::
Home » Verbatim » Verbatim -Third Term 2009 » Friday 11th December 2009

Friday 11th December 2009

Download PDF


NATIONAL ASSEMBLY OF SEYCHELLES

Friday 11th December 2009

The Assembly met at 9 am

National Anthem

Mr Speaker in the Chair

MR SPEAKER

Bonzour tou bann Manm Onorab, bonzour Minis ek son lekip. Bonzour tou bann ki pe ekout nou dan lakour. Nou ava kontinyen avek deba lo diskour bidze par Minis Finans.  Onorab Ferrari the floor is yours.

 

HON JEAN-FRANCOIS FERRARI

Bonzour tou Manm, Minis, Mr Speaker e tou Seselwa dan lakour.

Okomansman mon diskour mon demann tou manm pou deswit ouver sa gro liv bidze lo dernyen seksyon kot i montre sif det nou pei.  Sa i pa 1.  Sa paz i montre nou klerman ki an 2004 ler Msye Michel ti vin Prezidan par pas baton det nou pei ti anviron R6 bilyon.  4 an apre an 2008 nou det ti’n ariv plis ki R16 bilyon.  Sa i sif ofisyel donnen par Minis Finans.  Msye Michel ti promet ki i ti pou double larises nou pei dan 10an me an realite in triple nou det dan zis 4an.  In reisi met sa rikord enkwayab.  Sa se rezilta travay en zonm ki dir ki i kapab, kosto e konpetan.  Kwa egzakteman ki’n pase?

An 2004 san okenn lenvitasyon par lepep Msye Michel ek son parti SPPF ti pran posesyon nou lakaz e dir tou dimoun ki pa kontan kile.  Zot in organiz en bal ek nou larzan, zot in defons laport, zot in kas kabinen, zot in deras wiring, zot in kraz tiles, zot in defons plafon, zot in degrenn miray.  Konmsi sa pa ti ase ler larzan ek bwar ti fini zot in prêt ankor R12 bilyon pou kontinyen fete.

En  bozour an 2008 ler ti pou repey det ti napa okenn larzan dan kof.  Ti reste larzan pou zis 2 zour lenportasyon.  Zot ti demann sekour par  remorker IMF e la aprezan lepep antye, pa zis sa detrwa gro msye ki ti pe donn bal me tou Seselwa enkli bann ki ti ganny dir kile pe ganny demande pou pey det.

Apre tou sa dega, zot bann dirizan SPPF zot lans en lapel avek nou dan SNP pou vin donn zot   lanmen repar lakaz.  E ler nou dir zot tyonbo enkou nou pa ti dan bal, akfer ki nou bezwen vin repar dega?  Zot ankoler, zot maltret nou.

Les mwan dir zot Msye avek Madanm dirizan SPPF,  lakaz zot ki’n konn detri, zot ki merit konn aranze.  Nou kontribisyon pou vin koumsa.  Nou pou donn zot lide kimanyer pou fer pou aranze, parey propozisyon ki sa 10 manm SNP in fer dan sa Lasanble avan mwan sa semenn e parey nou’n fer sa dernyen 18an.  Nou pou ankouraz zot pou sanze, nou pou gard lape sivil, nou pa pou fer koudeta parey zot me ler miray i tord nou pou la pou dir zot, nou pou vey zot parey sat i vey lera. Kant-a IMF li i pou veye si aswar personn pa pran materyo konstriksyon pou al avek akoz sa bann zafer in deza arive dan lepase.  Sa bann Msye IMF i isi pa akoz zot kontan nou me akoz nou drwa zot e zot pe fer sir zot pe re-ganny zot larzan.  E ler lakaz pou’n fini aranze e annord e boulversman pou’n apeze nou pou dir zot aprezan les bann ki konn okip en lakaz ansarz sa landrwa pou sa prosen 5an.  Moman pou’n arive pou nou ofer en vre stabilite e vre prosperite pou tou Seselwa.  Mwan mon enn sa dimoun ki krwar ki Bondye i toultan konnen ki i fer.

Si nou pa ti ganny eleksyon dernyen fwa se akoz pa ti nou desten pou nou netway dega  apre bal.  Sa lasaler dan lakwizin pa ti pou nou, ti pou zot.  Sa lanmans pwalon so pa ti pou nou, ti pou zot.  Pa ti pou Wavel Ramkalawan, ti pou James Michel.  Alors tenir pa plennyen,  pa maltret nou, pa blanm nou, pa esey fer nou anmenn pake ki pa pou nou.  Zis repar nou lakaz silvouple, met li parey zot ti trouv li, pey sa bann kredi ki zot in pran e byento nou pou montre zot kimanyer pei i ganny dirize dan latransparans ek lonnekte.

Annefe sa semenn bokou Seselwa in enpresyonnen par kalite lentervansyon ki en zenn parey Onorab Henrie in fer dan sa Lasanble.  Sa ti swiv par lensilt me i montre nou ki sa zenn reprezantan SNP in vreman kree panik dan SPPF.  Lavenir Sesel i asire avek dimoun sa kalib.  Pli zot maltret ou, pli zot fer ou pli popiler e pli for Onorab Henrie.

Antretan gouvernman SPPF in prezant son bidze pou lannen prosenn e sa diskour plis ki 2erdtan in montre ankor ennfwa ki zot pli enterese avek bann gro sef, bann milyonner, bann gro lakonpannyen plito ki avek sa pov pti Seselwa ki pe soufer.  SPPF in vin en klib pou detrwa dimoun ki’n byen pase sa dernyen 30an.  Nou pe viv dan en lanpir avek detrwa Lanperer ki pe vin ris lo ledo bann ki vilnerab.  Lepep in bliy lepep.

Pou sa prosen 12 mwan ki devan nou sa pep pou bezwen bwar ankor en bon pe vineg.  Plis taks, plis logmantasyon dan pri lavi, plis det, plis dimoun ki pou perdi zot louvraz, plis kouran koupe, plis monte desann kot welfare. Me apre sa pou lannen 2011 lannen eleksyon poban dimyel in pare akoz dan milye lannen prosenn income tax ki pou 18.75% me aparti Zanvye 2011 i pou desann pou vin 15%.  En gro labwet dan en gro lanmson rouye pou lepep.

Depi ki SPPF in lans son progranm met lord dan lekonomi ki zot menm zot ti met dezord ladan se lepep Seselwa ki’n pey lepo kase.  Napa okenn dout ki se bann travayer kin bezwen anmenn pli gro fardo dan sa letan reform.  Se pou sa rezon ki atraver sa bidze 2010 ti’n ler pou gouvernman montre son rekonesans e donn enpe ler fre pou Seselwa respire.  Sa 4.6% logmantasyon i zis plis disel dan sa boubou.  Kimanyer Minis Faure i kapab get lepep Seselwa dan son lizye e dir avek li sa sanzman dan son lapey pou ed li fer fas avek sa pri lavi ki’n depas son latet?  Okontrer Minis i dir zot avek lafyerte ki in fer savings R65 milyon dan larzan ki ti’n vote pou ed Seselwa ki dan bezwen.

Me menm si SPPF i zwe bliye lepep pa bliye ki pli boner sa lannen zot ti ogmant lapey bann Ziz par 40%.  Bomaten en travayer lasante avek 17an leksperyans  i dir mwan ki dapre son kalkil son lapey pou ogmant par zis R9 par mwan.  Parol i dir ki si ou pou donn en dimoun enpe manze ki’n gate plito ou dir li ou napa, ou pa ensilte son dignite.

Dapre statistik gouvernman pri lavi Sesel in ogmant 37.9% lo sa dernyen 12 mwan.  Alor Minis i bezwen dir nou kimanyer in ariv lo logmantasyon zis 4.3% dan lapey.  Pou mazorite Seselwa sa i zis enkwayab e zot ganny lodas dir ki i pa rezonnab ler SNP i demann en logmantasyon 15% dan lapey.

Mon pou aprezan kestyon Minis avek respe, lo son sif 2500 dimoun ki’n perdi louvraz depi ki reform in komanse e ki dapre li in re-ganny en plas travay –  Mon ti ava kontan ki Minis i dir nou Lasanble kote in ganny sa sif akoz nou ki lo teren nou pe vwar en lot larealite.  Dapre mon resers laplipar bann gro anplwayer prive koman piblik in zot osi fer arete travayer akoz kriz ekonomik dan pei.  Seybrew, Cable, STC, PUC e lezot menm serten lotel in les ale travayer akoz zot pa ti asire kimanyer biznes ti pou été sa lannen e zot pran casual ler i annan kliyan.  Sekter kontriksyon in ralanti.  IOT i enn bann rar konpanyen ki’n ogmant travayer Seselwa. Apre i annan bann lazans netwayaz ek sekirite me sa pa ase pou anmas tou sa bann travayer souvan tre kalifye ki gouvernman in met ater e ki zot pe al met ankor ater dan detrwa semenn.

Zis dan mon distrik mon okouran plis ki 30 dimoun sirtou bann madanm ki ti pe travay dan gouvernman e apre depar forse zot ankor pe rod en louvraz.  Onorab Vel, Marie, Larue in dir ki dan zot distrik osi i annan dimoun ki ankor pe rod louvraz.  Lezot manm Parti Lepep i dir ou an prive ki sa i vre me devan televizyon zot kasyet sa laverite.  La nou fek ganny nouvel ki laplipar sa bann security guard ki’n fek ganny training apre ki zot ti perdi zot lanplwa Desanm lannen pase zot ankor pe espere.

Lanplwa i tre enportan Minis, mon sipliy ek ou gouvernman pou pa zis donn nou bann zoli sif.  Plito ki fer desann GOP pou  etranze akoz bann gro lotel pou ankoler si ou fer tou travayer, parey Onorab Dyer ti pe peye set-a-dir R2000 par mwan alors ou fer desann lo R700 par mwan. Silvouple regard lepep drwat dan son lizye e dir li ki ou vreman krwar ki sa pou ankouraz biznes pou donn lapreferans Seselwa.  Dir zot si sa se sa ki ou krwar ouswa lekontrer.

Lo kestyon bann nouvo taks, mon soke pou konstate avek ki lavites SPPF in sorti kominis pou vin kapitalis sovaz.  Zot in fini  desot nou bann liberal ki donn bokou latansyon bann ki pli dan bezwen e zot in vin en parti ki enterese zis avek profi ki bann gro biznes i fer. Ziska pti biznes i ganny kraze anba roler SPPF.  Ni sa pov malere ki’n aste detrwa shares dan SACOS pa ganny eparnye.  Tou sa bann mezir taks pou benefisye bann ki deza annan e pou tir dile ek bann ki pe struggle.  Sa impute improper motive a Minis Finans, a sa pwen mon oule lev en size lo kestyon bann partnership ki mon krwar Minis in mislead Lasanble.

Dan son ladres, Minis i dir nou ki apard ki bann sole traders, bann partnership osi pou benefisye avek sa threshold R100 mil.  Me dan proposed Business Tax Bill 2009 ki osi devan nou se seksyon 39(8)  i dir ki ‘for the avoidance of doubts it is stated that the partnership is not’, I repeat ‘is not entitled to a tax threshold regardless of its computed income for any given year’.  Kwa ki vre Minis?  Eski pti biznes ki dan partnership pe ganny anbete ankor?

Lo kestyon taks lo lentere ek benefis ki lakonpannyen parey SACOS in donnen i en taks lo taks.  Sa i enzis.  Sa bann dimoun in fini pey taks lo profi e ou takse zot ankor ler zot partaz sa profi.  Eski sa i en gouvernman ki annan leker pou bann pti dimoun?  E eski sa mezir pou ede devlop en kiltir saving parmi nou pep.

Minis ou bidze i montre nou ki sa lannen ou ekspekte anmas R239 milyon Trades Tax lo prodwir petrol ki vann dan pei e R98 milyon anterm GST lo sa menm prodwir.  Pou 2010 ou sif i montre ki ou pe ekspekte anmas R280 milyon ek Trades Tax e R175 milyon ek GST.  Antou ou pe ekspekte anmas R115 milyon an plis lo prodwir petrolye ki lannen pase.  Eski ou pe dir nou ki pri petrol pe ogmant ankor lannen prosenn?  Si wi, dir nou avan nou   pran en vot lo ou bidze akoz plizyer manm SPPF i kapab deside pou al fer en pti letour deor parey zot labitid ler in ariv ler pou vot en keksoz ki zot pa krwar ladan.

Ankor lo taks, eski ou kapab eksplik lepep akoz UCPS ek CCCL pa’n pey okenn taks lo bann ros ki zot kraze set a dir royalty me ki zot pri materyo ki piblik i peye in still ogmante dan sa lannen.  Gouvernman ti sipoze anmas R22 milyon avek sa 2 gro biznes sa lannen e ni en sou bannla pa’n peye.  Kwa zis malere ki pou anmenn fardo reform?

Dir nou osi akoz  ou’n anonse ki gouvernman in ganny R103 milyon atraver lavant bann bout SMB me dan ou bidze ou dir nou ki ou’n anmas zis R34.6 milyon roupi.  Lekel sa bann boug ki pa ankor pey sa bann konpanyen ki ozordi pou zot?

Pou terminen lo sa kestyon taks mon vreman satisfe ki nou dan lopozisyon menm si nou ganny maltrete nou’n reisir atraver bann propozisyon anmenn serten benefis pou Seselwa.  Lannen pase nou ti ensiste ki si en dimoun i  annan zis en pti lakaz ki i lwe pou li ganny en pti larzan anplis fodre  pa fer li pey taks.  Zot pa’n dakor me sa lalwa pou sanze e sa dimoun pou kapab lwe son landrwa pli bon marse.  Nou’n lager pou taxi e la nou’n vwar serten bon rezilta.  Nou pou kontinnyen lager pou met laplenn nivo.

Mon bann frer ek ser nou pe osi tande ki gouvernman pe ekout nou e ki zot pa pou met taks lo fermye ek peser.  Mersi, mersi pou ekout Lider Lopozisyon.  Nou osi satisfe ki nou bann vizit dan leo Baie Lazare pe aport son fri e gouvernman pe degaze pou met larzan dan bidze 2010 pou donn delo e fer lezot proze ki nou ti reklanmen lo lapar bann zabitan.  Olye maltret nou dan sa Lasanble annan lakonplezans pou dir nou mersi.

Mon pe osi fer li mon devwar pou koz enpe pou bann travayer lasante, bann travayer sosyal.  Mon konn valer zot travay e mon pa’n aret pouse pou zot ganny en nouvo kondisyon ensi ki en meyer lapey.  Pou le moman nou annan en promes en nouvo scheme of service ki sorti dan sapo Gideri.  Mon promet zot ki mon pe swiv sa depre e deza mon pa vwar nanryen pou bann cleaner e lezot support staff. Otan ki mon pe apir pou bann dokter avek bann ners, mon promet ki mon pou apiy plis ankor pou zot ki laundry e dan lezot servis dan lasante, se zot ki pli ganny mal peye mon konnen.  Mon pou apir pou pli bon kondisyon laprantisaz kot lekol lasante.  Mon pe lalit pou bann carer ki i paret in ganny oubliye parey bann doker e debarder.  Kont lo nou dan SNP, nou pa pou permet ki zot ganny kit ater.

Pou bann travayer dan lotel mon pa vin zis dir Minis Finans parey serten SPPF get dan problenm service charge.  Nou dan SNP nou pe ensiste ki dan premye term Lasanble an 2010 gouvernman i depoz devan nou en lalwa ki fer sir ki tou travayer dan tou lotel dan Sesel i ganny trete parey lo kestyon service charge.  24 pwa ek 36 mezir in ler pou arete.

Byensir nou dezapwente ki gouvernman pa’n fer nanryen pou sekter manufacturing pou met laplenn nivo ant bann prodwir fabrike lokalman e prodwi enporte.  Nou bann pti lendistri pe mor e gouvernman pe les sa arive.  Dan zot vizyon 2017 zot in predir ki nou pou vin en lekonomi lenportasyon.  Me sa pou tris pou bann travayer sa bann lendistri ki pe trouv zot zouti travay pe dousman me sirman al ver son lafen.

La mon vwar en logmantasyon dan licence lapes par 227%.  Pou sa sorti R20 milyon pou vin R67 milyon lannen prosenn.  Minis pa dir mwan ki dan sa letan kot bato pe ganny difikilte pou lapes akoz pirat e lezot rezon ou pe al double zot licence?  Eski zot anvi fini avek sa lendistri apre ki pirat in komans fer son bout destriksyon?  Wi i paret ki dan sa vizyon ki gouvernman Lepep avek zot dalon IMF i annan nou pou vin en nasyon zis aste revann.  Deza nou pe perdi nou later ek tou sa ki lo la.  Etranze pe vin lerwa kot nou e nou pou vin en nasyon nennenn ek boy.

Gete kot nou été ozordi apre 30an anba sistenm SPPF.  Tou bann gro lotel pou etranze, tou bann gro lizin pou etranze an mazorite.  Nou lizin ton pou etranze, pli gro supermarket byento pou vin pou  en etranze, anviron 28 nou bann zil i swa antyerman ouswa parsyelman pou etranze.  Tou nou pli zoli lans pe al dan lanmen etranze.  Ler zot in fini pran bor lanmer zot koman pran latet montany.  Kimanyer nou pou  devlop nou pei e Jj pou double larises nasyonal si nou nasyon nepli pou nou.  Larises wi, pou double me i pou al dan pos etranze.

Peser Roche Caiman pe vwar kimanyer pe pase kot zot.  Ou donn sa zans en pye zot pran 2 pye apre zot sey aras ou ou 3 pye e anvoy ou kwi manze lo touk.  Se sanmenm sa ki pou arive si nou pa fer atansyon.  Parey en msye in dir mwan semenn pase, mon’n vot pou SPPF pou plis ki 40 an me la mon’n fatige.  Dan sa parti Lepep i dir mwan i annan zis 2 model kannson, kannson gran pos ek kannson gran fon.  Mwan mon’n ganny zis kannson gran fon depi tou sa lannen, mon pe debarke dan sa pirog nanm.

Bann manm SPPF pe demande kimanyer SNP pou ogmant lapey e anmenmtan ankouraz pti biznes par pa met gro taks lo zot.  Sa i senp Mr Speaker me sa ki senp parler i tro konplike pou bann ki zot lespri i fermen.  Avek en sel desizyon nou pou fer tou le 2 sa bann polisi posib.  Nou pou al rod sa 2.5 bilyon dolar ki dan bann kont deor e sa i ava permet nou soulaz douler travayer, tir fardo taks lo pti biznes e pey en bon pe sa bann det ki zot in kit avek nou.  E les mwan dir zot pou reste ankor pou fer lezot proze irzan.

E serten parmi zot i oule konnen dan ki kont nou pou komans rode?  Senp ankor.  Nou pou komans al dan kont SMB pou nou gete lekel ki’n ganny komisyon tou sa bann lannen, pou nou get kont Drafix, kont Coetivy, kont Karanji ki ti sel dimoun pou supply diri e nou pou trouve kot sa larzan in ale.

Sa bann dimoun i kapab esey kasyet latras me nou annan ekspert ki pou detekte tous sa bann latras enn par enn.  Alors mon demann avek Sesel, eski Seselwa zot ti ava kontan ki sa 2.5 bilyon i retourn Sesel?  Si wi zot annan en sel keksoz pou fer, vot SNP akoz zis SNP ki pou al rod sa larzan.

En lot landrwa kot nou pou ganny larzan pou ogmant lapey, nou pou ensiste ek nou bann krediter deor ki nou bezwen pa en write-off 45% me pou 100%  nou det.  Pa SNP ki’n gaspiye.  Pa SNP ki’n fer disparet.  Pa SNP ki’n mal anmenn larzan prete.  Alors en gouvernman SNP i byen kapab fer en case ki i pa bezwen pey sa det a’n antye.  Eski lepep i konnen konbyen lentere lo sa bann det gouvernman in peye zis sa lannen 2009?  Les mwan  donn zot en sok.  Tyonbo byen for zot bor sez.  Nou’n pey R1.1 bilyon zis lentere lo nou det sa lannen, preski en tyer tou larzan pei pour sa lannen.  Eski zot realize ki kantite devlopman nou ti pou’n kapab fer avek sa larzan?

Dapre detrwa parmi zot si nou pa vot sa bidze distrik ki pou reprezante pa pou ganny asiste dan fon gouvernman. Sa i konpletman fo.  Les mwan dir zot akoz zot in bite lo sa size.  Get mwan koman MNA Mont Fleuri, mon’n vot bidze zis enn fwa, me menm sa proze ki mon demande i avanse.  An realite mon’n ganny plis pou sa distrik ki sa 15an ki SPPF ti ansarz Mont Fleuri.  Mon’n ganny en lekol primer nef, mon’n ganny lalimyer, mon’n ganny reparasyon semen, mon’n ganny led ek lasistans pou mon bann dimoun ki dan bezwen e la mon vwar ki dan bidze 2010 i annan plis ki R1 milyon pou komans elarzi semen Rochon, en proze ki tou lezot MNA SPPF avan mwan in zis sipliye me zot pa’n trouve.  Pourtan mwan mon pa vot pou sa bidze akoz mon santi ki menm si i annan detrwa bon keksoz ladan i annan tro bokou soufrans pou mon bann dimoun.

Get dan Bel-Air, menm Onorab Loizeau pe ganny proze pou son bann dimoun e Prezidan pe vot pou sa bann proze me i ti vot pou bidze?  Sa i montre ou kimanyer zot in bite lo sa size.  Mon anvi dir avek bann reprezantan lepep SPPF ki zis vot wi pa solisyon, parler vot non i pli efikas e neseser.  Vot non kekfwa nou a tir enpe koripsyon.  Get Onorab De Commarmond tou le lannen depi 18an in vin dan sa lasanble i fer en kantite teat, i kritik gouvernman, i kritik bann sef…..

 

MR SPEAKER

Onorab, onorab teat is not acceptable, retract teat.

 

HON  FERRARI

Oke mon retire.  Konser i oke, non.

 

MR SPEAKER

Retract.

 

HON  FERRARI

..I fer bann kalite lentervansyon pou fer nou riye.  I kritik gouvernman, i kritik bann sef, i menase pou pa vote.  Me apre ki i fer?  I lev son lanmen ler personn pa get li e i vot wi lannen ale, lannen vini depi 18an apre toultan i konplent i pa ganny semen, i pa ganny bis, i pa ganny laplenn foutbol, zot fer dump site zis devan son distrik e sa lannen son gro lakaz nef pou annan en view direct lo en lot landfill pli gro avek tou son loder – me i pou still vot wi, e gouvernman pou zis les li fer son tapaz e riye.  Yer Onorab De Commarmond in fer en bon pe ta kritik.  Me zot konnen ki i pou fer taler?  I pou lev son lanmen  i pou vot wi.  Mr Speaker dan zistwar Pti Zan avek Soungoula Pti Zan Franswa i vwar kler e napa okenn Soungoula ki pou anbet li.

En mo lo travay Komite Fnans dan Lasanble – pa pe marse e nou konnen akoz e gouvernman e chairman sa komite i responsab. Zot pa anvi al all the way pou met lord avek bann Lanperer dan nou pei.  Tan ki SPPF i kontrol sa komite bann koronpi i kapab dormi trankil.

Permet mwan Mr Speaker pou adres konsern mon bann frer avek ser dan distrik Mont Fleuri.  Tou dimoun i konnen ki laplipar zabitan Mont Fleuri pa fortinen e dan sa reform zot in soufer bokou.  Koman zot MNA mon’n fer sa ki mon kapab pou ede soulaz zot problenm e met en fey tol lo zot latet kan ti neseser e en pti morso lazwa dan zot leker.  Me san sipor gouvernman e konsey distrik en MNA tousel pa kapab rezourd tou problenm.

Dan dernyen diskour bidze mon ti anmenn devan Minis 3 keksoz;  En lekol an pli bon leta, louvraz in avanse, me i reste ankor bokou pou fer.  Mon espere ki lannen prosenn sa promes en lekol primer nef pou Mont Fleuri i ava realize.

5 lalimyer; mon pe raport avek bann zabitan ki nou’n ganny 4 lalimyer dan semen Tobrouk e 2 poto lalimyer san lalimyer.  Mon kontan pou sa bann rezidan ki ti pe pas atraver en fore dan fernwanr pou ariv kot zot e mon promet ki mon pou kontinyen fer tou mon posib pou rezourd problenm avek flat Kan Tobrouk.  Mon profite pou dir avek Minis ki bokou lezot landrwa i bezwen lalimyer sirtou dan sa kontour karanbol an montan gran peron kot FEBA.  Lavey ki Prezidan ti vin dan son meeting dan nou distrik PUC ti met 2 poto lalimyer danbor semen e nou ankor pe esper met lalimyer lo la.

Trwazyenm keksoz ki nou ti demande se kit nou klinik ouver.  Vi ki zot pa tro tro bon lo fer bann bon plan travay zot in ferm nou klinik enkou e apre zot in re-ouver li ler zafer ti’n refoule Les Mamelles.  Aprezan zabitan Mont Fleuri pe espere en klinik ki fonksyonn avek tou son fasilite enkli dokter silvouple.

Pou lannen 2010 mon remarke ki zot in abandonn proze rekonstriksyon lakaz Corgat.  Sa i en gran konsern pou nou.  Ler en fanmiy pa pe ganny sa sans pou viv dan en lakaz desan, dan en lanvironnman prop e an sekirite se la ki bann fleo sosyal i devlope. Annou aret blanm sa bann pov viktim e zis anvoy NDEA teroriz  zot.  Gouvernman Jj i merit komans par aranz sa lanvironnman sosyal avan rode kimanyer pou pini dimoun ki’n vin anti-sosyal.  I fer mwan ankoler ler zot fer bann gran proze lo knowledge based society, internet super highway, nouvo teknolozi ler mon vwar ki en gran parti nou pep pe viv dan bann sitiasyon degradan.

Mon profite pou mwan ankor ennfwa envit Prezidan Michel pou aksepte ki mon akonpanny li ler i vin dan vizit Mont Fleuri.  Meeting dan hall pa mon zafer, mwan mon en dimoun teren.  DA li i pou zis montre Prezidan bann zoli keksoz pou fer li plezir me mwan mon pou montre li realite lavi dan Mont Fleuri.  Mon pou fer li vwar diferans ant viv dan en gro lakaz antoure par plizyer gard sekirite dan leo Sans Soucis e viv dan en vye ward kolonyal kot napa lalimyer deor, napa en pti laplenn pou zanfan zwe e napa okenn sekirite.  Mon pou osi anmenn Prezidan kot lakaz Madanm Sinon en pansyonner Foret Noire kot gro divan in dekouver son lakaz 2 mwan pase e i ankor pe dormi anba prela Fire-bridgade.  DA i dir direkter ki pou deside, direkter i dir  minister e fire-bridgade li i dir i pe vin repran son prela akoz gro lapli pe vini.  La aprezan zot pe demann nou pou vot ankor en gro sonm larzan pou sa distrik.  Me si ni detrwa fey tol dan moman dezas zot pa kapab donnen kimanyer zot ekspekte mwan anfaver e kimanyer zot ekspekte ganny konfyans zabitan Mont Fleuri?

Mon pou osi anmenn Prezidan dan Gale, e la i ava kapab fer en bon konparezon ant semen pou al kot li Sans Souci  e kap ros ki zabitan dan Gale i bezwen sote.

An konklizyon Mr Speaker mon pran sa lokazyon pou mwan renouvle mon determinasyon pou travay pou tou zabitan Mont Fleuri.  Sa travay ki mon’n komanse 18an pase mon pou fer li avek tou mon leker, mon pou fer li an metan presyon lo gouvernman, an metan presyon lo sistenm pou fer sir ki zot regard tou dimoun.

Dan sa bidze ozordi mon pe met ankor presyon lo gouvernman pou dir avek zot  dan Mont Fleuri e dan Sesel an zeneral mazorite dimoun i dan problenm, annou regard zot, annou aret donn bann tax break zis bann gro konpannyen, annou get sa bann pti dimoun anba.  Ler larzan i vote pou welfare e se sa ki vedir disiplin fiskal, nou ti vot nou R100 milyon pou welfare, nou pa ti vot R35 milyon, nou pa ti vot R135, nou ti vot 100  e alor ou bezwen depans 100.  Se sa ki apel balans bidze.  Donk sa se bann keksoz ki nou bezwen aprann fer dan sa pei.  Nou pa kapab dir dimoun dan en kote nou pou ed zot avek en keksoz e dan lot kote nou tire, nou fer zot monte desann, nou fer zot sipliye, nou fer zot vin bann mandyan.  E mwan mon ava dir ou Minis akoz sa i anba ou departman, tou dimoun i santi ki bann mezir administratif, birokratik kot lazans Welfare in ganny fer ekspre pou fer dimoun degoute e en kantite dimoun i dir mon pa pou al ankor. Mon pa pou al ankor akoz zot tro   imilye mwan.  Mwan mon ankouraz zot mon dir zot ale, se ou larzan, se ou travay, se travay ou zanfan, ale ou lasistans ou merite, ensiste menm si zot dir ou tou le mwan vin renouvle, vini, vin renouvle ziska ler ou kapab sorti dan sa problenm ki ou ladan.

An konklizyon Mr Speaker mon renouvle ankor ennfwa mon komitman pou travay pour tou zabitan Mont Fleuri….

 

MR SPEAKER

Onorab wrap up.

 

HON  FERRARI

Mon swet zot tou en nwel dan lape e en lannen 2010 kot zot pou annan kouraz pou persevere.  De lapar nou distrik antye mon anvoy en swe spesyal pou nou ser Nella ki dan maler.  Nou mazin li e nou dir li ki nou kontan li.

En lot diskour bidze i terminen e mon dir tou Seselwa ki a lekout aprezan leve al debrouye napa nanryen ankor pou ekoute.  Mersi.

 

 

HON JOSEPH FRANCOIS

Mr Speaker, Minis Finans, koleg MNA, zabitan Anse Aux Pins e tou Seselwa, bonzour.

Mr Speaker permet mwan komans mon lentervansyon avek en parol ki Prezidan Michel ti dir dan son ladres Leta la Nasyon en komansman sa lannen e mon site – ‘Nou pou rekipere, nou pou rekonstrir  e nou pou sorti pli for ankor’.

Mr Speaker sa bidze 2010 i laprev egzakteman sa.  Ki sa i montre nou? I montre tou Seselwa diferans ant en dirizan ki koze apre i travay e pare pou met Sesel avan politik partizan.  E dan en lot kote  i montre ou en lot ki li osi i koze, me apre i zis asize e i pas son letan boycott tou keksoz.

Mr Speaker Lopozisyon pandan sa 5 zour deba zot in dir nou kwa ki zot pa’n wvar dan sa bidze.  I enportan pou tou Seselwa konnen e konpran ki en bidze nasyonal i pa en wish list sorti kot bann politisyen, ni lo nou kote latab, ni lo lot kote latab, me i plito en konpromi ant sa ki esansyel ki bezwen ganny fer ek resours finansyel  ki pei i annan pou ofer li avek.  Alor pou Onorab Derjacques ki’n swadizan fer nou en diskour   leta Lanasyon e in vin dir nou en wish list, Onorab pou ou ou speech antye, lo non  pep Seselwa mon pe demann ou pou vin avek en sel propozisyon.  Mon konnen ou pa la me ou pou tann mwan.  Se vin avek en propozisyon en sistenm tax ki pou permet ou fer tousala, konte gete konbyen larzan ou pou ranmase e si i pou ase pou ou al fer tou sa ki ou’n dir nou ou anvi vwar fer lo sa later Sesel.  In ler pou tou Seselwa realize, menm bann ki  siport lopozisyon kwa ki zot bann dirizan pe proklanmen.

