::
Home » Verbatim » Verbatim - First Term 2012 » Thursday 8th March 2012

Thursday 8th March 2012

Download PDF


 

 

 

 

NATIONAL ASSEMBLY OF SEYCHELLES

Thursday 8th March 2012

The Assembly met at 9am

National anthem was played

Mr. Speaker in the chair

MR SPEAKER

Bon bonzour tou bann manm Lasanble Nasyonal prezan, bonzour tou bann dimoun ki dan lakour pe ekout nou.  Pou komanse mon ti a profit sa larzournen ozordi le 8 Mars pou felisit tou bann Madanm dan Sesel e an partikilye bann madanm dan nou Lasanble Nasyonal e osi byen ki bann Madanm dan mon sekretaryat parey zot konnen laplipar mon bann travayer se bann madanm so mon oule swet zot bonn fet.  Mon oule osi swazir sa lokazyon pou mwan felisit 2 manm Lasanble Nasyonal pou zot nouvo lapwentman e sa se Leader of Government Business e Madanm Mitcy Larue ki toulede ozordi zot pe fer zot deryen sitting avek nou e toutmenm i en moman ase emosyonnel, Madanm Larue nou’n komans ansanm an 1993 Zilyet e in en gran parkour, nou’n pas atraver en kantite e i konnen limenm mon pa bezwen repete ozordi e dan lavi parfwa ou bezwen move on e bezwen pei i bezwen ou, ou bezwen bouze e menm parey pou Onorab Potter ki’n komans ek nou an 1993 malgre en moman in kit nou me apre in retournen, mon osi swet li bonn sans.  I en season politician parey nou dir sa so i konpran tou ki pe arive e I konpran ki parfwa i neseser pou deservi pei dan en lot fason ouswa depandan lo kwa ki pei i demann li pou fer pou anmenn nou pli devan koman en nasyon.  Bonne sans e bon kouraz, zot toulede zot pe al dan en pozisyon ase tuff so travay dir.  E mon oule osi profit sa lokazyon pou dir avek Clerk Lasanble nasyonal felisitasyon e bonn sans kot i pe ale dan lanplwa e li osi i konpran ki i annan moman kot nou bezwen bouze dan lavi, mon konnen ki i kontan Lasanble en kantite, i pa’n en desizyon fasil ni pou mwan, ni pou li me selman leta ankor enn fwa pei i egzize ki bann keksoz koumsa i arive nou bezwen fer li.  Mon konfidan avek sa 2an ki in travay avek nou in aprann ase disiplin e etik travay pou li fer en bon travay laba kot i pe ale dan lanplwa ki dayer i son background.  Bonn sans e nou deryer nou ava debourye.

Bon avek sa mon ava retourn lo lalis ki Deputy Speaker in kit ek mwan, 4 dimoun pankor entervenir e i annan enn ki malad, in retournen, oke. Oubyen Miss Sultanne?  Wi i byen.  Nou ava komans avek Onorab Ghislain.  Lontan nou ti dir Ghislaine.  Onorab.

 

HON CHANTAL GHISLAIN

Mr Speaker, koleg MNA, tou bann dimoun alekout bonzour.

Le 8 Mars i lakonplisman ekonomik, politik e sosyal bann fanm, diferan pei oubyen lorganizasyon atraver lemonn i swazir diferan tenm pou sa zour sak lannen e dan tou sa ki monn vwar mon pli kontan sa tenm ki letan Queensland Ostrali in swazir, “Nou fanm, nou pei”.  Monn asosye mwan ek sa enn paske i tonm byen pou nou pei ozordi selebre sa lazournen.  Lapwentman bann fanm dan pozisyon kle nou Gouvernman par Prezidan Larepiblik i montre konfyans ki nou Prezidan i annan dan kapasite nou bann fanm pou diriz nou pei.  Mon dir bravo nou bann fanm Seselwa ki pe okip en plas dirizan dan sa pei spesyalman mon bann koleg MNA, bann Administrater Distrik, bravo sa 3 Minis Madanm, Anbasadris, sa 7 sekreter prensipal madanm, bann sef egzektif ki madanm, Vis Sanselye liniversite ki osi I bann madanm, bravo spesyal pou nou premye fanm Gouverner Labank Santral Madanm Carolina Abelle.  Zot lakonplisman i montre ki lalit ki sa parti in anmennen pou bann fanm pa’n anven.  Madanm Potter, Madanm Larue e Madanm Clerk bravo zot osi e bonn sans dan zot prosen post travay.

Mr Speaker nou bann fanm i spesyal, nou bann fanm i zoli, nou bann fanm kreol ki merit tou respe e loner – aret denigre zot, aret fer zot fer promosyon bann keksoz ki sosyete pe deza kondannen, aret fer zot montre zot lo televizyon nasyonal pou vin eksplike ki kantite larzan zot fer lo street zot deza lo eroin donk aret fer zot vin bann ero zis akoz zot in azir fran pou vin devan e rakont zot zistwar e pli grav ankor konpar zot avek bann lenstriman lanmizik.  I denigre zot plis e i fer zot fletri.

Mr Speaker parey nou Prezidan mwan osi mon pou delivre en ladres ki fran e onnet.  I pa mon kalite pou kasyet okenn fe e sa ki’n konn mwan okour mon karyer mon lavi i konn sa tre byen. Sete avek bokou limilite, lonekte e senserite ki Prezidan in adres son pep, akoz i en ladres ki fran e i apropriye a sa moman e lepok.  Si Prezidan pe koz lo linite, larmoni, lentelizans e prosperite nou nasyon disiplin e motivasyon nou lafors travayer, konpasyon e prevwayans nou sosyete, responsabilite nou Gouvernman ek sak sitwayen i pa zis bann zoli parol, si Prezidan i sorti for pou koz lo la set akoz i santi ki si nou pa fer atansyon nou kapab vitman perdi tou sa ki nou’n akonpli ziska prezan koman en pep.  E mwan dan tou sa bann mo mon pli kontan responsabilite, en mo ki devret vin nou mote toulezour.  Zis ekout tou sa bann lezot ki atase avek li konsern e konsernen, rann kont lobligasyon e oblize, pran sarz e bokou lezot i bann kalite ki sakenn de nou si nou ti annan ozordi nou ti pou bokou pli lwen ki nou ete.  I en mo ki devret kontinyelman gide e karakteriz nou koman en endividi tou dilon nou legzistans koman en imen.  Ozordi en legzanp sa, si Madanm Ernesta i donn nesans en pti fiy dezormen sa zanfan I vin responsabilite nou tou, mon konnen zot pe deza dir mwan ki manyer.  I senp!  I responsabilite sa ners ou sa dokter lopital pou fer sir ki sa pti fiy i ne an bonne santé e kontinnyen okip son lasante toudilon son lavi.  Responsabilite sa paran pou ki son pti fiy i grandi byen avek tou son bann kalite ki vin avek pou li kapab rantre dan sosyete, responsabilite sa Gouvernman pou met an plas bann bon polisi e fasilite pou sa pti fiy epanouir.  Ou vwazen eski ou pou kontinnyen anpwazonn sa pti fiy avek ou bann lardon toulezour?  Eski i pa osi ou responsabilite pou ki sa zanfan i respir en ler fre, swiv bon legzanp, devlop respe pou sa ki vin pli vye e lezot.  Demen i rantre dan lemonn travay i pou ou responsabilite ki ler i annan en randevou ou pa met li asize e espere, e espere e gaspir lazournen travay asize lo ban espere.  E sa pti fiy ki li osi pou’n vin en adilt en zour pou benefinitivman li osi devlop sa sans responsabilite.  Sa ki mon pe dir senpleman Mr Speaker se ki responsabilite i devret sinonim a nou menm koman en imen.  Dan en pti resers personnel mon’n aprann en pti keksoz senp ki mon oule partaz avek zot ozordi.  Sa zafer servis piblik sa ki mon’n aprann se sa let “D” dan delivery, sa pti let i vedir dedikasyon.  Dedikasyon sa reprezantan ki pou donn sa servis.  Le moman ki sa Msye ou sa Madanm i rantre dan sa lofis i devret santi ki I priyorite nimero enn e non pa selman sa enn ki trouv li deryen lo sa lalis lapwentman, donk i bezwen zis esper son tour, okip li byen, donn li lenformasyon, diriz li kot i devret ale.  I nepli tan pou tir la met la, i nepli tan pou fer dimoun vin pyon ouswa zwe kouk kasyet ek dimoun.  Silvouple aret fer dimoun monte desann dan sa bann biro, nou lo zil nou pli soufer ankor akoz nou depans plis pou zis monte desann avan trouv solisyon pou zis trouv solisyon pou tre souvan en senp pti problenm.  Mon menm aprann ki i annan servis ki ou kapab ganyen tre vit si ou vin avek en pti lanvlop gri.  Eski sa pa in ler pou arete e donn piblik Seselwa servis ki i merite?  Pa akoz touris i nou diber ki nou donn li en pli bon servis e bliye ki sa pti Seselwa osi i enportan.  I pa akseptab letan en dyaver taxi I tay deryer dolar me kit sa Seselwa ater zis akoz li i pey ek roupi.  I pa akseptab ki priyorite bato I pou touris e ou Seselwa nenk ou a zwe avek sa schedule zis akoz ou pey an roupi e ou pey mwens.  Ennler i dir bato pe al direk Mahe, enn ler i dir i pas Praslin, avan enn ler pou debark Praslin apre esper lot bato.  Avyon menm zafer.  Si sa flight i anmenn zis Seselwa lo la i dir ou flight in combine ek en lot e la ou reste Praslin pou desann plitar – me kot nou pe ale pli ale?

Mr Speaker avek reform ekonomik nou ti’n vin familye avek sa tenm welfare ki Gouvernman ti’n met anplas pou permet bann lasistans, donn lasistans bann fanmiy ki pa ti kapab fer fas avek sa sok ekonomik ki ti’n tourn an en sok sosyal.  Me fodre zot admet ki okour sa detrwa lannen ki’n pase in annan labi sa servis, lasistans ti’n vin depandans e bokou dimoun ki ti annan lafors e kouraz pou leve e al debourye ti’n trouv en fason vitman e fasil pou ganny larzan san rente.  E bann ki pli bezwen sa servis e lasistans i ankor trouv li pe monte desann kot biro zis pou kapab ganny ede, dan sa lepok ki nou pe viv plis ki zanmen sa Minister ou lazans i devret reste li lo alert pou trouv fason pou atak problenm dan son sours.  Mon pa kapab konpran ki manyer sa madanm tousel ki deza pe fer de travay i still resevwar lasistans pou R1400, pandan ki sa granmanman pe trouv li pe monte desann pou resevwar en pti larzan anplis lo sa R250 pou son 3 pti zanfan ki manman in mor e gran manman pe responsab.  Sa pti fiy 14an ki dan son ladolesans e ki papa in mor e pandan ki sa msye ki’n koup en kote lipye pe monte desann kot dokter tou le 3 mwan pou en papye an gizm pou evalye son case oubyen fer sir ki in vreman koup lipye.  Mr Speaker mon sizere ki dan ka sa msye lasistans sosyal i devret vin otomatik zis apre ki in koup lipye en papye ki sa menm sirizyen ki’n koup son lipye i devret kapab donnen olye al refer li avek dokter kot occupational health.  Mon kontan tann Prezidan fer referans a la kantite zanfan dan bann diferan lenstitisyon oubyen fwaye ki ti devret pou orfelen savedir bann ki’n perdi manman ek papa.  Parey Prezidan in fer resorti i malere ki tou sa bann zanfan i bann orfelen sosyal savedir zot bann paran i ankor vivan, e zot paran in abandonn zot, ki vedir zot lasistans i parey pou sa enn ki’n perdi son manman ek son papa.  Sa i anmenn mwan lo mon lot sizesyon ki mon oule met devan Gouvernman pou konsidere e fer vin lalwa si posib.  Mon pe demann Gouvernman ozordi pou redefinir sa tenm orfelen pou li swiv menm definisyon ki fo Nasyon Ini pou zanfan ouswa UN Aids i servi pou dekri okenn zanfan ki’n perdi en paran koman en orfelen.  Dan sa lapros en orfelen maternel i a vin sa zanfan ki’n perdi son manman e en orfelen paternel i a sa enn ki’n perdi son papa, sirtou dan ka kot sa papa ou manman ti pe kontribye pou sony son zanfan.  Mon osi sizere ki bann zofisye welfare i reste pli konekte avek diferan lazans dan distrik tel ki lekol, lopital, Administarsyon Distrik e lofis MNA pou konn vre bezwen sa distrik, konn bann dimoun ki vreman bezwen sa servis e lekel ki pe abize.

Mr Speaker ou pas anvil e ou zwenn en vye zonm, demann li msye ki ou fer pou reste zenn koumsa?  I reponn madanm bwar bokou lapire, manze parfwa.  Be msye eskiz mwan be ki laz ou annan? 25an madanm.  Nou riye wi, me malerezman i pa gou.  I malere pou dir lakantite zenn vyeyar ki kontinnyen ogmante, pou mwan sa size i sansib e i ankor pe bles mwan ziska ozordi.  Mon’n konn vre soufrans en zenn ki ti ankor pe etidye kimanyer i tro martizan ler ou annan en papa ki’n konsonm lalkol, kimanyer pa ti gou pou viv kot lakour ou pe sey etidye li i sou, i ankor fermal ozordi pou mwan akoz mon frer in deside zet son lavi an plenn mer zis akoz in les lalkol pran kontrol son zizman ler i trouv li dan problenm.  Mon konn soufrans sa manman ki mon zanmi erezman e ki’n perdi son zenn garson an rezilta sereng sal, aret fer piblisite lo kimanyer pou pran en shot eroin lo nou televizyon nasyonal.

Mr Speaker mon ti dir lo komansman ki mon pou delivre en ladres ki fran, mon ankor ensiste ki sistenm Gouvernans lokal La Digue pa devret parey lo Mahe.  Nou pe bouz dan sa direksyon an kreasyon La Digue Trust Funds.  Mon sizere ki nou al pli lwen ki sa ankor, donn La Digue son lotonomi – larzan ki’n bidzete pou sa zil i al direk dan sa fon pou devlop sa zil.  Nou nepli kapab avek sa sitiasyon kot nou zis tourn an ron pou sey rezourd problenm lo zil.

Litilite piblik ki enkli presizaman elektrisite – sewage sa mon pe koz lo mon zil i malere ki ziska ozordi nou ankor pe esper sa sespict truck sa enn ki ponp sewage la pou ariv lo zil pou tanporerman ponp sewage ki’n plen partou lo zil ki antretan en zenn digwa i pran sa biznes definitvman.

Elektrisite Vandredi le 13 Zanvye sa lannen parey nou tou nou konnen La Digue ti eksperyans en koupir kouran ki ti’n met sa zil dan en fernwar total e sa ti swiv lo granmaten son Sanmdi avek delo koupe akoz nou sistenm delo i fonksyonn avek elektrisite.  Maler pa averti, me i annan bokou leson pou tire pou evite ki entel katastrof pa ariv ankor.  Mon profite pou salye bann zofisye PUC ki ti travay avek efikasite sa zour pou redonn lalimyer e delo lo zil, me ziska ozordi i malere pou dir ki PUC in fer pou ki sa zafer me ziska ozordi ki PUC in fer pou ki sa zafer pa ariv ankor, e si I arive ki fason back up.  Lotorite distrik ki enkli DA e mon lofis ti deswit apre lensidan ekrir en rapor adrese a Minister local, PUC, Lapolis, servis teny dife e lasante.  Me i malere ki ziska ozordi apart lofis Minis Gouvernman lokal ki’n donn nou en repons lo nou rapor, nou ti oule ki PUC i fer nou konnen letan i fini aranz sa dezyenm kab soumaren ki sipoze fonksyonn koman back up ziska ozordi nou pankor ganyen.  Nou ti ganny dir ki son Lendi menm apre lensidan weekend travay ti pou demare lo sa dezyenm kab.  Eski in komanse? Pankor fini? Ouswa pankor fer ditou? Dir nou zabitan i oule konnen.  Ziska ozordi sistenm elektrisite lo sa zil pa ankor retourn normal, bann glob pe fer plis mors e kou – savedir alimen tenyen, i annan menm lakour kot kouran i sot net e lezot ki ler en bout lasanm i alimen lot bout i dim net e dan menm ka annan menm ki tenyen, zabitan pe per ki zot bann lekipman elektrik ek sa kouran ki ale vini e lezot zot per ki zot bann prodwir i gate.

