::
Home » Verbatim » Verbatim -Third Term 2009 » Thursday 10th December 2009

Thursday 10th December 2009

Download PDF


NATIONAL ASSEMBLY OF SEYCHELLES

Thursday 10th December 2009

The Assembly met at 9 am

National Anthem was played

Mr Speaker in the Chair

THE SPEAKER

Nou pou kontinyen avek deba lo bidze, e nou a sey nou mye pou fini ozordi, nou ava sey nou mye malgre ki letan pa dan nou faver. Mon napa personn lo mon lalis la. Onorab Charles.

 

HON JEOVANA CHARLES

Mersi Msye Speaker.

Msye Speaker, Minis, koleg Onorab tou dimoun a lekout, zabitan Roche Caiman, bonzour.  Msye Speaker, SPUP ti ganny formen lo en filozofi senp ki tou pep ki’n ganny kree egal i ganny menm loportinite dan lavi, lalit pou SPUP ti enn long, sete selman 13an plitar an 1976 ki SPUP ti komans reisir dan bann gran pa son lalit, e sete lendepandans pou ki Sesel i vin sa pti leta zil dir e souveren parey i ete ozordi.

Listwar in prouve ki SPPF ti annan rezon ki sete lendepandans ki ti pou kapab vin sa premye pa pou vre sanzman pozitiv dan nou pei. Vre sanzman ti ariv an 1977 ler atraver koudeta, wi Onorab Dyer en koudeta, ki SPUP ti pran pei e sanz sa direksyon kot nou ti pe ale, diskriminasyon sosyal e rasyel ti vif, lepep ti pe viv dan lapovrete ekstrenm, zis en pti group dimoun ki ti annan tou, kontan ou non, koudeta i form parti nou listwar, in tir nou dan fernwar kot ozordi labourzi i ganny alimen pou dekorasyon oubyen ler kouran i koupe selman Onorab.

Koudeta dan sa pei in aport fri e i zistifyab e sa pe ganny prouve 32an plitar.  Permet mwan prezan Msye Speaker pou mwan al lo mon prezantasyon.

Msye Speaker ozordi i mon devwar e osi en loner pou mwan ankor ennfwa prezant mon reaksyon lo bidze ki Minis Finans in prezant avek sa Lasanble e lepep Seselwa lendi le 30 Novanm. Msye Speaker lannen pase ler Minis ti adres nou ti a en moman vreman tre enportan dan nou listwar dan staz nou devlopman  kot en desizyon ti pe bezwen ganny pran pou redres nou lekonomi.  En seri lalwa ti’n fek ganny pase dan sa Lasanble ki ti swiv pou etablir en nouvo rezim to lesanz pou Sesel e sa sete pou liberaliz to lesanz ki ti efektivman retir kontrol lo to lesanz e les roupi flote. Msye Speaker roupi ti flote, pri lavi ti ogmante, lanplwa ti ganny redwir,  to lentere dan loan ti monte e nou ankor dan sa Lasanbe nou ti bezwen pas   plizyer proze de lwa fiskal e tranzaksyon finansyel.

Zis apre  prezantasyon bidze lensertitid parmi lepep ti komans ogmante, malgre nou ti ganny dir ki sa desizyon ti en desizyon brav. Sa ti normal Msye Speaker akoz en paran tousel ti pe zis mazinen ki manyer i ti pou kapab cope ek sa sitiasyon si li osi i ti pou kalifye anba lasistans welfare. Sa paran ti annan rezon pou li mazin koumsa.

Ozordi Msye Speaker, zis 1an apre, Minis Finans i retourn ankor dan sa Lasanble byen satisfe e  reasir sa paran e tou lezot paran e anons nou ki nou progranm reform pe tenir larout.  En lanons ki nou pep ti’n fini komans konstate zot osi.  E ki pe fer zot prezan komans reaziste zot e apresye sanzman ki reform in anmennen. Msye Speaker fini avek gran lalinny pou aste dile par karton pangar i ava fini. Dan presti tou magazen sa komodite tre esansyel ki ti appel son lekor napa in ganny tire lo letazer.

Alokasyon forex pou sa semenn in fini madanm, in nepli sanze labank  e ozordi lepep Seselwa pe konsantre lo rod loportinite ki la devan li pou fer plis progre personnel.  Msye Speaker sa ki’n ekout Minis byen ava vwar ki sa bidze pou lannen 2010 gouvernman pa pe ditou konpromi  lo byennet sosyal sa pep ki taler mon pou koz en pti pe lo la me pe  plito pran tou bann mezir pou protez tou nou bann aki ki nou’n travay dir pour nou gannyen. Sa bidze pe osi anmenn benefis pou tou dimoun atraver en kou lavi pli meyer marse an 2010.

Plis amelyorasyon dan servis piblik kot gouvernman pou mye zesyonn e servi son resours e sekter prive pou annan plis rol pou zwe, tou dimoun ki anvi fer son prop biznes pou ganny menm sans e menm loportinite avek menm benefis.

Msye Speaker nou dan distrik Roche Caiman lo nou later konble, nou ti soufer bokou an Novanm 2008, vedir 1an pase, enn avek lasaler, 2 avek sa kou lavi ki ti pe al ogmante e lot avek tou kalite lensilt.  Kote Onorab Henrie ti ete si i pa ti la, kimanyer i kapab dir ozordi ki SNP in osi siport sa reform ekonomik, entelizan pa vedir dir nenport kwa e dimoun i krwar ou. Se dan sa menm distrik kot nou ti ganny demande  pou proteste kont sa bann desizyon ki gouvernman ti pe pran  pou redres nou lekonomi. Nou ti pe ganny demande pou proteste kont serten mezir ki gouverman ti pe pran, me zabitan Roche Caïman osi byen ki lepep Seselwa ti rezet tou sa bann demann e donn tou zot siport pou ki sa reform i aport nou sikse e  ozordi mwan osi byen ki lepep Roche Caiman nou kapab dir ki wi sa premye lannen reform ekonomik in teste nou rezilyans, in ed nou pou vin plis ansanm, pou koste pou koz lo lavenir nou menm, nou fanmiy, nou pei e wi nou’n fer ki nou reform in reisir.

Alor wi Msye Speaker mon pou donn tou mon sipor pour sa bidze akoz mon pou pe vot lo sikse e en meyer lannen 2010 pou zabitan mon distrik e lepep Seselwa.  Parti Lepep Mr Speaker pa’n zanmen kit son pep ater, si parti lepep ti’n kit son pep ater, ozordi apre 18an lannen lentrodiksyon milti parti lepep ti a’n dir nou zot in ganny ase. Si zot vwar ki lepep in siport reform ekonomik vedir i montre nou ki lepep i ankor krwar ki meyer parti pou kapab anmenn sa pei ver en  fitir prosper se byensir Lepep.  Alor in ler pou zot aret sou-z-estim Lepep. Sa menm lepep pou dir zot ankor dan sa eleksyon ki pe vini aret pran zot pou lenbesil.

Msye Speaker prezan permet mwan pou pas lo revi enn de sekter ki Minis Finans in pas lo la.

Lasante; Minis in koz lo nesesite pou revwar koman pou pli byen optimiz bann fasilite e  resours tout an prenan kot limitasyon bidze. Parey nou tou nou  konnen gouvernman lepep pa’n zanmen konpromi lo kestyon lasante son pep.  Lasante in toultan en priyorite nasyonal  e gouvernman pe gard son langazman pou ofer son pep en bon servis lasante, en servis ki tou dimoun in gannyen san bezwen pey en sou.

Gouvernman i krwar dan en bon servis lasante debaz akoz i krwar ki byennet en nasyon i depan bokou lo leta lasante son pep.  I kwar ki en pep an bonn sante i kapab kontribye bokou anver devlopman son pei si i pa mank travay pou rezon maladi. En zanfan an bonn sante i kapab aprann pli byen lekol. Msye Speaker i annan bokou staff dan minister lasante  ki pe fer en  travay ekselant, me i osi annan ki bezwen koste e sanz zot latitid  negativ anver tou keksoz ki ganny fer ki zot osi zot ede ki sa bann sanzman i garanti ki napa okenn letarzi ki rantre dan zesyon sa  servis tre enportan.

Apre bokou fristrasyon parmi bann travayer lasante, gouvernman in fer son par, in reviz  scheme of service, alor donn sans sa scheme pou prouve si zot dakor ou non. Ki manyer ki nou dan sa Lasanble nou kapab pe dir ki sa scheme pa pe anmenn nanryen, eski zot ti ganny kontakte dan preparasyon sa scheme? Aret koz avanler,  aret koze, aret koze, aret koze,   akoz zot kwar ki zot bezwen koze.

Msye Speaker ledikasyon; Minis dan son prezantasyon in koz lo reform dan sistenm ledikasyon. Wi Msye Speaker en gouvernman responsab i toultan met son dimoun o sant son devlopman e pou fer sa i ekip son pep avek bann zouti enportan sirtou atraver en bon sistenm ledikasyon pou donn tou son dimoun sa formasyon neseser ki zot bezwen pou zot zwe zot rol dan devlopman pei. Ozordi lepep in koze atraver bann meeting konsiltativ e gouvernman in tande e  pran aksyon pou kapab transform nou sistenm ledikasyon pou fer li vin enn pli performan, pli efikas e ki pran kont devlopman onivo nasyonal dan tou son dimansyon tel ki son lavironnman ekonomik sosyal kiltirel e politik.

Msye Speaker ozordi plis ki zanmen Sesel i bezwen en sistenm ledikasyon ki met plis lanfaz lo bon performans e promouvwar ekselans, kot otan ki posib sak zafan Seselwa a ganny sans pou devlop son potansyel dapre son abilite ek son lentere. Msye Speaker i mon swe alor ki tou paran i être egzanpler e fer sir ki i gid son zanfan byen, donn zanfan tou sa bann sipor neseser ki pou ed zot dan zot letid pou  zot kapab fer byen, ou paran ou’n travay dir ou osi pou byennet ou zafan, ed zot. Gouvernman i kapab fer tou, ansenyan  i kapab donn tou, me alafen  se swa sa etidyan lo kwa ki i anvi fer.

Msye Speaker la osi mon anvi dir ki dan sa pei tou dimoun i lib, e tou dimoun i fer son swa, gouvernman Lepep in donn loportinite e sans tou dimoun, in dir tou zenn be what you want to be. Si ler ou’n kalifye ou anvi al travay a letranze akoz ou santi ou kapab al pli lwen, be sa i ou swa, i Parti Lepep ki’n donn ou  atraver nou bon sistenm ledikasyon. Pa nenport ki ki anvi al travay a letranze i leve i ale, annou aret donn bann dimoun bann fo lenpresyon.

Lazenes; Mon vreman apresye sa sel parasol lorganizasyon lazenes dan Sesel, Konsey Lazenes Nasyonal. Mon kontan ki sa lorganizasyon ava vin  enn kordinen e i ava napa plas pou diplikasyon, me  annan plis progranm anver ledikasyon nou bann zwenn pou kapab kiltiv dan zot bann bon valer imen, valer apresye zot lekor pou anpes zot tonm dan bann dekadans parey en manm parlman lot kote latab dan sa Lasanble de semenn pase ti vin deryer mwan avek en litani lo bann zenn Roche Caiman kot i ti repete ki i annan plis lavortman ilegal,  plis lansentman anba larz, plis prostitisyon, dan zar komsi  MNA ki responsab.

Msye Speaker zenn Roche Caiman, i parey tou zenn me i pa normal ki isi anndan nou koz  lo bann ki shine e deor nou ensilte bann ki tonm dan dekadans. Mon gouvernman, sa gouvernman lepep in toultan met son zenn, son zanfan o sant devlopman parey nou’n trouve atraver alokasyon bidze pou ledikasyon osi byen ki pou bann zenn atraver sa lorganizasyon ki mon’n fek nonmen.

Mwan koman en Manm Parlman elekte pour sa distrik, mon pou vot pour sa bidze, pou sa enn rezon osi pou mwan osi kapab ed e protez mon bann zenn ki’n tonm dan problenm. Mwan Msye Speaker, mon ankor viv dan lespwar ki sa bann zenn zot ankor annan sans pou sanz zot lavi pou le meyer. Ozordi mon anvi sipliy sa bann zenn pou aret en kou e reget zot lavi, pran bann loportinite a zot dispozisyon, pa  reste dan kwen, leve debourye, travay pou zot menme kontribye osi anver devlopman zot pei. Protez sa sosyete ki zot gran paran e zot paran in konstrir pou zot.

Malgre komante sa manm lopozisyon, mwan Msye Speaker i mon lespwar senser ki menm avek diversite politik ki egziste antre nou, nou pa devret zanmen denigre  ni nou zenn, ni menm en Seselwa. Fodre ki nou pa zanmen obliye ki nou serviter lepep ki’n donn nou sa konfyans koman en priviliez, fodre ki nou pa zanmen trair nou pep, nou bezwen respekter zot konfyans avek limilite an kiltivan en pye prosperite e rekolte son fri pou son vre met, sanmenm sa bann zenn ki nou pe koz lo la osi ki byen  ki lepep Seselwa.

Lozman Msye Speaker;  Bon nouvel lo kote lozman se ki gouvernman Sesel in kapab ganny finansman pou kontinnyen avek proze lil Perseverans. Sa devlopman i tre enportan akoz i donn bokou fanmiy ki dan bezwen lakaz sa reasirans ki zot rev pou ganny zot prop lakaz a vin en realite.  Mwan mon pa zanmen partaz sa lopinyon ki dan alokasyon lakaz ki zis selman bann ki annan zorey dirizan ki gannyen, oubyen zis bann  manm Parti Lepep ki ganny asiste.  Sa 36% zabitan Roche Caiman ki ti vot pou lopozisyon kote zot ti ganny lakaz akoz lopozisyon pa opouvwar dan pei.

Benefis sekirite sosyal;  Bidze 2010 in fer provizyon pou R252 milyon roupi pou pey bann benefis tel ki pansyoner, dimoun avek dezabilite, aksidan dan travay, dimoun malad, bann sirvivan, zanfan abandonnen ek orfelen maternite. Me pou dir, Minis i ankor annan tro gran prosedir birokrasi  e konfizyon dan bokou ka ki kontinyelman  fer dimoun fristre avek sistenm.

Msye Speaker, swen kot lakour e progranm sipor pou lafanmiy; i tre byen ki gouverman in mentenir sa polisi proteksyon sosyal  kot nou bann dimoun pli vilnerab  pa ganny neglize me Minis i malere ki mon bezwen dir ki  i ankor annan bokou amelyorasyon ki bezwen ganny  fer pou kapab ed nou bann dimoun ki bezwen swen, Minis zis pey en dimoun e dir pou donn swen en lot pa mars koumsa. Sa bann dimoun ki ansarz napa problenm, zot fer zot travay avek efikasite me i ankor annan problenm avek bann carer zot menm akoz sa  porsyon monitoring nepli egziste. Msye Speaker mon ti a kontan ki Minis ti a demann minister lasante pou revwar enn pti pe.

Msye Speaker prezan les mwan dir enn de mo lo social safety net; gouvernman ti entrodwir Soical Welfare Agency an Oktob lannen pase, avek bi redwir lenpakt reform ekonomik lo bann dimoun pli feb e pli vilnerab dan nou sosyete, me ki  nou pe vwar ozordi, en paran ki pe travay dir pou esey fer 2 bout zwenn li i pa pe ganny asiste, akoz i pa kalifye. E set akoz zot osi zot ti bann dimoun ki sa lazans ti ganny kree pou ed zot akoz zot reveni ti tro ba e sa papa li nou ni konnen kote i ete akoz i pa’n zamen kontribye.

I annan en lot ki zanmen in deza travay anploye, in pas partou in kas tou mang dimoun, in fim son ta drog, in malad, oliye met li dan en landwar kot i kapab fer enn pti louvraz pou li kapab refer li, nou donn li larzan pou li al fim plis drog. I pa oule son manman pran son larzan, selman i oule son manman donn li manze.

Msye Speaker mwan mon pa pe dir met zot lo URS, nou kapab ed zot avek en lokipasyon pou enpe letan pou zot kapab refer zot anmezir ki nou ed zot, en  dimoun i pli apresye ler i pe fer en travay e i ganny en larzan pou sa travay ki in fer.  Msye Speaker si en dimoun pa kapab travay ozordi akoz i malad nou bezwen kapab ed li ase vit, si en dimoun pa pe travay e in ganny en travay, i bezwen enn pti larzan bis, e enn pti larzan pou li ganny enn pti  keksoz ziska i ganny peye nou bezwen kapab asiste li si tou son zafer i annord.

Mon’n toultan dir dan sa Lasanble ki parler nou bezwen get nou bann pli vilnerab avek de lizye ek en leker, nou bezwen ert imen e pa fer dimoun sa ki nou nou pa ti a kontan dimoun fer nou en zour. Msye Speaker wi, in ler pou social welfare ranforsi son mekanizm pou ogmant son efikasite, koup labi e osi pli enportan, pou koup sa bann gran letan ki dimoun dan bezwen i bezwen espere.

Msye Speaker e sa i anmenn mwan lo sa size lanplwa. Mwan pase Minis pou lanplwa ti lans kanpanny leve debourye, en lapel pou demann dimoun pou pran bann loportinite e servi zot responsabilite pou vin pli debouryer e prodiktif. Msye Speaker malgre bann defi ekonomik ki pe persiste lo serten nivo, dan domenn lanplwa nou konmans vwar ki ozordi nou annan ase lanplwa pou dimoun ki anvi travay pou kapab ganny en lanplwa. Ozordi nou problenm  se skills se sa nou mankman e sa se en size ki nou bezwen adrese seryezman e vit. Nou kapab tay partou? Si nou napa en bon progranm training, en bon sistenm monitoring, pou vwar si vre sa etranze pe donn tou nou bann Seselwa sa training neseser, pou zot kapab pran bann pozisyon oubyen pe fer zot fristre pou zot kite pou ale pou zot kapab reste, mon swe se ki minister lanplwa pou le fitir i fer tou pou ki tou etranze dan bann lorganizasyon zot annan en counterpart, ki menm ler GOP i ganny aprouve i devret annan en plan lokalizasyon  avek, koumsa sa i ava ede ki bann plas ki kapab lokalize a bezwen ganny lokalize.

Msye Speaker ler Onorab Carpin ti dir ki threshold tax lo R250mil pou protez pti biznes, eski i kapab dir nou lekel sa pti biznes ki fer R250mil roupi profi par an?  Eski  vre lentansyon SNP se pou protez pti biznes oubyen kasyet bann gro, gro biznes ki kree plizyer  pti konpanni anba diferan non zis pou zot osi pa pey tax anba sa R250mil parey i leka ozordi. Ti  a byen si dan zot plan alternatif verbal pou zot dir nou koman zot pou koup tax pour tou dimoun me anmenmtan ogmant saler tou dimoun.

Msye Speaker ozordi zis en minorite travayer ki travay dan gouverman, ler zot pe dir gouvernman ogmant saler, eski zot oule dir ki zis en minorite ki benefisye? Dan lepase gouvernman in a plizyer repriz ogmant saler bann travayer piblik, me sa pa’n zanmen leka pou mazorite travayer ki dan sekter prive ziske ler gouvernman in bezwen pas en lalwa pou saler minimum pou protez bann ki pli ba e menm sa lalwa SNP pa ti siporte. Mwan mon krwar ki tou travayer Seselwa i devret benefisye avek en logmantasyon saler otan ki prodiktivite pei i ogmante. Se pour sa rezon ki bidze pe met nouvo polisi anplas pou ogmant larises e adopte lezot mezir pou fer desann pri lavi pou ki tou dimoun ava benefisye avek en real wage increase.

Msye Speaker, yer Onorab Henrie ti propoz en tourism development fund, mon anvi dir Onorab ki sa pa nouvo, i deza egziste, i sa menm fon ki Eden in envestir dan bokou aktivite lekol dan distrik Roche Caiman, sa menm fon ki Labriz Silhoutte in envestir dan lekol, lakres klinik e lakaz zabitan Silhoutte, i sa menm fon ki Four Seasons pe servi pou resirfas semen Anse Soleil letan proze i konplete, i osi sa menm fon ki Great Plain Safari Desroches pou fer konstriksyon en nouvo lekol e lakaz pou bann ansenyan lo sa zil. Zot pa ti ganny dir sa letan zot ti al vizit dernyenman, sipay pa zis bann ki pran lakok son kanmarad en lot, me osi bann ki vol lide en lot.

Msye Speaker zabitan Roche Caiman e zabitan Les Mamelles in dir mwan  dir Minis ki zot zot konnen ki parti Lepep pa’n zanmen rezet zot, se pou kwa ki zot osi zot in donn siport sa reform ekonomik akoz dan sa bidze i annan lasante, ledikasyon, devlopman kominoter, lozman spor elektrisite, delo eksetera.  Zot pe demande si i annan sa bann provizyon se pou ki sa? Pou Morisyen oubyen Seselwa.  Msye Speaker an konlizyon mon annan sa pou dir, byento lannen 2009 pe al terminen, e i normal pou nou demande ki sa nouvo lannen pou anmennen me kwa ki arive nou pou ankor la, si  on ne crève pas pou fer fas avek lavenir, tou pou depan lo nou lapros, lo nou latitid,  lo sa ki nou anvi vini e lo sa ki nou anvi fer pou nou pei progrese.

Sa larout ki devan nou ti ganny trase plis ki 30 lannen pase par lepep, dan sa voyaz nou’n kree en lord sosyal progresif ki i garanti nou tou nou bezwen debaz parey manze, lenz, ledikasyon, lasante lozman e en standar lavi ki kontinyelman ogmante e se sa ki in fer e se sa ki i ankor pe fer. Me eski nou tou nou’n partisip dan devlopman ekonomik ek sosyal nou sosyete, eski nou’n partisip dan devlopman e lobligasyon anver nou pei? Non, laverite se ki serten nou pa’n oner sa lobligasyon. In annan ki’n zis sezi tou bann loportinite ofer par bann mezir ki gouvernman in met anplas pou zot profite e ganny tou bann benefis parey  bann sipay.

Msye Speaker si labi in arive akoz sistenm an plas pa ti parfe ozordi ler in arive pou nou fer sir ki tou bann nouvo mezir ki pe vin anfors pa donn ankor sans personn pou abize, oubyen profite lo zot kanmarad ki pli feb.  Nou’n ariv a en moman dan nou listwar ki napa plas pou en dimoun  ki anvi kale, tou dimoun ki an bonn sante, ki kapab travay, i bezwen travay pou li kapab fer son kontribisyon ver en lavenir pli briyan.  Dan sa moman nou listwar ki ti ganny trase plis ki 30an pase nou bezwen ozordi annan en lapros  totalman diferan  anver lafason ki nou anmenn nou lanvi.

 

MR SPEAKER

Komans wrap up Onorab

 

HON JEOVANA CHARLES

Nou bezwen konsantre lo sa ki nou kapab fer pou kontribye pozitivman dan devlopman ekonomik, sosyal e moral nou sosyete.

An terminan Msye Speaker mon ti a kontan montre mon lapresiasyon pou sa tim zenn ki’n travay dir pou donn nou en bon bidze. Sa preparasyon in ed nou dan nou preparasyon akoz in permet nou pou mezir nou performans finansyel aktyel avek sa ki ti pe ganny prevwar. Pou premye fwa nou bidze in ganny prezante dan en fason pli konpreansiv e tre transparan  avek depans gouvernman avek reveni ki pou ganny kolekte. Si IMF ki’n demann nou pou fer sa, me oli zot problenm, zot in arive napa ni en bon kote, ni en lanver. Msye Speaker sa in demontre ankor ennfwa ki nou zenn serye i annan bokou pou ofer mon ti a kontan a sa pwen lans en lapel spesyal pou tou bann zenn pou demann zot pou zot etre serye e pran bann loportinite ki gouvernman i met a zot dispozisyon pou zot progrese dan zot lavi, felisitasyon e mersi Msye Payet…

 

MR SPEAKER

Onorab time is up avek sa lapel nou bezwen respekte sa.  30 minit.

 

HON JEOVANA CHARLES

Mersi msye Speaker, mon swet zot tou zwaye noel e bon lannen.

 

HON CLIFFORD ANDRE

Msye Speaker, Manm Lasanble Nasyonal, ser e frer Seselwa ki pe ekoute. Zabitan Mont Fleuri, bonzour.

Permet mwan Msye Speaker pou fer an pti quote dan ou diskour ki ou ti fer a lokasyon louvertir nou nouvo Lasanble Zedi le 3 Desanm. Ou ti dir:

 

“Our Founding Fathers wanted a strong legislature that could put proper checks and balances on the other branches of government.

But I tell you, ladies and gentlemen, that unless the legislature evolves and adapt in this new Seychelles, our ability to impose our jurisdiction and to fulfil our constitutional obligations will be greatly hampered”

Mon komans mon entervansyon konmsa akoz bokou in ganny dir Lendi lo kimanyer nou Lasanble Nasyonal fodre vin pli serye, me i malere pou note ki sa bann menm dimoun ki pe dir nou sa, zot ti deside pa pou fer par sa bann envite kot louvertir nou nouvo Lasanble serye, kot ou ti pran letan Msye Speaker pou eksplik enpe ki fason nou pou fer avek bi vin pli otonom. Se dan sa konteks ki mon oule salye zefor spesyal ki Minis Finans in anonse dan sa menm Lasanble ki lannen prosen nou pou vwar en logmantasyon dan bidze Lasanble Nasyonal avek bi pou asire ki nou kapab kontinyen fer nou travay dan sa nouvo klima e koman en Lasanble serye. Ozordi nou wvar nou ankor ennfwa a lafen en lannen, en lannen ki’n  ranpli avek bokou aktivite ekonomik. Sesel avek pep Seselwa in vreman montre zot kouraz e lanvi pou asire ki Sesel i sorti venker dan nou demars  pou remet nou lekonomi lo larout progre e prosperite.

Sa bidze Msye Speaker ki Minis Finans in prezant nou isi dan sa Lasanble in  enn ki nouvo pou nou tou isi. In enn ki’n montre nou kote Sesel i sorti e kote i pe ale. Sa bidze i  en nouvote kot Minis Finans in  vin kler e dan enn fason transparan  pou eksplike ki nou pei i ekspekte de nou.

Mon dir sa akoz dan son diskour Minis in dir nou e mon site

 

“Sa lannen ki devan nou, nou pou al pli lwen pour met bann striktir finansyel lo en meyer baz, e an fezan sa, fer laplenn pli nivo pour ki tou Seselwa ki oule travay pou vin en antreprener i kapab fer li, e sa ki bezwen led pour mye fer biznes i kapab gannyen”.

 

Avek sa not mon oule demann tou Seselwa pou leve e debrouye akoz se sa moman ki nou bezwen pran loportinite pou fer sir ki sa ki anvi fer en biznes i ganny sans fer li. Lazenes Seselwa, sa i loportinite ki’n ganny prezante devan nou pou fer sir ki nou fer marse nou pti biznes e Sesel i benefisye. Parey proverb i dir tou keksoz i ariv pou en rezon. Nou’n vwar lemonn tonm dan resesyon e sa in fer tou pei vin pli for e osi pou fer sir ki zot kit zot gard tre o avek bi ki zot pa vin viktim sitiasyon mondyal parey sa enn ki nou pe traverse.

Minis in dir nou semenn pase ki Sesel pe rekouver swivan sa sok ekonomik ki lemonn in pas ladan. Permet mwan ankor ennfwa pou fer sitiasyon sa ki ti ganny dir.

“Swivan bann sok ekonomik lannen 2008, nou lekonomi in deza komans repran en larout soutenab. Aparti 2010, GDP reel i devret grandi par 4% lannen prosenn e lenflasyon i ekspekte reste ba.  Lendistri Touris e tou bann aktivite ek lendistri ki depan lo li in deza komans montre sinny progre dan sa dezyenm parti 2009”

Dan reform ki governman pe fer Minis in enform sa Lasanble ki Departman Lazenes pou nepli egziste dan Minister Gouvernman Lokal, Lazenes ek spor. Sa i en move dan bon direksyon. Minis in dir nou ki tou bann fonksyon sa departman pou ganny transfer avek Konsey Lazenes. Sa i ankor ennfwa demontre ki gouvernman Presidan Michel i atas bokou lenportans avek devlopman bann zenn dan Sesel. Avek konsey koman sa lenstitisyon e moter ki pe sofgard lentere lazenes Seselwa, nou asire ki bokou plis ankor pou kapab ganny fer. A sa pwen mon ti a kontan fer resorti ki lefe ki konsey i pli pros avek bann zenn, definitivman nou pou vwar en lazenes pli pare pou partisip dan zot prop devlopman.

Avek sa an tet Msye Speaker, mon pou demann tou zenn isi Sesel pou leve e debrouye akoz lavenir nou pei i dan zot lanmen, lavyeyes nou bann militan i dan zot lanmen e fitir Sesel e Seselwa i lo zot zepol. Pran bann loportinite ki devan zot byen, akoz ozordi governman Prezidan Michel in fer sir ki zot lazenes i annan tou loportinite posib pou kontribye dan lekonomi e devlopman Sesel avek bi ki zot a santi zot form par sa nouvo Sesel ki pe imerze anba direksyon ladministrasyon Jj ek Parti Lepep.

Lozman Msye Speaker,  in touzour reste en eleman kle dan devlopman nou sosyete me in ganny afekte pandan sa de dernyen lanen, me i enportan note ki Minis dan son ladres bidze semenn pase in esey dir nou o mwen solisyon tamporer sa bann defi lozman ki nou governman pe fer fas avek. Se sa frer ek ser Seselwa ki en gouvernman serye ki annan son pep a ker i fer, i rod solisyon pou problenm son pep.

Seselwa ki bezwen lakaz, pou gannyen son lakaz, me i pou zis pran enpe plis letan ki zot ti orizinalman krwar i ti pou pran. Mwan koman en manm Government Assurance Committee, dan Lasanble mon konvenki ki baze lo sa nonm lakaz ki nou’n ganny sans vizite pandan en vizit resaman, tou pou mars tre byen e zot pou ganny zot lakaz.

A sa pwen mon oule fer mansyon spesyal lo lentrodiksyon sa nouvo skim kot dimoun i kapab komans fer zot savings avek bi pou zot kontribye dan konstriksyon zot prop lakaz.

Alors annou annan enpe pasyans e donn nou Gouvernman en koudmen pou asire ki tou i al tre byen. Me i enportan ki dan sa monn byen boulverse ekonomikman, nou bezwen fer nou par pou asire ki nou osi nou an sekirite ler movetan i tape.

Seselwa, nou bezwen fer en zefor spesyal pou ki nou osi kontribye pou ki nou kapab ganny en lakaz. I nesesser ki bann zenn i komans met dekote en pti songo parey nou dir an kreol, pou ki ler zot in pare pou fer en laplikasyon lakaz, zot pa pou ganny retarde avek lasistans lakaz.

Lagrikiltir.  Msye Speaker, lagrikiltir i reste enn bann pilye nou sekirite alimanter. Mon fyer pou note ki lakantite aktivite agrikol in ogmante dan Sesel e lakantite latab ki ganny plase obor semen in  osi ogmante. Dimanse dan Leglis, Per parwas Anse Royale ti fer en remark ki mon pou partaz avek zot.  I ti dir ki wi lannen 2009, in  enn ki’n difisil pou bokou dimoun, me i ti parkont dir ki sa bann defi in  anmenn bokou dimoun pou rewvar zot priyorite. I ti menm fer remarke ki bokou dimoun in  vir ver lagrikiltir e pe plant enn de pti keksoz, apre vann obor semen, pou ganny en reveni adisyonnel kot lakour. I ti menm dir ki sa i ankourazan, akoz bokou dimoun pa’n zis asize e kwaz lebra dan sa letan difisil, me zot in  leve e debourye pou fer bann bout zwenn ek kanmarad. Ozordi si nou zis asize e konplent, nanryen pa pou amelyore. Alors se sa rezon ki gouvernman parti Lepep i dir avek nou tou leve debrouye.

Lapes; Msye Speaker Lapes i reste sekter pli enportan dan nou pei e nou sosyete. Sa lannen nou’n wvar en rediksyon dan nonm ton ki pe ganny lapes dan nou eksklisiv ekonomik zone. Sa i presipalman akoz logmantasyon dan aktivite piratri dan nou zone ekslisiv. Lo sa not i enportan ki nou bann peser i pran lavantaz lo sa sitiasyon pou nou ranpli sa trou e nou bezwen fer plis lenvestisman dan sekter lapes avek bi zouir bann benefis ki sa sekter i pe ofer nou.  Fer sir ki nou toultan met bann priyorite sekter lapes avan tou akoz se sa ki pou kontinyen fer nou lekonomi bouze akoz se la kot nou pou fer sir ki led i ganny donnen ler i ganny bezwen.

Lafors Defans; Mon kontan note ki bidze 2010 pou Lafors Defans in annan en logmantasyon. Sa i osi ankourazan akoz mazorite sa larzan pou ganny servi ver plis devlopman gard lakot. I neseser ki nou revwar osi lo lafason pou gard bann bon eleman valab dan sa lafors. Mon dir sa akoz i annan bokou manm sa lafors ozordi ler zot letan i arrive zot senpleman fer zot ezit. I vre ki parfwa zot santi zot in  fer zot kontribisyon.  Be mon pou osi dir ki i annan serten ki ti a kontan pou reste me selman zot dir ki kondisyon travay fodre ganny amelyore.  Mon konvenki ki sa logmantasyon dan sa bidze pou adres sa problenm anfas, e nou pou vwar en lafors gard lakot pli serye e konpetan dan le fitir.

Mon oule osi dir ki i pou enportan ki bann kad legal i osi ganny met an plas pou asire ki gard lakot i kapab benefisye avek lasistans ki bann lorganizasyon enternasyonal i donn bann pei parey Sesel.