Apre ki zot in pran Senegal ek Malawi koman zot model ek zot plan gouvernman, yer zot in vwar ki sistenm Morisyen pli bon, me les mwan dir sa pti biznesmenn si eski i konnen ki Moris i annan en system Business Tax ki en flat rate 15%, e tou biznes i peye. Si sa i bon, eski i pa donn faver bann gro business ki nou Sesel nou pe dir li pey 33%.   Si sa i bon eski i pa sipoze pe anpes bann pti biznes ki fer profi, bann ki ganny anba SR100,000 ekivalan ki  isi Sesel nou pe dir li pa  pey tax?  Alor annou admet kote kot laplen ki pli nivo lo zafer business tax, e lekel kote latab ki pe zis bat letet sa pti biznesmenn Seselwa?  Realite se napa en bidze dan okenn pei, demokratik oubyen kominis, en gouvernman liberal oubyen sosyalis ki kapab fer tou pou son pep dan en bidze, e sirtou en bidze ki pe ganny fer dan en progranm reform macroeconomic en pei.

En bidze nasyonal i kapab ganny konpare lo son prensip parey en bidze kot lakour. Sa fanmiy i fer en plan ek son larzan lo ki fason i pou depanse dapre son plan.  Bann keksoz ki sa fanmiy pa kapab fer sa mwan i met lo plan pou mwan prosen, e ensidswit.  E letan sa i arive i rol sa paran dan en lakour pou eksplik son zanfan kwa ki i   kapab fer pou li sa mwan, e kwa ki i pou bezwen espere pou plitar.

Egalman dan sa Lasanble i role bann MNA pou koz laverite ek sa pep pou dir li tou sa ki i annan dan sa bidze e  kwa ki i napa.  Mon napa en problenm letan lopozisyon i dir Seselwa kwa ki sa bidze napa akoz i normal e i son rol pour li fer sa, me sa ki pa onnet se letan zot pa dir sa menm Seselwa kwa ki i annan dan sa bidze pou li.  Paregzanp Onorab Pierre pe dir ki sa etidyan ek son paran ki gouvernman pou fer li pey bis R125 pour en lannen. Wi sa i vre e Minis in dir.  Me Onorab Pierre pa osi brav pou dir sa menm etidyan oubyen son paran ki gouvernman in met dan bidze 2010 R2.5 milyon pou aste sez ek latab pou li asiz lo la, R3 milyon pou   aste liv pou li servi.  I pa dir ki sa gouvernman in met R300 mil pou li aste lekipman IT pour donn li.

Onorab Dyer pa’n dir sa zenn Beau Vallon ki i annan R100 mil dan sa bidze pou fer miray lekol Beau-Vallon pou met sa zenn dan sekirite. Sa bann zenn i anvi tande, akoz zot pa dir sa bann zenn sa tou.

Onorab Pierre in met son plan alternativ pou Air Seychelles lo latab e i dir ki fodre pous  34 travayer etranze, e in demann detay lo   building ki Air Seychelles pe lwe.  Onorab  Pierre mon napa problenm avek ou plan bref pou fer marse Air Seychelles, me osi dir sa pep ki ou Onorab Pierre ou lo sa Komite Finans ki dan sa Lasanble e rapor Odit i avek ou pou analize e investigate, ou ki annan sa rol pou tyek depans gouvernman, atraver manda  ki nou’n donn ou ek lezot ou bann koleg, fer ou travay, rapor Audit Air Seychelles i ek ou, aret koz dan vid.

Onorab Georges, Onorab Pierre, Onorab Derjacques e la bomaten Onorab Ferrari zot in dir byen for ki zot bidze alternativ se fer gouvernman rod sa R2.5 bilyon ki dan bann kont aletranz.  Sa i byen Onorab akoz nou osi nou ti a kontan konnen pou ki sa bann larzan.  Me dir sa pep osi ki dan lopozisyon i osi ou rol pou investigate e dir pourki sa bann larzan.  Partou dan lemonn parti lopozisyon i fer.  Si ou pe rode kote ou pou komanse, la ou menm ou  Onorab Ferrari e avan-t-yer Onorab Georges in dir nou ki zot konn keksoz ladan.  Ale fer zot travay parey en vre lopozisyon i devret fer.  Zis SNP ki pou al rod sa larzan zot dir nou.  Be akoz zot pa al rode la konmela?

Mr Speaker i pa mon rol pou atak okenn manm personnelman, me i mon rol pou eksplik sa pep e met laverite o kler letan en manm pe konfiz zot.  Onorab Georges i lans detrwa challenge avek Minis avek lafyerte e dir sa son plan alternativ pou sa bidze.  Premyerman in dir ki Minis Faure i devret pran legzanp ek son homolog Minis Finans Moris lo fason pou fer bidze akoz laba Minis Finans Morisyen in met larzan pou finans lenerzi renouvlab, aste   glob energy saver eksetera.  Me isi Sesel Onorab Georges parey Onorab de Commarmond in fer resorti nou’n fer sa depi lannen 2008, e  byento sa Energy Master Plan ki pe ganny prepare pou koz lo bann lezot mezir ki nou bezwen pran ankor.

Sa menm Onorab in dir ki i domaz ki dan sa bidze napa okenn referans avek sanzman klima e lemonn antye pe fer sa e sa i en laont poru nou.  Mr Speaker avek tou sazes Onorab Georges les mwan dir li ki Climate Change i pa en budgetable sector, me i plito en lakoz.  Onorab Georges ou pa pou vwar Climate Change dan okenn bidze domestik koman en item bidze me ou pour vwar bann progranm ki deal ek son lefe.  Pou lenformasyon piblik, mon konnen Onorab Georges pa la me mon ava envit son bann koleg pou ouver sa dokiman bidze ki devan zot, al lo paz 21 seksyon proze kapital.  Mon oule dir sa pep ki ou ti koz avek Merkredi ki sa pep i devret konnen ki i annan R6.4 milyon pou netway bann lanmar dan Sesel pou redwir linondasyon e en lot R7.5 milyon pou tir gravye ek later ki pe blok bann lanmar ek larivyer, napa tousala dan bidze Morisyen. Alor Minister Faure fer ou dewvar e al ed Moris lo la.

Onorab Georges, i osi annan R23 milyon pou fer plis drenaz pou anpes linondasyon.  I annan R3.7 milyon pou rebwaz lakot pou limit lerozyon e kree bann green zones Onorab Prea.  R3.1 milyon pou konserve nou bann plant ek zannimo andemik, R1 milyon pou ledikasyon piblik e plis ki R7 milyon pou adres degradasyon later. Dan Bidze Moris napa sa.  Alor bann Onorab se sa ki apel en planifikasyon e tousala pe adres Climate Change.

Mr Speaker kontrerman avek sa ki lopozisyon pe dir, mwan mon pou dir ki sa bidze malgre i pa parfe, wi i en bon bidze.  I ganny gide par 6 prensib endirab e relevan ki primordyal pou sa pep.

  • Premyerman i donn proteksyon bann ki vilnerab atraver en saler ki garanti, en logmantasyon dan saler de baz, benefis sekirite sosyal, en benefis direk atraver personal income tax rebate pou bann ki ganny saler mwens.

 

  • Dezyenmman i soutenir lanplwa pou bann pti dimoun pou zot kapab ganny loportinite training pou zot kapab ganny lezot skills e agrandi zot konesans.

Twazyenmman i pe ogmant kapasite ekonomik nou pei par promot lenvestisman atraver pli bon sistenm tax e donn menm lavantaz bann biznes parey sa ki egziste dan lendistri tourism.

Katriyenmman i pe adres bann baryer dan konpetisyon ki pe limit loportinite ekitab dan bann biznes atraver en pli bon sistenm Business Tax.

Senkyenmman i pe mentenir bann aki sosyal tel ki lasante e ledikasyon de kalite gratwit.  I donn mezir pou metenir nou nivo det etranzer pou fer sir ki nou bann aksyon ozordi pa vin en lobstak oubyen en kontrent pou nou devlopman demen.

Mr Speaker se sa ki mon apel en bon bidze.  Me pou bann ki aveg les mwan reasir zot ki sa bidze 2010 i reflekte bann prensip fondamantal sa parti ki apel Parti Lepep.  En parti ki pe kontinyen amelyor son polisi avek bi pou diriz nou pei avek plis efikasite dan en monn modern san kit personn ater.  Sa bidze in ganny kalkile par en parti ki krwar dan fer sanzman ki bon pour son pep.  Sa bidze in ganny prepare e pe ganny defann par en parti ki refize pou izol li avek lemonn e ki pa per pou kwi manze menm si sa lasaler dan lakwizin i so.  Sa bidze in ganny prepare e pe ganny defann par en parti ki pa’n pri dan listwar e reste kole lo 5 zen 1977.

En gran parti sa bidze i reflekte en lekonomi ki pe bounce back.  Mr Speaker mon repete en lekonomi ki pe bounce back akoz nou bezwen nou tou pran kont ki sa bidze pe kontinyen adres sa reform macro-economic ki nou pei in antre ladan depi le 31 Octob lannen 2008.

Minis Finans in prezant nou isi dan sa Lasanble pa zis avek en bidze ki pe fer listwar dan son striktir e konteni, me en bidze ki bokou tro avanse, far sighted e forward looking ki konfiz lopozisyon e  menm Onorab Carpin in admet ki i bezwen plis leksplikasyon pou li konpran.  Sa bidze pa zis kouver reveni ki son gouvernman in ranmase pandan lannen 2009, i napa zis plan gouvernman pou depans 2010, me in osi koz lo stratezi gouvernman pou ranmas larzan, prozeksyon kwasans pou lannen 2011 e 2012.  I osi adres fason ki gouvernman i restriktir son det etranzer e i osi prozekte nou estimated GDP pour sa prosen 3 an ki si zot pa  konnen sa i tre bon pou atir lenvestisman, e se sa in brouy zot lespri.

Mr Speaker gouvernman atraver sa bidze in fer en kantite pou atir bann baryer ek Kontrol avek bi pou ki Seselwa i kapab rezouir en pri lavi pli abordab.  Gouvernman in met en target 2 an pou reform me parey nou’n komans vwar progre in ariv vit e zis 1 an apre gouvernman in santi i bezwen met serten mezir pou soulaz konsomater.

Dan sa lespri koste Seselwa, i enportan ki bann marsan i zwe sa rol ki fasilit sa lalit.  Bann kartel ki pe rezouir en monopoli lo marse avek bi pou kit pri marsandiz tre o e fer zot profi vin pli gro in ler pou zot arête dan sa pei.

Avek sa nouvo lalwa Komers lib Fair Trading Competition gouvernman atraver sa Komisyon Komers Zis, Fair Trade Commission i devret an 2010 met en fren avek sa pti kominote marsan e enportater dezonnet ki pe kontrol pri marsandiz dan nou pei.  Kartel isi Sesel olye fer dibyen i touzour konsomater ki perdi.  E si nou rapel byen, si nou rapel tre byen ansyen Prezidan Rene in deza dir letan lopozisyon ti pe lager pou ferm SMB, Prezidan Rene ti dir nou ki dan en pti marse parey Sesel pa fye marsan pou fer desann pri marsandiz, marsan i plito koz ek kanmarad e kit pri pli o posib e pou fer plis profi e se sa rezon ki SMB i devret reste.

Napa kalite misil ki pa’n ganny tire lo SMB pou elimin li, menm serten enportater ti mont lo TV i kapab fer vini diri e vann pli bonmarse.  Seselwa pe demande oli zot sa bann enportater.

Mr Speaker olye vwar sa, dan sa menm letan ki dolar i sorti R18 pou vin R10 pri dizef poul li ki sorti R3 i mont R3.50 e la i R4 dan laboutik. Mr Speaker menm la mon komans santi en loder kartel ki pe kwi dan sekter lagrikiltir.  Se pou sela ki Supermarket STC fodre i reste.  E la mon welcome sa linisyativ STC pou relans bann Franchise dan bann distrik.  Plizyer enportater in konplent e pe larger ek STC pou fer monte pri akoz zot dir ki pou zot pa pe vann.  I annan menm detrwa gro marsan ki’n dir zot pe esper lofis Fair Trade pare pou zot pourswiv Kannu akoz i pe vann son marsandiz tro bon marse dan son laboutik Pte Larue.

Mr Speaker sel keksoz ki Seselwa i bezwen e pli enportan dan son lavi se sa bon konpetisyon.  Alor vre kestyon ki Seselwa pe demande se ki garanti ki sa bann benefis ki mon fek nonmen, ki Minis in nonmen pou ganny pase avek sa manman tousel ki annan 4 zanfan dan leo Kapisen, oubyen sa pansyonner ki son zanfan in anbandonn li lo flat metro?  Oubyen ki lespwar i annan dan sa bidze pou sa konsomater dan sa marse lib ki pa zis.  Ki lespwar ki i annan pour sa konsomater ki li i krwar ki konpetisyon i devret anmenn pli bon prodwir ek servis e donn li en pli bon swa e a en pri  pli abordab?

Premyerman premye rekour se sa lalwa komers parey nou’n dir sa Fair Trade Competition ki nou ti aprouve isi menm dan sa Lasanble.  Sa lalwa i fer provizyon pou deal avek sa bann kartel oubyen sa bann  marsan ki fikse pri tre o oubyen avek bi pou fer malere soufer.   Sa bann kartel ki’n vin en kanser pou nou lekonomi.  Fair Trade i bezwen deal avek zot.

Me Mr Speaker e Minis, pou sa lalwa kapab mord byen i bezwen annan en komisyon ki parey Hon Potter in dir, i for parey Minis Faure.  I devret annan en komisyonner ki pa per pou deal ek bann gro marsan, i devret annan bann bon economist ek avoka lo sa board ki kapab enterpret byen sa lalwa e konn byen bann trik ki egziste dan komers.  Sa bann travayer i devret ganny byen peye pou zot pa aksepte gous.  Me lepep deor pa ankor  satisfe.  I pa ankor satisfe ki son drwa pou ganny respekte toultan letan i al laboutik e aste en prodwi ki’n fini ekspire i pa kapab al okenn par  oubyen toultan i aste en fridge e apre zis en mwan i vwar son fridge i brile.

Mr Speaker in ler pou entrodwir sa lot lalwa ki mars avek li, sa se Consumer Protection Act.  Pou sa lalwa kapab morde, pou sa bann mezir ki minis in anonse kapab pran lefe byen – konsomater i bezwen son Consumer Protection Act.  Alor Minis mon pe lans sa lapel avek ou vin avek li premye keksoz ki ou kapab fer lannen prosenn pou fer ou bidze marse.

Mr Speaker sa nouvo sistenm taks.  Nou’n tann bokou kritik lo sa   nouvo sistenm taks ki Minis in koz lola dan son diskour.  Zot in dir ki sa i pou vin en fardo pou pti biznes, e i pou donn plis lavantaz bann gro biznes.  Zot in dir ki sa menm gouvernman ki’n ankouraz pti biznes aprezan i pe touy zot avek taks.  Mr Speaker in ler pou serten politisyen aret anbet latet sa pep.  I annan plis ki 4 an ki gouvernman in entrodwi sa sistenm tax free pou bann biznes ki fer profi anba R250,000.  Lopozisyon in vitman dir nou ki sa i byen akoz in ogmant biznes dan nou pei.  Mr Speaker me lopozisyon pa’n osi ase saz e brav pou koz lo son darker side sa tax free threshold anba R250,000 e mwan mon pou koz lola.

Anba sa tax-free threshold R250,000, olye vwar bann biznes agrandi e vin pli gro e konpetitiv atraver sa bann konsesyon ki zot in gannyen.  Me ki nou vwar?  Nou vwar zis bann nouvo biznes i antre, dan plas nou vwar kalite, nou vwar kantite e dan plas vwar biznes grosi nou vwar biznes diversifye.  Tou sa bann biznes zot deklare ki zot pa fer profi anba R250,000.  Pou sa Msye son kont son biznes pa zanmen grandi dan labank me son kont savings prive li grandi.

Son biznes pa zanmen i agrandi me selman sa kantite lakaz lwe lo son propriyete i ogmante, kantite loto ek twin kab anba son langar i ogmante, monte, desann Singapore ek Dubai tou le semenn limenm ki pe fer e tou son zanfan pe lekol International School.  Sa pa zis, e alor avek ki zot pe fer sa avek?

Mr Speaker i kler parey kristal ki sa bann biznes ti pe fer profi plis ki R250,000 e dimoun ki pe soufer se sa pep akoz tax pa pe ganny ranmase lo zot e sa semen Kap Bon Zan pa’n kapab fini, sa sant lasante Beau-Vallon pa’n kapab fini, sa stasyon elektrisite Praslin pa’n kapab ganny relocate, sa  6 flat unit Gaza pa’n kapab ganny konplete, sa proze lakaz lo later Mrs Olive e sa semen ki pou deservi Madanm Adrienne St Louis pa’n kapab komanse, sa lalimyer dan kontour Karanbol Mont Fleuri pa’n kapab mete.  Akoz? Se sa bann boug ki ti sipoze pey taks pa’n peye e alor gouvernman pa’n anmas sa larzan.

Mr Speaker referans in ganny fer avek bann endividi oubyen bann pti dimoun dan biznes ki li i pou soufer ek sa taks ki sorti zero pou mont 18.75%.  Mr Speaker ankor ennfwa i zis en fo persepsyon pou anbet sa pep.  Akoz mon dir sa?  Konbyen nou e konbyen nou pep laba deor ki pe soufer avek pri egzorbitan ki en mason oubyen en pti kontrakter i pran pou fer en lakaz senp. Sa pti lakaz ki pou sa graduate ki pou kout li R1 milyon ki Onorab Derjacques in dir yer.

Mr Speaker konbyen nou pep ki pe soufer avek pri ki sa sarpantye i pran li pou rekouver son lakaz, pou fer en lili, oubyen fer en set latab a manze?  Konbyen nou pep i soufer avek pri ki en mekannisyen i pran li pou zis sanz en pyes lo son loto e fer servis lo son loto?  Aprezan lopozisyon pe dir nou ki sa bann boug pa fer profi.  E si gouvernman i demann zot enn  pti pe taks pou anmase, e sa i mal.  Mr Speaker enpe sa larzan ti’n ler pou retourn kot sa pep, e sa bann proze ki lo nou wish list nou  kapab fer li nou menm.

Mr Speaker mwan mon akey sa nouvo sistenm taks akoz wi i pli zis, i pou fer laplenn vin pli nivo e ankouraz konpetisyon dan lekonomi nou pei.  Sa sistenm taks pa pou afekte ou ki fer sanmousa kot ou dan leo Karyol, ni sa enn ki koud dan  leo Bodanmyen, oubyen sa enn ki fer konfitir ek nougat dan leo Kapisen.  I pa ni pou aplik pou ou ki fer kazye oubyen grat zig obor metro.  Ni pou ou ki annan en pti lanmizik oubyen en PA system pou ou zwe dan bann pti parti, non pli pour ou ki koup seve freelance oubyen ou ki vann legim obor stand bis. Akoz ou, ou profi i par anba R100,000 par lannen e ou ou pa pou bezwen pey tax.  Sa nouvo sistenm taks pa pou dekouraz lenvestisman me plito pou vin sa moter esansyel pour kwasans ekonomik.

Mr Speaker malgre sa sistenm taks i pou ede, mwan osi mon annan serten pti konsern.  Mr Speaker mon pti konsern i osi lo sa withholding tax 15% lo lentere lo savings.  Mon ti a kontan dir ou Mr Speaker mwan osi mon ti pou anfaver vwar en threshold lo la, mon osi mon ti pou anfaver letan sa rebate i ganny kalkile pou bann dimoun ki’n donn zot personal income tax pou li pli pour bann ki ganny saler debaz, akoz se la kot sa 4.3 logmantasyon pou vreman volapenn.

Lider lopozisyon in dir nou ki gouvernman in mal fer akoz i ti devret ogmant lapey travayer par menm poursantaz ki lenflasyon alor i mal, me i pa dir nou ki Moris an lannen 2009 zot ti ogmant saler par selman 5.6% dan en lenflasyon ki ti’n mont 15% a 20%.  Lider lopozisyon in fer referans letan Prezidan Michel ti dir ki Seselwa ti pou vin envestiser dan sa gran lakopannyen ki apel Sesel.  Me mon pe dir li ki wi Seselwa i kapab e i pou vin envestiser dan sa lakonpanyen ki apel Sesel, me i bezwen responsab, i bezwen travay onnet e i bezwen devlop plis lespri biznes.

Mr Speaker Onorab Pierre in kriy byen for e mon site; ‘sa gouvernman i bezwen sanz son mindset’.  Vi ki enn son plan alternativ sa bidze se sanz mindset gouvernman, Onorab pa i ti pou byen parey ou’n dir yer ki lasarite i komans kot lakour e fer ou lekor lazistis komans sanz mindset sa bann dimoun ki obor ou.  Mon pa pe demann ou pou fer bokou mwan Onorab Pierre.

 

MR SPEAKER

Address the Chair..

 

HON JOSEPH FRANCOIS

Premyerman nou pe koz sanzman mindset, mindset pou sanze i bezwen komans avek nou menm nou.  Letan nou dir ki nou pa kontan sa nouvo Building Lasanble Nasyonal akoz Sinwanr ki’n donn nou, pa i montre ki nou annan en problenm mindset?

Letan gouvernman i dir nou ki lannen 2010 i pou fer en sirplis e nou dir sa i pou fermal pou tou Seselwa pa i montre nou ki nou annan en problenm mindset?

Letan nou dir ki sa bidze pa bon akoz i pa adres sanzman klima, menm ki nou pa enform nou lekor kwa ki en lefe e kwa ki lakoz, pa i en sanzman mindset?

Mr Speaker letan nou dir ki zenn Seselwa i prefere al etidye a letranze dan plas vin liniversite Sesel, sa osi pa i en mindset ki nou bezwen al sanze?

Letan nou dir ki sa 33% tax lo biznes pe soutir zot e Moris li i annan en flat rate 15% li i pa pe soutir gro biznes, Onorab Ferrari be sa pa i en problenm mindset ki ou pou bezwen sanze?

Letan gouvernman in tir GST lo matyer premyer bann materyo enporte e ou Onorab Ferrari ou dir gouvernman pa’n fer nanryen pou sekter manufacturing, sa pa en mindset ki ou pou bezwen sanze?

Letan Onorab Prea i dir poudir gard fodre aret tou sa bann pti menn ki pase avek en goni, fouy lo zot e kestyonn zot – me selman i pa dakor letan FIU i investigate larzan sispe dan Offshore.  Eski sa pe en mindset ki bezwen sanze?

E Mr Speaker letan nou dir ki parti liberal, nou nou en parti liberal,  nou krwar dan laliberte sak dimoun, nou krwar dan la demokrasi, nou krwar dan sistenm zis, me selman letan Frank Elizabeth i donn son lopinyon zot pous li, pa en problenm mindset dan sa parti?

Mr Speaker i enportan pou sa pep konpran lekel ki pe kapab diriz sa pei dan letan difisil.  Si ti ankor annan dimoun ki pa ti ankor kler lo ki swa zot pou fer letan zot pou al vote dan sa prosen eleksyon mon krwar la swa in kler pou zot.  In kler ki Seselwa sirtou bann zenn pou fer byen zot swa letan zot pou al vote, zot pou al vot pou en dirizan ki brav, ki kouraze e ki annan en stratezi pou relans lekonomi Sesel dan en letan difisil konpare avek en dirizan ki son sel propozisyon se tir taks lo televizyon pou Seselwa get world cup an 2010.

Mr Speaker pou konklir, zabitan Anse Aux Pins in dir ek mwan e mon anvi zot ekout mwan byen lo kote lopozisyon.  Zot in dir mwan ale, al vote dan sa Lasanble, al vot lo sa bidze, pa ni abstain, pa ni vot kont akoz zot anvi ki mon vot lo sa 2 milyon pou aranz Legliz St. Michel Archange.  Sa fanmiy Nourrice, Mondon, Jean-Baptiste, Balette e Marguerite in dir mwan pa ni vot non, pa ni abstain, akoz zot anvi sa 1 milyon pou fini sa semen Kapisen.  Sa 24 fanmiy ki ou ti koz lo la Onorab Ferrari Archange Michel Estate Karyol, zot in dir mwan ale, vot lo sa bidze, vot lo sa R150 mil ki pe aranz zot twa lakaz ki lannen prosen zot pa ava dormi dan en landrwa koule.  Sa bann dimoun ki pe esper lakaz lo lalis priyorite Anse Aux Pins zot in dir mwan, ale vot pour sa R200,000 pou kapab fini lakaz.

 

 

MR SPEAKER

Onorab wrap up.  Dernyen minit.

 

HON JOSEPH FRANCOIS

Mr Speaker alor mon annan en gran plezir pou mwan anons zot, pou mwan anons Onorab Ferrari ki wi mon pou vot lo sa bidze.  Nou’n  ganny dir zet Jj Spirit e adopte Holy Spirit, e alor mon pe adopte e mon pe pas en mesaz atraver en pti proverb kourt ki trouve dan liv proverb12 verse 11.  I dir He who works his land will have abundant food, but he who chases fantasies lacks judgment.  E alor mon oule swet Ou Mr Speaker ek ou fanmiy, Minis ek ou fanmiy…..

 

MR SPEAKER

Avek sa vers fini.  Mersi bokou.

 

HON   FRANÇOIS

..tou Mann Lasanble Zwaye Noel e bonn ane.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Onorab Rose.

 

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mr Speaker, Minis Finans, koleg Manm Lasanble, lepep Seselwa bonzour.

Ser, frer Seselwa tou le lannen reprezantan dan Lasanble i donn sa gran randevou pou vin devan gouvernman e donn son pwennvi lo performans gouvernman dan sa lannen ki’n pase e pous devan son lopinyon e sizesyon lo plan gouvernman pou sa lannen ki pe vini.  Sa lannen pep Seselwa pa’n selman antann gouvernman koz lo en plan fiskal pou 2010 me zot in osi reisi kapab konpran enpe pli byen sa road map ekonomik, politik e sosyal ki gouvernman lepep i annan pour ou.

Nou debout ser, frer Seselwa lo lavey en transformasyon ekonomik, sosyal e politik ki zanmen nou’n deza konnen oparavan.  Ozordi pep Seselwa set en pep edike e an bonn sante.  Avek bann aki sosyal ki nou lafors prensipal deryer bann sekous reform ekonomik e koudvan e kriz ekonomik mondyal ki nou’n eksperyanse pandan sa lannen ki’n pase e dan ki nou’n reisi tenir.

Sesel pe al dan en nouvo direksyon e semenn pase nou Minis Finans, Danny Faure, sa zonm ki’n la akote nou pandan sa moman enportan nou listwar in vin donn nou en nouvo road map pou lavenir.  Bidze 2010 se pa zis en break down alokasyon larzan pou bann minister e departman paraetatik me osi en plan detaye enkli nouvo polisi gouvernman konsernan son sistenm fiskal, moneter e taks.

Si Minis Finans in swazir 2erdtan 15 minit pou eksplik a nasyon Seselwa sa nouvo lapros sa i akoz i neseser ki nou pti nasyon i konpran byen ki direksyon ki nou pei  pe ale.  Sa set akoz i enportan ki nou pep i rantre dan sa gran lekol lavi e konpran pli byen ki zanmen ki en lekonomi pa roul zis lo larzan ek sekter prive me ki dan sa nouvo lord mondyal lekonomi en pei set en web tre konpleks e kot sa eleman pli enportan ladan, lepep i merit pran larelev e komans zwe en pli gran rol.

Sa bidze msye, madanm, manmzel set en plan pou lepep e par lepep.  Se lo sa baz ki nou ti etablir lannen pase e konsolide sa lannen e dan ki Sesel modern pe ne e Seselwa modern pou grandi.  Sa transformasyon pe ariv dan nou lepok, lo nou watch e mwan mon fyer koman en zenn Seselwa pou aport mon sipor pou sa plan.

Mon lans en lapel spesyal avek ou ki pe ekout mwan ozordi pou reflesir byen lo sa ki mon pe dir.  Si nou dir ki lepep Seselwa i en pep edike e ki son lizye in ouver alors mon reste optimis ki ou pou konpran byen mon mesaz.  Pep Seselwa mon mesaz i kler e senp.  Msye Ramkalawan koman dirizan SNP pa ankor pare e apre 15an pa pou zanmen pare pou diriz Sesel dan sa nouvo direksyon ki nou pei pe pran.  SNP parey nou konn li pa’n pare e apre 15an i pa pou zanmen pare pou diriz nou pti pei ver plis progre e sikse.  Tou kourt, SNP napa plan, sel keksoz ki zot fer se koze, koze, koze, talk, talk and more talk.  Malerezman koze san okenn sizesyon alternativ pa pou sanz sistenm taks, pa pou redwir to lenflasyon, pa pou ofer personn okenn louvraz, pa pou met larzan dan pos Seselwa, pa pou aboutir dan nanryen.

Si mon koz koumsa se ki akoz koman en zenn mon’n fatige lannen ale, lannen vini antann en lopozisyon ki plito eg e anmer lo sikse Sesel.  Plito pesimis lo lavenir nou pei, plito negativ lo tou sa ki nou été koman Seselwa.  Ozordi malerezman apre ki mon’n ekout Lider Lopozisyon avek son bann koleg mon regrete ser, frer Seselwa, sa lopozisyon ki Sesel modern i merite pa ankor ne.

Malerezman nou annan en lopozisyon ki pa ankor kapab grasp bann sistenm ekonomik modern e soutenab, ki ankor lwen avek bann polisi modern ki kid nou, e Onorab Ferrari pa’n sirpriz personn avek son bann vizyon kour term, demode e malerezman tro popilis.  Apre 15an konplent SNP pa’n zanmen ofer Seselwa en plan alternativ, en lot fason fer.  Napa nanryen avek SNP ki demontre en long term vision ouswa en group dimoun ki’n pare pou diriz nou pei.  Dan zot panse, aksyon e omisyon zot demontre tou kourt en pti group dimoun ki pli enterese avek pourvwar ki pep Seselwa.  SNP malerezman i plito en klib ki en parti politik e ziska ozordi SNP pa’n reisi konvenk personn ki li i ti pou fer pli byen ki sa ki gouvernman Lepep in fer.

Ankor ennfwa mon mesaz i kler, Msye Ramkalawan avek son SNP in fini ekspire parey Angle i dir.  They are a spent force, en group fatige ki nepli konnen kimanyer pou adres bann legzizans e lekspektasyon nou pep dan sa nouvo lepok.  Mon pa pou fer deklarasyon ki fo san zistifye mon lekor.  Les mwan eksplik zot akoz Sesel i merit en nouvo lord politik avek en nouvo lopozisyon.

Lannen pase, 1an, 1 mwan, 1 semenn egzakt, lepep Seselwa ti pe temwany en nouvo realite ekonomik san presedan.  Apre reform ki nou lo sa kote latab nou ti vot lo la le 31 Oktob 2008 nou pep ek nou pei ti plonz dan bokou defi.  Pri lavi ti eskale. Lentere lo loan ti monte, larzan dan lanmen Seselwa ti rafale e nou dirizan Prezidan Michel sa msye ki ti pe tenir lanmas pwalon ti demann lepep Seselwa pou koste ansanm e donn en koudmen.  Me ki ti arive?  Ler Prezidan Michel ti pe al dan 4 kwen lemonn pou rod sipor pour nou reform, ler Minis Finans ti pe taye dan koridor IMF, wi Onorab Henrie, sorti dan en meeting pou al dan en lot, ler serten parmi nou ti mank sonmey, ler bokou de nou ti deside ennfwa pour tou koste, SNP ti deside pou dekile.

Mon rapel tre byen parol Onorab Ferrari sa lepok i ti dir nou sa ki’n soz son soz i a soz limenm sa ti selman apre ki Onorab Ramkalawan ti’n deklare dan sa menm Lasanble ki granmersi i pa’n ganny elekte akoz lanmans pwalon i so.  Pep Seselwa vwala ki Regar ti ekrir le 31 Oktob 2008, James Michel should resign and give the Seychellois People the opportunity to choose new leadership and set a new path. E son semenn ki ti swiv Regar ti senm plis konfizyon, rupee floated in disarray, no forex to show, taxing us to death e konklir ki gouvernman pa pou reisi dan son demars.  Indications are that what has been done so far will not bring stability to the foreign currency system, Regar ti anons avek pep Seselwa.  Sa ki ti swiv ti pli pir ankor.  Ti annan menas pou bann fermye al lo strike, menas pou Seselwa desann dan semen, menas pou bann marsan ser nou lekonomi.