Lapolis.  Donn nou en rapor lo akoz zot pa ti anvoy ranfor depi son aswar menm olye esper MNA fer zot konnen ki nou ti bezwen plis gard La Digue anka vol sa zour swar.   Servis teny dife nou ti oule konnen akoz zot pa ti desann sa zour pou stand by an ka ti annan en dife.  Ou kapab zis mazinnen sa swar tou dimoun ti pe servi labouzi, si en dife ti arive kimanyer nou ti pou devenir?  Tou sa i bann pti leksplikasyon senp ki nou pe demande pou pas avek nou zabitan.  Byen koze i fer byen konpran parey nou bann dimoun aze in toutlan dir.

Mon pa pou kapab ler pe koz lo leta Lanasyon, mon manke pou koz lo sitiasyon aktyel lopital Logan.  Mr Speaker leta sa lopital pa ni menm gou pou dekrir an piblik.  Depi kouran koupe ki Minister Lasante in fer pou rezourd sa problenm napa lalimyer kot lopital ler kouran i koupe?  Oli sistenm back up en zenerater zis pou lopital?  Nou ankor pe espere zanmen nou’n ganyen.  Nou ti al demann enn prêt avek red cross sa zour me i pa ti servi son purpose parseki zis en glob kot nurse bay ki ti pe kapab fonksyonnen, e ankor lofis DA ti bezwen dekonekte tou son computer pou kapab ganny sa extention pou alim sa pti glob.  Bann vaksen ki reste dan fridge ti’n fini ganny pakte pou anvoy Praslin pangar i ava gate.  Ankor si ti ariv en emergency dan sa lannwit kimanyer nou ti pou devenir?  Konbyen letan ankor sa lopital ki deza dan en leta ki pa ni gou parey mon’n dir pou dekrir kot ler i annan kouran koupe ners i bezwen travay avek tors.  File pasyan dan lasal kot lapli i fwete, louvers i manke partou. Drog danzere i ganny store dan en pti bwat a kle dan en lasal ansanm avek lekipman konstriksyon, bisiklet, dibwa e kot napa ni menm lalimyer e lafnet lanmwatye plywood e lot lanmwatye napa louvers.  Dan ka emergency ankor sa ners parey Florence Nitingale i al avek son pti tors pou esey rod sa latizann danzere, kot dantis i pli pasab me akfer Aircon si tou ler fre pe al deor par bann trou louvers ki pa standar.  Gro lapli in osi andomaz tou bann lekipman emergency akoz louvers i manke kot lasal emergency dokter pe tanzantan eswiy figir ler pe sey konsilte pasyan zis akoz i tro fer so dan sa pti lasal kot i konsilte dimoun.  Nou le konnen ki pe arive avek sa bout ki vir ek semen ki ankor pe debout parey en moniman me narnyen pa ankor ganny fer lo la.  2an i a fer an Me sa lannen depi ki mon’n retourn lo mon zil pou travay e sa bout i ankor parey i ete.  Mon menm aprann travay renovasyon ti’n komanse lo sa lopital plis ki 3an pase, me ziska ozordi i ankor pare ou menm si i pa’n tonm dan en pli move leta.  Kontrakter mon ganny dir I zis sanze koumsa e narnyen pa ganny fer.  Mr Speaker si sa pa rezilta gross mis-management dir mwan kwa?

Mon prezant mon leskiz si i annan ki santi zot ofanse, me se lavi dimoun ki nou pe zwe avek, e nou pa kapab konpromi lo la.  Nou pa kapab afford pou perdi lavi dimoun gras a move ladministrasyon, i en risk tro gran pou pran. Oli swivi lo lapar bann zofisye responsab proze Gouvernman ouswa sa bann minister.  Mr Speaker moral staff i lo nivo pli ba, si zot pa pe travay dan konfor dir mwan kimanyer zot pou kapab delivre en bon servis pasyan?  Sa size fer lopital Baie Ste Anne e La Digue tonm ansanm anba menm management pa’n marse in okontrer anmenn plis konplikasyon.  Staff i aprezan pe ganny forse pou al fer shift lo Praslin, nou kondisyon pa parey Mahe ou Praslin sa pa zis en zafer pran bis pou al travay dan en lot sant lasante, nou pran bato pou fer sa e bato i annan son prop schedule.  Mon pa kapab konpran kimanyer en ners ki’n fek mont avek en pasyan Mahe 7er diswar e zot demann li, mon kapab dir fors li pou li re-pran avyon granmaten zis pou kapab vin kouver sa shift lo Pralin.  Mon zis swete ki sa bann ki’n oze vin devan pou kapab fer pase sa bann sizesyon ou menm sa bann problenm pa pou zis apre pas parey Castor zis akoz i ti deside sa letan defi lalwa.  Mr Speaker, lalis i long e mon pa ni menm anvi kontinnyen me en kestyon ki pe fatig mwan koman sa reprezantan e parey Prezidan ti toultan dir ler ou fer promes avek en dimoun ou delivre e pou mwan sa i fatig mwan.  Sa ki mon pe demande se oli bann lekipman ki sa 2 etranze ti remet dan mon lanmen pou lopital La Digue ek bann dimoun dan kominote.  Sa Madanm laba lo glasi i ankor pe demann mwan son wheelchair ki mon ti promet li, sa 2 madanm aze Bellevue pe rod zot sez komod ki zot ti’n ganny promet.  Silvouple sa bann lekipman mon ti kit dan lanmen lopital pou delivre dan kominote apre larestan pou lopital, sa zis avan mon ti bezwen vin Mahe pou lanons Bidze Desanm lannen pase.  Mon pe lav mon lanmen ladan Mr Speaker akoz i fermal koman en reprezantan distrik ler ou’n promet en keksoz en dimoun apre toulezour i pe fatig ou pe demann ou, e ou menm ou pa ni konnen kote in ale.

Mon sizere ki parey sa pti endividi ki esey fer son prop lakaz kot HFC i egzize ki sak fwa i ganny donnen en porsyon loan zofisye i monte e vin evalye travay avan fer peyman pou lot faz.  Bann proze Gouvernman osi i devret mars parey.  Menm prosedir i aplik parey dan bann pti proze kominoter, nou pa kapab annan en pwa de mezir pou depans larzan piblik.  Mr Speaker i annan en persepsyon ki tou sa ki pa bon Mahe zot anvoy lo zil, me i diferan ler zot anvoy sa ki pa bon dan en kominote.  Ler i monte i pa mont zis avek son sak lenz li, i mont avek tou e sa kominote pa pou vin sanz li okontrer i ganny plis laliberte.  Sa pti La Digue ki nou tou nou kontan mon santi ki en zour nou pou gel li, parey i en privilez pou ou own en transpor lo zil les li vin osi en priviliez pou okenn endividi eksepte en Digwa ki anvi fer en biznes lo sa zil.  E enn son kontribisyon se ki i bezwen ed sa kominote.  En etranze i rantre avek son ta larzan, kre en lakonpanyen enorm, fasilite byensir pa en Seselwa ki swadizan share holder zis lo papye sa, aste en propriyete lo non sa lakonpanyen, vann byensir par en Seslewa prive zis akoz i son dwa pou li dispoz son propriyete dan fason e avek ki i anvi – pa esper lontan sa etranze pe demann konstriksyon en dezyenm lakaz lo sa menm propriyete ki ti pou swadizan son rezidans.  Fer krwar i kontan nou zil apre ou trouv li in mont en miray pli o ki tou, vin fer nou bave avek en swimming pool dan milye plato e taler i trouv li dan biznes Guest House.  Privilez ki zabitan zot menm ti devret annan.

An sa ki konsern lakaz Mr Speaker, mon pe enplor Gouvernman pou donn finansman adisyonnel pou met dan konstriksyon lakaz akoz nou’n nepli kapab zis tir dimoun lo zil e anvoy zot Perseverans.  Nou dir mersi kantmenm pou lasistans ganyen ziska prezan ki’n byensir al anver nou bann zabitan Silhoutte ki ozordi zot osi zot propriyeter zot prop lakaz.  Bann zenn Digwa e Digwaz ki pe reste Mahe zis akoz zot pa kapab ganny en lakaz La Digue e pou lezot zil ki ankor pe ganny konsidere.  Mr Speaker vizyon mon zil i gran me pa enposib.  Gouvernman i devret komans pans dan direksyon fasilit bann zenn Digwa e menm Silhouette pou met an plas en scheme spesyal pou permet zot kapab aste bato en pti pe parey scheme taxi lo Mahe anvi lenstans polisi transpor lo sa zil, sa i a permet sa bann zenn divertifye zot aktivite e travay dan en lot direksyon par egzanp lo lanmer olye trouv zot zis pe tourn an ron lo zil.

Mr Speaker se avek sa pti panse e sizesyon ki mon termin mon repons lo ladres Leta Lanasyon. Mersi.

 

MR SPEAKER

Onorab Vidot.

 

HON KEVIN VIDOT

Mersi Mr Speaker, mon mazin mon piti dan lakour, yerswar in manz zis en bout friyapen, mon de larm i koul tousel e atraver mon larm mon vwar larm de santenn mere de fanmiy, me dezorme ini mon pep ek mwan par zot soufrans ek mon soufrans, par zot kri ansanm ek pou mwan, nou anval nou larm parseki fodre ki nou konbat lakoz sa soufrans.

Mr Speaker koleg Onorab, lepep Seselwa espesyalman zabitan Larivyer Anglez bonswar.  Sa ki mon fek lir anler se ekstre en poem ki Prezidan Michel ti ekrir pou eksprim son soufrans ansanm avek lepep Seselwa.  Mr Speaker Merkredi pase mon ti esper ladres leta lanasyon nou Sef Deta, nou Prezidan avek pasyans, la senp rezon Mr Speaker fransman se pou vwar e ekoute si nou Prezidan pe tann lavwa nou e kriy nou pep.

Mr Speaker mon pa’n dezapwente akoz sa menm zonm ki ti ekrir sa poem an 1975 ki ti partaz soufrans lepep Seselwa sa letan I sa menm zonm ki’n adres nou Merkredi pase, en zonm ki pa zis tann krir son pep me ki osi partaz batman zot leker e montre en dirizan ki an kontrol, ki ekoute ki la sak fwa sa pep i kriy ayoyo i femal.  En dirizan ki pare pou fer nenport kwa pou donn son pep en meyer servis me ki osi kapab dir nou ler nou pe al mal.

Mr Speaker nou bezwen met nou de zorey apik ler en tel dirizan i pronons son lekor.  Parfwa vre i difisil pou aksepte me toudmenm nou bezwen fer li.  Mr Speaker mon le dir avek Prezidan Michel mersi lo lapar lepep Seselwa e zabitan Larivyer Anglez pou antann nou leokri, i pa ti en fot pou emt konfyans dan li koman nou dirizan dan dernyen eleksyon.  Bravo Prezidan Michel!

Mr Speaker vreman nou’n mars ver en gran semen ver laliberte ek progre, san okenn dout nou’n konn sikse esepsyonnel dan bokou lenstans.  Wi nou’n fer lerer me se atraver lerer ki nou vin pli for e fer ekselan plitar, napa en zonm ni menm en nasyon dan lemonn ki pa’n fer lerer dan zot parkour devlopman alors annou pa fer okenn ilizyon ki Sesel i en lekspesyon.  Wi nou annan o pwen pou fer for e osi pou nou febles, sanmenm sa ki fer nou reel e pa en fantazi.  Ler nou Prezidan i koz lo en “Nouvo Sesel” mon avek bokou loptimiz mon komans santi loder e vwar laklerte sa “Nouvo Sesel” enn kot ou zanfan, mon zanfan pou viv dan larmoni, respe, latolerans, konpasyon, travay dir kot zot pou vin pli kreativ e ranpli avek disiplin zot a rod fason pou fer briye nou zoli pei beni Sesel.

Mr Speaker mon ranpli avek bokou lemosyon ler mon vwar sa tablo ki pe ganny penn.  Wi lepep Seselwa kot nou pou kapab admir travay ek kouraz en pep ki’n toultan solider dan botan e osi dan movetan.  Fodre nou pa zanmen abondonn lalit ver nou desten malgre difikilte ek defi lavi.  Nou bezwen touzour reste determinen .

Lannen 2011 Mr Speaker mon la ansanm avek zabitan, parfwa keksoz in mars byen me parfwa in al enpe mal, monn la touzour determinen, monn ekout zot parol, monn konpran zot soufrans, monn azir kot mon kapab me parfwa monn senpleman pa kapab sot bann balizaz ki egziste.  Parfwa nou’n eksprim nou fistrasyon ansanm me nou’n osi selebre nou lakonplisman ansanm.  Monn asize tousel lo mon ros en zour Desanm apre Bidze e monn komans fer refleksyon lo lavenir, monn antisip en 2012 pli meyer malgre keksoz pa pou fasil.  Mon fer refleksyon lo mon febles e dezapwentman e monn sey rod fason pou sirmont tousala, alafen monn lev mon lizye ver lesyel pou rod gidans sa ki pli gran ki mwan. Mr Speaker rezilta se lenspirasyon ki nou bezwen inifye, annan lanmour ek konprenezon pou enn a lot, tout an admet kot nou’n osi al mal pou nou kapab korize.  Ou pa pou zanmen resevwar led si ou pa admet ou annan en problenm.

Mr Speaker 2011 in ale e 2012 in envit son lekor, bokou memwar nou’n garde e ki nou pou cherie pou larestan lavi.  Bokou osi nou oule bliye e rod fason pou efas li dan nou memwar.  Me sa ki mon konnen se 2012 i pou vin sa ki nou nou anvi i ete pou nou, nou rev lo sa Gouvernman ki pou kontinnyen envestir dan son pep, ki pou ofer zot en meyer servis enn ki alaoter.  Nou reve vwar en pep ki montre enpe plis konpasyon e vin pli rekonnesan, kot nou dimoun i apresye la senp rezon ki sa Gouvernman pe fer son mye e tou ki a son abilite pou fer pou satisfer demann ek lekseptasyon son pep.  Nou oule vwar nou bann travayer vin pli determinen pou akonplir zot misyon sak zour avek devourman ek lanmour sirtou bann ki travay direkteman avek piblik.  Mr Speaker tousala pa difisil pou nou akonplir, nou pep i annan dan li pou li kapab reisir lo sa misyon.

Mr Speaker leta nou nasyon plis ki zanmen ozordi nou konnen i pa totalman depan lo sa ki nou fer ou pa fer.  Realistikman nou konpran ozordi ki sa ki arive otour nou avek lezot pei pou annan reperkisyon direk ou endirekteman lo nou.  Nou pa pe viv dan en boul kristal ou menm en liv zistwar kot sa pli zoli portre i ganny desinen ou ekrir, kot tou keksoz i zoli e ekselan e napa lobstak ek defi pou sirmonte, me si ou al mal zwe pagay dan kannot ou pou savire.  Sa bann pei ni kontrol nou napa lo zot, si zot deside angaz zot dan en lager, restrikte lakantite barik delwil brit ki ganny prodwir ou refize pou abondonn zot demars pou prodwir zarm nikleer ou menm strike ki bann travayer en lazans avyon i kapab fer.  En resesyon mondyal pa nou ki ti demande ou non pli vot lo la.  Me nou’n erit sentonm e lefe sa maladi, Mr Speaker menm sa mon santi e rekonnet lefe ki sa maladi in fer e pou fer lo nou pti pei.  Nou konnen ki nou zanfan, nou etidyan, nou travayer e nou dimoun aze nou tou pou ganny afekte dan en fason ou en lot.  Prezidan dan son lasazes in vwar sa kot pe arive e in santi leokri son pep, me tout menm sa pa en leskiz pou nou bes nou lebra e pa fer narnyen pou sirmont tou sa defi e lefe advers ki lo nou pei.  En dirizan ki bes son lebra e deside akspete keksoz parey i ete san rod fason inovativ pou kontiny son progre pa vo pou dirize.  Me nou Prezidan in montre son kapasite e abilite pou dirize e gid son pep lo some sa montanny.  Mr Speaker mon apresye ki Prezidan dan son lasazes in mansyonn sa “Nouvo Sesel” ki nou pe kre ansanm, vreman nou pa pou kapab batir sa “Nouvo Sesel” dan divizyon ou en mankman respe pou enn a lot, ou krwar nou pli siperyer ki lezot.  Nou bezwen travay dan imilite ver en sel bi, sa se progre e sikse ver sa “Nouvo Sesel”.  Annou pa bliye sa 3 brans leta ki Prezidan in koz lo la, sa se Egzekitiv, Lezislativ e Zidisyer, zot rol i kapab diferan me zot totalman konplimant kanmarad si zot pe perform dapre ki zot in ganny mandate pou fer.  Sa 3 brans leta i sipoze egal pou asir en bon demokrasi me nou bezwen relalis pou dir ki ozordi sa pa neseserman leka, eskiz mwan me nou bezwen admet larealite pou nou kapab korize e bouz de lavan.  Mon panse Mr Speaker ki kekfwa nou ankor annan bann fason fer enpe ansyen, dan sa ka mon sizere ki nou annan en sanzman dan nou fason panse, ki a konform avek larealite lemonn ozordi e asire ki nou bouz ver en demokrasi parfe e egzanpler.   Menm sa Mr Speaker mon rekonnet ki i annan zefor pou nou bouz ver sa direksyon e mon aplodi Prezidan Michel pou mansyonn sa dan son ladres.  Napa enn ant sa trwa brans leta ki pli enferyer ki lot, savedir annou donn zot menm respe ki zot merite pou lanmor Sesel.

