::
Home » Motions » 2009 » 4 – 6th October 2009

4 – 6th October 2009

 

Sitting of 6th October 2009 at 9.00 am

Motions

 

1. Mover – Hon. Bernard Georges – Member for Les Mamelles

Fas a en sitiasyon dramatik dan resofman later ek ogmantasyon dan pri karbiran sa Lasanble i demann gouvernman pou antreprann tou mezir neseser pour ogmant litilizasyon lenerzi renouvlab Sesel.

 

2. Mover- Hon. Terence Françoise

Sa Lasanble i demann gouvernman pou revwar polisi ki gouvern konstriksyon lozman pou pli byen reflekte nou pei e bezwen diferan kous nou popilasyon.

3. Mover- Hon. Nicholas Prea

Anvi bann problenm lerozyon lakot ki pei pe fer fas avek, sa Lasanble i aprouve ki bann Green Zones i ganny etabli dan bann rezyon kotyer ki pli frazil.