Msye Speaker, mon pa pou kapab termin mon parkour an referans avek bidze pou Lafors Defans, san fer en mansyon lo piratri dan nou zone ekslisiv. Myse speaker, fodre revwar kondisyon ki bann maren ki pe pas bokou zot letan an mer pou asire ki nou teritwar i an sekirite, avek bi remet konfidans dan bann konpanyen lapes enternasyonal pou zot retournen e vin  lapes dan nou delo, i osi neseser la ki menas piratri i reel, nou met bann out station parey sa Lasanble in aprouve a plizyer repriz. La i pli neseser ki zanmen akoz nou pou fer sir ki nou teritwar i reste touzour sen e sof. A sa pwen Msye Speaker permet mwan ofer mon felisitasyon a sa bann zonm ek fanm dan gard lakot ki’n met zot lavi a risk pou atrap sa 11 pirate sa sememn e pou fer sir ki nou teritwar i touzour reste en landrwar kot i sen ek sof. Zot zefor i merit bokou plis ki sa bidze ki sa Lasanble pou aprouve. Keep up the good work boys, nou fyer de zot.

Lapolis;  Lanons ki Minis in fer dan son diskour konmkwa aparti Zanvye 2010 Seychelles Fire Brigade pou vin en lorganizasyon lo li menm i tre bon. Sa Msye Speaker i pou demontre lefikasite fire brigade pou reakte avek bann sitiasyon ki pou bezwen zot lasistans.

Tourism Msye Speaker i reste enn bann pilye pli for nou lekonomi ozordi avek sa nouvo souf ki STB in anmennen par fer sir ki nou pei i reste konpetitif. Mon oule felisit gouvernman Prezidan Michel pou sa zes konfidans ki in  met dan sekter prive avek bi ki zot kontinyen anmenn Sesel devan e fer touris kontinyen vin  Sesel. Ozordi fas a sa resesyon mondyal Sesel in tenir son pozisyon lo nonm tourist ki’n ariv dan nou pei an 2009, pou zot pas en pti vakans.

Lasante; sa  nouvo scheme of service pou bann travayer lasante i demontre ankor ennfwa devouman ki Gouvernman Prezidan Michel i annan pou travay ki staff minister lasante i fer avek bi donn nou pep en pli bon servis lasante. Zot louvraz i nob e nou bezwen rekonnet sa. Zot travay i pa enn ki neport ki i kapab fer me i bezwen annan bokou kouraz ek lentere spesyal pou fer sa travay.  An dizan sa mon pou aport en lapel spesyal pou tou bann travayer lasante pou kontinyen fer en zefor spesyal avek bi prodwir plis sa servis de bon kalite, parey nou pep i ekspekte de zot. Mon dir sa akoz rezon deryer sa nouvo skim pandan ki pei pe travers en moman difisil, se osi pou rekonnet sa bon travay e demann zot pou kontinyen. Mon oule egalman deman travayer lasante pou donn zot tou pou asire ki nou fer zistis a sa bann lankourazman ki Gouvernman pe met a zot dispozisyon.

Ledikasyon Msye Speaker, i reste touzour en priyorite pou gouvernman. Parti Lepep i fer sir ki lazenes Seselwa i touzour kapab reste fyer pou dir ki Sesel nou ganny ledikasyon gratwit.

Alors set avek sa an tet e osi pou asire ki bann ansenyan i kontinyen delivre sa bon servis, Minis in  anonse ki dan bidze 2010, provizyon in ganny fer avek bi entrodwir en nouvo scheme of service pou bann teacher aparti Zanvye 2010.  Sa nouvo scheme ki ti pe ganny konsidere e travay lo la ti ganny leve a plizyer repriz dan meeting konsiltativ avek Prezidan Michel. La ankor ennfwa, lanons sa nouvo scheme i demontre langazman Prezidan Michel pou kontinyen ekout son pep e pou rezourd zot problenm ler finansman pei i permet sa arive.

A sa pwen mon oule demann tou ansennyan pou kontinyen donn nou zenn sa bon ledikasyon pou ki demen nou pei a kontinyen zouir bann zoli fri.  Kontribisyon dan ledikasyon ou zanfan i devret reste priyorite pou tou paran ki anvi zot zanfan i ganny en bon ledikasyon. Avek tou sa ki nou Gouvernman pe fer pou asire ki plis i ganny ofer avek nou zanfan, lentrodiksyon SR125 par lannen koman kontribisyon ki en paran pou fer pou son zanfan in neglizib akoz vre kou pou transport zanfan lekol i pa sa pri par lannen. Paran annou get sa koman en lenvestisman ki nou pe fer dan nou zanfan.

Msye Speaker ler ou tann en zenn dir ki zenn ti a prefere al deor olye liniversite Sesel, ou ganny en lide kalite leta lespri ki diriz SNP. Mr Speaker liniversite Sesel i en sours lafyerte pou Sesel e lazenes Seselwa e ler ou koz lo la i donn ou en santiman patriyotik.  Pou en parti politik dekouraz nou zenn pou reste Sesel pou etidye e fer li krwar ki deor i pli bon i dir bokou lo estim ki sa parti i annan pou son prop pei sa menm pei ki i pe aspire pou dirize demen. Mwan mon dir  en parti ki pa krwar dan Sesel e dan son bann enstitisyon pa devret zanmen diriz Sesel demen

Social Safety Net. Mr Speaker, Gouvernman Prezidan Michel, in ankor ennfwa montre nou ki i pou toultan gard Seselwa o sant nou devlopman akoz ankor ennfwa nou wvar ki Gouvernman in met dekote larzan ki pou kontinyen asire ki sa ki dan bezwen i kontinyen ganny asiste

A sa pwen mon oule egalman zwenn mon koleg, Lonorab Pool pou demann sa Agency pou fer zot travay avek en leker pli imen e travay enpe pli vit avek bi pou asire ki pli bokou dimoun i ganny asiste si vreman zot bezwen sa lasistans ki nou lo kote parti lepep nou pou fer sir nou aprouve pou zot.

Msye Speaker, Minis dan son ladres in kategoriz ankor ennfwa bann sitwayen ki kapab ganny asiste ler zot tonm dan serten sa bann kategori. Mon pou zis briyevman re dir sa bann kategori avek bi pou fer sir ki nou pep i ankor ennfwa ganny li kler. Sa se:

  • Reveni lafanmiy ki tre ba ;
  • Enkapasite pour travay akoz maladi;
  • Mank lanplwa tanporer ki prodwir en ka irzan;
  • Serten ka irzan mank larzan
  • Serten lezot ka sosyal.

 

Minis in donn sa Lasanble osi en langazman ki sa lazans pou ranforsi son bann mekanizm, ogmant son lefikasite e koup lo labi. Alors ser e frer Seselwa annou tou donn en koudmen pou fer sa lazans fer son travay konm il fo.

Revi sistenm tax. Msye Speaker, parey lider zafer Gouvernman dan Lasanble in dir, mwan osi mon partaz son pwen kot mon pa ankor metriz tou bann sif dan bann nouvo tarif tax ki’n ganny anonse.   Mon oule dir avek tou Seselwa ki bann ekspert dan minister Finans pe donn nou tou lezour leksplikasyon lo televizyon, radio e zournal.  Alors annou pa ekout mansonz ki SNP pe fer nou krwar annou ekout realite ki pe ganny eksplike par bann ekspert.  Lopozisyon isi dan sa Lasanble in prezant nou avek zot plan an repons a sa ki lider zafer gouvernman in demann zot. Zot in vin dir nou dan enn de mo ki zot pou fer, me zot pa’n vreman dir nou lafason ki zot pou egzekit sa bann alternativ. Zot dir nou ki zot pou redwir tax, anmenmtan ogmant saler, me sa ki zot pa dir nou kote zot pou ganny sa larzan pou fer sa ki zot pe dir. Mon oule dir avek Seselwa ki SNP pe zis fer ou krwar dan en keksoz ki pa reel e ki pa soutenab. Ennfwa pour tou silvouple vin dir nou bann vre plan e ki fason zot pou akonplir sa bann alternatif. Seselwa in fatige tann zot zwe sa rikord reye. E zot pe zis talk, talk, talk.

Egalman zot in dir nou ki zot pe demann gouvernman pou fer en odit e wvar sa bann larzan ki dan kont bann Seselwa a letranze. Nou lo kote Parti Lepep nou osi dakor avek sa, me nou oule demann SNP pou zot dir nou oubyen donn nou non sa bann dimoun ki nou bezwen odit zot kont akoz i paret ki zot konn tre byen lekel sa bann endividi e lakonpannyen ki merit fer fas avek sa bann odit. En lopozisyon responsab i bezwen zwe son rol koman en lopozisyon, e fer sa bann envestigasyon zot menm apre fer nou konnen.

Amelyorasyon dan klima biznes; Mr Speaker, amelyorasyon dan klima biznes i reste touzour en defi. Minis in dir nou ki priyorite Gouvernman se pou fer maksimom reform posib pou moderniz frame work regilatwar pour biznes.

Mon oule salye sa ki Minis in dir nou e mon quote:

 

“Apre tou, parmi lobzektif prensipal sa bann reform se pour amelyor standar servis e lefikasite dan pei. Nou bezwen alor minimiz prosedir administrativ pou fer biznes.

Olye fer dimoun dan biznes tourn an ron, al tap toutsort laport pour ganny en servis ou menm en lenformasyon, nou oule ed zot ganny tou sa ki zot bezwen dan en sel landrwa, swa par en vizit personnel, par telefonn, ouswa par internet”

Sa Minis i komann respe bokou ki anvi fer biznes, akoz i pa akseptab ki en dimoun ki anvi fer biznes i bezwen esper plis ki 3 mwan pour li kapab komans en biznes, akoz senpleman desizyon lo son proze i tarde akoz serten lofis kot zot bezwen en komite pou donn en desizyon, serten manm sa komite pa ankor lir son email pou li konnen ki i annan en meeting pou diskit lo sa proze.

I egalman pa byen ler en meeting avek en group dimoun dan en departman in ganny organize avek bi rod plis klarifikasyon lo enn proze, 3 semenn apre ou ganny dir ki komite i bezwen zwenn pou donn en desizyon. Nou fer envestiser tourn an ron parey Minis in dir. I pa bon pou nou pei.  Ankor ennfwa mon tre  kontan ki sa i ganny adrese dan sa bidze, akoz se envestiser prop ki pou fer nou pei avans devan pou benefis Sesel e lepep Seselwa.

Pour terminen Msye Speaker, mon oule Swet Prezidan avek tou Minis ek zot fanmiy, Ou menm Msye Speaker avek ou fanmiy, Tou koleg Lasanble ek zot fanmiy, Sekretariat Lasanble ek zot fanmiy e tou pep Seselwa an partikilye pep Mont Fleuri en zwaye noel e en bonn e erez anne 2010. Ansanm nou pou reisir. Mersi.

 

HON DAVID PIERRE

Mersi Mr Speaker, bonzour tou bann ki isi prezan e bonzour tou bann ki alekout.

Mr Speaker Sesel i apartenir a lepep Seselwa, nou en pei demokratik, nou annan en konstitisyon e nou konstitisyon i fer provizyon pou en Lasanble Nasyonal ki enn son rol se pou fer sir  ki larzan piblik i ganny byen zere, Seselwa i egzize ki alafen sak lannen son manm parlman i fer de keksoz pou li.  Enn lager pou ki sa bidze in vin ki anmenn benefis pou tou Seselwa e de, rod en garanti ki larzan bidze i ganny byen depanse san gaspiyaz e san koripsyon.

Mon komans mon lentervansyon koumsa akoz mon konnen ki lannen apre lannen se nou lo sa kote latab ki defann lentere lepep Seselwa, lo sa de nivo e zot bann manm Lasanble Parti Lepep, zot zis vin dir wi lo tou sa ki gouvernman i propoze e sa lannen ankor zot pou dir wi a sa bidze ek tou son defayans ki annan ladan. Bidze i propoz en logmantasyon saler ki meg, ki pa tou dimoun ki pou gannyen e ki pa anlinny ek nivo devaliasyon zot dir nou i bon, bidze i propoz en logmantasyon dan pri elektrisite ek delo,  zot dir nou i bon, bidze i propoz tax lo dividend e ogmant witholding tax lo lentere, zot dir nou i bon, bidze i propoz en sistenm tax ki pa ekitab e ki defavoriz bann pti biznes, zot dir nou i bon menm e Minis i dir ki laplenn pa nivo e zot dir nou i pli bon ankor.

Minis fransman mon dir ou, sa bidze in fail pou adres bokou problenm ki Sesel pe fer fas avek e fodre ki zot revwar lafason ki zot fer zot travay akoz i nepli kapab vin business as usual alor mon pou propoz en seri keksoz ki gouvernman parti Lepep i bezwen revwar seryezman, premyerman lenformasyon lo bidze, moman in arive dan sa pei pou zot aret kasyet nou lenformasyon ki kredib ler zot prezant zot bidze. Akoz mon dir sa Mr Speaker?  Minis in koz lo reveni 3.7 bilyon, e lo depans 3.6 bilyon ki enkli sa 1.1 bilyon pou peyman lentere lo nou loan ki Sesel i drwa.  Sa bann sif, zoli parey zot ete lo papye in donn nou lenpresyon ki nou’n fer en sirplis enpe plis ki 100milyon roupi, me eski zot reprezant en bon estimasyon lo reveni e depans gouvernman pou 2009.  Mr Speaker i malere pou dir ki lannen prosenn ler nou fini diskit bidze pou lannen 2011 e gouvernman i donn nou en rapor Oditer Zeneral ek bann kont odite, ki reprezant bann vre sif ki korek malerezman ladan nou pou vwar bann gran gran diferans  dan sif korek konpare avek sa bann sif ki Minis in donn nou dan sa Lasanble.

Si gouvernman i enn ki vreman senser enn ki krwar dan latransparans, i ti’n devret fer sir ki seksyon Trezor dan Minis Finans i provide sa Lasanble avek bann kont provizwar ki montre bann vre detay lo reveni e depans gouvernman ziska Oktob 2009. Anplis, biro Oditer Zeneral ti’n devret osi donn nou audited accounts e financial statements pou 2008, ki nou ti kapab servi pou nou fer bann analiz solid dan repons lo bidze. Case in point, i domaz e Minis i konn tre byen ki zis apre ki nou’n fini fer nou diskour lo bidze tou manm pou ganny en rapor Oditer Zeneral ki zot pe sere e zot pa oule donn nou avan bidze, i malere ki menm dan sa swadizan nouvo letap zot pe kontinyen fer sa avek lepep Seselwa.

Sa ki pli mal ankor, in fini vin en koutim pou zot soumet en bidze siplemanter zis apre nou deliberasyon lo bidze, e ser, frer Seselwa, zis koman nou fini ek bidze 2010, zot pou anvoy en manman bidze siplemanter pou  lannen 2008 parey zot ti fer lannen pase ler zot ti donn nou enn pou 2007 ki ti tonm lavaler R629,332,509.  Ek lonnekte, mon ti a kontan ki Minis i dir ek sa Lasanble konbyen sa bidze siplemanter pou 2008 pou kout lepep Seselwa, R100milyon, R200milyon, R500milyon? Minis lepep i anvi konnen e mon espere pou lanmour Sesel ki i pa pou sot en bilyon roupi.  Sa koutim kot kont e rapor lodit i ganny sistematikman retarde pou anpes bann manm parlman elekte par lepep ganny akse ek sa bann lenformasyon a ler, in ler pou fini dan sa pei.  En gouvernman ki kapab, kosto e konpetan pa kapab per pou fer fas ek kritik ler in fail dan son lobligasyon.  Dan okenn parlman demokratik dan lemonn, bann parlmanter i ganny lenformasyon ki neseser, ki korek e ki aler pou zot diskit lo okenn bidze. Isi Sesel lannen apre lannen  menm si zot kapab, zot refize donn nou, me nou dan SNP nou pou demann zot sef IMF pou met, enpe lord dan sa dezord.

Dan sa lalinny mon pou remind Minis osi byen ki oditer zeneral ki ler zot deliberaman retard lenformasyon zot pa pe respekte  drwa Seselwa, pou ganny lenformasyon ki korek on time e sa pe met an ze latransparans, accountability e lentegrite finans piblik ki bann manm parlman ki’n ganny elekte pou sofgarde. Kwa ki zot kasyet e zot pa oule donn nou Mr Speaker, ler zot refize donn nou sa bann rapor, ki mon pe demande a ler.  Annou fer enn pti analiz ansanm.  Lepep Seselwa mazin byen pou en kantite lannen nou’n ganny dir ki nou pe fer en sirplis e ki lekonomi i lo bon semen kan an realite nou ti pe koule. Me plitar ler nou ganny sa bann rapor lodit pour sa bann menm lannen, nou vwar ki nou ti pe fer bann gran gran recurrent deficit. Legzanp an 2003, en recurrent deficit 450.5 milyon, an 2004 1.3 bilyon, an 2005 418 milyon, an 2006 869 milyon e an 2007 932 milyon roupi. Alors i ti ava normal ennfwa pou tou ki Minis i kapab dir avek lepep Seselwa ki metod konpitasyon ki Minister Finans i servi pou zot ganny sa bann gran sirplis ler annefe nou annan bann recurrent deficit.

In ler pour nou bouze e aret pran lepep koman bann foubet, akoz Minis lepep Seselwa i konpran lozik ler lozik i ganny eksplike. Dezyenm keksoz, vin fran ek lepep Seselwa. Minis in koz lo reveni e donn lenpresyon ki sa logmantasyon in vin akoz lekonomi ti pe pick up me sa ki i pa’n dir ou i ki pandan lannen 2009, akoz devaliasyon, ou’n bezwen pey en mwayenn de fwa plis GST lo en komodite oubyen lo en servis konpare avek sa ki ou ti pe peye an 2008 avan devaliasyon, an dot mo zot in tir larzan dan ou pos olye mete parey zot ti dir ou dan zot promes eleksyon.

Les mwan donn ou en legzanp kot ou’n ganny tape, pran en item ki avan devaliasyon ti kout 10 dolar, kot valer ofisyel dolar ti anviron R8, zis lo kou e mark up sa item ki R104 roupi, ou ti pey 12% GST ki ti fer R12.48, me zis apre devaliasyon, 112.5% ler dolar ti mont apepre R17 pour sa menm item, ou, ser frer Seselwa ou ti pey GST R26.52, en logmantasyon R14.04    zis lo GST. Se sa ki nou apel tir larzan dan pos Seselwa. Minis vin fran avek lepep.

Dezyenm legzanp, Minis ozordi i dir nou ki finalman zot in ekout SNP e zot in tire GST lo mark-up akoz ti en lenzistis me malerezman ki nou vwar? Nou vwar Minis i fer GST monte sorti 12%  pou vin 15%, e apre i ganny kouraz pou li dir nou ki sa nouvo metod pou anmenn gran benefis pou konsomater. Me  Mr Speaker, ou pa ni bezwen ni en genius, ni en Einstein pou realize ki en senp pti kalkil i demontre ki pou annan preski zero benefis pou konsomater. Alor akoz ler ou tir GST 10% lo en mark-up 30%  ou pe efektivman redwir sa komodite par 3.6% ki byen, me ki gouvernman parti lepep i fer, ser frer konsomater pou li pa pas sa full benefis 3.6% lo ou i prefere fer monte GST par 3% e ki efektivman ou ou benefisye zis 0.6% rediksyon lo kou sa marsandiz, sanmenm sa ki parti Lepep i fer tre byen, zot donn ou avek lanmen drwat e apre zot repran avek lanmen gos, legzanp, parey lider lopozisyon ti eksplike tre byen lendi, aparti lannen prosenn sak R100 ki ou pou depanse lo en komodite ki annan en GST lo la ou pou fer en savings zis 60sou.  Dan sa konteks si ou fanmiy i depans R1500 par mwan, lo bann tel komodite ou pou benefisye zis R9 par mwan ki vedir dan en lannen ou pou benefisye R108 me atansyon fodre pa ki ou bliye ki bis pou manrmay lekol in mont par R125 par lannen, zot donn ou enn pti gin avek lanmen drwat, e apre zot pran plis avek lanmen gos. Menm prensip i aplik pou logmantasyon saler, zot donn ou zis 4.3% logmantansyon.

I annan de keksoz enteresan avek sa, premyerman i vreman enn pti gin. Pou en saler R3,000, en logmantasyon R129 e pou en saler R4,000, en logmantasyon R172 etc.

Me dezyenmman, Minis pa’n vin fran pou dir ek tou Seselwa ki si menm zot travay dan gouvernman zot riske swa pa ganny ditou logmantasyon oubyen ganny mwens ki 4.3%. E akoz? Nou’n ganny dir ki i annan travayer ki gouvernman in donn li tro bokou larzan dan lepase, in sot son band e la prezan i bezwen  ganny pini akoz bann logmantasyon ki gouvernman in donn li dan lepase.  Sa i fer lapenn e mwan mon pa kapab konnen lekel sa pep lo sa later Bondye ki pou vreman kapab pran sa bann kalite lenzistis. Minis silvouple ou ti’n kapab revvwar ou bann diferan  band lapey e aparti sa aplik lazistis. Me nou lo sa kote latab nou kontinnyen demann lazistis dan sa zafer logmantasyon saler akoz malerezman  parey mon’n refer sorti oparavan zot ti ganny ek lanmen drwa e la prezan Minis pe pran avek lanmen gos.

Twazyenm sanzman; aplik lazistis pou tou travay Seselwa. Mon anvi lans en lapel spesyal ek sa gouvernman Parti Lepep atraver Minis Finans pou demann li pou get dan sa bann ka bann travayer ki pe ganny eksplwate e ki pa pe ganny peye parey zot devret gannyen, e koriz sa bann lenzistis. Lasarite  i komans dan lakour Onorab Georges ti dir, alors komans par get bann travayer dan gouvernman, legzanp; bann travayer dan Minister Lasante ki resamen in ganny demande pou zot travay pou 8er tan anplis par semenn, sorti 40er tan pou vin 48er tan, me ki pa pe ganny en sou an plis.  Sa bann dimoun i bann mer e per-d-fanmiy, e zot osi zot pe demann lazistis.

Anplis mon lans en lapel dan sa Lasanble ozordi pou demann gouvernman parti lepep antan ki nou pe bouz dan en lot letap parey zot pe dir nou, pou li koriz tou bann lezot lenzistis finansyel ki zot in enpoz lo lepep Seselwa, bann travayer partou dan gouvernman ki pe esper zot larzan overtime. I annan depi 2005 pe espere bann dimoun ki’n travay ant 79 ek 91 e ki ankor pe esper zot pti larzan, bann travayer Nouvobanq ki’n ekrir Prezidan let  apre let pou zot ganny bann konpansasyon ki zot merite, bann lezot Seselwa dezavantaze ki vreman, vreman, merit en lasistans ek welfare agency me ki pe ganny demande pou monte desann kot sa lofis san okenn rezilta. Serten manman zot leker in kase ler zot in antann Minis vin dir nou ek lafyerte ki dan 100milyon pou welfare agency zot pa’n donn 64milyon pandan ki zot zot pa’n ganny asiste ler zot ti vreman bezwen, leker kase,  larm koule zot pe esper parti Lepep lo zot peron. Mr Speaker sa bann dimoun pe demann lazistis.

Ler mon demann lazistis mon oule osi koz lo PUC. Resaman gouvernman in sanz management PUC, sorti Seselwa pou al etranze e ki en kontra R125milyon par an pou 2an ase larzan pou konstrir en nouvo danm pou lepep Seselwa me zis ant 31 Out ek 30 Septanm, zot in depans R493, R816 zis lo tiket avyon ek akomodasyon e lo car hire preski R100mil  anplis zot pe ganny R226.6 milyon dan sa bidze e zot ganny kouraz pou fer monte delo ek elektrisite e konsekaman sewerage par 10% a 15%. Nou konnen ki bokou Seselwa pou ganny koupe zot elektrisite ek delo lannen prosenn. SNP alors i demann Manm Lasanble Parti Lepep pou debout akote nou dan sa Lasanble e defann lepep ki’n elekte zot e dir non a en tel logmantasyon parey nou dan lopozisyon nou pe dir non nou pe dir ki enough is enough.

Katriyenm keksoz ki gouvernman i devret sanze se son mindset. Gouvernman i bezwen reaziste li, i bezwen resitiye li pou fer sir ki i konekte avek lepep Seselwa e i konpran vre sitiasyon ki lepep Seselwa pe fer fas avek. Gouvernman i bezwen adopte prensip laverite latransparans e accountability sansan nou pou kontinyen vwar nou pe vir vire lo en highway ki lead to nowhere.

Ozordi koze i lo Air Seychelles gouvernman in fek donn li R30 milyon dan en bidze siplemanter, napa problenm me antan ki nou nou bann Seselwa nou fyer ki nou annan nou national airline e nou siport li 100% e nou osi siport desizyon ki sak Seselwa dan Air Seychelles i retenir son plas travay, bravo, me antan ki se en lakonpannyen piblik, gouvernman i bezwen revwar enn de keksoz avek Air Seychelles.

(i),      ranplas sa 34 travayer etranze par Seselwa dan tou ka kot sa i posib,

(ii) CEO Air Seychelles parey Minis in dir, pa kapab limenm vin Chairman sa lakonpanyen sa i mal.

(ii)      keksoz SNP i krwar dan latransparans e respe pou tou Seselwa e alors nou pe zwenn avek lepep Seselwa pou demann gouvernman pou dir nou laverite lo sa bann size swivan ennfwa pou tou, eklersi sa pou lepep Seselwa:

  • Eski i vre ki sef egzekitif Air Seychelles pe ganny plis ki R125mil par mwan, e ki sa manager etranze pe ganny anviron R200mil par mwan.

 

  • Minis dir avek lepep Seselwa si i vre ki Air Seychelles pe lwe en batiman dan lavil pou R400 mil   par mwan, dir lepep Seselwa pou ki sa batiman e dir nou si i annan en relasyon ant propriyeter sa batiman, sa lakonpanyen ki prepar kont Air Seychelles e sa lakonpanyen ki odit kont Air Seychelles.  E Minis si sa i vre i devret arete imedyatman akoz i en ka kler lo konfli lentere e sa i ankouraz koripsyon.

 

Lo kote lonnekte e laverite Mr Speaker annou get lodit labank santral pandan ki Minis pe dir nou dan serten konferans lapres  tar lannen pase ki ti annan iregilarite dan bann tranzaksyon labank santral dan sa menm letan lakonpanyen price water li i fer lodit lo labank santral e i donn labank santral en clean bill of health.  E pa fini, Oditer Zeneral i sertifye ki sa lakonpanyen Morisyen i dir e li i osi i donn CBS en clean bill of health. Minis ennfwa pour tou -Minis i dir enn, Oditer Zeneral i dir en lot. Minis lekel ki ti pe dir laverite, e dir nou osi ki kalite manboulouk ki’n pase pou fer price water fer lodit lo labank Santral.

Senkyenm keksoz ki nou bezwen sanze, ogmant lager kont koripsyon. Dan son rapor kont koripsyon, Transparency International in met Sesel dan 54enm pozisyon dan lemon, en pozisyon ki demontre ki Sesel parey Prezidan Michel in dir i ankor annan en kantite koripsyon, en problenm ki pe afekte  sa pei  e ki devret ganny adrese ek lefikasite akoz koripsyon i fer en pep vin mizer. Bann ki komet sa krim i vin pli ris pandan ki lepep Seselwa i ganny vole e kapasite en pei pou ed son pep i diminyen e konsekaman sa pei i tonm lo son zenou, pou fer li pli kler, les mwan donn zot legzanp e montre akoz ki nou pa kapab kontinyen koumsa.

Minis dan son ladres in koz lo Zil Perseverans ek son bann lakonplisman osi byen ki son bann defi, me de mwan pase Minis ti dir avek lepep Seselwa ki gouvernman in perdi 2.5milyon dolar  dan sa  proze Perseverans me i pa’n kapab dir nou si bann mezir in ganny pran pou fer sir ki nou rekiper sa larzan e pou fer sir ki bann ki responsab i ganny deal avek pou granti sa sitiasyon pa kontinyen. 2.5milyon dolar i Preski R30 milyon, HFC i donn bokou Seselwa bann loan anviron 350milyon roupi pou fer lakaz e avek R30milyon 86 fanmiy Seselwa ti pou kapab ganny sifizaman loan pou konstrir zot lakaz oubyen 86 fanmiy Seselwa ti’n ganny en lakaz ki kout R350mil.  Mr Speaker bidze 2009 i ankor ennfwa fer provizyon pou donn CCA R20milyon pou ki bann pti antreprener i ganny loans pou komans en pti biznes, fantastik me Minis mon pran li koman parti mon responsabilite pou fer sir ki sa larzan i ganny byen  depanse, mon dir sa akoz mon vreman konsernen avek lefe ki pandan 10an e apre R150milyon  sorti kot gouvernman  sa lazans pa’n zanmen kapab vreman prodwir proper correct account lo ki fason  sa larzan  i ganny depanse. Eski Minis i kapab prodwir sa bann proper accounts? Eski nou kapab prodwir proper audited account lo sa size? Minis annou detrir e non pa ankouraz  koripsyon dan sa pi.

Mr Speaker mon konnen ki zot pou ankoler ler mon pou zot lo sa 2.5 bilyon dolar, me les mwan challeng

Premyerman gete vreman ki kalite koripsyon ki’n arive pandan legzistans SMB, dan IDC dan bann deal lavant later, Coetivy lo laferm kanmaron e apre fer 2 keksoz ;

(i)           dir Seselwa laverite e

(ii)          si zanmen zot dekouver ki i annan  koripsyon e larzan vole i enkli, mon repete, e larzan vole i enkli dan sa 2.5 bilyon dolar, retourn sa morso larzan Sesel e nou a pey nou det olye ki nou met sa fardo lo ledo lepep Seselwa ki inosan dan sa zafer.

Si zot in deza fer sa legzersis e zot in dekouver parey zot oule fer nou  krwar ki napa nanryen, alor mon sizer avek Minis pou li fer sa rapor vin piblik, i zot responsabilite e se zot ki bezwen fer li, sizyenm keksoz, SNP i anvi en Sesel ki donn loportinite tou Seselwa. Seselwa i anvi en gouvernman ki diriz ek lefikasite, ki ganny gide par respe e ki donn Seselwa  loportinite. Enn, premyerman tou Seselwa ki kapab travay dan sa pei i bezwen ganny loportinite travay san diskriminasyon. Seselwa in fatige e pe demann gouvernman pou retir politik dan travay.

Sak Seselwa ki anvi travay me ki napa kapasite, i devret ganny training pou li kapab  devlop son kapasite travay.

Dezyenm keksoz, dan bidze gouvernman in koz lo en sistenm tax ki defavoriz bann pti biznes, SNP i kont sa e i demann sipor bann manm Lasanble Parti Lepep ki toultan i vot wi pou zot dir non lo sa size. Pa touy bann pti lantreprener Seselwa, pa touy lazenes Seselwa, okontrer parey  SNP i kontan dir, met divan anba zot lezel e zot a vwar ki sa bann zenn i kapab fer pour son pei.

Mr Speaker  sa zafer kot en etranze i fer menm travay ek en Seselwa e i ganny 2 fwa plis ki sa Seselwa parey i leka lo zil Ste Anne, fodre i fini dan sa pei. SNP i kont sa  e nou demann bann travayer lo Ste Anne pou les SNP konnen si sa lenzistis pa ganny korize, anplis lepep Seselwa pe demann gouvernman Msye Michel  ki kot i annan en etranze  ki pe fer en travay kot en Seselwa  napa sa kapasite, en Seselwa i understudy li pou sa peryod letan apropriye kot apre sa Seselwa i pran son plas e sa etranze i al se li.

Mon konsyan ki tou pei i bezwen FDI, Foreign Direct Investment, e Sesel pa en leksepsyon me ler lenvestisman par etranze i ganny fer i annan 2 keksoz mazer ki bezwen arive. Premye keksoz, benefis lonterm ki pei i gannyen i bezwen al kot tou Seselwa, sa ki ris ziska sa ki pov, e sa bann envestiser i bezwen envestir dan devlopman sosyo ekonomik sa distrik kot zot pe fer sa devlopman. Legzanp; lotel Ephelia i bezwen anploy Seselwa osi byen ki kontribye pou rekonstrir semen e sa bann pon ki pe kase depi kot kordgard Port Glaud ziska Port Launay,  benefis kourt term  i osi benefisye travayer e fanmiy Seselwa – legzanp bann konsesyon ki bann gro lotel in gannyen pou zot anmenn bann gro kanmiyon ek bann drayver etranze pou fer kours materyo fodre i arete, se bann drayver pickup Seselwa ki devret ganny sa bouse manze.

Bann lezot konsesyon ki bann gro lotel i gannyen tel ki parey Four Seasons in ganny permisyon pou anmenn 20 loto pou fer servis VIP fodre i al pou bann drayver taxi kot li i a rod son loto apropriye e i a fer son kondisyon avek sa bann lotel ki bezwen sa servis. Mon’n dir  e mon pou repete, annou aret tir bouse manze dan labous nou frer e ser Seselwa.

Setyenm keksoz ki gouvernman i bezwen sanze, Seselwa i bezwen en gouvernman ki aplik disiplin fiskal e ki konn manage son det. Gouvernman parti Lepep i responsab pou fer Seselwa soufer, zot in gaspiy nou larzan, zot in fer koripsyon e zot in pran det ki nou pa kapab peye, e finalman an Novanm 2008 nou ti desann lo nou zenou e IMF ti pran kontrol no pei.