Mr Speaker mon konvenki dan pasyon e determinasyon nou Prezidan pou anmenn Gouvernman pli pre e reste konekte avek lepep Seselwa.  Mon reste pasyante pou vwar ki fason i pou kontinnyen amelyor sa prose, mon dakor 100 poursan avek son lapros, dialog e konsiltasyon koman fason pou promouvwar bon gouvernans.  Mon pou la pou siport en tel lapros, mon krwar Mr Speaker ki dialog avek konsiltasyon pa merit komanse e fini avek Prezidan Michel, souvann fwa dan lepase monn antann serten dimoun pe eksprim zot fristrasyon lo serten keksoz ki’n ganny fer san zot konnen ou ganny en sans pou eksprim zot pwennvi dan en fason konstriktiv.

Mr Speaker koman manm elekte pou mon distrik mon pa kapab mank sa loportinite pou dir enn de pti mo lo sa size. Vreman mon partaz santiman mon bann zabitan e osi serten lezot dimoun ki mon’n koz avek.  Nou pa pou kapab kontinnyen koumsa, seryezman mon pe sizere ki avan okenn proze mazer ou non ki en lotorite Gouvernman I vin fer dan okenn distrik dn Sesel sa zofisye Gouvernman ki responsab pou sa proze i bezwen apros sa manm elekte pou sa distrik pou enform li lo zot lentansyon.  E la zot a diskite e vwar si anplis zot pou bezwen kominik avek bann zabitan, sa Mr Speaker pou envit en pake tangaz ki kapab leve plitar.  Prevansyon i pli bon ki gerizon, ou permet mwan pou dir kominikasyon I pli bon ki argirmantasyon.

Mr Speaker i pa mon lentasyon pou montre ledwa lo personn me sepandan i enportan mon fer serten kritik konstriktiv ki enportan pou asir nou devlopman.  Mr Speaker si ozordi nou ankor krwar ki MNA i bezwen kontinnyen flat en zofisye Gouvernman pou keksoz marse pou progre ganny fer pou son distrik nou bezwen en reality check.  Kant-a-mwan Mr Speaker mon pou debat, debat e debat ankor pou mon distrik ek zabitan.  Mon dir debat, debat e debat ankor Mr Speaker akoz parfwa se sa kantite fwa ou menm plis ou bezwen debat avan vwar rezilta, me mon pa perdi san fwa mon reste determinen akoz mon konnen lepep in elekte mwan pous a rezon.

Mr Speaker mon krwar dan en vizyon partaze, nou bezwen kanmamrad pou asir nou reisit, alors annou korpore avek kanmarad e fer li pou byennet lepep Seselwa.  Dan sa menm lenstans mon bezwen osi admet korperasyon bokou zofisye Gouvernman ki fer zot mye malgre parfwa en mankman resours pou asiste nou distrik diferan.  Mon oule sezi sa loportinite alors Mr Speaker pou remersye Minis Morgan ki ti vin dan sa Lasanble lannen pase pou reponn en kestyon dizans ki ti ganny demande par mwan menm apre bann dega gro lapli ti fer.  I ti donn son langazman e son Minister ansanm avek PUC pou koriz en lenkonveyans ki ti afekte 3 fanmiy dan mon distrik, sa 3 fanmiy I dir mersi pou reakte vitman e pou fer leneseser pou amelyor zot sitiasyon.  Sa i montre mwan Mr Speaker ki ler nou anvi fer keksoz nou kapab fer li sirtou si pa enn ki bezwen bokou resours ou planifikasyon.  Parfwa en senp keksoz ki nou kapab rezourd deswit nou pa fer li, nou anvoy demen tanto ziska ler I vin pli grav e pli difisil pou deal avek.

Mr Speaker en lot keksoz ki rann lepep fistre se ler zot ganny fer monte desann, ale vini dan en biro pou en lot, i nepli ler pou en travayer Gouvernman anvoy en zabitan dan distrik e dir zot al vwar zot MNA kan sa menm travayer i konn sitiasyon sa menm problem.  Si I ti zis pran detrwa minit pou eksplik sa endividi larealit sa problenm omwen i ti a konn laverite me non fistre avek sa ale vini.  Silvouple annou deservi sa pep byen parey Prezidan in demann nou.

Dan sa “Nouvo Sesel” napa plas pou en tel fason fer.  Mr Speaker mon kontan pou konstate ki malgre bann defi otour nou e osi dan nou pei Prezidan i reste konvenki e pa drive lo son plan pou kontinnyen devlop Sesel, fer li vin pli modern afen ki Seselwa a fyer pou son pei.  Mwan koman en zenn Seselwa mon ranpli avek lakontantman ler mon vwar devlopman pe arrive, mon pe antisip larive kab soumaren Sesel, sa pou amelyor kominikasyon dan en fason imans e pli enportan ankor se pou anmenn kwasans ek diversifikasyon ekonomik.

Lozman i reste enn bann azanda limero enn lo progranm Prezidan Michel e mon asir ou Mr Speaker ki sa i preokipasyon osi bokou Seselwa ki pe atann en lakaz.  Mon konnen ki i annan fanmiy ki sa i topik konversasyon ler zot leve bomaten e ziska ler zot poz zot latet lo zorye aswar.  Mr Speaker i pa en sekre ki bokou dimoun I vwar zot MNA konsernan probelnm lakaz e mwan osi bokou zabitan i vin vwar mwan lo sa size.  Parfwa mon atrsite par lasenp rezon ki mon rekonnet ki I annan fanmiy ki vreman bezwen en lakaz ki mon pa kapab saiste deswit.  Mr Speaker mon sey rod fason esplike e sey enform zot lo larealite – parfwa i annan ki konpran me parfwa i pli difisil pou serten konpran. Mon pa blanm zot pou sa Mr Speaker akoz mon konnen ki ler ou napa en lozman a de kwat pou ou ek ou fanmiy ou kapab vin emonsyonnel, sa i normal, i en reaksyon imen.

Dan mon distirk pou lemoman Mr Speaker napa okenn proze lakaz ki pe ganny fer, savedir mwan ek mon zabitan nou bezwen esper Gouvernman delivre lakaz Perseverans pou nou kapab ganny en lozman.  Me lo sa size Mr Speaker mon anvi fer en sizesyon avek Gouvernman pou konsider seryezman.  Mon sizere ki Gouvernman i konsider bann distrik ki pou annan devlopman lakaz ladan e pa donn zot menm kantite lakaz ki en lot distrik ki napa plan pou okenn proze lakaz.  Sa a mon avi Mr Speaker i ava anmenn enn pti pe plis fairness lo sa size. Bann dimoun dan mon ditrik ki pe esper en lakaz mon tann zot krir, mon konpran zot me mon demann zot silvouple lolapar Gouvernman pou annan enpe plis pasyans e kant-a-mwan mon pou kontinnyen pouse ki Gouvernman i kontinnyen envestir dan konstriksyon lakaz e rod plis resours ankor pou akseler bann konstriksyon.

Mr Speaker mon apresye lefe ki Sesel pe get pli lwen ki osn bout nennen.  Menm si nou pe fer leksplorasyon delwil e ki mon swete en zour sa i ava vin en realite nou vwar Sesel pe envestir dan lenerzi alternative.  Avek logmantasyon kontinyel dan pri karbiran, mon aplodi lefe ki proze windfarm pe vin en realite.  Nou vwar ki Sesel i reste konvenki, ki devlopman i al men-an-men avek proteksyon lanvironman.

Mr Speaker Prezidan in koz lo empower nou bann pti lentreprizm ek lantreprizm mwayen.  Mon siport li konpletman.  Mon personnelman mon le vwar biznes dan sa pei dan lanmen bann fanm ek zonm Seselwa, nou prop nasyon, nou dimoun.  Se sa ki mon oule vwar dan sa “Nouvo Sesel”.  Mon asire ki si Prezidan in koz lo la i pou fer tou demars pou tir lanpayaz dan semen nou bann envestiser e antreprenner Seselwa.  Annou aret koz lo elimin birokrasi, annou elimin li enn fwa pou tou.  Wi nou kapab fer li.

Mr Speaker en lot keksoz ki nou bezwen fer avek bokou kosyon se lavant later lo bann zil konble.  Mon pa ti a swete vwar menm dimoun ki ganny en bout later ki deza annan en gro morso par la ki’n ganny stoke, ou menm bann ki’n deza annan later biznes me ki pa ankor devlope la ganny en nouvo morso.  Annou donn sans lezot Seselwa ordiner pou osi kapab bouze e devlope fer zot rev vin vre.

Mr Speaker leta nou nasyon i osi ganny afekte ou determinnen par nivo lord, lape ek sekirite.  Konbyen dimoun ozordi ki dan zot travay respektiv ki latet pe trakase, pe mazinnen si serten vwayou ki pa oule travay pa pe fer shopping dan zot lakaz. Parfwa ou a dir ki konmsi sa lakaz ek sa ki ladan li ki’n travay pou gannyen, be zot oli respe pou propriyete personnel en dimoun?  Mon prop manman Mr Speaker i en viktim bann tel act mal apropos.  Konbyen letan sa pou kontinnyen?  Konbyen letan lakour pou kontinnyen dir santans i mars ansanm?  Eski pa sanmenm sa ki kontinnyen sit vyolans ek krim? Kimanyer nou kapab blanm en dimoun ki sey protez son aki?  Mr Speaker lepep Seselwa in ganny ase e nou pe dir enough is enough.  Annou pa fors Seselwa pou pran lalwa dan son prop lanmen.

Mr Speaker mon pa pou mank sa loportinite pou dir enn de mo lo nou bann polisye.  Mon oule felisit bann ki pe fer zot mye pou donn en bon servis lepep Seselwa, kontinnyen avek sa menm lapros.  Me toutmenm i annan bann Mr Speaker ki dan plas met lape zot menm ki ensit plis vyolans, dan okenn konfli ou bagar i bezwen annan en form lalwa ki sey vin met lord ou lape, me parfwa lapros serten polisye I fer demann bokou kestyon.  Mon sizere alors Mr Speaker si i pa en konponan dan zot training ki en training serye lo conflict resolution skills i ganny fer pou tou bann polisye, nenport ki ran zot ete.

Mr Speaker sitiasyon drog Sesel tou dimoun i konnen, mon pa pou repet sa ki bann koleg in koze, ouswa pou koz lo la, me mon oule zis dir annou ase koze, annou pas a aksyon.

Mr Speaker monn ekout Prezidan koz lo restriktirasyon dan Gouvernman ki mon esper avek pasyans, mon swete ki son swe pou sa nouvo Gouvernman, sa “Nouvo Sesel” I vin en realite.  Plan nou Prezidan pou fer konfyans bann zenn dan son Gouvernman i enn ki mon aklanm fortman.  Prezidan i sarz ler i dir pa bril zot, mwan koman en zenn mon dir pa bril nou, donn nou en sans pou aport nou kontribisyon pou devlopman nou pei dan nenport ki pozisyon nou okipe, me anmenmtan mon oule pas en mesaz ek mon bann frer ek ser koleg lazenes, annou pa trai konfyans nou Prezidan, annou fer tou sa ki posib pou fer monte parviyon Sesel.

Mr Speaker leta nou nasyon i osi depan lo en bon leta lasante.  Dan sa “Nouvo Sesel” Minsiter lasante i bezwen met li byen dan portre larealite lemonn ozordi, annou fer sir ki nou konpran byen ki nou aksyon pou enplike dan lefitir, annou pa zis taye pou reakte lo en problenm e rod en solisyon quick fix zis akoz nou pa konnen ki pou fer.  Fer byen zot refleksyon ek analiz akoz lepep pou la pou ziz zot.  Avan ki zot al angaz nou dan bann gran depans pou entrodwir nouvo latizan pou swadizan sa kalit maladi fer sir ki nou annan ase latizan debaz pou bann vre malady, fer sir nou annan ase latizan spesyalis pou nou ap apre dir pasyan vwala pou 10 zour retourn plitar pou larestan medikaman.  Si pou mentenir en bon servis lasante e tretman i deza konplike e difisil e osi kout ser akoz nou oule al ouver en bwat ki nou pa pou zanmen kapab fermen, pou permet serten kalamite sorti ladan.  Mon frisonnen ler mon tann detrwa dimoun koz lo sa swadizan solisyon pou problenm drog, zot annou fer atansyon, pran letan ekout, ki lepep pe dir lo sa size.  Mr Speaker i pa mon lentansyon koz plis lo sa size me mon swete ki Minister Lasante i osi konsilte bann manm elekte dan sa Lasanble ki reprezant lavwa lepep.

Mr Speaker mon pa kapab termin mon lentervansyon san koz lo pri lavi.  Wi lepep Seselwa pe soufer avek pri lavi ki pe kontinnyen ogmante.  Si en manm Lasanble ozordi ki aste son konmisyon dan en menm laboutik ki okenn Seselwa ordiner i aste son konmisyon le mwan i vwar i ser kimanyer mon pou pe espekte mon frer ek ser Seselwa ki pe ganny en saler debaz pe santi li.  Sa home career ki annan li 3 zanfan, loan lakaz ek bill delo ek elektrik pou peye, kimanyer i pou sirviv.  Wi pou bokou Seselwa ordiner i pa en letan fasil, mon santi zot soufrans e mon asire nou Preizdan i osi sant parey, alors mon pled avek Preizdan pou rod en fason pou fer desann pri lavi pou byennet lepep Sesel.  Dan sa menm loptik i enportan ki welfare i fer sa ki i ti ganny amdate pou fer.  Vin sa safety net pou sa bann frer ek ser Seselwa ki pa pe kapab fer 2 bout zwenn.  Aret fer sa madanm retourn kot MNA apre 3 semenn espere pou en rezilta e ler i ganny rezilta i dir li i pa’n kalifye.  Mr Speaker mon demann Prezidan pou get enpe dan sa zafer akoz ti ganny mansyonnnen ki pou pran 3 a 4 zour pou ganny rezilta me melerezman sa pa pe mars ditou.

An konklizyon Mr Speaker i enportan pou note ki Sesel in akonpli bokou, in travers en gran parkour dan bis progre lo high way prosperite e konm dir nou Prezidan in ariv lo some me i reste bokou ankor pou nou fer, annou pa fer lafet e relax e krwar tou i ok, nou’n fini travay non, prezan ki travay i la.  Nou bezwen kontinnyen travay dir pou Sesel.

Mr Speaker mon neseserman le vwar kiltir apresye, felisite, remersye e rekonpans sa ki travay dir dan sa pei, ki afen zot a kontinnyen travay dir pou Sesel.  Zabitan Larivyer Anglez annou inifye nou zefor, nou pasyon e komitman dan sa lannen 2012 pou kontinnyen anmenn sikse pou nou distrik e nou pei.  Annou fer li pou lanmour Sesel.

Ler mon koz lo lanmour mon oule remersye loter lanmour, mon remersye Bondye pou nou pei beni, mon priye ki i a gid nou Prezidan pou diriz sa pep lo sa meyer semen, ki nou kontinnyen reste en pep beni e ranpli avek lazwa.  Last but not least Mr Speaker, mon oule sezi sa loportinite osi pou swet tou bann madanm dan Lasanble, dan Sekretayat Lasanble, tou bann madanm dan Sesel espesyalman bann madanm Larivyer Anglez en bonn fet. Mersi bokou pou zot latansyon.

MR SPEAKER

Hon Jacqueline.

