::
Home » Verbatim » Verbatim -Third Term 2009 » Monday 7th December 2009

Monday 7th December 2009

Download PDF


NATIONAL ASSEMBLY OF SEYCHELLES

Monday 7th December 2009

The Assembly met at 9 am

National Anthem

Mr Speaker in the Chair

MR SPEAKER

Bonzour tou bann manm Lasanble Nasyonal, bonzour Minis, bonzour tou bann dimoun ki pe ekout nou dan lakour. Nou rankontre ozordi pou komans ekout bann larepons lo speech ki Minis ti fer semenn pase e parey tradisyon larepons i komans avek Leader lopozisyon swivi par Leader of Government Business.

Selman mon pou demann zot pou bear ek mwan pou 30 segonn pou mwan kapab fer 3 first readings ki pou permet nou zwenn Mardi prosen.  Mon a ganny mwan 3 first reading, silvouple.

 

ACTING CLERK – MS ERNESTA

  • This Act may be cited as the Foundations Act 2009.
  • This Act may be cited as the National Botanical Gardens Foundation Act 2009.
  • This Act may cited as the International Corporate Service Providers (Amendment) Act 2009.

 

MR SPEAKER

Nou ava komanse avek lider lopozisyon 45 minit.  Leader of Government Business 45 minit e lezot manm 30 minit parey Standing Orders i dir.  Lider lopozisyon.

 

HON WAVEL RAMKALAWAN

Mr Speaker, Minis Finans, koleg MNA, ser ek frer Seselwa.  Wi frer  ek ser se pou ou ki nou pe koze ozordi.  Bidze i konsern ou lavi e ansanm nou bezwen konpran byen stratezi ki gouvernman opourvwar pe met devan pou nou pei.  Sa stratezi i politik akoz i eksprim fason panse e fason fer sa parti politik ki zot ti elekte dan dernyen eleksyon e ki pe gouvern nou pei ozordi.  Bidze i donn ou sa sans pou regarde si sa bann promes ki ou ti gannyen pou fer ou vot pou sa parti pe byen abouti.  Alor fodre ou ouver ou zorey ek ou lespri byen gran pou ou tande e konpran tou sa bann parol e zot leksplikasyon.

Pou mwan i malere ki Parti Lepep ansyen SPPF in montre nou klerman ki zot in oubliy lepep Seselwa.  Parti Lepep in oubliye ki lavi pou lepep Seselwa i tough, i dir e i difisil.  Ozordi sa parti pe vin avek en stratezi kot sa ki pti pti e vilnerab in ganny met dekote anfaver sa ki gro.  Sa ki pe trimouse pou fer de bout zwenn, sa ki pe trouv li difisil pou fer fas avek sa lavi ser, ankor ennfwa pe ganny dir kontinyen dan sa difikilte me debrouye.  Se sa lafason ki keksoz i été akoz politik parti ki opourvwar i kler ozordi ki in fini vin bef dan disab sakenn vey son lizye.  Parti Lepep in oubliye ki se lepep ki’n anmenn sa fardo reform ekonomik e olye rekonpans li i azout plis fardo lo li.

Mr Speaker gran promes logmantasyon lapey dan meeting konsiltativ Cascade par Prezidan Michel ti ganny swiv par enn pli rezerve Mont Buxton e ozordi lepep i ganny dir ki serten pou ganny en logmantasyon 4.3% an mwayenn e lezot i ganny dir ki i pa pou ganny nanryen akoz i pe ganny tro byen peye.  Ankor ennfwa gouvernman i montre ki i pli enterese vin anons sirplis dan bidze olye regard direkteman dan welfare tou travayer ki pe fer sa pei fonksyonnen malgre sa difikilte pri lavi  sitan o.

I kler ki bann promes ki ganny fer pandan lannen pa vreman trouv zot plas dan bidze.  Seselwa i bezwen konpran byen sa ki pe arive otour li.  In ler pou nou aret viv lo zoli parol e dan en rev ki tou keksoz I oke.  Aret zis krwar dan propagann ki reform pe mars byen e roupi in stab, plito annou regarde kimanyer sa bann parol i annan lefe lo lafason ki ou viv.

Pandan sa premye lannen reform tou keksoz in ogmante dan nou pei e in ganny reaziste.  Roupi in devalye pou li ariv ziska R18 en dolar ant Desanm ek Mars, lentere lo loan labank in monte ziska 28%, delwil ti ariv ziska R65 en boutey, pri marsandiz in double e menm triple e pa ankor retourn pri 2008.  Menm si lotorite pe koz lo stabilite.  Bann fre dan servis gouvernman tel ki en sertifika karakter kot lapolis pou ganny en lanplwa in ogmant par 5 fwa, bis in ogmant par 4, bis pou lanterman in ariv R1400, materyo konstriksyon in vin Msye.

Nou tou nou konn sa bann logmantasyon ki’n tap nou pei e anba ki nou pe soufer me i annan zis en keksoz pou nou pep ki pa’n sanze e ki pa’n ganny aziste dan sa menm period  sa se son lapey.  In reste parey e akoz sa in ganny felisite pou son rezilyans e meday in ganny dedye lo non lepep.  Eski pa i ler pou nou vreman soulaz sa pep avek en bon logmantasyon lapey ki ava balans sa lavi sitan ser ki pe afekte nou pep e fer tou kalite mers afekte nou fabrik sosyal?

Mr Speaker sa swadizan logmantasyon lapey ki’n ganny propoze pa akseptab pou nou pep.  Dan lopozisyon nou siport tou travayer e nou debout akote zot.  Kimanyer ou kapab donn en logmantasyon lapey 40% Sef Ziz e apre vin dir avek lepep Seselwa dan servis sivil ki li i pou ganny an mwayenn 4.3% logmantasyon.  Kimanyer ou kapab dan sa menm lannen donn bann dimoun dan pos direkter e pli o bann allowance ki ariv dan serten ka 3 fwa zot lapey e apre vin dir dimoun ki pe pli trimouse e soufer ki zot pe ganny tro bokou lapey e alor zot pa pou ganny nanryen.  Mon dir byen for ki sa pa akseptab.

Sa ki dimoun i bezwen realize se ki 4.3% i reprezant R43 lo sak R1000 ki ou resevwar koman en lapey.  I vedir en dimoun ki ganny R3000 pou ganny maksimanm R129 logmantasyon, i ava ganny sa si i pa ganny dir ki i pe ganny tro byen peye.  Sa zafer tro ganny peye i montre nou en lot sanzman total dan leker gouvernman.  I enportan pou Seselwa konpran sa.  Avan gouvernman ti dir ki bann ki ganny mwens lapey i trouv li pli difisil pou fer fas avek lavi alor zot ava ganny en pti git plis.  Apre ki in fer sa pandan en bann lannen ozordi sa menm gouvernman i vin pini sa bann dimoun e i dir ou ou tro pe byen pase.  Eski i pa ti pou pli normal dan sa sitiasyon aktyel lavi dir pou gouvernman adopte son bann nouvo striktir lapey otour sa ki dimoun pe gannyen ozordi e apre donn en logmantasyon zeneral pou ki lavi nou pep ti ava vin en pe pli annord.

Akoz ki bann ki dan gro pozisyon in sitan benefisye me ki gouvernman in kas son promes pou asiste bann ki ganny mwens.  Mwan mon kont sa ki pe arive e mon espere ki lepep Seselwa  i not tre byen sa ki i pe gannyen.  Lepep Seselwa Mr Speaker i fatige e i ti krwar ki sa bidze ti pou soulaz li malerezman in met plis fardo lo li.

Mr Speaker sa swadizan revizyon lapey pa pou sanz nanryen pou nou pep.  Ofet letan nou regard pli devan nou vwar plis movetan lo lorizon.  Malerezman nou pa pe ganny dir dan en fason kler kimanyer sa bann zafer pou arive.  Mon pe plede pou Seselwa ganny en pe plis resours pou fer fas avek difikilte 2010.  Annou pa oubliy tou sa bann travayer dan servis sivil ki pe arete lafen lannen e ki pou le moman pe viv dan dout, zot pa sir zot demen apre ki zot in ganny zot let demisyon, terminasyon.

Mr Speaker mwens ki 1an apre ki gouvernman in pous Seselwa kot PUC anfaver en lakonpanyen etranzer pou en management contract ki kout plis ki R125 milyon, bidze siplemanter in deza donn PUC R10 milyon roupi e dan bidze 2010 en lot sonm R126 milyon 500 mil in ganny mete koman lasistans pou devlopman PUC.  Sa i separe avek en lot sonm anviron R125 milyon pou pey kontra bann etranze an 2010.  Alor Minis i dir nou ki PUC pou bezwen reviz son tarif.  Seselwa, dan langaz tre senp i vedir delo ek elektrisite pou ogmante.  I pou vin pli ser.  Mon demande ki letan Minis i fer son rezimen i ganny kouraz pou dir avek lepep Seselwa par konbyen delo ek elektrisite pou ogmante.  I  bezwen konnen akoz i deza annan bann meeting ki pe ganny fer.  Lepep Seselwa i anvi konnen pou li osi balans son bidze e pou regarde si sa 4.3% pou ase pou pey son bann bill.  Mon ensiste Mr Speaker ki Minis i annan en devwar moral pou dir lepep Seselwa ki kalite logmantasyon pou annan dan delo e elekrisite.  Akoz ki politisyen dan sa gouvernman i kontan anons bon nouvel e kit move nouvel pou bann teknisyen.  Fodre ki nou vin fran e onnet.

Lo lot kote nou vwar kimanyer sa gouvernman i prefer etranze lo Seselwa.  In pare pou pey R125 milyon pou kontra ladministrasyon sak lannen e la i pe donn en lot R126 milyon pou devlopman me selman letan bann Seselwa ti vin devan gouvernman e esplik bann difikilte ki zot pe fer fas avek kot PUC e ki kantite larzan ki ti pou bezwen pou met sa servis lo en pli o standar zot ti ganny ant R10 e R22 milyon par an.  Mr Speaker Seselwa i bezwen mazinen ki zis avek larzan kontra sa lakonpanyen etranzer Sesel ti a’n kapab konstrir en danm dan 3 an oubyen rezourd bokou sa bann problenm kot PUC e probableman nou ti ava kapab ganny en rediksyon dan tariff.  Konklizyon se si ozordi bokou i trouv li difisil pou pey delo ek elektrisite, move nouvel pou zot se ki lannen prosenn i pe ogmante e alor met pare pou nou trouv plis dekoneksyon.

Mr Speaker nou pep ti ganny promet par gouvernman pou form parti Seychelles Incorporated.  Nou ti pou vin en nasyon envestiser ki annan shares dan nou gran lakonpanyen apele Sesel.  Seselwa in ganny ankouraze pou aste shares dan SACOS, plis par ti pou ganny mete lo marse letan NouvoBanq ti pou ganny privatize, in menm annan bokou Seselwa ki’n aste shares dan bann lakonpanyen tel ki SeyBrew ozordi sa menm gouvernman i vin dir nou ki i pe met en tax 15% lo tou lentere ki ou par i prodwir.  Savedir lo sak R100 gouvernman pou pran R15 sa i appel en tax lo en tax, akoz?  Se profi apre tax ki ganny partaze avek bann ki annan par.  Gouvernman in montre nou ki i voras ranmas larzan ziska ki i ranmas 2 fwa lo menm sonm.  Laplenn pa nivo.

Sa menm tax pou aplike lo lentere ki ou gannyen lo ou kont labank.  I enteresan ki lentere dan labank ozordi i mwens ki 3% e lo sa lapay Msye gouvernman pe vin pran 15% olye 10%.  Annou pa oubliye ki sa i aplik menm lo sa larzan ki ou pe met de kote pou ou ganny ou lakaz e menm lo sa pti mwenza ki ou pti trezor i annan dan labank.  Sesel pe etablir nouvo rikord pei kot pep i pey plis tax apre ki in form parti pei ki annan plis det par tet zabitan.

Mon fer en lapel ankor enn fwa pou kategoriz sa tax silvouple.  Paregzanp zot kapab dir ki lentere dan labank ki tonm par lao R5000 i ava ganny takse sa i ava protez nou pti dimoun ki deza pe ganny preski nanryen ditou koman lentere.  Oli zot konpasyon pou dimoun mwen fortinen dan nou sosyete?  Apre zot vin dir nou zot prensip se met dimoun o sant devlopman.

Sa i anmenn mwan Mr Speaker direkteman lo size tax pou biznes.  Apre tou sa koze lo ankouraz pti biznes i malere pou vwar sa menm gouvernman tap sa bann menm dimoun ki zot sipoze pe ankouraze.  Premyerman sonm lo ki zot egzanpsyon tax i ete, in sorti R250mil pou vin R100 mil, en rediksyon R150 mil.  Vi ki konsesyon tax i ankor egziste, mon demande akoz ki dan lespri siport nou bann pti biznes en kategori spesyal pa ti ganny formen pou sa bann dimoun ki dan pti biznes tel ki day care, hair dresser, koud, garaz, take away e bokou lezot sa bann pti dimoun ki a pe debrouye e fer zot limit reste R250 mil.  Sa ti ava en tre bon lankourazman pou zot.

Fodre pa ki nou oubliye ki an plis ki fer desann sa limit lo tax ki pou ganny peye gouvernman in fer kler ki i pe elarzi lakantite dimoun ki pou bezwen pey tax.  De group travayer ki bezwen not sa byen se fermye ek peser.  Dapre leksplikasyon zot pou komans pye tax an 2010, sa pou aplik pou  zot koman en biznes e tax 18.75%  pou zot travayer.  Deza serten pe mazin fermen alor mon mazinen avek sa nouvo lanons, nouvo plan gouvernman i fer li difisil pou kontinyen.  Eski sa desizyon pa pou vwar bokou plis biznes pe fermen akoz pou zot kontinyen pa pou rantab?

Gouvernman dan son lesey pou anmas plis tax e anpes dimoun benefisye in fer en distenksyon ant sole trader savedir en dimoun ki son biznes i lo son non e en lakonpanyen.  Rezon se ki en lakonpanyen i pey dividends  bann direkter e li gouvernman in met en tax 15% lo dividends.  Bann expert pa vwar okenn sans pou sa parski dan serten sirkonstans i annan en nesesite pou form en lakonpanyen olye fer biznes lo ou non.  Sa napa nanryen avek lakantite profi ki sa lantrepriz i fer.  I tre enportan ki gouvernman i re-balans sa desizyon e vwar byen ki son lenplikasyon pour biznes.

Avek sa nouvo distenksyon, prediksyon ki bidze 2010 in donn nou se ki avek bann lakonpanyen gouvernman pou ranmas 4% tax an mwens, tandis ki avek bann sole traders savedir bann pti biznes sa sonm pou ogmante par 52% e avek bann partnerships ki osi tonm dan kategori pti biznes sa pou ogmant par 34%.  Eski vreman gouvernman i anvi ed nou dimoun, oubyen eski ozordi i pli enterese avek ranmas maksimanm avek nou dimoun malgre sa sitiasyon difisil ki zot pe pas ladan?

Mr Speaker gouvernman i bezwen fer kler si i anvi swiv model Singapore kot napa gran prodiksyon me plito aste re-vann, napa okenn lankourazman dan bidze pou lendistri manufacturing e avek bann konplikasyon tax i pou bokou pli fasil pou enporte ki pou prodwir lokalman, sa byensir pou annan lenpakt lo lanplwa dan nou pei, alor ankor enn fwa Minis Finans i bezwen fer keksoz kler.

Mr Speaker laysens pou taxi pou desann sorti R3000 pou vin R500 par  an oubyen en rediksyon R208 par mwan.  Gouvernman in donn zot R2500 avek lanmen drwat me i pou kolekte gro tax avek lanmen gos.  Avek nouvo lalwa tax, taxi osi pou bezwen ganny trete koman en sole trader e zot pou pey tax.  Mon krwar ki fodre gouvernman i ekout sa bann travayer Seselwa pli byen olye zis maltret zot dan plizyer lokazyon.  Sa bann dimoun i anvi travay.  Se pou sa ki serten i kit kot zot 3er bomaten pou zot dan en bon pozisyon pou zot ganny kliyan letan sa avyon i apoze.  Dan lespri fer laplenn nivo e pou asiste sa bann biznes mon propoze ki gouvernman i regard dan sa bann sitiasyon swivan :

  1. Anpese ki okenn lazans touris i kapab met en bis lo Airport pou fer en shuttle ant Airport ek lasose me ki plito sa loportinite biznes i ganny rezerve pou taxi.
  2. Ki negosiasyon neseser avek led gouvernman i ganny fer afen ki lasirans ki taxi i peye i redwir pou vin en sonm arpopriye.
  3. Ki bann gran lotel i ganny ankouraze pou servi taxi olye pou enport zot prop limouzin ki anpes sa kategori travayer ganny biznes e benefisye avek sa lendistri zot osi.

I toutafe normal ki malgre konpetisyon ek devlopman nou anpes ki gro pwason i manz pti pwason zis akoz zot annan bann mwayen pli pwisan.  Nou prensip dan SNP i kler, tou dimoun fodre i ganny en par dan larises ki nou pei i prodwir e la mon ti a menm propoze ki dan konteks Fair Trading sa bann lenzistis i ganny eliminen.

Avan mon kit sa size taxi mon anvi fer Seselwa vwar en lot sitiasyon kot gouvernman in kas son promes.  Zot ti dir ki zanmen zot pou les en lakonpanyen vin fer biznes taxi.  Kimanyer ou appel sa ki serten lotal pe fer ozordi?  Eski pa zot annan loto ki zot fer zot kliyan peye pou vin zwenn zot lo Airport oubyen pou fer letour avek zot avek en drayver.  Esey dir mwan ki diferans i annan ant sa avek en taxi?

Mr Speaker mon kontan antann ki dan bidze pou SPDF plis lanfaz pou ganny mete lo Coast Guards.  Sa i en lapel ki nou’n fer toultan e ki nou pou kontinyen met lanfaz lo la malgre serten i anvi met laenn ant larme avek nou.  Paregzanp nou pa vwar en litilite annan en kan militer pou protez en ansyen Prezidan, sa i en gaspiyaz resours leta espesyalman dan en moman kot krim pe ogmante e resours lapolis pa ase pou protez lepep Seselwa.  I pa osi responsab pou nou servi resours militer pou met MP lo semen kot zot partisip dan teorizm sivilyen avek bann metod bar bar.  MP pa devret pe deal avek sivilyen me restrikte zis anver militer.

Nou pa kapab osi annan sitiasyon kot Lasanble Nasyonal pa konnen kimanyer bidze SPDF i ganny depanse me selman Lasanble ki vote pou donn zot sa larzan e lekskiz se rezon sekirite.  Dan sa moman kot nou pe esey promot latransparans SPDF osi i bezwen rann kont.  Tou pei demokratik i annan en fason ki bidze militer i ganny egzaminen e mon pa krwar ki Sesel i devret en leksepsyon.  Fer sa e bokou kritik i ava ganny eliminen.

I osi byen ki larzan in ganny mete pou preparasyon bann atlet pou zwe de zil an 2011.  Mon espere ki I ava annan en bon preparasyon pou nou bann atlet e ki nou pa ava trouv nou lo dernyen minit pe tay partou avek bi fer mirak.  Mon swet tou atlet Seselwa sikse e mon demande ki en o nivo disiplin i ganny egzerse pou fer sir ki sa larzan i ganny byen servi.  Zwe pe  fer Sesel alor Sesel i bezwen sorti premye.  Mon swet tou bann lazenes Seselwa bonn sans.  Me anmenmtan Mr Speaker dan sa lannen avan zwe de zil mon propoze ki gouvernman i pran sa linisyativ e retir tou tax ek GST lo lekipman sportiv e i donn en gran lankourazman tou bann sportsmen Seselwa.  Dan menm lespri vi ki 2010 i lannen world cup pou premye fwa lo kontinan Lafrik mon propoze ki tou tax lo televizyon i ganny tire pou fanmiy kapab aste en bon televizyon pou swiv sa levennman sorti Sid Afrik.

 

(Laughter)

 

HON WAVEL RAMKALAWAN

Mon remarke Mr Speaker ki tou Lasanble i kontan sa, bann SPPF pou siport sa pwen.

Mr Speaker sa nouvo fason kolekte tax atraver GST avan ki VAT i ganny enplimante pa pou sanz gran keksoz ki pou permet konsomater benefisye.  Ofet sa ki gouvernman in fer set en kouk avek lepep Seselwa.  Avan i ti met en tax lo en tax me la sa ki in fer i senpleman met en tax pli o e ki preski ekivalan sistenm prezan.  Ki diferans eski sa i fer?  Annou pran en legzanp.  Aler aktyel si en marsandiz i debark lo port e son CIF i 100 dolar avek mark up 30%  e GST 12% sa enportater i pey ekivalan 15.60 dolar tax.  Avek nouvo fason kalkile kot mark up pa enkli me kot GST in ogmante pou vin 15%, sa enportater pou pey 15 dolar.  Ladiferans i 60 sou Ameriken ki vedir R6.  Bonnen blan, blan bonnen nou ava gete nou menm.

Mwan mon anvi propoz avek Minis Finans pou gard sa GST lo 12% e sa i ava fer ki dan sa menm senaryo en enportater i ava pey 12 dolar, en diferan 3.60 dolar e sa i ava ede pou fer komodite e pri lavi desann par en pti git ankor.  Se sa kot nou dan SNP nou dir ki gouvernman i bezwen zwe en rol direk e aktiv dan fer desann pri lavi.  Gouvernman i en partner e i bezwen ed son pep dan son lavi tou lezour olye regard nou zis koman en tax.  Si vreman gouvernman i senser letan i koz lo fer desann pri lavi i bezwen komans annan kategori marsandiz lo ki GST pa ganny sarze oubyen kot GST i bokou redwir.  I pa fer premye fwa ki mon propoz sa me mon pou fer li ankor akoz letan mon koz lo fer desann pri lavi koman en lobzektiv SNP mon vreman anvi vwar aksyon ki pou benefisye tou fanmiy Seselwa.

En survey i kapab etablir en lalis 100 itenm nesesite.  Si gouvernman i fer sa dimoun i ava vwar en gran soulazman dan zot depans.  Se pa tir tax lo loto ki popilasyon pe rode me ozordi zot pe plito rod marsandiz pli bonmarse akoz non selman ki Jj pa’n met plis roupi dan zot pos Seselwa me sa roupi pa reste bokou letan dan zot pos, i fonn.

Mr Speaker i enportan pou dir ki dan nou lendistri offshore i annan en kantite defayans ki nou bezwen fer fas avek.  Minis i konn tre byen ki pandan sa bann dernyen zour Sesel pe ganny move piblisite lapres enternasyonal apre ki en case kot en lenvestiser pe rod en total domaz 38.5 milyon dolar kont gouvernman in ganny fayle New York swivan aksyon FIU e la nou pe ganny demande pou vot plis ki 20 milyon pou FIU ki pe ede detri sa bout nou lekonomi.  Sa i devret montre nou kimanyer serten lalwa i donn tro bokou pourvwar serten dimoun e kimanyer etranze pa neseserman pli bon ki Seselwa.

Pli gran defayans ki montre kimanyer nou a’n  aryer e akoz nou biznes offshore se zis lanrezistreman se lavites kominikasyon.  Mon kontan antann minis koz lo sa proze kab soumaren me anmenmtan mon tris akoz i montre kimanyer nou’n mank bato plizyer fwa.  Moris ki pli dan Sid pe al enstal son trwazyenm kab e se sa ki’n kapab fer li vin en sanpyon dan sa domenn e vwar son biznes Cyber City kontinyen grandi.  Pti Sesel li i kontinyen lo en semen later rouz ranpli avek trou avek internet lavites nou gro torti zean tandis ki lezot i lo en highway 4 lane. Antretan mon ti ava demande Mr Speaker eski napa en fason pou demann sa bann lakonpanyen pou koup sa bann sarz an plis ki zot pe tap Seselwa avek.

Malgre ki larzan an plis pe ganny mete paregzanp dan ledikasyon pou reform mon kapab eksprim konfizyon ek dezapwentman bokou ki dan sa profesyon.  Bann ansenyan pa tro konnen kwa ki pou annan dan sa nouvo scheme of service.  Bann etidyan lekol NIE malgre bann diferan rankont osi pe viv dan dout spesyalman tou sa bann ki napa ‘A’ Levels, zot pa konnen ki pou arive avek zot.  E mon espere ki Minis i ava donn zot en lesplikasyon kler lo kote zot rantre dan sa bidze e dan plan pei pou lannen prosenn.  Ansenyan pe osi rode akoz ki zot bezwen fer travay fondasyon Jj spirit pandan ler lekol.  Eski pa in ler enn fwa pou tou pou aret servi resours leta dan lekol pou lavantaz politik?

Mr Speaker travayer minister lasante osi ti a kontan ganny detay sa nouvo scheme of service akoz i reste en mister pou zot.  Tro bokou promes in ganny fer e in annan tro bokou mansonz ziska fo lenformasyon ki’n ganny donnen dan sa Lasanble.  Mon demande ki Minis Finans i donn detay lo sa nouvo scheme avan ki i fini avek sa bidze pou ki tou dimoun i konnen kote i debout.  Mon krwar ki sa i en posibilite e en responsabilite moral vi ki i annan bann sif ki koresponn avek sa depans deza dan bidze.

Mr Speaker, Minis in dir nou dan en fason byen fyer ki i pou fini lannen 2009 avek en sirplis R168 milyon.  Lo son sirfas sa i paret fantastik, me sa i pa tou laverite.  Sa ki Minis pa dir nou se ki in nobou ariv lo sa sonm senpleman akoz led ki in gannyen avek bann partner etranze ki in ekivalan R309 milyon.  Anplis ki sa dan sa sonm R168 milyon i annan R60 milyon ki ti’n bidzete pou ed bann dimoun pli vilnerab ki zot pa’n fer.  Ozordi nou vwar ki tou sa bann dimoun ki ti dan bezwen e ki ti pe monte desann pou ganny en lasistans e ki ti pe ganny R75, R100, R200 pa ti pe ganny byen asiste akoz serten ti anvi fer lekonomi.

Olye soulaz soufrans nou bann dimoun ki dan bezwen leta in prefere fer lekonomi pou montre zot dirizan IMF ki i konn fer politik ser sang.  Annou pa osi oubliye ki sa gro sonm pou contingency pa’n ganny preski touse, i fasil pou sorti avek en sirplis kan dan ou bidze orizinel ou met bann gro sonm ki apre ou pa touse.

Frer ek ser Seselwa ou ki ti dan gran bezwen me ou ki’n ganny dir ou pa kalifye e ou’n byen al dormi avek en vant vid san kouran ek delo, mon espere ki ou konpran ki larzan ki ou ti bezwen in al dan sirplis bidze e pou sa ou bezwen rezouir.  En gouvernman ki met son pep dan soufrans atraver en progranm ekonomik sever pa azir responsab letan i pa ed dimoun ki dan bezwen e pourtan zot tou lo lot kote latab zot ti kriy byen for lo Welfare Agency koman sover bann vilnerab.  Ozordi ki vilnerab in miltipliye dan nou pei e nou vwar ki gouvernman in refize pran son responsabilite.

Mr Speaker dan milye sa sitiasyon finansyel difisil pou bann fanmiy tou dimoun pe ganny dir ki zot pou bezwen annan 10% larzan ki zot lakaz pou koute, pou zot ganny lakle.  Si zot napa  mwayen zot ava ganny evalye anba means testing.  Eski i pa sa menm sistenm kontrol ki’n retourn R60 milyon dan kof leta akoz in vwar ki dimoun i oke.  Ki nouvo kriter ki pou ganny servi?  Donn lepep detay silvouple.  Ki lespwar ki dimoun i devret annan?  Kwa ki pe sanze?  Oubyen eski ankor ennfwa nou pa pou vwar plis politik antre dan sa bann desizyon parey labitid.  Sa ki annan kontak i ava byen pase, tandi ki sa ki napa i ava ganny kit ater.  Eski pa sanmenm polisi sa gouvernman letan zot dir ou ki serten selman ki annan zorey Minis ek Prezidan?

Mr Speaker 32an apre bann levennman 5 Zen 1977 Minis Finans in finalman dir nou sours tou nou problenm ekonomik, politik, sosyal e finansyel, laplenn pa nivo.  Me malerezman sa bidze ki i pe prezante pa pe vin fer laplenn nivo me pou servi son prop mo i pe vin fer laplenn pli nivo.  Mwan mon pa konpran sa bann zafer pli nivo.  Dan lavi swa en madanm i ansent oubyen i pa ansent.  Dan menm fason swa laplenn i nivo oubyen i pa nivo.  Dan nou ka isi Sesel laplenn pa nivo e tan ki sa i leka nou pou kontinyen koman en sosyete kot lapreferans, konneksyon ek laenn pou kontinyen egziste.  Sa pa pou anmenn nou ver en devlopman annord e en sosyete an bonn santé.  Sa laplenn pa nivo i fer ki serten in ganny sans pou partisip dan devlopman ekonomik tandi ki lezot in ganny kit ater.  Serten in ganny laysens ek lanplwa lezot in ganny rezete.  Serten son zanfan in ganny bon scholarship a letranze pou nanryen lezot in bezwen reste ater isi menm.  Serten in ganny later ek lakaz zot swa apre preferansyel lezot i ankor en nimero lo en lalis.  Se sa vre sitiasyon nou pei e sa malerezman pe kontinyen san sirnny arête.

