::
Home » Archives » Verbatims - First Term 1997 » Friday 28th February 1997

Friday 28th February 1997

NATIONAL ASSEMBLY OF SEYCHELLES 

 

Friday 28th February 1997

 

The Assembly met at 9 am

 

The National Anthem was played

 

Mr Speaker in the Chair

 

 

MR SPEAKER

Mwa dir bonzour tou onorab e piblik ki pe ekoute. Mon napa kominikasyon e nwa va al direk lo en pti item avan nou antre lo deba  lo state of the Nation.  Nou pran en first reading.

 

CLERK

This Act may be cited as the Business Tax (Amendment) Act, 1997.

 

MR SPEAKER

Avek sa nou repran deba lo diskour prezidan lo leta la nasyon e selon nou Standing Orders mon envit onorab lider lopozisyon pou prezant son reply.

 

MR JAMES MANCHAM

Msye Speaker, avan ki mon ale lo mon repons sibstantif konsernan diskour ki prezidan ti prononse isi lo leta de nou nasyon, les mwan avan tou lo non de lasanble isi prezan, konm se mwan le premye personn pour parle se maten, ankor une fwa fer kelke remark konsernan la tris disparisyon parmi nou de nou former minis de zafer etranzer Madame Danielle Jorre de St Jorre.  Bokou de soz in ganny eksprimen, bokou eloz in ganny dir depi ki nou nasyon in aprann sa tris nouvel.  Nou tou nwa rapel ki pa lontan sa madanm dan son kapasite konm Minis de Zafer Etranzer ti vini dan nou lasanble.  Kel tris nouvel alor de konstate ki ozordi in nepli dan se monn.  Bann eloz kin ganny fer in dir madanm de gran kalite, en gran minis de zafer etranzer, en arkitek de lalang kreol e plizyer dot gran si vous voulez apresiasyon in ganny prononse.  Me i annan osi en kote de sa madanm ki mon krwar personn pann komant lo la, sete ki se en gran akademisyen, enn personn avek en onivo entelektyel, ki ti osi kontan bokou la literatir.  E pandan bann pti moman ki mwan menm monn gannyen a konverse avek li, mon ti konstate ki sa madanm i ti annan bokou apresiasyon pou filozi e poezi e en gran admirasyon pou sa ekriven ki apel ……. Les mwan Msye Speaker alor a la memwar de minister de zafer etranzer disparet, de sa grann Seselwaz, lir kelke mo konsernan lanmor ki ……. ti ekri.

 

Vous voudriez connaitre le mystère de la mort.  Mais comment le trouverez-vous si vous ne cherchez pas dans le coeur de la vie.  Le hibou, dont les yeux attachés à la nuit sont aveugles dans le jour, ne peut pas devoiler le secret de la lumière.  Mais si vous voulez vraiment contempler l’énigme de la mort, ouvrez largement votre coeur à l’elan de la vie.  Car la vie et la mort ne sont qu’un, comme sont un la rivière et la mer.  Dans la profondeur de vos espoirs et de vos caprices git votre silencieuse connaissance de l’au-dela.  Et comme les graines qui revent sous la neige, votre coeur reve du printemps.  Faites confiance aux rêves, car c’est en eux qu’est cachée l’entrée pour l’éternité.  Votre crainte de la mort n’est que le tremblement du berger quand il se tient devant le roi qui va poser sa main sur lui pour lui faire honneur.  Sous son tremblement, le berger n’est-il pas joyeux de savoir qu’il va porter la marque du roi.  Cependant n’est-il plus conscient de son tremblement.  Car qu’est-ce que mourir sinon se tenir nu dans le vent et se fondre dans le soleil.  Et qu’est-ce que cesser de respirer sinon liberer le souffle de ses marées agitées, de sorte qu’il puisse s’elever, en repandre et chercher Dieu sans etre encombré.  Ce n’est qu’en buvant à la rivière du silence que vous pourrez vraiment chanter.  Et lorsque vous aurez atteint le sommet de la montagne, alors vous commencerez à grimper.  E lorsque la terre appellera vos membres, alors vous allez vraiment danser.”

 

Msye Speaker, mardi le 25 nou ti rasanble isi pou nou ekout Prezidan René parler lo leta de la nasyon.  Nou ti osi annan parmi nou en asanbleman de VIP ki ti enkli tou le minis du gouvernman.  Aujourd’hui sepandan nou pa vwar tou sa bann personaz.  Si bann VIP pou la rezon ki zot in gannyen envite pa prezan, le minis a mon avi ti dwatet prezan an sinny apresiasyon du rol enportan ki sa Lasanble i zwe dan lavi nou nasyon.  Mon swete ki lannen prosenn tou bann minis i a fer en efor spesyal pou et parmi nou pou sa lokazyon.  I enportan Msye Speaker ki nou bann minis i realize ki la demokrasi ki egziste isi Sesel i baze lo en sistenm de separasyon de pouvwar avek legzekitif anba direksyon du prezidan e bann minis, lezislatif sou ou prop direksyon Msye Speaker, e le zidisyer sou la direksyon de sef ziz e de son bann ziz. 

Kan le prezidan i vin dan sa lasanble nou onor li konman en envite distenge.  Nou ti turn up pou montre ki nou rekonet li konm le sef de leta e pou ekout li parle lo leta de la nasyon.  Apre ki noun ekout le prezidan, nou, bann manm de sa lasanble, noun ganny envite don lokazyon e nou devwar pou fer konmanter e partaz nou lide.  Mon panse Msye Speaker, ki i alor zis de nou espekte vwar nou bann minis prezan.  Zot labsans aujourd’hui i demontre ki brans egzekitif du gouvernman pa pran brans lezislatif tro serye.  Si sa latitid i ganny ankouraze nou sistenm de birokrasi pou ganny bokou kritike. 

Msye Speaker,  mon sir ki mon pe enterpret santiman tou manm lasanble, kan monn dir ki sete en gran plezir pou nou de vwar prezidan parmi nou.  Apre tou se le prezidan ki depoz son sinyatir lo bann dokiman lalwa ki ganny adopte dan sa lasanble.  Nou osi konnen ki Prezidan René i pa en dirizan ki la zis pou koup riban pou serten lokazyon e selman la pou rankontre bann vyeyar, me ki osi en dirizan ki enterese avek sa ki pe pase dan bann diferan minister tou le zour e menm trouv letan parfwa pou enflians sa ki pase dan bann parastatal.  Mon ti alor kontan pou antann le prezidan dan son ladres lo leta de la nasyon dir mon quote “konm en gouvernman e konm en pep nou touzour pare pou koriz nou fot, pou fer enn otokritik, pran en pa an aryer si i neseser e sanz direksyon, e kot i annan enpe brousay oswa enn de pikan dan nou semen, nou esey vwar ansanm kimannyer pou nou koupay li pou fer nou semen pli kler.”

Msye Speaker, sa bann parol par le prezidan, ki le gouvernman i pare pou sanz kot i neseser fer sanzman i nou pli gran lespwar pou lavenir nou pei.  Annefe i annan kelke tan ki le gouvernman in montre en serten willingness pou sanz direksyon pou le meyer.  Nou oule ki sa i kontinnyen, in a full hearted manner e non pa half-heartedly.  Sa pou mwan Msye Speaker, i demontre en serten matirite ki nou dwa espekte dan oken gouvernman demokratik.

Msye Speaker, monn ekoute avek gran lentere sa ki le prezidan ti annan pou dir lo en sosyete model.  Mon quote, “bokou mon diskour ozordi i konsantre lo sa gran semen ki noun pran pou kree isi Sesel en pei e en nasyon model.  En sosyete model ki permet nou viv ansanm dan lape ek lalwa, en sosyete ki permet nou pase ek nou zanfan e nou lazenes bann bon keksoz e en sosyete ki permet nou egziste e menm zwe en rol positif dan la rezyon e dan la kominote enternasyonal.” E Msye Speaker, le prezidan an terminen son morso lo en sosyete model in ankor eksplik nou ki si sa sa sosyete model.  Ankor en fwa mon quote le prezidan “dabor e avan tou en model pou nou menm e nou zanfan, en fason viv e en fason fer keksoz ki satisfe nou pep.  E si le monn i vwar li konman en model, tan mye i fer nou ankor pli fyer.  Pou nou Seselwa en sosyete model set en sosyete kot nou kontinyen devlope e an menm tan nou kontinyen viv an armoni avek la natir.  An armoni avek nou prosen kot nou tou nou annan ase pou viv konfortableman, kot nou tou nou an bonn sante.” 

Msye Speaker i kler ki le prezidan i voudre vwar en sosyete kot tou Seselwa i travay ansanm, kot tou Seselwa i santi lib, kot tou Seselwa i a partaz en lespri de fraternite e de fyerte.  E la Msye Speaker, mon panse ki pou napa obzeksyon si an sersan de kree sa sosyete model nou osi donn li en pli gran dimansyon de valer e de grander.  Sa dezir i pa devre gannyen motive par en sans de foli, me par en konviksyon ki ler in arive pou nou elimin la medyokrite ki ankor egziste dan nou pei.  En fason ki a permet nou zistifye nou fyerte nasyonal viz a vi le monn antye.  Msye Speaker, permet mwan pou fer kelke obzervasyon lo diskour Prezidan René.  Byensir mon totalman siport lanfaz ki gouvernman in mete lo ledikasyon.  Monn obzerve ki kan le prezidan i ti fer referans a nou trwa langaz i ti parle lo en sosyete  kot nou zanfan i a koze nou trwa langaz nasyonal e pa en sosyete kot nou zanfan i kapab ekri trwa langaz.  Msye Speaker, nou pa kapab fors nou zanfan pas son letan pou aprann ekri lalang kreol, parske sa se pa dan lentere de sa pli grann konesans ki zot pe serse pou trouv travay pa senpleman isi Sesel, me osi andeor Sesel.  Aujourd’hui nou pe viv dan en era of information, revolution, kot nou bezwen itiliz tout nou letan pratik pou aport nou pli avantaz.  Nou bezwen catch up avek bann sanzman rapid ki pe arive dan sa domenn sinon nou pou ganny kite deryer. 

Msye Speaker annou alor san gran emosyon aksepte la realite de sa sitiasyon.  Koz kreol, sant kreol wi, me aprann ekri kreol is a complete waste of time and energy with no useful dividends whatsoever.  Msye Speaker, an parlan lo ledikasyon nasyonal i annan de pwen mazer ki mon oule fer resorti. Sa de pwen a mon avi le gouvernman i dwatet met lanfaz lo la.  Le premye pwen se ki ledikasyon i pa senpleman lakizisyon de knowledge and skills,  i dwa osi konsern savoir faire et savoir vivre tout an prenan kont lespri de grander ki nou pei pe rode   Sa i enportan pou en pti pei konm comme le notre ki oule donn en meyer servis bann touris ki vizit nou, sirtou kan nou oule fer atire bann touris de ot kalite. Le dezyenm pwen Msye Speaker, i konsern technical education.  Monn deza mansyonnen oparavan ki nou education policy i devre marse lanmen dan lanmen avek en manpower policy tre aktiv.  Mon alor dezapwente ki nou bann zenn napa sifizaman oportinite pou ganny training ki a permet zot plitar ganny abzorbe dan lapes endistriyel set-a-dir dan tuna fishing.  Si bann peser franse, espanyol e zaponnen i sorti si lwen i trouv li profitab pou vin lapes dan nou rezyon i kler ki lendistri tuna fishing i dwat osi donn bann zenn Seselwa plis oportinite de lanplwa.  Seselwa i dwa et touzour annan priorite an se ki konsern lanplwa dan son pei.  Le prezidan in mansyonnen ki bann etranze ki annan serten kalifikasyon spesyal i dwa et pare pou train nou bann zenn pou kapab ranplas zot evantyelman.  Sa of course i bezwen osi aplike dan domen industrial fishing

Msye Speaker, nou dakor lo sa pwen ki nou bezwen vwar ki bann etranze i train nou Seselwa.  Me an parlan lo bann etranze ki vin travay dan nou pei, mon panse ki le gouvernman kan i pe anploy highly paid individual i bezwen ekspekte ki sa endividi i donn antyer satisfaksyon dan son travay.  E pou sa endividi donn satisfaksyon i devre annan li en happy home base.  Mon panse ki a lepok modern laplipar fanmiy msye ek madanm i travay pou aport pli byennet a la fanmiy.  Alor le gouvernman i dwat et fer sir ki sa endividi ki pe travay isi, son madanm osi i kapab trouv lanplwa.  Sinon ki arive, sa madanm i trouv li anwiye, mekontan, e i konmanse met presyon lo son mari e parfwa mal parl Sesel.  Osi Msye Speaker, i annan sa bann madanm ki byen kalifye e annan serten konesans e skill spesyal ki zot a kapab pase a nou bann zenes annou alor adopte en polisi ki pou aport nou plis benefis pou nou pei.  I enportan ki nou regard la sitiasyon entelizaman e avek en lespri ouver e non pa dan en narrow paternalistic manner

Msye Speaker, an parlan lo bann expatriates ki travay isi dan nou pei le gouvernman in permet bokou sa bann endividi de gannyen nasyonalite Seselwa e parfwa enpe tro fasil.  Msye Speaker, nou annan nou isi en sistenm milti rasyal kin mars tre byen ziska mentenan.  Mon voudre fer resorti alor ki avan en endividi i ganny granted national status, sa endividi i dwatet pare pou li entegre, pou li montre ki i senpatetik avek nou melting pot society.  Mon pe eksprim alor mon enkyetid lo bann endividi ki pe rantre dan nou pei e ki pa pare pou kontribye a nou proses de kreolizasyon e ki plito i enterese pou kree zot prop pti kominote.  Si sa i ganny permet nwa kapab trouv nou dan kelke lannen pe fer fas avek communal politics dan nou pei.  E sa pa pou aport ni stabilite, ni social harmony.  Msye Speaker, dan son diskour, le prezidan in parle bokou lo la demokrasi e la nesesite a vwar en pozisyon konstriktiv.  I ti dir mon quote “mon souvan antann dir pou annan demokrasi fodre annan en lopozisyon for.  Dan mon lopinyon i pa fer okenn diferans si i annan en lopozisyon for, oubyen feb.  Sa ki enportan se ki sa lopozisyon i konstriktiv olye destriktiv.”  Msye Speaker an rezilta de sa statement ki monn mansyonnen, statement du prezidan lo sitiasyon opozisyon, i annan en zournal lokal yer an serten tandans pou dir konmsa, ki dan lasanble ki nou annan aujourd’hui lopozisyon i feb, lopozisyon i dosil.  Msye Speaker, napa lopozisyon ki feb akoz i koz kalmeman olye de fer en kantite tapaz.  Napa lopozisyon i feb akoz i donn plis lenportans a lentere lon term du pep e du pei an kontras avek en dezir partizan pou ganny le pouvwar.  Napa lopozisyon ki feb parske i krwar ki en lot koudeta pa pou rezourd nou bann problenm nasyonal.  Napa lopozisyon ki feb akoz i refize fer de-z-alegasyon ki kapab kout li de milye de roupi an form de konpansyon pou difamasyon.  Napa lopozisyon ki feb akoz i santi li for pou reserse la rekonsilyasyon nasyonal.

Msye Speaker, mon tia kontan pran sa lokazyon osi kont teni de sa ki prezidan in dir lo lopozisyon dan le konteks de nou demokrasi pou partaz avek lasanble kelke pwen lo mon prop persepsyon de la demokrasi.  A vre dir la demokrasi pa touzour aport en gouvernman parfe.  Nou annan zis pou get otour de nou pou realiz sa.  Sa ki sepandan fer nou siport la demokrasi se pa ki napa fot e son pwen feb, me ki i annan bokou mwens fot ki lot sistenm de gouvernman.  Si alor i arive ki lepep pe mal servi son souverennte an itilizan son liberte demokratik pou vot anfaver gouvernman ki pa servi son lentere, le remed se pa de retire la demokrasi, me plito edike lepep a mye konprann pou zot kapab azir avek plis lentelizans dan lavenir.  Sepandan la demokrasi i reste le sel sistenm du gouvernman ki respekte le dignite de lonm parske i baze lo konviksyon ki tout endividi i dwa partisipe direkteman ou endirekteman dan lafer de nou sosyete.  Alor nou bezwen aksepte kelke aspe de la demokrasi. Paregzanp i pa vedir ki akoz lamazorite i gouvernen ki tou sa ki sa mazorite i fer i byen.  An menm tan la demokrasi i aksepte ki byen de fwa ozordi desizyon i dwa et gannyen prann ki telman konplike e konpleks ki sa bann problenm pa pou kapab ganny rezourd dan lentere nasyonal atraver senpleman en plebisit popiler.  Se pou set rezon ki la demokrasi i egziz ki nou met en minimonm de konfyans dan gouvernman kan in ganny elir.  Me lademokrasi i osi rekonnet ki parfwa one person could be right and 99 could be wrong.  Se pou set rezon ki sa endividi i bezwen annan le drwa de proklame son lopinyon dan le bi de persuade le zot 99 pou sanz zot pwen de vi.  Me ou pa pou arive sanz le pwen de vi de personn si ou fer sa avek en lespri de malis, de konfrontasyon ou avek de santiman destriktiv.  Byensir la demokrasi i ganny mye pratike dan bann pei kot lepep i konnen tout son lareg e kot bann lider i pare pou respekte sa bann lareg.  Dan sa koneksyon les mwan repete sa ki sekreter zeneral du Commonwealth Chief Emeka Anyaoku ti dir sa lendi le 24 fevriye a lokazyon louvertir of the Commonwealth Round Table Conference on Democracy and Good Governance at Gabarone kapital de Botswana.  Mon quote an angle.  “It takes considerably more than the paragraphs of a  constitution to secure an effective and lasting democracy.  No ruling party can plausibly claim to be the sole conscience and the sole embodiment of the will of the people, let alone their only prophet”.    

Msye Speaker, le prezidan in fer kler ki lepep an zeneral i pa siporte la politik de konfrontasyon e i prefere lape e la stabilite. Dan sirkonstans Sesel fodre ki nou aksepte ki pou napa lape e la stabilite si nou pa konsolide pou polik de rekonsilyasyon nasyonal.  Prezidan René dan son diskour pann mansyonnen sa pwen spesifikman e ouvertman.  Me si nou analiz son diskour, nwa dekouver serten santiman dapresiasyon par enplikasyon pou sa politik de rekonsilyasyon. De mon kote mon fyer du rol ki monn zwe parske se mon konviksyon ki rekonsilyasyon nasyonal i esansyel onivo de lentere nasyonal.  Annefe mon kontan konstate an kontak avek plizyer santenn de nou sitwayen ki ozordi zot osi partaz sa bann santiman, santiman ki ti ganny eksprimen a mwan dan en let par sekreter zeneral du Commonwealth apre eleksyon zeneral.  I quote “I want to take this opportunity to commend you on your wisdom, pragmatism and generosity in promoting, since your return to Seychelles a message of national reconciliation.  This has done much to heal the wounds of the past, and ensure the success of the transition to a multi-party system of government.  I have no doubt that as you take on the duties of the Leader of the Opposition in the new National Assembly, you will continue to build on what has already been achieved.  On behalf of the Commonwealth Association, I wish you well in these endeavours.”

Msye Speaker, mon ti kontan antann sa ki le prezidan ti annan pou dir lo lendistri touris, sirtou lo nesesite pou fer la diferans ant en bwat kavyar e en bwat sardin.  Malerezman i deza lontan depi ki mon ti manz enpe kavyar.  Mon antann ki serten de mon bann koleg sosyalis dan sa lasanble ti souvan enjoy sa delicatessen de La Risi pandan lepok ki nou ti pe pwente avek Linyon Sovyetik.  Msye Speaker, mon ti antyerman dakor avek prezidan ler i ti dir ki ozordi lekonomi i gannyen trete konm priorite limero enn.  Dan sa koneksyon tout an siportan totalman politik de welfare du gouvernman viz a vi manm mwen fortine de nou kominote, nou bezwen admet ki a la lon term si nou pou kapab mentenir sa politik i neseser ki nou annan nou en lekonomi pli solid.  A la resers de sa obzektif nou bezwen konsider tout oportinite pou gannyen additional revenue.  Msye Speaker, pandan sa dernyen 10 zan noun vwar lankourazman de gambling dan nou sosyete.  Aujourd’hui nou annan nou kasino e osi bann zwe loto ki ganny organize par plizyer group.  Sa i fer mwan demande akoz nou napa en lotri nasyonal isi Sesel.  Si nou ti fer nou en tel lotri nou tia kapab donn 20% ou plis de tou larzan lo tiket ki noun vann pou aste later e pou batir plis lakaz pou bann manm mwen privilezye de nou sosyete.  Msye Speaker, set en gran biznes aujourd’hui dan plizyer pei, national lottery.  Dapre letid kin fer an 1996, konsernan 30 top lotteries dan lemonn, national lottery du Rwayonm Ini konni konm Camelot, ti pran premye plas avek en profi an ekse de 2.3 bilyon liv sterlen.  Sa i reprezant plis ki 18 bilyon roupi.  Lotri Dai-Chi Kangyo Bank du Japon ti pran dezyenm plas avek en profi de 2 bilyon liv sterlen. Lotri Onlae de Lespanny ti pran trwazyenm plas avek en profi de 1.3 bilyon liv sterlen e La Francaise des Jeux de France, ti pran katrieme plas avek en profi 1 bilyon liv sterlen. 

Msye Speaker, en lot domenn ki nou bezwen etidye se de donne a nou later isi Sesel en pli gran valer.  Avek nou labote natirel, nou stabilite e nou santiman damitye, nou kapab atire isi bann rich and famous di monn antye pou vin etablir swa en mezon de vakans ouswa en mezon de retret isi.  E sa i a kapab anmenn nou de benefis enorm.  Nou bezwen demande nou lekor akoz paregzanp later sid de la Frans i annan bokou valer tandis ki zis akote an Algerie later i napa preske ditou valer e personn pa enterese ni pou aste, ni pou al reste laba.  Si later Sesel ti kapab trouv son vre valer kont teni de la demann ki egziste pou en pti plot dan paradi, en morso later Sesel ki aujourd’hui i vann 50,000 roupi demen i pou ganny en valer de 500,000 roupi.  Alor en endividi ki annan en morso later aujourd’hui ki kout 50,000 roupi i a kapab demen trouv li dan en pozisyon kot i pou kapab raise a loan de 300 a 400 mil roupi. Natirelman i pou annan loophole, natirelman nou bezwen kontinyen avek nou politik de trouve later pou bann ki napa.  Se en size ki dwa alor ganny egzaminen seryezman avek tout son enplikasyon avan ki en polisi framework i ganny adopte e ki nou pase okenn lalwa.  Me annou pa met akote sa potansyel pou donn pli gran valer a nou pei, annou aksepte parey prezidan in dir ki si fodre nou sanz direksyon ler i neseser e zistifyab nwa fer li. 

Msye Speaker, aujourd’hui nou pe viv dan en monn de sanzman rapid, kot konkirans pe vin pli for de zour an zour.  Les mwan lir zot 2 depes de l’Agence France Presse ki ti fer headlines international yer jeudi le 27 fevriye.  Premye i konsern Zanzibar e lot i konsern Lafrik di sid et Sengapour.  Sa enn konsernan Zanzibar i dat le 26 fevriye e sorti Dar-es-Salaam.  Mon quote“Tanzania is expected to enact legislation by May to allow the establishment of offshore banks in Zanzibar, but Bank of Tanzania governor Idris Rashid is taking pains to ensure they will not be used to launder drug profits.  He told journalists recently that he expected banks to be up and running on the semi-autonomous Indian Ocean islands by early next year.  Zanzibar Finance Minister Amina Salum Ali, signed a memorandum of understanding last month with German banker Ralph Reitz to set up Zanzibar Investment Company Ltd, or ZICO as an umbrella firm to promote the scheme.  ZICO project director Herbert Law said the government would take a two percent flat tax in all monies deposited in the banks.  Projects include the establishment of a university in Zanzibar with a hospital attached and developing Zanzibar as an international conference centre and as a stop-over for cruise ships.”.  Sa depes konsernen Lafrik di Sid ek Sengapour i dat 26 fevriye e i sorti Cape Town.  I quote “South Africa and Singapore are discussing a possible hub-hub relationship, Singaporean Prime Minister Goh Chok Tong said after talks here Wednesday with South African Deputy President Thabo Mbeki.  Goh said that under the plan, South Africa would act as a gateway to Africa for Singapore, and Singapore would act as a hub for East and South East Asia for South Africa.”