 

HON SULTANE JACQUELINE

Mr Speaker, koleg Manm Lasanble, Pep Seselwa Bonzour.  En gran Bonzour pou tou zabitan Port Glaud.  Mr Speaker, diskour Leta nou Nasyon Seselwa ki Prezidan Michel ti prononse devan nou dan sa Lasanble Merkredi pase in enn ki’n anmenm bokou reaksyon positiv dan tou kwen nou pei.  In tous bann pwen e klarifye bokou konsern ki ti pe preokip nou popilasyon tel ki lord ek lape, pri lavi, renesans sosyal, rezon d’etre pou restriktirasyon Gouvernman zis pou nonm ennde.  In osi ed sakenn de nou pou pran konsyans ki menm si nou’n kapab mentenir en to kwasans ekonomik pozitiv e ankourazan okomansman lannen, nou defi mazer ki nou pou bezwen fer fas avek se resesyon mondyal ki annan en lenpakt direk lo nou koman en pti pei ki depan bokou lo enportasyon pou laplipar nou komodite.  I kler ki sakenn de nou I bezwen lo en baz kontinyel revwar lafason ki nou bann aktivite e fonksyonnman abityel pe ganny afekte, pou revwar nou fason viv e reaziste nou kot I neseser pou kapab fer fas avek sanzman evantyel ki pou arive.  Lendikasyon I kler ki sa tirbilans ekonomik ki pe sekwe lemonn pou pran ankor en bon pe letan avan I redrese pou lemeyer.  A sa staz Mr Speaker, nou bezwen tir nou sapo an rekonesans sazes e travay formidab Minis Finans e son lekip koman gardyen nou lekonomi. Nou bezwen rekonnet e montre lapresiasyon pou nou tou travayer Seselwa nenport ki metye ki nou’n fer e osi bann travayer etranze ki’n travay dir avek senserite e ki’n annan byenet Sesel, son lentere e devlopman aker.  Tou sa in ganny akonpli anba leadership Prezidan Michel ki en dirizan avek en bon vizyon pou son pep.

Mr Speaker, nou travay in san dout dan en fason ou en lot kontribye pou sa bon leta nou nasyon ki nou pe koz lo la ozordi.  Napa pei o monn ki tou keksoz I parfe e Prezidan pa’n kasyet nou sa realite dan Sesel, i’n fer remarke ki menm si nou’n akonpli bokou I reste ankor pou nou amelyore e sanze.  Mon napa okenn dout ki nou pou double nou zefor sa lannen 2012 pou nou reisi sirmont bann defi e ansanm fer nou mye pou kree sa nouvo Sesel.

Mr Speaker, sistenm lasante e ledikasyon gratwit ki nou parti I krwar senserman ladan I primordyal pou asir devlopman e lepanouisman nou pep pou zot kontinnyen viv dan dignite e konpran ki pe pase otour zot.   Seselwa I annan en nivo lasante e lizyenn ki sitan bon ki fer nou enn parmi pli meyer dan Lafrik e dan nou rezyon.  I malere pou vwar Mr Speaker, ki tro souvan olye anmenn solisyon pou amelyor servis lasante ki pa toultan a nou lekspektasyon oubyen pou sirmont defi ki sa minister I fer fas avek, nou swazir pou kritike nenport koman e dekouraz bann staff ki pe donn sa servis ki nou’n fini krwar I en drwa obligatwar ki nou’n ne avek.  E byen sa I pa neseserman leka ditou!  Nou devret konsyan ki bokou dimoun atraver lemonn menm dan pei devlope parey Lanmerik pe soufer avek bokou maladi akoz polisi lasante zot Gouvernman pa vwar li koman en drwa pou fer zot pep ganny akse avek swen medikal pou nanryen.  Si ou napa larzan ou pa kapab al kot dokter dan sa bann pei.  I annan bokou ki mor akoz zot pa kapab peye.  Sesel nou’n donn bokou valer lasante nou pep kot nou osi peye pou pasyan ki annan maladi serye pou al fer tretman aletranze.  Gouverman I bidzete pou sa.  Nou bezwen dir mersi pou sa lasirans e garanti pou en meyer lasante ki preski inik dan sa monn ki Gouvernman Parti Lepep I fer provizyon pou son pep avan tou. Parfwa I malere pou konstate ki I annan ki benefisye sa tretman aletranze ki kontinnyen konplent e trouv keksoz mal ki pa dan son faver pou dir olye etre rekonnesan. Avek mwayen, fasilite e resours ki nou annan, nou bezwen sepandan rod bann meyer fason pou donn en pli bon servis e kontinnyen ede soulaz en malad, amelyor e sov lavi imen e mentenir en bon leta lasante nou nasyon. Nou annan konfyans dan Onorab Larue pou anmenn sa sanzman dan sa Minister.

 

(Applause)

 

HON SULTANE JACQUELINE

Mr Speaker, pou sa rezon mon santi li neseser pou kontinnyen reste an diskisyon avek Minister Lasante pou ki zabitan Port Glaud I benefisye avek en servis lasante ki pli efikas.  Mon pe antisipe ki apre bon dialog e konsiltasyon klinik Beoliere ki Gouvernman in envesti bokou pou remet lo en o standar I re-ganny servi koman en full- time Health Center parey avan e klinik dokter Port Glaud I vin pli regilye.  Sa I pou ede ankor enn fwa mon dir dan sa Lasanble soulaz soufrans zabitan mon distrik spesyalman bann paran ek zot zanfan malad e bann vye e bann ki annan serten dezabilite e maladi kronik pou deplase pou al klinik rezyonnal ki Anse Boileau.

Mr Speaker, progre ki nou’n fer dan ledikasyon ki osi gratwit ziska en nivo tre o, I dir pou limenm e pa bezwen ki mon elabor lo la.  Parey Prezidan in soulinnyen ledikasyon I lakle nou lavenir e I en Minister ki demann telman latansyon.  Lo sa size mon oule fer en kontribisyon lo kote en defi pou kontinnyen angaze e determinen pou donn en ledikasyon de kalite nou bann zanfan.  Mon rekonet Mr Speaker ki nou annan bokou pou fer pou asire ki pedagozi ki bokou nou bann ansenyan pe servi pou ansenny nou bann etidyan pa pe ed zot pou vin bann self reliance thinkers demen parey bokou misyon bann lenstitisyon skoler pe advocate.  Lapros ansenyan pou edik bann zanfan i bezwen sanze la ki ansenyan pe ganny pli bon training lo nivo iniversiter e lekol pe ganny ekipe avek resours IT e lekipman pli modern ki menm lo nivo primer.  En ansenyan I bezwen vin pli proaktif e inovatif dan son lapros pou ansenny nou zanfan ozordi plis ki zanmen.  Zot bezwen pe prepar sa zanfan primer, etidyan segonder par egzanp pou zot fit in dan en sosyete, son pei ensi ki lemonn global ki dinamik dan 10an, 5an, 3an avenir me pa sa enn ki nou pe viv ladan ozordi.  Zot a dakor avek mwan ki en bon poursantaz nou bann etidyan i mank zot bokou coping e social skills ler zot fini lekol ki parfwa fer zot pran move desizyon e tonm dan move frekantasyon. Ansenyan i bezwen pe ekspoz zot etidyan pe enport zot laz avek sitiasyon oubyen problenm lavi toulezour pou rezourd ki pou ed zot devlop zot kapasite pou reflesir avan donn en larepons, pou zot kpaab zistifye zot larepons pou solisyon ki zot trouve.  Etidyan I bezwen ganny montre e practice sa bann skills ki pou ed zot servi en lapros pli siantifik e analitic pou zot trouv solisyon.  En ansenyan ki pe kontinnyen adopte en lapros oubyen metod tradisyonel ki ti servi depi lepok mon granmanman kot eksplike, eksplike, repete, repete, kopye e fer parey mon’n montre ou pe fer nou zanfan retourn 10an an naryer olye prepar li pou dan lavenir. Mon’n deza tann komanter en ansenyan pos segonder ki ti konfize avek latitid enpe son bann etidyan 17 a 18an ler zot ti’n fek sorti S5.  Be sa bann etidyan zot pa matir pou zot laz, ou bezwen tret zot parey pti manrmay.  Larealite I en bon pe zenn sa laz I swazir pou antre dan lemonn travay olye kontinnyen lekol.  Fizikman zot in pare me an term zot fason panse e azir zot ankor bezwen sipor e swivi.  Mon demann Minister Ledikasyon pou kontinnyen met lanfaz lo sa laspe ledikasyon nou zanfan dan zot zefor pou kree en meyer curriculum nasyonal.  Si nou kontinnyen pa pran sa an kont nou pe kontribye pou met retar bokou nou zanfan demen.  A mon avi Mr Speaker sa I en rezon akoz nou annan bokou zenn dezoriante ler zot in fini zot letid e ganny large dan sa lemonn ki pa fasil, pou debrouy lo zot menm.  Lafason ki zot in ganny ansenyen pa’n devlop zot abilite pou sirmont defi lavi lo zot menm e zot santi zot konfize e souvann fwa pran en latitid rebel pou protez zot.

Ledikasyon sivik dan lekol pou sirman fer ki en zenn ler I fini lekol I vin en sitwayen responsab e patriotik parey monn tann Onorab Arnephy ti fer resorti yer dan son ladres. Ledikasyon sivik si I ganny byen ansenyan pou enkilke bokou valer moral e etik ki fondamantal dan lepanouisman en et imen nenport ki kote ou ale dan sa monn.  I pou osi enkilke bann bon latitid pozitiv e ede dan kanpany renesans sosyal.

Mr Speaker, nou konsyan ki travay en zofizye welfare I enn ki demann bokou an tenan kont natir sa metye, kot ou bezwen montre bokou konpasyon me reste obzektif letan ou pe pran desizyon.  Pou sa mon oule felisit zot pou sa bon travay ki zot pe esey fer pou soulaz bann ki vwar zot dan difikilte finansyel pou sey fer de bout zwenn.  Spesyalman pou bann zabitan Port Glaud ki pe osi benefisye avek sa lasistans.  Pou dekouraz labi e depandans pou ki sa ki vreman bezwen ki benefisye I neseser pou revwar regilasyon e prosedir pou ki en stratezi pli fleksib ki fer li pli fasil pou asiste bann ki vreman bezwen dapre zot merit avek sa logmantasyon dan pri lavi ki vin deplizanpli pir.  Pou fer bann aplikan ganny en larepons pli vitman I swetab ki zofisye welfare I travay plis ankor an konsiltasyon lo en baz regilye avek lotorite distrik avek ki I a ganny lenformasyon adisyonnel pou li pran en desizyon byen fonde.  Dan zefor pou minimiz labi I swetab ki vizit kot lakour I ganny fer kot I neseser akoz I annan serten striktir fanmiy I vreman konplike pou konpran.  Zot pe ganny demande pou donn lenformasyon reveni ki antre dan sa lakaz.  An realite i annan 3 fanmiy ki pe reste ansanm anba menm twa me pe fer zot menaz separe.  Sa I en bon legzanp pou al dan kominote, e konekte avek larealite nou pep pou nou kapab konpran sitiasyon e ganny en pli bon lenformasyon e asir en bon servis.

Mr Speaker, dan demars pou amelyor sa servis, lasans welfare I bezwen entegre dan son plan laspe ledikasyon e counselling.  I annan de ka kot I annan lezot manm dan sa fanmiy ki pa pe kontribye menm si zot travay e konsonm sa ki’n aste.  I annan bokou dimoun ki vwar li napa nanryen ler I ariv milye le mwan menm si saler rezonab pe antre kot lakaz akoz I senpleman pa kapab zer byen son bidze, pa kapab balans son priyorite.  Mon demann bann zenn a sa pwen ki santi zot pri e pe vin depandan lo zot paran oubyen welfare pou pran zot lavenir o serye.  Vin moive e sorti dan sa letarzi pou rode e reste dan en lanplwa stab pou zot prop byenet e lavenir zot zanfan demen.  Lavi pa pe sanz pou lemeyer dan sa monn ki ekonomikman enstab.

Parti SPUP, plitar SPPF e Parti Lepep in lite e pe fer plis pou kontinnyen fer ki pep Seselwa ki swa ou kouler oubyen ou fanmiy I ganny akse avek en bon nivo ledikasyon e lasante pou nou kontinnyen mars nou latet anler e dan dignite.  Ler en zanfan ti reisir lekol ti en gran loner e lafyerte pou nou paran e fanmiy antye. I domaz ki I annan paran ki enn fwa ti fer fyer son paran pa pe mazin parey pou son zanfan.  Lanons pou pran aksyon sever kont paran iresponsab I devret fer saki konsernen mazin lo zot aksyon konmela e ki son konsekans pe vini.  Mon swete ki lalwa I vin pli serye e konsider pinisyon grav pou tou kategori labi zanfan.  Plis lanfaz pe mete lo labi fizik e seksyel, kit re byen, parler ki nou vwra, de pti kout roten pou disiplin son zanfan en paran I vwar li dan en gran difikilte me narnyen pa ganny fer atan kont en paran ki abiz son zanfan kan I fer parti bwar e les son zanfan eran a risk, dormi vant vid, pa lav zot lenz e kit zot tousel.  Kan lotorite I enterfer I vin plis responsabilite lekol oubyen bann fwaye pou okipe e sa paran li I ok.  Ki arrive avek sa zanfan ki ou’n retir li dan en konteks familial, ou’n remet li dan en konteks ki totalman nouvo pou li?  I pran bokou letan pou li adapte e souvann fwa son lakoler I pa avek son manman ditou ki I ankor kontan me I avek lotorite ki’n vin aras li dan son fanmiy.  Lekol I sibir lekonsekans e bokou counseling I merite.

I malere ki I annan paran ki annan plis ki de zanfan dan fwaye.  Me I annan plis ankor ki nou napa rikord ki granmanman in pran pe esey okipe.  Mon felisit sa bann granmanman pou sa latas nob me ki pa fasil ditou.  Sa bann granmanman I rankontre bokou difikilte ler zanfan in ariv en serten laz pou disiplin e met zot anba kontrol.  Menm sa laz ou trouv paran ki lav zot lanmen e pa donn en sipor.  Sa bann zanfan I souvann fwa kit lekol boner, vin bann lese fer e vwar zot fasilman ganny enfliyanse e tonm dan drog, vin kas nou lakaz dan kanton e zot lavi I pran en move parkour.  Tousle Mr Speaker I larealite nou pei.

Mon swete ki konsey lazenes I fer en bon resers lo kalite resours e lekipman ki annan pou zenn dan distrik letan I pe planifye son progranm devlopman entegre sa lannen e fer rekomandasyon kot I neseser pour ki napa distrik ki ganny kit deryer akoz en mank fasilite.  Sa progranm entegre parey I ganny soulinnyen pou ede pozitivman pou konsolid progranm renesans moral.  Nou swete ki nouvo Minister zafer sosyal, devlopman kominoter e sport I pran gran konsiderasyon pou ki lazenes Port Glaud I ganny li en bon laplenn football ki en bon pe letan zot pe espere.  Sa pti laplenn ki annan, menm si team football madanm Olypiacoast e team garson in train lo la e zot in konn bokou sikse pa lo standar e pa konvenab.  Mon pe demann zabitan Port Glaud parkont pou protez e sovgard Sant Sosyal e Playground ki’n fek ganny renouvle e vin pli akeyan ki avan.  Fasilite ki sant I ofer a permet nou organiz bokou aktivte ki pou tous nou bann zenn e trwazyenm az osi en bon lye rankont pou kapab promouvwar renesans sosyal.  Mon pozitiv ki avek entrodiksyon konsey distrik kot pli bokou dimoun pou kapab annan en lavwa e kontribye dan devlopman son distrik Port Glaud pou vin pli performan e konn plis sikse.

Dan konteks lord, lape ek sekirite Mr Speaker bokou in ganny dir.  Prezan in ler pou pas a laksyon, parey mon koleg Onorab Vidot in fek dir.  Se sa ki tou dimoun pe espere.  In ler pou tyonbo paregzanp e kondann omwen enn sa bann reseler ki pe ankouraz voler ki mon mazinen I bezwen annan en warehouse aste revann kot li.

Mr Speaker, mon santi sa mank konfyans e konfizyon en viktim ki al ziska investigate pou li menm pou rod son byen vole e vin donn lenformasyon gard ki an retour pa fer nanryen e rod tou sord rezon pou li pa fer son louvraz.  Sesel I malere in ariv en sitiasyon kot gard I pli per voler ki voler I per gard.  Sa sitiasyon I enkyetan Mr Speaker.  In ler pou nou vin pli tough avek sa enn de ki pe pran nou kominote an otaz e donn zot en time out lo en zil pa pou mal, fer zot travay pou ran valer byen vole zot bann viktim.

Pou terminen Mr Speaker, la ki nou’n konstat leta nou nasyon in ler pou nou pas a laksyon.  Sanzman mazer dan restriktirasyon Gouvernman pou ede san dout pou fer sak lorganizasyon vin pli efikas dan lafason ki zot deliver zot servis si zot vre partaz vizyon nou Prezidan dan kreasyon sa “Nouvo Sesel”.  Tou nou aksyon spesyalman si ou annan en rol leadership I bezwen demontre sa bonn volonte pou vin pli inovatif e kreatif ki vedir nou bezwen sanz lafason ki nou abitye fer menm keksoz pou kapab adapte nou avek sanzman dynamik ki inevitab.  Mon senserman partaz pwennvi bokou, ki si ou en leader e ou pa azour oubyen krwar dan sanz fason vwar e fer keksoz in this day and age ou merit donn plas ou kanmarad ki pare pou travay.  Mr Speaker, souvann fwa en lekip staff byen motive dinamik e kapab dan en lorganizasyon I vin fistre e demotive e sa byensir I afekte prodiktivite e bon servis zis akoz sa dimoun dan rol leadership pa efektiv.  I annan en nesesite pou annan plis monitoring e lanfaz lo accountability pou asir en pli bon servis delivery a tou nivo.