Det total nou pei ozordi i 1.1 bilyon dolar, R12.1 bilyon,   pep Seselwa sa det ki parti Lepep in enpoz lo nou later i ekivalan a  30,250 lakaz ki kout R400mil, ki zot in fer ek nou larzan?  Lepep pe demande. Nou drwa 144% nou GDP e napa pei ki kapab soutenir sa, sa ki SNP pe met devan lepep Seselwa  i se ki gouvernman parti lepep in fail lepep Seselwa, 694milyon dan sa det i det eksteryer e 230milyon ladan i aryeraz, nou’n fail dan nou lobligasyon. Lazenes Seselwa ouver zot lizye sa se rezilta dictatorship, se sa ki koripsyon i anmennen dan en pei, se sa rezilta mismanagement ek gaspiyaz e se sa ki arive ler ou met en gouvernman opouvwar ki napa en vizyon solid pou son pei. Seselwa mazin byen ki depi apre eleksyon 1998, nou’n ganny demande pour nou komans fer sakrifis e pour no user nou sang dan prop plan gouvernman   Parti Lepep i dir nou se an 2018 ki i pou met nou lo en nivo ki soutenab, dan zot prop plan zot pou nou fer nou fer sakrifis ziska 2018, sa i a fer 20an sakrifis anba Parti Lepep. Mr Speaker, the worst is not over e lepep Seselwa in ganny ase.

Pou konklir mon pou al fer enn pti letour dan mon distrik Mont Buxton me mon pa pou demann Minis bokou, zis 3 keksoz pangar zot a konplen ki mon pe demann tou.

(i)                    pou bann zabitan dan Lenn mon demann Minis pou fer provizyon pou konstrir en basen stokaz delo pou ki sa bann dimoun i aret soufer ek mankman delo.

 

(ii)                  Zabitan Mont Signal in fatige demann SPTC  en meyer servis e schedule bis, prezan nou oule aksyon e nou oule li deswit.

 

(iii)                 zabitan Mont Buxton in dir mwan demann Minis pou fer provizyon pou ki gouvernman i konplet tou sa bann proze semen ki zot ti’n ganny promet avan dernyen eleksyon.

Pou terminen mon a swet Minis ek son fanmiy, Mr Speaker ek ou fanmiy, tou manm Lasanble avek zot fanmiy, Sekretariat Lasanble, zabitan Mont Buxton e lepep Seselwa en zwaye noel e kouraz  pou lannen 2010.

 

MR SPEAKER

Nou pou rezwenn 11er. Mon ava vwar le 2 whip pou manage time la pandan dan break.

 

(Break)

 

HON MICHEL MARIE

( Technical problem)

…Nou ti bezwen swazir sa meyer larout  pour ariv  ver plis prosperite personnel e pour pli  onivo  larises nasyonal.

Pep Seselwa  dan  son mazorite, malgre tou bann difikilte, ti konsyan  e  konpran  akoz nou ti bezwen sanz fason  ki nou fer marse nou lekonomi.

Msye Speker, i annan en proverb ki dir, fodre ou vwar pou krwar, nou ti dir nou pou vwar bann ekspert e savan dan sa deba lo bidze, e nou fek vwar la bomaten Msye Speaker.  Vre rol MNA se pou swa siport ouswa rezet bidze ki gouvernman i met devan Lasanble tou lezan akoz gouvernman i bezwen bidze pou li kontinyen fer marse pei sa lannen ki swiv.

Si bidze pa pase, gouvernman pa kapab kontinyen avek son progranm e tou travayer Seselwa pa pou ganny peye Msye Speaker, pei pou paralize, i senp ki sa Msye Speaker. Menm sa bann logmantasyon saler ki lopozisyon pe dir donnen pou napa, alors ler lopozisyon i dir nou ki nou nou siport bidze e nou  toultan dir wi nou fer li akoz nou anvi ki  travay gouvernman i kontinyen, nou fer li akoz nou oule ki nou dimoun an  zanvye i ganny peye Msye Speaker, menm bann ners, bann travayer Air Seychelles e tou sa lalis dimoun ki lopozisyon in koz lo la pa pour ganny peye si nou nou pa pran nou responsabilite e vot an faver sa bidze.  Akoz Msye Speaker dan rikord mondyal napa okenn gouvernman dan nenport ki pei pli demokratik ki’n deza prezant okenn bidze ki san poursan parfe.

Parkont rol lopozisyon dan bidze se pa pou zis koze Msye Speaker oubyen rezet bidze. Dan tou parlman demokratik e mondern lopozisyon i prezant en bidze alternativ ki sipoze pli bon ki pou gouvernman. Msye Speaker ladan lopozisyon in dir nou ki zot pou fer sa lannen ki swiv, ki bann mezir zot pou pran, ki bann kalite tax zot pou fer e anplis ki sa Msye Speaker, kote zot ou ganny larzan pou donn tou sa bann logmantasyon e tou sa bann dimyel ki zot pe pas lo labous pep Seselwa Msye Speaker.

Depi ler deba in komanse nou’n demann lopozisyon en bidze alternativ, zot in prezant detrwa lide vag ki pe flote dan ler Msye Speaker, zot in zis koze.   Tou sa bann kritik ki zot in fer nenport ki dimoun dan Sesel i kapab fer, me pour mwan se pa en lopozisyon avek dimoun ordiner se en lopozisyon ki sipoze annan konpetans pou kapab prezant en bidze alternativ, apre  tou Msye Speaker en bidze alternativ se pou en gouvernman alternativ. E Seselwa i konnen ozordi akoz dan Sesel napa en bidze alternativ Msye Speaker, akoz dan Sesel ozordi depi ki nou’n komans reform napa en gouvernment in waiting anymore Msye Speaker.

Onorab ki’n fek koz avan mwan Msye Speaker, in dir ki Minis in kasyet rapor odit, me mwan mon ti a kontan fer kler ki mwan mon Msye Speaker mon pa lo komite finans dan sa Lasanble, alors i normal ki mwan avek  onnekte mon napa serten lenformasyon ki Onorab Pierre i annan me sa ki mon konnen Msye Speaker, se ki Onorab Pierre pa’n dir nou tou laverite  akoz rapor labank santral, rapor Air Seychelles in ganny met devan sa Lasanble an konfidansyalite e alors mon ti a kontan ki ler nou napa nanryen pou dir nouvo Msye Speaker, honesty is the best way out.  Msye Speaker.

 

(Interruption)

 

MR SPEAKER

Order, order.

 

HON MICHEL MARIE

Msye Speaker, ler nou ti swazir sa semen  reform, tou bann ki ti ktwar dan lasazes e konpetans Prezidan Michel, tou zabitan  Mont Buxton  ki ti konvenki dan leksperyans e matirite Parti Lepep ti ganny  skandalize, boufonnen e ensilte pli ba ki later.

Ler nou lekonomi  ti dan mal olye  anvoy en kart  get well soon zot ti anvoy kart senpati.

Ler pep Seselwa ti pe anmenn  son lakrwa  ziska  Morne  Seselwa, nou ti dir  koste e demann  enpe delo, zot ti  fer  nou  santi vineg  e zot ti kriye  a ot vwa,  sa ki’n soz son soz a soz limenm.

Msye Speaker lalwa liniversel pour ziz  nou tou   me listwar pou revandik  nou bon  desizyon e Pep Seselwa alafen pour rekonpans nou pour nou travay dir.

Msye Speaker ozordi pep  Seselwa in  koste ansanm  pour remet nou pei lo semen progre. A sa moman i  enportan ki nou kontinyen protez tou nou bann aki sosyal. Me pli enportan i ankor  absoliman neseser ki nou garanti lavenir sa prosen zenerasyon. Bidze 201O  se ankor lenvestisman dan lavenir.

Pandan sa enn an ki’n pase mon konsyan  tou bann difikilte  ekonomik e sosyal  ki mon zabitan Mont Buxton in pas ladan.

Bann ki al lo depar volonter  e sirtou sa 5 mon zabitan ki pa ankor ganny en travay permanan. Bann ki lo welfare agency pa’n get zot ka avek konpasyon, bann ki zot loan in tarde ganny aprouve, bann ki ankor annan problenm lakaz.

Bann ki ankor pe esper  proze albestos komanse, bann ki ankor pe rod en travay, bann pti biznes ki’n annan problenm cash flow, bann pti proze kominoter ki’n tarde komanse, bann ki parfwa  pa’n kapab pey 2 tiket bis, bann ki voler in abiz zot lasyer travay.

Mon konnen  ki i  pa’n fasil pour bokou zot. Me  zot rezilyans e zot lespwar  in fer zot  debout solid e sa in donn mwan plis kouraz pour reste dan zot kote, e ozordi mon kontinyen  reste angaze pour travay 366 zour pour zot  e non pa zis pour ganny  elekte.  Se selman an travayan  dir ki nou pou  reisi sirmont nou bann difikilte.  E mon konnen Msye Speaker ki zabitan Mont Buxton i toultan rezet sa politik kot nou vini nou vwar maspen nou kanmarad e nou tay avek pou fer nou gato maryaz.

Enn an apre reform ekonomik nou pe  komans vwar lalimyer. Bann satistik ekonomik i ankourazan, nou rezerv Labank Santral i ozordi 156  milyon.  Labank i annan ase forex pour demander, to lenflasyon  in desann sorti 63% pour ariv 2%. Lentere labank in desann e serten marsandiz in osi desann.

Msye Speaker malgre sa bann sinny pozitiv sa pa vedir ki’n nou tonm premye me i selman konfirmen ki nou lo bann semen e ki nou travay pa ankor fini. Parey Minis Finans  ti met lanfaz  ler i ti dir “malgre sa sitiasyon ankourazan, nou pankor dan en pozisyon pour  nou krwaz  nou lebra, parske  nou pa ankor  konplet  tou sa ki  nou’n komanse pour nou ariv  kot nou bezwen  anmenn nou pei.

Msye Speaker annou rapel ki avan sa progranm ekonomik,   apard kreol, ti annan en lot langaz ti apel napa. Ozordi enn an apre nou  reform ekonomik, nou ankor  pe  koz napa.

Wi Msye Speaker, ozordi napa gran lalinny gran maten devan labank pour rod forex, ozordi 12 mwan apre napa blackmarket. Ozordi napa gran lalinny gran maten pour lager dibwa, ozordi napa koze foutan ler ou antre  dan magazen, ozordi dan Sesel napa marsandiz ki napa dan laboutik. Msye Speaker, wi, ozordi dan Sesel napa ankor State House anytime now.

Avek kouraz e disiplin fiskal nou’n redres nou sitiasyon  ekonomik  pourki  nou kontinyen annan en devlopman soutenab  e  parey Minis Finans in dir ankor  e mon  repete  “Si  nou pa t’in  fer li, nou pa ti pou tenir larout, saler ti pou bese, an rezilta,  plis  dimoun ti pou perdi travay  e nou ti pou trouv  nou dan en sitiasyon  pli pir ki  nou’n  deza konnen.”

Lannen 2009, Sesel in gard son lape e nou stabilite sosyal.  Nou’n fer tou sa ki posib pou gard nou kalite standar lavi, malgre tou presyon sa reform  ekonomik. Osi pandan 2009, Prezidan Michel in kontinyen donn  sa pei  strong Leadership e sa ti  evidan pandan tou bann meeting konsiltativ. Ozordi    atraver bidze 201O Minis Finans i garanti nou pei ekonomik leadership. Ler mon pe koz lo ekonomik leadership mon santi ki bidze 2010 i en plan konkret.  Bidze 2010 i en map ekonomik byen detaye ki pour etablir konfyans dan nou lekonomi.

Bidze  2010  pe rod en balans  ekitab  pou tou atker ekonomik.

Proze bidze 2010  i en semen kler ki dir  nou kote nou ete ozordi  e kote nou oule ale dan 3 zan. Bidze 2010 i rekonnet tou nou det  e dir ki fason nou pou pey sa bann det.  Avek bidze 20lO, napa kabri dan sak, akoz tou keksoz i kler e transparans. Se sa bon gouvernans, Msye Speaker.

Konteni bidze 2010  se en  kontra loportinite e responsabilite ant gouvernman  e pep Seselwa.

I en langazman loportinite e responsabilite ant gouvernman e tou bann biznes dan Sesel. Nou mesaz bidze i senp, gouvernman i angaz li pour fer laplenn nivo avek plis fairness e an retour tou dimoun i pran responsabilite dan fairplay.

Msye Speaker, pep Seselwa i konnen ki nou lavi pa’n fasil pandan sa enn an me  lanbisyon e rev tou Seselwa se pour viv dan en pei devlope, demokratik e modern. Nou’n deza prepar teren pour sa. I annan 4 gran sanzman  dan sa direksyon.

 

Premye; in komans par nou reform politik, en proze ki nou’n reisi me nou bezwen kontinyen ranforsi nou lademokrasi, louvertir nou nouvo batiman travay i en bon pa dan sa direksyon.

Pr   Premye, nou’n komans par nou reform politik. En proze ki’n nou reisi me nou bezwen kontinyen ranforsi nou lademokrasi. Louvertir nou nouvo batiman travay i en bon pa dan sa direksyon.

Dezyenm; nou’n anbark lo nou progranm reform ekonomik.

 

Trwazyenm; Bidze 2010 in anons reform enportan dan sistenm tax.  Seselwa ozordi i an faver en sistem tax modern ki zis e ekitab, me non pa enn ki dekouraz biznes e enn ki pini dimoun ki travay dir.

 

Katriyenm; Reform dan Ledikasyon.  Sa Reform ki pe ganny fer dan ledikasyon i osi annan en lyen avek reform ekonomik ek stratezi Gouvernman Prezidan Michel pour anmenn Sesel dan en nouvo letap son devlopman.

Depi reform ledikasyon an ‘78, Sesel in toultan annan lobzektif devlopman personnel sak endividi ensi ki devlopman nasyonal e devlop potansyel sak zanfan ek zenn Seselwa e form zenn Seselwa pour kontribye dan devlopman son pei, dan devlopman ekonomik, sosyal e kiltirel Sesel.

Reform ledikasyon ki pe antreprann an se moman i al dan menm direksyon. I  baze lo menm prensip. I pran ankont nouvo devlopman, nouvo defi e nouvo loportinite ki annan dan lemonn e dan Sesel ozordi.

Msye Speaker, Ledikasyon i pa responsabilite zis minister ek lekol, i responsabilite paran, lakominote, anplwayer e lasosyete.

Sa reform a permet  nou pli byen entregre nou lekonomi dan sa monn globalize. Sa reform dan ledikasyon  pe  ganny   apiye avek kreasyon  Liversite Sesel.                                           Msye Speaker, permet ofer mon  sipor pour tou  Sa reform i a permet noiu pli byen entegre nou lekonomi dan sa monn globalize.  Sa reform dan ledikasyon pe ganny apiye avek kreasyon liniversite Sesel.

 

Msye Speaker permet mwan ofer mon sipor tou ansennyan, management e tou staf lekol ki ansanm pou ede anmenn sa reform pou en Sesel modern. An pasan mon ti a kontan felisit, Vanessa  Volcere   e Ryan Vidot ki’n  sorti meyer  Etidyan S5 lekol Belonie pour sa lannen. Mon partaz  zot  lafyerte e lafyerte  zot paran ensi ki nou distrik.

Avek sa reform dan ledikasyon, mon swete ki konstriksyon lekol La Rosiere i reste en priyorite dan kreasyon en lanvironnman ideal pour laprantisaz nou zanfan, zanfan Mont Buxton deserve it Minister.

Msye Speaker tou dimoun dan Sesel  i viv  lo lendistri  touris  e  nou depandans lo sa lendistri  pou kontinnyen pour en bon pe lannen.  Boner sa lannen  nou’n  vwar en nouvo partenarya ant gouvernman ek  sekter prive.

Sa nouvo partenarya  i etabli en onivo  konfyans  ant gouvernman  e bann dimoun dan trade kot tou le 2 partner  pou benefisye. I kler  ki sa nouvo partenarya pe mars byen e se sa laranzman ki ozordi pe ede pour aret  sa  prediksyon  22% lakantite viziter  ki pou vin Sesel. E la STB in preski garanti ki nou pou fer byen parey lannen  pase malgre move sitiasyon ekonomik mondyal.

Lot sikse sa partenarya, se disizyon STB pour remet bann Seselwa dan nou Biro Touris an  Rome, Paris, Pretoria e Lonn, Msye Speaker, kekel ki pou kapab vann Sesel pli byen si pa  en vre Seselwa.      Speaker, monn ganny sans vwar pou  mon menm  nou bann marketing officer an aksyon, monn enpresyonnen par  zot konviksyon e  sa pasyon  avek ki vann nou pei avek bann viziter. Mon felisit zot  pou Lot sikse sa partenarya se desizyon STB pou remet bann Seselwa dan biro touris an Rome, Paris, Pretoria, Londres. Msye Speaker lekel ki pa kapab vann Sesel pli byen si pa en vre Seselwa. Mon’n ganny sans vwar nou bann marketing officer an’n aksyon, mon enpresyonnen par zot konviksyon e zot pasyon avek ki zot vann nou pei avek bann viziter.  Mon felisit zot pour sa bon travay, kontinyen avek sa spirit  Sesel sa. Mon konnen  ki i annan  kantite defi  pour nou lendistri  touris e  enn  sa  defi,  se pou ogmant  lakantite  touris  ki vin  Sesel  e target ki’n  ganny propoze  pour lannen prosenn i ant 5% e 6% anplis ki target sa lannen

Dan bidze 2010  i annan  bann eleman  signifikan  ki pou ed  lendistri touris  akonplir  sa  defi. R32 milyon pou STB e Lekademi Touris.

An 2010 bann etablisman touris pa pou bezwen  pey sekirite  sosyal  lo benefis ki  ganny kalkile  lo akomodasyon, manze e transport  pour  zot ttravayer.

Pli enportan  ankor, Gouvernman in dakor pour anvoy sa logmantasyon 12% GST  lo bann operater touris  ziska Novanm 2010 e non pa Novanm sa lannen parey  lalwa ti’n predir.

Mon note avek satisfaksyon sipor sorti kot lendistri  touris  atraver son Tyermenn ki’n dekrir Bidze 2010 koman ankourazan  pou  lendistri touris. Mwan, mon pa pou zis koze lo lendistri touris me mon pour vot pour son bidze san rezervasyon. An pasan Mon ti a kontan Minis felisit gouvernman ki mwan pase pa’n aprouve  proze Victoria Taxi services, en biznes ki en Seselwa avek en partner etranze ti oule anmenn 10 taxi pou konmans  operate aswar e zot ti pou  baze Eden Island.  Mersi Minis pou sa desizyon.

Tou sosyete  ki ganny dirize par imen pour toultan annan fot ki arive. Dan Sesel personn pa’n dir ki tou keksoz in mars san poursan. Me Msye Speaker in annan en kantite bon keksoz ki nou’n fer dan sa pei  e enn sa keksoz  istorik ki nou’n reisi fer se saler minimum. Ozordi avek plis dimoun ki travay dan sekter prive, saler minimum i vin tre relevan e neseser  pour nou ser ek frer  ki dan sekter prive. Mon kontan note  ki bidze 2010 pou annan ogmantasyon ankor dan saler minimum. E la mon demann Minis pour kontinyen ogmant sa saler sak fwa nesesite i arive.

Saler minimum ti en rev Parti SPPF e ozordi Parti Lepep in fer li vin  en realite.  Nou’n fer li akoz nou’n touzour e nou pou reste touzour akote Lepep Seselwa.

 

Msye Speaker, si mon ti en pesimis  e mon  filozofi  lavi  ti bef dan  disab sakenn vey son lizye, vreman, vreman mon pa ti pou vot pour sa bidze. Me mwan mon en optimis e realis. Si nou al dan  lesansyel politik,  nou pou bezwen aksepte ki  Gouverman Lepep in  fer sa ki bokou pesimis  ti  dir enposib fer, sa se redres nou lekonomi.

Msye Speaker ozordi plis ki zanmen, Sesel i bezwen en  Gouverman Lepep pour kontinyen  donn loportinite  bokou plis  dimoun  me non pa zis en pti group. Ozordi Sesel i bezwen plis  ki zanmen  bann  polisi progresiv  Parti Lepep pour anmenm plis fairness dan  nou sosyete.

Msye Speaker, mon  swet ou  ek Minis Finans ek zot fanmiy   meyer ve pour  lannen prosen. Mon  swet tou bann Manm Lasanble  ek zot fanmiy  meyer ve pour  2010.

Tou staf  sekretaryat zwaye  Nwel  e   meyer ve pour lannen prosenn

Zabitan  Mont Buxton,  mersi pour 2009.  Pas en  nwel dan lape  e  meyer Ve pour 2010.

Msye Speaker, listwar i  montre  ki avek  lespwar  nou kapab  sanz nou pei pou fer li vin meyer.  Apre lapli in toultan annan soley.  Sa soley ki lev pou nou tou.

Mersi.

 

HON GINETTE GAMATIS

Msye Speaker, Minis, Manm Lasanble Nasyonal, zabitan Port Glaud, Pep Seselwa.  Msye Speaker, taler mon ti tann Lonorab David Pierre fer en alegasyon konmkwa ki gouvernman Lepep in fail son pep, me les mwan dir li ki li osi in fail bann dimoun Port Glaud,  ki ti vot pour li, in kit zot sanmenm dir zot orevwar, e menm swet zot zwaye Noel e Bonn Anne, siporter SNP Port Glaud pe note Msye Speaker.

Msye Speaker, ant 1964 ziska ‘76 letan ki nou pei ti ganny son lendepandans, e ant 1976 a ‘77 letan ki Parti Lepep ti vin opouvwar Sesel, zis parey Reveran Martin Luther King, nou dan Parti Lepep nou’n annan en rev.

Nou rev sete pou anmen en revolisyon, dan nou pei, en revolisyon ki ti pou permet egalite akse avek loportinite pour tou nou pep. I ver sa rev ki nou’n travay pandan sa dernyen 32an.

 

Nou kapab dir ki nou’n reisir dan nou rev anbisye, nou’n reisi pou garanti legalite loportinite dan domenn ledikasyon, lasante lozman e plizyer lezot ankor. Me sa rev in vin avek en pri.  Nou rev sete pou envestir dan nou dimoun pou nou kapab en zour elev zot standard lavi.

 

Lo sa kote osi nou kapab dir ki nou’n reisir, ozordi sa pep i bokou pli o ki i ti ete 32an pase, Seselwa in fer li en progresyon devlopman ki bokou pli eleve ki en kantite lezot pei ki’n retrouv zot dan bann sitiasyon konparab.  Progre ki nou pep in fer ti ganny asire par bann bon polisi ki ti ganny met an plas spesifikman pour sa rezon.

Ozordi nou pei in andete a en valer 800milyon dollar, i pa devret annan okenn kestyon lo kote ki sa larzan in ale, i annan en tre bon rezon akoz ki sa bann pei Liberal tel ki Senegal e Malawi i refize pour envestir dan zot dimoun parey ki Sesel in fer, zot prefere pou les bann NGO okip zot bann sitwayen pou zot.

Rezon pou sa set akoz i kout enormeman larzan pou elev, edik e epanouir en pep ki ti napa nanryen dan son lanmen.  In kout en fortin pou ariv la kot nou’n arive me, ozordi nou isi Sesel nou kapab dir ki nou det in ganny envestir dan nou pep.

Msye Speaker, in pran nou 32an e 800milyon dollar me ozordi sa pep Seselwa in progrese lo en nivo ki konparab avek okenn lot pei lemonn. Pou en dimoun parey mwan ki rapel egzakteman kote nou ti sorti, e lakantite sakrifis ki nou’n bezwen fer pou nou ariv kot nou ete ozordi, mon kapab onnetman dir ki nou’n reisi akonpli en keksoz ki ti enposib, 32an legzistans koman en nasyon avek en feb popilasyon, zero resours, e en izolasyon konplet lo milye en losean lwen avek tou bann sant resours, devlopman, finansman e komers. Sa ki nou’n reisi fer dan 32an i pa mwens ki en mirak.

Msye Speaker, nou pei pandan sa lannen ki’n pase in pas atraver enn bann moman pli pir nou listwar.  Nou’n pas dan en parkour ki ti difisil e parfwa menm terib.  Sa lannen reform in osi en lannen refleksyon pour nou pep, me osi pour Parti Lepep.

Pandan sa lannen, nou pei in nobou redres son lekor e pou remet son lekonomi lo en direksyon progre soutenab. Dezorme Sesel pou bezwen sanze evolye e adapte ansanm avek larestan lemonn. Nou pou nepli kapab lager kont bann kouran mondyal me nou pou plito bezwen naz dan direksyon kouran.

Le 31 Oktob 2008 lamazorite lepep Seselwa ti plas zot konfyans dan Prezidan James Alix Michel, mon ava osi fer zot rapel ki sa 45% siporter Lopozisyon ti’n fini deza plas zot konfyans dan Prezidan Michel depi Desanm 2007 letan ki parti SNP ti deklare atraver Lider Lopozisyon ki lanmans pwalon i tro so e ki SNP ti kontan ki zot pa’n ganny eleksyon.

An Desanm 2007 parti SNP ti abdike, e remet tou zot konfyans dan Prezidan Michel akoz ki dapre zot lanmans pwalon ti tro so.

Msye Speaker, depi le 31 Oktob nou’n pas atraver en lannen reform ki’n pez vreman lour lo nou dimoun. Me rezilta sa premye faz reform se ki nou lekonomi in redrese e reform in en sikse.

Si reform in en sikse ou non pa pou ganny definir par politik avek politisyen, se nou dimoun ki pou dir si letan zot al labank i annan deviz, si lo letazer i annan tou sa ki zot bezwen, si pri komisyon lo letazer pe komans bese ou non. Sikse nou reform pou ganny deside par nou pep e non pa par 11 politisyen dekonekte.

Msye Speker, Parti Lepep ti antreprann sa reform pour benefis nasyon Seselwa, reform ti osi ganny enplimante pour redres nou lekonomi e protez nou dimoun fas avek bann gro sekous ekonomik ki ti pe frape partou atraver lemonn.

Lo kote Parti Lepep nou pare pou pran tou nou responsabilite pou sa reform ki nou’n enplimante, me eski SNP i pare pou aksepte ki devaliasyon ti enn zot bon lide, ki fer dimoun aret travay dan gouvernman ti osi zot lide.

Parti SNP in annan bokou bann bon, bon lide ki zot in partaz avek nou pandan sa bann dernyen lannen, zot zis en group dimoun ki napa okenn kouraz pou debout pou zot prop konviksyon.

Msye Speaker mon pou osi profit sa lokazyon pour mwan felisit Prezidan Michel pour tou sa travay ki i pe fer pour nou pep e lo non Sesel. Diran sa enn an ki nou pei in dan difikilte i annan bokou ki’n ekspekte ki nou pti pei ti pou tonbe. Tou lekontrer, nou Prezidan in angaz li personnelman dan bann zefor diplomatic pei, kot in reisi pou lev profil nou pei a letranze e donn Sesel en prezans ki kapab ganny respekte lo lasenn enternasyonal.

Prezidan Michel in travay e pour sa i annan remersiman tou bann zabitan distrik Port Glaud. Me pandan ki nou Prezidan ti pe travay i annan ki ti pe kontinyen sali nou repitasyon lo lasenn enternasyonal.

Zot in sezi tou loportinite pou zot gwaye e maltrete, avek bann diplomat, avek bann gazet enternasyonal, lo BBC, partou dan bann konferans enternasyonal kot zot in ganny sans vizite zot in profite pou detri repitasyon zot prop pei.

Zot in sezi tou loportinite pou zot koze, koze, koze enler ou ganny lenpresyon ki serten ti pe komans toke.  Me diferans ant zot avek Prezidan Michel se ki pandan ki zot ti pe zis koze, nou Prezidan lo son kote ti pe leve e debourye pou son pep, mon pa la pou mwan temwanny sikse ki mon Prezidan in fer, mon a prefere pou les sa pou sa bann dimoun ki pou antre dan sa 340 lakaz ki pe al byento ganny konstrir Ile Perseverans gras a zefor mon Prezidan.

Antretan lot kote pe kontinyen koze, koze, koze, pa trakase Onorab, 2011 tou pou silans!

Msye Speaker mon konsey nou pep pou get byen sa dernyen 32an nou devlopman, e apre get byen sa det 800milyon dollar. Fodre ki nou dimoun i get byen e zot konpran kwa ki pe arive dan nou pei.

Nou’n fer 32an progre, e la en kou an gran i annan 11 sez vid ki oule fer nou retourn a’n aryer, apre 32an progre, 32an difikilte, Seselwa fodre ki nou veye e nou defann progre ki nou’n akonplir.

Konpar sa ki nou Prezidan in fer dan bann moman ki nou pei ti dan difikilte, e aprezan balans li avek bann aksyon lo lot kote.  Lo lot kote in napa okenn aksyon, zis depresyon avek sez vid.  Zot pa’n aport okenn benefis pou pei, ziska zot prop lide zot arive rezete.  Me donn zot pou reklanm laglwar e pou kriy laviktwar.

Msye Speaker, mon santi ki Lopozisyon pe an se moman eksperyans en kantite konfizyon. Mon krwar ki in kler pour tou dimoun ki pe ekoute ki zot pa konpran sa bidze.

Pour ennfwa i annan en keksoz ki’n ariv dan sa Lasanble ki’n met lopozisyon dan en tourman.

Dan zot zefor pou esey kasyet zot enkoprenezon mon vwar zot pe zis atak tou bann provizyon sa bidze san ki zot annan en bon plan latak, sakenn son tour zot antre e zot bis isi, bis laba an krwayan ki sa ava donn zot en serten lavantaz, e ava bous lizye zot bann siporter, pou fer zot krwar ki sa ‘Lopozisyon konn tou’ i vreman konpran sa bidze.

Me laverite se ki zot pa konpran, zot in seye me zot latet in fermal alors zot in ‘give up’ e zot pe zis atake, san ni menm konnen kwa ki zot pe atake.

Permet mwan pou eklersi zot enpe lo kwa egzakteman ki zot pe atake.

Msye Speaker mon ti dir pli boner ki zis parey Reverent Luther King, nou dan Parti Lepep nou ti annan en rev. Sa enn an reform in fer nou fer bokou refleksyon, nou’n reflesir, nou’n fer kalkil e nou’n reisi pou balans nou bann sif.  Aprezan balans sa ki pou zot e prezant nou avek zot dokiman.

Koman dwayenn sa Lasanble i mon plezir pou prezant zot avek nouvo direksyon dan lekel ki Bidze 2010 pour anmenn nou pep i nou desizyon pou nou aport en nouvo revolisyon dan sa pei.

La Revolisyon 2010 i pou enn ki pou fasilit tou Seselwa san okenn leksepsyon pou vin toutafe e konpletman ekonomikman endepandan.  Sel kondisyon ki ganny enpoze se ki sak Seselwa i desid par li menm lakantite e nivo travay ki li i oule envestir dan son prop lavi e anver son prop benefis.

Msye Speaker nou dan Parti Lepep nou annan en rev ki sak fanmiy Seselwa ava ekonomikman endepandan avek tou bann lenfliyans ekstern, ki swa gouvernman, politik oswa okenn lot brans sosyete.

Nou rev se pou kree en Sesel kot sak Seselwa i konpletman lib e le sel kontrent ki i vwar li atase avek se son bann lobligasyon legal e devwar moral e konstitisyonnel.

Bidze 2010 pe donn kou danvwa pour lans en Sesel ki baze lo travay, en Sesel ki garanti legalite, loportinite non pa zis avek bann gen sosyal, me osi avek loportinite pou kree e zer larises dan nou pei. Msye Speaker, mon pa pe kapab pli kler dan mon leksplikasyon lo kwa ki sa 11 manm dan lopozisyon pe lager avek.

Lannen 2010 nou pei pe pran en nouvo lelan e i pou lans li dan en nouvo direksyon. Diferans se ki sa voyaz se lepep Seselwa li menm ki pou lo labar.  Se lepep Seselwa li menm ki pou deside ki kantite avanse i oule avanse.  Ki kantite progrese e ki kalite progresyon ki i oule aporte dan son lavi.

I fer lontan depi ki nou pe dir sa pep Seselwa in matir. Laprev matirite pou selman vin dan lafason ki zot sezi loportinite pou fer avanse zot lavi.  Defi ki bidze 2010 pe lans avek lepep Seselwa se ki Sesel i apel zot pei, e lekonomi Sesel se zot lekonomi.

I responsabilite sak Seselwa pou kontribye pou fer marse lekonomi nou pei, dan sa prose kot ou pe kontribye, i annan lespas e loportinite pou kree e akimil larises personnel, se la kot nou trouv loportinite dan nou bann responsabilite.

Msye Speaker i dan lentere nou tou pou vwar plis Seselwa antre dan biznes, si nou anvi pou en zour vwar e rezim tax ki pe kolekte lo en flat rate 15% i pou enportan ki nou double labaz lo lekel ki tax pe ganny kolekte an se moman.

Sa i vedir 3 fwa plis lakantite bann pti e mwayen lantrepriz ki sa ki egziste an se moman. Sesel i pa zis en kestyon kree plis lanplwa, nou pou bezwen osi rediriz lenerzi nou pep pou al dan bann sekter kot larises pe ganny kree. E Seselwa pou bezwen komans al dan sa bann sekter pa zis koman anplwaye me osi koman bann pti e mwayen antreprener.

Mon pa pou kapab eksplik zot bidze 2010 dan en fason ki pli senp ki sa, i napa oken gran gran matematik ki pou kapab ranplas sa senp fe, sa i direksyon dan lekel ki nou pei i pou bezwen ale.

Msye Speaker, Parti Lepep i en parti ki’n toultan pran son responsabilite anver son pep, la nou santi ki in ariv en moman pour nou fer konfyans sa menm pep e fasilit son levolisyon dan en lot direksyon e pou permet li pou mont lo en pli o nivo.

