bann lezot labank komans antre Sesel.

Nou lekonomi pe agrandi.  Baz kapital pei in bokou elarzi, i annan lespas pou plis konpetisyon bankyer dan Sesel.  Nou osi bezwen komans siport lide bann partener stratezik pou bann Labank Gouvernman.  Savings Bank par egzanp i annan pli ba to lentere lo loans dan Sesel, e si Savings Bank ti kapab benefisye avek en enzeksyon kapital sorti kot en partener stratezik, sa ti pou annan en lefe pozitiv, premyerman, pou bann kliyan sa Labank, me pli enportan pou nou lekonomi an zeneral.

Mon trwazyenm pozisyon i konsern DBS.  Mon krwar ki lamazorite pti biznes Seselwa ki’n komans avek DBS i annan bokou lwayote e lafeksyon anver sa Labank.  Mwan personnelman, mon konnen ki mon annan.  Me vi ki i pa en Labank Komersyal, DBS i le sel Labank Sesel ki pa kapab prêt larzan direkteman avek son kliyan atraver bann deposits ki kliyan i fer, zis parey tou bann lezot labank.  Sa i limit lakantite kapital ki zot annan pou travay avek, ki an retour limit lakantite loans ki zot kapab donnen.  Prosesis pou komersyaliz DBS i bezwen ganny akselere si i posib, annou fer li materyalize diran premye 6 mwan sa lannen.  Nou pa afford pour nou asize e trenn lipye avek bann keksoz ki annan lefe direk dan nou lekonomi.

Tourizm, Mr Depite.  Devlopman touristik Sesel ozordi in evolye e mont lo en lot nivo.  Yer defi sete asir larout ant Sesel avek son bann marse e sa ti donn nesans Air Seychelles.  Apre sa defi, sete pou annan en bann prodwi e la, a la oter, isi lokalman pou maksimiz labote nou pei e la nou’n vwar larive bann gran letablisman 5 zetwal.  Ozordi nou defi, se kimannyer eski nou retenir maksimonm benefis posib avek sa bann touris ki nou’n anmenn dan nou pei?  Ki fason eski nou fer lezot depans sa dolar ki zot in vin avek dan nou pei?  Dezyenm konponan sa menm largiman, se ki fason pou fer plis Seselwa posib benefisye direkteman avek sa tourism dollar?  Sa i en leson ki nou devret tire dan Karnaval Sesel.  Sa se Cultural Tourism, me egalman osi Adventure Tourism e Sports Tourism.  E la mon pe koz lo bann sekter ki kapab fasilman ganny dominen par bann antreprener Seselwa.  En biznes tourizm lavantir ki konpri en package extreme sports i en keksoz ki kapab ganny met an plas e zere par antreprener Seselwa.  Me i osi annan bann aktivite ki pran en pli gro lanpler, kot la nou bezwen annan bann partener.  Mr Deputy Speaker, la mon pou pran legzanp UAE, senpleman akoz i en pei ki tou Seselwa i familye avek.  Lalis levennman sportif enternasyonal ki deroul UAE i enn ki vreman enpresyonnan.  E sa bann dimoun i fer sa ekspre avek le sel bi pou atrakte touris dan zot pei.  Malgre ki zot en pei ki annan delwil, tourizm i en konponan tre enportan zot lekonomi.  Tou dimoun i get CNN e i bezwen familye avek levennman tel ki Golf in Dubai, Formula One Abu Dhabi me i annan bokou lezot ankor, tel ki Dubai Desert Classic, Dubai Tennis Championship, Red Bull Air Race World Series, Abu Dhabi International Chest Festival. Mon krwar ki lot misyon pou Mr St Ange avek son tim, se pou komans propoz Sesel koman en partener stratezik pou en levennman sportif enternasyonal.  Kantmenm, zis en letap dan en levennman ki ava komans met nou lo map kalandriye spor enternasyonal.  Nou isi Sesel nou ava met pli zoli pei o monn a zot dispozisyon, e an retour Sesel i a ganny rekonnesans mondyal koman enn bann meyer destinasyon o monn.  Me avan ki dimoun i komans argimant kont sa lide, Seselwa, annou asize, kalkile e realize ki nou, en pei mwens ki 100 mil dimoun, nou pa pou kapab fer tou keksoz nou menm.  Sa i senpleman enposib.  Nou en pep ki anbisye e nou oule fer en kantite keksoz, e nou oule fer li byen.  Me nou bezwen osi posed limilite pou aksepte letan ki nou bezwen ganny ede.

Mr Deputy Speaker, mon felisit desizyon Prezidan Michel pour met Tourism avek Kiltir anba menm Minister.  Misyon devan nou se pou konsantre lo ki fason nou maksimiz lavant nou kiltir avek bann viziter.  Kiltir kreol Seselwa, i annan en gran potansyel pou kontribye anver devlopman ekonomik Sesel, e sa i devret en priyorite pou sa nouvo Minister.  Tourizm avek Kiltir i devret posed en sel misyon dan lavenir.

Lapes.  Mr Deputy Speaker, lo sa kestyon, sekirite lo lanmer e defans nou teritwar.  Mon oule pran sa loportinite pou mwan komans par felisit tou bann dimoun konsernen, pou travay ki’n ganny fer ziska prezan.  Sa felisitasyon i al espesyalman pou nou bann solda e tou bann striktir sipor ki antour zot.  Mon osi oule felisit bann dirizan ki parfwa bezwen pran bann desizyon difisil e donn lord pou met lavi nou bann solda at risk. Me sitiasyon i reste enn ki danzere.  Nou pei i ganny menase lo en baz tre regilye e lavi nou bann maren peser i dan risk a sak fwa ki zot sorti lo nou teritwar e al dan lanmer pou lapes.  Tou zefor i ganny fer pou annan plis proteksyon an plas pou nou bann maren lo lanmer.  Me realite se ki teritwar Sesel i vast.  I napa okenn garanti absoli.  La mon santi ki mon pou bezwen retous en pe lo sa size, “travay dir”, e i annan sa sibvansyon ki Linyon Eropeen i met a dispozisyon Sesel pou bann proze lapes.  Deadline pou depans sa larzan i Zen 2012, e larzan pankor ganny depanse, ki fer ki nou pou perdi sa sibvansyon.  I annan proze nasyonal ki enkli mon distrik Bel Ombre ki toulede in ganny soumet, me difikilte ki bann proze i pran tro bokou letan pou ganny laprouvasyon planning, e sa i met kantite retar.  Mon pou demande ki tou dimoun ki posed responsabilite dan sa pei i fer li en zefor pou travay dir.  Annou fer loner nou bann peser ki pare pou pran risk avek zot lavi.  Dan pe rod lavi, i annan risk perdi lavi Somali.  Vi sa sitiasyon avek pirat, bann lotorite e departman ki konsernen pou zer resours lanmer i devre double zot zefor pou devlop e protez sa lendistri.  La i le moman ki SFA i komans entrodwir bann nouvo proze e nouvo prodwi.  E lo lot kote lendistri limenm, fodre ki zot komans vin avek plis inovasyon e nouvo fason pou maksimiz zot rannman.  Fas avek adversite dan sa lendistri lapes, nou annan zis 2 swa.  Avanse ouswa rekile.  Nou bann peser in fini montre ki zot posed kouraz pou avanse, e reklanm zot teritwar avek pirat.  Sa ki zot bezwen se sipor kontinnyel e en zefor senser sorti kot bann lotorite konsernen.

Sok entern Mr Deputy Speaker, koman mon ankor lo bann size ekonomik, mon oule lev en pwen lo lekel mon en pe konsernen.  Resaman nou pei in sibir serten sok entern ki ti andeor nou kontrol swivan serten tirbilans kot Air Seychelles. Lenpak ki balans peyman Air Seychelles in annan lo nou lekonomi in kontribye direkteman anver depresiasyon roupi.  En sitiasyon ki nou espere i ava komans stabilize swivan enzeksyon kapital sorti kot Etihad.  La mon oule profit sa lokazyon pou demann Gouvernman ki en bilan leta lasante lo bann lezot lakonpannyen stratezik tel ki PUC, SPTC e SEPEC i ganny met dan en rapor e prezant avek Lasanble.  Toulede, PUC avek SPTC i depan lo karbiran, zis parey Air Seychelles.  E SEPEC, son biznes primer se karbiran.

Lord e lape, Mr Deputy Speaker.  Lord, lape, sekirite entern, sa i bann size ki pe konsern nou tou ozordi dan Sesel.  E malgre ki de fwa, nou tant pou zis kritik lapolis, zot osi zot pe fer fas avek bann vre defi.  E mwan, mon pe dir sa pa koman en MNA, me plito koman en dimoun ki’n fek ganny vole zis 3 semenn pase.  Lapolis ozordi i deborde.  Sant komann pe pran plis lapel telefonn ki zot kapab cope avek.  Lapolis i napa ase personnel pou reponn tou lensidan ki arive.  Lo lot kote, i annan nou sistenm Zidisyer ki pe remet en kantite kriminel an sirkilasyon.  E le moman ki sa bann dimoun i retourn dan la kominote, zot profite pou vole.  Mon propoze ki lapolis i asize e met an plas en plan stratezik irzan pou adres zot bann defi e soumet li avek Prezidan Larepiblik.  Koman en reprezantan elekte mon garanti ki zot pou ganny tou lasistans bann MNAs letan ki’n ariv ler trouv finansman pou met zot plan an aksyon.

Me mwan, mon ti a osi kontan sizer enn ou de keksoz pratik.  Nou pe les bann kriminel tro lib pou fer sa ki zot anvi, letan ki zot anvi, san ki personn i disturb zot.  Mon sizere ki en melanz teknolozi modern, tel ki plis camera statik e en sit web kot nenport ki dimoun i kapab poste porter ouswa film en lofans, kot zot pe ganny komet dan en fason anonim.  Tou dimoun konmela i annan camera lo zot telefonn, me letan ki zot filmen en lofans kriminel, olye donn avek lotorite, zot prefere servi sa pou entertainment.  Me apard teknolozi, i annan bann keksoz pli tradisyonnel tel ki road blocks ki’n prouve tre efektiv dan lepase.  Mon pa pou kondann lapolis, me sa ki mon pe dir se annou travay pou aranz en fwa pou tou sa sitiasyon.

Unit Dezas Mr Deputy Speaker.  Enn fwa e pou tou mon oule sa fame Disaster Unit i vin devan sa Lasanble e i eksplike avek Lepep Seselwa ekzakteman ki zot sa mo dezas.  An Desanm, letan ki mon ti vot pou aprouv Bidze sa Departman, mon pa ti ganny dir ki distrik Bel Ombre pou bezwen trouv son prop fon pour asiste viktim Dezas.  Sa unit Dezas pa kapab konport li parey en lakonpannyen lasirans ki nek rod tou leskiz pour zot pa pey en claim.  I napa okenn claim la.  Dezas in arive dan distrik, e sa unit i sipoze travay dir pou protez sa bann viktim dezas.  Pwen, setou.

Lafyerte Seselwa.  Mr Deputy Speaker, mon oule pran 5 minit pou reflesir lo nou lafyerte koman en nasyon.  Lannen pase, Zwe De Zil, sa lannen, Karnaval, e pankor fini.  Tou sa i bann levennman ki’n fer nou vreman fyer koman en nasyon.  Seselwa i en nasyon inovater.  Pa oubliye ki se nou ki’n kree levennman Festival Kreol ki ozordi pe repann partou dan lemonn kreolofonn.  Karnaval Victoria i en levennman inik o monn ki vwar partisipasyon en sitan gran nonm pei e i reflekte sa vre diversite ki form nou nasyon Seselwa.  La, koman nou pe koze, Lapres Morisyen pe kestyonn akoz ki Moris pa en partener Sesel dan sa Karnaval?  Delegasyon Kenya e Zimbabwe in refize krwar ki sa pti pei Sesel ki’n organiz en sitan masiv manifestasyon.  Koman en Seselwa, i enportan de fwa ki nou pran letan pou reflesir lo nou bann lakonplisman.  E sa Karnaval in osi aport benefis direk pou nou bann Seselwa.  Bokou mizisyen avek DJs in partisipe.  Plis ki en karantenn stalls in ganny lwe par bann antreprener lokal.  Bann Lazans netwayaz ki’n ganny kontra ek bann lakonpannyen prodiksyon lokal.  Lotel, guest house ki’n vreman busy.  Me apar zis fer en refleksyon lo bann lakonplisman, mon oule felisit e remersye bann organizater sa levennman.  Me Sesel e Seselwa nou bezwen komans osi get devan nou avek antisipasyon pou plis lakonplisman ankor, akoz nou en nasyon ki akonplir bokou e i reste nou ankor plis pour fer lo sa later.