Annou rapel ki nivo pesimiz SNP ti abord deba bidze avek.  Lider lopozisyon ti dir nou ki Sesel i parey en bis dan en desant ki napa fren, larou i lapo bannann e en gran presipis pe atann nou.  Onorab Prea ti dir nou ki an 2009 napa nanryen ki pou sanze, Onorab Georges ti dir Mr Speaker nou sitiasyon i grav, i tre grav e i menm plis ki tre grav e i ti menm azoute ki si SNP i siport gouvernman dan sa demars zot SNP zot pa pou pe azir koman en lopozisyon serye.  Tandis ki Onorab Loizeau e Dyer ti’n zis fer politik 5 Zen, Onorab Henrie ti pran kouraz pou dekrir SNP koman en government in waiting.

Me pep Seselwa pa devret zanmen oubliy ki ti arive apre sa.  Aveg avek pourvwar dirizan Lopozisyon ti fer rali Roche Caiman le 6 Novanm 2008 pou demann pep Seselwa pou desann dan semen e demann Prezidan Michel pou demisyonnen me olye desann dan semen tou le kontrer ti arive.  Kominote enternasyonal ti vin devan enn par enn e ofer siport pou Sesel a ris ganny dekrir koman bann ipokrit par Onorab Ferrari e Onorab Henrie, IMF osi ti ganny dekrir koman en prodwir kapitalizm ki zis anvi nou rann larzan son bann pei manm ki nou drwa.  Me pli deplorab ankor siporte lepep ti ganny tou sord non depi iletre ziska bann san konpran ki pa pou zanmen konpran.  Olye desann dan semen pep Seselwa ti deside koste.

Dan 25 distrik siporter tou kouler politik ti desann malgre demann dirizan SNP pou boykot sa bann meeting.  Dimoun ti avans devan e donn son pwennvi.  Sosyete sivil, chamber of commerce, LUNGOS, denominasyon relizye, bann lasosiasyon sekter prodiktif parey lapes ek lagrikiltir, bann komersan, lendistri tourizm, tou ti avans devan e donn en koudmen.

Pandan sa letan SNP ti’n predir ki parti lepep pa pou zanmen sirviv sa reform.  Zot ti dout rezilyans sa pep e kapasite Seselwa pou sirmont tou defi.

Ozordi ser, frer Seselwa tou sa ki SNP ti predir pa’n arive.  Non nou pa ti pe desann dan en gran presipis me plito nou ti pe pran en nouvo larout ki ti pou anmenn nou lo en meyer semen. Alors ler nou vin dan sa Lasanble e dir avek lepep Seselwa ki the worse is over and the work is only beginning nou konn tre byen ki nou pe dir.  Nou pe dir zot ki personn pa’n desann dan semen pou destabiliz nou pei, nou pe dir zot ki personn pa’n fer okenn strike pou ser nou lekonomi.  Nou pe dir zot ki nou’n reisi fransir 1an kot Sesel ti a son pwen pli vilnerab, kot Sesel ti pli bezwen nou, kot en senp pti keksoz ti riske fer nou savire nou tou ansanm.

Me kestyon ki mon oule ki sak frer ek ser Seselwa i devret seryezman demande eski nou annan en lopozisyon responsab dan sa pei?  Oubyen nou annan en lopozisyon ki oule zis met disel dan sak pti krose ki nou gannyen?  Pep Seselwa lizye in ouver e parey zot pe ziz Prezidan Michel par son aksyon mon demann zot pou ziz sa 11 dimoun lo mon kote drwat zot osi par zot aksyon.

Me ki rezilta rezilyans e kouraz sa pep?  To lenflasyon in redwir konsiderableman.  Dolar fas a roupi in sorti R23 le 3 Novanm 2009 pou ariv enpe plis ki R10 a en serten pwen an Out sa lannen.  To lentere dan labank in sorti en mwayenn 20% pou ariv 13%  pandan sa 9 mwan ki’n pase.  To lanplwa ozordi i asiz lo anviron 4.5%, e wi nou rikord in montre ki en pti pe plis ki 2200 dan sa 2300 dimoun ki ti al lo depar volonter in efektivman leve e debrouye.  Wi ser, frer Seselwa promes ki SPPF ti fer lannen pase in tenir par Parti Lepep sa lannen.  Nou ti anons en lannen difisil me enn ki pou aport rezilta.  Nou’n rekipere, nou rekonstrir e nou’n sorti pli for ankor.

Ler nou ralye otour nou fwaye pou swet la byenveni sa nouvo lannen dan sa moman festivite annou felisit sa nasyon Seselwa pou tenir for pandan en lannen tirbilan.  Nou’n fer li nou tousel koman bann endividi malgre lopinyon difere.  Me parti SNP pa’n donn koudmen pou fer sa ki nou’n arive fer vin en sikse.  Onorab Dyer limenm li in admet yer ki en lopozisyon pa la pou donn koudmen me plito pou kritik tou keksoz ki pas devan li.  Annou rann kont ki bann lepok napa forex i efektivman deryer nou, bann moman napa diri zonnyon ouswa delwil i nepli, bann lepok met gran lalinny pou ganny sa ki nou bezwen i nepli.  The worse is effectively over.  Nou’n travers larivyer ansanm, nou’n ariv lo lot kote me ansanm nou bezwen kontinyen tenir nou pti pei pou li pa tonbe parey David Philoe i dir.

Me i enportan ki larout ki nou’n pran nou kontinyen tenir, fodre pa ki nou les lopozisyon detourn nou lo nou larout e se zisteman sa ki zot in esey fer sa semenn ankor ennfwa zis parey zot ti fer lannen pase.  Onorab Ramkalawan i komanse e dir ki fermye e peser pou pey taks.  Sa i fo pep Seselwa sa Onorab pe esey detourn nou.  Onorab Georges in vin dir nou ki lannen prosenn pou napa okenn konstriksyon lakaz dan Sesel, pep Seselwa sa i fo, sa Onorab pe esey detourn nou.  Onorab Pierre in vin dir nou ki lodit bann lakonpanyen pa ganny pibliye, pep Seselwa sa i fo Onorab Pierre i asiz lo komite finans dan Lasanble kot i annan sa privilez ganny tou sa lenformasyon, li osi i pe esy detourn nou.  Onorab Derjacques in vin dir nou ki an se moman dan Sesel i annan 28 mil dimoun ki pe mor lafen, sa nou tou nou konnen i fo.  Onorab Dyer in vin dir nou ki lepok avan 5 Zen ti pli bon tou Seselwa i konnen ki sa i fo.

Bomaten Mr Speaker Onorab Ferrari in finalman admet ki wi bidze 2010 i annan plen, plen pti keksoz pou proze dan son distrik e tou distrik dan pei me zis ler nou ti krwar ki Pti Louis pe konpran Onorab Ferrari i vire i dir nou kantmenm sa i pa pou vot pour sa bidze.  Sa i montre nou akoz lepep i devret touzour siport Parti Lepep. Sa i rezon akoz nou pa merit zanmen fer lopozisyon konfyans.  Zot bi se esey zis detourn nou lo nou larout.  E pandan sa lannen nou’n ganny bokou sa bann malfeter,   en serten John paregzanp ki’n esey met lobstak dan nou lager kont piratri, en serten zournalis ki’n ekrir fo lartik dan zournal Independent lo Sesel, en serten zournal ki’n kontinyelman ofer fo lenformasyon.

Mr Speaker Lendi Onorab Henrie ki pe teknikman asiz dan en syez ki ti’n rezerve pou DP in vin isi dan sa Lasanble e vin dekrir Gouvernman Lepep koman en gouvernman sipay.  Onorab Henrie in dir ki Gouvernman Lepep in rantre dan en lakok ki pa pour li.  Mon pardonn li pou sa lerer ki in komet, olye dir solda in dir sipay me pep Seselwa pou dezormen konnen lekel sa MNA SNP ki ti dekrir Gouvernman Lepep koman gouvernman sipay.  Wi, sa MNA ki limenm li i en MNA sipay akoz i dan en sez ki pa pou li i devret regard enpe pli pros devan son prop laport avanler i annan lodasite pou vin dekrir nou gouvernman koman gouvernman sipay.  Sa ki sa Onorab pa ankor realize se ki SNP ki pe cool sipay dan sa pei.  Si non kimanyer ou eksplik sa bann lakok kontradiksyon ki zot antre sorti ladan tou lezour.

Yer zot ti dir ki gouvernman i anmar lanmen sekter prive, ozordi zot dekrir sa menm gouvernman koman en gouvernman kapitalis ki favoriz sekter prive.  En sistenm sipay se ler en parti i demann lepep pou desann dan semen e revolte e ozordi zot vin get nou dan nou lizye e dir nou ki zot in siport reform.  Sistenm sipay se ler en dirizan i demande ki nou ogmant saler e koup taks san dir nou kote i pou tir larzan pou fer roule lekonomi.  E la bomaten Onorab Ferrari i dir nou ki i pou ganny larzan dan sa 2.5 bilyon.  Mr Speaker eski sa i sel solisyon ki SNP i annan?  Sanmenm sa zot plan alternativ?

Sistenm sipay se ler SNP i dir nou ogmant lapey travayer dan gouvernman san ki i dir nou kimanyer sa waitress dan lotel, sa madanm ki travay dan magazen anvil, sa msye ki travay lo laferm li osi i pou benefisye avek en logmantasyon saler.  Sistenm sipay set en sef ki dir nou tir licence lo televizyon akoz World Cup san dir nou dan ki plan fiskal sa i tonbe.  Sistenm sipay set en sistenm ki dir i krwar dan slim government me pa dakor ki serten travayer i bezwen kit sekter piblik i dir nou ki i oule konstrir danm, pon, peron, lekol san ki i fatig li pou vot lo okenn bidze pour sa bann proze.

I oule ki tou zenn i ganny en scholarship a letranze san dir nou kote i pou ganny larzan.  I oule fer en batiman pou bann dimoun ki fer nwizans lo semen me boykot son prop batiman Lasanble ki i dir i kont drog me ouvertman siport en aktivis ki’n ganny kondannen pou drog. E bomaten i vin dir nou ki NDEA i pe teroriz eskobar.  Sistenm sipay set en parti politik kot ziska 1an, 1 mwan, 1 semenn pa ankor dir nou akoz  zot ansyen Trezorye in demisyonnen.  Akoz zot prop kont pa ti ganny met okler dan zot konvansyon ki zot fek fer?  Kimanyer larzan petisyon nou radyo pe ganny zere e si zot sosyalis parey Onorab Georges i abitye dir kimanyer dan Animal Farm some animal are more equal than others.

Sistenm sipay set en sistenm ki soutir tou kapris en dirizan   Lopozisyon menm apre ki in ganny bate dan eleksyon a 4 repriz.  Sistenm sipay set en parti politik ki boykot louvertir nou lenstitisyon demokratik zis akoz gouvernman Sinwanr ki’n finans li e sa menm zour zot mont lo nou televizyon nasyonal e prezant nou avek Senegal e Malawi koman sikse liberal a’n Afrik.  E Onorab Henrie napa nanryen rasis ler nou lo sa kote latab nou pa dakor avek sistenm Senegal e Malawi.  Pa nou ki ti envit Senegal e Malawi pou donn nou en leson lo lademokrasi,   e les mwan dir ou akoz nou pa dakor.

Si SNP ti pou fer Sesel vin parey Senegal e Malawi vwaLA kimanyer nou ti pou ganny transformen.  Human development index zero, democracy zero, GDP per capita zero, and economic development zero. E les mwan port latansyon Seselwa lo sa gran skandal koripsyon ki’n arive Senegal resaman.  Larzan gous ki ti ganny ofer a en zofisye IMF, sanmenm sa legzanp pou Sesel?  En kestyon ki tou dimoun pe demande, si SNP i afront gouvernman Sinwanr kimanyer i aspire vin dan en gouvernman e etablir relasyon avek bann pei   zanmi e kimanyer sa 11 dimoun dan Sipay National Party pou annan kouraz pou retourn dan sa batiman Lasanble Nasyonal lannen prosenn?

SNP i vin koz lo taks avek nou, me sistenm sipay pa dir nou ki zot ti pou fer pou evite ki bann gran lakonpanyen i kas zot an bann pti lakonpanyen pou zisteman evite pey taks.  Ler mon ekout zot felisit Msye Alain St Ange labous plen, i reste mwan zis pou fer en sourir e demann mon lekor en sel kestyon.  Eski  zot tou zot ankor la pou menm rezon?  Vwala akoz pep Seselwa i merit rezet sistenm sipay e adopte sistenm lepep.  Vwala akoz SNP pa merit zanmen ganny elekte lo sa later Sesel.

Mr Speaker aprezan mon annan detrwa mo spesyal dan mon diskour pou lazenes Seselwa, bann zenn profesyonnel e bann travayer medya.

Premyerman lazenes Seselwa; sa bann travay dir ki sa gouvernman pe fer, i pe fer li pou sa prosen zenerasyon e sa se ou.  Mon konvenki ki, wi Onorab Ramkalawan nou rev se transform Sesel dan en pti Sengapour.  I odasye me enn ki pe ariv anba nou prop nennen.  Sekter offshore in anploy pa mwens ki 75 nouvo graduates sa lannen ki’n pase, bann gro lakonpanyen parey Cable and Wireless, Barclays Bank e la nouvo Appleby in deza anploy pa mwens ki en 30tenn zenn kalifye.  Lakonpannyen offshore pe manz tou sa profesyonnel dan domenn biznes, legal e finans ki nou pei i kapab prodwir e a zot tour zot pe ranforsi kapasite dan zot domenn.

I annan en sel rezon senp e solid akoz liniversite Sesel in bezwen ganny kree dan sa konzontir listwar ki nou pei pe pas ladan.  Les mwan remind lepep Seselwa e lazenes Seselwa ki sa semenn lopozisyon in ofisyelman anonse ki zot kont liniversite Sesel.  Nou bezwen zenn graduates sirtou dan lendistri servis pour nou kapab deklans nou kapital imen dan en nouvo fason.  Wi i pa sitan odasye pou nou reve vin nouvo Sengapour.  Nou zenes i kapab fer li e Onorab Ramkalawan pa zanmen dout kapasite zenn profesyonnel Seselwa.

Lazenes Seselwa vwala kote gouvernman lepep i anvi anmenn ou, dan en monn kot ou non selman reve travay dan sekter offshore me ki i diriz sa sekter, kot ou leve e debrouye, kot ou fer biznes, kot ou anploy lezot zenn, kot ou kree larises pou ou prop lekor e ou pei.  Lotonomi nou pei i pa pe desann dan en presipis parey en serten i oule fer nou krwar, i pe rekipere, i for, solid e lo bon larout.

Mr Speaker si mon koz for pou bann kad profesyonnel dan sekter prive mon oule koz de fwa pli for pour mon bann koleg ki fer en desizyon enportan dan zot lavi.  Sa i ki zot in deside retoun Sesel e vin travay pou sa Sesel ki zot kontan.  Dan sekter piblik bann profesyonnel ki pe travay i kapab fasilman ganny ofer en lot louvraz avek bokou plis rannman.  Fodre ki gouvernman i rekonnet sa.  Fodre nou doub fwa apresye sa bann kad profesyonnel ki travay pou gouvernman, ki travay pou lanmour zot pei e ki’n deside reste dan zot pei.  Mon lans en lapel spesyal a gouvernman pou tenir sa bann zenn for, mon konnen ki ladministrasyon Prezidan Michel pe met bokou lanfaz lo devlopman kad profesyonnel dan nou pei.  Young leaders programme malgre boykot SNP pe an se moman konplet premye rezilta a fri zot travay.  Mon swete ki bann Minis, PS e CEO i osi rekonnet zefor nou bann profesyonnel.  La mon pe koz lo posibilite avanse dan ladministrasyon.  Si nou oule ki lazenes i avanse nou bezwen sanz lafason ki departman ladministrasyon piblik i kategoriz bann zenn e parfwa wi, dapre zot laz.

Mon osi siport demann lepep atraver meeting piblik pou ki bann kab profesyonnel Seselwa dan lendistri tourizm zot osi zot ganny bon incentives e bon lankadreman pou avanse.  Localisation of post i devret vin realite dan gouvernman osi byen ki dan sekter prive.

Mr Speaker mon osi zwenn lezot MNA ki pe siport demars gouvernman pou ankouraz lepep pou leve e debrouye.  Lepep Seselwa dan son gran mazorite in reponn sa lapel e bokou Seselwa ozordi pe rod lavi dan en fason onnet e dinny.

Mr Speaker leve debrouye pa vedir kas lakaz dimoun e vole, leve debrouye pa vedir ouver loka dan leo Bel-Air, leve debrouye pa vedir vann drog dan leo Corgat Estate e la mon a demann tou politisyen pou koz avek nou siporter menm si nou prop siporter ouswa nou gran zanmi enplike dan drog, i mal, i moralman mal Mr Ferrari pou montre sipor a sa dimoun.  Vann drog pa vedir leve debrouye.

 

HON   FERRARI

Mr Speaker sa madanm in ganny kondannen an posesyon drog.

 

MR SPEAKER

Order Onorab Ferrari switch off your micro.

 

HON  FERRARI

Sa madanm in ganny kondannen an posesyon drog.

 

MR SPEAKER

Order Onorab Ferrari switch off your micro.

 

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mr Speaker parkont mon pou toutafe siport demann pou ki serten louvraz dan Sesel i rezerve selman a Seselwa.  La ki Employment Act ek Licensing Act pou vin dan nou Lasanble dan bann mwan ki vini mon profite pou demande ki nou konsider seryezman bann pti kontrakter ki pe leve e debrouye.  Annou ofer zot plis loportinite ant polisi e lapratik i annan en gran diferans.  Nou bann drayver pick up i merit santi ki zot osi zot pe benefisye dan devlopman ki pe pran plas.  Bann pti dimoun ki penn, koup zerb, koud, fer maintenance, mason, sarpantye eksetera i merit santi ki i annan bokou loportinite pou zot.  E ler zot santi ki zot pe fer profi nou demann zot pou fer sa ki byen e pey zot taks e remet larzan dan sistenm.

Sak lannen mon pa mank mon sans pou abord size SBC an relevans avek devlopman ki pe arive dan nou demokrasi.  Koman en profesyonnel media mon aport mon siport a demars SBC pou vin digital e amelyor servis Public broadcasting ki zot ofer lepep Seselwa.  Mr Speaker mon fermeman krwar ki ler Onorab Henrie i egziz SBC pou vin pli endepandan i pe cool sipay avek nou.  Mr Speaker si nou anvi vin egzizan lo travay ki SBC pe fer nou devret vin pli egzizan lo kondisyon travay bann travayer SBC e osi Nation Publishing ouswa Zournal Nasyon parey nou konn li.

Mon pa pou fer krwar mon bliy lefe ki bann travayer medya dan zot gran mazorite zot en bann gran debrouyer ki sakrifye lizour e lannwit, konze piblik e weekend pou met a la porte Seselwa en servis lenformasyon, ki devret amelyore, sa mon dakor me Onorab Henrie pa bliy bann koleg SBC.  E la mon demann nouvo management SBC ek Nation pou zot osi entrodwir en nouvo scheme of service pa zis pou zournalis, reporters ek producers me osi bann staff teknik e sipor ki zwe en gran rol pou ofer nou sa servis.

Pa akoz ozordi mon’n vin en MNA ki mon pou fer krwar mon oubliy legzizans travay medya ek difikilte ki sa group travayer i fer fas avek.

Mr Speaker wi nou reform in fer sikse me fodre ki nou fer sir ki tou sa bann mayon dan sa lasenn i marse.  Zabitan Bel-Ombre parey nenport ki lezot in osi eksperyans defi nou sikse.  Mon demann partikilye servis piblik pou vin pli efikas e solid.  En dimoun ki vin tap nou laport e rod led i pa en nwizans ki merit pe fatig nou me plito i form parti nou travay pou donn li enpe letan dan nou lazournen.  Annou fer nou travay avek konpasyon e lonnekte.  Sa manman tousel ki trimouse, sa fanmiy ki pe travay dir pou fini konstrir son lakaz, sa zenn ki  pe fini lekol la Desanm, sa enn ki vwar li envalid fas a maladi, tousala se manm piblik ki nou devret servi avek imilite, konpasyon e respe, se sa pep ki’n met nou la e se sa lepep ki nou merit servi avek fyerte.

Mr Speaker mon pou termin kot mon ti komanse, Msye Ramkalawan avek son lekip pa pare pou anmenn Sesel dan en nouvo direksyon kot nou pei pe ale.  SNP set en parti ranpli avek kontradiksyon e kontansyon.  Mon’n ekout SNP koz lo sanzman ki fodre arive dan sa pei me personn dan SNP pa’n oze koz lo sa vre sanzman ki merit arive.

Si Parti Lepep in deside sanz son non a 3 repriz set akoz i annan kouraz politik pou reponn nouvo legzizans son pep ek son siporter.  Sa lannen ki’n ek nou Parti Lepep wi in osi fer serten sanzman enportan e sa se zisteman pou prepar nou politisyen e nou politik pou bann sanzman enportan ki’n arive dan nou pei.  Nou’n ekout nou siporter, nou’n ekout lepep Seselwa e nou’n reponn zot lapel.  En parti politik ki refize sanze set en parti politik ki nepli relevan.  Enn ki fatige e enn ki nepli kapab reponn lapel zot siporter.  Mon pa sirpran ki pandan lannen reform SNP in santi li tousel dan bann bonbardman ki in fer e zot bann rankont piblik in demontre sa.

Si Sesel pe fer sanzman, si parti lepep pe fer sanzman sel parti ki pa pe fre sanzman se SNP.  Petet dan sa nouvo lord ekonomik e politik ki nou pei pe pas ladan pep Seselwa i deserve en meyer lopozisyon.  Enn kot son lider i ekout son aktivis e siporter, enn kot son lider pa dir granmersi i pa’n ganny elekte akoz lanmans pwalon i so, enn kot son lider i kapab fer diferans ant polisi ek  politik e kot i oke pou dezagre san ki i vin dezagreab. E enn kot son dirizan i enspire olye konfize.  Si SNP i anvi swiv larestan Sesel dan sa direksyon kot nou pei pe ale i bezwen seryezman fer en nouvo legzanmen konsyans lo sa ki zot ete koman en parti politik, lo zot lidantite liberal, lo en plan alternativ pou Sesel.

Onorab Pierre in vin dir nou  fodre nou montre plis transparans e sa i toutafe normal.  Alors mon swete ki SNP osi i montre plis transparans.  Mr Speaker ozordi le 11 Desanm i fer egzakteman 1an, 1mwan, 1semenn, 1 zour depi ki Minis Finans ti vin dan nou Lasanble e vin prezant nou avek bidze 2009.

1 an, 1 mwan, 1 semenn pase nou ti demann lopozisyon de keksoz – en plan alternativ e en gouvernman alternativ pou konplet sa government in waiting ki zot ti dir nou zot annan.  Pep Seselwa 1an, 1mwan, 1semenn, 1 zour plitar lopozisyon pa ankor donn nou ni en plan alternativ, ni en gouvernman alternativ.  Lekel dan zot government in waiting ki pou vin minis finans?  Onorab Pierre, Ferrari ouswa Georges.  Lekel ki pou vin Vis Prezidan?  Lekel ki pou vin Prezidan?  Onorab Ramkalawan, Derjacques ouswa Onorab Loizeau.  Mon demann sak endividi pou fer en refleksyon tre profon.  Ki se swa ou siport lepep ouswa non, ki se swa ou’n deza fer ou konfyans lopozisyon ouswa non moman in arive pou ou demann ou lekor en sel kestyon…

 

MR SPEAKER

Wrap up Onorab.

 

HON ROSE

Lekel ant Msye Danny Faure ouswa nenport ki dan lopozisyon ki kapab tenir nou larzan e aranz nou lekonomi?  Lekel ant Msye Ramkalawan e Prezidan Michel ki pli kapab, konpetan e kosto pou diriz nou ver plis progre?  Sa enn ki’n dir granmersi i pa’n ganny elekte akoz lanmas pwalon i so ouswa Prezidan Michel ki pe seryezman travay pou Sesel.

Ser, frer Seselwa Sesel i debout lo lavey en nouvo lepok.  Tan ki i vre ki parti lepep pa parfe me parti lepep i sel parti ki kapab anmenn Sesel dan sa tan modern.  Nou fer travay avek tout imilite e apre tou lepep se nou.

Mr Speaker i reste pour mwan pou swet tou Seselwa depi Bel-Ombre ziska Baie Lazare, bor lanmer ziska dan leo, lazenes ziska sa ki pli aze, bann ki an bonn sante e bann ki en pti pe ayo, bann ki lo zil, dan prizon, ouswa pe swiv nou lo U-tube e tou manm e siporter Parti Lepep en Zwaye Noel e meyer ve pou 2010.

 

 

 

MR SPEAKER

Time is up Onorab. Nou pou rezwenn 11 er pou reply Minis Finans.

(Break)

MR SPEAKER

Nou’n ariv alafen bann larepons e aprezan Minis i ava fer son replyMinister.

 

MINISTER  FAURE

Mr Speaker, manm Onorab, frer ek ser Seselwa, mon annan gran plezir pou asiste sa deba ki’n tre vivan dan Lasanble lo bidze 2010 sa bann dernyen zour.  Ler mon’n ekout serten largiman mon’n demann mon lekor si serten manm pe vreman viv dan larealite ozordi e parfwa menm si zot in swiv ki’n arive e ki pe arive dan lemonn otour nou.

Mon’n osi apresye kimanyer serten in pran lapenn pou retras larout gouvernman SPUP ek SPPF e ozordi Parti Lepep pou montre ki nou’n touzour en parti dinamik e progresiv, ki’n toultan anmenn sanzman neseser pou lepep Seselwa.

Mr Speaker nou’n batir en sistenm ledikasyon konpreansiv, nou’n batir en sistenm lasante konpreansiv e nou’n batir en sistenm sekirite sosyal konpreansiv.  Tou le 3 sistenm i sa 3 pilye ki siport en prensip kardinal Parti Lepep e sa se depans, proteksyon e promosyon dignite imen.

Se pou se la ki an 1964 nou ti dir, fearless in dignity e se pou se la ki dan lannen 2009 nou ankor pe dir fearless in dignity. Ler lemonn ti sorti dan son sonmey an 1990 i proklanmen dan en konferans mondyal lo ledikasyon an Thailand ki tou zanfan dezormen i bezwen annan akse gratwit avek ledikasyon debaz, pti Sesel ti’n fini kree en sistenm kot tou son zanfan i ganny en ledikasyon gratwit pou 13an.

Ler lemonn ti vin ansanm dan en konferans lorganizasyon mondyal pou lasante an 1978 e fer sa ki nou apel Alma-Ata deklarasyon lo lasante primer pou tou, pti Sesel ti’n komans etablir en sistenm lasante primer gratwit pou tou son sitwayen.

Mr Speaker nou gouvernman in kontinyen envestir plizyer bilyon roupi pandan sa denryen 30an pou mentenir e promouvwar sa 3 sistenm.  Sa 3 sistenm ki pe siport sa prensip kardinal dignite imen.  Bokou fwa nou pran li a lalezer, nou pran li san lapresiasyon, nou pa’n ganny li koumsa, i pa ti koumsa, i pa’n sorti dan lesyel pou tonm ater, nou’n bezwen lite pou gannyen, nou’n bezwen lite pou konstrir e sa ki nou’n batir nou pou garde.

An 1993 nouvo konstitisyon nou 3zyenm repiblik ti ennfwa pou tou protez sa bann aki e fer li vin en drwa.  Set-a-dir en drwa pou ledikasyon gratwit, en drwa pou lasante primer gratwit e en drwa pou proteksyon sosyal gratwit.  Me ozordi pep Seselwa nou pe batir en nouvo model ekonomik ki kapab siport e prezerv sa bann aki sosyal. Se pou sela ki nou pe antreprann bann reform fondamantal avek bi annan sa ki nou apel soutenabilite ekonomik e finansyel.  E ler zot demann nou ki nou été, nou nou dir, ‘se nou Lepep’.  E ler zot demann nou ki kalite gouvernman ki nou annan nou nou dir en gouvernman lepep, pou lepep e par lepep.  E si ozordi nou pe ise, bose pou anmenn Sesel dan en lekonomi modern anlinny avek meyer pratik enternasyonal se ki nou en parti ki’n touzour resanti kimanyer leker nou pep i bate e ki nou devret fyer pou anmenn li ankor en pa a’n avan ver plis progre e ler nou pe fer sa frer ek ser Seselwa krwar mwan ki avan tou dan lespri gouvernman se vant e pos bann dimoun ki ganny plis afekte par sa bann sanzman e non pa zis detrwa gro msye.

Ler nou kontinyen demann STC pou fer vin bann marsandiz debaz a bann pri abordab nou fer li pou fer sir ki okenn zanfan dan pei pa dormi aswar  ek vant vid.  Aktyelman ozordi napa import tax e napa GST lo latizann osi byen ki 14 marsandiz e sa i diri, lafarin, dile-an-poud, infant formula, ponm-de-ter, zonyon, lantir, delwil sunflower, ponm, zoranz, disel, disik e margarin.  Ler nou pey labours pou en 50tenn etidyan pou al Liniversite Sesel nou fer li pou fer sir ki napa en zenn ki mank son sans zis akoz i napa ase mwayen.  Ler nou ogmant saler minimonm e lapey par erdtan pou casual worker nou fer li akoz nou lalit pou defann lentere tou travayer Seselwa.  Ler nou ogmant pansyon nou bann dimoun aze nou fer li pou zot kontinyen viv dan konfor e dignite.  Ler nou fer desann duty lo pti loto nou fer li akoz nou konnen ki dan nenport sosyete pa tou dimoun ki kapab dray en jeep, me ki bann fanmiy ki pe leve e debrouye i kapab ganny en sans ganny son 4 larou.  E ler nou fer desann business tax lo bann gran konpannyen pou sorti 40% pou vin 33% set akoz nou oule kontinyen ankouraz zot pou anploy plis Seselwa e zwe en pli gran rol pou fer agrandi nou lekonomi e fer desann pri prodwir e pri servis.

Mr Speaker kontrerman ek fo parol ki’n ganny dir dan Lasanble, nouvo sistenm taks i benefisye laplipar nou bann pti biznes.  Dapre travay nouvo financial analysis branch dan minister finans lamazorite pti biznes pou zouir en tax free threshold R100 mil e i annan pou zot lenformasyon 3500 pti biznes ki tonm dan sa kategori.  An plis nou pe al entrodwir en sistenm ki donn sa bann pti e mwayen biznes fasilite pou zot annan depresiasyon ziska R50 mil pou lekipman computer.  Annan en kontabilite pli senp e posibilite fer dediksyon pour tou bann depans ki tonm anba kategori start up and free commencement expenditure.

Fodre dir ki ozordi 80% tax dan pei i ganny peye par zis 20 gran lakonpanyen.  Sa i met nou dan en sitiasyon tre vilnerab si zanmen performans okenn sa bann biznes i tonbe.  An mezir ki nou nouvo rezim taks i vin anfors nou pou vwar ki lamazorite biznes pa pou pey plis ki 25% taks e zis en pti group ki fer plis ki R1 milyon profi dan en lannen ki pou pey sa nouvo rate 33% taks.  Parey mon ti enform nou Lasanble, pandan sa prosen 3an ki nou pou enplimant nou reform dan taks, nou pou revwar nivo threshold e nivo rates.

Mr Speaker ozordi dan pli gran lekonomi mondyal koman Lanmerik, preski trwakar bann nouvo lanplwa ki’n ganny kree dan sa dernyen 12 a 18 mwan in ganny kree par bann pti e mwayen antreprener.  Ozordi dan Sesel gouvernman in transform li pou sorti koman  pli gran anplwayer pou vin pli pti anplwayer.  Nou anploy 17.8% travayer, tandis ki sekter prive i anploy 64.8% e tou sinny se ki sa shift pe kontinyen.  Nou a note ki statistic lanplwa dan pei pou lafen Novanm i ganny partaze dan fason swivan;

Dan gouvernman 7,663 travayer, dan bann konpanyen parastatal 7,530 travayer e dan sekter prive 27,948 travayer.  Parkont statistic i montre ki ozordi saler mwayenn dan sekter prive i zis 10% pli o ki saler mwayenn dan gouvernman.  Set a dir R5,999 par mwan dan prive konpare avek R5,451 par mwan dan gouvernman.