Seselwa i en nasyon ki fyer e si oule avanse ou bezwen profit loportinite pou ou avanse e ariv kot ou oule arive. Sa bidze pe anmenn bokou loportinite pour tou bann ki anvi avanse me si ou tonm dan tou sa bann propagann politik ou pou reste deryer.

Mon swe se ki bann dimoun ki annan o responsabilite dan gouvernman e osi dan sekter prive, nou pran sa responsabilite a ker. Fodre pa ou kontinyen fer dimoun tourn an ron, monte desann dan bann lofis zis pou rezourd en problenm. I fermal pou bann ki bezwen zot led zot sipor.

Desantralizasyon dan bann distrik ek lotonomi i kapab ede rezourd bokou sa bann problenm, sirtou kot i konsern travay, me distrik pou bezwen vin osant tou sa ki apel lavi kominoter nou pei. Letan ki okenn manm nou sosyete i tonbe se son distrik ki pou bezwen azir an premye pou anmas li e kree lespas pou permet li rekipere. Se sa rezon ki mon pe pouse pou vwar desantralizasyon materyalize.

Mon pou remersi lotel Ephelia Resort ki pe fer bokou pou ede donn travay dimoun dan sa distrik.  Msye Speaker mon fyer lotel Ephelia, lotel Ephelia in byen ganny plase dan distrik   Port Glaud, e zabitan Port Glaud i admir zot travay, lotel Ephelia pe fer tou pou li donn sekour e donn led zabitan sa kominote e lotel Ephelia i an bon kontak avek lotorite distrik Port Glaud, me se pourtan  i annan serten amelyorasyon ki kapab ganny fer.

En legzanp, evite pran dimoun ki deza pe travay dan en lotel pou kite e vin dan en lot, sa i fer ki lezot i tonm a’n aryer e i ede pou propaz en kiltir kot dimoun i zis kit en travay pou nek al dan en lot san okenn bon rezon. Mon distrik Port Glaud pou vwar li pe akeir 3 gran lotel Mahe Beach, Ephelia e Emirates. Mon profit lokazyon pou demande ki pe arive avek Lotel Mahe Beach, e konstriksyon lotel Emirates.  Mont ti a kontan ki Minis i donn mwan sa larepons dan son konklizyon.

Distrik Port Glaud i annan bokou proze ki ankor pe esper finansman pou kapab devlope. Mon espere ki sa bann propriyeter ek biznesmenn sa bann lotel e osi lezot biznesmenn ki pou byento annan biznes dan sa distrik zot kontribye zot par anver devlopman sa distrik.

Mon pou repete ki Port Glaud malgre i en pti distrik anterm popilasyon i annan en gran sirfas lanmer, later e sa i fer ki peser ek fermye i bezwen ganny ede o maksimonm. Nou bann artizan pe vwar li difisil pou ganny en lavi atraver zot bann kyosk dan le moman ki bann lotel pankor fini ganny etablir, e touris ki fer letour pa arete pou aste zot prodwi.

Mon demande ki departman pti biznes i ed sa bann artizan pou ed zot avek lafason pou ogmant zot prodiktivite oubyen fer desann pri ki zot pe lwe sa bann kyosk. Mon konnen SEnPA pe fer son mye, me bokou plis i kapab ganny negosye a diferan fason si nou anvi nou dimoun i leve e debourye.

Mon osi mon pou zwenn mon koleg Lonorab Lucas pou demande ki bann lotel i donn son travayer service charge baze lo en regilasyon e non pa zis lo satisfaksyon bann management.

Msye Speaker, lo nivo distrik en kantite pe deza ganny fer, me pli nou fer pli ki i reste ankor pou fer.

Mwan mon pa pou dir ki tou i parfe me lesansyel pe ganny fer e sabotaz fodre arete. Mon pou remersi bann ki pe rekonnet e fer son mye pou evit bann lenfliyans sosyal tel ki drog, lalkol ek prostitisyon pou kontinyen ganny propaze dan nou pei, Prezidan Michel in lans lapel, nou bezwen ralye deryer li. Bann ansenyan, legliz e group kominote pou koste pou byennet nou pei.

Mon konn soufrans bann ansenyan, mon’n osi temway travay bann ners e dokter, mon apresye zefor atraver sa bidze pou ogmant zot Scheme of Service. E mon demann zot pou kontinyen pran zot travay avek responsabilite lavi lepep i dan zot lanmen, ledikasyon nou zanfan i dan zot lanmen.

Msye Speaker, ennler mon oule krwar ki i annan en Parti Politik apele ‘The Seychelles Mansonz Party’ letan ki zot pa kapab fer en pwen ki lozik e rasyonel alors zot prefere pou zot senpleman envante. Letan ki zot pa pe zis envante, la zot taye e zot al kasyet par deryer Moris, ki an pasan mon bezwen dir i en pei zanmi e i egziste bann lyen etrwat antre nou koman de pei vwazen.

Lopozisyon pou bezwen aprann ki zot pa kapab konpar en zoranz avek en zonnyon e ekspekte pou fer ou en bon analiz rasyonnel ki fer sans.  I annan en kantite diferans ki tre evidan ant Sesel avek Moris, i paret ki se zis Lopozisyon ki pa kapab vwar sa bann diferans.

Popilasyon Sesel i apepre en dizyenm sa ki pou Moris, siperfisi nou later osi i fer apepre en dizyenm sa ki pou zot e nou annan difikilte ki nou teritwar i eparnye partou kot  atraver nou lanmer.

Malgre tou sa defi ki pez kont nou, Moris i posed trwa kanri ton ki nobou prodwir zis apepre en tyer kapasite IOT, lakantite touris ki al Moris i doub sa ki vin Sesel me sa i tradwir koman en touris pou sak de Morisyen tandis ki Sesel pe resevwar anviron de touris pou sak Seselwa.

E nou isi Sesel nou’n reisi pou nou fer tousala nou tousel e avek zis en dizyenm zot popilasyon, ki vedir en dizyenm zot lafors travayer. Msye Speaker, annou komans konpar keksoz ki konparab.

La avan lontan zot pou dir ki tou sa ki pe arive Moris ti zot lide.

Msye Speaker, Lopozisyon pe sey donn nou en bal konplent dan nou Lasanble, me ou pa kapab donn bal avek en bann lenstriman dekorde, nou fatige tann menm vyolon, menm sanson ki pe sante depi sa dernyen kenzenn lannen.

Msye Speaker, zabitan Port Glaud i oule enform Onorab Henrie konmkwa i pa’n mars ase dan Port Glaud, olye ki i zis vey bann ‘chalet’ lo montanny Ephelia i devret osi get enpe nou bann dimoun ordiner ki zot osi zot annan detrwa lalaz lo montanny ki vir avek sa bann charlet kot lotel Ephelia  e sa se nou bann pti dimoun. Si i mars  enpe  i get ennpti pe par lot kote semen, i pou vwar e bann dimoun zot pe admir sa. Sa bann dimoun se bann dimoun senp, tel ki fanmiy, Adonis, fanmiy Larue e fanmiy Marie, e fanmiy Serret ki Onorab pa ;n vwar lakaz sa bann dimoun akoz zot reste lanmenm la kot in al get Chalet.

Bann dimoun Port Glaud i krwar ki Onorab Henrie in prefere pou inyor zot pou kek rezon personnel.

Lonorab Ramkalawan dan son  repons Lendi i ti fer krwar  lepep ki gouvernman Parti Lepep in bliy zot e pa’n gard promes. Sa i pa pou zanmen dir avek gouvernman Lepep, si i annan en gouvernman ki met lepep devan se byen gouvernman Parti Lepep.  E i konn tre byen ki sa ki’n arive zis apre eleksyon mwan mon pou get sa koman en maler ki’n frap nou pei e personn pa kapab al kont volonte Bondye.  Okontrer i ti ava dir avek lepep Seselwa pou remersi Gouvernman Lepep pou bann aksyon tre riske ki in pran pou sov enpe sitiasyon dan nou pei an protezan bann dimoun ki pli vilnerab dan nou pei atraver bann diferan lazans ki’n ganny kree e an krean loportinite e training dan travay pour sa bann menm dimoun. E pour sa mon felisit gouvernman Parti Lepep malgre bokou difikilte ki i pe fer fas avek.

Lonorab pa konpran ki si   sa en reform ekonomik e i anvi zis konfiz lepep konm dabitid zis pou rod rekonesans me i pa esplike lezot benefis ki lepep pou gannyen atraver sa bidze.  Lonorab i dir ki i annan movetan lo lorizon, i pa dir ki Gouvernman Lepep i flote lo movetan pou fer sir ki i sov son pep e se i laprev aksyon Prezidan Michel depi komansman sa reform ekonomik. Tou dimoun i konnen ki en pei i depan lo sa ki ranmase avek son pep e atraver  sa ki i prete avek son bann pei zanmi. Sesel i pa en leksepsyon. Lekel ki ti dir fodre ankouraz zenn devlop en kiltir savings pou kapab vin propriyeter son prop lakaz, e lekel ki ti eksprim piblikman dan meeting konsiltatif pa Lepep limenm.  Eski Lonorab pe oule ankouraz dimoun pou kontinyen reste dan en lakaz pou nanryen, san envestir pou lezot? Eski sa i apel responsabilite? Eski sa pa i apel responsabiliz lepep? Lonorab Lider Lopozisyon i koz lo sanzman par isi, sanzman par laba, san ki i dir kote pou tire sa larzan en sel kou, sanzman i vini gradyelman Onorab me non pa zis ler ou rev sanzman, ou ou dan bon ou.  Eski se sa bann liberal ki pe fer zot rezonn dan sa fason?  Donn mwan en break don.

Mwan ki i D’offay, ki i St. Ange, ki swa kot zot sorti pa  mon problenm me sa ki mon kontan se zot in rekonnet e aksepte ki gouvernman in byen fer e zot in felisit bidze 2010, anplis ki sa St Ange in deside koste avek Prezidan Michel pou donn lanmen travay pou pep Seselwa, konmdi sa sanson moutya i dir, ‘Pti Lanmbwe in ale i kit Makonbo deryer’.  This is the way forward

 

MR SPEAKER

Madanm Gamatis, i reste ou 3 minit.

 

HON GINETTE GAMATIS

Msye Speaker mon anvi dir avek nou bann dimoun ki zot devret gard zot konfyans dan gouvernman Prezidan Michel, pou touzour diriz zot lo bon semen, e mwan mon pou donn mon sipor sa bidze pou fer sir ki zabitann Port Glaud i ganny son par ladan.

Msye Speaker mon a profit sa lokasyon pou swet ou avek ou fanmiy, Minis avek son fanmiy, tou bann manm,  koleg Onorab avek zot fanmiy, Prezidan Michel ek son fanmiy, e tou pep Port Glaud en zwaye noel e en bon lannen 2010.  Mersi Msye Speaker.

 

MR SPEAKER

Parey mon ti’n enform lede whip mon pou manz enkou enpe dan zot lunch, pou mwan pran ankor en entervenan.  Nou oule fini 5er pou ki demen nou kapab pran ankor, i reste nou zis 3.  Onorab Loizeau.

 

HON NORBERT LOIZEAU

Mr Speaker, Minis ek ou bann teknisyen, MNA, zabitan Bel Air, ser, frer Seselwa bonn apremidi.

Mr Speaker 1an in pase depi ki nou pei in antre dan progranm reform ekonomik. Pandan sa 1an bokou keksoz in pase, Seselwa an zeneral in vwar zot lavi vin plis ser, pli dir e plis ser, paran in trouv li pli difisil pou donn zot zanfan sa ki zot ti a kontan, bann zenn in eksperyans menm difikilte me malerezman bokou in tonm dan bann move mers.  Nou’n vwar bann biznes koup enpe zot workforce e dan lot kote gouvernman ti a pe dir ki se sekter prive ki ti pou pran tou sa bann travayer ler zot ti ganny demande pou pran depar volonter, sa ti fer ki lepep Seselwa ti dan en konfizyon total.

Mr Speaker Seselwa ti dan en deloryonm terib. An zeneral nou’n pas dan en lannen tre difisil me malerezman i pa resanble ki sa bann gro nyaz e sa tanpet in fini sorti lo nou pei.  Mon pa en mazisyen pou kapab dir ki pou arive an 2010 me selman letan mon servi sa pti git ki mon annan e ekout sa ki bann ekspert pe koz lo la mon pa trouv keksoz tro bon pou nou pep.  Mon pa partaz kwayans serten ki letan sakrifis in fini e aprezan lepep Seselwa pou antre dan en moman prosperite,  sa i zis parol lankourazman me larealite keksoz pou reste dir, dan 2010 Onorab Constance. Sa pa mwan ki dir me Minis letan i ti prezant son bidze.

Mr Speaker i kler ki gouvernman li osi i pou bezwen plis larzan. Lannen pase i ti ganny ede avek bokou bann partener etranze ki dapre Minis ti donn Sesel oubyen prêt Sesel, en sonm R309milyon, kestyon se eksi nou pou ganny sa kantite larzan ankor k’in ede pou fer balans bidze.  Sa Minis i ava dir nou.  Me pour mwan mon ti a plito krwar ki sa larzan ti ganny donnen koman en lakourazman pou ki keksoz i demar e i amelyore, me non pa konmsi Sesel in vin lo en payrol sa bann lorganizasyon.  Mon demann Minis leklersisman lo s size silvouple.

Pou montre ki gouvernman pe rod ranmans plis larzan avek nou dimoun, ziska etidyan, pe ganny demande pou fer en kontribisyon pou  bis ki zot servi, sa i fer premye fwa.  En lot landwar ki nou vwar gouvernman pe demann larzan se letan i dir avek dimoun ki avan ki zot ganny en lakaz fodre ki zot annan 10% larzan ki sa lakaz pou koute, sa i osi nouvo e mon demann mwan dan sa moman difisil kot lapey lafen dimwan i fini avan ki en dimoun i vreman fer sa ki i devret, si mazorite fanmiy pou kapab fer sa. Depi en ta letan mon’n antann koz lo kiltir savings dan nou pei. Msye Rene ti koz lo la, me zanmen in kapab met sa dan nou dimoun, akoz larzan ki dimoun i gannyen pa ase. Seselwa i plito vin en pep ki prêt larzan atraver bann loan. Mon pa pou etone si plitar nou vwar gouvernman pou vin demann nou pou pey ankor pou lezot servis ki nou resevwar. Annou pa oubliye ki tou servis gouvernman in ogmante par en kantite pandan sa dernyen lannen.

Desizyon ki zot in pran parfwa i vreman mal. En zenn ki napa en travay e ki pe rod enn i ganny demande pou pey R250 pou en sertifika karakter kot lapolis. Sa zenn limenm i bezwen souvan al rod prêt en larzan pou li nobou ganny sa, mon konnen ki nou tou bann MNA dan sa Lasanble nou ganny sa bann demann, eski sa pa ti kapab ganny redwir, dizon pou vin R50.

Lalis bann keksoz ki’n ogmante dan servis gouvernman i bokou e sa i zis en fason pou anmas plis larzan. Sa parey mon’n dir i pa dan gran lespwar ki keksoz pou pli bon pou nou pep an 2010.  Bokou dimoun ti a pe ekspekte en bon logmantasyon lo zot saler me zot pa’n ganny preski nanryen. I vreman mal ki manyer gouvernman in kit son pep ater malgre ki Minis  isi dan sa menm Lasanble ti promet en revizyon saler tou travayer, malerezman sa pa’n arive, travayer in dezapwente e zot pe rode oli tou sa bann bon promes ki zot ti gannyen.

Dan mon distrik Bel-Air tou dimoun ti en pasyan pou en logmantasyon.  Zot ti pe mazinen ki manyer sa larzan anplis ti a kapab servi pou soulaz zot dan serten problenm ki zot pe pas ladan, par egzanp sa madanm ki pe reste dan Flat Bonnelame Estate ti pe mazinen ki avek en bon logmantasyon i ti ava kapab rezourd problenm drenaz ki i a pe rankontre kot son flat, sa problenm drenaz annefe pe afekte tou dimoun ki pe reste dan flat Bonnelame Estate.  Tou sa bann flat i annan en tiyo desarz kabinen ki pas dan lakwizin e sa kontrakter ti’n ankadre li dan en kadreman dibwa me avek letan sa dibwa in pouri ek sa bann  tiyo pe leak e tou sa bann malpropte desarz i desann dan lakwizin sa bann fanmiy. Se sa bann kalite sitiasyon ki Prezidan i merit vizite ler i vin dan distrik Bel-Air pou li vwar ki sitiasyon nou pep pe viv ladan.

Menm si mon pa lo komite distrik,  Mr Speaker ki depans larzan leta lo proze distrik mon pe demande ki sa problenm drenaz Bonnlame Estate i ganny konsidere en priyorite e i ganny rezourd imedyatman, pa bezwen rod zis proze ki soley i frap lo la e SBC i kapab filme, me rod osi bann ki retir lannwi dan lavi nou bann dimoun.

Mr Speaker dan bidze sa voyaz mon’n ki i annan larzan ki’n ganny mete pou bann proze dan bann distrik. Mon’n vwar partou Bel Ombre, Point Larue, Mont Fleuri e dan bokou lezot distrik ankor kot i annan larzan ki’n ganny mete, me dan distrik Bel-Air mon pa’n vwar nanryen, pourtan Mr Speaker dan meeting konsiltativ Bel-Air en zenn madanm ti demande si i annan en proze lakaz Sans Souci ki pe ganny fer e kan proze i ekspekte komanse. Minis Dugasse ti dir a otvwa ki wi i annan en proze lakaz ki pou ganny fer San Souci e ki tou prosedir pe ganny fer pour ki sa proze i a ganny konmanse tre byento. Me mon pa vwar larzan pou okenn proze lakaz dan distrik Bel Air, zabitan Sans Souci ankor pe demande si sa proze pou fer oubyen si  i ti zis en promes vid.  Zot menm al pli lwen pou demande si sa bann meeting konsiltativ dan sa ka pa ti zis en legzersis piblisite pou Prezidan akoz swiv i feb me promes i bokou.

Mr Speaker zabitan Bel Air i partaz menm konsern avek tou Seselwa lo size lakaz, bokou fanmiy pe atann pou konnen kan eski zot pou ganny zot lakaz, la nou antann ki proze Perseverance in rekomanse, lespwar dimoun in lev ankor akoz lepep Seselwa dan dernyen eleksyon ti ganny promet ki 5mil lakaz ti pou ganny konstrir dan 5an me ozordi gouvernman i nepli koz lo 5mil, dimoun dan Bel-Air ki lo sa lalis espere pe demande kan eski zot pou ganny zot lakaz, vi ki la dapre konpran later dan Bel-Air pou konstrir i limite alor zot bezwen esper ankor. Mon espere ki bann dimoun ki pe esper pandan lontan i ava premye lo lalis pou ganny en lakaz letan sa i arive.  Me eski Minis i kapab dir avek nou, avek zabitan Bel-Air konbyen lakaz ki pou ganny rezerve pou dimoun nou distrik silvouple.

Mr Speaker ozordi nou pe ankouraz dimoun pou leve e debourye, i annan bokou dimoun ki anvi leve e debourye, me zot ganny bloke, bokou dimoun i oule angaz zot dan bann proze distrik me parey mon’n dir zot rankontre bokou lobstak.

I annan sa larzan ki mon’n dir pli boner ki’n ganny mete pou bann pti proze kominoter me bokou lapreferans pe ganny fer.  Bann travayer netwayaz semen in vwar bokou dimoun ki annan plizyer lezot biznes sirtou bann ki annan bon koneksyon avek bann gro sef dan gouvernman pe ganny tou kontra, tandi ki nou bann pti dimoun ordiner ki anvi travay zot in ganny met dekote. Sanmenm sa leve debourye ki Prezidan Michel i koz lo la.

Mon anvi fer en lapel pou ki tou bann pti proze dan distrik se bann pti dimoun ki gannyen, san kwa gro pwason pou toultan manz pti pwason Minis in dir ki annan 900 dimoun ki’n ganny anplaye dan district cleaning and landscaping, lontan mon ti vwar bann travayer lanbelisman ki ti partou dan distrik, e nou distrik Bel-Air ti ganny byen ekipe. Mon rapel ler Msye Patrick Dubois ti pe ansarz sa group lanbelisman Bel-Air ti vreman ganny okipe byen, tou bann pti semen santye ki zot ti anbelir ozordi in vin gran bwa.  Sa msye ti pe fer en bon travay akoz zot pa’n kontinyen les li okip nou distrik vi ki i ti a pe fer en tre bon travay?  Sa ki mon pe dir Minis se ki i byen pou dir ki i annan tou sa kantite dimoun e ki larzan in ganny donnen me mon krwar nou bezwen osi regarde ki kalite rannman,  nou pe gannyen e kimanyer sa i ed nou dimoun dan nou distrik akoz souvan i annan dimoun dan ou parti ki koz bokou e ki ganny kontra me rannman pa bon, larzan lepep in ganny mal servi. Koman en dimoun responsab mon anvi vwar ki sa larzan ki lepep i peye i byen ganny servi e i ganny en bon prodwi.

Mr Speaker dan bidze savoyaz bann stevedores in trouv zot ganny met net dekote, pourtan sa bann travayer i travay dir, kan i annan bato dan por zot touzour la prezan pou zot tyake me sa group travay pe vwar zot ganny neglize spesyalman la kot lakantite pwason ki ganny atrape in tonbe enpe akoz pirat.  Minis Faure dan sa menm Lasanble ti dir ki keksoz pe ganny fer pou zot, i ti dir ki i annan en seri konsiltasyon ki gouvernman pe ganny fer avek bann partener konsernen ki dan sa domenn. Sa bann doker omwen ti pe ekspekte ki Minis i dir en pti mo lankourazman  pou zot vi ki in dir zot i annan sa konsiltasyon ki pe ganny fer.  Koman en dimoun ki debout for lo kote bann doker mon krwar ki deklarasyon Minis konsernan gran rediksyon plis 50% ton ki’n ganny atrape e ganny transporte dan por Viktorya i bezwen annan keksoz serye ki ganny fer pou siport nou bann frer.

Gouvernman i bezwen realize ki sa bann dimoun pa kapab pran en lanplwa permanan dan en lot landrwar zot plito espere akoz letan zot group  i ganny apele fodre ki zot desann. Nou osi konnen ki zot kontribisyon dan sa lendistri i tre enportan, alor eski gouvernman pa vwar li neseser pour etablir en progranm ki ava permet sa bann dimoun pou ganny en larzan dan moman kot sitiasyon i vreman difisil.  Pa vin dir mwan i deza annan progranm netwayaz lasose akoz sa in en katastrof, akoz i pa ti ganny byen planifye. Mon espere ki bann lotorite konsernen ava pran sa seryezman akoz sa bann frer ki pe espere, apre tou zot osi annan en fanmiy e zanfan pou sonnyen.

Mr Speaker  mon vwar ki nou kontinyen depans en kantite larzan pou pey lantrener etranze. Pourtan nou annan bann lantrener lokal ki pe fer bann travay fantastik, mon pa vwar akfer nou bezwen depans larzan lo bann lantrener etranze kan nou ti a kapab envestir sa larzan dan nou prop dimoun e osi fer bann training lokalman. I pou meyer, parey Lonorab Henrie ti fer resorti pou annan en teknisyen etranze ki vini dizon tou le 6mwan, olye annan en lantrener a plentan. Sa i ava ede pou ogmant kapabilite, kalifikasyon e konesans nou bann lantrener lokal e zot kontribisyon dan sa sport i ava bokou pli gran parey tou dernyenman ti annan en kour ki ti ganny organize pou bann lantrener basketball. Ouswa nou kapab osi servi sa larzan, pou anvoy nou bann lantrener en kour aletranze kot an retour zot ava vin partaz zot leksperyans avek nou bann dimoun.  Si nou oule sikse dan nou bann aktivite sportif fodre nou komans nou bann preparasyon enpe pli boner, pa lo denryen moman.

Zwe de Zil pe fer isi me ziska prezan mon pa vwar okenn gran preparasyon ki pe ganny fer spesyalman lo nivo seleksyon bann atlet. I enportan ki nou bouz vit akoz bann lezot pei i deza an preparasyon. Mon menm konnen ki zot bann lekip i kontinyen zot lantreman lannen antye, Sesel fodre pa esper lavey en levennman pou komans lantrennman. Dan bidze osi i annan larzan ki’n ganny mete pou bann team sport, in ler pou keksoz vin vreman kler lo sa size pou konnen ki manyer sa larzan i ganny partaze, dan Bel-Air par egzanp basketball ek hockey ti ganny  alokasyon lannen pase, basketball ti ganny R8,500, sa larzan i zis en gout lo sa ki vreman ganny  bezwen pou fer en lekip fonksyonnen.  Sa ki mon anvi osi dir se ki tro souvan alokasyon i ganny fer depandan lo lekel ki ou ete e lekel ki ansarz sa lekip, in ler pou retir politik dan sport e  mazin plito bann zenn e lekel ki pe donn li lankourazman pou devlop li dan son sport. Alor mon swete ki an 2010, sa bann ki pe fer alokasyon i ava konsilte enpe plis bann dimoun dan distrik pou vwar si napa okenn lekip ki pe ganny met ater pou bann rezon lenbesil.  Si nou anvi talan pou reprezant nou pei pli devan annou osi sorti dan biro e vin dan distrik pou asire ki personn pa pe ganny kit ater kot serten lekip i bezwen fermen akoz napa sipor finansyel. Annou ansanm devlop talan nou zenn, e non pa rod promot talan politik nou bann zenn dan sport.

Alor Mr Speaker mon krwar ki en sonm apropriye i merit ganny donnen pou bann pti klib dan distrik pou ed bann zwer avek;

(i) lekipman de baz,  legzanp boul, soulye, uniform,

 

(ii) en bidze apropriye i ganny mete pou metenir bann laplenn e fasilite sportif partou  atraver pei,

 

(iii) fasilit setting up en mwayen pou bann sportmen pou ganny akse avek bann lekipman e sportwear a en pri rezonnab, tou sportman i siport propozisyon lider lopozisyon ki dan sa lannen 2010, tou tax i ganny tire lo lekipman sport ki atlet i ava gannyen, sa a en pri pli ba posib.

 

(iv)  avek bi pou ankouraz bann sekter prive pou sponser bann lekip sport la ki bann sistenm tax in sanze, gouvernman i devret vin devan pou eksplik ki manyer en sistenm lo konsesyon lo tax i kapab ganny donnen pou bann biznes ki siport bann lekip sport.

 

Mon espere Mr Speaker ki sa bann propoziyon ki mon’n fer i ganny pran an konsiderasyon pou byennet nou bann sportsmen. Si nou napa en bon kad pou devlopman nou bann zenn dan bann aktivite ki devlop zot, byensir nou bann zenn pou al tonm dan en bann aktivite kot zot pou detrir zot lekor, Sesel i annan bokou talan. Nou bezwen Mr Speaker zis regard pandan school athletics e dan bann konpetisyon zenn dan diferan disiplin.  Nou bezwen rode akoz sa bann zenn i disparet plitar.

Mr Speaker pli boner mon ti koz lo sa logmantasyon lapey ki’n vin koman en dezapwentman pour tou travayer dan gouvernman. Plis larzan dan pos dimoun i devret ed zot pli byen fer fas avek lavi.  La ki sa pa’n arive mon vreman enkyet akoz mon vwar plis difikilte pour nou bann dimoun.  Kan mon mazin sa kantite dimoun ki mon’n ede swa avek en bill delo, swa ek en bill elektrik e la Minis i vin dir nou ki PUC pe al reviz son tarif. Mon vwar plis dimoun Bel-Air  ki pou dan difikilte e vreman sa i trakasan dan limenm. Bokou sa bann dimoun in al rod led dan lepase e zot in ganny en larepons negativ avek welfare agency.

La nou’n konpran ki sa larzan in fer lekonomi R60 milyon. Mon dakor avek lider lopozisyon ek Onorab Pool ki sa pa akseptab, fodre ki sa lazans i vin bokou pli serye e pare pou  regard vre sitiasyon dimoun akoz sansan nou pou kontinyen vwar krim e lezot aktivite ki kontinyen ogmante dan nou pei. Me eski gouvernman pa kapab war en lot fason pou fer sir ki dimoun pa bezwen pey sa ta larzan anplis lo zot bill delo ek elektrisite. Eski sa desizyon pou pran en lakonpanyen etranze ti vreman meyer desizyon. Mon demann sa akoz deza bann keksoz ki gouvernman ti dir nou pa pe vin vre.

Dan interview ki Minis Morgan ti donnen letan sa lakonpanyen ti komanse i ti dir nou ki sa bann dimoun i sitan bon ki Seselwa pou vwar en rediksyon dan zot bill PUC sa ti vin apre ki Regar ti ekrir en lartik e dir ki bill pou ogmante. Sa sef etranze li osi i ti dir menm parey avek Msye Morgan e pourtan zot in fer letid aprofondi avan pran  sa lakonpannyen Suez. Kestyon ki mon demande ozordi se si zot in ganny tou sa bann keksoz mal eski zot baz pou pran sa lakonpanyen e pous Seselwa ti bon.

Mr Speaker ler mon dir ki lavi i difisil dan pei mon dir sa akoz toulezour dan mon distrik mon zwenn dimoun ki pe trimouse pou fer de bout zwenn, dan en kote mon zwenn bann dimoun ki zot zot ti vot SNP e zot ti konnen ki lavi ti pou dir si SPPF i ganny mazorite dan pei, alors sa bann dimoun debouryer in kontinyen debourye  e zot in solider avek kanmarad pou zot konbat sa lavi ser.

Dan lot kote, mon zwenn bann dimoun ki ti vot SPPF e se pour zot ki mon leker i pli fermal se zot ki pli dan bezwen e se zot ki ti abitye apir laport biro brans, la ozordi sa menm gouvernman ki zot ti met opouvwar pa pe get zot, se zot ki ler zot desann pou al rod en pti larzan welfare zot remont avek zis R100, ladan zot bezwen pey R14 pou pey bis e sa ki reste i pa ni ase pou zot aste enn pti boutey gas.  Se sanmenm sa bann dimoun ki fer mwan lapenn akoz mon santi ki zot pe ganny abize e ki zot in ganny trair.

Mon pa kapab konpran ki manyer Minis i kapab get sa bann pov dimoun drwat dan zot lizye e dir avek lafyerte ki an 2009 son gouvernman in fer en savings 65milyon lo larzan welfare kan sa bann dimoun ti pe soufer, se sa bann dimoun ki pe soufer plis e mon pe demann gouvernman  pou get zot pli pre. Ki mannyer ou mazinen en dimoun i santi ler bomaten i trouv en gro convoy 4 loto, 4 gro jeep pe desann e aswar sa menm convoy 4 loto, 4 gro jeep i remonte full speed me li i napa ni en larzan pou donn son piti pou al lekol oubyen  pou li pey en bis pou al travay. Mon demann sa gro msye pou montre ki i annan en leker, aret enkou, vizit sa bann dimoun, pa kontinyen zis al la kot DA i anmenn ou akoz sa   bann zofisye pe zis protez zot plas.  Pa fer parey mwan pase Prezidan, ler ou vin Bel-Air envit mwan  pou vin ek ou e la ou ava trouv vre realite lavi ou pep.  Mon pou anmenn ou kot bann dimoun sirtou  bann SPPF ki bezwen ou latansyon akoz zot in ganny met dekote pa pa envit mwan apre SBC i dir mwan mon pa ti la.

Ler mon regard bidze Mr Speaker, mon mazin mon manman ek mon papa ki ti en gran SPPF, zot ti toultan dir mwan ki SPPF  i travay pour sa ki pli mizer,  me ler mon regard pli pre mon konpran akoz sitan dimoun ki ti krwar dan sa parti in vire, SPPF in vin en parti pou zis en pti group ki pe byen pase, zot in bliy lepep. Ozordi Minis pe dir nou ki i pe tir tax 40% pou bann gro konpanyen e fer desann 33% me i pe met tax lo sa bann pti biznes ki pa ti pe pey lo sonm R250mil. Ozordi menm sa pti dimoun ki’n met son larzan labank e ki ganny en pti lentere gouvernman in deside pour li pran 15% lo la, sa dimoun ki’n aste en pti share dan SACOS li osi gouvernman pe pran 15%  lo sa benefis lannen prosenn. Eski sanmenm sa en parti malere?  Mon pa krwar e la mon konpran akoz sitan siporter pe deside kit zot.

Annou pa bliye ki sa menm parti ki opouvwar i ranpli avek konfizyon Mr Speaker. Lendi mon ti antann Onorab Potter maltret liberal. I ti menm dir ki fodre ki Bondye i protez Sesel kont en gouvernman liberal. Menm zour, detrwa erdtan plitar dan en gran lektir politik Onorab Vel i vin dir ki Parti Lepep i en parti liberal.

Letan i ti dir sa, Onorab Potter ti sanz kouler e Sektreter Zeneral Parti Lepep, Minis Faure pa ti konnen ki i pou fer e i fer konmsi i ti pe ekrir. Sanmen sa kalite konfizyon ki zot pe anmenn dan lespri dimoun e sa i montre ki zot menm zot pa konnen ki zot pe fer. Aswar zot reve son lannmen zot esey met zot rev an pratik.

Mr Speaker mon pa osi ganny konpran sa bann kritik ki bann manm  lo lot kote latab pe fer kont bann pei ki annan en parti liberal ki opouvwar, tel ki Senegal e Malawi, i enportan pou fer kler ki sa bann parti liberal fek vin opouvwar sa dernyen 10an. Sa ki tre enportan poudir se ki zot in ranplas bann gran sosyalis ki’n fer zot pei pov atraver bann move prensip ekonomik, move politik kot bann oponan in ganny disparet e kot sa bann dimoun in la koman bann Diktater ki’n opouvwar pou plis ki 30an, sa i enpe parey Sesel.