Zabitan Bel Ombre, pandan sa letan Karenm, annou pran letan pou reflesir, annou priye ki nou viv pli byen ek nou vwazen, e ki nou distrik i prospere.  Pou tou bann madanm Bel Ombre, bann dan Lasanble e lezot partou dan Sesel, bonn fet, sirtou bann ki pe debrouye.  Mersi.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Jeannevole.

 

HON BEGITTA JEANNEVOLE

Mersi Mr Deputy Speaker, bonn apre midi.  Bonn apre midi tou Manm Onorab.  Bonn apre midi tou dimoun a lekout, espesyalman zabitan Mont Fleuri.  Mr Deputy Speaker, monn ekout atantivman diskour Prezidan Michel lo Leta Nou Nasyon Merkredi pase.  En diskour tre ankourazan pou lavenir, en diskour ki’n osi anmenn bokou refleksyon pou lepep Seselwa.  Wi Mr Deputy Speaker.  Mon enn sa zenn ki fyer pou realize ki nou pti pei Sesel in ariv lo some sa montanny, e nou pe regard ver lorizon.  Wi, en traze ki pa’n zanmen fasil.  En traze ki nou gran paran ti’n komans trase depi de lannen deza e ki zot in konfye nou sa latas pou anmenn li ankor pli lwen.  Tou lendikasyon i la ki nou pou ariv pli lwen ver le meyer ankor.  Wi, se sa leta nou nasyon ozordi.  Me fodre nou fer atansyon, akoz i ankor annan serten laspe nagativ ki nou pa pour kapab kontinnyen trennen dan sa nouvo Sesel.

Premyerman Welfare.  En size Mr Deputy Speaker ki trakas mwan bokou.  En servis ki depli-z-anpli pe zis soutir lapares.  Tro bokou zenn i lo welfare kan louvraz dan pei i annan.  I telman annan ki la IOT pe al enport ankor en pe Malgas pou vin travay.  Me en ler mon demande: be ki kriter sa bann dimoun i annan ki fer zot kalifye, kan serten ki ou, ou pe ziz i merite pa pe gannyen.  Si fodre, annou aret les computer deside pour nou.  Annou fer desizyon ek leker e dapre larealite.  Annou vizit sa bann dimoun e nou a konn zot kondisyon pli byen.  Sa i a les nou kapab asiste sa manman ki pe travay me ki pa kapab fer 2 bout zwenn, me non pa sa zenn fiy ki pa travay ki sa larzan welfare i al fini zis dan drog.  Prezidan Michel in lans en lapel tre for pou sa bann dimoun.  Sa ki’n fini ganny atrape pe mont Marie-Louise, si non, ou ki ankor pe kasyet, to ou tar, ou pou ganny deporte ou osi.  Sa fleo drog in anvair nou sosyete, e si nou pa fer sir, nou pou perdi sa lager.  Me mon kontan pou vwar ki nou annan en Prezidan ki brav.  Brav osi dan son desizyon ki esey tou pou li sov nou dan sa danze ki drog i anmennen.  Dezorme, Mr gran trafiker.  Msye Prezidan in deklar lager kont ou, e mwan, mon deryer li pou sa.  Sirtou ou, sa enportater ki pa zanmen ganny arête.  Pli sagrinan ankor, se ki laplipar ditan, se nou zanfan inosan.  Se zot ki vin viktim sa fleo.  Bann gran, gran eskobar i fer de milyon e de milyon lo televizyon sa fanmiy ki sa pti men in vole.  Lo larzan sekirite sa vyeyar ki’n ganny vole koman i sorti serse.  Lo sennon sa zenn fiy ki ti ganny arase dan son likou e ki menm si i pe al raport kord gard, fer statement, dekrir son sennon, i pa pe zanmen al vwar sa sennon ankor akoz trafiker in fini mont Dubai pou al fer lesanz sa sennon pou larzan.  Wi Mr Deputy Speaker, se sa osi leta nou nasyon ozordi.  Sa bann voler in evolye zot osi dan zot karyer.  Zot in konn nouvo fason fer.  A la baz tousala, se drog.  Ki solisyon?

Personnelman, mwan mon pa dakor ek lide ki dir pou fourni zot ek drog parey lezot pei in pran koman solisyon pou sa problenm, ouswa ek sereng.  Nou pa kapab rezourd en problenm avek en lot problenm.  Parey enn mon koleg Onorab in deza dir pli boner, be la nou pe al zis donn fourniser drog en bon nouvel.  Kontinnyen anmenn drog dan pei, e prezan se Gouvernman ki pou aste ek zot.  E deplis, kote nou pou gannyen sa ta larzan?  Dan nou Bidze Nasyonal?  Annou reflesir byen lo sa size avan ki nou dakor pou swiv sa ki lezot pei pe fer.  Ti fer lapenn pou mwan vwar, lo en vizit ki mon ti fer dan en lotel isi Sesel, ki en etranze ti pe aroz fler dan zarden sa lotel.  Eski en Seselwa pa kapab fer sa?  Mon demann mon lekor.  Ki kalite skill ou ekspertiz an plis ki sa etranze i annan ki nou’n bezwen fer li vini pour aroz fler?  Mon demande, eski sa job vacancy ti vreman ganny pibliye, e okenn Seselwa pa ti apply?  Ouswa, si i ti ganny pibliye, okenn Seselwa pa ti succeed?  Larepons pou sa bann kestyon pou sirprann nou, Mr Deputy Speaker, ler nou pou vwar ki nou Seselwa parfwa, nou tro fyer.  Nou pa oule al aroz fler.  Plito nou kontinnyen depan lo Welfare e espere ki en zour sa louvraz nou rev i a vin a nou laporte, me ki nou pa ti fer en zefor an plis pou nou gannyen.  Felisitasyon sa group ki pe kontinnyen travay dir akoz zot realize ki zot annan en fanmiy pou sonnyen, ou ki zot annan en rev pli lwen ki zot anvi realize.  Pa dekouraze.  Prezidan Michel in dir ki rezilta travay dir i ganny rekonnet dan sa nouvo Sesel.  Alors, ou sa zenn, i pa tro tar pou ou donn tou ou zefor pour komans travay dir.  Mon apresey zefor sa madanm ki fer 2 louvraz pou li kapab zwenn bezwen son fanmiy.  Me i sagrin mwan pou vwar ki ler li i pe travay, napa personn kot lakour, sa pti men drog i pas dan son lakaz e rekolte tou fri son travay ki in rente pandan de dizenn lannen pou gannyen.  Pli fer lapenn ankor, sa pti men i ganny anvoye konze Montanny Poze pour zis 3 mwan.  Mon krwar senserman Mr Speaker, ki sa i enn nou febles ek nou sistenm Zidisyer ki mon pe propoz en revizyon.

Pri lavi i kontinnyelman ogmante e nou napa kontrol lo la, nou ki forseman bezwen enport preski tou nou marsandiz.  Me serten marsan, ankor dezonnet i ankor pe fer larises lo nou pti dimoun.

Lavi kominoter.  Nou kondisyon ozordi i fer ki bokou fanmiy Seselwa i vwar li pe bezwen reste dan flat.  Wi, nou bezwen sa balans ant prezervasyon nou lanvironnman e devlopman.  Se labote nou verdir ki touris i apresye bokou.  E annou pa oubliye, ki se sa pilye nou lekonomi.  Nou pa kapab detri li.  Me plen fwa, nou vwar ki dimoun pa oule al reste dan bann flat zis akoz i annan en pti group ki fer sa lavi kominoter en fardo pou lezot.  Fini sa letan kot nou gran paran ti dormi laport ouver.  Nou pa pe demann sa, me petet zis en pti gin respe pou ou vwazen.  Respekte son propriyete ki in trimouse pou gannyen.  Respekte son trankilite, petet in al travay aswar e i oule repoze pandan lazournen.  Malgre i annan ankor bokou pou akonplir, me i ankourazan pou vwar ki Gouvernman Parti Lepep i esey son mye pou rezourd problenm lakaz.  Sa bann zoli flat Perseverance lo sa later konble ki bokou ti boycott, me ozordi, zot bann menm siporter pe rod en plas laba.  Sa bann flat ki Delegasyon bann Mer Lavil Morisyen ti vizite, e ki zot pa ti oule krwar ki se bann flat Gouvernman, telman i zoli e osi meble.

Mon osi ankouraze por vwar ki proze lakaz Corgate Estate pe demare.  Sa i osi montre zabitan Mont Fleuri ki Prezidan Michel is a man of action.  I ti donn son parol pandan dernyern eleksyon e wi, sa pa ti zis en promes eleksyon, parey serten ti pe fer zot krwar, ler mwan, mon ti demann zot pou krwar dan mwan, sa nouvo lespwar pou Mont Fleuri.  Laprev i la pou zot zize zot menm, zabitan Mont Fleuri.  Me anmenmtan, mon demande ki i annan proper monitoring lo konstriksyon sa bann lakaz akoz plen fwa zabitan i rankontre bokou problenm, swa avek sewage, swa tiyo ki’n kase dan miray, ouswa avek lakaz ki koule.  Me nou pe ganny plis lespwar ankor, la ki 2 lezot lazans pe al formen pou ede dan lenplimantasyon sa progranm lozman.

Mr Prezidan in lans en lapel for ek bann paran ki negliz zot zanfan.  Mwan osi mon pe enplor zot pou vin en pe pli konpasyon lo size zot pti trezor.  Ou’n met li o monn e aprezan, i responsabilite Gouvernman pou sonny li?  Ouswa, ou sa papa ou sa manman, eski sa madanm ou sa msye i bezwen al devan en Ziz Tribinal, pou li rod ou, enplor ou pou fer ou donn larzan pou sonny ou zanfan?  Tribunal Lafanmiy i osi bezwen reget en pe lo desizyon ki i pran, petet si fodre remet li azour ek larealite e kou lavi ozordi.  Kimanyer desizyon i kapab ganny pran pou en pap donn zis R300 pou en piti?  Ki sa manman tousel pou fer ek zis R300?  Mr Deputy Speaker, mon annan legzanp papa ki’n al dan prizon pou refize pey alimony pour son zanfan.  I sorti e 6 mwan apre i pa pey ankor.  Pou en tel papa ki pa oule sonny son zanfan, si fodre anvoy zot lo zil zot osi, mwan mon dir anvoy zot akoz malgre sa zot pa pe fer okenn diferans menm si zot la.

Ledikasyon.  En sekter tre enportan dan nou sosyete, e ki byen ki in ganny met li tousel aprezan.  Sa Minister i bezwen bokou latansyon.  Bokou in ganny akonplir dan bann dernyen lannen.  Wi, nou zanfan ozordi i bokou pli edike ki yer.  Gras a akse ek nouvo teknolozi ki nou Gouvernman in met a zot dispozisyon, training pli avanse ek nou bann ansennyan e lezot ankor.  Lekspektasyon nou pep i tre o.  Alors, i normal ki sa Minister i ganny bokou latansyon.  Malgre sikse, i ankor annan sa group ki esey tou pou rod en landrwa pou fer ki keksoz i al mal.  Vandalizm dan lekol i kontinnyen.  In menm vin pli grav ankor.  Lekol Mont Fleuri Segonder i kontinnyelman mank sez, latab, lafnet kase tou le Lendi bomaten.  Pli move ankor, apre sak vakans i pli pir.  I annan en group vagabon ki zis deside antre dan lekol e i pran plezir dan kas nenport kwa ki i vwar la.  Sekirite dan lekol, sa pa pe marse.  Malgre alarm i sonnen, by the time zofisye sekirite i ariv kot lekol, voler in fini disparet e ni en latras i pa kite.  Se larzan Gouvernman ankor ki gate a sak fwa ki nou bezwen repar sa lafnet.  Zoure i ganny ekri lo miray, nou bezwen aste en lot lapentir.  Nouvo materyo konstriksyon i bezwen ganny re-aste pour fasilit laprantisaz.  Se nou larzan ki ganny servi pou repar tou sa bann lekipman.  Se nou ki peye apre.  An plis, lekel ki perdi ler nou pe anpes nou lazenes ganny ledikasyon, ki bokou ladan i nou bann zanfan menm, ouswa enn nou pti frer, nou pti ser ou enn nou pti fanmiy?  Ledikasyon i lakle nou lavenir.  Se sanmenm sa bann zanfan ki pou vin nou bann leaders demen.  Annou asir nou lavenir.  Sa pou depan lo sa bann zanfan.  Anmenmtan, mon osi aprann ki parfwa ki se sa bann etidyan zot menm ki zis deside pou kas zot sez, desir sa liv e lezot akt vandalizm, zis akoz zot pa pe santi sa kou lo zot.  Zis en pti pwen refleksyon Mr Deputy Speaker, mon demande si petet son paran ti pe pey direkteman pou sa servis, si i ti pou fer parey.