Msye Speaker set a nou a apresye avek sanfrwa le mesaz deryer sa de press release e de realize ki nou viv aujourd’hui dan en monn daksyon et desizyon rapid.  Msye Speaker, parey monn dir plizyer fwa, lendistri touris i reprezant le pli gran fakter dan lekonomi mondyal aujourd’hui e an menm tan nou pe viv dan en monn ki tou nasyon pe esey koup son morso gato touris.  Pou sa rezon nou pa kapab ralanti dan nou zefor de marketing e si nou pe esey atir touris de o nivo parey prezidan i dir, nou bezwen fer sir ki ler zot kit nou pei zot satisfe ki zot in ganny value for money.  Msye Speaker an fezan referans lo car-hire business, prezidan ti pe koz lo sitiasyon gro reken pe manz pti pwason.  Mon oule dir ki apre bokou de refleksyon ki monn trouv li difisil pou determinen lekel ki gro reken e lekel ki pti pwason dan nou sosyete aujourd’hui.  Mon ti tre amize byensir pou antann prezidan rakont nou zistwar sa endividi ki ti pran tou lavantaz lokal pou angres son pti koson me apre sa in vann koson a letranze.  Mon apresye ki lalwa in ganny pase pou dekouraz sa latitid, me sa ki mon pa kapab konpran se akoz sa endividi pa gard son larzan dan paradi.  Byensir kan lafen zen i arive sa lannen, pou napa okenn nesesite pou reponn sa kestyon, parske konm prezidan in dir nou salerla nou poun konmans vwar konmansman lafen de nou problenm de deviz etranzer.  Msye Speaker mon krwar ki nou tou nou dakor aujourd’hui  ki nou pa kapab viv dan en latmosfer de splendid isolation,  san enteres nou avek dot parti dimoun e avek sa ki pe pase dan lemonn.  Si nou ti kapab fer sa nou ti pou napa okenn problenm de deviz etranzer. 

Msye Speaker, nou pep pa pou ere si zot pou reste touzour anfermen dan-z-en milye d’un  gran osean.  A lepok de  Internet  de fax machine, de jet travel,  sa nouvo zenerasyon pe demande ki zot fer plis parti dan sa monn ki CNN i aport dan nou lakaz tou lezour.  Napa rien  mal avek sa eksepte ki nou tou nou bezwen konfronte la realite ki egziste isi Sesel, ki nou pe antre nou dan en sityasyon of rising expectations. Sa sityasyon i ganny agrave par en lot realite.  Nou pep kreol napa nivo de vi kin ganny defini e etable.  Son aspirasyon se pou ale a la resers de sa ki meyer.  Si ou donn Seselwa larzan pou aste cavyar zot pou aste.  Sa natirelman set en fenomenn imen.  Donn en onm en bisiklet, demen i oule en moter.  Donn li en moter apre-demen i oule en loto.  Tou sa i o.k si nou annan le mwayen a  fer li.  Se pou sa rezon ki nou  bezwen fer konpran nou pep ki si nou oule en bisiklet, nou bezwen travay pou ganny li.  Si nou oule en moter, nou bezwen travay pli for ankor.  E si nou oule en loto ou pa senpleman travay dir ou bezwen osi kapab ranmas enpe larzan. 

Msye Speaker dan sa konteks mon siport Prezidan dan son diskour  kan i demann  plis prodiktivite e i dir ki nou bezwen komans met enpe larzan dekote.  Mon senser ki sa saving culture  si i ganny anzandre dan nou pei sa pou benefisye bokou dimoun ki ozordi  gaspiy bokou larzan dan lalkol.  Msye Speaker a ler ki nou pe dir bye bye  a nou izolasyon, e ki nou pe rantre dan lemonn de demen nou pa kapab gard nou gato e manz li an menm tan.  Alor nou fer kler ki en pei ki depann lo touris pou son byennet ekonomik pa kapab paregzanp dir bann visitors go home, e si nou oule touris de o nivo, nou bezwen pa senpleman parle de lamitye, me demonstre ki vreman nou en pep amikal.  Menm si en pei i zoli, personn pa pou oule al vizit sa landrwa si i pa santi li konfortab avek lepep de sa pei.  Erezman o fon Seselwa  set en amikal e akeyant me i annan de nou ki bezwen sorti de nou bann konpleks e anbras lemonn dan en fason amikal. 

Msye Speaker tre pe de pei dan lemonn parey Prezidan limenn ti dir i annan li karakteristik pou vin en destinasyon vreman,  extra special.  E Bon Dye in beni nou natir, konm en pep nou prepare pou melanz avek tou le ras du monde.  E menm si aujourd’hui  nou annan solda avek fizi nou konnen ki dan zot leker zot ti a prefere annan en gitar akoz zot prefer lanmour e lanmizik olye konfrontasyon e lager.  Nou pei Msye Speaker i annan two world heritage sites.   Mwa menm propoz en trwazyenm world heritage –  se sa laboratwar milti rasyal ki nou pep i reprezante.  Alor annou ansanm dir bye bye  a la mediokrite, e annou aspire de kontinnyen travay ansanm pou aport pli grander, pli boner, plis de kontantman pou nou pep.

Msye Speaker le Prezidan in montre nou le semen ver sa lobzektif nob.  Sa semen kin ganny demarke par lespri e la filozofi deryer sa 2 mo,   share and care.   Msye Speaker eski nou pare pou partaze, eski vreman nou care.   Mardi sete en zour istorik e tris dan listwar nou nasyon.  Kelke minit avan Prezidan ti kit State House, pou lasanble nasyonal i ti ganny enformen en personn ki tin zwe en rol tre enportan dan son parti e dan son gouvernman tin desede.  A laz de senpleman 55 an, Minis de Zafer Etranzer, Danielle Jorre de St Jorre, endowed avek en entelizans remarkab e en prezans enpresyonnan.  Se sa, se dan sa fason ki nou ti vwar li ler dernyen fwa i ti aparet isi dan nou lasanble kelke mwan pase.  Son depar in sok nou, atriste nou, e i devret donn nou tou lokazyon pou de refleksyon profon.  Nou vwayaz dan sa monn i senpleman en pa lo semen de listwar  e lo map de leternite.  E nou ganny nou le privilez de pase senpleman en fwa lo sa later.  Wi, nou tou ki vivan ozordi isi dan sa pei nou pou ganny ranplase par de nouvo zenerasyon, me Sesel i pou touzour reste Sesel.  Dan sa perspektiv mon fer rapel a nou tou ki angaze direkteman, endirekteman dan la desarz de leadership de nou nasyon, pou kontinnyen koste zepol ansanm avek lide, lespri e la determinasyon de batir en Sesel kot nou vreman ere, kot i annan stabilite e kot nou fyer ki kanmenm nou en pti pei nou annan nou en dimansyon de grander. 

Msye Speaker kan an 1976 nou nasyon ti ne, responsabilite pou gouvern li ti tonm lo zepol en group de zenn politisyen.  Annou an tout modesti rekonnet ki nou ti ankor naif e ki nou ti ganny pri o milye de super power game de rivalite ant loksidan e lorian.  Sa lepok la nou ti pran pozisyon e nou ti ensilte kanmarad.  Me letan in demontre nou ki nou plas se ni a lorian, ni a loksidan.  Nou o milye en gran losean kot nou destinen a viv ansanm lo en pti paradi ki zoli me ki reste frazil.  Wi, la bote de nou pei i ankor la me son frazilite aujourd’hui i reste kler devan nou.  Me sa ki  noun kapab akonpli pandan sa bann dernyen lannen i pa bokou an konparezon avek sa ki nou pou kapab akonpli si demen nou oule fer fas avek lavenir dan en lespri de fair sharing and genuine care.  Listwar, Msye Speaker, napa ni pou oubliye, ni pou pardonn nou si nou mank sa lokazyon ki devan nou.  Mersi.

 

(applause)

 

 

 

MR SPEAKER

Bon nou kontinnyen avek nou deba.  Okenn entervansyon?  Nou kapab fini boner si mon pa vwar bann lanmen. Onorab Ramkalawan.

 

28 February 1997

 

MR RAMKALAWAN

Mr Speaker mon krwar ki mwan osi tou, antan ki Leader United Opposition noun deza eksprim nou santiman a lokazyon lanmor Madanm de St Jorre, me lefe ki ozordi i premye lokazyon ki mon gannyen lo medya nasyonal mon krwar ki ankor ennfwa mon ti a kontan eksprim anver lafanmiy e osi anver gouvernman SPPF, anver Msye Rene sa senser kondoleans.  Letan nou dan politik nou annan diferan lopinyon me selman mon krwar finalman nou bezwen annan respe pou lasazes, respe pou lentelizans e osi respe pou devouman.  E mon krwar ki tou sa bann mo ki monn fek servi i dekri travay e devouman ki Madanm De St Jorre ti annan pou reprezant nou pei e osi lafason ki in desarz son responsabilite lo nivo enternasyonal.  Mon krwar ki tou Seselwa pou respekte. E bann zenerasyon a lavenir pou petet sezi son kontribisyon ki in fer anver nou pei.  I pa ti toultan en travay fasil ki i ti annan, i ti bezwen defann bann sityasyon tre difisil parfwa me selman mon krwar ki tou Seselwa i respekte ki in fer li avek en gran devouman, avek  en gran konviksyon e se pou sa rezon ki nou annan gran respe pou li e son lapert in frap nou tou.  Alors mon krwar ki sa bann parol i eksprim nou santiman.  E parey mon ti dir dan mon mesaz mon swete e sa mon fer li avek tout senserite, mon swete  ki nou ava kapab ganny nou en dimoun avek sa kalib, avek sa determinasyon, en dimoun ki pli-zou-mwen viv lo avyon, ki pa fasil pou nou tou, ki ava kapab ranplas Madanm de St Jorre e byensir nou ava donn li tou nou sipor letan sa dimoun i ava ganny prezante dan lasanble.  Alors mon swete ki nou ava trouv sa dimoun.

Mr Speaker depi Mardi pase monn pran mon letan e monn lir diskour Msye René plizyer fwa.  Monn sey fer en fason pou mwan dekouver bann nouvo lide e bann nouvo tenm.  Monn sey fer en fason pou mwan trouve dan sa vizyon ki Msye René in prezante, ki bann nouvo fason ki i pe sey fer fason pou li diriz nou pei.  Kote ki i pe sey fer fason pou li anmenn nou.  Letan monn analiz diskour prezidan mon trouve ki i annan bokou bann tenm kin retournen, bokou bann tenm ki in deza prezant avek nou depi ki i prezidan.  E alor petet dan en gran sans monn santi en serten dezapwentman.  Dezapwentman pa lo sa ki in dir me dezapwentman parski i pann anmenn nou ankor enpe pli devan.  Mon sipoze Mr Speaker ki tou gouvernman i bezwen fer serten keksoz de baz e si ou fer en keksoz, oubyen si ou prezant en lide an 1991 mon krwar ki an 1995 i sipoze ankor bon e si sa i pa leka, alors la ou pou santi ki in annan en failure.   Alor pou mwan, letan prezidan i koz lo ledikasyon, lasante, lakaz, sekirite sosyal, pou mwan mon trouve ki sa se bann linisyativ kin ganny pran dan son letan e sa bann linisyativ in ganny aksepte koman fondasyon nou sosyete. In ganny aksepte par tou dimoun ozordi ki leta, e sa in ganny entegre dan konstitisyon, ki leta pou donn ledikasyon, ki leta pou donn lasante, ki i annan en drwa osi pou ganny en lakaz, e apre ou osi i la dan ou drwa pou ou ganny sekirite sosyal.  Alors mon trouve ki tou sa bann keksoz i deza la koman baz nou lasosyete.  Aprezan mon krwar nou bezwen vin dan en sityasyon pou nou regarde ki mannyer nou al pli devan.  E la mon kapab konpar li avek en mason.  Letan en mason in fini met fondasyon en lakaz nou kapab dir ki sela aprezan ki vre travay i komanse. I pa kapab zis koz lo son fondasyon, nou tou nou aksepte ki fondasyon nou sosyete in ganny etabli.  Alors aprezan la nou bezwen konstri lo li.  E an mezir ki ou konstri parfwa ou pou dekouver ki i annan en lafnet ki petet pa ti devret la, oubyen sa lafnet ti devret pli gran, oubyen kot en lafnet i ete ou kas li pou ou fer en laport pou ou rantre dan en lot lasanm.  Mon krwar ki tou sala se bann keksoz ki donn nou en lendikasyon as to ki mannyer nou kapab al pli devan.       E alor Mr Speaker pou mwan letan monn trouve ki prezidan in vini e in koz bokou lo sa bann keksoz ki in deza koze avan e spesyalman letan mon trouv prezidan i vini e i koz, i adres nou an kreol, mon krwar ki tou sala se bann keksoz ki koman politisyen nou bezwen demann nou akoz ki i fer sa.  Akoz ki pandan sa 3 dernyen lannen in adres nou an angle e ozordi an 1997 i vin koz ek nou an kreol e ki i repran ankor sa bann pwen, e pou  mwan mon krwar ki i kantmenm ase senp e menm si letan bann lezot manm pou fer zot diskour zot pou sey fer fason pou defuse sa me selman mon krwar ki nou tou nou politisyen e i a pe adres en serten sekter nou popilasyon, pli spesifikman bann dimoun ki ti vot pou li dernyen fwa.  Alors i en fason pou ou koz avek ou bann dimoun.

Mr Speaker lo lekonomi mon pa trouv gran keksoz nouvo ki prezidan in dir.  Sa ki etonn mwan se   letan prezidan i dir ki letan Zen 1997 i arive nou poun komans klersi problenm deviz etranzer.  Mon ti pou kontan konnen ki mannyer i pou fer sa.  Mon ti ava kontan konnen si i a pe depann antyerman lo Foreign Earnings Act.   Mon ti ava kontan konnen si paregzanp pou annan bann nouvo lenvestisman ki pou rantre dan pei kin deza komans negosye parske mon sipoze ki ant isi avek Zen i annan zis anviron 4 mwan alors si lenvestisman ou pou bezwen deza ganny ou en lide lo ki pou arive.  Alor mon ti pou kontan konnen ki mannyer.  Eski nou pou vann serten assets,  eski noun deza trouv bann markets pou nou vann serten assets ki alors pou konble sa problenm deviz etranzer ki nou annan, ki mannyer eski sa pou ganny fer.  E mon krwar ki bokou dimoun, bokou dimoun letan zot in tann prezidan fer en diskour parey, spesyalman bann dimoun ki dan biznes akoz sa problenm forex i konsern bokou bann businessmen atraver zot enportasyon, zot ti pou konnen ki mannyer i pou fer sa.  Alors mon ti ekspekte ki petet nou ti ava ganny en serten lendikasyon lo ki mannyer eski sa pou arive.  Me malerezman nekzis noun ganny en statement,  parski rezon ki mon pe dir sa Mr Speaker se parski dan sa lasanble lo plizyer repriz, noun tann Minis Finans i vini, letan i prezant en lalwa e i dir sa pou rezourd nou problenm.  Pipeline ti sipoze rezourd nou problenm, Foreign Earnings Bill letan i ti ganny prezante, ankor ennfwa i ti annan sa endikasyon.  E la prezidan li i vin fer li dan en fason kler e byensir letan i sorti kot prezidan limenm ou bezwen pran li bokou pli serye.  Alors mon swete ki dan bann semenn ki pe vini oubyen dan bann gran raportaz ki SBC pe fer lo diskour prezidan e lo bann analiz  ki zournal nasyon pe fer lo sa diskour, ki nou ava osi ganny serten eksplikasyon lo ki mannyer eski sa pou arive. 

Letan Msye Rene i koz lo problenm forex i dir ki serten dimoun, in servi legzanp touy koson, i pran tou larzan i met laba deor e tou sa la i afekte nou sosyete.  Mr Speaker mwan mon krwar ki in ler pou nou petet fer en keksoz dan sa pei.  E sa ki mwan mon ti ava kontan propoze se en keksoz ki nou ti koz lo la letan mon ti fer prezantasyon dan komisyon konstitisyonnel.  Se ki pou nou aret akiz, spesyalman nou koman politisyen, pou nou aret akiz serten group dimoun, pou  nou dir serten group dimoun laba i fer sa, serten group dimoun laba i fer sa,  mon krwar ki i ti pou bon pou ki prezidan, bann minis e manm lasanble, nou ki annan en serten immunity letan nou vin la, pou nou deklare, pou nou fer sa deklarasyon lo bann assets  ki nou annan.  Pou nou fer bann deklarasyon lo bann kont ki nou annan a letranze pou ki dan sa fason lepep ti ava konnen ki nou noun fer nou deklarasyon.  E letan nou ti ava pe koz lo bann ki pe azir koman bann saboter ekonomik, petet la keksoz ti ava kler.  E mwan mon annan sa konviksyon ki si tou politisyen, annou bliy business men  la pou le moman, bann ki ganny gete koman saboter ekonomik, ki si tou politisyen  ti anmenn tou larzan ki zot annan ki laba deor, mon krwar ki nou ti pou komans vwar en gran laklerte dan nou problenm forex,  parski parfwa letan ou dan sa lasanble i fasil pou ou dir keksoz kan an realite petet ou osi tou ou pe fer li.  E mwan Mr Speaker mon ava dir ou deswit mon napa kont a letranze.

Mr Speaker letan prezidan i koz lo bann ki an dey pou tracking station, ou konnen mon demann mwan en kestyon, eski i pa normal, pou en sitwayen ki serye regrete ki son pei pe perdi anviron 25,000,000 dolar. Mon krwar ki sa i serye e ki alor en konsern, oubyen  parey prezidan i dir dey, mon krwar ki i en keksoz lezitim, parski bon, letan prezidan i fini koz lo sa i dir Heinz,  Heinz pe, si ou anvi, pe konble enpe sa mankman e ki konmsi nou annan lespwar.  Me selman mon demande eski i pa ti pou pli bon pou nou si lo en kote nou ti annan sa 25,000,000 atraver tracking station e apre nou ti annan Heinz parski apre tou mon napa konesans ki ton i ganny met dan bwat anler La Misere, ki sa site  i ankor la.  E alors si nou ti annan tou le 2 se nou pei limenm li ki ti pou benefisye.  Alors konmsi pou mwan mon trouv sa mo dey petet i pa vreman en mo apropriye me ki sa mo konsern e sa mo  regre i ti ava plito bann mo pli serye. 

Mr Speaker ankor enn fwa letan nou koz lo bann kont ki a letranze, mon krwar ki i enportan, lefe ki nou pe koz lo sityasyon nou pei, lo leta nou nasyon, i enportan osi pou nou konn serten keksoz.  Bann zafer larzan ki reste a letranze, paregzanp depi 1985, tou bann departman gouvernman in ganny demande e bann parastatals  pou zot fer zot enportasyon atraver en lakonpannyen ki apel Drafix.  E nou konnen ki pou dir sa lakonpannyen i ganny anrezistre Langleterre.  Petet ti pou bon pou nou konnen pou lekel sa la konpannyen Drafix.  Kote eski sa bann commission  ki i gannyen i ganny garde.  Eski i ganny garde isi Sesel oubyen eski i ganny garde a letranze.  Eski sa la konpannyen kin ganny demande pou li pran tou bann orders pou departman gouvernman, bann parastatals  i donn gouvernman en commission?   Ki mannyer eski i marse.  Mon krwar ki sa bann keksoz i enportan pou nou konnen parski si nou pe koz lo piggy bank laba deor, i enportan pou ki tou biznes ki pe rekolte larzan isi parey prezidan i dir ki sa larzan i reganny mete dan nou lekonomi pou fer nou lekonomi marse.

Alors parfwa letan mon balans bann assets ki politisyen i annan e apre letan mon balans sa bann keksoz parey, e letan mon antann prezidan dir ki kaptenn e i dekri li koman kaptenn, ki kaptenn pa dakor sa bann keksoz dan son bato e ki i pou vin lo pon pou li met enpe lord, parfwa mon dir be eski kaptenn i tro oule met lord lo pon, eski i pa osi bon pou li regarde ki pe pase dan first class, dan cabin first class.   Parski kekfwa dan kabin first class  i annan plis dezord ki lo pon.  Parski lo pon tou dimoun i kapab vwar lo pon me dan kabin first class ordinerman i prive. 

Mr Speaker prezidan i osi koz lo akimilasyon bann byen materyel, i byen letan i dir sa, mon kontan letan i dir sa, me selman ki sa realite ki nou vwar dan nou pei ozordi.  Diferan mosyon  in ganny prezante isi dan lasanble ki al enpe lo sa bann zafer byen materyel.  Eski letan en dimoun i resevwar en gro saler sorti dan fon leta koman en manm lasanble e apre i tous li en lot gro saler koman en civil servant ankor, ankor enn fwa sorti dan fon leta, eski sa ou pa kapab dekri li koman en akimilasyon byen materyel dan limenm.  Letan tou sa bann diferan keksoz i pase e apre letan ou trouv tou kalite keksoz Mr Speaker, mon krwar ki zot kapab konnen ki mon pe dir.  Eski tou sala pa bann akimilasyon byen materyel.  E la mwan mon dir si nou pou debout e annan, e declare war parey mon sipoze ki prezidan letan in fer son diskour in soz, lo akimilasyon byen materyel, mon krwar ki fodre nou regard li partou kote e mwan mon dir olye zis demann Seselwa pou gete kwa ki nou aste koman byen materyel, mon krwar ki i ti pou bon osi pou ki sa kestyon i ganny adrese dan en fason spesifik anver bann politisyen parski Mr Speaker letan en dimoun ordiner i al en pti konze Maurice, petet i anmenn avek li 5,000 roupi, 7,000 roupi, me letan bokou nou bann politisyen i vwayaze zot anmenn avek zot plis ki 25,000 roupi.  E sa an forex.  25,000 i en chiffre minim ki monn servi.  Me selman mon krwar ki nou tou si nou onnet, si nou onnet avek nou lekor nou pou konnen ki pou dir i annan  bokou plis ki ale.  Alors ankor ennfwa lo pon wi i annan bokou keksoz ki pe arive lo pon, me eski tou problenm i lo pon oubyen eski pli gro problenm bann byen materyel ensi-d-swit i dan kabin first class. 

Mr Speaker letan nou dan sa lasanble, letan ou aprann ki manm lasanble i dan biznes restoran, biznes konstriksyon, biznes fer vin loto, biznes shopping complex,  biznes konpiter, eski sa i pa en akimilasyon byen materyel.  Parfwa mon demann mwan lo nivo touris nou koz lo vertical integration, e bann regilasyon in sorti pou vertical integration, parfwa mon demann mwan ki kalite integration sa i ete.  Petet la mon ava dir ki fodre ki si nou anvi bouz sa pei pli devan e parey, mon sipoze, i dezir Msye Rene, mon krwar ki fodre nou regard tou sala. 

E aprezan letan nou koz gro pwason manz pti pwason, enn bann keksoz ki petet monn dakor avek Msye Mancham se letan i dir lekel ki gro pwason e lekel ki pti pwason.  Sa osi mon ti ava kontan ganny en bon definisyon dan nou sosyete parski ozordi paregzanp dan biznes konstriksyon si ou demann bann kontrakter zot pou dir ou lekel ki zot dekri koman gro pwason e ki sennla ki bann pti pwason.  E malerezman parfwa bann gro pwason, sa bann ki bann gro pwason se bann ki afilye, se bann ki pre, se bann ki dan menm parti avek gouvernman. 

E Mr Speaker ozordi dan sa zafer zwe gro pwason pti pwason mwan menm kapab dir ki dan sa zwe byen materyel, pou ganny plis byen materyel ensi-d-swit i menm annan dimoun ki pare pou azir koman baravan.  Son non ki devan e legzanp tipik ki mon kapab donnen se Amusement Centre. 