Mr Speaker letan mon pe al terminen mon bezwen dir en keksoz ki devret montre tou Seselwa ki dan SPPFP Parti Lepep ki i annan en mank senserite lo fason ki letan i arive pou koz lo bidze, bann MNA sa parti olye ki sa parti i oubliye tou parol ki zot sef e zot menm zot in dir pandan en lannen antye – Prezidan  in koz lo koste Seselwa mon ti a krwar si zot ti vreman senser zot ti ava adopte en fason koze ki rod atir dimoun. I malere pou dir ki sa pa leka ditou. Olye rod sa ki kapab ini nou, se lensilt kalomni ek maltrete ki renye, Onorab Rose.

Pou mwan sa ki tris se letan mon vwar Minis li menm olye serye e donn son parti direksyon, li osi i partisip dan sa bann lensilt par riye e donn lakourazman, apre zot vin koz lo sanz mindset. Sa pou mwan i zis parol e Minis Faure Sekreter Zeneral Parti Lepep i devret definitivman get byen sa ki pe pase dan son parti e analize si sa pe ed nou pep koste ansanm oubyen anmenn plis divizyon. Fodre ki zot kler lo ki zot anvi vwar nou pep Sesel anterm linite son pep.

Mr Speaker mwan konman MNA Bel-Air zot kapab koz tou sa koze lensilt e kalomni me sa pa pou distrer mwan dan mon larout ki mon’n pran mon pou debout lo kote lepep Seselwa. Mon pou fer tou travay ki dan mon posibilite e mon pa pou swazir lekel ki mon pou ede, mon pou reprezan tou dimoun mon distrik e menm bann ki pa ti vot pour mwan i konnen ki zot annan mon sipor. Avek sa detrwa parol mon swet dimoun, kouraz pou 2010, malgre i pou difisil.

Mon swet ou Mr Speaker, Minis zot fanmiy, tou MNA, tou manm sekretaryat nasyonal tou zabitan Bel-Air e pep Seselwa en zwaye Noel e en bon lannen dan lape.

 

MR SPEAKER

Meeting adjourn ziska 2er.

 

(Break)

 

HON MARC VOLCERE

Msye Speaker, Minis Finans, Koleg Onorab, zabitan Grand Anse Praslin, lepep Seselwa bonn apremidi.

Msye Speaker avan, mon al pli lwen dan mon diskour mon ti a kontan zis mansyon en keksoz ki konsern nou komite FPAC, mon’n sirpriz tande bomaten par  Onorab Pierre konmkwa Minis in kasyet rapor odit, lo sa bann biznes ki’n fer odit spesyal lo la, i trist akoz sa bann odit in ganny donnen avek nou  koman komite FPAC, e i annan en protokol  ki ganny etablir lo lafason ki nou pou travay avek sa bann rapor. Mon pe met sa pwen devan Msye Speaker zis pou sa eklersi e pou montre ki Onorab pa pe donn Lasanble lenformasyon ki korek.  Mersi.

Msye Speaker, nou dan distrik Grand Anse Praslin nou annan en fason ase enteresan pou get lavi, mon’n ganny loner pou grandi dan en distrik kot dimoun i krwar dan sa lavi ki   tou keksoz i posib osi lontan ki ou pare pou travay e pou devoue ou letan, ou lanmour dan sa ki ou pe fer.  Mon osi konnen ki malerezman i annan dimoun ki prefer get lavi koman en keksoz enposib, kot pour zot nanryen pa posib.  Erezman sa i pa fason ki mon’n ganny elve, e i sertennman pa fason bann dimoun ki mon’n viv e grandi avek.

Mon’n komans mon lentervansyon dan en fason sitan senp san okenn gran referans politik ou filozofik akoz ki i annan en senp pwen ki mon oule fer resorti ozordi. Sa bidze ki Minis in prezante lendi pase i en dokiman posibilite. Minis in table devan nou Lasanble en bidze ki pe etal tout en lalis posibilite pour nou pep e nou pei.

Msye Speaker, Bidze 2010 i kontenir en kantite posibilite pour en pep ki debouryer, saz e travayan. Sa i mon mesaz pour sa deba e mon oule ki sa i resorti tre klerman depi byen boner lo komansman.  Minis in annan kouraz pou amenn devan, en bidze ki radikalman diferan avek tou sa ki’n pas avan. Bidze 2010 i non selman en plan reveni e depans gouvernman, me osi en plan devlopman mwayen term pour nou pei.  Sa bidze i pa zis en dokiman statik, me i osi servi koman en sours lenspirasyon pou donn nou pep serten gidans e direksyon, devan nou i annan en bidze ki pe sinyal en nouvo depar pou nou pei, en nouvo langazman ki gouvernman pe pran viz a vi son pep.

Bidze 2010 i osi reprezant en moman desizyon dan nou listwar, gouvernman in pran bann desizyon ki pou anmenn nou pep dan en direksyon ki tout-a-fe nouvo, me pli enportan ankor sa bidze i reprezant komitman ki Parti Lepep i annan avek sa menm pep, ki rezon d’etre son legzistans.  2010 nou pei in pran en nouvo direksyon e in fer li en nouvo komansman, e sa bidze pe sinyal renesans ekonomik nou pei.  En renesans byen kalkile e tre byen planifye zis parey ki nou kapab vwar enkarne dan konteni sa bidze.  En plan mwayen term kler e transparan, en plan ki annan lespas pou ganny amande e aziste, depandan lo demann, me en plan ki pou reste kler e aksesib pour pep Seselwa.

Msye Speaker, mon dezyenm pwen ki mon oule fer lo sa bidze, se ki pou definir en nouvo fason ki gouvernman i fer biznes dan nou pei.  Gouvernman Sesel atraver sa bidze pe efektivman sinyale ki i ouver pou fer biznes dan Sesel, me en biznes ki efikas, san pour san o servis sa pep, en biznes prop e transparan e ki aport rannman.  An dot mo Msye Speaker, nou gouvernman i dan biznes permet tou Seselwa pou kree larises e pour anrisir zot lekor e zot fanmiy.

Avek sa klerman an tet bidze 2010 in met devan en seri mezir ki annan pour bi anlev tou restriksyon lo pep Seselwa, me pli enportan ankor pou elimin tou form depandans ki egziste dan nou sosyete.  Avek Bidze 2010, Minis pe ranforsi lapel Prezidan Michel pour ki nou pep i leve e debourye.

Msye Speaker, Kote eski bidze 2010 i sitye nou? Sa Bidze i plas nou fermeman lo padport le fitir, avek nou reform makro ekonomik pou servi koman en platform solid anba nou lipye. Bidze 2010 i la pou ekler lavenir e donn direksyon pour sa prosen 3 zan.  Direksyon pli enportan se ki sa gouvernman pe pran bann mezir pou fer li pli fasil pour tou bann Seselwa ordiner angaz zot dan bann aktivite ekonomik prodiktiv, sa a permet sakenn de nou pou annan posibilite pou kree larises e pou elev nivo lavi nou fanmiy san bezwen depan lo gouvernman ou kek lot lenstitisyon.

Dan en pei ou selman kapab atenn vre demokrasi letan bann endividi ki propriyeter sa demokrasi i vin egalman propriyeter son lekonomi. Swivan sa lozik, Bidze 2010 pe egalman servi koman en lenstriman pour avans lakoz la demokrasi dan nou pei. Nou dan Parti Lepep nou reste konvenki ki Seselwa i devret propriyeter son demokrasi e propriyeter son lekonomi.  I dan sa direksyon ki bidze 2010 pe pouse pou anmenn nou.  Se pour sa rezon ki sa bidze i kontenir bokou provizyon ki pou permet sak endividi ki annan lanvi, lavolonte, mwayen e bon lentansyon pou avans devan e pou vin en mayon dan sekter ekonomik prodiktiv.  Me si ou annan lanvi, lavolonte me ou napa mwayen, pa trakase mon frer gouvernman lepep i ankor ennfwa met dan bidze 2010 en sonm 20milyon roupi atraver CCA pou kapab ed ou.

Msye Speaker nou demokrasi i en keksoz presye, nou fason viv, nou kiltir e tou sa ki nou ete koman en pep i selman kapab ganny sofgarde si nou defann nou bann valer demokratik. Pour sa arive nou pou bezwen asire ki tou nou pep i partisip egalman dan kreasyon e lapartaz larises dan nou pei.  Sa i enn bann pwen for bidze 2010.

Dan en lespwar pour elimin tou konfizyon ki kapab egziste otour sa size, mon oule fer kler ki bann mezir ki dan sa bidze i pe fer li bokou pli fasil pour ki tou Seselwa ordiner i partisip dan kreasyon larises dan nou pei.  I lentansyon Parti Lepep ki tou Seselwa ki anvi avans devan, kontribye e pou kree larises swa pou son lekor ouswa pou son fanmiy, ki sa dimoun ava ganny sans e loportinite pou fer li.

Definisyon ki nou dan Parti Lepep nou annan pou sekter prive, se tou Seselwa ordiner san eksepsyon ki pe aktivman kree larises dan nou pei.  Atraver bidze 2010 gouvernman pe sers pou ouver sa sekter loportinite pour ki plis nou bann sitwayen ava avanse pou vin bann entreprener, envestiser ouswa senpleman bann dimoun ki monte e zer en pti biznes.  Bidze 2010 pe propoz ki nou fer en revolisyon dan lafason ki biznes i ganny fer dan nou pei e gouvernman a son tour in pare pou avans akote,  sed laplas pou tou sa bann Seselwa ordiner ki’n pare pou sezi sa loportinite ki devan zot.

Si i annan en soue ki mon kapab pas avek mon bann vwazen e zanmi ozordi, sa se ki nou ava reisi pou avanse e pou sezi nou lekonomi anmen.  I pa bann lotel 5 zetwal ouswa bann gro lantrepriz ki pou definir nou lekonomi. Lekonomi Sesel pour bann lannen ki pe vini pou ganny plito definir par bann vre propriyeter sa lekonomi e sa se lepep Seselwa li menm.

Pour nou reisi dan sa pourswit fodre nou double lafors prodiktiv bann pti e mwayen lantrepriz. Sa ava kree plis loportinite pour ki plis Seselwa ordiner i antre e komans kontribye direkteman dan lekonomi.  Sa nouvo lafors ekonomik pour lekel bidze 2010 pe prepar teren pou nesesit annan en lafoul Seselwa kouraze e aktiv pou asir son sikse. Seselwa vwala ou sans atraver sa klima ki pe ganny avanse dan sa bidze. Non selman ou pei i bezwen ou, me sezi bann loportinite ki pe prezante pou realiz ou bann prop rev e aspirasyon.

Msye Speaker, mon annan en konsey pour tou bann ki pe ezite e pa kapab deside si zot pou konfye zot lekor a servis lekonomi nou pei. Nou letan lo sa later i en keksoz ki limite, sa i fer li en komodite tre presye, sezi tou loportinite pou fer en diferans dan ou prop lavi e lavi ou fanmiy, toultan sers pou amelyor ou prop kondisyon legzistans e sa ki pou ou bann frer e ser otour ou. Pa gaspiy ou letan pou ekout bann lopinyon ouswa bann gran filozofi  politik lezot dimoun, swiv ou prop konsyans e touzour fer li le meyer pou amelyor ou lavi e lavi ou frer ek ser Seselwa. Pa ekout bann lider lo lot kote akoz zot zot profite pou anmas tou sa ki zot kapab e byensir zot pou dir ou napa nanryen pou ou zis pou dekouraz ou.   Msye Speaker Parti Lepep in touzour akote lepep e se li ki’n touzour defann lepep e i pou touzour reste pou lepep.

Msye Speaker, mon trwazyenm pwen lo sa bidze i enn ki mon konsider tre enportan, sa i tous direkteman lo sa laspe responsabilite. Par lafason ki in antreprann sa reform, gouvernman Sesel in prouv pa zis avek son pep me avek lakominote enternasyonal a’n antye ki Sesel i kapab fer laprev en disiplin e en responsabilite fiskal ki tre avanse.

Myse Speaker mon ti a kontan prezan fer  enn pti parkour dan mon distrik an relasyon avek bidze 2010.  Lo non zabitan Grand Praslin, mon ti a kontan remersye gouvernman pou pran konsyan e pou met larzan dan bidze 2010 pou kapab konplet proze lakaz Karl Tamatave Estate e ex-Teachers quaters, l’Amitie. Msye Speaker, sa i de proze ki bokou nou bann dimoun dan distirk pe espere pou zot kapab ganny en meyer trwa lo zot latet oubyen landrwar pli konvenab kot zot a kapab viv konfortableman avek zot fanmiy.

Msye Speaker, nou osi konnen ki sa de proze pa pou fini rezourd nou problenm lakaz e alor mon ti a demann gouvernman pou get dan posibilite pou inisye lezot proze avek later ki disponib pou nou kapab kontinyen asite nou bann dimoun ki dan bezwen.  Pandan lannen 2009, nou konnen ki in annan bokou dimoun ki ti’n fer laplikasyon pou kek loan atraver HFC, e pou rezon bidzeter zot ti ganny demande pou espere. Mon ti a kontan demande ki byen boner lannen 2010, HFC i secure larzan apropriye pou kapab ed sa bann dimoun realiz zot proze la ki lentere lo loan dan bann labank komersyal in desann enpe.

A sa pwen Msye Speaker, mon welcome sa desizyon pou entrodwir sa housing savings scheme kot bann dimoun a kapab met larzan de kote anver zot fitir lakaz. Avek larzan ki sa bann  dimoun pou kontribye, sa i  kapab ganny servi pou envestir dan bann lezot nouvo proze, sa scheme i en propozisyon ki mon ti fer dan mon prezantasyon bidze an 2007.

Kwa ki mal ek sa, Msye Speaker? Kontribisyon pou ou lakaz oubyen kontribisyon pou en radyo?

An sa ki konsern proze lakaz mon krwar in osi plis ki ler e pou dan lentere nou pei si pli gro porsyon finansman pou lozman ti sorti dan bann sours komersyal e  non pa dan fon piblik. I enportan ki nou trouv en bon formil pou permet bann labank, e lezot antite komersyal e finansyel ki ti a kontan antre dan sekter finansman lozman pou zot gradyelman fer li. Sa i ava permet gouvernman pou konsantre larzan piblik dan bann landrwar kot i pli bezwen, tel ki dan ledikasyon, dan lasante e lezot byennet zeneral nou pep.

Msye Speaker dan bidze 2010 nou vwar osi 20milyon roupi ki pe ganny met a dispozisyon bann distrik avek bi pou finans bann pti proze kominoter dan distrik ki pe benefisye oubyen pou annan en lenpak direk lo lakominote.  En fason ki nou kapab tir plis rannman avek sa larzan se ki nou ganny partisipasyon bann dimoun dan kominote atraver travay volonter.  Sa i ava ede dan redwir kou dan bann travay e an retour ava permet nou fer bokou plis keksoz oubyen bokou plis proze.  Alors mon ti a lans en lapel avek bann dimoun dan lakominote pou pa per pou avans devan e vin donn en koudmen dan realizasyon sa bann proze.

Msye Speaker en lot keksoz ki mon ti a kontan koz lo la se lagrikiltir. Parey nou tou nou konnen gouvernman in sorti dan laplipar bann aktivite lagrikiltir e in pas sa dan lanmen sekter prive, sa lannen bann planter lo Praslin in pas dan bokou difikilte an sa ki konsern rekolt. I annan bokou zot ki’n eseye me pa’nb reisir. In annan bokou lenkyetid lo ki pe arive kot letan zot ti pe ekspekter en bon letan pou prodwir, zot ti vwar ki sa pa ti leka, apre plizyer resers in montre ki later ti pli so ki labitid, e sa ti annan en lefe advers lo bann plant.

Parey nou’n kapab trouve lo televizyon Lendi swar, nou bann fermye in osi ganny afekte avek en kalite zensek ki nou konpran i sorti Lenn.  Msye Speaker avek sa lenksperyans ki nou bann fermye in pas ladan mon krwar ki gouvernman avek tou bann lazans  konsernen i bezwen kontinyen pouse pou ki sa scheme lasirans pou bann planter ek peser i a kapab ganny  entrodwir e vin anfors pou kapab soulaz sa de sekter nou lekonomi pandan bann moman difisil.

Mr Speaker  mon pou lager pou sa lasirans, me mon pa pou lager ki nou bann fermye ek peser i pey tax.

Welfare Agency; Msye Speaker en lazans ki kontinyen ganny kritike menm apre ki plizyer leksplikasyon in ganny donnen lo son kreasyon, i lazans byennet sosyal. Atraver sa deba, mon ti kontan demann lotorite konsernen pou get dan meyer fason ki sa lazans i kapab ganny servi pou ed nou bann dimoun mwen fortinen ki santi zot dan kek bezwen tout an respektan son bann lalwa, nou bann dimoun i santi ki sa lazans pa pe zwe sa vre rol pour ki i ti ganny etablir. Si fodre nou sanze oubyen anmenn lalwa ki pou gouvernman li pli byen pou byennet nou pep nou dan Parti Lepep nou pare pou fer.

Msye Speaker zabitan Praslin, La Digue i welcome e remeryse gouvernman atraver Minis Finans pou ogmant allowance pou bann zenn sa de zil ki reste Youth Hostel pandan letan ki zot pe fer zot letid.

Msye Speaker mon krwar ki tou manm isi dan sa Lasanble ava dakor avek mwan ki i kout bann paran sa 2 zil bokou larzan pou kapab anvoy zot zanfan Mahe pou kontinyen zot letid. Sa bann zanfan i bezwen kontinyen viv zot lavi ase konfortab menm si zot lwen avek zot…

(Technical Problem)

…Pou zot prop lavenir demen e fer zot paran kontan pou tou sa sakrifis ki zot pe fer, an pasan Mr Speaker mon ti a kontan remersye gouvernman pou konstriksyon sa hostel Anse Royale ki  2 semenn pase ti selebre 10an son legzistans, e osi  bann dimoun ki pe manage e travay laba. Se sa ki en gouvernman lepep i fer pou son zenn ek son pep.

Msye Speaker mon ti a kotan dir de mo  lo sport.  Mon ti a profit sa lokazyon atraver federasyon football e gouvernman Sesel pou remersye FIFA pou sa zoli laplenn astroturf ki nou’n gannyen lo Praslin, en keksoz ki nou bann zenn lontan ti pe espere. Me mon kantmenm atriste Minis pou aprann ki dan bidze 2010 larzan pa’n ganny met dekote pou kapab konplet bann lezot enfrastriktir ki pou permet nou byen servi sa laplenn.  Msye speaker alors mon ti a kontan demann Minis pou vwar pandan lannen 2010 ki manyer lekonomi pe fer si i annan okenn posibilite ou anmenn en bidze siplemanter  pou ki nou a kapab realiz sa proze, anmennen e nou a vot lo la.

Msye Speaker mon ti a kontan osi felisit lekol segonder Praslin pou tou sa bann bon performans ki zot in fer dan bann konpetisyon sportif pandan lannen 2009. Nou’n fek aprann yerswar lo televizyon ki zot in ganny star prize dan konpetisyon eco-school.  E mon oule profit sa lokazyon pour mwan dir zot koman zot MNA mon pe fer tou mon mye pou fer sir ki lannen 2010 zot ganny zot kort, ki zot a kapab fer zot konpetisyon volleyball e basketball lo la.

Msye Speaker en keksoz ki pou afekte bokou nou pei ki nou tann koz lo la se tax.  Depi ler deba in ouver lo bidze, nou’n tann en ta koze lo nouvo sistenm tax ki pe pran lefe lannen prosenn. Parey enn mon koleg ti dir Lendi, Minis pou Finans ti vin dan Lasanble pou eksplik nou reform tax, e ki nou ti vwar lo lot kote, 11 sez vid pe ekout Minis ek son delegasyon.

Msye Speaker i tre enportan ki avan nou koz lo sa nouvo sistenm taks nou ganny en loportinite pou eksplor bann merit en kontrent ki sa sistenm pe propoze.  I pa pou fer okenn zistis bann zabitan mon distrik si mon pe vin fer bann gran prononsiasyon san ki  mon ganny en loportinite pou etidye bann propozisyon a fon.  Pou sa ki mon’n reisi vwar ziska prezan, mon leksperyans koman en bankye  i les mwan konpran ki sa nouvo rezim taksasyon pou azir koman en zouti ki ava permet bann biznes pou grandi e devlope. Lo kestyon taks lo saler, oswa personal income tax, ti’n plis ki tan ki gouvernman i met son sistenm koleksyon reveni a zour avek sa lepok ki nou pe viv ladan.

Sa ava permet pour anmenn en koleksyon reveni ki non selman pli efikas me osi bokou pli ekitab. Sa sistenm i osi permet pour ganny lefikasite san ki travayer i bezwen sakrifye ni menm en sel poursan lo son saler ki i pou anmenn dan lakour. Mon konpran ki i annan kestyon ki pe ganny leve lo si bann dividends i devret ganny takse ou non. Laverite se ki gouvernman i bezwen ranmas reveni pour permet li fonksyonnen, i pa posib pou annan en sistenm taks dan en pei ki fer plezir tou dimoun. Sa ki sa nouvo rezim i sers pou fer se pou kolekte reveni dan en fason pli ekitab posib.

Msye Speaker, sa ki nou bann dimoun kot lakour i bezwen gard an tet se ki tou sa bann nouvo lalwa lo system taks pou vin devan nou Lasanble tre byento, mon plis ki sir ki sa Lasanble i ava dan en pozisyon pou li anmenn en deba ki bokou pli ris lo sa size apre ki nou’n ganny loportinite pou antre dan detay sa bann diferan proze de lwa endividyelman.

Deba lo taks ki nou pe anmennen ozordi i enn ki annan son plas e ki lezitim me letan ki nou pou ganny loportinite pou debat lo bann diferan Bills se la kot nou pou kapab vreman antre dan bann detay.

Sa ki osi tre evidan se ki apre enn an reform nou pep in reisi ganny bokou konfyans dan Minis Finans, reform in deroul dan en fason ki kler e transparan e lenpresyon ki lepep Seselwa i annan se ki Minis in toultan dan Lasanble pe eksplike e pe dir nou kote ki nou pe al byen e kote ki nou pe al mal.

Minis in reisi pou li etabli en konfyans direk avek dimoun e ki fer ki zot pare pou espere e esey konpran pou zot menm ki vre lefe ki sa bann nouvo mezir taks pou anmennen dan zot lavi.

Me dan en sel fraz ki nou kapab dir lo sa bann nouvo mezir taks, Gouvernmen i bezwen en fason ki bokou pli senp e pli modern pou li kolekte reveni. Sa senplisite i ava anmenn plis lefikasite e en pli bon rannman pou nou nasyon antye. Nou pa pou kapab progrese avek nou reform si nou pa reform lafason ki gouvernman i kolekte reveni.

Msye Speaker, mon siport e defann sa nouvo rezim Taks lo  baz ki mon leksperyans e konesans i montre mwan ki a la baz sa i en bon sistenm, i annan enn ou de keksoz ki kapab ganny aziste dan en fason pou atenn pli bon lefikasite e delivre en pli bon servis me zeneralman mon pa vwar okenn gran problenm avek.

Msye Speaker apre tou si gouvernman pa kolekte taks kote i pou ganny larzan pou fer tou sa ki lopozisyon i anvi fer?  Kote Lonorab Ramkalawan pou ganny larzan pou fer sa nouvo batiman Lasanble apre ki i sote dan son rev pou dir i ti pe reve ki i opouvwar.  Kwa ki mal ler en biznes i fer R100mil profi e i ganny demande pou kontribye R18mil konman taks? Ki responsabilite ki nou pe donn nou bann dimoun Msye Speaker, se zis bann dimoun egoist  ki fer sa.  Lo sa size 15% GST lo lentere savings e dividends fodre nou pep i konpran sa tre byen, gouvernman pa pe pran 15% lo ou kapital ki ou’n depoz dan labank, ou pou pey selman 15% lo sa lentere ki labank i donn ou, par egzanp si ou depoz R5mil roupi ek labank, ou a ganny  R50 lentere ou pou pey selman R7.50 lo sa R50.  Msye Speaker kwa ki mal avek sa?  Si sa lekonomi ki ou pe viv ladan e permet ou fer en pti savings, apre tou sa ki ou’n ganny, apre ou bliy tou, ou bliye ki ou ti pe ganny ledikasyon, lasante semen e lezot keksoz ankor pou nanryen.  Msye Speaker zis bann dimoun egoist ki vwar sa mal.

Pou konklizyon Msye Speaker, mon vwar mon letan pe fer fini, lannen 2009 nou’n vwar pei travers en semen ranpli avek sikse, nou ti adopte en nouvo polisi moneter ek ekonomik byen planifye pou soutenir nou pei pou plizyer lannen ki pe vini, kan nou ti antre dan sa reform nou ti konnen ki i pou difisil akoz nou ti pe sanz fason ki bokou nou ti abitye fer keksoz, okomansman nou ti ganny dekouraze par serten move lespri ki ti pe esey konfiz nou dimoun, me mazorite pep Seselwa ti kit zot ater, e rezet zot lapel pou dezord. Pep Seselwa ti konpran kwa ki Prezidan Michel ti anvi pour son pep.

Msye Speaker i annan en kantite Seselwa ki’n siport sa reform ki nou’n antreprann pandan sa dernyen lannen la mon pe koz lo Seselwa ordiner, fran kouraze e onnet, i annan en kantite parmi zot ki pa’n zis siporte me zot k’in ede pou anmenn sa reform lo zot ledo ziska la kot in arive ozordi. E se zot ki vre loter sikse nou reform.

I enportan pou rekonnet e pou remersye tou sa milye dimoun ki’n siport sa reform avek bonn fwa san ni menm en sel konplent, sa ki kler pou mwan letan ki mon koz avek zot se ki zot pa’n fer li akoz ki zot ti krwar ki sa reform pou en keksoz fasil ouswa en keksoz mazik, non zot in fer li akoz ofon zot leker zot konnen ki nou pei in ariv a en moman dan son listwar kot sela ki lavenir pou ganny trase e definir. Se egzakteman a sa moman listwar ki nou pou definir nou bann zenerasyon fitir. Nou nepli kapab kontinyen parey ki   nou ti pe ale avan, pou lanmour Sesel e pou lanmour nou zanfan nou bezwen ennfwa pou tou garanti en fitir ki briyan  pou nou zanfan e pour nou pei.  E pou tou bann ki pe rev en meyer demen tou bann ki krwar dan en meyer Sesel, en Sesel dan lekel i annan legalite loportinite e loportinite i a’n abondans,  tou bann ki zot leker pe bat  pou Sesel, mon dir avek zot annou komans travay ansanm.

Msye Speaker a sa moman definitv dan nou listwar nou devret fyer ki nou gouvernman in avans en bidze ki pour tou Seselwa, en bidze ki pa pou  rekonnet okenn klasifikasyon ouswa kouler politik, en bidze ki rekonnet bon travay e prodiktivite par devan tou bann lezot konsiderasyon.

Msye Speaker  an siportan bidze 2010 bann zabitan Grand Anse Praslin pe siport sa reform ki nou’n komanse depi lontan i annan plis ki enn an.

Mon sipor pou sa bidze i en sipor pou Sesel e pou Seselwa. Dan en lannen nou’n avans en kantite, bidze 2010 i promet pour anmenn nou pli lwen ankor lo nou larout.

Msye Speaker nou bezwen adres soutenabilite ekonomik nou pei me anmenmtan prezerv bann aki sosyal ki nou pep in travay lizour koman aswar pou gannyen. Msye Speaker lepep i dir non a okenn defi kot nou’n arive nou pa pou kapab les tou sa ki nou’n akonplir esap nou, kant-a-mwan mon partaz sa menm vizyon pou Sesel. Nou pa kapab konpromi nou prensip   legalite dan loportinite e lazistis sosyal, tan-ka-mwan mon partaz lespwar avek tou pep Seselwa e sirtou zabitan Grand Anse Praslin e mon konvenki ki nou lo bon semen.

Msye Speaker bidze 2010 in ganny fer par lepep e pour lepep. MV lepep in fini kit por Victoria kot son kaptenn in deza kolekte pri lo non sa pep Seselwa e bato i ankor an vwayaz e san dout nou konnen ki i pou retourn ankor avek plis pri sikse pou sa pep fyer e kouraze, mon ti a kontan demann pep Seselwa pou reste fikse lo sa larout e ansanm nou a selebre en lot viktwar.

Msye Speaker mon a profit sa lokazyon pou mwan swet ou avek tou staff, Minis, Prezidan James Michel, tou koleg manm Lasanble, en bon Zwaye Noel e en bon lannen 2010. E san obliyan mon bann zabitan Grand Anse Praslin. Ki Bondye i kontinyen  vers son benediksyon lo nou, mersi.

 

HON WAVEN WILLIAM

Msye Speaker les mwan komanse par fer sa pti komanter swivan; letan ou proaktiv e annan en vizyon pou Sesel, ou annan kreativite e ou reste touzour a’n aksyon parey Parti Lepep atraver son parkour, me tandis ki letan ou napa en vizyon, ou napa direksyon ou vin fristre, fini par zis annan konplent  koman kouvertir pou ou mank konpetans dirize. De lot kote zonm i limite dan pran desizyon. Dan lavi i annan botan e move tan. Zonm i bezwen servi son pase pou batir son prezan lo la e prepar osi pour son fitir.

Msye Speaker se egzakteman sa  ki progranm reform pe fer dan devlopman sa baz solid ekonomik e la i bon dir ki resaman dan rezyon lafrik Sesel in ganny nonmen par deryer Moris koman pei plis byen gouvernen menm ek problenm ekonomik.

Msye Speaker Minis in koze, Dirizan Lopozisyon in koze e Dirizan Zafer Gouvernman.  Pep Seselwa e zabitan Grand Anse Mahe zot in ekoute ek lentere e pe sey analiz sa ki’n ganny dir. Msye Speaker pep deor pe anvi plis detay e plis leksplikasyon. Pep pe rod en garanti e lasirans ki an 2010 i pou oke. Pep pe rod, Msye Speaker ki fason i pou reaziste li pou 2010. Pep Msye Speaker pa pe anvi ganny anpaye ek konfizyon deba. Pep i senpleman anvi direksyon pour li prepar li pou koste e siport sa ki meyer pou prosen lavenir Sesel ek en satisfaksyon ki son zefor e son kouraz pa ti anven.

Msye Speaker mon vwar li mon devwar pou anmenn en diskisyon e en deba ki pou ed nou prepar nou pou 2010 e pou ranforsi determinasyon pou travay ankor dir. I en privilez e en loner pour mwan fer sa pour zot e anmenmtan vot lo sa bidze.

Mon pou vot pour sa bidze ek en konviksyon ki atraver mon vot e pour lezot mon pou pe garanti sa kontinite dan devlopman nasyonal, devlopman distrik Grand Anse Mahe e devlopman personnel sak Seselwa. Mon pou vot pour sa bidze akoz mon pou pe garanti saler travayer Seselwa, kontinite dan progranm ledikasyon nou zanfan, an sipor servis lasante pour nou pep e an sipor pou progranm gouvernman. A sa pwen Msye Speaker mon vwar li byen pour mon remersi Bondye pou sa provizyon atraver pep Seselwa pour sa bidze e remersi sak Seselwa ki’n travay tre dir malgre difikilte pour fer li vin en reisit.

Mansyon spesyal i al pou Prezidan Michel e son gouvernman ki’n serye dan zot langazman. Msye Speaker lefe ki mon ganny  sa loportinite pou konn tre byen ki pe pase dan bann pei deor atraver tou sa bann kriz ki lemonn pe fer fas avek, mon konpran akoz ki gouvernman i bezwen pran bann tel desizyon. Mon pou dir ou ki nou napa swa si nou anvi vwar rezilta pli boner. Rezilta pli boner pour nou koz lo the Seychelles way avek plis konviksyon e avek pwisans ekonomik a lavenir. Mon dir sa akoz i bon fer pep remarke ki Sesel i ankor en middle income pei e ki letan sa kriz ekonomik i afebli Sesel pa pou ankor kalifye pou tou kalite led me i pou bezwen deboury lo limenm pou soutenir son devlopman e vwala akoz nou bezwen fer sa reform byen.  Pa pou ozordi, pa pour demen selman me pour lavenir.

Msye Speaker granmoun zot dir ki fodre i annan sakrifis pou garanti sekirite baz resours pou demen akoz se sakrifis ki sa zouti personnel ki aport rezilta. Msye Speaker, frer e Ser Seselwa, Novanm lannen pase letan Prezidan ti anons progranm reform i pa ti dir ki reform pou fini dan enn an e ki tou rezilta pou tonm anplas dan enn an menm. Eski zot rapel sa byen. I ti dir ki apre enn an nou pou komans vwar rezilta. I vre  ouswa non? Prezidan ti al ver lepep pou konsilte dan distrik, atraver sa in permet li konnen ki fason pour li organiz li ek son lekip pour pli mye konpran bann pwen feb ek pwen for pou travay lo zot.

Parol Bondye i dir Mr Speaker, lo sa later tou i permetab me pa tou ki benefisyab. Kestyon, eski premye faz reform in aport rezilta, eski in benefisyab? Aksyon e rezilta se lepep ki pou zize me pa sa plan alternativ ki nou pa zanmen vwar me zis tann koz lo la. Ou ki pe ekout mwan, nenport landrwa ki ou ete annou regard ansanm serten sa bann benefis ki ansanm ek siport nou reform in anmennen.

Premye benefis Msye Speaker, avan reform, larzan dan rezerv ti zis pou enn a 2 semenn, ozordi nou rezerv i a pe pre 2 mwan, sa i pa ase solid si nou pas dan koudvan ankor.  Avek ankor enpe plis sakrifis, en rezerv 3 mwan ouswa plis pou fer nou pei pli solid dan moman kriz tel parey avek sa problenm piratri ki pe afekte enpe nou lekonomi.