Minister Ledikasyon, solisyon se pa ferm sa kort akote lekol, malgre wi, serten droger i frekant la, e zot servi sa akse pou zot antre dan lekol.  Me i osi landrwa kot nou bann zenn ki pa droge i rankontre pou detann.  E pa oubliye osi, sa zenn tim basketball ki ti ranport lig lannen pase kont bann gran vedet sa spor.  Nou pa pe kapab pini zot zis akoz move konportman en pti group.  Ankor enn fwa, mon pou demande ki petet en miray otour sa lekol a rezourd en pe sa problenm.  Anmenmtan, nou kominote i bezwen santi plis sa sans lapartenans.  Nou kominote i bezwen vin pli responsab anver resours leta dan distrik.  Mon profit sa lokazyon, pou felisit bann ansennyan pou sa bon travay nob ki zot pe fer, malgre kondisyon i parfwa difisil.  Wi, i dekourazan ler ou’n met travay ou bann etidyan anler, e Lendi ler ou arive ou vwar tou i ater, in ganny desire par bann vagabon.  Zot tousel, sa bann ansennyan pa pe kapab fer sa diferans.  Mon siport Onorab Pool ler i dir ki paran i merit korpere ek lekol.  Paran, donn zot sipor olye al maltret sa ansennyan ki pe esey dres ou zanfan lo sa bon semen.

Mon osi apresye ki Prezidan in konsider met portfey Lasante li tousel.  En lot portfey ankor ki bezwen bokou latansyon spesyal.  Tou latansyon spesyal par en Minis atase zis avek li.  Dan mon diskour lo Bidze 2012, mon ti demann Gouvernman pou rekonsider re-ouver Klinik Corgate Estate amwen toulezour dan lasemenn.  Ziska prezan, nou pa ankor retann nanryen lo sa size, e zisteman nou pe koz lo Leta nou Nasyon.  Leta dimoun Mont Fleuri i kritik an sa ki konsern sa klinik Mr Speaker.  Tansyon i for anba klinik dan Lendi e Zedi bomaten.  Kimanyer en dokter i kapab dir ki i pe vwar zis sa premye 25 dimoun zis 2 fwa par semenn?  Sa bann lezot zour, dimoun pa sipoze malad?  Mwan sa vensizyenm dimoun ki arive, mon pou bezwen al Klinik Les Canelles, menm si sa dokter i lanmenm la pe asize dan klinik?  Mr Deputy Speaker, mon demande ankor enn fwa ki sa pwen i ganny konsidere ler nou konsider leta nou nasyon.  Parey Mr Prezidan in dir dan son diskour, lekspektasyon piblik ek pasyan kot i konsern servis lasante i tre o e Minister i bezwen rod fason pli inovativ pou trouv solisyon neseser pour problenm ki egziste la.  Alors, annou enplimant sa bann solisyon.

Dan sa menm loptik nou dimoun i osi bezwen realize ki en servis lasante gratwit i koute.  Nou ti vwar pou nou menm bann sif egzorbitan dan Bidze 2012.  Alors, mon pe enplor nou bann sitwayen ankor enn fwa pou arête fer gaspiyaz, e osi, nou pa kapab ekspekte sak latet fermal ki nou gannyen, nou oule al ganny pas dan masin.  Sak latet fermal ki nou gannyen, nou oule ganny anvoye dan Lenn pou al sonnyen.  Annou pa abiz lo sa sistenm, zis akoz i gratwit.  Pa al tro lwen me zis get nou pei vwazen Moris, kot Morisyen i bezwen pey pou sa bout koton ki sa ners i servi pour eswiy son pti bout ledrwa, me nou isi, nou pe ganny sa pour nanryen.  Fodre ki nou kapab apresye sa ki nou gannyen, frer e ser Seselwa.  Mon pou agree ek Mr Prezidan ler i dir ki nou bezwen akseler nou zefor pou elimin birokrasi ki nouir devlopman bann pti biznes.

Wi Mr Speaker, nou Prezidan ti lans lapel pou nou dimoun leve e debrouye e nou’n kontan pou vwar ki en bon nonm nou dimoun in reponn sa lapel.  Me i osi annan en lot group ki pa ankor kapab fer sa rev vin en realite pouir zot akoz file pa ankor ganny anvoye kot CCA.  Nou ti demann nou dimoun pou fer pti biznes, me apre licencing i vin vizit li e dir li i pa kalifye akoz son batiman pa ase gro.  Be kimanyer i kapab operate en pti biznes dan en gran batiman?  Parey Onorab Volcere in dir yer, mwan osi mon annan en ka kot zofisye licencing ti demann sa dimoun oli son tea room.  Mon demann ankor enn fwa, pti biznes me gro batiman?  Mon krwar ki sa i bezwen ganny revize.  Si fodre, drafte en lot kriter espesyalman pou bann pti biznes.  Me malgre sa mon rekonnet osi zefor ki CCA in fer pour asiste dimoun dan mon distrik avek sa loan ki zot in donnen.  I en tre bon linisyativ de la par Gouvernman, vi ki depli-z-an pli dimoun i nepli kapab pran loan ek labank avek zot bann lentere egzorbitan, san oubliy lasirans ki zot osi mete lo sa bann loan.  Le nou get leta nou nasyon, Mr Deputy Speaker, nou kapab dir ki nou an bonn sante.  Me fodre nou fer sir akoz nou pli gran defi lo some sa montanny se mank lekilib e tonbe.  Erezman, nou annan nou en dirizan ek son lekip ki for, ki pou fer sir i pour anpes sa arive.  E anmenmtan sa, i demann koudmen en pep.  En pep ki’n osi toultan determinen.  En pep ranpli ek fyerte.  En pep ki’n pas atraver en reform ekonomik e ki’n sorti pli prosper ki avan.

Pou konklir Mr Speaker, les mwan felisit sa Gouvernman Parti Lepep pou leta ki nou pti pei Sesel i ladan ozordi.  Annou pa bliye ki lemonn i ankor dan kriz.  Bokou pei dan Lerop pa ankor kapab sorti dan sa kriz ki nou, nou’n fer li.  Alors Seselwa, annou met lanmen ansanm pour ki nou kapab aprezan mars ver sa lorizon pli prosper.  Nou pa pou les nanryen bar nou semen.

Mon a osi profit sa lokazyon pou swet tou bann Madanm Onorab, tou bann Madanm dan Sekretaryat Lasanble Nasyonal, tou bann Madanm dan Sesel, espesyalman bann Madanm Mont Fleuri, en Bonn Fet Madanm ki zot pou selebre demen.  Ki Bondye i kontinnyen beni nou zoli pti pei Sesel e nou Seselwa.  Mersi Mr Deputy Speaker.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Lucas.

 

HON WILBY LUCAS

Mr Deputy Speaker, mersi.  Koleg MNA, zabitan Baie Lazare, pep Seselwa.  Apre mon lentervansyon lo Bidze an Desanm lannen pase, ozordi i en lot lokazyon ek privilez pou mwan adres zot e donn mon reaksyon lo diskour Leta Lanasyon, prononse par Prezidan Larepiblik le 29 Fevriye isi dan nou Lasanble.  Prezidan ti komans son diskour kot i ti donn en bilan lo nou bann lakonplisman pandan lannen 2011.  I ti met lo rikord tou bann levennman ki ti fer nou fyer koman en nasyon anba tenm “Laviktwar Pour Sesel”.  Answit Prezidan ti pronons li lo son nouvo vizyon “Pour Lavenir Ver Sa Nouvo Sesel” e pwen for sa vizyon sete restriktirasyon son Gouvernman avek bi pou donn en pli bon servis pep Seselwa, e fer ki nou tou nou pran nou responsabilite e partisip dan sa latas ver nou prop lavenir parmi lezot lobzektif sa restriktirasyon anba tenm nasyonal “Travay dir pour Sesel”.  Prezidan ti dir i annan 2 kondisyon esansyel ki pou permet nou al pli lwen ankor.  Premyerman i ti dir se asire ki nou mentenir sa ki nou’n akonplir.  Dezyenmman i ti dir se ki nou bezwen travay dir avek lentelizans e avek en lespri antreprenarya.  Prezidan ti dir ki i annan en kantite bon keksoz dan nou pei, me i osi annan bokou keksoz ki nou bezwen adrese e sanze.  Mon prezantasyon pou adres serten konponan vizyon Prezidan Michel ki ti esansyelman pou tous mon distrik e serten nou bann lenstitisyon kot manm piblik i depann bokou lo zot zisteman, kot sanzman i inevitab, si vreman nou oule al pli lwen dan sa Nouvo Sesel.  Mon a komans avek lasistans ki leta i donnen anba Social Welfare ki konmela i tonm anba nouvo lazans Agency for Social Protection ki Prezidan in fer referans avek pandan son diskour, ki mwan osi mon pou eksprim mwan lo sa size, ki sa ki kapab travay i bezwen travay e pa kapab kontinnyen depan lo Lasistans Welfare.  Ler nou vwar sa kantite etranze ki dan lanplwa dan sa pei, depi zardinnyen parey in ganny dir, ziska gard sekirite kot bann lotel, nou vwar zot menm.  Ki nou tande, napa travay!

Mr Deputy, mon pou kantmenm kritik nou sistenm kot nou ti kapab fer pli byen pour retir en pe presyon lo nou sistenm Welfare.  Permet mwan prezant 2 sitiasyon.  En zonm Seselwa in marye avek en Madanm etranze zot pe viv ansanm dan Sesel pou plis ki 15an, zot in form zot fanmiy, me sa madanm pa kapab al dan lanplwa akoz i pankor reisir ganny sitwayennte Seselwa.  Selman sa zomm ki anploye.  Byensir, parey sistenm i egzize, i al tap laport Welfare pou lasistans akoz sa ki i pe anmenn kot lakour koman reveni ler in fini pey son loan i pa ase pou mentenir son fanmiy.  Tandis ki enn son vye vwazen lanmenm obor, i ofer son madanm en pti travay carer pour 5 erdtan par zour, ki ti a permet li osi anmenn en reveni kot lakour.  Nou sistenm i egzize ki sa madanm i bezwen pey en GOP R350 par mwan pou li kapab fer sa travay carer, me nou, nou pe dir li leve debrouye, menm si anmenmtan sistenm pe anpay li.  Eski vreman lo sa some parey Prezidan in dir, eski nou pou kontinnyen demande ki sa dimoun, dan ka sa madanm pou li kapab fer en travay carer i bezwen en GOP?  Mwan mon krwar la kot sanzman i neseser.