Mon senpleman demann Seselwa pou ouver son lizye pli gran ki i kapab e pou servi sa lespri ki Bondye nou kreater in donn li pou konpran byen sa ki pe arive dan son prop pei.  Lo laplenn pa nivo nou’n vwar bokou Seselwa ki’n pionye dan lendistri touris, dimoun ki ti annan pti lotel vann zot landrwa spesyalman avek bann lakonpanyen konstriksyon ek lezot endividi.  Laplenn pa nivo ti detri zot biznes e   ti forse vann.  Dan sa menm lendistri touris serten ti ganny fuel duty free tandi ki lezot dan menm kategori ti bezwen pey 100%.

Mr Speaker mon anvi ki Minis i regard lepep Seselwa dan son lizye e dir ki napa lotel ki pou kontinyen ganny fuel duty free, ki pou napa sa kalite tretman ankor.  Ozordi i kontinyen annan lapreferans ek malis kont Seselwa ki anvi travay.  Msye Alwyne Talma en Seselwa i kontinyen ganny penalize lo Praslin pou li fer en letablisman touristik lo son propriyete tandi ki nou trouv bann monst pe pouri an debout kot ansyen Vakwa Village ek Soley Dor.  Sanmenm sa bann laplenn pa nivo ki nou pou bezwen met plat si nou anvi bouz devan e ganny en bon lekonomi.  Pou bann ki ti al legliz se sanmenm sa bann montany ki Jean Baptiste i dir fer plat.

La Mr Speaker mon ti a kontan felist travay ki sekter prive dan lendistri tourizm in fer pou anpese ki nou fini lannen avek mwens 25% touris.  Si sekter prive pa ti’n antre nou ti pou trouv nou dan en gran dezas.  Felisitasyon spesyal pou sekter prive atraver Msye Louis D’Offay e Msye Allain Ste Ange mon koleg, kontinyen sa bon travay zot annan nou sipor.

Mr Speaker mon profite pou demande ki en regilasyon kler i ganny etablir an relasyon avek service charge dan lotel e kimanyer travyer pou benefisye.  Pou le moman sakenn pe fer sa ki pou li.  Annou etablir en prensip ki pou benefisye tou travayer lotel e sa i ava bon pou nou Seselwa.  Lo sa laplenn pa nivo noiu’nvvwar Seselwa ganny bloke kont en miray avek son lanmen ek son lipye anmare me etranze in ganny sans fer sa ki zot anvi dan nou pei ziska ganny loan an deviz letan Seselwa pa ti kapab ganny dolar dan labank.  Minis fodre kapab dir nou ki aparti lannen prosenn pa pou annan ankor personn ki pou ganny drwa enport tou sa ki i bezwen e pas drwat sorti lo port ek airport san pey tax.  Minis fodre dir avek nou tou dimoun pou peye tax lo bann keksoz ki i enporte.

Mon pran sa loportinite ankor pou ensiste ki Seselwa i ganny travay dan son prop pei pou nobou nourrir son fanmiy e partisip dan nou lekonomi.  Ziska kan eski gard sekirite ek zardinyen kot lotel pou etranze?  Ziska kan ki serten lotel pou pran etranze dan pozisyon ki Seselwa i kapab fer?  Ziska kan eski lakonpanyen konstriksyon pou annan drayver pick up etranzer?  Ziska kan eski bann lakonpanyen etranze pou rantre avek tou transpor ki zot bezwen e fer sir ki larzan pou bann proze i reste lanmenm antre zot?  Larises sa pei fodre i ganny partaze avek Seselwa.

Seselwa in fatige manz zis pikan.   Si Minis i senser lalwa i devret ganny entrodwir pou defann tou lakonpanyen etranze ki pe fer bann gro proze pou annan zot prop pick up, drayver e gro masin ki deza annan dan nou pei.  Sa i ava en garanti ki Seselwa i ganny travay. Mon demande ki sa i aplik deswit lo Mahe e lo Praslin kot sa problenm i kontinyen persiste akoz gro kontrater pe ganny tou lavantaz.

Laplenn pa nivo osi kot laysens pou lendistri banbara i konsernen.  Seselwa i ganny sere tandi ki etranze ek bann ki deza annan mil biznes me ki annan kontak i pase.  Sa osi fodre sanze.

Bidze pe fer alokasyon pou nou lenstitisyon demokratik.  Sa i tre enportan.  Me ki kantite fwa   nou vwar ki sa bann menm lenstitisyon i kontinyen debalanse dan lafason ki zot fer travay.  Fer laplenn nivo pou nou ganny en komisyon elektoral endepandan e en SBC digital ki pa krwar i en stasyon en parti politik.

Lasanble Nasyonal i bezwen ganny en nouvo lelan.  Sa finansman se finansman leta alors kapris anfaver parti mazoriter fodre arete.  Pou sa lenstitisyon kapab zwe son rol, son rol vre fodre ki son laplenn osi i vin nivo.  I pa zis en nouvo batiman ki pou fer sa arive me i demann osi en sanzman fason fer profon, en sanzman mindset.

Menm zafer osi pou nou sistenm zidisyer.  Lekspektasyon i ankor bokou e nou espere ki avek finansman neseser keksoz i ava bouz pli vit pou nou vwar ki lazistis i vin rol prensipal sa brans dan gouvernman.

Mr Speaker finansman ki ladministrasyon distrik i gannyen pa kapab ganny vwar koman finansman kanpany Parti Lepep, ansyen SPPF.  Sa o larzan leta e alor dimoun ki dan bezwen i sipoze ganny priyorite e non pa lo en baz sa ki avek nou oubyen al demann SNP.  Tousala se bann keksoz ki montre nou ki laplenn pa nivo e ki sanzman imedyat i bezwen ganny fer pou nou vwar en vre lalimyer e pour nou bouz pli devan.

Nou demann vre transparans dan travay gouvernman lokal.  Pa envit MNA SNP lo DCC me selman eskli li kot larzan leta i ganny depanse dan distrik

Mr Speaker mon ava al pli lwen pou dir ki sa larzan bidze i pa pou okenn parti politik.  Lakaz ki pou ganny fer, semen ki pou ganny konstrir, lasistans ki pou ganny donnen, lanplwa ki pou ganny kree, sekirite sosyal ki pou ganny peye e tou lezot keksoz ki ladan pa sipoze ganny deside lo en baz politik akoz i pa sorti dan fon okenn parti politik.  Se sa mindset ki minis i bezwen sanze dan son prop dimoun ki souvann fwa zot konsider zot koman plito koman bann anplwayer Maison du Peuple olye koman bann civil servants.  Se zot ki bezwen konpran ki letan en MNA SNP i telefonn en departman pou en lenformasyon i pa pe fatig personn me i pe fer son travay.  Letan en dimoun ki ti penn son lekor ver oubyen ble dan dernyen eleksyon i al dan biro DA i annan en drwa ganny tou lasistans akoz sa biro i osi son biro.  Sanz sa latitid e sa lapenn pa pou vin pli nivo me i ava vin vreman nivo.

Mr Speaker menm si Minis Finans i anons avek lafyerte ki i pou fer ankor sirplis, 2010 pou en lot lannen fermal pou tou Seselwa.  Tou biznes e tou dimoun pou bezwen trimouse pou sirviv.  Mwan mon pa anvi trouv en pep ki pe zis debrouye.  Sa latitid pou donn nou en pep ki tyake.  Mon anvi trouv en pep ki leve e travay.  Diferans se ki la ou annan en dimoun ki mazin demen e planifye ki i bezwen fer dan son metye, leve travay i kapab arive letan gouvernman i vin en partener ki siport son sitwayen e fer sir ki loportinite lanplwa i rezerve pou li.  I arive letan en gouvernman i ankouraz biznes ed sa ki pti, defann sa ki frazil e azir dan en fason drwat e zis, se sa kalite Seselwa ki SNP avek mwan nou anvi trouve.

Mr Speaker letan mon termin sa dernyen diskour  lo bidze dan sa batiman Lasanble Nasyonal mon bezwen azoute kimanyer mon regrete ki nou pe sorti dan en batiman ki ti ganny konstrir atraver kontribisyon lepep Seselwa anba direksyon defen Msye Guy Morel, en gran Seselwa pou nou lannen prosenn al dan enn ki’n ganny konstrir par en pourvwar etranze.  I regretan ki nou lafyerte koman en pep pou konstrir nou prop edifis pou sofgard nou konstitisyon ek nou demokrasi miltiparti in ganny oubliye, me mon anvi dir avek lepep Seselwa, en zour SNP i ava konstrir enn dan ki lepep Seselwa i ava fer son kontribisyon.  I pa pou lo en zil konble me i pou lo Mahe, dan sant son kapital Victoria kot pyer posesyon ti ganny inogire.

Mr Speaker mon swet ou, mon swet Minis Finans ek son lekip, tou zabitan Anse Etoile, manm Sekretaryat Lasanble Nasyonal, lepep Seselwa e tou MNA en noel anpe e tou koraz pou 2010.

Mon met sa pei ek tou son zabitan anba proteksyon nou Bondyen tou pwisan.  Mr Speaker nou lo nou kote dan SNP nou pou kontinyen travay pou nou pep, nou pou kontinyen met devan bann propozisyon ki nou krwar pou ed nou al devan, nou pou kontinyen debout akote nou pep dan sa moman difisil e pou lepep Seselwa e pou nou pei beni Sesel nou pa pou zanmen les tonbe.  Mersi bokou.

 

 

 

 

HON MARIE-LOUISE POTTER

Mr Speaker, Minis Finans, koleg MNAs, frer e ser Seselwa, ozordi i fer egzakteman 1an, 1mwan, 1 semenn depi ki Sesel in anbark lo en reform ekonomik ki’n san dout mark nou lavi dan en fason san presedan.

Lannen pase sa ler, lekonomi mondyal ti’n vir lo son latet.  Pei pli ris, pli pwisan ek lekonomi pli for e devlope, kot i annan pli bon gouvernans e demokrasi, pa ti kapab ni prevwar, ni eparnny tanpet finansyel e petrolyer ki ti pe soufle.

An verite, lemonn ti’n rantre dan enn son pli gran resesyon depi lager mondyal, kot pri petrol ti’n depas 200 dolar 1 barik: kot bann labank e lenstitisyon finansyel ti collapse enn apre lot: Kot bann gran konpani ti fait e kot de milye travayer ti perdi zot travay, e de milye fanmiy, ti perdi zot lakaz.

Pri marsandiz debarz  lo marse enternasyonal tel ki dile, dible, diri ti double e menm triple. Serten marsandiz parey diri  ti pe komans vin rar lo marse enternasyonal.  Sa ki ti pe pase deor ti  agrav sitiasyon ki nou pti lekonomi ti pe deza eksperyans parey nou tou nou konnen.  Nou ti nepli kapab aste petrol pri ki i ti’ n arive, nou ti’n nepli kapab pey pou lenportasyon ki nou depan lo la, e nou ti’n nepli kapab repey nou bann loan ki nou ti’n prete pou met dan nou pep.  Napa e blackmarket ti’n vin de vokabiler popiler ki ti pe trangle tou aktivite ekonomik, e konfidans dan lekonomi Sesel ti pe degrengole a en vites enkyetan.

Mr Speaker, pandan ki serten nou, ti pe ganny seve blan e traka avek en tel sitiasyon, serten ti donn bal lo maler ki Sesel ti pe traverse    e serten ti priye ki zafer i deteryore pou Sesel kontinyen anfonse.  Avek sak zour ki ti pase, disel ti azoute dan boubou Seselwa, e si disel pa ti ase, dipwav, e masala ti osi mele.  Rali napa e rali blackmarket pa ti manke. Portre napa e portre lake pou dibwa, siman, lager zonyon e diri ti ganny pibliye tou le semen dan zot zournal, e lartik pou kraz Sesel aletranze ti ganny poste toulezour lo internet.  Koze napa e kozer napa, pa ti manke isi dan sa Lasanble.  Ziska sanson nwel ek lannen lo napa, zansla ti konpoze pou selebre.

Mr Speaker 1an, 1mwan, 1semenn ozordi, lanmans pwalon ti’n so,so,so menm, e pandan ki SNP ti dir mersi Senyer pa zot ki ti dan lakwizin, Prezidan Michel ti fer sa ki en dirizan ki met prosen zenerasyon avan prosenn eleksyon ti fer.  Malgre ki ti annan ki ti predir ki i ti pe fer en swisid politik, i ti take the bull by the horn e demann pep Seselwa pou prepare for the worst e averti ki things must get worst before it gets better.

Le 31 Oktob 2008 nou Lasanble ti travay ziska tar apre 5er diswar pou amann lalwa Labank Santral, pou permet roupi flote.  Sa ti premye aksyon desisif e kouraze ki manm Parti Lepep nou Lasanble ti fer an sipor reform ekonomik ki nou ti pe anbark lo la, ki zis mazorite ki ti siporte.  Nou pa ti per eksplik nou siporter e pep Seselwa ki ti’n fek donn nou en lot manda elektoral, ki roupli flote ti limenm li devaliasyon ki nou ti kont pou bann rezon ki ozordi tou Seselwa i konpran.  Sa, pa ti leka lo kote lopozisyon, ki ti napa sa menm kouraz pou eksplik zot siporter ki flotasyon roupi ti limenn li devalisyon alyas roupi konvertib ki zot ti dir, zot ti pou fer ler zot ti  pou ganny eleksyon 2006.  Me parey nou konnen parol e aksyon pa zanmen mars ansanm pou okenn liberal dan okenn parti lemonn. Ler ti’n ariv ler pou fer roupi vin konvertib zot ti chicken out parey bann vre poul mouye, e dir granmersi  pa zot ki ti’n ganny sa eleksyon ki ti’n fek pase.

Mr Speaker, sa i sa menm lopozisyon ki an 2011 pou vin devan pep Seselwa pou demann pep Seselwa pou vot pou zot al dan sa menm lakwizin ki zot pa ti kapab tenir lasaler.

Le 1er Novanm 2008 pep Seselwa ti konn vre konsekans devaliasyon ki SNP ti’n kanmoufle anba rob roupi konvertib.  Valer dolar  ki ti 8 roupi dan labank e 12 roupi lo blackmarket ti ariv 18 roupi, en logmantasyon parlao 100%   lo rate ofisyel.  Tou komodite dan laboutik ti double e triple. En kilo diri long grain ti sorti 4roupi pou ariv 9 roupi.  E boutey delwil vezetab ti sorti 11roupi  pou ariv 39 roupi.  En bwat dile ti sorti 30 roupi pou ariv 90 roupi.

To lentere dan labank ti mont ziska defons nou plafon.  En tel sitiasyon ti san dout anmenn en kantite soufrans pou tou fanmiy Seselwa.  Me koman en nasyon ki’n touzour annan lafyerte nou pa ti donn piblisite nou difikilte. Nou ti sey aziste e demann tou manm fanmiy pou koste pou travers sa movetan.

Me ki nou ti vwar?  En lot kalite bal ti komanse lo soufrans pep Seselwa.  Le 16 Novanm 2008, dan en rali ki SNP ti fer Roche Caiman, tou mizer e soufrans Seselwa ti ganny met lo koltar.  Seselwa ti ganny demande pou met zot pare pou desann lo semen pou al rod lavi bonmarse.  Prezidan Michel ti ganny demande pou demisyonnen pou ki en lot eleksyon fer, dan en moman kot sesel ti pe konn son moman pli feb.  Sa ti pou vreman hit Seychelles where it hurts the most. Telman zot ti koz lo mizer ki ennler ou ti a’n krwar ki L’Ethiopie ek lafamin ti’n ariv Sesel

Mr Speaker, Lopozisyon ti’n vin pli per IMF ki nou.  Zot ti refize rankontre avek premye misyon IMF ki ti vini telman zot ti’n per sa bebet e telman zot ti anvi dezasosye zot avek sa reform ekonomik.  Deor lo street ki zafer ti sal.  Siporter Parti Lepep ti ganny maltrete e ensilte partou kot nou ti ale.  Nou ti ganny apele bann iletre, bann sankonpran, bann zako… ‘Al Vot pou Jj ankor!’ zot ti demande.

Mr Speaker koman en parti matir e sivilize nou ti gard nou kalm akoz nou konnen ki silans i meyer larepons pou persekisyon.  Menm bann diplomat etranze ki ti vizit Sesel e ki ti siport reform pa ti ganny eparnye.  Zot osi zot ti ganny tit ipokrit e defas.  Malgre nou ti sipliy ek zot pou koste dan moman movetan, zot pa ti oule tande.  Zot lanmour pou pouvwar ti pli enportan ki pouvwar pou lanmour dan movetan.

Mr Speaker, semenn apre semenn Minis Finans ti antre sorti dan sa Lasanble avek bann proze delwa pou siport reform, e parey labitid, zis kote mazorite ki’n touzour prezan e pare pou siport li dan  bann target  reform ki ti tre sere e tre sarze.  Mwan apre mwan, Minis Finans ti donn konferans depres lib avek media nasyonal e tou lapres dan Sesel pou gard Seselwa o fe avek sa ki ti pe pase, bon ou move akoz nou ti napa nanryen pou kasyet.  Napa kestyon ki zot pa ti demannde ki zot pa ti ganny en larepons.  Leklersisman parti leklersisman lo koripsyon ki zot ankor pe ale avek parey nou’n fek tande bomaten me safwasi dan SPDF.

Sakfwa ki Prezidan Michel ti vwayaz aletranze pou li al debourye pou  Sesel i ti ganny akize, ki i ti pe al mandyan, e ki i ti pe al vann Sesel ek Arab.

Mr Speaker, mon’n fer sa pti  parkour listwar pa akoz mon anvi fer lopozisyon rapel keksoz ki petet zot ti a prefere lepep i oubliye, me pou fer pep Seselwa vwar ki ozordi napa nanryen ki’n sanze avek Lopozisyon.  The same old party with the same old rhetoric.  Ankor ennfwa, nou pou antann tou kalite alfabet negativite lo bidze e reform ki pe ganny propoze.  Nanryen e absoliman nanryen pa pou ase bon pou lopozisyon dan sa bidze.  Nou pou antann bann menm talk, talk talk komdir zot menm.

Mr Speaker, talk, talk, talk parey nou’n fek vwar bomaten -100%  me aksyon e kouraz liberal  zero, zero, zero.  Ozordi Parti Lepep i dir ek lopozisyon ki enough is enough. Cut the crap and give peace a chance.

 

(Interruption)

 

 

MR SPEAKER

Non, non  rod en lot mo pou crap.

 

(Laughter)

 

MR SPEAKER

Mon krwar retract the crap Onorab.

 

HON MARIE-LOUISE POTTER

Mr Speaker mon retract the crap.

 

MR SPEAKER

Oke, proceed.

 

HON MARIE-LOUISE POTTER

Apre 1an ki nou’n envit zot pou koste pou lavenir Sesel me zot in prefere kasyet, nou oule dir zot ozordi if you cannot be part of the solution, you are certainly part of the problem.  Parey Indira Ghandi in deza dir; You cannot shake hands with a clenched fist.  Alor nou konsey zot fer sa ki onorab, pran zot Depar Volonter boner avan 2011.

Mr Speaker in ler pou bann siporter lopozisyon ki mekontan avek lafason ki zot dirizan in konport zot dan sa lannen koste e lannen reform, pou demann en vre sanzman dan lopozisyon.  Parey zot, nou osi nou santi ki Seychelles deserves a relevant opposition. E ozordi ankor ennfwa nou demann zot pou prezant zot siporter avek en Plan Reform Alternativ pou Sesel.

Lannen apre lannen, zot pa kapab vin la anndan pas zot letan zis kritik plan e travay ki zot kanmarad i fer.  In ler pou zot ennfwa pou tou montre zot siporter ki zot, zot ti pou fer.  Zot siporter ki’n fini komans perdi konfyans e komans dekil zot, i oule vwar laprev e aksyon sorti kot zot.  Fer parey Parti Lepep i fer.  Nou la i la nou plan reform.  En dokiman 250 paz.  En dokiman detaye ki montre kote nou ete, ki nou pou fer pandan sa prosen 3an, ki manyer nou pou fer li, ki manyer nou pou pey nou det, ki devlopman nou pou anmennen, kote nou pou ganny larzan eksetera. Tousala Mr Speaker i ladan.

Mr Speaker, sa pa tou, zot siporter ti a osi kontan konnen lekel dan lopozisyon ki pou ansarz egzekit zot plan reform alternativ.  Eski i pou enn parmi sa 11 zot ki la anndan? Eski i pou enn ki pe tenir rikord cross the floor oubyen enn ki pou sorti deor?  Dir zot siporter laverite.  Pa  kasyet  nanryen, e ki zot siporter i a kapab ler zot in konn laverite konpare si sa enn ki SNP pe propoze pou diriz zot plan reform, i osi konpetan, i travay osi dir, i montre otan devosyon, i osi kalm, kredib, lwayal e osi for ki Danny Faure.

Mr Speaker, la ki nou pe rantre dan 2enm zenerasyon reform anba en Extended Fund Facility, ki pou premye fwa dan 22an, IMF in aprouve pou en middle income country parey Sesel, nou napa okenn dout, ki si lannen pase Prezidan Michel ti demann nou pep pou prepare for the worst, ozordi nou kapab dir avek nou pep ki the worst is over. The worst is over akoz napa e black market ki zot ti selebre i prezan form parti nou listwar zis parey byento zot zot pou parti listwar.

The worst is over la ki nou lendistri touris pe fini lannen avek  mwen 2% konpare avek mwen 18% ki ti leka an Mars sa lannen, e  STB pe viz pou en logmantasyon 5% a 6% pandan 2010.  An siportan sa  alokasyon 28 milyon roupi pou STB Marketing pou 2011, nou Lasanble i salye travay ekselan e inovativ ki STB pe antrprann pou market Sesel avek pli bon rezilta, malgre lemonn i ankor dan resesyon.

Avek reform ki pe kontinyen dan sekter piblik nou demande ki STB i ganny lotonomi neseser pou  konsantre zis lo son core marketing business e les bann lezot responsabilite polisi e administrativ avek gouvernman.

Mr Speaker, the worst is over akoz lenflasyon ki ti 63% zis apre reform, i ozordi 2%.  Dernyen revizyon dan pri komodite par STC i montre en rediksyon konsiderab dan bann komodite debaz.

  • En kilo regular basmati ki ti 19 roupi i aprezan 13 roupi. En bes 32%.

 

  • En lit delwil sunflower ki ti 39 roupi i aprezan 19 roupi, en bes 42%.

 

  • En bwat dile 900g ki ti 97 i aprezan 56 roupi, en bes 38%, zis pou donn enn de legzanp.

 

Sa i montre progre ki’n annan dan valer roupi dan sa premye lannen reform pou sorti 18 roupi en dolar pou ozordi vin 10.90.

Mr Speaker, the worst is over akoz to lentere lo loan lakaz e lezot loan komersyal ki ti pe trangle nou pep pe egalman desann. Anmenmtan, gouvernman pe komans repey son bann det domestik ki pou met plis  roupi pou labank kapab prete pou relans aktivite ekonomik e pou remet roupi dan pos Seselwa.  En gran parti nou det eksteryer parey nou konnen in ganny redwi par 45% e reschedule, pandan ki rezerv nou pei ki ti ekivalan 2 zour enportasyon avan reform i ozordi 156 milyon dolar.

The worst is over la ki prediksyon ki resesyon mondyal pe diminiyen e an 2010 lekonomi sesel pou grandi  par 4poursan.  Malgre nou pe kontinyen tande ki det nou pei i ankor pli gran ki tou planet, nou konnen ki Sesel i pa le sel pei andete omonn.  Nou konnen ki pei pli ris e pli devlope omonn i ozordi annan en det 13 trilyon dolar.  Menn Langleter ki’n fek pibliy son dennyen sif i montre en det 825 bilyon liv sterlen.

Mr Speaker, malgre nou pe dir ki the worst is over sa i pa vedir ki the work is over.  Bidze 2010 pe met labaz pou en dezyenm zenerasyon reform pou sa prosen 3an ki pou san dout prezant nou avek nouvo defi e nouvo risk, me ki pou egalman ouver nouvo laport loportinite pou sa  ki oule e kapab leve e debouye.  Wi leve e debrouye.  Si nou anvi vwar reform dan sekter piblik ki nou souvan demande, nou bezwen osi aksepte annan kouraz pou aksepte ki enn son konsekans se ki serten dimoun pou malerezman bezwen sanz travay.  Mon kontan ki Minis in anonse ki dan sa 2500 travayer in pran depar volonter dan sekter piblik, 2348 in fini reganny anploye dan lezot sekter.  Sa i montre ki kontreman tou sa ki nou pe tande lo sa size, Pep Seselwa i en pep debouryer e ipa pe ekout okenn radio konplent.

Me lo sa size reform dan servis piblik, dir nou: en smaller governement, en leaner government, down sizing government, ki en lepok ti zot lide – Zot ankor krwar ladan?   Eski zot ankor oule?  Eski zot ankor krwar ki gouvernman i devret koup depans?  Eski zot ankor krwar dan lakantite olye lakalite travayer dan servis piblik.  Eski zot ankor krwar dan rol gouvernman fasilitater?

Mr Speaker, eski SNP i oule ki cleaner ou clerk i  reste tou son lavi cleaner e clerk?  Eski SNP pa dakor ki en cleaner ou clerk i devret li osi ganny nouvo loportinite pou li aprann en nonvo skill dan en nouvo sekter ki pli bezwen li, kot i pou kapab fer plis, devlop plis e petet benefisye plis?

Sa i anmenn mwan lo reform dan striktir saler e wage grid ki pe ganny propoze e ki nou’n fek tande pe ganny kritike.  Mr Speaker, pou plizyer lannen zot in konplent, konplent, konplent lo saler travayer dan sekter piblik.  Ki gouvernman i soutir parese ki pa konpetan pou rezon politik dan sekter piblik.  Ki saler dan gouvernman i artifisyel e sa i dekouraz dimoun al dan sekter prodiktif. Ki saler e promosyon pa baze lo merit me lapreferans bann sef e lo kouler politik.  Tousala, zot ti dir, i dekouraz profesyonalism dan sekter piblik e fodre sanze.

Pandan 2an gouvernman in ekoute e in etidye tou sa konplent e in demann en expert Commonwealth pou travay lo en nouvo striktir saler baze lo bann pratik e standar enternasyonal.  Sa travay in pran 2an akoz i en legzersis ki tre konpleks ki’n bezwen revwar 170 Schemes of Service ki egziste dan gouvernman ozordi enkli scheme of service pou teachers e travayer lasante.  Striktir ki’n ganny propoze i enn kot nivo saler i reflekte kalifikasyon, konpetans, leksperyans, prodiktivite e responsabilite ki al avek sak pos.  Se baze lo sa legzersis ki sa logmantasyon 4.3% in ganny propoze dan saler pou zisteman koriz sa bann menm distorsyon e anomali ki zot menm zot ti dir ti egziste dan striktir saler gouvernman e ki fodre sanze.  La ki sa legzersis in fini, nou pou tann zot menm prezan pe demann gouvernman pou retourn dan sa vye menm dezord ki zot menm zot ti dir, fodre sanze.  Nou pou tann zot menm  demann gouvernman pou fors sekter prive pou ogmant saler parlao minimum wage, menm si sa pa reflekte nivo prodiktivite ki zot dir fodre annan pou lekonomi marse.

Mr Speaker, vreman eski SNP i ankor rapel tou sa ki zot in deza dir pandan sa dernyen 15an? Eski zot ankor krwar dan zot prop kritik, dan zot prop lopozisyon e dan zot prop sanzman.  Eski zot ankor rekonnet zot prop lonbraz lopozisyon liberal si zot ankor annan enn?  Konmdi Jimmy Cliff; there are more questions than answers.

Mr Speaker en lot konponan mazer bidze 2010 e dezyenm zenerasyon reform ekonomik se reform dan tax.  Mon pa pou pretann ki mon en savan lo sa size tax e mon admet avek imilite ki mon pa ankor metriz tou bann matematik ki enplike dan sa legzersis.  Mon’n resevwar plizyer reprezantasyon e konsern sorti kot diferan sekter e akter dan sekter prive ki mon’n port a latansyon Minis Finans. Mon propoze ki Minis i donn son reaksyon dan son summary.

Parkont, mon realize ki tax e taxpayers pa’n zanmen manz  disel.  Dan tou pei, napa sistenm tax ki  ganny aplike ki popiler e kapab fer tou dimoun kontan.  Sa ki ganny afekte pou toultan reakte, pandan ki sa ki benefisye pou toultan selebre.  Menm Lanmerik ozordi i annan en gran deba lo si tax ki pe ganny propoze pou siport health insurance i fair. Larealite se ki si napa tax napa gouvernman, napa lopozisyon, napa MNA, napa lasante, napa saler, napa ledikasyon e napa tou sa ki lopozisyon menm i vin koze e i vin demanded an sa Lasanble e i vin demann gouvernman pou rode e pou fer menm si zanmen, zanmen zot vot pou okenn larzan.