Bidze 2010 i fer provizyon pou R12.7 milyon pou logmantasyon saler dan kad  nouvo wage grid.  Mr Speaker mon osi anvi enform nou Lasanble ki gouvernman in met 35.8 milyon roupi pou bann promosyon, pou bann increment e plizyer nouvo schemes of service ki pou ganny enplimante aparti Zanvye 2010.

Sepandan unemployment Sesel i reste ba a en to 4.5%.  Konpar sa, manm Onorab, avek plis ki 8% Moris, 6% Madagascar, 14% Maldives, 20% Comores e 34% La Reunion. Se pour sa rezon ki nou pe transform nou mekanizm pou fer li pli fasil fer biznes.  Se pou sa rezon ki nou pe moderniz bann lalwa ki diriz biznes e lenvestisman.

Nou swete ki sa a met bann zouti neseser dan lanmen Seselwa ki anvi leve e debrouye e ki ava permet travayer dan sekter prive kree plis loportinite.  Avan tou, pou met plis larzan dan zot pos osi byen ki re-envestir dan lekonomi.

Zis sa lannen Mr Speaker lotorite licensing in donn 1200 nouvo licence biznes e nou pe fer tousala anmenmtan ki nou pe kree en lekonomi pli modern pou fer sir, frer ek ser Seselwa ki ennfwa pou tou nou vreman entegre Sesel ek pep Seselwa dan vilaz global ekonomik si non nou pou reste deryer.  Kimanyer nou pou fer sa?  Nou’n adopte nouvo polisi ekonomik ek finansyel, nou annan en frame work macro-economic e nou’n donn roupi Seselwa son stati ek son valer ki i merite, pou pran son plas dan sistenm moneter enternasyonal.  Nou’n met an plas en progranm ekonomik ki’n komanse lannen pase e ki pandan sa prosen 3 an pou vin pli solid e anmenn plis prosperite san ki nou to lenflasyon i monte.

Nou’n stabiliz nou bann endikater ekonomik e finansyel ki a son tour pe deza montre nou en kwasans ki nou pe prevwar 4%  GDP pou lannen prosenn e sa a son tour i pou redinamiz nou bann sekter ekonomik kle.  Nou’n rekalibre striktir gouvernman pou fer sir ki i respekte son bann depans e i repran en larout stab e serye pou kontinyen redwir son det eksteryer.  Dan sa konteks swivan laprouvasyon labank Lafrik pou devlopman zis sa semenn laprouvasyon lo en garanti parsyel mon oule enform pep Seselwa ki sa semenn nou’n lans sa ki nou apel en exchange offer lo marse enternasyonal pou restriktir bann k ki ti lanse dan lannen 2006.  Nou pe entrodwir en nouvo sistenm tax ki distribye responsabilite e kontribisyon ekonomik atraver en pli gran baz nou popilasyon afen ki tou dimoun ki kapab travay i rekonnet ki i pe zwe en rol dan lagrandisman lekonomi pei.

Rezilta final se dan lekonomi modern e dinamik ki nou pe kree, Seselwa pou dekouver plis valer dan son travay e dan limenm e i pou sorti la avek en gran lavantaz konpetitif viz-a-vi dimoun dan larezyon e menm lo en nivo enternasyonal.  Sa bann reform striktirel ki nou’n komanse pou demann bokou laplikasyon, pou demann bokou travay.  Nou pou bezwen zot sipor akoz son laboutisman nou pou fer dibyen lekonomi Sesel ek tou Seselwa.  Nou pe fer tousala anmenmtan ki nou pe fer sir ki nou pa abandonn nou progranm sosyal debaz tel ki lasante, ledikasyon ek lozman e san ki nou bliy nou bann dimoun pli vilnerab dan nou sosyete.

I annan serten ki dir ki sirplis bidzeter pa enportan.  Mr Speaker sirplis e nou target pou nou fer li sorti 14% sa lannen pou vin 7%  lannen prosenn i tradwir dan byennet nou pep.  Avek sa target rediksyon sirplis nou ekspete annan R240 milyon pou fer plis lakaz lo Zil Perseverans pou nou pep e pou fer sir ki ler i antre dan son lakaz  i pa bezwen dormi avek labouzi tou le swar.  Nou pe met R226 milyon pou kontribisyon dan finansman elektrisite, delo e sewerage.  E parey mon’n deza anonse nou pou kontribye R675 milyon dan sa prosen 3an.

I annan lezot ki dir ki i annan en problenm avek lefe Social Welfare Agency, in servi zis en kar sa R100 milyon ki ti’n ganny vote pou ed Seselwa ki napa akse ase mwayen.  Mr Speaker sa lazans in ganny zere par son prop board endepandaman avek gouvernman.  Si nou ti enterfer se zot menm ki ti pou dir ki nou pe donn bal dan larzan piblik.  Parey mon ti enform zot nou pou travay avek lazans Welfare avek bi amelyor son lefikasite e tir labi kot i annan.  Mon pou kominik propozisyon ki zot in fer avek lotorite lazans Welfare.

In menm annan ki demande akoz nou pa kapab dir ki sa nouvo scheme of service pou ansenyan ek ners pou ete.  Konmsi si nou pa kapab dir i vedir ki nou pa enterese.  Mr Speaker lenformasyon lo nouvo scheme of service pou ganny donnen atraver proper channel ki egziste dan minister ledikasyon ek Minister Lasante.

I annan ki dir ki nouvo lotel Port Launay pe zis pran lans ek Seselwa e pa pe anmenn nanryen pou Sesel. Mr Speaker si nou aksepte ki pou sak lanplwa ki ganny kree dan en lotel, 2.7 lanplwa endirek i ganny kree, sa 2 lotel, sa konpannyen lo Praslin e  Port Launay pou anploy antou 1200 travay.  Donk apepre 55% a 60%  Seselwa ki vedir apepre 3400 lanplwa endirek, an plis zot bann sif i montre ki zot pou fer en kontribisyon enportan dan lekonomi pei e an plis ki sa ki zot kontribye dan formasyon travayer, lo zot menm ouswa an partenarya avek nouvo lekol otolyer.  Pou bann travayer ki’n ganny fer per ki zot lapey pou tonbe, mon kapab reasir nou bann travayer ki sa i senpleman pa leka.

Nouvo sistenm Personal Income Tax ki pou ranplas kontribisyon sekirite sosyal an Zilyet 2010, pou fer ki sak travayer pou ganny en logmantasyon 22.5%  lo zot lapey aktyel e ki pandan 6 mwan 18.75% pou ganny tire lo zot lapey koman zot kontribisyon anba Personal Income Tax.  Alor zot lapey pou reste parey.  Parkont aparti Zanvye 2011 zis 15% pou ganny tire lo zot lapey anba Personal Income Tax e sa i vevir ki zot lapey pou monte par 3.75%.

Mon a donn en pti legzanp Mr Speaker, en travayer ki ganny R3000 ozordi i anmenn kot li R2925.  An Zilyet 2010 avek Personal Income Tax son saler pou vin R3600 e i pou kontinyen anmenn kot li R2925 apre ki in kontribye 18.75% koman Personal Income Tax.  Me an Zanvye 2011 ler Personal Income Tax i vin 15%  sa travayer pou anmenn kot li R3060 e sa i mars parey pou lezot kategori saler.

Mr Speaker pou tou travayer ki pe kit gouvernman le 31 Desanm sa lannen nou gouvernman nou’n rankontre zot tou, zot tou zot pou ganny peye tou zot bann benefis enkli 3 mwan saler, an plis nou’n ogmant bidze goods and services par 25% pou pey pou nouvo servis korperativ cleaners.  Travayer maintenance, travayer sekirite, travayer landscaping, travayer lanbelisman savedir zot tou san eksepsyon zot garanti en travay aparti lannen prosenn.  Mon dir avek tou travayer Seselwa ozordi ki gouvernman, sa gouvernman Lepep pou touzour la akote tou travayer Seselwa.

Mr Speaker mon satisfe ki parti mazoriter in adres bokou pwen ki parti lopozisyon in met devan nou dan Lasanble.  Parkont mon ti a kontan klarifye serten pwen lo preparasyon e striktir bidze. En bidze i reprezant tou reveni ek depans ki gouvernman i propoz pou kolekte e depanse.  Apre i bezwen montre kimanyer i pou finans sa bidze.  Se pou sela ki gouvernman in prezant en borrowing plan ek Lasanble Nasyonal pou lannen 2010 e dan sa borrowing plan i annan repeyman det ki gouvernman pou bezwen servis.  Me avek en bidze repeyman, det i ganny mete below the line. Dan annual financial statements tou depans ki gouvernman i fer i ganny prezante dan seksyon depans, sa i en norm enternasyonal.

Ser Onorab, dan dokiman bidze ki devan zot lo premye paz, seksyon 4, part 1 gouvernman in prezant avek Lasanble nasyonal depans aktyel 2008 dapre Oditer Zeneral.  Fodre note ki dan prezantasyon bidze 2009 lannan pase depans 2008 ti ankor provizwar se pou sa rezon ki gouvernman in met o kler depans ek reveni 2008 dan dokiman bidze 2010 pou lenformasyon tou nou bann manm Onorab e osi gouvernman in met bidze 2009 e provizwar aktyel 2009, bidze 2010 in osi met son target mwayen term pou bidze 2011 e bidze 2012.

Mr Speaker tou sa ki nou pe met anplas koman mezir dan bidze 2010 pe ganny fer avek en sel bi, pou donn Seselwa plis loportinite pou debrouye akoz si i leve e pran sa sans i konn tre byen ki se li ki pou deside ki pou met dan son pos e kwa ki i pou met dan son vant.  Se pou sa rezon ki an mezir ki nou progrese dan nou progranm reform nou pe fer sir ki laplenn i kontinyelman vin pli nivo afen ki rezilta en travayer i depan plis lo son kapasite travay e non pa lo lekel ki konnen dan biro.  E mwan mon konvenki ki Seselwa ki pe viv dan lemonn 2009, ki’n swiv sa ki’n pase e sa ki pe pase dan lemonn in reflesir e i konpran ki pour li al pli lwen i bezwen sezi sa moman.  Mon dir byen sezi sa moman frer ek ser Seselwa.

Mr Speaker lekonomi mondyal pa’n eparny okenn pei.  Depi pli gro ziska pli pti.  Pa menm detrwa zour pase nou bann vwazen dan losean endyen Maldives in demann IMF pou ed zot akoz zot lendistri touris in tonbe e rannman zot lendistri lapes in bese.  Nou dan menm kwen lemonn e dan menm bato e leson i kler pour nou tou. Me gras a en progranm brav e atan nou pe vwar semen pli kler devan nou.  Nouvo progranm mwayen term ki devan zot i enn ki tre solid.  Nou stratezi mwayen term lo restriktirasyon nou det ki devan zot i tre konpreansiv, nou annan konfyans ki kominote enternasyonal atraver fon moneter enternasyonal pou kontinyen siport Sesel.

Mr Speaker, frer ek ser Seselwa ler zot ti elekte Msye James Alix Michel pou vin Prezidan tou Seselwa parey promes son kanpanny eleksyon zot ti met dan son lanmen zot konfyans ki li ek son gouvernman pa pou zanmen les zot tonbe.  Non selman i pa’n les zot tonbe me in al pli lwen.  In navig bato dan movetan, in evit bann pyez e in met nou lo en semen botan.  In gard son promes e in get lwen, in antisip problenm e in pran bann mezir pou benefis e lavantaz tou Seselwa.  Nou’n tenir nou pa’n large.  Ozordi napa en Seselwa ki kapab dir ki napa lavenir e lavenir son zanfan dan son prop lanmen si zis i pare pou leve, i pare pou debrouye e si zanmen i tonbe nou la pou li, nou pou tenir nou pa pou large.

Mr Speaker, Manm Lasanble, frer ek ser Seselwa mon remersi zot pour zot latansyon ek zot sipor, ankor ennfwa lepep Seselwa pou  tre rekonesan anver bann ki siport sa bidze akoz bidze 2010 pour anmenn boner pou tou Seselwa e boner pou Sesel.  Mon pran sa lokazyon pou swet ou Mr Speaker avek ou fanmiy, tou staff sekretaryat avek zot fanmiy, tou manm Lasanble nasyonal ek zot fanmiy e lepep Seselwa en Zwaye Nwel e en bonn e erez ane.  Mersi pou ekoute.

 

MR SPEAKER

Lo merit e deba zeneral in ler pou nou pran en vot.  Tou bann ki anfaver?  Okenn ki kont?  Personn pa kont.  Mon a ganny mwan en formal second reading.

 

ACTING CLERK

A Bill of an act to provide for the service of the Republic of Seychelles for the year ending December 31st 2010.

 

MR SPEAKER

Nou pou aprezan parey i normal nou pou al dan committee stage e sa pou ganny Chair par Deputy Speaker.

 

(Adjourned for 5 minutes)

(Mr Deputy Speaker in the Chair)

MR CHAIRMAN

Nou a kontinny nou travay lo bidze, mon konpran en vot in fini ganny pran on the merits of the budget.  Aprezan nou a konstitye nou dan komite pour nou komans verifye bann Heads one by one.  Mon ava envit Minis pou demann son bann teknisyen pou pran zot pozisyon.  Mon ti a atir zot latansyon lo seksyon 4, lo seksyon 3 ki donn copy of the Appropriation Bill and then details of the estimate expenditure i dan seksyon 4 part 4.

Nou pou komanse avek paz 19 ziska 22, nou annan Heads President’s Office.  Antou nou annan nou paz 19 ziska paz 116 pou nou deal avek.  Oke 19 a 22, premye Head President’s Office.  Yes.

 

HON  FERRARI

Ou pou pran komanter oubyen kestyon sorti kot bann manm.  En   manm pou ganny sans pou demann en kestyon lo en Head – akoz mon pa anvi palye en ta kestyon, konmsi plis lo kestyon prosedir.

MR CHAIRMAN

Fir an mezir ki nou proceed nou demann leklersisman, zot demann komanter, zot fer komanter etc.

 

HON   FERRARI

Thank you.

 

MR CHAIRMAN

Paz 19.

 

HON   FERRARI

Avek ou permisyon mon ava demann mon premye kestyon.  Mersi Mr Chairman.  Mr Chairman mon lo paz 19 e lo sa paz mon pou annan esansyelman 2 kestyon ki mon ti a kontan ki Minis i kapab eklersi nou e tou le de i konsern  bann transfers from social programs.

Mr Chairman si Minis i kapab eksplik nou anba Seychelles University Foundation si se sa sours kot finansman bann labours, sa 54 labours ki gouvernman pe donnen, oubyen sa i for the day to day running of the foundation whatever.  En pti pe leklersisman lo la ti ava bon.

Mon dezyenm pwen Mr Chairman i konsern Financial Intelligence Unit.   Mon pe pran sa pwen akoz dapre lenformasyon ki mon’n gannyen e ler mon al enpe pli lwen towards the end lo paz 138 e mon vwar details of expenditure, Financial Intelligence Unit mon vwar dan sa sonm R10,342,000 ki pe ganny ofer i annan ladan R4 milyon pou wages ek salaries.  Bokou dimoun i enpe enkyet lo la akoz nou konnen poudir napa bokou dimoun ki travay dan sa unit, mon krwar i annan 3 msye sorti Ireland apre i annan detrwa Seselwa.  So mon ti a kontan si Minis i  kapab eksplik nou kimanyer sa i break down e kekfwa donn nou en lide konbyen sakenn sa bann Irish pe gannyen akoz mon krwar ki se sa ki Seselwa ti a kontan konnen.  Mersi.

 

MR CHAIRMAN

Mon a demann ankor lezot entervansyon lo sa menm paz.

 

HON   DE COMMARMOND

Mr Chair lo menm paz, lo menm Head la e lo menm topik Financial Intelligence Unit,  mwan osi mon annan en komanter lo la.  Eski Minis i kapab eksplik nou Lasanble ki konkretman pe ganny fer e lekel sa dimoun si i permet mansyonnen la ki pe under-study sa Irish ki la?  Eski nou annan okenn Seselwa?  Eski nou annan Seselwa ki’n kalifye?  Eski i annan 1, ou 2, ou 3 ki pe train deor ouswa ki dan liniversite Sesel ki pou ranplas sa 1, 2, 3 Irish ouswa enn an partikilye.

Anmenmtan letan mon get lakantite larzan ki pe ganny envestir dan sa unit e letan nou gete poudir i annan case ki unit in perdi e sa in annan en lefe direk lo biznes offshore mon pe wonder konmsi si i byen sa kantite larzan ki nou pe mete dan sa unit.  Mersi.  Ou kapab eklersi en pti pe ankor konmsi.

 

MR CHAIRMAN

Mon a pran another point.  Onorab Mondon.

 

HON TERENCE MONDON

Mon ti ava apresye si Minis ti ava kapab eklersi mwan lo sibvansyon pou Public Officers Ethics Commission ki ti ganny bidzete lannen 2009 R1.5 milyon in servi, revised i R1.06 milyon me selman pou 2010 nou pe ogmant son bidze pou R1.8 milyon eski i annan okenn travay fondamantal ki sa komisyon pe al fer 2010, mon ti a kontan konnen please.

 

MR CHAIRMAN

Last one, Onorab Derjacques

HON ANTONY DERJACQUES

Eski Minis osi i kapab fer komanter lo FIU e son lenpakt kot nou tande ki i annan en court case New York pou 38.5 milyon dolar e si pou annan okenn si i ariv en attachment avek okenn external reserves ki Sesel i annan Lanmerik.  Eski i annan okenn prekosyon, okenn dimoun pe defann nou kont sa major law suit 38 milyon dolar an Lanmerik ki fek ganny fayle semenn pase e kote ki bann costs pou bann legal cases a eksteryer pou ganny kouver si i dan sa bidze.

 

MR CHAIRMAN

Minister nou kapab pran ankor en kestyon?   Yes Onorab Georges.

 

HON BERNARD GEORGES

Mr Chairman mon annan 2 pti kestyon; enn se si Minis i kapab eksplik nou lo paz 19 anba Transfers to Social Programs, what is the children’s special fund e lo paz 22 lo specific cost anba menm item President’s Office head 8520 Senior Citizens;  Pourkwa sa R1 milyon pou Senior Citizens?  Mersi.

 

MINISTER  FAURE

Senior Citizens parey mon ti eksplike lannen pase sa i en progranm ki gouvernman i annan e parey zot konnen tou le lannen in en tradisyon pou bann kominote 25 distrik organiz zot dan en fason kot nou bann dimoun aze zot vin State House e sa i en aktivite ki ganny fer.  Sa i enn.

Children Special Fund parey zot konnen i en fon, lontan nou ti servi larzan ki nou ti gannyen from SeyBrew me i annan apepre plis ki 12an nou met li upfront, i en fon spesyal ki ganny kontrole par lofis Prezidan Larepiblik e normalman i ganny servi pou siport tou bann proze ki annan pou fer avek zanfan.  Savedir si i annan okenn proze ki annan pou fer avek zanfan e se sa ki ganny fer me laplipar bann proze normalman i ganny soumet atraver minister ledikasyon.

Lot lenformasyon se lo liniversite, sa i operationalFunding nou pou vwar li plitar.  FIU kimanyer in ganny etablir anba lalwa i servi plizyer zofisye li, savedir sa larzan ki’n ganny met la i larzan ki kouver zis bann zofisye teknik ki pe travay avek zot me i annan plizyer zofisye ki travay avek FIU e lalwa i permet ki nou kapab anvoy bann zofisye senior ki sorti dan Seychelles Revenue Commission on secondment si i neseser.  I annan bann zofisye customs ki lo la, ou annan bann zofisye lapolis ki lo la me sa in ganny fer pou pey bann spesyalis ki travay lo la.

Mon ti a kontan fer keksoz tre kler ozordi.  FIU ki ti egziste anba Central Bank Act ti accountable avek board Central Bank e nou ti annan en Seselwa ki gouvernman, Msye Moustache Philip ki gouvernman in donn en kantite training e li i ti ganny aprose par gouvernman pou li kapab – ki konn sa responsabilite me Msye Moustache in prefere kontinyen provide son technical support e pa vin a latet sa lorganizasyon e ki gouvernman i konpran e i respekte son desizyon. Me nou pa’n train, se zisteman la ki nou annan en lekip ki pe ganny prepare pou kapab, ofir letan pou kapab fer sa job e head the institution.  La pou le moman i annan en Irish ki pe head the FIU me parey mon pe dir i ti swe gouvernman first pou kapab met en Seselwa.  Me mon krwar ki kekfwa avek letan nou a kapab ganny en dimoun ki ideal pou kapab head.  I pa en travay fasil, i delika, i pa en travay ki ou kapab marse bonn avini dan semen, i en travay ki ou pa pou  annan okenn lavi sosyal donk fodre nou konpran konpleksite en tel lorganizasyon.

An sa ki konsern Rent Ethics Commission, Central Bank parey zot konnen in raise pri son bann etablisman e ozordi Ethics Commission i baze Central Bank e Central Bank in dir zot ki lannen prosenn i pe ogmant son bann rent e ki gouvernman i bezwen fer provizyon pou kapab ogmant rent.

Lo kestyon law suit, i vre i annan sa case ankour.  Mon pa konnen Mr Dpeuty e la mon bezwen ou gidans la si mon annan manda poumwan koz lo en ka ki ankour ouswa, kimanyer mon tret sa mon bezwen ou gidans.

 

MR CHAIMRAN

Mon krwar ki si i annan en ka ankour sa i ganny dirize par Standing Orders nou senpleman si i annan serten provizyon ki’n fer pou pey pou serten konsekans this is the only part ki petet ou kapab dir me otherwise ou pa kapab al antre…

 

HON  RAMKALAWAN

Sa ki Onorab Derjacques pe rode se prensipal lekel ki pe reprezant nou, i pa pe rantre dan nitty gritty of the case itself.  So mon krwar ki sa kalite lenformasyon ki nou pe rode e ……

 

HON ANTONY DERJACQUES

Apre son lenpakt, nou pe dir ki nou annan 156 million external reserves si nou ankor pe servi sa bann kont Lanmerik parey oparavan. Sa court case is in New York e premye keksoz ki en avoka Ameriken pou fer e i pou met en attachment lo nou kont deor in New York.  Alors si i annan okenn provizyon ki gouvernman pe pran sa serye e si in pran en legal firm from America pou reprezant Sesel.

Dezyenmman zis mon’n demande anba ki kote bidze pou al pey zot.

 

MINISTER DANNY FAURE

Mr Deputy mon ti a kontan fer zis serten remark ki mon krwar i kapab klarifye serten size.  Ler nou dan gouvernman nou’n ganny lenformasyon lo sa law suit an Lanmerik nou’n bezwen step inBasically zot annan en law firm ki  pe reprezant FIU e nou pa pou pey okenn larzan lo budget lannen prosenn akoz gouvernman in deside tenir kont plizyer lenformasyon ki ozordi gouvernman i annan dan son posesyon ki mon krwar  nou bezwen pran en desizyon pozitiv.  Nou pa tro lwen avek en lagreman ki pou dan  faver Sesel.

 

MR CHAIRMAN

Any comments lo premye Head President’s Office?

 

HON  RAMKALAWAN

Mr Chairman mwan mon anvi vin ankor en pti git lo sa zafer FIU e la mon pe koz antyerman lo sa bann deals ki petet akoz plitar nou pou osi vot bidze pou biro Attorney General.  Mon krwar ki pou nou isi Sesel, parski i vre nou bezwen protez nou zirisdiksyon kont tou sa bann sitiasyon kot bann dimoun i kapab servi nou pei koman en landrwa pou zot fer bann deal.  Me selman letan 2 dimoun, e la mon pe koz spesifikman lo travay FIU an relasyon avek biro Attorney General, letan 2 dimoun i pled koupab akoz zot ti anvi devaliz Sesel, devaliz nou sistenm banker 200 milyon e apre zot ganny demande pou zot pey 450 mil dolar e sa i ganny aksepte.  Mon krwar ki nou bezwen vin pli serye e mon krwar ki sa bann kalite keksoz koumsa i anvoy enpe the wrong message.  Mon ti ava dir ki si en travay i ganny fer e keksoz i ganny prouve e bannla i aksepte full soz then annou al full kilo nou osi akoz apre sa letan ou pou regard sa kalite bidze ki nou bezwen peye pou sa unit i fer ki finalman Sesel ki always stand at a disadvantage. Mersi.

 

HON COLLIN DYER

Mr Chairman 8512 Chauffeur/ Secretary, former President singular mon ti oule enpe leklersisman lo la si  zis enn oubyen kot tandis ki kot 8513 mon vwar pou tou le de former presidents.  Mon ti a kontan ganny leklersisman lo la.

 

MR CHAIRMAN

Nou a pran lot kestyon Onorab Andre

 

HON CLIFFORD ANDRE

Minis mon ti a zis kontan en pti klarifikasyon lo National Human Rights Commission. An 2009 i ti R64 mil me nou vwar en logmantasyon signifikan, kekfwa nou kapab ganny en pti leksplikasyon pou kwa sa logmantasyon up to R872.  Mersi.

 

MR CHAIRMAN

En lot kestyon Onorab Henrie.

 

HON GERVAIS HENRIE

Mon ti anvi demann en kestyon lo paz 22 dernyen Heading 8522 Consultative Meetings si i sa menm seri rankont ki nou’n vwar brans egzekitiv gouvernman fer dan bann distrik parske in prozekte ziska 2012, i annan en bidze, donk mon ti anvi konnen si sa pou ale ouswa si i ti en one off exercise.

Apre viz-a-vi overseas travel lo pas 19, mon konnen i annan bann kestyon kekfwa zafer sekirite me selman letan Prezidan son lofis pou li voyaze eski i bann keksoz ki byen planifye ahead – paregzanp letan i pa al en official visit si lofis State House ki peye ouswa si pei kot i ganny envite ki peye. Kimanyer sa i marse?  Eski sa bann vizit i byen prevwar ki i pa zis deside en weekend pou sot en pti kou kekpar.  Mesi.

 

MR CHAIRMAN

Okenn lezot komanter anba sa headYes Minister.

 

MINISTER DANNY FAURE

Mr Deputy lo Human Rights parey zot konnen set en nouvo striktir ki fek ganny kree sa, in ganny kree Zilyet, Out lannen pase e la nou bezwen donn li son full budget.

Apre overseas travel pou lenformasyon Onorab Henrie overseas travel i ganny kontrole par President’s Office pou tou bann minister.  Savedir napa okenn minister ki annan okenn vot overseas travel kot zot.  Tou sa la i ganny kontrole par President’s Office.

An sa ki konsern Prezidan i tou depan natir lenvitasyon.  Nou dan finans i annan serten lenvitasyon ki Prezidan i ganny donnen sa i pirman i ganny kouver par sa pei ki pe envit li me pour tou bann misyon kot gouvernman Sesel e leta Sesel i bezwen partisipe nou koman gouvernman ki bezwen kouver vwayaz Prezidan.

Apre Mr Deputy mon pa’n tro tro konpran kestyon lo former Presidents, akoz i annan de zafer la, 8512 sa nou pe koz lo chauffeur for former presidents.  Wi i mank en ‘s’, en typo, i mank en pti ‘s’.  Mersi.

Consultative meetings minister finans ler nou’n diskit avek President’s Office zot a remarke column nimero 3 la i revised as budget ti napa, dezyenm column.  Twazyenm column anba revised nou’n cater, prezan nou bezwen forecast si i annan, nou budget si i pa annan, nou pa servi.  Konmsa ki nou fer.

 

MR CHAIRMAN

Si napa okenn lezot entervansyon nou pran en vot anba sa Head.  Tou sa ki in favour?  Oke let’s move to the second head, Ministry of Environment, Natural Resoures and Transport paz 23 ziska 32.  Yes Onorab Georges.

 

HON BERNARD GEORGES

Mr Chairman bomaten malgre mon pa ti la en seri lalis langazman ki nou gouvernman pou pran lo nivo lenerzi dan sa lannen ki pe vini in ganny liste par en manm Onorab, mon ti a kontan ki Minis i kapab montre mwan akoz mon’n revwar mon kopi bidze me mon pa vwar okenn ladan. Mon ti ava kontan ki Minis ti ava kapab montre nou silvouple bann langazman ki nou pei pou al pran dan domenn lenerzi sa lannen ki pe vini.  Sa Head mon pa vwar li dan okenn paz, mon pe rode kote i été.

 

MINISTER DANNY FAURE

Plitar nou ava vwar dan capital expenditure.

HON DAVID PIERRE

Kot Transfers from Social Programs, fuel incentives scheme for fishermen mon vwar en variance negative 18.  Mon ti a kontan Minis i eksplik sa rediksyon 3 milyon.  Apre kot Waste Management Fund mon vwar en variance of 200%, so mon ti a kontan ki Minis i eksplik nou sa masiv logmantasyon.  Mersi Mr Chairman.

 

MR CHAIRMAN

Waste Management Fund dan ki paz i pou ete?

 

HON DAVID PIERRE

23.

 

MR CHAIRMAN

Oke, nou a pran en lot kestyon, Onorab Loizeau.

 

HON NORBERT LOIZEAU

Mr Chairman mon ti pe vin lo sanmenm sa pwen fuel incentive scheme for fishermen ki Onorab Pierre in demande.

 

 

 

HON  RAMKALAWAN

Mr Chairman mon ti ava kontan si Minis i kapab donn about transfers from social programs, life savings, life guarding services, eski sanmenm sa bann servis ki parey i annan lo lans Beau-Vallon, eski i pe koz lo sa, akoz i resanble ki dan lepase dan sa Lasanble nou’n deza koz lo pou extend sa servis lo Praslin e lo La Digue, espesyalman lo La Digue kot tou le zan i annan bann touris ki noye lo Grand Anse e sa lannen i pa’n en leksepsyon, 2 mwan pase ti annan en madanm touris ki’n noye ankor laba e i resanble ki malgre ki nou tou nou konnen ki poudir i annan sa danze lo La Digue sa servis pa egziste lo La Digue.  E mon vwar la ki from en bidze an 2008 ki ti R4 milyon la in desann 2.5 e revize i 2.5.

E mon pe zis osi demande si konmsi zis akoz in en tradisyon ki sa group anba Msye Savy ki run sa, mon pa konnen ki pozisyon i été la konmela, si konmsi si nou pa kapab annan en proper tender process pou ki si i annan en lot dimoun ki anvi rantre dan sa domenn espesyalman lo La Digue, lo Praslin so that nou kapab extend sa bann servis parske si nou pe koz anterm tourism mon krwar fodre nou al enpe plis dan sa bann direksyon.

Letan nou lo sa size, mon sipoze ki nou a vin lo sa bann capital projects, bann zafer lalimyer ensidswit.

 

MINISTER DANNY FAURE

Mr Deputy sa case nou diskite an Desanm 2008 e nou ti pran en desizyon ki nou tender. Donk nou’n tender e set en nouvo group ki pe manage e bann dimoun ki annan lekspertiz ladan.  Nou’n fini tender e i nepli dan bann lanmen ki i ti egziste avan.  Aprezan lo kote La Digue ek Praslin nou ava diskit avek Seychelles Tourism Board, avek Land Transport e mon krwar i en bon lokazyon pour nou kapab tender e les bann dimoun fer li.

Prezan mon ti a kontan klarifye en pwen ki Onorab Pierre in met devan.  La i en sanzman ki’n ganny fer an sa ki konsern Waste Management Fund.  Parey zot konnen nou annan en progranm kot nou kolekte larzan pour tou bann dimoun ki annan tranzaksyon avek pet bottles, e avan sa larzan ti ganny peye avek Revenue.  Sanzman anba Seychelles Revenue se ki zot pou nepli kolekte larzan e repeye.  Nou bezwen kree en special fund ki administer and this is why we have this fund.