Mon kontan letan mon antann Msye Rene koz lo etranze dan Sesel.  Mon kontan.  Sa i enn bann size ki monn koze dan sa lasanble e osi ki mon parti in ekri lo la. Me selman letan ou regarde Mr Speaker lekel kin kree sa problenm isi.  Eski letan ou balanse SPPF in opouvwar depi 1997, e Msye Rene i koz 33 an depi ki li in komans son vizyon.  E dan 33 an letan ou mazin 1977 ziska 1997 i annan 20 an.  Sa vedir 20 an dan sa 33 an Msye Rene kin o pouvwar.  E letan ou regarde aprezan sepandan sa bann moman depi 1977 ki noun trouv bokou etranze rantre isi pou fer sa bann travay.  Letan ou demande, lekel kin permet konpanni konstriksyon Sinwan ki pa anploy okenn Seselwa rantre isi Sesel.  Letan nou pe koz lo under study, i annan en kantite kestyon la lo bann etranze ki isi.  Lekel ki pe under study  sa group Ostralien ki pe travay dan trades tax. Lekel ki pe under study bann etranze ki pe travay koman store keeper  e bann accountants kot SMB.  Lekel ki pe under study bann etranze ki pe travay kot SACOS.  Lekel ki pe under study, wi Mr Speaker, bann labourer, me selman kin ganny dekri koman bann spesyalis zarden kot bann lotel Berjaya e la Mr Speaker, parske zot non se bann horticulturist e mwan monn asize monn pran mon letan.  Kot mon ti pran mon letan?  Monn asize dan Pizzeria Cote d’Or  e mon regarde sa bann horticulturists  ki koup zerb avek grass cutter.   Sa bann horticulturists ki vin met bann pti langar.  Mr Speaker eski i annan okenn kontrol pou regarde si sa bann etranze ki isi pe vreman fer travay pou ki zot ti ganny issued en work permit.  Eski paregzanp kot lotel Paradise lo Praslin, pa i annan etranze ki sipoze la koman accountant, sepa financial controller, sepa bann zafer dan bann kont me ki an realite pe fer travay drayver.  Annou osi demann nou konbyen pozisyon ozordi dan nou pei pe ganny okipe par etranze kan nou annan Seselwa kapab ki pe asize, oubyen ki pe fer travay enferyer.  E la Mr Speaker mon ava menm dir konbyen etranze ki letan zot vin isi an realite se sa Seselwa ki montre li travay.  I annan pozisyon li, me selman an realite ou kapab dir li ki pe under study  sa Seselwa parski li i napa sa kapasite.  Mon krwar sa bann keksoz ki mon pe dir nou tou nou konnen.  Nou tou nou konnen e nou kapab donn milye e milye legzanp. 

Mr Speaker prezidan i koz lo lopozisyon e i dir ki fodre en lopozisyon i konstriktif e pa destriktif. Personnelman letan prezidan in servi sa bann term, mon pa ganny en konpran akoz in dir sa.  Akoz dan sa pei depi retour milti parti an 1991 e depi eleksyon milti parti an 1993 mon kapab dir nou annan nou zis en lopozisyon konstriktif.

En lopozisyon destriktif Mr Speaker, se pa en lopozisyon ki zis asiz la dan lasanble e fer sorti son pwen.  En lopozisyon destriktif e la noun trouve dan bann pei, noun trouve lo CNN, nou trouve lo televizyon, set en lopozisyon ki bouze, ki pran lotaz parey Tupac Amaru in fer.  Se bann lezot keksoz.  Mr Speaker en lopozisyon destriktif se enn ki met bonm dan lotel.  En lopozisyon destriktif se enn ki met dife letan i perdi eleksyon, en lopozisyon destriktif  se enn ki servi vyolans e fer kou deta letan i pa ganny eleksyon.  Se sa en lopozisyon destriktif.  Pou mwan ziska prezan mon pa trouv li sa kalite lopozisyon isi Sesel depi 1991.  Me selman petet mwa kapab dir nou konn serten parti politik kin egziste dan nou pei, kin azir koman lopozisyon destriktif.  Si letan pe dir lopozisyon destriktif se letan nou debout e si sa parol pe adrese avek United Opposition, si letan United Oppostion  i debout pou li kraz lalwa EDA, sa lalwa mafya, si nou debout pou nou kritike letan nou gouvernman i vann zarm avek Rwanda, si nou debout pou nou dir keksoz pou nou kritike letan en keksoz i ganny dir, apre en lot keksoz i ganny fer,si  letan nou debout lo kote bann viktim labi politik e diskriminasyon la mon krwar ki nou pou toultan ganny dekri koman en lopozisyon destriktif akoz sa Mr Speaker se bann keksoz ki mwan, tan ki mon dan lopozisyon e tan ki mon Leader United Opposition mon pou toultan debout.  Kot mon trouv i annan labi mon pou debout.  Ou pou kapab met mwan devan en firing squad, mon pou debout e mon pou dir menm keksoz. 

Mr Speaker se la kot an relasyon avek sa eleman lopozisyon ki mon kontan letan mon trouv tit speech Msye Rene kot i dir “kontinyasyon nou larout pou fer Sesel en pei e en nasyon model” mwa va dir wi, pou fer Sesel vin en nasyon model i kapab kont lo nou.  Akoz?  Akoz sak fwa ki i annan en kontour ki ganny kase nou pou debout nou pou dir i annan en kontour pe ganny kase.  E pa toultan ki i pou dakor avek nou letan nou pou dir kontour pe ganny kase.  Me selman nou e mwan mon pou debout pou dir si sa semen ki noun fer, si nou dir nou pe al Anse Royale e apre sa dan milye semen mon trouv ou olye vin drwat letan ou la kot lorloz, mon trouv ou ou pran soz apre ou kit semen Bel Air ou pe desann Beau Vallon mon pou dir be tyonbo en kou i annan keksoz ki pa pe mars byen.  Alors Mr Speaker nou pou, e mon pou debout pou mwan kontinnyen kritik bann lalwa bankal ki ganny propoze.  E letan Msye Rene i dir ki in souvann fwa antann ki pou ou annan en demokrasi for, en bon demokrasi fodre ki ou annan en lopozisyon for e Msye Rene i dir li i pans pa si sa i leka, mon krwar ki, mon oule krwar senserman parski mon krwar by now  mon konn Msye Rene ase byen e letan mon zwenn li nou koze, mon krwar ki Msye Rene pe fer en pti fars letan i fer sa deklarasyon.  Akoz?  Nou tou nou konnen,  nou tou, tou Seselwa ozordi i konnen ki pou dir si ou debout fay fay avek Msye Rene i anval ou, vap.  Nou tou nou konnen ki pou dir si i annan en politisyen dan nou pei pou ki tou Seselwa i tir sapo avek, wi mwa va dir, tou Seselwa i tir sapo avek akoz i en politisyen ki konn kas tou kontour e ki si ou pa swiv li dan son bann kontour, i perdi ou, oubyen letan ou fer levanter ou dan sak, ou dan gouni, gouni in fini anmare, letan ou fer levanter nekzis ou santi delo pe rantre dan gouni, in fini zet ou deryer kannal. 

 

MR SPEAKER

A sa moman,  don’t use the name of the President, be respectful. Lonorab Gill osi.

 

MR RAMKALAWAN

O.K.  mon pe dir Msye Rene i en politisyen tre rize, rize pa dan fason negativ me i kalkil tou son bann moves. Rize, wi.  E alors Mr Speaker letan nou koz lo rankin, laenn, mesanste dan politik, ankor enn fwa mon krwar ki fodre nou fer atansyon parski sa se bann eleman destriktif e ozordi dan nou pei nou kontinnyen trouve sa bann keksoz e alors se pou sa rezon ki mon santi li pli-zou-mwen koman mon devwar pou dir, si nou a pe dir, annou tir tou sa bann keksoz e mwan mon an faver pou tir tou sa bann keksoz, annou paregzanp sanz sistenm security clearance,  annou pa regard kouler politik en dimoun, annou fer en fason ki si nou anvi konstri Sesel, ki en Seselwa i ganny travay atraver son abilite.  Si i annan son kalifikasyon donn li son plas travay.  Pa bezwen regard plis ki sa.  Annou pa servi, license  koman en zouti politik, annou les telefonn dimoun lib, annou arete sa bann zafer ekout telefonn dimoun.  Alors Mr Speaker mwan letan mon balans tou sa bann keksoz, mon trouve ki si nou pou pran tou sa bann parol ki prezidan in servi o serye e ki prezidan i anvi ki nou al dan sa direksyon mon krwar ki i annan bokou keksoz ki nou bezwen fer pou ki sa leadership  i ganny fer by example  e non pa par retorik.

Letan nou koz lo lendistri tourist e nou dir ki fodre ki tou dimoun i benefisye ladan e mwan Mr Speaker, mon dakor ki tou dimoun i benefisye e se pou sa rezon ki petet sa zafer bed tax  i tous mwan plis an relasyon avek bann pti otelye, bann pti dimoun ki annan bann pti guest house, ki annan guest house trwa lasanm, kat lasanm ziska dis lasanm, parski ozordi zot pe kriye, zot pe plennyen, e mon plis ki sir ki nou tou nou tande zot kri.  I annan menm serten ki pe mazin petet sorti li ladan.  Monn koz avek enn an partikilye ki dir ki la aprezan ki i pou al i pou al convert son bann lasanm dan bedsitters.  Parski i vin less hassle i ava lwe sa 2 mil roupi fully furnished e i a fini lanmenm. 

Parski ou war Mr Speaker, sa bann pti lotel la, zot deza pe partaz sa dolar ki zot gannyen, parske zot aste dizef avek zot vwazen, zot aste dipen dan boulanze lokal, zot aste legim avek sa dimoun ki annan enn pti plantasyon lanmenm la obor zot, alor zot deza partaz sa  bann keksoz.  E alor mon krwar ki si nou deside pou nou  pran plis swen avek nou bann sou, nwa ava ganny roupi.

Mr Speaker i annan en keksoz ki mon pa tro ganny en konpran letan prezidan i koz lo la.  Lo en kote Msye Prezidan i dir avek nou ki fodre nou devlop en kiltir savings,  e sa i dir sa lo paz 17, e ki sa kiltir savings konmsi i ava donn responsabilite ensidswit.  Me selman de paz pli devan prezidan i demande dan ki pei ankor dan lemonn ki ou kapab aste en lakaz san ki ou annan en sou dan labank.  Mon pa trouve kimannyer sa de i balanse.  Parske mwan mon ti pe ekspekte ki prezidan kekfwa ti ava dir be dan sa kiltir savings ki si en dimoun aprezan i anvi en lakaz, petet montre ki pou dir omwen ou annan en roupi dan labank, ki pou dir oun save en roupi e ki alors sa i ava kapab avans pli devan.  Alors mon pa tro ganny en konpran.  Mr Speaker, parfwa osi letan ou koz lo savings ou demann ou kwa ki dimoun pou met dan labank, pri lavi i o, pri lavi i ser, lapey ki dimoun pe gannyen letan zot in fini tir isi, tir laba, napa gran keksoz ki reste.  Okontrer letan in ariv le 15 zot pe priye pou lafen dimwan arive.  Kimannyer ou espekte ki en homecarer ki ganny 800 roupi, en zenn ki lo Youth Training Scheme pe ganny mil roupi anviron, en travayer lo Unemployment Relief Scheme fer okenn savings.  Mon krwar ki la osi i annan keksoz pou nou balanse. 

Mr Speaker mon trouve ki oun montre mwan ou ler, me i malere parski mon ti annan bokou lezot keksoz pou dir, parski at the end of the day mon krwar Mr Speaker mwa ava dir ki si nou pe koz lo sharing and caring, fodre ki nou diriz par legzanp e mon kontan, mwan personelman mon kontan war ki kontrer avek sa ki prezidan in dir ki legliz in zwenn li, parski sharing and caring in toultan prensip legliz mon plito trouve ki mon kontan war ki leta in zwenn legliz dan propagasyon sa mesaz sharing and caring e mon swete ki nwa ava kapab share and care me selman annou diriz par legzanp, annou pa les bann ki lo pon pou share and care tandi ki bann ki dan first class zot zot pa share and care me ki zot zot akimil zot larises.  Mersi bokou Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Bon avek sa nwa zwenn 11 er 5.

 

(The Sitting is suspended until 11.05 a.m)

 

MR SPEAKER

Bon nwa kontinyen avek deba lo diskour prezidan lo leta la nasyon mon envit Onorab Danny Faure pou prezant son diskour.

 

 

MR DANNY FAURE

Msye Speaker, size ki devan nou se deba lo diskour sef leta e sa diskour Msye Speaker i pa pe ganny debat dan headquarters Maison du Peuple, i pa pe ganny debat dan headquarters DP e i pa pe ni ganny debat dan headquarters United Opposition Arpent Vert.  I pe ganny debat Msye Speaker  dan nou lasanble nasyonal, en enstitisyon enportan dan nou zenn demokrasi.  Mon dir sa ki donn ou lendikasyon ki direksyon mon pe pran.  Dimoun ki pe ekout mwan dan lakour i aksepte ozordi ki dan nou zenn demokrasi, politik nasyonal pa ganny fer dan lari bazar, zot konnen ki atraver nou zenn enstitisyon, nou lasanble nasyonal se bann size, bann issues bann keksoz fondamantal i ganny debat.  Eski bann dimoun ki pe ekout mwan pa pou tonm dakor ozordi, ki si lonorab Christopher Gill i anvi en larepons pou en kestyon i poz son kestyon atraver lasanble nasyonal e en minis dan gouvernman i reponn, i donn larepons pou son kestyon.  I riske Msye Speaker ki sa larepons pa satisfe 100 pou 100 lonorab Christopher Gill, me, me, sa kin kapab ganny fer dan nou lasanble se i donn reprezantan, i donn li konman en reprezantan loportinite pou demann son kestyon e donn loportinite legzekitif pou rann larepons a son kestyon.  Mon dir sa dan en fason senser, mon dir sa dan en fason konstriktiv.  Si lonorab lider United Opposition, tia kontan konnen ki savedir Drafix, eski sa kestyon pa ganny debat pa kapab demande e mwa asire ki en minis dan gouvernman SPPF atraver Question Time i vini i donn larepons son kestyon.  Politisyen ozordi dan nou demokrasi pli zenn nou bezwen pa fer sa danze pou nou servi sa platform pou fer politik lari bazar.  Nou bezwen servi sa platform pou fer en politik ki senser.  Si nou krwar nou pe sers laverite, annou servi sa platform konman reprezantan lepep akoz i nou drwa i osi nou lobligasyon pou nou sers laverite.  E isi dan pei napa okenn firing squad Msye Speaker.  This is the institution.  Se sa lenstitisyon ki reprezantan lepep i vini i adres son problenm e i sers larepons pou son problenm.  Eski i normal pou isi dan nou lasanble fer en lobzervasyon lo en sez, lo en zil e nou war serten keksoz pe pase e nou zis dir tel zafer pe pase.  Mon krwar si nou konman reprezantan lepep nou senser nou serye, nou war ki tel lotel en boug petet i en etranze i pe fer gardening, i annan de keksoz ki nou fer.  Premye nou follow-up sa zafer akoz nou anvi en koreksyon pou sa problenm.  Nou pran kontak avek minis ki ansarz lanplwa e mwa asire ki Minis Herminie i a kapab dir be gete, sa problenm oun port devan mon latansyon, mon promet ou ki dan 48 er-d-tan mwa pran kontak avek ou pou mwan follow sa zafer through.  Akoz i posib ki atraver bann prosedir normal ki dan la pratik dimoun i sanz kontour. E mon krwar sa i nou rol e ler nou fer sa korekteman nou pe fer byen nou travay, nou pe sers laverite pou sa problenm.  E dezyenm forum nou vin isi.  Nou vin isi, e nou poz sa kestyon.  Akoz  konman reprezantan lepep ki krwar ki nou devret sers laverite, nou vini nou sers laverite.  Napa okenn kestyon dan sa pei ki pa kapab ganny reponn.  Tou kestyon i annan en la repons dan sa pei, me nou riske selwi ki demann sa kestyon pa satisfe 100% avek larepons.  Me pa vedir ki semen pou sers laverite dan sa pei pa egziste.  I egziste. 

Mon dezyenm pwen Msye Speaker, noun ganny dir ki diskour sef deta napa direksyon.  I en kontradiksyon.  Akoz mon dir sa.  Akoz lider lopozisyon i dir Msye Rene i montre nou en semen. Avek sazes lider lopozisyon i detekte ki i annan en semen.  Dimoun dan lakour kin ekout nou koze pandan 1996, zanmen in tann enn antre nou dan sa lasanble dir ki nou bezwen kree en Sesel model.  Sa pa en nouvote, sa pa pe met lanfaz lo en direksyon, sa pa pe donn nou en gidans kote nou devret ale, eski pa vedir ki sef deta i ankor pe pourswiv son vizyon.  Si en semen, parey lider lopozisyon in dir in trase, eski nou espekte ki Msye Rene kin inisye sa semen 33 zan pase, e i dir be gete nou vini nou kas tou fondasyon e nou rekonmans ankor, mon krwar bann dimoun, mazorite nou dimoun i ava konpran sa ki nou pe dir.  Msye Speaker, pandan lannen pase i annan plizyer size kin ganny diskite dan nou lasanble.  Kestyon expatriate.  Me eski noun tann, mon pa pou dir tou nou dimoun dan lopozisyon, eski noun antann en alternatif pou sa problenm.  Eski noun tande, oubyen noun ganny dir i annan sa problenm expatriate, i annan kin al a lekstrenm pou kree en mekontantman en laenn pou tou   expatriate, i annan kin balanse.  Me alafen dizour Msye Speaker, eski ou rapel, eski madanm Clerk i kapab montre nou on records en alternatif pou sa problenm. On records Msye Speaker, se ki Mardi le 25 Fevriye, sef deta la repiblik Sesel i vini i dir, vwala en problenm e son gouvernman, gouvernman SPPF pou esey anmenn solisyon pou sa problenm.  I dir, nou bezwen avek tou bann expatriate ki pe vini nou bezwen annan en effective understudy programme.  Nou ki nou devret dir, nou bezwen press konman en lasanble, the monitoring aspect pou sa problenm.  Nou bezwen vwar ki the monitoring aspect ki mannyer, ki enstitisyon ki annan dan pei ki kapab monitor sa problenm, pou evite, pou evit kwa, premyerman pou evit en sitiasyon ki en dimoun kin ganny recruited pou li vin en mason in ganny son GOP e in ganny aprouve, apre 6 mwan sa mason la i pas son letan zis fer breakfast pou son sef.  Nou bezwen annan en sistenm en mechanism  me lide in ganny set, prensip in ganny etablir, nou ki pe sers laverite nou bezwen gete, ki mannyer lo baz sa prensip e pa espekte tou detay sorti kot sef deta i vini i dir lala sa prensip.  Mon pa krwar ki prezidan pann ekout nou, me nou bezwen gete the monitoring aspect.  E i nou rol pandan sa lannen go back to government enn antre nou atraver question time pou gete si sa monitoring aspect in ganny fer oubyen zis en prensip in ganny etablir e dimoun i obliy sa zafer.  Mwan mon krwar ki gouvernman pou etablir sa monitoring aspect.  Enn.  Dezyenman enportan parey Msye Rene in dir pou evite ki en dimoun in ganny recruited i vin isi olye tonm anmoure pou son travay i konmans tonm anmoure pou nou bann lans avek son delo sale.  E i la enn an, i la de zan, i la trwa zan, i la kat-r-an.  E i enportan ki sa dimoun ki pe monitor sa enstitisyon ki pe monitor i fer sir ki i evit sa.  Prezan si nou tou nou met nou latet ansanm konman politisyen, nou sey swiv sa sistenm nwa va ede, akoz pa nou ki enplimante, nwa ava ede ki sa prensip i ganny swiv e i swiv pou akonplir lobzektif ki nou anvi.  Se fer sir ki tou bann posts ki annan expatriate i ganny ranplase.  E nou konnen ki i annan serten posts ki pa pou ganny ranplase dan enn an, akoz i telman highly specialised i pran en kantite letan, e nou bezwen fer sir in terms of manpower training i annan bann plan, e nou bezwen aware sa zafer. 

Msye Speaker, lannen pase noun tann problenm travay dan sa pei, lanplwa dan sa pei.  Eski Msye Speaker ou rapel, eski madanm Clerk ou annan on records en alternatif pou sa problenm sorti kot lopozisyon.  Eski nou annan en alternatif pou sa problenm.  E ki nou vwar, nou vwar ki le 25 fevriye, Msye Rene i vini ankor i dir nou, pou annan problenm dan travay me nou pli gran problenm ozordi, problenm skills.  E i dir ou ki annan en National Vocational Training Board ki li ki chairman e sa lalwa in pas atraver nou, zot rapel, on record nwa ava vwar ki ti annan en motion sorti kot en manm dan parti mazoriter e plitar ti annan en lalwa e ozordi board in ganny set pou kapab swiv, pou kapab etidye sa problenm, problenm ledikasyon, problenm vocational schools, ki mannyer nou kapab adres bann skills, ki mannyer nou kapab provide skills pou bann zenn, kwa ki nou devret vwar avek nou sistenm ledikasyon pou koriz li, pou amelyor li, pou ki alafen dizour nou kapab provide larepons pou sa bann problenm.  Eski sef deta pann dir nou bann schemes ki egziste, eski pann dir nou ki i annan Youth Training Schemes.  Eski sa pa en progranm.  Eski pa nou tou noun sant laglwar lo linitiatif gouvernman pou the YES Scheme, eski sa YES Scheme pann kree plis ki 400 lanplwa lannen pase.  Eski larzan dan YES Scheme pou lazenes pann ogmante, e si i ogmante napa lespwar ki i pou kree plis lanplwa pou lezot zenn.  Sa se en progranm, esper lezot alternatif.  Si nou annan lezot alternatif, nou dan mazorite nou ava aksepte konman lide.  Akoz nou dan staz korperasyon.  I enportan konman en zenn demokrasi nou swiv lalinny korperasyon an term bann lide pou fer avanse nou pti pei Sesel.  E se pou sa rezon Msye Speaker ki mon salye zefor e lide lider lopozisyon.  Mon dir sa senserman mwan, e mon tia zis swete ki lonorab Paul Chow ki absante tia la pou kapab confirm en keksoz.  Mon fek retournen yer apremidi, monn al Botswana plis ki 18 pei dan lafrik pe diskit lo en size demokrasi and good governance.  Me nou konklizyon nou de lonorab Paul Chow, se ki noun avans en kantite nou Msye Speaker.  Noun avans en kantite e on common grounds  mon salye lonorab Paul Chow pou fer sir ki dan en forum sitan konpleks Commonwealth Secretary General i asiz dan ou plas e lo latab ou annan leaders sorti dan parti mazoriter dan parlman e lopozisyon pe koze, e en rezolisyon ki sorti i dir ki enportan ki gouvernman avek lopozisyon zot korpere lo bann size mazer, national issues pou progre nou bann pei dan sa rezyon.  Eski dan pei nou pann kree bann mechanism. I annan bann mechanism.  Enn, linitiativ sef deta Sesel, se i annan sa ki nou apel en consultative body.  Mon pa oule repete, tou lider politik dan sa pei ti ganny en lenvitasyon, tou lider ti gannyen.  E sa ti en mechanism, prezan selwi ki pann servi sa loportinite pou li kapab avans son lide ansanm i annan limenm li pou li blanmen, e si ozordi nou krwar ki noun fer en fot, laport i toultan ouver mon krwar e sef deta Sesel i dir be ou plas i lib sa sez i ankor lib.  Me nou pa kapab esper sa sez ganny en dimoun pou asiz ladan e pou nou kontinyen diskite, pann espere e nou bezwen kontinyen fer sir ki sa body la i ganny respekte pou ki lo nivo politik bann gran lalinny nou bezwen tonm dakor lo la.  Nou pa pou kapab desir kanmarad e se pou sela ki prezidan Rene i vin isi i dir ki enportan ki nou annan, ki dan lopozisyon nou annan en partisipasyon konstriktiv e mon krwar si nou fer li nou pou donn plis lenportans, pou annan plis dimansyon pou bann institutions kin ganny kree anba trwazyenm repiblik e pou annan plis lenportans e dimansyon fondamantal pou bann lide pou nou kapab tonm dakor lo bann size ki afekte nou pei e pou nou kapab diskite.  Napa personn dan sa pei ozordi, Seselwa ki pa pou aksepte okenn linitiativ pou nou travay ansanm.  Me nou bezwen fer, nou bezwen pare pou travay ansanm akoz sel fason pou nou kapab kree sa Sesel model.  Nou koz lo dividends, nou bezwen en pei ki dividends i ganny konsonmen par tou bann actors, par tou bann partisipan.  Nou pann kree en sosyete kot ou annan dan en kote actors avek spektater.  Sa en pei en sosyete kin ganny kree kot tou dimoun i bezwen partisipe dan devlopman sa pei.  E nou bezwen fer li.  Me kestyon i reste eski nou satisfe ki tou bann problenm pe ganny regarde avek menm degre.  Mwan mon dir Msye Speaker, ki pa tou bann issues par bann dimoun ki ganny peye dan gouvernman pou fer sir ki sa bann zafer i devre ganny fer correctly.  Mwa donn ou en legzanp.  Mwan dan mon biro laba Maison du Peuple, mon war en kantite dimoun.  Nou siporter, siporter lopozisyon zot vini akoz zot osi pe sers en larepons.  Zot krwar dan nou konman reprezantan e zot donn zot lekor sa loportinite pou sers en larepons.  Kestyon travay.  Nou konnen ki i annan detrwa madanm, zenn dimoun ki ankor pe rod travay.  Me si nou serye konman politisyen nou pa pou al detri bann striktir kin ganny kree pou ede, nou pran nou letan nou eksplik sa dimoun.  Nou bezwen eksplik sa dimoun, dimoun i bezwen ganny eksplikasyon korek, dimoun pa kapab ganny en eksplikasyon ki ou met plis dout dan son latet.  Ou dir li koumsa ou pa devret dir li koumsa, be gete pou ou ganny en travay ozordi gouvernman fodre pous tou expatriate.  La ou kree plis dout dan son lespri e nou pa ede dan sa process.  Nou nou rol nou Msye Speaker, se ede pou fer marse, se kontribye pou fer marse sa pei, e non pa detri li.  Detri li isi, e detri li ayer, mon dir sa byen kler, nou rol se pa detri Sesel isi e non pa detri Sesel ayer.  Mon dir sa akoz monn apresye lonorab Paul Chow.  Dan bann forum menm si mon konnen ki annan serten keksoz i pa war eye to eye avek mwan, nou fer sorti nou bann pwen dan en fason ki byen.  Akoz mon war ki Sesel i vin avan.  E sa i byen, akoz nou melanz avek bann lopozisyon nou melanz avek bann dimoun Commonwealth, nou melanz avek tou dimoun, me Sesel i vin avan.  E si nou fer li, sa en bon legzanp, en tre bon legzanp pou travay pou nou pei, menm si internally nou bann lopinyon i diferan. 