Ser e frer Seselwa eski sa i benefisyab, eski ti vo lapenn fer sa sakrifis pou nou al ankor pli lwen ki sa 3 mwan rezerv. Dezyenm benefis Msye Speaker zot rapel sa lepok kot nou ti bezwen lev gran maten pou al apir miray labank pou 300 dolar. Msye Speaker, pep Seselwa, sa problenm deviz in rezourd ozordi, ki ozordi pa ni zis 300 me kantite deviz ki oule ou kapab gannyen e menm mon aprann ki labank ozordi ki ti pe seye oparavan ouswa ki ti pe swazir dalon pou fer plezir pe rod kliyan pou vann avek Msye Speaker.

Eski i benefisyab, eski ti vo lapenn fer sakrifis? Msye Speaker lalis i long me pwen ki mon ti anvi fer, se ki ti vo lapenn ki ozordi sa size napa pa preski tann li dan labous dimoun me selman ki lavi i ser ki gouvernman pe sey adrese e se sa ki nou anvi lopozisyon zot donn nou koudmen lo la.

Msye Speaker propozisyon bidze 2010 pe anmenn avek li lot faz reform ki gouvernman i panse i bezwen ganny fer pou prosen letap ki demann ankor sakrifis pou konsolid progre ver reform, ver ranforsi baz ekonomik pou Sesel me pa pour fon moneter enternasyonal akoz fon moneter enternasyonal zot senpleman la pou gid nou e ed nou sirmont sa difikilte tanporer, mon repete tanporer Msye Speaker.

Frer e Ser Seselwa ki degree anvi nou anvi. Letan  ou reflesir mon pou demann ou pou pa mazin zis ozordi. Si lavi ti   fini zis ek nou, ozordi e ti napa demen nou pa ti pou bezwen fer reform dan Sesel.

Pou sorti touzour venker i depan lo ki degre anvi ou anvi. Dan nenport ki faz lavi ou ete e ki degre sakrifis ou pare pou fer pou reisi. Sa i aplik pour bann travayer, nou bann etidyan, nou bann atlet, dan lakour dan legliz, dan kominote, e dan pei Msye Speaker. Paregzanp  pou en travayer ki debrouye e konsansye, ki fer sakrifis i pou rezouir fri son travay, i annan sa lanvi e rezilta i koz pou limenm. Paregzanp si napa korperasyon ant manm lafanmiy kot lakour pou depans lafanmiy pou annan mankman e sa i akoz move kalite latitid endividi dan fanmiy.

Mon pou sit en legzanp, si lafen lemwan dan en fanmiy kot plizyer endividi zot travay, kot i annan loan lakaz, kouran, delo e lezot depans lakour, zis enn ouswa de ki kontribye e tou dimoun i ekspekte byen pase i pa pou touzour leka, akoz pou annan labi e mank kontribisyon pou amelyor lavi sa fanmiy. Dan sa ka pou annan touzour problenm.

Msye Speaker i annan en kiltir dan serten nou bann zenn ki pe monte ki danzere pou zot fitir devlopman, sa se zot priyorite pou diverti kontan letan zot annan en pti larzan dan zot lanman san prenan kont ki lafen dimwan pa tou lezour me ki i annan lezot depans ki pli priyorite e ki en pti granm dekote i enportan pou lavenir. Serten menm dan fanmiy pa krwar ki i devret travay me ankor krwar ki lezot ouswa gouvernman pou la pou siport zot. Kan zot nepli kapab ganny tou swa lide al vole, swa fer bann aktivite anti sosyal i vin en way out me ki pa normal akoz i kapab vin en labitid, pou fini kont, swa prizon, ouswa malad e aport soufrans dan fanmiy.

Msye Speaker aprezan mon pou tous lo enn de pwen ki pep deor ti a kontan ganny enpe plis leksplikasyon e leklersisman. Msye Speaker mon santi ki i neseser ki Minis i eksplik nou pep ankor sa fason fer ogmantasyon saler. Eski sa i baze lo sirkonstans dan sa letap e eski nou pou annan fitir revizyon anmezir ki nou fer progre dilon reform?

Mon panse i  enportan ki Minis ou eklersi ankor sa eleman income tax kontribisyon e eski gouvernman in tenir kont e pare pou okenn konsekans lo lanplwa e kondisyon lanplwa dan sekter prive.  Otreman dir Minis, ki garanti gouvernman i annan ki tou sa bann keksoz pou tonm byen anplas e eski sekter prive dan tou son diversite zot in pare pou resevwar bann desizyon ki’n ganny pran, letan ou tenir kont groser e kalite biznes e sa pti marse ki nou annan.

Msye Speaker lefe ki nou marse i pti, i pou annan en serten degre ki marse pou kapab soutenir sa bann pti biznes depandan lo ki kalite aktivite ki zot pe fer ou a dakor ki dan en lanvironnman lib pa tou biznes ki pou sirviv dan en pti marse e lalwa konpetisyon pou gard vivan sa ki annan kapasite resours, konpetans e leksperyans dan sa serk, ki fer  ki sa dan limenm pou fer  serten fermen ouswa diminyen lo travayer. E mwan mon lans en lapel ek bann ki pe al lans dan en biznes  pou pran letan pou etidyan marse avan sote, si non zot konn le konsekans.

Msye Speaker mon anvi dir avek Minis ki tou dilon sa prosesis fer desann kont lavi dan Sesel dapre ki mon rapel gouvenrman in toultan annan lekspektasyon ki benefis bann konsesyon pou ganny pase ek konsomater me sa i pa’n leka. Mon anvi demann ou Minis ki gouvernman pe fer pou asire ki vreman konsomater i vreman ganny sa benefis ki sak Seselwa i devret gannyen koman dividends dan sa Seychelles incorporated.

Msye Speaker mon rekonnet bon lentansyon gouvernman la san dout me si nou pe koz partnership, Msye Speaker, si nou pe koz vre partnership, ki vedir 2 parti, gouvernman i son devwar lo behalf pep Seselwa pou demann sekter prive ki pe gannyen pou donn zot komitman ofisyelman parey gouvernman pe fer dan sa bidze. Si non omwen dir ek pep Seselwa ki problenm e ki fodre fer pou donnen atraver en pli meyer pri. La paregzanp mon pe refer ek lasosiasyon boutikye, prodikter lokal materyo konstriksyon, peser, fermye, lasosiasyon kontrakter e lezot bann service providers dan sa pei, pep i anvi serten leksplikasyon. Minis mon panse ti pou swetab vwar zot donn en detay e en time frame kan ki nou ekspekte rezouwir sa benefis, sorti kot zot pou sa ki pe donnen. Pou sa ki pe donnen mon dir mersi pou zot rekonesans, se pandan se dan sa konteks Minis ki mon panse, laplenn pou sirman vin pli nivo.

Msye Speaker mon anvi osi demann Minis dan tou sa legzersis  si zot in vreman fer en analiz lo vreman kwa ki enfliyans kout lavi prenon kont pri lenerzi, pri servis telekominikasyon, pri servis PUC e pri lwe lespas pou fer biznes dan Sesel, eski diskisyon ek fon moneter enternasyonal sa pwen pa’n ganny aborde, koman en lot opsyon pou fer desann kout lavi, e anmenmtan kree sa kondisyon neseser pou ekspekter en bes dan pri kouran, kours taksi, pikup e lezot servis tel parey dan take-away avek boulanze. Minis eski sa i kapab ganny fer pou ki Seselwa i ava annan plis lespas pou  debourye akoz se sa ki serten kous popilasyon pe dir deor.

Msye Speaker mon lot konsern se eski alokasyon lazans byennet sosyal pe pran kont nou bann sitwayen 50an ziska 62 e osi bann pou rezon lasante  ki pa kapab ganny en plas travay dan sa nouvo Sesel e kot nepli egziste light duty.  Eski zot ka spesifik pou ganny trete ek en nouvo regard. Msye Speaker mon annan en lot konsern viz-a-vi lenformasyon ki mon krwar pep Seselwa i merit konnen egzakteman si pri kouran e delo pou kontinyen monte lannen prosenn,  ki gouvernman pe mazin fer pou ki Seselwa i a kapab tenir dan sa sitiasyon bidze lakour ki sere letan ou azout tou bann depans ansanm.

Dezyenmman lefe ki R7 i pa resanble vre pri bis Sesel akoz nou tann tou sort problenm dan lakonpanyen SPTC, pep i anvi konnen prenon kont difikilte reform, Minis lefe ki en gran mazorite Seselwa zot depan lo sa sel servis pou monte desann mon enplor gouvernman pou pa fer pri bis monte ankor.  Me okantrer konsider fer desann pou  rekonpans pep. Ler sitiasyon i ava amelyore then Minis petet  nou ava rekonsidere.  Minis sa i gran konsernn pep Seselwa deor.

Msye speaker lo bann alokasyon ki’n ganny fer mon siport tou sa bann alokasyon ki pou permet progranm gouvernman fonksyonnen e ki pep distrik Grand Anse Mahe i ava benefisye ankor plis.  Sepandan Msye Speaker mon pou fer serten remark konstriktiv an relasyon ek leksperyans mon distrik sa lannen menm.

Swivan meeting konsiltativ avek Prezidan dan distrik nou’n eksperyans en pti amelyorasyon dan lapros par bann lazans gouvernman, parfwa ou demande eski ti bezwen Prezidan pou vin a labaz pou sanz serten fason fer ki fer mwan dir ki mon siport progranm reform dan sekter piblik pou plis efikasite avek performans. Sepandan Mr Speaker, serten endividi ki ti a swete ganny sanze ouswa re train nou pa pe vwar ganny fer, zis serten kategori ki ganny afekte swa pran depar volanter, ouswa bezwen swivre retraining.  Pep i anvi konnen ki kalite kriter pe ganny servi e akoz serten ki byen o plase dan serten lazans gouvernman ki pe pli kree domaz e met retar dan zefor gouvernman zot zot ankor la, se zot ki kontinyen pez file, se zot ki sipoze  pran desizyon me pe zwe ek lenformasyon piblik. Ler zafer in so, zot sot laba parey Pilate e les gouvernman pran tou kritik.  I mal e sa i pa etik.  Minis pep pe demande ki sa bann kategori dimoun osi i ganny serten retraining, enn dan koz ek dimoun, enn dan ekout dimoun e fer swivi lo file.

Mr Speaker, dan sa lespri plis konsiltasyon dan devlopman lakaz mon pe demande ki gouvernman i vreman konsilte lo  sa size kalite lakaz ki pou fer prenon kont grander fanmiy dan distrik;

Dezyenmman pou annan enpe plis fleksibilite dan bann desizyon ki pe ganny pran par bann zofisye nouvo ki pa konn vre listwar distrik e profil devlopman fanmiy a labaz.  Wi nou bezwen devlopman me nou krwar dan konsiltasyon e la mon ensiste ki lotorite distrik Grand Anse Mahe i ganny enkli dan formilasyon nouvo plan  devlopman later ki nou pou donn Msye Siva.  Eski pa ti a bon lotorite distrik i ganny enformen letan proze pe ganny enplimante?

Minis, gouvernman i annan limitasyon pou donn distrik sa ki i bezwen anterm fasilite e servis pou devlopman, nou ti a kontan trouv prosedir senp anplas kot lotorite distrik i kapab an respektan lareg angaz sekter prive e envestiser pou ed nou bouz pli devan, de lot kote ozordi nou vwar lenportans e valer nou teritwar distrik, e sa eleman maksimiz litilizasyon later ki nou annan pou biznes e kreasyon lanplwa ki pe pran en dimansyon tre enportan pour sa devlopman ekonomik soutenab.

Minis nou annan bann plan tre anbisye pou fitir devlopman Grand Anse Mahe, me nou anvi ki lotorite i gid nou e siport nou ver sa bann demars me pa serten zofisye vin koman en baryer akoz zot ankor krwar ki zot, zis zot ki annan lotorite lo fer plan. Minis lotel Ephelia pe al ouver son laport byento e pep pe enformen si propriyter sa lotel in kontribye larzan dan kof gouvernman pou lannen 2010 pou komans reparasyon semen akoz si napa en plan konkret reparasyon sa bann semen i pou kout Sesel ser alavenir, sirtou lefe ki nou pe devlop en koutim atak problenm letan in tro tar e sa i kout nou plis larzan.

Minis lot konsern se ki prenan kont vites devlopman e fitir plan devlopman plato Grand Anse mon ti a kontan konnen si larzan ki energy commission pe ganny i annan en konponan pou sa danm Grand Anse Mahe.  Eski pou fer e kan, rezon se ki nou anvi konnen pou konn sa buffer zone kot devlopman pa devret ganny otorize, pou minimiz depans e pert letan desizyon i ganny pran Minis.  Lot konsern anba alokasyon pou lalimyer, eski Minis i kapab dir sa Lasanble konbyen lalimyer sak distrik i espekte gannyen an 2010 akoz mon pa’n vwar sa detay dan bidze, rezon se ki sa i en konsern pep Grand-Anse Mahe sirtou pou fanmiy ki lev gran maten e bann ki travay  tre tar aswar.  Msye Speaker mon vwar ankor fasilite ki pe al ganny privatize pou korperativ fermye ki pou antreprann sa bann fasilite.

Msye Speaker mon anvi dir ek Minis ki lobzektif prensipal sete pou asire ki ;

(i) se sekter prodiktif ki kontrol sa bann fasilite, ti dir donn zot zouti e larg zot lanmen pou zot travay pou ed sa sekter fer pli byen e ki konsomater an retour i ganny keksoz, minis ozordi  mon pou enplor ou, ki parey deor ki gouvernman i devret annan  serten par ladan akoz keksoz pa pe mars dapre sa ki nou ti a swete. I annan problenm, tou keksoz pa ok.  E i merit ganny get ladan ki larzan lepep parey nou dir i ganny byen servi e ki propriyete lepep i ganny byen itilize pou mazorite.  Mon anvi rapel Minis ki ankor ennfwa mon rekonnet bon lentansyon gouvernman koman fasilitater me ler fodre reglemante sa osi i bezwen ganny aplike.

inis mon pe dir ou sa pa koman selman en Manm Lasanble pou distrik Grand Anse Mahe me akoz plent i vin devan mwan par bann pti e gro fermye, an dot mo, privatizasyon pa ti ganny fer ek lentansyon pou benefisye en pti group dimoun selman me lepep Seselwa. Minis ou a dakor avek mwan akoz sete sa gran prensip lalit, e sete sa sakrifis ki nou pe fer e pe anmennen.

Serten fermye pe dir ki sekter veteriner ek livestock pa konekte byen ek lazans lagrikiltir, e ki plizyer zenn profesyonnel pe eksprim dezir pou arete akoz zot pa trouv zot pe ganny enkli dan sa travay lekip. Sa i demann ganny get ladan  ki nou pa perdi ankor plis nou bann zenn profesyonnel akoz deza plizyer in deza ale.

Msye Speaker aprezan mon pou pas lo dernyen volim mon prezantasyon ki bann rekomandasyon e sizesyon ki mon panse kapab ganny konsidere.  Mon anvi sizer avek Minis ki gouvernman i entansifye an 2010 prezans bann minis dan distrik. Rezon akoz se ki lamazorite fwa teknisyen pa pe vreman transmet vre realite lo papye viz-a-vi konsern pep. Prezans Minis parey Prezidan in fer pou donn plis pwa dan pran desizyon desisif pou rezourd problenm a labaz. Mon demande ki sa legzersis konsiltatif par Prezidan ki sak minister konsernen i set en target pou rezourd a kourt term e long term sa bann konsern. Par  egzanp Mr Speaker, distrik i pa anvi ki serten zofisye avan ki Prezidan ti vin fer meeting zot taye akoz Prezidan ti pe vini pou vin fer krwar rezourd problenm. Nou anvi en dyalog e prezan se en plan konkret ki manyer  nou pou fer li e dyalog fodre i kontinyen. Ki gouvernman i asir sa Lasanble ki i pou anmenn devan sa Lasanble bidze siplemanter pou asire ki progranm e dezir lepep i ganny akonpli, lefe ki personn pa kapab predir le fitir. Si lopozisyon i pretann konnn tou parey zot anvi fer nou krwar, zis kontinyen pa vot pou donn Sesel sa vre sans kontinyen devlope.  Mon anvi dir avek zot  ki pep pa viv lo zis zoli parol me lo aksyon ki pou met larzan a zot dispozisyon.  Ki gouvernman i reste vizilan lo devlopman progranm reform e konsiltasyon ek tou akter dan devlopman pou deal ek okenn problenm ki pou kapab met nou progranm an retar e sirtou ki konsernn byennet pep.

Mon demann Prezidan Michel pou kontinyen anvoy lenvitasyon pou Lider lopozisyon pou dyaloge akoz lepep pe note vreman lekel ki serye e lekel ki annan zot zentere.

Mon demande ki atraver sa bann prosesis lodit ki gouvernman i konsider antreprann en lodit lo ki kantite benefis in pas avek sekter prive e ki an retour mekanizm i ganny met anplas si napa pou asire ki pep i ganny enpe sa benefis pou fer annan sa balans lo benefis larises Sesel. Msye Speaker vwala mon priyorite kot vreman mon anvi  vwar laplenn nivo dan sa pei.  Kot i konsernn posibilite pou sa pep kontinyen avans pli devan. Mon demande ki gouvernman i fer lodit lo servis telekominikasyon, ki pep i ganny en pli meyer servis pou pri ki zot peye e ki service provider i osi rekonnet ki sa eleman konsyans sosyal i devret ganny aplike par zot lorganizasyon anretour pou konsesyon ki pep in tolere e siporte pou zot lenvestisman agandi, pa zis monte vin koup koupe me regarde enpe sirkonstans. Annou ankouraz sa lespri dyalog, mon demande de lot kote letan kouran i koupe, san avertir ouswa delo, lenkonvenyans ki pep i fer fas avek, son lekipman brile, larzan ki i perdi dan biznes, kestyon i vin eski  i  vin reklanm ek PUC e bann lezot servis telekominikasyon, mon dir annou balans keksoz, annou azir dan en vre partnership silvouple, pou lanmour Sesel.

Mon osi demande ki en lodit i ganny fer pou konn vre pri lespas ki ganny lwe partou pou biznes e rezidansyel pou anpes labi Minis, sa osi pe kontribye pou fer kout lavi monte. Nou’n dir i neseser ganny fer, ki kote sa pti biznes pou al tir son larzan ki i pe perdi, ouswa rente pou esey pey sa bann pri  o lespas pou fer biznes, pa fini letan i sey aranz pri pou fer li pa anfonse sa ki pli gro ki kapab fer desann pri zot pe touy zot.

De lot kote, gouverman atraver zefor pep Seselwa, in donn konsesyon pou prive fer lakaz e lwe. Msye Speaker eski ou’n konstate pri ki zot pe ofer avek Seselwa, sa menm Seselwa ki’n ed li ariv kot in ariv kot i ete ozordi. Lopozisyon vwala en lot landrwar kot nou bezwen zot sipor pou fer laplenn nivo me non pa pou protez zot dalon.

Ki gouvernman i fer en letid pou vwar akoz biznes i fermen.  Pou permet bann ki anvi lans dan biznes pa tonm dan menm sitiasyon sa pou ed gouvernman fer pli meyer skim siport e gid pou asire ki nou resours limite pa gaspiye. Mon demande ki gouvernman i regarde ki fason i kapab donn travayer Seselwa en pli bon konsesyon lo pass bis ouswa smart card pou ankouraz ankor plis sa seksyon prodiktif.

Finalman Mr Speaker mon demann pep Seselwa pou pa perdi lespwar, pou tenir, akoz premye  faz reform in anmenn bon rezilta. Mon pe demann zot pour nou reste ini ek konviksyon ki ansanm nou pou fer li, pou Sesel fir anmezir akoz sakrifis apre movetan i touzour swivre par botan. I volapenn fer li pou lavenir e pou fitir zenerasyon  batir lo la.

Mon remersye Bondye pou prezans avek nou dan sa misyon ziska la, i pou ankor benediksyon pou pep annan sa dezir pou kontinyen travay dir ki pou  anmenn plis benefis e larises.

Msye Speaker pou terminen mon swet ou avek ou fanmiy, ou Minis ek ou fanmiy, tou manm Lasanble e zot fanmiy, tout pep Seselwa ki a lekout espesyalman zabitan distrik Grand Anse Mahe. Mon redonn zot mon langazman pou travay pou zot lentere, mon anvi asir zot ki zot dezir e aspirasyon i dan konteni sa bidze e dan diskour leta lanasyon ek lagras Bondye mon pou koz ek zot ankor, zot pou touzour dan mon leker akoz leker parti lepep i pou tou Seselwa.  Mersi

 

 

HON ANTONY DERJACQUES

Mr Speaker, Minis, frer ek ser Seselwa, bonn apremidi, parti lepep atraver son bidze propoze pou lannen 2010 in prezant avek sa Lasanble ek pep Seselwa son plan lentansyon ek stratezi pou lannen 2010. Malerezman i enn ki pou anmenn lamizer adisyonnel, laprovrete, lenzistis e inegalite pou tou dan nou pei, sa bidze pe sanz bann striktir dan Sesel e kree fardo pou bann ki pov, bann vilnerab ek travayer. An sa ki konsern biznes i anmenn pli depans adisyonnel taks e inegalite. Nou tou nou pou mal pase espesyalman sa ki pli pov.

Sa bidze in ganny prezante pou ranforsi sa reform ki ti konmanse an Novanm  2008, Sa reform nou lekonomi ti ganny enpoze lo Prezidan James Michel ek SPPF akoz zot move ladministrasyon, koripsyon e labi pandan sa dernyen 15an. Koman Minis Finans ek Sekreter Zeneral parti SPPF, Prezidan Michel i bezwen ganny blanmen pour sa kriz ekonomik an Oktob 2008, akoz move zestyon plan  ekonomik e mank displin fiskal zanmen gouvernman SPPF in nobou etablir en lekonomi solid prodiktiv e soutenab. Gouvernman in toultan fye lo prêt larzan avek bann pei, bann lenstitisyon milti nasyonal, e dernyenman bann labank komersyal.

Gouvernman ler i ti pe bezwen roupi pou son progranm gouvernman i ti osi senpleman print plis roupi e prêt roupi avek bann labank lokal.  Ler bann pei parey dan Club de Paris ti deside pa prêt Sesel ankor larzan akoz i pa ti rann sa ki i ti prete e dezyenmman  bokou larzan ti ganny gaspiye, gouvernman ti komans prêt avek bann labank devlopman rezyonnal. Gouvernman ti prêt tro bokou e ler i pa ti kapab repeye i ti deside al prêt avek bann labank komersyal a en lentere bokou pli o.  Gouvernman in telman prête e pa rann ki dernyenman in deside al float bann bonds avek Lehman Brothers. Anplis ki pa pey nou det, gouvernman in gaspiy nou larzan e koripsyon in eparpiye partou. 2.5bilyon dolar Ameriken in kit Sesel, i dan kont deor.

Bann gran, gran proze parey laferm kanmaron Coetivy, Seychelles hotels, Seytim, gaspiyaz NYS, Spirit of Koxe, Dream Island Project e Orchid Farm, pa ti realistik e pa ti fer sans finansyel e i ti senpleman gat nou lekonomi. Gouvernman aprezan pa ni ti rann loan ou pey bond, i ti pe fer fas avek realite ki ti napa personn ankor ki ti pare pou prêt li ouswa donn li ni en roupi, ni en dolar. An Oktob 2008 nou ti drwa 850milyon dolar Ameriken, a leksteryer e 4.5bilyon domestic. Ankor nou ankor dwa.

Ozordi nou ankor dwa 700milyon Dolar Ameriken e 4 bilyon roupi domestik. A’n Oktob 2008 Sesel dan son rezerv ti annan ase larzan pou zis de zour manze pou nou pei Sesel. SEPEC ti napa en sou pou fer vini karbiran ek petrol pou ni loto, ni avyon. Prezidan Michel alor ti fors lev son telefonn e demann sekour avek IMF Washington an Lanmerik pou ed son gouvernman, e i ti donn IMF kontrol lo Sesel.

SNP pandan sa dernyen 15 an in a plizyer repriz demann en reform e restriktirasyon dan lekonomi ek sosyete Seselwa, gradyelman dan en fason sistematik e sivil rezonnab ek imen akonpayen par logmantasyon e lagrandisman dan sekter prive.  Depi 1998 ler mon ti dan sa Lasanble, mon ti met plizyer mosyon  pou SNP pou reform e pou lentrodiksyon en investment code, en nouvo Central Bank Act en nouvo Licensing Act, reform dan Employment Act, privatize Seychelles Hotels, COSPRO, e bann Parastatals ki ti pe perdi larzan.

SNP ti lite pou liber e ranformsi marse lib, anmenn bon gouvernans e transparans, entrodiwr lenstitisyon demokratik isi. Nou ti ensiste pou en nouvo zidisyer endepandan e efektiv, pou sekirite pou nou bann sitwayen ek biznes.  SPPF pa’n zanmen ekoute me iN zis zet tou mosyon.  Zot ti plito pe swiv bann prensip Kominis, biznesmenn ek kapitalis ti lennmi limero enn.  Lopozisyon ti bann zensek ki ti bezwen ganny flite. SPPF ti napa tolerans.

Avek SNP pep Seselwa pa ti pou soufer dan sa kriz ekonomik, sanzman ti pou gradyel e son lenpakt pozitiv. Anmenmtan ki nou ti pou fer reform dan sekter piblik, SNP ti pou siport sekter prive pou grandi. Avek incentives e pli o saler travayer ti pou bouz direkteman e libreman dan sekter prive. Ti  pou napa  terminasyon ek VDS. Gouvernman e sekter prive ti pou form en vre partnership. Nou ti pou en pei ki pou annan e pli byen devlope. SPPF in fail, SNP ti pou reisi.

Ki sa reform   in anmenn nou, en logmantasyon saler zis 4.3% pou travayer sekter piblik, pa pou anmenn okenn lenpak  dan zot lavi tou lezour. Si ou pe anmenn 3500 par mwan dan lakour, sa i vedir apepre R130 dan tou lezot pei, logmantasyon dan saler i rezonab e zis, i pran an kont lenflasyon e kout lavi.  Isi Sesel dan Desanm 2008, lenflasyon ti sot 63% e pri lavi ti plis ki double.  Si gouvernman ti vreman serye, omwyen i ti ava donn 20% ogmantasyon e vwar saler ankor dan 12mwan.  Travayer dan sekter prive pa’n ganny nanryen, zis saler minimum in monte par 100 roupi, napa larsirans  ki menm sa pti larzan logmantasyon pou posib pou gran mazorite travayer.  In fini anonse ki travayer oplase dan gouvernman lo kontrak fixed tel ki Direkter eksetera zot zot pou ganny bann deal ek bann incentives. Gouvernman pe fer la preferans pou sa pti minorite e sa ki pli pov  i pou soufer.

Msye Speaker en tyer popilasyon Sesel aprezan pe viv anba standar enternasyonal lo povrete.  Household budget survey avek gouvernman 2006-2007 ti etablir bann basic needs poverty line, savedir minimum ki en dimoun i bezwen pou li viv, pou li sirvi isi Sesel sa i en stardar enternasyonal etablir par nasyon zini. Sa ti R841 par personn par mwan. Sa survey gouvernman ti etablir an 2006 16% fanmiy ti viv anba sa poverty line. An 2009 baze lo menm kriter in estiman ki 30% fanmiy Seselwa i aprezan viv  anba poverty line, lapovrete in double dan Sesel, 28 mil Seselwa pe viv anba basic needs poverty line, en povrete absoli.

Food poverty line etablir par gouvernman, li i reprezant konbyen sak endividi i bezwen par zour pou li viv. Gouvernman ankor ennfwa in swiv standar enternasyonal etablir par nasyon zini. An 2008 sa ti R38.80 par zour, e 18% Seselwa ti viv lo mwens ki sa  food poverty line. An 2009 en endividi prezan i bezwen R50 par zour e in estiman ki 30% fanmiy Seselwa i viv lo mwens ki R50 par zour, 28mil Seselwa pa ganny ase manze.

SPPF in  kree en nouvo klas malere  e en pep bokou pli vilnerab. Kot lofis statistik gouvernman food price index ti 2.7% par an 2003, 4% an 2004, 1% an 2005, 0% an 2006, 5% an 2007, 37% an 2008, savedir ou perdi R37  lo sak R100 e 39% 2009, savedir ou perdi R39 lo sak R100 ler ou al laboutik, savedir lavi in vin tro ser, en gran poursantaz nou pep i vreman mizer.

Permet mwan en sans pou lir en paragraf dan statistical bulletin ki fek sorti kot National Statistical Bureau, gouvernman pibliye yer, le 9 Desanm 2009.  Paragraf 3 Minis, ‘the all items inflations as at November 2009, stood at 37.9% as shown in table 1(b), this is measured as a ratio of the average index over the 12 month period December 2008 to November 2009, the rate of inflation for fish stood at 27.4% other food 50.2% and none food 33.7%. Minis biro statistik alor pe dir ki lenflasyon lo all items pandan 2009, i 37.9%, be ou dan ou speech avek 3 manm Lasanble in repete ki lenflasyon lannen pase ti 63% ki korek, be ou’n dir i 2% sa lannen. Minis ou bezwen korize, ou bezwen dir egzakteman ki nou rate lenflasyon e mon espere ou’n ganny sa statistik ki ti pibliye yer par gouvernman Sesel.

Ankor ennfwa an Desanm 2009 apre ki 2500 travayer ti’n ganny pouse anba VDS, an Desanm 2008 anviron 700 pou ganny zot terminasyon la, sa i bann pti dimoun parey cleaners, gard sekirite, clerk, zofisye administrasyon ek sekreter, zot pe viv dan lafreyer, dan enkyetid, dan latristes, be akoz bann gro sef ki pa pe fer nanryen e pa   prodiktiv pa ganny fer redundant, bann asistan personnel Minis, technical e special adivisors Minis e bann lezot ozofisye.  Dan lofis Prezidan Michel, menm son predeseser Msye Rene ti servi protocol Minis zafer Etranzer. Li in antour State House avek protocol e en kantite nouvo plas a onivo e travayer a o nivo, menm son madanm  i annan son prop biro staff e protocol.

I pa kapab toultan sa ki pli pti ki soufer e ki perdi zot lanplwa, in ler pou fer en lanket lo konbyen gro sef ki napa ni en job description ni en rezon pou zot gro lapey, ler en gro sef i perdi son plas parti Lepep i senpleman kree en komisyon pou li, eski sa zis.

Lasanble Nasyonal Mr Speaker, Lasanble Nasyonal i nou lenstitisyon kot sa de parti politik parti Lepep ki reprezant 54% popilasyon, e parti SNP ki reprezant 46% popilasyon i zwenn pou diskite, debat e pran desizyon atraver  mosyon e lalwa dan lentere nou pep, nou bezwen en Lasanble ki balanse serye e fer vre sirveyans lo gouvernman e Zidisyer. Lasanble i sa balans e kontrol kont labi pouvwar gouvernman e pouvwar Zidisyer, pou ranpli nou nouvo rol dan sa demokrasi nou bezwen en lofis Speaker ki endepandan  avek parti lepep e politik partizan, en ladministrasyon endepandan e enparsyel ki fasilite travay sa de parti e reprezantan lepep.  Speaker i devret demisyonnen lo komite egzekitiv parti lepep.

 

MR SPEAKER

Onorab si oule koz lo lofis Speaker ou anmenn en mosyon, lo Prezidan osi parey.  Order 39 ok, ou pa kapab vin dir nenport kwa dan sa Lasanble.  I annan prosedir e I’m calling you to order now.

 

HON ANTONY DERJACQUES

Desizyon Speaker i bezwen zis,   enparsyel…

 

MR SPEAKER.

Onorab si ou annan problenm avek desizyon Speaker, travay Speaker, whatever, anmenn en mosyon.  E si ou repet sa ankor mon pou demann ou to discontinue with your speech.  Right?

 

HON ANTONY DERJACQUES

Constitutional Appointment Authority, CAA pe al ganny en alokasyon 5mil 600mil roupi anba bidze. Depi ler in kree zanmen in etablir bann regilasyon legal pou gid li lo kimannyer i pou fer son travay par egzanp regilasyon legal lo ler pos oditer zeneral ouswa ziz i ouver i devret annan regilasyon lo kimannyer CAA i pibliy sa pos, dan ki Magazin i pou pibliy sa pos e pou konbyen letan i pou pibliy sa pos. I devret osi annan bann kriter e bann grad minimum pou anpli sa  pos. Tou Seselwa  kalifye i devret lib pou fer en aplikasyon avek tou garanti legal ki zot krwayans politik pa pou en baryer, se zis ler keksoz i kler e drwat ki popilasyon pou annan konfyans dan zot bann apwentman konstitisyonnel.

PUC: bokou in fini ganny dir lo PUC. Malerezman nou pei i bezwen rod R125milyon roupi par an pou pey lakonpanyen Suez, gouvernman in met Seselwa akote e plito fye lo etranze, PUC anplis ki sa i pou ganny en lot 126 milyon roupi larzan piblik e i dan plan pou PUC prêt R500milyon pou sak lannen pou 4an pou met dan son investment portfolio. Pri delo ek elektrisite pou kontinyen monte, ti monte an Desanm 2008 e aprezan pou mont par apepre 15%. Avek sa bann gran loan, byento PUC pou drwa, plis ki menm nou pei Sesel, kot kout delo ek elektrisite pou monte. Dir mwan, lekel ki pou invest R2.5 bilyon  Minis dan PUC e pa pou retir son larzan atraver bann pri kouran ek delo egzorbitan.  Minis in admet, e ki PUC pou kontinyen revise son bann pri an 2010.