Lot nou’n koz avek minister ki okip lapes e SFA e zot zot in dir nou prenan kont zot sistenm kontrol ki zot in mete pandan sa lannen zot ti a prefere ki nou redwir sa sonm e nou komans lo en sonm 14 e ki zot a kapab kontinyen etablir bann kontrol.  So vwala rezon akoz i annan sa bann rediksyon 18, i vin en rediksyon baze on control, i pa vedir ki nou pe afekte sa progranm zot pe met en sistenm e pour zot sistenm i pli bon.  Nou pa ankor ganny sans lo kote finans pou fer en odit pou regarde me set en lagreman ki nou’n ganny donnen avek sa 2 lotorite e finans in dir oke annou komans li lo sa baz.

 

 

 

HON   FERRARI

Mr Speaker mon pou demann Minis en kestyon lo Botanical Gardens Foundation akoz nou pou zwenn enn de foundations ankor enn de foundations as we go along.  Mon pa konnen si minis ti a kontan dir nou si i annan detrwa lareg ki pou apply pou tou bann foundations so  that nou pa bezwen toultan revin lo la.

Paregzanp sa Botanical Gardens Foundation pou collect revenue through entrance fees.  Eski Minis pe vwar ki en fondasyon koumsa ki pe generate revenue i devret vin en fondasyon otononm alavenir e si non kote nou kapab ganny bann detay lo son bann depans, son bann investments.  Ki public accountability process pou annan lo sa size silvouple.

Mon dezyenm pwen Mr Chairman i konsern Seychelles Fishing Authority. Mon pe fer referans avek pas 117 where we have the current receipts and expenditureI suppose it’s ok dan nou prosedir kimanyer nou pe ale la, that I refer to that section akoz se la ki mon ganny bann detay.

SFA in operate depi lannen pase en fuel depot system.  Mon ti a kontan konnen si Minis i kapab dir nou kimanyer sa pe ganny managed, ki bann striktir accountability ki annan laba.   Akoz mon vwar ki zot pe resevwar R9 milyon.  Vwala sa 3 kestyon.

 

MINISTER  FAURE

Lo fuel depot operation avek fuel incentive scheme petet mon ti a kontan zis fer en remark zeneral.  Avan, ler nou ti prezant bidze nou ti vwar zis en lalinny bann authorities, la sa bidze la i montre ou expenditure e osi kote zot ganny reveni.  Akoz ?  Akoz aparti sa lannen nou’n etablir sa ki nou apel Treasure single Account.  Tou sa bann lotorite zot ti annan zot kont dan bann commercial banks.  Donk lo pou en rezon moneter zot tou zot annan larzan dan Central BankCentral Bank se labank gouvernman, e se pour se la ki i enport ki nou konn zot depans e ki Lasanble Nasyonal i annan oversight lo expenditure avek reveni.  Nou swiv sa.

Now fuel incentives savedir larzan ki sorti,  ki nou vwar enn de mannman nou vwar li kot in antre la.  Sa i annan en tranzaksyon ant SEPEC avek SFA. I annan lezot bato ki vini ki pa kalifye pou zot kapab ganny fuel anba Fuel Incentives SchemeSo i en laranzman ant 2 entity gouvernman.

Lot kestyon se foundationFoundation parey zot konnen i annan en lalwa devan Lasanble pou kree en foundation, aprezan tou bann reveni ki anmase i al dan Consolidated Fund.  Oke, reveni sa.  Prezan lareg zeneral se ki nou annan plizyer agencies, nou annan apepre en 72 agencies.  Prezan gouvernman pe pran en desizyon pandan lannen prosenn pou regarde lekel bann agencies ki kapab mars lo cost recovery, lekel ki nou bezwen kontinyen donn zot larzan.  Prezan sa foundation la in ganny kree pou kapab abzorb tou bann zardinyen ki i annan enpe partou dan bann minister.  So ki nou pou annan zis en lorganizasyon ki pou responsab sa fonksyon.  This is why nou’n kree the Botanical Gardens Foundation.  Prezan reveni; gouvernman i deside lannen prosenn kote sa reveni pou ale.  Me lefe ki nou pe esper Lasanble aprouve nou nou’n dir tou larzan ki nou kolekte, ki bann touris i vini gouvernman i anmas sa larzan e i al dan kof leta.

 

HON   FERRARI

Msye Chairman avek ou permisyon, mon ti anvi ki Minis i eksplik mwan, parey Botanical Garden Foundations i pa zis pou okip botanik…

 

MINISTER   FAURE

Non, non tou bann…….

 

HON   FERRARI

Parey bann zarden dan minister Foreign Affairs, bann lezot……

 

MINISTER  FAURE

Wi, wi tou sa bann zarden ki nou deklare.  En designated garden ki gouvernman i dir this is a garden the foundation pou okipe.  Paregzanp lo non-core, dan bann minister nou annan bann zardinyen prezan lo the new thinking nou pa kapab annan zardinyen la lo payroll en minister.  I vo lapenn ki zot tou zot tonm anba en entity, me zot kontinyen fer bann travay anba en lorganizasyon e zot kapab osi annan en bon gidans lo lafason ki bann zarden i bezwen ganny maintain.  E mon krwar lot stratezi gouvernman se ki ler nou regard bann lalis bann dimoun, bann lotel ki pe demann gouvernman permisyon pou fer vini bann zardinyen.  Nou annan bann zardinyen etranze dan bann lotel, menm lo serten nou bann zil, i enportan ki nou prepar bann dimoun, lotel ou pa zis plant nenport kwa i bezwen annan en training.  Sa vedir mon krwar sa i   en bon baz pou capture, retrain apre kontrole. Prezan minister lanplwa sakfwa i ganny demann sorti kot lotel, kote i pou ale li?  I pou al kot sa foundation, i pou dir regarde tel lotel pe demande, tyeke, akoz i napa konpetans pou tyeke. Savedir sa i bann nouvo devlopman ki nou’n entrodwir dan gouvernman.

 

HON   FERRARI

Zot pa sipoze donn GOP ankor bann zardinyen.

 

MINISTER   FAURE

Wi, me selman ou ava reste sezi i annan serten lotel ki bezwen dimoun pou mont lo pye koko pou kapab tir sa, i annan dimoun pe rod dimoun,  pa ganny dimoun ensideswit, prezan sa i en travay pour nou tou konpran ki i annan travay.

 

MR CHAIRMAN

Mon krwar i annan serten manm pe demande, nou pou break 12.30.  Onorab Georges.

 

HON BERNARD GEORGES

Street lights Mr Chairman.  Street lights anba paz 32 i annan 2 heads, enn se street lights 8546 e lot se maintenance 8544 of street lights. Paz 32 anba specific costs, 8544 maintenance of street lights, 8546 street lights limenm provision.  Tou le 2 napa alokasyon e mon konpran anba capital projects anba community development i annan 1.5 milyon ki’n ganny donnen a tou bann distrik pou zot lalimyer.  Mon kestyon se eski sa se sel landrwa kot nou pou vwar zot?  Anba Land Transport Agencies, eski la se sel landrwa kot nou pou vwar sa oubyen eski i annan en lot landrwa akoz mon pe mazin dan lavil paregzanp mon pa tro konpran kimanyer street lights pou ganny fer lo en baz distrik dan lavil.  E si sa 1.5 milyon i zis larzan ki zot in donnen i en rediksyon 50% lo sa ki’n ganny donnen sa lannen which is 3 milyon.  Mersi.

 

MINISTER   FAURE

Ziska ozordi Land Transport i avek minister li, aprezan ler ou striktir ou specific costs ou dir ki nou bezwen sa larzan pour nou kapab donn sa agency me gouvernman swivan sa legzersis ki mon fek eksplike lekel bann agency ki pa debout lo son lipye.  Land Transport i premye agency ki pou debout lo son lipye.  Savedir nou pa pe donn li en budget li.

Prezan ki nou pou fer an sa ki konsern lalimyer, nou pou provide pou lights anba capital expenditure.  Nou dir regarde koman en gouvernman nou annan 1.5 aprezan ou sort it out, nou pey ou.  Menm pou maintenance of road nou pa pou met li in the budget, nou pou komans koumsa lo en baz avek lide ki nou increase…..

 

HON BERNARD GEORGES

Ou’n koup lanmwatye.  Ou’n sorti 3 milyon ou’n ariv 1.5 milyon.  Anba specific costs dan bidze lannen pase ti annan 3 milyon pou lalimyer, 2 milyon pou lalimyer, 1 milyon pou maintenance.  La aprezan i annan zis 1.5 milyon ki’n ganny donnen anba land transport set-a-dir the effective pot of money i koup par lanmwatye a en moman kot i annan plis demann pou street lights.

 

MINISTER DANNY FAURE

Mr Deputy Speaker pour nou pa perdi letan mon kapab adres lalimyer anba capital expenditure ler nou ariv la.  A donn mwan letan pou mwan kapab sort out sa.

 

HON NICHOLAS PREA

Mon ti anvi zis port latansyon Minis lo Agricultural Agency son accounting officer konpare avek lezot agency kot son CEO ki accounting officer li i ganny Principal Secretary koman son accounting officer. Agricultural Agency plus aparaman ti annan en move ki bann travayer ki’n ganny transfer dan sa agency ti pou ganny peye zot bann dues.  Me nou pa vwar sa reflekte dan bann personal emoluments.

 

MR CHAIRMAN

Okenn lezot komanter..

 

HON NICHOLAS PREA

Paz 24.

 

MINISTER   FAURE

Mr Speaker sa i en pwen valid, it’s the accounting officer anba 0035 sa i en CEO sa.

 

MR CHAIRMAN

En lot komanter.

 

HON FERRARI

Avek ou permisyon mon ti a kontan demann Minis pou briyevman dir avek Lasanble ki relasyon minister lanvironnman e transpor sirtou departman ki ansarz sa larzan – Maritime Safety Administration avek Coast Guards.  Mon mazinen i annan en sa, eski ou kapab dir nou akoz nou pe vot la R128 milyon – paz 31, dan goods and services mon pa konnen si i en fot me mon  vwar son total i ariv 128 me selman ler mon compute la i pa arive.  Kekfwa the right figure i apepre dan 35, 37 milyon.  Non?

 

MINISTER   FAURE

Yes.

 

HON FERRARI

Yes.  It’s a little mistake, isnt it ?

 

MINISTER  FAURE

Mr Deputy i annan en technical mistake lo paz 31 e bann teknisyen nou ava sirkil the correct page e i devret 35 la.

 

HON FERRARI

Wi se sa.  Non akoz sa bann boug laba kot lanvironnman fodre ou vey zot byen, ou donn zot larzan apre i disparet.  Lo sa R35 milyon Minis zis eksplik nou, eski minister i contract out services avek Coast Guards.  Akoz ki relasyon zot annan, relasyon travay. Coast Guards ki fer patrol me se minister ki peye.  So is it based on a contract with them – ou ganny laranzman kelkonk,  if that is the case, in ariv a mon latansyon ki in annan omwen en lot bato ki apartenir pou mon krwar sa group Silhouette Cruises or whatever, i annan en lot bato ki ti ganny contracted a en serten moman pour li osi donn en koudmen, swa transport bann keksoz lo zil ouswa transport bann dimoun me sa konmsi i paret ti en kontra enpe anba anba, par kote, par kote sa.  Konmsi mwan mon oule konmsi ki ou dir mwan ki poudir i annan en clear protocol of procedure la e ki whereas ou pe contract avek Coast Guards pa problenm pou fer tender akoz sa i government to government me ler ou pe al dan prive ou pe pran sa, kimanyer sa pou marse.  Mersi.

 

MINISTER   FAURE

Non, Mr Deputy, son protokol e polisi gouvernman i kler lo la.  Maritime Safety li gouvernman atraver laprouvasyon nou donn li en serten kantite larzan e dan sa serten kantite larzan i annan keksoz pou fer avek piracy.  Aprezan loperasyon safety, manda i Coast Guard ki fer.  Aprezan si zanmen zot bezwen annan en bato ki pou anmenn mon pa konnen mwan marsandiz ensideswit zot bezwen stick avek lareg Procurement Tender Board and it has to be tendered depandan on the amount me selman tou dimoun dan gouvernman e departman i bezwen swiv the procurement law.

 

MR CHAIRMAN

Any comment, any leklersisman anba sa headIf not, subject to the amendment ki’n ganny raise, annou pran en vot lo sa Head.  Sa ki anfaver?  Mon krwar nou ava postpone the next head for this afternoon, nou ava adjourn ziska 2er.

(Break)

 

MR CHAIRMAN

Nou next Head, Ministry of Finance.  Paz 33, 39.

 

HON   DE COMMARMOND

Mr Chairman lo sa Head mwan up to now mon pa vwar okenn query ki mon annan. Mon krwar mon sizere ki nou fer en vot lo la e ki nou al lo lot Head.

 

(Interruption)

 

MR CHAIRMAN

Okenn komanter lo the Head Ministry of Finance lo paz 33, 39?

 

HON  DE COMMARMOND

Mr Deputy Speaker parey mon’n sizere vi nou pa kapab perdi letan, napa komanter mon sizere nou vot lo sa Head e nou al lo lot Head akoz mon annan kestyon lo lot Head.  Mersi.

 

HON NICHOLAS PREA

Mon ti anvi zis atir latansyon Minis lo alokasyon pou SEnPA, ler nou gete, SEnPA osi i anmas reveni si finalman dan lonterm SEnPA pa pou vin petet otononm kot i kapab diriz en pti pe pli byen son reveni e gouvernman koup bann sibvansyon ver SEnPA.  Mersi.

 

MINISTER   FAURE

Mr Deputy nou pe regarde, i annan en legzersis ki pe ganny er par Public Enterprise Monitoring, pe fer assessment lo tou bann antrepriz, petet ver zilyet lannen prosenn nou pou dan en pozisyon pour nou kapab pronons nou lekor lo la.

 

HON GERVAIS HENRIE

Lo paz 33 i annan serten lasosiasyon paregzanp Association for Promotion of Solid Human Families, SSPCA oke kekfwa mon konpran en pti pe me ouswa apre lasosiasyon Seychelles Craftsmen parski zot preski dir bann NGO, mon ti anvi konn bann rezondet  akoz zot pe ganny sa bann alokasyon konpare avek bann lezot lasosiasyon tel ki lasosiasyon meda paregzanp ki pa ganny nanryen.

 

MR CHAIRMAN

Napa lezot komanter anba sa Head from anybody.  Komanter anba Ministry of Finance Head number 4.

 

MINISTER   FAURE

Mr Deputy sa i bann lorganizasyon ki tradisyonnelman depi lontan zot in depan lo gouvernman pou en pti lasistans e nou’n maintain me nouvo polisi aparti lannen prosenn anba Public Enterprise Monitoring nou annan en nouvo polisi ki gouvernman in aprouve.  Nou pou fer konnen bann prosedir avek tou bann lorganizasyon e nou kapab sirkil sa seri polisi avek Lasanble Nasyonal pou zot lenformasyon.

 

MR CHAIRMAN

Any comments? Okenn kestyon anba Ministry of FinanceIf not annou pran en vot lo sa Head.  Tou sa ki anfaver?  Okenn ki kont?  Nou a move to Head number 5.  Department of Defence, 40 to 41.  Okenn query, okenn leklersisman lo Department of Defence, 40 a 41.  Tou keksoz i kler? nou move.

Let’s take a vote. Ok, let’s move to Head number 6, 43 to 44 Department of Legal Affairs.  Napa okenn leklersisman tou keksoz i oke.  Annou pran a vote for the Department of Legal Affairs.  Oke.

Head number 7, Seychelles Revenue Commission.  I annan zis en paz 45.  No comments, no questions? Let’s put it to a vote.  Tou sa ki anfaver?

Head number 8 lo paz 46, Department of Risk and Disaster Management.  Only one page.  No comments, no questions, napa okenn leklersisman let’s move, nou pran vot.

Head number 9, Department of Information and Public Relations page 47 to 48.  Page 47 to 48 Department of Information and Public Relations.

 

HON   FERRARI

Mr Chairman mon ti a kontan demann Minis si nou kapab abord size Nation Publishing la  – i pou re-aparet pli lwen non? Akoz napa okenn allocation pou li la. So when it comes up nou ava…

 

MINISTER   FAURE

Mr Deputy akoz i annan en lalwa apre i pou operate as a commercial organization.  Minis mon kestyon lo la se ki ou’n anonse ki Nation Publishing i vin en commercial entity me selman it will be budget dependent, right? No it will not be. Mon kestyon sete if it is not budget dependent then ki kalite lotonomi sa lorganizasyon pou gannyen anterm management of its own affairs and trying to achieve this independence and this laplenn enpe pli nivo ki ou ti pe sizere.

 

MR CHAIRMAN

Nou a pran en lot kestyon minister, Onorab Prea.

 

HON NICHOLAS PREA

Mr Chairman mon zis anvi port a ou latansyon, mon krwar nou Lasanble i bezwen rann Minis zistis dan plas nou pe lir People Plus mon krwar ki nou devret konsantre lo bidze.  I annan plizyer manm la avek en zournal, avek en People Plus kan Minis 3 zour in asize in ekout nou, mon krwar  nou devret rann zistis pour nou kapab fini ek sa bidze.

 

(Interruption)

 

MR CHAIRMAN

I annan okenn kontribisyon anba Head Department of Information and Public Relations.  Non, lets take a vote. Tou sa ki anfaver?

Next one is Ministry of Education, i annan pa mal paz 49 a 58.  Onorab Henrie.

 

HON GERVAIS HENRIE

Mr Chairperson, mon ti ava kontan demann Minis en kestyon vizavi sa National Student Association parski i pa en lasosiasyon ki nou’n tann koz bokou pandan lannen. Mon anvi konn en pti pe bann keksoz ki i fer, spesifikman lo la.

MR CHAIRMAN

Ki paz ou pe fer referans lo la.

 

HON HENRIE

Lo paz 58 anba Heading 8592.

 

MR CHAIRMAN

Okenn lezot kestyon anba Ministry of Education. Yes Onorab Ferrari.

 

 

 

 

HON   FERRARI

Pqge 49, Transfers to public sector. I annan en rediksyon pou bidze SIM. Kekfwa Minis i kapab dir nou akoz mon pe anticipate ki kekfwa serten  konpetans oubyen serten kategori  training pou ganny taken up par Liniversite Sesel, so eski Minis i kapab dir nou si sa i le ka, si non kimannyer nou pe vwar SIM pe grandi dan bann lannen akoz mon vwar poudir son bidze i pou 2 milyon anplis ki lannen pase – well than the estimated budget 2009.

 

MR CHAIRMAN

Nou a pran ankor 2 komanter, Onorab Pool apre Lonorab Pierre.

 

HON ANDRE POOL

Msye Chairman paz 54 NIE – nou’n ganny dir ki NIE pou disparet avek University of Seychelles pe take over e nou vwar en bidze lo paz 54 pou NIE. Eski Minis i kapab eksplik nou egzakteman ki sitiasyon.

 

HON DAVID PIERRE

Mr Chairman paz 51, 52 and 53 – 51 pour primary schools, 52 post secondary schools apre 53 pou Adult and Distance Learning. Mon pe vwar rediksyon dan larzan ki’n donnen pou repairs and maintenance. Selman parkont letan mon pe get sitiasyon bann diferan lekol mon santi poudir – okontrer mon ti pe ekspekte pou dir Minister pou increase la kantite larzan pou maintenance, so mon ti a kontan Minis i donn nou rezondet par deryer sa bann desizyon.

 

 

 

MR CHAIRMAN

Mon a pran en last one avan ler mon pas ek Minis. Yes Onorab Rose.

 

HON MARIE ANTOINETTE ROSE

Mon ti a kontan demann Minis en kestyon lo paz 58, item 8597 school cleaning works, mon pa vwar okenn figure obor li.

 

MINISTER DANNY FAURE

School Cleaning costs. – i anba cleaning services.

Parey mon ti enformen le 30, ALDEC i annan en nouvo striktir, so i pou anmas reveni pour li kapab siport son lekor. Apre anba General Repairs and Maintenance nou annan en vot ape pre 4 oubyen 5 milyon anba remedial works pour ledikasyon. Nou pou trouv sa anba capital expenditure.

Apre SIM, Lonorab Ferrari – SIM akoz ler nou  prepar zot budget anba Treasury Single Account zot deza annan larzan, so gouvernman in deside pa donn li anplis akoz i ti’n akimil enpe reveni.  So nou’n dir li i a ganny zis sa pour li kapab kontinnyen son travay.

NIE, nou fer budget konmsa e si pou annan transfer internal nou ava re-aranze, nou ava relocate.

National Student Association, sa ti ganny kree plizyer lannen pase e i baze lo sistenm prefect dan sak bann lekol. Sa vedir sak laklas i annan en prefect system, onivo primer ek segonder e post segonder e i en lasosiasyon ki travay pre avek lekol. I pa en lasosiasyon parey lezot lasosiasyon ki nou konnen. Ou pa pour vwar son vizibilite an deor lekol, sa vedir en striktir entern dan minister ledikasyon.

HON NICHOLAS PREA

Mr Chairman mon anvi zis demann Minis lo size NIHSS. Deza nou okouran leta ki batiman i ladan, lanvironnman lekol, mank lekipman, mon pa vwar en gran increase dan son alokasyon.

 

MR CHAIRMAN

Napa lezot eklersisman, kestyon? Yes Onorab Ferrari.

 

HON FERRARI

Msye Chairman si Minis i kapab – anba specific costs page 58, reasir nou en pti pe lo school meal services. I en servis ki esansyel e ki pe ganny son bidze otononm pou premye fwa lannen prosenn. Mon ti a kontan si Minis i akord nou 2 minit pou zis dir nou kimannyer sa striktir in ganny set up, e ki bann reporting back facilities avek minister finans i annan pou asire ki sa i ganny fer byen e Minis osi i kapab dir nou si on board dan sa nouvo striktir i annan en reprezantan kot minister lasante ki pou asire   poudir the meals that are being prepared are being done properly.

 

HON TERENCE MONDON

Mon ti oule demann Minis akoz  – laplipar bann heads Personal Emoluments en bon pe zot pa’n mete, mon krwar zot in met li an gro, akoz nou pa fer li pli an detay lefe ki nou’n met bann goods and services spesifik pour sa bann kategori, akoz nou pa fer personal osi..

 

 

 

MINISTER FAURE

Ledikasyon because it’s centralized, tou wage bill i santralize anba headquarters, napa okenn lekol – menm si zot annan en nespes semi-autonomy zot napa kontrol on staffing. Sa vedir i centralized, in toultan konmsa. E striktir bidze in ganny reflekte konmsa.

Proze OFID avek  lekol Lasante Onorab Prea sa nou pa’n prevwar enfrastriktir la me selman anba sa 66 million ki nou pe gannyen zot pou ganny lekipman. Sa vedir nou ekspekte lannen prosenn annan ase lekipman pou lekol e osi lopital. Victoria. School Meal parey nou ti pe dir,  i annan Youth Hostel avek school meal, gouvernman in deside separ zot e bann dimoun ki pe manage school meal ozordi, nou pou outsource school meal centre avek zot to manage, i annan a pe pre en 17 a 18 travayer, nou annan school meal lo La Digue, school meal lo Silhouette, school meal Anse Boileau, school meal Victoria. E bann zanfan pou kontinyen pey parey zot pe fer e larzan ki ganny ranmase sa pou antre dan consolidated fund of government.

Prezan i annan en high level committee lo nivo gouvernman, i annan reprezantan Lasante, Minister Finans avek Ledikasyon, ki tou le term zot ava submit en kont randi lo kimannyer sa loperasyon pe marse. Assets i kontinyen reste assets of government zot pou zis manage landrwa pour nou.

Apre anba nouvo sistenm core services, lapolis ti annan a pe pre 4 kwizinyen, e laranzman ki gouvernman in fer se ki sa 4 kwizinyen ki anba Police Academy zot zot pou ganny abzorbe par school meals. I a fer sir ki school meals i osi servi sa fasilite ki Pointe Larue pou kapab deservi nou bann lekol.  Vwala laranzman ki’n ganny fer.  Police Academy zot annan en lakwizin e napa tro bokou dimoun ki laba osi e nou’n prefere abzorb sa bann kwizinyen pou tonm anba sa sistenm e servi fasilite, optimiz fasilite pour ki nou kapab kouver larestan nou bann lekol.

 

HON PIERRE

Page 58 – 8583 Special Events. Mon vwar en increase of 88%. Mon ti a kontan demann Minis pou eklersi, donn nou rezon par deryer sa increase please.

MR CHAIRMAN

Any other question, napa lezot obzervasyon.

 

MINISTER FAURE

Onorab Pierre, Special Events i bann levennman ki zot annan.  Mon panse ki zot annan problenm avek paregzanp teachers week, zot ti rely heavily lo sponsorship dan le pase e  nou ti dir avek zot ki serten parti sa aktivite  ti ava byen koman en leta nou kapab kouver.

 

HON FERRARI

Minis mon krwar kekfwa ti ava en bon lokazyon, san ki ou donn nou detay akoz bomaten ou’n dir ou pou donn nou detay omoman apropriye pou scheme of service pour bann teachers. Mon pa pe rod detay lo scheme of service mon pe zis demann avek ou eski provizyon in ganny fer pou en amelyorasyon dan zot travay e si wi, eski ou kapab donn nou en lendikasyon kote nou kapab vwar sa bann available funds akoz mwan mon ti a kontan kapab vot pour bidze ledikasyon. Me selman mon ti a kontan ou reasir mwan poudir i annan sa bann available funds e ki sa pou translate dan en salary increase komansman  lannen.

 

MINISTER FAURE

Nou pou vwar li anba Personal Emoluments me son problenm se ki Minister Ledikasyon i enn bann Minister ki’n outsource en kantite aktivite. Lefe ki nou servi 2 stratezi, si ou regard son Personal Emoluments la existing, Education – anba son Personal Emoluments nou annan plizyer  fonksyon ki ganny outsource, security in ganny outsource, school meal in ganny outsource, Youth Hostel in ganny outsource, son maintenance in ganny outsource. So basically anba Personal Emoluments for 2010 nou pou accommodate increase in the new scheme of service pour bann ansenyan.

 

HON FERRARI

Presizyon Minis, ler mon pe get lo paz 49, kot consolidated position, si mon get sa diferans ant R229 milyon e R258 milyon, that’s the bottom line pour consolidated position, si mon get sa diferans ant 229 milyon ek 258 milyon, ou pe dir mwan poudir dan sa 30 milyon ape pre diferans ki annan i annan salary space pou kapab aranz enpe lapey bann ansenyan. Is that right?

 

 

MINISTER FAURE

Yes.

 

MR CHAIRMAN

Si napa okenn lezot klarifikasyon, annou pran en vot lo allocation pour Ministry of Education. Tou sa ki an faver.

 

MR CHAIRMAN

Nou a move to Ministry of Foreign Affairs, 59 to 64.  Yes Onorab Georges.

 

HON BERNARD GEORGES

Mr Chairman mon pe rod en leksplikasyon akoz ki sa de Lanbasad ki paret selon mwan i dan bann landrwa en pti pe pli cheap me koriz mwan si mon pa byen lo la Sid Lafrik avek India, ki apard Brussels sa de lanbasad ki kout plis ki bann lanbasad Paris ek high commission Londres? ki ganny plis alokasyon.  Mon ti a kontan ganny en pti pe  leksplikasyon lo la silvouple.  Pages 60, 61, 62.

 

MINISTER DANNY FAURE

Non, basically akoz Lafrans propriyete i pou nou, so there is no rent me lezot areas there is a rent.  Sid Afrik nou pe pey rent me dan bidze devan nou anba capital expenditure nou’n met en larzan pou nou kapab aste en propriyete, nou pe esper evaliasyon.  Nou’n met apepre R2 milyon pou nou kapab aste.  So basically rasyonal deryer sa it’s because of the rent.

 

HON FERRARI

Mr Speaker kekfwa Minis i kapab eklersi nou lo sa proze pou Lanbasad Londres e konmkwa   gouvernman ti pe get en partnership avek en businessman pour li kapab fer serten kontribisyon either any kind or whatever pou redwir bann kou.  Eski Minis i kapab eklersi nou lo ki zistans sa negosiasyon in arive.

MINISTER DANNY FAURE

Non i kler i annan en businessman ki annan en lyen long dat isi Sesel e i annan en lof ki’n ganny fer avek gouvernman Sesel e basically nou pou servi son landrwa.  I annan en propriyete Londres e gouvernman pe termin en lagreman pou ki nou kapab servi son propriyete ki pou servi pou house nou nouvo High Commissioner

 

HON COLLIN DYER

Mon remarke ki pou bann Lanbasad ek okomiser bann personal emolument i varye, i annan ki annan gran diferans. So mon ti a kontan Minis i donn serten leksplikasyon si i akoz staff oubyen lapey Anbasader ki diferan.

 

HON NICHOLAS PREA

Mon ti anvi zis demann Minis pou eklersi si paregzanp nou pe maksimiz the use of nou bann overseas mission offices si paregzanp sa enn Londres STB osi petet tou pou enkorpor avek.  Mersi.

 

MINISTER DANNY FAURE

Nouvo polisi gouvernman se sa lyen pros avek Foreign Affairs avek bi ki nou kapab optimiz nou bann fasilite fizik, pour nou kapab fer promosyon pou tourizm e osi envestisman.  Sa i polisi ki gouvernman i anvi enplimante dan en fason agresiv apartir lannen prosenn.

Apre pou Onorab Dyer se kestyon bann pei kot zot été e osi kestyon staff e normalman nou servi exchange rate ki egziste dan sa bann pei avek nivo lavi.  Sa i de fakter ki Minister Finans avek Foreign Affairs i travay avek.

 

MR CHAIRMAN

So si napa ankor okenn kestyon nou pran en vot lo location for Ministry of Foreign Affairs.  Tou sa ki anfaver?  Nou a move on to Ministry of Health and Social Development, 65 to 72.  Page 65 onwards.

 

HON FERRARI

Minis dapre lenformasyon ki nou gannyen enn bann servis dan gouvernman ki pa’n vwar li posib pou bann rezon teknik oubyen en lot pou out source son servis cleaning se minister lasante akoz i annan bann requirements enpe pli teknik lo travay dan lopital.  Me selman ler Minis in koz lo new scheme of service mon’n note ki i annan 4 new scheme ki pou ganny aplike e from my understanding, from my reading of sa ki ou’n dir nou mon pa vwar kote sa bann cleaners, laundry personal things like that where do they fit in there. Eski ou kapab reasir Lasanble pou dir zot osi zot pe ganny konsidere e zot kad servis pe ganny regarde.

 

HON CLIFFORD ANDRE

Minister kot Contribution transfer from social programs, contribution to National Aids Trust Funds – avek lanons ki ka SIDA/AIDS is on the rise isi Sesel, eski minister i satisfe ki sa sonm ki’n ganny donnen, one million ki’n ganny donnen pou AIDS Trust Fund i pou ase pou li kapab fer sa travay pou fer sir ki i met sa sitiasyon anba kontrol.  Mersi.

 

MINISTER DANNY FAURE

Lo scheme of service i annan 26 schemes of service, 23 approved schemes and 3 ki’n zanmen ganny aprouve e minister ti enplimante.  La nou pe koz lo bann technical schemes e gouvernman in asiz avek zot e finalman nou’n condemn sa bann technical schemes into four.  Prezan i annan travayer dan minister lasante ki pa tonm anba en scheme partikilye zot zot pou tonm parey bann general helpers ek bann workers, the new wage grid ki pou abzorb zot.  Ou swiv mwan, savedir nouvo wage grid ki pou absorb zot.  Prezan i depan bokou lo sak minister teknik pou li dir regarde dan mon minister i annan en group travayer ki mon ti a kontan fer li lotreman.  Normalman minister finans pa fer sa travay li, minister finans pou selman fer sa travay, pou selman involve li dan sa travay ler sa technical ministry i pran kontak avek public, departman ladministrasyon piblik.  Departman ladministrasyon piblik pou alert Miss Sitna pou dir li regarde i annan en proposal sorti kot en technical ministry pou nou adres en problenm saler en group dimoun.  La ki finans i vini e prezan finans li i pa ankor ganny apele pou adres lezot size ki mon’n deza mansyonnen.  Me selman mon krwar ki dan gouvernman apard bann schemes, apard bann promosyon, apard bann increments ki mon’n anonse bomaten wage grid li i pou cater aprezan nou ava regarde ki kote zot été pour nou kapab avanse.