Mr Speaker direktif Prezidan Michel i kler Nou bezwen reste konekte avek lepep e travay dir pou mentenir sa to kwasans positiv ziska lafen lannen pou ki Sesel i reste sa pei ki kontinnyen zer byen son lekonomi an asiran devlopman e progre kontinyel son pep.  Mersi Mr Speaker.

MR SPEAKER

Bon, nou ava adjourn ziska 11er.

 

(Break)

 

MR SPEAKER

Bon, nou ava kontinnyen avek nou deba. Onorab Charles, Onorab Jeovana Charles.

 

HON JEOVANA CHARLES

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, koleg manm Lasanble, tou dimoun alekout Bonzour.  Mr Speaker en diskour leta lanasyon ki mark komansman sesyon Lasanble Nasyonal i en levennman anyel kot Gouvernman atraver son sef deta i donn son pep en kont randi lo son performans dan sa lannen ki’n pase e osi en plan pou sa nouvo lannen ki devan nou.

Mr Speaker labaz diskour Prezidan Michel se pou konsolid lo bann aki e sikse ki nou’n arive fer an 2011 e aranz sa ki merit aranze an 2012.  I enportan ki Seselwa I santi li angaze dan sa “Nouvo Sesel” e ki sistenm i merit kapab liber bann lespri inovasyon, lendepandans e travay dir pou nou “Nouvo Sesel”.  Mr Speaker anmezir ki nou progrese i enportan ki nou kontinnyen enkilke dan nou pep bann bon valer moral e imen ki neseser pou asire ki nou “Nouvo Sesel” i vin en model – bokou e bokou in ganny dir pandan sa 3 zour ki fer ki mon lentervanasyon pou kourt pou evit tro bokou repetisyon.  In nepli ler pou nou kontinnyen koze me in ler pou nou pas aksyon.

Zabitan Roche Caiman Mr Speaker in eksprim zot lapresiasyon anver Prezidan Michel pou konpran zot fristraksyon e pou koz vreman for lo sa bann kalite latitid ki mon ti fer resorti dan mon diskour Bidze anver sa bann dimoun ki pa oule travay e reste lo sistenm welfare, sa bann dimoun ki kontinnyen bwar e ensilte zot san pitye.

Mr Speaker si nou Parti Lepep ki ti entrodwir en sitenm sekirite sosyal pou nou dimoun, nou ti donn pansyon bann vyeyar e nou ti met Seselwa ki bezwen lo welfare. Nou’n pran swen avek nou vyeyar e bann fanmiy ki son mwayen pa ase pou li viv, i vre ki reform ekonomik in ankor annan en lenpak lo sekter sosyal, me Gouvernman pe travay pou kontinnyen amelyor sekter sosyal pou ki nou dimoun i viv byen.

Bann problenm tel ki drog ek prostitisyon ki pe afekte sa sekter i bezwen pe ganny dil avek e mon siport Prezidan dan son demars pou dil avek sa bann problenm.  Nou konnen i pa en travay fasil nou bezwen dil avek.  Sa ki merit lasistans i bezwen gannyen me sa ki kapab travay parey Prezidan in dir i bezwen al travay.

Mr Speaker Prezidan in koz lo lord, lape ek sekirite.  I vre ki dimoun dan kominote i dir ki ozordi lavi dan kominote nepli parey i ti ete avan e sa mon ti fer resorti osi tou dan mon ladres Bidze.  Kot zot sonmey i ganny agase avek lapolis oubyen NDEA ki vin fer lafouy dan granmaten pou kapab ganny sa trafiker drog, kot laboutik i reste ouver ziska tre tar dan lanwit e dimoun i bwar e fer tapaz.  Mr Speaker mwan mon propoze ki demen bomaten nou devret kapab donn en ler pou en laboutik ki pa en farmasi en ler fermen.  Dir mwan Mr Speaker ki en dimoun pou al aste minwi?  En liv zonyon, en kilo diri?  En kilo lantir?  Non!  Me en sigaret oubyen en sopin labyer.  Apre sa Endyen i al kot imigrasyon e dir i bezwen en shop manager akoz Seselwa pa oule travay ziska tar.  Wi selman travayer ki travay shift ki travay ziska bomaten.

Mr Speaker mon vreman kontan tann Prezidan Michel adres sa size renensans sosyal.  In koz lo ledikasyon ek proteksyon nou zanfan e nou lazenes e responsabilite paran.  Wi tou i komans par ledikasyon e ledikasyon i komans dan lakour – I ganny ranforsi par ledikasyon formel dan lekol me pour mwan ledikasyon i devret pe osi ganny ranforsi dan kominote. Mr Speaker kot nou’n arive ozordi si nou anvi reste lo some i enportan, i tre enportan ki bann paran i konnen kan zot responsabilite i komanse anver zot zanfan.  Responsabilite i komans depi ler manman pe prepar li pou ganny en zanfan – apre nesans sa paran i bezwen pran son responsabilite pou donn son zanfan lanmour, sa lanmour ki pou fer li grandi byen pou edik li, pou elve li, pou nourir li.  Dan mon letan pa tou paran ki ti kapab afford pou anvoy son zanfan lekol, swa sa zanfan ti bezwen al lekol ziska P6 apre reste dan lakour pou vey lezot pti frer pandan ki paran ti al debourye.  Sa letan lavi ti dir me nou bann paran ti travay vreman dir pou fer ki nou ozordi nou’n kapab ariv lo some sa montany.

Mr Speaker lavi ozordi in evolye e avek sa evolisyon in anmenn tou son defi, ozordi responsabilite paran i vin pli difisil pou fer fas avek sa bann defi lavi, me i son devwar pou anvoy son zanfan lekol.  Sa zanfan i bezwen depi pti ganny montre pou etre responsab.  I responsabilite sa zanfan pou mentenir e konport li byen depi kot i sorti.  I bezwen pran swen avek son uniform, avek son kaye, sa zanfan i bezwen konpran ki sez ek latab lekol pa devret kase akoz i annan lezot zanfan ki bezwen servi plitar.  I bezwen konnen ki ni sa liv pa devret pe ganny desire e finalman i bezwen konnen ki i bezwen annan respe pou son ansenyan e tou son bann kanmarad.  Dan son kominote en zanfan i osi annan son responsabilite – i pa sipoze detri naryen.  Dan lakour i son responsabilite koman en zanfan pou fer son par e responsabilite son paran pou koriz li si i fer mal.  Me paran pa’n zanmen ganny pourvwar abiz okenn zanfan.  Mr Speaker wi, en zanfan i bezwen pran son responsabilite pou aprann byen lekol, pran son letid o serye pou li kapab termin son letid avek sikse.  Plitar dan lavi Mr Speaker sa zanfan i a grandi pou vin en zenn adilt responsab, gide par son paran e son ansenyan.  Sa zenn adilt Mr Speaker i bezwen kontinnyen pran son responsabilite e la i bezwen komans montre osi respe ler i antre dan lemonn travay.  I bezwen kontinnyen a diferans taz son lavi pran son responsabilite etre realis e annan respe pou lezot anmezir ki i avanse a diferan staz son lavi.  Anmezir ki sa zanfan pe fer son parkour lavi se responsabilit e sa paran pou ed li.  Legzanp pou nou zanfan swiv I sorti kot nou bann paran.  Mon napa okenn dout ki bokou pou dir ki lenfliyans deor i for.  Wi, nou osi nou bezwen etre for, nou pa kapab dir nou zanfan antre 6er kan nou nou ariv minwi.  I devwar tou paran pou protez son zanfan e wi mwan mon pou donn tou mon sipor pou ki bann paran ki pa okip zot zanfan ki leta i pran aksyon avek sa bann paran.

Tou sa paran ki zot zanfan i dan bann fwaye leta i merit pe plas zot dan en lanplwa e fer zot travay pou sony sa bann zanfan.  Si tou paran ti fer son bout e Gouvernman ki met tou a dispozisyon – nou zanfan pou fer zot vin sa ki zot anvi vini, mon napa okenn dout ki lo sa some ki nou’n arive nou pou kontinnyen fer bokou plis progre.  E mon asire si nou tou nou fer nou par ozordi nou ti pou napa okenn problenm valer moral.

Mr Speaker mon salye Prezidan Michel lo restriktirasyon son Gouvernman dan sa “Nouvo Sesel”.  I enportan ki Prezidan I kontinyelman adres bann defayans e osi donn lankourazman kot i neseser.  Dan serten ka i annan bokou amelyorasyon kot bokou travayer pe kontinyelman travay dir, e avek efikasite – zot pe travay dir pou sa “Nouvo Sesel” me anmenmtan i ankor annan bokou konplet lo servis dan Gouvernman e la mon anvi koz lo spesifikman lo Minsiter Lanplwa e Resours Imen eMinister Lasante.  Me akoz enn nou Manm Parlman pe al pran sa direksyon mon a zis dir li mon donn li tou mon sipor, nou a get ladan plitar.

Mr Speaker tou sa ki anvi travay dan sa pei nenport kwa ki i fer i kontribye pou devlopman Sesel – sa “Nouvo Sesel” e mon ankor krwar plis ki zanmen i larises pei i devvret distribye avek tou son pep.  Mon ankor krwar ki i en dwa debaz fondamantal pou donn loportinite tou dimoun pou kapab travay pou zot e zot fanmiy kapab viv konvenableman.  Ozordi dan sa “Nouvo Sesel” Seselwa i bezwen travay, travay e travay pli dir pou gard nou standar lavi.  Nou bezwen kontinnyen ankouraz Seselwa pou kontinnyen leve e debourye. Travay dan sa pei ozordi i annan pou tou dimoun ki anvi me in osi ler ki nou komans lokalizm otan ki posib bann plas travay dan nou pei.  Enpe letan pase Departman Lanplwa ti ensiste ki kot i annan en etranze i ti osi bezwen annan en Seselwa ki pe ganny formasyon e lekpertizm neseser pou ranplas li.  Ozordi sa ki ou bezwen pou ganny en travayer etranze se zis 3 kopi Nasyon konmkwa sa pozisyon in advertise apre ou anmenn kot Imigrasyon e laba i donn ou lenformasyon pou ganny en travayer etranze.  Mr Speaker parey Onorab Dugasse ti dir yer, in ler pou ki i annan en polisi kler ki diriz travayer etranze dan sa pei.  I bezwen kler lekel departman ki donn laprouvasyon pou anploy etranze dan sa pei san ki i annan en ta konfizyon.  Toule Dimans ou vwar i annan en kantite vacancies lo televizyon, dimoun i al fer zot laplikasyon – kot Lazans Lanplwa ki’n advertise apre zot espere pou viter neternanm pa tann ni-van ni-nouvel, apre ou tande ki en etranze I dan sa pozisyon.  Be Mr Speaker, be sa i vreman mal.  Dan sa “Nouvo Sesel” keksoz i bezwen ganny fer byen kot tou anplwayer i ganny trete parey avek menm loportinite, i ganny menm servis.  Sa bann desizyon de-pwa de-mezir nepli annan plas dan nou “Nouvo Sesel” e la mon swete ki nouvo PS Lanplwa i get dan sa ki mon fek dir.

Mr Speaker ozordi i en lokazyon ideal koman en fanm, en manman, en ansenyan en ser, en zanmi, en manm Parlman lo lapar tou fanm Lepep, tou fanm Roche Caiman e tou fanm ki siport nou, pou renouvle nou bann langazman anver Prezidan Michel dan son demars pou sa “Nouvo Sesel”.  Si nou get bann portre ki retras lalit SPUP ti klerman remarkab ki ti annan detrwa msye ki ti mars devan me ti bezwen annan bann madanm pou pous li for, kriy pli for e azir pli determinen.  Sa bann madanm zot in vin piyone dan politik Sesel e ozordi mon annan loner pou fer mansyon enn nou bann fanm ki’n dedye son lavi antye pou Sesel, e sa pa lot ki Madanm Ginette Gamatis.

 

(Applause)

HON JEOVANNA CHARLES

Mon anvi dir li, manman nou mank ou dan sa Lasanble e swet ou bonne santé e bonne fete ozordi.

Mr Speaker ozordi nou osi nou dan lazwa.  Lazwa akoz nou Prezidan in osi donn nou bann manm parlman en kado alokzyon nou lafet kot 4 nou bann madanm in ganny plis lavwa e sans partisipe dan devlopman sa “Nouvo Sesel” e a mon tour mon ti a kontan felisit premyerman nou Leader Zafer Gouvernman dan Lasanble Madanm Marie-Louise Potter dir li mersi pou son travay avek nou e swet li bonne sans dan son nouvo latas.

 

(Applause)

 

HON JEOVANNA CHARLES

Madanm Mitcy Larue pou sa travay nob ki devan li, mon oule felisit li e dir li ki nou pou donn li tou nou sipor kont lo nou.  Mersi pou tou sa bann lannen, sa bann letan ki ou’n pase ansanm ek nou.

 

(Applause)

HON JEOVANNA CHARLES

Madanm Clerk felisitasyon dan ou nouvo post mon konnen ou pou fer li byen i ou demenn sa.

 

(Applause)

HON JEOVANNA CHARLES

E finalman felisitasyon pou nou nouvo chief whip ou osi nou pou donn ou tou nou sipor.

Ozordi le 8 Mars 2012 mon debout lo some sa montanny fyer, solid e for e mon get devan mwan sa “Nouvo Sesel”, nou bann Madanm nou lafors i dan nou linite – san linite tou zefor pou konstri sa “Nouvo Sesel” pou anven.  Nou tou nou Seselwa, annou travay ansanm pou nou “Nouvo Sesel”.  Bravo tou bann fanm ki’n ganny bann responsabilite dan lofis piblik. Wi Mr Speaker mon latas koman sa fanm for e solid ozordi se pou swet tou fanm Seselwa bonn fet, e demann Bondye pou gid e ekler nou dan sa “Nouvo Sesel”.  Annou ser lanmen e mars ver nou desten, pou laglwar e menm viktwar.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Onorab Decommarmond.

 

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mr Speaker, Sir mersi bokou. Mr Speaker, Sir bonzour, bonzour tou mon bann koleg Onorab, en pli gran bonzour pou tou bann dimoun Cascade en bonzour spesyal tou bann Madanm dan nou pei beni e mon profite la pou dir bonn fet tou bann Madanm a sa lokazyon ozordi spesyalman bann madanm Cascade ki’n deryer mwan dan sa parkour politik tou dilon.  Bonzour osi pep Seselwa.

Mr Speaker, Sir mon entervansyon ozordi i pou enn istorik akoz i vin zis apre ki nou Prezidan in fer sa ki mon ti vreman anvi all along, en sanzman radikal dan nou Gouvernman e mon profite la pou felisit tou bann dimoun ki’n ganny nouvo apwentman, bann ki’n ganny re-apwente dan zot pozisyon Minis, PS e tou CEO, tou dimoun ki’n ganny apwente la mon vreman felisit zot e mon konfye lo zot pou zot fer en bon travay.  Me dan tou sa mon anvi spesyalman fer en mansyon a nou koleg Minis Madanm Larue, Onorab Larue ki monn ganny detrwa call mon dir ou fransman depi yer, ki Madanm Larue pou fer ?  I napa ni konesans dan Lasante?  Mon anvi dir en keksoz Mr Speaker pou ki nou bann dimoun, nou pep i konpran lespri Prezidan dan sa sanzman, dan sa bann apwentman in dir nou li dan son diskour ki i pe al fer en sanzman serye, radikal dan servis piblik.  Me la nou ki nou bezwen dan servis piblik?  Eski vreman toultan nou bezwen en dimoun avek 50 degre apre rezilta pa telman sa ki nou anvi?  Oubyen nou bezwen dimoun ki pratik e ki deliver.  Annou donn en sans en dimoun – Madanm Larue i annan leksperyans i konnen ki problenm e parey in ganny dir nou pou travay ansanm avek li e mwan mon krwar mon annan en garanti nou pou fer marse sa Minsiter Lasante atraver madanm Larue.