Housing: SPPF in konpletman fail son pep, in kapab konplet zis 164 unit flat dan sa lannen antye 2009, sa i zis 7 flat pou sak distrik avek 1500 nouvo zenn sak lannen e presyon travayer etranze, nou pei i bezwen omwen 600 unit sak lannen.  Lentere lo loan i tro o 8% kot HFC e 14% dan bann labank komersyal. Pou konstrir en lakaz ou bezwen pey kontrakter R7mil a R9mil par met kare. En morso later i kout R150mil, alor en zenn, en return graduate i bezwen 1milyon roupi minimum pou konstrir en senp pti lakaz de lasanm. Si ou pe pey 8% lo en loan ou bezwen pey HFC R7mil  par mwan lentere sa i avan i pey kapital.  Si i pran en loan avek labank komersyal i bezwen repey R140mil par an ouswa R12mil  par mwan lentere, sa i avan i pey 1 roupi lo sa kapital R1milyon ki i bezwen prete, sa i en sonm ki  mazorite dimoun pa zanmen kapab peye.  Nou pa pou kapab konstrir lakaz ankor isi Sesel, to lentere i bezwen desann, pri lavi, pri materyo, pri konstriksyon i bezwen desann.

Zidisyer; sa lannen nou’n vwar en nouvo Sef Ziz, pou ansarz sistenm zidisyer. In entrodwir en progranm sanzman ase serye, e pou sa in ganny siport lasosiasyon Avoka Seselwa, pou lemoman sa de lenstitisyon pe korpere e travay ansanm par egzanp lo komite pou revwar civil procedures code e komite pou revwar ki mannyer ladministrasyon ek lalit kont krim i kapab marse.  Sa komite i annan reprezantan zidisyer administrasyon zidisyer, prizon lapolis e avoka e nou pli gran defayans se sa kantite krim ki pe ogmante dan pei, e sa kantite presyon lo lakour pou remand bann sispe. Nou tou nou pe realize ki nou bezwen zidisyer endepandan efikas, profesyonnel e vize pou etablir lalwa, lazistis e ki serye kont labi pouvwar lo lapar gouvernman ek lezislativ.

Lakour i donn nou sekirite personnel e protez nou drwa me osi sekirite lanplwa ek biznes, nou bezwen plis ziz Seselwa plis mazistra Seselwa e plis avoka dan lofis Attorney General.  Travayer zidisyer i vreman bezwen en nouvo plan travay ek en lapey ki reflekte merit e vre pri lavi isi Sesel. Pou 2010 nou bezwen enplimant kominikasyon elektronik e computer e nou bezwen antrennman pou travayer zidisyer, SIM i pare pou ede e lasosiasyon avoka pou donn son sipor, an touleka isi Sesel i oule bouze dan direksyon en leta modern e sivilize ki baze lo lalwa, nou napa swa me pou met resours dan zidisyer.  Biro Attorney General in pas dan bokou sekous sa lannen, in perdi 4 avoka eksperyanse e in nobou anploy zis 1 etranze eksperyanse. 3 zenn Seselwa ki pa ankor pas zot bar in bezwen ganny recruit pou ranplas sa ki’n ale e zot pe esey zot mye dan lakour siprenm. Sa i pa satisfezan pou en gouvernman, standar i merit ganny obzerve akoz son konsekans i vreman grav, si napa bon konseye, si napa bon konsey osi legal nou pou kontinyen trouv nou pe fer bann desizyon arbitrer, enzis e illegal. Biro Attoney General i bezwen sa resours pou atak sa problenm e gard son bann avoka.

Lapolis, pandan lannen 2009 nou popilasyon in fer fas avek bokou defi  avek nou lafors lapolis, krim e bandisite in monte espesyalman vol kas lakaz, vol e krim asosye avek drog  danzere. Malgre nouvo striktir ek personnel,problenm espesyalman avek kriz ekonomik pe kontinyen ogmante. Nou bezwen en lafors pli efikas e ki la pou vreman protez nou popilasyon kont krim, lapolis pa kapab kontinyen abiz son pouvwar e koz lanmor nou sitwayen.

Lafors lapolis pa kapab telman enkonpetan ki i bezwen sipor  SPDF avek  lapolis militer pou li ranpli son rol, larme napa okenn rol pou zwe anba Police Forces Act, e aksyon i kont konstitisyon e i ilegal.

Mr Speaker nou bezwen en police complaints authority ki endepandan e ki ava fer lanket lo aksyon lapolis anver nou sitwayen. Se ler lapolis i abiz son pouvwar ki kominote i perdi respe pou zot e zanmen ed zot dan travay e lanket.

Neighbourhood watch scheme, neighbourhood policing i bezwen en popilasyon ki annan konfyans dan lapolis e lapolis ki efikas e profesyonnel. Pou lapolis nou bezwen plis resours pou etablir en laboratwar forensic ki pou entrodwir bann nouvo zenerasyon teknik pou detekte krim.  Msye Speaker DNA finger printing e criminal chemical analysis, computer technology pe ganny servi dan preski tou pei dan lemonn resaman isi Sesel computer ti bezwen ganny anvoy an Irland pou fer analysis.  Nou konnen, nou koman  bann avoka sivil tanzantan e i nou labitid pou fer DNA finger printing Sid afrik. Nou lafors lapolis li i aparet napa resours, ouswa napa konesans pou fer menm zafer.

Nou bezwen plis lantrennman e pli o standar posib pour nou kapab ariv lo sa standar bezwen, en standar enternasyonal.

Departman Prizon: Pandan sa lannen in annan bokou problenm kot prizon Montagne Posée, dan premye 4 mwan ti annan apepre 3 riot e lapolis, special unit lapolis, military police e sekirite prive ti bezwen entervenir e donn koudmen lotorite prizon pou met lape. Prizon ti napa ase resours, i pa ti ankor pare pou ranpli son rol.

Premyerman i ti’n fek fer konplet son unit bann prizonnyen fanm.

Dezyenmman i napa en unit pou met bann ki remand separe avek bann ki’n kondannen, twazyenmman i napa en unit pou juvenile savedir bann zanfan remand i kondannen. E finalman i napa seksyon pou bann kategori kondannen,  par egzanp bann ki pe fer lavi prizon e bann ki’n fer bann pti lofans. Dan prizon nou napa en progranm pou reabilitasyon  pou reform bann prizonyen kot zot pou kapab re-entegre dan sosyete sivil.

Anplis ki sa prizon Montagne Posée napa resours pou aktivite rekreasyonnel par egzanp en kort basketball ouswa en gym sa i fer ki nou prizonnyen i ganny fermen dan en batiman 24 lo 24 e napa absans, ni devlopman ni rekreasyonnel e sa i fer ki zot pinisyon i abnormal, i pa sivilize e i lakoz en kantite fristrasyon. Nou bezwen rezourd problenm. Si non bann kriminel ler zot sorti zot in fini zot santans zot pou kontinyen avek zot lavi kriminel e sa gran logmantasyon dan krim zanmen pou rezourd.

Offshore, mon pou sot offshore, pou al drwat lo taks.

Busines tax, tou lakonpanyen e trust pou pey taks lo premye roupi  ki zot fer koman profit, zot pou pey 18.7% lo premye roupi e 33% larzan par lao 1milyon roupi, sa i en fardo pou pti biznes ki’n deza ganny tape, tou pti biznes pou komans pey 18.7% taks lo sak roupi par lao R100mil roupi par an, sa i ranplas sa threshold R250mil, e sa osi i for. Tou Seselwa pe pey 15% witholding tax, lo to lentere dan labank, sa pou afekte tou pti biznes, tou pti zanfan, tou pansyonner ki annan ennpti savings pou zot retret, nou note ki dezan lentere fixed deposit in desann ziskan 2% par an, sa i dekouraz savingsWitholding tax lo to dividends 15% pou afekte tou pti biznesmenn, tou shareholders e dekouraz sekter prive, sa i en taks lo en lot sonm ki’n fini ganny takse. Sekter prive i bezwen tou sipor gouvernman pou agrandi pou kree plis larises e travay pou travayer Seselwa, sekter prive pa pou zanmen kapab abzorb sa 2500 travayer ki’n ganny pouse dan civil service
Desannm 2008 e sa 700 ki pe ganny pouse dan de semenn. Ziska prezan zis 65% ki’n perdi zot travay an Desanm 2008 ki’n ganny en lanplwa.

Personal Income Tax; I malere ki gouvernman in swazir sa lannen pou entrodwir en nouvo taks le 1 Zilyet 2010, en nouvo taks 18.75%, sa i zis lo saler ki pli ba e bann travayer k ipou ganny rebate si zot anvi fer sa claim i bezwen al kot en tax agent. Be sa bann ki pov ki napa larzan, napa larzan pou al pey tax agent pou al fer return.

Minis in anons 3 proze lalwa pou 2010.

Licensing Act; Pandan 10an SNP pe demann reform dan Licensing Act, in ler ki tou biznes Sesel i ganny en licence pou lavi diran zot biznes. Nou osi kapab donn biznes ek antreprener licence pou 10an, ouswa 20. licensing fee nou kapab pey tou le an, me nou pa perdi licence sak lannen kot nou bezwen demann en  nouvo tou lezan. Nou bezwen plis garanti an sa ki konsern nou drwa, fodre nou kapab fer rapel kot lakour siprenm le merit en desizyon licensing e pa zis bann revi lo prosedir.

Biznes i bezwen plis proteksyon e garanti pou li konnen ki i kapab ganny en retour lo son investment e captial.

Employment Act; Travayer Seselwa i bezwen plis proteksyon e garanti dan travay, i pe fer en kantite sakrifis me labi i kontinyen arive.  Kan i perdi son travay, son konpansasyon in baze lo tann servis, konbyen mwan in travay san pran kont vre domaz ekonomik e moral.  Vre konpansasyon baze lo prensip kod sivil e sa ki konsern depans perdi saler letan pou rod en lot travay, imiliasyon domaz moral.

Konklizyon; Mr Speaker semenn pase SNP in welcome e in host 22 dirizan reprezantan parti liberal  dan lafrik. SNP i en fondater African National Liberal network ki group sa bann parti politik. Anplis ki sa i annan 150 parti liberal dan lemonn. Nou bann liberal nou krwar dan liberte sak sitwayen baze lo lalwa, lazistis e drwa imen, nou krwar ki zonm i dwatet lib pou travay, annan propriyete angaz li  dan biznes. Se zis ler zonm i lib ki i kapab kree larises pou li,  son fanmiy ek son sosyete.

Nou krwar dan responsabilite pou sa ki pli vilnerab e respe pou tou drwa nou vwazen. Nou pozisyon i konpletman diferan avek sa ki pou SPPF. Li pou li i fonde lo sosyalis e kontrol, zot krwar ki imen pa kapab devlope eksepte avek direksyon ek en gouvernman tre pwisan e santralize. SPPF i mank sa respe pou sak zabitan e se pou sa rezon ki la demnkrasi i pran sitan lontan  pou devlope Sesel e nou ankor pe sey lite.

Nou SNP nou kontinyen lite pou anmenn vre demokrasi Sesel, nou pou kontinyen lite pou reform dan sosyete pou devlop e ranforsi bann lenstitisyon demokratik, nou pou protez nou Seselwa kont labi gouvernman e nou pou pouse pour ki i annan en level playing field ki alor dan prosen eleksyon SNP pou aport laviktwar.

Mr Speaker finalman mon konnen ki lannen 2010 pou vreman difisil pou en gran mazorite nou sitwayen. Sa ki mizer pou vin pli mizer, travayer pou ganny trair e in ganny trair par Parti Lepep.  Civil servants pe perdi zot karye, pti biznes pe faid me mwan mon annan konfyans dan nou Kreater  e en zour, byento, pep Seselwa pou repran son desten dan son lanmen.

Alor Mr Speaker mon swet tou Seselwa Zwaye Noel e en bon lannen e mwan osi swet tou Onorab, Minis, Speaker, travayer Lasanble Zwaye Noel e bon lannen. Mersi e bonn apremidi.

 

MR SPEAKER.

Meeting adjourn ziska 4er.

 

(Break)

 

MR SPEAKER.

Onorab Larue.

 

HON MITCY LARUE

Msye Speaker, Minis Finans, koleg manm Lasanble, zabitan Baie Ste Anne, pep Seselwa bonn apremidi.

Msye Speaker, konfizyon e ankor plis konfizyon, dokter i dir lalkol ek lasante pa ale avek kanmarad, me mwan mon pou dir politisyen ek lalkol pa ale avek kanmarad.

Nou’n tann ankor en montanny konfizyon e en litani konplent kreol a la angle la apremidi.  Nou’n tande ki 28mil Seselwa ordiner pe mor lafen, mon panse ki Sesel pe ganny konfize avek Senegal ouswa Malawi akoz sel dernyen update ki annan lo household poverty ki World Bank in fer lo Sesel, dan son rapor apele interim strategy notes, aprouve le 5 Novanm 2009, i endike ki mwens ki 1% popilasyon Sesel i viv ki mwens ki 2 dolar par zour.

Myse Speaker mwens ki 1% popilasyon 80mil i mwens ki 800 dimoun, anplis ki sa, menm sa 800 ki sipoze tonm dan sa kategori i devret pe ganny ede avek welfare kontrerman avek Senegal e Malaw,i zot 2 pei prefere.  E menm rapor WHO i montre ki Sesel napa malnitrisyon ki konfirmen ki welfare pe entervenir dan bann ka vilnerab, ankor konfizyon lo lenflasyon 2% ki Lonorab i dir Minis i bezwen korize.  Lonorab ler Minis ti koze i ti dir lenflasyon year on year ki ti 63% an Novanm lannen pase, pou mwens ki 2%, ler rapor Novanm i pibliye, la ki rapor Novanm in fek pibliye, i montre ki Minis was right akoz sa rapor i montre ki lenflasyon i 0.5% as I speak. Konmdir Lonorab Gamatis, ‘pa konpar zonyon ek zoranz’.  Nou pe koz lo year on year inflations.

Lonorab in osi koz lo lasistans bann Minis, eski ou a dir i pe osi refer lo lasistans lider lopozisyon ki pou osi ganny en saler dan sa bidze ki i pou boycott. Zot pa fer sa ek Regi, pa servi apre zete.

 

MR SPEAKER.

Hold on, hold on, pa fer kwa? Lekel Regi?  Ki Regi?

 

(Interruption)

 

Onorab PleaseProceed Onorab Larue.

 

HON MITCY LARUE

Msye Speaker, dapre resers ki mon’n fer premye lensidan vann later pou 1 roupi lo rikord se letan ki ansyen Minis Ferarri ti vann grann kaz Silhouette avek en group envestiser Franse pour 1 roupi. Mon pou retourn an detay lo sa size later en roupi pli tar dan mon prezantasyon.

Msye Speaker, Minis in table en dokiman 250 paz pour laprouvasyon nou Lasanble, en dokiman konpreansif e tre detaye, pou premye fwa dan nou listwar bidze in enkli en plan kler lo det leta e ki fason ki gouvernman  pe anvizaze pou li zer sa det. En plan zeneral lo sitiasyon makro-ekonomik pei.

Klerman in annan en zefor enorm ki’n antre dan preparasyon sa liv. Pour en premye lesey mon’n  vwar ki bann zofisye Minis Finans i devret ganny felisite.

Bidze in osi etabli en lalis priyoriter kler lo sa ki konsern depans gouvernman, sirtou bann proze kapital. I annan leksplikasyon non selman lo konbyen pou koute me kote ki larzan pou sorti.  Bidze 2010 pe azir koman en gid mwayen term lo bann lobzektif gouvernman.

Msye Speaker, pour okenn dimoun ki lir sa dokiman bidze premye lenpresyon ki ou pou gannyen se ki sa i en dokiman serye e responsab ki pe inisye en ton responsabilite dan lafason ki nou zer larzan piblik isi dan nou pei.  Avek bidze 2010 mesaz i kler, Parti Lepep pe viz pour annan en gouvernman ki konpletman responsab, pour sa larzan piblik ki i pe administre e ki okenn lespas pa pe ganny kite pou okenn lerer ganny komet.

Apre ki Minis in balans son bidze e ki in prezant sa Lasanble avek en dokiman 250 paz, bidze in ganny rankontre avek en lavalas talk, talk ,talk isi dan Lasanble. I paret ki sa Lasanble i ranpli avek tou sord kalite eksper dan tou domenn.

Msye Speaker, sa ki bann siporter Lopozisyon pe espere avek zot bann dirizan se en propozisyon sorti lo zot kote kontrerman ek sa enn ki Minis in propoze. Si zot pa dakor par lafason ki sa bidze pe ganny fer donn nou detay lo lafason ki zot, zot ti pou fer li. Avans en propozisyon a’n ekrir. Oli zot dokiman 250 paz zot osi? Oli zot plan?

Msye Speaker, la i nepli letan pou zot vin zis talk, talk, talk. 2010 pou en lannen aksyon e partisipasyon, i pa en letan pou filozofi me en letan pou partisipasyon e kontribisyon. Donn nou en kopi zot plan, montre nou ki fason ki zot ti pou fer pli byen. Aret zis bat latet Seselwa.

Sa bidze in ganny dekri koman en bidze ‘smoke and mirrors’ me oli sa ki pou zot? Zot napa ni en bidze, ni ‘smoke’ ni ‘mirror’ zot napa nanryen zis talk, talk, talk? I fasil pou zot asize e zis dir keksoz, sa i le sel keksoz ki lopozisyon i konn fer dan sa pei.

Sesel i posed li en Lopozisyon bon nanryen ki pa fer nanryen. Si zot oule prouve ki mon mal, pran en morso papye e montre nou ki fason ki zot ti pou balans bidze. Montre nou kote ki zot ti pou kolekte reveni san en sistenm taks. Montre nou kot zot ti pou ganny larzan pou enplimant tou sa bann progranm ki zot annan si personn pa ti pou kontribye anver reveni gouvernman.  Montre nou ki fason ki zot ti pou balans zot liv kont kan zot napa en liv kont.  Montre nou lekel ki ti pou balans zot liv letan ki zot Trezorye in taye akoz ki i per lakantite koripsyon ki egziste parmi zot,

 

MR SPEAKER.

Non, Onorab,  retract.

 

HON MITCY LARUE

Sorry,mon retract.

En Lopozisyon ki napa son prop liv kont, ni menm en lapo liv kont, i en lopozisyon ki pa konn konte, pa konn kalkile, pa konn regle e balans en kont. Lontan sak fanmiy Seselwa ti annan son pti karnen pou al laboutik. Avek SNP, li i gard son kont lo en morso lapo-koko. 2010 in arrive e zot oule fer bidze lapo-koko.  Vreman en Lopozisyon bon nanryen, ki pa konn nanryen.

Enn bann konponan pli enportan sa bidze se sa dezyenm zenerasyon reform ki gouvernman pe propoze pour enplimante. Koman en parti sa plan, gouvernman in deza komans anforsi kontrol lo lafason ki depans dan bann kont piblik i ganny zere.

Msye Speaker pour protez e ranforsi nou demokrasi i tre enportan ki i annan transparans dan lafason ki bann byen leta i ganny administre. I kler ki en kantite zefor pe ganny fer dan sa direksyon e nou vreman bezwen tir nou sapo avek Minister Finans pou sa travay ki zot pe fer.

 

Letan ki ou pas atraver sa bidze i kler ki aparti 2010 keksoz pou sanze dan sa pei. Nou lapros anver finans e kont piblik pe vin enn ki pli responsab ki i ti ete oparavan. Fason fer e rezilta ki vin atraver aksyon bann fonksyonner pou diferan avek le pase.  Sa dan li menm i pou en bon keksoz pour nou pei.

Gouvernman pa pe zis anmenn en nouvo fason fer keksoz me avek sa nouvo fason fer, en nouvo latitid pe osi antre dan nou bann fonksyonner, sa osi i en keksoz ki bon.

Ti’n plis ki tan pou sekwe nou gouvernman enpe e gete si nou kapab fer li bouze, apre sa bann gro sekous ki in pas ladan mon krwar ki la i a bezwen marse.

Gouvernman pe osi sinyal son lentansyon pou premyerman revwar fonksyonnman bann lantrepriz piblik, me osi pou pli byen kontrol lafason ki sa bann lantrepriz i depans larzan piblik. La ankor mon akeir sa desizyon Minis Finans koman en keksoz ki pou tre bon pour nou pei e nou pep an zeneral.

Msye Speaker, sa dezyenm zenerasyon reform pou apiy en kantite lo bann reform dan sistenm taks, bann lalwa ki pou gouvern bann diferan laspe sa size pou vin dan nou Lasanble tre byento, antretan mon pe pas tou mon letan lib avek bann dimoun ki posed lekspertiz dan sa domenn pou mwan esey aprann plis kantite ki mon kapab lo size.

Tax i en size konpleks, depi dernyen fwa ki Minis ti vin isi dan Lasanble avek son bann eksper mon’n esey gard kontak ankor pou mwan pli byen konpran sa dosye.  I pa en keksoz ki fasil pou fer si ou pa pe donn li tou ou letan. E ler nou ti fer sa isi dan sa Lasanble menm ti annan selman 11 sez vid, lopozisyon ti prefere walkout e ozordi zot vin dir nenport kwa lo sa size.  E ler teknisyen i mont lo televizyon pou donn plis leksplikasyon zot dir pa byen, me mwan mon dir Minis fer sir ki tou keksoz nouvo dan sa bidze, leksplikasyon detaye i ganny donnen pou nou pep okouran tou detay.  Sankwa zot pou perdi dan mansonz SNP.

Msye Speaker, mon oule pran sa moman pou mwan remersi Msye Bernard Pool ki’n sirkil en email kot tou bann dirizan pei pou fer zot par son bann konsern lo sa nouvo rezim taks.  Dan en fason ki tre senp. in esey eklersi nou dan sa ki  i vwar i bann defayans dan sa nouvo sistenm.  Mon oule asir li ki bann teknisyen minister finans pe donn konsiderasyon serye son bann propozisyon.

Msye Speaker pa en bon keksoz letan ki ou vol lide en lot dimoun e fer krwar ki sa sete ou lide pour ou. En voler set en voler, i pa enportan si in vol lide en lot dimoun ouswa  in vol dan lakaz sa dimoun. En voler i reste en voler. Sa sitiasyon i pli pir ankor letan ki ou esey konvenk en nasyon a’n antye ki ou en eksper dan serten domenn e ki zot devret pe ekoute e swiv tou sa ki ou pe dir.

Se sa ki nou’n vwar arrive isi dan sa Lasanble. Lopozisyon avek konplisite zot lider in vol bann lide Msye Pool e zot in napa kouraz pou rekonnet li, ki se li ki’n anvoy bann propozisyon sorti kot Msye Pool.

Msye Speaker, Lendi dan nou prezantasyon Lider Biznes gouvernman ti fer en sitasyon defen Premye Minis Indira Gandhi, la diferans se ki Lider Biznes Gouvernman ti site lekel ki ti son sours.

Me Lopozisyon zot zot in vin zis talk, talk, talk lo taks e zot pa’n zanmen site lekel ki ti vre loter sa bann lide ki zot ti pe avanse.  Zot in vol travay en lot dimoun e zot in napa ase kouraz pou donn li sa rekonesans ki i ti devret gannyen. Lider Lopozisyon letan i ti koze i ti dir bann eksper, i napa okenn bann ekspe,r zot in vol tou lide Msye Pool. Mon krwar ki zis pou ‘set the record straight’ Msye Bernard Pool i devret pibliy en kopi son e-mail dan lapres koumsa tou dimoun ava vwar kwa ki vreman pase dan sa Lasanble.

In ler pou bann siporter Lopozisyon konn laverite lo sa bann dimoun pour lekel ki zot in vote, i pa byen sa ki zot in fer, i en keksoz dezonnet. En Lopozisyon bon nanryen ankor ki napa nanryen dan zot latet.

Msye Speaker, anba Bidze 2010 provizyon in ganny fer pour ranforsi progranm depar volonter dan gouvernman, sa in vin dan kad  gouvernman pou koup lo depans e pou annan en gouvernman ki pli efikas e konpetan.  Sa progranm pe ganny fer dan en fason kot pa zis gouvernman ki pou benefisye, me sa bann travayer ki pou sorti dan gouvernman pou al dan sekter prive ava benefisye avek formasyon e laprantisaz bann nouvo talan.  La mon oule koz direkteman avek bann ki pe al lo depar, pran sa koman en loportinite e sezi li, ou annan ou en sel lavi alors viv li byen pran tou sa ki lavi i kapab ofer ou e fer li mars dan ou faver, sa i en keksoz ki vreman enportan dan ou lavi.

Msye Speaker, ozordi mon oule ki Lopozisyon i dir avek Seselwa lekel ki ti premye propoz depar dan gouvernman?  Zot nek pas tou zot letan akiz nou konmkwa ki nou ki’n vol zot lide, ozordi nou koz enkou lo sa fame VDS, lekel ki ti premye propoz sa? Depar dan gouvernman ti zot lide, wi ou non?  Smaller government, more efficient government, leaner government. Mon’n asiz dan sa Lasanble depi 1993 e napa kalite keksoz ki mon pa’n tande, napa ki zot  pa’n dir apre ki zot menm zot zot in oubliye.

Diran kanpanny eleksyon 1998 zot ti fer en rali lo Praslin kot zot ti dir ki i annan plis cleaner dan sa gouvernman ki bann ki pran desizyon, gouvernman SPPF set en gouvernman cleaners, les cleaner al travay dan lotel pou fer lekonomi marse.  E sa lepok lotel ti pe sponsor zot, e zot bann dimoun sa lepok ti bat lanmen e aplodi zot tre for.

Ozordi zot in bliye sa parol? SNP in toultan annan en azanda pou fors dimoun sorti dan gouvernman akoz dapre zot Parti Lepep i kontrol eleksyon atraver lanplwa. I annan plis ki 15an ki zot pe met presyon.  Zot pa ti pe met presyon pou fer en depar kontrole avek formasyon me plito pous dimoun dan gouvernman.  Ozordi eski zot in pare pou aksepte zot lide?  Eski zot ankor krwar ki sa i en bon lide oswa non? Avans devan e pran responsabilite.

En Lopozisyon bon nanryen, ki napa leren.

Msye Speaker, nou lo nou kote nou pare pou asim responsabilite pour tou nou bann aksyon. Sa progranm reform se parti lepep ki’n enplimante e nou’n fer li avek senserite e bonn fwa.  Nou pe fer sa reform senpleman akoz  i pou bon pou nou pep e pour nou pei. Me ou pa kapab annan en Lopozisyon dan en pei ki refize pran responsabilite pour son bann prop lide.  Pandan 15an zot in asiz dan Lasanble e zot in zis talk, talk, talk. Me letan ki in arive ler pou zot met zot talk a’n aksyon, zot taye e zot al kasyet Senegal ek Malawi, zis parey zot ti fer pou louvertir Lasanble.

Msye Speaker  mon ti vreman etonnen tann Lider Lopozisyon dir zot pou kraze e rekonstrir en lot batiman.  E zot pou fer li par Seselwa lo later lavil Victoria.  Zis akoz? Sa batiman in ganny en kado Lasin. Me Msye Speaker i domaz ki lopozisyon pou asiz dan sa building lannen prosenn.  I domaz ki zot in pran sakenn zot laptop kado Lasin, i domaz ki zot asiste cocktail Lanbasad Sinwanr.  Zot al Lasin konferans, vre zot zis talk, talk, talk, san reflesir.

 

(interruption)

 

MR SPEAKER

Order, order.

 

HON MITCY LARUE

Gran mersi zanmen zot pou kapab kraz sa batiman akoz zanmen zot pou vin opouvwar, sa latid boycott in vin en palto fann deryer.  Zot dir nou Irish pa bon, tire partou dan lapolis, dan NDEA, ensidswit anmenmtan zot kontan rapor ziz Riley, tou lezour zot demande ki’n arive avek sa rapor. Ki gouvernman pe fer, zot toultan akoz zot in kapab ganny konpansasyon pou zot….

 

(Interruption)

 

MR SPEAKER.

Order, order.

 

HON MITCY LARUE

Msye Speaker, zot kontan Irish zis ler i fer zot ganny konpansasyon anba zot rayot ilegal le 3 Oktob e mon demann zot si zot in partaz enpe sa larzan avek sa 150 siporter oubyen zot in voras.

Msye Speaker, mon krwar ki i tre enportan ki nou koman en Lasanble nou rekonnet sipor ki nou pei pe gannyen avek IMF e bann lezot enstitisyon miltilateral. Pou premye fwa dan listwar son legzistans, IMF in aksepte pou enplimant en progranm baze lo pwennvi sa pei Sesel.  In toultan polisi IMF ki letan zot antre dan en pei bann premye keksoz ki zot koupe se sipor pou ledikasyon, lasante e tou bann lezot progranm sosyal. Lefe ki Sesel sa i pa’n leka i devret demontre avek lafors nou bann negosiasyon ki nou’n fer avek sa lenstitisyon.  Minis avek son lekip i devret ganny felisite pou en travay ekselan.

Pou premye fwa dan listwar IMF zot in aksepte pou prezerv lentegrite sosyal en pei avan ki zot get bann rezilta zot progranm, progranm reform ekonomik Sesel pe marse me nou’n reisi pou fer li lo nou bann prop term e kondisyon.

Msye Speaker, letan ki SNP i dir ki sef misyon IMF in felisit zot pou gard lape dan nou pei. Wi i vre ki zot in ganny felisite.

 

(Interruption)

 

 

MR SPEAKER

Order.

 

HON MITCY LARUE

Me sa ki en mansonz se ki pa zot ki’n gard lape.  Lepep Seselwa ki devret ganny felisite, pa zot.  SNP pa’n fer nanryen pou gard lape dan nou pei.

Sel rezon ki SNP pa’n ensit dezord set akoz zot prop lapares e lekonpetans, lefe ki zot bann prop siporter in refize pou ekout zot, in demontre klerman lenkonpetans SNP. Komela letan ki SNP i fer en rali anvil i annan plis drayver taksi pe esper kours ki dimoun lo laplenn.  Menm drayver taksi i konplent akoz napa ase dimoun dan laplenn pou zot ganny kours. Mon oule konsey zot pou konsider pran zot depar volonter avan 2011, verifye byen zot fon pansyon akoz 2011 zot pou byen bezwen sa lasistans.

Msye Speaker, mansonz an permanans i pa en fason pou fer politik dan en pei, SNP i oule koz mansonz avek tou dimoun tou letan.  Letan ki zot rankontre avek IMF zot dir ki tou keksoz i ok, zot siport reform, napa nanryen ki mal avek sa. Avek zot siporter zot dir  reform pa bon, i tro for e tro vit e ki zot pa ti pou  fer parey. Avek zournalis etranze zot dir ki reform pa ase for e ki pa pe al ase lwen. Avek diplomat etranze zot dir ki reform pa pe mord ase apre zot vire zot mord sa diplomat e zot akiz li ipokrit.

IMF in bezwen felisit zot, akoz zot en bann manter ki pe koz mansonz avek IMF, zot pe koz mansonz avek tou dimoun. Laverite, se ki i pa zanmen annan en sel mo laverite ki sap dan labous SNP.

Envestiser etranze ; Msye Speaker permet mwan pou dir enn ou de mo lo sa size envestiser etranze. Ozordi dan nou pei pe komans devlop en sitiasyon kot bann envestiser etranz i komans per nou pei. Sa i pa bon pou nou limaz e i sertennman pa bon pou nou bann Seselwa ordiner ki trouv lanplwa dan sa bann proze lenvestisman.

I annan en klima ki pe ganny ankouraze kot letablisman politik i vwar li normal pou teoriz en lenvestiser  just as long ki i en etranze, parey dan nou bann ka kot en keksoz malsen i ganny ankouraze pou devlope, sa i anmenn avek li bann lezot vilen mani.

Ozordi sa klima laenn kont etranze pe donn nesans en nouvo form koripsyon. En koripsyon kot bann envestiser etranze i ganny pran otaz pou larzan, zot bezwen pey serten endividi gro sonm larzan zis pou pa ganny kadase dan zournal e tou sala pe deroul isi dan nou pei. Mon pa pe akiz parti lopozisyon konmkwa ki se zot ki pe fer sa akt koripsyon, me lesel rezon ki sa in posib set atraver konplisite Lopozisyon ki’n donn nesans en klima ki fer li normal pou Seselwa ozordi port laenn anver etranze.

Ozordi tou sord kalite gous pe ganny demande avek bann envestiser etranze. I annan bann ki kit Sesel e al pas wikenn dan gro lotel senk zetwal Singapore defreye de tou. Zis apre ou nepli tann zot koz lo serten etranze. Bann negosiasyon ki pas Singapore dan lotel senk zetwal i aport fri lokalman, ler zot retournen sorti laba ou komans tann en bann kankan later. Zot in vol later kanmarad e zot in vann avek etranze e tou sord lezot zistwar ankor. Sa bann menm dimoun ki pe maltret etranze ki aste later Sesel pe a zot tour vann later avek etranze e ranpli zot pos byen plen. Zot manz dan lasyet kot envestiser etranze, ler zot fini zot swiy   labous byen prop e la zot rekomans maltret etranze ankor.

Msye Speaker kote eski en tel latitid pe anmen nou pti pei?

En Lopozisyon ki pare pou fer nenport kwa pou ganny pouvwar ek larzan, zot menm pare pou detri en sekter kle lekonomi pei zis pou zot ganny larzan pou al lo bar Eden Island.