Aprezan laundry dan minister,  i annan laplipar the bulk of laundry, in ganny out source li,  mon krwar i annan plis, apepre en 5 a 6 an nou’n out source me selman i reste en pti group travayer ki nou a kapab diskit avek sa minister e regarde minister atraver Miss Cesar nou ava apros minister pou nou regarde kwa ki kakpab ganny fer pou nou kapab konpran pli byen realite lo nivo sak seksyon ki pe vin travay.  Sa ki mon kapab dir pou le moman.

An sa ki konsern HIV, sa fon ki ganny mete la National Aids Trust Fund, en trust fund kot i annan plizyer partners zot sipoze tou le lannen kolekte larzan avek lezot lorganizasyon.  Nou koman gouvernman depi 2006 tou le lannen nou’n met R1 milyon dan sa fon.  Prezan sa fon li i ganny servi pou siport bann proze ki bann NGOs i annan pou fer avek promosyon, lalit dan sa domenn zot ganny asiste.  An sa ki konsern latizann, sa gouvernman i provide sa atraver the 34 point something million ki nou’n met anba bidze pou kapab kouver enpe bann tretman.

 

HON TERENCE MONDON

Paz 72 – mon ti a anvi Minis i eklersi nou en pti pe lo sa internet connection konmsi si zisteman pe al konekte tou  bann health services, health centres minister avek koneksyon internet ouswa sa i pe koz office running cost.

 

HON COLIN DYER

Mr Chairman, 65 mon ti a kontan Minis i ekler nou pou transfer to public sector, subvention social welfare agency, zis eski i annan bann new elderly home, nouvo ki pe tonm anba la ki sa sibvansyon pou kouver or ki kote i ale.

 

HON GERVAIS HENRIE

Lo paz 65, taler mon fek demann Minis en kestyon konsernan contribution to association for promotion of solid human families sa se ler nou ti dan paz minister finans, me i repete la ankor dan health and social development.  So mon anvi konnen akoz i dan de landrwa e dan son premye column kot actual figure pou 2008 i annan en diferans.  Lo paz finans paregzanp i R150 mil e lo paz 65 i zis 100.  Mon pe koz 33 la avek 65 mersi.

 

MINISTER DANNY FAURE

An prensip i pa tonm anba finans, i tonm anba social affairs.

Lot kestyon social welfare agency sa subvention, sa R4.5 i larzan ki kouver saler bann staff koman en authority apre larzan ki nou’n donn li pour li donn bann dimoun sa i vin atraver en lot sistenm.  So sa i pou zis pour son bann staff.

Internet connection Onorab Mondon sa i internal.  Entern pou bann minister, pou minister lasante.  Me selman akoz nou annan en proze WHO ki fotespere i ganny materyalize lannen prosen kot pe konnekte tou bann lezot satellites minister lo IT.

 

 

 

 

MR CHAIRMAN

Okenn lezot leklersisman anba Minister Lasante avek Devlopman Sosyal.  Yes Onorab Ferrari.

 

HON FERRARI

Mr Chairman mon ti a kontan pran sa lokazyon e demann avek indulgence Minis pou li kapab eksplik mwan en keksoz.  Avek sanzman ki IT pou anmennen, gross salaries pou ogmante.  Eski sa in ganny reflekte dan bann kou saler pou sa lannen, konmsi on the salary package ki gouvernman pou peye.  That’s the first question.

Mon dezyenm kestyon, sa i en kestyon ki pou flow right through tou bann headings ki nou pe pas lo la – wski Minis i kapab dir avek nou anba tou specific cost premye i expatriates obligations, si Minis i kapab dir nou vi ki i zero partou where is the cost being laid konmsi for all the payments for the expatriates.  Is it under you ministry or under a body somewhere so that we stop looking at it and we know that we can identify it enpe pli byen.  Mersi.

 

MINISTER DANNY FAURE

Normalman partou kot i annan expatriate obligation sel minister ki kontrole se Public Administration.  Pou overseas travel, sel minister ki kontrole se President’s Office, konmsi ki nou fer.

Apre i annan PIT.  Anba striktir bidze i ganny transfere atraver en social security transfers savedir transfer from social security ki nou ganny mete for the first 6 months sa.  Savedir for the first 6 months it’s covered.  Apre for the latter it’s covered within the budget.

 

HON NICHOLAS PREA

Minis mon pe zis get logmantasyon dan page 72, logmantasyon dan procurement of drugs. Procurment of drugs logmantasyon; ki polisi gouvernman viz-a-vi serten drugs off counter, non-prescribed drugs.  Akoz dan plizyer health centre at the moment zot pe ganny dir ki serten drugs, calpol, cough mixtures paracetamol they can no longer sell off counter. E si sa ki pe fer ki prezan minister lasante ki bezwen ogmant son drug requirements, son allocation pou li aste sa bann drugs.  Mon ti panse ki serten drugs parey paracetamol, calpol, paracetamol syrup, health centres i kapab vann without en qualified pharmacist.

 

MINISTER DANNY FAURE

Mr Deputy Speaker paregzanp paracetamol, gouvernman ki provide, i ganny stoke dan minister lasante e gouvernman i donn larzan pou aste.  Lo pwennvi operasyonnel dan polisi lo nivo health centres mon pa tro, tro konn son polisi me nou kapab regarde me selman lalis ki sorti kot minister lasante pour nou kapab kalkil lakantite larzan ki nou pe donn zot nou annan tou zot latizann, tou kalite latizann, ki bann latizan ki nou bezwen i annan en storage life dan Sesel, nou annan tou sa bann detay.  Me petet i en kestyon operasyonnel ki mon bezwen edik mon lekor lo la.

 

HON NICHOLAS PREA

Mr Chair mon okouran poudir i annan private health centres, pharmacies, health centres ki ti pe deza vann paracetamol, calpol, cough mixtures, minister lasante in anpes zot vann e i annan ki pe pran desizyon pou fermen akoz sa. They thought ki zot ti a pe tir presyon lo minister lasante akoz these are non-prescribed drugs.  Eski minister lasante pou go back pou procure those basic drugs again.  Eski i en shift ankor.

 

MINISTER DANNY FAURE

Lo kote polisi mon kapab dir 2 keksoz.  Paregzanp? Calpol ki ou servi pou bann pti zanfan, eski ou bezwen en preskripsyon?  Si ou pa bezwen en preskripsyon i ganny vann dan nenport farmasi prive.  Non non it’s not government policy, I’m a member of cabinet there is no policy.  So if it’s being done it is out of government and we will reverse the situation. I pa en polisi gouvernman se pou se la ki ou annan private pharmacy e dan sa klima ki nou ladan nou devret les zot debrouye ensideswit provided they have their qualifications, they do it.  It’s koumsa.

 

HON JANE CARPIN

Lo menm paz, paz 72 kot 8641 mon vwar clothing and bed/linen Bidze pou  2009 ti R58 mil, la mon vwar en gran rediksyon R31 mil.  Ki fer mwan dir sa, akoz enn ler ler mon fer letour lo ward mon vwar bann  bed linen i vreman deteryore.  Mon ti  ekspekte en amelyorasyon, en ogmantasyon petet ti a replace enpe bann ki’n avarye.  Minis i kapab dir nou akoz in fer desann sa kantite from R58 pou vin R31 please, mersi.

 

MINISTER DANNY FAURE

Non sa Onorab lafason ki nou’n break down budget sa i en desizyon entern health ki re-allocate internally.  Mon a take up avek zot me selman zot ki internally zot dir zot ava met… nou nou kontrol overall goods and services, nou kontrol wages and salaries prezan internally zot fer bann alokasyon.

 

HON JANE CARPIN

Akoz mwan koman en madanm mon get li koumsa mon vwar bann zoli rido in sanze, rido i zoli ler ou antre ou vizite ou vwar bann dra avek tet dorye in deteryore konmsi i contradict kanmarad.

 

MINISTER DANNY FAURE

Non mon ava take up.  I pa en kestyon napa larzan, i en kestyon kot gouvernman i donn larzan, i en kestyon management e mete kot priyorite i ete.  Eski priyorite i dan en lofis, dan en nouvo lofis ouswa nou bezwen tous piblik, tous kliyan.  Sa lili kot sa pasyan i vini i bezwen konfortab, i bezwen prop.  Nou bezwen konn nou priyorite.

 

HON MICHEL MARIE

Mr Chairman lo sa zafer tapi la mon prezimen ki minister lasante in aste zot stok sa lannen akoz nou pa aste tapi tou le mwan.  Mon prezimen akoz i annan bann tapi nef ki mon fek vwar lopital.

 

MR CHAIRMAN

Mon pran de lezot kestyon.  Onorab Andre e Onorab Ferrari.  Onorab Andre.

 

 

HON CLIFFORD ANDRE

Minis lo sanmenm sa pwen kekfwa ou ti a kapab donn nou en pti klarifikasyon lo 8614 avek sa ki kekfwa Onorab Carpin in fek dir 8641, eski, 8614 akoz mon vwar i met linen eski  ketfwa zot in zis…..

 

MINISTER DANNY FAURE

Lezot i annan bann?  Ensideswit.

 

HON  FERRARI

Mr Chairman de pti kestyon pou Minis.  Sa de kestyon enn i lo lapar bann gard sekirite, enn i lo lapar Msye Fanny anler Foret Noire.  Premyerman bann gard sekirite ki’n la  enpe letan e ki’n arete akoz zot in al avek bann konpanyen prive, minister ti ankor drwa zot en pti granm.  Konmsi in demann mwan pou demann ou konmsi si dan sa bidze oubyen dan sa ki reste pour sa lannen zot sipoze clear bann arrears bann keksoz ki’n vote, ki’n agree, oubyen zot pou carry forward pou next year.  Akoz ou menm ou ou ti’n deza dir poudir nou pe evite – i annan en term teknik ki zot servi pou payment of arrears, accumulation of arrears.  Eski ou kapab pronons nou enpe lo si i annan bann peyman ki’n approve ki ti pe ganny staggered.  Mon konnen dan ka bann gard sekirite lopital e osi kot ansyen lazil i annan en keksoz ki zot pe espere.  Sa i premye pwen.

Dezyenm pwen Msye Fanny anler La foret Noire i annan enpe letan i pe esper en frame, frame pour son linet.  I pa en gran zafer, mon pe zis dir sa koumsa, mwan mon ava ed li ganny en linet, i pe en problenm me selman mon konnen ki poudir en kantite dimoun i preokipe ki par lefe ki servis lasante, sa servis in vin erratic, ennler napa ditou, ennler i annan, ennler in disparet e la  dan bidze nou vwar poudir there is no provision for that.  Minis kekfwa i kapab dir nou eski sa servis in stoke e ki zot pe rely lo private sector pou ki nou nou kapab enform nou bann zabitan lo the way forward.

 

MINISTER DANNY FAURE

Mr Deputy an sa ki konsern Minister Lasante nou okouran kot ti annan detrwa ka bann case overtime e minister in provide enpe larzan sa lannen pou nou clear.  Aprezan fodre mon regarde egzakteman ki sitiasyon sa Msye ki Onorab in raise, nou a kapab regarde me selman nou nou konnen ki nou’n provide bann funds pou nou kapab clear enpe bann overtime ki egziste.

An sa ki konsern frame and lenses, parey zot ava remarke anba 8631 Minister Finans li in provide specific costs, overall budget e i en kestyon distribisyon entern, me selman nou konnen an sa ki konsern dokter, dokter i la. Si ou annan en problenm lizye ou kapab vwar en dokter, frames sa mon kapab tyeke, mon kapab regarde avek sa minister konsernen, mon pa konnen si i annan akoz  menm 2009 ti napa, pa ti provide for in the budget so nou kapab tyek lenformasyon lo la.

 

HON   FERRARI

Parey mon pe dir i pa bann gro sonm me selman vreman i annan bann dimoun aze ki enpe enkonvenyanse avek sa e kekfwa en pozisyon enpe pli kler,  tou dimoun i ava konnen where they stand on that matter.

 

MINISTER   FAURE

Pou nou dan Minister Finans i pa kestyon larzan, si i en problenm kot zot krwar i annan problenm larzan nou annan en alternatif e en alternatif se ki Minis Finans anba lalwa i annan pourvwar pou servi enpe larzan anba social security fund si i en proze ki pou al siport en special case pou annan pou fer avek lasante.  Si paregzanp zot bezwen apepre R200 mil nou annan en scheme ki ganny mete pou nou deal avek.  Tel parey pou overseas medical treatment, minister lasante i met R7.5 million la dan budget apre nou annan apepre R3.5 anba social security e nou dir sa nou a servi pou bann manrmay from zero to 12 years old. So i bann size operasyonnel entern sa minister pou kapab dir regarde nou annan en problenm la e si i en problenm resours nou annan en fason pou nou sort it out.  So sanmenm sa mon dir mon ava regarde ki problenm akoz mon napa bann detay lo la.

 

HON NICHOLAS PREA

Dernyen pti kestyon Mr Chairman, Minis in mansyonn overseas treatment, eski i annan okenn lakor ki’n arive, ki’n ganny fer ant Victoria Hospital avek Apollo hospital Moris ki kapab menm redwir the cost of sending patients abroard.

 

MINISTER   FAURE

Non parey mon ti dir zot lannen pase enn bann minister ki ti akimil en kantite arrears sete Minister Lasante.  E mon tre kontan ki nou’n vreamn fer en kantite sa lannen, nou’n clear tou e i reste zis en departman, sa se departman La Reunion kot nou ti anvoy en kantite nou bann pasyan al fer bann tretman kanser sirtou nou bann zanfan e anba bidze pou lannen prosenn nou pe clear larestan larzan ki nou drwa sa lopital La Reunion.

Aprezan next step la se antre dan en firm lagreman avek bann lezot lopital.  Nou pa ti kapab fer sa akoz zot ensiste ki gouvernman Sesel i bezwen clear tou son det.  Donk la ki nou dan en pozisyon ki nou’n clear laplipar nou bann det, nou bezwen aprezan, Minister Lasante avek Minister Finans nou pou bezwen settle, regarde ki kote ki nou kapab annan en lagreman ki affordable pou gouvernman Sesel e kot tretman osi i lo en nivo kalite ki akseptab pou Minister Lasante.

 

MR CHAIRMAN

Let’s take a vote on Ministry Of Health and Social Development.  Let’s move to Head number 14.  Ministry for National Development 73 a 80.  Yes Onorab Henrie.

 

HON GERVAIS HENRIE

Lo paz 80 Mr Chairman i annan 2 pti pwen ki mon ti a kontan demann Minis, dabor lo 8658 Inner Island Office Praslin mon ti ava kontan eklersi si sa sif i osi enkli rental pou sa lofis e demann Minis dan ki batiman sa lofis i été, propriyeter sa batiman. Apre lo 8661 Minis ti mansyonnen poudir pa dan bidze me selman pli boner sa lannen letan i ti dan Lasanble i ti mansyonnen poudir sa Singapore Business Advisory Centre pou transfer pou al avek STB, so mon anvi konnen ki pe arive avek dan sa demars.  Mersi.

 

HON BERNARD GEORGES

Mon kestyon Mr Chairman i lo menm lalinny, Minis i kapab eksplik nou en pti pe what is the Singapore Business Advisory Centre, ki son rol, ki son kontribisyon?  E akoz ki i pe al ganny en logmantasyon?

 

HON TERENCE MONDON

Mr Chairman i ti menm size ki mon ti oule demande, Singapore Advisory Centre.

 

HON JOSEPH FRANCOIS

Lo paz 80, 8654 Prevention of Disasters e donn legzanp tree felling mon ti pe ganny lenpresyon ki sa i en konponan anba departman lanvironnman, mon vwar i annan logmantasyon. Si Minis i kapab eksplike.

 

MINISTER  FAURE

Yes sa i pou dan bann housing estate gouvernman.  I annan en provizyon pou si en housing estate pou gouvenrman i annan okenn emergency pye dibwa ki en menas, donk en provision in ganny fer pour sa.  Mon krwar sa bon, i ede pou ki minister i kapab rezourd problenm serten nou bann housing estate.

Aprezan Singapore Business Advisory Centre mon pou koz demen, pa ozordi e ni yer, akoz demen mon pe koz lavenir la, lavenir se ki gouvernman in fini pran en desizyon pou ki Singapore Centre i transfere e i tonm anba STB.  Pou nou kapab optimiz kapasite sa lekip ki laba pou kapab travay lo marketing of tourism in Asia, nou servi bann fasilite laba e olye servi li parey i été ozordi koman en trade office pou atrakte investment.  So ler nou’n asize nou’n diskite STB i pare pou take them on board.  Savedir ennfwa nou aprouv budget nou pou zis transfer tou sa ki nou annan la kot STB.

 

HON   FERRARI

Minis bann travayer ki laba dan sa Singapore Business Advisory Centre eski ou okouran si zot menm zot ki pou ete, ki pou sorti dan en travay pou al direkteman dan tourism oubyen eski STB pou annan liberte pou li deside lekel ki travay laba.  Akoz i paret mwan poudir i annan bann dimoun ki laba depi en kantite letan and mon pe met devan Lasanble ki sa biro i zis pou tenir enn de dimoun ki pa pe fer nanryen pou Sesel and that has been a case for the year.  So mon ti a kontan en commitment from you whether STB i annan full lotorite pou li deside lekel ki pou travay dan sa biro oubyen zot pe ganny en koze sa bann staff ki laba, sa bann dimoun ki laba pou zot kontinyen zouir en gro lakaz ek bann benefis.

 

MINISTER  FAURE

Mon repons pou sa se ki i malere ki sa Advisory Centre pou li kapab travay i bezwen annan en direksyon, i bezwen annan en overall direction.  Nou nou krwar ki lefe ki gouvernman in pran en desizyon pou transfer li anba STB e lefe ki nou pe repozisyonn nou statezi marketing sa staff gouvernman i annan potansyel.  Me ki degre  i donnen i pou en fonksyonn STB pou li fer son evaliasyon e pran en desizyon.

 

HON GERVAIS HENRIE

Mr Chairman mon kestyon ki mon ti’n demande  davans, kestyon Inner Island Office Praslin, mon ti anvi konnen si sa sonm i osi enkli  zot rental e kote zot pe lwe lo Praslin.  Mersi.

 

MINISTER  FAURE

Eskiz mwan Onorab sa i en office e nou pe kouver rent e lofis i baze dan distrik Baie Ste Anne.  Lekel e pou ki?  Mon napa?  Me mon kapab rode, akoz si gouvernman i annan en rent i pe rent en biro i annan en lagreman so se en dokiman ofisyel sa i pa difisil pou nou ganny sa lenformasyon.  Mon napa la la.

 

HON COLLIN DYER

Dabor lo paz 80 lo 8507 Internet Connection mon vwar i annan en logmantasyon ase konsiderab so mon ti a kontan Minis i donn nou en pti pe detay.  Apre 8508 Cleaning Services ki ti napa ditou previously e la nou vwar en lot sonm. Lefe ki cleaning services in al korperativ netway bann biro e nou ti a kontan konnen pou kwa sa figure ki la.

HON MICHEL MARIE

Minis lo kestyon taso, eski i ganny tender sa oubyen i bann lagreman entern ki ganny fer ant minister ek serten endividi.

 

MINISTER   FAURE

Non normalman polisi gouvernman si en taso ki lo later gouvernman, gouvernman i sell it out, i annan son bann dimoun me si en dimoun prive i kapab al kot bann operater prive pou fer li.

Mon ti a kontan atir latansyon Lasanble, ler nou pe koz lo National Development kestyon par Onorab Dyer la nou pe koz spesifikman pou Departman Lenformasyon, Kominikasyon Teknolozi, savedir internet connection in increase akoz polisi gouvernman pou annan lotonomi bann distrik e nou bezwen komans kree bann sa ki nou apel data connectivity.  Nou bezwen link avek lenformasyon ensidswit apre nou osi nou bezwen osi annan bann links avek postal services, tou bann sistenm ki pe ganny kree dan gouvernman apre i pou annan osi bann links avek Seychelles Revenue savedir nou bezwen donn larzan, nou annan sel lotorite dan gouvernman ki annan kontrol lo bann software gouvernman e sa se nou departman Information and Communication Technology.

E nou bezwen kree bann links avek the central electronic government network.  Donk vwala akoz i annan en logmantasyon dan sa domenn.  Mon repete i annan travay, nou bezwen kree bann links avek bann postal post officers, nou bezwen kree bann links avek Revenue Commission.  Devan Lasanble la i annan en lalwa ki koz lo Seychelles Revenue Business Number donk i annan en kantite lazran ki nou bezwen fer pou   vreman strengthen nou revenue e nou depan antyerman lo ICT pou fer sa bann travay.

 

(Interruption)

 

…Non, non Space ‘95 napa okenn kontra anba sa proze, sa proze i annan en group teknisyen Seselwa anba direksyon Msye Choppy ki pe antreprann sa bann travay.

Apre i annan bann computers, nou bezwen al aste plis computers ler nou pou fer sa bann travay.  Mon krwar sa i en kestyon policy sa.  Partou kot nou vwar cleaning nou bezwen provide, sak minister i bezwen provide anba zot departman larzan pour nou kapab pey bann cleaners ki pe fer sa bann travay menm si i annan en korperativ ki’n ganny kree me selman nou bezwen budget li dan sak bann minister.

 

HON JANE CARPIN

Menm paz Minis please, paz 80 anba heading 8653 Maritime Boundary Delimitation.  Bidzete pou 2009 ti R1,200,000.  La bidze pou 2010 i R1,804,000 apepre en 50%  logmantasyon sa ki ti bidzete akoz sa gran diferans R600 ekek mil plis.  Mersi.

 

MINISTER   FAURE

Larepons lo la se ki i en proze ki zot in komanse pandan sa lannen, ki zot pa’n fini sa lannen, donk nou bezwen provide bann sums pou lannen prosenn, funding ki zot a kapab termin sa proze.

 

MR CHAIRMAN

Let’s take a vote on National Development. Tou sa ki anfaver?  Oke let’s move onDepartment of Public Administration 8183.  Yes Onorab.

 

 

HON   FERRARI

Zis en follow up lo en kestyon pli boner.  Lo paz 83 specific costs, Minis i kapab dir nou, i annan en pti logmantasyon dan provisions for expatriates eski sa i logmantasyon lapey oubyen logmantasyon cost pou anmenn zot e house zot, oubyen i logmantasyon nonm expatriates ki ou pe ekspekte dan pei sa lannen.

 

MINISTER   FAURE

Non akoz sa i reflekte bann increase dan bann costYes transportation.

 

MR CHAIRMAN

Okenn kestyon anba Department of Public AdministrationIf not..- yes Onorab.

 

HON DAVID PIERRE

Minis en klarifikasyon, baze lo as of Zilyet 2010 nou pe annan en nouvo striktir saler kot nou pou komanse pey PIT e basically sa i sanz parey ou’n eksplike taler, i sanz saler par omwen 20%.  Mon pa pe kont sa 4.3% ki serten dimoun pou gannyen.  Eski anvi ki pansyon i ganny peye an proporsyon avek saler pou diferan kategori travayer, eski zot in pran sa an konsiderasyon akoz si sa i leka then teknikman an prensip pansyon i sipoze ogmante li akoz ou pe ganny li as a proportion of your basic salary ki la in mont an prensip par 20%.  So eski sa in ganny pran an konsiderasyon.  Mersi.

 

MR CHAIRMAN

Okenn lezot kestyon?  Minister.

 

 

 

MINISTER   FAURE

Dan bidze i annan 4 pansyon.  I annan bann pansyon establishment, non-establishment, pansyon gouvernman ki serten pe gannyen e sa i pa ganny peye baze lo saler. Sa i ganny fikse.  Apre nou annan the special pension ki budget i fer provizyon.  Apre nou annan kontribisyon ki li i fer pou tou bann travayer gouvernman ki’n pran early retirement anba scheme early retirement ki nou ti entrodwir 2008, zot rapel sa?  Prezan bann dimoun ki’n pran early retirement zot in kit gouvernman at the age of 50 e zot bezwen ganny zot pansyon ziska ler zot ariv 63 sistenm i kouver.  So lekel ki pou budget that periodSo government needs to every year ezekte larzan every year apre Social Security pays out and then Pension takes over. Pou lannen prosenn nou pou kontinyen ek nou pension nou. Lannen prosenn nou pou kontinyen sof pou annan sanzman 2011 ler nou pou entrodwir, nou pou arête sa flat rate R50 ki nou pe fer akoz gouvernman dan budget i kalkil pou tou travayer ki nou annan.  Savedir nou pou vwar ki gouvernman i bezwen lo sak lapey travayer kontribye as government 1.5. Leta Sesel pou kontribye pou sakenn de nou ki travay 1.5 e nou ki travay nou pou osi bezwen kontribye 1.5 kot Pension.  Sa i enn.

Prezan lot keksoz ki nou bezwen finalize nou bezwen finaliz 2 lalwa, i tre enportan, i telman teknik ki nou pa’n anvi antre lo sa size dan budget time.  I annan 2 lalwa ki nou bezwen tackle, it is the Employment Act akoz deza bann dimoun dan biznes ki pe pey konpansasyon – i annan serten ki dir ki dimoun dan biznes pe pey gratwite, i pa neseserman sa.  Gratwite anba lalwa Sesel zis gouvernman ki pey gratwite.  Anba lalwa Sesel tou konpannyen i bezwen pey konpansasyon.

Now ler nou entrodwir PIT kimanyer nou pou kalkil konpansasyon.  Sa dimoun ki’n travay e normalman i dir  ler ou travay dan gouvernman after 5 years e menm dan prive after 5 years nou bezwen pey zot zot konpansasyon.  Donk ou pou annan dimoun ki pe travay dan prive ki ler in tann sa lenformasyon la de keksoz i kapab arive.  Nou dir sa  anplwayer li si an bonn fwa i anvi kontinyen, napa problenm li, me si i krwar i anvi lay off sa travayer e i pou fer li avan Zilyet, pou fer li, i pou arive – zot koman reprezantan lepep zot bezwen konnen ki i annan sa bann zafer ki gouvernman i fer fas avek.

So ki nou bezwen fer nou byen boner lannen prosenn we need to come with a law se pou sela ki dan budget nou bezwen fer li piblikman pou tou dimoun konnen ki effective first of July nou bezwen gross the salary akoz sa travayer li i pa konnen si en dimoun ti pe tir 20.5% on his or her behalf.  I pa konnen li, i konnen ki li i tir 2.5%.  Donk i annan en lenformasyon    nou bezwen donn sa lenformasyon.  Donk nou pe donn sa lenformasyon boner pou tou dimoun aware.  Prezan nou ava vin en lalwa e sa lalwa i ava provide the formula kimanyer nou pou kapab kalkil bann compensation.  I enportan pou anplwayer sekter prive ganny li kler e swiv pour nou fer sir ki nou pa afekte travayer Seselwa.  Ler nou fer sa, ler nou’n tackle the pension of government, it’s a key pertinent point, e i bann size tre enportan pou fer sir ki napa okenn dimoun ki pe travay ki vwar ki son prop saler pe ganny afekte.

Si mon anvi entrodwir en lot pwen, nou nou bezwen osi finaliz kimanyer nou deal avek bann Constitutional Appointees akoz Constitutional Appointees pe ganny en saler lalwa ki fikse, lalwa i fikse sa e ler lalwa i fikse nou deza nou pe pey lo sak Constitutional Appointees nou pe pey social security pou zot. So ler nou pou entrodwir PIT donk sa i bann keksoz ki minister finans nou bezwen al travay, nou bezwen pe finaliz tou sa bann direksyon pou fer sir ki tou keksoz i kler.

 

HON  FERRARI

Zis pou dir ou, se zot ki ti dir avek dimoun ki zot pa pey tax.  Nou nou’n peye tax me selman zot ti apel sa social security.  Dimoun i krwar zot pa  pe pey tax me zot ti pe peye toultan.

 

MINISTER  FAURE

Non, non, anba lalwa Social Security it’s a contribution to social security, employer ek employee.  Non, non i diferan li i ganny kontrole par Social SecurityThe Personal Income Tax li i en tax on labourBusiness tax is a tax on profit.  GST is a tax on commerce and trade. Konmsi let us get it very very clear.  Social security, oke nou dir i en tax but it’s a social security contribution.

 

MR CHAIRMAN

Nou pran en vot lo Department of Public Administration.  Sa ki anfaver?  Let’s move to Head 17 Department of Police, 84 to 87.  Yes Onorab Georges.

 

HON BERNARD GEORGES

En komanter, en kestyon enpe pli larz, Minister mon pa’n arive konpran akoz lapolis, oke dakor, i pe perdi de son lebra Transec avek Fire-Brigade me still ou annan regular police avek SSU ki pe reste e zot zot pe ganny zot en bidze apepre R100 milyon, R97 million.  E sa se pou tou lapolis, tou distrik, tou bann servis, tou bann zonm dan liniform.  NDEA ki en seksyon ki pe deal zis avek drog all be it tre enportan e nou konpran sa sirtou   sa dimoun ki pe koze i pe ganny li R23 milyon basically one quarter –  eski Minis i ava dakor avek mwan ki swa police pe ganny under funded, swa NDEA pe ganny en tretman preferansyel dan son funding akoz i paret mwan ki R1 lo sak R5 ki pe al zis pou NDEA tandis ki larestan lapolis pou tou son bann lezot keksoz i bezwen deal avek R4 i out of proportion.

Eski Minis i rekonnet sa e kekfwa i ti ava kapab regard lo sa paradoks, lo sa discrepancy ki annan, anfen pa sa lannen me bann lannen ki pe vini.

 

MINISTER   FAURE

Mon krwar ozordi Mr Deputy     bidze devan nou i pli kler ozordi.  Konmsi ler nou regarde nou dir this is the Police Force akoz avan lapolis ti annan tou sord keksoz avek li.  Zis sa lannen nou’n transfer Transec por anba Port Authority apre airport anba SCAA. Aprezan la nou pe kree the fire brigade agency ki pou kouver zis bann manm sa brigad.  Prezan ki i reste?  I reste zis the regular police.  Pou zot lenformasyon osi ti annan plizyer bann polisye ki ti pe fer travay static duties avek bann konpanyen prive e pe ganny peye e sa in kree en problenm akoz nou pe servi nou bann zofisye pou fer static duties, pe vey labank ensideswit.  Nouvo oriantasyon se servi ou bann zonm ek  ou bann madanm dan en fason pli byen pou fer travay lapolis e les sa bann lezot lorganizasyon fer parey gouvernman pe fer out source, rode me selman pa servi nou polisye arme dan serten lorganizasyon pou vey en building lizour kot nivo alert i tre, tre ba.  Donk sa en thinking ki nou’n fer avek ComPol, nou’n reflesir pou nou kapab regard sa.

Mon krwar lannen prosenn nou kapab fer pli byen.  Avek pwen ki ou’n met devan mon ava take up avek Prezidan pour nou kapab diskit avek li.

 

HON TERENCE MONDON

Minis ti annan en sonm ki ti abitye donn ComPol pou li ganny lenformasyon avek piblik, mon pa vwar isi anba, mon pa konnen ki bor i ete. Mon ti a kontan si ou ti a kapab konfirm avek nou si i ankor egziste sa sonm, e konbyen?

 

MINISTER DANNY FAURE

8671.

 

HON TERENCE MONDON

Information awards.

HON   RAMKALAWAN

Mr Chairman de pti pwen.  Mon trouv i ankor apel Special Security Unit (SSU), pa en moman ti’n sanz non, tin vin en lot zafer apre bann levennman le 3 Oktob, apre ti sanz son non ti apel, ti’n sorti gard bate, ti’n sorti SSU, ti annan en lot non e la mon trouv nou retonm ankor lo SSU.

 

MINISTER  FAURE

Nou ava align son non avek son non aktyel.  Police support.