Msye Speaker pou terminen mon tia kontan dir ki nou annan direksyon, in annan direksyon e mwan mon vwar dan diskour Prezidan Rene tou Seselwa i annan son plas, e pa en diskour kin ganny carved kin ganny koupe pou zis serten dimoun.  Nou tou nou bezwen war nou plas dan diskour sef deta Sesel.  E nou tou nou bezwen fer nou refleksyon pou fer sir ki sa pei i avanse.  E pa gete konmsi ki mannyer mon kapab antrap lanmen Madanm Gamatis e dir be gete ou pe sey bouze reste lanmenm mwa ava bouz avan.  Non, Madanm Gamatis i antrap mon lanmen e i a dir mon pli vye ki ou mwa donn ou bon legzanp mon pa pou dir be ki ou ou, nwa ava mars ansanm.  Se sa latmosfer, se sa direksyon ki prezidan konman sef deta i vini i prezant avek nou.  E sa mwan mon swe Msye Speaker se ki mesaz sef deta la repiblik Sesel i pa zis ganny diskite la e fini lanmenm.  Nou bezwen tir en kantite, i annan en kantite lide, nwa ava asiz la nwa ava koze, me i annan en kantite keksoz, en kantite leson e pou mwan sa i ankor en sours motivasyon ki akoz nou konnen kote nou pe ale.  Dan son lalinny zeneral i dir ou gete lala direksyon, prezan eski nou kapab dir be gete, zot be sa i menm zafer menm, non be lalinny i la, si ti menm zafer ou zis get deryer gete konbyen kilomet ki oun avanse.  I pa parey sa boug ki Anse Royale, i get lorizon, apre i dir be ou konnen be sa se lafen lemonn.  Me i annan en kantite pou nou ale.  Sa se larout kin ganny trase e nou konman politisyen responsab – mon ti krwar oun konmans konpran mwan Bibi – konman politisyen responsab, serye dan sa lasanble nou bezwen foster sa bann valer.  Si nou fer li nou pou fer en gran dibyen pou nou pei.  Nou nou pa pou la eternelman.  Me nou nou bezwen fer sir konman et vivan kin ganny sa loportinite pou vin isi dan lasanble, pou abadonn politik zaksyonner.  Pou nou fer en politik ki serye pas zis baze lo lobzervasyon, me lobzervasyon lanaliz serye pou nou pep.  E si nou fer sa Msye Speaker, ou menm ou ou pou vwar ki lannen prosenn ou a fer en konklizyon ki oun vwar ki nou lasanble in fer en pa anavan.  Mersi.

 

MR BARRY FAURE

Msye Speaker, Msye Ramkalawan letan in koze in dir nou ki i pa trouv narnyen nouvo dan sa ki prezidan in dir, me selman letan li in koze noun tann menm rabasman ki nou tande toultan sof ki prezan i zaksyon.  I zaksyon akoz i tir en konklizyon zeneral lo size sa horticulturist, lo size etranze ki ganny anplwaye Sesel, letan in asize dan sa pizzeria laba Cote D’Or pe get sa travayer etranze pe koze e dan sa ka i dir tou travayer etranze i dan sa menm kategori olye fer parey lider Government Business in dir find out, rode, serse avek lotorite konsernen ki si sa ki pe arive, e pa zis akoz oun zaksyon en kou, prezan ou dir tou keksoz i koumsa.  Sanmenm sa ki nou apel politik zaksyon e sanmenm sa ki nouvo dan sa ki li in dir.  De lot kote, ki si sa ki nouvo ki prezidan in dir.  Parske i annan keksoz ki nouvo e mwan mwa pran sa swen pou rapel lasanble kwa dan diskour prezidan kin dir ki nouvo.  Prezidan in dir nou ki lannen pase in annan bokou plis zenn kin ganny loportinite lans zot dan biznes, ti en lannen rikord.  Sa tou dimoun i konnen.  Letan i ti vini lannen pase, sa pa ti leka.  Alors son mesaz ozordi se pou enform pep Seselwa ki i annan bann progranm, ki annan bann scheme ki deza egziste e ki i an mars e ki son lentansyon pou li kontinyen fer sir ki bann scheme, i reste, i kontinyen devlope pou donn bokou plis loportinite nou lazenes. Pou zot konmans zot prop biznes e debout lo zot de lipye. 

Dezyenm, prezidan in osi koz lo kestyon training ki noun toultan krwar ladan e ki nou pou toultan kontinyen krwar ladan.  Me sa ki nouvo dan sa kin dir la se ki i pe envit sekter prive an partenarya avek sekter piblik pou kapab devlop plis progranm training ansanm.  Oswa si sekter prive kapab fer li lo zot tousel tan mye zot kapab fer li.  Prezidan in osi koz lo en lot keksoz ki nouvo an relasyon avek lannen responsabilite lannen pase.  I dir nou ki in remarke ki i annan bann msye ki annan zanfan e ki pa sifizaman responsab viz a vi zot zanfan e ki byento pou annan lezislasyon pou fer sir ki bann msye i zwe zot rol viz a vi zot zanfan.  Si en msye pa vwar pou dir sa i nouvo e byen nou bezwen kestyonnen akoz.  Prezidan in osi fer serten refleksyon, refleksyon ki nouvo, in rafin serten konsep baze lo nou vizyon, in rafin li e anmenn li lo lepok 1977.  Konsep en sosyete model ki lider Government Business in koz lo la.  Sa en keksoz ki nouvo parski i en rafinnman teorik, politik, pou ki nou nou dan nou lavi kotidyen, dan nou demars tou lezour, dan nou travay tou lezour ki nou met li an mars.  Noun koz lo en lekonomi baze lo en perspektiv pep, from the people’s perspective.  Sa en rafinnman konsep ekonomik ki SPPF i annan.  Sa osi, eski pa i nouvo. Si en dimoun pa war sa i nouvo, ebyen i oule zis sers pou konfiz nou pep, e sa en keksoz ki danzere dan lapolitik nasyonal.

Letan prezidan i koz lo en sharing and a caring economy setadir en lekonomi kot nou partaze e nou pran swen pou lezot, eski sa i pa en rafinnman dan nou panse ekonomik, pou met li dan mo ki dimoun i konpran, sa zonm ordiner, sa madanm ordiner pou zot konpran, si sa i pa en keksoz ki nouvo mon pa konnen ki nou pou fer avek serten nou bann politisyen nasyonal Msye Speaker.  Mon pa ti le koz bokou, mon ti oule fini lo sa not, pou remersye prezidan pou anmenn en mesaz senp pou tou dimoun dan nou pei pou kapab konpran e pou nou kontinyen mars lanmen dan lanmen leker dan leker ansanm avek li pou kontinyen konstri nou nasyon.  Mersi bokou.

 

MR SPEAKER

Okenn lot entervansyon.  Ou le koze.  Mwa donn ou enpe letan apre midi si ou pa kapab fini. I annan okenn ki pli kourt – pardon.  Si pli long nou pou break la konmela.  Nou annan de swa, swa nou termin deba, swa nou zwenn apremidi. 

 

MR DICK ESPARON

Msye Speaker, eski i vo lapenn pou nou al apre midi si napa personn ki pe koze la.

 

MR BARRY FAURE

Egzakteman, mon segonn sa ki Msye Dick in dir.  Nou bezwen pa gaspiy letan parey Msye Prezidan in dir.

 

MR DANNY FAURE

Msye Speaker, mon krwar fodre nou pa set bann presedans pou termin midi mwen ven e selwi ki kapab koze, koze apre fini apre midi parey noun deza fer. Plen nou nou fer sa.  Monn fer li senk fwa. 

 

MR DANIEL BELLE

Ok mwa koze.  Msye Speaker, avan mon komans mon diskour lo replik diskour leta de la nasyon Prezidan Rene, mon tia kontan mwan osi aporte mon senpati pou la pert sa gran madanm, Madanm de St Jorre.  Mon ti annan bokou pou dir lo Madanm de St Jorre pou sa ki in fer pou Sesel me i difisil e mon pa trouv mo pou eksprim mon santiman de tristes a lokazyon sa pert. 

Msye Speaker, diskour prezidan Rene ki in fer mardi pase set en diskour ki konstitisyon i demande ki i vin fer dan en fason ki lepep Seselwa i konnen dan ki leta sitiasyon nasyon i ete e sa i fer katrienm ladres ki nou prezidan in fer, nou prezidan de la repiblik, i katrienm ladres ki in fer e petet dernyen, sinon avan dernyen avan prosenn eleksyon.  Prezidan ankor enn fwa dan son diskour in montre nou ki le monn dan lakel nou pe viv pe evolye e ki Sesel avek son prezidan ek son pep i bezwen evolye pou adapte avek legzizans enternasyonal.  Prezidan in endike dan son diskour ki an matyer ekonomi Sesel pa fer – pa kapab fer lalwa me konman enn pti nasyon nou bezwen adapte nou avek lalwa enternasyonal new world order.  Prezidan in eksplike ki nou pa pe viv dan en vacuum e ki nou bezwen pran an konsiderasyon dinamik e potansyel bann keksoz e bann dimoun otour nou ler nou pran desizyon dan lentere pep Sesel.  Prezidan in prese ki nou bezwen linite, nou bezwen Bondye, nou bezwen stabilite e en lopozisyon konstriktif e ki nou bezwen osi kritike. Prezidan in tous bokou bann size e mwan mon pou tous enn de bann pwen ki in dir, mon pou koz lo enn de bann pwen ki i pann aborde e ki mon konsidere i enportan.  E apre mon pou terminen an partazan avek zot nou lobzektif e nou volonte 3 zan avan lan 2000.  Avan nou lans nou dan lan 2000, i reste nou trwa-zan.  Sa lannen set enpe lannen on your marks, lannen prosenn get set, e 1999 go e nou ariv nou dan lan 2000.  Donk mon krwar aparti mentnan nou bezwen konmans organiz nou lekor, e nou bann politisyen organiz nou pei e nou pep pou nou kapab antre dan lan 2000 avek swe ki nou pep i ini e nou pep i prosper dan lape. 

Msye Prezidan in toultan dir, Prezidan Rene in toultan dir depi 1963 ki Sesel pou Seselwa e mwan mon konnen ki in montre serten senserite dan sa keksoz e dan son diskour in dir, dedikasyon share and care pou lannen 1997 set osi en lapel pou nou pa les tonbe sa bann valer moral kin aforsi fabrik nou nasyon kreol en fason ki nou touzour viv antre nou.  Apre sa parol ozordi mwan mon tia kontan enplor Prezidan Rene o non bann zenn Seselwa ki pe rod en lavenir pou dir li prezerve e defann nou valer moral, li konm prezidan e pa les li ganny afekte par serten dimoun ki annan larzan pou aste nou nasyonalite e apre fer konpetitisyon avek nou zanfan e avek pouvwar zot larzan demen zot ava vote e dominn nou e detri  nou idantite nasyonal.  Ki mannyer dan nou Sesel ozordi nou annan nou bann frer Seselwa kin ne, kin grandi dan Sesel e ki pe travay a letranze e ki dan en serten fason zot pe kontribye dan lekonomi Sesel, serten pe anvoy forex  pou zot fanmiy isi e zot zot pa ganny drwa vote si zot pa dan Sesel e ki i annan etranze ki overnight  i kapab aste nou nasyonalite e menm kapab ganny drwa vote.

Msye Prezidan protez nou moralite e nou nasyon kont pouvwar larzan fasil e fer li dan lentere nou bann zenn.  Prezidan Rene in rasir nou ki lekonomi pei i bon.  In dir nou ki prodwi nasyonal brit i plis ki 6,000 dolar, swa 30,000 roupi par an par tet dabitan, swa 2,500 roupi par mwan, par tet dabitan.  Sa sif ki statistisyen i donnen i pa reflekte en serten realite sosyal malerezman me nou konnen ans ki konsern statistik se ki en statistisyen se en dimoun ki ler i al en ladrwa i vwar en zonm pe manz 2 poul e en lot ki pa pe manz okenn, li ler i fer son rapor i dir in rankontre 2 dimoun, sakenn i manz en poul. 

Dan nou Sesel ozordi i annan plis ki 9,000 dimoun ki ti apply pou means testing,  8 mwan ler i ti fek komanse, Prezidan ti dir nou an 1996.  Konklizyon, si nou pei gouvernman pe byen fer, e ki pei pe byen fer, bokou parmi nou pep pa pe benefisye totalman.  Mon dir sa senserman.  Means testing pa satisfer tou dimoun ki apply  e ler i arive aswar i annan fanmiy ki pa konnen ki i pou met dan kastrol,   alors en larou saret, en tas dite kler zot lapriyer e zot ganny sonmey, kar  i annan dimoun ki monte desann pou apwentman pou ganny means testing  e pa neseserman ki zot gannyen.  E prezidan i kontinnyen ki menm si lekonomi i bon i dir nou ki i annan saboter abor, kaptenn pa siport sabotaz ekonomik lo son bato, e nou prezidan i konsidere ki i annan en pti group dimoun ki responsab pou sa.  E prezidan i rasir nou ki nou lendistri prensipal, lendistri touristik i frazil.  Mon konpran lenkyetid prezidan e son dezir pou protez sa lendistri akoz bokou keksoz in ganny dir lo tourism, me mon krwar de pli-zan-pli nou pe konpran ki sa sa e ki i enportan pou nou.  Si nou rapel, serten dimoun an 1970 ti dir nou ki touris i vin Sesel pou manz tou nou pwason, an 1977 zot ti fer nou konpran ki Seselwa pa en nasyon vale, an 1978 zot ti dir nou touris se pa dipen, i pa diber, sete nou konfitir.  Ozordi an 1997 nou ganny dir ki sa set en gato nasyonal e osi moter nou lekonomi.  Mwan mon apresye ki larealite la chose,  la verite i ganny dir pou ki nou pep mentnan zot santi ki zot bezwen proteze sa lendistri e mwan mon apresye e mon admire kapasite dadaptasyon bokou nou bann  lider politik. 

Msye Speaker sa nasyon, nou nasyon Sesel dan le pase in toultan annan konfyans dan lazenes.  Msye Mancham ek Msye Rene ti ganny elekte e ti diriz lavenir sa pei alors kot zot ti ankor annan dan zot 20 an.  Me nou annan marmay lekol ki pas 11 an, 12 an lo ban lekol, teacher  i koz ek zot tou lezour, i eksplik zot loportinite travay ki i esper zot deor si zot aprann byen, i eksplik zot zot lavenir, ki i annan en lavenir pou zot si zot travay dir e rezilta a laz de 17 an, 18 an, 19 an zot kit lekol avek zot sertifika  NYS, avek zot sertifika politeknik, laport lekol i ferm deryer zot me laport travay pankor ouver.  Zot vwar zot dan en koulwar nwar e sonm. 

Zefor ki gouvernman pe fer i byen me i pa ase, avek 1,000 roupi par mwan en bann i gannyen en pti louvraz tanporer ki pa asire en lavenir e i annan en bann ki pli mal sanse ki pa ganny naryen zot monte desann pe rod louvraz.  E menm i annan en bann ki byen kalifye ki al rode louvraz i pres pou li gannyen me li son problenm se ki a laz de 18 an, 19 an zot dir li, fer li konpran ki i pann ganny security clearance.   Ki mannyer dan en pei ozordi apre tou sa ki nou koz lo la rekonsilyasyon, mon apresye parol lonorab Faure ki sorti Botswana, fason son diskour ozordi mon krwar i ava antre dan lanal Sesel kot in koze lo sa korperasyon.  Ki mannyer dan en pei ki nou pe rod korperasyon ki nou pe rod rekonsilyasyon nasyonal, kot nou pe rod linite, nou oubliye ki ler en zanfan i annan 17 an, 18 an, 19 an i pa kapab responsab pou keksoz kin pase ki mannyer i pa kapab ganny security clearance. 

Ler nou konnen ki en kriminel kin fer son krim, avek en bon avoka i kapab pa ganny kondannen e si i ganny kondannen i kapab fer apel e petet ler i fer apel, ganny sape,  ki mannyer ki en zenn li i ganny kondannen e ki i pa ni konnen ki krim, i pa ni konnen akoz e i pa ni konnen ziska kan.  Mon krwar si mon dir sa, mon dir sa de fon de mon coeur akoz i annan dimoun kin vin apros mwan, i annan bokou zanfan e mon krwar sey fer letid nou a gete lo la, nou a konpran akoz nou pa kapab fer en zanfan responsab si son paran i pann siport en parti politik a en serten moman,  ou in fer en keksoz ki serten dimoun pann kontan.  Nou pa merit pini sa bann zanfan. 

Msye Speaker i annan meyer envestisman dan lemonn, se envestir dan zonm ek dan fanm, dan travay sa bann zans pou ki annan plis prodiktivite.  Mon krwar ki nou merit fer en zefor nasyonal, plis ankor, fer en zefor nasyonal pou ki bann zenn ki konstiti anviron plis ki lanmwatye nou popilasyon,  pou ki nou rode en mwayen, nou tou ansanm ki mannyer nou kapab rezourd problenm unemployment  ki pe afekte lazenes nou pei. 

Msye Speaker dan Sesel lavi i ser, rediksyon lo pri marsandiz ki gouvernman in dir pou fer pankor gannyen santi par dimoun ki al aste marsandiz.  Ou pankor santi li, mon pa konnen si kanmenm in redwir i ankor ser oubyen sa dimoun pa ganny ase larzan pou li kapab fer li.  Me i annan dimoun ki sanze, prop pou li al anvil, me fodre pa ou ziz en liv par son kouvertir.  I annan dimoun i konn kasyet son mizer, se lafyerte kreol, lafyerte Seselwa, alors fodre pa ki ou gete akoz en dimoun in byen sanze ki ou dir akoz in sanz byen, i pe viv byen.  Nou merit osi konnen ki dan nou kiltir dimoun in toultan prop.  Pri marsandiz i ser.  Demann sa madanm ki bezwen rod juice,  savon, dra, servyet pou son zanfan ki NYS parski ozordi zot bezwen menm kot NYS peye pou kapab met zot zanfan laba, pa pey NYS me aste ban komodite pou zot zanfan. Pri marsandiz i ser, si ou demann sa boug ki tous 1,800 roupi e ki annan 3 zanfan, avan le 18 ou avan le 15 dan sa lakaz napa larzan.  Pri marsandiz nou tou nou konnen i ser akoz menm etranze i dir nou ki Sesel i en destinasyon  ki ser. 

Prezidan Rene dan son diskour in koze lo lopozisyon.  Mon apresye ki sef leta i rekonnet rol ki lopozisyon i zwe an faver ede mentenir lape, sekirite e stabilite  politik.  Si napa stabilite politik parey Msye Mancham i dir bye bye devlopman, bye bye SITZ, bye bye offshore business, bye bye linite.  Me sa stabilite i annan son pri pou peye.  Prezidan i dir nou ki pou li napa diferans ant en lopozisyon for ek en lopozisyon feb, for ou feb.  Sa i normal ler ou lo pouvwar.  Me nou dan lopozisyon konstriktif nou kapab replike par dir ki napa en diferans ant en gouvernman legal for, e en gouvernman legal feb si in ganny elekte.  Sa ki enportan se ki sa gouvernman i ouver, i transparan e i travay dan lentere tou Seselwa.  Pou revin lo parol Prezidan Rene, mwa va dir ki Prezidan in apresye ki lopozisyon konstriktif in ed li pou li idantifye dan Sesel anba milti parti, bann gaspiyaz ki ti pe ganny fer, bann manboulouk, bann simagri ki serten dimoun ti pe fer kont  lentere Sesel avek larzan lepep.  Dan en serten fason in permet li ganny bann dimoun ki pa dan son parti me ki travay dan lentere lepep e ed li vwar, idantifye sa ki pe pase.  Se la kot i dir i kontan en lopozisyon konstriktif.  Avek lopozisyon konstriktif, Prezidan i menm pare pou li sanz kap, fer en pa an aryer si sa i neseser dan lentere lepep Seselwa parske ler ou travay dan lentere lepep ou bezwen gete ki sa ki dan son lentere.    

Mon rapel an 1974 apre ki parti demokratik ti ganny eleksyon Msye Mancham ti alors Chief Minister,  e dan en diskour aswar lo radyo Sesel i ti koz lo bann evennman bonm, difer dan montanny, strike  e i ti dir ape apre sa parol “si nou annan en lopozisyon ki destriktif, ki vwar zis rankin, laenn e mesanste dan son lizye, nou pei e nou pep pou dezenere e i pou vin difisil pou nou fer progre.  En lopozisyon parey i met nou pep dan konfizyon e i kree sityasyon ki anmenn konfrotasyon, divizyon, diskord e troub”.  Mardi pase Prezidan Rene ti dir menm parol e Msye Rene ti azoute “ mon konvenki ki lepep Seselwa i pa oule lopozisyon ki destriktif”.   Me nou dan lopozisyon nou dan DP nou konnen ki si nou ganny respekte se akoz nou en parti for avek en bann dirizan ki reflesir byen  e avek lentelizans e lasazes e ki nou pre pou nou dan lentere nou pep fer bann pa neseser ki pa al kont lentere nasyonal.  Si nou ti fay eski gouvernman ti pou ekout nou, eski gouvernman ti pou ekoute sa ki nou pe dir.  Nou konnen ki nou bezwen reste for dan lentere demokrasi dan Sesel avek sipor 40% popilasyon lopozisyon i for e i met li dan en pozisyon kot si lepep i oule en sanzman gouvernman lopozisyon i ava kapab vin lo pouvwar e SPPF i ava a son tour vin en lopozisyon konstriktif dan lentere lepep.