Msye Speaker parey ki mon ti dir letan mon ti komanse, premeye tranzaksyon later 1 roupi ki mon okouran ti letan ki Minis Ferrari ti vann grann kaz Silhouette avek son bann zanmi Franse pour en roupi.  Sa ki oule plis detay sa tranzaksyon mon refer zot avek sa enn ki ti abitye al pas vakans laba dan son letan zenn.  Aret sa bann lipokrizi silvouple, aret sa bann politik anti-imigran ki zot fer dan lazournen apre vwar zot donn ponyendmen dan fernwar.  Aret sa bann persekisyon travayer etranze kan zot menm zot pe fer bann travayer Endyen travay pou zot lo black market. Ase, kalme zot enpe si zot pa oule tou zot bann laverite parey i devwale.

Donn Sesel en sans pou prospere, en sans pou avanse, si zot santi ki zot in fatige pran zot depar e permet bann ki ankor fre pou ranplas zot.  Les bann nouvo lespri antre dan zot parti petet sa ava sekwe zot enpe e fer politik pli enteresan.

Msye Speaker lopozisyon i oule fer pep Seselwa krwar ki napa nanryen pou zot dan sa bidze, ki gouvernman Parti Lepep in oubliy zot, les mwan remind pep Seselwa ki zis lannen pase ler gouvernman ti antre dan en progranm reform ekonomik pou nou pei en letap tre difisil kot si nou Prezidan ti mazin zis politik, zanmen i ti pou pran en tel desizyon me okantrer koman en dirizan brav i ti met son pei e son pep avan tou gen politik.  Nou isi lo sa kote latab nou ti konsyan ki sa desizyon ti pou fer nou parti enpopiler me nou ti napa swa  me anbark lo sa reform avek son bann gran konsekans vreman penib e dir lo nou popilasyon.

Letan ki nou Prezidan ek nou gouvernman ti pe rod tou bann metod pou mitigate bann lenpak lo nou popilasyon, ler gouvernman ti anmenn serten lalwa tel ki welfare agency ki zot ti fer lo lot kote latab.  Zot pa ti vot pour sa lalwa me apre zis kontinyen dir dimoun i mizer.  Demann akoz tel proze dan diferan distrik pa pe fer, ki gouvernman pe fer pou proze drenaz, semen, lakaz? Anmenn mosyon popilis zis pou anbet lepep angiz ki zot pe met presyon lo gouvernman.  Akfer met presyon si zot pa vot pou bidze?  Kote pou ganny  larzan pou fer bann proze? Eski pep Seselwa pa realize ki si nou isi lo sa kote latab nou deside pa vot pou bidze ki pou arive?  Ki son konsekans? Gouvernman pa pou fonksyonnen, travayer pa pou ganny peye, zot pa pou ganny lasante, ledikasyon ensidswit. Koman liders annou aret zwe lo lemosyon e fristrasyon sa pep.  Sa latitid parey in kree lensertitid, laenn vyolans e senm lafreyer parmi nou popilasyon.

Lopozisyon in vin koz politik sipay, sanzman non parti, Msye Speaker sipay se sa enn ki’n pran lakok Elizabeth dan Lasanble me pa lo nou kote latab akoz nou dan Parti Lepep zanmen nou’n marye avek en lot parti e apre divorse. Nou sanz non akoz nou en parti sanzman. Depi ‘77 nou parti pe fer sanzman ziska ozordi 2009, kot nou apel Parti Lepep, e Lepep se nou.  Tou sa bann sanzman nou’n fer li pou lepep Seselwa  enkli zot 11 lo lot kote latab.

Ler zot koz sanz non Lonorab Henrie ek Dyer, eski zot oubliye  ki zot parti ti parti Seselwa apre in vin United Opposition, ozordi Seychelles National Party.  E nou pa enterese konnen byento ki zot non.  Zot oubliye zot ti fer maryaz konvenyans ek DP apre divorse, san menm al ankour.  Pous   Elizabeth dan son lakok e ranplas par en lot sipay sa ti en gro kankan, nou dan Parti Lepep nou pa fer sa bann tranzaksyon, nou vin prop. Si zot oubliye, la mon pou fer zot rapel, lepep pe not sa byen, i pa drol ki zanmen lepep Seselwa i met zot opouvwar, i akoz zot latitid talk, talk, talk san okenn aksyon.

An 2006, Lider Lopozisyon ti dir granmersi i pa’n ganny eleksyon, lanmans pwalon i so, be la ozordi i dir donn li pouvwar. Eski pa i en laprev ki lanmans pwalon pe komans refwardi e lakwizin i mwen so, tou sa lasaler pe diminyen, e la i bon pou zot, ler pou travay zot taye, ler pou rekolte zot aprose.  Lakaz in parey, zot oule antre. Sa i montre ankor ennfwa en latitid sipay Mr Speaker.

 

MR SPEAKER.

Ok Onorab 1 minit wrap-up

 

HON MITCY LARUE

Msye Speaker mon ti a kontan fer zabitan Baie st Anne konnen ki dan sa bidze i annan provizyon pou zot tou, nou lasante gratwit in garanti, ledikasyon pour nou zanfan in garanti, logmantasyon dan allowance pou etidyan Praslin in garanti, R800mil  pou nou distrik pou kapab fer bann pti  proze pou amelyor zot lavi in granti, R20milyon roupi pou bann zenn komans oubyen amelyor zot pti biznes in garanti, bann benefis sosyal, benefis envalidite eksetera, in garanti, Children’ fund 5 milyon pou kontinyen ed bann zanfan pli vilnerab dan bann lekol, in garanti, lafors lapolis pou annan son bidze pou kontinyen  son   travay, NDEA osi pou kontinyen lager kont drog…

 

MR SPEAKER.

Onorab Laure, aprezan swet mwan Zwaye Noel.  Fini, nou bezwen fini la, swet mwan e  Minis Zwaye Noel..

 

HON MITCY LARUE

Mr Speaker zwaye Noel, Minis avek tou zabitan Baie Ste. Anne mersi pou zot sipor e bonn ane lannen 2010.

 

HON DE COMMARMOND

Mr Speaker, Sir Mersi bokou. Bonn apre midi tou-l-monn, ou menm Msye Speaker, Minis, bann Onorab dan Lasanble e pep Seselwa ki pe ekout mwan spesyalman bann dimoun Cascade, zot tou en bonn apre midi.

Msye Speaker mon tre, tre kontan e mon byen onore ozordi pou kapab koz dan sa Lasanble lo nou bidze, sa bidze istorik pou en dernyen fwa akoz apre sa lo lot bidze mon pou adres zot dan nouvo Lasanble.

Msye Speaker sa bidze, bidze ki ganny prezante sa voyaz, mon dir en bidze istorik pou le senp rezon ki dan sa bidze en kantite keksoz i pe ganny adrese. Premyerman se direksyon pou nou pep pran, dezyenmman responsabilite, trwazyenmman lorganizasyon dan lekel nou pou travay pandan lannen 2010 a montan e tou sa i bezwen ganny fer avek serten responsabilite, serten konesans e serten klervwayans, en pei, en parti, en gouvernman ki serye e ki konnen kote pe anmenn sa pep.

Msye Speaker mwan mon dir tou sa akoz i kler dan sa bidze ennfwa pou tou, nou’n vwar nou poudir dan Sesel i annan bann sanzman ki’n arive tou dernyenman, Parti Lepep, in anmenn bann sanzman neseser pour ki i anmenn pei dan en nouvo direksyon pou ki nou kapab ammenn plis devlopman. Taler mon ava kapab eksplik serten lezot keksoz dan sa  koneksyon.  Me anmenmtan i fer ki pour nou kapab al devan i enportan ki labaz i korek, i enportan ki nou tou, nou pe koz, en laplenn nivo, laplenn i bezwen nivo. Sa bidze i anmenn tou sala a mon’n avi, i met baz pour tou.

E prezan letan nou gete otour nou dan lemonn, napa en pei, napa en pei mon repete ki napa en form taks dan lekel i pou kapab ganny larises pou kapab fer marse en sistenm. Ki swa en sistenm liberal, ki swa en sistenm kapitalis, ki swa i kominis, ki swa i nenport kwa, ki swa i en sistenm parti lepep, ki swa i nenport kwa, i bezwen annan en form taks pour li kapab anmas larzan pour li kapab fer marse son sistenm.

Son sistenm i kapab bon, i kapab pa bon li me selman i bezwen annan sa balans. Nou isi ki nou pe sey fer, se ki nou pe etablir en sistenm baz normal.  Nou’n  konplent dan lepase, in dir poudir i annan en bann biznes i ganny bann konsesyon, en lot bann pa gannyen, en bann i pey taks, en lot bann pa peye, isi laba, en ta konplent. Sa bidze pour mwan i pe met lord dan tou sala.  E prezan dan sa i enportan alors ki parey mon’n dir labaz i ganny etablir e prezan dimoun i bezwen responsab la. Tou dimoun dan nou pei i bezwen annan en responsabilite serye, pa kapab, zot pe koz taler dan bann zafer ogmantasyon saler, pa kapab avek sa ki nou pe etablir, zis ou ogmant saler tou dimoun, an brit anbann konmsa. Ogmantasyon saler dan en sistenm korek i bezwen baze e liye direkteman avek prodiksyon.

Sa bidze pour mwan i anmenn en lord li, i annan employment grid ki pe al ganny etablir la, salary grid e dimoun prezan i bezwen vwar li an fonksyon de sa. Sa ogmantasyon 4.3% ki zot pe dir la, sa i en pti zafer konmsa sa, prezan i annan lot letan in fini etablir labaz, sa salary grid, prezan la tou dimoun pou vwar li an performans avek son responsabilite ek son prodiksyon e prezan ogmantasyon neseser i a vini accordingly. Prezan anmenmtan, dan gouvernman li prezan in annan mwens dimoun ki pe travay, mazorite dimoun i travay dan prive, gouvernman i pa kapab al met logmantasyon saler pou fors prive donnen. Gouvernman ki in fer li, in etablir saler debaz e sa i enn bann progre ki sa pei in fer sa. Lontan ti napa sa avan ‘77, bann Onorab ti napa sa – bann pli zenn i pa konnen. Anyway ….

 

(Interruption)

 

..now les mwan koze. Alors Msye Speaker set avek sa e prezan si lepep li, travayer li i asize i pa fer nanryen  be byensir pou napa logmantasyon. In dir nou bezwen leve debrouye, nou bezwen leve debrouye e mwan la direkteman mon vwar avek sistenm welfare, konmsi dan bidze in provide ankor en kantite larzan pou sistenm welfare. Mr Speaker mwan mon pa dakor lafason ki sa larzan welfare lannen 2009 in ganny depanse mwan. Tro pti gin larzan in ganny depanse. Ti annan 100 milyon, in depans zis 36. I mal. Mon a dir akoz i mal. I mal pa akoz  sistenm li, pa akoz gouvernman, me akoz sa bann dimoun ki travay dan sa bann landrwa in mal fer zot travay dan plizyer ka.

E anmenmtan Msye Speaker letan ou pe ranpli bann form, ou pe asiste sa bann dimoun pou ranpli zot bann laplikasyon, ensidswit ou bezwen fer li ek en leker, ou bezwen fer li avek en serten klervwayan, ou bezwen konnen ki ou pe fer. Paregzanp si en dimoun li i debrouye, i ganny enpti R100 la ou pa kapab enkli sa dan son saler, i en ad hoc sa, en pti larzan ad hoc ki i gannyen ou pa kapab enkli dan son saler normal.

Prezan anmenmtan dimoun li, bann dimoun ki pli vilnerab be li depi avan i ti’n pran son bann loan li i a pe sey peye,  i a pe sey trimouse pou li kapab fer son 2 bout zwenn. Be i dan problenm e ou pa kapab konmsi zis baz li lo – ou  get son saler la ou dir li i pa pour gannyen, ouswa whatever. Nou bezwen revwar lafason sa pe marse. Sa mon ensiste e mwan mon pou la, mon pou fight dan sa Lasanble pou kontinyen met presyon ek gouvernman, met presyon ek sa welfare agency la pour ki i mars byen sa zafer la. E fodre sa lannen plis larzan i ganny depanse. Prezan lo la, sa welfare agency i pa kapab zis asiste bann dimoun ki pa travay. Oke en boug pa travay, ki kantite letan ou pa travay, ou bezwen montre en zefor pour ou travay sansan ou ganny zis bann dimoun ki parese, ki vye lo welfare e i byen peye welfare pou sa bann dimoun la ki mon pe dir. Kot ki mal peye, i ganny mal peye pou sa bann dimoun ki pe sey fer 2 bout zwenn. La ki nou bezwen met zefor lo la e mon ensiste alors lo la, mon krwar lepwen in ganny fer.

Lot keksoz Msye Speaker, sa bidze letan i pe koz salary grid la mon oule osi dir i annan 4 landrwa dan gouvernman, i annan 4 departman, Minister ki mon ensiste gouvernman i get depros. I annan teachers, lapolis, larme, spesyalman mon pe koz coast guard ek ners dan lasante. Sa 4 area i enportan ki vreman i ganny gete de pros. Zot saler over the years mon krwar kanmenm bann scheme in ganny mete, paregzanp zis dan lasante la mon krwar i annan 179 scheme, sepa konbyen i annan, en ta scheme. Be fou sa bann scheme laba en kou, annan enn ki adres le problenm serye. Pey bann ners byen baze lo zot prodiktivite ensidswit. E zot ki fer lamazorite travay bann dokter. En bann dokter zot ganny en ta me selman bann ners pa ganny peye byen. Menm zafer dan lekol, la lotrozour ti’n pros pou kite bann teachers pour al travay avek Ephelia. Be nou pa pour kapab kontinnyen konmsa.

Dan lapolis – nou anvi lapolis i donn plis, annou organiz lapolis byen, pey zot byen, zot a delivre byen. I osi senp ki sa. Mon pe met sa devan konmsa.

Nou coast guard – nou coast guard kondisyon ki zot travay ladan pa bon. Mon pe dir pa bon. Mon felisit zot la ki zot in nobou tyonbo bann pirate. E  zot konnen pa’n fasil sa? Zot konnen ki problenm? Sa bann dimoun zot ale, 2 semenn, 3 semenn lo lanmer ensidswit e isi deryer zot fanmiy e tou sa. Msye Speaker mon krwar mwan ki gouvernman i bezwen regard sa bann kondisyon sa bann dimoun depros. Dan tou pei, lemonn antye i mars konmsa, sak sa bann divizyon travay, sa bann sekter travay zot annan en serten fason, ou krwar sa ki’n envant sa in bet li, i pa ti bet li.  Letan ou al Langleter partou ouswa dan lezot pei, poudir lapolis i annan  serten benefis ki i gannyen ki diferan avek lezot travayer, ou vwar dan larme i annan serten benefis ki zot gannyen diferan ek lezot travayer, menm zafer avek nursing, menm zafer avek teachers. I annan bann rezon. Me nou isi lefe ki nou pe sanze pe met keksoz lo nivo dan sa ka mon ensiste ki bann travayer dan sa bann divizyon i ganny gete korekteman.

Bann scheme pe mete la, i bezwen eksplik zot byen. Si zot pa vwar zot – La konmela mon pe dir zot i annan ners ki travay, pa ganny peye apre la. Anyway nou al lo lot pwen Msye Speaker. Nou vwar ki i annan larzan dan bidze pou en kantite keksoz. Mon kontan mwan bann pti biznes pe debrouye, i vre. Avan ti R250,000 pou taks plis sepa kwa la in desann la, i R100,000 i normal. Prezan akoz nou pe met platform korek zot bezwen kontribye, apre sa R100,000, lezot osi i bezwen kontribye. Alavenir probableman, mwan mon dir, probableman i riske tou dimoun pou peye, i riske I don’t know me selman ki mwan mon oule mete devan la, se ki  pa kapab anmenmtan nou anmar lanmen sa bann pti biznes espesyalman.

Paregzanp en pti boug i annan son take away, mon’n dir sa plizyer fwa dan sa Lasanble, mon repet ankor  kekfwa i dernyen fwa dan sa Lasanble isi, be mon repet ankor e mon ensiste sa voyaz Mr Speaker, Sir ki nou gouvernman i tande. Bann pti biznes konmsa annou fer lavi enpe fasil pour zot. En boug i annan son take away, i annan en plas deor i oule met de pti parasol, de pti sez pou asize, en dimoun i aste son manze i manze la ou a fer li pey soz restoran? Be pa bezwen nanryen pou peye anplis okontrer i pe aranz landrwa byen, les li debourye i a ganny plis kliyan.

Mr Speaker sa bann pti zafer konmsa nou bezwen, regete lo kestyon licensing ensidswit, sa bann lanpayaz ki anpay dimoun parfwa, tou sala i bezwen ganny revwar. E mon kontan in ganny mansyonnen dan ou budget speech Minister, sa bann keksoz ki pou ganny regarde dan sa bidze sa lannen.

Lot pwen ki mon fer sorti la, nou vwar lo taksi. Taksi, peser, fermye, nou’n ganny enpe konfize letan nou’n ekout bann dimoun dan sa Lasanble koze, sirtou bann dimoun lopozisyon, erezman in ganny byen eksplike lo radyo ek televizyon. Taksi R3500, la i vin zis R500 pour zot peye. Napa ankor taks pou zot peye, napa ankor business tax sanmenm tou ki pou peye, akoz nou konnen nou mannyer sitiasyon i ete dan pei ki taksi pa fer en ta larzan koman net profit. Ou konpran sanmenm sa in dir zis R500 par an se tou, napa ankor pou peye, zot in kler sa? Peser osi napa taks pou peye, fermye osi, napa taks pou peye, i kler sa. Pa konfiz nou popilasyon lopozisyon silvouple.

Having said that Mr Speaker, Sir, i enportan fer resorti osi taxi driver. Taxi driver ozordi i napa drwa annan en lot licence lo son non. Mon demande ki seryezman gouvernman, licensing la ki zot pe revwar i  revwar sa osi akoz mon krwar i unfair. Letan ou pe dir dimoun leve debrouye, li osi taxi driver i  anvi leve debrouye, ou pa kapab anmenmtan nou pran lot lakord pou anmar son lanmen. Mon krwar nou devret les en pti pe ouver la ki sa taxi driver i ava rod son fason pou organiz li akoz sitiasyon mannyer i ete. Alors les li osi annan en lot licence, si i oule fer en pti licence tax, la ki i annan zafer tax pou soz, en lot licence laboutik ensidswit les li akoz i deza pe marse konmsa sa enpe me zis akoz i napa drwa met lo son non, i met lo non son madanm, son lot ensidswit, son zanmi, son frer, me les li met lo li. So sa i enn.

E dezyenmman lo taxi driver mon osi anvi fer resorti en keksoz, nou’n koze la, in sorti dan sa Lasanble ki bann lotel, alors i devret aret servi zot bis, zot bann transpor, les taxi driver operate sa. Ti a byen sa me selman nou annan en problenm akoz osi mon lans en lapel ek taxi driver, nou bezwen serye nou. Nou bezwen serye nou, sa bann lotel se par ekspre zot in demann gouvernman pou zot kapab operate akoz ou ganny ou parfwa en bann taxi driver, sa touris pa ni ankor kapab apresye pei, nek koman i antre dan son loto premye keksoz ki i koze politik, i komans kraz Sesel, kraz pei, nou pa kapab kontinyen ek sa latitid. Mwan mon demande ki aksyon sever i ganny pran kont sa bann taxi driver ki negativ e ki kraz Sesel e ki kraz son pei dan lekel i pe benefisye. Nou bezwen sanz nou latitid lo sa bann zafer.

Lot keksoz Mr Speaker mon osi tous lo la se enpe dan sports mon kontan ki dan bidze i annan pa mal larzan ki ganny geared towards devlopman spor sirtou foutbol, la federasyon foutbol pe al operate plis lo limenm pe sorti sa nespes latasman avek NSC. I byen e mwan mon a profite la  pou mwan felisit federasyon foubol Yer swar nou vwar Mr Patel son head avek Prezidan Zimbabwe laba, nou tou nou’n tre fyer e letan nou’n vwar nou zanmi Eddie Maillet  pe referee bann games difisil  e ki i fer sa ekselan dan en fason byen, nou tou isi Sesel nou fyer e nou dir zot felisitasyon.  Keep up the good work. Me anmenmtan mon lans en lapel avek federasyon foutbol. Zot bezwen revwar lafason ki foutbol i ganny organize sirtou national team dan nou pei, pa kapab letan nou pe koz en national team, sirtou bann zenn under 20 la i annan ki pe partisip Lafrik ki’n perdi. Nou pou perdi. Akoz? Plizyer rezon, ou pa kapab ganny ou coach ki tou son legzanmen in fail, ou pe pran pou li pou coach national team, me i annan lezot coach ki’n pas tou legzanmen, donn li sans. Epi osi letan ki nou pran en coach, si en coach pe vin coach national team i bezwen dezasosye li avek tou lezot tim. Pey li byen, akoz nou kapab pey etranze byen, pey nou Seselwa byen osi, donn li son dues e monitor li e i a travay byen en fason i pa ava bias, akoz komela ou ganny sa coach ki asoye avek bann lezot klib, i pa gete lezot dimoun ki annan talan, i get plito son tim pour li. Ou vwar, ou ganny ou par egzanp en tim ki unbeaten dan lig, zis enn ladan ki dan national team? Pa posib i annan keksoz ki mal.

En manrmay, en zenn, 2  an konsekitiv i best scorer, i pa dan national team? Be lekel ki pou score goal? Nou annan en problenm,  nou annan en problenm, Norbert pa kapab score li.

Msye Speaker mon demande ki annan en lapros, akoz bann klib osi, bann klib son zwer ler i dan national team i pa zis konmsi les ale, in fini, bann klib i serye, i swiv son zwer. Bann paran letan son zenn in ale dan national team i pe gete ki’n arive, si vre i pe al practice. I enportan ki national team i pli serye, donn en progranm sa klib e sa paran osi get involved pou vwar, akoz nou osi pe sey ede dan sport pou tir bann dimoun dan bann eleman negativ, dan bann drog enswidswit. Be alor i enportan ki nou monitor, nou swiv nou travay ansanm. Pa kapab letan ou bezwen en lot dimoun pou national team ou ekrir ou dir nou bezwen netel pou vin national team. Selman letan ou pous li, ou zis fou li en koud-pye nou pa konnen, klib pa konnen. I annan en kantite keksoz mon pe dir lo sa nivo ki mal. Mon  pa pou al dwell lo la bokou, me selman mon demande seryezman ki federasyon foutbol i regard serye dan ladministrasyon nou  foutbol pou fer li, nou kapab. Mon krwar i annan potansyel Sesel nou kapab fer pli byen, me federasyon foutbol i bezwen ed nou pou fer pli byen. Pa zis gete si demen konmsi tim i vini i dir ou nou oule zwe foutbol  san refri, nek ou dir li wi, apre letan in mal marse ou dir zot ki ti demande. Parey lotrozour  sa desizyon ki ou pran, i mal, e ou la zisteman pou gid lezot tim. Ou dir non tyonbo en kou, pa zwe foutbol san refri nou pa pou kapab fer sa, ou konpran.

So lo sa pwen Mr Speaker, i enportan ki osi mon tous enpe bann keksoz ki’n ganny avans devan par egzanp  letan nou lo laplenn la, letan nou lo zafer foutbol nou vwar Mr Speaker, ou vwar dan nou pei la nou koz lo zafer nivo, laplenn nivo tou dimoun i mansyonn laplenn nivo laba dan lopozisyon.  Mon annan en keksoz pour mwan dir, letan   ou koz laplenn nivo savedir ou bezwen asosye ou  avek laplenn. Now ou pa kapab konplent laplenn nivo, letan i apel ou pou dir ou vini pou nou get laplenn ou pa vini. Enn. Dezyenmman letan ou ganny apele pou zwe foutbol ou pa kapab vini, ou dan national team, ou dir fer en national team, vre nou dan bann tim rival, ou konnen letan nou pe zwe ek kanmarad nou lager ek kanmarad premyerman pour nou met goal. Be letan nou’n vini nou’n form national team ou pa kapab dir laplenn pa nivo akoz ou annan en mantalite pa bon ek ou, ou letan ou ganny boul ou pa oule pas ek ou kanmarad.  Pa kapab  – ou vwar, alor ouswa ou pran boul ou tay avek, ouswa ou zis pa vin zwe, ou en bon zwer, in apel ou, ou pa vin zwe apre  ou dir laplenn pa nivo sanmenm sa ou pa’n vini. Konmsi mon demande mwan ki nou sanz nou mantalite dan sa pei sirtou lo pwennvi lopozisyon. Letan mwan bomaten, e apremidi la mon’n ekout bann dimoun ki’n koze, Mr Speaker, Sir, komansman mon zanmi Lonorab Loizeau atraver ou Mr Speaker mon pou demande, zot in ekrir en speech zot in donn ou i vreman konfiz ou, next time pa lir zot speech.

 

MR SPEAKER

Non non, Onorab, Onorab ou pa kapab fer sa kalite sizesyon.

 

HON DE COMMARMOND

Anmenmtan Onorab Derjacques Mr Speaker in lir nou taler en litani ki limenm li i pa krwar ladan. Mwan mon demande Msye Onorab Derjacques oli propozisyon ki ou’n anmennen.

Now lot keksoz, Lonorab Georges in yer in koz nou lo Moris, in dir nou Moris laba,   Msye Sitannen in fer en bann sanzman, en bann isi lo lenerzi, ensidswit, Lonorab George in konfiz nou i oule fer nou pep pa konnen ki pe pase vreman. Isi Sesel Mr Speaker, be nou lo sa bann zafer energy savings bulbs la sa bann zafer solar panel la, be nou depi Novanm 2008, nou’n fini tir tou tax, tou GST lo la, Moris li prezan  ki i pe fer e li i pa pe fer parey nou li. Ki i pe fer li, i pe tir zis tarif, i pe kit son VAT. Mwan mon a dir, Moris ki pe kopye lo nou. Alor prezan nou anplas nou’n etablir sa Energy Commission la, fek etablir sa manrmay annou konpran, les li travay enpe  i ava anmenn propozisyon devan nou, a gete nou a diskite. Si pa bon nou a dir. So annou pa konfiz nou pep ek sa bann zafer koumsa Msye Speaker. I beg sa konmsi dan nou Lasanble nou arete konfiz nou pep.

Msye Speaker letan nou pe koz lo tou sa, mwan i enportan mon fer resorti osi ki Sesel pe fer tre, tre byen. MO-Imbrahim Index Seychelles la i montre ki Sesel dan larezyon nou number one, dan larezyon regional ranks lo safety and rule of law, Onorab Derjacques, number one Seychelles; participation  and Human rights; number one Seychelles, sustainable economic opportunity; number one Seychelles, human development; number one Seychelles. An zeneral lo nou kontinan Lafrik nou number 3. An zeneral me kote Senegal e Malawi i ete. Malawi mon a dir ou, 25 yenm, Senegal 17tyenm Sesel i lwen. Moris i premye.  Moris i premye akoz lo la i tonm dan lot rezyon avek nou me an zeneral i premye nou nou 3zyenm..,

 

(Interruption)

 

…la ou sorti lo Senegal oule al lo Moris prezan, be laba pa liberal laba.

 

MR SPEAKER

Onoarab i reste ou 8 minit,

 

HON DE COMMARMOND

En bon pe letan Mr Speaker.

Mr Speaker  nou isi lo sa kote latab nou pou toultan kontinyen met nou pep osant nou devlopman.  Mon anvi a sa moman la fer resorti en keksoz. Nou’n tann bann dimoun lot kote dir detrwa keksoz la. Mon profite an vites, en bann in dir nou nou Liberal, Lonorab Vel in fer sorti en liberal kontrole li..

 

(Interruption)

 

MR SPEAKER

Order, order.

 

HON DE COMMARMOND

Lonorab Dyer in dir nou nou liberal. Non, in dir nou sosyalis Marxist, lot laba ti dir nou liberal lot i dir nou kapitalis ensidswit. mwan mon anvi fer sorti en keksoz, lot fwa mon’n dir e mon dir ankor la. Nou nou Lepep, akoz mon dir sa, ou konnen dan lavi politik lemonn mon anvi donn nou la enn pti kotasyon  Msye Speaker Sir, Engels at the grave sides of Marx, letan Marx ti mor obor latonm la Angels  i dir “go my friend, fly high my compatriot, and know that soon the moribund capitalist system will change to incorporate our socialist ideology and philosophy, and rest assured that in my next selected work, the working class will also understand more than ever, that they have to educate themselves and change to modernize the socialist theory and practice.” Mon oule fer resorti sa, mon pe al eksplik ou la, mon konnen ou pa konpran sa bann zafer.  Mon oule fer resorti sa Msye Speaker…

 

MR SPEAKER

I reste ou 5 minit.

 

HON DE COMMARMOND

Msye Speaker, mon konnen poudir zot pa pou konpran sa akoz nou isi dan Parti Lepep i kler ki nou politik i reste parey, nou vizyon i reste parey, nou’n komanse, nou vizyon, nou misyon nou reste focus lo la. Kwa ki nou’n sanze, kwa ki nou’n adapte – nou metod e nou stratezi. Sa ki Engels in dir,    avan menm ki en pei ti vin sosyalis, liberal and what not, avan menm sa, anvan en pei, en gouvernman sosyalis i vin opouvwar, sa ti dan 1800, mon pe dir zot ki sosyalis son lideolozi son sistenm i bouze, i pa reste statik e anmenmtan in fors sistenm kapitalis pou annan en understanding en konprenezon. Se sa ki mon pe sey dir ki ou kapab adapte pou kapab annan en sistenm pli zis, pli korek. E nou dan Sesel toultan nou’n met sa devan, nou’n toultan pe sanze, pe adapte e i en prosesi kontinyel pou nou parti. Se sa rezon Mr Speaker ki ou vwar nou met zonm dan Sesel, dan nou parti, parti Lepep e sa i apel Lepep osant devlopman e i pou reste zonm o sant devlopman.

Nou nou pa fer sanzman an bonn avini e nou pa fer sanzman ki pa neseser.  Taler Lonorab Larue Msye Speaker in dir SNP prezan ki i pou sanze, i kler pour mwan avek tou sa bann ritorik ki zot in dir depi de zour la, i kler poudir SNP i  Sipay National Party.  SNP e sa zot menm zot ki’n dir.  Akoz tou sa bann kontradiksyon ki zot in anmennen, tou sa bann kontradiksyon i vedir sanmenm sa.  Zot zis sanz zot lakok, sanz zot soz, ozordi  zot sa, demen zot lot e krwar mwan Mr Speaker nanryen dan sa pei ki nou pou fer, nanryen ki sa bann zans pou dakor avek. Nanryen ki nou pou fer zot pou dir i bon, nanryen ki nou pou fer zot pou aksepte, se sa rezon Msye Speaker ki mon dekrir zot fransman koman en parti Sipay, SNP se Sipay National Party.  Msye Speaker pou fini..,

(Interruption)

 

 

 

MR SPEAKER

Non be li i ti apel gouvernman en gouvernman Sipay.

 

(Interruption)

 

HON DE COMMARMOND

Zot ki’n komanse, zot ki’n konmanse.

 

MR SPEAKER

Non mon krwar Lonorab Henrie in fer listwar par entrodwir en nouvo term dan Lasanble.  Mon bezwen donn li en minit injury time, zot pe tro disturb li en.

 

HON DE COMMARMOND

Mr Speaker pou mwan fini mon profite pou mwan remersye tou bann dimoun, tou bann lenstitisyon, tou bann dimoun ki’n travay avek mwan pandan sa lannen 2009, tou bann dimoun ki’n donn mwan siport, lide ek sizesyon. Mon osi profite pou remersye tou bann lorganizasyon, ki’n donn mwan siport e tou bann ki’n travay avek nou komite ekonomik reform, oversight committee dan Lasanble,  mon profite pou remersye zot pou zot kontribisyon e mon demande ki lannen prosenn nou osi travay ansanm, travay pli byen ankor pou anmenn nou pei devan.

Lo  la mon profite pou mwan dir sa zafer 2.5 bilyon Mr Speaker,  mon demande ki nou Komite Finans dan Lasanble i pran sa o serye, pa kapab les sa pase. Mon dir ki i annan bann alegasyon ki’n ganny fer, Lonorab Georges enn de bann lezot Onorab in mansyonnen, Komite Finans dan nou Lasanble i devret apel sa bann dimoun devan medya, apel zot vin dir sa ki zot konnen pou kapab follow-up pou  rode si i vre, ou konpran? Epi Msye Speaker dan en pei demokratik..,

 

(Interruption)

 

…..Msye Speaker dan en pei demokratik la letan i ariv sa bann zafer koumsa la, si i annan – bann sa ki  nou dir koripsyon, frod whatever la, ordiner lopozisyon li ki al rode ki anmenn sa devan,  akoz si gouvernman i fer la toultan pou annan kritik. Parey mon’n dir taler, pou dir non, gouvernman in soutire, in kasyet isi, pa’n dir laba, lopozisyon i bezwen osi donn en koudmen al rode anmennen nou ava follow up.

 

MR SPEAKER

Ok wrap up.

 

HON DE COMMARMOND

Mr Speaker mon profite pou remersye tou dimoun pou ekout mwan. Mon dir ki dan sa bidze nou tou  nou bezwen annan en kouraz, en vizyon ladan, e i ava anmenn prosperite pour nou e nou tou nou bezwen debourye pou nou travay.

Mon profite Mr Speaker, Sir pour mwan felisit ou e pou travay ki ou’n byen fer dan sa Lasanble e ki ou anmenn nou lo en lot nivo dan nou Lasanble lannen prosenn, dan en pli zoli building ki lepep i dir ki i zoli, e i nice,  e nou nou bezwen fer travay pli seryer e pli zoli.

E mon profite pou swet ou avek ou fanmiy en Zwaye Noel, bonn ane, Minis mon oule swet ou, e tou lepep Seselwa espesyalman dimoun Cascade ki’n donn mwan sa siport, mon swet zot tou de bon pou lannen ki devan nou. Mersi.

 

MR SPEAKER

Meeting adjourn