 

(Applause)

 

HON CHRALES DE COMMARMOND

Ki nou bezwen dan sa pei?  Nou bezwen effective leaders and good managers dan servis piblike e mon krwar sa team Madanm Larue pa pe travay li tousel laba li, en team, i annan son PS en fanm dinamik mon garanti lo li i pou fer sa sikse aprey in fer dan bann landrwa kot in ete e si i annan detrwa ki pa tro kontan – mon pa pe konmans pous dimoun boner mwan me selman, i annan dimoun deor ki’n telefonnen ki anvi re-antre dan Minister Lasante, sa osi, so annou annan hope, annou anann lespwar dan sa sanzman ki’n ganny fer.  E mwan mon krwar Prezidan dan son sazes mon dir li felesitasyon, sa ki nou oule.  Nou oule ki sa bann dimoun la i reste konekte ek lepep, sa ki bezwen dan sa pei, pa kapab alavenir ou pou vwar dan lepase in arive ki letan en Minis i pase pou al dan distrik pou vizit serten, proze serten keksoz i monte li tousel li ek son team.  MNA ki la ki’n ganny elekte par lepep ki li i konekte ek lepep li i pa konn naryen li, i pa ganny ni enformen naryen.  Sa nou bezwen arete e Prezidan in dir e mon krwar si nou konekte ek lepep, wi letan Minis ledikasyon i mont Cascade I vin vizit lekol MNA i la akoz nou annan en ta keksoz pou montre li, pa kapab i dir poudir zis en renovasyon ki pou ganny fer.  Me dan bidze ki nou fek pase in dir ki lannen prosenn pou annan lekol nef dan menm landrwa me selman akoz i annan en ta travay around, so mwan mon demande mwan ki laprosenn fwa letan en Minis i mont dan en distrik fer konnen lotorite distrik, MNA i an kontak avek lepep pou ki la en travay pli pratik, pli korek e pli byen i ganny fer.

Mr Speaker mon le dan sa diskour la osi fer sorti rol leadership lo nivo enternasyonal ki nou Prezidan pe fer sirtou dan domenn lalit kont piratri, lanvironman promot bann leta bann pti leta zil dan sa parkour Prezidan in fer ki Sesel malgre ti pti ki i ti pti i pe monte e monte lo map enternasyonal, lo map lemonn e tou dimoun pe komans konn nou pli byen e mon krwar I en travay formidab ki nou Prezidan pe fer e mon krwar ladan nou bezwen donn li sa sipor e dir li felisitasyon kontinnyen e nou la pou kontinnyen avek li pou donn li sa sipor ki i merite.  Mon krwar mwan ki Sesel pou al bokou pli lwen avek en tel dinamik, avek entel leadership.

Mon osi anvi dan sa moman koz osi lo bann sanzman ki’n ganny fer, mon’n komans koze avan me la nou vwar ki Prezidan dan son sazes in vwar poudir Vis Prezidan in fer en travay eksepsyonnelman byen. Mazinen ou detrwa lannen pase, kote nou lekonomi ti ete?  Kote nou sitiayson finansyel ti ete dan sa pei?  Det ti’n ariv mon pa konnen kwa, ki zistans par lao nou latet – annou mazin byen sa fodre pa nou bliye.  Me nou’n arive ozordi nou annan rezerv.  Ozordi lord in ganny mete, reform in ganny fer gide par nou Vis Prezidan e pou sa mon aklam li, mon felisit li, mon krwar mwan nou merit donn li en lanmen en lanmen for.

 

(Applause)

 

HON CHRALES DE COMMARMOND

Gato in ganny kwi, gro gato i la devan nou Mr Speaker me mwan mon anvi dan sa parkour la dir e anvoy en warning, mon dir byen en warning akoz mwan yer letan mon pe drop en madanm lo mon komite apre miting anmenn li laba Perseverans, an monte mon pas en pti kou bor lasose – me mon komans vwar dan larad Mr Speaker reken pe komans antre, wi mon vwar dan larad, dan lanmer la reken pe komans rantre.  Mon pe dir annou vey byen, annou vey byen sa gato ki’n ganny fer ki devret ganny partaze avek nou tou ki gro reken pa komans vini pou pran tou pou tay avek ankor.  Sa voyaz FPAC Leader Lopozisyon ou la koman Chairperson FPAC, Onorab mon demann ou avek tou sipor nou komite nou lizye pou pli ouver, annou fer sir nou vey byen sa gato la.  Sa gato pou lepep Seselwa mon krwar mon mesaz in ganny pase e nou serye dan sa zafer la.

Mr Speaker mon oule vreman sanpyonn sa travay Vis Prezidan e anmenmtan mon vwar pou dir Prezidan dan son sazes i vwar poudir la avek sa pli gran ladministrasyon Gouvernman, pli gran legzekitiv i bezwen en sipor pli for avek Vis Prezidan dan son kote e se la ki mon konnen mwan e mon asire ki dan sa parkour nou Vis Prezidan i pou bezwen pas partou dan bann landrwa travay.  Anfen kont depi yer la text in rantre dan mon telefonn, monn ganny plizyer call, plizyer landrwa travay, plizyer landrwa dimoun pe demande zot dir Vis Prezidan pas kot mwan en kou, pas isi, pas laba e premye landrwa mon poudir en bon pe lapolis in telefonn mwan premye landrwa mon ti ava dir Vis Prezidan mon ti a swete i pase kot lapolis, akoz laba I demann en bon pe travay.  Laba i en nespes keos, mon kapab dir mwan.  In ganny eksplike dan nou Lasanble pandan sa detrwa zour e nou vwar pou dir en travay enorm i bezwen ganny fer kot lapolis i konsernen.  Si nou vreman anvi sa pei i avans bokou pli devan e ki dan tou sa keksoz, tou sa problenm ki nou vwar lapolis i devan ladan li.

Nou koz lo lalwa, napa bokou lalwa ki bezwen tro sanze, en ta lalwa nou’n fer dan sa pei me lalwa pa pe ganny met an aplikasyon, pa e ganny met a laplikasyon.  Sa ki anvi fer isi i fer, sa ki – ou vwar i en nespes me lapolis li i annan en rol leadership pou li zwe ladan.  Mon pa pou al telman dan detay me an pasan la yerswar lo televiyzon ti annan zafer trafik dan lavil, i annan en landrwa kot sa seksyon Land Transport ek lapolis i bezwen vin avek serten linitiativ serye par egzanp kot i konsern larout piblik semen, drayver napa disiplin.  Ou pran en Seselwa ki ozordi let say in al Australie ouswa Langleter letan i laba dizon ou annan en lafet ouswa in al en disko enn i pa bwar li akoz li i pou dray lezot me si ou dir li pran enn i dir ou non, i pa oule perdi son licence.  Prezan mon dir be letan ou Sesel ou labyer ou met an kartye!  Ki mon oule dir, nou dimoun i pou konpran li si sa lapolis i fer marse byen.  Fer marse byen, pran ou aksyon i pa vedir ou lapros i enportan, lapros i enportan, ou pa kapab vin avek en dimoun an sovaz, ou bezwen vin byen, ou bezwen eksplik en dimoun byen, pou fleksib pour pran aksyon kan neseser mwan mon asire Seselwa i en nasyon tre konpran son disiplin i a vini e anmenmtan selman i bezwen vwar benefis dan sa ki i fer.  Nou pa kapab nou pe fer byen me nou pa rekolte benefis.  Paregzanp en drayver be si i pa fer aksidan ditou, lapolis pa’n tyonbo li pe fer speed, pe fer isi pe fer laba be son lasirans i bezwen rekonnet sa – pou ki I pey mwens son lasirans alafen lannen letan i pou renew son lasirans.  Alor i bezwen annan bann pwen ki ganny konsidere e tir pwen kan sa dimoun i fer son bann fot e letan i ganny pini.

Mr Speaker nou lapolis li osi i bezwen donn sa bon koudmen avek vol ek krim dan nou pei.  Letan ou kalkile souvann fwa nou ki fer travay lapolis, e nou’n rode.  En dimoun i vin vole nou’n fini konnen lekel nou donn li tou lenformasyon, rezilta zero.  I pa vwar li sa dimoun li, si ou tyonbo ou anmennen ou riske ganny tor ou, sa boug i kapab dir letan ou ti tyonbo li ou ti grif li kekfwa ou’n tap li whatever i a dir ou ki’n tap li ou ki pou ganny tor so nou bezwen avans byen dan sa direksyon e fer plis patrol e vin zanmi lepep.  Letan ou vin zanmi lepep, konekte avek lepep lapolis ou pou vwar, ou pou ganny en pli bon rezilta.  Si alor nou pa kapab fer li dir nou a rod enpe lezot etranze, etranze kekfwa la ki nou a bezwen enpe, pou donn koudmen – lot fwa nou’n admire zour kanaval la mon krwar bann Gerkaz ti pe soz aswar me I ti byen, dimoun i dir la la sa ki nou oule.  Bann la pa nin fer sovaz avek dimoun e tou ti mars byen.  Mon krwar ki nou kapab fer li pli byen avek nou prop dimoun.

Lo sa not Mr Speaker mon krwar ki kestyon lasante ki nou’n koze nou Lonorab la si i a vwar linisyativ paregzanp pa bezwen nou al fer peye lasante se pa kimanyer me selman mon krwar alavenir letan ou pe reflesir nou a rediskit ansanm.  I annan en keksoz mon vwar poudir i annan bokou dimoun ki ganny anvoye deor pou al trete, in depans en kantite larzan – tretman deor i ser bokou e souvann fwa apre letan i vini nou ganny problenm pou monitor ensitswit.  Mon krwar mwan en area ki nou kapab avanse dan sa se fer ki nou devlop nou sistenm lasante ki serten sa bann tretman deor la i kapab ganny fer isi.  Prezan i annan dimoun ki li i pa tonm lo board… lo board sa ki pa devret peye pa a peye, sa ki fodre pey en pti bout i ava peye.  Prezan si en dimoun li olye al deor in vwar poudir sistenm in etablir, i annan en bon sistenm kot pou ganny bon tretman, bon loperasyon ensidswit e si fodre I a peye mon asire ki ou pli bonmarse ki deor, akoz i pa bezwen pey tiket e nou nou a fer ki sa servis la i a kapab ganny lokalman, prezan i a peye e kontribye.  Mon krwar lo la nou kapab vwar koman nou kapab avanse pou donn, pou evit bann neglizans ensitswit.  Me selman dan tou sa ki nou pe dir la, pli bon lapolis, pli bon dokter, ners lopital ensidswit la, dan sekter piblik be sa i mars avek perforrmans. Mon krwar nou performans i bezwen avanse e si performans i avanse savedir evaliasyon toulezan letan ou fer ou vwar poudir sa dimoun i travay byen, pey li byen sa ki mon dir mwan, pey li byen, sa enn ki pa travay byen li i pa a gannyen me sa ki travay byen li i bezwen gannyen.  Sa nou problenm.  Nou pare pou pey en etranze byen tro byen parfwa me nou prop Seselwa nou pa pe kapab pey li.  Mon krwar i annan en sistenm grid la ki mon tande pe fer mon krwar mwan ki tre byento ankor mon lev le pwen pou Onorab Leader Lopozisyon FPAC i bezwen request ki nou Minister Ladministrasyon Piblik i vin dan nou Lasanble pou vin esplik nou ki pe arive akoz mon vwar pe tard en pti pe konmsi, vin eksplik nou sa zafer grid la, akoz nou bezwen elev nivo saler.  Lenflasyon I vin bokou, dimoun parey in ganny esplike dan nou Lasanble ankor nou pe santi nou pe ganny afekte savedir sa saler nou pe gannyen nou pep pe gannyen atraver son travay la I pa kapab depans li parey I ti depanse avan, napa ni savings ni naryen alor i dan problenm prezan welfare sa taler mon a koz lo la en lot problenm.  Me alors la nou bezwen revwar kimanyer nou pey nou dimoun, i bezwen monte vwar.  Sa i bezwen ganny pran o serye par lotorite.

Mr Speaker nou vwar osi ki dan sa parkour i annan keksoz ki nou bezwen regarde, letan nou’n koz lord taler bann problenm vol e tou la – kot per Cascade zot vin vole, kot per dan lakaz per.  Per pourtan i ed zot en dimoun ki bezwen en pti keksoz si mon pa la per i ede mon osi mon ede per osi i ede, be zot vini zot kas anndan dan lakaz zot vole.  Kot lekol yer ti annan miting paran kot lekol pe eksplike depi larantre se pa konbyen vol in arive.  Ou konnen nou pa kapab kontinnyen koumsa, now pourtan dan bann housing estates osi pa mal de problem, bokou problenm dan housing estate.  Housing estate ou’n fer konmela si ou pa fer atansyon i vin sant pou vann drog, sant loka i ganny fer lanmenm onnetman Petit Paris i annan sa SLTD e prezan nou nou’n dir lotorite akoz nou nou napa lotorite nou.  Power pou deal avek sa i pa dan lanmen distrik li si I ti dan lanmen distrik nou ti’n fini deal ek li lontan – one time me i pa dan nou lanmen, i dan lanmen legzekitiv.  Gouvernman laba soz HFC poutan letan ti donn sa bann dimoun lakaz, ti fer gro miting tou dimoun ti vini ti dir si lanmizik tel – ou pe zwe lanmizik for tel letan ou pou ganny apele, ou pou ganny deal avek e si fodre perdi lakaz ou a perdi.  Si ou vann drog la menm zafer pou arrive, loka pa devret fer la, lakaz ou bezwen peye e tou sa.  Now bokou dimoun la pe kas sa bann lalwa, napa en sou aksyon.  Lot fwa mon demann kot HFC i dir ou la ou bezwen met case ankour i pran letan ensidswit.  Mon krwar nou bezwen revwar sa kontra ki nou donn dimoun.  Dan kontra limenm i bezwen kler napa kestyon ankour la, lakour nou a fer nou menm mon krwar ou vini nou’n vwar poudir enn ou pa oule travay, ou pa oule pey lakaz me selman ou oule lakaz out finish.  Lot ou kanmarad ki oule i antre.  I dir ou pa vann drog nou vini, nou tyonbo ou nou vwar ou, nou pa bezwen lapolis enn ler la, pa bezwen lapolis akoz lapolis pa pou ed ou be nou vin nou menm nou vwar ou, nou tir ou portre tou zafer.  Ti dir ou pa vann ou vann out, nou bezwen pli serye be si nou anvi avanse, si nou anvi fer pli byen annou fer li korek.  Nou vini aswar bann marmay anba laz dan soz laba dan enn sa bann flat parfwa ou vwar tou aksyon me nou ganny rapor, portre, me nou vini out.  Ou konpran, ou kanmarad ki bezwen e pourtan i annan pa mal dimoun ki serye ki bezwen lakaz deor la so mon krwar dan sa domenn lalwa i la, i dan lanmen legzekitiv mon met li koumsa straight legzekitiv pratik sa lalwa, si non, si zot pa kapab letan pe donn power en distrik la, letan pe revwar Ladministrasyon Distrik bann konsey ensidswit la donn nou sa power e nou a donn ou rezilta.

Dan sa domenn dan sa parkour la i menm zafer avek bann proze dan distrik.  Mr Speaker mon pa kapab aksepte mwan.  Cascade paregzanp lannen pase nou perdi 4 proze pa akoz lafot distrik li, pa ni akoz lafot MNA akoz lafot Gouvernman legzekitiv.  Mon a eksplik ou kimanyer.  Nou nou annan en plan pou agrandi Ladministrasyon Distrik Cascade avek bi nou ti’n deza promet bann zenn mwan mon ti’n promet zot ki nou pou fer en IT centre apre nou annan bann zenn ki Polytechnique, bann etidyan zot napa le mwayen pou zot annan zot laptop, zot computer e tou sa, nou dir ok nou ava ed zot ek sa pou zot letid akoz ledikasyon i enportan, i mazer dan devlopman nou pei e pou nou Cascade nou bezwen sa ledikasyon.  E prezan nou’n anvoy plan Local Government li ki deal ek sa Planning Authority ki aprouve plan ek mwan la tout en dokiman depi Avril lannen pase eskan la, Avril lannen pase ziska la pourtan nou ti’n ganny larzan pou fer sa devlopman mwan.  Mwan monn fini fer debouy pou nou ganny nou computer, computer i la, la monn fek ganny remind Lendi poudir Charles be ki pou fer avek Computer?  I la.  Kot pou mete?  E taler en boug i a pase i ava dir donn li, nou pou perdi Cascade akoz legzekitiv la i met nou retar.  Ou konpran mwan, i pa lofis MNA sa, i pa ni Lasanble la, i pa ni zidisyer la, i Minister Gouvernman lokal avek planning e letan mwan mon’n al fouy ladan mon al gete planning i dir ou i ti ekrir li ti dir met peg, mon dir mon pa’n vwar peg mwan, mon ti la ater Cascade mon pa’n trouve.  I dir ou letan ou al kot soz Gouvernman lokal i dir non i pankor dir mwan met peg.  Mon dir me la let la.  Konmsi i ale vini, i ale vini eskan la konmsi kekfwa la letan ki mon pe koze someone somewhere i ava ekrir en let dir la la pa’n aprouve ouswa in aprouve. Donn nou en rezilta konkret.