Msye Speaker Sesel i en pti pei avek en gran diversite kiltirel e en vas potansyel dan losean endyen.  Nou en nasyon ki annan en kapasite dadaptasyon  remarkab, noun pas dan peryod kolonyal franse, kolonyal angle, noun endepandan, noun konn en demokrasi sosyal, noun konn kou deta, noun konn mersener, nou konn marksis, noun konn kominis, nou konn tou, dimoun i dir, nou pei in konn rebelyon tou sa bann vokabiler politik ki bann pei in pase, nou pti pei noun pas ladan e mon bezwen dir parey Prezidan Rene i dir noun vin en pep mature.   Nou annan en popilasyon ki plis ki 50% i annan mwens ki 25 an.  I annan en pouvwar politik ki bann zenn Seselwa i annan, pouvwar ki zot pou egzerse en zour pou fer antann zot lavwa.  Dan sa konteks nou ti a kontan ki lazenes nou pei i aret viv koman bann obzervater, koman bann spektater e ki zot vini, pran zot plas pou konstri e prepar lavenir Sesel.  Si nou pa fer li letan pou depas nou e nou pou perdi meyer posibilite nou lavenir.  Pou sa nou parti i oule asire ki bann teachers  e bann edikater i ganny en meyer incentive, plis letan e mwayen pou zot upgrade  zot konesans e zot stadar.  Dan sa fason  zot ava ganny meyer lenformasyon pou zot an retour donn en meyer kalite ledikasyon nou zanfan e fer nou lazenes epanouir lo plan entelektyel.  Mon panse ki fodre  met bokou lanfaz lo ledikasyon sivik pou bann zanfan, osi byen ki bann adilt pou ki tou dimoun i trouv zot plas e zot rol dan nou sosyete.  Nou pei i en pei ki an pe me nou annan lennmi, linaksyon, viktimizasyon, lentolerans, fodre nou aksepte ki nou bezwen lite kont sa bann lennmi dan nou pei e dan nou leker.  Zot diviz nou pep.  Mon panse ki in ler pou gouvernman fer en kanpanny nasyonal pou dir donn Seselwa en dezyenm sans, en dezyenm sans travay, en dezyenm sans  pou zot kapab reget sa lalis dimoun ki pa ganny security clearance. Nou bezwen travay pou tir dimoun ki anvi travay lo means testing  e donn zot en louvraz kot zot ava ganny en bon saler, en bon lapey.  Konmsa zot ava santi zot lib e zot a retrouv zot dignite e zot fyerte dan zot fanmiy.  I annan pou ganny sa pti larzan i pas tro mizer.  Parey monn dir dan mwen 1,000 zour, nou pou dan lan 2,000.  Annou koman en nasyon met dekote bann fakter ki diriz nou e rod sa bann pli nonbre ki ini nou koman en nasyon.  Annou met nou zepol ansanm, nou volonte ansanm pou fer ki sa pei i vin en  later promiz pou nou tou.  Annou fer aksyon plis ki fer parol.  Si i vre ki lopozisyon i annan minister parol pou kritite e pou propoze, gouvernman i merit montre plis aksyon konstriktiv lo size linite, pran aksyon pou rekonsilye dimoun.  Sa lannen pou 20 enm lanniverser kou deta, 5 Zen.  Eski SPPF i a kapab sakrifye sa zour pou soud rekonsilyasyon nasyonal, pou soud linite 3 an avan lan 2,000.  Nou tou dan en fason ou dan en lot, par nou aksyon ou par nou omisyon noun fer dimal nou prosen, serten in fer plis, dot in soufer plis.  Eski i pa in ler pou nou tou aksepte ki malgre nou diferans politik, relizye, nou background eski pa in ler pou nou repar mal ki noun fer nou prosen dan nou pei e dan nou leker.

Msye Mancham in rekonsilye ek Msye Rene,  Msye Rene in rekonsilye ek Msye Mancham, zot koz ek kanmarad dan lentere pei.  Ki sa ki anpese pou mwan rekonsilye avek serten parmi zot e zot avek mwan.  Ki sa ki anpese ozordi fer ki sa zenn garson e sa zenn fiy ki pa kapab ganny louvraz e ki pa kapab ganny security clearance  ki leta ou gouvernman i rekonsilye avek li.  Dan sa ka nou ava santi ki vre nou pe avans an avan e ki parol Msye Faure kin dir ler i sorti Botswana i en parol ki i byen.

Msye Speaker mon a kapab kontinnyen apre midi?

 

MR SPEAKER

Mon a donn ou 5 minit apre.

 

MR BELLE

Non mon pa pou kapab pran 5 minit.  I plis.  Noun ariv midi Msye Speaker.

 

MR SPEAKER

Apre midi.  Sa vedir apre midi mon a donn ou 5 minit.

Bon nou zwenn apre midi 2 er.

 

(break)

 

MR SPEAKER

Bon nou a repran nou deba lo diskour Prezidan e la parol ti ankor avek Onorab Belle.  I reste ou en pti letan.  Mon envit ou pou..

 

MR DANIEL BELLE

Mersi mon bann koleg manm lasanble pou ekout mwan.  Parey monn dir, bokou parmi nou Seselwa nou pann partaz menm pase me mon kapab dir ozordi ki noun ganny kondannen nou tou pou nou partaz ansanm menm lavenir, pou nou e pou nou zanfan.  Alor ki ou pe espere, ki nou pe espere pou nou zwe nou rol dan sa sosyete.  Fodre  ki nou far sighted,  fodre ki nou pei i vwar lwen, e nou pa les lorizon vin pou nou en baryer.  Fodre ki nou bann leaders  e nou bann politisyen nou vin pli kreatif, pli mazinatif, e ki nou annan en kapasite adaptasyon e aksepte nesesite sanzman ler sanzman i vini.  Depi 1991 an sortan Commonwealth Conference    Harare, Prezidan Rene tin ganny konvenki ki en sosyete milti partit se standar ki  kominote enternasyonal i rekomande pou tou pei enkli Sesel.  Prezidan in rekonnet ki apre 17 an one party state  i bezwen sanz kap pou pa fristre byennet lepep Seselwa e nou relasyon enternasyonal.  I annan bokou erezman dimoun dan SPPF ki swiv Msye Rene dan sa nouvo demars e mon felisit zot. Me   Msye Rene i bezwen ankor konvenk detrwa dimoun, serten dan gouvernman lokal, dan ladministrasyon distrik, dan serten minister e dan parastatal pou zot swiv e aksepte sa sanzman.  Sa bann dimoun ti santi zot konfortab anba en one party state  kot personn pa ti kontrol zot, kot personn pa ti oze kritik zot, kot dimoun ti ferm lizye lo sa ki zot ti fer e parfwa sa ki zot ti pran.  Prezidan in dir ki i aksepte kritik.  Donk in ler osi pou nou pa travay dan nou lentere personnel e ki sa bann dimoun zot realize zot fer parey Prezidan ozordi e nou travay dan lentere lepep Seselwa. Lonorab Danny Faure,  Leader of Government Business i sorti Botswana in arive yer parey  in dir nou, in al asiste en Commonwealth Conference  lo National reconciliation and good governance e in koz lo korporasyon ant lopozisyon ek gouvernman atraver bann dimoun ki in rankontre laba, dimoun ki reprezant gouvernman, e dimoun ki reprezant lopozisyon.  Mon kapab dir e mon salye li ki dan son diskour bomaten, in montre dan le ton ki in servi, ki i annan room  pou koperasyon, i annan plas pou dimoun travay ansanm pou fer Sesel vin en pti pei kot dimoun i ava respekte nou lo plan enternasyonal e ki nou Seselwa nou a kapab respekte nou lekor e ki nou ava bliye enpe sa kin diviz nou dan le pase. 

Commonwealth  in zwe en gran rol dan letablisman konfyans e dan  letablisman striktir pou anmenn nou gradyelman ver milti parti.  Mon ti a kontan pran lokazyon pou met lo rikord apresyasyon parti demokratik e mon apresyasyon personnel pou rol ki commonwealth  in zwe e osi pou konpreansyon bann dirizan Seselwa kin konpran ki dan lavi ou bezwen en moman met ou bann lentere personnel dekote e rode lentere sa pep. 

An konklizyon mon a dir ki in vin pli enportan ki zanmen pou nou swiv sa ki pase dan pei etranze.  In vin pli enportan pou nou swiv sa ki pase an deor Sesel parske souvan sa ki pase an deor Sesel i kondisyonn nou pou nou readapte nou e nou bezwen annan sa fasilite e sa fakilte adaptasyon.   Nou nepli kapab, lendividi pa kapab al kont kouran, en leta, en pti leta parey Sesel i pa kapab li osi al kont kouran enternasyonal, i bezwen fer en fason pou li trouv son plas dan  sityasyon enternasyonal   akoz sa kouran enternasyonal i dinamik i for si ou al kont li ou kapab ganny anvale.  E sa osi i aplike  pou endividi.

Parti Demokratik e bokou Seselwa noun esper demokrasi pandan 17 an e la in vini e deplizan pli demokrasi pe fasonnen lo lorizon Sesel.  E prezan ki i la i bezwen pou nou annan, nou bezwen nou travay prezan, e fer sir ki sa demokrasi i profit dan lentere nou nasyon koman en nasyon ini avan lan 2,000 en fason ki ler lan 2,000 laklos i sonnen nou a kapab dir nou pei,  nou ganny full fledged democracy,  dimoun i konpran kanmarad e nou pe avans nou pou le byennet.  Parey monn dir boner 1997 se lannen on your marks,  e ou ki ou pe fer?  Tasyon ou ganny kit deryer ler nou dir get set.   Msye Speaker.  Mersi.

 

MR ROGER TOUSSAINT

Parey mon bann lezot koleg kin deza koz lo speech Prezidan, lo leta de la nasyon mwan osi mon ti a kontan felisit Prezidan Rene pou son bon diskour ki mon krwar i tre enportan.  Sepandan Msye Speaker i pa mon lentansyon fer en gran entervansyon me mon ti a kontan fer enn ou 2 komanter lo size ekonomik ki Prezidan in koz ase longman lo la.  Msye Speaker mon ti a kontan komans par demann en kestyon.  Akoz ki isi Sesel nou annan serten group dimoun ki swete ki nou lekonomi i pa bon.  Ki benefis sa bann dimoun pou gannyen si lekonomi Sesel i tonbe. Si sa bann dimoun ki pe toultan swete ki lekonomi Sesel i tonbe ti bann etranze mon ti a kapab konpran akoz parske zot pa pou ganny afekte.  O kontrer zot riske benefisye akoz petet bann envestiser ki ti pou vin envestir dan nou pei oswa touris ki ti pou vin vizit nou a plito al kot zot.  Me si en tel sityasyon i arive Msye Speaker, lekel ki soufer?  Eski zis gouvernman avek son bann siporter oswa pei an antye  ek tou Seselwa an zeneral. 

Rezon mon pe fer sa pti analiz Msye Speaker se akoz mon oule montre ki si i arive ki nou lekonomi i vreman tonbe se pa zis siporter SPPF ki pou ganny afekte, me osi siporter lopozisyon.  Dan sa ka Msye Speaker akoz lopozisyon pe swete ki zot prop siporter i ganny afekte?  Eski akoz zot telman pa dakor avek kaptenn ki zot ti a prefer ki bato i koule avek tou son lekipaz ansanm?  Msye Speaker si nou vreman senser e nou kontan nou pei, mon pa krwar ki nou devret pe swete ki en tel sityasyon i arive.  I pou en katastrof kot nou tou nou pou soufer sirtou bann ki pli mwen fortinen.  I annan en sel fason pou nou evit sa kalite katastrof, nou tou enkli prensipalman bann akter ekonomik i bezwen travay pou kontribye pozitivman pou fer nou lekonomi avanse.  Si nou tou ki dan pozisyon fer Sesel al pli devan nou zis pas nou letan kritike  e pa fer naryen konstriktif byensir nou lekonomi pou tonbe.  Mon krwar ki Prezidan i annan parfetman rezon letan i dekri sa bann kalite aksyon en sabotaz ekonomik. 

Msye Speaker prezan mon ti a kontan fer enn ou de pti komanter pou piblik analize pou zot menm si nou lekonomi i pa bon ditou parey serten i oule fer nou krwar.  Premyerman gouvernman in fek donn en logmantasyon zeneral tou son bann travayer.  Eski i ti pou posib fer sa si gouvernman ti pe faid oswa lekonomi pa ti solid.  Lannen pase SHDC in asiste plis ki 400 fanmiy ganny zot prop lakaz.  Sa lannen i pe ekspekte asiste plis fanmiy ankor.  Sa pa enkli omwen en santenn ki mortgage finance  in asiste.  Anplis ki sa lezot labank komersyal in osi asiste plizyer fanmiy ankor. Napa okenn distrik partou la Mahe, Praslin ek La Digue ki napa lakaz ki pe ganny konstri konmela.  Nou osi annan en kantite batiman ki pe ganny konstri partou isi Sesel san kont kantite veikil kin antre Sesel tou resaman.  Ozordi nou menm annan serten fanmiy kot tou dimoun dan sa fanmiy i annan son prop transpor.  Semen isi Sesel in vin tro pti pou accommodate la kantite transpor ki i annan.  Sesel i parmi enn bann pei ki annan plis latet par zabitan ki al vizit lezot pei.  I menm annan bokou dimoun ki vwayaz zis pou al aste keksoz personnel tel ki materyo lakaz osi non meb ou lezot keksoz ankor.

Lannen pase Msye Speaker labank devlopman in etabli rikord dan la kantite loan  ki in asiste bann aktivite biznes.  E sa lannen i ekspekte fer plis ankor.  Labank Savings  in osi etabli rikord dan la kantite loan  ki in donn son bann kliyan.  Sa lannen i ekspekte fer plis ankor.  Gouvernman atraver YES, young entrepreneur scheme  in asiste bann pti biznes avek 10,000,000 roupi an  1996 e sa lannen gouvernman in donn 15,000,000 roupi.  Ziska mentnan anviron 300 pti biznes in ganny lasistans avek YES   e la plipar sa bann pti biznes in komans repey zot loan.   Sa vedir ki zot biznes pe mars ase byen.  SIDEC   in osi fer gran sikse atraver en scheme  ki European Union in met a son dispozisyon. Plis ki 1.5 milyon roupi in ed bann pti biznes.  Tou resaman en lasosyasyon bann pti biznes in ganny formen.  Tou sala i demontre ki sekter biznes i byen aktif e nou lekonomi pe bouze.   An sa ki konsern la konpannyen Heinz,  mon krwar ki sikse sa la konpannyen pe fer, i koz pou limenm.  Tou resaman i ti pe prodwi 50 tonn par zour aprezan nivo prodiksyon in ariv 110 tonn par zour e byento i ekspekte prodwir anviron 300 tonn par zour. 

Statistik i montre ki sa detrwa dernyen lannen tou le zan in annan nouvo rikord kin ganny etabli dan sekter  tourism.  Ziska mentnan statistik pe demontre ki sa lannen in annan en ogmantasyon 4% par lao 1996.  Zis touris kin sorti Lerop paregzanp i 19% an plis ki 1996.  Sa vedir ki si sityasyon i kontinnyen dan menm direksyon sa lannen osi pou annan en nouvo rikord dan la kantite touris ki vin Sesel. 

Msye Speaker bann magazen partou lo Mahe, Praslin ek La Digue i byen stoke.  Sa vedir nou pa tann okenn plennyen ki tel ou tel komodite i manke.  Nivo lavi pou bann ki lo bezwen servis sosyal pe ogmante.  Bann vyeyar osi byen ki bann ki mwen fortinen pe ganny ogmantasyon dan zot bann benefis sosyal ki gouvernman  i donn zot.  Sityasyon lasante pe dousman dousman vin pli bon avek plis klinik e pli bon lekipman ki pe ganny enstale.  An sa ki konsern lasante primer Sesel i parmi bann meyer pei dan lemonn antye.  Menm bann pei devlope napa sa kantite klinik ki nou annan isi Sesel.  Nou annan klinik pou sak 2000 nou popilasyon.  Menm sa, minister lasante pe kontinnyen fer plis klinik ankor e byento Anse Etoile osi i a ganny son nouvo klinik. 

Dan lekol nou pe osi ganny bann bon rezilta atraver bann zenn.  Lalis i long Msye Speaker.  Mon ti a kapab koz lo lenflasyon, parey Prezidan in dir i tre ba, petet pli ba ki okenn pei dan nou rezyon e menm dan Lerop.  Mon ti kapab koz lo nou GDP par latet zabitan kin ariv plis ki 6000 dolar Ameriken, oswa anviron 3000 roupi.  Si mon pou kontinnyen Msye Speaker    mon  riske koz pou sa sesyon lasanble antye.  Eski gouvernman pou kapab fer tou sala avek en lekonomi ki pe tonbe, ouswa en lekonomi ki pa bon.  Zot annou serye nou en pti morso Msye Speaker.

Pou mwan terminen mon krwar ki tou Seselwa ki serye i apresye ki lafason ki keksoz pe ganny fer e mon sir ki sa pou ganny aprouve tre byento ler lepep Seselwa i remet sa gouvernman ankor ennfwa o pouvwar e sa fwa si avek en pli gran mazorite ki dernyen fwa.  Mersi.

 

MR WAVEN WILLIAM

Msye Speaker si ou permet mwan o non distrik Grand Anse Mahe,  nou ti a kontan eksprim nou senser santiman kodoleans ek fanmiy e zanmi pros madanm Minis de St Jorre e le gouvernman. 

Msye Speaker pou komanse mon ti a kontan dir ki  depi 1977 gouvernman anba leadership Msye Prezidan Rene tin fini donn direksyon kote i anvi Sesel i arive.  Lefe ki i konn kote ki i anvi ale, pa neseser, mon repete, pa neseser ki i tir ankor direksyon me pou ranforsi lapel ek son gouvernman e avek son pep.  Mon pa oubliy direksyon e lobzektif e pran mezir pou nou pa deroute e mon fyer pou dir Msye Speaker ki dirizan i vizilan an rout. 

Msye Speaker diskour Prezidan a monn avi in enn tre direk ranpli ek konviksyon e senserite. Mon asire ki pou la mazorite dimoun ki Mardi pase an direk ti pe ekoute, zenn koman vye zot in apresye.  Me pa zis apresye me osi sezi lokazyon pou mesaz e lanpler ki nou dirizan ti pe pase.  San dout Msye Speaker i fer mwan mazin letan rally 1993 letan sa menm dirizan ti dir piblikman, “mon leker dan  zot leker e zot leker dan mon leker”.  Tonasyon, santiman, lapel ek mesaz ki dan diskour nou dirizan i san dout anmenn plis lankourazman, konviksyon e determinasyon dan lespri bokou dimoun.  

Msye Speaker si mon eksplik ou an detay dan en langaz kreol byen senp, mon pou dir mwan monn tire mon mesaz dan sa diskour, wi dan sa lanmal oswa sa wardrobe  ki prezidan in prezant devan mwan e lepep monn tir mon soulye, mon sapo e mon lenz ki dan mon size.  Me Msye Speaker, kontan nou, pa kontan i annan size  pou tou dimoun ladan. 

Pou dedye sa lannen koman lannen partaze e lannen pran swen Msye Speaker mon pou dir ki nou lider in konsyan i konnen e i pe swiv tre pros nou progre e difikilte ki annan dan lavi tou lezour ki nou dimoun i fer fas avek.  Mon pa pou trouv drol Msye Speaker si serten olye aksepte ki nou lider i en klervwayan, i dinamik, i swazir sa mo rize.  Kestyon ki mon poz ek lepep, eski sa i en sinny zalouzi   oswa la kanmizri pou aksepte  realite.  Msye Speaker realite lavi osi se ki zanmen ou pou satisfe tou dimoun dan en sosyete me lavi i kontinnyen.  Msye Speaker diskour in osi donn mwan sans pou egzamin pli profon mon rol koman en sitwayen, mon rol koman en politisyen e koman enn lo pon sa bato si mwan osi mon pe zwe mon rol byen.  Mon ti a swete ki sak Seselwa ti a fer sa dan lespri share and care e parey nou dirizan i dir e la Msye Speaker mon pou quote  en parti diskour Prezidan.  “Se pou sa rezon ki malgre noun fer bokou progre dan  domenn sosyal, ki mon pou demann Seselwa sa lannen pou met lanfaz lo progre sosyal e fer en lapel ek tou dimoun pou kiltiv sa mantalite sharing and caring.   Akoz nou lekonomi, frer ek ser Seselwa se en lekonomi share and care par tou dimoun e pou tou dimoun”.  E mon a kontinnyen Msye Speaker lo paz 23; “ e nou konn tre byen ki ler nou fer enpe plis, nou partaz sa antre nou. Enpe pou nou vyeyar, enpe pou ogmant saler, enpe pou zanfan lekol e enpe pou maladi”. 

Konsekaman Msye Speaker nou pou kontinnyen tande ki louvraz pa ase, ki lavi i ser, ki larzan pa ase.  Me depi ler monn annan konesans direksyon e lobzektif gouvernman SPPF anba gidans nou sef deta, zanmen Msye Speaker monn tann li dir, e ni dan sa enn diskour, ki noun fini ariv kot nou pou arive, ki tou keksoz i sen e sof, ki tou keksoz i normal e ki nou kapab relax.   Lepep i temwen e se zot ki pou ziz sa ki monn dir e sa ki nou dirizan in dir.  Pou terminen Msye Speaker mon ti a kontan dir tou dimoun ki nenport kwa ki nou ete, dan nenport ki pozisyon nou ete, annou pran nou sapo, nou soulye e nou lenz annou mete akoz i nou devwar e nou lobligasyon pou sa Sesel model.  Mersi Msye Speaker.

 

MR PATRICK HERMINIE

En kantite in ganny dir par bann speakers  kin koz avan mwan, donk alors mon pou ekstrememan bref.  Mon a senpleman komanse par eksprim ankor enn fwa lazwa pou mwan ganny loportinite pou adres sa lasanble an repons diskour leta de la nasyon ki ganny fer preski tou le zan par Prezidan la Repiblik.  Mon asire ki pa zis mon lobzervasyon me letan nou ekout leko dan lari, letan nou mars partou, nou vwar ki bann dimoun osi i zot lobzervasyon e menm dimoun dan lopozisyon i zot lobzervasyon ki an zeneral sa diskour i enn kin ranpli parey tou lezan avek la sazes, konsey e rezim avek bokou presizyon leta nou nasyon. De le komansman Msye Speaker, Prezidan Rene ti dir avek nou ki i pa pou ezite pou tir nou latansyon lo tou keksoz, ou lo bann keksoz kot nou pa pe fer ase byen.  Sa remark pou mwan ti kantmenm ase frapan akoz ki sa ti demontre dan lonm.  Ki sa ti montre nou dan sa gouvernman e sa parti ki o pouvwar.  Set en parti ki krwar dan lotokritizm.  Set en parti ranpli avek fleksibilite e pa enn ki kare.  Set en gouvernman e en Prezidan avek linisyativ ek lorizinalite ki pare pou sanze e adapte avek devlopman e sanzman nasyonal  e enternasyonal.  Paregzanp ler Prezidan i dir avek nou ki in ler pou nou reget sistenm lanplwa etranze dan sa pei, i pe dir avek nou ki menm si ti annan en letan dan nou pei kot nou ti bezwen etranze pou ed nou ek sa devlopman rapid, in ler pou nou aprezan gete e dir ki mannyer oswa serse ki fason nou kapab servi sa kantite Seselwa ki noun train pandan sa 15 an, pandan sa dernyen 20 an kin perdi dan sa sistenm, dan lesans ki ozordi olye ki ou bezwen 20 teachers  kalifye, ou bezwen 100, 200 e i annan en kantite bann teachers Seselwa kin ganny train, kin perdi partou dan en kwen, i pe teach  en landrwa, i pe teach  en lot landrwa e ki donn lenpresyon ki petet i pankor menm ase, ki mannyer nou kapab tir zot, servi zot pou zot osi ede lo sa labar pou anmenn nou bato ki apel Seychelles Incorporated.