Rol gouvernman se pou rod en balans e en sistenm tax ki pli fair e pli ekitab posib, rod en laplenn ki pli nivo posib.  E sa balans se sa ki sa reform pe esey rode. Mr Speaker me sa ki pli enteresan lo sa deba lo tax, se ki 2 semenn pase, Minis Finans ek son bann zofisye tax ti dedye en apremedi antye pou vin eksplik reform ki ti pe ganny propoze avek nou dan sa Lasanble, e pou pran konsern bann MNA’s lo sa size.  Me ki nou ti vwar? 11 sez vid lo lot kote latab.  Ozordi vey kantite expert e savan lo tax ki nou pou vwar dan lopozisyon.  Peser e fermye pa bezwen anval sa labwet ki zot in fek tande konmkwa ki zot pou pey tax.  Lala kalite lopozisyon ki Sesel i ankor annan 17an dan nou 3enm repiblik.

Mr Speaker, ler SNP pou vin o pouvwar personn pa pou bewenn sonny bef me tou dimoun pou manz stek tou lezour.  Pa zis lo tax ki nou pou tande me, ekspekte more of the same lo tou lezot size ki bidze pe adrese, PUC, SPTC, housing saving scheme tou sa la pou pas dan zot la koupe.

Letan nou pe koz lo en Energy Saving Master Plan ki pa pou zis satisfer demann pou lenerzi ki pe  kontinyen ogmante, me ki pou bezwen soutenab alavenir, letan nou pe koz lo resers e lenvestisman dan itilizasyon lenerzis renouvlab e alternativ fas a defi sanzman klima, letan bann siyantis pe prevwar e predir ki lenerzi e delo pe vin 2 komodite pli rar e pli ser, si lemonn i kontinyen servi resours later 44% pli vit ki natir i kapab ranplase, SNP i ankor pri dan sa vye deba si danm i pli bon ki desalinasyon.

Mr Speaker olye vin fer politik Franse dan PUC annou edik nou pep lo vre realite lenerzi e delo dan lemonn ozordi.  Annou dir mersi Senyer nou ankor kapab alim en glob dan nou lakaz e delo i ankor pe koule dan nou tiyo isi Sesel.  Annou apresye ki PUC pe benefisye avek konesans e lekspertiz bann ki pli konnen ki nou.  Dan sa monn konpleks, eski i pa enn pti pe tro arogan pou en pti pei parey nou, krwar ki nou touzour konn tou zis parey sa lopozisyon konn tou ki nou deza annan?

Sa i anmenn mwan lo sa politik kont travayer e lenvestisman etranze dan nou pei ki lopozisyon in anmennen pandan sa dernyen 15an.  Malgre Sesel i en zil no man is an island nou’n tande. Anmezir ki nou devlope e lemonn i globalize nou pou touzour bezwen en lenvestisman e travayer etranze dan serten sekter nou lekonomi, amwen ki si en zour God forbid nou ganny en gouvernman liberal ki ban tou lenvestisman etranze dan Sesel, ki deport tou etranze ki pe travay Sesel, ki fors Seselwa pou ranplas sa bann etranze menm si zot pa anvi fer sa bann kalite travay, ki ban tou profesyonnel Seselwa pou kit Sesel pou ki nou pa pou bezwen ranplas zot avek en etranze.

Mr Speaker in ler pou Seselwa ki kontan Sesel met en fren ennfwa pour tou avek sa politik anti etranze tre danzere e tre malere ki lopozisyon in propaze dan Sesel.  In ler pou lopozisyon aret sa politik anti imigran parey Jean Marie Le Pen an Frans, e sa politik persekisyon endyen e arab parey Idi Amin Dada ti anmennen an Uganda ki parey nou konnen ti anmenn en destriksyon total sa pei ki menm ozordi, plizyer lannen apre, pankor kapab rekipere.

Sesel nou’n touzour ganny apresye e admire koman en pep amikal ki fyer son lidantite e larmoni miltirasyal, miltikolor ek tolerans relizye.  Nou en nasyon ki nou lorizin i en melanz disan Afriken, Angle, Franse, Sinwanr, Endyen, Morisyen, Ameriken, Arab, nonmen e alor sa kalite laenn kont etranze ozordi par lopozisyon i beyond me.  Depi mon annan laz konesan mon’n vwar etranze pe viv, envestir e travay Sesel e mon’n vwar Seselwa pe al travay ou vizit plizyer pei a letranze kot ziska prezan mon pankor tande personn in ganny persekite.

I vre ozordi i annan 9 mil etranze ki pe travay Sesel me annou rode kote zot pe travay e ki zot pe fer.  Anviron 6mil i dan sekter konstriksyon. 1000 i dan IOT.  1500 i dan lendistri touris.  300 dan gouvernman pensipalman dan lediksyon e lasante e 200 dan bann konpani paraetatik.  Deza sa bann sif i montre nou en keksoz ki mazorite sa bann etranze pe travay dan bann sekter manyel tel ki konstriksyon, IOT, e lotel.

Lopozisyon i dir ki fodre ranplas tou sa bann etranze par Seselwa.  Zot dir ki Seselwa i oule travay IOT e dan konstriksyon me lapey pa bon, tandi ki sekter prive savedir IOT, bann lotel, bann gran kontrakter zot, zot dir i kout zot pli ser pou anploy travayer etranze me zot napa swa akoz napa ase Seselwa ki oule travay dan sa bann sekter, e menm si, e alor si zot pa anploy etranze zot pou bezwen ferm lizin, ferm lotel e ferm konpanyen konstriksyon, ferm IOT.  Lekel ki nou pou pli krwar ant lopozisyon ek sekter prive.

Mr Speaker kontrerman ki nou pou tande ki aparti 2010 kou pou anploy en travayer etranze pou vin pli ser akoz GOP dan sa bann sekter ki nou pe koz lo la ki ozordi pe kout 40 dolar savedir  400 roupi pou aparti lannen prosenn vin 700 roupi e anplis tou travayer etranze pou osi bezwen pey 10% PIT e aplik minimum wage ki pa ti leka oparavan.  Sa i vedir ki i pou kout pli ser ankor pou anploy en travayer etranze Sesel.  Eski alor, si lopozisyon i vin opouvwar i pou fors sekter prive ogmant saler dan sa bann sekter pou ki sa bann Seselwa ki zot dir i kontan travay IOT e dan konstriksyon i ava ale, apre i pou deport bann Endyen, Filipino, Malgas, Morisyen e fors Seselwa ranplas sa bann etranze menm si sa bann menm Seselwa pa kontan, pa kapab, pa anvi, pa oule al travay dan sa bann landrwa.  Eski zot pou vin en gouvernman forse?

Lazenes e travayer Seselwa, ou ki ozordi  Parti Lepep pe dir ou aim high e be what you want to be, get byen ki i annan deryer sa bando liberal.  Sekter prive si ou ankor krwar ki anba en gouvernman SNP ou pou pli byen pase ki ozordi, tat byen ou delo, bat byen ou kales.

Mr Speaker bidze 2010 e reform mwayen term ki devan nou i en Nouvo kontra avek lavenir Sesel. a new contract for the future. En kontra ki pe ofer nouvo loportinite me pe osi egziz pli gran reponsabilite avek sakenn de nou. Ler nou get nouvo loportinite letid ki liniversite Sesel ki’n ariv devan laport nou lazenes ozordi pe ofer dan bidze 2010 e odela, Parti Lepep i dir  lazenn go for it. Pran ou responsabilite vizavi ou letid e larg bann politisyen ki pe fer ou gat ou sans zis apre pou eksplwat ou fristrasyon pou zot benefis politik. Les tonbe drog, vyolans, prostitisyon, tousala i bann vis ki asosye avek en kiltir liberal westernize.

Ler nou get nouvo loportinite ki bidze pe ofer pou komans en pti biznes pou ou ki pa kontan e pa oule travay IOT oubyen dan konstriksyon oubyen dan lotel, parti lepep i dir ou leve debourye. Pran ou responsabilite e donn lanmen ogmant larises nou pei. Larg bann ki oule kit ou obor semen zis pou eksplwat ou fristrasyon letan ou komet en lofans.

Ler nou get nouvo loportinite lanplwa, e re-training e re-skilling ki gouvernman pe ofer dan bidze 2010, parti lepep i dir ou sa zenn ki oule  ganny en dezyenm sans, pran ou sans,  pa ekout bann ki oule, ki ou reste en clerk oubyen en cleaner dan gouvernman tou ou lavi.

Mr Speaker sa nouvo kontra avek lavenir Sesel ki parti lepep pe ofer i avan tou about leadership and vision. Si lafen lager frwad 20an pase ti montre nou, limit en lekonomi sosyalis, ki ti oule distribye en rises ki i pa ti kapab kree, ozordi kriz ekonomik mondyal pe montre nou limit en lekonomi kapitalis liberal kot larises ki ganny kree pa kapab ganny byen distribye, partaze, kontrole pou byennet limanite, e se sa ki’n zisteman a labaz kriz ekonomik mondyal ki nou’n soufer avek ozordi.

Malerezman se sanmenm lekonomik liberal ki’n plonz lemonn dan sa kriz ki nou ladan ozordi.  Se pou sa rezon ki lopinyon piblik enternasyonal ozordi se ki, kapitalizm liberal lo limenm pa kapab e pa devret en opsyon pou lavenir ekonomik mondyal, malgre isi, ki nou pe tande, SNP i ankor pe dir nou ki sistenm liberal i bon e pe servi Senegal e Malawi, 2 pei pli prov a’n Afrik koman model pou Sesel swiv.

Ozordi fas a resesyon mondyal, lemonn i a la resers en nouvo konsansis ekonomik e politik kot benefis marse lib i kapab pli byen ganny itilize, prezerve, partaze pou benefis tou dimoun e non pa zis sa ki annan.  Parti lepep e Prezidan Michel i partaz sa nouvo konsansis ekonomik e politik ki lemonn pe rode e bezwen pou nou kapab afront bann nouvo defi ozordi.  Parti lepep e Prezidan Michel is about reform ki oule prepar Sesel pou mye navige dan sa nouvo klima ekonomik e mye kapab delivre loportinite e lazistis sosyal ki nou’n touzour krwar ladan e ki nou pou touzour été.

Parti lepep e Prezidant Michel is about lodasite entelektyel pou revizit e challenge nou prop lide e, ouver laport pou tou nouvo lide ki kapab anmenn Sesel ver en pli gran prosperite.  Parti le pep e Prezidan Michel is about en nouvo partnership ant gouvernman e sitwayen, enn ki nepli baze lo depandans me ki plito baze lo drwa e responsabilite pou sakenn de nou donn en koudmen pou kree larises pou ki sakenn de nou i partaz ekitableman.  Alor letan zot demande si nou kapitalis ou sosyalis nou dir zot ki nou ankor sa ki nou’n touzour ete: Lepep.

Nou ankor sa menm lepep Seselwa ki’n atraver listwar lit kont sa menm pesimism politik, ki yer ti opoz lendepandans Sesel, ki yer ti opoz legalite loportinite pou tou Seselwa e ki ozordi pe opoz sa nouvo konsansis ekonomik e politik ki Prezidan Michel  pe amennen.

Mr Speaker, frer e ser Seselwa, ankor ennfwa nou ankor sa menm lepep ki pa’n zanmen per listwar me ki’n plito fer listwar. Ozordi lavay en nouvo lannen sa menm lepep ki nou ete e ki nou pou touzour  reste i debout for e fyer lo kwaze nou desten, pou pa zis koz lo listwar ki nou’n fer pou Sesel me pou koz lo sa nouvo listwar ki nou oule e  nou kapab ekrir pou Sesel.

Mr Speaker, koleg MNA’s, pep Seselwa, mon remersye zot pou zot latansyon me avan terminen mon dir lalit i kontinyen.  Mersi bokou.

 

MR SPEAKER

Nou pou adjourn ziska 11er.

 

(Break)

 

(Technical problem)

HON ANDRE POOL

….ler pri karbiran ti pe sot tou nou lespektasyon, kot pri pou enport manze ti pe defons plafon, parey sa lekspresyon kreol i dir, kot bann gran lenstitisyon finansyel tel ki bann labank ti pe komans fait.

Wi Mr Speaker nou gouvernman pa ti ezite pou pran bann mezir neseser pou sov nou pei e parey Minis ti dir dan  prezantasyon bidze nou ti entrodwir bann reform pou met nou lo en semen drwat ver devlopman soutenab.  Pep Seselwa dan son gran mazorite i konn tre byen ki ti pou’n arive e i konsekans lo Sesel si nou pa ti’n fer reform ek bann sanzman enportan.

Mr Speaker mon dir pep Seselwa ti konpran akoz zisteman zot in donn zot sipor e ankor pe siport nou ziska ozordi.  I malere a sa staz pou dir ki zis nou lo sa kote latab ki ti krwar dan sa progranm reform e donn tou nou sipor gouvernman pou enplimant li, malgre nou ti konnen ki nou pep ti pou santi bann kou dir e menm tre dir lo zot lavi tou lezour.  Me Mr Speaker nou dan parti lepep nou’n touzour pare pou al nou tousel si nou konnen ki Sesel e Seselwa pou sorti venker dan okenn mezir ki fodre nou pran pou lavenir Sesel.

Mr Speaker avek lafyerte ozordi an Desanm 2009 mon kapab dir nou’n fini travers sa letap ki pli dir e nou pe get lavenir avek bokou loptimizm ek bokou konfyans.  Sa ki pe vwar plis move tan lo lorizon parey in ganny dir bomaten i kler ki zot bezwen al sanz zot linet e mon swete ki sa i ganny fer ase vit akoz lizye pep Seselwa i gran ouver, bokou pli gran ki zot zot krwar.

Mr Speaker ler nou dir ki sa ki pli pir in pase, laprev i la devan nou laport.  Ler nou ti komans progranm reform lannen pase nou ti vwar en to lentere ki ti monte en sel kou angran e gradyelman in desann.  Nou roupi in kontinyelman remonte viz-a-vi bann deviz tel ki dolar Ameriken, liv sterlen ek ero zis pou nonm serten.  Ozordi Mr Speaker deviz etranzer i la dan labank, ler Seselwa i bezwen e mon menm konnen ki ou menm kapab negosye son valer lesanz ek labank ler ou pe fer tranzaksyon pou biznes.  Sa lapresiasyon dan valer nou  roupi pou bezwen annan son lefe lo kou lenportasyon dan nou pei, savedir vwar en desann dan pri marsandiz.

Mazorite nou bann frer ek ser Seselwa ki ti lo depar volonter okomansman sa lannen parey Minis ti anonse zot in deza ganny en lot lanplwa oubyen zot pe debrouye dan zot prop pti biznes ki zot in ouver.  Serten si pa tou atraver bann loan ki’n ganny donnen par CCA.  Me zefor i bezwen kontinyen ganny fer pou ed bann ki ankor pe rod en travay.

Mr Speaker okomansman nou progranm reform, mazorite bann proze dan nou distrik ki ti merit ganny fer ti’n ganny met en fren me deza ozordi nou pe vwar sa sitiasyon pe sanze e bann proze sirtou pti proze pe rekomans ganny enplimante dan tou bann distrik.  Alors Mr Speaker enn an apre ki nou ti komans nou reform nou vwar nou dan en meyer sitiasyon konpare avek douz mwan pase.

Mon pa pe dir ki tou problenm in rezourd en sel kou, mon pa pe dir ki aprezan nou devret krwaz lebra.  Tou lekontrer.  Mon krwar senserman ki nou devret pe kontinyen e enplimant nou progranm reform pou aranz nou pei pli byen ankor.

Nou lendistri tourism pe reisi repran apre en performans kot nou ti’n prevwar en lannen 2009 bokou pli serye e bokou pli difisil.  La ankor i en lot legzanp ler gouvernman i pran bann desizyon sarz e senser en move sitiasyon i kapab redrese.  A sa staz Mr Speaker permet mwan dir de pti mo lo nou lendistri tourism.  Tar lannen pase gouvernman ti pran desizyon pou adres sa sitiasyon kot lakantite viziter ti pou desann pandan 2009 e kot sa ti’n kapab anmenn konsekans grav pou nou pei.  Parey nou tou nou konnen tourism i pilye nou lekonomi, sikse nou reform ekonomik ti pou depan bokou lo sikse lendistri tourism.  Vizyon gouvernman pou anmenn plis partisipasyon sekter prive dan zesyon sa lendistri ti enn ki ti anmenn bokou konfyans lo lapar gouvernman ek sekter prive dan lendistri tourism.  Sa bes 18% a 19% dan lakantite viziter okomansman lannen 2009 ozordi in desann pou ariv zis 2%.

Plizyer mezir tel ki en partenarya pli pros ant STB ek Minister Zafer Etranzer ki permet zot market Sesel a letranze sirtou servi fasilite nou bann lanbasad dan en fason pli efikas, donn plis loportinite nou bann Seselwa sirtou nou bann zenn Seselwa pou travay e promot Sesel aletranze e servi tou mwayen posib sirtou teknolozi pou promot Sesel koman en destinasyon touristik e byensir Mr Speaker revwar nou lenstitisyon ki train nou zenn Seselwa pou pran en karyer dan sa lendistri.  La mon pe spesifikman refer lo Seychelles Tourism Academy STA ki baze Lanmizer.

Ozordi sa lenstitisyon avek son management e staff Seselwa i reprezant en gran lafyerte pou Sesel.  Zot pe fer en travay formidab.  Annou osi apresye zefor e dedikasyon ki nou bann travayer dan Air seychelles pe fer malgre tou defi. Zot kontinyen travay dir pou anmenn touris  Sesel.  Tou reisit dan lendistri tourism in vin atraver vizyon e zefor tou sa bann akter ki swa dan gouvernman oubyen sekter prive e non pa en sel dimoun.  Annou aret melanz azanda politik avek tourism.  I pou anpwazonn sa lendistri e riske detri li.  Sa lendistri i tro frazil pour nou zwe avek.

Mr Speaker letan petet i pou tro kourt pou fer en analiz konplet lo progre ki nou lendistri tourism in fer e mon asire pou fer me son perspektiv pou lavenir dan bidze 2010 pe ganny pran an konsiderasyon.  Nou bezwen kontinyen siport nou lendistri tourism e annou vot pour sa bidze e se selman ler nou vot pou sa bidze ki nou pou vreman montre nou sipor pou lendistri tourism.

Mr Speaker a sa staz i enportan pou mwan fer re-sorti ki to lenflasyon ki ti lo son nivo pli o an Desanm 2008 avek 63% pou apepre 2% ver finisyon lannen 2009.  Ankor ennfwa en lot progre remarkab.  Pri komodite debaz ki STC i enporte bann pri ki’n bese i varye ant 20% a 43% sa i enkli diri, lafarin, margarin, fri, lantir, dile pti baba parmi lezot.  STC i bezwen kontinyen zwe sa rol pou gard pri komodite esansyel a en pri abordab pou tou Seselwa.

En lot progre nou reform se leta nou rezerv deviz etranzer ki’ n akimile pou ariv 156 milyon dolar Ameriken e ki reprezant 2 mwan valer nou lenportasyon.  Wi Mr Speaker nou rezerv pou kontinyen monte dan bann semenn ki pe vini.

Mr Speaker bidze 2010 pe osi anmenn sa ki nou apel en dezyenm zenerasyon reform.  Sa i reprezant en gran loportinite pou tou Seselwa san eksepsyon me anmenmtan i pe osi anmenn e demann plis responsabilite dan fason ki nou tou koman en pep nou fer keksoz.

Parey Minis in deza eksplike gouvernman pe anmenn reform dan sistenm tax gide par 4 gran prensip.  Sa i enkli fer sa laplenn vin pli nivo e donn en rediksyon dan peyman tax, donn tou biznes menm lavantaz e menm lobligasyon, fer plis dimoun kontribye anver tax, anmenn nou anlinny avek bann pratik rezyonal e enternasyonal kot peyman tax i konsernen.

Mr Speaker avek en rediksyon dan biznes tax e lafason ki nouvo GST pou ganny kalkile nou ekspekte ki konsomater ava benefisye plis ankor avek bann pri marsandiz ek pri servis pli ba aparti lannen prosenn.  Mon swete ki sa osi ava anmenn plis loportinite lanplwa pou nou pep sirtou pou nou bann zenn.  Nou pou ganny sans al dan pli gran deba an se ki konsern bann reform dan sistenm tax ler nou bann proze dela neseser i ava vin devan nou Lasanble.

Aprezan Mr Speaker permet mwan fer en revi lo serten alokasyon dan bidze 2010. En sonm anviron R326 milyon pe al pou Minister lasante ek devlopman sosyal.  Sa i demontre ankor ennfwa langazman nou gouvernman pou kontinyen envestir dan lasante nou pep.  Me nou osi bezwen kontinyen fer zefor pou vwar kimanyer ki nou kapab donn tou sipor bann travayer dan sa minister sirtou bann ki pe travay direkteman avek nou bann pasyan, mon santi akoz mon zwenn zot ki bann travayer dan lasante, zot bezwen ganny pli ekoute e pli souvan malgre mon santi ki i pe annan en serten zefor ki pep ganny fer dan sa direksyon.

En lot sonm R258,691,000 pe ganny propoze pou minister ledikasyon.  Ankor ennfwa gouvernman Lepep pe montre son langazman pou kontinyen envestir e garanti en bon ledikasyon pou nou pep sirtou pou nou lazenes.  Ozordi nou’n menm arive ganny nou prop liniversite isi Sesel.  En lot lafyerte nou pep, en lot loportinite pour nou zenn Seselwa e mon demann zot lazenes Seselwa pou zot sezi sa loportinite.

Me Mr Speaker eski nou pe donn tou latansyon neseser nou bann ansenyan dan Sesel?  Eski nou donn zot loportinite pou eksprim zot bann konsern ki zot fer fas avek dan zot travay toulezour?  Nou bezwen apresye ki se zot bann ansenyan ki lo teren toulezour.  Sikse okenn progranm ki swa ozordi oubyen reform alavenir i neseserman depan lo zot si i pou en sikse oubyen non.  Eski nou bann ansennyan pe resevwar bann meyer kondisyon travay ki nou kapab donn zot?  La mon pa pe koz zis lo larzan, me osi serten lezot presyon ki pe ganny mete lo zot dan bann lekol.  Mr Speaker mon zwenn bann teachers tou lezour e nou koze.  San teachers e teachers devoue nou pou dan problenm.

Mr Speaker pou lannen 2010 gouvernman pe met R20 milyon a dispozisyon nou distrik pou finans bann pti proze kominoter ki fer en lenpak pozitiv dan lavi nou distrik.  Mon swete e mon demande ki gouvernman ki tou distrik i benefisye atraver sa progranm e ki si sa pa ase pandan lannen, mon a demann Minis Finans pou anmenn en bidze siplemanter.  Sa bann pti proze i enportan pou nou bann distrik e nou zabitan e nou zabitan i apresye ler zot vwar sa bann devlopman ki pe pran plas.

Mr Speaker en sonm R51 milyon pe ganny propoze pou Minister Devlopman Nasyonal.  Sa minister i enplimant bann proze lozman e lamenazman later dan tou nou bann distrik.  I enportan ki zot kontinyen enplimant sa bann proze pou ki plis nou zabitan zot ava ganny akse ek en lakaz oubyen avek en kare later.  Dan tou nou bann distrik demann pou lakaz ek later i tre o, me nou gouvernman i annan en plan, i annan en vizyon lo ki direksyon i bezwen pran pou garanti ki sak fanmiy Seselwa i ganny en lozman konvenab oubyen en kare later.

Mr Speaker mon osi note ki dan bidze 2010 gouvernman pou kontinyen donn sipor pou bon fonksyonnman lazans byennet oubyen lazans Welfare parey nou appel li.  Sa lazans son rol prensipal se pou evalye bann demann ki vin devan zot savedir bann laplikasyon e answit pran en desizyon lo merit sa laplikasyon.  La mon ti ava demande ki sa lazans i vin pli realis e pli imen ler zot pe pran desizyon.  I ankor annan ka ki merit me ki pa gannyen, alors mon pa vwar li drol si zot in fer sa gro savings dan zot bidze pou sa lannen.  I ankor annan serten lezot pwen konsernan sa lazans ki ansanm nou pou bezwen met lo latab pandan 2010.  I pou ede pou fer sa lazans vin pli efikas, retir bann vre labi ki annan dan sistenm e osi asire sa ki dan bezwen zot vreman ganny asiste.

Mr Speaker gouvernman pou bezwen kontinyen asiste nou bann distrik pou permet bann zenn devlop zot talan dan aktivite sportiv.  Labitid anba peyman santralize nou ti vwar en alokasyon pou asiste bann lekip sportif ki fonksyonn anba ladministrasyon distrik me sa lannen mon pa vwar sa alokasyon.  Alors mon ti ava demann Minis pou eklersi nou Lasanble lo sa alokasyon ler i fer son rezimen.  I enportan ki nou kapab kontinyen soutenir nou bann lekip sportiv dan nou distrik.

Ankor ennfwa Mr Speaker gouvernman pe met R14 milyon dan bidze 2010 pou siport nou bann peser avek fuel.  Sa sipor i ed bokou nou bann peser e mon swete ki i kontinyen ganny byen manage par lotorite lapes Sesel.  Anmenmtan Minis parey ti leve dan meeting konsiltativ dan mon distrik, i enportan ki gouvernman i etidye byen sa zafer lasirans pou bato lapes e trouv en meyer deal pou nou bann peser.

Pou lazans lagrikiltir gouvernman pe propoz sa sonm plis ki R18 milyon pou permet zot kontinyen desarz zot responsabilite pou asiste bann fermye Sesel pou garanti prodiksyon manze dan nou pei.  Sa lazans ki ti kree an Zanvye sa lannen i annan en gran latas devan li.  Nou bann fermye zot bezwen plis sipor ankor pou zot reisi dan zot latas.  Anmenmtan mon swete ki an 2010 nou a finalman vwar kreasyon sa fon lasirans pou bann fermye.  En fon ki pou permet zot ganny asiste ler zot ganny afekte par dezas.  I tre enportan pou nou annan sa fon lasirans.  Wi, Mr Speaker kontrerman ek sa ki Lider Lopozisyon in dir bomaten, zanmen e zanmen nou gouvernman pou trangle okenn peser oubyen fermye ek okenn tax ki pa fer sans.

Mr Speaker en lot loportinite enportan dan sa bidze se loportinite pou fer biznes.  Atraver lazans kredi CCA gouvernman pe met en sonm R20 milyon pou prêt bann Seselwa pou kapab fer zot prop pti biznes.  Fodre note ki sa scheme in ed en kantite Seselwa pou reisi dan lavi e vin sa ki zot été ozordi.  In ed zot pou fer zot prop biznes, gouvernman i krwar ki sa scheme i bezwen ganny tou lankourazman posib.

Dan sa bidze, tou saler pou travayer dan sekter piblik i garanti pou 2010, pansyon pou bann dimoun aze i garanti, e tou lezot benefis sosyal ki nou popilasyon i resevwar i osi garanti.  Progranm depans gouvernman pou 2010 alor pe reprezant sa loportinite pour tou Seselwa.  Wi Mr Speaker sa bidze i en lot legzanp kot nou gouvernman pe kontinyen met zonm o sant nou devlopman.  Wi  Lider Lopozisyon nou pou kontinyen met zonm osant nou devlopman dan tou progranm ki nou entrodwir e devlope dan sa pei.  Nou’n toultan fer e zanmen nou pou abandonn sa prensip.

Mr Speaker letan pa pou permet pou al dan plis detay ankor me progranm depans gouvernman pou lannen 2010 ankor ennfwa i pou en gran loportinite i pou prezant en kantite loportinite pou nou pei e pou nou distrik e mon asire ki nou tou nou pe apresye sa.  Me anmenmtan i osi anmenn avek li bokou defi ek responsabilite.  Me nou osi bezwen fer tou zefor pou nou fer konpran ki i nou devwar e pep Seselwa son devwar e son responsabilite.  Paregzanp Mr Speaker sa nouvo Home Savings Scheme ki Minis in anonse dan prezantasyon bidze i paret enteresan me nou bezwen fer atansyon ki nou bann dimoun ki pli vilnerab ki zot pa pri dan lenplimantasyon sa polisi.  Sa scheme pa devret kree okenn lenzistis kot alokasyon lakaz i konsernen.

Nou osi bezwen kontinyen fer nou pep realize ki travay i en devwar fondamantal sak sitwayen ki kapab travay.  Lapel ozordi pou tou Seselwa se pou leve e debrouye.  Anmenmtan nou bezwen fer sir ki sak Seselwa ki anvi travay, ki anvi debrouye ki zot ganny en travay pou zot kapab debrouye.  Nou Seselwa i bezwen ganny en lanplwa ler i anvi travay – annou pa kit okenn nou frer e ser Seselwa ater me anmenmtan sak Seselwa pou bezwen pran son responsabilite dan travay akoz nou konn bokou problenm ki egziste ozordi.

Mr Speaker mon pou osi salye zefor ki PUC pe fer pou garanti nou pep lenerzi neseser e anmenmtan pou plizyer proze pou donn delo trete zabitan mon distrik.  I bann proze ki pe kout gouvernman bokou larzan me i vo lapenn.  Mon swete ki ler tou sa bann proze i konplete mazorite zabitan mon distrik ava benefisye avek en servis delo pli efikas, me la osi nou bezwen pran nou responsabilite e evite ki annan gaspiyaz dan litilizasyon swa elektrisite oubyen delo.