Dezyenm sitiasyon ki mon ti koz lo la an Desanm ler mon ti fer mon lentervansyon, lo proze lalwa Agency for Social Protection, mon ti dir ki nou ti kapab entrodwir sanzman dan polisi pou evite ki serten kategori dimoun pa kontinnyen depan lo Welfare parey bann dimoun ki pe ganny en allowance anba Family Support, kot en manm lafanmiy pa kapab al dan lanplwa pou li kapab donn swen son vye paran.  Serten dimoun ki pe ganny sa allowance anba Family Support pou touzour kontinnyen depan lo lasistans Welfare akoz sa allowance zot pe gannyen i pa ase pou li mentenir son prop lekor ek son zanfan, dan bokou ka, zot travay plis ki en carer ki pe ganny en saler, konze annyel, ek logmantasyon lo zot saler ki ti pran lefe apartir Zanvye sa lannen, e serten parmi zot, zot menm vin travay ler zot, zot anvi akoz napa personn pou monitor zot prezans.  Zot osi nou dir zot, leve debrouye, al fer part time.  Kote eski sa dimoun pou kapab al fer part time ler i bezwen la 24 lo 24 pou sanz pampers son vye paran, pou fer li manze, ekstera.  Tandis pou lezot carer ki vini byen bomaten, i fer tou sa ki annan pour fer byen e i onnet, i ganny mete otaz avek lotorite ki dir li i pa ganny drwa al fer en dezyenm travay.  Se sa bann keksoz ki nou bezwen sanze.  Nou bezwen arête tret tou dimoun lo en baz zeneral.  Annou entrodwir leksepsyon ek derogasyon dan bann polisi ki a permet met an plas, i a permet ka kot en manm fanmiy ki par nesesite i bezwen donn swen son vye paran, li osi i devret kapab ganny menm benefis ki en full time carer pe gannyen.  Depi ki sa nouvo Proze-d-lwa in vin an fors an Zanvye sa lannen, Mr Deputy, in napa okenn bokou leksplikasyon pou sansibiliz manm piblik, eksepte enn de dokimantasyon lo televizyon de tan a ot.  La mon pe lans en lapel avek Minis ki pou ganny dezinnyen avek portfey Zafer Sosyal, Devlopman Kominoter ek Sport, pou vin fer en statement devan nou Lasanble lo lenplimantasyon sa nouvo proze-d-lwa, vi ki i annan bokou sanzman enportan ki pa ti egziste dan sa vye lalwa Social Welfare Act.

Mr Deputy Speaker, Prezidan Michel in osi eksprim lo lo son konsern tre for lo traze ki bann pti biznes i fer fas avek pou zot kapab fer sikse.  In koz lo akse avek kredi e osi lo lentere ki bann Labank Komersyal pe enpoze lo loan.  A sak fwa ki Prezidan Michel i ganny lokazyon, i fer menm demann.  Me parey Leader Zafer Gouvernman ti dir, tou lapel ki Prezidan i fer, i tonm dan bann zorey sourd.  Ler i ti adres lodyans le 18 Novanm 2011 a lokazyon lanniverser Labank Santral, Prezidan ti lans en lapel solannel ankor avek bann Labank e mon quote:- “We have a duty to empower our people, we have a duty to help them better their situations, to do business, expand and create more work, more opportunities.  But they cannot do so without access to affordable credit.  Bank can and must reduce interest rate further” unquote. Tou lendikasyon, Mr Deputy i montre ki nou enn bann pei kot lentere i pli o ki bokou lezot pei, menm i pli o avan ki nou entrodwir progranm reform ekonomik.  A mon avi, mon konvenki, i annan en solisyon.  Lefe ki Gouvernman i annan mazorite share dan Nouvobanq, e mazorite share dan labank Savings, son solisyon se pour donn direktiv bord sa 2 labank pour redwir zot lentere kot konpetisyon i a fer li posib pour lezot labank fer parey e sa i a ganny determinen par bann kliyan zot menm.  Prezidan in osi koz lo bann lobstak ki anpes bann pti biznes grandir, tel ki birokrasi e sa i anpes zot pran plas enportan dan lekonomi nou pei.  I ti dir nou bezwen fer keksoz dan en fason diferan.  Wi Mr Deputy Speaker, mon partaz sa nosyon ki nou bezwen fer keksoz dan en fason diferan, e se sa sanzman.  Nou annan nou, nou bann vye polisi ek bann vye lalwa ki pe nepli adapte avek nou sirkonstans modern, e tousala i bezwen ganny revize.  Mon siport propozisyon ki Lotorite Planning i bezwen pe determin lo laplikasyon en aplikan dan en dele letan preskri par regilasyon, zis parey lalwa dan nou pei vwazen Moris i ete.  Si apre 22 zour ki mon’n soumet mon laplikasyon mon pa ganny okenn larepons oubyen komanter, lalwa i prezimen ki mon laplikasyon i annord e mon kapab komans mon proze.  Se sa ki nou bezwen isi akoz i annan tro bokou konplikasyon dan lafason ki Lotorite Planning i fonksyonnen.  Zot plito dekouraz nou dimoun fer biznes ler nou, nou pe ankouraz nou bann pti dimoun pou leve, debrouye.  Mon konn en dimoun dan mon distrik ki’n prezant en proze avek Lotorite Planning pou laprouvasyon a lepok ki dolar ti R12.  Ziska ozordi, son proze pankor aprouve akoz a sak fwa i konplet en direktiv oubyen komanter ki zot demann li, zot vin avek en nouvo direktiv.  E sa dimoun pe get sa koman en viktimizasyon.  A sa moman Mr Deputy, si i pour enplimant sa proze, i pou bezwen depans li plis ki R300 mil an plis ki i ti’n bidzete, la ki dolar i kontinnyen monte.

En lot landrwa kot bokou latansyon i bezwen konsantre sa lannen se servis ki Biro Lanrezistreman Later e Lakonpannyen i donn manm piblik.  Malgre i en seksyon ki tonm anba biro Atorni Zeneral, kot zot anmas en gran porsyon reveni Gouvernman, nou pa pou kapab kontinnyen dir avek piblik ki i pran plis ki 6 mwan pou en lavant later ganny anrezistre oubyen, lakonpannyen ganny anrezistre.  Pour mwan, sa i en priyorite ki Gouvernman i bezwen donn tou sipor neseser, sa lofis Rezistrar Zeneral sa lannen pou amelyor bann diferan servis ki sa lofis i ofer.  Dan sa menm loptik, pou nou donn sipor bann pti biznes, mon partaz demann enn mon koleg ki’n koz avan mwan pou STB avek nouvo Minister Touris ki pou ganny formalize byento, pou fer bann demars neseser pou kapab permet bann taxi driver baze kot bann lotel tel ki Kempkinski Resort, Maia, 4 Season e lezot ankor ki tradisyonnelman i ti enn bann mwayen pou zot ganny zot lavi.  Me mon met lo rikord e mon soulinnyen, sete konportman serten sa bann drayver taxi zot menm ki pe donn sa rezilta ozordi.

Mr Deputy Speaker, Prezidan in osi koz lo lord, lape ek sekirite.  Anmenmtan, Prezidan in flot serten konsern pou refleksyon.  Mon a donn mon reaksyon lo 2 sa bann konsern.  Premyerman mon siport sa propozisyon pou enpoz plis kontrol lo lavant labwason, espesyalman lakanbiz baka ek lapire.  Mon konnen ki DAC, sa komite ki ti ganny apwente pou fer letid lo labi drog ek lalkol in deza fer bann rekomandasyon avek Gouvernman lo sa size.  Mwan, mon pe azout mon rekomandasyon mwan osi, ki okenn dimoun ki fer laplikasyon pou fer lakanbiz baka oubyen lapire i bezwen pe montre ki sa aktivite pe anmenn en sours reveni ki i bezwen pou depann lo la pou li viv, e tou laplikasyon i bezwen ganny rekomandasyon Lotorite Distrik.  Sa dimoun ki a ganny en licence, kondisyon i a bezwen enpoze dan son licence pou donn li ler ki i devret ouver e ler ki i devret fermen.  Sa prodwi ki i pe vann osi i bezwen ganny teste lo en baz regilye par Biro Standar pou determinen si i bon pou konsonmasyon.  E souvannfwa, zot enn bann sours maladi ki kontinnyen met presyon lo nou sistenm lasante ek Byennet Sosyal.

Dezyenmman, mon a koz lo konportman anti sosyal ki Prezidan in dekrir koman bann dimoun dezevre ki nwir la kominote par zot konportman.  Mr Deputy Speaker, ler Minis ti prezant sa lamannman dan Penal Code an Out 2010, ki ti entrodwir provizyon pour adres konportman anti sosyal dan lakominote, i ti zisteman pe donn zistifikasyon pou sa lamannman, kot laplipar distrik, manm piblik ti fer sorti sa konsern dan meeting konsiltativ avek Prezidan ki ti fer an 2009 e ki nenport ki dimoun ki ganny afekte par konportman anti sosyal en lot dimoun, oubyen group dimoun, ki swa dan vwazinaz oubyen dan bann black spot kot sa bann dimoun i kontan groupe, sa viktim pou kapab vin devan Lakour atraver en laplikasyon pou li demann en lord proteksyon kont sa lot dimoun oubyen sa group dimoun avek move konportman.  Sa lalwa ti pou annan menm karakter parey lalwa ki protez viktim kont vyolans domestik, kot en viktim i kapab vin devan Tribinal e fer laplikasyon kont sa dimoun ki pe swa bat li oubyen menas li, oubyen pe fer li mars an tayan kot Tribinal i fer lord proteksyon kont sa abizer.  Par kont, nou’n dekouver ki sa lalwa ki nou ti pase an Out 2010 pa pe adres sa problenm kont konportman anti sosyal akoz son lenterpretasyon Mr Deputy se selman en zofisye lapolis ki kapab anmenn en laplikasyon devan Lakour lo lapar sa viktim.  Sa prosedir i esansyelman defet lentansyon sa Proze-de-lwa pour plizyer rezon.  Premyerman, depi ki sa lalwa in pase an Out 2010, ziska ozordi mon pa konn plis ki 3 ka ki’n ariv devan Lakour malgre konplent kont konportman anti sosyal i kontinnyen ogmante, sirtou dan bann Housing Estate kot zot kontinnyen zwe lanmizik for, bann konportman sovazri ek lager lo en baz regilye, osi serten konportman imoral ki al kont lagreman sa lokater ki pe fer en tel aksyon anti sosyal.  Mon aprann ki deza Mr Bastienne pe kriy lasasen avek konportman en nouvo lokater Perseverance ki blast son lanmizik tou lazournen.  Mon panse li osi i lo Welfare parske i pa travay.

Dezyenmman, Lapolis in kree en pti unit Kordgard Santral ki responsab pour travay lo dosye sorti dan tou stasyon lapolis dan Sesel.  Sa i eksplike akoz nou pa’n fer okenn progre pou kapab anmenn sa bann dimoun dezevre devan lazistis, malgre bann ka parey i kontinnyen ogmante.  Se zisteman lapolis napa mwayen ek resours pou atak sa problenm.  Sepandan, monn propoz lamannman avek Biro Atorni Zeneral pou li konsider enkli bann viktim zot menm, lapolis ek serten lenstitisyon ki annan responsabilite pou protez son bann lokater tel ki HFC oubyen PMC pou zot osi egalman ganny sa drwa pou anmenn en laplikasyon devan Lakour pou demann en lord proteksyon kont selwi ki responsab pou konportman anti sosyal.  I sel fason pour nou kapab adres sa problenm dan en fason efektiv dan nou kominote san ki nou bezwen depan lo lapolis.

Mr Deputy, lo kote restriktirasyon, mon siport sa sanzman ki Prezidan pe fer, e mon kontan pou vwar ki portfey Lanplwa ek Resours Imen i prezan anba responsabilite en Minis plen tan.  Ler mon ti prezant Mosyon lo Linyon Travayer lannen pase, mon ti idantifye plizyer defayans ki sa Departman ti pe fer fas avek.  Enn bann defayans ki sa nouvo Minister i bezwen adrese ansanm avek Linyon Travayer, se pou entrodwir bann progranm swa lo medya, oubyen dan landrwa travay pou sansibiliz dimoun lo zot drwa koman en travayer.  I annan dimoun ki pe travay, zot pa konnen ki lalwa i fer provizyon pou en saler de baz.  I annan ki dan lanplwa, zot pa konnen si zot casual, oubyen zot anploye full-time.  I annan ki pe travay me sa ki anploy zot i dir zot i pa aksepte sertifika medikal ler zot malad.  I annan ki pe travay, i pa okouran ki i devret ganny konze tou le an.  I annan ki pe travay i pa konnen apre serten kantite erdtan travay sirplis i vin overtime.  I annan ki larzan i ganny dedwir lo zot saler pou tax ek Fon Pansyon me zanmen sa larzan i ganny peye ni kot Biro Tax, oubyen kot Fon Pansyon.  I annan lotel ki pe tir tax lo bonus ek service charge ki zot donn zot bann travayer, me lalwa i dir ou pa ganny drwa tire.  Lefe ki napa sa lanvironnman avek sekirite konfidansyalite, alors pou prezerv zot lanplwa, personn pa oule vin devan, zot plivomye manz zot kou parey nou dir.