Lo sa pwen i menm zafer nou annan 2 lot proze ki nou perdi.  Akoz?  Prosedir.  Nou al de fwa lo tender ok tender board in pase, konmela i dir ou tou pti zafer tender.  Mon ava eksplik zot tender byen en pti kou.  Alor nou al de fwa lo tender.  Premye fwa sa 2 kontrakter ki gannyen epi i dir pa kapab fer, zot in ganny problenm pa kapab ok i re-anvoy ankor.  Lot letan i gannyen enn i mor epi lot kontrakter i dir li osi sa i bezwen plis larzan, prezan i annan procurement ek tou sa.  Prezan li proze in delay li, pa’n fer e la nou perdi lazan.  Prezan mon pe rode mwan akoz letan nou ti demann – mwan monn sanpyonn sa demann pou donn power Ladministrasyon Distrik, donn power distrik pou fer en serten desizyon mon swete zot pa’n kre en gro lelefan blan akoz pa sa ki nou pe demande nou.  Ou konnen ki nou pe demande?  Nou pe demann sa power pou nou kapab egzekit sa bann pti zafe nou menm.  Sa ki nou pe demande.  Parkont nou Cascade e mon asire tou lezot distrik ki bezwen pas atraver tou sa bann pti prosedir ki nou pe nonmen selman SEPEC in fer gro batiman laba san tender, nou avyon Air Seychelles i ganny vann share san tender.  Mon pa kapab konpran sa mwan, mon pe seye depi detrwa semenn mon pe seye mon pa kapab konpran. Pourtan en boug i dir mwan ou vwar sa lazans SEPEC la pou sa proze la ek sa larzan ou a fer en proze, ou a fer en lot pti proze ankor konmsi en proze edmi.  Mon pa konnen.  Prezan mon dir FPAC annou sey gete, Oditer Zeneral mon konnen zo  pe regard serten keksoz petet i enportan nou dir zot Msye Benstrong pou li kapab regard enpe osi ladan pou gete si sa proze akoz i pa’n tender konpran si ti’n tender en lot zafer, me i pa’n tender e nou bezwen gete dan tousala, i nou rol.  Parey – ti pe dir laba nou rol pou nou veye sa osi sa bann keksoz nou bezwen veye.  Alor mon demande ki Gouvernman Lokal i revwar e Gouvernman i revwar sa fason tender la bann pti proze distrik, vin tyeke si petet vol pa pe pase me donn nou power pou nou al pli vit akoz nou pep i bezwen sa servis, nou an kontak avek nou pep nou bezwen sa.  Prezan letan nou gete si pe vole nou a konnen me selman la Gouvernman osi, Prezidan osi in koze dan son ladres la in dir sa zafer – kimanyer i apele la letan ou vole la, soz – koripsyon wi.

Be prezan koripsyon be ennler mon dir kekfwa i ankourazan dan Gouvernman, me akoz letan ou’n fer keksoz in ariv en zafer si ou’n al avek R250 mil ou pou kondann R50 mil.  R200 mil pou ou petet lezot me mon pa konnen nou bezwen revwar.  La yer letan mon pas kot labank en madanm I dir mwan ou konnen depi 2010 lakour ti annan en case prezan konpansasyon pou pey li 2an larzan i avek lakour en – pa apel li, I dir mwan gran mersi en gard i dir li en, be ou larzan laba kot lakour al gete.  Kekfwa sa gard osi pe dir li be soz.  Be in ale be mon krwar papye in perdi, la zot pe rode, 2an, me nou pa kapab koumsa, dan sa pei i bezwen mars pli byen.  So ou vwar.

Kot distrik i konsernen ankor, distrik Cascade mon pa kapab konpran, lot zour mon vwar Prezidan personnelman mon dir Prezidan mon frer, nou annan problenm la, ou koman nou leader ou kapab ed nou Cascade e nou kontan ou Cascade e nou’n vot bokou pou li en.  Cascade nou’n donn li tou sipor posib e prezan mon dir li – i dir mwan ki problenm Charles ankor.  Mon dir la letan ti pou zafer zot rapel zot bann zafer La Misere, prezan ti’n sal La Misere la……

 

(Interruption)

 

MR SPEAKER

Onorab i reste ou 3 minit.

 

HON CHALRES DE COMMARMOND

Mr Speaker 10 minit, mon ti komans 10.30, mon pe tyeke.

 

MR SPEAKER

Proceed.

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Prezan La Misere alor letan bann travayer prezan pe rod landrwa pou mete zot desann Cascade, ti annan en komite, en komite in fer e sa komite toultan pe rod dimoun distrik menm si MNA, DA pa la pa diskite nou’n soz.  Prezan nou’n dir nou bezwen monitor, donn nou PH delo laba, gete si pa pe – probelnm La Misere pa pe repete.  Anmenmtan letan ti fer plan avan plan fini zot in antre les li.  Prezan Mosk, mon dir en Mosk la, I dir wi pou sa bann dimoun la, ok, nou’n les fer Mosk.  Be la i vin en problenm la.  E monn dir Prezidan tapaz tro bokou.  Sa bann boug nek i kriye dan sa port vwa whole Cascade depi Providence partou e problem i disturb.  Dimoun i ankoler teribleman.  Be monn dir Prezidan i dir in dir avek Minis konsernen al gete Charles i annan rezon.  Nou pa dir tire nou, be sa Mosk la i prive pou zot sa.  Si nou bann mizilman Cascade i annan en douzenn ti permet pou zot al ladan fair enough me zot pa annan dwa ale, I prive pou zot sa.  Me letan i prive pou ou i la anndan akfer fodre ou kriye koumsa? Me nou Per Lafortune pa kriye koumsa dan legliz li.  Ou konpran.  Alor nou pe demande seryezman, non mon serye, ki zot redwir sa tapaz, pa bezwen kriy dan port vwa zot lo obor lanmenm la kriy kanmarad lanmenm la vini vin fer zot lapriyer.  Nou serye, akoz sansan nou pou telman ankoler Cascade bann la in dir lot zour pou komans desann avek ros, monn dir tyonbo enkou pa konmela e la mon pou organiz kekesoz.  Nou bezwen montre.  Now….

 

(Interruption)

 

MR SPEAKER

Onorab Rap up.

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mr Speaker lo welfare.  Welfare Mr Speaker nou annan osi gro gro problenm la ek mwan i dir 3 zour pou visit, fantastik rezilta sipoz gannyen dan 4 zour be nou Cascade i annan case 1 mwan, 2 mwan edmi, napa rezilta it’s bad vreman vreman mal la mon pa konnen mon zis dir Prezidna gete ki annan pou fer me nou nou dan problenm ek sa.  Prezan Mr Speaker anmenmtan mon krwar mwan ki nou bezwen en fason, mon kontan mwan wind farm pe vini e nou pou ganny lenerzi soler.

Vwar lot zour kot Perseverans letan ti ouver i annan 2 lakaz in ganny sa pano lenerzi soler in ganny mete lo la, sa i fantastik sa.  Mwan mon krwar sa grid nou pe esper PUC kontrer vini avek sa lalwa pou nou kapab benefisye, i a fer desann pri elektrisite akoz I tro bokou la, in fini depas nou limit.  Prezan mon pe demann en lapel avek Prezidan pou ki i kapab gete swa Minis konsernen, Gouvernman, legzekitiv i gete dan sa proze wind farm i annan osi solar panel ki pe donn donnen annou get enpe anplis pou nou kapab donn ankor Perseverans ek lezot proze lakaz ki ganny fer ki en fason sa bann dimoun ki ganny sa bann landrwa la zot a ganny sa otomatikman ouswa vwar en sistenm kot Gouvernman i kapab subsidise konmsi li Gouvernman – la en landrwa kot Gouvernman vreman I kapab met lazan pou donn dimoun, pa donn zot lazan me donn zot sa bann lekipman at en rpi vreman vreman rezonnab ouswa preski a zero pou kapab benefisye.  En fason zot energy i pa ava ser anplis sirplis i ava dan grid PUC e sa i ava ed tou lezot dimoun e lezot lendistri.

Mr Speaker mon krwar mwan ki dan sa parkour mon anvi dir detrwa mo lo nou Lasanble, nou Lasanble.

 

(Interruption)

 

MR SPEAKER

Onorab times up.

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mr Speaker mon ti komans….

 

MR SPEAKER

Onorab Vengadasamy. Ou’n koz 32 minit. Onorab Vengadasamy.  32 minit tyeke.  Onorab Vengadasamy

 

HON SHERYL VENGADASAMY

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker manm koleg Onorab, mon ser ek frer zabitan Mont Buxton, lepep Seselwa bonzour.  Mon adres ou ozordi mon ser e frer Seselwa koman enn parmi bann zenn politisyen prezan, koman enn parmi bann zenn fanm Seselwaz e koman enn parmi bokou bann zenn kontribiter dan devlopman e leta nou nasyon.  Mwan mon en zanfan Seselwa, mwan mon en zanfan nou patri, mwan mon zanfan nou travay dir koman en nasyon, koman en pep.  Ozordi koman enn sa zenn, koman enn sa zanfan i en privilez e en loner pou adres ou mon zabitan, pou adres ou mon ser ek frer mon Seselwa lo leta nou nasyon.

Ozordi nou bezwen konstate ki koman en nasyon ki koman, en pep e koman en pei nou’n viv bokou, nou’n sirmont bokou, nou’n eksperyans bokou gran lanmour, nou’n fer fas avek bokou defi, nou’n konn bokou soufrans e nou’n konn bokou lazwa.  Nou’n partaz bokou ansanm – pou mwan nou’n akonplir bokou.  Koman en zenn politisyen ti an fizik e nouvo dan politik mon annan en gran lanmour, mon annan en gran pasyon, mon annan en gran lanmour pou ou mon bann zabitan, ou mon ser ek frer Seselwa.  Mon annan en lanmour ek en lanvi profon pou koz ek ou, pou koz pou ou. Mon annan en lanmour pou tenir nou pti Sesel dan nou lanmen.  Sanson i dir si nou annan lanmour tou i posib, si nou annan lanmour pou enn a lot nou kapab sirmont tou, wi nou kapab.  Nou pou kapab konkeir.  Mon lanmour pou ou se pou la avek ou, pou mont ek ou e pou desann ek ou.  Pou nou koz for ansanm e pou nou debourye ansanm.  Mon lanmour se pou mon pep Seselwa e pou mon pti pei Sesel.

Nou annan swa ozordi swa pou met nou pei premye, swa pou nou met nou diferans de kote, swa pou nou divize. Lepep Seselwa nou dan sa moman, annou sezi sa moman pou nou travay pou nou pei, pou nou travay pou nou pep, pou nou taravy pou nou pti Sesel.  Nou bezwen travay ansanm dan nou pei, pou nou aranz nou lekonomi, pou nou aranz nou sitiasyon sosyal, pou nou aranz nou Gouvernman, kot nou tou nou ganny sa menm sans pou rezouir sa larises, kot nou tou ansanm nou bezwen travay dir e kot nou tou nou pratik menm lalwa e menm regilasyon san diskriminasyon.  Nou pa pou kapab travay dir dan en pei kot zis en minorite i prospere e monte e pli gran mazorite i reste deryer.  Nou pa pou kapab travay dan en pei kot enn i kapab pase e lot i bezwen espere, nou pa pou kapab travay dan en pei ki en minorite i mazin zis pou li i rod tou sa pti trou pou li avanse pou li abize.  Nou pou travay dan en pei kot lazistis soyal i egzsite, nou pou tarvay pou nou pei ki pa met non, stati oubyen pozisyon koman en lavansman pou byennet personnel.  Nou pou taravy pou nou pei ki pou nou tou e ki apartenir a nou tou.

Wi koman en zenn politisyen ti an fizik me for an lespri, koman en zenn fiy Seselwaz avek bokou prensip, avek en lanfans modes, senp e enn ki pa’n fasil.  Pa’n fer mwan frazil o kontrer mon pti an fizik me for an lespri,.  Koman en zenn fanm Seselwaz avek 10an leksperyans karyer dan liniform mwan mon en fanm solid, mon pa per naryen, mon pa per travay dir, mon pa per okenn adverser e mon pa per okenn lobstak e mon pa per okenn difikilte lavi.

Mr Speaker bokou in dir ki sa ladres par Prezidan mon pei, par Prezidan mon parti in enn ki dir, pou bokou in en ladres for.  Wi in en ladres serye, moman serye i egziz mezir serye.  Mr Speaker, Msye Prezidan lontan ti’n ler.  Lontan ti’n ler pou adres nou nasyon byen for, lontan ti’n ler pou remet enpe lord.  Ozordi tou bann gran gran sef deta pe koz fortman lo leta zot nasyon e letan nou pti lemon.  Ozordi pli gran Prezidan omonn Prezidan Ameriken, Barrack Obama in seryezman adres letan son nasyon, ozordi pei pli pwisans omonn i fer fas avek plis bokou defi.  Teknolozi ki pe fer disparet louvraz, reform dan sistenm tax, regilasyon pou kontrol wall street, politik divize, en akimilasyon det, larzan dan politik, lenerzi renouvlab, inovasyon i bann nouvo defi sa bann gran pei.

Wi tou i posib.  Mr Speaker wi ozordi mon zabitan i oule vwar enpe lord, nou oule met lord, i oule vwar en solisyon.  Serten i dir mwan ki ladres mon Prezidan, ladres Prezidan mon parti ti tro for.  Mr Speaker mon zabitan in kriye e mon Prezidan in byen ekoute.  Lari Angar, dan leo Roche Bois dimoun in nepli kapab sirkile, zanfan nepli annan landrwa zwe.  Sa ki sorti dan labous serten i nepli gou ekoute, vyolans domestik in nepli en ka separe.  Drog, lalkol, vyolans, paran iresponsab bann zenn delenkan e serten I dir mwan ki ladres mon Prezidan i tro for.

Mr Speaker ozordi sa madanm laba anler Mont Signal i nepli kapab plant son legim, akoz serten i pli bezwen rekolte.  Ozordi in nepli gou annan en transpor akoz serten i pas son letan zis kase, vole e tir pyes.  Ozordi nou bann zoli fanm Seselwaz in nepli lib pou marse akoz pangar serten i atak zot e vol zot bizou.  Oozrdi ou nepli kapab anvoy ou zanfan laboutik akoz ou per pangar i ganny vyole.  Ozordi nou tou nou bezwen met feray, security lights and security cameras se nou pou protez nou fanmiy e nou 2 pti byen ki nou’n trimouse pou gannyen. Ozordi nou annan nou bann zenn delenkan ki sak vire ki zot fer anvil zot bezwen kaz sopin.  Sa bann menm zenn delenkan ki mars ek kouto e partisip dan gang fight, zot napa respe pou zot paran e menm pou zot prosen.  Ozordi nou bezwen aksepte ki en bon pe paran in fini perdi kontrol zot zanfan.  E serten i dir mwan ki ladres mon Prezidan ti tro for.

Mr Speaker mwan mon pou aport mon soutyen pou propozisyon fer par Onorab Vel, in plis ki ler pou konstri en sant detansyon pou nou bann zenn, annou donn zot en lokipasyon, annou redress zot.

Si sa ladres i tro for les mwan donn zot en revi nou to krim dan nou pei, an 2008 ti annan en ka lanmor anrezistre, an 2002 ti annan 3 ka mert.  An 2010 ti annan 3 ka, an 2011 ti annan 7 ka, pou okazyonn dimal grav ti annan 645 ka an 2008, 718 ka an 2009, 672 ka an 2010.  Posesyon drog kontrole ti annan 257 ka an 2008, 251 ka an 2009, 473 ka an 2010.  Pou kas lakaz e vole ti annan 530 ka an 2008, 575 ka an 2009, 539 ka an 2010. Mr Speaker sa i zis serten lofans e en serten sif ki mon’n mansyonnen me Mr Speaker sa bann sif i alarman e serten i dir mwan ki ladres mon Prezidan ti tro for.  Pou mwan Mr Speaker in ariv ler pou nou remet en lord.  Mr Speaker pou en pep rezouir stabilite e en larises pa zis depan lo nou lekonomi, pou mwan koman en ex fanm dan liniform mon pou pouse ki sekirite mon zabitan, sekirite mon pep i mars kot a kot ek devlopman e zansman nou lakonomi.