Mr Speaker ankor ennfwa ozordi mon ti ava kontan salye nou bann zonm ek fanm dan liniform.  Nou bann manm lafors defans, nou lafors lapolis e lezot servis sekirite ki pe donn tou pou sirvey nou pei kont bann menas sirtou bann pirat Soumalyen, kot nou fame John, bann menas ki pe vin deplizan pli serye ki avan nou bezwen kontinyen donn zot resours neseser san ezitasyon, donn zot meyer kondisyon travay ki nou kapab afford pour ki zot ava kapab desarz zot responsabilite nob.

Annou montre lapresiasyon pou zot sakrifis e travay dir.  Nou lafors sekirite i konn byen lekel ki’n dan zot kote pandan bann letan dir.  Yer zot ti pe dir nou akfer larme, personn pa’n bliy sa leokri.

Wi Mr Speaker ozordi nou get devan nou avek en lafyerte ek bokou rezon pou krwar ki nou pei Sesel i lo bon semen sirtou dan son devlopman ekonomik.  Pandan sa dernyen 30an nou’n kree en baz sosyal tre solid ki’n permet nou pep ganny akse ek en bon ledikasyon, avek en bon lasante, ek en meyer lozman.  Si yer nou ti pe fer en revolisyon sosyal, ozordi nou’n pran en larout ver revolisyon ekonomik.

Koman en gouvernman nou fermeman krwar dan sa reform ekonomik ki nou ti komans enplimante 1an pase e ki dayer nou pe komans vwar son rezilta.  Si nou pa ti krwar ki i ti pou anmenn en meyer lavenir pou Sesel e tou Seselwa zanmen nou ti pou’n al dan sa direksyon e anmenn tou sa bann sanzman ekonomik.  Zanmen e mon repete zanmen nou pou fer Sesel vin en pei parey Senegal oubyen Malawi dan Lafrik, nou vre lentansyon se donn nou pep sa ki pli meyer e ki nou kapab donnen pou li.

Wi Mr Speaker sete sel semen ki annan pou anmenn nou pei ver en lot lavenir ekonomik pli prosper.  Wi, Mr Speaker se pou sa rezon ki nou’n siport sa reform ekonomik malgre ki nou ti bezwen fer li parfwa nou tousel.  Nou ti napa en lot alternativ.  Wi Mr Speaker i reste nou bokou pou fer ankor e mon napa okenn dout ki nou pou kontinyen fer li ansanm.  Domaz i annan ki pou kontinyen reste ater e esey sabotaz nou reform eknomik.  Mon mesaz ozordi pou zot se revwar zot pozisyon e donn en koudmen Sesel avanse.  Zwe sa rol pozitiv, malgre dan nou diverzans politik me annou met Sesel avan tou.

Mr Speaker mon asire ki i annan bokou size ki nou kapab dyaloge e tonm dakor lo la.  Pep Seselwa pe regard nou.  Lo size drog, lo size klima ki pe menas nou prop legzistans koman en nasyon.  Mwan asire ki i annan bokou lezot ankor. Mr Speaker mwan mon annan gran lespwar pou Sesel.

Finalman Mr Speaker permet mwan remersye tou dimoun ki’n donn mwan sa sipor pou desarz mon responsabilite pandan lannen 2009.  Ou menm Mr Speaker avek tou ou staff dan sekretaryat, Prezidan Larepiblik avek tou bann Minis ek lezot travayer dan zot Minister, tou pep Seselwa  espesyalman tou zabitan mon distrik.  In en lannen kot bokou in pase e ganny fer malgre i pa’n en peryod fasil.

Mon swet zot tou en zwaye nwel e en meyer lannen 2010 e mon pou siport bidze gouvernman propoze pou lannen 2010.  Mersi.

 

HON NICHOLAS PREA

Mr Speaker, nou konstitisyon I fer provizyon anba lartik 151 ziska 154 pou Minis Finans swiv serten lareg ler i vin prezant bidze dan nou Lasanble.  Ler nou regard lafason ki keksoz in ganny fer dan lepase nou konstate ki sitiasyon ki nou ladan ozordi i montre klerman ki gouvernman pa’n toultan swiv bann lareg ler in konsern depans larzan piblik.  Bokou ti ganny depanse an ekse san laprouvasyon.  Sa i enn bann rezon ki nou dan en progranm reform ekonomik ozordi.

Nou konstitisyon i osi fer provizyon ki bidze i menm kapab ganny prezante 30 zour avan lannen finansyer i komanse ki pour Sesel sa i Avril.  Dan sa ka nou ti a dan en pli bon pozisyon pou konn bann vre sif. Mon dir sa akoz bidze ki’n prezante in osi konpri estimates pour Novanm e Desanm e son vre sif demen i kapab enpakte lo sa bidze plitar.

Mr Speaker, Lendi le 30 Novanm apre plis ki 2erdtan 15minit lepep Seselwa in senpleman ganny konfize e pour bokou fanmiy 2010 i pour reste ankor en lannen kot zot pou bezwen fer fas avek en pri lavi tre ser e osi kontinyen viv dan lensertitid. Dan sa diskour istorik en keksoz ki’n sorti kler se ki sa gouvernman pou nepli kapab fer keksoz parey zot ti abitye fer pandan sa dernyen 32an.

Pandan plis ki 10an nou’n kontinyen dir ki keksoz i bezwen sanze dan nou pei.  Ti fodre IMF rantre e fer zot konpran ki nou bezwen sanz direksyon.  Me ozordi sitiasyon i tel ki sa bann sanzman pe fer nou pep bokou dimal.  Ankor en bidze e ankor en lannen ki pa pou sanz gran keksoz pour bokou fanmiy Seselwa.  Nou’n ganny dir ki nou lo bon semen e ki lekonomi pe respond byen avek reform me media pa montre nou lot kote zistwar – ki kantite fanmiy pe tonbe ki kantite fanmiy pe vin viktim e ki kantite lapovrete sa reform pe anmennen.

Me ki i annan dan sa bidze? Mr Speaker deor napa leksitasyon e bokou travayer in dezapwente.

Apre 2an latant, sa logmantasyon 4.3%  i pa dir bokou e pa bokou travayer ki’n kalifye. Mon ti a swete ki Minis i kapab dir nou egzakteman konbyen travayer gouvernman ki pou benefisye.  Mon’n koz avek plizyer travayer dan gouvernman ki’n fer zot kalkil – I annan ki dir mwan ki zot ti pou ganny R159 e pli o ti pou ganny R254.  Me apre leksplikasyon PS ladministrasyon, bann travayer in vwar zot pri dan en kad oubyen en grid parey Minis in dir e finalman zot pa pe ganny nanryen.  I malere koman sa logmantasyon in ganny kalkile viz a vi logmantasyon dan pri lavi e lezot logmantasyon ki pour pran plas an 2010.  An zeneral napa gran keksoz pour lepep dan sa bidze.  Menm bann pti biznes ki ti’n komans santi divan anba zot lezel, 2010 pou vin pli difisil e sa sekter i riske kontrakte.  Se bann gro biznes ki pou benefisye avek sanzman dan biznes taks.  Gouvernman Lepep in kit bann pti dimoun ater.

Menm bann pansyoner pa pou al tro lwen avek sa R100 akoz  nouvo tariff PUC pou riske pran plis ki sa R100.  Wi, Parti Lepep in kit zot tou ater.

Mr Speaker, malgre ki bidze ki Minis in prezante i pe esey adres linegalite dan sistenm taks laplenn nivo i ankor en konsept tre lwen pour atenn.  Sitiasyon pou bann ti biznes pa pou ankouraz kreasyon travay dan sa prosen lannen.  Napa logmantasyon saler a leksepsyon sa (PIT) Personal Income Tax.  Logmantasyon tax lo savings pou dekouraz dimoun fer enn pti saving

Sa bidze i afekte pti biznes ki ozordi zot moter nou lekonomi. Cost pou fer biznes pa’n ganny adrese dan sa bidze – avek kou ki’n ogmante anvi progranm reform e logmantasyon dan delo ek elektrisite ki sa bidze pe prevwar ankor i pou fer ki pri lavi pou kontinyen ogmante e ankor se konsomater ki pou soufer.

Mr Speaker, en gouvernman i bezwen annan en polisi ki kler e ki prevwar kree en lekonomi soutenab e an bonn sante pou byennet son pep kot sak endividi i kapab ganny sans pou lev standar son lavi. An menm tan ki nou rekonnet ki resours ki Sesel i annan i limite e i afekte standar lavi, bon planifikasyon e bon polisi ekonomik i kapab lev standar lavi nou pep.

Depi 1987 IMF ti pe ensiste ki Sesel i restriktir son lekonomi se la ki sa lorganizasyon ti komans ganny apele tou sord kalite non.  Ozordi Seselwa pe ganny pini par bann desizyon lepase e ozordi nou annan en pep ki pa kapab fer savings, en pep ki depan bokou lo lasistans sosyal e lo lasistans avek son manm Lasanble, e nou annan en proporsyon nou popilasyon ki ozordi pe viv koman mandyan.  Sa i bann viktim ekonomik e zot nonm pe kontinyen ogmante.  Wi larealite lavi i fer ki tou fri travay i ganny depanse pou sirviv.

Apre 22an ki parti SPPF ti aboli Income Tax an 1987, ozordi Minis gouvernman Lepep i anons son re-entrodiksyon.  Tou sa ki pa ti bon sa letan pour larevolisyon ozordi pe ganny re-adopte.  Sa pa nouvo, nou’n vwar en kantite about turn pandan sa detrwa dernyen lannen.  Ozordi apre ki nou’n koze, apre ki IMF in demande, nou vwar re-entrodiksyon income tax. Me sa ki ankor pa kler se ki bann rebate ki en travayer pou benefisye e petet Minis a kapab esplik sa pou nou plitar.

Lo size GOP sel keksoz ki’n sanze se ki sa pti biznes ki osi anvi anploy etranze prezan li osi a kapab ganny en rediksyon dan fee.  Olye pey R24mil par an, R2000 par mwan la li osi ava pey R700, R8400 par  an parey bann gro biznes tel ki lotel e gro kontrakter ti pe deza benefisye anba bann konsesyon ki gouvernman ti pe donnen.  Mwan mon lenkyetid la se ki nou riske vwar ankor en logmantasyon dan travayer etranze.  Me i osi en fe ki Imigrasyon napa kontrol lo nonm egzakt travayer etranze dan pei e la kantite GOP ki pe ganny peye.  Dapre serten lenformasyon i annan en bon nonm etranze ki posib pe travay ilegalman dan nou pei. Minis limenm dan son diskour in demande pou annan plis kontrol.

Mr Speaker, lagrikiltir i reste en sekter ki tre frazil a sa moman e si nou pe rod sekirite alimanter nou pou bezwen kontinnyen rod fason pou siport sa sekter.  2009 in en lannen tirbilan pour servi term Minis, kot lasosiasyon fermye e korperativ in pas dan bokou difikilte e osi aprann bokou leksperyans.  Desizyon pou remet lizin manze zannimo, hatchery e labatwar dan lanmen korperativ e fermye dan en moman kot pei ti pe pas atraver en reform ekonomik ti enn bann moman pli challenging.  Sa 3 departman ti deza dan en move leta e bokou zefor in ganny mete pou kapab kontinnyen fer zot marse.  Keksoz pa’n fasil.

Pri manze zannimo ti mont en sel kou menm si ozordi i pe stabilize.  Serten fermye ti pran desizyon pou redwir zot prodiksyon e detrwa pti fermye in menm fermen.  Serten ti bezwen revwar zot loperasyon pou kapab reste konpetitiv e serten ti menm pran desizyon pou al sours manze e lezot materyo an deor pei.  Me malgre tou pankor a sa nivo akseptab bokou travay e zefor in ganny mete pou kapab kontinnyen soutenir bann prodikter.  Mon swe la se ki Seselwa ti a siport bann prodikter lokal par aste prodwir lokal ki fre e pli bon kalite e se sa ki pou fer annan konpetisyon kot pri pou desann.  Annou aste prodwir Sesel.

Mwan osi anvi fer en lapel ki lalwa i protez later lagrikiltir ennfwa pour tou.  Tro bokou presyon pe ganny mete pou pran ankor plis later ki’n ganny idantifye pour lagrikiltir pour lezot devlopman.  Bann fermye i tre konsernen lo sa size.

Mr Speaker, Bondye in donn nou en losean ki ris e ki siport bann kalite pwason ki byen reserse par bann marse mondyal.  Me kestyon ki bokou pe demande ozordi se ki leta nou lendistri lapes e eski Sesel pe retir benefis maksimanm?  Minis li menm in fer bann lanons ase sonm pandan prezantasyon bidze e nou vwar ki an menm tan ki lakantite laysens in diminye, tonaz e transbordman in osi redwir.  Sa in fer ki 2009 in rikord en rediksyon dan bann aktivite ki fer ki reveni ki plizyer sekter i depan lo la in osi redwir.  Byensir sa i enkyetan. Me i enportan note osi ki nou vwazen Maurice anmenmtan in rikord logmantasyon dan kantite ton ki’n transborde e osi bann lendistri i raport logmantasyon dan processing.

I enportan ki nou koz menm langaz.  Se sa parler ki fer nou vin complacent. Pandan deba lo dernyen mosyon piratri lenformasyon ki nou Lasanble ti gannyen se ki ti annan en abesman konsiderab dan reveni por me plitar nou ti ganny dir ki lendistri lapes pe fer tre byen e pa’n ganny afekte.  Ozordi Minis Finans in dir nou dan son prop mo, mon quote; ‘nou konstat serten tandans ek sif ki enkyet nou en pe’, . Sa bes i refoul lo tou lezot aktivite.  Pour plizyer mwan sa lannen bann doker in vwar zot san travay.  Plizyer lezot servis ki depan lo lendistri lapes in osi ganny afekte, mwens bato in vedir mwens depans dan por e mwens reveni pour pei.

Nou rekonnet ki dan sekter lapes enkli SFA i annan bann dimoun eksperyanse e kapab me in ler pou gouvernman vin ek en plan kler lo sa lendistri.  Minis in mansyonn lenportans statistics e rikord me mon ti a kontan atir zot latansyon ki dernyen rapor anyel SFA ti sorti an 2006.  Ki’n arive apre? Eski nou lenformasyon ozordi i up to date? Seselwa i annan en drwa pou konnen ki pe arive avek larises son lanmer. Konbyen bato ki ti annan laysens lapes dan nou delo, konbyen ti anrezistre e ki lasante nou bann stok pwason.

Minis ek Prezidan a plizyer repriz in koz lo valer azoute e devlopman por lapes ek son bann lenfrastriktir – me apard en zoli plan devlopman por ki’n ganny ankadre dan meeting room kot SFA napa nanryen ki’n ganny fer.  Sa ki fer ki nou vwazen Maurice ki annan mwens resours ton e mwens leksperyans ki nou ozordi zot annan plizyer lendistri ki pe can ton e osi eksport filet.  Zot annan fasilite repar bato, zot annan osi plizyer lezot fasilite modern lo zot por ki fer ki ozordi zot pe retir plis benefis  dan lapes ki Sesel.

Sa proze por artizanal ki Minis in mansyonnen e ki pe ganny sipor JICA, parey tou lezot proze dan pei pe trenn tro bokou.  Nou bezwen osi rode akoz ozordi i annan mwens maren Seselwa ki pe travay lo bann bato ton. Lapes i reste en sekter kle nou lekonomi – si nou donn li latansyon part time nou pou kontinnyen ganny rezilta part time.

Sa i fer mwan Mr Speaker vin lo size defans e nou gard lakot.  Mon dakor ler Minis i mansyonn ki lafors defans i bezwen ganny revwar.  Plizyer fwa nou’n anmenn mosyon isi dan sa Lasanble lo lenportans atase avek nou lanmer e rol ki nou gard lakot i devret zwe.  Bann levennman sa dernyen 2 lannen in montre ki nou ti annan rezon, ki nou tou isi dan sa Lasanble nou ti koz menm parol.  Sa bann aksyon piratri in ekspoz lefikasite e modernite nou lafors gard lakot.

Ozordi in ler pou nou defans pran en lot dimansyon e lanfaz i bezwen ganny mete lo devlopman en gard lakot efikas e byen ekipe ki pou kapab sirvey e defann nou losean e osi protez tou bann maren ki pe ganny lavi dan nou lanmer.  Ozordi i en moman ki nou Lasanble i anvoy en mesaz kot gouvernman pou nou seryezman revwar lenportans nou gard lakot e donn li bann mwayen apropriye pou li kapab devlope koman en lafors ki a kapab fer en diferans.

Annou osi get recruitment nou bann zenn e pourkwa pa entrodwi kour dan nou nouvo lekol maritim e apre kontinnyen zot karyer dan Coast Guard.  Koumsa nou a ganny bann zenn profesyonnel ki a diriz e ekip sa lafors.  Petet dan sa reform nou osi revwar si gard lakot i bezwen reste touzour anba militer koman i ete ozordi oubyen si pa in ler pou al dan en lot direksyon kot nou vwar ki i pe fer travay ki pli pre avek lapolis, pli pre avek la dwann e pli pre avek imigrasyon.

Mr Speaker, mon pa pou kapab aport sipor pou bann larzan ki nou pe donn serten departman oubyen paraetatik ler nou napa akse avek rapor odit ki Minis li menm ti promet nou.  Nou konnen odit in fer me san rezilta i pa posib pou mwan aport mon sipor.  Sa i fer mwan vin lo sitiasyon PUC.

Le 10 Novanm ler nou ti pe debat lo bidze siplemanter e sa R10milyon alokasyon pou PUC, mon ti dir ki PUC pe deza konsider bann tarif an Zanvye 2010 ant 10% a 15%.    Minis Lendi pase in konfirm sa.  Tou Seselwa i konnen ki depi   Novanm 2008 elektrisite ti monte e la an menm tan ki gouvernman pe dir nou ki nou lo bon semen tarif pe al mont ankor.  Apre ki management Seselwa in ganny mete dekote e ranplase par etranze nou vwar ki pou zis zot management fee PUC pe demann R125milyon par an.  Sa mon asire ti pou sifi pou PUC anba en management Seselwa envestir dan en rezervwar delo e dan sa 2an kontra nou ti a ganny o mwen 2 rezervwar ki ti a soulaz soufrans nou pep.

Ozordi gouvernman pe met ankor R127milyon dan devlopman PUC e nou’n ganny dir ki PUC pou bezwen rod ankor R500 milyon pou fer bann proze ki pou ede siport bann devlopman dan pei – mwan mon dir ki gouvernman in fel lepep.  Plizyer move desizyon ozordi PUC i trenn avek li.  Gas turbine ki nou’n peye san ki in marse.  Desalinasyon ki pe kontinyen kout nou pei en fortin.  En outdated e inefficient power plant Roche Caiman e plizyer ankor.  Dan tou sa nou’n osi perdi plizyer profesyonnel Seselwa ki ti pe travay dan sa departman.  Desizyon gouvernman pou donn PUC a lakonpanyen Suez ozordi i en lot desizyon ki pe annan lefe negativ lo nou lekonomi.

Mr Speaker mon anvi dir 2 mo lo nou 3enm pilye nou lekonomi ki ozordi pe fer ase byen – sa se biznes offshore me i enportan ki SIBA i reste koman regilater e pa enterfer dan sa bann biznes.  Zot pa kapab ozordi pe interview bann senior staff ki bann registered offices pe anploye sa i paret en lot form security clearance.  Bann travayer i deza ganny vet e zot pas bann norm pou ganny anploye par sa bann biznes.  Annou pa rann biznes offshore enkonfortab e zot kapab perdi konfyans dan nou sistenm.

An pasan mon pa kapab bouz san port latansyon lo sa Law suit ki’n ganny tire kont Sesel le premye Desanm an New York.  Mon lir Law suit charges Seychelles Government with Financial Piracy. Complaint Charges that Government Illegally Seized $8.5 Million from Solar Energy Company With Help From Barclays Bank and Three Irish Subcontractors.

Mr Speaker mon pe tir latansyon nou Lasanble akoz lafason ki sa nouvel i propaze i pou fer bokou domaz nou sekter offshore.  Petet mon demande a sa moman la ki nou komite Lasanble, nou komite finans i kapab osi ed nou pei, ed nou gouvernman pou fer en lanket ladan.  Dapre dernyen lenformasyon ki mon’n gannyen transparacy international, IMF, World Bank ek bokou bann lanbasad etranze in deza ganny notifye sa Law suit.  Mon vreman konsernen lo la.

Mr Speaker bidze pou lapolis ek NDEA in ogmante me fodre ki zot fer zot travay byen.  Fodre retir bann move eleman ki anmenn laont pou nou bann lafors sekirite.  NDEA ti ganny mandate pou fer en travay profesyonnel e fodre pa zot oubliy zot manda.

La mon anvi pas en demann pou lapolis ki plizyer manm piblik i konsernen avek.  I annan tro bokou sa ki nou apel bann pti voler komela e sirtou bann ki pas zis zot letan vol tou sa ki sa pti malere i plante kot li.  I pa difisil pou lapolis deal avek sa – la mon sizere ki tou sa bann ki ganny vwar ek en goni lo son ledo i ganny arête e kestyonnen kote in ganny sa bann fri oubyen legim.  Pinisyon osi pou bann tel aksyon i bezwen ganny revwar.  Mon sizere entrodwir servis kominoter pour bann tel lofans.

Lo kote distrik Minis in mansyonn plis lotonomi dan distrik e la mon dir ankor silvouple annou donn bann manm elekte osi fasilite pou li kapab fer son travay dan son distrik kot in ganny elekte.  Omwen dimoun a aret konplent ki zot pa vwar zot MNA.  Annou empower nou distrik – annou fer konfyans nou bann dimoun, serten desizyon e devlopman dan son distrik.  Mon apresye omwen ki serten pti proze pe ganny deside, pe antreprann par ladministrasyon distrik me mon ti a kontan vwar plis konsiltasyon e ki MNA i osi annan par ladan.

Tiyo kase i reste problenm mazer dan nou distrik e sa pe fer ki leta semen dan distrik Bel Ombre pe vin enn ki pli deplorab.  I fer plis ki 6an depi ki gouvernman in anons pou ranplas bann vye tiyo.  Me ziska la nanryen pa’n ganny fer e lavi nou bann dimoun i kontinyen vin en martir sirtou dan weekend.  Yer menm tiyo in kas ankor e pour bokou dimoun zot in reste en lazournen san delo.  Gro sonm larzan pe ganny donnen avek PUC, tarif pe al mont ankor – me eski nou bann dimoun pe ganny en bon servis? Ler mon koz lo leta semen dan mon distrik mon anvi eksprim konsern motoris ki pey road tax me ki i osi anvi valer pou son larzan.

Minis LTD ti promet pli boner isi dan ki sa lannen ki plizyer semen ti pou ganny en nouvo sirfas avan lafen lannen me sa pa’n arive.  Zabitan Dan Vale – Le Niol ki ti ganny promet li osi ankor pe esper en ameliorasyon dan leta zot semen. Minis mon sipliy ou get enpe ou bann koleg ki vin koz sa bann parol dan nou Lasanble.

Minis in dir ki sant lasante pou ouver an 2010.  Mwan Mr Speaker mon’n vin parey St. Thoma.  I fer 7an depi ki premye pyer ti depoze.  Sa dernyen 2an nou’n viv zis lo promes. Nou pasyans e konfyans in run out.

Mr Speaker, en bidze i bezwen donn lespwar nou pep ki apre tirbilan lavi i komans retourn normal e lensertitid i ganny ranplase avek en plan pou en lavenir meyer e pli prospere.  Pou mwan bidze 2010 pe anmenn ankor plis movetan pour nou pep.

Mon profite Mr Speaker pou remersi tou dimoun Bel Ombre e dan Sesel ki mon zwenn tou le zour, ki’n donn mwan sipor dan sa lannen difisil.  Ki Bondye i kontinyen beni zot.

Mr Speaker, i reste pou mwan swet ou avek ou fanmiy, Minis avek ou fanmiy, tou manm Lasanble e staf sekretaryat en zwaye Nwel ek en bon lannen 2010.  Pli spesyalman, mon swet tou zabitan Bel Ombre, en zwaye Nwel e malgre tou difikilte dan lannen 2010 en bon lannen. Mon swet zot kouraz e lespwar dan sa moman difisil ki nou pei pe pas ladan.

Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Meeting adjourn ziska 2er.

 

(Break)

 

HON DAVID PAYET

Mr Speaker, Minis Finans, tou manm Onorab, zabitan Glacis, pep Seselwa bonn apremidi.

Mr Speaker bidze 2010 i en eleman sa progranm reform ekonomik ki Sesel pe enplimante. Sa bidze i alafwa konsolid bann reform makro-ekonomik ki ti lanse depi Oktob lannen pase e i osi anons bann mezir ki form parti bann reform striktirel ki form parti sa progranm.

Etan donnen ki sa bidze i form parti entegran sa progranm reform i enposib pour nou koz lo sa bidze san fer referans avek sa progranm reform. Pour met keksoz an perspektiv mon pour komans mon lentervansyon par koz enpe lo sa progranm reform ekonomik avan ki mon spesifikman abord konteni sa bidze 2010.

Mr Speaker reform in fini antre dan nou vokabiler e i form parti nou lavi tou lezour. Bann mo parey IMF ek pouvwar dasa ki nou  asosye avek reform, i ganny prononse tou lezour par preski tou Seselwa. Deplis tou Seselwa i swiv byen bann mouvman to lesanz.  Me pli enportan se lefe ki reform ekonomik i annan en lefe psikolozik tre pozitiv lo pep Seselwa. An rezilta sa reform, ozordi Seselwa i regard lavenir avek konfidans.

Nou konfidan ki nou roupi pou vin pli for ki i ti été an Oktob 2008 akoz nou vwar ki i pe apresye kont bann deviz etranzer parey dolar.  Nou bann frer e ser ki’n ganny serten difikilte okomansman apre ki zot ti kit zot lanplwa anba VDS oubyen Early Retirement Scheme in re-ganny konfidans apre ki zot in retrouv en lanplwa oubyen form zot prop pti biznes.

Mr Speaker reform makro-ekonomik in telman refer Seselwa re-ganny konfidans dan son lekor e dan kapasite nou lekonomi ki ozordi tou dimoun pe rod en par dan sa sikse sa reform.  Ozordi, dan Sesel pa fasil pou vwar en dimoun ki kont reform. Pourtan letan reform ti komanse lannan pase ti annan serten ki ti kont e menm fer tou pou fer li deraye.  Ozordi i annan en konsansis lo reform ekonomik e napa en lavwa ki dir ki reform pa bon.  Lefe ki sa sitiasyon i totalman diferan avek sa ki i ti été lannen pase letan nou ti lans, nou’n forse demann nou lekor kote tou sa bann kritik kont reform in pase.  Akoz aprezan tou dimoun i dakor avek reform?  Larepons i senp.  Lefe ki reform in marse napa personn aprezan ki oze kont. Se sikse sa reform limenm ki’n touy tou kritik kont li.  Me i nou devwar pour fer lepep Seselwa rapel ki reform i piti Parti Lepep ek gouvernman Prezidan James Michel.

Menm si aprezan lopozisyon i oule fer krwar ki zot siport reform, oubyen ki bann lide deryer sa reform se zot lide, i enportan pour lepep Seselwa pa obliye ki sa i fo.  Fodre pa ki pep Seselwa i obliye ki lopozisyon ti pa zis kont reform me ti esey  tou pou fer li pa marse.  Zot ti kritik IMF letan sa lenstitisyon enternasyonal ti deside ed Sesel pou enplimant sa reform.  Zot ti esey kree lenstabilite politik par demann Prezidan Michel pour demisyonnen. Zot ti esey fer lepep vir kont sa reform.  Nou zis demann nou lekor, kote nou ti pou été ozordi si bann manev lopozisyon ti’n reisi? Ki ti pou’n arive avek nou pei ek nou pep si IMF ti’n ekout lopozisyon e deside pour pa ed Sesel?  Ki ti pou’n arive avek nou pep si Prezidan Michel ti’n ekout lopozisyon e demisyonnen?  Ki ti pou’n arive avek nou si lepep Seselwa ti’n ekout lopozisyon e vir kont sa reform?

Msye Speaker, larepons pour tou sa bann kestyon i fer ou fremir avek lafreyer.  Sepandan, dan lespri nou tenm nasyonal pour sa lannen ki ‘Koste Seselwa’ nou merit pardonn lopozisyon.  Nou pardonn zot akoz swa zot pa ti konnen ki zot ti pe fer ouswa akoz zot in fer zot lekor pli gran ditor par pran pozisyon kont sa reform.  Lopozisyon in tou letan demann avek Seselwa pour donn zot en sans pour diriz sa pei. Nou’n touletan dir ki sa i en gro risk.

Par zot pozisyon kont sa reform Lopozisyon in demontre ki zot swa pa konnen kwa ki bon pou Sesel oubyen zot kont tou sa ki bon pour nou pep. Sa dan limenm i ase pour prouv avek lepep Seselwa ki lopozisyon pa fit pour diriz sa pei.  Pour sa rezon, menm si nou dakor pour pardonn lopozisyon, nou pa pou kapab oubliye ki zot ti kont sa reform.  Deplis menm si nou pardonn lopozisyon, sa pardon pour selman valab si zot aksepte ki zot in fer mal e ki an konsekans zot prezant zot leskiz avek lepep Seselwa.  Fodre ki Lopozisyon i demann lepep Seselwa leskiz akoz zot in esey anbet sa pep e fer li krwar dan en keksoz ki kont zot lentere.