Mon osi kontan pour vwar ki Resours Natirel ek Lendistri pe tonm anba responsabilite en Minis.  Lanfaz se pou redinamiz tou sekter lagrikiltir avek en progranm pou donn plis sipor nou bann fermye.  Ozordi ler zot fer fas avek dezas e linondasyon, kot zot plantasyon i ganny detrir, zot napa okenn rekour pou soulaz zot vizavi zot laperdant.  Nou’n koz lo en scheme lasirans peser ek fermye 5an pase.  Ozordi nou pankor vwar okenn rezilta lenplimantasyon sa scheme.  Mon pe lans en lapel avek Minis ki pou ganny sa responsabilite pou pa tarde, vin fer statement devan nou Lasanble lo polisi sa Minister vizavi konsern pou sa mankman manze zannimo dan pei.  Leta sa Korperativ Fermye e osi lenportasyon lavyann poul ki nou krwar i kont lentere bann fermye ki prodwir lavyann poul lokalman.

Mon’n osi note avek lapresyasyon, ki 2 lazans Nasyon Ini, FAO avek IFAD in renouvle zot langazman pou kontinnyen donn sipor Sesel dan Sekter Lagrikiltir ek Lapes.  Mon reste konfidan Mr Deputy ki sa bann sipor i a osi benefisye nou bann fermye Baie Lazare ki regroup pli gran kominote fermye dan pei.

Mr Deputy, mon pa pou kapab terminen san dir enn de mo lo mon distrik.  Malgre nou ankor dan progranm reform, levidans i montre ki nou lekonomi pe repran.  Zisteman, nou’n vwar en logmantasyon dan Bidze pou nou bann pti proze ki permet nou enplimant 12 pti proze pou sa lannen, kot serten in deza lo tender e nou swete konplet tou sa bann proze ver Septanm.  Lo non zabitan Baie Lazare, mon dir en gran mersi nou Gouvernman.  Mon osi dir mersi Prezidan Michel pou son lentervansyon direk ki’n permet lenplimantasyon sa proze reabilitasyon lakot Anse La Mouche ki pou konplete tre byento.  Mersi i al egalman pou Minister Ledikasyon ki’n met plis ki R1 milyon dan Bidze 2012 pou fence lekot Baie Lazare, pou meble lakres Baie Lazare, e pou osi refer laplenn lekol ek drenaz neseser.  Sa i a permet nou bann zanfan pou fer zot lantrennman kot lekol, olye desann lo laplenn Anse Gaulette.  Sa proze in deza pas avek en kontrakter pou komanse byento.

Mon oule renouvle mon konfyans dan Management Land Transport pou sa travay lagrandisman ki zot pe kontinnyen fer lo semen Val D’en Dor ek Bougainville, e nou kontinnyen kont lo zot sipor pou met nou bann semen segonder dan zot progranm reabilitasyon pou sa lannen, ki a permet bis SPTC repran larout Dame Le Roi, Val D’en Dor ki ti’n diskontinnyen pou en pe letan.

Mon partaz konsern zabitan mon distrik sepandan, ki lo lalis pe esper en lakaz oubyen en kare later pou fer lakaz.  Malgre nou pe ganny asiste avek proze Perseverance, nou ti a kontan nouvo Minis ki pou ganny apwente pour Lakaz ek Later, i vin devan nou Lasanble pou fer statement lo nouvo polisi Gouvernman lo konstriksyon lakaz dan distrik e osi lenplimantasyon proze Land Bank, sirtou dan bann distrik parey Baie Lazare, kot Gouvernman i ankor annan bokou later.

Finalman, pou bann zabitan ki pe reste dan housing estate, Ex-Gondwana, ek Ex-Pool Anse Gaulette, nou’n ganny dir ki sa problenm desarz pou selman kapab rezourd par konstriksyon en sewage plant ki dan proze MLUH pou sa lannen.  Mon panse zot a ganny plis detay ler Minis a vin reponn kestyon lo sa proze dan Lasanble tre byento.

Finalman, mon zwenn avek lezot mon bann koleg pou swet tou madanm dan Sesel, espesyalman bann madanm Baie Lazare, en bonn fet le 8 Mars.  I zis domaz ki i pa rekomandab pou fer okenn selebrasyon pandan Karenm.  Kot i byen, annou anbelir, me kot i bezwen sanze, annou pa ezite pou nou fer sa sanzman dan “Sa Nouvo Sesel.”  Mersi.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon, nou a pran en break, nou a rezwenn 4er.

 

(Break)

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon nou ava kontinnyen.  Lo mon lalis i reste 2 entervenan.  Onorab Bristol.

 

HON ALDERIC BRISTOL

Mersi Mr Deputy.  Mon lentervansyon lo diskour Prezidan Leta Lanasyon 2012.  Mr Deputy Speaker, koleg Onorab, zabitan Takamaka e tou dimoun a lekout, bonn apre midi.  Ti avek bokou latansyon ek en lespri tre ouver ki mon ti ekout diskour Leta Lanasyonn par Prezidan Larepiblik le 29 Fevriye.  Mon dir avek en lespri tre ouver akoz mon pa’n limit mon lekor selman otour bann size tousel touse par nou Prezidan me, monn osi sey think outside the box e analiz sa diskour pou vwar son relevans e merit dan konteks Sesel ozordi.  Mon fyer pou dir ki sa diskour in tre byen kalkile e tre relevan, prezante avek bokou prekosyon, bokou sazes e avek limilite.

Mr Deputy, nou Prezidan in fer byen son homework e in vin avek en package tre enteresan pou pep Seselwa.  Sa i vreman leta nou nasyon, prezante par en zonm ki vreman konn son pei e laspirasyon son pep.  Mersi pou kontinnyen diriz nou pti pei lo sa bon larout prosperite.  Lamazorite Seselwa i ralye deryer ou e nou pou kontinnyen donn ou tou nou sipor akoz nou asire ki ou pou anmenn nou zoli pti pei Sesel ankor bokou pli devan.

Sikse 2011 Mr Deputy.  Lannen 2011 ti vreman en lannen Laviktwar pou nou pei ek nou pep.  Mon pou pe zis fer repetisyon sa ki mon bann koleg in dir, si mon al dan tou detay.  Nenport Seselwa ki fran e onnet pou bezwen admet ki wi, ti en lannen avek sikse, malgre bokou defi ek difikilte.  Nou ti navig dan gro kouran lensertite mondyal, fer fas avek sa bann bebet ki apel logmantasyon pri lavi, nou ti inyor negativite sa bann ki pa ti oule nou fer sikse e nou ti fer sikse.  Lannen 2011 pou mark nou pou tou sa bann laviktwar ki in anmennen malgre bokou defi advers.

Tenm 2012.  Mr Deputy, travay dir i en keksoz ki pa nouvo pou nou Seselwa.  Nou bann gran paran ti travay tre dir anba kondisyon tre tre difisil pou tir nou pei dan sa lamizer nwar.  Zot ti travay dir pou anmenn sanzman neseser sirtou pou nou bann Seselwa ordiner.  Anba gidans Prezidan Rene travay dir ti aport son fri.  Nou pa pou zanmen kapab fini remersye sa bann dimoun brav e kouraze.  Nou’n zwenn ansanm pou montre zot nou gratitid senser.  San zot, ti pou napa nou ozordi.

Mr Deputy, monn konpran Prezidan Michel tre byen letan in lans sa tenm “Travay dir pour nou Sesel.”  La dan sa Nouvo Sesel, mon vwar sa tenm kot pe anmenn sa size ankor bokou pli lwen lo en lot nivo pli larz e pli o nivo.  Mon a menm oze dir, dan en lot dimansyon.  La i moman pou nou travay pli dir pou nou tenir sa ki nou’n akonplir dan benefis nou pep byensir.  La i moman pou nou travay pli dir avek nou lazenes pou anpes zot tonm dan perkizyon e dan bann negativite lavi.  La i moman pou travay pli dir pou nou eksplik nou zenn kot nou sorti afen ki zot apresye sa ki zot annan konmela e ki bann ki ankor pli deryer, zot a fer sa zefor spesyal pou al zwenn bann ki pli devan.  La i moman pou nou travay pli dir pou met nou diferans politik, relizyon, stati e kouler dekote, e vin ansanm pou lanmour nou patri.  La i moman pou nou travay pli dir pou nou konbat bann move eleman dan nou sosyete ki met nou retar dan nou progre.  La i moman pou nou travay pli dir pou rod meyer solisyon pou nou bann difikilte toulezour, pou fer sir ki nou travayer i delivre e zot ganny byen rekonpanse, e ki nou bann aze i ganny respekte dan dignite.  La i moman pou nou travay pli dir e pou sezi sa loportinite pou fer lemonn rekonnet nou plis ankor e fer nou lavwa rezonn pli for lo lasenn enternasyonal.

Travay pli dir pou nou Sesel Mr Deputy is the way forward, e krwar mwan, set atraver sa ki nou pour vwar bon rezilta.  Mr Deputy, mon osi regard travay dir dan en lot dimansyon, travay dir dan nou fason panse, dan nou fason regard e analiz keksoz,dan nou faosn ki nou plan e egzekit keksoz e byensir dan fason ki nou konport nou koman en nasyon souveren.  Mon senserman krwar ki si nou met tousala ansanm, pou napa fason ki nou pa pou avans pli devan e achieve tre bon rezilta.  Pep Seselwa, travay ti la.  Prezan se travay pli dir ki la.

Sanzman dan nou demokrasi.  Sanzman gradyel e saz dan en demokrasi i bon e i neseser.  Parey en imen, ki ne pti baba e ki komans par mars kat pat epi mars an debout, e finalman kapab taye, sa i fason ki mon pou konpar nou demokrasi.  Se en prosesis natirel e inevitab, me en prosesis byen kordinen diran en lespas letan determinen.  Ou pa pe vwar en zanfan pe taye, avan ki i menm komans mars kat pat.  Sa i langaz pli senp pou mwan kapab dekrir sanzman gradyel dan en demokrasi.

Mr Deputy, nou vwar sanzman toulezour pe kontinnyelman arive.  Nou Prezidan in dir, kot i byen nou anbelir, e kot i mal nou aranze.  Ki pli meyer fason ki sa?  Atraver dyalog, diskisyon, partaz lide, kritik, oto kritik, e avek en lespri ouver nou pe vwar sanzman gradyel ki pe arive Sesel.  Tou dimoun dan sa pei i merit santi zot form parti sa bann sanzman ki pe ganny anmennen par nou Gouvernman.  Tou dimoun dan sa pei zot devret form parti sa prosesis e anmenn devan zot kontribisyon onnet e valab.  Apre tou, sa i nou pei sa.

Mr Deputy, apre ki mon regard lavertisman lo televizyon tou le swar, mon konvenki ki i annan travay Sesel.  Petet pa neseserman ki dan gou tou dimoun, me selman, travay i annan.  Akoz alor ki i annan dimoun ki pa oule travay?  Akoz ki i prefere vole ou fer lezot aksyon ilegal pou ganny larzan vitman?  Larepons i la, e mon krwar si nou fer analiz profon, nou pou fasilman dekouver bann koz e sey adres zot dan zot lendivalite ou dan zot lansanm pou sey ganny en solisyon komen.  Tro souvan nou bliy bann ki zot, zot fer zot mye pou sey fer 2 bout zwenn pou kontribye pozitivman dn devlopman nou pei e an konsekan, dan devlopman zot menm e zot fanmiy.  Mon felisit zot e mon dir zot bon kouraz e kontinnyen travay dir.  Petet bann ki pa oule ava ganny enspire par zot, e zot ava leve e debrouye zot osi.  I vre ki parfwa nou konplent etranze kip e travay dan nou pei.  Dan ka en Manager Lotel nou a kapab ganny en konpran, me what about sa bann Endyen ki serten nou fermye i bezwen trouv zot pe enporte pou travay lo laferm?  E sa ki pli enteresan ankor, se ki i annan menm en fermye ki mon konnen i kraz sa Gouvernman akoz Endyen ki travay isi Sesel, ki limenm in anmenn Endyen travay lo laferm.  Nou konnen ki pa nou tou ki doue entelektyelman, me mon konnen ki sa pa devret en baryer akoz mon konn bokou dimoun e zanmi parmi ki annan tre pe ledikasyon me ki bokou pli eze ki bann ki swadizan pli malen ki zot, akoz zot in servi zot lezot abilite pou leve, travay, kree biznes e zot pe fer ekstrememan byen.