 

HON   RAMKALAWAN

Apre Mr Chairman sa zafer larzan la, information awards in annan en kantite konplent lo la parske in annan en kantite labi kimanyer nou’n konpran dan lepase e bann ozofisye dan lapolis sete letan bann ansyen komisyoner parey Kilindo ti ankor la parski ti en larzan ki ti napa okenn accountability lo la parski li ki ti manage sa koman ComPol e alors personn pa ti kapab kestyonnen parski li i ti kapab dir be en dimoun in vin donn li en lenformasyon an tout konfidansyalite e in pey sa dimoun  tel sonm e napa nanryen.  Eski Minis i kapab dir avek nou si dan sa moman la kot nou ete, kot nou pe koz lo plis accountability si sa larzan i pe properly ganny accounted for, si i pa zis en kestyon en zofisye ki annan sa larzan e i donn sa ki li i anvi pou fer sir ki letan nou donn larzan pou lenformasyon larzan i ganny byen servi.

Lo en lot kote petet la mon pe zis eksprim en konsern konsernan bann loto lwe.  Tanzantan isi dan sa Lasanble nou koz anterm lapolis pou ganny tou son bann resours e tou e i kler ki poudir en kantite sa bann resours tou dernyenman ki i ti gannyen sa bann resours in fini komans kase e mon trouv lapolis ankor ennfwa e lwe bokou transpor.  Eski Minis i kapab dir avek nou si pou lwe bann transpor ankor enn fwa i pas atraver sa sistenm procurement pou fer sir ki napa okenn labi pou ki nou fer sir ki larzan lepep, parski pou lepep, larzan lepep pe byen ganny servi.

Ti annan en lot, maintenance of dogs.  Letan mon regarde Mr Chairman nou trouve ki poudir konmsi mon ti ava kontan konnen ki kantite lisyen lapolis i annan akoz i resanble mwan ki sa seksyon lisyen i nepli anba lapolis, sa seksyon lisyen i plito anba SPDF, i plito anba larme e nou’n osi trouve ki en landrwa parey pizon kot zot in plito servi bann – zot in out source letan zot in bezwen Rex pou vin met lord anler prison. Ki alors mon ti ava kontan si mon ganny en leksplikasyon parski i resanble ki sa R200 mil in gannyen servi e nou pa pe koz anterm pou zis  servi lisyen pou peye letan bezwen sa servis me nou pe koz maintenance of dogs. Lefe ki nou pe koz maintenance i bezwen annan en kennel somewhere ki nou kapab konnen ki poudir la i la this is where the dogs are being kept e konmsi kimanyer i ete.  Alors mon ti ava kontan si ou ti ava donn nou sa detay.

Apre mon dernyen kestyon ankor ennfwa pour nou ganny leklersisman. Mon pa konnen si avan mwan letan nou pe koz lo sa size i annan manm ki’n leve akoz mo’n fek antre Mr Deputy, eski nou kapab ganny en lendikasyon lo lapey bann ozofisye Irlande.  Mon krwar ki nou koman en Lasanble i enportan pou nou konnen ki range lapey ki sa bann ofisye Irlande pe gannyen pour nou kapab regard li an relasyon avek nou bann Seselwa, pou nou regarde ki kalite lankourazman nou bann Seselwa pe gannyen vi ki la i annan sa special program kot pe ankouraz bann zenn Seselwa kalifye  pou zot rantre e ganny bann promosyon enpe vit pou  vin Sirentandan ensidswit.  Mersi bokou.

 

MINISTER FAURE

Serten repons lo serten bann kestyon ki la, mon krwar premyermman i enportan pou Lasanble ganny enformen ki i annan en lodit ki’n ganny fer lo transpor ki lapolis i servi akoz sa size ti ganny leve dan dernyen deliberasyon bidze lannen pase e nou ti dir ki nou pou bezwen fer serten  travay. Donk nou’n fer serten travay dan sa direksyon.  Sa ki mon kapab dir Lasanble se ki lapolis li i still bezwen transpor e pou zot lenformasyon lapolis in met en proposal devan nou e ki Minister Finans in diskit avek zot e nou’n dir zot koumsa ki nou pa kapab entertain lakantite transpor ki zot bezwen pou lannen prosenn.  Se pou se la ki nou’n met apepre R1.5 a R1.7 milyon pou ki zot kapab rod enpe transpor.  Me lakantite transpor ki zot ti bezwen ti pe al kout pei apepre R7 milyon a R8 milyon.

Mon a eksplike; problenm se ki lapolis i bezwen bann transpor proper pou fer li e nou bezwen bann land rovers ki nou ti annan lontan, mon pa konnen si nou ankor annan sa bann model heavy duty land rover ki kapab al dan bann landrwa kot i annan problenm.  Ki nou’n fer, nou’n donn lapolis avek resours ki nou’n annan bann kalite transpor ki ou pa kapab servi pou fer police work.  E menm si nou donn zot larzan pou zot rod bann transpor lwe mon pans pa si pou annan okenn bann operator transpor ki pou oule ki lapolis i lwe zot zot transpor pou en peryod letan.  Akoz pou annan problenm.

Donk nou koman en gouvernman, e koman Lasanble nou bezwen tret sa size o serye e ki nou devret annan en plan over the medium term ki nou pe dir lapolis la la sa bann specification transpor ki nou bezwen.  1998 nou ti komans avek proton, me i pa bon pou pei, savedir nou nou’n dir zot konsantre lo bann heavy duty, annou regarde kimanyer i marse, nou ava diskite apre over the medium term nou a kapab donn zot enpe larzan pour nou kapab konsantre ladan. Sa i enn.

Nou bezwen tender. ComPol i konnen, nou bezweb swiv tender pou kapab fer sir ki nou kapab ganny the best deal.

An sa ki konsern car hire menm zafer.  E lapolis i bezwen swiv procurement lalwa ki devan li.

Information award Minister Finans in take up sa case at the highest level e nou devret annan bann policy instruments.  Pou lapolis zot zot dir ki sa i en keksoz tradisyonnel ki’n egziste, Minister Finans i dir we need to have control lo la, nou nou pa oule konnen kwa egzakteman akoz nou napa kapasite konn bann zafer entelizans me dan lapolis limenm li i bezwen annan en striktir ki vreman pe vet sa bann lenformasyon pou fer sir ki i annan accountability akoz nou pe koz en gro sonm la, in ariv R900 mil.  Donk nou panse ki zot pou kapab enforce the new policies lannen ki pe vini.

Maintenance of dogs, sa ki Leader lopozisyon in dir i korek, nou annan en unit anba SPDF, nou osi annan en demi unit avek sa ki nou apel SSU.  Donk ki nou devret fer nou, nou bezwen rasyonaliz sa servis enpe akoz i annan serten bann lisyen i ganny train zis pou eksploziv. Donk mon krwar i annan en serten travay, nesesit travay ki nou bezwen pe fine tune mon ava take up sa lenformasyon.

Expatriates mon krwar i enportan ki nou konpran, bann expatriates ki pe travay dan lapolis lo payroll lapolis zot ganny menm lapey ki post i donnen.  Si paregzanp ou annan en pos Deputy Commissioner sa expatriates ki fill the post i ganny menm lapey me lefe ki i en kontra ki’n ganny sinyen pou en group expert vin ed Sesel dan trwa area ki delika pou pei, ki nou ti napa ase resours – nou  pe koz lo drog, nou pe koz lo lapolis i annan en kontra ki’n ganny fer pou kapab kouver lezot bann depans.  Savedir demen nou annan en Seselwa ki pe vin dan pos Deputy Commissioner kot ozordi nou annan en Irlande sa Irlande li i pe ganny menm nivo lapey ki sa Seselwa.  So son extra in antre dan en kontra ki lapolis ti sinnyen avek bann Irlande.

Mon krwar mon’n kouver sa 4 pwen ki Onorab Lider Lopozisyon in met devan mwan.

 

HON NICHOLAS PREA

En pti query pou Minis, nou vwar bann military police involve bokou ek lapolis, pe fer bann travay ki lapolis regilye i sipoze fer, ki kote zot ganny kouver, anba lapolis, anba militer, nou pa vwar zot ni en kote, ni lot.  Mersi.

 

MINISTER   FAURE

Military police i tonm anba militer, me operasyonnel zot annan serten laranzman ki mon napa detay lo la.

 

MR CHAIRMAN

Let’s take a vote lo departman lapolis.  All in favourWe will adjourn, nou a tournen 4er pour nou konplet sa ki reste.

 

(Break)

 

MR CHAIRMAN

Nou a kontinyen avek nou travay, nou lot Head se 18, Ministry of Employment, Human Resources and Development, 88 a 90.  Yes Onorab Henrie.

 

HON GERVAIS HENRIE

Lo paz 88 kot i konsern training fund overseas mon ti ava kontan zis presize si sa sonm i osi enkli stipend bann etidyan ki pe etidye a letranze an se moman e mon ti a kontan demann Minis spesifikman lo eski pe annan provizyon pou ogmant enpe sa stipend parski dan serten pei partikilyerman Sid Lafrik laba osi i annan serten logmantasyon dan kou lavi e bokou bann etidyan pe vwar zot en pe difisil pou viv lo sa 4 mil rand ki zot pe gannyen.  Eski alor i annan en provizyon pou pran sa an konsiderasyon.  Mersi.

 

MR CHAIRMAN

Okenn lezot obzervasyon anba Head.  Yes Onorab Ramkalawan.

 

HON   RAMKALAWAN

Anfen mon ti ava zis azoute pou bann etidyan ki Moris osi tou,  non zot pe koze e zot paran,  mon annan omwen en paran ki’n vin koz avek mwan, son zanfan i pe etidye Moris e i pe koz lo ogmantasyon sa larzan.

Apre sa Federation of Employers, mon pa konnen mwan egzakteman ki travay ki sa federasyon pe fer e si fodre pa ki nou re-assess sa sitiasyon akoz enn ler ou konnen i annan serten sa bann lorganizasyon ki prezan zis letan i annan en seminar, zis letan i annan en workshop me selman apre sa zot pa fer gran keksoz.  Mon krwar sanmenm sa ki Msye Beaudoin i soz ladan.  Be petet ti ava bon pou get enkou ladan Minis.

 

HON  DE COMMARMOND

Msye Chairman zisteman lo sanmenm sa pwen lo training fund overseas mwan mon ti pe mazinen over the three years ki pe vini avek sa ki’n anonse pli boner zafer University of Seychelles ensidswit pou pran prezan tou bann etidyan, mon ti krwar sa pou desann, mon vwar li olye desann konmsi i pou monte.  I pa’n neseserman pou desann la nou pe koz logmantasyon. Mon pe sey mazinen ki plan vreman gouvernman dan sa prosen 1an, 2an, 3an, sa lannen e lezot lannen konmsi si nou pa kapab rod en fason pour sa desann si nou pe abzorb preski tou nou etidyan ki kalifye pou liniversite, pou fer liniversite isi Sesel e sa i ava rezourd zisteman bann problenm ki pe ganny nonmen la, ki pe ganny mansyonnen la problenm stipend ensidswit.

 

MINISTER  FAURE

Msye Deputy mon’n take note pwen ki Lonorab Lider Lopozisyon in fer, mon ava tyeke.  Mon’n osi take note en pwen ki Onorab Henrie in fer sorti me mon ti a kontan osi dir ki nou’n increase serten bann landrwa.  Paregzanp Ostrali in ganny increase, Langleter, nou ava kontinyen diskite e nou ava fer nou mye pou nou kapab tackle sa size.

An sa ki konsern training fund, ou konnen liniversite Sesel i pa kapab donn okenn training kot i annan en capital base paregzanp training of engineers.  Nou pe plito offer sa ki nou apel bann soft areas san ki ou bezwen envestir dan bann gran laboratwar parey lezot liniversite i annan. Prezan sa ki pou determin sa se lo nou plan human resource development plan pei.  Me ofir  an mezir ki nou fer li nou pou diminyen sa fon.  Paregzanp sa lannen nou pe cater pou 54, nou kapab finans 60 me lniversite Sesel pe komanse me selman mon krwar ofir  an mezir ki i stabilize e i konn ki areas ki i pou fer mon krwar la kot nou ava vini.  Me i toultan open sa.  Aprezan i annan en lot sitiasyon ki pe devlope avek sitiasyon lekonomi ki’n amelyore, kot i annan access avek deviz, Seselwa ozordi i annan en pli gran levantay, nou kapab anvoy nou bann dimoun dan en liniversite SADC, nou kapab anvoy nou zanfan Moris, nou kapab anvoy nou zanfan La Reunion nou kapab menm anvoy nou prop zanfan si i pa ganny labours avek gouvernman liniversite Sesel.  Donk mon krwar sa ki enportan liniversite Sesel i bezwen fer sir ki i pran bann areas ki vreman i pa pe compete avek en lot landrwa.  Paregzanp lanvironnman i devret en area kot vreman nou dominen akoz, mon pa konnen, nou pa kapab les Moris konmsi pou fer sa, sa nou kapab ofer e mon krwar i sa thinking ki nou bezwen pe oriyant nou ladan.

 

HON  RAMKALAWAN

Mr Chairman sorry mon bezwen take up en pwen lo sa size akoz i annan en fon la.  Pou mwan dir ki i malere ki menm si nou pe koz en term ankouraz paran pou kontribye dan training zot zanfan overseas letan paran i vin devan pou ofer, pou kontribye i en sel problenm.  E mon pe koz, Mr Chairman, lo leksperyans personnel.  Mon zanfan i ganny aksepte liniversite Langleter, mon al vwar departman konsernen, mon dir avek zot mwan mon pare pou mwan – imon zanfan, mon pare pou mwan kontribye dan son training, ki bout ki gouvernman li nou a kapab antre dan en partnership.  Minis zistwar ki mon ganny rakonte konmsi mon ti a kapab fer 15 letour Sesel avek.  E finalman zanfan in fini ganny aksepte liniversite, pe komans dir avek ou polisi gouvernman fodre en zanfan i pas omwen 1 an isi.  Be paran i pare pou li met en keksoz pou li kontribye.  E in fact mon vini mon dir avek zot, oke mwan mon a pey tuition annou sey regarde lo kote kekfwa book allowance oubyen en pti keksoz, tro bokou.  Mon krwar ki si nou anvi bouz devan e nou anvi ki paran i zwe en rol direk ki pou kapab ede, fodre ki keksoz i vin pli kler.  Keksoz fodre   i vin pli kler sansan then nou pou perdi parske paran ler la i bezwen al rod tou sa bann zafer limenm letan i anvoy son zanfan e apre sa set en resours ki pa pou retourn Sesel probableman oubyen ki pou santi ki poudir i napa en lobligasyon. E mon krwar ki fodre ki sa bann dimoun zot vin pli proaktiv instead of al dan bann polisi ki finalman anmar dimoun olye ede.  Mon krwar mon ti ava met sa la devan koman en pwen pou konsidere.  Mersi.

 

MR CHAIRMAN

Okenn lezot kestyon lo sa Head, si non annou pran en vot lo Ministry of Employment and Human ResourcesAll in favour?  Oke let’s move to Ministry of Community Development, Youth, Sports and Culture, page 91 – 96.  Yes Onorab Loizeau.

 

HON NORBERT LOIZEAU

Mr Chairman dan paz 96 assistance to sport team ki mon lenformasyon ki mon oule gannyen ek Minis, i pou bann national team oubyen bann team sport ki anrezistre dan distrik.  En pti lenformasyon silvouple.

 

MR CHAIRMAN

8688, okenn lezot kestyon.  Si non yes minister.

 

MINISTER   FAURE

Non sa i pour Onorab Loizeau, sa i pou distrik.

 

HON   FERRARI

Avek respe, once ki vot  in ganny fer pou distrik i vin preogativ minister pou li deside kimanyer i pou deside lo la?  Ou pa  santi poudir i devret annan en serten polisi frame work dan lekel zot marse ki zot travay dan le sans ki paregzanp zot pa donn lanmwatye, R1 milyon Mont Fleuri, zero oubyen R10 mil Cascade.  Konmsi that it’s not totally to the discretion, there are certain guidelines which says they must be, zot bezwen ganny allocate dan en fason ase ekitab pour tou bann distrik, zot bezwen ganny allocate dan en fason ase ekitab within the district, bann tim ki pe sa, konmsi mwan mon pe sizere – kekfwa zot napa sa pour le moman me selman a lavenir konmsi ki nou sey annan en nespes kad dan lekel akoz ler ou les li konpletman a diskresyon minister i annan bann labi dan sans i annan i ganny bokou e i annan pa ganny ditou e it’s not fair.  Mersi.

 

MINISTER  FAURE

Zot ganny gide par detrwa keksoz.  Premyerman lakantite team ki’n anrezistre ki sak distrik i annan, dezyenmman zistans ki zot annan, zistans ki sa bann tim i été i avek bann venue.  Apre ou annan special consideration pou bann zil ki lwen avek main venue sa se La Digue avek Praslin.  Mon krwar bottom line se resours, si nou ti kapab donn plis mon krwar nou ti  kapab akomod bokou plis bann demann, me selman mon krwar  i annan en gran zefor la pou ogmante e alokasyon i R2 milyon lannen prosenn.

 

 

HON DE COMMARMOND

Mr Chairman dan sa direksyon menm nou konnen pa kapab donn tou sa ki distrik i bezwen lo sa me selman ki nouvo polisi la, kimanyer, eski avek sa sistenm taks prezan ki pou al entrodwir eski i annan en nouvo laranzman pou bann prive ki oule partisip e kontribye dan sponsor bann sports club ouswa bann tim.  Sa enn.

Apre mon anvi fer resorti la poudir avek deliberasyon ki mon ti fer yer mon kontan ki federasyon foutbol in apel mwan pou en meeting avek paran ek coach bann zwer from my team ki ti ganny neglize dan national team under 20 ki aktyelman pe partisip Sid Lafrik.  Mon apresye ki zot in tann mwan.  Mersi.

 

HON  RAMKALAWAN

Mr Chairman vi ki Community Development i tonm enpe direkteman avek sa ki nou koman MNA nou relasyon avek gouvernman –  ou anvi vot anfaver me selman i enportan pou kontinyen dir ki sa relasyon ant distrik avek nou koman MNA i ankor en relasyon ki pa ganny defini kot ou ganny envite serten keksoz,   wi i annan serten mon pa vini, me i annan serten ki mon pa ganny envite ditou me selman apre zot dir tou kalite, ou ganny bann zafer DCC, i annan serten distrik ki DCC i fonksyonnen, i annan serten landrwa kot DCC pa fonksyonn ditou, aprezan ou ganny ou en lot striktir ki enn i dir avek ou action team, lot i dir avek ou DCC.  Enn MNA pa ganny drwa vini, lot i ganny drwa vini.  Mwan mon krwar ki si nou anvi vwar keksoz bouze in ler pou nou regarde egzakteman ki rol sa MNA.  Minis i vin serten distrik i envit MNA pou vin diskite, i annan lezot landrwa MNA i ganny completely left out.  E ankor ennfwa nou bezwen ganny li kler e zisteman ou pe nonm bann larzan ki pou donnen dan bann diferan distrik, ankor ennfwa eski se zis sa DA avek son tim ki deside lekel ki pou ganny asiste?  En dimoun li i bezwen 2 mars peron i pa gannyen me selman apre sa i trouv en lot ki bezwen 75 li in ganny 75.

Mon krwar ki en kantite fwa se nou koman MNA ki pli konn sa distrik ki sa DA, mwan mon ava dir.  E parfwa nou koman MNA nou pli fouraye akoz dimoun i pli ekspekte nou pe anmenn keksoz devan.  Mwan mon ti ava kontan once and for all ki keksoz i ganny mete dan en fason kler pou ki MNA i konnen ki son rol dan sa distrik e pou ki bidze ki ganny mete li osi tou i ava konnen kot i pou ale pou fer keksoz bouze.  Mersi.

 

MR CHAIRMAN

Okenn lezot obzervasyon lo Community Development.  Si non…. Yes.

 

HON COLIN DYER

Paz 96 specific costs, mon vwar security guard i annan en logmantasyon ase enorm, so mon ti a kontan Minis i donn nou enpe detay lo la.  Mersi.

 

MINISTER  FAURE

Larepons lo la se akoz zot pe out source, out sourcing of security guards dan tou bann lotorite distrik sof lo payroll pou annan bann day, bann security guards ki pou vey day.  Savedir zot pou travay 8er ziska 4er me nou bann sekirite ki pe travay dan bann distrik tousala pe out source.  Provizyon pou out sourcing i bezwen ganny mete in the budget.

 

MR CHAIRMAN

Okenn lezot lobzervasyon?  Yes.

 

HON   FERRARI

Mr Chairman mon ti a kontan demann Minis en kestyon lo National Sports Council.  Premyerman mon ti a kontan ki Minis i eklersi mwan en pti pe lo   sibvansyon ki gouvernman pe donnen sa R29 milyon e par rapor a serten receipts ki NSC pe gannyen zot menm.  Mon kestyon se a en serten moman gouvernman ti fer en policy statement konmkwa ki National Sports Council i bezwen aktivman rod mwayen pour zot ganny serten zot reveni.  Dan sa lobzektif zot ti met an plas en striktir management avek en Chief Executive eksetera me selman i paret mwan ki rezilta pa tro eksitan.  So mon ti a kontan demann Minis eski i annan en revi sa striktir management ki an plas e pou gete si i annan lezot fason pou zot kapab fer sa lorganizasyon vin en pe pli otononm.

 

MR CHAIRMAN

Mon krwar pou en bon pe lannen ki devan nou gouvernman pou bezwen kontinyen donn subvention National Sports Council.  Si nou regard lo paz 125 ki Onorab Ferrari in alert nou lo la, under details of current receipts, Government subvention pou lannen prosenn i 29.  Apre tou bann lezot pti aktivite vwala konbyen zot zot kolekte.  Prezan zot pou bezwen fer en travay pli agresiv koman board pou regarde kimanyer zot kapab ganny finansman me nou koman leta nou pa kapab zis koup sibvansyon, nou bezwen gradually regarde, travay avek zot kimanyer zot kapab raise sponsorship regard the internal, mon krwar i annan en kantite evaliasyon entern ki bezwen ganny fer.  Petet zot bezwen pli proaktiv osi, i riske ki i annan en kantite dimoun ki anvi donnen me zot bezwen proaktif pou kapab ganny reveni.

 

MR CHAIRMAN

Si napa okenn lezot obzervasyon annou pran en vot lo Ministry of Community Development.  Tou sa ki in favour?  Nou pran lo menm paz 96-98 Department of Internal Affairs.  Page 15.  Yes Onorab William.

 

HON WAVEN WILLIAM

Mr Chairman nou kapab pran en vot.  Mersi.

 

HON CLIFFORD ANDRE

Segonde Deputy Speaker.

 

HON   DE COMMARMOND

Mr Chairman lo sa item la mon remarke ki personal emolument olye desann akoz pe fer redundancy dan bann diferan soz dan gouvernman la mon vwar i monte olyE desann.  Sa enn, mon oule konnen akoz.

Epi letan mwan mon’n fer mon pti resers, i paret dan sa minister, dan sa departman i annan dimoun ki well above 63an, kan eski gouvernman pou pran bann desizyon ki dan gouvernman bann dimoun ki apard bann ki ganny vote  dan soz eleksyon, sa i oke, e leres konmsi kimanyer gouvernman pe met sa bann dimoun dousman dousman or vitman rather than dousman alekar konmsi fer zot pran zot early soz pou ganny bann zenn pou antre pran bann responsabilite.  Mersi.

 

HON BERNARD GEORGES

Mr Chairman mon pe regard en pti kou  Departman Prizon e mon pe regrete ki anba Head 8504 lo paz 100 napa okenn provizyon ki’n ganny fer pou educational books, sorry mon ti krwar prizon pou vin anba Internal Affairs mwan.  Sorry mon a vin lo la taler.  Mersi.

 

MINISTER FAURE

Larepons lo imigrasyon i ganny increase akoz i annan en nouvo scheme of service pou bann zofisye imigrasyon e komanter ki Onorab Charles de Commarmond in fer mon pran not lo la.

 

MR CHAIRMAN

Annou pran en vot lo Department of Internal AffairsAll in favour? Annou move 99 – 100, Department of Prison.  Prison, yes Onorab Georges.

 

HON BERNARD GEORGES

Paz 100, Heading 8504 mon vin sinyal mon regre ki okenn provizyon pa’n ganny fer pou okenn liv edikasyonnel pou prizon pou sa lannen ki pe vini. Annefe pou okenn bann lannen ki’n pase oubyen bann lannen ki pe vini ziska 2012 osi e mon ti ava swete ki avek progranm reabilitasyon prizonnyen ki nou tande souvannfwa ki enn bann landrwa kot nou ti ava vwar sa reabilitasyon se dan edik enpe sa bann prizyonnen ler zot laba olye zis asize e ekout lanmizik tou lazournen ki zot ti ava kapab pas enpe letan pe re-edik zot lekor e enn bann mwayen obviously se educational books.  Mon konpran ki Minis pa pou al ofer si sa Departman pa’n demande me mon ti ava soulinny sa mankman dan sa bidze.  Mersi.

 

MINISTER   FAURE

Non i en bon remark me selman larepons se ki nou’n approve en Supplementary anba Rehabilitation R700 mil.  I ti en proze ki konpri en progranm avek educational books, wi, wi sa lannen, nou’n fini donnen sa.

 

HON   DE COMMARMOND

Mr Chair ou konnen dan paz 100, 8733 amenities  to prison mon oule en leklersisman akoz sa logmantasyon 1150% an plis.  Thank you.

MINISTER   FAURE

Si nou regard 8733 original budget nou ti donn zot zis R200 mil, apre anba revised nou’n donn zot 1.7.  Swivan bann problenm ki nou tou nou konnen dan prizon, swivan bann rapor zot in endike ki zot bezwen plizyer lekipman, prezan pou evite ki nou vin devan Lasanble pou en Supplementary pou prizon, Minister Finans in kosyonnen e nou dir nou met R2.5.  Si zot pa servi tou i retourn dan bidze me selman nou’n zis fer sir pou nou kapab akomod bann demann ki zot annan.

 

HON   FERRARI

Mr Chairman mon ti a kontan demann Minis lo en size ki mon konnen e mon krwar i pre avek son leker se en kestyon reabilitasyon bann prizonnyen.  Mon soulev sa pwen akoz mon ti a kontan ki premye lokazyon ki i gannyen akoz la isi dan bidze mon pa vwar bokou keksoz apard residential education ki kapab fer en pti pe whatever avek me selman napa gran keksoz me pou lavenir pou gete kimanyer nou kapab annan spesifikman bann travay reabilitasyon akoz nou tou nou konnen ki poudir bann popilasyon prizon pe ogmante e i nou devwar koman bann lezislater, koman bann dirizan pour nou rod en fason, pou nou reflesir lo bann mwayen pou nou kapab re-entegre sa bann dimoun dan lasosyete e rod fason ki zot pa retourn ankor.  Donk, e enn bann sizesyon se ki bann prizonnyen  i well behaved dan zot dernyen tyer zot letan zot kapab al en zour, pas en zour dan lasosyete, al en zour kot zot, zot retournen aswar komans reabitye avek lasosyete, sa se bann keksoz ki pour mwan i tre enportan e mon konnen ki pou ou osi i tre enportan.

So mon pe zis demande ki dan bann deba lo polisi akoz nou nou pou fer li ler nou ariv opouvwar me pou le moman nou pa opouvwar, so ler eski zot kapab sey reflesir lo sa bann mwayen silvouple.

 

MR CHAIRMAN

Nou pran en vot lo prizon.  All in favour?  Annou pran Head 21 -Office of Ombudsman.  101.  Napa okenn komanter on Office of Ombudsman.  Annou pran en vot.  All in favour?  CAA  –  Head 21.

 

HON   RAMKALAWAN

Mon anvi lo kestyon CAA, mon ti anvi demann Minis en kestyon akoz i annan en sitiasyon la an relasyon avek manm Lasanble e sa i aplik spesifkman pou ansyen Onorab Lucas.  Lalwa ki gouvern nou pansyon koman en Manm Lasanble, i spesifye ki poudir letan ou sorti koman en Manm Lasanble ou ganny ou en pansyon.  Sa i lalwa.  Me akoz ki Onorab Lucas ki’n sorti koman en manm Lasanble, i nepli pe servi dan Lasanble, i en manm CAA – PSAB sorry, apre sa mon kestyon i ava aplik apre sorry.

 

MR CHAIRMAN

Okenn komanter lo CAA.  Annou pran en vot CAA.  Yes PSAB.

 

HON  RAMKALAWAN

Yes Mr Chairman sa kestyon – mon ava zis kontiNny li ki Onorab Lucas i a pe servi koman en manm PSAB e li i pa’n ganny peye, i pa pe ganny peye son pansyon, zot refize pey li son pansyon me parkont Chairman CAA ki en ansyen minis, li i ganny peye son pansyon e an plis ki sa i Chairman.  Konmsi mon krwar ki fodre nou fer – lalwa i spesifye si ou retourn koman en manm Lasanble la ou pa ava ganny ou pansyon oubyen si ou antre koman en civil servant, me koman en manm PSAB i devret pe ganny li son pansyon e ziska depi ki in sorti dan Lasanble e vin en manm PSAB i pa ankor tous son pansyon koman en ansyen manm Lasanble.  Mon ti ava kontan ki Minis ti ava…  Yes thank you.

MINISTER   FAURE

Lo en baz polisi se ki former MNA i devret pe tous li son pansyon.  I devret pe tous li son pension akoz i pe servi lo en Constitutional Appointee Organisation ki pa ni en government, i pa ni en ministry, ki pa ni en departman e i pa pe ganny en saler it’s an allowance ki lalwa i provide forThat is policy, me I was not aware, gouvernman pa aware sa enn.

 

HON  DE COMMARMOND

Dan menm lalinny Mr Chairman mon ti oule konmsi sa ki Minis i eksplik davantaz sa issue la. E Onorab Lider Lopozisyon laba eski i pe dir ki sa ansyen minis ki chair pe ganny li son pansyon plus son allowance as chairperson e klarifye nou osi. Mon pe zis en pti pe bliye ki lalwa lo PSAB i dir si letan in fini servis si zot gannyen en pansyon, mon krwar pa, zot pa gannyen pansyon zot. E dan kad Anbasader li i vin civil servant li, li i pa pou gannyen i kler.

 

MINISTER  FAURE

Ler mon pou esplik ka Anbasader nou pou vwar ki sa problenm ki’n arive avek MNA Lucas is wrong.  Akoz en Anbasader parey Anbasader Madanm Alexander, Esparon nou annan de ka, apre nou annan Anbasader Pillay avek Jumeau, Barry i dan gouvernman i PS.  Paregzanp Anbasader Noellie ler in sorti isi, gouvernman in apwent li koman Anbasader, i ti Minis i pa ti kapab pe tous li son pansyon as a former minister.  I ganny li en saler budgeted for, ler i retournen in resign i pe tous li son pansyon minis.  Former Minister Bonnelame i ti en Anbasader, i ganny li son pansyon former minister e si i Chairman ozordi lo en Constitutional Authority i pa en ministry ek en department i entitle e sa i apply pou Lucas.  It’s a policy issue, it is straight e nou koman gouvernman nou budget sa bann saler.  I zis en laplikasyon en polisi, we will take it up,  I will take it up, napa problenm.

 

MR CHAIRMAN

Mon krwar i kler, annou pran en vot lo PSAB, tou ki in favour?  Nou a move lo zidisyer, 104 – 107.   Zidisyer: okenn leklersisman, kestyon lo zidisyer 104 – 107.

 

HON  RAMKALAWAN

Ou pa ti a kontan dir en keksoz lo Court of Appeal?

 

MR CHAIRMAN

Mon’n fini dir.  Si napa nanryen annou pran en vot lo zidisyer.  Annou move – Office of the Auditor General, 107.  Yes Onorab Ferrari.

 

HON   FERRARI

Mr Chairman Lofis Oditer Zeneral i en lofis enportan dan sa nouvo lespri kimanyer finans gouvernman i ganny okipe, mon krwar personn pa konteste sa.  Dan sa lannen ki nou ladan in resorti ki sa lofis i under staffed e ki zot bezwen en bon pe resours imen.