Antouka, pozisyon lopozisyon lo reform i en gran leson politik pour lopozisyon.  Atraver sa reform zot in vwar ki sa latitid kot zot kont tou keksoz touletan  pour kout zot tre ser.

Mr Speaker, Minister Lasante ek Devlopman Sosyal in ganny pli gro morso dan bidze 2010.  Dan sa 325 milyon roupi ki sa minister in gannyen pli gran parti pour al pour departman Lasante pour antreprann reform dan sa sekter kle. Lefe ki depans lasante in reste en priyorite gouvernman menm pandan letan ki pei pe atreprann reform ekonomik in montre klerman ki nou gouvernman i reste ferm lo son prensip pour menternir bann aki sosyal.

Menm si lobzektif sa reform makro-ekonomik se pour redwir det e defisit fiskal par redwir depans e ogmant reveni, mon kontan vwar, atraver sa bidze 2010, ki gouvernman pa’n sakrifye nou bann aki sosyal parey lasante.  Anefe, sa bann reform makro-ekonomik in menm liber serten resours finansyer ki nou kapab envestir dan bann sekter kle parey lasante pour soutenir nou sistenm.

Mr Speaker Parey Minis Faure i kontan dir nou nouvo challenge dan lasante se pour pour al pli lwen ki zis asir aksesibilite dan swen lasante e pour asir en servis lasante de kalite.  Nou bezwen relev sa defi an tenan kont bann kontrent bidze, ki obliz nou pour fer pli byen avek menm kantite resours, e osi an tenan kont nouvo pattern maladi.  Nou nouvo pattern maladi i annan pour fer avek nou levolisyon demografi e osi avek nou levolisyon sosyo-ekonomik.  Tou le de levolisyon i rezilta progre ki nou pei in fer dan sa dernyen 30 an, en lenpak sa progre lo nivo lavi nou popilasyon.  Letan dimoun i vin pli ris, parey i leka Sesel, zot fer mwens zanfan e zot viv pli lontan.  Sa i fer ki popilasyon i vin pli vye akoz i annan mwens zanfan dan popilasyon e proporsyon bann senior citizen i ogmante.

Mr Speaker sa prosesis ki nou apel population greying i annan en lenpak direk lo sistenm lasante vi ki bann sitwayen aze, akoz zot souvan soufer avek plizyer maladi oubyen bann pti mo, i konsonm bokou servis lasante an term konsiltasyon ek medikaman.

Dezyenm levolisyon, i annan pour fer avek lefe ki nou popilasyon in adopte bann lifestyle e mod konsomasyon bann pei devlope. An rezilta sa nou vwar ki nou nepli annan bann maladi sou-devlopman, parey malnitrisyon, me plito nou annan sa ki nou apel maladi sivilizasyon, parey bann maladi kardyovaskiler.  Nou sistenm lasante i bezwen ganny reorganize pou sirmont sa bann defi e atenn son lobzektif ki pour ofer Seselwa en servis lasante de kalite.

Pwen santral sa reform dan lasante se pour servi bann resours o-maksimanm. Sa pour permet nou ganny sa ki nou apel efficiency gains. Par egzanp, Mr Speaker, letid ki’n ganny fer resaman lo nou servis lasante in montre ki i annan en oversupply of health care facilities e i osi annan en serten areas of low productivity.  An term over-supply of health care facilities nou vwar ki dan serten ward lopital i  annan tro bokou lili tandis ki serten fasilite andeor lopital pa ganny servi o-maksimonm.  An term low productivity nou vwar ki serten klinik oubyen ki annan en low patient throughput, savedir ki nonm pasyan ki zot vwar i tro pe.  Par egzanp, dapre sa letid ki ti ganny fer an 2007 serten dokter ti vwar 22 a 25 pasyan par zour.  Sa sif i feb konpare avek lezot pei.  Lanmerik an mwayenn en dokter i vwar 33 pasyan par zour.  I vre ki i annan serten dokter ki vwar ziska 80 pasyan par zour e ki zot travay an tro me de lot kote serten pa tarvay ase.  Nou bezwen adres sa dezekilib dan nou sistenm lasante.

Mr Speaker, reform dan servis lasante i bezwen adres sa 2 kestyon si nou pou evit gaspiy resours e deliver servis lasante de kalite.  Mr Speaker pandan lontan persepsyon  ki gaspiyaz dan servis lasante ti rezilta bann dimoun ki ti pran latizann pa servi oubyen bann dimoun ki vin kot dokter zis pou rod konze.  I vre ki sa labi servis lasante i en form gaspiyaz resours e i merit ganny konbat.  Me sa persepsyon i osi fo akoz gaspiyaz i vin an term resours ki pa ganny servi o-maksimanm e bann dimoun eze ki par ekzanp, i demann lasanm prive e apre refize peye.

Mr Speaker, reform sistenm lasante i en size ki pe aktyelman ganny debat oubyen pe ganny enplimante dan plizyer pei, ankontan pei pli devlope parey Langleter, Lafrans, Laswis ek Lanmerik.  I enportan pour nou note ki Lanmerik kot parmi bann pli gran spesyalis medikal o-monn i travay e kot servis lasante dekalite i egziste, pa ankor reisi rezourd sa problenm aksesibilite pour tou sitwayen avek lasante.  Se aprezan ki Prezidan Barack Obama pe tap tou pour esey konvenk bann manm parlmanter Ameriken pour pas en lalwa lo lasirans ki a permet tou Ameriken ganny akse avek swen lasante.

Nou dan nou pti pei Sesel nou’n reisi rezourd sa problenm aksesibilite avek swen lasante 30 an pase.  Ozordi, nou anvi pous sa lakonplisman pli lwen e asire ki tou Seselwa pa zis ganny akse avek lasante me ki zot ganny akse avek en swen lasante de kalite.

Msye Speaker, i enportan pour fer resorti ki sa reform dan nou sistenm lasante pa pe fer nou abandonn nou servis lasante ki baze lo legalite loportinite.  Sa reform pe fer nou depas prensip de baz par entrodwir sa ki nou apel lekite dan nou sistenm.

Fodre ki nou vwar sa reform dan son konponan kour term e lonterm. A kour term  rasyonalizasyon nou bann resours lasante pou permet fer litilizasyon maksimonm nou bann fasilite e bann profesyonnel lasante.  A lonterm avek training pou elev konpetans e stati bann staff lasante ki konmela pa profesyonnel e osi atraver en politik prevansyon e ledikasyon pou fer adopte bann health lifestyle ki a evit bann konportman a risk, nou pou reisi redwir to prevalans bann maladi. Sa dan limenm pou amenn en rediksyon dan kou loperasyon nou sistenm lasante. I pou osi fer ki servis lasante de kalite pou ganny asire pou tou dimoun ki bezwen li e kan i neseser.  Se sa ki nou apel lekite.

Mr Speaker, sa reform lasante ki Sesel pe antreprann i enn ki istorik e i merit fer nou tou fyer.  Alor mon demann avek tou Seselwa pour siport sa reform nou sistenm lasante akoz Seselwa i merit ganny akse avek en servis lasante de kalite.  Mon demann tou profesyonnel lasante pou siport sa reform e demann gouvernman pou reviz scheme of service pou tou travayer lasante.

Msye Speaker, parey in leka plizyer lannen, ledikasyon i reste en priyorite nou gouvernman. Sa priyorite i ganny reflekte atraver sa gro alokasyon ki Minister Ledikasyon i gannyen sak lannen.  Dan bidze 2010 sa minister pour ganny dezyenm pli gro alokasyon apre Minister Lasante ek Zafer Sosyal.  Lannen prosenn Minister Ledikasyon pour ganny li 258 milyon roupi.  Minis Finans in fer resorti ki sa lannen Minister Ledikasyon in konsolid son progranm e prepar teren pour bann defi ki pe vini.  Bann defi ki pe vini pou nesesit bann reform enportan dan nou sistenm ledikasyon.  I tre enportan ki nou antrepran sa reform pour nou kapab amelyor nou sistenm ledikasyon.

Msye Speaker, lobzektif reform dan ledikasyon se ledikasyon de kalite.  Ziska aprezan nou sistenm ledikasyon in asire ki tou zanfan Seselwa i ganny akse avek ledikasyon me aprezan son lobzektif se pour asire ki sak zanfan i annan akse avek en ledikasyon de kalite.

Msye Speaker, sa pa vedir ki ledikasyon nou bann zanfan ti pe gannyen ziska aprezan dan lekol pa ti bon kalite.  Non, i senpleman vedir ki nouvo reform pou asire ki sa ledikasyon i enn meyer kalite e ki maksimanm zanfan i efektivman tir benefis ladan.

Letan nou dir ki ledikasyon de kalite i lobzektif nouvo reform dan ledikasyon nou pa pe dir ki ti napa kalite dan nou sistenm avan.  Nou pe plito dir ki ti napa ase lanfaz lo kalite.  Nou sistenm ledikasyon in fer bokou sikse. Sa sikse in ganny mezire par lefe ki tou zanfan i ganny akse avek ledikasyon.

En lot lendikasyon sikse nou sistenm ledikasyon se sa pli gran nonm zenn ki pas ‘A’ Levels e reisi kontinnyen zot letid aletranze e vin bann bon profesyonnel.  Lezot sinny sikse se bann lekol nef, lakantite teachers ki’n ganny train e amelyorasyon dan sistenm lansennyman.  Me, menm si in fer sikse nou sistenm ledikasyon i merit al pli lwen pour fer ankor plis sikse.

Msye Speaker, i annan plizyer rezon akoz reform ledikasyon i merit baze lo lanfaz lo ledikasyon de kalite.  Premyerman, kondisyon pour lanfaz pa ti egziste avan.  Ziska aprezan kalite ledikasyon ti en lobzektif akote lezot lobzektif parey formasyon bann teachers, konstriksyon bann nouvo lekol, formasyon spesyalize pour headteachers e devlopman bann progranm.  Dan tel kondisyon, menm si kalite ledikasyon ki ti pe ganny donnen ti tre bon, napa mwayen pou asire ki tou zanfan ti tir benefis sa bon kalite lansennyman ki i ti pe gannyen.

Dezyenmman, i annan pour fer avek kalite konesans.  Msye Speaker, konesans pa egziste koman en stok ki eternel.  Serten konesans i vyeir e lezot i vini atraver nouvo metod fer keksoz e bann nouvo dekouver.  Par egzanp, konmela i annan nouvo fason fer kalkil.  Lontan letan nou aprann lanvironnman ou aprann lo proteksyon lanvironnman, me ozordi, ou bezwen aprann lekolozi avek nouvo size parey carbon footprint e energy efficiency.

En lot bon legzanp lo ki mannyer konesans i sanze se nouvo teknolozi.  Sa bann teknolozi pa ti egziste lontan.  Alor, nou sistenm ledikasyon i merit entegre sa bon nouvo konesans dan son progranm lansennyman, me i pa ti kapab fer li avan akoz sa bann konesans pa ti ankor ganny organize.

Msye Speaker, annou pa obliye ki se pa zis Sesel ki pe fer reform son sistenm ledikasyon.  Plizyer pei pe fer li.  Parey Sesel, sa bann pei pe fer reform pou permet zot lekol entegre bann nouvo konesans e fer fas avek nouvo defi.  Msye Speaker, ledikasyon de kalite i pa zis vedir meyer konesans. I osi vedir kwa ki ganny fer avek sa konesans e latitid anver sa konesans.

Nou sistenm ledikasyon pour kapab deliver en ledikasyon de kalite letan nou tou dan Sesel nou respekte konesans.  Apre tou en knowledge-based society set en sosyete kot tou dimoun i respekte konesans akoz tou keksoz i ganny fer baze lo konesans.  En nouvo latitid anver konesans i komans dan lakour.  Fodre ki serten paran i aret vwar lekol koman en landrwa kot zot zanfan i zis ale pour pas letan. Fodre ki paran i vwar lekol koman sa landrwa kot zot zanfan i ale pour ganny lentelizans e en meyer lavenir.

Fodre ki zanfan zot menm zot adopte bon latitid anver zot letid. Fodre ki zanfan i realize ki li osi i bezwen leve debourye dan sa nouvo Sesel.  Parey son paran i travay, li osi i travay me dan lekol.  Fodre ki zanfan i realize ki i pe al lekol akoz lasosyete pe envestir anndan li e ki lasosyete i respekte rannman lo son lenvestisman.  En zanfan napa drwa gaspiy sa lenvestiman. Fodre ki i realize ki sak fwa i pa fer son home-work oubyen ki i pa pas dan en leson se sa lenvestisman lasosyete ki i pe gaspiye.

Fodre ki lakominote osi i adopte bon latitid anver konesans. Fodre ki nou respe teachers e vwar zot koman bann sours konesans.  Fodre ki sa ban dimoun ki vann drog oubyen ankouraz zanfan pour sov lekol i realize ki zot pe afekte lavenir nou pei.  Fodre ki teachers i realize ki zot annan en misyon enportan. Lavenir pei i dan zot lanmen akoz depandan lo zot latitid zot kapab make or break lavenir en zanfan.

Msye Speaker, bann pei, parey Sengapour, Malta ek Finland ki ozordi annan pli bon sistenm ledikasyon dan lemonn i demontre ki bann eleman ou bezwen annan an plas pour asir en ledikasyon de kalite.

Premyerman, ou bezwen annan en early childhood policy ki detekte okenn problenm avek okenn zanfan depi dan son daycare oubyen dan lakres. Letan en zanfan i ganny detekte avek serten problenm bann teachers ekspert i ganny anvoye pour travay avek sa zanfan e fer sir ki i kapab catch-up.  En lot eleman se latitid teacher.  Letan en zanfan i fail sa i ganny vwar koman en failure pour sa teacher.

Msye Speaker, en ledikasyon dekalite i vedir bon konesans ki ganny delivre par teachers kalifye e ki ganny sezi par tou zanfan lekol dan en konteks sipor sorti kot paran ek tou dimoun dan pei.  Msye Speaker, nou bezwen realize pour dir en ledikasyon de kalite i lakle lavenir nou pei.  Nou en pti pei avek zis 84 mil dimoun. Pour nou reisi fer konpetisyon avek bann pli gran pei ki annan popilasyon plizyer milyon nou sel zarm se nou lespri.

Le sel fason pour nou byen servi nou lespri se pour nou annan konesans.   Sesel i ptipti lo grander me i pou vin gran lo kapasite si Seselwa i realize ki le sel sours larises se lentelizans.  Avek lentelizans nou pou kapab pli byen devlop nou bann resours e vin pli prospere.   Avek lentelizans nou pou kapab tir benefis avek bann nouvo teknik ki pe ganny prodwir dan lemonn.  Le sel fason pour soutenir nou sistenm se pour nou devlop nou lentelizans akoz en pep ki entelizan i annan solisyon pour nenport problenm.

Msye Speaker, mon demann avek tou Sesel pour siport nou sistenm ledikasyon.  Nou bann zanfan i annan sans pour ganny en bon ledikasyon, annou fer sir ki zot sezi sa sans.

Msye Speaker, koman reprezantan elekte pour distrik Glacis i normal ki mon eksprim swe  mon distrik lo en dokiman osi enportan ki bidze 2010.  Bidze in ganny fer pour tou Seselwa e koman en parti nasyon Seselwa i toutafe normal ki zabitan Glacis i benefisye atraver sa bidze.  Dan sa bidze 2.6 bilyon roupi zabitan Glacis i merit annan en par ladan.  Sa par i merit vin atraver nouvo fasilite pour amelyor kalite lavi zabitan nou distrik.

Dan son diskour bidze Lendi pase, Minis Finans, Msye Danny Faure, in byen detay bann depans par sekter.  Lo kestyon lakaz i ti dir ki gouvernman i reste angaze anver mentenir lakaz koman enn son priyorite.  I ti azoute ki an rezilta reform ekonomik kou konstriksyon in ogmante e sa in fer serten proze konstriksyon lakaz  bezwen ganny retire an 2009 e  ganny bouze pour lannen prosenn.  Sa deklarasyon in donn zabitan Glacis bokou lespwar, sirtou bann fanmiy ki pe esper lakaz  Carana.  Mon demann gouvernman pou donn priyorite sa proze lakaz Carana ki pa’n bouz ditou sa lannen.

Mon ti a profit sa lokazyon pour demann avek SPTC pour etablir en servis bis piblik, sirtou dan bomaten e dan t apremidi, pour rezyon Carana e pour ogmant servis bis pou rezyon North East Point.

Koman ansyen Minis pour Ledikasyon, Minis Faure i tre ofe avek bann defi ki sa sekter i bezwen fer fas avek.  Zabitan Glacis in tann byen letan Minis Finans in dir ki ledikasyon  pa zis reste en priyorite gouvernan Parti Lepep me ki i pour ganny ankor plis latansyon.  I ankourazan pour tann Minis Faure dir ki nou bann lekol leta i bezwen delivre en ladikasyon dekalite ki a permet bann zenn metriz bann nouvo teknolozi. Me Sesel  pou vreman vin en knowledge-based society e nou poltik ‘No Child is left behind’ pour vreman marse si zanfan lekol Glacis i ganny en bon lanvironnman pour aprann.  Malgre bann teacher byen kalifye e bann zabfan tre motive, lekol Glacis pa ofer en lanvironnman ki vreman bon pour laprantisaz akoz son lenfrastriktir pa lo nivo. Lekol Glacis i koule e pa dan bon leta.

Mon demann avek gouvernman pour fer renovasyon e menm konstriksyon en nouvo lekol Glacis vin en priyorite.   Donn zanfan Glacis en bon lekol e mon asire ki gouvernman pa pou regret sa lenvestisman akoz bann teachers pour dedouble zot zefor e bann zanfan lekol pour ganny ankor plis lanvi pou aprann.

Touzour dan domenn ledikasyon, mon demann gouvernman pou komans nou Day Care Centre.  Dan son diskour bidze, Minis Finans in reasir pep Seselwa ki lasante pour reste en priyorite gouvernman.  Pour ki zabitan Glacis i benefisye avek sa polisi i enportan ki klinik Glacis i reste ouver trwa fwa par semenn avek konsiltasyon dokter.

PUC in ganny allocate en bon sonm larzan dan bidze 2010 pour li kapab entreprann bann lenvestisman neseser pour asire ki tou lakaz i ganny akse avek delo ek elektrisite.   Mon ti a demann avek PUC pour fer sir ki en par sa larzan bidze i ganny envestir dan bann proze dan distrik Glacis pour benefis bann zabitan North East Point, L’Ilot ek La Gogue.

Msye Speaker, i vreman pa normal pour zabitan La Gogue ki reste obor danm, pa ganny delo. Fodre ki PUC i adres sa problenm.  Dan sa menm lespri mon ti a demann avek Land Transport pou trouv resours neseser pou komans nou semen L’Ilot e semen La Gogue.

Msye Speaker, mon ti a demann avek sa propriyeter prive ki annan sa bout later anba bus stop Machabee pou re-konsider son pozisyon ki nou pou kapab konstrir sa store peser Machabee  Sa bann peser pe esper sa avek pasyans.  Larzan in fini gannyen e plan in fini ganny fer.

Mr Speaker mon pa zis la pou demande me mon osi la pou montre mon rekonesans e gratitid anver sa gouvernman ki’n fer pou Glacis.

Sanmdi pase, le 5 Desanm, nou nouvo sant Kominoter ti ofisyelman ouver.  Sa pou ed nou bann zenn e ed nou kominote konbat sa fleo sosyal. Mon remersi gouvernman pou sa nouvo fasilite e demann zabitan Glacis pou servi li byen.

Msye Speaker, Bidze 2010 i reprezant en gran lespwar pou pep Seselwa.  I fer mwan en gran loner pou reprezant distrik Glacis pandan deba lo sa bidze e i pou fer mwan en pli gran loner pou vot an faver sa bidze ki ofer en meyer lavenir pou tou Seselwa.

Mr Speaker mon ti a profit sa lokazyon pou swet Prezidan Michel avek son fanmiy, ou menm Msye Speaker avek ou fanmiy, tou minis avek zot fanmiy, manm Onorab ek zot fanmiy, zabitan Glacis sirtou bann travayer, bann staff klinik Glacis, Pep Seselwa en zwaye Noel e en bonn erez lannen 2010.  Mersi Mr Speaker.

 

HON BERNARD ADONIS

Mr Speaker, Minis, koleg Manm Lasanble, zabitan Plaisance, menm si nou pti Sesel pe travers en reform ekonomik ase difisil, gouvernman Lepep in ankor ennfwa fer li son devwar e demontre son langazman anver byennet ek lentere tou Seselwa atraver sa bidze ki Minis in prezant avek nou semenn pase.

Msye Speaker konpare avek tou sa ki’n ganny dir e konpare avek tou sa ki pour kontinyen ganny dir par lopozisyon, pour mwan ek lamazorite zabitan Plaisance, bidze 2010 i enn ki donn bokou lespwar, parske apard ki rekonnet larealite ekonomik Sesel ozordi e tou son bann defi ekonomik ki nou pei i bezwen fer fas avek, bidze 2010 in osi tras nouvo larout, idantifye nouvo direksyon e met a nou dispozisyon bann solisyon kler ki Gouvernman i anvizaze adopte pour kree sa Sesel modern e meyer pour tou Seselwa san eksepsyon.

Lo sa not Mr Speaker, mon oule remersi Gouvernman Lepep atraver Minis pour son lasazes ek kouraz pour reazir vitman pour safeguard nou lekonomi e anpese ki nou tonm dan en sitiasyon pli katastrofik.

Mr Speaker sa menm dat lannen pase set-a-dir le 7 Desanm 2008, ti mark egzakteman 5 semenn depi ki Sesel ti’n anbark lo son progranm reform ekonomik avek lasistans IMF.  Nou tou nou ankor rapel sa moman lensertitid kot nou tou nou ti pe demande ki sa nouvo lannen 2009 ti pour amennen pour pep Seselwa dan en lanvironnman kot valer nou roupi ti’n devalye, pri komodite, ti’n double e dan serten ka menm triple, lentere lo tou kalite loan dan bann labank ti’n shoot up e kot plizyer travayer servis piblik ti pe perdi zot lanplwa apre plizyer long lannen servis.

Mr Speaker ozordi 1 an depi ki nou pti pei in anbark lo sa progranm reform, sa moman ideal in arive pour nou fer serten refleksyon profon e demann nou lekor kote ki nou’n arive avek sa reform e ki sa, ki koman en pep nou’n arive akonplir atraver sa reform.

Mr Speaker koman en pep ki sorti lwen, nou pti pei Sesel in ozordi ariv a en moman enportan dan son devlopman kot nou tou ki onnet avek nou lekor nou kapab dir avek serten degre fyerte ki the worse is over, an dot mo nou kapab dir ki reform i lo track e ki reform pe raport fri.  Se selman serten politisyen, malonnet, derezonnen, e dezespere ki pa pou dakor avek mwan ki progre remarkab in ganny fer pandan sa premye lannen reform.

Mr Speaker, pandan sa dernyer 12 mwan, nou roupi ki ti pe flote in pliz-oumwen stabilize e par konsekan pri marsandiz in desann gradyelman e pe kontinyen desann.  I enportan note Mr Speaker ki pep Seselwa in benefisye en bes anviron 25% dapre komodite debaz pandan sa dernyen 6 mwan.  Lentere lo loan an zeneral ki ti apepre 9% an mwayenn avan reform e ki ti’n shoot up pour ariv preske 30% pandan bann premye mwan reform in aprezan tonbe pour ariv anviron 12% an mwayenn.

Deviz etranzer ki avan reform nou ti bezwen rod avek lanmes goni, konmdir granmoun, ozordi in vin pli move ki disab lo lans dan tou labank atraver pei, e pli enportan  Mr Speaker bokou sa bann travayer ki ti oblize pran depar volonter lannen pase, i ozordi zot menm bann pti entrepener ki pe debourye pour fer viv zot fanmiy.

Parkont sa pa vedir ki tou keksoz in roz, i ankor annan serten fanmiy ki ankor pe vwar li tre difisil pour fer de bout zwenn, e la i fer mwan mazin sa manman tousel lao Basin Ble ki annan en pti fiy 9 an ki pa ankor ganny en travay e ki pe bezwen pey en lakaz SR2500 par mwan me ki pe ganny selman en lasistans SR600 avek Lazans Byennet Sosyal, oubyen sa lot manman tousel Rochon ki li i pe travay e ganny en saler SR3350 par mwan, ki ler in fini pey so rent SR1500 avek en loan SR1000, i reste selman SR800 ki pa ni menm ase pour li fer son konmisyon le mwan e pey son bill me li i pe ganny selman en lasistans SR200 avek Lazans Byennet Sosyal.

I enportan alors Mr Speaker ki sa bann kategori dimoun pa ganny kit deryer, mon swete ki avek reform ki sa nouvo bidze pe propoze dan sistenm Welfare i ava pli byen adres sa bann tel ka e soulaz soufrans sa bann dimoun.

Mr Speaker sikse sa reform ki nou pei ti oblize anbark lo la tar lannen pase pour depan en gran mazorite lo zefors ek responsabilite nou tou koman Seselwa.  Nou pa ti pour zanmen kapab komans rekolte fri si koman en nasyon pep Seselwa dan son gran mazorite pa ti’n ekout lapel nou Prezidan pour koste e travers sa parkour difisil ansanm malgre tou bann manev lopozisyon pour detourn nou pep.

 

Mr Speaker si nou fer en pti tour lorizon e demann nou lekor ki kontribisyon ki lopozisyon in fer pandan sa reform pour amelyor lavi pep Seselwa, larepons i senp, nanryen.  Zot in pas tou zot letan, kritike, fer propagann e kontradwir zot prop lekor. Zis bomaten menm nou’n antann Lider Lopozisyon koz for kont travayer etranze, 2 minit plitar nou tann son Chief Whip i dir avek nou ki avek rediksyon dan GOP sa pour benefisye pti biznes.  Silvouple ennfwa pour tou dir nou ki zot pozisyon?

Mr Speaker lopozisyon in menm deza dir nou ki sa reform i nou reform SPPF avek IMF e ki zot zot napa nanryen pour fer ladan.  Me sa ki drol ozordi parkont i se ki ler reform pe raport fri, lopozisyon i dir zot osi zot in kontribye en kantite anver sa sikse.  Zot annou aret pran Seselwa koman fou bet.  Mr Speaker  sa i fer mwan mazin sa sanson David Philoe ki dir se sanmenm sa kalite imen kan bef i mor i premye pour reklanm pli zoli bout.

I evidan alors Mr Speaker ki desizyon gouvernman pour anbark lo reform ekonomik, malgre ki i pa ti popiler me i ti enn ki ti neseser pour safeguard nou lekonomi e anpese nou pei i plonz dan en presipis.  Permet mwan alors Mr Speaker pour remind ankor ennfwa mon bann koleg lo lot kote latab, ki Sesel i enn parmi bann rar pei omonn ki  envestir e ki pe kontinyen envestir dan ledikasyon ek formasyon son pep e sa in vin pli evidan ankor sa lannen avek louvertir Liniversite Sesel.  Zis pour note, Mr Speaker sa dernyen 18 an Gouvernman in envestir plis ki 600 milyon roupi dan overseas training pour bann etidyan Seselwa.  Mon mesaz pour lopozisyon i enn ki senp e tre kler.  Seselwa i vwar kler, zot in fatige avek sa bann bat latet.

Mr Speaker malgre ki nou pei i o sant en reform ekonomik, Gouvernman lepep in fer li son devwar pour ankor ennfwa ogmant saler travayer servis piblik ki par anba ran o zofisye par 4.3%.  E lefe ki minimum wage in osi ogmante sorti R15.50 par er-d-tan pour vin R16.50 par er-d-tan e lapey Casual worker in osi ogmante pour vin R19.00 par er-d-tan i vedir ki tou kategori travayer Seselwa pour benefisye avek en logmantasyon saler.

Wi Onorab Prea nou tou nou ti a swete vwar en pli o logmantsyon saler, me annou pa bliy leta lekonomi nou pei.  Wi nou lekonomi pe refer me i ankor enpe tro boner pour nou dir ki nou completely out of the danger zone, mazinen nou sorti tre lwen.  Mr Speaker, koman bann lopozisyon swadizan responsab in ler pour lopozisyon aret fer petty politics over sensitive issues. Olye kritike, zot ti dvret pe dir mersi parski menm dan sa moman difisil Gouvernman in trouv en mwayen pou met ankor enn pti pe plis larzan dan post ou travayer Seselwa.

Lo sa menm not, Mr Speaker mon ti’a kontan salye desizyon Gouvernman pour adopte sa sistenm logmantasyon saler par poursantaz.  Lavantaz en tel nouvo sistenm i se ki i pour ede dekonpres sa gap tre sere ki egziste ant diferan saler minimum ek maximum, en tel sistenm pour anmenmtan kree plis prodiktivite e anmenn plis motivasyon ant bann travayer.

Mr Speaker desizyon Gouvernman pou retir egzanpsyon dan laplikasyon minimum wage pour travayer etranze dan Lendistri Tourism ek konstriksyon i devret pe ganny vwar koman en lot loportinite kreasyon plis lanplwa pour nou bann dimoun.  Lefe ki aprezan kou mendev ant travayer Seselwa ek travayer etranze dan sa 2 sekter i pour parey, i pour dan benefis bann anplwayer pour anploy plis lokal e sa i ava ede pour redwir lanplwa dan pei.  A sa pwen Mr Speaker mon oule lans en lapel avek sa detrwa fanm ek zonm Seselwa ki pa ankor pran sa mesarz leve debrouyer o serye pour fer li vitman. I nepli ler pour zot kontinyen depan lo lasyer lezot pour nouri zot.