Msye Faure bomaten in koz lo en metod, metodolozi ki bezwen ganny servi.  Mon pa pou al pli an detay lo sa kin komanse mon ava senpleman dir ki in ler pou nou lans en deba nasyonal lo sa size pou vwar fason pli rapid pou nou enplimant swe Prezidan la Repiblik.     Antan ki mon pe koz lo employment mwa osi fer referans brefman Msye Speaker, avek sa problenm kestyon unemployment    ki malerezman nou souvan, tre souvan servi li koman en zouti politik.  I malere pour vwar politisyen olye nou asiz ansanm, gete ki kalite problenm nou annan e ki fason nou kapab rezourd sa problenm, nek nou parey Onorab Faure in dir bomaten, nou pare pour fer politik lari bazar avek sa.

Employment  dan sa pei pour nou tou ki travay dan distrik, nou konn tre byen i en tip prensipal; se unemployment  volonter.  Ou kapab annan ou en lalis 200 dyob travay, souvan-n-fwa i vin bann dimoun ki dir ou i pa pare pour fer sa bann louvraz, e par konsekans, pa siprenan ki souvan-n-fwa ou vwar ki etranze pe fer sa louvraz, akoz en louvraz i bezwen ganny fer.  I  kler, Msye Speaker, i pa zis en kestyon kreasyon en  vocational training board, i    pa zis en kestyon kreasyon lanplwa dan sa pei.  Avek bann devlopman ki pe arive, lotel ki pou ganny konstrir, marina ki pour ganny fer, nou  bezwen plis  waitress, nou bezwen plis cleaner, nou bezwen plis dimoun ki travay dan zarden, me i enportan osi ki nou komans en prose ledikasyon pour sanz latitid en kantite nou bann dimoun.  I enportan ki nou fran lo sa size e i enportan ki nou adres sa problenm lafason ki i sipoze ganny adrese.  Problenm ki nou pe rankontre lo kestyon mank lanplwa volonter i pa en problenm ki spesifik pour Sesel.  An 1960 e 70 letan ti annan bann  devlopman rapid dan bann pei Eropeen, Angle paregzanp ti nepli le fer en serten kalite louvraz.  Se pour sa rezon ti annan en kantite bann West Indians,  Afriken e lezot nasyonalite ki ti al travay Langleter pour fer sa bann louvraz.  Ler en pep parfwa i ariv a en serten nivo devlopman, i  santi ki serten louvraz nepli ale avek li, i enportan ki nou reget tousala e vwar fason pli pratik pour rezourd sa problenm enn fwa pour tou.

Ler mon ti pe koz lo politik bon marse, noun osi vwar en lesey pour asosye sa problenm travay etranze e mank lanplwa direkteman avek SPPF ouswa parey in ganny refer sorti avek SMB.  Si nou pas partou dan Sesel, ou al kot bann  businessmen, bann kontrakter, menm bann ki afilye avek Parti Demokratik ouswa avek Parti UO,  zot osi zot anploy en kantite etranze dan zot biznes.  I annan menm enm kin dir ek mwan, pli vo mye anploy etranze ki i anploy Seselwa.  I si oule sa bann kalite mantalite ki nou bezwen rode akoz sa dimoun pe pran en lapros parey, ki problenm i vwar pour li anploy de mason Seselwa, ki  lavantaz i vwar pour li fer vini 2 Endyen, e ki fason nou kapab sey rezourd sa bann problenm.  I en problenm ki pa egziste zis dan SMB, me en problenm ki egziste dan en kantite bann biznes ki pe ganny  run par bann dimoun ki pa neseserman i afilye avek Gouvernman ouswa SPPF.  An pasan, Msye Speaker, mwa va dir ki lakantite etranze ki pe travay dan nou pei  ozordi, e lakantite etranze kin demande pour zot vin Seselwa, i kantmenm testimoni sa bon sitiasyon ki egziste dan nou pei.

Ler an 1970, nou bann dimoun ti sorti Sesel pour al travay Liban, ouswa  Berout, se-t-akoz sitiasyon laba ti bokou pli bon ki isi Sesel.  Ler ozordi ou vwar en Endyen e lezot nasyonalite  pe travay isi Sesel, se-t-akoz zot krwar ki zot kapab ganny en meyer lavi isi Sesel, e letan ou vwar Italyen ek Angle pe natiralize pour vin Seselwa, i montre ki kantmenm nou pa pe tro  mal fer. 

Msye Speaker, Prezidan Larepiblik in osi koz lo en nasyon model, e koman karakteristik sa nasyon, i ti dir ki nou bezwen viv dan larmoni avek lanatir ek kanmarad.  I ti osi koz lo ledikasyon gratwit pour nou bann zanfan, lasante pou nou pep, sekirite pour nou vyeyar e dezabilite,  i ti koz lo ekite e lazistis sosyal koman bann karakteristik enportan pour sa  nasyon model ki li i pe vizyonnen.  I annan ki pa kapab lager  ouvertman kont sa bann gran prensip nob.  Zot in sey fer nou krwar ki sa i fondasyon e ki tou dimoun in aksepte li.  Zot in fer nou krwar ki sa se-t-en fet akonpli.    Pli gran fot ki nou kapab fer se pou krwar ki sa i zis en fondasyon, sa bann gran prensip ki form parti sa nasyon model ki Prezidan in koz lo la, an realite se prensip nob en parti.  Se-t-en parti kin met sa an plas isi Sesel, e se-t-en parti ki fer li parti son progranm antan ki ziska ozordi, nou pankor ganny progranm lezot parti an-n-egzistans dan sa pei, mon krwar i ava tro senp pour nou tonm dan zot pyez pour fer krwar sa i zis en fondasyon.  Si, e la mon dir si, zot krwar senserman dan sa bann prensip, si zot krwar dan lasante gratwit, si zot krwar dan en ledikasyon avanse pour nou bann zanfan, sekirite pour nou bann vyeyar, mon pa vwar rezon alors, akoz de tan-z-a-ot zot bezwen atak nou.  Mon ti a va sizere ki zot vwar Msye Faure, pran en form,  ranpli e vin zwenn nou.

Msye Speaker, zot dir avek nou ki zot  pa vwar naryen dan sa  diskour. Pa sirprenan, akoz  dan sa pei i annan en kantite politisyen ki  vwar ekstrememan lwen, e par konsekans ler prezidan i asiz la pros ek zot, zot pa vwar naryen.  Zot demann avek nou ki mannyer nou pou fer pou lekonomi Sesel vin pli for.  Letan ou get bann sistenm kin ganny met an plas an 96, nou  foreign earning act, IPA, Offshore, Heinz; Heinz  limenm, yer mon ti dan en  meeting, nou ti ganny enformen ki Heinz  pe al double prodiksyon pour fer Sesel son cannery vin pli gro dan lemonn,  levidans ki i krwar dan stabilite politik dan sa pei, SITZ tousala se bann fondasyon bann keksoz kin ganny met an plas, bann keksoz nouvo ki sa gouvernman in met an plas pour asire ki par lannen 2000 Sesel i a vin sa vre bizou dan Losean Endyen.  Ozordi noun tann Prezidan pe koz lo Information super highway,  noun tann bann teknisyen koz lo janet avek super janet  tousala i bann sistenm ki zis yer ti etranze pour nou, me ki ozordi avek  devlopman rapid dan nou pei, i bann keksoz ki pe ganny aksepte.  Eski tousala i pa bann nouvote pour nou pei, testimoni ki sa parti SPPF ki o pouvwar i la pour devlopman sa pep.  Nou vwar en lesey pour anbet e konfiz lepep. Nou tann koz lo politisyen ki vwayaze avek 25,000 roupi, Msye Speaker, mon krwar sa se-t-en alegasyon grav kin ganny lanse kont en kantite nou isi dan sa Lasanble, mon vwayaze, e zanmen monn deza vwayaze avek 25,000 roupi.  Petet sa bann politisyen ti pe fer referans lo zot prop lekor.  Nou tann koz lo saler MNA e civil servant.  Sa ki zot pa dir avek nou konbyen larzan ki sorti dan kof gouvernman ki al dan fon zot  parti, ki servi pour pey zot en saler e depans lo bennzin dan en loto kot zot monte desann zis pou vey zaksyon dimoun.  Zot koz lo drafix, nou tann koz lo etranze ki annan drwa vote e Seselwa a letranze ki napa drwa vote.  Tousala pe ganny fer avek bi pour konfiz nou.  An dot mo, nou tann sa vye rikord reye lo sa granmofonn rouye konmans zwe ankor.  En alternatif pour diskour prezidan malerezman nou pann vwar, ki zot annan pou ofer nou nou pa konnen. En lopozisyon i bezwen en lopozisyon responsab parey prezidan in dir.  En lopozisyon i pa zis la pou vin  kritike, me en lopozisyon i bezwen pare pou ofer alternatif.  Si mwan mon pa ti dan politik, mon ti a va enterese konnen ki si mon pa pou vot pour SPPF, pour ki mon pou vote, e si mon pou vot pou ou, ki ou annan pour ofer mwan.  Sepandan Msye Speaker, mwa pran sa loportinite pour mwan salye zefor Onorab Mancham e son polisi rekonsiliasyon nasyonal.  Mon krwar i senser dan sa domenn e mon krwar ki limenm li personelman i ti a voudre vwar  ki Sesel i al pli devan.  Onorab Faure dan son lentervansyon ti koz en pe lo konportman  Msye Chow an Bostwana.  Mon osi mwa va dir ki tou dernyenman ler nou nal Langleter, ti annan en manm lopozisyon, Msye Bibi  avek nou, ki osi letan nou ti ganny demande kestyon lo EDA, menm si i ti dir ki petet son parti pa ti an sipor EDA, me ti pare pour donn nou en koudmen pour sey donn rezon deryer EDA.  I ti enn akt patriotik e ti demontre ki en zonm ki pare pour met son pei avan son parti.  Sepandan Msye Speaker, noun osi vwar bann opozisyon iresponsab.  Sa ki prezidan pe koz lo la i pa en keksoz ki i pe envante, sa group dimoun ki i koz lo la, i pa en keksoz ki i reve.  Nou konnen i annan bann ki pas zot letan zis fann rimer, nou konn bann papye ki ganny sirkile, ki fann rimer lo zot prosen e maltret zot prosen.  Dife ki ganny mete, eski sa pa akt en lopozisyon iresponsab? Nou konn bann let ki ganny anvoye, bann let menasan pour bann manm parlman ek zot fanmir. Nou konnen kot i sorti e zot pa ni menm onte pour siny sa bann let.  Nou konn bann ki tay Moris e konplote avek Moris pour fer nou Sesel vin an-n-aryer.  Tousala Msye Speaker, i legzanp tipik sa ki prezidan in apel lopozisyon iresponsab. Dan menm lavwa prezidan in dir avek nou ki nou  bezwen fer atansyon bann profet ki tou lazournen zot pe dir avek nou ki zanmen nou pour reisi, ki nou pe faid, ki nou pe vin pli mizer e ki nou pep ki pli pas matir o monn.  Menm bann dimoun ki  zot dir ek nou 20 an matir, 20 an santans, 20 an soufrans se zot menm, letan ou gete, sa pti group gro pwason ki annan pli gro loto, pli gro lakaz, detrwa biznes, 4, 5 laboutik e ou demann ou lekor ki i oule anplis, kwa ki i kont e ki soufrans ki in pas ladan pandan sa dernyen  20an e si oule se sa mantalite, sa latitid ki menas sa sistenm an-n-egzistans.  Se sa legoism, kot li i le plis, kot li i anvi tou, ki menas sa prensip Share and care, e menas sa konsep ekite e lazistis sosyal ki an-n-egzistans ozordi.  I pou en gro fot pour nou krwar e tonm dan en pyez ler en dimoun i dir avek nou ki zot osi, zot pour kontinny parey.  Si ou annan ou en gato, ou bezwen partaz li dan en fason ki sak dimoun i ganny en bout.  Me letan ou komans  pran en pli gro bout, akoz ou krwar oun ne pour ganny en pli gro bout, letan ou oule tou, akoz ou, ou krwar oun ne pou ou ganny plis ki lezot then, otomatikman i bezwen annan en group ki bezwen soufer.  Msye Speaker, sa gouvernman e nou parti, parey Prezidan Rene in fer resorti se enn ki progresif, e enn ki pe al an-n-avan.  Nou, nou la pour fer keksoz, nou pa la pour kritike.  Ler zot priye ki nou mor, nou, nou pe konstrir plis lakaz,  Larivyer Anglez ex Pierre Hoareau, ex Rose-Mary Union Vale, partou lakaz ozordi pe ganny konstrir.  Ler zot sote pour ensilte nou, nou, nou pe envestir plis dan lasante e ledikasyon.  Ler zot met move nide dan nou zenn, nou, nou pe envestir plis dan nou zenn.  Msye Toussaint fek koz lo YES ankor enn fwa, lendikasyon, dedikasyon sa gouvernman pour fer sir ki sa zenn i vin en group responsab e avan gar.

Ler zot pas zot letan esey san sikse anbet nou bann vye, nou, nou pe depans plis ankor lo nou bann vye. Tou-le-zan nou konnen ki kantite larzan ki ganny envestir pour fer sir ki zot viv en lavi konfortab e an dignite.  An dot mo, Msye Speaker, pou mwan terminen, ler zot zot pe zwe zot bann vye sanson lo sa vye  granmofonn, nou, nou pe zwe lanmizik  modern lo nou cassette player, lo nou hi-fi, lo nou CD player e menm lo CD Rom  lo computer.  Mersi Msye Speaker.

 

MR GEORGES BIBI

Msye Speaker avan ki mon komanse, mwan osi koman en manm parti demokratik, mon tia kontan anmenn mon kondoleans pour depar Minis de St Jorre e an dizan sa, mon pa pou fer gran eloz, mwa zis pran direk lo mon deliberasyon lo diskour Prezidan.

            Msye Speaker, ler monn ekout bann onorab kin koz avan dan parti mazoriter e ler  sirtou monn ekout lonorab kin koz dernyen, mon annan tandans krwar ki kanpanny eleksyon in komanse.

(interruptions)

Msye Speaker, mon kapa ganny sans pour mwan fer mon deliberasyon?  Mersi. 

Msye Speaker, mon krwar ki diskour prezidan, ler monn vwar son komansman menm, in dir ki i pou fer son diskour ki pou baze lo bokou bann keksoz ki Sesel in fer e kote nou ete ozordi, kot noun arive, kot nou ti ete avan.   Mon pa krwar i annan naryen mal ki prezidan i fer resorti bann sikse si oule kin ganny fer dan lepase.  Me mon krwar osi ler monn tann lonorab Herminie koz lo rikord reye, mon krwar pour dir mwan osi  depi ler mon dan sa lasanble, touletan e an plis ki sa lannen, prezidan in koz bokou e bokou bann manm osi i toultan fer remarke ki mannyer zot in kot nou sorti e kot nou pe arive e mon krwar ki i normal si nou krwar i annan en rezon, si nou krwar i annan en sans pour nou koz lo la, mon krwar ki i normal ki nou fer li resorti.  E mon pa krwar ki onorab Herminie alor i byen ler i dir pour dir en dimoun pe fer son pwen, i en rikord reye.

Msye Speaker, mwan ler mon get pwen prezidan ler in koz lo lekonomi, in dir  pour dir lekonomi i dan nou dimoun, i vre, i dan nou dimoun, me i pe koz lo  lekonomi sosyal.  E sa pour  mwan ler nou koz lo ledikasyon, ler nou koz lasante, ler nou koz means testing, e ler nou koz tou sa bann larzan ki ganny depanse, fer lakaz, tou sa i baze lo lekonomi sosyal.  Me parey nou tou nou konnen, en pei kot i pe ale, i bezwen osi annan en vizyon e i bezwen osi met larzan dekote pour li kapab prepar pour letan dir e osi soutenir sa bann devlopman ki i  fer. E se pour se rezon ki mon krwar pli boner, zour prezidan lannen pase ler ti ganny son laniverser, i ti dir pour dir i pour donn R50 tou bann vyeyar, ki ti byen tou bann dimoun ti apresye e minis pour bidze in vini, in donn R300, R200 e R100 e mon krwar tou dimoun ti apresye.  Me ankor noun tann prezidan ankor enn fwa in dir, si mon pa tronpe, pour dir ki sa lekonomi ki nou ladan, nou pe pas nou dan en peryod difisil e alor nou bezwen fer en fason pour nou soutenir li.  E se sa ki mon tia kontan tande, ler prezidan in dir pour dir, noun tann onorab Faure bomaten in dir in met son bann metodolozi, in met son bann vizyon, in met son bann direksyon, me ankor osi ler nou met direksyon ek vizyon, nou pa kapab kit li dan lenzir ditan, nou bezwen annan en serten, si oule stratezi, en serten fason ki donn nou koman bann manm si oule pour dir la la mon stratezi, kritik sa, ouswa si ou krwar i byen ouswa si ou annan pour kontribye lo la pour fer li mars pli byen. Me ler nou donn  en vizyon ki dan ouver, mon krwar nou pa pe demann li pour al dan detay, me mon  ti a kontan koman en manm konnen, ki mannyer nou  pou fer, ouswa ki fason, ouswa ki lapros, petet nou osi nou kapab annan en kontribisyon pour dir be bon, sa lapros petet enn ki bon, me i  annan lezot fason pour nou kapab aprose, pour nou kapab arive.  Me sa i pann le ka. Nou bezwen mazinen si nou pour annan en lekonomi pour nou kapab progrese e pour nou kapab mentenir nou lasante parey i ete, pour nou kapab mentenir bann vyeyar, pour nou kapab mentenir nou sistenm ledikasyon, nou pour bezwen osi etablir bann masin ouswa bann mekanizm ki pour kapab kree sa prosperite pour nou kapab  soutenir sa bann keksoz ki prezidan in koz lo la.  Me malerezman dan son diskour, prezidan pann fer resorti ditou lo ki fason e  ki mekanizm nou pou servi pour nou kapab arive lo sa sitiasyon ekonomik.  E in fer resorti paregzanp noun tann lonorab in dir i annan IPA, noun tann in dir offshores e tousala in fer resorti ki ti pase dan 1996, me ziska ozordi nou pa kapab dir nou pe anmas son fri.  I vre act in ganny mete, me sa ki nou pe espere se aksyon, se sa fri sa ki pe arive. Sa, se sa ki nou ti a kontan vwar, me malerezman ziska prezan nou pa kapab parey nou dir kri ipipip, nou ver pankor plen.  Msye Speaker, lonorab Herminie in koz lo prezan ki nou konstrir lakaz, prezan ki nou konstrir klinik, lonorab Toussaint in fer resorti.  Nou tou nou kontan ler nou nobou kapab ed nou dimoun dan lasosyete, tou dimoun dan lasosyete i ganny ede, tou dimoun dan lasosyete i benefisye. Me ler nou pe dir nou tou, nou pe ganny plis lakaz, nou bezwen demann nou lekor e nou bezwen konsyan e konsernen koman bann manm, kote nou ganny sa larzan. Ki mannyer nou pour fer pour rann sa larzan.  Akoz si en pei pa prospere, si en pei napa en mekanizm, i napa en labaz pour li si oule generate sa larzan pour ou kapab peye si ou prete, nenport ki pei, nou pour argimante, zot kapab dir nenport ki pei i pret larzan, wi sa bann pei i pret larzan, me zot bann pei endistrialize, zot konnen zot kapab repeye, e zot konnen zot kapab fer larzan pour zot repeye. E si mon tia kontan dan sa diskour prezidan, i ti ann kapab donn nou en serten stratezi, en serten lapros, ki mannyer e konbyen letan nou pour kapab fer sa bann larzan, pour nou kapab demen dir wi, nou en pei ki pe prospere, nou rezerv dan labank santral pe ogmante, nou rezerv  forex  pe grandi e se sa, mon krwar ler nou pe koz leta de la nasyon.  I vre mwan osi mon pou asire, mon pour dir ki en kantite in ganny fer, me mon ti a kontan fer resorti osi, Msye Speaker, souvann fwa nou vin dan sa  lasanble, nou koz gouvernman SPPF depi 77 in fer en kantite. Nenport ki gouvernman toultan mon pou argimante, sa ki kontan i kontan, sa ki pa kontan pa kontan, nenport ki gouvernman i pour son louvraz e son rol, fer sir ki i donn lakaz, fer sir ki ledikasyon i ganny mentenir, fer sir ki lasante i ganny mentenir,  nenport ki gouvernman.   Me sa ki sa gouvernman pa kapab fer ozordi, se i pa kapab konpar son lekor ek lezot gouvernman apre 20 an. I a kapab konpar son lekor ek en gouvernman pour 1 an..

(interruption)

Msye Speaker, mon kapab kontinny mon … I  pe kas mon line of thought Msye Speaker.

Bon, se sa ki toultan mon pe dir.  Alor si sa ki sa gouvernman narive fer ki nou krwar i byen, ki nou krwar noun byen fer, i pa neseserman ki en lot gouvernman pa kapab fer pli byen.  Fodre akoz, si i ti kapab ozordi monte, nenport ki manm ki dan lasanble, ki dan  mazorite ki kapab dir, ti annan en gouvernman ki ti la pour 5 an, nou, noun fer pli byen ki li, alor ozordi mon ti a dir wi, e mon refer resorti ki depi ler noun pran lendepandans, mon pa pe koz letan kolonyal, akoz kolonyal ti en lot gouvernman kolonyal, nou pe koz lendepandans, depi   ler nou ledepandans, alor mon ti a kontan nou konpare e konpar avek sa ki konparab.  Msye Speaker…

 

A MEMBER

Kolonyal ti la pour 150 an.

 

MR BIBI

Msye Speaker, noun tann prezidan koz lo pipeline in bezwen aboli pour kree plis sertennte dan forex, kantite forex ki nou gannyen.  Msye Speaker, ler pipeline ti ganny entrodwir, sa act ti vin devan sa lasanble, ti dir i pe ganny entrodwir pour kree plis sertennte pour ki forex i antre e pour nou kapab pey nou bann deviz. Ozordi, Msye Speaker, ler pipeline i ganny fermen, nou tann menm diskour i dir pour dir nou pe kree plis sertennte pour nou kapab fer sir nou kontrol bann forex ki antre dan nou pei.  Msye Speaker, pour mwan personelman, ler mon tann prezidan limenm i dir pour dir nariv en staz pour nou kapab fer sir ki  bann expatriate dan Sesel i nobou kontrole e pour mwan mon kontan ki ozordi nou pe realize pour dir wi, i annan bokou imigran ki vin isi, zot kapitaliz petet lo la febles nou sistenm, lo la febles ki  nou pa moniter, ki  monn tann lonorab Faure dir ki nou  devret moniter plis pour zot kapab servi plis e eksplwat bann benefis e privilez.  Sa sitiasyon kot ti annan bokou imigran ki vin travay i pa ti egziste depi 1996, sa in egziste depi 1985, 86, 87 e in toultan annan sa sistenm understudy.  Sa sistenm understudy zanmen in deza marse.  In ganny ranforsi dan plis, mwan menm mwan ler mon ti pe travay koman en civil servant bokou in ganny diskite lo la sitiasyon expatriate vin travay isi, ki fason nou pou fer pour zot pa reste, e bokou fwa nou vwar ler sa bann dimoun i dan serten pozisyon, zot kalkil privilez ek benefis ki zot gannyen, zot vin sitwayen, zot pran sa menm louvraz ki en Seselwa ki apre kin kalifye pa kapab, akoz i osi  aprezan in vin en Seselwa e i benefisye menm privilez.  I pa vedir ki mon kont imigran vin travay Sesel, i pa vedir ki mon kont expatriate ki travay pou en serten letan, me le pwen e lefet ki i annan bokou bann  expatriate in ganny citizenship, ou trouv zot in pran  bann plas, bann pozisyon ki ti kapab ganny ekipe par Seselwa.  E lefet ki in vin en Seselwa, ou pa kapab tir li dan sa pozisyon akoz i annan menm privilez e menm drwa ek ou.  Mwan mon konnen e  mon kapab fer referans, i annan en dimoun kin vini SMB depi 85, in dan en pozisyon, ziskan ozordi in vin Seselwa, konbyen, preski 10an, 11 an plitar.  I ankor pe travay e nou pe dir napa dimoun ki kapab kalifye, akoz zanmen zot in deza eseye pour met en understudy e mon krwar ki in plis ki ler ki ler bann expatriate i vin travay, nou nobou kapab vwar fason pour fer sir ki ler sa dimoun i fini son kontra, nou bezwen annan en rezon valid akoz son kontra i devret ganny renouvle  e si sa dimoun i vin isi pour en bon pe letan, nou bezwen osi annan en rezon valid akoz sa dimoun i devret vin en sitwayen. 