Mr Speaker, Msye Prezidan nou bezwen redres nou lapolis, nou bezwen redres nou lafors.  Mon konsyan ki i annan bokou zefor ki pe sey ganny fer, me nou bezwen redouble li akoz nou lafors byento pou kit nou.  Ozordi piblik i ekspekte ki sa zofisye i ariv se li o moman ki i telefonn li pou lasistans.  Ozordi nou oule ki en case i ganny byen fer lankyet e sispe i ganny anmenn ankour e i ganny kondannen.  Ozordi nou oule ki nou zofisye i patrole e i konn dyaloge.  Koman en ex fanm dan liniform monn konn e viv parkour mon bann zofisye, kot in ariv ler pou kritike fortman pou aranze mon pou kritike me kot in ariv ler pou mwan apir zot mon pou apiye.  Kimanyer nou oule tousala si nou pa get nou bann zofisye, letan nou tou nou ti pe anmzie dan Karnaval sa bann menm zofisye zot off in ganny koupe e pa’n konnen ki savedir repoze. Kimanyer nou oule nou bann zofisye fer tousala letan i annan zis 2 gard dan en stasyon, kimanyer nou oule nou bann zofisye fer tousala letan nou konnen e nou konstate ki nou mank en resours ime, kimanyer nou ekspekte zot fer tousala letan nou pe servi menm metod deteksyon date depi 20an pase.

Kimanyer nou oule ki zot fer tousala letan bokou de nou nou’n enterfer e nou’n pli konn kritike, ki manyer nou oule ki zot fer tousala letan mon ser, frer polisye napa okenn sekirite dan zot travay.  Zot pa ni asire.  Ozordi en zofisye lapolis i abiz en sivilyen sa leokri ki nou kriye, tou sa dwa imen ki’n ganny vyole e tou sa papye i kritike.  Mon pe lans en lapel ek tou bann ki konsernen ek sa size – Mwan mon enterese.  Si ou oule met sekirite nou pei premye annou donn nou fanm ek zonm zot dignite, zot respe ek zot proteksyon parey sivilyen i annan e i merite. Letan en sivilyen i abiz mon zofisye nou bezwen osi donn li en koreksyon, wi Mr Speaker en kroreksyon, en koreksyon tre sever e enn ki tre serye.

Mr Speaker i annan bokou pou fer dan nou lafors, mon pe demann avek Minister konsernen pou redouble nou zefor pou nou lafors.  Nivo disiplin ki tonbe, zofisye ki pa arive deal avek serten sitiasyon, bann sef ki annan relasyon entim avek son bordinate.  Nou bann fanm gard ki oule pli byen makiye ek gran seve etale e bann pti morso bout liniform.  Mr Speaker pou sa bann ki’n zwenn nou lafors pou en lapey mazin de kou, letan ou ganny anvoye pou al vey lakaz mor i form parti ou louvraz, letan ou ganny demande pou al anmas en lekor mor i form parti ou louvraz.  Si koman en zofisye lapolis ou refize donn ou non oubyen idantifye ou lekor letan ou pe servi en piblik ou merit ganny deal avek.  Letan nou pres respe pou lezot e ou pa enform sa piblik son lofans ki in komet e son dwa Konstitisyonnel ou merit ganny deal avek.  Leatn ou kit sa sispe pou plis ki 24ertan an detasyon zis akoz nou pa oule pran nou responsabilite ou merit ganny deal avek.  Letan ou pini sa ki pli ba pou en lofans disipliner e sa ki pli o oubyen sa zenn pti fanm gard ou les li pase – ou merit ganny deal avek.  Si ou pa kapab fer li, si ou oule rebele, si nou napa disiplin Mr Speaker si serten sa bann zofisye napa lord zot pa merit dan nou lafors.

Mr Speaker mon challenge Minis konsernen pou sa departman pou prezant devan sa Lasanble son plan pou lapolis, nou’n tann tro bokou reform, tro bokou koze, tro bokou zoli lide.  Mon challenge nou Gouvernman pou nou met lespri ansanm pou nou lafors, sa Lasanble pe demann aksyon.  Lepep Seselwa i egziz aksyon, nou oule vwar en sanzman total depi sa Police Force Act ki date depi lepok Angle, sa vye Kord Gard Santral, nou vye metod deteksyon, nou training, recruitment e en sanzman radikal lo latitid e disiplin.  Annou remet nou lafors a la oter.  Anmenn la Mr Speaker, anmenn tousala la dan nou Lasanble nou a diskite, nou a debate nou ava aranze.

Ozordi bokou pe koz lo restriktirasyon nou Gouvernman, Mr Speaker Gouvernman lontan ti’n ler pou sekwa zot, mon pe lans en lapel ek tou nou bann Minster pou pran nou responsabilite o serye, pou viv service before self e pou viv servant leadership. Mon pe lans en lapel pou nou annan respe pou nou sitwayen, respe pou nou lepep Seselwa e plis ankor respe pou nou Manm Lasanble.  Mon felisit bann Minister ki’n debourye e ki ankor pe debourye.  En nouvo lekip i egziz en nouvo fason fer. Letan nou pe get enpe sa ki par lao annou osi zet en regard lo sa ki par anba, nou bann middle management kwa ki zot pe kontribye, letan nou sanz latet nou osi bezwen egzamin lekor.  Monn apresye linisiativ Minister Lakaz e menazman later pou zot nouvo sistenm GIS, pou delivre lo demann lakaz e pou zot bann bon travay.  Me mon pe lans en defi pou sa Minister sa lannen mon oule ki zot prezant avek lepep wi avek Lepep Seselwa en polisi strik, en polisi kler, en polisi transparan an sa ki konsern alokasyon lakaz ek later.  Ankor enn fwa annou elimin latitid depwa de mezir oubyen lapliferans e ki nou pep antye i a kler lo sa size.  Mon pe lans en lapel avek HFC pou take stock tou nou lakaz ki’n ganny donnen.  Nou bezwen regard tre byen sa bann ki dan lakaz me ki pa deside peye, nou bezwen osi regard byen sa lalis lakaz, konbyen ki relman bann vre bezwen e lekel ki parmi bann pli vye laplikasyon?  Mr Speaker sa bann sitiasyon nou bezwen deal avek nou bezwen deal avek tre vit e tre serye.

Mr Speaker petet bokou pe demande akoz mon pa’n komans mon ladres avek en bon swe pou mon bann ser fanm Seselwaz.  Sa rezon i senp.  Se akoz mon’n anvi pran sa lokazyon pou koz lo nou bann zonm avan mon donn loner nou bann fanm.  Dapre nou labib letan Bondye ti kre Adam ek Eve i ti kre Adam premye e apre i ti kre Eve.  Eve i sorti dan Adam sa zistwar byen romantik i annan bokou sinifikasyon, lentansyon Bondye ti senp, letansyon Bondye ti bon.  Responsabilite zonm ti pou alatet, zonm alatet nou lakour, zonm alatet travay dir e zonm alatet pou cherie nou bann fanm.  Ozordi mon oule demann mon lekor sa kestyon.  Oli nou bann zonm? Sa de pti git zonm responsab e serye ki reste i pa pou ase pou nou tou bann Madanm Seselwa.  Ozordi nou’n nepli vwar zonm kot lakour, nou nepli vwar papa kot lakour.  Mon konsyans labsans e valer en papa dan en lakour.  Mon oule salye nou bann papa e bann boper ki pe pran zot responsabilite e zot rol tre serye.  Ozordi plizyer nou bann fanm Seselwa pe zwe de rol, limenm li zonm e limenm li fanm.  Ozordi sa lot group zonm ki pa responsab e pa serye i swa dan lakanbiz, swa dan prison, swa dan gento, swa i annan detrwa lakour.  Ozordi nou zonm i pas zot letan have fun nenk fer piti partou e pa sonyen.  Ozordi nou zonm pa konn valer annan kontrol lo zot lekor.  Ozordi plizyer nou bann zenn fiy Seselwaz pe grandi san en papa.  Ozordi plizyer nou zenn fiy Seselwaz pe rod lanmour, pe rod lafeksyon e pe rod latansyon.  Ozordi plizyer nou bann zenn fiy Seselwaz i vwar zot pe rod en zonm, pe rod en papa nou vwar bokou nou zenn fiy pe rod en sugar daddy.

Mr Speaker in ariv ler pou revwar fonksyonman Tribinal Lafanmiy, lalwa lafanmiy e lalwa zanfan.  In ariv ler pou nou reviz sa sonm R300 pou en zanfan, R300 i pa vo 3 repa par zour.  In ariv ler pou nou aret kondann sa bann papa ki pa oule sony zot zanfan pou al vakans prizon.  Kot larzan tax pe depanse pou sony zot.  In ler pou nou anvoy zot travay, wi Mr Speaker travay e travay byen dir – nou anvoy zot pyose, plante, e debourye lo zil e sa ki zot gannyen nou ava donn zot zanfan.  Mon asire Mr Speaker ki nou bann zonm pou pli byen annan kontrol.

Ozordi alokazyon lazournen nou bann Madanm mon solider ek tou nou bann fanm Seselwaz, nou bann manman tousel, nou bann fanm ki’n perdi lespwar, nou bann fanm ki’n fatige avek tou zot fardo, nou bann fanm ki pe debourye, nou bann zoli fanm Seselwa.  Mon felisit tou nou bann fanm ki’n ganny nominen pou pos Minis oubyen dan lezot pos dan lezot lorganizasyon, tou mon felisitasyon.  Mon annan en pwennvi presidye lo debouyman nou bann fanm. Mon aport zot tou mon sipor Mr Speaker koman en zenn fanm politisyen, en zenn manman mon konsyan ki kantite nou bann fanm dan sa bann pozisyon i sakrifye e I bezwen donnen.  Mon oule salye nou bann fanm ki kantmenm lafatig dezespwar i kontinnyen lite.  Mon mazin Madanm Prudence ki fer sa parkour tou le swar pou sey vann son pti asar apre ler pou sony son 3 zanfan.  Mon mazin Madanm Dupres ki apre travay i al drese pou ganny en dezyenm bout.  Mon pe lans en lapel ek nou bann zonm Seselwa, annou tyonbo lanmen nou bann fanm, annou cherie zot e annou tenir zot.  Annou aret abiz zot, annou respe zot.  Me mon osi pe lans en alpel avek serten nou bann fanm Seselwa, annou aranz nou, annou pa les nou perdi nou valer koman en fanm, annou okip nou lekor, annou annan en lespri for, annou debourye.  I malere de no zour ki dan serten lakour se fanm ki okip zonm.  Se fanm ki debouyer, se fanm ki anmenn dipen.  I malere de no zour pou vwar bann zoli fanm dan gento e i malere de no zour ki nou bezwen aksepte ki dan nou pti pei Sesel ozordi rol nou bann fanm in bezwen sanze.

Mr Speaker letan nou nasyon, leta mantal nou pep, leta sosyal nou nasyon, leta moral nou pep i en fe, wi nou’n devlope, wi nou’n avanse, wi me nou bezwen deal avek.  Nou bezwen deal avek nou bann fleo sosyal sanz lalwa i pa sel solisyon.  In ariv ler pou annan en sekous.  Wi en sekous, en sekous mantal, en sekous sikolozik, en sekous moral, en sekous spirityel, en sanzman leker, en sanzman latitid, en sanzman lapros e en sanzman vwar keksoz e en sanzman fer keksoz.  Mon pe lans en lapel avek nou Minister responsab pou Sosyal annou sanz nou lapros, annou aranz nou servis sosyal.  Ozordi nou tou nou annan problem, nou tou nou pran swen avek nou lavi, nou tou nou pa viv en lavi parfe me nou bezwen edik nou dimoun manyer pou deal ek tou keksoz ki arive dan zot lavi, nou bezwen montre nou dimoun manyer pou mannye zot lavi.  Ozordi nou bezwen reget byen nou fabrik debaz.  Nou fabrik debaz nou nasyon, fabrik debaz sosyal, nou fabrik debaz koman en pep e nou fabrik debaz koman en endividi.  Ozordi nou tro negative, nou trakas tou keksoz e nou anvi tou keksoz.  Nou pa pare pou pasyante, nou pa pare pou debourye, nou mank bonn volante.  Ozordi nou zis malparle, nou gro ker e nou detri.  Nou bles lezot e nou mank lanmour prop pou lezot.

Mr Speaker ozordi deplizanpli nou pe reste dan en welfare state.  Ozordi tou dimoun pe konplet sa size welfare.  Mr Speaker letan mon repas lo bidze nasyonal ki Vis Prezidan Faure ti pas dan nou Lasanble an Desanm lannen pase mon realize ki wi si nou pa aranz nou nou pou reste touzour en welfare state.  Gouvernman i depans plis ki R370 milyon pou lasistans sekirite sosyal ki mandatwar anba lartik 37 nou Konstitisyon.  Ozordi nou donn R1000 sak pti baba ki ne, nou pey konze martenite, envadilite, benefis pou bann malad, zanfan orfelen, pansyon, sekirite sosyal nou bann vye dimoun, home career e family support pou nonm detrwa.  Ozordi nou donn nou bann zenn pos segonder allowance, Gouvernman i donn sak lekol segonder en R100 mil, sak lekol primer R75 mil.  Lofis Prezidan i top up sa larzan ankor avek R25 mil pou sak lekol.  Letan ou mor sekirite sosyal i donn ou R1500 pou aste en serkey.

Mr Speaker sa lannen Gouvernman in met R100 milyon ankor dan Lazans proteksyon e byennet sosyal, antou sa i ariv en sif R470milyon depans ki nou Gouvernman i fer dan leta sosyal nou nasyon.  Ozordi i annan bokou de nou ki dir mwan nou pa pe donn ase welfare.  R470 milyon i en ta larzan, i bon pou welfare, ozordi i annan bokou ki krwar ki welfare i la pou mentenir zot stil lavi.  Mon toutafe tonm dakor ki wi i annan dimoun ki vreman bezwen e ki bann vre ka sa lasistans.  Me i malere ki annan bokou ki krwar letan i pran en loan pou al pran en vakans Dubai, oubyen i oule aste en loto, oubyen ki oule pran detrwa loan pou fer plizyer proze e dir ki i bezwen welfare. Napa en pei o monn ki pli byen okip nou nasyon ki nou pei, ki pli byen okip son pep depi nesans ziska lanmor.  Sa i nou moman, i nou moman pou reflesir seryezman lo leta nou nasyon, leta nou pei e leta nou lavi.  Annou seryezman reflesir lo kwa ki nou rol e nou responsabilite e kwa ki I nou priyorite.  Si nou oule remet lord, remet disiplin nou nou menm nou bezwen remet lord ek nou menm, nou nou menm nou bezwen disiplinen, nou nou menm nou bezwen re-organize e konn nou bezwen.  Nou bezwen re-organize nou lavi.  Mal planifikasyon nou fanmiy, depans larzan dan initil i senpleman en rezilta mank disiplin.  Mon pa’n vin dan politik pou ganny regarde koman sa ki pli bon oubyen pou dir bel bel parol.  Mon’n vin dan politik pou partaz mon lanmour, pou partaz mon konpasyon, pou partaz mon devosyon e pou aprtaz mon pasyon.  Monn vin dan politik pou donn ou en sans lapes me pa zis pou donn ou en pwason pou manze, pou donn ou en sans bouze e pou fer ou patisipe.  Mon pa’n vin dan politik pou per pou dir ou laverite, pou per pou demann ou en leskiz e pou per pou dir ou in ler pou sekwe ou.  Monn vin dan politik pou fer ou konn politik lavi, pou travay dir, pou prospere, pou assize, pou reste deryer.  Ou pran ou responsabilite e ou bezwen debourye, ou bezwen sakrifye e ou bezwen rod odasye.  Wi mwan mon odasye, odasye pou krwar ki tou i posib, odasye pou krwar ki si ozordi mon’n ganny loportinite pou adres ou mon zabitan, ou lepep Seselwa i bezwen annan en rezon.  Mon odasye pou krwar ki tou i annan en rezon, odasye pou krwar ki respe pou ou se respe pou mwan, odasye pou krwar ki en benefis pou ou i en benefis pou mwan, odasye pou krwar ki en Mont Buxton avanse i en Mont Buxton eleve, odasye pou krwar ki en Sesel briye i en sikse pou nou tou.

Mr Speaker manm koleg Onorab, lepep Seselwa, mon ser e frer zabitan Mont Buxton mon odasye pou krwar ki nou parkour in fek komanse.  Nou dan sa moman. Mersi.

 

(Applause)

 

MR SPEAKER

Bon avek diskour Onorab Vengadasamy nou fini deba lo Leta Lanasyon.  E nou pou zwenn mardi le 13, 9er bomaten isi dan Lasanble. Mersi.

 

 

 

(Adjournment)