Mon osi oule lans en lapel e remind sa pti group anplwayer ki krwar ki zot par lao lalwa e kontinyen refize pour pey saler minimum zot travayer ki zot pe komet en lofans anba Employment Act.  Mon demande ki Minister Lanplwa i tret sa size tre serye e severman pini san pitye sa bann kalite anplwayer.  Mon swete ki mon propozisyon i ava form parti bann revizyon Employment Act 1995 ki Minis in koz lo la dan son ladres.

Mr Speaker i en plezir pour vwar ki en gran parti sa bidze 2010 in ganny dedye a travayer Seselwa.  Sa i ankor ennfwa demontre lenportans e langazman Gouvernman Lepep anver byennet ek lentere travayer Seselwa.

Mon salye avek bokou lentere desizyon Gouvernman pou aboli kontribisyon sekirite sosyal e ranplas li par en sistenm Personal Income Tax apartir Zilyet 2010.  Apard ki permet anplwayer fer en rediksyon lo kontribisyon ki zot peye anver sak zot anplwaye sa nouvo Personal Income Tax i annan pour bi met plis larzan dan pos travayer Seselwa Onorab Prea – parske aparti Zilyet 2010, tou travayer pour benefisye avek en lot savings 2.5%  lo zot saler lefe ki travayer pour nepli pey sekirite sosyal e pli enportan bann travayer ki ganny en saler pli ba saler pour osi benefisye avek en tax return ouswa rebate alafen sak lannen.  En tel sistenm rebate ki ganny pratike preski partou atraver Lerop i enn ki modern e i enn ki annan pour bi ankouraz dimoun non selman pou travay me pour reste dan zot lanplwa.

Me sa pa tou Mr Speaker, avek sa nouvo sistenm reform dan tax, tou travay Seselwa san eksepsyon i garanti en lot logmantasyon 3.5% dan zot saler an Zanvye 2011.

Mr Speaker, koman en pti pei ki pe devlope e koman enn bann pli pti leta manm UNESCO, Sesel in ariv a en staz dan son devlopman kot i kapab dir avek fyerte ek konviksyon ki in achieve son polisi Education For All oubyen Ledikasyon pour tou.

Avek globalizasyon ek nouvo sanzman ekonomik, Sesel pe aprezan bezwen bouz ver kalite ek standar ledikasyon.  Sa 10 milyon roupi ki gouvernman pe propoze anba bidze 2010 pour siport premye parti reform edikasyonnel i en bon pa dan en bon direksyon.  En tel achievement dan nou sistenm ledikasyon pa ti pou zanmen posib san bon travay dir nou bann ansenyan Seselwa.  Anmenmtan ki mon felisit nou bann ansenyan pour zot bon travay mon oule osi demann Minister Ledikasyon pour seryezman pran an kont bann problenm ek konsern ki bann ansenyan pe rankontre dan zot travay tou le zour, tel ki problenm disiplin ek konportman bann zanfan e osi sa gran logmantasyon dan lakantite paperwork ki bann teachers i bezwen fer pour sit enn-de legzanp e mon demande ki minister i adres sa  bann size e fer zot vin koman parti dan sa prosesis reform.

Mr Speaker set avek bokou lakontanman ki mon osi akeir desizyon Gouvernman pour fer provizyon dan bidze 2010 pour reviz Scheme of Service bann travayer  Minister Lasante.  Parey kreol i  dir plito tar ki zanmen.  Mon dir sa Mr Speaker akoz tro bokou nou bann ners, dokter ek dantis Seselwa pe kit servis piblik akoz bann kondisyon aktyel pa satisfer e motiv zot pour reste.  Koman en dimoun ki pas ase souvan lopital, mon vwar e mon osi santi presyon ki nou bann travayer lasante sirtou bann ners i travay anba la.  Mon swete ki sa revizyon dan Scheme of Service bann travayer lasante i enn ki pou al vreman oprofon e enn ki pou vreman pran en kont konsern sa bann travayer.  Ou pour dakor avek mwan Mr Speaker ki nou bann ners ek dokter Seselwa i bann zonm ek fanm  tre konpetan e ki travay tre dir.  Sa in ganny konfirmen par sa kantite ners ek dokter Seselwa ki pe travay a letranze sirtou Langleter ek Canada.

Wi, Mr. Speaker logmantasyon saler i zwe en rol dan motivasyon travayer me sa pa pour aboutir a gran soz si laspe byennet imen sa bann menm travayer i ganny obliye.  Si sa ners i vwar li pe bezwen monte, desann dan tou ward pour al prêt en lekipman ki lo son ward napa, eski i pour annan sa motivasyon pour li reste e travay pour ou?  Si sakfwa sa ners pour ganny anvoye a letranze pour reprezant son Minister dan en fonksyon ofisyel i bezwen pey son prop pilil malaya ek son pikir yellow fever dan son pos, eski sa menm ner i pour annan motivasyon pour li reste e kontinyen travay pour ou?  E si limenm li sa ners, kan i admet lopital son demann pour en rediksyon lo en lasanm prive konman en staff i ganny refize, eski i pou annan sa  motivasyon pour li reste e travay pour ou?

Mr Speaker souvannfwa sa bann pti keksoz koumsa i kapab fer en gran diferans dan kondisyon travay en travayer.  Mon swete ki sa bann konsern i ava byen ganny adrese par Minister konsernen dan sa legzersis revizyon Scheme of Service bann travayer lasante.

Mr Speaker, menm dan sa moman difisil ki nou pei pe traverse, Gouvenrman Lepep in demontre ki konpare avek SNP ki zis koz lo sor bann dimoun vilnerab li i vreman annan bann ki pli vilnerab aker.  Sa in ganny demontre atraver sa logmantasyon dan tou bann benefis sekirite sosyal eksklir benefis our fineray.  Si lopozisyon i vreman serye avek sa ki zot dir, le moman in arive pour zot prouv zot lekor e montre pep Seselwa ki zot vreman annan sa bann ki vilnerab aker.  Mon ankor ennfwa challenge zot pour walk the talk e siport sa bidze ki Gouvernman pe prezante.

Dan menm lalinny Mr Speaker mon ti a kontan dir avek Onorab Prea ki taler i ti pe koz lo kondisyon semen dan Bel Ombre, tiyo kase eksetera ki li osi i bezwen donn en koud-men pou ki sa bann problenm i ganny adres. Olye debout dan kwen e gronnyen vot pour sa bidze Onorab e konmsa ou ava asire ki ou bann demann i ganny adrese.

Mr Speaker demann pour lakaz i ankor enn bannpli gro problenm mazer distrik Plaisance.  An felisitan Gouvernman pour entrodwir the Home Savings Scheme ki pour permet bann dimoun konmans kontribye anver zot lakaz davans, e an rekonesan nou sitiasyon ekonomik aktyel, mon ti a toutmenm ankor ennfwa demann Gouvernman pour met problenm sitiasyon lakaz dan Plaisance o lo son azanda, en fason ki letan sitiasyon ekonomik i ava amelyore, Plaisance i a ganny gete koman en priyorite.

Mr Speaker sa Home Savings Scheme ki mon’n fek mansyonnen ki Gouvernman pe al entrodwir en Zanvye i tre pozitiv dan lesans ki i pour devlop sa kiltir savings dan nou bann dimoun e dan ka bann zenn a en tre zenn az e dezyenmman i pour responsabiliz nou bann dimoun.

Mr Speaker lefe ki apartir Zanvye 2010 servis lapos pour nepli en divizyon anba Minister Finans e i pou plito en lorganizasyon lo limenm, mon propoze ki sa lorganizasyon i konsider diversifye e desantraliz son bann servis.  In plis ki ler pour nou annan en servis lapos modern parey dan plizyer pei aletranze kot apard ki deal avek let, tenm ek parsel, lapos i osi kapab ofer lezot servis tel ki renewal driving license, peyman bills, money transfers eksetera.  Bann tel fasilite pour non selman anmenm bann servis pli pre avek nou bann dimoun, i pour osi vin koman en savings pour sa bann plizyer dimoun ki bezwen desann anvil zis pour zot vin pey en bill ouswa vin kolekte en form passport kot Limigrasyon.

An terminan, Mr Speaker, mon ti’a kontan lans en lapel avek tou travayer Seselwa pour sezi sa bann loportinite ki Gouvernman atraver bidze 2010 pe met a nou dispozisyon pour amelyor nou stil ek standar lavi pour nou ek pour nou fanmiy.

Finalman mon ti a kontan lo non zabitan Plaisance re-afirm nou siport anver Prezidan Michel ek son Gouvernman dan sa peryod difisil.  Zabitan Plaisance i konvenki ki avek Parti Lepep on board Sesel ek Pep Seselwa pour toultan sorti venker.

Mr Speaker mon pa pou kapab terminen san adres sa size FIU ki Onorab Prea ek Onorab Ramkalawan in koz lo bomaten.

Polisi Sesel koman en offshore destinasyon i kler.  Sesel i annan en repitasyon koman en zirisdiksyon clean kot biznes offshore i konsernen e pou li kapab kit sa standar repitasyon i bezwen fer sir ki tou larzan ki ganny bank isi Sesel nou bezwen konn son lorizin an dot mo nenport ki larzan ki antre dan sistenm nou bezwen konnen kote i sorti.

Mr Speaker sa Msye an kestyon ki’n ganny mansyonnen bomaten pa’n kapab montre kote ki in ganny son larzan e sa msye pou li kapab ganny rann son larzan parey lalwa i dir i bezwen kapab montre nou, montre sistenm kote ki sa larzan i sorti.  De tout fason lopozisyon i okouran sa tre byen parske zot ti osi donn lanmen vot anfaver sa lalwa.  Ozordi i drol ki zot pe zwe inosan.  De tout fason Mr Speaker sa issue i deza en pending issue akoz i dan lanmen lakour.  Mon ti ava alor sizere ki nou les lakour donn en zizman lo sa issue.

 

MR SPEAKER

Pou subjudice lo tou le de kote e mon krwar ki nou pa pou pran okenn deba lo la ankor.  Kontinyen.

 

HON BERNARD ADONIS

Mon ti a kontan finalman remersi Minis avek son lekip ki’n travay tre dir pour realiz sa bidze ki devan nou.

Mr Speaker i reste pou mwan swet ou ek ou fanmiy, Minis avek son fanmiy, tou bann Onorab ek zot fanmiy e tou zabitan Plaisance en zwaye noel ek en bon lannen 2010, kot nou a kontinyen travay pli dir pour asir plis progre ek prosperite pour nou tou.

Mon remersi ou Mr Speaker.

 

HON GERVAIS HENRIE

Mon ava dir bonn apremidi tou dimoun ki isi anndan e bann dimoun ki dan lakour pe ekoute.

Ti enteresan pou apersevwar reaksyon plizyer manm dan lasal Lendi le 30 Novanm letan Minis Finans ti  pe prezant son ladres bidze.  Apre 1 erdtan 45 minit ki i ti’n koze, Minis ti evantyelman entrodwir bidze 2010, sa ti 1 erdtan 45 minit apre ki i ti’n komans koze.  Ou reaksyon Mr Speaker e ansanm avek pou dirizan zafer gouvernman ti reprezant enpe konfizyon nou popilasyon.

Menm zournal Nation sa lannen pa’n vwar en gran tit atiran pou dekrir sa bidze parey i zot tradisyon sak lannen, tel ki reasons to hold hopes high – 2005 e dynamic measures for dynamic times an 2008.

Mon pa byen byen rapel si in annan en diskour bidze osi long ki  bidze 2010 dan listwar Lasanble Nasyonal.  Pou 2 erdtan 15 minit Minis Faure in pas pli gran parti son letan lir en policy document ki a mon’n avi i ti’n kapab fer li dan en lot sesyon travay nou Lasanble.  Mon santi ki responsabilite i tonm lo nou aprezan pou debat e rekonnet sa ki bon dan sa bidze, soulinny son bann move eleman me pli enportan idantifye sa ki nou merit tire o maksimanm pou benefis devlopman Sesel.

Pou mwan sa bidze i egzakteman sa ki dan langaz parlmanter ouswa dan bokou zirisdiksyon zot dekrir koman en smoke and mirrors budget.  Pou ou ki pa konpran definisyon sa lekspresyon i senpleman vedir en bidze ki annan pour bi tir  lantansyon popilasyon lo keksoz ki gouvernman pa oule nou remarke.  Minis in dir ki in vin devan nou byen satisfe pou anonse ki progranm reform son gouvernman pe byen tenir larout.  Mon priye ki mazorite Seselwa ozordi ti ava pe dir menm keksoz, set a dir ki zot byen satisfe avek zot standar lavi.

Sa ki gouvernman i oule tir nou latansyon lo la se lefe ki nou dan pli gro kriz eknomik nou listwar e progranm reform pli sever ki nou’n deza eksperyanse.  Me kriz ekonomik pa zanmen ariv dizour pou lannmen.  I rezilta plizyer deseni lerer dan polisi, move planifikasyon, tolerans pou zesyon enkonpetan, prete san kontrol, san oubliy koripsyon e labsans rann kont.  Mon dir i pran plizyer deseni pou ariv dan sa staz.  Pandan sa 3 dernyen deseni Sesel in konn en sel gouvernman me enn ki’n sanz son non e 3 lokazyon.  Se sa ki zot anvi nou oubliye.  Oubliye ki se zot ki inikman responsab pou nou maler ozordi me non pa okenn gouvernman liberal.

Apre lannen ale, lannen vini ki parti opourvwar in kasyet vre leta sante nou nasyon finalman Minis Faure in annan kouraz pou dir nou mon quote – ‘ki sa reform in met nou lo en semen drwat ver en devlopman soutenab.  E si nou pa ti’n fer li nou pa ti pou tenir larout, nou ti pou al a’n aryer, saler ti pou bezwen bese, dimoun ti pou’n perdi travay e nou ti pou’n trouv nou dan en sitiasyon pli pir ki nou’n konnen’.  Sa i deklarasyon enportan ki fodre nou nasyon i pa pran a lalezer.  I konfesyon en group dimoun ki pou plizyer lannen in koz manti avek pep Seselwa dan sa lasanble, lo media nasyonal e dan bann kanpanny eleksyon.  Si nou pep i vreman matir politikman sa gouvernman i dwatet perdi prosen eleksyon akoz lezitimite platform ki zot in ganny elekte lo la i an kestyon.

Seselwa fodre realize ki parti opourvwar i konsernen selman avek son sirvi politik akoz an se moman nou annan sa ki nou appel en gouvernman sipay opouvwar.  Zot in antre dan en lakok ki pa pou zot.  Zot progranm eleksyon i pa ti sa dokiman 200 ekek paz ki i annan devan nou ozordi, dan zot progranm eleksyon ki ti pibliye an 2006 ladan ti napa tir GST pou ranplas li par VAT, ti napa pou ogmant GST sorti 12% pou vin 15%.  Ladan ti napa out sourcing, ti napa VDS,  pa ti dir  poudir kontribisyon fon pansyon pou sorti SR50 e mont lo 1.5%  saler travayer.

Zis lanmwatye semen dan son manda gouvernman in kas en gran kontour avek nou.  Zot in perdi direksyon dan zot langazman pou fer Sesel vin sa bizou dan lemonn, pou fer Seselwa vin pli fyer e ankor pli fyer.  Si zot in bliye se sa langazman ki zot Prezidan ti fer le 23 Zen 2006.  Zot in plito adopte en progranm ser isi, ser laba fouy en gro trou pou bous en ta pti trou, koup isi anmar laba, kote sa progranm i sorti, lekel ki’n fors zot enplimant li.

Listwar i montre nou ki dan tou pei kot gouvernman elekte i kas kontour koumsa zot in fini par sorti opourvwar parey ros dan fles.  Seselwa annou sezi byen sa ki dirizan lopozisyon bomaten in dir.  Parti lepep in oubliy lepep.  Ekout langazman ki Minis Faure i servi dan son diskour.  Rann gouvernman pli efikas e pli smart dan son service delivery, manage depans gouvernman, redwir credit risk, ankouraz plis foreign direct investment, negosye en extended fund facility.  Sa i pa langaz en boug ki bezwen fer sakrifis e mont apye ziska se li Quincy letan i sorti travay pa li tousel me avek son zanfan ki ankor lakres, sa i pa langaz en boug ki bezwen pran kredi akoz son pti saler ki i gannyen pa ase pou ariv ziska le 20 e sa i pa langaz en boug ki pa fouti kapab pey PUC sa sonm antye ki i dwa sak lafen dimwan.

Mon demann mon lekor ti tou sa bann fraz ki mon’n lir parlao i vedir pou sa fanmiy dan leo MaJoie ki li i ankor pe pas martir sak lannen akoz lasesres ouswa sa bann lakour Union Vale ki ankor an ger avek PUC akoz zot konneksyon sewerage.  Sa fanmiy Castor Road ki pa menm sir si i pou ganny lasistans lozman ou menm sa boug La Rosiere ki pe debrouye akoz li i lo litousel e i bezwen lager kont konpetitsyon sorti kot bann travayer etranzer ki tro agresiv.  Gouvernman pa konsyan tousala, i tro okipe pe anbelir son ekor, pe ekalibre son stratezi ekonomik, pe met son bann striktir finansyel lo en meyer baz.  Dezormen Minis Finans pou kapab voyaz New York avek satisfaksyon e taye sorti dan en meeting pou al dan en lot avek son pti brief case e ganny felisite pou aplik lareg comme il faut.

Me lo lot kote nou pep pe ganny demande pou leve e debrouye pou Sesel.  Apre 32 an ki nou’n viv e travay anba en sel gouvernman nou ankor pe oblize triyange e trimouse.  Wi se sa larealite en debrouyer akoz nanryen pa garanti pour li.  Nou pep i swaf stabilite e anvi viv en lavi normal  san boulversman ennfwa pour tou.

Annou pa oubliye ki nou pep in pas ladan depi sa deryen lannen.  Tou keksoz in boulverse.  Roupi in devalye, pri marsandiz in double, to lentere lo savings in desann, pri karbiran parey delo avek elektrik i ankor ser pou mazorite Seselwa e konmsi tousala pa ti ase – pouse dan travay in ganny azoute lo lalis.  Pou mazorite pep Seselwa enkli sa 67% ki pou ganny selman 4.3% logmantasyon saler, the worse is not over yet.  Malgre zefor dirizan zafer gouvernman pou esey detourn zot latansyon.

Napa okenn lendikasyon ki pri bis pou desann malgre SPTC in anons en profi e Minis Finans lannen pase ti dir ki sa sonm SR7 pou ganny revize tou le 3 mwan.  Sa ti en lasirans.   Tarif PUC nou pa ankor konnen konbyen pou monte e mon siport lapel Onorab Ramkalawan ki Minis Faure i donn Seselwa en lendikasyon kler dan son rezimen.  Pri dan magazen pou reste osi ser pou mazorite Seselwa e ziska ler Minis Faure i kapab regard Seselwa anfas dan son lizye e konvenk li ki en boutey delwil ouswa en kilo diri eksetera i pli bon marse ki egzakteman 1 an, 1 mwan, 1 semenn, avan mon avan dir the worse is not over.  Tan ki mon pa vwar larzan tou dimoun pe arete al dan zefor pou li sirviv e ki nou pe anfen kapab met en pti larzan de kote mon pou dir the worse is not over.

Bidze 2010 pa pe anmenn nanryen ekstraordiner ou an plis pou sa zonm ek fanm Seselwa ki prosperite sa nasyon pe ganny batir lo son lasyer.  Tou provizyon ki tradisyonnelman i dan bidze i ankor la. Sel diferans se ki i pou annan bann sonm an plis me dan tou evantyalite zot ti pou napa okenn swa prenan kont devaliasyon e alor zot in bezwen fer lazisteman baze lo to lesanz.

Bann manm dan parti mazoriter pou vin avek zot defans labitid, atak SNP e vin personnel e koz lo rikord devlopman gouvernman.  Annou pa dezagree lo en senp fe.  Nenport gouvernman ki pou ganny elekte Sesel alavenir pou fer egzakteman sa.  I pou kontinyen trouv larzan pou finans son bann minister, fourni servis gratwit lasante avek ledikasyon pou tou zanfan e pou annan en progranm later avek lakaz pou tou fanmiy Seselwa.  I rol moral gouvernman pou envestir dan bann progranm sosyal e ofer konpasyon piblik.  Nou kler lo la.  Me sa i pa laysens, mon repete i pa laysens pou prete san kontrol e pou depans tou sa ki nou annan ziska ler nou pep i bezwen debout dan en kwen touni.  Se la kot sa bidze i kapab ganny dekrir koman en smoke and mirrors budget. Lanfaz i lo reparasyon bann move desizyon polisi ekonomik lepase lo depan malere.

Se la kot mon ankoler ek lapros gouvernman.  I kler ki okour bann lannen ki’n pase menm ziska ozordi lepep Seselwa dan son gran mazorite pa form parti bann desizyon ki’n ganny pran lo size det nou pei, me ozordi letan pou peye, lekel ki peye?  Lepep Seselwa.  Ozordi nou gouvernman i parey en boug ki’n pran en loan SR600 mil avek HFC pou li fer son lakaz me ler tou dimoun i pas kot i reste zot demann dan zot menm, ‘sa en lakaz SR600 mil?  Ki sa boug in fer avek larzan?  In bwar, in al pronmnen Dubai?’  e pa fini la sa boug limenm li i drwa tou dimoun dan kanton depi marsan, koudriyez, boulanze e bouse e se sa alors en pti pe sitiasyon ki nou retrouv nou ladan ozordi.  Nou drwa pros 800 milyon dolar e gouvernman i ankor annan en ta leksplikasyon pou donnen lo plizyer det ki nou pep pa’n benefisye gran keksoz ladan me ki nou ankor pe bezwen peye.  40 milyon dolar pou proze kanmaron lo zil Coetivy, 4 ansyen vilaz NYS sitiye dan 3 kwen nou pei kot byento nou pa pou kapab rantre libreman eksetera.

Nou konn byen ki malgre ki gouvernman in konstrir enn de sant kominoter, sa pei in osi devlope gras a zenerozite plizyer pei ki nou rekonnet tel ki Lasinn, Zapon, La Frans ek Lenn, menm Headquaters zot prop parti Maison du Peuple ti en don  gouvernman Alzeryen.

Mon akeir desizyon gouvernman pou met en sonm SR20 milyon a dispozisyon bann distrik pou bann devlopman proze e bann devlopman kominoter.  Malerezman i kler ki lamazorite dimoun dan kominote napa en sou pourvwar lo lafason  sa larzan i ganny depanse.  Fodre ki sak ladministrasyon distrik i ankouraz pli gran partisipasyon zot zabitan dan lafason ki larzan i ganny servi.  Bann proze pa kapab ganny enplimante a’n izolasyon selon gou ek swa DA ouswa MNA tousel.  Kan nou koz lepanouisman e sans lapartenans annou pran sa koman en pwen depar, envit piblik pou soumet sizesyon lo ki proze devlopman ki dwatet ganny priyorite dan distrik.

Mr Speaker Lostrali toule zan i fer en legzersis ki evalye larises pei e determinen konbyen sak sitwayen laba i merit posede.  Moman ki rezilta sa odit i ganny pibliye i en moman eksitan pou tou bann .., medya i tre eksite e pas bokou letan analiz relevans e lenportans sa bann sif.  Rezon ki mon’n entrodwir sa size dan mon repons bidze se ki parey i leka avek nou det, ozordi  pep Seselwa pe komans kestyonn ki vreman i pe gannyen avek bann direct foreign investment ki pe kontinyen eksplwat labote nou pei.

De Dimans pase mon ti al fer en pronmnad Port Glaud, mon ti al ziska dan bout semen Cap Tarnay, e debout lo en  oter pou regard bann Presidential Vilaz ki Ephelia pe konstrir lo en montany zis akote lans Port Laurnay.  A sa moman mon ti dwatet pe sant mwan fyer koman en zenn Seselwa an dizan ki nivo devlopman ki nou pei pe ale i byen.  Me non, a sa moman presi mon ti santi mon leker desire akoz mon ti realize ki sa i en morso nou teritwar nou pei ki nou pe perdi e  pe perdi pou touzour.  I pa kestyon ki nou kont lenvestisman etranze me nou bezwen an retour ganny oubyen benefisye lekivalan sa ki nou donnen an retour.  Nou pe viv dan en pei ki ris, ris akoz son labote i telman imans ki ou pa kapab met en pri lo la.  Alor pou sa bann FDI ki pe antre nou merit ganny en fair deal.

Letan ou vwar en etranze in konstrir en gro sato lo montany, lot in bar dan plato Barbarons, enstal zot crane lo montany La Misere ek Anse Louis – Seselwa pe demann son lekor be ki pe arive?  Ki nou gannyen an retour?  Mr Speaker ler mon lo sa pwen mon oule propoz sa ki nou apel avek konviksyon en Tourism Development Fund ouswa en fon devlopman tourizm e sa i pou benefisye bann kominote direkteman apard larzan ki sa bann FDI i bezwen pey gouvernman.

Sesel avek son labote ekstraordiner parey mon’n dir i posed en valer imans.  Si mon fer en konparezon nou ava dir Sesel i ekivalan Miss World.  Letan en boug i al frekant Miss World ou pa kapab donn li en savon Lux an retour.  No way, son valer i plis ki sa.  Ste Anne pou en roupi, sa manman morso later La Misere pou en roupi no way.

Pou retourn lo mon propozisyon Fon Development Tourism mon krwar ki sak FDI ki antre dan pei i merit kontribye en sonm sibstansyel dan en fon ki an retour leta i servi pou envestir dan bann lenfrastriktir pou benefis kominote kot sa lenvestisman pe fer e lot poursantaz i ava ganny kontribisyon pou byennet bann zabitan dan sa kominote paregzanp bann ki zot livelihood i ganny afekte paregzanp bann peser i ganny afekte.  En legzanp kler i Beau Vallon, lo papye sa distrik i dwatet rezyon pli ris dan Sesel non selman akoz nivo lenvestisman dan lenfrastriktir tourizm me pli enportan reveni ki sa sekter pe re-met dan lekonomi pei.  Me ki zabitan Beau Vallon i gannyen ouswa benefisye?  Zot lanmer pe polye, zot lans pe ganny anvair par etranze, zot sant lasante pe pran leternite pou fini konstrir,                                                                                                                     zot napa ase lalimyer lo semen, fasilite sportif e rekreasyonnel i a’n naryer, lekol i dan move leta zis pou nonm enn de legzanp.  Se sa alor ki mon pe argimante.  Si nivo devlopman pou lakominote ti egal, sa bann gro lenvestisman alor kominote ti pou ganny en fair deal. Alor mon krwar kreasyon en fon devlopman tourism kot zot met larzan direkteman pou benefisye kominote i ava ede koriz sa lenzistis.

Pou kontinyen Mr Speaker mon aprezan oule briyevman koz lo sa bann sekter spesifik.

Medya: – Minis in rapel nou ki laplenn ekonomik nou pei ziska la pa ankor nivo e ki fodre i annan sanzman.  Mon ti a kontan dir avek Minis ki pou nou reisi fodre ki laplenn lademokrasi osi i ganny nivle dan Sesel.  Medya nasyonal i ankor en lobstak dan sa demars.  SNP pa pou reste silans lo sa size tre enportan.  Nou reprezant en lafors 46% Seselwa, fodre ki zot lavwa i ganny tande.  SBC avek Nation ki tou le de i ganny administre avek larzan piblik fodre zot pa inyor sa fe.  SBC pa propriyete parti opourvwar pou pas son kongre an direk.

Nation kantmenm i mouth piece gouvernman i dwatet okouran ki i annan en lalinny kler ant raport sa ki gouvernman pe fer koman nouvel e fer propagann politik pou gouvernman.

Lensidan le 3 Oktob 2006 ti arive akoz nou medya nasyonal ti’n fer dimoun ankoler akoz zot ti pe sistematikman refize donn nou popilasyon bann nouvel obzektiv, enparsyal e balanse.  Pou evite ki bann tel lensidan i repete alavenir gouvernman i annan en lobligasyon moral pou aret enterfer dan travay sa 2 lenstitisyon.  Lo zot kote SBC avek Nation i dwatet pran zot resposanbilite e deservi nou pei san lafreyer ou faver pou personn.

Anmenmtan ki mon akeir rediksyon dan licence fee bann lakonpanyen telekominikasyon mon vwar sa koman en desizyon 2 pwa, 2 mezir par gouvernman.  Akoz i pa’n vwar nesesite redwir sa licence fee SR800 mil par an pou radyo?  Zot in pas en lalwa ki pran drwa bann parti politik e mouvman relizye pou annan zot prop stasyon radio me aprezan larg lanmen sa endividi Seselwa ki enterese fer en tel lenvestisman.  SR800 mil i senpleman ridikil dan sa klima ekonomik ki nou viv ladan.  An ka si gouvernman pa ankor realiz sa i non selman montre ki zot out of touch avek larealite me i konvenk mwan ki laplenn demokrasi pa ankor nivle.