Avek sa bidze ki pe ganny propoze pou emoluments mon pa vwar en gran improvement.  So mon ti a kontan demann avek Minis si gouvernman pe met anmars en progranm oubyen i annan en serten keksoz ki an rout pou fer sir ki plis dimoun avek accounting skills, avek auditing skills i kapab entegre sa servis e si parey Oditer Zeneral i toultan dir – e la mon ava vin son avoka kimanyer bann saler sa bann travayer dan sa servis enportan i kapab enpe konparab avek bann ki gannyen dan prive akoz tan ki sa pa arive i pou difisil pou lofis oditer zeneral atrakte bon dimoun e sirtou gard sa bann dimoun.  Akoz enn bann problenm se ki Lofis Oditer zeneral i vin en training ground, zot vini zot train, zot ganny enpe leksperyans, koman zot ganny enpe leksperyans zot ale.  So Minis kekfwa ou kapab reasir nou ki i annan keksoz ki pe ganny fer lo sa direksyon.

 

MINISTER   FAURE

Mr Dpeuty mon ti a kontan reasir Onorab e Lasanble tou sa ki Oditer Zeneral in demande, Minister Finans in donnen dan budget.  Nou pe zis esper lofis Attorney General fini travay lo nouvo lalwa ki ankor pending pour ki apre i kapab met an fors bann nouvo scheme of service ki zot in fini aprouve.

 

MR CHAIRMAN

Si napa okenn lezot leklersisman nou pran en vot lo lofis of the Auditor General.  All in favour.  Let’s move.  National Assembly 108 – 111.  Yes Onorab Pool.

 

HON ANDRE POOL

Mr Chairman zis petet en leklersisman lo paz 110, nou 2  lofis la i annan leader of government business e Leader of the Opposition, kot personal emoluments i konsernen nou vwar ki i annan en diferans ant le de eski i en problenm request, staff or …akoz son diferans.

 

HON   RAMKALAWAN

Mwan osi tou in fact letan mon’n regard sa – sa ki ou pou vwar se ki i annan diferan keksoz kot ou pou trouv en diferans.  Paregzanp lo paz 111 osi tou,  letan ou pou regard office of  opposition 8742 pou bidze 2010 i R1.643 pou Leader of the Opposition, pou government business 8744 i R3.3 e mon krwar ki mon konpran enpe kimanyer i pou annan enpe diferans parski i annan serten keksoz ki pou vin anba office, sa 2 lofis ki pou anterm bann out sourcing oubyen bann members osi tou, ki lefe ki lo kote parti lepep i annan plis Members e si i annan serten allowances ki pou bann members ki pou pas anba sa lofis, otomatikman pou leader of government business i pou vin pli o ki pou lofis lider lopozisyon.  Me selman lo personal emoluments mon pa ganny en konpran akoz i de lofis ki carry the same salary – the same salary pou tou bann dimoun ki travay.  Sa mon pa ganny en konpran mwan parski drayver i sipoze ganny menm larzan, sekreter i sipoze ganny menm larzan, si i annan en whatever i sipoze ganny menm larzan e son diferans i doub.

 

MINISTER  FAURE

Mon krwar mon’n enpe involve ladan e mon’n ganny sans diskit avek tou le de lider e mon satisfe ki i pe adres serten spesifisite ki mon krwar zeneralman i oke.  I kouver serten keksoz spesifik ki nou’n tonm dakor lo la.  Non mon respekte Lasanble. Minister finans in asize in tyeke e mon krwar nou oke.  Nou ti kapab pou serten fer spesifisite tret li anba out sourcing me manyer in ganny striktire la si i annan nesesite pou nou aranze nou kapab fer li. Sa ki enportan it’s the quantum ki pe ganny donnen.

 

(Interruption)

MR CHAIRMAN

Si napa okenn….

 

HON   RAMKALAWAN

Mr Chairman kekfwa i pou enportan parske obviously i annan en pti git konfizyon lo lapar sa de leaders ki kekfwa nou bezwen zwenn ankor avek ou pou ou ……  eKsplik nou.

 

MINISTER  FAURE

Non, i oke.

 

MR CHAIRMAN

Annou pran vot lo National Assembly.  Electoral Commissioner.

 

HON  RAMKALAWAN

Mon krwar ki ankor ennfwa si nou pe koz  anterm lapolis letan nou’n koz lo transport ensidswit mon krwar i enportan pouR nou koz osi lo sa Bill.  Mon krwar ki Onorab Vel in komanse riy en pti git akoz i konnen ki mon pe vin lo la, i pa akseptab, dan mon lopinyon pou biro lofis komisyonner eleksyon pou li annan en twin cab ki sipoze la obviously i annan en twin cab pou ki letan i annan bann eleksyon bann zafer,  ki ganny servi koman en veykil prive drayver komisyoner electoral.  Kot dan bomaten nou vwar li, well son transpor i al kot li Pointe Larue, i servi sanmenm sa transpor pou li anmenn son zanfan lekol e li i zis en drayver.  Mon krwar ki i bezwen annan en lalinny somehow ki ganny tire ant kimanyer en veykil ki apartenir pour en departman, en departman leta i ganny servi e mon pa krwar Mr Chairman ki poudir dan sa veykil,  en veykil nef pe ganny byen servi.  Alor mon krwar ki something needs to be taken up.  Thank you.

 

HON NICHOLAS PREA

Mon atir latansyon Minis ankor ennfwa lo boundary reviewEvery year nou annan en larzan pou boundary reviewNothing – i ganny depanse tou me nanryen pa ganny fer.  Please Minis.

 

HON   RAMKALAWAN

Mr Chairman si mon kapab azoute, i annan en lobligasyon konstitisyonnel tou an relasyon ek sa zafer boundary review pou Electoral Commissioner de tan-za-ot vin devan sa Lasanble Nasyonal pou li prezant bann zafer boundaries e i annan zis en fwa ki Msye Ah-Shung  ti ankor Electoral Commissioner ti vin fer sa isi me depi sa zanmen in ganny fer e nou kontinyen annan konfizyon lo tou bann boundaries bann distrik.  Nou kontinyen annan anler Beau-Vallon, serten dimoun i vot St Louis, lot i vot laba.  Mont Signal i annan problenm, partou kote i kontinyen annan sa problenm e zisteman Onorab Georges in montre mwan sa verse kot lartik 116(3) i dir avek nou the Electoral Commissioner shall not later than 3 years after the coming into force of this Constitution and thereafter 3 years after the Commissioner last submitted a report in terms of clause 1(d) anler submit to the National Assembly and the President a report   together with such recommendations regarding changes in the number of boundaries of the electoral areas on Mahe and Praslin which the Commissioner considers necessary in the circumstances. Nou 18an depi ki sa konstitisyon in ganny adopte e in ganny fer zis en fwa me selman parey Onorab Prea in dir, tou le zan sa sonm ki ganny mete pou li fer sa travay i ganny depanse me selman nou koman en Lasanble nou pa ganny nanryen.

 

HON   FERRARI

Lo menm lalinny, well enpe – Mr Chairman souvan mon santi ki enn mon rol koman MNA se pou ed enpe Minis e gouvernman an zeneral avek bann dimoun ki konport zot parey bann lanperer.  E menm Prezidan pa kontan bann lanperer akoz tanzantan i koz en kou lo bann pti lanperer.  Mon ti a kontan dir avek respe Mr Chairman ki komisyonner eleksyon i konport li koman en lanperer, i pa respekte son bann lobligasyon, i pa fer bann rapor ki i devret fer e ou demann li en keksoz i anvoy ou…  Oke mon pa pou dir. Me selman dan bidze pou lannen apre mon vwar poudir i annan provisions for election R2,500,000 an 2011, tre byen.  Minis dir mwan eski ou koman sa dimoun ki annan ultimate responsabilite pou vey nou larzan eski ou satisfe ki ou gannyen avek biro Komisyoner Eleksyon tou le zan en rapor lo bann depans avek tou bann zistifikatif akoz dernyen fwa Komisyoner Eleksyon ti dir pou fer en by-election Mont Fleuri i kout R1 milyon la, i pe dir nou poudir pou fer en National Election i kout R2.5 milyon.  Senpleman mon pa anvi ou donn mwan okenn detay ki initil, mon anvi ou dir mwan ou satisfe ki ou pe ganny sa lenformasyon korekteman akoz nou koman en Lasanble nou pa satisfe ki nou pe ganny en lenformasyon lo kimanyer sa travay pe ganny fer.  Mersi.

 

MINISTER  FAURE

Non sa ki mon kapab dir Lasanble se ki obviously nou’n detekte serten weaknesses dan serten areas of accounting ki nou’n – well madanm Cesar avek Msye Patrick zot in fer bann meeting ler nou ti pe etablir Treasury Single Account.  Mon krwar nou’n pran bann mezir strikt pou ki nou kapab at least remet keksoz lo en lalinny.  Sa ki mon ti a kontan enform zot.

 

MR CHAIRMAN

Si napa okenn… annou pran en vot lo the office of Electoral Commissioner.  Annou pran page 6 anba section 4, part 2 summary of nou annan Wages and Salaries which form part of the Appropriation Bill. Lo komansman, annou get section 4 part 2 yes, anba summary of revenue and expenditure then we go to page 6.  Nou annan okenn lobzervasyon lo Ministries, Departments, Wages and Salaries.

MINISTER  FAURE

Zis pou gid nou lo section 4, part 2 page 6 e nou pe regard other Wages and Salaries.  Savedir nou pe regard Pension, Gratuities ziska Special Pension Payment.

 

(Interruption)

 

MR CHAIRMAN

Yes in deba i anba Appropriation Bill.

HON RAMKALAWAN

Mr Chairman I mean i straight forward se by voting for this section ki aktyelman nou pe fer sir ki tou travayer i ganny zot lapey e nou lo nou kote nou napa problenm avek sa akoz nou krwar ki tou dimoun i bezwen ganny en lapey ki i pe travay alors sa nou pou donn ou full sipor pou fer sir ki tou travayer i ganny zot lapey.  Me obviously parey nou’n fer sorti dan bann deliberasyon nou ti ava demande ki sa  revizyon ankor ennfwa i ganny fer dan en fason pli normal pour ki sa …

 

(Technical problem)

…Lafen dimwan pou lannen 2010.  Mersi bokou Mr Chairman.

 

MR CHAIRMAN

Let’s take a vote for wages and salaries.  We move, lo lot paz i vin other goods and services paz 7.  Yes.

 

HON  FERRARI

Pou mwan take up from leader lopozisyon in kite i ava nou swe dan bann lannen ki vini ki bokou bann grey areas ki ankor egziste mon rekonnet poudir sa mouvman ki gouvernman, minister finans pe sey fer i annan plis transparans,  en   moman ki al dan bon direksyon me i pa al ase lwen dapre nou  e i annan bokou bann grey areas sirtou dan Departman Defans kot i annan bokou bann sekre ki Lasanble pa gannyen.  Donk i pou vreman ase pa rezonnab ki nou pran vot lo serten keksoz ki nou napa detay lo la.  So lo sa enn nou ava…

 

MINISTER   FAURE

Zis pou ed Lasanble nou pe regard other goods and services, nou pe regard overseas travel, social security, fund operating expenses.

 

HON  RAMKALAWAN

Mon ti a kontan ganny en eklersisman. Sa bann goods and services i tonm – mon ti a kontan si Minis i eksplik sa byen parski sa mon krwar i tonm – se la kot bokou sa bann dimoun ki pe ganny termination ki pe ganny arête bann ki zot pe fer out sourcing, i pou annan enpe out sourcing ladan?

 

MINISTER  FAURE

Non.  Goods and services anba ministry nou’n kouver nou anler.  Prezan nou’n fini pran sa nou, ki nou pe al diskite la nou pe regard page 7 other goods and services i zis sa 3 anba la.

 

HON   RAMKALAWAN

Zis sa 3 anba.

 

MINISTER   FAURE

Lezot anler nou’n pran li apre minister par minister.

 

MR CHAIRMAN

Okenn leklersisman.  We will take a vote on this.  Yes in favour?  And lot nou vwar Social Programs of Central Government, Centralized Payment.

 

 

 

HON   RAMKALAWAN

Mon ti a kontan demann Minis en kestyon anterm contribution to Religious Organisations, mon vwar ki dan bidze 2009 ti annan en sonm R2 milyon ki ti’n ganny mete e mon vwar ki finalman zot in depans zis R963 e sa lannen i resanble ki the whole amount R2 milyon i pe al pou Legliz St Michel Archange.  Mon ti a kontan demann Minis ki egzakteman in arive parski vi ki letan pou soz en bidze sa bann lorganizasyon relizye i fer zot demann ki’n arive egzakteman pou ki sa sonm R2 milyon pa’n ganny depanse.  Apre mon vwar ki konmsi pour mwan letan mon regarde, mon vwar ki i annan enn de bann pti landrwa kot pe annan bann logmantasyon e ou trouv serten bann logmantasyon sibstansyel, paregzanp sa Burial Services, ki i été egzakteman sa? Net anba.  E sa i vin en nouvo item dan bidze ki aparet all of a sudden an 2010 R4.4 milyon.  Mon ti ava kontan ganny en leksplikasyon lo sa, en leklersisman lo sa.  Home Administrators lekel zot sa bann?  Ki sa nouvo group of home administrators.

Akoz ki zis Seychelles Football Federation ki pe ganny sa sonm R508,000 tandi ki bann lezot federasyon zot zot pe pa ganny nanryen.

 

MINISTER   FAURE

Mr Deputy mon a komans avek Seychelles Football Federation; nou’n bezwen dan sa bidze koriz en anomali ki egziste.  Nou annan apepre 5 travayer Seselwa ki ti lo payroll National Aports Council the likes of Eddie Maillet, Ulric tousala. Aprezan zot zot ti pe ganny peye par National Sports Council me zot napa nanryen pou fer avek Sports Council, zot pe travay full time avek Federasyon football, aprezan nou pa ti aware sa, ler nou’n komans travay an detay lo Sports Council nou nou’n dir ki i enportan ki nou separ sa akoz i enportan ki Sports Council i ganny son budget e  gard son bann dimoun lo payroll ki travay pou li. Me lefe ki i annan en commitment e ki tou le sa 5 i bann dimoun ki pe ede, nou nou zis tir sa 508 ki reflekte saler sa 5 teknisyen e nou pran sa larzan nou donn sports e sports a pran responsabilite pou kontrol zot travay, pou evalye zot travay pou swiv; sa enn.

Now Burial Services ek Home Administrations i en tre bon kestyon akoz sa i swiv devlopman ki pe arive dan bann minister, tou le de i tonm anba minister Community Development.  Savedir Burial Services ozordi i tonm anba minister kominoter enkli bann home administrators ki travay avek bann home for the elderlies. Aprezan gouvernman in pran en desizyon pou tir sa de divizyon e met zot anba social security. Sa vedir social security fund ki pou ansarz zot, donk sa i reflekte saler tou bann travayer ki travay dan burial services, home administrators sa 1.5, i fer li pli fasil ki social security i manage e nepli en fonksyon gouvernman, savedir burial services pa kapab en fonksyon gouvernman in the new thinking.

Prezan trwazyenm lenformasyon; Mon krwar sa i enportan pou Onorab, mon pa konnen si i annan pending invoices sorti kot Legliz Anglikan.  Si i annan nou kapab clear enpe bann outstanding bill la pou nou kapab servi sa larzan me nou pa ankor resevwar okenn bann invoice.

 

HON  RAMKALAWAN

Mr Chairman mon krwar ki se sa ankor ennfwa kot ofet – without going into any conflict of interest me mon bezwen state ki poudir mon en manm board of commissioners of the Anglican church e mon krwar ki i annan en konfizyon   – relasyon leta avek former Bishop Santosh, ki konmsi zot ti annan en relasyon etwat ki aprezan pa tou keksoz ki’n ganny accounted for.  E menm lo kote petet si ou pe demann kestyon, menm lo kote Legliz i annan serten kestyon ki pe ganny demande parske li i ti annan son fason pou li vin apros leta pou li regarde kimanyer i pou ganny… ki mon krwar ki la ankor ennfwa ti ava bon pou annan en protocol kler pou ki i pa baze lo relasyon en dimoun avek lotorite me en keksoz kler ki nenport lezot dimoun ki vini ki konnen egzakteman.

 

HON   FERRARI

Mr Chairman mwan osi mon ti a kontan dan sa deba kekfwa fer en kontribisyon e fer en lof avek Minister Finans.  I annan paregzanp Moris zot in work out en formula in deza en problenm vreman tre konplike kimanyer gouvernman i ed bann lorganizasyon relizye e mwan mon believe ki zot devret akoz bann lorganizasyon relizye i bann lorganizasyon sosyal ki annan en rol dan lasosyete pou tenir lasosyete ansanm.  Me i annan en formula ki devret ganny devised pou evite ki Per Mathiot li akoz i koz enpe bokou li i pa pou ganny nanryen pour son Legliz, Per Alcindor li i a ganny enpe konmsi nou evit sa bann keksoz. E non selman nou evit sa bann difikilte within a church, nou evit li within the political organizations.

E mwan si gouvernman i demann mwan, mwan mon ava soumet avek gouvernman serten guidelines ki mon annan ki ede konmsi pou vwar en fason pou tret sa which is completely above board ki pa depan lo kapris, ki pa depan lo lekel Per ki la oubyen lekel Minis ki la. So i annan en formil ki egziste pou travay pou  lavenir, mon mazinen zot devret eksplor sa formil.  Mersi.

 

MINISTER  FAURE

Mon ti a zis anvi petet klarifye, nou sa lannen nou lo rikord nou’n ganny en let ofisyel sorti kot Bishop, savedir Bishop Legliz Katolik in ekrir nou.  Lannen avan nou ti ganny en let ofisyel sorti kot Bishop Anglikan, ki dir regarde si zot kapab konsidere for the next budget ensideswit, akoz nou nou pa konnen nou.  Nou dir oke napa problenm nou pare pou nou donn R2 milyon e li i swazir. Aprezan i zis vin operational la, sa size loperasyon zot zot servi zot prop sistenm ki zot annan aprezan zot bezwen anvoy bann invoice nou peye.  Paregzanp dan ka sa lannen nou annan larzan, nou’n zis depans  900, nou annan larzan. Aprezan nou pa konnen si i annan bann pending invoice par la, nou pa pou konnen nou. Aprezan nou relasyon se esper lofis Bishop pou kapab anvoye.  E i byen ki nou pe diskit sa akoz lannen prosenn nou pa pou kapab al zwe dan larzan Legliz Katolik pou al peye, nou pou annan problenm.

Donk si nou kapab at least fini sa lannen la, nou nou pare dan finans espere, si nou ti kapab nou pe diskite, nou pe trace enpe nou kapab servi sa larzan avan lannen i fini, clear enpe sa bann backlog fini. Me pou lannen prosenn nou’n ganny en let ofisyel sorti kot Bishop e in dir nou la la nou ava fer li e pou lannen 2011 menm zafer menm nou a esper demann apre nou diskite.  koumsa.

 

HON  DE COMMARMOND

Mr Chairman mwan mon pe ekout sa diskisyon ki pe soz la, mon annan vreman en konsern mwan.  Ozordi dan Sesel mon krwar Legliz in ariv pros en santenn kalite i annan, bann  sect, larelizyon tou kalite zafer, lot kote la taler ou a tann sonnen ou a tann kriye, Izlanm, Mizilman ensidswit.  Mwan fransman si pa in ler, mon poz mon lekor sa kestyon pou gouvernman reflesir seryezman si  pou kontinyen sa zafer la.  Akoz la, oke mon konnen Legliz Katolik ki mon belong to, mon donn tou sa ki mon kapab pou mon Legliz, Legliz Anglikan, petet i le 2 pli gran legliz, 2 denominasyon konmela dan Sesel, me i annan bann grandisman ki lezot pe soz. Mwan mon enkyet e parmi bann larelizyon, bann sect ensidswit, i annan ki negativ osi, i annan son bann bout negativ osi. Now to what extent ki gouvernman pou kontinyen ed bann Legliz.  Demen pou annan bann demann, la ou’n dir kimanyer pou soz, Onorab Ferrari pe rod formula pou anmennen. Be formula i pa pou kapab zis pou Katolik ek Anglikann li.  Konmsi it’s an issue, serious issue ki mon krwar nou bezwen, gouvernman reflesir lo la I dont know, be mon kontan mwan letan pe ed mon Legliz, nou Legliz Katolik, Protestan osi. Me mon annan enpe question mark.  E monitoring letan mon’n tann Onorab lider lopozisyon koze, letan nou tann listwar ki ti arive lontan avek per Dingwall e tou sa, ki deal konmsi? Nou pe poz nou lekor bann kestyon.  So mon met sa devan pou government think about e regarde ki vreman nou fer alavenir.  Si vreman nou adopte sa kalite keksoz.  Thank you..

 

MR CHAIMRAN

Nou a pran en final remark. Letan pa dan nou faver, yes Onorab.

 

HON   RAMKALAWAN

Ou’n donn mwan laparol?

 

MR CHAIRMAN

Wi ou final one akoz nou bezwen bouze.

 

HON   RAMKALAWAN

Non, mon anvi zis de pwen ki dekoule from sa. Eski minis pe dir ki sa diferans la lo sa larzan ki ti’n ganny earmark pou Legliz Anse Royale i zis ki si bann invoices i ganny prezante avan le 31 Desanm ki sa larzan pou ganny disbursed si non sa larzan, koule, fini.  This is what you are saying.

 

MINISTER   FAURE

Yes, e mwan mon a pti a voudre ki nou met Legliz Anglikann dan problenm.  Si i annan en kontrakter ki’n fer travay e en invoice i pri par la. I riske annan travay ki’n fini ganny fer e petet sa dimoun osi i ankor pe espere li.  Donk nou kapab sort it out.

 

HON  RAMKALAWAN

Oke, sa mon ava take up.

Dezyenm pwen ki Onorab De Commarmond in fer resorti, mon   konpran son pwen, e mwan osi mon ti ava kontan at some point sa size Legliz avek leta i ganny klersi –      parski mwan mon konnen ki poudir paregzanp Monsenyer Wiehe i mekontan avek sa R2 milyon parske i bezwen li R9 milyon pou li refer legliz St Michel Archange e legliz aprezan i koze i dir tou sa bann later, tou sa bann lekol, tou sa bann propriyete ki in pas ek gouvernman pou en roupi.  Mon krwar ki at some point nou bezwen klersi tousala. E anmenmtan osi i vin en size.  Mwan mon konnen ki poudir nou en leta sekilye, Sesel i deklar li koman en leta sekilye e letan ou en leta sekilye e ou annan ou tou bann diferan group.  Paregzanp letan ou fer en lekol, en lekol nef i ganny dedye e i ganny beni se sa Per Katolik oubyen sa Per Anglikan ki vin beni, nouvo Lasanble Nasyonal i pa pou zis Anglikan ek Katolik ki pou vin dan nouvo Lasanble Nasyonal.  I pou annan Pannkotis, i pou annan Mizilman, i pou annan Endou, i pou annan tou kalite e alors Mr Chairman mon krwar ki tousala i en lot deba me selman i en deba ki nou koman en pei nou pou bezwen aborde.  Parski si mwan mon ti en mizilman mon ti ava dir be mon ti ava kontan osi ki letan en nouvo housing estate i ouver, ki mon   Imanm i ganny sans li osi nou vin fer en pti lapriyer.  So mon krwar i en size. Me selman I will take it up. Me nou tou nou pou annan mekontantman, nou pou annan serten rezerv e tou bann soz me selman it’s an issue ki koman en sosyete milti relizye nou pou bezwen adrese spesyalman ki nou konsider nou lekor koman en leta ki pa relizye.  Thank you Mr Chairman.

 

MR CHAIRMAN

Let’s go to the Head.  Tou sa ki anfaver lo sa Social Program Central Government?  Next one transfers to Public Sector, subventions to regulatory bodies, paz 9.  Okenn komanter?    If not….  Oke.  Minister ou oule…. Let’s take a voteAll in favour on this HeadLet’s move to Benefits and Approved Program.  Yes.

 

HON   FERRARI

Mon ti a kontan demann Minis en pti keksoz ki mon ti leve dan mon repons lo diskour bidze.  Mon ti lev en kestyon pou bann home carers e Minis kekfwa ti a pran lokazyon pou li dir avek Lasanble kimanyer i pou fer – Benefits and Approved Programs.

 

MINISTER   FAURE

Mr Chairman nou pe pran others, nou pe swiv the Bill, nou pe swiv this one.

 

HON FERRARI

Oke. So which Head are you on?

 

 

 

MINISTER   FAURE

Others, page 10, subscription to International Organisations, Capital Subscription to International Organisations.

 

HON   FERRARI

What about the benefits….

 

MINISTER   FAURE

Apre dernyen.

 

HON   FERRARI

Then we will come backNo problem with that.

 

MR CHAIRMAN

Any….. oke let’s move to.  Non nou a pran tou ansanm.  Let’s move to Provisions for Arrears, page 11.  Oke, contingency.  Non.

 

MINISTER FAURE

Benefits.

 

MR CHAIRMAN

Benefits.  Yes.

 

HON   FERRARI

Mr Chairman mon ti annan en kestyon lo Home Carer Scheme.  Eski minis i kapab pran sa lokazyon pou eKsplik nou akoz, dan mon lopinyon enpe home carers in ganny  kit ater, enpe bokou in ganny kit ater.  Deza dan sa lannen alokasyon ki ti’n prevwar R45 milyon pa’n ganny servi so in pas enpe dan menm prensip ki social safety net e sa i reste parey preski pou lannen prosen.

Home carers, minis parey ou konnen, se bann dimoun ki bokou lo part time work, 3erdtan, 4erdtan e ler ou compute zot lapey pou bann ki 3, 4erdtan i vreman ba.  So i dan sa ka kot mon ti ava dir ki mon dakor avek Onorab Derjacques, sa bann dimoun si zot fer zis sa koman zot lokipasyon zot pou tonm anba poverty line.  Oke si zot fer zis sa.  I annan dimoun ki fer lezot pti keksoz akote.  I annan dimoun aparaman ki fer 2 carer, ki fer enn bomaten e enn apre midi or whatever vice-versa, me selman bann ki lo zis 3, 4erdtan zot vreman tonm anba poverty line. So eski Minis i kapab reasir nou ki poudir sa i en konsern osi pou gouvernman e zot bezwen rod en fason konmsi pou improve the lot of those people please.

 

MINISTER  FAURE

Non, parey Lasanble i aware i annan nouvo polisi de lapar minister ki ansarz sistenm home carer, strenghthen li, tir enpe labi pour tou bann home care ki pou travay full time. Nou pou bezwen pey zot anlinny avek minimum wage.  Bann ki pe travay la ozordi ki pe fer full time pe ganny R15.50 per hour.  Savedir sa i pou reflekte the minimum wage.  Me bann ka kot i annan detrwa dimoun pe vini akoz bezwen se zis donn 2erdtan, 3erdtan e si pe travay dan plizyer, i oke.  Savedir sa sistenm i provide pou tou le de sistenm ki egziste.  Savedir si nou annan laplipar bann dimoun ki pe fer full time R35 million to cover e nou pou bezwen aplik minimum wage. Me i annan serten bann ka kot ou pa bezwen dimoun full time me li i pe travay lo detrwa landrwa.

This is where mon krwar dan deba bomaten pandan sa 3 zour mon krwar zot in met ledrwa lo nesesite pou nou annan – nou bezwen strengthen monitoring.  Akoz ler nou fer bann sanzman nou’n perdi monitoring.  Nou bezwen pe monitor pour nou asire lekel ki pe fer sa bann travay e si fodre amelyore mon krwar leta i la pou amelyore.  Nou sorti lo R54 milyon nou 2008 e ti budget R45 milyon, nou’n ariv R33 milyon e ler nou’n diskit avek lotorite konsernen nou dir oke annou met R35 milyon nou ava regarde kimanyer i été.  Vwala sa sistenm me selman i lentere gouvernman pou nou strengthen e fer sir ki bann dimoun i ganny peye the rate according to the law.

 

HON  DE COMAMRMOND

Mr Chairman mon oule zis eklersi enkou, sa Head la, sa bann benefits ki nou pe koze la, mon oule konnen konbyen ladan ki konmsi avan 1977 ti annan.  Thank you.

 

MR CHAIRMAN

This is a remark.  Nou pou pran en vot lo sa bann Head swivan:  Transfers to Public Sectors, Others, Provision for Arrears, Contingency, Benefits and Approved Programs of Social Security Fund, tou sa ki anfaver?  Oke, mon krwar ki nou’n konplet the schedule of allocation of authorized expenditure.  Prezan Minis pou get en pti kou Capital Expenditure.

HON   RAMKALAWAN

Strictly speaking, capital projects i pa dan Bill.

 

MR CHAIRMAN

Yes of course, capital projects is part of the information, and…..

 

HON  RAMKALAWAN

I pa dan Bill so i pa neseser pour nou al lo la e mwan mon ti ava propoze ki nou aret la.  Nou’n fini Bill – annou stick to the Bill

 

MR CHAIRMAN

Oke.  Minister ou oke avek sa?

 

MINISTER   FAURE

Yes.

 

MR CHAIRMAN

Baze lo travay komite nou a re-konstitye nou…

 

HON BERNARD GEORGES

..Avan nou al laba, konpran mwan byen Mr Chairman mon pa anvi retar par en minit travay sa Lasanble.  Me boner ler nou ti lo Minister Lanvironnman, mon ti lev en kestyon e zot ti dir mwan esper Capital Projects.  Mon’n espere, mon’n byen pasyan me apre sa mon sel kestyon se oli sa bann lalis proze ki annan pou fer avek energy substitution ki mon’n ganny dir i dan Capital Project akoz mwan mon pa’n vwar.  Se sa lenformasyon ki mon pe rode.  Oli li?  Lekel sa bann?  Pa lanvironnman, pa debous lanmer eksetera, mon pa’n lev sa mwan, energy substitution se sa pwen ki mwan mon ti’n leve e mon’n ganny dir ki i annan en lalis ki’n ganny donnen bomaten.  Environment mon napa okenn problenm, mon pa’n koz lo la, me energy substitution mon pe rode.

 

MR CHAIRMAN

Lalis ti form par dan deba.

 

 

HON   FERRARI

Mon ti a kontan ki Minis i pran lokazyon pou koriz bann sif ki Onorab Francois in donnen akoz in donn bann sif ki pa korek, ler in dir nou poudir i annan bann proze ki pou kout R6 milyon kan an realite  pou annan zis R750 mil, kot R7mil 500 milyon pou annan zis R500 mil pou lannen 2010.  Mon ti a kontan ki Minis i zis fer en klarifikasyon i dir ki tou bann figures ki Onorab Francois ti donnen pa ti korek.  Mersi.

(Interruption)

 

MR CHAIRMAN

Nou pa oule re-al antre dan en deba.

 

HON JOSEPH FRANCOIS

Zis en pti koreksyon Mr Chairman

 

MR DEPUTY SPEAKER

We have completed lo nou par. So the budget, we have completed the budget, the Appropriation Bill, annou re-konstitye nou dan Lasanble Nasyonal.

 

(End of Committee Stage)

 

MR DEPUTY SPEAKER

Mon a demann motion for third reading.

HON MARIE-LOUISE POTTER

Mr Deputy Speaker mon move ki the Approriation Bill 2010 i ganny lir en trwazyenm fwa.

 

HON ANDRE POOL

I will second that Mr Deputy Speaker.

 

 

MR DEPUTY SPEAKER

Annou pran en vot lo zeneralite the Bill.  Tou sa ki anfaver?  Okenn ki kont?  Oke.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Annou lir Bill pou trwazyenm fwa.

 

(Interruption)

 

THE ACTING CLERK

This Act may be cited as the Appropriation Act, 2010.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bill in pase, nou ava ekskiz Minister pou ozordi.

 

HON   FERRARI

Zis pran sa lokazyon pou dir mersi staff dan Minister Finans, Minis nou pa pou tro, tro dir li mersi akoz in dir nou enn de bann parol enpe for taler, me selman staff nou rekonnet zot travay e nou apresye zot zefor ki zot in mete ladan.  Mersi bokou.

 

MR DEPUTY SPEAKER

I annan en Revised Order Paper pou mardi, i annan en first reading, Seychelles Marketing Board Repeal Bill, nou a ganny first reading.

 

THE ACTING CLERK

This act maybe cited as the Seychelles Marketing Board Repeal Act 2009.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Thank you, Lasanble i ava adjourn, nou a zwenn Mardi 9er.

 

(Adjournment).