Msye Speaker,  prezidan in koz osi, pour mwan personelman mon ti trouv en pe drol ki en gouvernman ozordi i koz ou lo ekonomik saboter.  Personelman mon dir i en pe drol akoz en gouvernman i war li toultan dan en pozisyon for parske li ki fer regilasyon, lezislasyon e normalman ler i fer bann lezislasyon e regilasyon, i devret kapab fer bann lalwa ki  kapab anforsi e kontrol bann sekter ki dan sa lekonomi.  E ozordi pour mwan personelman, mon pa war li, mwan  mon dir sa pour dir i en leskiz ki en gouvernman i vini i dir ou si son lekonomi pa pe marse, akoz i annan en pti group oswa i annan private sector economic saboteurs.  Akoz mon krwar Msye Speaker si nou get otour nou, gouvernman ti pe run bann lotel, i ti pe run bokou bann parastatals, e rezon ki zot ti donnen se akoz zot ti santi ki i tia pli bon mars dan lanmen sekter prive.  E mon krwar olye ki nou vini, nou dir ki nou annan ekonomik saboter, personelman mon tia krwar i tia pli bon ki gouvernman i sey fer mannyer pour ganny sanmenm sa group ki krwar ekonomik saboter parske si zot nobou travay, zot nobou fer sikse pour zot kapab ganny larzan otour zot, mon krwar gouvernman i devret pran sanmenm sa group, fer konsiltasyon avek, ki lapros zot pour kapab fer pli byen, pour nou kapab fer Sesel prospere.  Prezidan  i koz bokou, mon krwar dan son diskour, si i senser in koz lo  by-partisan  konpare ek enn de bann diskou  ki monn tande dan sa lasanble sorti kot serten bann manm mazoriter.  Mon krwar si i senser sa ki nou demande se nou tou nou kontribye parey lonorab Faure in dir bomaten, nou kontribye, sakenn i annan son rol pour zwe, sakenn i annan son bout pour zwe.  Me en keksoz ki esansyel nou pa vin dir dan lasanble sakenn i annan son bout, sakenn i annan son rol, me ler nou sot deor an pratik i pa parey.  Mon krwar lesansyel si nou dir la, nou bezwen ganny montre par legzanp ki ler nou ariv deor nou fer sa ki noun prese anndan dan sa lasanble e souvann fwa in ariv le ka kot noun vin dir, e an pratik i pa marse.  E se pour se rezon ki mon pe dir i ti a pli bon olye ki nou kritik, olye ki nou met leskiz olye nou met blanm,  prezidan in dir pour dir i otokritik, i bezwen kil deryer pou vwar si in mal ale.             Mon krwar tia en bon zes  lo lapar gouvernman osi pour revwar, pour regete pour revizite zot bann progranm ekonomik e pour vwar si vreman semen ki noun pran i en bon semen. E mon krwar sa i ti a montre vreman sa sanzman, sa lot fason, sa lot lapros ki nou anvi vwar.    Alor Msye Speaker, e ler monn tann mon bezwen retourn, refer toultan lo diskour mon koleg kin koz avan mwan akoz in dir pou dir ler prezidan in dir sa model sa sosyete model sa i en parti en slogan parti i en fondasyon parti.  Mon ti annan lenpresyon Msye Speaker ki ler prezidan in vin isi anndan, i reprezant li konman sef deta me pa sef en parti, i koz pou Seselwa me pa pou en parti.  E se pou se rezon petet mon pa pou dakor ek mon lonorab dan lot kote ki dir pou dir sa i devret en slogan parti.  E si nou pran li konman en slogan parti alor nou pe dekouraz bann dimoun ki pe met son konfyans dan speech ki prezidan i fer.  Parski si son manm i war li lot kote, prezidan i dir li en fason, mon krwar nou pe dekouraz sa bann dimoun war li sa fason ki nou tia kontan get li.  Alor Msye Speaker, pou mwan personelman speech prezidan kin fer, se en speech ki personelman mon tia kontan war baze plis lo lafason ki nou tia kapab pe build up nou prosperite, build up lekonomi nou pei pou nou soutenir zisteman sa ki noun anmennen, pou nou soutenir sa model ki anvi Sesel vini.  Akoz i vre tout fwa ki nou pou kontinyen pret larzan, tout fwa ki nou pou kontinyen fye lo sa lapros si oule ki nou annan kot nou pe dir wi nwa fer plis lakaz me solman nou bezwen prete, wi nwa ava met plis larzan dan ledikasyon, me solman nou bezwen prete, personelman Msye Speaker mon pa krwar ki nou pei pou prospere.  Mon dir sa akoz bokou dimoun, bann vye dimoun grannmoun lontan ti dir, tou keksoz dan lavi ler ou travay ou bezwen anmas enpe pou letan dir.  Gouvernman ler ti konmanse an 1977 ti annan resours, nou ti annan zanmi, zarden ti plen ek fri, noun met partou e noun etablir, noun fer lakaz, ozordi sa bann pye dibwa ki ti donn sa bann fri, i annan kin ganny koupe, i annan kin tonbe, i annan kin sek e nou bezwen nou prezan nou zarden i la, poprieter sa zarden i bezwen rod lot fason pou li kapab fer progre, rod lot fason, rod lot lapros pou li kapab soutenir sa zarden, kit li fleri, kit li parey nou tou Seselwa nou tia kontan, parey tou sa poprieter ti ava anvi.  Ki mon pe senpleman dir Msye Speaker, se ki nou ti annan, noun mete enfrastriktir, noun mete semen, noun mete lopital me malerezman sa ki ti annan nou pann kree sa labaz ki pou refer sa larzan, ki kontinyelman donn nou sa prosperite.  Alor se pou sa rezon alor mon krwar Msye Speaker ki Sesel e sa gouvernman e prezidan dan son diskour ti devret vini e dir nou ki fason e kimannyer nou pou kapab fer fason pou ki sa lekonomi i progrese.  E alor an zeneral mon krwar son speech ankor en fwa in zeneraliz lo nou achievement dan 20 an ki zot legzistans me i pann donn nou si oule en vizyon en stratezi kimannyer Sesel pou ete demen e kimannyer nou pou kapab progrese pou soutenir sa ki noun achieve ozordi.  Mersi Msye Speaker.

 

MR HERMINIE

Pwen klarifikasyon Msye Speaker.  pipeline act, kan ti pase dan lasanble. Petet madanm Clerk ti kapab ed nou .

(laughter)

 

MR BIBI

Msye Speaker i kapab fer son komedi si i le li.

MR BARRY FAURE

Msye Speaker en lot klarifikasyon.  Si mon pa tronpe prezidan ti dir ki depi 92 tou bann licence in double, pa vre.

 

MR SPEAKER

Sa pa en klarifikasyon sa.

 

MR BARRY FAURE

Be bann pye dibwa in double dan pei.  Mersi. 

 

MR SPEAKER

Sa enn obzervasyon plito.  Onorab de Commarmond.

 

MR DE COMMARMOND

Msye Speaker, mersi bokou.  Mwan fransman mon tia swete ki, konsey tou dimoun ki zanmen zanmen sey fer sa ki onorab Bibi i pe sey dir dan sa lasanble la, nou pou bite ansanm nou pou konfize.  Bon Msye Speaker, pou konmanse mon krwar ki lo non distrik Cascade, bann dimoun Cascade i zwenn mwan pou transmet senser kondoleans lafanmiy Minis de St Jorre ki parey nou tou nou konnen ti manm komite santral pou Cascade pandan tou sa bann lannen e kin fer bokou pou sa distrik ki nou pa pou zanmen bliye sa, e an menm tan nou kontinyen lo gidans lo semen kin met nou lo la dan Cascade an swivan zisteman son bon legzanp.  An menm tan mon konnen ki nou tou dan Cascade nou pou toultan pe mazin li dan nou lapriyer.

 

Msye Speaker, lo diskour prezidan, kin ganny fer mardi lo leta la nasyon, mon krwar mwan ki sak fwa ki prezidan i adres nou toultan i annan bokou leson pou Seselwa an zeneral non pa zis SPPF me Seselwa an zeneral tire dan tou sa ki i dir nou.  Mon dir sa zisteman akoz bomaten lopozisyon in fer resorti menm zafer.  Onorab Ramkalawan paregzanp in dir ki si i annan en politisyen dan Sesel ki tou dimoun enkli li e tou dimoun dan son parti i tir son sapo avek se byen Msye Rene.  Se i normal alor ki dan sa pei i en politisyen egzanpler en politisyen ki nou menm nou nou lwen de li.  Lwen de li dan le sans grander lespri.  E letan politisyen koumsa nou annan dan sa pei nou devret profite letan i koze letan i dir nou serten keksoz nou bezwen sey si oule dir analiz oprofon e tir o maksimon leson ladan.  Alors Msye Speaker, mon krwar ki olye ki lonorab Ramkalawan paregzanp i dir ki tou le zan prezidan i vin dir menm zafer konmsi i repet menm keksoz, e mon war dan Regar date 28 fevriye zot osi koz menm zafer, sa ki lonorab Ramkalawan in dir bomaten se egzakteman sa ki dan Regar.  Prezan mon pe rode mwan si li kin ekri sa oswa zot in ekri sa in dir li vin dir isi, mon pa konnen.  Me mwan mon le dir lo sa not ki  pou mwan lonorab Ramkalawan sak fwa i vin koz lo, in vin fer son konmanter lo leta la nasyon, lo diskour prezidan tou le zan, se fransman menm zafer, i vin dir nou menm keksoz, son kozri i monotonn Msye Speaker e zanmen i anmennen okenn alternatif, okenn nouvo lide pou fer ki nou pei i avanse oswa pou dir koman Msye Rene in mal fer keksoz, in mal dir e ki sa ki ti devret ganny dir dan la plas.  Tou kou zis i vini i ava dir ou ki pipeline isi, pipeline laba napa travay ensidswit, menm keksoz ki repete.  E son legzanp bomaten ki ti pe tire lo kestyon ki ti pe met sa legzanp koman en mason i bezwen touletan pe aranz sa lakaz ozordi met en kalite lafnet demen en lot kalite mon krwar i en move legzanp.  I en move legzanp ki pe servi akoz si sa mason ki lonorab Ramkalawan pe sey dir bomaten i egziste dan sa ka mon krwar e i fer lakaz dan sa pei mon krwar nou pou bite.  Akoz, akoz pou fer lakaz i bezwen annan en plan, dan sa plan i bezwen dir kote pou met lafnet dan sa lakaz, i bezwen dir osi ki kalite lafnet pou mete san kwa plan pa pe ganny aprouve si napa sa bann detay.  E pou li zis sa mason alors i vini i fer en lakaz an fou koum san menm.  E si sa kestyon prezan mon poz mon lekor eski zot dan United Opposition se koumsa zot ete si en zour zot ganny pouvwar dan Sesel, zot napa okenn plan savedir.  Ozordi ou pou anmenn Sesel en fason demen lot fason, ozordi ou deside fer en keksoz koumsa, demen ou desid lot fason, ou napa en direksyon ou napa en plan.  Alors vwala koman mwan mon asosye son legzanp non pa avek diskour prezidan me avek son prop diskour son prop parti e zot prop filozofi si zot annan enn. 

Dezyenm pwen Msye Speaker, mon tia kontan tous osi lo lonorab Bibi son bann leson ki li in sey tire tout a ler.  Lonorab Bibi i dir ki tou gouvernman e sa lonorab Ramkalawan osi ti dir bomaten, tou gouvernman i bezwen fer lakaz, i bezwen donn ledikasyon, i bezwen donn bon lasante son pep, i bezwen donn sekirite sosyal eksetera son pep.  Mwan mon pa krwar ladan mwan.  Mon pa krwar ki tou gouvernman i fer sa.  Zot tou zot de lonorab Ramkalawan zot in fer plizyer pei, zot in vizit plizyer pei, zot in fer listwar zot konn tre byen koman serten pei i marse, i kler atraver sa ki nou vwar lo televizyon pou dir pa tou pei ki fer sa.  Si tou pei ti fer sa, tou gouvernman ti fer sa, krwar mwan Msye Speaker nou pa ti pou war pei kot dimoun pe mor lafen kot napa lekol, napa isi, napa laba.  Pran legzanp obor nou dan losean Endyen, gran pei parey Madagascar sa larises ki i annan, nou nou pa tous son pti bout ledwa lo kestyon resours, pa fouti kapab atenn sa bann lobzektif, napa laba sa.  Alor ou vwar pou dir nou Sesel ek pti ginn resours ki noun nobou fer, noun nobou envestir dan ledikasyon nou pep, dan lasante nou pep, sekirite sosyal, dan lakaz.  I annan 2 keksoz, nou bezwen si nou napa la, pran loan oubyen don, whatever pran pou nou fer pou byennet nou pep, pou fer sa pep edike. Letan en pep i edike i a kapab a lavantaz plitar rod fason e byensir rann sa larzan si neseser.  I mars koumsa i en larou ki roule sa.  I bezwen, ou bezwen konmans en landrwa pou ariv lo lot landrwa.  Si ou dan ou letan letan ou ti zanfan, ou papa, ou manman in ale in kit ou a zero, eski ou prezan ou fer menm parey pou ou piti ki vini.  Ou bezwen fer en fason ki ou omwen ou en pa pli devan.  Se sa Msye Speaker ki nou dan Sesel noun evestir nou lekonomi se akoz Msye Prezidan i dir ki nou lekonomi i dan nou menm, dan nou pep, dan sanmenm sa sistenm ki monn fek mansyonnen akoz la larzan in ganny envestir.  Prezan ok, lonorab Bibi osi i dir i pa krwar ki nou devret pret larzan pou fer lakaz pou finans nou sistenm ledikasyon.  Ok.  Ou parol sa, mon pe quote ou.  Ou pa krwar ki nou devret pret larzan pou fer sa.  I annan 2 keksoz, nou annan larzan, enn nou swazir pou envestir….

 

MR BIBI

Msye Speaker, klarifikasyon, mon krwar i pe mal quote mwan akoz sa mo pa krwar pa ti devan.

 

MR DE COMMARMOND

Verbatim sa in dir monn marke. 

Msye Speaker, i annan 2 keksoz, en pei i annan larzan, ou fer 2 keksoz ek sa larzan.  Ou anmas li ou met li dan labank epi zis en bann dimoun ki benefisye, oubyen ou pran li ou envesti li dan pei kot tou dimoun i benefisye.  Alors pou mwan dan lanaliz ki lopozisyon in fer i montre mwan ankor kote lopozisyon avek nou dan SPPF kote nou annan sa diferans.  Enn i krwar pei i devret pran larzan envestir dan ledikasyon, dan lasante, donn lakaz son dimoun, sa SPPF i krwar koumsa e nou pe fer li, e lot pa krwar sa.  Lot i krwar pran larzan ou met labank ou ganny lentere en bann benefisye e lepep debrouy li rod son larzan fer son savings fer son kalite lakaz  limenm li.  Bef dan disab sakenn vey son lizye.  Sa mon mansyonn li koumsa Msye Speaker akoz mon anvi lepep Seselwa i take note tou sa bann keksoz seryezman.  Mazinen ki kalite lopozisyon zot annan devan zot, e sak fwa zot vote, konnen kwa ki zot pe vot..

Msye Speaker nou vin lo kestyon travay.  Unemployment.  Lonorab Belle li sak fwa i koz unemployment  i bezwen asosye li avek security clearance.  Konmsi pou li unemployment i arive akoz tou sa bann dimoun ki pa dan lanplwa pann ganny security clearance.  En konsep ki fo Msye Speaker.  Konpletman fo, napa okenn baz okenn fondasyon en tel konsep koumsa.  Mon mazinen mon pe reflesir koman le dezyenm boug pli enportan dan parti demokratik i kapab dir en lenbesilite koumsa.  Msye Speaker, sa kestyon problenm lanplwa, mon dir problenm la antre giyme, antre giyme akoz mwan mon pa telman krwar i annan en problenm parey dimoun i sey met li.  Ou plito lonorab Herminie in met li byen.  Unemployment volonter.  Savedir dimoun ki pa travay, ki li ki pa anvi travay.  Sa Msye Speaker sa size mon krwar nou devret enn ler lo nivo nasyonal adres sa issue akoz en deba, fer deba tou dimoun met son versyon akoz i pou anmenn nou dan en move direksyon sa.  Akoz mon dir sa, Msye Speaker dimoun kin travel dernyen kou la ti annan en group manm lasanble tin al Langleter mon pa konnen si zot in zwenn me mwan mon annan leksperyans mon konnen, monn vwar Langleter e i kontinyen annan ozordi Seselwa, Seselwa nou nasyon ek kalifikasyon serten menm kin fer liniversite ek degre, Msye Speaker si mon dir ou louvraz ki zot fer ou pa pou le krwar mwan, zot lo stasyon tren, zot lapos, zot lasose, dan lotel pe netwaye, mon pe koz laverite Msye Speaker.  Ensidswit.  Ozordi pran sa menm Seselwa i travay laba selman en, sa ki mon pe dir i pe dan sa bann area, pran li anmenn li isi Sesel oubyen ou ganny ou en Seselwa ki isi Sesel kin fer mon pa konnen politeknik dizon, NYS i pe rod en travay e ou dir li be o.k, ki louvraz ou anvi fer, i dir ou nenport, nenport ki ou donn mwan mon fer.  Ou dir be ok zisteman i annan en louvraz la accountant i dir eskize mon pann fer sa enn, mon pann aprann lekol.  Be ou pa dir nenport, enn ou pann aprann sa.  Louvraz ki annan, li i pe rod en louvraz li en, mon dir be ok, kot konservri laba i annan oubyen i annan louvraz sekirite, kot lotel i annan louvraz.  Msye eskize mwan aswar mon pa kapab travay, ou konnen mon annan en piti e mon bezwen vey li or mon msye pa kontan mon travay aswar, oubyen kot mon reste i annan lisyen dan semen.  I annan plizyer rezon.  Mon pa pe dir ki sa bann rezon pa toultan zistifye mwan selman mon pe sey dir ki i annan 2 swa, ou anvi travay swa ou pa anvi travay.  Akoz si en boug i pa pe travay pou le moman e i anvi travay dan sa pei, i annan travay la, i annan.  Anyway, parey mon dir sa en issue ki plitar mon krwar nou devret adres li pli profonnman pou nou vwar kote nou ete, ki zistan nou ete la.  I annan dimoun ki pe ganny sekirite sosyal oubyen plito ki le ganny anploye lo URS oswa travay demi zournen ki ganny peye par gouvernman ou dir li gete, demi zournen ou pe rod en travay a plen tan, a plen kot ou pe anvoy i pa pe ale, demi zournen wi apre i le lezot keksoz.  Anway.

Lot issue Msye Speaker, noun koz lo problenm travay, i annan osi sa problenm etranze vin Seselwa ki mon aprann lopozisyon la konmsi i le fer en gran zafer avek sa.  Msye Speaker, ankor lonorab Herminie i met keksoz an perspektif.  Ok.  In byen dir, mon poz mon lekor en kestyon mwan.  Msye Speaker eski en dimoun pou pare pou pran sitwayennte en lot pei, en lot sitwayennte kan sa pei i dan problenm oubyen ki napa okenn prosperite dan sa pei.  Kestyon.  Dimoun reflesir lo la e reponn larepons zot menm.  Bon lot kestyon ki kantite Seselwa zonm konman fanm kin marye ek etranze dan sa pei.  Ki nou le dir alors, e en Seselwa paregzanp kin marye ek en etranze alors si i en zonm en fanm li i reste Seselwa son partner i reste sa nasyonalite ki ete. Lalwa i permet sa dimoun annan en sans pou li si i anvi pa fors si i anvi vin Seselwa.  E si i anvi akoz letan i apply e i gannyen ki nou devret annan problenm ek sa.  Mwan Msye Speaker, mon pa war kote problenm i vini letan an zeneral etranze i dakor pou vin Seselwa e ki i al dapre lalwa e i ganny aksepte.  There’s nothing wrong with that.  Nou nou osi demen si nou anvi vin sitwayen en lot pei i annan prosedir ou pase, i annan Seselwa ki Angle, ou gannyen Ostralyen ensidswit.  Vwala Msye Speaker ki sa bann issue alors letan nou koz li dan lasanble annou met li byen dan perspektif  e non pa dan en fason pou fer konfiz  lepep pou fer nou pa konpran kwa ki nou pe fer dan sa pei. 

Msye Speaker mon krwar ki set apepre sa konteni mon entervansyon e ankor enn fwa pou fini mon repete ki sa diskour prezidan i devret si oule dir ganny revize, repas lo la, reanalize ansanm par popilasyon, par mazorite dimoun pou kapab tir omaksimom leson ki tre positiv e ki kapab anmenn nou bokou pli dan sa pei.  Mersi.

 

MR SIMON GILL

Msye Speaker, mersi.  Mon napa lentansyon fer en gran lanaliz lo diskour prezante par sef deta repiblik Sesel, me kanmenm mon krwar i annan enn de keksoz kin sorti bomaten epi la apremidi ki i enportan fer serten refleksyon lo la.  Akoz mon panse ki si nou les sa moman sap nou i riske annan serten domaz ki sa bann lentervansyon kin ganny fer i koze parmi nou popilasyon.  Mon pe fer referans spesifik avek lentervansyon onorab Ramkalawan ki tradisyonelman ler i fini fer son lentervansyon epi i disparet nou.  E la apremidi i pa la avek nou.  Petet i pe fer sa nou pa konnen, me sa ki reel se ki i pa la.  E nou tia voudre ki i la pou kapab ekoute osi ki nou annan pou dir lo sa ki in dir apropo diskour prezidan. 

Msye Speaker, serten parmi nou bann politisyen mon krwar nou annan en problenm.  En problenm avek enterpretasyon, en problenm avek konprenezon sitiasyon Sesel.  E ler nou pa kapab enterpret sitiasyon Sesel, nou pa kapab konpran li i tre difisil pou nou fer nou bann dimoun konpran sa Sesel limenm li ki i ete.  E ler nou pa kapab konpran sa Sesel ki i ete, prezan nou akiz lezot dimoun ki konpran Sesel, ki metriz Sesel anba lao ki atraver langaz senp en langaz kler en langaz ki Seselwa i koze tou le zour i sey fer konpran sa bann dimoun.  E sa dimoun Msye Speaker ki metriz Sesel lanver, bon kote, anba lao, se byen Msye Rene.  Prezan ler i konpran Sesel i metriz Sesel byen lonorab Ramkalawan bomaten i apel li en rizer.  I apel li en dimoun ki si ou pa vey li i pou met ou dan sak i al noy ou.  Ki kalite gonaz sa ki en politisyen i kapab vin dir nou.  Ki en politisyen ki pe adres lepep ozordi pe dir, ki kalite gonazri sa.  Ki si sa, en lider en parti politik.  Si mon pa ti annan en lobligasyon pou reste dan sa lasanble pou ekout tou sa bann gonazri mon ti sorti mon ti ale. Akoz mon pa kapab lannen apre lannen,  zour apre zour dan sa lasanble ekout sa bann kalite kosonnri.

 

MR SPEAKER

Langaz sil vou ple.

 

MR SIMON GILL

Msye Speaker, Msye Rene sa zonm kin dedye son lavi parey in dir nou 33 zan dan son lavi in dedye pou sa pep, pou sa nasyon Seselwa ozordi parey kreol i dir, bann pti pisar pe apel li en rizer.

 

MR SPEAKER

Onorab Simon Gill fer atansyon bann ekspresyon ki ofansiv.

 

MR SIMON GILL

Msye Speaker eskize sa kalite langaz me sa i langaz kreol.  Sa kreol ki lonorab Mancham bomaten in dir…

 

MR SPEAKER

Order.  Onorab Simon Gill, mon pa pe argye lo langaz konm tel.  Si en ekspresyon i ofansiv mon pe tir lalinny pou pa dir sa isi.