Mon rekonnet avek mefyans zefor gouvernman pou kree en lofis ki annan  manda sizer avek leta model komisyon medya ki ava apropriye pou Sesel.  Dan bokou pei tel ki Malaysia bann zournalis in severman reziste kreasyon bann tel lenstitisyon akoz i senpleman vin en lot zouti ki gouvernman i gannyen pou oprim laliberte lapres.  Dan ka Sesel avan ki nou taye e kree en lot lorganizasyon ki pou zis fer nou ganny en tick obor nou non lo lendeks devlopman bann lorganizasyon enternasyonal, ti a meyer ki gouvernman dabor i enplimant serten rekomandasyon rapor ziz Reilley e tou dernyenman rapor ki Pauline Ferrari osi in soumet ki klerman demann gouvernman pou donn SBC avek zournal Nation sa lespas pou fer zot travay parey nou konstitisyon i garanti dan en fason lib e endepandan.

Lazenes: – realite ekonomik Sesel ozordi pe pez for lo nou zenn.  Depi bann zenn adolesan aparti laz 15 an ziska sa ki pli vye pe santi sa lefe direkteman.  Kan nou regard bidze 2010 pli pre i kler ki aksyon gouvernman pa pou anmenn okenn sanzman signifikan dan sitiasyon tou lezour e reel nou zenn popilasyon.  Pou en apranti ners ki mon’n koz avek paregzanp i konsate ki lapey debaz son bann koleg profesyonnel i deza ba, sa alor i rann li enkyet akoz i pa garanti ki sitiasyon pou’n sanze letan li i graduate dan detrwa lannen. Sa pe fer li mazin imigre kek par kot kondisyon i pli bon pour li, an dot mo Sesel pou bezwen perdi en lot zenn profesyonnel.

Sa tandans kit pei ale i en konsern nasyonal irzan e i atriste mwan ler mon vwar sa bidze pa pe adres li dan en fason ki demontre ki gouvernman i konsernen e anvi rezourd li ennfwa pou tou.  Zenn a pe ganny motive ase pou reste Sesel e sa wage grid ki’n ganny anonse Lendi le 30 Novanm pa’n anmenn okenn soulazman e mon konvenki ki menm lider dan Lasanble lo kote parti mazoriter an prive i pa neseserman dakor avek sa 4.3% ki’n ganny propoze.

Mon akeir avek bokou rezervasyon pou desizyon pou ranforsi rol konsey nasyonal pou lazenes legalman.  Gouvernman in oblize swiv lord IMF e slim down son fonksyon me in trouv en manyer pou kontrol e enfliyans travay sa konsey.  Mon konsern ki sa konsey pa pou 100% otononm i deza lo rikod.

Prenan kont bann konsern ki mon’n souleve pli boner viz-a-vi lazenes, mon lans lapel avek bann zenn zot menm ki pou ganny konfye bann responsabilite dan sa konsey pou vin sansib viz a vi limitasyon bidze 2010 e sirkonstans ki lazenes Seselwa pe viv anba la tou lezour.  Ekout byen zot leokri dezespwar.  Mon a zwenn ansanm avek zot pou ankouraz en transformasyon dan latitid nou zenn pou ki zot vin pli serye e responsab anver zot letid e dan tou zot aksyon.  Mon konstate ki en sonm SR10.5 milyon pa telman konsiderab ler pros lanmwatye ladan pe al zis dan saler.  Me mon swe ki sa alokasyon i ganny distribye dan en fason zis e transparan pou asire ki tou zenn enkli bann ki annan dezabilite i osi benefisye e ganny maksimanm ekspoze pou devlop zot abilite.

Mon mesaz pou lazenes Seselwa se ki mon konpran e partaz zot rev, zot swe e menm fristrasyon.  Mwan isi anndan mon’n ganny akize koman anbisye, koman engra e konmkwa mon pa rekonnesan anver gouvernman.  Alor ou laba deor ki napa en lavwa, mon konpran kwa ki ou kapab pe fer fas avek tou le zour.  Sa i osi rezon akoz ki oule kit pei, al rod ou demen kot i été pli vitman me mwan mon a dir ou ou prezan i pli enportan.  Alor annan lodas pou annan lespwar.  Stick around e donn nou lanmen pou rol sa gro ros, nou bezwen ou pou fer Sesel vin pli zoli.

Spor : – i touzour demontre nou konbativite e lanvi gannyen koman en nasyon.  Nou’n akonplir en nouvo sikse dan lepase me letan in arive pou en lodit dan nou potansyel e pou etablir bann target spesifik ki ava anmenn nou dan sa lot letap sikse.  Kontrerman avek deklarasyon Minis, mon santi nesesite pou minister konsernen pronons son polisi klerman lo size spor o nivo, ki nivo nou oule nou bann atlet arive, performen e prodwir rezilta.  Mon senserman krwar ki nou bezwen komans rev laglwar Olenpik e pou kwa pa kalifikasyon CAN e an pasan i fer mwan realize ki poudir Senegal i kapab pei Lafrik pli pov me in kalifye menm ziska lakoup mondyal, me zot pa’n zis tyonbo World Cup laba zot, e zot in nobou fer sa senpleman par etablir bann target spesifik, idantifye spor e atlet potansyel e met resours apropriye a zot dispozisyon.  En bon progranm idantifikasyon atlet i bezwen egziste, ennfwa ki sa i an plas leta i merit pare pou depans son bann sonm neseser lo zot.  En atlet o nivo pa merit pe ganny trete parey sa boug ki pratik mass sport lo nivo distrik.  Lakademi spor ti en bon lide.  Me ki’n arive avek?  Apard alet o nivo se laba kot bann lantrener Seselwa i dwatet ganny ekspoze avek lankadreman spesyalize anfen ki nou ava aret depann lo bann lantrener etranze.  Rol bann etranze i merit ganny limite koman bann konseye teknik parey ti leka pou volley-ball an 1993 e nou’n vwar rezilta.

Kiltir – i montre nou kote kreativite, diversite e tolerans.  Mon remserye bann artis ki’n fer bokou ziska la pou promouvwar Sesel.  Anba sa reform i annan danze ki IMF i donn lord gouvernman lo kote i merit priyoritiz son bidze e devlopman lar i kapab fasilman ganny neglize.  Mon propoze alor ki bann artis i kontinyen ganny bann sans konkret pou epanouir zot dan zot form lar.  Konsey nasyonal pou lar i devret azir koman en fasilitater ant bann envestiser e bann artis pou ki i ava annan en laport ouver pou zot kapab profit sa loportinite pou anmenn zot lar ver en piblik pli larz e pli diversifye.

Mon siport nouvo linisyativ nouvo management sa konsey pou promouvwar lar koman en lendistri kreativ isi.  I annan rannman dan en tel demars.  Egalman mon demande ki konsept tourizm kiltirel i ganny valorize plis e ki STB i zwenn ansanm avek NAC pou vwar meyer fason pou devlop sa lide.  Dan lepase konsey nasyonal pou lar in esey re-group bann artis selon zot domenn, la ankor in annan en komansman san kontinite.  Bann artis zot menm fodre zot realiz lenportans e lenfliyans bann tel re-groupman.  I malere ki arts award in mor an nesans e  artis  nepli ganny rekonnet lokalman parey i leka pou bann atlet.  Gouvernman fodre i osi konsider kreasyon en fon ki ganny zere par NAC ki ava sibvansyonn bann prodiksyon  artistik ki an retourn a soutenir lagrandisman nou larm e nou nanm koman en nasyon.

Lasanble Nasyonal: Pli boner mon’n rapel Minis ki laplenn lademokrasi osi fodre i nivle dan Sesel.  Pou nou dan SNP nou vwar li koman en manifestasyon nou dezir koman bann dimoun moralman responsab pou kontinyen pouse pou ki lademokrasi i ganny byen etablir dan nou pei.  Nou pe lager pou ki Lasanble Nasyonal  osi pran son responsabilite dan sa parkour.  I inakseptab ki Lasanble Nasyonal i kontinyen refize adopte bann norm debaz lademokrasi ki lorganizasyon Commonwealth paregzanp ki nou afilye avek pe pratike.  Sa i enkli en pli bon reprezantasyon lafors le de parti lo bann komite Lasanble.  Sa zafer 5 lo 2 pour mwan pa balanse.

Chairmanship bann komite ki siperviz travay e performans gouvernman tel ki FPAC e menm nouvo komite Government Assurances Committee a mon’n avi i dwatet rezerve pou lopozisyon e fodre ki lofis Speaker i vin endepandan, set a dir nou krwar ki Speaker pa kapab reste koman en manm egzekitiv son parti.

Pou sa larzan ki nou nasyon pe envestir dan nou lenstitisyon zot anvi vwar nou bouze dan sa direksyon.  Rannman pa pou vin pou SNP me pou Sesel.

Mon dezapwente avek Minis Faure pou deliberaman refize rekonnet e remersye lopozisyon ki reprezant 46% nou popilasyon pou rol ki nou’n zwe pou asire, asire ki Sesel e nasyon Seselwa i kontinyen viv dan linite, stabilite pandan ki parti opourvwar ti pe boulvers nou pti nasyon avek sa reform.

Mon apresye ki Msye Paul Mathieu Sef Misyon IMF isi in fer li.  Mon pa pou fors gouvernman fer li me listwar i a ziz zot.

An konklizyon Mr Speaker groser e grander Sesel in tradisyonnelman pli gran andikap nou devlopman.  Ler ou azout lefe ki i preski napa ditou resours natirel nou vreman limite dan nou lanbisyon pou vin en nasyon prosper.  Wi, ozordi i le moman pou nou konsider bann meyer fason e lapros pli vit pou nou sorti dan sa kriz ekonomik e finansyel.  Alor mon a termin parey mon ti komanse e enplore ki anmenmtan ki gouvernman pe anbelir son lekor i pran bann bon desizyon ekonomik ki asire ki nou lavi e lavi nou zanfan i vin meyer, ki pti biznes i kontinyen devlope, ki nou vwar e ganny en meyer rannman finansyel, nou ganny plis larzan pou voyaze e standar lasante e ledikasyon nou komite i mont lo en pli bon nivo.  Mon espere ki mon pa ganny dir siport sa bidze pou sa akonpli.  Mwan mon vwar ki i annan de keksoz ki nou dwatet fer pou nou kapab reisi sa.

Enn nou dwatet diversifye nou marse lenportasyon, lapes avek tourizm pa ase soutenab e repitasyon nou lendistri offshore i an kestyon.  I le moman pou nou ranforsi nou relasyon e partenarya komers dan bann blok rezyonnal ki nou en manm e komans etidye marse aziatik koman en target potansyel pou nou lagrandisman.

Dezyenmman nou merit agrandi nou demann domestik, set a dir ankouraz lagrandisman marse lokal pou fer nou popilasyon plis pourvwar  d’achat, permet dimoun ki li i pa anvi fer biznes met plis larzan labank an dot mo annou fer Seselwa vin en nasyon pli ris.  Tan ki nou pa kakpab akonplir sa bann keksoz ki mon’n dir nou pou kontinyen annan en gouvernman ki pou oule anbelir son lekor e les nou pep soufer dan silans son leker.

Pou fini Mr Speaker mon oule swet ou menm, tou bann manm Lasanble Nasyonal, sekretaryat, Minis isi prezan avek nou avek zot fanmiy, osi bann lazans sipor ki’n travay avek Lasanble Nasyonal pandan lannen 2009 en bon lafet Noel e bon lafet lannen 2010.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Nou adjourn ziska 4er.

 

(Break)

 

MR SPEAKER

Nou a kontinyen avek deba.  Onorab Nibourette.

 

HON ROY NIBOURETTE

Mersi Msye Speaker.  Minis, tou Onorab, Zabitan Larivyer Anlez, tou dimoun ki a lekout bonzour.

Mr Speaker avan mon komanse permet mwan dir ki zis en sipay ki kapab rekonnet en lot sipay.  Lefe ki nou adopte bann nouvo polisi, eski sa i fer Onorab Henrie donn li rezon pou dir nou en gouvernman sipay?  Lefe ki Onorab Henrie in vin dan sa Lasanble atraver en sez ki pou DP, eski sa i fer Onorab Henrie vin en sipay?  Mon krwar pa Msye Speaker.

Msye Speaker i pran en sipay pou rekonnet en lot sipay.

MR SPEAKER

Proceed.  Hold on mon a zis donn en ruling.  Pou mwan sipay i pe ganny  servi pou dir ou pe pran en pozisyon ki pa pou ou.  Right? Se tou.

 

HON ROY NIBOURETTE

Sanmenm sa ki mon pe dir.

 

MR SPEAKER

E this is why mon pa ti entertain Onorab De Commarmond akoz mon ti konpran ki i pe dir ki gouvernman SPPF in pran nouvo polisi ki pa pou li.  Li i pe dir ki in antre dan en sez ki pa pour li.  So proceed Onorab Nibourette.

 

HON ROY NIBOURETTE

Mr Speaker permet mwan zwenn lavwa avek sa santiman soulazman ek lespwar ki gran mazorite pep Seselwa in eksprimen, apre ki zot in ekout Minis Finans, Msye Danny Faure, delivre diskour pour bidze 2010.

Menm si Seselwa i admet ki i annan bokou keksoz dan sa bidze e ki pou pran letan pour zot dizer tou son konteni, santiman zeneral se ki bidze pour lannen prosenn in mark en tournen dan listwar nou pei.   Premyerman, sa bidze in mark en lakonplisman premye zenerasyon reform, se sa bann reform makro-ekonomik.  Lefe ki sa bann reform in en sikse e menm depas lekspektasyon bann ekspert, sa i fer ki zot in kree konfyans dan Seselwa e dan nou sistenm.  Seselwa ozordi i konfyan, ki si nou’n reisi avek bann reform makro-ekonomik, alor nou pour reisi avek bann reform striktirel ki pe vini. Seselwa i konfyan dan lavenir son pei, akoz i konnen ki napa poblenm ki nou pa pou kapab reisi rezourd.  Seselwa i konsyan e i krwar ki bann envestiser, lokal ek etranzer i annan sa konfyans dan sa ki pe arive dan nou pei.  Se sa konfyans ki ozordi pe ganny tradwir par retablisman nou lekonomi.  Pour enn ti pei parey Sesel avek en pti popilasyon, konfyans i zarm pli presye ki nou kapab gannyen.

Sa bidze i osi mark en tournen, dan listwar nou pei, akoz i lans dezyenm faz reform ekonomik, sa se bann reform striktirel.  Sa bann reform, pour transform lekonomi nou pei.  Alor bidze 2010 i reste dan listwar nou pei koman sa take-off point kan lekonomi Sesel ti komans sa gran transformasyon.  Parey mon’n fer resorti pli boner, lakonplisman premye faz reform ekonomik in donn pep Seselwa konfyans dan son lekor. Seselwa i konfyan ki dan son kapasite pour fer sikse, avek sa konfyans, nou asire ki sa bann nouvo reform pou reisir.

Mr Speaker nou pe viv an en moman enportan.  Se listwar nou pei ki pe ganny ekrir.  Sa bidze i parey en ballpen ki pe ekrir sa letap enportan listwar nou pei.  Nou Lasanble, i sa lanmen ki pe atrap sa ballpen pou ekrir sa faz listwar.  Mr Speaker, pep Seselwa in akey sa bidze avek soulazman ek lespwar, akoz i kler pour tou dimoun ki period sakrifis in fini e ki nou pe antre dan en faz prosperite, akondisyon ki nou pare pou sezi tou loportinite.  Alor, Seselwa i realize ki bann sakrifis ki in ganny demande pour fer pa ti anven, e ki gouvernman Parti Lepep pa ti zis demann zot pour fer sakrifis akoz i malis e anvi pini zot.  Seselwa i realize ki sakrifis ti neseser pour nou kapab konstrir en meyer demen, e avek sa bidze i pe komans vwar ki son sakrifis pe aport fri. Ou kapab ankoler si ou oule Onorab

Mr Speaker bidze 2010 pou kree baz pour transformasyon ekonomi nou sosyete.  Me transformasyon nou lekonomi pa pou konplet si zis nou lekonomi i grandi atraver plis kwasans, kreasyon plis lanplwa e si nou resevwar plis foreks atraver plis leksportasyon.  Nou sosyete pa pou konpletman vin  en knowledge-based society zis akoz nou annan en liniversite.  Nou  teknolozi pa pou transform nou lasosyete si zis nou ogmant konesans internet e ogmant kalite computer dan pei.  Nou teknolozi e lasosyete pou selman transformen, si nou pa obliye ki prensip model devlopman ki Parti Lepep i defann, sa se human-centred development ki vedir ki devlopman i dan pep Seselwa.  Nou lekonomi e nou sosyete pou ganny transformen si tou Seselwa i partisip dan sa prosesis transformasyon.  Nou pou reisi fer sa, si sak Seselwa i fer zefor neseser pour sezi bann loportinite ki sa bidze in met devan li.

Premye faz progranm reform ekonomik, in kree sa kondisyon fondamantal pour nou sezi sa bann loportinite e se sa konfyans ki dan nou lekor.  Aprezan, i reste nou pour transform sa konfyans an bann latitid neseser pour nou vreman sezi sa bann loportinite.

Mr Speaker Minis Finans in delivre son diskour bidze anba tenm Leve Debourye.  Se zisteman sa tenm ki sak Seselwa i bezwen adopte pour li kapab devlop bann bon latitid, ki pour permet li vin en akter dan sa transformasyon e pour ki i osi benefisye atarver langazman dan sa prosesis.  Leve debourye, i devret dezorme akonpany lapriyer oubyen refleksyon sak Seselwa letan i leve bomaten e avan i al dormi aswar.  Fodre ki tou le bomaten sak Seselwa i dir avek son lekor ki mannyer i pou al debourye dan sa lazournen.  Fodre ki tou le swar, sak Seselwa, i satisfer son lekor ki in byen debourye dan lazournen ki’n pase.

Leve debourye i aplik pour tou Seselwa.  I aplik pour sa zanfan lekol, ki bezwen al debourye dan laklas pour profit lo sa bon ledikasyon ki sa sistenm i donn li.  I aplik pour sa paran, ki pe al debourye dan lazournen pour travay pou donn son fanmiy en meyer lavi.

I aplik pour sa dimoun ki pe resewar lasistans welfare, me ki pe tap tou pour tou pour li ganny en travay pour li kapab ganny son lavi a la syer de son fron.  I pe aplik pour sa dimoun ki pe servi drog, me ki deside pour li nepli vin lesklav sa move sibstans.  I aplik pour sa biznesmenn, ki deside kree plis larises pour nou pei.  Seselwa i en pep debouryer, e sa bidze pe donn li mwayen e loportinite pour li prouv sa avek lemonn.

Mr Speaker a sa pwen mon ti a kontan felisit Minis Faure ek son lekip dan minister Finans pour sa bidze ki zot in donn Seselwa e sirtou zenerasyon le fitir.  Pou prepare e formil en bidze, i pa en keksoz fasil.  Me preparasyon sa bidze pour lannen prosenn in ankor pli difisil pour 2 rezon.

Premyerman, sa bidze in ganny fer dan kad bann reform makro-ekonomik ki nou pei pe antreprann.  Lefe ki sa bidze reform in etablir bann nouvo paramet pou mezir depans ek reveni, alor sa bidze in bezwen respekte sa bann gran lalinny.  Dezyenmman, sa bidze pa en bidze parey normalman i ganny fer. Normalman en bidze i prevwar depans ek reveni lo en peryod letan zis enn an, ki nou apel en lannen fiscal. Me sa enn bidze, in pran an kont serten depans ki son lefe i depas sa peryod letan zis enn an.

Sa bidze in entegre bann eleman reform striktirel ki ganny etale lo en period plis ki enn an.  Alor lekip Minis Finans ki’n diriz seryezman bann bon travay pou donn nou pei en bidze pou lannen prosenn.  Me keksoz pli enportan avek sa bidze se ki i reisi tenir nou bann aki sosyal, tout an krean bann nouvo loportinite pour ranforsi sa bann aki e kree bann ki nouvo. Sa dan limenm i enn dan en un coup de maitre, savedir i limenm en ilistrasyon parfe sa filozofi progresis ki gouvernman Parti Lepep i krwar ladan. Sa ki dir e oule fer pep Seselwa krwar ki nou nepli en parti progresis i annan zis pou analiz sa bidze byen pou vwar zot menm ki zot pa pe dir laverite.  Nou filozofi progresis in ganny ilistre dan sa bidze letan nou get lafason ki i adres kestyon reform dan Minister Lasante, ek Minister Ledikasyon Nasyonal.

Mr Speaker Minis in osi anonse ki sa 2 minister pour fer fas avek bann nouvo defi e ki larepons pour sa bann defi se pour amelyor kalite  ledikasyon ek lasante ki nou sistenm piblik i deza donnen.  Minis in fer tre kler, ki nou pa pe met ankoz baz sa 2 sistenm, sa se aksesibilite avek ledikasyon ek swen lasante pour tou dimoun.  Savedir bann nouvo reform dan ledikasyon e lasante pa pou detrir bann aki, me ki zot pour senpleman batir lo bann gran reform ki’n ganny fer 30 an pase.  Atraver sa bann reform nou ti demokratiz nou sistenm lasante ek ledikasyon.  Wi, Msye Speaker, sa size ledikasyon ek lasante i montre klerman ki ant Parti Lepep ek Lopozisyon i annan en gran diferans.

Letan zot koz demokrasi, Lopozisyon i mazin zis politik e zot restrikte li lo annan plizyer parti politik, eleksyon lib e zis e proteksyon bann drwa sivik.  Nou dan Parti Lepep, nou dir ki demokrasi i bokou plis ki sa.  Nou dir ki dan domenn politik demokrasi, i osi vedir ki bann dirizan ki konsilte lepep, parey Prezidan Michel in fer atraver bann miting konsiltativ.  Nou dir ki demokrasi pa zis vedir bann drwa sivik, parey drwa pour vote e eksprim ou lopinyon.  Nou dir ki demokrasi i osi vedir bann drwa sosyal ki kree en kondisyon e kapasite pour dimoun kapab egzers son bann drwa sivik.

En dimoun ki pa konn lir e pa ganny akse avek lenformasyon i pa tro kapab egzers zot dwa freedom of expression.  Me dan Parti Lepep nou osi aplik pernsip demokrasi an deor politik.  En sistenm lasante ki permet tou dimoun ganny swen, i enn ki demokratik parey en sistenm ledikasyon ki ofer egalite de sans tou Seselwa  Nou osi aplik prensip demokrasi dan lekonomi, letan nou fer sir ki plis dimoun i kapab vin propriyeter  zot prop biznes.  Se atraver sa bann nouvo reform ki nou pe permet bann ansyen travayer gouvernman kree zot korperativ, oubyen vin bann sub-contractor.  Se la ki nou pe elarzi baz nou lekonomi.  Nou pe demokratiz nou lekonomi pour ki lekonomi pa reste dan lanmen zis enn pti group dimoun.

Wi, Msye Speaker, sa nouvo zenerasyon reform dan ledikasyon ek lasante i ilistre nou filozofi progressis akoz i montre ki de moman ki nou  atenn serten lobzektif e rezourd serten problenm, nou bezwen trouv solisyon pour bann nouvo problenm e relev nouvo defi. Nou fer sa par batir lo sa ki nou’n deza konstrir.

Msye Speaker, dan son diskour bidze Minis Finans in koz lo bann reform ki pe al ganny met an plas dan servis piblik.  In osi koz lo bann defi ki nou bann sistenm ledikasyon piblik in prepar li pour fer fas avek e lo bann reform dan nou sistenm lasante piblik.  Servis piblik, servis lasante piblik e ledikasyon nasyonal i 3 pilye nou sistenm sosyal.  Alor mon  pou adres sa 3 size.

Konsernan servis piblik; bann reform ki pe ganny entrodwir se pour asire ki Sesel i ganny li en servis piblik ki lean and smart.  Savedir ki menm si i pou anploy mwens dimoun, nou servis piblik pou pli efikas akoz zot pour delivre en bon kalite servis.

Lo reform dan servis piblik, fodre realize ki se sa size ki pe ganny debat dan plizyer gran pei lemonn e plizyer pei devlope pe aktyelman rod fason pour fer  servis piblik vin pli efikas.  Pour nou isi Sesel, i tre enportan ki nou annan en bon servis piblik, akoz bokou bann servis ki nou popilsyon i konsomen, i ganny delivre par servis piblik, oubyen i annan en konponan ki ganny delivre par servis piblik.  Deplis, nou’n realize ki bokou problenm ki dimoun i fer fas avek i annan pour fer avek serten friksyon dan servis piblik.

Seselwa ti pour bokou pli relax e i ti pou kapab pran tou son lenerzi pour li leve debourye e pour li amelyor lavi son fanmiy, si servis piblik ti fasilit son lavi.  Tro bokou letan i ganny gaspiye avek dimoun ki bezwen monte desann dan biro  serten civil servant e zot zot pa konsansye.  Dimoun enn ler i bezwen demande pour vwar minis oubyen Prezidan, akoz zot pa ganny en bon parol avek civil servant.  I annan plizyer ka kot manm piblik in fristre akoz zot file in perdi.  La ki aprezan servis piblik i anploy mwens dimoun i pou fer li pli fasil pou monitor civil servant e pour idantifye kote problenm i ete, si zanmen en manm piblik i annan serten difikilte.

Lefe ki servis piblik i aprezan pli pti, sa i osi vedir ki manm piblik pour ekspekte plis lefikasite, akoz  civil servant i sipoze bann profesyonnel e meyer travayer ki gouvernman in garde.  Sa reform servis piblik i dan li menm en fason pour promot bonn gouvernans, akoz i donn manm piblik akse avek en servis  ki efikas akoz i enportan.

Mr Speaker nou pe vwar li  pliz zan plis ki natir problenm ki servis piblik i bezwen fer fas avek i vin pli konplike.  Dan sa konteks, civil servant nepli bann senp birokrat ki zis bezwen fer file avanse, me zot bann teknokrat ki ed gouvernman trouv solisyon pour bann problenm.  Fodre ki bann civil servant i ganny sa byen kler.  Zot bann profesyonnel ki annan serten konesans ki gouvernman i bezwen pou fer marse son bann polisi ek son progranm.  Zot ganny peye avek larzan piblik pour met sa konpetans o-servis gouvernman. Alor zot pa kapab al kont polisi zot anplwaye  zis parey en travayer sekter prive pa kapab al kont prensip sa ki anploy li.  Okenn civil servant pa ganny demande pour fer politik, alor zot pa devret dan okenn ka e anba okenn preteks esey sabotaz travay gouvernman.  Si dan zot âme e konsyans zot pa dakor avek en polisi oubyen en progranm zot devret fer zot siperyer konnen, me pa devret blok li.

Mr Speaker lepep Seselwa i annan zis en sel swa.  Lepep Seselwa i swete, ki servis piblik i vreman vin servis piblik.  Lepep Seselwa i swete ki civil servant i vreman vin serviter piblik.   Dan lepase, in annan tro bokou ka kot servis piblik pa servi manm piblik e menm sa manm, i paret sa manm ki servi sa bann menm dimoun dan sa menm biro.  Sa in leka, akoz letan en dimoun son file i perdi, i perdi bokou letan e bezwen monte desann pou trouv en solisyon pour son problenm, sa i vedir ki servis piblik pa’n servi piblik me ki sa manm piblik ki’n servi sa civil servant.  Sa sitiasyon i enkontrolab e pa kapab kontinyen akoz sa i demontre en mank respe pour dimoun e drwa imen.

Mr Speaker avek sa reform dan servis piblik, mon swete ki Seselwa i ganny li en servis piblik ki vreman piblik, me non pa piblik an non me prive an realite.  Mon dir sa Msye Speaker akoz in annan serten sitiasyon dan lepase kot civil servant in servi resours leta pour zot rezon personnel.  Fotespere, ki sa refom dan sekter piblik i balans sa balans dan son fason pratik.  Fotespere ki serten bann civil servant i realize ki par zot latitid parfwa zot kapab konplik problenm plito ki rezourd problenm.

En teacher ki bezwen monte desann pour rezourd problenm, pa kapab konsantre byen dan son travay. Sa i vedir ki se zanfan, posibleman prop zanfan sa civil servant ki pe perdi.

Mr Speaker Minis Faure in anonse ki Minister Lediksyon in servi lannen 2009 pour konsolid son progranm e pe prepar li pour relev bann gran defi.  Minis in fer resorti ki sa bann defi se pour enkilke nouvo latitid dan nou bann zenn, pour ekip zot avek nouvo skills e pour fer zot metriz nouvo teknolozi.  Mon pour donn mon sipor ledikasyon nasyonal dan son nouvo latas.

Mr Speaker nou sistenm ledikasyon nasyonal i bezwen relev tou bann defi ki devan li, akoz nou pei pa kapab fel nou zenn.   En pei i fel son zenn, letan son sistenm ledikasyon pa reisi garanti zot en bon lavenir atraver en bon travay e en bon latitid.  Malerezman, nou’n vwar sa dan serten gran pei kot zenn in revolte atraver vyolans e destriksyon.  Sesel nou pa pou kapab afford perdi nou zenn, alor nou bezwen asire ki zot pa perdi dan nou sistenm ledikasyon.

Nou sistenm ledikasyon piblik i annan en bon baz an term akse pour tou zanfan avek en bon ledikasyon. Me aprezan nou defi se pour fer sir ki nou bann zenn pa zis ganny menm sans  me ki zot tou zot efektivman profit sa bann sans dan sa ledikasyon ki nou pei pe prodwir.  Nepli letan Mr Speaker pour nou dir ki anmenn seval kot basen delo e ki i depann lo seval pou bwar.  Nou bezwen komans fors seval bwar delo Mr Speaker.