Nou lazenes Mr Deputy.  Lefet ki Prezidan Larepiblik in deside pran port folio lazenes anba li personnelman, sa i koz pour limenm.  I demontre ki kantite lenportans i atase avek sa kous nou popilasyon.  Wi zenes, zot vwar kimanyer zot en boul lor dan nou Sesel?  Lavenir sa nasyon i depan lo zot.  Loportinite legzistans Sesel i depan lo zot.  Mr Deputy, kant a mwan, mon tre fyer mon bann zenn.  I annan bokou zot ki tre serye, e zot pe viz zot regar ver lavenir.  Zot konsyan ki i annan en latas nob devan zot.  Zot konnen ki Sesel pou depan lo zot pour pran larelev.  Kontinnyen fer zot paran, zot gran paran, zot Prezidan, zot zanmi, lapopilasyon e zot menm fyer.  Travay tre dir e met zot pare pou demen.  Nou Prezidan i en zonm plen avek sazes e i konnen ki se lazenes ki lot gro mayon enportan dan sa lasenn.  Make the most out of it, lazenes.

Malgre zot pa pour konpran akoz ki mon prefer ekout Kassav, Lionel Richie, me mwan mon konn tre byen akoz Ion Kid, Chicco, Reuben, Elijah, Rihanna e Adel ekstera. I zot artis prefere.  Sa ki avan sa ti mon lepok, me la konmela, sa i zot lepok.  Lesansyel se ki nou konpran lanmizik kanmarad, e mwan mon pare pou adapte mwan avek zot.

Zenn Takamaka i ranpli ek lenerzi.  Mwan koman zot reprezantan, mon pe fer mon mye pou redinamiz sport e lezot aktivite pou zot.  Tre byento, progranm a sorti e nou a komans aplike.  Sa i mon langazman.  Mon lans en lapel spesyal avek bann ki pe tonm deryer.  Bann ki pe les zot ganny afekte avek bann aktivite anti sosyal, pou tenir en kou, asize, fer refleksyon, rod led kot i neseser e retournen e vin zwenn bann lezot kanmarad.  Nou pare pou atrap zot lanmen si zot pare pou fer sa pti zefor ekstra zot osi.

Mon distrik Mr Deputy, mon distrik i loptik dan ki mon regard leta nou nasyon.  Ki nou’n kapab akonplir?  Ki nou pe kapab akonplir?  E ki nou pe anvizaze pou fer a lavenir i dekri leta nou distrik.  Zefor bann zabitan pou kontinnyen sey fer li pli mye e devlopman i bann zize ki mon annan a ker.  Mon vwar zefor ki bann avan mwan in sey fer dan zot fason e dan zot kapasite, pou devlopman e lepanouisman sa distrik e mon remersye zot bokou.  Travay i ankor annan e nou bezwen fer li ansanm.

Zabitan Takamaka i santi zot atase avek zot distrik e bokou zot pa oule kit zot distrik pou al abit ayer.  Mon konnen ki nou annan pa mal demann pou lakaz ek later e mon osi konnen ki nou annan tre pe later leta pou konstriksyon kot konstriksyon i kapab ganny fer.  Erezman, apre bokou lager, mon krwar byento si tou keksoz i al dapre plan, konstriksyon nou Regional Housing Units i a komanse e en bon pe nou dimoun ki merite e ki dan vre bezwen ava kapab finalman ganny asiste avek en lozman konvenab.  Mon pa vwar li drol si tanzantan mon rann lapel kot SLTA, HFC, Lanvironnman, MLUH e lezot departman ankor pou vin get zot pou enplimant en pti zafer pou mon distrik.  Byennet la kominote i mon priyorite.

Mersi pou bann lazans ki’n donn mwan e ankor pe donn mwan bokou sipor tel ki SLTA, MLUH, e Departman Engineering dan Departman Lanvironnman.  Mon apresye bokou sa partenarya.  Fotespere nou kontinnyen lo sa bon not.

Zabitan, nou distrik i pou nou.  Nou kominote i landrwa kot nou viv e fer grandir nou zanfan.  I landrwa kot nou repoze apre en zournen travay.  I landrwa kot nou vye paran i repoz zot latet.  Annou pa les bandisite ek delenkans take over.  Annou reklanm nou kominote avan sitiasyon i agrave.  Annou zwenn ansanm pou met en lord once and for all.  Nou zoli legliz St Marie Madeleine pe avarye.  Nou ki kretyen, nou ki kontan nou larelizyon, annou zwenn ansanm pou kontribye pour repar nou zoli legliz.  I nou lafyerte sa.

Restriktirasyon Ministeryel.  Mr Deputy, letan mon get sa restriktirasyon, mon napa okenn dout ki Prezidan Michel in fer en tre bon analiz lo son bann Minister.  Mon realize ki in konstate ki en Minister ki tro gro pa neseserman fonksyonn pli byen.  Ki serten konbinezon departman pou form en Minister pou pli efikas.  Mon konnen ki in fer sa an tre bonn fwa avek pep Seselwa o sant son desizyon.  Mon konnen ki in fer sa avek le bi pou maksimiz service delivery. Mon konnen ki in fer sa pou fer nou Gouvernman bokou pli efikas.  La prezan, mon espere ki bann Minis ki pou al ganny apwente, zot a fer sir ki zot ladministrasyon e travayer i travay dir pou nou Sesel.  Mon pran lokazyon pou remersye bann Minis ki’n sey zot mye pou fer marse zot Minister respektiv, sirtou bann ki ti annan gro Minister anba zot responsabilite.  Mon konvenki ki avek sa nouvo restriktirasyon, lepep Seselwa pou ganny a better deal.

Pri lavi dan Sesel.  Mr Deputy, mon bann koleg ki’n koz avan mwan in fer resorti sa tre byen lo kimannyer pri lavi i fer pou ariv sa oter e kimannyer par aksyon vorasite serten, sa sitiasyon i pli agrave ankor.  Mon partaz zot soufrans e mon dir zot kouraz.  Nou Gouvernman pe rod fason kontinnyel pou adres sitiasyon, e mon konnen ki serten keksoz pe ganny fer, tel ki retir tax, e i annan ankor lezot mezir ki pou vini.

Lasistans anba Proteksyon Sosyal i en lot mekanizm ki’n ouvertman in met a dispozisyon nou bann ki pli vilnerab.  Si i mars byen, e si nou dimoun i servi li byen, i pou soulaz en bon pe fanmiy.

Fleo sosyal.  Mr Deputy, fleo drog ek lalkol pe teroriz nou popilasyon.  Nou bann zenn pe ganny detrir pandan ki en bann pe vin ris avek sa bann biznes.  Fanmiy pe kase, fanmiy pe ganny afekte, leker manman ek papa pe desire.  Lakominote pe soufer.  Koze in tro bokou, set aksyon kolektiv ki nou pep pe demande aprezan.  Plis aksyon ankor e aksyon bokou pli ferm ankor.  Bon kouraz sa ki pe sey fer zot mye pou dres sa sitiasyon.  I pa fasil, me where there’s a will, there’s a way.  In ler pou nou aret sa bann keksoz malsen ki pe detri nou zoli pti pei, nou kiltir, nou prop fason viv, nou repitasyon e ki pe sey menas nou legzistans.

Zournen madanm.  Mr Deputy, mon pa pou kapab kontinnyen san ki mon fer en mansyon spesyal pou nou bann madanm Seselwa.  Sa lafors dinamik dan nou sosyete e dan nou devlopman.  Demen i le 8 Mars, zot lazournen.  Nou swet zot bonn fet e remersye zot, nou bann granmer, granmanman, manman, ser, kouzin e tou madanm dan Sesel, pilye nou sosyete.  E Mr Deputy, permet mwan fer mansyon spesyal pou en madanm tre spesyal.  En madanm senp, farser, touzour edant e byen salere.  En madanm ki’n donn 40an son lavi ledikasyon dan lekol Takamaka.  Wi, Ms Wilna, ou sa laprev vivan sa tenm “Travay dir”, e lo la par tou zabitan Takamaka, san eksepsyon, mon dir ou enfiniman mersi e en tre bonn retret.

Pour konklir Mr Deputy, pep Seselwa, zabitan Takamaka, Prezidan in dir sa i nou moman.  Annou sezi sa moman pou analize, aksepte, kritik, fer oto kritik, apresye e amelyor sa ki byen e sa ki bon, e sanze kot i fodre.  Sa i nou pei sa, sa i nou patri sa.  Si pa Sesel, dir mwan lekel.  Ki Bondye kreater i beni nou tou e ki i kontinnyen gid nou dirizan pou sers sa ki touzour pli meyer pou nou zoli pti Sesel e pour son pep Seselwa.  Mersi bokou.

 

(Applause)

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Marie-Antoinette Rose.

 

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mr Deputy, pep Seselwa, bonn apre midi.  I annan en dikton Angle ki dir, what lies behind us and what  lies ahead of us are tiny matters compared to what lies within us. An kreol Seselwa, sa i tou senpleman vedir ki nou pase e nou lavenir i minim konparab avek sa ki nou ete.  E ler nou koz lo nou pase, e ler nou’n ariv lo some koman en nasyon e regard lavenir dan son figir, fodre zanmen nou oubliy sa bann kalite ki fer nou sa pep ki’n kontinnyelman rikord sikse, lannen apre lannen.  Me ki nou ete, Mr Deputy?  Ler nou leve bomaten e fer nou demars kotidyen, ler sakenn de nou nou pran nou sak e al rod lavi, ler nou rankontre koman en nasyon e eksprim nou konsern, ler nou desann kot lorloz e selebre an Karnaval, ler nou ralye otour nou lafwa e ler nou rankontre dan nou fwaye otour nou fanmiy e zanmi, ler nou pler depar enn nou pros e selebre lakonplisman nou byenneme, ler nou regard televizyon e konpar nou avek nou bann pei vwazen e bann lezot gran e pti pei o monn.  Kwa ki fer nou Seselwa?  Kwa ki fer nou mars latet anler e santi nou sanse ki nou viv dan en zoli pti pei beni?  Larepons Mr Speaker i trouve dan sitasyon diskour Prezidan Michel lo Leta nou nasyon.  En nasyon prosper, entelizan, ini e armonye.  En sosyete ki prevwayan, ki annan konpasyon.  Tou kourt Mr Speaker, nou en nasyon fyer ki’n sorti lwen e ariv lwen.  Si Sesel in ariv lo some, sa i gras a desizyon brav nou bann dirizan.  Sa i akoz kouraz zonm ek fanm solid ki’n krwar dan zot.  Sa i akoz nou’n met Sesel ek byennet Seselwa avan tou.  Sa i akoz nou’n baz lo larout ver progre, lo bann prensip nob parey travay dir, linite konpasyon.  Sesel in travers sa gran larout ver progre e prosperite.  In fransir bann pli gran defi son lavi, in mont lo sa montanny pli o e vwala.  Nou’n ariv lo some nou traze.  Nou la ansanm, nou tou ansanm, nou’n arive akonplir sa lodise.