 

MR SIMON GILL

Mersi bokou Msye Speaker, mon konpran ou tre byen, mon kapab kontinyen.  Msye Speaker sa langaz kreol ki nou pe koze dan sa lasanble ki bomaten monn ekstrememan ofanse ler onorab Mancham in dir sa i en keksoz enferyer konmsi pou li.  Nou pe gaspiy resours in dir an angle, nou pe gaspiy resours nou pe gaspiy lenerzir, nou pe gaspiy konmsi tou keksoz, ler nou bann dimoun pe aprann kreol. ler nou bann dimoun i konn lir kreol, ler nou bann dimoun i kominik an kreol.  Sa ankor mon pa ganny en konpran.  Ler angle Langleter i aprann angle,  i koz angle, i  aprann franse, i aprann sepa  mwan lezot langaz, angle ki angle, angle kin ne Langleter i koz angle, i ekri angle, sa nou pa dir naryen avek. I normal.  Me annou dir angle, komans avek kreol dan son bann lekol laba.

Msye Speaker sa parol kin ganny dir bomaten i ekstrememan ofansif.  I  ofansif dan le sans kot nou pe sey fer nou krwar pour dir koman en nasyon ki koz  kreol, nou enferyer.  E la mon pe adres mon Seselwa an kreol, mon enferyer.  Mon pe gaspiy mon letan.  Ki  kalite stipidite sa?

 

MR SPEAKER

Onorab Simon Gill, mon pou dir ou ankor en dernyen fwa, kalme ou, serten langaz, serten mo, ou kapab sot lalinny.  Kontinyen.

 

MR S.GILL

Msye Speaker, ou konnen si mon kontinyen avek sa lentervansyon, mon riske pa fini koze ozordi.  Me, ou vwar letan  break  in arive, mon pa konnen si ou permet mwan kontinyen akoz mon annan ankor apepre en pe keksoz pour dir, mon pa konnen si mwa kontinny apre  break.

 

MR SPEAKER

Bon, nwa pran en break nwa rezwenn apre.

 

BREAK

 

MR SPEAKER

Bon, nwa kontinnyen avek nou deba.  La parol ti avek onorab Simon Gill.

 

 

MR S.GILL

Msye Speaker avan nou al dan break mon tin tous size kreol, langaz  kreol.  Mon krwar ki sa detrwa pwen ki monn fer sorti lo la in ase kler e koman en pwen konklizyon lo sa size kreol, mon krwar ki nou tou Seselwa nou devret fyer ki nou en nasyon ki koz kreol e nou pa devret santi nou enferyer ler nou koz kreol akoz se sa ki fer nou sa ki nou ete ozordi.  Nou pa kapab dir ki nou en angle kan nou en kreol.  Nou pa kapab dir nou en franse kan nou en kreol.  E pa aksepte ki ou en kreol ki koz kreol, pour mwan i en sinny alyenasyon kiltirel.  Sa i mon konklizyon Msye Speaker, lo sa pwen kreol. 

Lot size mon krwar ki enportan pour koz lo la dan labsans tou lopozisyon dan sa  dernyen bout nou sesyon, Msye Speaker, se sa size ki tou  lopozisyon ki pa la aktyelman in koz lo la, se lekonomi pei.  Bomaten Msye Mancham ti swete tou minis i ekout li ler i fer son entervansyon, la i pa la pour ekout personn bann lezot onorab kin koze depi ler in ale.  Petet koman norm, nwa dir si tou minis i vini i ekout nou oubyen si tou minis i vini pour ekout  lider lopozisyon, lider lopozisyon ava annan li  bonn konplezans petet pour ekout lezot onorab osi letan i koze lo sa ki in dir petet, si i annan serten referans pour fer.

Bon, Msye Speaker, lekonomi pei.  Lekonomi pei, Msye Speaker, lonorab Charles de Commarmond i dir Sesel in sibir plis ki 100an dominasyon kolonyal.  Mwan mwa  dir noun sibir 206 an dominasyon kolonyal, 206 an kolonizasyon e dominasyon kolonyal.  Bann ekriven, bann istoryen in ekri dan liv, monn lir letan i pe fer listwar Sesel, i dir ou depi 1770 dapre zot bann premye lesklav ti  vini e sa ki ti komans form bann zabitan isi.  E noun ganny lendepandans le 29 zen 76.  1770 ziska 1976 i fer 206 an.  206 an kolonizasyon, 206 an kot nou bann resours in ganny eksplwate par bann pwisans kolonyal.  Sa bann menm  pei ki ozordi i apel zot bann pei endistrialize, bann pei devlope.  Zot in devlop a nou  depan.  Ler zot in devlop a nou depan, ozordi msye Bibi i kriy lasasen ler nou demann angle en pe larzan.  I dir aar nou pe met det, nou pe met fardo lo nou.  Lot kin ale ankor, i dir fondasyon ki pe mete pa bon akoz napa larzan.  Sa en lot kalite kontradiksyon.  Enn i dir nou pe prete, nou pe gannyen larzan pour fer devlopman, enn i dir fondasyon pa  bon, napa larzan, tou lezour nou pe konstrir menm zafer nou.  Sa petet zot a rezourd zot problenm letan zot zwenn kanmarad an deor.  Me lefe i reste Msye Speaker, lesansyel ki mon oule koz lo la, se ki en pei parey Sesel ki annan li tre pe resours pour li kapab eksplwate, pour li agrandi son baz ekonomik, i napa gran swa se ki demann bann lezot pei ki apel  zot lekor endistrialize, bann pei ki apel zot lekor bann pei devlope kin eksplwat bann pei ozordi ki an vwa devlopman, nou bezwen demann zot menm zot larzan pour nou kapab envestir dan nou pei. Nou napa swa, nou bezwen demann zot larzan e nou konnen ki kalite term, ki kalite kondisyon  zot pret nou sa bann larzan lo la.  I annan i met bann gro, gro poursantaz lentere lo la, i annan serten bann lorganizasyon ki poursantaz lentere i en pti pe pli ba, zot en pti pe pli konsidere pour bann pei an vwa devlopman, zot konnen nou pa kapab pey bokou lentere avek son kapital ki zot pret nou, alor i dir be bon, annou sey aranz sa, akoz nou konnen pour dir ou osi ou bezwen devlope.  E sa bann zefor ki gouvernman aktyel pe fer, i pa bann zefor ki pe ganny fer pou anwiy en dimoun, pou nourir zis en endividi. Pa pou nouri Msye Rene, pou nouri e batir sa sosyete model ki prezidan in koz lo la dan son diskour.  Pou garanti kontinyite sosyete Seselwa e sirvivans Seselwa koman en nasyon.  I la senp rezon akoz ki nou bezwen demann prete e pou nou sey zisteman batir nou  Sesel. Me prezan i annan en lot aspe ki nou bann lonorab  in touse, in dir i annan en lenpresyon ki zot gannyen, ki sa bann devlopman ki pe arive dan sa pei zis en serten group dimoun ki pe benefisye, en parti ki dan pti lasanm fermen oubyen kabin prive, i annan in dir, epi en  parti ki lo pon.   Tousala in ganny avanse ozordi, me wi, mon tann lonorab Gardettte i dir nou lo menm bato.  Wi, lefe i reste ki nou lo menm bato.  E sa bato se sanmen sa Sesel.  E mwan mwa dir ki si i annan ki dan pti kabin prive, ki si menm i annan kin kasyet parmi sa lafoul ki lo pon, mwa dir  annou klere nwa gete.  Avek en lobzektif pou garanti ki napa personn ki pe anrisi son lekor dan en fason endeskriminan parey nou dir lo depan en gran mazorite.  Me lefe i reste Msye Speaker parey mon bann koleg in dir, menm si nou dir ki prezidan son lentervansyon in adres petet bann siporter SPPF, mwan mon pa pour dir sa akoz bann prensip kin koz lo la in finalman benefisye tou nasyon Seselwa.  Ler en dimoun i bezwen lakaz, ler en dimoun i bezwen en servis lasante, laba kot lasante nou pa dir nou gete ki kouler parti politik ou siporte avan ler nou donn ou en tretman.  Menm zafer ki ler en dimoun i bezwen en lakaz, nou pa al gete ki kouler parti politik i siporte avan ler i kapab ganny asiste.  Ozordi dan sa pei mon konnen e ki i en fe, enn ler nou dan SPPF nou ganny kritike, akoz petet serten nou bann dimoun pa tro konpran nou, i dir ou, ou pe get tro bokou bann dimoun ki pa ek nou.  Dan sa ki zot pe dir dan en sans, nou pe get  tro bokou bann dimoun ki siport  lot parti politik.  Sa serten nou bann dimoun i dir nou. Me nou koman bann dirizan kin ganny elekte pour deservi en popilasyon, en kominote dan en distrik, nou seye balanse otan ki posib e fer tou nou bann dimoun kapab apresye zefor ki nou pe fer e donn zot lasistans ki zot merit gannyen e ed zot pou zot rezourd zot problenm.  Dan mon distrik an partikilye, mon kapab dir i annan en kantite bann dimoun ki nou konnen, kin demontre an piblik, ki pa neseserman siport parti SPPF me kin ganny lasistans, kin ganny led, kin ganny lakaz, kin ganny tou bann keksoz parey nenport ki endividi ki  siport SPPF in gannyen osi, si son bezwen i en bezwen ki reel e en bezwen ki nou  kapab rezourd  li.  E sa i enportan ki lopozisyon i note sa.  I enportan, akoz ankor enn fwa devlopman ki pe pase dan sa pei, i devlopman ki pe benefisye tou dimoun. 

Ler Msye Rene i dir i annan plis ki 400 lakaz in ganny konstrir lannen pase, annou fer en resers, al gete ladan.  Annou al gete.  Pa bokou lwen, si nou sot semen, nou al la anler Roche Caiman, kot sa gran vilaz, gran kantite lakaz kin ganny konstrir, annou al fer en resers laba nwa gete.  Partou dan bann lezot distrik ankor annou al fer en resers nwa gete lekel dimoun ki dan sa bann lakaz. Saint Louis anler partou dan koko, annou al fer resers nwa gete, si zis SPPF ki dan sa bann lakaz, si pa bann dimoun kin  display  zot paviyon DP, oubyen zot lot paviyon oubyen zot lot senbol isi, annou ale nou al gete.   L’Anse aux Pins, annou ale nou al gete.  I enportan sa bann keksoz Msye Speaker, ki ler lopozisyon i fer bann lentervansyon i byen ki zot fer li avek serten konesans lo sitiasyon reel ki egziste.  Me parkont, mon krwar i annan en keksoz ki nou bezwen met en presizyon lo la, Msye Speaker, ki enn de mon bann koleg in fer mwan remarke dan break, kot i annan in dir ki tou gouvernman ki la i annan en lobligasyon pour donn lakaz, i annan en lobligasyon pour donn sesi, i annan en lobligasyon pour donn sela.  Mon bann koleg in fer remarke, in dir mwan met lanfaz lo la akoz petet i ava esap nou bann dimoun.  Bann legzanp ki egziste devan nou, sirkonstans bann pei dan rezyon losean Endyen.  I annan enn mon koleg in koz Moris, mwa va dir zot ozordi Moris i vre i annan lakaz ki zot dir ou napa dimoun pour antre ladan. Me selman ler ou fer en letour Moris, ou get sa ki mwa kapab apel bann shackle  ki bann dimoun pe reste ladan, i enkrwayab. Bann lakaz enpitwayab, lo kote.  Mon dir sa kantite koudvan ki pase laba Moris, ki mannyer sa enn i ankor pe tenir, sa silkan koumsa ki i kabannen.  Sa pa zis en landrwa, dan plizyer lokalite Moris, mwan personelman monn eksperyans sa, me selman bann dimoun i dir ou  pour dir, la lakaz la i vid napa person ki antre ladan.  I annan dimoun ki bezwen lakaz me pri ki pour zot peye pour antre dan sa bann lakaz, zot pa kapab arive peye pour antre ladan pour zot reste, pour zot ganny en twa ki ler koudvan i pase, ler gro lapli i tonbe  zot pa a bezwen bouz tou pake met dan en kwen, met kivet, met lanmok, met bwat anpare. Sa i kondisyon ozordi dan sa pei Msye Speaker, ki noun preski fini avek.  I vre i annan en de, mon pase, mwan osi mon trouve dan zalantour Mahe, me mon krwar ki pa pour tro lontan ki avan ler sa bann pti lakaz ki reste detrwa i ganny fini balye atraver sa dinamik dan konstriksyon lakaz.  Sa dinamik dan enplimantasyon progranm lakaz SPPF, donn en twa pour tou dimoun.  Nou konnen ki kalite progranm lakaz ti annan boner dan bann lannen 70.  Mon tande ti annan en bann karavan.  Mon tande sa.  Msye Speaker, ou konn sa tre byen, pli byen ki mwan. Karavann.

Ozordi Msye Speaker, ler Msye Rene i dir, ki i pa bezwen en dimoun i annan en roupi dan labank i ganny en lakaz,  i annan i fer en nespes mokri lo sa ki in dir.  Me sa i vre.  I vre. Zot sey etablir en kontradiksyon ant kiltir  savings  ki prezidan in koz lo la e an menm tan kot i dir ou pa bezwen annan en roupi dan labank pour ou ganny en lakaz.  Sa dan en bann papye zot in dir, monn lir, trouve.  Taler zot in koz  lo la, bomaten osi zot in koz lo la.  Sa sanmenm sa ki nou apel bann  gonaz, Msye Speaker  ki ganny ekri.   E, Msye Speaker, sa ki vre ladan se ki si en gouvernman, si en parti politik atraver son bann polisi ki i annan, pa dir ki menm si ou napa en roupi dan labank ou bezwen en lakaz, nou donn ou en lakaz e lafen dimwan  ou larzan i transfer labank ou fer en dediksyon otomatik sorti dan labank al pey SHDC e ou antre dan ou lakaz, me sa pa tou gouvernman parey mon bann koleg in dir ki fer sa, pa tou gouvernman.  Sa kalite sistenm ki serten parti politik pe prese dan sa lasanble ozordi Msye Speaker, i pour fer ki  nou pou dan nou en sitiasyon kot parey mon bann gran paran ti viv ladan, i ti al reste dan lakaz lo propriete msye, lakaz lo propriete gran madanm.  I lwe ou lakaz R300 oubyen i lwe ou lakaz R200 i fer ou anmas koko depi 5er bomaten ziska 7er diswar.    Oubyen ki i fer ou fer, i fer ou bat kannel depi 5er bomaten ziska soley kouse, oubyen i fer ou sonny tou son bef…

 

Laughter

 

….sa zis pour sa pti lakaz ki i donn ou pou ou reste ladan.  Wi sa i vre.  Ler ou anmas en koko, i dir ou, ou pann demann mwan, ou ganny kondannen osi.  Sa kalite sistenm Msye Speaker, SPUP in lager kont li, depi 64.  E SPPF ler in vini apre 77, ler SPPF in vini in dir la, mon rapel byen sa dan dezyenm kongre SPUP le 31 me ziska le 2 zen 78, kongre la, i ti dir nou SPPF la, kree en fron nasyonal pour kapab met tou dimoun anba la, pour nou kapab ansanm ale devlop sa pei.   Sa SPPF in lager kont ankor. Akoz ti annan en parti ki latet ti dir parey sa ros granit ki pa ti oule sanze e nou dir bon, ozordi nou pe antre dan en nouvo letap, letap kot nou bezwen fer sir ki personn pa get personn koman son bann boy, koman son bann nennenn, nou le donn sa ki prezidan i dir dignite Seselwa, sa kreol Seselwa. E i sa parol ki Prezidan Rene i ankor pe koz lo la ozordi, ki i annan ki ofans en kantite.  Zot ofanse akoz zot ankor annan en kalite mantalite de siperiorite. En konpleks siperiorite zot annan.  Zot krwar pour dir toultan zot pli siperyer ki lezot dimoun.  E SPPF pou lager kont sa bebet la.  Epi i annan i dir ou, aar,nou pe lager kont inegalite, kont insecurity clearance,  kont isi, kont laba, en bann keksoz ki zot envante.   Mon remarke Msye Speaker, ki ler pe ale, wi, e Msye Speaker, mon pe dir tousala akoz Seselwa enn ler si nou ekout sa bann politisyen, serten parmi bann politisyen,  nou pou bliye vreman kote nou sorti nou.  Nou ti krwar oubyen nou ganny fer krwar pou dir Sesel ozordi i en Sesel ki ti egziste depi ler in ne.  Nou pou krwar pour dir Sesel ozordi dan sa bann devlopman ki annan ozordi in egziste depi 64.  Bokou bann zenn i krwar sa.  I krwar pour dir Sesel napa problenm. Sanze, sanz gouvernman, sanz parti, zafer pour kontinyen  marse.  Mwan mon pe dir annou fer atansyon.  Mon pa anvi fer per personn, zis mon dir annou fer atansyon.    Annou fer atansyon sa ki nou pe sanze oubyen sa ki nou oule sanze oubyen sa ki nou pe ganny dir ki nou devret sanze.  Annou vey byen sa akoz ankor enn fwa lanfaz se i annan dimoun ek dimoun.  I annan prensip e diferan kalite prensip.  I annan dimoun ki sanze oubyen ki kapab sanze ozordi pour demen.  E ler zot a sanze zot a dir ou zot a pe adapte, me Msye Speaker nou, nou pe reisi adapte avek nou sitiasyon.    Nou pe reisi adapte avek nou sitiasyon akoz kanmenm nou bann koleg dan lopozisyon i sey  fer nou pep krwar ki bato pe koule bato pe plonze, zot fer nou krwar napa okenn perspektif devlopman ki SPPPF in trase dan pei, dimoun i realize pour dir sa bann kalite politisyen avek sa bann kalite parol ki zot pe dir, par rapor avek sa ki pe pase dan realite ozordi, zot remarke pou dir sa bann politisyen pe fer zot krwar lizour pour aswar. E se pou sa  rezon ki zot pa pou kapab zwe okenn lezot kalite tune, zot pou bezwen tou lezan ler Msye Rene i fer son diskour, zwe menm tune lo sa kalite vyolon ki zot annan, menm tune pou sorti zot pa pou kapab sanze.  Pa pou kapab sanze, i en vyolon ki mon pa konnen kan ki zot pou met li ater, i annan i dir napa lase mon pa konnen, me nou problenm se ki tou lezan nou pou tann sa menm tune akoz sa bann dimoun ozordi serten parmi sa bann politisyen Msye Speaker, zot pe viv dan lepok 1770.  E ozordi nou vwar ki zot an retar par 206an, 206an zot an retar Msye Speaker.  E prezan Msye Bibi i dir nou ozordi i trouv en zarden ki sek napa en pye dibwa  ladan.  Sa lonorab Bibi i an retar par 206 an e lezot son bann koleg ankor zot an retar zot osi par menm kantite lannen. 

Msye Speaker mon realize ki letan in pase me i annan en dernyen pwen si ou permet mwan pou aborde.  Se en size expatriate dan Sesel an relasyon avek travay,  lonorab Herminie, onorab Charles de Commarmond in koz lo la.  Me mon annan kontak avek detrwa expatriates e mon annan kontak avek bann konpannyen prive ki anploy expatriates e mon annan kontak avek enn de bann dimoun dan bann minister kot i annan bann expatriates.  E i vre ki i annan i le prezant sa problenm etranze dan Sesel konmsi en fenomenn ki zis SPPF kin anmennen.  Me ozordi Msye Speaker, mon pe dir ou sa  si ou al ganny en kontak avek bann kontrakter ki dan konstriksyon ozordi, dan konstriksyon lakaz dan konstriksyon building ozordi, zot pou dir ou ki kalite problenm ozordi zot fer fas avek ler zot anploy bann Seselwa dan zot konpannyen.  Zot pou dir ou  Msye Speaker, e monn fer en resers lo la personelman.  Zot dir ou monn kontakte en bon pe zot.  I dir ou mon annan mwan 4 etranze ki travay dan mon konpannyen i paret ki mon annan mwan 20 Seselwa.  Akoz.  I en kestyon mantalite, i en kestyon ki mannyer Seselwa li menm li i apresye kalite travay ki i pe fer.  I en kestyon kalite  mon krwar petet serten kalite nivo, serten kalite konpleks ki Seselwa i annan ozordi par rapor avek serten travay.  Mon le fer sa kler Msye Speaker, mon pe dir serten Seselwa i annan vizavi serten travay, serten kalite travay, serten profesyon.  E se pour sa rezon ki ozordi ou trouve en bon pe bann kontrakter prive ki dan konstriksyon zot annan zot en  poursantaz ase eleve etranze ki pe travay avek zot.  Akoz sa bann dimoun zot vreman pe travay, zot  si oule en dimoun dapre sa ki zot dir mwan i reprezant lafors parey monn dir apepre 4 zonm Seselwa.  Me akoz nou Seselwa pa kapab donn sa menm kalite motivasyon dan travay.  I annan i dir ou bon, akoz fakter lapey.  Ler ou pran en etranze ou anmenm isi  dizon en Endyen, i dir sa boug ou kapab donn li dizon R1900 i o.k, me selman i viv isi Sesel, i konsonm mwens keksoz, isi laba. E zot dir ou si ou donn mwan sa menm larzan mon pa pour kapab survive avek.  Me lefe i reste, i annan serten kontrakter i dir ou ki si ou donnen dan mon konpannyen, si ou donnen mon pou donn ou akoz ler ou pe donnen, si i annan en building si i annan en lakaz ki nou ti pe fer si ti pou pran nou 2 mwan mon fini li dan en mwan.  I fer mwan kapab dan lespas 1 an kapab fer mwan 10 lakaz oubyen kapab fer mwan 6 lakaz olye si mon ti pou konsantre  avek sanmenm sa kalite travay kot nou tolatola, tolatola, mon fer zis 2 lakaz dan 1 lannen oubyen 3 lakaz dan 1 lannen. Sa i fer ki napa rannman dan konpannyen e anmenmtan ou oule lapey 3000, ou oule lapey 4000.  Ou war, sa i en kestyon parey mon bann koleg i dir ki nou bezwen adrese sa.  I pa tro kestyon ki napa travay, me mwan mon konnen i annan serten landrwa ki mwan personelman monn anvoy serten bann zenn onm monn dir la i annan travay, ale.  I ale premye zour dezyenm zour trwazyenm zour, ler mon zwenn li en semenn apre i dir e ou la mwan mon kapab ganny, ou konnen Msye Speaker, g.   Pa kapab pa kapab.  In kite in ale epi in retournen i dir ou a mon pa travay, la mon bezwen al rod  means testing isi laba. E se pou sa rezon ki lalis means testing i pou kontinyen plen.  Lalis means testing i ava diminyen, lasistans sosyal ki gouvernman i donnen i ava diminyen, ler nou Seselwa nou kapab sanz en pe nou mantalite vizavi serten travay ki annan dan sa pei.  Mon pe dir sa avek tou senserite akoz mon krwar pou dir nou annan en kantite landrwa kot Seselwa i kapab ganny travay, me par rapor avek nou mantalite ki nou annan vizavi serten travay i fer nou pa kapab ganny en lanplwa. 

Msye Speaker, mon ti ankor annan 3 pwen lo mon not la devan  mwan, me oun sinnyal mwan ki letan in fini, me i domaz mon pa pou ganny en sans fini koz lo la, me mwa va profite petet dan bann lezot sesyon ki nwa va fer pour mwan sey glis sa bann pwen ki reste la devan mwan. Me anfenn kont mon le remersi ou pou sa pti dekalaz letan ki oun donn mwan e mwan mon krwar ki Msye Rene dan son diskour in kree en latmosfer optimiz in kree en latmosfer kin donn Seselwa nasyon Seselwa sa konfyans ki bato pa pe koule e ki nou pe kontinyen.  Nou pe kontinyen avek en bi pou nou batir en sosyete en nasyon Seselwa ki en model.  Mersi bokou.

 

MR SPEAKER

Okenn lot kontribisyon.  Si napa nou termin sa deba e nou fini nou travay pou ozordi, nou rezwenn lot mardi le 4 mars 9 er bomaten.

 

 

 

At 4.30 p.m, the Assembly was on its rising, adjourned to Tuesday 4 March 1997, at 9 a.m.