Mr Speaker, i pa nomal pour nou vwar serten zanfan lekol ki pli konn non bann personnaz dan  Telenovela ki kapital pei dan lemonn.  I pa normal pour nou vwar zanfan lekol ki pa fer home-work.   Zanfan Seselwa i bezwen realize ki zot napa swa e ki letan zot al lekol zot bezwen aprann, sa ki mon oule esey dir Mr Speaker.  Nou bezwen fer ledikasyon nou bann zanfan vin en lakoz nasyonal menm parey lalit kont drog.

Msye Speaker, konesans i lakle progre e sekter popilasyon ki pou kapab ranmas nouvo konesans se nou bann zenn.  Si nou zenn i refize ranmas konesans nou sistenm pa pou soutenab.  Listwar i ranpli avek legzanp kot bann gran sivilizasyon ki plitar in degrengole akoz sistenm pa’n permet konservasyon e devlopman konesans.  En legzanp Mr Speaker, se La Grèce antik.  Nou tou nou konnen ki La Grèce Antik ti en sant konesans avek bann gran filozofi me plitar sa lasosyete in regrese akoz konesans ti zis pour en  pti group dimoun.

Avek konesans nou pei pou kapab fer plis progre akoz konesans pou ganny partaze dan tou domenn.

Mr Speaker mon apresye letan Minis Finans i dir ki pou osi annan bann defi ki Minister ledikasyon pou bezwen adrese.  I enportan pour nou bann zenn i metriz nouvo teknolozi akoz se sa kod modernite.  Nou bann zenn i bezwen koz langaz internet Mr Speaker.  Fodre ki nou fer resorti ki teknolozi pa vedir bann lekipman parey computer me ki konesans ki atase avek sa bann lekipman.  Teknolozi i vedir laplikasyon sa konesans ki servi dan sa bann lekipman.

Mr Speaker Seselwa nou entelizan, e mon asire ki nou ekspoz nou zenn avek nouvo teknolozi, dan detrwa zan nou pour fyer pour vwar kote nou pei in arive.  Annou donn nou bann zenn nouvo teknolozi pour ki zot kapab anmenn Sesel pli devan.

Msye Speaker, nou sistenm lediksyon i osi devret permet nou zenn devlope e annan bann bon skills.  Nou lendistri e nouvo kalite travay i  demann nouvo skills.   Si nou pa donn nou bann zenn bann nouvo skills zot pa pou kapab entegre dan lemonn travay oubyen zot pour zis kapab fer bann travay low skills ki pa pou anmenn zot bokou reveni.

Msye Speaker, nou dan kote mazorite, nou’n inamim pou rekonnet ki Minis Finans in prodwir en bon bidze.   Annefe sa Lasanble antye i dakor ki sa bidze i tre apropriye menm si zis nou dan kote mazorite ki annan kouraz ek lonnekte pou rekonnet sa.  Lo kote lopozisyon menm si zot partaz sa pwennvi, nou konpran si zot pa ouvertman siport sa bidze akoz dapre zot si zot fer sa dapre zot, sa i kapab kout zot ser politikman.  Me mon pour konsey mon bann koleg Lopozisyon ki dakor avek sa bidze pour pa ezite pou eksprim zot lopinyon akoz apre tou, zot kontan dir ki zot siport freedom of expression. Zot dir ki zot defann freedom of expression pour pep Seselwa, e sa bidze i en loportinite pour zot kapab fer sa.

Msye Speaker, koman en manm Lasanble Nasyonal mon bezwen entervenir dan sa bidze  pour ki pei an zeneral i ganny sa ki mon anvi dir avek sa.  Sepandan, mon tre konsyan ki se zabitan Larivyer Anglez, an dot mo, sa parti popilasyon Seselwa ki reste dan sa distrik ki’n elekte mwan pou anvoy mwan dan sa Lasanble.  Alor  i mon lobligasyon pour mwan osi anmenn spesifisite mon distrik e konsern mon zabitan.   La Rivyer Anglez i en mazorite dimoun avek zenn. Alors mon demann zot pou servi tou loportinite ki sa bidze pe anmenn pou zot e ki zot ava donn lanmen kontribye pou sa pei.  Mr Speaker avek sa mon pou demann tou mon bann koleg pou siport sa bidze.  Mon pa anvi sot ou letan pangar ou a deal ek mon.

Mon pou swet zot tou annan en bonn ane e en prosperite pou sa lannen ki pe vini. Mersi, Mr Speaker

 

 

HON JENIFER VEL

Mr Speaker, Minis, tou koleg Onorab, zabitan Pointe Larue, bonn apremidi.  Mr Speaker bidze 2010 i a lafwa en bidze anyel me osi en plan pour dezyenm faz progranm reform ekonomik.  Akoz son natir spesifik, deba lo bidze pour lannen prosenn pa kapab ganny restrikte lo zis bann alokasyon pour bann minister e lazans gouvernman.  Deba lo sa enn bidze pour neseserman bezwen ganny ouver pour kouver tou laspe sa reform.  Pour sa rezon mon pour diviz mon lentervansyon lo sa deba dan 2 morso. Premyerman, mon pou koz an zeneral lo sa reform ki sa bidze i form parti, e dezyenmman mon pour konsantre lo bann pwen ki annan dan sa bidze.

Mr Speaker, tou deba i bezwen annan bann lareg e enn bann lareg fondamantal dan en deba se ki nou bezwen tonm dakor lo bann term ki nou servi.  Mon fer sa remark akoz mon analize ki deba otour sa progranm reform ekonomik ki Sesel pe antreprann i tre bourye.  Zisteman, sa deba i bourye akoz nou pa pe tonm dakor lo bann term ki pe ganny servi. Bokou term pe ganny servi loosely oubyen dan bann fason ki pa aprorpiye. Enn sa bann term ki pe ganny servi dan en fason mal se sa term liberalizasyon.

Liberalizasyon i sorti dan mo liberalism e i vedir sa prosesis letan ou aplik liberalism ekonomik oubyen ouver lekonomi par les   sekter prive  fer komers enternasyonal vin lib.  Lopozisyon in toultan donn lenpresyon ki se zot ki’n entrodwir liberalism ekonomik oubyen bann lide liberal isi Sesel.  Sa i fo akoz toultan i  annan en lespas pour sekter prive ek komers lib dan Sesel.  Zanmen nou’n annan en command economy oubyen en centrally-planned economy. Sa ki nou’n annan Sesel se sa ki nou apel en mixed economy. I vre ki ti annan en moman ki sekter piblik ti annan en gran rol dan lekonomi avek plizyer lakonpanyen paraetatik.  Me menm pandan sa letan serten sekter parey distribisyon, oubyen   magazen, lezot sekter parey telekominikasyon, labank, taksi, lotel, lapes ek lagrikiltir in toultan dan lanmen sekter prive.  Se pa aprezan, avek sa progranm reform ekonomik ki nou pe komans liberaliz nou lekonomi.  Nou a rapel ki pa bokou letan apre lentrodiskyon politik milti-parti gouvernman ti lans en progranm liberalizasyon avek privatizasyon serten lakonpannyen paraetatik parey ULC ek COSPROH.   Sa i montre ki Parti Lepep, e avan li SPPF, pa’n esper lopozisyon pour li komans enplimant serten stratezi liberalizasyon ekonomik.

Mr Speaker, menm si Onorab ki’n koz avan nou in dekrir nou gouvernman koman en gouvernman sipay e ki nou’n antre dan lakok nou kanmarad, sa i montre nou son mank konesans dan plizyer laspe.  Sa i montre nou ki serten i out of touch avek larealite.  Les mwan fer Onorab konnen ki an realite se pa sipay ki pran lakok son kanmarad me solda.  Mr Speaker politik sipay mon krwar ki lopozisyon ki pratike.  Yer zot ti kont reform, ozordi zot kontan reform.  Yer zot ti kont IMF, ozordi zot dakor avek IMF.  Yer zot ti kontan DP ozordi zot pa kontan DP.  Mr Speaker bann tel politik sipay pou marse selman an Senegal.

En lot pwen lo sa mo liberalism ekonomik ki senm plis konfizyon otour sa reform i konsern lekel ant lopozisyon ek Parti Lepep ki annan drwa ganny enspire par sa mo? Lopozisyon i oule fer Seselwa krwar ki li ki ti envant teori liberal.  Msye Speaker, mon’n ganny sans lir bokou lo liberalism ekonomik e les mwan fer en remark.  Premyerman, parmi tou sa bann ekriven oubyen teorisyen liberalism ekonomik ki mon’n lir mon pa’n zanmen tonm lo enn ki dir ki i en manm SNP e mon pa’n zanmen tande ki en dimoun dan lopozisyon isi Sesel in deza fer okenn kontribisyon anver okenn teori liberal.  Sa i montre ki lopozisyon napa okenn monopol lo term liberalism ekonomik.  Pour nou byen konpran natir reform ekonomik isi Sesel e diferans ant lapros Parti Lepep ek lopozisyon nou merit konpran ki liberalism ekonomik i en konsep konpleks.

Mr Speaker, liberalism i parey larelizyon e i annan plizyer versyon.  Liberalism i diferan selon lepok istorik en pei.  Avan 1930 ti annan en versyon liberalism ki ti baze lo prensip lese-fer ki vedir ki gouvernman pa entervenir dan okenn aktivite ekonomik.  Apre bann lannen 1930 ti annan en retour ver bann politik liberal. Sa versyon liberalism avan 1930 ti ganny dekrir koman paleo-liberalism ki vedir vye liberalism tandis ki son versyon apre ti ganny apele neo-liberalism ki vedir nouvo-liberalism.   Me pour fer keksoz pli konplike ankor dan neo-liberalism limenm ti annan plizyer tandans tre diferan.  Ti annan en tandans radikal ki ti oule retir tou lentervansyon gouvernman dan lekonomi. Sa tandans radikal i ganny apele ultra-liberalism e in ganny propoze par sa ki nou apel Chicago School. Me en lot tandans dan neo-liberalism se sa ki nou apel ordo-liberalism. I vedir en liberalism dan lord.  I vedir ki gouvernman pa entervenir direkteman dan lekonomi me i plito met bann lareg ek bann lalwa ki sekter prive i bezwen respekte.  Sa kalite liberalism i popiler dan Nor Lerop dan bann pei parey Lalmany e i sirtou ganny enplimante par bann parti politik sosyal demokrat.

Nou dan parti Lepep nou lapros anver liberalism ekonomik i vedir ki nou pe promot sa versyon liberalism ekonomik ki nou apel ordo-liberalism. Lefe ki nou’n met an plas bann lalwa parey Fair Trading Act e ki atraver nou progranm privatizasyon nou’n permet bann travayer kree bann korperativ i bann laprev ki nou krwar dan sa versyon liberalism.  Atraver nou lapros nou pe kree en market ecocomy ki nivo kot marsan pa kapab abiz konsomater e kot gro biznes pa kapab fer konpetisyon delwayal anver pti biznes, nou apel sa en konpetisyon ki lib me zis.  Osi atraver nou lapros dimoun ki avan sa ti bann senp travayer ki ganny sa ki nou apel en uplift pour li vin propriyeter biznes atraver bann korperativ oubyen bann sub-contractors. Sa i fer ki plis dimoun i ganny sans partisip dan lekonomi.

Msye Speaker, pour nou Parti Lepep i kler ki versyon liberalism ekonomik ki nou pe promote isi Sesel, parkont sa pa leka pour lopozisyon.  Zot zis dir zot liberal me zot pa ankor dir nou ki versyon liberalism ekonomik zot anvi vwar ganny enplimante isi Sesel.  Lefe ki zot kont reform e kont tou sa ki Parti Lepep i esey fer i kler ki sa ki zot vreman kont se sa versyon liberalism ekonomik ki nou pe promote.

Mr Speaker, liberalism ekonomik i parey en manze. Depandan lo ki reset ou servi ou pour ganny diferan pla.  Napa en sel reset liberalism ekonomik e alor i normal ki napa en menm pla.  Si nou get bann pei atraver lemonn bokou i annan sistenm lekonomi liberal ki diferan avek kanmard.  Sa i akoz zot in adopte diferan versyon liberalism ekonomik.  Osi enportan se ki mannyer liberalism ekonomik, oubyen lide liberal, i ganny enplimante.  Lo sa pwen ankor i annan  en gran diferans ant lopozisyon ek Parti Lepep.  Lopozisyon i prefer en lapros ki nou apel shock therapy ki vedir enplimant bann lide en sel kou san mazin son konsekans lo bann ki mwen fortinen e bann group pli vilnerab.  Se pour sa ki Lopozisyon ti dir fer roupi vin konvertib en sel kou e privatiz bann aktivite gouvernman en sel kou.  Sa i en stratezi kit i pour fer dimoun soufer e transfer biznes dan lanmen bann ki annan larzan. Se pour sa rezon ki lopozisyon ti dir ki nou ti merit fer reform ekonomik 10 an pase kan nou pa ti ankor pare.  Parti Lpep li in adopte en lapros pli gradyel e fer keksoz kan in ler e kan tou mekanism in ganny met anplas pour asire ki konsekans negativ lo popilasyon i minimanm e ki liberalizasyon i kree nouvo loportinite pour pep Seselwa.

Roupi konvertib, Msye Speaker, i illistre tre byen diferans ki egziste ant lapros Lopozisyon e Parti Lepep.  Lopozisyon ti dir ki fodre fer roupi vin konvertib en sel kou.  Parti Lepep ti prefer sanz rezim son roupi pou fer li sorti lo en rezim fiks e fer li flote.  Parey Minis Finans in met li, sa sanzman dan rezim roupi i en letap ver fer roupi vin konpletman vin konvertib.  Si nou konpar sa 2 lapros nou vwar ki lapros Parti Lepep i meyer ki sa ki pour Lopozisyon akoz nou solisyon i vreman dan lentere pep Sesel.

Mr Speaker, letan ou fer en larzan vin konvertib sa i vedir ki pou adopte sa ki nou appel en Currency Board Arranagement oubyen ‘CBA’. En ‘CBA’ i vedir ki ou pa sanz rezim sa larzan.  Ou kit li lo en rezim fiks me ou etabli to lesanz sa larzan avek lezot larzan a en nivo ki nenport dimoun, ki nenport ler i al dan en labank i kapab ganny lakantite larzan ki i pe rode.  Avek en CBA ou menm kapab sanz ou larzan a letranze.   Dan ka Sesel avek en CBA ou ti pou bezwen devalye roupi.  Me problenm se ki plitar letan plis foreks ti pou rantre dan sistenm ou pa ti pour kapab sanz to lesanz akoz ou pa ti pou  kapab re-evalye e devalye toultan vi ki sa pou anvoy en move mesaz kot bann biznes ek labank.  Alor an rezilta ladopsyon en CBA nou roupi ti pou reste feb menm letan plis foreks ti pou rantre dan labank e sa pep pa ti pou benefisye avek plis foreks atraver en roupi pli for.

Mr Speaker parkont lapros ki Parti Lepep in servi in efektivman fer roupi depresye lo komansman me parey nou vwar aprezan roupi pe apresye e vin pli for.  Sa apresiasyon dan roupi ki rezim flotan i permet i vedir ki benefis plis foreks dan labank in al kont pep Seselwa an term en to lesanz pli avantaze e en roupi pli for.  Evantyelman, letan roupi i vin pli for e stabiliz li otour en to lesanz preski fiks lo nou a kapab fer roupi vin konvertib.  Diferans ant Lopozisyon ek Parti Lepep se ki Lopozisyon i anvi en roupi konvertib ki feb tandis ki Parti Lepep i oule en roupi konvertib ki for.

Msye Speaker, en lot pwen ki mon anvi fer resorti pour eklersi sa deba lo reform ekonomik se sa ki nou apel performans en polisi ekonomik.  I annan en diferans ant dir e fer. En dimoun i kapab dir en keksoz me letan i fer li i totalman diferan. I menm zafer pour en polisi ekonomik.  I pa ase pour dir ki   pour en polisi liberal fodre ki dimoun i vwar ki mannyer sa polisi liberal i vreman marse an realite.  Ki mannyer en polisi i marse se sa ki nou appel son performans.  Pour Parti Lepep, Seselwa i vwar e eksperyans performans nou bann polisi tou lezour tandis ki zot zis tann sa ki lopozisyon li i dir i pou fer me zot pa konnen ki mannyer i pou vreman marse.  Etan donnen ki lopozisyon pa ni konnen ki versyon liberalism ekonomik ki i krwar ladan e son lapros i enn ki pa mazin lentere lepep, mon krwar ki i en bon keksoz pou pa zanmen donn zot sans pour enplimant zot versyon liberalism ekonomik.

Msye Speaker, dimoun pa viv dan en lekonomi me dan en lasosyete.  Lefe ki lekonomi parti lasosyete, alor fodre ki en politik ekonomi i ganny met o-servis en pli gran progranm devlopman. Pour nou dan Parti Lepep nou pa’n zis adopte serten prensip liberal me nou’n plito met serten eleman liberal o-servis nou progranm devlopman ki pa’n sanze.  Nou progranm devlopman i reste sa ki nou apel en people-centred development.  Alor kontrerman avek sa ki serten dimoun pe oule fer nou krwar nou pa’n sanz nou filozofi me sa ki nou’n sanze se mwayen ki nou servi pou fer li avanse.  Si nou’n adopte nouvo mwayen se pa akoz mayen avan pa ti bon me akoz mwayen in fini atennn son lobzektif e ki nou bezwen nouvo mayen pou atenn nouvo lobzektif ki en staz devlopman pli o.

Msye Speaker, atraver reform ekonomik nou pa pe abandon nou sistenm me plito ranfori li.  Letan nou reform nou sistenm lasante par gard prensip aksesibilite pour tou me azout lobzektif en swen lasante de kalite, nou pa  pe sanz nou sistenm me nou pe senpleman amelyor li.  Letan nou reform nou sistenm ledikasyon par gard prensip aksesibilite me azout  lobzektif donn en ledikasyon dekalite tou zanfan Seselwa, nou pa pe abandonn nou filozofi me nou pe ranforsi nou sistenm.

Letan nou reform nou sistenm welfer par ranplas prensip kouvertir iniversel par en sistenm ki target bann ki vreman dan bezwen, nou pa pe abandonn nou filozofi me nou pe plito ranforsi nou sistemn avek plis lazistis.  Sa bann amelyorasyon ki nou pe fer avek nou sistenm set egzakteman sa ki lepep Seselwa ti pe rode.  Lepep i kontan ki nou sistenm i permet zot ganny lasante pour nanryen.  Me lepep i osi anvi ki sa swen lasante i enn ki de tre bon kalite.  Lepep i kontan ki nou sistenm i permet zot zanfan ganny ledikasyon pour nanryen, me lepep i osi anvi ki sa ledikasyon ki zot gannyen i enn ki tre onivo.  Lepep i kontan ki nou annan en sistenm welfer me lepep i anvi ki sa sistenm i benefisye zis bann ki vreman dan bezwen.  Lepep pa kontan letan i annan labi dan sa sistenm kot serten i profit lo kouraz lezot e sa ki vreman dan bezwen i ganny penalize par serten ki kontan sise.

Msye Speaker, lefe ki nou’n deside apel sa lazisteman ki nou pe fer avek nou lekonomi en reform i montre klerman tou diferans ant Parti Lepep ek lopozisyon.  Reform i vedir re-aranz en laform. Alor reform lekonomi i vedir rearanz son laform san sanz nou sistenm en prensip debaz. Parkont, lopozisyon ti oule fer sanzman ki vedir ki zot ti oule ranplas sistenm par en lot. Ozordi tou Seselwa pe trouve ki reform i pli bon ki sanzman.  Reform ekonomik i sel sans pour Sesel e sa bidze 2010 i loportinite ki nou pe donn nou pei e nou pep pour sezi sa sans.

Msye Speaker, pwen santral sa progranm reform ekonomik se pour fer nou sistenm vin soutenab.  Pour nou fer nou sistenm soutenab nou bezwen redwir nou det.  Pour nou redwir nou det nou bezwen elimin defisit bidzeter. Pour nou redwir defisit bidzeter nou bezwen redwir depans e ogmant reveni. Se dezyenm zenerasyon reform, sa bann reform striktirel ki enskrir dan bidze 2010, ki pour permet nou fer nou sistenm vin soutenab.  Atraver reform sistenm taks, plis dimoun pour pey taks e sa pour ogmant reveni.  Me sa pour ganny fer dan en fason ekitab, savedir i pa pour penaliz zefor endivideyel oubyen lenvestisman.  Se pour sa rezon ki an mwayenn tax rate pour diminyen sa i vedir ki tax burden lo bann endividi oubyen biznes pour mwens.  De lot kote reform dan servis piblik e dan sistenm lasante pour permet nou redwir nou depans.  Sa ki nou bezwen gard antet se ki pour nou mentenir nou sistenm anmenmtan ki nou koup depans nou pour bezwen sanz fason fer keksoz.  Nouvo fason fer keksoz pour permet fer plis avek mwens.  Pour donn plis servis avek mwens resours. Sa i vedir ki nou pour vin pli efikas.

Msye Speaker, i enportan pour nou note ki anba sa reform ekonomik nou pa pe fer indiscriminate cost-cutting.  Savedir nou pa pe zis koup lo depans gouvernman san realiz lenpak e konsekans sa rediksyon dan depans.  Nou pe koupe kot nou krwar depans pa neseser e kot nou kwar ki nou kapab fer menm kantite travay avek mwens resours finansyer.  Me kot nou vwar ki sa pa posib, nou pa pe koup depans. Dan serten ka nou menm pe ogmant depans. Sa i leka pour ledikasyon.  Ledikasyon i lakle nou progre e nou bezwen ogmant resours pour sa sekter pour permet reform pran plas.  Ledikasyon i reprezant en lenvestisman akoz ledikasyon dekalite i anmenn bokou rannman dan le fitir.   En ledikasyon de kalite i prodwir en mendev kalifye, ki vedir ki dimoun ki ganny en pli bon saler e kapab fer marse en biznes.  Letan dimoun i ganny en saler pli o zot gany akse avek en pli bon kalite lavi e sa i redwir depans sosyal.

Letan pli bokou dimoun i ouver biznes sa i elarzi sa ki nou apel levantay fiskal, savedir lakantite dimoun ki pey taks.  Dan limenm sa i ogmant reveni.  En ledikasyon de kalite i osi redwir lensidans bann fleo sosyal akoz en zenn entelizan i tant pour li mwens ganny enfliyanse par bann tel fleo.  En ledikasyon de kalite i osi permet nou pei sezi bann loportinite ki modernite i anmennen parey nouvo teknolozi.  En ledikasyon de kalite i nou paspor pour en meyer Sesel.

Msye Speaker, en kantite nouvo mezir in ganny anonse dan sa bidze.  Mon ti a kontan fer komanter lo sa House Savings Scheme e lo Personal Income Tax.  Mon kontan ki gouvernman pe entrodwir en House Savings Scheme. La ankor gouvernman pe gard son konsyans sosyal akoz bann dimoun ki ganny en reveni tro feb e pa kapab ranmas larzan, oubyen pa kapab ranmas sa poursantaz neseser pour kalifye pour ganny en lakaz, pour benefisye avek en derogasyon apre ki zot in ganny means-tested.  Sa Scheme pour permet dimoun ki pe fer en laplikasyon pour lakaz pour save 10% kou sa lakaz. Letan zot in save sa 10% la zot a kalifye pour ganny en lakaz e zot ava konnen apepre kan zot pour ganny zot lakaz.  Mon ti a ankouraz Housing Finance Company pour ankouraz son bann fitir kliyan pour save enm ti pe plis ki sa 10%.  Apre ki zot in fini ganny sa 10% lo zot kont avek HFC zot kapab kontinye save menm kantite larzan tou le mwan lo zot kont labank. Sa sistenm savings pour osi enkilke en kiltir saving dan nou popilasyon. En dimoun ki pe save avek HFC pou devlop en labitid saving. I pou kontinyen fer li menm apre ki in atenn sa 10% e kalifye pou en lakaz.  Koumsa plitar  letan zot rantre dan zot lakaz i pour fasil pour zot pa tonm a’n aryeraz avek zot repeyman loan akoz zot pou’n devlop sa latitid met larzan dekote pour lakaz.

Msye Speaker, lentrodikyon en Personal Income Tax i senplifye nou sistenm taks an menmtan ki i entrodwir en eleman lazistis. Sa sistenm rebate pour bann dimoun ki ganny saler feb i tre byen akoz zot saler i deza feb e i pa normal pou redwir li ankor par retir taks lo la.   Lefe ki aprezan en sel Personal Income Tax pour ganny tire lo lapey en tarvayer olye 2 kontribisyon sekirite sosyal, sa i senplifye keksoz. Avan sa lefe ki ti annan employee’s contribution e en employer’s contribution plizyer dimoun pa ti realize ki tou lede ti pe ganny tire lo son saler. Aprzan keksoz pour pli kler.

Msye Speaker, koman reprezantan distrik Pointe Larue mon ti a kontan ki tou zabitan mon distrik i vwar zot dan bidze 2010.  Andot mo, mon swe se ki sak zabitan Pointe Larue, i rekonnet ki son prop lentere endividyel oubyen pour son fanmiy i ganny defann atraver bann detay sa bidze.  Msye Speaker, Pointe Larue i en distrik kot depi lontan son zabitan in devlop en kiltir leve debourye. Sepandan, i annan serten kontrent ki parfwa i fer ki swa zot pa ganny sa lankourazman neseser letan zot in leve e pe debourye oubyen zot perdi lentere.  Pointe Larue i en distrik ki ganny afkete bokou avek family instability e broken families.  An rezilta sa, realite sosyolozik, nou vwar ki bokou fanmiy i single parent e mazorite bann lakour se bann single mother household.  Mon admir kouraz sa bann madanm ki souvan   elev zot zanfan tousel.  Me lefe ki i annan zis en saler ki rantre dan sa bann lakour, souvan zot bezwen serten lasistans sosyal pour siplemant zot prop saler.  Me souvan sa bann manman pa santi  zot ki zot pe ganny sa lankourazman neseser sorti kot Welfare Agency. Problenm i avek sa weigh ki sa lazans i servi pour determin nivo lasistans.  Avek sa sistenm weight ki konmela en viger, lasistans pour pey lakaz i tonm anviron R400 me vi ki sa bann mer-d-fanmiy i bezwen pey lakaz ant R1000 a R1200 par mwan sa lasistans sosyal i kouver zis en kar sa depans. Mon ti a demann lazans welfer pour revwar zot sistenm weight pour donn enn pti koudmen pous sa bann fanmiy ki pe leve e debourye.

De lot kote sa bann fanmiy ki pe debourye me santi ki lazans welfer pa pe ed zot ase i santi zot dekouraze letan zot vwar ki mannyer lezot pe pli byen pase.  Serten dimoun ki kapab travay me ki deside zis pa travay e pe ganny lasistans sosyal ki nivo saler minimanm.   Sa bann dimoun napa okenn incentive pour al travay vi ki i dan zot lentere pour zot pa al rod en travay kot zot pour ganny en saler ki preski menm nivo ki sa ki zot pe gannyen lo welfer. Sa latitid i dekouraz bann ki pe travay e in ganny vwar koman en lenzistis.

Dan Sesel nou tou nou merit travay e welfer i merit zis pour bann ki dan bezwen swa akoz zot vreman pa kapab travay oubyen akoz zot bewen  asistans pour siplemant zot reveni ki feb.

Msye Speaker, en lot group dimoun dan distrik Pointe Larue ki pe rankontre serten difikilte se bann dimoun low skills ki ti perdi zot lanplwa letan zot ti pran Voluntary Departure Scheme e Early Retirement letan reform ti fek lanse.  Menm si zot in al fer training, serten sa bann dimoun pa reisi trouv en nouvo travay.  Rezon prensipal pour sa se akoz bann travay ki pe ganny ofer i demann serten skills e konpetans ki sa bann dimoun napa. An dot mo, i annan en mismatch lo marse lanplwa. Bann demann pour bann travay low skills i low.  Parkont bann cleaners ki pe kit travay dan gouvernman aprezan anba VDS pa pou rankontre sa problenm akoz napa lanplwa akoz zot pou ganny abzorbe dan korperativ ki pou benefisye avek outsourcing servis gouvernman.  Mon ti a demann avek sa bann nouvo korperativ pour konsider rod nouvo kontra outsourcing dan sekter prive e pou entegre sa bann ansyen travayer gouvernman koman zot manm.

Mr Speaker, bidze 2010 pou met anplas baz transformasyon nou lekonomi.  Me sa ki pli enportan se ki sa transformasyon pe ganny managed dan en fason ki i kree nouvo loportinite pour Seselwa. I annan bokou loportinite an term pli bon saler, posibilite pour kree biznes e posibilite benefisye avek bann kontra outsourcing.  Mon ti a demann tou Seselwa pou eksplor sa bann posibilite e sezi sa bann loportinite.

Mr Speaker, avan terminen mon profit lokazyon pou mwan swet ou Mr Speaker avek ou fanmiy, Minis avek son fanmiy, tou koleg Onorab avek zot fanmiy e tou zabitan Pointe Larue en zwaye noel e en bon lannen 2010.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Nou pou adjourn ziska Merkredi le 9, 9er bomaten.

 

(Adjournment)