Prezidan Michel in fer nou rapel ki lo sa some kot nou ete, napa plas pou nou glise ouswa pou nou rekile.  Pou fail i pa en swa, i pa en opsyon.  In dir nou byen kler ki nou annan zis 2 opsyon.  Enn se ki nou tenir sa ki nou’n akonplir e dezyenm, se ki nou amelyor sa ki nou’n akonplir.  Mesaz Prezidan lo leta nou nasyon i kler.  I vin devan nou parey sa perd fanmiy ki ti promet son zanfan ki en zour i ti pou batir en zoli lakaz pou met zot ladan.  Pou bokou lannen, sa fanmiy, manman papa zanfan in fer sakrifis ansanm, e blok par blok zot in met lakaz lo fondasyon.  Apre sa in annan plis sakrifis pou fer, e tou dimoun ansanm in fer sakrifis pou fer monte trwatir e met lafnet ek laport.  Semen pase, sa bo zour ki nou ti ganny anonse ki lakaz in fini fer, e in ler pou nou bouz dan sa nouvo lakaz.  Bouz dan “Sa Nouvo Sesel”.  I kler ki nou lakaz pa en sato, i kler ki nou ankor annan bokou travay pou fer, me parey tou Seselwa travayer i konnen, en lakaz ou pa zanmen fini aranz li.  E sa lakaz i pou nou.  I kler ki si sakenn i fer pou li, alors i annan ki pou kontinnyen zouir sa zoli lakaz, tandis ki lezot pou kite e ale.  Alors nou napa swa me travay ansanm.  I kler ki si nou pa kontinnyen mentenir sa lakaz, en zour son twa pou efonse e tonm lo nou latet.  Alors nou napa swa me kontinnyen met en pti kas dekote pou mentenans nou lakaz.  I kler, si nou pa azout en lasanm, nou lakaz pou vin enkonfortab pour sa gran fanmiy ki pe kontinnyen grandi.  Me sa ki pli enportan Mr Deputy, se ki nou pa zis konstrir en lakaz, me plito en lakour.  Enn kot nou zanfan pa zis al lekol pour aprann, me aprann pou vin bon sitwayen.  Enn kot nou travayer pa zis travay me travay avek lentegrite.  Enn kot nou paran pa zis zouir son vye zour, me partaz zot wisdom avek sa ki zenn.  Enn kot manman ek papa pa zis nourir lafanmiy, me nourir zot soul, zot lespri e pli enportan ankor, zot leker.

Pli gro larises Sesel se pa konbyen lakaz nou’n fer, se pa si Etihad in aste Air Seychelles, se pa si nou annan ase lanplwa pou Seselwa, se pa si nou pou trouv petrol ouswa non.  San okenn dout, sa bann kestyon ki nou’n poze isi i enportan, me nou bezwen fer sir ki sak lakaz ki nou konstri, nou pe osi batir bann bon fabrik nou pei.  Ki avek sak lenvestisman ki nou fer nou pe osi envestir dan leker nou pep.  Ki avek sak travay ki nou rode pou en Seselwa ki nou pe osi rod en bon travayer.  Ki avek sak resers petrol ki nou fer, nou trouv mwayen pou kontinnyen fer Seselwa apresye son laliberte, sitwayennte e soverennte.

Mr Deputy, ozordi mon anvi focus en bon parti mon diskour lo bann keksoz fondamantal ki fer nou en pep.  Bann valer e prensip ki’n fer nou reisir, e bann ki fodre zanmen nou bliye.  En bann karakter nob ki’n diriz nou pei depi lanfans sa nasyon.  An dot mo, sa bann kalite ki’n fer nou sa ki nou ete.  Mr Speaker, fabrik en nasyon ki fer sikse pa konstrir lo disab, me enn ki baz on fondasyon avek bann materyo de bon kalite.  Ki’n ganny fer par bann zouvriye de ot kalite e enn kot heart and soul in ganny mete ladan.  Si ozordi nou’n ariv lo some, sa i tou senpleman akoz fondasyon sa pei in ganny batir par zonm ek fanm kouraze.  Enn ki’n karakteriz nou koman en nasyon ki mars latet anler e enn ki get lwen.

Mr Deputy, mon dir sa akoz souvann fwa mon antann, ki pe arive avek nou nasyon?  Eski dimoun nepli konn dir bonzour?  Eski nou zanfan nepi annan respe pou nou granmoun?  Akoz dimoun nepli kapab rann en bon servis e avek kourtwazi?  Eski i nepli annan respe pou bann lenstitisyon dan nou pei?  Nou isi dan sa Lasanble, nou’n debat longman e menm nou Prezidan in koz bokou lo sa bann fabrik ki pe ganny ranze, sitan enportan ki tenm Renesans Sosyal in vin en pwen santral lo travay kominote.  Sa i fer ki kreasyon en Minister ki get Devlopman Sosyal e Gouvernman Lokal avek menm loptik i al zisteman dan sa direksyon.  Eski vreman Sesel pe perdi son konba moral, ouswa nou pe tou senpleman antre dan en nouvo staz devlopman ki nesesit en lot fason vwar e petet en lapros pou abord bann vye problenm ki nou kontinnyen koz lo la, en nouvo lapros ki pou abord bann vye problenm ki nou kontinnyen koz lo la isi dan sa Lasanble.

Mr Speaker, mon dir sa akoz lannen ale, lannen vini nou kontinnyen koz lo move servis.  Si nou kontinnyen koz lo move latitid travayer, si nou kontinnyen koz lo medyokrite e linefikasite.  Eski lafason ki nou adres sa bann problenm, i pa dan limenm en problenm?  Mr Speaker, vwala rezon akoz langaz Prezidan Michel pe koz lo en Nouvo Sesel.  Lo en nouvo lapros, lo nouvo fason fer.  I kler ki litousel, i napa larepons pou tou sa bann konsern.  Me en keksoz i serten.  I konnen e i konvenki ki si nou oule en rezilta diferan, a sa menm vye problenm, nou bezwen esansyelman annan en lapros diferan.  Be kimanyer i pou anmenn en nouvo lapros si i pa fer demars serye pou melanz leksperyans, lasazes, lentelizans avek nouvo lespri, nouvo lide e nouvo dimoun?  Fodre zanmen ki nou dismiss nou leksperyans, me fodre ki nou annan sa kouraz pou welcome nouvo nide fre on board, pou nou kapab abord bann defi ki sa nouvo lepok pe anmenn devan nou laport.  Ser, frer Seselwa, sa i sel fason bouz devan.

Mr Deputy, mon koz lo bann fondamantal olye ki en lalis problenm.  Lo prensip e sistenm travay olye ki travay limenm.  Lo karakter, olye ki labitid, lo enterdepandans, olye depandans akoz sa i bann bon fondasyon ki nou merit pe focus lo la.  Si nou ganny sa bann fondamantal byen, mon asire ki nou isi dan sa Lasanble nou pou koz lo propozisyon e solisyon olye ki bann defi ki pe anmar nou lanmen.  Mon asire ki nou bann Minister pou pe koz lo stratezi e planifikasyon lavenir, olye ki toultan fire fight.  Ki nou pep pou pe koz lo ed nou lekor olye touzour al rod led devan Gouvernman ouswa MNA.  La baz Mr Speaker, i la baz.  I sa fondasyon lo ki nou some i asiz lo la e kontinnyen batir lo la.  Mr Deputy, si nou Prezidan ek son ladministrasyon pe koz lo En Nouvo Sesel e en nouvo lapros, i kler alors ki sa enn ki refize antisip sanzman e prepar pou sa i pour ganny kit deryer.

Mr Speaker, personalite renonmen, Mahatma Ghandi in touzour dir, ki you are the change you want to see, e mon fyer pou vwar ki mon Gouvernman Parti Lepep i non selman pres sanzman, me i fer li.  I fer li avek kouraz.  Tan ki i konnen ki i annan risk devan li, i osi konnen ki si i pa fer sanzman neseser, i pou ganny kit deryer.  Laprev i devan nou.  Bann pei ki’n tarde ouswa refize pou fer sanzman, zot pep in fors zot fer li.

Mr Deputy, lot analiz profon ki nou merit pe fer, ler nou koz lo problenm drog ek vol, bann krim ki pe vin pli odasye, lo logmantasyon dan prostitisyon, ekstera an dot mo, sa vag krim ki pe afekte nou, nou merit poz nou lekor en sel kestyon.  Eski sa ki pe arive dan nou pei set akoz nou’n mank en mo dan nou lapriyer, ouswa akoz sa bann problenm i bann lenpakt devlopman e globalizasyon?  Ki nou merit adres sa bann problenm i normal, me lafason ki nou adres zot i osi enportan, ki i met tou zefor pou adres zot san okenn ouswa pti gin rezilta.

Lefektivite i lakle Mr Deputy, i kler ki ler ou tyonbo en bout dibwa e lev li anler ou pe efektivman osi lev son lot bout.  Parey Angle i dir, when we pick up one end of the stick, we naturally pick up the other end.  Sa i fer mwan realize ki ler nou deside fer plis lakaz, sa pou natirelman fer demann pou lakaz ogmante.  Ler nou annan plis keksoz, i annan plis pou voler vole.  Ler nou annan plis loto, i natirelman annan plis konzesyon trafik.  Ler nou annan plis larzan pou depanse, servis prostitisyon i ogmante.  Ler nou ganny plis nou depans plis, e lo plis keksoz.  Sa i en move serk visye, me enn ki nou realite.  En lalwa organik devlopman sosyete. Alors, nou bezwen ekspekte e antisip sa bann kalite sanzman ler nou deside fer devlopman.  Ler sa i arive, alors nou merit retourn ver la baz.  Montre nou zanfan kimanyer pou anpes li ganny tante par bokou draze, sokola akoz demen i pou napa ase rezilyans pour dir non a drog.  Montre nou zanfan kimanyer pour annan plis respe pou madanm.  Demen i pa pou ankouraz prostitisyon.  Montre nou fiy kimanyer pou annan respe pou son lekor, pou li swazir en metye ki nob.  Montre nou lakour kimanyer pour travay dir pou ganny sa ki i anvi gannyen, koumsa i ava annan respe pou propriyete lezot.  Labaz Mr Speaker, i la baz.  Sa fondasyon lo ki nou some i asiz lo la e batir lo la.

Mr Deputy, i kler ki menm si nou pou komans travay dir avek nou zanfan, devan nou set en zenerasyon ki’n ganny tou, ki’n trouv trouv tou, e ki anvi tou.  An gran parti nou annan en zenerasyon ki merit ganny re-edike, pou zot vin bokou pli rezilyan e travayan.  Ki solisyon a sa?  Mr Speaker, nou nouvo Sesel i merit angaz li pou rezet bann vye paradimes, e adopte nouvo tandans.  Bann tandans baze lo prensip, sa ki nou apel an Angle en principle centered paradise. En paradime shift an lot mo, en nouvo kiltir baze lo prensip.  Baze lo en kiltir travay dir.  Enn ki met otan lenportans lo latitid ki laptitid.  Enn ki ankouraz lazenes pou pran la bar olye touy zot avan ki zot kapab prouv zot lekor.  Me enn ki met larogans lazenes dekote, e adopte en latitid respe mityel e imilite.  Enn ki dekouraz ganny larzan vit e lanbisyon fou, me enn ki rekonpans ou travayer baze lo vre merit son travay.

Mr Speaker, me kimannyer nou anmenn sa konsept lo la baz bann Minister e travay ki nou tou nou annan pou fer?  Kimannyer nou marye problenm sa madanm dan leo La Batie avek en sistenm travay ki pou rann son lavi pli ere?  Mr Deputy, demars nou Gouvernman dan sa direksyon in fini komanse, me i merit al pli lwen.  En Gouvernman ki efikas set en Gouvernman ki annan bann sistenm sakre, realis e pragmatik an plas.  Si sistenm Welfare pa pe marse, mon konvenki ki problenm i pa avek sa dimoun ki deside abiz lo Welfare, me en sistenm ki les trou vid pou li fer sa.  Wi, iv re ki nou merit edik sa enn ki pe abiz lo Welfare pou leve e debrouye, me nou sistenm Welfare i menm merit en letid aprofondi e byen kalkile.  Par egzanp, eski sa reaplikasyon Welfare tou le 3 mwan i vreman tir dimoun lo Welfare e fors zot al travay?  Larepons i non.  Statistik in montre le kontrer, ki demann pou Welfare i kontinnyen ogmante.  En tel sistenm i fer dimoun vin pli fristre e i anmenn bokou plis paper work pou bann travayer sa Agency.  Lot legzanp, eski en index baze lo en konpitasyon computer i fer sistenm pli efikas?  Larepons i non.  Bann aplikan i ankor pe esper bokou letan avan ler ki zot ka i ganny get ladan.  Sistenm Welfare i enn ki annan tro bokou paper work e mwens lefikasite.

En lot legzanp, Mr Speaker, nou bann MNA nou kontan konplent ki Biro Lanrezistreman Biznes i pran tro bokou letan e sa mon dakor avek.  Problenm i ankor avek sistenm travay.  Ozordi dan lsa lanvironnman biznes ki nou anvi antre ladan, nou nepli kapab pe anrezistre bann biznes lo bann form ki ganny file.  Biro laba i pti e ankonbre e en sistenm elektronik ki vit e efikas i long overdue.  En senp sistenm elektronik ki online, ki en dimoun i kapab anrezistre elektronikman e ganny en larepons elektronikman i en realite dan bokou pei.

Mr Speaker, mon’n pran sa 2 legzanp pou ilistre mon pwen lo sa bann fondamantal ki nou merit ganny byen kler.  E bann legzanp ki Onorab Lucas in fer resorti i ranforsi mon largiman ki pli gro defayans dan lenplimantasyon bann polisi i mankman en sistenm travay.  En sel fason fer ki tou dimoun i konnen e respekte.  Nepli sa zafer al kot MNA ouswa Minis pou lager pour ganny laprouvasyon plan lakaz, ouswa anrezistre ou biznes pli vit.  Sistenm i devret natirelman pran ou ka e donn ou en larepons dan en dele letan ki rezonnab e ki ganny byen definir.  E se sa direksyon ki nou pei pe ale.  An retour nou devret montre nou pep ki i pa kapab ekspekte en larepons dizour a lannmen.

Mr Speaker, sa i anmenn mwan lo mon lot pwen, e sa i konsern nou isi dan Lasanble.  Mr Speaker, nou’n pas bokou lalwa isi dan nou Lasanble e mon konvenki ki tan ki nou pei i annan bann vye lalwa démodé e dekonnekte, nou’n osi travay lo en kantite lalwa modern.  Me konsern ki nou Lasanble in eksprimen, e ki mon partaze se ki arive avek bann lalwa enn fwa ki zot pas kot nou.  Eski zot pe ganny pratike?  Eski i annan monitoring?  Eski nou prepar nou pou met en sistenm an plas pou kapab byen enplimant sa bann lalwa?  Sa i pou latas sa nouvo ladministrasyon ki Prezidan Michel in met an plas.  Me fodre ki zot al o dela e zis enplimant lalwa.  Fodre ki nou enplimant en kiltir respe pou lalwa, e konsekans grav pour sa enn ki pa swiv.  Par egzanp Mr Speaker, si en polisye i met en zenn anba laz avek en deteni pli aze, mon asire ki nou mank en prosedir byen detaye an sa ki konsern drwa deteni.  En dimoun ki fer sa merit ganny en pinisyon sever pou ki personn pa oze inyor bann prensip fondamantal nou demokrasi ankor.  En travayer ki inyor bann pratik e  regilasyon ki ganny met an plas merit reponn kestyon e fer fas avek konsekans.  Me Mr Speaker, sa i sel fason pou nou redres nou Servis Piblik e anmenn li pli lwen anmenmtan Mr Deputy mon pa pou kapab blanm en travayer pou inyor en regliasyon si nou pan pas letan pou edik li e pou fer sir ki nou obzerv bann menm regilasyon ki nou met an plas.   Si en sef i fer son sekreter koz lalang e dir avek kliyan i pa la nou pe efektivman devlop en kiltir koz lalang.

Alors Mr Deputy Speaker dan sa nouvo Sesel fodre ki nou osi pran letan pou poz enkou, regarde kwa ki nou annan ki pe marse e fer li mars byen me nou bezwen osi aras sa bann move pratik e move mantalite e ranplas zot par efikasite e efektivite e tou senpleman en kiltir respe e travay dir.  Krwar mwan, ler nou regard sikse bann gran lekonomi, nou vwar ki la baz zot sikse se bann kiltir ki ankouraz lentegrite e travay dir.  Lanmerik ek Lasin i 2 legzanp tipik.  Ler nou regarde kwa ki’n fer lezot fail, nou vwar fasilman en mank respe e mankman en kiltir travay dir.  Zis nou bezwen regard otour nou pou vwar bokou legzanp.  Mr Deputy, manda sa nouvo ladministrasyon merit baz li lo sa bann bon prensip gouvernans.

Mr Deputy, en Gouvernman ki efikas e delivre i pa sifi si son pep osi pa bouz a la oter.  I annan en ta koze, en ta edike, en ta travay pou nou fer pour tyonbo lanmen nou pep e anmenn zot lo sa menm some ki nou devlopman in anmenn nou.  En manman ki pa oule travay i en trazedi.  En zenn ki vole i en gran pert.  En dimoun ki vyol konsyans sa zenn i komet en krim enpardonab.  Mr Deputy, fodre ki nou komans pratik en pe tough love dan nou pei.  Nou kontan nou pep, me fodre ki serten manm nou popilasyon i komans kontan zot prop lekor avan ler zot ekspekte lanmour, respe e konpasyon avek lezot.  Sa pa pou en keksoz fasil, me nou bezwen komans quelque part, e sa Nouvo Sesel i prezant nou avek loportinite parfe pou komans sa national councelling avek nou popilasyon.

Mr Deputy, mon konnen ki sa latas devan nou i gran, e nou ti a plifere envant en pilil pou ki tou dimoun i konpran sa bezwen pour sanz nou fason fer.  Me, napa nanryen ki bon e enportan ki kapab ganny akonplir vitman ler Prezidan i dir nou ki sa lepok i nou lepok, i pe osi dir nou ki i son responsabilite i nou responsabilite.  Nou bezwen komans quelque part e meyer landrwa pour komanse se dan lakour, dan kominote, dan nou travay.  E sa Madanm La Bati, parey enn mon koleg in dir merit vwar li koman prti solisyon son problenm, e non pa en problenm dan limenm.

Mr Deputy, ler nou koman en pei nou pe aranz devan nou laport e met lord dan nou prop lakaz, sa pa devret zanmen anpes nou get lwen e reve vin en dirizan pou lemonn.  Nou deza pe fer li e sa nouvo lord mondyal pou egzize ki sa enn ki proaktif e inovatif i vin en leader natirel ki lezot i swiv e pran legzanp.  Some nou lakonplisman pe apel nou pou al dan sa direksyon.  Ler nou regard zone Losean Endyen par egzanp, Somali i enstab, e Kenya pe zis retrouv son stabilite.  Madagascar in ganny paralize par problenm politik, Maldive osi parey, tandis ki La Reunion ek Moris, pri lavi i egzorbitan pe enpakte lo zot popilasyon dan en fason san presedan.  Dan tou sa enstabilite dan Losean Endyen, Sesel emerge koman en leader natirel pour son stabilite.  Mr Deputy, annou pa zanmen under-estimate pourvwar nou stabilite koman en eleman esansyel dan nou devlopman.  Ler Losean Endyen i an boulvers, Sesel i selebre an Karnaval, son kiltir ras melanze e stabilite politik.  Nou demontre lemonn ki nou deza en leader.  Sesel i diriz batay kont piratri, Sesel i diriz demars dan proteksyon lanvironnman, Sesel in vin en shining example reform ekonomik ki’n raport fri.  Labaz ki’n fer nou reisi dan tousala, i sa bann prensip ki mon’n koz lo la.  Linite, disiplin travay nou leadership, e tou senpleman sanzman fondamantal baze lo bon prensip.  E sa Mr Speaker, i fer mwan adres sa size sanzman avek nou prop lekor.

Mr Deputy, Prezidan Michel in poz kestyon nou isi bann Manm Lasanble Nasyonal pou nou debat lo la.  A mon avi, Lasanble Nasyonal merit kontinnyen zwe son rol koman bann gardyen lentere piblik, e nou pep i ekspekte pa mwens ki sa avek nou.  Sa bann kestyon refleksyon merit fer nou, bann Manm Lasanble Nasyonal bouz lo en lot nivo.  En nivo kot nou non selman vin bann grass root leaders, me plito bann community e national leaders ki enspir respe la popilasyon.  Mon krwar senserman ki en Manm elekte merit pa zanmen oubliye lekel ki’n met li la e fodre ki i touzour a lekout son pep.  En MNA ki pa ekout swe e laspirasyon son pep i en MNA ki pour dekonnekte li avek larealite son pei e i pou tonm dan political obliviance.  Si nou koman bann Manm Lasanble Nasyonal nou koz lo sanzman, fodre ki nou vin e viv sa sanzman ki nou anvi vwar.

Mr Deputy, menm pwa e menm mezir i aplik pou bann fonksyoner piblik e prive ki kontinnyen regard travay en MNA koman enn ki pa enportan, e ki travay politik i en travay sal.  In ler pou nou donn nou bann Manm Lasanble Nasyonal sa respe ki i byen merite.  I pa normal pou fonksyoner piblik refize reponn telefonn en MNA.  Menm parey i pa normal pou telefonn en MNA apre minwi, ler sa dimoun pe sey pran en repo.  Menm parey, i pa normal pour en MNA a son tour pa reponn telefonn sa sitwayen ki’n met li dan sa lofis piblik.

Nouvo Sesel i egzize ki nou lenstitisyon i merit bouz li osi lo sa some e kontinnyen kontribye son par dan sa demokrasi ki pe kontinnyen ogmante.  Mr Deputy, bann Komite Lasanble i annan en rol kle pou zwe pou gardyen sa bann prensip e bon fason fer ki nou Gouvernman pe met an plas.  E Zidisyer merit vin gardyen bann lalwa ki pas kot nou e an retour, ariv devan zot laport.  Sa 3 lebra Gouvernman i 3 antite endepandan, me pli enportan ankor, enter depandan.

Mr Deputy, an sa 3 lebra Gouvernman, i merit annan respe mityel e kordyal.  Tou le 3 pe travay ver devlopman nou pei e selman lentere Sesel, parey Prezidan Michel in remind nou.  Ankor, bann prensip fondamantal i merit diriz nou travay kotidyen.  Se travay dir e selman travay dir ki pou kapab bouz nou Lenstitisyon lo en lot nivo.

Mr Deputy, ler ou ariv lo some lavi, i forseman demande ki ou poz en kou, regard an aryer pou ou pa zanmen oubliy non selman, ki zistans ou’n arive, me ki kantite sakrifis ou’n fer pou ariv kot ou ete.  En pase i donn son pep son roots e son idantite ki malgre sanzman, son fondasyon, son fondamantal pa sanze.  Parti Lepep avek Prezidan Michel i tel ki malgre tou sa sanzman ki in fer, i touzour pe demande ki nou retourn dan nou lekol, ledikasyon sivik e listwar pou nou pei, pou ki sa prosen zenerasyon pa zanmen mank en sans listwar kreol Seselwa e listwar politik Sesel.  Me, some lavi i osi donn nou en pozisyon spesyal pou vwar pli lwen ki yer ek ozordi.  Lepok kot nou ti dir ki nou pa kapab fer nanryen pou sanz nou sitiasyon in fini.  Nouvo Sesel anba direksyon Prezidan Michel pe demann nou pou regard e kree bann alternativ.  Lepok kot nou ti dir ki nou’n erit serten defayans avek nou bann kolonizater in fini.  Nouvo Sesel anba direksyon Prezidan Michel pe demann nou pou fer en swa konsansye pou adopte en lapros diferan.  Lepok kot nou ti dir ki nou pa kapab fer tel ou tel keksoz in fini.  Nouvo Sesel pe demann nou pou dir, nou koman en nasyon, nou swazir pou fer sa ki nou fer.  Nou prefere fer li koumsa e nou pou tras nou prop desten nou menm.  Gran filozof Aristotle in deza dir ki “we are what we repeatedly doExcellence then is not an act but a habbit.”  Mr Speaker, mon lapel se ki nou komans devlop bann labitid ver lekselans.

 

MR DEPUTY SPEAKER

I reste ou 3 minit Onorab.

 

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Pa mwens ki lekselans ki dan tou sa ki nou fer, nou donn le mye de nou menm.  Pa mwens ki sa.  Ki dan tou sa ki nou pei i fer, i ofer Seselwa son meyer lespri, meyer leksperyans, meyer leker, e meyer konbinezon pou nou batir Sa Nouvo Sesel.

Mr Deputy, si nou fer sa, nou pour annan en pase byen garde, byen prezerve.  Nou pou annan en lavenir byen briyan, byen planifye.  Sa i pou tou senpleman akoz nou pou’n tir dan nou prop lekor le meyer de nou menm.  Napa nanryen ki ilistre sa pli byen ler nou Prezidan i dir “O Seselwa, leve e sant lespwar, pou sa later ki pour nou.  O Seselwa, ozordi pourvwar i pou nou.  Ser lanmen e mars ver nou desten pou menm glwar e menm viktwar.”  Mersi Mr Deputy.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon, avek sa zoli sanson nou ava aret lanmenm pou ozordi.  E nou ava repran demen bomaten 9 er.

 

 

(Ajournment)